You are on page 1of 8

Sem 1 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KAA 3013 Dasar, Polisi dan Falsafah Pendidikan Awal Kanakkanak

FAIRUZ ‘AIN BINTI HARUN (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak

Membandingkan dan membezakan dasar dan polisi negara Malaysia dengan dasar dan polisi negara luar. (C4. (TS3. perdebatan dan penerokaan. CT4. EM3) 3. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 Tugasan 2 Forum Agihan Markah (Peratus) 20% 20% 20% 60% .TS4) 5. CT3.TS4). polisi dan falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak. Pengetahuan yang diperoleh menerusi pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar menerusi pembacaan.1.PENGENALAN Kursus KAA 3013 ini bermatlamat untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan terhadap dasar. perbincangan. 2. Menilai Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan sebagai panduan dalam mengurus prinsip pendidikan prasekolah.CT3. (P5. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini. Mengetahui dan memahami tentang CRC dan akta-akta yang berkaitan dengan kanak kanak dan perkhidmatan kanak-kanak. KK3. Menganalisis dasar dan polisi sedia ada bagi tujuan memahami setiap akta yang terdapat di negara kita. 2. LS2) 3. pusat jagaan ataupun tadika. Kerja kursus merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual. (A4. Bekerja secara berpasukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu pendidikan awal kanak-kanak. pemikiran kreatif & kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1.CT3.0 PENILAIAN KURSUS 3.2.EM3) 4.(C2. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3.

Konvensyen Hak Kanak-kanak (Children’s Right Convention): Kepentingannya kepada kanak-kanak. 4. 3) Bincangkan kelemahan. Tugasan 2 1) bincangkan bagaimana pendapat dan konsep pendidikan awal kanak-kanak yang diutarakan oleh tokoh tersebut dapat diaplikasi dalam konteks di Malaysia. 2) Pada pendapat anda. Buat laporan bertulis berserta gambar-gambar yang relevan.3 EFORUM 1. 4. kekuatan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pusat jagaan kanakkanak tersebut.4.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Bincangkan kelebihan mengenai kelebihan dan kelemahan Model Montessori. 15 March 2013 (Minggu 4) 29 March 2013 (Minggu 6) 19 April 2013 (Minggu 8) 3 Mei 2013 (Minggu 10) 5 5 5 5 . 3.2 Pilih satu tokoh yang telah anda pelajari. Pada pendapat anda mengapa ia begitu penting bagi AlGhazali? 2. Tugasan 1 1) Analisa persekitaran dalaman dan luaran pusat jagaan tersebut.1. 4. Pilih satu pusat jagaan kanak-kanak. 4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3 3hb Mei 2013 (Minggu 10) 20 20 Bincangkan dan beri pendapat tentang halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak yang sedang berkembang di Malaysia. Tugasan Arahan Tarikh Akhir 3 Mei 2013 (Minggu 10) % 20 4. adakah pusat jagaan tersebut memenuhi garis panduan seperti yang ditetapkan dalam akta dan polisi berhubung dengan kanakkanak. Antara pendapat Imam Al-Ghazali tentang didikan awal kanak-kanak iaitu mengajar anak tentang adab makan.

Saiz 12/Arial. iii. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada manamana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Forum E-Learning: i. Font: Times New Roman. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.JUMLAH 60 1. iv. Saiz 11. iii. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masing-masing. Tugasan yang dihasilkan perlu asli. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku ilmiah dan beberapa artikel dari jurnal. Jawab keempat-empat semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3. PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN 1. ii.5 line iv. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA. 2. ii. Spacing 1. . Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2 (h) Rujukan (i) Lampiran (jika ada) (j) Cetakan bagi jawapan dan respon untuk soalan forum Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. FORMAT TUGASAN Tugasan Individu: i. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam eforum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda bagi tujuan penilaian. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan lampiran). v. 2.

Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. 4. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. (0) (18-20) (16-18) (12-14) (11-9) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2) .membincangkan dengan jelas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Ada idea asli yang bernas. Idea disusun dengan baik. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). ada contoh yang konkrit. isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. kreatif dan kritis.3. isi di huraikan dan ada contoh. Tidak lengkap. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda. Menepati format. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS Markah TUGASAN INDIVIDU Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik. Tiada contoh. isi dikembangkan dengan baik. Menepati format. Ada Idea sendiri. isi mencukupi. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. ada contoh yang baik dan konkrit. isi tdak dihuraikan. isi mencukupi. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada (Minggu ke-12). Idea tersusun dengan kemas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. Bagi mengelakkan sebarang masalah. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi tidak mencukupi.isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi.

.

LAMPIRAN PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 E FORUM JUMLAH 1 2 3 RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS KAC3013 KURIKULUM AWAL KANAK-KANAK TAJUK TUGASAN KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

0 2.LAMPIRAN 2 ISI KANDUNGAN Halaman 1.0 Pendahuluan Topik perbincangan 2.0 4.0 Subtopik Subtopik Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup RUJUKAN LAMPIRAN .1 2.0 5.2 3.