You are on page 1of 77

YALIN KK/ Kayp Yahudiler:Varm & Neredeler & Yoksa bizde mi -(TAMAMI)

Cuma, 16 Kasm 2012 03:45

Rivka Gnenin kitab (I) Rivka Gnen, ben Gnen diyorum, Rfka da olabilir, yitik kabilelerin peine dm, Deniz Hakyemez evirmi, biz Deniz Hakan biliyoruz; pek gzel, cest votre vie demiyorum ancak tarihimizi, corafyamz, haklarmz tanmak m istiyorsunuz ve korkmayn diyorum. Pek gzel, Hageveret Gnen, uzun aratrmalarnn sonucunu, takip daha uygundur, anlatmaya, M.S. 883 ylnda bir gn Kuzey Afrikada, Tunusun Kayravan kentinde Danl Eldad adnda biri kt ve bu kentin Yahudilerine son derece ilgin ve heyecan verici bir yk anlatt cmlesi ile balyor, on yitik kabileden ilk haber ite budur. Dan ise ondan biridir. Harika, ben de balyorum; bilmek, dil bilmektir, bilmek szck bilmektir, bilmek isim bilmektir, bilmek ek bilmektir ve bilmeyenler cahildirler. Devamla, Osmanolu ile Osmanl ve hatta Osmanist ile Osmaniski ayndrlar; Seluklu ile Selukidi de birbirinin yerine geerler ve geliyoruz, Danl ile Danolunu ayn sayyoruz. Gzel asl yle balyorum: Azalea, from Greek, meaning dry. The name of a flower, so called because it thrives in dry, sun-baked soil. Azalea and Azalia are variant forms. Bunu, kouta mevcutlu, ok nemli bir The Complete szlkten aktaryorum. Demek Azalya bir Yahudi addr ve biz Aalya diyoruz. Gne yan grnn ayrca not ediyorum. simler arasnda Nereden nereye, daha nce iaret etmitim, Selanikte talyanlara yakn olanlar z harfini sylyorlar ve bylece Aalya veya Aelya ile karlayoruz. brani asll aileler tayorlar ve biz de omuzlarmza alyoruz. Ve bir daha alyorum, 2012 Miss Turkey seilen Aelya Samyeli Danolu, Almanyada doup bym; bana da bravo, Azalia Samieli Danly buldum, yitik idi ve kardk, kralie yapm durumdayz. Bu karakter y, Slav dillerinde u syleniyor, i-grec de biliyoruz, iyrek de diyoruz, ne mkemmel fit, artk fitness szcn bakkallar da biliyorlar ve kzmz, maallah hi saklamyor, bir seferad gzelidir. Genellikle onlardan seiyorlar. Gnen ettleri Hanm demektir, Hageveret Rivka biliyor mu, bilmiyorum; Gonen srailoullarnda yeni bir isimdir ve ok az kullanyorlar ve biz de Manisa ile Balkesire yakn Gnen kasabasna sahibiz, brani aslllar oktur. Manisadan Kenan Evren, Hilmi zkk ve en taze olarak Blent Arn, asl Buland Aren olabilir, ktlar. Sonuncusunun ailesinin Etiyopyadan gelmi olmas ihtimal dahilindedir; orada Falaa diyorlar. Bu soyad ile Okay Gnensini biliyoruz, Cumhuriyette birlikte altk, ok parlakt ve imdi ararsanz, ya Yakupun kapsnda ya da akepenin nndedir, yaz konular topluyor; Cumhuriyet kart ve Ergenekonculara, bizlere, dmandr, artk pek saklamyor. Bir dieri Profesr Emre Gnensay, byk iverenlere iktisat retirdi, Tansu iller zamannda dileri bakan oldu; cumhuriyet dmanln

grmedim, temenni etmiyorum. Efendidir ve brani asll olmasn zenginliimiz sayyorum. Ne var, demek Gnen Hanmdan reniyoruz, hep bizim memleketlerde, corafyamzda kaybolmular. Yitik kabile doktrini Devam edeceim, sancak bu last tribe ne demek, nasl kaybolmular, ok ksa durmak istiyorum. Bir kez iki kesin hkme iaret edebiliriz. Bir, Yahudilik mi, Musevilik mi, altndr, elmastr, prlantadr, milyon yl topran altnda kalsa, zerlerinde bir izik dahi kalmaz; byle bir hkm var, gerek mi, hurafe mi, nce mesele budur. ki, dillerini hi brakmazlar; yitik kabile doktrini ite bunlara dayanmaktadr. Gonen de takibe ktnda bu heyecanda idi; bulduklar heyecann azaltmasa da, Hageveret Goneni tekzip etmektedir. Buradayz. Gzel ve gzel bir alma, brani kaynaklar kullanan Beki Adamstan aktaryorum, udur: Bu yzden Babil srgn srasnda, M.. 537-538 Yahudiler arasnda Tevrat bilgisinde bir d olmutur. Hatta Babil Talmudundaki ifadeye gre, Tevrat, Filistin blgesinde tamamen unutulmutur. Bir not, Filistin ile imdiki Israel anlatlyor; dorudur, elli yllk srgnde, dinlerini unuttular. Kaybolanlarda din kayb dnebiliyoruz. Gzel, Christ, Yahudi idi, ama brani bilmiyordu, ad Hristo idi ve miladi yznc ylda Yahudilerin byk tarihisi, kendisine Josephus Flavius diyor ve Elence yazyordu. skenderiye Yahudileri, Josephus bunlardan birisi idi, Yunanca konuuyorlar ve Septuagint okuyorlard, bu Elence yazlm Eski Ahidtir. Ve hepsi budur. Yahudiler & Tarifler Bir de marranolar var, bunlar berik Yarmadasnda Katolik olanlara verilen addr; sonra tekrar Yahudi oldular. Gzel ancak, Miriam Bondian, Carl Gebherdte dayanarak bunlar iin, Catholic without belief and a Jew without knowledge, but in will a Jew demektedir. Bunlar inansz Katolik ve bilgisiz Yahudiler idiler ve kendilerini Yahudi gryorlard. te hepsi buradadr. Yerushalimin Amsterdam zerine almas da pek yararldr, bir dnemde Seferad, Ekenazi ve Romanyot Yahudilere, geni Trkiye topraklarndaki Yahudiler demektir, bir de Levanten Yahudilerin, Trk anlamnda kullanyorlar, eklendiini gryoruz. 1580 yllarnda Venedik, Trk Yahudilerini kabul ediyordu ve Venedikte balarnda sarklar Yahudi olarak yayorlard. Peki ilerinde ne var, herhalde dinleri var, imanlar yok formulasyonu burada pek isabetlidir. yle gryorum. Sabetayistlerimiz mi, evde Yahudi, sokakta mslman tarifini pek ok kez iaret etmi olduumu hatrlyorum. Ne yazk, burada Yirmiyahu Yovelin The Marranos almasn hatrlama ve hatrlatmann ok yeridir; The Other Within, imizdeki teki baln da semiti. berik Yarmadasnda Hristiyan olmulard, ancak gizli Yahudilik yaptklar iin yaklyorlard. Profesr Yovel, Yahudilik iin, cesaretle ve inatla yaadklarn, ancak pek de Yahudi olmadklarn srarla yazmaktan geri kalmamaktadr. ok ac ve ite tarih ve tarihleri budur, diyorum. *** Ne ac, eyllist diktatoryada, hapiste, alk grevinde len, dnmeyen, daraacnda ldrlen gen arkadalarm hatrlyorum. Onlarn direnlerine, elik iradelerine, hedeflerine ballklarna hep

hayran kaldm, anlarn pek yksek tutuyorum. Ama inanlar m, ne kadar sd, ne kadar paral ve karkt, Portekizde yaklanlar gzmn nne geliyor. Ve ite tarih budur, tekrarlyorum; aklmz ayor. Bizi ac ile zenginletiriyor. Beenme yolum eviriyi yapan Deniz Hakan, alias Deniz Hakyemez de aileden solcu; annesi ile babas, babas hapisteyken evlenmiler. Dedesi Sleyman stn tanmtm, mthi bir retmen rgtsyd, mthi bir Trkiye i Partili oldu, o tarihlerden hatrlyorum, Tkp ve Maden-i seti, yine mthiti ama artk pek ok kar karya idik, yaptmz savat. Ama imdi yaamyor, sevgi ile yazyorum. Ancak Deniz, bana asistan olmak istediinde bilmiyordum, pek yeni rendim; btn bunlar evirinin dilini ok beendiim iin not ediyorum. Demek benim beenme yolum budur. Yalnz beenmediim yanlar da var, dilimizde branice eklinde bir szlk olamaz, ya branca ya da brani, bu ok tekrarlanan hatadr ve kabul edemeyiz. Ayrca Romanyot tr teknik kullanlar kabul etmek durumundayz ve bunun yerine Rum Yahudisi anlamay pek zorlamaktadr. Biz bu szc daha ok Yunani ya da Elen karl kullanyoruz; bana gre Rum szcn semek, aileye fazla balanmak ve fazla solcu olmaktr. Burada duruyorum. *** Gonen Hanmn kitabnn asl ngilizce, bende var, okumutum, burada yok, karlatramyorum. Ancak Trke evirisi ok gzel, kark hibir cmle ile karlamyoruz ve devam ediyorum. Peki neredeler, bazen Musann zerinde tutulan Ezra, Frat aarak Arzarete vardklarn haber veriyor. Buradan kayp Yahudilerin Arzarette olduklarn renmi oluyoruz. Kayp Yahudiler Gzel, yalnz Arzaret neresi ki, hi bi yer mi, iki aklama ile blm bitiyorum. Bir, Yahudilik iin Frat ok nemli ve kutsaldr; Tevrat, Erez sraeli iki nehir arasnda, Nil ve Frat, tarif ediyor. Yalnz bu kadar deil, braninin kk Heber, ngilizce Hebrew, Franszca Hebrev, Rusa Evrey, bizim dillerimiz bran, Frat amak, aaya inmek anlamna da geliyor. Demek ki Frat bir atlar, Yahudi oldular, bir atlar, kayboldular. yle mi, hi olmazsa baknz, Kafkas, Dastan, Tatar Yahudi resimleri bu kitaptadr. Ben ise bizi ilgilendiren erkez branilerini henz yazmadm, yazmak istiyorum, Halepin en geni ailesi Sabunilerden balayabilirim. ocukluumda bana Sabunilerin Yaln dendiini hatrlyorum. Annemin dedesi Ahmet Sabuninin erkez Ethem ile birlikte hareket ettiini kitap yaparak beni ktlemek de istemilerdi, bakarz. Sakncasn grmyorum. Bozulan szckler Szckler bozulurlar, biz evlenmek diyoruz, samadr; biz Trklerde eskiden ev mi vard ki, asl erlenmek olmaldr, yledir ve bozulmutur. Rusada evlenmeyi, vidti za muj olarak sylyoruz, erkein arkasna gemek demektir. Bozulurlar ve Rivka Gonen Ezrann verdii bu szcn aslnn Eretz Aheret olduuna iaret ediyor, branice Eretz Aheret szcklerinin bozulmu halidir demektedir ve makul grnyor. Ahar branide baka anlamna geliyor, Eretz Ahar, baka lke demektir. Demek baka lkelere dalmlar, devam etmek zere burada bitiriyorum. sraelin sayanlar

Yemende varlar, bir blm dndler, Etiyopyadan dnenlere Falaa diyorlar ve srael istihbarat rgtleri zerine yaplan sraeli aratrmalarda, Kabul arsnda her dkkanda mossad iin bir sayan var tesbitini bulmutum, sayan, branide yardmc anlamndadr. Afganda kaybolanlardan da zengin Afganlar, sraele gittiler. Yalnz hepsinden bize de denler olduunu biliyoruz. Krtler mi, Pariste Krdoloji tahsil ederken, sraelde iki yz elli bin Krt Yahudisi olduunu renmitim; genelkurmay bakanlar ve bakan kardlar. Bize kalmad m, olur mu, bir rnek, dostum Musa Anter Yahudi idi ve saklamazd, anakkalede ksa bir srgnl var, anlarnda sinagoga devam ettii yazldr. Ve anter ile antman ayn szcktr, Yahudiler tayorlar. Ben ise devam ediyorum. karakterini nasl bilirsiniz Bizde de noktalar var, o iin, u iin nokta koyuyoruz, asl Buland, blente eviriyoruz, yce demektir ve asl Gul, iek ve zel manada gldr, noktalyoruz. de branide nokta ile yaplyor, ama artk kaldrld, biz noktasz karakterine sahibiz. brani, Hertzeldir, Herzl de olur, Selanikte talyanlara yakn olanlar tz veya z karakterini sylyorlar ve biz h karakterini sylemeyi sevmiyoruz, Amet diyoruz. Bylece Erel adn buluyoruz. Kkleri Milas ve Selaniktedir, Tziller veya Ziller dorusudur ve biz iller diyoruz. Bir de Gazze ve Gaza ve oradan gelenlere Gaz-i tabir ediyoruz. Bylece Gazi Erel ve Tansu illeri biliyoruz. Birisi Merkez Bankasna bakan ve dieri hem dileri bakan ve hem babakan oldular. Doaldr, ftraten, onlara ayrlmtr. Herzeli, siyonizmin rgtleyicisi olarak hatrlyoruz. Ad, gazel veya geyik anlamndadr. Sevi veya Zvi ile ayn manadadr. Behzat . nam polis efini hi izlemedim. Benziyorlar m, bilemiyorum Sol partilerin Balyoz yorumu ne

MTH BULU! NGLZCE KONUMANIN SIRRI ZLD. NASIL MI? TIKLAYIN!

ERKEKLERE ZEL SINIR TANIMAYAN BTKSEL KARIIM TIKLAYIN ! 27.09.2012 19:58 Karakter boyutu : ________________________________________ Sol partiler Balyoz Davas'n ve mahkeme kararn BirGn'e deerlendirdi. i Partisi bilindii gibi Balyoz'un bir tertip olduunu sylyor ve ABD'nin bu yolla TSK'y tasfiye etmek istediini belirtiyor.

BirGn gazetesinin haberinde, genel olarak, sz konusu davann egemenler aras "deve grei" olduu ve adil yarglama hakknn ihlal edildii tespitlerine yer verildi. te o haber: Emekli ve muvazzaf askerlerin yarglanmasyla Trkiye tarihine geen, 250si tutuklu 365 sann yargland Balyoz Davasnda karar nceki gn akland. stanbul 10. Ar Ceza Mahkemesi heyeti Orgeneral Halil brahim Frtna, eski Deniz Kuvvetleri Komutan emekli Oramiral zden rnek ve eski 1. Ordu Komutan emekli Orgeneral etin Doan nce 'arlatrlm mebbet'e ardndan da 'darbeye teebbs' olduu gerekesiyle 20'er yl hapse mahkum etti. Mahkeme Heyeti, Orgeneral Bilgin Balanl, Koramiral Abdullah Can Erenolu, Tmgeneral Grbz Kaya, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Ergin Saygun ve emekli Albay Cemal Temizz'n de aralarnda bulunduu 78 sana ise 18'er yl hapis cezas verdi. Davada yalnzca 34 kii beraat etti. Sol partiler sz konusu davay ve mahkeme kararn deerlendirdi. Genel olarak, sz konusu davann egemenler aras "deve grei" olduu ve adil yarglama hakknn ihlal edildii tespitlerine yer verildi. te o deerlendirmeler: DP E Genel Bakan Alper Ta: Hukuki manada tartmal bir karar olduunu dnyoruz. Bunun iki boyutu var. Birincisi, zaten bu karar veren mahkemeler tartmal. zel yetkili mahkemeleri, hukuktan daha ok siyasi bak asyla karar veren mahkemeler olarak grmek gerekiyor. Bizzat kararn sahibi mahkemeler tartmal olduu iin, bu mahkemelerin verdii kararlar da tartmal. kinci olarak da mahkeme srecinde adil yarglama srecinin iletilmediine dair birok rnek var. Buradan baktmzda bu kararn tartmal bir karar olduu fikrindeyiz. Sonu itibariyle memleketteki darbelerin kaynan kiilerde aramaktan ok, darbelerin sermaye devletinin ve emperyalizmin istekleri dorultusunda gerekletiini grmek lazm. Hem emperyalist gler, hem de Trkiye sermayesinin bugnk konjonktrde darbe seeneini dnmedikleri ortadadr. Ama snf mcadelesinin, sosyalizmin geliime bal olarak egemen snflarn bu toplumsal muhalefete, sosyal uyana yine darbelerle yant vermeyecei gibi bir gereklik sz konusu deil. O yzden darbe gereklii kiilerden daha ok onun arkasndaki ekonomik, sosyal, snfsal balam ierisinde ele alnmal. rnein bugn devrimci sosyalist bir hareketin aadan yukarya gelitii koullarda, tpk 60'larda, 70'lerde olduu gibi sosyal uyann artt bir konjonktrde egemen glerin, emperyalizmin darbe seeneini hi dnmeyecei gibi bir durum sz konusu olamaz. Biz sosyalistler, devrimciler olarak darbeci bir anlaytan her zaman uzak kaldk. Bu anlayn sonu retmediini, tersine ileri daha da zora soktuunu, toplumun dokusunu bozduunu, siyasal ve toplumsal hayat alt st ettiini dnyoruz. Darbeyle hesaplamak, onu reten siyasal, iktisadi koullarla hesaplamakla olur. Bugn12 Eyll Darbesi'yle nasl hesaplald ortadadr. u an artk darbecilik egemen snflarn tercihi deildir. Ordu iinde AKP rejimine kar bir tr darbe teebbs ierisinde olan bir kesim sz konusu olmutur. Ama bunlar, bu konuda yaptklar giriimlere ne uluslar aras destek, ne sermaye destei ne de toplumsal destek bulabilmilerdir ve bu giriimlerinin karl olmadn grmlerdir.

Yeni bir rejimin tahkimat iin bu davalar kullanlyor. Balyoz Davas yeni bir ordu yaplanmas iin de kullanld. YA toplants ncesi tutuklananlar braklyor, braklanlar tutuklanyor, byle sreler yaand. Yeni bir ordu yaplanmas amaland. Ordu kademesi ierisinde AKP kendine bal yeni bir komuta kademesi oluturmak, yeni bir rejim ina etmek iin bu davalar kulland. Yeni bir rejimin inas dorultusunda zellikle Trkiye'nin yeni yerinin Avrasyac bir yerde mi batc bir yerde mi olmas gerektii tartmasnda, Trkiye'nin yerinin in, Rusya hatt olmasn isteyen tm kesimler tasfiye edildi. Trkiye'nin batc, emperyalist, kapitalist blokla yeniden tahkimatn salayan bir pratik yaand. Ilml slam rejiminin de oluturulmas amaland. Dolaysyla bu davalar, hukuki davalar olmaktan ok, yeni bir ordunun ve yeni bir rejimin inasna dnk davalardr. Bu operasyonlar, devletin kontrgerilla zelliine dnk operasyonlar da deildir. Devlet aygt el deitirdi. Devletin yeni kanad eski kanad tasfiye etti. Eski kanat da eski tarzlarla direnmeye alt. Biz nerede durduk, biz ne eski devlet dzeninin ne de yenisinin yannda yer aldk. AKP rejimine kar mcadele temel nemdedir ama AKP rejimine kar mcadeleyi eski devleti savunma formatna sokmak doru deildir, devrimci bir tarz deildir. Yeni bir rejim ina etmemiz, eitliki ve zgrlk bir temelde Trkiye'yi yeniden kurmamz gereklilii nmzde grevdir. BDP Milletvekili Erturul Krk: Bu davada iki eyden phe etmiyorum. Birincisi darbe teebbs olduundan hi phe etmiyorum. kincisi de bu mahkemede adil bir yarglama olmadndan hi phe etmiyorum. Bu sre, egemenler arasnda yaanan bir deve grei olarak gerekleti. zel yetkili ar ceza mahkemelerinde grlen bu davalarda dman ceza hukuku prensipleri uyguland. Adil yarglama olmad iddialarnn phe edilecek bir tarafnn olmad kanaatindeyim. Ancak darbe teebbs olduu da en az bunun kadar phe gtrmez. 2000'den balayarak bu tutuklanmalarn olduu ana kadar, bir hkmet darbesi, askeri zorlama yoluyla idareyi ele geirme konusunda pek ok birbirini besleyen giriimler oldu. Bu giriimlerin uluslar aras ve i koullar asndan baarya ulaamadn gryoruz.

Bizim konumamz gereken ey u: yaananlar bir darbe giriimiyle hesaplamak bakmndan, kendisi baka bir vesayet peinde koan bir rejimin bir ie yaramadn gsterdi. Askeri vesayeti tasfiye ettiini syleyen AKP, yarg-polis vesayeti altnda baka bir rejim oluturuyor. Bu arada pek ok susuz insann da hakknn yendiini syleyebiliriz. Bu dava AHM'de ok tartlacak. Burada, faili mehuller, ky yakmalar, JTEM faaliyetleri vb. halka kar ilenmi sularn cezasz brakldn, ama egemenlerin birbirine kar hamlelerinin hukuk yoluyla tasfiye konusu olduunu da gryoruz. Bu iki egemen kutbun dnda kalan halk kesimleri ve onlarn siyasi szcleri olarak, adil bir yarg, demokratik bir rejim iin siyasi mcadelemizi srdrmemiz, bu atan taraflarn yannda siyaseten asla yer almadan kendi yolumuzu amamz gerekir. Bizler, halkn kendi iktidarn ve adaletini kurma mcadelesine devam edeceiz. EMEP Genel Bakan Selma Grkan: Balyoz davas ya da buna benzer darbe giriimlerinin yargland davalar, bugn asndan sembolik bir duruma gelmitir. Sonu itibariyle AKP iktidar, ideolojik olarak kendisine ynelik darbelere ilikin, bundan sorumlu tutulan kiilere ilikin bir yarglama sreci, ya da yarglamadan te bir hesaplama sreci yrtmektedir. Oysa demokrasiden bahsetmemiz gerekirse, halka kar, emek ve demokrasi

glerine kar ilenen sular kapsamnda bir btn olarak darbeler sisteminin yarglanmas gerekir. Ama bugn geldiimiz noktada, Balyoz Davas, Ergenekon, tm bunlara baktmzda, bu davalar muhaliflere gzda vermenin bir arac haline getirilmitir. Yargnn ileyi srecindeki hukuksuzluklar hukukularn deerlendirecei konulardr, ama siyaseten deerlendirilmesi gereken ey, bu yarglamalarn demokrasiye bir katk salayp salamaddr. Bu adan baktmzda demokrasiye bir katk salamadn gryoruz. Egemen olan sistemin tehlikeye girdiklerini grdkleri anda bunu tekrar yapmaya alacaklardr. Sonuta bugn asndan baktmzda AKP yarg sisteminden askeri alana kadar kendi statkosunu pekitirmi durumdadr. Ben bundan sonra hibir askerin darbe yapmaya kalkmayacan dnmyorum. Belki AKP'ye darbe yapmaya kalkmayabilirler. Emeki halk kitlelerine dnk, ii snfna, demokrasi glerine dnk darbe mantyla antidemokratik uygulamalarn bugn asndan da devam edeceini dnyorum. TKP Merkez Komite: Balyoz Davas olarak anlan yarglama srecinde dn aklanan karar, lkemizde yargnn iktidarn bask aygtna dnm olduunun yeni bir rneidir. Dn Silivri'de aklanan karar AKP eliyle lkemizde adaletin katledildiini bir kez daha gstermi, Trkiye halklarnn adalete olan zlemini biraz daha artrmtr. lkemiz AKP iktidar boyunca, zellikle polis ve yarg eliyle, iktidara teslim olmayan toplumsal kesimlerin esir alnd, bu vesileyle iktidarn uygulamalarndan rahatszlk duyan milyonlarca kii zerinde bask oluturmay amalayan pek ok uygulamaya tanklk etmitir. AKP iktidarn korumay ve kuvvetlendirmeyi esas alan bu kararlarla lkemizde hukuk ve adalet katledilmektedir. Ergenekon, KCK, Devrimci Karargah, Balyoz ve Oda TV davalar isimleriyle anlanlar bata olmak zere AKP iktidar sresince devam eden pek ok yarglamann hukuki deil siyasal davalar olduu aktr. En temel evrensel hukuk kurallarnn bile uygulanmad zel mahkemelerde sren bu davalarn hukuki meruiyetleri yoktur. Dn aklanan kararla, AKPnin, iktidar boyunca srekliletirdii, yarg eliyle toplumu bask altnda tutma stratejisinde yeni bir aamaya geilmitir. Bu kararn yakn geleceimizde nemli siyasal sonular olaca aktr. D politikada olduu gibi ieride de skan, halk desteini yitirmeye balayan AKP iktidarnn karlar gzetilerek verilen bu karar kinci Cumhuriyet iktidarn kurtarmaya yetmeyecektir. Evrensel hukuk ilkeleri bir yana akl, mantk ve vicdan asndan karl olmayan kararlar almak zorunda kalnmas AKP iktidarnn gsterilmeye alld gibi salam bir zemine sahip olmadnn nemli bir iaretidir. Trkiye Komnist Partisi, adaletin hkm srecei, eit, zgr ve bamsz bir lke iin AKP iktidarna kar mcadelemizi kararllkla ve byterek srdrecektir. Ezilen halklarmz, emekileri, genleri, aydnlarmz AKP iktidarnn halk dman tm uygulamalarna kar sesimizi ykseltmeye, mcadelemizi ortaklatrmaya aryoruz. (BirGn/ Sevgim Denizalt)

Odatv.com O iddialar gerek mi

MTH BULU! NGLZCE KONUMANIN SIRRI ZLD. NASIL MI? TIKLAYIN!

ERKEKLERE ZEL SINIR TANIMAYAN BTKSEL KARIIM TIKLAYIN ! 27.09.2012 15:08 Karakter boyutu : ________________________________________ CHP Genel Bakan Kemal Kldarolu, Wikileaks belgelerinde yer alan bir iddiay gndeme getirerek, Kendi lkesinin karlarn deil, baka lkelerin karlarn koruyan bir Babakan bu lkenin, Trkiye Cumhuriyeti'nin Babakan olamaz dedi.

Kldarolu iki gn srecek CHP Ortak alma Toplantsnn alnda yapt konumasnda, Wikileaks belgeleri ile ilgili olarak ok nemli bir kitap yaymlandn syledi. Kldarolu'nun bahsettii kitap Odatv genel yayn ynetmeni Bar Pehlivan ve Odatv haber mdr Bar Terkolu'nun kard, Wikileaks belgelerinin yer ald "Sznt" kitabyd.

Toplumun o kitab yeteri kadar grmediini, belgeleri de yeteri kadar deerlendiremediini savunan Kldarolu, Bugn geldiimiz noktada bir gerein ortaya kmas iin, bir gerein halk tarafndan ok daha iyi bilinmesi iin, bu hkmetin, Trkiye Cumhuriyeti'nin karlarna hizmet eden bir hkmet olmadn bilmesi iin bu kitaptan bir belgeyi aklayacam dedi.

AIR DDALAR EREN O BELGE 6 Haziran 2003 tarihli bir Wikileaks belgesini aklayacan belirten Kldarolu, yle konutu: ABD'nin o dnem ki Ankara Bykelisi Robert Pearson bir kripto gnderiyor ABD'ye. Kitabn 178. sayfasnda bu kriptoyu aynen okuyorum; Generaller iin sylyor, 'AKP'den seilmi Recep Tayyip Erdoan'n davranlarndan byk rahatszlk duymaktadr' yani generaller AKP'den seilen Tayyip Erdoan'n davranlarndan byk rahatszlk duymaktadr. 'Erdoan ok gl bir mttefikimizdir, Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunmas asndan engelleyicidir. Orgeneral Hilmi zkk'n sadakatli duruu sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller, Orgeneral Hilmi zkk'n izgisine itiraz etmektedirler. Erdoan, kendisine destein devam halinde ABD'nin bir mttefiki olarak, Ortadou ve Irak dahil olmak zere Trk hava sahasn, kara ve demiryollar ile Mersin ve skenderun

limanlarn kullanmmza aacan taahht etmektedir. Ancak Trk ordusundaki st rtbeli subaylar tarafndan srekli engellenmek istenmekteyiz'.

Bu arada kar kan generallerin isimleri de veriliyor. yle bitiriyor kriptoyu; 'Bu bakmdan deerlendirildiinde gl bir medya grubunun oluturulmasna acilen ihtiya duyulmaktadr'. Tabii Trkiye'de. 'Bu konu Recep Tayyip Erdoan ile paylalm olup, gereinin deerlendirilecei hakknda olumlu deerlendirmelerin yapld ve yaplaca teyidi alnmtr.

Son okuduu ksmn ok nemli olduunu savunan Kldarolu, Trkiye'de orduyu geriletmek, ABD'nin karlarn korumak iin ok nemli bir medya yaplanmasna ihtiya olduunun, bunun da Babakan Recep Tayyip Erdoan ile paylald ve gereinin deerlendirilecei hakknda, olumlu deerlendirmelerin yaplacann teyidinin alndnn sylendiini ileri srd.

BU BELGE DORU MUDUR, YANLI MIDIR?

Cami avlusunda halk ozannn naan istismar edebilirsiniz, ettiniz de diyen Kldarolu, Ama ben Sayn Recep Tayyip Erdoan'a bu belgenin ierdii konular aka sormak istiyorum. Bu belge doru mudur, yanl mdr? Bu belge dolaysyla sen o taahhtleri kimden izin alarak verdin? ifadelerini kulland.

Kldarolu, yle devam etti: Kendi lkesinin karlarn deil, baka lkelerin karlarn koruyan bir Babakan bu lkenin, Trkiye Cumhuriyeti'nin Babakan olamaz. Halkmn grmesini isterim, kalkyorsunuz, konuuyorsunuz kendi lkenizin karlarn deil, baka bir lkenin karlar iin o lkeye sz veriyorsunuz. Buna hukukta ne denir? Takdirini milletime brakyorum. Kendi lkesini, kendi lkesinin karlarn korumayan adama 'hain' denir. Belgeler gndeme dtnde, belgeleri yaynlayanlara en ar hakaretlerde bulunmutu Recep Tayyip Erdoan. Sonra medya, byk lde sesini kesti, konumadlar, yazmadlar, rktler, korktular. Korkmayan tek organ var, tek makam var, tek kurum var, onun iin 'cesur olun' diyoruz, o da CHP'dir. Korkmayacaz. Gideceksin, sz vereceksin, sonra dneceksin milletin nnde, 'ben milletimi seviyorum, milletimin karlarn savunuyorum'. Kusura bakma sen bu lkenin karlarn savunmuyorsun. Herhalde Amerikan Bykelisi kalkp da Amerika'ya yanl bilgi vermez, 'teyidi alnm' diyor. Bu ne demektir, 'konutuk, evet' demektir. Ne yapacak, 'bir medya yaplanmasna ihtiya duyuyoruz' diyor.

Bu belgenin medyann iine dt durumu ok iyi akladn ileri sren Kldarolu, Trkiye'nin karlarnn kime hizmet ettii, bu hkmetin kime hizmet ettii ok iyi anlalyor. Demek ki biraz ileri gittiler ki beyzbol sopasyla ders verildi, 'bir dakika, fazla ileri gitme' dediler. Geldiimiz nokta budur.

O nedenle CHP'lilere, bu lkenin yurttalarna, yurtseverlere byk grev dyor. A kalabilir, yoksul olabiliriz, sorunlarmz olabilir ama hi bir zaman bir baka lkenin taeronluuna soyunmadk, soyunmayacaz. Byle bir anlay olabilir mi? Kendi iktidarn bakalarna borlu olan kii lkesine hizmet etmez. Bakasnn atna binen kii sanr ki ben hedefime gidiyorum. Atn sahibi slk aldnda at sahibine gidecektir, o da stnde. Geldiimiz nokta budur diye konutu.

"DAHA FAZLA ALIACAIZ"

Yeni yasama ylnda tm CHP'lilere byk grevler dtn belirten Kldarolu, Meclis'in tatil olduu dnemde partisinin milletvekillerinin almasndan memnun olduunu dile getirdi. CHP olarak daha fazla alacaklarn ifade eden Kldarolu, unlar kaydetti:

Bundan sonra daha fazla alacaz ki Trkiye'yi aydnla karalm. Trkiye'nin yeni bir iktidara, yeni iklime, yeni bir syleme, yeni bir ekonomi politikasna ihtiyac vardr. lkeyi seven, cebini deil, lke iin mcadele eden, lkenin karlarn savunan, btn dnyadaki devletlerle dost olan, dman yaratan deil dost kazanan bir ynetime ihtiyacmz var. Onun iin her zamankinden daha fazla CHP iktidarna bu lkenin ihtiyac var. Krlan, dkleni onaracaz. Gnl krlann gnln alacaz, umutsuz olana umut vereceiz. Hibir yurttamz arasnda ayrm yapmamaya ahdettik, ahdimize de zen gstereceiz. Trkiye'nin en karanlk dnemlerinde her zaman CHP iktidar olmutur ve Trkiye'yi aydnla karmtr. imdi geldiimiz sre bize yeni bir grev yklyor, bu grevin bilincinde almalarmz younlatracaz.

Kldarolu'nun konumasnn ardndan toplant basna kapal olarak devam etti. te yandan aralarnda Deniz Baykal'n da bulunduu baz milletvekilleri ile parti meclisi yelerinin toplantnn alna katlmadklar dikkati ekti.

Odatv.com Tm erkeklere zel doal mucize kapsl

YALIN KK/ Hrriyet satld Berberolu atld ekirge sratld-(TAMAMI) 31 inecek

Administrator tarafndan yazld. Cuma, 08 Haziran 2012 03:37

Aydn Doann Fatih ekirgeyi Hrriyetin bana getirmesi imkanszdr, Doana en ar szler Cem Uzandan gelmiti; Doan bunlar kfr sayyordu, ekirge ol tarihte, Cem Uzan gazetesinin, Star, bandadr. Doan, ekirgeyi gazeteye de sokmak istemiyordu, Erturul zkkn srar zerine ald, nce sadece internet ilerine verildi, nemsizdir. Oradan Hrriyetin bana sratld, Hrriyetin satldnn kantdr. Ve ben Hrriyetin satldnda srar ettim, artk ayan beyan ortadadr. Sevindim mi, hayr; Kant iyiyi istemenin bizatihi iyi olduunu yazyordu ve ben, daha kty istemenin de kt olduunu ekliyorum.

Akepenin gazetesi: Hrriyet

Kim ald, 28 Mays 2012 tarihli Hrriyette, balkta Fatih ekirgenin yazs udur: Babakan ve ei stattakilere karanfil atyordu. Bir delege sordu: Acaba ka kii var? Manzaray gsterip cevap verdim: Baksanza u sevgi seline... Bu sevgi zorla olur mu? Grkemin, sevginin, says, ka olur mu? Bir sosyalist kongre iin yazlabilecek cokulu bir iirdir, pek gzeldir. Ve ben bu edebiyat okur okumaz, Bizim Fatihi yine srattlar dedim, yazacaktm, geciktim ve imdi tamamlyorum. Artk Hrriyet, akepenindir ve ben bunu, yakn zamanlarda atlan manetlerden ve mthi Erdoan reklamlarndan karyordum. Hrriyet, Menderes dneminin iktidar gazetesi Zafer olmutur ve bana bir ekirge kondurulmutur. Gzel ve bu ekirge, son demlerde btn gecelerini, Erdoann yksek danmanlar ile, Mcahit Aslan bata, geiriyordu. Pek gzel ve imdi Cem Uzann gazetece yneticiliinden, Erdoann yayn ynetmenliine geiyordu. Yaama bir sosyalist olarak balayan Fatihe bravo diyorum. Ayrca ekliyorum, iyi yetimitir; ok mehur bir hocas vard, yakinen biliyorum.

Erdoann yayn direktr

Tantmn bizim Sabanclarn gelini Vuslat yapm, Sabanclar tanrm, Adanaya, Erozanlara gelin giden Teyzem, Hac meri, epinyme, omzunda iple hamallk yaparken hatrlyordu. Biz de Hac mer, mahdumu Sakpla, Kemalle, Soukolukta poker oynardk, maallah hzl zenginletiler, Kayseriden geldiler.

Seromoni iin birinci sayfaya deil, on nc sayfaya baklmasn tavsiye ediyorum, Vuslat Sabanc, ekirge ile Doan Hzlan kollarndan tutuyor, yakalam, artk ne de olsa Adana scakln duymutur.

Enis ise telenmitir. Ne kadar zgn ve krgn bir hali var, gz yalarm tutuyorum. Fikret Ercan sessizdir, idari ileri seviyordu; Fatih ekirge, yeni adyla Yayn Direktrdr. Bir kolunu Sabanc ve dierini slamc sermaye tutmaktadr. Ve Erdoan kutluyorum, daha mnasibini bulabileceini sanmyorum. Yalnz abuk batrabilir; dualarn eksik etmemesi yerindedir. Demek ki iyilik istiyorum.

Ben yayn ynetmenlerinin eskisini severim

Sat-al, la manire Aydn Doan, sz etmitim, ve satacaksnz, kznz vereceksiniz, ama eliniz iinde kalacaktr, ne kadar kalr, bilemiyorum. Ancak kymet-i harbiyesini grmyorum ve kamuflaj iin de gereklidir. Ve Enis Dostum artk bir Yalova Kaymakam olarak oradadr. Ama zlmemeli, gzel lokantalar bizi bekliyor ve ben yayn ynetmenlerinin eskisini seviyorum, gzel arap tad veriyorlar.

Tahsil dnemi

zmirlidir, Erturulun Hrriyete szdrmasnda zmirli etkisi byktr. ekirge de, Nuray Baaran ile smail Kkkayann elinden tutmutu, elim sende oynadlar, zmir Oyunu, diyoruz. Sonra Kk Fatih benim elime geldi, Trkiye i Partisinde, Ankarada, Yaln Kkn rahle-i tedrisinden geti. Behice Boran - Yaln Kk ayrmnda ise, bu aslnda Trkiye Komnist Partisi - Millici Sosyalistler blnmesiydi, Yaln Kk ile birlikte kald ve Trkiye Komnist Partisini reddetti. Herhalde hayatndaki tek red budur. Reddi sevmiyor.

**

Okumay-yazmay orada rendi, Sosyalist ktidar Dergisini kurduk, Fatih yaz ilerindedir. Yetitiriyorduk. imdi yazlarnda ayrntya dknlk grlyor, ben ak, devrim ve bilim ayrntdadr diyordum, ayrnty grmesini rendiler. Yalnz sadece ayrnty deil, ak da tahsil etti, Nuru severdim, gzel kzdr, Trkiye i Partisi ve Sosyalist ktidarda bizimle beraberdi ve evlendiler. Nur ve Fatihin bir ocuklar var; ikinci red mi, bilmiyorum, Nurdan gelmi olabilir ve Nurun imdi en lks maazalardan birinin yneticisi olduunu duyuyorum. Yalnz herhalde fakir ve mcadele dolu gnlerini aryordur. Hep oradaym.

mambayld & Patlcan

Bilimsel olarak ve modellerle bakyorum. Satlm olduunu grmtm ve doru kmtr. Bundan sonras ayrntdr ve Hrriyetimiz artk islami sermayenin elindedir. Doru, Tayyip Erdoan babakanlk sonra en ok bunu istiyordu, tebrik ediyorum. yalnz imambayld aldn dnebilir ve patlcan kabilir, dikkat dikkat diyorum.

Yedikat ini

lk gidecek olan Sedat Ergindir ve Sedat da bunu hissetmi grnyor, gzel yazlar karyor. Bir yer buluruz, ilk gazetesi Cumhuriyet imdi ok geride, Sedatn da sanda, amma olabilir, why not veya pourquoi pas, lafmzdr. ok ilgin, her ikisini de ayn dnemden tanyorum, emeim var. Ykseliyorlar ve iniyorlar; ancak biz gelinceye kadar indikleri yer yine de yksektir. Bizde ini yedi kattr ama korkmasnlar, sevgimiz daimidir. Bir iyilik yaparm.

**

Bylece bitirmi oluyorum.

Ama maalesef btn yazlarm bitiriyorum. Son Gncelleme: Pazar, 10 Haziran 2012 19:22 YALIN KK/ Basn masn & Nokta mokta-(TAMAMI)

Administrator tarafndan yazld. aramba, 06 Haziran 2012 03:24

Gen gazeteci iken sanki sempatizanmzd, ciddi sayardm, 12 Mart Gnleri idi, geti. Sonra 12 Eyll Zamannda Bykeli Strauss-Hupe, pek yal Amerikan bykelisi, matbuatta kadrolamaya balad. Hasan Cemal ilktir, Yasemin ongar, Ufuk Gldemir, Sedat Ergin ilk paket oldular. Zamanla Sedat en ne geti; artk Washingtonn derin-devlet gr olarak okuyordum, Milliyetin bana gelmiti. Tarafn tantm ve propagandasn stlendi, bakn ne var deyip, Taraftan bir gn sonra Milliyette Taraf veriyordu, Washington yle istiyor diyor ve yle dnyordum. Mehmet Ali Birand ile birlikte Ergenekonun mddei umumii oldular, Orduya ve bize dmanlk yaydlar.

Milliyeti yle kulland, o kadar yle ki, ok baarl gazetecileri bozdu, adliye muhabiri Gken, polis muhabiri Tolga, mthi aratrmalar ile lhan Selukun o bombalar nce Dantaya ve sonra kendi bana attn ispatladlar; Sedat Ergini kestim. Yakn zamanda iime dodu, baktm, Washington derin-devleti deiiyordu ve Sedat dnyordu, imdi okuyorum. Arkadalarma haber verdim, anladm ki bir tek okuyucusu yokmu ve artk Sedatn datmn yapyorum. Son zamanlarda srekli bugn Sedatta bakn ne var diyorum. Sedat artk aslna dnm ve yine bir Trkiye i Partisi sempatizan olmutur. Sedat ve kendimi kutluyorum.

Blnen Trkiye ile Erdoan

Bir, Council of Foreign Relations tarafndan yazlan raporu tantt; gl ve politika izen D likiler Konseyi, Erdoann iyi balamakla birlikte ok kt gtrdn tespit ediyordu, Sedat bunu netlikle aktard. Washingtonda, modern szckle, derin-devlet, Erdoann nnn kapandn duyuyordu, Sedat duyurdu. Dnya dnyordu.

ki, Erdoann, sanat ve yarm porsiyon aydn kelam nedeniyle bana bela olurlar yazsn dyordu, gzel. , 1 Mays ve 19 Mays ynsal hareketlerinden etkilenmie benziyor ve byyerek devam edecektir, haber ediyor, ardr. Drt bayram alm ile Trkiyeyi ikiye blyorsun, bunu yazmaktan geri kalmyor. Sedat, akepe ve Erdoann lkeyi blmekte olduu inancndadr. Bunlar dnecek ap var, ama bunlar yazmas yenidir.

Sular snrken

Aydnlkta Deniz Hakann CFR zerine denemeleri, essay, tam bir uyum iindedir. Bir tesadf, ayn gndedir; Washington u anda Ordunun tabannn ok hareketli olduunu gryor ve bir

snmadan ekiniyor. Erdoann yolu, Time kapa ile Erdoans Way daha da sndrmaya mahkumdur. Amerikan derin-devleti buradadr. Sedat da bunlar uurmaktan ekinmemektedir.

Satlm gazetenin gazetecisi

Bir yeni kavram nerebilir miyim, al-veri la Aydn Doan, kz veriyor ancak evde tutuyor; Szcy Erdoann bir filiali olarak gryorum. Holdingin kzlarndan birisidir.

Bir, Hrriyetin satlm olduuna hibir kukum yok, u anda en ok akepe yanls gazetedir. Enise acyorum, Washingtonda Ahuya, bundan sonra gazetecilik yapmam demi ve hl neden duruyor, anlamyorum. Hrriyet mi, satlmtr, ancak Aydn Doann ba srmektedir. Berberolu gbek ban kesmemekle kendi kendini ktlemektedir.

Gll reklam ajans

ki, Milliyet ve Vatan, Aydn Doann filialdrlar, her iki gazetede de kapclar dahi deitirilmedi, byle sat bilmiyoruz. Sedat ve Erturul ynetimlerinde manetler ortak planla atlrd, eitleme yaparlard. imdi de Milliyet ve Hrriyet haberleri merkezi planla veriliyor; eitlemeleri var. Okuyoruz. Hayr, yanl oldu, okumuyoruz.

, Amerikan derin-devleti, henz akepeden vazgemiyor, ancak Glcdr. Milliyet de ehevi Glcdr. 23 Mays tarihli birinci sayfay tavsiye ediyorum, artk srmanet magazine ayrlmtr. Gl gllemiler, salar simini, gmi, yz Gle ok az benziyor, maallah var, Gl yeni dnya liderleriyle, mthi pi-ar diyebiliriz. Twitter, facebooku, vesair yerleri grecekmi, Silikon Vadisine gidermi; ok zcdr. Eskiden Walt Disneye gtryorlard. imdi Silikon Vadisine gtryorlar, binalar ve gzel sekreter kzlar var. Yazan ocuk da Milliyette mdrm, Trke yazmyor, telgraf ekiyor.

Ciner, Mbariz, Kalkavan, Glen

Hrriyet de Glc, ancak Erdoandan ok ekiniyor; bir slamc-akepe holdinge satlm olduunu tekrarlyorum. Hrriyet hl iddianameleri tefrika ediyor, gizli tanklar yiyoruz, cevaplarn zerresini bile yazamyor. Yaptklar bize dmanlktr, kayt dyorum.

a- Gzel, imdiki zamanda Trk matbuat yeni bir devrim yapmtr. Srmanet, balk st daha dorudur, magazin oldu, artk balarnn stnde dedikodu satyorlar. 23 Maysta Hrriyetin dedikodusu Haber-Trkn sahibi Cinerin Kasmpaay satn alddr. Beikta yapacakm, hsan Kalkavan ile Mbariz Mansimov ynetime girmiler. Gzel, bundan sonra i bana dyor.

b- Benim Haberci kitabmda, srpriz deil, Mbariz de yer alyor; Mbariz, Deniz Akkaya iin kavga edince, polisten kurtarmaya gelenlerin banda hsan Kalkavan vard. Bir yerde hsan Kalkavan varsa, Fethullah Glen de vardr ifadesi ite burada gemektedir. Mbariz de Gleni sevenler arasndadr ve Ciner, Glene kulp olmaktadr. Bakan yeni bir taraftar kitlesi yaratmak istediklerini aklyor. Fenerbahede bozguna uradlar.

c - Mbariz, Rusyada byk Yahudi sermayesinin adamdr, brani asll olmasn yksek ihtimal sayabiliriz. Bir sre nce, 50 milyon koyup Beikta almak istedi, arkada Aziz Yldrm tavsiye etmedi, Sleyman Seba ve Yldrm Demirren kar ktlar. Gleni Beiktata da pskrtmlerdi; Kasmpaa ikinci hamle olmaldr.

d- Haber-Trk, en Fethullahi televizyondur. Samanyolu geride kalyor. Ciner, Efendisine kulp alyor, kayda geiriyorum.

Tarikatlar ile magazin el ele

Marx, din iin ynlarn afyonu demiti, istemeyi kaldrmas ve iradeyi yok etmesi anlamndadr. Yalnz, kitabi dinlerde mantk vardr ve tarikatlar, know-nothing getirmektedir, beterdir. O halde ve tabii, oligari-tsiad, tarikat istemektedir. Ama gelir dengesizliine, isizlie, klelie artk yetmiyor, ktleler snyor; magazin, hazz, sevien zenginleri seyretmeye balamaktadr. Rntgenci srleri retiyorlar; geni ynlar, aklarn, bir gecelik birlikte olanlarda yayorlar. Az geldi, dozaj ykseltiyorlar, balarnn stne aldlar. yle de syleyebilirim, artk magazin orjidir; OECD, magazin olmazsa Trkiye patlar, demiti. Raporu var ve imdi tarikatlar ile magazin el eledir ve yoksul ynlar asl afyonu buldular.

Yok hkmnde gazeteler

Efendim, Sovyetlerden kalma milli bayram trenlerini kaldrdk, ok gzel. Peki, Trkiyede bir tek keci yok mu; trenler Romadan, Bizanstan, Katolisizmden ve Fransadan gelmedir ve artk Trkiyede bir tek gazeteci yaamamaktadr. Fransz milli bayram 14 Temmuzda, Champs-Elyses Bulvarndaki geitler, uaklar, eski muharipler; neler yok ki, hepsi var. Biz, bayramlar Avrupadan

alrz; yazk yazk, bunlar yazacak bir gazeteci, bir keci kmamaktadr. Ya bilgisiz ya yreksizdirler, bana gre hem bilgisiz ve hem yreksizdirler. Ve bittiler.

**

Bana gre nokta mokta ve boktadrlar.

Parazit de diyebiliriz. nk artk okuyanlar da yoktur; ama para alyorlar. Bunu, hak edilmemi gelir tarif ediyorum.

Kyam kokusu

Amerikan derin-devleti ise, Trkiyeden bir kyam kokusu alm grnyor ve Sedat Ergin bize de koklatyor. Yalnz kyam, bir, kalkma anlamndadr ve bir de lmden sonra dirilii ifade ediyor; bu daha ok kyamettedir. Gzel, ben de bu bilgileri Sedat iin veriyorum; ne de olsa eski sempatizanlarmz arasndadr. Kitabmza gre kyamette dirilirler. Son Gncelleme: Cuma, 08 Haziran 2012 19:14YALIN KK/ Gngrn babas lber Hocaya ikinci ikaz-(TAMAMI)

Administrator tarafndan yazld. Sal, 05 Haziran 2012 03:03

Kitabn ad Saf ve Bakir Anadolu ocuu, adn beenmedim, Gngre uymuyor. En byk zenginlerle, Vitali Hakko, Sakp Sabanc ve zellikle Vehbi Ko, dost denmez ama yakn arkadatr. Gngr bana gre gerek bir halk ocuudur. Trkiyenin sevindirici paradokslarndan birisi olarak gryorum; ben solcu deildim, ama sol evrenin adam olarak bilinirdim diyor ki, kalbi hep kt

gelirli Aye Teyze iin arpmtr ve arpmaktadr. Pek ok solcuya tercih ederim, gzel yemekleri sever, pahal yemekleri pek gzel yazan bir adamdr; belki ekonomiden ok yemek yazlarn seviyorum, belki de kskanyorum. Tsiad ele ald zaman, tsiad bir esnaf dernei idi, modernletirdi; tsiad sevmem, emekilere, laisizme ve hatta Cumhuriyete kardr ama Gngr iini iyi yapmaktadr. Bu kitap, harikadr.

Tiyatrolar iindeki genlik

Kendisini yazmyor, daha ok stanbul-Ankara arasnda mekik dokuyor, yaad dnyay resmediyor, ok almlar; Haim Akman ile beraber, okuyan, son 50 yln tiyatrolarnda, lks lokantalarnda, devlet dairelerinde gezdiriyor. Gngr, 1955 ylnda Ankarada faklteyi bitirmi, ben o srada stanbulda liseyi geride brakmtm; Ankarada almaya balam, fakat stanbula gelir, tiyatrolar gezermi, ne yazk, karlamadk. Taksimde Muammer Karaca, Galatasarayn biraz daha aasnda Ses Opereti ve Galatasaraya ok yakn Kk Sahne; bunlar bileceksiniz, bunlar duyacaksnz, Gngrn nehir syleisinde hepsini buluyoruz.

Ne gzeldi Pera, liseli ben, bazen bir gnde ne birden giderdim, Gngr, Toto Karacay Taksimde yazyor, Cemin annesidir, ben Seste biliyorum; Toto, sahnenin arkasndan sesini duyuruyordu, bizler lgnca alklardk, dans eder, gider, alklarla tekrar getirirdik. Atlas Sinemasnda, merdiven yukarda, Haldun Dormenin Kk Sahnesi vard, bilet zor bulunurdu, kibar insanlar giderdi, ben ismi ile msemma karmazdm. Gngr sanyorum, eksik yazyor, Haldun, liseli belleim beni yanltmyorsa, Heyecan Baarana, female, Hamlet oynatmt, olay olmutu. Kmuran Yce ve Cahit Irgat oynard, sol solu eker, Cahit ok yakklyd, oyunu gl olmasa da, severdik. Mina Urgann kocas olarak biliyoruz, sonra ayrldlar.

Gngrn nehri

Behice Boran bana bir kez, irkin kz, yakkl erkee ak oldular ve Kllkten kmadlar demiti. Gzin, Abidin Dinoyla, Halet ambel, Nail akrhanla ve Mina, Cahit Irgat ile evlendiler. Behice Hanm mcadeleye yan izen kzlar sevmezdi, ama yine de Minay hep sevgiyle anyordu. Peki, ho, beni sard, Gngrn nehrine daldm, taryorum ve derhal kyorum.

ocuklar sanat olan ebeveynler

ok alyor ve hl srdryor; bana gre kz Elif iindir, New Yorkta Columbiada hukuk okumu, New York barosuna giri snavn gemi, Gngr bunu kvanla anlatmt. Baroya snavla giriliyor ve

New York barosuna girmek, servet kapsn amaktr. Ama Elif Hanm at kapy kapatm, resim yapmaya ve ressam olmaya karar vermi; herhalde bir sre Gngr desteklemek zorundayd, imdi nasl bilmiyorum. Ama bunu seviyorum, imdi bize avukat ok gerekli olsa da, Gngr bir ressamn babas olarak bilmeyi seviyorum. Yakyor. Gzel ana-babalarn ocuklar sanat olmaldr, benim saplantlarmn arasndadr.

Devlet Planlama Tekilatndan anlar

Ei Nuran ile Babakanlk Devlet Planlama Tekilatnda birlikte altk, Uzun vadeli Planlar ubesinde, ben kktm ama banda idim. Gngr, mkemmel aratrma yapm, biz, 27 Mays Devriminin bu mhim kuruluuna ilk giren meslek memurlarydk; snav yaptlar, beni yine birinci yazyor. Bu birincilikten bktm, Silivride nemli davalarn hep bana koyuyorlar, bir gn kurtulurum sanyorum. Hep birlikte kurtulacamz gnler yakndr. Biliyorum.

Gngr planlamadan evlendirdik, orada sevimedik, daha dorusu ben sevmedim, biz meslek memuru idik, planlamay ok ciddiye alyorduk ve Gngr dardan geldi, pheyle karlyorduk. Ayrca ok sevimliydi, herkesle kolay iliki kuruyordu; biz ihtilal yapm bir kuaktk, daha ciddi bakyorduk. Bu nedenle benim asl dostluum, ben planlamadan ayrldktan sonradr.

Biz meslekten idik, Sleyman Demirel bizim yanmzda, Turgut zal, Sleyman Beyin arkasnda, yedek subay uzmandlar. Ben planlama iini ok seviyordum, ancak 1965 seimi iki srprizle geldi, Sleyman Bey babakan oluyordu ve Trkiye i Partisi on be milletvekili ile Meclise giriyordu. Tarihimizin en elikili, yaratc ve cokulu dnemidir. Ama Turgut zaln mstear olacan duyduk, her ikisiyle de almay reddettim. Gngrn Demirel ve zal ile birliktelii Planlamada balad; asl yetime yeridir.

Milliyetin banda

Milliyetin bana geli epizodu ok ilgin, okunmasn tavsiye ediyorum. Abdi peki ldrlnce, Ercment Karacan, Gngr bulmu, Gngr, ben gazetenin yzde 20sini Aydn Doan isminde bir i adamna sattm demi, Karacann ok kfrl bir dili var. Bu isimde i adamn Gngr, Vehbi Beye sormu, ben tanmyorum Vehbi Beyin cevabdr; Gngr nce buna inanmyor ve sonra inanmaktadr. Ben ise Koun Doan o zamana kadar tanmadna hi inanamyorum. Ve burada duruyorum. Gngr, iki patronlu Milliyetin bandadr.

Gngr, Aydn Beyi destekleyen de nan Bey idi yazyor ve ben bu kadar deil diyorum. nan Kra, Ko Otomotivin banda, bir ara Murat yaptlar ve ba bayii Aydn Doand ve ok kazandlar. Gngr bilmiyordur ve Rahmi Ko ikisini de sevmiyordur. Okuyoruz, sayfa numarasn vermiyorum. Kartrmak daha ho oluyor.

Bir baka vesileyle, hsan Kalkavan nerede ise, Fethullah Glen de oradadr demitim ve devam ediyorum. Eer nan Kran Cumhuriyet Gazetesinde parma varsa, Aydn Doann eli de oradadr. Gzel ama uzattm, bitiriyorum.

lber Ortaylnn dikkatine

Gngr bir kez bana babasn anlatmt, bir kitabmda yazmak istedim, belgeleri gnderdi, yalnz Silivriye bir-iki ve git-gel nedeniyle yapamadm. imdi Nehirde var. Babas smail Hakk, Mlazim-i Sani, Trablusgarpta gnll savam; Gngr, bilgiyi veriyor: Milli Savunma Bakanlndaki dosyasna gre, babam, Beylerbeyi Saray Muhafz Taburundayken Harbiye Nezareti tarafndan Umuru arkiyat Dairesi, Tekilat- Mahsusa emrine verilmi. ok gzel, ite bu, lber Hocama ders olsun, Murat Bardakya taklp tarih yazmak lber Hocama hi yakmyor; Aydnlkta, Tekilat- Mahsusa: Bir Trk htilal rgt yazs ile zntlerimi ifade etmitim. imdi uyaryorum; yazl ve belgeli, Tekilat- Mahsusa vardr. Artk biliyoruz ve tarihimizin iindedir ve zenginliktir, diyoruz.

Daym Orhan Yan, skenderunda uzun yllar cehepe ve sonra belediye bakanl yapt; yakn zamanlarda bir sohbetimizde, Hatayn kurtuluunu konuuyorduk. Dedemi, en byk etenin komutan, anlatrken, babam Tekilattand dedi; nemsemez grnerek, nasl biliyorsundiye sormutum. Cevab kendisi syledi olmutu; varlar ve Kurtulu Savann taban olduklarn dnmek durumundayz.

smail Hakknn hikayesi

smail Hakknn hikayesi beni ok heyecanlandrmt, yalnz sadece Tekilat- Mahsusa ba nedeniyle deil; Gngrn babas, Mustafa Kemal Samsuna kmadan ok nce Ankaraya varyor, 14 ubat 1919 tarihindedir. Tabii gizli bir hviyeti var ve ad ok artc, Mustafa Kemal Efendi, Gngr bu belgeyi de yaynlyor. ok gzel, ama ne yazk bitiremiyorum. Demek uzun bir nehirdir.

Neden mi, Gngrn babas smail Hakky anakkalede, Muhafz Blnde grevli iken, Ankarada tutmuyorlar; Gngrn bir aklamas var, Gngre brakyorum. Ama gerek udur,

smail Hakk, sz uygunsa, Dzceye srlmtr ve biz de Gngrn doum yerini renmi oluyoruz. Savan dndadr.

Gizli tarih

imdi bitiriyorum, Gizli Tarihi ayorum ve bir, Kut-ul Amare Kahraman Halili; iki, Kafkas Kahraman Vehibi; , Batum Kahraman Nuriyi Kurtulu Savana almadlar. Drt, Medine Kahraman Fahriyi aldk, emr-i vaki yapmt ve hemen Kabile gnderdik. Be, erkez kardeleri pek idare edemedik. Alt, almadklarmz, Kastamonudan evirdiklerimiz oktur. Bu kadar, Kurtulu Sava balarken, bylece bu incelemeyi bitirmi oluyorum. Gngrn babasnn yksn bu nedenle nemli bulmutum, imdi yazabiliyorum.

**

Gzel, peki ne demek istiyorum; ok ak, Kurtulu Savana balayanlar kazanacaklarndan ok emindiler. yle balyorlar ve iin banda seiyorlar. Heyecan verici bir sonu ve tartlmasn neriyorum.

Gngrn Nehirinden anlar

Son nokta, hep Gngr dedim, Gngr Urastan bahsediyorum. Bu nehirden ok sz etmek istiyorum; bakalar bir yana, stanbulu ve Ankarann lokantalar var. ok gzel yazyor, katlmadan duramam, stanbulda Rejans ve bir de Atlantiki unutmu grnyor. Atlantik, galiba Aa Camiinin karsnda bir yerde idi, stiklal Caddesine girmek zordu, ok kalabalkt, ilk kez sosisli sandvi yiyoruz, hardall, Arjantin bardakta bira, ayaktayd, modernite saylyordu, bir damla votka ilave edebiliyorduk, ben ikiyi seviyordum. Sallana sallana Kabata Lisesine giderdik, votkal bira kokulu azmzla erkek olurduk.

**

Yatlydk, kaykya 25 kuru verirdik, bizi Feriyenin nnden alr, bir krek eker indirirdi, sadece telli duvar geerdik. Ortaky iskelesindeyiz, yukarda Msy Mordunun kahvesi var, arkadalarm piti oynarlard ve ben bilardo tutkulusuydum. imdi Mosy Mordunun kahvesinin yerinde bir tekstilci alyor; nereden mi biliyorum, Gngrn alma dairesinin karsndadr. Kk, eski bir

stanbul evi, st kata merdivenle klyor. Gngr, merdivenleri de ktphane yapm, kitabnn kapanda, en stte benim kitaplarm grnyor. Baladmz yerdeyiz.

**

Uzattm.

Uzattm ama frsat bulduka Gngrn nehrinde krek ekmek istiyorum. ok sevdiimi saklamyorum. Son Gncelleme: aramba, 06 Haziran 2012 18:42YALIN KK/ Les juges avaient peur: Benden neden korkuyorsunuz? Korkuyorsunuz-(TAMAMI)

Administrator tarafndan yazld. Cuma, 01 Haziran 2012 03:56

Birincisi Collette Beaunea ait, Franszdr; 2009 ylnda kan Jeanne dArc kitabnda var, yarglar korkuyordu anlamndadr. Jan Dark yarglayan yarglarn korktuunu not ediyor. Bu arada ekliyorum, Jann yaklmas Bedrettinin aslmasndan on be yl kadar sonradr. kincisi benim, Silivride, 13 Nolu Mahkemenin yarglarna soruyordum. ncs, korkuyorsunuz ise, pekitirmedir. nce mikrofonu kestiler, sonra mahkeme dna buyur ettiler; korkuyorsunuz diyor ve tekrarlyordum. ok mu tekrarladm, bilemiyorum, ama 16 celse huzurda olmama cezasn layk grdler. Tabii oktur, ama iki crm arkadam, Ali ile Serdar, mebbeden durumadan kardlar; artk adaletin kestii parmak budur, diyoruz. Bel gibi kesici ve snnet misli actcdr. Halimizi sual edenlere selam ediyorum.

Cahiller oaldlar

Artk cahilliimizi bilgilik yapyoruz, izdiham szcn yeni yetme televizyoncular ok seviyorlar, kalabalk demektir, bilmiyorlar. Arbede, kavga-grlt veya iti-kak, eski dilimizde var ve muvazzaf, vazifede olan, grevli ve maal kii ve subay anlamndadr. Franszca officier de carrire deniyor ve daha geen hafta muvazzaf bir korgeneralimiz, imdi Silivride okturlar, Hocam krsye yaklatnzda ok korkuyorlar demiti, demek ki hissedilir bir titreim var. Dorudur, yalnz her doruyu anlamyorum.

Toplu davaya ahsi tank

Yenidir yeni, gizli tank dinleyecektik, kimliklerini bilemiyoruz, bu bilmemek hali, on nc yzylda bir Engizisyon icaddr, amma sorabiliyorduk. Aman Allah, Montesquieu de, ben acizleri de sylyoruz, despotizmi, ister gizli ister aikar, ister mstear ve ister profesr, cahilleri ile tarif ediyoruz ve bu kadar grlmemitir. Yedik. imdilerde nmze geldike, tank yiyoruz, tatlar yoktur.

Sonra aklara sra geldi, Mahkeme Bakan Hasan Hseyin zese sormamz snrlad, tanklar admz okumazsa soramayacaktk. tiraz ettik, tank ahsa zel deil, davaya ait olup bizimki toplu davadr, dedik. Olmad, ancak benim adm hep okunuyordu, idare ediyorduk. Demek ki, korku duvarn ayordum. Aryordum.

Konferans arasnda grlen dava

Sonra mehur istihbaratmz Blent Orakolu geldi, mthi ve mthi, ben u televizyondayken ve ben u gazeteye konuurken, demek mhim bir adamdr. Ama kaynak m, sanki kaymak ve kendisi kaynaktr, nk sadece igdsel kanaatlerini sylemektedir. Kanaatlerini ve analizlerini dinliyorduk. Hi byle skc bir konferans dinlememiimdir. Bayldlar.

Bu byk istihbarat ald ve yayld ve bu arada benim ngilizlere bal olduumu syleyiverdi, zaman geldi, sz iin kolumu kaldrdm, grmediler ve srar ettim. Bir leden nce ngiliz bam ifa edilmi, ancak leden sonra Orakolu, yok, demedim demiti ve Mahkeme Bakan hatrlamyordu. Galiba heyetten bir yarg bildi ve ben krsye yaklatm, havada be lekli bir deprem vard. Vukuat hlasa etmi oldum.

Silivrinin mehur tank yemei

Srlmtm, ama lksmz yerinde, srgn mevkiinde ekrandan seyredebiliyoruz, buna tam teekkll mahkeme diyoruz; sevgili arkadam, mdafiim, Yiit Akaln yle bir dokunuverdi, avukatlarn sorgusu kesilmemiti ve Blent Bey szn kabul etti. Ben bunu ite yle syledim dedi, bu anlama geliyordu, tutanaklara geirdik. Gzel, imdi Silivride tank yiyoruz ve hep geiriyoruz.

Korku & Trk-Israel ba

ngiliz casusu olmadm anlatacam, Blent Bey, gizli bir Trk-Israel antlamas biliyor musunuz. Balyorum, ama byk istihbarat artk dilsiz, siyonizmi biliyor, mossad ok iyi analiz ediyor, ama sesi yok, cevap vermiyorum demekten ekiniyor ve ok gergindir. Hakim ise bunu sorma buyuruyor, ben 1996 tarihini, arkasndan bunu imzalayan Babakan Erbakan aklamak istiyorum. Gzel, bu srr kim ifa etti ve kim kar kt, televizyonlar ahittir. Birincisi Yaln Kk ve ikincisi evket Kazan ve imkanszdr. Yant olarak konuma, mikrofonu keserim diyorlar, manzara-i umumiye bu merkezdedir. Trk-Israel ban karann ngiliz ba olmaz, kant var m kant, ite buradayz.

Uur Mumcu katledildi, Eref Bitlis ldrld, Turgut zal yok oldu, artk Trkiye benim iin tehlikelidir; nereye gitmeli, ngiliz bam var, iltica demek isabetlidir. ngilterede beni tanyanlar ok, Pariste hi yok ve ben Parise gittim, bunu da syleyerek ngiliz casusu kantlarn sormak istiyorum. Mmkn m, mikrofonu kesin ve korkuyorsunuz nidalar arasnda su-petimi alarak dary bulabildim. Hi konuamadm. Ve benden neden korkuyorlar, bilemiyorum. Ama korktuklarn biliyorum.

eytana pabucunu ters giydirmek

Hata benim, yllar nce bir Askeri Mahkeme hem beni mahkum etmi ve hem de sank Yaln Kk eytana pabucunu ters giydirecek kadar kvrak zekaya sahiptir demiti. Herhalde bunu ciddiye alyorlar. Ama ben almyorum.

Herhalde eytan grm oluyorlar. Galiba artk ben de oluyorum.

sava & D sava

O zamanlar m, Bat Avrupada Hristiyanlk, Trkler tarafndan kuatlm olduuna inanyordu, ok korktuklar mutlaktr. Tarikatlar ve sapknlk yaygnd, nerede ise her kyden bir peygamber kyordu.

Fransa ve D Sava birlikte yayordu; Jan Dark bir kahramand, ama peygamber olduuna inananlarn eksik olmadn da biliyoruz. Bir siyasi mahkemede yargland, Jan korkmuyordu, yarglar korkuyordu. Burada kukumuz yoktur.

Ve ne kadar bugnk Trkiyeyi hatrlatyor; lke tarikatlar tarafndan kuatlmtr. Savan pek ok cephesi var ve ynetenler bir D Sava arar durumdadr. O halde, Silivri bir siyasi yarglamadr, tarihe gre, ynetenler korkarlar. Biz korkmuyoruz ve onlar korkuyorlar. Korkular artyor ve muradm ite budur.

Tanklar da korkarlar

Bu mahkeme Tuncay Gneyin stanbul Emniyetine duhul ile balad, Mart 2001 tarihindedir. Gney, brani Darumun Trkesidir; emniyete bir fesat att. Taha Koru ald, Nisan-Mays 2001, fesad medyaya bast ve yayd; Darumum devam ettiricisi oldu ve Silivride tanktr. Ama gelmiyor, herhalde korkuyor. Demek tanklar da korkarlar; ama acep Taha Koru benden mi korkar, bilemiyorum. Bildiim very fearful bir hali olduudur. Olur, insanlk hali, diyoruz.

Bu nedenle, korkma Koru, aryorum, Allah koruyucudur. nk u anda ben oynamyorum, sakatlandm, ancak yine de temkinli olmak gerek, nk hep bir eytanlk yapyorum.

Zatna corner-ist diyoruz, kornerci, kornerden atarlar, kornerde yazarlar, kededirler. Ve tavsiyem var, gvenlikten akit alsnlar, Y.K. konumayacaktr ve yoksa hali periandr. kazmzdr.

Bir de direndiim rivayetini duydum. nsan direnen hayvandr, o halde bana hayvan diyorlar. Bilemiyorum, hatrlamyorum. Ama olsa olsa igdseldir.

YALIN KK/ Dam dilimizi de yediler-(TAMAMI)

Administrator tarafndan yazld. aramba, 30 Mays 2012 05:29

Lise yllarmda, stanbulda ne gzel esnaf lokantalar olurdu, pek kktler, mthi lezzetli, garsonlar garson doar ve garson lrlerdi, abime pilav st kuru barrlard, ama ben en ok beye bir ba ver sipariine glerdim ve ba hazr, al ban ocaktan gelen cevaptr. imdi hem yanyorum ve hem seviniyorum, yangnm Cumhuriyete ve sevincim kendimizedir, hep duyuyoruz; bana bir tank bul, az tacizci olsun ve masamzda cevab var, tacizci hazr, tacizi var, getiriyorlar. nce para para ediyoruz ve sonra yiyoruz. Son iimiz, Cumhuriyeti utandrarak tanklar yemektir ve bunu kten de yaklatklar haberi olarak alyorum. Sevincimiz buradan geliyor.

Daha ocukluumdan karpuzcular hatrlyorum, karpuz, karpuuz, se se al, bak stne, tanklarn ilerinde nurlusu ayls var, bize kesilmi veriyorlar, damdayz ve ne yazk, sadece masa stne yatrabiliyoruz. Bylece soyut yiyebiliyoruz, bulduumuz budur.

Gizli kindar

Bir tank verdiler, gizli tank dediler, Marksist-Leninist Partidenmi, inanacak olursak, ilerinde 30 yl kalm, ama dilini de bilmiyordu, emek verdim iareti budur. Bir polis rana benziyordu, otuz yl iinde kalm, eylem yapm, ama dilini bozmular, yzn izmiler ve imdi sadece kin kusuyordu. Fakat ben, bu kin ile, kin iinde ve kendi iinde, otuz yl nasl yaam buna ayordum. Gizli tank demek zor; yalnz gizli kindar ok uygundur ve bir model kuruyorum.

Ve bu akepeye geliyorum, artk ayan-beyan ortada, Tanzimattan bu yana btn tarihimize, btn kahramanlarmza, btn aydnlarmza sadece nefret duymular ve bunu nasl gizlemiler, mthi merak ediyorum. Nasl insanlar, mthi insanlar, ei menendi yok diyoruz ve bir fenomen, zerinde alma gerei duyuyorum.

Bir kez ancien rgime dedim, Kemalist Cumhuriyete ancien, eski dilimizde sabk ve khne karlklar var, khne bakyorlar ve kendilerininkine Yeni Trkiye demeye baladlar. imdi ne yaparlarsa yenidir ve sadece bbrleniyorlar; en son Yeni Damlarn grcye kardlar. Anlald, zel Yetkili Mapusane kurmular ve meddahlarna atlar ve ben sizin olsun diyorum. Yeni Hapishaneler sizlere layktr. nsanszdrlar, Tanrlarndan sadece kin renenlere uygundurlar. nsanlara ve insanla aykr damlar yaptlar. nsanlklar bu kadardr.

Talamlarn zulmhanesi

Bunlarnki hapishane deil, zulmhanedir; insanszlatrlm her yeri zulmhane tabir ediyoruz. Bunlarn bir tek kurulu ve iletme hedefi var, insan insandan soyutlamaktr ve bu nedenle ta ve imentoyu bol kullanyorlar. Meddahlar ve maalaryla talamlar; talar talar grnce baylyorlar ve vmekle bitiremiyorlar.

Modernmi, bizimkilerde aptesane kokard, pek nemlidirler, durduk yerde slanrd, ayamza, bacaklarmza ilik ekmeden yapamazdk, linyit yakardk ve dumannda yaardk, kmr kokardk, krk camlardan giren kar serpintilerini yorgan bilirdik, ancak kap altndan buraya geldiimizde, evimiz sayardk, scakln duyardk. Ve btn bunlar bizimdir, aln meddahlarnz, sizin olsun, aln zulmhanelerinizi, verin bize khne damlarmz; b.k kokusu tercihimizdir. Tekrarlyorum.

***

imdi mahkum kabul lafn bulmular, herhalde hastanelerin hasta kabul tabirinden almlar; demek, girerken hasta sayyorlar. Eskiden kap alt diyorduk, ilk girdiimiz yerdir ve kaytlar yaplrd. Gr iin yan yana camlar vard ve yer genie idi ve bata burada ho geldin daya ekilirdi, srtta odun krmak esastr. Ben de yetitim, gr yerine aldlar, dayaklar daldlar, sopalar var, a kurt hrsndalar, anladm, ama adn sonradan rendim, lyas ztrk Astsubay beni bilirmi, beni severmi, dayaklar durdurdular. Bu tecrbem eksiktir.

Damlarda insan olmak

Kap alt bizim iin ok tehlikelidir ve ok korkarz. Koua geldiimizde iimizi bir scaklk kaplar, gerekten evimize geldiimizi dnrz. Khne damlarda koularmz hep ssleriz. Sslersek insanlmz ve yaadmz anlarz. nsan m, sslenen yaratktr. Ben insanm.

Ben insan olduuma en ok rgpte, yerin yedi kat altna indiimde arm ve sevinmitim, inii ok zordur ve korkarsnz, ama herkese tavsiye ediyorum. lk Hristiyanlar hayatta kalmak iin yerin yedi kat dibini kazmlar; buna amyorum. Ama her katta ss var. nsana hayranlk duyuyorum. nsan doduuma seviniyorum. Damlarda insan olmak var.

***

Eylemler olur, gelirler, alrlar ve bizleri halla pamuu misli atarlar, oktur, bir defasnda pek alak bir yere tktlar, pencere metruk bir yere, bir pislie alyordu. Koutan birisi ho idi, pislik fare bahesidir, fareleri ekmekle pencereye aryordu, seviyordu; fare-severmi, ben sevmem ve fareleri sevenleri biraz fare sayyorum. Devam var, kou akyordu, zerimize tk tk dyordu, yorgan yerine leen ve kova kullanyordum, bulabiliyordum. st kattan geliyordu, tuvalet st katn tuvaletinin tam altndayd, normaldir. Olur ya, st kattaki ile ayn zamanda, senkronize, tuvalete girecek oluyorduk, o zaman altmzdan kan kadar bamza dyordu, baka aremiz yoktu. Bu duruma iktisat bilimindeki ilerlemeler zere win-win diyoruz ve ben orada kendimi imdikinden daha insani duyuyordum. imdi bu Yeni Trkiye damlarnda durduka kirlendiimi biliyorum ve verin-aln diyorum.

Duvarlardaki suretler

Duvarlar budur.

nsanlar duvarlarnda Tanry ararlar ve bulurlar. nanmayanlar kadn ararlar ve sararlar. Tanr da, kadn da stcdrlar ve biri dierini aratmamaktadr. Tanr da kadn da damlardadrlar. Buluyoruz.

***

En ok iek ve en ok yeil isteriz.

Dmandrlar. Yeni Trkiye iee ve yeile dmandr.

Beton baheyi sulamak

Acmasz alay ediyorlar, bahe diyorlar. Bir damla yeili olmayan, drt yksek ve beton ve beyaz duvarla evrili yere, sadece Yeni Trkiyede bahe denmektedir. Al ve kapan saatleri vardr. Sonlarna yaklayoruz.

Ben ok erken yatarm ve ok erken kalkarm, ancak bir yumurtayla... yapamam, i yumurta yasaktr. Yemek ve oturma yerimi ykarm, temizlerim, spor da oluyor. Fatih Hilmiolu Hocam, nn niversitesinin pek ok baarl ve pek ok Atatrk Rektr, bir tutkusu var, her gn baheyi sulamaktadr. Eski ad havalandrma idi ve ben hl havalandrma diyorum ve Hocam, her gn, bir ine delii kadar yeili olmayan yeri bahe sanmakta ve ykamaktadr. Su toz-savardr, ama bahe demektedir. Doru, bu Yeni Trkiyede biz hepimiz tuhafz. Pek doru, biz hepimiz tuhafz. fa ediyorum.

Zulalara operasyon

Sk sk operasyon yeriz, gelirler, bazen prangalar vururlar, duvara dneriz, her yerimizi ararlar, maksat zula patlatmaktr, sakl olan bulmaya alrlar. Zulada sevgili mektuplar dnda en deerli olan demir, metal paralardr, ldrc i yaplr, biz rezistans imal ederiz. Lambadan elektrikle ekeriz, balarz, su teknemize atarz, kan buhardr ve buhar hayatmzdr. Yemek yaparz, ykarz, ykanrz. Her atldmz yerde zulamz ararz; ustalarmz var, idamlk bir Cihan bilirim, sanki doktor, gnlerce duvara tk tk vururdu, zulalarmz bulurdu. te hayatmz budur.

***

Ben neden iyimserim, ben neden gvenliyim, nk damda yettim. Orada insan ok ok gldr ve ok ok icatdr. Ben, bir mahalle ocuuyum ve iki, damlarn ocuuyum. Buluruz ve yeneriz.

***

Khne damlarda havalandrmalarmz ok geniti ve belki eski film veya hapishane dizilerinden biliyoruz, en nemli iimiz volta atmaktr. Bu szck, volta, talyancadan geliyor, btn dillerde var, Oxford Dictionary of English Etymology, a kind of dance diyor ve aslnda bir dans olarak yaplmas gerekmektedir. Dnler ok nemlidir, serte, ayaklar zerinde bir ykselmek gerek, iftler birbirine bakacaklar, bir flamingo dans dnlebilir, sevgi icap etmektedir. Sert sevgi, damc akdr.

Eski damlarda havalandrma ok nemlidir. Volta kesilme ve volta kesenlerin ilendii pek ok sylenmektedir. Ben grmedim. Ancak elleri arkada, popolarnda, bizim kyl-solcularmzn halidir ve voltay da rezil ettiler.

***

Khne mapuslarda hapishane aalar ve nllerle volta atmak ok nemlidir. Bunu yapanlar kdem alrlar, ben istemezdim, nk bir paradoks, sadece havalandrmada tek bama volta atarken insansz kalyordum. Ama hi brakmadlar.

Eski damda alk grevi

ok baarl bir alk grevi yapmtk, idare, orada da beni Bir Numara sayyordu. Voltadaym, yalnzm, birisinin gelmesinden korkuyorum, Halkn Kurtuluundan Elvan severdim, biliyor ve geldi, balad. Alk grevinden nce hapishane ikiye ayrlm, byk ounluk pasifist-pasifist demiler, bizi, Trkiye i Partilileri yle sayarlard, greve katlmaz demiler ve Elvan katlr grn savunmu, kazanmtr. Anlatmak istiyor, ben istemiyorum; benim istediim sadece bir damla insansz kalmaktr. Erkeklerden bouluyorum.

Marx, Engels, Lenin diyor ki

Ama kararl, anlatacak, anlatyor, bitmiyor, ldracam, ama sevdiim bir ocuktur. Efendim, Marx u u almalarnda unlar sylemi ve buradan Yaln Kkn alk grevine katlaca kyormu ve Engelsin de ayn yne iaretleri varm. Lenin ise Yaln Kkn alk grevine katlaca konusunda ok daha net ve aklaycdr. Anlatyor, benden aferin bekliyor, ben ise bouluyorum, sonunda azm atm. Bak Elvan, Marx beni tanmaz, Engels benden byktr, Lenine yetiemedim, bu sylediklerin bilimsel adan doru deildir. Doru olan, yaptnzn bir serserilik olduudur ve ben de bir serseriyim ve sizlere katldm. Hepsi budur. zld, gitti. Ben insanszlatm.

Alk grevinin gerekliliine hi inanmadm ve inanmam. Ama genlii hibir zaman yalnz brakmadm. Sonunda bu alk grevinde ldm, dnya radyolar ldm duyurmular, zincire balayp Haydarpaaya gtrmler, doktorlar x yazmlar, sonra bir kenara atmlar. Bir ara uyandm hatrlyorum. ok bardm, bana serum, bana serum... Sonra m, ite hayattaym. Serumu ok severim. nsanlarn yaama dnmek iin ldrdklar zamanlar var.

Bir hayat biimi

Voltaya mecburuz. nk koularda yerimiz yoktur. Benim bir dammda ranzadan baka alandan mahrumdum. Yer altndaydm, bana bir ranza dyordu, alyor, yatyordum. Misafirlerimi ranzada karlyor ve derslerimi ranzada veriyordum. Bir hayat biimidir.

***

Devrim bu sz hatrlyor. Yeni Trkiyeye geldiimde baba bir hayat biimidir demitin dedi ve beni rahatlatt. Mhendis, binalar yeni ve salam, ekledi. Gzel, this is my life; galiba sevmeye balyorum. Cest ma vie.

Maltada dnya

Malta, ad, eskiden mapushanelerde, koridorlara malta diyorduk. ki trl malta var, kk malta, bir sra koularn nndedir ve byk maltalarda iki yanda koular bulunmaktadr. Pek ok damda akam yemeinden sonra byk maltada volta atlabilmekteydi, bir saat sryordu. Kn kmr duman olsa da ok gzeldir, insanlar insanlar grmektedir. Kn voltay daha uzun atarz. Voltada dne dne, birbirimize dnyay anlatrz.

***

Ulucanlarda farkl zamanlar her iki kouta da, drt ve be nolu koular, yattm; be, yirmi kiilikti ama o dnemde Krt topluyorduk, doksan bei bulduk, bizlere ranza verilirdi, ben Muratla, imdi bdp milletvekili Murat Bozlakla yan yana yatyordum. Ama ne yatmak, bizler hari, vardiya usul uyku vard, ama sabaha kadar volta atlyordu. Tabii, lambalar akt ve yine tabii, ml ml uyuyordum. nk Marx, Engels ve Leninin bu ynde de iaretleri vard. Sala mecburum.

Damlar tank bekler

Baa dnyorum. Bizim son zamanlarda tank yediimizi duymular ve Fehmi Koru, Avrupalara kam, bekliyorduk. nemlidir; bu Ergenekon Plotunu stanbul Emniyetine atan Tuncay Gney idi, Mart 2006 ve mossad ba ok gldr. Bu plotu, matbuat ve televizyona atan ise Korudur, birbirinin devam sayyoruz. Kamakta hakk var. Biz yeriz.

Ama yine de gelebilir. Havalar iyidir.

Yalnz bana sorarsa, bizim damlar tercih edilebilir. Ben seviyorum ve tavsiye ediyorum. Bizim dam Koruya uygundur.

***

Peki Yeni Trkiye mi, yeni olan gzel deil ve gzel olan yeni deil. Eyann tabiatna aykrdr. Bitti, diyorum.YALIN KK/ Abide-i Hrriyet Tezleri (I) Uzun 31 Martn sonuna doru-(TAMAMI)

Cuma, 13 Ocak 2012 08:05

Byk reformatr Mithat Paann kemikleri lkeye getirildiinde, 1951 ylyd, Adnan Advar Cumhuriyet Gazetesinde yazmt; Yldz Mahkemesi bir cinayeti ortaya karmam, bizzat kendisi bir cinayet ilemitir, demiti; vecizdir. Bir nazire yapabilir miyim, bu mahkemeler, Beikta, Silivri ve alayan mahkemeleri, bir korkaklar imparatorluu kurmak iin motor olarak kuruldular; imdi kurucular bir korku zindanna dtler. Silivri, bir darbeyi ispatlamak iin icat edilmi ve ancak, bir darbe komedisi olabilmitir. Fakat yalnzca komedi deil, bir trajedi seyrediyoruz. Trajediyi, uuruma gidii nlenemez bir trende, kurtulmak iin ters ynde koan bir insann haline benzetiyorum. Ve iktidar, bir tutsaklktan kurtulmak iin srekli tutuklayan bir yaratk olarak tarif edebiliyorum. Hem ackl ve hem mthi, gzlerimin nndedir. Hasta adam Ne gzel bulmular, lhomme malade, hasta adam demiler, ite budur. Akepe bir homme malade olup, uzun 31 Mart dnemini tamamlamak zeredir. Tutuklama tuzana dmtr, hasta adam olmakla, tutukladka zayflamaktadr ve muhasmlar sratle genlemektedir. Bir Atina trajedisi okuyoruz. Ara rejimin sonu Bunu, uzun 31 Martn sonunu, Sezarn hakkn Sezara vermek durumundaym, ilk haber veren Erturul zkk olmutu. Erturul Ara Rejim demiti, Ara Rejim uvallyor yazs 21 Nisan 2011 tarihlidir. Erturul zkk bu nemli fkrasnda, akepe dnemi iin, postmodern bile deil, arkaik bir ara rejimdir tehisini koyuyordu; bunu, 31 Marttan daha karanlk olarak anlayabiliriz. unlar ekliyor, bir, ve bu ara rejim fena halde uvallamaktadr. Tehisi udur, dikileri atmakta, hibir yrt yama tutmamaktadr. Bir bitii haber veriyor, kinci Cumhuriyet balamadan bitmie

benzemektedir. Erturul katksn, nc Cumhuriyet zlemi ile bitiriyor, demek imdi daha ciddidir. Cumhuriyet mdafaas Ayn yl benim toslama ve foslama tespitim var, foslama ile uvallama szcn e anlamda sayabiliriz; bu kabiliyeti zayf ve cahiliyeden kalma ekip d politikada her gn bir taa arpyordu. Bir Ancien Rgime psikozuna girdiler, bize Ancien Rgime mensuplar ve artklar olarak davranyorlar. Franszcadr, dare-i Sabk ya da Eski Rejim diyebiliriz; Tuncay zkan bunu ilk kez ortaya attm zaman, azlarna laf verdin deyip bana kzmt; doru, bata Gl, hepsi hem sevindiler, hem sahiplendiler. Bu nemli kavramn, Ancien Rgime kavramn Tocquevillee borluyuz, devamcs bir dier kavram Bolevik Devriminden hemen sonra ortaya kmt. Hvost dediler, hvostizm, khostizm olarak Bat dillerine girdi. Rusada bu iki szcn ilki kuyruk ve ikincisi kuyrukuluk olmaktadr. Kuyruklar Silivriye topluyorlar; Kemalist Cumhuriyeti savunanlar kuyrukturlar ve artk hukuk yoktur, sadece kuyruk depolar mevcuttur. Kemalizmin doum sanclar Uzun yllar ayr dmtk, Erturul ile geen yl bulutuk. Benim Kemalizmin Dn, 15 Kasm 2011 tarihlidir, bu gericilik btn yanllarmz siliyor; Kemalizmin yeniden doum sanclarn yayoruz. Doum soldadr ve yaamak iin sol olmak zorundadr. imdi bugne geliyorum, Trk Ordusu, hem Kemalist olduunu sanyor ve hem de sol zorunluluu anlamamakta srar ediyordu, tarihi yanlgsdr. Bu yanlgnn iki vargsn biliyoruz; bir, yksek komutanlar Kemalizme ihanet ettiler ve iki, kurmay snf, snfta kald. Gzel, bunlar varsa, geriye ne kalyor, sormuyorum ve akepeyi iktidara Yksek Komutanlarn getirdii tespitimizi tekrarlamakla yetiniyorum. Panteon: Abide-i Hrriyet Tarihe dnyorum, Mithat Paa, Abide-i Hrriyette yatyor; Enver Paa, yetitirmesi Hareket Ordusu Komutan Mahmut evket Paa, hep, Abide-i Hrriyet tepesindedirler. Son Osmanlda panteon idi; Cumhuriyetin panteonu olmad, ben kitaplarmda kuruyorum. Antkabir sadece Ant Kabirdir. Panteon eksik kalyor. Gzel, peki, Abide-i Hrriyet u anda nerede; krplmtr ve yerine alayan Adliyesini yaptlar. Hrriyet kartlnn bundan daha renkli ispat olabilir mi, imdi hrriyetperverler yarglanyor. Silivriden kalkyor, 1.5 x 1.5 metre hcrelerde, beimiz bir arada, cezaevi arac ile Abide-i Hrriyete gidiyoruz. Mdafaa ettiimiz hrriyettir ve Paann yanndayz. Korku muhakemesi Abide-i Hrriyet iin yeni tezler hazrlam bulunuyorum, biri ve ilki, Yakn Tarihimizde Drt Korku Muhakemesi baln tayor, zetlemek istiyorum. Bir, Mithat Paa, Abdllazizi Meruti idarenin engeli olarak grmt, Abdllazizi indirip Murat karmt; ama Murat akli dengesini yitirdi; bunun zerine Abdlhamiti kard. Be yl sonra Hamit, beni de indirir mi kukusuna kapld, Yldz Muhakemesi ite bu korkunun eseridir. ki, Millet Meclisinin almasnda ve Cumhuriyetin

kurulmasnda, ttihatlar da vard. Ya isyan ettiler ya da yle dndk, 1925-1926 zmir ve Ankara Mahkemeleri, bu tespitten sonra oldu. eyh Sait syan ve Mahkemeleri de buradadr. Ali Fuat Paann, Kazm Paann, Doktor Nazmn, Cavitin kendilerini deil, korkularn buluyoruz. , 1951 ylnda TKP Davalar, 1953 Milliyetiler Dernei, 1954 Millet Partisi Davalar var, burada brakyoruz. Drt, akepeyi iktidar yapan, Trk Silahl Kuvvetleridir, 3 Kasm 2002 tarihlidir. Ayn gn Genelkurmay Bakan zkk oyunu verdi ve Washingtona utu, desteini orada akladn hatrlyoruz. Ayn tarih, Ergenekon denilen davalarn hazrlklarnn balangc da oluyor; Silivri bir tasfiyehane olarak hazrlanmt, yle de kullanld. ok gzel, Mithat Paann Yldz Mahkemesi, Hamitin iktidarndan, 1876 ylndadr, be yl sonra, 1881de almt. Bu davalar da, Akepe Hkmetinden, 2003 tarihlidir, be yl sonra, 2008de balyordu; ne tesadf! Ancak, karabildiim tesadfler daha oktur, yazarm. Trk Ordusundaki Israel Pek gzel, lker Paa kkredi, ii yand, hepsini biliyoruz; sevdiimiz bir Paadr, ancak ayn zamanda akepenin de yolunu aan, eninde sonunda, iktidarn destekleyen bir Yksek Komutandr. Bir, ben her kanaldan seslendim, yarglama yeri Askeri Mahkemedir dedim; Hakim Albay Zeki ok ierden, Komutanm sar inei vermeyin dediler ama verilmitir. ki, Kozmik Odalar, Seferberlik Dairesi lker Paann zamannda almtr. , Binba Ahmet, Birinci Orduya bilirkii yaplmtr; sulamak iin seildiini biliyoruz. Neden mi, Sabetayizm aratrmalarmdan sonra, Israele ulatm, Israel Trkiyede Israelde daha gldr teoremi artk her yerde biliniyor; OdaTv iddianamesinde dahi var. Bir, Fethullahi Tarikat, hem Yaar Paa ve hem de lker Paaya braniyet iddiasyla kar kt, yksek komutan olmalarn nlemek istediler. Bilirkii olarak kar ktm, siper oldum. ki, Israel en ok Trk Ordusunda gldr. , akepe, ncelikle Israelin ve Tsiadn hkmetidir ve Yksek Komutanlar buna uydular. Hepsi budur ve geride brakyorum. Arkadalar arasnda Erturula dnebilir miyim, bu yazsn beenmitim, ok sevdiim bir baka yazs daha var. Bir yazsnda, hi Yahudi bir sevgilim olmad diyor ve gzya dkyordu. ok zlmtm, teskin edememitim, imdi haber veriyorum, olmutur, olmutur, bilememitir diyorum. Benden yardm isterse, bulur ve sylerim. Arkadalk grevi sayyorum. Bir yerlere geliyoruz. Bir yerlere geliyoruz. Arkaik ve karanlk bir devri geride brakyoruz. YALIN KK/ Abide-i Hrriyet tezleri (II) Kaos ya da OS.R.K. davas-(TAMAMI)

Sal, 17 Ocak 2012 04:35

Her lkeden kadn-erkek, kahramanla zenenler hep Jan Dark olurlar. Engizisyon Jan Dark mebbede mahkum etmiti, hakimler kouunda ziyarete gittiler, zerinde erkek giysisi vard, canlar skld, stelik konuuyorum dedi, cezasn odun zerinde yaklmaya evirdiler. Yanarken, Je mattends mon Seigneur, Tanrm bekliyorum diyordu, korkusuzdur. Ancak bu dnemi yazan Collette Beaune, yeni kan pek gzel almasnda, les juges avaient peur, demektedir; yarglar korkuyordu. leri pek karanlkt, bir kaos diyebiliriz. Franszca etimolojik szlk, tnbreuse, tasvir ediyor, kopkoyu karanlk; korkaklarn icat ettii ve korku karan ve oaltan bir kuyudur. Kaos, korkunun ve karanln yatadr; Akepe, kaos yaratmak zorunda ve durumundadr. Her yer kokuyor Kimyadan nce simya ve kosmostan evvel kaos varlar. te yandan cahiliyenin kabl-el islam olduunu biliyoruz. Demek ki, Yunaniler kaosu ve Muhammediler cahiliyeyi buldular. yleyse kaos bir tr cahiliye olup biz imdi prt diyebiliyoruz ve Trkiyededir. Son icatlardr; ama lgatler var, o.u.uk yazyorlar. Gaz da tabir ediyorlar, her yerde kokusu var. elikten tutsaklar Gzel bir zete yaklatk, kaos, kosmosun zttdr ve imdi mahkemelik olanlar ile dardakiler arasnda benzer bir ztlk gryoruz. Mahkemelikler hi korkmuyorlar; zamane tutsaklar 12 Mart 1971 ve 12 Eyll 1980 sanklarna hi benzemiyorlar. Ol tarihte yiitler, idam sandalyesini tekmeleyenler oktular; ancak korkaklar, dnekler ve blbller de vardlar. Yalnz bu en son esirler, elikten ktlar, ilerinde bir tek ama bir tek den ve erilen olmad, en ok mahkemede kl oldular; seyf de diyoruz, seyfiye buradan kyor ve akepeyi Beiktata, Silivride ve imdi de Abide-i Hrriyette yendiler ve yeniyorlar. Abide-i Hrriyet yolunda Byk Reformatr Mithat Paa, Abide-i Hrriyette yatyor, Hamitin clusunun beinci ylnda, bir darbe ve cinayetle suladlar. Yldzda ve adr Mahkemesinde soruyordu; peki, Valide Sultana sual ettiniz mi, hayr; peki, Bamabeyinci Fahri ne dedi, mhim deil; cevaplar hep bu haldeydiler. Korkusuz Paa bunun zerine, acayip, siz bizi idam cezas ile hkm etmisiniz, byle haykrdlar; hl devleti dnmektedir, ne hacet, neden bizi burada topluyorsunuz, bu masarif neden, hkm vermisiniz. Merkezi mahkeme var, kendi kaoslarna inanyorlar. Silivriden Abide-i Hrriyete iki saat ekiyor, Soner, Bar Terkolu, Cokun, Sait ve ben bir hcredeyiz, her tarafmz kapal. Askerler iyi, ama hcrede antalarmza yer yok, askerler koridorda bekliyorlar. Bar yksek sesli, arada baryor, yandk, havalandrma, biraz sonra bir daha, donduk, havalandrma, askerler iyi, bir yanyor bir donuyoruz. Abide-i Hrriyete yaklanca, Paann sesini duyuyoruz, acayip, siz bizi mebbet ile mahkum etmiiniz, bu masraf anlayamyoruz. Ancien Rgime Gzel ve bir, benim ok nem verdiim Ancien Rgime tebliimi, 01.04.2011 tarihinde, On nc Mahkemeye sunmutum. Ol tarihte Kksal engn reis idi, refleksif korkuyorlar, konuturmak istememiti; ben de, benden ne kadar korkuyorsunuz demitim, halbuki irin bir ocuk olmakla tatl dilliyimdir. Balaynca devam diyorlar, ayrca anlattm, Kksal Beyefendiye ayrca byk sevgim vard. Batimar Kynden ve Batimar Ailesinden geliyordu, Trkiye Komnist Partisinin yiit yneticilerinden Zeki Batimar, Ailesinin bydr, st kapal anlatmtm. Anlamtk, yine gzel,

tebliim matbuata yansmt; Erturul zkkn nemli yazs, Ara Rejim uvallyor bundan sonra ve 21.04.2011 tarihindedir. Tarih dm oluyorum. Burada iki devlet teorimize giri var, bulu Tocquevilleindir; biz Trkiyede, Kemalist Cumhuriyet, artk ancien, eski, kadim ya da sabk oldu, bunun iin yakalanyoruz. Pek gzel, yalnz bizim yaadmz Cumhuriyette yaptklarmz su deildir, bunlar ise yeni rejimlerinde bize hkmediyorlar; tebliin zeti budur. Amma ve lakin, z brakp, Zekeriya z alp -Gl, Arn bayram yaptlar- bize Eski Trkiye dediler, benim icadmdr. Gayri iradi talebem Parantezle devam ediyorum, internette dndrdler, hl dnyordur; Tayyip Erdoann on hocas listesi vermilerdi, dris Kkmer, Necip Fazl... Ben de varm; gnahlarm oktur ve itiraf ediyorum. 10 Ocak 2011, Hurit Paa Hazretlerinin tutukland gn, oradaydm, yine eytani bir amel ile, nceden uyarmtm, grubunda syledii udur: eteler, mafya, darbeciler, diktatrler, andlar eski Trkiye manzarasdr. Yeni Trkiye artk ileri demokrasiye, hukuk devleti anlayyla, sivillemeyle ekilleniyor. Demek, benim gayri iradi talebem de bu snf getiler ve ok kr diyorum. Kaosa ve Abide-i Hrriyete dnebilir miyim, Ocak ay banda, orada, alayanda idik, bu kez On Altncda, dava mankeni olduum iin geziyorum, kaosu da akladm ve kaos szcnn bir de kyamet karlnda kullanldn gsterdim. Bravo gayri iradi talebeme, on gn gemedi, hzlanm ve renmi, yle anlyoruz. Yine Grubunda, taraftarlarnn nnde, bunlarn tarz kyamet siyaseti diyordu; bu ne korku Ya Rabb, Yce Gk, ikinin biri olmu, muhalifleri kyamet yaratyormu, ite buradayz. Korku yaratclar, korku sjeleri oldular. Kaostan kyamete Yalnz bir nokta var, bizi kaos yaratmakla hkmetmek istiyorlar ama ceza kanunda mevcut deil, imdiye kadar hibir ceza davasnda, mahkeme kararnda yoktur. Bununla ilgili hibir itihada rastlamyoruz; byle mhim bir crm, yakn zamanda bir lhan Cihaner ve iki, OdaTv ve benim iin uydurmular. Kyamet ite bu olmaldr. Diktatorya hukuku Peki, biz ne yapyoruz, Latince alyoruz, nullum crimen, nulla poena, sine lege; kanunda yazl deilse, su ve ceza olamaz, Romadan beri bu byledir. Bunun Trkesi, Ceza Kanununda kanunun aka su saymad bir fiil iin kimseye ceza verilemez eklindedir. Demek ki, diktatoryann hukukunu, daha dorusu hukuksuzluunu bulmu durumdayz. Uydurukudurlar. Derin karanlk Bitti, artk kaostan kabilirim ve bir, The Oxford Handbook of Criminology - 2007, koutadr ve hemen aktaryorum, yle: A number of criminologists and others are beginning to prophesy a new apocalypse in which anomie will flourish on such a massive scale that entire societies will dissolve into chaos and lawlessness. Demek harika, ksaca, baz kriminologlar, yeni bir kyamet kehanetinde bulunuyorlar ve sonu, kaos ve kargaadr, maher de diyebiliriz. ok ok ak, biz kyamet karyoruz; yleyse erren hkmedebilirler. te derin karanlk, budur.

Kaos ile gaz ki, Dictionnaire tymologique, chaos iin, espace immense et tnbreuse, diyor. ok byk boluk, karanlk anlamndadr, ama bu ilk anlamdr; ikinci anlam ise gaz olmakla renmi oluyoruz. , La Russe du XXe Sicle, 1927 tarihlidir, gaz iin, mot cr par van Helmont qui la tir du grand chaos, aklamasn yapyor. Chaos, savant, ulema bir szckt, halk anlayamyordu, Elence Chaosdan gaz szcn kartt, on yedinci yzylda oldu. Bulduk ve devam ediyorum. Drt, The Oxford Dictionary of English Etymologyde, van Helmont, I have called that spirit gas, as being not far removed form the chaos of ancients, ifadesine yer veriyor. Van Helmont bu szc icat ile, eskilerin kaosa yakn bir sesle gas dediini telaffuz etmektedir. ngilizler gas diyorlar, ben Mahkemede, ngilizce ve Franszcada ch yazldn, Rusas haostur, ifade ederek, kaos, tekrarlayarak, gas ses ve szcne varmay nerdim. Yaptm; kaos, gaz ve gazdr, sonuca gelmi oluyoruz. Fonetik planda ayrdrlar. Su prtlamak Be, Tahsin Saran gvenilir Byk Szlk koutadr ve Franszca gaz iin, Trke gaz, bu bir ve iki, barsak gaz, osuruk, avoir des gaz, karln vermektedir. ok ok ho, demek kaos o.u.uk olup, biz prt yaparak su iliyoruz. Akepeyi devirme teebbsmz prttandr ve tvbe ediyorum, akepeyi yaatmak zere, prtlamamay neriyorum. Bir prtlk can Mautnerin, A Dictionary of Philosophy, chaosu aklarken, genellikle zararsz bir butterfly, kelebek, uarsa, bazen, trigger a tornado, bir hortuma neden olabilir, diyor. Bir kk kmldan ile kosmos kadar byk bir kuyuda, ok karanlktr, bir hortum patlyor, neler olmaz, Yce Gk akepeyi korusun, diyorum. ddianameye gre mstear isim de prttr, bir daha hi kimseye mstear, dn isim nermemeyi taahht ediyorum. Ayrca gerek de yok, bunlarn kodamanlarndan birisi, bizi top ve tankla gtremiyorlar deyu vnyordu. Artk anladk, bir prt yetiyor ve o kadar. Bir prtlk... YALIN KK/ Abide-i Hrriyet Tezleri (III) Lombrosyen kriminoloji Silivride (TAMAMI)

Sal, 24 Ocak 2012 03:34

Delil sonradan gelir, aslnda gelirse gelir, gelmezse de olur, nk delile ihtiya yoktur, nce sulu vardr. Soner, Abide-i Hrriyette Benim evime girdiklerinde ellerinde bir tek delil yoktu, demiti ki, ok dorudur. Hibirimizin evine veya evlerine girerken ellerinde delil yoktur. Bir sulu alyorlar, virslerini atmlar, ne varsa alp gtryorlar, burada aradklar havadr, medyakratlar iindir, Sedat Ergin, Mehmet Ali Birand iin, aldklar havayla cani yaratacaklar. Biliniyor, ceza muhakemeleri

kanunu mimarlarndan olduu rivayet edilen, Profesr B. ztrk, ki lker Paann delil-sevmez mahkemelerde yarglanmasnda srarldr, kitabnda, bugn uygulamada hl, byk lde sanktan delile sistemi geerliliini muhafaza etmektedir, demektedir. Bu, ite budur, Cesare Lombroso daha nce ve daha yukardadr. Franszca criminel-n ve ngilizce born criminal tarif ediyordu, doutan cani anlamndadr ve imdi biz Silivrililer, tarifli, by definition, suluyuz. Silivride delil mi, be para deeri yoktur, ben bunu gryorum ve hep sylyorum. Silivride mantk yoktur. Bitti, diyoruz. Kemalizmi savunma suu Yahudileri hatrlatabilir miyim, on birinci yzylda, ilk Hal Seferleri, Kudste Yahudileri de kurtarmak iindi, ama Bat Avrupada yakaladklar yerde ldryorlard, nk tarif icab, mchant, ktdrler. Byk Vebada, 1347 tarihindedir, bulduka yaktlar. nk ktdrler, tarifleri var. spanyada, Engizisyonda yaktlar, nk mchant-n, born evil sayyorlar ve devam ediyor. Tarifli sulu kim, tmarhanelerde, hapishanelerde, doktorluk yapan Lombroso da, sulunun tarifini bulmak istiyordu. imdi Lombrosodayz, on dokuzuncu yzyln ikinci yarsndayd, hi rk deil, hatta light solcu da diyebiliriz, cani rnekleri zerine alt. Cani mi, ses yeux, gznde, sulu deil, le criminel est un malade, bir hastadr. talyan Lombrosonun kriminolojinin kurucusu olduundan hi phe yoktur, tariften sulu peindeydi. statistik disiplininin zayf olduu bir zamanda yola kt ve imdi Silivriye geldi. Ve imdi, Kemalist cumhuriyete sahip kanlar, setiklerini, les malades, hasta sayyorlar ve topluyorlar. Aslnda hasta, hasta toplamaktadr. Sulu tarifi Cani Adam, Homme Criminel, kitabnda, 1887 tarihli, ok sevimli bir rnei var, une chatte dAngora, Ankara kedisi, ok sevimli, ok yumuak, bebelerine ok iyi bakyor. Ancak, yalannca irkinleiyor; hizmeti onu beslemiyor. Kedi de ite o zaman bebelerini yiyor. Les conditions indpendantes de la volont, nleyemez, iradesiz, cani kedidir. Bir de at var, tavan yzl, kemerli burunlu ama veterinerler ve Lombroso kitabn Franszca evirisinde mchant ya da rouge diyor, ktdr, kriminal bir at diyebiliyoruz. Rogue szcn ise biliyoruz, belleim beni yanltmyorsa, Bakan Clinton, Suriye, Kuzey Kore, ran gibi lkeler iin kullanyordu, serseridirler, ktlk yaparlar; demek, Bill Clinton da Lombrosyen kriminolojiye inananlardandr. Atavisttirler. Kklerine ballar; bir kme, bir airet, bir parti, ama suludurlar. Tarifli sank Fatih Hilmiolu hocamzn ii ok zor, nn niversitesi rektr iken, Jandarma Umum Komutan ener Eruygur Malatyaya gelecek olmu, yemek yemiler, ancak gittikleri lokantaya yakn bir yerde yakn ama diyelim yirmi kilometre- kitap misyonerleri ldrmler; iddianamede var, mchant, kt, laik, cumhuriyete bal, cani parmann olmadn ispat zorundadr. Anlatamyor, nk by definition, tarifli, sanktr. Silivride en kaba Lombrosyen kriminoloji ilemektedir. Bu Lombrosyen canl, yllardr Silivride gerek anlamda malade ve tarifli suludur, hibir delili yok, ciddi hasta, ieridedir. Bunlar sulu deil, ncelikle Ankara kedisi soylu, tavan yzl, kemerli burunludur. Ayaa dahi kalkamayan Levent Ersz Paa, ses yeux, insan deildir ve tarifleri var. Damgaldr, Kemalisttir, ieridedir ve kinleri tamaktadr. Kriminal talimat

Devamla, Lombroso, fahielerin akl kt kadnlardan ktn buluyor, Criminal Woman, The Prostitute and the Normal Woman kitabnda, ngilizceye bu ekilde evrilmi, buna ilaveten, The lower jaw of female criminals and still more of prostitutes is heavier than of the normal woman, cani kadnlarn alt enelerinin normal kadnlarnkinden daha ar olduunu yazyor ve fahielerde ise alt ene daha da ardr. zetle, cani kadnlar ve fahieler ok aklszlar; bana gelince, kadn olmadmdan emin olsam da, Lombrosoya gre, artk pek ahmak olduuma inanmak zorundaym. nk ben bir Lombrosyen fahieden daha ahmam, siz bakmayn televizyonlarda devaml program yapmama, ok aranmama, Mehmet Ali Birandn, Fatih Altaylnn hayatlarnda en byk izlenme katsaysn benimle yaptklar programlarda almalarna, ben bir fahieden daha ahmak birisiyim. Neden mi, nk syleyeceklerimi televizyonlarda sylemem, Bar Pehlivan getirttiririm, attrrm bir talimat, Bar attrr makineye, polis girer ve bulur, frengili kadnlar misli bizi toplarlar. Bu defa ite byle toplandk. Artk vesikamz dahi var. Nerede o eski mahkemeler Nerede o eski mahkemeler, onlar ikence yapard, biz de sylerdik; imdi mertlik kalmad, attr bir virs, ya da doldur bir cd, hepsi tamam ve bunlar rtmek imkanszdr. Ama yine de, geen gn olaanst bir gsteri seyrettik, lgen Hukuk Brosundan gen hukuku Serkan Gnel harikayd. 13 numaradaydk, 51 nolu cdden konuuyorduk. Levent Gkta Albay da tarifli ve damgal suludur; pkkyla ok savam, zel Harpten ok yksek madalyas var. Sahte bir 51 numaras olmu, ikide bir dileke yazyor, aman iyi saklayn diyor, ieridedir. Serkan ne mi yapt, polislerin benden de geri olduklarn gsterdi, atk kaldk. Tiyatro Albay, savc, hepsi beraberler, brosunu basmlar, ancak benden beter polisler her tarafta kamera olduunu unutmular, kaytlar Serkanda. ki polis, bir odaya girmi, 51 numaray buluvermiler, konuuyorlar, zerinde parmak izleri var, inanlmaz bir ov idi. Polisler ne kadar rahat koyuyorlar ve buluyorlar... Ben hi olmazsa burada bir tahliye bekledim; ahmak olduum kesin, be saat bekledim ve bekledik. Sonunda, pek ok karar kardlar, 51 numara iin yeniden aratrma karar verdiler ve bu arada Hurit Paay da yeniden tutukladlar; Ankaraya yazp hangi derneklere ye olduunu renecekler, buradan, hkmeti, devleti vesaireyi devirmeye ulaacaz. Demek, delil deil, uzatmalar peindeyiz. Kutsal Emanetler lker Paann burada kalmasn isteyen Profesr ztrk, sanktan delile gitmekte olduumuzu ileri sryor. nanmak mmkn deil, Lombrosyen kriminolojide delil yoktur. Bir kez atlm virs, doldurulmu cdler var, ilahidirler, kutsaldrlar. Mahkeme Bakanlar Kutsal Emanetlere iyi bakyorlar, biz dokunamyoruz. Fitne aydnl Bitiriyorum, yalnz, yanl anlalmak istemiyorum. Cesare Lombroso nemlidir, kriminolojinin kurucusu sayyoruz. Bu konuda, Whos Who in Jewish History ile hemfikirim. Lombroso laid the foundation of modern criminology demektedir. Kurucudur, born criminal ile baladysa da, sonra daha ciddi alanlara geti; ceza ilerinde reformlar dzenledi. Gzel, ilaveten, he became interested in the Zionist movement, Siyonizme ilgi duyan bir Yahudi olduunu da reniyoruz.

Peki, bitti, Yahudilikle aldysa, benim Fitneyi ihmal edemiyoruz; Menachim Begin, nam- dier terrist, 1977 ylnda Ergun ile, tekilat demektir, iktidara geldi; kalmak iin ise, hem Yargtay ve hem de Genelkurmay zapt etti, yazmm, uyarmak istiyordum. Demek duramyorum. Odatv delilleri Tarifliyiz, ben ayrca, dava mankeni, evlerimize girmiler, almlar, almlar, delil bulacaklar. ok ho bulduklarndan birisi de udur: 29 Nisanda biz bunlar Kemal Beye syledik: Kemal Bey, bu referanduma iyi asl, dedik, aslmad. Bu bir anayasay deitirme komisyonudur, demitik; bu, hakimleri, hakim teminatn ortadan kaldrma iidir, dedik. nanmad Kemal Kldarolu bizim szmze. Bu szler bana ait, televizyona kadar kmm, polisler oradan zmler, odatv delil klasr ikidedir. Bu kadar da deil, Kemal Kldaroluna Meclisin iinde tahkikat komisyonu kurdular, istediklerini tutukluyorlar, haberini de verdim. Yl 1960, Nisan aynda artk meclis mahkemedir. Bunu da sylemiim. Ancak bu Kemal, Silivri yarglarndan daha duyarszdr. O kadar ve hepsi bu kadar, imdi gerekten bitti diyebiliyorum. Akpnin bir tbitak var Fakat bunu sylemeden kesemiyorum, lgen Hukuk Brosu ok iyi bir i yapt, odatvye ok dosya koymulard, hepimizi bu dosyalarla topladlar. lgen, Yldz Teknik niversitesi ve Amerikadan mkemmel raporlar ald; atmlar, hep virs atmlar, attklar virsn ad Trojandr, Truva demek oluyor. Mthi Truvalar, atnca zapt ediyor, Soner Yalnn, dierlerinin, Barlarn haberi yok, bilgisayar ellerine geiriyorlar, istediklerini yazyorlar ve syletiyorlar. Biz bu raporlara ok sevindik, mahkemede demonstrasyonunu da izledik, hemen karz; ama o kadar kolay deil, Beiktan tbitak var, imdi oraya attracaklar. Zapt edilmi adam: Kemal Kldarolu Bize yarar yok, ama yine de sevindim, nk anladm ki, Fethullahi ekip bir Trojan da Kldaroluna atm, artk zapt edilmi bir adamdr. lker Paa yetmez, Yaar Paay da Silivriye gndermek istemektedir. lker Paa tutuksuz olsun, buyuruyor, ama hkmete and olmaz, deyi baryor. Truva atl; ancak eskiden atn iindeydi, imdi Truva Kldarolunun karnndadr, oradan konuuyor.

YALIN KK/ Abide-i Hrriyet Tezleri IV sim misim - Kitap mitap (TAMAMI)

Perembe, 02 ubat 2012 03:25

Abide-i Hrriyet Tezlerinin sonuncusuna gelmi bulunuyorum, her zaman tekrarladmz hikayedir. Hristiyanlar bir Yahudiyi yakalamlar, dvyorlar, ldrecekler; etraftan komular, yapmayn demiler, ldreceksiniz adam, zavall Yahudiyi... Hristiyanlar evet, evet, ldreceiz cevabn vermiler; peki, ama neden; nk bizim say ldrd. Doru, ok gzel, ama bu, iki bin yl nceydi. Cevap hazrdr; olsun, biz yeni iittik. Aikar, Akepenin ve Tayyip Erdoann, Cumhuriyete kar, ykc diyebiliriz, yeni ve ar hcumlarnda yeni bi i hi yoktur; ama anlalyor, yeni duymular ve alayn toplamlar. Yeni olan sadece udur, dorudan doruya Kuruluu ve Kurtarcy hedef alyorlar ve bizden alma, benden kapma Yeni Rejim diskuru ile, Ancien Rgime karldr, birletiriyorlar. Yalnz gittikleri yer Cahiliye Devridir, nk artk tmden, isim misim, kitap mitap tanmyorlar. Bildiklerini unutmular. Cahiliye rejimi Byk sularmz var, kabul ediyorum. Odadayz, bir ksmmz cehepeyi etkilemiiz, Silivriden milletvekili aday karmz, az ama yine de yapmz; bu, birdir. ki, kitap iine karmz, bakalarna yazmz veya ite bi i yazmz, crmdr. , birbirimize yeni isim bulmuuz, brani isimler semiiz, aka sabetayist isimlere ynelmiiz; idamlk deiliz, pek yaknz. Bata Ahmet Hakan ve Erturul zkk sylediler, herkesler at kaldlar; bylesine bilgisizlik grlmemitir. Abdullah Gl ve Tayyip Erdoan, bana olmasa da szlerime ok gveniyorlar ve gvenirler; acele ettikleri kesindir, haber veriyorum, gittikleri yn yeni deildir. Cahiliye Rejimidir. Buradalar. ok ok eskiye dndler. Hayr dnyorlar. Dn balam grnyor, ynleri, geriye dorudur. Gzel ve kuraldr; geriye dnenler birbirine derler. nce birbirini yerler. De baladlar. Yazarlar ile isimleri Onomastique alanmdr, icat etmedim, Trkiyede gelitirmeye alyorum. Bir, Mehmet Akifin ad Ragif idi, pide veya yufka anlamndadr, belki ailesi bir yazara yakmayacan dndler, Akif yaptlar. Kolaydr, ryi atyoruz, aslnda sevmiyoruz, rza veya urus sylyoruz; linguistikte g ile kyi ayramayz, Akif buluyoruz. Gzel, Ragif, Karadenizin kuzeyinde kullanlan bir isimdir; Mehmet Akif de, Refik Halit Karay ile akraba der, oraldr, demek istiyorum. Bu usuldr, Krt Kemal derlerdi, Kemal Gceli de olabilir, ama bunlardan yazar olmuyor ve Yaar Kemal yapyoruz. Yapmak zorundayz, Ceyhun Gbekli ise olmaz ve Demirta Ceyhun yapyoruz, benim ok sevgili arkadamd, yaptk, byk yazarmz olmutur. Demek ki, bu bir tr yasadr ve zorunluluktur; Marx retisine gre, irademizin stndedir. Uyuyorlar. Diller arasndaki geiler Dilimizin, azmzn da zorunluluklar var, iim yok gcm yok, kimse uramyor, ben alyorum. Azmz, hyi sevmiyor, bazen de yabanl alar, eye eviriyoruz, kimseler bulamadlar, Kprl Fuad yanltmt. Asl Farisi Hemrah, birlikte ve yol szckleri, yolda anlamndadr. ki hyi atyoruz, ben deil, dilimiz ikinci ay e yapnca, emre oluyor ve yolda anlamndadr. spatlarn ispatdr, Tapduk Emre, Tapduk Yolda demektir; gzel ve burada durmuyorum. Har branicedir ve alyoruz, hyi atyoruz, ar ve bazen er buluyoruz; brani, da olup, siyon manasna da geliyor, mthi, kendi kendime diyorum. Demek bizdeki ar ve erin siyon anlam da var. Sahne isimleri

lgn bir anneden domu, bir kez okumutum, deli deliyi sever diyorlar, Aysel Grel, yalnz Yaln Kkn programlarn izliyorum diyormu, Ayselden doma, ama ad fazla ileri, Kamile Suat Ebrem, buradaki ebr szcn brani olarak anlyorum ve Mjde Ardan sz ediyorum. Ar, er de olabilir, son derece isabetlidir. imdi arkadam Ercan Karaka ile evlidir ki, ok ok mnasiptir. Mjde, merttir, resimleri canlsndan gzeldir. Bir zamanlar bizim Arif, Azmi ile birlikte iek Barda otururduk, iddianamede hep biz szcn soruyorlar, rgt akla diyorlar. Biz, Gzel Arif, Amele Erol, Demirta Ceyhun idik, imdi Arif ile ikimiz kaldk. Bu arada itirafmdr, Mjdeye sevgim var, bilim yapyoruz, anlayla karlamasn umuyorum. Sinema sektrnde sabetayistler Gzel, tarihe giriyorum, bizde sinema sektrn smail Cem peki Ailesi kurmutur; sabetayizmin Karakai kolundan gelirler. Demek ki, sinemada sadece sabetayistler ykselirler, ad Kirkor Cezveciyan, Kenan Pars yaparlar. Tm elence sektr buradadr, Aysel Glaardan olmaz; yapacaksn Seda Sayan. Pek gzel, Sayn, Mossadta yardmc i yapanlar tarif ediyor, kutluyorum. ok iyi bulmular, artk yksekliin snr yoktur. Gryoruz. Avram var, Ulu Baba veya Yce Baba demektir, ulu, yce, soy isimleri ile ilgileniyorum. Ersoy veya Ulusoy grnce, avdr, takip ediyorum. sabetlidir, bunlar sonradan olma ama Berenin asil olduunu sanyorum, Beren adn sadece Macar Yahudiler tarlar ve biz ile Ermeniler saati deriz, ok nadir szlklerimde, saat soyadnn da Yahudilere ait olduunu tespit edebiliyorum. Beren Saate, sendeki gzellik be para etmez, sende bu ad ve soyad ile, bendeki bu aratrma olmasa diyorum. Yksekliin zirvesindedir, daha fazlasn gremiyorum. Hollywood Yahudi imparatorluu Kk parantez, Hollywood ise tmyle bir Yahudi imparatorluudur. Oyuncular hep Ekenaz, Polonya ve Rus asll Yahudilerden seerlerdi. simlerini deitirirlerdi, zorunluydu. Mstear isim Atilla Olga ile beraberdik, severdim, biz savardk, bu arada Atillaya mukayyet olurdum, Kbrsta ok Rum ldrdk demiti, umu, bilmez, aksine tanklk yaptm. Bakrkyde savc Ali akr, Hocam kardeim Saiti yazar yap dedi, aldm, Saiti Sadi yaptk, braniyette yce bir addr, akr kendilerine braktk, akran dedik, ykselteceiz. Ama Odalk rgtnde boluk varm, Nagehan Hanm, anszn demek olup, anszn anlad, kod ve ifre adlaryla balad; aldlar ve on bir aydr buradadr. Byk bir kindir, Cahiliye Devrini yayoruz. Sa-sol tartmas Ne rgt, ne rgt; st katmzdalar, k-ener kardelerimiz otururlar, bizi hi sevmiyorlar, sanki biz getirdik; Abide-i Hrriyette de ayrldlar, sada oturuyorlar; Fransz Meclisi misli, biz soldayz, oradan kalmadr, bize solcu diyorlar. Hanefi Avc da sada oturuyor, soruyormu, ayp olur mu, neden olsun, otuz yldr Yaln Kk takip ediyorum diyor, bak Allahn iine, Avcy avlayp benim rgte koydular. Bir de bir Beyefendi geldi, Mahkemede, polis mdr, Myesser Yldzn kocas imi, sa tarafta oturuyor, Hocam hatrladnz m, hani bir toplantnz yasaklamtm, ite biz byle bir rgtz.

Peimdeki polis mdrleri Behice Boran, gle gle bana anlatmt, mahkemenin kapsnda, sevimli bir gen, ikisi de tutuklu, Hocam hatrladnz m, nasl hatrlarm, en sonunda, Hocam, hani Partinizi basmtk, Behice Hanmn gln hi unutmuyorum; aman evladm, o kadar oktunuz ki. Ben de peimdeki polis mdrlerinin saysn hi bilmiyorum, Ama ok garip, hepsine biraz sevgim var, galiba ma yapyorduk. Rakip takmdaydlar. Gndz Aktandan zala hediye Turgut zaln La Turquie en Europe kitab var, babakan iken yazmt. Benim de 2005 baskl Fatih kitabm mevcuttur. Burada Gndz Aktan ve arkadalar, zal adn silerek bu kitab kendi adlaryla yaymlayabilirler diyorum. Bir de unu ekliyorum. Bu kitabn Toynbee ve Yaln Kke dayandndan kuku duyamayz. Peki, kime ne, zaln kitab Yaln Kk yazmdr; hem sylyorum, hem ikayet etmiyorum. Bunlar ve benzerleri oktur, buradan bir rgt karmak ise Cahiliyeye dnmektir. Bu Cumhuriyeti kertiyorlar. Asl byle kertmek istiyorlar. An yazarlar Erdoan bunu da renirse, aldlar der mi, bilmiyorum. Bir, Nutuk, 19 Mays 1919 tarihinde Samsuna ktm yollu balyor, edebidir. Falih Rfknn dahli olduu rivayetlerine sahibiz. ki, Celal Bayarn Ben de Yazdm tarih-anlarnn, Kemal Tahirin kaleminden ktnda srar edilmektedir. Dorusu udur, hibir yerde byk adamlar anlarn kendileri yazmyorlar. Dier yandan, biz niversite profesrleri, asistanlarmzn tezlerine nemli lde katlrz. Bundan sonras ise utandrcdr, bu byk Cumhuriyete yakmamaktadr. Musa ile Harun kavgas kertmiyorlar, kyorlar, Akif Beki, birisi Musa ve dieri Harun, demiti ve imdi Musa, Harunu sildi, atyor. Az kald, Karabulut Kemal, Harunu kurtarmak iin rpnyor, Nilde boulmak zeredir. Habib-i Abdullah, Taha Kvan, nam- dier Fehmi Koru, hayli mteessir olmaldr; kapda teslimiyet var. Ve ey bilgisiz polisler, Taha Kvan da mstear ya da dn bir addr, Kurann yirminci suresindeki ta ve ha harflerinden kyor. Harflerden isim karmaya, isimlerde uur ya da kutsallk bulan tarikata ise Hurufilik diyoruz. brani sufizm kabalaya ok yakndr ve sabetayizm ise kabaladan kmtr. Buradayz ve artk yine bitti diyebilirim. kn ayak sesleri Abdullah Beyefendinin, birden hatrladm, bana bir mektubu vard, Milliyet, tam-birinci sayfa yaymlamt, ben sabetayist deilim diyordu. Olabilir, byle giderse, yakn zamanda ben ankayada oturmuyorum da demesi mmkndr. Olur, gidicidirler ve biz kalcyz. kmek iin kavgalar var.

YALIN KK/ Ik Paann vizyonu-(TAMAMI)

Cuma, 09 Eyll 2011 02:57

Sosyalizm mi, iki bileeni var. Bir, rasyonalizm veya aklclk ve iki, itirak veya ortaklk. Aklclktan hi ayrlmyorsanz, hep hakiki mrit ilimdir diyorsanz ve hep her emelde ortaklk peinde iseniz, hi kuku yok, sosyalistsiniz ve her daim jandarma biz sosyalistiz diyebilirsiniz, kutluyorum. Ve ben ortakl pek seviyorum, ne ho, ocukluumda kymzn yallar, Abacl ky, imdi yarsndan ou amda, beni hep ortak der, severdi. Ne yazk, pek az gitmiim, ama hep ortaklk peindeyim, hep ortaklk veya ortak aryorum. Ik Paa Hazretleri ile de aramda bir ortaklk aryordum ve buldum; ikimiz de gaziyiz. Ve gaza adamyz, demektir. Gaza m, bir kiilik yapcsdr, baka insan olursunuz, kamazsnz. Ik Paann da, benim de gazi kimliklerimiz ve maalarmz var. Mustafa Kemal de gazidir ve Byk Gazi diyoruz. Ben Kk Gaziyim. Ordu Dmanlar Ne ok seviyorum, krk bin kiilik bir sava ordu bana, kabaday profesr astemen adn takmlard. Askerlerimi ok seviyordum, dokundurtmuyordum, sonra beni Yeil Hatta srdler, hattn hemen ilerisine dman diyoruz, adrlarda kalyoruz, hapishanede, Pariste, snrda, hi brakmyorum, her sabah kouyorum. Hatta tarlams bir yer vard, askerlerimiz mayn dyordu, ben ise yaam hep snrda oynamak sayyordum, mayn tarlasnda seke seke komay pek ok seviyordum. Peki, benim askerlerim mi, mehmetiktir; onlar, kk Mehmetler, sabah dyorlar, akam basyorlar ve havada paralar uuuyor sonra topluyoruz. Peki, ordu dmanlar savamay ne sanyorlar, ne ahmak ordu dmanlar var. imdi ordu dmanlar ahmaklardan oldular. Yaknlar eyhim derler, Kemal Bayta, Szcde ordu zerine ok vahim bir oyun oynanyor diyor ve bata medya, szde aydn, yazar, izer gafiller sayyor, bu oyunun iindedirler. Bunlar m, ordu dmanl iin analarn satarlar; kimler mi, isimleri ve tercme-i halleri defterimde yazldr. Hesaplarn detmeye hazrlanyorum. TSKnn rade Beyan Tabii, aykr dnyorum ve imdi ifa ediyorum, Ik Paa Hazretlerinin konumasn bu analarn satanlara ben szdrdm, eytanca bir i olmasn istedim, aykr oldum, szdrverdim. ok iyi yaptm, Gazi Ik Paa noktasna kadar arkasndaym dedii zaman bir kez daha anladm. Hepsini tekrar tekrar verdiler, ok nemli bir konuma ve bir ordu vizyonudur. Bu nutuk ile Trk Ordusu, milletin ordusuyuz diyor ve bizi yenemediniz slogann atyordu, varz, byle devam etmektedir. Ne mi yaptm, ileri analarn satmak olanlar bu kez ben sattm. Pazardadrlar.

Cumhuriyetin Yasas: 35. Madde Peki, ne iin, ne yapabilirim ki. smet Paadan sz etmek istiyorum, ocuktum, politikay nasl yaptn izliyordum, hitabetini takip ediyordum. ankayada bir Bayar vard, Baer asl olabilir, sraelin zaptna ktmz u hafta aklayabilir miyim, Alyans sraelitte okumutu. Paa devletin tepelerine byle bir mmi hi gelmemiti, buyurdular. Arabi m, ana demektir, mmi, anadan, anadan domadr ve pek bilgisiz anlamndadr. Ben imdi smet Paa Hazretlerinin izindeyim, chpnin banda bu kadar mmi birini ilk defa gryorum. Gorbaov Kemalden mmi Kemale hizmet yasasndan 35. maddeyi karacak ve Silahl Kuvvetlerin iktidar almasn nleyecek; Ey Yce Gk, ne yaptk da bize bu ceza diyorum, Kemal Karabulut bir cezadr. Fethullah Glenden mlhem, Deniz Baykal ile nder Savn marifetidir ve temizlik ii, Grsel Tekini unutmadan, bu ikilinin omuzlarndadr. Peki, Gazi Ik Paa ne buyurdular, silah arkadalar ile hasbhalinde, 35. maddeyi kaldr da bilmem neyi koy, ister koy, ister koyma, biz Silahl Kuvvetler olarak bunun iin varz, dediler. zninizle, Gazi olduumu sylemitim, daha nce aynen yle yazmtm, imdi asl balyoz balarna inmi olmaktadr ve armlar, aa, bu ayn ordu diyorlar, hop oturup, hop kalkyorlar. Bir oturup bir daha kalkmayabilirler. imdi bekliyoruz. Gzel, biraz dinsel politikaya girmek zorundaym. Girip hzla kyorum. a, Katolizmde gnah karma var; b, Bolevikler bunu aldlar, oto-kritik yaptlar; c, Katolizmde papaz ile gnahkar arasndadr, Sovyetler bunu gsteriye dntrdler, konferans salonlarna tadlar; d, onur krcdr, kiilii ezicidir. Bizim sol bu manaszl asimile etti ve zeletiri dediler. Bizden Krtlere geti ve insanla aykrdr. Ik Paann diskurunda zeletirinin ve tabii, itirafn zerresini grmedim; sorumlu vazifeinas, gvenli bir komutann eksiklikleri eksiksiz olarak saymas var. Her ciddi kurumda yapmak durumundayz. Clausewitz ve rade Sava Dzeltmeye iaret ettim, savaa dnmek istiyorum. Yine Yeil Hatta idik, adrmzdayz. Sava bakadr, her sava ayn zamanda liderlik savadr, zamanla rtbeleri unutuyoruz, yemek masamz yuvarlak, sohbetimiz yerinde. Bir stemenimiz var, biraz sonra, havay da bulunca, leblebileri alyor, bu senin, bu senin diyor ve alyordu. Nedeni basit; kam, birliini brakm, korkmu ve arkadalar korumular, yoksa divan- harptedir. yi ki korumular, benim gzel stemenlerinden birisidir, savata ok gzel stemenler grdm, kabaday profesr astemen olduum iin beni pek sever ve sayarlard. Savalar liderlik savalardr. Tekrarlyorum. Ik Paa ok isabet etmiler, kaarlar ama ben ekliyorum, az kayorlar. eyhim Bayta da teyit ediyor, bu kadar ktlenen bir ordu iin ok az kayorlar. Ben Birinci Ergenekon Seferinin knda sylemedim mi, Levent Gkta Albaym nermediler mi, k komutanlar askeri vurduruyor de demediler mi, son 13 kaypta, Hrriyette Enis Berberolu, Genelkurmayn hareketi anlatan aklamasn sansr etmedi mi, bir sivil toplum heyetinin, kayplar komutanlara ykleyen aklamasn yaynlamad m, bunlar varsa ok az kayorlar. Savamak m, eninde sonunda, lke sevgisi ve heyecanna baldr. Halefi Necde Paa Hazretlerine dnyorum, tabii, Bilgin Paaya ve Aslan Paaya da hitap ediyorum, Akademide Karl von Clausewitzi okudunuz mu, okutuyor musunuz? La Guerre ya da Harp zerine bir harikadr, belleim beni yanltmyorsa, iar Yalnn evirisi var, gvenebiliriz. Savan byk teorisyeninden ilk planda renilecek olan ikidir ve bir, sava dman tarafn iradesini esir

almak zere yaplan bir mcadeledir; Ik Paa, Trk Ordusunun iradesinin esir edilemediini gstermitir. Tam tersine, dman tarafn iradesi paralanmak zeredir. ki, sava her noktada ve her admda ihtimaliyet ile i iedir. Savata her orduda yanl hedefe skmak var, kendi kendini vurmak var. Medya: Cahiller Ordusu Peki, ne diyeceiz, bu tivcilere, gazetecilere mmi ordusu mu, analarn sevenler mi diyeceiz. Biz Kbrs kartmasnda kendi zrhl gemimizi bombalayp batrmadk m, Egede Amerikallar bizim donanmay bombalamad m, Afganistanda Amerikallar kendi askerlerini vurmadlar m; savalar bunlarla doludur. Ey cahil dmanlar, size diyorum, demek ki Komutan, gvenle, ciddiyetle, yanllar, eksiklikleri aklamaktadr; biraz utanma diliyorum. nmzdeki ki Yol smet Paaya tekrar geliyorum, Kurtulu Sava balarndayz, ihtiyat zabiti savaa gidiyor. Paann bu sz pek bilinmiyor; zabite, Harbe mi gidiyorsun, bil ki halk senin dmanndr, diyor. Ben ok severim, sanki Yabanda Yakup Kadri bunu yazyordu; Ik Paa, namerde malzeme verdik yollu yanyordu ve iimizde hainler var deyi haykryor. Sanki baka diyarda bir ordudur ve Dou Perinekin, ierde kuatlm ordu nitelemesi az kalmaktadr. imdi ordu yabandr. Ve iki aamal bir yol var, okuyorum, a, sessiz ve/veya dilsiz alma; b, dman yaban yapmak; yol budur. Ben biliyorum ve devam ediyorum. YALIN KK/ Ik Paann Devam-(TAMAMI)

Pazartesi, 12 Eyll 2011 02:39

Ta m dt, yoksa den Ik Paa m? Ama olan oldu, Tayyip Bey artk eski ve gzel dilimizle, meddep dili buldu, eskiden Bakanm Ali ryordu, Genelkurmay Bakanm diyordu; pek garip bir pazarlama azyla konuuyordu. Ne dt, ama den dt, Paa Hazretlerinden mesai arkadam demekle, Paann dersleri zerine konumay ahlaki bulmaktadr. Hepimizin emniyet dilimizle, susma hakkn kullanmaktadr. Gzel bir noktadayz ve buradan Ik Paann Devamna devam ediyorum. Necdet Paa Hazretleri devamndadr. Hemen Netanyahunun yapamadn yaparak balyorum, zr diliyorum, henz takvimli yazlara balamadan araya girdiim iin affm talep ediyorum; nk ben eytanca yazyorum. Grlmeyeni gryor, sylenmeyeni sylyorum. Bir, bana Ahmed-i Nejat arad, ek olum yol kenarna, bir ift laf edelim dedik te buna, bu sze, 74 milyonu inandrrsnz ama ben bunun dndaym. Peki, arayan Ajda Pekkan m, sz ola Ve cepten mi konuuyorlar, bir devlet adamnn bir adam vardr, adam adamn arar, saat tespit ederler. Tabii konumulardr, baka zamandadr ve yol kenarna

durma, salk nedeniyledir. Kriz var; vah vah, yine mi Bunu ben diyorum. Kenara ekilmesi balyoz iidir. zlemiim, Aziz Nesin ykseltiyorum, spiker kzlarn yzde doksan dokuzu ahmak, fkra yazarlarnn yzde doksan sekizi aptaldr. Geriye kalanlar mahkemelere saklyorum ve bir, Nimet ubuku, hem de babakan yardmcs olacakt, olamad. Bir de boand ve peki neden olamad; eytan diyor ki, Emine Glbaran Erdoan engellemitir. ki, mer elik bakan olacakt, olamad; Emine Hanm var, frene basmakta, Tayyip bey durmaktadr. Einin szn dinleyen adamdr. Aptallara ve ahmaklara kafalarn altrmalar iin malzeme veriyorum; ama yok ki Emniyette bir Tayyip Erdoan Tabii, itiraf yok, Ik Paa Hazretleri vulgar dile kaym, zeletiri yok, komutan vizyonu ve direktifleri var. Her byk komutan eksiklikleri cretle ve drstlkle syleyen subaydr. unlar aklamalardr: Irak hududuna filan siviller bakacakm. Arkadalarm burada. Nasl bakarlar arkada? Tmen komutanm burada. Glyoruz, glyorsunuz. Hala kyorlar, 50 bin kii alacam, sivil tekilat kuracam. Efendim, Avrupa Birlii istiyormu. Byle bir sknt var, fazla kulak asmaynz, herkes iine baksn. ok gzel, ben iyi yaptm, eski arkadalarm, imdi Fethullah Glenin kullar, Hrriyet-ba Enis Berberolu ile Haber-Trk ba Yiit Bulutu atlatmak zere bunu szdrdm. Temenden, Ast-subaydan Orgenerale kadar, glyorsunuz ve glyoruz. Akepe konusun, herkes iine baksn ve bakarken unutmamak gerek, casuslar var. Artk dilsiz konuma andayz. Paa btn bunlar Tayyip Erdoana sylemi ve ben burada araya giriyorum. Ik Paaya, Bilgin Paann imdi ura yesi, tutuklanmayaca sz gelmiti ve szlerinde durma alkanlklar olmadn yazmtm. Gzel, Paaya Tayyip Erdoann cevab udur: Bir siyaseti olarak beraber altmz bir yerde mesai arkadam olarak u anda bunu deerlendirmesini yapmay zellikle ahlaki bulmuyorum. Buluyordu, Denize kaset knca, Atinada, Enis Berberolu kasetini uzatyor ve Tayyip Bey ok ahlaki konuuyordu. Artk Enisi piman etmek benim boynumun borcudur; imdi bana bir Paa-Ta dmtr. Erdoan susma hakkndadr. Daha emniyettedir. Ordunun Yeni Vizyonu Bu Orduya yeni vizyondur, peki bu memlekette hukuk yok mu, Ik Paa da, ben sk sk hukuka sayglyz diyorum buyuruyorlar, seleflere lker Paa, Yaar Paa da sylyorlard, adalete gveniyoruz diyorlard. Ben bu szn manasn bir trl anlamyordum, her televizyonda, askeri mahkeme dey baryordum. Ulusal Kanaln belki de en gzel filmi, Vardiya Bizde hanm ve beylerinin adalet bu mu trkleridir, anlamyoruz. imdi Ik Paa aklyor, bunun anlam u: biz enayi deiliz. Devam udur, bize kar olanlar da hukuka saygl olacaklar. Ve olacaklar, bir gn mutlaka diyoruz. Vardiya sabrszlanmaktadr. Vizyonda u da var: Bir de szlemeli er diye bir ey kt. Bizim teklifimiz, arzumuz falan deil tabii. Biz herkese eit sreli tek tip askerlik istiyoruz. stiyoruz ve eklemektedir, biz milletin ordusuyuz, biz kimsenin paral askeri deiliz. Ancak ne yazk, bize kar olanlar milletin ordusundan korkmaktadr. Snra Fethullah polislerini ve ieriye paral askerleri koymak istemektedirler. Fakat ta dt, nazik oldular. Ik Paa dersinin bir sonucu da udur; artk bir yerde, bir konuda tam bir dizici kz oldum ve ama inanamyorum diyorum. Ik Paa Hazretleri, Tayyip Erdoan hemen her noktada tekzip ettiler.

Sylediklerinin hepsinin gerek d olduklarn rendik, doru olan ordu ile bir savalar var ve imdi susma hakkn kullanmaktadr. Emniyettedir. 30 Austos Resepsiyonu Devamn gryoruz. Necdet Paa Hazretleri ayann tozu ile Abdullah Gl toz duman ettiler. Mthi, ankaya Kknde bir insan 30 Austos kabul iin aka, komutan istedi diyebiliyor, nerede ise ben, eytan, inanacaktm. Glen-gazetesi Hrriyette Enis ve Glen-HaberTrkte Yiit sevinle yaydlar. kisinin de mumu 6 Eyll Salya kadar srd. Necdet Paann Tayyip Erdoann bakomutan olma hevesini bozmak iin buna raz olduunu rendik, imkanszdr, geici bir dn saymak durumundayz. Bir utan dierine frlamamay ve Yaar ve lker Paalara hakszlk yaplmamasn neriyorum. Bir, Yaar Paann Genelkurmay Bakan olmasn nlemek iin Fethullah Glenin nasl saldrya getiini unutamayz, sabetayizmi kardlar, ben gslemitim. Habercide var. imdilik duruyorum. ki, lker Paann Kudste alama duvarn ziyareti nedeniyle Glen nasl hcum etti, ben kar ktm, mossad-mit ii idi. Kudse giden hepimiz bir kez alama duvarna gideriz. zetle, ikisi de lkelerine balydlar, sadece srail ile Washingtonu ok nemsiyorlard ve dk-younluklu Kemalist oldular. Ik Paa, Orduyu kemalizme evirdi, byk katks budur ve Necdet Paa derinletirmeye alyor. Necdet Paa, ilk izlenimlerim beni yanltmyorsa, politika kurma yolundadr, eksikliini duyuyorduk. Akep Likudtur Gzel, Paa Hazretlerine arzm var, evde alma masasnn stnde Haberci ve Karargahta Fitne olmaldr; byk tevazu ile yazyorum, artk Fitneyi okumayan bir subay kabul edemiyorum. a) Likud, Birlik demektir, kuruluunda Ergun veya rgun var, Tekilat demektir. Ezel Ergun, Zwei Leumi szcklerinin ba harfidir, Ulusal Askeri Tekilat anlamndadr. Terrist idi, 1977 ylnda iktidar oldular. nce yargy ve sonra Genelkurmay aldlar, Fitnede var. Akepe, Likud modelidir; Tel-Aviv, A. Gl brani bilmektedir, ayrntlar Fitnede var. Wikileaks belgeleri gsteriyor, Washington-srael balantlar asndan Gle gvenmektedir. Akepenin kuruluunda srael balantsn Gln kurduu kesindir. imdi Starda olan Nasuhi Gngrn kitab dorudur. Gl, son szde-srael yaptrmlar iin, sadece Washingtona aladlar, zevahiri kurtarn dediler. zetle buradayz. Anayasa Resepsiyona Kar Necdet Paa, tedbir alm grnyor, hem Gatada ve Harbiyede, Gl ve Erdoana aleyhte bir tezahratn nn kestiler, Harbiyede duvarlara nasl davranlaca zerine yazlar koydular, bata Gata Komutan, Atatrk vurgusu yaptlar. Harbiyede temenler ve veliler, Atatrk ok alkladlar. Paa aziz milletine, barnzdan kan biz evlatlarnza inann ve gvenin dediler. Yeni dnemdir. u ie baknz, 7 Eyll 2010 tarihinde, Ik Paa komutandr, Babakanlktan Genelkurmaya bir yaz gelmi, bundan byle 30 Austos tebrikat TBMM Bakan, Babakan ve Genelkurmay Bakan tarafndan alnacakm, mthi. Tayyip Bey bir yaz ile kendisini Bakomutan yapyor. nanlmaz bir lszlk ve ar hrs kullanm diyebiliriz. ok gzel, sraele bir buuk sava ilan etmiler, Bodrumdan kamyor, herhalde hasta ve bir de bakomutan olmak istiyor, herhalde bebeler misli, Atam, sen kalk da ben yatam, demek durumundayz. Gle gelince, ac ac glyorum. Bir, anayasa, Bakomutanlk, Trkiye Byk Millet Meclisinin manevi varlndan ayrlamaz ve yine anayasa, 52. Cumhurbakan TBMM adna Trk Silahl Kuvvetlerinin bakomutanln temsil eder demektedir. Her iki madde de, bakomutanln Meclisin

manevi varlna bal olduu kesindir. yleyse, bakomutanlk ile cumhurbakanlnn ve Gln hibir balants yoktur. ok ok aktr, bunlara gre, bakomutanlk sadece ve sadece Meclistedir ve sadece manen yledir. Gln ok uzandadr. Bu nedenle, Tayyip Beyin yazs yanltr, ancak az biraz dorudur ve amma, Bavekalet hukukular, Meclise ve/veya bakanna balanmadan, Tayyip Beyin orada durmasnn imkanszln grmler, demektir. Genelkurmay Bakanndan baka hi kimse Karargahta dikilemez, buraya geldik. Dikilme hkmszdr. Ayrca her iki madde, tarih arkeolojisine giriyor. Bir, Trkiyede Meclis bir sava meclisi idi; iki, o Meclis bir bakomutan atamt; , o bakomutan ayn zamanda cumhurbakan ii yapyordu; drt, Mustafa Kemal diyorlard. Hepsi budur. A. Gln komutan nerdi sz ise, tamamen gerek ddr. Komutann yapt, Tayyip Erdoann orada dikilmesini nlemekten ibarettir, buraya kadar dorudur. Devam yoktur, diyoruz. Nasl da gidiyor, a, nc Orduda yaplan byk manevradan kaan Gl deil mi, ben Saldray Paay sevmem deyip tatbikat izlemeyen birisi orada dikilemez, nettir. b, Aslan Paa, aslan ise, Nisa Hanmn nnde sayg duruu yapamaz ve bunu husumete eviren birisinin, ben bakomutan olamam demesini beklemek ise ok isabetlidir. Bitirmi oluyorum. Gl bir daha orada grmemeyi umuyorum. Bu bir akadr, Ik Paa, glyoruz, glyorsunuz demitir, diyoruz. Silivriden yazyorum, snflarm birinci getim, niversiteye birinci girdim, birinci ktm. Bu nedenle her davada beni bir nolu yapyorlar, iki numaral Ergenekon Davasnda da bir numaray bana verdiler. Klasrlerde Yaar Paa Hazretlerinin telefon dinlemesi de var, Paa, Abdullah Bey iin, asl tehlikeli Odur diyor ve bir de ngilizce bilmiyor, gak guk ediyor yollu ekliyor. ahidiyim. Kk Ek: Pek sevdiim, pek bym, gzel insan, devrimci, sosyalist, soyad benzerim, 27 Mays Sami Kk Albaym kaybetmiiz. Byk znt duydum, ailesine, devrimcilere sevgilerimi yazyorum. YALIN KK/ Kozinolu Kaif Beyy-(TAMAMI)

Cuma, 25 Kasm 2011 04:43

Ylmaz zdilinki pek edebi idi, Kaif, biliyorlar m, artk fkra okuma kabiliyetimi kaybettim. Ne yazk onomastique almalarm iin gerekiyor, Hrriyeti sadece lm ilanlar iin alyorum, branilerde diaspora gerekten seilmi, lm ilan arttr. Pariste de ihmal etmedim, Franszca faire part derler, bildirmek anlamndadr, bizde Trke bilmez birisi paylamak olarak Trkeletirmi, imdi hi bildirmiyoruz, hep paylayoruz. ok ho, halkmz et alamyor, Turgay Ciner televizyonda hurafe satyor, zamanda krk birinci zengin olmu, biz hep paylayoruz. Ama ben artk Hrriyette paylaacak, faire part edecek hi bii bulamyorum, Ylmaz zdil ilatr, artk fkra okumuyorum. Binba Kozinolu son ziyaretlerinden birinde, zdil bildiriyor, kz kardeine, lrsem beni babamn

kucana koyun demi, bundan lm duyduunu anlyoruz. Bizde bir tr var, zaman gelince lm kokusu duyarz ve bazen lmle yarrz. Yazdklarndan duymu ve yarm sonucunu karyoruz. Kesindir. teki devlet Haymana Zindannda Dou ile beraberdik, lm duyduk, bir sre lmle yattk. Mitin bizi ortadan kaldraca haberleri ok yaygnd; ben ise Temrenden cenaze treni yaplmamasn istedim, Nilfere, kimselere haber verilmeden Kye gtrmelerini ekledim. Ne tuhaf Trkiye, imdi Kozinolunun lmne, o zamanki Mit Mstear enkal Atasagun ile beraber yanyoruz. Birlikte yanmak, tek yanmaktan daha iyidir. Atilla Albay ve Yzba Atamandan rendiklerim unlardr: Beni neden tutukladlar, en ok bunu sylyordu. Bunu bazen devlet bunu bana neden yapt eklinde ifade ediyordu; ah Koca Kozinolu, demek benim iki devlet teorime pek inanmyordu. Yapan, Kaif Kozinolunun bildii deildir ve okuduklarm ile duyduklarmdan bir Tekilat- Mahsusa kokusu alyorum; bunlarda, mensuplarnda, bu tr saflklar vardr, biliyorum. Kozinolunun savunmas ldreceklerine inanyordu, az da olsa lmeme ihtimali gryordu, byle zamanlarda en ok syledii ise, Yaln Hoca balayacak, arkasndan ben, darmadan edeceiz ve 22 Kasm bekliyorduk. Yan yana oturmay planlyordum, o halde ilk celsede, el konulan savunmasn istemek ve savunmasn srdrmek sorumluluumdur. zc ama, sorumluluk sorumluluktur ve buraya gelmi durumdayz. Herhalde sadece Aydnlka gnderdiini dnemeyiz, Atilla Albay ve Ataman Yzba yatyorkalkyor, sar katlara yazyordu diyorlar. Yarsuvat Hukuk Brosu, Hseyin Yarsuvat, Mitin ve Kozinolunun avukatdr; buraya yazp verdii notlarn bin sayfa kadar olduu tahmin edilmektedir. Gvendii baka kimselere de not gnderdiini tahmin edebiliriz; Ailesine bunlar toplamak dmektedir. Hepsinin vereceklerinden hi phe duymuyorum. lmcl karar Peki ldrdler mi, ila, zehir vesaire ise hi gerekli deil; ama ldrdler. Fethullahi Hcreler byle leceklerini biliyorlard ve muhtemelen Kaif Beyin yaptklar ve bildiklerinden de haberdardlar. Kaif Bey, odatv makinelerinde bulduklar gizli belgelerin kendisine ait olmadn hem savcya, hem de yargca sylemiti; tutuklayacaklar. Bu gizli belgelerden odatvnin de haberi yoktu ve hibir yerde yaymlanmamt, su yoktu; ama lmcl karar vard. Rzgar deiti Yksek kamu grevlilerini ldrmenin en kestirme yolu tkamaktr; yarg karsna karmaktr. Geen hafta boyunca Hurit Paay dinledik, her adan mkemmeldi, kutladm; hukukularnn katklarn grdm, Kksal Bayraktar Hocama, rzgarn duydum dedim. Paa srekli hesap sordu, kiilik haklarna saldranlar hedefine koydu, iindeki yara hepimizindir. Bu arada geerken not ediyorum, buralarda baka bir hava esmektedir. ncesinde gen subaylar ktlar, Necdet Paaya maruzatm var, mkemmeldirler; buraya az gelmiler, daha ok gndermek gerekmektedir. Daha ok tutuklanrlarsa Ordu deiecek ve geliecektir, bunu gryorum; durumalar muvazzaf hakim subaylarn vazifeten izlemeleri zaruretine iaret ediyorum. Rapor yazmak verimlidir.

teki devlet Yalnz hem Hurit Paa ve tabii hem de temenler zindanda tecrbe kazandlar, ilerindeki yaralar gmebildiler. Yalnz Kaif Bey misli bir yksek grevliyi parmak izi alnrken veya kelepe taklrken dnmek zordur; Yk Bakan Kemal Grz parmak izinden geldiinde, nezarethanede beni grnce, sarlp hngr hngr alamt, zor teskin etmitim. Beni bulmalar, kuvvetli saymalarndandr, bir defasnda Metristen Silivriye nakilde, elleri kelepeli, Engin Aydn, dayanamad ve kaybettik, devlet bunu bana nasl yapar diye, bana yaslanarak hngr hngr yanmt. Levent Albay da alad ama onu saymyorum, Albaym hep alarm; bunlar ve kendimi biliyorum. Byle durumlarda havay datmak iin hemen tiyatro oynuyorum, pek yapamam ama ie yaryor; birine, Ataman Dostumuz rastlam, Ergenekon Kazannda Kurbaa kitabnda varm, tahlil edeceim ol tarihte deinmeyi planlyorum. Ve artk bitiriyorum. Bu, bir devletin dierini ldrme usuldr. phe duymuyorum. Duruma yaklamt, sklmtr ve kalbi skmtr; Fethullahi Hcrelerin bunu bildiklerini biliyorum. Bir, Kaif Bey bunlarn kendisinden kmadn syledi, tekrarlyorum, dinlemediler. ki, Mitte bir bilgisayar sistemi ve herkesin bir ifresi var, ancak bu ifre ile sadece kendi alann grebiliyorlar. Hakan Fidann banda olduu Mit, resmi bir yaz ile savcla, Kozinolunun bu belgeleri grmesinin imkansz olduunu yazm durumdadr. Ama savclk mahkemeye karmad, karsalar tahliye olacakt; demek lmn istediler. Ve Mit, ayn savcla bir yaz daha gnderdi, biz bu belgeleri inceledik ve mensubumuz Kaif Kozinolunu akladk yazdlar. Savclk mahkemeye vermedi, verse tahliye olacakt; demek lmn beklediler. Hepsi budur, dualar lmlerimiz iindir, yle mesut oluyorlar. Sadece br devlet deiller, ayn zamanda tekiler diyoruz. Cumhuriyete kindardrlar. Tekilat- Mahsusa Ne ho tesadf, zel rgt demektir, Takilat- Mahsusadan sz ediyorum; Kaif Bey oluna zel adn koymu. Bir takm ahmak solcular, bizde okturlar, ve daha ahmak Krtler, Tekilat- Mahsusa bir proto-Mit sayyorlar. ok geni bir alanda bir ihtilal rgt idi. Kaif Beyin alt i Asyada, Hindistanda, Msrda yeni bir imparatorluk iin dolatlar, hem istihbarat ve hem de kuvvet derleyip yetitirmek iin altlar. Sonunda Anadolu ve Trakyada Cumhuriyetin kuruluuna dayanak oldular. Her yerde kurtuluun kvlcmn atelediler; her yerde vardlar, erkez Ethem, Kl Ali, muhtemelen Annemin babas Osman Yan, bunlardand, Kk Zabit diyoruz, imdiki Astsubay karldr. Ve Kaif Bey ile Tekilat- Mahsusay, zel rgt, hatrlyoruz. Devrimci dnem Doudan bir mektup aldm, zaman zaman postayla da mektuplayoruz, yksek moralli ve cokulu yazyordu. Ama zldk de, Atilla Albay hasta oldu, Ataman atlatt. Dou bana, herkesin birbirine hakkn helal edecei bir dneme girdik diyor ve ekliyor, hepimiz ruhen buna hazrz. Doru, hazrz, ancak yeneceiz, girdiimiz dnem devrimcidir. Dou da bu grte, ben yalnzca helallemeyi erken buluyorum. imdi Devrimi bekliyoruz. Ve Kaif Bey, pek de plansz grnmeyen lm ve aklamalaryla bekleme zamann pek ok ksaltm oldu, gle gle, diyoruz. Kozinolu Kaif Bey, bir retmenin olu, gle gle. Ve hey hey heyy. YALIN KK/ Kemalizmin dn-(TAMAMI)

Sal, 15 Kasm 2011 04:35

Dnemeteyiz ve dn grebiliyorum. ki Devlet teorisi belki de gzm ve grm ayor. Kemalizmin dn dnemine girmi durumdayz. Birbirimize anlatyorum. tekilere hi anlatmyorum, anlamalar imkanszdr; ben imam-hatip mekteplerinin anlamay ortadan kaldrdna inananlardanm. Ayrca renme kabiliyetini de yok etmektedir. Yalnz ve tabii burada dar anlamda i-h mekteplerini kastetmiyorum, tm mektepler aynen yledirler. Hapisteyiz, T ve Z gazetelerini almaya mahkumuz, yazarlarnn yazdklarn anladklarn sanmyorum ve biz de hi anlayamyoruz. Bir tek ve her gn Kemalizmi yendik tamtamlar yapyorlar; burada da, bykleri, ilk iaretleri bizden aldlar. Ben tamtamlara devam etmelerinden yanaym. Srdrmeleri isabetlidir; meslekleri, kafalarn indirip kaldrp tekrar zerinedir. Biliyoruz. Kemalizmin douu Douu otuzlu yllarda oldu ve bir ansszl ile bir ansn yazabiliyorum. Avrupada demokrasiye inanan kalmamt ve talya ile Almanyada faizm ykseklerde dalgalanyordu, ansszlktr. Ancak, Amerika ile Sovyetler ve hatta faist Almanya byk antiyelerdi, yapmak ve ynetmek esastr. Kemalizm yapc ve yneticidir. Atatrklk ile Kemalizmi tam zdeletiremeyiz, ancak kinci Dnya Savan izleyen dnemde, Atatrk ilgisi gerilemiti; Harbiye derslerinde pek gemediini biliyoruz. Ellili yllarn ikinci yarsnda ise hem Atatrke ve hem de Kemalizme yneli balamt, ama zayftr. Yneliten daha ok, aray diyebilirim. Yalnz ahane Altml yllarda doum sancsn yaadk. Ama ok daha gl bir rzgar ile karlatk. Kemalizme ihanet Sosyalizm uzaya ilk kan oldu ve Castro ile Che Guevara sanki vakumdular, ekiyorlard. Bir yandan da Ho i Minh ve dier yanda Abdul Nasr; Kemalizm sosyalizmin glgesinde kalmt. Genlerimiz hzla balarna koyduklar kalpaklar acele ile kardlar, Deniz Gezmiin parkas, parkadan ok, bir dnemdir. Bugn yaadklarmz, o hep yaamak istediim aa tepkidir; islamizasyon ve kleletirme, oligarinin politikas olmutu. Ordu islami ekici tutarken kendisinin slamlamayacan sanyordu, saflk diyebilirim; spanyada Katolizme dnen Yahudiler, hem Musevi ve hem de sevi oldular. Kural budur. Kemalizm en byk ihanetini yaad. Buraya geldik. ke davetiye Ve akepe hem 12 Eylln devam, hem de rn olmutur. Byk sermaye, ordu ve kurucu parti chpnin iidir; btn kaplar atlar ve her trl kolayl verdiler. Ama islam her trl ynetme yeteneinden yoksun olduunu ispatlam durumdadr; tam toslama ve tam foslama iindedir.

Trkiyeyi byk felaketlerle kar karya getirdiini gryoruz; srmas dklmtr ve ksrdr. Akepe her gn kaos peinde grnyor ve galiba bu, islamn doasnda var. Sol rzgar Bunlar yazmak m, hi de nemli deil, doa ve toplum ve pek deneyimli halk duymaktadr. Ben de duyuyorum. Bir de u var, Mustafa Kemal ok ansldr; yalnz domakta olan Sol Kemalizmdir. Bunu gryorum, mengene ite byle sktrmaktadr. Tepeden kerttiler. Yerden ve soldan dnyor. Artk yenilmeyecek bir g gryoruz. ki G dnemine giriyoruz ve scakln duyuyorum. kyoruz ve ayoruz. On yedinci yzylda Fransada Colbertizm, Avrupada Merkantilizm, Byk Bunalmdan sonra Amerikada Keynesianizm yapc ve ynetici oldular. Akepe ise derin bir buhran, iddetli bir nbet ve uzun bir 31 Marttr ve dn, hem ihtiya, hem de arttr. aretleri var ve biz de varz. Son Gncelleme: Perembe, 17 Kasm 2011 20:33YALIN KK / Ergenekondan ktidara (TAMAMI)

aramba, 18 Mays 2011 07:06

Ergenekondan ktidara Ergenekondan bir tek k var: iktidar. Dier btn kaplar kapanm ve tahliye artk bir seraptr, birinci hkm budur. Tahliye mi, imdi szcn en has anlamnda bir hayaldir; hem byklerin, hem ocuklarn hayalidir, demek istiyorum. Bunu da ilave ediyorum; Mehmet Ali Birandn Otuz kinci Gn programnda -Tekvindeki Genesis de diyebiliriz, ad budur- sanyorum Binba Erol Mtercimler, Ordu gelirse otuz yl kmaz diyorlar demiti ve ben de Otuz yl Cumhuriyete yaplan tahribat telafi etmeye yetmez kelamnda bulunmutum. Alt yazdan balayarak beni darbeci saydlar, hi alnmadm; ama bu dnyaya devrimci dodum, artk yle yayorum. Dorudur, Cumhuriyeti bir le evirdiler, kleler ve esirlerin yurdudur. yleyse, tahliye bir esaretten dierine bir yoldur ve bu durumda tek yol iktidardr. Balyoruz. Yahudilerin ok rahatlatc bir kaplar var; byk felaketleri gnahlarmzn kefareti biliyorlar ve kitaplarna bu gzle bakacak olursak, devaml gnah arayndalar, sanki define avcsdrlar. Belki aratra aratra bana da bulam olmaldr; biz hangi gnahlar iledik, hep bu soruya geliyorum. Gnahlarmz oktur. ahane Altml Yllar

Peki, yaamak m, eer ya uyuyorsa, Altml yllarda yaamaktr, bazen ahane Altml Yllar diyorum. Yaamamlarsa, hi yaamamlardr. Herkes ok yksekti, hepimizin boyu uzamt, hedefimiz bymt, en gzel ocuklarmz bu on ylda ktlar ve biz hepimiz daha gzeldik. Ancak bir, dman yarattk; ok dorudur, Carl Schmitt ile birlikte tekrarlyorum, politika dman yaratmaktr. ki, yaraladk. , etkisizletirmedik, bertaraf etmedik; byk gnah budur. Yaralayp brakmak, boynumuzu uzatmaktr. Uzattk, braktk; gnahmzdr. etin Paa ile, yle anlalyor, kmz ayn, 1960 ylnda ve Paa Harbiyeden ve ben Mlkiyeden kmtk. brahim Paa, Frtna, bizden iki yl sonra olmaldr, kr Paa da yaknda dnemlerden, hem Harbiyeyi hem de Mlkiyeyi bilmek durumundadr. Harbiyeliler 21 Mays 1960 tarihinde yrdler ve ben bundan bir haber aldm. Benim Devrimci tarifimde de var; dalar kadar byk kayalarn klcal damarlar kadar ince yarklarnda, lmekle yaamak arasndaki iein titreiminden haber karandr; devrimci demek istiyorum. Btn Trkiye sallanyordu, genlerimiz denetleyemediimiz ulara ktlar; sarsyorlard, iktidar hi dnemiyorlard; biz Behice Boran ile Yaln Kk, diyelim, gleri frenlemeye alyorduk; ama biz de Krtler vardr diyorduk, demeye hkmlydk. Bunu diyorduk ama byk politik deha Turan Gne, bundan dolay, Yaln, Krtleri tutuyorsanz bitersiniz, ama asl tutmazsanz bitersiniz demiti. Trajik bir haldeydik, yetitirdiimiz genler bize pasifist-oportunist sfatn yaktrdlar. Tren uuruma gidiyordu, gryorduk; ama biz ancak trenin iinde ters ynde kouyorduk. Yalnz yine de ok gzel gnlerdi, bunlar bilerek, bir daha ve bin defa yaamak istiyorum. Hep hazrm. Doan Avcolunun Yolu Bu blm ise ahmaklar zerinedir; cunta veya darbe dediler ve ok zaman yazlar Doan Avcolu adn koydular. Ahmaklar Avcolunun yaplmas gereken en doru ii denediini bilmiyorlar. ki yol vard; Tip, sosyalist devrim ve tabii iktidar diyordu ve bunun karsna milli demokratik devrim yolu kyordu. Mihri Belli, Dou Perinek, yaknda kaybettiimiz Halit elenk, Deniz Gezmi, Mahir ayan yeniden bir deneme yapan Erturul Krk bu yolda idiler. Doan, bu iki yolu birletiren adamdr, bu sz kullanmyorum, istenirse Allahna kadar Marksisttir, diyebiliyorum. Mkemmel bir devrimci, ok byk bir retmen, ok kibar bir dosttur. Yetitirdiklerinden Hasan Cemal, son yllarnda, sadece Yaln Kk ile beraber olmaktan holanyordu yollu yazmt. Olumuz dnyaya gelince Devrim adn koyan Doandr. Demek bunlar yazacak kabiliyet ve gcm var. Benim 12 Martta, Byk Tevkifatta, bir-iki syrk dnda fazla darbe almamam bir iki yl ngilterede geirmemden kaynaklanyor, sovyetoloji alyordum. Ve gelir gelmez, Haziran 1970, Avcoluna frladm, Devrim Dergisinin kapsn Glseli amt, daha sonra ei oldu. Frtna gibi girdin derdi, Hasan Cemal de bir odada olmaldr, ok sert tarttk. Ne tarttk; ben Doan Avcoluna yapma, Doan demedim, Doan, tutamazsn dedim, hepsi budur. ok konutuk, baz ahmaklar ve cahiller iyice bilmek zorundadrlar. Krt Meselesini konutuk, Doan, burada hareket serbestimiz yok dedi, Ordu ile iktidara geliyordu ve Ordu her trl zme kar ok hassast. Bu bir, Doan, hi kimseden daha az Marksist deildi ve Partinin iktidar aldktan sonra kurulabileceini dnyordu; ho Bolevik Parti de iktidardan sonra kurulmutur, ekliyorum. Ama asl eklemek istediim udur; Doan Orduya gitmedi, Ordu Doana gelmitir. Yine ilave ediyorum, Ordunun tahrik edildii, yoldan karld szleri ahmaklara aittir; hareket halindeydi, iktidara susamt, ykseklerde idi, bir program peindeydi, Avcolu bunu hazrlamtr. Pek ok toplantda tartlmtr. Program son zmlemede Tip-Mdd karmdr, bilmek zorundayz.

Sonraki on yln daha iyi hazrlamaya ayrdn syleyebilirim, yetmili yllarda kard byk kitaplar sadece hazrlktlar. Ve Eceviti hi nemsemiyordu; mavi dalgas ksa srd, yetmili yllarn ikinci yarsnda bir iddetli i savan iine dtk. Gnde yirmi kii katlediliyordu, aydnlarmzn kremas yok ediliyordu, mahalleler blnmt, bizden tarafta Direni Komiteleri vard, silahl kadnlarmz sabahlara kadar nbet tutuyordu. te ikinci byk gnahmz buradadr, byle bir durumda tek yol iktidardr. Ve biz gaflet iindeydik. Elimizi souk sudan karp scak suya daldrmadk. Dnebilir miyim ve tekrar edebilir miyim; bir Avcolu Konspirasyonu yoktur, Ordunun baarszlkla sonulanan bir iktidar denemesi var. Btn Arap Dnyas tazelenmiti, Msr, Suriye ve Irak antiemperyalist olmulard, Afrika yenileniyordu. Deneyimli ve zinde Trk subaylar bunun dnda kalamamaktadr. Trk gericilii ise bundan bir tek ders karmt, never again. 12 Mart Darbesi ite bir kazma kar-hareketidir. Kazma iin 27 Mays tersine evirmeyi denediler. Bir daha asla dediler. Ama rzgar ektiler, frtna bitiler. Bir gzel sz var, faizm, iktidar alamamann cezasdr diyorlar ve ben almamann, drememenin kefaretidir, diyorum. Ve bunu ilk defa sylemiyorum, en ge 1976 ylnda, yazar olduum Cumhuriyette geliyor deyi baryordum. Trkiyede faizmin temeli slamdr sz de bana aittir. Habercide vardr; ve bu kadar deil, Behice Borann daha sonra hem Uur Mumcuya ve hem bir bakasna biz yanltk, Yaln doru idi dediini biliyorum. Beni brakp kuku duyanlara gitmiti. Yalnz kalmtm; DSK, ne yazk, kendi ellerimizle kertilmiti. Ancak bir avu arkadam ile bir dergi karttk ve adna Sosyalist ktidar dedik. Tarihimizde ad iktidar olan tek dergidir. Demek, iktidar l atyorduk ve bir tr kak muamelesi gryorduk. Dorudur ve eksiktir; biz hepimiz kaktk, nk byk bir aymazlk iinde iktidar Kenan Evrene brakyorduk. Kenan evren bir kefarettir. Neredeyiz imdi iki sonuca gelmi durumdayz. Bir, Tayyip Erdoan bulunmutur ve getirilmitir. nceleyenleri var, ancak, islamizasyon ve osmanizasyon Trk Ordusunun bulduu are ve doktrindir. Solu ve aydn yok etmek ve akllarnca Krt hareketini ntralize edebilmek iin bulduklar tek are slamdr. 12 Marttan 12 Eylle kadar Washington ile Trk byk zenginleri bunu baardlar. srael buradadr; imdi aklayabilirim; benim srael Trkiyede sraelden daha gldr sz ile kastm budur. Ve udur, sraelin en gl olduu iki kurumdan birisi Hrriyet Gazetesi ise, ikincisi Trk Silahl Kuvvetleri oldular. Ve Akepe ile Tayyip Erdoan bir vesile idi, srael ve Trk Ordusu ve Tsiadn marifetidir, demek istiyorum. yleyse neredeyiz; Kemal Klldarolu, Diyarbakrdan yllardr cehepeli olanlar bir ukura atp, Barzaninin adam, bir cehepe dman, bir Washington muhibbi Sezgin Tanrkulu Abdullay milletvekili yapmaktadr. Demek ki, Kldarolu bir atn vuran kovboydur. Gzel, Kldarolunun ihanetine uram Diyarbakr Cehepe l Bakan Mesut Doan yaknda bir aklama yapt; Diyarbakrda lojmanlarda oy veren 4 bin subay var, diyordu. Bunlarn drd cehepeye, 996 adeti mhpye ve bini akepeye oy verdiler. Bu istatistii Trk Ordusuna borluyuz ve te Paam ahval-i umumiye budur, diyoruz. Bundan nceki seimden sz ediyorum, geride kald, seviniyorum. ki, Kldarolu, Washington ile Tel-Avivin en byk kefidir. Ben Kemalim diyor; adama sormular, adn ne demiler, cevap gelmi, mlayim; buna bre sert olsa ne kar karln vermiler. ok biliyoruz ve u adama bakn, ben hesap uzmanym, hesap bilirim buyuruyor. u sze bakn, hesap uzman olarak slamclardan alp milletvekili tayin ettii Blent Kuolu, tekke ve

zaviye amak zere meydandadr. Ve sklmyor Kemal Bey, dolatka ihaneti daha plak gryoruz. imdi Selvi/Zlfi Hanm alm, ben Kemalim, ben Kemalim, ben ben... deyip dnyor. Yazk, giderek bu ihaneti Deniz Baykal ile nder Sava yazmamak iin kendimi tutuyorum ve Selvi/Zilfi Hanm yerine Nkhet Duruyu tavsiye ediyorum. Tm zamanlarn bo geirmi; henz Trkiyede bir Babakan Yardmcsnn, hele hele akepeden birisinin, mail kullanarak torpil istemeyeceini renememi. nmzde bir ocuk Kemal var. Baka ne var; birisi bel edebiyat yapyor ve dieri ben-rap sylyor, manzara-i umumiye ite budur. Sonuta hem bitiyoruz, hem bitiriyorum. ktidara Davet slami politika tkenmi ve cehepe kmtr. Kapda yeni bir iktidara davetiye var. slamc siyaset tkenmitir ve cehepe bir ihanet ile kmtr; kertilmitir, diyebiliyorum. Bir boluk var. Devam ediyorum, La kitabe ve illa benim kitaplarm, diyorum. Sadece benim kitaplarmda yazldr; 31 Mart gerici iktidarnn kuruluunda da Silahl Kuvvetler ibirlikileri rol aldlar. Ve yine Silivri-atalcadan gelen gnll Ordu ile devrildiler. imdi ayn yerdeyiz. imdi geriye bakyorum; iyi ki Ergenekon var, bulup karanlara kran duymaya balyorum. Silahl Kuvvetlerin aslna, 12 Mart ncesine dnnde devrimci ve istenirse kar-devrimci hareketler etkili oldular. Yava yava Orduya dnyoruz. Ve hala Balyoz; imdi balarna balyoz inmektedir, gryoruz. Balyozlar iktidara hedeflenmi haldedir. ounu uzun zamandr Silivriye topladlar; okudular ve iktidarn teori ve pratiini rendiler. Bir tek susamlklar eksiktir. Veriyoruz. Ekliyoruz, aydn her yerdedir. 21 Maysta, zmitte, Dou Kitabevinde kitaplarm imzalamak iin oradaym. Ben yoksam, engel karsa, damgam oradadr. Ve sevgilerimle. Son Gncelleme: aramba, 25 Mays 2011 00:06YALIN KK/ Kozinolu tespitlerine gre: Tayyiplande kar Alamanya-(TAMAMI)

Cuma, 16 Aralk 2011 04:16

Erdoann son Almanya seferi, fiyasko olmutur. Bir, sefer iin Die Welt, Erdoan, Almanyada yaayan milyon Trkn patronuymu gibi konumakla suluyordu. ki, Die Tageszeitung ate pskryordu; yaynlad yaz, nemli olan birinin ne syledii deil, ayn zamanda bunu, kimin sylediidir yollu balamaktadr Daha ksa, ama daha ak formllerle syleyebiliriz, Binba Kaif Kozinolunun Aydnlk notlar beklendii ve grld zere ayrntl ve genitirler; Hocaya olanlar ise hedefe yneliktirler. ki

tespit ile balayabilirim; bir, Almanya 2. Deniz Feneri Davas amak zere hazrln tamamlam grnmektedir. Bundan Tayyip Erdoan nemli lde zarardide olacaktr, Erdoan iindedir. ki, MT/PKK Oslo grmelerini Almanlar aklad ve herhalde devam ve daha fazla bilgi bulunmaktadr. Gzel, Binba Kozinolunun bu haber-tespitleri bir harbi iaret etmektedir ve ben burada aktarmalar, Kaif Beyin el yazsna sadk kalarak yapm bulunuyorum. nemlidir. nemli olan bir de udur, gerekten byle bir sava var mdr; bu soru, Binba Kozinolunun hem Aydnlka, hem de bana vasiyetlerinin doruluunu da snama anlamndadr. Bu nedenle ksaca zerinde durmak zorundayz; daha nce Aydnlkta yazmtm, Turk polis efleri, Ankarada, Amerikan Bykeliliini ziyaretle, Ergenekon dedikleri dosya ve davalar hakknda briefing yaparak, btn sanklarn mahkum edilecekleri konusunda Amerikan Hkmetini ikna etmeye almlard. Bir de, Amerikan kaytlarna gre, the briefers emphasized that no other country has been offered such a detailed brief, byle gzel bir briefingi baka hibir devlete yapmadklarn anlatp vnmlerdi. Bu iftihar edilen briefinge dnmek istiyorum. Alman vakflar Bir paragraf var, sonuna doru, Turk polis efleri, ellerinde Chp lideri Baykala verilen rvetin delillerinin olduunu sylyorlar. Bu paragrafn sonunda, daha nce iaret ettim, Turk polis efleri Amerikan Hkmetine ok ok yksek bir komutann -muvazzaf diyoruz ve bende ad mahfuzdur ilave ediyorum- ailesi efrad hakknda sexual activities ihtiva eden fotoraf ve belgeler elde ettiklerini bildiriyorlar, okuyoruz. Bu iki mthi ifaatn arasnda yazl olan ise udur: they had also found information that seemed to implicate the Newman and Adenauer Foundations. Gzel, Amerikan ngilizcesinden Trkeye evirecek olursam, Turk Polis eflerinin, Amerikan Hkmetine, Alman Newman ve Adenauer vakflarn da bulatracak, to implicate, ve tabii Ergenekona bulatracaklar, bilgilere ulatklarn haber verdiklerini reniyoruz. Hi kukusuz, imdi renenler daha oktur, nk Tayyip Erdoan duramad, yakn zamanda Alman Vakflarnn CHP ve PKK ile ibirlii halinde olduklarn ifa ediverdi; sonra geri ald, ama hep duymu olduk. Alman Hkmetinin iddetle tekzip ettiini hatrlyoruz, kald ki, her ey Wikileakstedir yollu bir ataszmz var, Almanlar da biliyorlar. Bilgi kaynaklarm unu da ekleyebilirim, aratrma yapan birisiyim, kaynaklarmn shhati konusunda sezgilerim olutu; Ecevitin, Kurucu Paalarn Musul Vasiyeti konusundaki pek gizli sohbeti bana ulatnda, byk kayalar arasndan kvrla kvrla akan bir su getirmiti. Hi phe etmedim; eksik olmasnlar, Blent Bey hemen teyit ettiler. Buna unu ekliyorum: Kaif Beyin Aydnlk ve bana brakt bilgi ve tespitlerin, esas olarak, doru olduklarna gveniyorum; sezgilerim ve bilgilerim bu yndedir ve braktklar, benim tespitlerim ile tam uyum iindedir. Blent Bey ve Kaif Bey gtler, ancak Kaif Beyin bana emanet ettikleri arasnda u son yirmi gnde ortaya kanlarn haberleri de mevcuttur. Bir, Ve ok yaknda Tayyibi AKP eliyle bitireceklerdir. (1. Hedefleridir). Yazsna dokunmuyorum; demek ki, Binba Kozinolu bizi, imdilerde herkesin Akepe iinde atlak dedii hadise ile ilgili olarak haberdar etmiti. Buradaym. Alman bykelileri ile gren Akepeliler

Kaif Binbann bana yazd haberler arasnda u da yer alyor: ABD Bykelileri ile olduu gibi Almanya Bykelileri ile gren AKPliler var. Tabii, burada Akepe geiyor; Binba bana, Tayyibi ahsi olarak hedef alm devletlerden, byk devletlerden sz ediyor. Net bir liste gnderdiler, ileriye brakyorum. Harp dnemi Demek harp var, ok geni bir cephededir. Erdoann son Almanya seferi, tam bir cenk ve tam bir fiyasko olmutur. Bir, sefer iin Die Welt, Erdoan, Almanyada yaayan milyon Trk kendisine aitmi ve onlarn patronuymu gibi konumakla suluyordu. ki, Die Tageszeitung ate pskryordu; yaynlad yaz, nemli olan birinin ne syledii deil, ayn zamanda bunu, kimin sylediidir, yollu balamaktadr. Kasap vejetaryen; Porsche srcs evreci; sar, mzik eletirmeni olamaz; bunlara, Erdoan da Almanyada yaayan Trklerin inandrc ve gvenilir bir avukat deil ilavesi ile Almanya reddetmektedir. Sddeutsche Zeitung ise, Almanyadaki Trk iilerin ellinci yl kutlamalarna davet edilen Erdoann yapt konumalara pek ok arm ve kzm grnyor ve Peki bu aklamalarn 50nci yl kutlamalaryla ne ilgisi var; Erdoan grlt patrt ile Berlinde bir ey elde edemeyeceini biliyor diyor; ok ar olduunu kabul etmek durumundayz. yleyse Kozinolunun szn ettii savata, Almanlarn ok mesafe kazandklarna inanmak durumundayz. Alman politikas Almanlarn bir Trkiye, Afrika tarihleri var. ki kez, duvarlarn ykmak istediler, birinci ve ikincisinde perian oldular. Birincisinde Trkiyeye ok gvendiler, o kadar yle ki, Trkiyeye Enverland dediler; imdi, Amerikallarn Tayyiplandi olarak grdklerinden hi phe duyamayz. Washington iin Trkiye artk bir Tayyip Countrydir; Almanyann buna raz olmasn bekleyemeyiz. Ben artk Kaif Binbann, Asyada grevdeyken ok nemli Alman stihbaratlar ile temas halinde olduuna inanyorum. Esir ile hedef Tam burada, Deniz Hakann son yazs ok zamanl oldu, Washington Post ve The Economiste iaretle, her iki yayn da, Erdoann Arap Bahar konumasndaki tutumunu ve fze kalkann kabul etmesini, bu grmenin ardndan kendini affettirme abas olarak yorumlamaktadr diyordu. Toronto Grmesinde ve ok gzel, Washington Postun sz konusu yazar Davos Vakasndaki moderatr Ignatiustur; Torontoda Tayyip Erdoann Obamaya teslim olduunu haber veriyor. Hrriyet, Ignatiusun sylediklerini, Trkiyenin, artk Amerikann ksa yolu olduu eklinde evirmiti, herhalde kestirme demek daha isabetlidir. Ignatius, Obamann Erdoanla bu yl 13 defa konutuunu da aklyor ki, kendi bakan ile bu kadar grtn dnemeyiz. Trkiye, teslim olmutur; artk durmamam gerekiyor; Binba Kaif, bana brakt notlarnda, Rusya iin de, Tayyibi ahsi olarak hedef almlar da yazyor. Erdoan hedef alm byk devletler listesi Almanya ile balyor; ahsi kelimesi vurgulanmaktadr. Herhalde devam etmek zorundaym. Binba Kaif Kozinolu, bana, aldm bir habere gre diye balayp uyarsn yaptktan sonra u tespiti gndermiti: MT/PKK Oslo grmesini Almanlar aklad. Devam var, Almanlarn elinde yazl protokol var. Demek, notlarna ramen yaayacan mit ediyordu. Gzel, gle gle Binbam, bana da devam var demek dyor. Farisi, men umidvarm, diyoruz.

Son Gncelleme: Cumartesi, 17 Aralk 2011 22:48YALIN KK/ Binba Kaif Bey: Akepede fitne var ve Tayyibin bitii-(TAMAMI)

aramba, 21 Aralk 2011 05:51

Kozinolu Binbann bana emanet ettii ifade, verdii nemli bilgileri burada yazmama ilaveten, TAYYBin bitiini hzlandrr idi ve deneyimli analizci her eyi hzlandrr demeyi de ihmal etmiyordu, hzlandrr szc tekrardr. Tabii, fitne szc bana ait, Arabi ve slami dillerimizde var, asl brani milhama olup, Hazreti mer tarafndan fitne ya da fitna olarak Arapalatrld. merin brani olduunu ve tekellm ettiini biliyoruz. u noktaya gelebiliyoruz, Arap ve slam tarihi fitne zerinedir; i sava demektir, savan younluu deiebiliyor ve akepede aa km durumdadr. Mhpden Devlet Baheli ve Chpden Kemal Kldarolu, bu fitnede birtaraf oldular ve muhtemelen bertaraf olmak istiyorlar, bilemeyiz. Kaif Beyin, tabii lmnden nce benim iin hazrlad notlarnda, taraflar yazldrlar. Aklamak durumundaym. Perevi var. Enverland&Tayyipland nce Seymour Hershten sz etmek istiyorum, gzel bir Yahudidir -bir dieri Chomskydir- Hersh, imdi ok byk bir gazeteci, diasporada her Yahudinin iki sadakati olduu tespitini Hershe borluyuz. Tabii, ben Trkiye bir diasporadr diyebiliyorum; sabetayizm almalarmda sadakati teke indirme kaygs nemlidir. Gzel, sze dalp Hershi kaybetmek istemiyorum, yakn zamanda, Musulda, Barzani-Israel askeri ilikilerini ortaya karmt; pek gzel, devam ediyorum. Hersh, Amerikada kendisiyle mlakat yapan bir televizyoncuya, bu bilgiyi Alman istihbaratndan aldn fsldamt. Bu televizyoncu da, hanm olduunu aklayabilirim, benim kulama sylemiti; ikisine de teekkr ediyorum. Demek ki, Almanya, Washingtondan ekindii iin, Trkiye ve Ortadouda derinden almaktadr, bunu ihmal edemeyiz. Ve Enverlandin, Tayyipland olmasndan pek rahatszdr; acmz ortaktr diyebiliyoruz. Tayyibi bitirecekler Hatrlatma olabilir, ama genileterek aktaryorum, Binba Kaifin, Yaln Kke, pek ok ksa emanetinde asl paragraf udur: ALMANYA, SRAL, FRANSA, RAN, RUSYA ve N, Tayyibi ahsi olarak hedef almlar. Ve ok yaknda Tayyibi AKP eliyle bitirecektir (1. Hedefleridir). Buradaki eliyle bitirecektir cmleciinin znesini Almanya olarak anlamamz isabetlidir ve imdi Kaif Kozinolunu istihbaratdan daha ok analizci kabul etmeyi neriyorum. Savalar Ricardo ve Marxtan rendik, dzlklere bakmayz, sapmalara taklrz; bir, Muhsin Yazcolunun cenazesine Devlet Bakan Demirel, Genelkurmay Bakan Babu, Blent Ecevitin ei Rahan Ecevit,

birlikte katldlar. Hoppala! ki, Taceddin Dergah, kuruluu itibariyle yehud-amiz bir yer idi, bu szcn icad bana aittir, hakaret-amiz olabilir ve burada, Dou Yolda beni affetsinler, Karay Mehmet Akif, Yehud Kamil Paann, sadrazam, torunu Hikmet Bayur, Yehud Ahmet Ertegnn babas Mnir, birlikte stiklal Mar yazdlar. Yine hoppala! Bu dergah ile Muhsin Yazcolunun ne ilgisi var; btn kurallar ap Taceddine koydular. , yoksa yoksa diyorum, Sivasta pakruduniler var, burada susuyorum ve susuyorum. Akepenin devr-i hkmetinde, Trabzon, Malatya ve stanbulda Hristiyanlar ldrldler ve Yazcolunun kaybndan sonra durmu olmaldr, aynen yle diyorum. Hristiyanlara ynelik ok talihsiz cinayetlerde, Alperen Ocaklarna bir ba karyorlar ve Alperenleri Yazcoluna yazyorlar. Peki, ben de artk dilimin altndaki baklay karyorum; eer, Ankarada komum idi, Muhsin Yazcolu bir suikasta kurban gittiyse, byk bir Hristiyan devletini ihmal edemem, dnrm. Kimsenin bu akepe devrinde, sere avlar misli Hristiyan cinayetlerine gz yummasn bekleyemeyiz. imdi susma yerindeyim. Kozinolunun analizleri Gzel, Kaif Beyin Yaln Kke emanetlerine, perev -asl pirev olup, nde-giden, hatta forvet anlamndadr- yapm oluyorum. yle tanmlayabilirim, Israele asl yakn olan Erdoan deil, Fethullah olup, mrn-ileyh de Abdullah Gln ok yakn olur. kisini birlikte dnmek ve hi ayrmamak yerindedir. yle deil mi, ike tertibi ile birok futbol yneticisinin, yzlerce yl hapislere konma iinde, Fethullah, Gl, T ve Z gazeteleri birlikte oldular. Demek Kaif Beyin analizleri, lmnden sonra dorulanmaktadr. Neden ld ki, ok i yapardk, yle dediini duyuyordum. Parantezi uzatyorum, Grsel Kldarolu ihanetiyle cehepe yeniletirilirken, Fikri Salar da yeniletirdiler; hibir ey bilmiyor, Fethullahi televizyonlarn blbldr, uyduruyor; Tayyip Bey, Dolmabahede Bykanta trbanszlk sz verdi. Tayyip Bey, nnn kesilmesini tmyle buna balyor; Fethullah Beyin roln inkar edemeyiz. Erdoan aday ararken, ya ben, ya Abdullah diyen Blent Arntr; demek fitnenin, bakaldrnn tarihi eskilere gitmektedir. Gzel, Erdoann bu kurulumda ok zayf olduunu tekrarlyorum. Yine de, Dengir Mir Mehmet Frat intikam iin (Tayyipten) hazrlanyor ibaresini ekliyorum. Emanettir. Ordu hedefleridir Pirevde son admmz udur; ite bu Abdullah Gl, Almanyaya ayak basar basmaz, Yazcolunun lmn ortaya att ve keileri harekete geirdi, hoppala demiyorum. a) Almanyaya mesaj veriyordu. b) Burada hedefleri Ordudur, ancak Necdet Paay brakyorlar. Biz ve ben hedeflerini biliyoruz ve her zaman, its right or wrong, it is our army diyoruz. Bu Ordu bizimdir ve her frsatta bizleri hapse atsa da, akallara kar savamz var. Takipteyiz, Yazcolunun taraftarlarnn, unu da bulduk, Gle veriyoruz demelerini not ediyoruz. Gl, sanki zel yetkili mahkemede bir savcdr; ama moralleri bozulmak zeredir. Peki, gzel, perev ekmi haldeyim, srada Binba Kaif Bey var, balyorum. Kurulu tuzak Bir, Binba Kaif Beyin, Yaln Kke emanetinden, bir kk paragraf alyorum: B. Arnn tm aklamalar A. Gl tarafndan Tayyibe kurulan TUZAKTIR. Mthi deil mi; btn bunlar, yeni ike yasasnn veto edilmesinden ve Arnn, ben Erdoana biat etmemi adamm hitabetinden

ncedir. Ve biat szcn de bilmemektedir; Arabi bir szck, ama hibir zaman islami deildir. Develliolu szcnden el skma anlamn reniyoruz. Araya giriyorum, Salk Nazr Recep Akda da ekiptendir, yle dnebiliriz, doru veya yanl, right or wrong, ellerinde bir rapor var, Tayyip Bey iin iyimser grnmyorlar. Adn vereceim drd de, iyi demediler, evde yatsn buyurdular. Bunlardan birisi Recep Akda, 14 Aralkta, saat 14.00 CnnHaberde, kanser diyorlar, Hacettepede tedavi iin kat hazrland, diyorlar, dedikodu demekle, durumun ciddi olduunu dahi haber verdiler. Herhalde Babakanlk uyarmtr, bu haberi kaldrdlar. Fethullah Bey ise, Aydnlktan rendiime gre, gemi olsun dahi demediler; kzgnln T ve Z kodlu ceridelerden reniyoruz. Gl-Erdoan savalar Kaif Beyin Yaln Kke emanetinde, bir paragraf da udur: B. ARIN ve GL ortaklaa, Tayyibi aradan karp, Cumhurbakanl ile Babakanl paylaacaklar. Bata C. iek, Salk Bakan, F. Glen vb. Baz AKPliler byle istiyor. Mthi deil mi, bana gnderdii haberlerde, Odada, Mahkemede, yan yana oturacaktk; inanlmas zor bir lm, hepsi doru kyor. Faillerde fiilerde bir tek ama gremiyoruz. Sona erdirirken bir ifaat da ben yapabilir miyim, bunlar yazarken Gizli Tarih, Haberci, k, Fitne kitaplarm okudum ve altm. Bu kitaplar sk sk altm saklamyorum, ok yararlanyorum. Hersh, Chomsky, Gl sayfalar ok ok iyidir; gzel, ancak unutmakszn ekliyorum, bunlar ben yazmtm. Ve hem gle gle diyorum ve hep salklar diliyorum; salk, gzeldir.

YALIN KK/ lker Paann Alm (I)-(TAMAMI)

Pazartesi, 15 Austos 2011 16:07

lker Paann Alm (I)

Bir dnemete miyiz; doru, turn left tabelas yok, amma, izinleriyle, ben sert viraj iaretini daha dorusu alametlerini grebiliyorum. Pek okturlar ve her gn oalyorlar. Bir yksek komutan ile bir sefir-i kebir bir araya gelmiler, belki de getirildiler ve mhim meseleleri konumular, bir byk gazetede yaymland, belki de yaymlattlar, tabii kyamet diyemeyiz. Fakat pek yenidir, umur-u adiyeden sayamayz. lker Paa Hazretlerini tebrik ediyorum, selefleri misli Fenerbahe Ordu Evinin sakin evlerinde erken yokluu semediler, mdahale halindeler. Bykeli kr Elekda ise,

izinleriyle, beni artmadlar, ulusal ve ayn anlamda bamsz Trkiye mcadelesinde durmak-bilmez yerindedirler. Genletiklerini gryorum. Bir sade kyam halindeler. Ne konutular ya da ne sylediler, bunu tartmak istiyorum. ncelikle, bir araya gelmeleri dahi ok nemlidir, grmezlikten gelemeyiz. Peki, sylediklerinde yeni var m, sylemeleri ok nemlidir, ihmal edemiyorum. Paann sylediklerinde Terr rgtlerinin Sonu nam almasna gre pek ok yenilik ve alm var. Ama ak m ve tatminkar m, Ambasadr Elekdan hi tatmin olmadklarn okuyabiliyoruz. Ne yazk tartmada bir crescendo asla bulamyoruz ve sonu, bana gre ok daha karktr. Amak durumundaym. Tartmalarnn tonu ikinci sayfada birincisinden daha dktr. Ykseltmek istiyorum ve balyorum. Bir, akepe iktidara gelmedi, getirilmitir. 3 Kasm 2002 bir seim deil, darbedir. Bunu ol tarihte ilan etmi olduum hatrlardadr. Akepe yksek komutanlarn icaddr.

ki, seim gn, 3 Kasm, bir Genelkurmay Bakannn uaa binip Washingtona gitmesi ok ok kt bir alamet idi, gnnde buna dikkat ekmitim. Bir darbe iareti olarak okudum. imdi Genelkurmay Bakan zkkn bu Washington gezisinde, Ergenekon denilen darbe plann grtn dnyorum. Bu tertip 2002 damgaldr.

, darbeyi tsiad ile yksek komutanlar i ie yaptlar. Bunlar bugn sylemiyorum, Kasm ve Aralk tarihinde, ilk akepe hkmeti ortaya knca, bunun, yksek komutanlarn otuz yldr aradklar ekip olduunu syleyen benim. Yksek komutanlar, tsiad, Aydn Doan bunun iindedir, tabii, cehepenin eli mahsuldr. Cehepe anayasay deitirerek Erdoan Meclise sokmu, bir hkmet hediye etmi ve 2007 seimlerine girmemitir. Bunlar da ilk defa sylemiyorum, cehepe 2007 seimlerine ve 2010 referandumlarna girmedi; her ikisini de, zamannda, televizyon programlarndan ilan ettim, seime ve referanduma ardm, gelmediler. Kaytldr, Erdoann bir aktr olmadn ve senaryo olduunu tekrarlyorum.

Drt, 2001 devalasyonu yaplmken, kanunen 2004 varken, 2002 ylnda seim ihanettir, darbedir ve sorumlularn biliyoruz. Yksek komutanlar, akepe iin bu usulsz seimi desteklediler. Sedat Ergin baroldedir.

Be, Babu Elekda mlakatnda ana mesele blclk olmutur, gzel; zindanda yazyorum, belleime dayanyorum, yanlmak istemiyorum, 2008 ylnda Milli Gvenlik Kurulu Barzani Devletini resmen kabul etti. O tarihe kadar fiili durum vard, ele alacam, ite asl blclk budur. Bu pek vahim ve pek tehlikeli kararn ordu iinde bir ve iki numaral sorumlular Bykant ile Babu oldular. lker Paann bu meum yerden henz tam uzaklamadn gryorum.

Trk Ordusunun Barzani Devletini kabul bir srael politikasdr. srael Darbesi, 1993 iller Hkmeti ile balamaktadr. Alt, akepe bunun devamdr. Akepe, Washington ve Tel-Aviv iidir. Musulda Barzani, Byk srael Projesi iindedir. Suriyede Esad drmek, bu byk projenin en nemli halkas durumundadr; Washington Tel-Aviv F. Glen Aydn Doan Tayyip Erdoan buradadrlar. Esad drmek, sraeli yaymak anlamndadr. Glen-Erdoan bu itedirler.

Bundan sonra Diyarbakrn eklenmesini ocuk ii sayabiliriz. ok gzel, bunu da yeni sylemiyorum, Musulu almazsanz, Diyarbakr verirsiniz deyu deyu on yldr baryorum. Musul zerine Byk Kurtarcnn vasiyeti ve bu bapta lker Babu Yaln Kk tartmas var.

Yedi, birinci Ergenekon knda televizyon televizyon gezdim, hedef ordudur dedim, kantlar verdim. lker Paa Hazretleri inanr oldu, sonra Erdoana gvenmeyi seti, buraya gelmi durumdayz. Verdiler.

Sekiz, trafik davasna trafik mahkemesi, basn davasna basn mahkemesi bakyor; darbe ile sulanyorlar, askeri mahkeme bakamyor. Yaar Paa bata idi ve arkasndan lker Paa geldiler ve mahkemeleri verdiler. Bu Orduyu vermek anlamndadr. Verdiler, iimiz yanyor.

Dokuz, Hava Kuvvetleri hukuk maviri Albay Zeki ok mdahale etti, davalar ald; sonunda komplo kokan davalar ile tutukland. Genelkurmay Hukuk Maviri Hfz Paa davalar vererek kurtulma politikas izledi, bu bir teslimiyet yolu idi ve en sonunda Hfz Paa, tek ahit ve destekisi Kemal Kldarolu olan bir tertip dava ile tutuklanma ile karlat. ok acdr. Hfz ubuklu Paaya GlenErdoan Partisinin freninin patlak olduunu anlatamadm, benim eksikliimdir.

On, ben u anda akepeye teekkrlerimi sunuyorum. Bize bir Ordu veriyor. Tutuklamalara biraz daha devam edebiliriz, sol-kemalist bir Ordu doum sancsndadr. Demek buradan gemek zorundaydk, kran diyorum.

lker Paa Hazretlerinin konumalarnn en doru yan, Ik Paa Hazretlerine verdii destektir. Mlakatn en can alc noktasn burada buluyorum. Gzel, peki, Ik Paa ne diyor; yaptklar ne anlamdadr, bunu soruyorum. imdi buradaym.

Akepenin kn gryorum. Nasl m, baka bakyorum ve k orada buluyorum. Masada-tek halden moral ve salk alamad ve sokaa kamad, sadece iftar edebildi.

Bir, sadece u sylendi, tek oturdu, bakn ne gzel oturdu. Grne gre, koskoca insanlarn bu kadar ocuklamalar, kmekte olduklarn grmelerindendir. Hepsi gzel oturdular.

ki, Burkay geldi, Burkay ve ark sz dahi yazamayan birisini air bile yaptlar. Tanrm, birlikte politika yaptk, Kemal Burkaydan ne ky olur, ne kasaba. Tepe tepe kullanabilirler. Kemal Bey ksa bir sre sonra Stockholme dner, tkenmitir ve rahat oradadr. Akepe bir ark sz yazarna dmtr.

, Trkiyenin en islamist-osmanist gazetesi Hrriyettir ve A. Doan Hrriyeti F. Glene teslim etti.

Trkiyenin en hurafeci-tarikat yanls televizyonu Haber-Trktr ve T. Ciner, gazetesini F. Glene verdi. Glen bir jingoisttir, daha ok tutuklama, sfr tahliye ve Suriyeye sava istemektedir. Gazeteleri ve televizyonlar, Hrriyet ve Haber-Trk dahil, Erdoan artk zayf buluyorlar. kten korkuyorlar, halleri budur.

Drt, kitap okumaz-gazete almaz Kldarolu Ordu dman izgisini srdryor. Glen-akepe ise tutuklamaya mahkumdurlar, gl grnmek zorundalar. Toprak kayyor, gryoruz.

Ik Paa Hazretlerinin, Kuvvet Komutanlar Ceylanolu, Aksay ve Yiit Paa Hazretleri ile klar ite bu zamandadr, ok ok zamanl oldu. Bana Cemal Paa Hazretlerinin Adnan Menderese hitaben yazp Milli Savunma Bakan Ethem Menderese brakarak zmire ekilmelerini hatrlatyor. Cemal Paa ol tarihte Kara Kuvvetleri Komutan idi ve ok ksa bir zaman sonra devlet bakan olarak dndn biliyoruz.

Ik Paa Hazretlerinin syledii udur: Ey Ordum, ben ve silah arkadalarm yapamyoruz. Bizim, kiisel planda, byle bir hazrlmz yoktur. Ey sevgili silah arkadalarmz, bizi affediniz. Size gvenimiz tamdr. Bunu sylediler ve mthi onurlu hareket ettiler. Bize de onur ve gven verdiler.

Bir, Tocqueville de yazyor, Fransz Devrimini hi kimse beklemiyordu ve Lenin, Bolevik Devriminden ksa bir sre nce, inallah 50 yl sonra, diyordu.

ki, Cemal Paa veya Cemal Aay kimse bilmiyordu, 29 Nisanda Ordu ve polis tarafndan sarlmtk, hala nasl aklma geldi bilmiyorum, barmamz gerekiyordu, birileri ya ya ya a a a Cemal Paa ok yaa deyu bardlar, hemen yer-gk inledi. Hepsi budur.

, 11 Eyll 1980 tarihinde akamzeri Bebek Otelinin nndeydik, Demirta Ceyhun, Amele Erol, btn arkadalar oturuyorduk, orada otururduk. Rejisr Tunca Ynder geldi, Yaln tanklar km dedi, akamzeri Meclisi sardlar. Edirneyi ak braktlar, Ahmet Kamaz, Behice Boran ktlar. Bebek Otelinde tanklarn ve arkadalarmzn kn izliyorduk.

Bu mu, Ankara ve stanbulda zrhl birliklerin iidir ve imdi birka filo da gerekebiliyor, uuyorlar. Mezar kenarndan slk alarak yazyorum, abartmamak gerek, nemli olan Ordunun birliidir. Burada Akepeye gveniyoruz. Elinden geleni yapyor.

Aziz Nesin ok gzel anlatrd, blkte komutanla anlaamamlar, Mehmeti armlar, sormular, olum ak kime derler, cevab Aziz bey ok gzel sylerdi. Komutanm demi, kz istersin, verirler, evlenirsin; vermezler, ak olursun. Bu ie, ak, sonradan olan bir itir. Ah yce gk, u Kemal Kldarolu kuluna biraz akl ve biraz bilgi ihsan eyle diyorum. Madde 35, kz aldktan sonra ie yaryor, tlden duvaktr. Hepsi bu kadar amma ve lakin, demokrasi artn iyice koymak gerek,

nk Trk Ordusu hep demokrasi bozulunca iktidar alyor ve programa ihtiyalar var. in raconu budur.

Devam edeceim, insanlk hapishaneyi ok ge kefetti, eskiden srgn vard. Bonaparte, Dreyfus, Lenin, Mithat Paa srgne gittiler, eref Vapuru ile bir vapur gen subay srgne gndermitik. Tarihimizde ok nldr.

Peki, eref mi, Sirkeciden knz, ttihat ve Terakki gnlerindesiniz, Meseret Otelini ve kahvesini geiniz, Osmanlnn son gnlerindeyiz, kyoruz. Sol tarafta Bab- Ali var, imdi vilayettir, devam ediniz, ran Sefaretinden saa dnnz, ilerde pembe bina var, ttihat ve Terakki Merkezi Umumisi idi. Bir ara Cumhuriyet Gazetesi orada idi, ite o caddenin ad ereftir. eref Vapuru ve gen zabitlerin adnadr. erefleri var.

Tarih mi, ben topyacym, ok hayal kuruyorum. Taksim Meydann ok bytyorum, artk ad Hasdal Meydan olmutur. Kzlay Meydann ok ayorum, artk adna Silivri Meydan diyoruz. Deniz havasna ihtiyacmz var.

27 Maysta Silivri Meydanndaydk. Temren ile el ele idik. nsanlar oradalar, hepsi pyorlar ve sen oyna , sen oyna diyorlar ve oynuyorlar. Ben byle kalabalk, byle oku, byle mutluluk bir daha hi grmedim. Mutluluk mu, zlemdir. Devam ediyorum. YALIN KK/ lker Paann alm (II)-(TAMAMI)

Cuma, 19 Austos 2011 02:13

air-i Azam Abdlhak Hamid, insan- muazzam bir ah idi. Ailesi skntl, syleyemiyorlar, dedikodu ayyuka km, sonunda aile meclisinde bir zat- cesur cret etmi; stad- azam, Lsyen Hanm aldatyor demi, kzararak oturmu. stad vakur, hi renk vermemi, bakarm buyurmu. On be gn sonra, aile meclisi toplanm, baktm ile balam, mthi bir heyecan, asl yokmu. Duymular ve pek sevinmiler, Lsyene sordum demi. Ve ok gzel, Ambasador Elekda ok merak ediyor, Paa, pkkya kar ok baarl olduk buyuruyorsunuz, neye dayanyorsunuz soruyorlar ve Paa, Rand Corporation raporu var, yazyor diyorlar. Peki, ben ne diyorum, Rand Lsyen Hanmdr. Sylediim z olarak budur.

Paann syledii ise udur: TSKnn PKK terryle mcadelede baarl olduunu kitabmda, Trkiye dnda yaplan bilimsel ve saygn almaya dayanarak akladm. almay yapann Rand olduunu aklyorlar, ciaya aratrma yapan bir tr yan kurulu olarak kabul ediliyor. Buradan Amerika ve ciann; Trk Ordusunun mcadelesinden memnun olduunu anlyoruz. Washington, Trk Ordusunun iine kapanmasn ve Barzaniye dokunmamasn istemektedir. Baarl bulmas pek tutarldr. Bilgisiz Mcadele lker Paann u aklamasn da aktarmak istiyorum: 1992de Kuzey Irak harekat ok nemlidir. O zaman Pkknn Kuzey Iraktaki hareketi ok nemlidir. O zaman Pkknn Kuzey Iraktaki glerini Osman calan kontrol ediyordu ve TSKne kar ok yanl bir taktik uygulamt. Bunu okurken ok zlyorum, hem gereklerle ve hem de benim bilgilerimle net bir ekilde eliiyor. ok ho, Devlet-i Trki, demek arada srada bir Kemal Burkay buluyor ve vakit geiriyor; 1992 ylndaki Burkay, Osman calandr. Pek yazk, bu bilgilerle mcadele sryor. lmz de haberimiz yok diyorum.

Bir, ol tarihte, pkkda bir i mcadele vard, Mehmet ener isyan etmiti, ldrld. calan bana, Hocam unlara bakn diyordu, baz liderlerden sz ediyordu, Ferhat benim yerime geireceklerdi, Kamlya bir muzaffer komutan olarak soktular diyordu. Galiba kod ad buydu, imdi bana Ferhat ldrmem iin yalvaryorlar eklinde srdrmt. Osmandan hep zavall olarak sz ederdi. calan, Osmann Trk Devleti ile balantl olarak hareket ettiini dnyordu. Burada kzgnlkla Mehmet Ali Biranddan bahsediyordu. Bu kadar ve Mehmet Aliye salklar diliyorum.

Snr tesi Yenilgisi Gzel, lker Paa Hazretlerinin kaynaklarna dnmek istiyorum, uzun incelemelerim var, artk kitap iinde yaymlama zaman gelmitir. Bunu erteleyerek lker Paan asl meselesi ve hatta en esasl almna dnmek istiyorum. Mesele udur, Paa Hazretlerine gre, 2003 ylnda Amerikan Kuvvetleri ile Iraka girmek imkan vard, grememek byk kayptr ve lker Paa ok hayflanyor. Buradayz.

Ben ok aryorum ve ok zlyorum, nk burada ok ok byk bir mesele var. udur, gerekten byle bir imkan var myd, daha ak not edebilirim, Amerika Trk kuvvetlerini Kuzey Irakta grmeyi hi dnd m? Ben hi dnmediini dnyorum. Daha ak ifade edebilirim, Amerika asndan Trk askerleri, Irakta persona non grata idi ve Trk subaylarnn bana uval geirilmesini bunun en kaba ifadesi sayabiliriz.

Bir, Bykeli Elekda, byle bir imkan ciddiye almaz grnyor ve Paa Hazretlerine, ayrca Amerikallar Trk askerine dar bir arazi eridi veriyordu diyor. lker Paann cevab, iki, udur: Biz bu balamda Amerikallarla hemen hemen bir anlama noktasna gelmitik. ok ok gzel, hemen hemen ve bir anlama noktasna gelmiiz, ve, , bu anlama olsayd, Trkiye-Irak snrnda biz bir hat izecektik. Ama olmad, drt, sonradan ikinci bir tezkere geldi ve Iraka bir tugay yollayacaz, denildi amma istemediler, Paann bilgisi budur. Ne yazk, bu bilgilere dayanarak herhangi bir kayp ve bu nedenle hayflanmak iin bir neden bulamyoruz.

Musul Suikastleri Peki, izinleriyle, tarih yazmna katkda bulunabilir miyim; A. calan, Umum Jandarma Komutan Eref Paann, Trkiyenin Irak snrndan yukarda bir hat izmek istediini dnyordu. Bana, Hocam duvar recek diyordu; bu birdir. Ve iki, Eref Bitlisin ua 17 ubat 1993 tarihinde dt ve ben Eref Paa drld yazdm. Ayn haftadadr.

, Uur Mumcu, Ocak 1993 tarihinde, Mossadn Barzaniye silahl eitim verdiini yazd, 24 Ocak 1993 tarihinde ldrld. Drt, demek Ocak ve ubat aylarnda iki ehidimiz oldu ve Nisan 1993 tarihinde Devlet Bakan zal yok edildi. zal da, Musulun alnmas iin tutturmutu, bir basp, iki almak istiyordu. de ldrldler ve eer ldrldlerse, Musul yoluna gittiler.

Peki, ama lker Paann almnda, kitabnda yeni olan iki nokta var; bir, Musula girilmelidir ve iki, Amerika nemli deildir, biraz bulutlu olsa da bunlar karabiliyorum. Ve lker Paay korumaya alyorum ve neriyorum.

Musul Vasiyeti Tarih yazmna devam etmek zorundaym; burada Paa Hazretleri ile mnazaramz var. Bendeleri, Byk Kurtarcnn smet Paaya Musulu al, smet ve smet Paann da yerine geen Blent Ecevite, Blent, Blent, Byk Atatrk alamad, bana al, dedi, ben sana diyorum, al dediler. Bu sr bana syledin, ben akladm, Blent Ecevit beni dorulad, ok gzel oldu, tarihimizin bir srrn am olduk. Televizyon ve yazl basnda ok byk bir ilgi uyandrd, buradayz.

Mnazaramz udur, Paa bana cevaben, biz ciddi bir lkeyiz, antlama imzalanmtr, sadz dediler. Ben lker Paa Hazretlerine, bu cumhuriyet antlamalar yrtarak kurulmutur dedim. Ve sona yaklayoruz. Blent Bey bu srr, o zaman babakan yardmcs idi, Amerikadan Musulu aln teklifi gelmiti, arada-bir byle teklif yaparlar ve ok heyecanlanmt, Amerikaya gvensem, hemen dediler. Benim syleyeceim ise ikidir ve bir, artk Amerika bu tekliflerden ok uzaktr. Amerika Kuzey Irak artk Trkiyeye kapatmtr. ki, kim korkar hain kurttan ve devam ediyoruz.

Sona Doru lker Paaya bu kaynaklarla hibir yere gidemeyeceini hatrlatmak durumundaym; Yaln Kk, smet mseti, Vamk Volkan okumadan, bilgisiz Amerikallar ile hep yanl yazan akepe tandasl Metin Hepere dayanarak salkl sonulara ulaamaz. Kaynak ve kaynak diyorum, biz kaynaz, biz hep Dileri Aratrma ve stihbarat Daire yneticisi, am Bykelisi Cenk Duatepeyiz.

Cenk mi, Dileri Bakan ve benim pek yakn arkadam Hikmet etin bunlar iki bacanak derdi ve durmazd. Devlet terbiyemiz var, ilerimizi yaparken, Cenki pek severdim, birbirimizi hi grmezdik. Ama Cenk, Temrene ok gvenirdi, torba torba dolar gtrp Barzaniye verirdim diyormu, bizim

aile srlarndandr. Bylece, Yksek Komutanlarmza bildikleri srlar ifa etmi oluyorum. kn srlar elimizdedir.

k m, yaklanca, d gezilere pek nem veriyorlar. Menderes Irak gezilerine ok erken balamt, Moskovaya kacan aklamt ki, dt. Tayyip Bey mi, yzde elli imi! Ankarada duramyor, Avrupa armyor, Kbrs, Bak alk toplamaya alyor. Artk Suriye de yok ve srada Somali var, Ah bende Gazze olsa diyor. erde, kamyor...

nk k kapdadr. k yzndedir. YALIN KK/ lker Paann alm (III)-(TAMAMI)

Pazartesi, 22 Austos 2011 03:01

Bakan Maonun en ok nesini seviyorum? Ben bir sovyetoloum, bu alanda inceleme yazan lkede ilk ben oldum. Rusyada sosyalizmi bir trk sayyorduk, Trkiye Komnist Partisinden ayrydk, kendi kafamza gveniyorduk; bamsz bir aklmz var. Yalnz Sovyetlerde cret makasnn almasndan ok rahatszdm, emek-deer yasasna gvenmiyordum, sosyalist insandan uzaklayorduk. Altml yllarn sonunda Mao kltr devrimi ile kt, bir insan dzelticisi olarak grdm, baarl olamad, ama ben dzeltmenin hala peindeyim. Silivride ve Hasdalda hepimiz kendimizin kltr devrimini yapyoruz. Halka dnyoruz.

Grmediim hapishane kald m, Sinop'a yetiemedim, Sansaryan Hana yetitim. Hapiste nevresimi ykamak zorunda kalacam hi dnemedim, ok zordur, bir istida yazdm, idareyi inandramadm. Temren, gzleri biraz yal, Yaln neden ykyorsun; al al, at - tanesi otuz liraym; baryor Temren ile aramzda doktrin fark var, biz kltr devrimindeyiz. Burada, bizim iin pek ilahi olan emeki halkmz trnden yayoruz. Ne gzel, halkmza yaklayoruz, amarlarmzn en kirli yerlerini kendimiz itiliyoruz. Biz profesrz, biz paayz, biz gazeteciyiz ve renciyiz, ama biz burada halklayoruz. Ve bu nedenle bizi buraya tkanlara kranlarm yazyorum. Halk-misli yaamak ve halk iin okumak, aklmz bamszlatrmak sevintir. lker Paann yanllar lker Paann almndan uzaklayoruz, dorulara dayanmyor ve 1999da yakaladmz rgt ban diyor ki, gerekten ok uzaktr. Abdullah calan biz yakalamadk, Sam Amca yakalad ve Trkiyeye verdi. Washington yakaladn Hkmete deil, Genelkurmaya bildirdi ve Hkmette Blent Ecevit ve Mesut Ylmaz vardlar, istemediler. Hakl oldular.

Hangi baar, Amerika Lsyen Hanmdr; ve imdi Krtlerimiz, (a) Krtelinde hegemondurlar, istedikleri zaman istedikleri eylemi yapyorlar; (b) btn engelleri ap milletvekili karabiliyorlar; (c) byk sermayeyi ve byk medyay arkalarna aldlar. Yeni bir dnemdeyiz. Paa Hazretleri, silahl kanat gerekirse calan dinlemeyebilir diyorlar ki, yaktramyorum. Ve Paa Hazretleri, artk kanat-manat yoktur diyorum, bir merkez var.

lker Paa, Murat, Cemil ve Duran sayyor, bazen Ali-Haydar da ekliyor; hepsini bilirim, hepsini tanrm, Kaytan, Siyasalda calann snf arkada idi, bitirdi, iire merakl bir Alevidir. Tabii Mustafa Karasu da ndedir, politik almlar yapyor; bana Hocam, chp genlik kollarnda yetitim demiti, bu yeni-durum bu ekibe aittir. Bdp artk sadece oluk ocuktur, parmak kadardrlar, ciddiye aldklarn sanmyorum. Ben mi, hi ama hi nemsemiyorum.

calana sevgi ve ballklar yksektir, ancak krgnlklar da var, uzun olmayan bir zamanda ve iki aamal olarak calann serbestletirilmesi vazgeilmez hedefleridir. calandan aldklar iki ilke var, bir, srael ile sava, iki, Barzaninin liderliini kabul etmemek. lker Paa ise, Yaar Paa ile birlikte, Barzani Devletini kabul ettiler, bu, hibir zm kaps brakmamak anlamndadr. Doru, Elekda Mlakat, hem Barzani ve hem Washington asndan, Terr rgtlerinin Sonu kitabna gre daha lmldr, ama hala Barzani ve Washingtona baldr. Bir yere gidemeyiz. Yksek komutanlar ile akepe ibirlii mi? lker Paann apoletinin zerinden konuabilir miyim, Genelkurmaya, Yeni Erkan- Harbiye-i Umumiye Reisine dnerek unu syleyebilirim, bu bilgiler ile kmaz sokaktasnz, mesele budur. lker Paa ve Genelkurmay, akepe ile Erdoana ok yakn duruyorlar, dz alanda polis alm da bu yaknl srdrme anlamndadr. Gzel ve ac, ben Habur Skandalnn bir Ordu-ii" olduuna pek ok kez iaret etmitim, lker Paa bunu 1993 yl Milli Gvenlik Kurulu karar olduunu da aklyor. Trk Genelkurmaynn yasaszl bu kadar sevmesi, beni ok rahatsz ediyor. imdi Genelkurmay alt snr szde terr rgt yelii olan bir erteleme kanunu tertibine balamak durumundadr. Habur, bir Ordu-akepe kanunsuzluu idi ve kanun yolu var. Bu yola giriniz diyorum. Krte hakknda ksa bilgi imdi Kitapa geliyorum, Paa dil olarak Krte, Farsann etkisinde kalmtr diyor ki samadr. Ben srgnde, Pariste Krdoloji tahsili de yaptm, dil bilimine tutkunum. Hint-Avrupa dili var, bunun bir kolu Hint-ran dilleridir, Krte, Krmanci diyebiliriz, Farsa tr Hint-ran dillerinde bir koldur. Ez spas dikim, deriz ve Krmancidir; raniler men teekkr mikonam, diyorlar; biz ise ben teekkr ederim sylyoruz ki, de ayn yapdadrlar. Krmanci, Soraniden ayr olarak baz dillerle karmtr. Bizim dilimize gelince, Asyadan knca, uzun yzyllar ran Platosunda yaadk ve Farsann smrgesi olduk. Misal mi, baba tarafm Trkmendir, imdi pek ok szmzn Farisi olduunu karyorum, kyl-byklerim bana yal-in diyorlard, gl-in ile ayn yapdadr; in, indan fiilinden geliyor, iek toplayan ve vazo anlamndadr. Trk Dil Kurumu pek ok zaman uydurmaktadr ve yalnn kaya ile bir ilgisi yok, yol veya parlt ve avk ile k toplayan demektir. Bu arada, Cuma gn Silivride, babas arkadam ahin Mengye de syledim, Nevir yoktur ve yeni spikerin ad Nuindir ve biz smrgeyiz. Eklemi oluyorum.

lker Babu liberalizmi biliyor mu? lker Babu, Kitapta bir de unu yazm durumdadr: Trkiyenin bugn iinde bulunduu duruma baklnca, Trkiyede uygulanan yolun ve stratejinin liberal demokrasi olduu sylenebilir. Liberal demokrasinin birinci art, devletin vatandala dayal ulusalcl esas almasdr. Ve ne yazk, her iki cmle de kkten yanltr, siyaset teorisinde bunlara rastlamyoruz. Bildiimiz, liberalizm, Liberal Parti ile tarih olmutu; Lloyd George ile sonunu bulduk. Her trl devlet mdahalesi ve iine kardr, Thatcher-Reagan gericilii ile tekrar duyar olduk. Varsa eer, liberal demokrasi devletin yoksullara st vermesine dahi kardr. lker Babuun akepeli kaynaklar Kaynak sorununa geliyoruz, Paa Hazretleri, Elekda Mlakatnda, Ben bu konuda Profesr Metin Heperin grleri ile ayn paraleldeyim diyorlar ve bu ifade ben akepeyi tutarm anlamndadr. Ne ok ballk duyuyor. Yllar nce lker Paann Kaynaklar incelemesini yapmtm, incelememde Paa Hazretlerinin Heperi kaynak gstermesini eletirmitim, ama hala Kitapta atflarnn Hepere olduunu gryorum, bu hal izgi ddr. Paa, liberal demokrasi ve asimilasyon tr byk yanllarn Metin Hepere dayandryor, ok zcdr. Bylece Paa Hazretlerini vikaye etmi oluyorum. Metin, Odtde hoca olduum zamanda asistand, terbiyelidir, alkandr, muhafazakardr, imdi akepelidir ve byk lde bilgi zafiyetindedir. Ei Handan, Temrenin en yakn arkadalarndan birisidir, ok severiz, Cumhuriyet Mitinglerini hi karmaz; demek ki, biz krk kiiyiz, birbirimizi biliriz. Demek lker Paay bu bilgisizlik girdabndan karamyoruz. nk Metin Heper ile paralel bir izgidedirler. Subaylar iin Musul doktrini Bitiriyorum, Paann Genelkurmay Harp Tarihi tarafndan yazlan Ayaklanmalar cildini okumam olmasn affedemiyorum. Paadan, Kitaptan aktaryorum, Musula sahip olan bir Trkiye, Ortadoudaki gelimeleri ynlendirebilecek bir g olabilirdi diyorlar. Gzel, ben cevaben, bir, Musulu kolay verdik, Hatay kolay aldk ve iki, Musulu almazsak, Diyarbakr veririz diyorum. Beta oynamamay tavsiye ediyorum.

Kitaptan alyorum: Musul sorunu srasnda patlak veren eyh Sait ayaklanmas, Trkiyeyi hem diplomasi masasnda g duruma drm, hem de askeri ve ekonomik olarak da zayflatmt. yleyse hayal krklm not ediyorum; a, eyh Sait isyan Hkmetin elindeydi. b, Krtler Musulun alnmasn istiyorlard, c, Musulu hediye ettiimiz 1926 ylnda ngiltere bir i sava yayordu. d, Mumcu, Bitlis ve zal son Musul ehitleri oldular. Titreyerek kendimize dnmemizi neriyorum. Krt Meselesi vardr ve dm Musuldadr diyorum.

Murat, Cemil, Mustafa, Ali Haydar ve Duran ne ayorlar, henz gremiyorum. Bir, erafettin Eli bir Krt mnevveridir, Karakusunlardaki villaya sk sk gelirdi, konuurduk ve Barzaniye yakndr. ki, Altan Tan, Melik Fratn yardmcs idi, Pariste grrdk, pkkya uzakt ve nakibendidir. , calan, Erturul Krk hakknda olumlu bir fikre sahip deildi, aldlar. Aldklar ve atklar nedir, henz gremiyorum. Drt, Glen-Erdoan ikilisinin Suriye kumar kerse, pkk Suriyeye daha gl dnmek zeredir ve ite bunu gryorum.

Asimilasyon zerine lker Paa Hazretleri yine bir mmiye dayanarak, Osmanlda asimilasyon yoktu, diyorlar. Bedihidir ve sylenmesi fuzulidir, emperyal devletlerde asimilasyon olmamaktadr. Romada, Britanyada ve bizde yoktu; asimilasyon doal olur ve kimse engelleyememektedir. Benzeme ve benzetme anlamnda bir szck Amerikada oktur. Amerikada olana melting pot diyoruz, gelenleri bir tencerede eritiyor, birbirine benzetiyorlar. Geenlerde bir televizyonda on saniye Profesr Cemal Kafadar grdm, Profesr Mehmet z daha ok gryoruz, My God, ne kadar birbirlerine benzemiler, sanki bir kazandan gemiler. ok gzel, ben Yalede okuyordum, baktm, asimile olacam, engellemek imkanszdr, katm. ok azdk, Trkiye Cumhuriyeti kurduk, bulduklarmz trkifiye etmeye mecburduk, braniyetten, erkeziyetten, Krdiyetten Trk yaptk, zordaydk. Bizim Krtler hem trkifiye ve hem kemalize oldular, detrkifikasyon artk zordur. Kt olan zorla asimilasyondur ve ne yazk, yaptk ve ama buna kar biz solcular, Trkiye i Partisi olarak Trk ve Krt, brani ve Ermeni hep birlikte kar ktk, Krt halk vardr dedik. Ben yine orada idim.

Ve imdi kltr devrimi kamplarndayz.

Kirlerimizi kendimiz ykyoruz.

Kamptaki ve dardaki Paalara kemalizmden, sol-kemalizmden, soldan korkmamalarn yazyorum. Korktuklar yeter ve nmzde yeni bir dnem var. Bunun iin kamptayz. YALIN KK / Balyoza Kar Balyoz (I): Frtna (TAMAMI)

Cuma, 03 Haziran 2011 06:25

Balyoza Kar Balyoz (I): Frtna Kyde imam idi, rejim deiti, Mecliste Bakan oldu; Meclis Bakanlar ar olurlar, seimde konumazlar, ama ne yazk, bu, ancien rgimede kald ve konuuyor. Generallerin bana balyoz vuruyoruz, haykryor ve herhalde 27 Maystadr ve ben Mehmet Ali ahinin adn veriyorum. 27 Mays Bayramndalar ve uuyorlar, Koramiral Kadir Sada iki mebbet vurmular; sekiz yksek rtbeli subay, ou paadr, 27 Mays Devriminin yldnmnde, Beiktaa armlar, DemirrenKaracanlarn Milliyetindeki, 29 general tutuklu, 6s daha tutuklanabilir haberi ile bayram sevincindeler. Devrimin intikam var, uzatmal 31 Mart Gnlerindeyiz. 28 Maysl ceridelerde sevin oktur.

Biz koutayz ben, Sadi ve Emre 27 Mays akamndayz, hem kutluyoruz, hem de deerlendiriyoruz. Tvden kk bir haber szyor; arlan paalar raporlular, 27 Maysta gitmeyecekler, sevindirmeyecekler; ancak Ik Paa haber etmi, gidin demi ve 27 Maysta Paalar Beiktatalar. Biz mtalaa ediyoruz, ben, nam- dier eytan, Ik Paa Hazretleri benim Abdlhamit tahlilimi biliyorsa, tutuklama yoktur diyorum, tabii eytan-ii deil ve ilimdir. Vah vah, ol gece tm cerideler tevkif mzekkeresi kesmiler, Demirren- Karacanlardan Milliyet alt paay Hasdala sevk etmitir. Ayn aileden Vatan, 27 Mays davetine icap etmeyen Bilgin Paa Hazretleri iin, bir intikam birinci sayfas hazrlam durumdadr ve Bilgin Paann resminin yanna Savc bu belgeyi soracak hkmn asm, srmanetten veriyorlar. Manete eskiden kol dmesi ve bir de balk diyorduk, bayramlarn balk st kutluyorlar. Piman olmamalar iin duacym, dualarm eksik etmiyorum. Esir aldlar, dua ediyorum.

Bunlar, Sedat Erginler, Mehmet Ali Birandlar, Vatan basanlar, Engizisyonlarda ahittirler. Ve yle bir belge yoktur ve bunlar, Sedatlar, Mehmet Aliler, olmayan cephaneleri bulurlar, baka eyleri yok, fiek fkrtrlar ve Vatan basanlar, olmayan belge ile mahkum ederler. Eer insanlarmz bugn Silivride, Hasdalda dolu ise, bu ahitlerin de sayesindedir. Sayelerinde ve buralarda zinde bir ttihat ve Terakki havas var. Bendeleri ise, 27 Maysta gizliden kmtm, Kzlayda idim, etin Paann ok sevdii bir szckle, sanki maher, byle kalabalk grmedim, byle halay grmemitim. Sen oyna Menderes, sen oyna diyorlard, hem sylyorlar hem de oynuyorlard. Bir ara Cemal Aa geti, ihtilale ba olmu, herkes oynuyordu, kimse kimseyi bilmiyordu, herkes herkesi vatanda biliyordu. Soyuttular, soyunmular ve ben o zaman da, imdi de dans bilmiyordum. Tahkikat Komisyonundan kurtulmutum, Temrenle havay kucaklyorduk, sevinliydim. Bugn m, o gnden biraz daha gencim, Fariside zinde diyoruz, Krtler zindi sylyorlar, din demektir, canl anlamnda kullanyorlar. Frtnann Balyozu brahim Paa, Hava Kuvvetleri Komutan brahim Frtna, ben niin burada bulunduumu, ddianameye gre, anlam deilim, diyor, yazs bende, Silivride var. ddianamede, pheli Halil brahim Frtna Balyoz oluumunun Hava Kuvvetleri yneticisi konumunda kanaatine varlmtr cmlesi mhimdir. Bozuk bir Trkedir ve sylediklerine pek inanmadklar kanaatindeyiz. Paa, benim yapmadm, etmediim, iinde bulunmadm bir eyi, yani doru olmayan bir eyi doruymu gibi gsteren iddianame kurgusudur demektedir. Dorudur, hibir eylem, hibir konuma, hibir imza yoktur; cd var, efendim, cd var, ama imzas yok; al sana bir cd ve bir Orduyu tasfiyeye yetmektedir. yle sylyorlar ve greceiz, grecekler, gstereceiz. Buradayz. Devamla, benim bu plan, Paa Silivride ve baryor, kaleme alp hazrladm kesin bilgisi, hangi gerekelere, hangi kantlara dayanlarak ifade edilmitir, baryor, baryoruz, baryorlar. Benim yazdm gren mi var, rapor mu etmi, bilen mi var da sylemi, benim elimden kan bir ey mi var? te balyoz budur ve inmektedir. (Yarn devam edecek...) YALIN KK / Balyoza kar balyoz II: etin (TAMAMI)

Pazartesi, 06 Haziran 2011 13:02

eytanca BALYOZA KARI BALYOZ II: ETN Yaln Kk Artk akepe kendi kendini tutuklamaktadr. Engizisyon sendromuna tutulduk, laf zerine i tutuyoruz. Darbe sonunda bir kanserojen tmr oldu, kabna dar gelmektedir. Patlamaya yakn duruyor. Silivri Mahkemelerine en byk balyoz ise etin Paadr; zoru uygulayanlar her defasnda tutuklandklarn sandlar; Paa, vazife bana dedi, kotu ve balyozu ezdi, balyozsuz kaldlar. Biz de duruun bir vuru oluunu unutmutuk, kavutuk; balyoza balyoz kardk, bu aamadayz. Paa Hazretlerinin, ddianamem nam- eserinden u paragraf aktarmadan edemiyorum: Bu arada beni televizyonlarda izleyip vcut dilimden sulu olduumu kefeden, aklndan zoru olanlar bile kt. Televizyonun bir ball-iekli hanmnn, televizyondaki rahatlmdan dehete kapldn sylemesi de vcut dili falclna ty dikti, diyebiliriz. ok gzel, mkemmel, bir, bu bir falclk yarglamasdr, tekrar ediyorum, Engizisyonu tekrarlyoruz. ki, balyoz mdafilerinden stad Hasan Fehmi Demir ile Yiit Akaln, birlikte, u formlasyonu Mahkemeye verdiler: Btn davalar, medya, siyaset ve emniyet sacaya ile ina edilmektedir. Ve gerekten, ball-iekli Hanm, Memdali Birand, Cneyt zdemir bu davada ayaktalar, Sedat ile Ruen son demlerde korku ile geri ekildiler, ama hl eer dava diyorsak, omuzlarndadr. Bunlar m, geceleri cephane fkrtyorlar, gndzleriyse kin kusuyorlar; bunlarn kinleri var, mahkemeye ihtiya yoktur, diyebiliyoruz. Peki, var m, yoktur ve dehet iindeler. Artk her hafta bir manga paaya el koymaya tutukludurlar. Tutukludurlar. etin Paa, ayn balyoz kitabnda, hemen ileride bir yerde, o zaman daha komplonun apn kestiremediim iin diyor, zamanldr; bu ibareyi, banda, btn Ergenekonun, tm Balyozun, en azndan ksmen, Silahl Kuvvetler destei ile yrtldn gremeyiinin kabul olarak anlamak durumundayz. Paa, bu aamada pek naif kald iin, televizyondan Uur Dndarn bir sorusuna ekiyann ne yapaca bilinmez cevabn vermemiti, yle iaret ediyorlar ve ben pek ok zlyorum. nk, Silivride ilk tutuklamadan ktmda, 2009 ylnn hemen bandaydk, arldm her televizyonda, esas hedefin, Trk Silahl Kuvvetleri olduunu, inandrc bir ekilde aklamtm. Pek yazk, o zamanki Genelkurmay Bakan lker Paa Hazretlerinin anlad ve kavrad izlenimini de edinmitim; demek, etin Paa, bunu anlamaktan ok uzaktayd, buraya gelmi durumdayz.

Paadan bir aktarma daha yapmak istiyorum, amma nce, ok ksaca, devlet felsefesine uramak zorundaym. Devlet mi, eninde sonunda, bir zor halidir, g yaratr, eline alr ve zor kullanr; bu nedenle devlet l-hukuki bir realitedir, esas zordur ve zor ile var. Peki, gzel mi, devlet zoru ise, ncelikle, bir kimseyi alp bir yere kapatmakla balamaktadr; gzel ve imdi, devletin esasna girmi oluyoruz. Bu da gzel, yalnz, devleti devlet yapmaya, ne kadar yaygn olursa olsun, polis yetmez; devlet illa askeridir. Bu ise ok daha gzel, nk Devlet-i Trkide her kim kapatlyorsa, kapatc zor, evvela ve ahiren, askeridir; bu aklktayz. O halde, esasen ve son analizde, askeri asker hapsetmektedir; bunu Hasdalda, Silivride, kampta ttihat ve Terakki devrinde, Hasdal ile Silivri, in Duvarlar ile birbirinden ayrlmyordu tm paalara ve tm subaylara arz ediyorum. Haliniz ve halimiz budur ve maruzatmdr, yazyorum. imdi, aktaryorum: Yksek Komuta Kademesinin kendisini Balyozun dnda tutma gayreti, clz birka aklama dnda, seminerin gerek yzn aydnlatc hibir gayretin sarf edilmemesine; ii bo retoriklere sapmak yerine, konunun kamuoyunu tatmin edecek bir ekilde, kapsaml olarak aratrlmas iin bir trl adm atmayna krlmadm desem, yalan olur. Yine pek gzel, demek ki Ciheti Askeriye ibirliki idi ve Paa krlmt ve ben de bu krlmaya sevinmedim dersem yalan olur ve babam bana yalan yasaklamt; bu nedenle, pek sevindim, diyorum. nk Krlm Paa kendini ne att; sz uygunsa dman mevzilerine hep kotu, esir dmekten korkmad, ve harekatn seyrini deitirdi, ite asker budur. Ve bugn Trk Silahl Kuvvetleri sanc iindedir; yleyse etin Balyoza borcumuz var. Devam ediyorum, brahim Paa buradan devam ediyor, mdafi balyozu mkemmeldir, Oraj Plan denilen iftira ibaresini kullanyor, yerim olsa bir manifesto deerindeki balyozunu hep almak istiyorum. Bunun yerine, brahim Frtnann avukatlar Hasan Fehmi Demir ile Yiit Akalnn sunularn nc Balyoz olarak sunmak zereyim; brahim Paa, bu komployu yapan, diye balyor, gerek darbeci, gerek cuntac ve gerek terristlerin hesap vereceklerinden emin grnmektedir. Bu kadar deil, brahim Paa, manifestosunu, ihanet cevabn mutlaka bulmakta ya da almaktadr sz ile vermektedir; ierideki ibirlikilerin, bundan, kendilerine de pay ayrmalarn neriyorum. Tutuklamaya yardm-yataklktan mesuldrler, unutmak yoktur. simlerini biliyoruz. Peki Paa m, Farisi Padah szcnn dimunitifi, bu gr yaygndr ve tekrarlyorum. O halde Kk Sultan kabul ediyoruz, amma Kamus-i Trki, aslnn Ba Aa olduunu yazyor, mmkndr, her dilde p ve byi birbirinden ayrmyoruz; aay ise aa ve giderek a syleme eilimindeyiz. Gzel, yalnz, hem aa ve hem han Moolca olmakla, randa yksek sfatlar olarak kullanyorlar; aa beyefendi, han ve trevi hanm hanmefendi anlam ve kullanmdadrlar. Uzattm, ama mecburum, buradan hareketle, Paa eleri iin, Paahan szcn uydurmu durumdaym. Kabuln diliyorum. Paahan Nilgl, Nilgl Doan ve dier Paahanlar, bu komployu yrtyorlar. Sevgilerimi yazyorum, ve Tagorenin bir szn, her byk adamn arkasnda lambay tutan birisi var, diyordu, hatrlayarak, Silivri ve Hasdaldaki btn paalar, paahanlarndan dolay kutluyorum. Vardiyadadrlar.

Silivri 3 Haziran 2011YALIN KK / Balyoza Kar Balyoz III: Demir (TAMAMI)

Cuma, 10 Haziran 2011 02:27

Balyoza Kar Balyoz III: Demir Artk yeni bir rejimde yayoruz, pek yazk, bunu kabul etmek durumundayz. Silivride, brahim Paann davas srasnda, hukukular Fehmi Demir ile Yiit Akaln, artk muhalif olan, iktidar tarafndan potansiyel tehlike saylan herkes, her zaman ve bir sabah anszn terrist veya rgt yneticisi olabilmektedir, her an tutuklama garantilidir. lke, milli piyango satclarnn sana da kabilir nameleri ile yayor ve imdi herkes birbirine sana da vurabilir szcklerini fsldyor, nasl ve neden bilmek imkanszdr. Bir gn bir adam, kimdir, necidir, baran mdr, nedir, mehuldr; nereden ald bilinmez cd veya klasr uvallar ile Beiktaa derse, artk yangn balamtr, derhal ve derhal, o andan itibaren artk pheli listesine alnm bir ksm insanlarmzn onur ve saygnlklarn zedelemeye ynelik youn bir kampanya balam demektir. Memdali Birand, Sedat Ergin, Cneyt zdemir, Ruen akr hazr kuvvettirler, zerlerine her trl karay fkrtmaya balarlar. Demir ve Akaln bu oyun iin, medya, siyaset ve emniyet sacaya ile ina edilmektedir diyorlar. Yazarken utanyorum. Faist Hukuk ve Silivri Dava m, delilden sana ulama ilkesine dayanrd, artk yoktur ve btn mesele, bir takm pheli icat etmek ile balamaktadr. Ne kadar gzel ve gzelin bu kadar uyumlu olmas ok acdr, Hava Kuvvetleri Komutan Orgeneral brahim Frtna, kendi sunuunda, sanki kaltsal olarak ihtilal, devrim, darbe gibi hastalkl bir yapnn mensuplar olarak gsteriliyoruz diyordu. Demir ve Akaln, hemen hemen ayn zamanda daha Bismarck dneminde filizlenen dman ceza hukuku Nazi Almanyas dneminde tahkim edilmi ve doksanl yllarda Alman hukukusu Gnther Jacobs tarafndan gelitirilmitir aklamasn veriyorlar, ite imdi hem burada ve hem Silivrideyiz. Buna gre nce tehlikeli insan buluyoruz, sonra bunu kiilikten km yapyoruz ve sonra bunlardan, bir insan olarak onur ve hak sahibi olma vasfn alyoruz. Tabii, ben alyoruz diyorum; Memdali Birand, Sedat Ergin, Cneyt, Ruen bana i brakmyorlar. ok alyorlar, medya, siyaset, emniyet geninin bir ayandadrlar, hi ekinmiyorlar nk davalar var. Bizimle davaldrlar, normal fkrtamyorlar ve sadece kara fkrtma iinde otoritedirler, haber veriyorum. te yandan, ben de, habire Lombroso Nazariyesi diyorum, Cesare Lombroso, suu rsiyete balyordu, Demir ve Akalnn kullandklar tehlikelilik hali, rsi bir durum, diyordu. imdi ceza teorisyenleri, bu nazariyeyi faist sayyorlar. Ancak Lombroso Nazariyesi faist olmakla beraber, daha esasldr, The Oxford Handbook&Criminology, The Lobrosian School primarily emphasized individual constitutional factors, Lombrosyan Okulun su ilemede bireye ait yapsal faktrleri n plana kardna iaret etmektedir. Ne gzel ve ne yazk, bu iaret de, brahim Paann bu dava ile kendilerinin hastalkl bir yapnn mensuplar olarak grldkleri tespiti ile tam uyum halindedir. Dahas var, stad Fehmi Demir ile arkadamz Yiit Akaln da dman ceza yarglamasna parmak basmlard, demek, Silivrideyiz ve faizm kitaplarna dnm durumdayz. Kant yok, pheli ve

tehlikeli icat ediyoruz, cdler imal ediyoruz, basyoruz, alyoruz ve Memdali ile Sedata veriyoruz, Cumhuriyete ballklar phelidir. Srekli Dava Teorisi Pek gzel, nerede o eski mahkemeler, iddianame yazlr, okunur, gn verilir, bakanlar yarglar, iddialar belli, deliller yazldr, ama artk bu yoktur. imdi mr biter cd ve klasr bitmez dnemindeyiz. Demir ve Akaln unlar sylediler: ddiann teksifi ilkesine tamamen aykr olarak, bir ksm delillerle dava aldktan sonra, her be oturumdan birinde, yeni kantlar bulunduu belirtilerek davaya yeni klasrler eklenmekte ve bu ekilde davalarn adeta sr git istendii grlmektedir. Bu yntemin, ayn zamanda zayflayan kamuoyu desteini canlandrma yntemi olarak da kullanld anlalmaktadr. Evet, ne mthi, ilk balyoz ezildi mi, derhal, Glckte bir tahta zemin yarlyor ve altndan bir cd karlyor ve iinde yok yoktur. Memdali hazrdr ve zaman geliyor bu etkisizleiyor mu, Eskiehirde bir aata bir cd yakalanyor ve Memdali Birand hazrdr, balyor ve hi sklmyor. Harp Akademileri Komutan Bilgin Paann tutuklanmas zerine, bir akam, byk bir ehvetle ve fkrta fkrta bu cdden blmler okumutu, Silivride, mapusta dinlerken yzmn kzardn hatrlyorum. Memdali kzarmyor. Nerede eski mahkemeler, verirlerdi polise, verirdi elektrii, hepimiz gl biri hangi darbeyi yaptmz sylerdik, imdi bu ansa sahip deiliz. ok yazk, ikence yoksunu paalar, imdi bunda benim imzam yok, bunu ilk defa gryorum, bu cd sahte, pheli deyip deyip duruyorlar; cevap ise Lombrosyandr, sizde ar su phesi gryoruz ve ekliyorlar, yatn yattnz yerde, hepsi budur. Glyoruz ama imdi yeni kt, bir Bn Kemal var, etin Paa, Ama Muhalefet Partisi Lideri diyor, ben Ordu Dman ilan etmitim, kmldamayn, klada sakin olun, adaletin tecellisini bekleyin diyor ve ben de emrin olur diyorum ve sen iine bak, bunu da ekliyorum. Bunlar syleyen mi, torunu Durudan bir hafta uzak kaldnda zntsnden, nerede ise, alayan adamdr. Tabii, adamdr. Hukukun tkenii Yazk, S. E. Cornell ve H. M. Karaveli tarafndan Eashingtonda 2008 ylnda hazrlanm bir rapor var, elimizde, Onur ymen duyurmutu. Sonuta, senaryo yazyorlar, bir, akepe iktidarda, iki, KIldarolu lider olmu, iktidarda veya akepe ile koalisyonda, , Ik Koaner iktidar olmu, dierleri yoklar, hayatlar gven altndadr. Peki, imdi ne olacak, Ik Paay darbeden yarglayacaklar m; yleyse bu davann temelinde ya bilgisizlik ya da ok kt bir niyet var. Var ki, brahim Paa, sunuunda, Silahl Kuvvetler manevra yapar, hep oyunlar dzenler, simlasyonlar oynar demektedir, bunu not ediyorum ve istenirse her gn be dava alabileceini sylemek istiyorum. Ve artk, istemeden de olsa, bu dersi bitiriyorum. Peki sonu mu, Demir ve Akaln, ceza hukuku, yargnn, siyasetin ve toplumun transformasyonu amac ile kullanlan siyasi bir ara haline dnmtr diyorlar; demek bir adem-i hukuk haliyle kar karyayz, artk hukukun bittiini grmek durumundayz. Ortada pek yarglama iddias da yok, yapsal olarak sulu, bir byk aileyi, aile olduklarn bir yerde selamlamalarndan, ayn yerde grlmelerinden, hatta ve hatta telefonla dahi konumalarndan, zaman zaman daha da ileri giderek internetlemelerinden anlyoruz, tenkil etmek en byk hedef ve iimizdir. imdi Silivride bununla megulz. Gzel, btn bunlardan hayrl bir ders karyor muyuz; benim kardm iki ders var. Bir, artk bu memlekete hukukudan ok, bilgisayar uzman gereklidir, nk Silivride en geerli ake, bu alanda uzman olmaktr, ok kr, lgen Hukuk Brosundan Hseyin Ersz arkadamz, Demir&Demirden Yiit Akaln birer mhendis olmular, sahte cd, bindirme telefon mesaj, atlak disk vesaireyi hemen

anlyorlar, iimiz bunlarladr. Gen Temen elebi de uzun tutukluluk dneminde bu alanda kendisini pek yetkinletirdi, polisin bir telefondan dierine mesaj ykleme oyunlarn zd ve kurtuldu, gitti. te i budur. Ba dertte olanlar, avukata deil mhendise, diyorum. Kurtulu buradadr. ki, Cumhuriyet Ailesi Reislerine, ocuklarn bilgisayar fakltelerine gndermelerini iddetle tavsiye ediyorum. nk Silivride en ok sahte kayt zyoruz. Geri zme her zaman itibar etmiyorlar, ama yine de en gvenilir i olarak gryorum. imdi sonun sonundayz, a, mahkemeler de bitii biliyorlar ve mahkeme izlenimini vermek iin hakiki dgm olmak istiyorlar. Dne kadar savcdan ve yargtan bee be, e karyorlard ve imdi savc da ve yarg da bire iki karalyorlar, sanki artk adalet datyorlar. Ve, b, artk akepe, Glen, Erdoan planl, hazrlkl, iten patlamal, tertipli, kolaylkla bastrlabilir bir darbeye kaldlar. Baka trl kalamayacaklarna inanyorlar, tahrik ve yma bunun iindir, nlerinde 23 hedefi var. Buna ben preemptive strike adn veriyorum, bazen devrim-kran da diyorlar. Derler, uval deil ki