Univerzitet u Beogradu

Fakultet Organizacionih Nauka

UVOD U INFORMACIONE SISTEME

- seminarski rad -

Tema: Profesor: Asistent: Studenti:

IS Fudbalskog Kluba Prof. Dr. Dragana Bečejski Vujaklija Pantelić Ognjen

Beograd 2008

1

............................................................................................................................................................................................................................................................16 3...........................................................................................................................................VERBALNI OPIS ..............................9 Rеčnik podataka.................................................6 II nivo – Nabavka I prodaja igrača.............................7 II nivo – Organizacija priprema................1 2008..............14 Prosireni Model objekti veze......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 4 4 Prvi nivo dekompozicije.................................................................................................18 Relacioni Model................................................................................4 Dijagram konteksta (nulti nivo dekompozicije)..................................................................................................................................................................................15 Ogranizacija priprema.....................5 II nivo – Rad omladinske škole.................................1 Beograd.....................................................................................................4 Hijerarhijski organizovan skup DTP......................................................................................................................................................1 1.17 17 17 Celokupni PMOV ................................................................................................................................................3 STRUKTURNA SISTEM ANALIZA..........................................14 Kupovina i prodaja igraca.........................................................................................................4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ANALIZA ZAHTEVA KORISNIKA .........................................................................................................................15 ...............19 2 ..................................................................................14 Rad omladinske skole................10 Model podataka.........................................................................................................................................................8 II nivo – Organizacija utakmica.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ogranizacija utakmica............................................Sadržaj UVOD U INFORMACIONE SISTEME.............................................................................................................................................................................................

Odlazak na pripreme omogućuje agencija za prevoz. na osnovu informacija o tim igračima. koja u dogovoru sa fudbalskim klubom organizuje prevoz. U IS fudbalskog kluba će se na osnovu zahteva kandidata za učlanjenje izvršiti testiranje tih kandidata. biraće se najbolji kandidati i sa njima se potpisuju ugovori.1. agencijom za prevoz i drugim fudbalskim klubovima. 3 . IS treba da omogući obavljanje poslova sa fudbalskim savezom.Verbalni opis Potrebno je napraviti Informacioni sistem za regulisanje poslova jednog fudbalskog kluba. kandidatima. a sve to se obavlja pod nadzorom fudbalskom saveza koji određuje pravila o kupovini i prodaji igrača. Na osnovu ponude aranžmana sportskih centara. Sa drugim fudbalskim klubovima se pregovara o kupovini slobodnih igrača. Analiza zahteva korisnika . a kada se analizitaju rezultati tih testova. fudbalski klub šalje zahtev za određeni aranžman i izvršava uplatu. sportskim centrima.

Strukturna sistem analiza Hijerarhijski organizovan skup DTP Dijagram konteksta (nulti nivo dekompozicije) Fudbalski savez Pravila o prijemu igraca maldjih kategorija Pravila o kupovini igraca Raspored utakmica Zahtev za uclanjenje Rezultati testiranja Podaci Pravila o prodaji igraca Zahtev za slobodnim igracima Informacije o slobodnim igracima Ponuda za slobodnog igraca Odgovor na ponudu Uplata Fudbalski klubovi Zahtev za slobodnim igracima Informacije o slobodnim igracima FUDBALSKI KLUB Kandidati Uput za testiranje Odgovor na zahtev Potvrda o clanstvu Termini testiranja Ponuda Aranzmana Zahtev za Uplata aranzman aranzmana Ponuda za slobodnog igraca Odgovor na ponudu Uplata Zahtev za organizaciju prevoza Racun Odgovor Uplata Agencija za prevoz Sportski centri 4 .

ORGANIZACIJA UTAKMICA Raspored utakmica 3. RAD OMLADNISKE SKOLE Informacije o slobodnim igracima Ponuda za slobodnog igraca Odgovor na ponudu Uplata Kandidati Uput za testiranje Odgovor na zahtev 2.Prvi nivo dekompozicije Zahtev za uclanjenje Rezultati testiranja Podaci Zahtev za slobodnim igracima Igraci omladinci 1. NABAVKA I PRODAJA IGRACA Pravila o prijemu igraca maldjih kategorija Pravila o prodaji igraca Pravila o kupovini igraca Fudbalski klubovi Zahtev za slobodnim igracima Informacije o slobodnim igracima Ponuda za slobodnog igraca Odgovor na ponudu Potvrda o clanstvu Termini testiranja Utakmice Uplata Fudbalski savez Igraci Raspored utakmica Uplata aranzmana Zahtev za aranzman Sportski centri 4. ORGANIZACIJA PRIPREMA Ponuda Aranzmana Zahtev za organizaciju prevoza * Igraci Racun Uplata Odgovor Uplata Racun Odgovor Satistika priprema Zahtev za organizaciju prevoza Agencija za prevoz 5 .

PRIJEM ZAHTEVA Pravila o prijemu kandidata mladjih kategorija Odgovor Uput za testiranje Zahtevi Fudbalski savez Termini testova Kandidati Rezultati testiranja 1.3. OBRADA REZULTATA TESTIRANJA Podaci Potvrda o uclanjenju Testovi 1. UCLANENJE Igraci omladinci 6 .II nivo – Rad omladinske škole Zahtev za uclanjenje 1.1.2.

PRODAJA IGRACA Odgovor na ponudu Uplata 7 .1. NABAVKA IGRACA Informacije o slobodnim igracima Zahtev za slobodne igrace Ponuda za alobodnog igraca Pravilnik kupovine Uplata Odgovor na ponudu Fudbalski savez Igraci 2.2.II nivo – Nabavka I prodaja igrača 2. PREBACIVANJE IZ OMLADNISKOG POGONA Ugovori Zahtev za slobodne igrace Fudbalski klubovi Igraci omladinci Ponuda za alobodnog igraca Informacije o slobodnim igracima 2.3.

ORGANIZOVANJE PUTOVANJA NA PRIPREME Odgovor Racun Uplata Agencija za prevoz Racuni transporta Datumi 3.3.2.1.II nivo – Organizacija priprema Zahtev za aranzman Fudbalski savez Raspored utakmica 3. ODRZAVANJE PRIPREMA Igraci Statistika priprema 8 . FORMIRANJE ARANZMANA Ponuda aranzmana Sportski centri Uplata aranzmana Raspored utakmica Aranzmani Zahtev za organizaciju prevoza 3.

2.1. ODRZAVANJE UTAKMICE Utakmice Statistika utakmice 9 . ORGANIZACIJA PUTOVANJA NA UTAKMICU Agencija za prevoz Racun Uplata Raspored utakmica Raspored putovanja Igraci 4.II nivo – Organizacija utakmica Zahtev za organizaciju prevoza Odgovor 4.

[Podaci]> OdgovorNaZahtev <DatumOdgovora. BrojSudija. [Podaci]. Ocena> [1. Telefon. {Član}> RasporedUtakmica <DatumPočU. JMBG. Mesto.> RezultatiTestiranja <Datum.Rеčnik podataka POLJE Ime Prezime Adresa Telefon JMBG Br. Prezime. DatumZavU.10] UputZaTestiranje <Datum. TekstOdgovora. [Podaci]> TerminiTestiranja <BrojTermina. LK. BrojTimova. DatumIzdavanja. Br. Adresa. RokVaženja. {Kolo}> DatumPočU DatumZavU BrojKola BrojSudija BrojTimova Date Date Integer Integer Integer >0 >0 >0 10 . OvlascenoLice> 50 50 >0 20 >0 40 PotvrdaOČlanstvu <BrojPotvrde. {Datum}> PravilaOPrijemuKandidataMladjihKategorija <DatumStupanja. LK. BrojKola. Datum Ocena Datum Mesto Tip DOMEN String String String String String String Date Integer(2) Date String String String Date Date String String Integer Date String Integer String Date Date Integer String Date Date 20 20 30 10 13 8 OGRANICENJE Podaci <Ime. TekstČlana> >0 255 PravilaOProdajiIgrača<DatumStupanja. {Član}> PravilaOKupoviniIgrača <DatumStupanja. {Član}> Član <BrojČlanova. {Tip}> 30 20 255 Tip <Opis> Opis DatumZahteva DatumOdgovora TekstOdgovora OvlascenoLice BrojPotvrde DatumIzdavanja RokVazenja BrojTermina Trener Datum DatumStupanja BrojČlanova TekstČlana DatumStupanja DatumStupanja ZahtevZaUčlanjenje <DatumZahteva. Trener.

Sudija. Prezime. TotalGosti> 40 >=0 >=0 ZahtevZaSlobodnimIgracima <DatumZahteva. DatumPocetka. {Utakmica}> DatumPočK DatumZavK VremeUtakmice Sudija TotalDomaći TotalGosti DatumZahteva NazivKluba Drzava Mesto Adresa DatumOdgovora BrojIgraca Ime Prezime Godiste Pozicija DatumPonude DatumIstekaPonude Iznos DatumOdgovora Tekst Datum Date Date Date/Time String Integer Integer Date String String String String Date Integer String String String String Date Date String Date String Date 30 30 30 30 Utakmica <VremeUtakmice. {Igrac}> 10 OdgovorNaPonudu <DatumOdgovora. {Aranzman}> 255 30 30 30 20 15 >0 255 20 Aranzman <Drzava. BrojTerena> DatumZahteva DatumPocetka DatumZavrsetka BrojSoba DatumPonude TekstPonude Drzava Mesto Hotel KategorijaHotela Cena BrojSobe Opis KategorijaSobe Date Date Date Integer Date String String String String String String Integer String String >0 PonudaAranzmana <DatumPonude. {Soba}. Adresa> InformacijeOSlobodnimIgracima <DatumOdgovora.Kolo <DatumPočK. Pozicija> PonudaZaSlobodnogIgraca <DatumPonude. Cena> Soba <BrojSobe. {Igrac}> >=0 20 20 4 10 Igrac <Ime. DatumZavrsetka. Opis. TekstPonude. Mesto. KategorijaSobe> UplataAranzmana <DatumUplate. Hotel. {PonudaZaSlobodnogIgraca}> ZahtevZaAranzman <DatumZahteva. Tekst. {PonudaZaSlobodnogIgraca}> 255 Uplata <Datum. DatumIstekaPonude. DatumZavK. BrojSoba. GodinaRodjenja. [Aranzman]> 11 . TotalDomaći. {Klub}> Klub <NazivKluba. Mesto. KategorijaHotela. Drzava. Iznos. BrojIgraca.

Drzavljanstvo> StatistikaPriprema < Fizicka spremnost.10] 255 20 20 4 20 20 4 10 10 15 255 >0 >=0 >=0 >=0 ZahtevZaOrganizaijuPrevoza <DatumZahteva. Drzava.DatumUplate DatumZahteva BrojPutnika Drzava Mesto DatumOdgovora Tekst DatumRacuna Iznos DatumUplate Ime Prezime Godina rodjenja Ime Prezime Godiste Pozicija Cena Drzavljanstvo Fizicka spremnost Broj povreda Broj pobeda Broj poraza Broj neresenih Datum Tip Trener Opis Ocena DatumSklapanja DatumIsteka Iznos AgencijaZaPrevoz Datum pocetka priprema Datum zavrsetka priprema Date Date Integer String String Date String Date String Date String String String String String String String String String String integer Integer Integer Integer Date String String String Integer Date Date String String Date Date 50 [1. DatumIsteka. Tip. Datum zavrsetka priprema> StatistikaPriprema <{Igrac}. Cena. Broj neresenih> Testovi <Datum. [ZahtevZaOrganizaijuPrevoza]> 255 Racun <DatumRacuna. Prezime. Opis> String Igrac Integer(2) Ocena String Opis 12 . {Igrac}.5] Ugovori <DatumSklapanja. Godina rodjenja> Igraci <Ime. Iznos> 10 30 RacuniTransporta <{Racun}. Broj poraza. Mesto> >0 30 30 Odgovor <DatumOdgovora. Prezime. {Rezultati tima}> Rezultati tima <Broj pobeda. [ZahtevZaOrganizaijuPrevoza]> 6 Uplata <DatumUplate. Pozicija. Ocena> 30 40 60 [1. Broj povreda. Godiste. [Racun]> IgraciOmladinci <Ime. Opis. AgencijaZaPrevoz> Datumi <Datum pocetka priprema. {Clan}. Tekst. BrojPutnika. Ocena. Iznos. Trener.

Vreme dolaska. Dogadjaj> Vreme Dogadjaj Date/Time String 255 RasporediPutovanja <Broj Utakmica. Vreme.StatistikaUtakmice <{Utakmica}. Datum polaska. Vreme polaska. Datum dolaska> Broj Utakmica Datum polaska Vreme polaska Vreme dolaska Datum dolaska Integer Date String String Date >0 8 8 13 .

1) (1.M) se uclanjuje (1.M) Testovi 1 U radu je potrebno napraviti dijagrame PMOV za sve primitivne procese. koje je onda potrebno spojiti u jedan integralni PMOV.1) Zahtev DatumTesta Imaju SifTesta Vrsta Trener (1. a zatim ga prevesti u relacioni model. 14 .Model podataka Za 4 podprocesa sa DTP-a I nivo dekompozicije napravićemo PMOV koji posle prevodimo u relacioni model1 Prosireni Model objekti veze Rad omladinske skole SifIgOml Adresa Telefon Ime Prezime SifZah Datum IgraciOmladinci (0.

M) Se sklapa (1.M) (0.1) RBC Clan Tekst Imaju Telefon (0.1) Ugovor (1.M) Adresa Adresa IgraciOmladinci (0.1) je Pozicija (1.1) Igraci Telefon Prezime SifIgOml SifIg Ime Prezime Ime 15 .Kupovina i prodaja igraca Tekst SifP SifUg Datum Tekst Pravilnik o kupovini (1.

Ogranizacija priprema RBSP DatPoc BrKola DatZav Statistika priprema RasporedUtakmica SifRa (1.1) DatDo (0.M) Telefon Igraci Prezime SifIg Ime Pozicija DatOd (0.M) zavisi Ima (0.M) (1.1) Ocena Opis Adresa (0.M) Aranzmani SifAra BrojIgraca Mesto (1.M) Racuni Transporta Trener SifR VodjaPriprema Datum Iznos Datum Opis Vreme RBD 16 .

M) RBK Dogadjaj Vreme (1.1) ima RBU Datum Gost Domacin MestoPov 17 .M) DatPoc BrKola DatZav Igraci Telefon Prezime RasporedUtakmica SifRa (1.M) Statistika utakmica SifIg Ime VremeZav VremePoc Kolo (1.4.1) Utakmica Raspored putovanja MestoPol TotalDomacin (1.3.M) TotalGost SifRp VremePol VremePov (0. Ogranizacija utakmica Pozicija Adresa (0.

M) RBK Datum Dogadjaj Opis Vreme RBD (1.1) ima RBU Datum Gost Domacin MestoPov 18 .1) Ugovor (1.M) Ima Igraci Telefon (0.M) Aranzmani (1.M) TotalGost SifRp VremePol VremePov (0.1) (1.1) Zahtev Pravilnik o kupovini (1.Celokupni PMOV SifIgOml Adresa Telefon Ime Prezime SifZah Datum Tekst SifP SifUg Datum Tekst IgraciOmladinci (0.M) Prezime SifIg Ime BrKola RasporedUtakmica SifRa (1.1) Vreme Statistika priprema Ocena Opis Utakmica Raspored putovanja MestoPol TotalDomacin (1.1) (0.M) Testovi DatDo DatPoc DatZav (1.M) (0.M) Trener VodjaPriprema Racuni Transporta Iznos RBSP VremeZav VremePoc SifR Datum Statistika utakmica Kolo (1.1) BrojIgraca Mesto DatOd (1.M) (0.M) (1.M) (0.M) (1.1) se uclanjuje (1.M) Se sklapa (1.1) DatumTesta Imaju je RBC Clan Tekst Pozicija (0.M) Imaju SifTesta Vrsta Trener Adresa (1.1) SifAra zavisi (0.

SifR#. Datum. Trener. Ime. RBK. Ocena. MestoPol. Trener. Prezime. SifIg. mesto. Adresa. TotalGost. RBK#. SifIg#) RasporedUtakmica(SifRa#. DatDo. SifIg) Ugovor (SifUg#. VremeZav) Utakmica(SifRa#. Telefon. Datum. Iznos) Ima(SifAra#. Datum. RBU#. SifIgOml) Testovi (SifTest#. Vrsta) Imaju (SifIgOml#. RBSP#. DatOd. Tekst. Dogadjaj) RasporedPutovanja(SifRp#. SifIg#. Vreme. BrojIgraca) Datum(SifAra#. RBD#. SifRa. MestoPov.Relacioni Model IgraciOmladinci (SifIgOml#. VodjaPriprema. Opis) Aranzmani(SifAra#. Datum. RBU. Telefon) Zahtev (SifZah#. Adresa. Ime.SifP) PravilnikOKupovini (SifP#. SifTest#. Pozicija) Je (SifIgOml#. TotalDomacin) StatistikaUtakmica(SifRa#. RBU#. Tip. VremePov. Gost. DatPoc. DatZav. Domacin. RBK#. VremePoc. Tekst) Clan (SifP#. Opis) RacuniTransporta(SifAra#. VremePol. RBC#. Vreme.) 19 . Tekst) StatistikaPriprema (SifIg#. Prezime. RBK#. SifAra) Kolo(SifRa#. DatumTesta) Igraci (SifIg#.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful