21.

Gençlik Konseyi FORUM RAPORU
FORUMUN ADI: Ulusal Gençlik Konseyi FORUM MODERATÖRÜ: Başak Tuğsavul FORUM RAPORTÖRÜ: Hüseyin Küçük KATLIMCI SAYISI: 8

KONUŞULANLAR:       Türkiye’de tüm gençlik örgütlenmelerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi planının işlevselliği (Diğer ülkelerdeki örneklerinde bu tarz bir yapı devlet tarafından oluşturulmamakta. Bu yüzden gençlik örgütlenmeleri bir araya gelerek bu çatıyı oluşturmak istiyor). Ulusal Gençlik Konseylerinin kurulma amaçları ve yapılanma çeşitleri. Ulusal Gençlik Konseylerinin Türkiye’de yapılanma aşaması nasıl organize edilmeye çalışılıyor? Forum öncesi Ulusal Gençlik Konseyi hakkında bilgilendirmenin az olması. Türkiye’de bir Ulusal Gençlik Konseyi hangi amaçla, hangi fikirler çerçevesinde kurulmalıdır? Türkiye’de bir Ulusal Gençlik Konseyi’nin yapısı nasıl olmalıdır?

ÖNERİLER: Amaçlar:         Karar alma mekanizmalarında gençlerin yer almaları, temsil edilebilme oranının arttırılması. Gençlik Politikaları üzerine çalışmaların arttırılması. Dezavantajlı bir atmosferdeki gençlere bakışıni duruşun değiştirilmesi. Gençlerin daha özgür bir yapıya sahip olabilmeleri (Düşünce özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü). Siyasi ve Sosyal Haklar konusunda gençlerin daha fazla beslenmesi, desteklenmesi, özgürleştirilmesi. Toplumda gençlerin gerçek değerine ulaşabilmesi. Yasal mevzuatlar da gençler ile ilgili yasaların, söylemlerin takibinin yapılması. Gençlerin güven veren yapılar içerisinde olması.

Yapılanma:      Farklı yapılardaki örgütler yer almalı (Üniversiteler, Gençlik Dernekleri / Meclisleri, Yerel Gruplar). Temsiliyet ve karar alma gücü olmalı. Bağımsız olmalı, herhangi bir devlet bağı olmamalı. Gönüllü çalışma disiplinine sahip, parasal kaynakların oluşturulduğu bir yapıda olmalı. Devlet desteği ile kurulmalı fakat bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılanmalı (Sadece maddi destek, iç işlerine karışmamalı).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful