You are on page 1of 80

Uur Mumcu _ Tfek cat Oldu Kitaplar, uygarla yol gsteren klardr. UYARI: www.kitapsevenler.

com Kitap sevenlerin yeni buluma noktasndan herkese merhabalar... Cehaletin yenildii, sevginin, iyiliin ve bilginin paylald yer olarak grdmz sitemizdeki tm e-kitaplar, 5846 Sayl Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacyla ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuan "Braille Not Speak", kabartma ekran vebenzeri yardmc aralara, uyumluolacak ekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayc ve OCR (optik karakter tanma) yazlm kullanlarak, sadece grmeengelliler iin, hazrlanmaktadr. Tmyle cretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"dncesiyle, hibir ticari ama gzetilmeksizin, tamamen gnlllk esasna dayal olarak, engelli-engelsiz Yardmsever arkadalarmzn youn emei sayesinde, grme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadr. Bu e-kitaplar hibirekilde ticari amala veya kanuna aykr olarak kullanlamaz, kullandrlamaz. Aksi kullanmdan doabilecek tmyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amac asla eser sahiplerine zarar vermek deildir. www.kitapsevenler.com web sitesinin amac grme engellilerin kitap okuma hak ve zgrln yceltmek ve kitap okuma alkanln pekitirmektir. Sevginin olduu gibi, bilginin de paylaldka pekieceine inanyoruz. Tm kitap dostlarna, grme engellilerin kitap okuyabilmeleri iin gsterdikleri abalardan ve yaptklar katklardan tr teekkr ediyoruz. Bilgi paylamakla oalr. LGL KANUN: 5846 Sayl Kanun'un "altnc Blm-eitli Hkmler" blmnde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar amagdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Grme engelliler iin dzenlenmitir. Kitap taramak gerekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir itir. Ne mutlu ki, bir grme engellinin, dzgn taranm ve hazrlanm bir e-kitab okuyabilmesinden duyduu sevinci paylaabilmek tm zahmete deer. Sizler de bu mutluluu paylaabilmek iin bir kitabnz tarayp, kitapsevenler@gmail.com Adresine gndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katlmay dnebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emee ve kanunlara sayg gstererek ltfen bu aklamalar silmeyiniz.

Siz de bir grme engelliye, okuyabilecei formatlarda, bir kitap armaan ediniz... Teekkrler. Ne Mutlu Bilgi iin, Bilgece yaayanlara. Tarayan: Yaar Mutlu e-posta kitapsevenler@gmail.com www.kitapsevenler.com www.yasarmutlu.com Uur Mumcu _ Tfek cat Oldu ISBN 975-478-120-6 Ttek cat Oldu, Uur Mumcu /12. Basm, 1994/ Kapak, Er-kal Yavi / Kapak Basks, zylmaz Matbaas / Bask, Yay-lack Matbaas / Cilt, Aziz-Kan Mcellithanesi / Kitab Yaymlayan Tekin Yaynevi, Ankara Cad. No: 43 STANBUL Tel: 527 69 69-512 59 84 Fax: 511 11 22 UUR MUMCU TFEK CAD OLDU... Onikinci Basm TEKN YAYINEV SEVR LE LOZAN ARASINDA... Doan AVCIOLU 1980'li yllar balarken, biraz geriye dnp, 1970'-li yllar lQ80'l yllarla karlatrmak yararl olacak. 1960'LI YILLAR 1950'li yllarda sol sz bile iitilmezdi. 1960'l yllarda sol gr, Trk dn yaamna egemen oldu. Siyasal tartmalar, sol dncenin ortaya att konular evresinde younlat: Sosyalizm, kalknma, yabanc sermaye, petrol, madenler, plan, ar sanayi, gelir blm, toprak devrimi, NATO, Amerikan sleri, ikili anlamalar, emperyalizm, CIA, bamsz d politika, nc Dnya'ya al, Sovyetler ile yaknlama, devrimci sendikaclk vb., sol dncenin gndeme getirdii sorunlard. Sol dncenin etkinlii karsnda, Johnson ile kolkola ekilmi fotoraflarla sahneye kan Demirel bile, Amerika ile ilikilere bir ekidzen vermeye, ikili anlamalar dzeltmeye zorland. CHP, sola alma gereini duydu. Ecevit, sol dncenin etkinliinin yaratt ortam sayesinde, CHP Genel Sekreterliine gelebildi. Sol, o zamanlar iktidar iddias tayordu ve bu iddia, her evrede ciddiye alnd. Muhtraclardan birinin de aklad zere, 12 Mart Muhtras, sol iktidar korkusuyla verildi. Bu etkinlik, sol dnceyi kstlayan, hatta y sak5 layan yasalar yrrlkte kald halde saland. Yasalar giderek daha liberal bir anlayla yorumland, tabu'lar teker teker devrildi. 'Cici demokrasi"nin savunulmasna ba ncelik tannm deildi, ama cici demokrasi nin dar snrlar kendiliinden geniledi. 1970'L YILLAR 1970'li yllarda durum deiti. Sol dnce, faizm-demokrasi ekseni evresinde dnmeye balad. En soldaki siyasal partiler bile, demokrasi sz ede ede, sosyalizm ve sosyalist iktidar mcadelesini unuttular. Demokrasi iin mcadele, sosyalist mcadelenin bir gerei deil, kendisi oldu. Umutlar Ecevit'e baland. Ecevit'in cici demokrasiyi cicilikten kurtaracana, emekten yana fikir ve eyleme zgrlk getireceine inanlmak istendi. MC iktidarlarnn krkledii bir faizm korkusu, 12 Mart okuna eklenince umut otobsnn soldaki yolcular oald... 1977 yl ortalarna gelindiinde, yalnz sol partiler, sendikalar ve yazarizerler deil, Sam Amcalar, Hans Amcalar, istanbul sermayedarlar ve hatta Trk Mafiasinn etkin bir blm, Ecevit'in destekleyicileri arasndayd. Ecevit'in tek bana oluturduu ve Kurultay'da -nn'y aan bir otoriteyleeletirilmesine bile izin vermedii demokratik sol program, herkese cennet vaadediyor, varlkllardan bile herhan-gibir zveri istemekten ekiniyordu.

Antiemperyalist bir tutum taknmaktan, ABD ile olan anlamazlklar ele almaktan zenle kanyordu. Program, Karadeniz da kyleri iin havai hat bile ngrd halde, nl 141 ve 142. maddelerin kaldrlacan ak seik ortaya koymak gereini duymuyordu. Ecevit, soldan ok saa gz krpyordu. Solundaki kurulularla diyaloga bile yanamyordu, ama umut otobsnn yol-'cular bunlar grmek bile istemiyorlard. 6 UMUT OTOBS CHP'nin tek adam Ecevit, 1978 banda kamuoyunun ok geni desteiyle, bir kurtarc olarak iktidara geldi. Daha ilk gnlerde grld ki, Ecevit Hkmetinin ve CHP'nin zgrlkleri geniletme yolunda admlar atmaya hevesi yoktur, hatta parti olarak bile bunu denemeye niyetli deildir. lerici kesim, bu ilk hayal krkln abucak iine sindirmeyi baard. MC iktidarlarnn hortlamasnn nlenmesi ve faist trmann durdurulmas ve geriletilmesi bile -baarlabildii takdirde- yeterli sayld. 1960'llarn antiemperyalist mcadelesi, gndemden kaldrld. MC hkmetlerinin bile kapatmak zorunda kaldklar slerin, Anayasa'ya uygunluu ok tartmal bir kararla almas, ilerici kesimde belirgin bir tepki yaratmad. Hkmet'in, parlamento'-nun izni olmadan sleri amaya yetkisinin bulunmadnn eletirisi, Demirel'e brakld. Ecevit Hkmetinin, NATO havadan erken ihbar ve kontrol sistemi erevesinde Konya'da s kurulmasna kendiliinden talip olduunu ancak Metin Toker farketti. Batnn neo-koloniyal dorultudaki ekonomik diktasna boyun eilii, grmezlikten gelindi. Ba sorun, demokrasinin cicisini olsun kurtarmak idi. Sosyalizm iin ura, emperyalizme kar direni ikincil sorunlar idi. Ve demokrasinin korunmas, Ecevit iktidar ile, hatta Ecevit ile zdeletiriliyordu. Parti ii demokrasi mcadelesi verdiklerini iddia eden Baykal'lara, Topuz'lara, Gne'lere Sras m imdi? diye kzlyordu. Bizzat Ecevit, soldaki destekileri iin bir Fransz dergisine, Hkmette olmazsak demokrasinin yaamyacan biliyorlar diyor ve onlar, nasl davranrsa davransn, kendine mahkm sayyordu... Gelgelelim 1978 sonbahar bitip k aylarna girerken, Ecevit Hkmeti, skynetimsiz yaanamya-ca sonucuna vard. Ama bu, sivil bir skynetim 7 olmalyd. Devlet Gvenlik Mahkemesi, bir ihtisas mahkemesi biiminde kurulabilirdi. Bir 'Olaanst Haller Yasas -Anayasa'ya uygun dmese bile-, sivil skynetim olanaklarn getirebilirdi. Bu dncelerle bir zaman iin deil, srekli olarak deitiren nlem paketi hazrland. 1.2 Mart dneminde kabul edilmi, CHP'nin bavurusu ile Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilmi ve bylece Anayasa'ya aykrl kesinlemi hkmler, bakanlk arivlerinden kartld. Ne var ki, iddet nlemleri CHP Grubu'nun zel komisyonunda takld. Bu kez Ecevit Hkmeti, iddet nlemlerini grubu atlayarak dorudan parlamentoya sundu. Ecevit Hkmeti'nin temel hak ve zgrlklerle ilgili sekiz yasay deitiren nlem paketi, derneklere siyaset yasa koyuyor, toplant ve gsteri yryleri hakkn idarenin takdirine brakyor ve polise her trl keyf davran zgrln tanyordu, zel hayatn gizlilii ve konut dokunulmazl, mlkiye miri ile polisin insafna kalyordu. Artk polis, her yeri ve kiiyi arayabilecek, eyalar ve belgeleri alabilecek, tm evlerden kitaplar toplayabilecek, kukuland kiileri tutuklayabilecekti. stelik polis, savcnn denetiminden karlyor, su ileyen polis hakknda kovuturma yaplabilmesi vali ve bakann takdirine braklyordu. Bir polis, arama gerekesiyle bir eve girebilir, evdekileri vurabilir ve eer vali ve bakan izin vermezse, savc o polisi sorguya bile ekemezdi! Byle bir siyasal dzen, cici demokrasi bile deil, apak bir polis devleti idi. Nitekim otoriter sivil ynetim yanls Nazl Ilcak dahi, Trkiye yava yava bir polis devleti olmaya srkleniyor... Ve bir gn demokrasi iinde alnacak tedbir kalmyor demekten kendini alamyordu. Oysa Ecevit Hkmeti zamannda, polis devleti kurmaya ynelik bu nlemlere, birka drst hukukunun dnda, pek az tepki geldi. Ecevit'e ar gvenden olacak, yazar-izerler ve basn, hukuk devletinin sonu demek olan nlemler zerinde pek az durdu. Ancak 8

Ecevit'in nlemlerini Demirel benimseyince ve CHP Genel Bakan hkmetteyken edindii evladn tanmaya isteksiz gzknce, tepkiler oalmaya balad... Ama Uyar Muhtras zerine, CHP ynetiminin demokratik katk syla, nlem paketi, yasalama yoluna girdi... BR FAST ARANIYOR 1978 sonbaharnda Ecevit bir sivil skynetim kurmaya ynelirken, dikkatler daha ok muhalefetin skynetim isteklerine evrilmiti. Trke, aylardr askeri skynetim istiyor, Demirel bu istee katlr grnyordu. Ecevit ise, skynetimin askerisine karyd. Umut otobs'nn. ak sal yolcularndan Sayn Velidedeolu, bu tutumun gerekesini aklyordu: lke srekli olarak skynetim rejimi ile ynetilecekse, demokrasiye ne gerei var? Demek zaman zaman syi bozulunca askerlere 'gel dzelt unu' denecek, durumun dzeldii sanlnca da onlarn grevine son verilip sivil ynetim srecek. Bu demektir ki, Trk halk kendisini sivil ynetimle, demokratik zgrlkler ortamnda ynetemiyor. Eer byleyse, demokrasi uygulamasna hepten son verelim, olsun bitsin. Ne var ki, Kahramanmara olaylar, Ecevit Hkmetini istese de istemese de, skynetim ilnna srkledi. Ecevit'in Grup Bakanvekili Altan ymen, skynetime kar kan CHP'li parlamenterleri, belki kendine ok salam gzken u mantkla susturuyordu: CHP ynetiminde skynetim uygulanacaktn Buna kar karsak, sonunda CHP iktidar olmadan skynetim uygulanr. lerici kesimler, bir para zorlukla da olsa, skynetimi ilerine sindirmeyi baardlar. Hatta bzlar, Tysz'ler, Oduncu'lar gibi yitik ocuklar teker teker yakalannca umutlara kapldlar. Ecevit'in bu 9 kez ordu desteiyle faizmin ban ezeceini umdular. EcevitHkmeti'nin, ya da CHP'nin Anayasa Mahkemesine bavurma hakkn kullanarak, "faist partiyi kapatma mekanizmasn iletmesini srarla istediler. Ne var ki, Babakan Ecevit, ba faistin De-mirel mi, yoksa Trke mi olduu konusunda tam bir karar verebilmi deildi. Daha ok Demirel'i ba faist grme eilimindeydi. Nitekim 22 Temmuz 1979 gn, "MHP ve GD kapatlsn diye haykran semenlerine u karl veriyordu: "Mesele Trke meselesi deil. Mesele, ana muhalefet partisi lideridir. MHP kapanm, GD kapanm ne olacak? O zihniyet ortada duruyor: MHP. GD kapatlsn, mesele bu deil. Onlar kkrtan, kullanan kim ona baknz. Ne var ki, seimleri AP kazand. Bu kez bata Ecevit olmak zere, herkes Demirel'e "demokrasi adna aznlk hkmeti kurmas iin deta yalvar-yakar oldu. Demirel, tadn ikarta karta ve ii ok ardan alarak hkmetini kurdu. Faist partiden uzak durarak faizmi engellemesi ve demokrasiyi kurtarmas, artk Demirel'den bekleniyordu. Bu yzseksen derece dne akl erdiremiyen CHP'li Halk lman feryad basyordu: Yahu bizim tanmmza gre, faizm iktidara geldi! lhan Seluk, "Galiba pusulay ardk diyordu. Refik Erduran, -ehven-i er'i semekle birlikte-, serden kurtulmak iin ehven-i er'e raz olmann sakncalarn da tartyordu: "Cumhuriyeti kuran, ehven-i serlerin en bydr, der. Beterin beteri var dncesi, insan kprdayamaz, sorunlarn stne gidemez duruma getiren bir kaytarcln bahanesi de olur. Ama "beterin beteri var korkusu, egemen oldu. Daha dn AP-CHP ibirliini bile "faizme yneli, "ara rejim sayan kalemler, MHP'den uzak dursun diye, Demirel'in MHP destekli aznlk hkmetini 10 CHP'nin desteklemesi gerektiini, demokrasi adna savunmaya koyuldular. Dtan destei yetersiz grenler, daha dn Brezilya tipi bir meskeli faizm diye niteledikleri AP-CHP koalisyonu formln nerdiler. Bu koalisyon hl znden boaltlm "demokrasinin son ans olarak gndemdedir*. 1980'li yllar balarken vardmz nokta budur. Urunda her trl zveriye katlanlan demokrasinin, *ibirlikilik ortamnda yalnzca ad kalmak zeredir. SIRAT KPRS

1980'ler iin bir kehanette bulunmadan unu syleyebiliriz: "Cici demokrasinin enflasyona^ve hovardaca d borlanmalara dayal kolaylk ekonomisi ifls etmitir. Byk apta d borlanmalara artk olanak yoktur. Tam tersine, 19801983 yllarnda 10 milyar dolar bor demek gereklidir. Batllar, snrl miktarda bor vermek iin dahi, OECD kanalyla, Gney Kore ve Brezilya tipi bir kapitalist yola girmeyi vazgeilmez koul saymaktadrlar. Yerli ve yabanc byk sermaye diktasna dayal bu "ihracata ynelik ak pazar ekonomisinin siyasal sistemi, rtl ya da ak faizmdir. D politikada bedeli, Orta Dou'-da Batnn petrol bekiliidir. Kanlmaz gibi gzken bu giditen kurtulmann yolu, d yardmlara hayr diyerek, 1919'lardan scnra olduu gibi, kendi gcmzle emekten yana gerek bir sanayilemeye ynelmektir. Bu, ekonomik planda, JSevr'i yrtp Lozan' kazanmak iin savamak demektir. Ne var ki, ikinci yol, ilkinden ok daha zordur, ok daha zahmetlidir. Halktan yana bir ekonomik sk dzenin uzun sre uygulanmasn gerektirir. .rJ/, 2~~ , tt Ap-CEP ibirliini gndemin k strala-Zp Zl7- i lmlfon*^4rvn vmen'in deyisiyle <MHP-MSP deneini *rak, CHP'nin bast^ bak> biimindedir. 11 Bu zor koullarda, sol dnce, gr asn ok daraltan faizm-demokrasi at gzln frlatp atmak ve daha byk dnmek durumundadr. 1970'li yllarda 'faizm gelir kaygsyla Ecevit'-lere umut balamak, Demirel'leri ehven-i er grmek ve siyasal liberalizmi ba sorun saymak, faizmin trmann nleyebilmi deildir. Trkiye'nin sorunlar, siyasal liberalizm sorununu ok amaktadr. Snfsal adan, rtl ya da rtsz MC'ler, faizme tene en gerici snflar ittifaknn iktidardr ve ekonomik planda Sevr demektir. AP-CHP koalisyonu zlemcileri de ekonomik planda Sevr'i amalamaktadrlar. Ad aka s'ylenmemekle, toptan faizmle zdeletirilen etkin gler, Sevr ile Lozan arasndaki geii zor Srat Kprs'nde bocalayan glerdir. S-rat' geebilirler de, geemeyebilirler de. Kanmca* 1980'li yllarda tm yurtseverlerin ve bata en bilinli yurtseverlerin ilk devi, lkemizin Srat Kprs'-n amasna en byk katky getirmektir. Anari, terr, siyasal liberalizm, otoritarizm sorunlar, bu temel sorunun yannda ok kk kalr. Ve anari ve terrn lke dndaki en etkin kaynaklarnn her alanda Sevr'i amaladklarn unutmamak gerekir. Sevr'i amak, bir anlama terr ve anariyi de amak anlamna gelir. amlca, 8.1.1980 D. A. 12 GZDEN KAMASIN.. 1 Mays olay ile ilgili pheler giderek younlayor. phelerin dmlendii konu Intercontinental Oteli ile Sular daresi duvarndan halka ate aanlarn yakalanp, yakalanmadklardr. Ceza yarglamas hukukunda hazrlk soruturmas gizli olduu iin, bu konuda herhangi bir yetkili aklama yapmamaktadr. Grg tanklar Intercontinental Oteli ile Sular daresi duvarndan kalabala yaylm atei aldn sylemektedirler. stanbul Belediye Bakan Ahmet Isvan ile CHP stanbul l Bakan Aytekin Kt. bu yolda aklamalar yapmlardr. Intercontinental Oteli'nin gvenlik miri, stanbul eski Emniyet Mdr Vekili Mehmet Akzanbak'tr. 1 Mays gn olay saatlerinde otele girip kanlar kimlerdi? Bunu en iyi bilecek olan sorumlu Akzanbak'tr. Acaba stanbul Savcl Mehmet Akzanbak'n ifadesine bavurmu mudur? Akzanbak'a eitli sorular yneltiiebilir. Szn gelii, olay gn, otelin beinci katnda kimler kalmtr? Ne bileyim ben, rnein 510 ve 511 numaral odalarda kalanlar kimlerdi?. Belki 1 Mays gn bu odalarda kimse kalmamtr, yleyse, olay srasnda bu odalarda bulunanlar kimlerdi acaba?. Bu odalara, olay gn kimsenin girmedii, beinci kata kimsenin kmad kolaylkla sylenebilir mi?. Peki ya, beinci katn oda pencerelerinde kurun izleri varsa?. Var demiyorum. Belki vardr diye dnyorum. Bu pencere camlarn Trkiye'den satn alma olana yoktur. Belki kurun izi bulunan camlarn yerine yenisinin 13

alnmas iin Avrupa'ya siparite bulunulmutur. Sonra hem unu da dnyorum. Olaydan bir gn sonra kimlii bilinmeyen kiiler otele bomba attlar, baz camlar krld. Hangi camlar krlmt acaba? Gvenlik kuvvetleri, bu tr olaylarda nlem almak iin giriimlerde bulunur. Bu, gvenlik kuvvetlerinin grevidir. Acaba baz gvenlik elemanlar, eski meslekda-lar Mehmet Akzanbak'dan izin alp otelin belli odalarna yerlemi olmasnlar?. Belki yledir... Olay annda herkes can derdine dmtr. Fakat imdi yava, yava geriye doru dnerek dnelim: Olaydan yarm saat sonra, otelden kimler telefon grmeleri yaptlar?. Kimler nerelere telefon ettiler? ehirleraras ka grme yapld? Kimler uluslararas telefon grmeleri yaptlar?. Belki hi nemi yok bunlarn amma, aratrlsa yararl olur diye dnyorum... Byle byk otellerde sk sk uluslararas toplantlar dzenlenir. Bu arada byle toplantlar dzenlenmi midir?. Olay gn ka yabanc uyruklu kii otelde kalmaktayd?. Bunlar saptanm mdr? Ve bir kk soru daha... Otelin nnde beyaz Renault arabadan ate aann ad Alattin miydi?. Kimdi bu Alattin?... 15 Mays 197? YOL AYRIMI.. stikrar Tedbirleri bal altndaki zam kazklarndan sonra. IMF (Uluslararas Para Fonujnun emir ve talimat ile gerekletirilen devalasyon yani. Trk parasnn deerinin, yabanc paralara gre drlmesi, lkemizde yeni bir bunalm balatacaktr. Siyasal partilerin ideolojileri, siyasal tavrlar, byle bunalm dnemlerinde bir anlam kazanr. Bu ekonomik ve siyasal bunalma kar, partiler ne gibi kkl zmler 14 neriyorlar?. Halka bu zmler nasl ve ne yolla anlatlyor?. Kitlelerle, partinin ideolojisi arasnda, nasl ba kuruluyor?. deoloji deyince, geri kalm lkemizin az gelimi saclar hemen: Marksist ideolojiye karyz... diye homurdanmaya, barp armaya balarlar.. Oysa, sac olsun, solcu olsun, her partinin, derme atma, blk prk de olsa bir amac vardr, bir hedefi vardr. Sac partiler, evrensel, yani enternasyonal nitelikteki burjuva ideolojilerinden esinlenirler. Bunun kk darda olup olmamakla bir ilgisi yoktur. nk dnce, doas gerei, evrenseldir. Sacln trleri, deiik yollar, yntemleri bulunur. Sac partiler, burjuva ideolojilerini, kendi yerel koullarna gre, yorumlarlar, biimlendirirler. Mill gr, dokuz k... gibi adlar taktklar sac grler, temelde, sermaye snfnn karlarn eitli yollarla korumann, kalkanlardr, klflardr. Solcu partiler, tpk sac partiler gibi evrensel nitelikteki, sosyalist ideolojiden kaynaklanrlar. Sosyalist ideoloji, tarihsel geliim iinde, eitti adlarla, eitli yntemlerle, -birbiriyle eliik, sistemlere blnmtr. Burjuva demokrasisi ad verilen Bat demokrasilerinde gelien ve byyen,* Aosyal demokrat ve demokratik sosyalist partiler, temelde, Marksist-Leninist sisteme kart dnce ve olgularla olumutur. Son yllarda Avrupa'da gelimekte olan Avrupa-komnizmi burjuva demokrasisinin siyasal kalplar iinde yaayan ve nerdii ama ve yntemlerle. Marksist-Leninist sistemden olduka uzaklaan bir yeni oluumu sergilemektedir. Trkiye, oldum olas kat dnce yasaklaryla evrilmi bir lkedir. Henz Trkiye'de, burjuva hak ve zgrlkleri, yeterince yerlememi kitlelerle ideolojiler arasnda scak balar kurulmamtr. Havada yem arayan kuu komnistlikle sulamaya hazr, sac partiler topluluu ile lkemiz tam bir antikomnizm koullandrlma-8i iindedir. 15 Parlamentoda, ii snfndan g alan ve Marksist ideoloji ile yorulmu bir sosyalist partiden yoksunuz. Sac, partilere kar muhalefetin temel direi,

ana muhalefet partisi CHP'dir. Antikomnizm koullanmas, demokratik sol amac benimseyen CHP'yi de, zaman zaman, ok derin boyutlarla etkilemektedir. Trkiye, gerekten, tarihinde rastlamad, ekonomik ve siyasal bunalmlarla kar karyadr. CHP'den Marksist bir parti olmas beklenmez. Fakat CHP, sosyal demokrat bir parti olmann gereklerini, somut eylemler, nlemler ve zm yollar ile ortaya koymaldr. Bunalmlar sadece hkmet partilerini ypratmaz. Bunalmlara tutarl gzlemlerle, salkl zmlerle eilmeyen muhalefet partilerini de silip sprr. CHP. gl, etkin ve inandrc tavrlarla ortaya kmal ve ideolojisini geni halk kitlelerine benimsetmelidir. Yaadmz bunalm, sol partiler iin bir yol ayrmdr. Ya sol grntye ramen dzenin bir paras olursunuz ya da kitlelere, geni halk ynlarna dzene kar olduunuzu, dzeni deitirme olanaklarna sahip bulunduunuzu kantlarsnz. Yoksa dzenin acmasz arklari, partilerin atlarn ezer, geer... 23 Eyll 1977 1599 SAYILI TABANCA Hasan Erenler, stanbul Emniyet Mdrl kinci ube'de 2333 yaka sayl polis memurudur. Erenler, 6/9/ 1977 gn, skdar vapur iskelesinde, adlarna lkcKomando denilen bir grubun saldrsna uram ve saldrganlar, polis memurunun beylik tabancasn belinden ekip almlardr. Tabancasnn markas Browning, sicil says ise 1599'dur. Polis memuru Hasan Erenler, belinden tabancasn ve cebinden parasn alan bu saldrganla bouur. 16 Saldrganlar, tabanca ekerek olay* yerinden-uzaklarlar. Hasan Erenler hemen yakndaki inzibat karakoluna bavurarak, olay bal bulunduu Emniyet kinci ube'-ye bildirir. Kadky Adl Tabiplii 7/9/1977 gn ve 3980 say ile polis memurunun ok nemli yerindeki travmatik lez-yon bulgusu saptandn bildirir. Bu arada Beyolu grup miri bakomiser smail Yeenolu. olay idar ynden soruturur. Bakomiser Yeenolu'nun hazrlad 7/9/ 1977 gn raporda u sonuca ulalr: skdar meydanndaki bir gazeteciden ve inzibat binbasndan alnan bilgiye gre, tarife uygun bu ahsjarm daha evvelce Cumhuriyet ve Milliyet gazetesi okuyan ve elinde bulunduran baz vatandalarn yine iskele meydannda dvldkleri hatta greve kan ki inzibat erine dahi saldrp, zorla belinden silhn almak istedikleri, bu ahslarn skdar Kabata vapur iskelesi emsipaa semtine girite bulunan lkc Dernei'ne kaytl olduklar, emsipaa'ya girite Kadky dolmularnn tarafna bakan ksmda caminin avlusunun kesinde bulunan, eskiden ofrler kahvesi olarak bilinen bu yeri lokal olarak kullandklar, geceJeri bu yerde toplandklar, gruplar halinde vapur iskelesinden kan baz vatandalar dvdkleri renilmitir... Olay, bu kadaryla, her gn rastlanan dzensizliklerden biridir. imdi bundan sonrasn renelim: Bu olaydan bir sre sonra, kinci ube'de grevli polis memurlarndan Kemal Demirarslan, Hasan Erenler'-in belinden alnan tabancann bulunduunu syleyerek, tabancay Erenler'e vermek ister. Erenler, tabanca arj-rndeki yedi merminin yerinde olmadn saptayarak, tabancay ancak bir tutanakla alabileceini syler. HasanErenler, kayp tabancay vermek isteyen polis memuru Kemal Demirarslan'a, bu silh kimden' aldn sorar.Demirarslan, silhn kendisine Hakk Yaz ye Hasan Papucular adlarndaki bakomiserler tarafndan verildiini syler. Hasan Erenler, bakomiser Hasan Papuc17 F.: 2 cular'a da. tabancay tutanak tutulmadan alamyacan anlatr. Olay, ksm miri Necdet Koak'a yanstlr. Koak, Hasan Papucular ve Hakk Yaz'a. bu silhn nereden geldiini sorar. Yant yledir: Bize bu silh, bakomiser Cihat Aldemir tarafndan verildi...

Koak. Cihat Aldemir'e. bu silhn kimden geldiini sorarak, olay renmek ister. Bakomiser Aldemir: Bana bu tabancay Birinci ube'den verdiler... der. Sonra ekler: Uur bey verdi.. Ben de silh kinci ube'ye gtrdm, ikinci ube Mdr Macit bey. silh polis memuruna ver dedi. Birinci ube Ekipler miri Uur Gr. kinci ube Mdr de Macit Esmer'dir... Belinden tabancas alnan polis memuru Hasan Erenler, PolrDer yesidir. Olay. Pol-Der yneticilerince. Cumhurbakanl Kontenjan Senatrlne seilen, Vali Namk Kemal entrk'e yanstlr. Vali entrk, olayla ilgileneceini syler. Polis memuruna saldran lkc komandolarn birinin adnn Nusret olduu, tekinin de Kbrsl adyla tannd da saptanr. ileri Bakan Korkut Ozal'a soruyorum: 1599 sayl tabanca, ne yolla, stanbul Emniyetine teslim edilmitir? stanbul Emniyet Mdr Nazmi lyibil'e soruyorum: Bu tabanca imdi kimin elindedir? Yeni Senatr Namk Kemal entrk'e soruyorum: Valiliiniz dneminde skdar semtini, neden sorumsuz gruplarn ekiyalna teslim ettiniz? Neden? Bir polis memurunun belinden zorla alnan tabanca, birtakm Emniyet grevlilerine teslim edilirse, burada, hakl olarak, lkclerle, bu Emniyet grevlileri arasnda bir iliki kurulduu kukusu doar. Hele, bu saldrganlar da yakalanmazsa, kukular bsbtn younlar. 18 Bu olayn stne gitme cesareti gsterecek bir devlet sorumlusu aryorum... 24 Ekim 19T7 KAN DAMLASI... Btn bunlar, herkesin gz nnde oluyor. Sizler ve bizler, sradan yurttalarz. Olup bitenlere iimiz kan alyor, ac duyuyoruz. Ya devleti ynetenler, en cafcafl kartvizitlerin arkasnda hkm srenler, bu cinayet salgn karsnda, nasl vicdan huzuru iinde grev yapyorlar? Kendi oullar, kzlar, okullarnn nnde bir kahvede otururlarken, saatli bombalarla ldrlmek istenirse, ne yaparlar acaba? lerinden bir tanesi, bir devlet grevlisi, bilemediniz bir Bakan kp: Hayr beyler, bu sorumluluu paylaamam.. diyemiyor. Gelsin krmz plkal arabalar, parti gruplar, parlamento kapsnda selm duran polisler, yrynce nnde alan kaplar ve iliklenen dmeler... Deer mi, deer mi btn bunlara? Yahu adam lyor adam.. Vicdanlarnz, artk ltfen, seim sandklarndan karn.. Politikac olarak deil, insan olarak, adam olarak, bir yurtta olarak dnn. Sebil gibi bu insanlarn kan?. Gslerinden, karnlarndan, balarndan yaralanan bu ocuklar bir dman ordusunun neferleri midir?. Ka kii ldrld bugne kadar?. Yetmedi mi?. Vicdanlarnzn pansumann bu kanl kefenlerle mi yapyorsunuz?. Yeter artk, yeter artk, yeter be.. nsan lyor, adam lyor, adam. Klnz kprdamyor, klnz. Hani ok partili dzen, hani demokrasi, hukuk devleti? Neye yaryor bunlar?. Aman smsk yapn koltuunuza nk, yarn, br gn lrseniz, sizi bu koltukla gmecekler mezara.. Aman sarln smsk.. Birbirinize de sarln.. Ettiiniz kfrleri de unutun. Yeter ki ayakta kaln. Sacsyla, solcusuyla gencecik ocuklarin kanlar. 19 t hergn gelip getiiniz sokaklardan oluk gibi aksn.. Size ne?. Vicdanlarnzla, czdanlarnzla, arabalarnzla, benzin bayilerinizle, tevik belgeleriniz, yatrm indirimlerinizle, vergi iadeleriyle, kredileriniz, irketleriniz, hanlarnz ve hamamlarnzla ok yaayn siz... nk sizin yaamanz demek, son bamsz ms-lman Trk devletinin de yaamas demektir. Aman yaatn.. Bu ocuklarn gencecik bedenleri, arsian gibi delikanllar, fidan gibi gen kzlar, son bamsz mslman Trk devletine armaan edilmi adaklardr. Hi acmadan,,gznz krpmadan, aktn bu kanlar sel gibi.. Nasl olsa bir soran olmuyor?. Gnnz gn ediyorsunuz, yllardr.. Srtlarnz salam yeriere dayadnz sanyorsunuz. Ve nnzden akp gidiyor kanlar, oluk gibi, nehir gibi, sel gibi.. Ve de bir sirkte heyecanl numaralar izler gibi izliyorsunuz olup bitenleri rahat koltuklarnzda, iiniz kan

alamyor, yreiniz skmyor.. Yetkileriniz, koltuklarnz, buyruklarnz ve cafcafl kartvizitlerinizle oturuyorsunuz orada ta heykeller gibi.. Gryorsunuz btn bunlan ve susuyorsunuz.. Ne iin?. Ne iin be?. Bu kan selinden vicdanlarnza bir damlack olsun, kan sramyor mu hi? 17 Aralk 1977 LOCKHEED'IN YEME ABD deyince, silh ambargosu, Silh ambargosu deyince F-104 uaklar, F-104 uaklar deyince. Lockheed. Lockheed deyince rvet, rvet deyince yolsuzluk, yolsuzluk deyince soruturma, soruturma deyince Altay irketi, Altay irketi deyince Nezih Dural, Nezih Dural deyince Genelkurmay Asker Savclfndaki soruturma akla gelir. Sonra? Sonrasn kimse bilmez... 20 Lockheed uak yapm irketinin btn dnyada rvet datt belli mi? Belli. Aklanan belgelerden Trkiye'de de rvet datld anlalyor mu? Anlalyor. Genelkurmay Asker Savcl .He Ankara Cumhuriyet Savcl ayr ayr yrttkleri soruturmalardan sonu almlar myd? Basna yansyan haberlerden. Genelkurmay Asker Savcl'nn yrtt soruturma sonunda, kovuturmaya yer olmad karar verdiini, ancak bu kararn Mill Savunma eski Bakanlarndan Ferit Melen tarafndan geri evrilerek, soruturmann srdrlmesinin istendii renilmiti. Melen soruturmann srdrlmesini isterken, u olaya da ksaca deiniyordu: Hava Kuvvetleri Komutanl tarafndan Ankara Marmara Oteli'nde ve Eskiehir Orduevi'nde, verilen ve hesab Altay firmasna dettirilen ziyafetlerin mna ve mahiyeti kesinlikle tesbit edilmemitir... Bu ne demektir?. Altay irketi, Lockheed irketinin Trkiye temsilcisi, yaygn adyla, komisyoncusudur. Bir yabanc irket komisyoncusunun uak alm gibi milyonlarn dnd bir olayda byk otellerde, orduevlerinde ziyafet paralar denmesi ne anlama gelmektedir? Altay irketi temsilcisi Nezih Dural, Hava Kuvvetleri Komutanl tarafndan Marmara Oteli'nde ve Eskiehir Orduevi'nde verilen yemeklerin masrafn ne sfatla deyebilir?. Bu olay kolay kolay geitirilecek trden basitlikle deildir... Hava Kuvvetleri Komutanl Eskiehir Orduevi'nde kime yemek vermitir? Bu yemekte kimler hazr bulunmutur?. Marmara Oteli'nde Hava Kuvvetleri Komutanl tarafndan verilen yemein amac nedir? Bu yemee kimler arlmtr? Ve neden bu yemek paralan Lockheed irketinin kasasndan denmitir?. Evet, bu sorular ak seik yantlamak gerekiyor... Bu sorularn yantlarn kimden alalm? O gnlerin Ha21 va Kuvvetleri Komutan Emin Alpkaya'dan, sonra bu demeleri kabul eden sorumlulardan, sonra da Genelkurmay Asker Savcs Yarg Albay lhan Senel'den. Yukarda deindiimiz bu olay. Genelkurmay Asker Savcl dosyalar arasnda bulunan bir rapordan alnmtr. lgililer, Mill Savunma Bakanl'nm 15.3.1977 gn ve ad: 1977/1340-3 sayl emrini incelerlerse, olayn geliimini de izlemi olurlar. Lockheed olaynda, u oldu, bu oldu, o susuzdur, bu susuzdur gibi hakl-haksz yarglar bir yana atarak soralm: Hava Kuvvetleri Komutanl tarafndan Eskiehir Orduevi'nde ve Marmara Oteli'nde verilen yemeklerin parasn Nezih Dural ne amala, niin demitir? Kendi uamz kendimiz yapamyoruz, hi olmazsa, kendi yediimiz yemeklerin parasn kendimiz deyelim... 16 Mart 1978 RUZI BEY VE CIA... u gerei herkes bilir: CIA her lkede antikom-nist eylemleri ve antikomnist kurulular destekler. CIA bununla da yetinmez, devrimci eylemlere szar. Bu eylemleri saptrmak ve yozlatrmak ister.

ClA'nn btn dnyada bu gibi eylemlere karmas artk olduka doal karlanyor. Fakat nedense biz Trkler, ayn ClA'nn Trkiye'de hangi eylemlerde, hangi kurulularda ne lde varolduunu bilmekte pek istekli grnmyoruz. Niin byledir? nk, imdi ekip bir lkcyle konusanz, heyecandan tirtir titreyerek, dokuz ktan, milliyetilikten, manev deerlerden sz edecektir. Bireysel terr tek devrimci yol olarak semi bir keskin devrimciyle konusa-n. o da hi phesiz ayn cokuyla eylemlerinin dayand toplumsal amac savunacaktr. 22 tEylemlerinlze CIA karm mdr? sorusu, gerek lkc, gerekse bireysel terr benimseyen genler iin ok kltc ve aalayc bir soru gibi gelir. Bunlar anlatrken, bir noktann altn da kaln izgilerle izmek gerekir: CIA her dncenin, her eylemin varlk nedeni ve tek ynetici gc deildir elbetteki... nk saclk, solculuk da birer zabta vak'as deildir. Bunlar toplumsal elikilerden g alan ve biri tekinin kart olan dnce rnleridir. Bu dncelerin yaama uygulamasnda, gnlk siyasal gelimeye karmasnda bir snr vardr: Siyasal dncelerin silhla gerekletirilmek istendii yerde yasal siyasal parti ve yan rgtleri, yerlerini silhl gizli rgt-iere brakr. CIA bu noktadan balayarak egemenliini kurar ve artrr. nk silhl eylem ortam ClA'nn at koturaca bir eylem alandr. Byle ortamda iddet, iddeti besler ve eninde sonunda son sz, en ok ve en gl silhlara sahip olanlarca sylenir. Uzun sre CIA grevlisi olarak altktan sonra anlarn yazan Philip Agee, Trkeye de evrilen CIA Gnl adl yaptnn 485. sayfasnda Uruguay'daki CIA eylemlerini anlatrken unlar sylyor: Son zamanlarda renci faaliyetlerinin niversiteden ok orta retim dzeyinde yrtlmesi iin merkezin (ClA'nn) yapt neri genel merkezce kabul edilmitir. Alt dzeyde komnist aleyhtarlnn alanmasy-la, renciler niversiteye geldiklerinde daha iyi sonularn elde edilebilecei gr savunulmutur... ClA'nn sac renciler iin ngrd bu eylem plannn Trkiye'de ilemediini sylemek, her halde olanakszdr. lkemizde antikomnist renci eylemleri, niversitelerden orta retime kaydrlm ve zellikle son zamanlarda gneyaou illerimizde oluan, antikomnizm maskesi altndaki gerici, yamac ve saldrgan eylemler, orta retim gren genler tarafndan balatlm ve yrtlmtr. 23 CIA her zaman ak kimlik kartyla ortaya kmaz. ou kez soldaki kkrtc ajanlar, sadaki antikomnist eylemcilerle birlikte ayn CIA halkasnn paralarn olutururlar. Haydi sz burada keselim ve 12 Mart ncesinde Ankara'da etkin grevler yrten CIA yetkilisi Trkistan kkenli ABD yurtta Ruzi Nazar'n Bahelevler nc Caddede, karakol yanndaki evine kimlerin girip ktn sorup, bugnk yazmz noktalayalm. 28 Nisan 1978 TRKE VE HOMR... Yl 1960, aylardan Kasm. Mill Birlik Komitesi Bakan Orgeneral Cemal Grsel, bir aklama yaparak, 14 Mill Birlik Komitesi yesinin grevlerinden affedildiklerini ve yurt dna gnderileceklerini aklyor.. Sonradan 13 Kasm olay olarak adlandrlan bu tasfiye hareketi, bata ihtillin kudretli albay Tr-ke olmak zere 14 Komite yesini ynetimden uzaklatr-rnt. Bu olaydan sonra Albay Trke'e yaknlklaryla tannan, birok kii de grevlerinden alndlar. O gnlerin gazetelerini kartranlar, 13 Kasmdan tam gn sonra, ihtill hkmetinin Trk Kltr Dernekleri ni de kapattn okurlar. Bu dernein. Trke'e yaknl ile tanndn bilmeyen yoktu. Fakat herhalde, aradan geen u onsekiz yl iinde bu dernein bakannn kim olduu unutulmutur.

Anmsatalm: Dernein Bakan ahap Homri'ti! Bunu anmsattktan sonra, Homri'in bugnk grevini aklayalm: MT Hukuk Mavirlii. Bundan sonra br kk aklama daha yapalm: ahap Homri, Alparslan Trke'in dnrsdr. Homri'in olu, Trke'in kzlarndan biriyle evlidir. Siyasal liderlerin kimlikleri ve ilikileri bilindii gibi ok dikkat eker. Ben de merak ettim ve Trke'in yakn24 larnn nerelerde altklarn aratrdm; Homri adno bu arada rastladm. Geen yl birka kez, bu keden ahap Homri ile ilgili yazlar yazdm .Trke'in bir yaknnn Mill stihbarat Tekilt'nda alm olmas ilgin bir olayd. Bu nedenle birka yazyla olayn zerine eildim. Bu yazlar yaynlandktan bir sre sonra, adma noterden bir ihtarname geldi! htarnameyi eken MT Hukuk Maviri ahap Homri'ti... Homri; ihtarnamede, kendisi hakknda bilgi veriyor ve MT Hukuk Mavirliine 1966 ylnda atandn, o tarihte AP'nn iktidarda olduunu, bu nedenle atama ileminde Trke'in bir etkisinin olamayacan sylyordu. Ve diyordu ki: Sayn Trke'le o tarihlerde aramzda henz bir shriyet de teesss etmemiti... Belki o tarihte Trke'le hsmlk ilikisi kurulmamt amma, herhalde Trke Homri yaknl bu evlilik ilikisine dayanmyordu, teden beri dostluklar ve arkadalklar vard. Homri, ihtarnamesinin son blmnde kendisi hakknda bir daha yaz yazarsam, beni mahkemeye vereceini sylyordu!. Bu ihtarnameden sonra, bir yaz yazarak, Homri'in dava dilekesini bekledim; bu dileke bugne kadar gelmedi. Bundan sonra gelir mi. bilmem... Homri. ihtarnamesinde, beni yazlarmn etkisinde kalacak idareciler onu grevinden almazlarsa, 28 ubat 1980 tarihine kadar grevinde kalacan aklyordu... Homri Bey, sanrm, gazetecilerin gcn, etkisini fazlaca abartyor. Eer yneticilerin, rnein benim yazlarmn etkisinde kalsalard. lk Ocaklar Bakanlarna silh veren yzbalar hakknda kovuturma alrd. Dou hizmetini yapmayan asker savclar, igal ettikleri lojmanlardan alnp, baka yrelere atanrd, eer yazlarn byle etkileri o!sa, 12 Mart ikencelerine karan gvenlik grevlileri yerlerinden alnrd ve MT'e yenibatan eki-dzen verilirdi... Trke'in dnr ahap Homri'e MT Hukuk Ma25 vlrliindeki grevinde baarlar diler, tanmak umuduyla sayglar sunarm... 10 Kasm 197S TRKE VE HBARCILIK MHP Babuu Alparslan Trke. 21 Mays 1963 tarihinde Kurmay Albay Talt Aydemir liderliinde giriilen ve baarszlkla sonulanan ihtillden sonra kurulan Skynetim Mahkemesi'nde yarglanm ve beraat etmitir. Trke. eski arkada Talt Aydemiri ihbbar etmi ve Trke'in ihbarcl mahkeme kararna yansmtr. Ankara Skynetim Komutanl 1 Numaral- Asker Mahkemesinin 5 Eyll 1963 gn ve 963/11 esas ve 963/1 karar sayl gerekeli hkmnn 28'inci sayfasnda bu ihbarclk yle anlatlmaktadr: Alparslan Trke. ahiren bir ihtill olacan ve gerekli tedbirin alnmasn teminen hkmetin ve ilgililerin dikkati ekilmesi iin CKMP'si organlarna durumu bildirmek yoluna tevessl etmise de, bu malmat bir ahstan aldn ifade etmi ve fakat bu ahsn kim olduunu hi bir zaman aklamamtr... Ayn konu, Talt Aydemir'in anlarnda yle anlatlyor : Mahkeme safhasnda sra Alparslan Trke'e gelince iin iyz anlald. Meer ihbar yapan Trke'-mi. Saat 20'de CKMP'den Fuat Ulu'a telefon ederek, Gene o namussuz Aydemir bu gece ihtill yapyor demi ve durumu CKMP Milletvekili Ylanlolu'ha bildirmi, o da hemen CKMP Lideri ve Babakan Yardmcs Hasan Diner'e bildirmi. O da Babakan nn'ye bildirmi. Yani hkmet bu surette haberdar edilmi...

Trke, 21 Mays olaylar ile ilgili davadan beraat etmitir. Beraat hkm, Trke'in 21 Mays ihtill giriimine katlmad gerekesine dayanmaktadr ki, bunun doru olduu, 21 Mays sanklarnca da ifade edilmitir. Gerekeli kararn 170'inci sayfasnda, Trke'in Ta26 Jt Aydemir'in liderliindeki ihtill giriimine katlmad ancak, Trke'in kendi liderliinde bir ihtill ekirdei kurduu u ekilde anlatlmaktadr: Bu sanklarn gerek kendi aralarnda ve gerekse dier ihtillci grupla temas temin ederek muhtelif faaliyette bulunduktan bir gerek ise de... Mahkeme bu gerei kabul ettikten sonra, bu konuda yeterli kant elde edilemedii gerekesiyle Trke'in beraatna karar vermitir. Bu mahkeme kararn, anmsamamzn nedeni, Trke'in gerektiinde en yakn arkadalarn ihbar etmekten ekinmeyen bir yapda olduunu sergiiemek ve ayrca bu karar nedeniyle bir baka noktaya daha deinmektir. Ceza Yasamzn birok maddesinde, su ihbarnda bulunan kimselerin ceza indiriminden yararlanacaklarn belirten hkmler bulunmaktadr. Yine baz maddelerde, kurulu dzeni ihtill yoluyla deitirmek isteyip de. eylem aamasna gelmeden bu rgtlerden ekilenlere ceza verilmeyecei hkme balanmtr. MHP Babuu Trke, hkmete getirilen ve sularn ihbar ve itiraf eden sanklarn ceza indirimlerinden yararlanacaklarn ngren hkmleri, adliyeye suikast olarak nitelemitir. Buraya bir nokta koyarak dnelim: Trke, bir zamanlar en yakn arkada olan Kurmay Albay Talt Aydemir'in ihtill giriimini neden hkmete haber vermek yani, ihbar etmek zorunluluunu duymutur acaba?. Adliyeye suikast yapmak iin mi? Bunun yantn, iri-iri szlerde aramayn! Ceza Yasa-s'nn 151'inci maddesi ihtill giriimlerini bilip de haber vermeyen kiileri de cezalandryor. Trke'in, Aydemir'i Jhbar etmesinin nedeni, cezadan kurtulma igdsdr. Bykl, kkl lkcler, bu yazy okuyup, hi fkeye kaplmasnlar! te karar, size^ tarih ve saysn bildiriyoruz. Bu karar, Trke'in g gnlerde en yakn arkadalarn ihbar etmekten ekinmeyecek bir kiilik yapsna sahip olduunu gsteriyor. 27 Bu olaydan ne gibi .dersler karlmas gerektiinin yorumunu da lkclerebrakyoruz... 6 Aralk 197S BR GNN RAPORU... Doent Yaln Sanalan, kapsnn nnde kurun yamuruna tutuluyor. Sac militan ok soukkanl., nce kapnn zilini alyor: Soruyor, Yaln Bey evde mi? Doent Yaln Sanalan kapya gelince, basyor tetie... Doent Sanalan karnndan, boynundan ve dizkapandan yaralanyor. Ve hunhar saldrgan, elini kolunu sallayarak kayor. Ayn gn DP zmir Milletvekili Talt Asal, Millet Meclisi krssnde Babakan Sleyman Demirel'i savunmaya alyor. Amac belli: Gn kazanmak, zaman kazanmak.. Zaman kazansalar, belki bamszlar arasnda atlak yaratacaklar.. Doent Sanalan' hemen Hacettepe Tp Fakltesi'-ne gtryorlar. Doktorlar bana toplanyor, hemen ameliyat salonuna alnyor. Ameliyat masasnda bir gen daha var. Kadir Kandemir.. O da kimlii bilinmeyen kiilerce vurulmu... Doent Sanalan karnndaki iki kurun yarasna rumen, bilincini yitirmemi, orada, ameliyat srasn bekliyor.. Talt Asal, mutlu grnyor. Arasra, Babakan De-mirel ile gzgze geliyorlar. AP grubu Asal' lgnca alklyor. Asal, Anayasa'y, itz unutuyor. Hukuk muhakemeleri usul, ceza muhakemeleri usul, teaml hukuku, amme intizam derken, tebligat kanunlaryla, Anayasa'y. Anayasa'da ak hkmleri unutturmak istiyor.. AP grubu kendisini lgnca alklarken, Asal, kendi szlerini, davranlarn da unutuyor, rnein 17.12.1973 gn Demokratik Parti grubunda, AP bir menfaat gruhudur. Bu menfaat gruhunu idareden uzaklatrmak zaman gelmitir dediini de unutuyor. Ve AP grubu kendisini alklyor. Ve o, mnazara ya-

28 rmastnda* bfrincilfk olm yetenekli bir Use rencisi gibi, kelime oyunlar yapyor. Sesini inceltiyor, kalnlatryor. Alklandka couyor.. Cotuka alklanyor. Tebligat kanunlaryla Anayasal hkmleri silip atamyor, bu kez kelime oyunlar yapyor olmuyor, mantk zinciri krlp dklyor. Mant rdke parlak szcklere bavuruyor. Yine olmuyor.. Doent Sanalan, Hacettepe niversitesinde Mhendislik Fakltesi Fizik Blm Bakan.. lerici tutumuyla tannyor. Yetenekli, drst, namuslu bir bilim adam.. Ka kez ldreceiz diye tehditler alyor. Birara evinin nnde polis bekliyor. Sonra bu nlem kaldrlyor. Ve sac militan, Bahelievler Birinci Cadde 76 numaral apartmann birinci katna kp. Doent Sanalan' kurun yamuruna tutuyor. Saat 21.30 daha.. Sokaklardan sk sk arabalar geiyor, komular alt el silh sesiyle irkiliyorlar. Sac saldrgan, onbe yirmi metre kotuktan sonra karanla kan-veriyor.. Talt Asal, zaman kazanmak iin bir ceza muhakemeleri usul kanununa snyor. Bir hukuk muhakemeleri usul kanununa. Ve artk adliye mahzenine kalkmas gereken bir hukuk mant ile, Anayasal ilkeleri amak istiyor. Baaramyor bir trl. Krsye ssl szckler ser-. pitiriyor. Talt Asal, en cokun gnnde. Gemiini hi anmsamyor. Yoksul bir genken. Tapu Kadastro Genel M-drl'nde alp. Hukuk Fakltesi'ne devam ettii gnleri anmsamyor bile.. Baka neyi anmsamyor rnein? Adalet Partisi'n-den daha nce niin ihra edildiini, niin Demirel hkmetine 1970 ylnda krmz oy verdiini. Hibir bask metodu ve Bizans usul entrikaior bizi yldrmayacak yollu aklamalar yapan 41'ler iinde olduunu da anmsamyor.. Demirel'e, Partiyi ikbal ve menfaat kaps haline getirdin diyen grubun iinde yeraldn da anmsamyor.. 29 imdi savunduu Demiret'i bir zamanlar yce divana gndermek iin neler yaptn da unutuyor. Ama ok mutlu Talt Bey.. Gzne, giriyor Demirel'in.. Balln kantlyor krsde.. Ve bir bilim adam ameliyat masasnda eceliyle pen-eleiyor. Ve Talt Asal, ertesi gn. Millet Meclisi'nde Demirel'i nasl savunacan dnyor... 29 Aralk 1977 O ZAMAN MI?... Hkmet binbir trl sorunla epeevre kuatlmtr. Trmanan terrizm, ekonomik bunalm, Kbrs sorunu, motor sanayii, IMF ipotekleri, yasal nlemler, bunlarn stne ty diken partici gensorular, CHP grubundan ki dalgalanmalar, btn skntlar gibi bytmektedir. Hkmetin grnts byle, peki ya ilerici akmlar, rgtler ne durumda?. Aln size bir gazete haberi: DSK, drt sendikay Onur Kuruluna veriyor... Neden, derseniz, aralarnda slogan yznden tartma km.. Slogan deyip gemeyin, slogan, belli ideolojik yaklamlar yanstyor. Demek ki, DSK iinde uzlamaz elikiler su yzne vurmu. Ayn gnlerde DSK, demokratik kurulular Faizme kar eylem birliine aryor. Babakan Ecevit ise bu konuda verdii demete, bu demokratik rgtleri aka suluyor. DSK, teden beri, faizme ve silhl eylemlere kar tutarl tutum taknd.. Fakat imdi ortada gzard edilmeyecek bir gerek var: DSK bir yandan, faizme kar eylem birlii arlar yaparken, kendi iindeki dayanmay salyamyor. bunu salyamad gibi, tutuyor, iindeki gl, sendikalarnn yeliklerini askya alyor. O zaman sormazlar mi: Nasl eylem birlii o? Kendi iindeki dayanmay kuramayan DSK, kendi 30 dndaki rgtlerle nasl bir eylem birlii yaratacak?. Soldaki tartmalar hep birlikte izliyoruz. Sol kesimdeki fraksiyon saysn saptamak bile gleti artk.. Hangi fraksiyonun hangi sol gr benimsediini

saptamak ayr ayr inceleme konulardr, bilesiniz. Hadi, bunu da getik, ya birbirlerine ynelttikleri o akl almaz eletiriler ve ihbar kokan satrlar? Bu blnme, bu paralanma ve kargaa iinde hamamda trk syler gibi baranlarmz da var: Faizme kar omuz omuza... Peki, nasl omuz omuza olunacak byle? nce kimseyi sulamadan, kimseyi knamadan, bunun pratik zm yollarn birlikte aratralm. Bu fraksiyon banazl, bu slogan sosyalizmi ve kavram fetiizmi solu glendirir mi, yoksa, her-gn yeni yeni paralara, yeni yeni fraksiyonlara m ayrr?. Tabii, tabii, anlyorum! yle soyut sol birlesin gibi zlemlerin hibir pratik zm getirmedii belli. Belli amma, nce bu olguyu saptamamz gerekmiyor mu? Hayr, yalan, ol^ blnmemitir deniyorsa, neyi, niin tartacaz? ' * Hkmet, binbir trl sorunla babaa, CHP gruplar dank. CHP d sol, para para, dilim, dilim... Peki buna kar sa ne yapyor? Derleniyor, toparlanyor! eitli sa partiler ve kurulular, aralarndaki gr ayrlklarn unutarak, biraraya gelip cephe kuruyorlar; siyasal birlik oluturuyorlar! CHP d solun, hkmeti gerei gibi denetleyebilmesi iin, nce kitle tabanlarna sahip, siyasal rgtler olarak derlenip toparlanmas gerekmez mi?. Evet, evet, ne yapalm? Bu gidile faizm gelirse o zaman, elikiler keskinleir, belki faizmin balyozu altnda derlenip, toparlanmann gereine biraz daha inanrz... yleyse, birlemek iin faizmin gelip, bamza oturmasn bekleyelim! 1.Aralk 1978 31 SIKIYNETM VE EGDM Cumhuriyet tarihimizin onbirinci skynetiminde yayoruz. Bundan nce. tem on skynetim yaam gen Cumhuriyetimiz! lk skynetim, eyh Sait syan nedeniyle 25 ubat 1925 tarihinde iln edilmi. Bu skynetimi. Temen Kubilay'm gericiler tarafndan ehit edilmesinden 6onra, 1930 ylnda iln edilen skynetim izliyor. nc skynetim, kinci Dnya Sava yllarn kapsyor. 1940 ylnda balayan skynetim, eitli aralklarla 1947 ylna kadar srm... ok partili yaamn balangc saylan 1950 ylndan bu yana iln edilen skynetim says, ok partili dnemde, imdiki ile birlikte sekizi buluyor! Demokrat Parti dnemindeki ilk skynetim, 6-7 Eyll olaylar nedeniyle 1955 tarihinde iln edilmi; Bayar'l, Menderes'li Demokrat Parti'nin iln ettii ikinci skynetimin gerekesi Demokrat Parti'ye kar gsterilerin balad 1960 ylndaki 28-29 Nisan olaylardr. 27 Mays 1960 htilli, skynetimi de beraberinde getirmitir. 1961 Anayasas'nn tank olduu ilk skynetim, 21 Mays 1963 tarihli ihtill giriimi nedeniyle iln olunmutur. Sleyman Demirel'in Adalet Partisi'nin iln ettii 1970 tarihli skynetim, 15-16 Haziran ii gsterilerini gereke olarak kabul etmitir. 12 Mart dneminin skynetimleri, bundan ncekilerinden farkl yapya sahiptir. nk, bu dnem. Hkmet darbesi niteliindeki Muhtra ile siyasal yaammza adm atmtr. Genelkurmay Bakan ve drt kuvvet komutannn setikleri bir politikacnn bakanlndaki hkmet. Anayasann ngrd ve belirledii demokratik yapya sahip deildi. Bylesine bir siyasal kkenden kaynaklanan, bu nitelikteki hkmetin iln ettii skynetimin, teki skynetimlerden ayr yan, siyasal gcn kayna ile ilgilidir. Bu dnemde siyasal g, muhtray imzalayan Genelkurmay Bakan ve kuvvet komutanlarnn elinde olduu iin, skynetim komutanlar 32 Babakana deil, Babakan skynetim komutanlarna balyd! Evet, gerek yleydi.. 12 Mart skynetimlerinden sonra, yaadmz son skynetim, 1974 Kbrs Bar Harekt nedeniyle Ecevit Hkmeti'nce iln edilen skynetimdir.

inde yaadmz skynetim ile Cumhuriyet tarihimizdeki skynetimler on biri buluyor. Bu ksa tariheyi zetlememizin amac, bu konuda kronolojik bilgiler vermek deildir. Bunlar anlatmaktaki amacmz, bunca skynetimden sonra, skynetim ile asker ynetimsin baka baka ynetim biimleri olduunu anlamayan ya da anlamak istemeyen parti liderleri, szcleri ve kontenjan senatrlerinden yazarlar iindir. Skynetim iln edilince, 1402 sayl Skynetim Yasas yrrle girer. Bu yasa, yetkileri ve sorumluluklar belirlemitir. Asker ynetimde btn yetki ve sorumluluk Silhl Kuvvetlerin elindedir. Skynetimde ise hkmet adna yetki ve sorumluluk kullanrlar. Bu nedenledir ki, skynetim komutanlar, grev ve yetkilerinden dolay Babakana kar sorumludurlar. Rejimin nitelii deitirilmeden bu yetki ve sorumluluk anlayn deitirmek olas deildir... Skynetim Yasasnn 5. maddesi, u hkm getirmektedir: eitli blgelerde veya btn yurtta skynetim ln edilmesi halinde, skynetim komutanlar arasndaki ibirlii ve koordinasyon Babakanlka salanr. Egdm bu koordinasyon1 karl olarak kullanlmtr. Yasadan doan bir yetkinin kullanlmasna kar kanlar, biraz da bu tutumlaryla Bizim isteimiz skynetim deil, asker ynetim demek istemiyorlar m? Genelkurmay Bakanl, nceki gnk aklamasyla, bu gibi dnenlere gerekli yant vermi bulunuyor. Skynetim karar oylanrken tek ekimser oy sahibi Metin Toker, bilmedii ve anlamad alqnlarda kalem oynatarak. Skynetim Mahkemelerinin, baz sular zerine gidemeyeceklerini, bu yzden de tasarruflarnn 33 F.: 3 geersiz yaylacan syleyerek, bulank suda balk avlamaya almaktadr. Skynetim Yasasnn 15. maddesi, bu mahkemelerin hangi sulara bakacan tek tek yazmtr. Mahkemeler, yaygn iddet eylemlerinin kaynaklarna inerken, bu maddede sralanm olan btn sulara bakacaklardr. Bu yaygn iddet eylemlerinin arkasnda hangi i ve d odak varsa, bunlarn sanklarn da birer birer mahkeme nne getirecektir. yleyse bu endie, bu korku, bu rkeklik niye?.. Belki niyesi u: Bu kez Metin Toker'e, 12 Mart gnlerinde olduu gibi, eli kolu bal insanlara tokat vurma olana veren ve birok ilerici aydn jurnalleyen televizyon programlarnn ayrlmam olmasdr! 12 Mart dneminin u muhbir-yazar, bugn hkmetin yasal yetkilerini kullanmasndan neden tedirgindir, neden acaba? Skynetim Mahkemeleri, yaygn iddet eylemleriyle ilgili grdkleri btn sulara bakacaktr. Skynetim blgesi iindeki sulara da dardaki sulara da bakacaktr! Bunun iin, Tarsus Savcs Sreyya Eminsoy'u N drenler de Skynetim Mahkemelerinde yarglanacaklardr. Demirel'den Trke'e, Trke'ten Metin Toker'e. Metin Toker'den, skynetim dnda su ileyenlere kadar herkes, sayyla ve srayla kendine gelmelidir... 2 Ocak 1979 SU VE CEZA... Trk Silhl Kuvvetlerinin grev yapmasna hkmet engel olmaktadr.. Bu sz, sradan bir yurtta sylese, hemen hakknda Asker kanunlara kar itaatsizlie tevik suundan kovuturma alr. Fakat Demirel bu gibi konularda olaanst dokunulmazlklara sahiptir. Beyefendi, bylesine sular iin erbetlidir! Kimse klna dokunamaz. 34 Silhl Kuvvetler tarafndan Cumhuriyetin geleceini tehlike iine drmek gibi en ar gerekelerle iktidardan drlr, ancak hakknda hibir kovuturma almaz. imdi de Silhl Kuvvetleri hkmete kar kkrtmak iin elinden geleni yapyor. Skynetim Komutanlarna Dinlemeyin bu hkmeti diyor. Ben maddesini yazaym, gerisini siz aratrn: Bu gibi szler, Trk Ceza Yasasnn 153. maddesine girer. 153. madde, Silhl Kuvvetlerin kkrtlmasn, yasalara kar kmasn tleyenleri cezalandrr. Skynetim, bir yasal

ynetim biimidir; asker ynetim demek deildir! Si: kyonetim, hkmet tarafndan iln edilir ve skynetim komutanlar, dorudan doruya Babakana baldr. Trk Silhl Kuvvetlerinin grev yapmasna hkmet engel oluyor demek, aka yasadaki tanmla, Askerleri kanunlara kar itaatsizlie veya yeminlerini bozmaya... tevik, etmek anlamna gelir. Demirel, Cumhuriyetin geleceini tehlike iine drr kimse kendisine ilimez, kardelerine ve yeenlerine haksz kazan salad savyla Parlamentoda soruturma alr, ancak komisyonlar bir trl toplanmaz,, Askeri isyana tevik eder, fakat bir tek asker savc, bir tek cumhuriyet savcs dava amaz; aamaz. Ya Tuzluayr muhtar? O'nun dokunulmazl yoktur. Ad Sleyman'dr ama soyad Demirel deildir. Evet, Ankara'nn Tuzluayr muhtar Sleyman Ayten, geenlerde evinde Yasak sol yayn bulundurduu gerekesiyle gzaltna alnd," bir sre sonra serbest brakld. Sleyman Ayten, yiit bir halk lideriydi. Szn saknmazd. Gzaltndan ktktan sonra, baz yayn organlarna deme vererek, yaplan uygulamalar eletirdi. Bunun zerine Sleyman Ayten yeniden gzaltna alnd. Hastayd, kronik broniti vard, kalp hastasyd, tansiyonu dyor; ayakta duramyordu. Ama suu bykt! Evinde yasaklanm sol yayn bulundurmutu. Tuzluayr'n CHP'li muhtar, cezaevinde fenalk geirdi. Bir sre sonra hastaneye kaldrld. Ve fakat CHP'li muhtar Sleyman Ayten'in yrei, kendi hk35 metinin ibanda bulunduu gnlerde, Yasak so yayn bulundurmak suundan gzaltna alnmaya dayanamad. Ve Sleyman Ayten, skynetimin gzaltnda hayata gzlerini yumdu.. Yasalarmzda, Yasaklanm sol yayn bulundurmak diye bir su yoktur. Dileyen diledii kitab okur. Kald ki, hangi kitabn yasakland, hangisinden toplatma kararnn kaldrldna ilikin, hibir bakanlkta herhangi bir kayt da yoktur. Hangi kitabn yasak olduunu nereden bilsin bir mahalle muhtar? Senin Adalet Bakanln, senin ileri Bakanln bilmiyor ki, sokaktaki yurtta bilsin bu yasaklan? Hkmetin emrindeki siyas polis skynetime imdi bylesine sanklar getiriyor. Bylece, yaygn iddet eylemleri ile ilgili davalarla ilgilenmesi gereken skynetim, bo yere, gereksiz dosyalara bouluyor; ve CHP'li muhtar Sleyman Ayten olaynda olduu gib', insan yreini szlatan ac yklerle karlayor. Sleyman Demirel, su ileyip, demokrasi kahraman gibi ortalklarda dolayor, CHP'li muhtar Sleyman Ayten de, ilemedii bir sutan tr cezaevlerinde can ekiip, lyor. Ak gnler geldi, hesap da soruluyor! Ama kime? 24 ubat 1979 GERLME DORU... Trk Sanayicileri ve adamlar Derneinin gazetelerde duyuru yaynlatarak siyasal grlerini aklamalarna ilk kez rastlanmyor. 2 Austos 1971 gn, tam 12 Mart Rejimi iinde, TSAD, Ama ve Grlerimiz bal ile, tpk bugnk gibi, gazetelerde yaynladklar duyurularla siyasal gelimelere yn vermek istediklerini aklyorlard. adamlarn, 12 Mart'n ilk hkmetinde tedirgin eden baz gelimeler vard. Neydi bunlar? 36 Erim hkmetinde, D Ekonomik likiler adyla bir bakanlk kurulmu; bu bakanln bana getirilen zer Derbil. kota dzentefae yeMslrii Odalar Birlii'nden alp, bakanlk emrine vermiti... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan hsan Topalolu, bugn Deniz Baykal'n yapt gibi, Stratejik nemde madenlerin devlet eliyle iletilmesi iin giriimlerde bulunmutu... Babakan, Ekonomik ler Yardmcs Atilla Karaos-manolu'nun nc Be Yllk Plan ile ilgili dnceleri iadamlarn rktmeye yetmiti.. Sonrasn biliyoruz: Erim hkmetinden nce madenlerin devlet eliyle iletilmesini isteyen Topalolu ayrld, sonra bunu 11'lerin istifas izledi.

Anayasa deiiklikleri bu dnemde gerekleti; iadamlarnn 12 Mart hkmetleri zerindeki etkinlii 2 Austos tarihinden sonra giderek artt. Trk Sanayicileri ve adamlar Dernei'nin 2 Austos 1971 tarihli Muhtras ilgin siyasal gelimelerin ncesine rastlar. Bu Muhtra olaylara yn verecek gte miydi, onu kestiremiyoruz?.. Ancak gelimeler iinde ok nemli bir katks olduu kukusuzdu. 11'lerin istifas. kinci Erim hkmetinin kurulmas. Anayasa deiikliklerinin gereklemesi, ardndan Melen hkmeti, sonra da Nairn Tal hkmetinin kuruluu basit rastlantlar olarak grlemez. Ayn dernein bugnlerde gazetelerde yaynlanan duyurular byle bir siyasal gelimenin balangc saylabilir mi? Ya da byle beklentiler iinde olan evrelere g katar m? Dernek, son zamanlara kadar Ecevit hkmetini destekler bir tutum iindeydi. Trk Sanayicileri ve adamlar Dernei'nin hkmet ile en azndan olumlu bir diyalog iinde olduu bilinirdi. Dernein son duyurusu, bu diyalogun hepten kesildiini ve Sanayici ve adamlar Dernei'nin yeni siyasal beklentiler iinde olduunu vurgulamaktadr. Trk Sanayicileri ve adamlar Dernei, Zorlay37 c nlemlerle retim artmaz. Olsa olsa ekonomik yap arplr. Giderek rejim deiir demektedir. Bu aklamann altnda, bir ylda be milyar liralk kazanc blen bir avu maden iletmecisinin ve altn kaakln nlemek iin alnan nlemlerle kazanlar kstlanan kuyumcularn ve bir ylda altm milyon dolarlk ticaret yapan lstik dalmclarnn glgelerini grmemek olanakszdr. TUSIAD, bu hkmetten umudunu kesmitir ve yeni bir hkmet modeli aramaktadr. yle sanyoruz ki bu hkmet modeli, biroklarnn sand gibi, nc MC deildir. Daha ok, Geni tabanl bir hkmet modeli zerinde durulmaktadr. Byle bir model ancak d zorlamalarla yani 12 Mart tr yntemlerle kurulabilir. Bu da aka, Rejim deiikliine yol aar. Birtakm evrelerin byle hazrlklar iinde olup olmadn aratrmak hkmetin grevidir. Bunun dnda TSIAD bildirisinde yer alan dncelerin savclklar ilgilendiren bir yn olduunu sanmyoruz. Sol derneklerin, ilerici kurulularn, sendikalarn yurt sorunlar zerinde aklama yapmalar nasl su deilse, iadamlarnn aklamalar da su saylmaz. Ancak, ilerici derneklerin, Siyasetle urayorlar diye kapatlmalarn isteyen ilkel kafalarn TSIAD gibi derneklerin bu gibi bildirileri karsnda ne gibi yorumlar yapacaklarn, dorusu merak ediyoruz. Trkiye, birtakm glerce iinden klmaz bir gerilim iine sokulmak isteniyor. Bu gerilimden kazanl kacan sananlar aldanrlar. CHP ile btnleecek ilerici sendikalar ve kurulular, bu ekonomik bunalm iinde iadamlarnn muhtras zerinde hkmet kurmak isteyenlerin ok ksa zamanda tozunu attrr. Denemek isteyene meydanlar aktr! 16 Mays 1979 38 SABIKALI RKET: ITT.. Ad ve soyad: ITT, sabkas: ili'de Sosyalist Devlet Bakan Allende'yi devirmek amacyla, Amerikan Merkez Haber Alma rgt, CIA ile ibirlii yapmak, imdiki suu: Rvet vermek... ClA'nn su orta u nl sabkal, uluslararas telgraf ve telefon irketi ITT'nn ilerinde Trkiye'nin de bulunduu birok lkede rvet datt irket yetkililerince de dorulanmtr. nceki yl, btn dnya Lockheed Uak Yapm ir-keti'nin datt rvet haberleri ile sarslmt.. Japonya'da, talya'da, Hollanda'da bu iin stne gidilerek, Lockheed irketi'nden rvet alan siyaset adamlar bir bir ortaya karld. Bir tek Trkiye, evet bir tek Trkiye, bu soruturmalar srdrmedi ve olay kapatlverdi. Lockheed Uak Yapm irketi'nin Trkiye temsilcisi Altay irketi'dir. Altay irketi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlnca Ankara'da Marmara Oteli ve Eskiehir Ordu-evi'nde verilen yemeklerin paralarn demi olmas, ba-tbana bir kuku

kayna olmas gerekirken, dosya kapatlm, ancak Mill Savunma Bakanlnn bavurusu zerine kapatlan soruturma dosyas yeniden almtr. O gnden bu yana, Genelkurmay Asker Savclnn, bu olayla ilgili herhangi bir su kant bulduuna ilikin haber alnm deildir. Genelkurmay Savclnn bu konuda aydnlatc bir aklama yapmasnda herhalde yarar vardr.. Lockheed rvet olay ile ABD Adalet Bakanl ile imzalanan antlamann ilerlii aka engellenmitir. Antlamaya gre, ABD Adalet Bakanl rvet olay ile ilgili belgeleri ve rvet alanlarn adlarn Adalet Bakanlna bildirmesi gerekiyordu. Belge alverii niin birdenbire durduruldu? Bunun yantn Demokratik Parti eski genel bakan Ferruh Bozbeyli'den renmitik. Bozbeyli, nceki yl dzenledii bir basn toplantsnda Lockheed rvet olay ile ilgili belgelerin, dorudan doruya mahkemelere ve39 rmesi kouluyla yollandn, bu koullara uyulmad iin belge akmnn ABD Adalet Bakanlnca durdurulduunu aklamt. Demirel hkmetinin Adalet Bakan smail Mfto-lu, Bozbeyli'nin bu aklamasn, Millet Meclisi krssnde yapt bir konumayla dorulam, Babakan Demirel, belgelerin. Millet Meclisi Soruturma Komisyonu'na gnderilmesinde srar etti. Biz de gnderdik. Bundan sonra belge alverii durdu demiti. Demek oluyor ki, Lockheed rvet olaynn kapanmasnda birinci derecede sorumluluklardan biri, Demirel hkmetlerinin omuzlarndadr. Babakan Yardmcs Dr. Faruk Skan'n geen aylarda Lockheed olayn aratrmak zere Amerika'ya gittiini, burada birok yetkiliyle grmeler yaptn biliyoruz. Lockheed olay ile ilgili gelimeleri ksaca zetlememizin amac, ITT irketi'nin Trkiye'de datt rvet ile ilgili soruturmalarn da ayn yol ve yntemlerle kapatlmas olasldr. lk aamada u gerekleri saptamak gerekir: ITT irketi'nin Trkiye temsilcisi kimdir? Bu irket Trkiye'de hangi alanlarda yatrmlar yapmtr? ITT irketler topluluuna bal irketlerle Trkiye'de ortak yatrma girimeye hazrlanan yerli irketlerin adlar sanlar nedir? ITT rvet olay bir aratrmaya balansn, bakn, bakalm, hangi evreler ve yayn organlar nasrlarna baslm gibi baracaklar? Ad ve soyad: ITT, sabkas: ili'de Sosyalist Devlet Bakan Allende'yi devirmek amacyla, Amerikan Merkez Haber Alma rgt CIA ile ibirlii yapmak, yeni suu: Rvet vermek... 12 Austos 1979 40 MRANYE VE YENKY.. mraniye ve Yeniky, stanbul'da iki semtin addr. mraniye geen hafta kana buland. Hazine arazisi zerine gecekondu yapan yoksul halk ile bu gecekondular kutsal mlkiyet hakkdr diye ykmak isteyen toplum polisi arasnda kanl atma kt.. Bu atmada alt yurttamz, polis kurunuyla vurularak ld. Yeniky'de, Kalender kk evresindeki Hazine arazisi de birtakm yurttalarmz tarafndan igal edilmitir. Yeniky'de Kalender kk evresindeki Hazine arazisi zerinde gecekondular deil, lks yaplar ykselmektedir. Ve bu lks yaplarda varlkl yurttalarmz oturmaktadr. Bu sylediklerimizi belgelerle kantlayalm: Saryer Asliye Hukuk Mahkemesi, 4.4.1960 gn ve 1955/43 esas, 1960/97 karar sayl gerekeli hkmnde, Ziraat Bankas eski genel mdrlerinden Hseyinolu Mithat Dlge'nin, 446 ada, 39 parsel zerinde igalci niteliinde bulunduu belirtilmektedir Mithat Dlge, igal ettii Hazine arazisini birtakm yurttalara satmtr. Dlge'den Hazine arazisi alanlardan biri opera sanatlarndan Ayhan Aydan'dr. Aydan'-n Hazine arazisinin kendi zerine kaytlanmas iin at dava reddedilmitir. 1963 ylnda alan dava 1977 ylnda sonulanmtr. Yargtay 14'nc Hukuk Dairesi'nin 10.5.1977 gn ve 1977/1921-2957 sayl kararnda. Hazine igalcilii u tmcelerle aklanmaktadr: Dava konusu tanmazn kadastrodan nce de Hazine adna tapulu olduu, Mithat Dlge adndaki ahsn kendisine ait tapu kapsamn usulsz genileterek, bu

Hazine yerine de sahip kmak istedii, Hazine tarafndan Mithat Dlge aleyhine alan mdahalenin nlenmesi davasnn Hazine lehine sonuland ve tanmazn kadastro, ada ve parsel numarasyla Hazine adna tescil edildii.. Saryer tepelerinde Hazine arazisi zerinde evleri olan yurttalarmz, mraniye halk gibi yoksul ve aresiz deillerdir. Herbiri 1960 ihtilaliyle yklan Demokrat Parti'nin nde geien adlar ya da bunlarn dostlardr. Dava dosyasna bakarak", bunlarn adlarn renelim: Ayhan Aydan.. Aysel Sadkolu.. Behet Ozdoanc.. Benal Anman.. Blent Serbest.. Emin Ipliki.. Ercment Berker.. Fahrettin AreL Feridun Baysan.. Galip Serter.. Hakk Muratl.. Merure Pekn.. Mevhi Il.. Mithat Dl-ge.. Muammer Cavuolu.. Nadide Konak.. Nazan Kapan.. Refik Koraltan.. Sinan Bosna.. Srr ktem.. aban Gaziolu.. Zeki Tekta... Mill Savunma eski Bakan Ferit Melen. 18 Mart 1977 gnnde ivedi kayd ile Maliye Bakanlna yazd 6110-(3414-41)-77) sayl yazda, u istekte bulunmaktadr: stanbul Boaz'nn en mutena yerinde, deeri ok yksek asker hizmet ve ihtiyalar iin Mill Savunma Bakanlnn elinde bulunmas gerekli, sz konusu tanmazlara ait davalarn daha fazla (15 yldan beri) srncemede kalmasndan doacak sakncalar gznnde bulundurulmas hususunun ilgililere tebli buyurulrnasm ar-zederim... Evet, haydi buyurun bakalm, stanbul emniyet yetkilileri, haydi.. Arabalarnza atlayn, silhlarnz kuann, panzerlerinizi, ykm aralarnz srn, siren ddklerinizi de aln.. te size igal edilmi bir Hazine arazisi daha.. te kararlar, ite emirler,.. Yoksa, Yeniky'de igal edilmi Hazine arazisi biraz yoku mu dersiniz?. 11 Eyll 1977 INCRADA Bu konuyu sayn Cumhurbakanna, Devlet Bakan Ahmet enel'e, Mill Savunma Bakan Hasan Ik ve Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Blent Ulusu'ya saygyla sunuyorum: 42 Deniz Harp Okulu'nun Tuzla Tuzburnu'na tanmas iin. Deniz Kuvvetleri Komutanlnca gerekli giriimler yaplm ve stanbul Valilii II dare Kurulu'nun 27.8.1975 gn ve 975/31 sayl karar ile bu yrenin kamulatrlmasna karar verilmitir. Kararda kamulatrlan alann, Kartal ilesi, Tuzla Belediyesi snrlar iinde bulunan, Tuzburnu Yarmadas ile (Incirada) ve (Hayrszada'da) haritada gsterilen tanmazlar olduu belirtilmektedir. Mill Savunma Bakanl bu karardan sonra anlan blgenin asker saha olarak belirlenmesini istemi; bu bavuru zerine imar plannda deiiklik yaplm ve bu deiiklik de mar ve skn Bakanl'nn 22 Ekim 1975 gn ve h-06-02341437203-7304 sayl emri ile onaylanmtr. Bundan sonra ne olmutur? Kamulatrlan alann kamulatrma kararndan sonra, bakasna satlmamas iin, durum, Kartal kinci Blge Tapu Sicil Muhafzl'na bildirilmitir. stanbul Deniz naat Emlk ve stihkm Komutanlnn 10 Mart 1976 gn ve ema: 611276/532 sayl yazs ile ayrca kamulatrma haritas ve listesi de Kartal Tapu Sicil Muhafzl'na gnderilmitir. stanbul Deniz naat ve stihkm Komutanl, kamulatrma alan iinde bulunan ncirada'nn sahibine noter tebligat yaplm, ancak ada sahibi, bilinen adresinde bir trl bulunamamtr. Bunun zerine sat ilemi yasa gereince, gazetelere iln verilerek duyurulmutur. Buraya kadar iyi, gzel.. Sonra? Sonra, yasal gerekler yerine getirilerek kamulatrlan alann hkmen tescili iin giriimlerde bulunulmu ve kamulatrma bedeli Ziraat Bankas'na yatrlmtr. Deniz Kuvvetleri Komutanl btn bu ilemleri tamamladktan sonra bir de ne grsn? Kamulatrma alan iinde bulunan ncirada bir bakasna satlmaz m? Yasal gerekleri yerine getirilmi mi? Getirilmi.. Durum Tapu Sicil Muhafzl'na bildirilmi mi? Bildirilmi..

yle ama kimsenin yasa-masa dinledii yok; paray bastran alm ncirada'y.. Sat tarihi, 25 Mays 1977. 43 Ve ite bu yzden koskoca Deniz Kuvvetleri Komutanl eli kolu bal arp kalm. Deniz Harp Okulu'-nun Tuzla'ya tanmas projesi de bylece suya dmm? Dm.. Geen yl bu aylarda, stanbul polisi mraniye'de hazine arazisini igal eden yoksul yurttalarmz zerine panzerler srm; bunun zerine bu keden Istinye tepelerinde igal edilmi hazine arazileri zerindeki lks villlar gstererek; hadi, buralara da ksanza demitik. Istinye'de igal edilen arazi de, garip bir rastlant, Mill Savunma Bakanl mlkiyetindeydi. O villlar bugn de yine yerli yerinde duruyor. mraniye gecekondularn yerle bir eden kamu kudreti, Istinye'de st dkm kediye dnyor.. nsan bu rnekleri grdke, yasalar hep fakir-fu-kara iin mi diye dnmez mi? Sayn Cumhurbakanmz, herhalde bu dosyaya et koyacak ve kendisinin de yetitii Deniz Harp Okulu'nun karlat bu kamulatrma yolsuzluunu ortaya kartmaya yardmc olacaktr. 30 Haziran 1978 AH VE ALLENDE... lkesinden apar-topar kaan ah ile faist generallere kar dve dve len ili'nin sosyalist Devlet Bakan Allende'yi anmsayn. te size iki rnek! Biri faist, biri sosyalist! Biri, tahtn ran halknn kah ve gzyalar zerine oturtmu, teki halkn oylaryla Devlet Bakan olmu iki Devlet Bakan.. Biri, svire bankalarna kard on be milyar dolar, musluklarnn altn kaplama ile sslendii zel ua ile ah! teki, sarayn eviren tanklar zerindeki generallerin Teslim ol arlarn Sizin gibi alaklarla pazarlk etmem diye haykran sosyalist Ailende! Bu iki Devlet Bakannn yaam yklerinde yiitlik ve alaklk, renkli fotoraflar gibi gzler nndedir... 44 Bizde de byle olmad m? Osmanl Imparatorluu'-fiun son padiah Sultan Vahdettin, ngiliz zrhlsna snp, kamam myd? Bir eski ataszdr, bilirsiniz: Hain, korkak olur! En kanl diktatrler, son hesaplamada, dktkleri kanlardan, kydklar canlardan korkup, uysal kediler gibi snrlar bir yerlere... ah da byle yapyor! Ynetimlerini halk sevgisiyle youran Ailende gibi yiit liderler, faist namlular karsnda, balarna geirdikleri mifer, ellerine aldklar makinal tfeklerle dvrler sonuna dek.. nk, svire bankalarnda milyonlarca dolarlar yoktur, musluklar altn kaplamal zel uaklar da yoktur. Halklarna brakacaklar tek miras, onurlu yaamlar, dimdik tuttuklar balar ve bu balarnda sakladklar sosyalist inanlardr. ah'lar yenilir, Allende'ler yenilmez! Faist kurunlarla delik deik edilseler de yenilmezler. ykleri, Islak bir mendil gibi elden ele, gnlden gnle dolar; ^urFeTirrevet gn gelir, Pinochet'leri kanl apoletlerinden tutup, halknn nne karp, hesap sorarlar... Yenilmez, Allende'ler yenilmez... ehin-ah hazretleri kayor. Onbe milyar dolar, dnyann drt bucandaki villlar, altn kaplamal tuvaletleri, musluklar, kendi gsne kendi takt madalyalar, ok uluslu irketlerdeki ortaklklar, hainlikleri, korkaklklar, alaklklaryla kayor... Su ortaklarn, arslan nne atarcasna, generallerini, SAVAK ajanlarn Humeyni'nin nne brakarak kayor... ah katka Allende'nin onurlu, inanl kavgas daha da byyor. ah'n iren servenini tiksintiyle izlerken, ili'nin sosyalist Devlet Bakan Allende'yi, lkemdeki btn sosyalistlerle ve ilerici aydnlarla birlikte saygyla bir kez daha anmak istiyorum. nk Ailende, sosyalist inanlarn yiitlik trksdr. ah ise, faizmin kanl saltanatnn iren addr.

ah, svire bankalarndaki milyonlarca dolaryla yaarken hergn lyor. Ailende, faizme kar direni a45 rlar gibi, emekilerin yreklerinde ve inanlarnda her-gn dipdiri yayor. ah uluslararas sermayenin frlatp att bir kirli mendil; Ailende ise, sosyalist insanlarn burlarnda gn getike ykselen bir bayraktr imdi... 25 ubat 1979 HALKIN GC rgtl halk gc yenilmez! ran olaylarnn kantlad gerek budur. ah'n srmalar, apoletleri, madalyalar, tanklar, tfekleri, otomatik silhlar, halkn rgtl gc karsnda yerle bir oldu. Iran, yenilmez bir halkn kahramanlk trksdr. Yiit bir halkn direni arsdr. Kanla, gzyayla yazlan bir ykdr Iran... Gelin dostlar; ran halkn saygyla selmlayalm. Evet, gerek bu: rgtl halk gc yenilmez. te Vietnam, ite Iran ve ite yarm yzyl nce direnen Trk halk.. Kanl izmeler altnda ezilir, ama lmez; faist namlular karsnda vurulur ama yere dmez; bu, ili'li Ozan Neruda'nn Biz halkz, yeniden doarz lmlerde dedii halktr; bu Nazm Hikmet'in Onlar ki, toprakta karnca / Suda balk / Havada ku kadar okturlar / Korkak / Cesur / Cahil / Hkim / Ve kahreden / Yaratan / Ki onlardn- dedii halktr. Zindanlarda, daraalarnda yenilmeyen halk gcdr bu: rgtl halkn, bilinli birikimidir bu.. Humeyni, on be yl srgnde yaamaya zorlanm bir dinsel liderdir. Devlet katnda hibir yetkisi yoktu. Daha dne kadar hibir hiyerari zincirinde ad bile yoktu. Ama halkn gcn rgtleyerek yklmaz sanlan ah' devirdi ve acem faizmine di sktrmesini bildi. Tarihe baknz: Halkn gcn rgtlemesini bilen btn liderler yklmaz sanlan tahtlar, talar ykp, halka iktidar yolunu gstermilerdir. Bizim Kurtulu Savamz 46 da byledir. Mustafa Kemal, bir ferd-i millet olarak kt Samsun'dan halk rgtleyerek, halkn gcn s-kl bir yumruk gibi kullana kullana, muzaffer ordular bakomutan olmu: ve bugnk cumhuriyetin temellerini atmtr. Yenilmeyen g odur: Halkn gcdr; halkn rgtl gcdr. Asya'da ve Afrika'da dirilen ve direnen halklar, bu rgtl gcn yediveren bamszlk glleredir. , bu gc rgtlemektedir; hner, bu gc, her gn bilenen bilinle ayakta tutabilmektedir. Humeyni, hibir resm yetkisi olmadan, elini hibir hiyerarik zincire dolamadan halkn gcn rgtleme-: sini bildi ve bu gle ran tahtn Tahran caddelerine vura vura paralad.. ran'n Nihat Erimi olan Babakan Bahtiyar gibi, ah'n apoletleri ve srmalar, bu grkemli direni karsnda suspus oldular, kaacak delik aradlar. Gelen oydu: Gelen halkn gcyd, halkn rgtl gcyd. Ve bir rejime, kanla beslenen bir rejime diz ktren halk, bir destan yazd, bir yfitlik, bir kahramanlk destan yazd.. Gelin dostlar: Bu yiit halk saygyla selmlayalm... Iran gereinden bizim de karacamz sonular var. Sonulardan en gncel olan u: Ecevit, seim alanlarnda grkemli kalabalklarn cokun selleriyle tanp, bugne geldi. Ben, bir gazeteci olarak, birok seim konumasnda Ecevit'in hemen ya-nbandaydm. O cokun insan selini, o akl almaz sevgiyi gzlerimle grdm.. buuk terriste kar Ecevit'in sarlaca byk g, kendisini seim alanlarnda barna basan Trk halkdr. Edirne'den Ardahan'a kadar, Trk halkdr. stelik Ecevit, Humeyni gibi, devlet katnda hibir hiyerarik yetkisi olmayan bir srgn deil, Cumhuriyetimizin Babakan; en ok oy alm siyasal partinin genel bakandr. Terrizme kar devleti rgtlemek, onun buyruklarna ve becerisine baldr. Trkiye bugnk amazndan ancak ve ancak rgtl halkn gcyle kurtulacaktr. 47 Sayn Ecevit. Adana'da seim otobsnn yannda kilometrelerce koan alvarl kylleri anmsa; Ecevit, stanbul'da seni selamlamaya gelen Taksim alanndaki

iileri, aydnlar anmsa; Ecevit, Gaziantep'de, Bursa'da, Aydn'da senin gzlerini yaartan o cokun kalabalklar anmsa, bunlar halktr. Sana oy veren, sana inanan, seni umudumuz diye barna basan, Ankara'da sicim gibi yaan yamura kar, caddelerden sokaklardan taan halktr.. Bu halk gcn rgtlemek: Bu gten destek almak senin grevindir. te takn sular gibi bir halk, nnden akp geti, ite demokrasiye bal bir Genelkurmay Bakan, ite sabahlara kadar parlamentoda yasa karmaya alan milletvekili ve senatrlerin, ite seni halk yararna giriimlerinde desteklemeye hazr namuslu basn.. Daha ne istiyor, daha ne bekliyorsun? Babakanlnzda^ bir ynetimde, buuk terriste sayglar deyip, boyun mu eelim? te halk, ite halkn gc, ite yasalar, ite emrindeki devlet gleri, seni bekliyor. Sen neyi bekliyorsun? 14 ubat 1979 SYLEMEK VE YAPMAK... CHP'nin Kk Kurultay, geen yl 4 Kasm gn yaplm, Genel Bakan ve Babakan Ecevit, Kurultay a konumasnda Emniyet Genel Mdrlnce MHP hakknda hazrlanan raporu aklam; bu rapor hakknda ilem yapmayan zamann Babakan Demirel'i iddetle sulamt. Ecevit o gn yle diyordu: 1970'de yetkili devlet organlarnca kantl-belgell olarak kendisine verilen bu rapor hakknda, ne ilem yaptrdn veya yaptrmadysa -ki yaptrmamtrniin yaptrmadn kamuoyuna aklamaldr... Bu konumann zerinden Kasm ay geti, Aralk. 48 Ocak aylar da geti. imdi ubat ayndayz. O zaman biz soralm: Sayn Ecevit, siz bu rapor hakknda bugne kadar ne gibi ilem yaptrdnz? Emniyet Genel Mdrl, MHP hakknda, Ecevit'in deyii ile kantl-beigeli bir rapor verdiyse, bu raporun ileme konmas gerekir. Bu raporu Demirel ileme koymad; koydurmad, nk MHP, Demirel'in iktidar ortayd. Peki, Ecevit, bu raporun gereklerini niin yerine getirmiyor? Bu soru bugn sorulmazsa, yarn bu soruyu Ece-vit'e Demirel sorar, Trke sorar.. Demirel der ki: Siz bu konuda beni suladnz. ktidarsnz, haydi raporun gereklerini yerine getirin. Demez mi? Siz olsanz bu soruyu sormaz msnz? Trke der ki: KuaStoyiarda konuma yapmak kolaydr, modem MHP suludur, buyurun kapatn partimizi. Eri oturup, doru konualm demez mi? Ecevit Kk Kurultayn al konumasnda Emniyet Genel Mdrlnce hazrlanan raporun u blmn okumutu. Aktaralm: MHP'nin birok il ve ilelerde genlik kollarna partiye bal dernek ve kurululara komando kamplar atrarak bu kamplarda yetien genleri MHP'nin vurucu gc haline getirmesinden sonra, bilhassa, stanbul, Ankara, izmir illeri bata olmak zere yurdumuzda renci hareketleri yeni bir safhaya girmi, sasol mcadelesi halini almtr.. Partisinin Kurultaynda, binlerce parti yesi karsnda bu raporu okuyan Babakann, ertesi gn, MHP'nin kapatlmas iin eyleme gemesi gerekmez miydi? Bu konuda o gnden bugne ne yaplmtr? Evet o gnden bugne ns yaplmtr? Hangi adm atlmtr? Hangi bavuruda bulunulmutur? rnein, MT yetkilileri arlp, ayn konularda, MT'in yetkili dairelerince hazrlanm bir raporun bulunup bulunmad sorulmu mudur? Komando kamplar hakknda bilgi toplama ilemi yapan MT blge bakanla49 F.: 4 rnn ne zaman ve niin grevlerinden alndklar aratrlm mdr? Sonra, bu blge bakanlar grevlerinden alndktan sonra, yerlerine kimlerin getirildikleri incelenmi midir? Ve MT iinde, bata 12 Murt'n nl kkrtc ajan Mahir Kaynak olmak zere, MT yetkilileri, Ece-vit hkmeti tarafndan birer birer terfi ettirilirken, bir an iin olsun, ne yapyoruz diye dnlm mdr?

MHP hakknda, son on aylk soruturma dosyalar, Ecevit'in Kk Kurultayda okuduu Emniyet Genel Mdrl raporu ile birlikte. Bakanlar Kurulunda grldkten sonra Cumhuriyet Basavclna gnderilmi midir? Bunlar yaplmyorsa, yaplmayacaksa, kurultaylarda parlak sylevler vermenin de bir anlam kalr m? CHP'nin Byk Kurultay Mays ay iinde toplanyor. Sayn Ecevit, bu Kurultayda, Kk Kurultayda olduu gibi, MHP konusunda, Emniyet Genel Mdrl raporlarna ve de zellikle grevlerini yapmayan babakanlara gnl rahatl ile deinebilecek midir acaba? 11 ubat 1979 AMA VE YNTEM... Elolu bu iin kitabn yazm: Ayaklanmalar Bastrma Hareketleri. Kitabn ad bu! Kitap, Davit Galula adndaki bir Amerikal tarafndan yazlm, Genelkurmay Basmevi'nde 1965 ylnda baslan kitab Trkeye evirenin ad, Hasan Lanbet... Kitabn 51. sayfasnda kurulu dzene kar bakaldrma yntemleri incelenirken, Burjuva-milliyeti rnei: Kestirme yol balkl blme rastlyoruz. Bu blmde terrist eylemler, uursuz terrizm ve Seilmi terrizm olmak zere ikiye ayrlyor. Bu blmden birka satr aktaralm: ...uursuz terrizmden maksat ayaklanma hareketleri ve sebepleri iin alka toplamak ve halkn dikkati 50 bir defa ekildikten sonra gizli olarak bulunan taraftarlar cezbetmektedir. Bu da geliigzel yaplan terr hareketleriyle, bombalarn patlamasyla, yangn kartmakla, suikastlar yaplmakla ve mmkn, olduu kadar fazla seyirci cezbedecek bir ekilde toplu olarak, koordine edilerek ve ayarl bir ekilde yaplr.. Galula, bunlar anlattktan sonra, terrist eylemlerde ikinci aamaya geliyor ve Seilmi terrizme deiniyor: ...Seilmi terrizm arabuk uursuz terrizmi takip eder. Bundan maksat, isyan bastrmakla grevli taraf halktan uzak tutmak, halk mcadeleye sokmak ve asgari olarak halkn pasif su ortakln temin etmektir. Bu da memleketin muhtelif yerlerinde baz kimseleri, halkla en yakn temas olan kk rtbeli hkmet memurlarn, polis, postac, belediye reisi, belediye meclis azas ve retmen gibi insanlar ldrerek yaplr... Evet, bu satrlar okuduktan sonra, lkemizde kol gezen terrizmin, uluslararas yntemlere uygun olarak rgtlenip, uyguland ak-seik ortaya kyor.. ' Bunlar basit birer zabta vakas deildir. Bir belediye otobsne ate almas, insanlarn yollarnn kesilerek ldrlmeleri, saa, sola atlan bombalar, tam kitapta yazd gibi, uursuz terrizmsin rnekleridir. uursuz terrizm ve seilmi terrizm lkemizin eitli yrelerinde ayn gnlerde uygulanyor. Adam yazm: Belediye bakanlar, retmenler ldrlr... Bakyorsunuz, Trkiye'de de belediye bakanlar ve retmenler, retim yeleri ldrlyor. Ve biz bu olaylara, karakol polisi mant ile kar koymaya alyoruz. Hayr, i o kadar basit deil... Terrizmi nleyebilmek iin, nce devlet apnda hatta ondan da te, uluslararas istihbarat gerekir. Yani, Trkesi nce MT'in terrizmi nlemek iin yeni batan rgtlenmesi gerekir. Yoksa, bir saygdeer orgenerali MT kararghna paratle indirmekle hibir sorun zmlenmez. nce stihbarat, sonra bu istihbarata dayal ope51 rasyon... Terrist rgtlerin merkezleri, kadrolar, yntemleri belirlenmezse. kimi, nasl yakalayacaksnz?. Canm, brakn MT'i, ben size daha ilgin bir haber vereyim: Geen Temmuz aynn ikinci haftasnda bir lkc. stanbul'da Fatih semtinde bir kuyumcuyu soydu. ileri Bakanl 14 Temmuz gn TRT Haber Merkezi'ne bir aklama gndererek, silhl soygun yapan bu lkcnn kimliini aklad.

Ne oldu biliyor musunuz?. TRT, ileri Bakannn bu resm aklamasn yaynlamad. Evet, dnelim: ileri Bakannn aklamas bile TRT haberlerinde yer almyorsa, ie nereden balamak gerekir?. Adamlar, devlet apnda rgtlenmeye alyorlar, bizler de ii bo demelerle zaman yitiriyoruz... 11 Austos 1978 KATLAM... En acmasz savalarda bile silhsz insanlara kurun sklmaz, Kahramanmara'a nceki gn bir dman alay saldrsayd, kent batan baa dman askerleriyle igal edilseydi, bu kadar hunharca, bu kadar namussuzca ve alaka cinayetler ilenmezdi.. Bunun ad i sava deildir. nk i savan silhl iki taraf olur. Kahramanmara'ta i sava deil, bir katliam yaratlmtr. Tpk, 1572 yl 23 Austosunda Fransa'da binlerce protestann boazland o nl SaintBarthelemy katliam gibi; tpk Endonezya'da solcularn bir gecede birer birer vurulduklar faist ayaklanmada olduu gibi.. 23 Aralk gn, Menemen'de kanl gericiler tarafndan boazlanarak ehit edilen Temen Kubilay'n krk-sekizinci lm yldnmn yayorduk.. Kubilay'n ban kesen Dervi Mehmet, inann Kahramanmara katille52 rinin yannda zemzemle ykanm kadar temiz kalr.. Olay ylesine korkun, ylesine alaka ve ylesine namussuzca planlanm ve sahneye konmutur. Bunun adna anari de denmez, sa-sol atmas da.. Bu Alev-Sunn dmanl ile de aklanmaz. Bu, planl ve rgtl bir saldrdr. evre illerden Kahramanmara'a getirtilen katil etelerine belli adresler gnderilmi, noktas ve virglne kadar hesaplanan bir plan yrrle konmutur. Kin tohumlar ekip, kan iekleri bytenlerin yarattklar olaydr Kahramanmara katliam.. Direnme hakkndan sz edip, Mill direnme hakk domutur diye bildiriler yaynlayanlarn eseridir Kahramanmara'ta aktlan kanlar,. Gneydou illerimizde bir ayaklanma hazrl iinde olduklar oktandr grlyor ve seziliyordu.. Elz, Malatya, Gaziantep, Kahramanmara gibi illerde zaman zaman provalar yaptlar. e, nce bireysel terr ile baladlar. Sonra da ite byle adm adm ilerleyerek, kitle kymlarna kadar uzanabildiler. Belliydi; byle olaylarn kaca anlalyordu. Devrimci iki retmen ldrlm, bu retmenlerin cenaze namazlarnn klnmasna sac terristler izin vermemilerdi.. Ve bu olayn hemen ardnda yeni cinayetler ilendi ve cumartesi gn de evre illerden gelen terristlerce katliam balatld. O zaman soracaz: MT Blge Bakanlar nerede? II Jandarma Komutan ne yapm? Vali ve Emniyet Mdr ne gibi nlemler almtr?.. Sayn Ecevit, sizden bu olaylarn stne gitmenizi istiyoruz. Unutulmasn; bu olay da, tpk teki cinayetler gibi, rnein 1 Mays olay gibi unutulmasn.. stne gidin bu olaylarn, bu katliamn altnda hangi siyasal gler, hangi faist odaklar ve hangi milletvekilleri var?. Geniletin soruturmalar, siz ki, Kbrs'ta soydalarmz faist saldrlara uraynca sava iln etmi bir Babakansnz.. Kahramanmara'taki katiller, Kbrsl Trkleri boaz53 layan katil Sampson etelerinden daha da alak, daha da hunhar ve namussuzdurlar. Sayn Ecevit. faist odaklarn zerine bar deil, sava hareketi ile gidin.. Byle yapmazsanz gn gelecek bu kan seli, sizi de, evet szi de srkleyip gtfeeektr. Ge kalmayn ve zaman yitirmeyin artk.... 25 Ank 1978 NSANLIK KALMADI.. Televizyon ekranlarndan izliyoruz. Bir yandaki ocuklara bile saldrmlar, parmak kadar ocuklar bile vurmular! nsan isyan ediyor. Kadn demiyorlar,

oluk-ocuk demiyorlar, vuruyorlar. Mslman Trkiye diye, Milliyeti Trkiye diye vuruyorlar. Gen demiyorlar, yal demiyorlar, kadn demiyorlar, ocuk demiyorlar, ellerindeki otomatik tfeklerle vuruyorlar.. Ve Demi'rel, evlerinde oluklaryla, ocuklaryla boazlanan Kahramanmara halknn kanl cesetlerine bakarak konuuyor: Bana saclar ve milliyetiler cinayet iliyor dedirtemezsiniz.. Demirel'in insanln anlamak iin bu szler yeter. Bylesi bir politikacya, bugne dek ne dnya tarihinde rastlanmtr, ne de Trkiye'de!. Demek, iktidar hrs insanlarn gzlerini ve vicdanlarn byle karartabiliyor.. Sevgili okurlar, balayn beni, bu gibi davranlarn nitelemek iin szck bulamyorum.. 1 Mays 1977 katliamnn kanl tabutlarn vicdannn gasilhanelerinde saklayan bay Demirel, bugn de bunlar syleyebiliyor.. Senin iktidarnda balatlmad m bunlar? Sen seyirci kalmadn m dklen bunca kana? Nasl konuabiliyorsun ve seni nasl konuturuyor u AP gruplar?. Ey Kahramanmaral AP milletvekilleri, gittiniz, grdnz, kimlerin kan dktne tanksnz artk.." Gelin u adama anlatn bunlar.. ldrlen ocuklardan, boazla54 nan kadnlardan, gencecik insanlardan ve yerlerde srklenen yal ninelerden, dedelerden utann.. Gelin olaylar saptrmadan anlatn olup, bitenleri... Vicdanmzla babaa kalarak anlatn... Bana saclar ve milliyetiler cinayet iliyor dedirtemezsiniz... Sana, Yahya Demirel devleti dolandrmtr da dedirtmek mmkn deildir, biliriz! Tabi, u kanl katilleri, u alak srsn, u namussuz alayn sulamak iin azndan bir tek sz kmayacak.. Ve btn yurttalar izledi. Demirel'in Bana saclar ve milliyetiler cinayet iliyor dedirtemezsiniz szn aktaran TRT, birka dakika nce de baygn yatan anasnn yannda lk la alayan bir yandaki yaral yavruyu gsterdi.. Bu sze ve bu grntye btn ulus tank oldu.. Demirel byle... Ya babu Trke? O da Konya'dan sesleniyor ve Bar arlarndan sz ediyor.. Bar istermi babu!. Direnme hakkndan sz eden sen deil misin? Seninki nasl bir bar ki, direnme hakkyla e anlamldr? Kimi aldatyorsun? Kimi kandryorsun? Kimi? Hem bar, hem direni.. Sen direnme arlar yaparsan, katil etesi de Milliyeti Trkiye diye, ellerinde silhlar, satrlar ve baklarla insan avna kar.. Sen, direnme arlarndan sonra, bir de, ktidar decektir, belki yarn, belki yarndan da yakn dersen, ite byle kanl ayaklanmalar olur.. Sonra da bar arlar yle mi? Ve ey hkmet, ey karnca ezmez nezaketli hkmet silkin, uyan, ayaa kalk, sor bunlarn hesabn, yoksa, bu olaylarn herbiri, birer siyasal kan davasna dnecek.. Ve ey Cumhuriyet Basavcs Kzm Akdoan, Komando kamplar iin alan soruturma dosyasnn tozlu kapan, ltfen, yle bir aralayn artk.. Ve ey Mill stihbarat Tekilt'nn Mstear, Daire ve Blge Bakanlar, bu olaylar grmyor musunuz? Gez55 miyor musunuz? Anlamyor musunuz? Siz, kim iin ve ne iin istihbarat yaparsnz? Ve ey Babakan Ecevit, sen ki, Kbrs'ta soydalarmz, kanl Rum etelerince boazlandnda sava karar alan Hkmetin Babakansn.. imizdeki bu katil etelerinin yakalarna yap.. te parti gruplar, ite Silhl Kuvvetler, ite namuslu Trk yarglar ve iinde insan yrei tayan milyonlar, senin arkanda... Akan yurtta kann yerde brakma... 26 Aralk 1978 31 MART VE KAHRAMANMARA...

31 Mart gerici ayaklanmas siyasal tarihimizin nemli olaylarndan biridir. Yerli ve yabanc aratrmaclar, bu olay zerinde derinlemesine incelemeler yapmlar, olay yaayanlar da anlar yazmlardr. Bu clay, ikinci merutiyetin getirdii zgrlk ortamnda palazlanan gerici glerin, eitli kkrtmalar sonucu Takla'daki avc taburlarn isyana srklemele-riyle balam ve koskoca stanbul birka gn gerici terrn penesine terkedilmiti.. Bu isyan, Hareket Ordusunun stanbul zerine yrmesiyle bastrlm ve ayaklanan belli bal liderleri ar cezalara arptrlm ve bugn Ulu Hakan diye selmlanan II. Abdlhamid tahtndan indirilmiti.. Gerici isyan, eriat isterz diye baran gericilerin Mektepli subaylar boazlamalaryla genilemi, Adliye Nazr Nazm Paa ve Lazkiye mebusu Arslan Bey, erif Sadk Paa ve otuz be subay az salyal isyanclarn elleriyle birer birer ldrlmlerdi... 31 Mart olaynn perde arkasnda rgt olarak, t-tihad- Muhammedi Cemiyeti yayn organ olarak Volkan gazetesi ve isyanc elebalar olarak, Kbrs doumlu ve ngiliz yetitirmesi Dervi Vahdeti ve Vahdeti'nin yakn arkada, nurculuk akmnn kurucusu Said-i Nurs de vard... 56 31 Mart olaynn nasl baladn, nasl gelitiini ve Hareket Ordusu tarafndan nasl bastrldn oumuz tarih kitaplarndan okumu, renmiizdir... 31 Mart olay, bugnk tarihe, 13 Nisan 1909 gn patlak vermitir. 1909 ylndan bu yana tam yetmi yl gemesine ramen, Trk toplumu Kahramanmara soykrmnda, 31 Mart'n kanl kaldrmlarndan da gerilere gitmi ve sadece Trk tarihi iin deil, insanlk tarihi iin de, acyla, gzyayla ve de tiksintiyle anlacak bir korkun olay yaanmtr. 31 Mart olay zerindeki aratrmalar, bu gerici isyannda d kkrtmalarn payn yeterince ortaya koymutur. Bu konuda bugne dek kitaplklar dolusu kitaplar yazlm, anlar yaynlanmtr. Kahramanmara olay da bylesine, en ince ayrntsna inilerek, genelde ve zelde, btn ak ya da kapal kkrtmalar ve bunlarn kenetlendii i ve d odaklar birer birer ortaya karlmaldr. 31 Mart olayndaki lttihad- Muhammedi Cemiyeti, ad deitirmi, bugn siyasal sahnelerdedir. Volkan gazetelerine benzeyen kan iici, kym kkrtcs yayn organlar da gzler nndedir. Ve hatta, Kbrsl Dervi Vahdeti'ler bile kirli kefenleriyle hortlayp, Kahramanmara soykrmnda yerliyerlerini almlardr. Kahramanmara sokaklarnda yurtta kan dkmek iin otomatik silh sokanlar kimlerdir? Kimlerdir evrede i tutan yabanc irketlerden silh salayanlar? Ve bu irketler zerinde denetim kuramayanlar kimlerdir? Kimlerdir bu silh ticareti yapanlar? Kimlerdir, Kahramanmara'taki Belediye hoparlrnden halk kyma aranlar? Kimlerdir emekli bir komisere bayrak verip, sokaklarda halk kyma kkrtanlar? Gzleri nndeki cinayetleri kapal tribn seyircisi gibi izleyen kamu grevlileri kimlerdir? Ve btn bu olaylarn arkasndaki siyasa! gler ' ve d odaklar kimlerdir, nerelerdedir? lke pnaa, direnme hakk islerlerin gaza57 lan mbarek olsun! Cihat atlar, kan dktler.. Ama artk sz, adaletin! Kahramanmara olaynn zerine, tpk Hareket Ordusunun 31 Mart gericileri zerine gittii gibi gidilmezse, o zaman, laik Cumhuriyeti, Atatrk ilkelerini, ada Trk Devletini, ne hakla ve ne yzle koruyacaz bundan sonra? 31 Mart'n kanl gericileri hortlad, balarnda kirli kefeni ile Kbrsl Dervi Vahdeti, oluk oluk kan iiyorlar. 6 Ocak 1919 KMLERD? AP Genel Bakan Demirei, Genelkurmay Bakan Sayn Kenan Evren'i yantlarken unlar sylyor: 1971-73 dnemindeki skynetim idaresindeki grev alm hkimlere, savclara, srf o dnemde grev yaptklar iin yeniden grev verilmemesini knyoruz...

Bu szler uluorta sylenirse, baz gerekleri anmsatmak bizim iin kanlmaz bir grev oluyor: 12 Mart dneminde grev yapan baz asker yarg ve savclar, bugnk skynetimde de grev yapmaktadrlar; Ankara Skynetim Mahkemesi duruma Yargc Hamdi Sevin, 12 Mart dneminde, Diyarbakr Skynetim Asker Mahkemesi duruma Yargcyd. Ankara Skynetim Komutanl adl maviri Albay Remzi irin, stanbul Skynetim Mahkemesi'nde duruma Yargcyd. Yine Ankara Skynetim Komutanl adl mavir yardmcs Hkim Yzba nder Ayhan Diyarbakr Skynetim Mahkemesi'nde ye olarak grev yapmt. stanbul Skynetim Komutanl Asker Savcs Refik Karaa 12 Mart dneminde. Albay Remzi irin ile birlikte stanbul Skynetim Mahkemesi'ndeydi. Devam edelim: stanbul Skynetim Komutanl adl maviri Albay Nevzat Beygo, 12 Mart dneminde Eskiehir Skynetim Komutanl Asker Savayd. Adana ve Kahramanma58 ta Skynetim Komutanl adl maviri, 12 Mart Skynetiminde de grev yapmt. Erzincan ve Sivas illeri adl maviri Albay Hayrettin Uraz, 12 Mart Skynetiminde Diyarbakr Skynetim Komutanl Asker Savayd. 12 Mart dneminde eitli Skynetim Mahkemelerinde grev yapm bulunan, Yarg Binbalar, Demir Akarsu, Gn Soysal bugnk Skynetim Mahkemelerinde de grev almlardr. 12 Mart dneminde grev yapm bulunan baz Asker Savc ve Yarglar da bugn Asker Yargtay ya da Asker Yksek dare Mahkemesindedirler. Asker Yargtay, Skynetim Mahkemesi kararlarn onaylayan ve bozan st yarg kuruluudur. Yarg Albay Sha Umurhan, Yarg Albay Akdemir Akmut ve Yarg Albay Keramettin elebi Asker Yargtayda, 12 Mart dneminde stanbul Skynetim Komutanl adl maviri Albay Turgut Akan ile ayn dnemin Ankara Skynetim Mahkemesi duruma Yarglarndan Albay Ahmet Tetik Asker Yksek dare Mahkemesindedirler. 12 Mart dneminin Ankara Skynetim Komutanl Asker Savcs Albay lhan enel, Genelkurmay Mahkemesi Asker Savcsdr, 12 Mart dneminde Deniz" Gezmi ve arkadalarna lm cezalarn veren mahkemenin Yarglarndan Albay Mehmet Turan, Genelkurmay Mahkemesi'nde Asker Savc olarak grev yapmaktadr. 12 Mart'n Ankara Skynetim Mahkemesi Asker Savclarndan Albay Mustafa Akn da bugn Genelkurmay Asker Mahkemesi'nde grevlidir. Diyeceksiniz ki, Peki, 12 Mart'n Ankara Skynetim Komutanl adl maviri Muzaffer Gcrolu nerededir? O da, bugnk Skynetimde grevli Asker Savc, adl mavir ve yarglar seen kiilik kurulda grevlidir; yani, Demirei ve Trke'in beenmedikleri Asker Savc ve Yarglar seen kiiden biri 12 Mart'n adl mavirlerinden Gcrolu'dur. Evet yledir! unu da kaydedelim: 12 Mart Skynetimlerinde grev yapan Yarg Albay Sadettin ncolu, Yarg Al59 bay Ali Rza Hafzolu ve Yarg Albay Cokun Dndar, emekliye ayrlmlardr. yleyse, 1971-73 dneminde Skynetim Idaresi'n-de grev alm hkimlere, savclara, srf o dnemde -* rev yaptklar iin yeniden grev verilmemesi yolundaki eletiriler tmden yanltr! Evet, 12 Mart dneminde grev yapm baz savclara ve yarglara grev verilmemitir. Bu savclar ve yarglar iinde, dzenledikleri iddianameler ve yazdklar kararlarda lkclk yapan ve yarg grevlerine milliyetitoplumcu ideolojilerini yanstanlar vardr. Demire! ve Trke ite bu gibilerin neden Skynetim Mahkemelerinde grevlendirilmediklerini soruyor. Faik Trn gibi Skynetim Komutan, Ali Elverdi gibi Mahkeme Bakan, Baki Tu gibi Asker Savc istiyorlard beylerimiz. Kural eski kuraldr: Arslann srtnda hkm srmeye kalkanlar, gn gelir o arslana yem olurlar. 3 Mart 197 BU KAN KURUMAZ... Doan z, Ankara Savc Yardmclna yedi-sekiz ay nce balamt. Daha nceleri, MC dnemlerinde ilden ile, snrdan snra srlen z, Ankara'da

greve balar balamaz, nemli olaylara el atm ve birok olayn zerine korkusuzca yrmtr. Denizli'de Savc Yardmcsyken, Necmettin Erba-kan'n kardei Akgn Erbakan ile ilgili yolsuzluk dosyasn ortaya kartan z, Ankara'ya geldikten sonra Denizcilik Bankas Kzlay ubesi'nce Sleyman Demirel'in kardei Hac Ali Demirel'e verilen usulsz kredi olayna da el koymutu. Doan z'On nceledii bir baka dosya Ticaret ve Turizm Yksek Okulu rencilerinden Levent zyrek'-in sac militanlar tarafndan ldrlmesi olaydr, z, geen Ocak aynda devrimci renci Levent zyrek'in, 60 Naci ner adl bir lkc tarafndan ldrldn saptayarak, ner'in gyab olarak tutuklanmasn istemiti. Savc Yardmcs Doan z'n gerek MHP, gerekse lkclerce hedef seildii hepimizce biliniyordu. 'Doan z, Levent zyrek'in katilini ararken, lkc rencilerin karargh olarak kullandklar Site Yur-du'nu aratmak istemi, bu arama emri MHP Millet Meclisi grubunca parlamentoya kadar getirilmitir. MHP Konya Milletvekili hsan Kabaday, 25.1.1978 gn bu aramayla ilgili olarak gndem d konuurken, unlar sylyordu: Site Talebe Yurdu'nun aranmas karar, 19 Ocak 1978 gn Ankara Savc Yardmcs Doan z tarafndan. Emniyet Mdr Muharrem Bartn Bey'e tebli edilmitir. Savc Yardmcs, Emniyet Mdrne ve Emniyet Vinci ve 2'inci ube Mdrne aramann bizzat kendisi tarafndan yaplacan, polisin rencileri dar karmasn emretmitir... Gryorsunuz, bir savc yardmcsnn, bir cinayet olayn kovuturmas, MHP tarafndan nasl tepkiyle karlanyor.. Millet Meclisi Tutanak dergisinin 25.1.1978 gn, 97'nci birleim, sayfa 41 Tinden aynen aktaryorum: hsan Kabaday (devamla)... Savc Yardmcs Doan z'n gecikmesi zerine, Emniyet yetkilileri aramay bizzat kendileri yapmtr. Savc Yardmcs arama saati olarak bildirdii saatten tam iki saat sonra gelmi, aramann yapldn grnce Emniyet yetkililerine barm, arm/celallenmi, bizzat aramay kendisinin yapacan sylemi, rencileri tekrar odalarna karmalarn emretmitir. Savc Yardmcsnn gece saat ten sonra bizzat yapt aramadan sonra da hibir ey bulunmamtr. Bu durum karsnda Emniyet yetkililerini halayan Savc Yardmcs Doan z, orada bulunan Emniyet mensuplarna atarak Sizler hakknda adliyenin vazifesini yapamaz hale getirmekten takibat aabilirim, vazifenizi iyi yapmyorsunuz, tarafl yapyorsunuz, burada silh mutlaka vardr, bulacaksnz diye emretmitir. Bylece sa61 bang yakn tekrar yaplan nc aramada her naslsa bir tabanca, bir bak zuhur etmitir. Sayn Savcnn, khinler mi ard, falclar m ard, eren evliyalarndan m istimdat etti bu tabancay, ba nasl bulduu endiesini, phesini tadmz Yce Meclise ve mesul hkmete bildiriyorum. (MHP sralarndan Bravo sesleri, alklar). Kabaday'mn bu szlerinden de anlalyor ki. Savc Yardmcs Doan z arama yaparak, daha nce polisin bulamad silh ve tabancay buluyor. te MHP bundan tr yaknyor.. Tutana aktarmaya devam ediyorum: Polisin bizzat ahidi olup ifade ettii durum, Savc Yardmcs Doan z'n maksatt, kastl bir tertibin-iine girmi olduunun zntsn, phesini yayoruz... Birok polis, sabaha kadar yapl gayri cidd ve gayri insan muamele karsjnda sokakta tirim tirim titreyen bu genlerin halini grerek, Bu muamele Moskov evldna dahi reva grlmez diyerek alamlardr. te bir cinayet: Bir devrimci renci, bir lkc tarafndan ldrlyor.. te bir savc: Hemen olay soruturup, san belirliyor, olayla ilgili olarak, imdiye dek devletin giremedii bir renci yurdunda arama yaptryor.. te bir siyasal parti: Grev yapan savcy parlamento krssnden suluyor. te bir cinayet: Ayn savc otomatik silhla yaylm ateine tutularak ldrlyor. Yiit Savc Doan z, bugn tabutunun banda sana kar son grevimizi yerine getirmeye alacaz. Sen, evinin nnde hunharca ldrlrken bile baz

gerekleri kantlayp, gittin. Erdemli, onurlu ve inanl ann, hepimize rnek olsun... 26 Mart 1978 ABD PEK... Kanl katil eteleri imdi de Trk basnnn sekin bir yazarn, bir gazete yneticisini hedef aldlar. Yaam bo62 yunca, anayasal dzenin, dnce zgrlnn ve demokrasinin savunuculuunu yapm olan Abdi peki, kahpece kurulan bir tuzaa drlerek ldrlmtr. Hepimizin ve hepinizin ba saolsun! Abdi peki, uygar bir gazeteci, aydn bir yazard. Milliyet, Ipeki'nin ynetiminde Trkiye'nin en etkin ve en nemli gazetelerinden biri olmu, Durum kesi, dnce zgrlnn ylmaz kalelerinden biri olarak saygyla selmlanmtr. peki, her trl iddet eylemine kar bitmez, tkenmez bir kavga vermi, sonunda ne ac ki, evine dnerken vcuduna saplanan be kurunla can vermitir. Bunlar biliniyordu! Bugnlerde tannm baz gazetecilerin ldrlecei, kulaktan kulaa yaylmaktayd. Birka ay nce, Milliyet Gazetesi'nin karikatristi gler yzl dost. Bedri Koraman, bir silhl saldrdan, raslant sonucu kurtulmutu. Kanl katil etelerinin bir baka gazeteciye saldracaklar, biliniyordu, seziliyordu ve duyuluyordu.. Ve olan oldu! peki ldrld... Bir hkmet, iktidar koltuunda iktidar olmasnr bilmezse, sonu bu ofcfr!' Bir hkmet, gvenlik rgtlerine szn geiremezse, sonu bu olur! Bir hkmet, olup bitenleri, kapal tribn seyircisi gibi izlerse sonu bu olur! Bu hkmet, Trabzon'da can gvenlikleri kalmayan POL-DER yesi polisleri aa almakla urasn. nk baka ii yok, nk iktidara gelmesinin amalarndan biri, ilerici polislere gzda vermektir!. Ve MT iinde bir tek ta, uradan, uraya oynatamayan bu hkmet, elbette ki, stanbul'daki birka katil etesinin stesinden gelemeyecektir. Ve de sonu bu olacaktr. nce bilim adamlar. Cumhuriyet savclar, sonra da Trk basnnn yetitirdii, en sekin, en yetenekli ve en uygar yazarlar, dnce zgrlnn ve ok partili yaamn diyetleri gibi, kanl katil etelerinin nne srlecektir. Abdi Ipeki'nin lm haberini alnca, iim kan ala63 di. Daha geen cumartesi gn, stanbul'da dzenlenen bir ak oturumda i evreleri nnde, beraberce dnce zgrlnden sz ediyor, vergi adaletsizliinden rnekler veriyorduk... O uygar gazeteci, o en yetkin gazete yneticisi, kanl kefenler iinde ilerici Trk basnnn namusunu simgeliyor imdi... Ey hkmet, karnca ezmez hkmet, uyan artk! Bu aymazlktan uyan artk. stanbul'da kan kusan etelerin hakkndan gelemiyorsan onurunla ekil git. SenTn iktidarnda insanlpr kurbanlk koyunlar gibi, birer birer ldrlyor. Ve istihbarat rgtlerin tek satr rapor bile veremiyorsa, bu olaylardan sorumlu olan sensin! Ya ekil, git, ya da grevini yap! Ve ey CHP milletvekili ve senatrler. Size verilen oylar haram olsun! ounuz, parlamentoya girdiiniz gnden beri, n seim hesaplarndan baka ne yaptnz? Hi. lkeyi, bir kan denizine eviren terrizme kar kmanz gerekirken, kk siyasal oyunlarn iinde bsbtn kldnz. Hi inkr etmeyin: Milletvekili ve senatr olmanzda Abdi peki gibi yazarlarn pay vardr. Ve bu insanlar, sizin iktidarnzda vurulup, vurulup, ldrlyorlar. Haram olsun! Verilen oylar ve aldnz aylk ve denekler de haram olsun sizlere.. Ve ey okuyucular, Abdi Ipeki'yi her gn okuyan sevgili-okuyucular. O'nu, Trk basnnn uygar yazarn, Trk basnnn bu en yetkin yneticisini son yolculuunda yalnz brakmayn. Gzyalarnz, gzyalarmzla birletirin... 3 abat 1979 LMSZ Abdi peki niin ldrld?

oumuz, bu soruya yant aryoruz. Kim ldrd? Niin ldrd? peki'nin cenaze trenine giderken uakta tbunlar dnyordum. Belki garip bir arm, aklma. 64 Yunanistan'da gizli rgtler tarafndan ldrlen solcu rnilletvekili Lambrikis'i anmsyorum. Ve bu cinayetin pei sra gelien olaylar... Lambrikis'in yaam yks, sonradan Vasili Vassi-jikos tarafndan kaleme alnd. lmsz adl yapt, ksa srede btn dnya dillerine evrildi; filme alnd. Bu film, btn dnyada gsterildi. Bir tek Trkiye'de, Trk yetkililerince yasakland! Yunanistan'da, adlarna Milliyeti Gvenlik Gc (TEA) ad verilen bir terrist rgt, lkenin drt bir bucanda, antikomnizm ve milliyetilik adna terrist eylemlere giriiyor. Yunan halk zerinde korku ve ylgnlk ynratmaya alyordu.. Belki, ilgin bir rastlant. ldrlen solcu milletvekili ile ayn ad tayan bir gazete sahibi, Christos Lam-brikis, sahibi bulunduu yayn organlaryla, Milliyeti Gvenlik Kuvvetleri koutunda yazlar yaynlyor ve Yunan politikasnda etkin roller yrtyordu... Lambrikis cinayeti, Selanik kentinde. Yunan Gvenlik Gleri iinde yer alan bir cunta tarafndan kiralk katil tutularak ilenmiti.. Lambrikis cinayeti ile hzlanan olaylar, 1976 Albaylar htilli ile noktaland. Bu ihtillin, CIA tarafndan dzenlendii, sonradan resm nitelikteki kantlarla ortaya kondu.. Lambrikis ve Abdi peki cinayetleri arasnda bir benzerlik kurmak, belki yersiz bir abartma, gereksiz bir zorlama olur. Doru, yle olur! Fakat aklma gelenleri, duygu ve dnce dnyamda oluan armlar sizlere iletmeden yapamadm. Balayn! Vasili Vassilikos'un lmsz adl yaptn okumadysanz, aln, bugnlerde okuyun.. te ilk Lambrikis. Biri, byk bir iadam, CIA ile, cuntalar ile gizli pazarlklar yapp, lkede egemen olmaya ve sahibi bulunduu irketleri geniletmeye alyor, teki Lambrikis, Yunan halknn sevdii, alklad bir eski mill atlet, sporcu, Lambrikis, siyaset yaama EDA partisinden atlm. EDA partisi, lml sol, demokratik sol. 65 F.: 5 Lambrikis. Yunan halknn faizme kar savana omuz vermi, ada Lambrikis'lerin dzenine kafa tutmu.. Ve ldrlm... adam Lambrikis ne iin savayordu, solcu milletvekili Lambrikis ne iin can vermiti? Bu soru, dnyann her yerinde, baka baka adlar, baka baka koullar iin hep ama hep sorulacaktr. Niin? Niin o? lmsz. Abdi peki, bir basn ehidi olarak lmszle doru uurlanyor. amzda kahramanlar, kllaryla deil, kalemleriyle yceleiyor. Abdi peki iin akan gzyalarnn yreklerdeki kin tohumlarn kurutmasn diliyorum. Biz yazarlar, bu gibi gnlerde, kalemlerimizden szlen gzyalarmz satrlarmzn arasna saklamak, aclarmz gizlemek zorundayz. Bugnleri, aclarla, kan ve gzyayla yayoruz. Yarnlarn zgrce yaanmas iin... Abdi peki niin ld? diye sormayn, yarnlar iin, yarnlarn zgrce yaanmas iin ld... 5 ubat 1979 AH TANILL AH... Ah Server Tanilli ah, niin bu ilerle uratn?. Ka-pitalizmmi, sosyalizmmi, smrym, bamsz Trki-ye'ymi, sana neydi?. Bak, bir ksm Hocalar byle mi yapyorlar?. ok uluslu irketlere hukuk maviri olsaydn, holdinglere danmanlk yapsaydn ya da Bana ne bunlardan deyip, srtst yataydn..

Byle yapsaydn, katlarn, yazlklarn, klklarn olurdu, ocuklarna deniz motorlar da alrdn. Sana ne yahu bu ilerden, sana ne? Cilt cilt hukuk kitaplarn niin okudun?. Seminerler, doktora kurlar, doentlik, profesrlk tezleri bunun iin 66 miydi?. u evrene bir baksana: Hi senin gibi kendini paralayan oluyor mu?. Hani, Genliktir arada devrimci szler syleyip, yazlar yazmsan, hemen ark edip, bir yerlerde yksek cretli hukuk mavirlikleri bulamaz miydin?. Ah Tanilli ah.. Yazdklarm yanlt dncelerim yanlt deyi-verseydin ayln imdi yirmi bin mi, otuz bin mi, ne istersen ite istediin kadar olurdu, mor binliklerin, be-yzlerin, eklerin iinde yzerdin. Ah Tanilli ah. Hep senin hatan bunlar... Sosyalizm, komnizm, smr, bamszlk, sana ne yahu, sana ne?. Bu dzen byle gelmi byle gider. Sen mi kaldn bu ileri dzeltecek?: Baz Hocalar yle mi bak: Srtlarn krslerine siper edip, gnlerini gn ediyorlar. Sen ise gsn faist kurunlara ayorsun. Biz de biliyoruz, smr var. biz de biliyoruz lkemiz bamsz deil, ama sen mi kurtaracaksn bu memleketi? Sana m kalmt?. Ah Tanilli ah... Bilirsin, sana dokunmayan ylan bin yaar. Brak ylanlar bin yaasn. Yalanlar ylanlarla, ylanlar yalanlarla beslensin. Sana ne be kardeim? Sana ne?. Ne karyorsun bu ilere? Gecen, gndzn bu konularla geerdi. Bilim adamydn. Bilim adam olmann hakkn vermeye alyorsun. Ama olur mu be kardeim? Olur mu?. Kapitalizm, sosyalizm, smr.. Sana ne be kardeim sana ne?. Yazlklar, klklar, deniz motorlar, yat sefalar, drt sayfalk raporlara krk bin lira paralar, aylna otuz bin, krk bin liralk mavirlikler, oh ite byle, yaar gidersin. Arkadalarn gibi, hocalarn gibi... Ah Tanilli ah... Bir rencin ihbar etti. Devlet Gvenlik Mahkemele-ri'nde srndn. Seni niversiteden atmak iin trl dolaplar evrildi. Bunlar sana niin ders olmad?. Niin hep dikkafallk ettin?. Karmasaydn. biraz kenarda dursaydn, seimden seime gidip oyunu atsaydn, kim ne derdi, senin profe67 srlne?. Kim ne derdi?, ite doent olmutun, yarn profesr de olurdun, sonra ver elini, Amerika, ngiltere, Grg ve bilgi arttrma diyerek oralarda srt st yatardn. Yurda dnnce de bir yerlerin mukaveleli avukatln alrdn, ya da baz irketlerin mavirliklerini.. Ah Tanilli ah... Hep senin suun bunlar?. Haydi imdiye kadar konutun, yazdn, hi olmazsa u cinayetler balaynca sus-saydn. Biliyordun, biliyordun bu kurunlarn sana da gelip saplanacan.. Ah Tanilli ah.. 10 Nisan 1978 AKIN ZDEMR... Yksek Ziraat Mhendisi Akn zdemir de faist kurunlar altnda can verdi: Akn zdemir'i rencilik yllarndan tanrm. Btn yaamn emeki snflarn kavgasna vermi yiit bir arkadamzd. Ans hepimize rnek olsun... Sanrm, 1968 ylyd. Akn zdemir, Ankara Ziraat Fakltesi renci Dernei Bakanyd. Yaynlad bir bildiri nedeniyle tutuklanmt. Arkadalar geldiler, olay anlattlar. Ve benden Akn zdemir iin bir dileke yazmam istediler. Dilekeyi hazrlayp, mahkemeye vermitim. Bir sre sonra da Akn zdemir tahliye olmutu. lm haberini alnca bu olay anmsadm. Fakltedeki odama gelip, Ben Akn zdemir, teekkr etmeye geldim demiti. Gle yzl, gencecik bir ocuktu. Yannda nianls vard. Byle tanmtk, kendisiyle... Sonra, 12 Mart dneminde Mamak Tutukevi'nde karlatk... Ziraat Fakltesi'nde ne kadar devrimci renci varsa, hemen hemen hepsi tutuklanmt. Akn zdemir de aralarndayd. Tutuklandmda, hepsi cezaevin-deydiler. Koua girer girmez, sarlp, pmtk.

nsan, bylesine tandklarnn lm haberini alnca baka trl etkileniyor. Savc Doan z, arkadamzd, 68 yakn dostumuzdu. Do. Bedrettin Cmert yle... Her ikisi de ldrlmelerinden birka gn nce gazeteye gelmilerdi, konumutuk... Server Tanilli, Necdet Bulut, Yaln Sanalan... Hepsiyle dostluumuz, arkadalmz, hi olmazsa bir merhabamz, vard... Hep bylelerini seiyorlar, gryorsunuz: Nerede yiit, namuslu, erdemli insanlar varsa, onlar vuruyorlar, bir bir... Doan z'n lm haberini alnca, hemen evine komutum. Yerde kar zerinde kan lekeleri vard. Doan z'n kan, kaldrmlardaki karlarr. zerine serpilmi, gittiimde yle duruyordu... Yntemleri hep ayn... Bir rgt, bir kanl ete, her yerde cinayet iliyor: Doent Orhan Yavuz'u Erzurum'da, Do. Yaln Sanalan', Bedrettin Cmert'i, Doan z' Ankara'da, Do. Server Tanilli'yi, Prof. Bedri Karafaki-olu'nu stanbul'da, Necdet Bulut' Trabzon'da vurup, vurup kayorlar... Buna kar, l Emniyet rgtleri, kendi il snrlarndaki olaylara younlap, terrn lke apndaki boyutlarn ikinci plana itiyor. Oysa, terrn kayna, ikinci plana itilen bu oluumlardadr. Bu rgtleri lke apnda izleyip, ileri Bakanlf-na bildirecek sorumlu rgt MT'dir. Bu cinayet rgtlerini kimler ynetiyor? Bu silhlar, bu paralar, nerelerden, kimlerden eliyor? Kim veriyor bu emirleri? Akn zdemir, sa olsayd, hi phesiz, vaktimiz yok, onlarn matemini tutmaya der ve bu gibi sorularn sorulmasn ve bir an nce ve hi zaman yitirmeden faist odaklarn stne gidilmesini isterdi,.. Onlarn kanl tabutlar ve suskun mezar talar adna hkmete sesleniyorum: Devlet gc sizin ellerinizdedir. Bu cinayet ebekelerinin bu faist odaklarn zerine gidin... Brakn Dernekler Yasasn, brakn Toplant ve Gsteri Yryleri Yasasn, btn gcnzle cinayet merkezlerinin zerine yryn... 69 Yoksa, bu kan glnde, nce bu yiit insanlar, sonra da evet. sonra da sizler boulacaksnz... Uyann, uyann, uyann, artk... 20 Aralk 1978 NECDET BULUT... Bir kanl tabut daha: Dr. Necdet Bulut! Yrekli, namuslu, yiit bir aydn, sosyalizme inanm bir bilim adam... O da gitti. Faist kurunlarla yapt yaam kavgasnda yenik derek, krk yanda bir kanl tabuta gire rek ayrld aramzdan.. Bilgisayar uzmanyd. steseydi, okuluslu irketlerde her ay yzbinler kazanacak bordrolara imzasn atabilirdi. Bunlar, bu gibi kazan kaplarn eliyle kitliye-rek, demokrasi ve sosyalizm kavgasna verdi kendisini... On yl nce, Londra'da tanmtm Bulut'u. Telefonla aramt. Ankara'dan dostlardan scack merhabalar getirmiti. Hangi parkt, imdi adn unuttum. Bir parkta uzun uzun konumutuk.. O gnlerde btn dnyay sarsan renci olaylarndan sz etmiti. Sonra da, bu gibi hakl istemlerin ancak bir sosyalist parti eliyle yaama geirileceine inandn sylemiti.. Dostluumuz, Trkiye'de de srmt. Bir ara, evlerimiz kar karyayd. Evine giderdim, konuurduk. retim yelerinin rgtlenmesi iin almalar yapar; ara sra gazeteye gelir, dertleirdi. hogrlyd. Hani, karnca ezmez derler ya, yle bir adamd Necdet Bulut. Azndan sert eletiriler karsa, hemen glmser, ardndan konuyu yumuatan espriler yapard.. nsan isyan ediyor! Bylesine beyinler, bylesine yrekler, faist kurunlarla delik deik ediliyor ve arkalarndan bir TRT haberi: Kimlikleri bilinmeyen kiiler tarafndan... Tfein icadndan sonra mertliin bozulmas bu ite... Doan Oz gibi, Server Tanilli gibi, Yaln Sanaian 70

gibi, Bedrettin Cmert, Bedri Karafakiolu gibi, Necdet Bulut gibi yrekli, namuslu, erdemli insanlar, koullandrlm eteler tarafndan, kahpe kurunlarla delik deik edilebiliyor.. Byle adamlar kolay m yetiiyor? Bir Server Tanil-, bir Bedrettin Cmert, bir Bedri Karafakiolu, bir Necdet Bulut kolay m yetiiyor?. Sayn Babakan, sayn bakanlar, milletvekileri, senatrler ve ey incir ekirdeini doldurmayan konularda bakan drmek iin nergeler veren kzgn CHP'liler, iinizi gcnz brakp, bu kan selini durdurmaya aln... Brakn, Dernekler Yasasym, Toplant ve Gsteri Yryleri Yasasym, uymu, buymu, brakn btn bunlar.. Haberalma rgtleriyle birlikte nce devleti altrn! Bu cinayet odaklarnn stne gidin, siz ki devletsiniz; siz ki, btn yetkilere ve btn olanaklara sahipsiniz. Ne bekliyorsunuz daha? Her birimiz birer otomatik tfek a\p. siperlere mi yatalm?. Vay benim Necdet Bulut kardeim, vay benim devrimci, sosyalist arkadam, vay benim yiit, erdemli, gler yzl dostum... Rahat uyu Necdet! Bir gn gelecek, faist katillerin aa-babalar akan ve aktlan bu kanlarda boulacaklardr. Er ya da ge, ama bir gn mutlaka... 10 Aralk 1978 TREN... Dr. Necdet Bulut'un lm haberi geldiinde. niversiteleraras Kurul zerklik zerine balatlan tartmalar srdryormu; haber duyulunca ksa bir sayg duruunda bulunulmu, ite o kadar! Maltepe Camii'nde gzlerim niversiteleraras Kurul 71 yelerini arad. Ankara niversitesi Rektrn, stanbul niversitesi Rektrn, zmir niversitesinin, Hacettepe'nin Rektrlerini arad gzlerim; yoktular; gelmemilerdi. Bakanlar Kurulundan yalnzca iki Bakan katld trenlere, birka da CHP milletvekili. teki Bakanlar yoktular. Siyasal yaama, niversite krslerini brakarak katlan Bakanlar aradm bo yere: Do. Dr. Deniz Baykal' aradm, yoktu. Do. Dr. Ahmet Taner Klal'y aradm, gelmemiti. Baykal da. Klal da imdi Bakanlar Kurulu yeleridir artk.. Belki bu yzden, alaka katledilen bir bilim adamnn, bir sosyalist aydnn cenaze trenine gelecek zamanlar yoktur, onun iin gelmemilerdir... Prof. Muammer Aksoy vard trende. letmeler Bakan Prof. Bulutolu, Adalet Bakan Can vard. Prof. Turhan Gne yoktu, Prof. Uur Alacakaptan yoktu.. Prof. Halk lman yoktu, Prof. Ziya Gkalp Mlayim de yoktu. Gnl isterdi ki, bu gibi trenlerde, en azndan, retim yeliklerden gelen parlamenterler yer almalyd, ama gelmiyorlar, zamanlar yok, olanak bulamyorlar!.. Kalabalkta gzlerim, Sleyman Genc'i arad, Kemal Anadol'u arad, Metin Tzn', Sevil Korum'u, Erol e-vike'yi arad. Yoktular, gelmemilerdi. Bu CHP milletvekillerinin, bir sosyalist aydnn cenaze trenine katlp, son sayg grevini yerine getirmelerine zamanlar elvermiyordu belki de... ODT retim yeleri, krmzl-siyahl cbbeleriyle oradaydlar. Hacettepe niversitesi'nden baz retim yeleri de trendeydiler. Ama, rektrler yoktu, ama zerklik zerine son gnlerde inciler dktren bilgin gen doentler de yoktu.. Pazar gnlerini scack evlerinde geiriyorlard. ocuklar oluklar vard onlarn.... Dr. Necdet Bulut'un yaknlar tabuta sarlp alyorlard: Yakmyor, sana lm yakmyor.. Rektrler, rahat koltuklarnda tartyorlard: 72 zerklik, tam gn, tam gn zerklik... zerklik tutkular, bir sosyalist bilim adamnn cenaze trenine kadar erimiyordu nedense... Hamamda trk syler gibi, parlamento kulislerinde ve kapal kaplar ardnda devrimcilik yar yapan CHP'-li parlamenterler, gen bir bilim adamnn

lsne, sosyalist bir aydnn cenaze trenine yarm saatlik bir zaman bile ayramyorlar. ktidar parlamenterleri olarak dirilerine sahip kamadklar insanlarn, llerine sayg gstermek iin zaman ayrmay bile ok gryorlar... Muhalefet yllarnda zerlerine serpilmi l toprak^ larn hl silkeleyip atamayanlar, belki, kanl tabutu iinde yatan bir sosyalist aydnn huzuruna kmaktan utanyorlard... 12 Aralk 1978 DO AN AY... Cenaze namaznda Merhumu nasl tanrsnz? diye sorarlar. Btn dostlar adna ben syleyeyim: Mert, yiit, namuslu... Prof. mit Doanay, ilerici retim yelerinin en nde yryenlerinden biriydi. Devrimciydi, namusluydu, cesurdu. Meden hukuk alannda yorulmaz bir aratrc, bir aydn olarak hukuk devletinin ylmaz bir savunucusuydu. stanbul Universitesi'nde niversite reformunun soluklu izleyicilerinden biriydi. Dedim ya, Mert, yiit, namuslu... Byle bir insand, yirmi hain kurun saplanan gvdesinde hep dik tuttuu ba ile gerisinde kolay kolay doldurulmayacak bir boluk brakarak aramzdan ayrlp, gitti. Geen yllarn birinde Ankara'dan stanbul'a birlikte bir araba yolculuu yapmtk. Hi unutmam, yolda. Koru Motel'de yemek yemi, yanmzdaki dostlarla birlikte kahkahalar iinde bir yolculuk geirmitik. Bu gibi lmler karsnda hep Bu insanlar nasl 73 yetimilerdi? diye sormaktan kendimi alamam. Bir Omit Doanay, kolay kolay yetiir mi bir daha? Byle namuslu bir yrek, byle prl prl bir beyin nasl da bir saniyecik iinde karanla gmlveriyor? nsanlk iin taze bir gl gibi alm bu yrek nasl kana buianyor, lke sorunlar iin gece ve gndz soluk solua alan bu beyin nasl da duruveriyor? El veriyor, el veriyor, orta direk bel veriyor.. Doanay gibi yetimi aydnlar lkenin orta direkleridir. Onlar gidiyor birbir, yok olan, len, kana bulanan en olgun yalarnda, alak namussuz ve hain ellerin kyd bu insanlar, Trk toplumunun en salam gvenceleridir, toplumu ayakta tutan gven aalardr bu insanlar! Onlarla birlikte toplumun en deerli hazineleri kana buianyor, yok oluyor.. Hukuk Fakltesi diplomas, demek bouna! Almanya'nn Friburg kentinde Albert Ludwig Universitesi'nden alnan doktora, renilen yabanc diller, doentlik, profesrlk, makaleler, kitaplar, incelemeler bouna, bir mr boyu geceli gndzl harcanan aydn emei demek bouna! Bunlarn hepsinin zerine yirmi hain kurun, yirmi kan lekesi ekilecekse, neye yaryor btn bunlar, neye? Ey devletin yetkilileri, ey devletin blnmezlii ve ycelii gibi sakzlar azlarnda ineyip duran uursuz politikaclar, ey kapal kaplar ardnda devlet yetkisi dattn sanan nice nasrlam yrek, nice kirelenmi beyin. Prof. mit Doanay'n delik deik edilmi bedenine bakp bakp utann... ounuz yaldzlarla sslenmi bu koltuklara mit Doanay gibi aydnlarn kanlarna basa basa kp, oturuyorsunuz, utann, utann, utann! stanbul'un zerinden oluk oluk kan akan caddeleri. 31 Mart'n kanl kaldrmlarn oktan unutturmutur. Merhumu nasl tanrsnz? Mert, yiit, namuslu... Rahat uyu diyemiyorum mit Doanay hoca. bilirim 74 rahat uyuyamazsn, gzn arkada kalmtr, gzn ak gitmiindir, bilirim! Ama inan, birbir krlsak da ba emeyeceiz, diz kmeyeceiz bu terre, bar ve zgrlk bayraklarn, senin gibi yiit insanlarn mezar talarnn banda da olsa, inan, inan, yeniden dalgalandracaz. Sz veriyorum, sz veriyoruz... 22 Kasm 1979 TTENGIL

Cavit Orhan Ttengil hocay da vurdular. Herey kamuoyunun nnde oluuyor. Kanl katil eteleri hedeflerine adm adm ulayorlar. Devlet yok! Devlet, olup bitenleri gznn ucuyla izliyor. Gerek bu! Doent Orhan Yavuz, Prof. Bedri Karafakiolu, Do. Bedrettin Cmert, Do. Necdet Bulut. Prof. mit Doanay ve Prof. Cavit Orhan Ttengil... Bunlar ldrlen retim yeleridir. Abdi peki, Ali hsan zgr, lhan Darendeliolu, Fedai Cokuner. Bunlar da ldrlen gazeteciler... Savc Yardmcs Doan z'den sonra ldrlen yarglar, savclar... MHP kesiminden il bakanlar, parti yneticileri, belediye bakanlar... Ve sacsyla, solcusuyla iiler, renciler, retmenler, polisler, subaylar, astsubaylar.. Her cinayetin arkasndaki karanlklar, bu kan gl. her kesimden len ve ldrlen insanlar ve bir ucu esrar, teki ucu silh kaaklna dayal uluslararas rgtler. Sa-sol atmas deil, lkc-devrimci kavgas deil, bir baka olay bu! Evet iinde saclk, solculuk var, evet iinde lkclk-devrimcilik var. Ama bunlarn ok tesinde bir olay bu... Bu ortamda tozdan-dumandan geilmiyor. Bu ortamda neyin, ne olduu serinkanl gzlemlerle ortaya konmuyor. Ama toplum, adm adm lmek ve ldrmek ze75 rine koullanp, bir ykntya, bir depreme doru srkleniyor. Grlmyor mu, anlalmyor mu bu? sava, i sava diyorum, i savaa srkleniyoruz diyoruz, bu 4 sava deil mi? sava nasl balar baka trl? te balam, bunlar ilk belirtileri, ilk silh sesleri bunlar... CHP geliyor kan durmuyor, AP geliyor durmuyor, MC dnemlerinde kan durmad, yleyse yeni batan dnelim, yeni batan deerlendirelim, ne olur? Kim aktyor bu kan? Kim, kimi niin boazlyor? Bu terr kim finanse ediyor? Bu silhlar yurda kim sokuyor, kim veriyor bu silh genlerin eline? Terristleri kim koruyor, kim destekliyor, kim besliyor? Nereden geliyor bu deirmenin suyu. nereden? Basal dilekleriyle, at yazlaryla deil, korkmadan ve ylmadan geree parmamz basarak yapalm bu grevi... Vah Ttengil hoca vah... Sen de mi bu kr kurunlara, bu namussuz etelere kurban gidecektin? Senin gibi aydn, senin gibi ilerici insanlarn bizden bekledii bu kan glnn ardndaki gerekleri gzler nne sermemiz deil midir? Elimiz kalem tuttuka bu grevi yapmaya alacaz. 8 Aralk 197 GAL... Btn Trk ulusuna buradan haykryorum: Trkiye'yi igal edenler vardr. Trkiye yeraltndan igal edilmitir. Bu igalciler en ksa zamanda Trkiye'yi toprak zerinden de igal etmek dncesindedirler. Soruyorum, acaba Trkiye'den sorumlu olanlar bunu bilmiyorlar m? Soruyorum: Niin bilmiyorlar? Eer biliyorlarsa, neredeler? Niin Trkiye'yi toprak altndan igal etmi olan bu cinayet yuvalarn kurutmuyorlar? Bitmiyorlarsa, bilmek 76 zorundalar. Biliyorlarsa grevlerini yapmak zorundadrlar... nceki gn Prof. Cavit Orhan .Ttengil'in tabutu banda stanbul niversitesi Rektr Halk Alp tarafndan sylenen bu szleri dinleyen devlet grevlileri birazck olsun utanm, birazck olsun sklmlar mdr dersiniz? Evet, lkemiz igal altndadr evet, gzel yurdumuz igal edilmitir. Evet, yeraltndaki kanl eteler lkemizi igal etmitir... lkemizin aydnlar Do. Orhan Yavuz'lar, Bedrettin Cmert'ler, Necdet Bulut'lar, Prof. Bedri Karafakiolu'lar, Fikret Unsallar, mit Doanay'lar, Cavit Orhan Ttengil'-ler bu yeralt igal ordusunun kurbanlardr. Devlet, bunca aydn boazlanrken, bu igal ordusunun kanl ayak izlerini bir geit treni izlercesine izliyor.. lenler, herbiri imdi birer sessiz mezar ta olan bu insanlar, yalnzca ve yalnzca namuslu olmann cezasn dediler..

Bu altn yrekli bilim adamlarnn dirilerini korumasn bilerr^yen bu devlet, onlarn cenaze trenlerini bile dzenleyemedi. Cavit Orhan Ttengil'in mezarna birer krek toprak atacak olan arkadalar, rencileri dipiklerle dvlp yaralandlar... Devlet bu mu? Bu mu devlet? u yeralt igal ordusunun hakkndan gelemeyen devlet, alaka kurban edilmi bir bilim adamnn tabutu banda retim yelerini dipikliyorsa, sylenecek sz oktan bitmitir... Btn Trk ulusuna buradan haykryorum: Trkiye'yi igal edenler vardr. Trkiye yeraltndan igal edilmitir... Rektr Halk Alp'in azndan haykran, niversite karsnda utanmayan devlet, hibir yazdan, hibir szden utanmaz artk... Ey lkenin namuslu aydnlar, genleri, iileri, kylleri, her snftan, her meslekten, her dnceden yurttalar, elele, kolkola ve omuzomuza gelin saflarnz sk-latrn... 77 lkemizi yeraltndan igal eden etelere kar, tpk Kuvay-i Milliye gnlerinde olduu gibi. tek. bir yrek, tek bir nefes ve tek bir yumruk gibi olalm... Yeneceiz, bu karanlklar, bu tutsaklklar yeneceiz, evremizdeki bu kanl zincirleri skp atacaz, diz k-meyeceiz, yenilmiyeceiz... 11 Aralk 1979 SEN YAPMAZSAN... Abdi Ipeki'nin tuzaa drlp ldrlmesinden sonra, emekli Korgeneral Cemal Madonolu'na ynelik bir suikast giriiminde bulunulduunu reniyoruz. General Madanolu'nun bir suikast giriiminden rastlant sonucu kurtulduu anlalmaktadr. Ka kez yazdk, ka kez yineledik: Bu gibi iler, amatr ileri deildir. Bu cinayetlerin arkasnda gizli rgtler bulunmaktadr. Devletin grevi, bu gizli rgtleri ortaya karmaktr. Nasl bir bataklk kurutulmadan, bu bataklktan uuan sineklerle savamak bir sonu vermezse, belli yazarlarn, politikaclarn ve emekli generallerin kaplarna beki dikmekle de bu iin sonu alnmaz. Duyuyoruz: u, u u yazarlar, u u politikaclar ldrlecek.. Peki buttbar nereden geliyor? MT'in yetkili dairelerinden., yleyse MT'in bu cinayet ebekeleri hakknda baz bilgileri var. Belli ki, bu tr haberler, bu cinayet ebekelerine szm ajanlardan geliyor, yleyse, bu cinayetlerin kimlerce planland biliniyor. Yok, hayr, bu rgtlere bizim ajanlarmz szamad deniliyorsa, bu ihbarlar nereden geliyor? Nereden biliyorsunuz belli yazarlarn ve politikaclarn ldrleceklerini? Bunlar dnda, bir baka olaslk daha var. O da u. Bizim bu olaylardan hi haberimiz yok denmesi.. O zaman da adama sorarlar: Bunlar MT bilmiyecek de kim bilecek? CHP hkmeti, neden bu olaylarn nne gemedi? 78 gu sorunun birok nedeni var belki. Fakat bu* nedenlerin en nemlisi, gvenlik rgtlerine sahip olamamaktr. Te-mel neden budur. Bir devlet, terrizmle savamak iin haberalma rgtlerini kullanr. Haberalma rgtleri, bu olaylar hakknda bilgi vermiyor ya da veremiyorsa, o zaman, hkmet, haberalma rgtlerini ynetmez, haberalma rgtleri hkmeti ynetir. Yani zetle sen ynetmesini bilmezsen, seni ynetirler. Bu kural hi deimez. Hkmetin gncel grevi, terrizmi kaynanda kurutmakt. Ve terrizmi kaynanda kurutmak iin, Kontr-Gerilla gereinin alt kaln izgilerle izilmeliydi. Bu konu, CHP hkmetinin ilk gnlerinde ok kt seilmi bir dnemde ortaya atld. Ortaya atld ve eitli saldr ve demagojilerle olay saptrld. AP Genel Bakan Demirel, Haziran 77 seimlerinden nce, CHP Genel Bakan Ecevit'e bir mektup gndererek, Ecevit'e ynelik bir suikast giriimini haber verdi. hbar ylesine ayrntlyd ki. Ecevit'in hangi otelin penceresinden, ne tip bir silhla ldrlecei de bildirilmekteydi. Demirel'in bu ihbar mektubunda Memleketimizi i meselelerle uratrmak isteyen yabanc kurulularn ve

uluslararas tedhi teekkllerinin muhtemel suikast ve sabotaj eylemleri ile zellikle vazifelendirilmi kimselerden sz etmekteydi. Bu, Uluslararas tedhi teekkleri ihbar mektubun* da yerald gibi, son birbuuk iki yldr suikast ve sabotaj eylemlerini hzlandrdlar. Ama, ihbar mektubunda bildirilen suikast ve sabotaj eylemleriyle zellikle vazifelendirilmi kimseler bir trl ortaya karlmad. Ecevit'e ynelen suikast giriiminden, Server Tanil'-ii'ye. Doan z'e, Bedrettin Cmert'e, Bedri Karafakio-lu'na, Necdet Bulut'a ve son olarak Abdi Ipeki'ye sklan kurunlar, ite bu zellikle vazifelendirilmi kimselerce sklmtr. 27 Mays htillinin erefli komutan Korgeneral Madanolu'na ynelen suikast giriimi de ayn plann halkalarndan biridir. Bir devlet, eski babakann ihbar mektubuyla ipu79 tan gsterilen bu rgtlerin stne gitmiyorsa. kendi mezarn kendi kazyor demektir. Bu iskatlk grevi CHP arlkl hkmete dmemelidir. Uyan CHP rgt, uyan! 6 ubat 1979 ECEVIT VE OLU TOPRAI Ne yapmal? imdi, hep birlikte bu soruya yant aramak ve sa-ll sonulara ulamak zorundayz. Evet, ne yapmal? Eskiler, gelien olaylar karsnda aresiz kalanlar iin, Basireti baland, derlerdi. Balanan basireti bu gibi olaylarda nasl kullanmal? Ne yapmal? Kimimiz, Abdi Ipeki'nin katilinin bulunmas iin ortaya konulan alt milyonluk dle bel balad. Bu nedir bilir misiniz? Devletin varolmadn ya d etkin olmadn kantlayan bir olaydr! Devlet, nl bir gazetecinin katilini, alt milyonluk dl aracl ile bulacaksa, blnmezlii zerine sylevler verdiimiz devletsin, Teksas eriflerinden ne fark kalacaktr? Terr odaklarn ortaya karmak devletin grevidir. Yurttalarn can gvenliklerini korumak devletin grevidir. Devletin saygnln korumak, yine devletin grevidir. Ve devletin eitli organlar vardr. Hkmeti vardr. Ordusu vardr. Yarg organ vardr. Yasama Meclisleri vardr. Terrizmi nleyecek olan gler, devlet yaps iindeki kurululardr. Bunlar eyleme geirecek olan organ ise, hkmettir. Evet, ne yapmal? Devleti altrmal, devleti iletmeli. Devleti devlet, iktidar iktidar yapmal! Sorun budur. Bir hkmet, kendi ynetimini egemen klmazsa, her gn azar azar intihar ediyor demektir. 80 imdi geriye dnp dnyoruz: Ne yapmalyd? Ya da ne yaplmamalyd? CHP gruplarnn, muhalefet karsnda skl bir yumruk gibi olmalar gerekirdi. Olmad. Ksr ekimeler, n seim hesaplar, il ve ile kongreleri, terrizmle savama amacnn nne geirildi.. Parti ii muhalefeti, muhalefet birikimini, hkmet terrizme kar yeterince nlem almyor gndeminde deil, rnein Kenan Bulutolu neden benim adamm Smerbank Blge Mdr yapmyor? gensorusunda toplad.. Oysa, hkmetin gncel sorunu, can gvenliiydi. Ve hkmet can gvenliine olan zlemden tr iktidara gelmiti. Btn dikkatlerin, btn abalarn bu noktada dmlenmesi gerekirken kiisel tavrrtarcJan kaynaklanan Lumpen muhalefet anlay n plana kt. Ne yapmalyd? Hkmet, MT Mstearn deitirmek iin, hkmete geldii gnden 13 Temmuz tarihine kadar, alt ay bekledi. Niin? Hamza Grg Paa gcenmesin diye!.. Oysa, can gvenlii salamak greviyle ykml bir hkmetin ilk grevi, MT'i batan aa deitirmekti. 12 Mart dneminde kpr balarn tutmu MT Daire Bakanlarn deitirmeye gc yetmeyen bir hkmet, neye iktidar olabilirdi ki? Ve olmad ite! Muhalefet gnlerinde lk Ocaklarna silh veren

yzbalar iin nerge hazrlayan CHP, hkmete geldiinde bu yzbalarn klna dokunamazsa, biz neyin tartmasn yapyoruz Al-lahakna? Ynetemeyeni, ynetirler, egemen olmayana, egemen olurlar! Bu iin kurai budur... Babakan Ecevit'in, Abdi Ipeki'nin mezarna toprak atan ellerinin, ayn hnia devleti sksk sarmasn diliyoruz. Ve doksanl-k yazar Burhan Felek'in hasta yalanda dedii gibi, Blent Bey'in kkremesini bekliyoruz. nk iktidar odur, nk devleti iletmekle grevli olan odur. Sayn Ecevit, daha birok dostunun mezarna krekle 81 F.: 6 toprak atmak istemiyorsa, nceliKie nuKume ve purus zerindeki l topran silkip atmaldr. Evet Ne yapmal? unu yapmal; Babakanlar, mezara bundan sonra toprak atmamak istiyorlarsa, kendi zerlerindeki l topran kaldrmaldrlar. Hem de zaman yitirmeden... 7 ubat 1979 KM KAIRDI? M. Ali Aca'y kim kard? Hi kukum yok; Aca'y Silhl Kuvvetlerde yuvalanm silhl bir sa rgt kard. Bu rgt cezaevi yneticileriyle iliki kurdu; birlikte bir plan hazrland ve plan gerekleti. Olay budur!.. Aca, tutuklandktan sonra Selimiye Tutukevi'ne konmutu. Sonra ne oldu? Sonra, Abdi Ipeki'nin katil san. Beni Maltepe Tutukevi'ne gnderin dedi. Bu istek Skynetimce hemencecik kabul ediliverdi. Belliydi ki, Aca, burada kama planlarn daha rahata uygulayacakt. Ve uygulad.. Aca'nn 5 Kasm gn Adl Tp'a giderken bir kama giriimine tank olundu. Bu giriim, grevli jandarma erinin uyankl nedeniyle baarya ulaamad. An ertesi gnk gazeteleri, bata zntyle belirtelim. Milliyet Gazetesi olmak zere, birok gazete bu olay arptmaya, Yok canm. Aca kamaya almad demeye getirdi.. Abdi IpeKi'nin katil san, bir rastlant sonucu yakalanmt. Verdii ifadelerde bir nokta gze arpyordu. Ben bu ii tek bama yaptm, bamsz terristim diyor ve arkasndaki rgt gizlemeye alyordu. nce Evet ben ldrdm dedi, sonra mahkemede ikinci durumada Hayr ldrmedim diye ifade deitirdi. Zaman kazanmak istiyordu. Mahkemeyi uzatn diye ak ak konuuyordu. Bir asker birlik iindeki cezaevinden, cezaevi yne82 timinden yardm gelmedike, kamak olanakszdr. Ben de 12 Mart dneminde bir yl akn bir sreyle cezaevinde kaldm. Mamak Asker Tutukevi, 28'inci Tmen'n tam ortasndadr. Cezaevi ynetimi gzyummadan bir tutuklunun kouundan kmas bile olanakszdr. Kouundan kacak, cezaevi kapsn geecek, -drt kilometrelik asker birlii aacak ve nizamiyeye ulaacak, akl alacak i deildir. Maltepe Cezaevi, Mamak Cezaevi'nin konumundadr. Cezaevi, zrhl birliin ortasndadr. Aka, Silhl Kuvvetlere szm bir sac rgt Aca'y karmtr. Baka trl yoruma benim aklm ermiyor. Ayn cezaevinden 12 Mart dneminde Mahir Cayan ve arkadalar da kamtr. Cayan ve arkadalar, cezaevinin o gnk yneticilerinden yardm ve destek grerek kamlardr. Aka byledir. Abdi Ipeki'nin ldrlmesinden katil san Mehmet Ali Aca'nn Asker Cezaevi'nden karlmasna kadar geen sre bu olayn zerindeki kuku bulutlarn daha da younlatrmtr. Aca'nn kayla Abdi ipeki olay, sanldndan da daha koyu ve giz dolu karanlklarn iine gmlmtr. Ve ne acdr ki, Milliyet Gazetesi, bu karanl yrtmak iin en kk bir aba harcamamakta, stelik, Ipeki'nin kemiklerini szlatrcasna olaylar gz ucuyla izlemekle yetinmektedir. Abdi Ipek'iyi ldren rgt, bu kez de katil sann karmtr... Bu kede, okurlarm bktrrcasna lk Ocaklarna cinayet silhlar veren jandarma yzbalarn yazdm, durdum, kimse kulak asmad. Bu silhlarn kayt saylarn bile verdim, hibir asker ve sivil ynetici bana msn demedi..

Ankara'da Devlet Mimarlk ve Mhendislik Akademisi rencilerinin zerine Amerikan yaps ve ordu mal bombann atldn yazdm, bu bombann marka ve saysn bildirdim, kimse tnmad.. Ne oluyor, ne oluyor, kim ynetiyor bu devleti? u olay ltfen aklnzda tutunuz: 12 Mart dnemin83 de silh kaaklar yakalanr ve Kontr-gerilla ss Zi-ver Bey Kk komutannn birliindeki bir tutukevine gnderilir. Bir sre sonra bu nl kaaklar salverilir. Ve tutuklu kaldklar cezaevinin komutan albay, bu silh kaaklarnn i yerine mdr oluverir. Hey, duyuyor musunuz beni, yetkililer heeey, heey, duyuyor musunuz? Biz Kontr-gerilla diyelim, sizler baka ad takn, ama gerek bu: Gizli bir rgtn kirli parmak izleri, Abdi peki cinayetine de karmtr. Bu kanl yknn imdilik ksa zeti de budur... 27 Kasm 19? SAYIN RU'A... Abdi Ipeki'nin katil san Mehmet Ali Aca'nn tutuklu bulunduu KartalMaltepe Asker Cezaevi'nden elini kolunu sallayarak kamasyla ilgili olarak, bir yzba, bir astemen, bir astsubay ve onbir er tutukland. Sanklarn, Trk Ceza Yasas'nn 230, Asker Ceza Yasas'nn 87'nci maddeleri uyarnca yarglanacaklar bildirilmektedir. Ceza Yasas'nn 230'uncu maddesi, Bir aydan alt aya kadar hapis, 100 liradan 500 liraya kadar ar para. Asker Ceza Yasas'nn 87'nci maddesi de, ki yla kadar hapis cezas ngrmektedir. Ceza Yasas'nn 230'uncu maddesi grevin savsaklanmas. Asker Ceza Yasas'nn 87'nci maddesi de Itaatszlkta srar etmek suu ile ilgilidir. Ceza Yasas'nda tutuklu ya da hkmlnn kamasna yardmc olan cezaevi yneticileriyle ilgili baka maddeler de vardr. Yasann 302'nci maddesi sann kamasn hazrlayan ve kolaylatran cezaevi yneticisine bir yldan be yla kadar uzanan hapis cezas ngrmektedir. Bir baka madde, ka, cezaevi yneticilerinin kaytszlk ve tedbirsizliklerinden domusa, bir yldan be yla kadar uzanan cezay aydan iki yla indirmektedir. 84 Diyelim ki, tutuklanan yzba, astemen ya da astsubay, Mehmet Ali Aca'nn kan hazrladlar ya da kolaylardlar. Alacaklar ceza tutar en ok be yldr. Bu ceza be yl da olmaz. Takdiri tahfif sebebi denir, indirilir, baka nedenlerle indirilir. Koullu salverme ve infas yasasna eklenen yeni maddelerle en ok be yl ar hapse arptrlsalar bile -ekecekleri ceza, ikibuuk yldan ok olamaz. Bu demek deildir ki, be yl hapis cezasna arptrlacaklar! Bakarsnz, grev savsaklanmas ile ilgili madde uygulanr, bir aydan alt aya kadar hapis, 100 liradan 500 liraya kadar ar para cezas alp, iin iinden syrlverirler. Olur mu olur! Olay daha geni boyutta grlr: Btn bu olaylar, kanl cinayetler, bir rgtn ayn amaia gerekletirdikleri bir dizi eylem olarak kabul edilirse, alacak davado daha baka cezalar, daha baka yaptrmlar gerekli grlebilir. Fakat baksanza, koskoca Skynetim'in Asker Savclar Kartal-Maltepe Asker Tutukevi'nde sac sanklarn hakaretleriyle karlayorlar. Bu ne biim devlet otoritesidir? Asker Cezaevi'nde bylesine nemli bir suun kovuturmasn yapamayan devlet, nerede ve nasl otorite salayacaktr? Devlet gizii rgtlere boyun emitir. in ac ve kaba zeti budur... Geenlerde skdar Paakaps Cezaevi'nde isyan kt; mr boyu hapis cezasna arptrlan bir sac sank, grevli savcya ate etti, savc; bir ans eseri kurtuldu. imdi sormaz msnz? Cezaevlerine, sac eylemcilerin kullandklar silhlar sokanlar kimlerdir? Devam ediyorum: Bu silhn, Bayrampaa'da alt kiinin lm ile sonulanan kahve taranmasnda kullanld ileri srld. Byleyse bu silh nasl girdi, nasl sokuldu cezaevine? Yine devam ediyorum: syandan sonra Paakaps Cezaevi'nden Kartal-Maltepe Cezaevi'ne gnderilen sac 85

sanklar, Skynetim kararghnn bulunduu Selimiye Klasnn nnden geerlerken kendilerini Asker Cezaevi'ne gtren asker konvoyun ortasnda ve bu yetkililerin gzleri nnde hilalli MHP bayraklarn cezaevi arabasnn penceresinden sallayp, skynetim grevlilerine kar bir gsteride bulundular. Bu konuda alan soruturma ne oldu? Ve Mehmet Ali Aca'ya tutuklu bulunduu Selimiye'den Kartal-Maltepe Asker Cezaevi'ne kendi isteiyle aktarlmasna niin izin verildi, niin? stanbul Skynetim Komutan Sayn Necdet ru'-un Atatrk' kiiliini, yansz tutumunu ve grev anlayn hep saygyla karladk. Ama kabul etsin ki, cezaevi kaplarn kapamak, yasal rgtlerin kapsn kapamaktan ok daha gtr! Katil san Mehmet Ali Aca'nn elini kolunu sallayarak kp kat cezaevi kaplar, soruturma yapmaya gelen Skynetim Savclarna tutuklular tarafndan ka-panabiliyorsa ve btn bunlar MHP desteindeki Demi-rel hkmetinin parlamentoda AP ve MHP militanlarnn genel kurul salonlarna kadar uzanan takn gsterileriyle gven oyu ald gnn ertesine rastlyorsa, bu sayn skynetim komutann ac ac ve derin derin dndrmelidir. Geceleri evlerinde kalmak istedikleri iin tutuklanan 92 gen temen zerinde duraksanmadan kullanlan devlet otoritesi Aca olayn soruturmaya yetmeyecek midir? 28 Kasm 1979 GREV EHD.. Adana bir kurban daha verdi: Terristler bu kez de zerlerine cesaretle giden yurtsever bir gvenlik grevlisini. Adana Emniyet Mdr Cevat Yurdakul'u ldrdler. Dn, daha nce lkc terrist Ferhat Tysz'n ifa86 desinde ldrleceini syledii Urfa'nn CHP'li Belediye Bakan Feridun Yazar da terristlerin saldrsna urayarak ar yaraland. Terristlerin 14 Ekim seimlerine doru kanl olaylar trmandracaklar biliniyordu. Bu trmanma stratejisi Adana Emniyet Mdrnn ldrlmesiyle ve Urfa Belediye Bakan'nn vurulmasyla yeni bir noktaya ulam bulunuyor. Sac terristlerden kaynaklanan bu saldrlarn Adana ilimizde younlamasnn, elbette ki ok nemli bir nedeni bulunmaktadr. Kahramanmara soykrm ile ilgili siyasal ve tarihsel nemdeki davann Adana'da grlmekte bulunmas, terristlerin btn vurucu gleriyle bu ilimizde karargh kurmalarna yolamtr. nk bu dava sonunda verilecek karar, Trkiye'de terrizmin kaynaklar ile terrizme bulaan siyasal rgt ve dernekleri btn plakl ile gzler nne srecektir. Terr, ok planl yrtlyor. Adana'da Skynetimin gzleri nnde ilin Emniyet Mdrnn delik deik edilerek ldrlmesi, devlet glerine kar aka meydan okumak ve Kahramanmara davasn yrtenlere gzda vermek amacn gdyor. Terristler neden zellikle bu kentimizde karargh kuruyorlar? Bunlar koruyan ve kollayanlar kim? Adana Emniyet Mdrnn ldrlmesi tam bu ilikiler birer birer ortaya karld gnlere rastlyor... Yasa d Trk ntikam Tugaynn nde gelen eylemcilerinden Cengiz Ayhan'n bu yrelerde bir Bakom-ser tarafndan sakland anlalyor; Tarsus Cumhuriyet Savc Yardmcsnn silh altndaki bir er tarafndan ldrld belirleniyor, buna benzer birok iliki teker teker ortaya karlyor. Ve tam bugnlerde Adana Emniyet Mdr Cevat Yurdakul alan ate sonunda ldrlyor. Dndrc deil midir? Acaba bu konuda Mill stihbarat Tekilt'nn elinde geni bilgiler ve ayrntl raporlar var mdr? Adana'da neler oldu, neler oluyor, neler olacak? MT Mstearl bu konuda ciddi bir deerlendirme yapm 87 mdr? Kahramanmara davasmn bu ilimizde grlmesi nedeniyle bu yrelerde olaanst nlemler alnm mdr, alnmam mdr?.

Hkmetin yapaca ilk. ilerden biri. MT'in btn i yetkililerini arp, bunlardan Adana hakknda geni bil- 1 giler almaktr. Kahramanmara olay patlak verdiinde MT Adana Blge Bakan kimdi? Bu Blge Bakan, olay hakknda herhangi bir rapor verdi mi? Verdiyse bu raporda neler yazyordu? Vermediyse bu grev savsaklanmasnn nedeni neydi? Kahramanmara olayndan hemen sonra odasnda l bulunan MT Adana Blge Bakannn lm nedeni aratrlm mdr? Bu Blge Bakanndan nce grev yapan MT grevlisi, neden, hangi gerekeyle ve hangi oiaydan sonra grevinden alnmt? Btn bunlarn tek tek aratrlmas ve en kk olaslklar zerinde durulmas gerekiyor. yle anlalyor ki, Trkiye'deki terr Adana'dan ynetiliyor, terrn vurucu gc Adana'dadr. Adana'da terrn kaynaklarna inmek isteyen bir Emniyet Mdr bylesine ldrlyorsa, devlet Adana'da terre boyun eiyor demektir. Aylardr, Devlet nerede? diye soruyoruz. Adana'dadr diyecek devlet yetkilisini Adana Emniyet Mdr Cevat Yurdakul'un tabutu banda sayg duruuna arrz... 29 Eyll 1979 BR DOSYA... Adana Emniyet Mdr Cevat Yurdakul ldrlmeden nce hangi dosyalar zerindeydi?... Bize ulaan haberlere gre Cevat Yurdakul, son gnlerde Osman Dicen adndaki bir yedek temen ile ilgili soruturmaya arlk vermiti. Neydi bu soruturma?... Bu soruturma, grev yapt Diyarbakr'daki birliinden izinli olarak ayrlp, Adana'ya gelen ve burada 45'lik 88 fcolt marka bir tabanca ile yakalanan Piyade Astemeni Osman Dicen'in Adana yresindeki ilikilerini kapsamaktaydzerinde 45'lik kolt marka tabanca ile yakalanan Piyade Astemeni Osman Dicen bu tabancay Silhl Kuvvetlerde grevli bir Yzbadan emanet olarak aldn ileri srmtr. Yaplan balistik incelemede bu tabancann Astemenin zerinde yakalanmasndan bir sre nce atelendiini de ortaya koymutur.. Hangi olayda kullanlmt bu silh?... Piyade Astemeni Osman Dicen'in Cevat Yurdakul'un ldrlmesinden sonra gzaltna alnan MHP Adana Merkez le Bakan Avukat Adem Erolu ile de yakn ilikisi olduu ileri srlmektedir. zerinde 45'lik kolt tabanca ile yakalanan Piyade Astemeni Osman Dicen, yakaland yere en yakn polis karakolunda sorgusu yapldktan sonra. Skynetim Komutanlna teslim edildi.. Yine bize ulaan haberlere gre Astemen Osman Dicen Skynetim Komutanl tarafndan salverildi. imdi kamuoyu nnde soruyorum: Byle bir olay olmu mudur?. Olmusa, bu kovuturma ne aamadadr?... Bu Astemen Osman Dicen kimdir?... Kimlerle ilgisi vardr?... zerinde yakalanan 45'lik kolt tabancann sahibi kimdir?... Ve bu tabanca hangi olayda kullanlmtr... Byle bir olay olmamsa, yoksa, yaplacak aklamay bu keye koyar, okurlarmdan zr dilerim. Varsa, bu sorular sormaya devam ederim.. imdi Sayn Genelkurmay Bakanna, Adana Skynetim Komutanna, ileri Bakanna srarla soruyorum: Nedir bu olay?... Bu kede okurlarm bktrrcasna bir konu zerinde durdum: 1970 ylnda Dr. Necdet Gl, o zamanki lk Ocaklar Genel Bakan brahim Doan ve sonradan MHP Genlik Kollar Genel Bakanlna getirilen Ali Gngr tarafndan tabancayla vurularak ldrld.. Yaplan yarglamalar sonunda cinayette kullanlan bu silh89 larn Silhl Kuvvetlerde grevli, o gnk rtbeleriyle Temen Fehmi Altnbilek ve Mustafa llerisoy'un zerlerine kaytl olduu anlald. Bu iki Temen bellerine kanl cinayet silhlarn takarak Yzbala kadar ykseldiler. Bugn Ordu'da grev yapyorlar. Bu gibi ilikiler ortaya karlmadan terrn kaynana inmenin olana yoktur.. 1978 yl Ocak aynn 25. gn Ankara Devlet Mimarlk ve Mhendislik Okulu rencileri zerine bir bomba atld.. Yaplan aratrma bu bombann Silhl

Kuvvetlerde kullanlan Amerikan yaps Fze M2 hat bil-1131 2-53 bombas olduunu kantlad.. Ankara Cumhuriyet Savcl'na 978/3925 say ile kaytl bu dosya imdi nerededir? Ne olmutur bu soruturma?... Bunlar ok pheli ipulardr. Bu ipularnn lke apndaki olaylardaki benzer kantlarla birletirilmesi ok ilgin ilikileri ortaya koyacaktr.. Adana Emniyet Mdr Cevat Yurdakul'un lmn-en bir sre nce zerinde bir Yzbann 45'lik kolt tabancas ile yakalanp, Skynetim tarafndan serbest braklan Astemen Osman Dicen ile ilgili soruturmann ne aamada olduunu ve soruturmann kimler tarafndan yrtldn soruyorum.. Adana'nn yollar tatan deil artk, kandan, kandan!... Ve bu kan denizinde ipular aryoruz... 11 Ekim 1979 TARHE.. Trkiye'de ilk sendikal eylemler ne zaman balamtr?.. Aratrmaclar, 1871'de stanbul'da Ameleperver Cemiyetinin kuruluunu sendikal eylemlerin balangc sayarlar. Ameleperver Cemiyeti nin kuruluunu, 1889'da ttihad- Osman Cemiyeti izler. 1895'te kurulan, Osmanl Amele Cemiyeti, bir yandan sendikal eylemleri ynetirken, te yandan da siyasal almalara giriiyordu. Osmanl Imparatorluu'nun son zamanlar, Istanbul'90 da Bat kapitalizminin tam anlamyla egemen olduu yllardr. stanbul'da iilerin rgtlenme abalarnn, Ta-til-i Egal adl Yasayla engellenmesi zerine, bu gibi rgtler, merkezlerini Selnik'e tamlardr. Bu dnemdeki btn yasaklara karn, Osmanl Mesai Frkas, Amele Frkas, Mstakil Amele Frkas, Trkiye i Sosyalist Frkas gibi, sendikal nitelikleri ar basan rgtler iiler arasnda rgtlenme olanaklar bulmulardr. 1919'da, Osmanl Mesai Frkas tarafndan desteklenen Zeytinburnu fabrikasndan Numan Usta, stanbul Milletvekili olarak Meclis-i Mebusana girebilmitir. 1919 ylnda kurulan Trkiye i Dernei de 1922 ylna dek, iiler arasnda sendikal almalar yapmtr.. Kurtulu Sava yllarnda, Trkiye ii snf, btn gcyle cephelere koarken, bir yandan da, stanbul'da, tramvay, tnel. irketi Hayriye ve Hali iileri siyasal grevlerle stanbul Hkmetini sarsyorlard ve bu arada ark Demiryollar ileri youn grevierle, yabanc sermayeye kar varlklarn kantlyorlard.. Cumhuriyet dneminde, Aydnlk adl yayn organnn evresinde toplanan aydnlar, Trkiye Dernek Birlikleri ttihad adyla bir sendikal rgt oluturuyorlard. stanbul Umum Amele Birlii, i Frkas, Amele Teali Cemiyeti bu dnemde kurulan ii rgtlerindendir.. Dou illerimizde balatlan etnik kkenli ayaklanmadan sonra karlan 12 Mart 1925 tarihli Takrir-i Skn Kanunu, sendikal eylemleri uzun sre bask altnda tutmutur. Bu sert yasaklara karn, stanbul'da liman iileri, Soma-Bandrma demiryolu iileri, Adana demiryolu iileri ve 1928 ylnda stanbul tramvay iileri grevleri ii snfmzn tarihine yazlmlardr.. 1933 ylnda Ceza Yasasnda yaplan deiiklikler, 1938 tarihli Cemiyetler Yasas, sendikal rgtlenme hakkn bsbtn ortadan kaldrmtr. Cemiyetler Kanunu, biraz da btn dnyay sarsan Alman ve italyan 91 Taizminin de etkisiyle, snf esasna dayanan rgtlemeleri yasaklamaktayd. ikinci Dnya Sava, faizmin yenilgisiyle sonulandktan sonra, 1946'da Cemiyetler Kanunu deitirilerek, snf esasna gre dernek kurma yasa kaldrld. Bunun zerine baz dernekier ve siyasal partiler kurulmaya baland. Fakat bir sre sonra, skynetim, yeni kurulan sendikalarla, Trkiye Sosyalist i ve Kyl Partisi ile Trkiye Sosyalist Partisini kapatt.. 1947 tarihli Sendikalar Kanunu., grev hakkn yasaklayan bir dzenleme getirmekteydi. 1949'da iktidar aday Demokrat Parti, programna grev hakkn koymutu, ancak bu hak, on yllk DP dneminde hi tannmad gibi, sosyalist aydnlar zerinde youn basklar kurulmutu. 1950-60 dneminde sendikalarn siyasal ama gtmelerf yasaklanmt. Valiler, siyasetle uramalar yasaklanan bu sendikalara bir tek koullu siyasal gsteri yapma hakk tanrlard: komnizmi telin etmek!

Trkiye'de sendikal eylemler iin dnm noktas, 1963 tarihidir. Bu tarihte karlan Sendikalar Kanunu ile Toplu Szleme Grev ve Lokavt Kanunu. 1961 Anayasasnda iilere tannan sendikal haklar yasal gvencelere balamaktayd. Bu gnlerin en nemli olaylarndan biri, baz sendika liderlerince kurulan Trkiye i Partisi'nin 1965 ylnda 15 milletvekili ile parlamentoya girmesidir. Trk-l DP dneminde, 1952 ylnda kurulmutur.. 1960'dan sonra, partiler st politika adyla Amerikan modeli sendikaclk anlayn benimseyen Trk-l, AID kanalyla yaplan balarla ayakta durmutur. Kkeninde, Amerikan modeli sendikaclk ve kasasnda AID Paras yatan Trk-l, bir sre sonra 1967 ylnda nemli bir sarsnt geirdi.. TP evresinde younlaan sosyalist dnceler, sendikal rgtleri de etkilemi ve ilerici iiler, 1967 ylnda Devrimci i Sendikalar Konfederasyonunu kurmulardr. 1967 yl, Trk sendikaclk tarihinin Altn harflerle yazlacak en nemli tarihidir. 92 aP ve CHP, 1969 ylna doru, Trkiye i Partisi'ni oarlamentoya sokan seim sisteminde elbirlii ile bir de-diikiik yapmlar ve Mill bakiye sistemini kaldrmlardr. Bylece, ii snfnn yasal partilerine parlamento yolu byk lde tkanm oluyor ve toplum iindeki devrimci birikim salksz kanallara doru itiliyordu. Demokrasinin en byk gc rgtl ii snfdr. si snf, sendikalarda ve partilerde rgtlenir. i sn-fjnn yasa! partisi elbirlii ile yokedildikten sonra, snf sendikacln gn getike glendiren DSK, eitli siyasal oyuniarla blnmeye ve paralanmaya alld. Bugn DSK byle bir tehlike ile kar karyadr.. Btn olumsuz koullara karn, Trkiye ii snf, bugnk dankl atlatacak ve siyasal partisiyle, sendikasyla, Trk siyasal yaamndaki yeri doldurulmaz arln dosta ve dmana kantlayacaktr. Ve o lmsz ozanmzn dizeleriyle seslenirsek, Ve elbetteki, sevgilim, elbet / dolaacaktr elini kolunu sallaya sallaya / dolaacaktr en anl elbisesiyle i9i tulumuyla / bu gzelim memlekette hrriyet.. 1 Mays 1979 ARPALIKLAR... Seim kaybetmi milletvekili ve senatrlerle, asker-sivil brokratlarn yerletirildikleri bol paral ynetim kurulu yeliklerine arpalk denilmektedir. Bu arpalklar, politikac eskileri iin bir eit emeklilik gvencesi olmutur artk! Siyasal Partiler Yasas, kamu iktisad teebbsleriyle zel yasayla kurulmu bankalarn ynetim kurullarnda grev alanlarn siyasal partilere ye olmalarn yasaklamtr. 648 sayl yasann 8. maddesine gz atalm: Kamu iktisad teebbslerinin ve zel kanunla veya zel kanunun verdii yetkiye dayanarak kurulmu bankalarn ve teekkllerin ynetim ve denetim ilerinde 93 rarna alan derneklerden zel gelir kaynaklar ve zel kanunla salanm olanlarn merkez kurullarnda grev alanlar siyas partilere ye olamazlar... te yasa maddesi bu kadar aktr! Fakat bu akla karn, gelmi gemi birok politikac hem siyasal partilere ye olup, hem de bu gibi ynetim kurullarndan tkr tkr paralar almlardr... Parann dini-iman olmad gibi, siyasal partisi de yoktur. Hemen hemen her partinin seim kaybetmi yeleri, Mill birlik ve beraberlik ruhu iinde bu gibi ynetim kurullarn paylamlardr. nmde stanbul Asliye Mahkemesi nc Ticaret Dairesi'nin 30.1.1978 gn ve 976/557 esas ve 978/15 sayl karar duruyor: Bu kararda, Trk Hava Yollar Ynetim Kurulu'nda grev alan, Kemal Zeren, Recai Kutan, Mithat Perin ve Nihat Krat'n Ynetim Kurulu yelikleri siyasal partilere kaytl olduklar gerekesiyle iptal edilmektedir.

Bu yasal akla karn, bugn de CHP Hkmeti, arpalk ad taklan bu gibi yemlikleri seim kaybetmi milletvekili ve senatrlere clus bdhii gibi datmaktadr. Muhalefetteki o gcr gcr szler ne oldu?. Hani buralar birer arpalkt?.. Ne abuk unutuluyor bu gibi szler? Yok yok, olmuyor ite!. Ayn arpalklar bu kez CHP milletvekili ve senatrlere peke ekiliyorsa, dzen deitireceiz umudunu, gelin benim klahma anlatn siz... Dzen deitirmek, kapitalist retim biimini deitirmek demektir. Dzen deitirmek yerine, iktisad devlet kurulular ve banka ynetim kurullarndaki yeleri deitirmek, bylece seim kaybetmi milletvekili ve senatrleri deitirme birlikleri gibi bu yerlerde grevlendirmek, CHP'nin programnn, tznn, ak gnler bildirgesinin neresinde yazldr acaba?. Devlet, yama Hasan'n breidir nk! Ve iktisad devlet kurulular da ancak ve ancak politikac es94 klenyie yurlllin VB e uu yuuc ouu^ u^ ,~..vtim kurulu yelii datalm. Ah efendim, devletiyle, milletiyle blnmezlik de bu demektir, iin iyzn aratrrsanz... 12 Mart'n byk paalar bu yamadan birer ikier paylarn aldlar. Daha geenlerde, emekli olunca ayam yle uzatacam diyen Genelkurmay eski bakannn saygdeer ayann tada banka ynetim kurullarna kadar uzandn hep birlikte grmemi miydik? , yleyse, Anayasamza bir madde ekleyelim: Ynetim kurulu arpalklar, oulcu demokrasimizin vazgeilmez unsurlarndan biridir. Bu arpalklardan ncelikle seim kaybetmi politikaclarla, emekli generaller yararlanr... S Haziran 1918 SANAYDE DEVLET... MSP, teden beri. lkemizde Ar Sanayi Hamlesi balattklarn, bu atlmn i ve d gler tarafndan engellendiini syleyerek alm atar. Erbakah'a bakarsanz, motor sanayiinin devlet eliyle kurulmas MSP'nin ba uralarndan biridir. Bu dncede olan bir partinin Otomotiv Sanayii ve Traktr retiminde zel sektre gz atrmamas gerekmez mi? Hi phesiz byle olmas gerekir. MSP, 1974 ylndan, 1978 ylna kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanln elinde tutmutur. Arada ksa Irmak hkmetiyle, bir aylk Ecevit hkmetini hesaba katmazsak, tam drt yl bu bakanln MSP'li bakanlarn elinde olduu anlalr. imdi bu dnemlerde. Otomotiv Sanayii ve Traktr retiminde zel sektre verilen tevik belgelerini tek tek aklayalm: Firma: Dkta, toplam yatrm 310 milyon, tevik belge no: 680, tarih: 16.5.1975.. Firma: Ege Mosan. toplam yatrm 310 milyon 500 bin. tevik belge no: 2652, ta96 rih: 13.7.1976... Firma: Motosan, toplam yGtrm: 14 mil-yen 450 bin, tevik belge no: 2807, tarih: 10.9.1976... Firma: Trk Traktr, toplam yatrm: 74 milyon 389 bin, tevik belge no: 1623, tarih: 28.1.1975... Firma: T.O.E. tevik belge no: 1862. tarih: 23,6.1975. Firmam Ege Otomotiv, toplam yatrm: 136 milyon 500 bin, tevik belge no: 1873, tarih: 30.6.1975... Firma, Burtak, toplam yatrm: 901 milyon, tevik belge no: 1881, tarih 3.7.1975... Firma: Hema, toplam yatrm: 1 milyar 514 milyon, 398 bin, tevik belge no: 2202, tarih 31.12.1975... Firma: Ahmet V. M. Holding, toplam yatrm 834 milyon 500 bin, tevik belge no: 2744, tarih: 12.8.1976... Firma: Elmet Metal A.. toplam yatrm: 733 milyon, 500 bin, tevik belge no: 2810, tarih: 10.9.1976... Firma: Mermerler A.. toplam yatrm: 728 milyon, tevik belge no: 3454, tarih: 27.4.1977... Firma: Otosan A.. toplam yatrm: 1 milyar 643 milyon, tevik belge no: 3715, tarih: 3.6.1977... Firma Anadolu End. Holding, toplam yatrm: 2 milyar 450 milyon, tevik belge no: 3716, tarih 3.6.1977... Firma: Ege Otomotiv, toplam yatrm 831 milyon, tevik belge no: 3743, tarih: 14.6.1977... Firma: Ercanlar A.. toplam yatrm: 1 milyar 20 milyon, tevik belge no: 3878, tarih: 27.9.1977... Firma: ltor A.. toplam yatrm: 118 milyon, tevik belge no:

3923, tarih: 22.4.1977... Firma imseta, toplam yatrm: 1 milyar 260 milyon, tevik belge no: 4245, tarih: 3.1.1978... u yukarda okuduumuz, gn, tarih, say ve toplam yatrm tutarlarn verdiimiz belgeler, u Ar Sanayi ampiyonu MSP'nin zel sektre motor sanayii konusunda tand kolaylklar gstermektedir. Hani siz Ar Sanayi hamlesi yapyordunuz? Hani, montajclara karydnz?. Hani, Motor Sanayiinin devlet eliyle yrtlmesini istiyordunuz?. yleyse nedir bu tevik belgeleri? Bir devlet kuruluu olan Zira Donatm Kurumu'nun elinden traktr yapm ve ithal izinlerini alp, zel sektre verepeksiniz, ondan sonra da Sanayide Devlet diye caka satacaksnz... 96 Faize karyz diye zavall dini btn yurttalarmz kandracaksnz, ondan sonra do bankalarn devletletirilmesi iin bir adm atmayacak ve attrmayacaksnz... Saylarn, tarihlerini ve toplam yatrm tutarlarn verdiimiz u tevik belgeleriyle glendirilen zel sektrn motorlar yoksa gl suyuyla m alyordu, ey Erbakan hazretleri?... 11 Aralk 197* OSEK RGT.. Bu OSEK de nedir, diye soracaksnz. Ben de bilmiyordum, yeni rendim. Neymi biliyor musunuz? zel Sektr Enformasyon Komitesi demekmi; ksaca OSEK diye anhrm, bu rtl denek, yeni tandmz bu SEK rgt eliyle bir yerlere datlrm.. Ne yaparm bu SEK rgt? Bu OSEK rgt, zel sektrn ekonomide deerinin belirtilmesi ve de zellikle zel sektr fikrinin dinamik ve devaml mdafaas iin birtakm kiilere para datm.. Trkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar, Ticaret ve Sanayi Odalar ve Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar uzun adyla bilinen, bizim ksaca Odalar Birlii dediimiz iveren rgt, zel sektr fikrinin dinamik ve devaml mdafaas iin kendi iinde, ksa adyla SEK, yani, zel Sektr Enformasyon Komitesi denilen bir rgt kurmu. zel sektrn, yani rkek ve nazl sermayenin kendisinin dinamik ve devaml mdafaasnn yaplmas iin belli basn organlarna ve yazarlara para datmasndan doal ne olabilir ki?. lkemizde hr teebbs kszdr, zellikle son zamanlarda bir de yetim kalmtr. Kjm savunacak rkek ve nazl sermayeyi? Elbette deerli iadamlarmz biraraya gelip, kendi dinamik ve devaml mdafaalarn yapmak, iin rgt kurup, para datacaklardr. Bu amala kurulan SEK 97 F.: 7 rgt, 1974 ile 1979 yllar arasnda 3 milyon 981 bin 355 lira datm. Birlik Bakan Sezai Dban beyefendi, bunu paa gntfum* diledii kimselere &an arsianlarm diyerek datm, diyorlar. Kim alm bu paralar? Senet-sepet var m? Yok... Sezai beyefendi, kendi deyileriyle zel sektrn dinamik ve devaml mdafaas iin bir rtl denek ilemi kurmu ve el altndan bu paralar birtakm adamlara datmtr. Dinamik ve devaml mdafaa kolay i midir? zel sektrn dinamik ve devaml mdafaas iin nce adam bulunmutur, nasl savunacaksn rkek ve nazl sermayeyi diye fizibilite raporlar hatrlatlmtr, aratrmalar yaplm, paralar verilmitir. Ama kimlere verilmitir bu paralar? Bunu bir Sezai beyefendi biliyor, bir de bu paralar alp, zel sektr yani, rkek ve nazl sermayeyi, dinamik ve devaml mdafaa edenler.. Sz gelii, SEK rgt bakan Sezai beyefendi, 3.5.1976 gn, zel sektr, dinamik ve devaml mdafaa eden milliyeti vatandasa tam 214 bin 174 lira vermi gibi grnyor.. Az-buz deil, byle kuruu kuruuna tam 3 milyon 981 bin 355 lira Odalar Birlii kasasndan kp, Sezai beyefendiye verilmitir, o da bu paralar datmtr..

Bu paralarn kimlere verildiini kimden ve nereden rensek? Maliye Bakanl eski Mstear Sabahattin Alpat, Birlik Maviridir, ona m sorsak? Kara Kuvvetleri Mahkemesi eski Savcs Albay Muhittin Glmez Birlik Maviridir, bu konular Albay Glmez'den mi rensek? Babakanlk eski zel Kalem Mdr Kemal Gc-yener, AP eski milletvekili Nuri Kodamanolu, Unat Demir, emekli general Alpaslan Demirel, Birlik Mavirleridir, SEK rgt iin bunlara m bavursak? Cevdet Sunay'n eski emir subay Turgut zbahadr, Odalar Birlii Gvenlik Hizmetleri Maviridir. SEK rgtn zbahadr'a m sorsak? Ne bileyim ben. nl Ali Elverdi 98 paamzn olu skender Elverdi Odalar Birlii avukatlar, SEK in hangi yasaya gre kurulup altn, El-verdi'den mi rensek? Birlik Bakan Sezai Dbtan beyefendi, 4 milyon kadar tutan bu paray, zel sektrn dinamik ve devaml mdafaas iin belli yayn organlarna m datt, yoksa, zel sektr en dinamik ve en devaml savunan benim diye paralar kendi mi harcad? SEK adl illegal rgt aa karlmal, Sezai beyefendi, aibeden kurtarlmaldr... 17 Austos 1979 ETT 7 MLYON.. Emin olun bktm!... Neden?... diyeceksiniz.. Yolsuzluklarla ilgili yazlar yazmaktan bktm.. Yazyoruz, yazyoruz da ne oluyor?... Elolu milyonlar cebine indirip, yurt dna kayor, bir de bize oralardan nanik yapp, dil kartyor.. Siz olsanz bkmaz msnz?... Biz bu yolsuzluklar yazp, iziyoruz ya; bylece burjuvaziye hizmet ediyormuuz, evet, evet bir de bu var.. Yani ne yapyormuuz?... Yolsuzluklarla ilgili yaz yazanlar, smry bir ahlk sorununa indiriyorlarm, sonra efendim, bylece snfsal smr gzard ediliyormu... yle diyorlar!... Peki ne yapalm yleyse?... Duvarlara katil oligari diye yazp, devrimciliimizi kantlayalm. En iyisi bu.. Hem bu arada, akmaz boya dedikleri boya trn satanlar zengin edip, kapitalizmin gelimesine, bylece snf elikilerinin keskinlemesine de katkda bulunuyoruz.. Neyse canm, bu uzun giriten sonra yeniden burjuvaziye hizmet ederek yeni bir yolsuzluk olayna gz-atalm: Anmsayacaksnz, geenlerde bu kede Odalar Birlii Bakan Sezai Dblan Beyefendinin, zel sekt99 rn dinamik ve devaml mdafaas amacyla y/< ne m yllar arasnda birilerine 3 milyon 981 bin lira para dattm yazm, bu paralarn hangi deerli basn mensuplar arasnda paylatrldn sormutum.. Fakat Sezai Bey. bir yant vermedi.. Sezai Bey bana telefon edip, yahu Uur Bey kardeim, ben bu paralar komnizmle mcadele eden yazarlara dattm dese ne kard canm?... Koskoca Sezai Beyefendi bu paralan kendisi i edecek deil ya?... Vermitir birilerine... Komnizmle mcadele eden insanlarn elbette ki ufak-tefek masraf olacaktr. Dese ki. una, una verdim, ne olurdu yani?... Elimde bir dosya daha var.. Aksilik bu ya. bu dosya da Sezai Bey'le ilgili deil mi?... Yine ne yapm Sezai Bey?... Umum Maazalar T.A.. Genel Mdr olarak 1973-1979 yllar arasnda, irketten tam 3 milyon 90 bin lira alm ve bu paralarn nereye harcandn bildirmemi... Allah, Allah!.. Ticaret Bakanl Mfettileri hazrladklar raporda bakn ne diyorlar: Srdrdmz denetim srasnda, irketin belge ve defterleri zerinde yaptmz incelemelerde toplam 3.090.000. lira tutan irket parasnn 1973 ylndan irket nezdinde denetime baladmz 4.6.1979 tarihine kadar halen Genel Mdr bulunan Sezai Dblan'a hibir msbet evrak ve belgeye dayanmadan irket ilerinde sarfedip. edilmedii aratrlmadan temsil tahsisat ad altnda ynetim kurulu karar ile dendii... 4 milyon Odalar Birlii'nden, 3 milyon Umum Maazalardan etti mi 7 milyon. Ne oldu bu paralar?... Kimin elinde, kimin cebinde bu' paralar?...

Sezai Beyefendi bu konuda aklama yapmazsa, bu sorular Umum Maazalar T.A.. Ynetim Kurulu yelii yapm olan Son Havadis gazetesi yazar Abdullah Uraz'a, AP Manisa Milletvekili Faik Trn'e, AP'li iadam inasi Ertan'a m soralm?... Kime gitti bu paralar?.. Kime?... Emin olun bktm, u yolsuzluklar yazmaktan btk100 tim- Elolu parann stne yatp, bana msn demiyor.. Keskin solcudan da lf yiyoruz!... Burjuvaziye hizmet ediyorsun... Ne olur Sezai Bey. hatrm iin syle, khne verdin u yedi milyon liray?... Allhakna syle, meraktan atlayacam... 14 Ekim 1979. BR RKET... nce, 25 Nisan 1977 gn ve 208 sayl ticaret sicili gazetesini aarak, Trakya Transport Uluslararas Nakliyat Anonim irketinin Ynetim Kurulu yelerini tanyalm: Arif Ertunga, Dimitar Pantelev Popov, Nihat Krat. Dimitar Christov Chopov. Mehmet stnkaya. Anton Iva-nov Antanov.. Kim bunlar?. Bunlar Trk, Bulgar yurttadrlar. Bu Trk milliyetidir, teki Bulgar da, Marksist-Leninisttir.. Milliyeti ve Marksist-Leninist biraraya gelip, irket kurmulardr. Bu Trk Milliyetisinden ikisi ok nldr. Biri, Sleyman Demirel hkmetlerinde Turizm ve Tantma Bakanl yapm olan Izmir AP eski milletvekili olan Nihat Krat'tr. Nihat Krat ayn zamanda Trk Hava Yollar Ynetim Kurulu Bakandr. Arif Ertunga CHP'den istifa edip AP'ye geen bir eski milletvekilidir ve AP stanbul l dare Kurulu yesidir.. Nihat Krat ve Arif Ertunga, Demokrat Parti eski milletvekillerinden Osman Kavrakolu ile birlkte, Balkan Transport Nakliyat ve Turistik Tesisleri letmecilii Anonim irketi Ynetim Kurulu yeleridir. Bu irket, Bulgar DSOMAP TIR Nakliyat irketinin Trkiye temsilciliini yrtmektedir. Arif Ertunga her iki irketin de Ynetim Kurulu Bakandr.. Trakya Transport Nakliyat Anonim irketi'nin Genel Mdr Bulgar uyruklu Panco Docec'tir. 101 Trakya Transport irketi'nin amac yle zetlenebilir: Bu irket, eitli Avrupa lkelerinden alaca ykleri Kapkule snrna kadar Bulgar plkal TIR karnyon-laryla tayacaktr. Kapkule kapsndan, Trk plkoi TIR kamyonlarna yklenecek olan eya ucuza tanm olacaktr. nk, bu durumda, tama, Trk plkal kamyonlarla yaplacandan, transit gei creti denmeyecektir. 20 tonluk bir TIR kamyonun, transit gei creti olarak ortalama 1.500 dolar dendii dnlrse, irketin ticar amac da anlalm olur. Komumuz sosyalist lkelerle kara ulatrmaclma gelitirilmesinde yarar vardr. Bu nedenle, Trk-Butgar tamaclnda her trl kolayln gsterilmesinde, her iki lkenin de karlar sz konusudur. Bir Trk yurttann, yasalarn kendisine verdii haklara dayanarak ticaret zgrln kullanmasna da sylenecek szmz yoktur. Fakat ticaret zgrln kullanan bu yurttalarmz sola ve komnizme kar savatn syleyen bir partinin yeleriyse o zaman syleyeceklerimiz bulunur elbet. Olmasn m? Trkiye'de komnizme kar mcadele ettiini syleyerek oy toplayacaksn, her nne geleni komnistlikle sulayacaksn, ondan sonra da, i ticarete dklnce. Marksistlerie, Leninistlerie, kolkola, kucak kucaa olacaksn. Sonra gelsin paralar.. Evet ticaret zgrldr bir diyeceimiz yok.. Fakat bu irketin kazand parann kk darda deil midir?. Sabah akam ne derler. Solcular dardan besleniyor... Hangi solcunun Trkiye'de kk darda irketin kasasnda pay var? Rastlant bu ya, hep Milliyeti yurt-talarmzn hnerleri bunlar. ine gelince Kahrolsun komnizm, komnistlerle ibirlii yapp, para kazanacak-sa, Yaasn Trk-Bulgar dostluu. O' zaman ne komnizm tehlikeli, ne Marksizm, ne Leninizm.. MT Mstear Hamza Grg, size soruyorum: Bu irketi, birka solcu yurttamz kursalard, ne yapardnz?. Vicdannza sesleniyorum, ne yapardnz? 102

Sosyalist lkelerle kltr alveriine engel olacaksn, sola ve komnizme karyz diye hkmetler kuracaksn, seim alanlarnda, haneriniparalarcasna komnizme atacaksn, ondan sonra da, sosyalist lkelerin ticar temsilciliklerini alp, keyfine bakacaksn. Bilemiyoruz acaba, Nihat Krat ve Arif Ertunga adlarndaki politikac krma iadamlar, Mill birlik ve beraberlik ruhu iinde komnizmi yeryznden byle mi sileceklerdir? Kahrolsun komnizm, o kahroluncaya kadar da, gelsin paralar... 14 Temmuz 1977 NE OLDU BU RKET? Gazetecilikte, eskilerin fikr-i takip dedikleri bir yntem vardr. Fikr-i takip, bir haberin kndan oluumuna, oluumundan sonulanmasna kadarki btn gelimeyi izleyip, btn bu aamalar okuyucuya duyurmak demektir. ylesine hzl olaylar yayoruz ki, her olayn nasl geliip, nasl sonulandn sizlere yeterince duyuram-yoruz. Gn oluyor sk sk yazdmz haberlerden de sizler sklyorsunuz. imdi mobilya yolsuzluu ya da lk Ocaklarna silh veren yzbalar diye yazya balasam: Ama yine o konu mu?... dersiniz, ne bileyim? yle ama, bir gerei kantlamak iin baka aremiz de yoktur. Bu gibi olaylar ister istemez stste yazarz. nk amacmz, iyi ve gzel yazmaktan ok, doruyu izlemek, gerei kantlamak ve sonu almaktr. Trakya Transport ii ne oldu?... diye sorsak, bir oumuz iin bu i unutulup gitmitir belki de. Trakya Transport, Bulgar yurttann, Turizm ve Tantma eski Baaknlarndan Nihat Krat ve AP eski milletvekillerinden Arif Ertunga ile kurduklar bir tamaclk irketinin addr. 103 Nihat Krat ve Arif Ertunga adlarndaki milliyetiler, btn antikomnist dnce ve kaygularn bir yana iterek, Marksist-Leninistle, para kazanmak amacyla biraraya gelmilerdir. Parann dini iman yok derler ya, yledir. para kazanmaya gelince, komnizme kar kanlarnn son damlalarna kadar savaacaklarn syleyenler, hemen kk darda olan irketlerin kurucular arasnda yer alverirler. Trakya Transport ii yle dall budakl bir itir ki, bununla Babakan Sleyman Demirei yakndan ilgilidir. Mill Savunma Bakan ve deerli iadam Dr. Saadettin Bilgi bu irkete ok nem vermektedir. Maliye eski Bakan Ylmaz Ergenekon bu konuda yazlar yazm, emirler vermitir. Fakat arada bir kk engel kmtr. Dileri Bakanl ile gvenlik rgtleri, bu irketin kurulmasna kar kmlardr. Bir baka konu da. Dileri Bakanl Genelkurmay Bakanl ile rnein MT Mstearl bir kurulua kar ksalar, ne olur?. irket kurulmaz. almalar olduu yerde kalr. Trakya Transport btn engelleri gemi, kurulmu, ne Genelkurmay dinlemi, ne MT yazmalarna kulak asmtr. Bu rnek devletin siyasal yapsn incelemek isteyenler iin ok ilgin bir konu deil midir?. Devletin blnmezlii kimlere kar duyarl, kimlere kar gsz, elle tutulur biimde grlyor... yle deil mi?. Trakya Transport iki yz kamyonluk bir TIR kamyonu filosu kurmutur. Dileri Bakanl, bu filonun hi olmazsa 100 kamyona indirilmesini istemekte ve baz kaytlar ngrmektedir. Bu konuda Bakanlklar arasnda bugnlerde bir toplant dzenlenecektir. Ticaret Bakan Dr. Agh Oktay Gner, bu kk darda irkete gcnz yeter mi? Yetmez. Ya siz MT Mstear Hamza Grg Paa, bakn aldryorlar m size hi?. 104 Kahrolsun komnizm, gelsin paralar... Ruble, leva, dolar, ne olursa olsun... 1 Eyll 1977 MLLYETLK T.A.. Bir sre nce, bu kede Trakya Transport Uluslararas Anonim irketi yneticilerini tanm, bu Trk-Bulgar ortak tamaclk irketi hakknda bilgi edinmitik.. irket yneticileri u adlardan olumaktayd:

Arif Ertunga, Dimitiar Pantelev Popov, Nihat Krat, Dimitiar Christov Chopov, Mehmet stn.<aya, Anton va-nov Antanov.. irket yneticilerinden Nihat Krat, Sleyman Demirei hkmetlerinde Turizm ve Tantma Bakanl yapmtr. Arif Ertunga ise, bir eski AP miletvekilidir. Nihat Krat bo zamanlarnda Trk Hava Yollar Ynetim Kurulu Bakanln da srdrmektedir. Bu irket Bulgar DSO-MAP TIR Nakliyat irketi ile bu irketin Trkiye temsilcisi Balkan Transport Nakliyat Turistik Tesisler Anonim irketi tarafndan kurulmutur. irketin kurulmasna, Dileri Bakanl ile Genelkurmay Bakanl ve baz gvenlik rgtleri kar km, fakat irket bu gibi engelleri amasn bilmitir. Bugn de, dilerseniz, Balkan Transport Nakliyat ve Turist'k Tesisleri letmecilii Anonim irketi yneticilerini yakndan tanyalm: Ynetim Kurulu: Bakan Arif Ertunga, Bakan Yardmcs: Osrnan Kavrakolu. yeler: Diler Ertunga, Nihat Krat, Mehmet stnkaya, Blent Ertunga... Nihat Krat ve Arif Ertunga'y tandk.. Ya Osman Kavrakolu kimdir? O da, 27 Mays Devrimi ile yklan Demokrat Parti'nin nde gelen milletvekillerindendir.. Devam ediyoruz ve irketin danman ve denetilerini tanyoruz: 105 Cemal Kulu, Servet Bayramolu, Hami Tezkan, z-demir akiner, Ergin Demirdken... Bunlar arasnda da iki ad dikkat ekmektedir: Servet Bayramolu, tpk Krat ve Ertunga gibi. AP eski mil-letvekillerindendir. Bayramolu. bir sre Karayollar Genel Mdrl de yapmtr. teki ilgin ad. Hami Tez-kan'dr. Tezkan, aban Karata'n Genel Mdrlk yapt srece TRT Haber Dairesi Bakanl grevini yrten bir AP eski milletvekilidir. Tezkan, ayn zamanda, Amerikan Uak Yapm irketi Lockheed'in Trkiye'deki komisyoncusu Nezih Dural'n komisyonculuunu da yapmtr. Tezkan, bir yandan komisyoncunun komisyonculuunu yaparken, te yandan da, Bulgar irketinin temsilciliklerinde grev almaktadr. irketin idar koordinatr kimdir bilir misiniz? Muzaffer alar.. Calar da kim diyeceksiniz?. Unuttuysanz, hatrlatalm: stanbul Emniyet eski Mdrlerinden-cir. Grld gibi, btn milliyetiler, sabah akam kfr ettikleri komnistlerin irketlerinde mill birlik ve beraberlik ruhu iinde bir araya gelip, komnizme kar kanlarnn son damlalarna kadar savamakta ve bu arada, bol bol da para kazanmaktadrlar. Ben de hep merak eder, dururum: Son zamanlarda milliyetiler, hep byle, yabanc irket temsilcileri ve kk darda irketlerin komisyoncular arasndan m kmaktadr?... 8 Eyll 197 SALIK OLSUN... MC dnemlerinde DGM tasarsna knr geni tepki bagsterdi ve tasar Meclislerden geemedi. O zaman DSK, u slogan atmt: DGM'yi ezdik, sra MESS'de... MESS dedikleri, Madeni Eya Sanayicileri Sendika106 syd. O gnlerde DSK ynetimi Maden-I Sendikas'n-dayd ve MESS iie Maden-l arasmda toplu szleme grmeleri sryordu. Bunun iin bu slogana her yerde rastlyorduk: DGM'yi ezdik, sra MESS'de... Maden-l Sendikas bu slogann verdii moralle uzun bir grev yaad, sonunda isteklerini elde etti. Ve slogan yerliyerini buldu: DGM'yi ezdik, sra MESS'de... Aradan iki yl gemeden CHP arlkl hkmet gmbr gmbr ykld ve yerine kimimizin rtl MC, kimimizin Aznlk hkmeti dedii Demirel hkmeti gelip oturdu. imdi Babakanlk Mstear ve Devlet Planlama Tekilt Mstear Vekili kim? MESS Bakan Turgut zal!. Dndk dolatk bu noktaya geldik ite: DGM tasars da yolda, MESS Bakan Sandalyesiz Bakan gibi iktidarda ve Planlama rgtnn banda...

MSP cemaatinin nde gelenlerinden Korkut zal'n kardei olan Turgut zal, MESS Bakanln brakp, Babakanlk Mstearl ve DPT Mstear Vekilliini stlenirken, hi phesiz milyonlarca liray terkedip gelmitir. Bunun da bir anlam olsa gerek... imdi, DGM'yi ezdik, sra MESS'dedir slogann ters evirelim: MESS iktidardadr, DGM yoldadr... Bunlar hkmet iin bir sulama konusu yapmyorum. Tersine, AP hkmeti iin sermaye ilikilerini vitrinlere karmas daha ak bir davrantr. AP, snfsal kkenini, MESS Bakan Korkut zal'n kiiliinde kamuoyuna sunmutur. Bundan daha iten bir davran olur mu? Elimde bir belge var. Bu belge Salk ve Sosyal Yardm Bakan Dr. Mnif slmolu'nun il ivereni Sayn Nejat Eczacba'nn temsilciliini yaptn kantlamaktadr. 107 Eczacba, 16.4.1968 tarihinde Islmolu'na gnderdii bir mektupta, Kt projemizin bugne kadar kmas lzmd diyerek Islmolu'na Bu konuyu Planlama'da takip edin, bana neticeyi ulatrn diye, talimat vermektedir. imdi, sz gelii, Eczocba'nn DPT'de bir ii olsa, ayrca Mmessil tutmasna hi gerek kald m?. Bunun iin Dr. slmolu sulanr m? Hayr sulanmaz. slmolu, 1960 ihtillinden sonra hapis yatp ktktan sonra ekmek paras kazanmak iin il ivereni Eczocba'nn temsilciliini almtr. Eczocba'nn Dr. Islmolu'na yardm elini uzatmas da insancl bir davrantr. Fakat u olguyu da grelim: l iverenlerinin temsilcisi Salk Bakanl koltuundadr!.. Bunu niin yazyorum: unun iin: Demirel hkmetinin en acmasz Bakanlarndan biri, bu Dr. Islmolu'-dur. yle ki. Bakanlna bal memurlar ilden ile sryor ve bu kym ileminde eleri de ayrmak, karsn bir ile, kocasn bir baka ile atamak iin emirler veriyor. Nedir bu fkenin anlam? 1960 ihtillinden sonra hapis yatm eski Demokratlara bakyorum. Hepsi Halimselim insanlar. Stk Yr-ca'ls. Sebati Ataman', Baha Akit'i ile ektikleri aclarn hamurunda yorulmu insanlar bunlar.. Bu slmolu, MHP'li Bakan Cengiz Gkek'i de geride brakacak ilere kollarn svad imdiden.. MESS Bakan Babakanlk Mstear, Salk Bakan il iverenin temsilcisi!.. Ne diyelim?. Salk olsun... 12 Aralk 1979 108 SAYIN KORUTURK'E ARZ... brahim Telemen adn hi duydunuz mu? diye sorsam, Kimdir bu brahim Telemen? diyeceksiniz. yleyse anlataym: Geen yln Nisan aynda bir akamst evimin telefonu ald. Kardaki ses kendisini, brahim Telemen olarak tanttktan sonra soruyordu: Size bir mektup yolladm, aldnz m? Hayr dedim, Almadm. Telemen, Bu mektup benim iin ok nemlidir diye ekledi. Aman ellerine gemesin... Kimin eline gemesin? diye sordum, Mektubu okuyunca anlarsnz* dedi ve telefonu kapatt. Ertesi gn le zeriydi. Gazete telefonu ald. Beni aryorlard. Telefondaki ses yine brahim Telemen'dL Aman diyordu, beni ldrrler, mektubum elinize ulat m? Bir gn sonrayd, zel Ulak damgal bir byk zarf masamn zerinde duruyordu. Atm, mektup brahim Telemn'den geliyordu ve Telemen yer ve adres vererek silh kaakl yaptn ileri srd birtakm adlar aklyordu. Akam yine evimden arad. nce, Mektubumu aldnz m? diye sordu. Evet dedim. Sesi ok heyecanlyd: Hemen, hemen sizinle grmek istiyorum.. Ankara'ya g^'^esini syledim. Gelemem, takip ediliyorum, ldreceKer diye diretiyordu. Bunun zerine, Peki dedim, Ben stanbul'a geleceim. Telemen Beni ileri Bakan korusun, silh kaaklar hakknda bilgi vereceim ve hepsi kskvrak yakalanacak diyordu. Niin bana bavurduunu

sordum. Siz dedi, Bir televizyon ak oturumunda silh kaakl konusuna deindiniz, bu yzden diye yantlad. stedii uydu: Bu mektubu ileri Bakanna vermeliydim. Kendisi bakana dorudan doruya bavurmak istemiyordu. Mektubum bakann eline gemez, aarlar diye diretiyordu. Telefonu kapatrken, ayn mektuba ben109 zer bir mektubu da Mill Gvenlik Kurulu'na gnderdiini syledi. Ben buluma yerini bildirdim. stanbul'da Nianta'nda bir dostun iyerinde buluacaktk.. O gnlerde Bakan Hasan Fehmi Gne'ti. Konuyu Gne'e atm ve mektubu da kendisine verdim. Gne, brahim Telemen hakknda ksa bir soruturma yaptrd. Soruturma sonucu elde edilen bilgi yleydi: brahim Telemen, azl bir silh kaaksyd. Almanya zerinden yollanan silhlar Trkiye'ye getirmekteydi. zmir'de su orta bir Alman ile yakalanp, mahkm olmu, sonradan cezaevinden kamt. brahim Telemen mektubunda Trkiye'deki silh kaaklnn Hseyin Uurlu ye Abuzer Uurlu adl baba-oul tarafndan ynetildiini aklyor ve baba-oul Uur-lu'laria ibirlii yaptn ileri srd gvenlik grevlileriyle baz brokratlarn da adlarn veriyordu. Gerekli nlemleri alarak stanbul'a gittim ve buluma yerinde bekledim. Ama brahim Telemen gelmedi!... Bir sre sonra gazetelerde kk bir haber okuduk: brahim Telemen adl bir kii Opera Oteli'nin penceresinden atlayarak intihar etti... Telemen'in lm bir intihar myd, yoksa bir cinayet mi? lmnden birka ay sonra bu konuda otopsi yaplmas kararlatrld, fakat Telemen'in cesedinin hangi mezarda olduu bile saptanamad. Resm kaytlar, Telemen'in doum yeri olan Ankara'da Kzlcahamam Mezarl'n-da gml olduunu yazyordu. Fakat Telemen'in mezarna Kzlcahamam'da rastlanamad! ileri Bakan Hasan Fehmi Gne, olay adm adm izliyordu. Gnlerden bir gn stanbul Skynetim Komutan Necdet ru'un ynettii bir operasyon sonucu ihbah mektubunda ad geen Hseyin Uurlu ile baz iadamlar gzaltna alndlar. Abuzer Uurlu bir sre kamay baard. Bu arada baz polis grevlilerine de iten el ektirilmiti. Sonradan ileri Bakanna bavuran baz parlamenterler bu polis memurlar iin arac olmaya kalktlar... 110 Abuzer Uurlu'nun Ecevit hkmetinde bamsz bakan olarak yeralan, sonradan Demirel'in elini perek AP'-ye dnen bir milletvekili ile yakn ilikisi olduu sylenirdi. Acaba Abuzer Uurlu bir bakana m bavurmutu? Btn aratrmalara karn bu konuda bir kant elde edemedik. Telemen'in, Mill Gvenlik Kurulu'na ve ayrca benim kanalmla iileri eski Bakan Gne'e yollanan ihbar mektubunda yeralan iadamlar, stanbul Skynetim Komutanl Asker Mahkemesi'nce tutuklandlar. Sanklar, bu tutukluluk kararna Birinci Ordu Asker Mahkemesi'nde itiraz ettiler ve mahkeme, bir yedeksubay astemenin kar oy yazs ile sanklarn salverilmesine karar verdi. O zaman ilgimizi ekmiti: Sanklara tahliye dilekesi yazan avukatlar, 12 Mart'n asker yarglaryd. Bu yarglar emekli olmular avukatla balamlard! Bu tahliye karar zerine, kulamza geldiine gre. Mill Savunma Bakanl iinde bir soruturma balatlm ve soruturma sonradan emekli olan bir hukuku general tarafndan yrtlmt. Soruturma nasl sonulanmt? Bunu bilmiyorum, renemedim. Konu almken, iimdeki bir kukuyu izninizle dile getireyim: Ben terr odaklarnn zerine gzn krpmadan giden Hasan Fehmi Gne'in bana gelen bellarn, biraz da omak soktuu ar kovanlarndan kaynaklandndan hep phelenmiimdir... Hseyin ve Abuzer Uurlu silh kaaks mdrlar? Bilemiyorum. Hi kimseye mahkeme nnde suu kantlanmadka sulu gzyle baklmaz. Ben de, Evet bunlar silh kaaksdr demiyorum. Yalnz, bu olay neydi, onu aklamaya alyorum. Her trl tehdite alm, her trl basky da gslemeye

hazrm. Bunlar benim halkma kar grevlerimdir; ben bu grevi yerine getirmeye alyorum. imdi kamuoyu nnde soruyorum: ibrahim Telemen'in ihbar mektuplar zerine balayan soruturma n aamadadr? Soruturmaya yer olmad karar m verilmitir, yoksa henz su kantlar m toplanmaktadr? 111 Sayn Cumhurbakanmzdan bu konuda ksa bir inceleme yaptrtmas iin yksek ilgilerini rica ediyorum... 2S Kasm 1979 NELER YAZMILAR... Silh kaaklnn bir yurtii, bir de yurtd po-zar var. Silh ve mermiler yurtiinde Trk parasyla satn alnyor. Peki bu silhlar yurtdnda nasl satn alnyor? Elbette bu silhlar iin yabanc para deniyor. Bu para nasl salanyor? Acaba yle bir yol mu buldular? Trkiye'den uyuturucu madde gnderip, bunun karsnda silh m alnyor? Silh kaaklnn bu yolla yapldna ilikin belirti, karine ve kantlar ele gemeye balamtr. Almanya'da yaynlanan nl Stern Dergisi 18 Ekim gnl saysnda bu konuda ok ilgin ve ayrntl bilgiler vermitir. Bir tanesini aktaraym, karar siz verin: Duisburg Asliye Ceza Mahkemesi'nde uyuturucu madde satmak suundan yarglanmakta olan Nusrettin Gndzhan adl bir Trk iisi orabnn iinden bir jilet kararak atardamarn kesmeye alr. Grevliler kendisine engel olurlar. Sank Niin intihar etmek istedin? diye soran grevlilere, Dinleyiciler blmnde oturan drt Trk beni ldrecekler der. Soruturma derinletirilir. Duisburg kentinde sahipleri Trk olan bir seyahat acentasnn uyuturucu madde kaakln ynettii saptanr. Stem Dergisi, bu olay aktardktan sonra Federal Alman polis yetkililerinden Erich Strass'n u ilgin aklamasna yer vermektedir: Ar sac Trklerin de uyuturucu madde ticaretine kartklarn kantlayan belgeler elimizdedir... Stern Dergisi bu aklamay aktardktan sonra bir olaya daha deinir: 112 Bu yl, Berlin'de smail akr adl bir gece kulb patronu da uyuturucu madde kaaklndan tutuklanmtr. Dergi, bu gece kulb patronunun Bozkurtlar adn verdii sac Trkler tarafndan korunduunu yazyor; adres veriyor. Stern Dergisi bu bilgileri verdikten sonra ok nemli bir aklama daha yapyor: Ar sac partilerin eroin ticaretiyle ilikileri olduuna ilikin tahminler, 58 yandaki eroin tccar Ha-lit Kahraman'n Ekim 1978'de tutuklanmas ile g kazand. Kahraman, Duisburg'ta sorgusu yaplan ii Nusrettin Gndzhan'n efiydi.. Halit Kahraman MSP eski milletvekillerindendi ve verdii ifadede aka unlar syledi: Austos ortalarnda Ankara'ya MSP Merkezi'ne gittim. Erbakan'n yanna uradmda bana yle bir neride bulundu: Bununla Federal Almanya'da iyi para yapacam ve satacam eroinin kilosundan 20 bin mark kazanacam syledi. Eroini nereden alacam sordum, ben kimim yahu dedi, yle kk ilerin adam deilmi, eroin retirlermi... Halit Kahraman kendisini kurtarmak iin mi byle ifade verdi, yoksa olay gerekten mi byle oldu. bilemiyoruz. Yalnz bizim bildiimiz eroin satarken yakalanan MSP eski milletvekili Kahraman, Genel Bakan Erbakan' sulayc bir ifade vermitir ve Stern Dergisi'nde kan bu ifade bugne kadar yalanlanm deildir. Ben kendi hesabma Erbakan'n bu gibi ilere kartn pek sanmam. Fakat yayn ortadadr. Erbakan'a den grev Stern Dergisi'ne bir yalanlama yollayarak bu haberi kaynanda rtmektir. Stern Dergisi, 1977 ylnda uyuturucu madde imal etmek suundan tutuklanp, bir sre sonra serbest braklan zzet Saryar'n geen yllarda Fransa'da uyuturucu madde satarken yakalanan MHP'li Senatr Kudret Bayhan ile ilikisi olduunu da yazmaktadr. lgin deil mi? Evet. Stern Dergisi'nin yazdklar zetle byle...

113 R: 8 imdi hep birlikte dnelim: Trkiye'de silh ve uyuturucu madde kaakln kimler ynetiyor? Bu kaakla hangi siyasal ilikiler karyor? Uyuturucu madde satp, buna karlk silh satn alanlar kimlerdir? Birbirlerinin ban yemek konusunda bitmez tkenmez enerjilerine tank olduumuz CHP'li parlamenterler, ltfedip, bu konularn zerine giderler mi acaba? 24 Kasm 1979 ACIK ARI... stanbul'da bir balk motorunda yaplan aramada Varna'dan yklenen on milyon deerinde 350 tane Fransz yaps silh ele gemitir. Burada sorulacak sorular sralayalm: Bir: Bu silhlar Fransa'dan kimler tarafndan satn alnmtr? ki: Bu silhlar, Varna'ya kadar hangi yoldan, hangi lkeler zerinden getirilmitir? : inde silh yakalanan Ahmet Reis motorunun kaptan Varna'da bu silhlar kimlerden teslim almtr? Bu gibi sorularn yantlar mahkemede yaplacak yarglamalar sonunda alnacaktr. Sivil mahkemeler, Skynetim iln edilmitir. Biz bu ilere elimizi srmeyiz diyecekler, buna karlk, Asker Yargtayn, Evet, silh ticaretine skynetim mahkemeleri niin baksn yolunda kararlar bulunduu iin, bu soruturma da bir sre bolukta kalacaktr. Sz gelii, brahim Telemen adl eski silh kaaksnn yazl ihbar ve pheli lm zerine nce Skynetim Mahkemesi'nce tutuklanan, sonra da Birinci Ordu Mahkemesi'nin bir yedeksubay hukukunun kar oy yazs ile salverilen Hseyin ve Abuzer Uurlu adndaki baba-oul ile ilgili dava, stanbul Skynetim Mahkeme-si'nden sivil mahkemeye gnderilmitir. Birinci Ordu Mahkemesi'nin bu salverme karan zerine Asker Adalet leri Bakan Yarg Tugeneral Hay114 dar Turgay bu konuda bir soruturma am; bu konuyu soruturmakla grevlendirilen Asker Adalet Tefti Kurulu Bakan Yarg General Muzaffer Gcr, verdii raporda salverme kararnn yarglarn takdir yetkisine gireceini bildirmi; soruturma bylece kapanmtr. Salverme karar veren Birinci Ordu. Mahkemesi duruma Yargc Yarg Albay Metin Taran bu karar imzaladktan bir sre sonra kendi istei ile emekliye ayrlmtr... Baba-oul Uurlu'larn avukatlar 12 Mart'n Asker , Yarglardr! Bu konuda soruturma yapan Asker Adalet Tefti Kurulu Bakan Yarg General Muzaffer Gcr de 12 Mart'n Ankara Skynetim Komutanl Adl Maviridir. Bu konuda soruturma emri veren Mill Savunma Bakanl Asker Adalet Bakan Yarg Tugeneral Haydar Tuncay geen 30 Austosta emekliye ayrlmtr. Tugeneral Gcr ise grevinin bandadr. Bu rastlantlardan kukulu sonular karmyorum. Yalnzca olanlar yazmakla yetiniyorum... Bu olaylar kartran bir baka olaya daha deinmekten kendimi alamyorum. Geen Temmuz aynda M- , sr Elilii'ni basan Filistinli drt gerillaya silh salayan mer Faruk Erden'in yapt silh kaakl yannda, uyuturucu madde ticareti ile de ilgilendii anlalm ve Erden'in bu suundan dolay kovuturma yaplmas iin dosya grevsizlik karar ile sivil mahkemeye gnderilmitir. Silh ve uyuturucu madde kaaklna ad karan Gebzeli iftlik sahibi mer Faruk Erden'in avukat, 12 Mart dneminde Sayn muhbir vatandalk yapan ve MT tarafndan grevlendirildii, zamann Skynetim Komutan Orgeneral Semih Sancar tarafndan resm yaz ile aklanan ve bir sre nce Mamak Cezaevi kapsnda silhla yakalanan avukat Can zbay'dr! Kimin kimin avukatln ne amala yaptna hi karmam ama, bu rastlanty da belirtmekten kendimi alamam... Yaadmz anarinin siyasal nedenleri vardr, isiz115 lik ve dzensiz kentleme ile ilgili snfsal nedenleri, toplumsal nedenleri vardr. Ama ijn bir de bu yan nemli: Kim finanse ediyor bu terr? Bu soruyu sorup yantlarn almak zorundayz. Yaadmz anarinin siyasal

nedenlerini, toplumsal nedenlerini masa bandan teorik yazlarla kestirip yazmak kolaydr. Fakat terrn kimler tarafndan nasl ve ne biimde desteklendiini, olayn bir de bu ynn, aratrp yazmak -kusura baklmasnbiraz yrek iidir, cesaret iidir. Bu esrar ve silh kaaklnn uluslararas etelerden stanbul'da Beyolu kabadaylarna kadar uzanan kirli ellerini grmyor muyuz? Biz, Trk basn olarak, bu kan glnn bir an nce kurutulmasn istiyorsak, hep birlikte korkmadan, ylmadan bu kaaklk etelerinin zerine gitmeliyiz. En azndan, Beyolu kabadaylarndan korkmadan... 25 Kasm 197* BR KANLI ZNCR... Silh kaakl olay ile ilgili olarak Sayn Koru-trk'e Arz balkl yazma Cumhurbakanl Genel Sekreterliinden bir yant geldi. Cumhurbakanl Genel Sekreteri Bykeli Sayn Halk Baylken'in imzasn tayan mektup aynen yledir: Cumhuriyet gazetesinin bugnk nshasnda yaynlanan Sayn Korutrk'e Arz balkl yaznz okuyan Sayn Cumhurbakan; aklamahrnz zerine gereken soruturma yaplmak ve sonucun kendilerine bilgi verilmek zere konunun Babakanla intikal ettirilmesi talimatn vermilerdir. Sayn Cumhurbakannn bu talimatlar, 23 Kasm 1979 gn ve 4/1012 sayl yazmzla yerine getirilmi bulunmaktadr. Keyfiyeti bilgilerinize sunarm. 116 Sayn Cumhurbakanmzn bu olaanst duyarln yrekten gelen sayglarla selmlyorum... Sayn Korutrk'e Arz balkl yazda. brahim Telemen adl bir silh kaaksnn kaaklk olay ile ilgili aklamalar yaptktan bir sre sonra pheli biimde ldn, Telemen'in ihbar sonucu stanbul Skynetim Mahkemesi'nce tutuklanan sanklarn Birinci Ordu Asker Mahkemesi'nce salverildiini, tahliye karar veren Birinci Ordu Asker Mahkemesi duruma yargcnn bu karardan bir sre sonra kendi istei ile emekliye ayrldn yazmtm. Trkiye'de btn grevliler, Sayn Korutrk'n gstermi olduu bu olaanst duyarln binde birini gsterseler, terrn kaynana inmek iin ok nemli admlar oktan atlm olurdu. Fakat yaanan gerekler, bir ucu uyuturucu madde, teki ucu silh kaaklna bal kanl bir zincirin devlet brokrasisinde ve gvenlik kuvvetlerinde nemli halkalara sahip bulunduunu kantlamaktadr. Birka gnden beri Ankara'da Narkotik Bro'nun yurtsever grevlilerince ortaya kartHan sekizyzoniki milyon liralk bir uyuturucu madde kaakl ile ilgili olarak gzaltna alnan emniyet mdrlerinden Zahit Av-cbaolu ile ilgili soruturma bu phelerimizi dorulayc niteliktedir. Yaplan operasyon sonunda, stanbul'da yllarca uyuturucu madde kaakln izlemekle grevli Narkotik ube'de alm ve imdi de TBMM'ne bal Saraylar Koruma Mdrl'nde Mdr Yardmcs olarak alan Emniyet Mdr Avcbaolu'nun uyuturucu madde satclaryla sust yakalanmas, bu ilerin nasl glklerle dolu olduunu gstermektedir. Avcbaolu, byle sust ele gemeseydi ve evinde yaplan aramada 37 gram baz morfin yakalanmasayd, kimbilir belki mesleinin basamaklarnda ykselip, Emniyet Genel Mdrl'nn bu ilerle grevli en st koltuklarndan birine oturuverirdi. Terrn bir ucu uyuturucu madde, teki ucu silh 117 kaaklndadr. Ve Uyumazlk Mahkemesi'nin kararna gre de silh kaakl Skynetim Mahkemesi'nin grev alan dndadr, yleyse, Skynetim, silh kaakl ile nasl savaacaktr? Bu konular zerinde younlarken, Sayn Cumhurbakanmzn bu olaanst duyarlna gvenerek nemli bir soruyu daha kamuoyu nnde sormak istiyorum: Acaba, son atamalarda, silh kaakl ile ilgili operasyonlarda gzaltna alnp, tutuklananlarn yazhanelerinden kmayan merkez valileri, gvenlik kuvvetlerinin ok nemli koltuklarna m oturtulmulardr? Sayn

Cumhurbakanmz bu satrlarmla neyi anlatmak istediimi, ok ksa bir incelemeyle kolaylkla renebilirler. yle sanyorum ki, alacaklar sonu kendilerini derin zntye boacaktr... Trkiye'de neler oluyor? Bunlar elimizdeki kstl olanaklarla ak ak kamuoyuna sunmaya alyoruz. Alan her dosyada Trkiye gerei daha ac rneklerle ortaya kyor... Bir emniyet mdrnn milyarlk bir uyuturucu madde kaaklna karm olmas ok dndrc deil midir? Soruturulsun, bu soruturmalarn ardnda baka apanouilar da kar herhalde!.. Bir kanl zincir! Bir ucunda uyuturucu madde, teki ucunda kaak silhlar.. Nasi krlacak bu zincir, nasl?... 20 Aralk 1979 NAMUS BORCUMUZ... Geenlerde gazetelerin bir kesine sktrlm ilgin bir haber okudum: talyan polisi ark Ekspresi yolu ile uyuturucu madde kaakl yapan ve ounluu Trklerden oluan otuz kiilik bir ebekeyi ortaya karm!.. talyan polisinden alnan bilgiye gre, drt Trk kadnnn zerinde yaplan aramada piyasa deeri yaklak 1 milyar 250 milyon tutan eroin ele gemitir. talyan 118 polisi, uyuturucu maddelerin silh karl olmak zere satldn da bildirmitir. Geenlerde bu kede brahim Telemen adndaki bir silh kaaksnn bana bir mektup gndererek birtakm kiileri silh kaakl yapmakla suladn yazm, konu hakknda geni bilgi vermitim. Telemen'in benimle bulumak iin randevu verdiini, ancak bu randevuya gelmediini, bir sre sonra da stanbul'da Opera Oteli'nin penceresinden atlayarak intihar ettiini, bu intiharn pheli grlerek ceset zerinde otopsi yaplmak istendiini, ancak cesedin uzun sre aranp, bulunamadn da yazmtm. Telemen'in, stanbul Skynetim Komutanl'na su ihbarnda bulunduktan bir gn sonra intihar etmi ya da ldrlm olmas olayn nemini bsbtn artrmtr. Telemen'in ihbar ettii kiiler, stanbul Skynetim Asker Mahkemesi'nce tutuklanm, ancak sanklar, Birinci Ordu Mahkemesi'nce salverilmilerdir.. hbar mektubunda ad geen Hseyin Uurlu, tutuklanp, salverildikten sonra ilerinde ofrnn de olduu birtakm kiilerce karlm, yine ihbar mektubunda ad geen olu Abuzer Uurlu'dan fidye istenmitir. stanbul polisi ald nlemlerle fidyecileri yakalam ve Hseyin Uurlu'yu da kurtarmt. O gnlerde olay basna. Solcularn Hseyin Uurlu'yu kard biiminde yanstlmt. yle midir, deil midir, bilmiyorum. Ancak geenlerde Hseyin Uurlu, avukat ile birlikte gazeteye gelerek benimle grt. Hseyin Uurlu benimle karlar karlamaz, Beni saclar kard diyor ve srarla u sorunun sorulmasn istiyordu: Beni karan araba kimindir? Yanmda Trkiye'nin nl gazetecisi vard. Hseyin Uurlu ve avukatnn anlattklarn ilgiyle izledik. Uurlu, Ben bu ite yokum diyor, avukat da Hseyin Uur-lu'nun 1974 ylnda Toplu Kaaklk suundan tutuklandktan sonra yaplan yarglamada beraat ettiini, son tu119 tuklamada ise herhangi bir su kantnn sz konusu olmadn sylyordu. brahim Telemen, son olarak. stanbul Skynetim Komutanl'na gndermi oiduu mektupta kimlerin adn veriyordu? Bunu, Skynetim Komutanl Asker Savclnn 30.5.1979 gn ve 1979/40874 sayl Grevsizlik kararna bakarak aktaralm. Asker Savc, Telemen'in mektubunu yle zetlemektedir: brahim Telemen, 25.3.1979 tarihli bir ihbar mektubunu istanbul Birinci Ordu ve Skynetim Komutanl'na gndererek 7-8 yldan beri, Krt Abuzer, kardeleri Mustafa, Sabri, Ahmet'in banda bulunduu ve kendisiyle ismi Seyfettin Orbak olarak bilinen Mehmet Can-ta, rfi Cetinkaya, ayroval lakabyla Osman Imam-olu. Hayrettin Yac, Sar Avni lakabyla Avni Karadurmu'un dahil olduu bir ete marifetiyle yurda silh ve mermi ile bunun

kamuflesi iin sigara kaakl yapldn, maln yurda giriinde Haydarpaa Gmrk Mdr Ali Galip Kayran'n rol oynad... Bu davada sank olanlarn adlar yledir: Haydarpaa Gmrk Mdr Vekili Ali Galip Kayran, oto satcs Osman mamolu, inaat Nizamettin Ayte-miz, tccar Mehmet Canta, otel sahibi Hac Mirza, lstik irketi sahibi Mustafa Mirza, Kristal Han odabas Mehmet zer, Hseyin Uurlu, inaat Mehmet Tonbul, Seyfettin Orbak, rfi Cetinkaya, Hayrettin Yac, Sel-hattin Gnensoy, Avni Karadurmu, Nedim Dkaya, Mustafa Uurlu, Sabri Uurlu, Ahmet Uurlu ve Abuzer Uurlu... Sanklarn bir ksmnn avukatlar 12 Mart dneminin Asker Yarglaryd. Salverme kararn veren Birinci Ordu Mahkemesi Duruma Yargc da bir sre sonra kendi isteiyle emekliye ayrlmt. u yukarda adlar aklanan kiilerin silh kaaks olup olmadklarn bilmem. Bu konudaki karar mahkeme verecektir. Dosya da u anda sivil mahkemenin elindedir. Almanya'da eroin ile yakalanan MSP eski Milletvekili 120 Halit Kahraman Alman polisine verdii ifadede MSP Genel Bakan Erbakan ile milletvekili Fehim Adak'n da kaaklk ilerine kartklarn bildirmitir. Bu ifade devletin resm grevlilerinin elindedir. MHP Senatr Kudret Bayhan da Fransa'da zerinde baz morfinle ele geirilmitir. talyan polisinin yapt son aklama ele geen bir milyar ikiyzelli milyon liralk uyuturucu maddenin silh satn almak zere talya'ya sokulduu yolundadr. Bunlar kukulu ipulardr... Silh kaakl konusunda aklamalar yapan brahim Telemen bu kaakla baz siyasal kurulularn da kartn bildirmiti. Bu konulara el atmann ne derece tehlikeli olduunu biliyorum. zerimde son gnlerde younlatrlan cinayet kkrtclnn amacn da biliyorum. Na olursa olsun, Trk kamuoyunun bunlar renmesini ve son iki ylda elegeen iki milyar Trk liralk silhn nereden geldiinin aratrlmasn ve soruturulmasn istiyorum. Bu grevi yerine getirmek bizim namus borcumuzdur... 9 Aralk 1979 Dr. KIRIKOGLU... Partiyi bir ef partisi, partililerin emirkulu, robotlar olmak bahtszlndan kurtarmak iin sonuna kadar direndik. Genel Bakann tzk d isteklerine hayr dedim. nn'ye sayg, o'nun yetkilerine sayg demektir, bunun tesi. Ortaa klelii, mrailik, dalkavukluktur. Bu partinin ahs partisi olmayacan herkesin bilmesi zaman gelmitir.. Bu szler, nceki gn yitirdiimiz erdemli, drst ve ilerici politikac Dr. Kmil Knkolu'nundur. Ve bu szler, 1972 Nisannda, smet nn'y Genel Bakanlktan indirip, yerine Blent Ecevit'i getirmek iin balatlan savar komutlar gibi alkalanmt. smet Paa padiah deil, padiahl ykan adam121 dr. smet Paa padiah deil ki, onun semavi iradelerine peki diyelim... Bu szler, ismet Paa'nn koltuuna Ecevit'i oturtan szlerdir. Ne acdr ki, ayn Kmil Krkolu. ksa bir sre sonra Genel Bakan Ecevit ve o'nun yakn evresi tarafndan dman iln edilip nce parti ynetiminden uzaklatrlm; son genel seimlerde de, bugn CHP iinde parti ii iktidar ve muhalefet kanatlarn oluturanlarn bir ksmnn elbirlii ile ve de adna Naylon delege dediimiz, Sahte oylarla liste d braklmtr. Londra'da tehlikeli bir ameliyat geirip, evine dndnde uzun uzun konumutuk. Bana, Bu muhalefet demiti, Sahte muhalefettir, naylon muhalefettir, birbirlerinden farklar yoktur. Bir dnem muhalefet, bir dnem iktidar olurlar, bu bir dnme dolaptr ve eklemiti: Ecevit'e kar ak szl, demokrat, kiilikli ve sol bir muhalefet anlay oluturmak gerekir... Hastayd, g konuuyordu. Eski arkadalarnn kendisini arayp, aramadklarn sordum, biraz ksknce, Pek aramyorlar dedi. Sonra, Bir tek Eybolu, Orhan Eyb-olu, parti iinde ayr kanatlardaydk ama dost adamdr, arkadatr, insan

adamdr diye Orhan Eybclu'ndan sz etmiti. Sonradan rendim, Eybolu, Krkolu'nun hastal ile ok yakndan ilgilenmi; eski arkadann yurt dnda ameliyat edilmesi iin, elinden geleni yapmt. Ne olurdu Sayn Ecevit, Krkolu'nu, kendisine Genel Bakan olma yolunu aan, bu yiit, bu namuslu politikacy hasta yatanda ziyaret edip, bir Gemi olsun di-yebilseydi.. NATO'nun dnda mill bir asker strateji ve ulusal karlarmza uygun bamsz bir politika ina etmek ve bunun glklerle karlamas halinde, Fransa ve Yunanistan rneklerini izleyerek NATO'nun asker kanadndan ekilmek, CHP'nin aka ve cesaretle savunaca temel neri olmaldr. Demokratik sol CHP, ABD ile ilikilerimizde NATO ittifak snrlar dna kan ikili anla122 malarn tasfiyesini ak bir ama olarak saptamak zorundadr. Bu ulusal bamszlmzn vazgeilmez bir kouludur. Gemite izlenen tereddtl belirsiz tutumun srdrlmesi halinde, belli bir d konjonktrn CHP'yi bu konuda tutucu partiler koalisyonunun da gerisine drmesi imkn dahilindedir.. te Krkolu buydu vs bu dnceler, bugn CHP iinde bol keseden solculuk edebiyat yapanlarn bir kulandan girip, teki kulandan kyordu.. Politikada bir yldz daha kayd. Namuslu, erdemli, yiit ve ilerici bir politikac aramzdan ayrlp, gitti. Krkolu'nun, Ecevit'i Ecevit yapan kavgadaki unutulmaz yiitliini, almsz zverisini ve erdemini anmsayanlar, belki gzleri yaararak. Sayn Ecevit'in elengini, vefa duygularna braklm lgn gller gibi selamlayacaklardr. 9 Kasm 1979 PEMBE KK... Herkes miras hakkna sahiptir. Kimse kimsenin bu hakkna karamaz. Doru! Pembe Kk ve bahesi, Sayn Mevhibe. nn'ye einden, mer ve Erdal nn'ler ve de zden Toker'e babalarndan miras kalmtr. Hukuk byle ngrm. Pembe Kk, babalarndan miras kalmtr. Bu kkn milyonlar tutan bahesini parselleyip, satmak m istiyorlar? Kimse karamaz... Ve yle de yapmlardr. imdi smet Paa'nn o nl Pembe Kk'n bahesinde blok apartmanlar ykselmek zeredir. Pembe Kk, bu dev binalar arasnda bir beki kulbesi gibi zavall ve kck kalmtr. Pembe Kk'n bahesindeki aalar m kesilecektir? Madem, mteahhit yle uygun grmtr, yleyse aalar, teker teker kesilecektir. Kim karr? Miras hakk bu! Kimse karamaz. Acaba smet Paa varisleri yokluk iinde yaayan insanlar myd ki bu Pembe Kk'e kydlar? Sayn Mev123 hibe nn'nn, mer ve Erdal nn'nn ve gazeteci ve de Senatr Metin Toker'in ei zden Toker'in paraya m ihtiyalar vard? smet Paa sa olsayd da yant, nl deyiiyle o verseydi: Hadi canm sende... Evet, kydlar! smet Paa varisleri, smet Paa'ya, smet Paa'nn hemen hemen btn yaamn geirdii Pembe Kkse kydlar. imdi o bahede birbiri zerine ylan katlar ykseliyor. Belki her biri be milyonluk apartman, katlar ve belki iyerleri... N'olurdu, Sayn Mevhibe nn. mer ve Erdal nn'ler ve Bayan zden Toker, bu Pembe Kk', eyas, bahesi ve hereyiyle hazineye balasalard... N'olurdu, Pembe Kk, tpk ankaya'daki Atatrk'n evi gibi bir mze olsayd?... Hadi, smet Paa varisleri bu incelii, bu zveriyi gstermediler, gsteremediler. Devlet, Pembe Kk' kamulatramaz myd?... Ve belki imdi bile zaman gememitir. Ankara Belediyesi Pembe Kk' kamulatrmak iin karar alabilir belki de?... Sayn Mevhibe nn'ye, mer ve Erdal nn'lere ve de zden Toker'e, Pembe Kk'n paras bir bir denir ve bu tarihsel yap kamunun mal olurdu. Olmaz m? Yaplmaz m? Yaplamaz m?... smet Paa gibi tarih kahramanlarn ocuklar, miraslar, herhangi bir babann ocuklar gibi, miras hakkmzdr, dilediimiz gibi paylaalm, diye dnmek hakkna sahip deillerdir bence!... Byle byk insanlarn ocuklar ve

miraslar, babalarnn tarihsel nemlerini kavramalar gerekmez mi? Gerekmiyor mu?... u keye bir blok apartman, br keye bir tane, ordan krk milyon, uradan elli milyon... Koskoca smet Paa'nn terekesi byle mi paylalacakt? Byle mi?... Garp Cephesi Komutan ismet Paa, kalk da gr... Atatrk'n en yakn silh arkada Miralay smet, a gzn de bak... ikinci Cumhurbakan ismet nn, Lozan 124 kahraman nn, kalk, kalk, kalk da gr Pembe Kk'-n... Satyorlar! Pembe Kk'n bahesini parseleyip, parselleyip, satyorlar. Uyan smet Paa, uyan... 24 Haziran 197S SMET PAA VARSLER... Pembe Kk bahesinin smet Paa varisleri tarafndan satlmasyla ilgili yazm zerine birok yurttamz mektup yazarak, telefon ederek konu zerinde biraz daha durmam istediler. Ben de bu istekleri yerine getirmek iin Pembe Kk doyasn yle bir araladm. Dosyada u belgelere rastlanyor: Eski Eserler ve Antlar Yksek Kurulu 13.3.1975 tarihinde Pembe Kk ile ilgili olarak u karar almtr. Aynen aktaryorum: ...Cumhuriyet tarihimizin ve anlar asndan byk nemi bulunan smet nn'nn Pembe Kk parseli ile birlikte aynen korunmas gerekli eski eser olduuna, halen Pembe Kk arazisi iinde olup da ayn numara alan dier parsellerde yaplacak her nevi yap konusunda ayrca kurulumuzdan karar'istenmesinin gerekli olduuna karar verildi... Bu karardan sonra smet Paa varisleri, Pembe Kkn bahesinde blok apartmanlar yaptrmak amacyla Ayduk Koray adl bir nl mteahhit ile anlamaya varmlardr. naat alan 22404 metrekaredir ve alana ikiyz konutluk apartmanlar oturtulacaktr. Bu anlamadan sonra Sedat Hakk Eldem ve Prof. Feridun Akozan adl kiiler 9.10.1976 tarihinde eski eserler ve Antlar Yksek Kurulu'na bavurarak, Pembe Kk bahesinde apartman yaplmasna izin verilmesini istemilerdir. Ayn gnlerde, Eski Eserler ve Antlar Yksek Kuru125 lu'na bavuran Pembe Kk mteahhidi, elindeki projeyi gstererek Pembe Kk bahesinin konut yapmna izin verilmesini istemitir. Dosya Kltr Bakanl Eski Eserler ve Mzeler Genel Mdrl'ne gnderilir. Genel Mdrlkteki uzmanlar, bahenin ok kk bir blm dnda, inaata izin verilmemesi grnde olduklarn bildirirler. Bu yaz Kltr Bakanl eski Mstear Prof. Emin Bilgi tarafndan imzalanmaz. Emin Bilgi, bu yazy imzalamaz, bunun yerine, Pembe Kk projesini dorudan doruya Imar-lskn Bakan-l'na gnderir. Tarih: 6 Ekim 1976.. Imar-lskn Bakanl Planlama ve mar Genel Mdr Kayhan Yceyaln, bu yaznn imzalanmasndan bir gn sonra, 7 Ekim 1976 gn u karara varr: Sz konusu alanlarn konuta dntrlmesinde planlama asndan bir saknca grlmemitir... Emin Bilgi, projeyi bu yazyla birlikte ayn gn Eski Eserler ve Antlar Yksek Kurulu'na gnderir. Ksa adyla, Antlar Yksek Kurulu, 12.11.1976 gn. Pembe Kk'-n bahesine apartman yaplmasna izin verir... Bu kararda imzas bulunan Antlar Yksek Kurulu yelerinin adlarn renmek ister misiniz? Orhan Alsac, H. K. Sylemezalu, Ekrem Akurgal. Bahadr Alkn, Semavi Eyice, Doan Kuban, Abdullah Kuran, Mithat Yenen, Osman atakl. Hikmet Gray. Kayhan Yceyaln... Ve u garip rastlantya bakn ki, smet Paa'nn kknn bahesi, AP Genel Bakan Yardmcs Saadettin Bilgi'in kardei Emin Bilgi, MSP Genel Bakan Necmettin Erbakan'n enitesi Osman atakl ve Hac Ali Demirel'in Ykseli Koleji Mdr Orhan Alsa'n imzalaryla satlm oluyor. smet Paa varisleri, kkn bahesinden kazanacaklar paralar, gle gle harcarlar, ne diyelim baka?

8 Temmuz 1978 126 IKMAZ... Geenlerde Pembe Kksn nnden geiyordum. nsann gerekten gs kabaryor! Neden mi? naat ilerinde olduka baarlyz da, ondan.. smet Paa'nn parsellerinde gkdelenler ykseliyor. Katlar st ste trmanyor... Pembe Kk, bir sre sonra bu gkdelenler arasnda bir beki kulbesi gibi kck kalacak.. smet Paja'nn kk bir tarihsel yapt. Bahe iinde ykselen gkdelenlere de smet Paa'nn anna uygun adlar bulmak gerekmez mi? Gelin bu gkdelenlere hep birlikte adlar bulalm. lk gkdelene ben bir ad buldum, bilmem beenecek misiniz: Birinci nn gkdeleni... Bundan sonra ikinci gkdelene de bir ad bulmak kolaylar: kinci nn gkdeleni... Herhalde, bu gkdelenin altnda i hanlar, pasajlar, kahveler, restoranlar da yaplacaktr. Bu i hanlarnn birine de yle bir ad bulalm: smet Paa Han... Bu gkdelenlere, i hanlarna baka adlar da bulunabilir: Lozan restoran... Pub Mudanya... Garp Cephesi Kahvehanesi... Kebap 946... Ben, oldum olas devlet byklerinin hangi adreslerde oturduklarn merak eder, dururum. Eski Cumhurbakanlarndan Cevdet Sunay'n stanbul ve Arikara'daki adreslerini bilir misiniz? Bilmiyorsanz ben yazaym, sizler de renin.. Sunay'n Ankara'da ve stanbul'da olmak zere tam adresi var, stanbul'daki adresi yle: stanbul. Tevikiye, Bykiftlik Sokak... Sunay doay, yeillikleri ve iftlik hayatn sevdii iin midir bilmem, evini bile Bykiftlik sokanda sa127 tn alyor.. Sunay'n stanbul'daki teki evi de yine yeillikler iinde ve Yeilyurt semtinde, adres yle: Yeilyurt, rgpl Sokak... Sunay'n Ankara'da oturduu apartman kat da nerede bilir misiniz.. Altnnal Lokantasnn tam zerinde.. Sunay adresi yle veriyordur: Cinnah Caddesi'nde tam Altnnal'n zerinde... Lf lf at, nereden, nereye geldik.. Ne diyorduk. smet Paa'nn kk bahesinde ykselen gkdelenlere ad buluyorduk. Oras yle byk mahalle olacak ki, sadece gkdelenlere deil, bu gkdelenler arasndaki yollara da ad bulmak gerekecek.. En iyisi bu yollara miraslarnn ve yaknlarnn adlarn vermek.. Erdal nn Caddesi... mer nn Soka... Ve ankaya'dan gelip, Pembe Kk'e sapan sokaa da ailenin en nemli adamnn adn verelim, isterseniz: Metin Toker kmaz... 11 Eyll 1918 ECEVTLER OALIYOR.. Hkmetin gvenoyu almasyla birlikte, tm devlet dairelerinde birdenbire Ecevitilik akm balamtr. Ecevitilik akm bir gibi bymektedir. Bu gidile yaknda lml Ecevitiler ile Ar Ecevitiler arasnda dehetengiz bir sava kacandan korkulmaktadr. Ecevitilik akm, zellikle genel mdrler, yardmclar, genel mdr aday adaylar ve de genel mdr yardmcs aday adaylar arasnda yaylmaktadr. Gensoru tam zamannda verildi.. Eski bakana tam, yeter artk diyordum ki... Devlet haysiyeti kurtuldu kardeim.. Neydi o ektiimiz...

imdi devlet dairelerinde, cephe hkmetlerine kar direnen ya da direndiklerini bakanlk koridorlarnda bugnlerde aklamak zorunluluunu duyanlarn Kahra128 manlift ykleri dilden dile dolamaktadr. Dedim ki, devlet hazinesini arur ediyorsunuz... Yok artk bu kadarna tahamml edemem, dedim. stifam cebimdeydi... Bu kahramanlk ykleriyle birlikte, yaranma, yanama, ylma ve alama gibi brokrasinin drt ilemi gndemde yerini almtr. Yeni bakanlarn dostlarn, arkadalarn saptayp bunlarn kaplarn almalar, krk yl arkasndan, Solcular, anaristtir, komnisttir diye suladklar insanlara Ah Allah bize bugnleri de gsterdi diye sralananlar m, araya milletvekili ve bakanlar sokanlar m, ne isterseniz var, brokrasi katlarnda.. Bir memur cephe hkmetleri srasnda bilmi mi, hakk yenmi mi, arada onu da arayarak, binbir dereden su getirip, zr dileyeceksin.. Eer bu memurun bir tand, bir yakn yeni bakanlarla arkadasa, dostsa, gerekeler hemen hazrdr: Senin terfiin geldiinde ben ok direndim ama, teki genel mdr yardmcs olmaz demiti, ben dedim ki: Bilirsin ben her zaman sana yaknlk gsterdim... stersen, yeni bakan tebrie beraber gidelim... Ecevitilik gn getike gleniyor. Genel Mdr Eceviti, yardmclar Eceviti, daire bakan Eceviti, ef Eceviti, ef yardmcs Eceviti, o Eceviti, u Eceviti, bu Eceviti!.. Son haftada bakanlklar nndeki gazete bayilerinde ilerici gazetelerin satnda birdenbire art oldu. Yahu akolsun, ocuk ne gzel yazyor... Hi korkmuyor vallahi.. Ben ocukluunu tanrm.. Yeni bakann da iyi arkadaym, geenlerde ierde tam bir saat konutular.. ocua da ok ektirdiler... Devlet kurumlarnda Ecevitiler son bir haftada Geometrik hzla artmaktadr. CHP'li bakanlarn elindeki bakanlklarda Ecevitilik artarken, bamsz bakanlarn ba129 F.: 9 kanlklarnda, Demirel dmanl gnden gne kk salmaktadr: Tam zamannda ayrldlar.. Heykelleri dikilmeli.. Hell olsun adamlara... Vallahi bravo... Biz ne diyelim btn bunlara?. Son gnlerde televizyonda sk sk yaynlanan bir reklm program gibi seslenelim, isterseniz: Kirli amarlarnz atn, atn, isterseniz bakanlk giriine paspas yapn.. Ecevit geliyor, Ecevitiler geliyor... 21 Ocak 1978 TARH DERSLER... , Demirel'in basn toplantlar artk iyiden iyiye elence konusu oluyor. Geenlerde Ecevit'i ili'nin faist bir darbe ile devrilen Marksist Devlet Bakan Allende'ye benzettikten sonra hzn alamayp, bu kez ayn Ecevit'i hem ngiliz siyaset adam Chamberlain'a, hem de devrim ncesi Rus Babakanlarndan Kerenski'ye benzetiverdi. Ne ilgisi var demeyin! Memleketimizin biraz glmeye, biraz elenmeye de mi hakk yok canm. Beyimiz imdi tarihe merak sard. Oradan buradan devlet adamr bulup, Ecevit'i bunlara benzetecek.. Ya biri kp da kendisini yakn tarihimizin Babakanlarna bir benzetse.. yle bir Osmanl Imparatorlu-u'ndan balasa, sonra efendim, buradan ok partili hayatmzn Babakanlarna gelse.. Neyse neyse, anladnz ne demek istediimi!...

Bunlar kabiliyetsizdir. Memleket idare edemeyenleri rejim himaye etmez. Chamberlain nasl gittiyse bunlar da byle gideceklerdir.. Haydaaa!. Bir de Chamberlain kt bamza. Bizler Ecevit, Allende'ye benzer mi benzemez mi? diye tartrken Demirel bir de ngiltere'den ses getirdi: 130 Chamberlain gibi gidecekler... Aman efendim. Yapmayn, etmeyin, Damat Ferit gibi gidilmesin de, sonra efendim ne diyorduk, Adnan Menderes gibi gidilmesin de sonra sonra, Sleyman Demirel gibi gidilmesin de varsn olsun; Chamberlain gibi gidilsin... an olur! Siyasal tarihte Chamberlain adnda baba-oul iki nl ngiliz siyasetisi vardr. Bunlardan baba Chamberlain, siyasal hayata Liberal Parti Milletvekili olarak katlm bir iadamdr. Ticaret Bakanl yapan Chamberlain, sonradan Smrgeler Bakan oldu. anda reformist bir zellie sahip bulunan Chamberlain fel geirerek 1906 ylnda siyasal hayattan bsbtn uzaklat. Baba Chamberlain'in bu n olu tarafndan da srdrld. Babasnn reformist niteliini srdren oul Chamberlain, Maliye ve Dileri Bakanlklarnda bulundu; birok uluslararas antlamaya imzasn koydu. Ne benzerlii var Ecevit'in Chamberlain'lerle diye sormayn, Beyimiz tarih reniyor, imdilik kusuruna baklmaz... Demirel, Ecevit'i Chamberlain ile karlatrdktan sonra bir de Kerenski'ye benzetiyor.. Demirel'e gre Trkiye'de bir komnizm tehlikesi var, bu tehlike adm adm geliiyor, nasl Kerenski. Lenin'e kar aresiz kalmsa, Ecevit de Trkiye'de byle bir ihtille kar aresiz kalyor! yle mi, yle! Once Ailende, sonra Chamberlain, sonra Kerenski, yarn Deli Petro, Cengizhan, Napolyon, Fransz Babakan Laval, br gn Mareal Peten, daha br gn nc Napolyon, Deli brahim, bir baka gn Butto, sonra ran ah.. Bence Demirel doktora grnmelidir. AP Genel Sekreteri Dr. Nuri Bayar'n Demirel'e imdiye kadar bir yarar dokunmamtr. nce AP Milletvekili Dr. Ouz Ay-gn', o da olmazsa. Babakan Yardmcs Dr. Faruk S-kan' salk veririz. Vallahi yazk oluyor adama!.. 24 Mart 1979 131 GEN TABANLI.. Kontenjan senatrlerimizden bazlar geni tabanl ad verilen bir hkmet biimi zerinde almalar srdryorlar, ille de hkmet geni tabanl olmal di-^ ye dnyorlar. ok partili hayatmzda hkmetler geni tabanl, yksek keli, dar tavanl gibi adlar olabilecei gibi, hkmetleri tabanl ya da tabansz olarak ikiye ayrmak da olasdr. Tabansz hkmet ne demektir?. Tabansz hkmet Genelkurmay Bakan ve drt kuvvet komutanndan muhtra aldktan sonra iktidardan usulca tyen hkmet demektir. Bir de deve tabanl hkmet vardr. Deve tabanl hkmet, atl, kolu, kurtlu hkmetler anlamna gelmektedir. Bunlarn yannda taban atlak hkmetler de vardr. Taban atlak hkmet, d grn ile mill birlik ve beraberlik ruhu iinde olup, tabannda mrn krn bulunan hkmet demektir ki, bu tr hkmetlerin en taze rnei kinci MC hkmetidir. Geni tabanl hkmet nasl kurulur? Bunun iin nce salam bir taban bulup, bu tabann geniletilmesi gerekir. Geni taban iin bir tek partinin taban yetmez. Bilindii gibi ok partili hayatmzda, Anadolu kulbnde kumar oynayp borca batan baz milletvekilleri iin taban fiyat belirlenir. Sonra IMF reetelerinden sonra taban fiyatsn on milyon dolaylarnda olduu ileri srlmektedir. Belirlenen ve kulislerde kapal zarf usul ile iln edilen taban fiyat, kumar borcu olan baz milletvekilierimizi vicdan muhasebesi yapmaya zorlayabilir. Bu adan vicdan muhasebesi ile czdan muhasebesi arasnda diyalektik iliki vardr. Taban geniletme almalar byk parti tabanlarnda yrtldkten sonra Parlamento aritmetii gzden geirilir. Kontenjan Senatrlerinden gazeteci Metin To-ker, geni tabanl hkmet iin yz milletvekilinin 132

yeterli olduunu saptamtr. Bilindii gibi Metin Toker'in hesab ok kuvvetlidir! Pembe Kksn mteahhitlere satnda hesap gcn grdmz Metin Toker'in yz milletvekili saysn saptamada ok titiz davrand sylenmektedir. Taban belirlendikten sonra, bu tabana ilerde batacak dikenlerin bugnden ayklanmas gerekmektedir. Hkmetin geni taban, yz milletvekili ile saptandktan sonra, geriye bu geni tabanl hkmette yksek keli bir babakan bulmak kalmaktadr. Bunun iin yarma ayoruz! Geni tabanl hk-mete uygun babakan bulanlara, Ankara'nn ankaya semtinde Pembe Kk arazisi iinde geni tabanl kptlar veriyoruz... Hadi iyisiniz, iyisiniz, keyi dnyorsunuz... Bulun karay, aln paray... 12 Ocak 1979 HMANST FRAKSYON... MHP orum milletvekili Mehmet Irmak ve dokuz arkadann Mill Eitim Bakan Necdet Uur hakknda verdikleri gensoru nergesinin bir blmnde bakn ne deniyor: Mill Eitim Bakan, Marksist, sosyalist, enternas-yonalist, hmanist, her trl sol fraksiyonda yurtta yetitirme politikam gtmektedir... Yanl okumadnz. Evet yle: Hmanist, her trl sol fraksiyonda yurtta yetitirme politikas... Yce Parlamento ats altnda Dokuz Ik gibi parlayan Mehmet Irmak ve bu dokuz MHP milletvekili hmanist olmay, yani insancl olmay, zararl cereyan trnden zehirli bir dnce akm sayyorlar. Geen bte grmelerinde bir AP milletvekili, hkmetin tutumunu eletirirken, birdenbire barp, armaya balad: 133 Rusya'da Mao emperyalizmi... Bu szleri duyunca kulaklarma inanamadm. Bu derin kltrl AP milletvekili, grubu adna yapt konumay bastrp, dattrmt. Yazl metine baktm. Orada da ayn szler: Rusya'da Mao emperyalizmi... Derin kltrl AP milletvekili, bu ideolojik konu-masnn bir yerinde, Leninizm iddetle yeriyor ve Le-nin'i yle tanmlyordu: . Beyaz ay Lenin... AP milletvekili, bundan sonra da Marksizmi karalamak iin belden aa kfrlere bavuruyor, Trkiye'deki solculara azna gelen kfrlerle saldryordu.. MHP milletvekilleri, hmanist, her trl sol fraksiyonda yurtta yetitirme politikas derken ne anlatmak istiyorlar acaba? Marksizme, sosyalizme, enternasyonalizme, sol fraksiyonlara karlar, anladk, amma hmanizm e kar olmak da neyin nesi oluyor? Sizi gidi anti-hmanistler sizi!... Hmanizmin su sayld, Yce Parlamentomuzun ats altnda dolaan ve her biri oulcu demokrasimizin vazgeilmez unsuru olan pek deerli milletvekillerince ileri srlyor. Ne yapsak acaba? Beyler her trl izme karlar ya, elbette sonu izm diye biten hmanizme kar olacaklar, ne var bunda? Bunlar,anti-hmanist milliyetilerdir. Marksizme. kapitalizme, sosyalizme, hmanizme kardrlar. Vallahi ayp oluyor! yisi mi, Yce Parlamentoda yabanc dil dersleri gibi, ideolojik konular ve temel kavramlar zerine dersler verilsin.. Marksizm udur, Leninizm budur, Maoizm budur, diye dersler verilse yararl olmaz m? Biri kalkar, Rusya'da Mao emperyalizmi, der, teki hmanizm! su sayar, olur mu canm? Ben bu keden ak duyuru yapyorum. Hr teebbs sahipleri, dzeninizi ayakta tutmak ve kapita134

Jizmi gelitirmek istiyorsanz, Marksizmi, hmanizmden. Leninizmi, Maoizmden ayracak siyasal kadrolar gnderin Ankara'ya.. Yoksa, bunlarn anti-hmanizmi gn gelir, sizi de yer ha! Karmam... 10 ubat 1979 PAZAR AKASI... Biz enkaz devraldk! Sayglar efendim.. Kaldrn yleyse.. Zaman var. Sayglar.. Enkaz artyor.. Kaldracaz., sayglar. TRT enkazndan balayalm. Olmaz., sayglar bizden.. Niin olmaz? Feyziolu hayr diyor. Sayglar.. Siz de Feyziolu'na hayr deyin.. Onbirler var. Sayglar.. Bazlar sizinkilerden iyi.. Parti ii denge kongreler; sayglar.. Enkaz kaldralm.. Yok, yok olmaz., sayglar. Niin olmaz? Yukars, Olmaz diyor, sayglar.. Neyin yukars? Zaman var kaldracaz., sayglar. MT enkazna bakalm. Olmaz., sayglar bizden. Niin olmaz? Mevzuat msait deil, sayglar.. Mevzuat deitiriri. Sonra konuuruz, sayglar. Kkrtc ajanlar terfi ettirdiniz. Ak gnler geldi, sayglar. Enkaz kaldracaktnz. 135 Kapclarn sosyal gvenliklerini saladk, saygs lar. Duvardan delik amtnz, ne oldu? Delii rdler, sayglar. Kim rd delii? IMF, sayglar.. Bu IMF de ok oldu.. NATO'nun boluunu dolduracaz, sayglar. Duvar rld, boluk dolduruldu mu? Dolduruluyor, sayglar. ABD niin silh ambargosu koymutu? Gvenilir mttefik olduu iin, sayglar.. NATO'dan kmay dnmediniz mi? Enkaz'dan vakit kalmad, sayglar.. Bat bankalarndan kredi alabildiniz mi? Alamadk, alamadlar, alamyoruz, sayglar. Peki ne olacak? Enkaz' kaldracaz, sayglar. Kaldr yleyse.. Enver Akova istemiyor, sayglar. Terr trmanyor.. Terr nleyeceiz, sayglar.. nleyemiyorsunuz.. Demokrasi yolundan sapmayz, sayglar.. Hadi yleyse, terre kar devletin gcn artralm. Hele bte gesin, sayglar. Enkaza da sayglar, sayglar bizden, sayglar efendim. Sayn terre de sayglar, terriste de sayglar, sayglar, sayglar, sayglar...

18 sbat 1979 SOSYALZMN GEVE.. Bugnk konumuz antikomnizm. Yani komnizme kar olan dnce.. Tanr herkese dnme yetene136 i vermitir. Kimi komnist olur, kimi de antikomnist.. Burjuva demokrasilerinde kimse, bir bakasna Sen neden komnistsin? ya da Antikomnistsin? diye sormaz. Komnist ve antikomnist, Bar iinde bir arada yaamaya alr. Bizde yle mi? Vur, kr, ldr, yaatma; bizde bu iin kural byle. Antikomnist olabilmek iin nce komnizmin ne demek olduunu ya da ne demek olmadn ok iyi bilmek gerekir. ABD'nin konuyla ilgili uzmanlar, bu konuda enstitler kurmulardr. Bu enstitlsrde bilinli anti-komnistler yetitirilir. Bana sorarsanz, en bilinli antikomnistler, sosyal demokratlar arasndan kar. Komnizmin akll dman falan gibi szler bunun iin kullanlr. nk sosyal demokrasi, soldan ok saa yakn bir denge rejimidir. Denge'nin amac, kapitalizmi yaatmaktr. Bunun iin sosyal demokrasi, ada saclk saylr. Neyse, bunlar biraz teorik konular... Elimde bir dergi var: Jandarma Dergisi. Bu dergi drt ayda bir yaynlanyor. Dergiyi Jandarma Genel Komutanl Harekt Bakanl yaynlyor. Demek oluyor ki, bu dergide kan yazlar, bata Jandarma Genel Komutanl olmak zere birok asker birlikte okunuyor. Jandarma Genel Komutanlnn zellikle krsal kesimlerdeki terrist eylemlerle savamas, bu eylemlerin bastrlmas iin almas, balca grevleri arasnda yeralyor. Ve Genel Komutanlk, yaptklar aramalarda ok sayda kaak silh ve mermiye el koyuyor. Jandarma Dergisinde terrist eylemlerle ilgili aydnlatc yaynlarn yaplmasnda da elbette ki yarar vardr. Jandarma Dergisinln 1977 yl Haziran saysnda Jandarma Kdemli Yzba Veysi Gani'nin imzasn tayan Ykc Faaliyetler ve Anarik Hareketlerle Mcadelede Alnacak Tedbirler balkl inceleme yazsndan bir para alp, okuyalm: Sosyalizm ferd mlkiyet dmanl, btn istihsal vastalar ile ticaretin devletletirilmesi, diktatr bir 137 rejimin kurulmas, alma yerlerinin ii, rgat haline sokulmu, dil, din, tarih, millet, vatan ve devlet dncelerinin yokedilmesidir... Yzba Veysi Gani'nin bu tanmndan sonra u zgn aklamasn da okuyalm: Sosyalizm bugn kzl ve sar emperyalizme, diktatrle maske ve let olmutur. Sosyalizmin yukarda belirtilen ilerden bir ya da birka gevek yaplr veya hi yaplmazsa buna nasyonal sosyalizm denir. Bu hususlar iddetle icra edilir ve kyasya illegal metodlar kullanlarak yaplrsa buna da ihtillci sosyalizm ve komnizm denir... Grld gibi Sayn Yzba, Sosyalizmin gevei Nasyonal Sosyalizmdir diye bir teori oluturmaktadr. Yzbaya gre Nasyonal Sosyalizm, iddetle ve illegal metodlar kullanrsa, buna da ihtillci sosyalizm ya da komnizm denirmi.. Sayn Jandarma Genel Komutan kusuruma bakmasnlar, bu kadar da olmaz! Komnizm, sosyalizm ve nasyonal sosyalizm konusunda erlere, erbalara ve de gen subaylara bunlar retiliyorsa bu mktesebat ile terrizme nasl kar klr? Sosyalizmin gevei nasyonal sosyalizm olurmu... Bir yama daha girdim! Byle antikomnizm olmaz! Antikomnizm, biraz daha bilgi, biraz daha alma, biraz daha bilin istiyor. Syleyin, Allahakna syleyin, haksz mym" komutanlar? 17 Mart 1979 YURT DII BIR-K... TRT Genel Mdr Dr. Cengiz Taer, Sana da, eine de yurt dnda bol cretli i veririz diyen Demirel hkmetine hemen Eyvallah, Yarabbi kr diyerek grevinden ayrlmay kabul edivermitir*. Oldu da bitti maallah. Bykeli olur inallah!.

138 Cengiz Taer, biraz daha direnseydi, hi pheniz olmasn, eine i bulduu gibi, nc dereceye kadar hsm ve akrabalarna da bol cretli iler koparabilirdi!. in gerei u: Taer, salam durabilseydi, kimse kendisini yerinden oynatamazd. TRT yasas kap gibi ortada duruyor. Taer'in yerinden alnabilmesi iin Mill gvenlii, kamu dzenini ve devletin d gvenliini zedeleyici yaynlar yapm olmas gerekmekteydi. Demirel hkmeti. Dr. Taer'i grevinden alamazd. Zorla alsa bile. Dantay bu ilemi yzdeyz iptal ederdi. Hkmet bunu bildii iin Taer'i zayf yerinden yakalam ve kendisine, Al, sana da, eine de yurt dnda i, haydi gle gle demi ve TRT sorununu bir rpda zvermitir. Bundan Sayn Ecevit gerekli dersi karacak mdr, bilemiyorum. nk Cengiz Taer'i srarla bu greve getirmek isteyen kendisidir. smail Certfr TRT Genel Mdrl'ne getirilmesi yasal hakkyd. Ecevit seim alanlarnda sz vermiti, Cem'i yeniden TRT Genel Mdrl koltuuna oturtacakt, ama olmad, szn tutamad. nk hkmette yeralan Bamsz Bakanlar, onlardan da nce Cem'i grevden alan kararnameye imza atan MC hkmetinin Babakan Yardmcs CGP Genel Bakan Turan Feyzi-olu Hayr diyorlard, Olmaz, ya Cem, ya biz!.. Ve Ecevit direnemedi. Ve Ecevit seim alanlarnda toz kondurmad Benim yasal Genel Mdrm diye selmlad Cem'i sokak ortasnda yapayalnz brakverdi. Cem'den sonra. TRT Genel Mdrl'ne. rnein, dnyaca tannm gazeteci ve yaync Hfz Topuz'u getirebilirdi. stelik Topuz, TRT Genel Mdr Yardmcl yapmt ve elinde bir de Dantay karar bulunuyordu.. TRT Genel Mdrl iin Hfz Topuz vard, bir Mahmut Tali ngren vard, ne bileyim ben, bir Prof. Cevat Geray vard.. TRT iinden de bu grevi stlenecek bir sr namuslu ve yetenekli insan sz konusuydu. Sayn Ecevit'e bu seeneklerin hemen hepsi gste139 rildi. Fakat Ecevit kararn oktan vermiti ve uyarlara kuiak asmadan Dr. Cengiz Taer'i Genel Mdrle otur-tuverdi.. te sonu: Bir yurt d greve deiiverilen Genel Mdrlk, ondan da nemlisi gven duygusu!.. Ecevit'in Prl, prl bir brokratn daha grm ve tanm bulunuyorsunuz... Dr. Cengiz Taer'e yeni ii hayrl ve uurlu olsun! CHP yeniden iktidara gelirse, yine bekleriz. Belki kendisine daha iyi grevler de bulunur. Ayp olmazsa soralm: Yeni grevinizde ne kadar para alacaksnz Cengiz bey, ayda kar-koca ne kadar?.. Ka mark Cengiz Bey, ka mark? Pazar ola Cengiz Bey, pazar ola!.. 14 Aralk 197 KMDEN KURTUL? nce mektubu okuyalm, mektup yle: Sevgili Can Aabey, Sanrm giriimimiz konusunda bilgiyi sana Sunuk Pasiner vermitir. Byke bir basmevi kurduk ve u anda Gnaydn grubunun yaynlarn ve Vatan' basyoruz.. Tabii bu arada 7 Gn' de... Ancak 7 Gn'n u sralarda bir hamle yapmas ve Trkiye'nin isterlerine, hi deilse ada boyutlar iinde cevap vermesi gerekiyor.. Her zaman bana yakn ilgi gstermiindir ve bir karde, bir yakn dost olarak yardmlarn esirgememiindir. Bu srada da yardmna ihtiyacm var. 7 Gn'n yaamas artk dert olmaktan kmtr ama gelimesi benim iin ciddi bir sorundur. Bu da senin gibi rahatlkla yardm isteyebileceim dostlarmz sayesinde zmlenebilir kansndaym.. Bize elinden gelen yardm yapacan sanrm. Ko grubuna olan duygularmz bilirsin. VehW Bey 140

de bizim hakkmzda gerekli bilgiye, sanrm onun yan ^ra sevgiye de sahiptir.. Ama nedense her kampanyada 7 Gn unutulur.. Bunu geen sefer bana ettiin sitem iin hatrlatyorum.. Sevgi ve sayglarm yollar, dost elini uzatman beklerim.. Sanrm 7 Gn bunu unutmayacaktr.. Bu mektup, 13.12.1976 tarihinde Ko grubu st yneticilerinden sayn Can Kra'a yazlmtr.. 7 Gn dergisi sahibi Kurtul Altu. DISK'e bal Genel-l Sendikas'nca kurulan Ema Matbaas ile ilgili bilgiler verdikten sonra, dergisi iin Ko grubundan mal destek istemektedir.. Buraya bir nokta koyup, bir baka belgeye gzata-lm: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Eyll 1976 gnl saysm alp okuyoruz.. Ko grubundan mal destek isteyen ayn Kurtul Altu'un Devrim Gazeteoilik Matbaaclk - Reklmclk Ticaret Limited irketi adyla bir irket kurduunu da, tarihini verdiim bu Ticaret Sicili Gazetesi'nden saptam bulunuyoruz.. Bu irketin bir numaral kurucusu DSK Genel Bakan Abdullah Batrk'-tr.. Yani gazeteci Kurtul Altu, Ko grubundan mal destek almaya alrken, te yandan da devrimcilii kimseye brakmayp, Abdullah Batrk ile gnlk, haftalk, aylk yayn organ kartmak iin ortaklk kurmaktadr. Bir eliyle DSK Genei Bakannn koluna yapm bulunan bir gazetecinin, bir elini de Ko grubuna avu amak iin kullanmas, sanrm Trk basn iin ok ilgin bir kiilik yapsn sergilemektedir.. u iki belgeyle grnts belirlenen Kurtul Altu'un bu vesikalk fotorafn bylece Trk basnna datyorum... Kendi Genel Bakanlarn, kendi parti arkadalarn karalamak iin bu Kurtul Altu'un kaleminden yardm bekleyen 'nl CHP'liler, bilmem bu belgelere ne diyeceklerdir?... Bu belgeleri, kendilerine birer Kurultay armaan olarak sunuyorum.. 141 Kurtul Altu'a bilgi vermek, dman kararghna bilgi szdrmaktan daha m farkl bir itir?... 27 Ekim 197 PRUS ZAFER.. Epir Kral Pirus (Pyrros), Milttan nce 279 ylnda Auskulum Sava'nda, byk kayplar pahasna Roma ordularn yendikten sonra, Tannm demi, Bir daha bana byle zaferler verme ve Pirus iki yl sonra Roma ordular karsnda yenik dp, bozguna uramtr. O gnden bu yana, byk kayplar pahasna elde edilen ve kazanan taraf da ypratp bitiren yengilere Pirus Zaferi ad verilir.. Ecevit, secim yenilgisinden sonra toplad Kurultayda, ypranarak, yara alarak, Pirus Zaferi kazanm, kendi gelecei ile birlikte, partisinin geleceini de kuku bulutlarna doru srklemitir.. Ecevit. Kurultayda Ya ben. ya onlar derken, zellikle Ali Topuz'un ban ektii hizibe erkez Etem tuza kurmu, onlar Ya partiden koparsnz, ya da sizleri cezalandrrm amazna itmitir. Geri Ecevit, Mazimde tasfiyecilik yoktur gibisinden gvenceler vermek istemise de bu, kimse iin inandrc olmamtr. nk o halk deyii ile, Perembenin gelii, arambadan belli olmu gibidir. Evet, bu bir Pirus Zaferisdir, yarn kimin yenik d- p, kimin yenecei belli olmayan bir Pirus Zaferi... Yirmi iki aylk bir iktidar dnemi, Sol bir parti iin zengin deneylerle doludur, byle olmaldr. Bu deneyin deerlendirilmesi, bu deerlendirmeden kaynaklanacak dncelerin partiye egemen olmas gerekirken; Kurultaydan sonra Ayn hamam, ayn tas felsefesine smsk sarlm anlayn yer etmesi umut krc olmutur. ktidar iktidara, muhalefeti muhalefete benzemeyen bir Sol parti bundan sonra, iilere, kyllere, aydnlara, rencilere ve ilerici kamu grevlilerine nasl g142 vence verecektir? Birileri de kp, Siz ne biim partisiniz ki. doru drst sanz solunuz yoktur, siz yzeysel gruplamalarla partide iktidar ve muhalefet kanatlar oluturup, dzenle btnleirsiniz, siz bu dzenin ayrlmaz

paralarndan birisiniz, siz burjuvazinin yedek lstiisiniz derlerse. Saynl, saygl szcklerden baka ne gibi yantlar bulunacaktr? Ne bileyim ben, bir bakas da ksa Siz. MHP'nin terr oda olduunu syler, durursunuz, syler misiniz, neden, hangi gerekeyle. Siyasal Partiler Yasas'nn size verdii yetkiyi kullanp, CHP olarak, MHP'nin kapatlmas iin Cumhuriyet Basavcsna bavurmadnz? Neden? Neden? Neden? diye sorsa, ne sylenecektir? Siz Sayn Genel Bakanm, bir nceki Kurultayda, AP'yi ve De mirel'i, MHP hakkndaki raporlar ileme koymamakla sulamtnz, ya siz ne yaptnz? dense, Sayn Ecevit, bu suskunluunu, bu elikisini, hangi parlak szcklerle savunabilecektir? Bir Kurultay delegesi, bir Sol kanat szcs. Ece-vit'e Hayr diyebilen bir milletvekili, bir senatr bunlar syleyebilir mi diye bo yere bekledim... Dzenden kaynaklanan nedenlere. IMF'sine. NATO'-suna deinemeyen, i gvenlik konularnda Kontrgerilla-y, MT'i tartma alanlarna sokamayan bir Muhalefet, adam harcayarak, manev ipotekler kurarak mrn uzatmaya alan bir Genel Merkez!, Pirus Zaferisnin yenilen ve yenen taraflar bunlardr. Kavruk bir karnyark gibi hiziplerle ikiye ayrlm orta sol, birbirlerine elme atmaya hazr sendika bakanlaryla ii snfmzn sendikal rgt, devrimci retmeninden, iisinden ve kylsnden oy alamayan, Burjuvaziye olan hnlarndan ok birbirlerine fkelenen sosyalist partiler!.. Orhan Veli bugnler iin sylemi galiba: Sarho oldum da seni hatrladm yine / Sol elim / Acemi elim / Zavall elim...; 7 Kasm 1979 143 SAYGILAR BZDEN... CHP Kurultay, birbirleriyle, Sayglar, sayglar bizden, ak sayglar diye konumaya alm CHP ileri gelenlerinin lke ve parti sorunlar zerinde konumaya pek zaman ayramadklarn ortaya koymutur. Demek oluyor ki, rnein Sayn Genel Bakan, Sayn Genel Sekreter eski Yardmcs Sayn Ali Topuz ile Sayn Babakan ve Sayn Kyileri ve Kooperatifler Bakan olarak kar karya gelip, yle doru drst konumu deillerdir. Sayglar efendim... Sayn Genel Bakan, Sayn Babakan olarak, Sayn Genel Sekreter eski Yardmcs, Enerji ve Tabi Kaynaklar Sayn Bakan Deniz Baykal ile enerji a konusunda hi ama hi konumamlardr. Sayglar, bizden efendim... Sayn Kurultay delegeleri hayret ile grmlerdir ki, hkmetin Sayn Bakanlar ile Sayn Babakan, Sayn Ali Topuz ve Sayn Deniz Baykal'n Bakanlklarna alnd sylenen sayn partililerden oluan sayn kadrolar zerinde pek konuma yapmamlardr. Ak sayglar... Sayn Sol kanat szcleri, sayn IMF, sayn MT, sayn kontr-gerilla. ve sayn terristlerin pek sayn kaynaklar zerinde tek bir saygn sz sylememilerdir. Sayglar bizden efendim... Mill Eitim Bakan Sayn Necdet Uur'un, Dipten gelen dalgalar adn verdii yeni ve sayn sosyolojik oluumlar konusunda imdiye dek, sayn kap komusu Sayn Genel Bakan ve Sayn Babakan Ecevit'e bilgi vermedikleri de anlalmtr. Sayglar, sayglar... Sayn Ecevit'in eski sayn tayfas. Dileri eski Bakan, Sayn ve eski Devlet Bakan ve Sayn Babakan Yardmcs Sayn Prof Dr. Turan Gne'in, tayfalktan sayn kamarotlua terfi ettikten sonra Sayn Genel Bakan ile Sayn Yunan Silhl Kuvvetlerinin, sayn NATO'144 dan ekilmeleriyle doan boluun tarafmzdan nasl doldurulaca konusunda yle ayak st bile olsun konu- -madklar belli olmutur. Sayglar bizden efendim... CHP eski Genel Sekreterlerinden, dn len Dr. Kmil Krkolu'nun sayn naylon delegeler tarafndan tasfiye edilmesi, Sayn Vedat Dalokay'n sayn Ankara

halkndan, Sayn Ahmet svan'n da sayn stanbul halkndan sklp atlmasndan sonra. Sayn Ali Topuz'un Sayn Genel Bakana, rgt ileriyle grevli Sayn Genel Sekreter Yardmcs olarak ayrntl bilgiler vermedii de saptanmtr. Sayglar, sayglar, sayglar bizden... Seim yitirmi sayn parlamenterler, birer sayn ynetim kurulu yesi olarak, sayn ktisad Devlet Teekklleri ve sayn bankalarn sayn arpalklarna atanrken, Sayn Babakan ve Sayn Bakanlar arasnda bu sayn kadrolar konusunda tam bir uyum ve de egdm saland iyice anlalmtr. Sayglar efendim... Btn bunlardan benim kardm iki sonu var; izninizle: Bir: Sayg sunmaktan lke ve parti sorunlar grlememitir! ki: Sayg sunmaktan sevgi duymaya zaman ayrlmamtr!.. Sayglar, sayglar, sayglar efendim, ak sayglar, sygiar, sayglar bizden efendim, SGyglar, sayn, sayn sayglar, sayg, sayn, sayn, sayg, say, say, say... Sonu mu? Saydk efendim, sayn Genel. Merkez 719, sayn muhalefet 641... Sayglar... 8 Kasm 1979 145 F.: 10 ZLENEN DYALOG... Demokrasi iin, uzlama resmidir derler. Gerekten de yledir. Demokrasi, eitli siyasal grlerin Hukuk Devleti kurallar erevesinde uzlamalar, anlamalar demektir. Sayn Cumhurbakanmz Korutrk'n son uyarlar bu adan ok yerindedir. nk btn siyasal partiler, varlk nedenlerini, bu anayasal dzene borludurlar. Bu dzen ortadan kaldrlrsa, bundan zarar greceklerin banda bugnk siyasal partiler gelmektedir. MHP Genel Bakan Trke'in uzlama ars da ilgi ekicidir. Partisine yaplan son kanl saldr nedeniyle hakl bir fke iinde bulunan Trke, Anayasann nsznde birleelim demektedir. Acaba bu, itenlikli bir ar mdr? Bu ardan kuku duymamzn nedeni, Anayasann giriinde yerblan Anayasa ve hukuk d tutum ve davranlaryla meruluunu kaybetmi bir iktidara kar... diye balayan ve 27 Mays ihtillinin hakl nedenlerini sralayan blmn, Trke'in yazg orta AP tarafndan nasl tepkiyle karlandn bilmemizdendir. Trke, Demirel ile yazg birlii iindedir. Daha dorusu, Demirel, son yllarda Trke'in dmen suyundadr. Ancak, AP'nin zellikle son zamanlarda 27 Mays devrimine kar gsterdii lsz tepkiler, AP ile MHPnin Anayasann nsznde birlemelerine engel olmayacak mdr? Olaya bu adan bakarsanz, bu szlerin bir siyasal aldatmaca olduunun sonucuna kolaylkla varm olursunuz... Sayn Cumhurbakanmzn son uyarsn hakir ve yerinde bir uyar sayyoruz. Ancak bu hakl uyarnn, rnein, Ankara Bahelievler'de oturduklar evde yaplan baskn sonucu hunharca ldrlen TP yesi 7 gen ve Etlik Piyangotepe'de kuruna dizilen CHP'li ve TP'li yurttalarmz ve de sacsolcu, ldrlen btn yurttalarmz iin de gsterilmesi bu hakll bir kat daha arttrd. 146 llerin, AP'li, MHP'li, CHP', TP'li sac, solcu, lkc ve devrimci diye ayrlmasna, hibir insan yrei elvermez. Sayn Cumhurbakanmzn, 1977 ylnda evinde kurunlanan bir retim yesi iin gsterdii tepkiden sonra yapm olduu bu son uyarnn partili ve partisiz yurttalar zerinde olumlu yanklar yapacan umuyoruz. Sayn Korutrk'n nerdii Partiler aras diyalog hi phesiz, demokrasimizin yaamas ve daha geni boyutlara ulamas iin bavurulmas gerekli temel zorunluluktur. Bu zorunluluun her siyasal olayda anmsanmasnda saysz yarar vardr. Diyalog kimle kim arasnda ve niin kurulmak isteniyor?

MC partilerine sorarsanz, diyalog, Ecevit'i devirip, Demirel'in Babakan yaplmas iin kendi aralarnda yaplmas gerekli grmelerdir. ktidar ve muhalefet arasndaki diyalog, cephe partilerinin Bu hkmet gayri-merudur savlarndan sonra geerlik kazanabilir mi? Trke'in Anayasann nsznde anlaalm aldatmacasna inanrsanz, bu diyalogsun imdiye dek, oktan kurulmas gerekirdi. imdiye dek niin kurulmad bu diyalog? Sa terristler, Bu hkmet yklrsa bizim istediimiz ynetim kurulur diyorlarsa, ok aldanrlar. Sol grntl terristler, bu kargaada elikilerin artacan ve de bundan sonra Proleterya diktatrlnn kurulacan sanyorlarsa, onlar da ok ama ok aldanm olurlar. Birleilmesi gereken nokta, terrizmle sava noktasdr. Bana milliyetiler su iliyor dedirtemezsiniz diyen Demirel'lerle, sorumsuz gruplar Bunlar devletin emniyet kuvvetlerine yardmcdr diye niteleyip sac eylemcilerin srtlarn okayan Trke'lerle hangi noktada birleilebilir? Sayn Cumhurbakanmzn zledii Uygarca diya147 log terrizmin, sac-solcu ayrm yaplmadan a.k dille suland noktadan balar... ^ ^^ ^ GRNEN KY... Acaba ne yapmak istiyorlar? Son gnlerde basnda, parlamentoda, cezaevlerinde ve skynetim mahkemelerindeki tavrlarna bakp u soruyu hep birlikte yantlamaya alalm: lkc sanklar, Ankara Mamak Asker Tutukevi'n-de ilerinde Halit elenk'in de bulunduu ilerici avukatlara saldryor ve cezaevi ynetimi bu saldry eli kolu bal izliyor.. lkc sanklarla ilgili bir siyasal cinayet davasnda iddianamesini okuyan Asker Savc Yarbay Saydam Er-dok sa basnda grlmemi bir saldrya uruyor.. Abdi Ipeki'nin katii san, cezaevi ynetiminden grd yardmla, bir asker birliin ortasndaki cezaevinden ekip gidiyor.. Nedir bunlarn anlam? Bunlarn anlam ok aktr: Biz bu skynetimi istemiyoruz... stemiyorlar, nk Faik Trn gibi skynetim komutanlar yok, nk iddianamelerinde ve kararlarnda lkclk yapan asker savc ve yarglar yok, nk Ali Elverdi gibi mahkeme bakanlar yok.. Kararlar verildike cinayetlerin arkasndaki siyasal ilikiler Dir bir ortaya kyor. Yarn, br gn Kahramanmara oiay ile ilgili dava sonulanacak ve skynetim blgelerindeki davalar birletirilince ortada ok ak bir siyasal izgi belirecektir. Bu kanl izgi imdiden si- yasal partilerin kaplarna kadar ulamtr. yleyse ne yapsnlar? Bunlar yapyorlar ite: nce parlamento krslerinde baz skynetim yarglar svgl saldrlarla eletiriliyor, sonra Bunlar solcu yarglardr, kararlar geer148 ii deildir. dercesine duruma salonlarnda, basnda asker savclara, yarglara saldryorlar. Amalar, kacak kararlar zerine imdiden kuku bulutlan kertmektir. Abdi Ipeki'nin katil san bir asker birliin iindeki cezaevinden nasl kaabilir? lkc sanklar, avukatlar iin ayrlm grme yerine geip, ilerici avukatlara nasl saldrabilir? Bylece, o zaman, sayn skynetim komutanlarnn bu cezaevi yneticileri hakknda ok ciddi soruturmalar amalar gerekir. nk, amalar yalnzca solcu diye niteledikleri asker savc ya da yarglar grevlerinden uzaklatrmak deildir. kinci admlar, MHP hakknda su duyurularnda bulunan stanbul ve Ankara Skynetim Komutanlarn yerlerinden almaktr! stiyorlar ki, komutanlar ypransn, istiyorlar ki, komutanlarla bu komutanlara bal asker mahkemeler, adl mavirlikler ve savclklar arasndr elikiler'dosun!

Yeni hkmet gelir gelmez, nceden tasarlanm ve planlanm taknlklara bavurmalarnn gerek nedeni budur. Bu skynetimi, bu skynetim komutanlarn, asker savc ve yargrlar deitirmek iin her yola, her ynteme bavuracaklardr. MHP Demirel'in aznlk hkmetbni ite bu amala desteklemektedir... yle grnyor ki, nmzdeki gnlerde skynetim komutanlar ile asker savc ve yarglar baz basklarla karlaacaklardr. Grnen ky odur... 2 Aralk 1979 KMN HAKKI...? Afganistan, son yllarda, darbe zerine darbe, ihtill zerine ihtill yaad. 1973 ylnda bir darbe ile ibana gelen Prens Muhammed Davud, 1978 ylnda Nur Tara-ki'nin nderliindeki solcu subaylarn darbesiyle devril149 meinden sonra lkede Sovyet etkisi artt. 1979 Eyllnde Taraki, Hafzullah Amin tarafndan devrildi. Geen hafta Sovyet yanls Karmel'in darbesi ile lkede tedenberi yaygn bulunan Sovyet etkisi, asker mdahale biimine dnerek Kabil sokaklarna iyice yerleti... 20'nci yzyln ilk bamszlk savan vermi bir lke halk olarak, bu gibi mdahalelere elbette karyz, kar olmalyz.. Bir lke, bamszlk kavgasn, ancak kendi halknn gcne dayarak vermelidir. Byle bir lkede sosyalizm kurulacaksa kendi halknn, kendi emekilerinin, kendi ii snfnn nclnde ve aln teriyle kurulmaldr. nancmz budur! Dtan destekli sosyalizme, kanl servenlerle gelecek sosyalizme Hayr diyoruz... Bu madalyonun bir yz zerine yansyan ak ve net grntlerdir. Bir de madalyonun teki yzn evirip bu yzdeki net ve ak grntlere bakalm: Afganistan'daki Sovyet etkisi ve asker mdahalesi bata Dnya jandarmas ABD olmak zere irili ufakl Bat lkelerce de knanmaktadr. Vietnam ve Kamboya kasab ABD, ili'de halk oyuyla iktidara gelen sosyalist devlet bakan Allende'yi deviren ABD, dnyann bir ok lkesinde ihtilller ve kargaalar dzenleyen ABD, hangi tarihsel hakllkla, hangi siyasal gerekelerle ve de hangi yzle bu tr mdahaleleri knamaktadr? ABD, bu tr mdahalelerin, bu tr basklarn, bu tr ak ya da gizli etkilerin deimez ampiyonudur. Dnya jandarmas ABD'nin gemii bu gibi kanl ve iren sularn yz kzartc sabkalar ile doludur. te Vietnam, ite Kamboya, ite ili, ite Kba, ite ran ve ite Yunanistan... Ve ite Petrol bunalm balarsa petrol reten lkelere asker mdahalelerde bulunuruz. diye uluslararas kabadaylk gsterileri yapan eli kanl Pentagon generalleri! Bu gibi mdahaleleri knamak, grevi bizim gibi, ge150 mislerinde bamszlk harcyla yorulmu, kurtulu savalar bulunan lkeler ve halklara der; eski ve yeni kanl ve zalim smrgecilere, Vietnam kasaplarna, ili katillerine deil! Dnyamz 1980 ylna girerken Ortadou'nun Mslman lkelerinde yeni kargaalar, yeni yeni uluslararas sorunlar yaanyor. ran ve Afganistan halklarnn karlatklar bu kargaann, bu lkelerin snrlarn ve boyutlarn amas, yeni savalara, yeni ihtilllere ve mdahalelere yol amas kanlmaz gibi grnyor. Byle bir dnyada i ve d gler lkemize nasl bir yer biiyor, nasl bir rol veriyorlar? Yaanan olaylar, belki byk bir depremin ilk sar-sntlprdr, belki dipten gelen dalgalar Ortadou'da olduu gibi lkemizi de derinden sarsacaktr. Darda ve ieride, hi kukunuz olmasn, bu sarsntnn hesab enlem ve boylamlar oktan saptanmtr. Trkiye teden beri ABD'nin bir n karakoludur. Bu n karakolun stratejik nemi, ran ve Afganistan olaylarndan sonra bin kat daha artmtr. Bu siyasal rejimin, bu ekonomik bunalma, bu dengesizliklere ve bu ba dndrc enflasyona dayanmas ok gtr. Bunlarn zerine uluslararas nemdeki ran ve

Afganistan olaylarn koyarsanz, Trkiye'nin i ve d glere Gney Amerika modeli bir diktatrle doru srklendiini gzlerinizle grrsnz... Ancak, bu lkemiz iin, halkmz iin kanlmaz bir kara yazg deildir. lkemizin ilerici gleri, kurulan bu tuzaklar atlatabilir. Yeter ki. Kurtulu Savamzdan kaynaklanan anti-emperyalist dorultuda g ve eylem birlii salanabilsin! 31 Aralk 1979 UYARI MEKTUBU... ok partili yaama admmz attmz tarih olarak kabul ediien 1950 ylndan bu yana, bir ihtill, ihtill 151 girimi yaadk. 27 Mays 1860 ihtilli, bunun arkasndan 22 ubat ve 21 Mays ihtill giriimlerine tank olundu.. 21 Mays 1963 ihtill giriiminden sekiz yl sonra 9 Mart ihtill giriimi, bunun hemen ertesinde de 9 Mart kalkmasna kar bir eylem olarak 12 Mart Muhtras ile karlald.. 1950 ylndan bu yana, tam sekiz Skynetim iln edildi. Otuz yllk ok partili hayatmz, bir ihtill, ihtill giriim ve sekiz Skynetim ile birlikte geliip, bugnk aamasna ulat.. Demek oluyor ki, ortalama her on ylda bir, Anayasal dzen, bu alkantlar iinde askya alnyor! Her on ylda bir demokrasiye Nokta olmasa da bir Noktal virgl konuluyor.. Demokrasimizin, ok partili yaammzn. Anayasal dzenimizin ileyi sreci, demek ki byle... Genelkurmay Bakan ile Kuvvet Komutan ve Jandarma Genel Komutannn kayg ve nerilerini ieren son uyar mektubunu bu sre iinde yeni bir aama olarak grmek, sanrz, doru bir gzlem olacaktr. Bu uyar mektubu acaba kimin adresine postalanm-tr? imdi herkes bu soruyu soruyor. Sayn Cumhurbakan, Sayn Genelkurmay Bakan ve Komutanlarca imzalanan uyar mektubunu, CHP ve AP Genel Bakanlarna iletmitir. Sayn Korutrk, bu mektubu iletirken, iki byk siyas parti liderine herhangi bir Telkin yapmaktan srarla kanmtr. Parlamentoda temsilcisi bulunan teki siyasal partilerin genel bakanlar, bu arada MSP Genel Bakan Erbakan ile MHP Genel Bakan Trke, bu uyar mektubunu, sradan yurttalar gibi, Trkiye radyolarndan dinlemilerdir. Uyar mektubunda yeralan eriat dzeni da-vetileri ile Her trl faizmi getirmek isteyenler tanmlarnn MSP ve MHP ile ilgili olduu aka belli olmaktadr. Uyar mektubu, parlamentonun yeni bir srece girmesini, bu sre iinde MHP ve MSP'ye yer verilmemesini isterken, bir CHP-AP ibirliini de zorlar grnmek152 tdir. Bu ibirlii, bir CHP-AP ortakl olmayabilir. Herhalde istenen, bunun da dnda, birbirlerine destek biiminde belirecek geni bir ibirliidir. AP, uyar mektubunu daha dar adan yorumlamak eilimindedir. Demirel'e gre, bu uyarnn amac, parlamentoda sra bekleyen terr ile ilgili yasalarn bir an nce kmasn salamaktr. Sayn Genelkurmay Bakan ve Komutanlarn uyar mektuplarnda, yalnzca bu konuyu amalamadklarn sanyoruz. Geri uyar, bu yasalarn kmasn da iermektedir. Ancak uyary bu denli basitletirmek, bylesine siyasal sonular douracak ,bir davran ok dar adan yorumlamak olur. Uyar, Trk siyasal yaamnn yarn ile ilgilidir ve bu gelecekte, aka CHP-AP ibirlii nermekte, teki Anayasal kurulularn da bu ibirliini desteklemelerini istemektedir. Otuz yllk ok partili deneyinde, bir ihtill, ihtill giriimi, sonuncusuyla beraber iki Silhl Kuvvetler Muhtras ve de sekiz Skynetim yaam bulunan bir lkede, sorunlara ok daha baka adan bakmak gerekmektedir. 12 Mart dnemi Anayasa maddelerinin hemen hemen yarsn deitirmekle ie balad, bunun arkasndan baz yasalar da deiti. Eer Anayasa deiiklikleri are olsayd, eer yasa deiiklikleriyle terr nlenseydi, bu deiikliklerden sonra, bu kanl servenlere srklenmi olur muyduk?

yleyse, olaylara, gelimelere ok deiik alardan bakmak ve toplumu derinden sarsan olaylarn kkenine, eski ve allm reetelerin dnda, baka reeteler ve baka illar bularak eilmek, kanlmaz bir zorunluluk olmutur. Byk sanclar, ar kesici illarn aldatc ve geici etkileriyle gidermeye almak, sanclar kesip atmaz, belki daha byk sanclara yol aar... 4 Ocak 1980 153 TERR VE YASALAR... nlem paketi Millet Meclisi'nde grlyor. Birok insan sanyor ki, bu nlem paketi karsa, terr nlenecektir. Buna karlk, Terrn gndemde bulunan dernekler yasasyla, toplant ve gsteri yryleri yasasyla, devlet memurlar yasasyla ne ilgisi var? diye soranlar, Demirel ve yandalarnca, Siz terrn devamn m istiyorsunuz yollu demagojileriyle karlayorlar. Terr silhla yaplr. Silhla ilgili ceza tayan hkmler ceza yasas ile ateli silhlar yasasnda bulunur. Ateli silhlar ile ilgili yasann baz hkmleri geen yl deitirilmi ve silh tayan, bulunduran ve ticaretini yapanlarla ilgili ceza yaptrmlar bir lde artrlmtr. Ceza yasamzda terrist eylemlerle, blclkle ilgili, anarizmle ilgili ar yaptrmlar yok mudur? Fazlasyla vardrlyleyse ille de nlem paketi diye diretmenin anlam nedir? Blclkle ilgili madde mi aryorsunuz? te ceza yasamzn 125'inci maddesi.. 125'inci madde aynen yle: Devlet topraklarnn tamamn veya bir ksmn yabanc bir devletin hkimiyeti altna koymaa veya devletin istikllini tenkide veya birliini bozmaa veya devletin hkimiyeti altnda bulunan topraklardan bir ksmn devlet idaresinden ayrmaa matuf bir fiil ileyen kimse lm cezas ile cezalandrlr.., lmden teye ky olmad gibi, blclkle ilgili lmden teye bir ceza, bir yaptrm ngrecek herhangi bir yasa maddesi de sz konusu olamaz. Ama, lke topraklarnn bir ksmn devlet ynetiminden ayrp, bu topraklar zerinde bir baka devlet kurmak isteyen ayrmc glerle savamak ise, bunun iin yasa deiikliklerine hi gerek yoktur. Ceza yasamz bu konuda en ar cezay getirmitir. ' Anayasal dzene kar Proleterya diktatrl kurmak iin rgt oluturanlar m var?. Bunun iin nl 141'inci madde kap gibi duruyor. Hem de ceza huku154 kunun en ilkel kurallarna karn duruyor. Anti-demokra-tik nitelii ile duruyor. 141'inci maddenin ngrd ceza sekiz yldan balyor, lm cezasna kadar uzanyor... Diyelim ki, cezalandrlmak istenen anarist rgtler ve eylemlerdir. 141'inci maddenin bir baka fkras, aka, Devletin siyas ve hukuk nizamlarn topyekn yok-etmek gayesini gden rgtleri kuranlar sekiz yldan onbe yla kadar hapis cezas ile cezalandryor. Buradan da anlalyor ki, ceza yasamzda Anarizm ile ilgili yeterli hkmler de bulunmaktadr. Komnizm propagandas yapanlarla ilgili 142'nci maddenin hemen yanbanda, devletin temellerini dinsel kurallara gre deitirmek isteyenlerle ilgili 163'nc madde de orta yerde duruyor. Byle bir amala rgt oluturulursa, bu suun cezas iki yldan yedi yla kadar hapis cezasdr. Ceza yasamzda faist rgtlenmeleri yasaklayan fkralar da vardr. 141'inci maddenin 3'nc fkras Amac Cumhuriyetilie ve demokrasi prensiplerine aykr rgtlenmeleri cezalandrmaktadr. Anayasay silh zoruyla deitirmek isteyenlere ceza yasasnn 146'nc maddesinin bitii ceza lm yasasdr. Yasann 149'uncu maddesi, Trkiye ahalisini birbiri aleyhine silhlandranlar ile ilgili olarak yirmi yldan lm cezasna kadar uzayan yaptrmlar ngrmtr. 150'nci madde, Bir fesat heyetine maksadn icra iin silh, cephane, bak ve bomba sokanlar cezalandracak yaptrmlar iermektedir. Ayn yasann 168'inci maddesi, siyasal amalarla silhl ete kuranlar, on yldan aa olmamak kouluyla, cezaya arptrmaktadr. Bunlarn da tesinde, adam ldrme eyleminin yaptrm lm cezasdr...

Bu yasa maddeleri gzmzn nnde dururken, Terrn nlenmesi iin dernekler yasasn, toplant ve gsteri yryleri yasasn deitirelim diye dnmek biraz garip olmuyor mu? 155 Hangi silhl rgt dernekler yasasna gre kurulup, toplant ve gsteri yryleri yasas uyarnca gsteri yry yapyor, diye sorsak ne derler acaba? Bunlarn ad zerlerinde: Yasa d! Yasa da bunlara en ar cezalar ngryor. Terr m nleyeceksin, ite maddeler, blcl m, ite yasa maddesi, faizmi mi, eriatl m, ite, ite yasalar!.. Terr nlemenin Yasal nlem ii olmadn anlamak iin, demek ki daha ok bekleyeceiz. nk yasalar deitirmek, kafalar deitirmekten daha kolay grlmektedir!... 5 Ocak 1980 BU ALKANTIDA... 12 Mart dnemi, Kuvvetli ve inandrc hkmet araylaryla yola kmt. Kuvvetli ve inandrc hkmet iin nce tarafsz bir Babakan bulundu. CHP Kocaeli milletvekili Prof. Nihat Erim, bir gece anszn siyasal kimliinden soyunup, Bamsz oluverdi! Bylece Bamsz Babakan saland. Kocaeli bamsz milletvekili Prof. Nihat Erim, hemen kollar svayarak, nandrc Hkmeti kurma almalarna girmiti.. Sonrasn biliyorsunuz. Sonrasn yazlan anlardan iyice rendik. Kuvvetli ve inandrc hkmetsin bakanlar bir sre sonra birbirlerinin yzlerine bakamaz oldular... 12 Mart Muhtrasn imzalayan Genelkurmay Bakan ve Kuvvet Komutanlar, Muhtra cokusundan hemen sonra birbirlerine drld. Genelkurmay Bakan Memduh Tama, yabanc sermaye kkenli bir bankann ynetim kurulu yeliini alarak, aradan syrld; Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Faruk Grler, nce Genelkurmay Bakan oldu, sonra Cumhurbakan olmak amacyla Genelkurmay Bakanlndan ayrld; ancak seilemedi... O gnleri yaayanlar ok iyi bilirler. Grler, baz si156 yasal parti yetkililerinin verdikleri sze inanarak ordudan ayrld. Basnda Grler iin, Bir ift lgn mavi gzn manyetik alanna dtm gibisinden yazicra rastland, TRT ekranlarnda Atatrk'n baklar ile Grler'in baklar arasnda benzerlik bulmaya alan kamera oyunlar grdk, bir asker mahkeme bakan, imdinin AP milletvekili Ali Elverdi, zerindeki tek yldzl general niformas ile parti liderlerini kap kap dolap, Grler'e oy verin diye isteklerde bulundu... Fakat olmad, Grler seilemedi. Sonradan bu ilerin iyz de anlald: Zamann Hava Kuvvetleri Komutan Orgeneral Muhsin Bctur'un, Grler'in Cumhurbakan seilmesine kar olduu, Grler'in yerine Genelkurmay Bakanlna getirilen Orgeneral Semih Sancar'n da Demirel ve Ecevit'i Genelkurmaya ararak, Grler'in seilmesi iin Ordu'nun herhangi bir istei szkonusu deildir dedii renildi. O gnlerin Birinci Ordu Komutan olan Faik Trr'-n Grler ile lgili bir dava dosyas hazrlad, basna ulaan haberler arasndayd. Bu olaylardan sonra Grler kesine terkedildi. Ve lm haberi, gazetelerin i sayfalarnda kck bir yere yerletiriliverdi. Koskoca Grler Paa, bu alkant iinde grleyip gitmiti! Muhtraya imza koyanlardan Orgeneral Muhsin Ba-tur, Cumhurbakanlna seilen sayn Korutrk tarafndan Kontenjan Senatrlne getirildi, Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Eyiciolu da Tokyo Bykelilii'ne atand... 12 Mart dneminin Babakan, Erim, Ferit Melen ve Nairn Tal, bugn siyaset dnyasnn dnda kalmlardr. Bu dnemin Babakan Yardmclar, Bakanlar, birer birer unutulmulardr. Nerede, o almndan geilmeyen Babakan dar ve Siyas ler Yardmcs emekli Albay Sadi Koa? Nerede, Demirel Babakan olur mu? diye soran gazetecilere Gldrmeyin beni diyen 12 Mart'n, Adalet ve Mill Eitim Bakan ve de Hkmet Szcs smail Arar; nerede Ferit Kubat, Hamdi mer157

olu? Ve nerede beyin takmlar ve nerede kuvvetli ve inandrc hkmetin Atatrk bakanlar? Nerede? Nerede? Byle alkant dnemlerinde tatl esintiler, ac rzgrlara karr. Bir dnmedolaptr yaam, dostlar dman, dmanlar dost olur. Bir maskeli balo gibidir bylesine gnler. Gzlere, yzler deil maskeler grnr. eit eit, renk renk maskeler! 12 Mart gnlerinde tepeden inmeciler adn taktklar insanlar, gazete kelerinde, televizyon ekranlarnda ve kapal kaplar ardnda karalamak ve ihbar etmek iin yaranlar, imdi de ankaya tepelerinden inen bu mektubun zerinde nefes kesici akrobasi numaralar yapmaya alyorlar. 12 Mart zerinden yalnzca dokuz yl m gemi! Ne abuk, ne abuk unutmuuz olup bitenleri, ne abuk.. 12 Ocak 1980 SIRA BEKLEMEK... nlem paketi iindeki yasa tasarlarnn bazlarr iin deitirme nergeleri verildi mi, vatan ihaneti, blclk, anariye hizmet, azlarna ne gelirse sralyorlar. Sonra aka meydan okuyorlar: Komutanlar byle istedi... Komutanlarn" uyar mektubunda devlet kadrolarnn siyasal iktidar yanllaryla doldurulmasndan da yaknlyor. Mektubun bu ksmn grmyorlar; grmyorlar ve sabah-akam kym listeleriyle devlet brokrasisini altst ediyorlar... Milletvekilleri greve balar balamaz Milletin kaytsz artsz egemenlii iin alacaklarna andierler. Parlamento zerinde bu egemenlii kstlayc hibir bask sz konusu olamaz. Komutanlar byle istiyor diye milletvekillerinin zgr iradeleri zerine ipotek koymaya alan yazar ve 158 izerlerin bu tutumu, demokrasi adna yz kzartcdr, utan vericidir.. unu anlarm: Bir asker ynetim gelir, bir cunta devleti ynetir. Hi phesiz, byle bir ynetimin haklln savunanlar da kar. Bu grlerin yanlln, dnyadan ve Trkiye'den rnekler vererek rtmeye alrz. Bu, bir ayr konudur. Fakat, hem demokrasi ve hukuk dzeni deyip, hem de u yasalar hi deitirmeden aynen karacaksnz diye milletvekillerinin zgr iradeleri zerinde basklar kurmaya almak; bu yolda yaz yazmak, basn zgrlne inananlar iin, gerekten bir utan verici davran ve yz kzartc bir ahlk anlaydr. Evet byle; bir yandan komutanlar istiyor diye milletvekili iradeleri zerinde ipotekler kuruluyor; te yandan, ayn komutanlarn yakndklar, devlet kadrolarnn iktidar yanllarnca doldurulmas ilemleri, her gn, yeni listeler ve adlarla srdrlyor... O zaman soralm: Madem komutanlarn her istediini yapyorsunuz, yleyse devlet kadrolarn niin adamlarnzla dolduruyor-sunuz?.. Buna bir yant vereceklerini sanmyorum. Uyar mektubundan sonra gzle grlr, elle tutulur bir amalan var: Komutanlarn uyar mektubunu kendi siyasal dorultularnda alabildiine smrmek!.. Bir yl nce Kahramanmara ilimizde yz akn yurttamz, kadn-erkek, olukocuk denmeden alaka ve namussuzca katledildi. nsan yreinin dayanamayaca bu korkun olayn arkasndan irin akan yzlerinin btn irenlii ile bu cinayeti hakl gren satrlar serpitiren yazarlar grdk... Btn bunlarn karsnda susan devlet, bir yl sonra bu olay protesto ederken, yanl bir yol izleyen yzlerce retmeni, bir gnde sokak ortasna atverdi! Evet, zerine basa basa soralm! Su ve ceza hangi sua hangi ceza ve hangi adalet bu?.. Bu retmenlerin yerlerine meslekten atlm ve su 159 sabkalar olan retmenleri yerletiren adalet bu! Byle ite, byle adalet bu... Bir yanda yzlerce retmen sokak ortasna atlrken, MESS Bakannn ynettii Devlet Planlama Teki-Jt'nda, akl almaz ilemlerle btn planlama uzmanlar

ilerinden atlyor. te yandan da, il ivereni Eczacba-'nn temsilcisi Salk Bakan, doktorlar, hemireleri, salk memurlarn, karda kta, ilden ile, snrdan snra sryor. Hem de eleri, ocuklar birbirlerinden ayrarak... 67 ilin valisi .bir gnde deitiriliyor. Valileri vali yardmclarn kaymakamlar, kaymakamlar, emniyet mdrleri, mirleri ve komiserleri izliyor... Szm ona aznlk hkmeti bu!.. Hkmeti Kerhen desteklediini aklayan MSP Ji-deri Erbakan da bu acmasz kym ilemlerini, herkes gibi kerhen deil, alenen izliyor. nlem paketine gelince, komutanlar byle istiyor, devlet kadrolarnn AP ve MHP militanlarnca doldurulmas sz konusuysa, uyar mektubu p tenekesine atlyor... Bu basklara hep birlikte kar kmalyz. nk bask bir kez balad m, nerede, nasl sonulanaca bilinmez. Bunun saysz rneklerini yaadk... Dilerseniz bugnk yazm, Alman faizminin penesinde kvranan bir rahibin szleriyle noktalayaym: Almanya'da Naziler komnistleri ieri att. Sesimi karmadm. nk komnist deildim. Sonra Yahudileri ieri tktlar. Bu kez de sesimi karmadm. nk Yahudi de deildim. Derken sra sendikaclara geldi. Hl susuyordum. nk sendikac da deildim. Sonunda beni de gtrdler ve kimse sesini karamad. nk ses karacak kimse kalmamt!.. Alman rahibi Martin Niemller'in bu szlerini bu basklar savunan ya da bu basklar karsnda susan gazetecilerle nlem paketi nnde el kaldran milletvekili ve senatrlere saygyla armaan ederim... . 20 Ocak 1980 160 VURUN ABALIYA... En sonunda Orman Bakan kt skntsnn nedenini aklad: Kt skntsna TB-DER yol amtr... Yarn, brgn, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan, petrol skntsndan da POL-DER sorumludur gibisinden bir aklama yaparsa hi armayalm! Beyler, nasl olsa iin kolayn buldular. TB-DER'in btn yneticileri tutukludur. Tutuklu olduklar iin kendilerini savunma olanandan yoksundurlar. Ayrca TB-DER, Skynetim Komutanlnca kapatlmtr. Dernek tzel kiilii adna aklama yapma olana da yoktur. Orman Bakan, TRT'de aklama yaynlatyor: Kt skntsna TB-DER yolamtr... Aklalmaz sulamaya kar TB-DER kendisini nasl savunc.aktr?. Hi byle sorular sormayn, TB-DER kendisini savunamayacaktr. nk dernek kapatlmtr, nk yneticileri tutukludur. Beyler bunu bildikleri iin sa-bah-akam TB-DER'e ve POL-DER'e yklenmektedirler. TRT'nin yanszl ite bugnler iin gereklidir. Bakan ksn istedii gibi sulamalar yapsn, buna kar sulanan rgtler ve kiiler kendilerini savunamasniar. Nasl Yanszlk bu? 12 Mart dneminde de byle olmutu. TRT, Skynetim Mahkemelerinde yarglanmakta olan sanklar hakknda her trl yayn yapar; buna karlk sulanan sanklara en kk bir savunma hakk, sz hakk verilmezdi.. Hi unutmam. Prof. Mmtaz Soysal'n yarglanmas srasnda Asker Savc, Soysal'n Dnya Komnist Par-tisi'nden emir ald yolunda samasapan bir sulamada bulunmu; TRT de bu szleri yaynlamt. Prof. Soysal, binbir glkle cezaevinden TRT'ye bavurarak, dnyada bu adla bilinen bir Komnist Partisi olmadn anlatm, hi olmazsa, bu sulamalara kar kendisinin mahkemede syledii szlerin yaynlanmasn istemiti. 161 F. : 11 O tarihlerde Korgeneral Musa n, TRT Genel Mdryd. Bugn TRT ocuuyum diye vne vne TRT Genel Mdrl koltuuna oturan Doan Kasarolu da TRT -haberlerinden sorumluydu. Soysal'n bu bavurusu sonusuz kald. O dnemde daha buna benzer birok olay yaand fakat TRT ocuu Doan Kasarolu, tam TRT ocukluu yaparak yarglanan sanklar hakknda her trl ya-. yn yaptrmaktan geri kalmad..

Bugn yaplan 12 Mart dneminde yaplann aynsdr. stediiniz insan sulayn, ancak onlara sz hakk vermeyin. Bu, Ortaa hukuk ve adalet anlaynn ete ve kemie brnp TRT ekranlarna bada kurmas demektir! 12 Mart dneminde, htill Savcs gibi TRT ekranlarna kp, eli kolu bal insanlar tokatlama zevkini tepe tepe kullanan Metin Toker'i konuturan TRT tarafszl gnmzde yeniden boy gstermitir. Eski Genel Mdr Cengiz Taer'in kendisine ve eine ayda onbirbin mark, yani yzbin lira yatrp, TRT Gerel Mdrln ciro eden anlay, bakn grn daha neler, neler yapacak.. Ne diyorduk? Orman Bakan, kt skntsna TB-DER'in yola-tn sylemi; yok beyim yok, ktlar oald, kt skntsnn gerek nedeni budur! 21 Ocak 1980 SAKHAROV VE BZMKLER nl Sovyet fizikisi Andrei Sakharov'un Sovyet polisince Gorki kentine srgne gnderilmesi Bat kamuoyunda tepki ile karland. Afganistan igali ile balayan souk sava rzgrlarnn Sakharov olay ile daha da younlaaca anlalyor. 20. yzyln son eyreinde insanlarn dnce ve inanlarndan tr bask grmeleri, tutuklanmalar, 8r162 gn edilmeleri ve eziyet ekmeleri, amz iin yzkarasdr. Hi phesiz byledir" Hele insanlarn siyasal nitelikli sularndan tr lm cezasna arptrlmalar, bu yzkaralarn utan lekelerine dntrr. Bundan kimsenin phesi yoktur. Sakharov olay Trkiye'de tepkiyle karland. Anti-komnizmin ampiyonlar Sakharov olayn, i politika gelimelerinde bir propaganda arac olarak kullanyor. Trkiye'deki gerici ve tutucu evrelere ve de Ar sa ve ar sola karyz diye Ar ortacik izgisinin zrhna brnenler, nsanlar dncelerinden tr bask grmemelidir gibisinden satrlar dktrp Sakharov olayn knamak hakkna sahip midir acaba? Evet, bu hakka, byle bir hakka sahip deildirler. nk gemilerinde bask ve zulm akakl yatmaktadr. Prof. Mmtaz Soysal, 12 Mart dneminde: Anayasaya Giri adl ders kitabndan tr tutuklanp yargland. Aylarca hapis yatt. Ei, nl romanc Sevgi Soysal da bu zulmden payn ald. Hapis yatt, srgnler yaad. Prof. Soysal, Mamak Asker Cezaevi'nde trl basklarla karlat. n yurt dna tam bu sekin Trk aydn, onbalarca tokatland, eline kova ve sprge tututurulup, cezaevi tuvaletleri temizlettirildi. Evet, bu zulme alk tutup, Sakharov olayin knayn... stanbul Hukuk Fakltesi retim yesi Do. Server Tanilli, Uygarlk Tarihi adl ders kitabndan tr Devlet Gvenlik Mahkemeleri nne karld. Ve Tanilli, be yldan on yla kadar hapis cezalarnn glgesi altnda yle haykrd: Dorudur veya yanltr, taraftar olunur veya olunmaz, bir bilim adam olarak kabul ettiim metod, gr ve dncelerimden dolay kime kar sorumluyum? Yaadm aa ve topluma kar. Ya mahkemelere? Asla! Tanilli, Devlet Gvenlik Mahkemesi'nde yarglandktan ve stanbul 5. Ar Ceza Mahkemesi'nde aklandktan sonra faist kurunlarn hedefi oldu. imdi bir tekerlek163 li sandalyenin zerinde belinden aas tutmayan bedeniyle bir Onur heykeli gibi, smrye, zulme ve karanla kar dikiliyor. Bunlar grmezlikten gelip knamayn. Sakharov olayn knayin... 12 Mart dneminde, Mamak Cezaevi'nde, stenli nbetilerin nnde kazma ve krekle buz krdrlan Ankara Hukuk Fakltesi Dekan Prof. Uur Alacakaptan' da unutun, samasapan sularn kelepeleri ile kovuturulan Fizik Profesr Burhan Cahit nal' da unutun...

Toplu szleme ile grev hakkn hukuk dzenine yerletirenlerin en banda yer alan 27 Mays hkmetinin alma Bakan Prof. Cahit Talas'i gzaltna aldnz da unutun, Anayasann mimarlarndan Prof. Bahri Savc'-y da, Prof. Tark Zafer Tunaya'y da unutun! Btn bunlar Trk toplumu hi yaamad, bu olaylar unutun, yalnzca ve yalnzca Sakharov olayn knayn... Evet hakknzdr, knayn!... 27 Mays Anayasasnn Komisyon Szcs Prof. Muammer Aksoy'u apar topar cezaevlerine attnz da unutun, size kar kan, sizden olmayan, size boyun emeyen ne kadar aydn varsa hepsini cezaevlerine doldurun., lhan Seluk'u tutuklayn, etin Altan', Doan Avc-olu'nu, lham Soysal', Emin Galip Sandalc'y, Altan y-men'i, Oktay Kurtbke'yl Doan Kololu'nu, Ali Sirmen'i, Adil zkol'u, yaymc Muzaffer Erdost'u, Remzi nan', avukat Halit elenk'i, Niyazi Arnasl'y, Prof. Rauf Na-suhuolu'nu, Prof. Ahmet Abdik'i, Nihat ili'yi, Do. Mete Tuncay', Prof. Sadun Aren'i, Prof. zen Ozankaya'y, smail Beiki'yi tutuklayn... Ve nice aydn. Prof. Cavit Orhan Ttengil'i, mit Doanay', Necdet Bulut'u, Fikret Unsal. Bedrettin C-mert'i, Bedri Karafakiolu'nu, Do. Orhan Yavuz'u, Savc Doan z', Abdi pekiyi, terr eteleri karsnda savunmasz brakn ve yalnzca, evet yalnzca Sakharov olayn knayn. Utanma sklma yasaktr! diye bir yasal nlem 164 yok nasl olsa, barn, arn, yazn, izin, knayn Sakharov olayn... 25 Ocak 1980 ILGINLIK, CNNET, SADZM.. Bunun baar olduunu, hner olduunu, marifet olduunu, cesaretli bir i olduunu sylemek ve bunun kusurlarn bakasnda bulmak, lgnlktr, cinnettir. Bu bir sadizm rneidir... Kim sylyor bunlar? Bunlar 11 Haziran 1979 gn Ecevit Hkmetinin para deerini drmesinden sonra Demirel sylyor: lgnlktr, cinnettir, sadizm rneidir... Ecevit Hkmetinin yapt yzde 43 oranndaki devalasyonu, lgnlk, cinnet ve sadizm olarak tanmlayan Demirel, imdi bu orandan da yksek, yzde 48 orannda devalasyon karar aldktan sonra unlar sylyor: Bu ekonomiyi byle gtrmenin imkn yoktur. Ciddi, zor, her hkmet iin skntl saylabilecek tedbirlerin alnmas zorunludur. Bu tedbirler alnmazsa ay sonra Trkiye, bugnden ok daha kt artlarn iine srklenir... Demirel, Ecevit Hkmeti parann deerini drnce baryordu: Kim istiyor Trkiye'de devalasyonu? Sonra, grn yle zetliyordu: IMF kararn Trkiye ilk defa kabul ediyor... Bunlar syleyen Demirel imdi yzde elliye yaklaan bir devalasyon karar ile sahnelerimizdedir. Alk-lyalm efendim.. Alklyalm!.. Ecevit Hkmetinin ald devalasyon kararn, lgnlk, cinnet, sadistlik olarak niteleyen Demirel'e yzde ellilik son devalasyon kararndan sonra soralm: Beyefendi, zat- liniz lgn msnz, cinnet mi getirdiniz, yoksa sadist misiniz? Bunlar sorduumuzda alacanz karlk ya dn 165 dndr, bugn ise bugndr, ya da fevkalde hal iindeyiz gibi tekerlemelerdir, baka ne olabilir? Bunun baar olduunu, marifet olduunu, cesaretli bir i olduunu sylemek ve bunun kusurlarn bakasnda bulmak, lgnlktr, cinnettir, bir sadizm rneidir... zeti u: Demirel devalasyon yapnca, bu ekonomi iin gereklidir, ayn devalasyonu Ecevit yaparsa, lgnlktr, cinnettir, sadizm rneidir!.. IMF kararn ilk defa kabul ediyor... yleyse bu son devalasyon kararn kim aldrd? AP sparta l Bakanl m? Kim acaba, kim? Kim istiyor Trkiye'de devalasyonu? Solcular istiyor, Marksistler istiyor, TB-DER istiyor, POL-DER istiyor, Trkiye Mimar ve Mhendis Odalar istiyor, DSK istiyor, CHP istiyor. CHP'nin sol kanad

istiyor, Sleyman Gen istiyor, Kemal Anadol istiyor, Mustafa Gazalc istiyor ve Meclis aycs, Necmi efendi istiyor!.. lgnlktr, cinnettir, sadizm rneidir... Yakalayn Demirel'i, cinnet geiriyor. IMF'den doktor arn, ldryor. Trk Parasnn deerini yzde elli ora-mm' dryor. Cinnet geiriyor, tutun, tutun, yakalayn. Sadistlik yapyor!.. Ben CHP Milletvekili olsam, kar krsye. Demirel'e cinnet, lgnlk ve sadizm sulamalarn anmsatarak, seslenirdim: Seni sadist seni... 26 Ocak 1980 HTKR!.. Ecevit hkmeti, 1978 Eyllnde petrol rnlerine zam karar alnca Demirel barbar barmt: Benzini 5 liradan alp 25 liraya satyorlar, bu ihtikrdr... 166 Bunu syleyen Demirel, imdi sper benzinin litresini 25 liradan 36 liraya, normal benzini 22 liradan 32 liraya kard. imdi soralm: Beyefendi ihtikr ile mi megulsnz? Petrol rnlerine ilk kez zam yaplmyor. Dardan pahalya aldn petrol ieride ucuza satmann olana yoktur. Kendin de petrol kaynaklarna sahip deilsen bu ie baka are bulunmaz. Trkiye'nin yllk akaryakt faturas yaklak 3 milyar dolardr. Petrol reten lkeler petrole zam yaptka bu fatura daha da kabaracaktr. Ama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanmz, eski patates ihracatlarndn Esat K-ratlolu, daha geenlerde konuuyordu: * OPEC zamlarn halka yanstmayacaz... yi ki yanstmadnz! Normal benzin 32, sper benzin 36 liraya kt! Haydi anlatn derdinizi imdi ofr arkadaa, hadi ne duruyorsunuz, anlatn. Benzini 5 liraya alp 25 liraya satmak ihtikrdr. Ya 32 liraya satmak nedir? Gazyana zam, motorine zam, tp gazna zam, fuel oil'e zam, sonra parlak demeler! OPEC zamlarn halka yanstmayacaz.. Niin yansttnz efendim, niin? imdi baka zamlar bekleyin siz: Otobse zam, trene zam, uaa zam, ev kirasna zam, sebzeye zam, meyveye zam, ineden iplie kadar, aklnza ne gelirse ona zam! Ama hkmeti kurarken ne diyordu beyimiz: Bo file, bo tencere; fakirlemi sofrann yerini dolu file, dolu tencere ve zenginlemi sofra alacak... imdi bu zamlarla bo fileler doldu, ne iyi! Bo tencereler tp gaz ile fkr fkr kaynad, ne iyi! Fakirlemi sofra zenginleti, ne yi! Ecevit hkmeti devalasyon karar alnca, Trk paras hanerlenmi$tir diyordu stadmz, imdi paray hanerleyen kendisidir. Ecevit'in devalasyon kararna 167 lgnlk, cinnet, sadizm diyen Demirel, imdi ldrm mdr, cinnet mi getirmektedir, yoksa sadist midir? Nedir bu devalasyonun anlam? Nedir bu zamlar, hani benzin fiyatn artrmak ihtikr saylrd, bu bir haksz kazant, ne oldu? htikra ne oldu? Ecevit'in benzin zamm ihtikr, kendisininki gerekil ekonomik nlem!.. te efendim bizim yllarca anlatmak istediimiz budur: Btn olup bitenler, bu yoksulluun, bu bunalmn ve bu siyasal kargaann bir sistem sorunu olduunu, gzle grlr, elle tutulur biimde kantlyor. Kt haber vermek istemem ama unu uraya yazaym: Bu devalasyonu, bu enflasyonu bu dzen kaldramaz. Bu gidiin sonu rejim deiikliidir, gidi Gney Amerika'ya dorudur. Gelecek olan Gney Amerika lkeleri benzeri bir diktatrlktr. kmtr, bu dzen btn kurumlaryla kmtr. Bunalmn temelinde sistemin ifls yatmaktadr. Demirel de gelse, Ecevit de gelse, geni taban da, yksek ke de gelse, bu ekonomik ilikilerle, bu dilenci ekonomisiyle bu kmazdan kurtulmann olana yoktur.

Bakmayn almna, Demirel, bu dzenin mezar kaz-csdr. Her gn bu dzenin mezar biraz daha derinleiyor. kyor dzen, kyor.. Ozan Orhan Veli, yllar nce Bu dzen byle mi gidecek, pireler filleri yutacak diye ac ac sesleniyordu. Belki bir sre byle olacak, ama sonunda halk denenmeyeni deneyecek ve bundan sonra ekmek, gl ve hrriyet gnleri gelecek. Bugnlere kadar daha ok aclar ekeceiz. Ve bir baka ozanmz Hasan Hseyin'in dedii gibi, Acy bal eyleyip, o gnlere ulaacaz... imdilik bu kmazlarn kilometre talarn sayacaz... 27 Ocak 1980 168 I Fotoraf: Mustafa istemi lkemizde gnlk gazete yazarlnn tartlmaz etkinlii vardr. Cumhuriyet Gazetesi yazar Uur Mumcu, bu etkinlii srdren sayl yazarlar arasnda yeralmak-tadr. Uur Mumcu, mobilya yolsuzluundan, Lockheed rvet olayna, Lockheed rvet olayndan, silh kaaklna, silh kaaklndan terrist rgtlere kadar, birok karanlk iin stne yrm, birok olayn su kantlarn gzler nne sermitir. Elinizde tuttuunuz bu kitapta okuyacanz yazlar, gerek dzenin amazlarn, gerekse terrn kmazlarn gsteren birer kilometre ta gibi kalc niteliklere brnmtr. nl yazar Doan Avcolu'nun nsz ile sunulan kitabn sayfalarn evirirken, iinde yaadmz olaylar daha da yakndan tanma olana bulacaksnz. ISBN 975-478-120-6 KDV Dahil 50.000.TL. Uur Mumcu _ Tfek cat Oldu Kitaplar, uygarla yol gsteren klardr. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluma noktasndan herkese merhabalar... Cehaletin yenildii, sevginin, iyiliin ve bilginin paylald yer olarak grdmz sitemizdeki tm e-kitaplar, 5846 Sayl Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacyla ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuan "Braille Not Speak", kabartma ekran vebenzeri yardmc aralara, uyumluolacak ekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayc ve OCR (optik karakter tanma) yazlm kullanlarak, sadece grmeengelliler iin, hazrlanmaktadr. Tmyle cretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"dncesiyle, hibir ticari ama gzetilmeksizin, tamamen gnlllk esasna dayal olarak, engelli-engelsiz Yardmsever arkadalarmzn youn emei sayesinde, grme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadr. Bu e-kitaplar hibirekilde ticari amala veya kanuna aykr olarak kullanlamaz, kullandrlamaz. Aksi kullanmdan doabilecek tmyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amac asla eser sahiplerine zarar vermek deildir. www.kitapsevenler.com web sitesinin amac grme engellilerin kitap okuma hak ve zgrln yceltmek ve kitap okuma alkanln pekitirmektir. Sevginin olduu gibi, bilginin de paylaldka pekieceine inanyoruz. Tm kitap dostlarna, grme engellilerin kitap okuyabilmeleri iin gsterdikleri abalardan ve yaptklar katklardan tr teekkr ediyoruz. Bilgi paylamakla oalr.

LGL KANUN: 5846 Sayl Kanun'un "altnc Blm-eitli Hkmler" blmnde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar amagdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Grme engelliler iin dzenlenmitir. Kitap taramak gerekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir itir. Ne mutlu ki, bir grme engellinin, dzgn taranm ve hazrlanm bir e-kitab okuyabilmesinden duyduu sevinci paylaabilmek tm zahmete deer. Sizler de bu mutluluu paylaabilmek iin bir kitabnz tarayp, kitapsevenler@gmail.com Adresine gndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katlmay dnebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emee ve kanunlara sayg gstererek ltfen bu aklamalar silmeyiniz. Siz de bir grme engelliye, okuyabilecei formatlarda, bir kitap armaan ediniz... Teekkrler. Ne Mutlu Bilgi iin, Bilgece yaayanlara. Tarayan: Yaar Mutlu e-posta kitapsevenler@gmail.com www.kitapsevenler.com www.yasarmutlu.com Uur Mumcu _ Tfek cat Oldu