You are on page 1of 36

Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet

SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 1
NAUKA O ČVRSTOĆI II
(2+1)
Predavanja: prof. dr. sc. Goran TURKALJ
prof. dr. sc. Josip BRNIĆ
Vježbe: asist. Edin MERDANOVIĆ
asist. Igor PEŠIĆ
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 2
Literatura:
• Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Zigo, Rijeka, 2006.
• Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Golden marketing, Zagreb, 1999.
• Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
• Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet,
Rijeka, 2004.
• Seed, G. M.: Strength of Materials, Saxe-Colburg Publication, Edinburgh, UK,
2000.
• Nash, W.: Strength of Materials, McGraw-Hill, New York, 1998.
• Gere, J. M.: Mechanics of Materials, Brooks/Cole–Thomson Learning, Belmont, CA,
2004.
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 3
NOČ I – osnovni oblici opterećenja:
M
t
ravno savijanje silama
3
F
uvijanje (torzija)
F
1 2
F
F
M
t
M
F F
F
izvijanje
smicanje
F
M
F
aksijalno opterecenje
cisto ravno savijanje
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 4
NOČ I – složeni oblici opterećenja:
F
koso savijanje
x
y
z
F
ekscentrično opterećenje
y
z
x
F
B
A
y
0
x
0
z
y
M
x
M
y
M
t
x
D
savijanje & uvijanje
opruge = aksijalno opterećenje & savijanje & uvijanje
z'
z
x, x'
y
y'
M
y
M
R
M
z
Q
N
90
o
F
op
F
D
d
y
z
x
op
F
op
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 5
NOČ II – sadržaj:
• energijske metode (1)
• analiza naprezanja dinamički opterećenih konstrukcija (4)
• debelostijene posude i rotirajući diskovi (6)
• mehanika loma (7)
• kontaktna naprezanja (8)
• zakrivljeni gredni nosači (3)
• kontinuirani gredni nosači (2)
• materijalno nelinearne linijske konstrukcije (5)
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 6
VRSTA
AKTIVNOSTI
ECTSi
ISHODI
UČENJA
SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA
BODOVI
MAX.
Pohađanje nastave 1.5 1-8
Prisutnost studenta:
75-80 % = 1 bod
81-85 % = 2 boda
86-90 % = 3 boda
91-95 % = 4 boda
96-100 % = 5 bodova
Evidencija prisutnosti na
predavanjima i vježbama.
5
Laboratorijske
vježbe
0.5 1, 7
Izrada 2 laboratorijske
vježbe.
Bodovi se dodjeljuju temeljem
aktivnosti na vježbama. Prva
vježba nosi 3 boda, a druga 2
boda. Student mora sakupiti
minimalno 2 boda.
5
Kontrolne zadaće 1.5
1, 4, 6-8
2 obvezatne kontrolne zadaće.
Na svakoj zadaći student
rješava 5 zadataka.
Svaki zadatak nosi 6 bodova. 60
1, 4
3. kontrolna zadaća – nije
obvezatna. Student rješava 4
zadatka.
Svaki zadatak nosi 5 bodova.
20
(max. 60)
Završni ispit
(min. 50 bodova)
1 2, 3, 5
Pismeni ispit. Student rješava
5 zadataka.
Svaki zadatak nosi 6 bodova.
Student mora sakupiti
minimalno 15 bodova.
30
Popravni ispit
(min. 40 bodova)
Pismeni ispit. Student rješava
2 zadataka.
Svaki zadatak nosi 5 bodova.
Student mora sakupiti
minimalno 5 bodova, a u
ukupnom zbiru mora imati
minimalno 50 bodova.
10
UKUPNO
5 100
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 7
Deformacija
y
z
x
A
B
D
C
F
n
F
1
A
B
D
C
1
1
1
1
s
Oblici deformacije:
• promjena volumena (dilatacija)
• promjena oblika (distorzija)
Vektor pomaka točke A:
s i j k = + + = + + u v w u v w{ }
( , , )
( , , ) ( , , )
( , , )
x y z
s x y z s x y z
x y z
¦ ¹
¦ ¦
= =
´ `
¦ ¦
¹ )
u
v
w

Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 8
Deformacija okoliša točke A:
• duljinske (normalne) deformacije, (dilatacija)
• promjena oblika (distorzija)
• promjena volumena
1 1
x
B A
A B AB
lim
AB
ε


=
1 1
y
C A
A C AC
lim
AC
ε


=
1 1
z
D A
A D AD
lim
AD
ε


=
( )
xy yx 1 1 1
B A
C A
lim ABC A B C γ γ


= = − ∡ ∡
( )
yz zy 1 1 1
C A
D A
lim ACD A C D γ γ


= = − ∡ ∡
( )
zx xz 1 1 1
B A
D A
lim ABD A B D γ γ


= = − ∡ ∡
0
lim
l
l
l
ε


=
v x y z x y y z z x x y z
0
lim
V
V
V
ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε


= = + + + + + +
X X X X
male deformacije ( 1) ε ≪
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 9
Tenzor deformacije:
x xy xz
xx xy xz
ij yx yy yz yx y yz
zx zy zz
zx zy z
1 1
2 2
1 1
[ ]
2 2
1 1
2 2
ε γ γ
ε ε ε
ε ε ε ε ε γ ε γ
ε ε ε
γ γ ε
(
(
(
(
(
(
= = =
(
(
(
(
¸ ¸
(
¸ ¸
Cauchyjev tenzor malih deformacija:
x y z
xy yx yz zy zx xz
; ;
; ;
x y z
y x z y z x
ε ε ε
γ γ γ γ γ γ
∂ ∂ ∂
= = =
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = + = = + = = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
u v w
u v v w u w
( )
j
i
ij i,j j,i
j i
1 1
2 2 x x
ε
| |


= + = +
|
|
∂ ∂
\ ¹
u
u
u u
1
2
3
0 0
[ ] 0 0
0 0
ε
ε ε
ε
(
(
=
(
(
¸ ¸
T
[ ] [ ] ε ε =
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 10
Rastavljanje tenzora deformacije:
[ ] [ ]
o o
ij ij ij
ili e e ε ε ε ε ( = + = +
¸ ¸
o o
ij
ε ε ( =
¸ ¸
→sferni dio tenzora deformacije
0
o
0
0
0 0
0 0
0 0
ε
ε ε
ε
(
(
( =
¸ ¸
(
(
¸ ¸
x y z
1 2 3
0
3 3
ε ε ε
ε ε ε
ε
+ +
+ +
= =
→srednja duljinska deformacije
• opisuje promjenu volumena
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 11
[ ]
ij
e e = →devijatorski dio tenzora deformacije
• opisuje promjenu oblika
[ ] [ ]
1 0
o
2 0
3 0
0 0
0 0
0 0
e
ε ε
ε ε ε ε
ε ε

(
(
(
= − = −
¸ ¸
(
− (
¸ ¸
[ ] [ ]
x 0 xy xz
o
yx y 0 yz
zx zy z 0
1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2
e
ε ε γ γ
ε ε γ ε ε γ
γ γ ε ε
(

(
(
(
(
= − = −
¸ ¸
(
(
( −
¸ ¸
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 12
Naprezanje
n
F
F
1
F
2
3
F
i
F
i+1
F
I
II
(R)
I
(R)
n
A ∆
O
n
F
i
F
i+1
F

F
M

Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 13
Vektor srednjeg naprezanja na
elementarnoj površini ∆A:
a
F
p
A

=

Srednje naprezanje na elementarnoj
površini ∆A:
a a
F
p p
A

= =

2
N
Pa
m
| |
=
|
\ ¹
I
(R)
n
∆F
M
A ∆
a
p
O

n
F
i
F
i+1
F
n
p
dF
Vektor ukupnog (totalnog, punog)
naprezanja u točki O:
n
0
d
lim
d
A
F F
p
A A
∆ →

= =

Ukupno naprezanje u točki O:
( )
n n
Pa
d
d
F
p p
A
= =

n n
p t =


kontaktna sila
(engl. traction)
Za površinske točke:
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 14
Komponente vektora naprezanja u točki O:
n n n n
p n t σ τ σ τ = + = ⋅ + ⋅

2 2 2
n n n
p σ τ = +
I
n
n
p
O
t
(R)
Komponente vektora tangencijalnog
naprezanja:
n nl nm nm nl
m l τ τ τ τ τ = + = ⋅ + ⋅

Vektor naprezanja:
n n nm nl
p n m l σ τ τ = ⋅ + ⋅ + ⋅

2 2 2 2
n n nm nl
p σ τ τ = + +
n
σ → normalno naprezanje
n
τ → tangencijalno naprezanje
m
l
nl
nm
n
n
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 15
n n n
; 0 p σ τ = =

n n
p σ =
I
n
O
t
(R)
=
p
n n
n
σ → glavno naprezanje
(R) →glavna ravnina naprezanja
n →

glavni pravac naprezanja
n 1 n 2 n 3
σ σ σ σ σ σ = = =
(1) (2) (3) n n n = = =
(1) (2) (3) ⊥ ⊥
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 16
Ravnotežne jednadžbe – Navier
x
x x
y
y y
zy
zy zy
d
d

d
x
x
y
y
z
z
σ
σ σ
σ
σ σ
τ
τ τ


= + += + += + +

Taylorov red:
{ } { }
v
div[ ] 0 f σ + =
ij
i ij, j i
j
+ 0 f f
x
σ
σ

+ = =

x
y
z
d
d
d
z
y
x
O
yx
x zx
x x
xy y zy
y y
yz
xz z
z z
0 0
0 0
0 0
F f
x y z
F f
x y z
F f
x y z
τ
σ τ
τ σ τ
τ
τ σ

∂ ∂
= + + + =
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
= + + + =
∂ ∂ ∂

∂ ∂
= + + + =

y
σ
yx
τ
yz
τ
x
σ
xy
τ
xz
τ
z
σ
zy
τ
zx
τ
y
σ′
yx
τ ′
yz
τ ′
x
σ′
xy
τ ′
xz
τ ′
z
σ′
zy
τ ′
zx
τ ′
v
f

Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 17
1
1
1
x xy yx
y yz zy
z zx xz
0
0
0
M
M
M
τ τ
τ τ
τ τ


= =

= =
= =1 1 1
( , , ) ( , , ) x y z x y z
1
O težište paralelopipeda ≡
T
[ ] [ ] σ σ =
Konjugiranost tangencijalnih naprezanja:
x
y
z
d
d
d
z
y
x
O
y
σ
yx
τ
yz
τ
x
σ
xy
τ
xz
τ
z
σ
zy
τ
zx
τ
y
σ′
yx
τ ′
yz
τ ′
x
σ′
xy
τ ′
xz
τ ′
z
σ′
zy
τ ′
zx
τ ′
v
f

Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 18
Konjugiranost tangencijalnih naprezanja:
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 19
Ravnotežne jednadžbe – Cauchy
x nx x yx zx
y ny xy y zy
z nz xz yz z
0
0
0
F p l m r
F p l m r
F p l m r
σ τ τ
τ σ τ
τ τ σ
→ = = + +
= = + +
= = +

→ +cos
cos
cos
l
m
r
α
β
γ
=
=
=
ni ij j
p n σ =
{ } { }
n
[ ] p n σ =
y
z
x
O
dy
dx
dz
dA
n
nx
p
ny
p
nz
p
{ }
nx
n n ny
nz
p
p p p
p
¦ ¹
¦ ¦
= =
´ `
¦ ¦
¹ )

yz
τ
y
σ
yx
τ
z
σ
zy
τ
zx
τ
xz
τ
xy
τ
x
σ
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 20
Tenzor naprezanja:
x xy xz
ij yx y yz
zx zy z
[ ]
σ τ τ
σ σ τ σ τ
τ τ σ
(
(
= =
(
(
¸ ¸
1
2
3
0 0
[ ] 0 0
0 0
σ
σ σ
σ
(
(
=
(
(
¸ ¸
Osi (x, y, z) = glavni pravci naprezanja:
1 2 3
, , σ σ σ
→GLAVNA naprezanja
1 2 3
σ σ σ > >
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 21
Rastavljanje tenzora naprezanja:
[ ] [ ]
o o
ij ij ij
ili S S σ σ σ σ ( = + = +
¸ ¸
o o
ij
σ σ ( =
¸ ¸
→sferni dio tenzora naprezanja
[ ]
0
o
0 m
0
0 0
0 0
0 0
σ
σ σ σ
σ
(
(
( = =
¸ ¸
(
(
¸ ¸
x y z
1 2 3
0
3 3
σ σ σ
σ σ σ
σ
+ +
+ +
= =
→srednje normalno naprezanje
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 22
0
σ σ = −
→hidrostatički tlak
z d
y d
x d
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 23
[ ]
ij
S S = →devijatorski dio tenzora naprezanja
[ ] [ ]
1 0
o
2 0
3 0
0 0
0 0
0 0
S
σ σ
σ σ σ σ
σ σ

(
(
(
= − = −
¸ ¸
(
− (
¸ ¸
[ ] [ ]
x 0 xy xz
o
yx y 0 yz
zx zy z 0
S
σ σ τ τ
σ σ τ σ σ τ
τ τ σ σ
( −
(
( = − = −
¸ ¸ (
(

¸ ¸
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 24
Vrste naprezanja:
• normalno (vlačno ili tlačno)
• tangencijalno (posmično, smično)
Klasifikacija naprezanja
Prema složenosti naprezanja:
• osnovno stanje
• složeno satnje
Prema glavnim naprezanjima:
• linearno ili jednoosno
• ravninsko ili dvoosno
• prostorno ili troosno
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 25
Osnovno stanje naprezanja:
x
y
x x
xy
=
yx
xy
d d x
d
dy
x
z
dy
d z
z
- aksijalno opterećenje, čisto savijanje (samo normalno naprezanje):
- čisto uvijanje, smicanje (samo tangencijalno naprezanje):
max dop
σ σ ≤
max dop
τ τ ≤
Dimenzioniranje prema kriteriju čvrstoće (KČ):
jednoosno stanje naprezanja čisto smicanje
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 26
Složeno stanje naprezanja:
yx
xy
z d
y d
x d
x
z
y
yx
xy
z d
y d
x d
yz
zy
zx
xz
x
z
x
x
y
y
y
dvoosno stanje naprezanja troosno stanje naprezanja
Tenzor naprezanja:
x xy
ij
yx y
[ ]
σ τ
σ σ
τ σ
(
= =
(
¸ ¸
x xy xz
ij yx y yz
zx zy z
[ ]
σ τ τ
σ σ τ σ τ
τ τ σ
(
(
= =
(
(
¸ ¸
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 27
z d
y d
x d
z d
y d
x d
2
3
1
1
1
2
2
1
2
3
Složeno stanje naprezanja:
Tenzor naprezanja:
1
ij
2
0
[ ]
0
σ
σ σ
σ
(
= =
(
¸ ¸
1
ij 2
3
0 0
[ ] 0 0
0 0
σ
σ σ σ
σ
(
(
= =
(
(
¸ ¸
dvoosno stanje naprezanja troosno stanje naprezanja
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 28
Kriteriji dimenzioniranja kod složenog stanja naprezanja?
duktilni materijali
Hipoteze o tečenju
(plastifikaciji) i
lomu materijala
Teorije (hipoteze)
čvrstoće
Teorije čvrstoće:
kriteriji tečenja (engl. yielding criteria)
krhki materijali kriteriji loma (engl. failure criteria)
Teorije čvrstoće nastoje predvidjeti pojavu kritičnog stanja u točki
napregnuta tijela kod složenog stanja naprezanja.
Kritično stanje = pojava loma ili trajnih (plastičnih) deformacija.
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 29
Kriterij dimenzioniranja kod složenog stanja naprezanja:
ekv dop
σ σ ≤
SLOŽENO
STANJE
NAPREZANJA
JEDNOOSNO
STANJE
NAPREZANJA
ekv
σ → ekvivalentno (efektivno, reducirano normalno) naprezanje
dop
σ → dopušteno normalno naprezanje:
T M
dop dop
T M
ili
f f
σ σ
σ σ = =
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 30
Granica tečenja (granica plastičnosti, granica razvlačenja, yield stress):
T Y y e
f R
ν
σ σ σ = = = =
Tehnička (konvencionalna) granica tečenja:
T 0.2 p 0.2
R σ σ = = →
Vlačna čvrstoća (ultimate tensile stress):
M u m
f R σ = =
T
P
O
pl
T
=0,002 (0,2 %)
p
R
– proof stress
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 31
- teorija najvećeg normalnog naprezanja (Rankine):
- teorija najveće duljinske deformacije (Saint-Venant):
- teorija najvećeg tangencijalnog naprezanja (Tresca):
- teorija najveće distorzijske energije (von Mises, HMH):
Ekvivalentno naprezanje:
( )
ekv max 1 2 3 dop
max , , σ σ σ σ σ σ = = ≤
( )
dop
max 1 2 3 dop
max , ,
E
σ
ε ε ε ε ε = ≤ = ( )
ekv i j k dop
i j k
max σ σ ν σ σ σ
≠ ≠
= − + ≤
( )
dop
max I II III dop
max , ,
2
σ
τ τ τ τ τ = ≤ = ekv i j dop
i j
max σ σ σ σ

= − ≤
0d 0d, dop
≤ U U
( ) ( ) ( )
2 2 2
ekv 1 2 2 3 3 1 dop
1
2
σ σ σ σ σ σ σ σ
(
= − + − + − ≤
¸ ¸
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 32
Hookeov zakon – izotropan materijal:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
xy
x x x x x y z xy xy
y
x y z
x y z z
y y y y y x z yz yz
zx
z z z z z x y zx z
x y z
x
2 1
1
,
2 1
1
,
2 1
1
,
E G E
E G E
E G E
τ
ν
ε ε ε ε σ ν σ σ γ τ
τ
ν
ε ε ε ε σ ν σ σ γ τ
ν
τ
ε ε ε ε σ ν σ σ γ τ
+
(
= + + = − + = =
¸ ¸
+
( = + + = − + = =
¸ ¸
+
(
= + + = − + = =
¸ ¸
( )( )
( ) ( ) [ ]
( )
( )( )
( ) ( )
( )
( )( )
( )
( )
( )
x x x z xy xy xy
y y x z yz yz yz
z z x y zx zx zx
1 ,
1 1 2 2 1
1 ,
1 1 2 2 1
1 ,
1 1 2 2 1
E E
v v G
v v
E E
v v G
v v
E E
v v G
v v
σ ε ε ε τ γ γ
ν
σ ε ε ε τ γ γ
ν
σ ε ε ε τ γ γ
ν
= − + + = =
+ − +
( = − + + = =
¸ ¸
+ − +
(
= − + + = =
¸ ¸
+ − +
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 33
Vektorski zapis tenzora naprezanja i tenzora deformacije:
{ } { }
x x
y y
z z
ij ij
xy xy
yz yz
zx zx
ε σ
ε σ
ε σ
ε ε σ σ
γ τ
γ τ
γ τ
¦ ¹ ¦ ¹
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
= = = =
´ ` ´ `
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¹ ) ¹ )
{ } [ ]{ } { } [ ]{ }
, S C ε σ σ ε = =
Hookeov zakon – matrični zapis:
ij ijkl kl ij ijkl kl
, S C ε σ σ ε = =
Hookeov zakon – indeksni zapis:
[ ] [ ]
1
S C

⇒ =
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 34
[ ]
ijkl
S S = → tenzor podatljivosti
[ ]
( )
( )
( )
1
0 0 0
1
0 0 0
1
0 0 0
2 1
0 0 0 0 0
2 1
0 0 0 0 0
2 1
0 0 0 0 0
E E E
E E E
E E E
S
E
E
E
ν ν
ν ν
ν ν
ν
ν
ν
(
− −
(
(
(
− −
(
(
− − (
(
=
(
+
(
(
+
(
(
(
+
(
(
¸ ¸
Izotropan materijal:
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 35
[ ]
ijkl
C C = → tenzor elastičnosti (tenzor elastičnih konstanti)
[ ]
( )( )
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 2
0 0 0 0 0
2
1 1 2
1 2
0 0 0 0 0
2
1 2
0 0 0 0 0
2
v
E
C
v v
v
v
ν ν ν
ν ν ν
ν ν ν

(
(

(
− (
(

(
=
(
+ −
(

(
(
− (
(
¸ ¸
Izotropan materijal:
Zavod za tehničku mehaniku, Tehnički fakultet
SVEUČILIŠTE U RIJECI
18/09/2011 36
Duhamel-Neumanov zakon (Hookeov zakon) – izotropan materijal:
( )
( )
( )
x x x x y z
y y y y x z
z z z z x y
1
1
1
T
T
T
T
E
T
E
T
E
σ
σ
σ
ε ε ε σ ν σ σ α
ε ε ε σ ν σ σ α
ε ε ε σ ν σ σ α
(
= + = − + + ∆
¸ ¸
( = + = − + + ∆
¸ ¸
(
= + = − + + ∆
¸ ¸
( )
( )
( )
xy
xy xy
yz
yz yz
zx
zx zx
2 1
2 1
2 1
G E
G E
G E
τ
ν
γ τ
τ
ν
γ τ
ν
τ
γ τ
+
= =
+
= =
+
= =