PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI Intrare curs 6:45-6:55 Consacrarea 7:00 Evocãm egregorul masculin al grupului de Vira Postura 10 Încãlzirea

Chakr Tim Execuþia/Conºtientizarea a p
ÎNCÃLZIREA Ochii sunt închiºi. Realizãm priza conºtiintei asupra întregii fiinþe, eliminãm gânduri secundare, idei obsesive, stãri negative. Creãm stare de receptivitate fatã de energiile benefice din Univers, aspirãrn cãtre tot ceea ce este bun, frumos, Înãltãtor, Universal valabil, Divin, Cosmic. PRIMUL EXERCIÞIU DE ÎNCÃLZIRE * Rotaþii ample ale capului, lent realizate, în sensul acelor de ceasornic mai întâi (YIN, spre dreapta). Atenþia este concentratã în zona gâtului, urmãrim dinamizarea aspectului de receptivitate (YIN) la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. ** Percepem vibraþii foarte fine ºi uºoarã senzaþie de încãlzire la nivelul zonei gâtului. Dinamizarea aspectului de recepþie, sensibilitate (YIN) la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. Conºtientizãm activare specificã în plan mental, dilatarea conºtiintei în plan subtil. * Realizãm rotaþiile capului în sens invers de rotaþie al acelor de ceasornic (YANG, spre stânga). Miºcarea este amplã ºi lent realizatã, urmãrim dinamizarea aspectului de emisie (YANG) la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. ** Percepem în continuare vibraþii foarte fine ºi uºoarã senzaþie de încãlzire la nivelul zonei gâtului. Dinamizarea aspectului de emisie ºi control (YANG) la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. Conºtientizãm activare specificã în plan mental, dilatarea conºtiintei în plan subtil. Realizãm diferenþele între cele douã execuþii, între cele douã stãri, polaritatea energeticã (+ ºi -) la nivelul acestui centru de forþã, percepem trezirea intuiþiei, stare de elevare spiritualã, de puritate. AL II-LEA EXERCIÞIU DE ÎNCÃLZIRE Miºcãrile bruºte de rotire a capului. * Rotim brusc capul de douã ori spre stânga, de douã ori spre dreapta, de douã ori oblic stânga, de douã ori oblic dreapta ºi de douã ori spre spate. Atenþia este concentratã asupra miºcãrii. ** Percepem uºoare vibraþii în zona posterioarã a cutiei craniene. Dinamizarea potentialului mental latent. Percepem vibraþii în zona din creºtetul capului, energizarea lui SAHASRARA, rafinarea percepþiilor mentale, dilatarea cãmpului de conºtiinþã, stare de luciditate, transcendere, detaºare. AL III-LEA EXERCIÞIU DE ÎNCÃLZIRE Miºcarea de pendulare a capului. * Miºcãm capul spre stânga ºi spre dreapta cât mai repede, fãrã a angrena trunchiul în miºcare. Atentia este concentratã în zona din mijlocul frunþii, zona de proiectie în plan fizic a lui AJNA CHAKRA, privirea este orientatã într-un uºor strabism convergent cãtre aceeaºi zonã, ochii sunt închiºi. ** Sesizãm uºoare vibraþii în zona din mijlocul frunþii, activarea lui AJNA CHAKRA. Percepem curgerea liberã a energiilor lluidice ïn zona gâtului. Conºtientizãm stare de luciditate mentalã ºi spiritualã, amplificarea inteligentei ºi a proceselor memoriei, a capacitãtilor telepatice ºi a capacitãþii de discernãmânt, unirea mentalului cu restul fiintei, armonie. FLEXIA COLOANEI VERTEBRALE * Balansãm umerii într-un plan lateral, flexând consecutiv coloana în ambele direcþii: stânga-dreapta. Bazinul rãmâne nemiºcat, atenþia este concentratã asupra coloanei vertebrale. ** Sesizãm puncte în vibraþie de-a lungul coloanei vertebrale, în special la nivelul centrilor de fortã, masajul profund al organelor interne. Dacã apar zone dureroase, concentrãm mental energie asupra lor sub forma unor curenti bioluminescenþi cu proprietãþi curative, percepem eliminarea tensiunilor de la nivelul zonei dureroase, alinare. ASANA DE ELONGAÞIE * Venim cu picioarele depãrtate, plasãm palmele la punctul de intersecþie al coapsei cu bazinul - cu degetul mare aºezat spre în faþã. Împingem cât mai mult în braþe pentru a elonga cât mai bine coloana (coatele sunt întinse), capul este plasat în prelungirea acesteia. Expirãm profund pe gurã, inspirãm profund pe nas, realizãm retentia pe plin a suflului, timp în care atentia este concentratã asupra fluxurilor de energie cosmicã ce pãtrund prin creºtetul capului la nivelul lui SAHASRARA ºi coboarã pe coloanã pânã la nivelul lui MULADHARA CHAKRA (zona dintre anus ºi sex). ** Sesizãm dilatarea spaþiilor intercostale, elasticizarea coloanei vertebrale, stare amplã de revitalizare ºi regenerare având ca a principal de iradiere coloana, flexibilitate.

VIRA 11/29/10

1

PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 11a SURYA NAMASKARA (Salutul yoghin al soarelui) 11b Conºtientizare Varianta Rarãu (Se începe dupã ora de rãsãrit a soarelui) * Conºtientizãm amplificarea energiilor de tip solar, YANG, capacitate de control mult amplificata, asupra intregii fiinte, capacitate de actiune marita, remarcam amplificarea vointei, a increderii in fortele proprii, curaj si stapanire de sine.

ASANAS
32a PADAHASTASANA (Berzei) Mu * (Urmãrim sã pãstrãm genunchii cât mai bine întinºi pe întreaga duratã a execuþiei posturii). Percepem fluxurile de energie teluricã ascensionând prin membrele inferioare ºi focalizarea lor în MULADHARA CHAKRA. Concomitent sesizãm scurgerea energiilor reziduale perturbatoare ale echilibrului vital, de la nivelul trunchiului, prin braþe ºi palme, în sol. ** Percepem senzatie plãcutã la nivelul membrelor inferioare, purificarea energiilor în zona trunchiului, dinamizarea intensã a lui MULADHARA CHAKRA. Conºtientizãm stare de revitalizare ºi regenerare, amplificarea potenþialului vital al fiintei. * Ne concentrãm sã percepem ascensiunea energiilor telurice prin membrele inferioare trecerea energiilor prin zona trunchiului ºi focalizarea lor în zona creºtetului capului, la nivelul lui SAHASRARA. ** Conºtientizãm activarea intensã a lui SAHASRARA, rafinarea percepþiilor lãuntrice, elevarea conºtiintei, stare de detaºare fatã de lumea materialã ºi luciditate spiritualã. * Tãlpile sunt paralele, depãratate la distanta umerilor, întindem cât mai mult trunchiul, bratele, pãstrãm relavate palmele ºi degetele. Percepem fluxurile de energie cosmicã coborând prin braþe: de semn "-" prin bratul stâng, de semn "+" prin bratul drept, conºtientizãm acumularea acestei energii în zona trunchiului ºi blocarea ei aici prin intermediul lui ASWINI MUDRA, contraþia continuã a sfincterelor anale (menþinutã pe întreaga duratã a executiei posturii). ** Percepem scurgerea energiilor suplimentare ca niºte foarte fini curenti prin palme ºi degete, Sesizãm amplificarea capacitãtilor bioenergetice curative la nivelul palmelor. Senzatie de sferã energeticã, câmp subtil în zona trunchiului, în afara corpului fizic. * Prindem cu palmele talia, degetele sunt centrate cãtre ombilic, farã a-l atinge (fãrã a se introduce în el) ºi farã a se atinge între ele. Masajul se realizeazã cât mai profund, pentru aceasta îndoim uºor genunchii ºi venim cu trunchiul spre în faþã. Percepem focalizarea fluxurilor subtile energetice prin braþe, palme ºi degete spre zona plexului solar (MANIPURA CHAKRA), fluxuri distinct polarizate - de semn "-" prin braþul stâng ºi de semn "+" prin braþul drept.

32b Conºtientizare

33a PADANGUSTASANA (Capului la genunchi)

Sh

33b Conºtientizare

34a TALASANA (Arborelui)

34b Conºtientizare

35a SAHAJ AGNISARA DHAUTI (Masajul auto-abdominal)

Ma

VIRA 11/29/10

2

sesizând global polaritatea centrilor de forþã. Conºtientizarea la executia pe partea dreaptã. trezirea ºi amplificarea intuiþiei psihologice. emisive. Bãrbaþii vor conºtientiza mult mai atent aceste stãri corespondente în fiinþã. Urmãrim sã percepem dinamizarea polaritãþii de recepþie la nivelul lui AJNA CHAKRA. Rotatia se realizeazã pe partea dreaptã. receptivã (YIN). Miºcarea de rotaþie ne permite perceptia subtilã a aurei bioenergetice. 6Ch * Execuþia pe partea stângã Bratul stâng este întins paralel cu solul. * Execuþia pe partea dreaptã Bratul drept este întins paralel cu solul. capul ºi privrea urmãresc aceeaºi direcþie de rotatie. * Execuþia posturii pe partea stângã Aºezãm piciorul drept peste cel stâng ºi mâna stângã peste cea dreaptã. trezirea ºi amplificarea inteligenþei sintetice. a eficienþei ºi a puterii de acþiune. mai ales în partea stângã a fiinþei. fãrã a atinge însã pieptul. receptive. capul ºi privrea urmãresc aceeaºi direcþie de rotatie. polaritate minus. Rotatia se realizeazã pe partea stângã. la nivelul lui AJNA CHAKRA. braþul stâng este îndoit cu palma privind zona plexului cardiac. arderea stressurilor la nivelul plexului solar.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 35b Conºtientizare ** Conºtientizãm masajul profund abdominal. Percepem fluxurile de energie cosmicã prin braþul stâng/drept. a inteligentei analitice ºi a rafinamentului estetic. fãrã a angrena ºi bazinul. în fiinþã. Miºcarea de rotaþie ne permite perceptia subtilã a aurei bioenergetice. dezvoltarea raþionamentului. amplificarea focului subtil în fiinþã. mai ales în partea dreaptã a fiinþei. dinamizând întreaga parte stângã a corpului. ** Conºtientizãm dinamizarea ºi energizarea pãrþii drepte a corpului. Conºtientizarea la executia pe partea stãngã ** Conºtientizãm dinamizarea ºi energizarea întregii jumãtãþi stângi a corpului precum ºi amplificarea energiei lunare (YIN. fãrã a angrena ºi bazinul. dinamizând întreaga parte dreaptã a corpului. fãrã a atinge însã pieptul. forþã ºi armonie. sesizãm energizarea distinctã a pãrþii stângi a corpului (bãrbaþii vor conºtientiza cu atenþie sporitã starea specificã ce apare). Femeile vor conºtientiza mult mai atent aceste stãri corespondente în fiinþã. **Conºtientizarea la execuþia pe partea stângã Conºtientizãm dinamizarea lui AJNA CHAKRA. Fixãm cu privirea un punct situat în exterior. 36a KATICHAKRASANA (-) (Roþi lombare) 36b Conºtientizare 36c KATICHAKRASANA (-) (Roþi lombare) 6Ch 36d Conºtientizare 36e Conºtientizare finalã 37a GARUDASANA (-) (Vulturul stânga) Aj(-) 37b Conºtientizare VIRA 11/29/10 3 . conºtientizând starea de echilibru. Percepem fluxurile de energie cosmicã prin braþul drept. amplificarea energiei de tip solar (YANG). dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA. Remarcãm diferentele de stare ºi energizare între executia pe partea stângã ºi dreaptã. braþul drept este îndoit cu palma privind zona plexului cardiac.

curaj. Concomitent percepem fluxul de energie cosmicã captat prin bratul stâng ridicat ce dinamizeazã. dinamicã (YANG). în partea dreaptã a abdomenului. ** Conºtientizarea la executia pe partea dreaptã Conºtientizãm dinamizarea lui AJNA CHAKRA. Ne concentrãm sã percepem fluxurile de energie teluricã prin membrele inferioare focalizând-o în zona plexului solar ºi dinamizând MANIPURA CHAKRA. Ne concentrãm sã percepem fluxurile de energie teluricã prin membrele inferioare focalizând-o în zona plexului solar ºi dinamizând MANIPURA CHAKRA. amplificarea capacitãþilor telepatice.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 37c GARUDASANA (+) (Vulturul dreapta) Aj(+) * Execuþia posturii pe partea dreaptã Aºezãm piciorul stâng peste cel drept ºi mâna dreaptã peste cea stângã. dinamizarea polarã a pãrþii stângi a abdomenului. iar în plan psihic conºtientizãm luciditate mentalã ºi spiritualã. secundar. solarã. În final . ºi CHANDRA CHAKRA. aspectul de emisie. Urmãrim sã percepem dinamizarea polaritãþii de emisie la nivelul lui AJNA CHAKRA. în partea stângã a abdomenului. dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA. ** Conºtientizarea la executia pe partea stângã Conºtientizãm masajul specific al organelor digestive. echilibru. principal. centrul secundar de forþã CHANDRA CHAKRA în legãturã cu energiile subtile ale lunii ºi energizeazã partea stângã a abdomenului. În final . secundar. secundar.activarea polarã a lui MANIPURA CHAKRA. SURYA CHAKRA. conºtientizãm stare de încredere în sine. braþul stâng este ridicat. percepem energizarea distinctã a pãrþii drepte a corpului (femeile vor conºtientiza cu atenþie sporitã starea specificã ce apare).percepem activarea polarã a lui AJNA CHAKRA. ** Conºtientizare la execuþia pe partea dreaptã Conºtientizãm masajul specific al organelor digestive. emisivã. principal. SURYA CHAKRA. stare de echilibru ºi armonie în plan mental. 4 37d Conºtientizare 37e Conºtientizare finalã 38a TRIKONASANA (-) (Triunghiului stânga) Ma(-) 38b Conºtientizare 38c TRIKONASANA (+) (Triunghiului dreapta) Ma(+) 38d Conºtientizare 38e Conºtientizare finalã VIRA 11/29/10 . aspectul de recepþie. Armonie ºi echilibru interior având ca focar de iradiere plexul solar. la nivelul lui AJNA CHAKRA. braþul drept este ridicat. armonie interioarã. polaritate plus. dinamism interior ºi expansivitate energeticã. dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA principal. capacitate mãritã de control mental asupra tuturor energiilor fiinþei. centrul secundar de forþã SURYA CHAKRA în legãturã cu energiile subtile ale soarelui ºi energizeazã partea dreaptã a abdomenului. voinþã mãritã. având ca focar de iradiere zona plexului solar. * Execuþia posturii pe partea stângã Venim cu picioarele depãrtate (unghi de 90°) ºi tãlpile paralele. * Execuþia posturii pe partea dreaptã Venim cu picioarele depãrtate (unghi de 90°) ºi tãlpile paralele. Fixãm cu privirea un punct situat în exterior. Concomitent percepem fluxul de energie cosmicã captat prin bratul drept ridicat ce dinamizeazã. CHANDRA CHAKRA. dinamizarea polarã a pãrþii drepte a abdomenului.

urmãrim sã executãm acelaºi numãr de rotaþii. percepem transmutarea potenþialelor din etajele inferioare ºi aducerea energiilor rezultate în urma transmutãrii. în planurile superioare ale fiinþei. a complexelor sau a inhibiþiilor sexuale. forþã lãuntricã. ** Conºtientizãm amplificarea potentialului erotic elevat precum ºi capacitate mãritã de control la nivelul acestei energii. bucurie ºi armonie lãuntricã. Realizãm izolarea muºchiului drept abdominal. trunchiul ºi bratele sunt întinse. stare de echilibru. dinamizarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. trecere fluxurilor prin trunchi ºi focalizarea lor la nivelul lui SWADHISTHANA CHAKRA. elevare spiritualã. voinþã mult mãritã. de semn "+" prin bratul drept. palmele privesc în faþã. * Palmele sunt sprijinite pe coapse. unde vor amplifica aspectul de control ºi emisie. KUNDALINI SHAKTI. deasupra genunchilor. Sesizãm energizarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA având ca urmare stare de încredere în sine. Aj 40b Conºtientizare 41a UDDIYANA BANDHA Ma 41b Conºtientizare 42a NAULI KRIYA Ma VIRA 11/29/10 5 . calm profund. precum ºi o euforie specificã manifestatã în tot corpul ce ne permite sã simtim ulterior rafinarea trãirilor erotice. ** Percepem masajul profund al organelor abdominale. întreaga greutate a trunchiului este lãsatã pe brate. Concomitent putem conºtientiza trezirea energiei fundamentale. latentã în fiinþã. * Percepem fluxurile de energie teluricã ascensionând prin membrele inferioare ºi dinamizând MULADHARA CHAKRA. ** Percepem activarea simultanã a lui MULADHARA CHAKRA ºi AJNA CHAKRA. Stare de destindere a zonei plexului sacral. circulatia descendentã a energiilor: de semn "-" prin bratul stâng. Conºtientizãm transmutarea ºi sublimarea potenþialului creator pe coloanã. Ne concentrãm sã percepem lluxurile de energie cosmicã prin brate. Sesizãm amplificarea imaginatiei creatoare controlate de vointã. energizarea intensã a lui AJNA CHAKRA. Sesizãm dinamizarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. având ca efect disiparea tensiunilor. 39b Conºtientizare 40a UTKATANASANA (Pe vine în ridicare) Mu. deasupra genunchilor. * Palmele sunt sprijinite pe coapse. întreaga greutate a trunchiului este lãsatã pe brate. prin sublimare. Realizãm retracþia abdominalã. mai întâi în sensul de rotaþie al acelor de ceasornic ºi apoi în sens invers de rotaþie al acelor de ceasornic (YANG). urcarea ºi sublimarea energiilor amplificate prin trunchi ºi focalizarea lor masivã la nivelul lui AJNA CHAKRA. luciditate. curaj.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 39a ARDHA CHANDRASANA (Semilunei) Sw * Corpul este drept. Conºtientizãm transmutarea potenþialului creator ºi sublimarea energiilor rezultate în planurile superioare ale fiintei.

încredere mult amplificatã în fortele proprii. Urmãrim sã percepem dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA aspectul de emisie. Piciorul drept rãmâne la sol. ** Conºtientizãm starea globalã de fuziune cu energiile cosmice ºi telurice.energizând cei 6 centri secundari de forþã. amplificarea capacitãþilor magnetice curative. control. ** Conºtientizarea la execuþia pe partea stãngã Conºtientizãm activarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA aspectul de receptie. Vitalitate amplificatã. * Executia pe partea dreaptã. bratul stâng este întins în faþã paralel cu solul. Sesizãm bunãstare lãuntricã. Conºtientizãm stare de efervescenþã energeticã la acest nivel. bratul drept este întins în faþã paralel cu solul. Ma (-) * Executia pe partea stângã. ale intuitiei ºi ale luciditãþii supramentale sau ale spiritualitãþii pure. sensibilitate. În final realizãm diferenþele de stare între cele douã execuþii care pun în evidentã polaritatea centrului de forþã.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 42b Conºtientizare ** Percepem energizarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. Urmãrim sã percepem polaritatea acestor energii. armonie. Concomitent sesizãm transmutarea potentialelor din etajele inferioare ale fiintei . echilibru interior. volitiv. Simultan vom percepe captarea energiilor cosmice prin braþe ºI focalizarea lor în AJNA CHAKRA. Urmãrim ca sprijinul sã fie realizat doar pe vãrful degetelor de la picioare. Urmãrim sã percepem dinamizarea lui MANIPURA CHAKRA aspectul de receptie. în etajele superioare ºi transformarea acestora în energii ale afectivtãþii pure. control. Aj VIRA 11/29/10 6 .vital. energizare globalã complexã. Piciorul stâng rãmâne la sol. Masajul profund al organelor digestive. 43a UTTYTHA ARDHA DHANURASANA sau NATARAJASANA (-) (Dansul lui Shiva) 43b Conºtientizare 43c UTTYTHA ARDHA DHANURASANA sau NATARAJASANA (+) (Dansul lui Shiva) Ma(+) 43d Conºtientizare 43e Conºtientizare finalã 44a JIVABALASANA (Dorinþa vieþii) 12C 44b Conºtientizare 45a SHUTARMURGASANA (Struþului) Ma. * Percepem fluxurile de energie teluricã prin membrele inferioare . Dinamizarea magnetismului individual. sensibilitate. ** Conºtientizarea la execuþia pe partea dreaptã Conºtientizãm activarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA aspectul de emisie. trunchiul sã fie paralel cu solul. Ne concentrãm asupra unei stãri de imobilitate. dinamizarea celor 12 centri secundari de forþã. Putem conºtientiza trezirea ºi ascensionarea lui KUNDALINI SHAKTI. dinamism lãuntric. simultan sesizãm fluxurile de energie cosmicã ce energizeazã cei 6 centri secundari de forþã plasati la nivelul bratelor. expansivitate la nivelul plexului solar. * Percepem fluxurile de energie teluricã ascensionând prin membrele inferioare ºi focalizând în MANIPURA CHAKRA. ºi sublimarea energiilor rezultate. amplificarea focului digestiv ºi dinamizarea lui SAMANA VAYU. Ne concentrãm asupra unei stãri de imobilitate. stare de dinamism lãuntric. creator. bucurie.

rafinarea percepþiilor lãuntrice. trunchi ºi braþul stâng. eliminarea aspectelor Tamas-ice. * Percepem fluxurile de energie teluricã prin membrele inferioare. ** Conºtientizãm transmutarea potentialelor din planurile inferioare ºi sublimarea energiilor rezultate. trunchi ºi bratul drept. Conºtientizãm aspectul (+) prin piciorul drept. Urmãrim ca tãlpile ºi coatele sã fie plasate pe aceeaºi linie (pe cât posibil). senzaþie de calm profund lãuntric iradiind din aceeaºi zonã. reflectarea vointei Divine în vointa proprie. Conºtientizãm dinamizarea lui ANAHATA CHAKRA. luciditate spiritualã. 46a PRASARITA PADATANASANA (Piciorului întins) Sh 46b Conºtientizare 47a PRARTHANASANA (Iluminãrii) An 47b Conºtientizare 48a BHUJANGASANA An 48b Conºtientizare 49a CHAKRASANA (Podului) C. punerea la unison între cunoaºterea individualã ºi cunoaºterea Divinã dãtãtoare de întelepciune. sub forma lui JIVATMA. distinct polarizate. Ne concentrãm intens. energizarea intensã a lui SAHASRARA.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 45b Conºtientizare * Conºtientizãm activarea corelatã ºi simultanã a lui AJNA CHAKRA ºi MANIPURA CHAKRA. ** Percepem vibraþii foarte fine în zona plexului cardiac. Vibraþii bioenergetice în corp ºi în afara lui. ** Conºtientizãm activarea CHAKRA-ei dominante precum ºi stare specificã corelatã cu activarea centrului de fortã. * Percepem ascensiunea fluxurilor de energie teluricã prin membrele inferioare. trunchi ºi brate. precum ºi acumularea acestora la nivelul lui SAHASRARA. în zona lui ANAHATA CHAKRA. Realizãm consonanþa telepaticã cu sfera de manifestare a iubirii Universale. armonie plenarã. focalizarea lor în MULADHARA CHAKRA ºi transmutarea ºi sublimarea în forme din ce în ce mai subtile de energie. sesizãm totodatã activarea directã a acestui centru de fortã cu energii telurice. amplificarea capacitãþii de a dãrui iubire.D. * Percepem fluxul amplificat de energie teluricã dinamizând ºi energizïnd MULADHARA CHAKRA. putere mãritã de pãtrundere mentalã. stare de afectivitate farã obiect. sublimarea lor de-a lungul coloanei ºi focalizarea lor la nivelul lui ANAHATA CHAKRA ºi simultan energizarea directã a acestui centru de forþã prin intermediul energiilor cosmice. detaºare. elevarea conºtiintei. stare de echilibru interior ºi luciditate. reflexia Sinelui Suprem ºI revelarea acestuia în fiinþa proprie. * Cãutãm sã percepem unificarea polarã a celor douã aspecte (+ ºi -) ale fiinþei. Psihic percepem stare de bunã dispoziþie ºi optimism. conºtientizãm stare de iubire purã. * Percepem fluxurile de energie teluricã circulând prin membrele inferioare. realizmd transcenderea celor douã polaritãþi. 49b Conºtientizare 50a BADRASANA (Tronului) Mu VIRA 11/29/10 7 . ** Percepem activarea lui ANAHATA CHAKRA. pânã la identificare asupra Sinelui Suprem Atman. purã. iubire transfiguratoare. ºi aspectul (-) prin piciorul stâng.

VISHUDDHA CHAKRA ºi AJNA CHKRA. 51a SUKHASANA(-) (Plãcutã) 51b Conºtientizare Sw (-) 51c SUKHASANA(+) (Plãcutã) 51d Conºtientizare Sw (+) 52a VATAYANASANA (Eliminare gaze) 52b Conºtientizare Ma. control. emitiv al lui SWADHISTHANA CHAKRA). stare amplã de regenerare lãuntricã. energizarea lui MULADHARA CHAKRA precum ºi stare specificã de vitalitate mult mãritã difuzatã în întreaga zona a trunchiului. ** Conºtientizãm activarea lui MANIPURA CHAKRA principal ºi ANAHATA CHAKRA secundar. An 53a SIMHASANA (Leului) 53b Conºtientizare Mu. ** Conºtientizarea la execuþia pe partea stângã Conºtientizãm starea de receptivitate prin activarea aspectului "-" al lui SWADHISTHANA CHAKRA creºterea senzualitãþii. sensibilitate. sesizând transferul subtil de energie între MANIPURA CHAKRA ºi ANAHATA CHAKRA. Aj 54a KURMASANA 54b Conºtientizare 55a PASCHIMOTANASANA (Cleºtelui) 55b Conºtientizare Mu * Percepem dinamizarea directã a lui MULADHARA CHAKRA prin intermediul energiilor telurice ºi circulatia liberã a acestora prin trunchi. conºtientizãm sentiment de bunãstare ºi destindere. Psihic. * Urmãrim sã percepem activarea lui MANIPURA CHAKRA la nivelul plexului solar. * Percepem activarea simultanã a lui ANAHATA CHAKRA principal ºi MANIPURA CHAKRA secundar. Sesizam dinamicitatea suflului subtil APANA VAYU. * Executia pe partea stângã Realizãm cât mai pregnant activarea lui SWADHISTHANA CHAKRA aspectul de receptie. Vi. Percepem ascensiunea energiilor descendente Apana Vayu ºi unificarea lor cu energiile de tip Prana Vayu. ** Percepem dinamizarea intensã a centrilor de fortã MANIPURA CHAKRA ºi ANAHATA CHAKRA. activarea simultanã a mai multor centri de fortã: MULADHARA CHAKRA. creºterea senzualitãþii. Conºtientizãm stare de armonie interioarã. dinamic. având ca focar de iradiere plexul solar. ** Conºtientizãm stare de plãcutã energizare la nivelul membrelor inferioare. a potentialului erotic precum ºi capacitate mãritã de control la nivelul acestui potenþial. * Executia pe partea dreaptã Realizãm cât mai pregnant activarea lui SWADHISTHANA CHAKRA aspectul de emisie. VIRA 11/29/10 8 . Percepem trezirea energiei fundamentale KUNDALINI SHAKTI.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 50b Conºtientizare ** Conºtientizãm dinamizarea ºi energizarea intensã a lui MULADHARA CHAKRA. ** Conºtientizarea la execuþia pe partea dreaptã Conºtientizãm starea de emisivitate prin activarea aspectului "+". braþe ºi manifestarea lor la nivelul picioarelor. a potentialului erotic precum ºi capacitate mãritã de control la nivelul acestui potenþial. bucurie. ca urmare a depãºirii barierelor impuse de ego. amplificarea energiei vitale. afectivitate farã obiect.

de puritate. sesizãm receptivitate/posibilitate de selecþie în plan subtil faþã de aspectele temporale. Realizãm perceperea (capacitate de control ºi selectie la nivelul) cliºeelor AKASHA-ice. ** Conºtientizare la execuþia pe partea stângã Conºtientizãm energizarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de recepþie. 56b Conºtientizare 56c ARDHA MATSYENDRASANA (+) (Spiralei) Vi(+) 56d Conºtientizare 56e Conºtientizare finalã VIRA 11/29/10 9 . capacitate de acces la cliºeele AKASHA-ice. polaritatea energiilor la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. Realizãm perceperea (capacitate de control ºi selectie la nivelul) cliºeelor AKASHA-ice.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 56a ARDHA MATSYENDRASANA (-) (Spiralei) Vi(-) * Execuþia posturii pe partea stângã Venim cu piciorul stâng la sol. sesizãm receptivitate/posibilitate de selecþie în plan subtil faþã de aspectele temporale. ** Conºtientizare la execuþia pe partea dreaptã Senzaþia de prezent dispare. stare de elevare spiritualã. Perceptie spaþiotemporalã unificatoare. sensibilitate precum ºi a întregii jumãtãþi stângi a corpului cu energie de tip YIN. Sesizãm aspectul de "hrãnit" în excecuþia posturii pe aceastã parte. sensibilitate. realizãm în special activarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de emisie. capacitate de control ºi selecþie la nivelul cliºeelor AKASHAice. În final realizãm diferenþele de stare între cele douã execuþii. lunarã. * Execuþia posturii pe partea dreaptã Venim cu piciorul drept la sol. trecutul evocat transformându-se în prezent deja trãit. Sesizãm aspectul de "hrãnitor" în excecuþia posturii pe aceastã parte. percepute acum ca duratã unicã. realizãm în special activarea lui VISHUDDHA CHAKRA aspectul de recepþie. control. percepute acum ca duratã unicã.

** Conºtientizare la executia pe partea dreaptã Percepem activarea intensã a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de emisie. Aj VIRA 11/29/10 10 . * Atenþia este concentratã sã percepem fluxurile de energie cosmicã captatã prin membrele inferioare.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 57a VIRASANA (-) (Eroului stânga) Mu(-) * Execuþia posturii pe partea stângã Venim cu piciorul drept la sol. 57b Conºtientizare 57c VIRASANA (+) (Eroului dreapta) Mu(+) 57d Conºtientizare 57e Conºtientizare finalã 58a SUPTAVAJRASANA (Jumãtate Diamant) 58b Conºtientizare Ma 59a VRISHIKASANA (Scorpionului) Mu. SWADHISTHANA CHAKRA ºi AJNA CHAKRA. Atenþie: braþele sunt perpendiculare pe sol. Conºtientizãm stare de calm profund. capacitate mãritã de a controla energia vitalã. amplifcarea potenþialului vital. Cãlcâiele sunt depãrtate de barin. amplificarea curajului. simþim o profundã integrare a fiinþei individuale în armonia macrocosmicã. Conºtientizãm stare de energizare mãritã la nivelul picioarelor precum ºi stare specificã de vitalitate mult mãritã difuzatã la nivelul trunchiului. * Execuþia posturii pe partea stângã dreaptã Venim cu piciorul stâng la sol. zona lombarã este cât mai apropiatã de sol. * Varianta Rarãu * Percepem energizarea armonioasã a lui MANIPURA CHAKRA. Conºtientizãm stare de energizare mãritã la nivelul picioarelor precum ºi stare specificã de vitalitate mult mãritã difuzatã la nivelul trunchiului. Sw. extinderea câmpului conºtiinþei. control. amplificarea curajului. polaritatea energiilor la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. În final remarcãm diferenþele de stare între cele 2 execuþii. bãrbia cât mai mult împinsã în faþã. stare de supunere a voinþei proprii în faþa voinþei universale Divine. privirea orientatã într-un uºor strabism convergent. ** Conºtientizãm activarea armonioasã a lui MANIPURA CHAKRA. circulând prin trunchi ºI energizând simultan: MULADHARA CHAKRA. sensibilitate. bunãvoinþã. încredere în forþele proprii. ne concentrãm sã percepem activarea directã a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de control prin intermediul energiilor telurice. capacitate mãritã de a asimila energia vitalã. ** Conºtientizare la executia pe partea stângã (dreaptã) Percepem activarea intensã a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de receptie. ne concentrãm sã percepem activarea directã a lui MULADHARA CHAKRA aspectul de receptie prin intermediul energiilor telurice. o mai bunã capacitate de integrare în mediul ambiant provenind din depãºirea barierelor închistatoare ale ego-ului.

în forme elevate de energie. Aj (+) * Execuþia posturii pe partea stângã (dreaptã) Plasãm la sol bratul stâng (drept) ºi piciorul drept (stâng). percepem consonanta subtil telepaticã cu centrul Macrocosmic al energiei erotice BRAHMAYONI (sintonanþã perfectã). sesizãm polaritatea energiilor la nivelul celor doi centri de forþã. 60a UTTYTHA DHANURASANA(-) (Arcului ]n ridicare) 60b Conºtientizare 60c UTTYTHA DHANURASANA(+) (Arcului ]n ridicare) Sw (-). instinctuale. senzatie de dilatare. captatã prin membrele inferioare energând SWADHISTHANA CHAKRA. Urmãrim sã percepem energizarea corelatã a centrilor de fortã AJNA CHAKRA aspectul de emisie (receptie) ºi SWADHISTHANA – aspectul de receptie (emisie).PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 59b Conºtientizare ** Percepem transferul subtil de energie între cei 3 centri de forþã: MULADHARA CHAKRA. Purificare ºi energizare a – capacitate mãritã de control ºi sublimare a energilor erotice. de plutire. ** Conºtientizarea la executia pe partea dreaptã Activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de receptie. * Percepem fluxul de energie cosmicã distinct polarizatã. emisie. ** Conºtientizarea la executia pe partea stângã Percepem activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de emisie. control ºi SWADHISTHANA CHAKRA aspectul de receptie. ** Conºtientizãm energizarea lui SWADHISTHANA CHAKRA polar. sensibilitate ºi SWADHISTHANA CHAKRA aspectul de control. stare de luciditate. de claritate mentalã. Sesizãm energizarea distinctã a centrilor de forþã: MULADHARA CHAKRA. amplificarea efectului charismatic personal. de zbor. disponibilitate energeticã. Sw (-). sensibilitate. Conºtientizãm o mai bunã concentrare a mentalului. vitalitate mult mãritã. Stare de armonie lãuntricã ce rezultã din echilibrarea ºi potentarea polului mental al fiintei ºi a celui sexual. Stare de afectivitate elevatã. amplificarea puterii de control asupra potenþialului sexual precum ºi capacitate mãritã de transmutare ºi sublimare a acestuia în forme superioare de energie în plan mental. iubire transfiguratoare purã. SWADHISTHANA CHAKRA ºi AJNA CHAKRA. * Ne vom concentra sã percepem activarea lui YONI CHAKRA. ** Percepem dinamizarea intensã a lui YONI CHAKRA. Realizãm diferenþele de stare între cele douã execuþii. SWADHISTHANA CHAKRA ºi AJNA CHAKRA. * Execuþia posturii pe partea stângã (dreaptã) Plasãm la sol bratul stâng (drept) ºi piciorul drept (stâng). Urmãrim sã percepem energizarea corelatã a centrilor de fortã AJNA CHAKRA aspectul de emisie (receptie) ºi SWADHISTHANA – aspectul de receptie (emisie). Capacitate mãritã de inteb are în sfera socialã. Aj (+) 60d Conºtientizare 61a BHEKASANA (Broasca) 61b Conºtientizare An 62a SHALABHASANA (Lãcusta) 62b Conºtientizare Sw 63a YONIASANA (Vulvei) VIRA 11/29/10 11 . * Urmãrim sã percepem energizarea intensã a lui ANAHATA CHAKRA. ** Percepem vibraþii subtile bioenergetice la nivelul plexului cardiac ºi activarea pregnantã a lui ANAHATA CHAKRA. destindere globalã.

stare amplã de energizare în zona capului. VIRA 11/29/10 12 . * Ne vom concentra mental sã percepem activarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. transcendere. energii ce focalizeazã în AJNA CHAKRA. vom sesiza fulgerãtor amplificarea energiilor subtile ale focului (TEJAS). stare de luciditate spiritualã. prin coloanã ºi focalizând în zona lui AJNA CHAKRA. ** Conºtientizãm activarea specificã a lui AJNA CHAKRA. ** Conºtientizãm amplificarea efectelor posturii în fiinta noastrã. * Percepem fluxurile de energie cosmicã trecând prin membrele inferioare ºi focalizându-se la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. simultan sesizãm energia cosmicã coborãnd prin cap ºi trunchi ºi focalizãndu-se de asemenea la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. expansivitate armonioasã. Senzaþie de centrare foarte puternicã a energiilor subtile ale focului la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. precum ºi energizarea intensã a acestui centru de fortã. hiperluciditate. unitatea mentalului cu restul fiinþei. ** Conºtientizãm dinamizarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. Simultan sesizãm captarea energiilor telurice prin intermediul mâinilor (plasate cu faþa în jos). stare de echilibru lãuntric. activarea centrului mental AJNA CHAKRA. precum si capacitate maritã intre a discerne intre orgasm ºi descarcare. prin palmele plasate cu faþa în sus.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI Conºtientizare Conºtientizãm trezirea capacitãþii de control asupra energiilor sexuale. ** Percepem vibraþii foarte fine în zona frunþii. calm. stare de echilibru interior. putere mãritã de concentrare ºi sintezã. detaºare. Psihic conºtientizãm dinamism ºi forþã mentalã. detaºare. dinamizarea lui UDANA VAYU. armonie ºi echilibru în plan mental. Simultan percepem captarea energiilor cosmice. urmãrind direcþionarea lor în zona capului. echilibru interior. dilatarea ºi rafinarea conºtiinþei. remarcãm dinamizarea suflului subtil ascensional UDANA VAYU. * Percepem fluxurile de energie teluricã prin membrele inferioare. 64a NABHIASANA (Ombilicului) Ma 64b Conºtientizare 65a MAYURASANA (Pãunului) Ma 65b Conºtientizare 66a MANDUKASANA 66b Conºtientizare 67a HALASANA (Plugului) Aj 67b Conºtientizare 68a KARNAPIDASANA * Percepem fluxul energiilor telurice ascensionând prin membrele inferioare ºi focalizând la nivelul lui AJNA CHAKRA. rafinarea ºi elevarea trãirilor lãuntrice din sfera eroticã. de dinamism ºi efervescentã energeticã la nivelul plexului solar. posibilitate de a transmuta ºi sublima rapid aceste energii. stãpânire de sine. stare de vointã mãritã. amplificarea inteligenþei ºi a capacitãþii de discernãmânt.

brate ºi piciorul stâng. difuzatã în zona trunchiului. armonie în plan mental. destindere ºi masaj în zona lombarã ºi starea specificã de vitalitate mult amplificatã. 69b Conºtientizare 69c JANUSHIRSHASANA (+) (Capul la genunchi dreapta) Mu(+) 69d Conºtientizare 69e Conºtientizare finalã 70a DHANURASANA (Arcului) 70b Conºtientizare Ma 71a BRAHMACHARYASANA (Continenþei) 71b Conºtientizare Aj 72a DANDASANA (Bastonului) Ma 72b Conºtientizare VIRA 11/29/10 13 . sesizând aspectul polar specific. sub forma lui OJAS SHAKTI. Percepem curgerea energiei seminale cãtre creier. * Percepem activarea intensã a lui AJNA CHAKRA. secundar sesizãm energizarea lui ANAHATA CHAKRA. * Executia posturii pe partea dreaptã: Percepem activarea lui MULADHARA CHAKRA cu energii de tip teluric la nivelul polaritãþii solare (YANG) ºi circuitul energiilor telurice prin trunchi. dinamism lãuntric. Percepem activarea lui MULADHARA CHAKRA cu energii de tip teluric la nivelul polaritãþii receptive (YIN) ºi circuitul energiilor telurice prin trunchi. sesizãm ascensiunea ºi sublimarea energiilor erotice. luciditate mentalã ºi spiritualã. destindere ºi masaj în zona lombarã ºi starea specificã de vitalitate mult amplificatã. ** Conºtientizãm transmutarea potenþialului sexual ºi sublimarea în forme superioare de energie mentalã. încredere în sine ºi armonie interioarã având ca focar de iradiere zona plexului solar. dinamism vital în zona trunchiului. * Percepem activarea lui MANIPURA CHAKRA precum ºi circuitul energetic de la nivelul CHAKRAei ºI circulând prin picioare. sub forma lui OJAS SHAKTI.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 69a JANUSHIRSHASANA (-) (Capul la genunchi stânga) Mu(-) * Executia posturii pe partea stângã. de la nivelul lui SWADHISTHANA CHAKRA. concomitent sesizãm amplificarea magnetismului curativ la nivelul braþelor. difuzatã în zona trunchiului. brate. ** CONªTIENTIZARE: percepem activarea lui MANIPURA CHAKRA stare de forþã. conºtientizãm activarea lui MANIPURA CHAKRA precum ºi continuarea circuitului energetic prin trunchi ºi energizarea intens realizatã la nivelul braþelor. energizarea membrelor inferioare. afectivitate elevatã. Realizãm diferentele de stare între cele douã execuþii. brate ºi piciorul drept. generând dilatarea câmpului conºtiintei în stãri specifice legate de trezirea lui AJNA CHAKRA. ** Conºtientizarea energizarea piciorului drept. ** Conºtientizãm activarea intensã a lui MANIPURA CHAKRA. curaj. Conºtientizãm vointã mãritã. sexuale. polaritatea energiilor la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. ** Conºtientizarea energizarea piciorului stâng. activarea lui MULADHARA CHAKRA la nivel solar(+). încredere în forþele proprii. EXECUÞIE: percepem fluxurile de energie teluricã urcând prin membrele inferioare. Percepem curgerea energiei seminale cãtre creier. inteligenþã mult mãritã. activarea lui MULADHARA CHAKRA la nivel receptiv(-). pentru a produce efecte în partea superioarã a trunchiului.

circulaþia liberã a energiilor fluidice. luciditate mentalã. activarea lui ANAHATA CHAKRA. stare de elevare spiritualã. Vi 74b Conºtientizare 75a SHASHASANA (Iepurelui) Mu. * EXECUÞIE: percepem circuitul subtil al energiilor telurice prin picioare. ** Conºtientizãm activarea intensã a lui VISHUDDHA CHAKRA. încredere în sine. trecutul. mentalafectivã. canalizarea lor pe coloanã ºi focalizarea lor la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. de puritate. afectivitate elevatã. trezirea intuitiei. pe coloanã. Energizarea intensã a centrilor de forþã MANIPURA CHAKRA ºi VISHUDDHA CHAKRA. Realizãm starea inefabilã de minte în inimã ºi inimã în minte. sensibilitate. interactiunea inefabilã între Spirit ºi Naturã (PURUSHA ºI PRAKRITI). precum ºi a sângelui. Conºtientizãm o stare extraordinarã de forþã lãuntricã colosalã. * EXECUÞIE: atenþia este concentratã sã percepem activarea simultanã ºi corelatã a lui ANAHATA CHAKRA ºI AJNA CHAKRA. Braþul stâng este ridicat. sesizãm în continuare ascensionarea energiilor pe coloanã. iar cealaltã parte continuând traseul prin trunchi ºi dinamizând VISHUDDHA CHAKRA. graþie însumãrii energiilor celor doi centri de forþã. ** Percepem energizarea intensã a lui ANAHATA CHAKRA ºi AJNA CHAKRA. Putem percepe trezirea ºi ascensionarea energiei fundamentale KUNDALINI SHAKTI. * EXECUÞIA pe partea stângã. La nivelul bratelor sesizãm închiderea circuitelor energetice polare. de fuziune deplinã între sfera mentalã ºi cea afectivã a fiinþei. prin tãlpi ºi focalizarea lor în MULADHARA CHAKRA. a limfei. sesizând aspectul polar al acestora. aspectul de receptie. ascensionând ºi focalizându-se o parte la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. polar. * EXECUÞIE: percepem captarea energiilor cosmice. Interior. prezentul ºi viitorul fiind privite în sincronicitate. pânã la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. ** CONªTIENTIZARE: percepem dinamizarea simultanã a celor doi poli fundamentali ai fiinþei: MULADHARA CHAKRA ºi SAHASRARA. elevare spiritualã. stare specificã legatã de dinamizarea acestor centri de fortã. ** CONªTIENTIZARE: conºtientizãm o stare de energizare globalã la nivelul întregii fiinþe. Sh 75b Conºtientizare 76a VAJRASANA (Diamantului) 76b Conºtientizare 77a GOMUKHASANA(-) (Botul de vacã) An (-) VIRA 11/29/10 14 . echilibru lãuntric. stare specificã de perceptie spatio-temporalã unificatoare. Conºtientizãm stare specificã de polarizare lãuntricã ºi echilibrare deplinã. 73b Conºtientizare 74a SETUBANDHASANA (Podul în ridicare) Ma.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 73a SARVANGASANA (Lumânarea) Vi * Percepem fluxul energiilor cosmice coborând prin picioare. ca o duratã unicã. stare euforicã de armonizare plenarã a fiintei. percepem vibraþii foarte fine în zona plexului cardiac. intuiþie. Sesizãm transmutarea potenþialului creator suplimentar ºI sublimarea energiilor rezultate.

control. Urmãrim sã percepem activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de emisie(+). dilatare a câmpului de conºtiintã. Secundar percepem energizarea lui AJNA CHAKRA. ** CONªTIENTIZARE: conºtientizãm cum în întreaga fiinþã se amplificã o stare de iubire universalã ce iradiazã ºi transfigureazã totul în jur. percepem vibraþii foarte fine în zona plexului cardiac. * EXECUÞIE: percepem activarea intensã a lui ANAHATA CHAKRA. sesizând lãuntric o amplificare a controlului în plan mental. Percepem energizarea lui ANAHATA CHAKRA aspectul de recepþie. Conºtientizãm la acest nivel reflexia Sinelui Suprem Individual. conºtientizãm starea de gratie Divinã. sesizând lãuntric o amplificare a sensibilitãþii în plan mental. amplificarea emisivitãþii telepatice. capacitate de proiectie mentalã în alte sfere sau lumi din Univers. ** CONªTIENTIZAREA la execuþia pe partea stângã. Conºtientizãm amplificarea receptivitãþii telepatice.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 77b Conºtientizare ** CONªTIENTIZAREA la execuþia pe partea stângã. * EXECUÞIA pe partea stângã. activarea lui ANAHATA CHAKRA. stressuri. aspectul de recepþie. Urmãrim sã percepem activarea lui AJNA CHAKRA aspectul de receptie(-). sensibilitate: dilatarea ºi elevarea câmpului conºtiinþei. Vom urmãri sã percepem ºi sã trãim profund o stare de revelare ºi reflexie a Sinelui Suprem Individual în fiintã JIVATMA. control. stare de afectivitate elevatã. interactiune reciprocã. fericire ºi armonie planarã la toate nivelurile. * EXECUÞIA pe partea dreaptã. Secundar percepem activarea lui AJNA CHAKRA * EXECUÞIA pe partea dreaptã. aspectul de emisie. Percepem energizarea lui ANAHATA CHAKRA aspectul de emisie. armonioasã între sfera mentalã ºi cea afectivã. sensibilitate. Conºtientizãm capacitatea de a dãrui iubire tuturor. iubire purã transfiguratoare. Percepem energizarea intensã a lui AJNA CHAKRA. stare euforicã de recunoºtintã fatã de Divin. ** CONªTIENTIZAREA la execuþia pe partea dreaptã. inhibiþii. 77c GOMUKHASANA(+) (Botul de vacã) An (+) 77d Conºtientizare 77e Conºtientizarea finalã 78a YOGA MUDRA (Gestul yoghin) 78b Conºtientizare An 79a PADMASANA (-) (Lotusul) Aj (-) 79b Conºtientizare 79c PADMASANA (+) (Lotusul) VIRA 11/29/10 15 . dilatare a câmpului de conºtiintã. În final remarcãm activarea globalã a lui ANAHATA CHAKRA. amplificarea receptivitãþii telepatice. facând loc unei stãri de calm profund. Sunt înlãturate orice tensiuni. Braþul stâng/drept este ridicat. ne simtim învãluiþi de iubire Divinã.

de detaºare. control. genialitate. instalarea unei senzaþii de liniºtire ºi pace a mentalului. 610 RAJAKAPOTASANA (-) (Regelui Porumbel stânga) 611 Conºtientizare 612 RAJAKAPOTASANA (+) (Regelui Porumbel dreapta) 613 Conºtientizare 620 URDHAVARETASANA (-) (Ridicarea samânþei stânga) 621 Conºtientizare 622 URDHAVARETASANA (+) (Ridicarea samânþei dreapta) 623 Conºtientizare Percepem curgerea energiei seminale cãtre creier. Simultan sesizãm o amplã energizare la nivelul zonei creºtetului capului prin intermediul energiilor telurice. polaritatea energiilor la nivelul lui AJNA CHAKRA. putere de pãtrundere mentalã mult mãritã. stare de echilibru ºi armonie mentalã sublimã. stare de interiorizare mãritã.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 79d Conºtientizare ** CONªTIENTIZAREA la execuþia pe partea dreaptã. dirijarea acestora de-a lungul coloanei vertebrale ºi focalizarea lor la nivelul lui SAHASRARA. Putem sesiza trezirea controlatã a lui KUNDALINI SHAKTI ºi ascensiunea pe coloanã pânã la nivelul lui AJNA CHAKRA unde va facilita apariþia unor stãri mentale extrem de elevate ºi pure. elevate. luciditate. În final realizãm diferenþele de stare între cele 2 execuþii. trezirea clarviziunii. sesizãm trezirea unei stãri de comandã. 79e Conºtientizarea finalã 80a SIDDHASANA 80b Conºtientizare 81a SHIRSHASANA (Statul pe cap) Sh 81b Conºtientizare * Percepem captarea fluxurilor de energie cosmicã prin membrele inferioare. Percepem curgerea energiei seminale cãtre creier. Conºtientizãm dilatarea activã. expansivã a conºtiinþei. dinamism ºi forþã în plan mental. ** Conºtientizãm stare de amplã energizare la nivelul centrului suprem de fortã al fiintei SAHASRARA. de rafinare a percepþiilor interioare. PRANAYAMA 83a SURYA BEDHANA PRANAYAMA 83b Conºtientizare VIRA 11/29/10 16 . sub forma lui OJAS SHAKTI. sub forma lui OJAS SHAKTI. inventivitate. Conºtientizãm stare de dilatare ºi elevare a conºtiintei. de transcendere ºi transfigurare. Percepem energizarea intensã a lui AJNA CHAKRA. control. stãri mentale sublime. aspectul de emisie.

aºezatã pe creºtet. conºtientizãm acumularea energiilor de tip SOMA la nivelul zonei capului. de plutire. elevarea ºi dilatarea cãmpului conºtiintei. Inspirãm profund pe nas (cu aripioarele nãrilor dilatate) toracic ºi clavicular. stare de dinamism la nivelul lui MANIPURA CHAKRA ºi energizarea intensã lui ANAHATA CHAKRA. Putem sesiza trezirea ºi ascensionarea energiei fundamentale în fiintã KUNDALINI SHAKTI. transcenderea dualitãþii. ca un piston. pãstrãm încã 3-4 secunde presiunea abdominalã. afectivtate elevatã. EXECUÞIE: expirãm profund pe gurã. Stare intensã de energizare. rãmânem în retentie pe vid de voie. inspirãm apoi profund pe nas (cu aripioarele nãrilor dilatate) abdominal. rãmãnem în retenþie pe vid de voie. Conºtientizãm stare de dinamism interior. Cãutãm sã percepem pãstrarea energiilor de tip SOMA la nivelul zonei capului. transfigurare. eapirãm profund pe gurã. AJNA CHAKRA ºi SAHASRARA. iubire transfiguratoare. 84b Conºtientizare 85a JALANDHARA BANDHA 85b Conºtientizare 86a 86b 87a 87b 88a 88b 89a 89a 90a 90a 91a SURYA BEDHA KHUMBAKA Conºtientizare SHITALI PRANAYAMA Conºtientizare BANDHA TRAYAM PRAKRIYA Conºtientizare SHITAKARI PRANAYAMA Conºtientizare SAMAVRITTI PRANAYAMA Conºtientizare SHAKTICHALANA MUDRA PRANAYAMA 91b Conºtientizare 92a SANMUKHI MUDRA 92b Conºtientizare OLI MUDRAS VIRA 11/29/10 17 . toracic ºI clavicular. Atentia este concentratã sã percepem cum odatã cu coborãrea diafragmei. când am încheiat inspiratia înghitim ºi ajutându-ne de mâna dreaptã. Palma stângã este plasatã pe abdomen pentru a prelua eventualele pierderi energetice ºi a le dirija la nivelul zonei capului. prin interactiune. energizarea intensã a lui ANAHATA CHAKRA. Percepem stare de purificare lãuntricã. încredere în sine. deta$are faþã de lumea materialã. ** CONªTIENTIZARE: percepem energizarea centrilor de fortã VISHUDDHA CHAKRA. rafinarea percepþiilor lãuntrice. de vointã mãritã. dupã care coborãm diafragma ºi slãbim gradat presiunea mãinilor. Realizãm cu palmele presiunea în zona abdominalã. realizãm trezirea energiei focului subtil în fiintã. ** CONªTIENTIZARE: percepem trezirea ºi amplificarea energiei focului în fiintã. senzatie de dilatare.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 84a AGVISAR DHAUTI * Din VAJRASANA executãm o expiraþie de ventilaþie. conducem ºi energia pranicã la nivelul zonei plexului solar. de zbor. stare de efervescentã energeticã la nivelul lui MANIPURA CHAKRA ºi simultan. fixãm cât mai bine bãrbia în furca sternalã.

mentinând Uddhiana Banda ºi Jalandhara Banda. Se constatã ascensiunea în flux continuu. . Transmutaea potenþialului sexual împreunã cu Mula Banda ajutã la trezirea ºI ascensiunea lui Kundalini. . . Efecte Se pot executa pentru sublimarea energiilor sexuale dupã realizarea continentei sau în cazul abstinenþei active.stare de euforie. apoi Jalandara ºi Mula Banda.procesul de trasmutare ºi sublimare a potenþialului sexual. când energiile stageazã în Swadhistana.Se menþine poziþia ºi bandas-urile pe durata retenþiei pe vid pânã se simte o vibraþie în tot corpul. 93b Conºtientizare VIRA 11/29/10 18 . Ne întindem la sol pentru conºtientizarea finalã timp de minim 2 minute. ce continuã ºi la relaxare.Se revine ºi se sprijinã pe mâini în spate ridicând picioarele mai sus de creºtetul capului. Conºtientizãm procesul de aspiraþie ºi antrenare în sus a energiilor ce apar prin transmutarea potenþialului sexual determinat de Uddhiana Banda.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 93a VAJROLI MUDRA I Tehnica de execuþie . dar fãrã a forþa. La revenire se relaxeazã mai întâi Uddhiana Banda. Se percepe: .Poziþia de pornire: Shavasana. . foarte putemicã a acestor energii ºi sublimarea lor în Vishuddha.Se ridicã trunchiul la 90 de grade cu inspiraþie lentã ºi profundã .Se expirã profund cu aplecare în faþã . Simultan se percepe blocarea energiilor superioare prin intermediul lui Jalandhara Banda ºi activarea lui Ajna ºi Sahasrara. .Se realizeazã Uddhiana Banda ºi apoi Jalandhara Banda . Timp de execuþie La început se realizeazã 7 execuþii adãugâdu-se o execuþie la douã sãptãmâni.Se trag picioarele cât mai aproape de cap pentru a atinge fruntea cu genunchii ºi se realizeazã Mula Banda. Concentrare Se constatã preluarea energiilor prin tãlpi ºi ducerea lor la nivelul organelor sexuale.polarizarea Yin-Yang ºi sublimarea energiilor subtile Apana în energii subtile Prana. regenerare ºi bine interior.repartizarea armonioasã a energiei în Vishuddha. . se inspirã profund ºi se lasã picioarele la sol. Ajna ºi Sahasrara: .trezirea lui Kundalini ºi efectul opririi în Vishuddha.

Jalandhara ºi Mula Banda. . Conºtientizare Se conºientizeazã aceleaºi efecte ca la Vajroli Mudra I. amplu. 94b Conºtientizare VIRA 11/29/10 19 . .Poziþia de pornire: la perete pentru a ne putea srijini. Mula.Se ridicã trunchiul la 90 de grade la o distanþã de maxim un cot de perete.Lãsãm mâinile sã alunece în lungul picioarelor þinând gleznele cu palmele ºi tragem piciorele spre cap.Se pleacã din Shavasana.Se aºeazã mâinile pe glezne. dar mult mai puternice ºi mai înalte. Timp de execuþie Se relizeazã 7 execuþii ºi se mãreºte durata cu o execuþie la douã sãptãmâni. ne sprijinim uºor de perete ºi ridicãm picioarele expirând lent. pânã când degetele de la picioare sunt în aceeaºi linie cu nasul. . . . Se relaxeazã Uddhiana.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 94a VAJROLI MUDRA II Tehnica de execuþie ~. .Se realizeazã Uddhiana Banda. Efecte Efectele sunt aproximativ de douã ori mai puternice ca la Vajroli Mudra I.Se trag genunchii la piept ºi se inspirã Ient ºi profund. Jalandhara ºi se revine la sol dupã care se face conºtientizarea finalã timp de 2 minute.

Se constatã transmutarea ºi sublimarea energiilor în Ajna ceea ce faciliteazã menþinerea lui Kundalini în Sahasrara ºi dirijarea ascensiunii. Timp de execuþie Se realizeazã 3 execuþii ºi se adaugã una pe sãptãmânã. 95b Conºtientizare VIRA 11/29/10 20 .Se expirã lent concomitent cu realizarea lui Manduka Mudra. La revenire se urmãreºte ridicarea din nou a lui Kundalini în Saha~rara ºI menþinerea lui aici pe o perioadã de timp cât mai Iungã. . .Poziþia de pornire: Shirshasana .Se menþine Uddhiana ºi Mula ºi se deplaseazã Kundalini din Muladhara în Sahasrara menþindu-l acolo. Conºtientizarea finalã Se realizeazã dupã fiecare execuþie în Shirshasana. . continuând pe perioadele de execuþie ale Iui Manduka Mudra ºi la revenirea la sol. .Se preseazã tãlpile ºi se produce astfel o depresiune cât mai mare în abdomen. .Se conºtietizeazã o stare de vibraþie plãcutã la nivelul coloanei vertebrale.se îndoaie genunchii astfel încât ei sã fie cât mai depãrtaþi ºi se Iipesc tãlpile presându-le ferm.La sfârºitul expiraþiei se realizeazã Uddhiana ºi Mula Banda. . ridicarea ºi menþinerea lui Kundalini în Sahasrara. dupã care se realizeazã 5 minute de relaxare ºi conºtientizare în Shavasana. Se va urmãri controlul.Se realizeazã Manduka Mudra . se inspirã lent ºi profund aducând picioarele în poziþie verticalã. Se remarcã afluxul de energie în Ajna ºi activarea Iui Sahasrara datoratã Iui Kundalini. ce se manifestã ºi acum.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 95a SAHAJOLI MUDRA I Tehnica de execuþie .Se conºtientizeazã închiderea circuitului subtil la nivelul picioarelor percepând amorsarea trezirii lui Kundalini. Concentrare . La revenire se relaxeazã Uddhiana ºi Mula Banda. timp de 1-2 minute dupã care se reia execuþia. Se continuã conºtientizarea efectelor. Dupã realizarea întregului set de execuþii se rãmâne 5-7 minute în Shirshasana apoi se revine cu capul la soI timp de 3 minute.

. Conºtientizarea finalã Se realizeazã în Shirshasana când nu se executã Garuda Mudra.Poziþia de pornire: Shirshasana . cu piciorul stâng în sus) simultan cu expiraþia profundã ºi retenþia pe vid. Se remarcã afluxul energiilor sublimate ºi focalizarea lor în Ajna. . emisie.Se realizeazã Uddhiana ºi Mula Banda ºi se încolãce~c picioarele cât mai bine în Garuda Mudra. (+). Se conºtientizeazã efectele timp de 1-2 minute ºi se reia execuþia Timp de execuþie Se executã de trei ori pe zi ºi se adaugã o execuþie pe s~ãptãmânã. Se va urmãri ridicarea lui Kundalini chiar ºi în poziþia de revenire la sol sau în Shavasana. 96b Conºtientizare VIRA 11/29/10 21 .Energia rezultatã din transmutarea ºi sublimarea datoratã execuþiei lui Uddhiana ºi Mula se va sublima ºi acumula la nivelul lui Ajna dinamizând aspectul de control. ceea ce permite ridicarea ºi menþinerea lui Kundalini în Sahasrara.Se executã Garuda Mudra (ca la Garudasana.Se conºtientizeazã trezirea lui Kundalini ºi deplasarea prin Sushumna Nadi în Saha~rara. revenind din Garuda Mudra. Dupã setul de execuþii se rãmâne 5-7 minute în Shirshasana ºI se conºtientizeazã. Conºtientizare . Se obþine asttel stãpânirea continuã ºi menþinerea la comandã a lui Kundalini în Sahasrara. apoi ne aºezãm la sol minim 3 minute în poziþia de revenire ºi încã 5 minute în Shavasana.Se menþine Uddhiana ºi Mula (pe vid) sesizând euforia generatã de deplasare~a energiei prin Sus~humna Nadi pânã la nivelul lui Ajna solar: . La revenire se relaxeazã mai întâi Uddhiana ºi Mula ºi apoi se inspirã lent ºI profund.Se constatã starea de vibraþie plãcutã la nivelul coloanei vertebral~.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 96a SAHAJOLI MUDRA II Tehnica de execuþie . .

Jalandhara ºi Mula Banda.La început. simultan cu amorsarea procesului de transmuþie ºi sublimare a potenþialului sexual declanºat de retenþia pe plin a suflului. laba ºi degetele piciorului drept se introduc pe cât posibil în pliul de sub pulpa piciorului stâng. secundar sesizãm activarea Iui Ajna ºi Sahasrara. Aceasta presupune a se aºeza cãlcâiul stâng astfel încât el sã apese ferm rãdãcina bulboasã a penisului la bãrbat sau zona imediat deasupra anusului la femeie. suflul se menþine timp de 10 bãtãi ale inimii ºi se rnãreºte apoi cu 2 bãtãi pe sãptãrnânã. Mula Banda ne ajutã sã subIimãn ºI sã direcþionãm în sus energiile rezuttate din transmutarea potenþialului creator. Dupã fiecare execuþie se conºtientizeazã global trezirea energiei Kundalini. apoi expirãrn lent ºi profund.Pozitia de pornire: Guptasana (postura secretã sau postura pãrþilor ascunse). Se respirã în continuare normal de voie de 3-4 ori ºi apoi se reia execuþia lui Amaroli Mudra I. pânã ajungem la o retenþie de 32 de bãtãi ale inimii care vor fi numãrate în timpul retenþiei pe plin a suflului. iar Jalandhara Banda blocheazã aceste energii. în zona capului. Deasupra picioruiui stâng venim cu piciorul drept ºi apãsãm cu cãlcãiul drept zona punctului de inserþie al penisului la bãrbat ºi regiunea clitorisului la femeie. Concentrarea Ne concentrãm sã percepem trezirea energiei Kundalini ºi ascensiunea sa în Vishuddha. activarea puternicã a lui Vishuddha.Se realizeazã 2-3 expiraþii de ventilaþie. Remarcãm deasemeni transmutarea ºi sublimarea potenþialului nostru sexual în sferele superioare ale fiinþei. de voie. dacã nu au fost realizate anterior ºi apoi se executã o inspiraþie lentã ºi profundã pe nas (inspiraþia yoghinã completã). fãrã a forþa. . Se relaxeazã cele douã contracþii. 97b Conºtientizare VIRA 11/29/10 22 .Imediat dupã aceasta rãmânem în retenþie pe plin ºi efectuãm Jalandhara ºi Mula Banda. Timp de execuþie Amaroli Mudra I poate fi realizatã de 14 ori încã de la început ºi se poate mãri durata cu @2 execuþii pe sãptãmânã. simultan cu menþinerea fermã a lui Jalandhara ºi Mula Banda. .PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 97a AMAROLI MUDRA I Tehnica de execuþie . . devenite acum rafinate.

. activând centrii superiori de fortã Ajna ºi Sahasrara. cumulativ al execuþiilor ºi anume transmutarea puternicã a potenþialului sexual ºi sublimarea sa în Vishuddha principal. 98b Conºtientizare VIRA 11/29/10 23 . Kundalini este oprit în cazul lui Amaroli II tot in Vishuddha.Poziþia de pornire: Guptasana (vezi Amaroli Mudra I) . însã efectele de activare a sa cât ºi procesele de transmutare ºi sublimare sunt mult mai puternice decât la Amaroli Mudra I. Se respirã în continuare lent. Se poate începe în prima fazã cu 5-7 rotaþii. Conºtientizarea finalã La sfârºit dupã ce am realizat un anumit numãr de Nauli Kriya. În continuare inspirãm lent ºi profund. dupã care se reia încã o execuþie a lui Amaroli Mudra II.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 98a AMAROLI MUDRA II Tehnica de execuþie . devenind acum rafinate în zona capului. Când se pot realiza cele 55 de rotaþii în timpul unei retenþii pe vid putem spune cã am realizat (o singurã datã) Amaroli Mudra II. . aplicându-se concomitent ºi Mula Banda. de voie. Concentrarea În cazul lui Amaroli Mudra II conºtientizãm extraordinar de puternic trezirea lui Kundalini ºi ascensiunea sa în Vishuddha. Timp de executie Se pot realiza pentru început 7 Amaroli Mudra II. Percepem activarea armonioasã a celor 3 centri de fortã precum ºi trezirea ºi ridicarea energiei Kundalini Shakti pânã în Vishuddha Chakra. oprim Amaroli Mudra lI relaxând mai întâi muºchii abdominali (ca la Nauli Kriya) ºi apoi se relaxeazã Jalandhara Banda ºi Mula Banda. s~ens invers~ acelor de ceas).Imediat dupã aceea rãmânem în retenþie pe plin (ca la respiraþia yoghinã completã). se conºtientizeazã efectul global. Mula Banda ne ajutã sã sublimãm ºi sã direcþionãm în sus energia rezultatã în urma transmutãrii. Când s-a realizat setul propus de execuþii. iar Jalandhara Banda blocheazã aceste energii. Ajna ºi Sahasrara secundar. adãugându-se câte 3 rotaþii pe sãptãmânã pânã când se atinge faza de perfecþiune la 55 de rotaþii ale muºchiului drept abdominal în timpul aceleiaºi retenþii pe vid a suflului. . fãrã a forþa. iar în timpul retenþiei pe vid se realizeazã mai întâi Jalandhara Banda ºi Mula Banda ºi imediat dupã aceasta Nauli Kriya dar numai în sens Yang (+. apoi se poate mãri cu încã o execuþie la 2 sãptãmãni.Se executã 2-3 expiraþii de verntilaþie ºi apoi se executã o inspiraþie lentã ºi profundã în care inspirãm pe nas (inspiraþia yoghinã completã).Se vor realiza astfel (în faza de mãiestrie) maxim 55 de rotaþi ale muºchiului drept abdominal. normal de 3-4 ori.La terminarea retenþiei pe plin se expirã lent ºi profund pe gurã. simultan cu amorsarea proceselor de transmutare a potenþialului sexual. declanºatã atât de reþinerea pe plin a suflului cât ºi de execuþia în special a lui Nauli.

Inspirurile si expirurile se fac fara pauze in seturi de mimim 5 (optim se realizeaza 25) Ultimul inspir se face abdominal. Se inspira in forta pe nas. capul aplecat cat mai mult pe spate.ºi la nivelul zonei musculaturii vaginale superficiale ºi profunde . VIRA 11/29/10 24 . * Toþi pentru Unu. corpul drept. toracic si clavicular iar expirul se face pe gura. Unu pentru toþi. vizualizam si constientizam PRANA care patrunde si dinamizeaza AJNA. Tehnica pentru amplificarea vointei In picioare. În momentul în care am încheiat inspiratia aplicãm contractia (la nivelul zonei de inserþie a penisului în corp – la bãrbaþi . transmutare ºI sublimare a energiilor creatoare la nivelul lui SAHASRARA. întru Dumnezeu.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI 99a YONI MUDRA * Se executã din SUKHASANA (+): Expirãm profund pe gurã. Sesizãm efervescenta energiilor la nivelul lui SWADHISTHANA CHAKRA ºi la nivelul zonei unde se realizeazã contracþia. Privind convergent in AJNA. Conºtientizãm aspiraþie spiritualã. rãmânem în retenþie pe vid de voie. Amin. 99b Conºtientizare 100 RESPIRATIA ACCELERATA a 100 Conºtientizare b 640 641 650 651 660 DANSUL DERVISILOR ROTITORI Conºtientizare EMISIA VOCALEI "A" Conºtientizare RUGÃCIUNE Voce puternicã emisivã masculinã * Tatãl Nostru * Îþi mulþumim Tatã ceresc cã ne-ai permis sã ne adunãm prin Graþia ta ca sã ne rugãm în numele tãu. inspirãm profund pe nas (cu aripioarele nãrilor dilatate). din centru în centru. pe coloanã. stare de transfigurare. ** Percepem amplificarea potenþialului erotic: capacitate de control. purificare interioarã. de detaºare. Amin. ºi fiiarea ei aici. mainile pe langa corp.la femei) ºi cãutãm sã o menþinem pe întreaga duratã a reþinerii suflului pe plin. expirandu-se tot pe nas. apoi percepem sublimarea acestei energii (mult amplificatã) la nivelul lui SAHASRARA.

continuãm procesul de relaxare gradatã pe grupe musculare. Miºcati uºor degetele de la mâini ºi de la picioare. de la vãrful degetelor pãnã în zona bazinului. afectivitate elevatã. pãnã la nivelul umerilor. Relaxãm acum muºchii toracelui. detaºare fatã de aspectele materiale. Relaxãm musculatura planºeului pelvian. Ne vom proiecta mai întâi mental la nivelul piciorului stãng. începem prin a relaxa muºchii fesieri. Ne proiectãm în continuare la nivelul bratului stãng. Reveniti. Conºtientizãm stare de energizare globalã a întregii fiinþe.PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI SHAVASANA (Relaxarea) * Realizãm priza conºtiinþei asupra corpului fizic. La nivelul segmentului relaxat percepem uºoarã senzaþie de încãlzire. ai tãlpii. Ne simtim într-o continuã stare de rezonanþã cu energile benefice din univers. elevarea ºi dilatarea cãmpului conºtiintei. dinamizare a inteligenþei. Ne reintegrãm gradat în corpul fizic. Percepem relaxarea integralã a braþului drept . Vom relaxa acum întreaga centurã muscularã abdominalã. musculatura vaginalã profundã femeile. din care fiecare dintre noi facem parte integrantã. de la vãrful degetelor pãnã în zona umãrului. depãºirea limitelor impuse de aceasta. ai globilor oculari. luciditate mentalã ºi spiritualã. de la vãrful degetelor pãnã în zona umãrului. difuzarea armonioasã a energiilor la nivelul tuturor centrilor de fortã. Relaxãm muºchii gãtului ºi ai cefei. transcenderea dualitãþii. o genereazã în fiinta noastrã. vom relaxa fiecare muºchi în parte . fine vibraþii. capacitate mãritã de transmutare ºi sublimare a potentialului creator. stare de elevare spiritualã. ale relaxãrii yoghine. Ne proiectãm mental acum în zona bazinului. muºchii sexuali bãrbaþii. ai pieptului ºi ai umerilor. conºtientizãm stare de armonie plenarã în întreaga fiintã. interiorizare profundã. amplificare a vitalitãþii. Sesizãm relaxarea integralã a piciorului drept. de la vãrf cãtre bazã. Începem sã relaxãm muºchii spatelui ºi ai coloanei vertebrale. Sesizãm relaxarea integralã a bratului stãng. Ne percepem acum dilataþi la nesfãrºit în oceanul infinit al manifestãrii. aducem zona lombarã cât mai aproape de sol. ai maxilarelor. relaxãm gradat întreaga musculaturã. de jos în sus. de plutire. începem cu muºchii bãrbiei. Sesizãm stare de dilatare în imensitate. de zbor. muºchii frunþii ºi pielea capului. bratele uºor depãrtate de corp. muºchii buzelor ºi limba. Percepem starea de inefabilã rezonantã între microcosmosul fiintei noastre ºi Macrocosmos. Începem relaxarea yoghinã profundã. trezirea intuitiei. de jos în sus. echilibru interior. continuãm procesul de relaxare gradatã. de jos în sus. abandonarea structurii fizice la sol. Comparãm piciorul stãng relaxat cu piciorul drept nerelexat încã. Picioarele sunt uºor depãrtate între ele. pe grupe sau segmente musculare. de la vãrful degetelor pãnã în zona bazinului. Univers. binefacãtoare. de la nivelul zonei lombare. stare de autotransfigurare interioarã.începem cu muºchii degetelor. în lumina acestei comparaþii realizãm efectele profunde. precum ºi starea de bucurie pe care aceastã fuziune reintegratoare. precum ºi pierderea gradatã a conturului corporal. Relaxãm muºchii obrajilor ai pleoapelor. de pierdere a conturului corporal. Relaxãm musculatura facialã.sesizãm relaxarea globalã a mâinilor ºi picioarelor. Ne proiectãm la nivelul bratului drept. Ne proiectãm acum la nivelul piciorului drept. vointã. ai gambei $i apoi ai coapsei. VIRA 11/29/10 25 . Percepem relaxarea integralã a corpului fizic. de jos în sus. Sesizãm relaxarea integralã a piciorului stãng.

PROGRAM ASANAS GRUP VIRA BUCURESTI Serie de tehnici pentru amplificarea voinþei (Variantã Rarãu) PRIMA SERIE:I NABHIASANA (Ombilicului) sau MAYURASANA (Pãunului) Conºtientizare UDDIYANA BANDHA Conºtientizare NABHIASANA (Ombilicului) sau MAYURASANA (Pãunului) Conºtientizare NAULI KRIYA Conºtientizare NABHIASANA (Ombilicului) sau MAYURASANA (Pãunului) Conºtientizare DHANURASANA (Arcului) Conºtientizare Ma Ma Ma A DOUA SERIE Ma Ma A TREIA SERIE Ma Pe parcursul ]întâlniri între ora 7:00 ºI 10:30 se intrã în Mauna Se vor face 2-3 meditaþii cu exemplificãrile de la întâlnirea bãrbaþilor la grupul de VIRA. Se va urmãri sã se execute în principal tehniciile învãþate pe Rarãu VIRA 11/29/10 26 .