You are on page 1of 3

Tratatul de la Maastricht

Tratatul privind Uniunea Europeană (numit și Tratatul de la Maastricht) a fost semnat de Consiliul European la 7 februarie 1992 în localitatea olandeză Maastricht, reprezentând până atunci cea mai profundă schimbare a tratatelor de la înființarea Comunității Europene. Acest tratat a pus bazele Uniunii Europene. Cuprins

• • • •

1 Introducere 2 Conținutul tratatului 3 Modificări ulterioare 4 Legături externe

Introducere După negocierile din decembrie 1991 de la Maastricht tratatul a fost semnat deja la 7 februarie 1992. Din cauza unor probleme apărute în procesul de ratificare (în Danemarca a fost nevoie de un al II-lea referendum, în Germania s-a înaintat o excepție de neconstituționalitate împotriva acordului parlamentar dat tratatului) Tratatul UE a intrat în vigoare de-abia la 1 noiembrie 1993. Tratatul UE este considerat ca o “nouă treaptă pe calea înfăptuirii unei uniuni tot mai strânse a popoarelor Europei”. Pe lângă o serie de modificări aduse Tratatului CE și a Tratatului EURATOM acest document este și actul constitutiv al Uniunii Europene. Acesta a fost un prim pas pe calea adoptării unei Constituții definitive a UE, care ulterior va înlocui toate tratatele europene. Uniunea Europeană astfel constituită nu înlocuiește însă vechile Comunități Europene, ci le reunește sub un numitor comun, acela al unei noi “politici și forme de colaborare”. Împreună cu celelalte elemente Comunitățile Europene alcătuiesc cei trei piloni ai Uniunii Europene:
  

Comunitățile Europene Colaborarea în politica externă și de securitate (PESC), Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (CPJMP).

[
Uniunea Europeană Primul pilon (supranațional-federație) Comunitățile Europene (CE)  Politica agricolă Al doilea pilon (interguvernamentalconfederație) Politica externă și de securitate comună (PESC) Politica externă:  Cooperare Al treilea pilon (interguvernamentalconfederație) Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (JAI)    Trafic de droguri și Trafic de arme Trafic de carne vie Terorismul

comună  Uniune

Odată cu semnarea tratatului s-a pus în mișcare un automatism. conform căruia țările care îndeplinesc criteriile de convergență în urma constatărilor făcute de Consiliul de Miniștri pot participa și la uniunea monetară. Numai . Criteriile de convergență sunt următoarele: politica financiară. În timp ce criteriul de politică financiară (deficit bugetar < 3% și gradul de îndatorare < 60% din PIB) este un criteriu permanent. coruptibilitate și înșelăciune conncurenței . celelalte două au fost valabile numai pentru anul de referință 1997.vamală și Piața internă  Politica în domeniul   Menținerea păcii Observatorii    Infracțiuni împotriva minorilor Crimă organizată Corupție. Pentru ca o țară să participe la Uniunea monetară trebuie să îndeplinească anumite criterii economice (criteriile de convergență). nivelul prețurilor. Conform tratatului moneda unică europeană urmează să fie introdusă cel mai devreme la 1 ianuarie 1997 și cel mai târziu la 1 ianuarie 1999. prin care trebuie asigurată stabilitatea monezii unice. Subvenții de stat    Politică structurală Politică comercială Uniunea Economică electorali și Trupele comune de intervenție    Drepturile omului Democrație Asistența acordată și Monetară    Cetățenia europeană Educație și Cultură Cercetare și Mediul statelor terțe Politica de securitate:  Politica europeană de înconjurător    Rețele transeuropene Sănătate Protecția securitate și apărare   Dezarmarea Aspectele economice ale dezarmării  Sistemul european de consumatorului   Politică socială Politica comună de securitate imigrație  Politica în domeniul azilului  Protecția frontierelor Conț inutul tratatului Uniunea monetară și economică Principalul obiectiv al tratatului este crearea Uniunii Economice și Monetare în trei etape. al dobânzilor și al cursului de schimb.

cu rolul de a asigura reprezentarea adecvată a intereselor tuturor regiunilor europene. Pentru o mai bună coordonare a colaborării polițienești a fost înființat Oficiul European de Poliție Europol. În felul acesta Parlamentul European are în anumite domenii aceleași drepturi ca și Consiliul de Miniștri. dreptul de vot pasiv și activ la alegerile locale precum și dreptul de a alege deputații din Parlamentul European. Colaborarea în domeniul politicii interne și juridice În tratat s-a hotărât îmbunătățirea colaborării în domeniul juridic și al afacerilor interne. În afară de aceasta s-a hotărât constituirea Comitetului Regiunilor. Aceasta acordă printre altele dreptul de ședere pe întreg teritoriul UE.Marea Britanie și Danemarca și-au rezervat dreptul de a decide singure dacă vor introduce moneda unică europeană. Cetățenia europeană Nu înlocuiește cetățenia națională. Cetățenia europeană o deține orice persoană care are cetățenia unuia din statele membre ale UE. cu sediul la Haga. Cu toate că PESC este un pilon al UE. Pentru cele mai multe din hotărâri este nevoie de aceea de un vot în unanimitate. . indiferent de domiciliul avut pe teritoriul UE. deciziile sunt luate în cele din urmă de statele membre. Procesul de democratizare O altă noutate a tratatului a fost introducerea procedeului codecizional. . ci o completează. Politica externă și de securitate comună Vechea Politică Europeană de Colaborare a fost înlocuită prin Tratatul de la Maastricht de Politica Externă și de Securitate Comună (PESC).