You are on page 1of 7

Persconferentie Nationaal Comité Inhuldiging Maandag 25 februari 2013, 16.

15 uur Nieuwspoort, Den Haag Inleidend statement de heer Wijers

1

Dames en heren, 30 april 2013 belooft een bijzondere dag te worden. In Amsterdam vindt de abdicatie van de Koningin plaats en zal de Koning worden ingehuldigd. Overal in het land zijn mensen al bezig met het voorbereiden van inhuldigingsinitiatieven voor onze nieuwe Koning en dankbetuigingen voor onze vorstin. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft tot taak om de feestelijkheden rondom de inhuldiging te coördineren. We willen dit moment graag aangrijpen om - naast alle initiatieven die mensen lokaal organiseren - ook een aantal activiteiten gezamenlijk nationaal te doen. Als Comité willen wij ervoor zorgen dat alle Nederlanders, van jong tot oud, dit historische moment samen vieren. Dit, indachtig de wens van Koningin Beatrix en ons nieuwe Koningspaar om deze gebeurtenissen in gezamenlijkheid met elkaar te beleven De troonswisseling is namelijk een fantastisch moment om onze verbondenheid te vieren. Het is een dag van overdracht tussen generaties en daarmee een schakel tussen verleden en toekomst. Het nieuwe Koningschap is daarmee ook een mooie aanleiding om vooruit te kijken. Om stil te staan bij de gezamenlijke toekomst van ons Koninkrijk der Nederlanden. ‘Mijn droom voor ons land: inspiratie voor onze Koning’ is daarom het centrale motto van ons comité.

2

Wij willen om te beginnen jong en oud vragen hun toekomstdroom voor Nederland en de Caribische gebieden van het Koninkrijk te delen. Hoe ziet dat Nederland er voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima idealiter uit? Wat wil je voor je buurt? Voor je kinderen of voor je vrienden en jezelf? Hoe ambitieus moeten we zijn? Wat voor land wensen wij ook onze nieuwe Koning en Koningin en prinses Beatrix toe? Wij nodigen iedereen uit die ideale toekomst te verbeelden. Dat mag een wens zijn, een gedicht, een film, een muziekstuk, een uitvoering, een tekening, een verhaal of schilderij. De vorm is vrij. Al die beelden en teksten verzamelen we op een online platform. Zo ontstaat een staalkaart van dromen, ambities en hoop voor Nederland en de Caribische gebieden van het Koninkrijk. De mooiste, creatiefste, meest hilarische, ontroerende en ambitieuze bijdragen worden gebundeld in een boek dat wij zullen aanbieden aan onze nieuwe Koning en Koningin en prinses Beatrix. Daarmee geven we de Koning inspiratie voor het Koninkrijk dat hij gaat vertegenwoordigen. En zo maken we van 30 april 2013 niet alleen een groot feest, maar ook een mooi vooruitzicht. Wij hebben de ambitie dat dit boek later dit jaar gratis kan worden aangeboden aan alle huishoudens in ons land. Houd u de website www.mijndroomvooronsland.nl in de gaten, want binnenkort kunt u via die site uw droom insturen! [Koningsspelen] Wie de jeugd inspireert, heeft de toekomst ! Het Comité heeft daarom de samenwerking gezocht met het ministerie van OC&W en dat heeft ertoe geleid dat er op vrijdag 26 april Koningsspelen zullen worden
3

georganiseerd voor alle kinderen in het basisonderwijs. Onderdeel van de Koningsspelen zijn een gezond ontbijt en een sportdag met allerlei sportactiviteiten. Het betreft een sportieve competitie die de reguliere lessen op die dag vervangt. Wij zullen op korte termijn alle burgemeesters oproepen om initiatieven te nemen deze Koningsspelen te organiseren. Onze toekomstige Koning en Koningin zullen die ochtend de Koningsspelen openen! Ook zou het leuk zijn als bekende sporters in hun steden en dorpen een voor de kinderen inspirerende rol zouden willen spelen tijdens deze Koningsspelen. [Koningslied] Tijdens een feest moet er samen gezongen en gedanst worden! We gaan proberen te bereiken dat op 30 april zoveel mogelijk mensen uit ons land tegelijkertijd op een bepaald tijdstip een lied zingen, spelen/of erop dansen. Dit onder leiding van een dirigent die digitaal met alle zangers, muzikanten en dansers in het Koninkrijk in contact staat. Er worden momenteel verschillende artiesten - elk vanuit zijn of haar eigen genre – uitgenodigd samen een speciaal lied voor het nieuwe Koningspaar te componeren. [Koninklijke Toer] In de maanden mei en juni zullen de nieuwe Koning en Koningin een Koninklijke Toer door alle twaalf provincies maken. Later in het jaar bezoeken zij ook de Caribische gebieden van het Koninkrijk.

[Dankbetuiging Koningin Beatrix]   Het Comité zal tevens de aanzet geven voor een speciaal evenement later dit jaar waarbij het Nederlandse volk onze huidige Koningin bedankt

4

voor haar regeringsjaren. Een artistiek evenement waarbij muziek en dans zullen samenkomen. [Officiële erkenning] Zoals gezegd initiëren al veel mensen feestelijke activiteiten. Er worden vlaggen ontworpen, bomen geplant, klokken geluid en zelfs het De La Mar Theater wordt feestelijk ingepakt. Al deze geweldige initiatieven juichen we van harte toe. Het Nationaal Comité zal uit de vele initiatieven en suggesties een selectie maken en die waarderen met een officiële erkenning. Momenteel maakt grafisch ontwerpster Irma Boom hiervoor een logo. De verwachting is dat volgende week maandag het logo op onze website zal worden gepresenteerd. [Oranjeverenigingen] Het is fantastisch om te zien wat alle vrijwilligers van de Oranjeverenigingen al jaren doen om Koninginnedag altijd weer tot een groot feest te maken. En ook dit jaar weer. De al geplande en nog te bedenken festiviteiten van de Oranjeverenigingen kunnen volledig doorgang vinden. Een optie is om de activiteiten om de officiële momenten heen te plannen. De heer Van den Ende en mevrouw Zaaijer - beiden lid van het Nationaal Comité Inhuldiging - hebben hier vorige week maandag over gesproken met de Bond van Oranjeverenigingen. Het Comité is verheugd te zien dat bijna alle Oranjeverenigingen hun activiteiten gewoon op 30 april zullen houden. [Nederlandse Publieke Omroep] Om de viering in het hele land de volledige nationale aandacht te geven, gaat het Nationaal Comité Inhuldiging actief de samenwerking aan met
5

de Nederlandse Publieke Omroep. Met de inzet van televisie, radio en internet hopen we dat iedereen in Nederland en het Caribische gebied van het Koninkrijk volop van deze dag kan genieten. Ten slotte, kan ik u zeggen dat we de uiteenlopende activiteiten zullen organiseren met steun van private partijen. Wij zijn ontzettend blij met de toegezegde steun van onder meer VNO/NCW, MKB Nederland, LTO, de Postcode Loterij en het Oranje Fonds. In algemene zin doen we ook een oproep aan alle lokale partijen, bedrijven en gemeenten om zoveel mogelijk ondersteuning te geven, zeker ook waar het gaat om de activiteiten van de Oranjeverenigingen. Dames en heren, Aangezien de troonswisseling in Amsterdam plaatsvindt, hecht ik eraan te zeggen dat we uiteraard de festiviteiten in overleg met de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, coördineren. Het programma in Amsterdam komt in nauwe samenwerking met het Comité tot stand. Op korte termijn zal hij u inlichten over de festiviteiten in de hoofdstad. Maar voor de goede orde: dit is het feest van en in het hele land. Overal in het land vinden talloze activiteiten plaats en kunnen mensen van alle festiviteiten genieten. Rest mij nog een keer te zeggen dat het Nationaal Comité Inhuldiging invulling geeft aan de uitdrukkelijke wens van de Koningin en het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging in alle gezamenlijkheid kan worden gevierd. Samen met alle inwoners van Nederland en de Caribische gebieden van het Koninkrijk maken we er een groot feest van op 30 april.
6

Vanaf deze plek roep ik alle Nederlanders op om festiviteiten te organiseren om van 30 april 2013 een inspirerende dag te maken voor ons allemaal!

7

Related Interests