You are on page 1of 22

Încrengătura Phaeophyta

Curs an I Sistematica Criptogamelor Dr. biol. Oana Danci

Introducere
 

phaios – brun închis Phyton – plantă 1500 specii, 260 genuri

Morfologia talului
 

în totalitate specii pluriceulare; Cele mai evoluate prezintă diferenţiere morfologică a talului în: rizoid, cauloid, filoid. Unele alge brune prezintă pe traiectul talului vezicule cu aer – aerocişti; La unele alge brune terminaţiile filoidului formeză receptacule în care se diferenţiază conceptacule cu anteridii şi sau oogoane; Cele mai evoluate alge brune prezintă o diferenţiere a sporofitului în meristoderm, cortex şi medulă.

Structura celulară
  

Structură tipic eucariotă; Perete celular format din celuloză şi substanţe pectice; În pereţii celulari şi în spaţiul intercelular există polizaharide numite ficocoloizi precum acidul alginic (10-40% din greutatea algei) şi fucoidinina; La genul Padina se întâlneşte calcifierea peretelui celular.

Structura celulară
   


   

În citolasmă se găsesc cloroplaste, reticul endolasmatic, mitocondrii, nucleu. În tilacoizi se găsesc: clorofilă a, clorofilă c, ß caroten, xantofile; Fucoxantina determină culoarea brună a algelor; În general celulele algelor brune sunt uninucleate, în unele regiuni ale talului pot fi plurinucleate; Nucleul conţine unul sau mai mulţi nucleoli; Cromatina interfazică este granulată iar cromozomii conţin ADN şi histone, precum cei de la plantele superioare. Numărul cromozomilor diferă în funcţie de grupul taxonomic. Celulele multor feofite conţin cantităţi mari de iod; La unele feofite s-au identificat hidrocarburi nesaturate care au rol în atracţia gameţilor.

Nutriţia

Sunt organisme fotoautotrofe, care au ca principal produs de asimilaţie laminarina, depozitată în citoplasmă. s-au evidenţiat şi alţi produşi de rezervă: D manitolul, steroli, globule lipidice. În jurul nucleului există vezicule de fucosan, substanţă taninică caracteristică algelor brune, denumită şi tanin feoficeu.

Înmulţirea

Înmulţirea vegetativă: prin fragmentarea talului şi prin propagule; Înmulţirea asexuată: prin spori specializaţi mobili – zoospori şi imobili – aplanospori. Înmulţirea sexuată: prin izogamie, anizogamie şi oogamie.

Dezvoltarea ontogenetică

Cu excepţia algelor din ordinul Fucales celelalte alge brune prezintă ciclu de dezvoltare haplodiplofazic cu 2 generaţii izomorfe sau heteromorfe. Se disting mai multe tipuri caracteristice: Ectocarpus, Cutleria, Dictyota, Laminaria, Fucus.

Ectocarpus

Înmulţirea sexuată prin izogamie, ciclul de dezvoltare este haplodiplofazic cu generaţii izomorfe şi gametofit heterotalic.

Cutleria

Înmulţirea sexuată prin anizogamie; Ciclu de dezvoltare haplodiplofazic cu gametofit dominant şi dioic.

Fucus
   


 

Există numai înmulţire sexuată prin oogamie; Ciclul de dezvoltare este monogentic diplofazic cu sporofit dominant şi gametofit redus la gameţi. Filoidul are conceptacule cu anteridii şi/sau oogoane. Prin meioză o anteridie produce 64 de anterozoizi, iar în oogon se formeză 8 oosfere. Fecundaţia are loc în apă, anterozoizii sunt atraşi de oosferă prin intermediul fucoseratenului. Zigotul se scufundă la fundul apei unde secretă un înveliş gelatinos care-l fixează de substrat. Prin diviziuni ale zigotului se formează sporofitul care este macroscopic şi diferenţiat morfologic.

Ciclul de dezvoltare la Fucus

Clasificare Ordinul Ectocarpales

Alge brune haplodiplofazice, cu 2 generaţii, gametofit şi sporofit. Înmulţirea asexuată prin zoospori, iar cea sexuată prin izogamie. Reprezentat: Ectocarpus

Clasificare Ordinul Cutleriales


Feofite haplodiplofazice, cu generaţii izomorfe sau heteromorfe. Creşterea talului apicală. Reprezentant: Cutleria multifida

Clasificare Ordinul Sphacelariales


Alge brune haplofazice, cu generaţii izomorfe. Talul filamentos, ramificat dichotomic. Reprezentant: Sphacelaria cirroza

Clasificare Ordinul Dictyotales

Feofite haplodiplofazice, cu generaţii izomorfe şi gametofit dioic. Reprezentanţi: Dictyota dichotoma, Padina pavonica.

Clasificare Ordinul Laminariales


Feofite parenchimatice, haplodiplofazice, cu sporofit dominant. Cuprinde giganţii lumii algelor: Macrocystis pyrifera (100m lungime) Sporofitul diferenţiat în rizoid, filoid, cauloid. Meristemic, sporofitul prezintă de la interior spre exterior: medulă, cortex, meristem.

Reprezentanţi

Laminaria digitata Laminaria saccharina

Reprezentanţi

Macrocystis pyrifera
Nereocystis lutetkeana

Clasificare Ordinul Fucales

Alge brune evoluate, parenchimatoase, care se inmulţesc sexuat prin oogamie. Reprezentanţi: Sargassum fluitans, Fucus vesiculosus, Cystoseira

Mediul de viaţă
 

Adaptate exclusiv la viaţa acvatică; Marea majoritate maritime, Speciile genului Fucus se întâlnesc numai în emisfera nordică.

Importanţa

Producători primari deosebit de importanţi ai ecosistemelor; Talul de Laminaria este utilizat ca aliment în Orient. Din algele brune se obţine acidul alginic, folosit pentru obţinerea alginaţilor folosiţi în cofetărie, patiserie, industria chimică.