RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN DUA TAHUN 2013 MINGGU 1 02/01 – 04/01 TAJUK PELAJARAN CATATAN 01.01.

2013 (Tahun Baru)

1. NOMBOR BERARAH 1.1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. Pelajar dapat: B3D1E1 (i) Mendarab integer. B4D1E1 (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban integer. B3D1E1 (iii) Membahagi integer. B4D1E1 (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian integer. 1.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah Pelajar dapat: B4D1E2 (i) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. B4D1E3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua atau lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung. 1.3 Melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah. Pelajar dapat: B3D1E2 (i) Membanding dan menyusun pecahan. B3D1E3 (ii) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap pecahan. 1.4 Melanjutkan konsep integer kepada perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Pelajar dapat: B2D1E1

2 07/01 – 11/01

B4D2E1 (vii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua nombor. (vi) Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan.5 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan nombor berarah (integer. pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua atau lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung. pecahan dan perpuluhan). B3D1E3 (ii) Melaksanakan penambahan.01.(i) Membanding dan menyusun perpuluhan.2013 Maulidurrasul 4 21/01 – 25/01 2. PUNCA KUASA DUA. penolakan. penolakan. (iii) Menganggar kuasa dua suatu nombor. KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA 24. (iii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor berarah. KUASA DUA. pendaraban atau pembahagian terhadap perpuluhan. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor berarah. B2D2E1 (iv) Menentukan kuasa dua suatu nombor menggunakan kalkulator. 3 14/01 – 18/01 1. 2. b. Pelajar dapat: B3D1E3 (i) Melaksanakan penambahan. B3D2E2 (v) Menyenaraikan kuasa dua sempurna. Pelajar dapat: B1D1E1 (i) Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya B3D2E1 (ii) Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.1 Memahami dan menggunakan konsep kuasa dua suatu nombor. penolakan. . pendaraban atau pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah. B5D1E1 a.

Pelajar dapat: B2D2E2 (i) Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut. B2D2E3 (vi) Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.3 Memahami dan menggunakan konsep kuasa tiga nombor. 5. B4D2E1 (vii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua. B4D2E2 (v) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga nombor. B3D2E3 (ii) Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator. dan begitu juga sebaliknya. B3D2E4 (iv) Mendarab dua punca kuasa dua. B3D3E1 (iv) Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. 2.2. B2D3E1 (ii) Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Pelajar dapat: (i) Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut B1D1E2 Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan sebaliknya. B3D3E1 (iii) Menganggar kuasa tiga suatu nombor. (iii) Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.4 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa tiga nombor. 6 28/ 01 – 28/02 2. B3D2E3 (v) Menggangar punca kuasa dua nombor. Pelajar dapat: .

pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua. (ii) Mengenal pasti sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor.1 Memahami konsep sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah. iii. ii. B4D2E2 (vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi. B5D2E1 (vii) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan. kuasa tiga dan punca kuasa tiga. punca kuasa dua. (v) Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. UNGKAPAN ALGEBRA II 7. 9 12/02 – 01/03 1011. 3.02. Pelajar dapat: B1D2E1 (i) Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra. pendaraban. 3. sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa. penolakan. sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor. (v) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi. B3D3E2 (ii) Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator. . 8. Mengenal pasti : i. b. B3D3E2 (iii) Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.2013 Tahun Baru Cina 3. (iv) Mengenal pasti sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa. pekali dalam sebutan algebra yang diberi. (iii) Mengenal pasti pekali dalam sebutan algebra yang diberi.B2D3E2 (i) Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan. B2D4E1 a. B3D3E2 (iv) Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor.

2013) 4. PERSAMAAN LINEAR 4. B4D3E2 (iv) Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa. Pelajar dapat: B2D4E2 (i) Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf. 10 04/03 – 08/03 11 11/03 – 15/03 UJIAN 1 (05. B1D2E2 (ii) Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra. B3D4E3 (v) Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor 3. Pelajar dapat: B2D5E1 (i) Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol „ ‟atau „≠‟. B4D3E1 (iii) Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra. Pelajar dapat: B3D4E4 (i) Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor. 3. B1D2E2 (iii) Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.Pelajar dapat: B3D4E1 (i) Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.03.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam .3 Memahami konsep ungkapan algebra.1 Memahami dan menggunakan konsep kesamaan.03. (ii) Melaksanakan: a) penambahan b) penolakan yang melibatkan dua ungkapan algebra. (ii) Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra. „ 4.2013– 07. (iii) Mempermudahkan ungkapan algebra.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (10.03. KADAR DAN KADARAN 5. B3D5E1 (iv) Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan begitu juga sebaliknya. B2D5E2 (iii) Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah: (a) persamaan linear. Pelajar dapat: B3D5E2 (i) Menentukan sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.2013) 13 01/04 – 05/04 5. B4D4E1 (iv) Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c. 12 18/03 – 22/03 4. c ialah integer dan x ialah pembolehubah.1 Memahami konsep nisbah dua kuantiti. apabila a. Pelajar dapat: B1D3E1 (i) Mengenal sebutan algebra linear. Pelajar dapat: B2D6E1 (i) Membandingkan dua kuantiti dalam bentuk a : b atau a/b B3D6E1 (ii) Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah . b.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.satu pembolehubah. NISBAH. b. (b) persamaan linear dalam satu pembolehubah.a = b (c) ax = b (d) a/x = b apabila a. B5D3E1 (vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal ungkapan algebra linear. c ialah integer dan x ialah pembolehubah.2013 – 18.03. (ii) Menentukan penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya. B3D5E3 (iii) Menyelesaikan persamaan dalam bentuk: (a) x + a = b (b) x . B4D4E2 (v) Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

B5D4E2 . B5D4E1 (vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran. B3D6E6 (ii) Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. B3D6E8 (iv) Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi. B4D5E2 (v) Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi. 5. B3D6E5 (ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut. 15 08/04 – 19/04 5. B4D5E1 (iii) Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi. B3D6E3 (iv) Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang beri. B4D5E4 (vi) Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi. 14. Pelajar dapat: B3D6E4 (i) Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah. B4D5E3 (v) Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.setara. B3D6E7 (iii) Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah. Pelajar dapat: B2D6E1 (i) Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. B3D6E2 (iii) Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah. (iv) Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

2013 – 17. 25. B4D6E1 (iii) Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras. PEMBINAAN GEOMETRI 7.05.2013 Hari Pekerja 18 06/05 – 10/05 19 13/05 – 17/05 20 20/05 – 24/05 7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis. 17 22/04 – 03/05 6. (ix) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti 16. B5D5E1 (iv) Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras.. Pelajar dapat: B3D8E1 (i) Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi. (b) nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut. B2D7E1 (ii) Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. B5D5E2 (v) Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras 6.05.2 Memahami dan menggunakan akas Teorem Pythagoras. B5D5E2 (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras.(vii) Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi: (a) nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut.2013) 01.2013 Hari Wesak . (viii) Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi. Pelajar dapat: B1D4E1 (i) Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak. LATIH TUBI PPT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (10.1 Memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Pelajar dapat: B3D7E1 (i) Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak.05. TEOREM PYTHAGORAS 6.05.

2013) 21. (b) segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi. paksi-y dan asalan pada satah Cartes. 10/06 – 21/06 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25. B5D6E1 (v) Membina segitiga apabila diberi: (a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut. (b) pembahagi dua sama sudut. B5D6E2 (vi) Membina: (a) garis selari. 8. Pelajar dapat: B1D5E1 (i) Mengenal pasti paksi-x. Pelajar dapat: B2D8E1 (i) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi. 8. B3D9E1 (ii) Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat. B4D7E3 (iv) Membina: (a) sudut 60 ° dan 120°. B4D7E2 (iii) Membina: (a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi. B3D9E3 . (iii) Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.05.1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat. (b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut. (b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut. 24 24/06 – 05/07 8. (c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.B4D7E1 (ii) Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. 22 .2013 – 09.07. B3D9E2 (iv) Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes. KOORDINAT 23.

8. B4D8E3 (iii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik. Pelajar dapat: B2D8E2 (i) Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik. B4D8E2 (ii) Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem Pythagoras.3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.(ii) Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinat yang diberi apabila: (a) skala adalah sama. B4D8E1 (v) Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi. B3D9E4 (iii) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi. B5D7E1 (vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat. B3D9E7 (ii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada : (a) koordinat-x (b) koordinat-y yang sama. B3D9E5 (iv) Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi. Pelajar dapat: B3D9E6 (i) Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai: (a) koordinat-y (b) koordinat-x yang sama. 8. LOKUS DALAM DUA DIMENSI . (b) skala adalah berbeza. B5D7E1 (iv) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah. 9. B5D7E1 (iii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik.4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

28 29 05/08 – 06/08 UJIAN SELARAS 2 (29. (b) berjarak sama dari dua titik tetap.08. (c) berjarak tetap dari satu garis lurus. 31 19/08 – 30/08 10. 26.08.1 Mengenal dan melukis bahagian bulatan.25.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.2 Memahami konsep persilangan dua lokus. (ii) Mengenal pasti bahagian bulatan: (a) pusat (b) lilitan (c) jejari (d) diameter (e) perentas . (b) berjarak sama dari dua titik tetap. (d) berjarak sama dari dua garis bersilang. Pelajar dapat: (i) Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. (d) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Pelajar dapat: B3D10E1 (i) Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak.2013 Merdeka 10.08. Pelajar dapat: B5D8E1 (i) Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.2013) 30. B1D6E1 Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. B4D9E1 (iii) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut: (a) berjarak tetap dari suatu titik tetap. 27 08/07 – 26/07 9.2013) ULANGKAJI 0809.2013 Hari Raya Puasa CUTI PENGGAL 2 (07. (c) berjarak tetap dari satu garis lurus.2013 -18. BULATAN 31. 9.07.08.2013 – 31.07. B3D10E2 (ii) Menentukan lokus bagi suatu titik yang: (a) berjarak tetap dari satu titik tetap.

(ii) Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan jejari diberi. (b) jejari. 10. B4D10E1 (iv) Menentukan : (a) pusat (b) jejari bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan.3 Memahami dan menggunakan konsep lengkok bulatan untuk menyelesaikan masalah.2 Memahami dan menggunakan konsep lilitan untuk menyelesaikan masalah. (d) sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi. 10. . Pelajar dapat: B3D11E2 (i) Menganggarkan nilai π.(f) lengkok (g) sektor (h) tembereng B3D11E1 (iii) Melukis: (a) bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi. B4D10E2 (iv) Menentukan: (a) diameter (b) jejari apabila lilitan bulatan diberi. B4D10E2 (iii) Menentukan sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi. (b) diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam satu bulatan dengan pusat bulatan diberi. B3D11E3 (ii) Menerbitkan rumus lilitan bulatan. B5D9E1 (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lilitan bulatan. (c) perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi. Pelajar dapat: B3D11E4 (i) Menerbitkan rumus panjang lengkok. (iv) Menentukan jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi. (iii) Menentukan lilitan bulatan apabila diberi: (a) diameter.

34 02/09 – 20/09 7. Pelajar dapat: B3D11E6 (i) Menerbitkan rumus luas sektor. Pelajar dapat: B3D11E5 (i) Menerbitkan rumus luas bulatan. B2D10E1 (ii) Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan. . PENJELMAAN 11. Pelajar dapat: B1D7E1 (i) Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengansatu antara titik pada satah. B4D10E2 (iv) Menentukan jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi. B5D9E1 (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor dan luas bulatan. 32. (ii) Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat bulatan diberi. B5D9E1 (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas bulatan.5 Memahami dan menggunakan konsep luas sektor bulatan untuk menyelesaikan masalah. 10.B5D9E1 (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lengkok bulatan. B4D10E2 (iii) Menentukan sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi. B5D9E2 (iv) Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan begitu juga sebaliknya.1 Memahami konsep penjelmaaan. (ii) Menentukan luas bulatan apabila diberi: (a) jejari (b) diameter B4D10E2 (iii) Menentukan: (a) jejari (b) diameter apabila diberi luas bulatan.4 Memahami dan menggunakan konsep luas bulatan untuk menyelesaikan masalah. 10. 33.

(b) objek apabila koordinat imej di bawah suatu translasi diberi. . Pelajar dapat: B2D10E2 (i) Mengenal pasti suatu pantulan. Pelajar dapat: B2D10E2 (i) Mengenal pasti suatu putaran. B4D11E1 (v) Menentukan koordinat bagi: (a) imej apabila koordinat objek diberi. B3D12E2 (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan. B3D12E1 (ii) Menentukan imej suatu objek dibawah translasi yang diberi. (iii) Menentukan ciri pantulan.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran. B5D10E1 (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. 11. B5D10E1 (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi. 11. B3D12E2 (iv) Menentukan: (a) imej objek apabila paksi pantulan diberi. B4D11E2 (v) Menentukan koordinat bagi: (a) imej apabila koordinat objek diberi (b) objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu pantulan. (vi) Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi Pelajar dapat: B2D10E2 (i) Mengenal pasti suatu translasi. (b) paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.7. B4D11E1 (iii) Menghuraikan translasi : (a) dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan (b) dalam bentuk b a B3D12E1 (iv) Menentukan ciri suatu translasi.

11. (iv) Menentukan: (a) imej objek apabila pusat. Pelajar dapat: B2D10E3 (i) Mengenal pasti suatu isometri. (b) pusat. (iii) Menentukan ciri suatu putaran.B3D12E3 (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat. B4D11E4 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. 36 23/09 – 04/10 8.7 Memahami dan menggunakan ciri sisi empat melalui konsep penjelmaan. sudut dan arah putaran diberi. 35.2013 Hari Malaysia 12.09. B5D10E1 (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran. Pelajar dapat: B2D10E4 (i) Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen. 11.5 Memahami dan menggunakan konsep isometri. piramid. (vi) Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi. apabila objek dan imej diberi.1 Memahami ciri geometri bagi prisma. silinder. PEPEJAL GEOMETRI II 16. kon dan sfera. B3D12E4 (iii) Membina pola menggunakan isometri. Pelajar dapat: B2D11E1 .6 Memahami dan menggunakan konsep kekongruenan. B4D11E3 (v) Menentukan koordinat bagi: (a) imej apabila koordinat objek diberi (b) objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu putaran. B3D12E5 (ii) Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri. 11. (ii) Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri. sudut dan arah putaran. Pelajar dapat: B3D12E6 (i) Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran. sudut dan arah putaran diberi.

piramid. 38 07/10 – 18/10 9. silinder. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan. 12. B3D14E3 . 37. (b) mengukur.silinder dan kon. Pelajar dapat: B2D12E1 (i) Mengkelaskan data berpandukan data yang boleh dikumpul secara: (a) mengira.2013 Hari Raya Haji 13. piramid. Pelajar dapat: B4D12E1 (i) Melukis bentangan bagi prisma. B3D13E2 (ii) Menentukan luas permukaan bagi prisma.2 Memahami konsep bentangan. B3D13E1 (ii) Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi B4D12E2 . Pelajar dapat: B3D14E2 (i) Menentukan kekerapan dalam suatu data. (iii) Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi 12. 13. Pelajar dapat: B2D11E2 (i)Menyatakan luas permukaan bagi prisma. B3D14E1 (ii) Mengumpul dan merekod data secara sistematik.3 Memahami konsep luas permukaan. silinder dan kon. kon dan sfera.(i) Menyatakan ciri geometri bagi prisma. STATISTIK 15. B3D13E3 (iii) Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai.1 Memahami konsep data. piramid. B5D11E1 (iv) Menentukan: (a) panjang sisi (b) tinggi (c) tinggi sendeng (d) jejari (e) diameter bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi.2 Memahami konsep kekerapan.10. silinder dan kon. piramid .

11. B4D13E2 (vii) Mewakilkan data menggunakan graf garis.11.11.2013 Deepavali 05. B4D13E1 (iii) Mengurus data dengan membina: (a) jadual gundalan.11. B5D12E1 (vi) Menyelesaikan masalah melibatkan carta palang. B3D14E4 (viii) Memperoleh maklumat daripada graf garis. 13.3 Mewakilkan dan mentafsir data dalam: (i) piktograf (ii) carta palang (iii) graf garis untuk menyelesaikan masalah. B5D12E1 (ix) Menyelesaikan masalah melibatkan graf garis.2013) 03. Pelajar dapat: B4D13E2 (i) Membina piktograf untuk mewakilkan data.11. 40 21/10 -1/11 41. (c) kekerapan bagi nilai tertentu.2013 – 01. B3D14E4 (iv) Memperoleh maklumat daripada jadual kekerapan. B3D14E4 (v) Memperoleh maklumat daripada carta palang.2013 Awal Muharram B6D1 Penyelesaian masalah matematik dalam suatu situasi secara B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik CUTI AKHIR TAHUN (16. (b) jadual kekerapan. 39.2014) B6D1E1 Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi yang melibatkan gabungan pengetahuan dan kemahiran matematik Atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan. 42 04/11 – 15/11 LATIH TUBI PAT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (07. (b) kekerapan yang paling rendah. B3D14E4 (ii) Mendapatkan maklumat daripada piktograf.2013 – 13. B4D13E2 (iv) Membina carta palang untuk mewakilkan data. .(ii) Menentukan data dengan: (a) kekerapan yang paling tinggi. B5D12E1 (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan piktograf.01.

penulisan . projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif kreatif dan inovatif Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari . inovatif dan berkesan.secara kreatif.