PELAN STRATEGIK KURIKULUM TAHUN 2011 - 2013

NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT / PANITIA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Kepimpinan Instruktional Pengurusan Kurikulum Kurikulum INDIKATOR PENCAPAIAN (KPI)
Peratus murid lulus dalam PMR Peratus murid mendapat semua A dalam PMR GPS PMR menurun Peratus murid lulus dalam SPM Peratus murid mendapat semua A dalam SPM

ISU

MASALAH
Peratus murid yang lulus hanya % dalam peperiksaan PMR Peratus murid yang mendapat semua A hanya % dalam peperiksaan PMR Gred Purata PMR (GPS) adalah tinggi iaitu

MATLAMAT
Meningkatkan peratus murd lulus dalam PMR sehingga 60% menjelang 2013 Meningkatan peratus murid mendapat semua A dalam PMR sehingga menjelang 2013 Memperbaiki Gred Purata PMR (GPS) sehingga menjelang 2013 Meningkatkan peratus murd lulus dalam SPM sehingga 60% menjelang 2013 Meningkatan peratus murid mendapat semua A dalam SPM sehingga menjelang 2013 Memperbaiki Gred Purata SPM (GPS) sehingga menjelang 2013 Meningkatkan peratus murid mendapat Band yang lebih baik dalam semua mata pelajaran PBS

STRATEGI
. Menggunakan kepakaran ketua pasukan pemeriksa dan guru-guru pemeriksa kertas peperiksaan PMR untuk menggerakkan Program Peningkatan Prestasi Akademik dengan sokongan PIBG sekolah - Menggunakan kepakaran Kaunselor bertauliah untuk menjalankan program motivasi dan teknik belajar . Memastikan P & P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru Memastikan peningkatan prestasi murid dalam PBS

TOV
51.9

SASARAN (ERT) 2011 2012
55.0 58.0

2013
60.0

9

12

15

18

3.23 83.1

3.13 86.0

3.00 89.0

2.90 92.0

Tahap pencapaian akademik pelajar masih boleh dipertingkatkan

Peratus murid yang lulus hanya % dalam peperiksaan SPM Peratus murid yang mendapat semua A hanya % dalam peperiksaan SPM Gred Purata SPM (GPS) adalah tinggi iaitu

1

2

3

4

GPS SPM menurun

6.15

6.05

6.90

5.80

Peratus murid peroleh band 5 – 6 sangat kurang

Peratus murid memperoleh Band 5 & 6

10 6.0 3.9 74.PELAN TAKTIKAL KURIKULUM 2013 STRATEGI 1 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT / PANITIA STRATEGI MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Kepimpinan Instruksional Kurikulum Akademik S1: Menggunakan kepakaran Ketua Pasukan Pemeriksa dan guru-guru pemeriksa kertas peperiksaan PMR dan SPM untuk menggerakkan Program Peningkatan Prestasi Akademik Indikator Pencapaian Peratus pelajar lulus dalam PMR dan SPM Gred purata PMR dan SPM menurun Bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran Meningkatkan peratus murid dalam Band 5 dan 6 Peratus murid dalam Band 5 & 6 meningkat Bil 1.25 9 2 ETR 55.23 6. Program / Aktiviti Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran  Membantu guru-guru baru  P & P guru berkesan Objektif Meningkatkan pencapaian peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan M/P Ketua Panitia Tempoh Januari Oktober Kos / Sumber RM3000.00 Dari PCG dan PIBG TOV 51.0 80.15 14 3 .0 3.

0 80.PELAN TAKTIKAL KURIKULUM 2013 STRATEGI 2 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT / PANITIA STRATEGI MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Kepimpinan Instruksional Kurikulum Akademik S2: Menggunakan kepakaran Kaunselor-kaunselor sepenuh masa untuk menjalankan program motivasi dan ceramah teknik belajar yang berkesan Objektif Meningkatkan pencapaian murid peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan M/P Ketua Panitia Kaunselor Guru Mata Pelajaran Tempoh Januari Oktober Kos / Sumber RM3000. Program / Aktiviti Program Motivasi  Program Maju Diri (PMD)  Bengkel Teknik menjawab soalan peperiksaan  Bengkel Teknik belajar dengan berkesan (Rujuk Perancangan Strategik Unit Bimbingan & Kaunseling .23 6.25 9 2 ETR 55.0 3.15 14 3 Bil 2.00 Dari PCG dan PIBG Indikator Pencapaian Peratus pelajar lulus dalam PMR dan SPM Gred purata PMR dan SPM menurun Bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran TOV 51.9 74.0 3.10 6.

0 3.0 80.PELAN TAKTIKAL KURIKULUM 2013 STRATEGI 3 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT / PANITIA STRATEGI MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Kepimpinan Instruksional Kurikulum Akademik S3: Menggunakan kepakaran Ketua Pasukan Pemeriksa dan guru-guru pemeriksa kertas peperiksaan PMR dan SPM untuk menggerakkan Program Peningkatan Prestasi Akademik Objektif Meningkatkan pencapaian murid peperiksaan PMR dan SPM Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan M/P Ketua Panitia Kaunselor Guru Mata Pelajaran Tempoh Februari Oktober Kos / Sumber RM5000.23 6.15 14 3 Bil 3.9 74.25 9 2 ETR 55.10 6. Program / Aktiviti P & P Berfokus  Klinik Subjek  Kelas Tambahan Terancang  Kelas Bimbingan Masa Cuti Sekolah (Rujuk Pelan Taktikal Panitia Mata Pelajaran Masing-Masing) .0 3.00 Dari PCG dan PIBG Indikator Pencapaian Peratus pelajar lulus dalam PMR dan SPM Gred purata PMR dan SPM menurun Bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran TOV 51.

10 6.23 6.0 80.25 9 2 ETR 55.Bil 4.0 3.9 74. Program / Aktiviti P & P Menjelang Peperiksaan  Jadual Anjal  Latih Tubi Intensif  Ulangkaji Intensif (Rujuk Pelan Taktikal Panitia Mata Pelajaran Masing-Masing) Objektif Meningkatkan pencapaian murid peperiksaan PMR dan SPM dari segi kualiti dan kuantiti Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan M/P Ketua Panitia Kaunselor Guru Mata Pelajaran Tempoh Ogos November Kos / Sumber RM1000.0 3.00 Dari PCG dan PIBG Indikator Pencapaian Peratus pelajar lulus dalam PMR dan SPM Gred purata PMR dan SPM menurun Bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran TOV 51.15 14 3 .

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pembentukan Jawatankuasa Pelaksana Pengagihan Tugas 2. (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program) Kekangan .PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM 2013 Nama Program Objektif Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja PENYELIAAN PENGAJARAN dan PEMBELAJARAN GURU Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan PMR dan SPM Semua pelajar tingkatan 3 dan 5 Semua guru mata pelajaran 1. Taklimat Penyeliaan P & P kepada semua guru (SKPM : Standard 4) 3. Pelaksanaan Penyeliaan mengikut jadual yang telah disediakan 5. Penilaian dan Penambahbaikan . Penyediaan Pembahagian Tugas 4.

nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang) Penambahbaikan Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh : : : .(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) Pemantauan (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Penilaian (Berdasarkan hasil penilaian / pemerhatian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful