You are on page 1of 12

SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Ogos 2012

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)

KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5

PERATURAN PEMARKAHAN

3756/2© 2012

SULIT

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

2

3756 / 2

SKEMA KERTAS 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A C D C D D B D C B D A A D B B B D B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A C B D C B B A C A B C C A B C C A B D

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT 1. (a) (i) Dokumen perniagaan

3

3756 / 2

Nota Kredit Jurnal Pulangan Jualan / Jurnal pulangan masuk

(1m) (1m)

(ii) Buku Catatan Pertama

(b) Tarikh Butir Pengiklanan Bank Folio Debit (RM) 900 Kredit (RM) 900 (1m) (1m)

(c) Modal dibenarkan saham keutamaan

= Bilangan saham x Nilai tara = 200 000 x RM2.00 = RM400 000

(or 1m) (2m)

(d) Untung = Modal akhir + Ambilan – Modal awal – Modal tambahan = 54 405 + 1 200 - 45 020 - 1 999 = RM8 586

(or 1m) (2m)

(e) Titik pulang modal Kos tetap Harga jualan seunit – Kos berubah seunit RM15 000 = RM7.00 – RM3.00 = 3 750 unit @ RM26 250 =

(or 1m)

(2m)

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT 2. (a)

4

3756 / 2

Kardi Enterprise Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 RM Jualan (-) Pulangan jualan / Pulangan masuk / Pulangan Jualan bersih Tolak: Kos Jualan Stok awal/Stok 1 Julai 2011 (+) Belian 106 235 (-) Pulangan belian 3 497 102 738 (+) Angkutan masuk 385 (-) Stok akhir / Stok 30 Jun 2012 Kos Jualan Untung kasar (+) Hasil Sewa (5600 + 400) Komisen (-) Belanja Hutang lapuk Insurans (2400 – 400) Gaji Belanja am Faedah atas pinjaman 10% (20000x10%) Faedah atas pinjaman 9% Susut nilai lengkapan (15000 x 10%) Susut nilai kenderaan (38000 – 6360 x 10% ) Hutang Ragu /Peruntukan hutang ragu / Pertambahan Per. Hutang Ragu(725 – 540) Untung Bersih

RM 158 725 2 277 156 448

(1)

29 350 (1) (1) 103 123 132 473 25 450 (1) 107 023 (1OF) 49 425 (1OF) 6 000 3 850 59 275 1 120 2 000 11 560 3 375 2 000 900 1 500 3 164 (1)

(1)

(1) (1) (1) 25 804 33 471 (13M)

185 (1)

(1)

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT (b)

5 Kardi Enterprise Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2012 RM RM

3756 / 2

RM

Aset Bukan Semasa Premis Lengkapan (-) Susut nilai terkumpul (4 500+1 500) Kenderaan (-) Susut nilai terkumpul(6 360+3 164)

40 000 15 000 6 000 (1) 9 000 (1OF) 38 000 9 524 (1) 28 476 (1OF) 77 476

Aset Semasa Bank Penghutang (-) Peruntukan hutang ragu (14500x5%) Stok akhir / stok 30 Jun 2012 Insurans terdahulu Sewa diterima terakru / Sewa terakru (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Pinjaman 10% Faedah atas pinjaman 10% terakru Modal kerja

16350 14 500 725 (1) 13 775 25 450 400 (1) 400 (1) 56 375 17 680 20 000 (1) 200 (1)

37 880 18 495 (1OF) 95 971

Ekuiti Pemilik Modal awal (+) Untung bersih (-) Ambilan Modal akhir/Modal Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman 9%

55 000 33471 (1OF) 88471 2 500 85971 (1) 10 000 95971 (12 M)

Nota: 1. Butir dan angka mesti betul untuk dapat markah. 2. Syarat untuk dapat 1OF diberi sekiranya tiada butir asing. 3. Angka 1OF untuk susut nilai terkumpul yang diterima sahaja ialah: a. Susut nilai Terkumpul Lengkapan RM4 500. b. Susut nilai Terkumpul Kenderaan RM6 360.

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT 3.

6

3756 / 2

Syarikat Murni Sdn Bhd Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Mei 2012 RM RM Kos bahan langsung Stok awal / Stok awal bahan langsung 43 660 Belian bahan langsung 123 760 - Pulangan/ Pulangan bahan langsung 2 000 (1) 121 760 +Angkutan masuk (1350 + 370) 1 720 Duti import 4 900 (1) 128 380 172 040 - Stok akhir 41 540 Kos bahan langsung digunakan 130 500 + Gaji buruh kilang (58420+2000) 60 420 + Royalti kilang 4 800 Kos Prima 195 720 Kos Overhed Alat-alat kecil/Susut nilai alat-alat kecil
(1800(base)+3540-1550) Gaji penyelia kilang (14560-2000)

(1 OF) (1) (1) (1 OF)

3 790 (1+1OF) 12 560 (1) 32 400 (1+1OF) 16 250 (1+1OF) 6 200 3 600 27 000 3 150 3 050 360 (1) (1) (1) (1) 108 360 304 080 25 700 329 780 28 490 301 290 (1 OF) (1) (1) (1)

Susut nilai mesin kilang
[(400000(base)-76000)x10%)

Susut nilai lengkapan kilang
[(75000(base)x20%)+(15000(base)x20%x5/12)] Belanja penyelenggaraan kilang (9400-3200)

Insurans Sewa (36000x3/4) Kadar bayaran Belanja am (2300+750) Alat tulis (480-120)

+ Kerja dalam proses awal - Kerja dalam proses akhir Kos Pengeluaran

[21 markah]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

7

3756 / 2

Syarikat Murni Sdn Bhd Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2012 RM RM Jualan 402 500 -Pulangan 8 200 394 300 (1 OF) Stok awal 58 900 +Kos pengeluaran 301 290 (1 OF) 360 190 -Stok akhir 63 250 Kos jualan 296 940 (1 OF) Untung kasar 97 360 (1 OF)

[4 markah] Syarat 1OF 1. Rujuk jalan kerja dan base 2. Tiada butiran asing 3. Operasi betul

4.

(a) i Akaun Realisasi Kenderaan Premis Penghutang Stok akhir Bank / Belanja realisasi RM 32000 39500 5230 7400 Bank Modal Zawiah Diskaun diterima / pemiutang Modal/Rugi realisasi: Zakira (3/6) Zukirah (2/6) Zawiah (1/6) RM 62490 (1) 17000 (1) 70 (1) 2730 1820 910 85020

(1)

890 (1)

(1+1OF)

85020

[7m] (a) ii Akaun Bank Baki b/b Tunai Realisasi Modal Zawiah RM 7539 552 (1) 62490 (1) 8234 Realisasi /Belanja realisasi Pemiutang Pinjaman Modal Zakira Modal Zukirah RM 890 (1) 5900 (1) 11000 (1) 36095 (1OF for all) 24930 78815 [6m]

78815

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

8

3756 / 2

(a) iii Akaun Modal
Zakira RM Zukirah RM Zawiah RM Zakira RM Zukirah RM Zawiah RM

Baki b/b Ak. Semasa Realisasi Rugi realisasi/ Realisasi Bank 2730 36095 38825 4. (b) i. ii. iii. iv. 1820 24930 26750 18234 (1) (1) (1) (1) 324 17000 (1) 910 (1OF for all Bank Ak. Semasa

30000 8825

20000 6750

10000 -

(1 for all) (1 for all)

8234 38825 26750 18234 [5m]

(1 for all)

Modal yang disumbangkan rendah Ambilan yang dibuat terlalu tinggi Nilai aset yang diambilalih terlalu tinggi Rugi realisasi melebihi baki kreditnya.

[max: 2 markah] 5(a) Kelab Rekreasi Taman Mahkota Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 Pendapatan: Yuran ahli (24350 - 170 + 300) Derma Tolak : Perbelanjaan Majalah dan akhbar (754 - 154) Susut nilai mesin rumput [20%X(5750+1750-2300)] Belanja mesyuarat Elaun kehormat Upah pekerja Kadar bayaran (4670 - 117 + 125) Alat tulis (428 - 60) Insurans (9/12 X 360) Keceriaan kelab LEBIHAN

24 480 4 676 29 156 600 1 040 280 7 980 1 200 4 678 368 270 2 132

(1 + 1OF)

(1) (1 + 1OF)

(1 + 1OF) (1) (1) 18 548 10 608 (1OF)
[10 markah]

1 2 3 4

Nota Pemberian 1OF : Yuran Ahli : Ada base 24350 dan betul salah satu pelarasan. Susut nilai : Ada "5750-2300" atau "3450". Kadar bayaran : Ada base 4670, dan betul salah satu pelarasan. Lebihan : Operasi betul dan tiada butiran asing serta ada butiran.

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT 5(b)(i)

9

3756 / 2

(a) Kos jualan = Stok awal + Belian - Stok akhir = 7 660 + 75 680 - 6 340 = RM77 000 (b) Kadar pusing ganti stok = = = = (c) Nisbah semasa = = = = (d) Pulangan atas modal Kos Jualan Stok Purata 77 000 * (7 660+6 340)/2 77 000 7 000 11 Kali

or (1) (2)

or (1)

(2)

Aset Semasa Liabiliti Semasa 6 340 + 11 560 + 11 200 + 400 13 550 + 150 29 500 13 700 2.15 : 1 = = = Untung bersih X 100 Modal awal 13 800 X 100 60 000 23 %

or (1) [betul 3 dr 4] [betul 1 dr 2]

(2)

or (1) (2)

5(b)(ii) Tahun 2011

(1)

Alasan : Kadar pusing ganti stok tahun 2011 adalah lebih baik iaitu 11 kali setahun berbanding tahun 2010 hanya 9 kali setahun. Nota : Pemilihan TAHUN dan ALASAN adalah merujuk kepada perbandingan KPGS yang diperoleh dalam 5(b)(i)(b)

(1)

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

10

3756 / 2

6a) Syarikat Kuzarisma Sdn.Bhd Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2012 RM Baki kredit di Penyata Bank Campur: Deposit belum dikreditkan: Masnan 900 ( 1 ) Kedai Jelira 1 340 (1) Caj bank Syarikat Manan (Cek tak layan) 15 1 010 (1) (1 ) 3 265 5 087 Tolak Cek belum dikemukakan: Ku Enterprise/343182 Dividen Insurans (Kesilapan) Baki debit di Buku Tunai 1 200 1 200 45 (1) (1) (1) 2 445 2 642 (1 ) (1)

RM 1 822

( 1)

[ 10 Markah ] ATAU Syarikat Kuzarisma Sdn.Bhd Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2012 RM Baki debit di Buku Tunai Campur : Cek belum dikemukakan: Ku Enterprise/343182 Dividen Insurans (Kesilapan)

RM 2 642

(1)

1200 1 200 45

(1) (1) (1) 2 445 5 087 (1)

Tolak :

Deposit belum dikreditkan: Masnan Kedai Jelira Caj bank Syarikat Manan (cek tak layan)

900 1 340 15 1 010

(1) ( 1) (1) ( 1) 3 265 1 822 (1)

Baki kredit di Penyata Bank

[ 10 Markah ]

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT

11

3756 / 2

6 b) Pengiraan Susutnilai: Lori lama = 80,000 x 10/100 = RM 8,000 Lori baru = 100,000 x 10/100 x 6/12 = RM 5,000 Jumlah Susunilai = RM 13,000 (i) Akaun Kenderaan 2012 Jan1 Bank Jun1 Bank 80 000 1 100 000 1 ----------180 000 ====== 180 000 2012 Dis 31 Baki h/b 180 000 -----------180 000 =======

2013 Jan 1 Baki b/b (ii)

(1m for both)

Akaun Susut Nilai Kenderaan 2012 Dis 31 Susut Nilai Terkumpul

1
13 000 ---------13 000 ======

2012 1 Dis 31 Untung Rugi 13 000 -----------13 000 =======

(iii) Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2012 Dis 31 Baki h/b

1
13 000 ---------13 000 =====

2012 Dis 31 Susut nilai Kenderaan ( 1OF for both)

13,000 1 -----------13 000 ======= 13 000

2013 Jan 1 Baki b/b

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT

SULIT (iv)

12

3756 / 2

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 13,000 1OF

Susut Nilai Kenderaan

(v)

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012

ASET BUKAN SEMASA Kenderaan Tolak: Susut Nilai Terkumpul 180,000 13,000 1 ---------167,000

1

[10 markah]

SKEMA TAMAT

3756/2

Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

SULIT