You are on page 1of 1

Pitanja za usmeni -pojmovi: urbs, trgovište - castellum- oppidum- hrv.

Castellum-feudalni grad (primjer Medvedgrad, Orahovica) -Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji (bilo ih je oko 700) - slobodni kraljevski grad- civitas Arhitektura- 70-tih prijedlozi za očuvanje baštine kojih gradova Ston, Salona ,Zagreb, Zadar, Trogir (Arhitektura iz 1977) u kojem gradu završava Jozefina gradskim vratima: u Senju 3 grada koji imaju barokni izgled unatoč srednjovj. osnovi; Varaždin, Vukovar, Požega? Rimljani: 2.st.pr.n.e.- na Jadranu 2.st.n.e.-Panonija Položaj foruma i trga u Zadru i Trogiru (označiti na crtežu) A. Mutnjaković- urbinske tavolette (u djelu "Ranoren. grad") Zadnja knjiga A.Mutnjakovića:L.Vranjanin (poželjno prolistati) Gideon naziva papu Sixta V prvim urbanistom;on je htio cestama povezati 7 rimskih bazilika 1.Vatikan (Sv. Petar) Rim u sr.vijeku manji nego u antici (kod nas Pula) Zelena potkova- skupno djelo;prvi trg Zrinjevac Analogija Zrinjevac-Vendome (prvo nastao trg, onda zgrade oko trga) Najveći crkveni grad u Hrvatskoj- Kaptol