You are on page 1of 2

Factsheet VARKENSGRIEP

27 april 2009

Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500 GL Den Haag Telefoon 070 - 373 73 73 Telefax 070 - 310 65 30

Varkensgriep Inleiding Varkensgriep of ‘swine influenza’ is een dierziekte bij varkens, die wordt veroorzaakt door een influenza A virus. Varkensgriep komt regelmatig voor en is meestal van het H1N1 subtype, maar andere subtypes komen ook voor (bijvoorbeeld H1N2, H3N1, H3N2). Wanneer varkens geïnfecteerd zijn met meerdere subtypen tegelijkertijd, kan het voorkomen dat de genen van het virus zich vermengen, waardoor een nieuwe variant ontstaat. Hoewel varkensgriep normaal alleen voorkomt bij varkens, kan hierdoor een variant ontstaan die ook de mens kan infecteren. Dit is onlangs in Mexico gebeurd. Daarbij zijn reeds een aantal mensen overleden. De meeste patiënten die met varkensgriep zijn geïnfecteerd worden vanzelf weer beter, zoals bij iedere gewone griep. Bestaat er een vaccin tegen varkengriep? Er bestaat op dit moment nog geen specifiek vaccin dat varkensgriep kan voorkomen. Het is onbekend in hoeverre de gewone “griepprik” bescherming biedt tegen de varkensgriep-variant. Griepvirussen veranderen snel, waardoor alleen een specifiek vaccin tegen het dan circulerend virustype bescherming kan bieden. Bestaan er medicijnen tegen varkensgriep? Er bestaan diverse antivirale medicijnen die griep (in het algemeen) kunnen voorkomen en behandelen. Er zijn daarbij twee categorieën te onderscheiden: 1. Neuraminidaseremmers: oseltamivir (Tamiflu) en zanamivir (Relenza) Neuraminidaseremmers zijn selectieve remmers van neuramidase, het oppervlakteenzym van het influenza A- en B-virus, dat de afgifte van nieuwe virusdeeltjes bevordert. 2. amantadine (Symmetrel) Amantadine werkt op het M2-eiwit van het influenza A-virus, een membraaneiwit dat essentieel is voor virusreplicatie. Welk medicijn is het meest effectief? Er is op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar om een eenduidig advies te kunnen geven over het gebruik van medicijnen tegen varkensgriep. De virussen van menselijke dragers van het varkensgriepvirus in de Verenigde Staten bleken gevoelig te zijn voor neuraminidaseremmers, maar resistent tegen amantadine. Op basis hiervan adviseren de overheden van Mexico en de Verenigde Staten op dit moment om neuraminidaseremmers te gebruiken voor de behandeling van varkensgriep. In Nederland wordt meestal de neuraminidaseremmer oseltamivir (Tamiflu) voorgeschreven tegen griep. Dit middel kan (in tegenstelling tot amantadine) worden

Pagina 2

gebruikt voor de behandeling van zowel influenza A als B. Omdat oseltamivir bestaat uit tabletten, heeft het meestal de voorkeur boven zanamivir, dat een inhalatiemiddel is. Hoe kom ik aan medicijnen tegen varkensgriep? Medicijnen tegen griep zijn in Nederland alleen op recept verkrijgbaar. Deze medicijnen worden niet vergoed vanuit het basispakket. De Nederlandse overheid heeft momenteel de beschikking over 4,2 miljoen kuren oseltamivir en 500.000 keuren zanamivir. Dit is naar verwachting voldoende om tijdens een pandemie alle zieken in Nederland te behandelen. Samen met de KNMP en de groothandels is een speciaal distributieplan ontwikkeld om deze medicijnen in het geval van een grieppandemie zo snel mogelijk te kunnen verstrekken. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een contract gesloten met een producent van geneesmiddelen voor de levering tijdens een pandemie van voldoende vaccin voor alle Nederlanders, zodra er een vaccin ontwikkeld is. Over de KNMP De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Wij behartigen de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen. In al onze activiteiten staat de essentiële rol van de apotheker in de zorgverlening centraal. Als onderdeel van de totale zorgketen staan we voor een effectieve en patiëntgerichte farmaceutische zorg, waarbij medicatieveiligheid en kwaliteit in de branche voorop staan. KNMP website: www.knmp.nl Voor meer informatie: Persvoorlichting: Marco Kreuger (070-3737255 / 06-52677449) Geneesmiddel Informatie Centrum: Annemieke Horikx (070-3737282 / 06-51642873)