You are on page 1of 18

1 - Tlakové nádoby anglicky - česky

Názvosloví

Tlakové nádoby anglicky - česky
A Abrasion, allowance for Accessibility, pressure vessels Access openings Allowance for - corrosion - erosion - abrasion Applied linings, tightness Approval of new materials Articles in Section Attachments - lugs and fittings - lugs for platforms, ladders, etc. - non-pressure parts - nozzles - pipe and nozzle necks to vessel walls - stiffening rings to shell B Backing strip Bending stress, welded joints Bend test Blind flanges Blowdown, capacity, certification - capacity, conversion - connection to vessels - construction - discharge pipe - indirect operation - installation - installation on vessels in service - liquid relief - marking - minimum requirements - pressure setting - spring loaded - springs, adjustment - stop valves adjacent to - test Bolted flange connections - bolt loads - bolt stresses - design of - flange moments - flange stresses Přídavek na mechanický otěr Přístupnost tlakových nádob Kontrolní otvory Přídavek na - korozi - erozi - mechanický otěr Těsnost vyložení nádob Schvalování nových materiálů Články v Části Připojované části (k tlakovým nádobám) - konzoly a příslušenství - konzoly pro plošiny, žebříky atd. - netlakové části - hrdla - trubky a nátrubky ve stěnách tlakové nádoby - výztužné prstence pláště Podložný pásek Ohybové napětí ve svarových spojích Zkouška ohybem Zaslepovací příruby Odkalováky, výkon, dokumentování - výkon, konverze - připojení k nádobám - konstrukční provedení - výpustná trubka - nepřímé ovládání - montáž (umisťování) - umístění na nádobách v provozu - poj. ventily pro kapaliny - značení - minimální požadavky - nastavení přetlaku - pružinové pojistné ventily - rektifikace pružin - připojení uzavíracích ventilů - přezkušování Přírubové spoje, šroubované - zatížení šroubů - napětí ve šroubech - výpočet přírubových spojů - momenty působící na přírubu - napětí v přírubě

den do plášťů .pájecí pasty .přídavný kov .hydraulická tlaková zkouška .pressure-temperature rating Certificate of Authorization for Code symbol stamp Certification of material Certification of Nondestructive Personnel .fluxes .welding ends of C Carbon in material for welding Cast ductile iron vessels .přivařování konců Obsah uhlíku v materiálu pro svařování Nádoby z kujné litiny .thickness and corrosion allowance .service restriction Castings .specifications Cast iron circular dished heads Cast iron standards parts.česky Názvosloví .quality factor .svorníkové šrouby .pressure-temperature rating . pásků .1 .materiály přírub .tloušťka a přídavek na korozi .curvature .maximum service temperature .tightness of .provozní omezení Odlitky .tvarování konců podl.impact test .max.Tlakové nádoby anglicky .výpočet den .hydrostatic test .nozzles and fittings .zakřivení .heads into shells .operating temperature Butt straps .pevnost pájených spojů Pájení .vady odlitků .hrdla a nátrubky .výpočet (navrhování) .typy spojení Šrouby Stěny vyztužené rozpěrkami Pájené přípojky pro hrdla Pájené spoje .design .materials .studs .zkouška rázem .z uhlíkové oceli .pro elektromagnetickou zkoušku .fabrication by .cleaning of brazed surfaces . defektoskopie.součinitel jakosti .filler metal .zaoblení rohů a hran .těsnost přírubových spojů .čištění pájených povrchů .součinitel hodnoty .výroba pájením .corners and fillets .efficiency of . small Cast iron pipe fittings Cast iron vessels .types of attachments Bolts Braced and stayed surfaces Brazed connections for nozzles Brazed joints .prověřování odlitků .provozní teplota Podložné pásky .strength of Brazing .magnetic Particle Examination .tlakoteplotní stupně .inspection . .head design .carbon steel . pracovní teplota .forming ends of .defects .technické podmínky pro odlitky Kruhová klenutá dna ze šedé litiny Drobné normalizované části ze šedé litiny Potrubní přípojky ze šedé litiny Nádoby ze šedé litiny .tlakoteplotní stupně Oprávnění k používání razidla se symbolem ASME Osvědčení o materiálu Osvědčení o kvalifikaci prac.

from vessels to safety valves .pájených nádob .přídavné zatížení .při pájení .assembling .rozdílných způsobů výroby Pracovní přetlak vypočtený na základě tlakové zkoušky Kuželová dna Kuželové přechody Spoje.Liquid Penetrant Examination . příruba se šrouby .carbon and low -alloy steel vessels .nádob z uhlíkových a nízkolegovaných .brazed .při montáži (sestavování) .závitové .Tlakové nádoby anglicky .examination Clad plate Cleaning .rozdílných materiálů . bolted flange .of different materials . guide for preparation Defects in welded vessels.návarových ploch Mezera mezi pájenými plochami Kombinace .pro zkoušku prozařováním . vkládané pásky . stress corrosion Cutting plates Cylindrical shells .svorkové . after post weld heat treating Corrosion allowance Corrugated shells Cover plates .clamp .vessels subjected to external pressure Clad material.Radiographic Examination . úchylky souososti .od nádob k pojistným ventilům .česky Názvosloví .1 . alignment tolerance .welded Cooling.thickness .pro zkoušku ultrazvukem Povrchové rýhy na nádob.spherically dished Cracking.on manholes and handholes .brazing .studded .pro průlezy a pracovní otvory .threaded .expanded .pájených ploch .of brazed surfaces .brazed vessels .of methods of fabrication Computed working pressure from hydrostatic tests Conical heads Conical sections Connections.transition in D Data report. repair Definitions Design .Ultrasonic Examination Chip marks on integrally forged vessels Circumferential joints.se závrtnými šrouby . inserted strips .vrchlíková víka Korozní praskání pod napětím Stříhání (dělení) plechů Válcové pláště .svařované Ochlazování po tepel.zkoušení Plátovaný plech Čištění .pro zkoušení barevnou defektoskopií .pájené .supplementary loading .tloušťka .of welded surfaces Clearance between surfaces to be brazed Combination . zprac. kovaných v celku Obvodové spoje.zaválcované .u nádob zatížených vnějším přetlakem Plátovaný materiál. po svařování Přídavek na korozi Vlnité pláště Rovná (desková) víka .přechody válcových plášťů Návod na vyplňování pasportu Opravy vad ve svarech Definice Výpočet (navrhování) .

zatížení .nekovových nádob .of sectioned specimens .(vypouštění) .nádob vystavených působení koroze Nesoustřednost plášťů Opracování návarových ploch plechů .úkosových Součinitel svarů hrdel s nádobou .clad vessels . tube and pipe External pressure vessels .of welded joints Exemptions. Zaválcované spoje Trubky zatížené vnějším přetlakem Nádoby zatížené vnějším přetlakem . allowance for Etching . diameter and volume Expanded connections External pressure. a odleh. modulus of Electric resistance welding Ellipsoidal heads Erosion.kovaných nádob .průtoč. around openings for welded attachments .nonferrous vessels .Tlakové nádoby anglicky .nádob z feritické oceli s tepelným zpracováním .of supports Drainage .of sectioned specimens . checking of Discharge of safety valves Dished heads Disks.welded Elasticity.solutions for examination of materials Evaporators Examination .of vessels subject to corrosion E Eccentricity of shells Edges of plates.nádob z vyskokoleg.součinitel hodnoty svarových spojů Modul pružnosti Odporové svařování Eliptická dna Přídavek na erozi Leptání . na které se nevztahuje ustanovení Kontrola rozměrů Průtočný průřez pojistných ventilů Klenutá dna Průtržné membrány Různorodý svarový kov Deformace . ventilů .high alloy steel vessels .loadings .forget vessels .rozřezaných vzorků .of welded vessels .1 .discharge from safety and relief valves .víceprostorových nádob .multichambers vessels .ferritic steel vessels enhanced by heat treatment . metal removal from .svarových spojů Průměry a objemy nádob. množství z pojist. na které se nevztahují ustanov.welded vessels Design pressure Diameter exemption Dimension.svařovaných nádob .allowable working pressure for ocelí .tapered Efficiency.roztoky pro zkoušení materiálů Odparky Zkoušení .cast iron vessels .dovolený pracovní přetlak .podpěr Odvodnění .nádob ze šedé litiny .svařovaných nádob Výpočtový přetlak Průměry nádob.česky Názvosloví . rupture Dissimilar weld metal Distortion . ocelí .cast ductile iron vessels .nádob z kujné litiny .plátovaných nádob .rozřezaných vzorků .

heat treatment .přivařované k lisovaným dnům .nádob z kujné litiny .cast ductile iron vessels .značení .nádob z uhlík.přechody Výroba .nekovových nádob .výpočet den .welding Field assembly of vessels Filler plugs for trepanned holes Fillet welds Fired process tubular heaters Fitting attachments Flange connections Flange contact facings Flanges .heat treatment verification tests .nonferrous vessels .svařování Montáž nádob na staveništi Zaslepovací zátky vytrepanovaných otvorů Koutové svary Topené trubkové ohříváky Připojování příslušenství nádob Přírubové spoje Těsnící plochy přírub Příruby .stiffening rings in shells .vyztužování otvorů .Tlakové nádoby anglicky .fabrication .výpočet den . small Forged vessels .high alloy steel vessels .clad vessels .z vysoce legovaných ocelí .reducers F Fabrication .nádob ze šedé litiny .diagramy .welded joints .kovaných nádob .svařovaných nádob Nádoby z ferit.materials .1 .head design . tep.vyztužování otvorů Zploštění na klenutých dnech Vyhrdlené otvory Drobné kované části Kované nádoby .type of attachment Flat heads and covers.thickness of shell .spoje plášťů .welded vessels Ferritic steel vessels with tensile properties enhanced by heat treatment .výroba .materiály . a nízkolegovaných ocelí .způsoby spojení Nevyztužená plochá dna a víka .tepelné zpracování . zušlech. ocelí s mechan.brazed vessels . zpracováním . unstayed .design .reinforcement of openings Flat spots on formed heads Flued openings Forged parts.tloušťka pláště .svarové spoje .ferritic steel vessels enhanced by heat treatment .stamping .výpočet přírubových spojů se šrouby .výztužné prstence plášťů .supports for .reinforcement for openings .podstavce .výpočet (navrhování) .plátovaných nádob .joints in shells of .cast iron vessels .carbon and low alloy steel vessels .forged vessels .marking .nádob z feritických ocelí s tepelným zpracováním .charts .vyrážení značek . zpracování .pájených nádob .of formed heads for welding .bolted design .zkoušky pro ověřování tepel.česky Názvosloví . hodnotami zvýšenými tepel.design of heads for .

vyhrdlené otvory ve dnech . external pressure .welding Forgings .vrchlíkových .shell sections and heads Furnaces.eliptických .délka válcového lemu .lokální zeslabení .poloměr anuloidového přechodu .reinforcement for openings Forming.flued openings in .kontrola teplot při žíhání Pozinkované nádoby Materiály na těsnění Obvodové svary (viz písmeno C) Pracovní otvory a průlezy Délka válcové části lemu dna Připojování den .kovaná .vyztužování otvorů ve dnech Úprava hran plechů lubů a podložných pásků .length of skirt .welded Head openings.kuželových s anuloidovým přechodem .poloměr anuloid.manufacturers data report . knuckle radius Heads and shells.thickness.temperature control of G Galvanized vessels Gasket materials Girth joints (see circumferential joints) H Handhole and manhole openings Head flange (skirt) length Head joints .knuckle radius .svařováním Otvory ve dnu.roundness tolerance .lubů a den Pece.pasport vyhotovený výrobcem .identification of .partial report Formed heads .on welded vessels .spherically dished .identifikace .zkoušení výkovků ultrazvukem Formuláře . after forming Heads.svařování Výkovky .forged heads .pájením .insertion efficiency .dna svařovaných nádob . zatížené vnějším přetlakem .torispherical.polokulových .dílčí pasport Lisovaná dna .lisování .brazing . teploty při tepelném zpracování po svařování Žíhací pece .out of roundness .hemispherical . design .conical .heat treatment .Ultrasonic Examination FORM .Tlakové nádoby anglicky .česky Názvosloví .ovalita .úchylky v nekruhovosti .součinitel hodnoty svarových spojů den .forged .openings through or near welded joints . umístěné v jeho kulové části Dna vydutá a vypuklá .localized thin areas . přechodu torosf.torosférická .1 .ellipsoidal .tloušťka po vylisování Výpočet a navrhování rozměrů den .forming . ends of shell plates and buttstraps .kuželových .tepelné zpracování . entirely in spherical portion Heads.toriconical .kovaných den . den Dna a pláště.otvory umístěné ve svarech a v blízkosti . temperatures for postweld heat treatment Furnaces for heat treating . concave and convex .torispherical .

výkovků .of welds Identification markers. zkouška .pájených nádob .of plates .for trepanning plug section.kovaných nádob .telltale .zaslepování vytrepanovaných otvorů .nádob ze šedé litiny .před montáží .zkušební vzorky .ferritic steel vessels enhanced by heat treatment .dokumentování .svařovaných nádob Identifikace . refilling .Tlakové nádoby anglicky .teplota Kontrola . on flanges Hydrostatic proof tests .furnaces .nádob zatížených vnějším přetlakem .before assembling .of forgings .temperature Inspection .clad vessels .česky Názvosloví Heat exchangers Heat treatment .brazed vessels .properties .high alloy vessels .by fabricator .nádob z vysoko legovaných ocelí .ověřovací zkoušky tepelného zpracování Polokulová dna Vysokotlaké nádoby Otvory . ocelí .unreinforced.zkušebních vzorků .plátovaných nádob .kombinovaná s pneumatickou .kontrolní otvory .for screw stays .normální .cast iron vessels . tlak.1 .nádob z uhlíkových a nízkoleg.combined with pneumatic .před vystavením působení přetlaku Hydrostatická tlaková zkouška .welded vessels I Identification .carbon and low alloy steel vessels .nádob ze šedé litiny .nevyztužené otvory ve svarových spojích Krky přírub Hydrostat.galvanized vessels .smaltovaných nádob .verification tests of Hemispherical heads High pressure vessels Holes .certification .of test specimens .(označování) .carbon and low alloy steel .destrukční .cast iron vessels .forged vessels . zpracováním .specimens .prior pressure application Hydrostatic test .u výrobce .svarů Označování počátků a konců radiogramů Zkouška rázem v ohybu .nádob z feritických ocelí s tepel.destructive .standard . in welded joints Hubs.during fabrication Výměníky tepla Tepelné zpracování .nádob z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí .žíhací pece . radiographs Impact test .cast ductile iron vessels .external pressure vessels .nádob z kujné oceli .pozinkovaných nádob .hodnoty .plechů .pro závitové rozpěrky .enameled vessels .

na které se nevztahují ustanovení.electric resistance.steel castings .plate .sectioning of welded joints .ferritic steel vessels enhanced by heat treatment .heat treatment.postweld heat treatment .in vessels subjected to external pressure .control of stamping .nádob z tepelně zušlech.bezpečnostních armatur .trubek s trubkovnicí Přehled zákonných ustanovení Anuloidové přechody .tube to tubesheet Jurisdictional Review K Knuckles .high alloy steel vessels ..brazed .nádob.na tupo svařované elektroodporově . s korozivzd.1 .možnosti .součinitel hodnoty pájených spojů .zkušebních vzorků .tepelného zpracování výkovků .přístup na staveniště .výběrového prozařování svarových spojů .qualification .materiálu .test specimens .forged vessels .quality control .vessels .svařovaných nádob Kontrolní otvory Inspektoři .vessels exempted from .reports Installation .odlitků z ocelolitiny . butt welding . ferit.efficiency.mezioperační kontrola .access to plant .in cladding and applied linings .na mater.plechů .přístupnosti tlakových nádob .tlakových nádob Integrální (v celku odlitá) vrchlík.kovaných nádob .Tlakové nádoby anglicky . . značkami .efficiency.pájené .nádob z vysoko legovaných ocelí .kontrola označování vyráž.spot examination . forgings .material . .welded vessels Inspection openings Inspectors .součinitel hodnoty svarových spojů .nonferrous vessels . accessibility .vyřezávání vzorků ze svarových spojů .nádob zatížených vnějším přetlakem . welded . víka ze šedé litiny Integrálně žebrované trubky (zhotovené z jednoho kusu včetně žeber) Vnitřní vestavby Duplikátorové nádoby Spoje .nádob z neželezných kovů .facilities .magnetic particle . plátov.pressure vessels Integral cast iron dished heads Integrally finned tubes Internal structures J Jacketed vessels Joints .pasporty Instalace (montáž) .duties .elektromagnetická .nádob .circumferential .povinnosti . ocelí .pressure vessels.kontroly jakosti . brazed .kvalifikace . výložkou .česky Názvosloví .obvodové .tepelného zpracování po svařování .pressure relieving devices .

kuželových částí Přeplátované spoje . zatíž. alignment tolerance .materiálů .normalizovaných tlakových částí .značení .castings .valves and fittings .symbolem ASME Code Přenášení značek na plechy po jejich dělení Materiály .brazed .1 .brazed .svařované Zákonná ustanovení pro tlakové nádoby Životu nebezpečné plyny a kapaliny Součinitel zeslabení řadou otvorů Omezení u svařovaných nádob Mezní hodnota ovality plášťů Vyložení . and other attachments M Magnetic particle inspection Manholes.testing of materials Lugs for ladders.marking .vessels subjected to external pressure Low temperature operation Low temperature vessels . transfer after cutting plates Materials .plechů .cover plates for .podélné u nád.corrosion resistant Liquid penetrant examination Loadings Local postweld heat treatment Longitudinal joints.ventilů a tvarovek . zkouš.v závislosti na průměru nádoby Zodpovědnost výrobce Přenášení značek výrobcem Značení .welded Laws Covering Pressure Vessels Lethal gases or liquids Ligaments.plates .materials .nádob zatížených vnějším přetlakem Provoz při nízkých teplotách Nádoby provozované při nízkých teplotách . efficiency of Limitation on welded vessels Limit of out of roundness of shells Linings . when not required .odlitků . vnějším přetlakem .radius .materials .schvalování nových materiálů .česky Názvosloví .víka pro průlezy a pracovní otvory .pájené .požadavky na zkoušku rázem v ohybu .standard pressure parts .brazing .impact tests.zkoušení materiálů Konzoly pro žebříky.pájených .impact test requirements .Tlakové nádoby anglicky .poloměr . rázem v ohybu . and handholes . platforms.minimum vessel diameter requiring Manufacturer.amount of overlap .pro plyny a kapaliny .approval of new .transition section L Lap joints . responsibility of Manufacturer’s stamps Marking .velikost přesahu .kde nejsou požad.longitudinal under external pressure .for gases and liquids .materiály .pájené .with Code symbol Markings.odolnost proti korozi Zkouška barevnou defektoskopií Zatížení Místní tepelné zpracování po svařování Přesazení návarových hran podélných spojů . ochozy a jiné příslušenství Elektromagnetická prášková kontrola Průlezy a pracovní otvory .

osvědčení o materiálu .heat treatment of .rods and bars .unidentified .příklady Připojování netlakových částí Zkouška vrubové houževnatosti Otvory pro hrdla .tyčí a předvalků .ferritic steel vessels enhanced by heat treatment .specifications for .technické podmínky pro materiály .examples Nonpressure parts.castings .odlitků .approval of repairs .schvalování oprav materiálu .výkovků .výpočet okrouhlých nádob . .nádob z ferit.vyztužování .welded vessels Measurement .control of Mill undertolerance Minimum thickness of plate Miscellaneous pressure parts Multichamber vessels.součinitel zeslabení otvory .tepelné zpracování materiálů .nomenclature . a výpočet víceprostorových nádob Sériově vyráběné nádoby Štítky Nové materiály Nekruhové nádoby .of out of roundness of shells Metal temperature .nádob ze šedé litiny .pro nádoby z uhlíkových a nízkoleg. zušlechtěných .combination of .brazed vessels .odlitků z kujné oceli . částí namáhaných tlakem .certification .carbon and low alloy steel .kontrola materiálů .nonferrous vessels .plates .determination .for nonpressure parts .plechů .clad vessels .vyztužené .kombinace materiálů .plátovaných nádob .obround design .různorodé materiály .pro nádoby z neželezných kovů . ocelí .reinforced . .pro pájené nádoby .nádob z vysokolegovaných ocelí .kontrola teploty Záporná tolerance hutních polotovarů Minimální tloušťka plechu Doplňující části nádob namáhané tlakem Návrh.cast ductile iron .stanovení .dimensional .česky Názvosloví .použití tlouštěk větších než jsou uvedené .materiály pro svařované nádoby Měření . mater. design Multiple duplicate vessels N Nameplates New materials Noncircular vessels . .forged vessels .trubek .cast iron vessels . over thickness listed in Section . parts .use of.ligament efficiency .1 .reinforcement .rozměrů . .standard pressure.high alloy steel vessels .pro netlakové části .normal.kovaných nádob .Tlakové nádoby anglicky .ovality plášťů Teplota kovu částí nádob .inspection of . .názvosloví . . attachment of Notch ductility test Nozzle openings .forgings .pipes and tubes .

cover .reinforcement of .through welded joints Openings.pro přípojky k pájeným nádobám .identification .closure of .rázová zkouška .vessels subjected to external pressure Nozzles . stříhání .řezání (opracování).v plochých dnech .česky Názvosloví . vyhotovený výrobcem Doplňující části Mechanické zpevňování povrchu Otvory pro hrdla Potrubní tvarovky.umístěné ve svarových spojích Otvory ve dnech a pláštích .inspection of Plates.pro umožnění vnitřní prohlídky . řezání (dělení) .reinforcement for adjacent openings .for connections to brazed vessels . openings Pipe fittings.computation of . dimensional check Plate edges . vyrovnávání .střihání.nevyžadující dodatečné vyztužení .shapes permissible .inspection . size .neurčené ke svařování .requiring additional reinforcement . vessels Pipes and tubes Pipe used for shells Piping external to vessel Plate. discharge.1 .vyžadující dodatečné vyztužení .rozměry nevyztužených otvorů Průtočný průřez na výstupu pojistných ventilů Ovalita (nekruhovost) Dílčí pasport. vnějším přetlakem Hrdla .exposed left unwelded .not requiring additional reinforcement .attachment of.minimální tloušťka stěny hrdla Matice a podložky Přesazení hran plechů ve spojích Otvory . curvature . použité na stavbu nádob Trubky Pláště nádob z trubek Vnější potrubí nádoby Zakřivení plechu .plochá víka .přípustné tvary otvorů . pressure relieving devices Out of roundness P Partial data report.unreinforced .impact test . size Outlets. miscellaneous Peening Pipe connections.measurement.for drainage .minimum thickness of neck Nuts and washers O Offset of edges of plates Openings .vyztužování otvorů .forming .unreinforced.cutting .výpočty (příklady) .pro odvodnění .nevyztužené .měření.vyztužování sousedících otvorů .adjacent to welds .kontrola okrajů plechu Plechy.cutting .v nádobách zatíž.tepelné zpracování .připojování k plášti .Tlakové nádoby anglicky .in flat heads . alignment .rozměry vyztužení . manufacturer’s Parts.reinforced.heat treatment .uzávěry otvorů . kontrola rozměrů Okraje plechu .tváření .přilehlé ke svarům .identifikace . to shell . head and shell .

repair of defects .česky Názvosloví .Tlakové nádoby anglicky .setting Pressure vessels.koeficienty jakosti .požadavky .částečná . značky) .requirements .structural carbon steel Plug welds Pneumatic test. thickness .connections for nozzles and attachments .laying out . transfer after cutting .teplota pece .local .of welders .teplotní rozsah .svářečů . zpracování .svařovaných nádob Předehřev Příprava plechů pro svařování Výpočtový přetlak . podmínky Pojistná zařízení .průtočný průřez .průtržné membrány .temperature range .uspoř.páječů .svařovacích postupů Systém řízení jakosti Kalení a popouštění Koeficient radiogramů Kontrola prozařováním .opravy vad plechů .furnace temperature .přejímka plechů .minimum thickness . examination by .plechy tenčí než 1/2 palce . design .installation and operation .minimální přípustná tloušťka .limits Pressure parts.for unfired steam boiler Q Qualification .inspection .marking. pressure Porosity.rupture disks . welded joints Porosity charts Postheat treatment Postweld heat treatment .partial . zpracování .značení.discharge .ochlazování po tepelném zpracování .inspection .pro netopený parní kotel Kvalifikace .less than 1/2 in.přípojek pro hrdla a příslušenství .požadavky .montáž a provoz .of brazers .of welding procedure Quality Control System Quenching and tempering R Radiograph factor Radiographing.specification .seřizování Tlakové nádoby vyjmuté z inspekce Hutní polotovary mimo techn.omezení Doplňující části nádob namáhané tlakem Pojist. dov přetlaku . miscellaneous Pressure relieving devices .welded vessels Preheating Preparation of plates for welding Pressure.místní tep.quality factors . exempted from inspection Product form of specification Protective devices .technické podmínky pro plechy .spot examination .plechy z konstrukční uhlíkové oceli Děrové svary Tlak při pneumatické zkoušce Pórovitost svarových spojů Diagramy pórovitosti Doplňkové žíhání Tepelné zpracování po svařování .1 .výběrová kontrola prozářením . zařízení proti překr.kontrola tep. plechů nádoby(identifik. značek po dělení plechu . přenáš.cooling after .requirements .

uzavír.okrouhlé vady Vyztužování otvorů pro závitové rozpěrky Předpisy pro kuželové přechody Vyztužování .otvorů při prudkých změnách tlaku . otvorů v pláštích.velkých otvorů .defective brazing .nejvyšší pracovní přetlak . adjustable Scope Sectioning.rounded indications Reaming holes for screw Reducer sections. safety relief and pressure relief valves.defects in forgings . otvorů .schvalování oprav vad v materiálu .multiple openings . special Shell plates.approval of defects in material .Manufacturer’s Data Reports Retests .rázových zkoušek .vad při pájení . small Rupture disks S Safety.pevnost vyztužení Pojistná zařízení Odlehčovací výkon pojistných ventilů Opravy .otvorů pro hrdla .otvorů ve dnech a pláštích .přejímka inspektorem .of openings in shells. rules for Reinforcement .allowable working pressure . forming ends of Shells . regulovatelné Rozsah platnosti Vyřezávání vzorků z výrobků.Tlakové nádoby anglicky .etching plugs taken .zkoušení pomocí vyřezaných vzorků Provozní omezení Zvláštní tvary Úprava okrajů plechů pro pláště Pláště (skořepiny) . pojistné a odlehčovací ventily.gama záření.vad ve výkovcích .radiogramů .závazná min.výkovků . bars and shapes Rolled parts.forgings .popis standardního postupu .Radiographs . tloušťka Radiogramy . computation of .výpočet otvorů v pláštích (příklady) .defined limits . předvalky a profily Drobné válcované části Průtržné membrány Bezpečnost.výpočet vyztuž. radium capsule .pasportů Opakovací zkoušky .retests . příklad .strength Relief devices Relieving capacity of safety valves Repairs .head and shell openings .svarových spojů Tyče. Radiographs .large openings .defects in welds Responsibility of manufacturer Retention of Records .vad ve svarech Zodpovědnost výrobce Uchovávání dokumentace .česky Názvosloví .interpretation by standard procedure . welded Rods.joints.openings subject to rapid pressure fluctuation . mandatory min.opakovací kontroly .gamma rays.definice hranic účinných rozměrů .impact specimens .acceptance by inspector .leptání odebraných vzorků .computation of opening in .nozzle openings . closing holes left by .skupin otvorů .1 .thickness.examination by Service restrictions Shapes. ochranné pouzdro .

umístění .area supported .otvory pro závity .transition section SI Units. přepočítávací koeficienty Tvoření sigma -fáze Délka válcového lomu den Sukénkové podstavce nádob (válcové nebo kuželové) Struskové vměstky ve svarech Zvláštní typy konstrukčního provedení nádob Technické podmínky pro materiály Kulové části nádob Tloušťka kulových plášťů Výběrové prozařování svarových spojů Pružiny pojistných ventilů Vyrážení značek .multipressure vessels .vyztužovaná plocha .omissions of . carbon content Stenciling plates for identification Stiffening rings .1 . of brazed joints . unfired Steel.location of .česky Názvosloví .certificate of authorization .ends .přechodové (kuželové) části Jednotky SI.výztužné prstence . ventilů Stěny vyztužené rozpěrkami Vyztužování lisovaných den Rozpěrky.staybolted surface .safety valves . adjacent to edges of .na víceprost.nepřekrývání vyražených značek .Tlakové nádoby anglicky .přivařované rozpěrky Netopené nádoby na výrobu páry Obsah uhlíku v oceli Popisování plechů šablonou pro identifikaci Výztužné prstence .dovolené namáhání . Conversion Factors Sigma -phase formation Skirts.allowable stress .location . přetlaky .low stress .made from pipe .pěchování pro řezání závitů . thickness Spot examination of welded joints Springs for safety valves Stamping .rozmístění rozpěrek .pitch .for vessels under external pressure Stiffness.tloušťka plášťů .oprávnění k používání .forming .thickness .s nízkým vrubovým účinkem .zhotovené z trubek .zkružování . effect on Stayed surfaces Staying formed heads Stays and staybolts.připojování k plášti . length on heads Skirts. vliv na nastavení pojist. nádobách s rozdíl. připojení konců rozpěrek k .not to be covered .na pojistných ventilech .výjimky ze značení .vyztužovaným stěnám .symbolem ASME Code Razidla . support of vessels Slag inclusions in welds Special constructions Specifications for materials Spherical sections of vessels Spherical shells.rozměry .welded Steam generating vessels.rozteče rozpěrek .upset for threading .zřetelnost značení na pleších Hydrostatický přetlak.to be visible on plates Static heading. support or large vessels for Strength. setting safety valves.pro nádoby zatížené vnějším přetlakem Výztuhy velkých nádob pro zvýšení tuhosti Pevnost pájených spojů .konce rozpěrek .screw holes for .dimensions .attachment to shell .stiffening rings .with Code symbol Stamps .

dov. feritic. namáh.ve výztužných kroužcích Teplota .doporučené rozsahy teplot pro tepelné zpracování .navrhování .determination Korozní praskání pod napětím Hodnoty dovoleného namáhání .nonferrous metals Stud bolt threads Studded connections Supplementary design formulas Supports . spojích .carbon and low alloy steel .požadavky na tep.recommended temperature ranges for heat treatment .cast iron .hodnot součinitele K .spherical radius factor K1 Telltale holes .česky Názvosloví Stress corrosion cracking Stress values .design .maximum allowable efficiencies for welded joints . spojů . ocelí .pro neželezné kovy .dovolené namáhání pro kujnouu litinu .pro vysoko legovanou ocel . po svařování . factor K .in opening reinforcement Temperature .attachment weld .účinné šířky těsnění b .pro neželezné kovy Závity svorníkových šroubů Spoje se závrtnými šrouby Doplňující výpočtové vzorce Podstavce (podpěry) .pro tepelně zušlech.Tlakové nádoby anglicky .pro tepelně zušlechtěné feritické oceli . hran navařením příd.dovolené namáhání pro uhlíkové a nízkoleg.high alloy steel .stanovení dovoleného namáhání .hodnot součinitele .types of steels permissible for Surface Weld Metal Buildup T Tables for . free movement under .definitions .of stress values. oceli .design .high alloy steel .tlakových nádob .výpočtová teplota .molekulární hmotnost plynů a par .pressure vessels .vhodné typy ocelí Úprava návar.cast ductile iron .basis for establishing .maxim. materiálu Tabulky . carbon and low alloy steel . přípustné hodnoty součin.pro svař.pro vysoko legované oceli .materiály těsnění a těsnící plochy . namáhání pro šedou kujnou litinu . ocelí .připojovacích svarů .dov. trubky z uhlík.ferritic steels enhanced by heat treatment .effective gasket width b .minimum number of pipe threads for connections .factor M .temperature.of values.postweld heat treatment requirements .1 . a nízkoleg. uhlíkových a nízkoleg.nejmenší počet závitů na trubkových závit.gasket materials and contact facing .factor .cast ductile iron .nonferrous metals .stanovení výpočtové teploty . oceli .definice . svar.ferritic steels enhanced by heat treatment .volná dilatace nádob při teplotě .dovolené namáhání pro šedou litinu .hodnot součinitele M . zprac.welded carbon low alloy pipe and tubes .součinitelé poloměru klenutí den K1 Kontrolní otvory .molecular weight of gases and vapors .pro šedou litinu .cast iron .

marking Verification tests. zkouška pro stanov.oblasti nádoby s různými teplotami Hraniční body tlakové nádoby Kontrolní (zkušební) vzorky Požadavky na kontrolní manometry Zkušební desky .volná teplot.pro rázové zkoušky .impact tests . pipes Tube to tubesheet joints U Ultrasonic examination of welds UM vessels Unfired steam boiler Unidentified materials V Valves. details Thick shells .den a plášťů Kuželová dna s anuloidovým přechodem Torosférická dna Přenášení značek na pleších Přechody válcových plášťů Patra. prac. connection Valves and fittings.forged shells and heads .metal. attachment Thickness gages.spherical Thin plates. armatur a tvarovek Ověřovací zkoušky tepelného zpracování . výrobní úchylky . of brazed vessels .of cast ductile iron .zones of different Termination point of a vessel Test coupons Test gages.operating or working.production Tests. max. dilatace nád.kontrola teploty stěn . stud bolts Tolerances . definitions . přetlaku . na podstavcích .vessels whose strength cannot be calculated Thermocouples.válcové . control of .free movement of vessel on supports .kulové Značení tenkých plechů Závitové přípojky Závitové kontrolní otvory Závity svorníkových šroubů Tolerance.1 .svařování zkušebních desek Hydrostat.limitations.definice provozní nebo pracovní teploty . requirements Test plates .heat treatment . mezidna a přepážky s účinkem částečného vyztužení pláště Trubky Spoje trubek s trubkovnicí Zkoušení svarů ultrazvukem Nádoby značené symbolem UM Netopený parní kotel Materiály neidentické s požadavky ASME Code Připojování ventil Značení ventilů.heat treatment .cylindrical . heat treatment .Tlakové nádoby anglicky .heads and shells Toriconical heads Torispherical heads Transferring marking on plates Transition in cylindrical shells Trays and baffles. pracovní teplota pro pájené nádoby . marking Threaded connection Threaded inspection openings Threads.of postweld heat treating .tepelné zpracování .teploty při tepelném zpracování .nádob.max.česky Názvosloví . nelze-li provést pevnostní výpočet Připojování termočlánků Měrná tloušťka plechů pro hodnocení protáhlých indikací Tlustostěnné pláště . hydrostatic proof . acting as partial shell stiffeners Tubes.pro nádoby z kujné litiny .kovaných plášťů a den .omezení teplot při tepelném zpracování .

sectioning.svař.taper.impact test. tepelní roztaž.lícování okrajů plechů .fillet . etch tests . hrdel k otvorům ve skořepinách .materials .peening Welded joints .plug .procedure qualification . holes in joints of .přídavné materiály .processes .Tlakové nádoby anglicky . limitations .types of openings .identifying stamps .přípustné typy svarů .staggered.svařování kovaných nádob .radiographic requirements .opracování svarů .typy otvorů .category . longitudinal .kvalifikace svařovacích postupů .mechanické zpevňování povrchů Svarové spoje .úplná kontrola prozařováním . fitting up joint . kontr. vzorků pro zkoušku naleptáním .kategorie . souč.přesazení polohy podélných svarů .radiographic examination.plate.limitation of .details.přivař. acceptability.cleaning .vyřez.postweld heat treating . qualification Welding. butt welds Návary .čištění .forged vessels . prozařováním .česky Názvosloví W Weld deposits .popis typů .převýšení tupých svarů . when radiographed .součinitel hodnoty svarových spojů .kontrola .koutových .identifikační razidla .ultrazvukové zkoušení svarů Přivařované výztuhy k otvorům pro hrdla Svařované konstrukce vyztužené rozpěrkami Otvory umístěné do svarů nádob .rázová zkouška příčná .metody svařování .description of types . mater. . across .omezení rozměrů .materials having different .spot examination . matching .přezkuš.plate edges. cleaning of welded surfaces .records of.ultrasonic examination of Welded reinforcement of nozzle openings Welded stayed construction Welded vessels.1 .kontrolovaných trepanací .finish . by manufacturers . plates of unequal thicknesses .preparation of plates .děrových svarů .tepelné zpracování po svařování .zkoušení otvorů umístěných ve svarech Svářeči a obsluha automatů .úkosy plechů o nestejných tloušťkách .inspection .reinforcement.tests of Welders and welding operators . kvalifikace svářečů a operátorů Svařování. s rozdíl.rounded indications .opracování návarových hran plechů .záznamy o svářečích vedené výrobcem . complete .when sectioned .požadavky na zkoušení svarů Složení svarového kovu Přijatelnost svarů. čištění návarových ploch .identifikace svarů .test requirements Weld metal composition Welds.efficiency .požadavky na prozařování svarových spojů .identification of .okrouhlé indikace vad ve svarech .výběrové prozařování .of attachment around openings .test of.příprava plechů pro svařování .

tack . at weld edges .odstran. k povrchu nádob .structural . avoid.Tlakové nádoby anglicky .stehy .types.temporary .sharp angles.ultrasonic examination of .1 .česky Názvosloví .ultrazvukové zkoušení svarů .pomocné svary .svary částí připojov. ostrých vrubů na okrajích svarů .opravy vad ve svarech .popis typů svarů . description .repairs of defects in .