You are on page 1of 16

Kijk op Bodegraven

groenlinks: energie
in de toekomst
pagina 2
boa’s zorgen voor
‘blauw op straat’
pagina 3
spectaculair theater-
stuk rampjaar 1672
pagina 7
terug in de tijd van
herman voordouw
pagina 10
2e jaargang
nummer 9 - 2013
woensdag 27 februari
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Radio van Vliet
Een begrip in perfecte Service en Garantie
Ook voor inbouw apparatuur
Radio van Vliet:
- heeft een eigen technische dienst
- komt bij u aan huis
- heeft vervangende apparatuur
evertshuis verhuist
op ludieke wijze
Wethouder Wendy Verkleij
verwelkomde de expositie
zaterdagmiddag in het
Antoniuscollege met een
glas, muziek en dans. De
zes wekelijkse exposities
die het Evertshuis al jaren-
lang organiseert gaan ook
op de tijdelijke locatie
gewoon door.
verenigingen en
stichtingen
In verband met de groot-
schalige verbouwing heef
het Evertshuis vanaf
22 februari tijdelijk haar
intrek genomen in het
Antoniuscollege. Na de
zomer gaat het Evertshuis
van start met een kleinscha-
lige kunstprogrammering,
een jazzcafé, een kunstcafé,
exposities en het flmhuis.
Ook het Bravo-project loopt
daar vandaan door. De thea-
tervoorstellingen vinden
daarentegen tot juli nog
plaats in het Evertshuis.
Na de zomer, als het Anto-
niuscollege haar deu-
ren sluit, kan het Everts-
huis beschikken over alle
lokalen en gaat dan ook
weer ruimten voor stich-
tingen en verenigingen
verhuren. Voor een aan-
tal huurders is tot die tijd
in het dorp vervangende
huisvesting geregeld. Het
Essence College gaat tot en
met juli naar de Van Tol-
straat (voorheen de winkel
Kaas en Meer). Een mooie
locatie waarin ook Mar-
jon de Heij (homeopathie)
onderdak vindt. Voor de
beeldhouwgroep is tijdelijk
de showroom van de Fiat-
garage aan de Willemstraat
gehuurd. Hier is voldoende
ruimte voor de cursisten
om met hun beeldhouw-
werken aan de slag te kun-
nen. Voor de schilder- en
boetseeractiviteiten is een
huisje aan de Nassaustraat
gehuurd. Zowel de show-
room als het huisje moeten
worden schoongemaakt en
opgeknapt en dan kunnen
de cursisten er terecht.
bouw
Zonder tegenslagen gedu-
rende de bouw verwacht
het Evertshuis begin 2014
weer op de oude plek terug
te zijn. Tot die tijd zijn
bezoekers welkom in het
Antoniuscollege aan de
Willem de Zwijgerstraat 9
in Bodegraven.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Aannemer
Evertshuis
Vorige week is bekend
geworden welke aan­
nemer is geselecteerd
voor de verbouwing van
het Evertshuis. Bij de
selectie van de aannemer
is met name gelet op de
prijs/kwaliteitverhouding.
Van de vier aannemers
die een offerte hebben
uitgebracht is de keuze
gevallen op Bouwcombi­
natie Evertshuis, bestaan­
de Boer Bouw, Vergeer
Bouw en Goudriaan/­
Jongerius. Deze combi­
natie van lokale bouwers
had de laagste inschrij­
ving en mag de verbou­
wing gaan realiseren.
Annemarie de Knegt,
directeur Evertshuis:
“Wij zijn blij dat er een
lokale aannemer in beeld
gekomen is.”
De vrolijke verhuizers illustreren de felgekleurde beelden van Nanda van Alenbeek
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl
WOZ WAARDE
TOETSEN?
VRAAG EEN
QUICKSCAN!
In een vrolijke optocht van felgekleurde dames en daarachter een lange zwarte
stoet werden afgelopen zaterdag de kunstwerken van Nanda van Alenbeek
verhuisd van het Evertshuis naar het Antoniuscollege. De koude wind, bij tempe-
raturen rond het vriespunt, zorgde ervoor dat de optocht niet de belangstelling
kreeg die deze verdiende, maar baarde zeker opzien bij voorbijgangers.
Lezersonderzoek
Kijk op Bodegraven vraagt om uw medewerking aan het
lezersonderzoek. U vindt deze op pagina 9. Het invullen
kost u ongeveer tien minuten. Doe mee!
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 2
alarmnummers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
gezondheidszorg
huisartsen
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
waarneming
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ziekenhuizen
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
apotheken
BENU apotheek Bodegraven, Brug-
straat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
geestelijke
gezondheidszorg
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
verloskundige
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
tandartsen
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
thuiszorg
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-712800.
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
hospice
Hospice en Terminale Thuiszorg
Midden-Holland, Ridder van Catsweg
67, Gouda, 0182-358199
maatschappelijke
ondersteuning
wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
opvoedhulp
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
uitkering gerechtigden
PUREE Platform Uitkering gerechtig-
den Bodegraven-Reeuwijk, 0182-
392226, rebo@stichtingpuree.nl
dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182 392568.
musea
Kaasmuseum in Evertshuis.
Open: zaterdag 10.00-16.00 uur.
Entree: € 3,00
kerken
(B) Bodegraven; (M) Meije;
(N) Nieuwerbrug; (Z)
Zwammerdam
donderdag 28 februari
• Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 19.30 uur
vrijdag 1 maart
• St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
09.00 uur
zaterdag 2 maart
• St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
19.00 uur
zondag 3 maart
• Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 10.00 en 16.00 uur
• Ichthuskerk (B), Gereformeerde
kerk vrijgemaakt, 09.30 en 16.30 uur
• Dorpskerk (B), Hervormde gemeen-
te, 09.30 en 18.30 uur
• Bethlehemkerk (N), Hervormde
gemeente, 09.30 en 18.30 uur
• Ontmoetingskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30
• Salvatorkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30
• Jeugdzolder (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30, tiener-
dienst
• Lutherkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 18.30 uur,
Songs of Praise
• Brugkerk (N), Protestantse gemeen-
te Nieuwerbrug, 09.30 uur
• Evertshuis (B), Pinkstergemeente
Morgenstond, 10.00 uur
• Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30
uur
• St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
11.00 uur
• RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M), 11.00 uur
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
energie in de toekomst:
hier, nu en samen
De eerste schets van de energievisie ‘Energie in de toekomst’ heef fractievoorzitter Robèrt Smits van Groen-
Links Bodegraven-Reeuwijk op vrijdag 22 februari aan wethouder Hans Vroomen overhandigd. In deze schets
zijn aanbevelingen opgenomen hoe energie te besparen met inwoners en organisaties en meer gebruik te
maken van duurzame en schone bronnen.
“Er wordt in de gemeen-
teraad van Bodegraven-
Reeuwijk vaak over een
duurzame toekomst
gesproken maar het blijf
nog te veel bij woorden.
Het gaat te langzaam,” zo
vindt de fractie van Groen-
Links. Om dit patroon te
doorbreken heef de fractie
een plan opgesteld om in
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk concrete stappen
te zetten naar een duur-
zame toekomst. Het plan
geef aan hoe de gemeente
zelf en in samenwerking
met inwoners, woningcor-
poraties en bedrijfsleven
energie kan besparen en
zich kan richten op duur-
zame bronnen.
samen
Fractievoorzitter Robèrt
Smits legde tijdens de pre-
sentatie van het plan in
Brouwerij de Molen aan
zo’n dertig aanwezigen
uit dat men bij het woord
‘visie’ vaak denkt aan iets
dat ver weg ligt. Groen-
Links heef de visie opge-
steld vanuit de gedachte
dat duurzaamheid juist
niet iets voor de verre toe-
komst is. “We hebben er
nu al mee te maken dat
grondstofen opraken, de
lucht vervuilt en de aarde
opwarmt. Ook kunnen er
nieuwe ‘groene’ banen wor-
den gecreëerd met ver-
duurzaming.” Robèrt Smits
is blij dat er nu een stuk
ligt waar hij mee aan de
slag kan: “Al drie jaar pro-
beren we, waar dit moge-
lijk is, aandacht te vragen
voor duurzaamheid. We
zitten landelijk pas op 4%
aandeel duurzame ener-
gie ten opzichte van 1990,
waar we in 2020 op 16%
moeten zitten. Als je dan
bedenkt dat de internati-
onale doelstelling 20% is,
besef je ook dat er concreet
heel veel moet gebeuren.”
In de visie is de landelij-
ke ambitie overgenomen,
met het doel daar zo dicht
mogelijk bij te komen.
De boodschap is dat
we samen al veel kun-
nen doen, in onze eigen
gemeente. Met dit plan is
het mogelijk haalbare doel-
stellingen te bereiken. Het
is realistisch en uitvoer-
baar. Robèrt Smits zet de
verschillende belangrijke
rollen van de gemeente
uiteen. Hij geef aan dat
de taken van de gemeente
zowel een regisserende, als
een stimulerende en orga-
niserende is. De initiatie-
ven die er al zijn, moeten
door de gemeente worden
gebundeld en met elkaar
worden verbonden. Groen-
Links geef de visie aan
de gemeenteraad mee als
voeding voor de ontwik-
keling voor een duurzame
toekomst en de duurzaam-
heidvisie, zoals die nu bin-
nen de gemeente op de
agenda staat.
op de agenda
Wethouder Vroomen
bevestigt dat duurzaam-
heid een zaak is die ieder-
een bezig houdt en is dan
ook verheugd met dit initi-
atief over dit zo belangrijke
thema. “Een visie alleen is
niet voldoende. Het gaat er
vooral om hoe dit te kun-
nen bereiken,” zo zegt hij.
Het lijkt wethouder Hans
Vroomen daarom goed de
visie in te brengen in de
lopende duurzaamheiddis-
cussies. De hele visie is te
lezen op: www.bodegraven-
reeuwijk.groenlinks.nl/.
Tekst en beeld: Anneke Agterberg
In Brouwerij De Molen overhandigt fractie GroenLinks Bodegraven-
Reeuwijk de energievisie aan wethouder Hans Vroomen
Gevonden
en vermiste
huisdieren
Gevonden:
• Bodegraven, Broekveldsel­
aan ter hoogte van rotonde
Groene Ree: oude, blinde,
gecastreerde kater, rood met
witte teentjes/sokjes en wit op
de buik en snoet.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348­414242,
www.dierenhulpverleningwoer­
den.nl.
Landschap van muziekstijlen in Dorpskerk
Zaterdag 6 april, 20.00 uur
Organist Martin Mans en
synthesizer specialist Wim de
Penning geven op zaterdag
6 april om 20.00 uur een
concert in de Dorpskerk van
Bodegraven. Zij brengen tij­
dens dit concert composities
van hun CD ‘Keys unlimited’
ten gehore. De arrangemen­
ten zijn van eigen hand. De
geavanceerde synthesizers
zijn voorzien van moderne
technieken en maken het
mogelijk veel instrumenten
levensecht tot klinken te bren­
gen, variërend van prachtige
orkestinstrumenten tot gillende
elektrische gitaren. Wim de
Penning weet bij al deze
instrumenten feilloos de ‘juiste
snaar’ te raken. Concertorga­
nist Martin Mans laat horen
dat het pijporgel zich uitste­
kend leent voor de combina­
tie van klassiek en modern.
De luisteraar wordt meege­
nomen door een afwisselend
landschap van muziekstijlen
en maakt kennis met grote
strijkorkesten, vrolijke Latijns­
Amerikaanse klanken, mee­
slepende Keltische ritmes en
stoere marsmuziek. Voorbeel­
den daarvan zijn: Adiemus
van Karl Jenkins, Fanfare van
Lemmens, Solfeggio, Toccata
van Boëllmann, Orinoco Flow
en Chariots of Fire van Van­
gelis. Aanvang 20.00 uur in
Dorpskerk van Bodegraven.
Toegang: € 12,50. Kinderen
t/m 11 jaar betalen € 5,00.
www.martinmans.nl
TE HUUR
GARAGEBOXEN
diverse afmetingen
Per direct beschikbaar
in Broekvelden en in
het centrum van Bodegraven
Voor informatie:
Bouwbedrijf Groenen B.V.
Buitenkerk 61a
2411 PC Bodegraven
tel.: 0172 - 612316
email: joke@groenenbouw.nl
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 3
BOA’s Bodegraven-Reeuwijk dragen bij aan handhaving
“klachten bewoners
krijgen hoogste prioriteit”
Eén van de speerpunten in het beleid van burgemeester Christiaan van der Kamp is veiligheid. Hij vindt het
belangrijk dat de inwoners van zijn gemeente zich veilig voelen op straat en wil dat bereiken door onder
andere meer ‘blauw’ op straat. Naast de politie heef de gemeente dan ook twee Buitengewoon Opsporings
Ambtenaren (BOA’s) in dienst.
Het verschil met een poli-
tieagent is dat de BOA zich
voornamelijk bezighoudt
met overtredingen. Te
denken valt aan verkeerd
geparkeerde auto’s, het
laten slingeren van vuilnis
of mensen die hun hond op
de verkeerde plek uitlaten.
BOA Cor Koopman is al
jaren een bekend gezicht
in de gemeente. Begin deze
maand heef hij er een
collega bij gekregen: Eddy
Wigmans.
boetes
Eddy is geen onbekende in
de gemeente. In 2012 was
hij hier ook al werkzaam
als BOA. “Ik heb 19 jaar
als postbode gewerkt. Toen
ik wegens reorganisatie
daarmee moest stoppen,
heb ik me laten omscholen
tot BOA en ben ik werk-
zaam geweest in Amers-
foort, Vianen en Bussum.
Ik woon in Amersfoort en
rijd elke dag op en neer
naar Bodegraven. Naast
mijn werk schaak ik graag,
ik houd van wandelen en
ga graag op reis naar India.
Op reis kan ik het werk
een beetje van me afzetten,
want dit werk kan wel
stressvol zijn. Bekeuringen
uitschrijven bijvoorbeeld
geef toch spanning, want
je weet nooit hoe de per-
soon die op je afomt, gaat
reageren. Hij kan wel een
hele slechte dag hebben en
zich op mij gaan afreage-
ren want de boetes zijn
tenslotte best hoog.”
vragen en klachten
Beide BOA’s hebben zo
hun eigen taak, maar een
belangrijk onderdeel van
hun werk is het reageren
op vragen en klachten van
de bewoners. De dag van
de BOA begint dan ook met
het doornemen van de bin-
nengekomen meldingen.
Cor: “Wij gaan daarop af
en proberen de problemen
op te lossen. Bijvoorbeeld
een caravan die al heel
lang geparkeerd staat in de
straat en waar de buurt-
bewoners niets van durven
zeggen. Wij gaan dan even
kijken, benaderen de eige-
naar en vragen of de cara-
van naar de stalling kan.
Naderhand koppelen wij
dit terug naar de klager.
De mensen waarderen dit
en krijgen bovendien het
gevoel dat hun klacht
serieus genomen wordt.”
opvoeden
Eddy zal de komende tijd
veel te zien zijn bij het
controleren van de zoge-
naamde blauwe zone in
Bodegraven. “’s Ochtends
loop ik altijd de blauwe
zone langs. En dan kunnen
we soms direct aan het
werk, net zoals recent
gebeurde. Wij liepen langs
de auto’s om de parkeer-
schijven te controleren
en zagen toen een raar,
onbekend model schijf. Het
bleek een parkeerschijf te
zijn met een hulpmotor
die met de klok meedraait.
Dan leg ik liever aan de
eigenaar uit wat het pro-
bleem is, dan dat ik direct
een boete uitschrijf. Door
de uitleg snapt de betrok-
kene ook waarom iets niet
mag. Ik voed de mensen
een beetje op, zeg maar.”
Ook Cor beaamt dit. “Heel
belangrijk is de toon waar-
op we een bericht brengen.
We moeten met mensen
in gesprek blijven. Het is
soms ook onwetendheid
van mensen, dat moeten
we niet bestrafen, vind ik.”
Eddy heef nog meer taken.
Hij controleert regelmatig
de passage van het Raad-
huisplein in Bodegraven.
“Daar wordt vaak gefetst
en dat is verboden. Het is
een wandelpad en fetsen is
daar gevaarlijk.” Hij voegt
daaraan toe: “Bovendien
ben ik van april tot okto-
ber ook veel te zien bij de
Surfplas in het Reeuwijkse
Hout om onder andere op
het strand te controleren of
daar geen honden loslopen.
Verder zal ik in Reeuwijk
en Bodegraven controleren
op fout parkeren en/of stil-
staan en het fout parkeren
bij de scholen.”
Cor Koopman kent vrijwel
iedereen en iedereen kent
hem. Lachend vertelt hij
dat, als hij op patrouille is
met de waterpolitie, heel
veel mensen hem groe-
ten maar zijn collega vaak
vergeten. Hij zal ook deze
zomer veel op de plassen
te vinden zijn om vanuit de
boot te controleren.
politie
Eddy Wigmans vertelt
verder dat de BOA’s nauw
samenwerken met de poli-
tie. “Als er iets bijzonders
gebeurt, komt de politie
snel te hulp. Wij lunchen
‘s middags samen en dan
bespreken we de proble-
men in de gemeente. Ik
ga komend jaar ook op de
zaterdagen werken, omdat
dan de parkeerdrukte in
Bodegraven vrij hoog is.
En uiteraard ben ik ook te
vinden bij evenementen
zoals de Najaarsmarkt en
Bruisend Reeuwijk.”
Contact met mensen, dat
vinden de BOA’s het leukste
van hun werk. Eddy: “Dat
is absoluut zo en ik moet
zeggen; ik heb goede
ervaringen met de inwoners
van deze gemeente. Het
zijn in het algemeen posi-
tieve, vriendelijke mensen.”
Tekst en beeld: Karin Wagter
Initiatiefvoorstel wijkgerichte
aanpak energiebesparing
Vooruitlopend op de binnenkort startende discussie over de
duurzaamheidvisie van de gemeente Bodegraven­Reeuwijk
introduceert het CDA een initiatiefvoorstel over wijkgerichte
aanpak voor energiebesparing. Kern van deze aanpak is het
per woning uitvoeren van een onderzoek naar de energie­
besparingsmogelijkheden. De verbetermogelijkheden worden
door de energieadviseur met de eigenaar besproken, waarbij
de adviseur de offerteaanvragen kan regelen en coördineren.
Zo’n onderzoek kan, indien zich meerdere woningen tegelijk
aanmelden, door het Energiehuis uit Gouda tegen een
gereduceerd bedrag van € 100,00 worden uitgevoerd. Het idee
daarbij is dat de gemeente het onderzoek bij de eerste honderd
woningen met € 50,00 subsidieert. Van de deelnemende
bedrijven wordt vervolgens gevraagd om, indien zij van hieruit
een opdracht werven, een bijdrage van eveneens € 50,00
in het energiebesparingsfonds te stoppen. Bij voldoende
opdrachten vult het fonds zich en kan aan een volgende wijk
deze subsidiemogelijkheid worden geboden. Het initiatiefvoorstel
staat voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 6 maart
geagendeerd.
De Wiericker Opera opnieuw op
Fort Wierickerschans
De Wiericker Opera was vorig jaar met een overvolle en
uitverkochte zaal een groot succes. Daarom wordt de opera dit
jaar nogmaals opgevoerd. Er volgen zelfs twee voorstellingen
op Fort Wierickerschans en wel op zaterdagavond 25 mei en
zondagmiddag 26 mei. Bodegraver Andries Bongers nam vorig
jaar het initiatief voor De Wiericker Opera; een operaconcert met
een internationale cast van topzangers. “Het is ook dit jaar gelukt
om Gabrielle Mouhlen, die deze maand de hoofdrol vertolkte in
de Opera Turandot in Florida, naar Bodegraven te halen. Met
korte toelichtingen wordt het verhaal achter de prachtige aria’s
en duetten verteld. Het publiek maakt zo op een laagdrempelige
manier kennis met de opera. Bovendien lenen de middeleeuwse
kruithuizen van het fort zich uitstekend om een operaconcert te
organiseren. De akoestiek is er voortreffelijk.” Toegangskaarten
à € 19,50 (65+ € 15,00) kunnen nu al worden besteld door een
e­mail te sturen aan info@wierickeropera.nl met opgave van
naam, adres, gewenste dag en aantal kaarten.
BRIES Luistert: mini-musical
Pelgrimstocht
Vrijdag 1 maart, 20.00 uur
BRIES organiseert in de Lutherkerk in Bodegraven de mini­
musical Pelgrimstocht. Stel je eens voor: een bankje voor een
refuge (toevluchtsoord) waar vijf pelgrimerende mensen elkaar
ontmoeten. Zij zijn op pelgrimstocht naar Santiago de Compos­
tella en komen zichzelf en elkaar tegen. Er worden verhalen
verteld, zorgen gedeeld en stilgestaan bij de moeite en mooie
momenten van het leven. Herkennen wij ons eigen leven in deze
verhalen? Deze mini­musical in een sfeervolle ambiance werd al
meerdere keren binnen Bodegraven met veel succes opgevoerd.
Wil je hem nog eens komen beluisteren of misschien voor de
eerste keer? Wees welkom op vrijdagavond 1 maart om 20.00
uur in de Lutherkerk, kosten € 5,00. Na afloop is het mogelijk een
glas te drinken en stil te zijn bij eigen pelgrimstocht.
www.bries.pge.nu
Gospelkoor in Brugkerk
Zaterdag 9 maart, 20.00 uur
Het enthousiaste gospelkoor New Creation uit Oudewater
geeft op zaterdagavond 9 maart een concert in de Brugkerk in
Nieuwerbrug. Het thema van dit concert in de veertigdagentijd is
Passie en Pasen. Het concert wordt ondersteund met beelden
en teksten. Aanvang van het concert is 20.00 uur. De toegang is
gratis. Bij de uitgang is er een collecte om de onkosten te dekken.
Iedereen van harte welkom in dit kerkje met zijn mooie akoestiek.
Vakantiespelen niet naar
Weideveld
Tussen de Werkgroep Vakantiespelen en wethouder Hans
Vroomen heeft op woensdag 20 februari een overleg plaats­
gevonden over de locatie voor de Vakantiespelen. De afgelopen
weken hebben de werkgroep en gemeente het voorstel om
een deel van het bouwterrein Weideveld als nieuwe plek voor
de Vakantiespelen van 2013 te gebruiken nader uitgewerkt. De
gezamenlijke conclusie is dat, gelet op de hoge kosten die de
noodzakelijke aanpassingen op dit terrein met zich meebrengen,
het financieel niet haalbaar is om dit terrein te gebruiken.
De werkgroep en de gemeente zoeken met spoed naar een
alternatieve locatie voor de Vakantiespelen en streven er naar
om binnen drie weken duidelijkheid te hebben over de locatie
van de komende Vakantiespelen.
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Knorr
Wereldgerechten
voor 2-3 personen
Alle varianten
Pak
Elders 2.39

Alleen op:
vrijdag
maart
zaterdag
maart
1
2
2.39
0.
99
PER PAK
MEER DAN
50% KORTING
Cor Koopman (links) en Eddy Wigmans zorgen voor meer ‘blauw op
straat’
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 4
Heropening Grand Café Buren van de Raad
Nadat de Buren van de Raad vorig jaar november van eigenaar wisselde, is het team fink aan de slag gegaan met de
verfkwasten. De afgelopen weken heeft een ware metamorfose van het café plaatsgevonden. Op vrijdag 1 maart vindt
de heropening van Grand Café Buren van de Raad nieuwe stijl plaats. Vanaf 22.00 uur kan, onder het genot van een
lekker hapje en drankje, het resultaat worden aanschouwd. DJ Jan Streefand, bekend van onder andere de Herberg
(Citylife) in Reeuwijk, zal zorgen voor de muzikale invulling van deze avond. Om de heropening te vieren houdt de
Buren van de Raad de hele maand maart een leuke dineractie.
Nieuwe kringloopwinkel in Bodegraven zoekt spullen
Kringloopwinkel Bodegraven opent eind maart haar deuren aan de Willemstraat 49b te Bodegraven. Ruim 400 m2 snuf-
felplezier en de gratis koffe staat klaar. Vanaf 25 februari, tijdens de verbouwing, is de winkel iedere middag van 13.00
tot 17.00 uur geopend om overtollige spullen in ontvangst te nemen. Alles, ook niet meer gedragen kleding, schoe-
nen, platen, boeken, is welkom. De winkel is dan nog niet ingericht voor de verkoop. Iedere brengende klant mag per
keer zijn of haar naam op een kaartje schrijven en in een bus gooien. Tijdens de opening van de winkel worden twintig
namen uit deze bus getrokken die ieder een leuke waardebon ontvangen.
Open dag gezinshuis Jeugdformaat in
Bodegraven
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn is het op zaterdag 16 maart tussen
10.00 een 14.00 mogelijk een kijkje te komen nemen in de keuken van een
gezinshuis van Stichting Jeugdformaat. In een gezinshuis wonen kinderen of
jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, maar voor wie het wel goed
is om in een gezin te verblijven. Het verschil met een pleeggezin is dat er in
een gezinshuis jeugdigen worden opgevangen met ernstige problematiek,
waarbij intensieve en deskundige hulp nodig is. De gezinshuisouder is in
dienst van Jeugdformaat. Opvang in een gezinshuis wordt geboden na indi-
catie van Bureau Jeugdzorg. De open dag is een goede gelegenheid voor
iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg of dat graag zou willen zijn om
kennis te maken met deze kleinschalige opvang van kinderen in gezinsver-
band. Ook iedereen die beleidsmatig betrokken is bij jeugdzorg en andere
belangstellenden zijn van harte welkom. De gezinshuisouders Martijn Plomp
en Lianne van der Made hebben koffe en thee klaar staan en zijn aanwezig
om alle vragen te beantwoorden. Locatie: Prinsenstraat 11, Bodegraven.
Neem voor meer informatie contact op met 06-13997645. Aanmelden voor
de open dag via http://kijkindezorg.nl/events/kijkje-in-de-keuken-bij-een-
gezinshuis-van-jeugdformaat-11/
Offciële opening BSO De Klipper
In januari 2013 is BSO De Klipper van Junis Kinderopvang van start gegaan in basisschool de Speel- en Werkhoeve.
Op dinsdag 12 maart vindt de offciële opening plaats in het bijzijn van kinderen, ouders en genodigden. Wendy
Verkleij, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk, verricht de openingshandeling. Met de komst van De Klipper krijgt
de wijk Broekvelden eindelijk een ‘eigen’ buitenschoolse opvang. Leerlingen van ’t Vogelnest, de Goede Herderschool
en de Speel- en Werkhoeve kunnen van De Klipper gebruikmaken. In de paar maanden dat de BSO nu open is,
voelen leiding en kinderen zich er al helemaal thuis. De Klipper is de vierde BSO-locatie van Junis Kinderopvang in
Bodegraven naast De Schatkist, Het Schateiland en Noorderbreedte.
Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk
Op donderdag 7 maart zijn ondernemers weer van harte welkom in het
AC Restaurant in Bodegraven voor één van de oudste open netwerken van
onze regio, de Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk. Tussen 9.00 en 11.00 uur
ontspannen netwerken onder het genot van een kop koffe of thee.
www.opencoffeebodegraven.nl
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers
in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en Zwammerdam. Nieuws melden?
redactie@kijkopbodegraven.nl
Sia en Jan van den Heuvel
Van den Heuvel elektro
ki jk achter de schermen
EEn initiatiEf van ondErnEmErsvErEnigingEn Bov, rvHid En rov
van den Heuvel elektro
over enthousiaste partners,
24-uurs service en
functionele verlichting
Gasterij Vergeer, ‘t Wapen en Va Bene health and ftness. Wie daar de lichtschake­
laar aanzet, staat direct in het volle licht van het werk van Van den Heuvel elektra.
Het zeven man tellende bedrijf doet alles wat er op elektrisch gebied te vinden is.
Aan het hoofd staan twee enthousiaste mensen die werkelijk op elk gebied elkaars
partners zijn. ‘We hebben plezier in ons werk, dat houdt de energie erin.’
Elke werkdag start om 7.00 uur aan de keuken­
tafel van Jan en Sia van den Heuvel. Samen met
hun vier kinderen en vijf werknemers wordt er
een bak koffie gedronken voordat de blauwe Van
den Heuvelbussen de smalle Platteweg oprijden,
op weg naar de nieuwste klussen in woningen,
bedrijfspanden en tuinen.
Vlotte groei
Het bedrijf is dan ook met recht een totaal elektra­
installateur. Van stopcontact tot zonnepaneel en
verlichting tot beveiliging­ en camerasystemen. ‘In
2001 zijn wij gestart’, vertelt Sia. ‘Jan werkte bij
Unica maar droomde van een eigen zaak. Toen
de overheid dat jaar besloot dat hoveniers in de
tuin niet meer zelf 220 Volt mochten aanleggen,
zagen wij ons moment.’ Nog steeds maakt het
installatiewerk in de tuin veertig procent uit van
de omzet van het bedrijf. Jan: ‘We wonen in een
waterrijk gebied, het is een hele kunst om elektra
lekkagevrij in de tuin te installeren.’
Al snel werd Van den Heuvel een VOF met
veel eigen werk. ‘Na drie jaar huurden we onze
eerste uitzendkracht’, herinnert Jan zich. ‘Een
jaar later kwam hij in dienst en hij loopt hier nog
steeds.’ Inmiddels is het team dat buiten werkt,
uitgegroeid tot vijf man. Jan en Sia nemen het
kantoorwerk op zich. ‘Wat een klein beetje helpen
met de boekhouding zou worden, is uitgegroeid
tot een fulltime baan’, zegt Sia met een glimlach.
(on)mogelijke opgaVe
Er werd een lijn uitgestippeld voor tien jaar. Het
doel: een professioneel, jong bedrijf met een paar
man personeel. Hoewel de economische crisis
wat roet in het eten gooit, is die toekomstvisie
anno 2013 bewaarheid. Het bedrijf kan inmiddels
mooie projecten op zijn naam schrijven: de
verbouwing van Gasterij Vergeer in Reeuwijk­
Dorp, de computerruimte bij MTV in Amsterdam,
‘een apart project waar we ons werk deden
tussen de bekende Nederlanders’, vertelt Jan.
Ook ProRail staat op hun lijst opdrachtgevers.
Jan: ‘En ‘t Wapen. Daar kregen we de opdracht
om na een binnenbrand de boel in drie dagen
weer draaiende te krijgen. Een haast onmogelijke
opgave, maar we hebben het met ons team
gered.’ Daarnaast vindt het echtpaar het heerlijk
om in (de exclusievere) woningen in eigen dorp
bezig te zijn. ‘Dan ben je echt aan het werk voor
je omgeving’, verklaart Jan.
dag en nacht
Dat werk bevalt opdrachtgevers doorgaans goed.
Sia: ‘Klanten komen graag bij ons terug. Want is
er een probleem, dan zorgen we dat het opgelost
wordt. Daarom hebben we een 24­uurs service.
Ook al gaat het om een klein stopcontact bij
iemand die geen (vaste) klant van ons is, je kunt
ons dag en nacht bellen.’ Wie Van den Heuvel in
huis haalt, mag overigens ook iets verwachten.
‘Ja, we stellen hoge eisen aan onszelf en
installeren mooie, functionele verlichting volgens
de normen en certificering van de branche’,
legt Sia uit. Jan: ‘We doen bijvoorbeeld ook
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Iedereen kan vrijblijvend advies vragen over
energiebesparende maatregelen in en om
woningen en bedrijfspanden.’
Advies, maar ook voor ontwerp, installatie en
levering kan men bij het bedrijf terecht dat met
zijn tijd meegaat. Nieuwe ontwikkelingen volgt
Van den Heuvel op de voet, zoals KNX, ‘je huis
op afstand bedienen’, legt Jan uit. ‘Met KNX
kun je op afstand inloggen in je woning en de
verwarming hoger zetten, de gordijnen dicht
doen of het bad vast aanzetten voor als je thuis
komt.’ Het is de toekomst, denkt Sia. ‘Door dit
systeem aan zorginstanties te koppelen, kun
je bijvoorbeeld langer in je eigen huis blijven
wonen. Ik denk dat mijn kinderen meemaken dat
KNX standaard in nieuwbouwwoningen wordt
geïnstalleerd. Architecten vragen nu al om KNX­
voorbereide woningen.’
lol
Beide partners hebben zichtbaar plezier in
hun werk. Jan: ‘Het is leuk om samen naar
oplossingen te zoeken.’ Sia: ‘We hebben samen
lol als we een klus binnenhalen. En vaak zitten
we op zaterdagavond naast elkaar te calculeren.
We peppen elkaar op, motiveren elkaar, dat houdt
de energie erin.’
Tekst en beeld: Esther van Lunteren
Bestaat sinds: 2001
Aantal werknemers: 5
Adres: Platteweg 40a,
2811 NA Reeuwijk
Telefoon: 0172-522677
Webadres: www.vandenheuvelelektro.nl
Werkgebied: regio Reeuwijk, Nederland
Fijn in je lijf
Wie te zwaar is, loopt het risico op
chronische ziekten, zoals obesitas
of diabetes. Een leefstijlveran-
dering kan dat proces uitstellen
of zelfs voorkomen. Gewichts-
consulent/leefstijlcoach Margriet
Stolk geeft praktische adviezen en
begeleidt haar cliënten intensief
in het afslankproces. Daarmee
raken cliënten niet alleen kilo’s
kwijt, ze doen veel meer voor
hun gezondheid. In veel gevallen
wordt de begeleiding vergoed door
zorgverzekeraars. Meer informatie
over de praktijk ‘Fijn in je Lijf’ van
Margriet Stolk is te verkrijgen via
www.gewichtsconsulentbodegra-
ven.nl. De praktijk is gevestigd aan
de Noordzijde 6 in Bodegraven.
Spectaculaire opening Auto Cleaning
Bodegraven
Autocoureur Tim Coronel opent zaterdag 2 maart op geheel eigen wijze het
nieuwe bedrijfspand van Auto Cleaning Bodegraven. Vanaf 13.00 uur zijn
nieuwsgierigen welkom om een kijkje te nemen bij Auto Cleaning Bodegra-
ven, gevestigd aan de Tjalk 19E op bedrijventerrein Rijnhoek. Een mooie
gelegenheid om kennis te maken met de ondernemers en hun werkzaamhe-
den. Auto Cleaning Bodegraven is het autopoetsbedrijf van Arthur Pikaar en
Bert van Dijk. www.autocleaningbodegraven.nl
Vreemde vogels,
tijdelijk of trend?
In Nederland worden steeds vaker
nieuwe soorten vogels waargeno-
men, ook als broedvogel. Is daar
een verklaring voor te geven? Op
de dinsdagavonden 5 en 12 maart
vertellen vogelkenners Stef Strik
en Gert-Jan Pieterse u hierover
graag meer. Door onderzoek is
inmiddels wel duidelijk geworden
dat de wereldwijde verandering
van het klimaat een belangrijke
oorzaak is. Soorten verschijnen
en soorten verdwijnen. In de cur-
sus wordt ingegaan op de relatie
klimaat, natuur en vogels. Voor
wie bij wil blijven op het terrein van
nieuwe soorten vogels in ons land,
is deze cursus een aanrader. De
cursus wordt gegeven op 5 en 12
maart van 19.30 tot 22.00 uur en
kost € 30,75. Locatie: Antoniuscol-
lege, Bodegraven. Informatie en
aanmelden: www.volksuniversiteit-
bodegraven-reeuwijk.nl
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 5
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41

Reeuwijk : Meentweide facebook.com/jumbosupermarkten
Gratis parkeren!

P
a8884a49-aa75-4403-8aaa-ec83af74324d.indd 1 25-2-2013 10:54:34
Chocolade bloemstuk maken
Op woensdag 13 of donderdag 14 maart van 19.00 tot 22.00 uur kan bij
Volksuniversiteit Bodegraven-Reeuwijk onder leiding van patissiers Femke
en Sander een eetbaar bloemstuk van chocolade en marsepein worden
gemaakt. Een feurig en smakelijk bloemstuk, bijvoorbeeld ter decoratie van
de paastafel. Kosten: € 35,50 inclusief materiaal en koffe/thee. www.volks-
universiteitbodegraven-reeuwijk.nl
Ondernemersagenda
De berichten in de ondernemersagenda worden samengesteld
door Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. Dit is een
samenwerking tussen de Raad van Handel, Industrie en Dienst-
verlening (RvHID), Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV)
en Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV).
Vrijdag 28 februari
Bitterballenborrel Het Groene
Hart in Café Gouwezicht in
Boskoop. Van 17.00 tot 20.00
uur.
www.topzaak.com
Vrijdag 8 maart
Ondernemersevenement
‘Durven en doen’, eerste
lustrum Vrouw en Busyness
Groene Hart.
Alphen Business Center,
Alphen aan den Rijn.
Aanvang 15.30 uur.
www.vrouwenbusyness.nl
Donderdag 7 maart
Open Coffee Bodegraven­
Reeuwijk, AC Restaurant in
Bodegraven. Van 9.00 tot
11.00 uur.
www.opencoffeebodegraven.nl
Woensdag 13 maart
Tweede Dag van de econo­
mie, gemeentehuis, 18.00­
22.00 uur. Aanmelden via
strategie­beleid@bodegra­
ven­reeuwijk.nl.

Leesmarathon Zwammerdam
Kinderen van groep 6/7a van basisschool Oranje Nassau in
Zwammerdam organiseren op donderdag 28 februari een
leesmarathon. Het doel hiervan is om zo veel mogelijk geld op
te halen voor het schoolplein. De dag waarop de leesmarathon
plaatsvindt, starten de kinderen zoals gebruikelijk om 8.30 uur
en zullen direct beginnen met lezen uit leesboeken, stripboeken,
tijdschriften en informatieboeken. Ook zullen de juffen regelmatig
voorlezen. Om de twee uur is er een korte pauze waarin de
kinderen iets te eten en te drinken krijgen. De kinderen gaan door
met lezen tot het eerste kind in slaap valt en stoppen uiterlijk
22.00 uur ’s avonds. De kinderen hebben er ontzettend veel zin in.
Grote belangstelling turfmakersflm
Zondag 25 februari werd op
Fort Wierickerschans de film
‘Turfmaken in Reeuwijk’ voor
het eerst vertoond. De grote
opkomst van het publiek was
absoluut premièrewaardig:
het arsenaal was volledig uit­
verkocht. De toeschouwers
waren onder de indruk van het
vele zware werk dat de verve­
ners destijds verrichtten. De
gereedschappen en blokjes
turf zijn door velen in de han­
den genomen, gefotografeerd
en de hoofdrolspelers in de
film namen alle tijd voor uitleg.
Hoewel de film een tikje aan
de lange kant was, smaakt
zo’n mooie vertoning naar
meer. Als het aan Peter Kraan
van Stichting Fort Wiericker­
schans ligt, vormt deze
première het begin van een
serie films over het Groene
Hart. Het plan is om met grote
regelmaat een film van dit
soort te maken en vertonen
op het Fort. Opnames voor
de volgende films zijn al in
gang gezet. Suggesties voor
onderwerpen worden door het
enthousiaste Fort­team ont­
vangen. U kunt ze aanmelden
bij info@fortwierickerschans.nl
Beeld: Kees Veelenturf

Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 6
Droomweide
Droomweide is een ontwikkeling van:
SYNCHROON
Nu kan uw droom uitkomen!
Bepaal mee hoe de woningen in Droomweide,
de nieuwste wijk van Bodegraven, eruit komen te zien.

Kom 13 maart a.s. 20.00 uur naar
Gasterie De Vliethoeve, Zuidzijde 101-102 Bodegraven.
De grootte en prijsstelling hangen uiteraard af van uw ontwerp.
Indicatie van prijs en woningaanbod:
• Twee-onder-een-kapwoning vanaf € 310.000 v.o.n.
• XL eengezinswoning vanaf € 300.000 v.o.n.
• Ruime eengezinswoning vanaf € 220.000 v.o.n.
Kijk voor meer informatie op
Drieman Garantiemakelaars Bodegraven
Markstraat 6 • 2411 BE Bodegraven
T: 0172 - 46 08 00 • E: bodegraven@drieman.nl
www.droomweide.nl
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 7
OPEN HUIS
1 maart 2013
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, dan gaat hij/zij naar de basisschool.
Natuurlijk wilt u een goede keuze maken. Wij denken hier voor te kunnen
zorgen! Komt u gerust bij ons kijken tijdens ons OPEN HUIS op vrijdag
1 MAART 2013. Tussen 9.00-11.30 uur kunt u zonder afspraak bij de
scholen binnen lopen. U krijgt een rondleiding door de school en u kunt
de sfeer van de school proeven. Ook kunt u dan al uw vragen stellen om zo
tot een goede schoolkeuze te komen.
Bent u op 1 maart verhinderd dan bent u natuurlijk welkom voor een rond-
leiding op een andere dag. Meer informatie over onderstaande scholen
kunt u vinden op de website: www.d4w.nl

Da Costaschool
Laan van Turkenburg 2
2411 VM Bodegraven
0172-611897
Directeur: Hans Compagne
Dacostaschool@d4w.nl
De Goede Herderschool
Cortenhoeve 51
2411 JL Bodegraven
0172-611286
Directeur: Rein Versluis
Goedeherderschool@d4w.nl
Prinses Beatrixschool
Dronenplein 7
2411 HE Bodegraven
0172-612878
Directeur: Astrid Sloof
Prinsesbeatrixschool@d4w.nl
Win deze maand een diner voor twee
bij ‘t Wapen van Reeuwijk!
Iedere maand win je mooie prijzen via www.misterben.nl/actie
reddeloos, radeloos maar vastberaden
De start van het culturele seizoen wordt ingeluid met het spectaculaire theaterstuk 1672 NU. Voor de bezetting zoeken Annemarie de Knegt en
Rianne Hoogeveen regionaal talent.
De titel verwijst naar het
rampjaar 1672 en geef
tegelijkertijd de link naar
het heden aan. En die is er:
in het jaar dat de Republiek
der Zeven Nederlanden
aan alle kanten werd
aangevallen, stortte de
economie ook in. Banken,
scholen, winkels, recht-
banken en schouwburgen
werden gesloten. Kunst-
handelaren en -schilders
gingen failliet aan de
gevolgen van een hefige
crisis. Volgens een bekend
Nederlands gezegde was
het volk destijds redeloos,
het land reddeloos en de
regering radeloos.
dynamisch theaterstuk
“Op dat gezegde is de
ondertitel van het stuk
gebaseerd. Maar die
hebben we aangepast.
Radeloos werd vastbe-
raden. Het idee dat er
in die tijd ook schouw-
burgen werden gesloten.
Daar moeten we niet aan
denken. Gelukkig wacht
het Evertshuis een zon-
nigere toekomst. Volgend
jaar om deze tijd zitten we
in een prachtig verbouwd
pand.’’ Terwijl ze dit zegt,
kijkt Annemarie de Knegt,
directeur van het Everts-
huis, haar collega Rianne
Hoogeveen lachend aan.
Het is hun eerste week in
het Antoniuscollege, dat
als tijdelijke huisvesting
dient tot de nieuwe locatie
in gebruik wordt genomen.
In dit - dan voormalig -
schoolgebouw zal ook 1672
NU worden opgevoerd.
Hans van Hechten is de
schrijver en regisseur
van het stuk. Hij wil voor
de opvoering vooralsnog
gebruikmaken van de grote
zaal van de school alsook
van de diverse lokalen.
Rianne Hoogeveen: “Het
idee is dat het publiek alle
‘buiten’-scenes ziet in de
grote zaal en zich ver-
plaatst naar de lokalen om
te zien wat zich ‘binnen’
afspeelt. Alles bevindt zich
natuurlijk nog in de ‘wat-
gaan-we-doen’ fase, maar
één ding is zeker: 1672
NU wordt geen statisch
theater stuk. Het publiek
wordt meegenomen en
1672 NU zal een fantas-
tisch begin zijn van ons
nieuwe, culturele jaar.’’
drama
Voor 1672 NU is gekozen
voor een bewerking van
het boek ‘de Kleine Soldaat’
van A. Blauw. “Dit verhaal
speelt zich af in deze con-
treien en geef weer hoe
de bevolking leed onder de
terreur van de Franse sol-
daten. Hans van Hechten
heef zich eveneens laten
inspireren door het tragi-
sche verhaal van Marga-
retha, de hoofdpersoon in
het boek ‘Rampjaar 1672’,
geschreven door Luc Pan-
huizen. Deze gefortuneer-
de kasteelvrouwe maakt
haar persoonlijke drama
mee. Zij, getrouwd met
een diplomaat die voor de
Nederlanden steun zoekt
in Berlijn, dient een veilig
heenkomen te zoeken.
Terwijl haar personeel
haar vertrek voorbereidt,
verzucht ze – als koningin
Wilhelmina avant la lettre
– ‘Alleen, maar niet een-
zaam’. Het efect van het
rampjaar 1672 op boeren,
burgers en ‘hoge’ lui wordt
in het theaterstuk weerge-
geven met humor en een
directe lijn naar het heden.
audities
Annemarie de Knegt: “We
willen 1672 NU samen
met regionaal talent
vorm geven. Daarom deze
oproep: we hebben onge-
veer twintig spelers nodig,
een groot aantal fguranten
en muzikanten. We nodi-
gen ook koren en indivi-
duele zangers en zange-
ressen uit te reageren.
De audities vinden plaats
op 26 en 27 maart in de
avond uren.
Als je geïnteresseerd bent,
mail dan voor 15 maart
naar info@evertshuis.nl of
neem telefonisch contact
op via 0172-618484.’’
première
Om dit theaterstuk tot
stand te brengen werkt het
Evertshuis nauw samen
met Lucienne de Valk. Zij
is cultureel-projectleider.
De première is op zaterdag
21 september om 14.00 uur
met op dezelfde dag een
avondvoorstelling die om
20.00 uur begint. De laatste
voorstelling vindt plaats
op zondagmiddag 29 sep-
tember met een middag-
matinee die om 14.00 uur
aanvangt.
Raadpleeg voor speeldata
in de tussenliggende tijd
wwww.evertshuis.nl.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Na de zomerstop start het Evertshuis het nieuwe
culturele seizoen met het spectaculaire theaterstuk
1672 NU dat als ondertitel ‘Reddeloos, Radeloos maar
vastberaden’ heef.
Opbrengst collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die in de week van 10 februari werd gehouden, heeft in
de woonkernen Waarder en Driebruggen € 1.184,06 opgebracht, in Nieuwerbrug € 612,95 en in
Bodegraven € 3.109,62. Amnesty dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet en het trotseren
van de kou. Het was de elfde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een
landelijke collecte hield.
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 8

2
,0
8
1,0
5
2,25
1,23
vrijdag en zaterdag
sneeuwsnoeper
7,75
6
,7
5
plaatcake
appel
donker & fi jn
volkoren
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Meentweide 66
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker
Taarten bestelt u gemakkelijk
en snel op kovandaalen.nl
LEKKER DING
Nieuw en exclusief
bij uw Echte Bakker.
Ambachtelijke, heerlijke
bonbons in vijf smaken.
Dubbel zo groot,
dubbel genieten.
Bouchée bonbon
100 gram
3,85
Inwoners van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk hoeven voor een verloren of
gestolen identiteitsbewijs niet meer eerst
naar de politie. Vanaf maandag 4 maart kunt
u bij de gemeente een verklaring van verlies
of diefstal tekenen.
Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart kwijt of gestolen? Gemeenten
en politie slaan de handen ineen om het u
wat gemakkelijker te maken. U hoeft daardoor
niet meer eerst aangifte te doen bij de politie.
Meldt het verlies zo snel mogelijk bij uw
gemeente én vraag meteen een nieuw
document aan.
Formulier
U vult op het gemeentehuis een formulier in
waarin u uitlegt hoe u het oude document
bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is
vastgesteld, kunt u direct een nieuw document
aanvragen en betalen. Neemt u daarvoor al uw
identiteitsdocumenten mee. Meer informatie
over het aanvragen van een nieuw document
vindt u op www.bodegraven-reeuwijk.nl of
op www.politie.nl.
Paspoort, rijbewijs of identiteits kaart
verloren of gestolen?
Gemeenten nemen vanaf 4 maart zelf verklaring op
Controle
Valse meldingen worden streng aangepakt.
Om misbruik te voorkomen controleert de
medewerker van de gemeente de melding van
vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst
de gemeente de aanvrager door naar de politie
voor nader onderzoek.
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
PASPOORT, RIJBEWIJS
OF IDENTITEITSKAART
KWIJT?
 Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan.
 U hoeft niet meer eerst naar de politie.
 Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.
ID-vermissing poster.indd 1 31-01-13 14:57
Geef uw mening
over de krant
Kijk op Bodegraven is benieuwd naar uw mening over de krant. Wat waardeert
u in de krant? Welke soorten artikelen worden graag gelezen? Wat verwacht u
van Kijk op Bodegraven in de toekomst? Ook is gemeente Bodegraven-Reeuwijk
benieuwd naar uw mening over de gemeentepagina’s. Met uw mening kunnen
wij onze krant nog beter maken.
Deel 1
Waardering en inhoud Kijk op Bodegraven
Hoe ontvangt u Kijk op Bodegraven?
In de brievenbus Ik haal de krant op Anders:
Hoeveel tijd besteedt u per week gemiddeld aan het lezen van Kijk op Bodegraven?
0-2 minuten 3-10 minuten 10-25 minuten 25-40 minuten > 40 minuten
Kijk op Bodegraven schrijft over uiteenlopende onderwerpen. Hierover volgen acht
stellingen. Kruis aan wat voor u het meest van toepassing is.
Ik lees de gemeentelijke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de politieke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de informatie over cultuur en maatschappelijke
partijen (verenigingen, Evertshuis, stichtingen etc.)… nooit soms vaak altijd
Ik lees de sportberichten… nooit soms vaak altijd
Ik lees het ondernemersnieuws… nooit soms vaak altijd
Ik lees de interviews met dorpsgenoten … nooit soms vaak altijd
Ik lees informatie over andere dorpskernen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de historieverhalen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de serviceberichten
(medisch rooster, kerkdiensten etc.)… nooit soms vaak altijd
Wat vindt u van de mate van aandacht per onderwerp?
• Gemeentelijke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Politieke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Maatschappelijke partijen te weinig voldoende te veel weet niet
• Culturele informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Sportberichten te weinig voldoende te veel weet niet
• Ondernemersnieuws te weinig voldoende te veel weet niet
• Interviews met dorpsgenoten te weinig voldoende te veel weet niet
• Andere dorpskernen te weinig voldoende te veel weet niet
• Historie te weinig voldoende te veel weet niet
• Serviceberichten te weinig voldoende te veel weet niet
Wat vindt u van het niveau en de schrijfwijze van de artikelen?
Niveau: Te makkelijk Goed Te moeilijk
Schrijfwijze: Te persoonlijk Goed Te onpersoonlijk
Leest u, als ontvanger van Kijk op Bodegraven, wel eens Kijk op Reeuwijk?
Nooit Soms Vaak Altijd
Vindt u het samenvoegen van Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk tot één titel
“Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” een goed idee?
Absoluut niet Nee Neutraal Ja Zeker doen!
Toelichting:
Bespreekt u (delen van) de inhoud van Kijk op Bodegraven met anderen?
Nooit Soms Vaak Altijd
Gaat u naar aanleiding van aankondigingen in Kijk op Bodegraven naar een
evenement of bijeenkomst?
Nooit Soms Vaak Altijd
Er volgt nu een aantal stellingen over de inhoud van Kijk op Bodegraven.
0 = helemaal mee oneens, 1 = mee oneens, 2 = neutraal, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens
• Er staan voldoende informatieve artikelen in deze krant. 0 1 2 3 4
• Ik kom veel lokale informatie als eerste in deze krant tegen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de betrouwbaarheid van de artikelen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de keuze van onderwerpen. 0 1 2 3 4
• Door deze krant heb ik minder aandacht voor lokale
informatie van andere kranten en websites. 0 1 2 3 4
• Kijk op Bodegraven is bedoeld voor mensen zoals ik. 0 1 2 3 4
• Ik ga Kijk op Bodegraven missen als deze verdwijnt. 0 1 2 3 4
Er volgt nu een aantal vragen over advertenties in Kijk op Bodegraven.
• Leest u de advertenties in Kijk op Bodegraven? Nooit Soms Vaak Altijd
• Bezoekt u de website van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Gaat u naar de winkel van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Koopt u iets naar aanleiding van een
advertentie in Kijk op Bodegraven? Nooit Soms Vaak Altijd
Hoe komt u in het algemeen in aanraking met lokale informatie?*
Kijk op Bodegraven
Kijk op Reeuwijk
Bodegraafs Nieuwsblad
Een andere huis-aan-huiskrant, zoals Krant van Gouda
Een regionaal dagblad, zoals AD Groene Hart
Internet, zoals Digitale Bodegraafse Krant
Een app, zoals Omroep WEST
Radio of televisie, zoals RTV Bodegraven of Omroep WEST
Social media, zoals Twitter en facebook
Vrienden en familie
Anders:
Lezersonderzoek
Een app is een programma waarmee op tablets en telefoons
informatie kan worden gelezen, zonder gebruikmaking van
een browser. Een app moet eenmalig worden gedownload.
Meestal blijft internetverbinding nodig.
Als u niet gewend bent om apps te gebruiken, slaat u dit
onderdeel over en gaat u verder met deel 3 hiernaast.
Leest u Kijk op Bodegraven online?
nooit soms vaak altijd
Hieronder volgt een aantal stellingen over het lezen
van apps, websites en kranten in het algemeen.
Als het gaat om informatie en nieuws, lees ik liever...
• een app dan een krant ja nee weet niet
• een app dan een website ja nee weet niet
• een website dan een app ja nee weet niet
• een krant dan een website ja nee weet niet
Wat is de voornaamste reden om een app te lezen?*
Het is up-to-date
Het is niet plaatsgebonden
Ik kan even snel kijken
Ik kan het aanpassen aan mijn persoonlijke voorkeuren
Anders:
Als Kijk op Bodegraven via een app aangeboden
wordt, gaat u deze dan downloaden?
Ja Nee Weet niet
Welke onderwerpen wilt u graag lezen als Kijk op
Bodegraven als app wordt aangeboden?*
Gemeentelijke informatie Ondernemersnieuws
Politieke informatie Interviews dorpsgenoten
Maatschappelijke partijen Historieverhalen
Culturele informatie Andere dorpskernen
Sportberichten Serviceberichten
Wat verwacht u van een Kijk op Bodegraven app?*
Ik verwacht actuele informatie op de app en de
achtergronden in de papieren uitgave.
Ik verwacht dat app en krant dezelfde informatie bieden.
Ik verwacht dat ik via de app kan reageren op artikelen.
Ik verwacht dat ik via de app fotoreportages te bekijken.
Ik verwacht dat ik via de app makkelijk kan zien wat er te
doen is in Bodegraven-Reeuwijk.
Anders:
Wat mag een Kijk op Bodegraven app kosten?
Gratis Eenmalig € 0,79 Eenmalig € 1,99
Jaarlijks € 4,99
Anders:
Deel 3
Persoonlijke
informatie
Wat is uw geslacht?
Man Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 21
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
Ouder dan 61 jaar
Wat is uw postcode?
Wat is uw hoogst
afgeronde opleiding?
WO (universiteit)
HBO
VWO / Gymnasium
HAVO
MBO
LBO / VMBO
Wat is uw relatie met de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk?
Ik werk hier
Ik woon hier
Mijn familie woont hier
Ik heb er geen relatie
mee
Anders:
In hoeverre voelt u zich
betrokken bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk?
Helemaal niet betrokken
Niet betrokken
Neutraal
Betrokken
Heel erg betrokken
Opmerkingen of tips
Hebt u opmerkingen
over deze enquête of
algemene tips voor Kijk op
Bodegraven? Mail ze naar
info@kijkopbodegraven.nl
of stop een briefje in de
inleverbox voor het lezers-
onderzoek.
GEMEENTEPAGINA’S
In dit onderdeel peilen wij uw mening over de gemeente-
pagina’s die u tweewekelijks in het hart van de krant vindt.
Ik waardeer het gemeentenieuws als onderdeel van
Kijk op Bodegraven.
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Welke informatie spreekt u het meest aan, naast de
bekendmakingen en publicaties?
Contact Openbare vergaderingen Agenda
Nieuws Korte berichten
Welke informatie mist u?
Welke informatie hoeft wat u betreft niet?
Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om
meer informatie te vinden?
Nooit Soms Vaak Altijd
Wat vindt u van het idee om bekendmakingen/
publicaties in verkorte vorm in de krant te lezen en de
rest alleen op de website van de gemeente?
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Deel 2
Kijk op Bodegraven online (app)
Deze enquête kan ook
online worden ingevuld op
www.kijkopbodegraven.nl
De uiterste inleverdatum
voor deze enquête is
zaterdag 9 maart.
Hartelijk dank voor
uw medewerking.
Welk rapportcijfer (op
de schaal van 1 tot en
met 10) verdient Kijk op
Bodegraven volgens u?
Rapportcijfer
LET OP: bij vragen die met een * zijn gemarkeerd, zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het lezersonderzoek
vormt een onderdeel van
de afstudeeropdracht die
Sabrina Broer uitvoert
voor de uitgever van Kijk
op Bodegraven en Kijk op
Reeuwijk. De Reeuwijkse
studente volgt de opleiding
Communicatie aan de
Hogeschool van Leiden.
diGitaal
Het gegeven dat een papie-
ren krant alleen de toe-
komst het hoofd niet kan
bieden, vormt al jaren
onderwerp van gesprek
in de uitgeefranche. Er
wordt gezocht naar de
beste vorm van het digitaal
aanbieden van informatie.
Om te beoordelen welke
vorm voor een lokale krant
als Kijk op Bodegraven het
meest geschikt is, wordt
gestart met het genoemde
lezersonderzoek. Dit vanuit
de gedachte dat wat u in de
papieren krant waardeert,
waarschijnlijk ook een van
de belangrijkste pijlers zal
moeten zijn van de digitale
verschijningsvorm.
adverteerders
Naast het lezersonderzoek
zal ook een adverteerders-
onderzoek worden gehou-
den. Dit laatste onderdeel
zal met name toegespitst
zijn op de digitale toekomst
van de kranten, want niet
alleen Kijk op Bodegraven
maar ook adverteeders
onderzoeken nieuwe
mogelijkheden. Velen van
hen geven aan zich te ori-
enteren op digitale kana-
len om hun doelgroep te
bereiken. Het adverteer-
dersonderzoek zal volgen-
de week gestart worden.
Een groep onder nemers zal
worden ondervraagd over
hun ervaringen met adver-
teren tot nu toe en waar
onze kranten een toevoe-
ging kunnen vormen op de
nu al bestaande (digitale)
communicatiekanalen.
afrondinG opdracht
Na de twee onderzoeken
zal de opdracht worden
afgerond met een advies
aan de uitgever. In dit
advies zal worden aan-
gegeven welke vorm van
digitale informatievoorzie-
ning de voorkeur van de
lezer geniet én waarbij de
mogelijkheid bestaat dat er
voldoende inkomsten mee
kunnen worden gegene-
reerd. Het kostendekkende
aspect is uiteraard nodig
om de digitale service
überhaupt te kunnen aan-
bieden. Kijk op Reeuwijk
en Kijk op Bodegraven wil-
len we graag (al dan niet
samengevoegd tot één titel)
voor de toekomst behou-
den, zodat inwoners van
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk kunnen blijven
rekenen op een goed geïn-
formeerde, sympathieke
krant met veel oog voor
wat er in de samenleving
speelt.
help mee!
Met uw deelname aan het
onderzoek helpt u uw krant
om ook in de toekomst te
kunnen blijven verschij-
nen. Help daarom mee en
vul de enquête in. Uiter-
aard wordt de gegeven
infor matie alleen voor dit
onderzoek gebruikt. U kunt
uw ingevulde formulier tot
en met zaterdag 9 maart
inleveren bij de onder-
staande adressen.
De enquête is ook online in
te vullen. Ga daarvoor naar
www.kijkopbodegraven.nl
Wij rekenen op uw mede-
werking en bedanken u bij
voorbaat hartelijk voor de
moeite!
Meld uw interesse
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deelname aan het
onderzoek voor adverteerders, meld uw interesse dan door
een bericht te sturen aan sabrina@graficelly.nl
Sabrina Broer hoopt veel formulieren te mogen verwerken
Inleverpunten
Bodegraven
AC restaurant
C1000 Langerak Broekvelden
C1000 Raadhuisplein
Albert Heijn
Nieuwerbrug
Troefmarkt
Meije
Anneke Agterberg, Meije 58,
in de brievenbus
Zwammerdam
Brood- en banketbakkerij Blom
Waarder
Plus Hoogendoorn
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 9
Geef uw mening
over de krant
Kijk op Bodegraven is benieuwd naar uw mening over de krant. Wat waardeert
u in de krant? Welke soorten artikelen worden graag gelezen? Wat verwacht u
van Kijk op Bodegraven in de toekomst? Ook is gemeente Bodegraven-Reeuwijk
benieuwd naar uw mening over de gemeentepagina’s. Met uw mening kunnen
wij onze krant nog beter maken.
Deel 1
Waardering en inhoud Kijk op Bodegraven
Hoe ontvangt u Kijk op Bodegraven?
In de brievenbus Ik haal de krant op Anders:
Hoeveel tijd besteedt u per week gemiddeld aan het lezen van Kijk op Bodegraven?
0-2 minuten 3-10 minuten 10-25 minuten 25-40 minuten > 40 minuten
Kijk op Bodegraven schrijft over uiteenlopende onderwerpen. Hierover volgen acht
stellingen. Kruis aan wat voor u het meest van toepassing is.
Ik lees de gemeentelijke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de politieke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de informatie over cultuur en maatschappelijke
partijen (verenigingen, Evertshuis, stichtingen etc.)… nooit soms vaak altijd
Ik lees de sportberichten… nooit soms vaak altijd
Ik lees het ondernemersnieuws… nooit soms vaak altijd
Ik lees de interviews met dorpsgenoten … nooit soms vaak altijd
Ik lees informatie over andere dorpskernen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de historieverhalen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de serviceberichten
(medisch rooster, kerkdiensten etc.)… nooit soms vaak altijd
Wat vindt u van de mate van aandacht per onderwerp?
• Gemeentelijke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Politieke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Maatschappelijke partijen te weinig voldoende te veel weet niet
• Culturele informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Sportberichten te weinig voldoende te veel weet niet
• Ondernemersnieuws te weinig voldoende te veel weet niet
• Interviews met dorpsgenoten te weinig voldoende te veel weet niet
• Andere dorpskernen te weinig voldoende te veel weet niet
• Historie te weinig voldoende te veel weet niet
• Serviceberichten te weinig voldoende te veel weet niet
Wat vindt u van het niveau en de schrijfwijze van de artikelen?
Niveau: Te makkelijk Goed Te moeilijk
Schrijfwijze: Te persoonlijk Goed Te onpersoonlijk
Leest u, als ontvanger van Kijk op Bodegraven, wel eens Kijk op Reeuwijk?
Nooit Soms Vaak Altijd
Vindt u het samenvoegen van Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk tot één titel
“Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” een goed idee?
Absoluut niet Nee Neutraal Ja Zeker doen!
Toelichting:
Bespreekt u (delen van) de inhoud van Kijk op Bodegraven met anderen?
Nooit Soms Vaak Altijd
Gaat u naar aanleiding van aankondigingen in Kijk op Bodegraven naar een
evenement of bijeenkomst?
Nooit Soms Vaak Altijd
Er volgt nu een aantal stellingen over de inhoud van Kijk op Bodegraven.
0 = helemaal mee oneens, 1 = mee oneens, 2 = neutraal, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens
• Er staan voldoende informatieve artikelen in deze krant. 0 1 2 3 4
• Ik kom veel lokale informatie als eerste in deze krant tegen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de betrouwbaarheid van de artikelen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de keuze van onderwerpen. 0 1 2 3 4
• Door deze krant heb ik minder aandacht voor lokale
informatie van andere kranten en websites. 0 1 2 3 4
• Kijk op Bodegraven is bedoeld voor mensen zoals ik. 0 1 2 3 4
• Ik ga Kijk op Bodegraven missen als deze verdwijnt. 0 1 2 3 4
Er volgt nu een aantal vragen over advertenties in Kijk op Bodegraven.
• Leest u de advertenties in Kijk op Bodegraven? Nooit Soms Vaak Altijd
• Bezoekt u de website van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Gaat u naar de winkel van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Koopt u iets naar aanleiding van een
advertentie in Kijk op Bodegraven? Nooit Soms Vaak Altijd
Hoe komt u in het algemeen in aanraking met lokale informatie?*
Kijk op Bodegraven
Kijk op Reeuwijk
Bodegraafs Nieuwsblad
Een andere huis-aan-huiskrant, zoals Krant van Gouda
Een regionaal dagblad, zoals AD Groene Hart
Internet, zoals Digitale Bodegraafse Krant
Een app, zoals Omroep WEST
Radio of televisie, zoals RTV Bodegraven of Omroep WEST
Social media, zoals Twitter en facebook
Vrienden en familie
Anders:
Lezersonderzoek
Een app is een programma waarmee op tablets en telefoons
informatie kan worden gelezen, zonder gebruikmaking van
een browser. Een app moet eenmalig worden gedownload.
Meestal blijft internetverbinding nodig.
Als u niet gewend bent om apps te gebruiken, slaat u dit
onderdeel over en gaat u verder met deel 3 hiernaast.
Leest u Kijk op Bodegraven online?
nooit soms vaak altijd
Hieronder volgt een aantal stellingen over het lezen
van apps, websites en kranten in het algemeen.
Als het gaat om informatie en nieuws, lees ik liever...
• een app dan een krant ja nee weet niet
• een app dan een website ja nee weet niet
• een website dan een app ja nee weet niet
• een krant dan een website ja nee weet niet
Wat is de voornaamste reden om een app te lezen?*
Het is up-to-date
Het is niet plaatsgebonden
Ik kan even snel kijken
Ik kan het aanpassen aan mijn persoonlijke voorkeuren
Anders:
Als Kijk op Bodegraven via een app aangeboden
wordt, gaat u deze dan downloaden?
Ja Nee Weet niet
Welke onderwerpen wilt u graag lezen als Kijk op
Bodegraven als app wordt aangeboden?*
Gemeentelijke informatie Ondernemersnieuws
Politieke informatie Interviews dorpsgenoten
Maatschappelijke partijen Historieverhalen
Culturele informatie Andere dorpskernen
Sportberichten Serviceberichten
Wat verwacht u van een Kijk op Bodegraven app?*
Ik verwacht actuele informatie op de app en de
achtergronden in de papieren uitgave.
Ik verwacht dat app en krant dezelfde informatie bieden.
Ik verwacht dat ik via de app kan reageren op artikelen.
Ik verwacht dat ik via de app fotoreportages te bekijken.
Ik verwacht dat ik via de app makkelijk kan zien wat er te
doen is in Bodegraven-Reeuwijk.
Anders:
Wat mag een Kijk op Bodegraven app kosten?
Gratis Eenmalig € 0,79 Eenmalig € 1,99
Jaarlijks € 4,99
Anders:
Deel 3
Persoonlijke
informatie
Wat is uw geslacht?
Man Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 21
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
Ouder dan 61 jaar
Wat is uw postcode?
Wat is uw hoogst
afgeronde opleiding?
WO (universiteit)
HBO
VWO / Gymnasium
HAVO
MBO
LBO / VMBO
Wat is uw relatie met de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk?
Ik werk hier
Ik woon hier
Mijn familie woont hier
Ik heb er geen relatie
mee
Anders:
In hoeverre voelt u zich
betrokken bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk?
Helemaal niet betrokken
Niet betrokken
Neutraal
Betrokken
Heel erg betrokken
Opmerkingen of tips
Hebt u opmerkingen
over deze enquête of
algemene tips voor Kijk op
Bodegraven? Mail ze naar
info@kijkopbodegraven.nl
of stop een briefje in de
inleverbox voor het lezers-
onderzoek.
GEMEENTEPAGINA’S
In dit onderdeel peilen wij uw mening over de gemeente-
pagina’s die u tweewekelijks in het hart van de krant vindt.
Ik waardeer het gemeentenieuws als onderdeel van
Kijk op Bodegraven.
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Welke informatie spreekt u het meest aan, naast de
bekendmakingen en publicaties?
Contact Openbare vergaderingen Agenda
Nieuws Korte berichten
Welke informatie mist u?
Welke informatie hoeft wat u betreft niet?
Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om
meer informatie te vinden?
Nooit Soms Vaak Altijd
Wat vindt u van het idee om bekendmakingen/
publicaties in verkorte vorm in de krant te lezen en de
rest alleen op de website van de gemeente?
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Deel 2
Kijk op Bodegraven online (app)
Deze enquête kan ook
online worden ingevuld op
www.kijkopbodegraven.nl
De uiterste inleverdatum
voor deze enquête is
zaterdag 9 maart.
Hartelijk dank voor
uw medewerking.
Welk rapportcijfer (op
de schaal van 1 tot en
met 10) verdient Kijk op
Bodegraven volgens u?
Rapportcijfer
LET OP: bij vragen die met een * zijn gemarkeerd, zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het lezersonderzoek
vormt een onderdeel van
de afstudeeropdracht die
Sabrina Broer uitvoert
voor de uitgever van Kijk
op Bodegraven en Kijk op
Reeuwijk. De Reeuwijkse
studente volgt de opleiding
Communicatie aan de
Hogeschool van Leiden.
diGitaal
Het gegeven dat een papie-
ren krant alleen de toe-
komst het hoofd niet kan
bieden, vormt al jaren
onderwerp van gesprek
in de uitgeefranche. Er
wordt gezocht naar de
beste vorm van het digitaal
aanbieden van informatie.
Om te beoordelen welke
vorm voor een lokale krant
als Kijk op Bodegraven het
meest geschikt is, wordt
gestart met het genoemde
lezersonderzoek. Dit vanuit
de gedachte dat wat u in de
papieren krant waardeert,
waarschijnlijk ook een van
de belangrijkste pijlers zal
moeten zijn van de digitale
verschijningsvorm.
adverteerders
Naast het lezersonderzoek
zal ook een adverteerders-
onderzoek worden gehou-
den. Dit laatste onderdeel
zal met name toegespitst
zijn op de digitale toekomst
van de kranten, want niet
alleen Kijk op Bodegraven
maar ook adverteeders
onderzoeken nieuwe
mogelijkheden. Velen van
hen geven aan zich te ori-
enteren op digitale kana-
len om hun doelgroep te
bereiken. Het adverteer-
dersonderzoek zal volgen-
de week gestart worden.
Een groep onder nemers zal
worden ondervraagd over
hun ervaringen met adver-
teren tot nu toe en waar
onze kranten een toevoe-
ging kunnen vormen op de
nu al bestaande (digitale)
communicatiekanalen.
afrondinG opdracht
Na de twee onderzoeken
zal de opdracht worden
afgerond met een advies
aan de uitgever. In dit
advies zal worden aan-
gegeven welke vorm van
digitale informatievoorzie-
ning de voorkeur van de
lezer geniet én waarbij de
mogelijkheid bestaat dat er
voldoende inkomsten mee
kunnen worden gegene-
reerd. Het kostendekkende
aspect is uiteraard nodig
om de digitale service
überhaupt te kunnen aan-
bieden. Kijk op Reeuwijk
en Kijk op Bodegraven wil-
len we graag (al dan niet
samengevoegd tot één titel)
voor de toekomst behou-
den, zodat inwoners van
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk kunnen blijven
rekenen op een goed geïn-
formeerde, sympathieke
krant met veel oog voor
wat er in de samenleving
speelt.
help mee!
Met uw deelname aan het
onderzoek helpt u uw krant
om ook in de toekomst te
kunnen blijven verschij-
nen. Help daarom mee en
vul de enquête in. Uiter-
aard wordt de gegeven
infor matie alleen voor dit
onderzoek gebruikt. U kunt
uw ingevulde formulier tot
en met zaterdag 9 maart
inleveren bij de onder-
staande adressen.
De enquête is ook online in
te vullen. Ga daarvoor naar
www.kijkopbodegraven.nl
Wij rekenen op uw mede-
werking en bedanken u bij
voorbaat hartelijk voor de
moeite!
Meld uw interesse
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deelname aan het
onderzoek voor adverteerders, meld uw interesse dan door
een bericht te sturen aan sabrina@graficelly.nl
Sabrina Broer hoopt veel formulieren te mogen verwerken
Inleverpunten
Bodegraven
AC restaurant
C1000 Langerak Broekvelden
C1000 Raadhuisplein
Albert Heijn
Nieuwerbrug
Troefmarkt
Meije
Anneke Agterberg, Meije 58,
in de brievenbus
Zwammerdam
Brood- en banketbakkerij Blom
Waarder
Plus Hoogendoorn
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 10
Herinneringen uit Bodegraven-Reeuwijk
In deze rubriek vertellen ‘oudgedienden’ over het wel en wee van vroeger. Een
aaneenschakeling van feiten, van familie en bekenden, vernomen verhalen en
soms een beetje ‘van horen zeggen’. Het zijn geen wetenschappelijke historie-
verhalen, maar ze geven een kleurrijk beeld van onze dorpen, beroepen en
familiebelevenissen. In deze afevering: Herman Voordouw.
terug in de tijd van
herman voordouw
De eerste 26 jaar van zijn leven heef
Herman Voordouw in de Meije doorge-
bracht. Op nummer 52. Het huis dat in
1875 is gebouwd, staat er nog altijd.
Herman was één van de negen kinde-
ren uit het gezin van Slager Voordouw.
Zes zussen en drie broers waarvan
Herman nummer drie op rij was.
De oudste foto die in Hermans bezit is, is
die waar hij als ventje bij zijn vader op
de lastdrager van de fets zit. Keurig in
een matrozenpak zo ging hij ‘s zondags
mee naar de katholieke kerk. “’s Morgens
om acht uur, een vaste traditie zo hoefde
ik niet te lopen.” Herman ging naar een
lagere school in de Meije, de Willibrordus-
school. Drie lokalen en zes klassen. De
school is inmiddels afgebroken. Maar was
destijds zo’n achthonderd meter van zijn
huis vandaan. Dat kon hij op zijn klompen
af. Het schoeisel uit die tijd waar vrijwel
alle kinderen op liepen. Er werd geschre-
ven met een kroontjespen en de inkt
doopte je uit een inktpotje wat in de tafel
verzonken lag. Herman: “Ik was niet het
braafste jongetje van de klas. Waardoor ik
nog wel eens strafregels moest schrijven.
Maar slaag heb ik nooit gehad, ook thuis
niet. Mijn ouders strafen wel maar op een
andere manier. Pleziertjes werden ons dan
ontzegd. Dan mocht ik een keer niet bij
een vriendje spelen.”
grote gezinnen
Samen met mijn broers en zussen sliepen
we op zolder. Meiden aan de voorkant en
de jongens achter. We sliepen met zijn
tweeën in één bed. Zoiets als een eigen
kamertje was er niet. Mijn ouders sliepen
als enige beneden in het huis. Waarvan
de eerste jaren nog in een bedstee. Grote
gezinnen waren heel normaal in die tijd.”
Herman somt op; “Daar hadden ze er der-
tien, daar elf, en zeventien tegenover ons.
Hele koppels, vroeger was dat nou een-
maal zo in die dorpjes. Bij ons achter het
huis had je de stoep aan het water. Het
water was toen nog zo helder, je kon de
bodem zien. Je waste je er mee. Het werd
gebruikt voor de was. Voor het eten. Je
dronk het zelfs, met je klomp schepte je het
water en dan dronk je die zo leeg. Dat kon
gewoon, deed je dus ook als je ergens in de
weilanden aan het spelen was. Radio en
televisie hadden we niet. Als er een mooi
hoorspel op de radio uitgezonden werd
gingen we bij de buren luisteren.
Mijn vader was slager, maar als er bij de
boeren vee verlost moest worden, deed hij
dat ook. Hij was er erg kundig in. Als mijn
pa het niet voor elkaar kreeg, werd zo’n
dier in de vrachtwagen geladen en naar de
veeartsenij school in Utrecht gebracht. Ik
weet nog dat een van de boeren een koe
had waarvan het kalf maar niet kwam. Zo
werd de koe aan mijn vader verkocht om
te slachten. Heel in de verte zag mijn vader
toch de teen van het kalf. Van ijzerdraad
heef hij toen een strop gemaakt en het
kalf toch gezond en wel kunnen halen. Een
kuisje (meisje) dus de boer was er maar
wat blij mee. De koe is weer teruggebracht
bij de boer, samen met het kalf.”

watersnoodramp
Op mijn veertiende ben ik timmermans-
knecht geworden. Daar werkten ze met
asbest, want dat isoleerde zo goed. Er
waren zelfs warmhoudplaatjes van in die
tijd. Dan zette je de pan erop en bleef deze
lekker warm. Toen wist niemand nog wat
we nu weten en vandaar dat ook ik last
van stofongen heb. Ik heb er gewerkt tot
ik op moest komen voor mijn keuring voor
militaire dienstplicht.” Werd je goedge-
keurd dan kon de landmacht je oproepen
je dienstplicht te vervullen. Dan moest
je ‘opkomen voor je nummer’. “In april
1952 ging ik in dienst. In november 1953
zwaaide ik weer af. In die 21 maanden zijn
we ook ingezet bij de watersnoodramp
van februari 1953. Een verschrikkelijk
gezicht, die aanblik van het land. Onder-
gelopen boerderijen. Weggeslagen gevels.”
Piepkleine fotootjes laten die aanblik zien.
“Zandzakken sjouwen en als de vloed dan
opkwam spoelden de gaten weer in de
opgestapelde zakken.”
perronassistent
“Eenmaal uit dienst was er geen werk
meer bij het timmerbedrijf. Zo ben ik bij de
NS gekomen. Eerst als perronassistent. Het
perron van Bodegraven hield ik schoon;
papierprikken, onkruid wieden, ramen
lappen, de wc’s alles. Bij het SBA heb ik
daarna een cursus gevolgd voor stations-
beambte. Zo werd ik overwegwachter op
de Goudseweg. Liet je de bomen zakken
als de trein eraan kwam. En ja, er was één
Bodegraver die ik niet mocht. Als hij eraan
kwam als de trein bijna arriveerde deed
ik gauw de bomen dicht.” “Jan van Beek
werkte langs het spoor. Eens belde hij mij
’s avonds op omdat de machinist een klap
had gevoeld. Met een klein koppeltje gin-
gen we op de fets het spoor af. Daar
kwamen we een koppel koeien tegen en
op het spoor lagen er twee dood.”
“In Leiden was het overlaadstation. Daar
vandaan reden de treinen naar Utrecht
en vandaar door het hele land. In de loods
naast ons station werden goederen verza-
meld die dan met vrachtwagens van Van
Gend & Loos naar de goederenwagons in
Leiden gebracht werden. Zo ook de kaas
uit Bodegraven. Die werden in bakken (die
zelf al 75 kilo wogen) geladen met twee
man zwiepten we die bakken dan in de
vrachtwagen waar ze soms vijf, zes hoog
gestapeld werden. Pas veel later kwam de
hefruck. Waar nu de parkeerplaats naast
het station is was toen een rangeerspoor.
Daarnaast de kolenopslag van Bekker en
Rodert. De goederenwagons met kolen
reden dan naar het rangeerstation en wer-
den daar gelost. Aan de zijkant van die
wagons zaten deuren. Ze hadden zelf een
soort trechter gemaakt die aan de wagons
werd bevestigd. Zo werden de kolen van-
uit de wagon via de trechter in zakken
geschud. Als ik ’s morgens om zes uur bij
het station begon was ik om twee uur klaar
daarna ging ik kazen poetsen bij Fokker.
De studies van de kinderen konden we
daardoor makkelijker betalen.”
seinhuiswachter
“Weer later werd ik seinhuiswachter. Ik
zorgde dat de stoplichten voor de treinen
op groen werden gezet, eerst dan mochten
ze het station binnen rijden. Je belde met
Alphen en Woerden. Zo wist ik wanneer
ze aankwamen en de treinen hoefden niet
op elkaar te wachten in verband met het
enkele spoor. Met grote hendels werden
de seinen omgezet. Ik legde een kruk om
waarmee de hendel ontgrendeld werd die
ik dan omhoog kon trekken. Zo werd de
seinpaal op groen gezet (of andersom) Op
dezelfde manier werden de bomen van de
overwegen naar beneden gelaten. Eerst
gingen de lichten branden en na dertig
seconden zakten de bomen langzaam naar
beneden. Het koperwerk van het paneel
werd elke week glimmend gepoetst. ’s Win-
ters waren de kabels nog weleens bevro-
ren waardoor het ijzer kromp. Dan stond
er bij de seinpaal een telefoon waarmee je
contact met de machinist opnam om hem
groen licht door te geven. Daarbij was ik
lokettist. De stoomtreinen heb ik niet meer
meegemaakt in mijn tijd waren de treinen
al elektrisch en groen geschilderd. Met
rode skaibekleding en bagagerekken van
aluminium. Weer later zouden ze de gele
kleur van nu krijgen.”
Op 22 september 1982 was het overhalen
van de seinen voorbij. Vanaf toen heb ik
nog zo’n acht à negen jaar aan het loket
gestaan. Bodegraven was een klein station,
maar Alphen aan den Rijn was veel groter.
We assisteerden er zo nu en dan. Tijdens
Het gezin van slager Voordouw, Herman met zijn ouders broers en zussen (vierde van links)
Het ouderlijk huis van Herman Voordouw
Zandzakken sjouwen tijdens de watersnoodramp
van 1953
Overweg blok Goudseweg Op zondag naar de mis van 8.00 uur Liefde op het eerste gezicht; Herman en zijn Ria Herman Voordouw en Ria l’Ami
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 11
P
a
r
t
ij
handeI
!.
29
ki|o 2.58
J.
99
2.
49
ki|o 4.98
3.
74
6.
49
2.
99
5.
38
JJ.
96
9.
47
2.
25
|iter J.76
3.
87
J.
99
8ij de kassa krijgt u 25X korting
op de totaaIprijs.
20 S1UkS
S£1 3 8llkk£N
C!000 Langerak kaadhuispIein
8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
C!000 Sperziebenen
los
S00 gram
C!000 SIavinken
gekruid varkens- en
rundvlees
S00 gram
C!000 Huiswijnen
alle varianIen
2 Ilessen a 2S0 ml oI I liIer oI 2x bag-in-box a 3 liIer
Alle rcmbinoties mcqelijl
m.u.v. mousserende wi|nen, wereld- en IaIelwi|nen
Þage teiIetpapier
original 32 rol, kussen-
zachI 20 rol oI dubbellang
I6 rol
Uw £igen 8akker
sIagreemseesjes
8endueIIe
greentencenserven
alle varianIen
seI 3 blik|es a 42S ml
Deze acIie is alleen geldig
op seIverpakking
Familie prentje ter ere van Kees zijn eerste communie Kees in een keurig witte blouse stropdas en gilet Een half uur voor de buitendienststelling
de Kerst hebben we eens kip aan het loket
zitten eten. Annie, de vrouw van Piet
Kuiper had het ons gebracht. Uiteraard
was het rustig tijdens die dagen. Op 31
oktober 1991 ben ik met de VUT gegaan.
Dat mijn zoon Kees mijn plaats in mocht
nemen was een voorwaarde voor mij om
vervroegd te stoppen. Kees werkt nog altijd
bij de NS. Mijn kleinzoon Joery wil machi-
nist worden. Hij volgt de machinistenoplei-
ding in Amsterdam. Ik hoop dat ik het mag
beleven dat ook hij bij het spoor komt te
werken. Drie generaties bij het spoor!”
grote liefde
Herman heef een grote liefde voor het
spoor, de treinen en alles wat daarmee te
maken heef. Maar zijn liefde voor Ria, het
meisje wat hij in Bodegraven tegen het lijf
liep is toch zeker de grootste. “Samen met
een maat van mij zouden we naar de bio-
scoop gaan. Voor de kerk zag ik Ria staan
daarop hebben we de plannen snel bij-
gesteld en zijn ook de kerk ingegaan. Het
was liefde op het eerste gezicht. Na afoop
heb ik haar naar huis gebracht en zo is
het begonnen.” Ria heef altijd bij De Wit,
een boerenbedrijf, aan de Kortsteekterweg
gewerkt. Vier jaar verkering ging aan de
bruilof vooraf, die ‘op de hoek’ bij Over-
kamp op 4 juni 1958 werd gevierd. De mid-
dag na de bruilof kwamen we de rekening
betalen. Overkamp stond perplex. Zij had-
den echtparen die de rekening al een jaar
lang open hadden staan. Zo zijn we niet.”
In de Nieuwstraat werd een huis gekocht.
Wat nog heel wat voeten in de aarde had,
omdat zowel Herman als Ria geen inwo-
ners van Bodegraven waren. Ze kwamen
respectievelijk uit De Meije en Zwammer-
dam. Samen kregen ze drie zoons; Wilco,
Fred en Kees. “Toen de jongens alle drie op
school zaten is Ria aan het werk gegaan in
Rijngaarde. Eerst betaalt en later als vrij-
williger. Het spoor én Ria, terugkerende
factoren in Hermans verhaal. Beide zijn
niet meer maar worden zo gemist. “We
deden alles samen. Trokken er regelmatig
op uit. Je kunt het zo raar niet prakkese-
ren of we gingen wel op pad. Amsterdam,
Schiphol overal naar toe en uiteraard met
de trein”
Tekst: Marlien van Leeuwen
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen
alle vacatures voor vrijwilligers van vereni­
gingen, stichtingen en andere maatschap­
pelijke organisaties in gemeente Bodegra­
ven­Reeuwijk en Zwammerdam worden
aangemeld. Vacatures worden eenmalig,
gratis geplaatst. Vacature plaatsen? Mail
naar: redactie@kijkopbodegraven.nl. Kijk
voor meer vacatures en informatie over
vrijwilligerswerk op www.erkendtalent.nl.
lokaal voedsel zoekt
versterking
De werkgroep lokaal voedsel van stichting
Duurzaam Bodegraven­Reeuwijk bestaat
nu een halfjaar en heeft al één hoogtepunt
gekend: de maaltijd met streekproducten in
het Kookstation. De werkgroep heeft voor
komend jaar een flink aantal activiteiten op
het programma staan. Zoals het beter ver­
krijgbaar maken van streekproducten, het
samen met stichting PUREE organiseren
van maaltijden en het, in samenwerking
met scholen en buurtverenigingen, realise­
ren van moestuinen op braakliggende
terreinen in de gemeente.
We zijn, met name in Reeuwijk, op zoek
naar enthousiaste mensen om onze
werk­ en denkkracht aan te vullen.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
Hans Verspoor: 06­39855320 of mail naar
hans@detimmereije.nl
Kookmiddag in De Zon
Woensdag 6 maart, 14.00-17.00 uur
Hou je van cup­cakes versieren of heb je zin om een lekkere fruitsnack te maken? En ben je
tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan naar de kookmiddag in De Zon op woensdag 6 maart. De
kookmiddag is van 14.00 tot 17.00 uur. De kosten van deze middag zijn € 3,50. Aanmelden via
info@dezonbodegraven.nl, vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer en adres. Geef je snel op
want vol is vol.
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 12
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Tevens diverse soorten
glasweefsel, leverbaar
vanaf 1 m
2
en kwali-
teitsmuurverven in
elke kleur gemengd.
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar nu tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
De Borefse Eettafel
Zaterdag 2 maart, 18.00 uur
De Tafelaars zijn er klaar voor. Op het menu staan drie gangen
met een aantal leuke winterkostvariaties waarbij zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van streekproducten. De Boreftse Eettafel
is voor iedereen; jong en oud, arm en rijk en waar dan ook van­
daan. Wie het leuk lijkt om eens in een andere setting te eten en
een leuk gesprek met anderen te hebben, is welkom. Inmiddels
hebben zich al diverse groepen aangemeld om hun kookkunsten
te tonen. Zo gaat het college van burgemeesters en wethouders
in september aan de slag en de fractie van GroenLinks in decem­
ber. Het restaurant gaat open om 18.00 en om 18.30 kunt u aan
tafel. Kosten zijn € 7,50 per persoon en inschrijven kan tot en met
vrijdag 1 maart via info@deBoreftseEettafel.nl of 0172­614500
(maximaal 2 personen per aanmelding). Er zijn slechts 50 plaat­
sen beschikbaar. Locatie: Mondriaanzaal Rijngaarde.
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Christengemeente Elim houdt
‘open kerk’
Tien jaar geleden startte Martien Kikkert samen met
19 anderen Christengemeente Elim in Reeuwijk. “Elim staat
voor rustplaats en oase. Het is een plek om tot rust te komen
en te herstellen, maar het is ook een plek waar mensen niet
voor altijd blijven. Men is vrij om verder te trekken,” aldus
Martien. Zondag 3 maart van 11.30 tot 13.30 uur organiseert
Christengemeente Elim een Open Dag­Open Kerk op het
marktplein van basisscholen De Regenboog en Gerardus
Majellaschool in Reeuwijk­Brug. Er is van alles te doen.
Liederen en expositie in de Ark
Voor de zevende keer is er in de Ark van Reeuwijk een project­
koor met liederen van Huub Oosterhuis aan de slag gegaan,
onder leiding van Monique van den Hoogen. Zondag 3 maart
is er in de Ark om 9.30 uur een viering waarin dit koor haar
liederen ten gehore brengt. Een muzikale en inspirerende
viering. David van Veen: “Er gebeurt nog meer kunstzinnigs
die zondag, want we openen dan ook een bijzondere expositie
in de Ark: ‘Jezus Belicht’. Vijftien moderne kunstenaars
stellen hun werken de gehele maand maart ten toon. Tijdens
activiteiten, zaterdags van 11.00 tot 14.00 uur en zondags na
de dienst kunnen mensen gratis deze expositie bezichtigen.”
Nieuw winkelcentrum
Miereakker
Al enkele weken worden de bewoners rond het gesloopte
winkelcentrum Miereakker ’s ochtends uit hun slaap gewekt
door het geluid van de heimachine die het fundament slaat
voor het nieuwe winkelcentrum. Na het omvangrijke sloopwerk
is het heiwerk het eerste signaal dat aannemer De Vries en
Verburg uit Stolwijk serieus is begonnen met de nieuwbouw.
Op 14 maart zal wethouder Wendy Verkleij de symbolische
eerste paal slaan. “Het is de bedoeling dat de winkels nog
voor de zomervakantie 2014 in gebruik worden genomen.
De woningen zijn naar verwachting iets later gereed,” aldus
ontwikkelaar Top Vastgoed.
Reünie De Wiericke Ruiters
De Wiericke Ruiters uit Waarder bestaan dit jaar 40 jaar. Dit
wordt onder andere gevierd met een reünie. De vereniging
is daarom op zoek naar oud­leden. Graag uw reactie naar
secretariaat@wierickeruiters.nl. Dan ontvangt men alle
informatie.
RVC schrijf geschiedenis met
monsterzege
RVC’33 greep zondag meteen het initiatief in de wedstrijd
tegen Aeolus uit Rotterdam en vertaalde dat overwicht al snel
in grote kansen en doelpunten. Er zaten zowel gelukstreffers
als mooi uitgespeelde aanvallen bij. Het leverde een ruststand
van maar liefst 8­0 op voor de Reeuwijkers. De tweede helft
werd nog spectaculairder: Aeolus begon iets beter te spelen
en maakte het de RVC­verdediging regelmatig lastig. Het
resulteerde uiteindelijk in drie doelpunten voor de tegen­
stander. Daartegenover stond echter de niet­aflatende
doelpuntenmachine van RVC die er nog negen maakte:
eindstand 17­3. Zoveel doelpunten in één wedstrijd betekende
een mijlpaal in de rijke RVC­geschiedenis.
Stijldansen in De Brug
Op zaterdag 2 maart organiseert Dansclub Reeuwijk 55+ een
vrije dansavond. De voorlaatste dansavond van het seizoen
begint om 20.00 uur in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk­
Brug. Tijdens deze gezellige dansavond wordt voor elk wat wils
gedanst, zoals Ball­Room, Latijns­Amerikaans, Line en oud­
Hollands. De toegangsprijs is € 6,00 per persoon. Informatie:
Elly en Frans Jacobi, 0182­392719.
Mooie opbrengst van
zendingsverkoping
De organisatoren van de zendingsverkoping voor de G.Z.B.
kunnen terugzien op een zeer geslaagde en gezellige activiteit.
Een opbrengst van € 3.687,80 geeft alleszins reden om
tevreden terug te kijken op het evenement in de Oude School
in Waarder. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het werk van
ds. Kleinbloesem in Peru.
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 10 maart 2013
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
de Jongste
Boerenkaas
2.98
200 gram
Groene Olijven
Weydeland
9.95 kilo
2.49
Brie de Meaux
3.95
Knabbelhaver
notenmix
250 gram
+100 gram GRATIS
w.c. Miereakker
500 gram
Jong Komijn
Pittig Belegen
mooie rauwmelkse
boerenbrie
met VERSE knoflook
VERSE dille
`t Kaashuys staat met de mooiste kazen gereed,
zeker weten dat u weer wat LEKKERS eet!
9.95 kilo
met rozijnen en cranberry
1.49 100 gram
Prins Es en de Kikker
Zaterdag 2 maart, 14.00 uur
Van De Dromer Producties presenteert het vrolijke en komische
sprookjesalternatief op de Kikkerprinses. Het publiek wordt
op eigentijdse, speelse wijze met veel humor meegenomen in
het sprookje van de Gebroeders Grimm: De Kikkerkoning en
Prinses en de Kikker. Harlekino, een sprookjesopleuker, probeert
het verhaal van de Kikkerkoning te veranderen, maar wordt
daardoor zelf onderdeel van het sprookje. De verwende Prins
Es, softe Koningin en Strenge Fee zorgen ervoor dat Harlekino
de consequenties van zijn veranderingen moet aanvaarden. Zal
de verwende prins zijn belofte na komen? Wordt de koningin een
goede moeder? En zal de Fee Harlekino vergeven? En waar is
de kikker? Kom gezellig kijken en beleef het mee. Vanaf 5 jaar.
De voorstelling is op zaterdag 2 maart en begint om 14.00 uur in
het Evertshuis, Spoorstaat 15 in Bodegraven. Toegangskaarten
kosten: € 6,55.
www.evertshuis.nl
Sunbeatz
Zaterdag 2 maart, 22.00 uur
De nieuwe editie van Sunbeatz is zaterdag 2 maart in De Zon.
Dit keer in een nieuw jasje. Headliner van deze avond is Andrea
Bliss. Bekend van het tv­programma Beauty and the beat van
BNN. Meer Dj’s komen aan bod deze avond zoals: Dual Tastic,
R&M PartyTeam en DJ Slores. Toegang vanaf 16 jaar. De deuren
zijn open vanaf 22.00 uur. Tot 24.00 uur is de entree gratis.
Daarna is de entree € 5,00.
Vergadering wijkteam Zuid
Dinsdag 5 maart, 19.30 uur
Wijkteam Zuid vergadert op dinsdag 5 maart vanaf 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen: ondergrondse containers, trapveldjes
voor de jeugd, Boreftse Eettafel, vrijwilligerswerkmarkt en de
wijkteamwebsite.
• Compleet assortiment voor ál uw
dagelijkse boodschappen
• Gratis voor de deur parkeren
• Gratis advies van de echte vakman
met passie
• Service met een glimlach
• Altijd iets te proeven
• Goed bereikbaar, direct naast A12
Tot ziens op de Meentweide!
Winkelen in winkelcentrum Miereakker te Reeuwijk betekent elke dag kwaliteit!
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 13
Drieman Bodegraven
0172-460800
bodegraven@drieman.nl
WOZ-aanslag ook binnen?
Vindt u de vastgestelde
WOZ-waarde ook (te) hoog?
Neemt u contact met ons op...
Te huur
Recreatieverblijf
en recreatiestukje
aan de Roggebroekseplas,
alleen per boot bereikbaar.
tel. 06-54786041
j.w.schouten@caiway.nl
Lego activiteiten in De Zon
Veel mooie gebouwen en kunstwerken zijn het eindresultaat van
de in de voorjaarsvakantie georganiseerde Lego bouwactiviteit in
De Zon. De kinderen die deel hebben genomen vonden het erg
leuk en komen tijdens de volgende vakantie zeker weer bouwen.
Wil jij ook komen bouwen tijdens de volgende vakantie? Houd
dan website in de gaten: www.dezonbodegraven.nl.
Carnavalszwemmen
Sportcentrum De Kuil stond donderdag 21 februari in het teken
van carnavalszwemmen. De Bodegraafse jeugd kon onder het
genot van carnavalsmuziek van disco Robel op de maat van de
muziek meedeinen op de golven van het recreatiebad. Ook de
medewerkers hadden zich in hun beste carnavalsoutfit uitgedost.
Doortocht 6a • Bodegraven • 0172-650028
www.kindereiland.nl
Gratis
proefmiddag flexibele
opvang: maandag 4 maart
15.00 uur - 19.00 uur
Inschrijven via
info@kindereiland.nl
Vrijwilligers van Dierenhulp
Bodegraven op radio Bodegraven
Roland Boertjes interviewt maandag 4 maart Marijke Schou­
ten en Johan Hoogenband van Dierenhulp Bodegraven. Rol­
and vraagt zich af hoe de Dierenhulp in Bodegraven­Reeuwijk is
georganiseerd. Dierenhulp Bodegraven viel in 2012 nog onder het
grote gebied van Dierenbescherming afdeling Rijnland. Hoe zit
dat nu de gemeente gebruik maakt van het nieuwe dierenasiel in
Harmelen? Heeft dat ook consequenties voor de organisatie van
de Dierenhulp? Het interview wordt om 20.00 uur op Radio Bode­
graven live uitgezonden en herhaald op dinsdag om 22.00 uur en
op zondag om 19.00 uur. Radio Bodegraven is te ontvangen via
de ether 107.8 FM en via de analoge kabel in Bodegraven 103.4
FM en via de digitale kabel in Reeuwijk 98.3 FM.
Bodegraafse kennisquiz voor
Vakantiespelen
Donderdag 4 april, 18.00 uur
Lionsclub Bodegraven organiseert op donderdag 4 april van
18.00 uur weer een kennisquiz in het Evertshuis. Ditmaal gaan de
opbrengsten naar de Vakantiespelen Bodegraven. Het wordt een
gezellige avond waarop de deelnemers eerst een gezamenlijke
maaltijd krijgen aangeboden en aansluitend zullen gaan strijden
om de wisselbokaal, die in 2012 is gewonnen door de Rotary
Club Bodegraven. De deelnemende teams, twintig in totaal,
vertegenwoordigen een gevarieerd gezelschap van Bodegraafse
bedrijven en organisaties. Een team bestaat uit 4 tot 6 personen.
Net als andere jaren zal Koos Karssen, burgemeester gemeente
Maassluis, de avond presenteren. De quizvragen zijn onder­
verdeeld in vijftien verschillende categorieën, waaronder politiek,
geschiedenis, muziek, Bodegraven, sport en techniek. Om
deel te nemen aan de Bodegraafse kennisquiz betalen teams
€ 450,00 inclusief maaltijdbuffet en drankjes. Daarnaast krijgen
drie bedrijven de mogelijkheid zich extra te profileren door zich
als hoofdsponsor aan de quiz te verbinden. Neem voor meer
informatie contact op met Leo Hörnig, 06­53553160 of
dcl@hornig.nl. Inschrijven teams via: www.lionsbodegraven.nl/
inschrijven.
Paasoratorium Het lam doet ons leven
Zaterdag 23 maart, 20:00 uur
Het Bodegraafse Vocaal
Ensemble ‘Lobet den Herrn’
voert op zaterdag 23 maart
het paasoratorium ‘Het Lam
dat ons doet leven’ uit. Dit
oratorium is gecomponeerd
door Dirk Zwart. De teksten
zijn van de hand van Ria
Borkent. Het stuk volgt
Christus vanaf Zijn intocht
in Jeruzalem tot aan Zijn
opstanding uit het graf. In het
oratorium zijn gedeelten van
het lijdens­ en Paasevangelie
als lezing opgenomen.
De uitvoering vindt plaats
in de Hervormde Kerk van
Haastrecht, Kerkplein 9 in
Haastrecht. Aanvang om
20.00 uur, kerk open vanaf
19.30 uur. Entreeprijs is:
€ 10,00 voor volwassenen
(voorverkoop € 8,00) en
€ 5,00 voor kinderen t/m 16
jaar (voorverkoop € 4,00).
www.lobetdenherrn.nl
Zwemloop Bodegraven
Zondag 10 maart, 08.30 uur
Ieder jaar organiseert het Triatlon Team Bodegraven (TTB) een
Zwemloop. Dit jaar is dat op zondag 10 maart. Dit evenement is
open wedstrijd voor iedereen, van jong tot oud, van getraind tot
ongetraind. Het gaat om lekker sportief bezig zijn. Inschrijven
is mogelijk voor twee afstanden 1/8 Zwemloop (500 meter
zwemmen, 5 kilometer hardlopen) en 1/4 Zwemloop (1000 meter
zwemmen, 10 kilometer hardlopen). De start van de wedstrijd is
om 8.30 uur. Inschrijven via www.ntbinschrijvingen.nl. Kijk voor
meer informatie over de wedstrijd, starttijden, verkrijgen van
rugnummers en inschrijfgeld op www.ttb­bodegraven.nl.
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 14
kijkertjes
kijkertjesbon
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal één kijkertje met per adres per week. kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leeste-
kens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres ver-
melden)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Verspreidingsgebied: Bodegraven,
Nieuwerbrug, Meije, Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een handels­
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06­20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur. Over­
name artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Reservering vóór maandag 12.00
uur. Daarna kan plaatsing niet gega­
randeerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren via
Sander de Otter, Tel. 0182­399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Elly de Knikker, Tel. 0182­399266
advertentie@kijkopbodegraven.nl
of op www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172­615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07 • 2811 DT Reeuwijk
Telefoon 0182-399266 • Web www.kijkopbodegraven.nl
Snuffelmarkt
Hazerswoude-dorp
Plantariumgebouw, Italiëweg 4
zondag 3 maart
Huur een kraam of kom gezellig langs
Voor info: 06-25110819 of
www.megamarktzuidholland.nl
Entree:
€ 1,-
• t.k. eiken salontafel € 50,- hxbxl
45x60x135 cm € 50,-
tel. 06-46675626
• t.k. babybedje+matras+lakens wei-
nig gebruikt € 25,- tel. 06-45226807
• t.k. 500 metselstenen rood-bruin
€ 50,- tel. 0172-617355 (na 18.00 uur)
• gratis af te halen beeld de Neder-
landse leeuw in oranje 1,25 m hoog
tel. 0348-501206
• t.k. hal. hanglamp voor eettafel met
2 glazen kelken en dimmer € 20,-
tel. 0348-688345
• t.k. grote koffer 70x45x15 cm incl.
riem en sleutel voor sloten € 15,-
tel. 0172-614270
• gratis af te halen bruin leren fauteuil
tel. 0348-689497
• wintertent+tapijt voor caravan
vloermaat 180x180 € 110,- tel. 0172-
615035
• t.k. oude bascule € 40,- en 2 ijzeren
melkbussen € 20,- tel. 06-20861091
• t.k. smeedijzeren wildkroon 8 haken
haantjes Ø 40 cm € 30,- tel. 0172-
611162
• gratis boeken over Luther en kerk-
geschiedenis en Lutherse geschriften
tel. 0172-614019
• t.k. kinderschaatsen met dubbele
glijders € 2,50 tel. 0172-618320
• gevraagd C1000/boekjes nr. 2, 21,
24 en 45 kan geruild worden
tel. 0172-611787
• t.k. vloerkleed rood € 15,-
tel. 06-10152738
• t.k. eiken secretaire bureau
€ 50,- en eiken vitrinekast € 50,-
tel. 06-28600375
• t.k. postzegelboekje Andre Hazes
€ 10,- tel. 06-10867993 (na 19.00
uur)
• t.k. maxi-cosi autostoel v.a. 2 à 3-8
jr. z.g.a.n. lichtbl/zw € 40,- tel. 0182-
396415
• t.k. herenfets met tr. rem i.g.st.
€ 85,- te. 0182-394381
• t.k. 2-persoonsbed 140x200 met
lattenbodem € 70,- tel. 0182-301111
• t.k. Gero Zilmeta: slacouvert,
vleesvorkjes + jus-, aardappel- en
groentelepel, mooi motief € 5,-
tel. 06-26691732
• t.k. 3 mooie schemerlampjes,
wit matglas complete € 25,- tel. 0182-
530114
• t.k. snelkookpan Fissler, ongebruikt
€ 25,- tel. 06-13170953
• t.k. kinderfets € 25,-
tel. 06-87130070
• t.k. Midland Bakkie + antenne € 70,-
tel. 06-29908261
• t.k. 6m2 eiken clic-laminaat € 20,-
tel. 0182-393353
Verdiende overwinning voor
De Rijnstreek
VV De Rijnstreek moest 23 februari op bezoek bij Siveo. De
ploeg heeft eigenlijk nog nooit gewonnen op het kunstgras van de
Zegvelders. De ranglijst liet nu wel kansen zien en het was vanaf
de aftrap direct duidelijk dat Rijnstreek met maar één opdracht
het veld in was gegaan: drie punten pakken. Rijnstreek combi­
neerde goed en voerde mooie, volgens het boekje, aanvallen uit.
Siveo kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Na 17 minuten
was het Jordi Bakker die op doel schoot. De goalie van Siveo kon
nog keren, maar de sluwe spits Roy Zaal stond klaar om de bal in
te tikken. Nog geen 10 minuten later gebeurde exact hetzelfde. In
de 33ste minuut gaf Rijnstreek de genadeklap. Jack Sluijk krulde
zijn corner in één keer in het doel. Het werd na rust in Zegveld
1­3. Rijnstreek boekte een terechte overwinning en ging daarmee
de Zegvelders voorbij op de ranglijst.
ESTO wint op wilskracht van
koploper
Trainer Olav van Rijkom had
heel wat te puzzelen om een
representatief elftal in het veld
te brengen tegen koploper
Concordia. Door een was­
lijst van blessures en schor­
singen waren vaste waarden
niet inzetbaar voor de lastige
uitwedstrijd tegen de koploper.
Aan de Brasserskade in Delft
wist ESTO zich gesteund door
de harde kern van ongeveer
dertig supporters en startte het
voortvarend. Door vroeg druk
te zetten op de vleugelverdedi­
gers werd Concordia al snel in
verlegenheid gebracht. Goed
doorzetten van Arno Zijm
leverde na vier minuten een
hoekschop op. Deze corner
werd door een verdediger van
Concordia volledig verkeerd
beoordeeld met als gevolg
dat hij de bal achter zijn eigen
doelman schoot, 0­1. ESTO
liet de tegenstander niet in
haar spel komen. Vroegtijdig
storen leverde veelvuldig bal­
verlies van de thuisploeg op.
Steeds vaker wist het midden­
veld de aanvallende bedoelin­
gen van Concordia te ontre­
gelen. De compact spelende
laatste lijn van ESTO kwam
daardoor in de eerste helft niet
of nauwelijks in de problemen.
Concordia startte de tweede
helft energiek en voortva­
rend en creëerde onmiddellijk
een paar kleine kansen. Joey
Anker moest al zijn talenten
aanspreken om de kopbal van
korte afstand te pareren. Con­
cordia zocht voornamelijk de
opening via de vleugels. De
verdediging gaf echter weinig
tot niets weg, mede gehol­
pen door the absolute ‘man of
the match’ Rob Bruijnen die
het ene na het andere gaatje
‘dichtliep’. Na vijftien minu­
ten in de tweede helft toen
Concordia steeds meer grip
op de wedstrijd leek te krijgen,
counterde ESTO zich naar de
0­2. Via een korte steekpass
werd Wouter Jan Bos aan de
rechterzijde vrijgespeeld. Hij
zag dat de doelman veel te
ver voor zijn doel stond en
bedacht zich geen moment.
Met een prachtige diagonale
lob van ongeveer 25 meter
verschalkte hij de sluitpost van
Concordia. Het laatste half
uur probeerde Concordia de
score nog om te buigen maar
de hardwerkende ESTO­ploeg
hield stand. Joey Anker bleek
niet te passeren. In de slotfase
verrichte hij nog twee onmo­
gelijke reddingen, zodat Con­
cordia met lege handen en in
mineurstemming achterbleef.
Synchroonzwemsters zevende
De junioren synchroonzwemsters van BZ&PC zwommen zater­
dag 23 februari de landelijke Interkring wedstrijd. Het decor
voor deze grote wedstrijd voor zwemsters onder de 18 jaar was
Zwembad ‘Aquarijn’ in Alphen aan den Rijn. De loting wees uit
dat BZ&PC al als derde ploeg aan de start moest verschijnen.
De meiden hielden hun hoofd koel en zwommen een goede uit­
voering op de muziek ‘Danza Kaduro’. Hiermee behaalden zij
54.8250 punten. Met dit puntentotaal eindigden Maartje van der
Laan, Petra van der Neut, Yasmine van der Weide, Sabine van
Oossanen, Rozemarijn Brunn en Janine Rentzenbrink op een
mooie zevende plaats.
Tuinenwedstrijd
binnenkort van start
Een groene wijk, daar profiteert iedereen van. Daarom orga­
niseert het Wijkteam Bodegraven Noord in samenwerking met
gemeente en Mozaïek Wonen dit voorjaar een unieke tuinenwed­
strijd. Het gaat daarbij om het gebied van Bodegraven binnen de
bebouwde kom ten noorden van de spoorlijn. Het wijkteam wil
graag meer groen in de wijk. Gezellig ingerichte voortuinen zijn
niet alleen een lust voor het oog, maar zorgen ook voor meer
vogels en onderlinge contacten met buurtgenoten tijdens het ver­
zorgen van de voortuin. En dat is weer prima voor het woongenot
van de bewoners. Het wijkteam maakt binnenkort de actievoor­
waarden bekend. Zeker is nu al dat aan de wedstrijd een prijs is
verbonden en dat de winnaar door een deskundige jury wordt
gekozen. Hoe meer wijkbewoners meedoen aan de wedstrijd,
hoe groter het succes van de actie zal zijn. Aanmelden kan indi­
vidueel of per straat(deel) via 0172­ 614847 of info@bodegraven­
noord.nl.
Opnieuw veel inbraken
De politie wijst opnieuw op het aantal inbraken in de afgelopen
week. In het politiegebied Gouwe IJssel is tussen vrijdag
15 februari en donderdag 21 februari in totaal in 49 woningen
ingebroken. In het gebied Rijn en Gouwe (gemeenten Waddinx­
veen, Boskoop, Bodegraven­Reeuwijk) is er in deze periode
13 keer ingebroken. De politie is in de donkere maanden altijd
extra alert op woninginbraken en controleert tijdens surveillances
verdachte voertuigen en personen. Met enige regelmaat stuit zij
daarbij op inbrekerswerktuigen in de auto’s en andere verdachte
goederen. Inzittenden worden dan aangehouden en er wordt
onderzoek gedaan aan het gereedschap voor sporen. De politie
vraagt de bewoners verdachte situaties te melden via 1­1­2. Door
dit spoednummer te bellen wordt de kans op een heterdaad aan­
houding namelijk groter.
Autodiefstal in uitzending
Team West
In de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team
West van Omroep West van dinsdag 26 februari zijn beelden
getoond van de autodiefstal die op maandag 28 januari plaats­
vond in de Spoorstraat in Bodegraven. De autodief slaagde erin
om, met de sleutel, een Citroën Xara Picasso weg te nemen
vanaf een parkeerterrein aan de Spoorstraat in Bodegraven.
Voorafgaand aan de diefstal nam de man de autosleutel weg uit
de jas van de eigenaar, die vanwege een schildercursus in het
Evertshuis was. Van de man in het Evertshuis zijn camerabeel­
den beschikbaar. Team West wordt woensdag 27 februari over­
dag nog een aantal keer herhaald en is eveneens terug te zien
op de website. Kijkers die tips hebben, kunnen contact opnemen
met desbetreffende rechercheafdeling via nummer 0800­6070.
www.omroepwest.nl
Hartinfarct bij vrouwen
herkennen
Maandag 8 april, 20.00 uur
Anneke Compagne is verpleegkundig Specialist Cardiologie in
het Groene Hart Ziekenhuis. Zij verzorgt op maandag 8 april een
lezing in de bibliotheek vestiging Reeuwijk. Het thema van de
lezing is ‘Vrouwen herkennen een hartaanval vaak niet’. Tijdens
de lezing wordt uitgelegd dat vrouwen andere symptomen heb­
ben dan mannen. Vrouwen herkennen daardoor niet dat ze hart­
problemen hebben. Ze denken dat de oorzaak van hun klachten
stress is, of de overgang. Waar moeten vrouwen op letten? Wat
zijn de risicofactoren? Hoe kan men het risico verminderen? Hoe
moet je als vrouw communiceren met je (vaak mannelijke) arts?
Entree: € 5,00. Voordeel met je Biebpas € 1,50. Aanmelden via
www.bibliotheekdegroenevenen.nl.
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 15
veertien slaapplekken
activiteitenruimte
groepsaccommodatie
midden in de natuur
lekker veel daglicht
goed onderhouden
erf met mogelijkheden
Kijk op Bodegraven 27 februari 2013 - pagina 16
Rohda’76 verspeelt winst in extra tijd
In Waddinxveen kwam Rohda’76 goed voor de dag tegen Be Fair. De Bodegravers hielden
de nummer twee van de ranglijst knap op 2­2. Dat lijkt een mooi resultaat. Maar gelet op het
scoreverloop voelde de eindstand toch als een domper. Tot de 90e minuut ging Rohda’76 namelijk
met 1­2 aan de leiding. In een gelijkopgaande eerste helft opende Chris Nap de score, 0­1. Met die
tussenstand zochten de twee ploegen de thee op. De thuisclub opende sterk in de tweede helft.
Binnen één minuut moest doelman Jeroen Kok de gang naar het net maken, 1­1. Rohda’76 liet
zich door de gelijkmaker niet ontmoedigen. Ook niet toen Pascal Hellingwerf met een rode kaart
als eerste onder de douche stond. Zelfs met een man minder bleef er veel dreiging uitgaan van de
Rohda­aanvallen. Niet verwonderlijk dat de sterk ingevallen Esli Westmaas ploeggenoot Arnoud
Troost in staat stelde Rohda’76 opnieuw aan een voorsprong te helpen, 1­2. Helaas viel in de extra
tijd alsnog de gelijkmaker.
Beeld: Kees van der Wilk
Foto-onderschrif: Arnoud Troost omringd door spelers van Be Fair.
BZ&PC overtuigend langs ZVVS
In een wedstrijd waarin de waterpoloërs van BZ&PC bij vlagen uitstekend speelden werd een
verdiende overwinning geboekt. De ploeg begon de wedstrijd met veel vertrouwen en leek direct
afstand te nemen (1­3). Door gebrek aan concentratie kwam ZVVS nog even op voorsprong (4­3).
Vanaf dat moment zette de ploeg echter een tandje bij en wist zes keer op rij te scoren. Met deze
overwinning blijft BZ&PC blijft koploper in de eerste klasse met vijf punten voorsprong op de
concurrenten.
Maaike Broersma vijfde van Nederland
Heres tweede in Boskoop
Nina van ’t Hoog en Maaike
Broersma deden namens
BZ&PC mee aan de Speedo
Jaargangfinales op 23 en
24 februari. De top 18 van
de jongste zwemmers van
Nederland mag mee doen
aan deze zwemwedstrijden.
Nina verscheen op zaterdag
aan de start bij de 200 meter
wisselslag. Nina deed het erg
goed en zwom een persoon­
lijk record van 5 seconden
en werd netjes dertiende. Op
zondag mochten Maaike en
Nina de 100 meter rugslag
zwemmen. Nina zwom onge­
veer haar eigen tijd en werd
ook nu weer dertiende. Maaike
zwom een persoonlijk record
van 5 seconden en verbeterde
hiermee het clubrecord dat
sinds 1999 op naam staat van
Sabine Lina. Met deze tijd is
Maaike vijfde van Nederland.
Heres turnde zaterdag
26 februari met het meisjes­
selectieteam een mooie
wedstrijd in Boskoop. Het
team kwam uit op brug,
balk, vloer en sprong. Dertig
meisjes van verschillende
verenigingen deden mee aan
deze wedstrijd. De vloer­
oefening ging bij alle meisjes
erg goed, ze waren mooi
strak en hadden mooie hoge
scores. Individueel scoorde
Susan van der Haven met
haar sprong het hoogst. Zij
behaalde een score 13.90
en werd eerste van de dertig
meisjes. Samra Pejcinovic
scoorde totaal 47,45 en
eindigde daarmee als vierde.
In de meerkamp behaalden de
meisjes ook mooie individuele
scores waardoor ze als
tweede eindigden met een
puntentotaal van 189,10. Na
deze twee wedstrijden staat
de selectie nog steeds eerste
in de turncompetitie.
Sportberichten
De rubriek sportberichten
staat open voor al het nieuws
van sportverenigingen in
Bodegraven, Meije, Nieuwer­
brug en Zwammerdam.
Nieuws melden? Mail naar:
redactie@kijkopbodegraven.nl.
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
BALSPONSOR
Koninginneweg 171 • 2411 XP Bodegraven
Tel.: (0172) 616 246 • info@wilbunnik.nl • www.wilbunnik.nl
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
www.n-joysportcentre.nl
U gaat naar John voor verse
groenten, zelfgemaakte soepen,
salades en nog veel meer
heerlijke specialiteiten!
Sucadelappen 500 gram 5.99
Rosbief 100 gram 2.19
Boerenkool + rookworst
500 gram 3.99
Vromade 7
2411 LG Bodegraven
Tel. 0172-612304
Patrick Bakker
Winkelcentrum Broekvelden • Vromade 5
2411 LG Bodegraven • Tel. 0172-615669
Zaterdag 2 maart » 19.10 uur » Sporthal De Sporthoeve
Vriendenschaar - ACKC
Uw ideale bed,
matras en kussen
vinden begint
vanaf nu
met SlaapID
®
.
Wilhelminastraat 20-24 Bodegraven 0172-612774
www.beddenspecialist.nl/kalkmanslapen
Van ontwerp tot realisatie: logo / advertentie /
folder / boek / verpakking / digitaal: web, tablet
» tel 0182-399264 » www.graficelly.nl
Tjalk 66 - 0172 - 610042 - www.tonscheerder.nl
3 frikandellen
voor de prijs van 2
Tegen inlevering van deze bon en geldig tot en met
zondag 3 maart 2013
Kwalitaria Bodegraven
Vromade 23
2411 LG BODEGRAVEN
Telefoon 0172 617066
Slaapt u slecht?
DOMBURG
BODEGRAVEN
Binnenweg 4
2411 NA Bodegraven
tel. (0172) 611970
info@domburgbodegraven.nl
www.domburgbodegraven.nl
HOOFDSPONSOR www.deknikkerkeukens.nl