You are on page 1of 52

smeralda E

ROMANTINA LJUBAVNA ISPOVEST

ljubav roma ni n

Izlazi dvomeseno

BROJ 59
u prodaji od 15. 5. 2011. 40 dinara 1,20 KM CG 0,50 CHF 2.50 EU 1.50

Sluaj svoje srce

Cena 20 dinara! CENA 20 D INARA! C ENA 20 DI 20 DINAR NARA! CE A! CENA 2 NA 20 DIN 0 DINARA CENA 20 D ARA! CE ! CENA 20 INOJTE C ARA! EN DINARA! A 20 DINA 20 DINAOSV CENA 20 D RA! CENA RA! CENA I 20 DINAR 20 DINAR CENA 20 D A! CENA 2 A! CE INARA! C 0 DINARA ENA 20 DI 20 DINAR ! CENA 20 NARA! CE A! CENA 2 DI NA 20 DIN 0 DINARA CENA 20 D ARA! CE ! CENA 20 IDINARA ZA C NA R DINARA! 20 DINAR OBJAVLA! U ENA 20 DINA JE CENA 20 D RA! CENA A! CEINUN 2 I A 0 DINA 20 DINAR CENA 20 D PR RA! CENA A! CE INARA! C 20 DINAR ENA 20 DI A! CENA 2 20 DINAR NARA! CE A! CENA 2 0 DI NA 20 DIN 0 DINARA ARA! CE CENA 20 D ! CENA 20 POALJITE: INA DINARA! RA! CENA CENA 20 D SVOJU LJUBAVNU ILI IVOTNU PRIU 20 DIN ARA! CEN I PRIU NEKOG OD NAJBLIIH A 20 DINA RA! CE SVOJU FOTOGRAFIJU AKO ELITE (NIJE OBAVEZNO)

MOJA PRIA
800

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!

POPUNJEN UGOVOR SA STR. 50

Ako je vaa ljubavna ili ivotna pria uzbudljiva i rado biste je svima ispriali, a da pritom zaradite 800 dinara, nae novo izdanje Moja pria prua vam priliku da, ukoliko dosad niste bili dovoljno hrabri da to uradite, podelite svoje ljubavne zavrzlame kao i slatke tajne, bilo da su vae ili vaih blinjih i dragih ljudi. Prie moete slati na adresu: Color Media Enigmatika, Temerinska 102, 21000 Novi Sad sa naznakom Za asopis Moja pria ili na mejl: ljubavnaizdanja@color.rs Uz priu poaljite i svoju fotograju, ukoliko elite da ona bude objavljena, i popunjen ugovor sa strane 50. Svaku objavljenu priu honorarisaemo iznosom od 800 dinara.

NA KIOSCIMA SVAKOG 1. U MESECU!

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 5/11

SLUAJ SVOJE SRCE

1. poglavlje
rac i ta on radi u njenoj sobi. Drugi ok doivela je shvativi da nije, u stvari, u svojoj sobi. Pre nego to je stigla bilo ta da kae, mukarac je ustao i brzim koracima izaao iz sobe. Ilijena ponovo uzdahnu, u glavi joj je jo uvek tutnjalo. Tekom mukom oslonila se na lakat i polako preletela pogledom oko sebe. Soba je izgledala kao da je iz pria o hiljadu i jednoj noi. Ogroman krevet u kome je leala bio je na etiri visoka stuba a s baldahina su visile lagane, gotovo prozirne draperije. Mogla se zakleti da je posteljina od svile. Na drugoj strani sobe ugledala je veliki kamin, a ispred njega gomilu raznobojnih jastuka. Teke zavese zaklanjale su prozore, uzane i visoke gotovo do tavanice. Sve ovo mora da je san, pomislila je, mada nije mogla da shvati njegovo znaenje. Nije navikla da se budi s mukarcem u postelji, ni u svojoj ni u njegovoj. Trenutno ak nije bila u vezi, ni sa kim se nije viala. Nedostatak ljubavnog ivota mogao bi da izazove ovakve snove. Mo-

lijena Hejden se probudila s nesnosnom tutnjavom u glavi. Zastenjala je i uhvatila se za glavu u uzaludnom pokuaju da umiri taj haos. Nije imala obiaj da pije, bar ne preterano, ali joj se ovog puta, izgleda, omaklo. Duboko je uzdahnula i pokuala udobnije da se namesti. Ukoila se kada je osetila da se neko pored nje u krevetu pomera. Pravi ok usledio je kada je iz neposredne blizine ula dubok muki glas. Opet osea bol? Naglo je otvorila oi i zatreptala kada se iznenada ukljuilo svetlo. Svetlost je bila jaka pa je morala da zakloni oi da bi ih zatitila od bleska. mirkajui, gledala je kako se krupna figura naginje nad njom. Hoe li da ti donesem tablete? Oblizala je suve usne trudei se da dri oi otvorene uprkos jakoj svetlosti. Sve vreme grozniavo je razmiljala pokuavajui da se seti ko je taj muka-

............................................................................... ................................................................................ Esmeralda 5/11

ra da je to, zakljuila je s olakanjem i ponovo sklopila oi. Evo, ovo e pomoi ula je isti onaj prijatni bariton. Neznanev glas ponovo je izazvao jezu u njenom telu. Seo je pored nje na krevet pruivi joj dve tablete i au vode. Jo uvek nije bila sigurna u to da li sanja i zato se kriom utinula. Ugrizla se za usnu da ne bi glasno vrisnula. Iskoristila je priliku da osmotri neznanca. Ilijena nije skidala pogled s njegovog lica. Imao je udnu sivocrnu kosu koja kao da je bila isprana suncem i vetrom, a oi crne i mirne kao no. Bio joj je dovoljan samo pogled na njegove blago razmaknute usne, iza kojih je blistao red savrenih zuba, pa da poeli njihov dodir. Imao je neto u sebi, neto od onih likova sa starih slika, onu crtu odlunosti, peat snane osobe. Pogled joj se zaustavio na njegovim rukama, tabletama i ai. ta je to? upitala je podozrivo. Lek protiv bolova koji ti je propisao doktor rekao je blago. Zar se ne sea? Mogla se zakleti da je taj ovek ponekad beskrupulozan i da je lako sticao neprijatelje, ali je isto tako bila sigurna u to da mu ene sve oprataju. Naravno da se ne sea, pomislila je ljutito, ne sea se niega osim bola u glavi. Odbijala je da prizna sebi da je izgubila pamenje. Sve je to bilo samo privremeno, ona e se ujutro probuditi i slatko e se smejati svemu ovome. Bar se nadala da e tako biti... Bol se pojaavao i inilo joj se da e joj glava pui. Ispruila je ruku i on spusti tablete na njen dlan. Stavila ih je u usta, popila s malo vode, a onda je polako spustila glavu na jastuk.

Hvala promrmljala je sklapajui oi. Nema na emu rekao je glasom u kome se osealo da ga zabavlja takva formalnost posle intimno provedene noi. Ilijena zau tiho kljocanje i brzo otvori oi, u prostoriji je zavladao mrkli mrak. Pomeranje dueka otkrilo joj je da je nepoznati mukarac ponovo pored nje u krevetu. Zurila je, bez rei, u tamu ekajui da bol umine. Poela je da prebira po glavi ta zna o svemu ovome. Znala je da se zove Ilijena Hejden, da ivi u Pasadeni i da tamo ima kuu. Znala je i da je pilot, da upravlja manjim, privatnim avionima za bogate biznismene. Znala je i to da je dobra u svom poslu, jedna od najboljih. Pokuala je da se seti poslednjih dogaaja, ali joj je svest za trenutak ostala prazna. Nije mogla da nae objanjenje za to to je u ovoj sobi, s nepoznatim mukarcem u krevetu. To nije bilo tipino za nju. Stupala je u vezu tek nakon to bi oveka dobro upoznala i zato nije mogla da shvati ta se deava. Glavobolja je poela polako da poputa i Ilijena duboko uzdahnu. Da li prolazi? tiho upita neznanac. Verovatno e se ujutro oseati mnogo bolje. Mislim da je doktor bio u pravu kada je rekao da je to samo laki potres mozga. Hvala to brine promrmljala je oseajui kao da joj magla prolazi kroz glavu. Pokuaj da se odmori neno ju je pomilovao po licu. Ilijena se pomalo zbunjeno osmehnu, prijala joj je toplina tog dodira. Osetila je da joj kapci postaju teki i da se sklapaju sami od sebe. Poslednja njena misao bila je da je to zaista aroban san.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 5/11

Kada se sledei put probudila, sunce se probijalo izmeu zavesa. Bol u glavi bio je znatno slabiji, ali se ona ipak nije usudila da ustane iz kreveta. Polako se okrenula na lea i zagledala u baldahin. Ovo mesto ipak nije samo sanjala. Glava joj je bila bistrija i ona pokua da potrai odgovore koji su joj nedostajali. Neznanac je pomenuo potres mozga. Verovatno se zato nieg nije seala. Sasvim polako, Ilijena se podie na lakat i poe da posmatra oveka koji je spavao pored nje leei na stomaku, licem prema njoj. Prvi utisak nije je prevario, imao je taj odluni izraz lica ak i kada je spavao. Sumnjala je da postoji neko ko sme da mu se suprotstavi. Neznanac se malo pomerio u snu. Sledeeg trenutka on se okrenuo na lea i polako je otvorio oi gledajui je sanjivo. Gde sam ja? upitala je poluglasno. I ko si ti? Zat to ne zna? pogledao ju je zbunjeno. Ne odmahnula je glavom. Pojma nemam. Veselo! duboko je uzdahnuo i uspravio se u sedei poloaj. Sea li se bilo ega? Na ta misli? upitala je oprezno. Na primer, kako ti je ime? prouavao je njeno lice. Naravno da se seam rekla je pomalo uvreeno. Hoe da kae da ne zna moje ime? Da je uobiajeno da spava s nepoznatim enama? Naravno da znam ko si obrecnuo se. Ne budi smena. Ti si devojka koja je dobila udarac u glavu. Ilijena je odsutnim pokretom sklonila pramen kose. to je vie razmiljala, to je bila sve dalje od odgovora na pitanja koja su je muila. Ponovo se zagledala u te nedokuive oi.

Ilijena Hejden rekla je konano. Dobro je mukarac se osmehnu s olakanjem. Neega se ipak sea. Da li zna gde se nalazi? Pa, u krevetu s tobom ironino je odgovorila nainivi pritom pokret kao da e ustati. Ako su to sva tvoja pitanja, moemo... Ilijena izgubi ravnoteu i pade preko njega, a on pade na lea. Zatvorila je oi i uzdahnula, oigledno je bila slabija nego to je mislila. Oduprla se o njegova snana ramena i odmaknula se. Da li se esto budi u krevetu s mukarcima ijih se imena ne sea? upitao ju je s prizvukom smeha u glasu. Samo kada ih zateknem u svom krevetu promrmljala je i zatvorila oi. Spustila je glavu na jastuk jer su se bubnjevi u njenoj glavi probudili ritmino se oglaavajui, kao da ele da je kazne zbog neega. Vie od svega elela je da zna ta joj se to dogaa. Dakle, ko si ti? ponovo je upitala posle nekoliko minuta. Raid Mehmed el Alamejn odgovorio je mirno. El Alamejn? oi joj se istog trenutka rairie. Alamejn nafta? Treba da ponem da radim za vau kompaniju... Poela si da radi za mene u novembru osmehnuo se. To znai da sam upravo provela no sa svojim poslodavcem! zapanjeno ga je pogledala. ega se sea u vezi s poslom? upitao je smireno. Ponudili ste mi ugovor na tri godine pokuavala je da se koncentrie. Prihvatila sam, ali dalje... Glava ti ne da mira, zar ne? osmehnuo se. ta si ti? pogledala ga je ljutito. Psihijatar?

............................................................................... ................................................................................ Esmeralda 5/11

A ti si sarkastina rekao je. Zbacio je pokrivae i ustao iz kreveta koji je, to je Ilijena sada jasno videla, bio na nekakvoj uzdignutoj platformi. Na sebi je imao samo donji deo pidame. I protiv njene volje, pogled joj se zadrao na njegovim snanim, nagim grudima. Ve sledeeg trenutka opomenula je sebe da je to njen ef. Poela je da smilja nain da se opravda mada je znala da to nee biti lako. Moda bi mogla da se opravda potresom mozga, pomislila je. Kada neko ima potres mozga, ne zna ta radi, pa tako ona nema pojma kako se nala u krevetu oveka za koga je radila. Uostalom, moda nee morati da objanjava. Sada kada je znala ko je on, svakako e se drati podalje. Evo! Raid je ponovo zastao pored kreveta. Od ovoga e se oseati bolje. Ilijena polako otvori oi i pogleda ga. Na sebi je sada imao tamnosive pantalone i belu koulju raskopanu oko vrata pa su se videle malje na njegovim grudima. Pogled joj je skrenuo nanie i zaustavio se na njegovim rukama. Setila se da je ve uzela tablete u toku noi i pogleda ga podozrivo. Hajde, uzmi rekao je osmehujui se. Ublaie ti glavobolju. One me nokautiraju tvrdoglavo je odmahnula glavom. Nije ba tako. One slue da ti ublae bol i da te opuste objasnio je kao da se obraa detetu. Zbog toga bolje spava. Kako stvari stoje, izgleda da sam spavala sto godina promrmljala je uzdahnuvi. Kao uspavana lepotica, samo to mi sve ovo ne lii na bajku. O emu pria? pogledao ju je zbunjeno. Hou da znam ta se dogaa! s mukom se pridigla u sedei poloaj. Potrebni su mi neki odgovori.

Ionako sada nisi u stanju da bilo ta uradi, Ilijena rekao je neno. Treba da se odmara i da ozdravi. Moda e onda jasnije razmiljati. Lako je tebi da to kae obrecnula se ljutito. Ti nema problem s pamenjem. Znam klimnuo je glavom. U ovom trenutku seam se mnogo vie toga nego to bih eleo. ta treba da znai ta opaska? povisila je ton. Raid odmahnu glavom i prui joj tablete i au vode. Ilijena ih prihvati jer je bol u glavi ponovo postao nepodnoljiv. Sve i da dobije eljene odgovore, ovakva nije bila u stanju da se nosi s njima. Moda ne bi bilo loe da odem u svoju sobu promrmljala je vraajui mu au. Nisi u stanju da ide bilo kud njegov glas nije trpeo pogovor. Ilijena je osetila nervozu, kao i uvek kada bi joj ukazivali na neto oigledno. Jedino joj nije bilo oigledno zato je u Raidovom krevetu, a nije znala ni kako e se povratiti od tog potresa mozga. Primetila je da Raid ne eli da joj odgovori na pitanja. Oseala je da je bol polako naputa. Nije imala izbora, morala je ponovo da se prepusti nadolazeoj magli zaborava. Ipak, pronai e ona odgovore koji je mue. Bila je naviknuta na samokontrolu, na kontrolu svog ivota i svega oko sebe. Verovatno zato nikada nije uspela da ostvari duu vezu, bila je previe nezavisna. Kada se ponovo probudila, po poloaju sunca znala je da je prolo nekoliko sati. Meutim, glava joj je bila mnogo bistrija. Polako je ustala iz kreveta i pola da

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 5/11

potrai kupatilo. Posle dugog tuiranja toplom vodom oseala se mnogo bolje. Vratila se u sobu umotana u veliki pekir i zbunjeno je zastala. Nesigurno je prila plakaru irom ga otvorivi. Na njeno iznenaenje, plakar je bio pun njenih stvari. Bile su uredno sloene pored mukih odela i koulja. Dakle, nije se probudila u neijem krevetu, probudila se u svom. Tanije, njihovom, zajednikom. Duboko je uzdahnula jer je glava ponovo poela da je boli od silnog razmiljanja. Izabrala je jednostavne crne pantalone i belu koulju sa crnim vezenim motivima. Nije se iznenadila kada je u uglu sobe ugledala toaletni sto prepun kozmetike. Njene kozmetike. Bili su joj potrebni odgovori, i to brzo. Raeljala je dugu, talasastu kosu i pustila je slobodno da pada. Duboko je uzdahnula nekoliko puta a onda je otvorila vrata koja su vodila u hodnik. Ugledala je stepenite i pourila prema njemu. Na pola puta susrela je mladu devojku u pratnji sredovene ene. Ilijena, tako mi je drago to te vidim! uzviknu oduevljeno devojka. Ali, ne bi smela da ustaje. Raid e se naljutiti kada uje za to. Oseam se mnogo bolje Ilijena se nesigurno osmehnula. Nadala sam se da u nai neto za jelo. Saida e se postarati za to devojka klimnu glavom starijoj eni koja se odmah izgubi. Hajde, saekaemo je u tvojoj sobi. Iliejna je bila toliko zbunjena da je dozvolila devojci da je uhvati za ruku i povede nazad u sobu. im su ule, iskoristila je priliku da je bolje pogleda. Devojci nije moglo biti vie od dvadeset godina i neodoljivo ju je podseala na nekoga.

Imala je dugu, sjajnu, crnu kosu i krupne crne oi, a sve vreme se osmehivala. Udobno se smestila na jastuke ispred kamina i rukom pozvala Ilijenu da joj se pridrui. Duboko je uzdahnula i spustila se na veliki jastuk. Tako mi je drago to ti je bolje devojka se i dalje smeila. Zna, nedostajali su mi nai razgovori. Izvini, ali ja... Ilijena zauta i odmahnu glavom. Koliko dugo sam ovde? I gde je to? Zar se ne sea? devojka je zapanjeno pogleda. Bojim se da se ne seam ponovo je odmahnula glavom. Udarac u glavu je, ini se, izbrisao sva moja novija seanja. ta to govori?! uzviknu devojka. Da li Raid zna za to? Pretpostavljam promrmljala je setivi se njihovog razgovora. Da, sigurna sam da zna. Pa, to je strano devojka zavrte glavom. Mogu li doktori neto da uine? Mislim da tu niko nita ne moe da uini Ilijena se osmehnu. udne su te povrede glave. Na sreu, amnezije koje su posledica udarca u glavu ne traju dugo. Oseala se zadovoljnom to je to izgovorila tako bezbrino. Volela bi da i sama moe da poveruje u svoje rei. Nije bilo nikakve garancije da e joj se seanje vratiti. Meutim, ona nije nameravala da sedi i eka ta e se dogoditi. Nemoj se ljutiti nastavila je veselo ali ne znam ko si. Da, naravno devojka se zbunjeno nasmei. Ja sam Azra el Alamejn, Raidova mlaa sestra. Nas dve smo prijateljice? Ilijena je pogleda ispod oka. O, da! uzviknu Azra i pljesnu rukama. Od prvog dana kada si dola,

............................................................................... ................................................................................ Esmeralda 5/11

nas dve smo se zbliile. Naroito smo postale bliske kada si se udala za mog brata, od tada... ekaj! prekinu je Ilijena. Za koga sam se udala? I kada? Pa, za Raida devojka je zbunjeno pogleda. Venali ste se pre dve nedelje, ovde, u palati. Zar se ne sea? Prokletstvo! Ilijena skoi na noge i poe da eta ukrug. Niega se ne seam! U tom trenutku neko je pokucao na vrata. U sobu je uao sluga obuen u belo nosei veliki posluavnik prepun hrane. Spustio je posluavnik na niski stoi, naklonio se i izaao. Ilijena je bila toliko iznenaena onim to je ula da nije primetila slugu. Neprekidno je etala ukrug pitajui se kako je mogla da zaboravi sopstveno venanje. Bez obzira na sve, toga bi morala da se seti. Ilijena, doi da jede pozva je devojka. Rekla si da si gladna. Misli da mi je do jela? zastala je zagledavi se u taku na zidu. Upravo si mi rekla da sam se udala, a ja se toga ne seam! Kako mogu da jedem?! Sama si rekla da je to zbog udarca u glavu i da je privremeno Azra ju je netremice gledala. A kako sam zadobila taj potres mozga?! Ilijena pogleda devojku pravo u oi. Zar se ni toga ne sea? Azra odmahnu rukom. Ba sam blesava, ako se ne sea venanja, ne sea se ni toga. Hoe li mi ispriati ta se desilo? pogledala je devojku moleivo. Raid e me ubiti ako sazna pobuni se Azra. Nita mu neu rei, obeavam Ilijena sede pored Azre. Molim te,

potrebni su mi odgovori, i to brzo ili u poludeti. U redu devojka klimnu glavom posle kraeg razmiljanja. Ali, obeaj mi da mu nita nee rei jer e se naljutiti na mene ako sazna. Obeavam. Ali, molim te, ispriaj mi sve, od poetka. Dobro Azra se ljupko osmehnu. Dola si kod nas poetkom novembra, kao pilot. Raid je upravo kupio novi avion i hteo je da mu pilot bude na raspolaganju u svako doba dana i noi. To znam promrmljala je Ilijena. Mislim, znam sve to je prethodilo mom dolasku. Od prvog trenutka je izmeu vas dvoje postojalo neto. inilo mi se da sevaju varnice kad god ste bili zajedno. Uvek ste razgovarali na vama svojstven nain, koji niko drugi nije razumeo Azra se tiho nasmeja. esto ste se i svaali. Mislim da je to zato to ste oboje tvrdoglavi. Pored toga, Raid uvek misli da je u pravu, ak i kada nije. Mislim da si ti prva osoba koja je imala hrabrosti da mu se suprotstavi. Hoe da kae da sam se svaala s ovekom koji me je zaposlio? Ilijena je zapanjeno gledala devojku. O, da! Azra klimnu glavom smejui se. Prvi put smo svi bili zateeni i iznenaeni kada si mu se suprotstavila. Sluge su se razbeale, a Karim i ja smo se okamenili. Karim? zbunjeno ju je prekinula. Moj i Raidov brat, stariji je od mene, a mlai od Raida objasni devojka. Mislim da je stariji od tebe godinu dana. U svakom sluaju, oekivala sam da e te Raid udariti. Ja nikada ne bih smela tako da mu se suprotstavim, a sigurna sam ni Karim. ak se i ujak Fadlan pribojava Raida.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 5/11

Oduvek sam bila tvrdoglava i uporna Ilijena se osmehnu. Uvek sam bila ponosna, i nikada nisam elela niiju pomo. Bila sam uverena da sve mogu sama. Sama sam zaradila novac da platim kolu letenja. Znam Azra klimnu glavom. To si mi priala. Trebalo je da pretpostavim neveselo se nasmejala. Molim te, nastavi. Nema mnogo toga jo da se pria devojka slee ramenima. Mislim da ste neko vreme izbegavali jedno drugo a onda ste se, pre neto vie od tri nedelje, vratili s poslovnog puta i Raid je svima objavio da ete se venati. Karim i ja bili smo prijatno iznenaeni, ali se to nije dopalo ujaku Fadlanu. Ipak, nije se usudio da se usprotivi. Ilijena je jo uvek bila okirana onim to je ula. to joj je Azra vie objanjavala zaboravljenu prolost, iskrsavalo je sve vie novih pitanja. U glavi joj je tutnjalo kao da kroz nju marira vojni orkestar. Ponovo se u mislima vratila na injenicu koja ju je najvie okirala. Raid el Alamejn, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, bio je njen suprug. Ta misao joj se vraala iznova, kao to jezik uporno dotie mesto gde je izvaen zub, kao da isprobava da li boli. U tom trenutku jedino je mogla da bude zbunjena, nita vie. Ilijena nije mogla da smisli nijedan razlog zbog kojeg bi pristala na brak, ak i ako je to bila Raidova ideja. Ona je previe cenila svoju samostalnost, a imala je samo dvadeset i est godina. A Raid? ta on misli o svemu ovome? Mogao je jo jutros da joj kae i da joj objasni, ali nije. U ta se ona to uvalila? I zato? Prokletstvo! Samo baksuz kakav je ona moe da udari glavu i dobije amneziju!

Zar je mogue da je zaboravila nekoliko veoma vanih nedelja svog ivota, pomislila je. Glava je ponovo poinjala da je boli i to joj se nimalo nije dopadalo. Sada je ve bila besna i na svog dragog supruga Raida, koji je tog jutra propustio da joj saopti osnovne injenice. Mogao je bar da joj kae otkud oni u istom krevetu, to bi je potedelo neprijatnost. Bilo je previe podzemnih tokova u celoj toj prii, previe sporednih puteva i zamagljenih injenica koje tek treba da otkrije. Meutim, da bi to uradila, bilo joj je potrebno da to vie sazna. Zna, poela si da menja Raida nastavi Azra zamiljeno. Pre nego to je tebe upoznao, bio je grub i dalek. I Karim i ja pomalo smo ga se pribojavali. U poslednje vreme mnogo nam je blii. Ti si mu pomogla da se promeni. Lepo je to to Raid konano ima nekoga na koga moe da se osloni. Ne bih rekla da je on osoba koja se oslanja na nekoga Ilijena se osmehnu. Ne dozvoli da te zavede njegov prokleti ponos devojka odmahnu glavom. Moj brat ima dobro i veliko srce. Kada ovek zaviri ispod njegove maske, otkrije da je on mek kao pamuk. Moda si u pravu, Azra duboko je uzdahnula. Meutim, nisam primetila da je ba oduevljen mojim prisustvom ovde. Moda je i za njega bio ok to to ga nisi prepoznala? Nikada neu zaboraviti momenat kada te je prvi put video. Bio je kao opinjen. Mislim da je bio okiran i istovremeno zateen tvojom lepotom. Preteruje Ilijena odmahnu rukom. Nisam nikakva lepotica. Nisi? Azra se tiho nasmeja. Moda, ali si uspela da zavrti mozak sva-

................................................................................ 10 ............................................................................... Esmeralda 5/11

kom mukarcu koji te je sreo. Gotovo od prvog dana Raidu su prijatelji govorili da ele da se oene tobom. Mogla si da bira izmeu dvadesetak kandidata samo da si htela. Molim?! zapanjeno ju je pogledala. Mada si po naim merilima ve pomalo stara za udaju, to nikome nije smetalo nastavila je devojka. Mora da shvati da tvoja plava kosa, te tvoje gotovo ljubiaste oi i svetao ten ovde nisu uobiajeni. Nae devojke su tamnopute, crne kose i tamnih, najee crnih oiju. Ti si, po merilima naih mukaraca, egzotina. Nekolicina njih nudili su itava bogatstva za tebe, ali ih je Raid uporno sve odbijao. Verovatno je ve tada odluio da te zaprosi. Dobro, dobro Ilijena je morala da prekine ushienu Azru. A ta se desilo pa se ja niega ne seam? Znam samo ono to su mi rekli. Kada ste se vraali s medenog meseca, prilikom sletanja stajni trap se zablokirao i aterirali ste na trup aviona. Raid je bio gotovo nepovreen, ali si ti snano udarila glavom. Raid je odmah pozvao pomo iz palate. Bila si u nesvesti kada su te doneli. Koliko je prolo od tog dogaaja? namrtila se Ilijena. Ovo je etvrti dan mirno odgovori devojka. I ja sam sve to vreme bila u nesvesti?! Zato nisam bila u bolnici? Zato to su se plaili da te pomeraju. Naravno, Raid je pozvao lekara, koji te je stalno obilazio zakljuivi da se normalno oporavlja Azra se znaajno osmehnu. Mislim da je i Raid eleo da ostane ovde da bi mogao da brine o tebi. O, Boe! Ilijena duboko uzdahnu i klonu na jastuke.

U glavi joj je ponovo bualo i stekla je utisak da e svakog asa briznuti u histerian pla. Meutim, to je trajalo samo tren jer se brzo pribrala. Zamiljeno je zurila u ornament na kaminu. Tolike godine naizgled besciljnog lutanja po svetu, i to esto po mestima koja su drugi doivljavali kao kraj sveta, s jednim jedinim rancem i pilotskom palicom u ruci... Pitala se koliko e vremena proi pre nego to je neizleiva groznica putovanja ponovo nekud odvue. Trgla se kada je ula da se vrata iza njenih lea otvaraju bez kucanja. Primetila je da se Azra istog trenutka ukoila i uozbiljila. Okrenula se traei pogledom uzrok takvog devojinog ponaanja. Neprimetno se stresla kada je presrela pogled crnih oiju. Raid se zaustavio nedaleko od njih. Zavukao je ruke u depove netremice je gledajui. inio joj se jo viim i nedokuivijim nego tog jutra. Drago mi je to se bolje osea. Ve sam se zabrinuo za tebe, zbog tvoje glavobolje i svega ostalog rekao je blago i za trenutak je osmeh zaigrao na njegovim usnama. Bojim se samo da si malo pourila da ustane iz kreveta. ta bi bilo da si se opet onesvestila? Brinuo si? upitala ga je tiho. Bio sam zabrinut kada sam uo da si ustala odgovorio je dobacivi sestri prekoran pogled. Mislim da bi bilo pametnije da se odmara. To sam i nameravala promrmlja Ilijena. Meutim, bila su mi potrebna neka objanjenja. A, osim toga, bila sam gladna. Dobro, onda emo sada jesti Raid klimnu glavom. Idem prvo da se umijem. Ostaviu vas Azra brzo ustade i pouri prema vratima. Vidimo se kasnije.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 11 5/11

Imam mnogo pitanja rekla mu je kada su ostali sami. Nadam se da e mi pomoi da pronaem bar neke odgovore. Nije joj odgovorio, samo je klimnuo glavom i nestao iza vrata kupatila. Kada se vratio, pomerio je stoi s hranom blie Ilijeni, a zatim je seo na jastuk naspram nje. Neko vreme jeli su u tiini. Kako tvoja glava? iznenada upita Raid. Bolje odgovorila je zbunjeno. Da li si uzela lekove? Ne, uzela sam aspirin promrmljala je izbegavajui njegov prodorni pogled. On nije, dodue, potpuno otklonio bol, ali me bar nije oamutio. Oni lekovi propisani su ti s razlogom, Ilijena rekao je otro. Ponekad me zaista dovodi do ludila. Mislim da nas dvoje treba da razgovaramo ovoga puta hrabro je ukrstila pogled s njegovim. Zato mi jutros nisi rekao da smo venani? Namerno sam to preutao jer sam hteo prvo da porazgovaram s lekarom odgovorio je mirno. Nisam bio siguran kako da ti objasnim, a jo manje da li smem sve da ti saspem u lice. Volela bih da mi neto podrobnije kae o tom sporazumu bila je zadovoljna to joj glas nije zadrhtao. Sporazumu? on podie obrve. U vezi s im? U vezi s brakom nesigurno se osmehnula. Oigledno je da je u pitanju nekakav sporazum. Sigurno sam ti objasnila da moj nain ivota ne podrazumeva brak, a i ti si, verovatno, mogao da bira enu koju si hteo. Izabrao sam enu koju sam hteo rekao je opasno tihim glasom. Budi uverena, draga moja Ilijena, da na brak nije nikakav sporazum.

Ali... zbunjeno je zatreptala mislila sam da... Nije vano ta si mislila, Ilijena prekinuo ju je nimalo neno. Na brak je pravi, u svakom pogledu. Reci mi neto o naem venanju zamolila je posle krae pauze. ta te zanima? osmehnuo se. Uobiajene stvari slegnula je ramenima. Kada? Gde? Ko je sve bio? Venali smo se petog februara, ovde, u palati, bez velike guve objasnio je jednostavno. Bili su prisutni samo lanovi porodice i bliski prijatelji. Ilijena je sada jo vie izgubila orijentaciju. Shvatila je da ne zna ak ni kog dana je to bilo. Namrtila se i duboko uzdahnula. Na svako pitanje koje bi postavila u svesti bi joj iskrslo pet novih. Da li te opet boli glava? upitao je zabrinuto Raid. U stvari, zbunjena sam zatvorila je oi i odmahnula glavom. Koji je danas dan? Dvadeset sedmi februar gledao je netremice u njeno napregnuto lice. Zato se malo ne odmori, Ilijena? Mislim da je za danas bilo dosta. Znai, ona je tri nedelje u braku, a nema pojma o tome, pomislila je. Oseala se kao da je poela da gleda film od polovine i ne moe da povee radnju. to je jo gore, ona je u centru itavog tog zapleta. Ilijena, idi da legne, molim te. Zaista treba da se odmara. Obeavam ti da u sutra odgovoriti na sva tvoja pitanja. Hoe li da me uuka i ispria mi priicu? izletelo joj je. Da li je i to deo naeg sporazuma, po tvom miljenju? upitao je podiui obrvu.

................................................................................ 12 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Otkud bih ja to mogla da znam?! planula je. Na sporazum moe da sadri bilo ta! Hajde da se dogovorimo rekao je posle krae pauze. Najpre e pod tu, da opusti vrat i ramena, a onda u te izmasirati. Bolje e spavati posle toga. Zato bi to radio? Ne bi mi bilo prvi put nemarno je slegnuo ramenima. Misli, posle mog potresa mozga? jo uvek ga je gledala nepoverljivo. Ne, pre toga polako je ustao. Navikao si da nekog masira? oseala je ogromnu potrebu da ga pecne. Ne bih to nazvao navikom pogledao ju je svisoka i znaajno se osmehnuo. Ovaj ovek je bio majstor u izbegavanju odgovora, pomislila je ljutito Ilijena. ak ni s njegovog lica nita nije mogla da proita. Pitala se kakav su meusobni odnos uspostavili tokom kratkotrajnog branog ivota pre avionske nezgode. Znala je samo to da su u istoj sobi i u istom krevetu, a Raid je naglasio da je njihov brak pravi. Ona je sigurno imala jake razloge da prihvati taj brak, ali nikako nije mogla da odgonetne njegove motive. Hajde, pomoi u ti pruio joj je ruku. Prihvatila ju je i polako ustala. Za trenutak je izgubila ravnoteu i obrela se u njegovom zagrljaju. Osetila je da mu se telo ukoilo i tek tada je shvatila koliko mu je blizu. Uprkos toj situaciji, njeno telo je spremno reagovalo na njegovu blizinu. Kada je pokuala da se odmakne, on je naglo olabavio stisak. Ilijena se brzo odmae i ustuknu nekoliko koraka.

Idi da se istuira ponaao se kao da nije primetio da je ustuknula. Doi u malo kasnije da te izmasiram. Nije bilo potrebno dvaput da joj kae, okrenula se na peti i gotovo potrala prema kupatilu. Mogla se zakleti da je ula njegov prigueni smeh dok je zatvarala vrata za sobom. Odahnula je kada je ostala sama.

2. poglavlje
Ilijena je duboko uzdahnula i zatvorila vodu, a zatim izala iz tu-kabine. Stala je nasred kupatila i kritiki se zagledala u svoj odraz u ogledalu. Traila je na sebi ono to bi navelo oveka kakav je Raid el Alamejn da se oeni njome. Njeno lice bilo je mekih crta s punim, senzualnim usnama, pravilnim nosem i ljubiastim oima. Kosa boje meda dopirala joj je gotovo do struka. Grudi su joj bile vrste i bujne, struk uzan, kukovi obli, a duge noge savreno izvajane. Slegnula je ramenima i ogrnula bademantil, a onda je poela da sui kosu. Posle pola sata ula je u spavau sobu i odahnula otkrivi da nikoga nema. Brzo je obukla spavaicu i uvukla se u krevet. Nadala se da e zaspati pre nego to se Raid vrati. Trgnula se kada je ula da se vrata otvaraju i brzo je zatvorila oi. Oekivala je da e on odustati od namere da je masira ako pomisli da ona spava. Oigledno ga nije dovoljno poznavala, pomislila je uspanieno kada je osetila da se njena strana kreveta ugiba. Jednim pokretom sklonio je pokriva s nje i ritminim pokretima poeo je da je masira od ramena do dna kime i nazad. Ne mora to da radi promrmljala je. Ali elim odgovorio je tiho.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 13 5/11

Nastavio je da je masira ali su njegove ruke krenule nanie, preko njenih bokova. Ilijena se opustila otkrivi da uiva u njegovom nenom dodiru. Raidovi veti arobni prsti otklanjali su umor iz njenih miia. Mora da si se umorio sanjivo je proaputala posle nekog vremena. Uivam, veruj mi glas mu je bio pomalo udan ali ona to nije primetila. Drago mi je rekla je uzdahnuvi. Ilijena je gotovo neprimetno utonula u san. San je bio gotovo stvaran i uivala je u njemu iz sve snage. Raid i ona plivali su u bistroj vodi lagune s tri strane okruene belim peskom. Palme su se lenjo njihale na vetru, a sunce je treperilo na povrini vode. Ona je htela da ga dodirne, ali je on otplivao dalje od nje, kao da je mami. Oboje su bili potpuno nagi, ali to je bio njihov privatni raj, daleko od radoznalih pogleda. Bili su preputeni jedno drugom. Raid joj malo podie bradu da bi je poljubio. Rukama je klizila preko njegovog vrata, a grudi su joj se sve vre pribijale uz njegove. Oseala je da joj telo podrhtava od elje im bi je dotaknuo. Kada su im se usne razdvojile, ugledala je njegov pogled zamuen od strasti. Znala je da vie ne moe da eka, da mora da mu se preda. Raid ju je uzeo u naruje i izneo iz vode, a onda ju je spustio na topli pesak u senci palme. Njegova ruka klizila je po njenom nagom telu koje je reagovalo na svaki njegov dodir. Kada se nagnuo i usnama dodirnuo njene grudi, zavukla mu je prste u gustu kosu. Duboko je uzdahnula i... Ilijena nije znala ta ju je tano probudilo, ali je u trenutku postala svesna injenice da je u krevetu. Mlenobela

meseina dopirala je kroz visoke prozore. Polako je okrenula glavu i ugledala Raida kako spava na stomaku. Vie nije mogla da misli. Telo joj je jo uvek bilo nabijeno adrenalinom i eljom. Leala je u tami, blizu, a ipak daleko od Raida. Krevet je bio toliko veliki da je bilo nemogue dodirnuti ga. Plaila se da naini bilo kakav pokret koji bi mogao da ga probudi. Gledala je u tamu pokuavajui da se smiri i ubedi sebe da je to ipak bio san, ma koliko sve stvarno izgledalo. Zatvorila je oi. Ilijenu je probudila svetlost sunca. Polako je otvorila oi i zatreptala. Glava joj je bila potpuno bistra, odmorna i nije oseala bol. Uspravila se u sedei poloaj i lagano provukla prste kroz zamrenu kosu. Shvatila je da je spavala samo nekoliko sati, ali mirno i vrsto. Sledeeg trenutka vrata sobe otvorila su se irom i dve devojke u dugim, jednostavnim belim haljinama uoe i poklonie se. Zbunjeno je gledala kako nestaju u kupatilu, odakle se ubrzo zauo um vode. Na njeno zaprepaenje, devojke su je ekale. Ilijena odlui da uiva u toj panji i toploj, mirisnoj kupci. Sama u se obui rekla je kada je izala iz kupatila. Devojke se nisu pomerile, samo su se nasmeile i poele da je oblae. Svi njeni protesti bili su uzaludni, nije ak uspela da utie ni na izbor garderobe. Na kraju je digla ruke od svega odluivi da ne misli o tome. Neto kasnije devojke su je otpratile u trpezariju. Kada je videla kako su svi obueni, bila je zadovoljna to je dozvolila devojkama da joj obuku elegantnu svilenu haljinu. Odjednom je osetila samopouzdanje.

................................................................................ 14 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Raid je na sebi imao tamno odelo i ustao je im ju je ugledao. Blago joj se naklonio i poljubio je njenu ruku. Ilijena je osetila da joj obraze obliva rumenilo, jo uvek nije zaboravila noanji san. Osmehnula se Azri koja je sedela na suprotnoj strani stola obuena u tradicionalnu istonjaku nonju. A onda joj se pogled zaustavio na mladiu koji ju je neodoljivo podsetio na Raida, znala je da je to njegov brat Karim. Sea se mog ujaka Fadlana, zar ne, draga? neno je upitao Raid. Stariji gospodin joj se osmehnu, ali se Ilijena uplai tog osmeha. Bila je uverena da je on neprijateljski gleda. Nije mogla da shvati zato, jer mu ona sigurno nita naao nije uinila. Radujem se to te vidim, Ilijena Fadlan klimnu glavom u znak pozdrava. Nadam se da se osea bolje? Mnogo bolje, hvala prisilila je sebe da se osmehne. Raid joj pridra stolicu, a zatim i sam sede u elo stola. Razgovor je tokom ruka na trenutke potpuno zamirao. Azra jedva da je progovorila koju re, odgovarala je samo na pitanja. Ilijena je osetila da je prisustvo ujaka Fadlana zategnulo atmosferu. Mada je on oigledno bio veoma obrazovan ovek, njoj se nimalo nije dopao. Jela su bila savrena ali ona nije imala apetita. Osetila je ogromno olakanje kada je ruak konano zavren. Jedva je ekala da se vrati u svoju sobu, ovo ju je zamorilo vie nego to je oekivala. eli li da proetamo po parku? upita je Raid uhvativi njen pogled. Rado odmah joj se povratilo dobro raspoloenje. Velika bata prostirala se juno od palate i kroz nju su vodile kamene sta-

ze. Sunce je ve zalazilo obasjavajui kupole palate. Palata je izgraena od krupnih blokova belog kamena a park je bio bogat raznobojnim cveem, visokim palmama koje su pruale hlad kamenim klupama umetnike izrade. U sredini parka bio je mali bazen neobinog oblika, s vodoskokom koji se slivao u njega preko kamenih prepreka, to je stvaralo vie bistrih, kratkih vodopada. Na kraju parka bilo je jezero ija je povrina bletala pod zracima zalazeeg sunca. U donjem delu parka bilo je desetak zgrada, takoe od belog kamena. To su bile duge dvospratnice s malim, negovanim vrtovima ispred. U njima je ivela posluga. Kako je ovde lepo zadivljeno je rekla Ilijena kada su stigli do jezera. Da klimnuo je glavom. Dolazim ovde kad god imam vremena. Moemo li da sednemo? upitala je pokazujui malu klupu. Naravno osmehnuo se. Seli su na klupu u senci palme nedaleko od jezera i dodirnuli se ramenima. Ilijena se neprimetno stresla od tog dodira, koji ju je podsetio na nene Raidove dodire od prethodne veeri. Raide, priaj mi o svojoj zemlji zamolila je tiho. Osmehnuo se i poeo da pria, a Ilijena ga je paljivo sluala. Rekao je da se njegova zemlja prostire istono od rta Hargu i da je okruena brojnim emiratima. Veim delom prekriva je pustinja, ali su niske planine u zaleu omoguavale povoljnu klimu, a brojne oaze imale su nepresune izvore. Urmine palme prekrivale su vie od polovine plodne zemlje sultanata koji se prostirao du morske obale. Uz obalu je

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 15 5/11

bilo nekoliko velikih gradova u prirodnim zalivima, a luke su osnovali jo Feniani u osvajakom naletu. Feniane su proterali Etiopljani kada se na tim prostorima uvrstio islam koji su prihvatili i domorodaki beduini. Beduini su iveli u oazama u centru zemlje. Odgajali su prvoklasne kamile ija je vrednost u meusobnoj trgovini i trgovini sa susednim zemljama esto dostizala nesluene sume. Jahali su predivne istokrvne arapske konje i imali su mnogo dresiranih sokolova koji su im sluili za lov. Malo se trgnula kada joj je rekao da i njegova porodica potie iz jednog takvog beduinskog plemena i da je vekovima na vlasti. Njegov otac i ujak ulagali su velike napore u ekonomski razvoj zemlje. Posle oeve smrti, pre nekoliko godina, Raid ga je nasledio i trudio se da nastavi oevim stopama. Ilijena neprimetno uzdahnu shvativi koliko je njegov ivot bio drugaiji od njenog. Ona svog oca nije upoznala, poginuo je u saobraajnoj nesrei pre njenog roenja. Njena majka je radila kao kuvarica na jednom ranu u Teksasu. Umrla je iznenada kada je Ilijeni bilo esnaest godina. Sve to je od tog trenutka postigla u ivotu postigla je sama i bila je ponosna na to. Zato je iznad svega cenila sopstvenu samostalnost i upornost. Ma koliko se trudila, nije mogla da pretpostavi zato ju je Raid zaprosio. Zato ja? upitala je tiho, nesvesna da je to izgovorila naglas. Ti pripada meni, Ilijena odgovorio je. Samo toga jo uvek nisi svesna. Ali, zato? pogledala ga je irom otvorenim oima. Stara islamska poslovica kae da su dobar konj, otra sablja i lepa ena tri

najvea zemaljska blaga neno je rekao milujui njen obraz. Ti zaista misli da sam lepa? zatreptala je zbunjeno. Raid se zagleda u njene sjajne oi. Sumrak je poeo da se sputa i Ilijeni je prijala tiina. inilo joj se da osim njih dvoje ne postoji niko drugi na svetu. Bila je svesna samo njegove neobine privlanosti i osmeha na koji je nesvesno nekoliko puta odgovorila. Njegov osmeh mogao je da smeka kameno srce, a on je to znao i, oigledno, obilato koristio. Osetila je da napetost u njoj polako poputa i tada je shvatila da joj on jo uvek nije odgovorio na pitanje. Ba je zaustila da zatrai odgovor kada je shvatila da se on naginje prema njoj. Sledeeg trenutka osetila je njegove usne na svojima. Bio je to nean, ispitivaki poljubac koji joj je ostavljao mogunost da se povue. Raid se odmaknuo, polako je podigao glavu i zagledao se u njene oi. Njegove usne ponovo su se spustile na njene, ali ovoga puta mnogo strasnije, a rukama ju je privukao u zagrljaj. Raidov poljubac potpuno je zarobio sva njena ula, jedno po jedno, sve dok nije postala svesna samo njega. Nijedan mukarac nikada je nije tako poudno poljubio. A ta pouda bila je neto vie od seksualne elje, skrivala je u sebi potrebu da se preda i telom i duom. Njegova elja i glad za njom bili su toliko snani da je mogla samo da mu uzvrati. Raid je milovao njeno telo ljubei je svuda po licu. Ilijena je bila kao hipnotisana. Odmaknula se od njega pogledavi ga krupnim oima u kojima se nazirala zbunjenost i neto to ni sama nije elela da imenuje.

................................................................................ 16 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Da li sam odgovorio na tvoje pitanje? sklonio joj je pramen kose iza uha i nasmeio se. Nije znala ta da mu odgovori i zato je klimnula glavom. Zaista je bio majstor u izbegavanju direktnih odgovora, pomislila je, ovoga puta bez ljutnje. Trgnula se kada je primetila pokret nedaleko od njih. Raide, neko je iza one palme proaputala je. Da, znam rekao je mirno i provukao prste kroz njenu kosu. Zna? zbunjeno ga je pogledala. To su telohranitelji, ne obraaj panju na njih nagnuo se prema njoj u elji da je ponovo poljubi. Kako to misli da ne obraam panju na njih? zapanjeno je upitala odupirui se rukama o njegove grudi. Uvek ista pria s tobom, Ilijena duboko je uzdahnuo i ustao. Hajde, idemo nazad. Posluala ga je bez rei gledajui kriom oko sebe. Kada je obratila panju, primetila je nekolicinu mukaraca koji su se kretali na pristojnoj udaljenosti od njih. Stresla se shvativi da su ih oni sve vreme gledali. Raide, oni su nas videli rekla je osetivi da crveni. Objasnio sam ti, Ilijena, oni nisu plaeni da gledaju ve da nas uvaju odgovorio je. Rekao sam ti da ih ignorie. Teko je ignorisati desetak krupnih momaka promrmljala je sebi u bradu. Naviknue se rekao je mnogo meke. Ja ih vie ne primeujem. Ilijena duboko uzdahnu i nesvesno odmahnu glavom. Pitala se da li e se ikada navii na to da je nepoznati mukarci prate u stopu. Stresla se od hladnoe jer je mrak ve pao, a s njim i temperatura. Raid je to primetio i zatitniki ju je zagrlio trljajui joj nadlaktice. Uli su u

palatu zagrljeni, a oni koji su ih pratili netragom su nestali. Na putu do njihove sobe nisu sreli nikoga i Ilijeni je to bilo drago. U kupatilu je bilo ukljueno svetlo pa su mogli da vide obrise nametaja u spavaoj sobi. Raid je poeo da se svlai bez urbe, a ona je pourila u kupatilo i zatvorila vrata za sobom. Dugo je stajala pod tuem ne mislei ni na ta dok ju je voda prijatno ibala po ramenima. Izala je iz kupatila tek kada je bila sigurna da je Raid zaspao. Uvukla se u krevet vodei rauna o tome da bude to dalje od njega.

3. poglavlje
Probudio ju je poljubac. Zatreptala je i susrela se s osmehom u crnim oima. Raid se nadneo nad nju. Bio je potpuno obuen, ali mu je kosa jo uvek bila vlana od tuiranja. Izgledao je neodoljivo. Pominjala si bajku i sada znam na ta si mislila rekao je. Toliko si me podsetila na uspavanu lepoticu da sam morao poljupcem da te probudim. Moda treba ponovo da me poljubi da bih se uverila da ovo nije san promrmljala je. Raidove usne ponovo pronaoe njene. Ovoga puta doekala ga je spremno, provlaei prste kroz njegovu kosu na potiljku. ta mi to radi? upitala ga je apatom kada se odvojio od nje. Pokuavam da te zaaram, pa da nikada vie ne ode od mene odgovorio joj je glasom otealim od emocija. Da odem? zbunjeno je zatreptala. Kuda da odem? Neemo sad o tome uspravio se. Hajde, ima dovoljno vremena da se istuira i obue.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 17 5/11

Zato? Za dva dana je venanje mog roaka, moramo da prisustvujemo objasnio je. Poto je stari avion uniten a novi jo nije stigao, ii emo kolima. Put je dug i zato emo krenuti to pre. Ilijena pouri u kupatilo gde su je ekale devojke kao i jue. Nije imala ni snage ni volje da se raspravlja s njima i zato im je dozvolila da joj pomognu da se spremi. Ispred palate bila su parkirana etiri velika, luksuzna automobila s rashladnim ureajima, a iz kuhinje su donosili namirnice ubacujui ih u mali teretni auto. Pored vozila straarila su dvanaestorica krupnih telohranitelja. Raid ju je doekao smeei se, pomogao joj je da se smesti i odmah su krenuli. Ilijena je posmatrala predele kroz koje su prolazili. Setila se da je mnogo itala o ovoj zemlji pre nego to je dola, ali nita nije dovoljno dobro opisalo lepote koje su se nizale pred njenim oima. Zaustavili su se posle tri sata vonje u maloj oazi da se odmore i osvee. Ilijena se spustila na konu prostirku prebaenu preko niskog rastinja koje je podsealo na travu i poput puzavice prualo se po pesku stvarajui debeli, zeleni tepih. Nastavili su put du morske obale. Fascinirana, Ilijena je gledala nepregledno vodeno prostranstvo. Peskovita obala bila je ponegde prekrivena zelenim niskim rastinjem kakvog je bilo i u oazama, a crvenkasti pesak svetlucao je na suncu. Kada su se sledei put zaustavili u oazi, sunce je polako tonulo na zapadu. Posle nepunih sat vremena atori su podignuti a vatre upaljene. Posluga je poela da priprema hranu. Ilijena je duboko uzdahnula i krenula ka delu atora koji je bio nameten kao spavaa soba, sruivi se na velike, me-

ke jastuke. itavog tog dana, iako su sve vreme bili zajedno, ona i Raid jedva da su razmenili nekoliko reenica. Zaintrigirao ju je kao nijedan mukarac dotad, toliko da nije mogla da prestane da misli o njemu. Izbijale su iz njega unutranja snaga i nepokolebljivost. Morala je da prizna da je armantniji nego bilo ko koga je poznavala. Bila je ubeena da su se ene zaljubljivale u njega na prvi pogled. I sama je oseala udno uzbuenje u njegovoj blizini. U tom trenutku pomerio se veliki zastor i Raid je uao. Ilijena oseti da je odjednom sva ustreptala i zbunjeno se osmehnu gledajui ga netremice. Priznala je sebi da uiva u njegovom drutvu i panji koju joj je ukazivao. Krajikom oka posmatrala je njegove vrste miie koji su se nazirali kroz tanku koulju. Da li si umorna? upitao je spustivi se na jastuke pored nje. Malo priznala je. Sama si kriva jer si mi unitila avion osmehnuo se. Da li si gladna? Nisam odmahnula je glavom. ta misli o tome da se okupam u jezeru? Ne Raid se tre. Ako eli da pliva, saekaj da se vratimo u palatu. Ali, ovo jezero je boanstveno pobunila se Ilijena. Zato ne mogu da se osveim od puta? Zato to je to opasno rekao je ozbiljno. Opasno? pogledala ga je zbunjeno. Ovde ima mnogo opasnih ivotinja koje jo uvek ne poznaje objasnio je kratko. A, tako promrmljala je otegnuto. U tom trenutku sluga je doneo veeru i ona iskoristi priliku da se udalji od Raida. Jo uvek ju je veoma zbunjivala situacija u kojoj se nala. Nije znala

................................................................................ 18 ............................................................................... Esmeralda 5/11

ta da misli o svemu, a zbunjivala su je i sopstvena oseanja. Neto neodoljivo snano vuklo ju je Raidu, dok ju je istovremeno neto spreavalo da mu se baci u zagrljaj. Bila je zbunjena i injenicom da je zaboravila sve u vezi s njim i s njihovim brakom. Njegovi poljupci pokazali su joj da nije u stanju da mu se odupre i da bi mogao da je ima kad god poeli. Ipak, iz nekog razloga nije insistirao na svom suprunikom pravu i to ju je dodatno zbunjivalo. im su ostali sami, Ilijena se uvukla u krevet vodei rauna o tome da bude blizu ivice. Oslukivala je priguene zvuke, Raid se spremao za spavanje. Ubrzo je legao i okrenuo se na svoju stranu. Sledeeg jutra probudila se neobino rano, vazduh je jo uvek bio sve. Kada je otkrila da je sama u krevetu, brzo je ustala i obukla se. Svuda oko nje vladao je duboki mir i ona odlui da izae iz atora. Ilijena duboko udahnu prijatni jutarnji vazduh. Oaza je omamljujue mirisala, a jutarnja rosa presijavala se na ranim sunevim zracima. U kampu su vladali mir i tiina, kao da su svi jo uvek spavali. Trgla se kada je ugledala krupnu priliku na obali jezera, nedaleko od nje, ali je ve sledeeg trenutka odahnula prepoznavi je. Bio je to Raid, u kupaim gaicama. Gledala ga je netremice kako ulazi u kristalno istu vodu jezera. Nekoliko trenutaka posmatrala ga je kako snanim zamasima preseca vodu, a onda se okrenula i ula u ator. Zabolelo ju je saznanje da Raid, oigledno, nije eleo da se ona kupa u tom jezeru. Dobila je iznenadni poriv da mu se pridrui ali je uspela da ga obuzda. Bila je svesna injenice da nita time ne bi postigla osim to bi izazvala njegov bes.

Neto joj je govorilo da njegov bes treba izbegavati. Raid nije bio ovek koji se mogao ignorisati. Mogla je da se ljuti na njega i da osea antipatiju prema njemu, ali nije mogla da ga ignorie. On, jednostavno, ne bi dozvolio da ga bilo ko ignorie. I kada joj nita nije govorio, ona je znala ta on hoe. Te zagonetne crne oi unosile su nemir u nju. ak i sada, dok se seala kako ju je gledao, oseala je uznemirenost. Izgubljena u svojim mislima, nije primetila da se zastor pomerio. Ilijena nije bila sigurna u to ko se od njih dvoje vie zbunio. Raid oigledno nije oekivao da je zatekne budnu. Dobro jutro rekao je mirno. Dobro jutro promrmljala je izbegavajui da ga pogleda. Mislio sam da e jo spavati rastresao je kosu prstima. Oigledno promrsila je suvo. Krenuemo odmah posle doruka preao je preko njene opaske. Voziemo se jo nekoliko sati do Ahmedove vile. Nije uspela da mu odgovori jer se zastor ponovo pomerio i dvojica slugu uoe nosei posluavnike s hranom i piem. Dorukovali su u tiini, dok je sve oko njih bilo uurbano. Sat kasnije kamp je rasturen. Kada su krenuli, sunce je ve odskoilo i nastavilo svoju putanju naglo zagrevajui pesak i oazu. Posle dva sata vonje Ilijena je u daljini ugledala veliko kameno zdanje okrueno bujnom niskom vegetacijom i visokim palmama ije se lie njihalo na vetru. U daljini se videla ruiasta izmaglica pa se inilo da postoje dva horizonta, plavi i ruiasti. Visoke urmine palme okruivale su jezero neobinog oblika,

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 19 5/11

a u istoj vodi ogledale su se kronje i nebo. Bujna, gusta trava prekrivala je obalu i bila proarana grmovima divljih orhideja. Negovani park sa ljunkovitim stazama i bokorima raznovrsnog cvea pruao se s obe strane puta. Konano se kolona automobila zaustavila pred impozantnim ulazom. Polako su uli u park ispred dvorca, a veliko unutranje dvorite u koje su potom preli bilo je remek-delo istonjake arhitekture. Beli zidovi bili su prekriveni finim duborezom u kamenu. Ilijena se zadivljeno okrenula oko sebe uivajui u lepoti. Desetak slugu istra kroz ogromna, masivna drvena vrata okovana gvoem. Unutranjost je, meutim, bila neto sasvim drugo. Ilijena je bila ubeena da su nebrojeni radnici mesecima radili od jutra do mraka da bi na kraju stvorili tu monstruoznost. Vila je bila u sukobu sama sa sobom. Prostrani hodnici bili su u pozlaenim intarzijama, bogato ukraeni. Nebrojene slike u ulaznom holu birao je neko s malo ili ak nimalo ukusa. Upadljivo dreavi ilimi s vezenim figurama ptica i zveri svih vrsta pruali su se du beskrajnih sala. S druge strane, vrtovi su, kao i spoljanost zdanja, bili pravo remek-delo. Travnjaci su bili ukraeni predivno araniranim cveem i stablima najrazliitijeg drvea. Bilo je tu i kamenih skulptura, ivopisnih kuica za ptice i brojnih fontana u kojima se prelivala bistra voda. Venanje je trebalo da se odri u tom prelepom vrtu. Jezero je bilo prekriveno pupoljcima rua koji su plutali po mirnoj povrini. Mali paviljon u kojem je trebalo da se odri in venanja bio je posut laticama rua.

Ilijena je morala da se zapita da li je i njeno venanje bilo takvo. Zagluujue udaranje doboa najavilo je dolazak neveste. Devojka se pojavila u pratnji dveju ena, u prelepoj ipkanoj haljini boje kajsije. Ilijena pogleda Raida i utopi se u njegovim oima. Nita vie nije bilo isto. Ona se promenila, promenio se itav njen svet. Oseala je toplotu njegovog tela iako je nije dodirivao. Na zabavi koja je usledila Ilijena je shvatila koliko su ljudi cenili Raida. Nisu joj promakli ni sumnjiavi pogledi kojima su je svi odmeravali, a ni iznenaenje koje nisu mogli da sakriju kada bi je predstavio. Bilo je oigledno da su mnoge zvanice bile iznenaen Raidovim izborom supruge. Sve je odjednom poelo uasno da je nervira, a onda je odluila da uiva. Zabava je dostigla vrhunac oko ponoi, svaki as se nazdravljalo i ae su se dizale uvis. Ilijena je bila neobina u tom krugu ljudi. Bila je jedina Evropljanka, pa tako i najinteresantnija osoba na zabavi. U jednom trenutku pogled joj se zaustavio na Raidu, bio je u drutvu tri lepe, doterane ene i veselo se smejao. Visoka crnokosa dama u dugoj veernjoj haljini unosila mu se u lice nudei njegovim oima gotovo otkrivene grudi. Osetila je ubod ljubomore, to ju je uznemirilo jer je osetila i bes. Poelela je da ustane, da prie toj eni i da je raupa, a onda se gotovo nasmejala zamislivi tu scenu. Nije primetila da Raid ne skida pogled s nje prouavajui svaku promenu na njenom licu. Odjednom su je okruile mlade devojke koje su elele da saznaju poneto

................................................................................ 20 ............................................................................... Esmeralda 5/11

o ivotu na Zapadu. Ilijena im je strpljivo odgovarala ne primeujui da se grupa oko nje poveava. Opustila se jer je uspela da bar nakratko skrene misli sa svog problema, ali i da se oslobodi starijeg gospodina koji ju je u stopu pratio. Stalno ju je tipkao as za obraz, as za miicu. Mada se trudila, nije mogla da se seti njegovog imena, nije bila sigurna ni u to da li joj ga je Raid predstavio. Sve vreme dolivao joj je ampanjac glasno iskazujui divljenje. U jednom trenutku Raid se stvorio pored njih, a iz njegovog podrugljivog osmeha bilo joj je jasno da je uo ta je taj dosadni ovek rekao. Bilo je oigledno da se zabavlja na raun njenog vatrenog udvaraa. Vi ste najlepa ena koju sam sreo u ivotu uveravao ju je pripiti neznanac. U svakoj drugoj prilici Ilijena bi utke prela preko takvog komplimenta, ali ju je Raidova reakcija naljutila. Osetila je da se u njoj budi inat i zanosno se osmehnula udvarau koji je to iskoristio povukavi je prema podijumu za ples. Drao ju je tako vrsto da je gotovo ostala bez vazduha. Htela je da se pobuni, ali je primetila da je Raid netremice posmatra. Muzika je usporila i ona se obrela u rukama svog supruga. Za tren se ukoila, a onda se opustila dozvolivi mu da je povede u taktu muzike. Osetila je da njegove oi uporno pokuavaju da uhvate njen pogled. Da li ti je dosadno? tiho je upitao privlaei je blie. Izgledam li kao neko kome je dosadno? uzvratila mu je pitanjem. Izgleda kao neko ko je previe popio rekao je prekorno.

Naprotiv odgovorila mu je suvo. Samo sam previe nervozna pa mi vie odgovara da se ponaam kao da sam pijana. Molim? podigao je obrvu. udi me da si uopte primetio pogledala ga je kroz polusputene trepavice. Bio si veoma zauzet. Primetila si? bilo je oigledno da se zabavlja. Zna, one vae za najlepe ene u zemlji, a neke od njih jo uvek nisu udate. ta hoe time da kae? pogledala ga je podozrivo. Ne znam promrmljao je zamiljeno. Moda u uzeti jo jednu enu. Samo probaj! prosiktala je. Samo probaj i ja u... Paljivo, Ilijena prekinuo ju je otro, a oi su mu opasno zasijale. Slian razgovor ve smo vodili i vidi gde nas je doveo. Ilijena odmahnu glavom nemona da pronae prave rei. Iskoristila je njegovu nepanju da se oslobodi njegovog zagrljaja. Odjednom joj je bio potreban sve vazduh jer je poela da se gui. No je bila tiha i blaga, a do nje su dopirali udni zvuci pustinje. Meseina se presijavala na mirnoj povrini jezerske vode. Krenula je uzanom ljunkovitom stazom. Drvee oko nje izgledalo je avetinjski. Ba sam se pitao gde si nestala njen udvara iznenada se pojavio na stazi. Kladim se da je i tebi bilo potrebno malo mira. I ja sam se pitala gde ste vi, unutra vas trae slagala je i neprimetno se stresla. Ko me to trai? upitao je zagrlivi je jednom rukom dok je u drugoj drao au. Svi izmaknula se. Zaista mi treba mir, gospodine...

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 21 5/11

Faruk Ezamedin Mas... ponovo je pokuao da je zagrli. U redu, ovee, a sada se odlepite od mene! viknula je gurajui ga od sebe. Ostavite me na miru, umorna sam. Umorna? ponovio je nimalo obeshrabren njenim odbijanjem. Tako lepa, a umorna. Ponovo je uspeo da je uhvati za nadlakticu i Ilijena tek tada shvati u kakvoj je opasnosti. vrsto ju je dralo i ona je uzalud pokuavala da se odupre njegovoj snazi. Iznenada dve snane ruke dohvatie ga s lea i odbacie unazad. Nametljivi udvara zateturao se izgubivi ravnoteu, pa je udario leima o oblinje stablo. Ilijena je teko disala i mada je opasnost prola, i dalje je drhtala. Da nekim sluajem dama nije u opasnosti? upitao je Raid ironino. Malo smo se zabavljali promrmlja zbunjeno drugi mukarac uspravljajui se. Ali, ako se tebi svia, evo ti je. Uostalom, i nije neka. Ima preuske kukove. Ja... ja... Ilijeni se inilo da nikada u ivotu nije bila toliko besna. Odmah e se izviniti mojoj eni Raidov glas bio je opasno tih. eni? Faruk preblede i uplaeno ga pogleda. Molim te za oprotaj, nisam znao! Jue sam se vratio u zemlju! Ostavi nas odgovorio mu je ledeno. Razgovaraemo kasnije. Naravno stariji mukarac klimnu glavom i pouri u vilu. Ilijena se borila sa suzama, ali nije bila sigurna u to da li plae od besa ili iz straha od onoga to je proivela. Jo uvek se tresla itavim telom i uzdahnula je s olakanjem kada je osetila Raidove ruke oko svog tela.

Jesi li dobro? upitao je zabrinuto. Jesam klimnula je glavom. Nisi uzana u bokovima njegove crne oi bile su prikovane za njene. Hvala ti promrmljala je skreui pogled. Nemoj da mi zahvaljuje glas mu je odjednom postao strog. Da nisam poao za tobom, Ezamedin Azen Abdulah bi te silovao ne trepnuvi. Ko? zbunjeno ga je pogledala. Tako se zove tvoj veeranji udvara. Ima jo pet-est imena i dve-tri titule, ali to sada nije vano uhvatio ju je za bradu i naterao da ga pogleda. Opomenuo sam te ali me nisi sluala. Ti si veoma lepa ena i trebalo je da oekuje ovakav razvoj dogaaja, samo da si malo razmislila. Nisi smela da mu dozvoli onoliku slobodu i da oekuje da on na sve to gleda kao na zabavu. Ovo nije Amerika, Ilijena, ovde vladaju drugaiji zakoni. Nisam ga ohrabrivala pobunila se. Ne razume odmahnuo je glavom duboko uzdahnuvi. Tvoja pojava je provokativna. Zrai seksualnou mada toga nisi svesna. Dovoljno je da se nasmei pa da mukarac pomisli da mu je sve dozvoljeno. Ne preteruj! odmaknula se od njega. Zar se ne sea Adalana Hurabija ben Araba? upitao je prouavajui njeno lice. Ne namrtila se pokuavajui da se seti. Dotini vremeni gospodin odluio je da te uvrsti u svoj harem rekao je ozbiljno. Naravno, to nisam mogao da dozvolim i zato sam te uvrstio u svoj. Molim?! pogledala ga je zapanjeno.

................................................................................ 22 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Hteo sam te samo za sebe objasnio je. Mene i... koliko njih jo?! vrisnula je. Okrenula se i poela da tri, morala je da pobegne to dalje od njega. Raid je u njoj budio oseanja, a ona njemu oigledno nita nije znaila. Bila je samo lutka za pokazivanje, neto to su drugi eleli a on posedovao. Ilijena, stani! viknuo je za njom. Nije se obazirala na njegovo dozivanje, nastavila je da tri koliko je noge nose. ula je da je krenuo za njom i zato se drala senki drvea nadajui se da e mu tako umai. Nije imala ni snage ni volje da razgovara s njim. Osetila je u vazduhu poznati miris i instinktivno je krenula u tom pravcu. I, pre nego to je shvatila ta se deava, nala se u velikoj, osvetljenoj tali. Boksovi su bili puni prelepih, rasnih konja. Mogu li da jaem? upitala je talskog momka. Naravno klimnuo je glavom. Ali, sprema se oluja, moda bi bilo bolje da jahanje ostavite za sutra. Oluja nee skoro uputila mu je armantan osmeh. Ovaj dorat snano izgleda. Malo je uznemiren pred nevreme tvrdoglavo je ustrajao momak. Veeras ne treba da idete na jahanje. Ti si jak momak, zar ne? Ilijena je ve ula u boks i milovala je dorata. Nije vano ako malo pokisnemo. Vetim pokretima osedlala je dorata i izvela ga je iz boksa. Uskoila je u sedlo i, pre nego to se momak snaao, nestala u oblaku praine. Raid je jedva uspeo da joj se ukloni s puta kada je galopom prola pored njega. Da su mu refleksi bili samo malo sporiji, verovatno bi zavrio pod konjskim

kopitama. Ilijena je bila toliko uznemirena da ga nije primetila. Pustila je konja da je vodi kuda eli. Topli vetar koji je unosio nemir u ljude i ivotinje donosei kiu duvao je sve jae. Olovni oblaci valjali su se po nebu i nisu obeavali nita dobro. Hujanje, koje se odasvud ulo, kao da je izviralo iz zemlje i nagovetavalo je oluju. Sledeeg trenutka nebo se prolomilo uz stranu, zagluujuu grmljavinu i munje su zaparale oblake osvetljavajui pejza sablasnom, bledom svetlou. Pojavile su se i prve, krupne kapi kie. Ilijena se trgla kada su dotakle njeno lice. Pokuala je da okrene dorata nazad, ali je on jurio prema samo njemu znanom cilju. Galopirao je kao lud pokuavajui da je zbaci, a ona je ulagala svu snagu u to da se odri u sedlu. Kada je nova munja zaparala nebo, uinilo joj se da u tom zamagljenom sivilu, kroz kinu zavesu, u daljini vidi obrise neke zgrade. Bila je mokra do gole koe, kao i prestraena ivotinja koja nije prestajala da se propinje. Mir, mome, mir proaputala je umirujue. Pribila se uz konja kao da je srasla s njegovim leima, pa ivotinja nije mogla da je zbaci iz sedla. Potapala je konja po vratu u elji da ga umiri i osetila je da se dorat oputa. Mada je kia koja joj se slivala niz lice i telo bila topla, oseala je jezu uz kimu. A vetar i kia postajali su sve jai. Grmelo je kao da se sprema smak sveta, ali je to potpuno odgovaralo njenom unutranjem stanju. Kada je nova munja osvetlila nebo, kia je bila toliko jaka da se osim vodene zavese nita drugo nije videlo. Padala je bez prestanka i to vie nisu bili kapi kie ve mlazevi vode.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 23 5/11

Ilijena nije bila neko ko se ba lako uzruja. Ipak, znala je dobro da takve kie mogu da traju nekoliko sati, ali i danima. Vidljivost je bila nikakva i ve je poinjala da je hvata panika. Iznenada je shvatila da se pribliava nekakvoj zgradi i osetila je olakanje. Bila je to neugledna, mala kamena kua. Istovremeno je osetila da je konj pod njom prestao da drhti. Tek kada su se sasvim pribliili, videla je da je jedan deo zgrade polusruen, ali u nekakvom zaklonu bar je bilo suvo i bezbednije nego pod otvorenim nebom. Sjahala je i vezala konja za drveni stub. Obrisala je lice i odgurnuvi razvaljena vrata, ula je u mranu prostoriju koja je mirisala na seno. Pod bleskom munje ugledala je sijalicu koja je visila s jedne grede i krenula je prema njoj. Ostavi to! viknu Raid uletevi i uhvativi je za ramena. Jesi li poludela?! Ja?! pokuala je da mu se otrgne s takvom estinom da je jedva uspeo da je zadri. Nisam sigurna ko je od nas dvoje lud! ta, doavola, radi ovde?! Pokuavam da te spreim da pogine, draga moja rekao je mirno. Drao ju je vrsto za ramena i ona je oseala njegovo telo pripijeno uz njeno. Oboje su bili potpuno mokri. Izmeu njih je bila samo tanka, mokra tkanina. Bio je toliko blizu nje da je mogla da oseti teak, opojan miris njegove koe. Sledeeg trenutka, kada je Ilijena shvatila koliko je prisno oslonjena na njegovo toplo telo, njeno dranje postalo je napeto i oprezno. U toj nepominosti i iekivanju bilo je neeg od savrene mirnoe crnog pantera koji osea da ga odnekud vrebaju. Zatvori ta vrata promrmljala je konano. Seno ne sme da doe u dodir s vlanim vazduhom.

Raid ju je posluao i zatvorio vrata tako da su sada stajali na suprotnim krajevima prostorije. Gledali su jedno drugo nepoverljivo, kao neprijatelji, ne progovarajui ni re. Atmosfera je postajala sve napetija. Ilijena nije mogla da vidi njegove oi ali ih je oseala na svom telu. Bile su to gladne, uarene oi mukarca koji posmatra enu i znala je da je i Raid toga svestan. Mirisi koji su je okruivali poeli su da joj udaraju u glavu. Nije mogla da odvoji oi od njega. Osetila je da elja nezadrivo struji njenim telom. Stresla se, delom od elje, a delom od hladnoe koja je poela da joj se uvlai u kosti. Neemo valjda sedeti ovde u mraku rekla je zabacivi mokru kosu nervoznim pokretom. Zato ne preduzme neto? Tipino ensko pitanje Raid se prigueno nasmeja. Zato ne preduzmem neto? Da ukljuim svetlo, na primer? Ne znam koliko bi to bilo pametno poto napolju grmi. Zato bar ne upali vatru? upitala je trljajui ruke. Ovde je tako hladno. Vatru? zavrteo je glavom jedva se uzdravajui od smeha. Po ovakvom vremenu dok smo okrueni senom? Ponaa se kao da si najpametniji ovek na svetu obrecnula se. Znai, sedeemo ovde u mraku? Ipak emo morati da zapalimo vatru da ne bismo oboje dobili upalu plua rekao je mirno. Jedini problem je to to ovde nema drva. Drva? ponovila je zbunjeno. Raid prie daanoj ogradi senika i, skupivi svu snagu, jednim potezom odvali dve daske. Ilijena ga je gledala kako lomi daske golim rukama i rea ih na gomilu.

................................................................................ 24 ............................................................................... Esmeralda 5/11

U njegovim rukama se, oigledno, krilo mnogo vie snage nego to je mogla da zamisli. U itavom Raidovom izgledu, njegovim irokim ramenima i snanom telu bilo je neeg divljeg. Te ruke su isto tako mogle biti beskrajno nene. Ilijena je posmatrala kako se miii na njegovim leima zateu dok je radio, nesvesna da zuri u njega. Iznenada, Raid se okrenu njoj. U polumraku nije mogla da vidi da njegove oi besno sevaju. Zato stoji i zuri u mene?! viknuo je. Zar ne ume da uini nita pametno?! Bolje bi bilo da skine tu mokru odeu sa sebe da ne bi dobila upalu plua. Ilijena se tre, trebalo joj je nekoliko trenutaka da se pribere. inilo joj se da je pred njom ovek s hiljadu lica. U jednom trenutku podseao ju je na nestanog deaka, a ve u sledeem ulivao joj je strah. Nisam navikla da se neko tako ponaa prema meni obrecnula se. Izvini Raid je pogleda preko ramena. Ni ja nisam navikao da budem u ovakvoj situaciji s jednom tako finom gospoicom. Finom gospoicom? ponovila je namrtivi se. To si rekao tako kao da bi sve fine gospoice najradije strpao u muzej jer nisu ni za ta drugo! Prokletstvo! procedio je kroz stisnute zube petljajui oko drva. Ne mogu da upalim vatru. Samo dimi, a napolju lije kao iz kabla. Koliki dim! jedva je uspela da zaustavi napad kalja. Hoe da se oboje uguimo u ovoj upi?! Daj to meni! Otela mu je iz ruke upalja i gomilicu slame kojom je pokuavao da upali drva i, pre nego to je Raid uspeo da se sna-

e, vatra je veselo pucketala. Pogledao ju je ispod oka mrmljajui neto sebi u bradu. Pa? upita Ilijena zadovoljno trljajui ruke. ta kae? Fine gospoice su samo za muzej? Da sam te ostavila da se mui oko vatre, dosad bismo se poguili u dimu. I prethodno zaradili upalu plua. Ti e je i ovako i onako zaraditi prokomentarisao je zlovoljno. Potpuno si mokra, skidaj tu odeu sa sebe. Ne brini za mene, bolje misli na sebe, i ti si potpuno mokar. Hajde, svlai se! naredio joj je. Kakva glupa situacija promrmljala je sebi u bradu. Hoe li sama da skine tu mokru odeu ili u to morati ja da uradim? bio je uporan. Moda bi najbolje bilo da se vratimo predloila je brzo. ini mi se da se nevreme stiava. Stvarno? podsmehnuo se. U tom trenutku nebo se ponovo prolomilo i, uz jeziv, sablastan blesak munje, kia se pojaa. Ilijena oseti da drhti od hladnoe. Osetila je nemir i ubedila sebe da je to zbog oluje koja je napolju besnela. Samo ne elim da budem odgovoran za prehladu koju e zaraditi, Ilijena objasnio je slegnuvi ramenima. Uostalom, radi kako eli. Moe da sedi u toj mokroj haljini ako ti je prijatno. Njegov tamni, tajanstveni pogled blesnuo je kao da se upravo neega setio. Polako joj je priao ne progovarajui ni re i spustio je svoje tople ake na njena ramena. Oseala je uznemirujuu blizinu tog oveka koji je bio njen mu. Iz njegovih toplih i snanih ruku strujao je neki fluid koji je obuzimao itavo njeno telo. Zadrhtala je, ali ovog puta ne od hladnoe.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 25 5/11

Voene udnom silom, njene ruke podigle su se do njegovih grudi. Prstima je smireno poela da otkopava Raidovu mokru koulju. Lagano mu je smaknula koulju s ramena ne odajui niim da je uzbuena. Raid je mirno stajao. Ilijena je pomislila da je sve to san i zapitala se kada e se probuditi. Ali, on je bio stvaran, svakom porom svog tela oseala je njegovu blizinu. Nastavila je da ga miluje, strpljivo i lagano ispitivala je svaki mii na njegovim leima istovremeno se udei sebi i svojoj slobodi. Spustila je usne na koren njegovog vrata, a onda ih je neno spustila na njegov oiljak. Metak proaputala je. Ko ti je to uinio? Raid joj nije odgovorio ili nije eleo da odgovori, a ve sledeeg trenutka njegove usne obruile su se na njene. Ilijena je zavukla prste u njegovu gustu kosu privlaei ga blie. Raid je neno spustio bretele njene haljine, koja je kliznula na pod. Nekoliko trenutaka je mirno, bez rei i dodira, posmatrao njeno telo obasjano crvenkastom svetlou vatre. Ilijena je uzdahnula od zadovoljstva kada je konano osetila njegove ruke na svojim grudima, a onda su skliznule niz vitki struk do njenih bokova, dok je usnama ponovo potraio njene. Sada mu je bila potpuno preputena. Oseala je da uzbuenje u njoj raste dok je Raid lagano jezikom prelazio preko njenih grudi. Poljupci kojima je pokrivao njeno telo postajali su sve strasniji. Nastavila je da ga miluje po leima jednom rukom, a drugom je, pomalo bojaljivo, otkopala pojas njegovih pantalona. A onda su urno i nestrpljivo poeli da se oslobaaju odee. U crvenkastom i ti-

travom odsjaju vatre nejasno su se nazirala njihova tela. Kada je ostala potpuno naga, Ilijena je osetila stid. Njeno telo bilo je potpuno izloeno njegovom pogledu, ali je isto tako i ona mogla da vidi njegovo.Vie nije bilo naina da bilo ta sakrije i mogla je samo da mu se prepusti. Ve sledeeg trenutka njegove ruke ponovo su je milovale. Toplo, uzbudljivo muko telo privijalo se uz nju privlaei je uza se pa je sve zaboravila. Jedva se drala na nogama, inilo joj se da pada pod njegovu vlast i u okean zadovoljstva u kome je, u svojoj potinjenosti, plutala. Njeno telo je podrhtavalo od elje i s enjom se izvijalo pod njegovim dodirima. Bila je potpuno u vlasti njegovih ruku, njegovog dodira, kao hipnotisana, i nije krila da vie ne moe da eka da mu pripadne. Raid kao da je oklevao elei da njenu i svoju elju dovede do granica neizdrljivog pre nego to se konano spoje. Njegove meke i tople usne lagano su se sputale niz njen stomak. Ilijeni se inilo da e poludeti od iekivanja. Naglo, ne ekajui da se on odlui na kljuni korak, spustila se na meko seno i povukla ga za sobom izvijajui se ka njemu. Njena elja bila je kao vulkan, ali Raid ju je osvajao polako, prisiljavajui je da se povinuje njegovom ritmu. Ipak, ubrzo ni on vie nije mogao da se kontrolie. Prigueno su vrisnuli, oboje u istom trenutku, poneti olujom zadovoljstva u kojoj se sve ostalo gubilo i postajalo beznaajno. U tom trenutku nebo se poslednji put prolomilo, ili se to njima uinilo. A onda, zajedno s njihovim telima u vrstom zagrljaju, priroda se iznenada smirila. U neoekivanoj tiini ulo se samo njihovo disanje.

................................................................................ 26 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Ostani ovako promrmljao je Raid kada je ona pokuala da se izvue iz njegovog zagrljaja. Ostani... Ilijena je samo to elela, da ostane u njegovom zagrljaju, sasvim oputena i umorna od ljubavi. Sve se deslilo tako iznenada i neoekivano, a opet, sve joj je bilo tako poznato. Negde duboko u sebi znala je da su ve mnogo puta vodili ljbav. Isto tako je znala, oseala je da je svaki put bilo uzbudljivo i strasno. Tiho je uzdahnula i udobnije se smestila u njegovom zagrljaju sklapajui oi. Opustila se sluajui spore otkucaje Raidovog srca i pucketanje vatre koja je jo uvek gorela.

4. poglavlje
Ilijena se odjednom trgnula iz sna i zbunjeno pogledala oko sebe. Trona prostorija bila je ispunjena jutarnjom svetlou. Kada je pogledala mesto na kojem je spavao Raid, otkrila je da je prazno. Duboko je uzdahnula i nesvesno odmahnula glavom. Taj ovek je zaista imao neku mo nad njom. Svaki put kada bi je poljubio, njeno telo se topilo od miline. Pocrvenela je priseajui se dogaaja iz prole noi. Njena prva greka bila je ta to je pomislila da moe da ga dri na odstojanju. To to se ona nije seala prethodnih nedelja nije znailo da e on ignorisati ono to je bilo izmeu njih. Raid je bio previe strastan ovek da bi pristao na tako neto. Kako je mogla da se nada da e uspeti u svojoj zamisli, pitala se. Otkud joj tolika slabost da ne moe da uspostavi samokontrolu kojom se toliko ponosila?

Ma koliko se borila protiv njega, znala je da ne moe da ga pobedi. Bila je uverena da je poludela jer mu je svakog dana sve vie dozvoljavala da gospodari situacijom. Oigledno, ljubav prema njemu bila je prejaka. U tom trenutku otvorila su se vrata senika i Raid je uao. Bio je potpuno obuen. Ilijena je tek tada shvatila da je potpuno naga. Brzo je ustala oseajui kako crveni pod njegovim upornim pogledom. Drhtavim prstima podigla je haljinu s poda i na brzinu je obukla. Materijal se tokom noi osuio, ali je bio potpuno uniten. Vreme je da krenemo rekao je pomalo hladno. Trebalo bi osedlati konje promrmljala je izbegavajui da ga pogleda. Konji su ve na putu nazad objasnio je. Vratiemo se kolima. Ilijena je zbunjeno pola za njim i ugledala je crni dip. U oazu iznenada ujaha grupa beduina na visokim, monim kamilama. ivotinje su snano zamahivale repovima rasterujui insekte. Zadivljeno ih je gledala, ali ju je Raid uhvatio za miicu, pomalo grubo, i poveo prema dipu. Htela je da se pobuni, meutim, u poslednjem trenutku odustala je ugledavi izraz njegovog lica. Bez rei se smestila na zadnje sedite utonuvi u utanje. Ni na njoj ni na njemu nije se primeivalo nita od onoga to se dogodilo prethodne noi. Ilijeni se inilo da su njih dvoje u stvari stranci koji sluajno putuju istim kolima. Izmeu nje i Raida pala je muna tiina, a nisu je prekidali ni voza ni telohranitelj koji je sedeo na suvozaevom mestu. Ilijena im je na neki nain bila zahvalna zbog toga. Dok je prethodne noi jahala, nije primetila da je put lo. Kola su poskakivala

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 27 5/11

pa se povremeno pribliavala Raidu. Posle jedne duboke rupe dip iznenada stade i motor se iskljui. Voza je bezuspeno pokuavao da ponovo startuje motor, a zatim je izaao. Dok je poslovao oko motora, Ilijena je kriom pogledala svog mua. Njegovo lice bilo je kao maska isklesana od kamena. Ima li benzina? usudila se da upita. Ima glasio je hladan odgovor. Kako emo odavde ako se motor ne popravi? pogledala ga je zabrinuto. Morae da se popravi odgovorio joj je mirno. Sve to poelo je pomalo da je plai. Osvrtala se oko sebe nesvesno traei pomo. Raidovo lice i dalje je bilo hladno i nepristupano. Njegova mirnoa bila je previe za njene prenapregnute nerve. Ne pada ti na pamet nita drugo osim glupe ale? obrecnula se. Svako zlo ima svoje dobro podsmehnuo se otvarajui vrata. Ovako bar mogu da protegnem noge. Njegov smisao za humor prelazio je svaku meru. U tom trenutku senik u kojem su proveli no inio joj se poput utoita, ali je znala da se ne moe tamo vratiti. Raid je nemarno protezao noge. Ti... Ti... nije joj palo na pamet nikakvo poreenje koje bi ga dotaklo. Ti si pravi podlac! Druge ene misle da sam simpatian, ali protiv tvog instananog ukusa ne moe se, naravno, nita rekao je ledenim tonom i pridruio se vozau. Ilijena je duboko uzdahnula pa je izala iz kola besno koraajui ukrug. Verovala je da su njegove brojne poznanice mislile upravo ono to je on malopre rekao. to je najgore, ona je to isto oseala.

Kako je vreme odmicalo, muila ju je sve vea nervoza. Odsutno je posmatrala vozaa kako trai alat u kutiji koju je izvadio iz gepeka. Zamiljeno se udaljila od kola i trgnula se kada je telohranitelj dotrao do nje. Molim vas, gospoo, vratite se obratio joj se. Njegova visost e biti ljut jer ste otili suvie daleko. Nita mi se nije dogodilo osmehnula mu se. Ovaj kraj nije bezopasan telohranitelj se osvrnu oko sebe. Bolje je da se vratimo. Prela je pogledom po gustom rastinju i duboko je uzdahnula. Ilijena konano odlui da popusti, ne zbog Raida, ve zbog moleivog pogleda oveka pred sobom. Jedva su preli pola puta do dipa kada se vazduhom prolomio pucanj. Ilijena zastade kao ukopana, a telohranitelj munjevito izvue oruje. Trebalo joj je nekoliko trenutaka da shvati ta se dogodilo. Raid je stajao pored dipa i drao u ruci lovaku puku. Tek tada se u njenoj svesti iskristalisala injenica da je do nje doprlo bolno zavijanje neke ivotinje. Ilijena je potrala koliko je noge nose a telohranitelj ju je pratio u stopu. ta se dogodilo? promucala je bez daha kada je stigla do kola. Nita, osim to sam primetio pumu kako te posmatra. Prepoznao sam njene ute, iskriave oi u onom gustiu pokazao je rukom na mesto nedaleko od onog na kojem je ona stajala. Uinilo mi se da je oarana time to te vidi pa sam odluio da pucam. Puma? ponovi Ilijena tiho. Bojim se da sam je samo okrznuo nastavio je mirno. Razdaljina je bila isuvie velika. Ipak se uplaila i odmah povukla.

................................................................................ 28 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Moglo je svata da se dogodi promrmljao je telohranitelj odmahujui zabrinuto glavom. ivotinja je sigurno bila gladna, inae ne bi ila tako daleko u lov. Stare pume su opake, enke jo vie, a s mladima nikada ne zna kada e napasti Raid ree zamiljeno. Oni kao da ne znaju da je teko izai na kraj s veim brojem ljudi. Ne poznaju opasnost, oni su kao deca. Ilijena je osetila da joj se hladni marci sputaju niz kimu dok su dvojica mukaraca mirno razgovarala o onome to se desilo. Obuzeo ju je strah. Raid je jo uvek drao puku u ruci. Iznenada, on se okrenu i poe ka ipraju. Ilijena ga je zapanjeno posmatrala pitajui se da li on namerno eli da dovede sebe u opasnost. Znala je dobro da je ranjena ivotinja mnogo opasnija. Srce joj je besomuno udaralo, plaila se za Raida. Svakog asa oekivala je da uje njegov samrtni krik. Bila je sigurna da ga ranjena zver odnekud vreba. Setila se da je jednom itala knjigu o divljim ivotinjama koje su, nekako, uvek uspevale da uhvate plen. Tako su mnogi iskusni lovci zauvek nestali. Zaustavila je dah gledajui ipraje u kojem je Raid nestao trenutak ranije. Molim te, vrati se nazad! viknula je iz sve snage zahvaena panikom. Raid se gotovo odmah pojavio na uskom puteljku jo uvek drei otkoenu puku. Priao je dugim, sigurnim koracima, a lice mu je bilo ozbiljno i napregnuto. Kada je stigao do Ilijene, toplo se osmehnuo. Evo me. Zato ne eli da potraim ranjenu zver? gledao ju je pravo u oi. Bio bi to lep trofej. Zato to... poela je neodluno zastavi.

Srce joj je i dalje tuklo. Htela je da sakrije pogled, ali joj to nije polo za rukom. Oseala je da je smena. Raid je oigledno eleo da uje ono to jo uvek nije bila spremna da kae. Zato to je isuvie kasno i smatram da nije potrebno baviti se lovom na nekakvu ranjenu pumu rekla je u jednom dahu. Umesto toga, bilo bi bolje da pokuate neto s ovim autom. Ne nameravam da provedem no na otvorenom. Moe da ue u kola odgovorio je hladno a osmeh je nestao s njegovog lica. Kvar je malopre otklonjen. Vonja do vile u kojoj su bili gosti protekla je u tiini. Bilo je suvie kasno kada su stigli, pa je Raid odluio da tu provedu jo jednu no. Ilijena nije sklopila oi jer su do nje dopirali muzika i glasovi poto se venanje slavilo tri dana.

5. poglavlje
Sledeih nekoliko dana po povratku kui nita neobino nije se dogodilo. Raid je uglavnom bio zauzet poslovima, a Ilijena je vreme provodila u etnji po vrtovima i razgovoru s Azrom. Ponekad bi im se pridruio Karim. Uvee se rano povlaila u sobu u elji da zaspi pre nego to joj se Raid pridrui. Znala je da nee dugo moi da ga izbegava ali joj je bilo potrebno vreme da se navikne. Ma koliko se trudila, pamenje joj se nije vraalo. Raid je tiho otvorio vrata spavae sobe. Ilijena je brzo zatvorila oi pretvarajui se da spava, zbunjena time to je on doao tako brzo. Osavila je ukljueno svetlo u kupatilu pa su se u sobi nazirali obrisi nametaja. On se bez urbe svukao i otiao u kupatilo, ubrzo je ula um vode. Kada

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 29 5/11

se vratio, na sebi je imao samo pekir oko bokova. Od tog prizora njoj se oteo tihi uzdah i uplaila se da e on otkriti da je budna. Polako je priao krevetu i uvukao se pod pokriva. Ilijena se umirila, ali je ubrzo osetila da se on pomera prema njoj sve dok nije bio samo nekoliko centimetara udaljen. Nenim pokretom uklonio joj je pramen kose s vrata. Zadrhtala je jedva primetno i istog trenutka shvatila da se odala. Njena ljubav prema Raidu bila je jaka, mnogo jaa nego to je elela da prizna. Ipak, nije bila sigurna u njegova oseanja. Njena nezavisnost, potreba da se oslanja iskljuivo na sebe, odbijanje da se preda i kada je sve bilo protiv nje, drali su je na odstojanju. Svesna injenice da vie nema svrhe da se pretvara, okrenula se prema njemu i pogledala ga je kroz polusputene trepavice. Raide? Izvini, nisam hteo da te probudim osmehnuo se. Koliko je sati? upitala je apatom. Kasno je privukao ju je sebi i pomilovao po vratu. Veoma kasno. Sigurno si umoran promrmljala je i pokuala da se povue dalje od njega. Nije primetila zabrinutost u svom glasu. To sebi inae ne bi dozvolila, ali ju je Raid uhvatio nespremnu. Reagovala je nagonski. Vie nisam rekao je dodirujui usnama njeno uvo. Nedostajala si mi. Umesto odgovora, promrmljala je neto nerazumljivo sebi u bradu i poljubila ga u ugao usana. Osetila je da se polako oputa u njegovom zagrljaju. Hou ponovo da se oenim tobom, Ilijena. Hou da zna koliko si mi potrebna govorio je izmeu poljubaca.

Ne elim da ikada vie bude bilo kakve zabune u vezi sa tim. Ilijena se trgnula kao da ju je udarila struja. Brzo se odmaknula od njega i uspravila se da bi mogla dobro da osmotri njegovo lice. Nekoliko trenutaka netremice ga je gledala, a onda je odmahnula glavom. Raide, da li ti je dobro? upitala je tiho. Odlino se oseam osmehnuo se. Zato? Da nisi sluajno i ti izgubio pamenje? gledala ga je sumnjiavo. Naravno da nisam nasmejao se. Zato si me onda pitao da li hou da se udam za tebe? elela je da zna. Zato to se iz petnih ila trudi da upropasti na sadanji odnos odjednom se uozbiljio. Hou da ti bude jasno da elim da bude deo mog ivota. Pre nego to je stigla bilo ta da kae, Raid je uhvati ispod kolena i privue sebi. Ve sledeeg trenutka nadnosio se nad njom traei njene usne. Rukama je klizio po njenom telu u tankoj spavaici. ta to radi? upitala ga je. Vodim ljubav s tobom odgovorio joj je osmehnuvi se. Mislim da to nije dobra ideja proaputala je odmahujui glavom. A ja mislim da je to fantastina ideja ponovo je potraio njene usne. Najbolja ideja koja mi je pala na pamet poslednjih nekoliko sati, a moda i dana. Da li si pio? jo uvek nije mogla da se opusti. Naravno da nisam. Ja ne elim da te volim promrmljala je jedva ujno. Zato? ipak ju je uo. Bojim se priznala je konano.

................................................................................ 30 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Mene? zapanjeno ju je pogledao. Bojim se da ne budem povreena, da ne ostanem ponovo sama proaputala je skreui pogled. Bojim se da li u uspeti da opstanem bez tebe. A ko kae da mora da bude sama, duo? neno je prevukao prstom po njenom obrazu. Zar ti to ve nije jasno? Ovde sam i planiram da ovde ostanem. Stalo mi je do tebe, Ilijena. Molim te, ne govori mi to proaputala je uplaeno. Ne mogu to da podnesem, ne jo. Isuvie je rano. Za ta? Da shvati ili da prizna? Ona odmahnu glavom i zatvori oi osetivi da joj je jedna suza skliznula niz obraz. Raid uhvati njeno lice meu svoje dlanove i neno joj palcem obrisa suzu. Lagano je dodirnuo njene usne svojima. Ne boj se, mila proaputao je izmeu poljubaca. Nemoj dozvoliti da tvojim ivotom vlada strah. Nemoj me gurati od sebe. Raidove usne bile su neumoljive od trenutka kada su dotakle njene, traei njenu bezuslovnu predaju. Ilijeni se inilo da ne moe da die i polako je podigla ruke do njegovih grudi ne znajui da li eli da ga odgurne ili da ga privue sebi. Tako si nena proaputao je kada se malo odmaknuo od nje. A opet, ima toliko snage u tebi. Osetila je da je njegove ruke privlae blie i da joj podie spavaicu. Trenutak kasnije osetila je njegove dlanove na vreloj koi svog stomaka i zadrhtala je celim telom. Polako je spustio glavu na njene grudi pomamno ih ljubei. Sklopila je oi i prepustila se neverovatnom oseanju koje ju je preplavilo oduzevi joj mo govora.

Danima je prieljkivala da je uzme u zagrljaj i vie nije mogla da se odupre struji koja ju je uporno vukla njemu. Zavukla mu je prste u kosu i poela da je mrsi dok se izvijala pod njegovim vrelim usnama i toplim dlanovima. Raid joj je vetim pokretom skinuo spavaicu odbacivi je u stranu. Nekoliko trenutaka prouavao je njeno nago telo pogledom tamnim od elje. Ilijena je drhtala pod tim pogledom, elela je da mu pripadne. Svetlost koja je jo uvek dopirala iz kupatila isticala je otre konture njegovog vitkog, snanog tela. Borila sa sa eljom koja je bivala sve jaa. elja je pobedila i ona se nala u vrtlogu strasti. Ilijena... glas mu je bio napukao od strasti. Raide... jedva je uspela da istisne iz grla. Predivna si proaputao je na njenim usnama. Tiho je zajeala izvivi telo prema njemu i zagnjurivi lice u njegove grudi dok joj je on neno razdvajao butine. Znala je da je izgubljena za sve dok je gledala kako se Raid nadnosi nad nju. Ilijena je oseala hladnou tamo gde je vazduh dodirivao njenu golu kou i vrelinu tamo gde je Raid leao na njoj. Njegova teina neverovatno ju je uzbudila, susrela je njegov uareni pogled i u njemu proitala istu elju. Oblizala je suve usne, obavila mu ruke oko vrata i poljubila ga s takvom strau da su oboje ostali bez daha. Raida vie nije trebalo podsticati, kao da je ekao samo taj poljubac, nestalo je sve njegove uzdranosti. Ovoga puta ni ona ni on nisu imali snage da odloe konano spajanje. Ve sledeeg trenutka osetila je da silovito ulazi u nju...

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 31 5/11

Iz njegovog grla oteo se zvuk koji je podseao na reanje, ali sve o emu je ona mogla da misli bilo je zadovoljstvo koje joj je pruio. Za trenutak je otvorila oi i susrela pogled njegovih dubokih crnih oiju dok se nadnosio nad nju. Ilijena je osetila da miii na Raidovim leima pod njenim dlanovima pulsiraju od naprezanja. Zarila mu je nokte u ramena i zabacila glavu osetivi kako se njegovo snano telo gri dok su zajedno leteli ka vrhuncu. Bila je zora kada su konano zaspali, iscrpljeni, u vrstom zagrljaju. ak i dok ju je hvatao san, Ilijena je bila svesna injenice da od Raida ni ovoga puta nije ula ono to je toliko prieljkivala. inilo joj se da je spavala samo nekoliko minuta kada ju je probudio zvuk otvaranja i zatvaranja vrata. Naglo se uspravila u krevetu shvativi da je sama u sobi. Udahnula je duboko i vrhom prsta dodirnula usne. I dalje je oseala toplinu Raidovih usana. Morala je da se suoi sa injenicom da je njen ivot poremeen i da je Raid uzrok tome. Uao je u njen ivot i dotakao njeno telo, njen um i emocije. Izazvao je oseanja koja dotad nije poznavala. Zadrhtala je jer ju je snaga tih oseanja istovremeno i udila i plaila. Oseala je i ljubav i enju, ali to joj nije bilo dovoljno. Htela je vie. Ne samo da je elela okrilje njegove ljubavi, ona joj je bila potrebna. Na brzinu se istuirala i obukla, a zatim je pola da potrai neto za jelo. Na svoje veliko iznenaenje, zatekla je sve lanove porodice za stolom u velikoj trpezariji. Raid se toplo osmehnuo kada ju je ugledao, a sluga je pritrao da joj pridri stolicu.

Kako si spavala? upitao ju je Raid netremice je gledajui. Dobro, hvala blago je pocrvenela zbog skrivenog znaenja njegovih rei. Danas sam slobodan rekao je odlaui pribor za jelo. Ima li posebnu elju u vezi s tim kako da provedemo dan? Volela bih da obiem neko beduinsko naselje osmehnula se. Raid je podigao obrve ne skreui pogled s njenog lica. Azra ju je zapanjeno pogledala kao da je izrazila elju da odleti na Mars. Karim je odmahnuo glavom, a ujak Fadlan dodue nita nije rekao, ali se namrtio. ta bi radila u tom naselju, Ilijena? upita je Fadlan otro. Tamo nema bogzna ta da se vidi. Jednostavno, elim da vidim pravi beduinski kamp ukrstila je pogled sa starcem. Mnogo sam itala o njihovom nainu ivota, a volela bih da ih upoznam. Oni su esto zaraeni najteim bolestima obrecnuo se Fadlan pogledavi Raida. Nadam se da nee dozvoliti da se zarazi i da donese neku bolest u palatu. Ne vidim nita loe u tome da obiemo beduine u oblinjoj oazi mirno je odgovorio Raid ujaku. Oni su iz plemena Habar i nee biti nikakvih problema. Problemi su nastali onog trenutka kada si se oenio strankinjom Fadlan demonstrativno ustade. Raidovo lice bilo je kao santa leda. Fadlan je urno napustio trpezariju. Za trenutak se pokajala to je bila uporna, ali bilo je isuvie kasno da se povue. U trpezariji je nakratko zavladala neprijatna tiina koju je prekinuo Raid zapodenuvi neobavezan razgovor.

................................................................................ 32 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Svi su to spremno prihvatili. Do kraja doruka ak su se razdragano smejali. Ilijena se prijatno iznenadila kada je otkrila da je Raid odluio da krenu u dva automobila. Brojni telohranitelji koji su ga obino pratili unosili su joj nervozu. Bila mu je zahvalna zbog toga jer je elela da uiva. Kada je ila s njim prema parkingu, sluajno se okrenula i ugledala Fadlana iza jednog prozora, bio je uspravan i nepokretan kao kip. Istog trenutka osetila je ledenu jezu niz kimu. Od prvog trenutka znala je da je taj ovek ne voli, a sada je znala i zato. Fadlan nije odobravao njen i Raidov brak. Ona je bila strankinja i, oigledno, previe samostalna za njegova shvatanja. Krenuli su im su se udobno smestili na zadnjem seditu velikog crnog dipa. Za volanom je bio drugi voza, ali je telohranitelj na suvozaevom mestu bio isti. Kada su malo odmakli od palate, ona se okrenula Raidu. Zbog mene si se posvaao s ujakom rekla je tiho. On pripada staroj generaciji i veoma je konzervativan odgovorio joj je smeei se. Ne prihvata novotarije. Sve vie se pretvara u tiranina i pokuava da mi zapoveda ali ja mu to ne dozvoljavam. Da li si hteo da mi ispuni ovu elju samo zato da bi mu se suprotstavio? upitala je pogledavi ga iskosa. Ne odmahnuo je glavom. Na ovo sam pristao zato to sam eleo da ti udovoljim. Dobro zagledala se kroz prozor. Neko vreme vozili su se neravnim, pranjavim putem. Iznenada motor prestade da radi i dip se zaustavi. Ilijena se seti da su to ve doiveli i pogleda oko sebe traei pogledom gusti u kojem bi mogla da se krije neka divlja zver.

ta se desilo? upita Raid otro. Nestalo je benzina voza slee ramenima. Ilijena se u prvom trenutku uplaila da e Raid skoiti na sirotog oveka. Nikada ga nije videla tako besnog. Kako je to moglo da se desi? zaurlao je na vozaa. Zar nisi pre polaska proverio rezervoar? Proverio sam jutros, Visosti promrmlja uplaeno voza. Sigurna sam da u gepeku ima benzina pouri da se umea Ilijena. Naalost, nema, gospoo voza odmahnu glavom. Onda u drugim kolima... Nije ti ovo Amerika, Ilijena Raid je popreko pogleda. Moraemo da ekamo dok voza ne otri do palate i donese benzin. Hoe da ga alje nazad po ovoj vruini? pogledala ga je zapanjeno. Trebae mu bar sat vremena da stigne tamo. Ne vidim drugi izlaz Raid uzdahnu. Uostalom, sam je kriv za ovo. On dobro zna ta znai ostati bez benzina na putu kojim niko ne prolazi. Ali tvrdi da je proverio pobunila se. Na ovoj kratkoj relaciji nismo mogli da ispraznimo rezervoar obrecnuo se. Zaista sam sve pregledao, Visosti promuca voza. Molim vas, nemojte me otpustiti. Niko vas nee otpustiti zbog glupe greke brzo ree Ilijena. Uzmite druga kola i pourite. ekanje na pranjavom putu po vruini predstavljalo je sve drugo samo ne zadovoljstvo. Ilijena je zaista alila to je tvrdoglavo insistirala da obie beduinski kamp u oazi.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 33 5/11

Meutim, otkrila je da su blizu mora pa je pourila u tom pravcu. Zastala je zagledana u nepregledno vodeno prostranstvo. Vie je osetila nego to je videla da je Raid pored nje. Peskovita obala bila je ponegde prekrivena niskim zelenim rastinjem, kakvog je bilo i u oazama, a crvenkasti pesak svetlucao je na suncu. Du obale pruao se drvored palmi koje su spreavale kretanje pustinjskog peska prema obali nudei bogatu hladovinu. Ilijena je u hladu ispod puta ugledala grupicu tamnoputih i tamnokosih mukaraca koji su sedeli i jeli. Malo dalje bile su uredno sloene mladice drvea pa je odmah shvatila da oni poumljavaju taj deo obale. Hou da razgovaram s onim ljudima rekla je. Da... ta?! Raid je zbunjeno pogleda. Hou da razgovaram s onim radnicima ponovila je. ta je tu udno? To bi bilo glupo mirno je izdrao njen pogled. Ne dolazi u obzir jer ne znamo ko su. Zaboga, nee nas pojesti pola je ka toj grupi. Raid je potrao za njom glasno negodujui. U trenutku kada je Ilijena prila radnicima, sustigli su je i telohranitelji, pa nepoznati poskakae na noge. Gledali su ih ne krijui zbunjenost. Nadam se da vam ne smetamo Ilijena im se toplo osmehnu. Volela bih da znam ko ste i kako ivite. Mi smo iz beduinskog kampa u oazi Alazin i dobro ivimo ohrabrio se najmlai meu radnicima. Ovde nam donose hranu, spavamo u velikim atorima, a dobro smo plaeni. Sada dobijamo redovne plate jer je oformljeno preduzee za poumljavanje i ozelenja-

vanje, pa imamo stalni posao i pristojna primanja. A vae porodice? Ilijena ga je paljivo sluala. Nae porodice su u oazi, kui odlazimo vikendom. Imamo kamile, bavimo se lovom, a neki iz naeg kampa rade u uzgajalitu ostriga dole niz obalu. Oni su bolje plaeni, ali i mi smo zadovoljni. Pleme je dobilo dozvolu da se stalno nastani u oazi. Hteli smo da tamo izgradimo domove ali nam to nije dozvoljeno. Otpatke moramo da odnosimo u grad. Zato im ne dozvolite da grade kue? okrenula se Raidu. Kada bi se u oazi gradile kue, one bi se gradile oko izvora i na taj nain vraale bi se otpadne vode u oazu mirno je odgovorio. Divlje ivotinje vie ne bi dolazile na pojilo, a voda bi se troila mnogo bre. Misli li da bi oaza dugo opstala kada bi u njoj niklo naselje? Koliko znam, beduini vode rauna o tome da troe samo onoliko vode koliko im je neophodno i love samo toliko koliko im je potrebno da se prehrane. Kada bi oaza propala, kuda bi otili beduini? Oni koji imaju posao i redovne plate mogu da se presele u najblii grad, a ta bi bilo s onima koji ne ele ili ne mogu da odu? Nisam o tome razmiljala promrmljala je postieno. Gotovo polovinu teritorije nae zemlje pokriva pustinja nastavio je da objanjava Raid. Teak je ivot u pustinji, ali mnogi ne razmiljaju o tome ta bi se dogodilo ako oaze budu unitene. Naa zemlja je jo uvek siromana, nafta je tek nedavno otkrivena. Ali, ako budemo kolovali ljude i gradili zemlju da bi ti ljudi mogli da se zaposle, svima e nam biti bolje. Ve time to ovi ljudi sade mladice pomau da se naa zemlja razvija i bude bogatija.

................................................................................ 34 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Kako to mislite? upita jedan radnik zbunjeno. Kada posadite ove mladice, ovde e biti bogata uma, a pesak se vie nee sputati u more objasnio je Raid osmehnuvi se. To e nam omoguiti da izgradimo hotele i da razvijemo turizam. A to e otvoriti nova radna mesta dodade Ilijena. Tano klimnuo je glavom. Na taj nain e porasti ivotni standard u zemlji. Svi e iveti mnogo bolje, ak i beduini u pustinji. Strani turisti elee da obiu oazu, da vide prave beduine, prave kamile, kao to si ti danas poelela. Takoe e eleti da sluaju nau muziku, da jedu hranu koju beduini spremaju i da uz vatru gledaju ples naih devojaka. Naravno, sve to morae da plate i tako e ljudi iveti bolje, a ouvaemo oaze. To je odlian plan Ilijena mu se iskreno osmehnu. Jeste, ali godine e proi pre nego to se ostvari Raid joj uzvrati osmeh i uhvati je za ruku. Vreme je da poemo. Ilijena je posluno klimnula glavom i, pozdravivi se s radnicima, pola je za njim. Upravo je upoznala jo jedno lice oveka koji joj je bio mu, i to lice joj se veoma dopalo. Ve neko vreme bila je svesna injenice da se udala za Raida zato to ga je volela. On joj je na neki nain dokazao da njihov brak nije bio nikakav dogovor. Muilo ju je samo to to nije znala kakva su njegova oseanja. U tom trenutku ugledali su dip kako se velikom brzinom pribliava, praen oblakom praine. Zaustavio se nedaleko od njih i voza izae nosei kante benzina. Ubrzo je rezervoar njihovog dipa bio pun.

Dok je ulazila u kola, Ilijena je sluajno pogledala u pravcu drugog dipa i zaudila se jer je ovek za volanom izbegao da je pogleda. Oseala je da s njim neto nije u redu i ta misao nije joj dala mira. Hoe li da produimo do oaze? upita je Raid kada je sela pored njega. Htela bih da se vratim umorno mu se osmehnula. Kako eli klimnuo je glavom. Neto kasnije izala je iz kupatila osveena tuiranjem. Na brzinu se obukla i sila u park. Uputila se stazom prema jezeru. Krajikom oka primetila je neki pokret u dnu vrta i okrenula se u tom smeru. ovek koji ih je pre podne vozio urio je prema zgradi za poslugu. Nemir se ponovo uvukao u nju i ona pouri za njim. Sustigla ga je na ulazu. ovek se naglo okrenuo zapanjeno je pogledavi. Gospoo El Alamejn? tiho ju je oslovio. Reci mi poteno da li si proverio rezervoar pre nego to smo krenuli? gledala ga je netremice. Nita ti se nee desiti ako mi prizna. Nikome neu rei. Kunem vam se da sam proverio odgovori voza. Ko je osim tebe jutros ulazio u garau? upitala je zamiljeno. Nekoliko trenutaka zbunjeno ju je gledao, a onda je rekao ime vozaa drugog dipa. Ilijena se zamislila, a onda je klimnula glavom. Voza je sledeeg trenutka iezao u zgradi za poslugu, a ona se polako udaljila. Posle kraeg razmiljanja uputila se u garau koja je bila malo dalje od palate. Pronala je onoga koga je traila, prao je teki, crni dip. Bila je sigurna da ju je video, ali se pretvarao da je unet u svoj

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 35 5/11

posao. Dva puta ga je pozvala, ali ju je on uporno ignorisao. Prestani! viknula je. Gospoo El Alamejn? pretvarao se da ju je tek tada primetio. ta ti je Fadlan dao za to to si jutros ispraznio rezervoar naeg dipa? upitala ga je strogo. Vi znate? promucao je zaprepaeno. Sumnjala sam, ali sada sam sigurna konano je uspela da uhvati njegov pogled. Dakle? Molim vas, nemojte me odati ovek pade na kolena. Nisam uinio nikakvo zlo. ta je trebalo da uradim? Da sam odbio da posluam, gospodin Fadlan bi me otpustio. A to to je tvoj kolega mogao da bude otputen, o tome nisi vodio rauna obrecnu se Ilijena ljutito. Svako mora da se brine za sebe promuca ovek. Ilijena je neodluno zastala, a zatim se okrenula i bez rei izala iz garae. Oseala je da je neto stee oko srca. Bila je sigurna u to da u Fadlanu ima opasnog neprijatelja.

6. poglavlje
Bilo je krajnje vreme da se pojavi promrmlja Raid stojei naslonjen na zid. Ve sam pomislio da e ceo dan ostati u kupatilu. Pre nego to je uspela neto da kae, nala se u njegovom zagrljaju. U uima joj je zagrmelo u trenutku kada su njegove usne dotakle njene. Nije mnogo davao, ali traio je sve. Preostalom snagom pokuala je da odoli njegovim usnama. Zahvatila ju je panika jer je uivala u tom uzbuenju. No je

bila neto drugo, tada je mogla da mu se prepusti. Raid joj je dopustio da se slabanim rukama odupire o njegove iroke, snane grudi. Ilijena je pokuavala da se izvue iz njegovog zagrljaja, ali je on, smejui se, obasuo njeno lice poljupcima. Oseala je njegov vreli dah na licu kao i stisak aka kroz tanku svilu haljine. Njena oseanja bila su uskomeana. Raid ju je uzbuivao na poseban nain. Tano je znao kako da slomi njen otpor i kako da manipulie njenim oseanjima. Uivala je i u njegovom milovanju jer je iznova budio oseanja koja su bila skrivena negde duboko u njoj. Ruke kojima se odupirala o njegove grudi bile su sada oputene i obavijene oko njegovog vrata. Propela se na vrhove prstiju strasno mu uzvraajui poljubac. Kada su se konano odmaknuli jedno od drugog, bila je istovremeno i tuna i srena. ivot joj je naglavake okrenuo, a ona mu je dozvolila da je uutka jednim poljupcem. Jedva ujno je uzdahnula. Morala je da prizna sebi da je u tom trenutku zapravo bila ljuta na njega to se odmaknuo. Uplaena tom spoznajom, ustuknula je za korak. Prisilila je sebe da se nasmei i posegnula za kvakom. Bila mu je zahvalna to nije pokuao da je zaustavi jer ne bi mogla da mu se odupre. Bilo joj je jasno da se na njenom vrsto skrojenom oklopu pojavila pukotina. Plailo ju je to to je ta pukotina oigledno bila dovoljno velika da se Raid kroz nju provue. Nije oekivala da e se stvari ovako odvijati. Dok je za sobom zatvarala vrata, u uima joj je odzvanjao njegov prigueni smeh. Bila je potpuno u njegovoj vlasti i on je to oigledno znao. Uporno se tru-

................................................................................ 36 ............................................................................... Esmeralda 5/11

dila da prikrije oseanja, ali znala je da joj to nee jo dugo polaziti za rukom. Odahnula je kada je ugledala Azru u trpezariji, jer ne bi podnela da ponovo bude nasamo s Raidom. Kada je on neto kasnije uao, pogledi su im se za trenutak sreli. Ilijena je prva skrenula pogled jer ju je zbunjivao udni sjaj u njegovim oima. Kriom je pogledala Azru pitajui se da li je primetila tu kratku, muklu igru. Da li danas stie novi avion? zainteresovano upita Azra ne primetivi nita. Nadam se Raid klimnu glavom i sede. Veeras treba da sleti. Kupio si novi? Ilijena ga zbunjeno pogleda. Vei i bolji iroko se osmehnuo. Stari je potpuno uniten. Da, cesna 401 je... naglo je zautala i pogledala Raida. Imao si cesnu 401, zar ne? Da klimnuo je glavom gledajui je netremice. Da li to poinje da ti se vraa pamenje? Ne znam, moda slegnula je ramenima. Bila je to misao koja se odjednom pojavila. Lekar je rekao da e ti se pamenje vratili ili odjednom ili postepeno zamiljeno je rekao Raid. Oigledno e biti ovo drugo. Prokletstvo progunala je zagledavi se u hranu pred sobom. U redu je, Ilijena nasmeio se blago. Nema potrebe da uri, pusti da sve ide svojim tokom. Hoemo li ii na probni let? upita Azra promenivi temu. im stigne novi pilot odgovori joj brat. Molim? Ilijena ga zapanjeno pogleda.

Zar ne moe Ilijena da... Ne! Raid otro prekide sestru. Ilijena vie nee pilotirati. Hou! prkosno je isturila bradu. Nee! oinuo je pogledom. Ova tema je zauvek zakljuena, Ilijena! Potom je Raid ustao i urno izaao iz trpezarije. Ilijena je nekoliko trenutaka gledala u vrata koja su se za njim zatvorila. Imala je neverovatan oseaj da je to ve jednom doivela. Sledee nedelje imaemo goste Azra napokon prekide neprijatnu tiinu. Sigurna sam da e Raid prirediti veliki prijem. Zaista? upita Ilijena nezainteresovano. Da devojka klimnu glavom dok su joj oi udno sijale. Doi e i Haled ibn al Abas ibn Hamad sa sestrom. Pretpostavljam da je taj Haled mlad? Ilijena je pecnu videvi njene crvene obraze. Samo je dve godine mlai od Raida objasni Azra. I sigurno nije oenjen? produila je Ilijena veselo. Kako zna?! devojka je pogleda irom otvorenim oima. Pretpostavila sam nemarno je slegnula ramenima. Da li je zgodan? Jeste Azra klimnu glavom. Zna li da je Raid trebalo da se oeni njegovom sestrom pre nego to je sreo tebe? To nisam znala Ilijena oseti kako joj neto stee srce. Hoe da kae da sam se ugurala izmeu njega i devojke koju je izabrao za suprugu? Nije je on izabrao devojka se nae i nastavi u poverenju: Ujak Fadlan je ve due vreme insistirao na tom braku, mada nita nije bilo zvanino. Planirao je objavu veridbe kada se ona i Haled

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 37 5/11

vrate u zemlju. Zato je poludeo kada je Raid objavio da e se oeniti tobom. Ali... Mora da razume da je ujak Fadlan veoma konzervativan Azrin glas spustio se do apata. Haledova porodica je, uz nau, jedna od najstarijih i najuticajnijih. Pored toga, veoma su bogati. Ujak Fadlan ve dugo eli da ujedini nae dve porodice, nau mo i bogatstvo. Sada mi je jasno zato me ne voli promrmlja Ilijena. Ne brini ohrabrujue joj se osmehnu devojka. Bila je to Fadlanova ideja od poetka do kraja. Ne brine me to rekla je zamiljeno. Osim toga, moda e se nae porodice ipak ujediniti dodade Azra tiho. Hoe da kae da Raid planira ponovo da se oeni?! Ilijena je zapanjeno pogleda. Ne, nisi me razumela devojka pocrvene i skrenu pogled. A, da! nasmejala se s olakanjem. Haled ibn el... Kako bee? Ja... U svakom sluaju, elim ti sreu, Azra rekla je neno a potom je ustala. Nemoj se ljutiti, ali elim da sama proetam po vrtu. Neko vreme Ilijena je etala po vrtu trudei se da se opusti i da ni na ta ne misli. Pronala je dobro zaklonjenu klupu pa se spustila na nju. Bila je toliko odsutna duhom da nije primetila da se vreme menja. Poela je da pada jaka kia, zasveilo je, a zemlja se puila. Ilijena se trgnula tek kada je osetila da joj je hladno. Pourila je prema palati da to pre skine mokru odeu sa sebe. Dok je prolazila kroz hodnik prema svojoj sobi, Fadlan se pojavio iza jednih vrata. Ugledavi je, zastao je i neodobra-

vajue se namrtio dok ju je odmeravao pogledom. Ilijena proe pored njega visoko podignute glave. Ako je taj ovek odluio da bude njen neprijatelj, ona e se tako prema njemu ponaati. Ipak, odahnula je kada je za sobom zatvorila vrata spavae sobe. Na brzinu je skinula mokru odeu i istuirala se vrelom vodom. Izala je iz kupatila umotana u veliki pekir. Osetivi da je savlauje umor, odluila je da prilegne do ruka. Kada se probudila, primetila je da svuda oko nje vlada mrak i da je prespavala vei deo dana. Najlepe otkrie bilo je da je glava nimalo ne boli, da je potpuno bistra. I seala se svega, pamenje joj se vratilo. Polako se uspravila u krevetu dozvoljavajui seanjima da naviru. Najupeatljivije seanje bilo je na njen prvi susret s Raidom. Rukovala se s njim, a njene ljubiaste oi utonule su u njegove, tamne. Stekla je utisak da je vazduh oko njih odjednom nabijen energijom. Nije znala koliko su dugo stajali. Pogledom je ispitivao svaki detalj njenog lica. Od prvog trenutka trudila se da prikrije utisak koji je Raid ostavio na nju. Bila je svesna injenice da on moe da ovlada njome kao nijedan drugi. Ilijena duboko uzdahnu i proe rukama kroz kosu. Tek sada je shvatila pravo znaenje majinih rei da u ljubavi nema kalkulisanja, ona te, jednostavno, snae. Svi Ilijenini planovi podrazumevali su samostalnost, sposobnost da logino misli, a sve to nestalo je kao oblak dima. Posle prvih nekoliko sati kada joj se uinilo da se oduvek znaju, bila je spremna da spusti svoje srce u Raidove ruke. I upravo je to uinila. Sve dok nije srela Raida el Alamejna, ona se racionalno ponaala.

................................................................................ 38 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Vie nije bilo pitanje da li ga voli i da li joj je potreban. Jednostavno, nije elela da joj on bude potreban. Voleti nekoga, oseati potrebu za njegovom blizinom, to je oduvek podrazumevalo gubitak i bol jer ivot pre ili kasnije stvori takvu situaciju. Prvi poljubac probudio je u njoj neto to nije elela da se ponovo uspava. Kada ju je zaprosio, rekla je da se ne poznaju dovoljno. Raid je na to uzvratio da je itav ivot pred njima, a to e biti dovoljno da se upoznaju. Na venanju je bila zbunjena. Raid se smejao, zadirkivao sestru i brata, zahvaljivao onima koji su mu estitali, a ona je posmatrala ta se deava, uverena da je sasvim poludela. Sve vreme inilo joj se da sanja. Kada je prvi put ula u njegovu spavau sobu, zastala je zadivljeno se osvrui oko sebe. Uzviknula je ugledavi ogromni krevet s baldahinom. Raid se nasmejao i rekao da je krevet star nekoliko stotina godina i da ga je njegov predak dobio na poklon za venanje. Ilijena je obila oko kreveta primetivi da je na nekakvom izdignutom postolju a sa svih strana prilazilo mu se stepenicama. Prokomentarisala je da je dovoljno veliki za bar petoro ljudi, a Raid se ponovo nasmejao uz komentar da je veoma udoban. Naslonio se na jedan stub i posmatrao ju je kako eta po sobi radoznalo razgledajui. Odjednom je Ilijena shvatila da je i on nervozan. Znala je da je ve bio s mnogim enama, dok je ona uvek spavala sama. U tom trenutku poelela je da je iskusna, da zna kako da mu prie. Slabo je poznavala mukarce, a upravo se udala za jednog koga je, praktino, tek upoznala. Pitala se da li je dobro postupila.

Uvek je bila zrelija od svojih vrnjakinja i nije volela previe da se zbliava. Majka ju je upozorila da ne ohrabruje nikoga ako ne misli ozbiljno. A ona je bila veoma obazriva. U koli je bila poznata kao devojka koja nikada nije izlazila s momcima, a vreme je provodila uei. Bila je ubeena da bi njene drugarice iz kole umrle od smeha kada bi je sada videle. Ilijena ustade i pouri u kupatilo. Sva se tresla, kolena su joj klecala. Iz ogledala ju je gledalo bledo lice drhtavih usana. Bila je besna na sebe to se ponaa kao devica iz viktorijanskog romana. Drhtavim rukama svukla je haljinu i stala pod tu. Voda ju je malo opustila i kada je izala iz kabine, oseala se bolje. ak je mogla jasnije da sagleda svoju situaciju. Pred njom su bile dve mogunosti: da kae Raidu da nikada pre nije bila s mukarcem ili da uti i pusti ga da to sam otkrije. Ovo drugo moda je bilo kukaviki, ali bar nije morala da zamuckuje objanjavajui. Ponovo je pogledala svoj odraz u ogledalu. Topla voda vratila je boju u njene obraze i blago joj je ukovrdala kosu. Znala je da ne moe da se krije u kupatilu itave noi i zato je brzo obukla svilenu spavaicu. Trudila se da izgleda dostojanstveno i odluno dok je podignute glave ulazila u sobu. Za trenutak je zbunjeno zastala ugledavi Raida kako mirno spava opruen na krevetu. Poelela je glasno da se nasmeje. To je bio jedini scenario koji ona u svojoj glavi nije zamislila. On se verovatno umorio ekajui je pa se ispruio da bi mu bilo udobnije. Skinuo je sako, cipele i arape i raskopao koulju. Oprezno je prila krevetu pazei da ga ne probudi i tiho se uvukla pod po-

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 39 5/11

kriva ostavljajui mu vie prostora. Stisnula je usne da se ne bi naglas nasmejala zbog razlike izmeu onoga to je stvorila njena mata i realne situacije. Ilijena se nije seala kako je zaspala, ali je odlino pamtila buenje. Raid ju je ljubio, milovao i aputao joj nene rei, a ona je oseala vatru na svakom mestu na telu, koje su dotakli njegovi prsti. On se, oigledno, tokom noi probudio i oslobodio odee. Vetim pokretima svukao je i nju pa su oboje bili nagi. Spustio je usne na njene i poeo strasno da je ljubi. Lagano ga je poljubila u vrat a zatim u rame, ohrabrena drhtajem koji je proao kroz njegovo telo. Lagano je dlanove pomerala nanie prego Raidove glatke, zategnute koe. Dobro je znala da se igra vatrom, ali znala je i da nema povratka. Raid ju je vodio stazama strasti uvodei je u svet ljubavi neno i lagano, kao da je znao da je uplaena i da joj treba vremena. Zavukao je ruke u njenu mirisnu kosu i pridrao joj je glavu da bi mogao da nastavi da je ljubi nesmanjenom estinom. Ilijena je zatvorila oi i prepustila se oseanjima koja su je potpuno preplavila, svaki trag razuma nestao je iz njene svesti. Duboko je uzdahnula zabacivi glavu kada je osetila njegove usne na svom vratu. Nikada u ivotu nije osetila nita slino, a teina Raidove noge koju je oseala na butini bila joj je tako prijatna. Zatim se pokrenuo prekrivi je telom i obasipajui joj istovremeno grudi sitnim poljupcima. Ona mu je zarila prste u gustu kosu i obavila nogu oko njegove miiave butine. Kada je konano odluio da je uzme, bila je spremna ali ju je iznena-

dio bol koji je trenutak kasnije ustupio mesto zadovoljstvu. Usne su joj se razdvojile ali nikakav glas nije izaao iz njenog grla jer je Raid prekrio njene usne svojima. Polako i strpljivo uio ju je tajnama ljubavi i njenog sopstvenog tela. Ilijena mu se predala i telom i duom. Ta no potpuno ju je promenila. Pre nego to je srela Raida, znala je ta hoe u ivotu, ili je tako mislila. To joj je stvaralo oseaj sigurnosti, sopstveno nebo na kojem se oseala sigurnom i osloboenom od bola. Vremenom je shvatila da je taj svet koji je stvorila za sebe hladno i samotno mesto. Odluila je da u taj svet pusti nekoga koga je volela i za koga je verovala da e je usreiti. Naredne dane i noi provodili su u etnji, razgovoru i strasnim zagrljajima. Sve do dana kada su se vraali s medenog meseca... onda su se posvaali. Tog dana je bila povreena i psihiki i fiziki i izgubila je pamenje. Priseajui se toga, Ilijena je sada znala da je ta svaa bila glupa i bespotrebna, samo jo jedan dokaz da je predugo ivela sama kontroliui sve to joj se u ivotu dogaalo. To jutro bilo je vedro i jasno. Nebo je bilo prekriveno pauinastim oblacima, a sunce je uveliko bilo odskoilo. Ilijena je stavila naoare za sunce i samouvereno ula u avion ignoriui Raida jer je bila ljuta na njega. Lako je, uvebanim kretnjama odlepila malu letelicu od aerodromske piste. Opustila se tek kada je postigla visinu potrebnu za let. Nebesko prostranstvo bilo je nestvarno plavo, a prizor pod njom oduzimao joj je dah. Bili su na oko etrdeset kilometara zapadno od rta Hargu kada je primetila

................................................................................ 40 ............................................................................... Esmeralda 5/11

da neto nije u redu. Zabrinuto je pogledala instrument-tablu ali nije videla nita neuobiajeno. Odluila je da se spusti na hiljadu metara jer je iz iskustva znala da je lake upravljati takvim avionom na manjoj visini. Meutim, to nije mnogo popravilo situaciju, pritisak je poeo da opada. Znala je da e morati da izvede prinudno sletanje i poela je da pretrauje pogledom okolinu traei najpogodnije mesto za sputanje. Naredila je jednom telohranitelju da otkljua vrata. Poslala je njihove koordinate radio-stanicom i naredila svima da se pripreme za prinudno sletanje dajui im poslednje instrukcije. Nekoliko trenutaka kasnije uo se uasan prasak, kripa i lomljava jer je stajni trap ostao zaglavljen. Prvi put u ivotu osetila je strah gledajui kako avion poskakuje ka peanoj dini koju je oajniki pokuavala da izbegne. Bila je jedva svesna injenice da je avion usporavao brzinu da bi konano stao uz nagli trzaj. Trenutak pre nego to je glavom udarila u kontrolnu tablu pomislila je da je to bio ba glup nain da okonaju svau. Nije znala koliko je dugo bila bez svesti, a onda su do nje poeli da dopiru glasovi. Prvo to je ugledala kada je otvorila oi bilo je Raidovo bledo lice na kojem se ogledala panika. U deliu sekunde postala je svesna svega to se dogodilo kao i toga da opasnost jo uvek nije prola. Drhtavim prstima otkopala je sigurnosni pojas i uz Raidovu pomo izvukla se iz pilotskog sedita. Iskoili su zajedno iz aviona i poeli da tre, a za njima su trala trojica telohranitelja. Uspeli su da odmaknu dvadesetak koraka pre nego to je avion uz zagluujuu buku eksplodirao. Ilijena se instinktiv-

no okrenula i kroz oblak crnog dima i zaguljivih isparenja ugledala je telo na zemlji. Uplaena da je to Raid, krenula je nazad, ali su je neije snane ruke zadrale. Ipak, uspela je da se otrgne i pokuala je da izvue telo iz uarene vreline. Bio je to jedan od telohranitelja koga je pogodilo pare uarenog metala. Konano im je polo za rukom da se udalje iz tog gustog dima i Ilijena je nemono pala na kolena. Pre nego to je ponovo izgubila svest osetila je Raidove ruke oko svog tela i ula je njegov glas koji je dopirao iz ogromne daljine. Seala se da je jo nekoliko puta dolazila svesti i ponovo je gubila. Svaki put Raid je bio tu, oseala je njegov miris i ula njegov glas. U stanju polusvesti pokuavala je da se seti gde je pogreila. Sada, razmiljajui o svemu sa ove distance, znala je da pad aviona zaista nije bio njena greka. Sve je detaljno pregledala pre poletanja. Jednostavno, neke stvari bile su nepredvidljive.

7. poglavlje
Ilijena se lenjo protegnula u krevetu gledajui suneve zrake kako se igraju po podu sobe. Polako se okrenula i otkrila da je Raid netremice posmatra. Leao je na boku s glavom oslonjenom na ruku. Konano si se probudila rekao je osmehnuvi se. Zna, u poslednje vreme mnogo spava. Bila sam umorna... Poto si spavala gotovo itav dan i itavu no, ne verujem da si vie umorna sklonio joj je pramen kose s lica. Hajde, obuci se. Idemo da saekamo avion s naim gostima. Neu odmahnula je glavom.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 41 5/11

Ilijena glas mu je bio opasno tih. Pogledala ga je i u njegovim oima primetila sjaj koji nije mogla da shvati. Izraz njegovog lica bio je ozbiljan. Shvatila je da nee moi da izbegne tu obavezu, ali je vrsto obeala sebi da e to biti poslednji put. Dobro, poi u s tobom rekla je pomirljivo. Eto, vidi da nije bilo teko iroko se osmehnuo. Odjednom se nala u njegovom zagrljaju. Lica su im bila toliko blizu da je oseala njegov dah na svom obrazu. Pokuala je da se izmakne ali su Raidove usne ipak dodirnule njene, na tren je osetila njihovu toplinu. Pokuala je da se oslobodi ali je stisak njegovih ruku bio snaan. Privukao ju je sebi kao da mu njen otpor nije predstavljao nikakav problem. Pogled mu je sve vreme bio prikovan za njeno lice. Njegove tamne oi privukle su je kao magnet. Zaboravila je u tom trenutku svu gorinu i razoaranje, zabunu i nesigurnost. Nije bila svesna niega osim tog mukarca ija se glava lagano sputala prema njoj. Pocrvenela je pod snagom njegovog poljupca koji je za sobom ostavljao pusto. Tog trenutka srce joj je poskoilo i znala je da je kasno za sve. Volela ga je sve ovo vreme i vie nije mogla bez njegovih toplih ruku, poljubaca i snanog tela. Raid je dobro znao kako treba da je poljubi da bi je uzbudio. Usnama je prelazio du njenog vrata ostavljajui vreli trag. inilo joj se da joj krv nadire u glavu u toplim talasima i da joj vatra tee kroz vene. udila ju je brzina kojom je bio u stanju da raspali strast u njenom telu. Osetila je neobinu slabost i elju da mu

se preda. Zaneseno je obavila ruke oko njegovog vrata i usne su im se ponovo divlje spojile. Raidovi vreli dlanovi milovali su njena lea i bokove, a ona mu je strasno uzvraala. Klizila je prstima po njegovom vratu i ramenima, a potom pratei liniju kime. Odjednom, naglo kao to je poelo, sve je prestalo jer se on uspravio. Nemamo sad vremena za ovo, mila rekao je. Nemona da bilo ta kae, Ilijena je klimnula glavom. Plaila se zbog snage kojom ju je Raid privlaio. Bila je slaba, previe slaba na njega. Da ne bi ponovo podlegla iskuenju, brzo je ustala i pourila u kupatilo. Posebnu panju posvetila je minkanju i izboru odee jer je elela da se pred svojom suparnicom pojavi u punom sjaju. Ve nekoliko dana kopkalo ju je kako izgleda Tahini el Hamad, devojka koju je Fadlan namenio Raidu. Vie od svega zanimalo ju je da li Raid osea neto prema toj devojci. Predvee je sleteo avion s gostima. Ilijena je insistirala da i Azra krene s njima do aerodroma jer je znala koliko je devojka nestrpljiva. Azra se premetala s noge na nogu sve dok se avion nije zaustavio. Prvi je izaao Raidov prijatelj Haled ibn el Abas, ibn Hamad i njih dvojica se srdano pozdravie. Za trenutak se njen pogled susreo sa Haledovim i s njegovog lica nestao je osmeh, naglo se uozbiljio. Tada joj je pogled ponovo skrenuo ka stepenicama aviona i ona konano ugleda predmet svog interesovanja. Tahina im je prilazila gracioznim hodom, obuena u tradicionalnu istonjaku odeu. Svila se obmotavala oko njenog tela i nogu dok je koraala otkrivajui enstvene obline mlade devojke. Njena

................................................................................ 42 ............................................................................... Esmeralda 5/11

sjajna, duga crna kosa presijavala se na veernjem suncu, a na licu joj je blistao osmeh. Raid ju je veselo pozdravio i toplo joj se osmehnuo, a Ilijena oseti kako je neto stee oko srca. Upoznala se s Tahinom hladno i rezervisano. Bilo je oigledno da je devojka ne voli. Brat i sestra su veoma toplo pozdravili Azru, pa se ona malo zbunila i pocrvenela. Dvoja kola spremno su ih ekala pored piste da ih odvezu u palatu. U prva kola seli su Raid, Ilijena i Azra, a njihovi gosti u druga. Ponovo ih je sve videla za veerom. Haled je gotovo svu panju posveivao Azri dok se Raid trudio da Tahini nita ne nedostaje. ak se i stari Fadlan opustio i na njegovom uskom licu pojavio se zadovoljan osmeh. Ilijena je neprimetno odahnula kada se veera konano zavrila jer se oseala pomalo zapostavljenom. Raid je bio savren domain. Primetila je da ga Tahina zadivljeno gleda. Jo neko vreme sedeli su u malom salonu uivajui u razgovoru i piu. Kada su se konano rastali, Raid je kao pravi domain otpratio goste do njihovih soba. Ilijena je bila previe umorna i uputila se pravo u spavau sobu. Iskreno je volela Raida, onako kako ena voli jedinog pravog mukarca u svom ivotu. Sada se pitala da nije moda prebrzo uletela u sve ovo. Tekim korakom uputila se u kupatilo. Ula je u sobu u istom trenutku kada i Raid i za trenutak je zastala zagledavi se u njega. Ilijena je oseala napetost u miiima i njegov uporni pogled na svom licu. inilo joj se da moe da proita njene najskrivenije misli. Raid je polako zakoraio prema njoj a ona ga je posmatrala kao omaijana,

nesposobna da se pomeri. Osetila je kako joj se puls ubrzava. Nije mogla da sprei crvenilo koje joj je oblilo obraze. Ne prilazi mi! uzviknula je uzmiui nekoliko koraka. Ponaa se kao devica koju pokuavaju da siluju rekao je tiho. Ilijena, stalno imam utisak da me se plai. Ne plaim te se, Raide el Alamejne odmahnula je glavom. Ljuta sam na tebe. Zato? upitao je zastavi na korak od nje. Kao da ne zna prekrstila je ruke na grudima. Ne znam umno je uvukao vazduh. Zato sam te pitao. ta sam ti uinio? Zna ti dobro obrecnula se. Ne znam i dosta mi je nagaanja primakao joj se jo blie. Odjednom je osetila da je noge vie ne dre pa je sela u najbliu stolicu. Raidove ruke grubo su je zgrabile i povukle u stranu. Odbacio ju je daleko od sebe i ona se jedva odrala na nogama posrnuvi. Pre nego to je mogla ita da kae, videla je kako Raid baca teak, zlatni svenjak na stolicu. Gledala ga je pomislivi da je poludeo, a onda je shvatila ta se dogodilo. Ugledala je veliku zelenu zmiju kako se sklupala ispod stolice. Raide! viknula je uplaeno. Ve sledeeg trenutka bila je bezbedna u njegovom naruju. Instinktivno se privila uz njega i zarila lice u njegove grudi. Mala moja devojica proaputao je. Ne smem ni da pomislim ta bi se desilo da nisam bio ovde. Za to je kriv tvoj ujak promrmljala je. Ilijena?! odmaknuo ju je malo od sebe da bi je pogledao u oi.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 43 5/11

On je sredio i da onog dana ostanemo bez benzina rekla je drhtavim glasom. Namerno mi je pogreno objasnio protokol pa sam napravila onu glupost na zvaninoj veeri povodom naeg venanja. A sada mi je podmetnuo ovu zmiju. Da li si sigurna? gledao ju je netremice. Da klimnula je glavom. On eli da se ti oeni Tahinom, ja mu smetam. Planirao je to, ali... odmahnuo je glavom. Razgovarau s njim, nee ti vie smetati. Hou da idem kui! istrgnula se i pola prema vratima. Sedi i smiri se ispreio joj se na putu. Nikuda ne ide. Zar e me zadrati protiv moje volje? gledala ga je u neverici. Prvo mi reci zato eli da ode? Znam da moe imati vie ena, ali ja to ne mogu da podnesem odmahnula je glavom. Nisam tako vaspitana. Ne elim da budem ovde kada se bude enio drugi put. Otkud ti ideja da u uzeti drugu enu?! pogledao ju je zapanjeno. Pa ni s tobom ne mogu da izaem na kraj, a kamoli s dve. Gledao ju je kao da ne moe da je se nagleda. Raid ju je privukao sebi i poeo da je ljubi divlje i strasno. Odjednom, Ilijeni se uinilo da gubi tlo pod nogama. Uhvatila se grevito za njegova ramena ne elei da ga pusti. eznula je za njegovom ljubavlju, za strasnim zagrljajima i poljupcima. Bila je besna na sebe zbog sopstvene slabosti, ali nije mogla da mu se odupre. Lagani dodir njihovih usana bio je dovoljan da u oboma probudi strast. Mrzela je sebe zbog toga to nije mogla

da se odupre toj strasti koja se irila njenim venama. A Tahina? morala je da zna. Ona je lepo dete i moda bih se zaista oenio njom da nisam tebe sreo rekao je prelazei neno prstom po njenom obrazu. Pored tebe ne postoje druge ene. Sagnuo se i naglim pokretom podigao ju je u naruje. Ilijena je malaksalo spustila glavu na njegovo rame. Kada se zajedno s njom spustio na mirisnu postelju, nestale su sve njene sumnje. Postojao je samo Raid i njena ljubav prema njemu. Nita vie nije bilo vano. U njegovim dodirima smenjivali su se vatra i led. U jednom trenutku inilo joj se da e izgoreti u njegovom zagrljaju, a ve u sledeem osetila bi kako drhti. Umoran sam od tvoje igre, Ilijena glas mu je bio napet. elim te kao to nikada nisam eleo nijednu enu. I volim te kao to nisam mislio da je mogue voleti. Tek sada razumem staru poslovicu koja kae da su... Dobar konj, britka sablja i lepa ena tri najvea zemaljska blaga prekinula ga je smeei se. Znam, to si mi ve jednom rekao. Volim te, Raide. Kada si to otkrila? pridigao se da bi mogao da je pogleda u oi. Nekoliko sati poto sam ula u tvoj radni kabinet i videla te kako stoji pored prozora odgovorila je iskreno. Tako brzo? podigao je obrvu. Tako brzo klimnula je glavom. Sedeli smo zajedno na sofi ispred kamina. Ti si priao a ja sam te posmatrala. Susret s tobom bio je presudan. Nisi mi dao vremena da mislim, da uspostavim kontrolu nad svojim oseanjima pre nego to smo se venali i upali u vihor uzajamne elje.

................................................................................ 44 ............................................................................... Esmeralda 5/11

A to ti se nije dopalo bio je to vie zakljuak nego pitanje. Bojala sam se priznala je nerado. Mislim da je i moj gubitak pamenja bio nain da izaem na kraj s tom situacijom u kojoj sam se nala, kao i da povratim sposobnost loginog razmiljanja. Ti nisi ovek koji lako prihvata da bude vezan na bilo koji nain. A moda elim da budem vezan, kako ti to kae rekao je zagonetno se osmehnuvi. Sve vie mi se dopada ideja da neko stalno misli na mene i drago mi je to si to ti. Uz tebe sam prvi put stvarno sagledao sebe. Uz tebe sam otkrio da ljubav sve ostalo u ivotu ini vrednijim i ispunjenijim. Sklonila mu je nestani pramen sa ela. Bio joj je jo lepi posle tek doivljene ljubavi. Zagrlila ga je i privila se uz njega. elela je da zauvek ostane u njegovom zagrljaju. Nikada ni sa jednom nisam uivao kao s tobom, Ilijena rekao je promuklim apatom. Zaposela si svaku moju misao od trenutka kada sam te ugledao. Trudio sam se da stalno budem u tvojoj blizini da bih shvatio ta me to vue tebi. I? Da li si shvatio? upitala je osmehujui se. Jesam privukao ju je vre u zagrljaj. Ljubav je ono to me je celog ivota vodilo tebi. Da te nisam sreo, oenio bih se iz oseanja obaveze i dunosti. Bio bi to jo jedan ugovoreni brak. Oh, Raide neno mu je sklonila kosu sa ela. Ostani ovde, pored mene ili, ako ne eli da ivi ovde, iveemo tamo gde ti bude htela. Odrekao bi se svega ovoga zbog mene? gledala ga je u neverici. Da osmehnuo se iako je bio ozbiljan. Zbog tebe bih se odrekao svega.

Jednom sam ti rekao da ne elim da budem osvojen, ali ve sam to bio. Osvojila si me i oarala od prvog trenutka. Pripadam samo tebi, ba kao u bajci. Moj ivot je tamo gde si ti tiho je rekla milujui ga. Volim te, Raide, i elim samo tebe. Valjda eli jo nekoga nasmejao se njenom zbunjenom pogledu. Nadam se da e se ovde uskoro uti deji pla. ta misli o tome? Podigla je glavu i potraila njegove usne koje su je spremno doekale. Oseala je bolnu potrebu za njim. Ljubila ga je strasno i divlje. Nije vie mogla da eka i zavukla je ruke pod njegovu koulju. Dodir sa zategnutom i toplom koom njegovih grudi uzbudio ju je istog trena. elja da ga oseti postajala je neizdrljiva. Zagrlila ga je snano i eljno, milovala ga je po grudima, ramenima, napetom stomaku. Traila je njegove poljupce. Gledali su se oima zamuenim od strasti dok se nadnosio nad nju. Raid ju je uzeo neno, kao da je eleo da oseti svu lepotu spajanja. Oseala je da nestaje pod njim, da se gubi i ponovo vraa. Svaki pokret oseala je duboko u sebi. Svaki poljubac bio je predavanje i uzimanje. Izazivao je pravu bujicu strasti u njenom telu eljnom ljubavi. Ostavljao ju je da bi joj se odmah vratio. Uzimao ju je i ostavljao kao da proverava koliko joj je nedostajao. Svaki novi dodir i poljubac, svaki pokret u njoj izazivao je novu poudu. Privlaila ga je sebi. Raid ju je ljubio strasno traei novu elju za produenjem ljubavne igre. Odgovarala mu je spremno, dodirima, poljupcima, ponovnim predavanjem.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 45 5/11

Kada su zajedno doiveli blaenstvo vrhunca, inilo im se da je stvarniji i jai nego ikada pre. Ilijena je bila zauena reakcijom svog tela, potpunom izdajom svog razuma. Jo uvek je bio nad njom. Bio joj je jo lepi posle voenja ljubavi. Mi pripadamo jedno drugom rekao je promuklo. I ti to zna. Volim te, Raide proaputala je. Nema pojma koliko sam to eleo da ujem osmehnuo se sreno. Ilijena mu je obavila ruke oko vrata. Ubrzo je svet oko njih ponovo prestao da postoji. Jedino to je za nju u tom trenutku postojalo bila je njena ljubav prema Raidu. Znala je da niko nee moi da je razdvoji od tog oveka.

8. poglavlje
Prostorija je bila ispunjena radou i veseljem, Azra je blistala okruena panjom. Niko nikoga nije mogao da uje jer su sve ene uglas priale glasno se smejui. Azra i Ilijena razmenie pogled i osmehnue se jedna drugoj. Bio je to dan Azrinog venanja i ona je sijala od sree. Njena haljina bila je saivena od ipke u najjaoj nijansi crvene boje koju je Ilijena ikada videla, ali je Azri savreno pristajala uz ten i oi. Dve ene su joj pomogle da obue haljinu i privrstile su finu dugmad oko struka. Ilijena joj je tada zakaila oko vrata ogrlicu od rubina i dijamanata koju je dobila na poklon od Haleda nekoliko dana ranije. Ilijena joj je zatim pruila buket cvea ukraen raznobojnim dragim kamenjem, koji su zajedno napravile. Azra se osmehnula i klimnula glavom, bila je spremna za novi poetak, za novi ivot.

itava palata bila je ukraena, kao i vrt. Hiljade belih rua plutalo je po povrini jezera, a njihovim laticama rua bio je posut i paviljon u kojem je trebalo da se odri venanje. ulo se zagluujue udaranje doboa kada su njih dve kroile u vrt. Zvanina ceremonija bila je obavljena neto ranije, s Haledom i njegovom porodicom na jednoj strani palate i s Azrom i njenom porodicom na drugom kraju. Mladencima nije bilo dozvoljeno da izgovore zavete u prisustvu onog drugog. Slavlje je trajalo etiri dana i noi. Ilijena je za trenutak zatvorila oi i setila se svog venanja. Nije bilo raskono kao ovo, ali je ona nestrpljivo posmatrala Raida dok joj je polako prilazio. Iz nekog razloga bila je fascinirana otkucajima njegovog srca. Bilo je to srce za koje je znala da pripada samo njoj. Instinktivno je potraila njegov pogled u mnotvu okupljenih i istog trenutka preplavila su je oseanja. Utopila se u Raidovim oima. Bila je nestrpljiva da ponovo ostane nasamo s njim. Raid je isto to eleo jer se zadrao samo kratko posle ceremonije da estita mladencima. Jesi li jela? upitao ju je tiho. Da klimnula je zbunjeno glavom. Raid se osmehnu i uze je za ruku. Umesto da je odvede do grupe gostiju, poveo ju je prema palati. Tek kada su poeli da se penju uza stepenice, Ilijena je shvatila kuda idu. Raide, zabava je tek poela rekla je kroz smeh. Ba me briga, oseam potrebu da legnem pogledao ju je vragolasto. Osim toga, siguran sam da ti je ovih nekoliko dana bilo previe naporno i da ti treba odmor.

................................................................................ 46 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Ilijena zavrti glavom i tiho se smejui poe za njim. ivot s Raidom bio je zanimljiv i pun dinamike sada kada je bila sigurna u njegova oseanja. Dozvolila mu je da je ugura u sobu. Raid ju je nekoliko trenutaka posmatrao, a na njegovim usnama lebdeo je smeak. Konano se pomerio i privukao je u zagrljaj. U njoj je planulo ono poznato uzbuenje koje joj nije dozvolilo da se pomeri s mesta. Lagano je dodirnuo njen obraz i Ilijena zadrhta. Pogledi su im se ponovo sreli i njegove usne spustile su se na njene. Sav njen otpor bio je savladan tim jednim poljupcem. Zatvorila je oi i vrsto se privila uz njegovo snano telo. Da li smemo? upitao je hrapavim glasom. Mislim, zbog bebe... Bebi prija sve to prija meni rekla je vodei ga do kreveta. Da li si sigurna? pogledao ju je sumnjiavo. Ilijena klimnu glavom. Raid se, otkad je saznao da je ona u drugom stanju, ponaao kao da je najdragocenija i najlomljivija stvar na svetu. Nije joj dozvoljavao da podigne nita tee od escajga. Ona mu obavi ruke oko vrata i zatvori oi drhtei od uzbuenja kao i uvek kada bi osetila njegove usne na svojima. elela je da je on dotakne, da je zauvek dri u zagrljaju, ali se jo uvek plaila snage kojom ju je privlaio. Raid joj obuhvati lice rukama i ona zadra dah kao da se plai da e razbiti aroliju trenutka. Videla je da se predao emocijama kao nikada dotad. Da je do tog trenutka sumnjala da je ne voli, sada bi se uverila u suprotno. Oseala je da joj se puls ubrzava, da u njoj bukti vatra jer su njegove usne bile na njenim. Ilijena se jo vie privi uz svog mua.

elja je plamtela u njegovim oima. Pod pritiskom njegovih usana u njoj se razbuktala divlja strast. Oseala je snano lupanje njegovog srca na svojim grudima i prepustila se snazi njegovih ruku koje su je drale u zagrljaju. Zaboravila je i vreme, i mesto, i sve drugo na svetu sem njegovih usana. Zadrhtala je osetivi njegove usne na svojim grudima. Duboki uzdah oteo mu se iz grudi kada je poeo da raskopava njenu haljinu. Iznenada, Ilijena preplaeno vrisnu i uhvati se za stomak. Bol je bio otar, mnogo jai nego lani trudovi koje je osetila pre nekoliko dana. Nastao je haos jer je Raid u panici podigao palatu na noge. Nosio ju je u naruju do dipa, a zatim je seo na zadnje sedite pored nje. Ilijena je leala na leima s glavom u njegovom krilu pokuavajui da se smiri. Raid je viknuo na vozaa da vozi bre, a onda se predomislio i poeo da vie da vozi sporije. Ilijena je pokuala da ga smiri, ali se opet usredsredila na bol. Kada su konano stigli pred porodilite, doekao ih je upravnik sa ekipom lekara i medicinskih sestara. Poroaj je bio dug i teak jer je Ilijena bila sitna, a beba krupna. Odahnula je kada su joj konano spustili sina u naruje. Osmehnula se umorno i utonula u udan dreme. Ilijena se probudila u sobi prepunoj cvea. Uinilo joj se da je u botanikoj bati. Pogledom je potraila svog mua. Ugledala ga je kako spava u fotelji sa srenim i oputenim izrazom lica. Raide? tiho ga je pozvala. Ilijena? bunovno je pogledao oko sebe skoivi na noge. Da nisi malo preterao? upitala je pokazujui na cvee.

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 47 5/11

Nisam odmahnuo je glavom i priao krevetu. Nita nije preterano za enu koju volim a pritom je majka mog sina. Oh, Raide! pruila mu je ruke. Ti si moj ivot, Ilijena, volim te sklonio je nemirni pramen kose s njenog ela. Vredelo te je ekati sve ove godine. Volim i ja tebe obavila mu je ruke oko vrata. Bio si mi potreban upravo ti. Bojala sam se da ti ne znaim nita. Mislila sam...

Nije vano ta si mislila prekinuo ju je neno. Vano je da smo zajedno i da se volimo. Ti si najdivnija ena na svetu i ne mogu da ivim bez tebe. Nikada te neu pustiti da ode, gospoo El Alamejn. Pripada samo meni. Samo tebi proaputala je. Ilijena se sreno osmehnula kada su se njegove usne ponovo spustile na njene. Setila se rei svoje majke da ponekad treba posluati srce. Njeno srce joj je reklo da je Raid pravi i ona ga je posluala. I nije se pokajala.

KRAJ

................................................................................ 48 ............................................................................... Esmeralda 5/11


OSNIVA I IZDAVA NID Color Media Enigmatika d.o.o. Novi Sad Adresa advertajzinga: Temerinska 102 Tel: 021/6338456, 6338677 Fax: 021/6338222 Adresa: Senada Poturka Senija 120, Sarajevo Direktor: Dafer Olevi Tel/fax: +38733/768986 email: svetprint@color.co.ba Nacionalna biblioteka BiH dodelila je ISSN broj 1840-1902 List je registrovan u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske pod brojem: 338 i upisan u Registar javnih glasila pod brojem: 01-1586-1/99 od 17. 11. 1999. MAKEDONIJA Uvoznik i distributer: Svet Press dooel, Debarca 3, Skoplje Direktor: Kolja Miladinov Tel/fax: +3892/3223064 email: svet@colormedia.com.mk CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 82-31(05) ESMERALDA / glavni i odgovorni urednik Daniela Stamenkovi. 2001, br. 1 . Novi Sad. Color Media Enigmatika, 2001 , 22 cm Dvomeseno. ISSN 1451-3196 COBISS.SR-ID 200533255
Redakcija ljubavnih romana nije obavezna da vraa i odgovara na primljene rukopise, fotograje i internet potu.

Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad Potanski fah 269, Telefon: 021/4897100 Fax: 021/4897126 email: ljubavnaizdanja@color.rs Direktor: Nemanja Vujovi (nemanja.vujovic@color.rs) REDAKCIJA Glavni i odgovorni urednik: Daniela Stamenkovi (daniela.stamenkovic@color.rs) Pomonik urednika: Danka Kruni (danka.krunic@color.rs) GRAFIKA PRIPREMA Art direktor/Grafiki urednik: Slobodan Mraina (slobodan.mracina@color.rs) LEKTURA I KOREKTURA Redaktor: Mirjana Panto (mirjana.pantos@color.rs) Lektor i korektor: Danka Kruni (danka.krunic@color.rs) PRETPLATA polugodinja 120 din, godinja 240 din. Telefon: 021/489-71-00 email: pretplata@color.rs "Color Media Enigmatika" je lanica:

tampa: "Color Print" d.o.o. Adresa: Mileve Simi 27, 21000 Novi Sad Tel/fax: 021/6417333, 6417335 email: colorprint@color.rs

DISTRIBUCIJA Distri Press d.o.o. Adresa: Dunavska 57, 11000 Beograd Stari grad Tel/fax: 011/3129371, 3129446, 3129502 DISTRIBUCIJA u EU SR Nemaka: Axel Springer Vertriebsservice GmbH Suderstrasse 77, D 20097 HAMBURG Austrija: MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH & Co KG. Hackingerstrasse 52, A 1140 WIEN vajcarska: VALORA AG Hofackerstrasse 40, Ch 4132 MTTENZ CRNA GORA Uvoznik i distributer: "Monte Color" d.o.o. Adresa: oka Miraevia 15, Podgorica Direktor: Milivoje ali Tel/fax: +38220/269029, 206155, 206156 email: montecolor@tcom.me BOSNA I HERCEGOVINA Uvoznik i distributer: "Svet Print" d.o.o. Adresa: Slobodana Jovanovia 28, Banjaluka Direktor: Ibojka Miloevi Tel/fax: +38751/308349 Distributer u FBiH: "Svijet Print" d.o.o.

ADVERTAJZING Advertajzing direktor grupe: Goran Radulovi (goran.radulovic@color.rs) Tehniki direktor: Sran Plavi (srdjan.plavsic@color.rs) Direktor korporativnih komunikacija: Milica Mili (milica.milic@color.rs) Beograd Adresa advertajzinga: Dalmatinska 17 Tel: 011/3810810 Fax: 011/3810888

Kompanija COLOR PRESS GRUPA i redakcija LJUBAVNIH IZDANJA ne odgovaraju za sadraj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadraja sa pomenutih ili oglaavanih elektronskih lokacija. Urednitvo ne snosi odgovornost za nenamerne i tamparske greke.

Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe tampane sadraje izdanja ljubavnih romana bez pismenog odobrenja izdavaa.
COLOR PRESS GRUPA je lan
International Federation of the Periodical Press

............................................................................... Esmeralda................................................................................ 49 5/11

21. 3 20. 4.

OVAN

23. 7 22. 8.

LAV

22. 11 21. 12.

STRELAC

Stare i nove ideje u vezi sa izraavanjem ljubavi meae se na neverovatan nain. eleete da isprobate neto novo, ak i da eksperimentiete. Oni koji su u vezama osveie ih, dok e solo igrai osvajati na originalan nain.
Servis uivo: Sve o OVNOVIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Osvajali biste s lakoom da vas partner ne kritikuje. Moraete da balansirate, a od vaeg kormilarenja zavisie kako e vam biti. Zaboravite rasprave, umesto toga preite preko provokacija i ostvarite komunikaciju bez rei.
Servis uivo: Sve o LAVOVIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Vae neverovatne ideje mogle bi voljenu osobu ostaviti bez teksta. Poto vas ipak voli, a privlaniji ste nego inae, popustie pred vaim zahtevima. Tada je potrebno da zajedno odredite granicu do koje ete ii.
Servis uivo: Sve o STRELCIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

21. 4 21. 5.

BIK

23. 8 22. 9.

DEVICA

22. 12 20. 1.

JARAC

Partner e vam verovatno predloiti neto to e biti na rubu perverzije. Dvoumiete se u vezi s tim da li da prihvatite. Ako postavite jasne granice, nije nemogue da ete se dobro provesti. Usledie analiza i ponovno zbliavanje.
Servis uivo: Sve o BIKOVIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Mogue je da ete doi u iskuenje da se nezdravo upliete u blago poremeene odnose najbliih. Najbolje je da se povuete u osamu i tako distancirate od uvlaenja u blato. Zauzete Device odravae solidan status kvo.
Servis uivo: Sve o DEVICAMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Moda neete sasvim liiti na sebe jer e vam na pamet padati sasvim lude ideje za voenje ljubavi. Od partnera zavisi ta ete od toga ostvariti. im vam se uini da ste preterali, odustanite i budite opet normalni.
Servis uivo: Sve o JAREVIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

BLIZANCI
22. 5 21. 6.
Pametnim postupanjem i biranim reima odravaete svoj odnos s voljenom osobom na sasvim korektnom nivou. Ako budete svesni injenice da vam okolnosti samo trenutno ne idu naruku i da je to prolazno, draete se dobro.
Servis uivo: Sve o BLIZANCIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

23. 9 22. 10.

VAGA

VODOLIJA
21. 1 18. 2.
Poeleete da unesete vie ekscentrinosti u svoje line odnose, ali ete ih na taj nain i uzdrmati. Sve zavisi od toga koliko je va partner konzervativan, odnosno otvoren za neto novo. Ako je ovo drugo, provod je zagarantovan.
Servis uivo: Sve o VODOLIJAMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Na kraem putovanju mogli biste isprobati neto novo to se granii s normalnim. Pazite ta radite i deniite svoja oekivanja. Oni koji su u vezama poelee da ih osvee, pa makar i na pomenuti nain, dok e samci i dalje tragati za srodnom duom.
Servis uivo: Sve o VAGAMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

22. 6 22. 7.

RAK

KORPIJA
23. 10 21. 11.
Ovo je idealan mesec za istraivanja u podruju koje oboavate u seksu. Potrudiete se da pokaete sav svoj talenat, ali tako da potpuno okirate partnera. Pripazite da ok ne bude prevelik. Samci e vrlo brzo prelaziti s rei na dela.
Servis uivo: Sve o KORPIJAMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

19. 2 20. 3.

RIBE

Uivaete u svakodnevici. Male stvari i dnevni susreti kao da vam znae sve vie. Veze su dobre, a oni koji jo trae srodnu duu mogli bi je lako pronai u prodavnici, na ulici ili u autobusu dok idu na posao.
Servis uivo: Sve o RAKOVIMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Ne dozvolite da vas ponesu tue ideje, kasnije e se pokazati da su bile nakaradne. Nisu vam dovoljno jasne, to ne znai da drugima jesu. Potrebno je razluiti ko je ko, a najpametnije je da se jo malo strpite. Doi e bolji dani.
Servis uivo: Sve o RIBAMA samo na: 0900/022 083 15 din./0,5 min.+PDV

Saznaj kakve su ti anse za ljubav! TEST LJUBAVI SLAGANJE PARTNERA Ukucaj TEST svoje ime i ime partnera i poalji na 4120. 100 dinara + PDV

SMS LJUBAV I POSAO

Kakvi su ti izgledi za posao (kolu), nansije? Ukucaj TAR datum roenja LJU (za ljubav), BUD (za budunost), POS (za posao) i poalji na 4120. 100 dinara + PDV

................................................................................ 50 ............................................................................... Esmeralda 5/11

Ukrtenica
m Es era lda m Es era lda

me Es

ral

da

m Es

era

lda

POTRAITE KOD SVOG PRODAVCA NOVINA!