Rashidatul Kamilah, Nur Amirah, Nur Adilah

TUTORIAL 2 Soalan 1
Apabila 50 cm3 larutan natrium hidroksida dicampurkan kepada 40 cm3, suhu larutan campuran berubah daripada 28 0C kepada 480C. Hitungkan perubahan haba yang berlaku dalam tindak balas ini. Perubahan haba = mc T m= 50 cm3 + 40 cm3 = 90 cm3 = 90 g c = 4.2 J g-1 0C-1 T = 43 0C – 28 0C = 15 0C Jadi, perubahan haba = mc T = 90g = 5670 J = 5.67 kJ 4.2 J g-1 0C-1 150C 1 g cm-3

Rashidatul Kamilah, Nur Amirah, Nur Adilah

Soalan 2 Satu spatula serbuk ammonium klorida ditambahkan kepada 100 cm3 air suling. Perubahan haba air suling sebanyak 6.0 kJ. Jika suhu awal air suling ialah 29 0C a) berapakah suhu terendah yang tercapai . b) Haba yang bertindak balas? c) Nyatakan jenis tindakbalas yang berlaku dan lukis rajah tindakbalas. ( muatan haba tentu air : 4.2 J g-1 0C-1) a) Berapakah suhu terendah yang tercapai Perubahan haba = mc T m = 100 cm3 = 100g C = 4.2 J g-1 0C-1 Anggapkan t ialah suhu terendah yang dicapai T = 28 0C - t 0C perubahan haba yang diserap = mc T = 100g 4.2 J g-1 0C-1 (28 – t) 0C 1 g cm-3

= 420 ( 29 – t) J = 0.42 (29 – t) kJ Diberi perubahan haba ialah = 6.0 kJ Maka, 0.42 (29 – t) kJ = 6.0 kJ t = 29 –( = 14. 70C b) Haba yang bertindak balas haba = - 6.0 kJ c) Nyatakan jenis tindakbalas yang berlaku dan lukis rajah tindakbalas. Tindakbalas yang berlaku ialah tindakbalas endotermik iaitu tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. )

AgCl + air tenaga haba = - 6.0 kJ Ag + + Cl -