PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________

KOD KURSUS /COURSE CODE : HBQE1203 TAJUK KURSUS /COURSE TITLE : RESM Al-UTHMANI SEMESTER /SEMESTER : JANUARI 2013 _________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara online. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 26 Februari 2013 hingga 10 Mac 2013. Serahan selepas 10 Mac 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

________________________________________________________________________

2

2 . Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan kandungan 10 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan.  Tugasan melebihi kandungan 30 % yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan.30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION SOALAN / QUESTION Menurut Abdullah al Mahdi al Badry di dalam kitabnya Al Quran al Karim Tarikhuhu Wa ‘Ulumuhu. ulama’ berselisih pendapat tentang resm Uthmani samada ianya “tauqifi” atau “taifiqi” Jelaskan apa yang membezakan resm uthmani dengan resm yang lain. Melalui pembacaan dan kajian seterusnya. Huraikan juga maksud sebenar” tauqifi” dan “taufiqi” dalam konteks perbahasan. sila bincangkan perbahasan ulama’ muktabar mengenai isu tersebut (“tauqifi” dan “taufiqi”) MUKA SURAT TAMAT 2 .

5 : : HBQE1203 RESM Al-UTHMANI JANUARI 2013 Lemah 1 Pendahuluan terlalu umum dan tidak spesifik dalam menyatakan objektif tugasan Menyatakan SATU perbezaan antara Resm Uthmani dan Resm Imla’i tanpa contoh yang lengkap Memberi definisi yang salah tentang ”tauqifi” dan ”taufiqi” (bahasa dan istilah) tanpa menyatakan rujukan dari sumber yang muktabar Sederhana 2 Pendahuluan kurang spesifik dalam menyatakan objektif tugasan Menyatakan SATU perbezaan antara Resm Uthmani dan Resm Imla’i dengan contoh yang baik Memberi definisi yang kurang tepat tentang ”tauqifi” dan ”taufiqi” (bahasa dan istilah) tanpa menyatakan rujukan dari sumber yang muktabar Baik 3 Pendahuluan ditulis dengan jelas tetapi hanya menjelaskan tujuan penulisan secara ringkas Menyatakan DUA perbezaan antara Resm Uthmani dan Resm Imla’i tanpa contoh yang lengkap Memberi definisi yang tepat tentang ”tauqifi” dan ”taufiqi” (bahasa dan istilah) tanpa menyatakan rujukan dari sumber yang muktabar Cemerlang 4 Pendahuluan ditulis dengan jelas.A 0 Pendahuluan tidak berkaitan dengan tajuk tugasan Tidak menyatakan perbezaan antara Resm Uthmani dan Resm Imla’i Tiada definisi ”tauqifi” dan ”taufiqi” 2 Perbezaan Resm Uthmani dan Resm Imla’i 1 4 3 Maksud ”tauqifi” dan ”taufiqi” 1 4 1 .) 2 1 N. menarik dan menyatakan tujuan tugasan dengan baik dan jelas Menyatakan DUA perbezaan antara Resm Uthmani dan Resm Imla’i dengan jelas dan contoh yang baik dan jelas Memberi definisi yang tepat tentang ”tauqifi” dan ”taufiqi” ( bahasa dan istilah) dengan menyatakan sekurang kurangnya dari DUA rujukan sumber yang muktabar Markah (maks.LAMPIRAN / ATTACHMENT RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE SEMESTER / SEMESTER Kriteria penilaian Pendahuluan Markah pemberat 0.

Kriteria penilaian 4 Resm Uthmani adalah “tauqifi” Markah pemberat 3 N.A 0 Tidak membincang kan Resm Uthmani adalah ”tauqifi Tidak membincang kan Resm Uthmani adalah bukan ”tauqifi Tidak membuat kesimpulan atau ianya tidak berkaitan dengan tajuk Tidak mengikut format langsung serta tidak merujuk sumber buku yang muktabar 5 Resm Al Quran bukan “tauqifi”/adalah ”taufiqi” 2 6 Kesimpulan/ Penutup 1. (3). bahagian (2).) 12 8 6 7 Format (Muka hadapan. (3). Kesimpulan yang baik dalam merumuskan perkara yang berkaitan dengan pendahuluan. bahagian (2). (3). bahagian (2). Kesimpulan yang amat baik. Kesimpulan yang lemah dengan penjelasan yang tidak berkaitan dengan pendahuluan. Sumber – sumber tersebut dinyatakan bersama dalam penulisan. bahagian (2). (4) dan (5) Kesemua format ditulis dengan betul serta menarik dan bagi rujukan buku adalah sekurang – kurangnya dari 3 buah buku yang muktabar selain rujukan lain JUMLAH MARKAH Markah (maks. jelas dan menarik dengan penjelasan yang berkaitan dengan pendahuluan. Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang kurang berkaitan dengan pendahuluan. format rujukan APA dll) dan rujukan 1 4 40 2 . komprehensif. (4) dan (5) Beberapa format terdapat dalam penulisan tetapi rujukan bagi buku tidak memenuhi kriteria yang dinyatakan Sederhana 2 Menyatakan DUA hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah ”tauqifi” tetapi tidak menyatakan sumber tersebut dalam penulisan Menyatakan SATU hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah bukan”tauqifi” dengan menyatakan sumber yang jelas. Isi kandungan. penomboran halaman. (3). (4) dan (5) Kebanyakan format ditulis dengan betul serta menarik dan bagi rujukan buku adalah sekurang – kurangnya dari 3 buah buku yang muktabar selain rujukan lain Cemerlang 4 Menyatakan TIGA hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah ”tauqifi” dari sumber yang muktabar. Menyatakan DUA hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah bukan”tauqifi” dari sumber yang dinyatakan bersama dalam penulisan.5 Lemah 1 Menyatakan SATU hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah ”tauqifi” tetapi tidak menyatakan sumber tersebut dalam penulisan Menyatakan SATU hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah bukan”tauqifi” tanpa menyatakan sumber yang jelas. (4) dan (5) Beberapa format ditulis dengan betul serta menarik dan bagi rujukan buku adalah sekurang – kurangnya dari 2 buah buku yang muktabar selain rujukan lain Baik 3 Menyatakan TIGA hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah ”tauqifi” tetapi tidak menyatakan sumber tersebut dalam penulisan Menyatakan DUA hujah yang mengatakan Resm Uthmani adalah bukan”tauqifi” tanpa menyatakan sumber yang jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful