You are on page 1of 124

Barszcz bia ostocki

4 - 5 jab ek 4 - 5 czerwonych buraków 1,5 litra wywaru z ko ci i w oszczyzny 1 y ka margaryny y ka m ki listek laurowy fili anka mietany kieliszek czerwonego wina 1 - 2 go dziki sól cukier Sposób wykonania : Umyte i obrane buraki i jab ka zetrze na tarce, poddusi na t uszczu, oprószy m k , zala wywarem, doda przyprawy i gotowa , a b d mi kkie. Wla czerwone wino, podprawi mietan i poda z ziemniakami posypanymi koperkiem.

Barszcz chrzanowy

50 dag ko ci 25 dag w oszczyzny 5 jaj 5 y ek utartego chrzanu 25 dag w dzonki 4 z bki czosnku y ka m ki pszennej szklanka mietany listek laurowy sól, pieprz Sposób wykonania : Sporz dzi wywar z ko ci i warzyw. Do przecedzonego wywaru doda starty chrzan, czosnek (roztarty z sol ), pokrajan w dlin , ugotowane i pokrajane w paseczki jaja. Zabieli mietan z m k . Zagotowa i doprawi do smaku.

1

Barszcz czerwony na zakwasie z kapusty

80 dag buraków 2 litry wywaru z warzyw szklanka kwasu z kapusty szklanka mietany sól cukier do smaku y ka m ki Sposób wykonania : Umyte i obrane buraki pokroi w cienkie plasterki, zala wywarem z warzyw oraz kwasem z kapusty, doda sól i cukier do smaku, gotowa oko o 30 minut. Przestudzony barszcz zaprawi mietan wymieszan z m k , zagotowa . Podawa z podlanymi t uszczem ziemniakami.

Barszcz czerwony z pierogiem

barszcz: 1 kg buraków 15 dag w oszczyzny 10 dag w dzonki 25 dag ko ci cebula kilka grzybków przyprawy pieróg: 3 szklanki m ki 2 y ki oliwy lub mas a 1 dag dro d y sól woda farsz: g ówka kapusty 1 cebula 1 jajo kilka grzybów 2 y ki mas a sól, pieprz Sposób wykonania : Barszcz: Buraki obra , posieka drobno, posoli i lekko skropi winnym octem. 2

Odstawi na pó godziny, pó niej zala wod i gotowa 45 minut, (woda powinna przykrywa buraki na wysoko dwóch palców, nie wi cej!). Osobno ugotowa wier kg ko ci z oczyszczon w oszczyzn w 2 l wody, dodaj c przesma on w dzonk , cebul i kilka grzybków, a pod koniec gotowania sól i przyprawy (kilka ziarenek pieprzu, ziela angielskiego i listek laurowy). Wywar gotowa na ma ym ogniu oko o 1,5 godziny, potem odcedzi i po czy z ugotowanymi burakami. Wówczas odstawi na kilka godzin, a nawet na ca dob , bo barszcz najsmaczniejszy jest, kiedy przygotujemy go dzie wcze niej. Pieróg: W misce rozkruszy troch dro d y, zmiesza je ze szklank m ki i rozprowadzi 0,25 szklanki ciep ej wody. Posypa lekko m k , przykry misk lnian ciereczk i zostawi na oko o 15 minut do wyro ni cia. Potem doda 2 szklanki m ki, y eczk soli rozpuszczonej w odrobinie wody rozm conej z 2 y kami oliwy lub topionego mas a. Wyrobi do cis e ciasto, wybi je mocno drewnian kopystk , odstawi do wyro ni cia na oko o 20 minut. Teraz ciasto wyj na osypan m k stolnic , rozwa kowa , na o y farsz, zawin zalepiaj c brzegi, posmarowa po wierzchu oliw , u o y na posmarowanej oliw blasze i odstawi na pó godziny do wyro ni cia, a potem upiec na z oto-rumiany kolor (piec oko o 1 godziny). Farsz: G ówk kapusty podzieli na 4 cz ci, ugotowa , a po ostygni ciu odcisn dobrze z wody, drobno posieka lub zemle . Doprawi sol i pieprzem, przysma y na t uszczu z drobno posiekan cebul , posiekanym jajem ugotowanym na twardo i kilkoma ugotowanymi, równie posiekanymi grzybami. Dok adnie wymiesza . Pieróg podawa gor cy, pokrajany w grube plastry i polany roztopionym mas em.

Barszcz królewski

50 dag buraków wik owych litr roso u z mi sa wo owego 2,5 dag grzybów suszonych 10 dag skórki chleba razowego 2 ó tka 8 dag rodzynek z bek czosnku ziele angielskie li laurowy pieprz, sól lubczyk tymianek

3

zala wywarem. pozosta y rosó i wywar z grzybów. Doprawi sokiem z cytryny. Nast pnie wystudzi . oczy ci . ugotowa Fasol przebra . przyprawy. Potem ju nie gotowa . ugotowa . Potem ugotowa w tej samej wodzie. doprawi do smaku. Grzyby ugotowa oddzielnie w ma ej ilo ci wody. chwil pogotowa . Barszcz mazowiecki z botwin 4 . Po zagotowaniu przecedzi . op uka . grzybami pokrajanymi w paseczki.sok z cytryny Sposób wykonania : W cz ci roso u ugotowa obrane i pokrajane w plasterki buraki. Grzyby umy . namoczy . Podawa w fili ankach z grzankami. zala zimn wod . obra i zetrze na tarce. Pod koniec gotowania roso u doda skórk z chleba razowego. pieprz Sposób wykonania : Buraki umy . zagotowa i pozostawi na 2 godziny. fasol oraz mietan wymieszan z m k . Mi so umy . pokrajane w paski grzyby i zaci gn ó tkami. ketchupem. op uka . zala wod . Barszcz ma opolski (Ma opolska) 2 l wywaru z ko ci i warzyw 20 dag wo owiny bez ko ci 40 dag buraków 150 ml mietany 20 dag bia ej kapusty 2 dag suszonych grzybów 2 dag m ki 5 dag fasoli per owej 4 dag ketchupu li laurowy ziele angielskie sól. doda rodzynki. ugotowa Pod koniec gotowania doda pokrojon w kostk kapust oraz przyprawy. zemle . Gdy kapusta b dzie mi kka. po czy z burakami.

zagotowa z kilkoma ga zkami pietruszki.8 litra ma lanki 0.2 litra mietany 4 dag m ki 10 dag cebuli t uszcz Sposób wykonania : Ma lank roztrzepa .5 dag cebuli 1 dag m ki 20 dag buraków 25 dag w oszczyzny 0.5 litra kwasu burakowego 5 . nast pnie rozprowadzi przecedzonym kwasem ytnim. doda jaja ugotowane na twardo i pokrajane w wiartki. zagotowa .25 kg m ki ytniej 1.5 litra przegotowanej wody p czek m odych buraczków y eczka sto owa posiekanego m odego koperku y eczka sto owa szczypiorku sól do smaku 0. Oczyszczone i drobne pokrojone buraczki ugotowa dodaj c pod koniec gotowania koper i szczypiorek. Doda zrumienion na t uszczu cebul .0. Podawa z ziemniakami ugotowanymi w ca o ci. Barszcz na ma lance 1. Zaprawi mietan z m k . Barszcz polski z kur 25 dag wieprzowiny bez ko ci 25 dag ko ci szpikowej 20 dag kie basy 7.5 szklanki mietany 2 jaja Sposób wykonania : M k zala ciep przegotowan wod . postawi w ciep ym miejscu. Barszcz doprawi mietan wymieszan z m k zagotowa .

6 dniach. ugotowa razem z mi sem.5 szklanki mietany sól. a tak e reszt buraków startych na tarce. ugotowane w wywarze buraki oraz pokrojone w kostk mi so i pozosta e surowce. Po ow buraków pokroi w s upki.0. przykry ciereczk i postawi w ciep ym miejscu. Do zupy nale y doda szpik z ko ci. ko ci szpikow . doda skórk z chleba razowego. pieprz majeranek li laurowy zakwas: 50 dag buraków 1 litr wody skórka z chleba razowego Sposób wykonania : Przygotowa zakwas: obrane buraki pokroi w cienkie plasterki i zala przegotowan ciep wod . doda do niego zakwas z buraków. Wywar przecedzi do rondla. doda mietan wymieszan z m k i zagotowa .5 y ki koperku 1 y ka cukru 6 . pokrajan w plasterki kielbas . Wszystko przyprawi do smaku zakwasem z buraków. Barszcz rosyjski 2 buraki 20 dag bia ej kapusty 2 marchewki 1 pietruszka 2 cebule 1 z bek czosnku 5 dag suszonych prawdziwków 10 dag suszonych liwek kalifornijskich 1 y ka koncentratu pomidorowego 3 y ki margaryny 1 y ka m ki pszennej 1/2 szklanki mietany 18% 1 y ka octu winnego 1 li laurowy 8 ziaren pieprzu 1 go dzik 1. warzywami. Zakwas jest dobry po 5 .

Doprawi do smaku. Przygotowane warzywa dusi 5 minut na 2 y kach margaryny. ocet i energicznie mieszaj c. Barszcz rozla do talerzy. liwki umy . zala przygotowanym wywarem z w oszczyzny i ko ci i wolno gotowa oko o 30 minut. Czosnek obra . go dziki i ziarna pieprzu. Cebule obra i pokroi w kostk . nast pnie obra . cukier. dusi jeszcze 3 minuty. Nast pnie po czy z kapust . Usun li laurowy. os czy . Kapust op uka . ugotowa w upinach. Z pozosta ej margaryny oraz m ki ugnie kulk . ziarna pieprzu oraz go dzik i gotowa zup 25 minut. marchewki i pietruszk obra . Wywar przecedzi i zachowa . Doda koncentrat pomidorowy. Przyprawi sol oraz pieprzem. Gotowa w tej samej wodzie 40 minut. dodaj c cz kwasu z ogórków. pieprz Sposób wykonania : Grzyby starannie op uka . os czy . zala wywarem z grzybów i gotowa 10 minut. op uka i zetrze na tarce od jarzyn. zagotowa . Na ko cu doda pozosta i1o kwasu. mietan . grzyby pokroi w kostk . doda li laurowy. pokroi w cienkie paski.sól. Buraki. pokroi w paski i wraz z grzybami w o y do zupy. rozetrze z sol i doda do zupy. Podawa z pieczywem.5 litra wody 12 dag mietany z bek czosnku sól cukier li laurowy Sposób wykonania : Buraki dok adnie umy . 7 . zala 6 szklankami wody i odstawi na 3 godziny.25 litra kwasu z ogórków 2. Barszcz wiejski 25 dag w oszczyzny 50 dag ko ci 50 dag buraków wik owych 0. mietan ubi . roztarty z sol czosnek i li laurowy. ka d porcj przybra 1 y k mietany i posypa koperkiem. poszatkowa . Podawa z fasol ugotowan na sypko lub z ziemniakami. w o y do zupy i gotowa 5 minut.

pokroi w drobn kostk i ponownie wrzuci do garnka. Barszcz ze mietan 8 . Podawa gor cy do ugotowanych na sypko i okraszonych s onin i ziemniaków.3 dag m ki z bek czosnku sól. wla do kamiennego garnka. Podprawi mietan i doda pieprz do smaku.5 litra wody Sposób wykonania : M k wymiesza z wod . postawi w ciep ym miejscu.5 litra uru 2 . Podawa z ziemniakami okraszonymi s onin . Z boczku i w oszczyzny ugotowa wywar.25 . podprawi m k . Barszcz zarabiany na boczku lub kie basie 10 dag m ki ytniej 0. ma smak kwaskowaty i przyjemny zapach. Mi kkie podroby wyj .5 cebuli listek laurowy sól.Barszcz z dudek wieprzowych oko o 60 dag podrobów wieprzowych 2 litry wody 0.20 dag boczku lub kie basy 0. nast pnie wla ur.0. U ywamy go do sporz dzenia barszczu. Gdy ur uki nie. zagotowa i osoli . W trakcie gotowania doda listek laurowy i dobrze posiekan cebul . 1. W o y pokrajany boczek i roztarty z sol czosnek. przecedzi .5 litra wody przegotowanej (ciep ej) 25 dag w oszczyzny 15 . pieprz 1/8 litra mietany Sposób wykonania : Podroby dok adnie umy i osolone gotowa do mi kko ci.

Usuwa powstaj c w trakcie gotowania pian . Podzieli kapust na po ow . reszt pokroi w kostk . Dobrze oczy ci i umy w oszczyzn . wyci z obydwu cz ci twardy g b. Gotowa przez 1. Przed podaniem udekorowa ka d porcj kleksem mietany i posypa koperkiem.4 y ki octu 1 y eczka kminku sól. Barszcz doprawi do smaku kminkiem. Po ow zetrze na grubej tarce. pokroi w kostk . Starte buraki wrzuci do wywaru po 30 minutach gotowania. Obra cebule i ziemniaki. równie pokroi w kostk . osuszy na ciereczce.5 godziny w osolonej wodzie na ma ym ogniu. sol oraz pieprzem z m ynka. pieprz Sposób wykonania : 9 . reszt pokroi na ma e kawa ki.50 dag wo owiny na rosó 50 dag czerwonych buraków 1/2 bia ej kapusty 40 dag ziemniaków 2 rednie cebule 1 p czek w oszczyzny 1 p czek koperku 3/4 pojemnika kwa nej mietany 3 . Wyj mi so z zupy. Barszcz z kapust w oszczyzna przypieczona cebula listek laurowy grzybek suszony y ka domowego smalcu 2 gar cie posiekanej s odkiej kapusty sól. Op uka koperek. Reszt przygotowanych warzyw doda po kolejnych 30 minutach gotowania. W o y do garnka. drobno posieka . Przela gotow zup do talerzy. pieprz z m ynka Sposób wykonania : Umy starannie mi so w zimnej wodzie. wszystkie warzywa pokroi w kostk . Czerwone buraki obra lub dok adnie wyszorowa szczoteczk pod bie c wod . Ca o doprawi do smaku octem. Ponownie wrzuci do barszczu.

eberka wyj . Zala dwoma litrami zimnej wody.Do wody wrzuca stopniowo wszystkie oczyszczone i rozdrobnione sk adniki i ugotowa do mi kko ci. eberka podzieli na kawa ki. sol i pieprzem. Gdy b dzie mi kka. Podawa z ziemniakami lub chlebem. w o y z powrotem do garnka. Na ko cu doda kapust .5 godziny. Czosnek obra . Przed podaniem posypa natk . pokroi . Przyprawi do smaku czosnkiem. zagotowa . wymiesza . w o y do garnka. pieprz Sposób wykonania: Kapust odcisn (sok zachowa ). Barszcz z kapusty 30 dag kapusty kiszonej 25 dag w dzonych eberek 2 z bki czosnku 1/2 szklanki mietany y ka posiekanej natki y ka m ki sól. posieka . mietan wymiesza z m k . mi so pokroi na kawa ki. Smak kapu cianego barszczu znakomicie podnosi dodatek suszonych grzybów. usun ko ci. Wla do zupy. Uprzednio namoczone gotujemy z kapust Barszcz z kwa n mietan (Rosja) 1 l bulionu 500 g wo owiny 2 czerwone buraki 2 pomidory 20 g mas a 2 cebule pokrojone w kostk 3 y ki octu z czerwonego wina sól 10 . gotowa na ma ym ogniu 1. zaprawi barszcz m k i mietan . doda do kapusty. sokiem z kapusty i kilkoma y kami wywaru.

troch cukru i 250 ml bulionu. pieprz. wla na talerze. pomidory. Barszczyk ze mietan 30 dag buraczków 1 cebula 1 y ka mas a szczypta zmielonych go dzików szczypta zmielonego ja owca 1 li laurowy 2 y ki m ki ziemniaczanej 750 ml bulionu warzywnego 2 y ki ziaren s onecznika 1/2 p czka natki pietruszki 1 . doda mietan i posypa 2 y kami posiekanej natki pietruszki.pieprz cukier 200 g bia ej kapusty 80 g gotowanej szynki natka pietruszki 1 li laurowy 200 g kwa nej mietany Sposób wykonania : Bulion zagotowa . Doda buraki. pokrojon szynk . Gotowa oko o 30 minut. Kapust oczy ci . Cebul oczy ci . w o y do bulionu i gotowa oko o 60 minut. W garnku na roztopionym ma le zeszkli cebul . Doda nieco soli. Zup doprawi . Zala pozosta ym bulionem i zagotowa . Buraki umy . obra i pokroi w s upki grubo ci 3 mm Pomidory sparzy . Wo owin umy . doda gor cy barszcz. obra ze skórki i pokroi w kostk . wo owin . umy i poszatkowa . po okrojeniu t uszczu wystudzi w bulionie. Gotowa na wolnym ogniu oko o 30 minut. sól. pokroi w 1-cm kostk . w którym gotowa o si mi so.2 y ki octu jab kowego 10 dag kwa nej mietany 1/2 y eczki soli Sposób wykonania : Buraczki obra . Mi so wyj . posieka i zeszkli na ma le. umy pokroi w kostk . ocet. 2 ga zki pietruszki i li laurowy. 11 .

4 dag pora 2 p czki botwinki 1 szklanka kwasu z buraków 1 y ka m ki pszennej 1. nast pnie gotowa na wolnym ogniu pod przykryciem oko o 15 minut. a warzywa b d mi kkie. S onecznik upra y na suchej patelni. krótko sma y . ugotowa do mi kko ci.5 y ki soku z cytryny 20 dag mietany 18-proc. Z zupy wyj li laurowy. Zaprawi barszcz m k i mietan . Podawa z m odymi ziemniakami. osuszy i posieka . Botwinka wykwintna 25 dag ciel ciny z ko ci 1 marchewka 1 pietruszka 5 dag selera 3 . Nast pnie przetrze przez durszlak. stale mieszaj c. Zup zagotowa . doda mietan . Zup ubi trzepaczk . sól. go dziki.8 ziaren pieprzu 1.5 kg wi ni 2 litry wody y ka m ki 2 y ki g stej wiejskiej mietany sól cukier Sposób wykonania : Op ukane wi nie w o y do garnka z zimn wod .Doda buraki.5 y ki posiekanego koperku lub natki pietruszki 12 . stale mieszaj c. Pietruszk op uka . li laurowy i m k ziemniaczan . Barszcz wla do podgrzanych fili anek. Wla bulion. ja owiec. Od czasu do czasu wymiesza . Barszcz z wi niami 0. doprawi octem. ozdobi plasterkami buraczków i li laurowy. (lub jogurtu naturalnego) 6 . s onecznik i pietruszk . osoli i os odzi do smaku.

doda zielenin . Botwink przebra . Zakwasi sokiem z cytryny. zagotowa . zaprawi ni bulion. wrzuci do zupy wraz z natk pietruszki i koperku. "Bulion" grzybowy 50 dag mi sa wieprzowego lub wo owego 5 dag grzybów suszonych lub 50 dag wie ych 60 dag ziemniaków marchew 2 cebule 20 dag s oniny na pietruszki koper pieprz. gotowa pod przykryciem. Gotowa przez 5 minut. Marchew pokraja na drobne plasterki. Zdj z ognia. przyprawi do smaku cukrem i sol . doda pokrajan cienko cebul . a tak e sól i pieprz. doda do wrz cego wywaru i gotowa 10 minut. Grzyby wrzuci do ziemniaków i gotowa jeszcze 5 minut. doda kwas z buraków (przepis w Ksi ce Kucharskiej podstawy). op uka . y ki m ki i du ej cebuli przygotowa zasma k . po czym wrzuci ziemniaki pokrajane w kostk lub plasterki. Podawa z jajkiem ugotowanym na twardo lub m odymi ziemniakami. Pod koniec gotowania doda pieprz. w o y do wrz cego wywaru i gotowa 40 minut. aby usun piasek. sól y ka m ki Sposób wykonania : Umyte starannie grzyby zala wrz tkiem. Wywar przecedzi . Gotowa oko o 8 minut Ze s oniny (lub smalcu). W innym garnku ugotowa mi so.szczypta cukru sól Sposób wykonania : Mi so starannie op uka .wyj . W oszczyzn obra . posoli . a gdy mi kkie . Li cie i odygi pokroi . po czy ze mietan . "Bulion" ogórkowy 13 . dok adnie op uka pod bie c wod . Zaprawi zup m k wymieszan z wod i zagotowa . zala w garnku 6 szklankami zimnej wody.

gotowa do mi kko ci. Gotowa jeszcze 2 minuty i odstawi z ognia. Mi so i ko ci podsma y na rozgrzanym oleju. Kwaszone ogórki zetrze na tarce. Kilka razy polewa odrobin wody i gotowa . a tak e sól i pieprz do smaku. W trakcie gotowanie regularnie usuwa tworz c si na wierzchu pian . Gotowa przez 8 minut. mi so pokroi na ma e kawa ki. Cebul obra i pokroi w du kostk . Doda marchewk i cebul . Zagotowa 3 l wody. pieprz do smaku Sposób wykonania : Ziemniaki umy . a odparuje. umy i pokroi na kawa ki. obra . wrzuci do naczynia z wod . Przygotowa zasma k . 14 . Wrzuci pietruszk i koper. doprowadzi do wrzenia. po czym wyj z garnka. Bulion z dziczyzny 400 g mi sa z dziczyzny 200 g ko ci z dziczyzny 1 cebula 2 marchewki 3 y ki oleju 2 z bki czosnku pó ga zki tymianku i rozmarynu 3 ziarna pieprzu 2 jagody ja owca Sposób wykonania : Mi so i ko ci op uka i osuszy . a do wywaru wrzuci pokrajane ziemniaki.60 dag ziemniaków 25 dag kwaszonych ogórków 50 dag mi sa wieprzowego lub wo owego kilka listków pietruszki i kopru 20 dag s oniny lub 15 dag smalcu 1 cebula sól. po czym doda przetarte ogórki i gotowa przez nast pne 4 minuty. Do wrz tku wrzuci mi so. Marchewki obra . potem gotowa na wolnym ogniu oko o 2 godzin. poddusi . Nast pnie wla 2 l wody.

pieprz ga ki 30 dag mi sa mielonego bia ko Sposób wykonania : 15 . tymianek i rozmaryn op uka i osuszy . Grzyby pod przykryciem powinny by 3 minuty. Dola mleko i gotowa jeszcze 10 minut. pokroi kapelusze. ewentualnie odt u ci . Grzyby zala wrz tkiem (oko o 1 litra) i przykry . aby si nie przypali o.2 ó tka 4 y ki t uszczu zielenina jogurt naturalny sól. "Bulion" z grzybami i mlekiem 50 dag grzybów wie ych 3 dag ziemniaków 1 l mleka sól Sposób wykonania : Ziemniaki umy i obra . Posoli do smaku. razem z ziarnami pieprzu i jagodami ja owca doda do wywaru po 60 minutach gotowania. Podawa z cz stkami jaj ugotowanych na twardo i paseczkami zielonej sa aty. gotowa tak d ugo. a zostanie 750 ml p ynu.5 litra wody. Ugotowany bulion przecedzi przez g ste sito albo gaz . a nast pnie nale y ods czy je z wody. ewentualnie doprawi sol . Bu garska zupa z ga kami mi snymi 1 -2 marchewki kawa ek selera cebula 3 . Zagotowa 2. Bulion zagotowa na wolnym ogniu.Czosnek obra . ci gle mieszaj c. Do pozosta ego wrz tku wrzuci ziemniaki pokrajane w kostk i gotowa 5 minut. Grzyby dok adnie wyp uka .4 ziemniaki 2 y ki ry u 1 . wrzuci do garnka i gotowa 3 minuty.

Przed podaniem do sto u wla mietan . Gdy s ju mi kkie. Zup t gotuje si wówczas.2 jaja koperek sól 1 l wody 16 . Podaje si j zazwyczaj na obiad. Wrzuca je stopniowo do wrz cej zupy i gotowa . wla zasma k . w o y do g bokiego rondla i podsma y na t uszczu. Gdy kluski chlebowe s ju ugotowane.20 minutach doda ry oraz pokrojone w kostk ziemniaki i nadal gotowa . Gdy sk adniki b d mi kkie. gdy piecze si chleb. Na patelni przygotowa zasma k z drobno pokrajanej s oniny i cebuli. wymiesza z bia kiem. Zala sze cioma szklankami wody.5 szklanki mietany 1 . Mielone mi so przyprawi sol i pieprzem. czasami równie na niadanie.5 kg ciasta chlebowego (zobacz przepisy na chleb) 10 dag w dzonej s oniny 1 cebula szklanka mietany sól 2 l wody Sposób wykonania : Drobno pokrajane ziemniaki gotowa w osolonej wodzie.5 l zsiad ego mleka lub kefiru 10 dag buraczków wik owych 1 . Ch odnik 0. odstawi zup z ognia i podprawi ó tkami wymieszanymi z jogurtem. zagotowa . wrzuci kluski z ciasta chlebowego o rednicy oko o 3 cm. pokroi w kostk . Z wyrobionej masy formowa ma e ga ki. Po 15 . Chlebówka 6 ziemniaków 0. seler i cebul obra . wsypa sporo posiekanej zieleniny. posoli do smaku.2 wie e ogórki kilka szczypiorków 0.Marchewki.

Do ka dej miseczki lub fili anki w o y wiartk ugotowanego na twardo jaja. Doda sól i pieprz do smaku. Nast pnie wla roztrzepane zsiad e mleko i mietan . Ugotowa na twardo jaja.5 l kwa nego mleka 0. gdzie ma sta a do 17 . a tak e drobno pokrajany koperek i szczypior. Ch odnik podaje si z gor cymi ziemniakami. a nast pnie postawi ch odnik na lód. po czym wla zup . Ostudzi .Sposób wykonania : Buraczki zetrze na tarce i ugotowa w 1 l wody. Ch odnik b yskawiczny 0. Doda do niego pokrajane w drobn kostk ogórki.25 l mietany Sposób wykonania : Mleko zagotowa z wod . obra i drobno posieka . Po ugotowaniu wywar przecedzi i ostudzi . wzi y k siekanego szczypiorku oraz kwa n mietan i ocet.25 l wody 2 dag m ki 0. wie y ogórek pokroi w ma e kostki. Podawa z chlebem lub bu eczk .3 buraki 3 jaja 1 ogórek 2 szczypiory szklanka mietany kwa nej 2 y ki octu sól i pieprz Sposób wykonania : Ugotowa kilka czerwonych buraczków. po czym doda oko o litra zimnej wody i dobrze wszystko rozmiesza . Potraw t poleca si szczególnie w czasie upa ów. pokraja ka de na 8 cz ci. Ch odnik kurpiowski 2 . Doda mietan rozm con z m k i zagotowa razem.

18 . wzi nieco pokrajanej drobno zimnej pieczeni ciel cej i doda to wszystko z sol i pieprzem do ch odnika. Na ostatek usieka nieco szczypiorku i koperku i tak e wsypa na ch odnik.3 buraków 0. pieprz y ka octu Sposób wykonania : Wzi jednakow i1o mietany kwa nej i soku ogórkowego i wymiesza je nale ycie. Przyst puj c do tego.3 buraków wik owych 15 . po o y na ka dym talerzu kawa ek lodu wielko ci jaja kurzego i wtedy dopiero la na ch odnik. Ugotowa botwin z kilku buraków w wodzie z y k octu. a mo e on by tak z mi sa wo owego. W razie braku szczypiorku. który potem nale y postawi na lód.3 jaja szczypior koperek sól. gdzie ma sta a do wydania go na stó Ch odnik mazurski 1/4 l roso u zakwas ytni li cie z 2 .chwili wydania go na stó . mo na u y drobniutko posiekanej cebuli. posieka . po czym doda do mietany i rozmiesza . Przez podanie szyjek rakowych czyni si ch odnik smaczniejszy. Ugotowa kilka jaj na twardo. pokraja w wiartki. jeden kwaszony ogórek pokraja w kostk . jak i z ciel ciny.5 l mietany 3 jaja 2 ogórki kiszone koperek Sposób wykonania : Ugotowa t gi rosó .20 dag ciel ciny szklanka kwa nej mietany szklanka soku z kiszonych ogórków 1 ogórek kiszony 2 . Ch odnik mazowiecki li cie z 2 .

Zamiast zakwasu ytniego mo na u y kwasu ogórkowego.3 buraczki 10 .5 p czka rzodkiewki cukier do smaku Sposób wykonania : 19 . wymiesza . pieprz Sposób wykonania : Pokraja par odyg rabarbarowych i gotowa w litrze wody oko o pó godziny. Ch odnik polski 2 buraki wik owe 1 jajo 1 ogórek kwaszony lub surowy 3 szklanki zsiad ego mleka 0. pokraja j drobno i w o y do wazy.5 szklanki mietany 0. Osobno ugotowa botwin burakow z koperkiem.wyda na stó . siekanego koperku. pokrajany w kostk du y kwaszony ogórek.Po przecedzeniu go dola zakwasu ytniego tyle. Wla na to pó litra kwa nej mietany. soli.15 dag rabarbaru 3 jaja 1 ogórek kiszony koperek 0. Nast pnie za postawi waz na lód. po czym wod odcedzi do wazy i doda do niej kilka ugotowanych i drobno posiekanych czerwonych buraczków. a gdy dobrze ostygnie . gdy b dzie zimny. Postawi na lodzie i wyda dopiero. Nast pnie wla szklank roso u.5 p czka koperku 0. aby smak by winkowaty. który si gotuje chwil wraz z roso em.5 p czka szczypiorku 0. 3 pokrajane jaja ugotowane na twardo. pieprzu do smaku. wci mieszaj c. k a na ka dy talerzyk kawa ek lodu. par y ek kwa nej mietany. W o y do gor cej zupy ugotowane na twardo i pokrajane na wiartki jaja i pokrajane w kostk ogórki.5 szklanki mietany sól. Ch odnik podlaski 2 .

Wszystkie sk adniki po czy i lekko os odzi . Wszystko to ubi trzepaczk i postawi na lodzie. szczypt soli.Buraki umy . po czym obra i zetrze na tarce jarzynowej. 20 . par posiekanych twardych jaj. Podaje si w fili ankach bez adnych dodatków. Ch odnik pomidorowy oko o 1 l roso u 2 y ki przecieru pomidorowego 4 y ki mietany sól i cukier do smaku Sposób wykonania : Z ostudzonego roso u zdj t uszcz lub przecedzi go przez p ótno. Doda przecier lub y k pasty pomidorowej i 4 y ki kwa nej mietany. kwaszonego ogórka. Szczypiorek i koperek drobno posieka . pokraja w kostk . cukier Sposób wykonania : Surowy kwas chlebowy rozprowadzi zimnym roso em.5 l kwasu chlebowego 2 .5 l mietany 1 ogórek kiszony 10 dag ciel ciny koper sól. Ogórki i rzodkiewki pokroi w kostk . nast pnie doda soli i troch cukru oraz pó litra mietany i dobrze wszystko wymiesza . Postawi w ch odnym miejscu. Ch odnik ruski 0. Jaja ugotowa na twardo.5 l roso u 0. ugotowa . troch pieczeni ciel cej pokrajanej w drobn kostk . cukier.3 jaja 0. W ko cu doda y k siekanego koperku. obra .

Ch odnik szczawiowy na serwatce

oko o 20 dag szczawiu 3 szklanki serwatki szklanka mietany 3 y ki m ki 3 - 4 jaja y ka mas a koperek sól Sposób wykonania : Serwatk zagotowa , po czym zag ci j m k , rozmieszan ze mietan . Po zagotowaniu odstawi . Szczaw op uka i drobno posieka , krótko poddusi go we w asnym soku z niewielk i1o ci mas a. Ostudzi . Wymiesza ostudzon i zaprawion serwatk ze szczawiem, osoli do smaku, doda posiekany koperek. Ugotowa na twardo po jaju na osob , pokraja , wrzuci do ch odnika. Ch odnik ten mo na podawa do ziemniaków lub zalewa nim gor ce jeszcze ziemniaki. Podobnie przyrz dzano ch odnik z serwatki z kwasem buraczanym lub sokiem z kiszonych ogórków. Z jaj wówczas rezygnowano, a ziemniaki kraszono s onin .

Ch odnik z pomidorów i ogórków ma osolnych

1,5 kg dojrza ych pomidorów 4 rednie ogórki ma osolne 1 zielony ogórek 3 z bki czosnku 4 y ki oliwy 3 kromki ciemnego chleba 1 y eczka tabasco kilka li ci bazylii Sposób wykonania : Ogórki kroimy w kostk . Sparzone pomidory obieramy ze skórki, kroimy w drobn kostk i wk adamy do wazy. Dodajemy ogórki, wyci ni ty czosnek, oliw i bazyli , zmiksowan z oliw lub drobno posiekan . Chleb zalewamy 1/2 szklanki bardzo zimnej wody i zostawiamy na 15 minut. Zdejmujemy z niego skórk , a mi sz rozdrabniamy palcami na papk i dok adamy do

21

wazy z zup . Dodajemy sól, pieprz i tabasco do smaku. Dolewamy 2 szklanki wody i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem wk adamy do ka dego talerza z zup 2 ma e kostki lodu.

Czernina

0,5 kg g owizny 0,5 kg p ucek kromka chleba razowego lub miodownika 35 dag w oszczyzny 0,5 l krwi wieprzowej kilka grzybków 1 cebula pieprz sok z cytryny lub ocet Sposób wykonania : Ugotowa wywar z ko ci, mi sa i podrobów. Po wyszumowaniu wrzuci do niego umyt , obran i op ukan w oszczyn oraz par grzybków (wcze niej namoczonych) i podpieczon cebul . Ugotowany wywar przecedzi . Chleb lub miodownik pokroi w kostk , nast pnie namoczy w wodzie, dobrze rozbi i nast pnie rozrobi z krwi , spuszczon podczas uboju do miski z odrobin octu lub soku cytrynowego i soli. Dola do wywaru. Czernin zagotowa i przyprawi do smaku. Podawa z ziemniakami. Wed ug innych przepisów mo na u y zamiast podrobów wie ej s oniny ze skórk , któr po ugotowaniu nale y pokraja w kostk i wrzuci z powrotem do garnka. Mo na te ugotowa oddzielnie wie ych gruszek i jab ek (zim suszonych) i wraz z sosem, w którym si gotowa y, a którego powinno by ma o, wla do wazy. Nie zaleca si u ywa m ki zamiast chleba lub miodownika, gdy krew mo e si atwiej zwarzy . Jedna z gospody poleca ugotowa oddzielnie kluseczki krajane, które wraz z podrobami nale y w o y do wazy i zala zup .

Czernina z g si

podroby z g si 30 dag eberek wieprzowych

22

w oszczyzna 25 dag jab ek 10 dag suszonych liwek 2 go dziki krew z g si 2 y ki m ki sól cukier Sposób wykonania : Z podrobów, eberek i w oszczyzny ugotowa wywar, odcedzi , podprawi krwi wymieszan z m k i zagotowa . Z jab ek i wcze niej namoczonych liwek ugotowa niewielk ilo kompotu. Po czy go z wywarem, przyprawi sol i cukrem. Tak przygotowan czernin podawa z azankami.

Delikatna zupa z borowików

50 dag borowików 1/2 ma ego selera 1 korze pietruszki 1 du a marchew 1 cebula kilka ziaren pieprzu 1 y ka soku z cytryny 1 y ka mas a sól, pieprz Sposób wykonania : W oszczyzn oczy ci , umy , zala litrem wody, doda kilka ziaren pieprzu, ugotowa . Grzyby oczy ci , umy , osuszy , pokroi w plasterki, poddusi na ma le. Do ugotowanych warzyw doda grzyby, razem gotowa 30 minut. Przyprawi sokiem z cytryny, sol i pieprzem (mo na te mietank ).

Fasola z kasz

40 dag fasoli 25 dag kaszy (p czak) 30 dag mi sa wo owego lub wieprzowego sól, pieprz do smaku 10 dag s oniny 23

Wyj je. nast pnie wla do garnka z fasol . pieprz i tymianek. Wsyp pokruszone kostki bulionowe. Odstawi z ognia. a papryka lekko zmi knie. wsyp cebul i papryk .1 cebula Sposób wykonania : Zagotowa 2. Gotuj przez 15 minut na ma ym ogniu. Pokrój boczek w paski. a b dzie mi kkie. Do wrz tku w o y mi so i gotowa . Doda pokrojone mi so. Dodaj jeszcze li cie laurowe. a do wywaru wrzuci fasol . Sma y . usma y na z oty kolor. a cebula si lekko zez oci. Doprawi sol i pieprzem do smaku. pokrojon w plasterki marchewk . a cebula zarumieni si . gotowa jeszcze minut . Cebul pokroi w drobn kostk i wrzuci na patelni wtedy. potnij w paseczki. pieprz Sposób wykonania : Wlej do garnka 4 szklanki wody. a gdy wytopi si z niego t uszcz. Gotowa 10 minut. poci tego w talarki pora (bia a cz i niedu y kawa ek zielonej) i pokrojone w kostk ziemniaki. 24 . Oczy papryk . gdy s onina jest ju usma ona.5 l wody. S onin pokroi w kostk . Fasolowa z Debreczyna 2 puszki bia ej fasoli 2 kostki bulionu z kury 150 g w dzonego boczku 1 cebula 1 marchewka 2 ziemniaki 1 zielona papryka 1 niedu y por 2 li cie laurowe 1 y eczka tymianku 5 y ek g stej mietany 4 kromki razowego chleba 1 y ka mas a sól. a cebul w kostk . Podsma na teflonowej patelni boczek. Sma przez kilka minut. W o y nast pnie kasz i gotowa 20 minut.

doprawi . wyj .5 minut. Kluseczki wy o y na talerze. Grzyby op uka . Grzyby os czy . serek i odci ni ty szpinak. wod . doda grzyby. udekorowa szpinakiem. y k z masy wykrawa kluseczki. Podaj z zup . fasol i bulion.6 ziemniaków o dek wieprzowy 25 . Flaczki ( arniuki) 5 . Po ow dodaj do bulionu w ca o ci. pieprz Sposób wykonania : Szpinak rozmrozi i pokroi .Odced fasol .2 y eczki bulionu drobiowego w proszku 4 kromki chleba tostowego 5 y ek mleka 1 ó tko 1 y ka serka mascarpone kilka zblanszowanych li ci szpinaku sól. Wrzu do zupy boczek. wymiesza . papryk i cebul . która wystarczy jako jedno g ówne danie. Zup zmiksowa i doprawi . posieka i poddusi na oliwie. Gotuj przez 10 minut na ma ym ogniu. Cebul i czosnek obra . a drug lekko rozgnie y k . Do cebuli wla 750 ml wody. Fasol odcedzi i op uka . wla gor c zup . Chleb pokroi w kostk i moczy w mleku oko o 5 minut. gotowa na wolnym ogniu oko o 10 minut. przyprawion mietan . wod przecedzi . Fasolowa zupa-krem z kluseczkami 10 dag mro onych li ci szpinaku 5 g suszonych borowików 24 dag bia ej fasoli (ze s oika) 1 cebula 1 z bek czosnku 2 y ki oliwy 1 . Podsma na ma le kromki razowego chleba. przep ucz na sicie zimn wod . gotowa 4 . Doda ó tko. zala gor c wod i odstawi na oko o 15 minut. w o y do osolonej wody gotuj cej si na wolnym ogniu.

nast pnie za zagotowa je.3 godziny w zimnej wodzie. flaki przeczy ci jeszcze raz w zimnej wodzie. popieprzy i doda tartego majeranku lub imbiru. Nast pnie wrzuci drobno pokrajane ziemniaki. Po wyj ciu soli si go i przechowuje w ch odnym miejscu przez 2 . Osobno ugotowa par funtów mi sa i wywarem z niego zala flaki. Rozetrze y k mas a i zaprawi flaki. po czym doda do flaków.5 ziaren ziela angielskiego pieprz majeranek papryka sól zielona papryka 3 dag tartej bu ki 1 jajko 2 dag mas a 2 dag m ki Sposób wykonania : Starannie oczyszczone flaki nala mi kk wod i gotowa .7 kg flaków 10 . nala wie ej i gotowa dalej ze 4 godziny. Gdy ziemniaki s ju mi kkie.3 dni. pietruszki i marchwi w cienkie paseczki i ugotowa a do mi kko ci.20 dag t ustej wo owiny z ko ci 15 dag w oszczyzny li laurowy 4 . Po ugotowaniu wyj i pokraja w paseczki na kszta t makaronu. szumuj c jak rosó . kto co woli. gotowa a do mi kko ci. cebul . li laurowy. zala mietan . Nast pnie obgotowuje si go i pozostawia na kilka godzin w tej samej wodzie. 26 . pieprz.2 y ki kaszy j czmiennej pieprz listek laurowy cebula Sposób wykonania : Po wyczyszczeniu o dek moczy si przez 2 . Flaki po podlasku 0. Pokraja troch selerów.0. Pó godziny przed wydaniem flaki posoli . sól. Przed sporz dzeniem zupy o dek umy i pokroi na paski 3 x 1 cm Tak przygotowany wrzuci do garnka razem z kasz i wod .5 szklanki mietany 1 . Nast pnie odla t wod . wymiesza dobrze i wla do salaterki.

Do flaków podlaskich robi si pulpety z oju. Gramatka z piwa butelka piwa kawa ek chleba bia ego y ka rodzynków kawa ek cynamonu pó y ki mas a Sposób wykonania : Gramatka z piwa jest to kalteszal (mieszanka owoców) na ciep o. gotowane w rondlu b d ciemne i niesmaczne. zagotowa . odla t wod . aby pokry o chleb. Mo na te ok ada je kiszk . po ama . w o y kawa ek cynamonu. Najlepsze flaki robi si w garnku glinianym. dosypa cukru. nadziewan kasz gryczan . gdzie powinny ju by grzanki z chleba w kostk krajane i ususzone w piecu oraz kilka cienkich plasterków cytryny. Osobno ugotowa wieprzowin i ogon. Na 2 osoby ukroi kawa ek chleba pytlowego bez skórki. w o y pó y ki m odego mas a. zagotowa razem i wla do wazy. takie same jak do roso u. groch wyp uka i nala inn gor c wod . Jarzyny do flaków zamiast gotowa mo na dusi w ma le i dopiero tu przed wydaniem na stó doda do flaków. Nalany bowiem zimn nigdy mi kki nie b dzie. Równie m k z mas em mo na wprzód zasma y w rondelku. dola reszt piwa z butelki. przefasowa go przez durszlak wywarem z mi sa. Grochówka 30 dag grochu 40 dag wieprzowiny 1 ogon wieprzowy 1 y ka mas a 1 y ka m ki sól majeranek Sposób wykonania : Groch zala litrem mi kkiej wody. doda y k op ukanych rodzynków. Gdy groch b dzie mi kki. zala piwem na tyle. Rozgotowa rozetrze w garnku y k . przyprawi 27 .

Podawa z pieczywem. Nast pnie doda roztarty z sol czosnek.mas em z m k . Wszystkie sk adniki po czy z wywarem. majeranek i sól. Wieprzowin wyj . Wla do wazy. Grochówka staropolska 0. po czy z ugotowanym wywarem z w oszczyzny i ko ci. podgrza i posypa majerankiem. pieprz 28 . pokraja w kawa ki. Ca o zagotowa .zamiast mi sa w o y kasz per ow ugotowan osobno. Grochówka ch opska 56 dag ko ci 25 dag w oszczyzny 2 l wody 25 dag grochu 10 dag p caku 20 dag boczku w dzonego 5 dag s oniny 8 dag cebuli 2 dag m ki z bek czosnku majeranek sól Sposób wykonania : P cak i groch gotowa w oddzielnych naczyniach. Gdy b d mi kkie.5 kg ziemniaków 2 szklanki grochu 1 cebula y eczka przecieru pomidorowego 0. Je eli grochówka ma by postna .25 szklanki mietany y ka m ki czubata y ka smalcu sól. w o y z powrotem. Boczek przesma y z cebul . Ze s oniny i m ki zrobi jasnoz ot zasma k . Podawa z grzankami.

op uka . Grochówka z kie bas 20 dag grochu . umy posieka . Odla .z kostki 2 y ki oleju z bek czosnku majeranek sól. groch rozetrze y k . Z oleju i m ki zrobi zasma k . Do grochu doda 3 szklanki bulionu (szklank bulionu zostawi ) i wszystko razem ugotowa . Boczek drobno pokroi . umy . Wrzuci do zupy. Skwarki prze o y do zupy. Cebul obra . Zala 2 szklankami bulionu. pokroi w kostk .ziele angielskie Sposób wykonania : Ugotowa w osobnych naczyniach ziemniaki i groch na mi kko. Lekko zagotowa i zaprawi mietan .5 l bulionu warzywnego . po czym po czy z ziemniakami. stopi na y ce oleju. zasypa m k (nie rumieni ). doda przecier z pomidorów. zmielone ziele i pieprz do smaku. Kie bas pokroi w paseczki. nast pnie rozprowadzi szklank zimnej wody. Podsma y na oleju. Prze o y do zupy. pieprz Sposób wykonania : Groch przebra . Cebul usma y lekko rumieni c. Doprawi pieprzem i roztartym z sol czosnkiem. osoli do smaku. Wymiesza z grochem i ziemniakami. Zagotowa z zup . Doda majeranek. rozprowadzi zimnym bulionem. 29 . Zagotowa . Doda do zupy pod koniec gotowania.suchego 20 dag kie basy 10 dag w dzonego boczku 4 ziemniaki 2 y ki m ki 1. odstawi na 2 godziny. Ziemniaki obra .

zmia d ony z sol czosnek i podprawi zasma k z t uszczu i m ki. oczy ci . doda obran w oszczyzn . doda szczypt pieprzu i gotowa na ma ym ogniu jeszcze 5 minut. w której si moczy . Gotowa na rednim ogniu. Osoli . cebul . Groch z fasol 30 dag grochu 30 dag fasoli 20 dag mi sa wieprzowego lub wo owego 10 dag s oniny cebula sól.5 szklanki mielonego suszonego grochu 2 y ki margaryny lub smalcu 3 y ki m ki 2 l wody cebula 4 suszone grzyby z bek czosnku ogórek kwaszony p czek w oszczyzny 2 . mi so pokraja na ma e kawa ki.Grochówka z ogonem 30 dag ogona wieprzowego 1. a do wywaru 30 . Rosó przela do innego naczynia. grzyby. Ogony (mo na je zast pi wieprzowin lub tak sam ilo ci niezbyt t ustego w dzonego boczku) umy . a mi so b dzie mi kkie.3 y ki wypieczonej kaszy jaglanej lub grzanek z chleba (1 szklanka) pieprz sól Sposób wykonania : Groch umy i namoczy na ca noc. pieprz do smaku Sposób wykonania : Zagotowa kilka litrów wody. Tu przed podaniem do grochówki doda pokrajany w paski kiszony ogórek. po czym wyj je. a nast pnie przetrze do roso u. sparzy . W o y mi so. Do wrz tku w o y mi so i gotowa do mi kko ci. zala gor c wod . kasz jaglan lub ciep e grzanki. Groch ugotowa w wodzie.

umyj. W 2 l wody ugotowa wywar z w oszczyzny.wrzuci umyty groch i fasol . cebuli. Wrzuci do garnka z zup . S onin pokroi w kostk i usma y na z oty kolor. Gotowa 30 minut. a do wrz cego wywaru wrzuci op ukan kasz i gotowa j do mi kko ci (30 minut). Zaprawi mietan i wymiesza . namocz na noc. Cz zetrze na tarce do jarzyn. W oszczyzn oczy . kilka ziarenek pieprzu Sposób wykonania : Grzyby wymyj. Doda drobno posiekan cebul i te usma y na z oty kolor. Grzybowa po polsku 1 porcja w oszczyzny 3 dag suszonych grzybów 1 cebula 2/3 szklanki g stej mietany 10 y ek kaszy per owej 1 li laurowy 2 ziarenka ziela angielskiego 1 y ka posiekanej natki pietruszki sól Sposób wykonania : Grzyby op uka . Z gotowej zupy usun przyprawy. W oszczyzn oczy ci i op uka . Grzybowa z galuszkami (Podhale) 1/2 kg wie ych grzybów 1 porcja w oszczyzny 4 skrzyde ka drobiowe (w starych przepisach 1/2 kg mi sa na zup ) 4 y ki mietany sól. 31 . gotowa jeszcze przez chwil po czym odstawi z ognia. Wyj nie starte warzywa. grzybów i przypraw. reszt pozostawi w ca o ci. Doda sól i pieprz do smaku. moczy w wodzie 3 godziny. os czy i pokroi w paseczki. Przed podaniem posypa natk pietruszki. wymiesza i podawa .

Skrzyde ka umyj. Do garnka wlej osolon wod , w ó grzyby, w oszczyzn i skrzyde ka. Na wolnym ogniu gotuj 2 godziny. y k cedzakow wyjmij w oszczyzn , skrzyde ka i grzybki. Mi so oddziel od ko ci i pokrój w kostk . Grzyby pokrój w paseczki. Mi so i grzyby w ó do zupy, w oszczyzn wykorzystaj na surówk . Zup podpraw mietan , sol i pieprzem. Ga uszki

Jarzynowa zupa-krem

2 niedu e marchewki ma a pietruszka kawa ek selera niedu y por ma a cebula dojrza y pomidor kilka ró yczek broku u 2 ziemniaki 2 y ki mietany 22-proc. 2 y ki przyprawy do zup lub kostka roso owa sól, pieprz Sposób wykonania : Warzywa umy , obra lub oskroba i rozdrobni , w o y do garnka i zala 3 szklankami wrz tku. Doda przypraw do zup. Gotowa pod przykryciem, a warzywa b d mi kkie. Nast pnie przestudzi , zmiksowa i zabieli mietan , rozprowadzon kilkoma y kami wywaru. Doprawi do smaku sol i pieprzem. Na talerzu posypa koperkiem.

Juszka wi ska

50 dag mi sa wieprzowego 50 dag suchego chleba 0,5 l krwi z zabitego wieprza cebula

32

pieprz i sól do smaku Sposób wykonania : Zagotowa oko o 3 l wody. Do wrz tku w o y mi so i gotowa do mi kko ci. Do krwi wrzuci pokrajany na drobne kawa ki czerstwy chleb. Po wyj ciu mi sa wla krew z chlebem, doda pieprz i sól do smaku oraz cienkie kostki cebuli i gotowa oko o 8 minut. Zdj z ognia i rozla do talerzy.

Jusznik

50 dag ko ci wieprzowych 2 l wody 25 dag w oszczyzny (cebula, marchew, pietruszka) li laurowy 1 - 2 szklanki krwi wieprzowej sól, pieprz Sposób wykonania : Ko ci op uka , por ba , zala zimn wod , doda w oszczyzn i przyprawy, po czym gotowa , a mi so przy ko ciach b dzie mi kkie. Do ugotowanego wywaru - po wyj ciu ko ci i uzupe nieniu wody - wla krew (uprzednio dobrze wymieszan ) i gotowa oko o 10 minut. Zup podaje si z ziemniakami z wody lub ugotowanymi w skórkach.

Kap un

1 kg czerstwego chleba 25 dag s oniny 1 cebula sól, pieprz do smaku Sposób wykonania : 2,5 l wody gotowa przez 5 minut. Doda pieprz i sól, gotowa dalej. Czerstwy chleb pokraja w kostk . Podobnie pokraja s onin i usma y na z oty kolor. Doda drobno posiekan cebul i zarumieni na tym t uszczu. Chleb zala wrz tkiem i zostawi pod przykryciem na 1 minut .

33

Nie odcedzaj c doda s onin usma on z cebul . Zamiesza .

Kapu niak mazowiecki

20 dag mi sa wieprzowego 20 dag wo owiny 0,5 l kwasu z kapusty 0,5 kg kapusty kwaszonej 5 - 6 grzybów suszonych marchew pietruszka sól Sposób wykonania : Najsmaczniejszy kapu niak gotowany na wo owinie, ale mo e by te wieprzowina wie a lub w dzonka, któr nale y sparzy przed u yciem. Wszystkie sk adniki gotowa w 2 l wody. Mo na doda poszatkowan cebul . Mi so i grzyby wyj po ugotowaniu, pokroi w drobn kostk i wrzuci do wazy. Kapu niak mo na doprawi zasma k z m ki i t uszczu. Kapu niak podlaski z kasz j czmienn

20 dag eberek wieprzowych lub innego mi sa pó litra kapusty kwaszonej 1/3 szklanki kaszy j czmiennej 6 dag s oniny cebula 2 ziarnka ziela angielskiego szczypta nasion kminku lub nasion kopru Sposób wykonania : eberka wieprzowe lub inne mi so kilka minut podgotowa z dodatkiem oko o 1,5 l wody i wsypanej do niej kaszy. Do podgotowanej kaszy z mi sem w o y kwaszon kapust i razem gotowa . Okrasi stopion s onin ze skwarkami z podsma on cebul . Mo na dodatkowo zag ci zup , dodaj c do stopionej s oniny y k m ki. Mi so wyj , obra od ko ci, pokraja drobno i doda z powrotem do kapu niaku. Podawa z oddzielnie ugotowanymi ziemniakami.

Kapu niak po mazursku

34

doda surowy sok. Doprawi sol i pieprzem do smaku. Zaprawi zasma k z m ki i mas a lub s oniny (bez skwarek). Po czy sk adniki. Kapu niak ze wie ej kapusty z pomidorami i jab kami 40 dag kapusty 20 dag pomidorów 2 jab ka 1 cebula 4 dag mas a 2 dag m ki 1.5 l wody Sposób wykonania : Ko ci umy . obra . Z kapusty odcisn sok i przechowa go w przykrytym garnuszku. zala wod . ugotowa i rozetrze w wywarze. troch wody i t uszczu. ugotowa wywar. Doda nast pnie pokrajane w paski pomidory i pokrajane jab ka (najlepiej winne). Kapust pokraja . mi so obrane z ko ci. Kapu niak z w dzonk 35 . mo na te dorzuci usma onej cebuli i zagotowa . zala przygotowanym uprzednio roso em z mi sa wo owego lub wywarem z warzyw.25 dag ko ci lub w dzonych eberek 50 dag kwaszonej kapusty 2 szczypty kminku 5 dag cebuli 5 dag t uszczu 30 dag ziemniaków sól. pieprz 1.5 l roso u sól Sposób wykonania : Niewielk g ówk kapusty poszatkowa . ugotowa bez przykrycia na silnym ogniu. po chwili wycisn j . doda kminek. Posoli i gotowa bez przykrycia godzin . Podawa z chlebem lub grochem. Cebul pokraja drobno i lekko zarumieni na t uszczu. zarumienion cebul . Ziemniaki umy . doda cebul i sparzy .

wrzuci cebul . zrumieni . Boczek w dzony pokroi w kostk . Cebul i czosnek obra .30 dag kiszonej kapusty 20 dag ziemniaków 5 dag w dzonego boczku cebula z bek czosnku kostka roso owa wo owa listek laurowy y ka oleju kminek sól. Zagotowa 2 l wody. bulwienia. czosnek. Gotowa jeszcze 5 . pokroi .5 szklanki zimnego wywaru i zagotowa . 36 . posieka . Przyprawi do smaku sol pieprzem ewentualnie kminkiem. Ziemniaki obra . Kartoflanka (bulwianka. umy . Ugotowa . Olej rozgrza na patelni. Podprawi m k rozmieszan z 0. Przed podaniem do sto u wla mietan . pokroi w plasterki. Doda boczek. dusi 8 . cz sto mieszaj c. a do wywaru doda pokrajane w kostk ziemniaki. gotowa 10 minut.7 minut. zupa kartoflana) 50 dag mi sa z ko ci 50 dag ziamniaków 2 l wody 15 dag w oszczyzny szklanka mietany p aska y ka m ki listek laurowy pieprz sól Sposób wykonania : Ugotowa wywar z ko ci. Wyj mi so. Doda kostk roso ow . podsma y . wrzuci ziemniaki. li laurowy oraz kapust z cebul i boczkiem. w oszczyzny i przypraw. W o y kapust . pieprz Sposób wykonania : Kapust odcisn .10 minut pod przykryciem. gdy jest ju mi kkie.

zrumieni na patelni. mi sz równie pokroi w kostk . Ponownie podgrza .3 ga zki tymianku sól wie o mielony pieprz y ka pestek dyni Sposób wykonania : Cebule posieka . umy . Mi sz owoców pokroi na kawa eczki. Kartoflanka z g skami 30 dag grzybów (najlepiej g sek) 30 dag jarzyn 30 dag ziemniaków szklanka mietany sól 2 l wody Sposób wykonania : 37 . ziemniaki i jab ka. Zagotowa pozostawi na ma ym ogniu oko o 20 . Dyni oczy ci . Na 10 minut przed ko cem gotowania doda do zupy po ow listków tymianku. Kartoflanka z jab kami i dyni 2 ma e cebule 40 dag ziemniaków 80 dag dyni 2 jab ka 4 y ki oleju lub oliwy litr roso u warzywnego 1/4 l soku jab kowego 2 . pokroi na wiartki. Cebul usma y w garnku na oleju.Zup t mo na równie przyrz dzi bez mi sa. usun gniazda nasienne. zup przestudzi i zmiksowa . dodaje si zasma k (oko o 10 dag s oniny pokroi w drobn kostk . pokroi w kostk . Jab ka umy . po minucie zala roso em i sokiem jab kowym. posypa pozosta ym tymiankiem i pestkami dyni.25 minut. gdy ju ziemniaki s mi kkie. Przyprawi do smaku sol i pieprzem. obra . zasma y . Wówczas. Ziemniaki obra . Garnek zdj z ognia. rozprowadzi zimnym wywarem i wla do zupy. doda dyni . Zamiast s oniny mo na wzi oko o 3 dag t uszczu). doda plask y k m ki.

Kasz si pra y tak d ugo. Wtedy nale y nak ada na talerze (4 porcje) i zala gotowanym. pokroi w kostk . po czy z zup i zagotowa . op uka . a b dzie sypka.5 szklanek mleka 1 szklanka wody sól Sposób wykonania : Zagotowa szklank lekko osolonej wody. doda drobne. wymiesza . Kartoflanka z mi t 5 ziemniaków 3 z bki czosnku 5 szklanek bulionu z kostki 1/2 szklanki mietany 18% 1 y ka mas a 1/2 y ki m ki pszennej 1 y eczka suszonej mi ty sól Sposób wykonania : Ziemniaki obra . Chwil gotowa . Czosnek obra . dopóki kasza nie wch onie wody. Klacki lub kukuli z mlekiem 38 .Jarzyny zala zimn wod i ugotowa . a gdy si rozgotuj . po czym wywar przecedzi . Mas o rozetrze z m k . Wówczas garnczek przykry dobrze dopasowan pokrywk i wstawi do dochówki. przyprawi mi t i sol . Wla mietan . drobno posieka lub zmia d y i doda do zupy. W o y do zupy obrane i pokrajane w plasterki ziemniaki. Kasza gryczna z mlekiem 0. zala wrz cym bulionem i gotowa 20 minut. zaprawi kartoflank mietan i podawa . wrzuci starannie wyp ukan kasz . pokrajane w paseczki i sparzone g ski.5 szklanki kaszy gryczanej 4 . gor cym mlekiem.

eby si kasza lepiej rozkleja a i cz sto miesza . Najlepszy jednak z orkiszowej. Gdy klej przestanie si wydziela . które si zawsze jeszcze znajduj . kasza b dzie czarna. aby ten klej nie wygotowa si z kasz . bo nigdy takiego przez przecieranie kaszy si nie otrzymuje. Kasz zala nale y wod i raz lekko sp uka z plew. bardzo dobry dla osób chorych. bez soli. która jest wy sz odmian j czmiennej. doda do zbieranego kleju. Podaj c dopiero osoli i w o y odrobin mas a. Pilnowa trzeba. Ten nale y ci gle zbiera . Posoli do smaku. zbli ony do szumowin. j czmiennej.1 kg ziemniaków 3 . w o ywszy y k m odego mas a. aby nie przywar a do garnka. Zemle gotowane ziemniaki i doda do startych. nigdy elaznego. w której gotowa y si kluski i dopiero pó niej wlewaj mleka i zagotowywuj . Kleik 2 szklanki kaszy 1 l wody 2 y ki mas a sól Sposób wykonania : Kleik mo na ugotowa z 3 gatunków kaszy: per owej. kasz ciep wod przetrze . Na wierzchu osadza si b dzie klej bia y. rozrobiwszy go dobrze y k z kleikiem. W o y j do glinianego garnka. wla litr mi kkiej wody i gotowa na wolnym ogniu. bo cho polewany. owsianej. mocno odcisn . Formowa kluseczki i wrzuca do wrz cej wody. Niektóre gospodynie wylewaj resztki wody. Kluski ziemniaczane z mlekiem 39 .4 ziemmaki gotowane sól 1 l mleka 1 l wody Sposób wykonania : Surowe ziemniaki potrze na tarce. doda sól do smaku i dobrze wymiesza . Po ugotowaniu wla mleka i zagotowa .

posoli i gotowa do mi kko ci. posypa koperkiem. Gotowa 30 minut na bardzo ma ym ogniu. posieka . po czym wyj . W oszczyzn pokroi . przyprawi do smaku sol i pieprzem. Zup .5 l wody wla do garnka. Doda szczypt soli oraz par y ek m ki.oko o 20 ziemniaków 2 . pieprz Sposób wykonania : Skrzyde ka op uka . Krupnik (krupy) 40 . obra . zala przegotowanym mlekiem i podawa do jedzenia Krupnik 2 szklanki roso u z kurczaka (moze by z kostki) skrzyde ka z kurczaka 1/2 p czka w oszczyzny 3 suszone grzyby 10 dag kaszy j czmiennej 25 dag ziemniaków 2 y ki mas a kilka ga zek koperku sól. doda do krupniku. Warzywa umy . oczy ci . Gotowa kluski oko o pó godziny. Doda mas o. wrzuci do krupniku. Ziemniaki pokroi w grub kostk . doda grzyby. Rosó oraz 1. Koperek umy . Ugnie na g ste ciasto. które nale y wrzuci do gotuj cej si (wcze niej osolonej) wody. op uka . skrzyde ka i kasz .3 y ki m ki pszennej sól mleko Sposób wykonania : Surowe ziemniaki zetrze na tarce. uwa aj c by zupa nie wykipia a. Obracaj c je w d oniach zrobi ma e kluski. wycisn przez ciereczk .

rozdrobnione warzywa. Wówczas wszystkie nieu yteczne kawa ki mi sa oraz ko ci mo na zu y do krupniku. Potem posypa drobno posiekan zielon pietruszk . Wiele gospody od razu zasypuje rosó kasz . kiedy na drugie danie ma by piecze wo owa lub zrazy. Gdy kasza b dzie mi kka. a kasza oddziela si od roso u.1 szklanka kaszy j czmiennej 25 dag w oszczyzny 30 dag ko ci i gorszych kawa ków mi sa 2 y ki mas a sól pietruszka Sposób wykonania : Najlepiej przygotowa krupnik tego dnia. w oszczyzn poszatkowa drobno. Przed podaniem posypa posiekan natk pietruszki. ubi j z mas em i rozprowadzi wywarem. Gotowa na ma ym ogniu. lej c par y ek t uszczu z roso u. Krupnik gryczany 20 dag kaszy gryczanej 20 dag surowego boczku w oszczyzna 40 dag ziemniaków natka pietruszki sól Sposób wykonania : Pokrojony boczek zala w garnku zimn wody. k ad c do wazy poszatkowan w oszczyzn . ale wówczas krupnik nie jest kleisty i bia y. wrzuci pokrojone w kostk ziemniaki. Oddzielnie ugotowa kasz j czmienn lub per ow na g sto. Krupnik na mleku szklanka kaszy j czmiennej 1 l wody 1. a gdy si dostatecznie rozklei. Ugotowa z nich rosó . doda kasz . zagotowa razem i podawa .25 l mleka 41 . posoli i gotowa jeszcze kilka minut.

Wla mleko i przegotowa razem z kasz . w tróbka) 50 dag ró nych warzyw zielona pietruszka 3 . Doda oczyszczone podroby i razem gotowa . szyjka. po czym zalewano surowym mlekiem i podawano osolon lub przys odzon po zupie kwa nej i po mi sie zamiast kompotu. wsypywano szklank kaszy do wrz cej wody. obra . wrzuci do garnka z wod .7 y ek kaszy podroby drobiowe (skrzyde ka. Przyprawi sol . Obrane i drobno pokrajane warzywa poddusi na t uszczu i wrzuci do garnka. pieprz do smaku 10 dag s oniny lub 5 dag smalcu do zasma ki Sposób wykonania : Ziemniaki umy . W niektórych okolicach. Krupnik z grzybami 30 dag ziemniaków 10 dag drobnej kaszy 5 dag grzybów suszonych lub 25 dag wie ych 30 dag mi sa marchew pietruszka lub koper cebula sól. o dek. gotowano do mi kko ci. ci gle mieszaj c. Pod koniec doda pokrajane w kostk ziemniaki.sól Sposób wykonania : Kasz wymiesza z zimn wod i ugotowa . pieprzem i zielon pietruszk . 42 . zw aszcza na Podlasiu. Krupnik na podrobach 6 .4 ziemniaki t uszcz sól. pieprz Sposób wykonania : Op ukan kasz zala wod i gotowa .

a nast pnie wrzuci do gotj cej si wody.10 dag s oniny 43 . Gotowa 5 minut. Krupnik z kluskami na mleku szklanka kaszy j czmiennej 1 l wody 1. Przed wydaniem okrasi sma on s onin (lub mas em) i koperkiem. osoli i popieprzy . Krupnik z ziemniakami 4 ziemniaki szklanka kaszy j czmiennej 8 . gotowa jeszcze przez 3 minuty. Nast pnie wrzuci mi so i gotowa do mi kko ci. Ugotowa do mi kko ci. Doprawi zasma k ze s oniny lub smalcu. Wyj mi so.Zagotowa 2 l wody. Doda drobno posiekan marchew i natk pietruszki lub koper. a nast pnie do o y grzyby i drobn kasz . tyle e po zagotowaniu si krupniku nale y doda rozdrobnione zacierki. a w miar wygotowywania si dolewa mleka. rupnik z kaszy jaglanej 20 dag ziemmaków 12 dag kaszy jaglanej 6 dag s oniny zielony koperek sól Sposób wykonania : Kasz sparzy . Gotowa oko o 15 minut. Kiedy b dzie ju mi kka . Kasza jaglana jest te smaczna z mlekiem: nale y j gotowa z pocz tku na wodzie. wrz tkiem zala grzyby.doda ziemniaki pokrajane w kostk .25 l mleka sól Sposób wykonania : Przygotowuje si tak samo jak "Krupnik na mleku". Podawa z mlekiem surowym lub przegotowanym. a do wywaru w o y pokrajane ziemniaki.

cebula listek laurowy zielenina sól oko o 2 l wody 1 marchew 1 pietruszka Sposób wykonania : Wsypa kasz do wrz cej osolonej wody i gotowa . doda soli i pieprzu do smaku.5 l wody. Gotowa . 44 . a b dzie pó mi kka. Gotowy krupnik posypa pokrajan zielenin . doda do zupy. pieprz Sposób wykonania : Grzyby dok adnie umy . Kwas grzybowy z grzybów wie ych 1 kg wie ych grzybów (ró ne jadalne) 5 dag szczypioru y ka octu wiartka mietany 50 dag mi sa wieprzowego lub wo owego sól. podprawi mietan i poda jako zup do ziemmaków. a marchewka b dzie mi kka. S onin pokraja w drobne kawa ki i usma y z rozdrobnion cebul . Zagotowa 2. pieprz Sposób wykonania : Do przegotowanej wody wrzuci pokrajan niewielk cebul i du marchew. gotowa oko o 15 minut. Krupnik ten cz sto gotuje si równie na wywarze z ko ci. Nast pnie doda pokrajane w kostk ziemniaki. nast pnie dola szklank soku z kiszonej kapusty. Kwasek kapustny 1 du a marchew 1 cebula szklanka soku z kwaszonej kapusty 2 y ki mietany 1 1 wody sól.

zbyt du e pokroi . Kwas ogórkowy 30 dag ogórków wie ych lub kiszonych 1/8 l mietany kwa nej sól do smaku Sposób wykonania : Ogórki wie e umy .Gdy zacznie wrze . Wszystko mieszamy i jemy. Mi kkie pokraja w s upki. Doda mietan . Najlepiej kwas przygotowywa w redniej wielko ci misce. zrobi zasma k i zaci gn zup . Doda soli do smaku. namoczy na par godzin i ugotowa w tej samej wodzie. wla mietan i dola wody do pe na. Szczypior posieka .5 l wla do grzybów i zostawi pod przykryciem. Gotowa jeszcze 5 minut. Podobnie przyrz dzamy kwas ze szczypiorku i cebuli. 45 . sól i pieprz do smaku. Podawa z ziemniakami. wywar po czy z jarzynowvm oraz kwasem z kapusty i uru. Grzyby odcedzi z wody. Gotowa 10 minut. wrzuci do garnka. Je eli kiszone . Przyprawi sol i pieprzem. Ubytek wody uzupe ni przegotowan ciep wod . pieprz Sposób wykonania : Grzyby dok adnie umy .od razu pokroi w kostk . po czym wyj . Do reszty wody w o y mi so i gotowa do mi kko ci. pokroi w kostk .5 szklanki uru szklanka kwasu z kapusty kwaszonej 2 dag grzybów suszonych 3 szklanki wywaru z ko ci i w oszczyzny 2 dag mas a 1 dag m ki owsianej cukier sól. obra ze skórki.1. Kwasówka I 0. doda y k octu. wrzuci do wywaru z mi sa.

doda do wrz cej wody. umyty i posiekany koper. Przyprawi mietan . ó tka rozbi z sokiem z kapusty.5 l wody.Kwasówka II 0.75 l soku z kiszonej kapusty 1 l wody 0. Kwas z bulwy 0. Gotowa 10 minut. Ugotowa jaja na twardo. Wyj je. Kwas szczawiowy 1 kg wie ego szczawiu 5 jaj 30 dag mi sa wieprzowego lub wo owego 10 dag kopru wiartka mietany sól i pieprz do smaku Sposób wykonania : Zagotowa oko o 2. Zamiesza . pokroi je w kostk i w o y do garnka ze szczawiem.5 kg ziemniaków 20 dag mi sa wo owego lub wieprzowego sól pieprz do smaku 46 . M k wymiesza ze mietan . Do wrz tku wrzuci mi so i gotowa do mi kko ci.25 l mietany 2 ó tka 4 y ki m ki Sposób wykonania : Wod zagotowa . a do wywaru w o y umyty szczaw (nie trzeba go sieka ). pieprz i sól.

start na tarce o du ych oczkach marchew. sól. po czym wyj . Kwa nica 90 dag baraniny z ko ci 30 dag kapusty kwaszonej 1. Zup spo ywa si z czarnym chlebem. a do wywaru wrzuci pokrajane w drobne paski ziemniaki. Gotowa 10 minut. a do zupy wla ma lanke i zagotowa .125 l mietany Sposób wykonania : Zagotowa 2 l wrz tku. pieprz. cebul . Kwa na bulwianka 50 dag ziemniaków 1 l ma lanki pieprz cebula 1 . gotowa jeszcze przez chwil . Zabieli mietan .0.2 marchwie 1 l wody sól. Odstawi z ognia. posmarowanym mas em. Ugotowan cebul nale y usun . W o y do niego mi so i gotowa do mi kko ci. Gotowa a ziemniaki b d mi kkie. pieprz Sposób wykonania : Do wrz cej wody wrzuci drobno pokrajane ziemniaki. Doda sól i pieprz.5 l wody 1 dag grzybów suszonych 1 kg ziemniaków 7 dag cebuli ziele angielskie pieprz z bek czosnku sól 47 .

Wzi pomidory redniej wielko ci. W to miejsce mo na namoczy kawa ek rodka z bu ki w rosole i przetrze razem z pomidorami. Po rozprowadzeniu ugotowanych i przetartych pomidorów roso em doda kwa nej mietany. Pó n jesieni i zim . pokrajanymi w kostk oraz mi sem. Nalewka pomidorowa ze mietan 6 . ó tka musz by wcze niej ugotowane. Grzyby ugotowa oddzielnie i pokraja w cienkie paski. Podawa z chlebem Nalewka pomidorowa oko o 2 pomidorów na osob rosó y ka mas a Sposób wykonania : Ugotowa dobry rosó . w o y do rondla. trzeba ich dawa mniej. oddzieli od ko ci. tote nie nale y a owa pomidorów. dorzuci mas a i dusi oko o pó godziny. przekroi na kilka cz ci. Podawa z ry em lub grzankami w kostk . eby nalewka nie by a zbyt rzadka. kiedy pomidory s kwa niejsze. Nast pnie przetrze pomidory przez rzadkie sito i rozprowadzi roso em. usma onymi na ma le. ugotowa . Nalewk podawa z ry em ugotowanym na g sto z odrobin mas a.3 ó tka p aska y ka m ki rosó Sposób wykonania : Do wszelkich nalewek zabielanyeh potrzebny jest koniecznie rosó . natomiast jajo wbi do gor cego roso u i 48 . Mo na j te doprawi y eczk m ki ziemniaczanej. rozbitej uprzednio z m k . po czy z uprzednio ugotowanymi ziemniakami. Nalewka powinna by g stawa. Doda kapust kwaszon . wyporcjowa do wywaru z mi sa.5 l mietany lub 1 jajo i 2 .8 pomidorów 0. pokrajan cebul i przyprawy. Zamiast mietany mo na t nalewk zaprawi ó tkami i jednym calym jajem. Do ugotowanej kapusty doda grzyby wraz z wywarem. podlewaj c roso em.Sposób wykonania : Mi so ugotowa .

chrupi cej bu ki. solimy do smaku. dodajemy namoczon w mleku tart bu k . Wywar wlewamy z powrotem do rondla. gotujemy pod przykryciem ponad godzin . jajko. ale ich nie wyrzucamy. imbir. wyjmujemy warzywa. g owy. ogony i skrzela. Formujemy male kie ga eczki. Natk drobno siekamy.miesza . Do zupy mo emy poda kromki bia ej. li laurowy. wyjmujemy kr gos upy wraz z o mi. odcinamy g owy. bia y pieprz i natk . ga eczki rybne i po y eczce mietany. ziele angielskie. ogony. agodna bia a zupa rybna z pulpecikami du a p o du y leszcz 2 rednie okonie lub karasie 2 cebule y eczka mielonego imbiru y eczka mielonej ga ki muszkata owej y eczka mielonego bia ego pieprzu li laurowy 4 ziarenka ziela angielskiego 1/4 szklanki tarej bu ki jajko p czek w oszczyzny p czek natki pietruszki 1 pojemnik mietany wiejskiej lub jogurtowej sól Sposób wykonania : Ryby oskrobujemy z usek. zalewamy zup i posypujemy posiekan natk . Do miseczek wk adamy ugotowane warzywa. wk adamy do niego ga eczki rybne i gotujemy 20 minut. Do du ego rondla wk adamy w oszczyzn . bo si zwarzy. Ryby przekr camy przez maszynk . zalewamy trzema litrami wody. Nie gotowa . patroszymy. ga k muszkata ow . skrzela i kr gos upy rybie wraz z o mi. Mazurska zupa rybna 1 kg wie ych okoni 2 pomidory 49 . Przelewamy wywar przez sito.

wla powoli do garnka. Paprykowa zupa-krem z rukol 4 czerwone papryki 1 cebula 1 z bek czosnku 2 y ki oleju 1 y eczka ostrej papryki w proszku 500 ml bulionu warzywnego (instant) 2 . posypa papryk . wymiesza . zdj garnek z ognia. w o y do wrz cego bulionu warzywnego i gotowa oko o 30 minut. pieprz Sposób wykonania : Papryki oczy ci . przyprawi do smaku sol i pieprzem. Mi kkie ryby wyj na talerz y k cedzakow . pokroi w wiartki. cebul i papryk . dok adnie wymiesza . pieprzem i winem. mietan rozprowadzi niewielk ilo ci gor cego bulionu. wyp uka . pokroi w drobn kostk . od o y kilka listków.1 litr bulionu warzywnego (mo e by z kostki) 1/3 szklanki g stej mietany p czek koperku lub natki pietruszki sól. reszt posieka . Doprawi sol . udekorowa listkami rukoli. mietan lekko ubi . po usuni ciu gniazd nasiennych umy i osuszy . doda po y ce mietany. Olej rozgrza w garnku. pieprz Sposób wykonania : Sprawi ryby. Zup gotowa na wolnym ogniu oko o 15 minut. Na t uszczu poddusi czosnek. Posiekan rukol doda do zupy. g owy wyrzuci . Posypa papryk w proszku. Zup wla do talerzy. obra z o ci. a kawa ki mi sa znów w o y do wywaru. Doda pokrojone w drobn kostk pomidory obrane ze skórki i posypa zup posiekan zielenin . 50 . osuszy . Zup zmiksowa . ostudzi . Podawa z makaronem lub pieczywem. Rukol umy . Cebul i czosnek obra . wla bulion. pokroi na kawa ki.3 y ki bia ego wina 50 g rukoli 100 ml mietany sól.

P ocie oskrobujemy z usek. past pomidorow i zasmazk sporz dzon z t uszczu i m ki. Gdy ziemniaki i kapusta b d prawie mi kkie. odcinamy g ow . myjemy. Pikantna czerwona zupa rybna wie y karp . doda przesma ony z cebul . patroszymy.5 kg ziemniaków y ka tluszczu y ka m ki Sposób wykonania : Ziemniaki pokroi w drobn kostk . doda kapusty pokrojonej w do du e kawa ki . nacieramy sol i pieprzem. pieprz szczypta cukru 1 cebula 0. 51 . pieprz Sposób wykonania : Karpia oskrobujemy z usek.1.uprzednio sparzonej. zala wod . zagotowa . osoli i popieprzy . patroszymy. myjemy. Dzielimy na dzwonka.5 kg 4 redniej wielko ci p ocie y ka oliwy z oliwek 2 marchewki 2 pietruszki redni seler korzeniowy 3 cebule 4 ziarenka ziela angielskiego li laurowy 2 y eczki wegety ma a puszka koncentartu pomidorowego y ka agodnej pasty z czerwonej papryki szczypta pieprzu cayenne p czek natki pietruszki sól. pokrojony w kostk boczek. ogon i skrzela."Parzybroda" redniej wielko ci g ówka kapusty 15 dag boczku (podgardla lub s oniny) 2 y ki pasty pomidorowej sól.

g ow . Pikantna zupa gulaszowa 80 dag wo owiny bez ko ci np. zalewamy gor c zup . Cebul prze o y na talerz. Podajemy z chrupi c bagietk . gotujemy oko o 10 minut. pietruszk i seler cieramy na tarce o du ych oczkach. Wyjmujemy ryb . ewentualnie sól do smaku. gdy zupa ta jest najsmaczniejsza. mieszamy. Wk adamy po dwa dzwonka karpia do miseczek. pokroi na ma e kawa ki. Pozosta y olej rozgrza i obrumieni mi so na ostrym ogniu. delikatnie usuwamy o ci. zmniejszamy ogie i gotujemy pod przykryciem oko o 2 godzin. 52 . Z ugotowanego wywaru wyjmujemy i wyrzucamy g owy ryb. Ca o powtórnie zagotowujemy. Do du ego garnka wk adamy p ocie. a ryby rozpadn si na kawa ki. osuszy . Cebule obra . wsypa kminek i majeranek. Doprowadzamy do wrzenia. cebul li laurowy i ziele angielskie. Do wrz cej zupy wk adamy dzwonka karpia.7 cebul 4 y ki oleju 2 y ki m ki y ka s odkiej mielonej papryki 1/2 y eczki ostrej mielonej papryki y eczka przecieru pomidorowego y eczka zmielonego kminku y ka majeranku starta skórka z 1/2 cytryny 2 pomidory p czek natki pietruszki sól Sposób wykonania : Mi so umy . zalewamy 4 litrami wody. pieprz cayenne. dodajemy y k oliwy. Na stole powinna si te znale pokruszona ostra suszona papryka. pr ga 6 . weget . starte warzywa. gdy a pali w gardle. past paprykow . Piure jarzynowo . a mi so i jarzyny przecieramy przez do g ste sito.Marchew. ogon i skrzela karpia. a warzywa b d bardzo mi kkie. Cebul kroimy w talarki.rybne wk adamy z powrotem do garnka z wywarem. posypujemy natk . Nast pnie doda do mi sa podsma on cebul . Nie uzupe niamy wody. posieka . Natk drobno siekamy. Po ow oleju rozgrza w rondlu i zeszkli cebul . koncentrat pomidorowy.

wino. 53 . a na patelni pozostawi tylko nieco t uszczu. zmniejszy ogie i sma y jeszcze mniej wi cej 2 . Podawa na zako czenie posi ku lub jako danie samodzielne z ry em na sypko. Wszystko zamiesza . Wla 2 szklanki wody. Ryb prze o y do wazy. Przykry garnek i dusi mi so na ma ym ogniu 1 godzin i 15 minut. imbir i natk kolendry drobno posieka . rosó . osuszy . posypa natk kolendry. przepo owi i usun pesteczki. listki oderwa od ga zek. zagotowa . Pomidory w o y do zupy i zagotowa a nast pnie ca o przyprawi papryk i pieprzem cayenne. Natk op uka . zagotowa . Pikantna zupa rybna (Chiny) 3/4 kg pstr ga 1 ma a cebula kilka ody ek natki kolendry 5 y ek bia ego octu winnego 1 y eczka wie ego imbiru 3 y ki bia ego wytrawnego wina 1 y eczka przyprawy "jarzynka" 1/2 l roso u warzywnego 1 y ka oleju sezamowego 25 dag smalcu 1 y eczka grubo mielonego pieprzu 1 y eczka soli Sposób wykonania : Ryb oczy ci . którego nadmiar przela do osobnego naczynia. przesma y krótko cebul i zmia d ony imbir. Podczas duszenia stopniowo dolewa gor c wod (oko o 4 szklanek). Na grubej eliwnej patelni mocno rozgrza smalec. prze o y na patelni ryb i sma y krótko z obu stron. Pomidory sparzy . skórk z cytryny. doda pieprz. doda sól. Mi sz pokroi w kostk . Do roso u w o y delikatnie ryb i gotowa na ma ym ogniu 10 minut. Patelni rozgrza . ocet.Ca o oprószy m k . Przed podaniem zup posypa posiekan natk . Cebul .3 minuty. sól. olej sezamowy. ponacina uko nie z obu stron. wypatroszy . Do roso u doda przypraw "jarzynka". Ryb prze o y na talerz. Gor cym roso em zala ryb u o on w wazie. ca o dok adnie wymiesza . przep uka pod bie c wod . grubo posieka .

posieka cebul i drobno posieka jarzyny. Nast pnie zrobi zasma k z t uszczu i m ki. doda marchewk . doda do ugotowanych warzyw.5 l wody listek pieprz Sposób wykonania : Wod zagotowa .Pochlopka 0. cebule. troch podgotowa . je li kto lubi . Polewka bia a 1 kg mi sa ciel cego lub innego 54 .doda do smaku przecier.5 g ówki kapusty w oszczyzna 2 cebule 2 y ki przecieru pomidorowego 0. Zala wrz tkiem i gotowa oko o 10 minut. Podpalaniec 2 niewielkie cebule marchew z bek czosnku y ka t uszczu odrobina m ki 0.5 kg ziemniaków y ka m ki y ka smalcu sól Sposób wykonania : Poszatkowa drobno kapust .20 minut. Podawa do ziemniaków. Gdy wszystko b dzie mi kkie . gotowa oko o 15 . Zaprawi zasma k z m ki i t uszczu. listek i pieprz. osoli .z bek czosnku. doda pokrojone ziemniaki.

aby si nie przypali a. niezdatne na kotlety. gdy ten jest w a nie najlepszy. w mi kkiej wodzie z odrobin m odego mas a na g sto. posypa zielon pietruszk . posoli i popieprzy do smaku. rozmaite podróbki (kurcz t czy kap onów). pieprz Sposób wykonania : Cebul drobno posieka . Wymiesza mocno kasz z roso em. Polewka kurpiowska 4 du e cebule 1 l wody 1 l mleka du a y ka m ki kukurydzianej 4 y ki mas a pietruszka sól. Polewka powinna by g sto ci zupy grochowej. Zbiera ci gle y k formuj cy si klej w waz . w o y kasz zupe nie rozgotowan na rzadkie sito i przefasowa gotowym roso em. na rosó oddzielnie ugotowa kasz j czmienn . Gotowa jeszcze z 10 minut. z w oszczyzn i sol . Wrzuci gar posiekanej pietruszki i gotowa pó godziny. pilnuj c. Przed zako czeniem gotowania doda 3 y ki mas a.20 dag w oszczyzny 0. aby by a gor ca.5 l kaszy j czmiennej 0. Wla kwaterk s odkiej mietany. zala wod . Odcedzi i doda mleko z roztrzepan m k kukurydzian . Poda z grzankami sma onymi na ma le i pokrajanymi w kostk . Polewka letnia 55 .25 l mietany sól natka pietruszki y ka mas a Sposób wykonania : Ró ne kawa ki ciel ciny. rozbi y k zagotowa razem. a z braku tego wszystkiego po prostu kawa ek ciel ciny lub kur ugotowa zwyk ym sposobem. zeszkli na y ce mas a. Gdy jedno i drugie gotowe.

zag ó tkiem. pieprz Sposób wykonania : Pokrojone w plasterki ziemniaki zala gor c wod i gotowa oko o 10 minut. Rozprowadzi z reszt wywaru. podsma y z pokrojon w plastry w trob . Po ow podduszonej w troby zemle przez maszynk wraz z warzywami z wywaru.5 l wody i gotowa do mi kko ci. sól i pieprz do smaku. kukurydz i podgotowane ziemniaki zala w rondelku 0. Pokrojone drobno pomidory. Polewka rycerska 25 dag w oszczyzny 50 dag ko ci 1.2 du e kartofle 2 pomidory cebula gar posiekanych ziaren zielonej kukurydzy y ka mas a sól. poddusi . Podawa z grzankami. doda y k mas a. odcedzi . nast pnie przecedzi go. cebul . Podla wywarem. Doda pozosta i1o w tróbki pokrojon w kostk . przyprawi tart ga k muszkato ow i sol . Cebul pokroi w plastry. Polewka staropolska piwna 56 .5 l wody 30 dag w troby wieprzowej 7 dag cebuli 2 dag t uszczu ó tko ga ka muszkato owa sól Sposób wykonania : Ugotowa wywar z w oszczyzny i ko ci. nast pnie przetrze przez sito.

Polewka z serwatki 1 l wie ej serwatki 5 y ek m ki razowej szklanka mietany sól do smaku Sposób wykonania : Serwatk zagotowa . a nast pnie doda mietan z ubit z ni m k ytni . Podgrzewa tak d ugo. 57 . Podawa z odsma onymi na s oninie lub na boczku ziemniakami. Pod koniec wrzuci cynamon i go dziki. wk adaj c do ka dej porcji po par kostek dobrze odci ni tego sera bia ego. Do podgrzewanej i ubijanej masy dodawa piwo.2 butelki piwa 3 ó tka 4 y ki cukru pó szklanki mietany kilka go dzików szczypta cynamonu Sposób wykonania : ó tka ubi z cukrem do bia o ci. nast pnie dodawa po trochu mietan . czyli zrobi tzw. ma lank i m k . zaklepk . a zupa zg stnieje. Podawa w kamiennych czarkach. wla na wrz c wod i gotowa . Polewka z ma lanki szklanka ma lanki 2 y ki m ki 3 szklanki wody sól pó szklanki mietany Sposób wykonania : Rozmiesza starannie mietan .

Wsyp groszek (lekko rozmro ony). przetrzyj groszek z wywarem i cebul przez sito. Przykryj i postaw na ma ym ogniu. Pokrój bu k w kostk . dodaj purée z groszku. odlej po ow p ynu. a reszt zmiksuj (razem z groszkiem i cebul ). Przywarka 58 . Wlej zup na talerze. lekka zupa na wszystkie okazje. po ó po ga zce pietruszki.Osoli do smaku. ga k muszkato ow i wie lub suszon mi t . Wsyp grzanki. Podawa z grzankami. Je li nie liczysz kalorii. podlej wod i gotuj na ma ym ogniu przez 15 minut. Je li nie masz miksera. pieprzem. a reszt ubij trzepaczk ze szczypt soli i ga ki muszkato owej. Wlej do garnka bulion. Do ka dej porcji dodaj y k ubitej mietany. wrzu posiekan drobno cebul i sma przez 3 minuty. wie o mielony pieprz Sposób wykonania : Rozgrzej w rondlu mas o. Elegancka. mieszaj c od czasu do czasu. Przypraw zup sol . Potage Saint-Germain (Francja) 50 g mro onego groszku 2 szklanki lekkiego bulionu wo owego 2 szklanki wody 1 du a cebula 100 ml mietanki kremowej 4 kromki bu ki 50 g mas a szczypta mi ty szczypta ga ki muszkato owej natka pietruszki do dekoracji sól. Wlej do zupy po ow mietany. posyp jeszcze zup podsma onymi paskami w dzonego boczku. usma na ma le chrupi ce grzanki. Kiedy groszek zmi knie. lekko zamieszaj (powstan efektowne smugi).

Kalafiory i kapusta w oska dodaj bardzo dobrego smaku. pod u nej. do pó funta.5 godziny. eby si sklarowa . Gdy blisko po godzinie przestan si pokazywa szumowiny.3. gotowa na bardzo wolnym ogniu. zala y k zimnej wody. jak si poka e i przecedzi w waz . a nawet jedn cebul w ca o ci z upin pierwej na blaszce upieczon . zwyczajny. Rosó powinien si gotowa 4 . a t usto . porów. rosó posoli . pieprz inne dodatki smakowe Sposób wykonania : Chc c mie t gi rosó . zebra reszt poz oty. gdy jest niestrawn . poniewa odbiera roso owi smak. czyli p askiej.1. Rosó 1 .5 kg mi sa (ciel cina. selerów pokrajanych w wiartki.4. marchwi. W oszczyzn k a w miar wrzenia roso u.Sposób wykonania : W czasie ci kich prac polowych po zupie i mi sie z niej z ziemniakami podawano "przywark ".5 godziny wystarcza. fusy za opadn na spód. zwana poz ot oddzieli si natychmiast i poka e na wierzchu.z ciasta (z m ki pszennej i wody. wo owina lub drób) 5O dag w oszczyzny 1 cebula kilka suszonych grzybów sól. 2 suszone grzybki i nieco kwiatu muszkato owego i nieco lubczyku. Mi so zupe nie bez p ukania zala wie wod (lepiej mi kk ). w o y w oszczyzny rozmaitej jako to: pietruszki z korzonkami. zagniatanego w "kopa ce". liczymy funt mi sa na osob (funt to mniej ni 0. drewnianej niecce) skubano w r kach male kie kluseczki i gotowano na mleku. do której pierwej k ad przygotowane do roso u dodatki i nieco drobno usiekanej zielonej pietruszki. Wtedy t usto starannie zebra . By a to zupa mleczna . nale y je sparzy i w o y na godzin przed wydaniem na stó . zawsze na wolnym ogniu. Przed podaniem na stó odstawi rosó na chwil z ognia. nigdy wi cej. bez szumowania.5 kg). Rosó ciel co-kurzy 59 . Je eli gatunek mi sa jest mi kki (ciel cina. dróbka kaczki lub kury) . na l ejszy. odstawi rosó od ognia.

gotowa do mi kko ci. eby si kura nie rozgotowa a. odla pierwszy odwar. bo inaczej rosó zbieleje. Rosó kurczaka kurczak oko o 1kg p czek w oszczyzny cebula kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego listek laurowy 1/2 p czka natki pietruszki kostka roso owa 25 dag makaronu nitki sól. Rosó wo owy 20 dag aty wo owej 1 kg zadniego mi sa wo owego 80 dag karkówki w oszczyzna kapusta w oska vegeta sól. Gotuj c z kury. Gotujemy nast pnie pó torej do dwóch godzin. Podawa z domowym makaronem. Solimy przed samym wydaniem na stó .inaczej sczernieje. Podróbki podaje si w rosole. kapust i przyprawy. pieprz 60 . pieprz Sposób wykonania : Mi so wrzuci na gotuj c si wod .Sposób wykonania : Ciel cin na rosó nale y koniecznie odparzy poprzednio ukropem i zostawi przez par minut na blaszce w tym wrz tku. po zagotowaniu "zszumowa ". nale y uwa a . Rosó podajemy z ry em. doda w oszczyzn . kasz zacieran jajkiem lub kluseczkami lanymi.

listkiem laurowym. zala nim poprzednio oczyszczon i osolon ryb . Przyprawi do smaku sol i pieprzem. ugotowa w nim kluseczki francuskie. Rosó z ryby 50 dag ryby 20 dag w oszczyzny 5 dag cebuli 2 l wody li bobkowy 61 . doda pieczon cebul . posieka . posypanym natk .2 grzyby kilka ziaren pieprzu angielskiego przyprawy pó y ki mas a Sposób wykonania : Do wywaru ugotowanego z rozmaitej w oszczyzny. oko o 40 minut. korzenie. gotowa do mi kko ci warzyw. pokroi w kawa ki. W o y wiartki kurczaka. Doda w oszczyzn i cebul .Sposób wykonania : Kurczaka podzieli na wiartki. Odci skrzyde ka. kilka ziaren pieprzu angielskiego. Makaron ugotowa . Rosó podawa z makaronem. umy . Natk op uka . Cebul zrumieni nad ogniem. Po ugotowaniu wyj ryb ostro nie do wygrzanego pó miska. Doda kawa ek mas a. W oszczyzn oczy ci . zbieraj c szumowin . Rosó przecedzi . Rosó z lina oko o 50 dag lina 30 dag w oszczyzny 1 cebula 1 . ze 2 grzybki. ziarnami pieprzu i ziela angielskiego. Gotowa 1/2 godziny na ma ym ogniu. odcedzi . 3 litry wody zagotowa z kostk roso ow .

Marchewki oskroba . Cebule obra z upin i podzieli na wiartki.1. Natk op uka .5 kg p czek natki pietruszki 1/4 selera pietruszka 3 marchewki por 3 cebule 2 listki laurowe 2 go dziki y ka bia ego pieprzu w ziarnach 20 dag mro onej fasolki szparagowej 1/3 szklanki ry u d ugoziarnistego 30 dag mro onego groszku y ka posiekanego szczypiorku sól Sposób wykonania : Pietruszk oraz seler obra . Pozosta e mi so z ryby zu y do sa atki. zrumienionej cebuli i przypraw ugotowa wywar. posoli . Z gor cego sosu zebra t uszcz. Kur umy . natk i przyprawami. W o y ryb do gor cego. pasztecików itp. 62 . usun p etwy i wn trzno ci. Wywar przecedzi przez g ste sitko. W o y do garnka wraz z w oszczyzn .pieprz sól Sposób wykonania : Ryb oczy ci z usek. ugotowa . Z g owy. Rosó z ryby przeprawi do smaku sol . op uka i pokroi na kawa ki. ga k muszkato ow . Rosó z warzywami i ry em kura . kr gos upa i jadalnych odpadków ryby oraz warzyw. Zala 2 litrami zimnej wody. Gotowa na najmniejszym ogniu przez 1. Doprowadzi do wrzenia. Ryb wyj . zebra szumowiny. umy i pokroi w kostk .1 . cebul . osolonego wywaru.5 godziny. odci g ow i ogon.

Przyprawi do smaku sol . Rybny krem z bananami 50 dag ryby ( oso lub karmazyn) 3 szklanki wywaru z w oszczyzny 2 szklanki chudego mleka 1 ma y jogurt naturalny 1 y ka m ki pszennej 2 banany 1/2 szklanki ugotowanego zielonego groszku 1 y ka agodnej przyprawy curry sól. W o y z groszkiem do roso u na 5 minut przed ko cem gotowania. Mleko i jogurt po czy z m k . Selerowy krem z porem 1 por 2 du e selery 1 l agodnego wywaru z jarzyn 1 jogurt 1/2 p czka zielonej pietruszki Sposób wykonania : 63 .25 minut. stale mieszaj c. pieprz bia y Sposób wykonania : W wywarze ugotowa ryb . Do roso u w o y marchewk i fasolk wraz z ry em. Ugotowan kur wyj z garnka. rozprowadzi ca o wywarem. Mi so oddzieli od ko ci i pokroi . Gotowa na rednim ogniu oko o 10 minut. Z kury ci gn skór . doda do zupy i wymiesza . Zup przyprawi do smaku sol pieprzem. Gotowa 20 . ponownie zagotowa . pieprzem i przypraw curry. rosó przecedzi . Przed podaniem posypa szczypiorkiem. Zmiksowa banany i ugotowane ryby.Ry dok adnie op uka w kilku wodach. Przed podaniem posypa zielonym groszkiem.

sokiem z cytryny i cukrem. zag ci ó tkiem wymieszanym z 2 y kami wody. Boczek pokroi w kosteczk .krem z grzankami 25 dag selera 2 ziemniaki 500 ml bulionu warzywnego (instant) 1 jajo 2 kromki chleba tostowego 1 plaster w dzonego boczku 5 orzechów w oskich 4 y ki oleju 2 odygi selera naciowego 1 y ka mas a 250 ml mietany 1 y eczka soku z cytryny szczypta cukru na selera sól. Gor c zup doprawi jogurtem. Selerowa zupa . Tosty usma y z obu stron na oleju i pokroi w ma kostk . Warzywa gotowa w bulionie oko o 30 minut. grzankami i natk . op uka i pokroi w cienkie plastry. posypa posiekan natk pietruszki. Boczek i orzechy wy o y na kromki chleba. orzechy posieka . mietankowa zupa z pieczarek 50 dag pieczarek (mog by ma e prawdziwki) 12 cebulek dymek 64 . Wszystko zmiksowa . pieprzem. zagotowa . lekko odcisn . Seler i ziemniaki zmiksowa w bulionie. po czy z reszt wywaru. Kromki chleba posmarowa bia kiem. doprawi sol . Zup podawa z selerem naciowym. gotowa 10 minut na wolnym ogniu. pieprz Sposób wykonania : Seler i ziemniaki obra . Pod koniec duszenia doda pokrojonego pora (tylko bia cz ). umy i pokroi w kostk . Oddzieli bia ko od ó tka. Seler naciowy oczy ci . poddusi na ma le. Doda mietan .Marchew i seler pokroi w cienkie s upki i udusi do mi kko ci w cz ci wywaru.

posoli . Ziemniaki ugotowa w lekko osolonej wodzie (10 minut). dodaj c do niej 1 . Podawa z zio owymi grzankami z bagietki. Przela do wazy. Grzyby pokroi w plasterki. pieczarki oczy ci . zasma y . wla bulion i mietan . udekorowa natk . 65 . wtedy wyda na stó . op uka i osuszy . Oprószy m k .2 y ki koniaku. przyprawi do smaku sol . Na gor cym oleju podsma y grzyby. W pierwszym razie krasi si mas em lub s onin . ci gle mieszaj c. Natomiast kluski gryczane robi si inaczej.60 dag ziemniaków sól pieprz s odka papryka 2 cebule 2 y ki oleju 3 y ki m ki 1 l bulionu warzywnego 50 dag mietany kremówki natka do dekoracji Sposób wykonania : Ziemniaki obra i umy . Delikatny smak tej zupy mo na podkre li . k a na mleko pod ugowane kluski bardzo szybko. bia ym pieprzem i papryk . Zacierki gryczane na mleku 2 szklanki m ki gryczanej 1 y ka m ki pszennej sól mleko Sposób wykonania : Zwyczajne zacierki z pszennej m ki zagniata si 2 jajami i wod tak zagniecione ciasto rwie si w drobne kawa ki lub sieka si tasakiem i rzuca do wody lub mleka. zaparzy na misce kilkoma y kami gor cej wody i miesza ci gle. cebulki dymek na kawa ki a zielenin w kr ki. posiekane cebule. Gdy wyp yn na wierzch. ziemniaki w kostk . s dobre. Wzi nale y 2 szklanki m ki gryczanej i y k pszennej. Gdy wszystka m ka jest zamoczona. mie w rondlu gotuj ce si mleko i y k blaszan . zielenin i cebulki dymek. Zagotowa .

ale wtedy wy cznie na s odko. par cebul w ca o ci i dalej gotowa . par poszatkowa cienko.Zacierki z melonem na mleku Sposób wykonania : Na gotuj c si wod osolon do smaku. wstawi do zagotowania i wtedy na tej zalewaj ce ugotowa kluseczki krajane pod u nie. grzyby wyj . dojrza ego melona (obiera nale y z twardej skórki zewn trznej i rodkowej w óknistej cz ci) na tarce do ziemniaków. Bierzemy pewn ilo grzybów suszonych.25 l kiszonej kapusty z sokiem 66 . Tak samo robi si ze wie ych grzybów.12 grzybów 25 dag w oszczyzny y ka mas a y ka m ki ocet sól Sposób wykonania : Podajemy j na kwa no lub na s odko. Zarzucajka 1 kg ziemniaków 2 l wrz cej wody 0. wrzuca drobne kluseczki z m ki ytniej lub pszennej. co kluski. Ta sama zalewajka mo e by na s odko. w o y ró nej w oszczyzny. natomiast reszt zachowa na drugi dzie na uszka do barszczu lub paszteciki postne. a gdy si troch podgotuj . Podawano z mlekiem. Wody si nie dodawa o. Wywar za posoli . bez octu. wla octu do smaku. m ki za wgniata o si tyle. aby zacierki by y bardzo g ste. zapali mas em z odrobin m ki. Wtedy przecedzi przez sito. Zalewajka grzybowa oko o 10 . Gotowa o si tyle samo. po oparzeniu i dok adnym wymyciu nastawi w ródlanej wodzie. póki grzyby nie b d mi kkie. do tego utrze kawa ek ó tego. wrzuci do wywaru. rachuj c rednio 3 na osob .

Zimny krem z pomidorów 2 kg pomidorów 1 ogórek 25 dag pa eczek krabowych 67 . Cebul obra . doda li laurowy i ugotowa do mi kko ci. S onin wytopi . Zarzucajka podlaska 5 . drobno pokraja . Stopi s onin . wla do zupy. Kapust drobno pokraja . w o y do pozosta ych ziemniaków.cebula 5 dag s oniny li laurowy Sposób wykonania : Ziemniaki op uka . Doprawi zup . Przed podaniem wsypa do zupy skwarki. a z t uszczu i m ki przygotowa jasn zasma k . zagotowa . Do mi kkich doda kwas i niewielk ilo drobno posiekanej kapusty. pokrojone w kostk i starte warzywa ugotowa w 1 l wody (wrzuca je do wrz tku). doda soli do smaku. zaraz je wybra i w o y do zupy. obra . Na t uszczu lekko przyrumieni cebul . Cz ziemniaków rozetrze w zupie. wyj skwarki. zala wrz c wod . pokraja . podgotowa .6 ziemniaków marchew cebula pó litra kwasu z kapusty 10 dag s oniny lub boczku 10 dag kapusty 2 y ki m ki pieprz ziele angielskie Sposób wykonania : Obrane ziemniaki. zrumieni skwarki. rozetrze .

w o y w ni spor y k mas a i rozbi do bia o ci. sok zlewamy do garnuszka. Ugotowa z nich zwyczajnym sposobem rosó z w oszczyzn . pieprz Sposób wykonania : elatyn zalewamy zimn wod na 10 . dolewamy sok z cytryny. dodajemy sok. Ze sparzonych pomidorów zdejmujemy skórk . Dodajemy odci ni t elatyn . rozprowadzi roso em. Przecieramy przez sito.25 l mietany rosó y ka mas a Sposób wykonania : T zup zwykle gotuje si na podrobach g sich lub kurzych. pieprz. osobno ugotowa kaszy per owej. Mieszamy. dok adnie mieszamy. Miksujemy. Zupa bia a 15 dag kaszy per owej 0. sól. nak adamy do miseczek i wstawiamy na 4 godziny do lodówki. cebulki i kraby kroimy w drobn kostk . Zupa bia ostocka 1 litr roso u lub wywaru z jarzyn i ko ci 68 . Kroimy je w kawa ki. doda pó kwarty mietany. Przed podaniem. Ogórek. zagotowa i da do sto u. uk adamy sa atk na wierzchu w miseczkach i posypujemy drobno posiekanym koperkiem.2 ma e cebulki 1 cytryna 2 listki elatyny p czek koperku 4 y ki oliwy tabasco cukier sól. cukier i tabasco. Pomidory podsma amy przez 2 minuty na oliwie na silnym ogniu.15 minut.

po czym gotowa na ma ym ogniu a do mi kko ci buraczków. Cebula i pomidory powinny si rozgotowa . zala roso em lub wywarem. aby nie przywar o. zeszkli . doda go dzik i ma y listek bobkowy. okraszone mas em i posypane koperkiem. Podawa z pieczywem pe noziarnistym. Doda bazyli i obrane ze skórki. pokrojone na cz stki pomidory. Zupa chlebowa 69 . oprószy m k . Zup podprawi kieliszkiem wina. pieprzem i chili. Zupa cebulowa z pomidorami 3/4 kg cebuli 1 z bek czosnku 1/2 kg pomidorów 6 y ek oliwy z oliwek 2 ody ki bazylii sól. Utarte jab ka i buraki poddusi w 4 y kach mas a. Doda 1/2 l wody i gotowa na ma ym ogniu oko o 1 godziny. Je li zupa jest za g sta. Podobnie post pi z burakami. Przyprawi sol . Do zupy poda m ode ziemniaki z wody.25 dag jab ek (mog by spady) 25 dag buraków wik owych 4 y ki mas a 4 y ki m ki kieliszek czerwonego wytrawnego wina szklanka mietany go dzik listek bobkowy sól Sposób wykonania : Jab ka obra i utrze na grubej tarce. Od czasu do czasu zamiesza . nast pnie g st kwa n mietan . rozrzedzi wod . pieprz Sposób wykonania : Na rozgrzan oliw wrzuci pokrojon cebul i zmia d ony z bek czosnku. szczypta chili.

do których wsypa tarty ó ty ser. Wla z powrotem do garnka. to znak. Cebule odcedzi i zmiksowa (mo na te przetrze przez sito). Podawa w miseczkach. Zupa cebulowa a'la Chrabja 4 . posolone. Otó kawa ek chlebowy w po czeniu z roso em i ó tkiem surowym. które si przy podaniu wpuszcza na talerz.je li kto lubi .nale y dok adnie zmiesza bia ko z ó tkiem i powoli wlewa (mieszaj c!) na lekko gotuj c si zup . ile si da) na t uszczu.5 sporych cebul oliwa (z oliwek) lub olej (najlepiej s onecznikowy lub kukurydziany). bo spaprze ca y smak) zio a prowansalskie pieprz odrobina chili sól starty ó ty ser (najlepiej z ostrzejszych) Sposób wykonania : Cebule obra . ale tak e rosó . krojonego w kostk i usma one a do twardo ci na rumianym ma le. dla nadania koloru. Mo na wla na 4 talerze kieliszek madery. dolewaj c stopniowo wywar. doprawi sol . Gotowa do mi kko ci. zio ami prowansalskimi i chili (je li kto lubi ostrzej). ytni barszcz. Mo na te podawa .Sposób wykonania : Nie tylko zwyczajny chleb lub bu ka. i wrzuca si do niej grzanki ze zwyczajnego chleba ytniego lub pytlowego. pokrajane. Kiedy wiartki zaczn si rozpada . okraszone mas em i sparzone ukropem. zowi si ch1ebow .z groszkiem ptysiowym (ale bywaj trudno ci z kupieniem. w ostateczno ci smalec (koniecznie bez skwarek!) oko o 1 litra bulionu (najlepiej w asnor cznie ugotowanego. w ostateczno ci z kostki byle nie Knorra.. zagotowa i odstawi na chwil pod przykryciem.) Stosowane jest te zag szczanie jajkiem . pieprzem. na de s a i pole ca Chr a bj a 70 . Maj c bia y. pokroi w wiartki i zeszkli (tyle. lepiej zamiast wina da troch tego kwasu. Zup t zowie si chlebow dlatego. e mo na wla bulion. daje bardzo mi y smak i tworzy zup odmienn od zwyczajnego roso u.. do którego wlewa si troch bulionu i par kropel na jeden talerz cukru palonego.

Na stopionym smalcu podsma y na lekko z oty kolor usiekan cebul . Doprawi zup do smaku sol i pieprzem. zala wrz c wod lub wywarem z przypraw. wla je do zupy i miesza . cienko pokrajane i bez pestek.Zupa chlebowa z ó tkiem 30 dag chleba pszennego suchego 2 l wody 5 dag cebuli 5 dag smalcu 0. Zostawi na pó godziny. a nast pnie ugotowa tak.5 cytryny 2 jaja Sposób wykonania : Ugotowa rosó z ko ci ciel cych lub wo owych. Ry odparzy . Rozbi go dobr mietan . mieszaj c. pieprz Sposób wykonania : Chleb pokruszy . to rozbi do gor cej zupy 2 ca e jaja. 71 . doda do chleba i powoli zagotowa . rozprowadzi roso em i podgrza wraz z reszt zupy.1 l mleka 2 ó tka sól. W wazie k adziemy plasterki cytryny. Je eli zupa postna. Zupa cytrynowa 30 dag ko ci 25 dag ry u 1 l mietany 1. Na 4 osoby wzi sok z jednej cytryny du ej. ó tka rozmiesza z mlekiem. aby si rozklei zupe nie. ubite na pian . aby nap cznia . rozprowadzi niewielk ilo ci gor cej zupy.

3 kawa ki na osob . Warzywa umy . op uka . seler. gdy ó tka si zwarz . Poddusi lekko. pietruszka. Powinny przypada 2 . zala wrz c wod . 72 . Mo na zup podprawi mietan z y k m ki pszennej lub te dwoma ó tkami roztartymi w wazie. przetrze przez sito w osiane i ponownie zagotowa . Grzybki umy .2 grzybki suszone 15 dag fasoli szklanka mleka 0. por) 0. pieprz posiekana zielona pietruszka y ka t uszczu (smalec lub mas o) Sposób wykonania : Mi so oczy ci . osoli . w o y do rondla. umy . W ostatnim stadium zupy ju nie zagotowywa . Gotowa pod przykryciem na wolnym ogniu. rozdrobni (kraja w drobny makaronik lub poszatkowa w paski na szatkownicy do warzyw). posieka drobno. Doda y k m ki ziemniaczanej. Zupa dziadowska 30 dag wo owiny 20 dag cebuli 1.5 kg ziemniaków 1 . op uka . ale nie rumieni . doda do mi sa. Cebul obra .5 kg warzyw mieszanych (marchew.5 szklanki mietany 15 dag m ki 1 jajo sól. doda mi so i t uszcz. oczy ci . pokraja w do grub kostk .Zupa czere niowa 25 dag czere ni szklanka mietany 2 ó tka y ka m ki pszennej y ka m ki ziemniaczanej Sposób wykonania : Czere nie rozgotowa w litrze wody.

wzbogaci dodatkiem mietany. gdy czas gotowania warzyw nie powinien by d u szy ni 20 . nast pnie zala ma ilo ci wrz tku i gotowa do mi kko ci.30 minut. Przyprawi do smaku sol i odrobin pieprzu. osoli i popieprzy do smaku. zagnie twarde ciasto kluskowe. Po ugotowaniu si klusek po czy zup z mlekiem. Do wywaru z mi sa wrzuci pokrajane w kostk ziemniaki.po dany. doda jajo i nieco wody. Na zako czenie jednodaniowego obiadu poda surówk owocow . rozwa kowa . Doda je do zupy pod koniec gotowania. w ostateczno ci 20 dag s oniny lub smalcu) 5 dag grzybów suszonych lub 50 dag wie ych 3 marchwie kilka listków pietruszki i kopru pieprz. doda pokrojon w plasterki marchew. wie e dok adnie oczy ci i umy . w o y cebul w plasterkach. pokraja w s upki i po kilku minutach gotowania warzyw doda do zupy. Grzyby wyj . Zupa grzybowa I 60 dag ziemniaków 50 dag mi sa wieprzowego lub wo owego (zamiast mi sa mo e by ko wo owa. pokraja i z powrotem w o y do zupy.Doda je do gotuj cego si mi sa. sól 3 l wody na zasma k : 20 dag smalcu 2 cebule Sposób wykonania : wieprzowa lub Suszone grzyby rozdrobni i namoczy przed gotowaniem. posypuj c ka d porcj zupy pietruszk i wk adaj c odpowiedni ilo oddzielnie ugotowanej fasoli. Podawa od razu po ugotowaniu. Zupa grzybowa II 30 dag wie ych grzybów 73 . obra . Dodatek pieczywa . W osobnym garnku zala wrz tkiem i ugotowa mi so. wrzuci do wywaru i ziemniaków. listki pietruszki i kopru. pokraja . gotowa 5 minut. formuj c drobne kluski lub zacierki. M k przesia . op uka . Grzyby wyj . Ziemniaki umy . pokroi w paski.

doda kostk bulionow i szczypt "jarzynki". pokroi w kawa ki. Ziemniaki. Doda warzywa do grzybów. Cebul obra . Wla 1. posieka . Zupa grzybowa III 50 dag grzybów 2 cebule 1 por 4 ziemniaki 1 marchew 1 pietruszka kawa ek selera 1/2 szklanki mietany 1 y ka m ki 1 kostka bulionu warzywnego 3 y ki oleju sól pieprz "jarzynka" natka pietruszki Sposób wykonania : Grzyby oczy ci . umy . marchew. zala wod i gotowa . Z t uszczu i m ki przyrz dzi jasnoz ot zasma k .5 litra wrz tku. rozprowadzi wywarem.doda w oszczyzn . wsypa posiekany koperek. przyprawy i dalej gotowa . wla do zupy i w dalszym ci gu gotowa . W rondlu rozgrza 3 y ki oleju. pietruszk i seler obra i pokroi w kostk .75 l wody 4 dag t uszczu 3 dag m ki sól y ka siekanego kopru cebula Sposób wykonania : Grzyby op uka . Potem doda cebul . por. 74 . poddusi . Podawa z kasz krakowsk lub azankami.25 dag w oszczyzny (bez kapusty) 1. Gdy grzyby s ju pó mi kkie . Pod koniec pokroi grzyby. w o y grzyby. osoli .

wla rosó i czerwone wino. pod przykryciem. Obra i umy cebul .3 minuty. Dusi mi so oko o godziny na rednim ogniu. Podawa zup . pieprz z m ynka Sposób wykonania : Mi so umy . Doprawi ca o do smaku sol . Zupa jagodowa I oko o 2 kg jagód 25 dag cukru kawa ek cynamonu pó y ki m ki pszennej Sposób wykonania : 75 . dok adnie op uka .Gotowa oko o 20 minut. Wrzuci do garnka z mi sem na 15 minut przed ko cem gotowania. pieprzem oraz s odk papryk . mostka lub pr gi) 15 dag w dzonego boczku 1 ma a puszka pomidorów bez skórki 1 szklanka czerwonego wina 3 szklanki roso u (instant) 2 rednie zielone papryki 4 du e cebule 2 y ki oleju s odka papryka sól.chlebem lub bagietk . ogrzewa jeszcze 2 . Pokroi w dzony boczek w kostk . zagotowa . Dobrze podsma y mi so na gor cym t uszczu. Wrzuci boczek oraz cebul . pokroi na ma e kawa ki. przekroi na po ówki. bardzo gor c . przez chwil sma y razem. Doda pomidory z zalew . pokroi w kostk . a nast pnie pokroi w cienkie plasterki. Posypa natk . ze wie ym. Oczy ci papryk z gniazd nasiennych. Wla mietan rozmieszan z m k . Zupa gulaszowa 50 dag wo owego (najlepiej opatki. Rozgrza w garnku 2 y ki oleju. bia ym pieczywem . Doprawi do smaku sol . pieprzem oraz papryk .

Gotowa 5 minut. zala przecier. eby m ty opad y. a pop kaj . po czym ugotowa . Przetrze przez sito. Porcja na 6 osób. wla to do zupy. by si tylko zamoczy y i zagotowa dobrze. zagotowa .Dojrza e czarne jagody zala tak ilo ci wody. potem przetrze przez sito i postawi . pó szklanki wody rozbi z mas . wrzucaj c je na wrz c osolon wod . a gdy si zacznie gotowa . które nale y osobno na wodzie ugotowa i zimn wod przela . Zup nale y podawa z makaronem. wsypa kubek wybranych jagód najpi kniejszych. Podaje si t zup z kluseczkami krajanymi. wstawi na ogie . Wtedy zla czysty sok.5 l jagód 1 l wody 2 y ki cukru y ka m ki ziemniaczanej Sposób wykonania : Jagody wyp uka pod bie c wod . Zagotowa i wymie do piwnicy do ostudzenia. Mo na t zup podawa równie na ciep o. Zupa jarzynowa 1/2 bak a ana 1/2 kalafiora 1 broku 1/2 cukini 2 marchewki 1 cebula 2 zmia d one z bki czosnku 1 l bulionu mi snego (mo e by z kostki) 3 y ki oliwy 1 y eczka zió prowansalskich 76 . wrzuci cynamon. wsypa do niego cukier. M k rozmiesza z ma ilo ci wody. Zupa jagodowa II 0.

Cukini pokroi w pó plasterki. Cebul obra i posieka . imbir. Gotowa 30 minut. pieprz Sposób wykonania : Mi so zala 2 szklankami osolonego wrz tku. doda cebul . Mi so wyj . Kalafior i broku podzieli na ró yczki. Doda makaron. Gotowa oko o 5 minut. wla sherry i y k sosu sojowego. a potem op uka na sitku. przestudzi i zmiksowa . zagotowa . gotowa 18 minut w bulionie. Oczy ci i pokroi warzywa. op uka . Marchewki obra . Bak a an pokroi w kostk . posoli . Podawa z tostami. Zupa jarzynowa (Chiny) 75 dag piersi kurczaka obrana cebula p czek dymki 3 dag wie ego imbiru 3 y ki wytrawnego sherry 2 y ki sosu sojowego 20 dag czerwonej papryki 20 dag marchewki 1/2 p czka szczypiorku 5 dag makaronu ry owego 15 dag mro onego groszku przyprawa sambal oelek 2 y ki oleju sól. odstawi na 15 minut. doda czosnek i przyprawy. groszek i dymk .sól. pieprz Sposób wykonania : Warzywa oczy ci i umy . W du ym garnku podsma y na oleju marchewk i papryk . zala musem kalafiorowobroku owym i gotowa na ma ym ogniu 12 minut. Warzywa obsma y na oliwie. pokroi w s upki. Podla wywarem. 77 . wywar przecedzi .

zeszkli na oleju. prze o y z powrotem do zupy. Posypa drobno posiekanym szczypiorkiem. przypraw sambal oelek i pieprzem. Cebul zagotowa z wywarem i odstawi na kilka minut.5 l agodnego wywaru jarzynowego 1 gar koperku 1 y eczka estragonu lub cz bru Sposób wykonania : Cebul pokroi w drobn kostk . Zupa-krem z ciecierzycy 78 .Mi so kurczaka pokroi . Zupa kalafiorowa 1 kalafior 2 . Doda mietan .3 pokrojone ziemniaki 3 y ki mas a oko o 2 litrów wywaru z warzyw kminek sól. Doda seler i marchew. pieprz bia y Sposób wykonania : Kalafior umy i rozdrobni . Zup zmiksowa i przyprawi . gotowa oko o 10 minut. Seler i marchewki pokroi w s upki. Podsma y z ziemniakami na ma le i rozgotowa w wywarze z warzyw. Posypa estragonem i koperkiem. Zupa jarzynowa z zio ami 1 cebula 10 dag selera naciowego 20 dag marchwi 2 y ki oleju 1. Potraw przyprawi sosem sojowym.

pieprz Sposób wykonania : W oszczyzn i ziemniaki oczy ci i pokroi w grub kostk . zalej szklank wody. pietruszka. Podawa zup polan oliw . wsyp szczypt soli i cukier. Zupa-krem z kalafiorów 50 dag mro onych kalafiorów 2 litry roso u z wo owiny 2 du e ziemniaki 2 y ki mas a 1 rednia cebula 1/2 cytryny 1/2 y eczki zmielonej ga ki muszkato owej 3 y ki utartego ementalera 1 szklanka mietany posiekana natka pietruszki 1/2 y eczki cukru 1 y ka pikantnego ketchupu sól. Gotowa trzy godziny na wolnym ogniu.1 szklanka namoczonej ciecierzycy w oszczyzna (2 marchewki. wymiesza z ciecierzyc . ma y por) 4 ziemniaki listek laurowy z bek czosnku y ka koncentratu pomidorowego parmezan mocna oliwa natka sól. czosnek i koncentrat pomidorowy. a kalafior zmi knie. Usun listek. Zala wod . 79 . doda listek laurowy. Dodaj y k mas a i gotuj na ma ym ogniu. ma y kawa ek selera. pod przykryciem. Zmiksowa i przyprawi . pieprz Sposób wykonania : W ó zamro one kalafiory do garnka. posypa natk i parmezanem. Wrzu obrane i pokrojone w kostk ziemniaki. 5 cm nad powierzchni warzyw.

posypuje gruboziarnist sol (kminkiem. wymieszaj i podgrzej. Posyp zup natk pietruszki i podaj z groszkiem ptysiowym (gotowy kup w cukierni) lub z diablotkami. a b dzie mi kkie. pieprzem. Odlej fili ank zimnego roso u. Przetrzyj przez sitko mi kki kalafior. pokrajan w kostk szynk i gar tartej bu ki. ziemniaki i cebul . Postaw na ogniu. podsma na z oto na y ce mas a. papryk ) i piecze na blasze wy o onej mokrym pergaminem w temperaturze 220oC. a tak e ut uczone migda y. reszt wlej do garnka i ubij trzepaczk z przetartymi warzywami. Wlej do zupy.Posiekaj drobno cebul . Wszystko to zala roso em i dusi pod przykryw na wolnym ogniu. ugotowane na twardo ó tka. Te cienkie paluszki mo na upiec z mro onego ciasta francuskiego. Zupa królewska 1 kura 25 dag szynki w dzonej 10 dag mas a y ka m ki 10 ó tek kilka s odkich migda ów tarta bu ka w oszczyzna Sposób wykonania : Mas o zrumieni z m k . Ubij mietan z zimnym roso em i ketchupem. Zupa kurpiowska 1 g ówka kapusty 1 marchew 1 cebula 2 y ki t uszczu y ka m ki 4 y ki przecieru pomidorowego 80 . sokiem cytrynowym. które kroi si w paseczki. doda par korzonków pokrajanej w oszczyzny i kur pokrajan na wiartki. Wsyp jeszcze utarty ser. Gotuj na ma ym ogniu przez 15 minut. przypraw ga k muszkato ow .

doda przecier pomidorowy.sól Sposób wykonania : Marchew i cebul zetrze na grubej tarce. Po czy dodatki z zup i zagotowa . Rosó przestudzi . Zrobi jasn zasma k z m ki i t uszczu. w której powinna by ju pokrojona w drobne kawa ki g ówka ciel ca. wymiesza . posoli . Zala wod i ugotowa . Do smaku doda szklank bia ego francuskiego wina. Zupa mi sna z kluseczkami 700 g mi sa wo owego z ko ci 2 l wody listek laurowy sól czarny pieprz ziarnisty marchew cebula 81 . doda 2 funty ciel cego i jedn ciel c g ow . przysma y . Gotowa jak rosó z w oszczyzn i korzeniami oraz sol . Przecedzi do wazy. Odstawi . Podawa z chlebem lub ca ymi ziemniakami. Zupa mazowiecka 180 dag mi sa wo owego 90 dag ciel ciny 1 g owa ciel ca w oszczyzna korzenie 3 bia ka sól szklanka wina bia ego Sposób wykonania : Wzi 4 funty mi sa wo owego. G ówk wie ej kapusty poszatkowa . Wla do innego garnka t usto . sklarowa bia kami i znów zagotowa . przyprawi do smaku.

z bek czosnku zielenina 2 jajka 100 g mas a 3 rednie ziemniaki 1 szklanka m ki Sposób wykonania : Niezbyt du y kawa ek chudej wo owiny z ko ci dok adnie umyj i zalej zimn wod , doprowad do wrzenia, ci gle zdejmuj c zbieraj c si na powierzchni pian , by bulion by klarowny. Nast pnie zmniejsz ogie i gotuj oko o godziny. Dodaj obran i umyt marchewk i cebul - w ca o ci. Gotuj, a sk adniki b d mi kkie. Je li sporo bulionu wygotowa o si , mo esz doda do garnka troch gor cej przegotowanej wody. Gotuj jeszcze oko o pó godziny. Wyjmij z bulionu marchewk , cebul i mi so. Aby przygotowa kluseczki, ugotuj ziemniaki w mundurkach, po ostudzeniu obierz i zetrzyj na drobnej tarce. Wymieszaj z sol , mi kkim mas em, jajkami i m k . Zagnie ciasto. Uformuj z niego niewielkie kuleczki i wrzu je do gotuj cego si bulionu. Gotuj, a wyp yn na powierzchni . Wy cz ogie . W ó do zupy listek laurowy i kilka ziarenek czarnego pieprzu. Przed podaniem posyp zup drobno posiekan zielenin . Mo esz tak e doda drobno posiekany z bek czosnku. Mi so oddziel od ko ci, pokrój w kostk i w ó do ka dego talerza kilka kawa ków. RADA: zupa nabierze oryginalnego smaku, je li przed w o eniem do bulionu przez chwil podsma ysz marchewk i cebul na oleju.

Zupa migda owa

20 dag migda ów s odkich 10 dag migda ów gorzkich 20 dag cukru Sposób wykonania : Migda y sparzy wrz tkiem, nast pnie obra z upin, usieka bardzo drobno, po czym uwierci w donicy, skrapiaj c wod lub mlekiem, eby nie pu ci y olejku. Wla w t mas oko o litra gotowanej wody, wymiesza i przecisn przez serwetk . 82

Miazg jeszcze raz przet uc, nala troch tego samego odwaru i jeszcze raz wycisn przez serwetk . Dosypa cukru mia kiego i miesza . Osobno za ugotowa ry na sypko na mleku lub na wodzie i tak poda na stó .

Zupa neapolita ska

rosó y ka mas a y ka m ki y ka parmezanu 0,25 l mietany 2 ó tka Sposób wykonania : Ugotowa zwyczajny rosó . Wzi na 4 osoby y k mas a, zasma y z m k i czubat y k parmezanu, ci gle mieszaj c na ogniu kopystk (p aska, drewniana opatka). Gdy si ju zamieni w jednolit mas , rozprowadzi wie kwa n mietan , zagotowa , a w ko cu zaprawi 2 rozbitymi z y k wody ó tkami. Nie dopu ci do zagotowania si . Osobno mie ugotowany cie szy makaron, w o y go nieco w waz i poda na stó . Oddzielnie podaje si tarty parmezan, aby go pod ug yczenia dosypa . Zamiast kwa nej mietany mo na doda s odkiej.

Zupa nic

1,5 l mleka 0,25 laski wanilii 10 dag rodzynek 6 dag s odkich migda ów 3 jaja 10 - 15 dag cukru pudru Sposób wykonania : Mleko z wanili zagotowa . Ubi pian z bia ek oraz 10 dag cukru pudru i k a y k , na gotuj ce si mleko. Gdy piana si zetnie (po oko o 2 minutach gotowania), wybra j y k do wazy. Mleko doprawi ó tkami, doda cukru do smaku, wrzuci sparzone i poszatkowane

83

migda y oraz op ukane rodzynki. Podgrza zup , ci gle mieszaj c, lecz nie zagotowa . Kiedy zaczyna g stnie , postawi j w zimne miejsce, a po och odzeniu wla do wazy na pian .

Zupa ozorkowa

3 skrzyde ka drobiowe 1/2 ozorka ciel cego 1 marchewka 1 ma y por 1/2 selera 1 pietruszka 2 ziemniaki 1/2 szklanki mietany 2 y eczki pokrojonego koperku sól, pieprz Sposób wykonania : Skrzyde ka i ozorek umy , osuszy . Marchewk , seler, pietruszk i por obra , umy . Warzywa i skrzyde ka w o y do rondelka, zala wod , doprowadzi do wrzenia, posoli , gotowa do mi kko ci przez oko o 30 minut. Ozorek ugotowa w oddzielnym rondlu, wyj ostudzi , obra ze skórki, pokroi w w skie paseczki. Ziemniaki obra , umy , pokroi w drobn kostk . Warzywa i skrzyde ka wyj z wywaru. Do wywaru w o y ziemniaki, gotowa 15 minut, doda ozorek i sok z cytryny, gotowa jeszcze 5 minut. mietan wymiesza z y k wywaru, doda do zupy. Zup przyprawi sol i pieprzem. Przed podaniem zup posypa koperkiem.

Zupa pascha

20 dag liwek suszonych 6 - 5 grzybów cynamon zacierki z m ki

84

nast pnie ich odwarem przetrze przez sito liwki. pos odzi do smaku. wymiesza i zagotowa . Na wywarze grzybowym mo na ugotowa troszk zacierek. Zestawi zup z ognia. Ozi bion mietan ubi na sztywno. zmiksowa . Podawa z bia ym pieczywem lub krakersami. Zupa piwna z twarogiem 0.cukier Sposób wykonania : liwki rozgotowa w ma ej ilo ci wody z dodatkiem cynamonu. Sposób wykonania : zawarto ci s odu) Pumpernikiel pokroi w kostk i w o y do g bokiego rondla. Grzyby natomiast usieka jak najdrobniej i doda do zupy.10 dag cukru 20 dag twarogu (pokruszonego lub pokrajanego w kostk ) Sposób wykonania : 85 . Wla piwo. lekko przestudzi . Osobno redniej wielko ci grzyby ugotowa na mi kko w rondelku. Zupa piwna (Dania) 3 szklanki ciemnego piwa (z du 8 kromek pumpernikla sok i skórka otarta z 1 cytryny cukier do przybrania: 3/4 szklanki mietany 30-proc. 1 szklank wody i odstawi na 3 godziny. doda sok i skórk z cytryny. Nast pnie gotowa do zg stnienia. Podaj c na stó zup os odzi do smaku.25 l niezbyt kwa nej mietany 3 ó tka 8 .75 l piwa 0. Zup rozla do talerzy i przybra y k mietany.

Przela zimn wod . a nast pnie doda mietan . Odla . Gor cym roso em przefasowa uduszon pokrzyw . pokrajane jajko na twardo lub jaja faszerowane. Oddzielnie mo na poda lekko przyrumienione na ma le grzanki z chleba. zaci gn odrobin m ki oraz rozbitymi dwoma ó tkami. Zupa podlaska 1. Rozprowadzi roso em i zaprawi mietan rozbit z m k . Zupa pokrzywowa 0. y k mas a rozpu ci w p askim rondlu.5 kg m odych li ci pokrzywy y ka mas a 1 l roso u 2 ó tka odrobina m ki Sposób wykonania : Umyte i oczyszczone z grubszych cz ci pokrzywy ugotowa w wodzie z sol jak szpinak. Na ka dy talerz po o y nieco twarogu i zala zup . Jest to danie niadaniowe. w o y pokrzyw i poddusi . odcedzi i posieka . Jako dodatek do zupy mo na poda jajka na mi kko w koszulkach. Podawa z grzankami. utartymi "na puch" z cukrem. Gor c zup zaci gn natychmiast 3 surowymi ó tkami. zagotowa . 86 .W emaliowanym rondlu zagotowa piwo.5 l roso u gar szczawiu y ka mas a y ka m ki 0.5 szklanki mietany Sposób wykonania : Umyty i op ukany szczaw posieka i poddusi na ma le.

Doprawi ca o do smaku sol i grubo mielonym bia ym pieprzem. pokroi na kawa ki. posypa odrobin pieprzu. Posypa estragonem. podsma y przygotowane sk adniki. Wymiesza z 4 y kami ja owcówki. Zupa pomidorowa rybaka 1 l bulionu drobiowego 3 y ki przecieru pomidorowego 2 y ki m ki pszennej 1/2 y eczki vegety 2 y ki mietany 30% 10 ml rumu pieprz bia y wie o mielony kluseczki ososiowe: 10 dag zmiksowanego wie ego ososia 1 ó tko 87 . Podawa w osobnym naczyniu do pikantnej. Rozdrobni pomidory w puszcze (je eli s ze skórk . bardzo gor cej pomidorowej.Zupa pomidorowa na ostro 4 puszki pomidorów w zalewie 1 p czek w oszczyzny 4 rednie cebule 2 pojemniki mietanki kremówki 1 szklanka bia ego wytrawnego wina 4 y ki ja owcówki 2 y ki mas a lub margaryny 1 y ka jagód ja owca 1 y ka estragonu 2 listki laurowe sól. Obra cebul . bia y pieprz z m ynka Sposób wykonania : Oczy ci i umy w oszczyzn . gotowa zup na ma ym ogniu jeszcze 30 minut. nale y je wcze niej obra ). wrzuci jagody ja owca. Przykry . doda wraz z zalew do warzyw. pokroi w drobn kostk . Rozgrza w garnku 2 y ki t uszczu. Wrzuci listki laurowe. Wla szklank bia ego wytrawnego wina. Ubi na sztywno mietan . Ponownie zagotowa i doprawi do smaku. Przetrze zup przez g ste sitko do drugiego garnka.

Zupa pomidorowa z kukurydz puszka ca ych pomidorów puszka kukurydzy ma a puszka bia ej fasoli cebula kostka roso owa wo owa y ka oleju listek laurowy 1/2 p czka szczypiorku cukier sól. Szczypiorek op uka .1 bia ko ubite na sztywn pian 1 y eczka soku z cytryny 10 dag bu ki tartej Sposób wykonania : Przygotowa kluseczki: wszystkie sk adniki po czy . formowa kluseczki i gotowa w posolonej wodzie do mi kko ci. pieprz Sposób wykonania : Cebul obra . pieprzem oraz rumem i podawa z kluseczkami ososiowymi. Zup rozla do talerzy. wrzuci cebul . zalew zachowa . Pomidory wyj z zalewy. pieprzem i cukrem. posypa szczypiorkiem. Zup doprawi veget . Przecier pomidorowy rozprowadzi 3 y kami gor cego bulionu i po czy z pozosta ym bulionem. Doda pokruszon kostk roso ow . Zupa poziomkowa 88 . Wla zalew z pomidorów i szklank wody. Przyprawi do smaku sol . zrumieni . y eczk nabiera ma e porcje ciasta. Kukurydz i fasol os czy z zalewy. Olej rozgrza w rondlu. fasol . pokroi w ma e kawa ki. zagotowa . wymiesza . wla do zupy i chwil gotowa . mietan wymiesza z m k . posieka . kukurydz i listek laurowy. tak aby nie by o grudek. gotowa na ma ym ogniu 10 minut. posieka .

Zagotowa to na ogniu w rondlu. Podgrza garnek z zawarto ci . rozprowadzi dwoma y kami mietany. u ywaj c tego do nadzienia skorupek. zagotowa razem wrzucaj c przed zagotowaniem 89 .25 l s odkiej mietany 3 ó tka 20 dag cukru 1 kg poziomek pó butelki lekkiego wina Sposób wykonania : mietan i ó tka wymiesza w kamiennym garnku. powybiera wraz z mi kk mas b d c pod skorupk na tu owiu. w którym ma by zupa. póki tylko mas o na rakach pokazywa si b dzie i doskonale wymiesza . Na 3 osoby ugotowa 15 rednich raków z sol . Poziomki przetrze przez drobne sitko. bo wtedy le si obieraj . Otó w tym le y sekret. podlewaj c oddzielnie ugotowanym roso em. Wszystko bez wyj tku ut uc w mo dzierzu. w o y w rondel i dusi na wolnym ogniu najmniej godzin . po tym wzi y k dobrego m odego mas a i podzieliwszy je na 3 równe cz ci powtórnie udusi mas w mo dzierzu razem z mas em. je li dobre. Owe raki przecisn przez rzadkie p ótno i da si im usta . podawa z biszkoptami. rozci gaj c je razem dobrze y k . by ó tka si nie zwarzy y. wla do ubitej masy mietanowej. a natychmiast czerwone mas o rakowe wyp ynie na wierzch. Gotow zup och odzi . koprem i rozmarynem pilnuj c. aby nie przegotowa . Zupa rakowa Sposób wykonania : Powszechnie spotyka si zup rakow z czerwon t usto ci p ywaj c po wierzchu na bia awej zupie. pod spodem b dzie brudny osad z raków. zbiera w t zaprawk owe czerwone mas o przez rzadkie sito. pilnuj c. a apki. Wtedy wzi mniej wi cej 1/3 y ki m odego mas a i tak ilo m ki. a si zrobi piana. Gdy wszystko przet uczone. Obra szyjki.5 l kwa nej mietany 0. W ko cu doda roso u ile trzeba. Zostawi 6 . dosypa cukier i ubija . nast pnie zla z wierzchu czysty smak. dolewa po trochu wino. aby ca a zupa by a czerwona.8 skorupek.0.

Skorupki rakowe nadziane tart bu k . Zupa rybacka . rozmarynem. Wywar doprawi mielon papryk . owymi drobiazgami z raków. a wszystko si rozgotuje. koprem. oczy ci z gniazd nasiennych i pokroi . Przetrze przez sito do drugiego garnka.troch siekanego kopru i rozmarynu. co zosta o na sicie. Papryki umy . Zupa rakowa bez mietany Sposób wykonania : Na tak zup trzeba daleko wi cej raków . zagotowa w niewielkiej ilo ci wody i ponownie przetrze . p oci lub innych ryb s odkowodnych 2 cebule (20 dag) 2 papryki (40 dag) 1 y ka przecieru pomidorowego papryka w proszku 1 czuszka szczypta cukru sól Sposób wykonania : Cebule obra i pokroi w wiartki. 90 . Wywar zagotowa i w o y do niego filety wraz z wydzielonym sokiem. czuszk i z umiarem przecierem pomidorowym.halászlé (W gry) 1 kg karpia 1 kg leszcza. odfiletowa . eb. Gotowa na ma ym ogniu 10 minut.na 6 osób ca kop . Karpia pokroi na dzwonka. W waz mo na wrzuci troszk upra onego ry u na ma le. ogon karpia oraz pozosta e ryby gotowa wraz z cebul papryk . muszkato ow ga k i sol . w którym b dzie si gotowa zupa. Robi si zupe nie tak samo jak w przepisie na "zwyk " zup rakow . a to. posoli co najmniej na 1 godzin wstawi do lodówki. aby by a g stsza od samych raków. Obrane szyjki i nó ki wrzuci w waz . tylko bez zaprawiania mietan . wymieszanymi z mas em ó tkiem.

2 pietruszki. Doprawi sol i cukrem.25 l) i gotowa 25 minut. osobno grzanki z bu ki. równie w postaci filetów (sum. Na po udniu natomiast do zupy dodaje si makaron azanki lub wst ki. amur). tym zupa jest lepsza. Im wi cej gatunków ryb.1.5 kg drobnych ryb (karasie lub okonie) 50 dag ziemniaków 60 dag w oszczyzny (2 marchewki. tylko starannie wyjmuje eb. Przyprawi sol i pieprzem.W tym czasie nie nale y miesza zupy. 1 por) 1 y ka mas a 1/2 p czka natki pietruszki 1/2 p czka natki koperku 1 li laurowy 4 ziarna ziela angielskiego 91 . szkielet i o ci ryb. Podawa posypane posiekan pietruszk . aby zupa nabra a ostro ci. Zupa rybna I 1 kg ryb ró nych pó szklanki oleju 2 du e cebule 3 z bki czosnku sól. Na W grzech gotuje si halászlé w rozmaity sposób. Jest to przepis klasyczny. W dorzeczu Cisy wywaru si nie przeciera. Przed podaniem delikatnie wycisn czuszk . doda kawa ki ryby i roztarty czosnek. pieprz na pietruszki 4 kromki bu ki Sposób wykonania : Oczyszczone i umyte ryby pokraja na kawa ki. Zupa rybna ucha (Rosja) 1 . kawa ek selera. to pyga. aby nie po ama ryby. Zala wod (1. W rondlu przesma y na oleju pokrajan w plastry cebule.

Garnek postawi na p ytce. szklanka mleka sól. pieprz do smaku 3 y ki zielonej pietruszki 92 . Doda posiekane mi so i po zdj ciu z ognia doprawi Podawa na wygrzanym talerzu.5 l mocnego roso u z drobiu 10 dag ugotowanego i posiekanego mi sa kurzego 2 ó tka 5 dag ry u Sposób wykonania : Dobrze wyp ukany ry ugotowa w rosole. na ma ym ogniu. tak aby przykry a warzywa 2-centymetrow warstw . Zawarto garnka zala wod . odci g owy. umy i pokroi w plasterki. ó tkami.40 minut. Natk i koperek op uka . Zupa selerowa z drobiem 75 dag kury 75 dag selera 1 cebula 1 marchew 1 pietruszka. i posoli . koperek i natk . Przed podaniem wyj przyprawy. W oszczyzn i ziemniaki obra . Na warzywach po o y ryby (ma e w ca o ci. li laurowy i ziele angielskie.sól Sposób wykonania : Ryby sprawi . na nich znowu warstw ziemniaków oraz w oszczyzny i doda mas o. a korpusy starannie umy . Zupa ry owa 1. Zup gotowa 30 . wi ksze pokrojone w dzwonka). Na wierzchu po o y zielenin . Na dnie du ego garnka (5 l) u o y warstw ziemniaków z dodatkiem w oszczyzny.

sol i pieprzem. umy . wla litr wody. gotowa 15 minut. marchew oskroba . Podawa z kluskami lub grzankami. Zabieli zup mietan wymieszan z m k i zagotowa . nast pnie mi so kury odj paski.Sposób wykonania : Oczyszczon kur zala wrz c osolon wod . Na talerzach posypa posiekan natk . Doda pokrajane warzywa i gotowa do mi kko ci. W o y warzywa do garnka. Ugotowan kur wyj . kostk roso ow i gotowa . Zupa szparagowa 50 dag szparagów 1. zetrze na tarce o du ych oczkach.5 l roso u 6 dag mas a 2 dag m ki sól cukier 93 . Warzywa przetrze przez sito.b yskawiczna 2 serki topione . Nast pnie doda serki. od ko ci i pokraja w w skie Zupa serowa . przestudzi . Przyprawi do smaku mlekiem. Wymiesza z zielon pietruszk . Doda mi so do zupy. mieszaj c a serki ca kowicie si rozpuszcz . Gotowa oko o 15 minut.po 10 dag redni por marchew y ka m ki 2 y ki mietany kostka roso owa natka pietruszki sól Sposób wykonania : Oczyszczony por pokroi na plasterki.

gotowa oko o 5 minut. Odcedzi . zagotowa i poda z grzankami. pieprzem i ga k muszkato ow . Zup zdj z ognia. Szparagi pokroi . a gdy b d mi kkie . ususzonymi na ma le. pieprz Sposób wykonania : Szparagi umy . nast pnie przetrze przez sito i w o y do roso u lub wywaru. Zupa szparagowa ze mietan 50 dag bia ych szparagów 4 zielone szparagi 1/4 y eczki cukru 2 y ki m ki 4 y ki mas a 2 ó tka ga ka muszkato owa 125 ml mietany 1 y eczka posiekanej natki pietruszki sól. obra . mietan lekko ubi . doda do zupy. Skórki i odkrojone kawa ki szparagów gotowa oko o 20 minut w 700 ml osolonej wody z cukrem. M k przesma y na roztopionym ma le. odkroi zdrewnia e ko ce. Szparagi oczy ci . doprawi sol . wyj . dodaj c odrobin cukru i soli. wywar zachowa . Zup posypa posiekan pietruszk . wla wywar ze szparagów. w o y szparagi. Zup t mo na te zaci gn surowymi ó tkami. stale mieszaj c. Zupa liwkowa oko o 2 kg dojrza ych liwek w gierek 25 dag cukru 94 .doda zasma k z 4 dag mas a i m ki.15 dag bu ki na grzanki Sposób wykonania : Przyrz dzi rosó lub wywar z w oszczyzny. poobcina ebki i ugotowa na mi kko. dosoli . zag ci ó tkami. Wrzuci ebki. gotowa w wywarze oko o 8 minut.

podawa z grzankami. wytrawnego wina zagotowa z 500 ml wody. wsypa cukier i cynamon. nast pnie wla szklank wody z rozbit y k m ki. przecedzi je przez durszlak. doda do zupy i odstawi z ognia. Zupa wiosenna szczypior szczaw zielona pietruszka listki selera i inne zielone li cie z warzyw y ka mas a 1 ó tko 0. Zupa winna z ó tkami Sposób wykonania : 500 ml bia ego.cynamon y ka m ki Sposób wykonania : liwki po umyciu i wyj ciu pestek zala wod i gotowa mieszaj c. a nast pnie ubija za pomoc trzepaczki do uzyskania piany.25 l mietany y ka m ki sól cukier sok cytrynowy pieprz do smaku Sposób wykonania : 95 . aby si nie przypali y. Zagotowa . Skoro si rozgotuj . ale bez niej zupa jest smaczniejsza i zdrowsza. 4 ó tka utrze z 100 g cukru. Mo na doprawi mietan .

Pierwsze zielone li cie z warzyw.5 kg wi ni kilka go dzików kawa ek cynamonu 15 dag cukru y ka m ki 0. w o y kawa ek cynamonu. Zupa wi niowa 1. Nast pnie zala roso em lub wywarem z jarzyn. Zaprawi y k m ki rozbitej z wod . Zagotowa ponownie. Dusi je przez chwil na y ce mas a. W wazie rozetrze ó tko z kwa n mietan . go dziki. energicznie mieszaj c. Podawa z grzankami. cukier. zala to wrz c zup . umy starannie i drobno posieka .25 l mietany Sposób wykonania : Dojrza e. Mo na zaprawi kwa n mietan . dosypa cukier. zasypa m k i zasma y . Ostudzi i wyda na stó z grzankami. Zupa wolska 2 l wywaru z ko ci 3 dag suszonych grzybów 10 dag makaronu 20 dag soczewicy du a cebula y ka t uszczu y eczka m ki pó szklanki mietany pieprz sól natka z zielonej pietruszki 96 . zagotowa par razy. obrane z ogonków wi nie z pestkami zala wod . sok cytrynowy i szczypt pieprzu. dodaj c do smaku sól. Przefasowa przez durszlak. zebra w ogrodzie.

Doda przypraw "jarzynka". sól. Doda soczewic . imbir. Ca o wymiesza . wymiesza . Do gor cego wywaru w o y posiekan w kostk i zrumienion na t uszczu cebul . po czym ugotowa do mi kko ci. grzyby i raz zagotowa . Doda cebul . W taki sam sposób pokroi imbir i cebul . sos sojowy. Zupa ze schabem (Chiny) 15 dag m odego schabu 3/4 litra bulionu drobiowego 50 g smalcu 1 czubata y ka drobno siekanej natki kolendry 1 y ka sosu sojowego 1/2 y eczki przyprawy "jarzynka" 1 spora cebula 3 gramy k cza imbiru y eczka oleju sezamowego y eczka soli Sposób wykonania : Schab pokroi w cieniutkie paseczki.Sposób wykonania : Soczewic op uka . Mi so wrzuci na wrz cy t uszcz i sma y na silnym ogniu. posypa drobno posiekan natk kolendry. jeszcze raz dok adnie wymiesza . Zup skropi olejem sezamowym. Na rozgrzan eliwn patelni wrzuci smalec i mocno rozgrza . wla bulion. przyprawi pieprzem. Osoli . przela do ogrzanej wazy. po czym pokraja w paski jak makaron. mietan i posiekan natk pietruszki. Podawa z gotowanym makaronem. Grzyby starannie wyp uka . ugotowa . namoczy w przegotowanej wodzie na kilka godzin. Z m ki zrobi zasma k i równie po czy z wywarem. Zupa ze szpinaku i rze uchy 1/2 li ci szpinaku 15 dag rze uchy 1 ma a cebula 97 . doprowadzi do wrzenia i usun szumowiny. a natk kolendry drobno posieka . a zbieleje.

wymiesza . Zdj z ognia. Doprawi . Dusi na pozosta ym ma le oko o 8 minut. pieprz Sposób wykonania : Cebul obra i posieka . umy i pokroi w kostk . osuszy i posieka . Doda ods czony. wymiesza z jogurtem. Zmiksowa . posypa pozosta rze uch . Cebul obra . Wla bulion. Cebulki oczy ci . Zala wywarem z kurczaka i gotowa na ma ym ogniu 10 minut. znowu gotowa . pokroi w drobn kostk i zeszkli na odrobinie oliwy w szerokim garnku. gotowa oko o 20 minut. wymiesza z boczkiem i krabami. pieprz Sposób wykonania : Szpinak dok adnie umy i przebra . dusi oko o 5 minut. os czy z t uszczu na papierze kuchennym. Boczek zrumieni na suchej patelni. Zupa ziemniaczana z krabami 1 cebula 1 p czek w oszczyzny (bez kapusty) 70 dag ziemniaków 1. Zio a umy . umy i pokroi na talarki. ale wilgotny szpinak i wi kszo rze uchy. z grzankami. 98 . Podawa np. doprawi do smaku. Cebul i w oszczyzn podsma y na 1 y ce mas a. W oszczyzn i ziemniaki oczy ci lub obra .5 y ki mas a 1 l bulionu drobiowego 30 dag cebulki ze szczypiorem 15 dag boczku pokrojonego w paski 1/2 p czka pietruszki kilka ga zek koperku 15 dag mi sa z krabów 100 ml mietany ga ka muszkato owa sól.1. Doda ziemniaki. poddusi .5 l agodnego wywaru z kurczaka 1 jogurt 1 y ka oliwy sól.

Doprawi sol . doprawi sol . Je eli zupa jest zbyt g sta. pieprzem i ga k muszkato ow . pory pokroi w kr ki.porowa z sezamem 4 ma e ziemniaki 1 ma a cebula 1 z bek czosnku 40 dag porów sól. Doda ziemniaki przeci ni te przez prask . Doda warzywa i szczypiorek. Zupa z bak a ana 1 bak a an 4 . wla jogurt. pieprzem i ga k muszkata ow . Ka d porcj posypa sezamem i grzankami. Na suchej patelni upra y na z otobr zowo nasiona sezamu i chleb pokrojony w kostk .6 pomidorów czosnek bazylia warzywa na wywar oliwa z oliwek sól 99 . Zupa ziemniaczano .1/4 warzyw wyj z bulionu. czarny pieprz starta ga ka muszkata owa 1/4 szklanki nasion sezamu 4 kromki pe noziarnistego chleba 1 p czek natki pietruszki 1 jogurt naturalny Sposób wykonania : Ziemniaki ugotowa w upinach. Cebul i czosnek obra i drobno posieka . Natk posieka drobno i wymiesza z zup . Wymiesza ze mietan . zup zmiksowa . wszystko udusi w ma ej ilo ci lekko osolonej wody. dola 1 l wody i gotowa na ma ym ogniu oko o 10 minut. Zup podawa z krabami i boczkiem. doda troch wody.

Wsypa drobno posiekany koper. Zup podgrza na blasze. pokraja i doda do gotuj cych si warzyw. Broku y umy . por) szklanka s odkiej mietany szklanka mleka y ka mas a 1 ó tko sól cukier koperek Sposób wykonania : Warzywa mieszane umy .Sposób wykonania : Bak a ana obra . Podawa z grzankami ciemnego chleba. seler.20 minut. przefasowa przez sito. Zupa z broku ów z jogurtem 25 dag w oszczyzny 50 dag broku ów 3. Podsma y na oliwie. pokroi w kostk . posoli i zagotowa . Gdy b d mi kkie . doda mleko. przyprawi odrobin cukru i soli. Doda pomidory pokrojone w kostk . usun nasiona. oczy ci .5 y ki m ki 1/2 p czka zielonej pietruszki 100 . Zupa z broku 40 dag broku 30 dag warzyw mieszanych (pietruszka. Do gor cej wla mietan i miesza chwil podgrzewaj c. mietan wymiesza z ó tkiem. siekany czosnek i bazyli . op uka . Zala wywarem z warzyw. Gotowa pod przykrywk przez 10 . Wyda na stó w fili ankach z dodatkiem groszku i s onych paluszków. Sprawdzi smak. pokraja na kawa ki i w o y do wrz cej osolonej wody z dodatkiem m odego mas a.nieco przestudzi .5 y ki naturalnego jogurtu 1 szklanka chudego mleka 1.

pieprz Sposób wykonania : Warzywa umy . sparzy i pokraja w makaroniki. pokraja w s upki.sól Sposób wykonania : W oszczyzn pokroi w kostk lub talarki.5 l wywaru z warzyw 15 dag ziemniaków 2 cebule y ka mas a 0. doda si do gotuj cej. Po 20 minutach dosypa broku y podzielone na ró yczki. lekko osolonej wody (oko o 1 litra). przyci g bki. Gdy zacznie si wydziela przyjemna wo . Przyprawi sol i pieprzem. Posoli i gotowa kilka minut. wla do wazy.5 szklanki mietany zielona pietruszka 101 .zagotowa . Przed podaniem posypa zielon pietruszk . Zupa z cukini 40 dag m odych owoców cukini 0. Najlepiej podawa z grzankami. Zup zapali dodatkiem mas a. Zupa z brukselki 10 dag warzyw 20 dag brukselki zielona pietruszka kilka ziemniaków cebula 0. W tym czasie oczy ci z po ó k ych listków brukselk . Jogurtem zmieszanym z m k i mlekiem podprawi zup . doda jedn pokrajan w cienkie piórka cebul i y k mas a. W o y do rondla.5 pomidora 2 y ki mas a sól. umy . zala wrz c wod i gotowa pod przykrywk 20 minut. os czy . Gotowa jeszcze 2 minuty. mieszaj c od czasu do czasu. wsypa posiekan zielon pietruszk . oczy ci . do której uprzednio w o y nale y par plasterków wie ego pokrajanego pomidora. doda par kartofli i wrzuci do zupy.

Gotowa do mi kko ci oko o 10 minut. przetrze przez sito. Trzyma na ciep ym miejscu. Cebule obra .koperek sól. Bra po trosze mi sa i ry u i t uc razem w mo dzierzu. Zupa z drobiu 1 kura fili anka ry u 35 dag w oszczyzny y ka mas a 2 ó tka sól Sposób wykonania : Ugotowa rosó z drobiu zwyk ym sposobem. rozebra zup i ju nie gotowa . rozbi go dobrze z 2 ó tkami. Do zupy podajemy grzanki z bu ki. pokraja na wiartki. doda pó y ki mas a. pokraja w kawa ki. pokraja . lecz tak d ugo. przelewaj c roso em. usieka na miazg . zala ma ilo ci wrz cej wody. sma one na ma le. Zupa z dyni I 40 dag obranej dyni 3 szklanki mleka 1 jajo 102 . Cukini umy . Osobno ugotowa fili ank ry u na bardzo mi kko. Bia e mi so z kury i mi so z udek. obra . aby si nie dzieli o. aby ko ci od mi sa odesz y. Podawa z grzankami. posoli i gotowa . zdj wszy z nich skórk . Mi kk cukini po czy z ugotowanymi ziemniakami. pieprz Sposób wykonania : Ziemniaki umy . Wzi na jedn kur y k m odego mas a. wrzuci do gotuj cego si wywaru z warzyw. doda mietan . podgrza na blasze i wla do wazy. posypa zielon pietruszk . w o y do ziemniaków i gotowa do mi kko ci. Nast pnie w o y wszystko w rzadkie sito i przefasowa . przed samym wydaniem mo na wla pó szklanki re skiego wina. odci nasadk szypu ki i resztki dna kwiatowego.

Do zrumienionej dyni doda zrumienion bu k i 2 y ki mas a. W tym czasie pokraja dyni .10 dag m ki cukier sól Sposób wykonania : Dyni umy . nast pnie przetrze przez sito i po czy z przegotowanym mlekiem i zacierkami. oczy ci z pestek i strz pów mi szu. po czy . Mo na podawa zup na s odko. gotowa do mi kko ci. w o y do garnka. Wla do wazy. Zupa z dyni II Sposób wykonania : redniej wielko ci dyni obra . Zamiast zacierek mo na podawa pyzy ziemniaczane. Tart bu k lekko zrumieni na suchej patelni. obra i pokraja w kostk . rozp ata na dwoje. Zupa z fasoli i szczawiu szklanka bia ej fasoli 30 dag szczawiu y ka mas a pó szklanki mietany sól 2 l wody Sposób wykonania : 103 . Gotowa oko o 15 minut. odebra potrzebny kawa ek. wówczas zamiast soli doda cukier. zala ma ilo ci wody (1 szklanka). Przetrze przez sito. Przyprawi sol . po czy z gor cym przegotowanym mlekiem i pietruszk . zrobionymi z m ki i jaja. podawa z drobnym makaronem. Doprawi do smaku cukrem i sol .

sól i pieprz. Wzi 0.125 l mietany sól. doda 1. Skórk z szyi g si nadzia farszem.sol i pieprzem.5 dag grzybów suszonych 0. aby tylko uski w nim zosta y. a nast pnie przetrze przez g ste sito. Zupa z g ogu 70 dag g ogu 1 bu ka.Fasol umy i namoczy na noc. 2 dag mas a.5 l wina francuskiego. Wywar przecedzi . doda bu k i rozgotowa wszystko na miazg . zaszy i ugotowa w zupie. Osobno udusi na ma le pokrajany szczaw. Jako dodatek do zupy mo na stosowa nadziewan szyjk g si wed ug nast puj cego przepisu: w tróbk z g si posieka . podprawi kwa n mietan . Zupa z g sich podróbek 50 dag podrobów z g si 25 dag w oszczyzny 1. 0. Przed podaniem zupy szyjk pokroi w sko ne plastry i doda do zupy. Podawa z grzankami z bu ki. Ugotowa w tej samej wodzie i przetrze przez sito. doda kasz i ugotowa j w wywarze do mi kko ci. ó tko i jedno ca e jajo. Wymiesza . eby go obj a.5 l wina 10 dag cukru kawa ek cynamonu Sposób wykonania : Suszony g óg zala wod . pieprz Sposób wykonania : Ugotowa wywar z w oszczyzny i podrobów z dodatkiem suszonych grzybów. dobra wody. aby zupa nie by a za mocna. w o y wier 104 .4 dag tartej bu ki. zagrza . Ca o zaprawi mietan i do smaku .5 l wody 5 dag kaszy j czmiennej 0. doda do zupy.

Odstawi na 10 minut. po czym pokroi w ósemki. Ziemniaki obra . odcedzi je i os czy . Zagotowawszy wyda na stó z biszkoptami. Wla gor cy bulion. troch cynamonu i rozprowadzi tym g óg. przyprawi ga k muszkato ow . natk i ziemniaki przesma y . Mas o stopi w rondlu.funta cukru. posieka . ca e jajka. Gdy kluski wyp yn . Gdy kasza zagotuje si . a nast pnie no em cina kluseczki wprost na wrz c . 105 . umy . Zupa: cebul obra . doda gorczyc oraz t uszcz. Gorczyc drobno posieka . Zupa z goryczy 40 dag kaszy j czmiennej 10 dag t uszczu 10 dag gorczycy Sposób wykonania : Kasz gotowa na wolnym ogniu. Ciasto rozsmarowa na desce. sól i wod wyrobi w misce drewnian y k na g adkie ciasto. osolon wod . w o y cebul . Zupa ziemniaczana ze spätzlami spätzle: 30 dag m ki 3 jajka y eczka soli 1/2 szklanki wody zupa: 2 y ki mas a cebula 2 y ki posiekanej natki 40 dag ziemniaków 1 i 1/4 l bulionu warzywnego z kostki szczypta ga ki muszkato owej Sposób wykonania : Spätzle: m k .

35 dag cukru 0. Doda bia ego wina. Zupe nie tak samo robi si zup z gruszek. Wynie nast pnie do piwnicy do wystudzenia. postawi jeszcze na blasze. Pó litra kwa nej mietany ubi z 3 ó tkami. w o y do garnka. bo inaczej b dzie md a. Zupa z jab ek lub gruszek 10 jab ek szklanka wina bia ego 25 .4 ziemniaki y ka mas a 3/4 szklanki mleka 2 z bki czosnku sól Sposób wykonania : 106 . aby si zagrza a.Gotowa 15 minut. pokraja je drobno. Do takiej zupy podaje si grzanki maczane w mietanie i na m odym ma le sma one. skórk z po ówki cytryny otart o cukier lub kawa ek t uczonej wanilii. a si wszystko wymiesza. trzeba jednak koniecznie do o y kilka jab ek i mniej dawa cukru. Doda spätzle i zagotowa .5 l mietany 3 ó tka przyprawy Sposób wykonania : Na 6 osób bra 10 koniecznie winkowatych jab ek. cukru.5 szklanki mietany 40 dag jarmu u 15 dag selera 3 . rozgrzan zup wla po trosze do mietany. Zupa z jarmu u 0. zala litrem wody i gotowa a do rozgotowania. ale nie zagotowa a. Wtedy przetrze przez rzadkie sito. posypane zaraz z patelni cukrem.

Skoro si ryba rozgotuje. Wla do wazy. osoli i dusi . zala kwaterk wrz cej wody. wrzuci do gotowego smaku z warzyw. podawa z grzankami. angielskim zielem. Na koniec zala przegotowanym mlekiem i podawa . Po czy par pokrajanych ziemniaków i gotowa . w o y do rondla. Jarmu umy . Gdy zmi kn . gotowa w odkrytym rondlu oko o 2 minut. osoli i jeszcze raz zagotowa . osoli i wyrobi dok adnie mas ziemniaczan . Li cie pokroi . Wla do wazy. gotowa 20 minut. doda do startych ziemniaków. Zupa z jesiotra lub ososia Sposób wykonania : Ugotowa ososia lub jesiotra z rozmait w oszczyzn . doda mleko. Krochmal z rondelka doda do ziemniaków.Selery i ziemniaki umy i obra . 7 zetrze na tarce. doda y k mas a. partiami gotowa w osolonej wodzie. pieprzem. w której powinny by uprzednio w paski pokrajane 2 cytryny. odrzuci zgrubia y nerw i ogony li ciowe. przecedzi przez sito. szklanka madery lub innego mocnego wina i kluski z parzonego ciasta. Zupa z konopi 107 . doda 2 listki bobkowe i pó y ki mas a. pokroi razem z selerami. Natomiast 3 pozosta e ugotowa . przetrze przez sito. Jedn cebul obra . odstawi . Formowa kulki lub wrzecionka. Zupa z kluseczkami z ziemniaków 10 ziemniaków sól mleko Sposób wykonania : Obra ziemniaki. doda pó kwaterki mietany i 2 z bki czosnku. ut uc lub przefasowa przez sito. lekko odcisn na miseczk .

Chili posieka . rozprowadzi wrz cym mlekiem. gotowa godzin . pokroi w niewielk kostk . Przecedzi i troch przestudzon podawa z grzankami ze s odkiej bu ki lub rogala. Marchewki i cukini pokroi w kr ki.2 y eczki oregano sos tabasco sól Sposób wykonania : Kur zala 3 l wody. chili i oregano zmiksowa na past .5 kg) puszka kukurydzy 2 z bki czosnku 2 pomidory 2 papryki chili cukinia 2 marchewki 2 jajka na twardo 1/2 p czka natki 2 y ki koncentratu pomidorowego 1 . Mi so rozdrobni . Czosnek przecisn przez prask .25 dag ziaren konopi 1 l mleka 1 l wody cukier sól Sposób wykonania : Konopie zala wod i gotowa 10 minut. Jajka poci w ósemki. gotowa 5 minut. czosnek. zagotowa . Nast pnie odla i utrze w donicy. 108 . Natk posieka .5 l. doda odrobin soli i cukru do smaku. bulion odparowa do 1. koncentrat. Kur wyj . Warzywa wrzuci do bulionu. Zupa z kukurydz (Meksyk) kura (oko o 1. Pomidory. Pomidory obra .

natrze sol wymieszan z roztartym czosnkiem. a ry si zupe nie rozklei. Zupa z kury z ry em kura (1. zala wrz c wod (2 l). 109 . wysuszy . przyprawi sol i tabasco. lekko posypa pieprzem i obrumieni na t uszczu. wymy .5 kg li ci lebiody 20 dag mi sa wo owego (lub wieprzowego) 0. Zupa z lebiody 0. Podawa z jajkami i natk . Obsma on kur i cebul prze o y do garnka. Zagotowa 2 l wody. dodaj c pokrajan w plastry cebul . mi so pokraja na kawa ki. a do wywaru wrzuci li cie lebiody i drobno posiekany szczypior.Doda past oraz mi so. Gotowa 10 minut. Nast pnie mi so wyj . w o y na powrót do roso u.5 kg) du a cebula z bek czosnku 2 y ki t uszczu kurzego 12 dag ry u li laurowy sól. pieprz Sposób wykonania : Sprawi kur . Na koniec podprawi mietan . Nast pnie kur obra z ko ci. Doda wyp ukany i dobrze os czony ry i gotowa tak d ugo. Osoli i doda pieprzu do smaku. Do wrz tku w o y mi so i gotowa do mi kko ci.125 l mietany 5 dag szczypioru pieprz sól do smaku Sposób wykonania : Li cie lebiody dok adnie umy . przekroi . doda li laurowy i gotowa do mi kko ci.

pomidory. Doprawi sol i pieprzem do smaku. posoli i gotowa 15 minut pod przykryciem. Obran cebul op uka .Zupa z lina z grzybami 75 dag ryby 1 cebula 50 dag grzybów 6 dag smalcu 10 dag mietany pó p czka zielonej pietruszki pieprz sól Sposób wykonania : Lina sprawi . Podawa z makaronem lub ry em. wyj o ci. zala 3 szklankami wody. Umyte grzyby pokraja w paski. szafran i ma e. zrumieni na smalcu. zagotowa . Zala wod . osoli i udusi do mi kko ci. doda ryb ugotowan do mi kko ci. Pomidory sparzy . Cebul obra . po czy z grzybami. odstawi . pokroi na wiartki i oczy ci z pestek. obra . pieprz Sposób wykonania : Filety umy . pokroi w kostk . zeszkli na ma le i prze o y do garnka. pokroi w kostk . pokroi w kostk . Zupa z ma ami (Hiszpania) 40 dag filetów z ryb morskich 40 dag ma y w sosie w asnym 4 pomidory 1 cebula 1 szklanka mietany kremówki 2 y ki mas a 1 y ka posiekanej melisy szczypta szafranu lub kurkumy sól. 110 . zdj filety. Doda przecedzony wywar rybny. posieka . umy . Po czy zup ze mietan i doda posiekan zielon pietruszk .

rozprowadzi roso em i wraz z jarzynami doda j do roso u. Gotowa jeszcze oko o pó godziny. przelewaj c je roso em. os czy i ugotowa w 2 szklankach wody. 111 . 4 szklanki ma lanki (lub serwatki) zagotowa i po czy z kasz . Nast pnie przetrze jarzyny. Zupa z marchwi 25 dag marchwi 5 dag pietruszki 5 dag selera 3 dag cebuli 1 por 1. w o y je do rondla. Zupa z ma lanki z kasz jaglan Sposób wykonania : 4 y ki kaszy jaglanej wyp uka . 3 y ki kwa nej mietany. Z pozosta ego mas a i m ki zrobi zasma k . dolewaj c po trochu roso u.5 l roso u 6 dag mas a 2 dag m ki 15 dag bu ki na grzanki sól Sposób wykonania : Ugotowa rosó z wo owiny lub baraniny. a b d mi kkie. Doda garstk drobno posiekanej zieleniny (g ównie koperku).Gotowa 5 minut. Podawa z grzankami. wtedy jednak trzeba doprawi j szklank mietany i zaci gn dwoma ó tkami. Utrze jarzyny na grubej tarce. Zup doprawi mietan . doprawi do smaku sol i mielonym pieprzem. doda 2 dag mas a i dusi . Zup t mo na sporz dzi i bez mi sa. pieprzem i melis .

Zaprawi mietan .5 szklanki mietany Sposób wykonania : Wzi pó kopy pasternaku i kartofli. Gotowa pod przykrywk . doda pozosta e mas o i zrobi grzanki do zupy. posoli . Poda z grzankami z serem. rozprowadzi zimn wod (1 l). przetrze przez sito. pieprz Sposób wykonania : Mózg sparzy . Przed podaniem wrzuci y k posiekanej pietruszki.Zupa z mózgu pó mózgu ciel cego ma a cebula 80 g mas a 30 g m ki na pietruszki bu ka sól.4 ziemniaki 1 cebula y ka mas a 0. Bu k pokraja w kawa ki. Zagotowa . Zupa z pasternaku oko o 20 dag pasternaku 3 . oczy ci . oczy ci z b onek i usma y z drobno posiekan cebul na ma le. dodaj c sól i pieprz do smaku. 1 cebul udusi z y k mas a. Z m ki i mas a zrobi jasn zasma k . Zupa z pieczarek 50 dag pieczarek 1 cebula y ka mas a 112 . doda usma ony mózg. doda do wywaru z zupy. zala ukropem.

czosnkiem i sokiem z pó cytryny. Pieczarki poddusi troch i zmiesza z ugotowanym poprzednio roso em. Zup zaprawi mietan z ó tkiem. by nie sczernia y. Poda z grzankami z bu ki i jajami ugotowanymi na twardo. odcedzi . y k mas a zarumieni w rondlu z posiekan cebul . Zupa z powide 25 dag powide kawa ek cynamonu 113 . soli i korzeni. Listki zala ukropem. angielskiego ziela. doda zielonej pietruszki. Wywar ten po czy z gor cym mlekiem. selery pokraja w kawa ki i ugotowa osobno w osolonej gor cej wodzie. Mi kkie selery i listki portulaki przetrze przez sito. Przyprawi sol i odrobin cukru. oczyszczonych. Zup podaje si z grzankami. Rozetrze . osoli i gotowa w odkrytym rondlu. doda troch pieprzu. Zupa z portulaki oko o 25 dag portulaki 2 selery 2 szklanki mleka szklanka mietany 1 ó tko na pietruszki przyprawy cukier Sposób wykonania : Pó kopy portulaki oczy ci i oberwa listki. Przez chwil podgrzewa .rosó przyprawy Sposób wykonania : Pó litrowy garnuszek wie ych. wyrzucaj c ody ki. Gotowa oko o 1 godziny. pokrajanych pieczarek w o y do wody.

Do tej zupy daje si kluski francuskie. Lej c zup do wazy nale y przecedzi j przez sito. os odzi cukrem.4 szklanki wywaru z warzyw y ka m ki y ka mas a na pietruszki 114 . zaprawi mietan z y eczk m ki ziemniaczanej i surowym ó tkiem. Jako dodatek podaje si s odkie grzanki.25 l mietany Sposób wykonania : Powid a zala 1 l wody. wycisn troch soku z cytryny.2 y ki cukru any m ka 0. Zupa z rabarbaru 25 dag rabarbaru szklanka mietany 1 ó tko y eczka m ki ziemniaczanej cukier sok z cytryny Sposób wykonania : Rabarbar umy i nie obieraj c go pokraja w kawa ki i zagotowa (mo e by poprzednio sparzony wrz tkiem). doda kawa ek cynamonu i 2 y ki cukru zmieszanego z odrobin any u. Rozgotowany przetrze przez sito. Gdy powid a rozgotuj si . Zupa z rydzów 40 dag rydzów 3 . doprawi mietan z odrobin m ki. Znowu zagotowa .

zaprawi mas em z m k . a gdy ju b d mi kkie. Podawa z chlebem. odrobin any ku i zaprawi pó y k kartoflanej m ki.25 l mietany 1 l wody y ka m ki Sposób wykonania : Owoce namoczy w ciep ej wodzie na par godzin. Zupa z suszonych owoców I 0. Zupa z suszonych owoców II Sposób wykonania : Wzi . tak aby pokry a owoce i gotowa do mi kko ci.sól Sposób wykonania : Oczyszczone i op ukane rydze bardzo starannie poszatkowa cienko i ugotowa w wywarze. nala wod i ugotowa na mi kko. Odcedzi . Przetrze . Zrobi do zupy kluski francuskie. pieczywem pszennym lub grzankami. rozbitej z wod . nast pnie zala wod . nast pnie przefasowa przez sito. rachuj c na 4 osoby. funt suszonego owocu. wsypa cukru wier funta. przygotowanym z w oszczyzny. osoli . wla soku wi niowego.5 kg suszonych owoców 0. wla w ten sam pó kwaterek sosu urawinowego lub kieliszek wina czerwonego. Ugotowa na tej samej zupie kluski krajane i wyda na stó . W waz wsypa zielonej posiekanej pietruszki. po czy z wywarem. Zupa z suszonych liwek 115 . podprawi mietan i m k . op uka . kawa ek cynamonu w ca o ci.

Je z sucharkami albo grzankami przysma onymi na ma le. os odzi .2 ó tka sól y eczka cukru 3 y ki krajanego kopru z zielon pietruszk Sposób wykonania : Fasol przebra . 116 . zala na kilka godzin zimn przegotowan wod .0. Zup posoli do smaku.15 dag liwek suszonych 1 l ma lanki 1 y ka m ki sól cukier do smaku Sposób wykonania : liwki umy . Gdy nap cznieje. dosypuj c m ki tak. W oszczyzn i cebul op uka . Ma lank roztrzepa m tewk . doda obrane ziemniaki.25 . op uka . podpraw wla do zupy. ugotowa w wodzie.5 szklanki gor cej zupy. przetrze . Wrzuci wypestkowane liwki do ma lanki. ugotowa j w tej samej wodzie. doda cukier i pokrajany koperek. Gdy ó tka po cz si z t uszczem. rozprowadzaj c podpraw na g adk mas . wlewa po trochu 0. zala wrz c wod . Rozetrze t uszcz drewnian y k . zagotowa i odstawi . wyj pestki. eby si ó tka nie zwarzy y. przelewaj c wywarem. dodaj c ó tka. przelewaj c wywarem. Do warzyw doda przetart fasol i mleko. szybko mieszaj c. Gdy wszystek t uszcz si stopi. odrobin posoli i razem zagotowa .5 l mleka 4 dag margaryny lub mas a 1 . aby nie by o grudek. zetrze na tarce o du ych oczkach. Szybko ugotowa pod przykryciem i przetrze .5 l wrz cej wody 40 dag w oszczyzny 4 dag cebuli 15 dag ziemniaków 0. Zupa z warzyw podprawiana mlekiem 5 dag fasoli 3 razy tyle przegotowanej zimnej wody 1.

op ukan i pokrajan w trob . pieprzem i posiekanym koperkiem. posypa cukrem. pieprz zielony koperek 2 l wody Sposób wykonania : Do wrz tku w o y obran w oszczyzn i ugotowa z niej wywar. wla 3 y ki wody i udusi pod przykryciem. zala kwart bia ego wina. przepu ci przez maszyn . Cebul posieka . przyprawi do smaku sol . kwart wody i postawi . eby cukier rozpu ci si . Podawa z grzankami z bu ki lub z chleba. w o y do wazy. doda do tego jeszcze 4 cienkie plastry pomara czy. Doda obran z b on. doda do przecedzonego wywaru. po czym wynie do piwnicy lub postawi na lód. Podawa z grzankami z bu ki. Zupa z w troby 50 dag w troby wieprzowej p czek w oszczyzny (bez kapusty) 2 y ki margaryny lub smalcu y ka m ki du a cebula sól. aby sok z siebie pu ci y i wycisn przez p ótno do wazy. gdy zupy tej po podprawieniu nie mo na ju podgrzewa . Zupa z pomara czy 2.Zaraz wydawa . podprawi zasma k z reszty t uszczu i m ki.5 pomara czy 25 dag cukru 1 l wina bia ego 1 l wody Sposób wykonania : Otrze pó funta cukru w skórk dwóch pomara czy. przesma y w po owie t uszczu. Nast pnie ostudzi . 117 . Pokraja obrane wcze niej 2 pomara cze.

Zupa " ó wiowa" z g ówki ciel cej Sposób wykonania : T ust bia g ówk ciel c . Doprawi do smaku pieprzem. Li cie pora dok adnie umy . a za to zrobi ma e jak kluseczki pulpeciki z gorszej cz ci ciel ciny. dodaj c du o w oszczyzny. Je li zupa ma by elegancka to mó d ku nie k a . te powinna by zupe nie mi kka. oczyszczon jak na potrawk w o y w zimn wod na 6 godzin.rozebra smakiem z gotowanej g ówki. wyj mózg i ozór.stale mieszaj c na ma ym ogniu . ut uczonej w mo dzierzu. po czym drobno posieka . a nast pnie w p askie okr g e plasterki pokrajane w o y w waz . zagotowa . osma a na ma le i wrzuca w waz . Mie ugotowany dobry rosó wo owy lub ciel cy. start ga k muszkato ow i sokiem z cytryny. oparzon . doda mietan . po czym w o y pokrojone na kawa ki serki i . Oprócz tego w smaku z g ówk mo na gotowa par pieczarek. macza w jajku i mace. Mózg obrany na surowo z y ek. Gotow zup przela do bulionówek i posypa li mi pora.Zupa z sera topionego 2 serki topione kremowe (25 dag) 1/2 szklanki mietany 2 y ki mas a 1 y ka m ki 2 kostki bulionu drobiowego kawa ek zielonych li ci pora szczypta bia ego pieprzu 1/2 ga ki muszkato owej sok z 1/2 cytryny Sposób wykonania : Z mas a i m ki przygotowa jasn zasma k . wymoczony. G ówk wraz z ozorem gotowa do mi kko ci. 118 . wymiesza .stopi je. Nast pnie wla 3 szklanki bulionu z kostki. kawa ek muszkato owego kwiatu i kilka listków lubczyku. która wystarczy na 8 osób) y k mas a z y k m ki . razem z pokrajan g ówk . wn trze za uszów odrzuci . doda kieliszek madery i zaprawi tym rosó . Rozp atawszy g ówk . Ozorek obci ga si ze skórki i kraje w kostk . zrumieni (na jedn g ówk . g ówk obiera si z mi sa i kraje w paski. a nast pnie 5 minut obgotowywany kraje si w kawa ki.

Wed ug innego przepisu zamiast m ki razowej u y mo na j czmienia rutowego zakwas jest pono klarowniejszy.5 l przegotowanej wody 1 . bia ym barszczu.5 l przegotowanej ciep ej wody (mo na wzi nieco zsiad ego mleka) i zostawi w ciep ym miejscu do zakwaszenia. który mo e by u ywany do wszelkiego rodzaju urów. dodajemy ytniej m ki i formujemy ma e kluseczki lub zacierki. gdzie ó wie obficie si znajduj . doda drobno posiekany czosnek. rozmiesza z cz ci przegotowanej i ostudzonej do 5OoC wody.skórk chleba razowego wówczas proces ki ni cia przebiega szybciej. zanim ten bia y barszcz nale ycie zaki nie. Nast pnie z 30 dag ko ci lub 10 dag s oniny oraz 25 dag w oszczyzny przygotowujemy wywar. ur 1. ur II Sposób wykonania : 10 dag ytniej m ki razowej wymiesza z oko o 0.5 dni. Niektóre gospodynie radz doda oko o 1 dag dro d y. Dodajemy do niego kluski czy zacierki oraz pokrajane w kostk ziemniaki (oko o 50 119 . przygotowywana na tzw. wlewamy smak z gotowanego ó wia zamiast z ciel ciny. inaczej zwany zakwasem.3 kg m ki ytniej razowej 3. Zakwas. przygotowuje si z podanych wy ej sk adników nast puj co: Do kamiennego garnka wsypa m k . maj cej na ladowa mi so ó wia. Musz min 3 . Ten bia y barszcz.w s ojach obwi zanych ga gankiem lub w kamiennych garnczkach) mo e by w ch odnym miejscu przechowywany do dwóch tygodni. inne . nale y przygotowa wcze niej. obwi za garnek i postawi w ciep ym miejscu na par dni. Gdy ur ma smak kwaskowaty. czyli na zakwaszonej m ce ytniej. gdy w szczelnie zakorkowanych butelkach (wed ug innych gospody .2 z bki czosnku Sposób wykonania : Jest to lekko kwaskowata orze wiaj ca zupa. Utworzon papk rozcie czy reszt ciep ej wody.W miejscowo ciach.

doda majeranku. Wrzucamy listek laurowy. doda zakwas. zagotowa i podprawi mietan . zabielamy szklank mietany. doda listek laurowy i umyte grzyby.5 szklanki mietany 3 grzyby suszone li laurowy sól majeranek do smaku Sposób wykonania : Ko ci zala zimn wod . ur na kie basie 2 szklanki zakwasu 30 dag bia ej kie basy 10 dag w dzonego boczku 2 jajka ugotowane na twardo 1 cebula (10 dag) 2 suszone grzyby (1 dag) 2 z bki czosnku 1/2 szklanki mietany 36-procentowej 1 y eczka vegety lub jarzynki 1 li laurowy 2 . zmiesza z wywarem. Przesma y boczek i cebul . sól. przecedzi .dag). wrzuci pokrajane grzyby (ewentualnie roztarty z sol czosnek).3 ziarna ziela angielskiego 2 y eczki majeranku pieprz sól Sposób wykonania : 120 . pieprz. ur mazowiecki 2 szklanki zakwasu 2 l wody 50 dag ko ci 10 dag boczku w dzonego 1 cebula 0. Podawa z gotowanymi ziemniakami lub okr g ym ó tym grochem. Ugotowa wywar.

w o y skórk chleba i czosnek. Je li na powierzchni zakwasu utworzy si ko uszek z ple ni. w o y 121 . wymiesza . Ugotowan kie bas pokroi w kr ki w o y z powrotem do zupy.5 dni. Grzyby pokroi w paski i te doda do zupy. ur jest ukiszony.40 minut na ma ym ogniu do mi kko ci. Przykry podwójnie z o on gaz .3 z bki czosnku litr wywaru z gotowanej w dzonej szynki sól szczypta majeranku Sposób wykonania : Wywar z w dzonki wla do garnka. ziele angielskie i pieprz. Wla zakwas. wsypa rozkruszony majeranek i zagotowa . Zakwas 10 dag m ki ytniej razowej kawa ek skórki razowego chleba 2 z bki czosnku Sposób wykonania : Czosnek obra . ka dy z bek pokroi na wiartki. zala 2 szklankami ciep ej przegotowanej wody. Kie bas umy i nak u w kilku miejscach. W o y kie bas i po ow boczku. charakterystyczny zapach i kwa ny smak. Jajka pokroi na cz stki. M k wsypa do kamiennego garnka lub do s oja. Zagotowa 3 szklanki wody. Boczek pokroi w kostk . 1i laurowy. podane do zupy osobno. Gotowa 30 . ur na w dzonce szklanka zakwasu 30 dag w oszczyzny 2 . nale y go usun . Postawi w ciep e miejsce na 4 . cebul oraz czosnek i lekko posoli . gdy ma przyjemny. zebra z wierzchu nadmiar t uszczu. po czy ze mietan . doda grzyby. roz o y na talerzach i zala zup . Zdj z ognia. Pozosta y boczek zrumieni i pola nim ziemniaki. Po oko o 20 minutach gotowania doda weget . Grzyby umy i namoczy w 1/4 szklanki wody.Cebul i czosnek obra i pokroi na wiartki.

ur po ch opsku 2 szklanki zakwasu 1. Podawa z jajami na twardo. podprawi mietan z m k . zagotowa . mietan i wszystkie przyprawy.5 l wody 1 dag startego chrzanu 12 dag mietany 25 dag kie basy bia ej 2 jaja sól z bek czosnku li laurowy ziele angielskie szczypta majeranku Sposób wykonania : Bia kie bas ugotowa w wywarze z w oszczyzny. 122 . Do odcedzonego wywaru doda zakwas. Podawa z ziemniakami. Gdy warzywa zmi kn .5 l wrz cej wody wla zakwas i powtórnie zagotowa . Najcz ciej bywa przygotowywany przed Wielkanoc . wrzuci pokrajany drobno czosnek i sól do smaku. zala urem. pokrajanymi w wiartki. Na talerze k a porcje kie basy. z chlebem.w oszczyzn . doda zakwas. po 2 . Zagotowa .25 l zakwasu 2.3 cz stki jaja na twardo. wyj . ur nied wiecki 25 dag w oszczyzny 0.5 l wody 10 dag cebuli 20 dag w dzonego boczku sól majeranek pieprz Sposób wykonania : Do 1.

Doprawi do smaku. Doda zakwas i zagotowa . 123 . a tak e bób. Podawa z gotowanymi ziemniakami. gotowa do mi kko ci. podsma y na t uszczu i doda do zupy. gotowa oko o 60 minut. Przyprawi sol . groch. kasze. ur wi teczny ludowy 50 dag ko ci 20 dag kie basy 35 dag w oszczyzny 0. które te mo na okrasi boczkiem. W dawnych czasach z urem jedzono kluski.5 jaj 12 dag mietany 4 dag t uszczu 1 dag startego chrzanu 2 l wody z bek czosnku ziele angielskie sól Sposób wykonania : Ko ci umy . zala zimn wod . Cebul i kie bas pokraja w drobn kostk .Boczek pokraja w kostk . Podawa z jajem ugotowanym na twardo lub z ziemniakami. podsma y z dodatkiem posiekanej cebuli. Nast pnie doda oczyszczon w oszczyzn . majerankiem i pieprzem.5 l zakwasu 8 dag cebuli 4 . doda do zupy.

com.This document was created with Win2PDF available at http://www. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. .daneprairie.