You are on page 1of 8

Facultatea Transporturi Specializarea Ingineria Transporturilor Departamentul Transporturi, trafic şi logistică

Disciplina: Sisteme integrate GIS/GPS Lucrare de laborator Nr. 1

Introducere în ArcGIS

Cuprins
1. Prezentare generală a pachetelor de programe GIS 2. Începerea sesiunii de lucru 3. Vizualizarea datelor în ArcCatalog 4. Conexiunea la surse de date 5. Instrumentele Zoom, Pan, Identify 6. Introducere în ArcMap 7. Ordinea straturilor de reprezentare 8. Proprietăţile Data Frame 9. Modul de lucru Layout View 10. Salvarea fişierului hartă şi încheierea sesiunii de lucru

1. Prezentare generală a pachetelor de programe ArcGIS
ArcGIS este un pachet de programe produs de compania ESRI 1 care permite crearea, prelucrarea, integrarea analiza şi afişarea datelor geografice la diferite niveluri. În cadrul arhitecturii ArcGIS (fig. 1) utilizatorii pot accesa “clienţi ArcGIS” (ArcGIS for Desktop) sau “servere” (ArcSDE, ArcGIS server and ArcIMS). La lucrările de laborator se va lucra cu pachetul de programe ArcGIS for Desktop.

1

ESRI: Environmental Systems Research Institute, Inc.

L.1 - 1

Fig. 1. Structura de bază a pachetelor de programe ArcGIS

Există trei niveluri funcţionale pentru programele ArcGIS for Desktop: ArcGIS for Desktop Basic - permite vizualizarea şi prelucrarea datelor, crearea hărţilor şi realizarea analizelor pe baza datelor geografice. ArcGIS for Desktop Standard – include funcţiiunile ArcGIS for Desktop Basic, dar în plus oferă funcţii şi proceduri pentru crearea, editarea datelor în formate complexe (geodatabase) ArcGIS for Desktop Advanced - este componenta cea mai complexă ArcGIS for Desktop; include toate funcţiunile ArcGIS for Desktop Standard şi în plus instrumente suplimentare de geoprocesare. Toate aceste trei versiuni includ aplicaţiile incluzând propria aplicaţie ArcToolbox). ArcCatalog, ArcMap (fiecare aplicaţie

2. Începerea sesiunii de lucru
Sistemul de operare utilizat este Windows XP; Contul în care se lucrează este “Student” – fără parolă; Pentru deschiderea aplicaţiei ArcCatalog:   Clic Start->All Programs->ArcGIS->ArcCatalog sau Clic icoana ArcCatalog de pe desktop (dacă există).

Pentru deschiderea aplicaţiei ArcMap:   Clic Start->All Programs->ArcGIS->ArcMap sau Clic icoana ArcMap de pe desktop (dacă există).

L.1 - 2

3. Vizualizarea datelor în ArcCatalog
ArcCatalog este o aplicaţie pentru vizualizarea structurilor de directoare şi fişiere şi organizarea datelor GIS. Arborele catalog din fereastra din stânga este pentru vizualizarea şi organizarea structurilor de directoare şi fişiere. Obiectele selectate în stânga sunt afişate în fereastra din partea dreaptă. Pentru a vizualiza mai multe informaţii referitoare la obiectele din arborele Catalog se utilizează butoanele Contents, Preview şi Description (prezentate detaliat ulterior).

Fig. 2. Fereastra aplicaţiei ArcCatalog

ArcCatalog prezintă lista curentă a unităţilor şi directoarelor de pe calculator. Aplicaţia lucrează similar Windows Explorer. Clic D:\; creaţi un director nou cu numele subgrupei “Grupa_82 _ _ _”; în noul

director creaţi un alt director “Lucrare_Lab1”; Parcurgeţi structura de fişiere şi poziţionaţi-vă în directorul C:\Data_09. Copiaţi directorul europe în directorul D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1.
Atenţie !!! În ArcCatalog se realizează operaţiile de copiere, mutare, ştergere (similar cu modul de lucru în Windows Explorer), DAR fişierele şterse în ArcCatalog nu se mută în Recycle Bin şi nu mai pot fi recuperate!

L.1 - 3

4. Conexiunea la datele sursă (directorul de lucru)
ArcCatalog permite setarea căii surselor de date, asigurând accesul rapid la directorul în care se lucrează şi la fişierele din acel director.

Identificaţi butonul

Conect to folder din bara de sus. Clic pe acest buton pentru

a crea o conexiune pentru calea D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1\europe. Accesaţi conexiunea directă D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1\europe; parcurgeţi

lista de structuri şi de fişiere din directorul basemap; pentru fiecare fişier selectaţi butoanele Content şi Preview; observaţi tipurile fişierelor şi particularităţile fiecărui tip;
o

În arborele ArcCatalog selectaţi D:\Grupa82_ _ _\ Lucrare_Lab1\europe\basemap\country\; Selectaţi butonul Preview şi din lista dropdown Preview din partea de jos a paginii alegeţi Preview - Table. Este afişat conţinutul tabelei asociate setului de date country. Numărul total de înregistrări este afişat în partea de jos a ferestrei. Prin selectarea unui câmp din tabele şi apoi clic-dreapta se pot selecta proceduri pentru sortarea valorilor înregistrate, efectuarea unei statistici simple sau setarea proprietăţilor câmpului respective

o

(Freeze/Unfreeze). 1a) Care sunt diferenţele între clasele de obiecte stocate în cities, country şi ferries ? 2a) Câte obiecte sunt reprezentate în ..\europe\background\lakes.sdc\lakes? 2b) Care este lacul cu cea mai mare arie? (indicaţie – utilizaţi procedura Sort Descending)

5. Instrumentele Zoom, Pan şi Identity
ArcCatalog permite explorarea datelor geografice, pentru identificarea informaţiilor detaliate selectate din atributele tabelelor şi crearea thumbnails pe datele geografice.

Identificaţi în aplicaţia ArcCatalog meniul

L.1 - 4

Dacă nu l-aţi găsit, îl puteţi activa din meniul View -> Toolbars -> Geography. Primele două instrumente pot mări sau micşora imaginea. Al treilea instrument (Pan) poate fi utilizat pentru deplasarea datelor afişate. Butonul interogarea datelor. Selectaţi în arborele ArcCatalog fişierul D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1\europe\basemap\mjrwater; Clic pe butonul Preview - Geography. Exersaţi utilizarea butoanelor Zoom in, Zoom out, Pan, Identify şi Thumbnails pe clasa de obiecte mjrwater. poate fi utilizat pentru

6. Introducere în ArcMap
ArcMap este aplicaţia principală pentru: Explorarea datelor sursă (geografice şi non-geografice); Editarea datelor; Analiza datelor şi afişarea rezultatelor; Personalizarea interfeţei; Prezentarea rezultatelor şi organizarea hărţilor pentru tipărire.

Pentru deschiderea unui fişier hartă în aplicaţia ArcMap

:

În ArcCatalog, în lista D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1\europe\: dublu clic pe numele fişierului hartă Europe Base Map.mxd . În ArcMap este

deschis un document hartă, cu mai multe straturi. Lista straturilor tematice este afişată în fereastra din stânga (Table of Contents), datele geografice sunt afişate în dreapta. Salvaţi fişierul hartă (File – Save as…) în directorul D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1 cu numele Europa_ex1.mxd Caracteristicile de bază ale aplicaţiei ArcMap sunt:

ArcMap include bara de instrument Zoom in, Zoom out, Pan, Select Elements şi Identify, similare cu cele din ArcCatalog; ArcMap are două opţiuni de afişare: Data View şi Layout View (în partea de jos a ferestrei din dreapta, fig. 3).

L.1 - 5

Layout View Data View

Fig. 3. Fereastra aplicaţiei ArcMap 

Data View este modul de lucru care permite vizualizarea, interogarea şi manipularea datelor, în timp ce Layout View este modul de lucru pentru prelucrarea pentru tipărire. Într-un fişier hartă în ArcMap seturile de date sunt organizate în Data frames. Fiecare Data frame conţine seturi de date tip shape files, grids, coverages sau geodatabase. Pentru asigurarea legăturii între aceste baze de date, seturile de date incluse într-un Data frame trebuie să fie definite în acelaşi sistem de coordonate. Dacă unul din seturile de date nu are sistem de coordonate definit, atunci apare un mesaj de avertizare şi este utilizat sistemul de coordonate al primului set încărcat.

În ArcMap se lucrează cu documente hartă, cu extensia *.mxd. Orice set de date adăugat va fi salvat în fişierul cu extensia mxd. Un set de date geografice reprezintă în ArcGIS Desktop un "layer" (sau strat/nivel de date). Un layer include un set de date particulare, incluse într-un singur model spaţial (poate conţine un singur tip de date, de exemplu tip punct). Într-un fişier hartă pot fi adăugate şi eliminate seturi de date ca layer-e, fără a fi afectate bazele de date geografice din care sunt preluate acele date. Eliminarea unui layer din ArcMap nu însemnă ştergerea fişierului layer de pe hard disc.

L.1 - 6

7. Ordinea layer-elor
Fereastra Table of Contents din ArcMap conţine lista layer-elor în ordinea în care ele au fost adăugate şi în ordinea în care ele sunt afişate. Clic “check box” a layer-ului Water. Observaţi ce se întâmplă. Selectaţi Zoom in pe suprafaţa României;

Schimbaţi ordinea layer-elor (prin selectare cu butonul stânga, tragere şi eliberare când apare bara neagră) şi observaţi ce se întâmplă; Rearanjaţi layer-ele în ordinea City (points), Country Outlines, Roads, Railways, Water, City (areas), Provinces şi Background. 3) De ce este necesar să fie incluse în hartă două lazer-e pentru reprezentarea oraşelor: City (points) şi City (areas) ?

8. Proprietăţile unui Data Frame
Layer-ele sunt organizate în Data frame-uri. Un Date frame conţine seturi de date care se referă la un proiect, la o arie sau la un anumit subiect. La deschiderea ArcMap este creat implicit un Data frame numit Layers (layer implicit/default). Numele Data frame-ului poate fi schimbat: Clic de două ori pe nume şi modificat sau Clic dreapta pe nume, selectată opţiunea Properties - butonul General şi modificat numele în Name box. Într-un fişier hartă pot fi create oricâte Data frame-uri. În modul de lucru Data View nu se poate lucra la un moment dat decât cu un Data Frame. Pentru activarea unui Data Frame şi setarea lui ca Data Frame curent se utilizează opţiunea Activate din meniul deschis prin clic dreapta pe numele Data Frame-ului respectiv. Toate Data frame-urile sunt vizibile în modul de lucru Layout View, unde pot fi organizate pentru tipărire.

L.1 - 7

9. Modul de lucru Layout View
Modul de lucru Layout View permite proiectarea hărţii pentru tipărire şi adăugarea informaţiilor suplimentare (titlu, scară, legendă, chenar, alte comentarii etc). Select View -> Layout View din meniul de sus sau butonul pagina din partea de jos a fereastrei din dreapta; Selectaţi Zoom in pe suprafaţa României şi setaţi scara la valoarea 1:4.500.000; Setaţi opţiunile de pagină/tipărire din FILE->PAGE SETUP : A4, Landscape; Din meniul Insert selectaţi opţiunile Title, Legend, North Arrow, Scale Bar pentru:
o o

introducerea unui titlu adecvat; introducerea legendei cu reprezentarea layer-elor reprezentative pentru hartă (maxim 4 layer-e; de exemplu pentru oraşe principale şi secundare, pentru drumuri principale);

o o

introducerea scarii sub forma grafica (bara), cu unitatea de măsură „kilometri”; introduceţi de asemenea o casetă cu text, cu nume, grupă.

Din meniul File utilizaţi opţiunea Export Map pentru a salva harta prelucrată într-un fişier tip *.JPEG, în directorul D:\Grupa82_ _ _\Lucrare_Lab1. 4)Care sunt caracteristicile modurilor de lucru Data View şi Layout view? Când se lucrează în Data View şi când în Layout View ?

10. Salvarea fişierului hartă
Selectaţi FILE->SAVE AS şi salvaţi fişierul hartă în directorul D:\Grupa82_ _
_\Lucrare_Lab1\ cu numele lab1.mxd ;

Închideţi aplicaţiile ArcCatalog şi ArcMap şi Log off.

Informaţii suplimentare despre aplicaţiile ArcCatalog şi ArcMap: ArcGIS Help 10.1 - Resource Center
o http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/What_is_ArcCatalog/006m0000006900 0000/

o

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/What_is_ArcMap/018q0000000300000 0/

L.1 - 8