You are on page 1of 4

+Ive Mažuran – Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. I 1702.

godine : -Poimenični popis glava domaćinstava u dijelu Slavonije nakon uspostave austrijske vlasti. +Ive Mažuran – Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine : -Kao i iznad. +Andrija Zirdum – Počeci naselja i stanovništvo brodskog i gradiškog kraja 1698-1991. : Poimenični popisi zemljovlasnika u mjestima današnje Brodsko-posavske županije 1698-1736. Za katolike su navedeni i poimenični podaci iz stanja duša zagrebačke nadbiskupije iz sredine XVIII stoljeća. +Stjepan Sršan – Stanovništvo i gospodarstvo Baranje 1766. i 1824. godine : -Poimenični popisi domaćinstava u Baranji. +Ive Mažuran – Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine : -Poimenični popis čitave civilne Slavonije(bez Srijema). +Ive Mažuran – Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702. godine : Poimenični popisi krajišnika koji su živjeli u dijelu Slavonije koji je 1702. postao dijelom Vojne Krajine. +Stjepan Pavičić – Porijeklo stanovništva vinkovačkoga kraja : Porijeklo rodova u selima negdašnjeg kotara Vinkovci. Pavičić je najviše rabio gore postavljene austrijske popise iz XVIII stoljeća, kao i krajiški popis iz 1830.-ih. Dijelom je rabio i usmenu tradiciju, dok crkvene matice gotovo i ne spominje. Bruce McGowan – Popisni defter sandžaka Srijem iz 1570. godine (na engleskom) : http://www.mediafire.com/?0uq5vld2jhh94i6 Poimenični popis poreznih glava u osmanskom sandžaku Srijem. Većina osoba je navedena bez prezimena(s imenom oca kao identifikacijskom odlikom) ali ima i nešto prezimena. +Stjepan Sršan – Popisni defter sandžaka Požega iz 1576. godine : Isto kao i knjiga iznad. +Borivoje Milojević – O privredi i naseljima u dolini Cetine i Krke (ćirilica) : Ćirilica. Nešto usmene tradicije o porijeklu rodova u pojedinim selima oko Cetine. +Aleksandar Bačko – Prezimena Srba u Dalmaciji : Ćirilica. U biti nekritički skupljene informacije iz drugih knjiga. Vrlo malo novog rada i istraživanja. +Dušan Kašić – Srpska naselja i crkve u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji : Djelomično navodi prezimena srpskih rodova koji su prije 100 godina živjeli u sjevernoj Hrvatskoj.

godine.Sinjska Krajina u XVII i XVII stoljeću.Sinjska Krajina u XVII i XVII stoljeću. Rabljena je arhivska građa.Katastik trogirskog dijela Nove Stečevine iz 1711.Život i socijalna kultura stanovništva pod Dinarom : Analiza života stanovništva okolice Vrlike.Dubrovnik i okolica : Ćirilica.+Gligor Stanojević – Popis stanovništva i zemlje u okolini Zadra iz 1756. Ne uključuje Pelješac. kao i usmena tradicija. godine. stanja duša. knjiga druga: -Članak iznad proširen u čitavu knjigu.Etnicke promjene i migracije stanovništva u Sinjskoj Krajini : Mletački zemljišnici s početka XVIII stoljeća za neka sela Sinjske Krajine. godine. +Vesna Čulinović Konstantinović . kao i mnoštvo civilnih dokumenata +Savo-Nakicenovic-Kninska-krajina-(cirilica) +Josip Buturac – Stanovništvo Požege i okolice 1700-1950 : Detaljna analiza porijekla rodova u svim selima Požeštine. prvi fajl : +Grupa autora – Leksik prezimena SRH 1948. godine. matične knjige. Izvori su isključivo civilni. do 1948. +Živko Bjelanović – Antroponimija Bukovice : Analiza imenskog i prezimenskog sustava okolice Benkovca iz lingvističkog kuta. Buturac rabi objavljene i neobjavljene izvore od 1698. knjiga prva: +Josip Ante Soldo . kao i ispise iz najstarijih matičnih knjiga župe Vrlika 1692-1718. godine. +Josip Ante Soldo . kao i gotovo sva lička prezimena 1915. +Ilija Sindik . neke ispise iz matičnih knjiga. godine: Mletački zemljišnik zaleđa Trogira iz 1711. Prema popisu stanovništva 1948. +Stjepan Pavičić – Seobe i naselja u Lici : Sadrži dijelove austrijskog popisa Like iz 1712. Ni pravoslave ni katoličke matične knjige nisu upotrijebljene. +Andrija Nikić: oslobođenje Imotske Krajine od Turaka +Josip Ante Soldo . drugi fajl : Pregled svih prezimena u SR Hrvatskoj i njihovih frekvencija u naseljenim mjestima. Donosi nešto usmene tradicije o porijeklu. Lastovo ni Konavle. godine. Pregled porijekla stanovništva dijela negdašnje Dubrovačke Republike. Sadrži dodatne zemljišnike. godine : Mletački katastar nekih sela u zadarskom zaleđu. +Branimir-Gusic-Zbornik-zazivot-i-obicaje-juznih-slavena +Grupa autora – Leksik prezimena SRH 1948. godine. godine. . Zemljovlasnici su navedeni poimenično. +Vjeko Omašić .

i nekih susjednih krajeva. no rabljena je i druga arhivska građa. +Vjeko Vrčić . zajedno s porijeklom tamošnjih rodova. usmena tradicija i državni dokumenti. godine. Isključivo na osnovu civilnih dokumenata. godine. Najviše se zasniva na mletačkim zemljišnicima iz 1725. +Krešimir Kužić .+Mate Matas . Većinom na osnovu mletačkog zemljišnika iz 1725. itd. Don Rade je rabio mletačke zemljišnike.Antroponimija Gorskog Kotara : Pregled svih zabilježenih prezimena u Gorskom Kotaru od XVI stoljeća na ovamo. +Antun Burić . +Nenad Vekarić . Većinom na osnovu mletačkog zemljišnika iz 1725. kao i mnoštvo druge građe.Hrvatski rodovi u župi Vinjani : Porijeklo rodova u župi Vinjani kod Imotskog. matice katoličkih župa i pravoslavne parohije. +Radovan Jerković . Obrađeni su samo hrvatski rodovi.Dobranje : Porijeklo rodova u selu Dobranje kod Imotskog. kao i usmenu tradiciju.Hrvatski rodovi u župi Podbablje : Porijeklo rodova u župi Podbablje kod Imotskog. +Ante Ivanković .Povijest Dalmatinske Zagore : Opća povijest prave(uže) Zagore.Prezime općine Lećevica : Porijeklo rodova u općini Lećevica. Obrađeni su i srpski i hrvatski rodovi. godine. Većinom na osnovu mletačkog zemljišnika iz 1725. Na osnovu civilnih. i 1747. Lećevica. Sadrži zemljišnike. +Ante Ivanković . a za kasnija prezimena matične knjige. knjiga prva i knjiga druga : Opširan pregled svih prezimena koja su od XIV stoljeća naovamo zabilježena na Pelješcu.Plemena Imotske Krajine: Pregled porijekla svih rodova negdašnjeg kotara Imotski. Sadrži opise svih mjesta osim Opuzena.Podrijetlo hrvatskih rodova vrličkog područja +Ante Ivanković . vojnih i crkvenih dokumenata. Za prezimena prije XVIII stoljeća su rabljeni spisi kancelarije u Stonu. matice katoličkih župa i pravoslavne parohije. godine. Sadrži zemljišnike. +Anđela Friščić . ispise iz matičnih knjiga. Većinom na osnovu zemljišnika iz 1711.Život i djelo : Zbirka raznih radova koje je don Rade Jerković izdao o povijesti negdašnjeg kotara Metković.Pelješki rodovi. kao i usmena tradicija. nešto informacija iz matičnih knjiga. +Ante Ivanković .Mućko-lećevički prostor : Opća povijest današnjih općina Muć. . +Ante Ivanković .Međimurska prezimena : Pregled svih zabilježenih prezimena u Međimurju od XVI stoljeća na ovamo.

+Miljenko Holzleitner . +Lukijan Marčić . Na osnovu zemljišnika. umrlih i vjenčanih župe Osijek 1693-1703. Sadrži poimenične popise prvih doseljenika.Stanovništvo Osijeka 1693-1703.Stanovništvo Sinja u Lovrićevo doba : Ispisi iz matica župe Sinj u XVIII stoljeću. Popis je najpotpuniji za Poljicu.Prilog poznavanju stanovništva i antroponima mućko-lećevačke Zagore : Prezimena u okolici Muća i Lećevice u XVIII stoljeću. godine.Antropogeografska ispitivanja po severodalmatinskim ostrvima: Ćirilica.Popis katolika požeške župe 1727-1752. . +Nevenka Bezić Božanić .Doseljenje Arbanasa u Zadar : Opća povijest Albanaca koji su početkom XVIII stoljeća doselili u Arbanase kod Zadra. godine. Porijeklo rodova otoka Vir. +Nevenka Božanić Bezić . godine : Kao što i ime govori.Katolički živalj drniške župe : Ispisi iz matica župe Drniš u XVIII stoljeću.Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. ali i do tad neobjavljenih knjiga zakupa desetine iz sredine XVIII stoljeća. Pag i Rab na osnovu arhivske građe i usmene tradicije.+Ive Mažuran . : Stanja duša župe Požega iz sredine XVIII stoljeća.Popis pučanstva Splitske nadbiskupije 1725 godine : Stanja duša nekih župa i mjesta u Splitskoj nadbiskupiji 1725. :Prijepis matica rođenih. +Slavko Kovačić: Vijesti iz crkvenih arhiva o Cetinskoj Krajini pod Turcim +Toponimija djela Splitske Zagore-Mate Matas +Nevenka Bezić Božanić . +Danica Božić Buzančić . +Dzaja-Draganovic-Sa-kupreske-visoravni +Kruno Krstić . +Benedikta Zelić Bučan .