21.

GENÇLİK KONSEYİ FORUM RAPORU

FORUMUM ADI: Çocuklarla Çalışma FORUM MODERATÖRÜ: Özge Sönmez, H. Levent Evci, Nisan Su Tablacı FORUM RAPORTÖRÜ: Şeyda Kırlı KATILIMCI SAYISI: 24

KONUŞULANLAR:    Tanışma/ Çocuklarla çalışma ile ilgili deneyim paylaşımı, Kendi çocuklumuz (Ben çocukken uygulaması), Çocuklarla çalışırken karşılaşılabilecek sorunlar(Duygusal bağ kurma, özel ihtiyacı olan çocuklarla çalışma, eşit davranma/ilgilenme, alınganlık, cinsiyetler arası çatışma, çabuk sıkılma/dikkat dağılması, otoriteye karşı direnme),  Özel ihtiyacı olan çocuklarla(LÖSEV, SHÇEK projeleri vb.) çalışılırken proje öncesinde ve sırasında profesyonel yardım almanın gerekliliği,  Çocuk kelimesi ve çağrıştırdıkları,  Çocuklar ve gençler arasında büyük bir fark olmadığı ve çocukların da birer birey olduğu,  Yapılan projelerde daha çok 10-13 yaş grubu arasındaki çocuklarla çalışıldığı için bu yaş grubundaki çocukları genel özellikleri (öne çıkmak isteme, karşı cinsle aynı grupta olmaya karşı çıkma, yetişkinlere direnç gösterme, büyüklerin davranışlarını yapmaya başlama, daha çok sorgulamaya başlama vb.).  Bunun yanında bazı kavramlar üzerinde duruldu. Bu kavramlar;  Saygı: Doğru olduğu düşünülmese de ortaya atılan fikirlere saygı duyulması,  Samimiyet: Gönüllülerin iletişim bilgisi paylaşma, sarılma/öpme gibi konularda dikkatli davranması ve bunların samimiyet göstergesi olmadığını bilmesi,  Güven: Ekip içi tutarlılıkla güven ilişkisinin sağlanması,  Sorumluluk: Verilen sözlerin tutulması ve böylece güven ilişkisinin kurulması.  Son olarak “Gençler İçin Çocuklarla Çalışma Klavuzu” adındaki video izlendi.

ÖNERİLER:      Dikkat dağınıklığını engellemek için renkli materyal kullanılabilir ve canlandırıcılar uygulanabilir. Ayrıca iyi bir zaman yönetimi sayesinde sıkılmaların önüne geçilebilir. Mesafeli ilişki kurarak ve hitap ederken “Canım, Tatlım” gibi kelimeleri kullanmak yerine isimle hitap ederek bağlanmanın önüne geçilebilir. Eşit ilgi gösterildiği eşit söz hakkı tanınarak belli edilebilir. Cinsiyetler arası çatışmayı engellemek için bir takım uygulamalarla farklı cinsiyetlerden oluşan gruplar oluşturulabilir veya bir arada oturma sağlanabilir. Ortak kurallar birlikte belirlenebilir böylece yetişkinlere direnç göstermenin önüne geçilebilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful