PROIECT TEHNIC

RETEA DE CANALIZAREA MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CIUCSANGEORGIU JUDETUL HARGHITA

BENEFICIAR

COMUNA CIUCSANGEORGIU

PROIECT NR. 415/2007
SC TRILOG COMSERV SRL TG.MURES

Iunie 2009

VOLUM I

MEMORIU TEHNIC CAIETE DE SARCINI

SC TRILOG COMSERV SRL TG.MURES

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BORDEROU

LISTA DE SEMNĂTURI

SC TRILOG COMSERV SRL Proiectanţi: ing. Balogh Ferenc Ortel Klara ing. Varga Zsolt ________________ ________________ ________________

SC ECOCONSTRUCTING SRL Proiectanţi: ing. Kacso Levente ________________

Pagina 3

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BORDEROU

BORDEROU

PIESE SCRISE
Lista de semnături Borderou Memoriu tehnic Program de urmărire si control al calităţii Caiete de sarcini

Pagina 4

MF-MLPAT 784-34/N/1998.Harghita Amplasament: Localităţile Potiond. Proiectul a fost elaborat pe baza temei de proiectare elaborate de către consiliul local al localitătii Ciucsângeorgiu. TRILOG COMSERV Srl.C. Armăşeni. Armăşenii Noi. DATE GENERALE: Denumire proiect: Retea de canalizarea menajeră si statie de epurare in comuna Ciucsingeorgiu jud. Pentru urmărirea execuţiei şi decontarea lucrărilor conform Legii 10/1995 beneficiarul este obligat să angajeze diriginte de şantier atestat MLPAT în domeniu. reprezintă proiectul de specialitate de lucrări edilitare pentru execuţia lucrărilor de alimentare cu apă pentru comuna Ciucsângeorgiu. Ciucsângeorgiu.T. Bancu. 415/2007 Prezenta documentaţie elaborată conform ord.-Mureş P. jud..SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC MEMORIU TEHNIC I. Generalitati Pagina 5 .Harghita Beneficiar: Proiectant: Faza de proiectare: Numar proiect: Consiliul Local Ciucsângeorgiu S. Tg.

guri vizitare. betoane prin măsurare la faţa locului. Căile de acces Accesul se va face prin căile si drumurile existente.) prin borne sau ţăruşi. depozite de materiale. iar pentru lucrările de săpături. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier: Protejarea lucrărilor executate se va realiza prin umplutură de protecţie din strat de nisip compactat conform prescripţiilor furnizorului de tuburi. Organizarea de şantier: Clădirile provizorii. Laboratoarele contractantului şi testele care cad în sarcina sa Pagina 6 . locuri de parcare pentru utilaje se pot amplasa în incintă sau pe terenurile şi locurile indicate de reprezentantul beneficiarului. Pentru materialele păstrate pe şantier deasemeni se vor lua măsuri de protejare: păstrarea în loc acoperit a materialelor sensibile la umezeală. a betoanelor pînă la realizarea prizei prin panouri de protecţie. umpluturi. Lucrările de organizare de şantier se pot realiza fără devieri de reţele. iar pentru alte tipuri de lucrări se vor lua măsurile considerate cele mai bune de către executant.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Importanţa lucrărilor: În conformitate cu HGR 261/1994 lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanţă C: construcţii de importanţă normală. cămine etc. Prezenta documentaţie nu cuprinde proiectul organizării de şantier. În cazul în care elementele de trasare din proiect sînt insuficiente sau apar neconcordanţe între situaţia de pe teren şi proiect. Trasarea lucrărilor: Înainte de începerea lucrărilor constructorul va materializa pe teren traseul conductelor. conform planşelor din proiect marcînd punctele caracteristice (vîrfuri de unghi. Accesul la punctul de lucru este asigurat prin străzile existente din zonă. se va solicita clarificare din partea proiectantului. prin marcarea traseelor acestora. Inaintea inceperii lucrarilor se vor identifica reţele subterane existente in zona. Măsurarea lucrărilor: Măsurarea lucrărilor executate se face pe firul conductei cu metrul.

1 Qzi.max mc/zi 938. capace şi rame. Pentru desfiinţarea acestor situaţii neacceptabile din punct de vedere sanitar Comuna a cerut să fie întocmită o documentaţie în care să arate modul de evacuare controlată al apelor uzate urmat de purificarea a acestora coform normelor în vigoare.9 10.5 65.2 18. Debitele de calcul calculate conform SR 1343-1 Necesar de apa Nr. Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL Cerinta de apa cons.1 789. materialul tubular.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Se va verifica marca betoanelor. iar pe de alte parte apele uzate sunt descărcate în şanţuri deschise sau în pârâuri fără epurare sau curăţire prealabilă. Personalul din şantier va fi instruit în aplicarea măsurilor necesare în diferite situaţii ce pot apare. apă. Curăţenia în şantier: Executantul se va îngriji de menţinerea unui aspect civilizat al şantierului prin adunarea zilnică a resturilor de materiale. alte piese). Servicii sanitare: Şantierul va fi dotat cu un punct de prim ajutor dotat cu medicamentele şi materialele necesare unei intervenţii de prim ajutor. sol.87 Qorar. Realizarea acestui proiect înseamnă rezolvarea problemei de împortanţă majoră în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi în principal la factorii: subsol. întreţinerea corectă a locului de luat masă a grupului sanitar şi a altor puncte din cadrul şantierului şi construcţiilor provizorii de organizare.med mc/zi 789.9 l/s 10.max mc/h l/s 65. II. Restituirea apelor menajere se face cu ajutorul bazinelor subterane vidanjabile. fose septice şi puţuri absorbante pe de o parte.5 18. Vor fi examinate vizual şi recepţionate piesele puse în operă (prefabricate.20 Pagina 7 . curăţenia locului de muncă. 5070 Qzi. calitatea cimentului şi al oţelului beton din construcţia căminelor.9 938. DATE DE CALCUL: Situaţia existentă In prezent localitătile comunei Ciucsângeorgiu nu dispun de sistem centralizat de canalizare menajeră.

beton armat şi precomprimat.45 Debite de ape uzate menajere Qu = 0.9 884. industriale şi agrozootehnice.7 Quzi. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.2 17.1x1.4 21.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL kpxks 1.2 77.8 Qs Nr.max mc/zi l/s 884.7 743.2 10.max mc/h l/s 61.med mc/zi 929. Stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă Condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Legea privind calitatea în construcţii STAS 10101/1-75 Greutăţi tehnice şi încărcări permanente STAS 10101/2A1-87 Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile.9 10. Pagina 8 .178 Qszi.8 17.privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL cons. STAS 10107/0-90 NE 012-99 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre populate Normativ pentru proiectarea şi executarea de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţiilor. 0.2 Principalele actre normative avute în vedere la întocmirea proiectului STAS 1343/0 SR 1343/1 Normativ I22 GP 106-2004 Normativ P66 NTPA001 NTPA002 Legea 10-95 Alimentari cu apa.2 Quorar. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare Alimentări cu apă.7 929.max mc/h l/s 77.05x1. Normativ P100-1992.1 1106.8 5070 Quzi.8 61. STAS 10101/OA-78 Acţiuni în construcţii.8 12.7 Qszi. agrozootehnice şi industriale.max mc/zi l/s 1106.med mc/zi 743. Ghid de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural. beton armat şi beton precomprimat. social-culturale.81 Qsorar. Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural.02 1.2 21.1 12.

se va realiza din tuburi PVC Dn 200 – 315. Lungimea zonei este de 2650 m.10 m. Pagina 9 . pe o lungime a drumului de 3720 m.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe III. Prin retelele de canalizare proiectate nu se va acoperi toata trama stradala a localitatilor. Ciucsângeorgiu. acesta se va amplasa în acostamentul drumului sau in cel mai rau caz in zona de circulatie. carosabile. acoperite. Lungimea totală a retelei de canalizare este de 22 153 m. Reteaua de canalizare menajeră Se va realiza un sistem de canalizare în sistem separativ. Armăşeni. Pe portiunea unde conducta se va amplasa in afara zonei carosabile. Dublarea conductei de-a lungul drumului judetean se va face cu conducte PVC Dn 200 mm. Apele uzate menajere vor fi epurate la staţia de epurare a localităţii. Conducta de canalizare de-a lungul drumului judetean DJ 123C se va amplasa pe amindoua parti ale drumului si pe cit posibil in afara zonei carosabile.1. îmbinat cu mufă şi etanşat cu inel de cauciuc va fi amplasat sub adâncimea de îngheţ. Reţeaua de canalizare menajeră pentru localităţile Potiond. iar acoperirea de 0. sub santul drumului.20 m. se va reface santul de scurgere a apelor pluviale cu rigola betonate. Armăşenii Noi. amplasat de-a lungul străzilor localităţii. din care Conduct a PVC Dn 250 200 315 TOTAL Bancu 6158 1210 557 CiucSing . canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuată printr-o reţea de canalizare menajeră. care se va realiza in cadrul proiectului. iar apele pluviale vor fi evacuate prin şanţurile şi rigolele existente a drumurilor la emisarul cel mai apropiat. îmbinate cu mufă şi inel de cauciuc. 6020 3429 Armaseni Noi 1140 73 Armasen i 2272 81 Potiond 1140 73 Total 16730 4866 557 22153 Materialul tubular PVC tip G. SOLUŢIA CONSTRUCTIVĂ 3. Patul de nisip sub conductă va avea o grosime de 0. Unde nu este posibil amplasarea in santul drumului a conductei din cauza piriurilor. în pat de nisip compactat care nu va conţine granule mai mari de 20 mm.

Legea Apelor (107/96) şi NTPA 002/2002. Pentru toate construcţiile realizate vor fi respectate prevederile legii nr.5 bar -Materiale prevăzute pentru retele de canalizare sub presiune: tuburi de canalizare subterane din PE 100. Pentru evacuarea apelor uzate vor fi respectate prevederile Legii Protecţiei Mediului (137/95). Caminele vor avea piese de trecere cu garnitura de etansare inglobate atit la conducta principala cit si doua racorduri la adincimea de 1. sînt necesare realizarea de staţii de pompare a apei uzate menajere. Pagina 10 . pe străzi. cu capac carosabil. fără deteriorarea tuburilor. pozată la adâncimi 1. Conductele vor fi aşezate pe cât posibil în zona verde sau sub trotuare pentru evitarea spargerii ulterioare al părţii carosabile cu ocazia intervenţiilor. PN = 0. STAS 2448/89. La subtraversările de pârâuri reţelele se vor proteja de efectele solicitărilor dinamice si statice cu tub de protecţie din oţel. Nu se accepta camine din PVC sau camine cu diametrul interior mai mic de 800 m. PN = 6 bar -Cămine de racordare. în umplutură de protecţie din nisip în jurul tuburilor PVC. SR 4163 şi SR EN 805. Pentru realizarea conductelor şi canalelor se vor respectarea cerinţele SR 6819.2 m. 10/1995 privind calitatea în construcţii.85. cu toate completările ulterioare. sistemul de canalizare menajeră proiectat nu poate funcţiona gravitaţional pe toată lungime lui.exterioare SN 4 . cu presiunea nominală Pn 6 bar. Umplutura deasupra stratului de nisip în zona subtraversării drumurilor va fi din balast compactat. -Executarea lucrării se prevede cu săpătură manuală si mecanică. la schimbarea pantelor şi pe trasee drepte la distanţă maximă de 50 m. -Materiale prevăzute pentru retele de canalizare gravitationale: tuburi de canalizare subterane din PVC-KG. avind diametrul Dn 110 mm.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Umpluturile vor fi compactate cu maiul de mână. Amplasarea conductelor se va face pe terenuri de domeniu public. SR EN 752 şi SR EN 1610. s-au prevăzut cămine de vizitare la schimbarea direcţiei.80 m. Conductele de refulare se vor realiza din conducte de polietilenă PE 100. Staţii de pompare ape uzate Datorită diferentelor de nivel din teren. -În scopul controlării şi intreţinerii reţelei de canalizare. executate din beton prefabricat. Caminele vor respecta strict prevederile STAS 2448/89. Adîncimea minimă de pozare este limita de îngheţ dar condiţionat şi de posibilitatea de racordare ale gospodăriilor. SR 8591. inelele de beton etansate cu inele de cauciuc. de schimbare de direcţie conf.

Pom.92 1.00 2.0 270.5 11.22 8.5 49.44 1+1 8.20 4. Statia de epurare va avea o linie de epurare mecanica si doua linii paralele de epurare biologica.89 1. Statia de epurare a fost proiectată pentru a prelua apele uzate din localităţile Potiond. pentru un numar de 5000 LE.5-8.suspensii totale . cu pornirea-oprirea pompelor funcţie de nivelul apei din bazin.34 8. Statia de epurare Epurarea apelor uzate se va face la staţia de epurare a localităţii Ciucsângeorgiu.44 11.ph .3 Concentraţii (mg/l) 686 343 314 63 14 Parametrii de evacuare ale apei epurate Pagina 11 .NH4+ -P 6.Diam H tot H util pres pres pompa pompa [m] [m] [m] Dn [m/s] mc/h Pompe pare L [m] mc/h l/s [mm] mCA 2.18 63 110 0.78 1. Armăşenii Noi. . Armăşeni.CCOCr .22 8.5 350 mg/l 300 mg/l 500 mg/l 30 mg/l 5 mg/l Apele meteorice vor fi evacuate prin şanturile si rigolele existente.91 0.34 1+1 2.2. H Cdcta Q Cdcta Q vit Q Nr. In aceasta faza de executie a statiei.40 2.91 63 255 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Staţiile de pompare vor fi complet automatizate.Ciucsângeorgiu. partea de constructii se va realiza integral.96 2. urmind ca sa fie echipata numai o singura linie de epurare biologica Limitele de încărcare cu poluanţi ale apei uzate menajere transportat de sunt conform NTPA 002 / 2002.00 8. Tehnologia de epurare Parametrii de admisie Parametru CCOCr CBO5 Suspensii Total N Total P Încărcare (kg/zi) 540.91 Q Statie de calcul pompare l/s SP1 SP4 3.CBO5 .0 247.

Aceste cerinţe se pot rezolva prin implementarea tehnologiei de epurare D-N (denitrificare – nitrificare). Sistemul de bazine este astfel conceput încât fiecare dintre ele poate avea regim propriu de funcţionare în funcţie de solicitare.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Parametru CCOCr CBO5 Suspensii Total P Amoniu (N-NH4) N-NO3 Unitate de măsură mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Parametrii apei epurate 125 25 60 2 3 37 Staţia de epurare a fost dimensionată astfel încât să respecte prescripţiile NTPA 001/2002. Eficienţa procesului de denitrificare se poate influenţa prin reglarea debitului de recirculare. Aceste procese de oxidare se datorează bacteriilor specifice şi oxigenului dizolvat. În bazinele de nitrificare au loc reducerea compuşilor carbonului şi cele ale azotului. Principii de bază ale tehnologiei de epurare Alegerea tipului tehnologiei de epurare se face astfel încât să fie asigurate parametrii de evacuare prin descompunerea poluanţilor organici şi eliminarea compuşilor azotului din apa uzată. Amestecul nămolului activ cu azotaţii din acest bazin este pompat în bazinul de denitrificare. Sistemul este compus din două bazine reactoare care funcţionează în condiţii diferite din punct de vedere tehnologic. cum ar fi amoniul. În bazinul de denitrificare azotaţii sunt reduşi de către bacterii specifice la azot (N2) care se evacuează în atmosferă. (Recirculare internă) Decantor Admisie Denitrificare Oxidare + Nitrificare Stocare nămol Recirculare nămol activ Schema 1: Schema tehnologică al sistemului D-N Evacuare Pagina 12 . care se află înaintea treptei de nitrificare.

Treapta biologică al staţiei de epurare a fost dimensionat conform principiului încărcării mici al substanţei active (aprox. cu denitrificare nitrificare şi decantare secundară. Decantorul secundar Pentru decantarea nămolului format în urma procesului de epurare se va folosi un decantor dotat cu echipamentele aferente. Recircularea nămolului şi evacuarea nămolului în exces se va realiza cu pompe mammuth (cu acţionare pneumatică). În cazul în care acest lucru nu este posibil se va prevedea staţie de pompare înaintea grătarului. Dispozitivele de măsurare şi control al oxigenului dizolvat vor comanda suflantele care alimentează cu aer elementele de aerare. Grătarul automat se poate bypass prin grătare manuale. Procesul de epurare biologică Procesul de epurare biologică a fost proiectat pe baza debitului de apă uzată şi a parametrilor de evacuare cerute de către beneficiar. Aceste bazine sunt aerate cu ajutorul elementelor de aerare cu bule fine. Din bazinul de aerare amestecul de apă şi nămol activ curge gravitaţional în decantoarele secundare. Pentru a mării eficienţa descompunerii.04-0. 0. Grătarele manuale se vor curăţa manual cu ajutorul unor greble de grătar.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Descrierea procesului de epurare Epurare mecanică Apa uzată intră gravitaţional sau prin pompare pe grătarul fin automat prevăzut cu presă pentru materialele reţinute. Decantorul este situat în bazinele de nitrificare.nămolul din decantoru secundar. În acest bazin este introdus – recirculat . Sistemul de epurare este un sistem D-N. Denitrificarea Apa uzată după pre-epurare mecanică ajunge în bazinul de denitrificare.08 kg BOD5 /kg nămol activ pe zi). În cele trei bazine vor fi instalate pompe mammuth ale căror debite vor fi reglate în funcţie de concentraţia de azot din apa epurată. Nitrificarea Amestecul de apă uzată şi nămol activ intră pe cele trei linii paralele de nitrificare prin intermediul unei camere de distribuţie. Construcţia decantoarelor permite reducerea efectelor variaţiilor de debit. în funcţie de concentraţia de oxigen măsurat în bazinul de aerare. Precipitarea fosforului Pagina 13 . Aerul este asigurat de către suflante dimensionate corespunzător şi prevăzute cu protecţie fonică. Deşeurile astfel acumulate sunt evacuate automat în sac de PE fixat în europubelă. În prezenta ofertă se consideră admisia gravitaţională în căminul de distribuţie prin grătarul montat. Aceste pompe asigură recircularea internă al apei uzate în bazinul de denitrificare. biomasa este menţinută în suspensie cu ajutorul unui mixer montat în acest bazin.

presiune convenţională:200…500 kPa . Nămolul va fi aerat pentru prevenirea proceselor de putrefacţie anaerobe. . 3. Sistemul asigură menţinerea eficienţei de epurare maxime în orice moment şi economii la consum de energie. În continuare deshidratarea nămolului se va realiza cu o instalaţie de filtru bandă prin utilizarea substanţelor chimice pentru floculare. Evacuarea nămolului flotat (în plutire la suprafaţa apei) şi ale materialelor plutitoare din decantoarele secundare se efectuează în mod automat.perioada de colţ: Tc = 0.apă subterană : sub adâncimea de 2. 120 zile/an ( între 15 noiembrie – 15 martie).7s .SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Fosforul se va elimina prin precipitare chimică prin dozare de soluţie de clorură de fier. 3. afectând lucrările de terasamente . Sistemul va include un rezervor şi o pompă dozatoare.22 m3. Durata de stocare al nămolului este de 60 de zile. Ionii de Fe3+ vor fi dozate în bazinul de nitrificare.4. Memoriu tehnic Infrastructura Conditii geotehnice Pagina 14 . timp în care nămolul se va stabiliza. Ks = 0.3 Lucrări de construcţii Date climatelice Comuna este situată într-o zonă de temperatură IV. seismicitate Încadrarea construcţiei proiectate: . Supernatantul va fi repompat în reactorul biologic. Sistemul de comandă şi automatizare al staţiei de epurare Staţia de epurare se reglează din tabloul de comandă în funcţie de încărcarea reală cu poluanţi al apei uzate care ajunge în staţia de epurare.12 . .0 m. Tratarea nămolului Nămolul activ este stabilizat parţial pe parcursul procesului de epurare. Volumul necesar pentru stocare este de 404. Geologie.zona seismică E. Se poate aştepta ca temperaturi cu valori sub 0°C să fie înregistrate 84 zile/an. grad 6. Nămolul în exces va fi stocat într-un bazin separat unde va fi îngroşat gravitaţional. Se poate aştepta ca condiţiile climaterice rele (căderi masive de zăpadă şi teren îngheţat) să împiedice lucrul în zonele neprotejate cca.

00.00m faţă de cota terenului natural cu posibilitatea de urcare până la cota –1. Pereţii exteriori ai rezervorului se vor hidroizola cu hidrolaţie verticală. raport A/C 0.00 in sus va fi acoperit cu pamant din lateral. Pentru hidroizolrea rezervorului se va aplica o hidroizolare orizontală între betonul de egalizare 15 cm grosime si radierul de beton armat. Deasemenea s-a efectuat şi verificarea deschiderii fisurilor. acesta împreună cu hidroizolarea orizontală de sub radier realizând o cuvă închisă.00m pe perioada unor precipitaţii abundente. OB37 8 şi betonclasa C20/25 cu aceleaşi caracteristici ca şi cel folosit la radier şi pereţii rezervorului. gradul de gelivitate G100 . Pe tot parcursul acestor operaţiuni se vor realiza epuismente şi se va pompa continu apa subterană. grosimea acestuia fiind dată de condiţia de echilibrare a presiunii apei subterane. verificare necesară în cazul rezervoarelor. În zona găurilor de acces în căminele de vizitare se vaborda local placa cu armaturi PC52 14 realizarea pereţilor se va folosi armături PC52 10-14 . Cota inferioara a radierului este situata la –3.45 şi tipul de ciment I32. Fundatiile Datorită nivelului ridicat al apei subterane soluţia aleasă este de fundaţii tip radier general cu grosimea de 50 cm. Restul rezervorului peste cota -2.00 în zona de bazine.50m faţă de cota +0. Rezervorul va fi semiingropat din cauza nivelului apei freatice ridicate astfel rezervorul va fi ingropat pana la cota -2. Nivelul apei subterane se situeaza la adancimi medii de –2. În prima etapă de realizare a radierul se va turna un strat de beton de egalizare necesar realizarii armarii radierului de 15cm grosime.5 (R). La realizarea pereţilor se va folosiarmături PC52 14/10 şi beton clasa C20/25 cuaceleaşi caracteristici ca şi cel folosit la radier. La realizarea cofrajului nu se vor utiliza distantieri din sarma ci numai distantieri din plastic. Pagina 15 . Peretii Pereţii rezervorului vor fi de asemenea din beton armat cu grosimea de 50cm dimensionarea şi armarea lor rezultant din respectarea condiţiilor de rezistenţă impuse de împingerea pământului.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Conform studiu geotehnic terenul bun de fundare este alcătuit din pietriş bolovănişcu nisip argilos. Intre rostul de turnare dintre radier si peretele rezervorului se va dispune banda expandabila importiva infiltratiilor. prăfos având presiunea conventionala de baza Pconv=400KPa. Planşeul de închidere al rezervorului este din beton armat monolit cu o placă de beton de 20cm grosime şi grinzi de beton armat de 30x60cm. Armătura folosită la armarea radierului PC52 14/10iar clasa betonului este C20/25 având gradul de impermeabilitate P8/10 .

dolii. privind imbinari de elemente. se vor folosi suruburi si cuie de lemn Materialul propus pentru sarpanta este lemnul de brad cu umiditate maxima de 12 %.5 (R). de cosoroabă. Rezemarea capriorilor se face prin intermediul panelor de coama. gradul de gelivitate G100 raport A/C 0. vas de expansiune. se realizaează prin intermediul unor guri de acces. ignifuge si insecticide. rezemari 3. iar rezemarea pe zid se va face prin intermediul unui strat de carton asfaltat.5 Instalaţii de încălzire La staţia de epurare energia termică necesară încălzirii spaţiilor de lucru va fi asigurată prin microcentrală termică proprie echipată cu cazane funcţionînd cu lemne. Elementele de sarpanta se vor imbina mecanic. Materiale folosite Betoane: C8/10. clasa de calitate II. Acoperisul este de tip sarpanta de lemn cu invelitoare din ţiglă.5R0/31 beton de egalizare C25/30 gradul de impermeabilitate P8/10 . Inexecutia infrastructurii si suprastructurii se va acorda o deosebita atentie urmatoarelor aspecte: • • • • • • corecte etc.45 şi tipul de ciment I32.T3/T4-II./A-S32. Capetele de lemn care vin in contact direct cu zidaria se vor trata prin bitum cald. prin chertari. Toate lementele de lemn se vor trata cu solutii antiseptice. sau rezemari prin intermediul a unor contrafise din lemn aparente.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Accesul în incinta rezervorului de stocare. pentru prevenirea distrugerii capetelor acestora. Conductele de Pagina 16 . pompă de circulaţie şi instalaţie de preparare apă caldă menajeră cu boiler V=40 l. folosirea calitatii betoanelor din proiect confort termic corespunzator Normelor in vigoare evitarea formarii puntelor termice la nivelul tuturor elementelor de beton izolarea termica si fonica a incaperilor calitatea superioara a elementelor de lemn pus in opera calitatea executiei structurii sarpantei. prin fixare mecanica in zidul de structura respectiv pe reteaua de grinzi si satlpi de sustinere din beton armat. tratate corespunzator ). Se va acorda atenţie deosebită introducerii în cofraj a elementelor de realizare a găurilor necesare instalaţiilor înainte de betonare.

conform SR 1907/2. Se va amenaja o centrală termică.62 ns = 1.4 m/mp -coef. . cu respectarea temperaturilor interioare de calcul conform STAS 1907-2/1997. 2 – 1997 şi STAS 64723/89. Cazanul va fi prevăzut cu instalatii de automatizare. Necesarul total de căldură pentru incălzire la Pavilionul de exploatare este de 12 kW. functionind cu combustibil gazos. 0. cu functionare fără supraveghere permanenta. cu respectarea Normativului I 13/2002 şi a parametrilor tehnici indicati în fişele furnizorilor de materiale de construcţii.55 Necesarul de căldură s-a calculat conform STAS 1907-1/1997.00 m Pardoseala subsolului la cota de +0.de infiltratie 0. -temperaturi interioare. -temperatura exterioara = -21°C (conform zonei climatice IV).4 -21 IV C Pagina 17 . -viteza vânt 4/3 = 6.1177 Adincimea pinzei de apa freatica H=1m Grosimea fundatiei 1.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC încălzire vor fi realizate din ţevi de cupru. echipat cu un cazane de 24 kW.rezistenta termica specifica (Ro) calculata conform 6472/3-89 şi în baza fişelor tehnice ale materialelor de construcţie este indicata pentru fiecare element de construcţie Temperatura exterioara Zona eolieana Caracteristici constructive Pereti exteriori . cu pompă de circulaţie.din zidărie de cărămidă -izolat cu polistiren 10 cm Ferestre cu deschidere int. Calculul necesarului de caldura s-a efectuat conform SR 1907/1. Sistemul de incălzire proiectat este bitubular cu circulatia agentului termic forţat. cu geam termoizolant -lungimea rostului 2.10 m fata de nivelul solului Coef.35 m/s (conform zonei eoliene IV). iar pentru cedarea căldurii se vor folosi radiatoare din tablă.de masivitate termica pe contur ms = 0.

13/1-1995. Conductele de alimentare cu apă vor fi amplasate sub adâncimea de îngheţ. iar acoperirea de minimum 0. Conductele de distributie orizontale se montează cu pantă de 3 la mie către centrala termică in vederea dezaerisirii si golirii instalatiei. Amplasarea utilajelor în centrala termică s-a realizat cu respectarea prescripţiilor Normativului I13-2002. privind domeniul vitezelor economice. Conductele de distribuţie se vor monta aparent. 3. Alimentare cu apă si conducte de legătură din PEHD Reţeaua de apă exterioară incintei se va realiza din conducte de polietilenă PE100 Dn 90 de 6 bar. Pagina 18 . Beneficiarul va întocmi instrucţiunile de exploatare şi întreţinere pentru utilajele şi instalaţiile din centrala termică.1. 3. sub plafon. Sistemul de incălzire se va realiza din teavă de cupru de dimensiunile 15 – 22 mm. Eliminarea aerului din instalatie se realizează prin ventilele de aerisire montate în punctele cele mai înalte sau la robinetul de aerisire a radatoarelor. iar golirea se realizează prin robineti de golire prevăzuti la radiatoare. Calculul hidraulic al conductelor s-a efectuat cu ajutorul tabelelor de calcul pentru agent termic apa calda (ΔT = 15°C) cu respectarea prevederilor Normativului I 13. în pat de nisip compactat care nu va conţine granule mai mari de 7 mm. Supapele de siguranţă se reglează pentru presiunea de declanşare de 3 bar. La execuţia sistemului şi în exploatare se vor respecta prescripţiile normelor şi normativelor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor specificate în caietele de sarcini.6.6. Instalaţia se va asigura împotriva depăşirii presiunii şi a temperaturii maxime admise (90 C respectiv 4 bar) cu un vas de expansiune inchis cu membrană V=8 l şi cu supapa de siguranţă cu arc cu secţiunea minimă de trecere de 300 mmp. Patul de nisip sub conductă va avea o grosime de 0.10 m.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Corpurile de incălzire pentru care s-a făcut calculul de dimensionare sint radiatoare din tablă. conform tabelului anexat. La exploatarea sistemului de încălzire se vor respecta prescripţiile Normativului pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ I. Radiatoarele vor fi echipate cu robineti de închidere şi reglaj pe tur şi retur. Apa tehnologică necesară funcţionării utilajelor de epurare mecanică şi deshidratare a nămolului va fi asigurată din apa uzată epurată de la ieşirea staţiei. Instalaţii apă – canal Necesarul de apă pentru personal şi consum propriu la staţia de tratare se asigură din conducta de alimentare a localităţii.20 m.

Toate conductele reţelei de canalizare menajeră vor fi realizate din PVC tip greu. tratată cu vopsea anticorozivă. Garniturile de etanşare vor fi din cauciuc tip EPDM. piesele mobile vor fi din metale inoxidabile (tija filetată din oţel inoxidabil. cu corp din fontă ductilă protejată anticorozivă în interior şi în exterior cu strat de răşină epoxidică.2. Subtraversările santurilor de scurgere se va face subteran sub adîncimea de îngheţ. Se vor utiliza hidranţi subterani conform STAS 695-85 de Dn65.2. Cotul hidrantului va fi cot cu talpă Dn80 cu racord pe partea de amonte pentru conductă PE Dn90. Şuruburile şi piuliţele de montare între flanşe vor fi din oţel inoxidabil. De corpul conductei se va prinde un conductorul electric pentru detectare. iar pe partea de aval cu flanşă redusă Dn80/65. Căminele de apă se execută din beton clasa C8/10 şi armături din OB37. iar pe peretele exterior a căminului se va aplica o spoială de bitum. STAS 6675/1. care se va fixa de conductă cu bandă adezivă şi se scot capetele în cămine. Pc52. restul umpluturilor vor fi compactate cu placă vibratoare.5mm. Materialul cotului va fi fontă sau fontă ductilă. mufate cu inel de etanşare tip elastomeric Dn 110 – 315 mm. Primul strat de umplutură de 20 cm deasupra conductei va fi compactat cu maiul de mână fără deteriorarea tuburilor. Pentru prevenirea blocării vanelor. Instalaţiile din cămine vor permite acces uşor şi posibilitatea de intervenţie facilă la armături. Canalizarea menajeră si conducte de legătură din PVC Materialul conductelor va fi din PVC tip greu cf. Se vor echipa cu trepte din fier beton Φ20mm înglobate în beton. Pagina 19 . care satisfac cerinţele normativului ISO 9002. Vanele de delimitare şi secţionare vor fi cu presiunea nominală de 16 bari. bucşa filetată şi cuzinetul de centrare din alamă) sau protejate cu straturi anticorozive (sertarul cu cauciuc prin vulcanizare). Nu se acceptă îmbinarea conductorului în pământ. Aerisirea şi/sau golirea tronsoanelor va fi rezolvată prin robineţi amplasaţi în cămine de secţionare şi ramificaţie. izolat. în tub de protecţie. care va fi cablu din cupru cu diametrul de minim 2. Căminele vor fi prevăzute cu trepte. 3. la suprafaţa patului protector din nisip se va desfăşura în toată lungimea a conductei o bandă de detectare din material plastic de culoare albastră cu inscripţia "ATENŢIE APĂ" cu lăţimea de minim 15cm. cu respectarea punctelor de golire sau aerisire.6. Reţeaua de apă va asigura şi debitele de incendiu. În profil transversal conductele de alimentare cu apă sînt amplasate sub adîncimea de îngheţ. Vanele vor fi de tip sertar.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Deasupra conductei de alimentare cu apă. Pe interiorul căminelor se va aplica o tencuială sclivisită M100T de 2cm grosime.

conform profilelor. Instalatii interioare de apă-canal Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare din cladiri se va face din conducta de incintă a staţieie de epuare. 3.60 m si la schimbările de direcţie. fără deteriorarea tuburilor. Pe conductele de apa rece se vor monta robinete pentru sectionarea instalatiei in caz de avarie. cu corp din fontă ductilă protejată anticorozivă în interior şi în exterior cu strat de răşină epoxidică. Patul de nisip sub conductă va avea o grosime de 0. Şuruburile şi piuliţele de fixare vor fi din oţel inoxidabil. Vanele de delimitare şi golire vor fi din: . Căminele de vane se vor executa conform planselor anexate.10 m. în pat de nisip compactat care nu va conţine granule mai mari de 7 mm. Instalatia interioara de apa rece va fi din teava Polipropilenă cu diametrele de 20 – 40 mm. respectiv la baza coloanelor si pe fiecare ramificatie spre grupurile sanitare. Restul umpluturilor vor fi compactate cu placă vibratoare pînă la o consistenţă de 95%.3.. Primul strat de umplutură de 20 cm va fi compactat cu maiul de mână. Garniturile de etanşare vor fi din cauciuc tip EPDM. Conductele de apa calda menajera vor fi izolate termic. Pentru prevenirea blocării vanelor.. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton cf STAS 2448-82 şi vor fi acoperite cu capace din fontă carosabile STAS 2308.de tip vană stăvilar. iar acoperirea de 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Materialul tubular PVC îmbinat cu mufă şi etanşat cu inel de cauciuc va fi amplasat sub adîncimea de îngheţ. Garniturile de etanşare vor fi din cauciuc tip EPDM. bucşa filetată şi cuzinetul de centrare din alamă).4. cu corp si piesele mobile din metale inoxidabile.20 m. printr-o conducta de polietilena de inalta densitate (HDPE) Dn 63. 3.6. . Căminele de vizitare sînt prevăzute la ramifictii sau pe tronsoane mai lungi la fiecare 50. La trecerile conductelor prin pereti se vor utiliza piese speciale din PVC si piese de trecere prin perete tip A cu garnitură de cauciuc.6. Şuruburile şi piuliţele de montare între flanşe vor fi din oţel inoxidabil. Se vor prevedea in dotare mijloace de prima interventie (stingatoare. Instalatii electrice de forta si iluminat Statia de epurare Racordul de energie electrică va asigura funcţionarea tuturor instalaţiilor aferente staţiei de epurare Pagina 20 .de tip sertar. Ca si la apa rece s-au prevazut robinete de inchidere la ramificatiile spre grupurile sanitare. Instalatia asigura alimentarea cu apa calda menajera a tuturor lavoarelor si dusurilor din cladire. piesele mobile vor fi din metale inoxidabile (tija filetată din oţel inoxidabil. posturi PSI). Alimentarea cu apa calda menajera se va face de la instalatia de preparare a apei calde menajere din centrala termică.

Reţeaua de distribuţie se realizează după schema de tip TN-C-S. Din postul de transformare mentionat. tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automată în caz da cădere de tensiune de la reţea. cablele de legătura necesare. acţionări de la distanţă Proiectul pentru racordul de energie electrică nu face parte din prezentul proiect. S-a prevazut AAR reversibil cu separare pe cupla longitudinala. realizat cu un dispozitiv electronic programabil. S-a prevazut o instalatie pentru imbunătăţirea factorului de putere. ţeavă de eşapament scos in exteriorul incaperii. Solutia de racordare si proiectul de racordare pina la postul de transformare se va realiza prin comanda ferma catre distribuitorul de energie electrica. limita de proiectare fiind stabilit la bornele de plecare ale blocului de masura si protectie ce se va monta pe noul PTA. conexa cu camera energetica. Grupul electrogen va fi de tip compact complet pregătit pentru intervenţie: cu rezervor de combustibil înglobat. tabloul general va fi cu bara simpla sectionata. pe unul din sectoare fiind racordat postul de transformare iar pe celalat sector un grup electrogen de 250 kVA.instalaţii de forţă şi iluminat . Pagina 21 . exhaustor pentru ventilaţia grupului. Intre tablouri se utilizeaza schema TN-C Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor se face din postul de transformare propriu. de la tabloul electric general (TEG) până la ultimul punct de consum.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Instalaţiile necesare constau din: . în care conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă. comandă şi întreruptor automat de linie. baterie de acumulatori. supraveghere. prin cupla longitudinala cu intreruptor automat. 3.6. Postul de transformare nu face obiectul prezentului proiect. de la tablourile electrice până la ultimul punct de consum. si unde se va asigura masura de decontare a energiei electrice cu furnizorul local.4. Pentru alimentarea de rezerva in cazul căderii tensiunii de la reteaua furnizorului de energie s-a prevazut un grup electrogen de interventie de 75 kVA care va prelua o parte din consumatori: Grupul electrogen se va monta lingă pavilionul de exploatare. amplasat in camera energetica din pavilion. din acest tablou general se vor alimenta toate obiectivele mentionate mai sus .instalaţii de automatizare -telesemnalizare. in obiectivele mentionate mai sus. se va alimenta tabloul general de distributie. îincărcător pentru baterie. montată langa tabloul general. cu 5 conductoare.1 Principiul de distribuţie si contorizare a energiei electrice Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor electrice de forta si iluminat. măsurare şi prelucrare datelor.

SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC In tabloul general TEG se va monta dispozitivul de comutare automată pentru trecerea de pe reţea pe grup (A. Schema de legare la pământ fiind de tip TN-S. întreruptoarelor şi butoanelor este de 1.pentru vestiare si grupuri sanitare corpuri de iluminat cu dispersoare din policarbonat echipate cu lămpi fluorescente T26. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercari care să ateste această conformitate.1. În tabloul de comandă sunt prevăzute comutatoare cu trei poziţii pentru comanda iluminatului. întreruptoare şi butoane.pentru iluminatul exterior cladirii sunt folosite reflectoare IP65 echipate cu lampi cu vapori de sodiu de 400W.în birouri corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente de 18W sau 36 W (lămpi fluorescente liniare sau circulare T26). .) obiectivele supraterane Alegerea corpurilor de iluminat aferentă acestei investiţii sunt: . Separarea nulului de protectie PE de nulul de lucru N se va face incepand de la bara de nul al tablourilor. Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare standard şi vor fi testate în laborator.4. 3. Dimensiunile conductoarelor. Din tabloul general TEG se vor alimenta tablourile de distribuţie cu cabluri de cupru cu 4 conductoare. Concepţia sistemului trebuie să fie validată prin încercari conform normei SR EN 60439. Aparatele de comandă vor fi din serii de fabricatie unitare. Comanda corpurilor de iluminat din exterior se va realiza automat.2 Instalatii de iluminat si prize a. Tabloul general TEG va fi racordat la PTA prin LES 1 kV realizat cu doua cabluri de cupru de tip armat cu sectiunea de 3 x 240 + 120 mmp. Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare. Pagina 22 .A. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu reflector bivergent anodizat semi-mat cu limitarea orbirii de L<= 1000 cd/m2 la 65° în conformitate cu cerinţele normativelor referitoare la birouri cu monitoare (cu tub catodic) de calculator. astfel conductorul de protecţie se va lega la priza de pământ într-un singur punct. din depozite şi din exteriorul clădirii vor fi racordate la conductorul de protectie distribuit în instalaţie. ea fiind realizata cu ajutorul unui comutator crepuscular cu ceas programator.6.5 m de la nivelul pardoselii finite. Înălţimea de pozare a comutatoarelor.R. Corpurile de iluminat din grupurile sanitare.) în cazul lipsei tensiunii pe racordul principal. tuburilor de protecţie şi echipamentele de protecţie sunt alese conform prescripţiilor tehnice şi sunt menţionate în breviarul de calcul. cablurilor de energie. .

un iluminat de siguranta de categoria 3c) pentru intregul spatiu. teleruptoarele vor fi de tip comanda centralizata. 3. permitand comanda iluminatului de la un punct central. montate aparent în jgheaburi peste tavanul fals sau în jgeaburi metalice şi îngropat în tuburi de PVC pentru coborârile la aparatele de comandă.. Comutatoarele. pe langa aceasta se vor monta luminoblocuri in punctele indicate pe planuri.6.5 mmp. În tablourile electrice de distribuţie protecţia circuitelor de iluminat se face cu întreruptoare automate. cu conductoare de cupru în tuburi de protecţie din PVC. Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat sub tavanul fals iar în celelalte incaperi unde nu exista tavane false se vor monta aparent. b) obiectivele subterane Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate in tablourile de iluminat. având curbele de protecţie C. prezentul proiect cuprinzand numai cablul de alimentare al acestora Pagina 23 . In tablourile electrice de distribuţie protecţia circuitelor de priză se face cu întreruptoare automate. comanda acestora se va realiza la 24 Vca.5 mmp. realizandu-se. montate aparent în tuburi PVC peste tavanul fals sau în jgeaburi metalice şi îngropat în tuburi de PVC pentru coborârile la aparatele de comandă în corpul administrativ.3 Instalatii de iluminat de siguranţă Iluminatul de siguranţă este realizat prin alimentarea iluminatului de pe sectorul de bara cu grup electrogen. Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat sub tavanul fals iar în încaperile unde nu exista tavane false se vor monta aparent. tip CYY 2. În birouri prizele vor fi montate în plintă iar în grupurile sanitare şi oficii îngropat în doze de aparataj.6. prin butoane amplasate in punctele indicate pe planuri.4 Instalatii de fortă Instalaţia de forţă alimentează cu energie electrică următoarele categorii de instalaţii: a) instalatii care se vor achizitiona impreuna cu tabloul electric propriu. 3. în corpul strand instalatiile se vor realiza ingropat. întreruptoarele şi butoanele se montează în doze de aparataj îngropat în elementele de construcţie (pereţi) în birouri şi aparent în celelalte încăperi.4.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu dublă izolaţie din PVC.4. în celelalte spaţii cablurile vor fi montate în jgheaburile metalice şi aparente în tuburi de protecţie din PVC. Toate prizele utilizate sunt cu contact de protecţie. tip CYY 1. Cablurile folosite pentru circuitele de priză sunt din cupru cu dublă izolaţie din PVC. având curbele de protecţie C.

obiectivele supraterane necesită instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului. se conectează la priza de pământ de protecţie. în funcţie de valoarea rezistenţei de dispersie măsurată. La această bară se conectează prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp. Conductorul de protecţie. Priza de pământ prevăzută este una artificială realizată cu o banda de OLZn 40x5mm. Dispozitivele de captare sunt de tip activ si sunt montate pe stalpi metalici autoportanti usori de 18 m. În tablourile de distribuţie sunt prevăzute întreruptoare automate echipate cu dispozitive de protecţie diferenţială de 30 mA pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte. În urma calcului efectuat în breviarul de calcul. Bara pentru egalizarea potenţialelor este din cupru.5 Instalatii de protectie Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin 5 sau 3 conductoare. conductele de apă rece. Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului IEPT este alcătuită din două dispozitive de captare. împreună cu partea metalică. priza de pământ se va Detaliile de execuţie pentru îmbunătăţirea prizei de pământ artificiale vor fi realizate de proiectant. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale nu trebuie să depăşească valoarea de 1 de 1 . Dacă valoarea rezistenţei de dispersie obţinută nu este sub 1 îmbunătăţi cu ţăruşi până este satisfăcută valoarea de 1 . atunci când se execută măsurători.6. Racordarea instalaţiei electrice la priza de pământ se va face printr-o piesă de separaţie. montată în încaperea generatorului electric şi legături echipotenţiale.4. Caracteristicile dispozitivelor ce se montează pe clădire sunt cu avansul propriu de amorsare T=60 s. destinate special instalatiilor de paratraznet. realizate între toate elementele de instalaţii realizate din materiale conductoare. de îndată ce va fi informat asupra valorii rezistenţei de dispersie măsurată. priza de pământ se va îmbunătăţi cu electrozi până când este satisfăcută valoare . Piesele de separatie trebuie să fie astfel realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule. Pagina 24 de pământ.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC b) instalatii de forta cuprinse in prezenta documentatie 3. coborarea va fi de tip natural utilizandu-se structura metalica a stalpului si fiind prevăzute cu câte o piesă de separaţie fiecare şi o priză de pământ artificială (comuna cu cea pentru instalatia electrica interioara). de secţiune 20x10 mm şi lungime 500 mm. . prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. Proiectantul va pune la dispoziţia executantului detalii referitoare la îmbunătăţirea prizei Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IIPT este alcătuită dintr-o bară de echipotenţializare BEP. şasiul tabloului general . În cazul în care această valoare este depăşită.

circuit de rezervă. instalaţia de iluminat a staţiei şi instalaţia de protecţie împotriva şocurilor electrice. Instalatii electrice de forta si iluminat Statia de pompare ape uzate Descrierea lucrărilor În vederea alimentării cu energie electrică a staţiilor de pompare a apelor uzate se prevede realizarea instalaţiei electrice de forţă. instalaţia de curenţi slabi (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni). Iluminatul Pagina 25 . 3.25kW. circuitul de TFJS pentru iluminat. Si=0. 3. respectiv prinse de cablul de susţinere a pompelor. Protecţia circuitelor va fi asigurată prin disjunctoare diferenţiale fără temporizare cu valoarea curentului diferenţial de declanşare de 30mA.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC conductele de apă caldă. instalaţia de comandă şi automatizare a pompelor. circuitul de priză trifazată pentru alimentare a unui ventilator mobil. Cablurile vor fi montate aparent pe perete. cu secţiunea minimă de 4×2. circuitul de alimentare a ventilatorului de avarie. Conductorii de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor brăţări metalice. Conductele circuitelor vor fi cabluri de tip CYY.1kW. Alimentarea cu energie electrică Instalaţia de alimentare a staţiei de pompare a apelor uzate se va racorda la instalaţia furnizorului de energie electrică printr-un branşament trifazat de joasă tensiune. Pi=1. Proiectul de racordare nu face parte din prezentul proiect. Tabloul general conţine următoarele circuite: circuitul de alimentare a tabloului de comandă şi protecţie a pompelor. 2. instalaţia electrică. Tabloul general Tabloul general va fi amplasat în exterior conform planşei şi va avea un grad de protecţie IP68. Pornirea/oprirea ventilatoarelor se va realiza prin întreruptoarele montate în TG. Bara de egalizarea a potenţialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp. Pompele se livrează echipate cu cablu mobil. prin contact direct.16kVA. 1. Pi=0.5 mmp.7. Alimentarea TG se va face prin coloana formată din cablu CYY 4×6 mmp şi disjunctorul diferenţial de branşament selectiv cu valoarea curentului diferenţial de declanşare de 300mA. în urma obţinerii avizului de racordare. mai puţin cele aferente circuitelor de alimentare a pompelor.

.0 m Material folosit pentru umplutura trebuie să fie pământ coeziv grosier fracţiunea mai mare de 2 mm reprezintã mai mult de 50% Blocuri. iluminatul realizându-se cu corp de iluminat mobil. Tabloul de comandă a pompelor Tabloul de comandă a pompelor asigură comanda manuală/automată în funcţie de nivelul de apă din cămin a pornirii/opririi a celor două pompe. Senzorii de nivel vor fi de tipul plutitor cu contacte electrice. cu cablu de legătură de lungime de 10m. Puterea instalată a transformatorului de 220/24V este S=160VA. Instalaţia de protecţie contra atingerii directe şi indirecte Schema de legare la pământ este de tipul TNS. bolovãniş. protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină a pompelor. 5.5% către exterior. La punerea în operă a rambleului se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. pietriş cu foarte puţine pãrţi fine. protecţia la lipsa apei. Execuţia lucrărilor de instalaţii electrice se va face cu personal autorizat cu respectarea Normativului I 7 – 2002 şi a tuturor standardelor şi normelor în domeniu. 4. Acţionarea iluminatului se va realiza prin întreruptorul montat pe primarul transformatorului. iar suprafaţa ultimului strat va avea panta prevăzută în proiect. Pagina 26 . Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei în grosimea optimă de compactare stabilită.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Iluminatul cuvei va fi realizată cu un corp de iluminat etanş cu sursă incandescentă de 24V. Suprafaţa fiecărui strat intermediar. urmărind realizarea unui profil pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. Pe intreaga platformă se execută o umplutură generala de ≈1. în TG. 60W. Tabloul de protecţie va fi montat în dulapul TG. 3. cu deconectare automată la apariţia defectului prin disjunctoare diferenţiale.1 Lucrări de terasamente La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 şi alte standardele şi normativele în vigoare.25. la data execuţiei. Nivelul mediu de iluminat va fi de 20lx. Pentru iluminatul zonelor greu accesibile s-a prevăzut o priză de 24V montat pe perete la cota -1.8. neuniforme (granulozitate continuã) insensibilitate la îngheţ-dezgheţ şi la variaţiile de umiditate.8. va fi plană şi va avea o pantă transversală de 3…. care va avea grosimea optimă de compactare. Lucrări de drumuri si platforme 3.

În profil transversal pantele sunt stabilite în aşa fel ca să asigure scurgerea şi colectarea apelor meteorice Sistemul rutier adoptat este alcătuii din fundaţie din balast de 10cm şi piatră săpartă de 12cm grosime şi îmbrăcăminte din beton rutier BcR 4. categoria de importanta este "C" constructie de importanta normala. Pe parcursul executari lucrarilor. Ministerul Sanatatii si Norme generale de protectie impotriva incendiilor.8.. 766/97.8.0 turnat intr-un singur strat de 18 cm grosime 3. • In conformitate cu HG. verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarilor.5m grosime.2 Platforme tehnologice Platforma amenajată este concepute în aşa fel ca să asigure acces în mod optim la toate obiectele investiţiei. Elementele geometrice sunt stabilite conform standardeleor şi normativelor în vigoare referitoere la încinte şi platforme tehnologice.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC 3. buletin de incercari etc. 10/1995. Cerinte de calitate La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile din “Norme republicane de protectia muncii” aprobate de Ministerul Muncii. Pagina 27 .CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA.3 Drum de acces Drumul de acces având Clasa tehnică a V-a cu o singură bandă de circulaţie. construirea şi modernizarea drumurilor Parte carosabilă de 4. se amenajează pe o lungime de L = 300 m pe un rambleu medie de 0.0 m Sistemul rutier este alcătuit din -fundaţie din balast de 10 cm şi piatră spartă de 12 cm grosime -îmbrcăminte din macadam ordinar penetrat cu bitum de 10 cm grosime 3.conform Normelor tehnice privind proiectare.8. Executantul nu va folosi materiale fara certificat de calitate. -în profil transversal cu elementa geometrice . Materialele si produsele folosite la realizarea lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de vedere al calitatii standardelor si normelor prevăzute.0 m lăţime şi platforma drumului de 5. acte care vor fi folosite la intocmirea carti tehnice a constructiei.4. -în plan şi in profil longitudinal – elementele geometrice sunt stabilite în conformitete cu prevederile STAS 863 pentru viteza de proiectare de 30 km/h. Lucrarile executate trebuie sa corespunda prescriptiilor date de Legea Calitatii nr. IV.

sau sarma. Amplasamentul se va imprejmui. conform programe de control. VI. utilizarea aditivilor adaosuri pentru marirea lucrabilitatii .7 sec. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative. Conform Legii nr. tinand cont de amplasament care se situeaza in incinta unui institutii de invatamant. prin vibrare corespunzatoare.P.constructie de importanta normala. Conform HGR 766/1997. preparat. 10/1995.T. condica de betoane. transportat si turnat in conditii speciale. pentru diferitele categoriile de lucrari. In anexa sunt date fazele determinante si receptiile calitative propuse de proiectant. proiectul va fi verificat de catre verificatori atestati M.08 si perioada de colt Tc=0. Betoanele in elementele structurale importante.L. stalpi. este zona F. indicate in caietele de sarcini.CALITATEA LUCRARILOR. avind coeficientul K=0. privind lucrabilitatea. executantul avind obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa elaboreze un manual al calitatii executiei si portectia muncii si PSI propriu pe care o inainteaza Inspectiei de Stat si dirigintelui de santier spre aprobare.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC • In conformitate cu normativul P 100-92. V. etc. zona de calcul a amplasamentului. clasa de importanta este IV . obiectivul se incadreaza la constructiile cu categorie de importanta’’C’’ (normala).care aproba regulamentele privind calitatea in constructii – anexa 3. procese verbale ce constituie fazele determinante. Pagina 28 . cu panouri metalice. raportul apa/ciment. Atragem atentia asupra calitatii betonului turnat. Inainte de inceperea executiei executantul prin grija sa va afisa un panou de identificare a lucrarii. La executia lucrarilor se vor respecta toate cerintele din normativele in vigoare.. La executia lucrarilor se vor intocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura terenului si dimensiunile fundatiilor.la intrarea pe santier.A. la structura exigenta A1 si A11. conf. In anexa la proiect sunt indicate toate masurile de protectia muncii ce trebuie luate in considerare pe capitole de lucrari. procesele verbale de lucrari ascunse. ce trebuie sa fie un beton etans.1. plansee vor fi turnate obligatoriu cu pompa. Programele de control propuse de proiectant vor fi vizate de Inspectia de Stat in constructii prin grija executantului si a beneficiarului la inceperea executiei. tabelului 5. afisat la loc vizibil . grinzi.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI.

protectia impotriva zgomotului. Pentru accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate. La executia lucrarilor se. loturilor şi punctelor de lucru sunt obligaţi să organizeze instructajele pe linie NTS şi PSI.igiena si sănătatea oamenilor. 9/N/15. CONSTRUCTORUL.118 Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul NTS şi PSI făcut şi însuşit.840/1996 -norme de securitate a muncii specificate în domeniu alimentărilor cu apă şi canalizări. 90/1996 -norme republicane de protecţia muncii.1977 -norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor Ord. MLPAT 381/1219/MC/94 -normativul de prevenire şi stingere a incendiilor C.300/1994 -norme tehnice privind protecţia la acţiunea focului P. material şi penal în funcţie de gravitatea săvărşită.siguranta la foc.siguranta in exploatare. . ediţia 1990 -norme generale de prot. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII In toate etapele cuprinse in operatiile de executie vor fi respectate cerintele esentiale referitoare la protectia. siguranta si igiena muncii si anume: . după cum urmează: -legea protecţiei muncii nr.03.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Inaintea excavarii se vor imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare. controlează şi conduc procesele de muncă. conform memoriului de specialitate -regulamentul privind protecţia şi igienia muncii în construcţii aprobate de MLPAT cu ordinul nr. cîştigător al licitaţiei execuţiei lucrărilor prevăzute în prezentul proiect trebuie să respecte prevederile de protecţia muncii şi a normelor PSI.MI. aprobate cu ordinul MMPS 387/1995 -normele de protecţia muncii aprobate prin ordinul MMPS 359/1995 -normele de protecţia muncii privind execuţia instalaţiilor electrice. . pentru care răspund în faţa legilor disciplinar. .08. vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor.muncii ordinul MMPS 578/DB/5.1993 -norme generale de protecţia împotriva incendiilor Decret 290/16. în conformitate cu reglementările în vigoare prin organizarea de Pagina 29 . Conducătorii şantierelor. Obligaţia efectuării instructajului NTS şi PSI o au cei care organizează.

constructorul avînd obligaţia de a le completa cu alte măsuri specifice condiţiilor locale de execuţie sau exploatare pe care le va considera necesare.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC cabinete de tehnica securităţii muncii şi paza contra incendiilor pe bază de prelucrare a capitolelor specifice în care este repartizat angajatul. 305. . pentru structura de rezistenţă se vor respecta normele din "Regulamentul privind protecţia muncii şi igiena muncii in construcţii" aprobat de ministerul Pagina 30 . 301.semne convenţionale indicatoare de securitate (simbol catalog 801. La execuţia reţelelor pe drumurile publice se vor respecta în plus regulile specifice desfăşurării normale. verificarea cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare. Instructajul va avea in vedere si măsurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitarii producerii unor accidente.dispozitive de protecţia muncii pentru lucrări de săpătură (simbol catalog 122. probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor. vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale. verificarea cunostintelor asupra normelor si măsurilor de protectie a muncii. Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingrădesc si se avertizeaza. inclusiv sanctiunile aplicate. vor fi efectuate respectîndu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.) .303. sau de sectoare care executa instalatiile. 802) Verificarile. realizarea instructajelor specifice de protectia muncii. Se menţioneză că această enumerare a capitolelor ce trebuiesc însuşite nu este limitată.realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmează să fie semnate individual. 306.subgrupa III . .luarea de măsuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii. 108. .subgrupa 1 .controlul aplicării si respectării de către intreg personalul a normelor si instructiunilor specifice. Conducatorii de intreprinderi. 307. Conform catalogului de dispozitive şi elementele tipizate pentru protecţia muncii la lucrările de construcţii montaj editate de Ministerul Construcţiilor Industriale (proiect IPC nr. 107 ) . în condiţii de siguranţă a circulaţiei de tranzit. la locul de muncă.subgrupa VIII . 7088/1975 ) constructorul va folosi dispozitivele indicate în acest catalog şi anume: . interzicîndu-se accesul altor persoane decît celor autorizate. au obligatia sa asigure: . La lucrările de construcţii montaj.dispozitiv de protecţia muncii pentru lucrări de sudură ( simbol catalog nr.

DENUMIREA Obligaţiile şi răspunderile administraţiei Responsabilităţile maiştrilor şi a altor conducători ai punctelor de lucru Responsabilităţile şefilor formaţiunilor de lucru şi ale personalului muncitor Responsabilităţile învestitorului Responsabilităţile producătorilor de maşini. 8.Schele autoridicătoare .Transportul betonului şi mortarului Turnarea şi compactarea betonului .39 40 . 21.Generalităţi . 20.Executarea tencuielilor .Schele şi eşafodaje metalice de inventar .Zidării şi tencuieli . 7 şi 8 din 1993. 5.11 12 13 .Învelitori .761 762 – 763 764 – 770 790 – 793 794 – 805 806 – 813 819 .229 229 .Funcţionarea utilajelor de construcţii Încărcarea.Finisaje . vagonete CFI şi autovehicole .Săparea mecanizata a terenului cu excavatorul Prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor .15 34 .324 325 – 336 337 .842 843 .Schele eşafodaje şi podine auxiliare de lemn .Schele.Betoane . 14. 6.Executarea fundaţiilor . publicat in buletinul construcţiilor nr. 25.Reguli generale . .120 121 .SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC lucrărilor publice şi amenajării teritoriale.Schele mobile . 18.81 82 . descărcarea şi depozitarea materialelor . modulate Fasonarea şi montarea armaturilor de oţel beton Lucrări de zidărie şi tencuieli . 13.199 200 . vagoane CF.Prepararea betoanelor şi mortarelor .Săpături în teren cu pereţii în taluz .536 537 – 566 567 – 573 574 – 590 591 .295 296 .129 130 . 19.Încărcarea şi descărcarea materialelor de construcţii în depozite. scări . 9. 22.50 51 .306 307 .292 293 294 . 10.606 691 – 730 731 -734 735 .Săpături în teren cu pereţi sprijiniţi .Turnarea betonului în cofraje plane mari.Schele în consolă ART 1 .856 987 – 1005 1006 – 1043 1085 – 1093 1094 – 1097 1098 – 1104 1105 – 1112 Pagina 31 16. 15.366 387 . 6. 11. 4.88 89 .Generalităţi . eşafodaje. utilaje şi instalaţii pentru construcţii Organizarea activităţii de protecţia muncii Controlul medical al personalului Instructajul de protecţie şi igiena muncii Repartizarea personalului la locurile de muncă Propaganda de protecţie şi igiena muncii Reguli de igiena muncii.275 276 .Utilizarea aditivilor (adaosurilor) . Cap 1. fără a fi limitative.278 279 .Generalităţi . 5. 17.Săpături . în special cele indicate mai jos.Executarea zidăriilor . 7.Turnarea şi compactarea betonului . 12. 3.Încărcarea şi descărcarea materialelor speciale Electrosecuritate Terasamente .290 291 .286 287 288 . 2. acordarea primului ajutor Riscurile profesionale în construcţii Mijloace individuale de protecţie Dispozitive de securitate a muncii Lucrări executate pe timp friguros .Generalităţi .141 142 .

2010 2011 .Lucrări de placare . care ar apare în sectorul de activitate de construcţii-montaj pentru lucrarea de fata.2353 2354 . beneficiarul sau constructorul va solicita din timp proiectantului măsuri suplimentare de protecţia şi igiena muncii.1320 1978 . NOTĂ Pentru operaţiile ce nu sunt cuprinse sau enumerate.2016 2017 .Executarea izolaţiilor la cuve.2036 2078 – 2075 2076 .Topirea bitumului şi prepararea materialelor cu bitum . În cazul în care pe parcursul execuţiei sau înainte de atacarea obiectivului apare necesitatea luării unor măsuri necuprinse în norme.2270 2271 .2492 27. 34. Finisaje . rezervoare .2006 2007 .2027 2028 .2079 2230 .Reguli generale .Cofraje unificate de inventar . se vor respecta precizările cuprinse în normele de protecţia muncii elaborate de alte ministere care tutelează obiectivul proiectat.Montarea.Protecţie anticorozivă prin mase de spaclu bituminoase Instalaţii şi maşini de ridicat Utilaje şi maşini de ridicat Dispozitive.Rampe şi scări de acces Cofraje .Învelitori . 32.1130 1131 – 1167 1168 – 1191 1232 – 1241 1247 . scule şi unelte de mână Utilaje folosite în ateliere 31. bazine.Montare mâna curenta Izolaţii şi protecţii anticorozive .Generalităţi .1261 1262 – 1278 1279 – 1285 1286 – 1297 1298.Izolaţii la acoperişuri .Cofraje metalice spaţiale (tip tunel) ART 1113 – 1115 1116 . DENUMIREA .Pardoseli .Schele interioare . 33.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Cap 26.1311 1312 – 1317 1318 .Montarea geamurilor .Protecţie anticorozivă prin lacuri şi vopsele pe baza de răşini şi solvenţi organici .2449 2450 . 35.Transport bitum topit pe orizontala şi verticala . Măsuri de prevenire a incendiilor Se vor lua măsuri pentru eliminarea pericolului de incendiu respectând prevederile următoarelor acte normative: Decret 290/1977 Ordin 381/1219/MI P 118-83 MC Ind 1976 C 300-94 Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului Normativ pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii incediilor Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Pagina 32 . exploatarea şi demontarea cofrajelor .Preparare amorsaj bitum-benzina .1990 1991 .Zugrăveli şi vopsitorii .

Pagina 33 . să conducă şi să participe la stingerea incendiilor. Se vor respecta măsurile specifice de prevenire a incendiilor prescrise prin normative şi specificate în caiete de sarcini privind executarea următoarelor lucrări cuprinse în proiectul elaborat: -lucrări de execuţie şi de utilizare a cofrajelor -lucrări de execuţie şi de utilizare a schelelor -lucrări de sudură -lucrări de preparare. beneficiarul va organiza urmarirea curenta a comportarii constructiei. conducătorii punctelor de lucru. suporţi şi piese de trecere etanşe) -depozitarea materialelor inflamabile VII. evacuarea bunurilor şi la înlăturarea consecinţelor incendiilor. avertizare şi de siguranţă a locurilor de muncă cu pericol de incendiu şi a depozitelor de materiale combustibile. tăierea cu flacără şi lipirea metalelor. In baza indicativului P130-1999. să supravegheze respectarea normelor de prevenire a incendiilor în timpul executării lucrărilor în special cele cu foc deschis (sudură. prin personalul tehnic afiat in subordine sau printr-o firma abilitata in aceasta activitate. menţinerea liberă a căilor de evacuare şi de acces în caz de incendiu. conducte. să execute instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor. COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI. susţinere. turnare şi compactare a betoanelor -protecţii anticorosive -lucrări de finisaje (vopsitorii la utilaje. anunţarea şefilor ierarhici şi a pompierilor despre incendiile izbucnite. alarmarea.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Executantul în proiectul de organizare de şantier elaborat pentru executarea lucrărilor va cuprinde detailat toate elementele necesare executării lucrărilor în condiţii depline de siguranţă din punct de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi mijloacele de intervenţie necesare stingerii incendiilor. arderea unor reziduri combustible). marcarea cu indicatoare de securitate. şefii formaţiilor de lucru) au sarcina să verifice existenţa documentelor de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pe locuri de muncă. să verifice existanţa şi starea mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor şi să interzică folosirea acestora în alte scopuri. Personalul de conducere la nivelul şantierului (maiştrii. atât în organizarea de şantier cât şi în obiectivul în care se execută lucrările de instalaţii. să controleze luarea de măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la sfârşitul programului de lucru.

SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Urmarirea comportarii curente a constructiei se va face periodic. Pagina 34 . În acest scop beneficiarul va desemna. starea reală a construcţiei şi va face consemnările în cartea construcţiei. un responsabil cu urmărirea comportării în timp. In cazul aparitiei unor elemente deosebite. care va verifica în unele cazuri speciale chiar cu participarea şi a altor specialişti. ci numai urmărirea curentă a stării tehnice . a planseului. la aparitia de fisuri in grinzi sau 1. beneficiarul(investitorul} va solicita proiectantul sau se va solicita intocmirea unei expertize tehnice ce va indica masurile ce se impun. Urmarirea unor eventuate tasari ale constructiei. Scopul urmăririi curente a stării tehnice a construcţiilor este asigurarea aptitudinii pentru exploatare în bune condiţii la parametrii proiectaţi. dizlocari de caramizi Aparitia unor pete de mucegai sau fenomenul de condens pe elementele de structura. care pot determine aparitia unor fisuri in elementele suprastructurii platformei betonate. lucrările proiectate nu necesită urmărirea specială a comportării în timp. pe durata de serviciu normată (efectivă ) şi obţinerea unor informaţii necesare perfecţionării activităţilor în construcţii. conform legii. Ţinând cont de prevederile actelor normative în vigoare. Activitatea de urmărire curentă are un caracter permanent. Aparitia unor fisuri in elemente nestructurale. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE POST UTILIZARE ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A REŢELELOR DE CANAL MENAJER Verificarea elementelor de rezistenta. Fenomenele ce se vor analiza la urmarirea curenta a comportarii constructiei se refera la: placi. la un interval de maxim un an si se vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in "Jurnalul evenimentelor" si incluse in cartea tehnica a constructiei. pe toată durata de serviciu efectivă a construcţiilor şi instalaţiilor.GENERALITĂŢI Principalele acte normative care reglementează activitatea de urmărire a comportării în timp şi urmărirea curentă a stării tehnice a construcţiilor şi instalaţiilor sint: • Legea calităţii 10/1995 • Normativul P130-1999 • HGR 766/1997 referitor la regulamentul privind asigurarea calităţii în construcţii Se vor avea în vedere şi prevederile referitoare la activitatea de urmărire a comportării în timp existente în documentele de calitate întocmite de producătorii / furnizorii materialelor folosite.

GENERALITĂŢI Principalele acte normative care reglementează activitatea de urmărire a comportării în timp şi urmărirea curentă a stării tehnice a construcţiilor şi instalaţiilor sint: • Legea calităţii 10/1995 • Normativul P130-1999 • HGR 766/1997 referitor la regulamentul privind asigurarea calităţii în construcţii Pagina 35 . crăpături ăn placă. orizontale sau verticale cum ar fi înclinări. • pete de infiltraţii. • treptele de acces. căminelor. directă cu mijloace simple de măsurare de uz curent. fisuri. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE POST UTILIZARE ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A REŢELELOR DE APĂ 1. pereţi sau radier. determinate conf. Se subliniază utilitatea preocupărilor privind implementarea tehnicii de urmărire a comportării în timp a conductelor de canalizare prin metoda videoscopiei. rotiri. 2. STAS 9570/1-89 a poziţiei reţelelor.SUPRAVEGHEREA CURENTĂ A STĂRII TEHNICE Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală. Urmărirea curentă se referă la depistarea şi semnalarea încă din faza primară a tuturor situaţiilor ce pot afecta construcţiile şi instalaţiile sub aspectul durabilităţii. • apariţia de fisuri. prevederilor HGR 766/1997. Astfel la lucrările aferente reţelei de canalizare se vor urmări : • existenţa reperelor de marcare conf. pe categorii de lucrări şi de construcţii.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC În această activitate se va ţine seama şi de nivelul de performanţă a lucrărilor proiectate. exfolieri. • starea capacului şi a ramei din fontă. siguranţei şi confortului. spargeri. tasări sau prin efecte secundare ca desprinderi de pavaj sau alte construcţii învecinate. În acest sens se propune dotarea compartimentului de specialitate din cadrul operatorului cu aparatură performantă şi asigurarea personalului de exploatare / utilizare calificat. fiabilităţii. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi a reglementărilor tehnice de urmărire a comportării în exploatare specifice. • schimbări în poziţia acestora în raport cu aceste repere sau construcţii învecinate. desprinderea tencuielii. care se poate manifesta prin deplasări vizibile.

starea reală a construcţiei şi va face consemnările în cartea construcţiei. Astfel la lucrările aferente reţelei de canalizare se vor urmări : • existenţa reperelor de marcare conf. pe toată durata de serviciu efectivă a construcţiilor şi instalaţiilor.SUPRAVEGHEREA CURENTĂ A STĂRII TEHNICE Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală. Urmărirea curentă se referă la depistarea şi semnalarea încă din faza primară a tuturor situaţiilor ce pot afecta construcţiile şi instalaţiile sub aspectul durabilităţii. 2. pe categorii de lucrări şi de construcţii. orizontale sau verticale cum ar fi înclinări. • starea capacului şi a ramei din fontă. Activitatea de urmărire curentă are un caracter permanent. tasări sau prin efecte secundare ca desprinderi de pavaj sau alte construcţii învecinate. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi a reglementărilor tehnice de urmărire a comportării în exploatare specifice. pereţi sau radier. Se subliniază utilitatea preocupărilor privind implementarea tehnicii de urmărire a comportării în timp a conductelor de canalizare prin metoda videoscopiei. căminelor.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Se vor avea în vedere şi prevederile referitoare la activitatea de urmărire a comportării în timp existente în documentele de calitate întocmite de producătorii / furnizorii materialelor folosite. care se poate manifesta prin deplasări vizibile. • apariţia de fisuri. desprinderea tencuielii. rotiri. un responsabil cu urmărirea comportării în timp. În această activitate se va ţine seama şi de nivelul de performanţă a lucrărilor proiectate. conform legii. exfolieri. ci numai urmărirea curentă a stării tehnice . siguranţei şi confortului. • pete de infiltraţii. lucrările proiectate nu necesită urmărirea specială a comportării în timp. Ţinând cont de prevederile actelor normative în vigoare. În acest scop beneficiarul va desemna. directă cu mijloace simple de măsurare de uz curent. • schimbări în poziţia acestora în raport cu aceste repere sau construcţii învecinate. prevederilor HGR 766/1997. pe durata de serviciu normată (efectivă) şi obţinerea unor informaţii necesare perfecţionării activităţilor în construcţii. • treptele de acces. Scopul urmăririi curente a stării tehnice a construcţiilor este asigurarea aptitudinii pentru exploatare în bune condiţii la parametrii proiectaţi. determinate conf. care va verifica în unele cazuri speciale chiar cu participarea şi a altor specialişti. În acest sens se Pagina 36 . fisuri. STAS 9570/1-89 a poziţiei reţelelor. fiabilităţii. spargeri. crăpături ăn placă.

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC

propune dotarea compartimentului de specialitate din cadrul operatorului cu aparatură performantă şi asigurarea personalului de exploatare / utilizare calificat.

VIII. RECEPTIA LUCRĂRILOR
Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor se face în conformitate cu prevederile prezentului Caiet sarcini, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi cu regulamentul în vigoare de efectuare a recepţiei obiectivelor de investiţii HG nr. 273/1994. Receptia preliminară Receptia 273/94. Comisia de receptie examinează lucrările executate fată de documentatia tehnică aprobată si de documentatia de control întocmită în timpul executiei. Se verifică: preliminară a lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de receptie a lucrărilor în constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG

-

Respectarea dimensiunilor conductelor şi a cotelor radierelor căminelor prevăzute

în proiectul de execuţie.

- Asigurarea etanşeităţii conductei - Asigurarea capacităţii de transport
Respectarea prescripţiilor de montaj şi funcţionarea corectă a vanelor, aparatelor de măsură, ventilelor de aerisire, etc… Punerea în funcţiune a lucrărilor, necesită luarea în prealabil a următoarelor măsuri obligatorii:

- Întocmirea regulamentului de exploatare şi intreţinere cu respectarea Instrucţiunilor
tehnice în vigoare.

- Instruirea personalului de exploatare şi verificarea însuşirii de către acesta a
prevederilor regulamentului de exploatare.

- Organizarea evidenţei de exploatare. - Asigurarea unui sistem corespunzător de informare şi de transmitere a datelor. - Obţinerea autorizaţiei sanitare de la organele de resort.
Evidenta tuturor verificărilor în timpul executiei lucrărilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare.

Pagina 37

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC

În perioada de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive, care este de un an de la data receptiei preliminare, toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor. Receptia finală Receptia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportării în exploatare a lucrarilor definitive. Cartea tehnică a construcţiei Documentele tehnice privind proiectarea, executarea, recepţia precum şi comportarea în timpul exploatării instalaţiilor vor fi cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, care se întocmeşte cf. Normelor de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei din Regulamentul de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii. VII. Măsurători de decontare. Lucrările prevăzute se vor deconta pe unităţi fizice prevăzute în articolele de deviz.

Întocmit ing. Balogh Ferenc

Pagina 38

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC

PROGRAM URMĂRIRE TEHNICĂ A EXECUŢIEI ŞI CALITĂŢII LUCRĂRILOR ŞI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CU NIVEL LIBER
Investitor Denumirea lucrării ISCLPUAT Diriginte Investitor Serv. Constructor Proiectant Exploatare

Nr. crt.

Observ.

1.PREDARE AMPLASAMENT ŞI TRASARE 1) 1.1. Predare amplasament X X X X1 1.2. Trasare X X 1.3. Întocmire P-V de predare amplasament pentru canalul care X X se va executa 1.4. Trecere P-V în registrul responsabilului tehnic în execuţia X (dirigintele) 2. CONTROLUL EXECUŢIEI SĂPĂTURILOR PENTRU POZAREA CONDUCTELOR 2.1. Controlul naturii terenului de X X1 X X1 fundare 2.2. Execuţia săpăturii (inclusiv cu X X sprijiniri-dacă este cazul) 2.3. Realizarea fundului tranşeei, nivelmentul pentru asigurarea X X pantelor de pozare 2.4. P-V de lucrări ascunse (dacă este cazul) + înregistrare în registrul X X dirigintelui 3. CONTROLUL CALITĂŢII EXECUŢIEI PATULUI DE FUNDARE 3.1. Calitatea pământului (nisipului, X X betonului) de fundare 3.2. Realizarea grosimii patului de X X fundare 3.3. Starea de compactare a patului de X X fundare 3.4. Întocmirea şi înregistrarea P-V de X X constatare a calităţii lucrărilor 4.ÎNTROLUL POZĂRII TUBURILOR (CONDUCTELOR) DE CANALIZARE, EXECUŢIA CĂMINELOR A ACCESORIILOR (ÎNGLOBĂRI ÎN BETON, TREPTE…) ŞI A RACORDURILOR 4.1. Verificarea adâncimilor de montaj X 4.2. Realizarea pentelor continu ale X X tronsoanelor de canalizare 4.3. Turnarea radierului inclusiv X X realizarea cunetelor la cămine 4.4. Verificarea betoanelor puse în X X operă 4.5. Ridicarea camerelor de lucru şi a X X coşurilor la cămine 4.6. Întocmirea şi înregistrarea P-V de X X recepţie calitativă a lucrărilor 5. CONTROLUL MODULUI DE REALIZARE A PROBEI DE ETANŞEITATE 5.1. Realizarea umpluturilor parţiale X X 5.2. Lucrări pregătitoare X X 5.3. Efectuarea probei de etanşitate X X X X între două cămine FAZA DETERMINANTĂ NR.1.

Pagina 39

SC TRILOG COMSERV SRL
RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC

Nr. crt.

Investitor Denumirea lucrării ISCLPUAT Diriginte

Investitor Serv. Constructor Proiectant Exploatare

Observ.

5.4. Întocmirea şi înregistrarea P-V de 1 X X X X recepţie calitativă a lucrărilor (privitor la etanşeitate) 6. CONTROLUL REALIZĂRII UMPLUTURILOR FINALE, MONTARE CAPACE, REFACERE (DACĂ ESTE CAZUL) A SISTEMELOR RUTIERE ŞI A LUCRĂRILOR DE INTEGRARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE EXISTENTE 6.1. Continuarea umpluturilor şi a X X compactării pământului în tranşee 6.2. Aducerea la cota definitivă a X X capacelor căminelor 6.3. Refacerea sistemului rutier X X 6.4. Lucrări pregătitoare pentru proba de X X etanşeitate 6.5. Efectuarea probei de etanşeitate pe X X X X întreaga (sau tronsoane) conducta X1 FAZA DETERMINANTĂ FINALĂ 6.6. Întocmirea şi înregistrare a P-V de X X X X X recepţie calitativă a lucrărilor 6.7. Proces verbal de recepţie a calităţii lucrării în vederea predării către X X X X1 beneficiar

Nota: Executantul si beneficiarul investiţiei ( prin dirigintele de şantier) vor anunţa proiectantul cu minimum 3 zile înaintea datei la care urmează sa se facă verificările respective. Neconvocarea în timp util a proiectantului pe şantier va reprezenta preluarea de către beneficiar a atribuţiilor şi răspunderilor privind calitatea execuţiei. Beneficiarul prin grija executantului va inainta prezentul program de control spre viza la Inspectia de Stat in Constructii. Beneficiar, Executant, Proiectant Inspectia de Stat

Pagina 40

Starea de compactare a patului de X X fundare 3.ÎNTROLUL POZĂRII TUBURILOR (CONDUCTELOR) DE CANALIZARE.3.4.1. Calitatea pământului (nisipului. Întocmirea şi înregistrarea P-V de X X constatare a calităţii lucrărilor 4. P-V de lucrări ascunse (dacă este cazul) + înregistrare în registrul X X dirigintelui 3. Întocmire P-V de predare amplasament pentru reteaua care X X se va executa 1. 5.2.1. Întocmirea şi înregistrarea P-V de X X recepţie calitativă a lucrărilor 5.4. X X betonului) de fundare 3. Efectuarea probei de etanşitate pe tronsoane FAZA DETERMINANTĂ X X X X NR.PREDARE AMPLASAMENT ŞI TRASARE 1) 1.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM URMĂRIRE TEHNICĂ A EXECUŢIEI ŞI CALITĂŢII LUCRĂRILOR ŞI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ SUB PRESIUNE (PEHD) Nr. Întocmirea şi înregistrarea P-V de X X X X1 recepţie calitativă a lucrărilor (privitor la etanşeitate) 6. CONTROLUL REALIZĂRII UMPLUTURILOR FINALE. Constructor Proiectant Exploatare Observ. TREPTE…) ŞI A RACORDURILOR 4. Realizarea umpluturilor parţiale X X 5.3. MONTARE CAPACE. Investitor Denumirea lucrării ISCLPUAT Diriginte Investitor Serv.1. CONTROLUL EXECUŢIEI SĂPĂTURILOR PENTRU POZAREA CONDUCTELOR 2. EXECUŢIA CĂMINELOR A ACCESORIILOR (ÎNGLOBĂRI ÎN BETON. Controlul naturii terenului de X X1 X fundare 2. Execuţia săpăturii (inclusiv cu X X sprijiniri-dacă este cazul) 2. crt. Verificarea adâncimilor de montaj X 4.2. 1. Realizarea pantelor continu ale X X tronsoanelor de retea 4.1.2. Realizarea fundului tranşeei. Realizarea grosimii patului de X X fundare 3.3. CONTROLUL CALITĂŢII EXECUŢIEI PATULUI DE FUNDARE 3.1.1. CONTROLUL MODULUI DE REALIZARE A PROBEI DE ETANŞEITATE 5.4. REFACERE (DACĂ ESTE CAZUL) A SISTEMELOR RUTIERE ŞI A LUCRĂRILOR DE INTEGRARE ÎN SISTEMELE DE CANALIZARE EXISTENTE Pagina 41 . Lucrări pregătitoare X X 5.4.3. Trasare X X 1. X X nivelmentul pentru asigurarea pantelor de pozare 2.3. Trecere P-V în registrul responsabilului tehnic în execuţia X (dirigintele) 2.2. Predare amplasament X X X X1 1.2.

6. Întocmirea şi înregistrare a P-V de recepţie calitativă a lucrărilor 6. Constructor Proiectant Exploatare X X X X X X X X X X X X1 Observ.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC Nr. Refacerea sistemului rutier 6. crt. Executant.1.2. Efectuarea probei de presiune pe întreaga (sau tronsoane) conducta FAZA DETERMINANTĂ FINALĂ 6.4.5. 6. Neconvocarea în timp util a proiectantului pe şantier va reprezenta preluarea de către beneficiar a atribuţiilor şi răspunderilor privind calitatea execuţiei. Proces verbal de recepţie a calităţii lucrării în vederea predării către beneficiar Nota: Executantul si beneficiarul investiţiei ( prin dirigintele de şantier) vor anunţa proiectantul cu minimum 3 zile înaintea datei la care urmează sa se facă verificările respective.3. Lucrări pregătitoare pentru proba de presiune 6. Beneficiarul prin grija executantului va inainta prezentul program de control spre viza la Inspectia de Stat in Constructii. Investitor Denumirea lucrării ISCLPUAT Diriginte X X X X1 X X X X Investitor Serv. Beneficiar. Proiectant Inspectia de Stat Pagina 42 . Continuarea umpluturilor şi a compactării pământului în tranşee 6.

5.Beneficiar E .Executant P .grinzi Verificare montare structură şarpantă Receptie structura de rezistenta Document PVLA+FD PVLA+FD PVRC PVR PVLA+FD PVRC PVLA+FD PVRC PVRC PVRC PVLA+FD Semnaturi B . crt.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM DE URMĂRIRE ŞI CONTROL AL CALITĂŢII LUCRARI DE CONSTRUCTII STATIE DE EPURARE Nr. FD. 1. 3. 7. 11.Faza determinanta B . Descrierea fazei determinante Verificarea cotelor de sapatura si a naturii terenului de fundare Verificare armare fundatii radier Betonare fundatii radier Verificare aspect beton dupa decofrare Verificare armarestalpi si pereti bazin de stocare Betonare stalpi si pereti la rezervor Verificare armare grinzi si stalpi la peste parter Betonare grinzi si stalpi Verificare aspect beton dupa decofrare stalpi.Proiectant I. PVR . Executant.Proces verbal de recepţie calitativa. 9.Inspector de stat in constructii Executantul si beneficiarul investiţiei ( prin dirigintele de şantier) vor anunţa proiectantul cu minimum 3 zile înaintea datei la care urmează sa se facă verificările respective. 8.Proces verbal de control al lucrărilor ce devin ascunse. Beneficiarul prin grija executantului va inainta prezentul program de control spre viza la Inspectia de Stat in Constructii. 10.E – P-G-I B-E–P–I B-E B-E B-E–P–I B-E B-E–P-I B-E B-E B-E B-E–P-I PVLA . 4. Proiectant Inspectia de Stat Pagina 43 . Beneficiar. 6. 2. Neconvocarea în timp util a proiectantului pe şantier va reprezenta preluarea de către beneficiar a atribuţiilor şi răspunderilor privind calitatea execuţiei.

03.V.15/05. Bucureşti şi a altor prevederi şi Legea 10 / 95 privind Calitatea în construcţii. La control vor participa: P – proiectant B – beneficiar C – constructor şi de la caz la caz I – inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului în Construcţii Mureş.E. B.E.V. pentru efectuarea verificărilor necesare acordării acestor faze.R. B. Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse PVLA.2003 al I. procese verbale de recepţie calitativă PVRC.primire amplasament Poziţie utilaj Calitatea materialelor puse în operă Verificarea organelor de manevră si mers in gol a electromotoarelor Proba de funcţionare – fază determinantă Recepţia preliminară Recepţia finală Documentul care se încheie 2 P.R. P. E. procese verbale de recepţie PVR – semnate de factorii participanţi la control.D. procese verbale de control în faze determinante PVFD.V. B.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM DE CONTROL LUCRĂRI DE MONTAJ UTILAJ Prezentul program de control este întocmit în concordanţă cu prevederile Dispoziţiei nr.P. Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrări ce se controlează.I B.C. P.P. Constructorul va anunţa din timp în scris factorii interesaţi pentru participare la control.R.E.V.E. B.V.S. P. P. P. B.B. pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 1 Predare .E. şi data actului încheiat 4 BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII Pagina 44 . pe bază de invitaţie de către investitor.V.E. Cine participă 3 Nr. şi cu cel puţin 10 zile înainte Inspecţia în construcţii.F. se verifică sau se recepţionează calitativ. P.P.V.

B.I B.primire amplasament Trasarea lucrărilor Calitatea materialelor puse în operă Verificarea organelor de manevră si mers in gol a pompelor Încercarea la rece Încercarea la cald Proba de presiune – fază determinantă Recepţia preliminară Recepţia finală Documentul care se încheie 2 P.V.E.V. B.L. La control vor participa: P – proiectant B – beneficiar C – constructor şi de la caz la caz I – inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului în Construcţii Mureş.B.03.V. B. P.P. B. procese verbale de recepţie calitativă PVRC. şi cu cel puţin 10 zile înainte Inspecţia în construcţii.V.E.V. pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 1 Predare . P.R. Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse PVLA.P. P. Nr.S.F.R.2003 al I.E. B.L. şi data actului încheiat 4 Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cine participă 3 BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII Pagina 45 .A.P. se verifică sau se recepţionează calitativ. P. Bucureşti şi a altor prevederi şi Legea 10 / 95 privind Calitatea în construcţii.E. procese verbale de control în faze determinante PVFD. Constructorul va anunţa din timp în scris factorii interesaţi pentru participare la control. B.V. pe bază de invitaţie de către investitor. B.R.15/05. procese verbale de recepţie PVR – semnate de factorii participanţi la control. P. P. Lucrări ce se controlează.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM DE CONTROL LUCRĂRI DE INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE Prezentul program de control este întocmit în concordanţă cu prevederile Dispoziţiei nr.C.V.E. P.E.D.V.E. pentru efectuarea verificărilor necesare acordării acestor faze.A.E. E.V. P.

I B.R.E.B.C. procese verbale de control în faze determinante PVFD. Bucureşti şi a altor prevederi şi Legea 10 / 95 privind Calitatea în construcţii.P.E. Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse PVLA.15/05. B.P. pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 1 Predare . La control vor participa: P – proiectant B – beneficiar C – constructor şi de la caz la caz I – inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului în Construcţii Mureş.E. P.R.V.03.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM DE CONTROL LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE Prezentul program de control este întocmit în concordanţă cu prevederile Dispoziţiei nr. procese verbale de recepţie calitativă PVRC. şi cu cel puţin 10 zile înainte Inspecţia în construcţii. se verifică sau se recepţionează calitativ. P. Lucrări ce se controlează. Nr. B. şi data actului încheiat 4 Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Cine participă 3 BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII Pagina 46 . E.D.S. P.R.V.2003 al I. P.V. Constructorul va anunţa din timp în scris factorii interesaţi pentru participare la control.V.V. B.F. P.E.P. pentru efectuarea verificărilor necesare acordării acestor faze.V. procese verbale de recepţie PVR – semnate de factorii participanţi la control.primire amplasament Trasarea lucrărilor Calitatea materialelor puse în operă Proba de presiune faza determinanta Recepţia preliminară Recepţia finală Documentul care se încheie 2 P.E. pe bază de invitaţie de către investitor. B.

S.proces verbal de recepţie. 3. B.investitor. proiectantului. execuţia lucrărilor sunt următoarele: Nr. BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII Pagina 47 . 4.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUŢIE DETERMINANTE DRUMURI Conform Legii nr. I . şi data Obs.Alte faze de control prevăzute de norme (la care participă proiectantul numai la solicitarea lui) vor face obiectul programilui propriu de control de calitate al executantului şI beneficiarului.P.Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor ajunse la faza determinantă cu minim 48 de ore înainte de termenul propus.Prin fază determinantă se înţelege.La recepţia obiectului prezentul program. E .10/1995 fazele de execuţie determinante stabilite de proiectant ptr.proiectant.executant.A. 1.delegat ISC.. executantului şI -după caz. se anexează la cartea construcţiei. 2. 5.proces verbal.C.T. împreună cu documentele încheiate.L. 6. beneficiar Fază de execuţie determinantă Verificare traseu Recepţie teren de fundare Fundaţia (balast stabilizat) Strat de bază Îmbrăcămintea Recepţia preliminară Participanţi B+E+P B+E+P+I B+E+P B+E+P B+E+P B+E+P+I Document încheiat PV PVR PVRLA PVRLA PVR PVC Nr. Note: 1.U. PV . P .a organelor de I. stadiul fizic la care o lucrare de construcţii odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. Prescurtări: PVR . 2. PVRLA –proces verbal de recepţie lucrări ascunse. 3. crt. 4.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT VIZA: INSPECTORAT ÎN CONSTRUCŢII Pagina 48 .SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU MEMORIU TEHNIC PROGRAM DE CONTROL pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectele Staţii de pompare ape uzate – Instalaţii electrice Prezentul program de control este întocmit în concordanţă cu prevederile Dispoziţiei nr. şi cu cel puţin 10 zile înainte Inspecţia în construcţii. 3. Constructorul va anunţa din timp în scris factorii interesaţi pentru participare la control. La control vor participa: P – proiectant B – beneficiar C – constructor şi de la caz la caz I – inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului în Construcţii. pentru efectuarea verificărilor necesare acordării acestor faze. crt. pe bază de invitaţie de către investitor. procese verbale de control în faze determinante PVFD. 2. şi data Obs. NOTĂ: Rubrica 4 se va completa la data controlului Pentru recepţia de structură se va prezenta toate documentele specificate în Codul de practică NE012-99 şi Normativul C56. 5. Nr.03. 4.2003 al I. procese verbale de recepţie PVR – semnate de către factorii participanţi la control. Bucureşti şi a altor prevederi şi Legea 10 / 95 privind Calitatea în construcţii. 1.C. procese verbale de recepţie calitativă PVRC.15/05.S. Cu ocazia controalelor se vor încheia procese verbale de lucrări ce devin ascunse PVLA. Fază de execuţie determinantă Verificare continuitate cabluri Verificare rezistenţă de izolaţie cabluri Verificare rezistenţă de dispersie pp si Verificare continuitate conductor de pământare Verificare aparate de protecţie Punere în funcţiune a instalaţiei Participanţi B+C B+C B+C+P+I B+C B+C Document încheiat PV PVR PVFD PV PVR Nr.

manipularea şi depozitarea utilajelor se vor respecta prevederile din Cartea tehnica a acestuia.MONTAJ LA STATIA DE EPURARE La montarea. cu tijă de ghidare. sau conform specificaţiilor din Cartea tehnică. astfel incît să se evite vibratiile in timpul functionării. Zgomotul maxim trebuie sa fie sub 75 dBA Pentru inlocuirea cat mai usoara a pompelor montate uscat si suflantelor se vor prevedea compensatoarele de montaj cu presetupa pn 10 atm. lipsită de vibratii. Prinderea pompelor de fundatii se va realiza prin holţşuruburi. nefiind admise pierderi de apă. La montaj se va asigura centrarea perfectă a axelor conductelor de aspiratie si de refulare. Prinderea utilajelor de fundatii sau pereti se va realiza prin holţ şuruburi. pompele se vor verifica la funcţionare silentioasă. astfel incît să se evite vibratiile in timpul functionării. Pentru a preveni apăritia fenomenului de cavitatie inaintea pornirii pompelor se vor verifica următoarele: -amorsarea pompei Pagina 49 .SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂŢI CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE CONSTRUCTII . In situatii deosebite ivite pe parcursul execuţiei. Pompele de apă uzată submersibile si agitatoarele vor fi cu cuplare rapidă. din materiale pentru apă uzată menajeră. precum si starea cuplajului. in spatii inchise ferite de intemperii. imbinările să fie perfect etanse. antreprenorul va solicita prezenta furnizorului. fiind obligatorie prevederea dotarilor privind protectia si tehnica securitatii muncii contra electrocutari si pentru alte accidente posibile. Suflantele vor fi echipate cu protecţie fonică. astfel incît la functionare sa nu apară vibratii datorate excentritătilor. Utilajele se vor depozita pînă la montare pe pozitie. Inainte de pornirea pompelor se va verifica cu atentie instalatia electrică. Electropompele se vor monta perfect orizontal si coaxial cu motorul. Inainte de receptie. Inaintea de montaj se va controla fiecare pompă dacă are lubrifiantii necesari.

urmată de deschiderea treptata pînă la atingerea parametrilor maxime ale pompelor. prevăzut la partea superioară cu o roată metalică din inox peste care se trece cablul din inox. Evacuarea nisipului se va face cu pompă aerlift. compus din cadru metalic in formă de L. Evacuarea nisipului se va face manual într-un conteiner print impingerea nisipului într-un jgheab de evacuare din inox.1-4301 sau DIN 11850 si vor avea presiunea nominală Pn 6 bar. a presiunii si a temperaturii. La utilaje cu gabarit mare se va asigura front de lucru la sosirea utilajului. Pentru evacuarea gunoiului de la grătar se va monta o presă hidraulică. Pagina 50 . inclusiv cuva si vanele de inchidere tip stăvilar.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI -nivelul apei in bazinul de aspiratie -etanseitatea conductei de aspiratie -deschiderea complecta a vanelor pe conducta de aspiratie -verificarea sensului de rotatie a pompei -urmarirea tensiunii electrice la pornire si la sarcina -inchiderea robinetului la stutul de refulare.1-4301 sau DIN 11850 si vor avea presiunea nominală Pn 6 bar. Vanele de inchidere si reglaj a pompelor si suflantelor vor fi montate in locuri cu acces usor. Confectiile metalice se vor executa conform prevederilor din proiect si al specificatiilor prevazute mai jos. fixat cu holtşuruburi în beton. La statiile de pompare conductelede aspiratie si refulare se vor rezema pe un bloc de beton. Pompele de nămol montate suprateran vor fi autoamorsante.Nr. Conductele de dirijare a apei din bazinele obiectelor liniei de tratare bilogică se vor executa din teavă de otel inox conform standardului W.Nr. la pornire.1-4301 sau DIN 11850 si vor avea presiunea nominală Pn 6 bar. Grătarul mecanic si manual se va executa din inox. cu evacuare într-un conteiner. Conductele de legătură între utilaje si între obiecte în sala de epurare mecanică se vor realiza din teavă de otel inox conform standardului W. La fiecare suflantă se prevede un dispozitiv de măsurare a aerului. Separatorul de nisip se va executa din inox. Se va asigura evacuarea gunoiului provenit de la grătarul manual în acelasi conteiner. Toate componentele instalaţiei de aerare (ţevi. La toate utilajele montate submersibil se prevede montarea unui dispozitiv de ridicare din otel inox.Nr. fitinguri) montate în pămint sau aerian se vor executa din teavă de otel inox conform standardului W.

fara pierderi de sarcina importanta si cu gabarit cat mai mic.Nr. conform prevederilor din proiect. Montarea vanelor de inchidere se va realiza cu flansă sudată Pn 6 bar. Eventualele corecturi a ansamblului unei linii hidraulice datorate tolerantelor de executie. Instalatiile aferente conductelor de reactivi montate aparent se vor executa din conducte de polipropilenă.5 mm. La utilajele montate în bazine se prevede o macara manuală fixată în beton deasupra utilajului pentru ridicarea acestuia din bazin. La bazinul de epurare se prevăd pasarelel de acces executate din tablă perforată din otel inox de 2000 x 1100 mm si 2000 x 700 mm de 2 mm grosime. pieselor de legatura si a armaturilor se va face prin sudura sau flanse. Toate coturile pe reteaua de aerare vor fi cu raza scurtă.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI La staţiile de pompare ape uzată si nămol. La bazinul de epurare se prevăd balustrade în jurul bazinelor si de-a lungul pasarelelor de acces pe ambele părti. Asamblarea conductelor. conductele de între agregatele de pompare si conductele amplasate în pămint se vor realiza din teavă de otel inox conform standardului W. Pagina 51 . Stuturile. teurile se vor confectiona din tevi cu dimensiuni identice cu cele ale conductelor. Armaturile de închidere vor fi din materiale pentru apă uzată de tip sertar. La manipularea utilajelor. Distribuţia aerului în bazinele de aerare se va face cu membrane de aerare din cauciuc EPDM fixate pe corp din poliplropilenă. din otel inox din teavă trasă 25x1. se va face cu inele de reglaj special confectionate . funcţie de caz. fixate pe un cadru din teavă rectangulară din otel inox 40 x 30 x 1.1-4301 sau DIN 11850 si vor avea presiunea nominală Pn 6 bar. Vanele montate în căminele de vane vor fi prevăzute cu tijă de manevră. Conductele de distribuţie a aerului la membrane în bazine se vor executa din teavă de presiune PVC Dn 90 Pn 6 bar. Accesul la pasarele se va face cu scări cu trepte din tablă perforată inox.5 mm. sudate cap la cap. Sudurile se vor efectua de sudori autorizati in conformitate cu prevederile din normativele ISCIR folosind electrozi adecvati materialului pieselor ce trebuiesc sudate si pentru care se va emite certificate de calitate. cu piese de racordare demontabile si cu presiunea nominala de 6 bar. armaturilor si instalatiilor se vor folosi dispozitive de transport sau de ridicat corespunzatoare. fluture sau vană stăvilar din inox. Garniturile necesare la imbinarile cu flanse pot fi din marsit sau cauciuc EPDM.

manipularea şi depozitarea electropompelor se vor respecta prevederile din Cartea tehnica a acestuia. Inaintea de montaj se va controla fiecare pompă dacă are lubrifiantii necesari. La instalatiile hidraulice in statiile de pompare in contact direct cu apa uzată sau vaporii de apă uzată se vor folosi exclusiv conducte de inox. Electropompele se vor monta perfect orizontal si coaxial cu motorul.Generalităţi Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executia instalaţiei hidraulice si montajul pieselor speciale din otel. CAIET DE SARCINI pentru lucrările de montaj pompe si instalatii hidraulice la statii de pompare 1. astfel incît să se evite vibratiile in timpul functionării. se vor afisa instructiunile specifice privind protectia si tehnica securitătii muncii. Respectarea prevederilor din acest capitol. in spatii inchise ferite de intemperii. Montaj utilaj La montarea.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Instalatiile aferente conductelor de clor montate in pamint se vor executa din conducte de polietilenă. precum si starea cuplajului. astfel incît la functionare sa nu apară vibratii datorate excentritătilor. la executia instalatiilor hidraulice este obligatoriu pentru antreprenor dar nu exclude completarea cu alte activităti pe care acesta le consideră necesare pentru asigurarea calitătii lucrărilor. Prinderea pompelor de fundatii se va realiza prin holţşuruburi. 2. Electropompele se vor depozita pînă la montare pe pozitie. a armaturilor si electropompelor. La montaj se va asigura centrarea perfectă a axelor conductelor de aspiratie si de refulare. Pagina 52 . Electropompele cu ax orizontal se vor monta pe fundatile existente. In toate punctele de lucru.

lipsită de vibratii.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI In situatii deosebite ivite pe parcursul execuţiei. Sudurile se vor efectua de sudori autorizati in conformitate cu prevederile din normativele ISCIR folosind electrozi adecvati materialului pieselor ce trebuiesc sudate si pentru care se va emite certificate de calitate. pieselor de legatura si a armaturilor se va face prin sudura sau flanse conform prevederi din proiect. Inainte de pornirea pompelor se va verifica cu atentie instalatia electrică. Pagina 53 . Inainte de receptie. fiind obligatorie prevederea dotarilor privind protectia si tehnica securitatii muncii contra electrocutari si pentru alte accidente posibile. fitinguri. pompele se vor verifica la funcţionare silentioasă. 3. Toate coturile vor fi cu raza scurtă. urmată de deschiderea treptata pînă la atingerea parametrilor maxime ale pompelor. antreprenorul va solicita prezenta furnizorului. Montare instalatii Confectiile metalice se vor executa conform prevederilor din proiect si al specificatiilor prevazute mai jos. Pentru a preveni apăritia fenomenului de cavitatie inaintea pornirii se vor verifica următoarele: -amorsarea pompei -nivelul apei in bazinul de aspiratie -etanseitatea conductei de aspiratie -deschiderea complecta a vanelor pe conducta de aspiratie -verificarea sensului de rotatie a pompei -urmarirea tensiunii electrice la pornire si la sarcina -inchiderea robinetului la stutul de refulare. armături) vor avea presiunea nominală Pn 16 bar. Armaturile de închidere vor fi din materiale pentru apă uzată menajeră de tip sertar sau clapa fara pierderi de sarcina importanta si cu gabarit cat mai mic. nefiind admise pierderi de apă. la pornire. Stuturile. imbinările să fie perfect etanse. Grija deosebita se va acorda alinierii corecta a pieselor ce trebuiesc sudate si a perpendicularitatii flanselor pe conducta. Toate componentele instalaţiei hidraulice (ţevi. Asamblarea conductelor. teurile se vor confectiona din tevi cu dimensiuni identice cu cele ale conductelor. cu piese de racordare demontabile si cu presiunea nominala de 16 bar.

se va executa spălarea si dezinfectarea conductelor prin realizarea de stuturi de introducere si evacuarea provizorie la fiecare racord de aspiratie si refulare. Garnituri de etansare plan. In vederea protejarii coroziunii pieselor metalice se vor folosi grunduri si vopsele prevazute in proiect. vor fi manipulate cu grija evitîndu-se lovirea sau deformarea lor. Normativ pentru proiectare si executarea instalatiilor sanitare. Normativ privind calitatea imbinarilor sudate. In toate punctele de lucru. Eventualele corecturi a ansamblului unei linii hidraulice datorate tolerantelor de executie. iar rezultatul se va consemna intr-un proces verbal. pompe monoetajate cu aspiratie axiala STAS 10110/85 Alimentări cu apă “Statii de pompare”. La manipularea. Suruburi si piulite de uz general. electropompelor. partile metalice vor fi curatite de rugina si de petele de uleiuri si grasimi. După efectuarea probei de etanseitate.150-84 Teava pentru conducte S si sudat elicoidal uz general.139-87 C. Nu se admite folosirea a doua garnituri la o imbinare. se vor afisa instructiunile specifice privind protectia si tehnica securitătii muncii. La execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele norme şi normative: STAS 4053-73 Pompe centrifuge. nefiind admisa instalarea pieselor deformate. Inainte de montarea armaturilor acestea vor fi verificate la functionare normală. Idem clasificarea mediilor agresive. STAS 404/2-80 Teava constructii fara sudura. După executia instalatiilor hidraulice.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Garniturile necesare la imbinarile cu flanse pot fi din marsit sau cauciuc sau alte materiale pentru apă potabilă. se va face cu inele de reglaj special confectionate . armaturilor si instalatiilor se vor folosi dispozitive de transport sau de ridicat corespunzatoare. Pagina 54 . Piesele metalice executate. Protectia contra corosiunii a constructiilor de otel supraterane. se va executa proba de etanseitate a imbinarilor la presiunea de lucru. Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosive a elementelor constructii metalice. Inaintea aplicarii grundului. STAS 6898/1-2-80 STAS 1733 STAS 4272/4071 STAS E 10702/80 STAS 10128-86 I9-94 C. STAS 7215-75 Pompe centrifuge si instalatii de pompare.

repetat cel puţin din metru în metru conform ISO1043-1: simbol . cu corp din fontă ductilă protejată anticorozivă în interior şi în exterior cu strat de răşină epoxidică. utilajele şi tehnologiile de asamblare vor avea agremente tehnice emise de organele în drept din România. cu presiunea nominală de 6 bar. ISO/DIS 4427. şi dimensiuni conform SR ISO 4065. Vanele vor fi de tip sertar pentru apă uzată. Atît tubulatura.clasa de presiune şi indice de fluiditate similare ca şi ţeava cu care se va suda. lot de fabricaţie – sursa de materie primă. 4437 din PE80. Ţevile să fie înscripţionate descifrabil. cît şi fitingurile din PEHD trebuie să fie însoţite de certificate valabile privind: -agrement tehnic -avizul Ministerului Sănătăţii -standardul de producţie ISO 9001 sau 9002 -standardul de calitate pentru inspecţii şi încercări finale ISO 9003 -asigurare privind compatibilitatea la tipul de sudură specificat în comandă a tuburilor şi fitingurilor Toate materialele si fitingurile aferente vor fi de presiune nominală Pn 6bar. Pentru prevenirea blocării vanelor. • Armături Robinet de închidere Dn 100-300 mm Vanele de delimitare şi secţionare vor fi cu presiunea nominală de 10 bari. piesele mobile vor fi din metale inoxidabile (tija filetată din oţel inoxidabil. 1. Materiale şi utilaje.1999. Tuburile din PE trebuie să fie conform. Fitinguri Vor avea dimensiuni.sigla fabricantului – numărul de ordine al fabricantului – masa – clasa tubului – domeniul de utilizare – presiunea nominală – dimensiunea tubului (diametrul x grosime) – data fabricaţiei – nr.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI LUCRĂRI DE CONDUCTE DIN PEHD Toate materialele. grosimi. bucşa filetată şi cuzinetul de centrare din alamă) Pagina 55 . • Tuburi şi accesori din PE.

în scopulobţinerii unor temperaturi uniforme pe tot conturul tubului. Îmbinările filetate se vor etanşa cu bandă teflon sau fuior de cânepă. Îmbinări prin filetare. ce poate conduce la compromitarea sudurii. Factori ce trebuie luate în considerare la executarea sudurilor Temperatura ca factor de mediu: în cazul temperaturilor <5oC este necesar ca sudura să se realizeze într-un spaţiu adăpostit ( cort. Şuruburile şi piuliţele de montare între flanşe vor fi din oţel inoxidabil.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI sau protejate cu straturi anticorozive (sertarul cu cauciuc prin vulcanizare). încălzit cu ajutorul unui generator de aer cald pentru a evita răcirea bruscă.1B pentru sudură fiting-fiting unde B este suma lăţimilor celor două capate ramforsate ( vezi normativul I6-PE. iar în măsura în care este posibil. Garniturile de etanşare vor fi din cauciuc tip EPDM.sudorii vor fii instruiţi de o instituţie autorizată.1B pentru sudură ţevă-ţeavă ΔS<0.2B pentru sudură ţevă-fiting ΔS<0.>5oC temperatura exterioară determină timpul de sudură conform graficului de sudură dat de producător. Execuţia lucrării. în cazul unor temperaturi >40-50oC şi expunere directă la razele solare locul de muncă trebuie protejat prin acoperire. în cazul temperaturilor ext. Îmbinări prin sudură a elementelor din PE. extremităţile opuse ale tubului de sudat se obturează pentru a reduce cât mai mult posibil răcirea suprafeţelor sudate prin acţiunea curenţilor de aer şi ale vântului. Pagina 56 . diferenţa de lăţime a celor două capete ranforsate ale ţevilor (ΔS ) să se încadreze în următoarele limite: ΔS<0.1998. prelată sau folie din plastic). Realizarea sudurii. 2. . sudura se va executa conform procedeului de sudură agrementat pentru materialele utilizate Verificarea sudurii: Verificarea sudurii se face vizual pe baza următoarelor criterii: diametrul suprafeţei de contact să fie cel puţin egal cu diametrul ţevii decalajul între generatoarele ţevilor sudate să nu depăşească 5% din grosimea peretelui ţevii.

Fiecare strat se compactează cu grijă pentru a nu lovi sau modifica poziţia ţevii. pe baza posibilităţilor de lucru de pe şantier. tranşeele se păstrează uscat.STAS 4163-3) se execută exclusiv manual şi cu puţin timp înainte de montarea tuburilor. Săparea şanţurilor se va începe conform unui grafic detaliat al execuţiei conductei.1996 cap3.1996. Pe toate durata execuţiei se vor respecta prevederile privind zona de lucru şi zona de protecţie conform SR 4163-3. Lăţimea tranşeei este măsurată la nivelul generatoarei superioare a conductei pozate atăt pentru şanţuri cu pereţi paralel cît şi pentru şanţuri cu pereţi înclinaţi. În cazul infiltrări apei în tranşeele executate aceste vor fi scoase cu pompe de epuizment. executantul va materializa pe teren traseul conductei. etc… ) prin borne sau ţăruşi. şi avertizarea pietonilor. de o parte şi de alta a traseului. se vor solicita clarificări din partea proiectantului. conform planşelor din proiect.9. După poziţionarea şi îmbinarea ţevii se realizează o umplutură de nisip în straturi de 20 cm până la atingerea cotei indicate în detaliul de execuţie. În zonele unde tranşeea este traversată de alte instalaţii subterane săpătura se va executa manual. şi cu o atenţie deosebită. sau apar neconcordanţe între situaţia din teren şi proiect..După săparea tranşeei până la adâncimea stabilită în proiect se curăţă fundul şanţului şi se realizează în straturi succesive patul de nisip pe care se pozează ţeava în grosime de minim 10cm. Execuţia săpăturii se va începe numai după completa organizare a şantierului şi aprovizionarea cu ţevi şi celelalte materiale necesare. Pe traseele pozate în carosabil sau trotuare. îmbrăcămintea este dezafectată sau decopertată la dimensiunile prevăzute în proiect. Pagina 57 . astfel ca şanţurile să rămână deschise numai timpul strict necesar. Săpătura în zona care constituie patul de pozare (definit cf. Înainte de începerea lucrărilor. Dealungul aliniamentelor se vor bate ţăruşi din 10 în 10 m şi la schimbări de direcţii. SR 4163/3. marcând punctele caracteristice (vârfuri de unghi. În cazul în care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente. pentru materializare permanentă a axului conductei. Trasarea lucrărilor şi execuţia săpăturii. În timpul lucrărilor de montare a conductei. Execuţia tranşeelor pentru pozarea conductelor se face cf. întocmit de constructor. la o distanţă suficientă pentru a rămâne nedeplasaţi în timpul lucrărilor. cămine.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Realizarea lucrărilor de terasamente. Resturile provenite din demolarea îmbrăcăminţilor asfaltice sau din beton se evacuează înainte de efectuarea săpăturii.

Se vor lua măsuri pentru prevenirea inundării accidentale a tranşeelor. Executarea patului de pozare şi montarea conductelor se va face numai în uscat. Raza de curbură maximă admisă este R = f x De. ele urmînd a se majora sau micşora corespunzător. cu următoarele precizări: La începerea probei de presiune se vor monta toate armăturile. Pozarea tuburilor în tranşee trebuie să fie realizată în ondulaţii largi menite să compenseze contractarea şi dilatarea. Verificări încercări şi probe în vederea punerii în funcţiune. Suprafaţa patului de pozare trebuie să fie continuă. În caz că este necesar lucrările se vor executa sub epuizmente. netedă şi să nu conţină particule de dimensiuni mari care pot genera solicitări puntiforme asupra tubului. SR4163-3. Pagina 58 . ţinînd cont de indicaţiile producătorului de ţevi de polietilenă Realizarea umpluturilor Realizarea umpluturilor se va face conform STAS 4163-3. situaţie care poate duce la flotarea acestora. Închiderea capetelor tronsoanelor se face cu flanşe oarbe. capace sau dopuri. când conducta este neacoperită. În zonele verzi pământul vegetal se va depozita separat. Schimbările de direcţie sub 450 pentru dimensiuni ≤Dn110mm se vor realiza prin folosirea capacităţii de curbare a tuburilor. Proba de presiune: Proba de presiune se va executa conform. Respectarea unghiului de rezemare a conductei pe patul de pozare şi realizarea umpluturii în zona specială este obligatorie. pentru a se putea realcătui stratul respectiv. unde coeficientul f este funcţie de SDR conform tabelului de mai jos: SDR F 11 15 17 25 21 25 26 35 Valorile sînt aplicabile pentru temperatura de 20 C. în funcţie de temperatura de punere în operă. Până la efectuarea probei de presiune se face o umplutură parţială lăsând îmbinările libere pentru a putea controla etanşeitatea acestora. opusă părţii pe care se lucrează la asamblarea conductei. Realizarea pozării conductelor. Umplerea tranşeei se va realiza în straturi şi sorturi conform detaliilor de execuţie.1996.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI - Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeii.

1bar. După atingerea presiunii de probă tronsoanele se menţin sub această presiune timp de 2 ore. marcând punctele caracteristice prin ţăruşi. - Scăderea de presiune admisă în timpul probei este de 0. - Ridicarea presiunii se face în trepte. plata apei folosite pentru o nou probă nu se va deconta de către beneficiar. După umplare se recomandă o aerisire finală. Manometre de 0-16bar. Pagina 59 . la faţa locului.diviziuni de 0. Prescripţii pentru execuţia lucrărilor: înainte de începerea lucrărilor. Desfăşurarea probei de presiune. sau apar neconcordanţe între situaţia din teren şi proiect. Îmbinările neetanşe se remediază după scăderea presiunii. În cazul în care elementele din proiect sunt insuficiente. secţiunile de îmbinare şi celălalte secţiuni specifice fiind sub permanentă supraveghere a personalului de specialitate.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI - Umplerea conductelor se începe de la punctul cel mai jos al tronsonului de probat şi numai după montarea dispozitivelor ce asigură eliminarea aerului. prin realizarea unei uşoare suprapresiuni până la eliminarea totală a bulelor de aer din apă. Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc: Pompe pentru ridicarea presiunii.1bar. se vor solicita clarificării proiectantului. executantul va materializa pe teren conturul construcţiei.Φ=160mm. Execuţia săpăturilor va începe numai după completa organizare a şantierului şi aprovizionarea cu materiale şi utilajele necesare. conform planşelor din proiect. Presiunea de probă va fi de 6 bar. cu toate datele din măsurările efectuate se înscriu în Registrul de santier si trebuie să cuprindă toate defecţiunile constatate pe parcursul probei şi remedierile efectuate.

2-92 Reţea de canalizare menajeră Agrement tehnic STAS 6675/1. şi cu inele de etanşare din cauciuc pe partea interioară Dn200-250 Beton simplu marca B100 STAS-Agrement Locul punerii în operă STAS 6675/1. cu capac carosabil tip IV. Dn200 Cămine de vizitare din beton Capac si rama carosabil tip IV. cu fixare antifurt gurile de scurgere vor fi cu sifon şi depozit conform STAS 6701. pt.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI CANALIZAREA MENAJERĂ DIN CONDUCTE PVC Materiale - pentru canalizarea menajeră se vor folosi tubuiri din PVC cf.2-92. montat în pământ. cu mufă cu inel de etanşare. trecerile prin elemenţi din beton se vor folosi piese speciale din PVC cu strat de aderenţă pt. Dn200 – 250 Conductă din PVC de scurgere. STAS 6675/1. cu mufe. cu piesă suport. - căminele de vizitare vor fi din beton STAS 2448.2-92 Agrement tehnic STAS 2448-82 Agrement tehnic STAS 2308-81 principală Reţea de canalizare menajeră secundară Pe reţeaua de canalizare La căminele de vizitare de pe reţeaua principală La căminele de vizitare la Agrement tehnic trecerile conductelor prin pereti STAS Fundaţie cămin vizitare Pagina 60 .Canalizarea menajeră Caracteristici fizice / dimensiuni Conductă din PVC de scurgere. si fixare antifurt Piese speciale din PVC cu strat de aderenţă pt. cu mufe. montat în pământ. beton pe partea exterioară. beton pe partea exterioară. carosbil tip A1 Materiale principale puse în operă . şi cu inele de etanşare din cauciuc pe partea interioară.

2. Realizarea grosimii patului de fundare Starea de compactare a patului de fundare 4. 4. 2.1. 6. 3. 4.3. 5. 4. Realizarea umpluturilor parţiale Lucrări pregătitoare Efectuarea probei de etanşitate între două cămine 6. 6. 5.2.2. 6. Controlul naturii terenului de fundare Execuţia săpăturii (inclusiv cu sprijiniri-dacă este cazul) Realizarea fundului tranşeei. Predare amplasament Trasarea lucrărilor 2. Continuarea umpluturilor şi a compactării pământului în tranşee Aducerea la cota definitivă a capacelor căminelor Refacerea sistemului rutier Efectuarea probei de etanşeitate pe întreaga (sau tronsoane) conducta Pagina 61 . 2.2. EXECUŢIEA SĂPĂTURILOR PENTRU POZAREA CONDUCTELOR 2.1.4.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Succesiunea lucrărilor de execuţie a reţelelor de canalizare menajeră 1.1.2.4.3.2.1. MONTARE CAPACE 6. REALIZAREA PROBEI DE ETANŞEITATE 5.3. EXECUŢIEA PATULUI DE FUNDARE 3.1. Verificarea adâncimilor de montaj Realizarea pantelor continu ale tronsoanelor de canalizare Turnarea radierului inclusiv realizarea cunetelor la cămine Ridicarea camerelor de lucru şi a coşurilor la cămine 5.1.3. TREPTE…) ŞI A RACORDURILOR 4. REALIZAREA UMPLUTURILOR FINALE. 1. EXECUŢIA CĂMINELOR A ACCESORIILOR (ÎNGLOBĂRI ÎN BETON. nivelmentul pentru asigurarea pantelor de pozare 3. PREDARE AMPLASAMENT ŞI TRASARE 1. POZAREA TUBURILOR (CONDUCTELOR) DE CANALIZARE.

editia 1982. - compactarea stratului de nisip se face cu foarte mare atenţie manual pînă la un grad de compactare de 95%. Pentru respectarea pantelor longitudinale cotele de pozare se materializează prin una din metodele: folosirea jaloanelor de nivel. peste care compactarea se va executa cu placă vibratoare cu o greutate maximă de 70kg. c) Montarea conductelor Pagina 62 . după săparea tranşeei până la adîncimea stabilită prin proiect.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI 6. - după poziţionarea şi îmbinarea ţevii. avându-se în vedere următoarele: - să se respecte panta impusă prin proiect. pe care se va sprijini conducta. utilizarea nivelei. Acest strat se va compacta sub îmbinări la 90%. de la punctul de descărcare în receptor. a)Trasarea lucrărilor Trasarea pe teren a lucrărilor se face conform prevederilor STAS 9824-5. care împiedică nivelarea sa şi se trece la depunerea în straturi succesive a patului de pozare din nisip în grosime de 10cm. La execuţia săpăturilor se vor aplica sporurile de adîncime conform instrucţiunilor din Indicatoarele de norme de deviz Ts si Ac. se va trece în straturi de maxim 30cm grosime a nisipului folosit ca strat de umputură. b)Săparea tranşeelor. peste stratul de nisip primul strat în grosime de 20cm se va compacta manual. Săparea tranşeelor vor fi executate în funcţie de posibilităţile de pe teren (mecanizat sau manual). aparate cu laser. se curăţă fundul şanţului de prundiş. pînă ce stratul va avea o grosime de minim 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. să se elimine atît în interiorul tranşeei şi pe cît posibil în jurul acesteia a rădăcinilor care prin dezvoltarea lor ulterioară pot duce la deformarea ţevilor. Executarea lucrării. conform STAS 4163-3.2. Adîncimea de îngropare se măsoară între generatoarea superioară a ţevii şi nivelul solului. Executarea lucrărilor va începe din aval spre amonte. pietre.4. să se respecte cotele fundului tranşeei impuse prin proiect. ultimul 25 cm de săpăutură se va executa manual. împiedicarea cu orice mijloc a surpării pereţilor tranşeei pentru a nu modifica secţiunea tranşeei. astfel încît să se asigure scurgerea apelor din săpătură şi darea în folosinţă a porţiunilor executate.

SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Realizarea îmbinării cu inel de etanşare tip elastomeric se realizează după cum urmează: - se curăţă cu atenţie părţile de îmbinat (exteriorul ţevii şi interiorul mufei) de particulele abrazive verificându-se intergritatea lor. întroducerea ţevii se face manual sau cu dispozitiv specializat. Se vor lua măsuri pentru prevenirea inundării accidentale a tranşeelor. pantele şi dimensiunile canalelor. ∗ În vederea încercării care se face cu apă. Peste Dn160 mm întroducrea se face obligatoriu cu dispozitiv. ∗ închiderea etanşă a tuturor orificiilor. ∗ blocarea extremităţilor canalelor şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul probelor. Executarea patului de pozare şi montarea conductelor se face numai în uscat. - se întroduce garnitura elastomerică în canal (dacă este cazul). aliniamentele. - se întroduce teava pânã când capãtul mufei ajunge în dreptul liniei de referintã. ∗ la cote ±50 mm. se lubrifiază suprafaţa interioară a garniturii elastomerice şi suprafaţa exterioară a ţevii cu pastă lubrifiantă (apă cu săpun sau lubrifiant pe bază de siliconi) .este interzisă folosirea ca lubrifiant a soluţiilor pe bază de hidrocarburi. se prevăd următoarele lucrări pregătitoare: ∗ umpluturi de pământ parţiale. se însemnează vizibil pe ţeava linia de referinţă pentru montaj întrocucând ţeava în mufă în aşa fel încât distanţa între capătul ţevii şi fundul mufei să fie egală cu cca 10cm. cu respectarea pantelor impuse în proiect. Verificări şi probe: - se verifică cotele. În caz contrar lucrările se execută sub epuizmente. Se admit următoarele abateri limită faţă de proiect: ∗ la pante ±10%. fără a se depăşi abaterile admise pentru pante. - Încercarea de etanşeitate: ∗ După terminarea lucrărilor de montaj se execută încercarea la etanşeitate. Conducta se va rezema pe toată lungimea lui. Pînă la efectuarea probei de etanşeitate se face o umplutură parţială. lăsînd îmbinările libere. lăsând îmbinările libere. Pagina 63 . pe porţiuni. şi şanfrenarea capetelor.

Balogh Ferenc Pagina 64 . tabelului 3. la o presiune de încercare măsurată la capătul aval al tronsonului de 5 N/cmp. Intocmit ing.Tronsoanele de canalizare cu nivel liber se probează la etanşeitate pe tronsoane de cel mult 500 m. . se iau măsuri de remediere.Pierderile de apă admise în canale închise sunt cf. din STAS 3051-91. Verificarea finală a reţelei se va face prin videoinspectie.În cazul când rezultatele încercării de etanşeitate nu sunt corespunzătoare.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI . .

. 20 cm in teren.20m .) Prescripţii tehnice de bază: .) Măsuri pentru menţinerea stabilităţii malurilor: . .C169-88 – Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. Săpătura generală se execută mecanizat de la nivelul terenului natural până la cota -0.0 m faţă de marginea gropilor. care pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor.fundaţiile se vor încastra min.adâncimea de fundare va respecta adâncimea minimă de înghet de 110cm . ultimii 20cm fiind săpaţi manual înainte de turnarea betonului de egalizare.GENERALITĂŢI Prezentul caiet de sarcini se refera la execuţia şi recepţia straturilor de umplutură. mai mică de 1. Pagina 65 . si se va departa de amplasament.20m în terenul bun de fundare . CAPITOLUL -EXECUŢIE UMPLUTURI 1. cu scopul de a se decapa stratul vegetal. mecanizat si manual.00 . Pamantul rezultat din sapaturicare nu se va refolosi pentru umplutura se va transporta din grija executantului din amplasament.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI CAIETE DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR DE REZISTENTĂ CAPITOLUL -EXECUŢIE SĂPĂTURI Prezentul caiet de sarcini se refera la execuţia lucrărilor de săpătură din amplasamentul construcţiei proiectate. Săpăturile pentru fundatiile izolate se vor realiza combinat.terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat suplimentar şi să fie îndepărtate sursele de vibraţii din jur. Umplutura se execută intre nivelul terenului existent după decopertarea stratului vegetal si placa de beton slab armat de la parter . a.dacă din cauze neprevăzute turnarea fundaţiilor nu se efectuează imediat după săpare şi se observă fenomene care pot duce la surparea malurilor. c.) Constructorul are obligaţia să urmărească eventuala apariţie şi dezvoltare a crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii.în amonte de amplasament se va face o rigolă pentru conducerea apelor pluviale. in locuri special amenajate.) Se vor respecta obligatoriu următoarele reguli: . se vor lua măsuri de sprijinire sau transformarea lor în pereţi cu taluz. faţă de cota ±0.pământul rezultat din săpătură să nu se depoziteze la o dist. b. . nivelul final al umpluturilor la – 15 cm. d.Săpătura pentru grinzile de fundare se vor efectua manual astfel incat grinzile de fundare sa incastreze min.orice neconcordanta in stratificatia terenului si natura ternului de fundare indicat in proiect va fi anuntat de catre executant catre factorii implicati in proiectare.

A. Pagina 66 . Balastul pentru a fi folosite în stratul de umplutură trebuie să îndeplinească caracteristicile calitative arătate în tabelul"1".nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgari de pământ.Grad de compactare cerut prin proiect 95%. max. TABEL 1 CARACTERISTICI Sort Conţinut de fracţiuni (%. P792. lemn. cărbune.002 mm sub 0.15m. ce se vor compacta cu cilindrul compresor vibrant. apă sau îngheţ .1 mm 31.MATERIALE Agregate naturale. Aprovizionarea la locul de punere în opera se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că este corespunzător.2 mm 0 – 7. 2. C56-85. resturi vegetale) sau elemente alterate. Balastul trebuie să provină din roci stabile. STAS Echivalent de nisip (EN) min.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Umplutura se va realiza din pământla bază şi balast până la nivelul inferior alpardoselii din beton armat. Agregatul (balast) se va aproviziona din timp în depozit pentru a se asigura omogenitatea şi constată calitatea acestuia. 30 Uzura cu maşina tip Los Angeles 30 (L. La final.80 730 – 89 730 – 89 730 – 89 Metode de verificare conf. C169-88.umplutură din pământ.) sub 0. până la cota -0. Pentru execuţia stratului de umplutură se va utiliza balast cu granulaţia maxima de 71 mm. de la nivelul feţei superioare a stratului de balast se vor executa doua încercari de probăprin metoda cu placa care vor stabili portanţa ansamblului.în straturi succesive de maxim 20 cm grosime.85 caiete 1-6. Pentru asigurarea gradului de compactare necesar pentru umplutură se vor face verificări conform normativelor în vigoare ( C29 . STAS 9850/89 şi Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor GE 026-97. nealterabile la aer.) %max.5 mm – 71 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate Condiţii de admisibilitate Balast 0-71 3 1913/5-85 15 – 70 > 30 Continuă 15 4680 . teren de fundare .

SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Laboratorul executantului va tine evidenta calităţii balastului astfel: .într-un registru (registru pentru încercări agregate). Apa compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse. procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie Determinarea granulometrică La aprovizionare La locul de punere în operă Metode de det. Apa. conf.într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor. 730 – 89 4. rezultat al determinărilor efectuate de laborator. STAS 1. 3. granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul"1". . Pagina 67 . aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea balasturilor. Umiditate Rezistenţa la uzură cu maşina tip Los Angeles 4606 – 80 4. Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se stabilesc de către un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuţie. - - 2. Caracteristici optime de compactare. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse. prin laboratorul sau. aceasta se caracterizează cu rosturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise. La fiecare lot aprovizionat O probă lafiecare lot pentru fiecare sursă (dacă este cazul pentru fiecare sort) O probă la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă (sort).CONTROLUL CALITĂŢII BALASTULUI ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE UMPLUTURĂ Controlul calităţii se face de către un antreprenor. O probă pe schimb de câte ori se observă o schimbare cauzată de condiţii meteorologice 4606 – 80 3. Acţiunea. În cazul în care la verificarea calităţii balastului aprovizionat.STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE. în conformitate cu prevederile cuprinse în tabel. dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor. crt. dar acesta din urmă caz trebuie să conţină nici un fel de particule de suspensie. Frecvenţa minimă Nr.

conform "Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru determinarea deformaţiilor drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu pârghie" . Wef. obţinute prin metoda Proctor modificată .indicativ CD31-77. La execuţia stratului de balast se va urmării realizarea gradului de compactare demin 95%.PUNEREA ÎN OPERA A BALASTULUI Măsuri preliminare. / f du. Laboratorul executantului va tine următoarele evidente privind calitatea stratului executat: . pentru verificarea compactării. Caracteristicile efective de compactare. cu frecvenţa menţionata în acelaşi tabel.caracteristicile optime de compactare. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele de punerea în operă a balastului. = greutatea volumică .du. acesta se determina prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie. Înainte de aşternerea balastului se vor executa lucrările pentru: Drenarea apelor din fundaţii(dacă este cazul) .caracteristicile efective ale stratului executat Pagina 68 . Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul şantierului de probe prelevate din lucrare şi anume: f.opt.max. conform STAS 1913113-83 se stabileşte: f. maximă exprimata în g/cmc. = greutatea volumică uscată.W.în stare uscata efectiva.compoziţia granulometrica a balastului utilizat.ef.P. drumuri longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordurile de fundaţie la acestea precum şi alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect. În vederea stabilirii gradului de compactare gc.P. 5. = umiditatea efectiva de compactare exprimată în %. În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast se vor face încercările şi determinările arătate în tabelul de mai jos.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Prin încercarea Proctor modificată.ef. gc= f du. W.Max.M.drumuri transversale de acostament. .du. La execuţia stratului de fundaţie din balast se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. În cea ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast. = umiditatea optimă de compactare exprimată în %. exprimată în g/cmc.

SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Nr. precum si domeniul de utilizare sunt precizate in anexa IV-1 din NE 012-99. STAS 1913 – 83 4606 – 80 – – Minim 1 de strat Minim 3 probe de strat Zilnic 5. Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutăţii volumice în starea uscată Determinarea capacităţii portante la Frecvenţe minime la locul de punere în operă Metode verificare de conf. Minim 1 proba – Normativ Cd 31 – 77 6.inainte de utilizare conf. confectionate cu agregate grele. nivelul superior al stratului de umplutură Min2 puncte CAPITOL DE LUCRARI: BETOANE 1) GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile cu betoane simple si armate.AGREGATE NATURALEGRELE Pentru prepararea betoanelor avand dimensiunea aparenta cuprinsa intre 2200 si 2500 kg/mc se vor folosi agregate grele provenite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor.2. Verificarea calitatii cimentului se va face: . 2.din NE 012-99.1. turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice fel. precum si in elemente de prefabricate executate pe santier.la aprovizionare conform prevederilor din anexa X.3. 3. 2. Determinarea.1 punct A. 4.prevederilor din anexa X. 1. procedeul de verificare sau caracteristică ce să fie verificat Încercarea Proctor – modificată Determinarea umidităţii de compactare Determinarea grosimii stratului compactat Verificarea realizării intensităţii de compactare Q/S. crt. .2. din NE 012-99. .1. Conditiiie tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele sunt indicate in STAS 1667-76 (anexa IV.metodele de incercare sunt reglementate prin STAS 227/1986 si anexa IV. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi sorturile: Pagina 69 .1 punct B.).MATERIALE 2.CIMENTURI Sortimente uzuale de cimenturi: caracterizarea acestora.2. Pentru elementele de constructii care au conditii normale de exploatare tipul de ciment ales va respecta tabele IV. 2.

organizindu-se executia astfel incat betonarea sa se faces fara intrerupere pe nivelul respectiv. Betonul se va transporta cu mijloace de transport special amenajate.4. sortul 2)-agregate 3-7mm.1. iar durata nu va depasi valorile din tabelul 5. din NE 012-99.Rosturi de lucru (de betonare) In masura in care este posibil. PREGATIREA TURNARII BETONULUI se va face cu respectarea conditiilor de la punctele 6.1.din NE 1712-99 4.6-6. 2.1.B2 din NE 012-99. beton pe schimb pot functiona cu acordul beneficiarului si a proiectantului sub directa supraveghere a conducatorului lucrarii pe care o deserveste fara certificat de atestare. beton-ora si un volum de cel mult 50mc. 2.EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETOANE 4.A2.BETONAREA DIFERITELOR ELEMENITE SI PARTI ALE CONSTRUCTIEI Reguli generale de betonare Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru care va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a punctelor 6. prevederilor din anexa X. 4.4.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI sortul l)-agregate 0-3mm. Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80 (anexa IV.4. sau intre doua rosturi de Pagina 70 .3.6.5.). .2. dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 79084. 4.prevederilor din anexa X.13-6. se vor evita rosturile de lucru. 3. conf..pct. Verificarea calitatii agregatelor se va face: .la aprovizionare.inainte de utilizare conf.18 din NE 012-99 si a fisei tehnologice intocmita la santier. ADITIVI In cazul in care se impune realizarea de betoane cu caracteristici ce pot fi obfinute numai cu ajutorul unor aditivi .3. APA Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa. 4.1.35 din NE 012-99. din NE 012-99.I pct.Compactarea betonului Compactarea betonului se va face mecanic prin vibrare sau in caz exceptional prin batere si indesare cu respectarea conditiilor si indicatiilor de la punctele 6. PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETONULUI Pentru cantitati mai mici de 10mc. Pentru betoanele turnate cu pompa se va respecta anexa VIl. .proiectantul va indica in piesele proiectului acest lucru. La statiile de betoane va fi afisata la loc vizibil reteta corespunzatoare tipului de beton ce se prepara. sortul 3)-agregate 7-16 sau 7-20mm Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului.l.

Dupa turnarea elementelor. .13. Receptia structurii de rezistenta se va face conform caiet V punctele 2. 4. acesta se va proteja prin invelire si udare cel putin 5 zile. 4. caiet V pct.7. elemente de planseu si acoperis 10mm la l=6m. Conditii de masurare a lucrarilor Pagina 71 .40-6. p2. si tabelele 6.NE 012-99 si se consemneaza intr-un proves verbal ineheiat intre beneficiar si constructor. Daca nu s-au indeplinit conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun. caiet V pct.5 N/mmp.15 din normativul G 56.33-6.85 . C 56.Se va evita incarcarea betonului proaspat cu sarcini intr-un interval mai mic de 14 zile.6. din normativul NE 012-99 si STAS 1275. -la latime 3mm.La decofrarea elementelor turnate. . Nu se admite decofrarea sub doua zile.in cursul betonarii elementelor de constructii conf. la 6.inainte de inceperea betonarii conf.5. astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu se deteriorate (cca 2 la 4 zile). durata de decofrare se va majora cu o zi fata de prevederile normativului.3 din NE U12-99 si STAS 1275-88. anexei X 3 din G 140 8. pentru l=6m. 4. in mod special pentru a evita contractia betonului si desprinderea de elementul consolidat.45 din NE 012-99.47.2. si 6. respectind indicatiile si conditiile de la punctele 6.La stabilirea pozitiei de lucru se vor respecta regulile prevazute la punctele 6.55. si 15mm. caiet V pct.5. -la suprafetele de rezemare.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI dilatare. Cind rosturile de lucre nu pot ti evitate.Controlul calitatii lucrarilor de betoane Controlul calitatii lucrarilor de betoane se va face pe faze astfel: .la decofrarea oricarei parti de constructie conf.. pentru a nu produce miscari sau solicitari in zonele de contact.85.2. pozitia lor va fi stabilita prin proiect sau fisa tehnologica a lucrarilor . Tolerante de executie Abaterile maxima admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt: -la lungime + 4mm. lungimea sau latimea pentru. 27 Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului se vor lua dupa anexa X 5. iar incadrarea in abaterile admise se va face conf.39 din NE 012-99. Calitatea betonului pus in lucrare se apreciaza dupa anexa X 7.Decofrarea Partite laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minim 2. Pentru decofrarea fetelor inferioare la placi si grinzii si mentinerea popilor de siguranta se vor respecta cu strictete conditiile si indicatiile de la punctele 6.85 .81 si urmareste evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton care nu indeplineste conditiile impuse.Tratarea betonului dupa turnare Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si de reducere a deformatiilor din constructie.26 C 56. 7. betonul turnat va fi protejat pentru mentinerea umiditatii minime 7 zile dupa turnare. pentru stalpi la constructii etajate 10mm.

Tipul si frecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor. CONTROLUL CALITATII Pagina 72 . NE 012-99 anexa VI pct. 2). • C 28-83 . turnate monolit sau prefabricate de santier in elemente de constructii curente de orice fel.normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel beton ale constructiilor civile industriale si agrozootehnice.sarma trasa pentru beton armat.6. scazandu-se golurile cu sectiunea mai mare de 400 cmp fiecare.constructii din beton armat si beton precomprimat. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de montare a armaturilor pentru elemente de beton armat se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: • STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald • STAS 43812-91 .A5 4). cap.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Masuratoarea lucrarilor de turnarea betoaneler se va face pe metru cub de beton gata turnat si compactat pe volum real al elementelor turnate conform proiectului. • C 56-85 . CAPITOLUL DE LUCRARI: ARMATURI 1). GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate de antreprenor la lucrari de fasonare si montarea armaturilor pentru elementele din beton armat confectionate cu agregate grele.plase sudate • STAS 10107/0-90 . • P 59-96 .normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.MATERIALE Sortimentele uzuale de oteluri pentru armaturi. • STAS 438/3-98 . Controlul calitatii otelurilor se executa conf.instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton.calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton.instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructive a structurilor compuse beton-otel. 3). • P 83-81 . beton armat si beton precomprimat.instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor de beton.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. • STAS 1799-89 . caracteristici de la forma si dimensiunisunt precizate in NE 012-99. • C 150-84 . inclusiv industriale.produse de otel pentru armarea betonului. NE 012-99 . .

conform prevederilor STAS 1799-81.tipul si frecventa incercarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor si numai daca materialul corespunde calitativ.5-2% .73% Pagina 73 . pregatite pentru betoane. pereti.) NORMATIVE DE REFERINTA -NE 012-99 Cod de practica pt.Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii. Pentru materialul lemnos se va utiliza: .parafina . executarea lucrarilor din beton. STAS . Documentatia pregatita pentru receptia structurii de rezistenta trebuie sa contine actele si datele prevazute in punctul 2.Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor placaj pentru cofraje.) MATERIALE Materialele utilizate pentru cofraje vor fi: material lemnos.placaj pentru lucrari exterioare conf. 3.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI Controlul calitatii lucrarilar de montare a armaturilor in elementele de beton armat. Cofraje metalice executate de regula din otel pentru constructii STAS 500/1-89 si 500/2/3 .78. . beton armat si beton precomprimat (partea I ) -C 162-73 . STAS 7004-86 calitatea I de 8 sau 15 mm grosime. sau . -C 16 -84 .cherestea de rasinoase conf.80 precum si toate standardele referitoare la: Pentru unguentul de garda aplicat imediat dupa curatire se va face "emulsia parafinoasa SIN" cu urmatoarea compozitie: . La fasonarea armaturilor se va trece numai dupe ce otelurile pentru elementele de beton armat au fost verificate .sunt prevazute toate verificarile si modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturiior montate in cofraje.5 .) GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile de cofraje pentru turnarea betoanelor monolite de orice fel (simple sau armate) la elementele de constructii ca: fundatii. -G 11 -73 .2. CAPITOL DE LUCRARI: COFRAJE 1.20 .Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice.sau cuie tip D.11 din normativ.suruburi cu cap inecat pentru lemn STAS 1452-82 sau . Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare privind calitatea. grinzi. Constructii de beton armat si beton precomprimat.sapun -1. metal sau materiale plastice.cuie filetate STAS 211'1-90 tip B. STAS 1949-86 calitatea C.25% .apa . stalpi. 2. In cadrul normativului C 56-85 caietul 5 cap.placaj de vagoane de marfa conf.4.

OFERATIUNI DE MONTARE ALE COFRAJELOR .se stemuiesc cu mortar de ciment gaurile pentru tirantii cofrajului. .476 si tabelele 6. etc. Pentru decofrarea fetelor inferioare la placi si grinzi si mentionarea popilor de siguranta. legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitiveior de blocare (calot.asamblarea si sustinerea provizorie a acestora. se vor respecta cu strictete conditiile din C-140-86. proptele. . .SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI 4). juguri. . . zavoare. contravantuiri. tiranti. atat in plan orizontal cat si in plan vertical si fixarea in pozitii si relatia cu elementele de la etajul inferior. . elemente de inventar in apropierea locului de mantaj.verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie. Intocmit Ing. verifiicarea golurilor.se debavureaza suprafetele de beton .inchiderea.2.trasarea pozitiei cofrajului.etansarea rosturilor 5). distantieri. .si 6.se remediaza defectiunile de turnare. .3.DECOFRAREA Partite laterale ale cofrajului se pot indeparta dupa atigerea unei rezistente in beton astfel incat fetele si muchiile sa nu fie deteriorate.) .transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale.deasemeni se va respecta STAS 1275-88. punct 6.curatirea si ungerea panourilor.curatirea si montarea locului de montaj.Varga Zsolt Pagina 74 .

Ploi maxime. Grătare cu ramă din fontă pentru guri de scurgere. durate. Alimentări cu apă si canalizări. Guri de scurgere cu sifon si depozit. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi Calitatea apei. industriale Teren de fundare.Prelevare. Canalizări. Prescripţii de calcul. Reţele de distribuţie. Capace si rame pentru cămine de vizitare Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate Protejarea conductelor de subtraversări de ape si la treceri prin cămine Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din otel supraterane. Prescripţii fundamentale de proiectare. Hidrotehnică. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare Alimentări cu apă. Reţele edilitare subterane. Legea privind calitatea în construcţii Norme generale de protecţie a muncii Pagina 75 . Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre populate Alimentări cu apă. Adâncimi maxime de îngheţ. Determinarea debitelor de apă de canalizare Sisteme de canalizare. Reţele de distribuţie. Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. Acoperiri protectoare. Clasificarea mediilor agresive Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din otel supraterane. Clasificarea si identificarea paminturilor Teren de fundare. Canalizări.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR DE REFERINŢĂ LUCRĂRI EDILITARE STAS 9824/1 STAS 1243 STAS 6054 STAS 1343/0 SR 1343/1 SR 4163/1 SR 4163/2 SR 4163/3 STAS 9824/8 STAS 2308 STAS 7335/3 STAS 7335/6 STAS 10128 STAS 10166/1 STAS 10702/1 SR 8591 STAS 503/1 Normativ I22 Normativ P66 NTPA001 NTPA002 STAS 1481 STAS 1846 STAS 3051 STAS 9570/1 ISO 5667/10 STAS 9470 STAS 2448 STAS 3272 STAS 6701 Legea 10-95 NGPM -93 Trasarea pe teren a constructiilor civile. Intensităţi. Pregătirea mecanică a suprafeţelor Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din otel supraterane. Condiţii de amplasare. Reţele de distribuţie. Cămine de vizitare. Alimentări cu apă. Alimentari cu apa. Canalizări. Prescripţii de calcul. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte şi cable. frecvente. Criterii generale şi studii de proiectare Canalizări exterioare . Zonarea teritoriului României. Stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă Condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Canalizări reţele exterioare. Alimentări cu apă. Tevi din otel fără sudură laminate la cald Normativ pentru proiectarea şi executarea de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţiilor.

determinarea densitatii aparente a lucrabilitatii.Clasificare STAS 5511-89 Incertcari pe betoane. Prescriptii pentru stabiiirea gradului de agresivitate a apei STAS 1759-88 Incercari pe betoane. Betoane-terminoiogii. Detemiinarea densitatii.Verificarea impermeabilitatii in ape STAS 1799-88 Constructii din beton. la etansarea rosturilor C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii C26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive C54-81 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonuiui cu ajutorui carotelor C117-70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat 5R 388/95 Ciment Portland SR 1500196 Cimenturi compozite uzuale de tip II. Metoda raspandirii ISO 7031 Determinarea impermeabilitatii betonului ENV 206 Specificatie tehnica. Tipare metalice demontabile pentru confectionarea epruvetelor STAS 1275-88 Incercari pe betoane. Determinarea rezistelor mecanice STAS 24. cerinte. Determinarea continutului de aer oclus STAS 2320-88 Incercari pe betoane si mortare. a continutului de agregate fine si a inceputului de prize STAS 5479-88 Incercari pe betoane.205 Partea D-Tehnologia betonului NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilar din beton. Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialeior si betoanelor destinate executarii lucrariior de ctii din beton. III. STAS 790/84 Apa pentru betoane si mortare STAS 8573-78 Aditivi impermeabilizator pentru mortare de ciment STAS 8625-90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 334911-83 Betoane de ciment. Determinarea aderentei beton-armature ISO 98-12 Consistenta betonuiui.14-91 Incercari pe betoane. IV. Incercari pe betonul intarit. beton armat si beton precomprimat Pagina 76 C16-84 C212-87 C149-87 . V STAS1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortari cu lianti mineraii . betnn armat si beton precomprimat STAB 3622-86 Betoane de ciment. beton armat si beton precomprimat. Incercarea pe betonul proaspat. niveluri de perfannanta CEB-FIP Model code 1990i nr. compactivitati si porozitatii betonului intarit STAS 3519-76 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA LUCRĂRI DE REZISTENTĂ Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrariior de constructii si instalatii Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de vacumare a betonului Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru emente de beton si beton armat C163-73 Instructiuni tehnice pentru folosirea profilului incastrat PVC plastifiat.

Pagina 77 . beton armat si beton precomprimat.Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton. NE 012-99 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.Tipul si frecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor. C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.plase sudate STAS 10107/0-90 .Sarma trasa pentru beton armat.Produse de otel pentru armarea betonului. C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton.Constructii din beton armat si beton precomprimat. STAS 438/3-98 .6.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU CAIETE DE SARCINI La lucrarile de montare a armaturilor pentru elemente de beton armat se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta: STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald STAS 43812-91 . cap. C 150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel beton ale constructiilor civile industriale si agrozootehnice. P 83-81 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructive a structurilor compuse beton-otel. STAS 1799-89 . . P 59-96 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor de beton.

8 6.1 1.0 3.1 1.6 0.01 x 0. Consumatori Numărul locuitorilor La nivelul anului 2033 se populaţia estimată se calculează cu relaţie: n = n0 x ( 1 + 0.87 2 2 2 2 2 0.83 1.1 1 1. spec.5 0. cons. cons.6 1.56 5 2 300 300 150 10 5 1 30 15 15 12 20 20 20 20 20 22 1.01 0.8 24.06 16.max mc/h l/s 5071 5071 200 250 800 600 1000 140 709.telefon restaurant-cantina Ciucsingeorgiu Nr.65 1.1.27 100 50 31 10 0.7 0.1 1.comuna Denumire consumatori Nevoi gospodăreşti număr de locuitori cu inst.0 3.65 1.55 0.5 7.65 58. in anul de bază ( 2008 ) durată de calcul în ani ( 25 ) 1.25 1.1 0.9 709.25 1.1 0.2 851.max mc/zi l/s Ko Qorar.02 0.15 2.65 1.0 13.7 1.1 0.9 851.79 1. Stabilirea debitelor de calcul 1.int.25 1.25 1.0 0.0 12.00 0. in anul de dimensionare ( 2033 ) numărul loc.65 1.65 1.65 9.4 67.5 24.9 22.65 1.00 0.25 1.8 1.52 0.2 0.1 0.0 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL BREVIAR DE CALCUL 1.6 0.31 0.8 6.5 3.65 1.0 4.0 0.25 Pagina 78 .03 5.8 0.01 0.65 1.26 0.4 63.5 ) a unde n n0 a numărul loc.6 58.apa rece si canal TOTAL Necesar pt animale bovine cabaline porcine ovine pasari TOTAL Nevoi publice dispensar uman dispensar veterinar camin cultural scoala gradinita primarie politie posta .2.9 20.25 1. Necesar de apa localitate Necesar de apa pt.0 0.07 0.6 6. l/om zi Qzi.25 1.25 1.3 0.35 1.med mc/zi Kzi Qzi.

65 1.0 789.6 1.1 12.max mc/h l/s 77.8 12.7 929.81 Qsorar.0 0.9 Qorar.max mc/h l/s 58.00 65.178 Qszi.02 0.2 15.5 18.25 1.03 0.med mc/zi 789.0 1.23 0.45 Quzi.5 19.00 0.05x1.00 10.2 10.5 1.9 67.0 0.med mc/zi 743.5 19.23 1.2 18.2 17.2 Pagina 79 . 5070 Qzi.7 743. Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL cons.9 10.25 0.2 Qzi. 0.0 0.0 0.3 0.9 Ko l/s 9.25 1.00 RECAPITULARE Nevoi gospodăreşti Necesar pt animale Nevoi publice Necesar industrie mica TOTAL Necesar de apa Nr.max mc/zi l/s 1106.10 1.56 1.8 17.med mc/zi 709.max mc/h l/s 65.4 0.27 5.65 0.9 884.8 61.1 Kzi Qzi.med mc/zi 929.0 1.7 Quzi.1x1.6 16.0 938.8 5070 cons.65 1.87 Qorar.87 0.1 Qzi.5 0.1 1106.8 Qs Nr.2 0.02 1.00 0.3 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL bufet-cofetarii complex comercial unitati prestari servicii TOTAL Necesar industrie mica fabrica de piine TOTAL 50 20 60 5 20 20 0.5 18.20 kpxks 1.5 65.7 15.7 Qszi.2 21.2 77.5 0. Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL Cerinta de apa Denumire consumatori Ciucsingeorgiu TOTAL Debite de ape uzate menajere Qu = 0.4 21.65 0.9 l/s 10.2 Quorar.9 63.38 1 1.max mc/h l/s 61.3 0.3 0.38 0.max mc/zi 938.1 789.max mc/zi l/s 884.4 0.4 1.9 10.79 0.9 938.max mc/zi 851.

91 63 255 0.21 mc/h Coeficient de siguranta 6 Qp = 2.22 8.44 11.16 l/s 61.92 1.91 0.96 8. = 1.adinc.78 1.lungime conductei de refulare 18. pompa pompare l/s mc/h Pompe l/s SP1 SP4 2.8 *lgRe -1.91 m Hg = 6.in cazul curgerii turbulente in conducte hidraulic netede (PE) 0.54 mp Hu = 0.18 63 110 0.33 l/s 1.00 8.7 S= 1.41 mc Dimens.89 m Hg = Hr aval .8 mm 0.Hr am +Hu = inaltime geodezica H radier conducta amonte -2 m H radier conducta aval 4 m Hu = 0.conductei de refulare D = 63 mm Di = 55.76 mc/h Procent de acoperire la statia de pompare 1.91 m Diam.unitara I = l/d * v2 / 2 *g = .34 2.absoluta echivalenta = 0.pierderea de sarcina lin.0558 m v = Q/A = 0.p.utila a statiei de pompare Htot = 2.constructiva se ia pentru un rezervor cilindric cu raza R= 0. Statii de pompare ape uzate Tabel cu caracteristicile principale ale statiilor de pompare Q Statie de Q calcul Q Nr.44 8.Diam H tot H util pres pres [m/s] Dn pare [m] [m] [m] [mm] L [m] mCA 8.viteza apei in conducta Pierderile de sarcina liniare Hlin Hlin = I * L = 4.91 Statie de pompare SP1 Stabilirea debitului de calcul Total populatie 5070 m Numarul de populatie cu legatura la statia de pompare 99 m Debit maxim orar Qmax o total = 17.34 2.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL 2.5)2 = Ke = rug.007 Pagina 80 .adincimea totala Inălţimea de pompare Hp = Hg + Hlin + Hloc = 11.02162358 l = 1/(1.91 m .20 4.64 m L= 255 m .89 1.34 l/s 8.179 m/km i .44 mc/h Volumul de compensare se considera pentru un timp de stationare t= 10 min V st.91 m .95% Qmax o SP= 0.22 Q pompa mc/h Cdcta Cdct H a vit Pom.96 m/s .40 2.00 1+1 1+1 2.

91 m/s .de viscozitate cinematica = 1. = 1.33 mc Dimens.18 m .coef.9 Nr.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL numarul Reynolds Re = v x d/ visc = 40865 visc.este coef.10 mc/h Coeficient de siguranta 6 Qp = 2.8 mm 0.0558 m v = Q/A = 0.conductei de refulare D = 63 mm Di = 55.76 mc/h Procent de acoperire la statia de pompare 1.541 m/km i .adinc.18 m Hg = 6.13 mp Hu = 1.viteza apei in conducta Pierderile de sarcina liniare Hlin Hlin = I * L = 1.6 S= 1.6 m H radier conducta aval 2 m Hu = 1.adincimea totala Inălţimea de pompare Hp = Hg + Hlin + Hloc = 8.23 Statie de pompare SP4 Stabilirea debitului de calcul Total populatie 5070 m Numarul de populatie cu legatura la statia de pompare 90 m Debit maxim orar Qmax o total = 17.9 7.78 m .utila a statiei de pompare Htot = 4.11 6 0.constructiva se ia pentru un rezervor cilindric cu raza R= 0.unitara I = l/d * v2 / 2 *g = Pagina 81 .22 l/s 8.33 6 0.pierderea de sarcina lin. 3 1 1 Tot psi 0.78 m Diam.30 l/s 1.31E-06 m2/s Pierderile de sarcină locale Hloc 0.de pierdere de sarcina a piesei Denumire piesa cot ventil de trecere largire de sectiune Psi 0.16 l/s 61..82 m L= 110 m .p.92 m Hg = Hr aval .lungime conductei de refulare 16.34 m Hloc = Sz x v2 / 2 x g = unde z .00 mc/h Volumul de compensare se considera pentru un timp de stationare t= 10 min V st.78% Qmax o SP= 0.Hr am +Hu = inaltime geodezica H radier conducta amonte -3.

007 numarul Reynolds Re = v x d/ visc = 38742 visc.9 7.8 *lgRe -1.44 608. Statia de epurare 1.05 5070 120 608.5 2 61.de pierdere de sarcina a piesei Denumire piesa cot ventil de trecere largire de sectiune Psi 0.coef.76355 17.in cazul curgerii turbulente in conducte hidraulic netede (PE) 0.99 8.32 m Hloc = Sz x v2 / 2 x g = unde z .44 670. Debite de apă uzată Debit apă uzată Total Q24 Coeficient de neuniformitate zilnică Debit zilnic maxim Coeficient de neuniformitate orară Debit de calcul Qcalcul Coeficient de neuniformitate orară min.61 1.7345 743.9 Nr.87 10..22 409.4 884.66 6 0. Debit minim Qmin 2.de rezistenta hidraulica liniara .coef.56 3.16 0.73 30.5)2 = Ke = rug.24 1.69 5070 60 304.de viscozitate cinematica = 1.021891243 l = 1/(1.88 4.este coef.22 304. Încărcări Număr persoane CBO5 per locuitor Încărcare CBO5 Total Concentraţie medie Număr LE CCO per locuitor Încărcare CCO Total Concentraţie medie 743. 6 1 1 Tot psi 0.6 16.11 6 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL l .16 mc/zi mc/zi mc/h l/s mc/zi mc/h l/s mc/h l/s mc/h l/s g/pers*zi kg/zi kg/zi mg/l pers g/pers*zi kg/zi kg/zi mg/l Pagina 82 .absoluta echivalenta = 0.8773 36.31E-06 m2/s Pierderile de sarcină locale Hloc 0.

45 2.Q24 .87 278.00 0.77 10 65.25 93.45 211.72 16.07 659.29 4.CBO5 .05 0.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL SS per locuitor Încărcare SS Total Concentraţie medie N-Kj per locuitor Încărcare N-Kj industrial Total Concentraţie medie P per locuitor Încărcare P Total Concentraţie medie 3.04 g/pers*zi kg/zi kg/zi mg/l g/pers*zi kg/zi kg/zi kg/zi mg/l g/pers*zi kg/zi kg/zi mg/l 304.3 12 11.5 6 13.5 12.SS CBO5 în SS Eficienţă totală E % Eficienţă epurare biologică E % Producţie de nămol în exces după metoda Hunken Concentraţie nămol Vârsta nămolului Temperatura minimă Vârsta minimă recomandată al nămolului Recirculaţie Balanţa de azot N-încărcare în apa uzată N-concentraţi în nămolul în exces N-încărcare în nămolul în exces N.93 27.Qcalcul Concentraţie cerută la evacuare .00 35.075 4056. C zile % 59.77 13.68 17.96 11 55.89% 95.25 kg N/zi % kg N/zi kg N/zi Pagina 83 .46 kg/zi mg/l kg CBO5/kg SU kg SU kg/mc mc mc mc h h h mg/l mg/l mg/mg % % kg/zi % zi gr.31 167. Aerare + nitrificare + denitrificare Încărcare CBO5 Concentraţie Încărcare nămol Cantitate nămol Concentraţie nămol Volum reactor Volume de aerare Volum denitrificare Timp de staţionare .50 32.cantitate care trebuie nitrificată 55 278.00 1014.22 409.8 16.68 12.25 46.42 25.41 0.87 374.15 354.Qdmax .

67 0.75 11.3 20 2 1039.38 0.09 % % % % Necesar de oxigen Respiraţia de substrat Coeficient al respiraţiei endogene Respiraţia endogenă Nitrificare Total alfa Concentraţia de saturaţie al oxigenului Concentraţia medie al oxigenului Cocentraţia remanenta al oxigenului Capacitatea de oxigenare OCh kh OChm Aerare Adâncimea de aerare Transfer de oxigen / m adâncime Necesar de aer Coeficient de amestec 4.h Eficienţa denitrificări Eficienţa denitrificări pentru R = 100 % R = 200 % R = 400 % R = 600 % 50 0 99.38 112.91 598.1 360 109. Decantor Concentraţia MLSS în bazinul de aerare Indexul nămolului Încărcare hidraulică Suprafaţa necesară al decantoarelor Nr.72 43.58 29.65 Bule fine 5.h g N-NH4/kg 0.54 g N-NH4/kg.32 1.2 2 73. h .94 0.8 0. Decantoare Suprafaţa decantoarelor Volumul decantoarelor Încărcare hidraulică Qcalcul Q24 Qmin 4 140 0.93 kg O2/zi kg O2/zi kg O2/zi kg O2/zi kg O2/zi kg O2/h mg/l mg/l mg/l kgO2/zi kgO2/h kgO2/h m g/mc*m mc/h mc/mc.92 129.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL Cinetica nitrificării Substanţe organice Încărcare la nitrificare 60 % 0.89 OS. mp mc mc/mp*h mc/mp*h mc/mp*h Pagina 84 128.8 2.1 47.52 0.5 16 541.23 kg/mc ml/g mc/mp/h mp buc.91 0.

2 1.Balogh Ferenc Pagina 85 .46 124.62 211. Parametrii apei epurate Efluent staţia de epurare CBO5 CCO SS P total Amoniu (N-NH4) N-NO3 25 125 60 2 3 37 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Intocmit Ing.91 9.9 34.2 4.74 2.69 kg/mp*h kg/mp*h kg/mp*h kg/mp*h kg/mp*h kg/mp*h h h % mc/h l/s 5.84 2.52 0.95 4.SC TRILOG COMSERV SRL RETEA CANALIZAREA STATIE DE EPURARE COMUNA CIUCSANGEORGIU BREVIAR DE CALCUL Încărcare nămol fără recirculare pentru Qcalcul Q24 Qmin Încărcare nămol cu recirculare pentru Qcalcul Q24 Qmin Timp de retenţie Qcalcul Q24 Recirculaţie Volum nămol recirculat 3.