You are on page 1of 5

CAIET DE SARCINI

– ŞARPANTE DIN LEMN –

1. Generalităţi. Materialul lemnos livrat în scopul confecţionării elementelor de şarpantă trebuie să satisfacă condiţiile de calitate din standardele respective (lemn rotund şi cherestea). Pentru elementele confecţionate din lemn prelucrat, calitatea lemnului va fi conform standardului STAS 857/83 („Piese şi elemente de lemn pentru construcţii – clasificare şi condiţii tehnice de calitate”). Piesele şi elementele structurale ale construcţiilor din lemn se clasifică după destinaţie, în raport cu natura şi mărimea solicitării, în trei categorii:
-

Categoria I: Elemente supuse la întindere sau întindere din încovoiere, a căror efort unitar depăşeşte 70% din valoarea rezistenţei de calcul la aceste solicitări;

-

Categoria II: Piese supuse la compresiune şi încovoiere sau piese supuse la întindere şi întindere din încovoiere al căror efort unitar reprezintă maximum 70% din rezistenţa de calcul la aceste solicitări;

-

Categoria III: Elemente supuse la încărcări accidentale, de exemplu: astereală, lucrări auxiliare, piese al căror deteriorare nu periclitează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei.

Piesele şi elementele încleiate din lemn se clasifică în:
-

Categoria I:

Elemente întinse cu un efort unitar mai mare de 70% din

rezistenţa de calcul precum şi zona întinsă a pieselor încovoiate pe o porţiune de cel puţin 1/10 din lăţimea piesei;

1

Condiţii pentru standardele de clasificare vizuală după rezistenţă” 2. SR EN 518-1998 „Lemn pentru construcţii.9. 2.1. - Categoria III: Piese comprimate sau încovoiate în zona din treimea mijlocie a secţiunii transversale. Clase de calitate” 2 . 2. Clasificare. 2. Clase de calitate” “Cherestea de fag.5.8. Manele şi STAS 3416-75 STAS 4342-85 STAS 942-86 STAS 8689-86 STAS 1928-90 “Lemn rotund pentru piloţi” “Lemn rotund de foioase pentru construcţii” “Cherestea de răşinoase. STAS 3363-86 calitate” 2. paltin.10.7. Clase de 2.6.- Categoria II: Zone periferice ale pieselor comprimate şi ale celor încovoiate exceptând zona întinsă din prima categorie.11. plop. frasin.3.13.12. “Lemn rotund de răşinoase pentru construcţii. Dimensiuni nominale” “Cherestea de stejar. păr şi ulm. STAS 1040-85 prăjini” 2. Clase de calitate” “Cherestea de cireş. condiţii tehnice de calitate” 2. 2.2. NP 005-2003 „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn” STAS 857/83 „Piese şi elemente de lemn pentru construcţii – clasificare şi 2. STAS 1949-86 2. STAS 3575-86 “Cherestea de arin. Dimensiuni nominale” “Cherestea de foioase. piese întinse cu efort unitar egal cu maximum 70% din rezistenţa de calcul.4. 2. STAS 1961-80 2. Clase de calitate” “Cherestea de răşinoase. 2. Lista prescripţiilor tehnice de bază. salcie şi tei.

max. Definirea claselor de risc de atac biologic” 3. max. max. stejar. 18% . 20% . . brad La alegerea speciei de material lemnos se va ţine seama de natura construcţiei. 25% diverse elemente exterioare . frasin. .speciile materialului lemnos folosite în construcţii de lemn în funcţie de ordinea descrescătoare a rezistenţei la compresiune sunt următoarele: pentru foioase: salcâm. ulm.2-1997 „Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. fag. 3 . . 15% .2. . carpen. arin. SR EN 335/1.17. astereala elemente lamelare încleiate . Clase de calitate” 2.15. max. cherestea pentru cofraje . C 46-86 „Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii” 2. plop pentru răşinoase: pin. . . . 15% . C 58-96 „Siguranţa la foc. max. Condiţii tehnice. . 12% . STAS 6709-86 “Cherestea de arţar.14. trepte placaje. . surse locale cât şi cele prevăzute prin proiectul de execuţie. balustrade. Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii” 2. gorun. pervazuri. molid. jugastru. cosoroabe. mesteacăn şi salcâm. Umiditatea maximă a pieselor din lemn nu trebuie să depăşească următoarele valori: duşumele. Materialele. max. tălpi.16. ferme.

duşumele panouri de acoperiş panouri pt. grinzi cosoroabe. Specia lemnului folosit. întregul lot de elemente se respinge iar elementele sau piesele respective vor fi înlocuite.peste 100mm Piese geluite grinzi principale. tălpi. calitatea de prelucrare a pieselor se determină prin examinarea aspectului exterior. piese de legătură. Natura materialului lemnos Piese negeluite cu grosimi .4. Verificarea calităţii.până la 30mm inclusiv . Abateri limită. Elementele şi piesele se verifică dacă corespund dosarelor din proiect şi condiţiilor din standardele în vigoare. Dimensiunile şi secţiunile elementelor. grosime Abateri limită (mm) lăţime lungime diag. Dacă la verificare se constată cu 5% mai mult din elemente cu aceeaşi denumire nu îndeplinesc fie chiar şi una din condiţiile prevăzute de standardele în vigoare. arcuirea şi deformarea se verifică cu o riglă metalică aplicată pe suprafaţa elementului şi se măsoară cu instrumente obişnuite de măsurat. ±1 ±2 – – ±1 ±2 ±3 ±8 ±5 ±6 ±5 ±5 – – ±2 ±3 ±2 ±3 -3 -8 -8 -6 -8 -10 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 -4 -6 -6 -10 -6 -10 – – – – – – ±5 ±10 ±10 ±10 ±10 ±5 4 . căpriori panouri de pereţi cadru panouri de exterior multistrat panouri de interior multistrat panouri pt. elem. fronton 5.până la 100mm inclusiv .peste 30mm cu lăţimi .

Elementele negeluite se depozitează în stare acoperită iar elementele şi piesele geluite se depozitează în încăperi închise. 5 . în condiţii care să le ferească de deteriorări. Depozitarea şi transportul. raze de soare. curate. Transportul elementelor şi pieselor se face în general numai cu mijloace de transport închise. umezeală.6.