You are on page 1of 2

REGISTRUL LUCRĂRILOR DE AGROMEDIU PENTRU FERMIERII CARE AU APLICAT PENTRU PACHETUL1 - PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ ŞI PACHETUL 2 PRACTICI

AGRICOLE TRADIŢIONALE
Nume, prenume fermier:
Specia animalelor Nr. crt. Cultură Suprafata totala detinuta Nr. Parcelă inscrisa in agromediu Numarul de animale detinute Suprafaţă parcelă Cod categoria de folosinţa Însămânţări Data Speciile utilizate Cantitatea de Data la care gunoi de s-a cosit grajd utilizata (nu mai devreme de 1 iulie) Data la care s-a Modalitatea de Observaţii adunat masa realizare a practicilor * vegetală cosită agricole – mecanizată (nu mai tarziu de sau manuală 2 saptamani de la cosire)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau pesticide suprafeţele pe care aplic acest pachet de agromediu.
• •
Se vor specifica orice alte substante utilizate, tipul, data si cantitatea in care s-au aplicat precum si eventualele fenomene care au avut impact negativ asupra pajiştilor si solului. In aceste situaţii se pot incadra eventualele inundaţii, diferenţe mari de temperatură, invazii de animale etc. In cazul în care au avut loc inundaţii se va avea in vedere cerinţa conform căreia nu se vor paşuna mai devreme de doua saptămâni de la retragerea apelor. Se va avea in vedere faptul ca utilizarea fertilizantilor si a pesticidelor este strict interzisa.De asemenea, insamantarile si suprainsamantarile sunt interzise. Sunt insa permise însămânţările cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

Semnatura. .