You are on page 1of 57

Definisi Haji:

Hukum dan Dalilnya: Ibadat Haji difardhukan sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam,
sama ada lelaki atau perempuan.

Dalil dari al-Quran:

Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat
Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa
yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk.
Allah s.w.t telah memfardhukan ibadat Haji pada tahun kesembilan hijrah dan Nabi
Muhammad s.a.w tidak pernah mengerjakan ibadat Haji kecuali Haji Wida'.

Dalil dari hadis:

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Islam dibina atas lima rukun." Baginda s.a.w.
menyebut di antaranya ialah ibadat Haji. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Tidak ada
ganjaran bagi Ibadat Haji yang mabrur kecuali Syurga." Sabda Rasulullah s.a.w yang
bermaksud: "Sesiapa yang mengerjakan ibadat Haji dan tidak sekali-kali menyetubuhi
isterinya juga tidak melakukan maksiat nescaya dia kembali suci bersih sebagaimana hari dia
dilahirkan." Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Wahai umatku semua, sesungguhnya
Allah s.w.t. memfardhukan ibadat haji kepada kamu, oleh itu kamu hendaklah mengerjakan
ibadat haji." Lalu seorang lelaki bertanya Baginda s.a.w.: "Adakah wajib dikerjakan pada
setiap tahun, wahai Rasullullah?" Rasulullah s.a.w. hanya diam sehinggalah lelaki tersebut
bertanya kali ketiga lantas Baginda s.a.w. menjawab: "Jika aku katakan ya, nescaya kamu
wajib mengerjakan pada setiap tahun, oleh itu kerjakanlah ibadat haji ketika kamu
berkemampuan."

Semua imam-imam bersependapat bahawa ibadat Haji adalah fardhu, malah ia adalah rukun
Islam kelima dan ia juga fardhu yang perlu dikerjakan secepat mungkin.

Fardu:

Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan dan ia adalah penentu bagi ibadat Haji sama ada sah
atau tidak serta tidak wajib membayar Dam apabila meninggalkannya. Fardhu juga dikira
sebagai rukun dan syarat. Semua Mazhab bersependapat tentang perkara fardhu dan wajib
dalam Haji. Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan malah batal Haji jika meninggalkannya.
Fardhu juga dikira sebagai rukun Haji.

Perkara-perkara fardu di dalam Haji terdiri dari empat perkara iaitu:


1- Berihram.
2- Wuquf di Arafah.
3- Tawaf Ifadhah.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 1


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
4- Bersaie di antara Safa dan Marwah.

Semua Mazhab bersependapat tentang perkara fardhu dan wajib dalam Haji.

Perkara-perkara wajib didalam Haji:

Wajib: Pekerjaan Haji yang mesti dikerjakan serta wajib membayar Dam jika meninggalnya.

Perkara-perkara wajib di dalam Haji terdiri dari empat perkara iaitu:

1- Berihram dari Miqat.


2- Wuquf di Arafah.
3- Bermalam di Muzdalifah.
4- Bermalam di Mina.
5- Bercukur atau bergunting rambut dan bercukur adalah afdhal.
6- Melontar setiap Jamrah.
7- Tawaf Wida'

Semua Mazhab bersependapat tentang perkara fardhu dan wajib dalam Haji.

Perkara-perkara sunat didalam Haji:

Perkara yang digalak mengerjakannya. Orang yang mengerjakannya akan diganjarkan dengan
pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan dibalas seksa. Sunat, mandub, mustahab
dan tatawwu' ialah: Beberapa perkataan yang mempunyai pengertian sama.

Perkara-perkara sunat di dalam Haji iaitu:


1- Mandi sunat Ihram.
2- Bertalbiah.
3- Melakukan Tawaf Qudum bagi bagi orang yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran.
4- Bermalam di Mina pada malam Arafah.
5- Berlari-lari anak dan sopan-santun ketika melakukan Tawaf Qudum.

JENIS-JENIS HAJI

Haji Tamattu':

Haji Tamattu' ialah mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji, kemudian mengerjakan Haji
pada tahun yang sama, di mana ketika berniat ihram Haji jemaah Haji berniat secara "Haji
Tamattu'". Setelah itu dia berniat dan berihram untuk mengerjakan Umrah secara berasingan
seperti yang dijelaskan sebagaimana berikut. Dia hendaklah menyebut:
Yang bermaksud: (Aku telah menyahut seruanMu untuk menunaikan Umrah kerana ingin
mengerjakan Haji Tamattu'), wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku ingin mengerjakan Umrah,
maka permudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadat Umrah daripadaku, sahaja aku
menunaikan ibadat Umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Serta bertalbiah.
Ketika sampai di Mekah al-Mukarramah jemaah Haji pergi ke Baitullah al-Haram lalu
mengerjakan Tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan, kemudian bersaie di
antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali, kemudian bertahallul dari Ihram dengan
bercukur atau bergunting. Jemaah Haji terus berada dalam keadaan Tahallul sehinggalah

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 2


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
sampai pada hari Tarwiah iaitu pada 8 Zulhijah di mana jemaah Haji akan berniat Ihram Haji
dari tempat dia turun sambil berkata:

"Aku telah menyahut seruanMu untuk menunaikan Haji, wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku
ingin mengerjakan Haji, maka permudahkanlah bagiku, maka terimalah ibadat Haji
daripadaku, sahaja aku menunaikan ibadat Haji dan berihram dengannya kerana Allah Taala.
Telah aku penuhi seruanMu wahai Tuhanku, telah aku penuhi seruanMu, telah aku penuhi
seruanMu wahai Tuhanku, tidak ada sekutu bagiMu. Telah aku penuhi seruanMu,
sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala pemerintahan adalah kepunyaanMu, tidak
ada sekutu bagiMu. Wahai Tuhanku! Diharamkan bagiMu rambutku dan diriku, jasadku dan
semua anggotaku, daripada wangi-wangian dan perempuan serta dari semua perkara yang
Engkau haramkan terhadap orang yang berihram, aku mengharapkan pertolonganMu, wahai
Tuhan sekelian alam."

Seterusnya dia mengerjakan Haji sebagaimana jemaah Haji yang mengerjakan Haji Ifrad,
cuma dia perlu membayar Dam kerana menikmati kemudahan semasa mengerjakan Umrah
pada bulan-bulan Haji sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Maka sesiapa yang
mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan."
Umrah (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji,
(bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih Dam yang mudah didapati.
Orang yang telah mengerjakan Tawaf Umrah ketika mengerjakan Haji Tamattu' tidak perlu
lagi mengerjakan Tawaf Qudum bagi Haji malah selepas Tahallul yang pertama dia
hendaklah melakukan Tawaf Ifadhah dan bersaie di antara Safa dan Marwah bagi ibadat Haji
mengikut pendapat jumhur ulama. Walau bagaimanapun bagi Mazhab Hanafi, bagi jemaah
Haji yang mengerjakan Haji Tamattu' yang tidak membawa (mendapatkan) binatang ternakan,
tetapi jika telah membawa (mendapatkan) binatang tersebut, maka hukumnya sama seperti
hukum Haji Qiran.

Haji Qiran:

Haji Qiran ialah menghimpunkan antara Haji dan Umrah dalam satu perjalanan musafir
(sekali pergi). Jemaah Haji berniat Haji dan Umrah dengan satu niat dari miqat yang
ditetapkan dengan berkata: Yang bermaksud: "Aku telah memenuhi seruanMu untuk
menunaikan ibadat Haji dan Umrah."

Apabila jemaah Haji yang mengerjakan Haji Qiran memasuki Kota Mekah, dia melakukan
Tawaf di Baitullah sebanyak tujuh pusingan secara berlari-lari anak pada tiga pusingan
pertama kemudian diteruskan dengan bersaie di antara Safa dan Marwah seterusnya
disyarakkan di sisi Hanafi agar jemaah Haji melakukan pekerjaan-pekerjaan Haji
sebagaimana Haji Ifrad manakala di sisi jumhur memadai bagi jemaah Haji yang mengerjakan
Haji Qiran melakukan satu Tawaf (tujuh pusingan) dan satu Saie (tujuh pusingan) sahaja
kerana Tawaf dan Saie Umrah yang dilakukan itu juga dikira sebagai Tawaf dan Saie Haji
sehinggalah dia bertahallul dari Umrah dan Haji secara serentak.

Haji Ifrad:

Haji Ifrad ialah berihram Haji sahaja (mengerjakan ibadat Haji secara berasingan) di mana
jemaah Haji hanya berniat ihram Haji sahaja di miqat yang ditetapkan kemudian menyebut:
Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku! Aku ingin mengerjakan ibadat Haji, oleh itu
permudahkanlah bagiku dan terimalah ibadat Hajiku."

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 3


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Lantas bertalbiah. Apabila memasuki Kota Mekah jemaah Haji mula melakukan pekerjaan
Haji di Masjidil Haram di mana apabila melihat Baitullah jemaah Haji bertakbir kemudian
mengucapkan LA ILAAHA ILLALLAH dan bertasbih seterusnya melakukan Tawaf bagi
bukan penduduk Mekah iaitu Tawaf Qudum mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali
sambil menutup bahu kiri dan berlari-lari anak pada tiga pusingan pertama.

Cara tersebut adalah sunat di sisi jumhur dan wajib bagi Mazhab Maliki. Penduduk Mekah
tidak boleh melakukan Tawaf tersebut. Setelah selesai melakukan Tawaf Qudum, dilakukan
pula Saie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh pusingan. Kemudian terus berada di
Mekah dalam keadaan berihram. Apabila tiba hari Tarwiah dia berangkat ke Mina dan berada
di sana sehingga selesai mendirikan sembahyang Subuh hari Arafah. Setelah itu bertolak pula
ke Arafah dan berada di sana serta mendirikan sembahyang Zuhur dan Asar pada waktu
Zuhur (Jamak Taqdim). Setelah tenggelam matahari jemaah Haji mula ifadhah (beredar)
sehingga tiba di Muzdalifah lalu mendirikan sembahyang Maghrib dan Isyak. Apabila terbit
matahari pada Hari Nahar (Hari Raya Korban), jemaah Haji ifadhah (beredar) lagi ke Mina
lantas mula melontar. Talbiah tidak lagi disebut setelah bermulanya lontaran pertama.
Kemudian menyembelih korban jika ingin berbuat demikian lantas bercukur atau bergunting
sebagai bertahallul, dengan demikian jemaah Haji dihalal semua perkara yang diharamkan
semasa dalam keadaan berihram kecuali perempuan (bersetubuh).

Setelah itu jemaah haji kembali ke Mekah lalu melakukan Tawaf di Baitullah sebagai Tawaf
ziarah sebanyak tujuh pusingan seterusnya bersaie di antara Safa dan Marwah jika tidak
melakukan Saie selepas Tawaf Qudum. Setelah selesai bolehlah bersaie dan bertahallul serta
dihalalkan baginya perempuan (bersetubuh). Jemaah Haji kembali semula ke Mina dan berada
di sana sehingga selesai melontar ketiga-tiga jamrah sama ada jemaah Haji yang tergesa-gesa
ingin cepat pulang atau yang masih mempunyai banyak masa. Setelah itu jemaah Haji
kembali lagi ke Mekah melakukan Tawaf Wida'.

Haji Untuk Orang Lain:

Sesiapa yang mempunyai perbelanjaan untuk mengerjakan ibadat Haji tetapi tidak terdaya
untuk menunaikannya sendiri, sama ada disebabkan sakit ataupun tua, dia hendaklah
menghantar seseorang supaya mengerjakan Haji untuknya berpandukan kepada hadis Al-Fadli
bin Abbas: Bahawa seorang perempuan dari Khath'am telah bertanya kepada Rasullullah
s.a.w.: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memfardhukan ibadat haji keatas
hambaNya, aku dapati ayahku terlalu tua dan tidak dapat bertahan diatas kenderaan, bolehkah
aku mengerjakan haji untuknya?" Baginda s.a.w. menjawab: "Ya."

Ini adalah mengikut pendapat Imam Syafie, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah manakala
pendapat Imam Malik: Tidak wajib. Fardu Haji tidak gugur ke atas orang sakit yang sembuh
selepas penggantinya menunaikan Haji untuknya dan dia diwajibkan mengulangi ibadat Haji.
Mengikut pendapat Imam Ahmad fardu tersebut telah gugur apabila dia sembuh dari sakit.
Sesiapa yang telah menunaikan Haji nazar sedangkan dia belum menunaikan Haji yang fardu,
Haji tersebut akan dikira Haji yang fardu kemudian hendaklah dia menunaikan Haji nazarnya.
Sesiapa yang meninggal dunia sebelum menunaikan ibadat Haji, ataupun Haji yang
dinazarkan, walinya wajiblah mengupah seseorang untuk menunaikan Haji untuknya daripada
harta peninggalannya dan ini merupakan pendapat Mazhab Syafie dan Mazhab Hambali.

Manakala pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki pula:

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 4


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Pewaris tidak diwajibkan menunai Haji untuk si mati melainkan apabila si mati telah
mewasiatkannya dan hendaklah dia menunaikan Haji untuk si mati (dengan perbelanjaan) satu
pertiga daripada harta peninggalannya.

Orang yang ingin menunaikan Haji untuk orang lain disyaratkan:

Telah menunaikan Haji untuk dirinya sendiri sama ada dia berkuasa atau tidak. Ini
berpandukan riwayat daripada Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah
terdengar seorang lelaki berkata: "Aku telah penuhi seruanMu untuk Syabramah.": Lalu
Baginda s.a.w. bersabda: "Apakah kamu telah mengerjakan haji kamu sendiri?" Dia
menjawab: "Tidak". Baginda s a.w. bersabda lagi: "Kerjakanlah haji untuk diri kamu,
kemudian kerjakanlah haji untuk Syabramah."

Ibadat Haji Orang Perempuan:

Orang perempuan tidak wajib mengerjakan Haji sehinggalah dia mempunyai suami atau
mahram yang boleh menemaninya di dalam perjalanannya berdasarkan kepada hadis Ibnu
Abbas r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Orang perempuan tidak boleh
bermusafir melainkan bersama marham." Seorang leleaki telah berdiri lalu berkata: "Wahai
Rasulullah, isteriku telah keluar untuk mengerjakan haji sedang aku ditugaskan menyertai
peperangan?" Lalu Baginda s.a.w. bersabda: "Pergilah dan kerjakan haji bersama isteri
kamu."

Mengikut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, kedua-duanya meletakkan


syarat:

Orang perempuan tidak boleh keluar (untuk mengerjakan Haji) melainkan bersama suami atau
mahram.

Mengikut pendapat Mazhab Syafie:

Disyaratkan bersama suami atau mahram atau beberapa orang perempuan yang thiqah
(dipercayai) dan ada yang berpendapat cukup hanya dengan seorang perempuan yang thiqah
sahaja.

Mengikut pendapat Mazhab Maliki:

Orang perempuan dibolehkan keluar untuk mengerjakan Haji dengan ditemani oleh seorang
perempuan yang dipercayai dengan syarat jarak di antara dia dan Mekah adalah perjalanan
selama satu hari satu malam dan apabila seorang perempuan menyalahi syarat ini dan
mengerjakan Haji tanpa ditemani suami atau mahram, Hajinya dikira sah tetapi dia berdosa.

Meminta Keizinan Suami Untuk Mengerjakan Ibadat Haji:

Suami tidak boleh menegah isterinya dari mengerjakan Haji yang fardu dan Haji yang
dinazarkan manakala Haji sunat bolehlah dia menegahnya. Orang perempuan wajib ditemani
mahram atas perbelanjaannya manakala mahram atau suami tidak diwajibkan bermusafir
bersamanya.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 5


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Apabila seseorang perempuan didatangi haid atau nifas, dia dibolehkan mengerjakan semua
perkara yang dilakukan oleh orang Haji tetapi tidak boleh melakukan Tawaf di Baitullah,
berpandukan kepada hadis Saidatina Aisyah r.a katanya: "Aku tiba di Mekah ketika sedang
haid dan aku tidak melakukan Tawaf, sama ada di Baitullah ataupun di antara Safa dan
Marwah." Katanya lagi: "Aku telah mengemukakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w lalu
Baginda s.a.w. bersabda: "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang Haji tetapi
janganlah mengerjakan Tawaf di Baitullah sehingga kamu telah suci."

Apabila seseorang perempuan didatangi haid atau nifas sebelum mengerjakan Tawaf Qudum
gugurlah pekerjaan tersebut dan dia tidak dikenakan apa-apa. Apabila seseorang perempuan
didatangi haid atau nifas sebelum mengerjakan Tawaf Ifadhah, dia hendaklah kekal berada di
dalam Ihram sehingga telah suci kemudian bolehlah mengerjakan Tawaf. Sekiranya seseorang
perempuan mengerjakan Tawaf sedangkan dia didatangi haid, Tawaf tersebut tidak sah
mengikut pendapat Mazhab Maliki, Mazhab Syafie dan Mazhab Hambali, manakala mengikut
pendapat Mazhab Hanafi pula tawaf tersebut sah tetapi makruh yang membawa kepada haram
dan dia juga berdosa serta dikenakan Badanah (Dam seekor unta atau lembu). Apabila
seseorang perempuan didatangi haid atau nifas selepas Tawaf Ifadah dia tidak perlu lagi
mengerjakan Tawaf Wida'.

Ibadat Haji Anak Kecil (Kanak-kanak):

Kanak-kanak tidak diwajibkan mengerjakan Haji tetapi sekiranya dia mengerjakannya, Haji
tersebut dikira sah tetapi tidak mendapat ganjaran Haji yang fardu.

Diriwayatkan bahawa seorang perempuan telah mengangkat seorang kanak-kanak (untuk


ditunjukkan) kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata: "Adakah (kanak-kanak) ini boleh
mengerjakan haji?" Baginda s.a.w. menjawab: "Ya dan kamu mendapat pahala."

Diriwayatkan daripada Jabir r.a. katanya: "Kami telah mengerjakan haji bersama Rasulullah
s.a.w. dan bersama-sama kami juga terdapat wanita dan kanak-kanak, kami telah bertalbiah
untuk kanak-kanak kami juga telah melontar untuk mereka."

Apabila kanak-kanak mengerjakan Haji sebelum sampai umur (baligh), dia diwajibkan
mengerjakan Haji apabila telah sampai umur dan begitu juga dengan seorang hamba, apabila
dia mengerjakan Haji ketika menjadi hamba kemudian dimerdekakan, wajiblah dia
mengerjakan Haji sekiranya dia mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya.

Ibnu Abbas r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Mana-mana kanak-kanak yang
telah mengerjakan Haji kemudian dia telah baligh, wajiblah dia mengerjakan Haji sekali lagi.
Mana-mana hamba yang telah mengerjakan Haji kemudian telah dimerdekakan, wajiblah dia
mengerjakan Haji sekali lagi".

Apabila seseorang kanak-kanak telah mumayyiz bolehlah berniat Ihram sendiri dan
menunaikan ibadat Haji, jika belum mumayyiz walinya bolehlah berniat Ihram dan bertalbiah
untuknya, membawanya melakukan Tawaf dan Saie, Wukuf di Padang Arafah serta melontar
Jamrah untuknya. Sekiranya seseorang kanak-kanak sampai umur (baligh) sebelum Wukuf di
Padang Arafah atau ketika berada di sana, Hajinya dikira Haji fardu.

Imam Malik berpendapat:


Tidak dikira Haji fardu.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 6


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Pendapat Mazhab Hanafi:
Dikira sebagai fardu sekiranya dia memperbaharui niat Ihram selepas baligh.

JENIS-JENIS DAM

Fidyah bercukur kerana keadaan terdesak, memakai pakaian dan memakai wangi-
wangian:

Dipilih di antara tiga perkara, iaitu:

Berpuasa tiga hari

Memberi makan kepada enam orang fakir miskin dimana setiap seorang diberikan setengah
gantang.

Mereka yang membunuh binatang buruan yang mudah didapati:


Boleh memilih jenis Fidyah sama ada menggantikannya dengan binatang dari jenis yang sama
atau menilaikannya dengan wang untuk membeli makanan dimana untuk setiap orang fakir
miskin diberikan satu cupak atau berpuasa satu hari untuk setiap cupak.

Mereka yang membunuh binatang buruan yang susah didapati:


Boleh memilih sama ada memberi makanan atau berpuasa.

Fidyah kerana menggauli isteri:


Sama dengan Fidyah bercukur kerana terpaksa.

Fidyah bersetubuh:
Sekiranya berlaku sebelum Tahallul Awal:

Seekor badanah (unta atau lembu), sekiranya tidak didapati hendaklah berpuasa sebanyak tiga
hari dalam musim Haji dan tujuh hari apabila kembali ke tanah air.

Sekiranya berlaku selepas Tahallul Awal:

Fidyahnya sama sebagaimana Fidyah bercukur kerana terpaksa.

DAM:

Definisinya:
Dam ialah binatang ternakan (berkaki empat) yang dikorbankan di Baitullah untuk
mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.

Dam Tatawwuk

Definisinya:
Ialah binatang ternakan (berkaki empat) yang dikorbankan di Baitullah untuk mengabdikan
diri kepada Allah s.w.t.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 7


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Dalilnya: "Nabi Muhammad s.a.w. telah mengorbankan sebanyak seratus ekor badanah (unta
dan lembu) semasa mengerjakan Haji Akbar, Baginda s.a.w. juga pernah mengorbankan
kambing."

Hukumnya:
Sunat bagi mereka yang mengerjakan Haji Ifrad dan mereka yang mengerjakan Umrah serta
disunatkan memakan daging yang dikorbankan itu kerana Nabi Muhammad s.a.w. telah
memerintahkan supaya sembelihan tersebut dipotong, dimasak dan memakannya serta
menghirup kuahnya." Harus bagi mereka yang tidak berada dalam Ihram menghantar Damnya
ke Mekah supaya dikorbankan di sana untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.

Tempat Penyembelihan:
Tanah Haram.

Jenis-jenisnya:
Unta yang berumur genap lima tahun, lembu yang berumur genap dua tahun atau kambing
yang berumur genap enam bulan.

Dam Tamattu:

Definisinya:
Binatang ternakan (berkaki empat) yang dikorbankan di Baitullah untuk mengabdikan diri
kepada Allah s.w.t.

Dalilnya: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Maka sesiapa yang mahu menikmati
kemudahan dengan mengerjakan Umrah (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa
mengerjakan Ibadat Haji.

Dia boleh melakukannya, kemudian wajiblah dia menyembelih Dam yang mudah didapati.
Sekiranya tidak didapati Dam tersebut ataupun harganya hendaklah berpuasa selama tiga hari
semasa mengerjakan Haji dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya (tanah airnya).
Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Kalau dia tidak dapat (mengadakan Dam), maka
hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila
kamu kembali (ke tempat masing-masing).

Tempat Penyembelihan:

Wajib dikorbankan di Tanah Haram dan dibahagikan kepada orang-orang miskin dan harus
dibahagikan Dam tersebut kepada seluruh orang Islam yang fakir.

Dam Ihsar:
Definisinya:
Binatang ternakan (berkaki empat) yang dikorbankan di Baitullah untuk mengabdikan diri
kepada Allah s.w.t.

Dalilnya: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Maka sekiranya kamu dikepung (dan
dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah
bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati."

Hukumnya:

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 8


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Wajib kepada mereka yang terhalang dari bertahallul sebelum sempat menyempurnakan
ibadat Haji.

Tempat Penyembelihan:
Di tempat berlaku sebab-sebab yang menghalangnya.

Jenis-jenisnya:
Satu pertujuh dari unta atau lembu atau seekor kambing.

Korban:
Definisinya:
Menyembelih unta, lembu atau kambing untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.

Waktu Penyembelihan Korban:


Waktu penyembelihan bermula selepas sembahyang pada Hari Raya Haji sehingga berakhir
Hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijah).

Hukumnya:
Sunat Muakkad, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Amalan anak Adam
pada Hari Raya Haji yang sangat disukai Allah s.w.t. ialah penyebelihan korban,
sesungguhnya ia akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduknya, kukunya dan bulu-
bulunya, sesungguhnya Allah s.w.t. akan menerima penyembelihan korban tersebut sebelum
darahnya tumpah kebumi, maka hendaklah kamu ikhlaskan diri kamu semasa kamu
melakukan penyembelihan korban tersebut."

Ia disyariatkan pada tahun kedua Hijrah: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menyembelih
korban dua ekor kabasy yang berwarna antara putih dan hitam serta mempunyai dua tanduk,
kedua-duanya disembelih oleh Baginda s.a.w. dengan tanganya. Baginda s.a.w. mengucapkan
Basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki dibahagian tepi rusuk kibasy tersebut.

Jenis-jenisnya:
Unta yang berumur lima tahun, lembu yang berumur dua tahun atau kambing yang berumur
enam bulan. Adapun unta dan lembu hanya perlu diambil satu bahagian sahaja dari tujuh
bahagian.

Pembahagiannya:
Disyarakkan kepada orang yang berkorban memakan satu pertiga daripada daging tersebut,
satu pertiga dihadiahkan dan satu pertiga lagi disedekahkan. Dia diharuskan memakan lebih
dari satu pertiga daripada daging korban tetapi sekiranya dia memakan kesemua daging
tersebut dan dia hanya ingin menyedekahkan harga bagi sedikit daging korban sahaja, dia
bolehlah berbuat demikian.

Penyembelihannya:
Disunatkan supaya bertakbir kepada Allah s.w.t selepas mengucapkan Basmalah dan selawat
kepada Nabi Muhammad s.a.w kemudian berkata: Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku!
Engkaulah yang menciptakan aku dan kepadaMu aku akan kembali, oleh itu terimalah korban
daripadaku."

Kisah-kisah Al-Quran: Kisah Penyembelihan

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 9


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
1-Setelah Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s berpindah dari negeri kaumnya, beliau memohon kepada
Allah s.w.t supaya dikurniakan seorang anak yang soleh, lalu Allah s.w.t mengembirakannya
dengan mengurniakan seorang anak yang cantik iaitu Nabi Ismail a.s yang dilahirkan ketika
Nabi Ibrahim a.s berumur 86 tahun. Setelah Nabi Ismail a.s meningkat dewasa, Nabi Ibrahim
a.s telah bermimpi menyembelih anaknya, dimana telah ditetapkan bahawa mimpi para Nabi
adalah Wahyu. Ini merupakan ujian yang besar daripada Allah s.w.t terhadap Nabi Ibrahim a.s
sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Wahai anak kesayanganku!
Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka
fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail a.s menjawab sebagaimana firman Allah s.w.t:
Yang bermaksud: "Wahai ayahku! Jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya
Allah engkau akan mendapati aku dari kalangan orang-orang yang sabar. Dikatakan kedua-
duanya telah berserah diri sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Setelah
keduanya berserah bulat-bulat (menjunjung perintah Allah s.w.t. itu) dan Nabi Ibrahim
merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah. (Kami
sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami). Setelah
kedua-duanya berserah diri untuk menjalankan perintah Allahs.w.t. dan berazam dengan
bersungguh-sungguh, Allah s.w.t telah menyeru dan memberikan khabar yang
mengembirakan melalui Malaikat. Sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Wahai
Ibrahim! Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu, demikianlah
sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan,
sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata dan Kami tebus anaknya itu dengan
seekor binatang sembelihan yang besar dan Kami kekalkan baginya (nama yang harum)
dalam kalangan orang yang datang kemudian, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim,
demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan, sesungguhnya
Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.

Setelah tercapai maksud ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s dan anaknya Ismail a.s serta mereka
berdua bersegera untuk menunaikan perintah Allah s.w.t lalu Allah Taala mengantikan
dengan seekor kibas putih yang mempunyai mata dan tanduk yang sempurna sebagai tebusan
daripada menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim a.s mendapati kibas tersebut terikat di sebatang
pokok berhampiran bukit Thabir lalu menyembelihnya di Mina. Tempat ini telah dijadikan
sebagai tempat mengerjakan ibadat Haji dan sunat berkorban bersempena dari peristiwa Nabi
Ibrahim Al-Khalil a.s dan anaknya Nabi Ismail a.s serta berterusan sehingga kepada nabi kita
Nabi Muhammad s.a.w

Meninggikan Asas (Tapak)


1. Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s telah pergi ke Mekah untuk menunaikan perintah Allah
s.w.t supaya membina Baitullah (Kaabah). Beliau berkata kepada anaknya Ismail a.s:
"Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memerintahkan aku dengan satu perkara" Lalu Nabi Ismail
a.s berkata: "Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah s.w.t. kepada kamu" Nabi
Ibrahim a.s bertanya: "Adakah kamu akan menolongku?" Nabi Ismail a.s menjawab: "Aku
akan menolongmu" Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t. memerintahkan aku
supaya membina sebuah rumah (Kaabah) di sana, sambil mengisyaratkan ke arah timbunan
tanah yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya." Mereka berdua mendirikan tapak asas
Baitullah di kawasan tersebut, dimana Nabi Ismail a.s mengangkut ketulan-ketulan batu
manakala Nabi Ibrahim a.s membinanya. Apabila binaan tersebut telah tinggi, Nabi Ismail a.s
membawa sebuah batu dan meletakkannya di samping Nabi Ibrahim a.s. Beliau berdiri di atas
batu tersebut semasa meneruskan pembinaan manakala Nabi Ismail a.s menghulurkan ketulan
batu, di samping itu mereka berdoa sebagaimana firman Allah s.w.t: Yang bermaksud:
"Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami) sesungguhnya Engkaulah Yang

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 10


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua orang-
orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat
Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara
ibadat kami dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat lagi
Maha Mengasihani. Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan
mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firmanMu) dan
mengajarkan mereka isi kandungan kitab (al-Quran) serta hikmat kebijaksanaan dan
membersihkan (hati dan jiwa mereka) dari (syirik dan maksiat). Sesungguhnya Engkaulah
Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."
Sehinggalah Allah s.w.t. menyempurnakan pembinaan Baitullah (Kaabah) tersebut kepada
mereka berdua.
2. Tidak terdapat riwayat sahih yang menyatakan Baitullah telahpun dibina sebelum Nabi
Ibrahim Al-Khalil a.s. Sesiapa yang berpegang kepada firman Allah s.w.t: Yang bermaksud:
"Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Baitullah (untuk
membinanya), ataupun Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Dan (ingatlah) ketika Nabi
Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah)
itu."

Maksud yang dikehendaki pada ayat-ayat tersebut ialah tempat pembinaan Kaabah tersebut
telahpun tetap dalam pengetahuan Allah s.w.t. semenjak menciptakan langit dan bumi. Ini
menunjukkan tempat pembinaan Kaabah itu telahpun dimaklumi, manakala pembinaan
Baitullah pula telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil dan anaknya Nabi Ismail a.s.
Khabar-khabar yang menyatakan Baitullah telah dibina sebelum Nabi Ibrahim a.s adalah
diriwayatkan daripada Bani Israil, kita tidak boleh membenarkannya dan mendustakannya,
hanya Allah s.w.t. sahaja Yang Maha Mengetahui.
3. Ketika Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s membina Kaabah tersebut beliau menjadikan:

* Tingginya sembilan hasta.


* Panjang di paras bumi dari Hajarulaswad hingga ke penjuru sebelah Syam adalah
sepanjang 32 hasta.
* Lebar di sebelah bahagian saluran air bermula dari penjuru Syam hingga ke penjuru
sebelah barat adalah seluas 22 hasta.
* Panjang di paras bumi bermula dari penjuru sebelah barat hingga ke penjuru sebelah
Yaman adalah sepanjang 31 hasta
* Lebar di paras bumi bermula dari penjuru sebelah Yaman hingga ke Hajarulaswad
adalah seluas 20 hasta

Baginda membina pintu rapat ke bumi dan tidak ditinggikan atau dibuat pintu secara
sempurna sehinggalah Tubba' Al-Humairi telah membina sebuah pintu dan meninggikannya.
Bentuk binaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s adalah satu binaan sempurna yang
mempunyai dua penjuru iaitu dua penjuru Yamani manakala bentuk Hijir pula, beliau tidak
membinanya dalam bentuk berpenjuru bahkan dalam bentuk separuh bulat sebagaimana
bentuk Hijir yang terdapat pada masa sekarang ini. Ada pendapat yang mengatakan umur
Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah tersebut ialah 100 tahun, hanya Allah s.w.t. sahaja
Yang Amat Mengetahui.

Seruan Untuk Menunaikan Haji


Setelah Nabi Ibrahim a.s selesai membina Kaabah, Allah s.w.t memerintahkannya supaya
menyeru umat manusia untuk mengerjakan Haji, sebagaimana firman Allah s.w.t: "Dan

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 11


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat Haji, nescaya mereka akan datang ke
rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus
yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh."

Nabi Ibrahim al-Khalil berkata: "Wahai Tuhan! Apakah yang akan menyampaikan suaraku?"
Lalu Allah Yang Maha Agung menjawab: "Serulah, Aku yang akan menyampaikannya." Lalu
Nabi Ibrahim a.s menaiki bukit Abu Qubis, lantas memasukkan jari ke dalam kedua belah
telinganya sambil menghadap ke arah timur dan barat sambil menyeru: "Wahai sekalian
manusia! Diwajibkan ke atas kamu untuk menunaikan ibadat Haji di Baitul Atiq, oleh itu
sahutlah seruan Tuhan kamu Yang Maha Agung". Seruan tersebut telah didengari oleh setiap
orang yang berada di dalam salbi kaum lelaki dan setiap yang berada di dalam rahim-rahim
perempuan. Seruan tersebut juga telah disahut oleh setiap orang yang berada dalam
pengetahuan Allah s.w.t bahawa dia akan menunaikan ibadat Haji, sehinggalah ke hari
Kiamat. Mereka semua berkata: Yang bermaksud: "Telah aku penuhi seruanMu wahai
Tuhanku, telah aku penuhi seruanMu."

Ibadat Haji Nabi Ibrahim a.s


Setelah Nabi Ibrahim a.s selesai menyeru orang ramai, Jibril a.s telah mengiringi beliau lalu
menunjukkan kepadanya bukit Safa dan Marwah. Jibril a.s juga membawa beliau ke
sempadan Tanah Haram, lalu mengarahkannya supaya mendirikan batu di sempadan tersebut,
Nabi Ibrahim a.s terus melakukan arahan tersebut.

Beliau merupakan orang pertama yang mendirikan sempadan Tanah Haram dengan
ditunjukkan oleh Jibril a.s. Pada hari yang ke 7 Zulhijah Nabi Ibrahim a.s telah berkhutbah
sambil berdiri ketika tergelincir matahari manakala Nabi Ismail duduk mendengarnya. Pada
keesokan harinya, kedua-duanya keluar secara berjalan kaki sambil bertalbiah dan berpakaian
ihram. Masing-masing membawa bekalan makanan dan bertongkat, oleh itu hari tersebut
dinamakan hari Tarwiah. Apabila kedua-duanya tiba di Mina, mereka berdua mendirikan
sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Kedua-duanya berhenti rehat di
bahagian sebelah kanan dan tinggal di situ sehingga keluar matahari di atas bukit Thabir.
Selepas itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s bertolak secara berjalan kaki sehinggalah tiba di
Arafah, ketika itu Jibril a.s ada bersama mereka. Jibril a.s menunjukkan kepada mereka bukit-
bukit di sepanjang perjalanan sehinggalah mereka berhenti rehat di Namirah. Di situ, Jibril
menunjukkan bukit Arafah kepada Nabi Ibrahim a.s tetapi ketika itu Nabi Ibrahim a.s
telahpun mengetahuinya, lalu berkatta: Yang bermaksud: "Aku telah mengetahuinya, oleh itu
tempat tersebut dinamakan Arafah."

Apabila matahari tergelincir, Jibril a.s mengiringi mereka berdua meneruskan perjalanan
sehingga sampai di tempat terdapat masjid pada hari ini. Di situ Nabi Ibrahim a.s berdiri
menyampaikan beberapa kalimah, manakala Nabi Ismail a.s duduk untuk mendengarnya,
kemudian mereka menunaikan sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak. Selepas itu Jibril
a.s mengangkat mereka berdua ke tempat yang tinggi, lalu mereka berdiri dan berdoa
sehinggalah matahari terbenam dan cahayanya hilang. Kemudian mereka berdua bertolak dari
Arafah dan apabila tiba di Jam'in, mereka berhenti untuk menunaikan sembahyang Maghrib
dan Isyak di situ iaitu di tempat orang ramai menunaikan sembahyang pada hari ini. Mereka
bermalam di sana sehingga terbit fajar, mereka berdua menunggu sehingga keluar cahaya
sebelum terbit matahari lalu meneruskan perjalanan. Apabila tiba di Muhassir, kedua-duanya
berjalan dengan cepat sehinggalah berjaya melintasi kawasan tersebut, lalu kembali berjalan
sebagaimana sebelumnya. Apabila tiba di kawasan Jamrah, mereka berdua melontar Jamratul

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 12


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Aqabah sebanyak tujuh lontaran dengan batu yang dibawa dari Jam'in. Mereka keluar dari
Mina pada waktu pagi ke kawasan sebelah kanan kemudian menyembelih korban di tempat
penyembelihan dan bercukur. Setelah itu mereka melontar Jamrah pada hari-hari Mina
sehinggalah apabila matahari telah meninggi, mereka berulang-alik secara berjalan kaki.
Mereka keluar pada hari Sadr (selesai dari mengerjakan ibadat Haji) lalu menunaikan
sembahyang Zuhur di Abtah. Jibril a.s telah menunjukkan cara setiap amalan yang telah
dilakukan ini.

Kisah Tentera Bergajah


Abrahah telah membina sebuah gereja di San'a (yang dinamakan al-Qalis) dimana pada masa
tersebut tidak terdapat gereja seumpamanya. Abrahah telah menulis surat kepada raja Najasyi
yang berbunyi: "Sesungguhnya aku telah membina untuk kamu sebuah gereja yang tidak
pernah dibina seumpamanya kepada mana-mana raja sebelum kamu. Aku tidak akan tenang
sehinggalah orang-orang Arab datang mengerjakan Haji di sini."

Apabila orang-orang Arab memperkatakan tentang surat Abrahah kepada raja Najasyi,
perkara ini menimbulkan kemarahan seorang lelaki dari Kinanah lalu pergi ke al-Qalis dan
membuang najis di dalamnya secara sembunyi, kemudian kembali kepada kaum keluarganya.
Perkara itu telah disampaikan kepada Abrahah dan telah menimbulkan kemarahannya lalu
bersumpah untuk menghancurkan Kaabah. Beliau memerintahkan tentera Habsyah untuk
bersiap sedia dan setelah bersedia, Abrahah serta tenteranya terus keluar dengan membawa
gajah. Apabila orang-orang Arab mengetahui hasrat Abrahah untuh menghancurkan Kaabah,
mereka merasa gerun dan takut. Abrahah mengutus seorang lelaki Habsyah yang bernama Al-
Aswad bin Mafsud bersama tentera berkudanya sehingga sampai di Mekah, lalu meminta
tebusan daripada kaum Quraisy dan yang lainnya, di antaranya dua ratus ekor unta kepunyaan
Abdul Muttalib bin Hasyim (ketua kaum Quraisy pada masa tersebut). Kaum Quraisy, kaum
Kinanah, kaum Huzail dan kaum yang tinggal berhampiran dengan Tanah Haram telah
berazam untuk memeranginya tetapi setelah menyedari mereka tidak mempunyai kekuatan,
mereka membiarkan perkara tersebut begitu saja.

Abrahah juga telah mengutus Hannatah Al-Himyari ke Mekah sambil berpesan kepadanya:
"Tanyalah ketua atau pembesar negeri ini, kemudian katakan kepadanya, raja telah berpesan
kepadaku bahawa, aku datang bukan untuk memerangi kamu tetapi untuk menghancurkan
Kaabah ini, sekiranya mereka tidak menghalangi kami, maka aku tidak akan memerangi
kamu, sekiranya dia tidak mahu memerangi aku, bawalah dia kepadaku."

Apabila Hannatah memasuki Mekah, beliau bertanyakan tentang ketua atau pembesar negeri
tersebut. Dia telah diberitahu bahawa ketua negeri tersebut ialah Abdul Muttalib bin Hasyim,
dia terus menemuinya dan memberitahu apa yang diperintahkan oleh Abrahah. Abdul
Muttalib berkata kepadanya: "Demi Allah! Sesungguhnya kami tidak mahu memeranginya,
kami tidak mampu untuk melawannya. Ini adalah Baitullah al-Haram dan Baitu Ibrahim Al-
Khalil a.s (atau sebagaimana yang diriwayatkan). Sekiranya Dia menghalangnya maka ini
adalah rumahNya sekiranya Dia (Allah s.w.t.) membiarkannya, Demi Allah, kami tidak
berkuasa mempertahankannya."

Lalu Hannatah berkata kepadanya: "Marilah bersama aku untuk mengadap Abrahah, kerana
beliau telah memerintahkan aku untuk membawa kamu kepadanya." Hannatah berangkat
bersama Abdul Muttalib dan pengikutnya, apabila sampai di kawasan yang bernama al-Askar,
beliau bertanya tentang Zu Nafar iaitu sahabatnya. Apabila masuk menemuinya di dalam

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 13


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
penjara, Hannatah bertanya: "Wahai Zu Nafar! Apakah kamu mempunyai suatu perantaraan
atau penyelesaian yang dapat menolong kami?" Zu Nafar menjawab: "Apakah ada
perantaraan atau penyelesaian daripada seorang lelaki tahanan raja yang menunggu hukuman
mati samada siang hari atau malam hari seperti aku ini? Aku tidak mempunyai perantaraan
atau penyelesaian untuk menolong apa yang telah berlaku kepada kamu kecuali sahabatku
Anis, seorang pengembala gajah. Aku akan mengutusinya dengan memberi pesanan tentang
diri kamu dan juga kelebihan yang ada pada kamu. Aku juga akan meminta kepadanya agar
meminta keizinan untuk kamu daripada raja supaya kamu dapat mengadap dan berbicara
dengan raja tentang apa yang berlaku kapada kamu. Dia akan menjadi perantaraan yang baik
dengan raja, sekiranya dia mampu melakukan sedemikian, katakanlah cukuplah bagiku."
Setelah itu Zu Nafar mengutusi Anis dengan katanya: "Abdul Muttalib adalah ketua kaum
Quraisy dan pembesar Mekah, dialah yang memberi makan kepada orang ramai pada semua
peringkat sama ada yang tinggal di kawasan wadi atau kawasan perkampungan badwi di
bukit-bukit. Sesungguhnya raja telah mengambil dua ratus ekor unta miliknya, oleh itu
mintalah keizinan dan manfaat untuknya daripada raja sekadar yang kamu mampu." Anis
menjawab: "Aku akan melakukannya."

Lalu Anis menyampaikan perkara tersebut kepada Abrahah dengan berkata: "Wahai raja! Ini
adalah ketua kaum Quraisy berada di hadapan kamu, dia datang untuk meminta izin kepada
kamu, dia juga merupakan pembesar negeri Mekah yang sentiasa memberi makan kepada
orang ramai pada semua peringkat sama ada yang tinggal di kawasan wadi atau kawasan
perkampungan badwi di bukit-bukit. Aku meminta izin daripada kamu agar dia dapat
memberitahu kamu apa yang dihajatinya."

Lalu Abrahah mengizinkannya Abdul Muttalib adalah seorang yang tampan, perkasa dan
cantik rupa parasnya. Apabila Abrahah melihatnya dia meraikan dan memuliakannya lalu
meminta supaya Abdul Muttalib duduk bersamanya tetapi kaum Habsyah yang berada
bersama dengannya tidak suka melihat Abdul Muttalib dijemput oleh raja untuk duduk
bersama di atas singgahsana kerajaannya, lalu Abrahah turun dari singgahsananya dan
menjemput Abdul Muttalib duduk bersama di sampingnya. kemudian Abrahah berkata kepada
penterjemahnya: Katakanlah kepadanya: Apa yang kamu hajati? Lalu penterjemahnya
menyampaikan apa yang diperkatakan oleh Abrahah.

Abdul Muttalib berkata: "Hajatku ialah supaya raja dapat memulangkan kembali dua ratus
ekor unta yang dirampas daripadaku." Apabila perkara tersebut disampaikan kepada Abrahah,
dia berkata kepada penterjemahnya: "Katakan kepadanya, aku merasa amat kagum ketika
pertama kali melihat kamu tetapi ia hilang lenyap setelah kamu bercakap kepadaku. Apakah
kamu hanya berbicara tentang dua ratus ekor unta yang aku rampas daripada kamu,
sedangkan kamu meninggalkan Kaabah yang menjadi pegangan agama kamu dan bapa-bapa
kamu. Aku datang untuk menghancurkannya tetapi kamu tidak pula bercakap denganku
tentangnya?"

Lalu Abdul Muttalib menjawab: "Aku adalah tuan unta tersebut, manakala Kaabah tersebut
ada tuan yang akan melindunginya." Abrahah berkata: "Tidak ada siapa yang dapat
menghalang aku untuk menghancurkannya." Abdul Muttalib berkata kepadanya: "Biarlah
kamu dengan keadaan kamu." Unta-unta tersebut dipulangkan kembali kepada Abdul
Muttalib. Setelah itu Abdul Muttalib pulang kepada kaum Quraisy lalu menceritakan kisah
pertemuannya dengan Abrahah dan memerintahkan mereka agar keluar dari Mekah dan
berlindung di atas bukit. kemudian Abdul Muttalib mengunci pintu Kaabah dan beberapa

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 14


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
orang lagi dari kaum Quraisy bersama dengan Abdul Muttalib berdoa kepada Allah s.w.t.
semoga mengalahkan Abrahah dan tenteranya.

Apabila menjelang pagi, Abrahah mula bersedia dengan gajah dan tenteranya untuk
memasuki Mekah dimana gajahnya bernama Mahmud. Setelah mereka mengarahkan gajah
menuju ke Mekah, mereka telah bertemu dengan Nufail bin Habib. Beliau berdiri di sebelah
gajah tersebut kemudian memegang telinganya lalu berkata: "Duduklah Mahmud dan
kembalilah semula ke tempat kamu datang, sesungguhnya kamu berada di negeri yang
diharamkan oleh Allah s.w.t.."

Kemudian beliau melepaskan telinga gajah tersebut, lalu gajah tersebut terus duduk. Mereka
memukul gajah tersebut supaya bangun tetapi ia enggan berbuat demikian. Kemudian mereka
mengarahkan gajah tersebut kembali ke Yaman, lalu ia terus bangun dan berjalan ke arah
tersebut. Setelah itu mereka mengarahkannya ke Syam, gajah tersebut juga berjalan
sebagaimana diarahkan. Mereka mengarahkan pula menuju ke arah Masyrik (timur), lalu
gajah tersebut berjalan sebagaimana diarahkan. Setelah itu mereka mengarahkan semula
menuju ke arah Mekah tetapi gajah tersebut terus duduk.

Lalu Allah s.w.t. mengutuskan kepada mereka sekumpulan burung seumpama burung layang-
layang dimana setiap seekor membawa tiga biji batu, sebiji di paruh dan dua biji lagi di
kakinya. Batu tersebut seperti kacang kuda dan kacang dal, sesiapa sahaja yang terkena akan
hancur dan binasa. Tidak semua yang binasa di tempat tersebut, mereka telah keluar dari
kawasan tersebut tetapi rebah bergelimpangan di setiap jalan lalu mati dalam keadaan yang
penuh dahsyat. Abrahah terkena lontaran batu tersebut di badannya, mereka membawanya
dalam keadaan jari-jarinya terputus tetapi apabila tiba di San'a, Abrahah meninggal dunia di
sana.

Permulaan Wahyu
Saidatina Aisyah r.a berkata: "Wahyu Pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w
bermula dengan mimpi yang baik di dalam tidurnya, Baginda s.a.w. melihat (sesuatu) di
dalam mimpinya seperti cahaya fajar sebelum terbit matahari dan setelah itu Baginda s.a.w..
suka mengasingkan diri. Baginda s.a.w. mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira' selama
beberapa malam sebelum pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekalan. Apabila
bekalan habis, Baginda s.a.w. pulang menemui Khadijah untuk mengambilnya lagi,
sehinggalah malaikat datang ketika Baginda s.a.w. berada di Gua Hira' tersebut lalu berkata:
"Bacalah". Baginda s.a.w. menjawab: "Aku tidak tahu membaca?" Kata Baginda s.a.w. lagi:
"Malaikat memelukku sehingga aku terasa susah untuk bernafas, kemudian melepaskan aku
lalu berkata: "Bacalah." Aku menjawab: "Aku tidak tahu membaca?" Malaikat memelukku
buat kali yang kedua sehingga aku terasa susah untuk bernafas, kemudian melepaskan aku
lalu berkata: "Bacalah." Aku menjawab: "Aku tidak tahu membaca?" Dia memelukku buat
kali yang ketiga kemudian melepaskanku lalu berkata:

Yang bermaksud: "Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan
(sekalian makhluk), Dia menciptakan manusia dari seketul darah beku, bacalah dan Tuhanmu
yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pen dan tulisan, Dia mengajarkan
manusia apa yang tidak diketahuinya).

Rasulullah s.a.w pulang dengan hati yang gementar, lalu terus masuk menemui Khadijah binti
Khuwailid (isteri Baginda s.a.w) dengan berkata: "Selimutkan aku, selimutkan aku." Khadijah

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 15


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
terus menyelimutinya sehingga hilang perasaan gementar. Baginda s.a.w. menceritakan
kepada Khadijah peristiwa yang berlaku dengan katanya: "Sesungguhnya aku merasa takut
terhadap apa yang menimpa diriku." Khadijah berkata: "Tidak sama sekali. Demi Allah!
Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak akan menyusahkanmu selama-lamanya, kerana kamu telah
menghubungkan silaturahim, menolong orang ramai, memberi belanja kepada orang yang
harta, memuliakan tetamu dan menyebelahi orang yang benar." Setelah itu Khadijah
membawa Rasulullah s.a.w menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu
Khadijah yang beragama Nasrani pada masa jahiliah. Beliau menulis kitab ke dalam bahasa
Ibrani dan telah menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani. Beliau seorang yang telah
tua lagi buta. Khadijah berkata kepadanya: "Wahai sepupuku! Dengarlah apa yang akan
diperkatakan oleh anak saudara kamu ini (Rasulullah s.a.w). Lalu Waraqah berkata kepada
Baginda s.a.w.: "Wahai anak saudaraku! Apakah yang telah kamu lihat." Rasulullah s.a.w
menceritakan peristiwa yang telah berlaku ke atas diri Baginda s.a.w.. Waraqah berkata
kepada Baginda s.a.w.: "Itulah Malaikat yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi
Musa, mudah-mudahan aku masih hidup ketika kamu berada dalam keadaan sedih kerana
dihalau oleh kaum kamu" Rasulullah s.a.w bertanya kepadanya: "Apakah mereka akan
menghalau aku?" Beliau menjawab: "Ya. Setiap lelaki yang didatangkannya (Wahyu) akan
dimusuhi, sekiranya aku mampu untuk menolong kamu pada hari itu nescaya aku akan
menolong kamu secara bersungguh-sungguh." Tetapi Waraqah bin Naufal tidak sempat
bersama kerana beliau meninggal dunia ketika Wahyu diberhentikan buat sementara waktu.

Sejarah Pembinaan

Pembinaan Telaga Zamzam:


Orang pertama menggunakan kain yang mempunyai lebihan labuh di belakang dari kalangan
wanita ialah ibu Nabi Ismail a.s yang digunakan untuk menyembunyikan kesan kakinya
daripada Siti Sarah. Nabi Ibrahim a.s membawa ibu Nabi Ismail (Siti Hajar) serta anaknya
Nabi Ismail a.s yang masih lagi menyusu dan kemudian meninggalkannya berhampiran
Kaabah di sebatang pokok yang besar di atas Zamzam. Ketika itu Kota Mekah masih belum
berpenghuni serta tidak mempunyai air. Nabi Ibrahim a.s meninggalkan mereka berdua di
sana. Diletakkan di sisi mereka berdua sebungkus buah tamar dan sebekas air. Kemudian
Nabi Ibrahim a.s bertolak pulang, lalu baginda diikuti oleh ibu Nabi Ismail a.s lalu bertanya:
"Wahai Ibrahim! Ke manakah kamu hendak pergi dan meninggalkan kami di lembah yang
tidak mempunyai seorang manusia dan apa-apa pun ini?" Siti Hajar bertanya mengenai
perkara itu berkali-kali, tetapi baginda tidak menghiraukannya. Siti Hajar bertanya lagi:
"Adakah Allah s.w.t. memerintah kamu berbuat begini?" Baginda menjawab: "Memang
benar." Isterinya berkata: "Kalau begitu tiada halangan bagi kami." Kemudian ibu Nabi Ismail
kembali semula ke tempatnya, lalu Nabi Ibrahim a.s bertolak pergi sehingga baginda tidak
kelihatan lagi. Setelah itu Nabi Ibrahim a.s menghadapkan mukanya ke arah kiblat (Kaabah
sekarang ini) kemudian terus mengangkat tangan sambil berdoa:

Yang bermaksud: (Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari
zuriat keturunanku di sebuah lembah (Tanah Suci Mekah) yang tidak ditumbuhi tanaman, di
sisi rumahMu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, (mereka ditempatkan di
situ) supaya mereka mendirikan sembahyang (dan memakmurkannya dengan ibadat). Oleh
itu, jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, (supaya
datang beramai-ramai ke situ) dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis
buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur).

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 16


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Sepeninggalan Nabi Ibrahim a.s, ibu Nabi Ismail a.s menyusukan anaknya dan memberi
minum air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim a.s di dalam bekas. Apabila air di dalam
bekas itu habis, anaknya terus kehausan. Oleh kerana tidak sanggup melihat keadaan anaknya
yang kehausan, Siti Hajar terus menuju ke bukit Safa yang paling hampir dengan tempat
beliau duduki. Beliau berdiri di atas bukit itu dan berpaling ke lembah untuk melihat kalau-
kalau ada seseorang. Siti Hajar tidak melihat walau seseorang pun ada di sana, lalu beliau
turun semula dari bukit Safa sehingga menghampiri perlembahan tersebut. Kemudian beliau
menuju ke bukit Marwah dan berdiri di atasnya untuk melihat kalau-kalau ada seseorang di
sana. Tetapi beliau tidak juga mendapatinya. Beliau melakukan keadaan sedemikian sebanyak
tujuh kali.

Ketika berada di atas bukit Marwah, Siti Hajar telah mendengar suatu suara membisikkan
kepadanya: "Diamlah." Siti Hajar cuba memerhatikan suara tersebut. Suara itu masih tetap
kedengaran, lalu suara tersebut berkata: "Sesungguhnya aku telah mendengar bahawa di
sisimu ada pertolongan." Tiba-tiba dia mendapati malaikat menunjukkan tempat Zamzam,
lalu beliau terus menggalinya dengan tumit, ada yang mengatakan beliau menggali dengan
menggunakan kedua tangannya sehingga keluar air. Kemudian beliau membatasinya dan
beliau berkata dengan tangannya begini untuk memenuhkan bekasnya dengan air tersebut,
setelah bekasnya dipenuhi dengan air beliau terus berlalu untuk meminum dan menyusu
anaknya, lalu malaikat berkata kepadanya: "Janganlah kamu takut kepada kesusahan,
sesungguhnya di sana akan dibina sebuah rumah Allah s.w.t. (Baitullah) yang akan dibina
oleh kanak-kanak ini dan ayahnya, sesungguhnya Allah s.w.t. tidak akan menyusahkan
keluarganya." Setelah itu beliau bertemu dengan satu rombongan dari Jurhum lalu mereka
turun dan menuju ke kawasan yang paling rendah di Mekah, mereka melihat burung-burung
berterbangan dan berkata, sesungguhnya burung-burung ini berterbangan mengelilingi air,
kami percaya bahawa di lembah (wadi) ini terdapat air, mereka mengutus seorang atau dua
orang untuk melihatnya dan utusan tersebut mendapati di sana terdapat air lalu kembali dan
memberitahu kepada rombongan mereka. Lalu mereka meminta kebenaran dari ibu Ismail
untuk pergi mendapatkan air tersebut, ibu Nabi Ismail membenarkannya dengan berkata: "Ya,
tetapi jangan kamu jadikan air itu sebagai hak kamu." Mereka menjawab: "Ya."

Menggali Semula Zamzam:


Ketika Abdul Mutalib sedang tidur di Hijir, datang seseorang di dalam mimpinya dan berkata
kepadanya: "Galilah "Barrah"" (iaitu nama telaga Zamzam). Beliau menjawab: "Apakah
Barrah?" Sehingga keesokan harinya pula, beliau tidur di tempat yang sama. Lalu datang lagi
seseorang di dalam mimpinya dan berkata kepadanya: "Galilah "Madnunah" (iaitu nama
telaga Zamzam). Beliau menjawab: "Apakah Madhnunah?" Kemudian beliau pun beredar dari
situ sehinggalah keesokan harinya, beliau kembali tidur di tempat yang sama. Lalu datang lagi
seseorang di dalam mimpinya dan berkata kepadanya: "Galilah "Tayyibah" (iaitu nama telaga
Zamzam). Beliau menjawab: "Apakah Tayyibah?" Pada hari yang keempat, beliau bermimpi
lagi dan telah dikatakan kepada beliau: "Galilah Zamzam." Beliau menjawab: "Apakah
Zamzam?" Beliau berkata: "Janganlah kamu menimba air itu dan membatasnya." Kemudian
beliau ditunjukkan tempatnya. Setelah itu baginda menggalinya sebagaimana yang telah
ditunjukkan kepadanya. Orang-orang Quraisy bertanya kepada beliau: "Apakah ini semua
wahai Abdul Mutalib?" Beliau menjawab: "Aku diperintahkan supaya menggali telaga
Zamzam." Ketika dijumpai Zamzam dan melihat patung kijang. Orang-orang Quraisy terus
mempercayainya. Abdul Mutalib terus menggalinya. Beliau menemui dua ekor patung kijang
yang diperbuat dari emas. Kedua-duanya adalah patung kijang yang di tanam oleh Bani
Jurhum ketika mereka keluar dari Mekah. Tempat tersebut merupakan telaga Nabi Ismail bin

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 17


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Nabi Ibrahim a.s. Setelah Abdul Mutalib menggali telaga Zamzam dan setelah Allah s.w.t.
tunjukkan tempat serta memilih beliau untuk menggali Zamzam, Allah s.w.t telah
menambahkan kemuliaan beliau dengan sebab Zamzam tersebut dan kaumnya juga dapat
menikmatinya.

Binaan Nabi Ibrahim:


Binaan Nabi Ibrahim a.s merupakan satu-satunya binaan yang disebut di dalam al-Quran

Meninggikan Asas (Tapak):


1. Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s telah pergi ke Mekah untuk menunaikan perintah Allah s.w.t
supaya membina Baitullah (Kaabah). Beliau berkata kepada anaknya Ismail a.s:
Sesungguhnya Allah s.w.t telah memerintahkan aku dengan satu perkara, lalu Ismail a.s
berkata: Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah s.w.t kepada kamu. Nabi Ibrahim a.s
bertanya: "Adakah kamu akan menolongku?" Nabi Ismail a.s menjawab: "Aku akan
menolongmu." Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t memerintahkan aku supaya
membina sebuah rumah (Kaabah) di sana." sambil mengisyaratkan ke arah timbunan tanah
yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya. Mereka berdua mendirikan tapak asas Baitullah di
kawasan tersebut, dimana Nabi Ismail a.s mengangkut ketulan-ketulan batu manakala Nabi
Ibrahim a.s membinanya. Apabila binaan tersebut telah tinggi, Nabi Ismail a.s membawakan
hajar ini dan meletakkannya di samping Nabi Ibrahim a.s. Beliau berdiri di atas hajar tersebut
semasa meneruskan pembinaan manakala Nabi Ismail a.s menghulurkan ketulan batu, di
samping itu mereka berdoa sebagaimana firman Allah s.w.t:

Yang bermaksud: (Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami) sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami! Jadikanlah
kami berdua orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan jadikanlah daripada
keturunan kami umat Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan tunjukkanlah kepada kami
syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkaulah Maha
Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada mereka seorang
Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat
(firmanMu) dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab (al-Quran) serta hikmat
kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa mereka) dari (syirik dan maksiat).
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana).
Sehinggalah Allah s.w.t menyempurnakan pembinaan Baitullah (Kaabah) tersebut kepada
mereka berdua.

2. Tidak terdapat riwayat sahih yang menyatakan Baitullah telahpun dibina sebelum Nabi
Ibrahim Al-Khalil a.s. Sesiapa yang berpegang kepada firman Allah s.w.t : Yang bermaksud:
Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Baitullah (untuk
membinanya),

ataupun Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-
sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu,

Maksud yang dikehendaki pada ayat-ayat tersebut ialah tempat pembinaan Kaabah tersebut
telahpun tetap dalam pengetahuan Allah s.w.t semenjak menciptakan langit dan bumi. Ini
menunjukkan tempat pembinaan Kaabah itu telahpun dimaklumi, manakala pembinaan
Baitullah pula telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil dan anaknya Nabi Ismail a.s.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 18


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Khabar-khabar yang menyatakan Baitullah telah dibina sebelum Nabi Ibrahim a.s adalah
diriwayatkan daripada Bani Israel, kita tidak boleh membenarkannya dan mendustakannya,
hanya Allah s.w.t sahaja Yang Maha Mengetahui.

3. Ketika Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s membina Kaabah tersebut beliau menjadikan:

* Tingginya sembilan hasta.

* Panjang di paras bumi dari Hajarulaswad hingga ke penjuru sebelah Syam 32 hasta.

* Lebar di sebelah bahagian saluran air bermula dari penjuru Syam hingga ke penjuru sebelah
barat 22 hasta.

* Panjang di paras bumi bermula dari penjuru sebelah barat hingga ke penjuru sebelah Yaman
31 hasta.

* Lebar di paras bumi bermula dari penjuru sebelah Yaman hingga ke Hajarulaswad 20 hasta.

Beliau membina pintu rapat ke bumi, tidak ditinggikan atau dibuat pintu secara sempurna
sehinggalah Tubba' Al-Himyari telah membina sebuah pintu dan meninggikannya. Bentuk
binaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s adalah binaan yang sempurna, mempunyai
dua penjuru iaitu dua penjuru Yamani manakala bentuk Hijir pula, beliau tidak membinanya
dalam bentuk berpenjuru bahkan dalam bentuk separuh bulat sebagaimana bentuk Hijir yang
terdapat pada masa sekarang ini. Ada pendapat yang mengatakan umur Nabi Ibrahim ketika
membina Kaabah tersebut ialah 100 tahun, hanya Allah s.w.t sahaja Yang Amat Mengetahui.

Binaan Malaikat:
Allah s.w.t berfirman kepada Malaikat: Yang bermaksud: Sesungguhnya Aku ingin
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.

Malaikat bertanya: (Wahai Tuhan kami,) Adakah Engkau ingin menjadikan khalifah selain
daripada kami yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, dengki mendengki dan
benci membenci? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu.
Mentaati Engkau dan tidak memaksiati Engkau.

Allah s.w.t berfirman: Yang bermaksud: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak
mengetahuinya.

Malaikat menyangka Tuhan mereka menolak pertanyaan tersebut. Sesungguhnya Allah s.w.t
membenci mereka disebabkan kata-kata mereka. Mereka berlindung di bawah Arasy dengan
mengangkat kepala dan mengisyaratkan dengan jari memohon sesuatu serta menangis kerana
takutkan kebencianNya.

Mereka Tawaf mengelilingi Arasy sangat lama. Allah s.w.t memandang mereka kemudian
menurunkan rahmat kepada mereka. Allah s.w.t membina sebuah rumah di bawah Arasy
yang diberi nama Baitulma'mur. Allah s.w.t memerintahkan para Malaikat supaya tawaf di
Baitulma'mur dan tinggalkan Arasy. Para Malaikat telah melakukan tawaf di Baitulma'mur
sehingga jumlah yang memasukinya siang dan malam seramai tujuh puluh ribu malaikat.
Mereka tidak kembali lagi buat selama-lama. Kemudian Allah s.w.t mengutuskan para
Malaikat turun ke bumi dan berfirman kepada mereka: "Binalah sebuah rumah untukKu di

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 19


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
bumi sepertinya." Allah s.w.t memerintah seluruh makhlukNya di bumi supaya tawaf
mengelilingi Baitullah sebagaimana penghuni langit tawaf mengelilingi Baitulma'mur.

Binaan Nabi Adam a.s:


Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Allah s.w.t telah mengutuskan Jibril
kepada Nabi Adam a.s serta Hawa membawa firman kepada keduanya: "Binalah untukKu
sebuah rumah." Jibril telah menggariskan (rangka) kepada keduanya lalu Nabi Adam a.s
menggali tanah manakala Hawa mengangkutnya sehinggalah air menyahut serta menyeru dari
bawah beliau meminta agar berhenti menggali dengan kata-kata: "Cukuplah wahai Adam!"
Setelah selesai membinanya, Allah s.w.t mewahyukan kepada beliau supaya tawaf
mengelilinginya dan dikatakan kepada beliau: "Engkau adalah manusia pertama." Inilah
rumah pertama yang dibina sehinggalah setelah beberapa kurun, Nabi Ibrahim a.s telah
meninggikan tapak Kaabah tersebut. Orang pertama yang mengasaskan Kaabah kemudian
menunaikan sembahyang serta tawaf mengelilinginya ialah Nabi Adam a.s.

Binaan Syith:
Setelah Nabi Adam a.s wafat, anak-anaknya telah membina Kaabah dengan menggunakan
tanah dan batu. Diriwayatkan bahawa orang yang membinanya ialah Syith a.s. Mereka
sentiasa mendiami dan memakmurkan Baitullah dan begitulah juga dengan orang-orang yang
selepas mereka sehinggalah tiba zaman Nabi Nuh a.s. Kawasan tersebut ditenggelami air dan
tidak dapat dikesani. Mengikut sesetengah israiliat (tokok tambah) sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih bahawa Nabi Adam a.s telah membina khemah pada
Kaabah. Apabila beliau wafat, khemah tersebut telah diangkat oleh Allah s.w.t. Anak-
anaknyalah yang membuat pembinaan pertama terhadap Kaabah.

* Ketiga-tiga pendapat yang lepas iaitu binaan para Malaikat, binaan Nabi Adam a.s atau
binaan Syith a.s tidak mempunyai dalil yang jelas. Kami dapati ketiga-tiga pendapat tersebut
terbukti kedhaifannya. Para ulama telah bersepakat bahawa orang pertama yang membina
Kaabah ialah Nabi Ibrahim a.s.

Binaan Al-Umaliqah:

Kaabah telah runtuh setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s membinanya,
lalu ia dibina semula oleh Kabilah Al-Umaliqah.

* Tidak terdapat huraian secara terperinci dalam kebanyakan sumber-sumber rujukan


tentang pembinaan ini.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 20


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Binaan Jurhum:

Setelah beberapa tahun selepas Al-Umaliqah siap membinanya, Kaabah telah dilimpahi air
banjir dari sebelah atas Kota Mekah menyebabkan dindingnya pecah tetapi masih belum
runtuh. Jurhum telah memperbaiki segala kerosakan tersebut dan membina benteng untuk
menghalang banjir daripada memasuki Kaabah. Di dalam riwayat yang lain, Kaabah telah
runtuh akibat banjir tersebut. Jurhum membinanya semula di atas tapak binaan Nabi Ibrahim
a.s serta membina sebuah pintu yang mempunyai dua daun dan satu pengunci.

Binaan Qusai bin Kilab:

Orang pertama yang memperbaharui binaan Kaabah daripada golongan Quraisy selepas Nabi
Ibrahim Al-Khalil a.s ialah Qusai bin Kilab. Beliau membina atap dengan menggunakan kayu
Dum dan pelepah tamar. Al-A'sya membaca syair berikut dengan irama iaitu salah satu
daripada irama syair Arab.

Maksudnya: Aku telah memakaikan pakaian pendita Syam kepada Kaabah yang telah dibina
oleh Qusai datuknya dan Ibnu Jurhum.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 21


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Binaan Quraisy:

1. Ketika Rasulullah s.a.w telah cukup umur (baligh), dikatakan juga ketika umur baginda
dua puluh lima tahun, seorang wanita telah melontar Kaabah. Bunga api yang keluar hasil dari
lontaran tersebut terkena pada kelambu Kaabah lalu terbakar. Kebakaran tersebut telah
menyebabkan kemusnahan pada Kaabah lalu orang-orang Quraisy membinanya semula.
Apabila tiba waktu untuk meletakkan Hajarulaswad, mereka mula bertengkar dan berselisih
pendapat tentang kabilah manakah patut mengangkatnya. Mereka berkata: "Kemarilah kamu
semua! Kita akan melantik orang yang mula-mula datang kepada kita melalui pintu Bani
Syaibah sebagai hakim." Setelah beberapa ketika menunggu, ternyata Rasulullah s.a.w adalah
orang pertama masuk melalui pintu tersebut lalu mereka meminta baginda s.a.w. menjadi
hakim. Baginda s.a.w. memerintahkan agar mereka membentangkan sehelai kain lalu baginda
s.a.w. sendiri meletakkan Hajarulaswad tersebut di tengah-tengah bentangan kain serta
memerintahkan agar setiap orang memegang hujung-hujung kain tersebut. Dikatakan juga:
"Mereka mengemukakan ketua kabilah masing-masing agar memegang hujung kain tersebut
lalu mengangkatnya." Kemudian sekali lagi Rasulullah s.a.w mengambil Hajarulaswad
tersebut lalu meletak di tempatnya. Orang Quraisy mendirikan enam batang tiang di dalam
Kaabah.

2. Orang-orang Quraisy meninggikan pintu Kaabah berdasarkan kepada cadangan Abu


Huzaifah bin Al-Mughirah, sebagaimana katanya: "Wahai kaum! Tinggikan pintu Kaabah
agar ia hanya boleh dimasuki dengan menggunakan tangga sahaja. Kaabah tidak boleh
dimasuki melalui tangga tersebut kecuali seseorang yang kamu benarkan sahaja. Jika
seseorang yang kamu benci datang, buanglah tangga tersebut agar mereka terjatuh. Semoga
peristiwa itu menjadi pengajaran kepada sesiapa yang melihatnya." Berdasarkan kepada
cadangan inilah orang-orang Quraisy terus melakukannya. Mereka juga menambahkan
ketinggian Kaabah dari sembilan hasta kepada lapan belas hasta. Mereka memendekkannya
sebanyak enam hasta di arah utara dari tapak asas binaan Nabi Ibrahim a.s kerana pembiayaan
yang halal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mereka menyempurnakannya.

Binaan Abdullah Bin Az-Zubair:

1. Kebakaran Kaabah pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah merupakan kebakaran
yang agak besar pernah berlaku. Abdullah bin Az-Zubair telah membiarkan keadaan Kaabah
yang terbakar itu sehingga tiba musim Haji dimana ramai yang berkunjung untuk
mengerjakan Haji. Apabila mereka semakin ramai, beliau berkata: "Wahai umat Islam!

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 22


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Tunjukkanlah kepadaku cara memperbaiki Kaabah, sama ada meruntuh, membinanya semula
ataupun memperbaiki kerosakannya sahaja." Ibnu Abbas berkata: "Pada pendapatku kamu
perbaiki kerosakannya sahaja. Biarkan binaan asal Baitullah dan batu-batu binaan asalnya
kerana di situlah orang ramai memeluk Islam serta Rasulullah s.a.w diutuskan." Ibnu Az-
Zubair berkata: "Sekiranya rumah salah seorang di antara kamu terbakar, tentu dia tidak redha
sebelum memperbaharuinya. Bagaimana pula dengan rumah Tuhan kamu? Sesungguhnya aku
akan memohon kebaikan (beristikharah) daripada Tuhanku sebanyak tiga kali kemudian
barulah melakukan urusanku."
2. Selepas tiga kali beristikharah, mereka telah sepakat untuk meruntuhkannya. Ketika
hendak memulakannya, orang ramai merasa bimbang kalau-kalau orang pertama yang
memulakan kerja tersebut akan di timpa bala dari langit. Kemudian seorang lelaki naik ke atas
bumbung Kaabah lalu mencampakkan batu-bata runtuhan. Apabila orang ramai melihat lelaki
tersebut tidak di timpa bala, mereka terus ikut melakukannya. Mereka membuang kesemua
batu-bata sehingga menyamai tanah. Ibnu Az-Zubair membina beberapa batang tiang dan
membina dinding di sekeliling tiang tersebut sehingga siap terdiri sebuah binaan. Kemudian
mereka melakukan tawaf mengelilingi binaan Kaabah tersebut. Tiada seorangpun yang
ketinggalan dari melakukannya.
3. Ibnu Az-Zubair berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Saidatina Aisyah r.a
berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: "Seandainya kaummu (orang ramai) telah lama
meninggalkan masa jahiliah (dengan kekufuran) dan seandainya aku mempunyai harta untuk
membiayai penambahan bangunan Baitullah tentu aku akan memasukkan kawasan Hijir
Ismail itu selaras dengan Kaabah sebanyak lima hasta, kemudian aku akan membuat pintu
masuk dan pintu keluar daripadanya." Ibnu Az-Zubair berkata: "Pada hari ini, aku telah
mendapat kos pembinaannya dan tidak perlu bimbang keadaan orang ramai."
4. Setelah Ibnu Az-Zubair meruntuhkan Kaabah dan meratakannya sehingga menyamai
bumi, beliau mencari asas Nabi Ibrahim a.s. Beliau menemui tapak asas tersebut berada lebih
sedikit daripada enam hasta ke arah Hijir. Batu asas tersebut seolah-olah leher unta iaitu batu
yang berwarna merah yang bertaut antara satu sama lain seperti genggaman jari-jari.
5. Ketika sedang menggali asas binaan Nabi Ibrahim a.s, beliau menemui sebuah kubur
lalu berkata: "Ini adalah kubur ibu Nabi Ismail a.s (Siti Hajar)." Seramai lima puluh orang
lelaki berserta dengan para pembesar mereka menyaksikan peristiwa tersebut.
6. Abdullah bin Muti' Al-Adawi telah memasukkan besi penuas yang berada di
tangannya pada salah satu penjuru Kaabah lalu setiap penjuru Kaabah bergerak sedikit demi
sedikit. Tanpa diduga tepi Kaabah telah runtuh menyebabkan seluruh Kota Mekah bergegar
dengan kuat. Gegaran itu telah menakutkan mereka. Ibnu Az-Zubir berkata: "Saksikanlah!"
Kemudian beliau membina binaan tersebut di atas asas Nabi Ibrahim a.s. Beliau juga
membina dua buah pintu dari atas tanah, kedua-dua pintu tersebut berhadapan antara satu
sama lain.
7. Ibnu Az-Zubair menambah ketinggian Kaabah sembilan hasta, menjadikan
ketinggiannya setinggi dua puluh tujuh hasta.
8. Beliau menjadikan lebar dinding Kaabah dua hasta.
9. Beliau membina tiga batang tiang di dalam Kaabah menggantikan enam batang tiang
yang dibina oleh orang-orang Quraisy.
10. Beliau mengambil batu marmar dari San'aa dan meletakkannya di bahagian atas untuk
menguatkan pancaran cahaya.
11. Beliau membina pintunya yang terdiri dari dua daun pintu manakala panjang keduanya
adalah sebelas hasta.
12. Beliau juga membina tangga kayu untuk naik ke atas Kaabah.
13. Setelah Ibnu Az-Zubair selesai membinanya, beliau menyapu bahagian dalam dan luar
Kaabah dengan wangi-wangian, za'faran dan memasang kelambu.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 23


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
14. Ibnu Az-Zubair mengeluarkan seratus ekor unta atau lembu lalu tawaf di sekeliling
Kaabah dan melambai di setiap penjurunya.

Binaan Al-Hajjaj bin Yusuf Ath-Thaqafi:

1. Apabila Al-Hajjaj bin Yusuf memasuki Kota Mekah selepas pembunuhan Abdullah bin
Az-Zubair, beliau terus menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan menyatakan setiap
perkara yang telah Ibnu Az-Zubair lakukan. Abdul Malik bin Marwan menjawab surat
tersebut dengan katanya: "Runtuhkanlah apa yang telah ditambah pada Hijir dan kembalikan
ke asalnya serta tutuplah pintu yang dibuka di sebelah barat, kemudian biarkan bahagian-
bahagian yang lain begitu sahaja."

2. Al-Hajjaj telah merobohkan dinding di Hijir dan membina kembali di tempat asalnya yang
pertama kemudian memasukkan ruang ini ke dalam Hijir.

3. Membuang tangga kayu yang diletakkan oleh Ibnu Az-Zubair di dalam Kaabah.

4. Mengurangkan ketinggian pintu Kaabah sebanyak lima hasta.

5. Menutup pintu Kaabah di sebelah barat dan mengekalkan pintu yang lama pada kedudukan
asalnya.

Binaan Sultan Murad Khan:

1. Kota Mekah telah dilanda hujan lebat bermula pada hari Rabu 19 Syaaban tahun 1039 H
yang mengakibatkan banjir besar mengalir masuk ke dalam Masjidil Haram serta memenuhi
hampir keseluruhan kawasannya. Pada hari Khamis, dinding di sebelah Syam dan sebahagian
dinding-dinding di sebelah timur dan barat telah runtuh. Hujan yang masih lagi berterusan
sangat membimbangkan orang ramai.

2. Orang-orang Islam diperintahkan bersiap-sedia untuk membina Kaabah sebagaimana


keadaan sebelumnya. Kerja-kerja pembinaan Kaabah diteruskan atas perintah Sultan Murad
Khan. Dengan limpahan kurnia Allah s.w.t, kerja-kerja tersebut siap pada 2 Zulhijah, tahun
1040 Hijrah. Pembinaan tersebut memakan masa enam bulan setengah.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 24


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
3. Inilah binaan Kaabah yang terakhir dan masih kekal hingga ke hari ini. Projek-projek
pembesaran terus dijalankan pada masa pemerintahan Kerajaan Arab Saudi seperti yang kita
akan dapat lihat dalam tajuk peluasan al-Haram.

Peluasan Hajarulaswad

1. Orang pertama yang meletakkan kedudukan Hajarulaswad di tempatnya ialah Nabi


Ibrahim a.s. Ia merupakan salah satu daripada permata delima dari Syurga.

2. Apabila Bani Bakar bin Abdu Manat bin Kinanah dan Ghaisyan bin Khuza'ah yang mana
kedua-duanya dari Bani Jurhum keluar dari Mekah, Amru bin Al-Haris bin Madad Al-
Jurhumi mengeluarkan dua ekor patung kijang yang diperbuat daripada emas dan juga
Hajarulaswad lalu menimbusnya di telaga Zamzam. Selepas itu beliau dan sebahagian dari
golongan Jurhum yang bersamanya pergi ke Yaman.

3. Penimbusan Hajarulaswad di telaga Zamzam berlaku tidak begitu lama. Seorang wanita
dari Bani Khuza'ah telah menunjukkan tempat Hajarulaswad ditimbus kerana beliau melihat
Bani Jurhum menimbusnya. Mereka telah mengembalikan Hajarulaswad ke tempatnya.
Peristiwa itu berlaku sebelum Qusai bin Kilab mendirikan Kaabah.

4. Setelah orang-orang Qaramitah berjaya menguasai Mekah (di bawah pimpinan Abu Tahir
Al-Qarmuti), mereka telah membunuh seramai 1,700 jiwa manusia di Masjidil Haram.
Mereka di bunuh ketika bergantungan di Kaabah untuk menghalang orang-orang Qaramitah
dari mengambil Hajarulaswad. Mayat mereka dicampakkan ke dalam telaga Zamzam
sehingga penuh. Masjidil Haram dan kawasan sekitarnya dipenuhi dengan mayat-mayat yang
bergelimpangan. Orang-orang Qaramitah merampas harta benda orang ramai, hiasan-hiasan
Kaabah, mencabut kelambu Kaabah dan membahagikannya di kalangan mereka. Mereka juga
memusnahkan rumah-rumah di sekitar Mekah, mencabut pintu Kaabah dan saluran hujan
yang diperbuat dari emas. Abu Tahir Al-Qarmuti telah memerintahkan Jaafar bin Ilaj
mencabut Hajarulaswad. Hajarulaswad dicabut dari tempatnya pada 7 Zulhijah, tahun 317
selepas berlaku perbuatan dosa-dosa besar yang amat dikeji iaitu membunuh orang-orang
yang sedang tawaf, beriktikaf dan yang mendirikan sembahyang. Setelah itu mereka
membawa Hajarulaswad ke Hajar (Negeri mereka) dan tempatnya di Kaabah hanya tinggal
kosong. Orang ramai masih meletakkan tangan mereka di tempat tersebut untuk mendapatkan
keberkatan sehinggalah ia dikembalikan ke tempat asalnya pada hari selasa iaitu Hari Raya
Korban, tahun 339. Dengan pengembalian tersebut, bermakna Hajarul Aswad hilang dari
mereka lebih kurang dua puluh dua tahun. Orang yang mengembalikannya ialah Sinbar bin
Hasan Al-Qarmuti.

5. Pada tahun 363, seorang lelaki dari negeri Rom datang ke Mekah lalu menghina dan
memukul Hajarulaswad dengan sebilah cangkul di bahagian penjuru (Hajarulaswad) dengan
pukulan yang kuat sehingga pecah. Beliau mengangkat tangannya sekali lagi untuk memukul
tetapi telah ditikam oleh seorang lelaki Yaman dan berjaya mengalahkannya.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 25


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
6. Pada tahun 413 Kerajaan Fatimiah menghantar sebahagian daripada pengikutnya dari
Mesir yang telah dihasut oleh Hakim Al-Ubaidi. Di antara mereka terdapat seorang lelaki
yang memiliki kulit berwarna merah, berambut perang, mempunyai badan yang perkasa dan
tinggi lampai. Sebelah tangannya memegang sebilah pedang yang terhunus dan membawa
"Dabus" (Sejenis alat seperti besi penuas). Beliau memukul permukaan Hajarulaswad tiga kali
menyebabkan serpihannya berguguran jatuh. Beliau berkata: "Sampai bilakah Hajarulaswad
ini akan disembah. Tiada siapa dapat menghalang aku dari melakukannya walaupun
Muhammad dan Ali. Hari ini aku ingin meruntuhkan Kaabah." Tetapi sepasukan tentera
berkuda telah mengepung beliau dan berjaya membunuh serta membakar beliau berserta
pembantu-pembantunya.

7. Pada tahun 990 pula, seorang lelaki asing telah datang dengan membawa sebatang besi
lalu memukul Hajarulaswad. Lantas Al-Amir Nasir menetak beliau dengan sebilah pedang
lalu mati.

8. Pada akhir bulan Muharam tahun 1351, seorang lelaki dari negara Afghanistan datang ke
Kaabah lalu mencabut dan mencuri sedikit Hajarul Aswad, secebis kelambu Kaabah serta
seketul perak dari tangga Kaabah. Perbuatan lelaki tersebut diketahui oleh penjaga-penjaga
Kaabah. Mereka berjaya menangkapnya dan kemudian dihukum gantung sebagai balasan
terhadap perbuatannya. Pada 28 Rabiulakhir tahun 1351 Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman
Al-Faisal, keluarga As-Saud dari Taif datang ke Masjidil Haram bertujuan untuk melekatkan
kembali serpihan yang dicabut oleh tentera durjana. Usaha melekatkan serpihan itu dilakukan
selepas dijalankan ujikaji adunan bahan kimia yang dicampur dengan kasturi dan ambar oleh
mereka yang didatangkan khas untuk melekatkan serpihan Hajarulaswad.

Maqam Nabi Ibrahim

1. Ia merupakan batu tempat al-Khalil Nabi Ibrahim a.s berdiri ketika meninggikan binaan
Kaabah dari kedudukannya. Batu ini diletakkan oleh Nabi Ismail a.s untuk meninggikan
beliau.

2. Sebagaimana yang kita maklumi, ketinggian Kaabah hanya mencapai sembilan hasta
sahaja ketika al-Khalil Nabi Ibrahim a.s membinanya. Kemudian orang-orang Quraisy
menambah ketinggian Kaabah sehingga menjadi 18 hasta ketika mereka membinanya.
Kemudian Abdullah bin Az-Zubair pula menambah ketinggiannya sehingga 27 hasta dan
kekal dengan ketinggian tersebut.

3. Batu tersebut kekal berdekatan dinding Kaabah semenjak dahulu hinggalah ke masa
pemerintahan Umar bin al-Khattab r.a di mana selepas itu ia dijauhkan dari Baitullah agar
tidak mengganggu orang yang mengerjakan sembahyang di sekitar Maqam dan orang ramai
yang mengerjakan tawaf mengelilingi Kaabah.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 26


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
4. Kesan dua tapak kaki Nabi Ibrahim a.s pada batu tersebut masih lagi kekal dan berterusan.
Abu Talib telah berkata di dalam qasidahnya yang masyhur iaitu: Yang bermaksud: Tempat
berpijak Nabi Ibrahim a.s menjadi lembut beliau berdiri di atas kedua kakinya tanpa memakai
alas kaki. Iaitu: Sesungguhnya kakinya yang mulia itu tenggelam pada batu, oleh itu
tertinggallah kesan tersebut sekadar tapak kakinya.

Pintu Kaabah

1. Binaan Nabi Ibrahim a.s: Sebuah pintu dirapatkan pada tanah.

2. Binaan orang-orang Quraisy: Orang-orang Quraisy meninggikan pintu Kaabah mengikut


pandangan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah.

3. Binaan Ibnu Az-Zubair: Pintu dirapatkan pada tanah kemudian membina sebuah pintu lain
di sebelah barat yang berada di antara penjuru Syam dan penjuru Yaman.

4. Binaan Al-Hajjaj: Pintu ditinggikan kembali sebagaimana yang asal dan menutup pintu di
sebelah barat.

5. Pintu yang ada sekarang: Ia diperbuat dari emas tulin, dibina oleh Jalalah Al-Malik Khalid
bin Abdul Aziz.
Hijir Ismail

1. Semasa Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s membina Kaabah, ketinggiannya adalah 9 hasta sahaja
iaitu satu pertiga daripada ketinggian Kaabah pada hari ini. Beliau membina Kaabah tersebut
di atas tapaknya. Pada hari ini tapak tersebut berada enam hasta ke dalam Hijir Nabi Ismail
a.s. Mengikut binaan Nabi Ibrahim a.s, Kaabah berada di kawasan Hijir. Anda boleh
membezakan ketebalan antara Hijir lama dan Hijir yang ada sekarang dengan mudah iaitu
sebahagian besar dinding Hijir yang lurus serta yang menghala ke arah utara Kaabah, ia
merupakan sebahagian dari Kaabah.

2. Semasa orang-orang Quraisy membina Kaabah, mereka memasukkan binaan dinding


Kaabah di sebelah utara ke sebelah selatan sebanyak enam hasta (mengecilkan binaan
Kaabah) untuk meluaskan kawasan Hijir.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 27


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
3.Semasa Abdullah bin Az-Zubair membina Kaabah, beliau membinanya semula
sebagaimana bentuk dan saiz (diatas tapak) yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim a.s dan
mengecilkan sedikit kawasan Hijir (kerana ingin meluaskan Kaabah).

4. Al-Hajjaj bin Yusuf mengubah kembali kedudukan Hijir kepada kedudukannya


sebagaimana sekarang ini.

Batu Marmar dan Pembinaan Hijir Nabi Ismail a.s


1. Orang pertama yang meletakkan batu marmar di atas batu-bata Hijir Ismail ialah
Khalifah Al-Abbas Abu Jaafar Al-Mansur pada tahun 140 H.
2. Kemudian ia diperbaharui oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 161 H.
3. Pada tahun 241 H ia diperbaharui pula oleh Khalifah Al-Mutawakkil Alallah.
4. Pada tahun 283 H ia dibina oleh Al-Mu'tadid Al-Abbas pada masa pemerintahannya.
Kemudian ia dibina pula oleh seorang menteri bernama Jamaluddin yang dikenali dengan
pemurah, pada tahun 550 H.
5. Pada tahun 576 H ia dibina oleh Nasir Al-Abbasi.
6. Tahun 720 H ia dibina oleh Nasir Qallawun.
7. Pada tahun 781 H ia dibina oleh Al-Mansur Ali bin Al-Malik Al-Asyraf Sya'ban bin
Husin bin Al-Malik An-Nasir Muhammad bin Qallawun.
8. Kemudian ia dibina pula oleh Al-Amir Bisaq.
9. Pada bulan Rejab tahun 822 H ia dibina oleh panglima Alauddin.
10. Tahun 826 H ia dibina oleh Al-Amir Zainuddin Muqbil Al-Qadidi.
11. Pada tahun 838 H ia dibina oleh Sudun Al-Muhammadi dengan marmar yang dibawa
dari Mesir.

Nama-nama Mekah

Tidak diketahui negeri lain yang mempunyai banyak nama selain dari Mekah dan Madinah,
ini disebabkan kedua-duanya merupakan tempat yang paling mulia. Di antara nama-nama
bagi negeri Mekah Mukarramah ialah:-

Balad: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Aku bersumpah dengan negeri (Mekah) ini,
sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas).

Baladul Amin: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Serta negeri (Mekah) yang aman
ini."
Khuzaimah bin Thabit bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w mengenai ayat tersebut lalu
Baginda s.a.w. menjawab: "Mekah."

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 28


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Baldah: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "(Katakanlah wahai Muhammad) Aku
hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan negeri (Mekah) ini."
Bakkah: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Sesungguhnya Rumah Ibadat yang
mula-mula dibina untuk manusia (untuk beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di
Mekah yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia."

Mekah: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Di kawasan Mekah, sesudah Dia
menjadikan kamu dapat menewaskan mereka."
Ada pendapat yang mengatakan bahawa Bakkah adalah tempat terletaknya Baitullah, Mekah
dan kawasan persekitarannya.
Qaryah: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Dan (berhubung dengan hal kaum yang
kufur ingkar) Allah memberi satu contoh sebuah negeri."

Mujahid berkata: Maksudnya ialah Mekah.

Masjidilharam: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Maha Suci Allah yang telah
menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam (di Mekah) ke
Masjidilaqsa (di Palestine)".
Ma'aad: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah yang mewajibkan
kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (wahai Muhammad) sudah tentu akan
menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai."

Ummul Qura: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Supaya engkau memberi peringatan dan
amaran kepada (penduduk) "Ummul Qura" dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya."

Makhraja Sidqin: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Dan pohonkanlah (wahai
Muhammad, dengan berdoa): Wahai Tuhanku! Masukkanlah aku ke dalam urusan ugamaku
dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah aku daripadanya dengan cara
keluar yang benar lagi mulia; dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan serta
kekuasaan yang menolongku."

Bassah: Kerana ia membinasakan golongan ateis yang terdapat di dalamnya iaitu


menghancurkan dan memusnahkannya.
Basaq: Iaitu si polan itu lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya. Mekah merupakan negeri
yang berkedudukan paling tinggi kerana ia membinasakan golongan ateis.
Nama-nama tambahan: Barrah - Ar-Raks - Ar-Ritaj - Sabuhah - Salam - Salah - Tibah -
Al-Azra' - Al-Arsyu - Al-Arisy - Al-Arudh - Faran - Al-Muqaddasah - Al-Qadis - Qarbatul
Hima - Qarbatul Naml - Tukratul Ghurab - Kutha - Al-Makkatan - Nadir - Al-Wadi - Ummu
Rahim - Ummu Ruhm - Ummu Ar-Ruhm - Ummul Rahamat - Ummu Rauh - Ummu Zuhm -
Ummu Sabih - Ummu Kutha.
An-Nasah-An-Nasyah: Kerana ia mengeluarkan zionis yang berada di dalamnya, iaitu
mengusirnya.
An-Nassasah: Kerana airnya berkurangan disebabkan terkeluar iaitu kekeringan.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 29


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
MASJIDILHARAM

Masjidilharam mempunyai banyak nama, di antaranya ialah:


Baitulharam: Firman Allah s.w.t:
ِYang bermaksud: "Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan
manusia (untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup)."
Kaabah: Dinamakan dengan nama Kaabah: Kerana bentuknya adalah empat persegi,
setiap binaan yang tinggi dan berbentuk empat persegi dinamakan Kaabah.
Masjidilharam: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Oleh itu palingkanlah mukamu
ke arah Masjidil Haram (tempat letak Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka
hadapkanlah muka kamu ke arahnya."
ُ
Baitul Atiq: Firman Allah s.w.t: Yang bermaksud: "Dan hendaklah mereka tawaf akan
Baitullah (Kaabah) yang tua sejarahnya itu.
Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Allah s.w.t namakan Masjidil haram dengan Baitul-
Atiq kerana Dia telah membebaskannya daripada golongan penceroboh yang degil lagi zalim,
golongan ini tidak dapat memasukinya." Dikatakan juga kerana binaannya yang lama dimana
ia merupakan rumah pertama yang dibina untuk manusia.
Baniyyah:

Di dalam hadis Barra' daripada Ma'rur: Aku berazam tidak akan menjadikan Baniyyah berada
di belakangku. (Baniyyah bermaksud Kaabah).

Telaga Zamzam

Di antara nama bagi Zamzam ialah sebagaimana berikut:


Zummizmu Hazmatu Jibril Siidah Zammamu
Barakah Suqya Ismail Madnunah Syia'ah
Mubarakah Ghuslu Qalbi Muhammad Safiah Maktumah
Kaafiah Ta'aamu Tu'mu Barratu Asy-Syuba'atu

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 30


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Aafiah Syifau Suqmi Marwiyyah Syuba'atul Iyal
Mughazziah Syarabul Abrar Aunah Tuktamu
Tahirah Qaryatul Naml Busyra Hazmatu Ismail
Hurmah Nuqratul Ghurabil A'sam Ismah Hazmatul Bi'ri
Mu'nah La Tutrifu wala Tuzammu Tayyibah Abyar
Nafi'ah Hafirah Abdul Muttalib Hirfah Hazmatu Jibril

Haji Wida' - Madinah


Sabtu 26-11-10 H 22-2-632 M

1. Rasulullah s.a.w. tinggal diMadinah selama sepuluh tahun. Baginda s.a.w. berkorban
setiap tahun tetapi belum lagi mengerjakan Haji sehingga pada bulan Zulkaedah tahun
kesepuluh Hijrah, Baginda s.a.w. telah membuat keputusan untuk keluar mengerjakan Haji.
Setelah Baginda s.a.w. memberitahu hasrat tersebut kepada orang ramai berita tersebut heboh
disekitar Kota Madinah kerana masing-masing berkeinginan untuk mengerjakan ibadat Haji
bersama Nabi Muhammad s.a.w. Mereka berusaha sedaya upaya untuk bersama-sama Nabi
Muhammad s.a.w. sama ada secara menunggang binatang tunggangan atau berjalan kaki.
Keadaan ini menyebabkan Kota Madinah dipenuhi dengan orang ramai. Bilangan mereka
yang berkumpul menemui Baginda s.a.w. dalam perjalanan tidak terhitung ramainya. Mereka
berkumpul disebelah hadapan, belakang, kiri dan kanan Baginda s.a.w. sehingga sayup mata
memandang kerana jumlah mereka yang begitu ramai. Mereka ingin mengikuti Rasulullah
s.a.w. dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda s.a.w.

2. Ketika Baginda s.a.w. ingin keluar untuk mengerjakan ibadat Haji, Baginda s.a.w. telah
melantik Abu Dujanah Sammak bin Khursyah as-Sa'idiy sebagai pemimpin di Madinah dan
ada juga yang berkata Baginda s.a.w. melantik Subak bin Urfutah.

3. Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang Zuhur di Madinah sebanyak empat rakaat,


Baginda s.a.w. berkhutbah kepada orang ramai dan mengajar mereka tentang ibadat Haji yang
akan mereka kerjakan (khutbah).

4.Setelah itu Baginda s.a.w. meminta supaya mengambil untanya lalu Baginda s.a.w.
mengguriskan tanda dibahagian bonggol sebelah kanan unta tersebut lalu mengalir darah
darinya. Seterusnya Baginda s.a.w. menyarungkan kalung tanda keleher unta tersebut.
Baginda s.a.w. menyerahkan kepada orang lain urusan menanda dan menyarung kalung unta-
unta yang lain. Sebaik sahaja selesai meletakkan tanda, Baginda s.a.w. menyerahkan untanya
sebagai Dam kepada Najiah Ibnu Jundab al-Aslami.

5. Rasulullah s.a.w mandi sunat Ihram, memakai wangi-wangian lantas memakai dua pakaian
ihram kemudian menyebut: Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku, jadikanlah dia Haji yang
diterima, tanpa ada perasaan riak dan ingin menunjuk-nunjuk."

6. Rasulullah s.a.w keluar dari Kota Madinah pada waktu tengahari iaitu selepas Zuhur pada
hari Sabtu, melalui jalan-jalan yang berpokok, lima hari sebelum genap bulan Zulkaedah.
Ketika keluar dari Kota Madinah, Baginda s.a.w. mendirikan sembahyang di Masjidnya

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 31


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Haji Wida' > Zul Hulaifah
Sabtu 26-11-10 H 22-2-632 M

1. Jarak di antara Zul Hulaifah dengan Kota Madinah adalah sejauh tiga batu dan ia terletak
di Wadi Atik. Baginda berjalan ke Zul Hulaifah, sebaik sahaja tiba di sana pada waktu asar,
Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang Asar secara qasar.

2. Rasulullah s.a.w turun ke Samurah yang terletak didalam kawasan masjid di Zul Hulaifah
tetapi tidak pula ke Rausah yang berada dikanan jalan.

3. Seterusnya Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang Maghrib dan Isyak kemudian


Rasulullah s.a.w berjumpa isteri-isterinya pada malam tersebut secara bergilir-gilir, selepas
itu Rasulullah s.a.w mandi dan disapu wangi-wangian oleh Saidatina Aisyah r.a. Setelah itu
Rasulullah s.a.w bermalam di Zul Hulaifah.

4. Setelah mendirikan sembahyang Subuh Rasulullah s.a.w memberitahu para


sahabatnya dengan bersabda: "Semalam aku telah dikunjungi sesuatu daripada Tuhanku
(mengikut riwayat yang lain Jibril) lalu berkata: Dirikan sembahyang dilembah ini dan
sebutkanlah Umrah didalam hati."

5. Perintah supaya mendirikan sembahyang di lembah Aqiq merupakan perintah supaya tetap
berada di Zul Hulaifah sehingga selesai sembahyang Zuhur, setelah itu bolehlah memakai
pakaian Ihram.

Asma' melahirkan anak:


Sebaik sahaja kenderaan tunggangan tiba di Zul Hulaifah, Asma' binti Umais, isteri Abu
Bakar as-Siddiq telah melahirkan seorang anak bernama Muhammmad bin Abu Bakar. Asma'
dibawa berjumpa Rasulullah s.a.w lalu bertanya: "Apakah yang perlu aku lakukan?"
Rasulullah s.a.w : "Mandilah dan pakailah pakaian kemudian niatlah untuk mengerjakan
ibadat Haji."

Pengajaran Yang Boleh Diambil:


Kekuatan Iman dan kecekalan wanita Islam. Kalau tidak kerana kekuatan iman dan
kecekalannya, sudah tentu beliau tidak bermusafir dari Madinah untuk mengerjakan ibadat
Haji memandangkan dia berada dalam keadaan hampir bersalin.

Zul Hulaifah - Ihram:


Ahad 27-11-10 H 23-2-632 M
1. Setelah selesai mendirikan sembahyang Zuhur, (Rasulullah s.a.w mula untuk
berihram. Rasulullah s.a.w memulakan dengan mandi kali kedua bukannya manda yang telah
Rasulullah s.a.w lakukan pada hari sebelum hari tersebut. Rasulullah s.a.w membasuh kepala
dengan menggunakan dua jenis tumbuhan yang biasa digunakan untuk membasuh kepala iaitu
khitmi (sejenis tumbuhan berbunga) dan Usynan iaitu Potash (ia biasa digunakan untuk
membuat sabun). Setelah selesai mandi Rasulullah s.a.w menyapu kepala dengan sedikit
minya kemudian meratakannya dengan menggunakan kedua-dua tangan. Setelah itu Saidatina

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 32


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Aisyah r.a menyapu tubuh dan kepala baginda dengan wangian kasturi sehingga kesan kasturi
kelihatan pada sendi-sendi baginda.

2. (Rasulullah s.a.w ditanya oleh seorang lelaki: "Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh
orang yang berihram?" Rasulullah s.a.w menjawab: "Kamu tidak boleh memakai baju, serban,
seluar,jubah yang mempunyai penutup kepala dan khuf (berbentuk stokin tetapi diperbuat dari
kulit) kecuali selipar yang tiada penutup hadapan dan belakang."

Berniat Ihram:
1. Rasulullah s.a.w memasuki masjid Zul Hulaifah lalu mendirikan sembahyang empat
rakaat kemudian berniat Ihram Haji di dalam masjid tersebut sehingga dapat didengari oleh
sahabat yang berada di dalamnya lalu mereka berkata: "Baginda s.a.w. bertalbiah untuk Ihram
Haji dari masjid dan ketika menunggang tunggangan." Manakala sahabat yang berada di tepi
masjid pula berkata: "Baginda s.a.w. bertalbiah Ihram Haji ketika tunggangan bersedia untuk
bertolak." Ketika berada di Baida' juga baginda s.a.w. bertalbiah Ihram Haji dan didengari
oleh sahabat yang berada di Baida', lalu mereka berkata: "Baginda s.a.w. bertalbiah Ihram
Haji dari Baida'. Semua kata-kata mereka adalah betul.
2. Nabi Muhammad s.a.w berlafaz niat Ihram Haji dan Umrah satu kali, berlafaz niat
Ihram Umrah satu kali dan berlafaz niat Ihram Haji sahaja satu kali kerana Umrah adalah
sebahagian daripadanya. Oleh sebab yang demikianlah ada yang mengatakan Baginda sa.w.
mengerjakan Haji Qiran, ada yang mengataka Baginda s.a.w. mengerjakan Haji Tamattu' dan
ada juga yang mengatakan Baginda sa.w. mengerjakan Haji Ifrad. Manakala pendapat yang
betul ialah pada mulanya Nabi Muhammad s.a.w mengerjakan ibadat Haji secara Ifrad.
Setelah itu berihram Umrah dan memasukkannya ke dalam ibadat Haji maka jadilah: Haji
Qiran.
3. Sesiapa yang meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w mengerjakan ibadat Haji
secara Ifrad maka itulah yang asalnya. Manakala sesiapa yang meriwayatkan bahawa Nabi
Muhammad s.a.w mengerjakan ibadat Haji secara Qiran adalah berdasarkan kepada pekerjaan
terakhir Rasulullah s.a.w dan sesiapa yang meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w
mengerjakan ibadat Haji secara Tamattu' ialah kerana mengambil maksud Tamattu' dari sudut
bahasa yang bererti beruntung dan mendapat faedah.

Talbiah:
1. Rasulullah s.a.w bertalbiah dengan menyebut: Yang bermaksud: (Telah aku penuhi
seruanMu wahai Tuhanku, telah aku penuhi seruanMu, telah aku penuhi seruanMu wahai
Tuhanku, tidak ada sekutu bagiMu. Telah aku penuhi seruanMu, sesungguhnya segala puji,
segala nikmat dan segala pemerintahan adalah kepunyaanMu, tidak ada sekutu bagiMu)
dengan kuat hingga para sahabat mendengarnya menyebabkan mereka turut serta bertalbiah.

2. Rasulullah s.a.w juga bertalbiah dengan menyebut: Yang bermaksud: (Telah aku
penuhi seruanMu wahai Tuhanku, telah aku penuhi seruanMu, telah aku penuhi keinginanMu.
Kebaikan terletak pada kekuasaanMu, telah aku penuhi seruanMu, musafir keranaMu dan
beramal keranaMu).
3. Talbiah Rasulullah s.a.w ialah: Yang bermaksud: Telah aku penuhi seruanMu dengan
mengerjakan ibadat Haji dan kepadaMulah kami memperhambakan diri.
4. Nabi Muhammad s.a.w juga menyebut di dalam Talbiah baginda s.a.w.: Yang
bermaksud: Telah aku penuhi seruanMu wahai Tuhanku, Tuhan yang sebenar-benarnya, telah
aku penuhi seruanMu.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 33


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
5. Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w berhenti dari bertalbiah, Rasulullah s.a.w terus
memohon keampunan, keredhaan kepada Allah s.w.t. serta memohon agar diselamatkan dari
api Neraka.
6. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Aku telah didatangi Jibril a.s. lalu
meminta supaya aku memerintahkan para sahabat menyaringkan suara mereka ketika
bertalbiah." Jiibril a.s. juga berkata: "Wahai Muhammad (s.a.w.), banyakkanlah bertalbiah
dan berkorban."
7. Di dalam riwayat yang lain: Jibril datang berjumpa aku lalu berkata: "Wahai
Muhammad (s.a.w.) Suruhlah sahabat-sahabat kamu supaya menyaringkan suara mereka
dengan talbiah kerana sesungguhnya talbiah adalah syair iaitu lambang ibadat Haji."

Haji Wida' > Rauha'


Isnin 28-11-10 H 24-2-632 M

1. Jarak di antara Rauha' dengan Zul Hulaifah adalah sejauh kira-kira 50 km. Oleh itu ketika
Rasulullah s.a.w keluar dari Kota Madinah selepas Zuhur pada hari Sabtu, sudah tentu
baginda s.a.w. bermalam pada malam hari Isnin di pertengahan jalan di antara Zul Hulaifah
dan pinggir Rauha'. Setelah subuh barulah Rasulullah s.a.w meneruskan perjalanan sambil
bertalbiah.

2. Sebaik sahaja tiba di Rauha' Rasulullah s.a.w terlihat kaldai liar yang telah disembelih lalu
Rasulullah s.a.w berkata kepada para sahabat: "Biarkan dia, kemungkinan tuannya akan
datang." Setelah beberapa ketika tuannya yang berasal dari Kabilah Bahzin datang berjumpa
Rasulullah s.a.w lalu berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w, terpulanglah kepadamu untuk
menguruskan kaldai ini." Rasulullah s.a.w memerintahkan Abu Bakar supaya
membahagikannya kepada para sahabat.

3. Rasulullah s.a.w pernah mendirikan sembahyang dimasjid kecil yang terletak ditepi jalan
sebelah kanan semasa anda pergi keMekah iaitu sebelum masjid besar yang terdapat di
Rauha'.

Haji Wida' > Uthayah


Selasa 29-11-10 H 25-2-632 M

1. Seterusnya Rasulullah s.a.w beredar perlahan-lahan dari Rauha' menuju ke Uthayah yang
terletak kira-kira 90 km dari Rauha' dimana penunggang terpaksa bermalam pada malam
Selasa di suatu tempat sebelum Nabi Muhammad s.a.w sampai di Uthayah.

2. Ketika berada di Uthayah terletak diantara Ruwaithah dan Arju tiba-tiba Rasulullah s.a.w
terlihat seekor kijang yang terkena panah berhenti dibawah bayangan lalu Rasulullah s.a.w
memerintahkan seorang lelaki (mengikut sesetengah pendapat Rasulullah s.a.w
memerintahkan Abu Bakar as-Siddiq r.a.) supaya berdiri berhampiran kijang tersebut agar
tidak diganggu oelh orang ramai sehingga mereka menjauhinya.

Di sini berlaku sedikit keraguan iaitu:

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 34


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Kenapakah Nabi s.a.w menyuruh agar memakan daging kaldai liar sedangkan baginda
s.a.w. melarang dari memakan kijang ketika berada di Uthayah? Tafsir: Pemburu kaldai liar
adalah seorang yang tidak berniat Ihram malah dia sendiri yang datang berjumpa Nabi
Muhammad s.a.w dan baginda s.a.w. melihatnya tidak berihram. Oleh sebab itulah daging
kaldai liar halal dimakan dan tidak ditegah dari memakannya. Mengenai kijang pula Nabi
Muhammad s.a.w tidak mengetahui siapakah pemburunya dan siapakah yang memanahnya.
Adakah orang yang memanahnya seorang yang berihram atau tidak? Oleh sebab yang
demikianlah baginda s.a.w. tidak mengizinkan para sahabat memakannya.

Haji Wida' > Arju

Arju - Berhenti Di Arju:


Selasa 29-11-10 H 25-2-632 M

Arju adalah sebuah tempat yang terletak berhampiran dengan Badar tempat dimana
berlakunya peperangan Badar Kubra. Nabi Muhammad s.a.w berhenti di Arju. Ia terletak
tidak begitu jauh dari Uthayah. Baginda s.a.w. bermalam di Arju pada malam Rabu. Cuba
perhatikan adakah jumlah hari bulan Zulkaedah tahun kesepuluh Hijrah sebanyak 29 hari atau
30 hari.

Maklumat:
Terdapat perselisihan pendapat di antara perawi tentang bulan Zulkaedah tahun 10 Hijrah.
Adakah ia sempurna atau kurang? Sebab berlakunya perselisihan pendapat ialah kerana
terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Saidatina Aisyah dan Jabir r.a
(bahawa Nabi Muhammad s.a.w keluar dari Kota Mahinah lima hari sebelum sempurna bulan
Zulkaedah oleh itu Ibnu Hazmi berkata Nabi Muhammad s.a.w keluar pada Hari Khamis 24
Zulkaedah.

Pendapat yang lain mengatakan, Nabi Muhammad s.a.w keluar pada hari Sabtu dan perawi
menyangka bulan tersebut adalah sempurna. Oleh itu semua pendapat bersepakat mengatakan
bahawa bulan Zulkaedah pada tahun tersebut hanya 29 hari sahaja. Hanya Allah s.w.t. sahaja
Yang Maha Mengetahui perkara sebenarnya.
* Nabi Muhammad s.a.w keluar pada hari Sabtu 26 Zulkaedah bersamaan 22 Februari
632 M.
* Bilangan hari pada bulan Zulkaedah tahun 10 Hijrah adalah 30 hari.
* Bulan Zulhijah juga adalah sebanyak 30 hari kerana tahun tersebut adalah tahun
lompat mengikut taqwin (kalendar) Hijrah dan bulan Februari adalah sebanyak 29 hari kerana
tahun 632 M juga adalah tahun lompat mengikut taqwim (kalendar) Masehi.
* Apabila bilangan hari bulan Zulhijah sebanyak 30 hari nescaya tahun Hijrah tersebut
dikira tahun lompat, jika bilangan bulan Zulhijah sebanyak 29 hari nescaya tahun tersebut
dikira bukan tahun lompat. Sekiranya anda ingin mengetahui perbezaan di antara tahun Hijrah
biasa dengan tahun Hijrah lompat, anda bolehlah membahagikan jumlah hari dalam tahun
tersebut kepada 30. Cuba bandingkan bakinya bersama nombor-nombor berikut: 2 - 5 - 7 - 10
- 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 26 - 29, sekiranya baki tersebut menyamai salah satu darinya maka
jelaslah bahawa tahun tersebut adalah tahun lompat. Jika sebaliknya, maka tahun tersebut
bukan tahun lompat. Perkara sebegini jelas pada bulan Zulhijah, sekiranya tahun tersebut
bukan tahun lompat maka bilangan hari bulan Zulhijah adalah sebanyak 29 hari, tetapi jika

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 35


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
tahun tersebut tahun lompat maka bilangan hari bulan Zulhijah adalah sebanyak 30 hari.

Arju - Kehilangan Unta:


Rabu 30-11-10 H 26-2-632 M

Unta pembawa makanan Nabi Muhammad s.a.w dan makanan Saidina Abu Bakar as-Siddiq
adalah unta yang sama. Ia dibawa oleh budak suruhan Saidina Abu Bakar. Ketika mereka
berhenti di Arju, Nabi Muhammad s.a.w duduk berehat dan Abu Bakar berada disisi Nabi
Muhammad s.a.w manakala Aisyah berada disisi Nabi Muhammad s.a.w dibahagian yang
lain. Asma' binti Abu Bakar juga berada ditempat tersebut. Abu Bakar menunggu-nunggu
budak suruhannay datang berjumapa dengannya. Setelah beberapa ketika budak suruhan yang
ditunggu-tunggu datang berjumpa dengannya tetapi tidak ada unta bersamanya. Lalu Abu
Bakar bertanya: "Dimana untamu?" Budak tersebut menajwab: "Telah hilang kelmarin." Abu
Bakar berkata sembil merenung tajam: Unta seekor pun boleh hilang?" Lalu Saidina Abu
Bakar memukul budak suruhannya sedangkan Nabi Muhammad s.a.w hanya tersenyum
kemudian berkata: "Tengoklah kamu kepada orang yang berihram ini. Apakah yang dia
lakukan?" Nabi Muhammad s.a.w tidak lagi meneruskan kata-katanya itu sebaliknya Nabi
Muhammad s.a.w terus tersenyum.

Arju - Makanan Ahli Fadhalah:


Rabu 30-11-10 H 26-2-632 M.

Ketika diberitahu tentang kehilangan unta Rasulullah s.a.w yang membawa makanan kepada
keluarga Fadhalah, mereka terus mengambil satu bekas yang penuh dengan Hais iaitu
makanan yang diperbuat dari minyak sapi dan gandum atau gandum dan tamar lalu
membawanya kepada Rasulullah s.a.w.

Rasulullah s.a.w bersabda: "Wahai Abu Bakar! Kemarilah. Allah s.w.t. telah mengurniakan
kepada kita makanan yang lebih baik". Melihat keadaan Abu Bakar yang masih lagi tidak
dapat menahan kemarahan terhadap budak suruhannya, Rasulullah s.a.w berkata: "Cukuplah
wahai Abu Bakar! Apa yang berlaku bukanlah kehendak kamu dan bukan juga kehendak kita
semua, malah budak suruhan kamu cukup berhati-hati agar unta tersebut tidak hilang. Semua
perkara ini adalah diluar kehendaknya". Setelah itu Rasulullah s.a.w, keluarga baginda s.a.w.,
Abu Bakar dan para sahabat yang ada bersamanya memakan makanan yang dihidangkan
sehingga mereka semua kenyang.

Arju - Unta Kembali:


Rabu 30-11-10 H 26-2-632 M
1. Orang ramai terkejut melihat keadaan Safuan bin al-Mu'attal r.a yang tergesa-gesa
membawa seekor unta yang membawa bekalan makanan ke rumah Rasulullah s.a.w,
sehinggalah beliau meletakkan unta tersebut di hadapan pintu rumah baginda. Melihat
keadaan demikian Rasulullah s.a.w bertanya kepada Abu Bakar as-Siddiq r.a: "Itukah barang-
barangmu?" Abu Bakar menjawab: "Aku tidak pernah kehilangan sesuatu kecuali sebiji bekas
yang biasa kami gunakan untuk meminum air dan ia diperbuat dari kayu." Budak suruhannya
menjawab: "Ini bekasnya! Ada bersamaku." Abu Bakar berkata kepada Safuan: "Allah s.w.t.
telah mengurniakan amanah kepadamu."

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 36


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
2. Setelah beberapa detik Saad bin Ubadah dan anaknya Qais r.a datang memanggil
Rasulullah s.a.w sambil membawa seekor unta yang penuh dengan bekalan makanan. Setelah
sampai di rumah Rasulullah s.a.w, mereka berdua terus mendapatkan Nabi Muhammad s.a.w
yang masih berdiri di pintu rumahnya. Pada waktu itu Allah s.w.t. telah mengembalikan unta
pembawa bekalan yang telah hilang. Saad berkata: "Wahai Rasulullah! Kami telah diberitahu
bahawa kamu telah kehilangan unta yang membawa bekalan makanan pagi tadi. Oleh itu
ambillah unta kami ini yang penuh dengan bekalan makanan sebagai gantinya." Rasulullah
s.a.w menjawab: "Allah s.w.t. telah mengembalikan unta kami yang membawa bekalan
makanan. Pulanglah kamu berdua dengan membawa unta yang penuh dengan bekalan
makanan kamu itu, semoga Allah s.w.t. memberkati kamu berdua.

Haji Wida' > Abwa'


Abwa' 30-11-10 H 26-2-632 M

1. Kemudian Rasulullah s.a.w meneruskan perjalanan. Semasa Rasulullah s.a.w berada di


Abwa' Rasulullah s.a.w dihadiahkan seekor kaldai liar oleh as-So'bu bin Jassamah. Mengikut
riwayat yang lain: "Separuh kaldai liar" namun Rasulullah s.a.w tidak menerimanya
sebaliknya Rasulullah s.a.w bersabda: "Aku tidak akan menolaknya sekiranya aku tidak
berihram."

2. Para sahabat yang menunggang binatang tunggangan meneruskan lagi perjalanan menuju
ke Wadi Asafan yang terletak di Mekah pada hari Rabu.

Haji Wida' > Asafan


Jumaat 2-12-10 H 28-2-632 M

1.Nabi Muhammad s.a.w bermalam pada malam Khamis di suatu tempat yang terletak di
antara Abwa' dan Wadi Asafan. Nabi Muhammad s.a.w meneruskan perjalanan pada hari
Khamis dan bermalam pada malam Jumaat di suatu tempat yang tidak begitu jauh dengan
Wadi Asafan manakala pada hari Jumaat pula, Nabi Muhammad s.a.w meneruskan lagi
perjalanannya sehinggalah sampai di Wadi Asafan.

2. Semasa Nabi Muhammad s.a.w berjalan-jalan di Wadi Asafan, Baginda s.a.w. bersabda:
"Wahai Abu Bakar, Wadi apakah ini?" Abu Bakar menajwab: "Wadi Asafan, ya Rasulullah"
Baginda s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Nabi Hud dan Nabi Soleh telah melalui wadi ini
secara menunggang unta jantan yang masih muda dan berwarna merah serta mempunyai tali
kekang yang diperbuat dari seludang iaitu kelopak atau pembalut yang berjalur dan berselimut
dengan jubah. Mereka bertalbiah dan mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi
Baitullah."

3. Rasulullah s.a.w bermalam di Mekah pada malam Sabtu selepas Baginda s.a.w. melalui
Wadi Asafan. Setelah Subuh Baginda s.a.w. meneruskan lagi perjalanan ke Saraf.

Haji Wida' > Saraf-Melintasi


Sabtu 3-12-10 H 29-2-632 M

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 37


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Ibnu Saad menyebut di dalam kitab at-Tobaqaat al-Kubra bahawa: "Rasulullah s.a.w melalui
az-Zahran pada hari Isnin dan matahari tenggelam pada hari yang sama semasa baginda
berada di Saraf." Sebenarnya: Rasulullah s.a.w melalui az-Zahran pada pagi hari Sabtu
kemudian melalui Saraf pada hari yang sama dan Rasulullah s.a.w meneruskan perjalanan
sehinggalah Rasulullah s.a.w berhenti di Zu Tuwa serta Rasulullah s.a.w bermalam di sana
pada malam Ahad, Wallahu A'lam.

Saraf - Membatalkan Haji:


Sabtu 3-12-10 H 29-2-632 M

1. Ketika Rasulullah s.a.w berada di Saraf, Baginda s.a.w. berkata kepada para sahabat:
"Sesiapa yang tidak mempunyai Dam dan ingin menukar ibadat Hajinya kepada Umrah maka
bolehlah dia melakukannya tetapi sesiapa yang mempunyai Dam janganlah berbuat
demikian." (iaitu hendaklah dia terus berada di dalam Ihramnya). Tindakan ini dinamakan
oleh ulama-ulama Fekah sebagai membatalkan Haji.

2. Empat belas orang sahabat r.a telah meriwayatkan hadis daripadaRasulullah s.a.w tentang
tindakan menukar ibadat Haji kepada Umrah dan Hadis mereka semua adalah Sahih.

Saraf - Aisyah Menangis:


Sabtu 3-12-10 H 29-2-632 M
Ketika Rasullullah s.a.w. berada berada di daerah Saraf, Saidatina Aisyah datang haid
sedangkan beliau dalam keadaan berihram umrah, lalu Rasullullah s.a.w. menemuinya yang
kebetulan sedang menangis. Rasullullah s.a.w. bertanya: "Aisyah, apakah yang menyebabkan
kamu menangis, jangan-jangan kamu datang haid?" Aisyah menjawab: "Ya". Rasullullah
s.a.w. berkata: "Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. keatas wanita-
wanita, oleh itu lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh jemaah Haji, cuma janganlah
kamu melakukan Tawaf."

Haji Wida' > Mekah


Ahad 4-12-10 H 1-3-632 M

1. Rasulullah s.a.w bertolak ke Mekah dan memasukinya melalui dataran tinggi yang terletak
dari arah Hajun.

2. Rasulullah s.a.w berjalan memasuki Kota Mekah pada waktu Dhuha dan terus ke pintu
Masjidil Haram lalu mentelekukan unta tunggangannya kemudian memasuki Masjidil Haram
melalui Bab Abdul Manaf (Pintu Abdul Manaf) dan kini orang ramai menamakannya Bab
Bani Syaibah (Pintu Bani Syaibah). Rasulullah s.a.w memerhati ke arah Baitullah dan
menghadapnya lantas mengangkat kedua tangan seterusnya bertakbir sambil membaca: Yang
bermaksud: "Ya Allah, Engkaulah yang bersifat sejahtera, dariMu sahajalah kesejahteraan.
Oleh itu hidupkanlah kami wahai Tuhanku dengan kesejahteraan. Ya Allah, tambahkanlah
Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kebaikan serta tambahkanlah
kurniaMu kepada sesiapa jua yang memuliakannya (Baitullah) dan membesarkannya dari
kalangan orang-orang yang mengerjakan ibadat Haji atau Umrah dengan kemuliaan,
kebesaran, keagungan dan kebajikan.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 38


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Di dalam riwayat yang lain Rasulullah s.a.w membaca: Yang bermaksud: "Ya Allah,
tambahkanlah Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan dan kebaikan."
Semasa Rasulullah s.a.w memasuki Masjidil Haram, Rasulullah s.a.w terus menuju ke
Baitullah tanpa mendirikan sembahyang sunat Tahiyyatul Masjid kerana Tahiyyatul Masjid
bagi Masjidil Haram adalah Tawaf.

Mekah - Tawaf:
Ahad 4-12-10 H 1-3-632 M
1. Rasulullah s.a.w memulakan Tawafnya dari Hajarulaswad. Rasulullah s.a.w
melambaikannya tanpa bersesak-sesak untuk mengucupnya sambil kedua mata baginda penuh
berlinangan air mata.
2. Rasulullah s.a.w memakai pakaian Ihram secara menutup bahu kiri dan membuka
bahu kanan. Rasulullah s.a.w berjalan sebagaimana biasa sebanyak empat pusingan, setelah
selesai empat pusingan Rasulullah s.a.w mengucup Hajarulaswad dan meletakkan kedua
tangan keatasnya kemudian menyapu kemuka.
3. Rasulullah s.a.w meneruskan lagi tawafnya sebanyak tiga pusingan, setiap pusingan
Rasulullah s.a.w memulakannya dari Hajarulaswad dan mengakhirinya juga di Hajarulaswad.
Pada ketiga-tiga pusingan ini Rasulullah s.a.w berjalan agak cepat sedikit, walau
bagaimanapun Rasulullah s.a.w tidak membuka langkah lebih luas.
4. Setiap kali Rasulullah s.a.w sampai di garisan Hajarulaswad, Rasulullah s.a.w
mengisyaratkannya secara melambai dengan menggunakan Mihjan (tongkat yang berkepala
bengkok) dan mengucup Mihjannya. Semasa melambai Rasulullah s.a.w membaca:
5. Rasulullah s.a.w berkata kepada Umar bin al-Khattab r.a.: "Wahai Umar, engkau
adalah seorang lelaki yang kuat. Oleh itu janganlah kamu berebut-rebut dengan orang ramai
untuk mengucup Hajarulaswad kerana keadaan demikian akan menyakiti orang-orang yang
lemah. Sekiranya engkau berpeluang bolehlah engkau mengucupnya jika tidak maka hadaplah
kearahnya serta bertalbiah dan bertakbir."
6. Orang ramai menghafal doa yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w ketika berada di antara
dua rukun iaitu: Rukun Yamani dan Hajarulaswad. Doa tersebut ialah: Yang bermaksud:
"Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, begitu juga
kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab Neraka."
7. Setelah selesai TawafRasulullah s.a.w beredar ke belakang maqam Ibrahim sambil
membaca: Yang bermaksud: "Dan kamu jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat
sembahyang." Pada waktu itu maqam Ibrahim terletak sangat hampir dengan Kaabah.
Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang sebanyak dua rakaat dibelakang maqam Ibrahim
dengan kata lain Rasulullah s.a.w menjadikan maqam Ibrahim berada diantara Rasulullah
s.a.w dan Kaabah. Pada rakaat pertama Rasulullah s.a.w membaca surah Al-Fatihah dan surah
Al-Kafirun manakala pada rakaat yang kedua pula Rasulullah s.a.w membaca surah Al-
Fatihah dan surah Al-Ikhlas."
8. Sebaik sahaja selesai sembahyang baginda terus beredar ke Hajarulaswad lalu
mengucupnya kemudian Baginda s.a.w. keluar melalui Bab Bani Makhzum (Pintu Bani
Makhzum) yang bertentangan dengan bukit Safa untuk memulakan Saie. Rasulullah s.a.w
tidak berebut-rebut dengan orang ramai untuk mengucup Hajarul Aswad, tidak menghadap ke
arah Rukun Yamani, tidak mengangkat kedua tangannya dan tidak menyebut: Yang
bermaksud: "Sahaja aku berniat Tawaf pada minggu ini (sekian atau sekian.) Begitu juga
Baginda s.a.w. tidak memulakannya dengan bertakbir sebagaimana Baginda s.a.w. bertakbir
untuk sembahyang.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 39


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Rasulullah s.a.w tidak menyentuh Hajarulaswad dengan menggunakan kedua-dua tangannya,
tidak berdoa ketika berada di pintu, tidak berdoa ketika berada di bawah saluran hujan yang
diperbuat dari emas, tidak berdoa di belakang Kaabah, tidak menghadkan zikir-zikir tertentu
semasa Tawaf dan Rasulullah s.a.w tidak melakukannya malah Rasulullah s.a.w tidak
mengajarnya. Oleh yang demikian sepatutnya orang ramai mengambil perhatian terhadap apa
yang mereka lakukan tanpa pengetahuan yang mendalam.

Mekah - Saie:
Ahad 4-12-10 H 1-3-632 M

Ketika mendaki bukit Safa Rasulullah s.a.w membaca: Yang bermaksud: "Sesungguhnya Safa
dan Marwah itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah s.w.t.. Oleh itu
sesiapa yang menunaikan ibadat Haji di Baitullah atau mengerjakan Umrah maka tidak
menjadi kesalahan dia bersaie (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
yang sukarela mengerjakan perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah Maha Memberi
Balasan Pahala lagi Maha Mengetahui.
Kemudian Rasulullah s.a.w berkata: "Aku mulai sebagaimana yang telah dimulakan oleh
Allah s.w.t." Kemudian Rasulullah s.a.w mendaki bukit Marwah. Setelah berada diatas bukit
Marwah Rasulullah s.a.w mengadap kearah Kaabah dan memuji Allah s.w.t. sambil
menyebut: Yang bermaksud: "Tiada Tuhan melainkan Allah dan hanya Allah jualah yang
Maha Besar." Seterusnya Rasulullah s.a.w menyebut: Yang bermaksud: "Tidak ada Tuhan
yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang telah menepati segala
janji-janjiNya, Tuhan yang telah menolong hambaNya dan menghancurkan segala musuh-
musuh dengan keagunganNya."

Ketika bersaie Rasulullah s.a.w juga berkata: "Seseorang tidak akan mampu melintasi lembah
ini melainkan dengan kekuatan." Kata-kata tersebut adalah untuk memberi semangat kepada
orang ramai tentang perkara-perkara yang penting dan perlu dilakukan semasa bersaie kerana
orang ramai bergantung kepada bimbingan Rasulullah s.a.w malah mereka sentiasa mengikuti
Rasulullah s.a.w dari belakang. Rasulullah s.a.wbersaie sehingga kelihatan dua lutut kerana
terlalu kuat berlari. Ketika berada di lembah antara Safa dan Marwah Rasulullah s.a.w
membaca: Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, rahmatilah aku dan
Engkaulah Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah."
Semasa orang ramai mengerumuni Rasulullah s.a.w, mereka berkata: "Ini dia Muhammad,
menyebabkan tuan-tuan hamba juga keluar mengerumuni Rasulullah s.a.w." Rasulullah s.a.w
tidak menolak orang ramai dengan kedua tangan Rasulullah s.a.w supaya mereka membuka
jalan untuk keluar. Melihat keadaan orang ramai yang semakin bertambah mengerumuninya,
Rasulullah s.a.w terus menunggang unta dan menyempurnakan Saie secara menunggang
untanya yang bernama al-Qaswa'. Ada sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah s.a.w
berselimut dengan sehelai kain buatan Najrani. Ketika Nabi Muhammad s.a.w berada di atas
bukit Marwah Baginda s.a.w. menghadap ke arah Kaabah, bertakbir kepada Allah s.w.t. dan
melakukan sebagaimana yang telah dilakukan semasa berada di atas bukit Safa.

Mekah - Perintah Pembatalan:


Ahad 4-12-10 H 1-3-632 M
1. Ketika berada di Saraf, Rasulullah s.a.w memberi pilihan kepada para sahabat yang
ingin menukar niat Haji kepada Umrah dan setelah selesai bersaie Baginda s.a.w. menyuruh

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 40


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
para sahabat bertahallul seterusnya membenarkan para sahabat melakukan semua perkara
yang ditegah semasa berihram seperti: Bersetubuh dengan Isteri, memakai bau-bauan,
memakai pakaian berjahit serta membenarkan mereka berada dalam keadaan demikian
sehingga ke hari Tarwiah iaitu hari kelapan Zulhijah.
2. Mendengar sabda Baginda s.a.w. tersebut, ramai dari kalangan sahabat yang
bertahallul. Walau bagaimanapun pada waktu itu Rasulullah s.a.w tidak bertahallul
disebabkan oleh binatang Dam yang Baginda s.a.w. bawa sejak dari Madinah lagi, begitu juga
dengan para sahabat yang mempunyai Dam seperti Abu Bakar, Umar, Talhah dan az-Zubair
r.a.
3. Demikian juga dengan isteri-isteri Baginda s.a.w., mereka semua bertahallul kecuali
Aisyah kerana beliau datang haid sebelum selesai mengerjakan ibadat Umrah. Disebabkan
keadaannya yang demikianlah Aisyah terhalang dari bertahallul. Fatimah puteri Rasulullah
s.a.w juga bertahallul kerana tidak mempunyai binatang Dam.
4. Saidina Ali bin Abi Talib pulang dari Yaman dengan membawa binatang Dam lalu
terlihat Fatimah r.a yang pada ketika itu telah bertahallul, memakai pakaian yang bercorak
serta bercelak mata. Tindakan ini ditegur oleh Saidina Ali bin Abu Talib namun Saidatina
Fatimah menjawab: "Ayahku menyuruhku berbuat begini."
5. Tanpa membuang masa Saidina Ali bin Abu Talib terus bertanya Rasulullah s.a.w lalu
Baginda s.a.w. menjawab: "Dia benar, dia benar. Aku yang menyuruhnya berbuat demikian."

6. Saidina Ali berniat Ihram Haji dari Yaman dengan berkata: Yang bermaksud: "Wahai
Tuhanku, aku berniat Ihram sebagaimana RasulMu berniat Ihram."
7. Abu Musa al-Asy'ari adalah di antara sahabat yang tiba bersama-sama rombongan
Saidina Ali dari Yaman tetapi beliau tidak membawa binatang Dam. Oleh itu Nabi
Muhammad s.a.w menyuruh agar beliau bertahallul selepas melakukan Tawaf Umrah dan
bersaie, dengan demikian bertukarlah Hajinya kepada Umrah serta jadilah Hajinya sebagai
Haji Tamattu'.

Mekah - Khutbah Di Mekah:


Ahad 4-12-10 H 1-3-632 M
1. Rasulullah s.a.w telah diberitahu bahawa satu kaum berkata: "Kami telah sampai
untuk menunaikan ibadat Haji tanpa diiringi dengan perkara lain. Apabila kami tiba, kami
telah diperintahkan untuk mengerjakan ibadat Umrah, lalu kami bertahallul untuk menggauli
isteri-isteri kami. Salah seorang dari kalangan kami pergi ke Mina dalam keadaan berjunub."

2.

Setelah Rasulullah s.a.w mendengar berita tersebut dan selesai bersaie, Baginda s.a.w. terus
bangun menyampaikan khutbah kepada manusia dengan bersabda: "Aku telah diberitahu
bahawa satu kaum berkata begitu dan begini. Demi Allah! Sesungguhnya akulah orang yang
lebih baik dan lebih bertaqwa daripada mereka, sekiranya aku tidak terlanjur (mengikut
riwayat yang lain, wahai manusia! Sekiranya aku tidak terlanjur) membawa binatang Dam,
tentu tidak terjadi begini dan sekiranya aku tahu bahawa urusanku akan terjadi begini tentu
aku tidak membawa binatang Dam untuk di sembelih kerana aku akan menjadikannya Umrah.
Oleh itu sesiapa yang tidak mempunyai binatang Dam, hendaklah dia bertahallul dan
menjadikannya ibadat Umrah". Setelah itu seluruh manusia berlahallul.
3.

Lalu Suraqah bin Malik bin Ja'tham yang berada di bawah Wadi berkata: "Wahai Rasulullah!
Adakah Haji diwajibkan pada tahun ini sahaja atau untuk selama-lamanya? Nabi Muhammad

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 41


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
s.a.w bersabda sambil merapatkan kedua tangannya: "Untuk selama-lamanya, untuk selama-
lamanya, untuk selama-lamanya." Kemudian Baginda s.a.w. bersabda: "Ibadat Umrah telah
dimasukkan ke dalam ibadat Haji sehingga Hari Kiamat."
4.

Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a katanya: "Kami tiba bersama Rasululluh s.a.w
pada hari keempat bulan Zulhijah dalam keadaan berihram untuk mengerjakan ibadat Haji
lalu kami diperintahkan untuk menjadikannya Umrah. Perintah tersebut begitu susah dan
berat untuk kami menerimanya sehingga perkara tersebut sampai ke pengetahuan Nabi
Muhammad s.a.w. Lalu Nabi Muhammad s.a.w.bersabda: "Wahai manusia! Kamu semua
bertahallullah. Sekiranya tidak kerana binatang Dam yang ada bersamaku nescaya aku juga
akan lakukan sebagaimana yang kamu lakukan". Mendengar sabda Nabi Muhammad s.a.w.,
kami terus bertahallul sehingga kami dapat menggauli isteri-isteri kami sebagaimana biasa."
5. Apabila tiba hari Tarwiah (hari kelapan Zulhijah), kami keluar dari Mekah dan terus
berniat Ihram Haji.

Mekah - Tinggal Di Mekah:


Khamis 8-12-10 H 5-3-632 M
1. Setelah selesai bersaie di antara Safa dan Marwah, Nabi Muhammad s.a.w. berjalan-
jalan bersama orang ramai sehinggalah sampai di Abtah, suatu tempat di timur Mekah. Nabi
Muhammad s.a.w. tinggal di khemah merah dan menetap di sana pada hari Ahad, Isnin,
Selasa dan Rabu sehinggalah selesai sembahyang subuh pada hari Khamis.
2. Sepanjang tempoh Rasulullah s.a.w menetap di Abtah bersama para sahabat, Nabi
Muhammad s.a.w. mendirikan sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak bersama mereka secara
qasar dan tidak kembali ke Kaabah sepanjang hari-hari tersebut.
3. Sebelum sembahyang, Bilal r.a melaungkan azan kemudian memacakkan tongkat dari
arah kiblat seterusnya meletak kulit kambing di atasnya. Rasulullah s.a.w mendirikan
sembahyang mengimami orang ramai secara menghadap ke arah tersebut. Ketika sedang
sembahyang, anjing dan kaldai melintas dari belakang kulit kambing tersebut.
4. Kemudian orang ramai bangun lalu menyapu muka mereka dengan menggunakan
tangan Nabi Muhammad s.a.w. Salah seorang sahabat berkata: "Aku telah mengambil tangan
Nabi Muhammad s.a.w. seterusnya menyapu ke mukaku. Aku dapati ia lebih sejuk dari salji
dan lebih harum dari kasturi."

Haji Wida' > Mina (Tarwiah)


Khamis 8-12-10 H 5-3-632 M

1. Sehari sebelum tiba hari Tarwiah (hari kelapan Zulhijah), Nabi Muhammad s.a.w. telah
berkhutbah di Mekah selepas masuk waktu Zuhur.

2. Pada pagi hari Khamis, Nabi Muhammad s.a.w. beredar ke Mina dengan diiringi oleh
umat Islam. Para sahabat yang telah bertahallul selepas mengerjakan Umrah, mula berihram
kembali untuk mengerjakan ibadat Haji. Namun begitu bukanlah bererti mereka berihram di
dalam Masjidil Haram tetapi sebenarnya mereka berihram di luar Kota Mekah.

3. Sebaik sahaja tiba di Mina, mereka berhenti untuk sembahyang Zuhur dan Asar. Mereka
bermalam di sana pada malam Jumaat. Setelah sembahyang Subuh, mereka menunggu
seketika sehingga terbit matahari kemudian Rasulullah s.a.w meneruskan lagi perjalanan dari
Mina ke Arafah. Ketika unta tunggangan Nabi Muhammad s.a.w. yang beralaskan kain baldu

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 42


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
bangkit bersedia untuk bertolak Nabi Muhammad s.a.w. menyebut kata-kata yang
bermaksud: "Wahai Tuhanku, jadikanlah ia Haji yang diterima, tiada padanya perasaan untuk
menunjuk-nunjuk dan untuk membangga diri."

4. Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan jalan yang belum pernah dilalui oleh orang ramai
dan kini ia terletak di sebelah kanan jalan menuju ke Mina Sebahagian dari para sahabat
bertalbiah dan sebahagian yang lain bertakbir. Nabi s.a.w mendengar perkara tersebut tetapi
baginda tidak mengingkari mereka.

Haji Wida' > Arafah

Arafah - Khutbah Arafah:


Jumaat 9-12-10 H 6-3-632 M

1. Pada zaman jahiliah, kaum Quraisy berhenti wuquf di Masy'arilharam. Ketika Rasulullah
s.a.w bertolak dari Mina menuju ke Namirah, Rasulullah s.a.w mendapati khemah telah siap
didirikan sebagaimana yang Rasulullah s.a.w perintahkannya lalu berhenti di situ. Apabila
matahari terbenam, Rasulullah s.a.w meminta para sahabat supaya mengambil unta yang
bernama Al-Qaswa' lalu meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di lembah wadi tanah
Arafah. Rasulullah s.a.w berdiri di atas tanah tinggi Arafah lalu bersabda yang bermaksud:
"Setiap kawasan Arafah adalah tempat wuquf kecuali Wadi Uranah."

2. Rasulullah s.a.w telah meminta seorang lelaki bersuara nyaring yang bergelar Rabiah bin
Umayyah bin Khalaf al-Jamhi supaya mengulang-ulang apa yang disebut oleh Rasulullah
s.a.w agar orang ramai dapat mendengarnya. Ketika itu Rabiah berdiri di bawah leher unta
Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: (Laungkan kepada orang ramai) dan
katakan yang bermaksud: "Wahai manusia! Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda:
"Adakah kamu mengetahui bulan apakah sekarang ini? Begitulah seterusnya sehingga
berakhir khutbah Rasulullah s.a.w".

3. Sebelum sembahyang Rasulullah s.a.w berkhutbah kepada orang ramai sambil berada di
atas tungganganya dengan bersabda selepas mengucap puji-pujian kepada Allah s.w.t.:
"Wahai manusia! Sesungguhnya darah dan harta kamu diharamkan kepada kamu
sebagaimana diharamkannya pada hari ini, bulan ini dan tempat ini. Sesungguhnya kamu akan
bertemu Tuhan kamu untuk dipersoalkan mengenai amalan-amalan kamu. Sesungguhnya aku
telah menyampaikan.

4. Sesiapa yang diserahkan kepadanya amanah, hendaklah ditunaikan amanah tersebut.


Bukankah semua perkara tersebut amalan jahiliah yang dilakukannya di sini begitu juga
dengan korban jahiliah turut dilakukan di sini. Sesungguhnya Dam pertama yang berlaku
ialah Dam Rabiah (dalam riwayat lain: Dam Ibnu Rabiah) bin Al-Haris bin Abdul Muttalib,
ketika itu beliau sedang disusukan di perkampungan Bani Saad, lalu dibunuh oleh Huzail.
Setiap riba adalah ditolak dan bagi kamu modal harta kamu. Oleh itu janganlah kamu zalim
menzalimi antara satu sama lain kerana Allah s.w.t. telah memutus bahawa tidak ada riba.
Sesungguhnya riba yang pertama ialah riba yang dilakukan oleh al-Abbas bin Abdul Muttalib,
kesemuanya itu ditolak.

5. Wahai manusia! Sesungguhnya Syaitan telah putus asa untuk beribadat di atas muka bumi
ini buat selama-lamanya, tetapi apa yang dia inginkan ialah keburukan-keburukan daripada
amalan kamu. Oleh itu awasilah dia dari agamamu.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 43


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
6. Wahai manusia! Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan dari satu bulan ke
satu bulan yang lain) adalah menambahkan kekufuran yang menyebabkan orang-orang kafir
itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada
satu tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangannya. Mereka merendahkan-
rendahkan apa yang diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itulah mereka menghalalkan apa yang
diharamkan oleh Allah s.w.t. dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah s.w.t.
Sesungguhnya masa telah beredar seperti keadaan hari, kejadian langit dan bumi, setahun
adalah dua belas bulan. Mengikut riwayat yang lain: "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi
Allah s.w.t. adalah sebanyak dua belas bulan. Dari bulan-bulan tersebut ada empat bulan
haram, tiga daripadanya berturut-turut iaitu: Zulkaedah, Zulhijah dan Muharam, seterusnya
bulan Rejab yang berada di antara bulan Jamadil Akhir dan Syaaban".

7. Wahai manusia! Bertaqwalah kamu kepada Allah s.w.t. dan berpesanlah kepada
perempuan-perempuan dengan kebaikan, sesungguhnya mereka di sisi kamu merupakan
penolong, mereka tidak mempunyai sesuatu untuk diri mereka. Sesungguhnya kamu
mengambil mereka dengan amanah Allah s.w.t. dan kamu menghalalkan kemaluan mereka
dengan kalimah Allah s.w.t.. (Mengikut riwayat yang lain: Dengan kitab Allah s.w.t.). Mereka
mempunyai kewajipan ke atas kamu dan kamu juga mempunyai kewajipan ke atas mereka.
Kewajipan mereka ke atas kamu ialah tidak membiarkan seseorang yang kamu benci
mengambil tempat kamu, kewajipan kamu juga tidak melakukan perkara-perkara yang keji
secara nyata dan sekiranya mereka melakukan perkara tersebut sesungguhnya Allah s.w.t.
memberi keizinan kepada kamu untuk meninggalkan mereka dari tempat tidur dan pukullah
mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Sekiranya mereka berhenti dari melakukan
perkara tersebut, kamu wajib memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan cara
yang baik.

8. Amatilah wahai manusia kata-kataku ini, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Aku
telah tinggalkan kepada kamu suatu perkara yang tidak akan menyesatkan kamu selepas
daripadaku buat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang pada kedua-duanya, (mengikut
riwayat yang lain: Dua perkara yang jelas) iaitu Kitab Allah s.w.t. dan Sunah NabiNya.

9. Wahai manusia! Dengarlah kataku ini dan amatilah, kamu ketahui bahawa setiap orang
Islam merupakan saudara kepada orang Islam yang lain dan sesungguhnya setiap orang Islam
itu bersaudara, oleh itu tidak halal bagi seseorang terhadap saudaranya kecuali apa yang
diberinya dengan baik. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. (Ketahuilah bahawa hati
tidak boleh belot di atas tiga perkara: Ikhlas beramal kerana Allah s.w.t, menasihati para
pimpinan dan tetap bersama dengan jemaah Islam. Sesungguhnya doa mereka sentiasa
mengiringi mereka.).
Baginda s.a.w. menambah: (Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai matlamatnya nescaya
Allah s.w.t. akan menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya serta Allah s.w.t melerai-
leraikan ke atasnya hasil usahanya dan tidak akan berlaku sesuatu kecuali apa yang telah
ditentukan oleh Allah s.w.t. baginya. Sesiapa yang berniat untuk akhirat, Allah s.w.t akan
mengurniakan kekayaan di dalam hatinya dan akan memadai apa yang ada pada dirinya malah
kekayaan dunia ini adalah merupakan suatu perkara yang hina baginya).

Baginda s.a.w. menambah lagi: "Sesungguhnya Allah s.w.t merahmati sesiapa yang
mendengar perutusanku ini dan mengambil berat tentangnya sehinggalah disampaikan kepada

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 44


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
orang lain." Berapa ramai pendokong ilmu fekah tetapi tidak dikira sebagai ahli fekah malah
begitu ramai ahli fekah yang mengajar kepada orang yang lebih alim daripadanya.

10. Orang yang paling tinggi dari kalangan kamu ialah orang yang memberi makan kepada
mereka sebagaimana kamu makan dan memberikan pakaian kepada mereka sebagaimana
kamu pakai. Sekiranya mereka datang kepada kamu dalam keadaan berdosa maka janganlah
kamu menghalaunya sebaliknya ampunilah dia dan bersumpah setialah kamu wahai hamba
Allah serta janganlah kamu menzalimi mereka.

11. Aku mewasiatkan kepada kamu tentang jiran tetangga ... sehingga lebih dari itu, lalu
kami katakan sesungguhnya dia akan mewarisi pusaka.

12. Wahai manusia! Sesungguhnya Allah s.w.t telah menunaikan segala hak-hakNya. Dari itu
kamu tidak harus mewasiatkan harta kepada waris, anak adalah dari perkahwinan yang sah
dan penzina hendaklah direjam dengan batu. Sesiapa yang mendakwa orang lain sebagai
ayahnya atau tunduk kepada bukan tuannya nescaya Allah s.w.t, para malaikat dan seluruh
umat manusia akan melaknatnya. Allah s.w.t tidak akan menerima segala urusan dan keadilan
daripadanya. Barang pinjaman mestilah dihantar pulang, pemberian pasti akan dibalas, hutang
mestilah dibayar dan orang yang menjamin seseorang hendaklah menunaikan jaminannya

13. Sesungguhnya orang kafir penyembah berhala berkumpul di sini ketika matahari
terbenam sehingga matahari naik (berada di puncak bukit) seperti serban seorang lelaki yang
dipakai di kepalanya. Ajaran kami berbeza dengan ajaran mereka, mereka bertolak dari
Masy'arilharam ketika matahari naik lalu mereka menyebut: Telah bersinar bukit Thubair
(sebuah bukit yang terletak di Mekah) supaya kita dapat bergerak. Allah s.w.t telah
memulakan perkara ini dan melewatkan perkara yang lain iaitu mendahulukan Muzdalifah
sebelum matahari naik dan melewatkan Arafah sehingga matahari terbenam sedangkan kita
berkumpul di Muzdalifah sehingga matahari naik. Syariat kami bercanggah dengan ajaran
penyembah berhala dan orang-orang kafir.

14. Kamu akan ditanya mengenaiku, apakah yang akan kamu jawab? Mereka menjawab:
"Kami bersaksi bahawa kamu telah menyampaikan, telah menunaikan amanah dan telah
menasihatkan kami." Kemudian Nabi Muhammad s.a.w bersabda sambil tangannya di angkat
ke langit membalas kata-kata orang ramai yang bermaksud: "Ya Allah saksikanlah, Ya Allah
saksikanlah, Ya Allah saksikanlah"

Setelah Rasulullah s.a.w menyampaikan khutbah Arafah, Bilal terus azan untuk sembahyang
kemudian iqamat lalu Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang Zuhur dua rakaat, seterusnya
diiqamatkan lalu terus mendirikan sembahyang Asar dua rakaat, tanpa menyelangi di antara
keduanya dengan sembahyang lain malah Rasulullah s.a.w membaca ayat-ayat al-Quran
dengan suara perlahan..
- Seterusnya Rasulullah s.a.w menunggang untanya sehingga sampai ke tempat wuquf
kemudian memberhentikan unta tunggangan Rasulullah s.a.w yang bernama al-Qaswa' di
hadapan bukit al-Masyat secara menghadap ke arah kiblat.

Arafah - Wuquf Di Arafah:


Jumaat 9-12-10 H 6-3-632 M

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 45


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
1. Rasulullah s.a.w terus berwuquf sehingga matahari tenggelam dan ufuk kuning hilang
sedikit serta bentuk matahari tidak lagi kelihatan.
2. Ketika sedang berwuquf itulah Allah s.w.t telah menurunkan kepada Rasulullah s.a.w
firmanNya: Yang bermaksud: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu,
Aku sempurnakan ke atas kamu nikmatKu dan Aku telah redha Islam sebagai ugama bagi
kamu."
3.

Para sahabat meragui tentang puasa Rasulullah s.a.w lalu mereka mengutuskan Ummu al-
Fadhli dan Maimunah r.a membawa susu kepada Rasulullah s.a.w. Pada ketika itu Rasulullah
s.a.w sedang berada di tempat wuquf. Rasulullah s.a.w meminum susu tersebut sambil
diperhatikan oleh para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah s.a.w. Melihat keadaan tersebut
maka terbuktilah kepada mereka bahawa orang yang wuquf di Arafah tidak boleh berpuasa
4. Rasulullah s.a.w mendapati ramai para sahabat berada jauh dari kawasan wuquf lalu
Rasulullah s.a.w mengutuskan Zaid bin Murabba' al-Ansari supaya berjumpa mereka. Sebaik
sahaja sampai, Zaid berkata kepada mereka: "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah
s.a.w, Rasulullah s.a.w bersabda kepada kamu yang bermaksud: "Kamu hendaklah berada di
kawasan Masy'ar kerana kamu mewarisi peninggalan ayah kamu Nabi Ibrahim."
5.

Seorang sahabat yang berasal dari Najd telah bertanya Rasulullah s.a.w ketika sedang wuquf
di padang Arafah tentang mengerjakan ibadat Haji. Lalu Rasulullah s.a.w menjawab yang
bermaksud: "Haji adalah wuquf di Arafah, sesiapa yang sempat sampai pada malam Arafah
sebelum naik fajar pada malam berkumpul, maka sempurnalah Hajinya."
6.

Ketika seorang lelaki wuquf bersama Rasulullah s.a.w di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari
tunggangannya dan terus mati. Lalu Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya lelaki tersebut
dikafani dengan pakaiannya, tidak disapu dengan wangi-wangian, dimandikan dengan air dan
daun bidara serta tidak ditutup kepala dan mukanya kerana Allah s.w.t. akan
membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan sedang bertalbiah.
7. Di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah s.a.w pada Hari Arafah ialah: Yang
bermaksud: "Tiada Tuhan yang di sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada sekutu
bagiNya, Dialah yang memiliki kekuasaan, Dialah yang memiliki kepujian dan Dia berkuasa
ke atas setiap perkara".
8. Sabda Rasulullah s.a.w:
Sebaik-baik perkataan yang disebut oleh aku dan para Nabi sebelumku pada petang hari
Arafah ialah: Yang bermaksud: "Tiada Tuhan yang di sembah dengan sebenarnya melainkan
Allah. Tiada sekutu bagiNya, Dialah yang memiliki kekuasaan, Dialah yang memiliki
kepujian dan Dia berkuasa ke atas setiap perkara."
9. Pada Hari Arafah Az-Zubair bin Al-Awwam telah mendengar Rasulullah s.a.w
membaca ayat: Yang bermaksud: "Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan
dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan dan malaikat-malaikat serta orang-
orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian): Tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."
10. Doa Nabi Muhammad s.a.w yang dihafal oleh orang ramai pada hari Arafah ialah:
Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku, bagiMu segala puji-pujian sebagaimana yang kupuji dan
segala kebaikan yang kukatakan. Wahai Tuhanku, kepadaMu sembahyangku, segala ibadatku,
kehidupanku, matiku, kepadaMu tempat kukembali dan bagiMu segala peninggalanku. Wahai

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 46


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Tuhanku, aku memohon pelindung kepadaMu daripada azab kubur, dari penyakit hati yang
waswas dan dari urusan yang tidak tersusun. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganMu dari
keburukan yang datang dengan angin, dari keburukan yang berlaku pada malam dan siang
juga dari keburukan bala bencana sehari-harian."
11.

Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku dan


melihat tempatku, mengetahui setiap yang aku rahsiakan dan yang aku zahirkan, tidak boleh
disembunyikan sesuatupun dari pengetahuanMu. Aku hamba yang kerdil lagi fakir, memohon
pertolongan dan balasan. Aku hamba yang takut dan meminta belas kasihan serta mengaku
terhadap segala kesalahan, aku meminta daripadaMu sebagai permintaan orang yang berhajat
dan mengadu kepadaMu sebagai aduan orang yang bersalah dan hina diri. Aku berdoa
kepadaMu sebagai doa orang yang amat takut lagi tenat, orang yang menundukkan kepala
serta seluruh anggota tubuh badan hanya kepadaMu."
12.

Yang bermaksud: "Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada
sekutu bagiNya, Dialah Yang Memiliki Kerajaan dan Dialah Yang Memiliki Kepujian, di
sisiNya segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Berkuasa ke atas setiap perkara. Wahai
Tuhanku, sinarkanlah hatiku, dadaku, pendengaranku dan penglihatanku dengan cahayaMu.
Wahai Tuhanku, lapangkanlah jiwaku, permudahkanlah urusanku. Aku berlindung denganMu
dari segala waswas hati, dari urusan yang tidak teratur dan dari fitnah kubur. Wahai Tuhanku,
aku berlindung denganMu dari segala keburukan yang berlaku pada malam dan siang, dari
keburukan yang didatangkan oleh angin dan dari segala bencana."
13. Nabi Muhammad s.a.w telah berkhutbah pada hari Arafah dengan sabdanya yang
bermaksud: "Wahai manusia! Sesungguhnya Allah s.w.t bersedia mengampun segala dosa-
dosa kamu pada hari ini (Arafah) kecuali kesalahan yang bersangkutan dengan orang lain di
kalangan kamu. Allah s.w.t telah membalas keburukan kamu dengan kebaikan, memberi apa
sahaja yang dipohon oleh orang yang melakukan kebaikan." Oleh itu pohonlah dengan nama
Allah: Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau jadikan doaku ini sia-sia,
kasihani dan sayangilah aku wahai Tuhan yang sebaik-baik tempat untuk memohon dan
sebaik-baik Pemberi."

Arafah - Bertolak Ke Muzdalifah:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M
1. Selepas matahari tenggelam pada hari Arafah berdasarkan lenyapnya ufuk kuning,
Usamah bin Zaid mengekori Nabi Muhammad s.a.w dari belakang.
2. Mereka meneruskan perjalanan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu
perlahan. Apabila tiba di suatu kawasan lapang yang luas, baginda mempercepatkan
perjalanan dan apabila tiba di suatu kawasan bukit, Nabi Muhammad s.a.w menghulurkan tali
kekang unta yang bernama al-Adhbaa' sedikit demi sedikit sehingga untanya berjaya mendaki
bukit tersebut. Baginda sentiasa menyebut ucapan Talbiah di sepanjang perjalanan.
3. Nabi Muhammad s.a.w berkhutbah kepada orang ramai dengan sabdanya: "Wahai
manusia! bertenanglah kerana kebaikan bukan dengan gopoh-gapah."
4. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad s.a.w menghala ke kawasan perkampungan (As-
Syu'ab) yang terletak di sebelah kiri jalan dan di antara dua tempat yang pernah Nabi
Muhammad s.a.w berhenti, lalu Nabi Muhammad s.a.w membuang air kecil kemudian
berwuduk. Melihat Nabi Muhammad s.a.w berwuduk, Usamah terus bertanya: "Adakah kita
ingin mendirikan sembahyang di sini wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad s.a.w menjawab:
"Kita akan mendirikan sembahyang di tempat yang akan kita lalui nanti."

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 47


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Arafah - Pengenalan Kawasan:
Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M

Muhassir:
Ia terletak di antara Mina dan Muzdalifah, tetapi bukan terletak di kawasan Mina mahupun
Muzdalifah. Tempat inilah Allah s.w.t menurunkan kemurkaanNya ke atas Ashabul Fil dan
dinamakan dengan Muhassir ialah kerana gajah mengalami kepenatan semasa berada di
tempat tersebut serta tidak dapat meneruskan perjalanan.

Uranah:
Ia terletak di antara Arafah dan Masy'arilharam.

* Ia terletak di antara Arafah dan Masy'arilharam tetapi tidak termasuk di dalam kedua-
dua kawasan tersebut.
* Mina termasuk di dalam tanah haram dan ia juga merupakan Masy'ar.
* Muhassir termasuk di dalam tanah haram tetapi bukan Masy'ar.
* Muzdalifah merupakan tanah haram dan Masy'ar.
* Uranah tidak termasuk di dalam Masy'ar dan bukan dari tanah haram. Ia merupakan
tanah halal.
* Arafah adalah tanah halal dan merupakan Masy'ar.

Haji Wida' > Muzdalifah


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M

1. Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w tiba di Muzdalifah, Rasulullah s.a.w berhenti berhampiran
dengan api yang berada di Quzah lalu berwuduk sehingga betul-betul sempurna, kemudian
Rasulullah s.a.w memerintahkan tukang azan supaya melaungkan azan seterusnya iqamat lalu
baginda mendirikan sembahyang Maghrib sebelum menurunkan barang-barang dan
mentelekukan unta. Setelah mereka selesai menurunkan barang-barang, Rasulullah s.a.w
memerintahkan supaya diiqamatkan untuk sembahyang, kemudian Rasulullah s.a.w
mendirikan sembahyang Isyak tanpa azan dan tidak diselangi antara keduanya dengan
sembahyang yang lain.

2. Pada malam tersebut Rasulullah s.a.w tidur di Muzdalifah sehingga pagi tanpa
menghidupkan malam itu (dengan Qiamullail).

3. Ketika waktu sahur (pagi), golongan lemah yang terdiri daripada kanak-kanak dan
perempuan termasuk Saudah dan Ummu Habibah telah meminta keizinan daripada baginda
untuk menuju ke Mina terlebih dahulu sebelum dipenuhi oleh orang ramai. Ketika itu bulan
baru sahaja tenggelam tetapi fajar masih belum lagi menyingsing, lalu baginda mengizinkan
mereka.

4. Rasulullah s.a.w memerintahkan kanak-kanak supaya tidak melontar sebelum naik fajar
tetapi Rasulullah s.a.w mengizinkan kepada perempuan untuk melontar sebelum matahari
terbit kerana keadaan mereka yang lebih sukar dan susah untuk berlindung dari orang ramai.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 48


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Di antara golongan wanita yang melontar sebelum fajar ialah Asma' binti Abu Bakar dan
Ummu Salamah.

Haji Wida' > Mina (Korban)

Mina (Korban) - Bertolak Ke Mina:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M

1. Setelah menyingsing fajar Hari Raya Korban iaitu Hari Raya Haji Akbar serta hari yang
diserukan dengan penyucian Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w dari segala bentuk kesyirikan,
Rasulullah s.a.w terus mendirikan sembahyang subuh kemudian menunggang unta baginda
yang bernama al-Qaswa' menuju ke Masy'aril Haram kemudian berhenti di Quzah. Rasulullah
s.a.w telah bersabda yang bermaksud: "Seluruh kawasan Muzdalifah adalah tempat wuquf
kecuali kawasan Wadi Muhassir" SeterusnyaRasulullah s.a.w menghadap ke arah kiblat dan
berdoa dengan penuh rasa rendah diri, bertahlil, bertakbir (membesarkan Allah s.w.t.) serta
berzikir (mengingati Allah s.w.t.). Rasulullah s.a.w terus berada (berwuquf) di sana sehingga
cahaya fajar hilang dan ketika itu matahari masih belum lagi terbit.

2. Semasa berada di sana, baginda ditanya oleh seorang lelaki yang bernama Urwah bin
Madras bin At-Taie dengan berkata: "Wahai Rasulullah! Aku tiba dari bukit Tai' dengan
memecut unta tungganganku sehingga unta dan diriku terasa letih. Demi Allah, aku tidak
meninggalkan suatu bukit pun kecuali setelah aku berhenti (Wuquf) di situ. Adakah ibadat
Hajiku dikira sah?." Rasulullah s.a.w menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa yang
menyaksikan sembahyang kami ini lalu berhenti (Wuquf) bersama-sama kami sehinggalah
kami bertolak dan dia juga telah Wuquf di Arafah sebelum itu samada pada waktu malam atau
siang, bermakna dia telah menyempurnakan Hajinya serta telah menunaikan ibadatnya (sah
Hajinya) "

3. Setelah kesemua jemaah Haji tiba di Jam'in, Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya
Allah s.w.t telah mengampun dosa-dosa golongan yang baik dari kalangan kamu, memberi
syafaat kepada golongan baik dan juga golongan yang jahat di kalangan kamu kerana rahmat
diturunkan secara umum tanpa membezakan antara satu sama lain. Rahmat tersebut
diturunkan sehingga melimpahi bumi lalu terkena kepada orang-orang bertaubat yang
menjaga lidah dan tangan masing-masing. Dalam masa yang sama iblis serta tentera-
tenteranya berada di atas bukit Arafah memerhatikan apa yang akan dilakukan oleh Allah
s.w.t terhadap umat manusia. Sebaik sahaja rahmat diturunkan, iblis dan tentera-tenteranya
akan mendoakan kepada umat manusia dengan kecelakaan dan kebinasaan. Iblis berkata:
"Sesungguhnya aku telah menipu mereka sekian lama supaya takut kepada keampunan Allah
(s.w.t.). Lalu iblis beredar dari bukit Arafah dan terus berkeliaran sambil mendoakan mereka
dengan kecelakaan serta kebinasaan.

4. Kemudian Rasulullah s.a.w meneruskan lagi perjalanan di Muzdalifah sambil bertalbiah.


Rasulullah s.a.w diiringi oleh Al-Fadli bin Abbas. Sementara itu Usamah bin Zaid bertolak
mengekori Rasulullah s.a.w secara berjalan kaki bersama rombongan Quraisy. Setelah
berjalan beberapa ketika Rasulullah s.a.w memerintahkan Al-Fadli bin Abbas supaya
memungut batu-batu kecil kepada Rasulullah s.a.w sebanyak tujuh biji untuk setiap Jamrah
(bukan dipecahkan dari bukit dan tidak dipungut pada malam hari sebagaimana yang

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 49


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
dilakukan oleh jemaah Haji pada hari ini). Rasulullah s.a.w mengambil tujuh biji batu kecil
lalu menggongcang di tapak tangan sambil berkata: "Lontarlah dengan menggunakan biji-biji
batu seumpama ini. Berhati-hatilah, jangan kamu melampaui batas-batas ugama kerana orang-
orang yang terdahulu daripada kamu telah binasa disebabkan tindakan tersebut".

5. Semasa dalam perjalanan, Rasulullah s.a.w didatangi oleh seorang perempuan cantik
daripada kaum Khas'am. Perempuan itu bertanyakan mengenai Haji untuk ayahnya yang telah
uzur dan tidak mampu untuk menaiki tunggangan. Lalu Rasulullah s.a.w memerintahkan
supaya beliau menunaikan Haji untuk ayahnya. Ketika itu Al-Fadli dan perempuan tersebut
saling berpandangan. Al-Fadhli juga merupakan seorang yang berambut cantik, putih dan
tampan. Lalu Rasulullah s.a.w melambai-lambai Al-Fadli supaya beliau berpaling ke arah
lain, agar tidak memandang kepada perempuan tadi dan perempuan tersebut juga tidak
memandangnya. Al-Abbas berkata: "Aku telah palingkan pandangan anak saudaramu".
Rasulullah s.a.w bersabda: "Aku telah memerhati seorang pemuda dan pemudi. Mereka
berdua tidak aman daripada syaitan"

6. Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w mengenai emaknya dengan berkata:
Dia (emaknya) begitu tua dan amat lemah. Sekiranya diusung dia tidak mampu untuk
berpegang dan sekiranya diikat aku takut dia akan mati. Rasulullah s.a.w bersabda: "Apa
pandangan kamu sekiranya emak kamu telah berhutang. Adakah kamu akan membayarnya?"
Jawab lelaki tersebut: "Ya." Rasulullah s.a.w bersabda: "Maka tunaikanlah Haji untuk emak
kamu"

7. Apabila sampai di Wadi Muhassir, Rasulullah s.a.w memecut untanya untuk


mempercepatkan perjalanan. Begitulah kebiasaan Rasulullah s.a.w apabila tiba di tempat-
tempat yang telah diturunkan bala oleh Allah Taala kepada musuh-musuhnya.

8. Rasulullah s.a.w telah mengikuti jalan pertengahan di antara dua jalan keluar iaitu melalui
Jamrah Kubra, sehingga sampai ke Mina.

Mina (Korban) - Jamrah Aqabah:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M
1. Jabir bin Abdullah berkata: "Aku telah melihat Rasulullah s.a.w berada di atas
tunggangan pada Hari Raya Korban. Rasulullah s.a.w bersabda kepada kami: "Lakukanlah
sebagaimana yang aku telah lakukan apabila kamu ingin mengerjakan ibadat Haji.
Sesungguhnya aku tidak pasti adakah aku akan dapat mengerjakan ibadat Haji lagi selepas
ibadat Hajiku ini"..
2. Rasulullah s.a.w sentiasa bertalbiah sehinggalah sampai di Jamrah Aqabah, barulah
Rasulullah s.a.w berhenti dari bertalbiah. Rasulullah s.a.w berhenti di lembah tersebut dan
menjadikan Baitullah berada di sebelah kiri manakala Mina di sebelah kanan serta menghadap
ke arah Jamrah. Ketika itu Rasulullah s.a.w berada di atas tunggangan. Rasulullah s.a.w
melontar dalam keadaan berada di atas tunggangan selepas naik matahari satu demi satu serta
bertakbir bersama setiap lontaran.. Bilal, Usamah bin Zaid dan al-Fadli bin Abbas ada
bersama baginda. Usamah memegang tali unta sementara Bilal dan Al-Fadli bin Abbas
memayungi baginda dari panas dengan menggunakan kain
3.

Ketika itu orang ramai penuh sesak, lalu Rasulullah s.a.w bersabda: "Wahai umatku sekalian!
Janganlah kamu membunuh antara satu sama lain. Apabila kamu melontar di Jamrah,

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 50


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
lontarlah sebagaimana batu ini." Kemudian Rasulullah s.a.w melontar seterusnya diikuti oleh
orang ramai.
4. Qudamah bin Abdullah Al-Ala'i menggambarkan perarakan Rasulullah s.a.w dengan
katanya: "Rasulullah s.a.w telah melontar Jamrah Aqabah di tengah perlembahan itu pada
Hari Raya Korban ketika berada di atas unta tanpa bersesak-sesak dengan orang ramai."

Mina (Korban) - Kembali Ke Mina:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M
1. Rasulullah s.a.w tidak berhenti di Jamrah Aqabah sebaliknya Rasulullah s.a.w
kembali ke Mina dan memberi khutbah kepada orang ramai serta membahagikan tempat-
tempat untuk mereka dengan bersabda: Orang-orang Muhajirin hendaklah berada di kawasan
ini (sambil menunjuk bahagian kanan kiblat) dan orang-orang Ansar di kawasan ini (sambil
menunjuk bahagian kiri kiblat). Rasulullah s.a.w bersabda lagi: "Orang ramai yang lain
hendaklah berada di sekeliling mereka, agar mereka (Muhajirin dan Ansar) dapat mengajar
orang ramai mengenai ibadat Haji." Seluruh ahli Mina memerhatikan sabda Rasulullah s.a.w
sehingga dapat mendengarnya dari tempat kediaman masing-masing
2. Di antara khutbah Rasulullah s.a.w : "Wahai manusia: Hari apakah hari ini?" Mereka
menjawab: "Hari haram." Rasulullah s.a.w bersabda: "Negeri apakah ini?" Mereka menjawab:
"Negeri (tanah) haram". Rasulullah s.a.w bersabda: "Bulan apakah sekarang ini?" Mereka
menjawab: "Bulan haram." Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya darah, harta dan
barangan kamu diharamkan kepada kamu sebagaimana ia diharamkan pada hari ini, negeri ini
dan pada bulan kamu ini." Rasulullah s.a.w mengulanginya beberapa kali kemudian
mendongak (ke langit) seraya berkata: "Wahai Tuhanku! Bukankah aku telah sampaikan?
Bukankah aku telah sampaikan?" Orang ramai menyahut dengan menjawab: "Bahkan," (kamu
telah menyampaikan). Rasulullah s.a.w bersabda: "Celakalah! (Ingatlah) Janganlah kamu
kembali kufur selepas kematianku dengan menzalimi antara satu sama lain."

Mina (Korban) - Berkorban Di Mina:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M
1. Kemudian Rasulullah s.a.w bertolak untuk berkorban di Mina dan memberitahu
kepada para sahabat bahawa seluruh kawasan Mina merupakan tempat untuk berkorban.
Lorong-lorong di Mekah juga merupakan jalan dan tempat berkorban. Rasulullah s.a.w
sendiri telah menyembelih enam puluh tiga ekor badanah (unta atau lembu) dengan
menggunakan pisau yang biasa baginda gunakan. Unta disembelih dalam keadaan berdiri
secara kaki kirinya diikat. Bilangan unta yang disembelih oleh Rasulullah s.a.w sama
jumlahnya dengan umur Rasulullah s.a.w.
2.

Kemudian Rasulullah s.a.w. berhenti dari menyembelih dan memerintahkan Ali bin Abu
Talib r.a menyembelih binatang yang masih berbaki sebanyak tiga puluh tujuh ekor.
Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya disedekahkan pakaian unta, kulit dan dagingnya
kepada golongan miskin. Rasulullah s.a.w. juga memerintahkan supaya daging korban tidak
diberi kepada penyembelih. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kami akan berikan kepada
penyembelih dari bahagian kami." Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: "Sesiapa yang ingin
potong, potonglah".
3. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya setiap binatang korban
dibahagikan dan sebahagian daripadanya dimasukkan ke dalam periuk untuk dimasak,
dimakan dagingnya serta dihirup kuahnya. Wallahu A'lam.
4. Rasulullah s.a.w. telah mengorbankan lembu untuk isteri-isteri Rasulullah s.a.w..

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 51


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
5. Rasulullah s.a.w telah ditanya oleh para sahabat untuk membina sebuah peneduh di
Mina yang boleh memayungi Rasulullah s.a.w. dari panas. menjawab: "Jangan. Mina adalah
tempat untuk pengunjungnya merasai panas dan sejuk."

Mina (Korban) - Bercukur:


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M
1. Selepas berkorban, Rasulullah s.a.w memanggil tukang cukur yang bernama
Muammar lalu beliau mencukur rambut Rasulullah s.a.w. Ketika itu umat Islam datang
meminta rambut Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w memandang muka beliau lalu bersabda:
"Wahai Muammar! Kamu boleh melakukan apa sahaja kepada Rasulullah ketika pisau cukur
ada di tanganmu." Muammar menjawab: "Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya yang
demikian itu adalah nikmat dan kurniaan Allah s.w.t. kepadaku." Rasulullah s.a.w berkata
kepada tukang cukur: "Cukurlah." Sambil menunjuk pada bahagian kanan. Setelah selesai,
Rasulullah s.a.w membahagikan rambut kepada sahabat yang berada di belakangnya.
Kemudian Rasulullah s.a.w menunjuk kepada tukang cukur, lalu dicukur pula pada bahagian
kiri kepala Rasulullah s.a.w. Selepas itu Rasulullah s.a.w bersabda: "Datang ke sini wahai
Abu Talhah!." Lalu Rasulullah s.a.w menyerahkan rambutnya kepada Abu Talhah Al-Ansari
untuk dibahagikan kepada orang ramai.
2. Setelah Rasulullah s.a.w selesai bercukur rambut, memotong misai dan jambang serta
mengerat kuku, Rasulullah s.a.w memerintahkan agar rambut dan kuku tersebut ditanam.

3. KetikaRasulullah s.a.w sedang bercukur, Khalid bin Al-Walid meminta jambul yang
berada di atas dahi baginda lalu diberikan kepadanya. Khalid meletakkan rambut tersebut di
bahagian hadapan serban beliau sebagai perhiasan sehingga beliau berjaya mengalahkan
musuh dengan keberkatan jambul tersebut.
4. Kebanyakan sahabat mencukur rambut dan sesetengah mereka pula hanya
menggunting sahaja. Rasulullah s.a.w telah bersabda: Yang bermaksud: "Wahai Tuhanku!
Ampunilah mereka yang bercukur." Selepas diulang tiga kali, Rasulullah s.a.w ditanya:
"Bagaimana dengan orang yang berguting wahai Rasulullah?" Rasulullah s.a.w terus
bersabda: "Juga kepada orang yang bergunting". Iaitu pada kali keempat.
5. Setelah Rasulullah s.a.w selesai bercukur, Rasulullah s.a.w memakai wangi-wangian
serta memakai baju. Seterusnya orang ramai pun bertahallul.
6.

Seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w lalu berkata: "Aku telah bercukur sebelum
menyembelih." Rasulullah s.a.w bersabda: "Sembelihlah, jangan ragu-ragu". Kemudian
seorang lelaki lain datang menemui Rasulullah s.a.w lalu bertanya: "Wahai Rasulullah! Aku
telah melakukan Tawaf Ifadhah sebelum menyembelih." Rasulullah s.a.w bersabda:
"Bercukurlah, jangan ragu-ragu". Kesemua soalan yang di kemukakan kepada Rasulullah
s.a.w pada hari itu, Rasulullah s.a.w hanya menjawab: "Lakukanlah dan jangan ragu-ragu".
7. Kemudian Rasulullah s.a.w mengutuskan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, dalam
riwayat lain Kaab bin Malik untuk memberitahu kepada orang ramai di Mina bahawa
Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Sesungguhnya hari ini adalah hari untuk makan, minum,
berkahwin dan mengingati Allah s.w.t".

Haji Wida' > Masjidilharam

Masjidilharam: Tawaf Ifadhah


Sabtu 10-12-10 H 7-3-632 M

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 52


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
1. Seterusnya Rasulullah s.a.w bertolak ke Mekah sebelum waktu Zuhur dengan menunggang
unta serta diiringi oleh Muawiyah bin Abi Sufian yang mengikuti Rasulullah s.a.w dari Mina
hingga ke Mekah. Kemudian Rasulullah s.a.w melakukan Tawaf Ifadhah iaitu Tawaf ziarah
yang dikenali juga dengan Tawaf permulaan.

2. Rasulullah s.a.w melakukan Tawaf di Baitullah ketika Haji Wida' secara menunggang unta
dan beristilam iaitu melambai Rukun (Hajarulaswad) dengan menggunakan tongkat baginda
sehingga dapat dilihat oleh orang ramai. Mereka bersesak-sesak mengerumuni baginda untuk
bertanyakan urusan agama.

3. Rasulullah s.a.w bersembahyang Zuhur di Mekah, kemudian kembali ke Mina dan


mendapati orang ramai sedang menunggu Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w mengimami para
sahabat menunaikan sembahyang di Mina pada akhir waktu Zuhur.

4. Rasulullah s.a.w bermalam di Mina pada malam Ahad kerana menunggu hari-hari Tasyrik
(11,12 dan 13 Zulhijah).

5. Setelah selesai melakukan Tawaf, Rasulullah s.a.w pergi ke telaga Zamzam. Ketika itu
orang ramai sedang minum. Rasulullah s.a.w bersabda: "Wahai anak Abdul Muttalib! Jika
bukan kerana orang ramai berebut-rebut (untuk menjaga timba), nescaya aku akan turun dan
minum bersama-sama kamu".

6. Kemudian Rasulullah s.a.w pergi ke tempat air lalu meminta air. Al-Abbas berkata:
"Wahai Fadli! Pergilah menemui emak kamu agar dia bawakan air yang ada padanya untuk
Rasulullah s.a.w." Rasulullah s.a.w bersabda lagi: "Bawakan air kepadaku." Emak Fadli
berkata: "Wahai Rasulullah! Mereka telah mencelup tangan mereka ke dalam air tersebut."
Rasulullah s.a.w bersabda: "Bawakan air kepadaku (yang diminum oleh orang ramai)."
Rasulullah s.a.w terus meminum air tersebut. Kemudian Rasulullah s.a.w pergi ke telaga
Zamzam lalu minum dalam keadaan berdiri.
- Saidatina Aisyah r.a melakukan sekali Tawaf dan sekali Saie sahaja pada hari itu.
Memadailah untuk ibadat Haji dan Umrah beliau.
- Safiah r.a juga melakukan Tawaf pada hari itu, kemudian beliau didatangi haid.
Rasulullah s.a.w bersabda: "Memadailah baginya Tawaf tersebut sebagai Tawaf Wida' dan
tidak perlu lagi melakukan Tawaf Wida'."

Haji Wida' > Mina

Mina - Melontar Jamrah:


Ahad 11-12-10 H 8-3-632 M

1. Rasulullah s.a.w awal-awal lagi berada di Mina menunggu matahari gelincir. Apabila
matahari telah gelincir, Rasulullah s.a.w berjalan kaki membawa tunggangan Rasulullah
s.a.w ke setiap Jamrah tanpa menaikinya.

2. Rasulullah s.a.w memulakan lontaran di Jamrah al-Ula yang terletak selepas Masjid Khaif
dengan tujuh biji batu, satu demi satu. Rasulullah s.a.w mengucapkan "Allah hu akbar"
bersama setiap lontaran. Kemudian Rasulullah s.a.w mara ke hadapan sehingga tiba di
lembah yang lebih rendah, Rasulullah s.a.w berdiri dengan menghadap ke arah kiblat.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 53


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Seterusnya Rasulullah s.a.w mengangkat tangan lalu berdoa dengan doa yang panjang.
Panjangnya umpama kadar bacaan surah al-Baqarah.

3. Kemudian Rasulullah s.a.w menuju ke Jamrah al-Wusta dan melontar sebagaimana


sebelumnya. Setelah selesai Rasulullah s.a.w membelok ke sebelah kiri iaitu ke kawasan
selepas al-Wada' lalu berhenti dengan menghadap ke arah Kiblat dan berdoa hampir sama
panjang dengan doa

4. Seterusnya Rasulullah s.a.w menuju ke Jamrah Aqabah lalu turun ke lembah dengan
menghadap ke arah Jamrah dimana Baitullah berada di sebelah kiri Rasulullah s.a.w dan
Mina di sebelah kanan Rasulullah s.a.w . Rasulullah s.a.w melontar sebanyak tujuh lontaran
sebagaimana tadi.

5. Kebiasaannya Rasulullah s.a.w melontar sebelum sembahyang Zuhur, selepas daripada


gelincir matahari, kemudian barulah Rasulullah s.a.w pulang menunaikan sembahyang
(Zuhur).

Keterangan:
1. Rasulullah s.a.w telah melontar pada setiap Jamrah: Sughra, Wusta dan Aqabah.
2. Diriwayatkan bahawa surah an-Nasr telah diturunkan kepada Rasulullah s.a.w pada
hari tersebut dan Rasulullah s.a.w tahu bahawa ia merupakan Wida' (selamat tinggal). Lalu
Rasulullah s.a.w meminta sahabat supaya mengambil unta tunggangannya yang bernama al-
Qaswa'. Setelah unta diambil, baginda terus beredar sehinggalah sampai di Jamrah Aqabah
lalu orang ramai berkumpul mengelilingi Rasulullah s.a.w . Rasulullah s.a.w memuji Allah
s.w.t dan mensyukuri apa yang telah dikurniakan kepada Rasulullah s.a.w kemudian
bersabda: "Wahai manusia! Bukankah Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah
ayah kamu adalah satu. Bukankah tiada perbezaan di antara bangsa Arab dengan orang Ajam
(asing) dan tiada perbezaan di antara orang Ajam (asing) dengan orang Arab, juga tiada
perbezaan di antara yang berkulit hitam dari yang berkulit merah dan yang berkulit merah
dengan yang berkulit hitam melainkan dengan taqwa." Sesungguhnya golongan yang paling
mulia di sisi Allah s.w.t. ialah orang yang paling bertaqwa. Bukankah aku telah sampaikan
kepada kamu?. Mereka semua menjawab: "Bahkan Rasulullah s.a.w telah menyampaikan."
Rasulullah s.a.w bersabda lagi: "Hendaklah orang yang hadir memberitahu kepada orang yang
tidak hadir dan berapa ramai orang yang menyampaikan lebih mengambil berat daripada
pendengar."
3. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: "Wahai Manusia!" Lalu Rasulullah s.a.w
membaca ayat al-Quran: Yang bermaksud: (Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (bulan
Haram iaitu Muharam, Rejab, Zulkaedah dan Zulhijah) itu adalah menambahkan kekufuran.
Disesatkan orang-orang yang kafir dengan perbuatan mengundur-undurkan itu. Mereka
menghalalkannya setahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat
menyesuaikan dengan bilangan yang Allah s.w.t. haramkannya lalu mereka menghalalkan apa
yang diharamkan oleh Allah s.w.t.).
Bukankah masa telah beredar seperti keadaan hari Allah s.w.t. menjadikan langit dan bumi.
Seterusnya baginda membaca firman Allah s.w.t.: Yang bermaksud: Sesungguhnya bilangan
bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah semasa Dia menciptakan
langit dan bumi, di antaranya empat bulan Haram. Itulah ketetapan ugama yang lurus. Maka
janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam empat bulan tersebut.
Tiga bulan berturut-turut: Zulkaedah, Zulhijah, Muharam serta Rejab yang dikenali dengan
bulan mudharat iaitu bulan yang di antara bulan Jamadilakhir dan Syaaban. Bagi setiap bulan

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 54


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
ada dua puluh sembilan atau tiga puluh hari. Tidakkah aku telah sampaikan? Orang ramai
menjawab: "Ya." Rasulullah s.a.w bersabda: "Saksikanlah wahai Tuhanku."
4.

Amru bin Yathribi bertanya: "Wahai Rasulullah! Apa pandangan kamu sekiranya aku
berjumpa kambing-kambing sepupuku lalu aku ambil salah seekor darinya lalu
memanfaatkannya." Rasulullah s.a.w bersabda: "Sekiranya kamu berjumpa binatang tersebut
bersama dengan pisau menyembelih dan kayu untuk memasak di suatu kawasan padang pasir
(kawasan yang sunyi), janganlah kamu mengusiknya."
5. Rasulullah s.a.w bersabda lagi: Wahai manusia! Sesungguhnya kamu mempunyai hak
kewajipan terhadap perempuan-perempuan kamu dan mereka pula berkewajipan untuk
menjaga diri masing-masing daripada disetubuhi oleh orang lain dan tidak membenarkan
seseorang yang kamu benci memasuki rumah kamu melainkan dengan izin kamu. Sekiranya
mereka (isteri) melakukan perkara tersebut, Allah s.w.t memberi keizinan kepada kamu untuk
memisahkan mereka dari tempat tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak
melukakan. Sekiranya mereka berhenti daripada melakukan perkara tersebut serta taat kepada
kamu, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian dengan cara baik. Sesungguhnya perempuan-
perempuan yang ada di sisi kamu merupakan golongan yang lemah, tidak memiliki
sesuatupun untuk diri mereka. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan amanah Allah
s.w.t. dan menghalalkan hubungan (suami isteri) dengan kalimah Allah s.w.t.. Oleh itu
bertaqwalah kamu kepada Allah s.w.t. terhadap perempuan-perempuan dan berpesanlah
kepada mereka dengan kebaikan. Bukankah aku telah sampaikan kepada kamu? Orang ramai
menjawab: "Ya." Rasulullah s.a.w bersabda: "Saksikanlah wahai Tuhanku"

6. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya syaitan telah


berputus asa untuk menggoda kamu di tempat kamu ini tetapi dia telah redha kerana kamu
mengikutnya dengan melakukan dosa yang keji. "Sesungguhnya setiap orang Islam
merupakan saudara kepada orang Islam yang lain. Setiap orang Islam adalah bersaudara dan
tidak dihalalkan (diharam) kepada mereka menumpahkan darah serta mengambil harta
saudaranya kecuali dengan keizinan. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi
manusia sehingga mereka mengucapkan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah
s.w.t.. Apabila mereka mengucapkannya, darah dan harta mereka akan terselamat daripadaku
kecuali dengan hak. Balasannya hanya terpulang kepada Allah.

Oleh yang demikian janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. Jangan kamu kembali
kepada kekufuran selepas kematianku dengan menzalimi antara satu sama lain. Sesungguhnya
aku telah tinggalkan sesuatu yang tidak akan menyesatkan kamu selama-lamanya jika kamu
berpandukannya iaitu: Kitab Allah s.w.t. Bukankah aku telah sampaikan kepada kamu? Orang
ramai menjawab: "Ya." Baginda s.a.w bersabda: "Saksikanlah wahai Tuhanku."
1. Baginda s.a.w tidak segera menyempurnakan lontaran dalam masa dua hari sebaliknya
Baginda s.a.w melewatkannya sehingga berjaya menyempurnakan lontaran pada ketiga-tiga
hari Tasyrik. Selepas sembahyang Zuhur pada hari Selasa, Baginda s.a.w bertolak ke
Muhassab iaitu Abtah yang dikenali juga dengan Khaif Bani Kinanah.
2. Baginda s.a.w telah mendapati Abu Rafi' telah membina sebuah khemah di sana
(dengan taufik daripada Allah s.w.t.) tanpa diperintah oleh Rasulullah s.a.w untuk
membinanya. Rasulullah s.a.w sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak seterusnya
Baginda s.a.w tidur seketika.
3. Kemudian Rasulullah s.a.w menuju ke Mekah.
4.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 55


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
Saidatina Aisyah r.a berkata: "Wahai Rasulullah! Orang ramai akan pulang dari mengerjakan
Haji dan Umrah sedangkan aku akan pulang hanya dengan mengerjakan Haji." Rasulullah
s.a.w bersabda: "Adakah kamu telah Tawaf pada malam kita sampai di Mekah?" Beliau
menjawab:"Tidak." Baginda s.a.w. memanggil Abdul Rahman bin Abu Bakar lalu bersabda:
"Keluarlah dengan kakak kamu dari Tanah Haram (ke Tan'im)." Baginda s.a.w. juga bersabda
kepada Saidatina Aisyah r.a: "Pergilah bersama saudara kamu ke Tan'im dan niatlah Umrah,
kemudian ingatlah tempat untuk bertemu. Selepas itu kamu berdua datanglah ke Muhassab.
Saidatina Aisyah r.a berkata lagi: "Lalu dengan izin Allah s.a.w. aku dapat menunaikan
Umrah. Kami selesai mengerjakan Tawaf pada pertengahan malam lalu terus menemui
Baginda s.a.w. di Muhassab. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Adakah kamu telah selesai?"
Kami menjawab: "Ya." Lalu Baginda s.a.w. mengizinkan orang ramai bertolak

Mina - Hari-hari Tasyrik:


Ahad 11-12-10 H 8-3-632 M
1. Hari-hari Tasyrik ialah: Hari 11, 12 dan 13 Zulhijah. Jemaah Haji hendaklah
bermalam di Mina pada hari-hari Tasyrik untuk melontar setiap Jamrah. Hari kesebelas bulan
Zulhijah dinamakan hari Ru'us (kepala). Sebab digelar dengan nama tersebut ialah kerana
mereka menyembelih pada Hari Raya Korban kemudian memasak kepala-kepala binatang
sembelihan mereka pada malamnya dan makan pada waktu pagi.
2. Allah s.w.t menyebut hari-hari Tasyrik di dalam firmanNya: Yang bermaksud: Sesiapa
yang tergesa-gesa (meninggalkan Mina) dalam masa dua hari, dia tidaklah berdosa dan
sesiapa yang lewat (meninggalkan Mina), dia tidaklah berdosa dan tidak berdosa itu adalah
bagi orang-orang yang bertaqwa. Setiap orang Islam hendaklah bermalam di Mina pada
ketiga-tiga hari Tasyrik atau sesiapa yang ingin mempercepatkannya dalam masa dua hari,
tidak menjadi kesalahan kepadanya.
3. Rasulullah s.a.w bermalam di Mina pada ketiga-tiga hari Tasyrik tanpa
mempercepatkannya (meninggalkan Mina). Baginda s.a.w. melontar setiap Jamrah tiga hari
berturut-turut.
4.

Abbas, bapa saudara Baginda s.a.w. meminta izin untuk bermalam di Mekah pada malam-
malam yang perlu bermalam di Mina kerana telah ditugaskan memberi minum kepada jemaah
Haji, lalu Baginda s.a.w. mengizinkannya. Pengembala unta di Baitutah, kawasan luar Mina
juga meminta izin daripada Baginda s.a.w.. Mereka diberi keringanan untuk melontar pada
hari Raya Korban lalu mereka gabungkan lontaran yang perlu dibuat dalam masa dua hari
selepas Hari Raya Korban kepada salah satu daripada hari tersebut sahaja.

Mina - Peristiwa Lain:


Ahad 11-12-10 H 8-3-632 M
1. Saad bin Abi Waqqas telah ditimpa sakit lalu Nabi Muhammad s.a.w datang
menziarahinya. Beliau berkata: "Wahai Rasulullah! Aku berada dalam kesakitan sebagaimana
yang engkau lihat. Aku mempunyai harta tetapi tiada siapa yang akan mewarisi hartaku
kecuali seorang anak perempuan. Adakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga dari
hartaku?" Nabi Muhammad s.a.w menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: :"Bagaimana
kalau separuh darinya?" Nabi Muhammad s.a.w menjawab: "Tidak boleh." Aku berkata lagi:
"Bagaimana kalau satu pertiga darinya?" Baginda s.a.w. menjawab: "Satu pertiga, sedangkan
satu pertiga adalah jumlah yang besar. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan pewaris kamu
dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan
papa, mengemis kepada orang lain. Sesungguhnya jika kamu berbelanja hanya untuk

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 56


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif
mendapatkan keredaan Allah s.w.t, tentu kamu akan dibalas oleh Allah s.w.t walaupun apa
yang disuap (dimakan) oleh isteri kamu." Beliau berkata: "Wahai Rasulullah! Adakah aku
akan hidup selepas daripada sahabat-sahabatku?" Baginda s.a.w. menjawab: "Kamu tidak
akan kekal (hidup), oleh itu kamu hendaklah melakukan amalan kebaikan kerana ia akan
menambah kebajikan dan ketinggian kamu. Kemungkinan kamu akan kekal hidup selepas
daripada mereka sehingga beberapa kaum mendapat manfaat dan mudharat daripada kamu.
Wahai Tuhanku! Terimalah hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau ketepikan
mereka."
2. Rasulullah s.a.w telah meninggalkan seorang lelaki bersama Saad bin Abi Waqqas lalu
bersabda: "Sekiranya dia mati di Mekah, janganlah kamu kebumikannya di situ kerana beliau
tidak suka mati di tempat yang pernah beliau berhijrah darinya."

Haji Wida' > Masjidilharam

Masjidilharam: Tawaf Wida'


Rabu 14-12-10 H 11-3-632 M

1. Rasulullah s.a.w telah memasuki Mekah pada waktu malam hampir dengan waktu sahur
lalu melakukan Tawaf Wida' dengan berjalan kaki, tidak menunggang dan tidak pula berlari-
lari pada Tawaf tersebut. Ini merupakan kali terakhir Rasulullah s.a.w berada di Baitul Atik
(Kaabah).

2. Selepas itu Rasulullah s.a.w keluar dari Mekah, kemudian terus berjalan sehingga sampai di
Muhassab lalu memberitahu para sahabat supaya berangkat pulang ke Madinah.

Haji Wida' > Madinah

Pulang Ke Madinah:
Rabu 14-12-10 H 11-3-632 M

Setelah melihat Kota Madinah, Baginda s.a.w. bertakbir tiga kali dengan ucapan: Yang
bermaksud: "Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar,
tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya
kerajaan, bagiNya segala kepujian dan Dia berkuasa ke atas sesuatu. Orang-orang yang
kembali, orang yang beribadat dan orang yang sujud, tunduk kepada Tuhan kami. Allah Maha
Menepati segala janji-janjiNya, memberi kemenangan kepada hambanya dan mengalahkan
musuh dengan bersendirian. Wahai Tuhan kami, kami berlindung denganMu dari segala
kesusahan dalam perjalanan, berpandangan buruk terhadap harta benda, keluarga dan anak-
anak. Wahai Tuhan kami, sampaikan kami kepada kebaikan yang boleh membawa kepada
keampunan dan keredhaanMu.

file://localhost/G:/Google Image resultaat voor http--members_tripod_com-tanbihul_ghafilin- 57


k2pic2_gif_bestanden/panduanlengkaphajidanumrah_bestanden/bismilah2.gif