BORANG TRANSIT INDIVIDU (LISAN) TAHUN 3

PBS BAHASA ARAB T3 SK MIRI

NAMA MURID KELAS TAHUN KEMAHIRAN BAND

: :3 ANGGERIK/BAKAWALI : 2013 : LISAN(MENDENGAR& BERTUTUR) PENYATAAN STANDARD B1 Mengetahui Asas mendengar,bertutur,mem baca &menulis. DESKRIPTOR B1 DL1 Mendengar bunyi yang hampir dengan sebutan huruf. B1 DL2 Menyebut huruf hijaiyyah. EVIDENS B1 DL1 E1 Mengajuk pelbagai bunyi persekitaran yang didengar. B1 DL2 E1 Mengulang sebutan huruf hijaiyyah ( ‫(خ ، ش ، عَ ، ص ، ز، ح، ث، ذَ ، ظ‬ َ َ َ َ َ َ َ (/),(0) CATATAN

1 Tahu

‫، غَ ، ض‬ َ yang didengar dengan betul. B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis. B2 DL1 Membezakan sebutan huruf hijaiyyah ( ، ‫خ ، ش ، ع ، ص ، ز، ح، ث، ذ ، ظ‬ B2 DL1 E1 Menentukan sebutan huruf hijaiyyah ( ، ‫خ ، ش ، عَ ، ص ، ز، ح، ث، ذَ ، ظ‬ َ َ َ َ َ َ َ ‫( غَ ، ض‬dengan betul. َ B2 DL1 E2 Menentukan sebutan huruf hijaiyyah ( ‫(خ ، ش ، ع ، ص ، ز، ح، ث، ذ ، ظ‬ ‫، غ ، ض‬yang berbaris ( ‫ ) ﹹ ﹻ ﹷ‬dengan betul. 2 Tahu dan Faham B2 DL1 E3 Menentukan sebutan huruf hijaiyyah ( ، ‫خ ، ش ، ع ، ص ، ز، ح، ث، ذ ، ظ‬ ‫ (غ ، ض‬yang mengandungi )‫ ( كات القصرية والطويلة‬dengan ‫احلر‬ betul. B2 DL1 E4 Menyebut huruf yang difokuskan dalam perkataan dengan betul. B2 DL1 E5 Menyebut huruf bersyaddah dalam perkataan dan ayat mudah (‫ )اجلمل البسيطة‬yang didengar dengan betul. Contoh: ‫بطّيخ / أرز‬ ّ ‫هذا بطّيخ / هذه دجاجة‬ ّ

)‫.غ ، ض‬

1

BORANG TRANSIT INDIVIDU (LISAN) TAHUN 3

PBS BAHASA ARAB T3 SK MIRI

B3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis.

B3 DL1 Mendengar dan menyebut perkataan

B3 DL1 E1 Menyebut perkataan yang didengar dengan betul. B3 DL1 E2 Menyebut perkataan yang mengandungi )‫ (أل الشمسية‬dan )‫(أل القمرية‬ dengan betul. B3 DL1 E3 Menamakan benda dan gambar yang dipelajari dengan betul.

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat B3 DL2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan.

B3 DL2 E1 Menyebut nombor dan bilangan (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) yang didengar secara tersusun dan rawak dengan betul. B3 DL2 E2 Menentukan nombor dan bilangan (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) yang didengar dengan betul.

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar,disebut, dibaca dan ditulis. B5 Mengetahui, Memahami dan member respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis.

B4 DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah (‫.)اجلمل البسيطة‬

B4 DL1 E1 Menyebut ayat mudah (‫ )اجلمل البسيطة‬yang didengar dengan jelas. Contoh: ‫هذا بنطلون / تلك لوحة‬

B5 DL1 Mendengar ayat mudah (‫ )اجلمل البسيطة‬dan memberi respons.

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji.

B5 DL1 E1 Memberi respons dengan menggunakan ungkapan (‫)العبارات املتداولة‬ pada situasi yang betul. Contoh: ‫بارك اهلل / جزاك اهلل‬ B5 DL1 E2 Menutur ayat mudah (‫ )اجلمل البسيطة‬mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النرب والتنغيم‬yang betul.

B5 DL2 Menuturkan ayat mudah ‫(الجمل‬ )‫البسيطة‬dengan sopan.

B5 DL2 E1 Menutur ayat mudah )‫(الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.

2

BORANG TRANSIT INDIVIDU (LISAN) TAHUN 3

PBS BAHASA ARAB T3 SK MIRI

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali.

B6 Mengetahui, Memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar,disebut, Dibaca dan ditulis.

B6 DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan ayat mudah (‫ )اجلمل البسيطة‬yang sesuai secara bertatasusila.

B6 DL1 E1 Memberi respons atau menjawab rangsangan atau arahan mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النرب والتنغيم‬yang betul. Contoh: Memberi respons dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan, kalam jamaie, nasyid dan boria.

Menguasai (/)Tidak menguasai(0)

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful