^.

-^\^^
DE?T. C\

^oo^^

PORTA LIXfiüAHUM ORIKNTALIUM
EUITIT
.1.

H.

PETEKMANN.
TOMUS
VI.

BR

E V

I

S

LOGUAE ARMENIACAE
ÜRAMMATICA, LITTERATUKA, CHRESTOMATlllA
CITM

GLOSSARIO.
!N USl

M PEAELECTIONUM ET STUDIORUM PRIVATORUM
JUL. HENR.

PETERMANN,
))SJC

IS ÜSIVERSfT. BEI.OLISKN-SI »'^^^A,

ROO/v\
LiNGUISTI

DEPT.

OF

CAROLSRUHAE et LIPSIAE. H. R E U T H E R.
PK 8023
P5 1872 c.l
PETIAE PARISLORUM

LONDINII

;0}sXEUVE
i5,

& (Ti

U L A U
:;7,

Ac

(

giA.1

VOLTAIKK.

soHO sf^uAUK.

1872.

ROBARTS

.J

Verlag von H.
Calvini
80.

Reuther

in Karlsruhe.

Jloli., in

editiouem Amstelodamensem accuratissime exscribi curavit

Novi Testament! epistolas Commentarii, ad A.Tholuck
M.
et Coiinthos.
13. 50.

Ed. quaita. 4 Bände.

Epistolae Pauli ad

Eomanos

Ed. quarta.

2

Bände.
5.

M.

Genesis« Psalmi, Jesaias,
editiones accuratissime exscripti.

Jolbiis, lieliraice ad optimas In usum praelectionum academiersten

camm.

4 Eändchen, kart., die

di-ei

M.

1.

26,

Jobus 75 Pf.

Vitae qnatnor reformatornm Lutheri
thonis a Camerario,

a Melanchthone, MelanchCalvini a Theod.

Zwiuglii a Myconio,
editae.

conscriptae
80.

nunc junctim

Praefatus est A. F.

Halbfranzband.
Dr.,

Beza Neander. M. 2. 50.

IVeis H.«

und Gregor von Nissa
der Exegese.
80.

Die grossen Kappadocier Basüius, Gregor von Nazianz Ein Beitrag zur Gescldchte als Exegeten.

M.

1.

80.

9lut^crforb 3am», ©eiftltd^e SroftBriefe, nebft hiräem SIbriB fetneä SJiit empfe^Ienbem SSorWort Don Dr. ßebeng, 2(u§ bem önglif^en. 2R. 3. 60. eleg. geb. 2)1. 3.— theol. ?Rub. ßögel. 2.,2lufla9e.
ilatcrf)iömuö=?^rc&iötcn.
djrii'tlic^en

©rbault^e Sluglcgung

be§

^al}\:e

©louOens mä) ber Oibnung be§ lutljer. ^ate^t»i-ni§. ^m 1540 auf 2^efe:^t be§ Sfiurfürften ^oa^"" H. öon Stanbenburg

öcrfafet. fort.

.
Tl.

1.

(St^ul^ ^*, Dr. ^rof. ^ie ©tellung be§ ^riftlic^en äur ^eiligen ©c^rift. ^roei opologetifc^e SBorträge. unb mit 5lnmerfungm oerfe^ene Sluflage. gr. 8o.

©lauben^
2.

erlüeiterte
1.

50.

^ttcucfer 3.
Vortrag.

5v
9Jiit

Cauricr ^.
t^urag.
SÄpftfee

^
Dr.,

®ie 3(nfänge be§ römifd^eit e:^riftent]^um§. erläutcrnbem Stnmerfungen üerfe^en. gr. So. gji. ®te gej^id^tlt^e SJotljnjenbigleit bcs
gr. 80.

©in
.

So.
=

6f)ri)'ten

ein Sßortrag für ©ebilbete.
Dr.,

.
2Ji.

1.

20.

5*

©inneSroal^rne^mungen unb ©inneätäufd^ungen.
1.

SSortrag.

gr. 80.

aSattcIö ^.
bie

neuefte

3eit.

'äü§maf)\ beutfd^er ©ebt^te oon ^alfer bt§ Quf SKit fa(f)Itcf)en uub fprac^H^en ©rlauterungeit für
.

ben ©c^ulgebraud^ l^eraulgegeben.

5Di.

2.

40.

^äget
unb

3C», S)er

menj(^ltd)e Äör^jer,

fein

58ou,

feine SebenSöorrid^tungen

feine ^ffege.

Wit 30

§oIäfc^nitten.

2».

1.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

PORTA

LmGUARUM OßlENTALIUM
SIVE

ELEMENTA LINGUARUM
I.

.
IV.

n.

HEBKAICAE CHALDAICAE SAMAKITANAE AHABICAE

V.
VI.

SYHIACAE

AEMENIACAE

VU. AETfflOPICAE
Vin. PEESICAE.

STUDIIS ACADEMICIS ACCOMMODATA.
EDIDIT

J.

H.

PETERMANN,

E.

NESTLE,

8.

LANDAIJEE

e. a.

PAES

VI.

LINGUA ARMENIACA.
EDITIO SECÜNDA EMENDATA.

CAEOLSEUHAE
H.

et LIPSLiE.

EETJTHER.
1

LUTETIAE PAEISIOEUM

LONDEs'U

MAISONNEUVE&CiE.
'

DULAU

&

Co.

25,

QüAI VOLTAIRE.

37, SOHO SQUARE.

1872.

BREVIS

LINGUAE ARMENIACAE
GEAMMATICA, LITTEEATUEA, CHEESTOMATmA
CUM

GLOSSARIO.
IN IJSUil PEAELECTIONIJM ET STUDIOEÜM

PEIVATOEUM
SCßlPSIT

JÜL. HENE.

PETERMANN,
I::^

DOCT. ET PBOF. PUBL. EXTBAOBD.

TTNIVERSITATE BEBOLHfENSI.

EDItIO SECUXDA EMENDATA.

CAEOLSETJHAE
H.

et LIPSIAE.

E E U T H E E.
LONDINH
'

LUTETIAE PAEISIOEUM

MAISONKEUVE&CiE.
25,

DULAU
37,

&

Co.

QUAI VOLTAIPwE.

SOHO SQUARE.

1872.

rt ^i

1

5 2005

Typis GuUielm. Drugulmi LIpsiensi

INCLYTAE

MECHITARISTARU.M
ACADEMIÄE IN INSüLA SANCTI LAZAPJ

HANG NOVAM EDITIONEM LLBELLI
STUDnS
imGÜAE ET LITTERATÜRAE ARMENIORUM
PIO

DICATI

GRATOQUE AJslMO

D.

0.

D.

AUCTOR

PRAEFATIO.
1 rado hie sextam portae linguarum orientalium partem in qua idem consilium, quod in praecedentibus persequutus siim, firmiter tenui. Dedi igitur, quanlum ei, qui vel proprio Marte linguam Armeniorum ediscere
cupiat, sufficere putavi, ut
his
stiidiose

perlectis

sine
si-

magna
mulque gua et

difficultate
iis

ad

alia

legenda pergere possit;

satisfacere studui, qui lectiones de hac lin-

litteratura

habere velint,

ut libellum habeant,

quem discipulorum manibus tradere, et quo tanquara duce in scholis suis commode uti possint. Sed in grammatica, quum haec lingua ab iis, quae semiti-

cae

dicuntur,

maximopere discedat,

aliam

viam

in-

gressus sum, talem nempe, qualera in caeteris Unguis

observamus, quamque in libro meo: „Grammatica

lin-

guae Armeniacae.

Berolini

1837.

8.

ap.

G. Eichler'*

jam antea inieram; atque hunc quidem librum mihi ducem sumsi, ita ut mutatis mutandis, atque omissis iis, quae sive explicationem formarum, sive comparationem cum aliis unguis spectant, illius fere epitomen
Pro specimine lectionis et analyseos item ut alibi orationem dominicam proponere non dubitavi, quoniam versio Script. Sacrae armeniaca
coESCiipserim.
Saeculo quinto,

aureä litteraturae Armeniorum aetate

facta est et classicis,

adnumeratur.

quae dicunt,

scriptis

omni jure
qui
facile

In

litteratura

libros,

VIII

Praefatio.

comijarari nequeunt, omisi.

In

chrestomathia

de-

nique praemissis quatuor prioribus Geneseos capitibus,

quae,

quum textum graecum
scriptoribus

verbotenus fere reddivnt,
loca e variis vari-

difficultatem

haud praebent, singula

orum temponira

eo respectu decerpsi, ut

tirones in variis dicendi geueribus sese exercere possint,

simiüque varietate
ciliora pergant.

remm

allecti

a

facilioribiis

ad

diffi-

Itaque primo loco posui vitam primi

Armeniorum herois post Haik,

Arami

scilicet,

iiude

nomen
tionem
lilötor.

populi exortum putatur, eamqiie seciindum narra-

celeberrimi

Tschamtschean
8.

(in

Compend.
simplici
ea,

Arm. Venet 1811.
elegantissimus

p.

9.

sqq.),

qui

et facili dicendi

genere usus

est; huic adjuuxi

quae

Eznik,
illa

scriptor saeculi quinti p. Chr.,

de Marcione ejusque

secta profert:

deinde e classica

Eli sei, aequalis Eznikii, historia de iis, quae Armenios inter et Persas anno 449 sqq. p. Chr. gesta
sunt,

epistolam dedi,

qua Persarum princeps Mihr-

nerseh Armenios ad ipsius fidem amplectendam persuadere conatur; porro e Mose Chorenensi caput de Haiko, regni Armeniaci conditore, descripsi; tum pulcherrimam narrationera de morte voluntaria Arsacis IL, 81 p. Chr. regnum Armeniorum tenuit, qui annis 363

secundum Faust um Byzantinum, scriptorem saeculi quarti, attuli, ut lectores ejus stilum non optimae qui-

dem

notae

cum

aliis

comparare possint; deinde locura
scriptore saeilla

proposui ex
culi quinti,

Joanne Mandacunensi,
quem
tirones velim
pei'legant,

statim post

Gene-

seos capita
hie

sed

argumenti

ratione ductus

demum

inserui;. ac finem denique facit

Gregorii

Praefatio.

IX
initium

Narekensis
in

introductio

atque
auctoris

Commentarii
alias in-

Canticum Canticorum,
scd
facili.

saeculi X.

tellectu difficillimi,

in

aetate scripsit, satis
tieri potuit,

hoc

libello,

quem

juvenili

In giossario, quantum

etymologiam non minus quam alphabeticum

ordinem observavi.

PRAEFATIO
ad secundam editionem.
In altera hac editione pauca tantum habeo. quae praemonenda diixerim. Litterarum in tabula Armeni

orum orientalium pronunciationem

,

quam

in

plurimis

primitivam esse ceuseo, addidi, et in litteratura librorum ab illo inde tempore, quo prior editio lucem
vidit,

impressorum

titulos

adjeci.

Praeterea

menda

quidem typographica, quantum potui, correxi. sed doleo, quod, licet omnem curam ac diligentiam adhibuerim,
nonnulla

tamen

in

textum irrepserint, quae lectores

velim ante lectionem libelü corrigant.
In

Grammatica:

Pag. 3. 1. 18. 1. „hominum' pro „homnium". Pag. 9. 1. 5. 1. „abjiciunt- pro „adjiciunt." pro . Pag. 10. 1. 3. 1. „auxiliarem" pro .,anxiliarem." Ibid. 1. 21 1. pro Pag. 44. 1. 24. 1.
Pag. 47.
1.
1.

12.

1. 1.

Pag. 48.

28.

. ^.
prO
„conjuncta'' pro „conjucta.''

X
Pag. 54.
1. 1.

Praefatio.

14.
ult.

1.

pro

^

„Participium" pro „Participuum." 12. 1. „cbaractere" pro. „charatere." 1. Ibid. 1. 25. 1. „littera" pro „liteera." Pag. 74. 1. 18. 1. pro
1.

Pag. 67. Pag. 68.

Pag. 75.
Ibid.
1.

penult.

pro.

Pag. 4.

1.

Pag. 5.
Ibid.
Ibid.
1.
1.

1.

4.

ult.
1.

Pag.
Pag.

D. 7.

1.

Pag.

. - 1. . .
1.

17.

1.

pro

.

.

1.

pro

et

ult.

In

Chrestomathia:
pro

14.

.

1.

1.

tn&

pro

^.

1.

1.

^
1.

pro

pro

^,

^.

1.

prO

Jo.

1.

pro

9.

1.
1.

21. 24.

^n/Yf pro

i^^iTy^.

Pag. 12.
Pag. 18.
pro
Pag. 19. Pap. 21.
Ibid.
1.

a1.
1. 1.

. . .
1.

\*,

pro

^««/,

et

1
et

pro

1.

17.

].

/«/

pro

[\:,

1.

2.

1.

1.

6.
1.

1.

Pag. 22.

8.

1.

Pag. 24.
Ibid.
1.

2.
1.

I.

28.
1.

i/Zu^^
1.
1.

. /.
prO
pro
prO.

pro

pro

i/ii^^.

Pag. 25.

26.
12.
9.

fr._

pro

^.

Pag. 26.

1. 1.

Pag. 27.

\fu pro \fu. 10. 1. pro

^

^.

Ibid.

1,

15.

pro
Pag. 29. Pag. 30.

.
1.
1.

Praefatdo.

XI
et
1.

pro

^uui^^

19.

1.

7.

1.

^

pro
pro

.„% et
«i-^i

1.

7. 8.

1. 1.

Pag. 36.

1.

pro

.
1.

16.

1.
1.

pro

.
u^.

et

1.

10.

up pro

In Glossario. Pag. 38. Pag. 39. Pag. 40.
col.
col.

2.
1.

1. 1.

7.

1.
1.

3.

%
1.

„contra" pro „contro." pro

%.

col.
col.

1.

1.
1.

20.

y^mn^mli pro

\*^.

Pag. 41. Pag. 42.

2.

28.

1.

^„

pro

/ntj,

col. 2.

inserendum vocabulum

^^\\1,
prO

„defectus, rebellio." Pag. 43. col. 2. 1. 22. 1.

j^^iTpro }\nkj:

Pag. 46.
Pag. 49. Pag. 50.
Pag. 51. Pag.
Ibid.
.56.

col.
1.

1.

1.

7.

1.

Ibid. col. 2.
col. col.

2. 2.

1.
1.

/^/»^ pro ult. 1. „foedus" pro „foedua."
10.
1. 1.
1.

^,
pro

2.
1.

1.
1.

prO.

col.
col.

14.

1.
1.

1.

21.
1.

.

f^n/^uiiTpro

col.

2.
col.

26.
1.

prO
1.

Pag. 57.

2.

28.

„diffidentia" pro „difidentia."
,

.
1.

.
,

^.

Reliqua peccata, quae leviora puto mihi qui solus correctoris partibus fungi coactus eram. lectores bene
vole indulgeant.
Scripsi.

BEROLIM
l).

XXVII. OCT. MDCCCIiXXI.

CHRESTOMATHIA.
QÜATUüR PRIMA CAPITA GEXESEOS.

1.

1\

iiliqpiuh^

.

1a/

"'{1'

^ni
4r.

:

.
.

-. 1 . CAPUT
I.

^

11 1
.

1

.

<,

/.
5.
:

^ .'

.

^ V"
:
:

^ ^ . .

-

'^ ^ ^ ^, [ '1 ^,
Jjt
:

^.
:

^ ^.
/ .

ß^pf'
:

. 1

/* ui^.

^
1^

ß.

1>t.

^ü"9't

^

^ität
:

uipiui^u

iü&

'-

,
.

/

1
1»'^

^

&

.

/

<
1

pw'/'A

^
y.

.*

11.

"

'/'

^^'
11
^'1'1]

1

/'
7'

^['^{^'1'

/1
^^'1'

:

IQ.

1-

.

9

|^/

<, , 1 [1
['

~ . . /^ .
.
'^"T"*/

^
Jb^f/ljb
1

7.

»

<

1^

i

^

^ ^7'
//»,

Jiiiintjlfniuli

fni

&

itmlu.

_

Iftnifu

^

/.

ehrest, armen.

a


5
I

2

11.

!>*-

wuuia

.

',,

^ ^ " ^ , 11 ., ; [^ -_ , '^ _ ^ 9^ ^ ;^ ^ ^ ;
^li

.

&

.'
.

uinSübi

^^ ..^
1
"/"'/

^rkcb'

nJh&mJh&u.

.
17.
#1171,

^
* 4^
21. ^nn

^
1-».
irü ;

^ .^ -^^,^ :^ , ^1^
15.

^
"1
^ ^

12.

. ^1 ^^
"-

ubnult

&

;

13.

^

14. \1-

/

'/»

^ibßF^

J^cktC'

^

!

16.

l**-

1&

.

-

^ ^^ . : . . 1; ^18.

&

^1)

^

'.

^^

19.

/

^okob ^'"

&

'^ . . ; &^^ ^ '^
20. 1>^

.,

.

22.

I-m-

^ .
^

^ß^
,

1 .

^
.

&,

^^
;

. '- ^ ^; /

.

. _.^

, ^
.
.
1»^

3

_

,

^pkbp 2"

.

"^*^
.

^ _ -" < _.
;

^ ^
^^
»

&.
"-

\1-

24

_..
.*

.

_.

_-^
.

.

_
-

^-.. '_ . . ^. ^ &
1
'/r

^" ^
.

.

.

&^ .
.
l»*-

.

(

-^ ^
1^*-

""

.

;

.

1»^

&
.

.

^
.

.

.

,

* :
1.
:

^^ ^
^

»
:

.

^

**-

/ .

.

'[
.

:
2.

. :
31.
l-»!.

30.

l/*-

.

, , .^ .^
p
. . .

^ .
1
II.

/.

1

,

/

Äv».^

.

.^itßb

^ ^

.

CAPUT

^^ . &

^/'^A/'

4 0" "

^

""^

'U^C't

4

1
7.

&

-^ 1 / /
.

-^

qtin

niui

^ ^ :

Q,

[

.,

1

.
|^
3.

,

'A

& . / .^^ ^ .
,

\-

^ ^ * & 1 1 /, ^ /
.ilii'/PP
\

")
/

. .
.

1. ^
:
4-, 1^

'^^
1"

'l^IPp

.'
'ttz'^B

6.

|

"(/^ ""ZT

^i'"!

J^PHü^'

^

/

9.

auiiT

/

^
/

,

""7 ^P .

10. l?*

^

11.

\.

^.
|

»_

,, ^
13.
1>*-

,

.

nuitT

14.

&

/

./
17.

1.
'A

1''-

/

I

&-

1.6. I»*-

'"-'".^

-^

^
""*

^

l?*-

^iiTiuli^

^
[^[
,

:, ^

5

18

|^'

Jfiuiib

, ~
^
''

:

19.

.
ifuii

:, 1 . .^ /^ , !^ : ^^^ ^ ^
/
:

1. 1^^ ^, ^ [- 1 1 ,
k"l!^"d^

1}_ -

20.

1"

"^

(^ 1. ,
1"-

!'"

^

""^ Z^tPJ

%Juhi

.

1^.

2\. \'-

-

22.

.

. T . .
^PH.
/"^T"/

23.

^>

""

24.

\\

'1^"

/"^.

^

^^"

25.

1

,

_

^^

CAPUT
1.
1-»/-

.

^
tüS^

: ":

/ &
4. 5.

1^ J^^
JJi

(;:
4

2.
,

|^-

1 . ^
.
p^^JS

',
,

^"'.

|,

«

^PC

[

^ ^^
^

»

^^^

'HOJ" "*-

'bJiub^.

^,
.

B^PÜ ^U

^1 ^ ^ ^. [ ^ ^ ^ :. . .^ ^ & ^
^^

^

^

/

qjjup
,

6.

\1-

"

"""

.

/

*

'

,

7.

8. \1-

1_
11

^ .
^*-

.

.
I^i-

.
:

9.

1*
A-

10.

.
^
1;
1-»_

&

]
:

.

l'P'g

:

^; .
1.
.

-

ibfbp

^Pkct'
'"7

"^"
/

' ^. . , . , ^

:. - .
^ .

4"'/

^ ^
/

^ . ^& :
,

12,

/^

^_

,

-

^^
14.
,

\fL-

,
."
'•

\,

^^
16. 1^*

\^^

^2_*

, "_
1'

:

ilfitupt

/^. ^na
:


'"-7
"-

7


^

: ^
"7
&.
'A

.: ^ .
1.

.

uhnhahu

& .^
l»*^

'^bP

&^ ^ &^
^

^ . ^ ^ ^ ^^ ^. .
^
'"
20.

,

19.

/"
.

21.

!>*-

aqJrnnjp

a^bnJj

-

^

^ ^^ ^
1.
1

-//5
24.

^

. ^
.

.

^ .
«frZ/

.

1

\1

23. 1^^

1^*-

CAPUT

IV.

. 1. . }_ ^ ^^^ , / -»/
.
^^

.

-^

'^^ & ^. ^^^ . . & , :^ ^ ^
si^Ut^-

.
-

-

/", .

.

.
3.

^^_
\'-

^
:
:

\^' / ""-"/.

^
'

4.

-

"

).

-

6.

j,*

^"

__

8
7.

:
.
^

— _

lUffl!

^^ "

^ ^. .
:.
,

/,
1»*-

}

^ . ^ 1 ^/. " & _^ . ^
^
h^P"!
9.

-

[idni
:

:

8.

1»-

^^ ^. ^
^ ".

'^^
:

^

1^

10.

^

.

1 1

.

/
'

'"
12.

^

""PwA' "P

P"W

I^PkbU

J""-^lß^

-

gt"

14.

16.

.. ^ ^ ^ , / ^
^

- '^ "^ ^^'
15.

. ^

'A

'

13.

'^

^ ,
1»«-

/

^"'"

^. *

:

/

^ ^ 1. / ^: ^
.
1^
:

.< .
/
19.

: :
:

l»*-

/

:^ ^ ^ . / .
.
/
17.

^^

20.

IjkL

'^*"1

" /^wAy

"/

^} ^1_, " ^1 ^" ^ ^^
;

u^P.

^'^ . 1 . 1 ^ 1: \. ^^ :

9

;

21.

/

7/'

^

;

22.

^

.

.

:

23. \1-

^, ,
.

,

11 !}
;

^ . ^ ^,^
:

11.

24

25
.

;

1

&

"-

' ^nJu.

26. 1^«

,

.

:

'^ 1'^! .11 11 ^
II.

TscHAMTSCHEAN.
Lib.
V*

Compeucl.
cap. 3.

Uistoi.

Arm.

^j^

I.

y*

. ^^; ^
.
1
, :

/"^/"jy ^'iJf-

1^ / ' ^ / \\ ,^ ^
iiuiiF
*CT,

.

Wt^

'^,
J

-

\*

^^ ^^ ,-^ ^ _ /^
,'^1/
['

"^^^

.

^
\\>~
:

-

Chieät. aimen.

->

.
.
I

/^ ^9
10
niiu

.

*^

^ /1 ^.

,1 uitiuabi

.

fuhJll

,

7_1 lA'^"'/'

'A

*"/*"//
*

'^"" y"W"W

'A

^^
^^

(
.

'^&^ .
;

;

\*

^ '.
.

\(}
1«//

^.
^SIid

*.
Wkty

^ ^. ^
W^Z^k
^

^/ '^ ^ / _ ^ ^( . \\1 1 ^
:
:

.1 )
I

^& {\ . \1 11^ / ^ ^ ,
'/»
.

1\~. ^ ^/_ ~ / ^
.
\^

. . *
, :

^/ ^ /. & 1.
.
l|/"-^"*/'i

.

.
()

«.

.

^

'/r

'^^.:

»- V*

A^/

1-»

luiii^

1

^J

,

1 ^^ /^ . -^ . ^
^hlj

y^

7;

*.

1

, ^ , ^._%'%'
*\: . }\^ {. 2.\ 1., ^^^ \\ ^ . Vg ^.,
\^.
*-

^^
11

\^

,

^
Jh^

.,
Mh
1..

^
'/

^^^ '"^

\y.
'/.

.. ^ ^ ^
"^ ->"^/
'/.

Ip

^^,
^.
«%• F-J^

1,,.
&

, 1^^ {^ ^ . ^ ^, ^-^^^. & 1 ^-^' & .[ , ^"
"-^•'^-V
-^'"^/

^^ \\1
rn-^^a^P "rJ
^Jiu

^

%

'/'

""'^ ^^. ^ '^

^: ^
{^^ .
\'^-

^:

^^,
^ck^^t

[

'/'

'i^

---^-

T"'/'^"-^^/-

\\[""

. .
:

[^, /,^.

^-

\^

\\

^' "'
,1.""

"J

\\"//»

'

.

,«.

-y

-«,-

'/^

.

^ ^ , . ^ .. - . , ^^ . / ^ ^ . 1^ . - 1, [ ^ ^ ^
^ ^ .^
^buiL
iL

^

^ ^^ . \^^ \ - -^ .1_^ ^ / -^ ^ ^ ^ 11
*> ^"^1".

12

*7/

^^pifiuihn^

Y*

LiuiTX*

ßl'w

^^^^,
;

.

^\^
_
y*

11

\1

ühlt

^; '^

g%Ul
1

:

.

1
I

'/r

V*

tu Att»

^

\*

O^jp

.

-) ^

|/ti»ni_

^.

utuajiuujui

.

1

_

^

\*^

'/^^
\*

'^/""'-^/

^
,

^/
i

~.

^

.

^^ ^^ '^

\fl_

X^fC^U

.

-

-^[ 71

iiJiu^ Y*

'A

jj-ki/i^

^1"3 "-^*"_ \*^^
Jiuj
',

/

\\ ^

^
.

\>"/''

, ^^^
,

'^,1

.

^ ^-^ 1' , *

'^, ^
V
\*

Jlri,

&&^

^;

^> .

: :

/-^^^,1& ^(1 ^^ ^, /^ . ^ 111. ^. ,1 1 .
/
I'

13

Jlrn

'/^
V*

-

^

ini
ifi

^ ^11 Jon

^^ 1
.
';'

1^7^.
Y*

^^ ^
,

J"ap

'^

^/^
.

luiiii

\1

~
^

^

111
iii

^ ^.. ^^
JomjY

-

--

^«"y"

jwju

^ 1 ^^^ ^ _ '^ ^^
. ^^
'In

{. ^ 1/ •1 ^./ .
\'^"''"""'/•

\\ ^^ <
'•

^

|

^
.
-ir

"^^

*

miHun^

'

1-»

1

^

.

. ^
/

^ ^// : .
.
:

^

1>«-

A^/ A'/'"/

*^^

.

/

'^.

iftu^niJi

\

. ^

uitfii

.
Cap.
fp-jfiAß

, / .
tm^P-lriuJh
^

^^'ßy

^
\-

". .
tuulrb

&^^.&^ ^—
14

EzNiKii Refutatio haeresiarum
liaeresis ]\Iarcionis.

lib.

IV.

1.

ll^l^jH] ]()*[)

.

-

:
'^^

'1

^^

,
.

.

^/^^

/
PlOb ^

^

.

^ , 1: ,^ ,- 1
1
bdui^
/fij^fili
'/t

^^ ^ :& ,
utfiu

,'^^ , ^^ ^ ^^ : ^ ^ ^^ ^ : .1^ ^
:

1/
!»/_

1:

V*

_.
-

'^: '^'1

^^
1»«.

^

.

.

. 1»
.
y

1

^

/

1^

\*

^'
1

1

/"/"/'-"

\>-

-

^

V*

\*

Y*

/

_.

,
.
ß'u/O
'Hl/

.^

"*"

:

.^
.

: 1-^ ,
QpUf

/ ,
IP^t^t
nuiiii

/
.
Ijii-

Y

^.^ 1

.
15

-

n/i

JaiLutbnuhu

1

•»£_

'^hi-fjiriiiiL

:

~ ^^^ (\^,]
uifiu

Jui^nu^

iiliiiun

nuih&li Jlrlnjui A SA'

V^

q

^

mii

iljimu

/"

^. '^: \\ ^^/ , 1, &^ 11 ^^ : ^ ^^ : / 1 &^ 1_, , ^ ^ ^. ^. 1. ^ /, ^
Y*

9

.
:

V^ug.
>^'-

iJp"*

"^/"»

&uunnthg.y

1.

.

,^
^

^

1 -

1

•»!.

^

aliui^

.

'^,
.

/

Irm

pnii

.

n* JJtnLif

:

\^

l^

1^-

^' /

111 ^ ^
,

11^ )/ /^
uiuifli
,

.

^^
.
1

,

.

/,

^ ,

^
. .

,

uiliuinJni

1^
/:

1'

1

^
/

1~

ani

-1
:

: ^1, ^ 1.- ^ ^ . ^ &, ^ ^ ^ ^ 1 .^ :: ^ ^ ' ^.

16

^,
l-ki

-^

^^ ^, ^, .
.

Juipqnj

^

^
^
.

1

^1^,

^- ^_
.

1

.

1 •»/

^,

.

^.

, ^
..

/ ^.1 & ^ 1 ^^\ ^ ^ &! ., : ^& &1^\

^, , - ^ '^^ ^ , ^ ^ ^ ^ - , ^ .,~
</-,
:

^,
^^
.

1

>: :

.

«^^/

|^/

,

V

~

1»^

.
-

. ^,,. . '^ . ^ ^
^
1-»

.

J^

"

^
:

1,

1^

Jjt^

,^,^ ^
^

^,

!

1

•»!-

.

]

,

^, /

;

,^ ^ -^ - 11 ^ / , , 11 . , ^ -. -^ ^ ^^ ^ ^ • ^, ^ ^
__
17

iinn

1 »/-

»

/* hioupüh,

^/[
,

^: ,

1-»«.

:

1

innn^u

^
,

,

"0
,

/'"'/-

in

^

.11
..

#

1'

.^

1^

^, ' . .
/
-nq,
;

[-1, ;.
- P^

IU

^ \\'.
Ao^,

[

/

9^"^

^ ,/~ n*
:

~

1,
^

1^ [- • ^^ , Cap. XVI. |1',1|(1*1)1] "^"

^,

1-»

^

tjuiulj

'^

1-»_

^^
,

J

,

;

1a/_

^,

'^

.

^, /

;

1>1-

^/^

;

\^

11-1
c

tbiesi. armen.

^ 1 ^.^^, ^^ 1 .. ^ . , ^ 11 , 1^1 ; -. ' , 1. ^ & , .1, * ;
,
jttwßuwbinj.
lunJjnLi

.

*"Ji"ß

Xf

^^

Ayiu/.

/7 *

/»^

iiunna

^

kpkC^

^

.

\. . 'bi/iu

^^^-,
\1

"/"7/

. 1-13.
ß-fr

^^ ~
I

""*"
1

al

^, ^ ^

'A li^*

|/(-7/

_
Y"'/'A^»

7"//

"_'"

1^

^

/

1^.

<//>,

IV.

Elisei
lib.

bist,
II.

de Vardano et bello Armeniorum

_ ^

^^^^& ^ ^^ >, ^/
p
41. sqq. ed. Yen. 828.
ll!-»
*

1^

Ill^Plll*"*!

43-'"

'Knt

^ny/i,

/ 1,
Zl

,
-

/

.

C)

, & \

.

.^
'-

""_

,

.^^
(,,

. , , ., ^ ^ , [: . ^^' ,^ , ,: 1' ^. , ^: ^ ^^ . ^
{]. VAS^^
Ypptu

[ , \\
A-

- [^

-^ ^

19

. --" ..
:

\\,

,^^%^.
\\.

:

].

1>^5^'"

i\pnuu,VL:

[\\

i\pn.u.Vb.

-

tppbi-

^

(l/it^^t-

jWc'^M,

^(^^^-

^

-/""

'^" ^ 'M^f- ^"^ ^'^^^ ^^^
\\^^'.

,:, , ^. \\ ^^' .^ ^- <, (, . •^ ^ ,^ ^ ,:,^, ^^ ^.
e

,

\\'

\\^

yj,^,at,

[''^''^

'^U^P

. :
atng,

, ^
\\1.
l'*-

""^^"">

\.

.

'/•

^«^

L^^f^ "'C'"C"^

,

^

P
p'Oni

'
:

^ [^ .[
^.
.
Juiflrb q

\ ^ , - .^ , ,1 , •:
1
1.

, ^ & / ^.^
20

1

/,

.

/- [1 ^*^1.
bifivb^
C)

_

,

.^!:
/""'/ /"'

Y*

1\
V*

[

.

1'"«_^
-

y"//

^

Jhuu

,: , ^. ^& 1^ ^. ^. ^ , ^, , ,, 1^ ^ 11 ^ / ^. ^^ /. . ^ ,(^. 1/ --,.^ _^. ^ [ _ ^^
-^
11
\^ JI

,

-:

^ & ^, . .,, , 1 1 ^ .
/
\*
:

11 , / ^ 11 ^ ^ .^
.

|1*///^ /

1»-

1

aiunnutf^:

\^^

/"/

iiulidli

11^*/

.

<

uuiJhü.
/r*

.

.

|^(_

^ ^ '*' ^

/,

/

^:

-1^

l'j/

1 .^&. /^ < ,- & :
,

\\1'

. ^"/^

1^ ^ , ^/.^ - :

21

^^
: ,

1^^
.

[uouhli

.

^

\*

/

, ,
'KÄ-|_u
V^
,

/rZ/,

n^njanjjhü

^.
Jhn

-

_,
I.

i/trJhA

-.

V.

MOSIS CH0RE>iEN81S

I'

/,

,,

^^
(ip

.

1,
^^

"/'

^. ^, ^ ^ / ^
Cap. 10.

hist.

Aruieniorum Hb.

^.
.
<

l'puju

"^

-

/^''"/

ilili

^\ ^ ^
.

1.

:

1|'"

[\^//,
nt_J

&1 ^

,

%1

11.

)1
/"-/'"/

uuiJhlnujIi

:

^. .,^[^ , ^ ^ ,. ^ ^ _>^^ / 1 ^'^^ /^ ^ ^ .^^
22

|/«/* »(/{|/
I

\^/#,

al^

, -.
V^

,

^umu^

.

.^^,, .
«^"^Y»

.

uy/nt^ß.
:

.

1^/»-

JhnutT

li

1_ 1.
1>

1 ^^ . 1
\*
.

mmAi

1

a

l-vL

.
//•*-/»

:

,

uiiiml

aiubmJj

0-.

JjtniJ

-^ . -^\? / ^^ ^ ^ \*^^
/"

..
-

/

,

ufinnT.

1

^

i

^
: :

:

-^ ^ ,
VI.

FAUSI

BYZANTIM
\*

.

{ ^
hist.
7.

Ameniorum

lib.

V.

cap.

"^1

^/£

,,{

.

Ph

\^[ ^,

. ^ ^^ , ^ ^^ ^^ , - ^^^ ^ ^ ^-^ % ^^ ^^^, ^ , .^^ ^ ^{ % ^ \ ^^ ^ . .' .% ,' ^, . ^^
y

^
^^
;

<1\ \,, ^[^, 1 ^ ^ ^^ ^.
^lrp.^b

^ . %%1> ^ [„ .,
11^:
:

^

23

\\[1 %/-.
\^^

\^^,

\1-

'^^
If

^ '%

^^
:

,

%1,

]-

.\.,

^1],

^1>
:

^%

^{, ^&, //^^/
,

, 1
'/.

\-

\\
-

^),^.
unjl^tu

1' 1, . ^>': \^.^^ ,^1. 1.'^' ^ ^,
>'"-^

.^»

,

\^"^3

^

<'

1, ^V>A^/^^ .

1 1.^ ^ ^^^^ : ^^/ ^^-;^ ^ \:1^\ 1 ^ ^.- /^^. / ^^^: ^^ ^ 1, ^ ^ ^ : 11^^ / '^ ^ '/^ ^^^ [^ .^ .: -. ^ 1 ^ ,^ , ^ , 1^ , ^: ^ 1 /1, 1 ,/, ^ ^ ^ , : \} ^ ./^. ^,

24
ff

inn^wJ

\1-

'UJU '^\puiunuJiuin

^ ^^ ^ . . ,
^
/

.

^^^
juijhj
ttuiinfi

.

Y"^

^^-

^

_

Jhrh^

.

^

/

^

jikt.

^,^ »/

A^*

'"/1

V

|^c

1

,

l/ifui

.

|^/

Irli

.
.
uiul^

II

'li

'

11

,

^^

""

.
^,

"1_

^^.
.


1_
1&

25

--

/^^
'A

.

--. ^
1_
uifiu

\' ^ ^ / ^^^ / ^(^ ^
P^jg
:

^!^: ^^ < ^

^^ {
"^
\*

inn^

\*^'^1^ ^

^ - \^/ ^/ ^ 1 ^ ^^ ^ ^, ^/ 1. : - -^ [ .: ^ .
-B-^l
:

1^^ ^ '^""^

,:
/

\^

1.

-1
.
Uifui

",

*

^^
.

.

^^

.

\^ ?^^

~

.

»

.

1 "».

.

ntunJhnnin

.
i

.

-^
.

. in .

.

/,

^

1

,

'^ \11&
uifiu^

1»_

.

-

.^
063.

1»"«

#, /

^ ^.
^

.; . ,
\|

1»-

.

11

nJiA V^

armen.

(1

^^-' ^^ ^^ / ^;

26

1>.

nnnJntlfinab

.

./

.

'A

/. \^1 ^1
'A

^

hcnnLj

7;

\^

.

[^.

^ ^JJfb

1'

1
itJiul
\*
nuiinlj

•1^
1*''

MANDACÜNENS1S

sermones. 836. p. 209. sq. de amore.

,

-

"'

"7^"'/''

^^

-"
^
A

--. p^

^
/

^. -^ &, ^ ^ '!
.

^

.
.

&.

^

^: .^
'A

'A

- ^) .
.

1

ed.

Ven.

_

'A

"^"

-^

iP^ly
C)

^^

:

i\uiin

/"'/)

17*

()

^^

,
-

/

()

,

'
.

^

;
.
'A

,.

/

{ :^
^.
^,
1''-

iluo

-^

-

^ /
"^

^

_ ^/ ^ ^ ^. ^.
Pg

-^

-

:/
27

^^

[tr/^

pJun

^

\*

.

^'^^ ^;.
'A

^71] ^^
^

/ -^ ^ ^ ^ ^ .^&. - ^ ^^
\^'

^-

^ ^; ^^ ^
„j,/»^/"^'?-

{

-^ . //
,

.

"/5)

^^

- ^ \\ ^:
i^ q\t

^
.

-,

^

«,

/«.

")
:

"^P^^ ^"JL "^/

()

1

1

.^

.

^1. .
,

.

1 .

,

,
\1

^ ^ 1 ^-[ 1 ^ ^ ', - . ..
V*/"Z

1

^

"C I^^P^

J"{J" '"'^

-

^^ß ''^7/
1

^^

)

11,

/

*

/

l^

11 . ^^ .

.

\\^

/

1 ^11 1

^ ^:

,

114«"

^
28
1**•"/"/-

1

"*/_

uhnnib^

lulihq

^-/1
1 .

^ ^
.
"['"1

^
,
p.

11
.

/^- ^ ^ ^ 1
^ :

i^uui

^,
5",

p"'W

/

^ 1
:

^ -&.
linuui

'^"'

/

^^ 1
pt-P'

- \'
\\ lyfl'~

^

üiutlhu

^ & ^^ , ^ . , \\ : ^^^ ^ , / ^ ^ ^^ .
Gregorii Narekensis Comraentarius in
ticoruiü.

Canticum Can-

Prooeraium

389. sqq. ed. Ven. 1827.

^'_

"'

/

()

A

"/5

^ ^^^

-

1

«,
:

-

«*

11* tfUiLtuü«.

qjt

/

D

.

\\ <, 11 ^ ,'11/ '^^., 1[_, ^ ^/ ^ ^^ / , %, ^ ,, ^^
29

^
. "^"
!;;,

^^

up,

iu#iLUiO/rV

djimu

7'

'"''"

^ '1^*"

[

'^fhugli

^

,^"^ ^^ ^
^^^ .
^
'/'

^ ^^^ , ,, 0^ ^^ ^, ^ ^- ,1 ., . ^: , . ,
,^, .
"^,
.

1,,

,^
, '
'/.
;

,,.^ : ^^, ?^ ^^ ^ "^" ,,:
"jV^JT^^" '^ (""f
"^"

^

\."

^^'""""^^"^^

^,

''1

^iuiL

1

/.

^

jw^nq^

,

{]1

Jh&

\^:.

!,

.

\\, .
,'[,
\\

/,

"/»

'/

'/,

1

'^ 7 1: ^,^, ^/^^ ^ ^" / ^& ^._^^^ . ^. ^ ^, ^ \1 ^, ^ , 1^ ,
^.

\ ^ ^ ^ ^ -^ 1 ^^ ^1 11 " ^ ' :

^: ! . . .[-^uiin^
\*

[^
i^

30

.

1)
11
Y
.

^

,

[^
:

*

1^^

i\nuj^tJ

ni

/. : \.^
,

^

[J

:

1-».

7

f""

*\\^

,

:

\\

\*

/

: )^
/
*"#"

[-^

-. ^ :^^ ^ ^^
,

-^ ^-,
It

/

YlnnnijJrn/y

"* '^^
()

^-/,

}.

'^
UM

fib.ph^

1. /,
.
Jji

-

^

1 . .11 . , ^ ^ ^: [ 1 /
.
.

1 .^ ^ , ^- ^ ^ /
,

-^ 1 1
1
l.ui

ühtuj

"lyh

^ /,

.

^. -^ ^_'_^ /. ^
.
nlJ

_

31

-

. , ^^
wdlrblLtih
Ic iJ-i\u

X\nnnjnbh Jh

1 .
.
/
:

liiunnnuli

ßwnh

^[ ^^. ^

^^

Juipuhiubwilj^

.

\, .

-^ ^ /^
.
,
,

^] _ .

^

.

{\

aJhn

-

1^
,

:

\, .

.

:

A

7/,

.

[.

^ {-- ^ ^ ^ ^ .^ ,^ ,^ ^ ,_^^, _. ^
^
j.uj

-

,

.. 11, 1::
.
:

\^

/ /, /

^

/»/"T

».

SA" .

.

^
.
Jon
:

()

,

.

/

^, ,- ^, ^ ^^^ ^ _^ .
32

Jan:

/ /.

]\nnnilJnun

.

11 *
^

^/. ^11^ ' ^ ^^^ - ^, ^
_ 1
(j«i

^ .^-11 -^ ^^ . ^/ /^ - ^^ ^ / " , -. 1 , ^ ^ ^ , \*^ ^ ^ - ^ ^.
.

.

[

nutli^ilibm^

1

/7«/,
.

hanin
^

l^ J/

.

\*

n.p^

/

^

1.

,

/

niluuih

\.

agui


:

/'"/ /"'V

>7 "7

"

AnnJi

:

[

-

11
">

\*

^

i}.n/Uui

,

.

["//'^,

^ P

/

iXuL^^uipi^

-

\^1^
'^1

^/^ .
1^/"/-

"!

.

n*

.

I

[-^:

-\

.

1

.

1

fhinJXinnni/Jniih

, , "| „. ^ ^ ^ ^ , ^ ^, \ -^ , ,.', . ,

33

\

-

Jlr& ^.

:

\*

ujJnLubnLh

&^ .
-

1^,

:

/«5

.

**-\.
1'

^
:

,. ^ , . 1^^ ^
//'"/'

:

()

.

\1^

.

l>üu/in,

.

\*
,

^ . <
,

^
/05

^ ^„: -,
.

^, [
iplih
\*

"/^^"

.

. '9: .
n*

/pup

11_

& ^
1

.

>/
l|Ui

.

^, , ^^ .
1.
-

^, \*
:

.

.

-

\ ^ ^ /~ /, .[ { . ^ ^. . < ^ ^ ^
1^ J/

.

:
;

.

\*

.

.

:

n-i

.

^ , ^

A

n*

ehrest, annen.

.
:

\t^

e

^
iJp
ifnq^y

1>1- ^h^Üb^bßi

^ /^ ^._- ^ [^ -\ .& . ^ ^1 -^ ^^ ^ - $! ^ ^
34
i;n^

. -

& /


1 .
/r

^

*1'«

^

.

-

^ ^ ^& ^^ ^^:
\*

.^ ^
^^
\^

&¥.

11\
.

-^ ^^.^
:

I

-

"

"P~k

.
1 \.

,

^, 1
"'11

^"^

:
">

y*
,

.

^, / < /^\1 1 ^ . 1_ ^, . -:^^ ^^ \ ^ ,
,
, :

"///

^"

1 ^^.
.
.
Y*
,

_.

\. .

XhnAi

-

/
.

*\

^ ^1^7»

a |

^
11
}

^

,
'A

^
^^
1'

Ituu

,

i

tthp"/"!

^ &
>'"/'y/'^

11

.

,

""

1

-1

.

1^

&

#

/*

Jjiuiju

.

.

1,
\1

'

^ . ^^ ^ ^ ^ / , ,_ & _ 1\^ &, & ^ ^^^^^^, 1& . '^
35

&-^
/,
-

-"/'^»

"*£ "^^

.

^^ '^ .
I

YV'n'l^'hnp

.

'^

/ ^. ^ &^
i

'''-

J^ju

,

-

p.

399.

sq.

^\

l|[]']Jlir[]'h
.

Y

"

,
"

-

^^Jl E^^Ct

'

^
,
^^

! . ^, ^^ .
''^

.^„ , _, ^11 ,
"[(J^e^

^ :
, ^,
"

[
1)«"

^- ^ '^(\ '',

\\ '^ .: ^,, ^^ qr, ,
^^'
e*

^
^1

. - ^ ^^ ^^^ . —
36

pijti^,

^'

d^uijü

"1-»_

_
.

:

1/ ^^^ '^^: ^ ^ .^ ^^ ^, " / : ^
hi-nnj^
^,

^ . -^ " , ^ ^, ^^
.
"c/L^

' ,,
"]

^ ^_ ^
-

-

^
^^:

^piub

^^

^^

'A

Y

P^

^^ ^ ,
1

.

Y,Jl_

.

/

^

.

^^^" .

"n

'"^ ^
^„:

^,. "-

,

-^. (
.

^^ ^ ) ^

-:

GLOSSARIUM.
Notae compendiariae, qiiae hie occurrunt, explicatione haud egent. ccap. ccar. ccal. ccdp. ccg. ccga. etc.
i.

construitur cum accusativo personae, rei, e. dativo personae, genitivo, geraino accusativo etc.

loci,

^^^,
1^

\^^, adamicus.

,, ,
u
avaritia.
,

induo. ccdp. et ar.
Ab.

,

,.
&
.

JU

cundus. suavis.
passio. affectus.

^^, ^.

,

Vitium, infirmitas.

A,

S.

061'.

l^

&^
Cal.

ui^A,

&.
'^

ccabl.

duco. porto. ccap, et

palt, libe
ratus.
r,2_^)

servatus.
'"'-

^

S.

,^.
gens.
S.

ccabl.

l^

»,

.

..

&^. 6. .^
V.

oculus.

.

gem

1

,^ .
natio.
nobilis.
/,,

genus.

species.

^
bo-

ma. fons. origo.
,

pelluci

dus. limpidus.

nobilis. exiraius.

,

nus. pulcher.
^

metuS.
A,

<,
forraidabi-

.

. ante

^^, , .
lis.

timore perculsus.
terribilis.

vehemen-

signanus. fortissünus.

tissimus.

\\^,

pers. IL

^


modo.


\*^]
besco.
I^

ecce. jam.

^.
s.

ad loquenti
GCCe.

\\

proximam

refertur,
ratio,

.

modus,

^
r

\^^^ , .
ex-tollo. elevo

^& ,
pudoflo. eruaestiva.
,

.

pOStpOS.

CaUSä.

gratiä.c c

g.u])

a el^

^^
resis.

pos. propter. ccg.
nj^ nß.

secta. hae-

\^.
\^^]
peto.
1'

.

mensa secunda.
Ol'O.

y*

^). ^-^.
contro aliquem. onem moveo.
pius.
tus. superbia.

^,^. manum

tollo

sediti-

imiaS~

TOgO.
COl-

\*^^
columba.
fons.

^ - ^. ^, .
rumpens. perdens.
S.

part.
^«/,

immaculatus. innocens.
ji^i/pn^,

.

nj.

copia.

\*^%, ,
.
niS

^ß,'b.
bis

^,

Sagltta-

rius. jaculator.

,

prOrSUS.

.
,
d.
i

, ,^
adj.

liß.

turba.

uijbß

Om
per

OmninO.

Omnibus,

\\.!.
\\^]

l#7i"

/*

a^PParatus.

.

paupertas.

^^,

haec omnia.

subst. in sing,
n
pl.
S.

cresco. aiigeor.

multiplicor.
mTinuSii^

-. incremenannUS.

tum. augmentum.
/»,

ui^,

.

annis.

diebus.

tempore.

I^i/ui^, nj, n^, S. ^,

,

. ^ .
.

^^

u prae ce Sive

item,

uii/t
antJta^

.

,

ub^

Omnis.

omnino. prorsus.
,

VaS.

"Pß"!

SanC

receptaculum.

tissimus.

^
\*^'. Amen.

39
|//-/? hoc tempore, nunc. huc usque.
nunc.

\\; .
niura.

^. ^ .
^^^",
i/äf/Ty,

y*

^ ^
tialis.
c.

nß. obsoiiium.

.

'.

" ^,
1,

:
.
etc.
a,

iTiaritus.

UXOl. adj.
aliiis,

coujiix.

A,

^

a,

ud.

2,

Dlip-

adv. sed.

at.

"JL
Tß.2i-

"JL

"VL

varius. diversus

trimouium
dat.

iueo. cc.

dorcas. capreolus.

raatriiiio-

parva capra

.
Sive

coDJiigium.

"jH
flectitur
is,

pass.

fjj]

colligo.
claiido.

comprc

ratione, qua
ud.
ea, id.

.

eädem
ille,

hendo.

de per-

\\/^

nj, ng.

pudor. turpi-

tudo. ignominia.

\>^

H,

, /^^ . ,^
i/Zrj^,

"^ "'^
.

. ,,,
iste,
a,

^"- 1: ,
ud. ad

sona remotiori di
citur.
illo

tempore, tunc.

tautopcre. tarn.

tantus.
Ita. Sic.

--

Wjii nae.
sane.

certe. ita.

immo.

personam proximam

loquenti refertur

^^; .
deo. ccap.

ÜludO. dcri-

. ,
ita.

pariter atqiie quentia.
istic.

se

Wju,
et
hoc.

.
S.

etc.

plane ut
hie. haec.

"
talis.

istuc.

adv.
^^^-

istä ratione.

quentem

istiusmodi.

..

ad personam lorefertur. hOC modO.
per
ita.

hoc. in hoc.

. , . ,
(^.

40

hüc. hic.
id est.
scilicet.

\*^ , .
hoc
llAc
est.

infinitUS.

nempe.

llOC lliodo.

\:
2.

maculatus.
1,

tione. ita. liiijusmodi. talis.

adv. quoque. etiam.
inscius.

^
illic.

subst.

vicis.

SCptiCS.

hodie.

{1

vide sab litera j.
"'"^»
,

WjPy
vir.

maritiis.

.

tatus. equites.

, ,.. \ , .
""^^
homo.
eqiÜiiiexspectatus.

^^,

^^,
ibi.

ignarus.

iu igoorautia

inscienter.

non
ibi.

scriptus.

tum.

improvisiis.

\\^^. impavidus.

intrepi-

^,,
dus.
tibilis.

. \%, .
/r,

^llCOmip-

luxiU'iO-

\^^^
nalis.

sus. illegitimiis.
ng.

,
A,

biutum.
iruatiO-

,,
primogenitus.
/»,

.. 11.^, .
statim. illico.

,.

illuc.

\1^,
\*
\\^

iterum. statim.

abyssus.

.

.

.

fac-

increatus.

.
.

m-

visibilis

(qiiia

non ade-

animal.

,
.

rat lux),

non apparens.

\\1^, ,
iutrepidus.

.

bestialis.

\*^, ,
"["^,
/,,

^.
honoratus.

_

\m-

maculatus. insons.

W^^t^
quit.

qui

. quod

tangi,

.

.

sentiri,

1-

comprehendi ne-

\%:
\&_
maledictus.

marces

\*^
digniis.

COnteilinO.

.

.

cens. marcoris expers.

\W-

pari, exsecratus.

'

«

i^ — >

^^, , [ , ^.


qUl

41

:
me
jectiis.

. quod mente compreCadO.

hendi non potest.
conjicio,
'/i

^. . ,
7^^,

pmecipito.

^ \^
^.
Y^^nL^ß,
infinitus.

C g. mO. C C. super, in aliquem.

pait.

lapsiis. COIl-

. ,
litas.

dcdecus.

vl

dulclS.

,

,

.
natUia 1,

^^^.

simulatus. non fictus.

*^
.
^^,
meusus.

comprebeusibilis.
,

iucredibilis.

impossibUis. im-

meusus, eximius.

.
vastus.

^!.

,
ipse.

,

^

\!. . , ,, . 06. . ,, ' ^,

^ ).
vitas.
,

suavis. jucundus.

molliües.

sua
Uene

,

/jl,

olens.

.

DGUO

odore impleo.

SUaveO"

;
miuo.

lentia. fragrantia.

steriütas.

appellO.UO

im-

persona.
,

cipere.

^^.,

^. ^.
pulentus. procerus.
/i,

.

<(/,
COr

.
//,

inclvtus. celcbris.

yIuCU

1. COllare.

-

a vinculis

colli.

.

immensus.

['^77^/? in d e cl. inenar;
rablllS.

permagnus.

^L. meffabilis,e.

lue

immorta-

\^.
litas.

. 1, / \,, ^, /, .
Idem.
.

infiuitus.

informiS.

rudis. sine ordine.

insatlabüiter.

^, .
victiis.

1-

ccabl.

SeparO.

avide.
ehrest, armen.

divido.
f

42

]%, ^.
dio.

ccdat.

obe
111-

obtempero.

y^^bmiubLi^

^,
e.

^.

oculi.

postea.

tunc.

ergo,

tolerabilis,

qiiod

com-

itaque.

prehendi non potest.

\*'
^^,

y^wmiL, ^,

.
,

süva.
,

saltiis.

.

\1,/1.
rumpo.
,

1^.

Slll

\'610.

qUOdsi.

peido.

COr
COl'

invisibilis.

\^>

].
,
ens.

inde.

ibi.

pl. tant.

eventus. casus.
praetereo.

transgredior

legem.cc ^

cinstr. 2, impers. acca. cidit alicui. cc
//,

\\. \\'/1, .
,

A

.

\\^!1.

^
tia.

niptibilis.

pOeniteil
profecto.

certo.

0116?

11

.

/

bero.
1,

ad

versus,

erga.

praetcri

cca.
diem.

^^

..
/f

.

ver-

botenus.

sq. Inf.
2) se-

^.
lus.

^^ 1,
facio,

^
\\,, .
/r,

perscriitabilis.

ad.

c.

Gerund.
juxta.

indecl. tranquildlSCipilluS.

cundum. juxta.

ccdat.
prOpC.

sedatus.

molestiam

ccg. 3, ad. sub. ccinstr. \\. cepit. cape. Aor. II.

exhibeo.

ccap.

.
et
c.
'/»

vexo.

adhibeo. ccap.

car.

/"«^1

/»»

«-

mundus.

^/^, .
^,

terra, regio.

^ ,
Verbi

\*/1 ,

.
A,

parabola.

si-

militudo.

.

parabOll-

cus.

.

traiisfcro.
'/r

comparo. cc

ca

pa

111.

rabolice propono.


Y^iLulbg.
y^rLuif_ et

43

sine.
i'^

/.

ccg.
iiidecl.

y^nlbJ]

, 1. .
sum.
ulterius.

priucipiiim. caput. pars autroranterior,

antea.

prius.

Y

ante,

coram. ccg.
COl'am.
in

,^ ,^ ,
facio. crco.

JU~

dicum

exercere.

1^

ludibrio

habere.

uxorem ducere.
S.

^/.

CapiO.

juiLaL

,,^
tum.

COUSpectU.

suscipere in se. accipere. sibi admittere. /»77^

coram positum. proposiprimUS.
pri-

adsumere.
pere.
infigere,

1

in

se

susci-

animo

primum.
miim.

^^,.
A,

mandare.

,^,
ab

-^^ .
y*

poenas sumere aliquo. ccabl.
part. CapienS.

\*^
tiUS.

. 1 .1.
paSS Verbi.

^

dnx. princeps. praefectus.

.1
AOT.
majus. magis.

prinillS.

11.

\\^'^gritas.
1^

age.

agedum.
sauitas. iute-

po

magiS
tlUgeO.

etiam. mnlto magis.

W'iuiß,

^[-

abundo.

praecellen

y^

, ^^.
tia.

. ^^ , .
praestantia.

mittO.

pass. missus. Apostolus.
virtUS.

.. ^ ^ ^^ ^ ^
y
nhj]
dlCO.

, ,. .
juvenilis.

ÜOrenS.
tun/r^

Aor.

I.

verbi

part. pass. dictus.

Tutn, hie. hoc lOCO.

'.

MC.

hoC

P /7

part.

y*

\\fL%.

gen.

abl.

nom. vu

^
loco.
,

verus.
fictus.

^
i-^ni,
,

Stella.

-UCUS

etc. deus

idolum.
,

.

a Deo habitatus.

i

-^ . ^^.
Deus. diviue,
upph,
1^

^. &.
ficor.

^ divinus.
ficatus.

44

\*^^',
luibnu.

Deipara. Dei genitrix.

. ^.
verbi
atqui.

inebriOf.

V

II

.

11.

\*^,
1)61-

^^.
part. DCl-

\,*"^ c/
taHQ^Uani

^
.
"
justifico.
S.

iüCludO.

prohibeo. nego. recuso. nunc. 3 am. itaque.
«u^i^.jamvero.
justus.

V^

^.
probo.
forte?
SOl.
ifinhg

.

Cei'tO.

,^.
Dei amans. pius.
dicium. tribimal.

fortasse.
y^
^

diviültaS.

tione an

\\,

Y^piii

|^/7iüj/n,

l^nujoA,

-1 ])1.
A
,

^. . ^, .
visor.

^.
odi.

ccap.

OSOl.

part. Fut. Odium.

Imp. verbi

1.
\\
111-

JU"

., , / .
n^, nu.

,.
,

ininterrogaSOl.

SOliS 01-

oriens.
,

solis

occasus.

occidens.

.
dl-

.
ccdp.
,

digUUm
convenit.

iHStr.

est.

meretur.

sing, et pl.

nora.

A
1.

1. 11.

.^

interest.
,

T Ut.
11.

paSS.

verbi

,

ci'eatura.

creatio.

^^,
Creator.

aCt. paSS.

faciens. factus, a,

um.

,,. ,
generosus. strenuus.
guiS. CrUOr.

. ^/,
gnus.

.

Vȟf

'"^-

Iiüp.

verbi
vililis.

,

.

SSLTL-

COllditor.

usque ad sanguinem, usque ad sanguinis effusionem.

\\^, ,
Yj,^
s.

.
sing. Aor.
II.


argGllti,

45


extra,

argentiim.

ccg.
pl.

s.

c.

sq. acc. praeter.

pecimiae amor. avaritia.

.

\,

uom.
Vir.

nominis

pers.

^; ,
jicio.

verbi

jacio. COll

projicio.

pouo. ap-

PODO.
veniebat

^
1.

.
arS.

et

conjiciebat.
COll-

\*'^] .

scribere. perscribere.

y^

COnte

^^ . \\] .
Y
y*

mno.

despicio.

', '. \\.

,. ,
',
gia.

^. .
,
r
liiim.
h,

regllUm.
s.

adj. indecl.
regluS.

sedes re^

palatium.

«
pers. 11.
uaptlS-

proceres.

ecce. ad.

, .
7/#7y,

eieren dum.

y*

SOIVO.


S.

,.

terium.

mitto. abigo.

^, , .
masculus.

^^, .
nmsicus.

,
^,
.
sacidiciis.

,.
.
aiS.

Arsacida.

ar-

lliaS.

\\, \\; .
\\

\*^]

.

defleo.lugeo.

-^/j.depOUO. COHl-

mendo. trado.

mino. absolvo.

,
artlfex.

.

\\, stans. araplius. \*^1, , .

,.

finlo.

ter

prae
evangedies.

gen. nom.

prOllUn

. .
cio. profero.

\*^.

foraS. foils.
exCldit.

ejectus est.

exti'insecus.foris.

,

\^,, . ,,, .
lonius.
raultus,
a,

Babj

um.

^ 1,. ^ ;^
.^
mus.
cor.

^

.

Stratum.

,

,

/^^.
multiplex.

accumulatus. multiis. SapientiSSi

<"^A,

^^ . .. , , ,.
46
Sella.

.

apcrio.

Pass.
apC-

/;.

(Conj.

praBS.

rior.

multipll-

., \\^, , . . . , . herba.
clavis.

etC.

.

part.

1\^ ^,
tollo.

pass.

multiplicatiis.

.

.

porto. com-

miütiplico.

gnjg.

reclinare
facio.

,

discumbere

^^. \\%^

.

tribuo. sepaio.

. ^^]
(Üviclo. dis-

multitUClO.

pass. dividor. separo me.
^,

\\,

\%^ ,
CCab

^,
p 1.

,
aH.
i.

fortuna. felicitas

, ^. .
\\,
indignor,
S.

{\. ,
\.

,

preliendo.

plur. taut,

,
a,

mores, indoles. naQ.

tura. Ingenium.

um, pl. na opera.

^.
h,

bOUUS,

bona, bo-

.

pulCüer.

bouitas.bouum.
bonus.
iraSCOr.

obtrectatio. couvicium.

\\. sed. verum, extra
jam
vero.

. \ .
q.

\\1 .
bonum. bene.

indecl.

Aor.

I.

Verbi

at si.sinou.uisi.uisiquod.

\\, ,

.,

.

Verbum.

\\, , . pulvinar. gradus. AulIl^u^ .
n,
0.1-

verbotcuus.

tus. sublimis.

47
(\ui^.extra.sine ccabl.^m^.
'/i

\\, , ,. .
totiis.

^,

pß.

,.
ad
cap.

foras. foris. procul.

\\.1, ,
OS, oris.

.

universus.

SlÜficieUS.

\\1.,

.

clamo.

aliquem

cc.

\^,, ,
ai'x,

, , . , ^.

arcis.

^\[^. integer, \\,
[i,

Omnis. tOtUS.
S.

leprO

porto. fero. affero. jniym

p^^/r^

S.

manifestare.
'/i

proniinciare.

^
'/i

.

\\,

sus.

'.

declarare.
proferiG.

meus. \\1,. naturalis, genuinus.

\\1,,. medcor. curo.

.
rum.

.

^

ab origine

^
ger

flam-

tempo
anti-

. ^11]\,,.
et
liabito.

. /;

, ^,
\\^,
minare

1,1.

sano.

-

sanatio.

produco. gerscatebra.

\\', ,

/. . ,.

facio. fluo.

prOpiiUS.

liabitaCU

^,

^, , . 1.
bitans.

^_, .
[\^^ abl.

babitare facio.
pai't. lia

habitatOl".

habitatio.

vocis

\\%,.

.

. . ,
\\1 ^spargo.
po.

,.
\\.
lulo.

jamdudum.
fortis.

quitus.

j\///

]1

.

violentus.

pul-

germino.
facio.

minare

produco. odorera edo,

^^/^/^^. tyrannidem
excerceo.imperium usur

dOminium.

natura.

1
[,,

tyrannis.

violentia.

.
,

fera. bestia.

,

.

ferUS.

saevus.

48

,, ;,^, , , , 1, ',
etc.
ca.

venio

ad

al.

cc

s q. geil, sequi.

,

turba tivorum meu. captivi. et
pretium.

s.

ag[ig

/,,

'1..

vinUDl.

OmuYiA

,

Ol

,

nußy

S.

,

.
prO

/7//1

1^

,

Yinumtentavit caput ejus.

(\\^

thesaurus.

,

.
rCgio.
ny,

CalX.

,,
^,
Situs,

Planta pedis.
/i,

.
S.

^,
SCiO.

.
SCiaS.
scitote.

nOCtu.
,

vincia.

COgnOVi.
SCitO.

.

GC

, ;. ["^, ,. ;.
bene
formosus.
eher.

/, . ,7£.
ny,

henna.

pulchlÜtudO.

bCUC dispO
formatus.

pul
.

pulcblitudO
/»,

.

.-

men.
'//

•.

fluvius.

supra. prae.
exCelleil

,," ^ , /. ^ ^^ . . ,}
gnitio.

^dum
tum,

.

scien-

est. scire oportet.

scientia.

co-

.

Über, scrip-

conscribere.

per-

scribere. pl.

postpos. ccg.
tia.

,
.

libri.

. ^,
.

)}

^.
"3-

,

vicus.

praecellentia.

ti'aDsfero.

muto.

part.

act.

et

!.
captivus.

pass.

capiens.

captus.

, ,/}. ,
pagus.

lapsus. part.

,

II

,

captivitas. cap-

proficiscor.

.,
CapitallS.
,

Caput.

,

60.

.

1^])1. ^ ^, , .
profeCtllS.

^, .

,
via.

cursus aquae.
eniO.

pretio emtiis.
pl.

; , , , , ^ ."' , .
^\\/^
nuiguii. lUrOl. IIU'-

gen.

nom.

;, ,. . ;. 1 ;, . ; . ;.
49

invenio.

reperio.

pass.

ardplo.

prOVOCO.

CX

cito.

scribo.

timi facio.

"3^

gen.

sing., plur., in Str. sg.

CxiStO. SllllL

nom.

fiat.

,,.
tentia.

fortasse.

ens. substantia.
iu

^. .

Univer-

sum, prorsus.
Bsscntia. exis
'|*iu,

Affixum personae
secundae.

;. ^,
tura.

substantia.

clamor. vox.
laudo.

nj, ng.

opus, nego-

^(^.
tium, labor.

praefcC

&,. . &;
munus.

,

Opei'ariuS.

facio.

operor

, ,
pheta.
tatrix.

laboro. colo

terram.

paut. COnglC-

gans. colligens.

. , . 031.
,

VatCS. piO-

Can-

, ^^. ,, . ^,
remaneus.

; .
,

.
dum.
cens.
tellus.

pron. dem. ad pers. II. refereniste.

, , ^, _ ,
,

;

et
cesso.

^
CUl-

resto.

part. restaus.
nj, viridis,

.

re-

sappbirus. sma-

ragdus. sardonyx.

,

.

CUlter.

paCtUm.

foedua.
g

ehrest, armen.

'^,

^. . \^ ^ , , , . 1 . . , ^. ^ ^ ^ ^ , , , ..
50

,

,

Campus.

. ^.

planitieS.

plailltieS.
,

1660.

. : ^ ^.
\^
,

vi de

.

V.

davidicus.
religio,

^/,

/r,

.

fides.

revertOr.

retro verti.

part.

revei'sus.

iteriim,

,

,

.. ,
deus
ficticius.

^.

secta.

adhuc. jam. interim.

dum.

daemon.

reditus.

con-

VeiSiO.

reverti.

hcros.

scmideus.
inCautatiO.

amai'e. acerbe.

vehementer.
exacerbatio.

magia.

amaritudo.

'\

', , .

judicium.

in judicio, in tri-

.
.

in plur.

1 ^, ^^
aggrespeto.

saepius

facies. vultus. visus.

bunali sedere. exercere,

Judicium
COD-

^"^

invadens. ccdat.

.

verto
s.

me. tendo in

locum

demnatio.

by

.

ad aliquem

jUdlCiUm.

tribunal.

.^

:. OpOr
ccdp.
infcmUS.
cadaver.
orcus. inferi.

cc.

ca.

tune evenit res. convesnccedit.

Judicium exercere.

.

A,

,

nit.

judCX.

COUdemnO.
SaCCulum.
faber.

..
^,

punio. nc,

^^ ^ ,

.

aevum. generatio.

, ,,
pl.

orcus.

dae-

mones.

dii ficti.

51

. \.
Jbwiy

.

V.

,,,, ,.. . /. ^^
vi de

vi de

.

V.

'/.
V.

.

, .
V1Q6

\^ \.
'Knui/iiin,

Instr.

pl.

nom.
ha

.

,.
A,
1,

.

,

hortus.

para

disus.

^

COllO

CO.

cc.

cd.

.

ca.

Jlu^

morti expo-

nere.

co-

\;^ Aor. \>^-.
V.
q.

I.

verbipui/L^

II.

verbi
Aor.
II.

ram positum.
tum.

proposi

V.

. ., , , .^ ., ^ ^, ,
mo. commoveor. ccabl.
'Knnui,

*\\1

.

.

16-

VSiYt.
verbi

Fut.

II.

VldC

.

V.

, ^. ^ ,, ^ ,. , ^^\
Pron.
pers. n.
,

. \1
si.

\.,

,
et

,,
.
v.
V.

terminus. ora.
an. quod. ut.

tu.

, .
,
1

.

V.

.

,

.
.
,

.

Aetliiops.

.

1;.^ Inf.

verbi

v.,

^.
latiura.
tas.

porta.

porta regia, pa'/# ad por-

,
,

aut Aor. IL verbi

"/

.

foras.

.

tllia.

Vide .

V.

^ \^ ^, .
exeo.

abeo.

'/i

adscendo. pVOSpcrC

^^

succedit res.

Aor.

I.

verbi

q.

V.

52
I^^^^Aor.I.verbi^nMTq.v.
1^^,
/#,


|>/i

^,

.

IL per s. sing, praes.

advena.

verbi
^j^Zl,

:

es.

peregriüus.

^ \^
V.

Aor. n.

1^
1.

Pai't.

Fut. verbi

^/ ^,

Aor.

verbi

1
"-

AOT. . v. verbi |^,„^„Aor.n. verbi

,

/,

«Ä^,

t/fe"2^,

^
II.

\
q.

' tH^"-"
ecclesia
V.

\^, \^, \^^

• .. , . , ^, ; ,
^-

^'

^'"^

hc-Hj ±
1
,

1 -, ^ .
V.
/-.

Aor. IL verbi

infans. catecbumenus.

beneÜ-

|>

cium. meritura. bonum.
bCatUS.

'^

Aor.
et

II.

verborum

.

^

^ , ^ ,. ^_. . ^ ^
^,
.
fiO

\^,^^
olim.

beatus.

beatitudo.

|^^. quando?

^. quando.

filiiis

1,/^

I;.

, ^
,

,

.

fratris.

,

'.
.

^- A

or. II.
V.

.

. ,,, . . ],. \1
modo.
irater.

aliquando.

jam.

aliquando. unquam.

1/

"^-

canticum. can-

tilena. cantus.

SURl.

canticum canticorum.
canto.

V e r b ii/inui

CanO.

,

Ai_

^,

.

iuli

.

\1.

vespera.

«^^. episcopus.

,

indccL
ad

vesperam.

,

^^,

^ . ., 1^ . , ' ,,,. , , ^, , , ,, -,
\;
dus.

, ,.
uuig^

.

facies.

vnltiis.

asuijerticie terrae.

. , ,
.
1

53

.

Part, comrao-

agitatus.

vagabuu-

appai'eO.
,

^

apparens.

mani-

, ^,
,

^^ 1
terreus.

.
Vita

longaeva.

,

_.

longa extensus.

dubltatlO.

dubium.

Aor.

II.

verbi
7'Ai.,

festus. insignis.

V.

an

ap-

parere

facio.

ostendo.

\fPHt V^t coelum.

'^. .

designo.

/,
,

COelum.
,

tres.

tria.

coelestis.

trecenti.

,

COSleStlS.

teriii.

t'ini.

,

, ,
\-

- ^-> , , ^ ^^ \1, . , .
Imp.
r

triplex. trifariam.
S.

terra.

.

^, - ^
.
II.

~.

Aor.

.

eo. abeo. vado.

prOficiSCOr.

,
restris.
^-

.

ter-

terrenus.

t^ ^*-«
1.

timor. raetus. c c a b
,

terri-

ccg. sequi.

,, .
,
b.

ad latus.
jUVeDlS.

adolescens.

,.

.

/;

forrUlll.

,,

,

,

,
111

, . ,
ficus.

terribilis.

parturio. moli-

or.

nitor.

,

timeo. metuo. vereor.
(nOlTl
Str.),

(01.

et acc.) duo.
/i,

,
,

et

.

^^ . .^ , ^,
duodecim.

54


() () 1,

.

.

nota Accusativi.

,

duo.

amiio.

uterque.

quae praeter Pronomina indefinita, quibus semper additur, nominibus tan-

^,

1

C

.

Ai, ju^

^-


pos-

tum

definitis praefigitur;

. ^.,
terior,

secimdus.

proximas.

^

2, si Genitivo praepouitur,Accusati-

eademque,

vum

vice,

,
.
II.

S6CUI1C18,

articulus
dicat, 3,
fixa,

nominis omissi, Graecorum,

uti

in-

ipsi

Ablativo praecasum quem dicunt

\.

.
et.

^
,

proximus.

Narrativum exprimit, ac

.

tCltiuS.

Aor.

verbi

^

V.

atque. autem.

.

atque etiam.

.
,

\ , . :
tum.

tantummodo. tan-

.

. \^-,

. |>/^^ . p^i./. . . /^A*-» . ^^^^,
A^i_/3^i.

^^.
(^/»
irascor.
()

respondet praep. lat. de cabl. 4, Instrumenpraeposita hunc tali in casum circumlativum dictum transformat ac denotat i. q. circum. circa.
,

^\. .

V. y^<,>

iucUgnOr.

ludigUatuS. ira-

Septem.

septies.
A,

.

SCpti-

mus.

septiiagies.

^^. ]7_

*?/»

" oleum,

. ^.
tus.
()
c.

^, , ^
praef.
acc.
äff.

tl-

meo. vereor. ccabl.
InStr. VOCiS

.
'.

co-

ram. in conspectu.
vocis
c.

ab

unguentum.

initio.

primura. prius.

]
vigeo.

0^,.
.
bene
natus.


adoleSCO.

55


quid? cur?
quia. ut.
ne.

extra inJ^.

^, , ^,

.

-

terrogationem quod.
ut

non.

apparatus. ornatus.
ad- OITIO.

alias
quia.

. propterea quod.
quoniam.
s.

compoiio. ordino. OlUaUS. 01-

.

quä

ra

tione?

quomodo? extra

interrog.

quomodo.^
armo. armis
ariiiatus.

0^',.^^ !;,.
tus.

proles.

.

quomodocuüque.

iuduo
vestior.

mihi.
gero.

iuduor. acciugor.

instruo.

()

. , ^
i^^J^t
('^cc.

ccar.

Pd'^L

quis? quae? quid?

quomodo ? ^^^^quomodo.

nom.
ccg.

[[b^y

iuduo.
a.
s.

ccar. et dp. aut cap. et
vestio.

in Str.

.
r.

:

post.

pone.

sequor.

ccg.

auibulo. iu-

post aÜquod

^

cedo.

,

-

tempus.

aliquanto post.

0^-^/, (^ACC.

nom. ->).
ccg.

atteudo.

caveo.

ccabl.

prospicio.

curam gero.
SBCUrUS.

., . _!.
^,

auimadverto. ccd.

^

post. pone.

^

persequcns. prose-

quens. ccg.

P^"^^

,

-

sacrificium.

cautio. dili-

:/,,. privo. excludo.
ccap. et abl.
ccabl.
()

oblatio.

munus.

gentia.
ojin^ntlb,
reptile.
n!ijnj,'iimj.

repeus.

OJj^ quid?

qui movetur. quomodo? cur?
est

^"

. quid

quod?

narratio.

,.
r.

r.

privatus. exclusus,

DlStOllE.

56
C)
o/j,

,

nc,

A

'^

^o^'f,

^,

^ .
militia.
A,

, 1.
6tläin
copia.

.
S.

S. S.

"'1_>

[*1]

.

appreheudo.
pro ccg.
3,

exercltus.

.

[
2,

capio. detineo.

Praep.

1,

101'1. pO~

cum ccd.

versus.

teps. robustus.
vlS. vlltUS.

10

bur.

1,

in.

pers.

'praes. verbi q. V. 2, subst.
est.
1
T.I1I*

^

sing,

sum.

^ , ] ].
ad
fe

ad. in. per. cca.

1-,

,
me.

.

mihi,

mecum.

ad vesperam.

occideutem, meri4,

diem versus.
scribo.

sub. cc.

inStr.

ens. qui

Dens. A r. n. V e r b i

&:
w^-

:
Adj.
ccg.
iiu^,

}^

q.

V.

1^ ^1
^^Z"»

Aor.

II.

verbi
^

q. V.

. ^
S.

diktO.

extendo. adversus, contra.

Adv.

et

Praep.

advcrsarius.

^^«"^

, }, , 1, , ,
femina.

&^'. &,
verna. domesticus.

qui contra stat. quare? cur?

^^.
]>
\.
^^^'q. V.
V.

'imperf. verbi

A-iTq. v.

essentia.

sub-

stantia. existentia.
^I-

/^ , , ^ /, ^^
domi
natus.

,
.

^"Ai

verbi /»^^^/

]-»^Ä^Aor. IL

\11

^

.

suscipio.

recipio.

excipio. accipio.

lego.

{
^
jicio.

,

^^
.
,

,

\1[_

coena.

.
vei'bi

-.

57

Pait.
V.

^ .
{1\-^1\\

,

regno. impero.

regmim.
S.V. [()^^

^.

(-

projicio.

\1[1^

,

.

al)jicio.

[^^^ Ä^^.sepelio.humo.
p a r t. sepultus
.

^,
.

imperiuin.

socius. altei.

\/^ .
proxiimis.

^(1\-*
submergo.
pass.
'bhJ]

?:.

J()-.iu/i

Di

/^

11,
^^

immergo. perdo.
gor. pereo.

%.
liaris.

domesticus. famipropiiiquus.

{',
füin

gnatus.

discerno.

Praep.

secuudum.juxta.

. secundum
cultatem.
potest.

^ . {^^ ^ , -, , ,
1)161^

.
1,

pono.

pass.

.

(()%///,

-^ . .
explico.
A,

interpretor. exverto.

llltir-

^*-"/»

^^^,
sus.

missimus. deterior.

vilis.

Part,

effu-

co-

vacuus. desortus.

eligo. seligo.

Aor.

ccd.

et. Fiit.

s.

ca.

IL verbi

()^7/_/
.

.-^rae
aljs*.

quantum

parte, partim,

per partes, singulatim.

. ^. ^
vires,
fafieri

condo. occultor.

ex

.

Jlu^

abSCOlldO.

ccabl.

11^^,

2,

juxta.

post.
alius

((^-^-.

occulto.

inCre-

post alium.

[.
forte.

dulitas. difidentia.

forsan.

fortasse.

^^-».^ ^

.

()^//-^#,
YQX.
ditus.

/;,

.

alil

praC"

alatus.

ehrest, armen.

h

58
fO£_"/i


-»/"^

&^-

vi de

s. v.

^
.
s. S.

"d

volans.

vohicris. avis.

(^.

si.

an? quod.

i.

q. ort.

-:
ciis.

:
)>^.
^^,
hostilitas.
iILnj^

. \1:
hostis.
infelicitas.

imnumero. pers. putatur. videtur. cc qp vel c. in f.
sopor. torpor.

,,

/1-»/^

luimi

]
piis.

^, ,.
,
locum
cc
et

,

.,

,
ca.

nun

S.

lioia.

tem-

tempUS.

pervenio

ad

iülmicitia.

misem.

^^^^

,

^,
per-

relinquo. trado.

remitto. condouo. ccap.

.

vel cdp. et ar.

imperat.

sine,

mitte. /3-n^pi'aep. sine.

praeter, cca.

quando magis. nedum.

{^^

.

^.

^. . ^ ^, ^ ^, .
liaeres.
liaei CditaS.

^\. ^^-^ , .
^^>^nl,
gatio.
nj,

ng.

COngre-

collectio. coetus.

COn-

grego

colligo. coaceiTO.

.

, "_1
congre-

populus.

gatio.

concedo. per-

mitto.

ccdp. et in f.

nepos.

"'-^,
ficus

P^^ny, ng S.

,,1.
fructus.
bor.

,.
fiCUS

']^

ante CO ., ante vocales. Praefixum, 2, 1, Nota Ablativi.

[^,

ger. nigritudo. caligo.

,.

aT

Accus at. praepositum sign, «ig, in ca.
3,

Dat. praep. sign,
in

ater. ni-

^v,

cabl.

s.

i.

q.

Instr.

59

Ubi Dat. ab Abi. uon
differt,
]-»^

sapientior.
callidior.

prudentior.

Accus, loco
ge-

Dativi scribitur.
quid? inusitat.;
nit.
s

^

cujus? dat. /,V

^ßiTcm? acc. quid? abl. J^ a quo? instr. .. cum quo?

^ .,%^,\. ^,, '_
I.

pron.

l^W»,

.

]^^^^quid? ^^*^^ acc. quid ?

.
,

pers.

ego.

,

uovem.

^
S.

A^^

quod. inusitat.;

acc.

quomodo? cur?
]^^. ^c^-

quod.

ut.

]-»

sicut.

quemadmodum,
fere.

^^^^
S

. quodcuuque.

^
,

1

quod.
2,

circiter.

que cca., etiam alii casus quuutur.

Plerumsed saepe

aliquid, ullus, a,

se
cca.
cc.

U b S t.

^

^,
.

ens. res.

idem
2,

1,

sicut.

quando.
1,

quum.
s.

Aor.
]^i/
I.

gen.

prou.
2,
S.

, _;
pers.
etc.
^-»i/uiüiüiT,
ifitlg S.

mei.

part. Fut.
ritualis.

.
,

meus.
hjui
S.

Ä ]^^' iutelligO.
intelli-

, ^ .. ; :
gen.
,

\^, plerumque
ipse,

, , ,
um.
SUiS

um. et

a,

/'^

^^^-7

ipsius manibus.

sponte. ultro.
1,

^^^-

irapero.

gibilis. intellectualis. spi-

.

sq.

ir

scire oportet, scienest.
, ,

dum

sapiens, prudens.
, ,

. ^
^A^.

.
,
nus,

,

principatum gero. potestatem habeo. ccd. 2, possum. valeo.

.

pOtenS. pO-

testatem babens. princeps. dux. dominus.

tauquam domiauctoritate et

cum

potestate.

h*

^,^^ ,
]>
acc.

60

--

pi'illCipatUS.

potestas. dominium.

descendo.
I.

«/;
]

pron.
V.

pers.

.

]-küA-.sed.vei'iim.utique.ergo.

\C^ gotium

. ^ ._. ., .
^.
jus.
S.

^^^ .
les. ne-

]

opus.

uJffb

häc de causa. indecl. justus.

jus.

jure, merito
,

,

jUStitia.

JUSte.

jure, ex jure, merito.

}^,

luvicem.

uL'Ki]Xt<iV.

1.
\.
V.
,
,

pectus. Part, verbi j

,. 1,!. ^ .
^"W/', ploro, lamentor.

latltudo.
S.

'/.,

mons

.
,

,

,

.

vallis in

monte. planities

in vertice montis. plateau

gall.

j

^

^ .
|-».,

prO Se

iu
I

radix montis.
,

,

,

lu^

Yicem.

Conj.Praes. verbi
V.
I

]^i.Instr. pron. \\\.\.\.
ny, ng.

OlOUffi.

1

^ '.
S.

^n*«/,

"^,

ng,

^.

lingua.

'^

löaperat. verbi

V.

guentum.

\,

Plö^^^? 1^ iJtv "cc. instr.

S.

gCD.

dat.
1

/.-,

.
.
quilibet.

gen. dat. plur. pron. III. pers.
sg.

]
q[i.

"

et

lingo.

lambo.

,^
^/i,

^) ^^^^^

. ,;.

secum.

]

/,^^i/;

Imperat.
Partie,

/^
Fut.
e^c-

prOn.pOSS. pers. suus. a, um.
UnUSquisque.

/^K
/»^'/'
fio.

L^.y/"
S.

^^

^/

sum.

.


impleo.repleo. cc. instr.
I

61

niiuiirm auiL/i u,

vandum
{

\nju,

lux. illuminatio.

. ,, .
iR
do. lavo.
'"y/'t

int-iua ItlVO.

,, ^^. .
I

Gl

laVOl.

, *^
,

,.
A,

_,

lUDli-

nis

dator.

coUustrator.

.

luCeie.

lUCldUS.

spleudidus. lumiuare.

minator.

, ^Cognomen
Apostoli

lHu

Gregorii,

Armeniorum.
n^«L/^/;i_7i.illuminatio.

1,,
didus.
,

illustratio.

.
1

<X

ill-

1

1

^i7^^.solvo.abrogo.

]

/ , , ^ [^, , . \,1. ^ & (. ],, , ^ , ^. 1^, . ,,. *_
ce factus.
iCidiis.

splen-

, ^ ,^ .,
]uiup^i/;

.
fallax.

etc. audio, cca.

.

cd.

. cnarrat.
audiens,
auditus.
audltUS.

,.
/,
//,

1"

decipio.

decipiCUS.

fraudulentus.

». lUpaCG

vivo, quiesco.

.

paCltl-

cus. pacatus.

paX.

trail

^11

quillitas.

quies.

paciscor

cum

^1,,
tra

. ilTUO. CaS
proficiscor.

moveo.

^
.
V.

A

transfero.

abduco. pro-

.
aliquo.

C

da.

F.

II.

veho.

21. Veib 1
,

VividiS.

SplcU-

:\

didis oculis praeditus.
,

grex ovium. pecus. pecora.
/i,

poenas solvo,

luo.

pCCOrUm

SilCllS.

pastor. pecuarius.

tacitUS.

SÜe.

crux. l*'"'^ /' t'3

tace.

CrUCifigOl.

^. ^, .
mixtio.
coitus.
1.

^ ^.
.

62

COmcommercium,
COmmixtio.

^
^^
,

^ \\^,,. , ;. . . ^) .
miscco. comc a.

.

^ ^ ,
mo.
ulciscor.

vindictam su-

ccabl.

n#

,

S.

ng.

petitiO.

SUppH/i,

fumnJj.

catio.

^y^b&np,

nj,

ng

S.

[,g.

misceo. c c

malum. pomum.
1

hostiliter con-

11 1.

gredior.

obstruo. claudo.
S.

[i

,

tcnebrae.

l^l"^,

obscuritas,

ntj.

tenC
gnugh^

brosus. tenebricosus.

ßnjß.

tenebris

obduco.

^}] .
^, .
cg. asper.
cilis.

caligine offuudo.

pedio. prohibeo.

^^

arceo. im-

.

,
diffi-

durus.

^1^ .
gero. curo. cc
'^

ClUam

,. ,
\(^\
/»,

, ..
/r,

. ^^^,
/»,

pOrCUS.

tug.

prudCüS.

]un^iii^^,
lis.

,

S. \,g.

huml

inCÜnOr.

flecto,

inciirvo,

humilio

me.

prO

mitto. poUiceor.

promiSSio.

^xynw, nj.ng. hcrba.
pij
S.

.
s.

gramen.
rCjeC-

, ^, ^.
ca.
petitio.

\^, ^ ^,
laetor. delector.

],
^l,

taneus. reprobus. malus.
ny,
ng.

subst.
gaudcO.

profundum. profunditas.

cc

,
e.

"

profundus.
funn^.

,

.

tcntorium.

tabernaculum.
n^.quaestio.

— ^,
sanctum

quaero.

quiro. peto. precor.

^ ^^ .
i.

tabernaculum
foederis.

in-

CCd.

.

Ca.

meditor.

cogito.

ratio-


CinOr.

63

\yx

VOlO.

Part, consulto.
^
tatio.
/_

nruyi

orior. splendco. effiilgeo.

,,. ^,
iim.

meditatio. consili-

mysterium.

sacra-

Q^iy<f/7/_^,

.
.

occiiltus.

meutum.
biis.

GSCa. Cl~

obsoniiim.

&&, .
coudo. cc

absconditus. plur. scondita. arcanum.
OCCUltO.

ab-

abs

. K. p

cd.

1'.

p1

-

vinciae pers. Chusis
tan.

^^-^-,

]^,
um.

,.

surdus.

</
a,

risus. irrisio.

/
.

.

.

CCR. dei'ideO.

illudo.

]l,ni_'i/^,

suffitus.
]lin/„rt.^,

. .
et

S.

[,
aroma.
tUlba.

\^^, ,
ng.

\^'
notum

tU

\,'. ^, , ,
.

multus.

tiirbatio.con

tarbatio. coufusio.

\, , ,
facio.

^ -,
tremitas.
,

summitas. exII.

AoT.

verbi

,
,

17_,

ny

sententia. admonitio. consilium.
S.

/.

":

^
.
,

,. ,
,

q. V.

gravis,

n^,

..

molestus. diirus. ()-»/, n», ng. arbor.

^^
\^^,

\^^., ,
sitiens.

.
,

SBrV^US.
,

.
Fut.

glOTlOr.

superbio.

.

sitibundus.

sugo.

sorbeo.

], , .
validus.

inSBnUS. ferUS.
loquor.

]«/»/;

.

\^';,'

.
cor.

extraho.

pario. gigno. nas-

.
^

&

64
,

A,

nitor. parens.

&1
-

,
,

gG

"pro-

1, , jicere.

partus. genies.
Vj»n«^, HL,

generatio.

mare.

\,
dere.
V.

^'
.
V.

,

StatUO.
/i

stituo. restituo,

^,1,
red-

tributarium

,

: --,
\\^
V.

,,. /
01'0.
facio.
laC.
^

\1^ .
.
V.

10.

.

n,

n«.

possessio.
\iiii(/

.

/^
volo.
sive.
,

,

.
tm^
,

beneplacitum. . propositum.
volimtas.

. , ^
est. placet.
,

1

,. -,
vinCtUS.

,. ^^.
.

,.

/fif^

^Jjt'

erigo. suscito. statiio.

ÜgO. ViüCiO.

.

vinCUluiTl.

COlligO.

conuecto. coujiingo.
pei'ficiO.

XyummpLJ^ /,.
SOIVO.

ab

pei'feC

tus. absolutus.

A,

na

S.

.
COll-

^.

videtur. visura

vel. aut.

,

X^tuJ]

^.^ . , , . , .
Jfr^

,,,, ,
,

.

Jon

li^/

^. ,
finis.
,

/i*^,

*"'^

summator. conditor.
pCl feCÜO.
finis.

cousummatio.

, .

nj,

..

volo.

vis. vires,

teiitia.

,

ja

,

,
pro

po-

viribus.

ceo.

remaneo.

valde. multiim. uimis.

rectus

..
surgo.

pOS

COD-

sisto.

_,, .

:.

valeo.

pOtenS. ValCDS.

,{, . , , ,. . \, .
,

65

.

necessaHus.

fidelis.

.

.

\.

-

. /,
II.

et

Fut. IL verbi
V.
,

nn.

CIDUS^

pellex. opes.

,

.

Ordo.

66.
ESSUO.

\\,
D

ordino. con-

stituo.

consuo.

\]&,
timo.

\],

\\,

,
argilla.
,

,
salvo.
,

. , ,, . . , . , ^ .
V,^u,

.

putO.

exiS

, ,
forma,
figuro.

esca.

h,

.
"3

S-

.
simili-

species

tudo. imago.

formo.

ng

S.

.

diml

dius. medius.

dimidium.

videtur. apparet.

nj,

.

.
,

HmUS.

^,
.

medium, pars.

.

.

.

.

CCtUS.

,

balaena.

vivo.

\\pliy

,

,

.

vivifico. iu

Yitam revoco.
,

'

mulier.

. .
vivus.

'.
,

.
Vita.

/.
[^.

mulier nupta.

^
.
Uli

vivens.

animaiis.

animal.

\.

VivenS.

LlrliiLiulnunni^tjiuühiP,

,, /
vivifico.
,

ehrest, armeu.

, ^1 ,
vita. salus.

resuscito.

., . , ,,^ .
patior.

,, .

uxorem ducere.
passio. affectio.

HlSUla.

plantae pedum.

.

.

^

sigillum. Signum,

baptismus.
baptizare.

1^ '»
baptizari-

,

1'"^

Aor.

66

,
. \]
ii"7_
latus.

e tergo. ex adverso.
post.

pone.

ccg.

^ \; .
sequi.

1[
V.

perpendo. examino.

^ "J
,

/innniJjD

,,., ^.
. \^,, .
\],
advoco.

,
l^nju,

., .
.

. \\, , . . ^. , . .
V.

-,

«, mulacrum.

idolum.
61

si-

.
teSta
V.S.V.

.

pugno. certo.

libro.

pondero.

^-

'"9

^^

COSta.

iRuli,

latus, regio, tractus.

virgO.

,

mouacha.

. :
minus. duplum.
ter.

,,
mentum.
expello.

seco. disscco.

caedo. succido.

duplex, duplus. geduplici-

duplo

plus, plura.

,

virginitas.

caecus.

caeco. lumiiie privo. caecum reddo. VOCO. inVOCO.

.
caedo.
,

.

,
CX-

^, , . ^&,
'^^, '^^,
secutio.

^. mllle. millia.
pcrsequoi.

pass.

uomino.

cog

^: ,.
pei'-

nomino.

, ,
^,
»_>,
interitus.

sciudo. occido. interficio.

pereo. intereo.

,,^
exitium.

ex

eXpulSUS. pi'O

,

1.

pei'do. iiiterimo.
pefClltlO.

^,
trarius.
catio.

Y^y/',

. '-^

^

SCriptUS.'^ju^uJ^tü^uiT;

^

^^iTexpiüsum

facio. i.e.

expello. persequor.

,

,

au

versarius. inimicus. con-

COmmUlli-

societas.

commu-

venter. latus.

nio. euchai'istia.

"^ .

^^ ^, . ^7.
ccdat.
pl,

67

gl'atUS.

be-

,,. ^,
Armenia.

Armeuius. pl.
Armenii.
Armeiiia.
2,

, ^,
tus
s.
//.

ueplaciUim.

COmpla

ceo. ccclat.

",-.
.
^/,!/,
adspicio.
spicio. cc'^

1,

armeniacus.

,
nj
,

[>ß.

tOtUS. CUnC-

et a dv, armeniace.
%.'uy,

universus.
ng
S.

,
ratio.

numerus, dinumecalculus.

., , ^,
vldeO. intueör.
s.

^.. ^,
ratio.

.

re-

sq.

rationCm

acc.

reddere.

acsaepius
UUmerO.
existi-

.
1
dacia.
S.

calculo. aestimo.

mo. puto.

censeo.

^^
Über,

,'^. ^, ^
convicium.

^,niy<;nynL/^/,^77.blasphemia.

'^

,

.

pater. prin-

censebatur.
latus.

^,1.
fidens.

^
CepS.
trius.
litas.

'^
7"

'.
"^'.

pater eunuchorum.
,

*[/

.

pa-

HbcrtaS.

paternus. plur. paterna bona, patria.

confidentia.

fiducia.

au-

, ,. ^,, .
,

^,

, , ^. ^
,

*/^,
-,
fama.

nj

^,

ng

S.

. ,

j

'^.
nus. assiduus.
quies.

semper.

per

omne tempus. assiduo. QUOtldia

auditus. rumor.

famam

requiesco.

spargo. divulgo.

.

.

,, ,
tranqull
modestia.

cesso. quiesco.

osculum.

/.

OSCUlor.

deosculoii.

dementia.

^
.
figo.

^,


/i,

68

.

vestis.

,^!\
-.,
tollo.

,

^
retübUprae1.

vestimentum.

abscindo. separo.

praep. etpost-

'^.1^

pos. cc in Str., rarius cd. una cum. cum.
tan,

StrUO. parO.

paratus, faturus erat.

^^ ^^}, . \\
tio.

.
1,

'^,
mium.

oifuili.

remuneratio.
S.

lU-

uni

.

Xom.

propr.
mS-

'^^^ —
eveho.
'/»

tollo.

^,
ndeS.

Ahriman.
nj,

aUStCl.

cruciejicio.

2,

aufero.

,^
^,
nio.

3,

produco.
n,

..,
aetaS.
,

.

'^ .^ ^
pro
'A

1^
parS

bnnjutb^

a parte meridionali.
S.

Jiuu^

.

plaga meridionalis.

..^

1,

Vein-

.

,, , .
.
/-,

^.
ccd.
scientia.

pervenio.

2,

venio. assequor. obtineo.
iiitelligentia.

^)
',

centum.
A(

necessitas. servitus.

communis, generalis,
14.
"/"7A
filius

^.
firmamentum.

^; . .
(,
/»,

butum. n

'^

tributarium reddere

^
,

^.
tri-

"3

^s-

aliquem. tributum im-

p.

ponere alicui cca. COgO. p aSS.

utriusque ,

filius

'^,

.

COgOl.

communis.

VaÜdO

brachio praeditus. validus. robustus.
firmitaS.

. [
ferio.

,

^

pei'CUtlO.

infigo.

transfigo.

timOlB

perCUlSUS.

/i

aggressus.

invadens.

^ .
cor.

69
Infixit

1
tun

^; .

transfixit

cor.

-^..

COnCUlcailS.

"^^,

spernens.
nj, ny.

pei'CUSSiO.

^ ,
dere ab
nj,

amOVCOr.

recedo. abscedo.

^

procul

al.

ccabl.

plaga. viilnus.

.
ad

S.

potiuS

veStigium.
vestigia

, ^^
post.
sequi,

rece

premere,

sponsa.

sequi, ccg.

pone.

^,
in

^, , .
ny,

"^.

inteiTogo.
panis. cibus.

^
ccd.

^.

persequi. aGp
,

se

applicare

.

,
pl.

^-

^^
6
ca.
nun
,

1

isii:q,

fides.
tniu,

'^iuLiumtuJ, map,

.iliug.

credo. cc

",
.

, .
ciiu.

<,^.

al.

pedsteutim.

paullatim.

.

^;
pcdeS.

sequor. subsequor.

^,

fidelis.

fidus.
ng.
lllitlS.

nj,

man

suetiis. lenis. tranquillus.

^,.
,

cousequor. imitor. ccd.

,.

peditatus.

^&,
part.
eques.
tes.

&^.
^.
procul

,., , , &, , , . ,.
ng,

iiiodestus.

,

obstupesco. baesito.
fiinj,

1, .. quus.

adscensor

equi.

equitatus. equi-

gemitus.

fundo. effundo. profundo.
loiiginquiis. lüiige.

, %, .
,

ng.

vetus.

anü-

quinque.

qulude-

,

,

qulütUS.

,

aegritudo.

inünnitas. morbus.

,

ab

aliqiio.

.

ccabl.

VOC.

gr.

,, ,. ^, ,
.

.

materia.

70

^. , ^
SUbjicere.
siibjici.

,
.
domo.
molior.

.

^^
obedicns,
Sibl

boreas. aquilo. sep-

tentrio. septentriones.

,

.

^
^
fieri.

*.^ 1^

.

,
oder.

paStOr.

.

odo-

ror. olfacio.

cc*^ ca.

siibjectus. subditus. ccd.

ccd.

.
^.

SubjiciO.

CXCOgitO.

^^ ^, , .
accedere.
ignis.

propinquus. prope.

propinquum

igUCUS.

studeo.
V. S. V.

tendo.

possum.
V.

.

Studium, sollicitudo.
ligentia,

^^

rare, sollicitum esse ccd.
halitus.

^.
^.
sedes

^^ . ^ , '^
V.

-^

^^^ , .

pl. angeli.

SUbjectUS.

^, , ,
arrogans.
bio.

subditus. obediens. ccd.

SUpCrbuS.
SUper-

di-

cu-

Spiritus,

^.
sanctus.

"^

anima. aiiimus.
Spiritus

,,
,
lum.

s.

habi-

tatio Spiritus sancti. spi-

^
/r,

^:
cipiens.
s. c.

etfero rae. glorior.

SUpCrbia.

arrogantia.

.
^

jUSSUm.

maudatum. edictum.^^iu
jubCO. OrdillO.

,

praC-

ritu sancto plenus.
spiritualis.

^, ^^^ ^^ '^ ^^ '. amanj. terra,

<,^ .

dux. praefectus.

dominus,
jubco.

pulvis, so-

ter-

renus. terrestris.

^

^^^, .
in f.
s.

sius.

amator.

^
praecipio.
tribunal.

ccdp. et ar.
c.

CXiffliuS.

magnificus.
/r,

.

fOrUm.

, 1,
tum.
lodia.


S.

71

t-tptipmg invitatio,
V.

,

.

V,

,.
DimcillS.

legatus. angelus.

^,
angelicus.

^
.
manica.
1,

,

manuum

,
manu
pl.
v.
q.

S.

vinculura.

captus.

captivus.
Capei'B.

, -, ütterae.
V.

comprehendere.

epistola. decretum. edic-

Gen.

Pron.
2,

^, Gen. vocis ^.

,

pers.

,

,

prOU.

poss. vester.

]^ [>

^ox. sonus.

me-

'^^ ^^-,

. *^1,%,1,.
gratia.
gratis, sine
piscis.

praemio.

^1.
se.

1,

extendo.
ex-

tendere.2, traho. attraho.

,
q.

manum

ampcre
vindicare.
emitto.

ad
'ol^?_

sibi

3, jaculor. ejicio.

Dat. Acc.

pers.

/^:1. (abl.
'^IrnJj^

pl.)

de vobis. vos
^

manUS.
incidit

^

^ ^.
pl.

Pron.

,
frons.
acies.
SCiO.

,

.

A,

.

v.

a vobis.

ipsi.

^.
i.

in

manus

e.

,^
ca.

in

patestatem ali cujus.
llianUS
s.

injicere

inferre.

cc'/i

.
'?, ^/, .
, ,
,

frons exercitus, proelium. bellum.

&^
UOvi.

COgnOSCO.

.
,

paSS.
Via.

oratio, sermo.
pClitia.

sapientia. facuudia.

.

ar-

chitectus. artifex.

^^ ,

72

.
vere.

,

.
.

ana-

choreta. mouachiis.

.

verus. certus.
111

,
/ii!*,

^ ,,
pars, portio.

uiuhß

,

tuij.

SpeCiallS

peculiaris.

VGritatG.
digitiis.
, ,

nulus. sigillum.
11
Ulli IS

11

\\ ,,
ab

.

]\, ^.
..

Ormuzdo
^'^1^8^^
/71_,

,
^,
n» 11
^-^^«_,
/p,

, ^^^,.
.

, .. ^ . ^^ , . / ,.
Persarum.
/71_^

^,
,

ormndus.

.

^ ,\
.y

]^,

.. ,
,
affero.

.
.
.

ail-

/,

offero.

adduco.

Medl.
.

.

mors.

^.
'^^
.
/i,

\+

^^

.

propheta.
A,

pVO

pFOphetia.

vaticiiiium.

01'1

11*./,
[, ^,
1.

nij_^

"

/

reus.

mai

,

gaota. UnlO.

,

,

.

iiiVtPr lliaiül

.

, ^. mateimis.

|1^.^^.

praesertim.

^,
ornatus.
"J^

lüargaritlS "

"3 Pl^^

«^r

.
praefeC
priiicipis

(;.^1pelle
factus.

g

^^^^^

^^^^^^

sertim quod.

\\1,
e

^^^^^ capitis

.

corio,

\], , .
euiiuchorum.
termiiii
q.
i.

custos

scorteus.

marchio.

73

:
caro.
us.

\], .

possibilis.

^. possibile est.

.
ifiinj,

.

pOS

, ,
lum.
fico.

\],

sum. valeo.

homo.

JiunipLwbiuiFj

.
,

r.ij.

COrpUS.

. ^^'^ . ^

^
timo.
s.

honoFo. aes

niagnitudo.
1,

disjungo.
inter,

separo.
c.

cc*^

Caril6

S.

corporeä natura indiior.
carnalis.

. ^^.
,
,

^.
,.
morior.
justitia.

cabl.

2.

explico.

interpretor.
exx)licatio.

in-

COipOre
i

terpretatio.

d 6 1.

^^
ritas.

\\, , .

pugna. bel-

.

VOC.

^.
Medi.
[u

^, .

gl. uäoTvgog, martyr.

,, ^
{yfrq^, s a e p
i

u s p 1. peccatum. in
nuia.

\]",

iniquitas.

catorum amans.
Jhnuii
,

^

peC"

peCCO.

pUrgO.puri

purgatio. pu-

\]

\^:\. .\]. ^, \\&, . [], . ^, &. ^^^
ng.

plur. Gen. 1, Pron. I. pers. nostrüm. 2, Pron. pOSS. nj,
noster.

,

magnus. in

pello. expel-

Plur. plerumquct/t^
permagnus.

lo.

amoveo.

^.
xime.

,. ^,
saepius
Chreet. armen.

at

in Plur. Jh^,

^. magni. mag
ma^nopere.

\^
cc
ca.

nudus. prope.
'/.

proximus.

nates. potentes, magna. pretiosus.

1,

ca.
,

appropiuquo. ac
cedo. tango. cc.
s.

,

ma

k

^
pers. nos.

\]" \]. ]-Nom. plur. Pron.I.
'Vi't

pinquum reddo. vi de

.
a

pi'O-

74
jUnCtUS. CC
ca.

^.

.

CC.

attraho.

&^

irl-h^

.

^At-,

ir^^l

üobis.

Abi
I.

plur.

Pron.

pers.
'fbtJ>

\\,
tra^

et pl.

^ ^.
dium.
e medio.

" ^^
^-

.

in medio. inter.

' °^ .
'^"3
s.

^^^

;
gen.
, ,

, ,

^unigenitus.
SOlUS.

indccl.

adv. solum. Semel.
qiiicunque.

^
COn
ca.
nJ^i
,

,

SOluS im-

mediterraintei'cessio.

., ]
jungo. cc
*A 'A
i.

pero. dominor.rego. ccas. cd. s. c sqsimal. conjunctira.
linio.
s.

neus.

In Str. ope.

auxilio.

ir/ gl f^Vs. Fut.

ne.
Jji

ccConj.

ut non. ne.

^^ num?
i^nC^,
ij^^

gr. tW^a»;.

invicem. se invicem.
tuo.
i.

^ .
q.

^

li^-^

gr. äAA7/Awi/.

mu-

q.

lif.

unus.

\],
3,

.
'^

i^n^, c^nci/;^
1^/7^
nffi.

1;!.
unitas.
S.

Unio. COnjUnctio.

unus.

aliquis.

unus
etc.

,

aliquis.

^, .
alium.
COnSOCiO.

unusquisque. singuli. alius post

^,

-

^,

quidam.

'^

-

^
/.

^

/ry,

ni-i/^

ni/,
tJ^Li/

ung. alter.
alius

etiam.

alius iterum.

altera vice, ite-

COüjUngO.

rum. rursus. irfe Conj. et Praep.
donec.
ita
ut.

usque.

^
etc.
p.


ca.

75

usque
a.

cabl. usque
25.

^_
ad.

— \\,
furo.

sed

quum

.
%^
ll^Au,

^.
dura.
s q.

nos coegeris.
adhuc.
donec.

donec.
s.

usque dum.
ca.

\], .
.

^

usque ad.

^_.
quam.

donec. usque dum.

.
,.
tus.

\\^,

manco.permaneo. exspecto.

.
et

.

inSaulO.

\]"^
vagor.
er-

seducor.

eiTO. raente capior. seductio.

ror, insania.

CO Conj. -, priusquam. ante

i/iiny . S [] "#71.,7^/ S

aep iUS

plur.

]*/«,

,
lU-

caro.

]^,
'^

. ,
mens,
intellectus.

re. cogitare. considerare.

Wbn^
s.

, ^
sideratio.

^.
na
S.

^
S

ingressus. introi-

Juiua,

a6p1U

S

intellige

] .^ ^^
CC n Ca.
trare. invadere.
i/«i/r,

iiTuere.

CC

jt

ca. intro.

COgitatlO.

COn

\,

"3 ^fructus arborei.

#^

'^ \\

(p V

,

,

-.

induco. introduco. infero.
sq.

.
/i

ca. prope ad.

adprOplu-

poma,

^\}i]

\\^ .
\\1.
baptisma.
solor. recreo.

. 1 ].

|]
mitto. injicio.
C C '^ C a. intl'O.

quo. propius accedo. gen. sing, vocis
q.

V.

aggredior. suscipio. CCa. COU-

(5
.]

baptismus.

Praefixum ante
cales
i.

q.
S.

q.

baptizai'e.

V.

V.

.
v.

vo-

\ ^
supero.
S.

76
bgj,.

CCd. vinCO.

V.

{\,

manifestum est, quod.
patet

;.
spicue.

^ .
.

tare. declarare.

&&- ^ (,
, .
manifestus.
ar.

.

illo

tempore,

v.

. _ (], .
{\^
,

sacrificium,

SaCriflCium

facere. sacrificare.

ccdp. et prosperum facio. sena.

.

^-^
felicitas.

cundo. prospero.
et

^
suc-

quod.
e

profecto.

prosperitas.

prosper

cessus.

.

1.

{]/. antea. ante.jui/i.Mi^
sq.

,

succedo.

manifestus. patens. mauifcsto.

antea quam.
et iiu
progredi.

per

mauifcsto.

patefacio. declaro.
V.

(^ . {\1.
harmonia.

(^.

.

V.

convenientia.

. ^^ .
drocedere.
prius. antea.
1,

^

ante. yui/LiuC

,//,
2,
s.

eXpCrgefio.
surc.

audCO.
in

CCg.

COn-

^, . (/.
^^
repcnte,
transgredior. pecco.

spectu. ex adverso. e regione. coram.

adstare. se sistere.

cca.

ar

.^ /^
gO.

in

vitam reddor. CC/.

^Vi/^A^^irsq.gen.

contra

aliquem.

rcsurrectio.

.

CX-

pergefacio. resuscito. sur-

guo. redarguo. convinco. improviso.

delinquo.

.

(],

(],.

gere facio. excito. honoro.laudo.

.

COnjUngO.
COnjUUCtUS.

consociatus.

cc

ca.

, ,
C g.
adjicio.
,

impetum

facio.

irruo. insilio.

pergo.

, .

.

aevum.

,
.

/_,

\ . ,
I.

, (^
^.
in

lum.

%.\. [
aeternum.
saeculorum.
/i,

aeternitas.

,^

saecu-

saeculum.

, (] *^, . . (], . . / (]; .
ginta.
V.

.], , .
.
V.

quinqua-

COnCipiO.

gravida
ca.

fio.

mittO. CC

ad aliquem.

ilnjj^ V.
,

.

{ll Graeci.

.
V.

106.

hortor. adexcito

in

saecula
a6t6r-

hortor.

provoco.

.

(]^
latio.

nus.

.

l'apio. di-

ripio.

(1, %. ^^ .
specto.

ad aliquid ccd. quando. quum.
appelCX-

nuncupatio.
SpCrO.

CCg. pOSt.

post.retro.retrorsum.
u^nj,
nif.

. .11. ]; .
ultimus. postea.
p.
q.

extrcmus.

i.
Stultitia.
'j,

amentia. vesania. {]^^^^. Abi. sing. Pron.

Affixumtertiaeper-

(^- ^^:
in XÜQ

%

^.
recordor. revoco.
in

V.

I

sonae. .,

memini.

memoriam

.
'

unijiuu,

,.,
Pron.

utTiu,

n

,
,

lin^
III.

dem.

pers. is. ille. conj. etiam. sane. vero. EtqUC Lu L S.
etiam. atque adeo.

moriam revoco.

% '. '. '^, , . . 1\ "^'-^ , ^ ''.\)

'
-,
tus.

\ ,

78

primum. prius. idem.
(a,

intus, intro.

'/»

intrinsecus. in-

pi'OaVUS.

fra.

sub.

et

^'-"/i

eu-

, ^
^[.
stianus.

'^ .^
lus. aemulatio.

.^.

invidia. ze-

nucbus. minister

palatii.

illVideO.

eunuchorum. praefectus

aemulor. cc
/»,

cd.

^.

invidUS.

^[.

Njssenus. Nyssä

oriundus.

invidens. zelotes.
A,

.

'ynu Dat. Pron.
et Affix,

praGI6C~

idemc. Praef.

satrapes. satrapa.

NazarGDUS. Chricohibeo.

'[,^^^
retineo.
'[^iui/Zu^,

,

.

epistola.

lit-

, , .
Ablat. ejusd. Pron.
hß[u

.

'/,

'

q. v.

'^[',. ccd.similis.par.
et
assimilor,

compa-

terae.
*Ij"c//"^ spicio. attendo. cc'/»
/r^iu/.

specto.

adca.

''11^.
^bitpj

*^[^.
tiesco.

..
ror.

simiUtudo.

Dat. Pron.
cubo. dormio.

*[, male \^, . premo.

tum nardinum.

.
.
^

nardus. unguenputrcfio.
oleo.

^[; .
q.

V.

pU

obdormio.

'^[, ,
designo.

S.

, ^, .
SigUifiCO.

,
^[^^

mo.

affligo.

'^dolOSUS.

oppri-

'[1, .
|7/,
,

Signum, nota.

afflictio.

angustia.

ccdp.dolose

ago. decipio. insidior.

.

[}

fraudulentus. internum.interiora.

' ^
unnjni

^ 1^ ^ '.
.

. S.ünnniJj . .

^

.

ünontlro,

idem.

79

conversione s. versatione gladil flammei i. e. gladio

1. %.
'.
'[,
nuifYf,

tantundem.

eodem
nß.

modo.

\, , ,
itidÄn.

flammeo eoque ver-

0\1. le

cens. recenter. denuo.

^,

satili.

.
n

circumeo. am-

bulo.

commoror.

, '[, .
,

%

et

cum Affixo Iffo
linatu,
S.

'bnuiu

un^

n
S.

V.

V. 7j«u.

I

. .
.
satis.

sanctifico.

consecro.

',

,

^

^, ,

njg,
S.

qnju.

quiS?

scdeo. liabito.

quicunque.

\],

\\^multus. sufficiens.
aedifico.

,

.

.

.
la
sup-

halitus. Spiritus,

anima. Odium. Sl-

^
("

multas.
[]yp, ny, ng.

planCtUS.

^,

struo. condo.

^

linn^^ A,

,

Lg[,.

,

.

catena.

[]^ "
mentatio.
plicatiO.

misericordia.
Pi'eces.

S.

_,

,.

J

'^,!.

graüa. beneficium.

supplicans.
salutatio.

gratiarum actio.

dolore, moestitia afficior.
terreor. angor.

^

gFatlae.
Htfii,
,

'"-

terrore,

halitus. Spiritus,

conversio.

,

^ ^^ -^
S.
, ,
,

,

.

anima.
Orbis.

[,

aliquis.

,

.
/r,

quidam.

.
j7/*^

.

robur.

vis.

^^^^^-

Gen.

3,24.

nimis. multum.

,
,
irrigo.


,

^ .
minime.

.

TObUStUS.

validus. potens.

|] . Praefixum ^

06?
quod.

, . .
80
iam.

postquam. quon-

quandoquidem.

quum.

quantus? quantum?
s.

,

^,

. ",
"«/

^^quantum.
magis.

existens. nihil.

nusquam.

..
modo.
si.

[ ^.^(\\12.
ut.

\
61

\],

, 1, ^
.
V.
y
^

[\,

aurum.

^ ., ,
ita ut.

quemadmodum. quotanquam. tanquam. ac

1\^^,.0.01.
praeses. princeps.
(./_ quis? V.

[\/, , . praefectus.
(1,

.
creatio.

.

filiuS.

^^

liberorumpro-

.
p.

peS.

gCr6.

conculcans. spernens.

proculcans.

^
>

(f.

.

^

\], , .
rus.

partes,

murus.
venter. Ute-

SUl-

[,/.

tOmitrU.

vlogßgOV3,

/»".»

" . , .
qui.

.

,
J"P"3
q.

(i.

.
quam

15,

. scilicet domini). unde. ex quo.
quo. quoniam.

^-

, "

{> ^TTJg (Ev.
e.
i.

Marc. Johannes.
"3-

17.)

^ectus.

adv. recte.
rectitudo.

eraendatio.

\YJlrM Abi. Pron.
q.

n^,

V.
nj
S.
/r,

\\,:,

/,^.

CCabl.

vacuus. carens.

{\1,
,

1,

habeo.

, . _ , _ ,
,
,

8

femina

aliqua.

alius quidam.
alium quendam.

2.

comprehenhabeo
in

do.
3,

capio.

apprehendo.
4,

acc

aestimo.

,
.
,

, {, ,
[JLiiiJ^,

animo. volo. 5, paratus. futums sum. cc Inf.
aiiris.

O

ccd. aurem

praebeo. attendo.
"/'/'•
,

^,
discl,

dlSCO.

doctrina.

, ,,
q.
V.

O

Praet'ixum.

i.

q.

_

,

.

Hialus.

malum.
pejOl'.

jtg.

pessimus.

plina.

ObtrCCtaÜO

^
[\\

doceo. edoceo. cca abl. 2_ sq.

unde?
S.

{^,. ubi? quo?
alicubi.

^].
deo.

,
nego.

edo. comedo.

,, . ,. ,
un.

s. c.

^1.
calumnia.
ciuatio.

iuvidia.

faS

luale. dure.

vehe-

raeuter.

iisquam.
hilaris.

laetus.

^ \,
cc
rejicio.

laetor. gaus.

hilaro. laetifico.

[\^"'-"'-^
aliquis.

etc. a

^
cd.
0.0,^]).

-

eX-

, ,. ,, . , . ,
S.

maM. amans.
tor

amaimproborum

malus,
mala.

malum.

.

.

dus,

meusui'a. mopostpos. cc instr,

nCgO. ab-

USque ad.

.

voce

.

ad sanguinem, usque caedem, mortem.
antequam. '_\(\..
1

s.

-. nondum.

quidam.

ehrest armen.

^ . » est alius

*


est.

82

_
Aor.
eo.
v.)

^^^ ,

.

.

0C-

quisquam.

quisquam. (pro

(tanquam
adveuio.

^^. ^.
plaga.

cursus.

eventuä.

casus,

et
CCd.

^
OC

verbi
adeo

*/#7/.,

^.
Ä,
,

quatuor.

quai'tUS.
,

.

^-.

quadrupes.

Oni-, ny, ny. profcctio. itcr.
pioficisci.

^ ^
rumpo.

curro.

-, .
.
respondeo.
oblatio.
A,

occursus. eventus. fortuna. l'UmpO. di
findo.

,.
.
.

responsum. responsio. . mnJibi^
ccd. respondeo.

(qiij<;,

/IC,

S.

^,

/»^,

^
tio-

^,

sacrificiura.

,

. .
n,

.
^
.

CC(1.

VCrbum.

dictum, oraculum.

custodia,

vigilia.

hora.

<,] ^ .
terapus.

^^ ^.
observatio.

CUStodio.

. .1-.
nuntius.
missio.

.

legalega-

servo. observo.
n, uig,

CUStOS.

<\\,

.
JJiy

cilCUmdO.

^^ . ^11^/.
gno. dominor.

CUStOdia.

CCai.

16
01'-

,
cd.

complector. involvo.
i/uii.,

bellum, proelium.
i^UfUi.

pUgna.

^[[,

natus splendidus.
C C a.
COlo.
rainistro.

.

bellum gerere cum aliquo.
S.

Uluiui/rtf,

^

poena. punitio. culpa.

^/^ ] . , , ]1 . ,. \, , . , ^. ^ .1 , -. \,, . ,. ,. , /. ]. . - \, -1. \

83

-

pUIliO. CaStl

<S|

Ä^^. praeparo

.

go. culpo.

dispono. ordino.

S.

,

dCCipio.

8-

,

llOnOF.

(11-

duco.

gnilas.donum. praemium.

rabilis.

ÜODO honoratus. pre

,

.
,

. ,

.

COllum.

.

tiosus.

.

pingiiis.

crassus.

plur.

honoratior, tissimus. tiosior, sissimus.

pre

pinguedo. adeps.

,

, . dOUUm.
.
-''»/
,

eXCGl-

munus.

lentia. pretium.

010. Ve
ImagO.

muras. moenia.
CCa.
struo.

neror. aestimo.

mUTUm

, :.

ef-

aedifico,

figies.

forma.

<!|2/., ,
i\\uitmnrj]

.

OCCaSlO.

muris circumdo. cingo. probo. CX
vitUpefO.
verto.

praetextus. causa.
.

perior.

Giiarro.

1,
toria.
stola.

IiaiTatio. hlS-

,

.

tunlca.

<2, , .

indumentum.
CODVenieDS.
est

, ^,
quod par

.
decet.

reprehendo. . opus

vitio

6.

OpOrtct.

debCO.

v e 1 oportet.

reprehendo. condemno.
,

^^n^,^.praeceptum.
mandatum.

, ,

.
^gh

tus. paradisus.

idCDl.

\,^
<||^.

i.

CCdp.
punitlo.

praecipio. jubeo.

.

indigentia.

.
q.

^.
*\\^

.

iDCUlpO,

hor-

q. V.

neccssitas.

^^ !.
cur am gerer e.

negotium.
CUraie.

poena. supplicium.

,

ccdp. oportet, opus
egeo.

. ,. ,
habeo. mihi opus necessarius.
est.

.
.

,

.
est.

84

opus

, .
11

s.

^,
S.

aqua.

utilis.

11

indigentia.

venit.

.

necessaria. oportet, con-

Affixum primae per-

OpUS Ua-

beo. oportet me.

'A

. _. ^
,

sonae.

,

ungiu^

hic,

,. ^. ,, ^] .
et
fanatio.

\&. immun dus

im-

"^.
!]uii^mt.,
finis.

Pron. dem.

I. pers. tamen. verum.

purus. profanus.
polluO. COüta-

,

nug.

paUCUS.
terminus.

mino. profano. abominor.
pollutio.

ccabl.

prO

\\^, ,
|]^,

uiß.

regio.
^, luß,

, ^ ,
turbo.

nß.

aes.

turbo. con-

\\1^ ,
A,

Psalmus.
SaS-

gi-irj.

POütiUS.

</>.^

,

uimqnj, ng. frUCtUS.

.

S.

.

fructus ferens.

frugifer.

ferax.

.
S.

frUCtuS

,, . ]\, |%, .
)<//^^,
mens.
^,

sanida. sassanidicus.
fortis.

fero.

produco.

\\^.
,

P

uAiuJ^

utaiuj

uigh.

1. \\
everto. perdo. trucido.
u
,
,

robustus. violentus. veheSUbvertO.

Satanas.

.

diabolicus.

catena. funis.
,

tremendus.

horribilis.

laboro. conor. nitor.

admirabilis.

, ^^
.
\^tp,

, ^
soboles.
sativus.
dilectiis.

mensa. tabula,

.^ . ,,
V.

85

--

.

V.

\\\, .

.

,

.

,

uniltiTp,

altare.

.

scmen.

.

semino.

sero. procreo.

.
quicquid

nari potest.

^. . ,,
amo.

prae amore.
diligo.

,
S.

semi-

, \\,

. ^
idem.

uJJfb

, .
talis.

,^
^,
ipSG.

hanc

ip-

sam ob causam. eodem modo.
ui-nj^

amor.

'/»

.
.
mos.
|]ni.y,

.
et

ejUS-

dem modi.

,1
lUgeO-

assuesco. soleo.

COUSUetudO.
S.

CarUS.

\\^; .
hilaro.

recieo. ex-

]
II

,
.
V.

luctus.

.

\\,

\\

mus. mens.

,.
V.

n^u/,

COr.

ani
XXngh'b,

etc. V.

<,,

/.,

.

V.

.

gigas. heros. fortis.

\\,
'

,
V.
A,

^,

,, %
.
.
.

CtC.

unjli.

,.
SanCtUS.
SailCtUS.

\]i/ii,

. ,. ^
^; .

falsus.

y\m

initium. principium. incipiO. COepl.
S.

.

1,

fallax.

mendax.

6 1 \l"tcarbunculus. ame-

V.

. \^,,.
l|nt.np,

^ \^.
Salomonis.

^

V.

.

V. unjb,

rcpO, SCipO.
nß, rfcptlle.

Salomonicus.

,.
^,
pur US.
secro.

thystus.

. ,-

gladlUS. CUSlS.

sanctifico. con-

.
\\


saüctificatio
.

86

sanctitas. pnritas.

Sancta Sanctorum.

\]; .
to.

\. /.

interficio. occido.
finis.

^ , . %^ ,
, ,

.-1/.

]

finiS. ^ lerminatio. extremum.

,

consummatio.
CCd. GXSpeC
IfllUlStG-

|

rium. ministratio. officium, cultus. pOSSideO. |]/%/^
II

1.
llirtAl»,

omnino.prorsiis.

observo. insidior.

^. , \; . ^&^ ^ . , ^. , . , ^
condo. creo. fingo.
'A

/ ^
11«^7,
über,
insto.

. &^ &^/,
habeo. acqiüro. Gl 1

. ^
nio.

vitam fi

^

morior.

antiquitus.

antea.

prius.

cito. celeriter!

subito.

S.

nj,

IHaiie.

matutinum tempus.
np,

\1

,

,

pai'VUS

gladius. gladio armatus.
1]

uiZfuj/tÄ^i/^Ä^^.vendo.red-

do. trado.
X]

fOrmO.

vae! ccd.
/* '"3
^-

et

^ijVP^
rus.

^-

^
ager.
in

locus,

spatium.
infra.

mamma.

^,
,

urgeo. cogo.

gratis. fi'ustra.

admoneo.

temere.
rius.

.

temera-

vanus.

cingulum.

]

'$,

frango.

spargo. 'dis-

fugam
"P"J

pergo. divulgo.
,

\|

verto. expello. propter. ob. causa.

11 Od, A, hl
iiuni
S.

e t'llm/A,

^"^.

quapropter.
propteica.

"A^i

populus

pinus, cupressiis.

.

alba.

abies.

et

.

pinubusetc.

con

\\^,
^.

quoniam. quia. nam.
nj,

ng^

S.

^,

secratus.

labor.

fatigatio.

\\

,

\]

^ .] . . , ^ -,
^l
et

,

extollor.

interaperans.

libidi-

elevor. ascendo.
utaiui.

n

CCaDi.

VÜeiU

reddo.
verto.
1]

vinco.

in

fugam
vita.

remaiieo. desisto. desum. impar sum.

^
tam
\I

agendi

,,
ratio.

\]^>^lbnL
\\

USUS,

-^ , .
et
l]

sex.

SextUS.

VOC.
po-

1,

act.

et
vi{]

pers.

il^;j

liiagnus.

pass. utor. usurpo.
ago. 2,
i.

tens. princeps.

q.

,

\\, , [,
figo.

,.
damnum.

YUlnUS.

magister.

^
^-

transfigo

(duco).
S.

plaga.

velum. velamen.
/r,

,

ClOCtOr.

Yorago. gurges. fovea. CCd. teStOr. ] nun S. A, An. \\
"noxa.

;,. ,
,

\"J

kb-

cucumis, ma-

\\

peccatum. culpa. Ct

lum citreum. obsonium.
l]

pango. impiiigo.
infigo.
,

i]

periculum. molestia. tentorium. /i,

, .
poena.
ulcisci.

injuria,

A,

.

"tabernaculum.

suspendo.
CnSta.
l]

«/^,

ijujputiiuuji

//,

uiu.

vindicta.

diadema.

\]^,

4^

sq,

gen.
ca.

s.

_

su-

per, supra.
7'

'l^C'"j de.
fen-e.

supra.

propter.

pro-

b

#/"Z/

^^ supra ccg.

' ^t

& .
S.

- ^.
sumere.

<^, .

ultio.

*^^
jujui^

ccabl. vindictam
vindictaui, poeluo.

nam

solvo, pendo,

vindex. ultor.

'.

i.

q.

, ^^ ^^ ^. , ^ . . ^^
88

8

^1, , ,
pulsus.

trlbuluS.

^, ,
^,
v^uiZTiif^,

proscriptus. ex-

tabula.

extorris.

jam. paulatim.

etiamnuiii.

,

,
V.

extendo. dispergo.

templum.

Clünliii,

^iui^

/

Q.

,
.
V.

dO.

bellum aliquo.
^uij

gerere

cum
Sing.

.

pers.
a.

Praes.

v.

,,
fligo.

-. ^ ^ /^ , , ,^ ^, , ,, , ^. ^^

^ ^,
*^,
\.

^

etC. V.

.

^^ ',

e.

Iran et Turan.

^, ^. ^, . ^, , ,
rus. inscienter.

,
!^,
.
qtnj,
infru,

. ^^ , .
.
V.

%:
,

anUUS.
idlOta.

rudis. imperitus.

tauquam ignaetC. V.S. Y.

pluO. UTigO.

loCUS.

pOrtO. dUCO.

.

COgnOSCO.

dedit.

fugere

fecit.

1 fugam <,

novi. certus sum.
,

cui'am gerere.

videO.

1-

spicio.

cruciatus.

contemplor. scio. advisio.

tormentum. plaga.
punio.

crucio.

af

^,
.

*^, , ,

*^] ^
feror.

,,

stacte. stjrax.

decem.

,

11. ^!, ^; .
nj,

spectus. spectaculum.

ng. follum.

^tp

CirCUm-

moveor. vagor.

, .
ccd. duro.

perduro. sustineo.
7

:'

,

dOminUS.

,

, ,
rainatus.


dominaüo. doimperium. dominor. ims.

89

.

^. .
V^nti,

^.
,

V.

,
sq.

pero. ccd.

,
, ,

,

c.

.[b^

^^ .
perator.
,

gen.
orbis terra-

domus. palatium.familia.

rum. totus mundus. Universum.

,
A,

,

fflUndi

imperium obtinens. im-

.
S.

06-

cumenicus.
generalis.

universalis,

^,

;

. .

^^, ^^
>',
diCS.

SC. naturalis

, .
bilis.

^, , .
sum,
fio.

que).

ortu solis ad occasum us(ab
'/,

.^ ^
^^ ,
reo. doleo.
ror. dolor.
,

,, ^
planta. e
ratio.

^,

gens. natio.

.

, ^. .
,

.

V.

plantO. COllOCO.
uhiq.

desiderium. amor.

tristOr.

mOG

trisütia.

moG
,

^. ^.
,

^,

m/

,

murmuratio.

obmurmu-

die nocteque. iufirmus. de-

impotens.
55

8

^ /' 8S7i"c/ infans. parvulus. puer.

1 "

"3"{l(i.

iufaUS

q.
fio.

ignarus.
p.

insons sum,

36.)

infautia.

66-

^^,

ritas.

CtC.

V. S. V.

. ^^ .
1\(
tinens.

^,
2,

Praefixum cca. nota Dativi.

1, ad.

,

.

sicCUS. Sic-

cum. aridum. terra con-

ß et

V.)

usque nunc.

CCd. COU-

cupisco.
ehrest, armen.

desidero.

^

m

, ^
,

de.siderabilis. gratn,<. ac-

ceptus.

,. ^
"/'/»A,
,


CCd.

90


^pnJiJl
sipo.

,
et

dispergo. dis-

VOlU
amori,

ptatum amator.
bas deditus.

,
furor.

concupiscentia.
fugio.

I

desiderium. amor.

1\^

^, -,
i
,
,

nj

et

labor. molcstia.

.
nie.

ccd.
patior.

. . .., ,. , ^. ,
aufugio.
,

, lUgl
glorifica-

uiliti.

iVH.

A,

.

tivUS.

prOfugUS.

saepius.
dolor,

fugaFB. peFsequi

aufugere.

lignuin. arbor.
gloiia. hüDOr.

,

[ibX.

dolet

compatior.

^-.
et
findo.

miseret me.

tanquam

Illi-

\,, , .
{\11,

sericors,coirimiserescens. ratione misericordis.

scindo.

,. !.
tio.

decus. gloria. /i, na B.
,

.
ap

qui insano gloriae tenetur.

amore

,

petendus. optabilis.
luptab.

deliciae. vo-

Wh^aLdV

{]
^,

P'ixillü^. pahis.

///^. ,
ritus.

. sponsus.maccg.
loco.
vice.

liifwj.

vei tigine la-

boro. in^alio. furo. cc. sq. gen. insauus
seqiior.

, .
ostendo. maLit'esto.

^,
pro.
satio,

,

.
2,

vicariuS,

successor.

compen3,

,

.

remuneratio.
quod.

indiciUITl.

loco. vice. pro.

Signum,

,.

pro 60

pro-

exemplum.

pterea quod.

,

91

"-

Spina, ve-

pres.

.

VOC.

pers.

^ ,
tiS.

Particula comcca. quam. sed qiium.

parativa.

S.

^<

^.jL-yLisj

protector.

sa

quot. quantus.

. .
vir

!.
^^,
dotalis.

,, ^1
spiro.

,. ,
telles.

custos corporis.

parVUS.
in-

paucus. minor.
flo

. ,

inflo.

libero. eripio.

servo.

"--

liberator.

servator.
liberatio.

re-

demtio. salus.

^ .. ^ ^
/»,

:.
.

aliquot.

nam. quouiam.quia.
potens. for

', .
augustus.

egregi US.

^^.
bcoe

fortitudo.

Ciü
q^ia

cinnatus.

ulth,

".

draginta.

lapidibus

^, ^- -,
^\,
urbs.

.

^[] .
palam
dico.
V.

obruor. lapidor.

piOClamO.
prae-

destruo.

annuncio.

^[^^, , .
tium.

solvo. dissolvo.

separo. sacerdos.

, g.SSQT
SaCeido
ClVlta?.

^\ '>' , ^\ ^^, .
S.

7.

et

,
.

{^['

,

.

^{, ,
.
\yvi\.

^^ ,
,

Cherub.

SUuOr.

.
.

,

^.

..
m*

cithara.

dulcis. suavis.

nablium.

.
y\y^'bhJ,

92
inquiro.

.
V.

exa
in

mino. perscrutor. indagaüo-

vestigatio.

^\

Gen.
q.

sing,

Pron.
S.

vj>n et

, _^^^ , , ,
^{'1,
S.

,. .
\, ,
ccabl.
mg.

alter,

ahe-

nus. diversus. peregrinus.

60.

abalienor. ccabl.
abalicnatio.

.

^^
v>«^, ,
lucrum.

..

..
viginti.
,

,, .
grinatio.
()/*

aversio. diversitas. pere-

'"

allC"

soror.

^^^

,

.

Christianus.

^, . ^, , .
,
tor. adjutor.
utilis.

()

aiixilia

UtlUtaS.

,, _, ^. . ,, ^ .
-.1>»
,

peregrinus. terinus. nothus.

adul

^^

,

dies civilis

sc

24 horarum.
et

{^^
lex.

saepius

plur.

/^^,

consuetudo. mos.

,

exemplum.

forma, modus,

quemadmodum.
puella. ado-

sicut.

\^\
Cy^.,

aura.

^,
y

,

.

{), , .
^^^ ^!.
dico.

lescentula. virgo.

ungo. iniingo. serpens. anguis. ()a, ,

^^^,

cca.

bene-

. '

benedictus.
benedictio.

age.

agedum.

laudatio.hymnus. Carmen.

Ex

officina G.

Hickethier.

Liber

I.

DE SCRIBEXDI ET LEGENDI ELEMEXTIS.
CAPUT
DE SCRIPTURA.

I.

Scriptura Armeniorum a sinistra dextram §. 1. versus legrenda litteris constat 36, quas secundum or(i. e. a et b) sive dinem alphabeti
dicti

depositas una exhibet:

^^
cum nomine
et valore

tabula sequeus

FIGURA.

Tiittorao.

fc)

Litter am ordo, nomina, figura.

His saeculo XII accesserunt:

()

o

o

6
f

I

10,000

^

20,000

In nonnullis

litteris

duplicem dedi pronunciationem,

cum antiqiia magis consentit, pronunciationem Armeniorum orientalium h. e. in ipsa Armenia etc. degentium, altera vero, quam Arraenii occidentales li. e. in Turcarum terris viventes tenent,
quarum
prior,

quae

repraesentat.
§.

2.

Ordo litterarum alphabeti

insertis iis,

quae

Graecis desunt, cum graeco ordine ab « ad / usque prorsus congruit, idemque antiquissimus est pariter ac

nomina
aib

litterarum, quae sive ejusdem oiigiuis sunt, ut

s. alepk, sive ex sola littera constant, seu denique vario modo ex additione unius seu plurium litterarum exorta sunt. Figura litterarum majuscula, quae, si §. 3. florum, animalium, homuium formas repraesentat, pieta sive florida dicitur, in libris impressis tantummodo in titulis atque capitum et sententiarum initiis, et in nominibus propriis adliibetur; altera vero minus cula, saeculo fere decimo paullatim ex priori illa exorta, ex hoc inde tempore in omnibus fere libris tarn manu scriptis quam impressis reperitur. Ex uträque figura

=

aljjha

recentiori
et

minuscula formata

tempore nova eaquc cursiva, majuscula est, quae in epistolis familiari-

bus, in libris grammaticis, et in notis marginalibus alibique usurpatur. Recentissimo denique tempore nova scriptura cursiva, eaque vario modo ornata ex priori
illa

efficta est,

qua nonnisi

in titulis

librorum
aliis

uti solent

iVimenii.

Paucae tantummodo

litterae

cum

quibusdam

connecti possunt ac solent, atque ita levem mutatiouem subeunt. Huc pertinent imprimis L et pro deinde

,

litterae

et ^,

quarum

altera sequentibus

A-,

f

,

^,

,,

1*

4
^,
lÄ-,

Compendia
altera praecedentibus

scribendi.

,,,
<,

<,^

pro

,

J]

_ hac

ratione annectitur
et

:

etc.,

, , [
antiquitus

pro

^, tT^,

Littera

,
e.

^^. quae
g.

saepiiis reliquis occurrit, in mediis

vocabulis

una modo

lineä brevitatis causa

signabatur

pro

,
litteris

littera

duabus

lineis superpositis exprimitur,

utebantur etiam pro aliis vocalibus, atque ibi, ubi vocem aliquam ex superioribus jam satis notam primis tantum litteris innuere volebant. e. g. pro

prO

At nota compendii

usititatissima,

,

]

jam

eademque

-

quo signo

quae

et singulis

numerum

deuotantibus superpouitur,*) est (^),

quae

ibi ponitur, ubi vel una littera, sive sit vocalis seu consona, vel plures, immo una vel duabus exceptis omnes litterae vocura ex nexu orationis cognitarum omittuntur. Plerunique mediae vocum vocales desunt. Sed notandum est, in vocibus flexioni obnoxiis ubique ultimam litteram,' ex qua flexio vocabuli eluceat, unä cum prima aut pluribus prioribus exbiberi. Tabula compendiorum, quae saepius occurrunt:
uiir

pro

-

DeilS

Compeudia Bcribendi.

.% pro
pro

%
.

pro

PaP . fß
.
pro

-

pro

pro
subst.

ua

pro

1

terminatio

7/

pro
pro

' ^
pro

pro

.
pro

terminatio subst.

/1 aiL« pro

B.^
pro

.
pro

pro
prO

/^- . p prO

pro
])T0

.
,

^

])10

^ ^ ^^
PIO

^. .^^0
Pl'O "/

^

.

pro
pro «^pny
{/0

- pro

^
1

pro pro
q pro
tTßk pro

//^^

pro

pro

-11 pro

1 ^^
.
i^iTprO
i^iüfr

pro

^^1
in

PIO

1

.

pro
pro

«/^
P P^^

pro ./^/»
J/J- tu

^-

pro

pro

pro

Jii^l^

%

pro

pro ^//^^

pro

^ '^

pro
Ü pro
I

/^
pro
ui^/i

pro

.
iw« pro

6
S.

Compeudia
ifip P-

Pl'O

pro
?>.

pro

,
littera
iji

1 pro

Logo

hujiis

vocis scripta est, circelliis reperitur,

^

pro

saepissime occiirrentibus sive litterae contractae, sive Signa quaedam plus minusve arbitraria reperiuntur, uti:
i.

, .
^.

.
signi

scribendi, Spiritus, accentus.

pi'O

^

^

prO

V^^

^ .
pro
si

prima modo
iit

°

pro

Praeterea in nonnullis vocibus

e.
i.

luju Vel

"nj prO

e.

{1,)

{)
'[

pro

m ^ P^«
9 P^O

Pl'O

pro
1.

n/,/^^11

e.
§.

^uuf
4.

Praeter alia signa, quae in musica tantum adhibentur, in libris impressis occurrunt sequentia:
I,

Spiritus asper,

("*),

qui litterae

superscribi-

tur, ubi

consonantis partes

agit,

exceptä particula

.

et in

idque in fine verborum, mediis vocibus, si vocalis

sequitur; sed in recentioribusS. Lazari edd.prorsusdeest. II, 1, accentus acutus, qui, quum omnes fere

voces tonum in ultima syllaba habeant, eamque sylla

bam, in qua positus est, cum ^ä aliqua pronuuciandam esse indicet, reperitur a, ibi, ubi tonus ab ultima syllaba ad aliam transfertur, quod locum habet a, in Genitivo casu Pronn. ctc. atque in Adverbiis, quae demonst.

cum

his

et
ctc.

similibus Pronn. composita

sunt,

uljuu^u^

ß, sertim exoticorum, notatnr e. g.

caslbus Vocativis

nominum prae-

^, 1^.

ubi prima syllaba saepius accentu

Accentus, Signa orthographica.

7

in vocibus omnis geneiis, qiiae cum vi aliquä debent, ideoqiie «, in plirasibus ex nomine et verbo compositis, ubi illud semper, quod antecedit, hoc accentu insignitiir; /?, in Imperativis Verborum, aiit, si negative exprimimtur, in particulä 4, n e praecedente,

,

efferri

.

qiiae ita a
tivis

Jj;, unus, aliquis, distinguitur; 7, in Vocan Nominum, aut in particulä interjectionis

,

praecedente:

S,

in

particulis

interrogationis

,

si

iudi-

recte interrogatur.

Sed praeter Imperatives, Vocativos
interjectionis et interrogationis
in
libris

et

particulas
si

impressis,

editionem S.
2,
in

S.,

quae Venetiis anno 1805 prodiit, ex-

ceperis, rarius hie accentus legitur.

accentus

circumflexus,

f,

^)

qui rarius

exclamationibus, plerumque vero in interrogatione

directa locura habet.
3,

jectionibus,

accentus longus, (^) quo utuntur in interet si vox aUqua cum afTectu quodam pro-

nuncianda esse videatur.
III,
1,

apellatur virgula, quae praefixo
initiali

,

Signa orthographica.
(')
i.

e.

punctum superne.
'/#,

Ita

ut

distinguatur ab

vocum, superscribitur.

Idem Signum apostrophus appellatum indicat, litteram ahquam, tam consonam quam vocalem, eu-.
phoniae causa, sive ut vitetur hiatus, oraissara esse. prO pro e. g.

*
2,

J-

i. e. infra st ans, signo Graerespondens receutiori tempore in proprie corum fine tantum Uuearum ponitur. ubi vocum syllabae ex regulä certa ac coustauti dirimuntur; ex qua, uti in graeca et latina Hnguä, etymi non minus et composi-

)

.

/

(^)

8
tionis,

Interpunctio nis signa, litterarum prominciatio.

quam pronunciationis ratio in abrumpendis vocibus habetur. IV, Interpunctionis signa. i. 6. punctum inferius (,) nostro 1,

et forma et usu plerumque respondet. accentiis gravis () dimidium quasi commatis valorem habens iis plerumque superscribitur vocibus, quae ob vim suam a reliquis secernendae sunt. i. e. punctum medium 3, (.), est punc2,

commati

tum

media periodo positum, ubi nos sive colon sive semicolon scribimus.
in

^
^

i. e. punctum finale periodorum (:). 4, Denique 5, ^^^/»^ i. e. inclusionis linea ( ), quae et forma et usu a nostra parenthesi haud diiTert.

Caput IL

De

pronunciatione.

Litterarum potestatem, quam supra in tabula dedimus, quum partim a primitivä hie ilb'c differat, partim et ipsa explicatione egeat, nunc accuratius persequaraur. if^ «/-, De pronunciatione litterarum ^, ,

,

,

,

^i

.

" /

°

^^^^^^^

^^^

^^^

addamus.
h,

Litterae ^, ^,
p, k,

antiquitus litteris Lat.

g,

d,

responderunt, sed hodie ab Armeuiis occidentalibus ut m, quae proferuntur; similiter litterae ^ t,
antiquitus
Je,

sonos

g^

-b,

est e

pronunciabantur, nunc apud eosdem ^, acceperunt. breve, graeco e respondens, in initio vocum
d,

je, atque, ubi alia vocalis sequitur, pronunciatur fere ut i, et cum illä diphthongum efficit. ^ ut hebr. *, graec. , et gothicum z, quibus pro
prie respondet, paullatim in sonum lenis * abiit. vocalis semibrevis et auxiliaiis e est, quae vicem

_

Schevatis
ibi

Hebraeorum mobilis

gerit,

sed ab initio

vocum

tantum ponitur, ubi vocalis brevis incipiens eupho-

Litterarum pronunciatio.

niae causa abjicitur,

praepositionibus, quae tono careut, earuraque compositis:

#,
/j,

^^
ita

llt

deuique in uonnullis vocibus. quae modo a vocali brevi,
n/L,

incipiuut.
et

nnnnlfy

legitur tantum, si in fiue abrumpuntur, ut inter duas consonantes pro vocali destitutas inseratur, e. g. ^fu. Denique in libris musicis et poeticis, ut syllabarum numerus compleatur, saepius in medias voces inseritur, ubi duae litterae consonae vocali destitutae se iuvicem pro et ab initio earum excipiunt e. g.

In mediis vero vocibus

^ .
e.

g.

,

9

Gen.

.^
e.

deinde in

,

^-^
g.

modo eam

adjiciunt

^

et

linearum

'

.—
_

vocum

scribitur,

^

^,
g.

quae a

litterä

sibilante,

quam

consonans vocali expers sequitur, incipiunt
;

e. g.

sin vero

ex media voce vocalis exciderit,
e.

^
Ij

alia

non

praeponitur, sed inseritur

idem, nabet
I_

si e.

ußfguy a voces in fine linearum dirumpuntur, g. pnJbwU^^ unn^nnj.

^-.

atque

locum
ex-

primitus tanquam littera

duplex sonum

pressisse videtur, serius vero in sonum simplicis l abiit. Armenii orientales banc litteram post vocales a, o, u,

ut

Russorum
-^

.i-t

efferunt.

litteram

h tarn orientalem

quam occidentalem

repraesentat.

ac profertur

& secundum Armenios orientales est littera tenuis, ^s, tanquam littera media pronunciatur dsj et ^ ut littera aspirata respondet litteris ths; Armenii vero occidentales litteram & mediam, et tenuem habent. Similiter discrepant Armenii inter se in pronunciatioue litterarum ", _^ . Orientales enim

mediam

dicunt

=

+ _(1,

tenuem

= «4-_

Petermaun giamm. armen.

2

10
tscli,

Litterarum pronunciatio.
et

_ aspiratam =

2f

mediam,

_2

-\-

^

tksch; sed occidentales

tenuem habent.

^

antiquiori tempore

sonum palatalem

g,

eumque

molliorem, gJi, j, reddidit, recentiori vero in sonum gutturalem gh abiit. primitus valorem nostri j ubique habuit; sed, /

quum praeter Pronomina et Imperativos nulla vox in et n desinat, ad eas producendas semper vocales
respondens additur, atque itidem fortasse liic vocibus post easdem vocales sonuit. Nostro tempore ab iuitio et in fine vocum (exceptis <,, -^nj, OCtO mOnOSyllabis et n dipbthongos ai, ui cum litteris quibus in
nostro
illic
li

in

mediis

,,,

,, ,
hazmaJumar.
per
prius litteram
ita
,

valorem litterae h retinet, in mediis vero efficit) vocibus profertur ut nostrum j seu i (sc. ante litteram consonantem). Eadem est pronunciatio, si voces ab j
incipientes

secundum membrum vocum compositarum
e.

COnstituunt.

g.

In

iis

litteia

vero vocibus compositis, quarum j claudit, haec profertur _/,

,
efficit;

lege

membrum
si

anxiliarem

cum
si

altera

voce componitm, atque
h vero pronunciatur

veram compositionem
quasi devoratur,

tum

praeponitur

sine litterä auxiliari alteri voci taulege entsajaber. e. g.

lege
nerhhuTigreal.

weruhüsatzeal
est;

"

et

lege

a

vocalis

brevis

sed

plerumque paullo

gravius pronunciatur, ita ut sonum inter o et m medium repraesentet atqne ab initio vocum quasi cum digam lege v:or s. mate profertur, ut Anglorum w e. g.
;

lour, sive potius
IL

n-v/r.

ut ligura antiquä ita sono repraesentat duplicem
r,

litteram

sed simul involvere videtur litteram

h.

Litterarum pronunciatio.

11

_ est
bj l-itycc

duplex

t.,

ac respondet nostro w,
lege hrrom.
,

sed

in

vocibus gTaecis praecedente n Syrorum more vocalem
exprimit.
e.

g.

-^/Loj/tT

antiquissimis temporibus vocalis u erat
in

sed

mox

consonantis modo vocalis partes ageret, et hueusque agat; et pro consonante quidem ursurpatur ab iuitio vocum, ubi rarissime ac fere tantum in carminibus iisque secimdiim litteras alphabeti dispositis occurrit e. g.
v abiit,
ita

cousonantem leniorem

ut

modo

^

lege ver;
sive

deinde in mediis vocibus, si vocalis sequitiii, lege propter flexionem excidit e. g.

avetaran,
fschi,

^_
fine

Gen
fine

lege

hhavitsch^

khav-

denique ac in seu tibus vocalibus
si

littera

jevs,

^

]
,

verboram praecedeneundemque valorera retinet,

in

accedit.
lioioiv

lege

accensendae
lege

hhav,

.

etiam

sunt

^
e.

g.

L

lege jev, lege

La

lege

hoicivlxh.

voces

monosyllabae

.
His
lege

lege lav etc. et

nomina propria graeca
reddita
e.

jevsebios.

ab

ei)

incipientia. in quibus

haec syllaba per
g.

nostro certe tempore jev profertur

Alias

ubique
auger,

littera

vocalis

partes

agit e. g.

lege

JItlm S. JJtLu

lege miits,

lege haruthiun.

Restant nunc considerandae diphtbongi, triphet

thongi,

vocales compositae
initio

sive

duplices.
vocibus

diphtbongus ai ab

et in mediis

primitivam pronunciationem retinuit, sed in earum fine ut ah profertur, cf. quae sub littera j adnotaviraus.

diphtbongus au ab
et in

initio

vocum

fere semper,

earum
cf..

fine,

si

littera

pissime recentiori tempore

consonans sequitur, sae in vocalem o, 6 transiit.
littera

Caeterum

quae modo sub

diximus.
•2*

12

Litt, pronunciatio et divisio,

diphtliongus ut ea sive potius ia profertur.
triphthongiis in fine tantum vocabulorum legitur, atque eali
s. iah pronimciatur sed, si littera consonans accedit, eai s. iai proferenda est. triphthongus in flexionis syllalm tantum occur;

rit,

et

eau

s.

iau sonat;

at

saepius,
Ä-o,
e.v

ubi

consona in

fine accedit, in

diphthongum

eo

s.

i6 transiit.

graecae diphthongo

respondet, et in vocas.

bulis graecis hodie jev pronunciatiir, in armeniacis vero,

ubi saepissime
saepius videatur.
licet
nj

cum

commutatur, sonat eu
(cf.

tu.

diphthongus ubique feie

.)

profertur

nl,

tanquam
et

vocalis simplex pro

u posita esse
oi,

ab

initio

in mediis

vocibus in (primitus

oh)

pronunciatur, sed in earum fine ut oh, uh
/IL

pro-

fertur.

non

est diphthongus, sed vocalis brevis graecae

Ol, nostrae u respondens.

Alias diphthongos lingua armeniaca

non agnoscit.

Caput
Litterae
1,

III.

De

divisione litterarum.

Armeniorum dividuntur secundum Organa, quihus elTeruntur,
:

in tres seu

quinque classes:
Labiales
l

p,
:

Dentales

^,

, , , , .
«f,

iJL,

—.
*
^» 3*

I

Linguales:

,

>

"-^

\
)

)

Palatales: ", ^,

Gutturales: ^,

-^, ,

(?)

—,

,

('^?)

sive 2, secundum pronunciatiouem sive duriorem leniorem ac valorem duce Grammatica Dionysii Thracis
saec.

V

translatä in

Litt. cons. divisio

Pt

permntatio.
^,

13

a,

tenues: aspiiatas: medias: p,

/,

, ,
7-,

',

,
<f.

«,

/1,

.
«-,

, ,
^,

/, P, ^, ^,
^,

, ,

^.

/,

zT,

b,

mutas: p, , , semivocales: ^,
liqiiidas:
^,
//J

,
^,
^,
61,
/».

,
^,

, ,,
^,
i/J"

.

«,

.

c,

duplices: ^,

/^,

^,

»

^.

'^i

^*

Reliquae omiies consonae simplices vocantur. Denique legibus euphonicis diicti secundum giaramaticam sanscritam litteras consonantes distribiiimus in

surdas:

i^,

sonoras:

^ «, ^, ,,,^,<^^^^>^^ «^ » » (£?).
(,
«/»,

,, ,,

«-,

(?)
'-»'>>

^^

Caput IV.

De permutatione litterarum.

A, de litteris consonantibus.
Litterae Armeniorum consonantes multo firsunt quam sanscritae, verantaraen non omni miores permutatione expertes bic übe, praesertira si ejusdem organi sunt, aut mutantur, aut abjiciuntur, aut inseruntur; ac leges quidem priniariae, quas sequuntur, sunt sequentes:
§.

1.

1,

Litteram

surdam

surda

plerumque

sequitur,

litteram vero sonoram sonora. Sed haec regula ibi fere non observatur, ubi Htterae concun-entes in pronunciatione dirimuntur.
2,

In fine

vocum

litterae

surdae sonoris praefe-

runtur.
3,
4,

Geminatio consonantium vitatur.

Saepius sive in compo-sitione seu reduplicatione, seu denique tiexione vocum concursus consonantium evitandi causa aliqua earum ejicitur. Jam vero pcrmutationes ipsas, quatenus in flexione

14

Litterar um cons. permutationes.

vocum
§.

observantiir, singulatim litteris secundum Organa, quibus proferiintur, dispositis recenseamus.
2.

Labiales,
prO

^^^
S.

Littera p subinde

j

seu

loco vocalis heterogeneae

,
sive

Littera

ejicitur in flexione
e. g.
;

desinentium.

Gen.

.^
p,

,

,

_,

:
ut in

ex reg. 4.

ejicitur,

voce

nominum
Gen.

inscritur
in

eadem plerumque

1 ^^
in

aut

flexione

nominum

in

exeuntium,
e.

g.

vocalem n in casibus obliquis accipiunt. Gen. ctc. mutatur denique haec litsi
j

tera in casu instrumeutali
n in
abit,

nominum praecedente
litteris ^,

ac praecedentibus

quae simul in

InStr.

.
pro
in
et in
§.

^.

^

et
,

^
in

in

p

e.

Littera

voce

(cf.

Gen.

in terminatione I pers. pl. Fut.

vocalem

,

mutatur vero

sing. Pron. pers. I pers.

\
reg.

),
luStr.
,

g.

Instr.

,
1 ,
pro

vocali

J

lustr.

sive

pOtiuS

transit

atque

pro

seu

^,
in

in casibus

Aecusativo ejusdem Pron. plane excidit:

^ ,

obliquis

atque in

geminatur denique

n. pers.

in Ablativo Sing. Pron. poss.

(ad analogiam fonnae
int.

eodem casu Pron.
3.

n


1.

jnt-JU^.

)
§. 1.

Dentales
media

,
et

Littera
ejicitur cf.
1

sec.

et 2)

in mediis vocibus
et
cf.

tatur

cum

^^

, ,
,
^.
§.

,

reg.

4.

nonnunquam
fine
et

ac saepius (sec.

earumque

et

.

commu-

-_ PIO
pro

pro

.1 . ^ !
Litterarum cons. permutationes.
scribitur
15

Littera

e. g.

passim pro ^^, ac piO

,^,
§.

simili ratione

Conti'a seiiüii

tempore reperitur u

in

voce

pro

Littera

^^
ocfo,

pro

e. g.

ac scribitur

Littera liquida

-1
inTci\

,,

(sec. §. 1. reg. 4.) hie illic abjicitur e. g.

et

mutatur
denique
pro

(sec.

1.

reg. 1.) in

sive

centenarius,

minibas

peregrinis

% sequente baud raro

.

aut

talentum,

subinde

mutatm

in ^,

alia

consonante in noe.

! 1^
aiit

Constans.

Idem

fit

sequente aliä

nominibus armeniacis praecedente consonante e. g. pro
in
;

pro

sed in multis
sed potius

Gen.

pl.

non
e.

in

Xom.
InStr.

abjecta,

1 ,
ejicitur
aliis

g.

nominibus

in

casibus
in

addita est.
g.

Ante litteram labialem saepe

in

pro
Cf.

pro

. ,
§.

Aor. ü,
pl.

4.

Linguales
«.

1,]^
alias

Decl.

I.

pro

haud raro commutatur cum
et
et
<;

,
^
e. ^.

1,
e. g.

haec Httcra
obliquis
trausit

CUm

prO

prO

^^/.
et liquida

,

«,

_, ^,

, ,,

cum

litteris

et

^
i

Ex

bis littera u in

praecedentes v vel

nominibus propriis ob vocales mutatur in _ e. g. pro
in

.,
pro

ir-^

pro |]"n«/ü^«;

trän Sit in ^ e. g. pro pro In IL pers. plur. Praes. et Fut. Ind. et Conj. u ejicitur e. g.

,

Lnperativis

pro

,

: ^ .
vero

Verborum

pro

16

Litt, coiis.

Littera

_

vocibus quibusdam praefigitur,
intendat.
,

earum quodammodo
et

bis aliisque verDis
I.

IL

in formis Aor.
ßuij

,
littera

ItbliinuauiLbi

. &' ^ , ^ &^ ^^ ^, ^ ^^ .
nomiiinquam commutatiir cum
et
*>

cf.

6

- _ '^ -^
ut
cf.

permutationes.

vim
ID

et

Ct

atqilC

et

et

Littera &
V.

a.

-!_
L

commutatur cum
alüsque.
sit

in

voce

Aor.

Littera ^,

quum

durissima, crebro

emollitur,
in

atque iu varias

litteras

molliores transit,

nempe
et
in

et

pro

a

verbis

et

m

&

verbis

prO

prO

\

q in verbis

etC.

prO

etC.

in u

\l\

VerbO

atque imprimis in Fut.
etc.

pro
prO

etc. *),

in voce u
in
in

voce
seu pro

tJjuP-uniJb

deuique
syllaba
et

_

in formis Futuri
e.

Littera liquida ^ pariter atque littera duplex «. in nulla fere voce proprie armeuiacä, ut in Unguis, quae tataricae dicuntur, tanquam littera initialis legitur. In mediis vocibus saepius ante litteras sibilantes et

^

, ^
I.

prO

sequente aliä g e. g. in _ sequente littera
in

g.

^/^^/» pro
et

.
pro

pro

et Imperativ!

, ^, "^
SeqUCUte
seu

sequente

^

inSeritUr.

pro

^,
e.
etc.

g.

atquc

^\ 1

*)

Sed scribitur etiam

,

[\[,,
obliquis

casibus

nomm.

etc a verbis

^ ,

Ad

Tiitterariim cons. permutationes.

17

jectivorum iu p praecedente aliä consouante desinentium sed scribitur Gen. ejici solet, e. g.

persaepe, praesertira

pro

. / , ^ -^ ^^ , , ^ .
Gen.
et
si

1\1
«.,

liaGc littera
g.

h

sequitiir, in

e.

piO

etc.

atqiie iu

^, j,

,

e.

g.

^

Geil,

1.

pro ^^,
pi'O

/^^

et

pro

pi'O

atque

lll

o

1

Fut.

pei'S. 11.

etc.

deuique etiam transponitiu nonnunquam,

e.

g.

(/i^^ pro

Littera

duplex

.

saepissime

cum
e.

commutatur,

-,.
Jh^
-\-

sive etiam iu duplex

dissolvitur,
et

g.

Aor. IL

COmp.

&^
iu
etc.

pro
prO

Littera

nonuußquam,
saepius
g.

ut

modo vidimus. comimprimis
pro

mutatur cum
peregrinis
§.

,

vero

uomiuibus

cum ^e.

5. Litterae palatales

zT,

se

commutantur,
et

legitUr ^,

,
'^_
§.

,

^^ «,
et
legi,

ac

porro loco
et

Cf.

prO

^',
atqUC
compositis
6
et

1

scribitur

_, ^, haud raro quidem et
iu

^,
^
prO

vocibus

nonnullis

.
inter

^
<^,

^ ^^^

e.

Aor. IL
iu

voce

1^^^

^

^"

fonuis

quibusdam
6.

modo dictum

est pag. 16.

Litterae gutturales

j,

—,
^^

,

.
pro

Littera ^

nonnuuquam ab

iuitio,

saepius in raediis
g.

vocibus

',
SUbinde

iisque

Cf.

vocibus graecis vices Spiritus asperi et lenis gerit, 3 Petermann, gramm, armen.

_

abjicitur,

'^^ ^,

pracfigltur CadeUl
Ct
Ct
iU
cf.

18

'^
sed
et

Litterariim cons. permutationes,

et Qy'iTiOQ,

comrautatur

abjicitur

transit in
et

.
et

. _\ ,
cum
j,

sciibitur

et

^ <, ^
et

et aiosTixog,

).

et

,
et
1,
1.

etc.

, ^

et

.

cf.

voces

^^
§.

Deuique

et JiuniwwJtun^

Littera
e.

^

in vocibus compositis sec.

g.

<>

et

Littera
praefigitur

j saepissime vocibus
e. g.

haud raro
n

inter duas vocales inseritur
in

^ ,^ ])- ^
^
cf.

§.

1,4. saepius

et sec.
funfu

et

et

^n<>

a vocali incipientibus

In nominibus exoticis
e.

g.

^//^/,
atque,
cf.

pro a^;o;
syllaba

vocibus
ut eas
est,

vero

armeniacis vocalibus
si

additur,

,. ^ , ^ ^
corripienda

longiores reddat,

Nom. |)1.

pro jpj]

in

Gen.

et Abi. sing,

nisi potius litteram

pro
licet

Jljnj,

rarissime,
etc.)

^^ 1
pro

'^
cum
pro

in

vorum
initio

,
Littera
et
->,

,

^^,_])10
ut

, 1. ^ 1^ ^
ejicitur:

iterum

et

GCU. Sing.
<,

plur.
g.

Subiudc eadcm
pro

in

convertitur

e.

pro

atque

nominum quorundam in _ transit, j ex ^ ortam dicere maus cf.
pro
;

dcüique etiam,
i-fii-^

(quemadraodura
abit,
e.

<,

in

voce

pro

i_

g.

prO

prO

.

sec.

§.

1, 3.

4.

ejicitur
CtC.
,

in vocibus

et

COmmUtatUr
Adjecti-

modo
j

vidimus,

cum

in

voce

cuui

ixi

termiuatione

nominum

pro

_,

ac saepissime praesertim in

vocum

cum

/.

Litterarum cons., vocal. permutationes.

19

,
pro
cf.

Littera

Aor.

^^ ^
II.

ejicitur sec.

et cominiitatur

cum

in

k"l^L voce

in

VOCibuS
sec.

pro
§.

'^",
^^

§.

1,4.

in

voce composita

saepe cum ^ et

^^"^^

'^'

pro

prO
in

(u,

pro

^",

,
et

^. [^ ^ ^ ^, ,_ ,
pro

Littera

1,4.

ahjicitur

"^^

atque hinc etiam in voce
Transit
in

eadem
cf.

in litteras

^,

atque etiam

zf,

pro

Ct

"% ,
.
et

cum

nomine

"^
pro
^,

cognatas

,
Ct

et

//2A^^

6

et

Ct

/un^,

^niL^^ et

^^.
sec.

^^

Ct

^^

Littera
et

§.

1,

4.

ahjicitur in voce

pro
est,

commutatur non solum, ut modo dictum cum litteris et ^ verum etiam cum , cf. et

cum
§.

^,
1.

cf.

^

et

^1^^ cum

vocibus

et

variis

mutationibus subjectae primariae sunt sequentes:

Litterae vocales non minus sunt,

quam consonantes quarum regulae

desinens sive in 1, Si vox in litteram consouam flexione seu in vera compositione in fine crescit, vocalis
brevis, praesertim
jicitur,

et m-, syllabae

tono destitutae ab-

brevem

vocalis longa vero seu diplithongus in convertitur.

cognatam

2, In syllaba tono insignita vocalis brevis in longani seu diphthongum ipsi respondenteni mutatur; atque nlem fit conipensandi causa, si in fine syllabae ultimae

altera
3,

duarum consonautium
Litterae liquidae J^ ^,

abjicitur.

,

amant vocalem

.

Saepius ob vocalem syllabae primariae vocalis praecedentis sive sequcntis syllabae mutatur. et #7 non possunt immediate 5^ Litterae vocales
4,

20

Litterarum vocal. permutationes.

pi-c^ececlere aliara

vocalem,

littera

vero
efficit.

tantiimmodo

vocalem
§.

««,

quacum diphthoiigum
Vocalis

qiiarum

,

jicitur
est,

pro

, &,
si

^& .^^^
2.

inseri solet in vocibus compositis,
e. g,

membrum

posterius a consonante incipit, 61 reperitiu qiioqiie

a
§.

-\~

&

#^

CtC.

au-

eadem nounimquam

sec.

mutatur in

^

in

syllaba tono destitiitu,

et

1,
est.
1,

qiiod discriminis ergo in casibiis obliquis scribitur
etc.
si

de deo

transit,

fine
e.

vocum

g.

cum
§.

supra pag.
J,

4.

seu
et

^ ,^&, &
de Dco vero,
fictitio

sermo
sec.


2.

&
in

),

1.

seu,

quod idem
cf.

atque in nOHline Ulli

ctc.

auteiu,

Porro in alias vocales

idqiie

1,

§.

(ubi pronunciatiir

diphthongum in ah vide supra pag. 10.) et in medüs vocibus cf.
prO
(viue
vel
sec.

D,

pro
§.

- ^, , ^
18.) .2,
in

vocales

breviores

e.

g.

Gen.

prO

-}-

et

, 1
i.

n

SeC.

§.

1,

prO

-\-

^.
§.

3,

ct.

3.

Vocalis

iriterdum

euphoniae
pro
1,

causa
e.

in
g.

medüs vocibus

,^
abjicitUr
e.

inter duas consonantes inseritur,

[)io

e

g.

Gen.

atque metri causa in Copula

pro
1, in

in

voce

^
hy.xh]öia,

dclude sec.

^ [^ ^ ,
1.

seu

rarius

Gen.

L

e.

g.

prO
a

!,
Sed

— deuique trauslt
2,

pro

1

^,

vocalis

augmenti

in vocibus praesertim a vocali sive ab

^, j incipieutibuS, cf.

_,

^«.

ab

,

SCÜicCt

^
<.

,& , ^ ," ^, 1^ //, ,1 &,
liitterarum vocal. permutationes.

21
S.

ab

7,

ab

<,1, ab

>.

a

ab

adeOque

foimis

&^
m

pro

Fut.

^
cf.

pro

pro

,

in et

Imp.

et

atque

ita

quoque
etc.

2.

pro

'^^
1.

p. pl. Ind.

et

Imp. Fut.
CtC.

"^,

^.^,

Vocalis longa ^ neque abjici ueqiie inseri potest, sed commiitatur nonmmquam cum diphthongis aC S. cf. et S. d.
saepissirae sec.

^Jp^/^ Gen.

^,

1 , --, ^, , ^,
§.
§. 1.

4.

,
Gen.

in

/r

transit

cf.

,
et

Cxen. ^Änn^,

'"4^ Gen. ^/^/,,
Gen.

Zn^^^^^

Gen.

Gen.

liaud raro etiam in
«/»^n/,
cf.

e.

g.

Littera ^, quum seraibrevis sit (cf. supra non pag. 8.), et proprie absentiam vocalis indicet, huc aliam vocalem non mutationi in pertinet, quoniam subjecta est; et si quaudo transire videtur. in eandem vocalem, unde enata est, convertitur.
§.

5.

sec. §.

^, ,
§.

6.

-Vocalis

saepe in flexione

1,

1. abjicitur cf.

^

Gen. Gcn.

,

et

compositione

Gen.
et

/,

Gen.

Geu.

*'')
Gen.
inusitata

>ed

comp, schbitur quoque
similibus

^

*)

In noiflinibus
Genitivi

\|uj^^tÄiuy

ac

forma

itidem

ex

e.xplicanda est.
**) Pertinent

Gen.

,

huc quoque nomiiia
Gen.

mutatum, sed

pro t sciiptum

,
est.

Nominativi

forma

XymtJk
ut
in

in

/>«-

exeuntia,

in

quibus

n

^ ,^, ^
22

Litterarum vocal permqtationes.

Gen.

etc.

— Porro

1

Gen.

,

et

comp,
^,
cf.

^^
e. g.

in Abi. sing. decl. III.

Abi.

pro

qtJ^,

^^
duae
cipiunt,

J^ pio
s.

2 p.

voces

praesertim monosyllabae

/ "

m
,

PlOn.
i"

1.

piO
p.
s.

j^j^T,
etc.

Futuiis Yeib. 1

atquc inteidum etiam,
se invicem

si

ex-

^
in

quarum prior in haue vocalem exit, ab eadem sive alia vocali incipit, e. g.
pro
pro

.
»

altera vero

pro

,
P^Pt
1,

A,
jji

prO

- ^^ ^ pissime inj, praesertim
etiam
ante
,

.
prO prO SeU

Transit eadem

sae-

/_,

,,

Pracfixi ante vocales, subinde
(^cf.

supra
'A
'A

adeO^UC

pro

'A

^ . ^
prO
vocibus

T^A

pro

A

ab

j

incipientibus

saepius

1
,

pag.

9.)

CtC, atque
'A

SeU

^ ^
e.

g.

1
g.

omittitur
'A

e.

inibu

pro n

inibu^

prO

atque qiium

j

ob pronunciationem seriorem

(cf.

pag. 10,) sec. pag. 18. in

rare etiam ante hanc litteram
e.

^ nonuunqiiam abiret, Praefixum omittitur

g.

pro

Itcm

iu

declinatione
in

nominum. propr.
mutatur,
sive

in

exeuntium
abjicitur
(SCC.
cf.

plerumque

pro

GCU.

^^.
flexione
obliquis

scribitur

etiam promiscue

Porro

6 ^^^ , ^, ^ \'
pag. 1^.)
(\

potius

\>,
'|

j

Gen.
Sed
et
iu

GCU.

Gen.

2,

transit haec
in

littera

iu

A-,

a,

nominum, quae
vocalem

desinunt, et in casibus

accipiunt,

quacura vocalis

in

(liphthongiim abit,

Gen.
Aor.

borum,

II.

ou_AOY. L
Cf.

, ^^ \ , ^, , .
e.

liitterarum vocal. permutationes.
?.

Gen.
1).

11.
1

e.

g.

Aor.

I.

p.

s.

2

et

in

IV Conj.
C,

,"
23
iu flcxione Vei'
PS-

Inf.

pro

pi'O

d.

Pron.

- & .^ ^ ,
alibi etiam.
e.

g.

,
-f-

piO

^/^
a

"^ ^,
-|j

in P^
*^

COmpOSitione

"Z^/ pro

+ ^^'
e.

pro nt-JJ^

etc.

int.

^

Gen.

T/»,

Porro 3, mutatur in t, et in nomm. comp, pro
eX

,
,
etc.

g.

cf.

et

^^/^
g.

ex

in flexione

nominura sequente

Gen.

primis
e.

in vocibiis monosyllabis earumque compositis, adeoqiie abGen. Gen. ^^ny,

,
^n/^/i

{-

Deuique
cf.

«,

6(1 repeuitur quocpie

jecta vocali
§.

, ""^
Vocalis n
et

ab

7.

ob
o,

sonum

medium cum
quae
seriori

adeoque cum diphthongo
et
cf.

accepit,
et

tempore et sonum passim commutabatur,
et

mutationibus obnoxia terea in est,**) atque, ubi convertitur. locum vocalis longae seu diphthongi, id quod saepissime fit, gerere videtur.
flexione

^
ex

nunquam

feie

, , , -, ,
4, in . transit

&,

et

/^^

Gen.

im-

ipsius

inter

o

et

,

1

figuram litterae

o

CtC.

;

at prae-

^^ _
*)
lat.

In ror.nullis vocibns
y^/»^^

+

.

plane
et

abjicitur,

e.

**) Singularis est flcxio

nominis

%

-\-

.
g.

,
cf.

Gen.

olns Gen. oleris, atque Pron.
Abi.

pers. 2. p. Gen.

Dat.

24
§.

Litterarum vocal. pormiitationes.
8.
t,

, ^ - '^ ! ^ ., , . ^^,
in

Vocalis

brevis
cf.

flexione
pl.

sec. §.

3.

insentiir

ifluu^

Xom.

P^'^

",

^^ multo saepius

1

nonimnqiiam

pro

exempla non desint, ubi iii media voce accedeute flexione retinetur cf. Gen. [tJ^nß pOlTO Gen. Geu.
abjicitui, licet

(.

uiiuli

cum

Gen.

et

atque Gen. sing, nominis
et

promiscue
SUbinde
pro
§.

scribitur
/?,

in

cf.

+
Inter

,
p.
s.

et

,
,.
primo

(6.

Abi.

Transit

eadem

~.
loco

9.

dipiithongos

nominanda

est

, , & 1 &, , ^. ^, _, . . -^ <,, ^ ^, /^.
2
p.
s.

^
1,

,

qiiae singulari
1

modo

abjicitnr in Fut. Conjug.

quartae,

cf.

'^

Pronn.

vocibus ante duas consonantes transit in

^
Uiii/,

demonstr.

«,

scribitur pro

Gen.

^
, ,
etc.
e. g.
<lb

1

6 ,
prO

2

p.

s.

etc.

verborum, exceptis
Imperativis
^4«*,

et

pro

pro

;

1

medÜS
SeC.

,

e. g.

ab

«W/v,

et

§. 1, 1.
cf.

ab

«uy^;

sequente
s.

vero in

sive o

mutatur

Gen.

^o^ pro

ac saeplus etiam

COnvertitur in

,

cf.

et

6

^/^,

et

2,

Diphthougus
pro

in

voce
sive

nonnunquam commutatur cum
plur.
in

,

sive

per aphaeresin abjicitur
ut
n

atquc,

modo vidimus
et

.

§.

7,

In voce

eadem convertitur

.

Litterarum vocal. permutationes.
3,

25
claudit,
in
in

triplitliongum
flexione,

Vertitur

^^^^.
si

^ ^ ^^ , 1 ^
abit,

Diphthongus

-,

quae,

si

vocem
idque

saepius,

quando

seu nj additur, in vocalem f conS.

Cf.

pro

6.

cum ^/^,
pl.

et

6

et

Gen.
pro

Sing.
uiy

^^
in

^/
imprirais

6

CUUl

et

In codicibus serioribus
e.

scribitui-,

g.

^.
1,

plerumque pro
mutari
pag.
14.,

-^
AbL

In flexione eadem,
1.

vox in

fine creseit,

sec. §.

solet.

cf.

buS,

^^,1
e.

Gcn.

sec.

sed retiuetui quoque in nonnuUis voci-

g.

Gen.

Gen.
4,

Abi.

^.
seu

Abi.

^

Triphthongns

- ^
thongo

saepius
cf.
S.

cum
s.

diph-

.

seu

commutatur,
Ct

S.

.^
vero

et

ny

et

^ . ^ ,
5,

S.

^^i^.

Diphthongus A- seu ^.
sin
abit,
cf.

sec. pag.

Ä^

in flexione abjicitur,

sequitur,

thongum
S.

seu

GCU. ^Ar^,
Byz.*)

GeU.

Apud.

flaust.
e.

loco

hujus diphthongi pa^sim

, ^.
in

11. sequente

dipli-

Gen.

scribitur

g.

pro

pro

G,

Diphthongus

ny

in fine

vocum

,

si

Pron.

^n

et

Imperativuni
')

etc.

exceperis,

semper
,

scribitur

Fortasse ob similem prominciationem

(iiioniam nj

et

^t.

saepius vicem nostii u gerere videtur.

Petermann, gramm. alen.

4

26

pro
pro

et absorbetur et
etc.,

commutatur
pro

-,
e.

^
fi,

Litterarum vocal. permutationes.

e. g.

pro
in

a voce
vocis
plur.

,
cum
,

Gen.
n,

flexione
g.

transit in

et

,

Nom.
alibi

Gen. sing,
n et

atque

cf.

"^

etiam
et

.
et

saepius

et

Jy^ .

et

-,
,

et

^,
etC.

et

et

PnnnLh

.

Liber

II.

DE PARTIBUS ORATIONIS.
CAPUT
§.
I.

DE NOMINE.

Genus iu lingua anneniaca non solet dissed iibi orationis nexiis distiuctionem postiilat, nomini praepoaitur vox, quae sive raasculinum, sive feniininum geiius indicat. e. g. de liomiuibus:
1.

tingui,

puei.
seu f^
seu

puella,
feiiiiuiua
:

1
e. g.

VIF,

1^

de animalibus:

. ^^ e quu Xomina propria graeca
in

.
et

&

eq ua.

quum

Nom. Sing., hoc tantum casu terminationem suam plerumlatina
in

que retineant, genera saepe distinguunt
Johannes,

bus hoc discrimen rarius observatur,
Agathangelus,
lena,

Gen.

^
Gen.
\]

^^
\.

(]/7i/fJui^

^,', ^^^ \^
Johanna; sed
cf.

in reliquis casi-

sed

atque item

Cadmus, Gen.

^
Q.

He-

haud rare exprimitur per voces adnexas
1.

^ ^\,
.

In norainibus propriis armeniacis genus feminiuum (pro
Q.

filia, Vcl

^.
\1

sive etiaUl

Sed exstat quoque terminatio vere feminiua apud Armenios, nempe quae haud raro usurpatur, atque non modo nominibus propriis, verum etiam appellativis,
4*

,

.

SUaviS,

28

Numeri nominum.
adjectivis adnectitur.
e. g\ \]

adeoque

-^^
§.
i.

^^^ -^^ ^^ ^.
2.

^^
flexioue

Numeri
occurrit,
differt,

in

Singularis
6.

et Pluralis:

liiigiia armeniaca sunt Dualis nonnisi in voce

duo

sed flexio

ejus a

numeri

1
duo:

pluralis

Numeri pluralis variae in vocibus nempe
formis sing,
in VOCil)US
e.

g.

atqae etiam

, ,^, ,, , ,^
non

^,

%, ',
ab

reperiuntur terminationes, a

,

etc, deinde

^,
a

pOrrO

^

^"'1)

in

voce

a [unuJ-.

Sed omnes

hae terminationes rarius occurrunt, atque pro obsoletis habendae sunt. Nam ex regula fere constanti Pluralis a Singulari formatur additä litterä quae plerumque

,

littera

^ ^ '_ , . ^ 1, , ,
Sing,
additur,
e.

sine Ulla mutatione, rarius, ut concursus consonantium evitetur, insertä aliqua vocali formae casus nominativi
g.

a

"^.

^

'Z

7r

'

a

saepius quoque forma numeri sing, inusitata subest a y/'"> a tHrn <W
,

, ,

a

&,

et

e. g.

^
et
illi

inseritur, e. g.

^ , ^ 1 ; ,^ ,^
In quibusdam vocibus, Pronn. demonstr.
in fine ponitur,

etc.

non

',
,
fine

sed ante litteras finales

etc.,

in

aliis

nonnunquam

terminationi

obsoletae

, quae
sive

et in
in

abiit,

interjecta vocali
cf.

^

seu

et

a

ac

simile

lOCUm habere
a

^,

in vocibus

Ct

& ^.
ab
quid

adnectitur,

ordine

tamen inverso videtur
pro

piO

Casus nominum.

29

Casus in lingua armeniaca sunt sex: No§. 3. minativus, Genitivus, Dativus, Accusativus, Ablativus et Instrumentalis; Vocativus nonnisi in nommllis nomm. propr. graecae seu latinae originis a Xomiuativi forma
deflectit,
e. g.

vero et Circumlativus, qui clicuntur, ab Ablativi et Instrumentalis formis non dilferunt, iisque tantum Praefixum addunt; Dativus Praefixi denique atque Locativus ab Accusativo vel Dativo nonnisi per Praefixum s. j vel g distinguuntur. Caeterum Dativus et Ablativus in numero pluraü fere nunquam, in sing, certe non semper a Genitivi forma discrepant^ et Accusativus in Plurali tantum a Xominativi forma abit, ita ut in Sing, saepius tres tantum, in Plur.. si Pronomina nounulla exceperis, non ultra quatuor formas diversas reperiamus.

^
cf.

^^^^

^"^^ Xanativus

De Formatione Casuum.

,
in fine
cf.

§.

4.

Nomina apud Armeuios
nempe. ut
GCU.

tuntur, ita

addatur,

ut in flexione vocalis ante ultimam vocis consonantem inseratur, cf. Gen. ^Jh/b Gen.
,

Gen. Gen.
pag. 24.,
in iis

. Gen. Altera baec ratio tantum nominibus observatur, quae in litteram liquidam ^, praecedente alia consonante aut
diplithongo

/, , ^ ._ ^ , ,
GCU.
aut

, ,
\1
,

duplici ratione

flec-

in casibus obliquis syllaba flexionis

Gen. ^^lü^tuy,

^1

Gen.
ita,

Gen.

.

Gen.

GeU.

.

, ,
s.

.,

sive

etiam, in
s.

vocibus, praecedente

,

quibusdum certe
vel

vel

o,

,

nj,

exeunt.

Singularis.
§.

5.

1,

Nominativus omnis

terminationis expers
abjicit

est,

atque adeo in quibusdam vocibus litteram

30
e.

si Pronn. pers. exceperis, a Nominativo nonnisi per Praefixum ^ discernitur, quod praeter Pronn. indefinita, quibus semper additiir, nominibus tantum definitis praefigitur.

^
g.

Casus nominum.
pi'O
S.

2,

Accusativus,

^
in

S.

prO

_1.

,

])Y0

3,

Genitivi character primitivus

fere

tantum

in Pronn. quibiisdam cernitur, alibi vero solae vocales flexionis remanserunt; in Nominibus nempe, quae eas

inserunt, occurrunt

ante q^ Vel
et

,.
Gen.
fine
e.

ante %

e.

g.

1

Gen.

,

,
pro
nj,

e.

g.

ante

adduut, terminationes

g.

^, <^ .
vero,

Nomina
Gen.

^
,

Gen.

GCD.
Gen.
^o/J,

quae vocalem
adsciscunt

flexionis

,
Gcn,

,

Gen.

GCU.

,
,

UiL/i

in

4,

Dativi terminatio primitiva

iT

nonnisi in Pronn.

demoustr. interrog. et indef., et nonnuUis Nomra., quae in Gen. nj adsumunt, reperitur. Alia quaedam Nomina

ejusdem
1.

et 2. p.

flexionem retinent.
Dat.

^
in

)2.

Gen. et Dat.
5,

^ ,.
cf.

flexionis

^ ,^
luy/

Dativo habent, et Pronn. pers.
sonant,
Dat.
reliqua omnia Genitivi
n Dat.

.,

Dat.

lu^^Dat.
cf.

,^ ,

^,
f,

/^^,

_?. 1_
etc. etc.
s.

Gen. et Dat.

Ablativi,
in

cui

semper
et

,
j

character est

Pronn. pers.,

'
'/»

praefigitur,

in

Pronn. demonstr.,

Nominibus vero

ubique fere a Dativi forma

descendit; sed in iis Nomm., quae in Dat. terminationes vel nj habent, Ablativi character prorsus omittitur.
cf.

,

ab

,

',

Q.

Casus nominum.

^,

^^., ,
.

11;, 1^,
<,

^^
character

, ^^ /, ^^
31
^

,, . . ^% ^. , , '^ , _^
6,

Instrumentalis

primitivus

Pronn. pers.

(cujus loco etiam
in

scribitur) reperitur.

Nomina, quae
vel

Gen.
cf.

adsumunt, in Instr.
Instr.
nj

habeut,

quae

in

Gen.

habent, in Instr.
porro,
in

addunt;

eandem formam
Instr.

runt, in Instr.

in iT COnvertunt,

At nonnunquam Instrumentalis aliam flexionem sequitur atque Genitivus, qua
de causa in Lexicis utriusque casus terminatio
SOlet,
e.

^ , , . ,.
Instr.

ea

quorum

vocalis flexionis
e.

. ,
in

vel

Gen.
Vei'O

est,

retinent

g.

Gen.

et

denique ea, quae vocalem flexionis inseaccipiunt, et
ct.

^ praecedens

sec. pag. 14.

g.

InStr.

In Pronn. demonstr, aliisque quibusdam vocibus, in quibus littera flexionis inseritur, saepius terminatio Instr. in fine repetitur e. g. Instr. et

,, ^
CtC.

^

Pi

6. vide tab.

,
decl.

afferri

,
et

.,
Instr.
§.

'
,

^

lustr.

Pluralis.
6.
1,

Xominativus

characteristicam

litteram numeri plur. (vide supra pag. 28.) additam habet,
e. g.

cujus loco raro u reperitur

^.
et

32
2,
i/fe

Casus nominum.

Genitivus

(exceptis Pronn. 1. et 2. pers,, quae

habent) terminationem g adsumit, quae vocali fiexionis casiium obliqiioriim Sing., atque Instrumentalis imprimis, ubi bic casus aliam vocalem servavit, additur
-,

'
3,

,^ /
Cf.

,

njg

^

etc.

Nonuunquam,
et

littera fiexionis bis posita est,

Dativus,

si

Pronn. pers. £-_,

.
^ ,

>3

y

ut in Instr.
e.

sing,

et

,

plur.
et

g.

^ngß, ^ngm^

^
^
,

exceperis,

cum

Genitivo prorsus congruit.
4,

Accusativus,
in

qui ut
qJlrq^,

in

habet,

retinet, in reliquis vocibus litteram u loco
aCCipit,
e.

raro etiam littera

pro

, .
Pronn.
g.

pers.

,

in Accus, remauet,

5,

tantum Praefixo etc. At
et 9 pro

Ablativ US formam Genitivi seu e. g. s. j servat,

1

Prouu. pers.

terminatio conspicitur,

g

nexa sunt.
6,

Instrumentalis ex
formatUr
e.

Plur.

^, ^.
g.

nempe

,
et

(mutata diplitbongo Sed in etc.

Pronn.

, , , ,
e.

.^
Sing.

Praefixura

Dativi

formam

Nominativi

g.

Dativi addito

et demonstr.

^,
et

duplex

ubi

Ubi

Instr.

Sing,

addita

notä

in o

cf.

pag. 11)

pers.

^, ^,
littera
e.

s.

-,

et

ab lustr. Sing.
s.

pauUum
et

deflectit, in

vocibus vero
atque
in bis

similibus,

characteristica

Pronn. saepe

demonstr.
addita

Plur.
g.

reperitur

^ ^^ -_^ ..
Casus nominum.
,

_
§.

33
S.

Gl

S.

un.po.p^

61

^^.

un.p hJh.P

6t

De Declinationibus.
7,
/»,

Declinationes secimdum
/7

,
et

Ä-,

,

quinqiie

vocales

qiiae in casibus obliquis apparent, sunt

Sed. quiim haud pauca uomiua in Instr. Sing. casibus obliquis Plur. aliam sequantur flexionem,' quam in reliquis casibus Sing., duae praeterea declinationes, sexta et septima, accedunt, quarum prior ad nonnam primae et tertiae, posterior vero ad primae et quartae declinationis normam flectitur; atque has quidem mixtas, illas vero simplices nominamus. Ümuium vero Septem decliuationum Schema tabula
qiiinqiie.

sequens exhibet.

Peterroann gramm. armen.

34

Simfjlices.

\

Nomina tiviis.

Ueclin.
(char.

I.
lu.)

^ ^^ ^
j

TABULAE
\

Genitivus.

Dativus. ut Gen.
ut Gen.

I

\

I

j

Ut GCü.

Declin. n.
I

(Chai.

.)
I

S.

^)

"^)

ut Gen.

ut Gen.
Cf.

Declin. ni.

ut Gen.
i

(cbar.^.)
Declin. IV.
(char. n.)

S.

Declin. V.
I

S.

^)
&utbniJ\
cf.

Ut Gen.

(char.

#JL.)

&IUUI

-.
'

ut Gen.

ubki

ut Gen.

Mixfae,
Declin. ^
(char.
I.
!

et ^.)

/
/]
2J

ut Gen.
^

Ut GeU. ut Gen.

Declin. Yll.
(char.
1)

et n.)
cf.

S.

/^
5) cf.

pag. 11.

cf.

p. 24.

3)

cf.

p. 14.

*) cf. p. 25.

DECLINATIONÜM.
li

35

^ 1 .^! [, .
%

KI

^.

AcrUsafiV'S.

Ahhita!

'A

Cf.

^^)

j

!

^
')
.
)

hl st rurivmtalis.

.

j

Cl.

LnUktrnmu

I

36

SimpKces.
Decliii.
I.

(char.

ui.)

ubniliub.p
Cf.

Declin. 11.
(char.

^^) ""-

.)

^ ^)
.
S.

Nominativus.

Gen.

et

Dat.

-'^\
j

.
a

S.

.

Decl.III. (char./r.)

Decl.lV. (char.n.j
Declin. V.
(char.

"
j

""
)

.)

^_ ^)
cf.

Mixtae,
Delin. VI.
(char.
et \t\

&.

^ &
"-ÜB
)

CI.

% /
ct.

.
cf.

^
;,^^/,^7
/r^^
\

)

cf.

Declin. VII.
(char.
et n.)

7^^
cf.

CI.

j

ij

cf.

p.

11.

2)

p.

24.

3j

cf.

p.

14.

4)

cf.

p.

14,

n

quanJiubü
ct.

I

^^^)
j

q

S.
S.

\

.^ , & &^ ^ _ ._ ._ , ^
.
)

_ ^ .^ ^ ^ _ _
j
j

11.

37

^-^, _
In^friiinerdalL<.
\

_^)
. .
.

.

j

j

.

j

)

'A

J

.

^.^

j

Cf.

'A

cf.

cf.

qq.i

'A

,

.

j

.

'A

J

.

)

cf.

a

1

'A

\

Cl.

)
/i

cf.

.
cf.
7J
cf.

.^)
8)
cf.

)

5)

cf.

p.

11.

6

Cf.

p. 15

p.

25.

p. 23.

38

Adnotationes ad declin, nomm.

Declinatio prima.
Voces, quae vocalem flaxionis post lütimam §. consonantem addmit, sunt nomiiia prnpria, quae plurali numero proprie carent. Serl haue! pauca eorum aliam flexionem sequuntur, et ad tertiam, quartam, seu quintam decl. peitincnt, atque alia mox ad primae,
8.

\\
ad
Greri.

mox

alius declinationis

normam
GfSn.
S.

flectuntur,
|^^*_#7#,

Gen.

W'^p^^h
S.

i

V'^t

1

1'

1'

Nomina
retinent,

propria graeca terminatioiiem suam aut aut totam sive litteram u tantummodo ab

,
,

e.

g.

Y^jc^^p"""

jiciunt, aut in casibus

unt, aut
e.

g.

Gen.
'l/"'c/

\\^^
Gen.

obliquis aliam formam substitudcüique etiam duplicem flexionem accipiunt, GüU. V Gen. s. s.

^^^^
Gen.

\],
Gen.

Y

(9- ^^^ \] — 1^,
Gcn.
Ctiam

(>».//

Y

^^1^^? SivC 1 i.tt^uÄ^«f.

^^^-^
s.

Noraina patronymica in syllabam

nentia in Sing, plerumque indeclinabilia sunt, in Plur. Yero nil nisi litteras casuura cliaracteristicas addunt, atque modo singulari ad analogiam nominum hujus
decl.

abstractorum
etC.

Flexionem nominum

nOmina
Gcu,
saepius,
abjiciunt,
e.

Gen.

^ ^ ^
flectuntur,
e.

desi-

g.

etC.

et

sequuntur etiam
7««^,
S.

Gcn.

cf.

p.

14.

porro
in

etiaui

alia

quae litteram finalem % sive
sive

Xom.
cf.

Sing,

in

casibus obliquis addunt
et ^t

g.
S,

Gen.

^"!

.

pag. 15.

^P^S Göü.

Adnotationes ad declin. nomm.

39

,
vir et

Pertinent hur qnoque diio nomina iiTegiilaria,
domim/ft,

una cum uominibus
Eoi'um
flcxlo

compositis,
e. g.

quonnn niembriim
Sing.

posterius haec efficiunt,
etc.

Nom.
AbJ.

Geu. et Dat.
Plui. Noill.
lUStl'.

InStr.

Accus,
Sing.
Abi.
et Dat.
S.

Nom.
luStl.
S.

Gen. et Dat.

.
etc.
S.
S.

^

hacc

est:

,
%
Abi.

Accus,
et Dat.

Gen,

Accus,

Plui. NOUI.

GcU.
Abi.
'^

n

iustl.

/.
^
Gcn.

AcCUS.

Ad normam nominis
nomina abstracta
exeuntia,
et

in

etiam alia in litteras

-_^
Gen. Gen.
S.

eandem flexionem adsuniunt, tam decl. flectuntur, cf.
s.

'A

^ .^ ^^ ^^ .
nomen
Gen.
sive
S.

,^ ,
aliaque
luStl.
S.

flectuntur imprimis
in

simplex

/rti

deinde vero

desinentia saepius

ad tertiam seu quarGen. s.

^^ (
Abi.

Pcculiaris est flexio nominis

Declinatio secunda.
Pertinent huc nomina maximam partem subst;Antiva in seu ij_ praecedente alia consonante desi§.

9.

nentia, atque ea,
littera

quae in diplithongum

s.

. sequente

exeunt.

Haec, ut e tabula cernitur, sextam

saepe declinationem sequuntur. Referendum huc etiam est
soror, cujus declinatio

nomen

irreguläre

Sing.

Nom.

haec est: Gen. et Dat.

s.

s.

40

Accus,

rren. et Dat.

^

Ädnotationes ad declin. nomm.

Abi.

'^

Abi.

'^

^

InStV.

.
s.

IllStl.

^
s.

Plui. Noill.

^^^

Accus.

Declinatio tertia.
Haec declinatio omnium simplicissima §. 10. titudine iiorainum reliquas fere omiies superat.
mul-

Nomen
quod
haec
s.

et

composito
est:

^ ^ ^^
Nom.
s.

liujus declinationis irreguläre est

scöbitur,

vkus una cum nomine
Flexio ejus

alüsque.
et Dat.

Sing.

1

etc.

Gen.

Accus,

etc.

Abi.

Instr.

Plur.

Dat.
S.

^
§.

s.

Accus,
S.

instr.

- .s.

Xom.

_ _ . ^
^_
etc.
S.
s.

etc.

Gen.

et

Abi.

Declinatio quarta.
11. in

Declinationem

hanc

sequuntur

Iiifinitivi

Verborum
in
s.

mina modo ad haue modo ad tertiam atque adeo Gen. et tam decl. flectuntur, e. g.
Plur.

, & ^, , ^
wjfib,

&^

_

^.» '"Li "'u desiuens, ac nomiua

exeuntes,

Part. Praet.

,

,

cum

terminationibus

&

allaquo

multa.

Nonnulla nosex-

Gen.

et

Gen.

et

atqUO

1

luStr. Plur.

baud

pauca termiuationem

s.

pro

recipiunt.

Terminationes Dativi Sing,

Nomina pauca

_

primitiva et Pronoraina derivata in Nomm. quoque adjectiva, eaque in et Partt. Verb, in

,

et Abi.

praeter

exeuntia admittunt.

Adnotationes ad declin. nomm.

41

Declinatio quinta.
§.

12.

Nomina

subst. hujus decl. saepius
vel

alius.

tertiae

uempe,
et

.
lustr.

flexionem sequuutur

Gen.

,
e.

quartae,

g.

Gen.

Gen,

. .
vel
aliä

quoque
decl.

sextae
et

PllU.

/,
in

Flexionem Adjectivorum
Sing,
decl.

&',

-,
Gen.
flecti

quae

mam

casibus obliquis Plur. saepe in pritranseunt, sequuntur alia raulta Adjectiva
et

in

ejusdem generis, quae

in
e.

praecedente
g.

consonante
possunt,

,, , , ^, _ -, &. ^
Xonüna

exeunt, licet non omnia

,
ct.

S.

Jknnu,

atque etiam

,, , , , &, -,
\. modo
<,,.
,

'^

Jlrn

,

Jhnhn,

Nomina

pater,

mater. et

rater,

cum

compositis suis hanc quidem declinationem sequuntur. sed raultum ab ea deflectunt: atque flexio

eorum haec est: Sing. Nom.
23.

Jiujp

Gen.

et Dat.
S.

Jü«^
'/»

Accus,

Abi.

iTofik:

,^
Accus.
et

Plur.

Nom.

Gen. et Dat.
Abi.

6

, ^.

Jiupg,

<,

et

^ ^ ^ ^
s.

cf.

pag.

InStr.
et

/r

InStT.

Declinatio sexta.
Sextae declinatioiM, quae in Instr. Sing, §. 13. casibus obliquis Plui. primam. in reliquis casibus tertiam decl. sequitur. pleraqiie omnium nomina accensentur, tarn primitiva,

quam

derivata.
6

Petermann, gramm. armen.

42

Adnotationes ad declin. nomm.

Adjectiva.

Declinatio septima,
§.

14.

Haec

declinatio
et in

nomina coniprehendit maxivocalem
decl.

mam

partem derivata,

desinentia, qiiae

sequuntur; sed multa eorum, atque imprimis monosyllaba ad quartam decl. semper flectuntur, alia modo hanc modo illam ^^ flexionem recipiunt cf.
Plur.

modo primam. modo .qnartam

Nonnulla nomina litteram

adsumunt,

1.^
Abi.

nonnunquam

Singularis est flexio nominis
ratioue declinatur: Sing. Nom.

^ _ _.
et
etC.

,

""
et

^

in Dat.

et Abi. Sing,

atque

alia

in

Instr.

Plur.

terminationem

habent,
dt

cf.

mulier,

quod häc

^

Instr.

Gen. et Dat.

.
Instr.

-, ,
lUStr.
calis in Instr.

Eodem modo

.1
Gen.
et

Dat.
Plur.

Accus,

1.

et

Nom.
Abi.

et

Accus,

flectuntur quoque nomina composita syllabae radiscd iu alüs littcra

1-

Sing
Ct

^ , 1,
et

numero

plur. ejicitur,

cf.

Plur.

De Adjectivis.
Nomina adjectiva eandem quam substan§. 15. liabent flexionem; sed praeterea, quod substantivis tiva praeposita pleruraque non flectuntur, haud pauca etiam prorsus indeclinabilia reperiuntur, eaque vel primitiva,
vel derivata, vel composita,

ac talia praesertim, quae,

quoniam multis

syllabis constant,

haud

facile

pronun-

, _
Ciantur
e. g.

comparationis vario modo apud exprimuntiir: et Comparativus quideiii sive Armenios t'onnae Positivi additam, sive per per syllabam
Gradiis
voces
\.

^^
,1,

,

Adjectiva.

'^^, ^^1,

,^
GtC.

43

6.

jectivis praepositas, sive etiam per simplicem Positivi cf. p. 20. Gen. formam potest designari. e. g.

&^,
cf. ct.

InStr.

pag. 21.,

p.

22..

.

simpliciter

Objectum comparationis in Accusativo cum praecee. qu(fm post Adjectiviim comi. dente particiila . parativum poni seiet e. g. Jh^
,

., ,
Jh&
ille.

&. ^
plus, magis, vbI

i.

6.

etiam Ad-

^
,
e.

(ad

Dccl. III.)

cf.

pag. 24.,
sive etiam

^ ,
&

.
\.

,

.

e,

major quam.

^)
simpüclter
/iiaXimUS,

existat. sive per

quasdam praetixas aut piaepositas. sive per simplicem Positiv um, seu denique more liebraico per formam
Positivi bis

^,
qui

,,, &, , , .
positam indicant
g
ham/i-^

Superlativum. quum peculiaris ejus forma non formam Comparativi, sive per voces

.

&&
seu

&

.

.

etc,

Cf.

^^
sive

gravissinius.

Construitur
dicitur,

cum

plur.

cf.

Geuitivo plur.. sive pag. 20. e. g.

cum

Locativo,
iuaximu-s

oiaximus prophefarum^ seu
inter prophetas.

6*

44

Xuraeralia Card.

De Numeralibus.
§.

16.
Jfj,

Cardinalia sunt sequentia:
Gen. Gen.

1


cf.

hq^.
t/i^i-,

4^,

^,^ %^
.

plei'umque omni flexione carent, sed

,^
.
.

'^

t^n^p,

.

jÄ^^^

reperiuntur tarnen fonnae:

pagg. 24. et 2Q.
pag. 21.
s.

InStr.
3,

1.
-^^,

^^

^1"'-\

. ^
Dat.
In Str.

.

Gen.


i/^'i^i..

Dat.

d.

Gen. «Ä^^
ACC.

s.

Gen.

^r/L

plerumque indeclinabile.

etiam Gen. ^n.^
Decl. ni.
4,

— ^^^
^y^
cf.

sed occurrit

Gen.
III.

cf.

pag. 20.

ad

Gen.

ad Decl.
ad Decl.
III.

^-

.
5,

.

^.
6,
7,

^.

%

Gen.
Gen.

/^^

Gen.

'^ .
;^/,,

pag. 21. InStr.
Instr.

^^

Gen.

^,
.
ni_/3^

^L/^'i,

. ^/?^^
.

Instr.

Gen.
Gen.

.
8,

, ^ ^ 1^ -.
;^/'^

<^. . — #^ ^^^.
Gen.

.

"

.

^/,^,

/,^ .

^-

.

ni-/?^^,

.

.

.

//-/^ GeU.

0,

^^^ Gen. ^^^^ cf. pag. 21 Gen. . .

..

.

.

.

.

^^^. .

, —^
. 11'.

InStl.

--^ 1,
nomeU
vero
e.

^ ^^ , ./^ ^ . ^. ^ - /,
11. 12. 1),

^ _ , ,1^.., . ^. '^.
Numeralia Card.
10,

45

Gen.

Gen.

.

_^

14,

1,

1, ^ff^

in

Omnia haec tertiam declinationem sequentia Gen. utroque numero leguntiir, e. g.

^

6

1(.

^ , ^,. 1. .. - ^ _ .
quiim Vera compositio
fleCli

.
e.

xrZjT

lo,

1

his Caidinalibiis a 17

locum non habeat,
conjuncta

poteSt,
at

g.

etc.

:

saepius

^
1

1

1'.

— 19,

utrumque

'"-

^

inanent,

atque

flexionem nominis

sequentia

ad sextam.
flecti

seriori

tempore ad
GeU.

tertiam

declinationem

solent,

g.

,

11^
.
55,

^

21,

Jh.

22,

.

90,

ad decl.

. ... . .
^

33,

40.

",
III..
e.

•^"

60,

.

70.

.
88,

.. , / ^. , -^
44,
i
i
.

CtC.

/

^ .

99,

leguntur,
cf.

atque ut praecedentia in utroque numero et cf. pag. 24., g.
et etc.

pag. 21.,

,

Flectuntur haec omnia

Quodsi
e. g.

haec

cum monadibus conjunguntur,

tuntur, sive etiam flexio in utroque locum habet,

^

"'-"^'- .

.^ ^1
atqUe

sive eae solae flec-

400,
700,

/ ^.
46 100,

Numeralia Card.

^.
.

101,

^
secl

Ord.

cf.

Nomen
solet:

^^ ^. —
200
rius

^^-[3-,. '^, ^^ 1
800,

^

500,

^. ^.
.

.

200,

pag.

25.

300,

600,

900,

quartam declinationem

^^ ^^. ^.

in flexione sequi

repeiitur quoque

^^
SiU Vei'O

900. sive iitrumque
e. g.

tantum

numeralia minora centenariis adduntur, nonnisi ultimum idque minimum flectitur, e. g.

^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ - ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^, ^ ^ ^ . ' ^^ ^ ^ ^^
1000,

^^ ^^ —
In
reliquis

^ ^^. <.
eadem
nenipe
etc.

1 '^ ] '^ ^^
nomen
S.

numeialibus

.

^, ^
S.

centenariis

a

flectitui\ sive poste-

2000,

^.

plerumque ad sextam, rarius ad tertiam

.

^ '^^ ^»^
NomCn
decl. flectitur:

Cardinalibus
lex,

tam

componendis

quam

flectendis

quae Gen.

in centenariis,

observatur,

^in

.

'"'-

10,000,

Hoc nomcn

sive tertiam,

sive

quartam

,

sive

etiam

SeqUltur:

quintam

decl.

flexione

, ^
^

§.

17.

Ordinalia

sunt haec:

=

priuiUS.

secundus.

=

tertius.

^^

^

Numeralia Ordinalia.
^^

47

ciuartus.

^ / ^

^^ ^^ ^,
,

1^
quintus.

= quiutus. = SCXtUS. = septimus. = OCtaVUS. = = decimus.

.
=

=

UlldeCllllUS.

=

dllOdeCllllUS.

'^
,

= dCCllllUS tfrtlUS. = dGCilBllS QUcirtUS. = dBCllllUS = decilHUS SeXtUS.

deciraus septimiis.

=

decimus octavus.

^
=
viceSilllUS

^

=

decimus nonus.

vicesimus.

^,
=
tertius

cundus.

,
=

^

.

SG-

tiicesimus.

.

=

tnCeSimUS

quadiagesimus.

gesimus quartus.

^

'^

qUildTR-

=

quinquagesimus.

%^/ . '^
=

^ -^ ^ -^
48

^^
=

Numeralia Ordinalia.

.

=

qUlOqua-

gesimus quintus. = sexagesimus.

.

=

S6X<1-

gesimus sextus.

scptuagesimus.

.

=

septuagesiraus septimus. octogesimus.

^-^

^
=

OCtO-

gesiraus octavus.

=

nonagesimus.

nOHa-

'^
Ex
his

"^^

gesimus

=

CeilteSimUS.

ducentesimus.

=

mUlesimus.
est cardinale, de

mus, porro

^ ^
deinde

^ ^^^ ^^
nomen
ad
ad
clecl.

flectitur

decl. IV. et VII.

ad

sextam, raro tertiam declinationem in flexione sequun-

tur, e. g.

.
ubi

'^/.

^^^ ^^ ^1^ ^ -^
decl.

et

IV.

Gen.

.^ ^^
'A

^' '^ ^ -^
quo modo
ITPtc IIL Gen.
^^^^^ ^ndeclinabilia,
cf.

dixi-

pag. 21.,

Gen,

et

et

.

etc.

;

reUqua Ordinalia plerumque

""1

atque etiam
sunt,

^"^
e.

^^
g.

duo

conjucta

utrunique

flectitur,

J*""

atqUC

Numeralia derivata.
§.

49

18.

E

Cardinalibus porro etiam alia Numeralia

formantur,

nempe

^

a,

addito suffixo
unitas
S.
,

1

unum,

POITO

,
b,

etc.

Hacc ad

Ex Genitivo usurpantur. Cardinalibus simplicibus horum Numeralium porro Adverbia formantur, e. g. bifariam, sejKiratim, singidatim, S.
qiiadrifariam.

^ ,,
s.

-^
S.

nomina abstracta
trinitas
, ,

e.

g.

et sic

S.

,

decl. VI. flectuntur,

e. g.

aC SaepiUS

10

Multiplicativa, adsumunt e. g.
\.

ea,

quae
e.

vero in
tuntur,

quae sive per solam repetitioc, Distributiva, singtdi, nem, ut apud Semitas e. g. formae Cardinalium s. dem, sive per Suffixum
plui'ali

additura exprimuntur,
plurali,

cum terminatione
et

mae, licet ad decl. V. refereudae sint, a flexione tarnen ad modum Pronominum demonstr. my^, Gen. s. paullum deflectunt e. g.

.

atque etiam

Petermann, gramm. armen.

^ . ^^ ,. , ^ , , 1 .
, ^, ^^^ ^^1 .
quae terminationes
tri])lex^

vel

^^^

.

6.

du^jUx,

quadvuplex.

Ex

bis

in

desinunt, omni flexione carent, reliqua

exeuutia ad sextam declinationem fleccf.

g.

pag. 21.,

e. g.

et

et

et

et

1

flexloue bae

for

, ^
.

ACC.

.

.

.

et

Abi.

luStr.

.

7

50

Pronomina.

Reliqua iiumeralia, omittenda putamus.

quae

haucl

paiica

sunt,

hie

CAPUT IL DE PRONOMINIBUS.
Pronominum in lingaa armeniaca tres coustituendae personalia nempe, demonstrativa et iuterrogativa, quibus caetera tantum non omnia A tanquam derivata aut composita subjecta sunt. personalibus enim dependent possessiva, a demoustrativis, quae multiformes apud Armenios appa rent, atque cum personalibus cobaerent, alia iterum
sunt classes,

composita ac derivata formautur, atque ab interrogativis Pronomina indefinita atque relativum originem dueunt. Sequens tabula conspectum declinatio is Pronomi-

num

exhiljet.

TABULA
DECL^ATIONIS PRONOMNUM.

52

Declinatio Pronominum.

SllVOU

Declinatio Pronominum.

53

li

R 11^4
Acciisativus.

54

Declinatio Proiiominum.

CoUectiva.

Declinatio Pronominum.

55

•njL

56

Declinatio

Pronominum.

ni. Interrogativa.

Pluralis

"
Relativum.
Indefinita.

"J3

Gen. Gen.

Declinatio

Pronominum.

57

deest.

J"J3
J"C"3

.

deest.
anifiulji

inJiulil

nfjbobuwu
nJJiJlriubu

% .
?
\

S

.

^

S.

^ ^ , , 1 ._ __
S

iiuJubwiug

.

. 11
. .

.
)

. .

7) cf. p.

32.

15)

cf.

p. 30.

16)

:. cf.

p. p

31.

cf.

P-

32.

cf.

Petermann, gramm. armen.

58

Pronn, pers. poss.

Adnotationes.
§.1. De singulari Pronominum personalium alioruraque flexione viele Grammaticam meam ling. arm. (Berol. ap. G. Eichler 1837. 8.) pag. 167 sqq. Occurrunt etiam formae Ablativi Sing, et Plur. Pronn. pers. I. et II. pers., quae modo regulari a Dativis descendunt, nempe:
sensu tantum adverbial! leguntur. Casus obliqui Pronn. pers. denuo possunt flecti, ita ut pro themate habiti terminationes casuum acciijuuv piant; et reperitur quidem '^ /^^. i. e. oi
sed
liae
i.

, ^ ^ ^^
7]/Ll(Jöv.

e.

TÖiv äcp

tivi

Pronomina possessiva sunt meri Geni§. 2. (pro ), Pronominum pers. omnia eädem ratione ad decl. IV. flectuntur. Sed quae

,,

^^,
,

nova porro ex
adjectivä

bis

Pronn. poss. additä terminatione

formata
rabilia

, ^ ^ , ^,
^^
saepe
formautur,

^

''^

^
:

nempe,

et huic similiter

«^/"j//"^»

<^V#»

^^^^ indecliqUae

sunt,

atque

etiam

inserta

vocali

adCOqUe

decl. IV. in flexione sequuntur,

obliquis

Norainativi
et hjiujng^
§.

mina

Exstant praeterea apud Armenios Pronoaffixa s. suffixa. Constant haec litteris «,
3.

.

et litteram et

'

in casibus

abjiciunt

inusitata

), ^"_1 ^^^
/"'"^"^
^^^C.

(a

forma

^^"^

et

^,

quae primam, secundam et tertiam personam indicant, atque nullam mutationem in numeris et casibus subeuntia Nominibus omnis generis, Pronominibus, si interrogativa, relativum
triplex
est;

et

indefinita

exceperis,
Significatio

Verbis,

atque etiam Adverbiis addi possunt.

eorum namque modo Pronominum personalium, modo possessivorum, modo denique demonstrativorum

Pronn. dem.

\1ces gerunt. atque
et ,,pater meus^\
§.

e. g.

atque etiam ,,pater

^
1

int.

59

verti potest ,,pater ego'\
hie,

de quo loquor.''
tres

4.

Pronominum deraonstrativorum
"/"»

exstant formae diversae, qiiarura quaeqiie singulas personas distinguit, ita ut in Universum novem appareant:
Uli/,

>,

Ex Ms tan quam
nificant

,,

"'Z

tauquaUl Substantiva,

Adjectiva,

,,
',
,

,, ,.
"]^^

denique, quae sig-

quam Apud Davidem Philosophum
regularis ad decl.
III.

idem^ modo tanquam Substantiva, Adjectiva us!upantur.

modo

tan-

apud

alios

band rare

centioribus

',
,

', ',
'hnj'img,

'.,
hie

legitur

etiam flexio atque

in libris

vero

Pronomina

,
que

modo

regulari sive

denique

ad

ad tertiam, sive ad quartam, seu quintam decl. flexa reperiuntm, e. g.

Genitivi
littera

Pronominum

.
est,

,,,

atque adeo

',

re-

illic

in singulis casibus

,,,
sive
pertinet,

additä plerum-

j

sec. pag. 24. sq.

rum
id,

vices

gerunt,

Pronominum possessivoatque eädem ratione qua liaec ad
i.

decl. IV. flectuutur, e. g.

quod hujus
,

, ^,
§.

,

unnuiinJ

^

ad hunc

\TCC

TOVTOV ),

.

, ,, '
e.

ro tovtov,

\.

quod illorum est, ad illos pertinet, Denique ab his iterum ad analogiam Pronominum etc.
addita terminatione adjectiva
similia
etc.
etc.,

', '
S.

un^

6.

T0

i'/.ElVOJV,

1,

,

for-

mantur Pronomina
5.

quae eorundem
"'
plurali

flexionem sequuntur:

Pronomen interrogativum
caret,

numero prorsus

atque in Nominativo nunquam,
8*

60
in aliis radicalis
abjicitur,

Pronn.

int.

indef. etc.

casibus

rarius

occurrit.
'/»

lu

pro Praefixo habetur,

C
,

Ablativo littera et plane pro

^,

quando Praefixum
int.
«,

^

praeponitur:

^

pro

Alterum Pronomen

in

utroque numero
relat.

Instrumentali casu caret,

^, ..
quod
ex

quem

a

Pron.
int.

petit:

Exstat praeterea tertium Pron.

exortum et omnis flexionis expers Reperiuntur tantum formae cumPraefixis: Pronomina indefinita ^^, §. 6.
res,

^

_=
^^^,,
Ex
bis duo,
est.

et

,

ad

n^» ad personas referri solent.

nempe /^.»
rarissime,

b^

indeclinabilia sunt,

in

Nom.

Sing,

in Instr. Sing,

nunquam

legitur,

utrumque
e.

vero numero plurali caret.
§.

7.

Pronomen definitum

i.

ipse

eädem ratione qua gr. avrog, lat. ipse cum Pronominibus trium personarum conjungitur. et quae Pronomina reciproca

,

graeco

respondent, nonnisi in casibus obliquis numeri plur. oecurrunt.
cc?dt]?uov
§. S.

8,

Pronomina collectiva
alter,

uterque^

unusquisque

,
sunt:
ipsi
decl.

_

aNus,

ülteruter,

,

omnes,

quae
solet,

omnia
s.

in flexione decl. IV. sequuntur; porro:

unusquisque, quod flexionis expers esse
in

sin vero flectitur, idque

tantum ad normam nominum decl. IL
notas
s.

in

casuum

admittit,
,

e.

g,

sive

quartam

,,
numero
plurali, sive

exeuntium solas
sequitur:

BtC.

Pron.

coli,

et corr.

61

Pronomen
exceperis.
ad.

omnis,
decl.
III.,

si

Dativum Sing,
flectitur:

inde

derivatum, quod ejusdem significationis est, aiit eaiidem flexionem retinet, aut in numero plurali ad modum Prouominum ^nji etc., et nominiira distributivorum
etc.
cf.

/
tofuSj
,

supua pag. 49.

in Instr. Sing,

reperiuntur formae

^^
Ct

^ .,
universus, et

Eodem

prorsus

modo

flectitur
S.

omnes, quod singulari

numero

caret:

,^ <
reperitur
^

^
et

, ^, ,^
flectitiir,

adeoque

Pronomen

uiiiversi,

,

Ct

At practerea etiam ad

"",
,

normam

atque in Instr. Sing,

et in libris recentioribus

totus

,

universus

indeclinabilia sunt:

dem

, , ,, , , ,,, '
e

^^ ^. ^, , ^,
§.

fere significationis sunt,

9.

Pronomina correlativa
et

"
^'Z/^»
Sid
,
.

et

nqfnjli
et

vero,

ad decl.

,

. ,
,

/^

decl.

^

IV.

integer,

totus.

quae ejusflectuntur;
CtC.

III.

nominibus
,

sunt Adjectiva Pronn. demonstr.

^,

,

'fipi

5^^ relativo
,

composita.
falis,

Ita oriuntur formae:
, ,

'/,
decl.
S.

,

aequalis,

qut

ejusdem
formis

modi
vero

est.

quae ad
hujus

ML,

in

u

dccl. IV. flcctuntur

:

porro:

,

tüUs menSUrO.e,
,

taJltUS,

,

ejUsdem menSUrae
,

cujus S. qualis raensurae carent; denique:
tot,

quantus

quae omni flexione
hujus
ejusdcTii

quantitatiSj

,

,

,

62

Pronn. corr.

Verba.

quantitatis, totidem,

cujus quantitatis, quot, quae

in

^
ete.
§.

in singulari

numero quartam declinationem
plurali,

atque saepius etiam in Instr. Sing, terminationes decl. VII. a forma inusitata

numero vero

adsumunt; sed reperiuntur quoque formae
S.

.
I S.

sequi solent,

^

CAPUT m.

DE V
1.

E R B

In Verbis
sunt

considerandi veniunt
et
et

Numeri,
Pluralis,
in Indi-

Personae, Tempora

Numeri
cativis

Modi. duo, Singularis

quorum uterque

tres habet

Personas, quae

Praeteritorum flexionem a reliquis temporibus ac m.odis paullum diversam habent. Modi sunt quinque:

Indicativus,

Conjunctivus, Imperativus,

In

finitivus et Participium; Üptativus in lingua armeniaca non r-eperitur. Tempora denique, exceptis exstant iis, quae verborum auxiliarium ope formantur, sex: Praesens, Imperfectum, duo Perfecta sive potius Aoristi, ac cluo Futura. §.2. Di^äduntur Verba secundum tres vocales^,

,,

litteris

et

syllabis flexionis praepositas in tres classes

seu

Conjugationes, quibus tanquam quarta
iitterä

Conju
Jam

gatio Passiva,

insignita accensetur.

vero häec conjugationum diiferentia tantummodo in Praesente, Imperfecto, Aoristo primo et Futuro primo locum habet; in reliquis vero temporibus et modis nonnisi duae formae, Activi nempe et Passivi sive Medii distinguuntur, quae Parasmaipado et Atmanepado linguae sanscritae comparari possunt. Hinc et Arraeniorum lingua discrimen agnoscit inter tempora specialia, in quibus quatuor classes seu conjugationes discernuntur, et generalia, in quibus haec difierentia desinit.

Verborum tempora.
§.

Infinitivus.

63

indicatur, prorsus carens
jectis

signo, quo tempus personarum characteres intertantum vocalibus conjugationum characteristicis
3.

Tempus praesens

radicibus sive stirpibus in Indicativo statim jungit: laudo, Credo, fundo,

'^

^ '^ nascor.
insignitur,

Conjunctivus litteram^ una cum
(pi'O

terminationi praepositam habet, unde oriuntur formae:
,

^
cf.

vocali auxiliari

^-,

Imperativ!, qui accentu acuto cf. pag. 6, semper formam peculiarem Armenii non habent; Indicativi enim Praesentis, Aoristorum et Futurorum in siugulari tantum numero paullum immutati ei exprimendo inserviunt. At Praesentis formam nonnisi Imperativus cum negatione*), qui in secunda tantum
persona
legitur, litterä u

mutatä**), retinet:
ne credas,
sentis est,
Jjj

_
ibi

Infinitivi una modo forma habetur, eaque Praequae pro litteris personarum characteristicis intelli'gere, litteram _ adsumit: amare,
implere,
vocalis

^

plerumque
JjS

pag. 15. in
dji

J^

ne laudes,

ne fundas^

characteristica saepissime in

_ "_
loqui. solet,

Sed
ubi

in conjugatione

/
C.
e.

ne decipiaris.

^
^^^
dictum

passiva

mutatur, atque

tantum

sensus loci ambiguus redditur.

_])rO
*)

, 1)10 ,
retineri

ueglecta forma passivä,
Ita

plerumque
alque
g.

scribitur

^^^^ ^. .
Sed
legitur

quoque hie

illic

sine negatione,

e. g.

")
Jji

äc reperitiir etiam

tanquam

in III. pers.

hiougTi

**)

Nonnunquam etiam

littera

u remanet,

g. «^'

_ ^
*"
:
^.

I..

M

6
siguificat

^,
cf.

finitivus

tanquam nomen ad
Gen.
S.

pag. 24.,

^
e. g.

Infinitivus.

Pa'ticipia Fat.

et Praes.

modo invemre modo

^^ ^
inveniri.
decl.

Flectitur

In-

IV.

cf.

^//^. ^^°GöD.
Cf.

^.

GCU.

p. 23.

in

Quum Infinitiv! forma a forma participiali quibusdam verbis nonnisi quoad vocalem m, in flexione

vero nullä in re ditferat, factum est, ut nonnunquam altera forma alterius loco poneretur. cf. I. Petr. 1, 5. ^10 Act. App. 18, 18.

"^/_

Pl

^ '^ . ^ ^_
formatum,
,

'_\6 ^.
et
Ct

,
CI.

Ab Infinit; vo descendunt duoParticipiaFuturi, alterum additä syliabä n^, allerum adjecta vocali
et

^^

pag.

24.

,

Ct

ütrumque notioue
est;

activa et passIva adbibetur;

prius vero in ng exiens notionem
et flexionis expers

sive neutrali

inde accipit,

semper Futuri habet, tantummodo si sensu passivo legitur, in numero plurali litteram subet quoniam forma ejus Genitivum Plur.

redolet, passim ejus
tivo Part. Praet.

habet, hie

illic

ct

Participio Fut. Pass. latino proprie respondens saepius

.

-^,

loco ponitur, adeoque pro Geuiqui eandem terminationem
e.

scriptum reperitur,
Altera

g.

pro
desinens

forma

in

quoque praesertim
cipii Praes.

in scripturae sacrae versione Partigerit,
e.

Act.

vicem

g.

audiendi

et

audientes,

ferendi et ferentes.
decl. VII.

Flectitur haec

forma ad
s.

Forma Participii Praes entis activi

in

nq_,

desiucns vidctur potius adjectiva esse,

quum

Ita temporis notionem proprie additara nou habeat. laudantem sed potius Ivudatorem S.

Part. Praes.
sigiiificat.

Imperf.

Aoristi-

65

forraatur,

Hinc modo a Praesente modo ab Aoristis idque tantum a verbis activis et neiitris; verba vero passiva forniam Participii Praet. ejus loco
substituunt.
§.

Flectitur ad decl. VI.

tates

4. Tempus imperfecTum classiuiii i)ropnecum Praesente communes habet, sed in teraii-

nationibus ab eo recedens Aoristos sequitur. et tertiä persona excepta vocalem characteri conjugationis semper addit. pio Ita oriuntur formae et.

^^

pag. 20.

sq. p. 19.

pro

.^
i^.

1.

5.

piO

^,
quidem.

Conjunctivus Iraperfecti

in

classicis

qui dicuntur. auctoribus non legitur, sed in libris antiquissimis iisque. qui aetate aurea seriores et priores sunt, forma ejus subinde ad normara Conjunctivi Prae-

/^

sentis facta occurrit
/jonerenf a

e.

g.

exiret ab

/,

_,
esset.

auditum

Aoristi duo sunt: alia enim verba litteram §. 5. ß insertam habent, simulque classium proprietates retinent. alia vero terminationes radici seu stirpi proxime
adjungunt.
et

conjugationum discrimina tollunt.

atque

verba, quae in altera forma leguntur, alteram plerumJam vero discrimen est inter que*) non admittunt. verba activa et verba passiva sive neutra. lila enim in I. pers. sing, formae in litteram g omnia vocalem

exeunti aut radici addunt, baec vero vocalem

habent.

e. g.

a

a

Ißt

'^

/""7

atque in forma passiva

*)

Excipias modo Part. Aor.

Petermann, gramm. armen.

^ ,^ / ^
»

additam

ab

a

e. g.

ö

66

^baun

cl

Hae formae
syllaba est,

^ ..
Augmentum.
,

Aoristus
tl

I.

9,0

qg.ouuif

funn^

}

in III. pers. sing, act.,*)

augmentum
ä-,

hoc
i:

litterä

saepissime recipiunt. cujus loco, si verbum a vocali
S.

SCribitur:
,

Äiii/

-nn

S.

Pun

a

(3- —

a

.
nantibus
s.

ab
<>,

^

—1

^
^
^,,

quando monoConstat
incipit,
S.

S.

uii

verbis,

quae a consovciba

a

^^

j

incipiunt, utraque

forma reperitur:

^j"ck ^ kj"'pk ^ j^pk"^^L
incipientia**)

uunquam, atque ea, quae a duabus consonantibus incipiunt, raro augmenab ab tum liabent:
denique
al)

aut

toni causa pro

a a

^
*)
**)

^^ & , — &, ^^
_ ^
CtC.

ab

lariuS

atqUC etiaUl

&&
_
et

^ —

-/

a

rarius

Utraque Aoristi forma
a

litteras,

quae
a
Ba)

Imperf. radieibus adduntur, abjicit:

a

^
e.

in Praes.

GtC.

Conjunctivus Aoristorum non Aoristus primus, qui §. 6.
vero sec. pag. 22. in

exstat.

tates agnoscit, atque
abjicit,

^,
ante
irregularia,
initialis sit

terminationem

,
/»..

vocalem
insertam
et

.

tantum

classium propriesec. pag. 24.

comrautat, litteram
habet,
g.

1_

^

,

g

Excipienda sunt verba nonnulla monosyllaba,

nempe

_,

"

eaque

^'

"»_, quorum
ejusmodi,

flexionem
littera

infra dabimus.

Non enim
n aut

reperitur

verbum

cujus

Aoristus

I.

67

Imperativ! forma activa in Sing., si verba nonnuUa monosyllaba exceperis, quae formum III. pers.
Sing. Ind. retinent, abjecta littera

^, -_,
in

*)

deSinit,

e.

et contra
^"'/_>

^%
g.
[uiß<,

1*")

"^^ ^^ /_}
et

ß Aor.

characteristicä

ab
jytd^

^

perativ! Passiva
act.

verbis

& &^ ^ . ^
4^'"/_»
/^"*-/_>

"/_,

Forma Im-

sive

eandem formam
in

plenam
et

reddit,

sive

syllabam

ß
etC.
J

III.

pers. Sing,
exit,
e.

g.

haec, in habentur, e. g.
S.

aliis

vero a

illa,

rarius

plures forraae

,

.

,

Ai

/

.

.

ab

^, .
^
CtC.

Seü

!

alÜS

a

1

Plur. numero utraque forma tarn activa quam passiva formam IL pers. plur. Indicativi retinet.

Participii terminatio

^,

quae tarn

activi

quam

passivi generis est, formae Indicativi personarum cbaractere destitutae adnectitur; sed in Conjugg. I. et IV.

saepe etiam haec
statim
additur,
et
ita

^/
Aor.
I.

Aor.

Ind.

et paSS.

haec forma ad
a
S.

Participuum, quod
Loco diphthongi

^^ ^ ,
1.

terminatio (ut in Aor. IL) radici ut duae formae existaut, e. g. a et a
2i

Ind.

^ '^ . ^^
ab
Aor.
I.

aCt.

Flectitur
s.

decl. IV. e. g.

etc.

dicitur,

Pr^aesentis

in

_

*)

ritur, e. g.

<^^

^^
a

sec. pagg. 21. et 25. raro

atque etiam ^oo^' pro

,

repe-

idque pro

9*

68

Futurum

I.

Aoristus

II.

desinens saepe etiam ab Aoristo I. derivatur; ac reperitur quidem haec forma sola in verbis Conj. IL, et in iis verbis Conj. IIL, qiiae Aor. I. formam tuentur; in Conj. I. tarn haec quam illa forma a Praesente deducta occunrit. in Conj. IV. vero, si verba neutra exceperis,

^
patur
:

quum passivam notionem nunquam
Praet.
S.

sed ejus loco forma Part.

a

^ ^/, /,
in

induat,

a

ab

§.

7.

Futurum primum
I.

act.

et pass. a

^ non
I.

legitiir.

exiens usur-

(
etC.
I.

pers.

sing. Aor.
in
I.

ita deducitur,

ut littera

ß

addatur,

quae

personae charatere destituta est; in reliquis vero personis, quae fiexioneni Praesentis imitantur, abjectä terminatione Aoristi prius ß cf. p. 16.
pers.
sing,

^ ^
[I.

plerumque

in

«

transit;

IL pers.

n^^ußu^
L

pers. '^uiLmwmuß&uj
fuouhßuii r Ut.

ß
e.
I.

.^/ ^ß ^ßß
g.

Aor.

I.

Fut.

r Ut.

I.

Fut. I.

^ßß

juoubßUMjß IL pers. htouhußbu,

verum

etiam
^^^t.


L

Lab

ftbß^bpßmjß IL pers.

]l^ßßu
Fut.

Iimß^ß

IL pers. ^wßßhu
Fut.

IL pers.

ßßu,
etc.*)

ß
I.

IL pers.

a
I.

exceperis,
sing,

Eadem forma accentu acuto notata, si Imperativi vices gerit. Sed
saepe terminatio
liteera
in

pers. sing,

praecedeus

ß

m

^

in

IL pers.

atque
e.

sec.
g.

transit.

^,
e.

pag. 16.

sive juouhußhu etc.
§.

8.

Aoristus secundus meram radicem

sive
g.

stirpem verbi reüdit. cui terminationes adduntiir,
*) In II. pers. plur.

forma praesertim passiva saepius
e. g.

,

mam

Conj. Praes. redolet,
etc.

pro

{^ ^
m

for-

^ , ^^ , '_ _,
Aoristus
II.

Imp.

Part.

69
II.

'^

I.

perS.

Aor. U.

AOI.

11.

^,

'^,

AOI.

AOF.

.

^,
verbis

^^^
in

Aor. II.

atque

cum

terminatione

nOnnnlliS

Ueutris:

ab

.

ab

pers. sing. act.

Aor. IL

, ^ , ^, ,_ . ^
quam
in Aor.
I.,

augmentum hie multo saepius reperitnr, et nonnunquam vocalis syllabae radi§. 1, 2. cf.

calis

producitur sec. pag. 19.

ab

1_ ^^.

a

tlnj&

.

a

etc.

vocalis radicalis in reliquis formis abjecta liic redit e. g. et in UI. pers. 1. pers. Aor. II.

se

nonnullis verbis haec persona sola Aor. I. formam prae Aor. 11. I. pcrs. a fert, e. g.
ct

^, ^ ^, ,
0.
;

etC.

1

IU.

nonnunquaffl

u

^.

et

^
a

I-

pcrs.

Verba Conj.
et

II.

exceptis verbis irregularibus
I.

rativ! forma

tum
a

compositis,

^^
semper
Aor.
I.

,, , ,,
sing, activa a III. pers. Ind., si

/^ nonnisi
abjeceris,

in Aor.

et Fut.

I.

leguntur.

%,
a
<^

non

solet differe:

^

ab

CtC,

Sed iu

,
ÜS

Impegnjg

augmen-

verbiS

quorura membrum posterius est Imperativus in gn sive n desinit:
c\

verbum

ab

Fomia Imp.
habet,
e.

Passiva in Sing, hie

additum
'^w^hl^

g.

^%^,

1

rlur.

utraque forma tam

act.

quam

pass.

formam

Participia Aor.
a
III.

et

Praes.
act.

eädem

ratione,

pers.

sing.

formantur:

^
ut

Ind. reddit.

in

et

^ ^
70
§.

Futurmn a

II.

^/,
p. 19.
§.

Aor. IL uii^^,
cf.

&&^^^
Tempora composita. ab
a
III.

III.
S.

perS.

p.

AOl. U.

1,

1.

2.

modo, quo Fut.
quas
in

loco

praeter L pers. usurpatur, sed in IL pers. Fut. I.) reperitur etiam terminatio
et

^ -^ ^ ^ ^/ " - ^ .
I,

9.

Futurum
I.

a

'^^

Fut.

IL act. et pass. eoclem plane ab Aor. IL declucitur, easdemque, vidimus, terminationes servat. e. g. ß-nnha a a

^/,
a
in

a

,

Jiumnt,abg
II.

IL perS. Jiumnuuglru

a

perS.

Eadem forma

sing.

Imperativi
(ut
s.

sing,

pro
^

<,^

sive

^_'

,

Imp.
e. g.

pass.
u et

sive

Pni_^

prO

'
cum

In II. pers, sing, et plur. occurrunt etiam formae et a Conj. Praes. deductae
et

'^, ^^,^, <,^
quae loco Ind.
adhibentur.

^
quod
er am.

et Inip. Fut.
§.

10.

Praeter

haec

tempora simplicia
quae

alia

haud pauca exstant composita,

a Participiis verbo substantivo conjunctis formantur.
e.

Ita

Part. Praet.,

generis
1,

est,

oriuntur

Perfectum

e.

porrectltS SUm, Conj.
2,

Plusquamperfectum

/
g.

._
e.

activi

simul

et

passivi

^orrexi
etc.

aut

g.

t^ji

porrexeram aut porrectus

Tempora composita.
3,

Personae.
g.

Futurum exaCtum
ero.

e.

porrexero aut porrectus
e.

Sed idem Part. Praet. cum Praes. verbi fieri conjunctum Passiv um Praesentis format, idque praesertim in verbis Conjugg. IL et III.. quorum forma passiva in desinens raro legitur
i.

aperioi a
implere.

^_ Jam

aperire,

vero reperitur etiam

prO
Passiva.

_^ _ ^ _^
:

_^
71
irnpleor a
s.

-_
6

mOVeOf,

atque

et

E. Participiis Futuri, quae itidem notione activa usurpantur, oriuntm formae sequentes: Passiva pxji'i'i^.ctv.rus Slliil aut S.
S.
S.

pOrrigendus SUni Conj.
etc.

pOrrO

:

porrecturus eram aut porrigendus eram,
s.

povectuvus

6

aut porrigendus ero.

/ .
h

§.

11.

De Personis. Personarum characteres
Lp.

in

singiilis

tem-

poribus ac modis sunt sequentes

72

Personae.

Adnot.

Lp.
Fut.

IL

p. IIIp.

Imperat.n.p.
Imperat.utlnd.,

L

et

IL Act. Sing,
Plur.

^
luyr^

sedinll.p.s.^^o
et

,

Fut.

et

IL Pass. Sing,
Flur,

^nt^

^

Imperat.utlnd.,
sediull.p.s.^^w
et

.
.

Adnotationes.
§.

12.
in

Litteras

s.

syllabas

personarum characte
cf.

risticas

temporibus specialibus
p.

pag.

62.

praecedere solent coujiigationum notae
In
in

.

, ,
,

.,

.

n. Conj.
legitur:

cf.

Conj.

In n. p. pl. Praes. Ind. in

y, *1^
p.

in in. Conj.

'^,
p.

Conjunctivi Praes.

.

SCribitUr

in IV. Conj. occurrit

Faust.

Byz.

In Aor.
deSinit, e. g.

I.

^,

- ,. '^, , '^^ , '^ 1_^ ,
s.

, ^^ ^ .
I. cf.

Praes. Ind. in
pag. 20.,

Conj. f

pag. 21
in

in

III.

Conj.

,

IV.

,

I.

Conj.

^,

in 11. Conj.

\ IV.

Conj.

scribituv

:

.

^^.^

formae

üectuntuY

Ind.;

Impcrfecti
,

III.

SCd

etiam forma

atque apud
a

60.

legitur

pro

act. III. pers. sing, in

s.

, ^,

.

ab

.

-/

3,

Reliqua ex
satis elucent.

iis,

quae

§.

5. sqq.

dicta

sunt,

jam

Verb, substant.

73

De Verbo Substantivo.
lu lingua armeuiaca exstant quatuor verba §. 13. substantiva, quoriim duo et significant esse, duo

vero
et

_

__
et

_

_

fieri denotant.

In bis verba

pro meris Copulis babenda sunt,

vero et
licet

exlsteatkie

atque ortus notiouem babent,

posterius in temporibus generalibus cf. pag. 62. Copulae instar adliil)eatur, et formas, quae reliquis desunt, suppeditet. In tabula sequeuti lormae, quae desunt, lineis appositis indicantur.

Petermann, gramm. armen.

74

Verba substant.

Indicativus.
\'i-

- 1, ^, ., , Imp.
P.

Pr.

,,
Indicativus.

,,% ,,)
Conjunctivus.

Go7ijunctivus.

Pr.

; , ,, "^
IP.

\Ml

Imp.

_ _

Pr.

.
P.

Imp.
Aor,

|.
|P.

n.

^
Fut.

IL
jP.

,, ,, ^ "^ ,

; , ^ ^"^ ^ ^ '^ ,,
Indicativus.

Conpinctivus.

liPtat^^

(.

^

Verba substant.

75

esse.
Imperativus.
tip

PaHicip.

Infinitivuß.

\Partic. Fut.

.

\_,
S.

\.,

existere.
Imperativus,

j

\"""°" "13 — —
\

Partictp.

Infinit ivus.

VPartic.Fut.

ßeri.
Imperativus.
1'

4

. —
^ ^')^
.
(iJta(

^

Particip.

i

^

Infinifivus.

Partie. Fiä.

^!

^-^

^*
10«

76

Veiba

substant.

\1

Pr.

Vei ba subsant.

77

ßeri^ nasci.

78

Verbb. Conj.

Prae
CONJUGATIO

Indicathms.

Verbb. Conj.

79

PRIMA.
Participium. uhnnn J S,
1

Infinüivus.

Participia Futuri. hing et ''^1_

SECUNDA.
Participium.
Infinitivus.

Participia Futuri.
et

TERTIA.

^\

Participiuiii.
S.

__
j
i

Infinitivus.

\

Participia Futuri.
^^

\"?3

P^nqj-t

_

PASSIVA.
Participium.
S. S.

Lifinitivus.

^[
j

Participia Futuri.
et

, ,,, , , , ^ , -,
fecttini.
COXJUGA'l 10 PASSIVA.
Indicativus.

Conjunctivi,

si occiiiTiint
S,

formae, sunt

:

^) .

(), uoimam
/*/4:/»,

flcctendae sunt, sed

quae ad Indicativi cf. supra

80

Verbb. Conj.

Jiori

CONJUGATIO PRIMA.
Indicafivus.

Verborum Conjugationes.

81

stiis I.

o.

.
(.

^ ^^ ^\
Indicativus.

CONJUGATIO SECUNDA.

^^

82

Verborum Conjugationes.

Jlori

CONJUGATIO ACTIVA.

Fiitii

CüNJU(tATIO ACTIVA.
Indicativus.
[S.
\

^%,
(.

^iububuy

'^

j

(

^%),
cf.

^
«)
9; cf.
cf.

^
lo)
cf.

Im^erativus.

.

^1^'^

(.
(.

^^/,^),

^1
pag.

\

^1/),
67. sq.

^1
cf.

1)
8)
cf.

pag
67.

65
sq.
16^
cf.

pag
71

)
pag.

72.
cf,

pag.

pag.

67.

")

16)

cf

pag 69

pag. 70.

Verborum Conjugationes.

83

COyJUGATIO PASSIVA.
[S.

^, ^,

Indicativus.

Im^erativus Partie ip, Part. Praes.
^\
CI.

^ \
ImperoMvus.

IP.
(%.

^^^

'^1^

^'^
.

^^
1

]

i'um 19.

.
)

^^
Indicativus.

CONJUGATIO PASSIVA.
^wuabl

^^ ^^
(.

(.

^),
»34.

^
6)

^)^ ^}
7)
cf.
cf.

.

(.

^) ^
H)
pag. 66. pag. 69.

*)

cf.

pag.
68.

5)

r-ig.

!2)

ct.

cf. pag. 72. pag. 68. sq.

cf.
ct.

rag. 72. pig. 70.

iV

84

Adnotationes ad parad. Verborum.

Paradiginatum loco sumsimus verba Conj.
amare, COKJ.
II.

molere.^
i.

Conj.

III.

C

;ni.

IV.
-i

S
.

p.

,_.'1.
.

-66,
I.

^

•,

65.

verba, q-iae
I.

:

A:r.

L.

et

Fut.

X.

.e,-,uutAr,

.:;.
Cciij.

Aorlsti II. et Fut. il. p'.oiv.iiique

iH:s desuüt, in

^
PaSS.

noniiabeant,

in

Coivug^.
III.

eorim locum substituimus
IV.

detraliere,

-

III.

et IV.

impiere et

'projicere,

Ccnj.

Passivum verbi

^^1^
verb.t Conj.
i.

form s, qua

quibus

ibiiquae roimae suppecliiantur. Caeterum terminatio Aor. et Fut. paasiva non soiis verbis Conj. IV. seu passivae propria est, verum etiam in verbis neutris et depouentibus, quae dicuntur, trium priorura Conjugg., atqiie si verba earum activa passivam notionem induAor. I. "^/»%/», sed unt, reperitur. e. g. Act.

amor Aor.
II.

vehor Aor.

^—
eandem

1
II.

I.

— <,&
jiolliceor

equo
I.

laetOV^ delector,

lego Aor.

I.

Sed Paradigmata harum conjugationum cum terminatione passiva proponere supersedimus, quum in Aor. et Fut. a Conj. IV. non deflectant, in Praes. vero et
Imperf. sive ad
retineant.
flectantur, sive activam
et

.
AOY.
conj.

act.
II.

paSS,

Aor.

^
Aor.

formam
et

Quum
tantum

Imperfectum

Futura a

Praes.

Aor.

descendant, harum formarum supplendas plerumque sufficit,
afferri solent.

cognitio

ad

reliquas

unde

in

Lexicis

hae

Conjugatio prima.
§.

15.

Primae

omnium

ditissimae adnumeran-

tur

imprimis

multa

verba

activa,

quorum

Passiva

Conjugatio prima.

85

quartam couj. seqiiuntur; sed pertiuent huc quoque haud pauca verba iieutra, quae formas activas ubique
retinent.
e. g.

_€6€6
I.

Aor.

I.

moran
(cf.

etc.

radici

Miilta verba iu Praes. et Imperf. litteram addiint, quam in reliquis formis*) abjiciuut

,^
exsecrari
nimjjere

iY.laußcaw, Ü.aßov ttc); atque haec ut pluriraum

Aor.

L

ei iut.

Aor. IL

n.

III. p. s.

^ , &
HI.
S.

ni. p.

. supra pag.
s.

^
p.
s.

formas respuuut:

^,

Aor.

iiivenire

solvere Aor. II.

68. sq. His

accensendum quoque
Aor.
II.

..
in

Aor. IL
p. s.

est

verbum
p.

ostendere,
s.

declarare,

ß^.g
in-

III.

gnjg^

quod radicibus verborum
trausitiva,
trausitivis

additum adjectum dupliciter transitiva
transitivorum

vero
alte-

seu trausitiva

rum

format:

transit.

finnum esse Aor. L firmum declarare S.
I.

reddere,

Uherori Aor.
liherare,

transit.

vivere

Aor.

I.

transit.

__
trans.
*) Sed,

vivum reddere^ !"'-

imphat etc. facsre, ut quae Aor. IL formam habent, prima verbi
;

littera abjicitur,

transit.

,_ ,, ^ ^ ^
*^^P^6?'e

Aor.

I.

_

dupL
in

trans.

verbis,

e.

g.,

se

abscondere,

Aor.

II.

transit.

Aor. IL

dupl. Aor. IL huc quoque verba Pertineut

perdere a
si

ititroducere

radicalis

est

haec

littera,

ubique remanet.
,

verberare a
08 alicui claudere,
etc.

verbera Aor.

L
os

tacitumum reddere a

Aor.

. ^
pro
g.
e.

^

_ -^
verbis compositis alttrum
ristica

1
in

^^
86
q_

a

litteram

accipiunt loco

exire.

, /
in
p.
^

Conjiigatio prima.

eaqiie,

quae propter

^

in

radice

g

cf.

producere ab
etc.
I.

destriiere a

In bis

^ pro

littera Aor.

charactein

habitum

Imp.

abjicitur,

id

quod etiam
e.
I.

verba, quae

aut u ejus

loco substitmint, transit.
in

Fut. idem g cf. pag. 6^. Imp. Aor. IL

u

mutatur.
Fut.

g.

1

et

IL

p.

S.

Aor.

]

Imp.

Veiba

\ &
IL IL sed ab
et a

etC,
//i,

imp.

iHip.

imp.
formatur
passe
in

cjusquB compositls

Imp.

iFnjS^.

dicere,

scire,

Praes. et Imperf. ad primam, in reliquis formis ad IL Aor. I. conj. flectuntur: Praes. luufrtT etc. Imperf.
Ind.

r Ut.

1.

/#,
Ex
bis

sed

in

Imp. modo

SaepiSSime

'\
Aor.
I.

^

^

SCribitur, Fut.

.—
retentä

etc.

verbum
cf.

, ^ *) ^ ^ 1
etC.

Imp.

^ ^_
^

etC.

AOY.

I.

modo

modo, idque
S.

I.

luip.

Passivo caret,

in

Passivo verbum subst.

adjunctum habet: Praes.
pag. 70. Sq.

sive etiam

^
Aor. IL
")

ißtliJ CtC.
littera

\10 m
S.

PaSSivO
I.

modo

conj.

IL cbaracteristicä quartam
I.

conj. sequitur:

Praes.
etC.

J Xoi.
Imp. Fut.

Fut.

Ind.
n^

ex Conjunct. Praes.

Verba

1.€6'6,
Aor
I.

66,
^

SUrgere

1

etc.,

ubi litteram

abjiciunt, formas

quodam-

Sed

significat iuere.

,

Verba

irreg.

Conj

, /
modo
etc.

irreguläres prae se feriint:
Irap.

\
et

1
I.

87

Part.

In Pa.ss. Praes. Ind.
11.

r Ut.
Ind.

^

(vulg.

^ , \ ^^ ^ ^ ., _ ^^^. . . ,,: ^^, ,
^T^A^

Praes.

. ^/,^fr . .
Aor.
Ind.

_ ^ ^"^ ^ "'Part.

^ ^).
Ind.
y

,
^iOl.
(^-

Pait. PraCrS.
eilt.

^^)
Aor.

Imp.

_^
CtC".

1, \.—
i^/,'^.

H.

,
-

Aor. IL Ind.
SaepiuS

ü. Ind.

^ ^^
(vulg.
^/,^^',

^' ^'^
Inil.
II.

d. pag. 70.

Passivum
Imp.
etc.

Praes.

,
Fiit.

^ ^ ^^
Aor.
<

xl.

Part.

II.

Ind.

Imp.

1/
FUL.

Imperf.

II.

.

II.

^/^^.
Aor.

^^/,^/,

^/,^/,

Imp.
^-

.

^/-/»'/'

.

^'-^^
p].

('^ —
II.

lud.
,

II.

p.

.

imp.
a

wnA

*^.

^-

Part.

Aor.
lüd.

verbo

traUS.

Fut.

Im]},

Iru

.

^i^G Qtldm

(,'

tUr

&!,

verbo Irans.

ejus in Praes. et Imperf. ad conj. IV. Üectitur: Praes.

forraae a verbo

^ &'_ ^^ &'^, ^ ^^&, &1 & ,
.
Verbum
cogiioscere in Aor.
pl.
S.

.

Ind. scribi-

II,

p.

Imp.
d.

.

^-^

Pai't.

Aor.

etc.

.

^ &. .
Imp.
Impcrf.

Fut n. Ind.

.

etc.

Passivum
Fut.
II.

sed

Aor.

11.

et

II.

repetuntur:
11.

1

.

-Aor.

^^

.

«

88

Ind.
etc.

Verbum
S.

generalibus

Part. Aor.

1 ^^ / ]
peccare litteras
11.

Verba

irreg. Conj.

I,

^

in

iemporibus
II.

abjicit:

Aor.

Ind.

Jkquij

p.

pl.

Illip.

S.

Verbo tranS.
Jlrqjighu,

Fut.

11.

H.

/^^

CtC.

Verbum
abjicit:
etc.

^11!6-6-6 Utteras
Aor.
II.

<,_
audire^

'^

III.

p. s.

^
ij

et^
s.

^

in Aor. II.

Part.

Denique

bis

hibere,

accensenda sunt verba defectiva edere, quorura duo priora
Aov.
II.

etiam plene flexa reperiuntur:

multo saepius Aor.

Ind.

Imp.

/^
S.

Part.

Aor.

CtC.
I.

Imp,

Aor.
S.
S.

etC.

Imp.

Part.

Aor.
ßtc.

, , ,
^,
^^^^
Imp.
s.

,,
iTLin^irAor.

'"^ "'^"
II.

Imp.

/
etC.

,^ ,, _
S.

Fut

,,
I.

at

II.

Ind.

S.

CtC.

aut Aor.

II.

Part. PraeS.

S.

s.

Ind.

ijÄ^^^,

iJA^^Ä^p,

^Ä^p

sive etiam

Fut.

II.

etc.

Passivum Praes. ni_m/iirlmperf. Sive Imp.
Fut. sive
sivc

^A^uj^

A^^^ Imp.

^ , _', _
.

,
Ind.

forma pass.

Part. Praes.
S.

ijÄ^/r^

.

, ; ,' ,^ «^
II.

Fut.

Ind.

'"9'
S.

Gtc.

A^ijÄ^,

i^^/iiu/

etc.

Imp.
Aor.

^A^n^

Part.

S.

.

Praet. sive
,

sive etiam ^A^.

etc.

Conjugatio

!I.

89

Conjugatio secuiula.
§.

16.

Ad conjugationem

secundaii] pertinent

haud
iit

pauca

activa, sed imprimis multa verba neutra, ita

_,

ea verbis iiitransitivis fere propria*) esse videatiir. Itaque permiüta verba. activa etiani. in Aor. I. etc. (qiium Aor. II. in hac conjug. praeter verba defectiva Invenlatur), formam pas-

, -^
e.

sivam induunt

g.
I.

)^ ^ ,^, ^
sive

,
Aor.
I.

venari

Aor.

Passive Praesens et Imperf. ad conjug. IV. flectunt: follere lavare PaSS. PaSS.
OCquij-ere

formam primariam
subst.

cum verbo

exprimunt:

-^^^-

'
Aor.

.

Multa verba litteram
in Aor.
I. I.

^ ^ ,^ /
PaSS.

, %'^
^

intelligere

Aor.

I.

et

pauca

tantum

,
Aor.
CtC.

in

plcraqUC

per Part. Aor. conjunctum passivam notioneni
retinent,
sive

PaSS.

?.

CVedere PaSS.
,

-^-

PaSS.

I.

.

OollVlSCi 1 aSS.

^^

AOY.

1.

"h

in Praes.
xAOr.

et Imperf.

additam

abjiciunt:

I.

XOV.

I.

aliaqUC

lüs similia.

Verba
Aor.
I.
I.

irregularia bujus conjug. sunt: PaSS. Praes. tollere Aor. I.
ctc.

et

similiter

redire

Aor.

etc.

vh•e,e
seeundam
*)
,

et

*^^

odisse,

quae in Praes. ad
I.

in

reliquis

formis

ad

conj.

flectuntur

:

Idem de conjug. III. dixerim. Spd rpperitnr quoque saepius Petermann, gramm. armen.
**)

^

12

90

Coniugatio

II.

PraeS.
y

11]
Sive
S.
fr

III.
s.

\).

/^
Ut.

/
I.

^^
,

lllipOlf.

^,,
AOI.
I.

\\l.
Illd.
Ct.

p.

S.

1^
6(5,

iijin^'

(f.
I"

pag. 67. Fut.

St(ir<^

/ .
etc.

Imp.

^ " . , ,, ^/ , . ,, ,,?. ^
Denique
ir<:

/
Iiul.

Tllip.
I.

pag.

'
et

,

/^,
renin
,

etc. Similiter

verba

defectiva

Praos.

(

un.i-

1^''^
et

^'"

,^
^^^
/fi^/,^,

Liuauhu GlC.
^

darr
1

*"

^'P-

"^

7""^ ^"/t

'^i'

Pait. I'Ut.
Vor.

Illlpßri.

'"1
.

II.

Ind.,

Imp.

Vmt. VVÜGS.

Aor.

lut. II.
S.

^, ^,
Ind.
die.
ai't

,, ,, , / .. , , _, , , , , . ^
t'raeS.

Ind.

Coilj.

^^ ).
etc.

tlh

JJ}

i

11})61'1,

etc. Aor. II. 1(1.

Inip.
r

Tait. PiaeS.

Pait. AOT.

1_'
Aor.

-

11.

Ind.

etC.

Im]),

etc.

PaSSivuni l'racS. Ind.

1_"1''^ Imp.
Fnt.
Ind.

I'art.
II.

,, ,
etc.
l'tc.

,,
.
1

iflihp

1.

ImpClf.
etC.
,

Imp.
II.

^ ^
.
Cow).

art.

r

.

Praes. Ind.

^^
4'

CtC.

Imp.
Fnt.
II.

Paitt.

Aor.

Ind.

, ^ ,
Conj.
etc.
Jji

Imp.

.

9

1(1.

^

etC.

sive ä^^
l'raes.

l*ait.

(

Impevf.

A^

^.

^
etc.
§.

Iiiii».

.

^ // [1^
Conjugatiü
etc.

III.

91
^

^''^*^-

^^
GtC.

"^-

^^

^'^^'-

11[).

.

17.

partem neiitra

I*assivo Praesentis Verboriim

paSSivae
in

sive

, ,sint,
Pi'P'D'naiubhi
i
,

Conjugatiü tcrtia.
paucissima,
iie

\'erba conjugationis tertiae,

quum luaximam dicam nulla, in

formam passivam induunt:

^, "^.
S.
S.

'^^

nam

CtC

lOlinae

ab ActiviS
Itaque

desiueiitibus derivata sunt.

^
/

activa

forma

letinetur.

plerumque in Praes. et Imperf. Pass. aut Passivum per Part. Aor. cum verbo subst.
i
,

/ /
P'bl
^'

COnjUnctuni indicatur:

.

Aor. I. et Fut. 1. formae nonnisi in nonnullis verbis reperiuntur, quae litteram in temporibus specialibus
'ii

adsumunt
111.

e.

g.

p.

.
I.

^ [^ ^ ^ ^^^ 1, (^^
,

etc.

Pass. Aor.

^ 1>
hl^hl
S.

projicere
l'

Ut.

1.
1.

^^
III.

Aor.

I.

i

Fut.
I.

[!^"['"
S.

etc.

clondcre
Pas^^.

Aor.

p.

S.

^, ^
Aor.
I.

Imp.

Aor.

1.

iiuluere

PaSS. .PraCS.
I.

iqjeif

\0V.

Cf.

p.

17.

E!' Imp.

^.

1 art.

PraCS.

Part.

Aor.

Fut.

1.

ctc

Sed

alia hujus generis
e.

Aoristum IL
Pass.

etc.

tuentur

g.

1_
Aor.

verba permulta

capere Aor.
II.

iricijjere

herum nonnulla ante terrainationem

in

Aoi.

,
12^

II.

atqUC
Ind.

II.

92
et

/ _
I.

Conjug.

III.

et IV.

pers.

Sing.

Fut.

IL

vocalem h insenint:
Imp.

infumescere Aor. IL

expergisci

absCOncll AOF. IL

in

his

verbis
e.

a forma transitiva

lOrmatur,
etc.**)

g.

Verbum
IL

^ -^ -^
Aor.

IL

*^

Imp.

etC. Pai't. AO!'.

,^ ,
e.

g.

IL

in

exeunte

hpifbnLf_jurare vocalem m. in Aor.

IL

et

Fut.
n

retinet:

Aor. IL
1 Ut. IL

Ind.
CtC.

Imp.

1 art.

Imp.

,
,

Huc

fortasse pertinet

quod nonnisi
Aor.

^^ ^,
IL

verbum defectivum

in Imperativis Aor.

^
^'^'P
act.

die,

IL

et Fut.
^^-

11.

legitur:

^'^'^-

"^'"

^

"^^'

Conjugatio quarta . passiva.
Conjugatiouem quartam primitus Passivum ^. 1!^. primae conjug. fuisse dixerim. Nam conjugg. II. et III.
neutris fere propriae videutur, earumque Passiva raro per quartae conjug. formam exprimuntur; contra verba conjug. I. pleraqne activa sunt, quae in Passivo omnia ad conjug. IV. flectuntur, atque Infinitivus quartae cum I. conjug. Intiuitivo saepissime confunditur, Imperfectum vero fere totum in utraque coujug. idem est. Caeterum in conjug. IV. verba passiva easdem vel Aor. I. et Fut. vel Aor. IL et Fut. IL formas, quas in Activo habent, tuentur: Aor. 1. act. Aor. L pass.

^^
*)

Aor.

IL

^
alibi

Aor.

IL

pUSS.

Eadem

verba tantum

omnia
:

terminatione

^^*/

adsnmtä

qiiartae conjug. acccnsentur

**) Excipias

modo verbum

^.1*&.

"__^ ^^^^^^

^
ita

Conjiigatio IV.

93
et

ctc:

atijue

verba ncutra
in

dtponeutia,
Imperf.

quae

activiim forniani noii agiioscunt, primae conjug.
litteris

normam
forniam

^ /, ,
Ex
bis ea,

/ ^ ^ ,, ,/ ,. /
sequuntur, ut si seu _ sive
II.

Praes.

et

et

Fat.

servent

e.

auctam habent. Aoristum II. nasci Aor. IL Ind. g.
disccre

Imp.

Part.

Aor.

II.
II.

lud.

Illip.

Part,

AOr.

1-^
Aor.

pono

volare

Aor.

II.

Ind.

Imp.

oufj/ge/'e Aor. II.

II.

dimlcare Aor. n.
in

quae termiuatiouem

Part. Aor., ut

modo

in conjug.

III.

tranS. in

exeunte deduCUnt:
Cl.

pag. OO.

I.

pers. sing. Fut,

eaque cum Aor. IL derivata

IL in iisdem sive plena reperitur. terminatione activa, sive a I. p. s. Ind.
et
S.

Sola verba neutra et deponentia Participium Praes. a pronunciare, fuounq^ formant, e. g.

a

[_

loqui.

.saepius

ad

modum
e.

g

abjiciunt.
etc.

g.

activorum in Imp. Aor. I. litteram misereri ab
,

ubui

^ /
in
tj

desiuens,

CtC

, [^
Aor.
II.

pen'rr

babeut.

vidimus.

a

forma
üt

^

GtC,

e.

g.

s.

'

idk, atquc eadcm verba

/
in

Verbuni
IL

niUtat: Aor. IL Ind.

nempe
Aor.

in Praes.
II.

, _ €, , ^^ ,, ^^
duccre in Aor. IL
etc.

btteram

Imp.

/^,

Fut.

S.

etC.

Pertineat

buc

quoque
et

verba

nonnulla
.,

defectiva,

debere

quae nonnisi
habere

et

Imperf. leguntur. et verbum

Ind.

.

94

/ _, ^
1>^
S.
S.

Conjug. IV.
lllip.

Pcirticuliic.

SIVC CtllUll
VlXVt.

_^ ^,
,
cognitio

.
clenique

SGU

ad formam Coiijunct. Praes.

.

ntl»/i^/>,

1 , $_
Fut.

//

«

,

pl.

II.

Imp.

.

/_ _1
1(1.
ntl»/i

.

CAPUT
De Partie Ulis
earum
liic

IV.

DE PARTICULIS.
e lexicis

quum agere supersedemus petenda sit; atqiie luonemus
,

tantum tirones, ut in investigandis radicibus seu stir^^ ^- j^ pibus beue distinguant Praefixa ^, a^
pagg. 19. 22. sqq, quae variis Nominum et Pronoraiimm casibus, praeponuiitur, porro negationein _ pro
n^,

quam

vocibus omnis geueris praepositam invenimus,
«,

ac denique Pronomina suftixa
affigi

,

i,

.

pag. 58, quac

Nominibus, Pronominibus, Vcrbis, adeoquc Particulis
possunt.

:

SPECIMEN LECTIONIS ET ANALYSEOS.
Oratio dominica.
m^^JP
^*

""
:

^ ^
PHCt
:

'^C
Jjj

^'"^^"'
,

1

^ ^ : ^ 1
:

/

qJhn

/
Hliair

^
:

1
(ci.

:

^
.

:

mer wor

hjerkius:

siirl)

jegliitzi aiuni

jekestze arkliajutliiuu klio: jegbitzin kamkh kho worpes lijerkiiis jev hjerkri: es'hliatz mer hlianapasord tur mes aisor: jevthoghmes
kho:
espartis

m

er,

merotz

partapanatz: jev

worpes jev mekh thoghumkh mi tanir esmes
i

p'hordsLithiiin: ail p'lierkea esines i tscliaren: si klio e arkhaj uthiun jev soruthiun jev p'liarrkli hav iteans anien:

<,
^.

]jatei\

Nomiuativus sive Vocativus

pag. 29.

Sing. Hominis, qiiod deciinationeni quintam sequitiir, sed hic illic ali ea doflectit. cf. p. 41. §. 12.
3.)

Specinien

lect.

et analyseos.

nostnim
pers.
sive

s.

nosfer.

Geiiitivus Plur. Pioiiominis
decl.

bu.

Vide

tabulam

Pronn. pag. 52. sqq.,
cf.

Nominativus Sing.
np qui.

Proii. poss.

pag. 58.

§.

2.

Xom.
in

Sing. Pron. Relat., quod ad normaiii
cf.

decl. IV. flectitur,

p. 40.

§.

11.

et tab. decl.

Pronn.

coe/is.

liOcativus, qui dicitur,

cf. p. 2l>.

§.

3,

sive potius

Accus. Plur.

cum

Praefixo

j pro

propter vocalem, quae sequitur, cf. pag. 22. a voce coehim, quae proniiscue in Siug. et Plur. usur
patur. et III. decl. in flexione sequitur.
sonctwit.

Nominat. Sing. nom.
etc. cf.

ad decl. IV. flectitur: Gen.

^

adject.,

quod
§.

pag. 24.
II.

^.

^
decl.
I.

fiaf.

III.

pers. Sing.-Imp. Fut.

a verbo

fif-ri cf.

pagg. 72.

nomeu.

Nominat. Sing, nominis,
Gen.
cf.

flectitur:
tut.

Gen. Sing. Pron. pers.
veniat.

!
et
cf.
I.,

76. sq.

quod ad

pag. 38.
II.

pers.

,
I. I.

cf.

tab. decl.

1^

Pronn.
III.

pers.

Sing

Imp.
reliquis

Fut.

a

verbo irregulari
Ind. Fut.

venire

formam
etc.

Fut.

sonis

formam Fut.
decl.

nominis

)
II.
tili

,
II.
S.

pag. 90. quod in
in
I.

pers.

vero per-

accepit.

tili.

Nouiinativus Sing,
a

abstracti

quod

voce

re.x

derivatur,

cum Pron.
fiant.
III.
cf.

pers.

pers. Sing.
II.

pers. Plur. Imp. Fut.

a verbo

feri.

Supra.
voluntas
fui.

voluntates

Nom.

Plur.

nominis. quod fere semper
decl.

in

numero

Plur. legitur. et

VI.

sequitur.

Specimen

lect. et

analyseos.

97
/?«

^:
et

quemadmodu7n.
ü^f« ratio,

Particula e Pron. Relat.

nomine

modus composita.
Omissa
est

in coelis. vide supra.

L

et.

Copiüa.
in terra.

particula

Jiäc

ratione^ ita.

Locativus,

sive
cf.

potius

Dativus

Sing,

nomiuis
s.

Gen.

pag. 21.

quod ad

decl. III.

VI. flectitur.

q^tug

^anem nostrum

s.

nostrum.
2.

Accus. Sing.
III.

cum

Praef.

^

cf.

pag. 30.

§.

ö,
I.

nominis decl.
s.

addito

Pron. poss. ejusd. pers. sempiteriium
Sing.

ab Adv.

'^ ^
nom.
adj.,

Gen. Plur. Prou. pers.

pers.

Accus. Sing. Accus.

s.

quotidianum.

quod ad
i.

decl. \l. flectitur.

Descendit

6.

semper^ quotidie.

da.

II.

pers. Sing. Imp. Aor. IL a voce

dare, verbo irreg. Conj. II.

^
hie

nohis.

cf. pag. 90. Dat. Plur. Pron. pers. I. pers.

cf.

tab.

decl.

Pronn pag. 52. sqq. liodie. Adverbium compositum ex Pron. dem.
cf.

tab.

decl.

Pronn. pag. 52. sqq. et pag. 59.
V.
o^ dies
cf.

et

Kom.

Subst.

decl.

tab. decl.

nomm.
pers.

pap. 34. sqq.

L
Sing.

Imp. Aor. IL a verbo Conj.
cf.

_

et

condona nohis.
III.

est

II.

ml^sinere,

mittere, remittere, condonare.

tab.

Conjugg. pag. 78.

sqq.

De

vocibus

et

vide supra.

dehita nostra.

Accus. Plur. nominis.

Gen.
SCdbitur Gen.

ad

dccl.

VI.,

quod

in Plur.

modo
cf.

ad
acl

decl. V.,

modo

Gen.

dccl.

VII.

De

voce
13

^

^

supra. Petermann, gramm. armen.

98

Specimen

lect.

et analyseos.

L
^pi;^u

cf.

quemadmodum

et

nos.

De

YOcibus

iiiodo
I.

dictuiii

6.
1.

est

Nom.

Plur. Fron,

pers.

voce

Jlrpng
cf.

_.
pers.
cf.

tab. decl. Proirn. pag. 52. sqq.

condonamus.
supra.

pers. Plur. Praes. Ind. a

Dat. Plur. Pron. poss.
dehitorihus.

I.

pers. Plur.

pag. 58. Dat. Plur. UOmluiS
et descendit

^

quod ad
debitum.

dccl. VI. flectitur,

a voce

.
nis,

JJi

et

ne duccis.

tlfj

est particula negatio-

quae graecae

respondet.

est Imp. Praes.,

qui sec. pag. 63. nonnissi cum negatione occurrit, a voce miJb^i_ducere, verbo irreg. Cojn. IV. cf. pag. 93.
nos.

Accus. Plur. Prou. pers.
in tentationem.

I.

pers.

Accus. Sing. Homi-

nis

abstracti

decl.

exjjerimentum^

-.
I.,

quod derivatur a nomine
Praefixum
ad.

Accusativo prae-

positum denotat in
sed.
lihera.

' _
^t/fr^^

s.

Conjunctio, quae respondet graecae älla.
11.

pers.
I.

Sing.

Imp. Aor.

I.

vocis

Nbemre, verbi Conj.
nos.
^^

Vide supra.

malo ejus s. ilh, uno rov novtjgov nom. Adj. malus, quod. ad decl. Yi. flecAbi. Sing. Additum est Pron. suff. % cf. pag. 58. §. 3., titur.

^^^

quod pro possessivo sive demonstrativo haberi ad ea, quae modo praecesserunt, referri Sed in nonnullis codd. mscpt. deest. nam. Conjunctio a Pron. /T derivanda.
et
tui.

potest,

debet.

Vide supra.

Specimen
est.

lect. et analyseos.

99

.

pers.

Sing.

Praes.

Ind.

verbi

subst.

esse,

cf.

pag. 74. sq.
regiium.
decl.
I.

stracti,

quod ad
rex.

cf.

pag. 5.

/

et^


^

Nominat.
flectitur,

Sing,
et

nomiuis

ab-

descendit a voce

SCl'iptum CSt pi'O

abstracti decl. L,
exercitus.

potentia. Nominal. Sing, nominis fortitudo, quod descendit a voce

1

et.

glovia.

Nominat.

Plur.

nominis

Subst. decl. M., quod in hoc tantum numero occurrit. VI SaCCula. AcCUS. Plui. UOminiS Subst.

Saecuhim,

aderm'tas,

pro

pag. 22., quod descendit ab Adv.
pefÄLo,
cf

.

et

varia ratione flectitur:
S.

pag. 25. InStr.
S.

luStl'.

.^
Gen. Sing, GCU. PlUF.
S.

cf.

semjjer, per-

Amen.

IS*

LITTERATURA ARIMENIACA.*)
Quadro delle Opere di vari Autori anticamente tradotte in Armeno. ital. Venezia. 1825. 8. Ve Rthlr. Quadro della Storia letteraria di Armenia estesa da Mens. Pla-

cido Sukias Somal.

ital.

Venezia. 1829.

8.

1-/3 Rthlr.

Versuch einer Geschichte der armenischen literatur, nach den

Werken der Mechitaristen drich Neumann. Leipzig
P.

frei

bearbeitet, von Carl Frie1 Rthlr. I8V4 sgr. 1836. 8.
Historia
litteraturae

Garegin Zarbhanalean,
arm. vulg. Venet. 1865.
12".

Arm.

17
et Lexina.

Rthlr.

I.

Grammaticae

Franc. Rivolae Dictionarium Armeno - Latinum.
1633. 4.

Lutet. Paris.
li-

Clem. Galani Grammaticae
teralis

et logicae Institutiones linguae
4.

Armenicae.

Addito Vocabulario Latino-Armeno omni-

um

scholasticarum dictionum. Roraae. 1645.

Joh. Joaohimi Schroederi thesaurus linguae Armenicae,
antiquae et hodiernae, dami 1711. 4.

cum

varia Praxios materia.

3

Amstelo4 Rthlr.

Jac. Villotte. Dictionarium novum Latino - Armenicum. mae. 1714. fol.
*) Editiones

Ro-

poli prodierunt,

operum, quae in India, Russia et Constantinoquae Massiliae ec Amstelodami apparuerunt, hie omisimus, quoniam facile comparari non possunt.
aliasque,

E

tantummodo hie recensuimus, qui alinobis utilitatem afferunt. Plerique eorum Venetiis in insula Sti Lazari inclytae ejus Academiae monachorum Mecbitaristicorum studiis editi sunt, atque pretio apposito prostant apud bibliopolam Berolinensem G. Eichler, cujus sumtibus hie libellus prodit.
libris recentioribus eos

quam

Litteratura Ärmeniaca.

101

Lexicon Armeniacum linguae autiq\;ae et recentioris arm. Venet. tom 1., 1749 69. 2 Voll. 4. (Vol. sec. cont. Supplementum ad Lexicon nomm. propr., et diio Lexica linguä veteri et recen20 tiori consciipta.) 1770. ed. Abb. Mechitar. arm. Venet Grammatica Armen,

_

.

8 maj.

1

I^tblr.

Grammatica

armeniace conscripta. (Insunt multi dialogi et Veepistolae in utraque lingua). ed. Gabriel Avetikhaan. IV3 Rtblr. net. 1792. 8.
Ital.

Dizionario

Ital.-

Essai sur la
cine. Paris.

8 Rtblr. Arm.- Turco. Venet. 1804 4. Bellaud, Docteur en medilangue Armenienne par
1812. 8.
ed.

Grammatica Armen, major,
ejus

Gabriel Avetikhian.

(Prior

pars eaque etymologica lingua arm. vulgan, posterior "^enet. vero syntaxin continens lingua veteri scripta est.) arm. l^thlr. 1815. 8 maj. redacta. ling. arm. vulg. ibid. 1819. 8. Vs^^WrEadem in compend. Ve Rthlr. arm. vet. ibid. 1823. 8.

/

ling.

Dictionnaire

par

Pasch al Au eher.

abrege Francais-Armenien et Armenien- I'ran^ais. 17. 2 Voll 4 miu. Venet. 1812

-

4

Xijullil

Grammatica Gallica armeniace conscripta ed. Arsen. Antimosean. (Accedit appendix de metris Gall. et Armen.) Venet.
1821. 8 maj.

27

Rtblr.

Dictionarv Englisb-Armenian and Armenian-Englisb by P. Au12 Rthlr. ch er. Venet. 1821. 2 Voll 4. Armenienne par J. Ch. CirbiedUege: Grammairo de la langue Dscherpet) Paris. 1823. 8. Rthlr. Dizionario Ital.- Arm.- Turco portatile. Venet. 1829. 8. manuale linguae Arm. veteris. Venet. 1831. 8 maj.

/

Vocabularium

Grammatica Ärmeniaca.
1831. 1859. 8 maj.

ed.

Michael Tschamtschean.

V2 Kthlr. Venet.
1 ^^^^^-

A

Grammar Armenian and English by Pasch alAucher. (Adarnaen. cum dita sunt 1, pag. 144—187. varia loca e scnptis

ad versione anglica, intcr quae epistolae apocr. Corinthiorum Anglo ByS Paulum apost. et tertia S. Pauli ad Cor. a poeta 230. loca multa e scnptonbus arron versae; 2, pag. 189 Rthlr. men, omnium temporum sine versione). Venet. 1832.8. IV2

Elementa Grammaticae Armen, lingua
1833. 16.

vulg.

conscripta. Venet. In Rthlr.

102

Litte ratura Armeniaca.

Pocket-Diotionary English Armenian.

Venet.

1835.

2 Voll.

12.

27

Rthlr.

Novum Lexicon linguae Armeniacae elaboratum studio Abb. Mechitar, Gabr. Avetikhian, Chatschatur, Surmelian et Bapt. Au eher. Venet. 1836. 37. 2 Voll. 4.
46V'3 Rthlr.

Dizionario Armeno-Italiano composto ciak. Venezia. 1837. 4.

da

Emmanuele
12.

Ciak-

I6V3 Rthlr.
V2 Rthlr.

Grammatica practica linguae Arm. arm. Venet. 1839.
Dictionnaire Frangais- Armenien -Türe Venise. 1840. 8 maj.

par

Pascal Aucher.
6V3 Rthlr.
armeniacae.
Berlin. Rthlr.
8.

Petermann,
1837. 8 maj.

J.

H. Grammatica

linguae

17
Angl.

Aux. Gurgen, Grammatica

Armen.

Venet.

1853.

62/3 Rthlr.

Arsen. Bagratuni, Elementa grammat.
vulg. 1846. 49. 54. 60. 64. 8».

ling.

Arm.

arm. Ve Rthlr.
5 Rthlr.

Ejusdem

Grammatica linguae Arm.
8".

in

usum exercitatiorum
3 Rthlr.

arm. Venet. 1852.
liCxicon linguae

Arm,

vulgaris. Venet. 1869. 8°.

Pocket-Dictionary Engl. Arm. Türe, et Türe. Arm. Engl, in usum 4 Rthlr, peregrinatorum. 3 Voll. 24«. Venet. 1846.
R.

Gosche d'e Ariana linguae gentisque Armeniacae Prolegomena, Berol. 1848. 8».

7

indole. Rthlr.

Fried r. Müller, Armeniaca


-^

Wien

1865. 8 n.

II.

1870. n.

Vi5 Rthlr. III. 1871.

Vis Rthlr. V15 Rthlr.
ar-

Zwei sprachwissenschaftl. Abhandl. zur menischen Grammatik. Wien 1860. 24.

— —

n. Vi5 Rthlr.

Beiträge zur Lautlehre der armen. Sprache. Abhandl. Wien 1862.3.8». »/3 Rthlr.

L-m.
Wien

Beiträge zur Deelination des armen. Nomens.
1864. 8».
Vio Kthlr.

Beiträge zur Conjugation des arm. Verbums. Wien 1863. Lex. 8. Vio Rthlr.

M. Lauer, Grammatik der classisehen armenischen Sprache. Wien 1869, 8«. n. Vs Rthlr.

Litteratura Armeniaca.

103

IL
Historia
(saec.

Historica
Taron

provinicae
IV.)
et

Geographica. auctoribus Zenobio
et
(saec,

Glakensi
VII.)

Joanne Mamikonensi
Klag

anu. Evar.

Vonet. 1832. 8 maj.
Histoire de

1 Rthlr.

Daron par Zenob de Pnid'horame. Paris 1864. 8".
(saec.
historia

trad.

par

M.

Agathangeli
Agathangeli
Historia Historia

IV.)

historia.

Venet.
italice.

1835.

1862. 24. 2 Rthlr.
1843.
8".

cum

notis.

Venet.

V', Rthlr.

Armeniorum auctore arm. Venet. 1832. 8 maj.
Armeniorum auctore

Fausto Byzantino

(saec. IV.)

1^3 Rthlr.

Mose Chorenensi
Venet. 1841. 50.
8«.

(saec. V.)

arm. Venet. 1827. 24.

2 Rthlr.

Mosis Chorenensis
Ejusdem
historia italice
et

opera omnia. Venet. 1842. 64.

8".

cum

notis.

/

4 Rthlr.
Rthlr.
8".

Eadem

gall.

arm. ed. LeVaillant de Florival. Venet. 1842.

62/3 Rthlr.

Des Moses von Chorene Gesch. Gross-Armeniens, übersetzt von
Dr.
Historia belli

Lauer. Regensb. 1869. 8°. Armeniorum contra Persas

1 Rthlr.

auctore

Eliseo

(saec.

V.) (Addita est in fine ejusdem oratio chos.) arm. Venet. 1828. 24.

commonitoria ad monaV« Rthlr.
F.

Elisei

historia

anglice

versa

a

Ch.

Neumann. London

1830. 4".

ab Jos. Capelletti. Venet 1840. 8". Kabaragy. Paris 1844. 8". Historia Armeniorum ab anno 388 usque ad annum 485 p. Ch, auctore Lazaro Farpensi (saec, V,) arm, Venet. 1793. 8.

Eadem Eadem

italice versa

gallice versa a Greg.

1 Rthlr,

Mosis Kalankaituensis
Schahnazarean. Paris 1860.

(saec. VII.?)
II.

historia

Albaniae ed.

Voll. 8».

Histoire d'Arm^nie par le Patriarche Jean VI. dit JeanCatholicos (saec. IX.) traduite par M. J. Saint-Martin. Paris. 1841. 8«. Leontii presbyteri (saec. X. al. VIII.) historia incursionis Arabum in Armeniam ed. Schahnazarean. Paris. 1854. 8".

Eadem gallice versa ab eodem. Paris, 1856. 8". Stephani Asolik. Taronensis (saec. X.) historia
ed. Schahnazarean. Pai'is. 1859. 8".

universalis.

104
Aristakis

Litteratura Armeniaca.
Lastivertensis
(saec.

XI.)

historia,

Venet.

1845. 8. Vs Rthlr.
trad. Paris.
la-

Histoire d'Arm^nie
et

par
notes

Arisdagues de Lasdiverd,
par

accomp.
8".

de

M. Evariste Prud'homme.
(saec.

1862.

Samuelis presbyteri Aniensis

Xu.) chronica,
Armeniae.

tine versa a Zohrab. Mediolani. 1818. 8°.

Vardani
1862.
8".

magni

(saec.

XIII.)

Historia

Venet

Kiraki(Cyriaci) Gandsakensis
1865.
8».

Vahram's

Rthlr. (saec. XIII.) Historia. Venet. IV3 Rthlr. (saec, XIII.) Chronicle of the Armen, kingdom in

17

Cilicia. translated

by Ch. Fr.

Neu mann.

Lond. 1831.

8**.

Idem über arm.

ed. Schahnazarean. Paris. 1859. 8".
(saec. XIII.) Historia Siuniae ed.
8».

Stephani Orbelini

Schah-

nazarean. Paris. 1859. 2 Voll.

Sembatis
Historia

(saec.

XIV.) belli ducis chronica, ed. Schahnazarean
creatione

Paris. 1859. 8".

Armeniorum a

mundi usque ad finem

saeculi

XVIII. auctore Michaele 1784—86. 3 Voll. 4.

Tschamtschean.

arm. Venet. 10 Rthlr.

Eadem
Historia

in

compendium redacta ab eodem. arm. Venet. 1811.
IV3 Rthlr.

8 maj.
universalis saeculi XVHI. auctore Luca dschean. arm. vulg. Venet. 1824—27. 8 Voll. 8.

Indschi8 Rthlr.

Geographia

universalis

auctoribus

Stephane Acontio Kö-

et liUca In dschidschean. arm. (Tom. I. continet Geogr. Armeniae rec. tom. V. et VI. descr. imperii Turcici in Europa). Venet. 1802—16. 11 Voll. 12 maj. 11 Vs Rthlr. Eadem cum multis tabulis. 15 Rthlr. Eadem cum tabulis pictis. 20 Rthlr.
Descriptio Armeniae veteris auctore arm. Venet. 1822. 4.
Iter in

ver

Luca Indschidschean.

/

Rthlr.

Poloniam aliasque regiones ab Ärmeniis Aniensibus habitatas auctore Mi na Bscheschkean. arm. Venet. 1830. 8 maj. 2V3 Rthlr. Descriptio geographica regionum, quae mari nigro circumjacent

cum tab. geogr. auctore Mina Bscheschkean. arm. vulg. 1 Rthlr. Venet. 1819. 4. Descriptio topographica et poetica Bospori Thracii (sub. tituio Aestiva byzantina) cum tab. geogr. auctore Luca Indschidschean. arm. Venet. 1793. 12. 7, Rthlr.
:

Lifteratiira A.''!noniv!a

105

Villeggiature de' Bizantini sul Bosforo Tracio opera del P. I.uca Ingigi tradotta dal P. Cherubino Aznavor. ital. Venezia. 183!. 12. iVe Rthlr,
Descrii)tio urbis Calcutta

cum

labulis.

arm Venet. 1832

4.

2 Rthlr.

Coup

sur les provinces nouvellement conquises par les Russes et appelees par eux-memcs Territoire d'Armi^nie. ä Yenise. 1828. 8. V12 Rthlr.
d'oeil

gei6ral

Compendio

storico di memoria cronologicho concernenti la religione e la morale della nazione Armena dal Marchose Gio-

vanni de Serpos.
J

ital.

Venezia. 1786

III.

tomi

8.

M.

Chahan de Cirbied
8.

(lege: Dscherpet)

et St.

Martin
Paris.

Reehercbes curieuses sur
1806.
St.

l'histoire

ancienne de

l'Asie.

Martin, Memoires

historiques
8.

et

geographiques

sur l'Ar-

m^nie. Paris. 1818. IL Vol.

Memoire de Jean Ouoskherdjan, pretre Armenien de Wagarchapad pour servir k l'histoire des evenemens, qui ont lieu en Armenie et en Georgie a la flu du dix-hnitieme siecle et au commencement du dix-neuvieme suivis de vingt huit aneiennes inscriptions Armen, traduit de l'Armenien a l'aide de M. Aroutioun Astvat satour par Jules K lapr oth. Paris. 1818. 8
, •

Collection

des historiens de l'Armenie publice
Paris.^ tom,
I.

en francais par
II.

Vic'tor I-anglois.
Bibliotheque
historiens

1867. to:^.

1869. 4".

historique Armenienne ou choix des principaux Armön. tradnits en francais par Ed. Dulaurier.

(Chronique de
le

M athieu

d'Edesse

continuee par

Gr^goire

pretre
des

(saec, XII.) Paris. 1858. 8«.

R^cueil

historiens
fol.

des Croisades.

Documens Armeniens.
Venet. 1835. 10 Rthlr.

Paris. 1869

Antiquitates Armen, ed. 3 VuU. 4».

Luca Indschidschean.

Idem über
3 Voll.

italice

versus ab Jos. Cappelletti.

Taurini. 1841.

4».

Geographia universalis cum mnltis tabulis Venet 1845. 4«.

pictis ed.

Leon Alischan.
15 Rthlr.
Venet. 1855.
4".

Eiusdem Geopraphia Armeniae recent cum

tabnlis.

P/, Rthlr.

14

106

Ijitteratura Armenica.
8".

Ejusdem Physiograpbia Armeniae. arm. Venet. 1851.

Vs^thlr.
1

Emmanuel Catschuni,

Geographia Armeniae

vet. et rec.

arm. vulg. Venet. 1857. 12".

Rthlr.

Victor Langlois, Le Tresor des

Chartes d'Armönie ou Car-

tulaire de la chancellerie royale des Roupeniens. Venise. 1863. 4». 5 Rthlr.

Topographia Armeniae majoris
Sargisean. Venet. 1866.
III.

et

minoris

cum

4to.

tabulis ed. Ners. 3>/ Rthlr.

Theologie a.

Ja'cobi, episcopi Nisibeni sermones cum praefatione, notia et dissertatione de ascetis. ed. Nie ol. An ton eil us. arm. et lat.

Romae. 1756.

fol.

Eznikii

(saec. V.) refutatio

hieresiarum.

In

fine

addita sunt

Ejusdem dicta moralia. arm. Venet. 1826. 24. l^s Rthlr. Eznikii refutatio in linguam gallicam translata aM. Le Vaillant
de
Florival.

Paris. 1853.

Elisei (saec. V. cf. supra) meniorum contra Persas.

Insunt: 1) historia belli Arcommentarius in libros Josuae et Judicum. 3) oratio commonitoria ad monachos, 4) sermones de oratione dominicä, de baptismo, traditione, passione, supplicio crucis, sepultura et resurrectione Jesu Christi, de judicio extreme et reditu, de recordatione mortuorum et de sanctis Apostolis. 5) canones ecclesiastici. arm. Venet. 1838. 1859. 2 Rthlr.
opera.
2)

Ejusdem
Coric nis

historia italice versa ab Jos. Cappelletti. Venez. 1840. 8.

Lectoris, et Davidis indoctoris theol., opera. Insunt: 1) Corionis historia vitae et mortis Mesropi. II. Giut Cathol. epistola ad Davidem et Davidis responsio. III. Davidis 1) encomium sanctae crucis. 2) definitiones philosophicae. 3) omne malum puniendum esse. 4) apophthogmata quinque. 5) Porphyrii isagoge cum ejusdem ex?lanatione. 6) Aristotelis categoriae cum explanatione earum. ) Aristotelis liber de interpretatione cum ejusdem explanatione. 8) Explanatio analyticorum Aristotelis. 9) Aristotelis scripta de mundo et de virtutibus, arm. Venet. 1833. 8. Rthlr.
victi (saec. V.)

Mambrei

^

M6moire sur la menien du V.
Paris 1829.
8.

philosophe Arsiecle de notre ere et principalement sur ses traductions de quelques ecrits d'Aristote, par C. F. Neumann.
vie et les

ouvrages de
,

David,

Joannis Mandakunensis
1836. 8. 1860.
8.

(saec. V.) sermones.

arm. Venet.
l'/a Rthlr.

Litteratura Armeniaca.

107

Joannis Odsniensis
1)

(saec. VIII.) philosophi opera. Insunt: Joannis Odsn. orationes svnodales, contra Paulicianos, «<^tra

VII.) Phantast-lcos etc. 2) Theodor! Kerrthenavor (saec. encomia oratio contra Joannem Mairagomensem haereticum, et (saec. sanctae crucis et sanctae Yirginis. 3) Isaaci Cathol. Venet. VII.) oratio in diem dominicam palmarum habita. arm. ^thlr. 1833. 8.

Joannis Odsniensis
1807.
8.
'/3

oratio contra Phantasticos arm. Venet. '/3 RtßlrEthlr. arm. et lat. ibid. 1816. 8. Eiusdem oratio svnodalis et conti-a Paulicianos sermo. arm_ 1 Kthlr, Venet. 1833. 8. et lat. ed. Jo. Bapt. Auch er.

Ejusdem
1834. 8.

opera. arm.

et

lat

ed. Jo.

Bapt Aucher Venet
Commentarius in
li-

Chosrovis Andsevatzensis
turgiam Arm. Venet 1869.
8».

(saec. X.)

1 Rthlr.

Ejusdem opera. Insunf. (saec. X.) arm. preces, encomia, cantica. et commentarius in Cant Cant. Ethlr. Ethlr. ed. nova. ibid. 1842. 8. Venet. 1827. 8. Eiusdem preces arm. Venet 1807. 12. V^ Rthlr. ed. nova. 1\ 3 Rthlr. ibid. 1833. 12. 1844. 24. preces cum commentario G.'abr. Avetikhian. arm.

Gregorii Narckensis

^

/

Eiusdem
Venet

1827.

8.

^z
carmina

ßtWr.

Eiusdem

1/ I^thlr. tikhian, arm. ibid. 1827. 8. Canticum Canticorum. arm. Venet Eiusdem Commentarius in
1789. 12.
'/2

encomia et

cum comment.

Gabr. Ave-

^^^^

Nersetis Clajensis

(saec. XII.) preces viginti quatuor lin1837. 12. guis editae. Venet. 1823. 12. 4 Rthlr. Ed. nova. ibid. 6'' Rthlr. triginta sex Unguis 1862. 69.

epistola pastoralis arm. et lat. edita ab Jos. Cap1829. nelletti. Venet. 1829. 8. IV3 Rthlr. Eadem lat ibidem. '^/ Rthlr. 8. */ Kthlr. Eadem arm. ibidem. 1830. 8. Eiusdem opera lat versa ab Jos. CappellettL Venet 4 Rthlr. 1833. 2 Voll. 8. Ejusdem oratio svnodalis et epistolae. Venet. 1848. 24«. 1 Rthlr.

Eiusdem

Ejusdem

opera

-poetica.

Venet
XII.)

183C. 24».

2 Rthlr.

Gregorii Tegha

Orazione

de opera. Insunt 2 ecclesiae Arm.cumGraeca. Venet. Ibdö. 24. 1 ütnir conciliatione una N'ersetis Lambronensis (saec. XII) oratio svnodalis /3 Rthlr. cum 2 aliis orationibus. arm. Venet 1784. 8. in linsinodale di Nierses Lampronense recata
(saec.

W/ogm.

14*

108

Litteratuia Armeniaca.
Italiaua
dall

gua

Aimeua, ed

illustrata

con annotazioni

dal

Pas quäle Au eher. Venezia. 1812. 8. Syuodalrede des Xeises von Lampion,

Vs Rtblr.

aus dem Armenischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen von C. F. Neumann. Leipzig. 1834. 8. Ejusdem oiatio syuodalis, epistolae et homiliae. Venet. 1838. 24.
1 Ethlr.

Ei US

dem

Commentarius

in lituigiam

Armen. Venet.

1837. 8". 2V„ Rthlr.

Missale Aimeniacum. arm. Eomae. 1686. 2 Voll. fol. Breviarium Armeniucum. arm. Venet. 1845. 1860.
Rituale Aimeniacum. arm. Veuet. 1831.
Pontificale
8.

837

Rthlr.

1 Rthlr.

4 Rthlr.

Armeuiacum. arm. Venet. 1833. 8. Vs Rthlr. Liturgia Armeniaca cum imaginibus. arm. Venet 1823. 4. et ibid. eod. anno 8. Vj Rthlr.
Liturgia

Avmena trasportata in Avetikhian. con. rami. aim.

ital. ibid.

Italiano per cura del Gabriele 1826. 8. et 1832. 1854. 8. "/,j Rthlr.

Vitae Jo.

omnium Sanctorum Caleudarii Armen, ci.m annotationibus Bapt. Au eher. aim. Venet 1810 14. 12 Voll. 8. 15 Rthlr.
sine annotationibus. arm. ibid.
fol.

Eaedcm

10 Rthlr.

Dissertazione sopra la processione dello Spirito Fante dal Padre e dal Figliuolo opera del Gabr. Avetikhian. ital. Venezia. 1824. 8. Vs liihlr-

Commentarius

in

hymnos

tcolesiae

Armeniacae
4.

auctore
ipsis

Avetikhian. arm. Venet. 1814. Coiiciliatio ecclesiae Aimenae cum

/

Gabr.
Rthlr.

R<

mana ex

Armenorum

patrum et doctori;m testimouiis in duas partes, historialcm et controversialem divisa auctore Cltmente Galano. arm. lat. Romae. typis Corgreg. de propag fide. 1650—61. 3 Voll, fol Bibliotheca selecta litteraturae Avmenorum. am. Venet. 1853 61.

22 Voll.

24«.

Gregorii Magistri

(saec.

TVa RtWr. XL) opera poetica. Venet. 1868. 24^

Litteratura Aimeiiiaca.
IV.

109

Version es.*)
{saec.
I.?)

Labubniae
s.

al.

Lerubnae

historia

comersionis Edessenorum.

Epistola regis Abgari arm. Venot. 1868. 8*.
'/3

Rtblr.

Idemlibergallice versus a L. Alischan. Venet. 1868.

8".

Va^thlr.
Rthlr.

Biblia sacra. arm. Venet. 1733. fol. Eadem cum kctionibus variantibus. arm.
ibid.

33/

Venet. 1805. 4. et

eod. auno. 4 Voll. 8.

Eadem
Psalmi

emendata ad fidcm codd.
aim.
ibid.

1

Voll. 1859.

6V3 Rthlr. TVs Rthlr.

1766,

8.

1

Rthlr. et 1820. 32.

7,

1822. 8.

Rihlr. et ^/4 Rthlr.

Sapientia Salomonis

arm.

graec.

lat.

Venet.

1824. 24. Rthlr.

/

Ecclesiaticus. arm. Venet.

1833. 1853. 24.
8.

'/3

Rthlr.

Novum Testamentum.

arm. Venet. 1825.47. 63.

IVg Rthlr.

'/4 Rthlr. Qnatuor E\angelia. arm. Venet. 1816. 8. ActaetEpistolae A postolorum.aim. Ven. 1824. 12. ^4 Rthlr. Obadias Armenus, quo cum analysi vocum Armenicarum gram-

maticä, et coUatione versionis Aim. cum fontibus, aliisque, maximam partim orienialibus versionibus, exhibetur primum in Germania specimen cha-acteriim Armeuicorum ab Andrea Acolutho. arm. et lat. Lipsiae. 1680. 4.

Ensebii Pamphili Chroiücorum canouum
ex Haicano codice a doctore
J.

libri

duo.

Opus

Zohrabo diügentcr expressum et castigatum. Aug. Maius et J. Zohrabus nunc primum conjunctis curis latinitate donatum et uotis illustratum, additis
lat.

graecis reliquiis, ediderunt.

Mediolani. 1818. 4 maj.

Eusebii Pamphili Caesariensis

episcopi Chroiiicon bipartitum, nunc primum ex armeuiaco textu in latinum conversum, adnotationibus auctum, graecis fragmemis exornatum Opera Jo. Bapt. Aucher. aim. graec. lat. Venet. 1818. 2 Voll. 10 Rthlr. 4 maj.
tres hactenus inediti I et II de Providentia et III de animalibus ex arraena versione antiquissima ab ipso originali ttxtu graeco ad verbum stricte exequuta, nunc primum in Latium fideliter t:anslati per Jo. Bapt. Aucher. 2'/.-) Rthlr. aim. et lat. Venet. 1822. 4 maj.

Philonis Judaei sermones

^) Hac versioneB omnes antiquo tempore et saeculo quinto p. Chr. factae sunt.

maximam partcm

110

Litteratura Armeniaca.

Philonis Judaei paralipomena armena, libri videlicet quatuor in Genesin, libii duo in Exodum, sermo unus de Sampsone, alter de Jona, tertius de tribus angelis Abraamo apparentibus,
versione antiquissima ab stricte exequuta saeculo V. nunc primum in Latium fideliter translata per Je. Bapt, Au ob er. arm. et lat. Yeneiiis 1826. 4 maj. Rtblr.
ipso orig.

opera

bactenus

inedita ex armena textu graeco ad verbum

67

Joannis Chrysostomi homiliae in Evangelium Matthaei una cum fragmentis bomiliarum in epp. S. Pauli arm. Venet. 1826.
3 Voi. 8 maj.
41/4 Rtblr.

Delectus
Jo.

bomiliarum

Jo.

Chrysostomi,

Venet.
S.

1861.

8".

41/3 Rtblr.

Chrysostomi Commentarius
2 Voll.
sive
8«.

in epistolas

1862.

Severiani

Seberiani Gabalorum

homiliae nunc primum editae ex antiqua latinum sermonem translatae per Jo Bapt. lat. Venet. 1827. 8 maj.

Pauli. Venet. 6V3 Rthlr. episcopi Emesensis versione armenia in

Au eher.

arm.

et

27

Rthlr.

Idem liber sine versione lat. 1830. 8. IV3 Rthlr. Basilii Magni homiliae IX in Hexaemeron. arm. Venet. 1830.
8 maj.

IV3 Rthlr.

Cyrilli Hierosolymitaui Catecheses. arm. Viennae. 1832. 8. Ephraem Syri opera. (paralipomena sc. armen.) Insunt I. ejus commentarii in Pemateuchum, libros Josuae, Judd. Regum et Chronicorum II. explanatio IV Evangeliorum synoptica, interpretatio Evangelii (sc. parabolicarum dictionum) atque sermones de margarita, de resurrectione et grano sinapis, nee non de dicto Ev. Jo. 3. 29. ,,qui sponsam habet, sponsus est". III. explanatio XIV. epp. S. Pauli (quibus adnumerantur ep. CorintL ad S. Paulum ejusdemque epistola III. ad. Cor.) IV. sermones et preces arm. Venet. 1836. 4 Voll. 8 maj. 8 Rtblr.

Commentao-ius (s. eatena aurea) in Acta Apostolorum antiquo tempore collectus ex Jo. Chrvsostomo et Syro. arm. Venet. 1839. 8 maj. 27 Rthlr. Historia Alexandri magni. Venet. l842.[8''. 10 Rthlr.

Ephraem
97

Vitae patrum eremitarum. Venet. 1855. 2 Voll.

8'.

Rthlr.

Chronique de

Michel

le

bites trad. par

Victor

Patriarche des Syriens JaeoLanglois. Venise. 1848. fol. 57ijRthl.
V.

Grand,

Varia.
sub
titulo
:

Mosis Chorenensis
„Über Chriarum"
arm. Venet 1796.
8.

(saec. V.) praeparatio rhetorica
edit.

cum eommentario

ab

Jo.

Zohrab.

17

Rthlr.

Litteratura Armeniaca.

111

ExpUcatio ponderum
Chor., et

eu mensurarum Veterum sec. Epiphan., Mos, Ananiam Schirakensem facta ab Jo. Bapt. Aucher.
1

arm. Venet. 1821. 8 maj.
Elegie
siir

RtMr.

d'Edesse par les Musulmans, par Nerses Klaietsi, Patriarche d'Armenie, publiee pour la premiere fois en Armenien par J. Zohrab arm. Paris. 1828. 8. I-/3 Rthlr. Ejusdem opera poetica arm. Venet. 1830. 24. Vj^ Rthlr. Fabulae auctore Mechitar Gösch (saec. 12.) arm. Venet. 1790. Rthlr. ed. 5 nova c. fabulis. Olymp. 1842. 54. Vg Rthlr. Choix de fables de Vartan (saec. XIII.) en Armenien et en' Fran^ais. (par S. Martin.) Paris. 1825. 8 maj. l'/g Rthlr. Mechitaris Medici fsaec. XII.) consolatio in febribus arm. Venet.
la prise

/

1832. 8 maj.

1 Rthlr.

Medicina practica auctore Mich. Resten, (tom. II. continet Lexicon medicum polyglotten.) arm. Venet. 1832. 2 Voll. 8,

3>/

Rthlr."

JJescnzione e cura del Cholera Morbus, opera del Dr. Davide Mighirdician tradotta in Italiano. Venet. 1831. 8. l'/j Rthlr.

Congregazione de' Monaci Armeni col ritratto del Fondatore, e la Veduta deir Isola di S. Lazzaro. Arm. Ital. 1819. 12. 2/3 Rthlr. Idem liber linguä Anglieä conscriptus ibid. 1825. 4. V12 Rthlr. Le^Couvent de Saint-Lazare ä Venise, ou histoire succincte de l'ordre des Mechitaristes Armeniens; suivie de renseignemens sur la langue, la litterature, l'histoire religieuse et la geosulla

Conpendiose

notizie

Mechitaristi di Venezia,

graphie

de

l'Armenie.

par

Eugene

Bore. Paris 1837.

12.

V« Rthlr.

Ex

officina G.

68.

Verlag von H.

Reuther
PORTA

in KarlsruKS?

m

i

LINGUARUM ORIENTALIUM
SIVE

ELEMENTA LINGUARUM
I.

IL
in.
IV.

HEBEAICAE CHALDAICAE SAMAEITANAE ARABICAE

V.
VI.

SYKIAGAE

AKMENIACAE

VH. AETHIOPICAE
VIH. PERSICAE.

STUDnS ACADEMICIS ACCOMMODATA.
^
J.
EDIDIT

H.

PETERMANN,

E.

NESTLE,

S.

LANDAUER e.

a

Das unter diesem Titel von J. K. Petermann, einem der gelehrtesten und tüchtigsten Kemier der orientalischen Literatur, vor einer Reihe von Jahren begonnene Werk hat in erster Linie den Zweck, die
Einführang in das Studium dieser Sprachen zu erleichtern und eignet sich als auch zum Leitfaden für acadenüsche daher sowohl zum S e 1 b s s u d i u Vorlesungen. Ein besonderer, von Fachgelehrten anerkannter Vorzug dieser

m

Elementargrammatiken

der

orientalischen

Sprachen

besteht darin, dass dieselben in möglichst knapper Form dem Anfänger Alles dasjenige bieten, was derselbe zur Kenntniss der emzehien Sprachen
bedarf,

und zwar:

und

nach einer bestimmten aber vollständige für alle diese Sprachen gleichförmiü:en Einrichtung und Methode abgefasst, bei den fünf semitischen Hauptdialekten mit steter Einweisung auf die Abweichung und üebereinstimmung derselben untereinander.

L Eine kurze

Grammatik

11.

Ein

Specimen lectionis
existirt,

et analyseos, für welches bei allen

Sprachen, in denen es

das

Vaterunser gewählt worden

ist.

in. Eine kurze Uebersicht der Literatur, welche die Hauptoriginalwerke des Volks, sowie die vorzüghchsten Grammatiken, Chrestomathieen xmd Wörterbücher möglichst mit Angabe der Preise namhaft macht.

zur SprachIV. Eine Chrestomathie. Hier sind, um Gelegenheit interhneans vergleichung zu geben, und um eine sonst nöthige versio der zu vei-meiden, bei jeder Sprache die vier ersten Capitel Genesis nach den alten Uebersetzungen (aus der Biblia polyglotta von Beräcksichtigung des Castelli) vorangestellt, auf Avelche dann mit steter aus Fortschreitens vom Leichtem zum Schwerem klassische Stellen

verschiedenen Schriften

folgen.

^!!JggJ!g^_H^euther

in Karlsruhe

I
P.termann's ins Stocken ab.sichti.t das „och

wodurch

Fel^S^^^^I^'f der unspningJiche
Plan
:

gern

henw^V
c^^s

entgegen zu gehen verspricht
Bis jetzt sind er.scliienen
''«im
>-

be' erscheinen zu lassen, Hera f. "^rausgebe.-s semer Verwirklichung

<Je" »r ?;!?'".''''''' ^^^e^^Anuen, Tod
'^''^^

^^^^'^^^

J

I.

Av.

-

.

Grammatica Grammatica brammatica Grammatica

hebraioa von T u ^«*-'''"-p^* chaldafca v^n den"' samaritana „ " arabica

M.

2,50

*—
^,—
,

.
auf.
.

VII.

Grammatica persica von D,.

h.

Landauer.

orie|;;is:ir!;;^^'^:n':;STSn?^^
Kailsiube. September
*

^"- ^--'^^
'^"^^«'^^«'^«i'^hste

der

Noue zur Subscription auf dasseibe
1880

ein!

und lade

y

H.
(friiher

Reuther

G. Kicliler's Verlaj?).

Dr

Ferd. Hitzig^s

Vorlesungen über biblische Theologie
des alten Testaments
Br„s,b,„, des Verfassers u„a einer Lebens1">:11^(6-,. VOM
_

j
b

Charaktersl.i„c

Pfarrer
^.

i,.

^
'

fcgeL„i-u..^-,,,So?a^.,''u°, ^ ^^' u roicssor a. d. IJnivcrsitiit
-.

Jfcidolborg

_^,,^^,^^^^ Bogen 80. Preis M. 6. ^" 'beziehen durch 7ed"^"^;7cr.handluniy.

---^^^

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.