--

Po loci n ke

Pa l a cl n k e
Palacinke su vrsta tankoga tii esta. Ime je izvedeno iz latinske rijeci placenta sto znaci ko ac. Palacinke su tradicionalno punjene dzernom od marelica, uvijene i posute secerorn, ali se cesto jedu i s dzemovima raznoga voca, cokoladnim preljevima, kostunicavim vocern, suhim i svjezim vocem, slatkim sirom, makom i kombinacijom svega nabrojanoga. Palacinke mogu biti i slane, punjene sirom, mesom ili povrcem.

...

- ...


, •
• •

iii

...
•••

.

'. ..'.
•• •


,


" . "', .. ..

... ..
• <II
• t


.

"

, .~


t

.

.

,

\~

~'-'

...

• •


• • •

.'

'.


Srednjoeuropske su palacinke tanke, z.<: .r~zliku od ~ebe~ lih americkih palacinki, punjene su razlicitim nadjevima 1 mogu se jesti za rucak ili veceru.

3

Palacinke

Palacirvke

EUROPA
Engleske palacinke imaju tri kljucna sastojka: fino brasno, jaja i mlijeko. Tava se prilikom pecenja podmazuje tekucim maslacem ili uljern. To stvara mjehurice, a na palaeinl<ama ostaju erne tockice na mjestima gdje su bili mjehurici. Te se palacinke jedu kao deserti s tradicionalnim preljevom od limunova soka i secera ili se umotaju sa slanim nadjevom i posluzuju kao glavno jelo. Poslije pecenja engleske palacinke mogu se puniti najrazlicitijirn slatkim i slanim punjenjima. Skotske i irske palacinke, tzv. drop scones (padajuci kolac) iii griddle cakes (kolac pecen u tavi), vise su nalik americkim palacinkama i serviraju se kao americke palacinke. Skotske palacinke rade se od samodizaiucega brasna, jaja, secera i mlijeka, dok se irske palacinke rade s brasnom, sodom bikarbonom i tekucim maslacem. Slicne su sjevernoamerickim palacinkama, sarno su manje (promjera 9 em) i u Velikoj Britaniji poznate su kaoScotch pancakes (skotske palacinke) ili drop scones ((padajuci kolac, zbog tradicionalne metode pustanja smjese da padne na tavu), a u sjevernoj Engleskoj i kao pikelets. Mogu se sluziti s dzernom i slatkim vrhnjem ill samo s maslaeem. U Skotskoj se palacinke ser~iraju u"vrijeme ~a caj, ali i kao dorucak, [edu se prazne ili sa suhim grozd~m. Skotskoj se radi veci i tanj i kolac uz caj slicnoga recep~a 1 nazrva se crumpets. On se pece s jedne stane dok ne porumern 1 sarno malo s druge strane. I skotske palacinke i crumpets rade se od finoga brasna i sode bikarbone kao alternativa za pro~j.era. ~28 .em i vise). !ijesto se izraduje od jaja, a nadjevi mogu bl~l krls~e.Jabuke, SIr, s~~ka, sla~i~a, usecereni dumbir i mnogi drugi sa~t~Jcl, sam?stalno III komblr:;r?n~) a upotrebljava se istroop, g~st~ s~rup. U J~dn~me od uobicajenih nizozemskih nadjeva kombln1ra}:: se slan~~a 1 stro~p. ~ AUSt~.IJI._. ~e palac1nk~ na~~vaju Palatschinke, naziv je izveden iz l._.at1nske~Jecl placenta., .1obicno su punjene dzemom od marelica, r c~~o~adn1ID:umakom III kren;?m od ljes~jaka. Slicne palacinke sa slicnim naz1~om mo~ se n~el na podrucju bivse Austro- Ugarske (u Madarsk?J paIac~lnta, u Ces~~j Republici, Slovackoj palacinka, u Hrva~~koJ, Bosna 1~ere~goV1.n1,.Sloveniji i Srbiji palacinke). Palac~~ke se ~ ~olJsk?J nazrvaju nalesniki i slicne su onima u Austr1J1:._. PosluzuJ~ .,s.e 1 ka? glavn~ vje!? Mogu se posluziti kao sl~tke, "obicno sa SVJeZlmvocem (najcesce borovnieom) ili s veen~m .dze~om .. P~ne se i s?y~1.a11im na~jevom kao sto je pecena plletln~ 111tll:nleVlna s razlicitim dcdacima, primjerice sa sirorn, krumpirom 1 sunkom. U Poljskoj se nalesniki takoder koriste za. pripren;~nje kroketa:" Skandina~ske p<;lacinke slicne Sll engleskim palacinkama. Obicno se sIuze s dzemom i sladoledom ili slagom, a ponekad i kao glavno jelo s raznim slanim nadjevima. ~ra/dicionalna svedska varijanta moze biti egzoticna, Pliittar podsjeca na malu englesku palacinku, a pece ih se vise odjednom na posebnoj tavi. Ostale podsjecaju na njernacke palacinke, osim sto se u tijesto za palacinke dodaje przena svinjetina i one se peku u p.ecnici. Palacinke od krumpira raggmunk sastoje se od ribanoga slrovoga krumpira, a rnoze se dodati i drugo povrce (ponekad se upotrebljava sarno krumpir, bez tijesta od jaja, sto se naziva rarakor). Raggmunk i rarakortradicionalno se jedu sa svinjecorn koricom i dzemom od ervene borovnice. Norvezani vole palacinke sa secerom i crnom borovnieom i cesto ih sluze uz vrucu juhu. Veliki su ljubitelji rife na rnlijeku od cijega se ostatka moze napraviti mala palacinka lapper. U Rusiji, Poljskoj i Ukrajini od psenicnoga iIi heljdina brasna, kvasca, maslaea, jaja i mlijeka rade se blintz iii blini. Blini imaju dugu povijest u Rusiji - potjecu jos iz poganskih tradieija i gozbi. U Madarskoj sepalacsinta radi od brasna, mlijeka i/ili mineral11e vode, secera, jaja i posluzuje se kao glavno jelo ili desert, ovisno 0 nadjevu. Tijestu se moze dodati i slatko vino.

1!

sarnodizajuce brasno.

Fr~ncuske palacinke crepes, popularne u Francuskoj, Kanadi i Brazilu, rade se od brasna, mlijeka i jaja. One su tanke i obicno se sluze s velikom ko~cinom slatkoga ili slanoga nadjeva, od voca i sladoleda do morskih plodova (u Brazilu je najpopularnije mljeveno meso). ~je~a.cke palacinke iste su kao i engleske. U nekim podrucjima naz1vaJu ih pfannkuc.hen; u drugim (Berlin, Brandenburg, Saska) pfan?kuchen su Berllners - vrsta ustipaka, a palacinke se naziva~u Elerkuchen. U Svapskoj se palacinke izrezane na trake sluze u Juhama (umjesto rezanaca). U .~izozemskoj i ~landriji palacinke se nazivaju Pannenkoeke,,! 1 )e~u se kao .".eeer~. Re~torani s palaeinkama popularni su o~J.telJ~kirestoranJ 1 sluze velik broj slatkih, slanih i punjenih palaClnki. Pannenkoeken su vrlo tanke i obieno su izrazito velikoga

5
4

kao npr.eko. ban~~hot u )~. slanina. kokosova mlijeka i malo soli.1n:brasna. "Njernacke' palacinke ili "nizozemske baby" palacinke koje se posluzuju u americkim domovima loptastoga su oblika razlicitih velicina.znon1e Vl)e~?amu te bann can i banh khoai u sredisnJemu Vl)et~~u k~Jl . dornaci kikiriki sa secerom. tij~sta Sllc~o~a europ~komu. maslacem i kao dodatak zasladeni kokos ili jaja. ovisno 0 sastojcima koji se dodaju tijestu od jaja (borovnice. Takve palacinke. Obicno se jedu s limunom i secerom u prahu. secerorn i punomasnim mlijekom.)a)a 1 vode dodaje sO~lno mlijeko. maslacern od kikirikija. o~. brasna i mli~e~a ili I?~s~aea od. tanje i hrskavije od klasicnih americkih palacinki. zeleom.ive varijante. ali se posluzuju i za dor~c~~. banane ili cokoladne mrvice).se rade od ribane tapioke (drvenasti grm iz porodice mljecika). 6 7 . secera. nazivaju se pannekoek i obicno se pripremaju kada je kisa ili hladan dan.oblva gus~a smjesa.vnu ~z~nu. obicno se serviraju za dorucak sa sirupom od javora. U juznoj Africi jedu se arnericke palacinke silver dollar. Sjevernoamericke palacinke mogu biti slatke ili slane. na primjer u tijesto se um)esto. Pripremaju se u ta~. sto znaci da palacinku treba okrenuti. ~op. Vermont palacinke obicno su od zobenoga ili heljdina brasna dodanoga psenicnornu brasnu i zahtijevaju duze pecenje da bi narasle. Moze se pricekati da se secer otopi na palacinki jer ako se jede odmah. xeo koje se rade od r1Z. jagode. maslac. hotcakes. rade se od zobi i mogu biti promjera i do 28 cm. ~~rgarinom..itd. vrlo lagane teksture. eimet ili ekstrakt vanilije.indijskoga safrana i kokosova mlijeka. crni ribiz ili cokolada u potrazi za novim ukusill_1a. ze~e.em: pra~~~ za peeivo na nepecenoj straru pOClnJU se pojavljivati mjehurici. ali se nazivaju plaatkoekies iliflapjacks. br~~n?. Ulicni prodavaci prodaju ih pojedinacno. Najslicnije palaclnkama blv AUSTRALIJA . . Indijsko jelo Pooda (neki ga zo~ Che~!~~ zapra~o )e va~1Janta palacinki. U malajskoj verziji (Apom Balik) cesto se upotrebljava slatki kukuruz i punomasno mlijeko kao nadjev.~ i imaju ?rugaciji ornjer jaja. U vijetnamskoj kuhinji postoji mnogo Varl)~y~tltrad:clo~aln~~ palacinki.ei druge za?im~j. Meksicke hotcakes (vruci kolac) slicne su palacinkarna iz SAD-a.. AZIJA U Maleziji i Singapuru uzina slicna palacinkama zove se Apom Balik (na malajskome ili Ban Cian Kuih na kineskorne). U A~~traliji i na Novome Zelandu u palacinke se obicno stavljaju JaJa) ~llJ.zuJu za dorucak. banh. Tekstura je krupno zrnasta i ukus je intenzivniji.uarni vpreljevi jesu sirup od javora. Palacinke silver dollar (srebrni dolar) imaju promjer 7 em i obicno se serviraju pet do deset u poreiji. Flapjacks su vece. Mogu se dodati cimet 1 secer. P~s~oj. griddlecakes ili flapjacks) sadrzavaju prasak za peeiv. dzem iIi neko voce kao sto su primjeriee jagode.zni ~?l~ deblji~e ~. U nekim receptima koriste se i zacini kao sto su muskatni orascic. Po africkoj tradieiji one se spremaju u plinskoj pecnici. maslae od klkir!~Ja. . Kineska verzija ima nadjev. sir. Palaclnke se 1 u Australiji mogu posluiiti kao ukusan obrok. To je osnovna hrana na svecanostima nizozemske reforrnisticke crkve. ~slicnije su engleskim palacinkama nego an:erlckim) 1 najcesce se jedu kao desert. . . krema od jaja i kokosova mlijeka. O?icno s~ ~oslu. Sve vise se upotrebljavaju netradicionalni zacini. "Vruci kolaci' popularni su u restoranima po selima kao dorucak. Na Filipinirna se palacinke ili "vruci kolac' tako~er prelijevaju sirupom (od mareliee ili imitacijom kukuruzn~ga sirupa). AFRIKA - - O? Palacinke u juznoj Africi slicne su engleskim palacinkama. . sir. Mogu biti slatke i slane 1 razllcltl~ debliina. Dosa se takoder moze nazvatl IndlJskim palaclnkam~: Prlpre~a se od fermentiranoga tijesta od rize. vocni diem ili slatko kozje mlijeko. maslacern. a u gradovima se mogu kupiti na ulicnim kioseima eijeloga dana. kojih s~ ~. dzernorn ili karameliziranim jabukama. ali postoje i ulicni trgovci koji prodaju manje ~~ce kolace)' prelivene margarinom i secerom kao pop?dne. sarno sto se rade od kukuruznoga brasna umjesto psenicnoga. ovisno 0 podrucju. dzernom ili vocern.. Pannekoek se obicno serviraju sa secerom i eimetom (i ponekad lirnunovim sokom). punjene razlicitim umaeima kao sto su kondenzirano rnlijeko. bit ce hrskava. Smjesa se izlije na vrueu povrsinu i stanji daydobije kru.Paiacinke Palacinke AMERlKA Americke ili kanadske palacinke (pancakes.

punjena palacinka koja je popularna kao ulicna hrana. zatim pajeon koji se priprema tako da se mladi luk doda utijesto. kada se za veceru ~o$luzuju pala~i. 8 9 . Vecer palacinki ponekad se odrzava kao skup koji se organizira u dobrotvorne svrhe. kao Utorak palacinki. istrcala je iz kuce s pregacorn i maramom na glavi jos uvijek drzeci tavu s palacinkom u ruci. Pokladni utorak u Sjedinjenim Americkim Drzavarna . D9~ro. Petra i sv. "Rehab UK': i skretanje paznje na njihove potrebe. Indija i Kina. Svakoga pokladnoga utorka od 1950. nekadasnji International House of Pancakes (Medunarodna kuca palaci~). pogotovo zimi. Irskoj i Australiji palacinke se tra?l~l~nalno Je~u na pokladn~.csre_brnidolar" (silver dollar) ponekad se posluzuju kao predjelo umjesto krekera ili drugih zamjena za kruh. i Finskoj tradicija je da se cetvrtkom jede juha od graska i palacinke. Palacinke s bananama posebno su popularne ukaficima u mnogiro azijskim zemljama kao sto su Tajland. PavIa koja pozivaju na sluzbu povodom posta. Palacinke se najcesce peku s jedne strane da budu do pola pecene pa se okretanjem nastavlja pecenje s druge strane. Mogu se natjecati sarno Iokalne zene: unaprijed se dogovori putanja kojom ce trcati i usporedivanjem njihovih vremena cdlucuje se tko je pobjednik. posebno u Irskoj.ak" ~~at Tu~:day). U.sno ~ nadjevu) kao u Sjedinjenim Americkim Drzavama ~( anadi. ~ala~inke se na pokladni utorak jedu kao posljednji mrsni 1 bogati rucak uoci korizme. sada poznati sarno kao IHOP. Okretanje i bacanje palacinke uvis glavno je obiljezje palacinki i vjestina koja izdvaja iskusne kuhare od pocetnika. godine gradovi Olney (Engieska) i Liberal (Kansas. Manje" p~lacinke zv~e . bindaetteok . Vecer palacinki. kada je jedna domacica pekla palacinke za obrok prije korizme izacula zvona iz crkve sv. Francuskoj i drugim zemljama poznatiji je kaoMardi Gras ili "Debeli utor.s:raki su~ionik ?osi palacinku na t~vi. Cilj je utrke unaprjedenje nacionalne dobrotvorne organizacije za ljude s ostecenjern mozga.) dodaju u sarno tijesto. Taj dogadaj potjece iz grada Olney (Engleska) jos od davne 1444. Dan palacinki popularan je u Australiji i gotove smjese zapalacinke brzo se rasprodaju. J\ustraliji i Britaniji palacinke se jedu kao desert ili se ~erV1raJ~slane uz ~lavno jelo. koji Je )O~.tijesto od zelene soje s mladim lukom i paproffi) kimchijeon koji se posluzuje kao aperitiv ili uzina te hotteok . ~ Sv~dskoj. Zureci se da stigne u crkvu. U Kanadi i Sjedinjenim Americkim Drzavarna palacinke se obicno jedu za dorucak. ali se moze jesti i s kiselim krastavcima. Jedan od popularnih dogadaja jest i "utrka palacinki' u kojoj .Palacinke Patacinke 10 bi one sto u Punjabu nazivaju Meetha Pooda i serviraju kao uobicajeni dorucak.Dan palacinki I. Morncadi Donjega dorna. morski plodovi. ali su toliko popularne da licencirani restorani. Gornjega doma i novinara natjecu se za titulu Sampiona parlamentarne utrke palacinki. Svi natjecatelji moraju bacati 1 hvatati palacinke tavorn dok trce. SAD) natjecu se u Medunarodnoj utrci palacinki.nk~. U Koreji su palacinkama najslicniji jeon kod kojega se sastojci (meso. ut~~ak (irski Shrove Tuesday). "The Rehab UK Parliamentary Pancake Race" (Dobrotvorna utrka palacinki Britanskoga parlamenta) takoder se odrzava svakoga pokladnoga utorka. Tradicionalno se palacinke okrecu bacanjem u zrak iz tave bez drugih pomagala. Ponekad se posluzuju i kao glavno ~elo (ovI. To je rnanevarski pokret koji zahtijeva vjezbu do savrsenstva .l! Kanad~) Velikoj Pojedinosti - Palacinke se usporeduju s vaflima (bakin kolac). Meetha Pooda je slatka. itd. iako vafli sadrzavaju vise jaja i peku se u pekacu za vafle.po~nat 1 kao . povrce.~ucpopularne da postoje specijalizirani restorani K Pancake Palour i Pancakes on the Rocks)'.aeinlci - - Britaniji. • Dan p al. postala je i drustveni dogadaj (slicno rostilju).tvorne i skolske man~festacije cesto se organiziraju na Dan palacinki. imaju vise od1000 restorana koji rade 24 sata. Vijetnam. godine. Toliko .

4 jaja. Prije sluzenja posoliti. 2 jaja. narezati persm. rib ani parmezan za posipanje.. 150 g tanko narezane slanine.nku premazati mljevenom sunkom pO~l~esanom s 3 ~um~nJka .a. popapriti i staviti dosta • v • persma. Na gor~u strane palacinke staviti cetvrtinu kolicine slanine. umjesto cijelih ja' a. Prevrnuti palacinku s pornocu poklopca pa i drugu stranu kratko propeci. jaja. ilicica soli. pola ilicice susene majcine dusice. 2 dl vrhnja i mrvice. Dodati majcinu dusicu i ostaviti tijesto da odstoji 20 minuta. 425 g mariniranih sampinjona u listicima. 2. 3 jusne ilice maslaca ili margarina. posuti ribanim parmezanom i odmah sluziti. salica vode. kada tijesto malo odstoji. kalup. secer i razrnucena jaja. i prekriti kalup. Na isti nacin ispeci i ost~~e 3 palacinke. staviti u njega cetvrtinu pripremljenoga tijesta pa peci palacinku dok donja strana ne porurneni. Smjesu dobro promijesati pa dodati brasno i salicu vode. 400 g brasna. 200 g kobasica. Palacinke preklopiti i SIOZlt!.palacinke. U pOS~~lm~vlc~~a. Nadjev: 2 zelene babure.12 do 16 palaanki.Slane poiacinke Slane potocinre Pal. Peci na tavi malo deblje palacinke. ~ tijest~ za . Ocijediti sampinjone i malo kvasca. 3 kuhana zumanjka.5 dl mlijeka. Rajcicu takoder narezati na kolutove. tako da tijesto bude malo gusce nego za obicne palacinke. U meduvremenu ociscene paprike narezati na tanke kolutove.1 2 ?l" vrhnj. . sol. Zamijesiti glatko tijesto od brasna. Zapeci palacinke 10 minuta u zagrlJanoJ pecmci. Dvije-tri posljednje palacinke narezati na rezance. Dobro umutiti kuhacorn i ostaviti na toplome rnjestu da stoji 30 minuta.--~. mlijeka i soli. I umijesati narezane kobasice. 250 g sunke. 10 -_ . ------7 1 . umijesati cvrsti 2 sat~. Pecene palacinke saviti na pola. Za to vrijeme kobasice narezati na sitne kockice i.. Zagrijati 2 jusne zlice maslaca na tavi. vezica persina. zlicica secera. babura i sampinjona. Palaiiink:e - - ----- sa slaninom - - Za palaiinke: 250 g brasna. Puding od p alacinlci .aiiink:e - s kobasicama 5 dl mlijeka. ?va U Ispesenu p~laci.. U mlijeko staviti kvasac.

-r= ~ . 2 dl mlijeka. Rastopiti kvasac u vrucernu mlijeku. 2 bjelanjka.5 dl vrhnja i masnoce po potrebi. 150 g heljdina brasna. . Tako peel oko 5 minuta u vrucoj pecnlcl.. Tako pripremljene palacinke sloziti u vatrostalnu posudu. Pokriti ga i staviti na toplo mjesto da se dize 2 sata.Gljive narezati na listice. 50 g dimijenoga vrata.-- brasnom - 100 g ribanoga sira. & • • . t . 1o~ dimljene ~ 100 g ribanoga ovcjega sira. sol i papar . Dodati zumanjke i sol pa sve sastojke umutiti da bude glatko. 100 g gijiva. Dodati orrgano po ze )1 peci palacinke na vrucem ulju. Palacinke namazati kremom 1 urnotati kao paketice.. sol. • . Na svaku palacinku staviti jednu krisku sunke. pOI?r~iti na maslacu. 72 13 . rajcu:a po potrebi. • Pizza p alaeink e - •. . po uk~su 1 umijesati nekoliko ~istova u~ltn)enoga . 150 g kravljega sira.z. ujednaceno tijesto. pola ilicice soli. . Pal. preliti vrhnjem i staviti u umjereno zagrijanu pecnicu da se zapeku. •• • v• usitnjena vezica perslna. 1 c • •• • '. • do dati kravlji sir i zlicu po zlicu onoliko ~r~nJa koliko )e potrebno da se dobije krema za maz~n)~. Nakon toga umijesati cvrsto istucenu pjenu od bjelanjaka i vrhnje ya ostaviti tijesto jos 20 minuta.' t "4 c. ulje za przenje. 100 g sunke. Posolitii popaprl. pornijesati ga s prosijanim psenicnim i heljdinim brasnorn. Sluziti toplo. Peci palacinke na uobicajeni nacin i nadijevati ih po zelji i ukusu. 125 gfinoga bijeloga psenicnoga brasna.. 10 g kvasca.aeink:e punjene sirom i sunkom 12 slanih palacinki. Slagaii ih U vatrostaln~ posudu namazanu 1}1~sn~c~n: i p~~~ti ribanim sirom. vrhnje i usitnjeni persin. Umutiti i ispeci l~ p~lacin~ .Slane polacirike Slane oalacinke Palaiiink:e sa sunkom 12 palaiinki.' . 2 ilice vrhnja.tl. - i gljivama Pal aiiinlce s heljdinim - - -. papar. 12 tanj ih kriiki sunke.~c~scene liive i sunku narezati na sitr:e ~oc~ce pa urru ~~atl u tl)e~ ?: dodati sok od rajcice ~a tijes~o poervenl..bl])a.acJnskog~." Pripremiti uobicajeno tijesto za palacinke. . ali malorjede . •• I • . . it Rjede tijesto za palacinke... 3 iumanjka. origano. posoliti 1 ostaviti da se malo ohlade pa dodati SIr. 100 g gijiva. 2.. .. 50 g ribanoga tvrdoga sira. malo maslaca i zaiinskoga bilja. 1 dl vrhnja._ • . a zatim preko sunke jednu flicu gljiva pa palacinku saviti u trokut..

u. malo krusnih mrvica. 3 jaja.250 g brasna). 2 ilice maslaca.esom od sunke.g ? bjelanjka. Posoliti i popapriti po ukusu. U meduvremenu za namaz yomijesati plre <. nekoliko granclca ostaviti sa strane. Zatim doda)te SUnKU narezanu na kockice. sol) J?lijeko ibrasno da dobije~e tijesto za palacinke bez grudica 1 ostavite ga da stoji oko 20 minuta. Ostaviti tijesto oko 30 ml~l!~a da odstoji. jer palacinke trebaju visjeti. dodati joj 4 zlice kiseloga vrhnja i.:e. posuti ostatkom brasna. 1 1 mlijeka. Preko svake stavite kolutove rajcice. ---- sa sunkom _-- 500 g sunke. naliti juhu i vrhnje.nu papriku. pola vezice zelenja za juhu. a svaku premazati pr~premlJenom smJ. 3 jaja. 3. 2 jaja. Narezati palacinke na krugove pa ih servirati na velikome plitkom tanjuru i preliti umakom od povrca.Slane patocinke Slane palacinke Picete od p alacinlci Pu. 75 . pola ilice soli. vezica persina. posoliti i staviti ubrus s alacinkama objesen 0 kuhacu. Oprati zelenje. Sunku sarnljeti. narnazati masnocom i Slozltl. Ispecite tanje palacinke i slozite u 11m za pecenje. Uviti palacinke i staviti ih u pecnicu na oko 100°C da se griju. sol. 100 g sunke. Ulnuti~e jaja.palaclnke jednu na drugu. Na zagrijanome maslacu peci palacinke. Palacinke 15 do 20 palaiinki. glavica crvenoga luka. vodi i ~~o se kuhati ~Oml~u. pospite ribanim sirom i pecite u pecnici dok se sir ne rastopi.i p alaiiinlca 300 g brasna.>draJcICy~1 ml)e. 3. Krajeve ubrusa vezati konopom. Sve poprziti na vrucemu rnaslacu. 8 malih rajcica i ulje. Brzo rnijesati da se brasno ne z&_ruda i ukuhati umak. Premazati ih mjesavinorn pirea od rajcice i mljevene paprike pa posuti persinom i trakicama sunke. ?1lijeko) jaja i malo soli. 125 g praske sunke narezane na trakice. Mogu se odmah sluziti kao predjelo. Paziti da ubrus ne ~ezl n~ dnu fonca. 300 g masnoga oviiega sira. Narezati I i crveni luk. 200 g brasna. pola zlicice mljevene paprike. Ukrasiti preostalim persinom. 5 dl mlijeka. Kuhane palacinke pazljivo izvaditi 1 preliti ~asnocom 1 krusnim mrvicama. prosusiti i sitno narezati na kockice. 4 ilice vrhnja. 2 iiice slatkoga vrhnja i papar. 2 zlice pirea od rajiice. U duboki lonac uliti vode i mlijeka.5 dl juhe iz vrecice. Umutiti tijesto pa ispeci 15do 20p~lac!n~.5 dl mlijeka. tvrdo lS!Uce1?-l snylJe. Oprati i pro~usiti persin.ta. 1 1 vode. Umijesati. kiseloga vrhnja i bjelanjaka. od Uzeti cvrsti ubrus. a ostalo veoma sitno narezati.

Od brasna. Umutiti i is eci 12 ralacinki na uobicajen nacin. glavica crvenoga luka.u ~a pala~ln~e. 200 g praske sunke. soli i ribanoga muskatnoga orascica zamijesiti tijesto i ispeci palacinke.~. mlijeka.--------12 palaiinki. . 175 g skuhanih spageta ili druge tjestenine. bilje. Pal aiiink e s rizom --.aiiink:e od tjestenine • • • • • Za palacinke: 3 jaja. Do pola skuhati dva . saviti po zelji i sluziti tople. • 1 osobu) 1 jaje. • sol. Kad~ tek~cina od sampinjona ispari.om. i sampinjonima 200 g sampinjona. Za nadj"e\T sit. jaja. • • • • • • • • • . • • . malo kajmaka i ajvara. 2 tvrdo kuhana jajeta. Do rverum nadjevom napuniti palacinke. 2 iii ce margarina. zacinsk~. uviti ih kao sarrne. dodati nareza'~lno. 5. zlica brasna.-------. • Omlet od palacinki - • (za 200 g brasna.. 9staVl~1 Je da s~. Palacinka j~. do dati narezane s. sol i papar.ampln)One I ostaviti da se plrJaJu zajedno jos 10 minuta na I?ar annu.n? nar~zati c:.. sol 1 papar.Tako lspe~e~~ alacinke sa italijanskom salatom. pola salice bijeloga vina. 76 17 . Ispeci palacinku ~ obiju str~na. naribani muskaini oraiiic.---.. • • -----~~.nareza11a tvrdc ~uhan~. jaja. zacini!~i dodati kuhanu tjesteninu u pripremljenu sm)~s.. 50 g masnoga ovcjega sira.. 2 glavice crvenoga luka. ulie. ilu:a vode.. 3 jaja.2 dl vade. Napuniti palacinke. malo papra. prebaciti pala~lnl<t. gotova za 3 do 4 minute. ~~ srednjoj vatri zagrijati polovinu maslaca 111 ulja u velikoj tavi 1 od pripremljene mase napraviti palacinku. pola vezice narezanoga persina.. ulje.. Tavu skloniti s vatre.----~~. zaiini i aromaticno bilje po izboru. 100 g mljevene sunke.. zaiinsko biije. na yeti poklopac pa je okrenuti i eci s druge s~rane. premazati kajmakorn m 1 ajvarom 1 zaviti u svitak.:eni luk p~~tavi~i da se _girja.25 dl mlijeka. 40 g maslaca ili 3 zlice ulja. alo ohladi. poprziti na srednje zagrijanorn ulju i sluziti tople. sol. • • • U~utiti jaje sa zlicom brasna i isto toliko vode... Pal. Sluziti uz kiselo m1ijeko ili caj. ilica pirea od rajiice. Umutiti jaja i umijesati ribani masni ovcji sir. 100 g rize. mlj~v~nu sun u. vode. 100 g maslaca. papar. Ostaviti na vatri lOS 2 minute.• Slane poiacinke • • Slane paiacirvke -~-- • -~--~-- Palaiiink:e sa sunk.. 1.

U dublju posudu staviti spagete. Umutiti jaja s brasnorn. . presaviti ih na trokutice I staviti u podmazanu vatrostalnu posudu. 1 l mlijeka. Dodati malo soli ivrhnje te sve lijepo povezati. ukrasiti po zelji i sluziti tople iii hladne. • Slane potacinke • I Slane oaiacirnce / S Pohane p al. I 18 • 19 . V' • . . krusne mrvice. 600 g brasna. ulje za przenje. • malo ulja. . 200 g masnoga ovqega sira. Narezati sunku na uske trake pa i nju do dati rezancima i siru. Ispeci palacinke na vrucern ulju.. a u drugu si£ati krusne mrvice. izvaditi i preko njih naribati sir.5 dl mlijeka.P~emazati pa~~cir:ke dobivenom talijanskom salatom. 200 g talijanskih spageta. Pal aeink:e s talijanskom - - 350 g brasna. . Za to vrijeme skuhati spagete. naribati 150 g masnoga ovcjega sira i dodati spasetima. 200 g masnoga ovcjega sira. U manjoj posudi umutiti 3 jaja.. procijediti ih i ohladiti. .aja sa 600 g brasna ill mlii eka pa u to dodati malo • I Na pecene palacin e staviti po krisku sunke i masnoga ovcjega sira pa ih uviti kao sarmice.. • I • • . . m asru m OVCJ1m s tr o m 7 jaja. Sarmice od palacinki umociti u jaja pa u krusne mrvice i prziti na vrucern ulju.k e • V'.. 3.aiiin. 200 g iunke. 4 jaja. mala ialica ulja.. 1 vrhnje. Gotove palacinke sloziti na vatrostalni tanjur. 200 g iunke. Zapeci palacinke u zagrijanoj pecnici. • • J • ) \ .- sol. mlijekom i malo soli pa ostaviti 30 minuta da odstoji. - salatom . malo soli. Umutiti 4 .

. Prerezati papriku na p<?la. 2 jaja.c . 150 g brasna. 6 jaja. staviti u nju zumanjke 1 sol pa zarnijesiti. a ~ njeg.~nke) posuti cetvrtinom narezane paprike 1 tanko narezanim kriskama tvrdoga sira. 1 • • • 20 \ '"----------- 21 . vatrostalnu posudu s u palacinkama u za.tlJesto 1 lspeC. D vecoj pos~di pomije~ati obje vrste ?ra~~a. 4 kisela krastaviica. iasa bademova mlijeka (moze i obiino kravlje) iIi 1. 7 ilica braina. persin i pola iliiu:« nerafinirane morske soli.oprati je. malo mineralne vode. Ispeci palacinke pa ih puniti nadi evorn od maslina.CU ulja.u511ailica bademova pirea u cas.. brasna malo soli i polovine kolicine margarina te rruneralne vode po potrebi.grlJ~nu pecn.lu z~grlJaod vrhnja. Napraviti udu?inu. 2 juine ilice ulja. 4 ilicice maslaca. Uviti je i staviti u va~~osta!nu pos~~u. Narezati prlJe sluze• nJa.mu s. 20 crnih maslina. sluziti tople ili adne.. Ostatak margarina rastopitii ugrij~ti u ~~tvrt~stom li~u za pecenje. zagrijati ~~ 200 :~. Oprati i otresn vodu sa salate 1 narezati je. uytti roladu i ostaviti jos maIo u mlakoj pecnlcl. 5 dl mlijeka. ~ ~etvr~e tgesta ispeci palacinku. Iaja umutiti s mlijekorn. S~avit}. Umutiti snijeg od bjelanjaka i dodati ga tijestu . 250 g heljdina braina. sol. zatim ostaviti tijesto da stoji dva sata na hladnome mjestu. 1 su~orit ----2 crvene paprike. - r-~' -~~--~ Paiaeinke od dviju vrsta br as n a Rolada od p alaiiinlci 3 jaja. 150 g tvrdoga sira u kriskama.• = Slane potacinke Slane oatocmke . Napraviti rjede tijesto (kao za palacinke) od jaja. 150 g • kuhane iunke u kriskama. ribanoga ovc)ega sira. ZllSl. pa e. Bademovo mlijeko postupno dodavati brasnu stalno mijesajuci drvenom kuhacom. Pee n"i. malo soli. papar. Dodati ulje neprestano mijesajuci. iaia kiseloga vrhnja. zelena salata za ukrasavanje.treba biti gusto kao za obicne palacinke.-. 200 g sunke. Narezati roladice od palacinki na oko 3 ern siroke komade i servirati na zagrijanom tanjuru.l~u 1 oeci oko 5 minuta. 250 g prosijanoga crnoga brasna. Nekoliko listica salate ostaviti za ukrasavanje. izvaditi peteljku i sjemenke. Roladice od p alaiiinlci sa sir om. Na ispecenu palacinku staviti cehrrt. 200 g ribanoga masnoga ovijega sira. mlijeka.. Posuti narezanom salatom i ukrasiti preostalim listicima. Ocistiti masline od kostica pa ih izmiksati zajedno s bijelim lukom i persinorn. 4 zlicice ulja. vode. nar~z~e ~~n e 1 krastavcica. 3 dl mlijeka.~ izliti pri !~I?lJe~o . nar~zatl na ~z~uzne kornade. cesanj bijeloga luka. ~ pakiranja margarine. Od preostaloga materijala napraviti jos 3 palacmke 1 ponoviti postupak. .

- Nadjev 3: 300 g piletine. (s 8 moqucili nadjeva) Za 12 palaiinki: 50 g maslaca iIi margarina. dodajte brasno i mlijeko. 3 jusne zlice mlijeka. ma:la~~. Piletinu skuhati i narezati na kockice. 1 jaje. i uhati da ispari sva voda koju glJlve lSP. Rastopite maslac. 4 dl mlijeka. 300 g brasna. glavica crvenoga luka. zlica brasna. a zatim i istucene blelanjke) i malo ribanoga sira. zuca kecapa i malo ulja. Sitno narezanu palacinke. • Zapeeene p al. 300 g janjetine (ostaci peienja). Dodati janjetinu narezanu na kockice. braina. zliiica brasna. Sklonite s vatre.U~t~. Preliti kecaporn i zagrijati do vrenja. Skuhati jaje i pomijesati ~a s piletinom. iiica kecapa i malo ulja. posoliti ipopapriti po zelji. ZaClnltl po ukusu 1 stav it: Nadjev 2: Glavica crv_eno$a!uka~~licica. dodajte jaja (prvo iumanjke. sol.aeink:e na ceski n aein. 300 g janjetine (ostaci peienia}. da jos jednom prokuha. 2 [aja. Nadjev 4: )ladjev 1: • Glavica crvenog luka. papar i 1 dl vrhnja. prasku sunku pornijesati sa senfom i premazati 100 g gljiva. zacini po zeljz. kloniti ~ vat.Slane oatacinke Slane oatacmke Isprziti sitno narezani luk i zlicicu brasna dok ne pozuti. Ispecite palacinke na uobicajeni nacin. 22 23 .~e? S umijesati zlicu brasna i dodati mlijeko. malo ribanoga sira. Sve to pornijesati s vrhnjem. m~lo.

utiti.)elan)ka. Kuhanu mrkvu propasirati.250 g sira.Slane polacirike Slane palacinke glavicom ~ukva. 400 g brasna. sol. Na za~rijanome maslacu poprziti spinat i dodati vrhnje. malo soli. zlica margarina i100 g kajmaka. malo kopra ili kima i D na vrh noza secera.20 palacinki. 2 kobasice.CI. oko 24 25 . raZm~!ltl p)en)~~grr. odati ilicicu vinskoga octa. kopra ili kima i na vrh noza secera. malo maslaca. I Pohane p alaeinke 2 dl mlijeka. mljevenu papriku i krupno narezanu rajcicu. Nadjev 8: 30 g maslaca. Rastopiti maslac i poprziti sitno narezan poriluk da omeksa. 60 g sira po ielji. zacini po ieiji. narezat~. 1 dl mlijeka. Sve dobro pomijesati i mazati palacinke. Skuhati spinat i sitno ga narezati. malo poriluka. 1. 2 jaj~ i 20q g brasna .e~t~ za p~~a?in. Umutiti i ispeci palacinke a ih do upotrebe drzati na to lorn: Nadjev 7: 2 . sol i ribani orascic. l~eo~a ~ nadjev do dati mlijeko~ . glavica luka. 0 rug u podmazanu vatrostalnu posudu slagati . ~ml)esatl.ke t>a ih ispeci na vrucem ulju.3 jusne zlice kuhanoga kupusa. Za nadjev rzgnjecrti SIr. 50 g maslaca. Sve to kuhati 2 do 3 minute. Staviti u pecnicu zagrijanu na 1 peel minuta. p . sol. 300 g mrkve. Sv~ dIO uvaljati u brasno i razmuceno )a)e pa peel u vrucoj masnoci dok ne porumeni s obiju strana. sol. Dodati rajcicu iz tube.~laclnku p.6jaja. t~.um. malo svjeie narezane metvice. 4 rajcice. zatim zaciniti ilicicom mljevene paprike i narezanom kuhanom 4 zumanjka i cvrsto istueen snueg od 4 ?. malo vinskoga acta. 500 g mladoga ovijega sira. papar i malo maslaca. Nadjev 6: 300 g ipinata. Dodati 2 kobasiee narezane na tanke kolutove i sir narezan na kockice. Palaisinke sa sirom 16 . sol. ~ zumanj~a i na kraj~ ~nijeg od 3 ?jelanjka: Svaku p. zlica koncentrat rajcice. papar i metvicu. 25 palacinki. Od rnlijeka. sol i malo ribanoga orasiica.un~tl tim nadjevom. malo vrhnja..eli:{m rek~ 2 preostala jaja. saviti u syttak. zliiica mljevene paprike.palaelnke )~dnU na dru~~ prernazujuci svaku pripremljenim nadjevorn od slr~. Dobro zaciniti i pustiti jos jednom da prokljuca. Sluziti tople. na 2 ~l)~la. iliiica mljevene paprike. Zagrijati kuhani kupus na maslacu dok ne ispari sva voda. l luk. 6 jaja. ulje.zlicu ras~~pI)~n~ ~asn?ee. POSOllt~. Na maslacu poprziti sitno narezani luk pa do dati pasiranu rnrkvu.

• Pornijesati brasno sa solju.5 dl mineralne vode. 2 ilice limunova soka.aeink:e - s vrhnjem - - 12 palaiinki.~1. l?a od mase napraviti glatko tlJesto. Dodati jedno po ~edno jaje. pola ilicice soli. umak od raj/ice._ • • Svitci - od palacinki s lososom -- 175 g brasna. Narezati palacinke na kolutove 1 servlratl na listovima salate. 300 g brasna. .dl mlijeka.5 dl mlijeka. 1. Gotove palacinke premazati gustim umakom od rajcice 1 uviti.rvirati ih s. I' aje. Svicarske p alaeink:e 3 jaja. 250 g cherry ra)ClCe. 1. 250 g sira. Od jaja. 2. oprati I OSUSltJ.ro~l i Iimunovim sokom. mlije~a i bra~~a pripre~i~i tij~s!o z~ palacinke i prziti ih na ~uce~ uIJ~. savl~l. Pala~lnke puniti izgnjecerum ili ribanim sirorn. 2 jaja.u sV1t~~1 slagati u vatrostalnu posudu. amazati kalup za tortu margarinom i posuti brasnorn. 2. . Slagati u njega pecene palacinke: svaku preliti tankim slojem besarnel umaka u koji je dodano vrhnje i posuti je ribanim sirom.5 dl vrhnja i malo ulja.C! lososa (po oko 30 g). beiamel umak.:rode. Preliti palacinke kiselim vrhnjern i ras~?pljeni~ I?argarinom. 30 g margarina. pre~st~o~ rikolom na cetiri tanjura. a zatim posuti octorn 1 uljem. 150 g rlkole~ ~O~g r:zladogastra. ujednacenu smjesu pa ispeci pa acinke na zagrijanoj.poml}esatl ~ s preostalom mineralnom VOdOJ~l) a zatim zacimti solju. 27 . posuti ribanim sirom i staviti u dobro zagrlJanu pecrucu da se zapeku. Moze se sluziti i toplo i hladno. Sluziti tople.2 dl ~inera]ne . 1 dl vrhnja. ~ plos~~ dlmljen_o$.5. 40 g maslaca. 300 g brasna. Peci oko 20 minuta na temperaturi od 180 "C. llad~ SIr . mlijeko i sol u glatku.10 g !?~slaea ~ t~vi pa ~~pec~ 4 palacinke. Zagrijati za svaku palacinku po . 200 g ribanoga masnoga ovcjega sira. malo margarina i brasna. 250 g tvrdoga sira. rikole. papar. ~ae~nltl solju i paprom. Preliti ih vrhnjem i staviti u pecnlcu na 200 "C da se zapeku. 5 dl mlijeka. Rikolu ocistiti. sol i uije. podmazanoj tavi. viti nadjevene palaclnl(e. pap.ilica acta 1 zllca ulja. Smjesu sa slro?1 remazati preko pa1a~ln. 3 jaja.1 dl vrhnja. sol. mlijekom i 1.• Slane potacinke Slane oatacinke Palaeinke u besam ei umaku --- Pal. Se. Cherry rajcice oprati i prepoloviti. zatim ih narezati na komade duzine 3 do 4 em i sloziti uspravno u podmazanu vatrostalnu posudu. Ostaviti oko 20 minuta da stoji. Razmutiti brasno.

g ribanoga pa:!TIe~ zana. 100 g mijesanih klica. 4 velika lista salate. O\'CJl str narezati na kocki~e) pomlJe~a. '. 70 g ribanoga parmezana. 100 g Jeta sira.. .. iz&njeciti i pomijesati s avokadom.. luziti tople. • Ljetne palacinke - s feta sirom - - .~ Slane poiacinke Slane palacinke Punjene p ala eink:e 4 jaia.. TIm nadjevom puniti palacinke. Palacinke staviti u zagrijanu pecnicu na 20 minuta da se zapeku. sol. papa1~ 150 g l11asl10ga 400 g uniakn od rajiice.. 'Y' mala zuta paprika. Dodati malo SOlI I papra.. tili.tl s vrhnJ~m i 0 tatkom ribanoga parmezana. OllL]ega " 4 palacinke.. persin. U umak od rajcice dodati n1a10 zacina od povrca i per" ina pa tim preljevorn preliti palacinke. ieianj bijeloga luka.5 dl mlijeka. 1 peCl d. papriku ilistove salate. Listove salate narezati na trake sirine oko 1 em... 2 rajiice. • . • ' . Ukrasiti po ZeI)I. 100 g maslaca..k palac~ nki 11a maslacu... Umutiti jaja pa dodati brasno.. Meso avokada oguliti.':. Prepoloviti avokado i izvaditi kosticu. • •• . Oprati rajcicu. Od . 1. Rajcicu oguliti i narezati na kocke. 40. zlica zacina od povrca. 2 zlice przenoga sezama. avokado.. malo oli "i. . Umutiti i ispeci palacinke. Zaciniti cilijern i solju pa pomijesati s jogurtom da se dobije krerna.• . Slagati ih u vatrostalnu po udu jednu pokraj druge. Bijeli luk ocistiti. Kremu od avokada 1 ociscene Ice I sezam pa uviti. • •• 29 28 . m~ijek?. sok pola limuna. p~pra. ' . 200 g gus toga jogurta. . . . . 1 dl kiscloga vrhn]a.. narezati na kriske i poprskati limunovim sokom. . 100 g brasna. •I . Feta sir narezati na kocke. Papriku ocistiti i sitno narezati.~s~ta. S11'a.te n1Je e. r. sol.

list lovora. 75 g brasna.Slane oaiocinke Slane pol acirike Palacinke -~---- s bes amel.... dodati brasno ~malo po . -..ia. Podmazati vatrostalnu posudu 1 u nju slagati palacinke. U tavi E~~topiti dvije zlice maslaca za urnak. ~- .....-_.--. 1 dl slatkoga vrhnja... d?datl narezani persin i ribani sir pa preliti prek? p~lacln~. . Od brasna.. Zatim i peci palacinke. • 250 g brasna. . umakom 150 g praske sunke. • f till' ~ 30 37 .. ~~ -·-.... 2 dl mlijeka. jaja.-- • • ... 2 zlice narezanoga persina . • • ~ ~ • • ·--• • • ~.--. ilica maslaca. muskatni Drastic..-.. U vecoj tavi rastopiti 2 zlice maslaca.. If'" • • • ...--... Posuti tankim listicima maslaca i staviti u zagrijanu pecnicu na 10 rninuta da se zapeku. ._ ..ati palacinke i aviti ih u trokute. na vrh noza soli. Potom skinuti vatre i do dati sitno narezanu sunku.--.. • 0& "'-' . . sol.4 • • ..-_ • • • • .. Tom smjesorn premaz. ~_ ..5 dl mlijeka.. . . 50 g ribanoga masnoga ovcjega sira. rziti.S dl bijeloga vina. .-. naribani parmezan i muskatni orascic. .. . Za preljev: 2 zlice brasna.--.-. malo ulia.. poriluka.. . do dati oprane i narezane ~ljive i prziti da porumene. 4 ilice maslaca..-~.... . 2 ja. 'f • .-_.--... *" -• . . . Tako prlpremljene palacinke staviti u zagrijanu pecnicu 1 zapecl. Sitno narezati biieli dio poriluka ipoprziti na ulju da orneksa....". Dodati vino i kocku juhe. -. _ -~--. Zamijesiti rijetko. atim lzvadltll~k ~lovor. zatim vrhnje 1 nastaviti kuhati da se masa zgusne.. - -.. - • ~ r-:"" ... 2... r_ ... besamel umak. 3 jaja. .._-----..... 400 g oiiscenih i narezanih gijiva.. Punjene palacinke sloziti u vatrostalnu posudu. -----_--..gl~t~~ tijest~ ?d mlij~ka) bra" na... mas~aca i olio Dobro zarnne ati 1 ostaviti da stoji oko 15 minuta... . ----... D.. manja glavica crvenoga luka.. .... . ~~ " • . ~..... maii struk.-_' -. 1 kocka juhe. . Pal aiiin ke sa sir om i gljiuama - 2 dl mlijeka. Posluziti tople. ..- ... mlijeka. jaja i soli umutiti tijesto i ispeci palacinke.. II" ~ • - --__ . -. -._..~. Na kraju dodati persin pa puniti palacinke.----. 2 dl besamel umaka... 50 g rioanoga pal'nlezana... Popirjati 15 minuta na tihoj vatri. .. ..

l!. Od dobivene 22 "C. narezati ga na kockice i £oprskati sokom od limuna. 2 crvene paprike. Vegetarijanske 150 g p al aiiink:e brasna. ilica listica estragona. preklopiti ih i slo~iti u vatro~talnu posudu. 5 dl mineralne vode. 3 ilicice maslaca. izgnjeciti ga. Dodati sol. Ocistiti bijeli luk. U tavi zagrijati ulje i ispeci palacinke. muskatni orascic.5 dl mlijeka.posudi s inat urnijesati u tijesto za palacinke. pornijesati s kremastim sirom izaciniti. zaiinsko biije. Palacinke premazati sirorn. Trecinu sjemenki suncokreta poprziti na zagrijanome maslacu a S 0 iju strana dok ne porumene. Ostaviti da tijesto odstoji. Dodati sol. Od brasna. 3 jaja. izvaditi kosticu. Ocijediti kukuruz i pomijesati ga s tijestorn. mineralne vode 1 jogurta. Zamijesiti tijesto od obiju vrsta brasna. Ocistiti crveni luk inarezati ga na trakice. mljevena paprika. papar i mljevenu papriku. povrce oprati i ocistiti. zaiinsko bilje. ocistiti i narezati na kolutove. 3 ilicice oljuitenih sjemenki suncokreta. 2 dl jogurta. dodati bijelom luku i sve kratko pirjati. estragonom i solju. - Palacinke -- s kukuruzom - 60 g pseniinoga brasna. papar.5 dl vode pripremiti smjesu za palacinke. 2 iesnja bijeloga luka i 60 g kremastoga sira. 5 zlica ulja. 4 rajace. a rajcicu na kolutove. 4 jaja.aiiink:e -. 2 glavice crvenoga luka. sol. sol. 6 ilica kiseloga vrhnja i sol. 4 ilice margarina.spinatom sa -- i r ajiiieom. 150 g sl/jeiih mahuna. Sitno ga narezati. 3 mlada crvena luka. Rajcicu oprati. Ocistiti bijeli luk i sitno ga narezati. Oguliti avokado. 60 g kukuruznoga brasna. jaja. 32 33 . oprati i ostaviti da se dobro ocijedi.aja. 400 g brasna. zatim ga poprziti na 2 zlice margarina. 2 ilice maslaca. Papriku narezati na trakice. papar i muskatni orascic i ostaviti da se ohladi. 2 cesnja bijeloga luka. zlica soka od lirnuna. 2. 300 g ribanoga tvrdoga sira. Povrce malo pirjati na vrucernu maslacu. avokado. ilice ulja i mlijeka. 500 g rajcice. 300 g spinata. sloziti povrce i avokado pa uviti. 160 g kukuruza iecerca. soli i 1. jaja. Peci u pecnici 15 minuta. j. 3 mrkve. zamije~iti glatko tilesto "od b~asna. a)ClCU1 ribani sir sloziti po palacinkarna. Spinat ocistiti. Gotove palacinke posuti zacinskim biljem i sluziti tople. Palacin e remazati kiselirn Saviti po zelji i s uziti. 3 [aja. papar 1 muskatni orascic.Stone pa tacinke Stane palacinke Pal. Dodati sol. Ohladeni papar.

vezica persina. 100 g majoneze. uije i krusne mrvice.. Vaditi ih rupicastorn zlicom. do dati u sve to grasak iz konzerve. 300 g sunke. papar. Dodati jaja. 2 glavice crvenoga luka. mbevena paprika.. na kockice narezanoga kuhanoga krumpira. 250 g brasna. Sluziti s kobasicama. Palaeink e od spinata - s kobasicama Umutiti brasno. U drugi dio staviti naribani poriluk i trake slanine. Uviti ih na trokutice i ukrasiti po zelji. 1 dl ulja. kobasice. ocistiti luk.lnku. Palaeink:e od krumpira i mrkve . U povrce dodati majonezu pa dobivenirn namazom puniti palacinke.Slane oalacinke Slane palacinke Palaiiink e sa sunkom i spinatom ------------- Palacinke s francuskom -------350 g braina. Dodati vrhnje i posoliti po ukusu.ijesano s praskorn za pecivo. 400 g kremastoga sira. U tavi zagrijati masnocu pa od dobivenih smjesa peci palacinke da porumene s obje strane. podijeliti ih na cetvrtine i odstraniti sjernenke.--------------. paprom i paprikom. p.5 dl mlijeka.r:~ ) mrvice i prziti na vrucem ~Ju. Naribati jabuke i celer i staviti ih u treci dio. ilicicu soli.5 dl mlijeka. Napraviti francusku salatu od kuhane mrkve narezane na kockice. Oguliti i oprati krumpir. 500 g spinata. 2. jaja. 100 g kuhanoga krumpira. 1 ravna iiica praska za pecivo. Sunku samljeti na masini za meso pa pOml)~~atl sa splnat?m. Smjesu od krumpira podijeliti na 3 dijela. S10Z1tl na tanjur i sluziti kao predjelo.1 mllJek~m? zaciniti solju. Spinat s~u~ati iv ~arezati. mrkvu i celer.C:1t1e u vl~Ja 1 kru~. 3 jaja. 2 jabuke srednje veliiine. 4 zlice vrhnja. Sitno narezati persin. Ispeci palacinke na vrucern ulju.re~ezatl na pola. Naribanu mrkvu 1 narezani persin staviti u jedan dio. 1 kg --34 35 . sol. --- salatom - 12 palaiinki. Zagrijati maslac III margarln 1 ispeci 4 palacinke. Sve dobro pormjesati s JaJlm~ . Umo. 3 jaja. ocijediti i narezati. 1 paket smrznutoga ipinata (oko 300 g). 100 g graika iz konzerve. brasno i sve izmijesati. na kocke narezanih kiselih krastavcica. 4 jaja. Umutiti i ispeci 12 tanjih palacinki. oko 150 g celera (osrednja glavica).. Krumpir i luk krupno naribati. nadjenuti je i ~viti k~o sarn:~ . Svaku P~l~c. malo ulja. 100 g kuhane mrkve. 75 g dimljene slanine prosarane mesom. struk poriluka. 250 g brasna. Oprati jabuke. sol.~sno pom. Slagati ih naizmjence kao tortu. a izrnedu puniti kremastim sirom. a slaninu narezati na trake. Zavrsiti palacinkorn. mlijeko. sol i maIo ulja pa ostaviti da maIo odstoji. D~~~ti I?u ~r. sol. Spinat skuhati. 2 jaja.krurnpira. 250 g mrkve. v 3. 60 g maslaca ili margarina. 3 kisela krastavca..

acink:e punjene kupusom . 750 g oguljenoga i naribanoga krumpira.l? J· ~ v. glavica luka narezana na tanke kolutove. tj.dmazanoj ~a\ri. Umutiti jaje. ulje za przenje.bani . dok ne porumene na vrhu. . 500 g pirea od rajiice. 60 g ribanoga sira. Pecnicu zagrijati na 200 "C. t D dati i 150 g narezane ra)Clce.~ Slane oatacinke Slane potacinke Pal aisitik:e s krumpirom . malo ribanoga muskatnoga orasctca.- .k.1 . popapriti i ostaviti da miruje 20 minuta. r0kriti i prziti na tihoi vatri dok ne tomu kupus i juhu. Preliti palacinke tim preljevom. malo maslaca.rati kr aSltl po ze1" perSln am . ali ostaviti 2 zlice sira sa strane. papar. sol. 450 g spinata. 300 g brasna. . 3.Po ovinu parmezana i z~man~a.. iumanjak i muskatni orascic. EO iti a£irom namazanim 40 minuta U tijesto za palacinke d5>d~tisi~ovi nar. : pOffil)esatl s v~lc. solju i paprom. 200 g cherry rajtice. . Za palacinke p<?!llijesatimlijet?. za preljev 30 g maslaca. U )1 •v » V y. brasno i jaja. Kuhati ~~ laganoj vatrl. i spinatom 2 glavice crvenoga luka. ratio Oci~~it~glavicu crvenoga luka. mlijeko i brasno u gl~tkoy. papar. po. Napraviti preljev od gore navedenih sastojaka. 1 jaje. brasno i mlijeko.o~ta sl:om. N . 30 g brasna.5 dl mlijeka. 150 g suhe slanine narezane kockice. slanina narezana na kockice i prokuhana 2 . . Na zagrijanome maslacu poprziti brasno pa. Dodati s Itll 0 a I'It·1. glavica crvenoga luka. 4 jaja. sol. Staviti luk u zagrijano ulje. y.--- i slaninom na -----~-----~~--~-~-~-~~_. popapriti i dobro promijesati.o~ rajcica ocistiti glavieu ervenoga luka. Zatim od tyl)estalspec~ palacln~e ~ zag~ija!l0j. Ostaviti ~mjesu da StO)130 ~lvn~t~'t i :~:z·~s crveni i bij eli Iuk oa poprziti na maslaeu. Dodati rajcicu i zaciniti.i. posuti preostalim sirorn 1 peer u srednje zagrijanoj pecnici oko 10 rninuta. 2. 100 g integralnoga brasna. mal3 soli. U tavi s dvostruklm dnom ispeci na maslacu 12 palacinki. 100 g parmezana.3 minute u vruco] vodi.nke Umal< od spinata J?odijeliti na 3 palaclnke. 4 dl mlijeka. rezan kao tortu 1 ser\'1 . ieian] b~:~~ga luka.kockice sl~nlne) ocijediti ih od masnoce 1 ostaviti na toplome rnjestu. 5 dl mliieka. posoliti. ~ minute pa dodati sir (ostaviti manji dio ~ i skloniti s v~tre.uma~ . glavica slatkoga kupusa (oko 700 g). Otopiti smrznuti spinat. Ostaviti da kuha oko 30 minuta pa umijesati bosiljak.: 0 bli al y. Z~~lnltl. Torta od p al. sol. 350 g ricotta sira. Ispeci palacinke 1 ostaviti ih po strani..sto za . papar.yGotove pal~clnke slagati na zagrlJanl tanjur 1 SIUZltlS hrskavo isprzenom slaninom.5 dl mlijeka. dodati mlijeko ~z stalno mijesanje da se ne stvore grudice. Peci 20 minuta. zaciniti po ukusu. papar. narezati je i pirjati na zlici vrucega ulja. Napuniti palaclnke I uviti ih. ra)eleama.__~ Pal. 350 g brasna. Polovinu umaka od rajcice uliti u lim za pecenje. 37 36 . Palaeink:e s r ajiiieom.r~lacinke i ~staviti gaoda stoji 30 minuta. . v v. Spinat oci~t~ti i 0 . muskatnim o~ascicem. 200 g ricotte.~jedna~eno tij~sto i ostaviti da stoji jed~ sat. 2 zlice maslaca.tlh jednu P talim ko tel i prekriti cetvrtom palacinkom. ilica bosilika. narezati je y sp in.Umijes~~i . iliiica soli. ~a . arezati sir i ubaciti ga u spIna. S!OZI. Narezati kupus veoma sitno. Sloziti palacinke i preliti ih ostatkom umaka od rajcice i parmezanom. a dobivenu mast upotrijebiti za premazivanje tave. --- -------- 18 palaiinki. presaviti ih na pola i slozifi ih u vatrostalnu posudu namazanu rnasnocom. 3 ilice maslinova ulja.kru~pir) py<?soliti. Napuniti palacinke mj esavinorn kupusa. 2 jaja. Servlratl to~tu s preos . ok kupus ne bude sasvim mekan. . Pr}prem~~i tije.arom v • •• -- v· 1 ra)CICOm 450 g smrznutoga spinata. 4 zlice masti. .aiiinlci sa --- Pomijesati jaja. 4 ilice juhe. ~!skavo isprziti .

Umutiti mlijeko. . . . 500 g spinata. . Sluziti tople. Posuti palacinke preostalim ribanim sirom. Zagrijati ulje u tavi i ispeci palacinke. U dobivenu smjesu dodati 3 umucena JaJa 1 2. 3 jaja. ' om i u njega slagatl Uzeti kalup po zelji.5 dl vrhnja. a zatim umijesati kukuruz. 250 g brasna i malo soli £a ih ispeci. popapriti i sluziti uz palacinke. Neuvijene p alacinke ..5 dl mlijeka.aeink:e sa sirom i spina tom ---- - 18 . Isp~ci palacinke. 1.n. v v' 39 38 . do1a~1snlJsg od bJdlablo . laka i kraiu zumanjcima i 1 ell vrhnja. 150 g brasna. pola praska za pecivo. 3 jusne zlice ulja. 3 jaja..aiiink:e - s porilukom - - -- 125 g brasna. Sk~ati spinat.:o~ijesah. sol. Ostaviti da se tlJest<?odmori ~~o. p~ posoliti.. sol ijaja. Ispecene palacinke nadijevati tom smJesom 1 UVI)a1 . a zatim sluziti. 3. jaja i zli~u ulja. Pal. - od spinata • 6 dl mlijeka. mlijeko. uviti po zelji i slagati u vatrostalnu posudu. 200 g skuhanih zrna Izm~jesati brasn<?. .a ga samljeti na m~.24 palacinke.5 dl vrhnja. sol. 7 jaja.Sta':l!l. 2 jaja. Sitno narezati mladi crveni luk i izrnijesati s vrhnjern.agrlJanom ~~u poprziti ostatak brasna pa dodati spinat.~ Slane palacinke Slane palacinke Palaeinke s kukuruzom -t preljevom-oU1uka - Pal. 1 mladi crveni luk. Sta~~t~ 20 na minuta u pecnicu zagrijanu na 220°C da sezapeku 1 sluziti tople. t' ih u svitke. papar. Ostavltl ih u peCnlC!)0 zapeku. malo masnoce. Posoliti i sve dobro izmijesati. ulie. Peci oko pola . 9c~jediti ga: ~a ~. Pokriti aluminijskom folijom pa ostaviti u zagrijanoj pecnici oko 10 minuta dok se sir ne rastopi. ulje. 100 g ribanoga sira. Palacinke slagati jednu preko ~ruge ~ svaku puniti . Puniti ih dobiv~nom smjesom. Umutiti palacinke od 5 dl mlijeka. ilicica morske soli. 500 g mladoga ~ravijega sira.. 2 dl vrhnja. mjesu ?. Za nadJ.U zdjelu poriluk i 3 zlice ribanoga sira. Doliti f!11lJeko zaprska ~a prokuha i zgusne se..5 dl vrhnja. 3. papar. 5 _ 10 ~inuta da se ostatkom vrhnja.ey plrJ~tl poriluk dapozuti p. mladoga kukuruza. 3 sata.s~ta u p~C~I~l. SODg ipinata. skuhan. orasiic. 2. promijesati i dodati orascic. 3 jaja. 270 g braina. Ostaviti da stoji neko vrijeme. ~a\'rsiti palacinkorn i preliti umucenim jaJetom 1 vrhnjem.sl~l ~~ meso . posoliti. '1 ke Kravlji sir umutiti sa U mutiti I ispeci sto manje p~ ac~?. brasno.5 dl mlijeka. sol. 300 g poriluka. prasak za pecivo. narezan i ocijeden spinat .. namazatl g~ ~~snoc180 0C pa ih preliti palacinke.

K~pus . 2 tvrdo kuhana jaja.U svitke.. maslac. ~a palacinke napraviti. kuhana rajcica i papar . 50 g ribanoga parmezana. uvijati u zeljeni oblik. U vrucu mast s ustiti samljevenu papnku.I sunku) p. Povrce skuhati u slanoj vodi.. 50 g maslaca. 2 ljute paprike. malo praska za pecivo. pecenje slagati red rezanaca. papar. slozlti na t~nJur 1sluziti tople. rnIjjek~. posudu za.sltno nare.16 palacinki. k 250 g brasna. Palacinke s rajcicom ----- Palaeink.-. Sunku narezati na rezance i pomijesati je s povrcern i vrhnjem.enoj vodi ~o~ ne omeks~.d~tl. 1 vrhnje. Pirjati ga na maslacu. 10 mesnatih babura. ulje. Kuhanu rajcicu popapr. ~u~a~i l?ovrce u po~o. .evatl kiselim v~'Thnjem. 3 jaja. Sunku samljeti na masini za meso..lj. Po zelji mozete preliti vrhnjem 1 narezanlffi perslnom. jaja. 2 gial/ice luka. vode. um~Jesatl u n)~ preostali ribani sir i time preliti palacinke. Umutiti smjesu za palacinke od brasna.z~tl . Peci uumjereno toploj pecnici oko 15 minuta.. Dobro u~l!titi 5. 250 g kuhane sunke. sol.tl. ulje. Umutiti i ispeci 10 palacinki. 350 g brasna. 1 kg kupusa. Sluziti tople. dOdati mu sitno narezana kuhana jaja. 3[aja. 4 dl vrhnja. Umutiti i ispeci 12 . 1 zlica masti. Palacinke sa~~l vl S!OZltl..- Palacinke _-- od kupusa Giavica kupusa srednje veliiine. Izmijesati smjesu ravnomjerno i od nJe peel ~alaclnke ~~lne predebele. 20 g maslaca. 10 tanjih ploiki sunke..e s pr ien. Puniti palacinke tim nadjevom i sluziti hladne. PaIaCl?ke SIOZltlu podmazani lim za pecen)e.a - . malo papra._- Palacinke - s raznim povreem 12 . 125 ml mlijeka.5 dl kiseloga vrhnja.1. . Dod~ti s~ijeg o~. slanoj vodi i procijediti sa kad je napola kuhan. malo soli na tanjur. 1 mineralne vode. rnlijeka. Ispeci ?abur~ i. 5 dl mlijeka. prokuhati ga kratko U vrucoj. sol i zacinsko bilje. 5 iiica brasna. sol. red sunke. paprikama - ------- . Zavrsiti ~~~aneima i staviti u toplu peenleu da se palacinke zapeku.saml)etJ ~ posoliti. POSIUZltl ao toplo predjelo. malo ribanoga masnoga ovcjega sira. jaja. papar. ml!jeko. UVl)atJpo zel)1 I slagatl 47 . 3 bje~anjka.1!1 propaslrat~ . Ispecl palaelnke n~ . dobro je pop~iiti i posoliti po ukusu. 250 g ribanoga sira. premazati ih odozgo vrhnjern i posuti parmezanom. Peci u pecnici dok ne porumene.. Tim nadjevorn puniti palacinke.oprati i narezati na tanke rezance i prziti vna maslacu. . 300 g mijesanoga povrca. soli i malo praska za pecivo. 40 paprike. sol. malo p<?rrziti na ulju. kupusa narezati na sire rezance. 100 g sunke.. 3 dl mlijeka. Od dobivene smjese ispeci palacinke.U vatrostalnu posudu.. Peeene p~la~lnke od. Zatim ga oCl)~. Tom smjesom puniti palacinke. Redove pr~llJ. malo soli.. sitno ~ar~zatl}h . od b!asna.8 crvenih paprika. 250 g sunke. papar i brasno. 100 g maslaca iIi marganna. 5 . 200 g raznoga povrca po zelji. Uml!~satl ?are~~~a JaJa . Na svaku palacinku s~~vitipl.OSOlltlIvP?paprltl. Za nadjey sitno narezati ili naribati kupus.- 5 jaja. Ocistiti paprike od kozice i sjemenki 1 samlJ~tl ih na masini za meso. 2 tvrdo kuhana jajeta. Dolijevati postupno vodu da kupus potpuno omeksa. sol. Tijesto.16 palacinki na uobi~ajel111acil1. 125 ml vade.~Ju.l. pa ~. lZatim 10 palaiinki. sir. Time puniti palvacl~ke 1 saviti l~. zaiinsko bilje i uije za prienje. 8 palacinki. na svaku vp~1aelnk~ s~avlt:. Pour ce u p alaiiinlcam.osku sunke i odozgo posuti ribanim sirom.Slane palacinke Slane palacinke --~.im. - _. Zatim ga propasirati i dodati 3 zumanjka.. 2. oguliti. v Palacinke s paprikama ------ 300 g brasna. brasno. sol. Ispeci palacinke od te smjese na vrucemu maslacu. I~p~e. papal.. 2 jaja. 3 dl mineralne vode. bjelanjaka pa dodati zumanjke. sol.~o przenih paprika. ocistiti od sjemenki. ljute paprike. Kad omeksa. sol 1 papar.

iaia punomasnoga / c kiseloga vrhnja. Preostali maslac narezati na kockice i rasporediti po palacinkama. Salica kuhanoga i mljevenoga kukuruza. Umutiti bjelanjke i u njih dodati dobivenu srnjesu. posoliti ga i ostaviti da se cijedi 20 minuta. Ukrasiti ih ostatkorn mesnoga nareska i luka. popapriti i umijesati narezana tvrdo kuhana jaja. 3 tvrdo kuhana jaja. U ohladeni nadjev dodati polovinu sira. Umuti. 2 jaja. 2 [aja. malo popapriti i preklopiti. sol ipaFa~~: narezatlt~ pol~viDu umijesati u umak od vrhnja. ( ------ p atacink e od krumpira - 250 g ribanoga kuhanoga krumpira. Svaku pa act prema:l~tI doblvenom smjesom i slagati jednu na drugu. Palacinke namazati nadjevom od blitve. Oprati blitvu i skuhati je. qstatkom pr palacinke.20 palaiinki. brasna i 5 dl mlljeka.. Pirjati je na 50 g margarina da ispari veda. .3 jaja. kravljega sira. Na trenutak izvaditi palac~nke iz peen ice.Slane oatocinke Slane p aiacink« ( Polacinke 16 . J ~ / / Pikantne . Posuti preostalim sirom. malo posoliti i peel palacinke. 300 g brasna. mlijeko i prasak za pecivo. 43 42 . Napraviti glat~o~ rJeae. 1 dl vrhnja. 100 g kajmaka. kiselo vrhnje 1 spinat.~at~ ~a kockice i polovinu dodati u smjesu ~a palacinke. prernazati kiselim vrhnjern. 12 palaiinki. iaia kiseloga vrhnja. Sv~u. t1)eS~O1 ost~vltl ga da stO)1 oko 30 minuta. 5 ilica ulja. posoliti. Umutiti kiselo vrhnje. uvijati u svitke i slagati u ~o~mazanu vatrostal~u posudu.ti jaja. 100 g maslaca iii margarina. malo soli. Zagrl)atl )usnl!. 500 g blitve. dodati zumanjke. saviti ih u svitke i sloziti u namastenu posudu. Posudu s palacinkama staviti u zagrijanu pecnicu da se desetak minuta zapeku. Sluziti odmah. • Palaeinke s blitvom Palacinke puniti dobivenom smjesom. Iz~njeciti vilicom mladi kravlji sir. sol i papar. 100 g brasna. 150 g ribanoga sira. Zatim umtjesati mlJeve~l kuhani kukuruz. Umutiti smjesu za palacin~e od jaja. Dodatl u smjesu ribani kuhani krumpir. 7 dl mlijeka. ostatak mlijeka. SOD g spinate. Zagrijati pecnicu na 200 °C. preliti ih rastopljenim kajmakom i peci jos 10 mmuta. sol. salica mlijeka. Umutiti i ispeci tanje palacinke i do upotrebe ih drzati na toplome mjestu. 250 g mladoga sa spinatom . zlicu u!ja u tavi i peci palacinke s obje strane da porumene. malo praska za pecivo. malo soli. 250 g mesnoga nareska. . Skuhani spinat krupno narezati. Staviti u umjereno zagrijanu pecmcu (oko 200 °C) 1 peci 30 minuta. - Kukuruzne p alaeink« 1 dl vrhnja. bijeloga papra. papra i ulja. Palaclnke drzati na toplorn. ?odat~ brasn?>. Mesni narezak nare.. zeleni dio mladoga luka.

masnoca za przenje. zaiinsko biije. U tu mjesavinu dodati istucena jaja.i luk i n~rezati ~~ rebra. mlijeko. brasno. m~ije. ilica narezanoga periina. 60 g kukuruznoga brasna.~ Slane palacinke Slane p al acirike Palacinke _- od krumpira s kajmakom 1 kg krumpira. 2 jaja. cesanj bijeloga luka.u. tekucinu od ribano a krumpira i krumpir. oguliti i naribati krumpir.5 dl mlijeka 1 kuhajte uz stalno mijesanje oko 15 minuta da dobijete gust umak. Ob.5 dl mlijeka. 2. sol.~ite okruglu vatrostalnu posudu velicine palacinki al~lnlJ~kom folijom. jaja. Zamijesati tijesto od obiju vrsta brasna. 2 zlice brasna. oprati i narezati n~ ~omade. 300 g smrznutoga graska. lz~~d~t~k~~tl. 250 g braina.aslaca na~ezan ces~j bijeloga _luka.'e puste. avokado. Dodati sol i pap~r: oprzrti slanl~~ nare~anu na ~ocke. Prije posluzrvanja stavitt na svaku palacinku prre od graska i posuti ga sitno narezanom Palacinke s graskom 45 44 . masnoca i 2 dl vrhnja. I?~da~l sol. Na kraju dodajte narezan persinov list 1 prornijesajte. firjati ih dok ne ishlapi voda koju glji. papar. Ispecite palacinke pa ih slazite u pr~rerrilJenu posudu. Skuhati ~rasa~) _naprayltl plre 1pornijesati ga s vrhnjem. Ocistiti crven. ilica ribanoga luka.a~eza~lr:.h maS. adjevorn n od gljiva. Pal aiiitik:e s kukuruzom 60 g pieniinoga braina. 8?0 g razliiitin gljiva. a preko njih stavljajte malo umaka od gljiva. Palaclnke pokr~tJ. Urnutiti 3 zumanjka i u njih dodati brasna. Na kraju dodati ~nijez od 3 bjelanjka i ostaviti tijesto da stoji 3 sata. Oguliti avokado. 2 glavice crvenoga luka. malo soli i 5 d1 mllJe~~. v Pal. 2 jaja. 5 ilica ulja. Papriku narezati na trakice. 2. Samljeti _. sol) papar. papar. uviti ih. P?p~~ite na malo n:.!co.dajte ~Og brasna. ilu:a soka od limuna..ne gl)lve. 200 g kajmaka. Rastopite ~Og masla~. a povrce oprati i ocistiti.lo.:cka d?k !1e lspa~l !e~UClna od gljiva. Oprati. soli i mlijeka koliko je potrebno da se dobije tijesto srednje gtlstoce.?SOllte. sol. na dodati 2 cijela jaja.CU n.kockice pa poprskati sokom od limuna. luk i persin. Dodajte na 11~tlce nareza.acink:e - s gljivama - i vrhnjem -papar.meso. estragonom i solju.a. sol i ispeci palacinke.l!?lza . Pecite oko 20 minuta u pecnici zagrijanoj na 180°C. mljevena paprika. -- - 4 [aja. 30 g masnoce. na vrh noza praska za pecivo. vezica persinova lisca. Ostaviti da tijesto odstoji. 80 g masnoga ovijega sira. Na vrucoj masnoci ve palacinke sluziti s kajmakom. 160 g kukuruza secerca. besamel umak. 2 ceinja bijeloga luka i 60 g kremastoga sira. 1 I mlijeka. Ocijediti kukuruz i pomijesati ga s tijestom. Mikserom izrrnjesajte smjesu cfane bude grudica i ostavite da stoji oko sat vremena. P. 80 g maslaca. zlica listica estragona. a rajcicu na kolutove. do. popayriti i posoliti. 150 g mahuna. posloziti povrce i uviti. Povrce pirjati na vrucernu !l1asl~c. pos[oziti u vatrostalnu posudu 1St~VltlUpe~nlCU na 15 min uta da se zapeku. U tavi zagrija~i ulje i ispec~ palacinke. zlice ulja i mlijeka. 3 jaja. Palacinke prernazati masom od sira. popapnte 1 ostavite na vatri da se k. 2 crvene paprike. prasak za pecivo i Rapar. 100 g dimljene slanine. 2 tlice kiseloga vrhnja. ~mutite.St~t~blJell ~uk1 lzgnJeclt~ ga pa pomijesati s kremastim sirom i zaciniti. Svjeze gljive oljustiti. Izmijesati brasno. Nakon toga ispeci palacinke. tanko narezani sir i tako redom dok ne iskoristite sve sastojke. vilicorn jaj~? ~~dajte 200 g brasna. sol. poprzite ga pa mu p~lako dodajte . sol. t!mutiti bra~r:o~ jaja.5 dl mlijeka. 4 rajcice. 250 g gijiva. Sluzite toplo. sol. 1 0Sl. Zavrsite palacinkorn. papar. . 2 ilice maslaca. p~par 1 mljevenu papriku. Sluziti kao toplo predjelo preliveno v 125 g brasna.l. 5 jaja.a.

pola vezice persina. 150 g ribanoga masnoga ovijeg« sira. je Kad upola pecen. brasno. posuti ih ribanim sirom. vezica persina. zacini po zeiji. sol i papar.5 dl besamel umaka. Pornijesau vg~Jl:'~ cl 1 luk. glavica crvenoga luka. Saviti ih s cetiri strane (kao sarrnice). I Na ulju poprziti opran~. 100 g pirea od rajiice. 250 g sampimona. vodu i sve dobro promijesati da se dobije nesto gusce tijesto za palacinke. Na svaku palacinku staviti nadjev. 8 palaiinki. popapriti i dobro izrnijesati. glavica luka. Prornijesati i skloniti s vatre. oprati. Palacinke od heljdina braS-na s g 11vama --8 palaiinki od heijdina brasna. 500 g svjeiih gijiva. prasak za pecivo. dodati ovcji sir. vrhnja. u ~~t~ostalnu posudu.uJja. 250 g gljiva. Sitno narezati crveni luk. 400 g gijiva. 4 rajcice i vrhnje. ostaviti na vatri nekoliko trenutaka.e orneksaju. ilicica soli. ulje. Gljive narezati na sitne kockice i dodati przenoj sunki. a sunku na tanke rezance pa poprziti na malo ulja. preliti ostatkom kiseloga vrhnja 1 staviti u vrucu pecnicu da se malo zapeku. maknuti $a na kraj tave. 2 jaja. Spustiti ih u besamel umak i kuhati nekoliko minuta. posoliti. 2. dodati brasno. preliti je vrhnjem i sluziti uz palacinke.~adJev umlJ~satl. Ispeci 12 palacinki na uobicajeni nacin pa ih jos tople preI?a~ati pripremljenim nadjevom i slozlti u zagrijanu posudu za sluzenje. Sve to popapriti i jelo pirjati dok sok od gljiva ne ispari. Napraviti salatu od rajcice.nke uvalj. 1 dl kiseloga vrhnja. 4 zlice biljnoga uija i nerafinirana morska sol. Do ro promijesati.4 ilice svjeiega v . J.a)a. Razmutiti drugo jaje s brasnom i pola vrhn) a pa umijesati u jelo. 2 jaja. malo zapeci 1SIUZltltople.ati U b~asno..l~l n~rez~e v gljive i prziti ih na jacoj vatri dok ne pozlate. Na laganoj vatri isprziti sitno narezan luk l?a malo . 3 dl vode. Ispeci palacinke i puniti ih pripremljenim nadjevom. secerom i pireom od rajcice. poklopiti Je sa strane 1 uviti kao sarmu. osusiti ubrusom i narezati. malo ulja. ~a~ sl}l:. Gljive ocistiti. dodati zacine i u malo ohladeI_1. prasak za pecivo. U sredinu stav. ~-46 47 . Posoliti. Preliti ih ostatkom vrhnja. 200 g sunke. krusne mrvice. staviti u uljem podmazanu vatrostalnu posudu. 100 g masnoga ovqega sira. Skloniti s vatre. Pal~?i.i narezane gljive sa sitno narezarum I':lKom. ociscen~ . 2 glavice crvenoga luka.Slane oatacinke Slane polacinke Palaeinke ----- --- s gljivama Palaiiink:e nadjevene -- gljivama 200 g brasna. stalno vI!11)eSa)b. zaiin od povrca. Puniti palacinke i sIaga~~. Razmutiti 1 jaje sa solju. um~~ena i posoljena jaja i mrvice pa prziti na vrucem ulju. iiicica iecera. dodati polovinu vrhnja i sitno narezan pel'sln. Dodati narezan J?ersinov list i zacin od povrca. --------- Palaeinke s gljivama u besamel umaku 12 palacinki. sol.

2 manja kisela krastavca. 30 g svicarskoga sira. K~hati piletinu u :vod~~ajedno . odvojiti je od kostiju i narezati na kockice. . papar. 2 ilice narezanoga persina. narezanim krastavcicirna i vrhnjern. 49 48 . 60 g rnaslaca. braino.12 palacink: Palacinke s piletinom -v . Ocistiti gljive.. lirnun. 60 g rnaslaca. zaiin od povrca. Posoliti i popapriti vrhnje. Umutiti i ispeci palacinke od navedenih sastojaka . Za peienje: 2 dl vrhnja. 300 g sampinjona. sol. 1. Na svaku palacinku staviti po tri zlice nadjeva 1 napraviti male paketice. jaja i krusne mrvice pa prziti na vrucern ulju. papar. Skuhati grasak i mrkvu pa dodati zacine. Peci na ternperaturi od 230 °C oko 25 rninuta. Piletinu skuhati.Kada je plletlr:a. Palacinke staviti u vatrostaln~ po~udu namazanu maslacem. Zatim ih uvaljati u brasno. sol.~k?ckic~m. Za nadjev: pile (oko 900 g).Slane oatacinke Slane palacinke Palaiiink:e s piletinom . malo mljevene paprike. Za paniranje: 2 jaja._-I sampln]Onl-m-a1 - Za palacinke: 5 dl mlijeka.. Odoz~o posuti ribanim strom.5 dl vrhnja. ~~uha~a) Ski?utl Je s kostiju 1 samlieti na masini za meso. pilece j. U lie. Umutiti i ispeci palacinke. pormjesati ga sa z}lmanjcima i preliti palacinke. krusne mrvice. majonezorn. 120 g majoneze. oprati ih i poprskati limunom. kockica pilece juhe. sol. Dodati ih pile!l~l s na!ezar:im persinom. 2 zumanjka. Za nadjev: 2 komada bijeloga mesa. 500 g brasna. krusne mrvice. papar. 2 dl vrhnia. Pomijesati piletinu s povrcem. 3 jaja. 8 g soli.~he. 1 mrkva. . Tim nadjevorn nadijevati palacinke i uvijati ih kao sarmice. 250 g graska.

Svaku palacini slagati u posudu u kojoj ce se pa acinke yeci. Pomijesati bra~~o.. mlijeko i voda po potrebi. . Peci u toploj pecnici oko 10 minuta. ilica 50. Skuhati juhu pa u njoj postupno zasrlJatl ~oluto~e: Izvaditi iz juhe. Na malo ulja poprziti naribani luk.pa ~~ kuhati n~ vatri srednje jacine 20 minuta. 1. sol. 2 jaja. glavica luka.nke ..jece meso.Olltl. Kad meso bude sasvim mekano. Palaeinke - .20 paiaiinki.Slane palacinke Slane potocinke Palacinke s nadjevom inljevenoga mesa -. pa dodati ravnu kuhacu brasna. ziiiica zaiina. y'osoljen~ vodu stavi~i. dodati zlicicu mljevene paprike. dodati malo ribanoga orascica i ravnomjerno preliti palacinke. sol. sol. ralaci. os rna 0 pirjati. slatko v~hnJe 1 bra~~~. posuti persinom 1 ukrasiti mrkvom i zacinima. 1.1. 500 g zrna kukuruza. Zatirn ohladiti. ~----- 50 51 . ~mJe~~ zaClnl}: solju.aje. Dodati na tanke trake narezano svir. malo dumbira. samljeveno meso. 150 g mljevenoga mesa. Nadjevene i slozene palacinke preliti s 50 g masnoce i ostatkom vrhnja. V' • Tri zlice kiseloga vrhnja. ~ zlice ulja.. 2 dl vrhnja. servirati u tanjure. Za nadjev: 1 manje pile. jaje. 2 pecene palacinke narezane na rezance.~--- punjene kukuruzom --. dodati malo vode i pIr)atl dok ne omeksa. V ' . mljeveno meso. sol i papar. 2 jaja. Zagrijati ulje pa na njemu ispeci tanke palacinke 1 ostaviti ih da se ohlade. prethodno narnazanu masnocorn. ilica persina. malo pieniinoga brasna. U zagrijanu. 1 jaje i muskaini orasiic. 2 zumanjka i malo sitnoga apra promijesati sa snijegom od dvaju bjelanjaka. mrvice po potrebi. =: Umutiti i ispeci palacinke od navedenih sastojaka i puniti ih ovako pripremljenim nadjevom. 100 g rnasti - 150 g braina. Izvaditi ih. 200 g nemasnoga svinjecega buta.- - 16 . Zatim ga skinuti s kostiju i samljeti na masmi za meso. Palacinke napuniti smjesorn i slagati u vatrostalnu posu~~ narnazanu uljem. narezati liive i sve dodati mesu. mrkva narezana na zvjezdice. mlijeko i jaja. pOS. skinuti folij ~ 1 narezati na kolutove. 1 rajiica. . 125 ml mlijeka. 500 g luka narezati i popriiti na 50 g masti. granclce zacina.Za palacinke: 250 g ostroga brasna. malo rizina braina.5 1juhe od mesa. mazati nadjevom. posoliti i ostaviti da se meso pirja. 1 b}elan}~~. posuti mrvicama i zapeci u pecnici. Za nadjev pjenasto ~mu~iti maslac.~Jel~nJkom pa uviti. Posuti dumbirorn i kad voda orne sa i dodati skuhan i ocijeden kukuruz. 100 g kupusa. P<?~~J~satl. ulje. rubove premazat: ~~cenlm . papar. 1 dl vrhnja. malo 1nuskatnoga oraiiica. pola vezice nareza~. 1 zelena paprika. Naribati kupus. 100 g gljiva.-- od Palacink e nadjevene paprikasom -. Pal~clr:ke s~avlJ~tl na tanjur. sol. papriku narezati na tanke trake. Umotati svaku posebno u aluminijsku foliju 1 dobro zatvoriti krajeve. Doliti malo vode. 2 jaja. Sluziti palacinke u posudi u KOjOjsu se pekle. 2 ilice slatkoga vrhnja. Ocisceno i na komade narezano pile pir)ati s lukorn.oga p:~slna. pa~ar. p~p~om i muskatnim orascicem pa umijesati persln. Nadje\J i ukrasavanie: 50 g maslaca. SODg luka. luk iz paprikasa. Vrhnje yJenasto urnutiti s jajetom.

zaiinsko bilje.a~~zana tvrdo kuhana jyaja. Za nadjev: 1 manje pile.D09ati meso. dodati 4 zlice vrh!lja.10 palacinki - Za palaiinke: 3 jaja.~ svitke i przi~i na veoma tihoj v~tr~ d~ dobro porumene. Umutiti i is eci 10palacinki od n~ve~e~~h ~asto' ~ka. malo ga ohladiti. po zelji dodati svjeze III suseno zaeinsko bilje. 1 . n~mazatl ~~ marzarinorn i jednom palacinkom obloziti strane. narezati meso sto sitnije i vratiti ga u luk na kojernu se pirjalo. yzeti kalup ?d.nke. sol.Skuhano meso iz juhe odvojiti od koStl)~ 1 sar:::1Jyetl. Napuniti palacinke. malo juhe.Slane palacinke Slane ootocinke Pile s palacinkama . brasno po potrebi. Kuhani puding izvaditi. - - Pal aeirik:e s mesom na ruski n. Kad se n1eso pocne odvajati 0 kost~Ju) lzvad~t~ kosti.aein. Osam palacinki narezati na uske rezance. ~~ poprie10 Za nadjev: 250 g kuhanoga mesa iz juhe. kuglofa.dva t. . posolif 1 popapnti. glavica luka. staviti na tanjur i rezati kao tortu. masim za meso. glavica luka. I juhu. papar. sol. papar. 52 53 . zatim ga izvaditi iz kalupa. sol. Sluziti kao glavno jelo uz goveduili pilecu juhu.~f!lutiti ~ispeci palv~ci. Kuhati na pari u poklopIjenom loneu 45 minuta.2 jaja. 100 g maslaca. Smjesu staviti u kaYup i zatvoriti preostalom palacinkorn. mlijeko i voda po potrebi. Poprziti narezani luk na maslana eu ~J??mlJesat~ s. Sluziti kao posebno jelo s raznim salatama. 4 zlice vrhnja. saviti i~. -_ --8 . malo margarina. sol) papar i sve izmijesati.

. dodati rnljeveno meso 2 jaja sol. . . "- • ..... ". • ... ...."<t.. . " . . ..". . sol. osuti za ml evenom paprikom 1 staviti meso narezano na ku......... ~ . dodati malo vode..0._ . Preliti preostalim sokom i vrhnjem (ako )e prerijetko."'-Ill.. Nadjev pripremiti na sljedeci nacin.. a . .::. do dati malo brasna)..e palacinke - s mesom - 12 do 16 palaiinki.. .#. . fIt '" "... . all in ne peci.... . . " .. .~ • I: . . .. -. : .. ... . 'I.. .. --_' -... 4) . . ... ..". ••••••• .. -_.... .. mljevena paprika... . • .... .. • • ._ •. • .. ## '" _ • . Ugrijati palacinke u pecnici.. ··'1 "" ... lilt... '" . .. 3 dl vrhnja. --.... _It"... sol i pirjati poklop jeno da orneksa. ... .. Umutiti.. Za nadjev: 250 g mljevenoga mesa...". "" .-'". ~ •••• ... 2 paprike. • • .." :'. ••• . .. .. U poklopljenoj posudi u f!lasti pirjati lu~ nare~an na... . papar i usitnjeno zacinsko bilje po ukusu...Slane palacinke Slane palacinke Hortobadska - -- mesna p al..... .. . . .. ~.. . ~~ • • . ........ a sok ukuhati s vrhnjem..."-.. cr»: -::-. izvaditi ga iz soka. 1IIo_ . . . ... ." .. malo uija.. 1 rajiica.-.-_ ..•... .._...i isp~ci palaci~ke ~d navedenih ~ast~jaka...- -.aeink:a - Suecan. Umutiti i ispeci palacinke.~ . . • " I .... Il ~ • Itt..." ..... ... '" olt ... ..: '"....."\. .. .-.~ .... "" . . ·_e ••• .....'.... .... .. .:.·_4 ... sol..." -.t ••• -.. "•• '..."..~ockice dok ne omeksa.... r .. 100 g gljiva. Na uljuisprziti narezaru poriluk._.... Ako sokIS apI. 1 zelena paprika. ~ • __ I ••• ....•... . «» •• " ~ ••• . Ukrasiti persinom i sluzifi vruce......_ _.. e SIUZltltop O.. '.'..... .. ... .. . 2 jaja.. " . ...." . .. Slaninu narezati na tanke kocke i staklasto poprziti._ "1#"'0#'" ".. velika glallica luka. . '.. - . Mesu dodati toliko umaka koliko je potrebno da se dobije kremasta smjesa za mazanje Fa njome puniti palacinke.. .~ . ....... ". -... brasno popotrebi.... a_ - ~ '_ ."" •• ... Za nadjev: 400 g telecega nemasnoga iii govedega mesa..-.....to. sol... ".. . rajcicu. .......... ......"... Za preljev: 2 dl vrhnja.. .. sitno narezati...: ~.. .. '. 1 jaje... .. ~ ·f • "at ... Kad se meso skuha..... Za palaiinke.. ~..".. . zacinsko bilje. 1 poriluk.IIt· .. ~ • ...._... . _. '. J/I..... .. l . .. . ..--(' 55 54 ... . .. • ••• .... .... _ .._ _ ." .. .. Tom masom prema~ zati palacinke i sloziti i11u vatrostalnu posudu...-_!*"".... 3 jaja.~ • -»•••••• ... -. ' ' . ... . . .. - . ... . . . preliti preko palacinki i zapeci u pecnici.. . ... . ~ ... »: r '-" .. .. ••• ... .. ... 50 g dimljene slanine....-.. .. I~~~ci jatO s vrhnjem... ••••• .._. . ~ ...."--..... ~• . mlijeko i voda po potrebi.-. papriku 1 gljive. .. ••• • • "..... papar..

Nadjev: 300 g pilecega bijeloga mesa. a izmedu stav jati na jeve. kratko pirjati na ulju pa mu dodati mljeveno meso. sitno &a narezati. ostatak sitno narezanoga persina. 3 dl mlijeka. ocistiti od kostiju i samljeti. vezica persina. med. sol. 100 g sira za mazanje. Nadjev 1: Skuhati pilece meso. meso. solju. kao. a mango nakomadice. papar. 300 g brasna.5 dl vrhnja. s paprorn. kaJ!l1akom. ulje. Namazati time palacln~e. masnoca za przenje. 3 glavice crvenoga luka. 300 g mljevenoga mesa. 50 g slanoga indijskoga orasiica. 2 zlice ulja. Zapeci u umjereno zagrijanoj peeniel. narezati na ~e. ~l!?m 1jajetorn. 1 jaje. Za preljev: 1. Ovom smjesom puniti palacinke. U smjesu dodati ulje i pola veziee narezanoga persina te ispeci palacinke. PopaJ?~ltll posoliti. secerorn. ostaviti da se malo ohladi pa dodati tartarski umak. papar i majonezu. Eqeorien e p alaiiink:e --- I \ • 2 jaja. Nadjev 3: Sunku narezati na koekiee ili rezance i dodati kremasti SIr. 200 g tartarskoga umaka. jos malo pirjati.Slane oaiacinke Slane palacinke Palaeinke - - od spinata - -- Sarmice od palacinki ----- Za palacinke: 500 g kuhanoga i narezanoga spinata. 2 iliiice meda. U posudi pomijesati sir za mazanje. sol. 200 g bijeloga sira. sol. Umutiti jaja pa polako dodavati bras no i mlijeko.a' a s brasnorn. papar. malo soli i papra. 200 g majoneze. Za nadjev: 400 g pilecega mesa. s~rme) ~IOZltlu vat~?stalnu posudu i preliti lln. mango. Bijelo pilece meso sitno narezati i prepeci na ulju dok ne bude hrskavo.z~nce)pomijesat. 3 jaja. 300 g bijeloga pilecega mesa. Preljev: 2 dl vrhnja i 1 jaje. sol. mlijekom i mineral nom i slagati ih jednu preko druge. 3 dl mineralne vade. Umutiti . • Za palaiinke: 300 g brasna. 1 zumanjak. Dodati sol. 200 g kremastoga sira. ~--~56 57 . Nadjev 2: Ocistiti crveni luk. K~hano plle~e m~~o. radic i indijski orascic. papar. 1jaje. 100 g manga. ~avltl lh. 200 g brasna. Nadjevene palacinke preliti umucenim jajetom pornijesanim s vrhnjem i staviti u peenieu zagrijanu na 220°C da se zapeku dvadesetak minuta. 400 g sunke. 150 g kajmaka. 50 g radiia.U~e?lm vrhnjern 1 zuman)kom. malo soli. Izrezati radic na rezance. 3 dl mlijeka i malo mineralne vode. 1 Od nav~d~nih sastojaka u:nutiti i ispeci 8 debljih palacinki.

.. 58 59 . . soli papar.a lzn:~du staviti pripremljeni nadjev. . malo margarina. sol i papar po ukusuo Palacinke puniti pripremljenim nadjevom kao tortu. Poprziti mljeveno meso na 1 dl ulja. 2 zlice pirea ad rajiice. Slagati pet..5 dl vrhnja. Sluziti tople.. Ponoviti postupak dok se ne otrose alacintaka pa acinki izrezati rezance i posuti preko ustipaka. Posuti ribanirn parmezanom ili masnim ovcjim sirom i peci na jacoj ternperaturi. i mesom glavica crvenoga luka.. Dod~t~ papar. 2.Slane palactnke Slane oatacirike Ust ipci od p al aiiirik i -3 jaja. Sluziti tople. . • • ' . 2. 500 g telecega mesa) Palacinke 12 sa spinatom do 16 debijih palacinki.. . pire od rajcice. Skuhati spin at u slanoj vodi. Namazati vatrostalnu posudu rnasnocorn pa u nju sla~ati ustipke od alacinki. sol. Za nadjev: 200 g mijevenoga mesa.5 dl mlijeka~ . 200 g masnoga ovijega sira ili parmezana. 2. dodati propasirani spinat. ~eso 1 luk ?ob~o l~przltl. 200 g brasna. Iz tako naslaganih palacinki vaditi kalupom ustipke. Od 3 jaja.2~0 g bras~a i malo soli umvl:lt~ti glatk~ tijesto za pala~inke i lspecl ih. Zagrijati pecnicu na 220°C i staviti palacinke da se zapeku oko 15 minuta. ulje. palacl~ki. . 1 kg spinata. sol i 2 zlice vrhnja.5 dl mlijeka.

malo margarina i brasna. 500 g. 2. smjesu staviti u kalup i kuhati je 10 minuta na pari. zaliti . 60 67 . mala salica rize. masline za ukras. Ukrasiti maslinama i posluziti. 50/. Saviti ih u svitke 1 slagati ih jedan do drugoga. ~to se ~oda)u papar i ~aJapa tom mJesom puruti palacinke. puding od narezanih p al aeinlci - 12 do 16palacinki.~ Slane palactnke Slane paiacinke Gurmanske p alaisirik:e 20 palacinki. • 2)5 dl kiseloga vrhnja. 3 gtavice Cl'\lenoga luka. a ulju poprziti oci" cen i na kocke narezan luk i poriluk. i 4 jaja. mljevena paprika. 250 g kuhanoga suhoga mesa ili sunke. malo ulia.rJa. papar.5 dl vrhnja. Kalup namazati masnocorn i posuti brasnom. 1 mrkva. skuhanu rizu i meso. Pirjati da meso orneksa pa d?~ati n11je:~nu papriku. zatim zapeci u zagrijanoj pecnici na 200°C jos 10 minuta. Suho meso skuhati da bude mekano i samljeti ga dva puta na masini za meso.jUl'lecegn mesa. L l l Umutiti i ispeci 12 do 16 palacinki pa ih narezati na rezance.vo~.jos malo pl. preliti vrhnjern i peci u pecnici oko 10 minuta na temperaturi od 200 "C. Ostaviti ~a e mal~ ?hlad~ . Suho meso) zumanjke) kiselo vrhnje i istuceni snijeg od 4 bjelanjka pornijesati s rezancima od palacinki. 1 poriluk.prlJe nego. ljaje.om i os!aviti da se. naribanu mrkvu.

ribanoga hrena. uviti ih i slagati jednu pored druge u podmazanu vatrostalnu posudu. Palacinke puniti kremom od sira. Kratko pirjati dolijevajuci malo vode. rnljeveno meso i zacine pa jos malo pirj. 8 mrkva. rnazuran i pirjati dok voda ne ispari. preko rasporediti povrce i posuti narezanim listicima bosiljka. Umutiti tije~to i i~peci 12 palacinki srednje debljine. papar. malo ulja. 2 dl vode. muskatni orascic. Na sitno !la~ezat! crye~l luk 1. papar. Dodati meso i palacinke.Slane oatocinke Slane palacinke Palacinke - _- s p our eem. Ispeci 8 palacinki. 2. Ukrasiti po zelji i posluziti toplo. Umutiti i ispeci palacinke. 250 g mljevenoga mesa. --- . 50 g ulia. 8 palaiinki. Zatim dodati sol. Svjezi sir pomijesati s hrenom i jo~urtom pa dodati sol i papar. a onda mu dodati 300 ~ lzrlb~nlh tikvica. 1 kiselo mlijeko ili jogurt. 8 cherry rajiica. Preliti palacinke i stavi~iih u za&rijanu pe~r:ticu da se peku oko 15 minuta na ternperatun od 200 C.atl: Palacinke nadjenuti ovom smjesom. 1 poriluk i malo mijesanoga zacina od povrca. Umutiti glatko tijesto od brasna. mazuran. Oguliti i izrezati rajcice te ih dodati mesu. zliiica zaiina od povrca. Kiselo mlijeko pornijesati sa zumanjcima. 4 zlice nemasnoga jogurta. malo bosiijka i 16 krisk: dimijenih pilecih prsa. Rajcice izrezati na cetvrtine. Na vruce ulje dodati narezani crveni luk i mljeveno meso. malo soli. Ovom smjesom puniti palacinke. 200 g mijevenoga mesa. Mrkve ocistiti i izribati. Palaiiinke s tikvicama t m 1eventm mesom --------12 palaiinki. vode. Ukrasiti po zelji. papar. jaja. 300 g tikvica. ribanim parmezanom. zacin od povrca. cvrsto umotati. 4 iliiice 40 g ribanoga parmezana.5 dl kiseloga mlijeka. pa ih saviti u zeljeni oblik 1 sluziti uz kiselo mlijeko ili jogurt. Pileca prsa narezati na trake.aiiinlee - - - - -_ 150 g brasna. sol. sol. 2 jaja. malo ga pirjati. ulja i soli. 200 g svjezih rajcica. 2 [aja.- Zap eiien e p al. ribanim muskatnim orascicern i snijegom od bjelanjka kako bi se dobio preljev. 2 glavice crvenoga luka. 100 g crvenoga luka. 63 . 16 zlica mladog sira.

.:C:: oko 10 minuta. 150 g mljevene junetine... 300 g mljevene junetine.. . Ukrasiti ih listicima persina i komadicima rajcice.. glavica crvenoga luka. DoS ?IVe~Om smjesom preliti palacinke. l~k pirjati ga na zagnjanom ulju. .. 1 dl soka od rajcice. ~a 220. svaku puniti pripremljenim nadjevom 1 p/o~l~gatl jednu na drugu. . ilica mijevene paprike. 3 ilice kuhanoga kukuruza secerca... a tada dodati sok od rajcice. -. sol) papar.. --~-'" ~ . ulje..... • . Kada meso i luk budu gotovi treba dodati sol i papar po ukusu. kukuruzom i narezanom rajcicorn..ti. Sve to pirjati jos 10 minuta.. . 40 g gauda sira i vezica persina. sol i papar po zelji. ... palacinke taI?-ko prema~ati smjesom od mljevenoga ~esa 1 S~Vltll:l... - • 64 65 . Preko njih izribati sir i zapeci u pecnlcl. I Isp~cen~ ..... Dodati i m~). papar. a zatim mljevenu papriku.I Slane palacinke I Slane palacinke Meksicke p alaeinke ------- !:_alacinke s mljevenim mesom - - I Glavica crvenoga luka.. -. sol. pa }h pos~ag~tl u vatr?stal.satl s kiselim vrhnjern 1 zumanjcima.. :t:'1a sitno nar~za. staviti ih u zagrijanu pecnicu 1 peer na 220°C oko 20 minuta. Narezati na sitno ljutu papricicu pa je dodati mesu zajedno s grahorn.. zlica ulja... 2 ilice kuhanoga graha. Izriba" n~ masni OVC)l Ir poml~e. Crveni luk sitno narezati i pirjati na zagrijanome ulju. dodati I I 8 palacinki.... ....~veno~eso 1 plr)a!l s~e dok ne potamni. . ijuta popriiica.n"uposudu.. . . I • ... Ispeci 4 ~~blje palacinke.. mljeveno meso i nastaviti pirjati na laganoj vatri.. 2 iumanjka.. -.-. .... trokute..- . 2 dl kiseloga vrhnja. . 150 g masnoga ovcjega sira. 4 slane paladnke.. 2 rajace..

Poslagati ih u vatrostalnu posudu. 50 g masnoga ovijega sira.180 °C peci 40 minuta.3 kisela krastavca. podmazanu posudu za pecenje. posuti S mal? rlbano~a masnoga ovcjega sira i zapeci u pecnici na temperaturi cd220 C I oko 10 minuta. PiIeee bijelo meso skuhati i narezati na kockice. 2 manja kisela krastavca. krusne mrvice.4 iesnja bijeloga luka. zaiin od povrca.I Slane oatacioke Slane palacinke Sarmice --- od p alaiiinlci -- - Palacinke I s piletinom - --_ 2 10 . sol. Prokuhati grasak i mrkvu izrezanu na kockice. V' 12 palacinki. I 2 dl vrhnja.---~- 67 . 400 g bijeloga mesa. Puniti palacinke i uviti ih. 500 g mljevenoga svinjskoga mesa. 2 jaja. Umutiti ~a~~ kiseloga vrhnja s janma 1 malo soli.vrueem ulju. uije. Na malo ulja poprziti na sitno narezani crveni luk da postane staklast. lzgnJecenoga hijeloga luka ikrastavaca narezanih na sitne kockice.12 ispeienih palaiinki. paprorn. po£riiti i zaciniti po ukusu solju. Pornijesati pilece meso s povrcern. 120 g majoneze. papar. 100 g majoneze. Preliti sarmice i u pecnlcl zagrijanoj na . 2 jaja. Zatim ih uvaljati u brasno. narezanim persinom i zacinom odpovrca. persin. sitno narezanim krastavcima i vrhnjem. 1 mrkva. brasno. prziti na . 2 case kiseloga vrhnja. glavica crvenoga luka. Na svaku palacinku staviti zlicu ovoga nadjeva. malo mljevene paprike. Palacinke umutiti i ispeci na uobicajeni nacin. pa. papar. umucena jaja i krusne mrvice. zaiin od povrca. uije. Dodati zacin i mljevenu papriku. majoneze. sol. uvijati ih kao s~me pa slagati u. 2 . Gotove palacinke posuti par~ezan~m 1 p?slu~it! uz umak napravljen od case kiseloga vrhnj a. malo naribanoga parmezana. 66 ___ . 3 .. majonezorn. Umijesati mljeveno meso.

1 crvena i 1 zelena paprika. 1/2 vezice narezanoga kopra. pola zlicice soli. ieian] bijeloga luka. 70 g kukuruza secerca. 4 zlice ulja. apricicu imljeveno meso. a onda poprziti na zagrijanome ulju. 3. Na zagrijanom maslacu pirjati povrce 3 .ml)esatl s mesom i dobivenom smjesom nadjenuti palacinke. Oprati pilece filee i osusiti ih ubrusom. Povrce rasporediti po palacinkama. a paprike narezati na stapice.5 dl mlijeka. t31V~Cl zagrijati ulje i ispeci 8 tankih palacinki. sol. 100 g brokule. rajcice i paprike dodati srnjesi i ostaviti sve da ku ~ jos 10 mln:u~ tao Smjesu zaciniti solju. 4 jaja. " . 300 g brasna. 2 ilice maslaca. 1/4 celerova korijena. l!.4 minute. 4 jaja. Oprati celer. 2 glavice crvenoga luka. Na zagrijanom maslacu poprziti luk. mlijeko i pola zlicice soli u glatko tijesto i ostaviti da stoji 30 minuta. paprom i mljevenom papr~om. )aja i mlijeka £a ostaviti da stoji 30 minuta. posuti koprom pa preko svega staviti meso. 125 ml juhe od povrca. popar. 2 mrkve. 50 g parmezana. Papricicu narezati 11asitno. brasno. Palacinke - ------ s piletinom 3 Pal aiiink:e s mljevenim - mesom - 300 brasna. Mikserom umutiti glatko tijesto od brasna. 2 kremastoga sira. zaliti juhom i ostaviti da kuha. g sjeckane rajiice. U tavici zagrijati ulje i isprziti 8 palacinki. sol. soliti i papriti. papar. Umutiti jaja. iskidati cvjetove i kuhati u slanoj vodi oko 5 minuta. Oprati tikvicu i isjeci na kornadice. 1 tikvica. Oprati papri~e i ljutu p~pricicu i ~cist~ti o~ sjemenki. mljevena paprika. Punjene palacinke posuti parmezanom. Pilece meso izrezati na stapice. Palacinke zamotati kao tuljce. Ocistiti cvjetacu. 2 ilice maslaca. 400 ml mlijeka. 200 g cvjetaie. 400 g mijevenoga 500 manja pileca filea. Ocistiti crveni luk i sitno ga narezati. 2 mesa. 4 ilice maslaca. 1 I 68 69 . Sluziti toplo. ijutapapriiica.Slane polacinke Slane palacinke . 2 iiice ulja. Ocistiti mrkvu i isjeci na stapice. Kren:~stl SIr po. oguliti ga i isjeci na stapice. Oprati brokUlu.

~a p~laci.' . pa uviti palacinke. sol.-----_.nut~ i procij. zlica ulja.". 4 velika lista zelene salate. pomijesati sa smjesom sarnpinjona i purece_ga mesa pa zaciniti solju i papro~. Sampinjone ocistiti i izrezati na listice. Mogu se sluziti uz tartarski umak . U tavici zagnjati maslac 1 jednu za drugom ispeci 4 palacinke. usuti brasn? ~pras~ ~a peclvo: !llesto pustiti da J?lrU)e oko 30 minuta. . uije i 3 jaja . sol.. svjeie mijeveni papar. Pilece meso oprati i osusiti._. Nadjev: 1 crveni luk. mrkva.u dodat: mlJev. sol.-- Pal. U prethodno zagrijanoj pecnici zapeci palacinke oko 35 minuta. a izmedu ugurati po nekoliko stapica rnrkve. Palacirike poloziti jednu do druse na stolu i nadjenuti ih prvo s dvije trecine sira. krusne mrvice. Sn:jes<?~ odozgo mazati palacinke.. a onda m.---~. Uviti pa izrezati na dva . a rnoze i hladno. Umutiti i ispeci palacinke. Sluziti toplo. Papriku izrezati na kockice. __ 71 . sol. 70 g maslaca. 3 glavice crvenoga luka.. Pecnicu zagrijati na 200°C. Za nadjev oguliti crveni luk i narezati ga na sitno.-_. '--_ 70 ---------. Pal~cinke ispeci na uobicajeni nacin. Preko palacinki staviti nekoliko Iistica maslaca i posuti s 50 g ribanoga sira. Mrkvu oguliti i izrezati na stapice duzine prsta pa kuhati oko 5 min uta. Dobro ih ocijediti i osusiti. 100 g brasna. braino. Zaciniti paprom i solju. 200 g pilecih filea.r:ke umuti~i jaja ~. • .5 dl slatkoga vrhnja i 50 g ribanoga sira. pa u krusne mrvice 1 peel na vrucem J . 500 g mrkve. a zatim ih izrezati na tanke trake. Slatko vrhnje umutiti s 50 g ribanoga sira. crvena paprika.. ostaviti da se ohlade. .Po dva list~ ~tavlj~ti jed~n preko dru 0 a 1 zanm ih prekriti palacinkom. papar.z~t~ na tanke trake. 1. Zajedno s komadicima dimljenoga purecega mesa prziti na maslacu oko 5 minuta. u odgovarajucoj vatrostalnoj posudi. dodati pi~o i. 200 g sampinjona. uvijati ih ~~o sarI?~' UV~~Ul u brasno..Slane polacinke Slane palacinke Dijetne p alaiiink:e s piletinom . U kipucoj i malo posoljenoj vodi nakratko prokuhati listove kelja oko . Kada Je gotov 0 stav p. Zatim svaku ob90ziti listom salate '.aeink:e - s piuom - - 4 palaiinke. na vrh noza praska za pecivo. za pecenje . U tavici zagrijati ulje i na njemu prziti pilece filee sa svake strane 6 do 8 minuta.. Preostali sir namjeti zlicom. 300 g mljevenoga mesa.asolju. papar.1 mi. Crveni luk narezati na Slt~~ 1 pirjati na malo ulja. 50 g sira.a~~ p po zli~u nadjeva na svaku palacinku. 200 g dimijenih purecih prsa.-. zatim u jaja. Ukrasiti zelenom salatom.. • ~ .Preko toga rasporedjti pilece meso i povrce.no ~~so? s011t1) apriti i jos malo zajedno pirjati. 200 g svjeiega nemasnoga sira.• • _. 10 listova kelja.e~iti ih: . • 1 Pohane p alaiiink:e _ s mljevenim - m~s0Tl!. 12 palacinki. 125 ml piva. 4 jaja. Ocistiti i opr~ti mrk\~. pa je izr~.pomijesati. 2 ziice maslaca.

... d Spovrsin~ ohladene juhe skinuti masnocu pa je staviti pOI??vI?-~ i a pr~~uha 1 dodati dobro istucen bjelanjak.. -. . vode. -_..12 palacinki. '" ... 3 jaja.. ." . ...-.. .. Nadjev od mesa ili sira: staviti po dvije zlice na jace pecenu stranu svake palacinke.. 2 jaja... 2 \ Piroske -- od p alaeink... a potom ispeci palacinke. ulje. 4 ilice pistacije... sol)papar. . • ~ ... 10 . . malo ulja. 1 bjelanjak . . Pono~o pr?cl)e~ltl ' prelltl rezance od palacinki u salicama...... • ~ ._ . •• ju u posudu. .... ..• . ......t... • .. . • .. ako su s mesom. Umutiti palacinke i peci ih tako da budu jace pecene sarno S jedne strane. • . iliiica soka od limuna. . sol i. Kada se ohlade....... . 8 kriski pecenih purecili prsa.. .. • • • ~ . . oprati. !TIa!~ JU U 1 staviti _.. .... Cetvrti kraj palacinke namazati bjelanjKom da se ne bi otvarao pa i njega preklopiti. ....... jaja.... .. . • ~ ~ ... .•I _"'r Um_l:ltiti rasno.... 1jaje. • .•.. 73 72 . 300 g poprzenoga mljevenoga 350 g sira._ - .. · . '. soli i papra. krusne mrvice.--4 -.. Lin:unov ~?~ p?mijesat~ = solju i l?aprom pa ?odati maslinovo ulje.. 1 mrkva... 2 s p alaeink ama -. _ ...-.... ilicica maslinova ulja.. malo ulja.... pola pileta.. Umutiti glatko tijesto od brasna. zatim 0 njima rasporezati i slagati u sta enu posudu. vezica bosiljka. . papar.... .aeink:e s pistacijama ---150 g brasna..Slane poiacinke Slane oatocinke Kalifornijske p al. .... .. 1 korijen celera... izrezati ih na rezance 1 staviti u posebne salice za juhu.- .. mrkva i celer u kornadu. • • -. '.. ako su sa Slrom .• --.. ulja i soli pa ispeci 8 palacinki. Spojiti krajeve palacinke da se rubovi sarno dodiruju pa spoj poklopiti trecom stranom. vezica persinova lisca) 2 I vode.. Osta~ti b da StOJl1 sa.. . Co~somme: priprema se tako sto se u hladnu vodu stave govedlna.. dl vrhnja. • .-.. • " .. -. 9 ~ . 2 iute i 2 crvene paprike... . Ta palacinke staviti po list zel~ne salate. . osusiti i izrezati na komaizrezati na dugacke rezance..~ . . a se ulju.. ili uz caj.. .. . yersin.... Dodati narezano meso......i mesa ili dl vode. malo soli. Ukrasiti persinovim llstom. . p . · .. . • Consomme 100 g brasna...... . Uml)esatl kornadice crvene 1 zute paprike. · .• . Palacinke uvaljati u razrnuceno jaje i mrvice te peci na vrucern Top~e piroske posluziti uz juhu. ~ • ~ 4 __ . .. -.. 500 g nemasne govedine... . -.... Pa rike ocistiti od sjemenki. pistacije i bosiljak. Sluziti tople. -.. -.. . w -". -. 8 listova zelene salate... iletina.. .. • _ 4 . ..--... vrhnje i 1 jaje s malo ulja. Listove salate oprati i ostaviti o~use.

Rizu skuhati u slanoj vodi. U smjesu umijesati i ri ani masni ovcji sir. Od navedenih sastojaka umutiti tijesto za palacinke. rezati kao tortu i posluziti kao predjelo. svezati i spustiti u kipucu vodu da se kuhaju 10 minuta. Posloriti tortu od palacinki na plitki tanjur i preko njih naribati preostali masni ovcji SIr. Umutiti i ispeci 12 palacinki. Na veci tanjur slagati palacinke pa svaku puniti dok se ne potrosi nadjev (zavrsiti palacinkorn). Nadjev: teleca pluta bez jetre. Pluca rokuhati isamljeti na masini za meso s glavicom crvenoga papar i 2 . Kalup za tortu premazati s malo ulja iposuti krusnim mrvicama. 1 jaje. ocistiti ga od zilica. 2 . Prokuhati rnozak. Dobivenu tortu od palacinki rezati kao svaku drugu tortu i sluziti kao hladno predjelo. 300 g l)r0511(1.3 ilice vrhnja. 250 g brasna.a Za palaiinke: pola vrecice suhoga kvasca. vode po potrebi. s salica mineralne "ode. sol.• Slane poiacinke Slane poiacinke Palacinke - s ri. sol. 350 g masl10ga ovqega sira. a zatim malo pirjati. ali tako da se ne raskuha. krusne mrvice. mozgom 500 g mozga. 2 jaja. ulje. alacinki na vrucern ulju. malo £irjanoga moz&ai izribanoga masnoga ovcjesa sira dok se ne potrosi nadjev. Ove su palacinke malo deblje zbog kvasca koji se u njima nalazi.5 dl mlijeka. ulje. Umutiti i ispeci 10 salica rize.zo m i mozgom 12 palaiinki. Cijeli nadjev dobro promijesati i puniti palacinke kao tortu. 100 g salrlpil1. pil~jati s na sitno narezanim crvenim lukom i na listice narezanim sampinjonima. Pecene palacinke drzati na pari da se ne ohlade. sol. Nadjev: teieci mozak. alica mlijeka. Zavrsiti palacinkorn. . Kuhane p alaeinke - s tele eim pl u eim. glavica crvenoga luka. 250 g masnoga ovcjega sira. Za palaiinke: 1[aje. Palaiiink:e s t el.jol1a. Izvaditi ubrus iz vode i ostaviti da se palacinke dobro ocijede. Slagati palacinke i preko njih stavljati kuhanu rizu. dodati malo soli i papra. glnlJicn cr~/ellog(1 luka. narezati. Ostaviti da se ohladi. 3 jaja. ve dobro izrnijesati. Peci u pecnici oko 30 minuta na 180°C. periinov list. V· '" • 74 75 . Nadjevene palacinke poslagati na cisti platneni ubrus. a za nadjev aKO prokuhan mozak treba narezati. pflpar. papar.eeim. sol. 2.3 z ice vr nja.

papar. a se zapeku. 3 glavice crvenoga luka. • y • Za preljev: 2 jaja. crveni luk. I / /\ '- 1 Pal. y. Na ulju pirjati na sitno narezani crveni luk. Palacinke puniti ovim nadjevom. Za nadjev pirjati sampinione.-'. papriti i puniti iti smjesorn JaJa 1VI nJa te staviti I Umutiti jaja. ad dobivene smjese ispeci palacinke. 6 jaja. sol i papar.A .etra. ulje. 50 g mesnate slanine. 76 77 . papar. Mozak prokuhati u slanoj vodi. Predjelo je gotovo kada dobije boju. Umutiti i ispeci palacinke.A '- .A. slaninu i persin.ecim. 200 g brasna. pa dodati mozak. Za nadjev: 250 g sampinjona. 500 g mozga. Sluzi se toplo. saviti u zeljeni oblik i sluziti uz kisele krastavce. vezica perslna. Sve to dobro zapriiti. 200 g junecih jetara. jetrima - Palacinke punjene - mozgom - 16 do 20 palacinki. '- f-/ \. brasna po potrebi i malo soli. \. salica mlijeka. 2 dl vrhnja. gla\lica crvenoga luka.aeink:e s [un. dodati salicu mlijeka. sol. \. narezana juneca . a onda ukloniti kozicu i iiI ice pa mozak narezati na sitno. . persin. sol. persin. Soliti. kiseli krastavci.

100 g dimljenoga.ge 1 svaku premazati nadjevom pripremljenim n~ sljedeci nacin: kuhati bijela i crna jetra u slanoj vodi 5 povrcern 1 svim zacmima. sok od pola limuna. maslac. 2 zlice maslaca. papar. U Z 79 78 . po pola telece bijele i erne jetre. 12 do 16palaiinki. 50 g emenialera. Kuhana jetra samljeti u masini za meso. ulje.~ak d b vode u kojoj je k~hana jetra. Na kraiu do dati ilicicu secera. celer. Y. Umutiti i ispeci 16 palacinki. ~peclr:t~ palacinke izvaditi iz pecnice. 2 zlice maslaca. 10 zrna borovnice. Izvaditi na papir da upije suvisnu masnocu posebnoj posudi posluziti tartarski umak. pomijesanim s malo senfa. 50 g kremastoga sira. bjelanjak za premaz. Malo poprziti uz stalno ~lJesanJe. zliiica karameliziranoga secera. ro prokuha. prebaciti na vellki tanjur 1 pre I 1 umakom. malo zaiina.Slane poiacinke Slane palacinke Palaeinke punjene jezikom - - --- Pal. sluziti. sOJIn. Slagati ~ jednu .u..meduvremenu pripremiti umak ~av sijedeci . Pokriti kriskorn ernentalera. kuhanoga govedega jezika.nacin: b~a:ndl przm na maslacu dodati karanlellzlranl secer. Za umak: ilica brasna. .pre~? dr~. Nadjenuti palacinke kriske. Poprziti glavicu na sitno narezanoga crvenoga 11:l~~~ rnaslacu n 1 dodati mljevena jetra. uha. brasno.v ~odatl mlievena tvrdo kuhana jaja. uvaljati u brasno i ispeci i odmah 16 palacinki. 2 jaja. Krajeve kao paketic. Pustiti da sve P~o.aeink:e s jetrima ( slatKo-:'slaneT 16 palacinki. borovnice 1 malo zacl~~ 0 ohla~enlm na jevom 1 slagati u posudu za pecenJe. sok od ~ola 11I Una!na sitno narezane sampinjone. . 10 ilica kupovnoga sojina umaka. nekoliko na sitno narezanih sampinjona. Sve prornijesati i pustlt~ a 0. Za preljev: tartarski umak Umutiti i ispeci 12 do jezikom narezanim na tanke premazati kremastirn sirom prernazati bjelanjkom. ilicica secera. Peci u srednje zagrljanoj pecnici oko 30 min uta. zaviti na vrucernu ulju. vezica zelenja (mrkva. persin). iliiica ijutoga senfa.

aiiink:e -- - s kremom od iumanjaka ----------. • .. 2 vrecice vanilin secera. 1.. ..• . Gotov~ palael~ev p. ulje i jaja...5 dl mineralne 'vade. cimet..... mlijeka rast:'?rltl." .. vU?1utiti i ispeci palacinke od navedenih sastojaka.. I 1 jaje. ~ . . ..4. ilica masti. • • I •• J • • • • • r vrecica vaniiin secera. 11..5 dl mlijeka. . ~ zz.. salica mlijeka.. .... 120 g secera. pola vrecice praska za pecivo. 50 g skrobnoga brasna.. U tavici zagrijati ulje i na n'oj ispeci tanke palacinke. prasak za pecivo... Krer:n:~lupati metalnom rucnom mjesalicom i kuhati na laganoj vatn 111 na pan.". I I . Brasn? umutiti s mlijekom . .~atikr~n:9ffii slagati u posudu. skrobno brasno.. 1 3. I Palaeink:e na skot ski n aein.---- - ------ J • • 250 g brasna... - _ I • . 5 dl mlijeka.. .... I I • . Preko pos aganih palacinki mozete posuti vanilin secer i malo eimeta. sol. I • Pal. 87 80 . • .. . I 350 g brasna.... . .. Gotove palacinke posuti secerorn u prahu. .. 100 g secera.-. 4 ilice ruma.. Umutiti mlijeko u smjesu pa dodati naribanu limunovu koru i rum.. Na kraju preliti kremom...5 ialica brasna.. 4 jaja. . secer u prahu za posipanje.noc: peel palacinke. Moze se sluziti toplo i hladno uz eaJ.. jaja i mlijeka zamutiti srnjesu za palacinke i ostaviti da stoji 30 minuta.pa dodati izradeno jaje i secer..... 50 g iecera.. sol. .. ~odu ~ikarbonu i dodati tijestu. Peci palacinke na jacoj vatri.. ~.'- ~ . Presaviti ih na trokute isluziti tople. Kada tijesto naraste i kada se s jedne stran~ ispece. 2 zumanjka.5 dl mlijeka i 2.... . secer.. . Pornijesati u posudi brasno. .5 dl mlijeka. Na dobro z~grlJanoJ mas. sol..... Po zelji ukrasiti slagom. a po zelji se f!l<?zeposuti 1 seeerom u prahu. pola ilicice I sode bikarbone. v ( • •• ( j • Palacinke IJla.Slatke oatocinke Slatke oaiacinke --:/ Najjednostaunije - p alaiiinke Lagane p alaeink e -------150 g brasna. _ _ . okien~tl na drugu stranu i ponovno zapeci...~. mlazu sipati vruce mlijeko.. . Od brasna. 3 zlice ulja. pola zlicice soli. 1. Zumanjke 1 secer dobro umutiti pa u tankom... ulje. 2... Pecene sav~te na tro ute i slozite na tanjur... 2 [aja.. naribana limunova kora.. Krema: 4 zumanika. 20 g margarina. U mal~.emazatl maslaeem ili margarinorn.. _. 4 jaja..

koko 0\10 brasno. 4 ilu:e vrhnja. Preliti palacinke i jos malo zapeci.adjev: 2 kivija. Vatrostalnu posudu premazati maslacem ili ma!. 3 rebra cokolade. vanilin iecer. Zatim preklopiti palacinku. Dobro umutiti slag sa secerom u prahu.cokolade. posuti ih knstalnim seceroffi 1 n aru !1? b . Ispec. limunov sok i ulje dobro umutiti u glatku masu bez grudica. 5 di mlijeka. zlica ulja.5 I a t k epa Ia c i 11 k e Slatke pa/acinke Egzoticne -- palacinke PALAtlNKE Krakovske - S tOKOLADOM p alaeinke - 2 jaja. 150 g braina.ene palacinke narezati na rezance.eci van1 secer i sve kuhati na ~ag~n?J vatrr m baaemima. Umutiti 2 zu~anJka s ~50. 2 banane. Kivi i ananas narezati i ocijediti od soka. malo soli i malo iecera. i posuti iu mljevenim kek~ima.garinom.ahu. 4 ilice vrhnja. v Brasno. 2 ilice secera u prahu. Namazati sarno jednu polovinu palacinke slagorn. secer. 2 vrecice slaga. iaia mlijeka. malo limunova soka. 2 zlice kristalnoga secera. Puniti see~r~ uvp. 2 rebra iokolade i 4 ilice secera.po povrslnl l}e tihvatl tanka korica. nacin. sol. jaja. 3 rebra c. a preko toga staviti narezano voce. Dodati mineralnu vodu po potrebi da e dobije srednje gusta masa i ispeci palacinke. 2. 5 dl mllJ~ka1 2 reb~a. 250 g iecera u prahu. Prokuhati posebno 2. malo mineralne vode. 2 zumanika. malo margarina iii maslaca. vee pustiti da se sok iscijedi iz njega.5 dl mlijeka. 82 J 83 .okolade rastop J. 2 vrecice vanilin secera. Genovske - palacinke 12 do 16 palaiinki.ebacltl u nJu pa!~c~nke pa ~ posuti sakom suhoga grozda. 12 do 16 palaiinki. 6 jaja. Umutiti i ispeci palacinke na . Preijev: 2. 1 --- . Peci dok s~ . Banane isjeci na kolutove. malo mljevenog keksa. saka suhog grozda. Posebno ur ekacdse zgusne'. P!. 100 g badema. palaclnke. dodati smjeg od 6 bjelanjaka i pomijesati ga s palacinkama. 2 vrecice vanilin secera. 3 ilice secera u prahu.S secera u prahu.u?bi~ajeni. v / 't' 2 zumanjka s 3 ilice utl 1 vasi mlijeka dodati __Umutiti i ispeci palacinke. Skinuti s vatre pa dodati 4 iumanjka umucena sa 4 zllce secera. Voce ne gnjeciti. 100 g kokosova brasna. 5 kolutova ananasa.

. . .-<~ .. v ...... . Na svaku ohladenu palacinku rasporediti ~ladoled... ako . . .. Pal. Gotove palar~remljene palacinke Ispeci palacinke i ostaviti da se ohlade. . . uviti !~. receptu.• " • . . .. .. . . ... • • • • • • • • • • •• • -• • .( f . . .. secer za pOSlpanje. cokotadni preijev iIi slag za ukrasavanje.. 1 dl slatkoga vrhnja. . Nutella. i s uziti po zelji.. Umutiti i ispeci alacinke po osnovnom preliti umucenim slatkim vrhnjem.u zeljeni oblik i preliti cokoladnim preljevom 111 slagom. 85 ... . . • - (I . ..• Statke polacinke Slatke palacinke ----:/ Pal aiiinlce s Nutellom 16 palacinki. . • ~ • .. . .. .. • 11• .aeink:e - sa sladoledom 8 palaiinki. ... '. •• kutija sladoleda. POSlUZltltople. .

O. 50 g secera. 50 g 1}1'(1~~11(l. Preko cetvrte palacinke staviti nadiev. mrvicc Palacinke s preljevom 12 palaiinki. Mogu se ukrasiti ostatkorn preljeva 1 jagodama. aprav iti nadiev 11~1 sljedeci nacin: pienasto urnutiti 5 zllil1allj(tka s 50 grJn1cl seccra s aromorn vanilijc.. ..ni masla~.r sk:e p al acirik e 16 palacil1k. Kalup l(~ tortu namazati 1113 110(0111. br ~l-'110 i (.)" scccra II p'"tl1JII :. . Dodati ostatal n13 rganna. secer. brasno. jagode za ukras. ilia PC) potreui i <. Kada rnasa prokuha preliti sate preko palacinki i . secer u prahu po potrebi. mlijeko 1" pazljivo d??a~l srujeg od bjelanjaka. Svaku od ovih palacinki l)().1 [a POSlUZltl. ve sicdini p3 preliti palacmke. 50 g maslaca. Ma~ut~ )u s .~a}re. sirugana cokolada. Zapecene r palacinke prebaciti na zagrijani taruur."OI(ldl': 10() \! l~()~()I(l(lt" ~~ zlice ulia ad 0(1 ~ 50 g iokoiade za kuhanje. Ispeci 12 palacinki l1a uobicajeni nacin. vrecu:a vanilin scccra. 2 zumanika. 1 dl bijeloga villa. Gla:I~1'(1 (':. pn taviti red krernc i 4 neuvijene })a13Cillke iednu preko druge. tako ponavljati liok 'C ne potrose .. 5 dl mlijeka. Krema: 1 jaje. d<?~atl cokoladu .. par~ umutiti 1 cijelo jaje. Iz~. ~\..'1· t sniicg od 5 bielaniaka. ednic zagrijanoi pecnici.. e v palacinke Preko posliednje palacinkc takoder staviti nadjev. ecer i margarin. 3 dl mlijeka.~jesati rast?plj~. zurnanjke. " . 50 g iecera.prlJe nego sto dok je jos vruca.iku palacinku premazati rankirn slojem maraarina i posuti 1111" icarna od biskvita ili la: eceremm krusnim mrv icama . 4 ilice secera. "Katja" biskvita il! zascccrcne krusne inrvicc. Mutiti zumanjke dok se ne dobije p)e11a) pa polako dodavati u prokuhano rnlijeko. Pecene palacinke posuti cokoladom 1 secerorn u prahu . Cokoladu izlomiti pa je a secerom staviti u n1!~jek? Zagrijati na laganoj v~tri. Nadicv: 5 [a]«.vina. puniti palacinke 1 preklopiti ih II trokute. ~ ladi. -lijesati dok se Svedske p al aiiitik:e sa satoom 4 iaia. 50 g margarino. Peci palacinkc 3t) minuta u . 2 jaja. 2 zumanjka. Kada se sn1Jesa.. uti secerorn i 1)11)e.1 p()"ip(l'~il'. 86 87 . 50 g secera i 1 dl blJelos~ ..emrn orasima. 4 ilice braina. Kuhati na p~l'ii mijesati drv~~om kuhacon:: Krema vee e oceti lagano zgusnjavati .apraviti 16 debljih palacinki.Slatke polacinke Slatke poiacinke Tu. Zagrjja~j ulje. 50 g iccera.

- ... . ~ ... _ ..._- 4 ...:-~·w. 2 jaja. ._....._ ~ . -. .. 100 g krupno narezanoga --.. Pricekati da e malo ohlade..l cokoladom bez daljnjega kuhanja.... 8 dl mlijeka i sol pa ostaviti 30 minuta da stoji. . Sluziti kao desert.. :~ " ."'-........ 1 ijesnjaka.. -. 2 zlice secera..... Peci dok se cokolada ne pocne topiti.. -.#I.. ~ .. • . 2 likerske iasice ruma.. tako da smje a prekrije kocke cokolade.. ..-_ ..... ...... A ...pretvori u kararnelu.... pa ih ukrasiti slagorn ili umucenim latkim vrhnjern. ' .... - cok olad om Pal aiiitik:e s rumom - - - g brasna..". 5 dl mlijeka. . . ... pa u nju dodati uije i narezanu cokoladu. . ... Umutiti iumanjak s 2 zlice mlijeka i dodati sffiJeJ..5 dl ulja.. __ ......_ .... ... malo soli.-. . 0... " . ...... : ..-_.. Ispeci tanke palacinke na ulju. Umutiti jaja... . 4 dl mlijeka.--.. _. ... ... Poprziti ljesnjake.. ...... .. 3......... ... . . : .. Staviti kola ~ dvase rastopi. -. 100 g iokolade za kuhan]e.... .. .... .._.. --. .. .... ................. -.- • .... - .. ..... .. Ovom smjesom preliti s palacinke.. . -. "'" .. arezati cokoladu na kocke velicine oko 5 mm (rnoze i malo krupnije).-_ . .... . ...... 100 g suhoga groida.. . . ..- ~ ....... ..-.......statke oalacinke Slatke poiactntce Palacinke s narezanom 2 [aja. "' .. ..... Dobivenu smjesu pre iti rumom. Peci deblje palacinke.... .... . ... ....~ .:..... ...~ • 88 89 ..... -..25 dl umucenoga slatkog vrhnja... apraviti rnje u za palacinke od jaja...... .. 300 g brasna...--.--..... vrecica vanilin secera... ... brasno.... ..-.... 1 zumanjak......... 100 g slagn iii 1 dl slatkoga vrhn]a... _ till '" .. mlijeka i brasna...... 200 2 zlice ulja.... " . ... 50 g mlijeine cokolade.._ . -_ ....... 1. .-. Ovom smjesom puniti palacinke i ostaviti ih na to lome mjestu... ......... -. dodati rnu suho grozde i ilicu secera pa prziti zal'edno dok se secer ne .... " .......... -.

Francuske p al aiiitik:e • ------ - 12 do 16 palacinki. Svaki red zaliti remorn: .o iz~ijesati s ovom sffiJesom I malo posoliti. mlije~o) jaja i. 4 ilice secera. u smjesu do dati zlicicu kakaa.lagan. '1' Palacinke umutite. malo. ali sarno s jedne strane. 4 zlice brasna. tiramyI?U kremu prema uputama prilozenim na kutiji. Krema: 1 jaje. "Umutiti brasno~. Ovim preljevorn krfmazatl svaki. brasno i mlijeko. Dobro u:nutiti snijeg. Smjesu mijesati na pari dok v~ezg~sne. posuti krusnim krvlcama. Ovako poslagane palacinke preliti kremom: 1 jaje i 2 zumanjka sa 100 g secera staviti u 2 dl bijeloga vina. malo ulja.pJena. ilicica kakaa. 6 [aja. ' Posudu za pec. Palacinke peci da dobiju koricu. ~lj~) pa. krusne mrvice. iokolada. kutija tiramisu kreme. Prernazati palacinke dobivenom smjesom.e!lje ~ama. Poslagati na tanjur i posluZItI. V· • Umutiti 100 g maslaca s 6 zumanjka. Palacinke rezati kao tortu. dodati secer. 100 g secera. 2. 2 dl bijeloga vina. Nadjev: diem. v 90 97 . Svaku palacinku narezite na 3 dijela. ( iasa bijeloga vina. Posudu u koju cete stav1jati palacinke staviti na posudu s vrucorn vodom pa pecene palacinke slagati i posipati struganom cokoladom i secerorn.sto umutiti sastojke za kremu.Slatke potacinke Slatke potocitike Kremaste - p alaeinke .a~o pripremlj~!10m vrucorn kremom preliti palacinke 1 posluziti ih tople.v. 9. 3 dl mlijeka. secer ili orasi.5 dl mlijeka. ispecite i punite po zelji dzernom cokoladom 1 1 orasima. Palacinke peci kao I obicno. 8 iumanjaka.zati masnocom. Uviti ih i izrezati na 4 dijela. I~pe~l palacln~~: Pripremiti.- Palacinke s tiramisuom -- 100 g maslaca. 150 g brasna. sol. red I:?slaganih palacinki i to ponavljati dok se a up ne napum. 2 jaja. 5 dl mlijeka. pa staviti prvi red ispecemh palacinki. 2 zumanjka. ~d 6 bjv~lanjaka~. Nadjev: malo strugane iokolade. po zelj: Krema: 150 g secera.

d b 92 . Svaki dio raZVUClvaljkom za tijesto U okruglu palacinku i p~ci d~. vanilin secer i masti po potrebi. marmelada. I Tijesto treba dobro zamijesiti ~ d~ti mu o. U litrenoj ~ftv~ostal. zliea margarina. 1 kg Umutiti jaja s brasnorn. Staviti tri zlice smjese ~ ~l!ana~a na svaku palacinku i zamotati ih. 2 pudinga od iokolade.d. zati~ . 1 I mlijeka. ietvrt ialice niskokaloricnoga jogurta 5 vanilin secerom. l?asirati i s~. malo ulia. all da ne bude premekano. a ~~tim ga podijeliti na 12 dijelova. 2 zlice kukuruznoga brasna. brasna po potrebi. 6 mlnuta.l?lik ~uha. ~ cI)ellm jajetorn. 3 jaja. 1 orascu: Umutiti i ispeci palacinke na uobicajeni nacin.avatl lOS m. U dubljoj posudi umutiti margarin sa secerorn pa ohladeni puding dodati margarinu. mijesajuci dok se ne zgusne.~ Slatke potacmke Slatke oalacinke ~:/ Palaeink:e - s pudingom - CINKE 5 VOtEM Palacinke 300 g brasna.astl. 100 g margarina.noj posudi izrnijesati sok. dumbir i lClCU cimeta. Premazati svaku palacinku z icom smjese ad jogurta. poslagati na ugrlJanl tanjur i odozgo posuti vanilin secerorn. od krumpira -- l J krumpira. a pri okretanju uvijek d. malo soli i malo ulja. zaviti ih.av~ti~ ?ublju osudu. Kuhati na srednjoj temperaturi 4. 150 g secera. cetvrt zlice mljevenoga dumbira. posuti cimet i orascic. ~licom margarina. . ~alo soli I toliko brasna koliko )e potrebno da se zamijesi tijesto.ga oljl}stiti. preklapati na trokute i slagati na tanjur.? 1 . malo soli. U maloj posudi ~l~lJesatljogurt. Skuhati dva pudinga u 5 dl mlijeka 1 ostaviti da se malo ohladi. dodati 5 dl mlijeka. kukuruzno brasno.o.cinke na vrucern ~ljll. bude ru~e1!av s obje st~ane podjednako. Ostaviti da stoji pola sata pa is~eci pa~a.5 em. zrele banane narezane na kornadice od0. l Palaeink:e s nadjevom od banana (recepl-zu mikrova1nu pecniCiiT - -- - -- - 8 palacinki Nadjev: salica dijetnoga soka. Pe~. 1 jaje i 1 zumanjak. zlicica eimeta. Skuhati krumpir.en~ palacinke namazati marrneladorn. cimet t • • V V. Dodati banane. Palacinke puniti ovorn smje om. malo soli. Pola sata mijesatl.zumanJkom.

I •• • • • 94 95 I . 1 vanilin secer. 250 g secera u prahu. 5 dl ruma. Timv~ prema~ati palacinke 1 po njima rasporediti maline. Saviti palacinke u zeljeni oblik i ukrasiti preostalim malinama. 2 dl slatkoga vrhnja.I Statke polacinke I t Statke poiacinke Palaeink:e - s malinama - Torta od palacinki s vrhnjem i malinama 16 palaiinki. a izmeau njih p<?~ifati se~er u pr~~u i ~la~ati m~line dok se ne potrosi ~~VJ?aterlJa. 12 do 16 palaiinki. ocistiti i rezati na listice.5 dl slatkoga vrhnja. Kalup za tortu u posuti secerom u yrahu. Kalup s palacinkama staviti na hladno rnjesto i rezati kao tortu. 500 g molina. 100 g badema. staviti u posudu. 4 . seceriti i preliti rumom.ti~i i ispeci palacinke vI?-a obicaj~~i nacin. Maline ocistiti. s. ~ vanilin sece:<?m i ~ademin:~. Umutiti slatko yrhnje. Vrhnl~ urnutiti sa. 2. 500 g malina.ecerom 1 preli~i ga preko palacinki. Bademe potopiti u vrucu vodu. 150 g secera U~l!.5 ilica secera u prahu. Palacinke slagati jednu na drugu.

2.Slatke oaiacinke Slatke palacinke Pal. izvaditi kostice.5 dl rnlijeka. Ispeci palacinke. 2 jaja. Nadjev: 100 g secera. sol. 1 limun. 2 zumanjka. Na svaku staviti malo orovnlca 1 preklopiti. 700 g tresanja. 2 ilice secera. 2 vanilin secera. - -. Posluziti odmah. malo ruma. Od navedenih sastojaka napraviti tijesto zapalacinke i ostaviti da stoji najmanje jedan sat. ziica gustina. 2. 200 g brasna. Za preljev umutiti jaja sa secerorn i polako dodavati mlijeko. Posluziti odmah.a od 12 do 16 palaiinki. bro u ~tl ih sa secerom. malo soli. rum i pomalo dodavatl mllJeko. pa rnijesati na vatri da se dobije gu ta smjesa. Zatim ill prokuhati u vinu sa secerorn dok se smjesa ne z~sne. Nadjev: 200 g borovnica. 5 dl crnoga vina. 2. Ispeci palacinke.5 dl bijeloga vina. Preliti time palacinke i peci ih u pecnici na temperaturi od 180°C oko 30 minuta. I Izmij~sati.aeink:e s t r es nj am. 3 jaja. Ocistiti tresnje. puniti ih narezanim breskvama i preliti krernorn. I I Palaiiink:e ----- s borovnicama - I I I 5 dl mlijeka. dodati sok od limuna. 96 97 . Breskve ocijediti od soka i na~ezatl na kocke.l oprati borovnice.- - - I Umutiti i ispeci palacinke na uobicajeni nacin. I I . odstraniti peteljke i listice. 3 dl mlijeka. 200 g secera.iaja sa secerom. Dobro Jzmijesati i ostaviti tijesto da stoji jedan sat. p Ukhed~yrem~n'. gustin i vino. Maknuti s vatre i umijesati vrhnje. Time premazati palacinke i poslagati ih u vatrostalnu posudu. Za kremu umutiti zumanjke sa secerom. Nadjev: teglica kompota od bresaka.5 dl vrhnja. palacinke s bananama -1' zele-Doinboitima . Umijesati brasno. Zimske p alacinke 4 jaja. 100 g iecera. 250 g brasna. vade po potrebi.

Slatke p al aclrike

I

statke

oatacinke

Palacinke
----

s jagodama

palacinke
-

na sicilijanski
8 do 10 palaiinki,

n.aein.

8 palacinki, 1 grejp, 250 g jagoda,
2 ziice ruma,

I

I

250 g mladoga bijeloga sira, 40 g usecerene naraniine kore, 150 g secera u prahu,

2 zlice secera u prahu,

malo limunova soka. . Is eci vB .pal?cinki. Oguliti grejp i skriski skin uti kozicu, ocistiNarezat1l~ 1 pomijesati s greJPC:I? Ostaviti da odstoji 15 minuta. Ovom s!?Jesom p~emazat1 pala~ln.ke) preklopiti ih i preliti prelje~om kOJ~se sastoji od preostalih Jagoda izrniksanili sa secerorn, limunovim sokom i rumom.

I

40 g maslaca, casica ruma, slatko od treianja. tijesto za palacinke i ostaviti da stoji .. 1 sat .. U meduvremenu pripremite nadjev 1 to od oCl}eden?ga bijeloga sira pomijesanog sa secerorn ~ prahu, r~mom ~ ~a sitno narezanon: narancinom korom. Palacinke lspec1 u ta~~l na ;n~~~ mas~a.ca 1 svaku puniti pripremijenim nadjevom. ~yltl £0. zelji 1.staviti tanjur. Posuti secerorn u prahu. Ukrasiti tresnjama 1 POSlUZltl tople.
Napraviti
v~~

I

I

I I
I

98

99

Siatke palacinke

I
1
1

statke

ootacinke

Palaiiinke
-

--

s bananama
--

I

-

Palacinke s jabukama - - ---- -

10 polaiinki, 10 banana, 1 puding od iokoiade, 2,5 dl mlijeka, 100 g maslaca, 50 g secera.

175 g brasna, 75 g secera, 4 jaja, 5 dl mlijeka, sol i ilica

I

rastopljenog margarina. Nadjev: 1,5 kgjabuka, 100 g secera, 100 g margarina, strugana kora ad jednoga limuna, teglica dzema ad marelica i 150 g przenin listica badema.
Tijesto umutiti od navedenih sastojaka i pustiti da stoji najman)e 1 sat. [abuke oguliti, ocistiti od sjemenki i rezati na tanke listice. Kuhati ih u posudi s 1 dl vode, secerorn, maslacem i limunovom korom. Nakon 20 minuta kuhanja dobit cete pire. Zatim dodati punu zlicu dzerna od marelica i pricekati da se pire jos malo zgusne. Ispeci palacinke. Svaku palacinku namazati pireom od jabuka i posuti listicima badema pa ih slagati jednu na drugu u okrugli kalup odgovarajuce velicine. Cijeli kolac premazati dzemorn od marelica i posuti listicima baderna. Prije ,P0sluzivanja staviti palacinke 5 minuta u prethodno zagrijanu pecnicu.

. Um~t~ti i ispeci 10 .palacinki. Skuhati puding u 2,5 dl mlijeka 1 ostaviti da se ohladi. U rneduvremenu umutiti maslac i secer pa dodati ~ to ohladeni pudin~. Prernazati svaku palacinku ovim nama~?m I staviti po jednu cijelu bananu. Zamotati palacinke i ukrasiti ostatkom nadjeva.

I

I
I

Palaeinke nadjevene jabukama -- ------ -~ - ----- ---12 palacinki.

I

I,
I I I
I

Nadjev: 3 jabuke, 50 g margarina. Preljev: 2 dl soka iii vina ad jabuka,
4 zumanjka,

60 g secera, 2 ilice vrhnja i secer.

Ja~uke ocisnn i rezati na tanke kriske. Prziti ih na margarinu ~a v~sokojte~.peraturi da se ne raspadnu ili previse orneksaju. Na pecen~ palacln~e staviti nadjev. Palacinke preklopiti i rasporediti z~grklJane tanjure ili ih slagati na jedan veliki zagrijani tanjur. aCln e zatlm treba poseceriti.

P!l

pa~~utiti zumanjke. sa secerom, pomijesati sok iii vino od jabuka prel'e~ati na pari ZlC?I? za .snijeg .. 1?<:hi.t ce se gust) pjenusav
Pallci~:~sebno umunn vrhnje, pornuesati ga s kremom pa preliti
100

107

Slatke oatacinke
1

Slatke palacinke

Palaeink:e s cokoladom i s1atkim od Jagoda
10 palacinki, 100 g cokoiade za kuhanje, 50 g secera, ilica maslaca, ilica mlijeka, 10 punih ilica slatkog od jagoda.

palacinke

s jabukama

250 g brasna,
4 jaja, pola ilicice soli, zlica secera,

1
1

I

iiica ulja, 5 dl vode 5 mlijekom, 3 jabuke, sok od jednoga limuna, vrecica vanilin secera, iasa vinjaka iIi rurna, malo maslaca.
Umutiti glatko tijesto od brasna, jaja, ulja, soli, secera i vode s mlijek?!ll.i ?stav~ti da st?j_i2 sata. Iabuke o~~iti,) ,izrezati n~ ~e~r~ine,OC1Stiti od sjernenki 1 r:-a~ezat~ t.a?k~ listice, pa preliti mjena savinom soka od limuna, vinjaka 1 vanilin secera. U zagrijanu i maslacem podmazanu tavicu staviti malo tiJesta da u tankom sloju prekrije cijelo dno. Odozgo poslasati listice jabuka i prekriti jos jednim slojern tijesta. Kada se palacinka zapece, pazljivoju treba okrenuti i ispeci s druge strane. Poluziti tople, bez savijanjajer su krute.
." .. ..... .
• •• 1.

Ul13u~iti ispeci ~.o alacinki. Na pari rastopiti cokoladu s rnaslai p cern, secerom 1 rnlijekom. Cokoladu kuhati oko 5 minuta Kad . gotova m~ut~.s are i do dati slatko od jagoda. Ovim n~d'ev~~

I

.."

.........

'" i"". •

. .. · .• • . , . /'.

.. ... . ............ ...... ..., · ..:: -Z::::.
,

,

" .. ""

.;:.• n:

..I

.,..

.. . ,. .. . '1 • .. ' ...... ·. .. ., ......
.. .. .. ,

,

\• '11,., .......

,.

I I

· .. '.. .. .. .i .: . .:; .. •· ·.....:.' ...... •• ..... , ·...,•... .. • • " ·.. .. .. .. . . . '.f ..... .. '. ·'... '..
t • ..
Of .. ..

.... ':. . .:: ....... . .. .. ....
·f

.

· • ••

.• .
s :

• •

• .,

\

,

,

, , ,

.,: ..

,

"

.' •

,

.......

.

'.

...

I
1

~ I
I

t

I
I

.. ... •• ", ,. " . .... -'" , '" ....
.
0 ••

-- ,
• it

\

•t.

"

,,

'" 0,.

...

•,.

. , ... '\;.._.

'0.

o. j'" ••• "'" .., •• '" 'It
", '..

.....,_. , "." "., ..
,•
......... 1.

' ..

• I •

• •

I
702

, '1..

I, I,
II

.." -.,
,

#..

______

\ .. , • ' "" • f.,... "" -:.. ~. ...... • ....
... ••

,_

. .

,

.

II1II"

I.,

I

.....

"_
•••

.- . .. .... ,
••

.. ......

, •

.'

.

..

•••

1[1<

pa umijesati jedno po jedno jaje. 20 g margarina. 2 ~umal!jka i ~ijeka (ra~~odnje?og s 1 3 dl vode) umutiti glatko tuesto 1 ostaviti ga da stoji 20 minuta.atl na tavlc~ ~do 2 ZllC~ulja i po njemu raspodijeliti 5 .ot)y1atri oko 5 minuta. I I Umutiti maslac s brasnom. Pece~e palacinke stavljati na tanjur. U smjesu dodati ilici- I smjesu u prsten i rzo dodati kOklutlanan.esta i prziti na srednjoj temperatun. Umutiti slatko vrhnje. 8 ilica rakije jabukovaie. pola iliiice cimeta i 100 g secera.ot~).! s! 1 s aa g~m. Tako postupiti sa svim palacinkarna. = I I Finske p alaeink:e sa slagom -------------------200 g brasna.6 k?lutova )abu~a. s marmeladom marmelade po potrebi. Namazati palacinke i posluziti odmah. 2 [aja. pola limuna. Umutiti i ispeci pal~cinke i drzati ih na toplom. 1 zlicica kakaa. 4 jabuke. slag za ukrasavanie. malo soli. malo ulja. Umutiti cvrst snijeg od bi~lanjaka p~. Podijeliti tijesto na 3 dijela i peci u podmazanom kalupu za tortu u dobro zagrijanoj pecnici. U meduvrernenu. 300 g diema od marelice.asa. Slagati kao za tortu. Zaliti s rna.ti pazljiy? u v~c pripremljeno tijest~ z~ palaclnke.I Zapaljene p alaiiink:e s jabukama 200 g brasna.5 dl mlijeka. palacinka treba skliz~uti na yeti P?klo ac ~a se okrv~ne i posuti secerom 1 cimetom. U marmeladu u~lJe. Natopiti ih lirnunovim sokorn. pa izrezati na kolutove debljine 1 cm. 7jaja. l . postupno dodati mlijeko i mijesati na pari dok ne postane gusto. a diem zagrijati i drzati na toplom. mlijeko. soli. 200 g slatkoga vrhnja. I I I . Pecene palacin e s agati na tanjur 1 UK.l. 100 g maslaca. 6 ilica ulja. pa mijesajuci zagrijati na niskoj temperaturi. ZagrlJ. svaku prernazati slatkim vrhnjem 1 dzemom. 4 [aja. 2 jaja. I I ~ Palaeinke 12 palacinki. 1 dl mlijeka. Palacinke _- s ananasom - I 1 I I 1 ell kakaa. secer u prahu i slag.satl malo vo~e) limunov sok i rum. I I 1 I I 704 I 705 . Umutiti brasno. ruma i secera u prahu. Od brasna.g~ umije~a.5 dl mlijeka. n~ l~~an. limenka kompota od ananasa. jaja i malo ulja. Ostaviti da se ohladi. zaliti JU zagrl)anOrn jabukovacorn zapaliti. 150 g brasna. Kad s donie strane dobije 11)epU boju. Gornju palacinku ukrasiti slagorn. izdubiti sredinu. 2. malo limunova soka. 2. ocistiti jabuke.

pa naizmjenicno dodavati brasno i mlijeko. • • • • .~!~. • '. 1... Gotove palacinke savijati u trokute iposipati kristalnim secerom ili secerom u prahu po zelji. vodeci racuna da se ne stvore grudice. . " •.)mllJek~ 1 malo S.... Smjesu dobro umutiti. ja)a.. ymutiti s!~g sa seceroffi. ... ... sol. P~la~lnk~ saVltl...~" . praska za pecivo...¥. 4 jaja. 120 g brasna.... ...... -~ J ". 5 dl mlijeka.. " .'II! .a~1Nutellorn. ekstrakti u boji (zeiena.·~~'·~··~'~~· _•• ~. fP.."""":~I •••••". .. oprati ribize i ocistiti od peteljki..r~k....4 . Ispe~e~e .. zuta.. '" .~·'~"~ .~. ... . 500 g Nuielle. malo praska za pecivo.palaclnk~ prema2. ..- s Nutellom - i ribizima I Palacinke _- - u boji 250 g brasna... I ~..' • • . Svakomu dijelu dodati malo ekstrakta da tijesto dobije zeljenu boju i ugodnu aromu.. 100 g mljevenih oraha Ulnuti~i palacink.. a zatim slagom i na to posut... "".. secer u prahu. .. l! t.... Za nadjev: marmelada.. crvena.'~ ..._ . . .'•••••n .. ..'4~~~4 ~.. . •• ~ f 1 # 106 . ~.._~••• ~••• ...... . plava). .'. Ispeci od dobivene smjese tanke palacinke. 107 ..Slatke palacinke Slatke paiacinke Palacinke ..... 2 vrecice ilaga...~ od .5 dl mlueka.. · " . ~_ 4 .. strugana kora od limuna. Pozeljno je dodati i malo soka od lim una da se tijesto ne zalijepi.brasna...ute) poslagati na tanjur.. posuti mljevenim 01asima 1 ukrasiti ribizima.1". .. • ..c..t~.... ....~...."'. ".... pa dodati malo soli.......011 pa tijesto ostaviti da stoji oko pola sata. • 'Iff·' .... ..". •. •••• . 2.l ribize.... ~~x ~... 1 jaje... strugane kore od Ilmun~.. 2 ilice secera. Tako napravljenu smjesu pod~jeliti na c~~ir~d~jela. 300 g ribiza. Umutiti jaje.. W •• ~ .1 .~W~"• ..

4z11cenadJev~. k Palacinke ~ripr~n1i~i n~ uobicajeni nacin. . sveznjevi od paZacinki -- 8 palaiinki. po?~gnuti krajeve te ih stisnuti koncem 111 ukrasnom vrpcom. ki i Izribati bundevu ' aCl 1 lspecl~ all sarno s jedne strane. .. 50 do 100 g secera u prahu i malo ruma.. 100 g oraha. J . ecer Spricom za slaa purun palacinke. Preostale poprskati rumom. malo ribane naraniine kore.. Diem pornijesati s vinom i ribanom narancinom korom koja ce dati aromu. Palacinke umutiti iIspeci na uobicajeni nacin. 2 dl vrhn]a. ietvrt ialice soka ad narance.2 puta na srednjoj temperaturi 7 do 9 minuta III d?k Jabuk~ . Na ispecene palacinke staviti I?alo dzerna na sredinu.ne om~ksaj':l) a ~<?k.Slatke poiacinke Slatke palacinke Palaeink e s nadjevom od jabuka (recept za miICrovalnu) 8 palaiinki. Oprati i ocistiti upln~ . malo ekstrakta naranie. ~ . Dodati jabuke i poklopiti. . a enu tortu preliti umucenim slatkim I h I. taviti na svaku palacl~ku 3 zlice nadJe~r~ 1 za:~ltl ih II lclje11i oblik.ukur~z~? ?~as~o) mljevene klincice. • 708 .. Palaeinke s kupinama ~-~~---- 8 palaiinki. Izrnijes ati jogurt 1 ek trakt. t? Palacinke s bundevom 12 palacink~. 1 pire od kupina. iliiica kukuruznog brasna.5 dl slatkoga vrhnja. ~. 130 g dzema ad kupina iIi molina. malo mljevenih klincica. 2. Sveznjevi djeluju vrlo efektno. 500 g bundeve.~. pa preliti palacinke. e zgllsne. Sla ati al'aCiare~tl su 0 grozde 1 orahe te dodati secer j bude gore gaiz~edu ok: )e~nu n? drugu tako da nepecena strana i peci u t~ploj pecnf~f\~~13d. k. Umutiti tijesto za 12 pal .lnU izmiksati u pire. .Zavrs~ti palacinkorn vrhnjem. Preljcv: 2 iii lice niskokoloricnog jogurta s dodatkom vanilin secera. 100 g sunog grozda. cimet. 500 g kupina. ~ .. " ".5 em). 80 g secera. 2 ialice neoguljenih narezanih jabuka (komadi od 0. C litrenoj \:atrosta~11oj posudi izmijesati sok od narance.. 2 ilice bijelag vina. n cimet. ali upozorite goste na konac. U mutiti \ rhn e unylJesatl. Ukrasiti S malo dzerna i posluziti. POIO\. Ukrasiti kupinama s rurnom.uhatl ~lleSa)UCl 1 .

statke Slatke polacirike t palacinke Palaiiitik. Sve tako namoeene palacinke poslagati u posudu otpornu na ternperaturu. - - 2 Flambirane palacinke _- -- "Suzette" 6 palaiinki. Rastopiti ~aslac i rO"mijesati ga sa secerorn.~a uo lS~J~?lnacin. Od ove srnjese ispeci p~1ac. ~a. Peci na temperaturi od ~90 °C oko 15 do 20 minuta. 2 zlice slatkoga vrhnja. brasno po potrebi. I Vocne p alacink:e sa slagom --- -.. na margannu.. na vrh noza soli i sode bikarbone. cimetorn 1 slagom od slatkoga vrhnja. 5 ~licivcav!ece~a. casieu vinjal<a"i liker od narar:~~ pa ga ~agrlJat~: Svaku palacinku preklopiti na cetvrtinu I umociti da uplJe zagrlJanl sok. sodu bikarbonu. Umutiti jaja s ~rast. Ispeci palacinke na uobicajeni nacin. Zatim umlJe~atlmllJek? 1 brasno tako da se dobije tijesto srednje gustoce. 1 ravna ilica cimeta. 2 narance. 110 I . malo margarina. pola zlice masti. 60 g maslaca. • v.ice secera. I . Svaku lspeeenu palacinku staviti na zagnjarn tanjur. umuesati so . kO~i~~d~e na:ance (dobro orran e) oguliti sarno gornji zuti sloj OtOPl'tl'Pga lz~ezatl na kockice. 150 g margarina. casica vinjaka 1 casica likera od na. a z~tim pr~liti rr~ko pal~. ali a s obJ~~t!ane.lnke. 1 limun.natrlj~ti S . I j ~ 6 jaja. 3 banane.~odati 2 zlicice secera i salicu mlij"eka..-- - - 5 dl mlijeka. dok preljev ne pocne stvarati rnjehurice na rubu posude.. .st Palacinke - s n. 12 do 16 palacinki. Dobro oprati narance.l s~avlt1 u llJega ~~eer. Slagati palacinke jednu na uztortu. salica svjeie narezanoga voca po izboru. secer. ilica iecera. 2 vrecice slaga. Poseceriti ih po zelji. i svaku l!. prehu. ~mije. Kratko prokuhati. 4 ravne zlice meda.". limunoVIm sokom. umijesati rum.?m pa.rance (Cointreau ili Grand Mariner). a korv~ . U preljev Ispeci palacinke bi drugu isvaku . 2 jaja. Iscijediti sok naranci i limuna margarl . 4 naranie. Izrezati banane na pola po duzini i svaku umotati u palacinku. casica konjaka.tri z}ic. medom.ijek~.. Iscijediti ~ok 1Zllarane~. secer i na kraju koru. POSIUZ1tllh tople.saIic~ vm!. Poslagati palacinke u vatrostalnu posudu premazanu maslacem. izribana kora i sok od 1 limuna. saviti u zeljeni obli ukrasiti slagom.ar aniiam a - -- . zaliti zagrijanim konjakorn i zapaliti. P~l~cinke rosuti izribanom korom 11m una 1staviti u zagrlJanu pecrucu.da upije miris. 4 ravne zlice smedega secera. ob. k . sol. 150 g iecera u prahu i 8 zlica ruma. n.sati jaja. 50 g braina.cinki.e s bananama --~-- -- .r~sati ih. U smjesu dodati narezano voce po zelji (rnoze i rnijesano. a ostatak preljeva posluziti v..

4 dl slatkoga vrhnj a. 5 dl mlijeka i 2 ilice krusnin mrvica. jedan vanilin secer.~a svaku pecenu palacinku staviti nadjev dobiven od ~lze 1 U:'ltl lU. caia vode.5 1mlijeka.. 2 [aja. izvaditi im kostice. poslagati u vatrostalnu posudu.tZ stalno mijesanje da se dobije marmelada koja se odrnah koristi .Kada Je nza na mlijeku skuhana dodati suho grozde 1 2 zumanjka. palacinke s voce~ .I>lZU prokuhati u 5 dl mlijeka da se dobij~ gu~ta ~mJesa. 3 jaja i 300 g brasna.. r » 1 "'nke na uobicajel1 nacin. 60 g fine psenicne krupice. I IS~~hlg:. obranim mlijekom.5 dl obranoga mlijeka. dodati im 500 g secera pa kuhati na vat~l t.p. preliti mlijekom u koje treba naribati limunovu koricu i dodati vrecicu vanilin secera. I 500 g posnoga mekoga kravljega sira. Kada su gotove. Oguliti marelice. 1. 4 zumanika. 3 jaja. 8 paiaiinl«. Staviti u blender marelice. temperaturi od 180°C ok ne porumene. kompot ad voca po zeiji. . casu vode i ostatak secera pa mutiti dok se ne napravi gusti sok.~nJenih palacinki. na vrh noza soli. Tako punjene palacinke saviti na pola. 1. O~. skinuti gornju palacinku pa ih posluziti tople. Ispeci palacinke pa ih premazati nadjevom pripremljenim na sljedeci nacin: sir izmijesati sa zumanjclma. 20 g masnoce. 100 g suhoga grozda. krupicorn. 772 . ~~?jevom ziti odmah. Dobro ocijediti voce i isjeci UC~utiti slatko vrhnje i u njega doda~l yoce. Ovim preljevom preliti hladne palacinke. 2 zlice ulja. Vatrostalnu posudu dobro namazati masnocom 1 slagati red . 600 g secera. sok od limuna. 300 g brasna i pola litre mlijeka umutiti i ispeci palacinks . 3 zlice rize. 100 g secera i cvrsto istucenim bjelanjcima.statke patacinke statke oalacinke I Slatke p alacink:e s marelicama 8 tankih palaiinki.Razmutit! 2 iu~anjka u 5 dl mlijeka i zagrij ati nepresta~o I I j u pecruci na umJer~noJ. Palaiiitik:e s rizom i marelicama - 500 g marelica.. I . red marmelade od marelice Odozgo pokriii jednom neuvijenom palacinkom bez nadjeva . 200 g secera. naribana kora i sok od 1 limuna. Peci u pecnici oko 30 minuta na temperaturi oko 180°C. 750 g marelica.

2 dl vode.. v eti ~ Torfa od p al. Saviti ~hutrokute i posuti listicima badema.". malo maslaca. 100 g suhoga grozda.aeinlci 1 . 2 zumanjka i 1 jaje.- PALAtlN E SA KOjTUNICAVIM Prelivene p al.i ?st. 200 g mijevenih oraha..0 Peci minuta.i sa suliim !!_ro~e~ -20 palacinki. 2 ilice ulja. U brasno umijesati sol i secer. posuti svaku palacinku mljevenim orasima i secerorn te slagati jednu na d. ilica 12 do 16 palaiinki. 5 dl mlijeka.. a izmedu posipati sece~?m i ora~i1_11~.aisirik. 2 ilice mijevenih badema.sto zajedno s mljevenim. I I j 115 .. u toploj p~c~ici oko2.. Zapecene palacinke preliti slrupom od vode. ~oprezno u~lJesatl u ~lJ. . • v' • v· I 10 do 15 palacinki. vrecica vanilin secera. badernima. secera1varulin secera. I 5 dl mlijeka. 1 dl slatkoga vrhnja i usecerene tresn]e za ukras. poslagane palacinke preliti mlijekorn s vanilin secerom 1 zap pecnici 15 minuta na ternperatun 200°C..yuro u posudu za pecenje I?r. • 200 g mijevenih oraha. Posluziti hladne . Ispeci t~~~e palac~nk~. ) Pomijesati ulje vi ml!je~?. .Slatke palacinke I Slatke oatocink» '/ -. secera.Od 2 bjelanjka umutiti CV!stl snlJeg.aiiinlce s bademima 250 g brasna. • I I I .a!lu ~aslac~m.aiiitik:e VOtEM Pal. 3 jaja. 100 g secera. za tortu slagat~ naizrnjenicno palacinke 1 nadjev od oraha sa su l~ni insecer 1 secerorn. zlica badema narezanih na listice. tortu tre a0 a 1 ) tanjur i ukrasiti slagorn.dno namaz. vrecica slaga l 2 vrecice vanilin . secera. 200 g mijevenih oraha.avi~~ 1 sat . Kada je gotova. malo soli. Torta od p al. Dobro izraditi srnjesu. 100 g iecera.. saiica mlijeka. Ukrasiti ih umucerum slatkim vrhnjern 1 usecererum tresnjama.e. 200 g secera. ~odati brasnu . Palacinke tanko premazati marmeladom. v.eth<:>. malo marmelade ad marelica. Sve preliti mlijekorn u kojern Je bstvh{eft~ prebaciti na zapeci u pecnici. 2 vrecice vanilin secera Ispeci palacinke i slagati ih u kalup za tortu jednu preko druge.__.

I I I • ------------ Tor ta od p alaeinlci 2 10 do 15 palaiinki. 3 ilice secera. 1 zumanjak. 100 g suhog grozda. vanilin secer isecer u prahu. I I I ------------------------ ~ ~~ 117 1__ .posutl krusnl. doblver:u smjesu dodati 2 zllcev!DIJevenlh bad. posuti svaku palacinku mljevenim orasima i secerorn te slagati jednu na drugu u posudu za pec~nje koja j~ prethodno nam~z. vrecica vanilin secera. Umutiti i ispeci palacinke od navedenih sastojaka. U vodi narnocene pa iscijedene sojine ljuskice.5 t ovim namazom. p al acink:e I 1 Slatke 'pal aiiinlce na pari - 100 g ljesnjaka. uviti ~h pa lzre~atl ~a. Ispeci palacinke. sauca mlijeka. Tako naslagane palacinke preliti mlijekorn s vanilin secerom i zapeci u pecnici oko 15 minuta na 200°C. 100 g iecera. Dodati rum. suho grozde i vanilin secer pomijesati i namazati palacinke. secer. Palacinke premazati tankim slojem marmelade ili dzerna. Sluziti tople.palaclnk~). prerezati na dva dijela. Nadjev: 3 jaja. Palacinke umotati. sol.~. Odvojeno umutiti ~ . . 200 g mijevenih oraha. 2. Poprziti ljesnjake isamljeti ih. 2 ilice mlievenih badema.2 ilice sojina brasna. Kalup namazati mas~ocom. Sluziti tople posute secerorn u prahu . malo maslaca. 50 g secera. 500 g brasna.ema 1 d ~llJeka: Ovim n~djevom preliti palacinke u kalupu 1 kuhati na pal-l 30 minuta..5 dl mlijeka i krusne mrvice. Umijesati skrobno brasno ljesnjake i mlijeko. . rezance sirine 1 cm. • • •• -' • .alacin~e od navedenih sastojaka.". 1 . limunova kora. 5 dl mlijeka. . poslagati u podmazanu posudu za pecenje.zuma~Jka ? 3 zllce s~cera. zaliti preljevom napravljenim od jaja i mlijeka te zapeci u pecnici. 3 [aja. 2 ilicice ruma. ) Ispecene palacinke premazati i preliti cokoladnim preljevom. N~praviti tiJ~s~o za p. malo marmelada od marelica ili[rancuskoga dzema. 5 svjezih jaja. Nadjev: 50 g sojinih ijuskica.. 3 zlice secera. 2 dl mlijeka. I J ?. Kuhati na pari da se zgusne. Ispeci palacinke na uobicaieni nacin. Umutiti zumanjak sa secerom. saviti ih po zelji I Zap eeen e p alacinke - J A 300 g psenicnoga brasna.~ mrvicama i u njega staviti na:-ezane . ilicica skrobnoga brasna.. malo soli i iecera.Slatke polacinke ~ . all &a?e napuniti do "yrha. Preijev: 4 jaja i 5 dl mlijeka.an~ I!laslacem. fa ~.::» 1 Slatke polacirike Sueeane I _-- -------8 palacinki. cokoladni preljev.

1 dl ulja. U meduvremenu urnutiti slag i polako mu do dati mljevene orahe i narezane ljesnjake. kraju u lacinke prernazati Nutellorn 1pOS~tl S rna 0 tplJ. Ohladene palacinke premazati sla&om. N~.peci palacinke iostaviti ih da se ohlade. brasno. 3 [aja. Saviti ih na trokute i opet posuti orasima.aja i polako dodavati m~ij~ko Ii. 50 g mljevenin oraha. Umutiti 300 g brasna.Slatke potacinke Slatke ooiacinke Pal aiiirik:e sa slagom 12 palaiinki. Palacinke - _- s Nutellom i orasima I 4 dl slaga.evenl oraha. secer u prahu. 300 g mljevenih oraha. I . uviti po zelji i posuti secerom u prahu iii ukrasiti ostatkom slaga. • 718 119 E . Nutella. 50 g narezanih ljesnjaka. POSIUZltlodmah. 5 dl mlijeka. .

. Rezati 1 POSlUZltl kao tortu . Mijesati na laganoj vatr! dok se dobije kremasta smjesa. Mazati palacinke ovom smjesom i slagati ih jednu na dr~gu.~ "'- 1 I . 1 limun.cimet. Svedske - p alacink:e 4 jaja. i?rasno. • - Umutiti . I '- - . -...i~kl. 100 g mljevenih oraha. pola iliiice soli. suho grozde. 2 zlice ruma. Ba9.jaja. m. .u... 50 g suhoga groida. badern.. cimet... Propasirati ga i pornijesati s rumom i 1 dl vrhnja. • 100 g mljevenih badema. 4 dl mlijeka. 121 I 120 .da po u~us..~odati malo me.~·emom o~ kes~ena.. Gotove palaeinke ~~az~ti . 500 g kestena.. • .e!lle narezati na listice i posuti ih preko palacinki. usecerene tresnje za ukras Palacinke umutiti i ispeci na uobicajeni nacin.?li pa v?staviti da stoji nekoliko minuta.-. Od dobivene smjese ispeci palacinke. 3 dl slatkoga vrhnja. nekoliko badema za ukras. Umutiti oS"ta!ak slatkoga vrhnja I iskoristiti za ukrasavanje zajedno s useeerenim tresnjama. Sve to treba malo zagrijati da se dobra poveze. 200 g meda. U smjesu. brasna po potrebi.Slatke poiacinke I statke oalactnke ~ • Jesenje p alaeinke 12 palaiinki.. Pomijesati orahe. Skuhati i ocistiti kestenje.. . Posluziti odmah.. naribanu koru i sok od limuna..~d. • f -. Drzati na toplom. malo meda. mlijek? i dodati m~lo s. Ostatkom smjese preliti tortu od palac.

iecer.n~ u. sl!11eso pun~l n: reliti rastopljenim maslaeem i staviti u peenlel da se zape • .pOSUdll za pecenje. posuti secerorn u prahu s aromom vanilije.6 iu~~njaka. a drugi red poprijeko... Dobro izrnijesati da nema grudica. Preljev: 2 dl vrhn]a. ~alacln e ~an:aznanjke umijesati s i pos~agativ u. 6 zlica kiseloga vrhnja i 6 zlica brasna. 2 secera u prahu.Ovo~. nan'b an a Iimunova In . mljeveni orasi. 3 zumanjka. 6 zlica brasna i 2 I mlijeka. Priprerniti. mahuna vanilije. ~l~Ive tver:a ~aJ~ limunovu koru. ~tl ':~ nJ bie an' aka. Prel~t.UmlJe. ispeci palaci~1~e i.aeink:e sa sirom - 12 do 16palacinki. ml)e:ren1m o!asif!la i suhim grozdem. Peci u pecnici vrhn)em i seeerom u prahu te . 6 jaja. Skuhati vino pa preliti preko umucenih zumanjaka.. Svaku pr~maz~tl rnaslacem.o icajern I?. Umutiti zumanjke sa 6 zlica secera i 3zlice brasna. l!mutiti tije~to ~~. 250 g svjezega kravijega sira. 250 g sVJezega kravljega stra. ' I l ~ ribanom Iimunovom koro~. 3 ilice brasna i 6 zlica secera.~)~m: Propasirati sir. secer u prahu.ovg:o~~e n~m~cltl c. malo caja od hibiskusa i naribana limunova kora. uviti k g smjesi ilagano sve promijesatl. suho grozde. salica suhoga groida. drzati ih ?a topIom. Slagati palacinke jednu do druge. Pecene yalacinke posuti mljevenim orasima sa secerom u prahu i vanilin secerom te ih uviti. • Salzburske - p al. bi acin Sir ocijediti od Umutiti i ispeci palacinke . Pijane p al. Umu~ltl cvrv~tl n1)e 0 atl nadJevom. ~zvsljiva izvaditi kostice. 2 zlice secera u prahu. Slatke p al. r: 3 ilice III ruma. suh. TIme namazati palacinke 1 saviti ih u zeljeni oblik.svrhnjern I s~ce~ltl po ZeI)l. Nadjev po ukusu: masiac.aeink:e - sa sir om. slatko vrhnje. Staviti u pecnicu da se zapeku. iaiica konjaka 5a g maslaca. Palaiiinke u sat ou od bijeloga - vina -_ - PAL CINK! SA SIRO. 200 g secera u prahu. 1 . 100 g suhih iljiva. 122 r Umutiti i ispeci palacinke po osnovI!.satl ocijedeno suh? gro~de 1. U 2 1zasladenoga mlijeka dod.5 dl slatkoga vrhnja. dodati gusta i dovoIjno slatka. ~~~~nke. dl vrnnj 60 g iecera. 1 po d ____________________ ~~_l~~~~~ 1.. Narezane sljive I. 200 g oraha. Dodan ra~l}lVO snlJeg od 6 bjelanjaka.~lmepr~ ru p dok ne upiju vrhnje i dobiju Iijepu boju. hnia . vratiti na vatru da lagano {'rovri i preliti po palacinkarna. 200 g svjeiega kravljega sira. 2 vrecice vanilin secera - 8 do 10 palacinki. Slozene palacinke preliti slatkim vrhnjern 1 zapeci u pecnici.ayatl zllcom tijesto i kuhati s jedne a zatim s druge strane. 2 " vrectca vant 'Z' secera.e palacinke_~a strom ~-- " ! • f 16 palacinki.Sir dobro umutiti s jednim jajetom i secerom.r~zdem secerom v. v V .o~ ~ecep~.Slatke polacinke f Slatke polocinke . 723 ~__ ~~ ~ . 100 g suhoga groida. izmij:sat~ &~. Svu~og~oz~e preliti konjakom i kada malo odstoji ocijediti te umijesati u SIr. 1. Zap ecen. f Sato: 3 dl bijeloga vina. 6 zlica vrhnja.acink:e I I t r 10 do 12 palaiinki. Sluziti tople ili hladne. . kora 50 g suhoga ' grozda i 4 jaja. Vaditi palacinke iz mlijeka resetkastom zlicom.

1 ilicica cimeta. v~r. orahe. Prekriti ih narezanim vocem._. { palacinke u asiti svjezim listom mente. Dodati jabuke. praskom za pecivo i limunovom korom. Zagrijati pecnici na 220 °C i zapeci.25 dl slatkoga vrhnja.- - brasna. Lagano mijesajuci dodati 2 pune zlice secera. mineralnu vodu? mlijeko. Umijesati brasno. 1 ilica narezanih oraha. nekoliko listica svjeze mente. Zakompot: jabuke oguliti. cimet.~11?Utltl aslac . r { f . 125 g ricotta sira. Umutiti sir. jaja.---250 g Pal. r" 1 \ ~ Slatke polacinke _. Nadjev: 75 g maslaca.. naribana limunova kora. 6 jaja.secer. 1. 5 ilica iecera. brasna. ) • ! ! f t Palaeink:e sa sirom i medom 125 g . I I 1 kg jabuka. malo praska za pecivo. Nadijevati po zelji i posluziti uz topli kompot od jabuka. pa na zagrl~nd~ r • f maslacu ispeci 8 palacinki. a zatim puniti palacinke dobivenom smjesom. 250 g mladoga sira.lpremlJenlm nadjevom premazati palacinke i uviti ih pa posloziti ~ vatrost~l!1u~OvS. 75 g secera. Umutiti zumanjke s ricotta sirom.nk:e s ricott a sirom 1jaoiiKamii . sol. 2 jaja. 2 kruske. 25 g maslaca .. izgnjeceni sir 1Ja~a.dodati naribanu limunovu koru i sve dobro izmijesati. 4 pune ilice brasna.. poklopiti ih i pustiti da odstoje.25 dl mineralne vade. sol ~. mahuna vanilije. 2 zhce secera i stru~anu koru od limuna pa ispeci palacinke.25 dl mlijeka. 1.. malo praska za pecivo. malo soli. 2 jaja. 3 ilice secera. Umutiti zumanjke. Za palacinke: istuci cvrstu pjenu od bjelanjaka s malo soli.0 at! m secer. Za Elad)e:r . strugana limunova kora. sol. 2 zumonika. 125 I 124 . ravna ilicica praska za pecivo. 1. Dodati smjesu od bjelanjaka i pazljivo izmijesati. vrecica vanilin iecera. Smjesu ostaviti 30 minuta da OdStOJlu hladn)~~. 1 zlica secera.aiii. ostatak secera. ilicica brasna. 3 jaja. malo ribane limunove kore. Umutiti brasno sa 4 jajeta i mlijekom. Prokuhati pola salice vode s limunovim sokorn. brasnorn. saviti u zeljeni oblik. razrezanom mahunom vanilije i 3 zlice secera. ilica maslaca. 2 jaja i brasno u glatku smjesu.lli:U. dodati sol. Rastopiti malo maslaca u teflonskoj tavici i ispeci 4 palacinke.. narezati na osmine i izvaditi sjemenke. med i vrhn e te t!?1e preliti pa acm e.U to. sok od 1 lim una. 5 dl mlijeka. 250 g sira./ I I I Statke oalacitik» Palacinke sa sirom i kr uekamo _.pa . vanilin secer. 2 ilice meda.

PALACINKE SA IZNUTRICAMA PALACINKE S IZNUTRICAlvlA Palacinke s telecirn mozgom Kuhane palacinke s telecirn plucirna Palacinke s rizom i mozgom Palacinke s junecirn jetrima Palacinke punjene mozgom Palacinke punjene jezikorn Palacinke s jetrima (slatko-slane) 74 74 75 76 77 78 79 t • Slatke JEDNOSTAVNE PALACINKE p alacinke Palacinke Krernaste Francuske Palacinke Palacinke s rumom palacinke palacinke s tirarnisuom s pudingom S VOCE1VI 93 93 94 95 89 90 90 91 92 Palacinke s razlicitim gljivama Palacinke s gljivama i vrhnjem Palacinke s gljivama Palacinke nadjevene gljivama Palacinke s gljivama u besarnel umaku Palacinke od heljdina brasna s gljivama PALACINKE S MESOM 1 f f Lagane palacinke Palacinke na skotski nacin Palacinke s kremom od zUJnalljaka Najjednostavnije palacinke Egzoticne palacinke PALACINKE S COKOLADOlvl 80 80 80 81 82 PALACINKE I f ( . I Sadt ia] I I So dr ia] Slane p alacink:e PALACINKE ZA DORUCAK Palacinke sa slaninorn Puding od palacinki Palacinke s kobasicama Palacinke sa sunkom i gljivarna Palacinke s heljdinim brasnorn Palacinke punjene sirorn i sunkom Pizza palacinke Picete od palacinki Puz palacinka Palacinke sa sunkom Palacinke sa sunkom . . I I j . . Palacinke s piletinom 1 48 Krakovske palacinke Geno.....fske palacinke Palacinke s Nutellom Palacinke sa sladoledom Turske palacinke Svedske palacinke sa satoom Pala~~nke s preljevom "Katja« Palaclnke s narezanom cokoladom • 83 83 84 85 86 86 87 88 Palacinke od krumpira Palacinke s nadjevorn od banana (recept za mikrovalnu pecnicu) Palacinke s rnalinama Torta od palacinki s vrhnjern i malinama Palacinke s tresnjarna Palacinke s banananla j zeJe bombonima Zimske palacinke 96 97 97 . 1 sampinjornma 49 Palacinke s nadjevorn od rnljevenoga mesa 50 Palacinke punjene kukuruzom 50 Palacinke nadjevene paprikasorn 51 Pile s palacinkarna 52 Palacinke s rnesom na ruski naci n 53 Hortobadska mesna palacinka 54 Svecane palacinke s mesom 55 Palacinke od spinata 56 Egzoticne palacinke 56 Sarmice od palacinki 57 Ustipci od palacinki 58 Palacinke sa spinatorn i mesom 59 Gurmanske palacinke 60 Puding od narezanih palacinki 61 Palacinke s povrcern 62 Palacinke s tikvicama i mljevenim mesom 62 Zapecene palacinke 63 Meksicke palacinke 64 Palacinke s mljevenim mesom 65 Sarrnice od palacinki 66 Palacinke s piletinorn 2 67 Palacinke s pileti nom 3 68 Palacinke s rnljevenim mesom 69 Dijetne palacinke s piletinorn 70 Palacinke s pivorn 71 Pohane palacinke s mljevenirn rnesom 71 Kalifornijske palacinke s pistacijarna 72 Piroske od palacinki 73 Consomme s palacinkarna 73 .." • 1 sampinjoruma Omlet od palacinki (za 1 osobu) Palacinke s rizorn Palacinke od tjestenine Pohane palacinke s masnim ovcjim sirom Palacinke s talijanskorn salatom Palacinke od dviju vrsta brasna Roladice od palacinki sa sirom i sunkom Rolada od palacinki • • Palacinke sa spinatom i rajcicom Palacinke sa sunkom i spinatom 10 Palacinke od spinata s kobasicama 10 Palacinke od krurnpira mrkve i 11 Palacinke s francuskom salatom 12 Palacinke s krurnpirom i slaninom 13 Palacinke s rajcicorn i spina tom 13 Palacinke punjene kupusom 13 Torta od palacinki sa 14 spmatorn 1 ra)CICOm 15 Palacinke s kukuruzom 15 i preljevom od luka '" • • tv· r r 33 34 34 34 35 36 36 37 37 r I t f l f ( 16 17 17 17 18 19 20 20 21 PALACINKE SA SIROM Zapecene palacinke na ceski nacin (s 8 rnogucih nadjeva) Pohane palacinke Palacinke sa sirom Palacinke u besarnel umaku Palacinke s vrhnjern Svicarske palacinke Svitci od palacinki s lososom Punjene palacinke Ljetne palacinke s feta sirom Palacinke s besarnel umakom Palacinke sa sirom i gljivarna PALACINKE S POVRCEM Palacinke s kukuruzom Vegetarijanske palacinke 32 32 22 25 25 26 27 27 27 28 29 30 31 38 Palacinke s porilukom 39 Neuvijene palacinke od spinata 39 Palacinke sa sirom i spinatorn 39 Palacinke S kupusom na ruski nacin 40 Palacinke od kupusa 40 Palacinke s przenim paprikama 40 Palacinke s raznim povrcern 41 Povrce u palacinkarna 41 Palacinke s rajcicorn 41 Palacinke s paprikama 41 Palacinke sa spinatom 42 Kukuruzne palacinke 43 Palacinke s blitvom 43 43 Pikantne palacinke od krumpira Palacinke od krumpira s kajmakom 44 44 Palacinke s kukuruzom 44 Palaci nke s graskorn PALACINKE S GLJIVAMA 45 45 46 47 47 47 I [ f f r I f Palacinke s piletinorn .

6570408 e-mail: begen@zg./fax: 00 387 33461-285461-395 0038 33 769-090. .o.: ~85 1 6547 894.o.. Zagreb ISBN 978-953-274-079-0 7 Nijedan dio ove knjizice ne smije se umnozavati. 10020 Sv.net../fax: 385 1 6547 893 Tel.t-com.ba Za izdevece: Enes Bequlic Glavni i odgovorni Enes 8egulic urednik: Lektura: Barbara Kovacevic Ivana Matas lvankovic Tisak: TISKARA MEIC.Suzette' Vocne palacinke sa slagom Palacinke s narancama 97 98 99 100 101 101 102 103 104 104 104 105 106 107 PALACINKE S KOSTUNICAVIM VOCEM Palacinke s bademima Torta od palacinki 1 Torta od palacinki sa suhim grozdem Prelivene palacinke Svecane palacinke Slatke palacinke na pari Zapecene palacinke Torta od palacinki 2 114 114 114 115 116 117 117 117 118 119 120 121 122 122 Palacinke sa slagom Palacinke s Nutellom i orasima Iesenje palacinke 108 108 108 109 110 III Svedske palacinke Palacinke u satou od bijeloga vina Salzburske palacinke PALACINKE SA SIROM Slatke palacinke sa sirorn Pijane palacinke sa sirom Zapecene palacinke sa sirorn Palacinke sa sirom i kruskama Palacinke s ricotta sirom i kompotorn od jabuka Palacinke sa sirorn i medom 123 123 123 124 125 125 111 III Slatke palacinke s marelicama Palacinke s rizom i marelicama Palacinke s vocern 112 112 113 PALACINKE © COMPlffER BOOK Autor: Katarina Marcetic Izdavac: BEG EN d. . fotokopirati ni na bilo koji . 71000 Sarajevo Tel. 769-091 e-mail: begen@bih. reproducirati bez nakladnikova naon • prsmenoq dopustenja. Klara 10000 Zagreb Tel. Senoe 18 0.Palacinke s borovnicama Palacinke s jagodama Palacinke na sicilijanski nacin Palacinke s bananama 1 Palacinke s jabukama Palacinke nadjevene jabukama Palacinke s cokoladom i slatkim od jagoda Palacinke s jabukama Zapaljene palacinke s jabukama Finske palacinke sa slagom Palacinke s marmeladom Palacinke s ananasom Palacinke s Nutellom i ribizirna Palacinke u boji Palacinke s nadjevom od jabuka (recept za rnikrovalnu) Palacinke s kupinama Palacinke s bundevom Sveznjevi od palacinki Palacinke s bananama 2 Flambirane palacinke .hr Zastupnik za BiH: NAKLADA BEGEN Sefika Dorica 6. M..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful