Braica Tünde Erika

Anyanyelvi fejlesztési terv

Fejlesztési terület: Beszédértés és beszédkészség fejlesztése. Fejlesztési cél: A gyermek beszédértésének és beszédkészségének fejlesztése játékok, mondókák, mesék segítségével. Kitűzött cél, hogy a gyermek a fejlesztés befejeztével könnyebben megértse a hozzá intézett beszédet, kommunikációja folyékonyabb, egybefüggőbb legyen, a gyermek képes legyen a pusztán csak elhangzó, vizuális szemléltetést nem tartalmazó rövidebb-hosszabb mesék megértésére. A fejlesztés tervezett ideje: 13 hét (3 hónap) Fejlesztés gyakorisága: hetentente 2 alkalom Teljes fejlesztési foglalkozások száma: 26 Óvodai csoport: nagycsoport Fejlesztés időtartama: 10-20 perc

Idő

Fejlesztési terület
Beszédértés

Alkalmazott: Játék/ mese/ eszközök
Szó-kép egyeztetés: megnevezés, mutatás, memória-játék Szó- fogalomcsalád asszociáció

Fejlesztési cél

Munkaforma

1 hét/ 1.

Elhangzott szavak azonosítása, értelmezése, képhez kapcsolása A megadott fogalomcsaládokhoz szavak hozzárendelése: gyümölcsök, zöldségek, játékok, állatok, járművek stb. Asszociációs készség gyakorlása, reakcióidő csökkentése Szókincsgyarapítás, relációk felismerésének fejlesztése

mikrocsoportos (4-5 fő)

1 hét/ 2.

Szókincsbővítés

makrocsoport (10-15 fő)

2 hét/1.

Szókincsbővítés

Szó-fogalomcsalád asszociáció ismétlése Ellentétpárok

mikrocsoport (4-5 fő)

2 hét/ 2.

Beszédértés, helyzetfelismerés

Helyzetmeghatározó játékok

Alá, fölé, mellé, mögé, elé névutók használatának gyakorlása Az elhangzó vers, mese szövegének mozgással való lekövetése Alá, fölé, mellé, mögé, elé névutók használatának további gyakorlása.

mikrocsoport (4-5 fő)

3 hét/ 1.

Beszédértés Helyzetfelismerés (ismétlés)

Szöveglekövetés mozgással Helyzetmeghatározó játékok ismétlése

teljes csoport

kiemelése Az elmondott állítás értelmezése. minimális szemléltető eszközök használatával mikrocsoport (6-8 fő) 4 hét/ 1. a megadott mondatok. állatot Gondolkodási idő csökkentése. történetekből kiindulva önálló történet alkotása Az elhangó szövegének mozgással való lekövetése Ok-okozati összefüggések értelmezésével. Szövegértés Mesehallgatás jelzésszerű eszközökkel makrocsoport (10-15 fő) Beszédkészség Meseszövés az elhangzott Összefüggő történet mikrocsoport mese eszközeivel alkotása a rendelkezésre (3-4 fő) álló eszközökkel. nyelvtanilag helyes mondatok alkotása Elhangzó szöveg értelmezése. Beszédértés. hamis állításoknak kijavítása mikrocsoport (5-10 fő) 6 hét/ 2. értelmezése Körülíró játékok makrocsoport (10-15 fő) 5 hét/ 2. beszédkészség Megkezdett mondatok. mese újraélése. beszédkészség Körülíró játékok (ismétlés) Igaz-hamis játékok . egyéni tulajdonságok felismerése. szöveg értelmezése. beszédértés 6. gondolkodás fejlesztése. körülírás gyakorlása. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Mese felidézése bábokkal A magnóról elhanngzó mese megértésének felmérése. gondolkodás A jellegzetes tulajdonságok mikrocsoport körülírása alapján a (5-10 fő) gyerekeknek ki kell találniuk a körülírt tárgyat. Beszédértés. jellegzetes. Beszédértés Beszédkészség Szöveglekövetés mozgással (ismétlés) Mondatlánc makrocsoport (4-5 fő) 5 hét/ 1. hét/ 1. igaz vagy hamis voltának megállapítása. történetek befejezése makrocsoport (10-15 fő) 4 hét/ 2. Szövegértés Beszédkészség. Beszédértés Nonverbális kommunikáció Szöveglekövetés mozgással (ismétlés) Pantomim játék Az elhangó szövegének mozgással való lekövetése Egy választott tevékenység eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Mondat.3hét/ 2. Beszédértés. értelmes. foglalkozást. kreativitás kibontakoztatása Mesehallgatás CD-ről eszközök nélkül A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó.

indokolják válaszukat. A képeken látottak megnevezése. Szöveg alkotás Mondatalkotó játékok: mondatok alkotása egy kötött témán belül . beszédkészség Mesemondás képek segítségével Képzelőerő. belső képteremtés. mikrocsoport (4-5 fő) 9 hét/ 1. összefüggő beszédének fejlesztése. majd a képen látottak alapján saját történet mondása. Beszédértés beszédkészség Kakukktojás játékok szóban. kakuktojás kiválasztása.7 hét/ 1. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó. Beszédértés teljes csoport Beszélgetőkör a meséről 8 hét/ 2. Értelmes ok-okozati viszonyokat figyelembe vévő nyelvtanilag helyes mondatok alkotása a megadott keretek között. Szabad vélemény megfogalmazására buzdítás. tárgyakkal. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. Ismerjék fel az elhangzott állítások közül azokat amelyek képtelenségek. beszéltetés. választását indokolja. makrocsoport (5-10 fő) Játékos képtelenségek 7 hét/ 2. vizuális élménnyel nem társuló szöveget A CD-ről elhanngzó mese megértésének ellenörzése. mikrocsoport (4-6 fő) 8 hét/ 1. Képleírás. Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének növelése. indoklása. történetmondás Egy megmutatott kép képek segítségével leírása. szövegértés fejlesztése. Beszédértés Mesehallgatás eszközök nélkül Meseszövés képek segítségével Szövegalkotás A gyermek értse meg az makrocsoport óvónő által elmondott (10-15 fő) mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. képekkel indoklással Az elhangzó szavak közül tudja meg kiválasztani a kakukktojást. a gyerekek folyamatos. Beszédértés Szövegalkotás.

jellegzetes. körülírás gyakorlása. (10-15 fő) 11 hét/ 2. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó. nonverbális kommunikáciü Szöveg-mozgás együttese Arcmimika. a gyerekek az elhangzó utasításnak az ellentétjét kell végrehajtsák. beszédkészség Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének további növelése. Meseszövés 1-1 tárgyról. szövegalkotás. Képzelőerő. Beszédértés. állatról. Beszédértés. Történetmondás képek segítségével (ismétlés) Forditott világ játékok Képek alapján való makrocsoport történetmesélés gyakorlása. A gyerek tudja ismerje meg a különböző mimikákho z. szövegalkotás Mesehallgatás A gyermek értse meg az teljes csoport óvónő által elmondott mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. beszéd fejlesztése. (10-15 fő) Főleg a gondolkodást fejleszti. összefüggő makrocsoport bábról. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Mesedramatizálás előre A meghallgatott mese elkészített kellékekkel eljátszása a gyerekekben megmaradt meseélmény alapján. a gyerekek folyamatos. gondolkodás 9 hét/ 2. egyéni tulajdonságok felismerése. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. hanglejtés segítségekkel érzelmek közvetítése. teljes csoport mikrocsoport (4-6 fő) .Beszédértés. Kifejező verbális+nonverbális kommunikáció fejlesztése Pantomim játék Egy választott tevékenység (ismétlés) eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Körülírós játékok : beszéd Gondolkodási idő + mutogatás együttese csökkentése. kiemelése + nonverbális kommunikáció gyakorlása. összefüggő beszédének fejlesztése. Nonverbális kommunikáció Érzelemfelis merő játékok 10 hét/ 2. hanglejtésekhez társuló érzelmeket. mikrocsoport (4-6 fő) 10 hét/ 1. Versszöveg lekövetése Az elhangó szövegének mozgással mozgással való lekövetése makrocsoport (10-12 fő) 11 hét/ 1. Beszédértés.

(10-15 fő) 13 hét/ 2. mikrocsoport (5-6 fő) Nonverbális kommunikáció 12 hét/ 2. emlékezet fejlesztés. teljes csoport makrocsoport (10-15 fő) . Mesehallgatás A gyermek értse meg az teljes csoport óvónő által elmondott mesét szemléltető eszközök felhasználása nélkül is. jellegzetes. egyéni tulajdonságok felismerése. közös meseszövés. minden tagjának bevonásávak. Meseszövés 1-1 tárgyról. Beszédértés. gondolkodás makrocsoport fejlesztése.12 hét/1. kiemelése + nonverbális kommunikáció gyakorlása. Képek segítségével közös meseszövés a gyerekekkel. szövegalkotás Körülírós játék: beszéd + Gondolkodási idő mutogatás csökkentése. a gyerekek folyamatos. beszédkészség Mesehallgatás CD-ről A lejátszott mese hosszának és szövegnehézségének további növelése. Képzelőerő. a reakció és (10-15 fő) végrehajtási idő csökkentése. állatról. szövegalkotás. Beszédértés Pantomimjáték (ismétlés) Forditott világ játékok (ismétlés) Egy választott tevékenység eljátszása/ az elmutogatott tevékenység azonosítása Szövegértés. összefüggő beszédének fejlesztése. pontos végrehajtásra törekvés 13 hét/ 1. Ok-okozati viszonyok szemelőttartása. Beszédértés. A gyerekek megértsék a különféle médiumokon keresztül elhangzó. Szövegalkotás Mondatalkotó. egymásra való figyelés. beszéd fejlesztése. szövegalkotó játékok Értelmes ok-okozati viszonyokat figyelembe vévő nyelvtanilag helyes mondatok alkotása a megadott keretek között. körülírás gyakorlása. vizuális élménnyel nem társuló szöveget Meseszövés megkezdett Összefüggő értelmes mondat alapján eszközök szöveg alkotása a csoport használata nélkül. összefüggő makrocsoport bábról.

A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinek dobják annak egy. Foglalkozás tárgya Szó-kép egyeztetés: megnevezés. . 2. Én kis kertet kerteltem: Az előzőhöz hasonló szabályokkal játs szuk. gyümölcsök teremnek. hűtőszekrény stb. Föld. meseszöveg 1.. minden esetben nevezzük meg az állatot. A játékvezető egy gyermeket megszólít és azt mondja neki. Memóriajáték a képekkel. hét/2 Szó. az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania. A memória játékhoz biztosítsuk ezeknek a fényképes változatát is. 3. Pl.. hogy Föld/Víz vagy Levegő. levegő: állatok. amelyeket a gyerekek még biztosan nem ismernek) 1. színek A játékvezető meghatározza. a kertben virágok. Osszuk szét a képeket. Megy a labda a konyhában: villa. Eszközök: állatokat ábrázoló képek 2-2 db/ állat (A képek közé olyan állatokat is tegyünk . víz. a megszólitott gyereknek egy olyan állatot/járművet vagy színt kell mondania ami az adott fogalomcsaládban megtalálható Pl. jármű vagy szín. Kinél van a. mutatás.? Nevezzük meg egy állatot akinél van az fel kell mutassa. memória-játék Állatkerti séta : Képek alapján állatok megnevezése. lehetőség szerint a igazi gyümölcsöt és zöldséget vigyünk be. Állat/Föld = elefánt Víz/Jármű = tengeralattjáró stb.Foglalkozások részletes leírása Idő 1 hét/1. Vers-. zöldségek. hogy melyik fogalomcsaládba tartozó szavakat kell mondani: állat. minden állatból egyet tartsunk meg. emeljük fel a képet és közösen nevezzük meg őket. Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a játékból.fogalomcsalád asszociáció Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/ gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a tengeren stb. kanál. járművek.

A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinem dobják annak egy. Eszközök: ellentéteket ábrázoló memóriakártya 2 hét/ 2.2 hét/ 1. a feladat elmondani. lassan mondjuk és mikozben mondjuk kezünkkel követjük a vers szövegét. Szöveglekövetés mozgással Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levele A verset 3-4 x ismételjük el. mesehősőket ábrázoló képeket amelyekt a gyerekek tenges. hüttőszekrény stb. azépítőmester utasítására a kőmüvesek a fa építő kockákat a széken a megadott helyre kell elhelyezzék: fölé. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levele Találtam egy falevelet. sötétvilágos. fiú-lány. a babakonyha. mesében) A gyerekeknek az adott kategóriához tartozó élőlényeket kell megnevezni. Helyzetmeghatározó játékok. elé. Szó-fogalomcsalád asszociáció ismétlése Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/ gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a tengeren stb. Késünk kis állatokat. Aki már elhangzott élőlényt . baloldalon mellettük. Ellentétpárok: Szavakat mondunk amelyeknek a gyerekek az ellentétjét kell megnevezzék. Majd ellentétpár memória játékot játszunk. Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt terület közepén. és mese névvel (rajzzal) felcimkézett kosárkába tehetnek. erdő. téri tájékozódásos játékok Kőmüvesek: Mindenki kap egy széket és fa építő kockákat. falu.? (tengerben. gesztenyefa levelét. falun. városban. Pl. babakonyhai szekrénybe. Ki/mi lakik a . . mogé. 3 hét/1. alá. hogy mi van előttük. A gyerekeknek a megadott „koordináták” alapján meg kell keresniük a tárgyakat. a mosdó. Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a játékból.. függöny mögé. város. mögöttük. nagy-kicsi. nappal-éjszaka. a dinó. hideg-meleg. stb.. kanál. az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania. Azután kérdéseket teszünk fel: pl. Tenyerünk lesz a gesztenyefa levél. Megy a labda a konyhában: villa. széles-keskeny. pl. jobb oldalon mellettük. hol van a Kati baba. asztal lapja alá stb. Ha az arcom elé tartom. Mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. erdőben. Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a csoportszobában. meseszereplőt mond kiesik a játékból. pl.

hogy a többiek kitalálják azt. nagyobb. A gyermek válaszától függően további kérdéseket tehetünk fel: Mit csinál? Miért ment oda? stb. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. Volt egyszer egy hangya úgy hívták. hanem a szövegre figyelve. a mosdó. óriási tenyerével befödné a fejemet .Helyzetmeghatározó játékok (ismétlés) Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt terület közepén. amin a gyerek játszani fog. a dinó. Fülei is picikék. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak mesterséget. nagyobb. baloldalon mellettük. jobb oldalon mellettük. Első játéknál kezdjük el mi a történetet. Sütött ez a pici pék kenyeret. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik. Két szeme két pici lék. hogy Hanga egy nagy nagy hangyaboly palotában élt. történetek befejezése Hol van Bundás? – kéréssel indítunk. Harmadik elismétléskor hagyjuk. Megkezdett mondatok. mint az arcom. hol van a Kati baba. de picikét. függöny mögé. 3 hét/ 2. Volt egyszer egy hangya – folytassátok a mondatot. Fecske Csaba: Pici versben pici pék Volt egyszer egy pici pék. mint a fejem. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. Látom. Pantomim játék Zenekar játék: Mindenki zenész lesz. Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy. A gyerekeknek a megadott „koordináták” alapján meg kell keresniük a tárgyakat. Szöveglekövetés mozgással Fecske Csaba: Pici versben pici pék Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. a gyerekeknek be kell fejezniük a történetet. az óriás nappal-éjjel. hogy mi van előttük. látom. Ha a fejem fölé teszem. a feladat elmondani. pl. nem bánnám. Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a csoportszobában. Hogyha eső cseperegne. Keze-lába pici még. asztal lapja alá stb. A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan. Azután kérdéseket teszünk fel: pl. hogy csepereg. majd ha szükséges kérdésekkel segítsük a gyerekeket tovább szőni a történetet. a babakonyha. stb. Pl. . Szétálltak egy picikét. mögöttük. babakonyhai szekrénybe. hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a verset így nem a mi mozgésunkra. Azért sütött picikét mert a nagyhoz pici még! 4 hét/ 1. Mit csinált ott? Milyen volt a palota? Stb.

Harmadik elismétléskor hagyjuk. A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan..4 hét/ 2. feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni Nohát . – vegyük elő a király bábot és hagyjuk. Mesehallgatás jelzésszerű eszközökkel Magyar népmese: Az elátkozott kastély A mesét 1 x mondjuk el a bábokat csak jelzésszerűen használjuk. Enyedi György: Mi lesz ebédre? Vajon mi lesz ebédre? tűnődik az egérke. kivágott kastély Meseszövés az elhangzott mese eszközeivel Mondjunk mi is el egy mesét. Ha nincs olyan gyermek aki el szeretné kezdeni a meseszövést kezdje el az óvónő. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. csengő barack Ha ez az első ilyen jellegű mesehallgatás válasszunk egy a gyerekek által már ismert mesét. ha ez nem történik meg segítsünk kérdésekkel vagy a mese elkezdésével. A leány bábot adjuk át a mellettünk ülő gyermeknek ezzel jelezve. milyen jó falat lapul a fedő alatt? Uccu! Lábujjhegyre áll. hogy minden résztveő gyerek számára ekérhető távolságban legyen. A többi bábot tegyük le megunk elé. Volt egyszer egy király.. Igény szerint játszuk el többször is. A gyerekek hogy prüszkölni alig győz. Emlékeztek még miről szólt a mese? Nézzük csak meg. Második játszásnál egy ilyet főzni ebédre! gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. helyszín bemutatásánál. Eszközök: szegényleány báb. Ugyan. Mondatl ánc a fazékra kandikál. nagy fekete macska báb. Pl. mosolygó alma. az új szereplők. élt egyszer egy szegény leány. hogy más folytassa a mesélést. Mese felidézése bábokkal Üljünk le egy körbe és a kör közepére helyezzük el a bábokat (ehhez a meséhat síkbábokat használjunk). hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers szövegét. 5 hét/ 1. s képen törli úgy a gőz. Mesehallgatás CD-ről eszközök nélkül Magyar népmese: Szóló szőlő. Hol volt hol nem volt. mivel a gyerekeknek még meg kell szokniuk az új mesehallgatási helyzetet. 5 hét/ 2. hogy neki kell tovább szőnie a mesét. hogy a gyerekek kezdeményezzék a mesélést. Szöveglekövetés mozgással Enyedi György: Mi lesz ebédre? Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. A báb tovább adásával jelezzük. hogy azt szeretnénk. . Pl.dünnyög szegényke úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. Találtam egy arany tallért – folytasd a mondatot.

festékbe mártva szép képeket lehet vele festeni. Pl. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. Fából van a nyele. állatot. hogy kitalálják mire gondoltunk. 2-3x játszás után hagyjuk. Mit találtam? 6 hét/ 2. hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot. Körülíró játékok Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. A gyerekeknek el kell dönteniük mikor mondunk igazat és mikor nem. hogy ki vagyoj. Az óvónő kezdje a játékot. Találd ki. foglalkozást vagy tárgyat . 2. Pl. sárgarépa az orrom. állatot. hogy ki vagyoj. szénből van a szemem és a kabátgombom. sárgarépa az orrom. A gyerekeknek az a feladata. Hóból van a testem. zöldséget. hogy kitalálják mire gondoltunk. A kitaláló átveszi a körülíró helyét. zöldséget. gyümölcsöt stb. A kitaláló átveszi a körülíró helyét. gyümölcsöt stb. Igaz-hamis játékok 1. növényt és ig az illetve hamis állításokat mondunk róla. állatot.6 hét/ 1. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. hogy megindokolják válaszaikat. a gyerekeknek ki kell találnia. stb. A gyerekeknek az a feladata. Kérdésekkel késztessük a gyerekeket arra. hogy a többiek kitalálják mi az. szőrős a vége. Körülíró játékok (ismétlése) Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. Kiválasztunk egy tárgyat. Hóból van a testem. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. A gyerekeknek el kell dönteniük mikor mondunk igaz és mikor mondunk hamis állításokat. szénből van a szemem és a kabátgombom. Minden esetben nevezzük meg. 2-3x játszás után hagyjuk. Pl. Állításokat mondunk pl. foglalkozást vagy tárgyat . hogy tárgyat. állatot stb fogunk körülírni. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. Kezdjük egyszerű kis állításokkal majd hosszú összetett mondatokat mondjuk vagy rövid kis történeteket. Télen hullik a hó. hogy tárgyat. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. Minden esetben nevezzük meg. Találd ki. A hó puffos és lila. . állatot stb fogunk körülírni. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. a gyerekeknek ki kell találnia. hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot.

a szövegre való koncentrálást Beszélgetőkör a meséről Beszélgetés a meséről. Majd próbáljink elmondani egy történetet a képről. 7 hét/ 2. Meg is indokolhatjuk. Mesemondás képek segítségével Döbrentey Ildikó: A lakótelepi manó Lapi a lakütelepi manó története. ezekről kell mesélniük. hogy indokolja válaszát. játékos képtelenségeket. Pl. A személytelen közeg és az ismeretlen mese intenzív odafigyelést igényel a gyerekektől. hogy indokolja válaszát. hogy az adott szó miért lóg ki a többi közül. Kép kakukktojás: A szó kakukktojáshoz hasonlóan képsorokjat mutatunk a gyerekeknek ahova oda nem illő tárgy stb.lábos . történetmondás képek segítségével A gyerekeknek cselekvéseket.zongora vagy autó motor . amit észre kell venniük. kérdésekkel segítsük elő a beszélgetést. Kérjük meg a gyereket. Vajon ki lehet a képen? Mi történt itt? Vajon hová megy a kislány/kisfiú? stb.7 hét/ 1. . Kérjük meg.gitár . autó-motor-buszrepülő. kérjük meg a gyerekeket. 8 hét/ 1. amelyek összefüggenek. A meséhez szemléltetés képpen készítsünk néhány képet amelyek a mese fontosabb mozzanatait. A fát kiskanállal szokták vágni. Pl. Ruttkai Éva. vagy szereplői ábrázolják. Elmondani mit látnak. beszéltessük. Ki tetszett neked a legjobban a mesében? Milyen volt a fiú? Hogyan tréfálta meg a szellemet? stb. Kakukktojás játékok Szó-kakukktojás: Soroljunk fel a gyereknek olyan szavakat.vagy delfin-bálna-cica-cápa stb. A cserepeket fűszálból készítik stb. de egy szó nem illik közéjük — ez lesz a kakukktojás. Később nehezíthetünk is a játékon pl.busz . történéseket ábrázoló képeket mutatunk.repülő . kérdésekkel segítsük őket.dob . Almási Éva feldolgozásában) Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül CD lejátszóról. A diót vasvillával szedik. Mesehallgatás CD-ről Grimm mese: A palackba zárt szellem (Halász Judit.labda. hogy indokolják meg miért nem igaz az amit mondunk és javítsák ki azt. Játékos képtelenségek Mondjuk vicces. olyan kérdésekkel segítsünk mind pl. képét tesszük. Példák: hegedű . Képleírás. Harsányi Gábor.

Állj fel. Második játszásnál egy gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. szomorú. Kis gyakorlás után kérjük adjuk át a helyünket egy gyereknek. . Ha elakadnak kérdésekkel segítsük őket Forditott világ játékok Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk. szenvedő. A gyerekek feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. Meseszövés képek segítségével Üljünk le egy körbe. boldog. ijedt. Mesehallgatás eszközök nélkül Székely eredet monda: Hargita Ismeretlen tündérmese (monda) eszközök nélkül. Igény szerint játszuk el többször is. Pl. 9 hét/ 2. meglepedt. Egymással összefüggő és kevésbé összefüggő képeket használjunk. Ha a gyerekeknek nehezen megy testhelyzetünkkel is besegíthetünk.. 9 hét/ 1. hogy mindenki sorra kerüljön. Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd..8 hét/ 2. a kör közepébe helyezzük el a meseszövéshez készített képeket. Az óvónő kezdje el a mesélést. álmos. – egy kosárba többféle tárgyat helyezünk el. lehetőleg saját rajzokat. mindenki kap egyet-egyet ezekről kell egy történetet elmondaniuk. 10 hét/ 1.. történéseket ábrázoló képeket osztunk. Történetmondás képek segítségével (ismétlés) A gyerekeknek cselekvéseket. Érzelemfelismerő játékok Boldog vagy szomorú: Különféle érzelmeket utánozunk arcjátékkal pl. Olyan képeket használjunk amelyeket többféle sorrendbe használva is értelemes történetelket meséket tudunk szőni. a kék tányért és a zöld villát stb.folytasd a mondatot. A kosarat egy teritővel letakarjuk a gyerekek sorra húznak egy tárgyat a kosárból és mondanak róla pár mondatot. lassú tempóban mondjuk a mesét. Kosárkámban. A gyerekeknek fel kell ismerniük és megnevezniük.erre nekik ülve kell maradniuk. Mesemondás után mutassunk a gyerekeknek egy a Hargita hegységről készült képet. Mondatalkotó játékok: mondatok alkotása egy kötött témán belül Volt egyszer egy törpe . Ne keresd meg a babakonyhában a lila csuprot. figyeljünk.

amin a gyerek játszani fog. lovag. hogy tárgyat. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. Meseszövés 1-1 tárgyról. sárkány. Harmadik elismétléskor hagyjuk. kérdésekkel segítsük őket. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta.-muhar. hogy a többiek kitalálják azt. A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan. és gumiból van. Az óvonő megszólítja azt a gyereket akit szeretné. Versszöveg követése mozgással Tamkó Sirató Károly: Törpetánc Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel. . zöldséget. avar.-hupa. kerek. Pl. rögre. 11 hét/ 1. bábokkal és plüss álatokkal. hogy a gyerekek érthessék a szöveget. hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers szövegét. Törpe bögre.Pantomim játék (ismétlése) Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz. jaj. de puha! Zeng a daluk mindörökre. 10 hét/ 2. Ha a gyerekek elakadnak. Nagy (kézzel is mutava). póni. állatról. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak mesterséget. Mesehallgatás eszközök nélkül Magyar népmese: A világszép nádszálkisasszony Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül. hogy ki kezdje a mesélést. Tűztáncot jár három törpe. Tamkó Sirató Károly: Törpetánc Fenn a hegyen. hogy a gyerekek gondoljanak valamire. azt huhogják megpörögve: Hipp. Minden esetben nevezzük meg. hogy a többiek kitalálják mi az. pattog. hogy kitalálják mire gondoltunk. állatot. Körülírós játékok : beszéd + mutogatás együttese Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. hogy amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel. Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy. hepe. Az óvónő kezdje a játékot. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. görbe bögre. A gyerekeknek az a feladata. Ha nincs önként jelentkező kiszámoljuk. körbe-körbe. Leülünk egy körbe. Rátiporva kőre. 2-3x játszás után hagyjuk. A megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. normál tempójú mesemondás. állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy. a kör közepén egy teritővel letakart kosár van benne játékokkal pl tűzoltó autó. hogy folytassa a mesélést. gyümölcsöt stb.-hopp. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik az éppen középen álló zenebohóc. bábról.

Minden esetben nevezzük meg. A gyerekeknek előre elkészített kellékeket biztosítunk. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren játszik az éppen középen álló zenebohóc 12 hét/ 2. Mondatalkotó. hogy a többiek kitalálják mi az. Igény szerint játszuk el többször is. állatot. Második játszásnál egy gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal. A gyerekek feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. hogy amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel. Pl.11 hét/ 2. amin a gyerek játszani fog. gyümölcsöt stb. kerek. hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül. Forditott világ játék (ismétlés) Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk. Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd. 2-3x játszás után hagyjuk. pattog. az óvonő egyenként minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert. Állj fel. Mesehallgatás CD-ről Beatrix Potter: Nyúl Péter és Benjamin Nyuszi kalandjai Mesedramatizál ás előre elkészített kellékekkel Meghallgatott mese eljátszása a megmaradt élmények alapján.erre nekik ülve kell maradniuk. Körülírós játék: beszéd + mutogatás Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat. Az óvónő kezdje a játékot. a kék tányért és a zöld villát stb. szügség szerint segítsünk a szerepek kiosztásában. Ne keresd meg a babakonyhában a lila csuprot. Elmentem a vásárba – a gyerekek feladata a megkezdett mondat befejezése. Pl. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg kitalálta. hogy kitalálják mire gondoltunk. Nagy (kézzel is mutava). szövegalkotó játékok Volt egyszer egy szegény legény . és gumiból van .. 12 hét/ 1.folytasd a mondatot. zöldséget. Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak. Pantomimjáték (ismétlés) Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz. A gyerekeknek az a feladata. állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy. Majd a megalkotott mondathoz egy újabb mondat fűzése. hogy tárgyat. hogy a gyerekek gondoljanak valamire.

Harsányi Gábor. Ha a gyerekek elakadnak.13 hét / 1. Amikor befejezte a meseszövést a füzetet átadja a mellette ülőnek akinek folytatnia kell a történetet. a kör közepén egy teritővel letakart kosár van benne játékokkal pl tűzoltó autó. Leülünk egy körbe. hogy ki kezdje a mesélést. az lesz a meséskönyv. Mesehallgatás Döbrentey Ildikó: A csigacsalád meséje Mesemondás szemléltető eszközök nélkül. sárkány. Ruttkai Éva. Meseszövés 1-1 tárgyról. a mesélő egy üres füzetet tart a kezében. Hol volt hol nem volt. . volt egyszer egy kis manó. lovag. A megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat. Az óra mutatójával ellentétes irányban haladunk. hogy folytassa a mesélést. Ha nincs önként jelentkező kiszámoljuk. 13 hét / 2. normál tempóban. Almási Éva feldolgozásában) Meseszövés megkezdett mondat alapján eszközök használata nélkül. Körben ülünk a gyerekekkel az óvónő vagy az egyik gyerek mond egy mondatot. bábokkal és plüss álatokkal. póni. állatról. Az óvonő megszólítja azt a gyereket akit szeretné. bábról. Mesehallgatás CD-ről Grimm: A kristálygolyó (Halász Judit. kérdésekkel segítsük őket. Pl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful