You are on page 1of 20

Kijk op Reeuwijk

winkels miereakker
bijna ingevuld
pagina 3
christengemeente elim
houdt open kerk
pagina 5
maand van het groene
hart komt eraan
pagina 9
mooie opbrengst van
zendingsverkoping
pagina 13
21e jaargang
nummer 9 - 2013
woensdag 27 februari
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
info@mouritsadvocatenkantoor.nl
www.mouritsadvocatenkantoor.nl
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067
post@alletto.nl • www.alletto.nl
• Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen
Loonadministratie goed geregeld?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
C!000 langerak
kaadhuispIein
8edegraven
C!000 langerak
8reekveIden
8edegraven
Partij
handel
Croot
voordeeI
Croot
ingekocht
HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,
werkhorloges, modehorloges,
uitgaanshorloges, kinderhorloges,
zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz.
In MEER dan 25 merken vindt U
horloges bij juwelier Van Deth.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
WOZ te hoog?
Bel ons voor bezwaar!
BOA’s Bodegraven-Reeuwijk dragen bij aan handhaving
“ klachten bewoners
krijgen hoogste
prioriteit”
Eén van de speerpunten in het beleid van burgemeester Christiaan van der Kamp
is veiligheid. Hij vindt het belangrijk dat de inwoners van zijn gemeente zich vei-
lig voelen op straat en wil dat bereiken door onder andere meer ‘blauw’ op straat.
Naast de politie heef de gemeente dan ook twee Buitengewoon Opsporings Amb-
tenaren (BOA’s) in dienst.
Het verschil met een poli-
tieagent is dat de BOA zich
voornamelijk bezighoudt
met overtredingen. Te
denken valt aan verkeerd
geparkeerde auto’s, het
laten slingeren van vuilnis
of mensen die hun hond op
de verkeerde plek uitla-
ten. BOA Cor Koopman is
al jaren een bekend gezicht
in de gemeente. Begin deze
maand heef hij er een
collega bij gekregen: Eddy
Wigmans.
boetes
Eddy is geen onbekende in
de gemeente. In 2012 was
hij hier ook al werkzaam
als BOA. “Ik heb 19 jaar
als postbode gewerkt. Toen
ik wegens reorganisatie
daarmee moest stoppen,
heb ik me laten omscholen
tot BOA en ben ik werk-
zaam geweest in Amers-
foort, Vianen en Bussum.
Ik woon in Amersfoort en
rijd elke dag op en neer
naar Bodegraven. Naast
mijn werk schaak ik graag,
ik houd van wandelen en
ga graag op reis naar India.
Op reis kan ik het werk
een beetje van me afzet-
ten, want dit werk kan wel
stressvol zijn. Bekeuringen
uitschrijven bijvoorbeeld
geef toch spanning, want
je weet nooit hoe de per-
soon die op je afomt, gaat
reageren. Hij kan wel een
hele slechte dag hebben en
zich op mij gaan afreage-
ren, want de boetes zijn
tenslotte best hoog.”
vragen en klachten
Beide BOA’s hebben zo
hun eigen taak, maar een
belangrijk onderdeel van
hun werk is het reageren
op vragen en klachten van
de bewoners. De dag van
de BOA begint dan ook met
het doornemen van de bin-
nengekomen meldingen.
Cor: “Wij gaan daarop af
en proberen de problemen
op te lossen. Bijvoorbeeld
een caravan die al heel
lang geparkeerd staat in de
straat en waar de buurt-
bewoners niets van dur-
ven zeggen. Wij gaan dan
even kijken, benaderen de
eigenaar en vragen of de
caravan naar de stalling
kan. Naderhand koppelen
wij dit terug naar de klager.
De mensen waarderen dit
en krijgen bovendien het
gevoel dat hun klacht
serieus genomen wordt.”
opvoeden
Eddy zal de komende tijd
veel te zien zijn bij het con-
troleren van de zogenaam-
de blauwe zone in Bode-
graven. “’s Ochtends loop
ik altijd de blauwe zone
langs. En dan kunnen we
soms direct aan het werk,
net zoals recent gebeurde.
Wij liepen langs de auto’s
om de parkeerschijven te
controleren en zagen toen
een raar, onbekend model
schijf. Het bleek een par-
keerschijf te zijn met een
hulpmotor die met de klok
meedraait. Dan leg ik lie-
ver aan de eigenaar uit wat
het probleem is, dan dat ik
direct een boete uitschrijf.
Door de uitleg snapt de
betrokkene ook waarom
iets niet mag. Ik voed de
mensen een beetje op, zeg
maar.” Ook Cor beaamt dit.
“Heel belangrijk is de toon
waarop we een bericht
brengen. We moeten met
mensen in gesprek blijven.
Het is soms ook onwe-
tendheid van mensen, dat
moeten we niet bestrafen,
vind ik.” Eddy heef nog
meer taken. Hij controleert
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl
WOZ WAARDE
TOETSEN?
VRAAG EEN
QUICKSCAN!
Lees verder op pagina 3.
Cor Koopman (links) en Eddy
Wigmans zorgen voor ‘blauw op
straat’
Lezersonderzoek
Kijk op Reeuwijk vraagt om uw medewerking aan het
lezersonderzoek. U vindt deze op pagina 11. Het invullen
kost u ongeveer tien minuten. Doe mee!
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 2
alarmnummers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
medische en
apotheekdienst
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Kaarde 13a, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
tel. 0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b
(overdag), tel. 0182-392042
Avond, nacht en weekenddienst apo-
theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-
land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
tandartsen
Spreekuur spoedgevallen za. 2 en
zo. 3 maart van 11.30 - 12.00 uur
Praktijk Greenline, Ronsseweg 551,
Gouda, tel. 0182-543000.
kerkdiensten
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: zie www.dghr.eu
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. D.J. Versloot
18.30 uur: Ds. D.J. Versloot
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. D. van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 3 maart:
10.00 uur: Ds. M.J. Paul
18.30 uur: Ds. W. Markus
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
17.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. D. Siebelink
18.45 uur: Ds. P. Vernooij
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. D. Breure
18.30 uur: Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 3 maart:
09.30 uur: Ds. M. van der Sluys
18.30 uur: Ds. H. Juffer
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
maatschappelijke
ondersteuning wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522. Dagelijks op afspraak,
voor vergunningverlening, hand-
having en toezicht (VHT) en de Wmo.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
thuiszorg
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk, tel.
0900-9300 en 06-11374663
Vierstroom wijkteam Waarder,
Driebruggen, Hekendorp,
tel. 06-11374663 of 0900-9300
RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,
tel. 0182-393222
Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,
tel. 06-10264752
Buurtzorg Reeuwijk team Oost,
tel. 06-10449043
Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
tel. 06-83214029.
hulpmiddelen
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan
men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren
en kopen, Bodegraafsestraatweg 3,
Gouda, tel. 0800-2887766.
www.vegro.info
rivierduinen/
ggz midden-holland
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, tel. 0182-563600.
algemeen
maatschappelijk werk
Kwadraad: Kaarde 13, Reeuwijk.
Spreekuur: maandag en donderdag
van 09.00-10.00 uur. Tel 088 900
4000 (ook voor hulp buiten kantoor-
uren)
wmo-raad
bodegraven-reeuwijk
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doel-groepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, tel. 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl
opvoedbureau midden-
holland (jso)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
palet welzijn
Organisatie voor mantelzorgers en
vrijwilligerswerk in de zorg.
Antwerpseweg 7, Gouda,
tel. 0182-547920 (bereikbaar op
werkdagen 09.00-12.30 uur).
mee midden-holland
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
ouderenadviseur
Welzijnsstichting Kerverland en
SWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:
woe 10.00-11.30 uur in kantoor naast
zaal Kerverland, Waarder.
gehandicapten
platform
Stichting Platform Gehandicapten-
beleid Reeuwijk. Contactpersoon:
Wilma Grondman, tel. 0182-395051,
wmgrondman@kpnplanet.nl.
vrijwillige hulpdienst
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
diabeteslijn
Voor alle vragen over diabetes,
tel. 033-4630566 (24 uur per dag,
’s nachts alleen in geval van nood).
puree
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-
graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,
email: info@stichtingpuree.nl
pre en postnataal
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
huisdieren
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,
0348-414242.
Loop bij ons binnen op zondag 3 maart
tussen 11:30 en 13:30 uur.
U kunt dan ons marktplein bezoeken. Er is eten en drinken. Neem
gerust uw kinderen mee, voor hen is er ook voldoende te doen.
Wij willen u graag vertellen én laten zien wat ons in beweging
heeft gebracht en nog steeds brengt.
Christengemeente Elim, Adres: Greidweide 1 in Reeuwijk
Contactpersoon: Martien Kikkert, mikikkert@elimreeuwijk.nl
Burendienst
Thema: Waarom Jezus?
Datum: zondagmorgen 3 maart
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Ichthuskerk
Nieuwdorperweg 1, 2811 LA Reeuwijk
Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd om een keer met ons een
kerkdienst mee te maken.
Voor meer informatie of verzoek om
opgehaald te worden: Ronald Kersseboom
06-51217786, eoronald@gmail.com
www.hervormdreeuwijk.nl
Tijdens de
samenkomst is
er kinderopvang
voor kinderen
van 0 tot 7 jaar
25-8-1972 Miranda 28-2-2009
Vier jaar uit ons leven
Maar nog geen dag uit ons Hart
Agenda
donderdag 28 februari
• Kerverland, Waarder, Bewe-
gen voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland, Waarder, koffie
voor ouderen, 9.45-10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen, Seni-
orenvereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
• Custwijc, Driebruggen, buurt-
sport voor jongeren 10 t/m 15
jaar, 19.00-20.30 uur
• De Schouw, Waarder, leden-
vergadering en bingo Pas-
sage, 19.45 uur
vrijdag 1 maart
• Custwijc, Driebruggen, blij-
spel van CPJ Waarder-Drie-
bruggen, 20.00 uur
• Kantine WDS, Driebruggen,
klaverjassen, 20.00 uur
• Custwijc, Driebruggen, blij-
spel van CPJ Waarder-Drie-
bruggen, 20.00 uur
• Zalencentrum De Brug,
Reeuwijk-Brug, Recum met
klassiek strijkkwartet, 20.15
uur
zaterdag 2 maart
• Hoek ’s-Gravenbroekseweg/
Zoetendijk, Sluipwijk, IVN
zagen in natuur, 9.00-15.00
uur
• Custwijc, Driebruggen, blij-
spel van CPJ Waarder-Drie-
bruggen, 20.00 uur
• Zalencentrum De Brug,
Reeuwijk-Brug, dansavond
55+, 20.00 uur
zondag 3 maart
• Ichthuskerk, Reeuwijk-Brug,
burendienst, 9.30 uur
• De Ark, Reeuwijk-Brug, Oos-
terhuis project en opening
expositie, 9.30 uur
• MFA-scholen, Reeuwijk-
Brug, open dag open kerk
Christengemeente Elim, 11.30-
13.30 uur
dinsdag 5 maart
• Basisschool De Regenboog,
Reeuwijk-Brug, inleveren oud
papier, 19.15-19.45 uur
woensdag 6 maart
• Custwijc, Driebruggen, gym-
nastiek voor ouderen, 9.00-
10.00 uur
• Kerverland, Waarder, koffie/
bingo-ochtend voor senioren,
9.30-11.30 uur
• Kerverland, Waarder, aanwe-
zigheid ouderenadviseur Hel-
een Feenstra, 10.00-11.30 uur
• Kerverland, Waarder, koers-
bal, 14.00-16.00 uur
• Loose End, Reeuwijk-Brug,
knutselmiddag jeugd 4 t/m 10
jaar, 13.30-15.00 uur
• Basisschool De Regenboog,
Reeuwijk-Brug, inleveren oud
papier, 19.15-19.45 uur
• Gemeentehuis, Bodegraven,
raadsvergadering, 20.00 uur
donderdag 7 maart
• Kerverland, Waarder, Bewe-
gen voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland, Waarder, koffie
voor ouderen, 9.45-10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen, Seni-
orenvereniging, koersbal,
14.30-16.30 uur
• Custwijc, Driebruggen, buurt-
sport voor jongeren 10 t/m 15
jaar, 19.00-20.30 uur
Initiatiefvoorstel wijkgerichte aanpak
energiebesparing
Vooruitlopend op de binnenkort startende discussie over de duurzaamheidvisie van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk introduceert het CDA een initiatiefvoorstel over wijkgerichte aanpak voor
energiebesparing. Kern van deze aanpak is het per woning uitvoeren van een onderzoek naar de
energiebesparingsmogelijkheden. De verbetermogelijkheden worden door de energieadviseur met
de eigenaar besproken, waarbij de adviseur de offerteaanvragen kan regelen en coördineren. Zo’n
onderzoek kan, indien zich meerdere woningen tegelijk aanmelden, door het Energiehuis uit Gouda
tegen een gereduceerd bedrag van € 100,00 worden uitgevoerd. Het idee daarbij is dat de gemeen-
te het onderzoek bij de eerste honderd woningen met € 50,00 subsidieert. Van de deelnemende
bedrijven wordt vervolgens gevraagd om, indien zij van hieruit een opdracht werven, een bijdrage
van eveneens € 50,00 in het energiebesparingsfonds te stoppen. Bij voldoende opdrachten vult het
fonds zich en kan aan een volgende wijk deze subsidiemogelijkheid worden geboden. Het initiatief-
voorstel staat voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 6 maart geagendeerd.
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 3
BOA’s Bodegraven-Reeuwijk dragen bij aan handhaving
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
regelmatig de passage van
het Raadhuisplein in Bode-
graven. “Daar wordt vaak
gefetst en dat is verbo-
den. Het is een wandelpad
en fetsen is daar gevaar-
lijk.” Hij voegt daaraan
toe: “Bovendien ben ik van
april tot oktober ook veel
te zien bij de Surfplas in
het Reeuwijkse Hout om
onder andere op het strand
te controleren of daar geen
honden loslopen. Verder
zal ik in Reeuwijk en Bode-
graven controleren op fout
parkeren en/of stilstaan
en het fout parkeren bij de
scholen.”
Cor Koopman kent vrijwel
iedereen en iedereen kent
hem. Lachend vertelt hij
dat, als hij op patrouille is
met de waterpolitie, heel
veel mensen hem groe-
ten maar zijn collega vaak
vergeten. Hij zal ook deze
zomer veel op de plassen
te vinden zijn om vanuit de
boot te controleren.
politie
Eddy Wigmans vertelt
verder dat de BOA’s nauw
samenwerken met de poli-
tie. “Als er iets bijzonders
gebeurt, komt de politie
snel te hulp. Wij lunchen
‘s middags samen en dan
bespreken we de proble-
men in de gemeente. Ik
ga komend jaar ook op de
zaterdagen werken omdat
dan de parkeerdrukte in
Bodegraven vrij hoog is. En
Vervolg van pagina 1
nieuw winkelcentrum
miereakker medio
2014 gereed
Al enkele weken worden de bewoners rond het gesloopte winkelcentrum
Miereakker ’s ochtends uit hun slaap gewekt door het geluid van de heimachine
van de frma Plomp, die het fundament slaat voor het nieuwe winkelcentrum.
Na het omvangrijke sloopwerk is het heiwerk het eerste signaal dat aannemer
De Vries en Verburg uit Stolwijk serieus is begonnen met de nieuwbouw.
“We zijn heel blij dat de
aannemer aan de slag is,”
vertelt directeur Frank van
Kessel van TOP-Vastgoed,
het ontwikkelbedrijf dat de
realisatie van het winkel-
centrum voor haar reke-
ning neemt. “Op 14 maart
zal wethouder Wendy Ver-
kleij de feestelijke, maar
ook symbolische eerste
paal slaan en daarna zul-
len we met een strakke
planning gaan werken
aan de verdere realisering
van het complex. Het is de
bedoeling dat de winkels
nog voor de zomervakan-
tie 2014 in gebruik worden
genomen en dat betekent
dat ze ruim van te voren
moeten worden opgele-
verd. De woningen zijn
naar verwachting iets later
gereed.”
zeven jaar bezig
De Utrechtse ontwikke-
laar vertelt dat zeven jaar
geleden serieus begonnen
is met de plannen voor een
complete vernieuwing van
het winkelcentrum. “We
hebben dat opgepakt met
de toenmalige eigenaar in
nauwe samenspraak met
de gemeente. Ik wil daarbij
zeker vermelden dat we
op een uiterst construc-
tieve wijze hebben kun-
nen samenwerken met
de toenmalige wethouder
Henk van der Smit en de
huidige wethouder Wendy
Verkleij. Dit soort projecten
kent altijd de nodige strub-
belingen, maar uiteinde-
lijk hebben we de neuzen
dezelfde kant op weten te
krijgen. De economische
ontwikkelingen werkten
natuurlijk niet in ons voor-
deel en we zijn dan ook erg
blij dat, toen het spannend
werd op de woningmarkt,
de Woningbouwvereniging
Reeuwijk als structurele
partner in het project is
gestapt, waardoor de soci-
ale woningbouw dit project
mede is gaan dragen.”
optimistisch
De sombere berichten over
de ontwikkeling en toe-
komstkansen van kleine-
re winkelcentra kent Van
Kessel uiteraard ook. Toch
kijkt hij optimistisch aan
tegen de kansen voor de
Miereakker. “We hebben
11 mooie koopwoningen
met een goede prijs-kwa-
liteitverhouding, daar-
van zijn er nu 5 verkocht
en gezien de belangstel-
ling verwachten we dat de
andere woningen ook wor-
den verkocht als de bouw
eenmaal goed op gang is.
De woningbouwvereniging
neemt 12 huurwoningen
af en staat ook garant voor
de afname van nog eens
18 woningen die in de wat
goedkopere koopsector
worden aangeboden.”
De vloeroppervlakte voor
de winkels zal meer dan
verdubbeld worden tot
zo’n 5.000 m2, waardoor er
plaats is voor 22 winkels.
Daarvoor is op dit moment
al fink wat belangstelling,
zo merkt de projectontwik-
kelaar. “De winkels zullen
eigendom blijven van de
Larense investeringsmaat-
schappij De Hoge Dennen.
De winkeliers gaan de pan-
den dus huren. Voor ons is
het zaak om samen met de
Goudse verhuurmakelaar
Basis-Bedrijfshuisvesting
te zorgen voor een breed
en volwaardig aanbod,
waarbij het winkelcentrum
voor de dagelijkse levens-
behoefen kan concurre-
ren met de omgeving. De
kern wordt gevormd door
de vertrouwde winkels die
terugkeren, met uitzonde-
ring van het Chinees res-
taurant De Mandarijn. De
Jumbo-supermarkt wordt
de grootste huurder met
1.500 m2, maar de overige
winkels zullen ook 25-30%
in omvang groeien. Het
Reeuwijks Wijnhuis gaat
mee vanuit het tijdelijke
winkelcentrum en er komt
een lunchroom met terras
onder de vlag van ’t Wapen.
Ook kantoorboekhandel
Vivant Jopie zal op de
nieuwe locatie een gro-
tere winkelruimte betrek-
ken. Voor de rest gaan
we de puzzel de komende
maanden invullen. Er zijn
contacten met zowel lan-
delijk werkende bedrij-
ven als met ondernemers
die in de regio actief zijn.
Het is te vroeg om namen
te noemen, want om die
gesprekken in een eind-
fase te brengen, moeten
we eerst zeker weten hoe
strak we onze planning
kunnen aanbieden. Want
helderheid en zekerheid op
dat gebied zijn een voor-
waarde.”
Tekst: Bert Verver
uiteraard ben ik ook te vin-
den bij evenementen zoals
de Najaarsmarkt en Brui-
send Reeuwijk.”
Contact met mensen, dat
vinden de BOA’s het leukste
van hun werk. Eddy: “Dat is
absoluut zo en ik moet zeg-
gen; ik heb goede ervarin-
gen met de inwoners van
deze gemeente. Het zijn
in het algemeen positieve,
vriendelijke mensen.”
Tekst en beeld: Karin Wagter
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Knorr
Wereldgerechten
voor 2-3 personen
Alle varianten
Pak
Elders 2.39

Alleen op:
vrijdag
maart
zaterdag
maart
1
2
2.39
0.
99
PER PAK
MEER DAN
50% KORTING
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 4
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Ad Verkleij
Helma van Dijk
Zinkeling 77
2771 NZ Boskoop
fax: 0172-231906
Ad: 06-11263031
Helma: 06-40286425
Dag en nacht bereikbaar
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Overtuigd van uw medeleven, liever geen bezoek aan huis.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
in besloten kring, op verzoek van Tineke.
‘s-Gravenbroekseweg 111
2811 GD Reeuwijk
Henk van der Starre
Wendy
Donja
familie en vrienden
Donja Donja Donja Donja
Wendy Wendy Wendy Wendy
Martina van der Starre - van Bekkum
- Tineke -
☼ 14 maart 1942
te Vianen
† 18 februari 2013
te Reeuwijk
Na een leven vol toewijding en zorg voor allen die haar nabij waren,
moeten wij tot ons groot verdriet afscheid nemen van
onze geliefde Tineke.
rouwadvertentie_130x135mm.indd 1 21-2-2013 11:53:40

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat is overleden
onze actieve en betrokken vader en opa
Theodorus Hermanus
Brinkkemper
Theo
weduwnaar van Adriana Withagen
in de leeftijd van 92 jaar.
Lex (in herinnering)
Monique en Ronald
Tim
Kirsten
Birgit
Mirthe
Marc en Patricia
Mieke
Reeuwijk, 23 februari 2013
Correspondentieadres
Monuta uitvaartzorg
t.a.v. Familie Brinkkemper
Aalberseplein 1
2805 EG Gouda
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
donderdag 28 februari van 19.00 tot 19.45 uur in het Stilte
Centrum van zorgcentrum Reehorst, Treebord 19 te
Reeuwijk.

Wij nemen afscheid van Theo op vrijdag 1 maart om 16.00
uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejan-
verwelledijk 6 te Gouda.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om na te praten en
herinneringen op te halen in de ontvangkamer van het
crematorium.
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Reünie
De Wiericke
Ruiters
De Wiericke Ruiters uit Waar-
der bestaan dit jaar 40 jaar. Dit
wordt onder andere gevierd
met een reünie. De vereni-
ging is daarom op zoek naar
oud-leden. Graag uw reactie
naar secretariaat@wierickerui-
ters.nl. Dan ontvangt men alle
informatie.
Leden-
vergadering
Passage
Door het slechte weer is de
ledenvergadering van Passa-
ge Waarder/Driebruggen van
14 februari niet doorgegaan.
De avond wordt nu donderdag
28 februari gehouden in de
Schouw van de Gereformeer-
de kerk van Waarder. Na de
vergadering is er bingo.
Aanvang 19.45 uur.
Lezing over
Jezus in het
Joodse denken
Dinsdag 5 maart geeft dr. Piet
van Midden een lezing in de
Ark van Reeuwijk over Jezus
in het Joodse denken. De
term ‘zoon van God’ wordt aan
Jezus toegeschreven, maar
waar staat dit begrip nu voor?
Piet van Midden geeft les aan
Tilburg University in Bijbels
Hebreeuws en is tevens predi-
kant in Bergambacht. Hij staat
bekend als een ondernemend,
aansprekend, en modern
denker die zich thuis voelt in
de Amsterdamse school. De
lezing begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis.
Gevonden en
vermiste dieren
vermist:
Reeuwijk, Parallelweg, poes
Loesje, 2 jaar, zwart met brui-
ne vlekjes.
Reeuwijk, ’s-Gravenbroekse-
weg, jonge cyperse poes, witte
voeten en snuit.
Reeuwijk, Melkdistel, kater
Ritchie, 17 jaar, grijs met witte
snoet, bef en voorpoot, is doof
en dementerend.
Reeuwijk-Dorp, Middelburgse-
weg, kater Molle, 17 jaar, gro-
tendeels wit met zwarte oren,
bef, staart en strepen.
gevonden:
Reeuwijk, A12, flinke kater,
zwart/wit, wit gezicht, voeten
en buik, bij rechtervoorvoet
loopt wit door tot aan hals.
Reeuwijk, Oudeweg, lapjes-
poes.
Reeuwijk-Dorp, Kerkweg,
zwarte kat met witte tenen en
befje.
informatie:
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242, www.
dierenhulpverleningwoerden.nl.
Dierencentrale 0186-601199,
www.dierencentrale.nl.
Christus is een weg
De juiste weg leidt naar de waarheid
De sleutel tot de waarheid is de vrije geest
Spreuk van de Tempeliers
Gabriël Dorsman
31 mei 1927 24 februari 2013
Onze lieve, wijze, humoristische, betrokken
en levenslustige Gab, mijn man, mijn vader,
onze stiefvader, opa en vriend is gestorven
Lia van Waveren
Pieter Dorsman
Irene Dorsman-Nijkamp
Nora, Maeve Dorsman
Janine de Keijser
Dick de Court
Margot, Jan, Marc, Casper Leerink
Iris van de Graaf-de Keijser
Peter van de Graaf
Linde van de Graaf
Marijn de Keijser
Duwien Otten
Jannes, Sjoerd de Keijser
Correspondentie: gabdorsman85@gmail.com
De afscheidsplechtigheid voor Gab vindt plaats op
zaterdag 2 maart in de aula van Crematorium IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6 te Gouda. Aanvang 14.30 uur.
Inloopmiddag ‘voorjaar in de tuin’
Op woensdag 6 maart van 14.00-16.00 uur houdt Cyclus de
maandelijkse inloopmiddag in het infocentrum Heempad aan de
Bloemendaalseweg in Gouda. De deur staat dan weer open voor
al uw tuin-, groen en natuurvragen. Het thema van deze middag
is voorjaar in de tuin.
Kruiswegstaties geëxposeerd in Sint-Janskerk
Tot en met 15 april is de Sint Janskerk met zijn wereldberoemde Goudse Glazen het decor voor
14 imposante schilderijen, hedendaagse verbeeldingen in de traditie van zogenoemde kruisweg-
staties. De serie doeken verbeeldt de lijdensweg van Jezus en past bij de paastijd. In de traditie van
de Rooms-katholieke kerk zijn voor kruiswegstaties 14 momenten uit het lijdensverhaal van Jezus
vastgelegd. De Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling heeft een jaar lang aan de doeken
gewerkt. De Sint Janskerk is open van maandag t/m zaterdag. www.sintjan.com
Schoonmaak Reeuwijkse Plassen
Op zaterdag 9 maart houdt de
WBE in het kader van de tra-
ditionele schoonmaakdag om
de wateren, die vallen binnen
ons jachtgebied en in de nabij-
heid daarvan, te ontdoen van
het aanwezige zwerfvuil. De
actie is wel afhankelijk van het
weer. De leden van de WBE
moeten krachtens de statuten
aanwezig zijn. Er zijn verschil-
lende verzamelpunten, waar
de leden om 9.00 uur dienen
te verzamelen: hoek Bosman-
kade-Kooidijk, hoek Lecksdijk-
Hortemansdijk, Twaalfmorgen
tegenover huisnummer 16,
hoek Platteweg-Vlietdijk, hoek
Lucassenlaan-Parkeerterrein
Elfhoeven en parkeerplaats
Sluipwijk tegenover huisnum-
mer 53. Daar zijn de coördi-
natoren aanwezig. De leden
weten zelf bij welk jachtter-
rein of omgeving men zich
moet melden. Kom zoveel
mogelijk met de boot. Voor
materiaal om vuil in te doen,
wordt gezorgd (plastic zakken
worden geregeld). Verdere
instructies krijgt men van de
coördinatoren. Gebruikers,
niet-gebruikers en politici uit
Bodegraven-Reeuwijk zijn wel-
kom met of zonder boot. Aan-
melden bij J.R. van Dam (tele-
foon 0182-392663). Tot slot de
welgemeende oproep aan de
leden van WBE: “Jagers van
de Reeuwijkse Plassen, laat
wederom zien dat niet alleen
de jacht op een verantwoorde
manier wordt uitgeoefend,
maar ook het schoonhouden
van onze plassen.” Na de
schoonmaak (ongeveer 12.00
uur) wordt in Zalencentrum De
Brug afgesloten met iets vloei-
baars (waaronder snert).
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 5
Wegens succes verlengd ook in maart:
Ontspannings-, zwangersschaps- en
hotstone massage 1 uur voor 25 euro
Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in elk gewenst bedrag
Dorus Rijkersstraat 61 • 2811 XN Reeuwijk • 06 21 286 068
info@come-in-and-relax.nl • www.come-in-and-relax.nl
R
ond het eind van deze
maand kijken de meeste
huiseigenaren weer ge-
spannen naar de brieven-
bus: de WOZ-beschikking
van de gemeente valt op
de mat. En hij valt meestal
niet mee... Want de meeste
huizen zijn de afgelopen
periode in waarde gedaald,
maar worden voor de WOZ
vaak te hoog gewaardeerd.
En dat leidt ook tot te hoge
bedragen voor aan de
WOZ-waarde gekoppelde
belastingen, zoals eigen-
woningforfait, onroerende-
zaakbelasting en water- en
afvalheffingen. Ook bij de
erfbelasting speelt de WOZ-
waarde een rol. Het kan dus
zeker de moeite lonen om
bezwaar te maken tegen
de WOZ-waarde. Dit dient
u dan wel binnen 6 weken
na dagtekening van de be-
schikking te doen. Met een
goed onderbouwd verhaal
en een taxatierapport maakt
u een goede kans dat uw be-
zwaar gegrond verklaard
wordt. Vindt u dit allemaal
ingewikkeld, dan nemen wij
u graag het regelwerk uit
handen. Om een indicatie te
krijgen van wat u zou kun-
nen besparen, hebben wij
een handige rekenmodule
op onze website geplaatst.
Kijk op www.slingerland.nl
onder ‘nieuws>WOZ-check’.
Denkt u dat het verschil
groot genoeg is, neem dan
contact met ons op. Wij hel-
pen u graag om bezwaar te
maken. Wordt uw bezwaar
gegrond verklaard, dan krijgt
u ook nog een kostenvergoe-
ding van de gemeente. Dus
doe onze WOZ-check!
Succesvol WOZ aanvechten
Angela van de Wiel, NVM-makelaar en
eigenaar van Slingerland Makelaardij.
Notaris D’Aumerielaan 3 • 2811 HS Reeuwijk
(0182) 30 1166 • info@slingerland.nl
Angela
Voordelen van Ruton Autoservice:
Einsteinstraat 23 • 2811 EP Reeuwijk
0182-394052 • info@ruton.nl
www.ruton.nl
Lange rit voor de boeg? Laat uw auto checken!
Volg onze acties en
aanbiedingen op onze
facebook en
de website!
✔ Wij werken aan alle merken
✔ Ook zonder afspraak bent u
bij ons welkom
✔ Wij hebben de meeste
onderdelen binnen 2 uur in huis
✔ Wij werken met professionele apparatuur
✔ Wij werken alleen met eerlijke prijzen
✔ Wij zoeken altijd de beste deals voor u op
✔ Wij voeren nooit onnodige reparaties uit!
christengemeente elim viert
jubileum met ‘open kerk’
Tien jaar geleden startte Martien Kikkert samen met 19 anderen Christengemeente Elim in Reeuwijk.
“Elim staat voor rustplaats en oase. Het is een plek om tot rust te komen en te herstellen, maar het is ook
een plek waar mensen niet voor altijd blijven. Men is vrij om verder te trekken,” aldus Martien.
Christengemeente Elim
wil de leden ondersteu-
nen op persoonlijk niveau,
maar wil ook iets beteke-
nen voor de maatschap-
pij rondom het leven uit
Gods Woord en het volgen
van Jezus. Er zijn er allerlei
activiteiten voor de leden,
waaronder studies en bij-
eenkomsten. “Het is van
belang dat de leden voor
elkaar zorgen en bidden,”
legt Martien uit. “Er zijn
kleine groepen waar men
met elkaar spreekt over
het dagelijks leven en het
Woord van God. Ook is er
ruimte voor zang en gebed.
Dit gebeurt meestal bij de
leden thuis. Op zo’n bijeen-
komst is meestal een man
of twaalf aanwezig.” Naast
deze kleine bijeenkomsten
zijn er diensten op zondag.
Jongeren en jong volwasse-
nen kunnen onder andere
door volwassenen worden
gecoacht bij de keuzes in
hun leven. Ze worden dan
geholpen bij het behalen
van hun doelen. “Het leuke
is dat als mensen verder
trekken, ze nog veel bezig
zijn met de roeping van
God in hun leven. De men-
sen nemen stappen voor-
uit.”
Naast interne activiteiten,
zijn er ook genoeg activi-
teiten voor niet-leden. “Wij
willen iets betekenen voor
de samenleving. De laat-
ste twee jaar bereiken we
steeds meer in de samen-
leving, omdat ons netwerk
groeit. We hebben bijvoor-
beeld een groep voor jon-
geren binnen MZZL. Via
deze groep organiseren
we bijvoorbeeld de Panna
straatvoetbaltoernooien.
Daarnaast geven we les
aan allochtonen en is er
eens in de maand een gele-
genheid voor het gezamen-
lijk drinken van kofe. Ook
is er een ‘Crea Café’. Dit
initiatief houdt in dat een
groep jonge vrouwen eens
in de maand bij elkaar
komt om hun creatieve
ideeën met elkaar te delen.
Ook in de wijk Korte Akke-
ren in Gouda zijn we actief;
we hebben daar sinds mei
2012 een kidsclub op de
zaterdagmiddag.”
open kerk
Zondag 3 maart organi-
seert Christengemeen-
te Elim een Open Dag-
Open Kerk van 11.30 tot
13.30 uur. Dan kan er ken-
nis worden gemaakt met
Christengemeente Elim. Op
het marktplein van basis-
scholen De Regenboog en
Gerardus Majellaschool
is van alles te doen. Er zal
muziek en drama zijn.
Daarnaast zijn er activi-
teiten voor jong en oud.
“We willen vooral met de
mensen in gesprek gaan.
We willen ze laten zien dat
de kerk elke dag is,” legt
Martien uit. “We willen een
luisterend oor zijn en de
mensen informeren wat
wij doen. Leden bakken zelf
lekkernijen voor de inloop-
middag. Deze middag zal
er een sfeer van ontspan-
ning en creativiteit hangen.
Iedereen is welkom.”
Tekst: Sabrina Broer
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com
vergelijk de prijzen
Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Bosch TDA2630 strijkijzer
nu voor maar 39,95
(de goedkoopste op Kieskeurig.nl is 48,-)
Fraai vormgegeven stoomstrijkijzer
met een vermogen van 2000 watt en
ruim waterreservoir van 290 ml.
De snoerlengte van 1,8 meter geeft
voldoende bewegingsruimte.
Helend Tekenen
Op donderdagochtend 7 maart
start in het Huiskamer atelier
Tamara in Gouda de cursus
helend tekenen. Helend teke-
nen is een prachtige manier
om jezelf te leren kennen.
Ieder mens heeft een bron
van bewuste en onbewuste
innerlijke beelden. Door deze
beelden te tekenen brengt
men naar buiten wat er inner-
lijk leeft. Goed kunnen teke-
nen is niet nodig. Ontdekken
dat iedereen een eigen unieke
beeld- en tekentaal heeft is al
heel waardevol. Net als spelen
met vorm, lijnen en kleur.
www.helend-tekenen.nl
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 6
Sia en Jan van den Heuvel
Van den Heuvel elektro
ki jk achter de schermen
EEn initiatiEf van ondErnEmErsvErEnigingEn Bov, rvHid En rov
van den Heuvel elektro
over enthousiaste partners,
24-uurs service en
functionele verlichting
Gasterij Vergeer, ‘t Wapen en Va Bene health and ftness. Wie daar de lichtschake­
laar aanzet, staat direct in het volle licht van het werk van Van den Heuvel elektra.
Het zeven man tellende bedrijf doet alles wat er op elektrisch gebied te vinden is.
Aan het hoofd staan twee enthousiaste mensen die werkelijk op elk gebied elkaars
partners zijn. ‘We hebben plezier in ons werk, dat houdt de energie erin.’
Elke werkdag start om 7.00 uur aan de keuken­
tafel van Jan en Sia van den Heuvel. Samen met
hun vier kinderen en vijf werknemers wordt er
een bak koffie gedronken voordat de blauwe Van
den Heuvelbussen de smalle Platteweg oprijden,
op weg naar de nieuwste klussen in woningen,
bedrijfspanden en tuinen.
Vlotte groei
Het bedrijf is dan ook met recht een totaal elektra­
installateur. Van stopcontact tot zonnepaneel en
verlichting tot beveiliging­ en camerasystemen. ‘In
2001 zijn wij gestart’, vertelt Sia. ‘Jan werkte bij
Unica maar droomde van een eigen zaak. Toen
de overheid dat jaar besloot dat hoveniers in de
tuin niet meer zelf 220 Volt mochten aanleggen,
zagen wij ons moment.’ Nog steeds maakt het
installatiewerk in de tuin veertig procent uit van
de omzet van het bedrijf. Jan: ‘We wonen in een
waterrijk gebied, het is een hele kunst om elektra
lekkagevrij in de tuin te installeren.’
Al snel werd Van den Heuvel een VOF met
veel eigen werk. ‘Na drie jaar huurden we onze
eerste uitzendkracht’, herinnert Jan zich. ‘Een
jaar later kwam hij in dienst en hij loopt hier nog
steeds.’ Inmiddels is het team dat buiten werkt,
uitgegroeid tot vijf man. Jan en Sia nemen het
kantoorwerk op zich. ‘Wat een klein beetje helpen
met de boekhouding zou worden, is uitgegroeid
tot een fulltime baan’, zegt Sia met een glimlach.
(on)mogelijke opgaVe
Er werd een lijn uitgestippeld voor tien jaar. Het
doel: een professioneel, jong bedrijf met een paar
man personeel. Hoewel de economische crisis
wat roet in het eten gooit, is die toekomstvisie
anno 2013 bewaarheid. Het bedrijf kan inmiddels
mooie projecten op zijn naam schrijven: de
verbouwing van Gasterij Vergeer in Reeuwijk­
Dorp, de computerruimte bij MTV in Amsterdam,
‘een apart project waar we ons werk deden
tussen de bekende Nederlanders’, vertelt Jan.
Ook ProRail staat op hun lijst opdrachtgevers.
Jan: ‘En ‘t Wapen. Daar kregen we de opdracht
om na een binnenbrand de boel in drie dagen
weer draaiende te krijgen. Een haast onmogelijke
opgave, maar we hebben het met ons team
gered.’ Daarnaast vindt het echtpaar het heerlijk
om in (de exclusievere) woningen in eigen dorp
bezig te zijn. ‘Dan ben je echt aan het werk voor
je omgeving’, verklaart Jan.
dag en nacht
Dat werk bevalt opdrachtgevers doorgaans goed.
Sia: ‘Klanten komen graag bij ons terug. Want is
er een probleem, dan zorgen we dat het opgelost
wordt. Daarom hebben we een 24­uurs service.
Ook al gaat het om een klein stopcontact bij
iemand die geen (vaste) klant van ons is, je kunt
ons dag en nacht bellen.’ Wie Van den Heuvel in
huis haalt, mag overigens ook iets verwachten.
‘Ja, we stellen hoge eisen aan onszelf en
installeren mooie, functionele verlichting volgens
de normen en certificering van de branche’,
legt Sia uit. Jan: ‘We doen bijvoorbeeld ook
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Iedereen kan vrijblijvend advies vragen over
energiebesparende maatregelen in en om
woningen en bedrijfspanden.’
Advies, maar ook voor ontwerp, installatie en
levering kan men bij het bedrijf terecht dat met
zijn tijd meegaat. Nieuwe ontwikkelingen volgt
Van den Heuvel op de voet, zoals KNX, ‘je huis
op afstand bedienen’, legt Jan uit. ‘Met KNX
kun je op afstand inloggen in je woning en de
verwarming hoger zetten, de gordijnen dicht
doen of het bad vast aanzetten voor als je thuis
komt.’ Het is de toekomst, denkt Sia. ‘Door dit
systeem aan zorginstanties te koppelen, kun
je bijvoorbeeld langer in je eigen huis blijven
wonen. Ik denk dat mijn kinderen meemaken dat
KNX standaard in nieuwbouwwoningen wordt
geïnstalleerd. Architecten vragen nu al om KNX­
voorbereide woningen.’
lol
Beide partners hebben zichtbaar plezier in
hun werk. Jan: ‘Het is leuk om samen naar
oplossingen te zoeken.’ Sia: ‘We hebben samen
lol als we een klus binnenhalen. En vaak zitten
we op zaterdagavond naast elkaar te calculeren.
We peppen elkaar op, motiveren elkaar, dat houdt
de energie erin.’
Tekst en beeld: Esther van Lunteren
Bestaat sinds: 2001
Aantal werknemers: 5
Adres: Platteweg 40a,
2811 NA Reeuwijk
Telefoon: 0172-522677
Webadres: www.vandenheuvelelektro.nl
Werkgebied: regio Reeuwijk, Nederland
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfs nieuws met een Reeuwijks tintje.
Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk
Op donderdag 7 maart zijn ondernemers weer van harte welkom in het
AC Restaurant in Bodegraven voor één van de oudste open netwerken van
onze regio, de Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk. Tussen 9.00 en 11.00 uur
ontspannen netwerken onder het genot van een kop koffe of thee.
www.opencoffeebodegraven.nl
Cursus Imker
Via Imkersvereniging Hollands Midden kunnen belangstellenden een oplei-
ding tot imker volgen. Het heeft van fondsen in Nederland (o.a. RABOfonds
en Aeolusfonds) steun gekregen omdat het belangrijk is voldoende bijenvol-
ken en bijbehorende imkers te hebben in Nederland. Imkersvereniging Hol-
lands Midden organiseert vanaf 27 februari een professionele Basiscursus
Bijenteelt (zeven theorielessen en tien praktijklessen) volgens de richtlijnen
van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Inlichtingen: e-mail
imkerij@folles.nl,
Anders leren
denken
Op maandagnamiddag 15 april
start de cursus ‘Anders leren
denken’ voor volwassenen. In
zes bijeenkomsten leren de deel-
nemers hun negatieve denkpa-
tronen en steeds terugkerende
piekergedachten te onderzoeken
en te doorbreken. De cursus wordt
aangeboden door GGZ Midden-
Holland en vindt plaats op de
Ronsseweg 225 te Gouda. Meer
informatie in te verkrijgen bij het
cursussecretariaat, telefoon 0182-
563656 (ma t/m do).
Chocolade bloemstuk maken
Op woensdag 13 of donderdag 14 maart van 19.00 tot 22.00 uur kan men
via de Volksuniversiteit Bodegraven-Reeuwijk onder leiding van patissiers
Femke en Sander een eetbaar bloemstuk maken van chocolade en marse-
pein. Een feurig en smakelijk bloemstuk, bijvoorbeeld ter decoratie van de
Paastafel. Kosten: € 35,50 inclusief materiaal en koffe/thee.
www.volksuniversiteitbodegraven-reeuwijk.nl
Gratis bloeddruk-
metingen
Bij Vierstroom Thuiszorgwin-
kel Gouda kan men woensdag
6 maart tussen 10.00 en 15.00 uur
in de winkel aan de Bodegraaf-
sestraatweg 3 in Gouda terecht
om de bloeddruk te laten meten.
Een afspraak maken is niet nodig.
Na de meting staan medewerkers
van de Thuiszorgwinkel klaar om
vragen te beantwoorden en tips
te geven.
www.vegro.info
Ondernemers-
agenda
De berichten in de onder­
nemersagenda worden
onder andere samengesteld
door Koepel Ondernemend
Bodegraven­Reeuwijk. Dit
is een samenwerking tus­
sen de Raad van Handel,
Industrie en Dienstverle­
ning (RvHID), Bodegraafse
Ondernemers Vereniging
(BOV) en Reeuwijkse Onder­
nemers Vereniging (ROV).
Vrijdag 28 februari
Bitterballenborrel Het Groe-
ne Hart in Café Gouwezicht
in Boskoop. Van 17.00 tot
20.00 uur.
www.topzaak.com
Vrijdag 8 maart
Ondernemersevenement
‘Durven en doen’, eerste
lustrum Vrouw en Busyness
Groene Hart.
Alphen Business Center,
Alphen aan den Rijn. Aan-
vang 15.30 uur.
www.vrouwenbusyness.nl.
Woensdag 13 maart
Tweede Dag van de econo-
mie, gemeentehuis, 18.00-
22.00 uur. Aanmelden via
strategie-beleid@bodegra-
ven-reeuwijk.nl.
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 7
Doortocht 6a • Bodegraven • 0172-650028
www.kindereiland.nl
Gratis
proefmiddag flexibele
opvang: maandag 4 maart
15.00 uur - 19.00 uur
Inschrijven via
info@kindereiland.nl
Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl
fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219
Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf
Leon de Vos
• onderhoudswerk
• plashuis/recreatiewoning
• aanbouw en dakopbouw
• verbouwingen
• keukens en badkamers
• kozijnen en dakkapellen
• ramen en deuren
• tegel en metselwerken
• Verhuur van grondverzetmachines
• Transport met knijper auto
• Aanleg van bestrating – ook machinaal
• Plankieren – steigers en beschoeiingwerken
• Sloopwerkzaamheden – ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Oostbaan 1130 - 2841 ML Moordrecht - Tel. 0182 - 396284 / 06 - 53172902
sloophamer, kantelstuk, palletvork, trilblok,
bestratingsklem, sloopsorteergrijper
kraanverhuur met:
DE ALLROUND VAKMAN VOOR
TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING
Laageind 11A 3465 KG Driebruggen
Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874
info@multituin.nl www.multituin.nl
MULTI-TUIN EN LANDSCHAP
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84
Ook voor
horren
Dé specialist op
het gebied van binnen-
en buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie
tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst
komen wij ook bij u thuis!
Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl
meer aandacht voor
inbraakpreventie
Woningbouwvereniging Reeuwijk vraagt door middel van een videoflm en tips op de website extra aandacht
voor inbraakpreventie. “Dat is hard nodig,” zo vertelt onderhoudsopzichter en inbraakpreventie-adviseur Cor
Heij. “Zeker in de wintermaanden zien we een groei van het aantal inbraken en dat heef vaak grote impact
op het gevoel van veiligheid van de bewoners. Niet alleen omdat je in veel gevallen kostbare zaken kwijt bent,
maar ook het gevoel dat iemand anders in jouw spullen heef rondgesnufeld, is ronduit vervelend.”
In veel gevallen was het
mogelijk geweest om het
huis dusdanig te beveiligen
dat de inbraak niet zou zijn
gepleegd. “Voor een inbre-
ker moet het in het alge-
meen gemakkelijk gaan.
Als je zorgt dat het moei-
lijk wordt, dan laten ze het
vaak wel uit hun hoofd
om door te gaan, want ze
weten dat de pakkans dan
aanzienlijk wordt vergroot
omdat ze gehoord of opge-
merkt kunnen worden.”
Wijkagent Jan Steenber-
gen kan dit beamen, want
omdat omwonenden hun
oren en ogen goed open
hadden, konden er van de
40 inbrekers die de laatste
tijd zijn aangehouden er
26 worden opgepakt omdat
omwonenden snel 1-1-2
belden.
Gelet op de grote impact
verbaast het Cor Heij dat
niet meer mensen over
gaan tot het aanbrengen
van een betere inbraakbe-
veiliging. “Zeker in oudere
huizen voldoet het hang-
en sluitwerk niet meer
aan de eisen van deze tijd.
Kijk daar zelf eens kritisch
naar. Heb je een koopwo-
ning en heb je twijfels over
de deugdelijkheid, scha-
kel dan een specialist op
het gebied van hang- en
sluitwerk in en zorg dat
het op de kritische pun-
ten wordt aangepast. Als
woningbouwvereniging
zijn we al zo’n vijfien jaar
geleden begonnen met het
aanbieden van veilig hang-
en sluitwerk tegen een
bescheiden huurverhoging.
Het bevreemdt ons dat er
maar spaarzaam gebruik
van wordt gemaakt, terwijl
je zoveel ellende kunt voor-
komen.”
lampen
Toch gaat het niet alleen
om hang- en sluitwerk, zo
vertelt Cor. “Zorg dat ook
de omgeving van je woning
niet aantrekkelijk is voor
inbrekers. Lampen met
een bewegingsdetector of
een schemerdetector kun-
nen inbrekers op afstand
houden. Maak het die-
ven ook niet gemakkelijk
om de eerste verdieping
te bereiken door ladders
buiten te laten staan of
containers te plaatsen die
als opstap kunnen worden
gebruikt. Ook het binnen
laten branden van verlich-
ting bij afwezigheid kan
een afschrikkend efect
hebben.”
In de informatie die de
woningbouwvereniging
verstrekt, wordt overi-
gens ook gewezen op het
feit dat de bewoners wel
moeten zorgen dat zij zelf
van binnenuit een goede
vluchtweg hebben, zodat
ze in geval van brand snel
hun huis kunnen verlaten.
Brandmelders zijn daarbij
een extra hulpmiddel om
het gevaar tijdig te signa-
leren.
www.wbvreeuwijk.nl
Tekst: Bert Verver
Beeld: Centrum Criminaliteitspreventie
Veiligheid
Liederen en expositie in de Ark
Voor de zevende keer is er in de Ark van Reeuwijk een project-
koor met liederen van Huub Oosterhuis aan de slag gegaan,
onder leiding van Monique van den Hoogen. “Zo’n koor op pro-
jectbasis blijkt steeds weer een goede formule,” aldus dominee
David van Veen. “Ook gewoon om een keer aan te sluiten, want
ook mensen van buiten onze kerk zingen mee.” Zondag 3 maart
is er in de Ark om 9.30 uur een viering waarin dit koor haar lie-
deren ten gehore brengt. Een muzikale en inspirerende viering.
David van Veen: “Er gebeurt nog meer kunstzinnigs die zondag,
want we openen dan ook een bijzondere expositie in de Ark:
‘Jezus Belicht’. Vijftien moderne kunstenaars stellen hun werken
de gehele maand maart ten toon. Tijdens activiteiten, zaterdags
van 11.00 tot 14.00 uur en zondags na de dienst kunnen mensen
gratis deze expositie bezichtigen.”
U kunt uw tijd toch wel beter
besteden?
Heeft u weleens nagedacht
hoeveel tijd u besteedt aan het
uitzoeken van een reis?
Daar gaat ongemerkt heel wat
kostbare tijd in zitten die u vast
beter kunt benutten. Personal
Touch Travel reisadviseur Astrid
van den Hondel neemt u deze
tijdrovende klus graag uit handen.
Astrid van den Hondel heeft
meer dan tien jaar ervaring in
de reisbranche en komt graag
bij u langs om uw reiswensen
te bespreken. U ontvangt van
haar advies op maat welke
volledig aansluit bij uw wensen.
Het boeken van een reis was
nog nooit zo comfortabel! Net
zo goedkoop als zelf boeken via
internet.
Denkt u dat via internet
reserveren stukken goedkoper
is dan via een reisadviseur?
Dan moeten we u uit de droom
helpen, want boekingen via
Personal Touch Travel zijn echt
niet duurder dan wanneer u zelf
een reis reserveert via internet.
Personal Touch Travel factureert
u alleen de administratiekosten
die u óók altijd bij een internet­
reservering betaalt. Personal
Touch Travel is bovendien SGR­
gecertifceerd en werkt met
ANVR­voorwaarden. Dit houdt
voor u in dat u – mocht er on ver­
hoopt iets misgaan – de reis kunt
reclameren. Bij internetboekingen
is dat dikwijls niet het geval.
Onze voordelen voor u:
• meer dan tien jaar ervaring als
reisadviseur
• advies op maat
• (prijs)vergelijking van uw reis
• tijdsbesparing
• aangesloten bij SGR (nr. 3198)
en ANVR (nr. 3021)
• ik kom bij u langs op een
tijdstip dat het u schikt
• geen hogere kosten dan bij
boekingen via internet
Het gemak van een reisbureau aan huis
Het gemak van een reisbureau aan huis
U kunt uw tijd toch wel beter besteden?
Heeft u weleens nagedacht hoeveel tijd u
besteedt aan het uitzoeken van een reis?
Daar gaat ongemerkt heel wat kostbare tijd in
zitten die u vast beter kunt benutten. Personal
Touch Travel reisadviseur Astrid van den Hondel
neemt u deze tijdrovende klus graag uit handen.
Astrid van den Hondel heeft meer dan tien jaar
ervaring in de reisbranche en komt graag bij
u langs om uw reiswensen te bespreken. U
ontvangt van haar advies op maat welke volledig
aansluit bij uw wensen. Het boeken van een reis
was nog nooit zo comfortabel! Net zo goedkoop
als zelf boeken via internet.
Denkt u dat via internet reserveren stukken goed-
koper is dan via een reisadviseur? Dan moeten
we u uit de droom helpen, want boekingen via
Personal Touch Travel zijn echt niet duurder dan
wanneer u zelf een reis reserveert via internet.
Personal Touch Travel factureert u alleen de
administratiekosten die u óók altijd bij een
internetreservering betaalt. Personal Touch
Travel is bovendien SGR-gecertifceerd en werkt
met ANVR-voorwaarden. Dit houdt voor u in dat
u – mocht er onverhoopt iets misgaan – de reis
kunt reclameren. Bij internetboekingen is dat
dikwijls niet het geval.
Onze voordelen voor u:
• meer dan tien jaar ervaring als
reisadviseur
• advies op maat
• (prijs)vergelijking van uw reis
• tijdsbesparing
• aangesloten bij SGR (nr. 3198) en
ANVR (nr. 3021)
• ik kom bij u langs op een tijdstip
dat het u schikt
• geen hogere kosten dan bij
boekingen via internet
Astrid van den Hondel
Alys Ambacht 5, 2811 BK REEUWIJK
T. 06 - 28 74 30 00
E. astrid.vandenhondel@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/astrid-van-den-hondel
Astrid van den Hondel
Alys Ambacht 5, 2811 BK REEUWIJK
T. 06 - 28 74 30 00
E. astrid.vandenhondel@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/astrid­van­den­hondel
Plek voor vakantiekinderen
Europa Kinderhulp zoekt gastouders voor vakantiekinderen. Het
gaat om kinderen uit binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld kinde-
ren afkomstig uit eenoudergezinnen levend van een uitkering
of met een moeder die drie baantjes heeft om de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen. Drugs, alcohol, mishandeling, seksueel
misbruik maken het plaatje helaas vaak compleet. Nederlands
gastgezinnen bezorgen deze kinderen via Europa Kinderhulp al
meer dan vijftig jaar een fijne vakantie. De organisatie is op zoek
naar mensen die hun hart en huis circa tweeënhalve week wil-
len openstellen voor een kansarm kind. De kinderen zijn tussen
de 5 en de 12 jaar oud. Ook alleenstaanden kunnen een kind
uitnodigen. En tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begelei-
ding voor de vakantieouders vanuit de organisatie. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op www.europakinderhulp.nl.
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 8
AdministrAtiekAntoor treur
Boekhouding - Jaarrekeningen - Salarisadministrate
Belastngaangifen - Financieel Advies
Prinses Margrietstraat 3
3466 LL Waarder
0348 - 501633
06 - 42157040
Info@administratekantoortreur.nl
www.administratekantoortreur.nl
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
Zeer geslaagde jeugddienst
in Sluipwijk
De jeugddienst in Sluipwijk
op 17 februari had het thema
‘Multiple Choice’. Aan de
hand van speciale aankle-
ding, lichteffecten, sketches,
een rap, een overdenking
door ds. Van Duijvenbode,
zang en muziek werd het
thema uitgewerkt. Centraal
daarbij stond de vraag: God
heeft al voor jou gekozen.
Maar wat kies jij? Het was
erg fijn om te ervaren dat een
diversiteit aan gemeentele-
den, samen met enthousiaste
hulp van buitenaf, de handen
spontaan ineen had gesla-
gen om er wat moois van te
maken. Maar bovenal was het
bijzonder om Gods werking
en aanwezigheid te ervaren
bij (de voorbereidingen van)
deze jeugddienst. De aanwe-
zigen hebben genoten van de
dienst, gelet op de compli-
menten aan het adres van de
organiserende jeugddienst-
commissie. Alle reacties,
zowel positief als minder posi-
tief, zijn nog steeds van harte
welkom bij de organisatie.
Ook verbeterpunten kunnen
worden gemaild naar jeugd-
dienst@sluipwijksekerk.nl.
Enthousiast publiek bij CPJ toneeluitvoering
De eerste van een serie uit-
voeringen van ‘Plattelandsho-
tel Het Reekalfje’ door CPJ
Waarder-Driebruggen in het
uitverkochte Driebrugse
Custwijc zorgde voor enthou-
siasme bij het publiek. CPJ
Waarder-Driebruggen mag
daarom nu al spreken van een
geslaagde uitvoering van dit
hilarische blijspel in vier bedrij-
ven. Het verhaal blijkt een
aaneenschakeling van verwik-
kelingen en dat zorgt ervoor
dat er veel te lachen valt. Uit-
eindelijk komt alles toch nog
op z’n pootjes terecht, maar
hoe dat allemaal gebeurt? Dat
kunt u zelf nog gaan bekijken.
Voor zaterdag 2 maart zijn alle
kaarten al uitverkocht, maar
voor vrijdag 1 maart zijn nog
een beperkt aantal kaarten
(uitsluitend) in de voorverkoop
bij de PLUS in Waarder
en bij Naomi’s Dagwinkel in
Driebruggen verkrijgbaar.
Wees er snel bij, want op is
op en vol is vol. De spelers
en meewerkenden: Tim van
Os, Maartje van Esschoten,
Jelle Zwanenburg, Jeannette
Cromwijk, Nico Joosse, Corine
Broekhuizen, Eline Dijkshoorn,
Gerdien Stormbroek, Max den
Besten, Lars Fikenscher en
Houdt u van
schoonmaken?
Wij zoeken
een goede hulp!
In eerste instantie 1x per week
bij voorkeur ma of woe ochtend.
Bel 06 53 280 936 voor meer info.
Marie-Alien Markus. Soufleurs
zijn Nelleke van Vliet en Peter
van Leeuwen, de grime wordt
gedaan door Bianca Langen-
berg en de regie is in handen
van Gert Jan Hagoort.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
www.hofvanreeuwijk.nl
Beste klant, wij moeten verhuizen!
Oudeweg 1b Reeuwijk
Tel. (0182) 395133 / 394234
wonen@hofvanreeuwijk.nl
bloemen@hofvanreeuwijk.nl
Helaas dwingen de omstandigheden ons om op zoek te gaan naar een andere locatie. Velen
van u weten wellicht al dat een ernstig geschil met de verhuurder hier aan ten grondslag
ligt, welke onoplosbaar is gebleken. Gelukkig heeft het niets met ons, het personeel of het
bedrijf te maken. Op dit moment proberen wij een zo geschikt mogelijke (evt. tijdelijke)
locatie te vinden om het bedrijf voort te kunnen zetten. We proberen tussentijds onze
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Wij blijven bereikbaar op de telefoonnummers:
06-53428844 en 06-53782624
Alle lopende opdrachten zullen zonder oponthoud worden afgewerkt.
Wij houden u via de Website op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen:
www.hofvanreeuwijk.nl
Wij rekenen op uw begrip en hopen u straks weer welkom te mogen heten
op onze nieuwe locatie. Wij houden u op de hoogte!
Team Hof van Reeuwijk
Openingstijden:
ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur
vrijdag koopavond tot 20.00 uur
1 stuk 10% korting
2 stuks 20% korting
3 stuks 30% korting
4 stuks 40% korting
5 stuks 50% korting
6 stuks 60% korting
7 stuks 70% korting
KWANTUMKORTING
OP ACCESSOIRES
SALES
!
!
Planten en Buitenpotten
70% korting
Onderhoudsproducten
50% korting
Verlichting
50% korting
Meubelen
50% korting
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 9
Win deze maand een diner voor twee
bij ‘t Wapen van Reeuwijk!
Iedere maand win je mooie prijzen via www.misterben.nl/actie
U bent mooi!
Verzorg uw uitstraling met een behandeling die
helemaal persoonlijk op u is afgestemd!

‘t Kerkestuk 71 • Reeuwijk • (0182) 393401
www.beautysaloncaroline.nl
Bestel uw Potgrond & Tuinaarde bij ons
en wij bezorgen (binnen Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-
Dorp en Sluipwijk) uw bestelling op vrijdagavond
15 of zaterdagmorgen 16 maart bij u thuis!
Bestelling:
__ x 1 zak potgrond, à 40 ltr voor € 4,50 = €___,___
__ x 5 zakken potgrond, à 40 ltr voor € 20,00 = €___,___
__ x 1 zak tuinaarde, à 40 ltr voor € 2,50 of = €___,___
__ x 5 zakken tuinaarde, à 40 ltr voor € 11,50 = €___,___
Totaal €___,___
Graag deze producten afeveren bij:
Naam:________________________________________
Adres:________________________________________
Telefoonnummer:________________________________
Betalen bij afevering!!!
Lever deze bon uiterlijk 9 maart 2013 in bij:
• Kaars Schoenenhuis, Kon. Wilhelminastr. 86, Reeuwijk
• Fam. van Elk, Halfweg 24, Reeuwijk
• Fam. Krist, Melkdistel 16, Reeuwijk
• Actiedoos in de hal van de Ichthuskerk of Dorpskerk
In te vullen door Eben Haezer: ❏ afgeleverd; ❏ afgehaald; ❏ betaald
Tuinaarde en potgrond als steun
aan christenen
Christenen in meer dan vijftig landen in de wereld worden ver-
volgd omdat ze christen zijn. Jongeren uit Reeuwijk willen deze
mensen graag steunen. Tienerclub Eben-Haëzer van de Ichthus-
kerk in Reeuwijk heeft de opbrengst van de jaarlijkse tuinaarde-
en potgrondactie bestemd voor Open Doors. Deze wereldwijde
organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd
of verdrukt. Open Doors verleent onder andere praktische hulp,
zoals traumazorg en noodhulp. De jongeren van Eben-Haëzer
hebben intussen ontdekt dat het helemaal niet vanzelfsprekend is
dat je in een land woont waar je alles mag zeggen, doen en gelo-
ven wat je wilt. Hun leeftijdsgenoten in vijftig landen hebben die
vrijheid niet. Daarom steunen zij Open Doors. Doet u mee? Men
kan meedoen door potgrond en/of tuinaarde bij de club te bestel-
len. Zie de bestelbon elders in deze krant. De jongeren komen de
bestelde zakken keurig bij de kopers thuis bezorgen.
Te huur
Recreatieverblijf
en recreatiestukje
aan de Roggebroekseplas,
alleen per boot bereikbaar.
tel. 06-54786041
j.w.schouten@caiway.nl
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
OBK Driebruggen repeteert, repeteert en …
In Arie van Zwieten zaal in Custwijc, vernoemd naar het prominente oud-lid van OBK, wordt op de
donderdagavond druk gerepeteerd onder de bezielende leiding van dirigent Mark van Mil. Er staat
immers de viering van het 85-jarige jubileum voor de deur, dat plaatsvindt in de sportzaal van Cust-
wijc. OBK viert met een feestelijke uitvoering het jubileum. Het orkest zorgt in Driebruggen en Waar-
der voor een vaste muzikale noot bij vele festiviteiten. Behalve een muziekvereniging is het ook een
gezellig groep muziekliefhebbers waarbij potentiële, nieuwe geïnteresseerden van harte welkom
zijn. Behalve het grote fanfareorkest zullen ook het jeugdorkest onder leiding van Hans van Esscho-
ten en de slagwerkgroep onder leiding van Gerda Tuinstra optreden. Er zal een zeer gevarieerd als-
mede verrassend repertoire worden gebracht. Zet zaterdagavond 16 maart alvast in uw agenda.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
maand van het groene
hart komt eraan
Bezoekers van het Groene Hart kunnen vanaf medio maart kiezen uit honderden
evenementen. Met een mix van grote shows en kleinschalige uitjes laten de
aanbieders in het Groene Hart zien hoe veelzijdig de ‘tuin van de Randstad is’.
De opening van de Maand van het Groene Hart is de Joop Zoetemelk Classic op
16 maart.
Het Groene Hart biedt vele
mogelijkheden. Van fetsen
in de weidse polders tot het
bezoeken van kunstevene-
menten of gewoon lekker
winkelen. De activiteiten in
de Maand van het Groene
Hart vallen dan ook onder
vier thema’s: sportief en
actief, natuur en educa-
tie, cultuur en culinair.
Zo bieden de Lentiade en
Amstelfair proeverijen,
demonstraties, muziekop-
tredens en kraampjes vol
leuke (cadeau)artikelen. Er
kan worden gewandeld tij-
dens de Groene Hart Wan-
deltocht. En ook dit jaar
serveren tientallen restau-
rants in het Groene Hart
een maandmenu gemaakt
met streekproducten.
online kalender
Alle evenementen - vorig
jaar waren het er meer dan
220 - zijn vanaf februari te
vinden in een online kalen-
der via www.groenehart.nl/
maand. Begin maart ver-
schijnt er een speciale Eve-
nementenkrant met een
uitneembare agenda en
extra informatie over ver-
schillende evenementen.
Deze uitgave wordt ver-
spreid via o.a. de VVV’s, de
toeristische informatiepun-
ten, de gemeentehuizen,
bibliotheken in het Groene
Hart en via de deelnemers
aan de Maand.
Veel variatie
De evenementen in de Maand van het Groene Hart bieden
veel variatie, zoals een beknopt aantal activiteiten laat zien:
• 17 maart, Hazerswoude, Winterwandelen en Polderproeven
Een winterse wandeling dwars door de polder. Onderweg
krijgen wandelaars op twee plaatsen een lekker hapje. Als
ze terugkomen bij Jeu de Boer wordt het winterseizoen fees-
telijk afgesloten met o.a. muziek.
• 29 maart t/m 1 april, Paasactiviteiten op de boerderij
Bij een flink aantal boerderijen kun je in het paasweekend
terecht voor activiteiten. Zo is er paaseieren zoeken bij Boer
Hans in Montfoort en Paasfeest op Kinderboerderij Oortjes-
pad.
• 13, 20 en 27 april, Woerden, Op een Romeins schip
Vaar op een Romeins vrachtschip van 25 meter door de
grachten en hoor alles over de Romeinse geschiedenis van
het Groene Hart.
• 23 maart, Gouda, Textielmiddag
Demonstraties weven, spinnen en nog veel meer in de Jeru-
zalemkapel, met o.a. De Wolkelder.
• 14 april, Woerden, Wandeling Groene Hart in bedrijf
Ontdek de bedrijvigheid in het Groene Hart met deze wande-
ling langs industrieel erfgoed. Vestingstad Woerden is vooral
bekend door haar steenfabrieken en kaashandel. Tijdens de
twee uur durende wandeling vertelt de gids er alles over.
• 19 en 20 april, Nieuwerbrug, Boerderij aanschuifdiner
Op een prachtige boerderij uit 1880 geniet je aan lange tafels
van een vijfgangen diner met ingrediënten uit het Groene
Hart. Op inschrijving (vorig jaar snel volgeboekt).
• 27 april, Woubrugge, Open Dag Aspergehof
Asperges uit het Groene Hart? Jazeker, die worden
gekweekt in Woubrugge. Op deze open dag krijgen bezoe-
kers een kijkje in de keuken van de kwekerij, en kun je
asperges proeven volgens recept van chef-koks.
• 13 en 14 april, Alphen aan den Rijn, Duin en Bollentocht
Fietstourclub Avanti organiseert een fietsroute richting bol-
lenstreek. Routes van 30 tot 120 kilometer.
Het hele programma is te vinden op www.groenehart.nl/maand.
Stemmen voor Pit-project
Wie wordt de landelijke winnaar van Kern met Pit editie 2012 en
ontvangt de gouden pit? Tot en met 31 maart kun men via
www.kernmetpit.nl stemmen op de deelnemers van Kern met Pit.
Op de website vindt men een overzicht van de 12 provinciale tro-
feewinnaars van editie 2012. In de provincie Zuid-Holland heeft
het buurtrestaurant ‘kZIEJEZO uit Krimpen aan de IJssel gewon-
nen. Kijk op de site naar hoe deze groep dit voor elkaar heeft
gekregen en help dit project om de gouden pit te ontvangen.
huishoudelijke
hulp gezocht
Reeuwijk-Tempel
1x per maand
tel. 0182 393531
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 10
ook geïnteresseerd om op de mooiste plek van
reeuwijk een appartement te gaan bewonen?
neem dan vrijblijvend contact op met burgland makelaars stolwijk.
Verkoopprijzen vanaf € 340.500,- v.o.n.
• incl. garagebox voor 2 auto’s in stallingsgarage • incl. berging in kelder
• incl. siematic keuken van € 10.000,- • vloerverwarming volledig appartement
• incl. domotica-voorzieningen • luxe sanitair • mogelijkheid ligplaats boot/sloep
• midden in het centrum met voorzieningen op loopafstand
• vloeroppervlakte van ca. 104 – 157 m²
• balkons tot ca. 20 m²
11
LUXE
APPARTEMENTEN
woneninmiereakker.nl
verkoopmanager burgland
huib berkhout
06-28 90 16 05
de luxe van reeuwijk
b
o
u
w
g
es
ta
r
t!
Inwoners van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk hoeven voor een verloren of
gestolen identiteitsbewijs niet meer eerst
naar de politie. Vanaf maandag 4 maart kunt
u bij de gemeente een verklaring van verlies
of diefstal tekenen.
Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart kwijt of gestolen? Gemeenten
en politie slaan de handen ineen om het u
wat gemakkelijker te maken. U hoeft daardoor
niet meer eerst aangifte te doen bij de politie.
Meldt het verlies zo snel mogelijk bij uw
gemeente én vraag meteen een nieuw
document aan.
Formulier
U vult op het gemeentehuis een formulier in
waarin u uitlegt hoe u het oude document
bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is
vastgesteld, kunt u direct een nieuw document
aanvragen en betalen. Neemt u daarvoor al uw
identiteitsdocumenten mee. Meer informatie
over het aanvragen van een nieuw document
vindt u op www.bodegraven-reeuwijk.nl of
op www.politie.nl.
Paspoort, rijbewijs of identiteits kaart
verloren of gestolen?
Gemeenten nemen vanaf 4 maart zelf verklaring op
Controle
Valse meldingen worden streng aangepakt.
Om misbruik te voorkomen controleert de
medewerker van de gemeente de melding van
vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst
de gemeente de aanvrager door naar de politie
voor nader onderzoek.
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
PASPOORT, RIJBEWIJS
OF IDENTITEITSKAART
KWIJT?
 Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan.
 U hoeft niet meer eerst naar de politie.
 Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.
ID-vermissing poster.indd 1 31-01-13 14:57
Geef uw mening
over de krant
Kijk op Reeuwijk is benieuwd naar uw mening over de krant. Wat waardeert
u in de krant? Welke soorten artikelen worden graag gelezen? Wat verwacht u
van Kijk op Reeuwijk in de toekomst? Ook is gemeente Bodegraven-Reeuwijk
benieuwd naar uw mening over de gemeentepagina’s. Met uw mening kunnen
wij onze krant nog beter maken.
Deel 1
Waardering en inhoud Kijk op Reeuwijk
Hoe ontvangt u Kijk op Reeuwijk?
In de brievenbus Ik haal de krant op Anders:
Hoeveel tijd besteedt u per week gemiddeld aan het lezen van Kijk op Reeuwijk?
0-2 minuten 3-10 minuten 10-25 minuten 25-40 minuten > 40 minuten
Kijk op Reeuwijk schrijft over uiteenlopende onderwerpen. Hierover volgen acht
stellingen. Kruis aan wat voor u het meest van toepassing is.
Ik lees de gemeentelijke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de politieke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de informatie over cultuur en maatschappelijke
partijen (verenigingen, Evertshuis, stichtingen etc.)… nooit soms vaak altijd
Ik lees de sportberichten… nooit soms vaak altijd
Ik lees het ondernemersnieuws… nooit soms vaak altijd
Ik lees de interviews met dorpsgenoten … nooit soms vaak altijd
Ik lees informatie over andere dorpskernen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de historieverhalen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de serviceberichten
(medisch rooster, kerkdiensten etc.)… nooit soms vaak altijd
Wat vindt u van de mate van aandacht per onderwerp?
• Gemeentelijke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Politieke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Maatschappelijke partijen te weinig voldoende te veel weet niet
• Culturele informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Sportberichten te weinig voldoende te veel weet niet
• Ondernemersnieuws te weinig voldoende te veel weet niet
• Interviews met dorpsgenoten te weinig voldoende te veel weet niet
• Andere dorpskernen te weinig voldoende te veel weet niet
• Historie te weinig voldoende te veel weet niet
• Serviceberichten te weinig voldoende te veel weet niet
Wat vindt u van het niveau en de schrijfwijze van de artikelen?
Niveau: Te makkelijk Goed Te moeilijk
Schrijfwijze: Te persoonlijk Goed Te onpersoonlijk
Leest u, als ontvanger van Kijk op Reeuwijk, wel eens Kijk op Bodegraven?
Nooit Soms Vaak Altijd
Vindt u het samenvoegen van Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bodegraven tot één titel
“Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” een goed idee?
Absoluut niet Nee Neutraal Ja Zeker doen!
Toelichting:
Bespreekt u (delen van) de inhoud van Kijk op Reeuwijk met anderen?
Nooit Soms Vaak Altijd
Gaat u naar aanleiding van aankondigingen in Kijk op Reeuwijk naar een evenement
of bijeenkomst?
Nooit Soms Vaak Altijd
Er volgt nu een aantal stellingen over de inhoud van Kijk op Reeuwijk.
0 = helemaal mee oneens, 1 = mee oneens, 2 = neutraal, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens
• Er staan voldoende informatieve artikelen in deze krant. 0 1 2 3 4
• Ik kom veel lokale informatie als eerste in deze krant tegen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de betrouwbaarheid van de artikelen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de keuze van onderwerpen. 0 1 2 3 4
• Door deze krant heb ik minder aandacht voor lokale
informatie van andere kranten en websites. 0 1 2 3 4
• Kijk op Reeuwijk is bedoeld voor mensen zoals ik. 0 1 2 3 4
• Ik ga Kijk op Reeuwijk missen als deze verdwijnt. 0 1 2 3 4
Er volgt nu een aantal vragen over advertenties in Kijk op Reeuwijk.
• Leest u de advertenties in Kijk op Reeuwijk? Nooit Soms Vaak Altijd
• Bezoekt u de website van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Gaat u naar de winkel van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Koopt u iets naar aanleiding van een
advertentie in Kijk op Reeuwijk? Nooit Soms Vaak Altijd
Hoe komt u in het algemeen in aanraking met lokale informatie?*
Kijk op Reeuwijk
Kijk op Bodegraven
Bodegraafs Nieuwsblad
Een andere huis-aan-huiskrant, zoals Krant van Gouda, IJsselbode of Goudse Post
Een regionaal dagblad, zoals AD Groene Hart
Internet, zoals Digitale Bodegraafse Krant
Een app, zoals Omroep WEST
Radio of televisie, zoals RTV Bodegraven
Social media, zoals Twitter en facebook
Vrienden en familie
Anders:
Lezersonderzoek
Een app is een programma waarmee op tablets en telefoons
informatie kan worden gelezen, zonder gebruikmaking van
een browser. Een app moet eenmalig worden gedownload.
Meestal blijft internetverbinding nodig.
Als u niet gewend bent om apps te gebruiken, slaat u dit
onderdeel over en gaat u verder met deel 3 hiernaast.
Leest u Kijk op Reeuwijk online?
nooit soms vaak altijd
Hieronder volgt een aantal stellingen over het lezen
van apps, websites en kranten in het algemeen.
Als het gaat om informatie en nieuws, lees ik liever...
• een app dan een krant ja nee weet niet
• een app dan een website ja nee weet niet
• een website dan een app ja nee weet niet
• een krant dan een website ja nee weet niet
Wat is de voornaamste reden om een app te lezen?*
Het is up-to-date
Het is niet plaatsgebonden
Ik kan even snel kijken
Ik kan het aanpassen aan mijn persoonlijke voorkeuren
Anders:
Als Kijk op Reeuwijk via een app aangeboden wordt,
gaat u deze dan downloaden?
Ja Nee Weet niet
Welke onderwerpen wilt u graag lezen als Kijk op
Reeuwijk als app wordt aangeboden?*
Gemeentelijke informatie Ondernemersnieuws
Politieke informatie Interviews dorpsgenoten
Maatschappelijke partijen Historieverhalen
Culturele informatie Andere dorpskernen
Sportberichten Serviceberichten
Wat verwacht u van een Kijk op Reeuwijk app?*
Ik verwacht actuele informatie op de app en de
achtergronden in de papieren uitgave.
Ik verwacht dat app en krant dezelfde informatie bieden.
Ik verwacht dat ik via de app kan reageren op artikelen.
Ik verwacht dat ik via de app fotoreportages te bekijken.
Ik verwacht dat ik via de app makkelijk kan zien wat er te
doen is in Bodegraven-Reeuwijk.
Anders:
Wat mag een Kijk op Reeuwijk app kosten?
Gratis Eenmalig € 0,79 Eenmalig € 1,99
Jaarlijks € 4,99
Anders:
Deel 3
Persoonlijke
informatie
Wat is uw geslacht?
Man Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 21
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
Ouder dan 61 jaar
Wat is uw postcode?
Wat is uw hoogst
afgeronde opleiding?
WO (universiteit)
HBO
VWO / Gymnasium
HAVO
MBO
LBO / VMBO
Wat is uw relatie met de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk?
Ik werk hier
Ik woon hier
Mijn familie woont hier
Ik heb er geen relatie
mee
Anders:
In hoeverre voelt u zich
betrokken bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk?
Helemaal niet betrokken
Niet betrokken
Neutraal
Betrokken
Heel erg betrokken
Opmerkingen of tips
Hebt u opmerkingen over
deze enquête of algemene
tips voor Kijk op Reeuwijk?
Stop een briefje in
de inleverbox van het
onderzoek of mail naar
info@kijkopreeuwijk.nl
GEMEENTEPAGINA’S
In dit onderdeel peilen wij uw mening over de gemeente-
pagina’s die u tweewekelijks in het hart van de krant vindt.
Ik waardeer het gemeentenieuws als onderdeel van
Kijk op Reeuwijk.
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Welke informatie spreekt u het meest aan, naast de
bekendmakingen en publicaties?
Contact Openbare vergaderingen Agenda
Nieuws Korte berichten
Welke informatie mist u?
Welke informatie hoeft wat u betreft niet?
Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om
meer informatie te vinden?
Nooit Soms Vaak Altijd
Wat vindt u van het idee om bekendmakingen/
publicaties in verkorte vorm in de krant te lezen en de
rest alleen op de website van de gemeente?
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Deel 2
Kijk op Reeuwijk online (app)
Deze enquête kan ook
online worden ingevuld
op www.kijkopreeuwijk.nl
De uiterste inleverdatum
voor deze enquête is
zaterdag 9 maart.
Hartelijk dank voor
uw medewerking.
Welk rapportcijfer (op
de schaal van 1 tot en
met 10) verdient Kijk op
Reeuwijk volgens u?
Rapportcijfer
LET OP: bij vragen die met een * zijn gemarkeerd, zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het lezersonderzoek
vormt een onderdeel van
de afstudeeropdracht die
Sabrina Broer uitvoert voor
de uitgever van Kijk op
Reeuwijk en Kijk op Bode-
graven. De Reeuwijkse stu-
dente volgt de opleiding
Communicatie aan de
Hogeschool van Leiden.
DIGITAAL
Het gegeven dat een papie-
ren krant alleen de toe-
komst het hoofd niet kan
bieden, vormt al jaren
onderwerp van gesprek in
de uitgeeranche. Er wordt
gezocht naar de beste vorm
van het digitaal aanbie-
den van informatie. Om
te beoordelen welke vorm
voor een lokale krant als
Kijk op Reeuwijk het meest
geschikt is, wordt gestart
met het genoemde lezers-
onderzoek. Dit vanuit de
gedachte dat wat u in de
papieren krant waardeert,
waarschijnlijk ook een van
de belangrijkste pijlers zal
moeten zijn van de digitale
verschijningsvorm.
ADVERTEERDERS
Naast het lezersonderzoek
zal ook een adverteerders-
onderzoek worden gehou-
den. Dit laatste onderdeel
zal met name toegespitst
zijn op de digitale toekomst
van de kranten, want niet
alleen Kijk op Reeuwijk
maar ook adverteerders
onderzoeken nieuwe
mogelijkheden. Velen van
hen geven aan zich te ori-
enteren op digitale kana-
len om hun doelgroep te
bereiken. Het adverteer-
dersonderzoek zal volgen-
de week gestart worden.
Een groep onder nemers zal
worden ondervraagd over
hun ervaringen met adver-
teren tot nu toe en waar
onze kranten een toevoe-
ging kunnen vormen op de
nu al bestaande (digitale)
communicatiekanalen.
AFRONDING OPDRACHT
Na de twee onderzoeken
zal de opdracht worden
afgerond met een advies
aan de uitgever. In dit
advies zal worden aan-
gegeven welke vorm van
digitale informatievoorzie-
ning de voorkeur van de
lezer geniet én waarbij de
mogelijkheid bestaat dat er
voldoende inkomsten mee
kunnen worden gegene-
reerd. Het kostendekkende
aspect is uiteraard nodig
om de digitale service
überhaupt te kunnen aan-
bieden. Kijk op Reeuwijk
en Kijk op Bodegraven wil-
len we graag (al dan niet
samengevoegd tot één titel)
voor de toekomst behou-
den, zodat inwoners van
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk kunnen blijven
rekenen op een goed geïn-
formeerde, sympathieke
krant met veel oog voor
wat er in de samenleving
speelt.
HELP MEE!
Met uw deelname aan het
onderzoek helpt u uw krant
om ook in de toekomst te
kunnen blijven verschij-
nen. Help daarom mee en
vul de enquête in. Uiter-
aard wordt de gegeven
infor matie alleen voor dit
onderzoek gebruikt. U kunt
uw ingevulde formulier tot
en met zaterdag 9 maart
inleveren bij de onder-
staande adressen.
De enquête is ook online in
te vullen. Ga daarvoor naar
www.kijkopreeuwijk.nl
Wij rekenen op uw mede-
werking en bedanken u bij
voorbaat hartelijk voor de
moeite!
Meld uw interesse
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deelname aan het
onderzoek voor adverteerders, meld uw interesse dan door
een bericht te sturen aan sabrina@graficelly.nl
Sabrina Broer hoopt veel formulieren te mogen verwerken
Inleverpunten
Bodegraven
AC Restaurant
Waarder
Plus Hoogendoorn
Driebruggen
Slagerij Gelderblom,
Naomi’s Dagmarkt
Sluipwijk
’t Vaantje
Reeuwijk-Brug
Butterfly, Jumbo,
Coop, ‘t Wapen,
Zorgcentrum Reeuwijk
Reeuwijk-Dorp
Van Breda
Tempel
Paul Engels, Schinkeldijk 46,
groene brievenbus, zijkant
woning
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 11
Geef uw mening
over de krant
Kijk op Reeuwijk is benieuwd naar uw mening over de krant. Wat waardeert
u in de krant? Welke soorten artikelen worden graag gelezen? Wat verwacht u
van Kijk op Reeuwijk in de toekomst? Ook is gemeente Bodegraven-Reeuwijk
benieuwd naar uw mening over de gemeentepagina’s. Met uw mening kunnen
wij onze krant nog beter maken.
Deel 1
Waardering en inhoud Kijk op Reeuwijk
Hoe ontvangt u Kijk op Reeuwijk?
In de brievenbus Ik haal de krant op Anders:
Hoeveel tijd besteedt u per week gemiddeld aan het lezen van Kijk op Reeuwijk?
0-2 minuten 3-10 minuten 10-25 minuten 25-40 minuten > 40 minuten
Kijk op Reeuwijk schrijft over uiteenlopende onderwerpen. Hierover volgen acht
stellingen. Kruis aan wat voor u het meest van toepassing is.
Ik lees de gemeentelijke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de politieke informatie… nooit soms vaak altijd
Ik lees de informatie over cultuur en maatschappelijke
partijen (verenigingen, Evertshuis, stichtingen etc.)… nooit soms vaak altijd
Ik lees de sportberichten… nooit soms vaak altijd
Ik lees het ondernemersnieuws… nooit soms vaak altijd
Ik lees de interviews met dorpsgenoten … nooit soms vaak altijd
Ik lees informatie over andere dorpskernen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de historieverhalen… nooit soms vaak altijd
Ik lees de serviceberichten
(medisch rooster, kerkdiensten etc.)… nooit soms vaak altijd
Wat vindt u van de mate van aandacht per onderwerp?
• Gemeentelijke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Politieke informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Maatschappelijke partijen te weinig voldoende te veel weet niet
• Culturele informatie te weinig voldoende te veel weet niet
• Sportberichten te weinig voldoende te veel weet niet
• Ondernemersnieuws te weinig voldoende te veel weet niet
• Interviews met dorpsgenoten te weinig voldoende te veel weet niet
• Andere dorpskernen te weinig voldoende te veel weet niet
• Historie te weinig voldoende te veel weet niet
• Serviceberichten te weinig voldoende te veel weet niet
Wat vindt u van het niveau en de schrijfwijze van de artikelen?
Niveau: Te makkelijk Goed Te moeilijk
Schrijfwijze: Te persoonlijk Goed Te onpersoonlijk
Leest u, als ontvanger van Kijk op Reeuwijk, wel eens Kijk op Bodegraven?
Nooit Soms Vaak Altijd
Vindt u het samenvoegen van Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bodegraven tot één titel
“Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” een goed idee?
Absoluut niet Nee Neutraal Ja Zeker doen!
Toelichting:
Bespreekt u (delen van) de inhoud van Kijk op Reeuwijk met anderen?
Nooit Soms Vaak Altijd
Gaat u naar aanleiding van aankondigingen in Kijk op Reeuwijk naar een evenement
of bijeenkomst?
Nooit Soms Vaak Altijd
Er volgt nu een aantal stellingen over de inhoud van Kijk op Reeuwijk.
0 = helemaal mee oneens, 1 = mee oneens, 2 = neutraal, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens
• Er staan voldoende informatieve artikelen in deze krant. 0 1 2 3 4
• Ik kom veel lokale informatie als eerste in deze krant tegen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de betrouwbaarheid van de artikelen. 0 1 2 3 4
• Ik ben tevreden met de keuze van onderwerpen. 0 1 2 3 4
• Door deze krant heb ik minder aandacht voor lokale
informatie van andere kranten en websites. 0 1 2 3 4
• Kijk op Reeuwijk is bedoeld voor mensen zoals ik. 0 1 2 3 4
• Ik ga Kijk op Reeuwijk missen als deze verdwijnt. 0 1 2 3 4
Er volgt nu een aantal vragen over advertenties in Kijk op Reeuwijk.
• Leest u de advertenties in Kijk op Reeuwijk? Nooit Soms Vaak Altijd
• Bezoekt u de website van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Gaat u naar de winkel van een adverteerder
naar aanleiding van een advertentie? Nooit Soms Vaak Altijd
• Koopt u iets naar aanleiding van een
advertentie in Kijk op Reeuwijk? Nooit Soms Vaak Altijd
Hoe komt u in het algemeen in aanraking met lokale informatie?*
Kijk op Reeuwijk
Kijk op Bodegraven
Bodegraafs Nieuwsblad
Een andere huis-aan-huiskrant, zoals Krant van Gouda, IJsselbode of Goudse Post
Een regionaal dagblad, zoals AD Groene Hart
Internet, zoals Digitale Bodegraafse Krant
Een app, zoals Omroep WEST
Radio of televisie, zoals RTV Bodegraven
Social media, zoals Twitter en facebook
Vrienden en familie
Anders:
Lezersonderzoek
Een app is een programma waarmee op tablets en telefoons
informatie kan worden gelezen, zonder gebruikmaking van
een browser. Een app moet eenmalig worden gedownload.
Meestal blijft internetverbinding nodig.
Als u niet gewend bent om apps te gebruiken, slaat u dit
onderdeel over en gaat u verder met deel 3 hiernaast.
Leest u Kijk op Reeuwijk online?
nooit soms vaak altijd
Hieronder volgt een aantal stellingen over het lezen
van apps, websites en kranten in het algemeen.
Als het gaat om informatie en nieuws, lees ik liever...
• een app dan een krant ja nee weet niet
• een app dan een website ja nee weet niet
• een website dan een app ja nee weet niet
• een krant dan een website ja nee weet niet
Wat is de voornaamste reden om een app te lezen?*
Het is up-to-date
Het is niet plaatsgebonden
Ik kan even snel kijken
Ik kan het aanpassen aan mijn persoonlijke voorkeuren
Anders:
Als Kijk op Reeuwijk via een app aangeboden wordt,
gaat u deze dan downloaden?
Ja Nee Weet niet
Welke onderwerpen wilt u graag lezen als Kijk op
Reeuwijk als app wordt aangeboden?*
Gemeentelijke informatie Ondernemersnieuws
Politieke informatie Interviews dorpsgenoten
Maatschappelijke partijen Historieverhalen
Culturele informatie Andere dorpskernen
Sportberichten Serviceberichten
Wat verwacht u van een Kijk op Reeuwijk app?*
Ik verwacht actuele informatie op de app en de
achtergronden in de papieren uitgave.
Ik verwacht dat app en krant dezelfde informatie bieden.
Ik verwacht dat ik via de app kan reageren op artikelen.
Ik verwacht dat ik via de app fotoreportages te bekijken.
Ik verwacht dat ik via de app makkelijk kan zien wat er te
doen is in Bodegraven-Reeuwijk.
Anders:
Wat mag een Kijk op Reeuwijk app kosten?
Gratis Eenmalig € 0,79 Eenmalig € 1,99
Jaarlijks € 4,99
Anders:
Deel 3
Persoonlijke
informatie
Wat is uw geslacht?
Man Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 21
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
Ouder dan 61 jaar
Wat is uw postcode?
Wat is uw hoogst
afgeronde opleiding?
WO (universiteit)
HBO
VWO / Gymnasium
HAVO
MBO
LBO / VMBO
Wat is uw relatie met de
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk?
Ik werk hier
Ik woon hier
Mijn familie woont hier
Ik heb er geen relatie
mee
Anders:
In hoeverre voelt u zich
betrokken bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk?
Helemaal niet betrokken
Niet betrokken
Neutraal
Betrokken
Heel erg betrokken
Opmerkingen of tips
Hebt u opmerkingen over
deze enquête of algemene
tips voor Kijk op Reeuwijk?
Stop een briefje in
de inleverbox van het
onderzoek of mail naar
info@kijkopreeuwijk.nl
GEMEENTEPAGINA’S
In dit onderdeel peilen wij uw mening over de gemeente-
pagina’s die u tweewekelijks in het hart van de krant vindt.
Ik waardeer het gemeentenieuws als onderdeel van
Kijk op Reeuwijk.
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Welke informatie spreekt u het meest aan, naast de
bekendmakingen en publicaties?
Contact Openbare vergaderingen Agenda
Nieuws Korte berichten
Welke informatie mist u?
Welke informatie hoeft wat u betreft niet?
Kijkt u wel eens op de website van de gemeente om
meer informatie te vinden?
Nooit Soms Vaak Altijd
Wat vindt u van het idee om bekendmakingen/
publicaties in verkorte vorm in de krant te lezen en de
rest alleen op de website van de gemeente?
Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal
Eens Helemaal mee eens
Deel 2
Kijk op Reeuwijk online (app)
Deze enquête kan ook
online worden ingevuld
op www.kijkopreeuwijk.nl
De uiterste inleverdatum
voor deze enquête is
zaterdag 9 maart.
Hartelijk dank voor
uw medewerking.
Welk rapportcijfer (op
de schaal van 1 tot en
met 10) verdient Kijk op
Reeuwijk volgens u?
Rapportcijfer
LET OP: bij vragen die met een * zijn gemarkeerd, zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het lezersonderzoek
vormt een onderdeel van
de afstudeeropdracht die
Sabrina Broer uitvoert voor
de uitgever van Kijk op
Reeuwijk en Kijk op Bode-
graven. De Reeuwijkse stu-
dente volgt de opleiding
Communicatie aan de
Hogeschool van Leiden.
DIGITAAL
Het gegeven dat een papie-
ren krant alleen de toe-
komst het hoofd niet kan
bieden, vormt al jaren
onderwerp van gesprek in
de uitgeeranche. Er wordt
gezocht naar de beste vorm
van het digitaal aanbie-
den van informatie. Om
te beoordelen welke vorm
voor een lokale krant als
Kijk op Reeuwijk het meest
geschikt is, wordt gestart
met het genoemde lezers-
onderzoek. Dit vanuit de
gedachte dat wat u in de
papieren krant waardeert,
waarschijnlijk ook een van
de belangrijkste pijlers zal
moeten zijn van de digitale
verschijningsvorm.
ADVERTEERDERS
Naast het lezersonderzoek
zal ook een adverteerders-
onderzoek worden gehou-
den. Dit laatste onderdeel
zal met name toegespitst
zijn op de digitale toekomst
van de kranten, want niet
alleen Kijk op Reeuwijk
maar ook adverteerders
onderzoeken nieuwe
mogelijkheden. Velen van
hen geven aan zich te ori-
enteren op digitale kana-
len om hun doelgroep te
bereiken. Het adverteer-
dersonderzoek zal volgen-
de week gestart worden.
Een groep onder nemers zal
worden ondervraagd over
hun ervaringen met adver-
teren tot nu toe en waar
onze kranten een toevoe-
ging kunnen vormen op de
nu al bestaande (digitale)
communicatiekanalen.
AFRONDING OPDRACHT
Na de twee onderzoeken
zal de opdracht worden
afgerond met een advies
aan de uitgever. In dit
advies zal worden aan-
gegeven welke vorm van
digitale informatievoorzie-
ning de voorkeur van de
lezer geniet én waarbij de
mogelijkheid bestaat dat er
voldoende inkomsten mee
kunnen worden gegene-
reerd. Het kostendekkende
aspect is uiteraard nodig
om de digitale service
überhaupt te kunnen aan-
bieden. Kijk op Reeuwijk
en Kijk op Bodegraven wil-
len we graag (al dan niet
samengevoegd tot één titel)
voor de toekomst behou-
den, zodat inwoners van
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk kunnen blijven
rekenen op een goed geïn-
formeerde, sympathieke
krant met veel oog voor
wat er in de samenleving
speelt.
HELP MEE!
Met uw deelname aan het
onderzoek helpt u uw krant
om ook in de toekomst te
kunnen blijven verschij-
nen. Help daarom mee en
vul de enquête in. Uiter-
aard wordt de gegeven
infor matie alleen voor dit
onderzoek gebruikt. U kunt
uw ingevulde formulier tot
en met zaterdag 9 maart
inleveren bij de onder-
staande adressen.
De enquête is ook online in
te vullen. Ga daarvoor naar
www.kijkopreeuwijk.nl
Wij rekenen op uw mede-
werking en bedanken u bij
voorbaat hartelijk voor de
moeite!
Meld uw interesse
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deelname aan het
onderzoek voor adverteerders, meld uw interesse dan door
een bericht te sturen aan sabrina@graficelly.nl
Sabrina Broer hoopt veel formulieren te mogen verwerken
Inleverpunten
Bodegraven
AC Restaurant
Waarder
Plus Hoogendoorn
Driebruggen
Slagerij Gelderblom,
Naomi’s Dagmarkt
Sluipwijk
’t Vaantje
Reeuwijk-Brug
Butterfly, Jumbo,
Coop, ‘t Wapen,
Zorgcentrum Reeuwijk
Reeuwijk-Dorp
Van Breda
Tempel
Paul Engels, Schinkeldijk 46,
groene brievenbus, zijkant
woning
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 12
P
a
r
t
ij
handeI
!.
29
ki|o 2.58
J.
99
2.
49
ki|o 4.98
3.
74
6.
49
2.
99
5.
38
JJ.
96
9.
47
2.
25
|iter J.76
3.
87
J.
99
8ij de kassa krijgt u 25X korting
op de totaaIprijs.
20 S1UkS
S£1 3 8llkk£N
C!000 Langerak kaadhuispIein
8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
C!000 Sperziebenen
los
S00 gram
C!000 SIavinken
gekruid varkens- en
rundvlees
S00 gram
C!000 Huiswijnen
alle varianIen
2 Ilessen a 2S0 ml oI I liIer oI 2x bag-in-box a 3 liIer
Alle rcmbinoties mcqelijl
m.u.v. mousserende wi|nen, wereld- en IaIelwi|nen
Þage teiIetpapier
original 32 rol, kussen-
zachI 20 rol oI dubbellang
I6 rol
Uw £igen 8akker
sIagreemseesjes
8endueIIe
greentencenserven
alle varianIen
seI 3 blik|es a 42S ml
Deze acIie is alleen geldig
op seIverpakking
0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Aspage Automatisering
Einsteinstraat 21a
2811 EP Reeuwijk
Telefoon: 0182-551368
Fax: 0182-551612
Internet: www.aspage.nl
E-mail: info@aspage.nl
Aspage
Automatisering
Voor hulp bij storingen, virussen,
advies, aansluiten van hardware,
installatie van software en méér!
Energie in de toekomst: hier, nu en samen
De eerste schets van de ener-
gievisie ‘Energie in de toe-
komst’ heeft fractievoorzitter
Robèrt Smits van GroenLinks
Bodegraven-Reeuwijk op vrij-
dag 22 februari aan wethouder
Hans Vroomen overhandigd.
In deze schets zijn aanbevelin-
gen opgenomen hoe energie
te besparen met inwoners en
organisaties en meer gebruik
te maken van duurzame en
schone bronnen. Robèrt Smits
legde tijdens de presentatie
van het plan in Brouwerij de
Molen aan zo’n dertig aanwe-
zigen uit dat men bij het woord
‘visie’ vaak denkt aan iets dat
ver weg ligt. GroenLinks heeft
de visie opgesteld vanuit de
gedachte dat duurzaamheid
juist niet iets voor de verre toe-
komst is. “We hebben er nu al
mee te maken dat grondstof-
fen opraken, de lucht vervuilt
en de aarde opwarmt. Ook
kunnen er nieuwe ‘groene’
banen worden gecreëerd met
verduurzaming. De bood-
schap is dat we samen al veel
kunnen doen, in onze eigen
gemeente.” Wethouder Vroo-
men bevestigt dat duurzaam-
heid een zaak is die ieder-
een bezighoudt en is dan ook
verheugd met dit initiatief over
het zo belangrijke thema. “Een
visie alleen is niet voldoende.
Het gaat er vooral om hoe
dit te kunnen bereiken,” zo
zegt hij. Het lijkt wethouder
Hans Vroomen daarom goed
In Brouwerij De Molen overhandigt fractie GroenLinks Bodegraven­
Reeuwijk de energievisie aan wethouder Hans Vroomen
de visie in te brengen in de
lopende duurzaamheiddiscus-
sies. De hele visie is te lezen
op: www.bodegraven-reeuwijk.
groenlinks.nl.
Tekst en beeld: Anneke Agterberg
OBK op Jeugdmuziekdag
Op 23 februari was een aantal
jeugdleden van OBK present
op de 30e Jeugdmuziekdag
Bommelerwaard in Andelst.
Na een hele dag repeteren
met zo’n 250 andere jeugd-
leden van verschillende
orkesten werd er ’s avonds
een spectaculaire uitvoering
gegeven, gebaseerd op het
thema ‘Musical’. Zo werden
onder andere de muziekstuk-
ken ‘Mary Poppins’ en ‘Tarzan’
uitgevoerd. Maar ook ‘The Lion
King’ werd op enthousiaste wij-
ze ten gehore gebracht. Voorts
werd er een stuk gespeeld dat
speciaal is geschreven voor
de 30e Jeugdmuziekdag, met
de titel ‘Meet’. De Jeugdleden
van OBK Driebruggen kunnen
terugkijken op een leuke en
leerzame dag.
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 13

Raadhuisweg27-2811HTReeuwijk-0182392389 Dit/mVr:09.00-17.00uur,Za:09.00-16.00uur

€19,95

€22,95

€17,95

€24,95
‘’Eengoedpassend
basisshirtiseenmust’’

Eenuitstekendepasvormendito
kwaliteit!Verkrijgbaarin4modellen,
4basiskleurenen4trendkleuren.
Gemaaktvan92%katoenen8%lycra.

4
Basis
kleuren
‘’Vooriederfiguur
eenperfectpassendebroek’’

Wijgevenugraagadviesover
deverschillendepasvormen!

.

4
Trend
kleuren
Dorus Rijkersstraat 2
2811 XP Reeuwijk
Tel.: 06 12 11 55 22
E-mail: n.heeren@planet.nl
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Advocatuur • NMI-meditation • Juridisch advies
Leeghwaterstraat 23 • Postbus 210 • 2810 AE Reeuwijk
Tel: 0182-300 540 • Fax: 0182-300 597
ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl • www.advocatenkantoorderuiter.nl
Méér dan alleen juridische bijstand!
Grote belangstelling
turfmakersflm
Zondag 25 februari werd op Fort Wierickerschans de film ‘Turf-
maken in Reeuwijk’ voor het eerst vertoond. De grote opkomst
van het publiek was absoluut premièrewaardig: het arsenaal was
volledig uitverkocht. De toeschouwers waren onder de indruk
van het vele zware werk dat de verveners destijds verrichtten.
De gereedschappen en blokjes turf zijn door velen in de handen
genomen, gefotografeerd en de hoofdrolspelers in de film namen
alle tijd voor uitleg.
Zo’n mooie vertoning smaakt naar meer. Als het aan Peter Kraan
van Stichting Fort Wierickerschans ligt, vormt deze première dan
ook het begin van een serie films over het Groene Hart. Het plan
is om met grote regelmaat een film van dit soort te maken en ver-
tonen. Opnames voor de volgende films zijn al in gang gezet. Het
enthousiaste Fort-team kijkt uit naar suggesties voor onderwer-
pen. U kunt ze aanmelden bij info@fortwierickerschans.nl
Beeld: Kees Veelenturf
Mooie opbrengst van zendingsverkoping
Aanschuiven aan De Borefse
Eettafel
Dorpsgenoten koken voor dorpsgenoten. Samen en voor elkaar.
Dat is het motto van de Tafelaars. Belangstellenden kunnen
inschrijven voor De Boreftse Eettafel op zaterdag 2 maart in Rijn-
gaarde in Bodegraven. Kosten: € 7,50. Op het menu staat een
driegangen menu met een aantal leuke winterkostvariaties, waar-
bij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van streekproducten.
Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar; daarom wordt een maxi-
mum van twee personen per inschrijving aangehouden.
Aanmelden: telefonisch via 0172 614500.
De organisatoren van de zendingsverkoping voor de G.Z.B. kunnen terugzien op een zeer
geslaagde en gezellige activiteit. Een opbrengst van € 3687,80 geeft alleszins reden om tevreden
terug te kijken op het evenement in de Oude School in Waarder. De opbrengst is dit jaar bestemd
voor het werk van ds. Kleinbloesem in Peru. Behalve de verkoop van allerhande zaken en het
restauratieve gedeelte, was er als extra activiteit een sponsorloop. Daarbij haalden de deelnemers
en deelneemsters zelf de sponsorgelden onder het kooppubliek op. En met succes. Want velen
liepen de nodige rondjes rondom de kerk; enkelen presteerden het zelfs om in de gestelde
30 minuten meer als vijftig rondjes te rennen. Daarmee leverden zij een waardevolle bijdrage aan de
opbrengst. Tekst en beeld: Wim de Boevère
Burkina Faso
Op 3 maart vanaf 11.00 uur
kan men bij VerhalenPunt
Gouda luisteren naar verhalen
over en uit Burkina Faso. Van
de 182 landen op de Human
Development Index van de
Verenigde Naties bekleedt het
land de 177ste plek. Els Groot
is meerdere malen naar Bur-
kina Faso geweest en vertelt
over haar ervaringen met het
land, de mensen, de griotten
(muzikanten, verhalenvertel-
lers, dichters) en het project
FasoFair (www.fasofair.nl). De
locatie is het Verzetsmuseum
te Gouda. Entree: 3 euro.
Inloopspreek-
uur chronische
pijn
Woensdagochtend 6 maart
houdt de stichting Pijn-Hoop in
samenwerking met het Groene
Hart Ziekenhuis, Jozef locatie,
een informatieochtend over
chronische pijn. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom,
de toegang en koffie of thee is
gratis. De ochtend duurt van
10.00 tot 12.00 uur. Opge-
ven is niet noodzakelijk, maar
wordt wel op prijs gesteld.
Meer informatie en opgave
bij André Bandell, telefoon
06-50496498.
Halfaapjes
De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie in Gouda en omgeving, organiseert op woensdag 6 maart
een lezing over de natuur op Madagaskar. Op het eiland Madagaskar komen veel soorten dieren en
planten voor, die nergens anders op de wereld voorkomen. Eén van deze zogenaamde endemische
soorten zijn de maki’s, een soort halfaapjes. Paul van Drimmelen laat verschillende soorten maki’s
zien. De lezing vindt plaats in de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden in Gouda, aanvang 20.00
uur. Belangstellenden zijn welkom en de toegang is gratis. Informatie: 0182-618037.
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 14
Kijk op Bodegraven
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.
Familievoorstelling Prins Es
en de Kikker
Van De Dromer Producties presenteert het vrolijke en komi-
sche sprookjesalternatief op de Kikkerprinses. Het publiek
wordt op eigentijdse, speelse wijze met veel humor meegeno-
men in het sprookje van de Gebroeders Grimm. Kom zaterdag
2 maart om 14.00 uur gezellig kijken en beleef het mee.
Vanaf 5 jaar. www.evertshuis.nl
Evertshuis verhuist
op ludieke wijze
In een vrolijke optocht van felgekleurde dames en daarachter
een lange zwarte stoet werden afgelopen zaterdag de kunst-
werken van Nanda van Alenbeek verhuisd van het Evertshuis
naar het Antoniuscollege. In verband met de grootschalige
verbouwing heeft het Evertshuis vanaf 22 februari tijdelijk haar
intrek genomen in het Antoniuscollege. Na de zomer gaat het
Evertshuis van start met een kleinschalige kunstprogramme-
ring, een jazzcafé, een kunstcafé, exposities en het filmhuis.
Ook het Bravo-project loopt door. De theatervoorstellingen
vinden daarentegen tot juli nog plaats in het Evertshuis. Na
de zomer, als het Antoniuscollege haar deuren sluit, kan het
Evertshuis beschikken over alle lokalen en gaat dan ook weer
ruimten voor stichtingen en verenigingen verhuren. Zonder
tegenslagen tijdens de bouw verwacht het Evertshuis begin
2014 weer op de oude plek terug te zijn. De Bouwcombina-
tie Evertshuis, bestaande uit Boer Bouw, Vergeer Bouw en
Goudriaan/Jongerius, had de laagste inschrijving en mag de
verbouwing gaan realiseren. Annemarie de Knegt, directeur
Evertshuis: “Wij zijn blij dat er een lokale aannemer in beeld
gekomen is.”
Bodegraafse kennisquiz
Op 4 april vanaf 18.00 uur houdt de Lionsclub Bodegraven
weer een kennisquiz. Ditmaal gaan de opbrengsten naar de
Vakantiespelen Bodegraven. Het wordt weer een gezellige
avond waarop de deelnemers eerst een gezamenlijke maaltijd
krijgen aangeboden en aansluitend zullen gaan strijden om de
wisselbokaal. Twintig teams, een heel gevarieerd gezelschap
van bedrijven en organisaties, strijden om de eer. De quiz
wordt gehouden in het Evertshuis in Bodegraven. De kosten
voor deelname van een team zijn 450 euro (inclusief maaltijd-
buffet en drankjes). Daarnaast krijgen drie bedrijven de moge-
lijkheid zich extra te profileren door zich als hoofdsponsor aan
de quiz te verbinden. Teams kunnen zich aanmelden.
www.lionsbodegraven.nl
Vakantiespelen niet naar
Weideveld
Tussen de Werkgroep Vakantiespelen en wethouder Hans
Vroomen heeft op woensdag 20 februari een overleg plaatsge-
vonden over de locatie voor de Vakantiespelen. De afgelopen
weken hebben de werkgroep en gemeente het voorstel om
een deel van het bouwterrein Weideveld als nieuwe plek voor
de Vakantiespelen van 2013 te gebruiken nader uitgewerkt. De
gezamenlijke conclusie is dat, gelet op de hoge kosten die de
noodzakelijke aanpassingen op dit terrein met zich meebren-
gen, het financieel niet haalbaar is om dit terrein te gebruiken.
De werkgroep en de gemeente zoeken met spoed naar een
alternatieve locatie voor de Vakantiespelen en streven er naar
om binnen drie weken duidelijkheid te hebben over de locatie
van de komende Vakantiespelen.
Sunbeatz
De nieuwe editie van Sunbeatz is zaterdag 2 maart in De
Zon. Dit keer in een nieuw jasje. Headliner van deze avond is
Andrea Bliss. Bekend van het tv-programma Beauty and the
beat van BNN. Meer Dj’s komen aan bod deze avond zoals:
Dual Tastic, R&M PartyTeam en DJ Slores. Toegang vanaf
16 jaar. De deuren zijn open vanaf 22.00 en tot 24.00 is de
entree gratis. Na 24.00 is entree € 5,00.
Zwemloop Bodegraven
Ieder jaar organiseert het Triatlon Team Bodegraven (TTB)
een Zwemloop. Dit jaar is dat op zondag 10 maart. Dit evene-
ment is open wedstrijd voor iedereen, van jong tot oud, van
getraind tot ongetraind. Het gaat om lekker sportief bezig zijn.
Inschrijven is mogelijk voor twee afstanden 1/8 Zwemloop
(500 meter zwemmen, 5 kilometer hardlopen) en 1/4 Zwem-
loop (1000 meter zwemmen, 10 kilometer hardlopen).
De start van de wedstrijd is om 8.30 uur. Inschrijven via
www.ntbinschrijvingen.nl. Kijk voor meer informatie over de
wedstrijd, starttijden, verkrijgen van rugnummers en inschrijf-
geld op www.ttb-bodegraven.nl.
Kerkweg 30,
Driebruggen,
tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
INKOOPVOORDEEL
Vers-vlees-voordeel
Specialiteit van de week
Bieslook rolletje
100 gram
€ 1.69
Varkensschnitzel met room-
kaas, bieslook en serranoham
Gegrilde rosbief
100 gram
€ 2.19
Boerenachterham
100 gram
€ 1.89
Wintergebraad
100 gram
€ 1.29
Ons gebraden gehakt met
Hollandse mosterd
Kalfssmeerlever-
worst
100 gram
€ 0.99
Uit eigen worstmakerij
Gebraden
gehaktballen
5 stuks
€ 4.99
Tomaat-mozzarella-
salade
100 gram
€ 1.69
Boerenkool met
worst
500 gram
€ 3.99
Uit eigen keuken
Sucadelappen
500 gram
€ 5.99
Biefstuk tartaartjes
100 gram
€ 1.19
4 halen…… 3 betalen
Grillworst van de week
Bamigrillworst
hele
€ 3.49
Pikante grillworst met bami
en Oosterse kruiden
Oud Reeuwijkseweg 37
2811 KC Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ElEktro
unEto-vni
Erkend installateur
Dames en Heren
Jongeren 20%korting
Studenten 20%korting
Exclusieve behandelingen
Kleurspecialisten
Metamorfoses
Visagie
Kwaliteit
Heerlijke koe en thee
Persoonlijke aandacht
EEF!
kappers
Maandag t/m vrijdag geopend van:
9.00 uur tot 21.00 uur
Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug - 0182-301300
www.eefkappers.nl
Van Heuven Goedhartstraat 37 • Reeuwijk
Telefoon 0182 - 301 300
www.eefkappers.nl
Dames en Heren
Jongeren 20%korting
Studenten 20%korting
Exclusieve behandelingen
Kleurspecialisten
Metamorfoses
Visagie
Kwaliteit
Heerlijke koe en thee
Persoonlijke aandacht
EEF!
kappers
Maandag t/m vrijdag geopend van:
9.00 uur tot 21.00 uur
Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug - 0182-301300
www.eefkappers.nl
ACTIE RONDE PRIJZEN IN MAART:
Heren Knippen € 15,-
Dames Knippen € 20,-
Maart roert zijn staart,
en daarom...
Gezocht: echtpaar van rond de 70 jaar
om te klaverjassen in huiselijke kring.
Vindt u het gezellig om er af en toe eens een avond-
je uit te zijn cq bezoek te hebben reageert u dan per
email: burdy9@gmail.com of per tel. 0182 761952.
Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Gert Vonk
Advies
ontwerp en
uitvoering van:
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair•gas•water•riolering
Lood•zinkwerk•dakbedekking
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 15
Acupunctuur TCM
Ooracupunctuur
Schedelacupunctuur
Voetzonerefexologie
Anti-rookbehandelingen
Paula Berserik
De Lange Krag 6
2811 RX Reeuwijk
0182-391538
e-mail: pathece@gmail.com
pathece.blogspot.com
(0182) 69 55 55
www.rabobank.nl/gouwestreek
Inwoners van Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen of Zevenhuizen kunnen deelnemen aan deze actie. Blinkie kan opgehaald
worden bij alle kantoren van Rabobank Gouwestreek. Kijk voor een overzicht op onze website. Deze actie loopt tot en met 1 april 2013. Voor overige voorwaarden zie
www.rabobank.nl/gouwestreek.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Met sparen kun je niet vroeg genoeg
beginnen. Dat is het idee.
Blinkie gratis in
uw babykamer.
Bent u zwanger? Haal Blinkie het spaarvarken op bij een van
onze kantoren bij u in de buurt. Voorspelt u de juiste
geboortedatum dan wint u ook nog eens een fotoreportage
van uw baby. Geen klant bij de Rabobank? Ook dan kunt u
Blinkie gratis bij ons ophalen.
VERKERK
ELEKTRO REEUWIJK B.V.
TEL. (0182) 39 57 83
Verkerk Elektro is erkend gecertifceerd om alle
werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam
uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.
Einsteinstraat 21
2811 EP Reeuwijk
www.verkerkreeuwijk.nl
mozaïek wonen blijft bij uitstel bouwprojecten
Ook na het sluiten van het recente woningmarktakkoord door de landelijke politiek blijf woningcorporatie Mozaïek Wonen bij haar besluit de ontwikkeling van een
aantal nieuwbouwprojecten in Bodegraven en Nieuwerbrug op te schorten.
De door de overheid vast-
gestelde saneringshefng
en verhuurdersafdracht
kost Mozaïek Wonen
6 miljoen euro op jaar-
basis en dat vermindert
de investeringsmogelijk-
heden met een veelvoud
daarvan. Ook grote inves-
teringen die de corpora-
tie de laatste jaren in een
aantal projecten heef
gedaan in projecten als
Graafse Waard, Waterhoen
en Weideveld zorgen er
voor dat de fnancierings-
ruimte onvoldoende is om
de noodzakelijke borging
voor leningen te krijgen
voor nieuwe projecten.
prioriteitstelling
De corporatie laat weten
bij een hernieuwde prio-
riteitstelling voorrang te
willen verlenen aan het
betaalbaar houden van
huren voor bewoners die
niet meer verdienen dan
34.000 euro en niet te wil-
len besparen op onder-
houdsuitgaven voor het
bestaande bezit.
Eén van de projecten die
wordt uitgesteld is de
nieuwbouw van 50 appar-
tementen bij het diensten-
centrum Rijngaarde. In
dat complex zal gekozen
worden voor renovatie van
het bestaande bezit. Voor
de nieuwbouw zou grond
van de gemeente worden
aangekocht maar de cor-
poratie meent dat er in dat
geval geen verplichtingen
zijn aangegaan. Ook de
nieuwbouw binnen de pro-
jectgebieden Weideveld,
Vromade en Wijde Wieric-
ke (Nieuwerbrug) worden
op de lange baan gescho-
ven alsmede de eengezins-
woningen die in de Graaf-
se Waard gebouwd zouden
gaan worden. In totaal
betekent dat dat de nieuw-
bouw van circa 145 wonin-
gen de komende jaren niet
ter hand zal worden geno-
men hetgeen een gevoe-
lige aderlating is voor het
realiseren van de woonvi-
sie van de gemeente.
verplichtingen
Het besluit van Moza-
iek Wonen slaat boven-
dien een finke bres in
het verkoopprogramma
van bouwgrond van de
gemeente. Het college
heef de corporatie dan
ook laten weten zich niet
zomaar neer te willen leg-
gen bij het besluit. Ook na
een door Mozaïek Wonen
gegeven toelichting is het
college van mening dat
onvoldoende is aange-
toond dat de voortzetting
van de projecten onver-
antwoord is. Voor verder
overleg heef het col-
lege aan de corporatie
gevraagd nog een nadere
fnanciële onderbouwing
te leveren.
De gemeente is het met de
corporatie eens dat er voor
Rijngaarde geen contrac-
ten zijn ondertekend die tot
bindende fnanciële ver-
plichtingen leiden. Voor de
overige projecten zijn die
verplichtingen er wel en
het college is van mening
dat in die gevallen sprake
moet zijn van een schade-
vergoeding.
alternatieven
Inmiddels onderzoeken
zowel de gemeente als
Mozaïek Wonen of er alter-
natieven mogelijk zijn om
het bouwprogramma vlot
te trekken. Daarover wor-
den gesprekken gevoerd
met investeerders en ont-
wikkelaars.
Tekst: Bert Verver
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 16
Oplage: 6.300 exemplaren
Verspreid in Reeuwijk, Driebruggen
en Waarder
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur: Paul Engels
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur. Overname artikelen toe-
gestaan met bronvermelding:
Kijk op Reeuwijk
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00 uur.
Daarna kan plaatsing niet gegaran-
deerd worden. Informatie over tarie-
ven en aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op
www.kijkopreeuwijk.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding Bodegraven
Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopreeuwijk.nl
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen.
Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene
€ 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één kijkertje
met één onderwerp per adres/per week. kijkertjes die niet aan
bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling geno-
men. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
inleveren
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e­mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
kijkertjesbon
MEENEEMPRIJZEN
ZIE:
WWW.AHLESAUTOBEDRIJVEN.COM
Citroën Berlingo 16 HDi ‘08 € 6.950,-
Jaguar S-type (automaat) ‘00 € 4.450,-
Toyota Hi-lux 30 D4D ‘08 € 21.950,-
Toyota MR2 ‘93 € 2.450,-
VW Golf V 14 5-drs (airco) ‘04 € 7.450,-
Opel Agila 12 16V enjoy ‘08 € 8.450,-
Opel Corsa 12 16V Business uitvoering ‘07 € 5.950,-
Opel Meriva 16 (airco) ‘04 € 5.500,-
Renault Twingo 12 (airco) ‘07 € 3.950,-
VW Fox 14 55 kw (geel) ‘07 € 4.950,-
Citroën C2 14i (airco) ‘05 € 4.450,-
Suzuki Alto ‘04 € 2.450,-
Fort Fiësta 14 5-drs ‘07 € 6.450,-
ex btw
ex btw
COMPLETE SLOOPAUTO’S
GEVRAAGD!
€ 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808 / 561412
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COllECTiE GazOnmaaiERs
ElEkTRisCh, bEnzinE, ziTmaaiERs, Enz.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Tevens diverse soorten
glasweefsel, leverbaar
vanaf 1 m
2
en kwali-
teitsmuurverven in
elke kleur gemengd.
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar nu tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
onafhankelijkheidstoren:
het baken van nieuwerbrug
Meestal is het de kerkklok die inwoners vertelt hoe laat het is. Niet in Nieuwerbrug. Daar slaat elk half en
heel uur de klok van de Onafankelijkheidstoren. Deze bijna honderd jaar oude toren bevindt naast het brug-
wachterhuis bij de tolbrug en is al even zolang een baken in de Nieuwerbrugse gemeenschap. Het huidige
College van Bruggemeesters zet er zijn schouders onder om de Onafankelijkheidstoren weer in z’n oude
glorie te herstellen.
Afankelijk van de hoek
van waaruit je kijkt, geef
het uurwerk van de toren
een andere tijd aan. Twee
klokkenmakers hebben
geprobeerd er hun kennis
en kunde op los te laten,
maar zonder resultaat.
Ze stelden vast dat het
mechanisme alleen van
buitenaf gerepareerd kan
worden en dat er een kraan
voor nodig zal zijn om het
uurwerk correct te laten
functioneren. Zo’n kraan
moet er sowieso komen
om allerlei andere, door de
tand des tijds aangevreten
zaken te herstellen. Ook
de gescheurde stenen, het
voegwerk en het geblad-
derde schilderwerk verei-
sen actie.
honderd jaar in 2013
Dit jaar is het tweehonderd
jaar geleden dat er een
einde kwam aan de Franse
overheersing. Het was de
start van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlan-
den, dat twee jaar later -
op 16 maart 1815 - vorm
kreeg toen Willem I, na
eerst soeverein koning te
zijn geweest, koning der
Verenigde Nederlanden
werd. Aan het tweehon-
derdjarig bestaan van ons
koninkrijk zal landelijk
kleur worden gegeven. Ook
in Nieuwerbrug is er een
symbool die de start van
ons koninkrijk weergeef:
de Onafankelijkheidsto-
ren.
De bouw ervan ging niet
zonder slag of stoot. Het
College van Bruggemees-
ters - een bestuursorgaan
dat rond het jaar 1651
werd opgericht om de tol-
brug te beheren - bedacht
in 1913 dat de eeuwviering
van het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden een
monument waard was. De
bijna achthonderd inwo-
ners die Nieuwerbrug toen
telde, vonden het een idee
van niets. Waarom geld uit-
geven aan de bouw van een
monument ter gelegen-
heid van het honderdjarig
bestaan van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlan-
den? Dat had nut noch
noodzaak en stond gelijk
aan verspilling. En als er
iets was dat niet in de aard
van de Nieuwerbrugger lag,
was dat het wel.
Dat de Onafankelijkheid-
storen er tóch kwam en
binnenkort honderd jaar
bestaat, is te danken aan
het toenmalige College
van Bruggemeesters. Zij,
de notabelen van het dorp,
spraken er de heer Mijn-
lief op aan. “Mijnheer
Mijnlief, eigenaar van de
plaatselijke steenfabriek,
kreeg te verstaan dat hij
erevoorzitter zou worden
van het torencomité als hij
de stenen ter beschikking
stelde. Dat hij zich hiermee
een plekje vergewiste in de
Nieuwerbrugse geschiede-
nis, zal hem niet onberoerd
hebben gelaten. Hoe het
ook zij: voor het toenma-
lige College van Brugge-
meesters was hiermee de
eerste fnanciële barrière
geslecht. Een mooie basis
om de resterende beno-
digde duiten uit de zakken
van de Nieuwerbruggers te
kloppen.”
concurrent toren
van pisa
Henk Aberson heef duide-
lijk plezier in de ontstaans-
geschiedenis van de Onaf-
hankelijkheidstoren. Hij is
secretaris/penningmeester
van het College van Brug-
gemeesters. Ook al zijn de
tijden veranderd en heef
dit eeuwenoude bestuurs-
orgaan een stuk minder in
de melk te brokkelen dan
in vroeger dagen, ze draagt
nog steeds de zorg voor het
beheer en onderhoud van
de tolbrug alsook van het
brugwachtershuisje en de
Onafankelijkheidstoren.
“De stenen waren er en het
geld kwam er. Ze gingen
door de Brandschouwerij
met de pet rond en haalden
een bedrag van 2.750 gul-
den op. Een prachtig
bedrag, zeker voor die tijd.
Het werd timmerman Dirk
de Bruin gegund de toren
te bouwen. Hij woonde in
het pand waar nu restau-
rant de Bruggemeester is
gevestigd en kreeg van het
College de opdracht.”
Timmerman Dirk ging aan
de slag, maar vergiste zich.
Hij nam aan dat de toren
geen fundament nodig had
en gebruikte als basis een
vijfig centimeter dikke
betonnen plaat. Een prima
optie als er zand onder
gelegen had. Hij bouwde
helaas op een baggersloot.
Als hij onverdroten was
doorgegaan, had Nieuwer-
brug kunnen concurreren
met Pisa. De fout werd her-
steld, de toren werd opge-
vijzeld en met een beton-
nen plaat gestut, waarna de
bouw verder ging. “Waar-
door niet in 1913, het jaar
dat Nederland honderd
jaar bestond, maar een jaar
later, 1914, de Onafanke-
lijkheidstoren feestelijk in
gebruik werd genomen.” De
plaquette maakt daar geen
melding van. Daarop staat
1813-1913. En de gulle
gever van de stenen, de
heer Mijnlief, kreeg even-
eens z’n plaquette en daar-
mee dus eeuwige, Nieu-
werbrugse roem. Zo ook
mejufrouw Aaltje Kok, die
zich - gefortuneerd maar
ongetrouwd - niet wilde
laten vergeten. Zij schonk
in 1959 de klokverlichting,
zodat de schippers vanuit
de verte konden zien hoe
laat het was.
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 17
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
Tel: 0182-538400
Fax: 0182-538 440
info@boer-gouda.nl
www.boer-gouda.nl
Volg ons op Twitter voor ons
nieuwste aanbod en andere nieuwtjes!
Twitter.com/boermakelaardij
Bunchestraat 18, Reeuwijk
Écht een m
ooi appartem
ent!
Vraagprijs € 142.500,- k.k.
In een kleinschalig appartementencomplex, op de 2e verdieping
gelegen mooi afgewerkt en goed onderhouden 3-kamerappar-
tement met balkon aan de voor- en achterzijde, gebruik van
gemeenschappelijke tuin met vaarverbinding naar de Reeu-
wijkse Plassen, ruime parkeergelegenheid en op loopafstand
van winkels. Bouwjaar 1962. Inhoud ca. 170m3. Woonopper-
vlakte ca. 64m2. Algeheel HR++ glas, moderne keuken, moderne
badkamer en moderne afwerking.
Deze woning is vrijblijvend te bezichtigen tijdens het
Welkominhetweekend Open Huis op zaterdag 2 maart
tussen 15 en 17 uur of maak een afspraak
via de makelaar 0182-538400.
Kijk voor meer info op www.boer-gouda.nl
WWW.REFLEXREEUWIJK.NL
TURNEN- JAZZ DANCE -BBB
TURNEN EN DANS VOOR JONGENS
OF LEREN DANSEN
ALS IN SO YOU THINK
YOU CAN DANCE?
WIL JE LEREN TURNEN ALS EPKE?
op woensdag vanaf 15.30 uur een uur
turnen onder leiding van JORIS

op maandag van 17.00 uur een
uur streetdance, hiphop, popping of
breakdance onder leiding
van danser CODY

INTRESSE?
bel: 06-54924120
mail: voorziter@refexreeuwijk.nl
of kijk op: www.refexreeuwijk.nl
Refex Reeuwijk
start vanaf 25 februari
speciaal voor Jongens
TWEE GRATIS PROEFLESSEN
INTERESSE?
Reflex Reeuwijk
start vanaf 25 februari
speciaal voor Jongens
op woensdag vanaf 15.30 uur een uur
turnen onder leiding van JORIS
op maandag van 17.00 uur een
uur streetdance, hiphop, popping of
breakdance onder leiding
van danser CODY
INTERESSE?
bel: 06-54924120
mail: voorzitter@reflexreeuwijk.nl
of kijk op: www.reflexreeuwijk.nl
Kerkweg 25
3465 JG Driebruggen
Tel. 0348-501316
www.vandijk-mobiel.nl
verkoop, onderhoud
en reparatie, apk en
AIRCOSERVICE
BROMMOBIEL
Ligier nova 4.200 km 2001 € 3.450,00
Ligier nova 18.000 km 2002 € 2.550,00
Microcar Mg0 SXI DCI 3.300 km 2011 € 10.950,00
Microcar MC campus Cargo 2.900 km 2009 € 7.250,00
Jdm Abaca 19.000 km 2007 € 5.950,00
Microcar Mgo s op voorraad nieuw
Microcar Mgo Highland dci nieuw
Microcar M8 nieuw
Kia Cerato 1,6 5 drs, zeer netjes, 61.000 km 09-2004 € 4.850,00
Chevrolet Kalos 1,4 airco, 106.000 km 2005 € 3.350,00
Ford C max 2,0 82.000 km 02-2008 € 11.800,00
Fiat Grande punto 1,4 69.000 km sport 06-2006 € 5.750,00
Fiat Grande punto 1,2 5 drs, airco, 120.000 km 09-2006 € 4.650,00
Seat Alhambra 2,0 136.000 km, 6 PERSOONS 07-2005 € 6.950,00
Peugeot 307 5drs 1,6 HDI 117.000 km 02-2007 € 7.850,00
Opel Astra 1,6 Station 130.000 km 03-2004 € 4.950,00
VW Fox zilver LM velgen, 69.000 km 09-2007 € 4.850,00
Opel Zafira 1,6 129.000 km PDC-Navigatie 2006 komt binnen
Meer info?
Schoonheidsinstituut XENIA
Citroenvlinderstraat 14
2805 KJ Gouda, Tel: 0182-516466
Web: www.xeniagouda.nl
AFVALLEN?
Verlies met BioSlimLine 8-14%
van uw lichaamsgewicht in slechts
24 dagen! Geheel natuurlijk, veilig
en dus verantwoord.
Nieuw in Nederland:
PROSHOCKICE
• Definitief verwijderen
van overtollige vetcellen.
• Een leven zonder cellulite.
Genomineerd Beauty Award 2011 en 3e plaats landelijke publieksprijs 2011
• groot - klein onderhoud
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw
• tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
Bouw- of verbouw plannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
herstel in oude glorie
Henk Aberson: “Nieuwer-
brug is bekend vanwege de
tolbrug. Logisch dat daar
alle aandacht naar uit-
gaat, want het is de enige
nog werkende tolbrug in
Europa. Het bijbehorende
brugwachtershuis stamt
uit de zeventiende eeuw
en is daarmee het oudste
gebouw van Nieuwerbrug.
Maar kijk ook even naar de
Onafankelijkheidstoren.
Zie je de Nederlandse
leeuw en die vier gouden
ballen die op de torenspits
ter versiering zijn aange-
bracht? De Onafankelijk-
heidstoren is een pareltje
op zich en verdient het om
in oude glorie te worden
hersteld.” Natuurlijk is
daar geld voor nodig. De
eerste toezeggingen zijn al
gedaan. Zowel de gemeente
als een aantal serviceclubs,
banken en bedrijven heb-
ben een bijdrage toegezegd.
Een mooie start, maar
daarmee is het bedrag nog
niet volledig.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
PLAT DU JOUR
Gegrilde snoekbaars met romige
schorseneren en kreeftensaus
• twee amuses
• culinair hoofdgerecht
• glas wijn en
• koffie/thee friandises
22,50
voor de dagen van 26 t/m 28 februari en
5 t/m 7 maart (dinsdag, woensdag en donderdag)
•••
Wij doen weer mee met de Nationale
Restaurantweek van 1 t/m 9 maart!
Reserveer snel!
Oudebrugweg 4
2808 NP Gouda
Telefoon (0182) 516262
www.jean-marie.nl
Restaurant open:
dinsdag t/m zaterdag
Broedende bosuilen
Rond de Nieuwkoopse Plassen zitten ook bosuilen. Al vanaf februari gaat deze mysterieuze uil op de eieren zitten. In het plassen-
gebied zijn nu vier paartjes aan het broeden. Beeld: Natuurmonumenten.nl/Co van Meurs
Jazz op Zondag
Kom zondagmiddag 3 maart om 15.00 uur genieten van een
heerlijke jazzmiddag in Grand Café Concordia in Haastrecht.
De Goudse band Swing Twice trakteert op cool jazz, easy
listening & softpop muziek. De toegang is gratis.
Gezocht: literaire talent van 2013
Write Now! biedt jongeren de kans een grote stap te maken naar
een carrière als schrijver. Dit jaar worden weer elf voorrondes
gehouden in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Heb jij een
passie voor schrijven en ben je tussen de 15 en 24 jaar, dan is dit
je kans. Tijdens de finale in juni in Rotterdam beslist een vakjury
welke jonge schrijver de hoofdprijs wint. Diegene wint een Mac-
Book t.w.v €1.500,-, een coachingtraject door literair agentschap
Sebes & Van Gelderen, een blog-contract bij Spunk.nl en optre-
dens bij onder andere Geen Daden Maar Woorden Festivals.
www.writenow.nu

2
,0
8
1,0
5
2,25
1,23
vrijdag en zaterdag
sneeuwsnoeper
7,75
6
,7
5
plaatcake
appel
donker & fi jn
volkoren
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Meentweide 66
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker
Taarten bestelt u gemakkelijk
en snel op kovandaalen.nl
LEKKER DING
Nieuw en exclusief
bij uw Echte Bakker.
Ambachtelijke, heerlijke
bonbons in vijf smaken.
Dubbel zo groot,
dubbel genieten.
Bouchée bonbon
100 gram
3,85
25 februari t/m 2 maart
Meentweide 64 Reeuwijk
vanmeurs.gildeslager.nl
Gildeslager Van Meurs
100 gram
1.10
Lekker bij de borrel of tussendoor
Peper metworst
500 gram nu
4.99
Saucijzen
100 gram nu
1.85
Entrecote
samen 300 gram +
salade
5.99
Met bakje grillsalade
Vleeswaren trio
per portie (3
stokjes)
1.98
lekker bij nasi
Sate in saus
0182394195
Ook op internet!
Om het u nog makkelijker te maken om ons te vinden hebben we
een website laten maken: www.miereakker.nl. Op deze website
vindt u alle belangrijke informatie over Winkelcentrum Miereakker.
24 uur per dag
Op startpagina kunt u in een oogopslag zien welke winkels te
vinden zijn op de Meentweide. Door op het logo van de winkel
te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de website van deze
winkel of ziet u bijvoorbeeld de actuele openingstijden van deze
winkel. Bij het blokje nieuws houden we u graag op de hoogte
betreffende nieuws over het huidige winkelcentrum, maar ook
zeker niet onbelangrijk over de voortgang van het nieuw te bouwen
winkelcentrum.
Het blokje evenementen vertelt wat er binnenkort gepland
staat, en zal ook een kort verslagen tonen met eventueel foto’s
over een evenement dat al gehouden is, zoals bijvoorbeeld het
sinterklaasfeest op het winkelcentrum
Natuurlijk kunt u ook opmerkingen kwijt en of vragen stellen, dit kan
onder het blokje contact. U krijgt altijd zo snel mogelijk antwoord.
Als laatste mogen de actuele aanbiedingen natuurlijk niet
ontbreken op onze eigen website. Onder het blokje download de
Miereakker folder vindt u de laatst geplaatste advertentie van de
Miereakkerwinkels.
Winkelcentrum Miereakker
• Met een compleet assortiment voor al uw dagelijkse
boodschappen
• Waar u gratis voor de deur kunt parkeren
• Door vakmensen met passie voor hun vak wordt geholpen
• Wat goed bereikbaar is, direct naast de A12
Graag tot ziens,
Jim Koster (voorzitter winkeliersvereniging Miereakker)

Reeuwijk : Meentweide facebook.com/jumbosupermarkten
Gratis parkeren!

P
a8884a49-aa75-4403-8aaa-ec83af74324d.indd 1 25-2-2013 10:54:34
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 10 maart 2013
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
de Jongste
Boerenkaas
2.98
200 gram
Groene Olijven
Weydeland
9.95 kilo
2.49
Brie de Meaux
3.95
Knabbelhaver
notenmix
250 gram
+100 gram GRATIS
w.c. Miereakker
500 gram
Jong Komijn
Pittig Belegen
mooie rauwmelkse
boerenbrie
met VERSE knoflook
VERSE dille
`t Kaashuys staat met de mooiste kazen gereed,
zeker weten dat u weer wat LEKKERS eet!
9.95 kilo
met rozijnen en cranberry
1.49 100 gram
Openingstijden
maandag 13.00 - 18.00 uur
dinsdag t/m donderdag
9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur
zondag gesloten
Meentweide 72 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
www.reeuwijkswijnhuis.nl
Actie!
Heineken bier
krat 24x30cl
€11,99
exclusief statiegeld
Zolang de voorraad strekt.
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
(0182) 39 28 16
Wiro Bloembinders
Winkelcentrum Miereakker
locatie Meentweide
Tel. 0182 - 393225
info@wirobloembinders.nl
www.wirobloembinders.nl
hyacinten
diverse kleuren
3 potten € 4,99
narcissen
2 bossen € 2,50
kersenbloesem
2 bossen € 2,99
Aanbiedingen geldig van
donderdag 28 februari tot en
met zaterdag 2 maart
STOMERIJ
AANBIEDING
SKI-KLEDING
M
A
A
R
T
S E R V I C E P U N T
20%
KORTING
STOMERIJ
AANBIEDING
SKI-KLEDING
M
A
A
R
T
S E R V I C E P U N T
20%
KORTING
Alleen in de
maand maart bij
SKI-KLEDING
Kijk op Reeuwijk 27 februari 2013 - pagina 20
kijkertjes
Vrijstaande, direct aan de Reeuwijkse plas-
sen gelegen woning met inpandige garage,
vrijstaande houten berging en diverse ter-
rassen. De in 1989 gebouwde woning is
altijd keurig onderhouden (volledig geïso-
leerd, dubbele beglazing en hardhouten
kozijnen) en heeft zowel aan de voor- als
achterzijde een schitterend uitzicht. Per-
ceeloppervlakte 2030 m², 3 slaapkamers
(waarvan 1 op de begane grond v.v. vaste
kastwand) woning beschikt over veel
bergruimte.
DeskunDig oP het gebieD Van
• verkoop • aankoop • verhuur • taxaties
Nieuwenbroeksedijk 4a
Vraagprijs: € 825.000,- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
goede
inruil-
waarde
Snuffelmarkt
Hazerswoude-dorp
Plantariumgebouw, Italiëweg 4
zondag 3 maart
Huur een kraam of kom gezellig langs
Voor info: 06-25110819 of
www.megamarktzuidholland.nl
Entree:
€ 1,-
rvc schrijft geschiedenis
met monsterzege: 17-3
RVC ’33 greep zondag
meteen het initiatief in de
wedstrijd tegen Aeolus uit
Rotterdam en vertaalde
dat overwicht al snel in
grote kansen. In de vierde
minuut ging de bal op de
stip. Middenvelder Erik van
Zoest schoot de bal goed
in de rechter bovenhoek
en RVC pakte de leiding.
Daarna leek er geen hou-
den meer aan op Sportpark
Kaagjesland. RVC kreeg
kans op kans. Hierdoor
waren voor rust Bjorn Ver-
beij (2x), Martijn Slappen-
del, Patrick van Zoest (3x)
en nogmaals Erik van Zoest
de doelpuntenmakers. Er
zaten zowel gelukstrefers
als mooi uitgespeelde aan-
vallen bij. Het leverde een
ruststand van maar liefst
8-0 op voor de Reeuwijkers.
De tweede helf werd nog
spectaculairder: Aeolus
begon iets beter te spelen
en maakte het de RVC-ver-
dediging regelmatig lastig.
Het resulteerde uiteinde-
lijk in drie doelpunten voor
de tegenstander. Daarte-
genover stond echter de
niet-afatende doelpunten-
machine van RVC. Bjorn
Verbeij maakte nummer
9 en 10. Tussendoor was
daar de eerste tegentrefer
van Aeolus. Invaller Dirk-
Jan Blanken, terug van een
blessure, maakte de 11-1.
Pas in de 78ste minuut,
nadat Erik van Zoest,
Dave Tol, Bjorn Verbeij en
Arnold Oudijk de stand
op 15-1 wisten te zetten,
scoorde Aeolus tweemaal
tegen: 15-3. De laatste twee
goals van RVC, voldoen-
de om de meest scorende
ploeg in de competitie te
worden, kwamen op naam
van Bjorn Verbeij en Erik
van Zoest. Een uitslag van
maar liefst 17-3 die je niet
van te voren had kunnen
voorspellen. Het betekende
een unieke hoeveelheid
doelpunten in de rijke RVC-
geschiedenis.
• t.k. eiken salontafel € 50,- hxbxl
45x60x135 cm € 50,-
tel. 06-46675626
• t.k. babybedje+matras+lakens wei-
nig gebruikt € 25,- tel. 06-45226807
• t.k. 500 metselstenen rood-bruin
€ 50,- tel. 0172-617355 (na 18.00 uur)
• gratis af te halen beeld de Neder-
landse leeuw in oranje 1,25 m hoog
tel. 0348-501206
• t.k. hal. hanglamp voor eettafel met
2 glazen kelken en dimmer € 20,-
tel. 0348-688345
• t.k. grote koffer 70x45x15 cm incl.
riem en sleutel voor sloten € 15,-
tel. 0172-614270
• gratis af te halen bruin leren fauteuil
tel. 0348-689497
• wintertent+tapijt voor caravan
vloermaat 180x180 € 110,- tel. 0172-
615035
• t.k. oude bascule € 40,- en 2 ijzeren
melkbussen € 20,- tel. 06-20861091
• t.k. smeedijzeren wildkroon 8 haken
haantjes Ø 40 cm € 30,- tel. 0172-
611162
• gratis boeken over Luther en kerk-
geschiedenis en Lutherse geschriften
tel. 0172-614019
• t.k. kinderschaatsen met dubbele
glijders € 2,50 tel. 0172-618320
• gevraagd C1000/boekjes nr. 2, 21,
24 en 45 kan geruild worden
tel. 0172-611787
• t.k. vloerkleed rood € 15,-
tel. 06-10152738
• t.k. eiken secretaire bureau
€ 50,- en eiken vitrinekast € 50,-
tel. 06-28600375
• t.k. postzegelboekje Andre Hazes
€ 10,- tel. 06-10867993 (na 19.00
uur)
• t.k. maxi-cosi autostoel v.a. 2 à 3-8
jr. z.g.a.n. lichtbl/zw € 40,- tel. 0182-
396415
• t.k. herenfets met tr. rem i.g.st.
€ 85,- te. 0182-394381
• t.k. 2-persoonsbed 140x200 met
lattenbodem € 70,- tel. 0182-301111
• t.k. Gero Zilmeta: slacouvert,
vleesvorkjes + jus-, aardappel- en
groentelepel, mooi motief € 5,-
tel. 06-26691732
• t.k. 3 mooie schemerlampjes,
wit matglas complete € 25,- tel. 0182-
530114
• t.k. snelkookpan Fissler, ongebruikt
€ 25,- tel. 06-13170953
• t.k. kinderfets € 25,-
tel. 06-87130070
• t.k. Midland Bakkie + antenne € 70,-
tel. 06-29908261
• t.k. 6m2 eiken clic-laminaat € 20,-
tel. 0182-393353
Succesvolle teamwedstrijden
voor Refex Reeuwijk
Bij teamwedstrijden afgelopen weekend in Boskoop
zijn de teams van Gymnastiekvereniging Refex op de
tweede en vierde plaats geëindigd. Individueel waren
er drie podiumplaatsen.
Volleyballers DVC halen uit
Afgelopen zaterdag speelden de heren van DVC in een thuis-
wedstrijd tegen de nummer laatst van de competitie. DVC begon
scherp aan de wedstrijd, liep meteen ver uit en liet Nesselande
niet in hun spel komen. Dankzij een goede serviceserie van Nes-
selande werd het nog heel even spannend - Nesselande kwam
terug tot 20-16 - maar DVC pakte daarna de volgende 5 punten.
De set werd gewonnen met 25-16. De tweede, derde en vierde
set werden stuk voor stuk een gemakkelijke prooi voor de thuis-
ploeg. De mannen uit Zevenhuizen wisten niet waar ze het moes-
ten zoeken, waar DVC er lustig op los speelde. De ene aanval
was nog mooier dan de andere. Met setstanden van 25-10, 25-12
en 25-10 was er een overtuigende overwinning voor DVC, dat vrij-
dag een lastige uitwedstrijd wacht in Gouda.
‘De zes van Freek’ in actie voor
Alpe d’HuZes
Dit jaar wordt voor de achtste keer de sponsoractie Alpe d’HuZes
gehouden. Bijna alle deelnemers aan de beklimming van de
beroemde ‘Tour de France berg’ hebben op enige wijze een his-
torie waarin kanker een grote rol heeft gespeeld. Dit geldt ook
voor de vijf broers Van Delft die, samen met zus Yvonne, zich op
5 juni gaan inzetten voor deze actie en gaan proberen de berg
meermaals op te fietsen. De directe aanleiding voor de inzet van
‘de zes van Freek’ is het overlijden van hun vader, de Reeuwij-
ker Freek van Delft, die na een strijd van vijf jaar in 2011 overleed
aan prostaatkanker. De kinderen bewonderen hun vader voor het
doorzettingsvermogen en de vastberadenheid om ook tijdens zijn
ziekte de medemens te helpen en vanuit die gedachte halen zij
de motivatie om via de zware fietstocht een bijdrage te gaan leve-
ren aan het kankeronderzoek. Iedere deelnemer wordt geacht
2.500 euro sponsorgeld in te brengen, voor de zes kinderen Van
Delft betekent dat totaal 15.000 euro. Afgelopen vrijdag werd
daar een prima begin mee gemaakt. Doordat het Zalencentrum
De Brug haar accommodatie gratis ter beschikking stelde en ook
een aantal personeelsleden belangeloos medewerking toezegde,
was de familie Van Delft in staat een groots diner te organiseren
voor familie en vriendenkring. Maar liefst honderd gasten werden
verwelkomd en onder leiding van chef-kok Erwin Troost werd
een uitgebreid vijfgangen diner geserveerd. Hoewel natuurlijk
werd stilgestaan bij het overlijden van Freek, werd het vooral ook
een gezellig samenzijn met gastoptredens van Holland Express
en het showballet van Uit & Thuis. De aanvankelijke doelstel-
ling was dat per couvert een bedrag van 20 euro aan sponsor-
geld zou overblijven, maar uiteindelijk liep dat - door bijdrage
van een aantal gulle sponsoren - op tot een bedrag van bijna
35 euro per couvert, zodat in totaal ongeveer 3.400 euro aan de
sponsorpot kon worden toegevoegd. De ‘Zes van Freek’ zijn de
volgende sponsoren dan ook bijzonder dankbaar: Zalencentrum
De Brug,‘t Reeuwijks Wijnhuis, Poelier Aad van Kouwen, Sla-
gerij Van Meurs,Versshop D. van der Starre,’t Kaashuys Reeu-
wijk, Bloemisterij Blooms, Vishandel Theo Muys en Stage-Link.
nl audiovisuele apparatuur. Wie meer wil weten over de inzet van
de jonge Reeuwijkers of de actie wil steunen kan terecht op hun
website: www.de6vanFreek.nl.
Stijldansen in De Brug
Op zaterdag 2 maart organiseert Dansclub Reeuwijk 55+
een vrije dansavond. De voorlaatste dansavond van het
seizoen begint om 20.00 uur in Zalencentrum De Brug in
Reeuwijk-Brug.
Tijdens deze gezellige dansavond wordt voor elk wat wils
gedanst, zoals Ball-Room, Latijns-Amerikaans, Line en Oud-
Hollands. De toegangprijs is 6 euro per persoon. Informatie:
Elly en Frans Jacobi, telefoon 0182-392719.
Esmee van Bohemen, Anaïs
Marelis, Sophie Ngan, Britt
Kwakernaak, Denise van der
Wolf en Martje Homan vorm-
den Team 2. Zij moesten op
de balk beginnen en dat viel
na een vakantieweek zonder
training niet mee. Op de vloer
ging het echter een stuk beter
en werden door de jury hoge
punten gegeven. Anaïs Mare-
lis werd individueel knap twee-
de met 11.80 punten. De derde
plaats op de sprong was voor
Sophie Hgan met 13.60 pun-
ten. Op de brug deed Team 2
het ook prima, met vier scores
boven de 11 punten. Al hun
inspanningen werden beloond
met een tweede plaats bij de
teams.
Team 1, bestaande uit Nina
Vermeulen, Kiki de Wijn, Floor
van Boheemen, Josefien de
Graaf en Bo Everling, kon op
de vloer beginnen. De oefenin-
gen zagen er een stuk strakker
uit dan tijdens de vorige wed-
strijd; het is duidelijk dat de
meiden inmiddels de nodige
wedstrijdervaring hebben. Op
sprong overtroffen zij zichzelf
met een moeilijker oefening
dan de vorige keer. Ze scoor-
den allemaal ruim boven de
12 punten. Op de brug voltooi-
den ze allen de lastige buik-
draai achterover. Op de balk,
die deze wedstrijd een strenge
jury had, wist Bo Everling als
enige meer dan 10 punten te
scoren. De 10.25 was goed
voor een derde plaats indivi-
dueel. Het team eindigde knap
op de vierde plaats. De laatste
teamwedstrijd is op 11 mei in
de Meerkoet in Reeuwijk.
Kringloopwinkel
“De Kri ng”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89

Related Interests