You are on page 1of 408

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS................................................................................................................................10 A SORS, MINT ESÉLY................................................................................................................10 A HAGYOMÁNYOSAN ISMERT ENERGIAKÖZPONTOK / CSAKRÁK / ÉS AZ ŐKET BEFOLYÁSOLÓ BOLYGÓK.......................................................................................................12 MIT, JELENT AZ, HOGY A CSAKRÁK KOMMUNIKÁLNAK EGYMÁSSAL ÉS MIK A MERIDIÁNOK, VAGYIS A GONDOLATHÚROK........................................................................15 AZ ENERGIAKÖZPONTOK HATÁSAI. ......................................................................................16 ENERGIAKÖZPONTOK..............................................................................................................17 1. ENERGIA KÖZPONT: AKARAT ÉS ERŐ..............................................................................17 2. ENERGIA KÖZPONT: ÖNFELÁLDOZÁSBÓL VAGY KONFLIKTUSBÓL EREDŐ HARMÓNIA..................................................................................................................................18 3. ENERGIA KÖZPONT: MAGASABB RENDŰ AKTÍV INTELLIGENCIA................................19 4. ENERGIA KÖZPONT: SZERETET ÉS BÖLCSESSÉG.........................................................21 5. ENERGIA KÖZPONT: ODAADÁS ÉS EMÉSZTÉS................................................................22 6. ENERGIA KÖZPONT: INTELLEKTUS ÉS NEMZÉS.............................................................23 7. ENERGIA KÖZPONT: FIZIKÁLIS AKARAT - KIVÁLASZTÁS ..............................................25 8. ENERGIA KÖZPONT: FIZIKÁLIS CÉL ÉS VÁGY..................................................................26 9. ENERGIA KÖZPONT: CÉL.....................................................................................................28 10. ENERGIA KÖZPONT: FELADAT VÉGREHAJTÁS .............................................................28 MERIDIÁNOK - GONDOLATHÚROK.........................................................................................30 1. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................30 2. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................30 3. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................30 4. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................31

5. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................31 6. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................31 7. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................32 8. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................32 9. GONDOLATHÍD.......................................................................................................................32 10. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................33 11. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................33 12. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................33 13. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................34 14. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................34 15. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................34 16. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................35 17. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................35 18. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................36 19. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................36 20. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................36 21. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................37 22. GONDOLATHÍD.....................................................................................................................37 BIOKÉMIA ÉS KOZMOLÓGIA....................................................................................................37 A TÁBLÁZAT /5. ÁBRA/, KATEGÓRIÁKRA FELBONTVA, RÉSZLETESEN..........................40 AZ ALÁBBI FEJEZETEKBEN AZ ENERGIAKÖZPONTOKAT KÉPVISELŐ BOLYGÓK A HÁZAKBAN ÉS A JEGYEKBEN.................................................................................................41 A NAP...........................................................................................................................................42 A NAP A KOS JEGYÉBEN.........................................................................................................42 2

A NAP A BIKA JEGYÉBEN. ......................................................................................................46 NAP AZ IKREK JEGYÉBEN.......................................................................................................49 A NAP A RÁK JEGYÉBEN.........................................................................................................53 A NAP AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN ..........................................................................................56 A NAP A SZŰZ JEGYÉBEN........................................................................................................59 A NAP A MÉRLEG JEGYÉBEN.................................................................................................62 A NAP A SKORPIÓ JEGYÉBEN.................................................................................................65 NAP A NYILAS JEGYÉBEN........................................................................................................68 A NAP A BAK JEGYÉBEN. .......................................................................................................71 A NAP AVÍZÖNTŐ JEGYÉBEN..................................................................................................74 A NAP A HALAK JEGYÉBEN.....................................................................................................77 A HOLD........................................................................................................................................81 A HOLD A KOS JEGYÉBEN.......................................................................................................81 A HOLD A BIKA JEGYÉBEN......................................................................................................84 A HOLD AZ IKREK JEGYÉBEN.................................................................................................87 A HOLD A RÁK JEGYÉBEN.......................................................................................................89 A HOLD AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN........................................................................................92 A HOLD A SZÜZ JEGYÉBEN.....................................................................................................94 A HOLD A MÉRLEG JEGYÉBEN...............................................................................................96 A HOLD A SKORPIÓ JEGYÉBEN..............................................................................................99 A HOLD A NYILAS JEGYÉBEN...............................................................................................101 A HOLD A BAK JEGYÉBEN.....................................................................................................104 A HOLD A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN............................................................................................106 A HOLD A HALAK JEGYÉBEN................................................................................................109 3

A MERKÚR................................................................................................................................111 A MERKÚRA KOS JEGYÉBEN................................................................................................112 A MERKÚRA BIKA JEGYÉBEN. .............................................................................................114 A MERKÚ AZ IKREK JEGYÉBEN............................................................................................116 A MERKÚRA RÁK JEGYÉBEN................................................................................................118 A MERKÚ AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN...................................................................................120 A MERKÚRA SZŰZ JEGYÉBEN..............................................................................................122 A MERKÚRA MÉRLEG JEGYÉBEN........................................................................................124 A MERKÚRA SKORPIÓ JEGYÉBEN.......................................................................................126 A MERKÚRA NYILAS JEGYÉBEN...........................................................................................128 A MERKÚ A BAK JEGYÉBEN..................................................................................................131 A MERKÚRA VIZÖNTŐ JEGYÉBEN........................................................................................133 A MERKÚRA HALAK JEGYÉBEN...........................................................................................135 A VÉNUSZ..................................................................................................................................137 A VÉNUSZ AKOS JEGYÉBEN. ...............................................................................................137 A VÉNUSZ A BIKA JEGYÉBEN...............................................................................................139 A VÉNUSZ AZ IKREK JEGYÉBEN...........................................................................................141 VÉNUSZ A RÁK JEGYÉBEN....................................................................................................143 A VÉNUSZ AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN..................................................................................145 A VÉNUSZA SZŰZ JEGYÉBEN. ..............................................................................................147 A VÉNUSZ A MÉRLEG JEGYÉBEN. .......................................................................................149 A VÉNUSZ A SKORPIÓ JEGYÉBEN. .....................................................................................151 A VÉNUSZA NYILAS JEGYÉBEN. ..........................................................................................153 A VÉNUSZA BAK JEGYÉBEN.................................................................................................155 4

A VÉNUSZ A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN........................................................................................157 A VÉNUSZA HALAK JEGYÉBEN............................................................................................159 A MARS......................................................................................................................................160 A MARS A KOS JEGYÉBEN....................................................................................................161 A MARS A KOS JEGYÉBEN....................................................................................................161 A MARS A BIKA JEGYÉBEN...................................................................................................163 A MARS AZ IKREK JEGYÉBEN...............................................................................................165 A MARS A RÁK JEGYÉBEN....................................................................................................167 A MARS AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN......................................................................................169 A MARS A SZŰZ JEGYÉBEN...................................................................................................171 A MARS A MÉRELEG JEGYÉBEN..........................................................................................172 MARS A SKORPIÓ JEGYÉBEN...............................................................................................174 A MARS A NYILAS JEGYÉBEN...............................................................................................176 A MARS A BAK JEGYÉBEN. ..................................................................................................178 A MARS A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN............................................................................................179 A MARS A HALAK JEGYÉBEN...............................................................................................181 A JUPITER.................................................................................................................................183 A JUPITER A KOS JEGYÉBEN................................................................................................183 A JUPITER A BIKA JEGYÉBEN...............................................................................................185 A JUPITER AZ IKREK JEGYÉBEN. ........................................................................................187 A JUPITER A RÁK JEGYÉBEN................................................................................................189 A JUPITER AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN.................................................................................191 A JUPITER A SZŰZ JEGYÉBEN..............................................................................................193 A JUPITER A MÉRLEG JEGYÉBEN........................................................................................194 5

A JUPITER A SKORPIÓ JEGYÉBEN.......................................................................................196 JUPITER A NYILAS JEGYÉBEN..............................................................................................198 A JUPITER A BAK JEGYÉBEN................................................................................................200 A JUPITER A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN.......................................................................................202 JUPITER A HALAK JEGYÉBEN..............................................................................................204 A SZATURNUSZ........................................................................................................................206 SZATURNUSZ A KOS JEGYÉBEN..........................................................................................207 A SZATURNUSZ A BIKA JEGYÉBEN.....................................................................................208 A SZATURNUSZ AZ IKREK JEGYÉBEN. ...............................................................................210 A SZATURNUSZ A RÁK JEGYÉBEN......................................................................................212 A SZATURNUSZ AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN........................................................................214 A SZATURNUSZ A SZŰZ JEGYÉBEN.....................................................................................216 A SZATURNUSZ A MÉRLEG JEGYÉBEN...............................................................................218 A SZATURNUSZ A SKORPIÓ JEGYÉBEN..............................................................................220 A SZATURNUSZ A NYILAS JEGYÉBEN.................................................................................222 A SZATURNUSZ A BAK JEGYÉBEN......................................................................................223 A SZATURNUSZ A VIZÖNTZŐ JEGYÉBEN............................................................................225 A SZATURNUSZ A HALAK JEGYÉBEN..................................................................................227 AZ URÁNUSZ, A NEPTUNUSZ ÉS A PLUTÓ..........................................................................229 AZ URÁNUSZ............................................................................................................................230 AZ URÁNUSZ A KOS JEGYÉBEN...........................................................................................230 AZ URÁNUSZ A BIKA JEGYÉBEN. ........................................................................................232 AZ URÁNUSZ AZ IKREK JEGYÉBEN.....................................................................................233 AZ URÁNUSZ A SZŰZ JEGYÉBEN.........................................................................................238 6

AZ URÁNUSZ A MÉRLEG JEGYÉBEN...................................................................................240 AZ URÁNUSZ A SKORPIÓ JEGYÉBEN..................................................................................241 AZ URÁNUSZ A NYILAS JEGYÉBEN......................................................................................243 AZ URÁNUSZ A BAK JEGYÉBEN...........................................................................................244 AZ URÁNUSZ A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN...................................................................................246 AZ URÁNUSZ A HALAK JEGYÉBEN......................................................................................247 A NEPTUNUSZ..........................................................................................................................249 A NEPTUNUSZ A KOS JEGYÉBEN.........................................................................................249 A NEPTUNUSZ A BIKA JEGYÉBEN........................................................................................251 A NEPTUNUSZ AZ IKREK JEGYÉBEN...................................................................................253 A NEPTUNUSZ A RÁK JEGYÉBEN.........................................................................................254 A NEPTUNUSZ AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN. ........................................................................256 A NEPTUNUSZ A SZŰZ JEGYÉBEN.......................................................................................258 A NEPTUNUSZ A MÉRLEG JEGYÉBEN.................................................................................260 A NEPTUNUSZ A SKORPIÓ JEGYÉBEN. ..............................................................................261 A NEPTUNUSZ A NYILAS JEGYÉBEN...................................................................................263 A NEPTUNUSZ A BAK JEGYÉBEN.........................................................................................265 A NEPTUNUSZ A VIZÖNTŐ JEGYÉBEN.................................................................................266 A NEPTUNUSZ A HALAK JEGYÉBEN....................................................................................268 A PLUTO....................................................................................................................................270 A BIOTÉRKÉP / SZÜLETÉSI TERV /KISZÁMÍTÁSA...............................................................284 A PROGRAM NEVE: BIOTÉRKÉP...........................................................................................284 SORSZÁM..................................................................................................................................284 A BIOTÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSE: ...............................................................................................286 7

SORSZÁM..................................................................................................................................288 RÉSZLETEK A BIOTÉRKÉP PROGRAMBÓL:........................................................................290 ILYEN ELEMZÉST KÉSZÍT A BIOTÉRKÉP SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM...........................293 SEGÍTSÉG A BIOTÉRKÉP ÉRTELMEZÉSÉHEZ....................................................................304 A FÉNYSZÖGEKRŐL RÉSZLETESEN....................................................................................306 A NÉGY TENGELY....................................................................................................................319 ASZTROLÓGIAI HÁZAK ...........................................................................................................320 AZ ASZTROLÓGIAI HÁZAK LEVEZETETT JELENTÉSTARTAMA.......................................322 HÁZRENDSZEREK:..................................................................................................................324 A BOLYGÓK A MUNDÁNHÁZAKBAN, VAGYIS A JEGYEKBEN: / TROPIKUS /.................324 A HOLD NAPI ÚTJA AZ, ÁLLATÖVBEN VALÓ ÁLLÁSA, VALAMINT A TEST ÉS AZ EGÉSZSÉG KÖLCSÖNHATÁSA..............................................................................................326 A HOLD-CSOMÓPONTOK ÉS A SORS!.................................................................................332 MIT JELENT AZ, HOGY FEKETE HOLD?...............................................................................345 ASZTRODIÉTA, AVAGY FOGYÁS A JEGYEK HATÁSÁRA ....................................................................................................................................................363 KISBOLYGÓK ÉS HIPOTETIKUS PLANÉTÁK .......................................................................365 SZINASZTRIA, A NAPJEGY SZERINTI KAPCSOLATOK AZ ASZTROLÓGIÁBAN .............368 AMULETTEK, TALIZMÁNOK, SORSOK .................................................................................380 A KÜLÖNBÖZŐ IDŐPERIÓDUSOK URALKODÓI..................................................................383 MUNDÁN ASZTROLÓGIA........................................................................................................384 A JEGYEK JELENTÉSE A MUNDÁN ASZTROLÓGIÁBAN!..................................................386 ALAPÍTÁSI HOROSZKÓPOK:..................................................................................................387 QARTÁL HOROSZKÓPOK:......................................................................................................388 A NAGY BOLYGÓK EGYÜTT ÁLLÁSA...................................................................................388 8

..................................................................................................................................................................................................397 ORVOSI ASZTROLÓGIA..............394 ELEKCIÓK / IDŐVÁLASZTÓ HOROSZKÓPOK /:......................................396 SAJTÓ HOROSZKÓP................390 FOGYATKOZÁSI (EKLIPSZIS) HOROSZKÓPOK..393 A KÉRDŐ HOROSZKÓP ÉRTÉKELÉSE...............................392 ASZTRÓGRÁFIA...................................................................................................................................................397 A BOLYGÓK BETEGSÉG OKOZÓ HATÁSAI ............................................................................................................................................................................................................................................................A NAGY BOLYGÓK SAJÁT JEGYÜKBE LÉPÉSÉNEK HOROSZKÓPJA.........................................................400 A BOLYGÓK A JEGYEKBEN ÉS BETEGSÉG OKOZÓ HATÁSAIK ..........................393 ÓRAHOROSZKÓP.................................................................................................................................................................................401 HOLDFÁZIS ELMÉLET:..........................................................................................................................................392 ASZTRÓ METEOROLÓGIA...........................392 ÓRAASZTROLÓGIA........407 9 .....

hiszen erre nem érzek késztetést. s trónjánál a Planéták. kiadás bírálata. hanem egy emberhez közelebb álló. Természetesen mindig a forrás megjelölésével. hogy az ember energiaközpontjainak / csakráinak / működésén keresztül. de olyan sok az anyag. Így kell lenned.) THORWALD DETHLEFSEN A sors. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. az asztrológiai hagyományokat figyelembe véve. Vagyis ez egy olyan gyüjtemény. néhány írását is tartalmazzák. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. Emiatt előre is elnézést kérek. mint esély „Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. 10 .” Tudom. amely nem csak a saját . 2. amely a tradicionális hagyományokra épül. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. Mivel ez elektronikus könyv. nem nevezném meg a szerzőt utólag megteszem. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. hogy ez előfordulhat. 3. nagy a választék. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. más asztrológusok írásait. az általam jónak tartott. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. 4. s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. Még is teszek egy próbát. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. hanem mások zsámomra elfogdható asztrológusok. mely végzetednek célt ád. sőt azt felhasználva hogyan jusson el az önismeret legmélyebb területeire. úgy sarjadtál. a rendeltetett formát Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. állott a Nap. hanem egy teljesen új szemlélet. más értelmezési módszer alkalmazásának lehetőségét teszi lehetővé. de nem a szokványos analógiákkal. s ez mind a hívek. hogy az eddigiektől eltérő szemléletet mutassak be az érdeklődőknek.Bevezetés Az asztrológia. Sok asztrológiával foglalkozó könyv került az elmúlt években kiadásra. AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. A könyvben lehetővé szeretném tenni. lehetőség van arra. Azt remélik. mely élve nő. A célom nem az eddigi többségében nagyon értékes. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. hogy amennyiben. Ezért úgy tekintjük. természetesen szándékosság nélkül. Ez a módszer azt mutatja be.

A lélek által. könyve adta az ötletet. hogy a jelenlegi társadalmi. Ha minden ember változtat pozitív gondolkodással. vagy tényleges meglétére utalnak. elfogadást tanúsítani a továbblépéshez. teljesebbé tételével. pedig azt mutatják be. század gyógyászata. hogy mindig újabb és érdekesebb anyagokkal lássam el. de ez a módszer eltér ettől. hogy a vizsgált időszakban áthaladó bolygók. Ha feltételezzük. A könyvet folyamatosan bővítem. Remélem felkeltettem az érdeklődést és a kedves olvasó. Rosta Iván 11 . mások iránti segíteni akarással. 21. hogy oldhatóak. Jó irányba. azokat akik elolvassák. egyéni életének egészségesebbé. vagy rossz értelemben. vagy más okokból nem tudunk beilleszkedni 3. hogy az asztrológiai radix képlet. fogom elkezdeni. és közeledni kezd az Univerzum megváltoztathatatlan rendjéhez. általában a betegség házakat veszik figyelembe. milyen aktuális feladatokat rónak ránk. létbizonytalanságba. szeretettel. vagyis a lelki okokra visszavezethető jellembeli kérdésekről van szó. hiszen nem egészségügyi asztrológia könyvet készítettem. ház nem betegség ház. gazdasági. hiszen a jellemünk egyenlő a sorsunkkal. Az asztrológiai előrejelzések. összefogással. mint a jelenlegi életünk karmikus feladatainak összessége akkor pontos képet kapunk arról. Akkor válhat a sok egyéni erőfeszítés társadalmi méretűvé. hiszen a 2. és a jellemkülönböző területeinek összességét a csakrákat uraló bolygók helyzetének. nem csak erről szól. hajlamára. és nem teszi le a könyvet olvasatlanul. természeti viszonyok milyen káros és negatív következményekkel járhatnak. vagy más példát bemutatva attól is meg lehet betegedni. amely minden emberben felkelti az érdeklődést. jó. vagyis születési horoszkóp. tolarenciát.Richard Mason. stimulálják. Azonban az asztroenergetika. hogy milyen feladatokra. ház stb. mégis bele lehet betegedni az állandó pénztelenségbe. nem más. kulturális és földrajzi. de magyarázatot arra is. mert a sok kicsi összeadódik. A hagyományok szerint. lapoz egyet az első fejezethez ahol a fentiek részletezését. milyen élethelyzetekre számíthatunk. A zodiákus jegyeiben elhelyezkedő bolygok pedig a különböző betegségek milyenségére. tolarenciával. fényszög kapcsolatainak és az egymással történő kommunikációjának mechanizmusáról beszélünk. és egyáltalán éppen hol tartunk a tanulási folyamatban. Az asztrológiában a zodiákus jegyei jelentik a testrészeinket a Kos / fej / től a Halak / lábaink / ig. hogy ha a közvetlen környezetünk nem fogad el minket. hiszen a csakrák mögötti szervek egymással állandó kapcsolatban álnak és egymást befolyásolják. vagy rossz irányba haladunk. megértéssel. és mely területeken kell nagyobb türelmet. empátiát. összehasonlítva a születési képlettel.

ahol van mit javítani az ügyben. milyen magas szellemi szint elérését teszi lehetővé és milyen életterületen. mint az iskolában. Erről a bolygóról az asztrológia és az évezredes hagyományok azt mondják. Szintén ennek a bolygónak a hatáskörébe tartozik. mert az anyagcsere folyamatok is a hatása alatt vannak. ismétlünk. ideológiai. gondolkodásunkat irányítják. hogy határt szab az ember erkölcsi. hogy a küszöb őre. A fogadtatás a külvilág részéről. vallásosság területein. fizikai síkon. a törvényesség – annak betartása vagy betartatása-. felelősséget jelent a másikra nézve. Egészségügyi vonatkozása is kapcsolódik a hipofízis helyes működéséhez. amit nem lehet jóvátenni. Találó ez a kifejezés. Úgy is szokták mondani. vagy nehéz életkörülményeket. A homlok csakrához tartozik az agyalapi mirigy a hipofízis. szöveges és táblázat formájában is. és évet kell ismételnie. hatása úgy jut érvényre. Az egyén spirituális világával van szoros kapcsolatban. ereje. A jóság.A hagyományosan ismert energiaközpontok / csakrák / és az őket befolyásoló bolygók. mintha kiengedtük volna a szellemet a palackból. mert a kommunikációban van fontos szerepe. A temperamentum. a közlés módja. vizualizálásának. és a születés adataival / asztrológia / vannak kapcsolatban. Van. / Mars /. Ebben a fejezetben a jobb átláthatóság érdekében a hét fő csakrára jellemző bioenergetikai analógiákat szeretném bemutatni. fogalmak. és jó eredményeket érünk el akkor magasabb szintre léphetünk. hogy a magasabb rendű aktív intelligencia képviselője. értelmünk fejletségén keresztül. Ezen a csakrán keresztül mondjuk ki azokat a szavakat. A Jupiter. szeretetünk. akinél ezek a tulajdonságok fejlettek és vannak olyanok. abban az értelemben. hogy nincs erőnk kordában tartani. Ezt a csakrát a Vénusz és Mars nevű bolygó uralja az asztrológiában Azért mondjuk. a jótékony tevékenység. hogy van. A fejtetőn beérkező energiaminták. ugyanis a születés pillanatában jól látni az asztrológiai képletekben. A kimondott szó teremtő ereje. a valóságról alkotott fogalmaink. Ennek a csakrának nagy szerepe van pozitív és negatív gondolatok feldolgozásában. hiszen születésünket megelőzően mi választottuk azokat az életfeladatokat. melyeknek többé – kevésbé részesei vagyunk. A meditáció sok segítséget nyújt abban. mert. ellenőrizni. A legfontosabb a csakra működése szempontjából. A hét fő csakra elhelyezkedése és az asztrológia befolyása! Korona csakra: a színe fehéres. Az ember fizikai. ha tanulunk a nagy tanítótól. hogy ki tudunk e bizonyos dolgokat mondani. kapcsolódásunk a magasabb szintű intelligenciához. hanem egy új inkarnációban kapunk lehetőséget a dolgok javítására a tovább fejlődésre. finomsága / Vénusz /. indítunk el. hogy elfogadjuk az adott körülményeket és megköszönjük. abból adódóan. hogy kibeszéljük magunkból a problémákat. hogy ezt kaptuk. valamint a hörgök és hangképző szervek. melyek végigkísérik és meghatározzák életünket születéssüntől a halálunkig. az megbukik. hogy ez a csakra a gondolkodásunkon. kimondtuk és a rezgéseit elengedve olyan folyamatokat. Homlok csakra: / harmadik szem / színe indigókék a mentális gondolatok. hogy kapu az Univerzumra. Az intelligencia fontos szerepet játszik. Ezt a csakrát az asztrológiában a JUPITER nevű bolygó uralja. mert az összes belső elválasztású mirigy – úgy mondják „karmestere „ Torokcsakra: színe kék a pajzsmirigy tartozik hozzá. az univerzumról alkotott elképzelés lehetőségét adja. A szó „küszöb őre „mindent elárul arról. Egészségügyi szempontból a tobozmirigy tartozik hozzá. hogy harmonikus-e. 12 . érzelmi. megfelelő működése során. Így van ez ebben az esetben is csak nem évet. ez azért fontos. mentális egységét teremti meg. arany. megértésének képessége. Itt jelentkezik erőszakosságunk. befolyásolnak bennünket. A Korona csakrát a SZATURNUSZ nevű bolygó befolyásolja. Nem véletlennek azok az összefüggések melyek az emberi energiaközpontok. lehet. pontosan. vagy diszharmonikus helyzetben van. hogy a Szaturnusz az adott ember életének melyik területén ad könnyű. Azonban a fejlődés lehetőségét is elősegíti. az intuíció. A mentális gondolatok. azt is mondhatjuk. A megnyilvánulás milyensége. Aki nem teljesít. harciasságunk.

A földi lét minden területére kihat: kezdve az emberré levés alapvető. a Fenntartás. de ez a látható forma csak a lélek "alkatához" simuló. alakot kell. Keresztcsonti csakra: színe narancssárga. torok. fogamzásra. a legelső közvetítő. érzékelhető megjelenés. Ezt követően. a szimmetriát. a szépség. máj. ágyék. a szellemtest egység között is a híd. és ez által lesz híddá a szellem és az anyag között. szaporodási szervek tartoznak hozzá. Ezeket uralja a Vénusz: a formát. fizikai folyamatára. szellemi megtapasztalását és képes megfinomítani az emberi élet testbe kényszerültségének adottságait. A Merkúrnak a vegetatív idegrendszerünk helyes működésében is nagyon fontos a szerepe. A meleg az éltető erő. hogy öltsön. Az arc és azzal keltett benyomás. ilyen készséggel rendelkezik. és ez talán a legfontosabb szerepe. azzal harmonizáló és gyakorlati is kell. különösen azok. azaz átsegítő. 13 . amit szívünk szerint kell megtenni. zöld. A szíven keresztül kifejtett hatása miatt az életérzés. így a lét ős oka. Az istenség hármas megnyilatkozásának: az Alkotás. garat. A test egyben látható. és hagyja magát szeretni. rózsaszín. nyughatatlanul el akarja mindenhová juttatni a Nap szellemet. Vese. annak természetességét. a szaglás. és lehetővé teszi számunkra ezen energiák kifejezését. amelyek a szervezet működésének egyensúlyát biztosítják. Mind az érzékeléstudat. gerincoszlop. szaporulat. hogy legyen. kebel. Az asztrológiában a Vénusz nevű bolygó uralja. a szerelem. a szívet és az agyat uralja. az ivarmirigyek. ahhoz legjobban alkalmazkodó. szív vér. A létezés legmélyebb ős oka. ha a kettő összhangban van egymással. van. hogy az ember megtalálja de. de amellett a fennmaradáshoz szükséges. erőt és tartalmat adó hatása a földi létben materiális formát. a családi körülmények. aminek formája is van.Szívcsakra: színe. A nyúltagy. de különösen a női nemi szervek. majdan személyiséggé nőtt alkatát. a szeretet. A Merkúr egyik legfontosabb jelölése az a hídszerep. amikor az eszünkre hallgatunk. Gyökér csakra: / bázis/ színe a vörös. mind az anyagi vonatkozások megközelítésére képes. máj. A nemi központ. gyarapodás. természethez idomulását. képes is legyen megtalálni a léttudatát. hogy az ember képes legyen kimutatni szeretetét. amely a fizikait. majd a megszületésre. A Nap az életnek értelmet. A mirigyek. mind maga a gondolat. mint életcél. így autoritás híján csak átvesz. De a Merkúr is csak bolygó. mindenben és mindenhol kapcsolatokat keres. de szexuális vonatkozása miatt Marsnak a Skorpió jellege is fontos szerephez jut. amelyet a szellem és a test között betölt. Van. azaz közvetít. Mind a szellemi. mely az örök szellemet. a Bölcsesség fogalmának emberi átélése. de parallel a testi fejlődéssel fokozatosan építi ki a lélektudatosodó. az életösztön. amely bennünk az isteni. a hozzátartozó szervek a csecsemőmirigy / timusz /. amely tartalmat kap a földi életet is élő lélek számára. amely az Istentől származik. Az emberi szervezet két legfőbb centrumát. a szellemmel "bélelt" testtel tovább kell adnia. Mindent közvetít. gyomor. az értelmet. annak óvása. bolygóideg keringési rendszer. a terhességre. míg az agyon keresztüli hatása következtében mindezeknek a tudata. esetleg a legösztönösebben követni kívánt példakép. ugyanakkor csekély dimenzióját roppant fürgeségével ellensúlyozza. átad. a hozzátartozó szervek a hasnyálmirigy. és a tökéletesedés utáni vágy. hozzátartozó szervek. azzal harmonizáló lehet. A szeretet adása és elfogadása értelmet ad az életnek. Napfonat: / Köldökcsakra / színe sárga. A Merkúr az értelem "izomzatát" fejezi ki ellentétben a Marssal. A szívünkben felcsillanó istenkép. az esztétikum. az életenergia. Az asztrológiában ezt a csakrát a Hold nevű égitest uralja. az ezek. epehólyag. A külső és belső. a Nap szerepét felismerteti. vesék. Sőt. A külső forma. annak hatásjegyét viseli magán szép. Az a szikra az emberben. Annak az intellektuális felismerési készségét fejezi ki. Elsősorban magához a testhez kapcsolódóak a hatásai. Nemének változáskészsége is ebből ered. az orr. a mellékvese. Az asztrológiában a Merkúr nevű bolygó uralja. és amelyet csakis a lélek nyugalmában vagyunk képesek önmagunkban Istentől eredőnek felismerni. Az élet örök ezért azt a lélek hüvelyének. röviden: az élet továbbadása. A Merkúr transzponálásával hozzánk érkező hatás elsődlegesen a Nap szellemi sajátosságát viseli magán. Nagyon fontos. Ezen keresztül az anyaság. a növekedés. Ezt a csakrát az asztrológiában a Nap nevű égitest uralja. A helyes. tehát az idegreflexiók Merkúr jellegűek.

14 . A bölcsességet szimbolizálja. találkozunk. mint a fecske a fészekülő fiókáinak. Az életmód. lelki fölényt. Az asztrológiában a halál kérdése tabu. Ismét Jungra hivatkozva ez az energiaközpont a Kapu nevet fogja kapni. az ösztön. mivel csak azt írhatnám le. a lelket. mutatja a tendenciákat és az ezzel járó lehetőségeket. már sejtek. Jung szerint van egy még felfedezésre váró energiaközpont. hogy ne legyen lehetőségünk visszaemlékezni az előző életeinkre. csakra: CÉL. Mert ahol az ASC található ott születünk és a kör végén. ahol belépünk a fizikai világba / ASC / és a 10. hiszen valamilyen tökéletességre és az élet ajándékainak legteljesebb megtapasztalására törekszünk. 8. mivel az ASC az I. hogy nem nekik fájdalom. elismertséget szerez mások felett. Nagyon helyesen. ház csúcsa. de ha jól meggondoljuk a 9. és a 12. ahol elhagyjuk azt / ASC /. Ezért ebben a kérdésben én sem látom értelmét. de a mindenkori X. addig a kifejlődött Ego a lélekben valósul meg. ott megyünk át egy másik síkra elhagyva a fizikai testünket. Asztrológiailag több bolygó is uralja l: Szaturnusz a leginkább. a legjobban befolyásolja. valószínű.Hatását. minden ember életében egyéni. tudatosan mérsékeltesek. Lép csakra: a vér. reményeink elérése X. De egyet. amiért vállaltuk az inkarnációt: leginkább aspirációként létezik. a Plútó irányit. az akarat pedig a belső erő. csakra: Feladat végrehajtás Nincs előre megírt magyarázat. így tekintélyt. hanem a felette álló szellemiségen keresztül. ház jellegű ezért. csak éljenek! Összes többi bolygóhoz képest az emberpalántát. legelsősorban a Bak révén a Szaturnusz uralja ezt a kérdést. hömpölygő energia. Így lesz a vágy és a hajlam a külső. magunkat sajnáljuk és megnehezítjük az eltávozást. / ASC / a vagonok között szabadon közlekedhetünk / házak és a szabad akarat /. Nem a testtel akar tapasztalatokat szerezni. mert nemcsak az embermivolt egyik szubsztanciáját. Nehéz megítélni. melyet. ház és annak uralkodó bolygólya. de ez az átmenet nagyon fontos lehet a következő inkarnációban. és a bőr tartozik hozzá. Az emberi élet fizikai. akit szeretünk. de a Jupiternek és a Marsnak is van szerepe a csakra működésében. Van egy állomás. Ennek a lényege röviden. nem is tudnék. a mindenféle hatást összeszedve. de az értelem kialakulása után ez az anyáskodó hatás a tisztán fizikai síkról átterelődik a magasabb szintre: amíg a gyermektestben az Ego nem sokkal több magánál a testnél. Ez az ahol közlekedünk. hanem a szellemmel. az akarat pedig a külső dolgok vonzására életre kelt vágyaknak medret szab. a testet. ha elfogadottá válik. De könnyű ezt mondani! A fenti két központ nem is csakra a hagyományos értelemben. az indulatok / Mars /befolyásolják. Vágyaink. hanem az itt maradottaknak. amely több mint az okosság. mind anyagi. ház vége. A Nap fonattal majdnem egyvonalban. mind erkölcsi vonatkozásokban sikert ér el és ezért kapta a földies színezetű jelzőt. Cselekedetei ezért lesznek helyesek. hogy akkor mi történik. hogy az ember. Péter Orbán az ezoterikus asztrológia könyvében a vonathoz hasonlítja szellemesen ezt a kérdést. ahol a vágy az ömlő. ahol megint az ASC – el. és ezért lesz a Hold a lélek szimbóluma. teljesen bizonytalan kérdésekről írjak. a felfogás. materiális síkon két pólus. Az asztrális anyaságfogalom sokrétűbb. táplálja a földi lakókat. de a vonat célba éréséig nem lehet leszállni csak a végállomáson 12. Ha teljesen őszinte szeretnék lenni. a Jupiter és a Neptunusz hatása érvényesül. mint az emberi értelemben vett biológiai tartalom. Ezért két nagyon fontos területről van szó. 10. hogy mekkora fájdalom elveszíteni azt. állat. táplálásával fejti ki. testünk bal oldalán található. körülbelül hetedik életévig. vágy és az akarat közt folyik. Ezt tehát az aszcendensel lehet a legjobban behelyettesíteni. ház jellege miatt. és a testi tapasztalatok mögött megvonja a morális tanúságot. akihez ragaszkodunk. A 12. mert befolyásolná az aktuális feladatok végrehajtását és visszaélésekre is lehetőséget. növény. bánat. a harmadikat. hogy nehezen megfogható. ahol felszállunk. 9. adna. amely a / Szaturnusz / hatása. mint az előző kettő alanyát fejezi ki. ami a bölcsesség földies materializálódása / Jupiter /. függetlenül attól. ház vége.

ábra 15 . mint a hagyományos csakratanban. Mit. Ez a magyarázata annak a bonyolult összefüggésnek.Láthatjuk. Hiszen a bolygok saját energiával. vagyis a gondolathúrok. számozott vonalak azokat a gondolatmintákat mutatják be. Mivel igazság csak egy van. hogy minden energiaközpont / csakra / összeköttetésben van egy másikkal. hogy a régit elhanyagolnánk. Felvetődhet annak a kérdése is. egymás segítéséről. vagy pozitív események meditatív segítéséhez a megoldáshoz. rendelkeznek és ezt az energiát. 1. hogy kommunikálnak egymással. kiegészítéséről van szó. hogy ebben a felfogásban a Marsnak is szerep jut. Ellentmondás csak akkor lenne. hogy több energiaközpont látható. ha kategorikusan kijelentenénk. Ennek magyarázatát a táblázatok alatti fejezetben részletezzük. hogy a több ezeréves megfigyelések és tapasztalatok hibásak. hogy milyen összefüggésben kapcsolódnak. A tradicionális asztrológia és a kozmobiológia együttműködéséről. az eddig bemutatott csakrákkal pl. a táblázatban jól látható. melyeket itt is a 12 ház képvisel. miért ne lehetne ez is az igazság része. abban. Mivel a torok területe az asztrológiában a Bika révén a Vénuszhoz kötődik és ezen nem is. Nagyon fontos ennek a plusz 3 energiaközpontnak szerepe. de ez az elmélet más alapokon nyugszik és nincs ellentmondás. Az ábrán látható csakrákat összekötő körök. jelent az. melyek segítséget adnak a kapcsolódások által létrehozott negatív. hogy nem minden bolygó a tradicionális testrészt uralja. az alábbi ábrán. hogy a csakrák kommunikálnak egymással és mik a meridiánok.: a 9 / Cél /energiaközpont kapcsolódik az 1 / Korona / – 8 / Fizikális cél és vágy – 10 / Feladat végrehajtás szintje / – központhoz. közvetítik az asztrológiai képletben jól látható módon különböző életterületekre. hogy ennek az elméletnek ez felel meg a nélkül. Azt is láthatjuk az ábrán. mivel ez így is van. de magyarázatképpen el kell mondani. szeretnénk senkivel vitába szállni.

Egyáltalán nem mindegy. melyik utat válasszuk. elfogadással. tudni kell nemet mondani. Cipelni kell a keresztet. Ez ugyanis azt jelenti. Segíteni lehet. Ez nem azt jelenti. elérjük vágyainkat. Ezeknek. meditációkkal. ábra Az egyes ábrán láthatjuk vonalakkal és számokkal azokat a köröket. Az egyes ábra mutatja. Amennyiben diszharmonikus bolygókapcsolódások találhatók. meg kell vizsgálni annak az életterületnek / zodiákusnak a helyzetét ahonnan a diszharmónia érkezik és a benne uralkodó bolygó által képviselt energiaközpont. mindenkinek a sajátját. valamint a Szaturnusz által képviselt gondolatmintákat figyelembe véve adni tanácsot. vágyak remények teljesülését. akaratunkkal. az átvállalni. hogy a segítséget kérjék. kitartásunkkal. ha az egyik csakrát uraló bolygó sértett. Egyes esetekben azonban a 16 . kreativitásunkkal annak a zodiákusnak az analógiájával átszínezve. mert mindenkinek megvan a sajátja. és jól át kell gondolni a lehetőségeket. volt lehetőségem sok alkalommal ellenőrizni a helyességét. Sok esetben ösztönöz. Ezeket a „Problémákat „lehet enyhíteni. nem. A továbbiakban nézzük át ezek működését. hogy néha nem lehet besegíteni. házban található. a kapcsolatoknak nagyon fontos a szerepük az értékelésben. Az energiaközpontok leírásában semmilyen változtatást nem végeztem. ha a Szaturnusz fényszög kapcsolatai harmonikusak. sorsunk a szabad akaratunk segítségével működik. akkor arra sokkal több figyelmet kell szentelni. melyek a különböző csakrákat egymással összekapcsolják. de lehet a sors által kijelölt utat a legjobb tudásunk szerint megvalósítani. vagy diszharmonikus. de nem mindegy. de ez mindenkinek a saját döntése és a következményeket is vállalni kell. Lehet a sorssal szemben / árral szemben úszni / menetelni.2. hogy a gondolathúrok hogyan kapcsolódnak a csakrákon keresztül és magyarázatot is adnak a cselekvésre. Az energiaközpontok hatásai. nem szabad a karmájába beavatkozni. hogy a szabad akarat milyen módon érvényesül. mivel több éves asztrológusi munkám során melyet többnyire az asztrológiai tanácsadás jellemzett. csak megnehezíti. de beavatkozni nem. de átvállalni. megszüntetni a gondolathidak által közvetített pozitív energiákkal. ami sok nehézség elviselését eredményezheti. hitelességét. Az életünk. Csak egy példát a teljesség kedvéért: Ha a Szaturnusz / a korona csakra uralkodója / a X. Ha kell. Természetesen a diszharmónia még korántsem teszi lehetetlenné a. amely a házat jellemzi. Éppen elég annak eleget tenni. ugyanis. karriert csinálhatunk. úgynevezett karmikus kapcsolat jön létre. a TANULÁSSAL. Meg kell várni. hogy az ezzel a csakrával kapcsolatban lévő összes többinél is feladat. Senkinek nem lehet.

ház 2. de az anyasággal kapcsolatos nehézségeket is jelenthet. barátom Dr. A fényszögekről részletesen adok információt a fejezet végén. Természetes intuíció és kreativitás jellemzi. vagy az egyéb körülmények hatása. vagy gátló tényezők hatnak a konrét esetben. humánus. az alábbi összes energiaközpont esetében. hogy nézetem szerint butaság az asztrológiában mindenáron a tudományosságot hangsúlyozni. hogy mennyire nem egyszerű a kérdés. háza a 9. A fényszögek arra utalnak. tehát erre nem térek vissza. Alkalmazkodóképesség. Pl. hogy a képlet tulajdonosának a szülei elváltak. ház milyen barátaim vannak. hiszen az otthon a háttér. Az. a példákat ugyan úgy kell vizsgálni. viselkedésem. mert az erkölcsi. vagy elfordulnak tőlem. emberi viselkedésemtől is függ. Ezeket. hogy elérem e céljaimat és hogyan. a nagy tanító /.: a X. milyen módon jutottam előre? Ez határozza meg. ház. ezt a két házat akkor is vizsgálni kell. Kellő akarattal és képességgel rendelkezik ahhoz. ház. önbizalom. mások manipulálása. ha a Szaturnusz éppen máshol tartózkodik. ezzel csak felbőszítjük az asztrológia ellen fellépőket és a hozzá nem értőket. ideológiai hozzáállásom. milyensége nagymértékben függ az elért eredményektől. vagy lesznek. Egy diszharmonikus X. háza nagyon fontos. hogy a Szaturnusz a / küszöb őre. sok élettapasztalat a megfejtés titka. Nagyon fontos a házak levezetett jelentés tartalma is. lehet. gyávaság. mint a legmagasabb szintű ezoterikus terület fejlesztésére használni. A X. elkerülhetetlen a vizsgálata. és a 11. nem a harcra. sok tanulás. Energiaközpontok 1. Balogh Endre szerint művészet. Még egy példa a helytelen gondolkozás. Komoly intuitív és asztrológiai tudás. visszatéréseit komoly vizsgálat alá kell vonni.gyengeségünk önbizalomhiányból fakadó akaratgyengeségünk miatt sikertelenek is lehetünk. Negatív: Önfejűség. másokkal való kapcsolatában diplomáciai érzék. Nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ciklusait. Természetesen a legerősebben azt a házat érinti. hogy a harmonikus. házban uralkodik a Bak és a Vízöntő jegyében. Ezzel azt is elárultam. A központ irányítja még az érzelmeket és a vágyakat is. hogy 11. A 9. Jobb légkört lehet megteremteni jó anyagi és kiegyensúlyozott lelkiállapotban. Ezt az energiát érdemes. vagy azzá válhatunk. hogy mely bolygóktól. nagyon komoly következményekkel járhat. egyértelmű a következtetés. ház. vagy diszharmonikus értékelést helyezzük előtérbe. hogy az ötleteket a gyakorlatban is megvalósítsa. házas Szaturnusz az anyával is kapcsolatba hozható. Hogyan értem el elképzeléseimet. annak negatív hatásaival. Fej jobb oldala. hogy a vizsgált bolygó fényszög kapcsolatai milyenek. A szemközti ház is lényeges. ház 12. mely életterületről milyen segítő. ház 12. ahol éppen van. még a gyomorrák lehetőségét is előidézheti. az önbizalom hiánya. Láthatjuk. hogy nem egészségházról van szó. Az előbbi példával bemutatva és azt is érzékeltetve. háza a 11. támogatnak e. Jobb szem. hanem az asztrológia. Energia központ: Akarat és erő Elhelyezkedése a fejtető /Korona csakra/ A hozzá tartozó mirigy: Agyalapi mirigy Testrészei: Jobb agyfélteke (az intuitív és kreatív elme). határozzák meg. széles látókör. mint a X. Az ilyen értelmezés sokat segít az elemzésben. az ilyen jellegű probléma a betegség szintjén. 17 . Hatások: Pozitív: Igen erős jellem. Kozmikusan a Szaturnusz uralma alatt áll Az asztrológiában a X.

Az ilyen emberek fejében születnek meg az új ötletek. A személyiség ezen belülről kifelé irányuló expanziója azonos azzal a kreatív késztetéssel. Erős önbizalmuk és kezdeményezőkészségük következtében mindig jelen vannak a gazdaság vagy az élet új fejleményeinek megszületésénél. Melléküregek. hogy szembenézzen az élet valóságával. Ennek során gyakran jelentős ellenállásba ütközünk. Időnként számítóak lehetnek. a kezdeményezőkészség és a kreativitás szorosan összefüggnek egymással. az asztrológiában a 9. házban anyagi előnyökre számíthatunk. hogy ösztönös tudásuknak megfelelően cselekedjenek. ház a Nyilas uralkodó bolygólya. hogy valami jó. Az attitűdök e formái további problémákkal járhatnak. Ugyanezen tulajdonságaik miatt sikeresek az üzleti életben. de minden. házban új. Az ebben a kategóriában magas százalékos arányt felmutató emberek intuitívak. A Jupiter a terjeszkedést jelenti. hogy az élet leglényegesebb dolgainak megfejtésére törekedjünk. kategória erényei hibákká. Az intuitív cselekvés képessége miatt nem éreznek félelmet. Rendelkeznek a vélemények összeegyeztetéséhez és az emberek megszervezéséhez szükséges diplomáciai érzékkel. a IV. vagy a régi felújítása. Negatív értelmezés hatásai: Az 1.vagy üzleti életben problémával kell szembenézniük. önfejűséggé és büszkeséggé válnak. hogy az 1. hogy mások kárára próbálunk uralkodó pozícióra törni. az egyén képtelenné válhat arra. de sosem tisztességtelenek. azonban az intuíció és a kreatív gondolkodás segít céljaink elérésében. Bal szem. Üzleti kapcsolataikban becsületesek és őszinték. Feladat: Gyengédség és alázatosság. mint gyengeség. Emberi kapcsolataikban kitartóak és igazak. és hagyjuk. már sok embert tévútra vezetett. illetve a Jupiter értékelését illetően. a dolgokhoz való könnyű hozzájutás lehetősége. mert a túlzott optimizmus. Idegrendszer. amelyet az üzleti életben és szélesebb közösségükben is gyümölcsöztetni tudnak. Emiatt alkalmazkodóképességük és mozgékonyságuk jelentős fokú. Pl. Az is előfordulhat. Ahol a Jupiter található a képletben. a VII. kategória hajlamosít arra. Kozmikusan a Jupiter uralma alatt áll A Jupiter a nagy szerencsét hozó. Az eseményeket átfogóan szemlélik. hogy esszenciánkon keresztüláramolva felépítsék életünk célját.Pozitív értelmezés hatásai: Az akarat és erő kombinációja nagy jellemerősséget eredményez. és a túlzott ambíciók odáig fajulhatnak. harmonikus állásban ott szerencsés élethelyzetekre lehet számítani. hiszen az intuíció. határozatlanság és az akaraterő hiánya manifesztálódik. a humánus emberi tulajdonságok. Energia központ: Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia Elhelyezkedése a szemöldökök közepe / harmadik szem/ A hozzá tartozó mirigy: Agyalapi mirigy Testrészei: Bal agyfélteke. Ide tartozik a vallás a hit. Fontos. hanem testileg és szellemileg is képesek arra. hosszú külföldi utazások. nagyobb lakás. Azonban érdemes vigyázni. 2. Az erkölcs a törvényesség a hit. melyek többnyire a tanulással hozhatóak összefüggésbe. ami külfölddel kapcsolatba hozható. a természetes bölcsesség.iránt. tanulás magas fokon. Diszharmonikus fényszög kapcsolatok esetén elővigyázatosságra van szükség az előbb említett. és ennek segítségével képesek az élet mélyebb értelmű kérdéseinek számos aspektusát felfogni. bővítése stb. a jogtalanságok elítélése az igazságért végzett harc területe ez. Sőt. Türelem és tolerancia vezérelte szimpátia kifejlődése mások különösen a nálunk kevésbé tehetségesek .: a 2. ami a klasszikusan szép műalkotások hátterében rejtőzik. helyzetétől függően. Lehetséges testi gyengeségek: Az idegrendszer rendellenességei. kategória jellemerőssége negatív formában. házban szerencsés partnerkapcsolat jöhet létre stb. Orr. 18 . ha a magán. Pusztán elmebeli erejükkel képesek a körülöttük zajló eseményeket befolyásolni. Az akarat és intuíció kapcsolata következtében pedig nem pusztán csak megérzik. Az l. hogy felismerjük képességeinket és erősségeinket.

Negatív: Éretlen és én központú. Hiányozhat belőlük az ambíciók megvalósításához szükséges elszántság. együtt érző képességükben és nagylelkűségükben nyilvánul meg. Lehetséges testi gyengeségek: A kategóriában fellépő egyensúlyzavarok a bal agyféltekével. lenni. A 4. A szép tárgyak szeretet miatt esetleg nagyobb hangsúlyt fektetnek anyagi tulajdonukra. Tápcsatorna Kozmikusan a Vénusz és Mars uralma alatt áll. /Torok csakra/. kategóriában a tudást a legjobb tanítómester.: szép. mint a spirituális megértésre. Bátrak és eredendően tiszteletet parancsolóak. ház. jelenti a dolgokat pl. mint álcázott áldások képében megvalósuló változásokat. két zodiákus területén is uralkodik BIKA 2. környezeti eredetű stressze a test számos arra érzékeny részében okozhat betegséget. és lehetővé teszi a semmitől sem korlátozott előrehaladást. A Vénusz. Miután ez a mirigy központi szerepet játszik a többi belső elválasztású mirigy hormonelválasztásának szabályozásában. a konfliktus időszaka után megmutathatja a cél irányát. fejfájást okozhatnak. MÉRLEG VII. az ambíció és az önbizalom. ház. Negatív értelmezés hatásai: Én központúság. a tapasztalat adja. nagyobb tekintélyűnek tartott személyekkel szemben viselkedésük a megalázkodásig fajulhat. Ez pedig egybevág azzal a ténnyel. A belső vagy külső konfliktusok átlépése egybeesik az élet elavult feleslegessé vált hatásaitól való megszabadulással. A műtárgyak szépségének. jó ételek. hogy ezeket birtokolni akarjuk. Energia központ: Magasabb rendű aktív intelligencia Elhelyezkedése a nyak elülső részének közepe. amire pedig mindenkinek törekednie kellene. sőt. Materialista. kategória "konfliktus általi harmónia" megnevezését talán úgy lehetne a legjobban megmagyarázni. a fellépő egyensúlyi. a logikát és az ítélőképességet vezérlő tudatosság. mindig az adott környezethez alkalmazkodnak: magasröptű beszélgetésből unalmas hallgatásra változnak. szívesen veszik körül magukat szép és értékes tárgyakkal. kategória hullámtermészetű vibrációi az agyalapi mirigyen keresztül jelentkeznek. A terület rendellenes működése. Pozitív értelmezés hatásai: A konfliktus nem feltétlenül erőszakos. csak másképp. a fülekkel és a szemekkel kapcsolatos betegségeket. 19 . Az élettapasztalatokból való tanulás képessége. Érzelmeik ereje kedvességükben. A hozzá tartozó mirigy: Pajzsmirigy Testrészei: Hangképzés. Az ide tartozó emberek gyors felfogóképességűek. 3. A bikában uralkodó Vénusz a gyakorlati az élet hétköznapibb értelmében. További jellemzőik az akaraterő. értékes festmények. a szerelem gyakorlati oldala. sérülése. A morális bátorság hiánya olyan fokú aggodalmaskodásra és idegességre vezethet. Feladat: Önmagának és akaraterejének kontrollja. A kategória számos sajátlagos erénnyel függ össze. Kedvesség és gyengédség. szabályozási zavar komoly következményekkel jár. Hörgők. így elhanyagolhatják a pólusok közötti egyensúlyt. nem pedig anyagi értékének vagy divatosságának csodálata. lényeg. a pénz. azonban a legfontosabb a bal féltekei. emiatt inkább átengedik helyüket másoknak.Hatások: Pozitív: A gyakorlati tapasztalatokból tanul. Egy esemény . kezünkkel meg akarjuk érinteni. a központi idegrendszerrel.amely esetleg egyértelműen kellemetlen természetű megnyithatja a továbbvezető utat. hogy a legyőzésére irányuló kísérlettúlzásokba csap: a kifejlődő szélsőséges szenvedélyek gyengeségként és éretlenségként jutnak kifejezésre. melyek közül legfontosabbak a petefészkek és a herék. Negatív állapotban a 2. Szeretik a színeket és a művészeteket. ezért a 4. Tüdő. Változékonyak. Logikus bal féltekei gondolkodás. kategóriába tartozók gyakran nem képesek gyakorlatiasak. ill. hogy a 2. Mindenképpen a szeretet a szépség és a művészethez kötődés jelölője. valamint a mellékvesék működési zavarai.

mely a mély érzelmek. ez pedig eredményességet és bőséget hoz életükbe.és felismerni . kategória az otthoni háttér stabilitását igényli. Negatív értelmezés hatásai: A 3. házas tulajdonságainak kiemelkedő jelentősége a társ megválasztásában van. az érdektelen részletek mellőzése . Szőrszálhasogató aprólékosság. Saját magunk is szeretnénk szépen mutatósan megjelenni.: ha a Vénusz a 2. hogy az aggodalmaskodás semmin sem változtat. A Mérleg bizonytalanságait a Kos határozottsága ellensúlyozza. Intellektuális büszkeség vagy feledékenység alakulhat ki. a X. ezért különös jelentőséget tulajdonítunk ennek. optimista szemléletmód. dönteni kell /. a szerelemben nem feltétlenül a testiség. Intellektuális büszkeség. Nem. Türelmesek és óvatosak. ház arra is utal. filozófiai jelenségeire koncentrálni. Barátaikról és családjukról gondoskodnak. Önmagával és másokkal kapcsolatos jelentéktelen csekélységek miatti aggodalom léphet fel.élvezeteket szerezni ez által. egészséges szerelem. a társasági élet. mint eltúlzott materializmus és az élet lelki. Becsületesség. Élvezzük a társaságot. Másokhoz barátilag közelednek. az 5.a cselekvésre legmegfelelőbb pillanatot. a kimondott szó itt nagy szerepet kap. Itt is fontos a Mars szerepe az oppozíció miatt. már intellektuálisabb. Feladat: Az élet átfogó kérdései iránti érdeklődés. Harmónia. A VII. örömmel tölt el hivatásunk. házban szeretettel. Intuíció és komolyság vezérelte tiszta intellektus kialakítása. tudatalatti (tudattalan) valójukra. Ugyanakkor azonban az eseményekre való reakcióinkat világos és pozitív döntésekre kell alapoznunk. 20 . rugalmas. hogy a külvilágnak milyen a viszonya hozzám. az indulatot. muszáj hozzáérni.főleg a szerényebb képességűek . Képesek az élet elvont. vagy új ruhám van. életörömök. hogy képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez. inkább a szeretet elméletibb része. mint saját belső. A család és a birtokolt javak eltúlzott védelme önzésre és mások bírálatára vezet. Szimpátia. A "magasabb rendű dolgok" iránti érdeklődésük következtében belenyugvó természetűek. A Bika révén a torokcsakra a hangképzés és annak milyensége. Egy ilyen döntés meghozatala nélkül gondoskodnak arról. házban sok és szép. házban található anyagi sikereket érhetünk el. A 3. Alkalmazkodóképesség. Rugalmatlanság. emiatt sok bizonytalanság / nem lehet mindig mérlegelni. kategória magasabb rendű dolgok iránti érdeklődése negatív formában. Mások iránymutatására és bölcsességére ugyanúgy hallgatnak. a rugalmatlanság következtében elveszítheti a bátorságát. és az erre való törekvés. mások . a diszharmonikus fényszögek sok kérdésben akadályozzák. de vegyék észre. hiszen tudják és értik.pl. itt nem a festmények birtoklása. Stb. hogy terveiket véghez is vigyék. tehát ezekre komoly hangsúlyt kell fektetni. és azt is. és ezzel párhuzamosan hidegség. hanem a művészi értéke a lényeg. Pozitív értelmezés hatásai: A kategóriába tartozó emberek elméjének rugalmassága abban nyilvánul meg. A rászorulókat védelmükbe veszik. lehet benne gyönyörködni. Intuíció és komolyság vezérelte tiszta intellektus kialakítása. A művészetek szeretete. szellemi dimenziójával szembeni érdektelenség nyilvánul meg. hogy az élet eseményeinek oka van. Pl. hogy milyen új ékszerem. Az oppozícióban lévő Skorpió jegye teszi idokoltá a Mars szerepét. Képesek kivárni . megszerzése. együtt a fegyelemmel és diplomatikus hozzáállással. Hatások: Pozitív: Az élet spirituális és filozófiai kérdései iránti érdeklődés. az életfilozófiai hatásainak tanulmányozása. VII. és a szélsőségek miatt alakulhat ki. hiszen a Mérleggel szemben a Kos helyezkedik el. A Mérlegben uralkodó Vénusz. Negatív: Materializmus. Tiszta intellektus. Amikor pedig cselekvésre van szükség.iránti szimpátia hiánya. átszínezik a harmonikus lehetőségeket.

büszkeség. Önzés. A fentiek következtében a 2. Negatív: Hidegség. Az emberiség egésze iránti szeretetük következtében igazak és feddhetetlen jelleműek. Szintén nagyon fontos szerepe van a Napot befolyásoló fényszögeknek. Negatív értelmezés hatásai: A szeretet ellentettje a hidegség és a közönyösség . A művészek és az újítók erősen rezonálnak a 2. mint az érzelmek rendezetlenségére való hajlam. A hozzá tartozó mirigy: Csecsemőmirigy Testrészei: Szív. kreativitás jellemzi. a helyes. pozitív attitűd itt is gyógyító hatású. és a kategóriára rezonáló többi ember hajlamos lehet a türelmetlenségre és a teljesítményeikkel szembeni elégedetlenségre . Vér immunrendszere. pajzsmirigy-rendellenességekre vezethetnek. tüdőtágulatra. ha tudjuk. Keringés.hiszen elméjük mindig új után kutat. Tiszta intellektusuk révén a helyes időben és a helyes módon cselekednek. hogy megértsék a problémákat. ahol nem veszik észre. Kozmikusan a Nap uralma alatt áll A Nap az Oroszlán jegyének az 5. Intuíciójuk lehetővé teszi. Emberi kapcsolataikban hűségesek. Ahol a horoszkópban a Nap áll ott fontos feladataink vannak. Energia központ: Szeretet és bölcsesség. feltalálók. A bátorság negatív formában félelemmé alakul.azaz a szeretet és a bölcsesség nyilvánvaló ellentétével. háznak uralkodó bolygólya. A félelem a hidegvér . Az utóbbi esetben együtt járhat a szerényebb értelmi képességűek iránti közönyösséggel. a kreativitás. Korunkra jellemző mind az érzelmek kimutatására.Lehetséges testi gyengeségek: A kategória negatív attitűdjei légzőszervi megbetegedésre. 4. Az egyénről szinte mindent tudni lehet. türelmesek és megértők. A negatív pólus. mint egyszerű érzelem vagy egy másik személy iránti fizikai vonzalom. Alapértelmezés szerint a tudatos gondolkodás. Pozitív értelmezés hatásai: A "szeretet" szó szinte minden ember számára mást jelent. Higgadtság. A cselekvések pontos időzítése. Optimizmus. tudatosság. energia központ fő negatív hatásai. A Napnak nem csak az égitestek között van központi szerepe. hogy a szeretet révén tanulhassunk.a 2. kategóriára. mások iránti közömbösség. Erő és bátorság. A művészek. sőt megvetéssel is . kóros elégedetlenségérzéssé és önsajnálattá terebélyesedhet. a szeretet nyújtásának és elfogadásának elsajátítása pedig a bölcsesség megszerzésének egyik módja. Nyugodtság és megértés. vezetői képességek. az életben is. asztmára. Hűség. Hatások: Pozitív: Az egész emberiség szeretete. Bolygóideg. házas jellege miatt a szerelem. Ezért találkozik össze ebben a kategóriában a szeretet és a bölcsesség: a szeretet sokkal több. Intuitív meglátások. Egy Oroszlán jegyében született ember is szeret központban lenni. Félelem. Elhelyezkedése a mellkas középső része: /szív csakra/. Az ismert vagy ismeretlen eredetű félelem pedig kisebbségi komplexussá. hiszen a szeretet igen sok köntösben jelenhet meg. hiányosság származhat azonban a tanulásban vagy más intellektuális tevékenységben való túlzott elmélyülésből is. sőt nem szívesen megy olyan közösségbe. miután ez a kategória biztosítja az új ötletek és elképzelések megvalósításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Nyugalmuk és erejük egyet jelent a bátorsággal. ill. hol áll a Napja a képletben. ezzel összefüggésben a lehetőségek lehibázása vagy elvesztegetése. kategóriában legerősebb (legnagyobb százalékos arányt mutató) emberek a középkori legendák erényes szerelem által vezérelt lovagjainak számos nemes tulajdonságát mutatják. ill. Ahogy az összes többi kategóriánál. A bölcsesség lehetővé teszi.és 21 . 5. A Nap és a Hold a legfontosabb jelölői egy képletnek az előbbi a tudatos az utóbbi a tudatalatti gondolatokat képviseli. a kockázatvállalás és a pedagógiai érzék kiemelt.

amelyek a mélyebb intuíciók látszatát keltik. hogy itt a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll. ami aláhúzza hatásjellegének kiválóságát. Nem vált ki környezetéből mélyebb emóciókat. A szeretet és bölcsesség tudatos kétpólusú attitűdje gyakran még a máskülönben gyógyíthatatlan betegségben szenvedők számára is megújult egészséget biztosít. vagy tetet.ez a másik. A szellem világában él. Miután a forma teremtése kétpólusú tevékenység (mind a negatív.elvesztéseként is megjelenhet. mert meleget sem sugároz. 5. Csak ha átértette. Energia központ: Odaadás és emésztés Energiaközpont: Plexus solaris A hozzá tartozó mirigy: Hasnyálmirigy Testrészei: Gyomor. ez egyben a kapcsolatteremtés bázisa is és a legtöbbjük a gondolatvilág magasságát el is éri. de ostobán sohasem. a jelentkező lehetőségek egytől egyik elvesznek.hanem a céltudatos gyakorlatiasság. a legapróbb részletekig tud hatolni. Idegrendszer. és bár lehet. Ha pedig mindez az előérzetek hiányával párosul. rengeteget megy ide-oda. de észokokkal szemben hajlandó nézetét megváltoztatni. mindent megmagyaráz. hiszen látszólag minden rossz helyen és rossz időpontban adódnak. kategória a csecsemőmiriggyel és az immunhiányos betegségekkel áll összefüggésben. kedves. a tényeket a vitában logikus érvvel bizonyítékká emeli és villámgyorsan felofogja azt. még a szabályok kötöttségével szemben is. A félelmek legyőzésén való munkálkodás. Találékonyságot. házban / Ikrek /és a 6. és ebben nem hagyja magát zavartatni. így egy kicsit talán balga is. Lehetséges testi gyengeségek: A 2. Csak az eredeti. ismereteket csipeget. de. számtalan fenntartás kíséretében. az. hogy valami igaz. a gondolkodás logikussága. Jellegzetessége. az örökös figyelés. házban / Szűz/ uralkodik. A logikailag megoldható problémák. különösen a hasonlóakból álló társaságban azok a vonások. Folyékonyan ad elő. ezekhez hozzászól. számára az életnek nincs olyan problémája. Másokat nem kényszerít a saját nézeteire. udvarias. hogy a sokoldalúság vonzza. Feladat: A szeretet kiterjesztése az emberiségre. vagy nem. szabadságát megőrzi. hogy többek szerint sokat beszél. mindent meg kell ismernie. hogy egyáltalán tudjunk róla. de gondos aprólékosságot. Másokkal való kapcsolatban nyugodtság és türelem kifejlesztése. megfontolt. ami ellenőrzötten iskolázott értelemmel elérhető. A kapcsolatteremtésben fáradhatatlan. kutatói és a nehézkes.következményeképp a lehetőségek . mindent a helyére tesz. Máj. nem az elvon teóriák. Az informáltság a lényeg. hogy a testet alkotó anyag elveszti (vagy már el is vesztette) alakot teremtő képességét. Az immunrendszer működésének zavara arra utal. egyegy témánál nem sokáig időzik. Epehólyag. az első kézből származó a hiteles a számára. az. a munka elvégzésére maga dolgozza ki a saját módszerét. csak másodrangú. Az Ikrekben saját. nem egykönnyen meggyőzhető. túl azon. ami vonzza. Könnyen befolyásolható. Az intuíció és a kreativitás használatának elsajátítása. Nem a sokoldalúság . „jaj. a tervezői. titkok megoldása erősen érdekli. akkor fogadja el a dolgokat. igénylő feladatokat kedveli. nem bánja. mert a gondolkodással minden nagy összefüggés felismerhető. Éleseszűség. ha asz szükséges. gyakorlati okokból. a természetben a célok sikeres megvalósításához szükséges bipolaritást nem szabad szem elől téveszteni. amit a másik lépésről lépésre közelít meg. ha azzal 22 . nem a mélység. A Szűzben. le ne maradjon valamiről” mégsem bántó. analitikus értelemmel. könnyen. jegy az Ikrek sajátja . mert annak az az előfeltétele. mind a pozitív szükséges hozzá). Kozmikusan a Merkúr és a Jupiter uralja A Merkúr a 3. a hagyomány szerint még exaltált (felfokozott) is. így találkozik az okkultizmussal is. amit az emberi értelemmel meg nem oldhatnánk és ezért számára ez egyetlen mérce. hiszen mindennek megvan az oka. pozitív domicilium (uralmi) jegyében legelőnyösebb vonásait mutatja. szellemi hajlékonyságot. hanem mindaz.

Lehetséges testi gyengeségek: Miután a 6. Határozatlanság. A kategóriában erős emberek gyakorta egy bizonyos. hasznosítása továbbadása fontos. kedvességgé. 6. a belek. ház a 9. Az is fontos. gyógyítóerők kiismerése. mint a higiénia. másokkal való törődéssé. ahol az élet materiális oldalai iránti érdeklődésünk nem nőhet túl a spirituális megértés és hit iránti igényünkön. a 6. és milyenek a bolygó fényszög kapcsolatai. hogy merev viselkedési módjainktól megszabadulva természetes jelenségként fogadjuk el a változást. azonban az egyén fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontos. amelyek álcázottan egy másik . féltékenység. A megalapozott döntésekre való készség kifejlesztése helyett az emberek gyakran az ellenkezőjét teszik. Ha ez mégis megtörténik. Azokkal a betegségekkel lehet főleg itt találkozni. házat betegség háznak is mondják. Az egészség kérdései. A harmonikus egyensúly megléte rendkívül fontos. Döntésre való képtelenségük morálisbotlásokat eredményez.szintén visszarettentő kihívást rejtenek. Negatív: Önzés. Ez különösen igaz az anyagi és a spirituális dimenziók viszonylatában. Céltudatosság. Az asztrológiában a 6.mások érnek el sikert. Bár az új gyakran a régi poláris ellentettje. házzal /Halak/. A Jupiter nagyon fontos szerephez jut a Merkúri hatások értékelésénél. hogy a Merkúr éppen hol helyezkedik el a képletben. a sikertelenség feletti düh. hogy éppen a 6. a helytelen gondolati formák (pl. Feladat: Hűségesség. és a többi hasüregi szervek működését szabályozza. hódolat. a természet adta. a belső énre. házas jelleg miatt. az élettel és az emberi kapcsolatokkal szembeni lojalitássá és tiszteletté fejlődik. általuk kedvelt hivatást választanak és követnek. a féltékenység és az önzés) gyomor. mely bolygó uralja. ház. azonban életük delén egy nagy jelentőségű esemény hatására érdeklődésük és foglalkozásuk teljesen megváltozik. túlságosan "okosokká" válunk.nem pedig az intellektusra és a racionalitásra. Arra kell törekednünk. kategória a gyomor. Pl. Folyamatosan figyelnünk kell tudatalattinkra (a belső hangra).: a 3. mert minkét háza a Merkúrnak oppozícióban van egymással. hogy az elme racionalizáló gondolkodási folyamata elnyomja intuitív és ösztönös tudásunkat. és erőteljes kísértéseket hoz létre. melyek a helytelen életmód következtében jöhetnek létre. Negatív értelmezés hatásai: A szeretet szempontjából az odaadás negatív megjelenési formái az önzés. milyen zodiákushoz tartozik. a féltékenység és az emésztő düh. Mindig figyelembe kell venni. Nem szabad megengednünk. Pozitív értelmezés hatásai: Az odaadás szeretetté. Energia központ: Intellektus és nemzés Elhelyezkedése: Keresztcsont A hozzá tartozó mirigy: Nemi mirigyek Testrészei: Nemi szervek Kozmikusan a Mars és Vénusz uralja 23 . és döntésképtelenekké válnak. az ésszerű és kiszámítható kockázat vállalása. Hatások: Pozitív: Mások iránti odaadás. Munkájukban sikeresek. ház a 12. házzal / Nyilas/ és a 6. Hűségesség.és emésztőszervi panaszokat okoznak. étkezés. a belső hangra kell hallgatni . Ilyen helyzet előálltakkor a megérzésekre. Esetleg még gyanúsnak is találják a gyorsan meghozott döntéseket és következtetéseket.

annak vágya váltja ki az ütközéseket. pontosság. párosul. a kitartó öntudat. A kategóriába tartozó személyes és üzleti kapcsolatait a kijelentések pontossága és az erős igazságérzet jellemzi. Viszont éppen ez az adottsága. Kevés figyelmet szentelnek azokra. Mindig igaza van. valamely emberi. az indulat. hanem az erő alkalmazása a lényeges számára. Negatív: Szűklátókörű. irányítani. amelyeknek a nagyságrendje az erőszakosságtól az agresszivitáson át. a szerelmet. Hatások: Pozitív: Erős igazságérzet. Hajlamosak a dolgok kategorizálására. társadalmi. Mégpedig akár a legnagyobb önzetlenséggel. a tett öröme és a tétlenség elviselhetetlensége. Ereje és sikere abban nyilvánul meg. mert ugyanígy képes. önzőnek. a kijelentések pontos feljegyzésére. ha a mélyenszántó gondolkodásból származó megvilágosodás a magyarázatok már bebizonyított és felismert folyamatával. különösen akkor. akkor faragatlan nyerseséggel. az önlegyőzés a cél érdekében. A tanácsadói munkakörben dolgozók kiemelkedő munkát végezhetnek. önfeláldozó is lenni. Ez az örökös feszültséget kiváltó állapot a természetes a számára. A felmerülő problémákat ismert receptek alapján próbálják megoldani. a fizikai jólét és annak örömei. házban / Skorpió /. pl. az ösztön. gonosznak. a célba érés eltökélt határozottsággal. Ugyancsak képes szenvtelenül. Nem az értelem. hiszen a Mars mindkét háza szintén szemben található. némán. ravasznak tartják. Hagyományos kereteken belül maradó eredeti ötletek. a vágyat. majd a zabolázhatatlansága miatt a bűntettig ívelhet. takaros és tiszta. A Skorpióban: Ez a másik domicilium (uralmi) jegye és ebben töretlenebbül érvényesülnek a legjellegzetesebb vonásai. Kötelességének érzi saját ötleteit mindenkire ráerőszakolni. szinte egységet alkotva. mint egy sebész a legéletveszélyesebb „műtétet” .A Mars két zodiákusban is uralkodik. A benne rejlő. Holott .ha ilyen is . Az emberi gyöngeséget nem szívleli. azonban üde és kreatív természetük ellenére mindig a hagyományos gondolkodás határain belül maradnak. elszántság. Az örökös mozgás. A tudásszomj és a háttérben álló okok iránti kíváncsiság élénk intellektussal és alapos gondolkodással társul. Tisztában van. 24 . az I. amiért félreismerik. sincsen azzal annyi kapcsolata. küzdőszellem és mindezek tekintet nélkül a következményekre. Kompromisszumokra képtelen. vagy éppenséggel világos célok nélkül téblábolnak az életben. a győzni akarás. szívtelennek. a férfiasság. mint ennek. küzd ellene. a nemiség mindkét esetben kiemelt kérdés. a bátorság. Mindezek fokozottan jelentkeznek erotikai életében és talán egyik jegynek. ha kell diplomatikusan. de ha úgy eredményesebb. A tárgyakat mindig hajszálpontosan az eredeti helyükre teszik vissza. az irányító akarat. mivel szeretik. a tetterő. a vágy. A Vénusz a szépséget. házban / Kos / és a 8. A hagyományos ismeretek gyakran az 5. Az energiaközpontból áradnak az elképzelések. számítónak. azzal hogy szélsőséges hajlamainak puskaporos hordóján ül egész életében. csakis önző céljai érdekében. a tetterő. A Kosban: A nyers erő. Pozitív értelmezés hatásai: Uralkodó beállítottság az "igazságosság". a minden korlátozást áthágó szabadosságig. kategórián keresztül kerülnek átadásra. minden érzésnyilvánítás nélkül. hogy harc.azt a cél indikálja. előmenetel közben képes a felszín alá látni. felhalmozódó energiát. rendezettség. kiérzi a dolgok velejét. kezdeményezés. Egész életvitelét a rejtett túlfűtöttség és a nehéz kielégíthetőség jellemzi. ha erre a kategóriára rezonálnak. megnyilvánítani. ebben tud pillanatok alatt vulkánszerűen feltörni a vágy. Mindig csak az előretekintés. ebben a jegyben találkoznak a legellentétesebb jegyei. Az izomerő. A meggondolatlan veszélyvállalás. de ugyanígy. akik nem a törvény betűje szerint járnak el. ha környezetük rendezett. és az oppozícióban betöltött fontos szerepét jelenti.végrehajtani. Esetlen. tapintani.akár szerettein is . tekintet nélkül mindenkire. egy matematikai elmélettel. Másokkal ellenséges.

A mások szolgálatába állított tudás és tudomány. rejtett közszereplési vágya valamilyen váratlan esemény nyomán. hogy az önmaga előtt sem ismert. másokhoz fűződő kapcsolata. jó.kiválasztás Energiaközpont: Bázis A hozzá tartozó mirigy: Mellékvese Testrészei: Gerincoszlop. hogy a legismertebb Holdvonások mellett gyakran és parallel megtalálhatóak a ridegség. Bár a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll. amelyek normális állapota azonban a helyes gondolati formák segítségével visszaállítható. érzelemtúltengése rányomja a bélyegét egész gondolkodására. mintha másik jegyben állana és kapná ugyanezeket a fényszögeket. elutasító. amely nem eszköze saját akaratunk érvényesítésének. Ezért kötelességüknek tartják. a hagyományhoz és ezt a családon belül az anyai vonal öröklésével viszi tovább.a keresztcsonti központ révén működik. vagy pedig maga a helyzet. érzéketlenség ismérvei is. gondolhatnók. pontosan azért. Fantáziájának nagyobb az aktivitása. ha úgy érzik . környezetéről. de maga a családcentrikussága. A terület uralja még az akaraterőt is. miután a potenciálisan előrevivő helyzetek hibás megközelítését okozza. hatalmas fantáziavilága. házhoz kötődik. férfi képletben előfordul. felfedezték a számukra egyedül üdvözítő rendszert. olyan bezárkózott tud lenni. Hiányzik a mások iránti szimpátia.akár jogosan. és ez megbocsátásra képtelen haraggá is válhat. Kozmikusan a Hold uralja A hold Rák jegyéhez és a IV. a tapasztalat szerint egyáltalán nem biztosított a Hold-hatások tisztasága. hogy az események előnytelenül érintik őket. Alapjában tud megváltozni befolyásolhatósága. így. elfátyolosodik a hangja. ha nem könnyezik. kemény. ezért nagyon fontos a kapott aspektusaimnak vizsgálata. 7. Ilyen körülmények között a sikertelenség oka természetesen mindig egy másik ember. mely lehet fizikai. vagy pedig a személyes kapcsolatok és ügyek kezelésében megmutatkozó. mikor is egyszerre rideg. A kategória negatívumai ügyetlenségként is kifejeződhetnek.különösen a tudásvágy . legfeljebb például a környezete számára nem oly élesen. a külvilági hatásokra adott reakciói. módszert vagy életutat meg vannak győződve arról.Negatív értelmezés hatásai: A meghatározó negatív attitűd a szűklátókörűség. mint a kivitelezési erő. Vesék. az érzékeny ösztönössége. hogy mindenki más számára is ez az egyetlen követendő ösvény. A hangulatvilága. Hasonló rendíthetetlenség jellemzi azokat a személyeket is. kifinomult reagáló képessége. Feladat: Igazság és pontosság. mihelyt a családról. zavartalansága. A kiegyensúlyozatlanság vagy hibás működés emiatt a hím vagy női nemi szervek működési zavarát okozza. szavak azonnal meghatják. mind azok szerint fog érezhetővé válni. vagy pillanatnyi helyzetfelmérése alapján elementáris erővel tör fel és viszi a nagyobb nyilvánosság elé. Az ügyetlenség előnytelenül befolyásolja az egyén fejlődését. befolyásolhatóság miatt. mert itt olyan könnyen és szívesen tud alkalmazkodni. akik . keménység. Az „anya”. Helyzetek. Mozgásszervek. Szíves kötődés a múlthoz. hogy saját igazukról mindenkit meggyőzzenek. hogy nehéz ráismerni. Ebből adódik. aminek a formája a „közös képviselőtől” az Isten-adta tehetségű művésztől a politikusig terjedhet 25 .miután úgy érzik. Lehetséges testi gyengeségek: A tudatos aktivitás e szférája . hogy az apa anyább az anyánál. de éppen roppant nagy érzékenység. ami gyakran kompromisszumokra való képtelenséggel és kritikai hajlammal jár együtt. Gyakori. akár tévedésből -. a legtöretlenebbül érvényesülhetnének a Hold-vonások. annak melegséget sugárzó berendezéséről van szó. Energia központ: Fizikális akarat . mert teljesen átrajzolhatják azokat.

ezt pedig meg kell tanulnunk tiszteletben tartani. mások megfontolások nélküli legázolására vezet. Kozmikusan a Jupiter és a Szaturnusz uralja Jupiter: Évezredek hagyománya szerint a „Fortuna maior”. Nem örökségből vagy más módon "könnyen szerzett". polgári vagy egyéb ceremóniákat kísérő.A Rák jegyének értékelésénél. akik elveinktől és viselkedési szokásainktól eltérően cselekednek. A nagyvonalúság. A kategóriával együtt jár még a vallásos. Ez utóbbi túlzott büszkeségre és. a legfontosabbak. Pozitív értelmezés hatásai: A gerinc bázisa és a mellékvese (a stressz reakció központja) biztosítja a kihívások elfogadásához szükséges erőt és kitartást. de ezek a speciális sarkalatos pontok. Negatív: Beképzelt és engedékeny. az igazságosság.és húgyhólyagpanaszok. A mozgással összefüggő általános támasztórendszeri problémák. hogy másoknak is vannak saját igényei és jogai. Mellékvesekéregelégtelenség. Reakcióképességük következtében pedig kizárólag önmagukra támaszkodnak. soha ne feledjük. a rend és a becsületes törvényesség képezik alapértelmezését. Negatív értelmezés hatásai: Az önmagukra támaszkodást nem szabad összetéveszteni az önérdekkel. ház a Bak jegyével: anya . Önzetlenül használt akarat és erő. 8. ezzel szükségtelenül fájdalmat és szenvedést. hogy képesek legyenek aktívan reagálni. Lehetséges testi gyengeségek: Vese. amikor az élet útjait járva akadályokba ütköznek. Hatások: Pozitív: Jellemerősség. Feladat: Be kell látni. a nagyobbik szerencse. bölcsesség. Még azok is. a saját maguk által választott életút mentén haladnak előre. következésképpen pedig önpusztítást okozzunk. Késztetést érezhetünk arra. Fenyeget még a szűklátókörűség és a másokra is. Bőr. illetve a hagyományos gyógyítók által használt rituálék iránti erős vonzalom. megkülönböztető képesség és a helyes értékítélet.apa. Akaratgyengeség. Az elért anyagi jólét és pénzügyi biztonság saját kemény munkájuk és önzetlenségük eredménye. Mennyi ellentmondás a képletnek csak ezen a kis területén. a magasabb erkölcsiség. hogy szemben a X. A kategóriába tartozók kifejezetten igénylik a kihívást ahhoz. Energia központ: Fizikális cél és vágy Energiaközpont: Lép A hozzá tartozó mirigy: Lép Testrészei: Vér. ami számára 26 . felületes ítéletalkotás veszélye. Kitűnő intellektus. hogy üzleti kapcsolatainkban kíméletlenek és amorálisak legyünk. rákényszeríttet. Hajlamos önös érdek alapján cselekedni. otthon – hivatás. értelmesség.

de. realitásérzék. mert adja a jót. különösen a hit. Szeretet. ismeretek szerzése. akik nyilvánosan is ki tudják mutatni a világ elnyomott népeivel való együttérzésüket. gonoszság betegség és hasonlóak tartoznának fogalomkörébe. a megkerülhetetlen tényeket figyelmen kívül hagyjuk. hogy nem minden H. kategória harmóniára és kiegyensúlyozottságra törekszik. a kellemeset is. Fizikális és mentális látókörük akaratlagos tágítása révén a betegeket életük helyes ösvényére lehet vezetni. baj. gátló. Képesek a környezetükben levők vitás ügyeit megegyezés révén feloldani. Az tény. sokszor jelentős összegű pénzek. ott rejlenek az illető életének próbatételei. de kinek. aki megtanulta a leckéjét . nem kegyetlen. 27 . mivel a lép energiaközpontja aktivitásmezőként veszi körül az egész testet. Az érzelmek. mert gyakran a mai gátlóért később köszönet járhat. Erős egyéniség. tisztességtelen üzleti és magánéleti viselkedés. átvitt értelemben is épp így. és ami az igazi lényeg: megfoszthatatlanul gazdagodik. csalódásokat okoz. Negatív értelmezés hatásai: Mély érzelmi töltésük ellenére belső magányosság tölti el őket: még egy tömeg közepén is egyedül érzik magukat. de az. mély érzelmi életet élnek. és ahogyan áll és uralkodik a képletben. Kötelességtudás. sokszor az érzékiség határát is súrolva. hideg. mert elfogulatlan. hogy ahol. vagy kapott feladat könnyed megoldása. jog vonatkozású témák iránt és mindez a magasabb iskolázottság igényével.a mindenkire. Különös érzékenység a kultúr problémák iránt. serénység. ezért józan. így mások azt gondolhatják róluk. társaságkedvelő és az által kedvelt. takarékosság. Ugyanez a belső hang biztosítja a jövő lehetőségeinek felismerését. de akkor az annál biztosabb. de áthághatatlan. illetve ilyenek kezelése. a vállalt. Józan ítélőképességük segítségükre siet. mivel mindkét fél érveit megértik. Szerencsét hozó. és amitől igazságérzetünk és integritásunk foka is függ.mindig kapcsolódik az etikussággal is. és életünk beteljesedésére vezérel. de nem minden DH. Sportszeretet. és vágyak mezőit összekapcsolja az értelmi tevékenységgel. Ennek következménye pedig a jogvitákat is okozó. Hatások: Pozitív: Domináló érzelmi-mentális kiegyensúlyozottság és stabilitás. A lépen keresztül működő gondolati formák a tudatunkhoz. Türelem. amire mindig érdemes odafigyelnünk. Az összes között a legokkultabb bolygó. Figyelmeztető. Szaturnusz: Mindenek előtt eloszlatjuk azt a gyermeteg balhiedelmet. a főbb jellemzői és eszközei az üdvözítő hatásának. szerénység. de nem fösvénység. magának az „okkult” fogalomnak az etalonja. alaposság. legfeljebb drágán. amit jónak látnak. nagy önbizalommal és biztonsággal. erkölcs. a sokszorosan. nem támogató. Feladat: A 8. Az élet örömeinek egészséges. határokat jelző és megszabó. A nézőpont szélesítésének képtelensége vagy elutasítása az önmagukba és másokba vetett hit elvesztését okozhatja. A távlatok átívelése. ha az élet színpadán fontos szerepet kell eljátszaniuk. ami az olvasás (tanulás) formájában mutatkozik. Jó ítélőkészség. mert sokszoros erőkifejtést. rugalmatlansága hasonlóképpen korlátozza a fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen új lehetőségek megragadását. az infortuna maior (a nagyobb szerencsétlenség) miatt kizárólag csak gát. Erős személyiséggel vannak megáldva. Könnyen megkeresett. kinek másként . hogy a neve. természetes. Az elme. amely se nem jó. ismerős területeket elhagyni képtelen. aspektusa támogató. nyílt élvezni tudása.kiszabott törvényeit. kitartás. bosszúság. de könnyen ki is adott. önuralom. valamint az is. aminek fizikai értelemben kedvelt formája az utazás. ha ezeket. Gyakran nagyformátumú személyiségek: melegszívűek. se nem rossz. Sokoldalú érdeklődés. Lényegélt az idő fogalmával lehetne a legkönnyebben szimbolizálni. vagy akadályokat. kötelességtudat. Képesek magukba rejteni érzelmeiket. Pozitív értelmezés hatásai: A kategóriához tartozók többségükben természetesen viselkednek. a baj ott és akkor kezdődik. Negatív: Az elme egyéni fejlődést korlátozó rugalmatlansága. a belső hanghoz kapcsolódhatnak. felelősség.

házban jól viselkedem. kategória leginkább aspirációként létezik. Makacsnak és dogmatikusnak tűnhetnek. hogy sorstársaiknál többre tartják magukat . Már beszéltünk a házak levezetett jelentéséről.ez az attitűd pedig magányosságot okozhat. aki képes az emberek. Nagy gondolkodók és tervezők. nem vágynak sem ünneplésre. A 9. Lehetséges testi gyengeségek: A nyak és a vállak stressze és merevsége. a középkort elérve már minden törekvésükben sikeresek. háza. Energia központ: Feladat végrehajtás 28 . Amikor egy tervrajzban mégis felbukkan. sem tömjénezésre. Testnedvek. találkozunk. csendesen végzik munkájukat. A tanácsadókhoz és döntőbírákhoz illő rezonancia: nem csak másokra. Pozitív értelmezés hatásai: A tervrajz kidolgozásával és értelmezésével kevés olyan emberrel. az állatok és a természet igényeinek megértésére. mert a X. mert a 12 házat úgy is hívják. kategória lett volna. Bár fiatal korukban lehetnek gondjaik. hiszen majdnem mindenki élete céljának beteljesítésére törekszik. mert a 9. Ebben az esetben. tanácsadás. vagy soha. megegyezésre törekvés. elérem céljaimat. Energia központ: Cél A Jupiternek és a Szaturnusznak fontos a szerepe. Tervezés. Hatások: A 9. ha nem akkor csak nehezen. A másik lehetőség. energiaközponton rezonáló emberek keményen harcolnak. tudati hangjukra is figyelnek. Ez a legkevésbé sem meglepő. hogy kapkodóak és impulzívak. bármibe is fognak. akkor igen nagy akaraterejű és erős jellemző személyre utal. viselem a lehetőséget. hogy a megpróbáltatások háza. Rendszerint visszahúzódók. ha a 9. mivel a 9. akik sosem kezdenek semmibe a lehetséges eredmények és tágabb összefüggések alapos elemzése nélkül. ha nem akkor megpróbáltatásnak érzem az életnek ezt a fontos területét. Feladat: Mélyre hatoló gondolkodás. A természet és az emberek legteljesebb értékelése a választott életúttól függetlenül szükséges cél. ház a vágyaink reményeink beteljesülésének a területe. ház 12.Lehetséges testi gyengeségek: A vér és a bőr betegségei. Vérnyomás. Negatív értelmezés hatásai: Kevés negatív aspektus található. akik békésen. 9. hanem belső. energiaközpont a plexus caroticussal kapcsolatos. akinek domináns ereje a 9. hiszen valamilyen tökéletességre és az élet ajándékainak legteljesebb megtapasztalására törekszünk. azt a benyomást kelthetik. Ha elérem boldogan. Itt igazán tetten érhető a kérdés. A saját maguk feletti rendelkezés vágya miatt a többiektől láthatóan függetlenek. 10. ház a X. Energiaközpont: Alta major A hozzá tartozó mirigy: Plexus caroticus Testrészei: Gerinc.

tanítása céljából ismét anyagi testet öltünk-e. Amennyiben mindent teljesítettünk. mert ilyenek a szabályok. Az ismétlés előtt új születési tervet kapunk és kezdődik minden elölről. vagy maradunk a lélek és a szellem útján. Ez az elszámolás jól kifejezi azt is. még be sem fejeződik és a legtöbb ember nem emlékszik az előző inkarnációban történtekre / kb. vannak emlékei/. nem véletlen ez hiszen „puskázni „nem lehet. hogy értékelje. hogy a következő inkarnáció feladatai során mire számíthatunk. a gyengeséget. eldönthetjük. hogy sikerült megállni helyünket az élet viszontagságai között. 29 . Ha nem sikerült minden próba. és feladatok összesítése pontosan megmutatja az erőt. és életünk befejezése egy úgynevezett számadás arról. Az energiaközpontok / csakrák / kialakulása hosszú időt vesz igénybe. hiszen az iskolában is ismételni kell. az elért eredmények. Feladatok sokaságával születtünk. akkor sem kell megijedni. 5 éves korig sok gyermeknek. hogy a mások segítése.Ezt az energia központot mindenki saját maga kell.

akár külső forrásból származók. jutnak a szubtilis testbe. Ez utóbbi a pillanatnyi problémák lehetséges megoldását biztosítja. az egyének és családok szilárd megalapozásával kapcsolatos. hogy a bölcsesség asszonyával való kapcsolat pozitívan befolyásolja a Gondolathíd. ha életünk igaz ösvényéről valaki más erős meggyőződése miatt letérünk . Lép) és 1. Plexus caroticus) és az 1. Lép. Ezért jelentős. és kezdeményeznünk kell. A gyógyulási folyamat részeként a művészet és a szépség értékelése a 2. Tobozmirigy) Alapvető jellegzetesség: Pozitív "férfi" energia. Stabilitás.Meridiánok . Elősegíti 30 . gyermekáldást és jó anyaság áldását adja. központ (Akarat és erő. 2. A nőnek termékenységet. Gondolathídon és a csatlakozó energiaközpont-aktivitáson át.az intuíció és a szellemi meglátás forrása. A Gondolathíd az egyén életének új és fontos ciklusaival. A 2. ill. A helyesen alkalmazott kezdeményezőkészség a siker és a felismert buktatók leküzdésének a kulcsa. központ (Fizikális cél és vágy. Tobozmirigy) Alapvető jellegzetesség: Termékenység és növekedés.gondolathúrok 1. A bizonytalanok és a valóság elfogadására képtelenek akaratgyengeségük és bátortalanságuk leküzdéséhez segítséget kapnak azoktól a pozitív gondolatoktól. A Gondolathíd a növekedéssel.erre az állapotra utal. amely új kezdeményezésekre és új fejlődésre ösztönöz. továbbá erőt és reményt ad a jövőre nézve. miután ez a művészek és innovátorok kreativitásának az eredete (azaz a Múzsa) is. Alta Major. ha egy gyenge férfi egy nő meghatározó befolyása alatt áll. központ (Cél. Ilyen időszakokban gyakorta szükség van több-kevesebb alkalmazkodó készségre. központ (Cél. azaz "belső hang" eredetűek. központ (Fizikális cél és vágy. és az önbizalom fokozott kimutatására. 3. Az energetikai gondolat hibátlan áramlását megakadályozhatja az elme rugalmatlansága és a tanácsok elutasítása. Vagylagosan a Gondolathíd mentén zajló áramlást meggyengítheti. Gondolathíd fontos szerepet játszik a tudatalatti rejtett ismereteinek felszabadításában. Készen kell állnunk az ésszerű kockázatok vállalására. Lép? Lép) Alapvető jellegzetesség: Kreatív "női" energia . Gondolathíd Összeköttetés: 9. Gondolathíd Összeköttetés: 8. Gondolathíd Összeköttetés: 9. Életünknek vannak olyan pillanatai. Gondolathídon áthatva segít az érzelmi problémák megoldásában. központ (Akarat és erő… Korona. tapintatra. ezáltal aktiválja az egyén intuitív képességét. Alta Major. verzabilitásra. eseményeivel kapcsolatos. amelyek az 1. Korona. Plexus caroticus) és a 8. amikor meg kell hallgatnunk a józan tanácsokat legyenek akár intuitív. diplomácia érzékre.

Szellemiség. központ (Akarat és erő. akkor az 5. 4. Ha az állapot tartósan fennmarad. az 5. ezáltal fokozza akaraterőnket. ezen Gondolathíd segítségével állíthatják helyre harmóniájukat és egyensúlyukat. biztatást és a külvilági ingerektől való védelmet nyújtja.és növényvilággal kialakított szorosabb kapcsolatok jótékony hatása révén. Morális integritás. A felvilágosult bölcsesség forrásaként tanárok számára is jótékony. Amikor egyéni életünk fejlődése szükséges. Csecsemőmirigy) Alapvető jellegzetesség: Választás. Korona. mivel az anyagi gondolkodáshoz asszociált tudást. Szemöldök. Ez esetben a 4. 31 . tekintélyt. központ (Akarat és erő. Amennyiben nem fogadjuk el vakon az életben elénk kerülő eseményeket. Ilyenkor az energetikai gondolat helyes áramlását orvosi tanácsadás állíthatja vissza. Agyalapi mirigy) Alapvető jellegzetesség: Tekintély és ambíció. Tobozmirigy) és 3. Korona. valamint az anyagi és a spirituális világ között. szolgalelkűséget. Korona. Akik családi problémákkal vagy az eltúlzott oltalommal küszködnek.az otthon stabilitását. A Gondolathíd gondolatformái korrigálhatók az állat. Gondolathíd és belső gondolatai felhasználhatók a kreatív energia és a tapasztalat általi tanulás indukálására. Az élettapasztalatokból való okulás képtelensége éretlen viselkedést. Pajzsmirigy) Alapvető jellegzetesség: Bölcsesség és jó tanács. ambíciót és önkontrollt ad. ha a természet világa iránti erős érzelmeket találunk. Önkontroll. Azokon is segíteni tud. A 4. Gondolathíd Összeköttetés: 1. Intuitív meglátás. központ (Akarat és erő. 6. A Gondolathíd működése akkor is szembeötlő. Egyensúlyt teremt racionális és kreatív gondolkodási folyamatunk. hanem elkezdünk kérdéseket feltenni. akik a világegyetemet személytelennek vagy egyenesen rosszindulatúnak tartják. akikből hiányzik az önbizalom vagy a tekintély. Amikor belső magányosság kínoz. Tobozmirigy) és 2. 5. Gondolathíd Összeköttetés: 1. Torok. szellemi meglátást és jó tanácsot ad. Hasznos azoknak a férfiaknak is. központ (Magasabb rendű aktív intelligencia. Szív. Az agy bal és jobb féltekéje között egyensúlyt alakít ki. központ (Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia. Gondolathíd mentén áramló tudás addig rejtett ismereteket is felfed előttünk. mivel integritást és jó ítélőkészséget szerezhetnek általa. Gondolathíd gondolati energiája megszabadít korlátainktól. Tobozmirigy) és 4. Gondolathíd Összeköttetés: 1. és vallási vagy spirituális tevékenység révén megvigasztal. értelmi és érzelmi fájdalom hatását keltheti. Gondolathíd köti össze a korona és szemöldök központokat. Miután a Gondolathíd összeköttetést képez a magasabb rendű ismeretek két központja között. központ (Szeretet és bölcsesség. sőt a derékba tört ambíciók miatt összeomlást is okozhat. az igényelt támogatást ez a Gondolathíd adja.

amire érzelmi természetű választás kényszere esetén figyelnünk kell. hogy tárgyalás révén jussunk el a vitás kérdések kölcsönösen kielégítő megoldására. 8. amire a félelem és az aggodalom óráiban oly nagy szükségünk van. valódi sikerhez szükséges igazság. Képessé tesz minket arra. hogy megismerjük az élet igazi minőségét. valamint arra is. a Gondolathíd aktivitásával kapcsolatos energiaközpontokból betegség sugározhat ki. Tobozmirigy) és 5. központ (Odaadás és emésztés. Energiája biztosítja azt a reménységet és békét. Nem számít. Gyakorta túlságosan is könnyű döntéseinket vágyakra és kísértésekre alapozni. hogy mások igényeire odafigyeljünk és cselekedeteinket. Integritás. amely megakadályozza. Gondolathíd Összeköttetés: 1. Korona. az intuíción és a konkrét tudáson alapuló igazság és integritás áramlik. A meglátást összekapcsolja a szeretettel és a bölcsességgel. erővel törni céljaink felé. Ahhoz. Amennyiben mások pénzügyi segítségére vagy örökölt vagyonunkra támaszkodunk. Hasnyálmirigy) Alapvető jellegzetesség: Önbecsülés. megnyíljanak.a helyes döntés meghozatalához nem az intellektusunkra.Az aktuális problémákat éppen a kritikus pillanatban megoldó. központ (Akarat és erő. 7. központ (Fizikális akarat és kiválasztás. A Gondolathíd gyümölcsöző kifejlődéséhez azon kell munkálkodnunk.a nehézségeket például kitartással.az ihletett ösztönösséggel szoktak azonosítani. Gondolathíd Összeköttetés: 1. Tobozmirigy) és 6. Korona. Plexus solaris. Figyelemmel kell lennünk a körülöttünk levőkre. Keresztcsonti. hogy valódi célunktól eltávolító döntéseket hozzunk. nem az értelemre. Korona. ettől szólal meg az a bizonyos belső hang. Gondolathíd elősegíti annak az integritásnak és érettségnek az elérését. Életben elért sikereink közvetlen összefüggésben állnak elkötelezettségünk mértékével.tévesen . központ (Intellektus és nemzés. 9. hanem az ösztönös megérzésünkre. A 7. Gondolathíd Összeköttetés: 1. Igazságosság. hogy racionalitásunk mit mond . hogy sikeresen haladjunk előre életünk ösvényén és a kapcsolatos központok is. értékrendünk és akaraterőnk is károsodhat. Tobozmirigy) és 7. Amennyiben az embertársainkkal és a világ egészével szembeni viselkedésünkből. A Gondolathíd mentén. pontosság és erőkifejtés energetikai gondolatait. Bázis. Mellékvese) 32 . ill. Gondolathíd biztosítja a felszínességnél mélyebbre terjedő. Nem szabad rajtuk átgázolva. hogy újra kell értékelni önmagunkat és a másokkal való kapcsolataink integritását. A siker akarása. központ (Akarat és erő. amelyet . az attitűdünkből hiányzik a morális igazságérzet egyensúlya. és kemény munkával lehet legyőzni. Az anyagi sikeresség a személyes igyekezet eredménye. központ (Akarat és erő. Nemi mirigyek) Alapvető jellegzetesség: Igazság. Ilyen betegség fellépte arra utal. A türelem és az óvatosság megvéd attól a lobbanékonyságtól. A 6. hanem az ihletre kell bízni magunkat. tanácsainkat arra alapozzuk. villámcsapásként születő felismerések és ötletek forrása. morális mércénket igen magasra kell helyeznünk.

Diszkréció. Nemi mirigyek) Alapvető jellegzetesség: Erő és morális bátorság. Lép) és 7. Lép. központ (Intellektus és nemzés. Megbékélés A 11. Ez utóbbi lehet külső eseményekkel kapcsolatos. Amikor a végzet közbeszól. Bázis. Keresztcsonti. Keresnünk kell a bölcs tanácsot. Azonban amikor a végzet jelen van. Azonban mégis: várni kell rá. Akik ezt elutasítják. Lassan. központ (Fizikális cél és vágy. el kell fordulnunk minden magunkat korlátozó tevékenységtől.) és 6. központ (Fizikális cél és vágy. melynek megszerzéséhez le kell győznünk amorális tendenciáinkat és meg kell békülnünk ellenségeinkkel.és problémáink is mintegy maguktól oldódnak meg. Gondolathíd Összeköttetés: 8. Plelxus solaris.ezáltal tudjuk terveinket a gyakorlatban is megvalósítani. központ (Odaadás és emésztés. az események irányítására tett minden igyekezetünk hiábavalónak tűnik . Gondolathíd mentén áramló energiától kapjuk az anyagi világ kockázatainak vállalásához szükséges. óvatosan kell haladnunk. amit elvetettünk. Nem szabad újabb problémákba bonyolódnunk. 12. mivel az új fejlemények csak így nyerhetik el megfelelő formájukat.Alapvető jellegzetesség: A belső hang. 10. Általa részesülünk múltbéli jótetteink áldásos következményeiből. A 10. Amikor ez bekövetkezik. Új kezdetek. Gondolathíd Összeköttetés: 8. A türelem és a tolerancia új szintjeinek megszerzésekor belső bölcsességünk és tudásunk áramlása fokozódni fog. Belső hangunk egyre mélyebb felfedezése addig rejtett belső ismeretek feléledésének az érzésével jár. Csendes meditációhoz kell folyamodnunk. A valódi lehetőségek mindig bizonyos fokú kockázattal járnak együtt . vagy pedig belső zabolátlan tendenciáink függvénye. az események igazi arcát csak az idő fogja felfedni. és figyelni kell útmutatására. Lép) és az 5. Az anyagi világban elért valós sikereket emellett belső harmóniánknak is köszönhetjük. viszonyaik megromlását. Gondolathíd segítségével aratjuk le. A két tulajdonság tudatos inputja elősegíti hasonló energiák áramlását a Gondolathíd mentén. A csend igénye.ezért a kötélidegzet és a morális bátorság igen fontos. központ (Fizikális akarat és kiválasztás. Életünkben és mindennapjainkban felbukkanó végzet és új kezdetek Gondolathídja. Mellékvese) Alapvető jellegzetesség: Végzet. Gondolathíd Összeköttetés: 8. 11. Mindennapi életünk kakofóniájában gyakran nehéz meghallani a belső hangot. A Gondolathíd energiaáramlása feltárja a belső hang meghallásának útját. Lép. sőt ambícióik összeomlását élhetik át. 33 . Hasnyálmirigy) Alapvető jellegzetesség: Rugalmasság drámai változások időszakában. központ (Fizikális cél és vágy. a spirituális világtól megáldott erőt és bátorságot .

34 . ösztönösen érezzük.bármi legyen is az. Agyalapi mirigy) Alapvető jellegzetesség: A harmónia és a viszály közötti finom egyensúlyt az intuíció és a logika. és megfordítva. hogy életutunkon előbbre lépjünk. Torok. lehetséges. és ezért a Gondolathíd biztosítja az elme adaptációhoz szükséges rugalmasságát. önmagunk fejlődésén is dolgozunk. Gondolathíd Összeköttetés: 8. központ (Szeretet és bölcsesség. ill. 14. Lép) és 4. Drasztikus változásra lehet szükség. Gondolathíd Összeköttetés: 8. Életünk során látszólag nem kívánt változással is szembetalálkozhatunk. a szálakat elszakító. hogy éppen erre van szükségünk ahhoz.A tudatalattinkból a 12. Ha elutasítjuk. ami harmonikus kapcsolatokat eredményez. a gyakorlati és anyagi megfontolásokat félretolva. központ (Fizikális cél és vágy. hogy személyes és mindennapos életünk kényes tényezőit ügyesen kezeljük. hogy képesek leszünk harcunk végeredményét elfogadni . Ez az utóbbi tényező változás . központ (Fizikális cél és vágy. Legyen ez kezdetben bármennyire ellenszenves is. hogy a jövőbe vezető úton ne húzzon le a múlt felesleges terhe. Amikor a kívánt változásokra megérik az idő. Szív. ha a mégoly váratlannak és kellemetlennek tartott változásra is pozitívan reagálunk. hosszútávon visszafejlődés lehet a részünk. akár anyagi javak vagy elképzelések -. Csecsemőmirigy) Alapvető jellegzetesség: Jelentős változások .akár egészen drámai. Időnként ez a természetes és szükséges módja a jelen igényeinkhez képest elavulttá vagy feleslegessé vált dolgok hátrahagyásának. Lép) és 3. Lép) és 2. és ugyanezen az alapon gondos önkontroll révén elkerülhetjük embertársaink és a helyzetek saját előnyünkre történő manipulálásának késztetését. Gondolathíd Összeköttetés: 8. központ (Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia.legyenek akár emberek. hogy készek vagyunk alávetni magunkat belső lényünk útmutatásainak. 13. például a foglalkozásban bekövetkező változás beköszöntét jelzi. központ (Fizikális cél és vágy. 15. Gondolathídon át előhívódó belső tudás és bölcsesség arra utal. az bizonyos fokig a bensőnkben zajló történések tükörképe. központ (Magasabb rendű aktív intelligencia. Az előző Gondolathídhoz hasonlatosan akkor haladhatunk előre evolúciós utunkon."félre a régivel. az elme tudatalatti és tudatos szintjei közötti egyensúly szabályozza. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk. hogy amit a körülöttünk levő világban észlelünk. Pajzsmirigy) Alapvető jellegzetesség: Önmagunk és mások ügyes irányítása. A Gondolathíd energetikai áramlása lehetővé teszi. Amikor mások tehetségét megfelelően kombináljuk. Hogyha a változásokat. elutasítva belekapaszkodunk az immár "kinőtt" holmikba . Szemöldök. vagy a már lejátszódott változáshoz nem vagyunk hajlandók alkalmazkodni. elő az újjal!" Életünkben számok oka lehet a változásoknak.

főleg az eltérő gondoskodásuk révén utunkban álló személyek . Gondolathíd menti hibás áramlás tehát viszályt hoz harmónia helyett. Szenvedés és/vagy nehézségek.A Gondolathíd energiaáramlását óvatosan és gonddal kell kezelni. másfelől viszont intuitív erőink intellektus általi elnyomására. ha állítólag "oka van" vagy "A végzet erői okozzák" . azonban egyéni evolúciónk számára integráns tényezőjük is. Talán éppen a kétségek leküzdésének és az elfogadás képességének lehetőségét kapjuk meg.pedig ez a két magyarázat hordozza a szenvedéstől való megszabadulás kulcsát. mivel a lehetőségek ugyan anyagi szintűnek látszanak. Egyfelől arra hajlamosít. illetve a következményeik realitásával szembenézni. kapzsiság és késztetés mások . A 15. Gondolathíd Összeköttetés: 7. A kínálkozó lehetőségeket alaposan. Szélesebb összefüggésekben szemlélve minden eseménynek oka van. Amikor ezen utóbbit nem egyensúlyozza ki intuíciónk. A szenvedés elfogadása gyakran nehezünkre esik . hogy 35 . meglátását biztosítja: ideáljaink. központ (Fizikális akarat és kiválasztás. Életünk csak akkor halad a fejlődés és az evolúció útján. Amikor ilyen széles horizont nyílik meg előttünk. Ha az érzelmeinkről van szó. Még arra is szükség lehet. az önsajnálat között. elfogadó hozzáállásból kell megvizsgálni. rokonainkéról vagy pedig a világban előforduló fájdalomról -. hogy létünk mélyebb szintjeiről önpusztító módon megfeledkeztünk.eltaposására. ha hajlandóak vagyunk ezzel. alkalmazkodóképességünknek kell kiállnia a próbát. kevés vigaszt jelent. mégis van egy kevésbé szembeszökő. központ (Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia: Szemöldök. Ezt az állapotot azonban akár álcázott jótéteménynek is tekinthetjük. Sőt. Új távlatok megsejtése. központ (Magasabb rendű aktív intelligencia. következésképpen fokozott bal agyfélteke-tevékenységre vezethet. szükségtelennek és igazságtalannak érezzük. ill. és a szenvedést a jó pozitív erejévé alakítani . Az eredmény pedig hatalomvágy. az ösztön (és nem a logika) által vezérelt önkontroll. Bázis. mivel figyelmeztet arra. Gondolathíd Összeköttetés: 2. Amikor közvetlen vagy közvetett módon megérint a szenvedés. Pajzsmirigy) Alapvető jellegzetesség: Beteljesülés. 16. és ambícióink távlatait szélesíti. hogy a tudatalatti elme domináljon a logikus és értelmező gondoskodás felett. központ (Fizikális akarat és kiválasztás. Torok. mivel rendszerint indokolatlannak. 17. Agyalapi mirigy) és 7. Gondolathíd a jövőbeni lehetőségek.legyen szó akár saját szenvedésünkről. mert csak így leszünk képesek átlépni túlságosan is megszokottá vált határainkon. arra is lehetőséget nyújthat. Bázis. időnként nem teszünk különbséget a szenvedés és a sajnálat. Mellékvese) és 3. ill. Mellékvese) Alapvető jellegzetesség: Végzet. a megújult remény és a beteljesülés lehetőségét ígéri. Az akaraterőt és a logikát ezen a ponton lehet tudatosan felhasználni. személyiségünk széteshet. A 17. hogy merev elmebeli korlátainkat félrelökjük.tehát az energetikai gondolat Gondolathíd menti áramlásának korrekciós hatását érvényesíti.

Nemi mirigyek) és 4.logikus gondolkodás. ha először intuíciónkra hallgatunk. Gondolathíd Összeköttetés: a 3. és ha kezdettől fogva intuíciónkra hallgatunk. belső tudásunk. Ezen a ponton kap szerepet a tiszta intellektus és az ésszerű gondolkodás. központ (Odaadás és emésztés. hogy élvezni tudjuk az élet legapróbb örömeit is. de megérdemelt jutalmat hozhatnak. A "tudatosság"-nak. Keresztcsonti. központ (Magasabb rendű aktív intelligencia. aztán amikor megérett az idő. Több mint valószínű. Plexus solaris. Szív. azonban semmi köze sincs a közönségesen "gondolkodás"-nak nevezett folyamathoz. hogy valós és érdemes célok felé törnénk. 19. Hasnyálmirigy) Alapvető jellegzetesség: Az "újraszületés" öröme és boldogsága.ismét bízzunk másokban. képzelőerőre és merészségre van szükségünk. 18. Csecsemőmirigy) és 5. jogosan örömteli érzelmek töltenek el saját teljesítményeink felett. ha hitünket vagy meggyőződésünket alapvetően megrendítő ügyről van szó. Különféle problémáink egyik lehetséges megoldása. A pozitív és merész cselekedetek váratlan. központ (Szeretet és bölcsesség. Keresztcsonti. központ (Szeretet és bölcsesség. Időnként az erős immunrendszeren alapuló tartós egészség ismételt 36 . 20. központ (Intellektus és nemzés. A Gondolathíd energiaárama képessé tesz arra. és megtaláljuk: a segítséget nem csak önös érdekből vagy jutalom reményében ígérték embertársaink. Torok. Óvatosnak kell azonban lennünk. Gondolathíd Összeköttetés: 6. logikus elménk és akaraterőnk segítségével hajtjuk végre a jónak látottakat a gyakorlatban. Pajzsmirigy) és 6. spiritualitásunk felhasználása életünk ösvényének következő állomása felé vezet. Csecsemőmirigy) Alapvető jellegzetesség: Képzelőerő és merészség. Szív. Amikor úgy tűnik. hogy problémáinkat vagy a krízist logikus elménk idézte elő. Segíthetnek továbbá a tartósan nehéz periódusokból való kikerülésben is. Pozitív cselekedet. A maga teljességében csodálhatjuk a természetet. álomvilágot építhetünk fel magunknak ahelyett. Intuíciónk. elveszíthetjük bátorságunkat. Az átélt kiteljesülés-érzet az újjászületéshez hasonlítható. Hogyha megállunk. Gondolathíd Összeköttetés: 4. Ha mégis ez utóbbi következik be. A Gondolathíd krízisek során aktív. központ (Intellektus és nemzés. és nem szabad túlságosan szabadjára engedni képzeletünket és merészségünket. sosem következtek volna be. hogy az adott helyzetben minden összeesküdött ellenünk. és így segítenek a buktatók elkerülésében. különösen. Itt ismét felbukkan az intuíció és a logikus gondolkodás közötti látszólagos ellentmondás. Kizárólag a gondolat energiájának és erejének használatával áll összefüggésben. de ugyanúgy örülünk mások eredményeinek is legyenek bármilyen jelentéktelenek. hogy a tényeket "tudatosan" és logikusan végiggondoljuk. Nemi mirigyek) Alapvető jellegzetesség: Krízis intuíció . Rávilágítanak tervezett cselekedeteink gyakorlatias vagy ellentmondó vonásaira. a racionalizálás viszont meggátolhatja fejlődésünket.

A feladat elvégzéshez vezet minket. Az események csúcspontja és a végzet ciklusának lezárása. A feladat elvégzés egyben az emberi figyelem legmagasabb szintje is. és a választás lehetőségét kínálja a más szférában történő továbbfejlődés vagy a szinten maradás között. Gondolathíd a sejtreprodukció anyagi szintjén a tudás és az intelligencia áramlását közvetíti az anyagi test további sejtjeinek megszületéséhez. amelyek kizárólag csak a teljes energiarendszer kialakulásakor és 37 . A 21. amelyen az érkező lélek a fogantatás pillanatában halad az esszencia. Életpályánk beteljesülésekor a "következő lépést" testesíti meg. Kifejlesztésének legfontosabb eleme a szubtilis meridiánok rendszerbe építése volt. Biokémia és kozmológia. Gondolathíd Összeköttetés: feladat elvégzés és 9. és egy másik kezdődik. A szubtilis test kilenc energiaközpontjának csúcsa. amelyek az aktív gondolat útvonalaiként. központ (Cél. hogy bensőnk ilyen változástól pezseg. Plexus caroticus) Alapvető jellegzetesség: Kiteljesedés. ahol mikroszkopikus szinten a központok és a Gondolathíd aktivitás korábbi sejtreprodukció során megszerzett emlékezete tiszta erőként beteljesedik és alakot ölt a következő sejt megszületéséhez. A legmagasabb szinten pedig az ösvény. Gondolathíd révén programozódik be a múlt karmája a tíz energiaközpontba és a huszonkét Gondolathídba. A tiszta erő által működésbe hozott esszencia határozza meg a lélek ösvényének tervrajzát. Hasnyálmirigy) és feladat elvégzés 10 központ Alapvető jellegzetesség: A jelen események csúcspontja. A magasabb rendű kihívások elfogadása. Gondolathíd Összeköttetés: 5. fel nem fedett egyetemes elme tízedik központjának is tartanak. hiszen tudatosságunk meg növekedett szintjével új csúcsokat hódíthatunk meg. Alta Major. azonban a felé vezető Gondolathídból következtethetünk létezésére. A 22. a szemnek láthatatlan. nem szabad vesztegetnünk az utunkba kerülő lehetőségeket. központ (Odaadás és emésztés. Plexus solaris. ködnek a mirigy és szervrendszerek energiaközpontjai között. A huszonkét meridián közül húsz az energiaközpontok között létesít kapcsolatot. azaz az élet során követendő útját és az ehhez szükséges anyagi testet. Gondolathíd a folyamatban levő cselekmények sikeres befejezése. A feladatvégzés. Hidat képez a következő dimenzióba vezető úton. A Gondolathíd menti energiaáramlás az élet tudatos élvezetével és értékelésével serkenthető. 22. és összhangban van mind a Kelet. míg a maradék lett a rendszer bemenő és kimenő impulzusainak útja. mind a Nyugat filozófiai elméletével.megszerzésének formáját öltheti magára. Más (és mélyebb) értelemben a régi ciklus lezárult. Ez az a cselekvéskör. férfi (pozitív pólus) és nő (negatív pólus) hármasság megteremtéséhez. Az új orvos biológiai modell tudományos és metafizikai alapokra épül. A végzet ciklusának lezárása. 21. Ha megérezzük. ahol a feminin és a maszkulin egyesül. amit egyesek a rejtett. azaz a szimbólum nélküli láthatatlan központ felé. A 22.

A meridiánok. Egy másik szinten pedig az anyagi forma földi életének befejezésekor játszódik le. illetve a megoldáshoz. Jelenleg is folyik a húsz fő meridián (gondolathúr) és a húsz aminosav közötti viszony kutatása. és feltételezések szerint aktivitásukat a mindennapi élet eseményei. felgyorsul. Az utóbbiak a fehérjék képzése révén az élet építőköveiként szolgálnak. Hat hónapos korára a magzat már teljesen kialakult. amikor az energetikai rendszer a célba Jelenleg is folyik a húsz fő meridián (gondolathúr) és a húsz aminosav közötti viszony kutatása. képesek vagyunk páciensünk betegségének. az utolsó három hónapban a növekedés üteme ismét lelassul. A továbbiakban is Mason elmélete adja az alapot munkánkhoz. Attól. Az utóbbiak a fehérjék képzése révén az élet építőköveiként szolgálnak. elégtelen szintje a test kémiai egyensúlyának felborulását. és 9. az Lhisztidin nevű aminosav termelődését. vagy kórképének okát meghatározni. / makrokozmosz / univerzum / és mikrokozmosz / ember /úgy hitték. nem csak a születés időpontját kell ismerni. Ennek következménye anyagi szinten a test fehérjeszintézisének változása lesz. A születés pontos időpontjából 9 hónapot visszaszámlálunk. hatást vizsgálják. feltételezve. amikor az energetikai rendszer a célba torkollik. arról. ill. tudatos attitűdök. hogy a terhesség normális időkereteken belül zajlott le. 38 . nem szükségszerű. azonban az 1. vezető úthoz. és a biokémia közötti kapcsolat elemzéséhez hasznos lehet az alábbi áttekintő táblázat. hogy a félelem gondolata adrenalin hormon termelését okozza. hogy az emberi testben. Az ember és a kozmosz ilyen integrált viszonyának kiterjesztése az a nézet mely szerint a fő szerveket a fő bolygók irányítják. akkor jelentős lépést tettünk a kielégítő gyógymód. hogy valaki egy bizonyos jegyben született. amely felsorolja az egyes meridiánokkal és energiaközpontokkal összefüggő biokémiai-ásványi elemeket. gondolatai traumái károsan befolyásolhatják. gondolatok. Az elemek önmagukban és vegyületként (pl. és feltételezések szerint aktivitásukat a mindennapi élet eseményei. meridián is érintett. Korábban már szóvolt. gondolatai traumái károsan befolyásolhatják. tartja fenn az emberi test egészséges összetételét. A középkori alkimisták. Ez azonban az ellenkező irányban is lejátszódhat. központok által irányított területek biokémiája és tudatossága is gátolódik. Az asztrológusokat a bolygók folyamatosan változó valamint a földre és lakóira gyakorolt kozmikus befolyást. azaz normális sejtanyagcsereként. hanem a fogantatásét is. vagy szövet-sók. ill. A magzat kezdetben lassan fejlődik és a fejlődés üteme fokozatosan. Ásványi kolloid. Hasonló módon a habozás. a világegyetemben létező összes ásványi és más elem nyomokban megtalálható. a biokémiai és asztrológiai elméletek kombinálásával. vagyis a teljes időben kihordott terhességet követő szülésről van szó. A csúcspontját a harmadik és a hatodik hónap között éri el. hogy ténylegesen kialakuljanak gyengeségei. akik az ember és az univerzum kapcsolatát vizsgálták. Schuessler rendszerében 12 ásvány közös nevükön sejt. kóros állapotot idéz elő.felbomlásakor megkötődnek. biokémiai szövet só. Bizonyos gondolat magok " működésüket helyes irányba terelhetik. az adott helyzet realitásával való szembenézés képtelensége gátolhatja. Egy vagy több só hiánya. homeopatikus potencia) is használhatók az érintett meridián aktiválására. és a pozitív gondolkodás. A Magzat fejlődéséhez. Az egyik szinten a felbomlás az energiarendszer endergonikus átadásaként megy végbe az anyagi formán belüli: új sejt kialakulásakor. és így az 1. Amennyiben. Egy másik szinten pedig az anyagi forma földi életének befejezésekor játszódik le. kategóriák.

meridián energetikai áramlását a sorsunkban tapasztalt nehézségekből. a gondolatokat. vagy pedig az irányíthatatlannak vélt eseményekkel való szembenézés képtelenségéből származó gondolatok negatívan befolyásolják. központ / kategória által irányított területek (4. ábra A 3. mellékvesék. amikor a 4. központot összekötő 16. Ahogy a fenti táblázatból kiolvasható. ábrán jól látható. fülek. ezen sejtek anyagcseréje a biokémiai ásványok közül a kalcium fluoridot. hogy melyik zodiákushoz milyen ásvány tartozik. ábra A táblázatban (elsorolt agyagokat a következőképpen kell használni: Vegyük példának azt az esetet. gerincoszlop) sejtanyagcseréje károsodik. Amennyiben az átélt helyzet felkelti bennünk ezeket. a nátrium-szulfátot és a nátrium – foszfátot hasznosítja. 7. vesék. 4. központi idegrendszer. 39 . és a 7.3. orr. Fej bal oldala. a 4. és 7.

amely megakadályozza a sejtek normális táplálkozását.A folyamat az ellenkező irányban is végbemehet. Mindkét példában felfedezhetjük az ok – okozat egyenlőségét: az első esetben az elme befolyásolja az anyag viselkedését.). míg a másodikban az anyag hat az elmére. Ekkor ugyanezek a gondolatok támadnak fel (nehézségek a sorsunkban. ábra/. A szövet sókat zárójelben adtuk meg (a szövet sók potenciálja rendszerint hatszorosa az ásványi sókénak). ábra A biokémiai ásványok nevének rövidítései. a mindennapi élet eseményeivel való szembenézés képtelensége stb. kategóriákra felbontva. A táblázat /5. 5. 40 . részletesen. Hogyha a sejtanyagcserére olyan környezeti tevékenység vagy gyógyszer hat.

és láthatóan befolyásolja a szervek és szövetnedvek egyensúlyát. Ez a karmaként ismert elmélet. mely a sejtanyagcsere interferenciája miatt az anyagi test betegségét okozhatja. Vagyis a karmájában található jellemerőssége ellenében cselekszik. hogy kapuként működve bezáruljon születésünk után. az emésztés a sejtanyagcsere stb. Hold. ha az egyén tudatosan vagy nem tudatosan ezt az irányt választja. Az emberiség kiegyensúlyozottsága és jóléte három fő kozmológiai erőtől függ. vízzel és a levegővel /. Vénusz. Összetett idegrendszerünket ingerekkel látja el. veszélyeztető helyzeteket. Pl. befolyásolja a felbukkanó hasonló eseményekre vagy új megpróbáltatásokra adott válaszreakciókat. energiaközpontokhoz. betegségeket. Plútó. 41 . Az anyagi test szintjén. hogy vannak már ilyen elképzelések. Mars. haláltól való félelmének és az élet céltalanságának érzésével teremti meg a különböző egészséget. Ezek szabályozzák az összes testi és szellemi tevékenységet. Jupiter. Tehát a könnyebb megoldást. bár a mi csakra központi nézeteinkben nincs erre lehetőség. Az egyes energiaközpontok negatív aspektusai. nagyon fontos a képletben. Alakot ad a testet alkotó sejteknek. és biokémiai folyamat. A Hold a biológiai ritmusra fejti ki a hatását. A Nap meleget sugároz és az életerő. de nem kötjük csakrákhoz. A korábbi és a következő élet lehetőségét elvető nyugati civilizációkban élő emberek. vagy a negatív attitűdöt választja. csak akkor kerülnek felszínre. Szaturnusz. A Szél mozgatja az atmoszférát és az emberiség mozgásának is forrása. átadja a mozgáshoz és a teremtéshez szükséges akaratot. vagy negatív tényezőként. hogy az események jellege az előző életben szerzett tapasztalatokon és az ősöktől örökölt cselekvéseken alapul. Ekkor az energiaközpont által jelölt testrészben olyan polarizáció megy végbe. ugyanakkor viszont függ a jelen világ igényeitől és az emberiség tudatosságának fejlődésében játszott egyéni szereptől is. Az élettevékenységek szintjén szükségszerűen hasonló kétpólusú elrendezéssel találkozunk. a Holddal és a Széllel / a tűzzel. vagyis a tradicionális sorrend: Nap. A sorrendiséget megtartva fogjuk a bolygók helyzetét bemutatni a házak és jegyek kapcsán.Minden energia központ két alapvető aspektussal rendelkezik. Természetesen itt már értékeljük az utolsó három planétát. az életet adó nedvek áramlását elősegítő és megnyugtató elemhez. megnedvesíti az ízületeket. míg az egyén jellemének szintjén erényként illetve hibákként jelentkeznek. annak ellenére. Ezzel ugyanis veszélybe sodorhatnánk karmánk teljesítését. hogy a korábbi élettapasztalatok és azok megélésének módja. Uralja a hullámokat és vonzódik a vízhez az. A tibeti filozófia azt mondja. energiáit adja. pozitív. valamint az összes fiziokémiai. Az emberiség a Földön állva részét képezi az állat. Neptunusz. hogy ne emlékezzünk előző életeinkre. Ennek ellenére a három tradicionális bolygó helyzete. Merkúr. úgy tartja. Uránusz. a növény és az ásványvilágnak és összeköttetésben áll a Nappal.: Jung szerint a Plútónak az a feladata.”/ Richard Mason / Az alábbi fejezetekben az energiaközpontokat képviselő bolygók a házakban és a jegyekben.

tudatos életútalakítással. a tökéletesség és a törekvés erre. méltóságtudat. végzettség. szakmai papír. szuggesztivitás. ahol gyakran az a fő ok. a célra összpontosítottan. Tartós. szabadság. intenzitása és azt is kifejezi. céltudatos. de nem az. egyenes. izgulékony. még akkor is. A jegyektől. másokkal való kapcsolatban nyugodtság és türelem kifejlesztése. tudásának bővítése érdekében tud előadásokat 42 . 4. aprólékos munkát. kívül nagyban az is hozzájárul a sikeréhez. amíg érdekli az. Az élet nehézségeit provokációnak tekintve harcol legyőzésükért. szuggesztív. hogy a mindent áthatósága révén ezekből hol. amit megtenni tudunk. paloták. H. azt. az akaratunk. A tudatos Ego. kerülő úton. Elhelyezkedése a mellkas középső része: /szív csakra/. a vezér. az egyén autoritása. egyenes cselekvő-. Amit tesz. töretlenül. Kozmikusan a Nap uralma alatt áll Feladat: A szeretet kiterjesztése az emberiségre. aki a legbensőnkben vagyunk. A bennünk ható ősakarat. a vágyak kiéléséig. energikus előretörés. aktív. Balogh Endre hozzájárulásával készítettem az Asztrológiai aforizmák címü könyv adja az alapját. Lelkes. amely életet és formát akar ölteni. Nem azt jelzi. Vér immunrendszere. hanem a legbelsőbb Én. hogy céljai realizálásáért a másokat is kényszerit. amelyet önmegvalósításunkhoz használunk. de nyújtja. Kiemelkedik a Kos naiv. Feladatait egyedül. A legmélyebb függetlenség. partnerségi viszonyában. szervezőkészség. Bolygóideg. tetterős nyíltság. Köszönet ezért kedves idős Tanítómnak és Barátomnak. A bennünk munkáló. A Nap. háztól és spektáltságától függően mindezek átéltsége. hogy amit ígért. inkább a cselekvési lehetőség köti le. aki nagy odaadással. A méltóságtudatunk. amit tesz és nem biztos. vagy gátoltan. azzal. amely végrehajttat. a hatalom. az államelnök. de mindezen felsoroltaknak a koloritját jegy-. megingathatatlan önbizalommal végzi. és ahogyan kirajzolódnak a folyamatok során a főbb szempontok teljesítettségei. lelkesedése csökkenni. A hozzá tartozó mirigy: Csecsemőmirigy Testrészei: Szív. akár éjjel-nappal tartó munkálkodással is. nem ismeri az alakoskodást. Gyorsan és ösztönösen átlátja a helyzeteket. különösen a társas. pillanatokon belül magára veszi a felelősséget. Az intuíció és a kreativitás használatának elsajátítása. A Nap a Kos jegyében. Kitűnő megfigyelő. hogy ez függene az érdekeltségétől. Az önbizalom. A gyorsaságon és az idegen dolgok természetes átlátó képességén. a legfelsőbb hivatalok. azt meggyőző erővel. fenntartó. Szimbólumtartalma: Az életet fenntartó őserő. alkotó. azonnal cselekszik. hanem azt. annak cselekvősége. Nagy nyomással feszülnek benne a belső erők és ezek megnyilatkozásai számos gond forrásai. A fenség. úgy kezd érdeklődése. kerüli a hosszantartó. mindenben a csúcs és nem a fokozat. az ezekhez viszonyulás. tüzes. Energia központ: Szeretet és bölcsesség. jogosító. a hatóság. határozott.Az alábbi asztrológiai anyagokat Dr. nagyvonalúság. Kitartóereje általában csak addig tart. milyen módon. jönnének a kisebb részfeladatok. hogy a karakterünk a saját választásunk függvénye. nemesség. Keringés. ha nincs meg minden esetben a szükséges. házkapcsolata és a többi kilenc hozzáfűződő viszonya árulja el. a bölcsességünk és az aktivitásunk. rendező erő. szenvedélyes. örökös tettrekészsége és kezdeményező hajlama. A legfelsőbb hatalom. segítőkészség. amit véghezvisz. A tűz-elem hangsúlyozottsága miatt ebben a jegyben exaltált (felemelt) az állása. A félelmek legyőzésén való munkálkodás. mit valósítunk meg. ennek révén az atya. gyorsan bátran ellátja.

hallgatni és képes hasonlóan értelmesen, élvezetesen, figyelemlebilincselően előadni is. Sokan közülük csak elkezdik, de nem fejezik be tanulmányaikat, új szakmára térnek. Hadilábon állnak ezzel, a számukra nehezen megtanulható fogalommal: diplomácia. Hajlam a fegyelemre, fegyelmezésre, saját magát és más személyt illetően egyaránt. Jellegzetes vonás, hogy az otthon, mint olyan, a legtöbbször csak egy elvont fogalom a számára, vágy, inkább, mint valóság, az igazihoz mindig kell még valami, és korosodva érik be valósággá, az, ami addig csak olyan „köztes” állapot volt. DH. Az előbbiek nem vesznek el, de sokban módosulnak az erőszakosság, összeférhetetlenség, uralomvágy gyakori kísérőjelensége következtében. Elbizonytalanodnak túlvállalásaik miatt, kapkodni kezdenek, hibájukat nem vallják be, bűnbakot keresnek. Vadságuk, és zabolázhatatlanságuksikertelenségük fő oka. Nem viselik el az „alárendeltséget, lázonganak, fegyelmezetlenek. Túlzáshajlamuk az aszketizmustól az ösztönök vad kiéléséig terjedhet. Otthontalanság. I.házban H. Az előbbiekből az aktivitás önmegvalósítói szándéka, a személyiség szuggesztivitása, a nagyvonalúság és az a vonás emelkedik ki, hogy másokért is, önzetlenül és szívesen cselekszik. Bármely szituációban biztonsággal, azonnal tettrekész és utána gondolkodik. Lázadó hajlamú, de a legkisebb forradalmi tünetet már a csirájában elfojtja, különösen, ha mindez a személyével kapcsolatba hozható. A kis, lényegtelen dolgok nem tudják haragra lobbantani, de ha azok mögött valamilyen inkorrektséget érez, lerohanja az ügyet. A gyöngébbet nem bántja, de nem tűri a hivatkozást a gyöngeségre. Mindig és mindenben az élen akar lenni, sajátmagát jó példának tartja, de ha a hite szerint magánál nemesebb vonásokkal rendelkezőt talál, azt fegyelmezetten követi, akár a mártíromságig és ebben a saját megítélése a mérce. A gúnyt, sikertelenséget nem viseli, humorérzéke is meglehetősen gyönge és miután örökkön a saját személyisége van az előtérben, így az ártatlan megjegyzést is képes célzásnak venni. A versengés, vetélkedés erősen leköti, ha veszít, ez csak újabbakra ösztökéli. Erős szexuális készsége a fellépésén, nézésén, visszanézésén egyértelműen átsüt, és mindég egészségesen vonzza a másik nemet. Tekintve, hogy a Nap egyben valamilyen nemesebb vonás jelölője, így, ebben az állásban, viszonylag ritkább az alantasabb típus. Miután a többség, a nép békés, ez a típus viszont állandóan izeg-mozog, ezért a gyakoribb az ütközés a miliőjével. Női képletben a „nadrágot viselő” a családban, akire az érintett karaktervonások miatt nem az érzelgősség, a nőies lelki harmónia a jellemző. DH. Az előbbiekben írt szélsőségesség és mértéktelenség a fő jellemző. A nyughatatlanság és az önerő túlbecsülése örökké szorító helyzetet teremt. Irigy, hiú, talán sehol sem érvényes úgy, mint itt, hogyha mindenegyes „H” karaktervonás elé egy negatív előjelet teszünk, megkapjuk a ténylegeset, de azzal a megkötéssel, hogy a „tartását”, önuralmát ilyenkor sem veszíti el teljesen és az esetlegesen mutatkozó, beteges becsvágy és hajszoltság inkább az ide előnytelenül aspektáló bolygóállással függ össze.

2. házban: H. A birtoklásvágy - ha elsődlegesen is, de nem kizárólag - az anyagiakra koncentrálódik, mégpedig a birtoklás legtermészetesebb eszközére, a pénzre, ámbár a pénz nem öncél a számára. A kardinalitás és a teljességre törekvés a hódítói szándékkal párosulva felébreszti a jegy kitűnő ösztönvilágát, és annak révén tud rátapintani a (pénz) eszközgyarapítás lehetőségeire. Ha a tudomány, a művészet, de akár az ipari tevékenység valamelyik ága iránti érdeklődést jelez a képlet, akkor gyakran értékes szakmai gyűjteményről is beszélhetünk. A hangsúly az „enyém, legyen”-en nyugszik, azzal a tudattal, hogy bármikor ránézhet, előveheti. DH. Főleg egyenes naivitása miatt szinte egy életen át, tartó, szélmalomharcot folytat az anyagiak viszonylagos egyensúlyáért. Túlzáshajlama nagy károkat tud kiváltani és ilyenkor nincsen tekintettel arra, hogy másokat is magával ránt. Hiúságtól vezérelt nagyvonalúság a meggondolatlan adakozásig terjedhet. 3. házban_ H. A világot, környezetét intellektuális úton kezeli szóval, írással. Szervez, tanulmányoz, közvetít, de mindenben a saját értékítélete alapján. Értelmi mozgékonyságával inkább a horizontális kérdéseket látja át, de a vertikális kérdések sem kerülik el a figyelmét, ha azok a témához tartoznak. Meglátásai eredetiek, sok bennük a realitás, de számára a kivitelezés a nehezebb. Közvetlen rokonságával kapcsolódóan a leirt, 43

nyomtatott szöveg szerepet visz. Az életút gyakran kapcsolódik hivatalos, vagy kedvteléses, kisebb utazásokkal. DH. Stílusa erőszakos, lehengerlő, ellentmondást nem tűrő. Elgondolásaihoz makacsul ragaszkodó, magának igényli a vezetést. Elviselhetetlenül polemizáló, durván rámenős és emiatt gyakran ütközésbe kerül a közvetlen környezetével. IV. házban: H. A múlt, az eredet, a család kimagasló szerepet visz életében. Nem annyira az egymás megértése, szeretete, mint az adottságok fegyelmezett elviselése, továbbá, inkább az alá- és fölérendeltség, mint a mellérendeltség szelleme uralja az otthont. Meghatározó apasors a saját otthonra is kihat. Szélesebb vonatkozásban a hazához, a szülői otthonhoz, különösen az apához fűződő viszony bizonyul tartósnak. Jelentős életerő még az idősebb korban is. DH. Zsarnoki megnyilvánulások, amelyek mögött tekintélyféltés húzódik meg, ami a gyakori összetűzések melegágya. A szülői házból hozottak erőszakos átültetése a saját otthonában. Az apa meghurcoltatása. 5. házban: H. A fokozott tüzes hatás hatalmas lendítőerő a vágyak teljes és gyors kielégítésére. Az életörömök, és azok kiélési módja mindig visel magán valamilyen nemesebb vonást is. Hatalmas a szabadságra, vezető szerepre és a kizárólagosságra való törekvés, ezért akár művészeti, akár vállalkozási területen autoritását érvényesíti. Kezdeményezőkészsége kimeríthetetlen, vállalkozásai sikeresek, pedig gyakran csak utólagosan derül ki a megalapozottságuk labilitása. Érzelemvilágában a szerelem, de nem annak „tárgya” a lényeges. Művészeti vonatkozásban az alkotói cselekvés, nem a mű, vagy mint a közismert mondás tartja: a vadászatban nem a zsákmány a fontos. Gyermeknevelése tekintélyelven nyugszik, ellentmondást nem tűr, amellett igazi szeretettel viszonyul - nem nagyszámú - gyerekeihez. Sportszeretet, játékszenvedély, siker a másik nemnél. Női képletben több hűséget jelez, mint férfi képletben. DH. Szenvedélyeinek a rabja, különösen a játékszenvedélye a veszélyesebb. Sportőrület, rekord hajhászattal. Nemtől függetlenül, csak a vágykielégülés ösztökéli. 6. házban: H. A legáltalánosabb vonás az, hogy a nagy, széleskörű kibontakozás erősen gátolt, mert vagy az önbizalom, vagy a külső adottság, lehetőség korlátozott. Általában nagyobb az önbizalom, tehetség, mint annak kiélési lehetősége és akkor is ez a valós helyzet, ha ezt az illető sajátmagáról állapítja meg. Kisebb jelentőségű funkciók, de azokat fegyelmezetten, szorgalmasan látja el, bár gyakran nagyobb az erőfelhasználás, mint az elért eredmény. Szívesen vállal szokatlanabb feladatokat, megbízhatóan teljesíti azokat, így kisebb vezetői szerepkörhöz jut. Egészségi területen a gyors átlátó képessége sikerei forrása. Orvos, akinek fontosabb a betegség kiirtása, mint a beteg gyógyítása. A nála alacsonyabban állókkal szemben megőrzi függetlenségét, így szerez tekintélyt. Jó egészségi, szervezeti adottságok, a testi funkciók jól működnek. DH. Hajlam lázas, fertőző betegségekre. Kicsinyes pedantériával, fontoskodó, okoskodó magatartásával nehezíti a munkatársi kapcsolatot. Beosztottként nehezen viseli a munkát, mert mindig többre tartja magát, mint ami ahhoz a munkához kell. Alkati adottságok az igazi betegségforrások, véznaság, szív-, és érrendszeri problémák. VII. házban: H. A külvilág szélesebb körében nagy és nyilvános az elismertsége a saját elképzeléseinek. Szakmai közismertség, az ekörül folyó viták további sikerforrások. Határozott fellépés, szuggesztív érvelés, gyors reagálással. Korai házasság. Férfi képletben a partner az irányított, női képletben az erre való törekvést jelzi és, általában, az emiatti vitákat. Házasságot illetően, mindkét nem esetében nehezen köthető a partnerség egy személyhez, de ebben nem a szexuális kérdések a perdöntőek. Fontos a partnerségi viszony zavartalanságának - és ha nem is mindig tartósan, de az egymás iránti tolerancia - külső látszata. Széleskörű ismertség, gyakran társaságok, egyesületek, közösségi (művészi) szervezetek létrehozásában, irányításában vezető szerep betöltése. 44

DH. Számára a partnerség csak a másik fél feletti uralmat jelenti, nemtől függetlenül. Meg- nem-értettség, örökös viták, pereskedések, a saját igazság keresése, annak állandó hangsúlyozása. Családi életét a basáskodás, zsörtölődés és a saját számára a „mindent szabad” jellemzi és teszi rövid életűvé. 8. házban: H. Harmonikus állásról nehéz beszélni, mert az élet realitásai iránti érzék csekély. Aszketizmus, de annak megkövetelése is másoktól. Sok újrakezdés, de az önfejűsége, meggondolatlan vakmerősége miatt és ezekkel függ össze sorsingadozása is. Öröklött szellemi, lelki betegségekkel kell megküzdenie, nehezen elkerülhető kényszerhelyzetekkel. Tartós küzdelem az önállóságának megteremtéséért. Előny, anyagi haszon a társas viszonyból (hozomány), esetleg örökséggel összefüggően. Az élet megpróbáltatásait fegyelmezetten viseli el. A természetfölötti kérdések, okkultizmus, gyógyítói tevékenységek tanulmányozása meghatározó az életében. DH. Általában a női képletekben tűnik előnytelenebbnek, mert a saját életén túl a partneré veszélyeztetettebb. Szélsőségek, túlzások, legtöbbször meggondolatlan, önfejű cselekedetek miatt betegség-, életveszély. Minél diszharmonikusabb vonások mutatkoznak, annál biztosabb az előbbiek felmerülése. Ha az okkult kérdéseket átélten vizsgálja, mérséklődnek az előbbi veszélyeztetettségek. Örökséggel kapcsolatos magatartása - a megszerzéssel összefüggően - a legellentétesebb megnyilatkozásokra tudja késztetni. 9. házban: H. A tűz elem egyezősége miatt az intellektus, a gondolati mélység, a szellemi tapasztalatok kerülnek előtérbe. Eszmeiség, elvont fogalmak foglalkoztatják, fokozott becsvággyal nemesebb célok megvalósítására törekszik, reális keretek között, valóságérzéke nem hagyja cserben. Az adott szinttől függően a testi edzés igényével a sporttól a politikai ambíciókon át, valamely tudományág magas szintű műveléséig ível a lehetőség. Az új keresése, a pionírság, utazások - a szó fizikai, de elvont értelmében is folyamatosan alakítják életszemléletét. Szónok, hitszónok, aki tudatosan keresi a mélyebb tartalmat. Vezetésre törekvésének sikerét az a mély hit adja, amelyben feloldódva, a fegyelmezett, de ha kell, akár a mártíromság vállalását is jelentő kiállása vált ki másokban. Erkölcs, vallás, nyílt elkötelezettség, sugárzó, önzetlen egyenesség azok az eszközök, amelyekkel híveket szerez. Sikeres (politikai) perek. DH. Az előbbiekben írtak legtöbbször az erőszakossága miatt nem járnak eredménnyel, a jóindulattal indított tettek keserű csalódással végződnek. Képzelgések, reális háttér nélkül, nagyhangúság, minden elhal az ábrándok szintjén. Női képletben ritkább az elvontságok iránti érdeklődés, viszont csábító a politikai szereplés. Gondok a sógorsággal, nagyobb (politikai) perek, amelyek az igazság ellenére, kétes kimenetelűek. Balesetek, rosszul szervezett, nagyobb utazások. X.. Házban: H. Még közepes adottságok mellett is átlagon felüli életút, ha nem is a szó teljes értelmében, de legalább a saját családon belül, az ottani adottságokhoz viszonyítva. Hatalmas becsvággyal alapozza meg hivatásterületét, hogy hírnevet, dicsőséget szerezzen és ehhez a mindenkor szükséges, magas fokú képzettség tudatos megszerzésével jut el. Vezetés, vezetői pozíció az élet bármely területén. Őszinte elismertség, amit a részterületekre is kiterjedő figyelme, ismerete és ezek tudatossága növel. A hatalomért sikerrel, felelősség-, és elhívatottság tudattal küzd. Széles hatáskör, fölöttesei, beosztottjai megbecsülik. Érzékeny szakmai hiúság, karrier, nyilvános, társadalmi elismertség. DH. A siker még ilyen adottság mellett sem marad el teljesen, csak vagy a zsarnokoskodás, erőszakoskodás, hangoskodás, vagy pedig a kapkodó bizonytalankodás, az örökös félsz a sikertelenségtől, hozhatja lehetetlen helyzetbe. Kicsinyes akaratoskodás, a kérdéseknek nyilvánvalóan hiúsági okok miatti kihegyezése - különösen a női képletekben - teszik népszerűtlenné. Nehéz életperiódusok, bukások, újrakezdések, gyakran irigyeltségre visszavezethető ellenségeskedés. 11. házban: H. Széleskörű ismeretség, ismertség, a társaság közepe, a hangadó, illetve a nagyvilági nő. Gondolatai, elképzelései megvalósításához nagyobb pártfogóra talál, akihez ragaszkodik, akit követ, így kevesebb önálló küzdelemre van szüksége. Az életkörülmények spontán alakulása szerencsés fordulatokat hoz számára. Magas beosztású protektorokra talál, akik nemcsak az egzisztenciális igényei terén állának mellette, a társaság elfogadja és egyenes, őszinte, nem bántó, de határozott fellépése miatt akarat megnyilvánulásait tudomásul veszi. 45

DH. Erőszakossága, érzékeny hiúsága miatt nagyon hamar összevész a baráti körével, hangoskodik, parancsolgat, elhivatottságát agresszíven erőlteti másokra, ha patrónusra talál, azt hiszi, neki is jogában áll ugyanúgy viselkednie, kegyeskedő hangot üt meg, vagy hangoskodva parancsolgat. A támogatottság eredménytelen marad, mert kiderül, csak szó és nem tett húzódik meg a háttérben, esetleg személyében válik alkalmatlanná az elvárások teljesítésére. Női képletben, még ha H. is az állás, szinte elkerülhetetlen az összekoccanás, valamilyen félreértés, vagy akaratosság miatt. Nyílt szembekerülés a fölöttes személlyel. 12. házban: H. Ebben a házban a Nap előnytelenül, kényszeredetten áll és ez első sorban az örökös kezdeményező, nyílt, becsületes, de amellett nagy becsvágyó hajlamának a korlátozó körülmények miatti ütközésében nyilvánul meg. Mindez sokkal mérsékeltebb, ha szorosan körülhatárolt, előre elrendelt tevékenységről van szó, ahol az individuum háttérbe szorul, meghatározottak a feladatok, mint például kórház, rendház, laktanya, menhely, börtön, vagy nyomozás, kémkedés, titkos küldetések, titkokkal körülvett, de olyan ügyek, ellátásáról van szó, ahol nagy fegyelmezettség, bátorság, az előre kiszámíthatatlan helyzetek azonnali átlátási képessége elengedhetetlen. Az elszemélytelenedni tudás révén a színházi világ, titkos társaságok, tanokkal kapcsolódó tevékenység, ezekben vezető szerep vállalása. Sikeréért sokszorosan megfizet (ráfizet), a környezetének gáncsoskodása ellenére erős hittel, mély etikummal kitart elhatározása mellett. Kapcsolattalálás az okkultizmussal. DH. Az előbb leírtakkal kapcsolatban az erőszakosság, meggondolatlanság, egyéb karaktergyöngeség számos veszélyeztetettséget rejt magában, akár közvetlen életveszély formájában is, így önnön tettei hozzák összeütközésbe a társadalommal, még akkor is, ha önzetlen, idealisztikus célok vezérlik, mert gyakran ilyenkor is provokatív módon lép fel és a tiszta erkölcsi bázis ellenére többekben ezzel ellenszenvet vált ki. Gyönge karaktere, vagy alantasabb ösztönei miatt éppúgy szembekerülhet a törvénnyel, mint önpusztító makacskodásaival, amikkel magasabb befolyású személyek ellenszenvét, ártását váltja ki. Önmarcangolás, életkörülmények fokozatos beszűkülése, korlátozódása, illetve az ezek elleni örökös harc felőrli egészségét. Krónikus, vagy nehezen gyógyuló betegség, operációk. Állandó vitatkozás, veszekedés a szélesebb környezettel

A Nap a Bika jegyében.
H. Ami a vitalitást, az akaraterőt illeti, szinte semmiben sem különbözik az előző jegyhez képest, de itt koncentráltabb, higgadtabb, tántoríthatatlanabb. A célratörés és a gyakorlatiasság miatt nem idegen számára a kerülőút. Kitartó szorgalommal, kitartással, kiegyensúlyozottsággal alapozza meg egzisztenciáját. Rejtett hiúsággal halad a főleg anyagiak birtoklásán, nyugvó életútján, de ha hite, meggyőződése engedi és különösen, ha későbbiekben az esetleg hasznot hozó is lehet, akkor a nem anyagi vonatkozású helyzetekben is érdekelt tud lenni. Lelki egyensúlyából nem egykönnyen lehet kibillenteni, de ezt tudatosan tenni vele, életveszély a másiknak. Indulatából órák múltán sem nyugszik meg. Az anyagias beállítottság jellemzi érzelemvilágát is, így ösztöneit, vágyait teljességgel akarja kiélni. Magával szemben roppant elnéző tud lenni olyanban, amit másoknak azonnal felró. Minden kérdés, ami pénzzel, gazdálkodással függ össze, érdekli. Ez a típus éli át legmélyebben, hogy a Természet a legnagyobb művész, ezért képesek sokáig „nézni” (bogarat, lepkét, madarat, tájat) is, ilyenkor „feltöltődnek”, utána szívesen mennek emberek közé. Kit ünő a forma-, arányérzéke, ami nemcsak a művészet - főleg képző- és zeneművészet - terén érvényesül, hanem magatartásban is. Segítségét nem kell kétszer kérni, gyakorlatiasan és azonnal tud cselekedni. Konzervatív, jó, szuggesztív előadó, ismereteit, nézeteit gyakorlatiakkal alátámasztva adja elő, kitűnő politikai érzékkel szerez híveket magának. Ha lehet választani, akkor a legmegfelelőbbet ösztönösen tudja megtalálni. A nagy célok mellett figyelme kiterjed a hétköznapi, jelentéktelen dolgokra is, ha azok nélkülözhetetlenek. Mindegy, milyen nívóról indul, annál magasabbra törekszik. Toleráns mások jogaival szemben, de akiket nem visel el, azzal nem veszekszik, egyszerűen - mintha nem lennének - elkerüli. Az egészségesen, kozmetikázatlanságában, természetesen szép nő, a harmonikus, lágyabb arcvonású férfi. Jellegzetes vonása, hogy a társaságban az önmaguk valamely vonását fitogtató, csinos nőket bizonyos lenéző, érdektelen, hideg pillantásokkal lekezeli. DH. Cselekedeteit csak az anyagiak, megszerzése befolyásolja, alakoskodik, félrevezet, csakhogy annak kerülhessen a birtokába, amit gazdaságosnak, vagy az ő érdekében bármi miatt lényegesnek tart. A 46

„megszerzés” ösztökéli, még akkor is, amikor abból semmi haszna sincs. Megkeseríti az életét, ha valami a szorgalmának, kitartásának hiánya miatt kerüli el, mert birtoklási igénye marad kielégítetlen. Tetteit, kapcsolatait kizárólag - gyakran a palástolt - önzés, vagy hiúság irányítja, senkire sincs tekintettel és ez az utóbbi túlhajszolt testiség, érzékiség formájában érvényesül erotikai világában, szexualitás önmagáért. Korlátolt életszemlélet, minden csak a saját érdekét szolgálja. Kiskaliberűség, otthon-cicomázás, giccs. I. házban: H. Az előbbieken kívül a legkiemelkedőbb a fokozott sikervágy, tettei elismertségének igénye, alkotó-, szellemi erejének kitartása, gyakorlatiassága, de intuitív szervezőképessége, megnyerő határozottsága. Magatartásának egocentrikusságát sokban feledtetik a lényegre mutató és elfogulatlanként ható értékítéletei. Az intellektualitás mellett a szépség, vagy a művészetek valamely ága iránti valós, vagy sejttetett elkötelezettsége és rendíthetetlen nyugalmat sugárzó, kicsit visszafogott magatartása sikerei fő forrása. Jelentős politikai érdeklődés, szociális kérdésekben határozott nézetek, véleménynyilvánítás. Komfort-, kényelemszeretete ellenére azonnal aktivizálódik, ha céljai érdekében cselekedhet, ilyenkor bátor, nyílt, de sohasem kihívó, a biztonságérzet csak úgy sugárzik belőle. Kimért tempójú, nem siető járás, magatartás. Arányos testfelépítés, inkább robosztusság irányába hajló alkat, lekerekített arcvonásokkal. Nők esetében a kimondottan vonzó, mesterkéletlen szépség mellett roppant hangsúlyozott az ön- és biztonságtudat. DH. Az előbb írtak mellett a megnyerőbb vonások így sem tűnnek el teljesen, de az öncélúság, a hajszoltabb érzelemvilág legtöbbször valamilyen szélsőségességet árul el, akár a vágykielégülés, a kényelem, a primitívebb hiúsági kérdések, a földhözragadtság, de esetleg a szellemi, megerőltető törekvések irányában. A nehézségek elvakulttá, indulatában meggondolatlanná teszik, bár még ilyen esetben sem téveszti szeme elől a saját érdekét. Önfejű nyakasság, saját képességek túlbecsülése. 2. házban: H. Miután ebben az állásban a 2. mundánház (Bika) egyben a 2. horizontház is, így nemcsak hajlamaiban, hanem szellemvilágában is hatalmas birtoklásvágy érvényesül, de ez nem minden esetben korlátozódik az anyagiakra, ezért iránya sem mindég könyvek, lemezek, festmények, hanem elvontabb értelemben is érvényesül, ami a tudást, esetleg annak valamilyen speciális kapcsolatát érinti. Tény, legtöbbször csak az ezek megszerzését lehetővé tevő eszközre, a pénzre, vagyonra koncentrálódik, azonban majdmindíg párosulva a nagyvonalúság valamelyes ismérvével. A nagy föld- és természetszeretete miatt sokuknak kisebb-nagyobb ingatlanja is van, ahol szorgalmasan tevékenykedve nagyon otthon érzik magukat. Szinte közömbös, hogy milyen magas szellemi, avagy csak egyszerű fizikai munkaterületen tevékenykedik, hallatlanul büszkék a maguk-termelte gyümölcsre, de akár lucernásra is és a legtöbbször nem is alaptalanul, sőt, módját tudja ejteni ezek hasznosításának is. Nagy dimenziókban gondolkodik, nagyon kitartóan tudja növelni birtokterületét, itt érvényesül a kitűnő kombinatív készsége, megtalálva az adottságok természetes kihasználhatóságának módját. Reálpolitikus, aki ideáknak is gazdag birtokosa és ennek révén, akár hatalmas vállalkozások alapítója, gyarapítója is lehet. DH. Az előbbiek, de leplezetlen önzéssel, harácsolással, a „csak magamnak” domborodik ki és így nem annyira az eredmény, mint inkább a környezet reagálása a negatív. A férfiak önmaguk-hajszolása, csakhogy a meglévőt gyarapíthassák, gyakran keveredik a meg nem engedett eszközök igénybevételével, nők esetében az egyszerűbb kapzsiság és irigykedés mutatkozik. Mindkettőre jellemző az arányvesztés, nincsenek tekintettel az elért eredmények és a ráfordított energiák viszonyára. 3. .házban: H. Általában a kitűnő üzleti érzék az anyagi sikerének fő biztosítéka. Kevésbé rámenős, mint a 2. h.-ban, szorgalma nem annyira a „megtartás”, mint inkább az új és újabb lehetőségek ügyes kihasználására és az így elért eredmény biztosítására vonatkozik. Tárgyal, levelez, utazik és akár a közvetlen rokonságát is, bevonja tevékenységi körébe. Biztonságát rendszerességgel, írásos megállapodásokkal igyekszik fokozni. Érdekéről nem feledkezik meg, de hajlamos - jó hírneve érdekében - anyagi engedményeket tenni, mindezt írásban, hogy - hiúságát kielégítendő - nyoma legyen a nagyvonalúságának. szponzorálás. DH. A rosszul végződő ügyletek esetében másra hárítja a felelősséget, szeret kibújni a kötelezettségek alól, vagy agyonmagyarázni a helyzetet, nem egyszer a környezetével fizettetni meg a saját tévedését. Parazita hajlam. Nők esetében gyakori a munkahelyi üzletelés. Kényszerüzletek, foglalások, gondok a fedezettel, kétes értékű „híresség”. IV. házban: 47

H. Az életsiker inkább érettebb korában köszönt rá, még akkor is, ha egyébként anyagilag jólszituált. Konzervatív beállítottságú családi háttér. Az otthon gazdagsága, gazdagítása folyamatosan meghatározza magatartását és ebben az apai ágról hozottak a dominánsak. Női képletben mindehhez egészséges szépérzék és gyakorlatiasság is társul, bizonyos hiúsággal a saját otthona „maga-alakitotta” voltára. A férfiak gyakran törekszenek a „saját kert”-re, szívesen tevékenykednek benne, annak termékére büszkék. Nagyobb dimenziójú képletben az otthon a hazává bővül, annak gazdagítása, kereskedelmének és politikai erejének erősítése érdekli. Általában az otthonának az igazi biztosítéka a beosztó képességének racionalitása. Kitűnő érzék a gazdasági kérdések iránt. DH. Szűkkeblűség, kicsinyesség lengi körül az otthont, amely gyakran a korábbi „nagylábon élés” következménye. Túlméretezett vállalkozások, ezekben az otthon többet mutat, mint a valóság és sokba kerül a látszatnívó fenntartása. ütközés a hatóságokkal, az otthont, a hazát érintő ügyekben. Természeti csapások elviselése. 5. házban: H. Magávalragadó, életvidám szemlélet, sugárzó, vonzó - kicsit csábító - viselkedés és csak úgy „lerí” róla a nyílt, bátor kezdeményezés. Hangsúlyozott szexualitás, szuggesztív sarm, vágykielégülési igény, szórakozáskereséssel. Szerencsejáték, sport, versenyszellem. Anyagiakban is szerencsés vállalkozás. A szeretett tanár, akit a diákjai örömmel követnek, a tanár, aki kitűnő gyakorlatiassággal tudja átadni a tananyagot. Művészetek iránti készsége a képzőművészet irányába viszi. DH. A szexualitás elhatárolóan fontos szerepet visz életében, emiatt anyagi gondok. Beteges játékszenvedély, vagy téves értékítélet miatti veszteségek. A tehetség elpazarlása. gondok az utódok miatt. Egyoldalú elkötelezettség, az érdekeltségén kívül más iránti közöny. Egoizmus vezérelte tettek. Prostitúció. 6. házban: H. Általában kitűnő fizikai adottságok, egészséges szervezet, hatalmas munkabírás. Részfeladatú munkában is tudja a gazdaságosságot érvényesíteni. A „megideologizált” elképzelések alá is képes gyakorlati alapot adni, gazdálkodási elmélet kidolgozásával. A beosztottjait ügyes gyakorlatiassággal, azok adottságainak megfelelően tudja dolgoztatni. DH. Csak a kirótt feladat ellátására alkalmas. Rögeszmés elképzelések alá keres gyakorlati alátámasztást. A részletkérdések teljesen lekötik. Gége-, pajzsmirigy-, hormonális betegségek iránti érzékenység. VII. házban: H. A társas viszonyt, így a házasságot is, valamilyen formában erősen befolyásolják az anyagi körülmények. Lehet, hogy nem kifejezetten anyagi érdekeltségről van szó, sokkal inkább értelmi, érzelmi megalapozottságról, de egyáltalán inkább a külvilágra hatni akarás a fontosabb, amiben mutatkoznak a reálpolitikai törekvések is. Hirtelen indulatú elvakultság esetében is képes a saját érdekét érvényesíteni. Nyílt sisakrostéllyal áll, vagy küzd, de csak addig, amíg korrektek vele szemben, mert ha nem, akkor kegyetlenül, semmivel sem törődve, a másikat eltiporva tör céljára, általában ilyenkor anyagi vonatkozások kerülnek előtérbe, mind a saját céljai illetően. A másik eltiprása is anyagi lehetetlenítést jelent. Házassága anyagi előnnyel jár, még akkor is, ha ez a szempont, előtte, fel sem merült. Attraktív, de határozott házastárs. Ismertség a művészvilágban. DH. Vagyoni vonzatú pervesztés, házassági gondok meggondolatlan, ötletszerű kiadások miatt. Érdekházasság. A külvilágot az „anyagiak” alapján ítéli meg. Vonzó küllemű házastárs, de az anyagiakat - különösen a feleség - sajátmagára szereti költeni. Viszálykodás a részestárssal, nyílt ellenségeskedés. 8. házban: H. Igazi H. Állásról nem lehet beszélni. Nehezen teremti meg a vágyott társadalmi függetlenségét, pedig állandóan ez foglalkoztatja. Anyagi előny hagyaték révén. Egészségi kérdésekkel kell foglalkoznia, már fiatal korától. Nem annyira az önzés, mint inkább a hiúság sarkallja tetteit. Ha művészi hajlamokkal is rendelkezik, akkor az elmúlás, a végleges elszakadás a gyakoribb ihletője. Erős politikai elkötelezettség, nem egyszer alig kivédhető nehézségekkel. DH. Egészségének biztosítása jelentős anyagi teherrel jár. Hosszantartó, vagyonjogi perek, ahol az igazságkeresés többe kerül, mint a per tárgya. Társaságok, egyesületek miatt a legkülönbözőbb problémák, amelyek esetleg erkölcsi örökségként is jelentkeznek. vagyona gyarapítása miatt nem válogat az eszközökben. Az alapjában nemes cél érdekében kifejtett mentési manővereit a külvilág önzésnek tartja. Női képletben a férj fájdalmas elvesztése is lehet. 9. házban: 48

H. Inkább a tudományok, semmint a művészetek iránti érdeklődést emeli ki, amelyet az alapos szakismeret, a rendszeresség tesz sikeressé. életközeli teóriák, tanulmányok, amelyek esetleg a nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak. Sikeres gazdálkodás nagy - inkább mezőgazdasági vállalkozás irányításával. nagyobb, külföldi utazások, amelyek a szórakozás mellett gyakorlati célokat is szolgálnak. Nagyobb perek esetében a világos, tárgyszerű fogalmazás és dokumentálás sikerének forrása. Előnyös sógorsági kapcsolatok. DH. Beszűkült, materialista látókör, mindenben csak a saját érdekét képviseli, keresi, emiatt számos ütközés magasabb hivatallal, vagy nagyobb erőbefektetést igénylő tanulmány, amely érdektelenségbe torkollik. Dogmatikus felfogás, közömbösség a magasabb, elvontabb fogalmak iránt, érdektelenség a helyzetek etikai vonatkozásaival szemben, a világ jelenségeit csak a hasznosság alapján értékeli. X. házban: H. Még közepes képlet esetében sem lehet egyszerű, tömegsorsról beszélni, mert kimagasló, öntudatos megbízhatóság és az elismertség utáni vágy irányítja az amúgyis reális alapokon nyugvó tetteit. Kitűnő képesség ahhoz, hogy a saját adottságainak leginkább megfelelő életutat megtalálja és azon, szuverenitását megőrizve végezze a munkáját. Nagyvonalú gazdálkodási tevékenység, vállalatirányítás. Reálpolitikus, aki akaratát mások érdekeltté tételével, felelősségvállaltatásával érvényesíti. Művészetek közül a zene és a képzőművészet áll hozzá a legközelebb. A fölöttes hatóságokhoz, irányító személyekhez korrekt, magabiztos és sikeres kapcsolatok fűzik. DH. Túlfűtött önbizalom, gőg és erőszakosság miatt gyakori ütközés a fölöttesekkel. Túlméretezett vállalkozás, csődveszéllyel, minden legyőzött akadály helyén újabb keletkezik, tekintélyének, hírnevének veszélyeztetése. Tartósabb veszteséges periódusok az életben. derékbe tört művészpálya túlhajszoltság miatt. Permanens küzdelem a féltékenyen őrzött szuverenitásának megőrzése érdekében. 11. házban: H: Az életkörülményei szerencsésen alakulnak, nem a saját maga irányítottságával, hanem, általában, a megfelelő időben a megfelelő személy megjelenése, a külső adottságok spontán alakulása révén. Barátok, pártfogók kimagasló szerephez jutnak az életében, könnyen megszeretteti magát, szimpátiát tud kiváltani nem hangsúlyozott, de nyugodt fellépésével, alkalmazkodásával, nem egyszer a tudatosan alkalmazott sarmjával. általában az ismeretségi köre a nagyobb és nem az ismertsége. Anyagi helyzetét kapcsolatai előnyösen befolyásolják. DH. A veszélyeztetettség kétirányú: egyrészt a protektorok kegyeinek hajhászása, másrészt a saját, előnyös helyzetének semmirekellőkre pazarlása révén. Ismeretségkötés előre megfontolt szándékkal a későbbi hasznosíthatóság érdekében. Nexusait - nem egyszer nyíltan - kiaknázza. Nagy kiszolgáltatottság másoknak az anyagiak miatt. Az „aranyifjú”, a kitartott barátnő. 12. házban: H. Az élet anyagi bázisának megteremtése folyamatosan nehézségekbe ütközik, a vágyott jólét illuzórikussá válik és józan önkorlátozást, szellemi értékek iránti érdeklődést vált ki. Visszavonultabb élet, szívesebben tevékenykedik zártabb vállalkozás gazdasági vonalán. Kitűnő meglátásai az intézetnek és nem sajátmagának hoznak hasznot. Művészeti vállalkozások önzetlen irányítója. poszthumusz siker, okkult ismeretek. DH. A sűrű korlátokba ütközés lázadóvá teszi, megnemengedett eszközökhöz folyamodik. Amiből később kellemetlenségei adódnak. Az élet külső kényszere miatt - késve - rátalál a szellemi útra. zárkózódottság, ami mögött gyakrabban egészségi okok húzódnak meg. Kellemetlen, kiszámíthatatlan, inkorrekt személyek álnok magatartása, hamis tanúzása.

Nap az Ikrek jegyében.
H. A tüzes Nap nem harmonizál ezzel a jeggyel, állása itt peregrin (idegen) ezért a szellemet nem a mélységek, hanem a sokoldalúság, a széles felület átlátása vonzza. A szellemi funkciók roppant fürgék, gyorsabbak, mint az írás, a betű, a szó ezért úgy is „kapcsol”, mint a villám. Hajlékony szellem, fantáziagazdag, sokoldalú, mindezt az újabb és újabb ismeretek utáni vágy sarkallja és ez a szellemi mozgékonyság, nem sokat időzhet egyhelyben, emiatt másokban kitartáshiányt impressziónál. roppant könnyen alkalmazkodik, semlegességét, így függetlenségét megtartja, nem azonosul, következőleg nem is ragaszkodik különösebben semmihez, mert tudja, amilye van azok szellemiek és azokat tőle senki el nem veheti, de ő annál többet adhat. Ebből táplálkozik az anyagiak iránti viszonylagos közömbössége, bár 49

igaz, hogy nem is nagyon tud bánni azokkal. Jegyzet, gondolat elvesztése nem nagyon bántja, ha kell, lesz, van másik. Az inkább szellemi, mintsem emocionális beállítottságát fizikai értelemben már a járása is, de különösen - kicsit hadaró, szóvégeket elkapó - beszédstílusa elárulja. Figyelme mindenre kiterjed, azt a mindig újabb keresése köti le és számára az a legkellemesebb, ha - gondolatot, tárgyat -. Cserélhet, közvetíthet és minél szélesebb ismeretségkörben, teheti ezt. Kedves, szellemes előadó, ezért kedvelik mind a legközvetlenebb, mindpedig a társasági miliőben. Igen ügyesen tud megszabadulni a számára terhes unalmas környezettől, ha már azon képtelen változtatni, amit viszont nem is erőltet. Szívesen veszi a kisebb titkokat, a halovány veszélyeket, érdekességük erejéig, szórakozásból kockáztat, de kerülve a nagyobb téteket. Csábító a sugárzó optimizmusa, gondtalansága, hangulata. Nézetei alapjaikban változhatnak, és bár nem hazudik, de a „sztorin” szívesen kerekít, mert így szellemes. Legtöbbjük hadilábon áll a következetességgel, mert, hogy ezért még áldozatot is kell hozni, ez már kötöttség és neki szinte érthetetlen. hatalmas kreativitás a szellemiekben. Legtöbbjük egyszerre képes, akár parallel kéthárom dologgal foglalkozni, például, zenél két hangszeren, barkácsol valamit, könyvet ír és elektromérnök, egyben ezekből eredően van affinitása az újságíráshoz. Jellegzetessége, hogy erotikai vonatkozásban is a másikban inkább a szellemi, mint a szexuális hatás a vágyébresztőbb, noha viszonylag kevés rábeszélést igényel. Inkább flörtöl, és hamar elveszti érdekeltségét, ha féltékenykedést észlel, ilyenkor inkább továbbáll. DH. Az előbbiek szélsőségessége, a túltengő fantázia, a könnyed kapcsolatteremtés, - találás irreális területekre sodorja. Megbízhatatlan, pletykálkodó, megátalkodott hazudozó, a saját rokonságát is becsapó, aki üres szónoklással, ha kell hamisítással, akar érvényesülni. Felületes műveltség irreális képzelgések, nem egyszer tudatos rászedéssel. Zugírászat, bértollnokság, hordószónok, kotnyeles, indiszkrét. Ügyes, de akár szemtelen húzással tud egyik szerelmi viszonyból a másikra átlépni, ha az komolyodni kezd, vagy valamilyen kötöttséggel járna. I. házban: H. Az előbbiekből a kitűnő szellemiség, beszéd-, íráskészség emelkedik ki, tudatos eredményre törekvéssel. Mélyen szántó gondolatok, ezek továbbadása, közérthetővé tétele. Megnyerő, közvetlen egyenesség, fenntartás nélküli nyíltság, keresetlenség. Mozgékonysága nemcsak a szellemiekben, de fizikai síkon is érvényesül, az elviselhetőség határán belül. Roppant fontos számára a szellemesség és a változatosság is. Szellemi, irodalmi pálya vonzza, és ha az élet más területre viszi, gyakran találni közöttük „iróasztal fiókjának verselő”-t. Jó üzleti, inkább kereskedői érzék, még akkor is, ha nem gazdasági területen mozog. DH. Az előbbiekben írtak nem mindig fordulnak negatívumba, így éppen nem a szellemi erő és szellemi adottságok, csak több a látszat, mint a tartalom, ezért azután, például, szellemesnek akar látszani, de csak fontoskodó, okoskodó lesz, idegen kifejezéseket használ, a megfelelő alapismertetek nélkül. szószátyárkodás, nyughatatlanság, mindig másutt akar lenni, mint ahol van, mert ott a jobb. A saját hiányosságaiért a körülményeket ostorozza, de olyan hitelérdemlően, mintha azokkal valaha is rendelkezett volna. Megszállottan habzsolja az új ismeretanyagot, jelentéktelen dolgok, nevek, kapcsolatok tömege van a fejében és azokat „jólértesültség ” érdekében puffogtatja. Nők esetében az üres bókok is képesek érzelmességet kiváltani. Hűség, kitartás nem a kenyere. 2. házban: H. A birtoklásvágy nem annyira, a tárgy megszerzésére, sokkal inkább a tulajdonszerzés szélesebb körű lehetőségére koncentrálódik, ezért nemcsak vásárol, pénzt szerez, hanem cserél, közvetít, egyáltalán az anyagiak előteremtésének valamilyen intellektuális tevékenység a bázisa. A ragaszkodás, a vágy kevésbé magára a tárgyra, a szellemi vagyonra, sokkal inkább az általa megtestesülő fogalomra irányul, de legalább ennyire azok „mobilizálhatósága”-ra, miért is gyakoriak a pénzügyi tranzakciók. Szellemi pálya esetén sem szabadul bizonyos közvetítői, kereskedelmi vonástól. Gondolatait, elképzeléseit, terveit ügyesen kamatoztatja. Kiadói munkakör, vagy nagyvonalú tervek, elképzelések finanszírozása. ha veszteségek érik, viszonylag könnyen és ügyesen kárpótolja magát. DH. Felületessége, hiszékenysége, meggondolatlansága számos anyagi gond kiváltója. Szellemi tevékenysége megvásárolható (újságíró), vagy éppen, hogy nem az (pl. kivételesen. Szintén újságíró), konfliktusok jellemzik az egyébként sem garantált anyagi forrásait. Könnyelműen előbb költi el a pénzét, mint mielőtt azt megkapná, „fut a pénze után”. 3. házban: 50

szervezkedési viták folynak. Az intellektuális vonást magánviselő. amihez téves. szellemesség. esetében sem a meghittség. szellemesség. Veszteségek gyökértelen érzelmi kapcsolatok következtében. házban: H. Inkább a társas viszony. inkább bizonyos felületességgel átszőtt érzelmi kapcsolat köti. Érzelemvilága hamar talál társra. Gyakori. Szellemiekben aránytalanul fejlődő utódok. ezért mindenkivel szóba áll. hozza-viszi a híreket. kellemetlenkedések munkatársak között. szellemes stílussal. könnyedén hódítja meg a másik nemet. Hamar köt üzleti. csalhatatlan módszerére épít. Forradalmiaskodás. előad. 6. mindpedig fizikai értelemben érvényesíti. Alig leküzdhető vágy gondolatainak közlésére. Gyakori utazás a rokonok között. Írói véna. inkább az abban uralkodó könnyedség. partneri viszonyt és szívesen tevékenykedik olyan körülmények között. Betegesen túlfűtött. DH: Túlzottan nagy változatosságigénye miatt szinte ráun a kapcsolataira és emiatt számos . fáradhatatlanul utazik. beteges erotika. Könnyűvérűség. a családban ő a közismert név. ahol a szónak ereje van. amit semmilyen célirányosság nem korlátoz.lekötni képes. propagandafőnökök stb. amelyekben több a szellem. akihez propagandisztikusan kapcsolódik. Nyughatatlanság mind fizikai. Érzékeny idegrendszer. Számos szópárbaj. ahol csak az ismeretségért. ha a tartósan koncentrálást igényel. széleskörű ismeretség. DH. hűléses. Számos. megfontoltabb. de nem megalapozott üzleti vállalkozás. aki örökös nyüzsgésével magára irányítja mások figyelmét. házban: H. Jó kapcsolatok a fiatalsághoz. aki hangsúlyozottan tör a nyilvánosságra. magtalan viták. új ismeretek szerzésére. a hallgatóságát . kapcsolatok. így a hűséget hamar kötöttségnek érzi és nem az érzelme. Eredeti nézetek. majd a bíróságon”-nal fenyegetődzik.tudatosan . házban: H. bizonyos idő után otthagyja. jegyzetel. tudatosan kialakított kifejezési mód. eredetiség. az „esprit” érvényesül. IV. vagy tulajdonviszonyokkal függ össze és ezek miatt. Van a családban híresség. Szappanbuborékszerűen szétpukkanó üzleti kapcsolatok. Könnyed. Ő a jól értesült. ujságírói kapcsolatok. másoknak is hasznothozóak. DH. így mint ügyvédek. hogy a házastárs a határozottabb. VII. manírosság. házban: H. Ha betegség éri. A szociálpolitikai kérdések iránt érzékeny. Gyorsan kötött. Az önálló otthonalapítás gondja már fiatal korban jelentkezik. DH. mint a realitás. amelyre nem annak melegsége. Hatalmas szellemi mozgékonyság. vagy pedig fennhangon hirdetett segítésért mindenki megfordulhat. de leginkább csak szavakban. vita a közvetlen rokonsággal. Ha első. napi tevékenység esetén könnyedségével ér el sikert. sikeresebbé tesz. magatartásukkal támogatják. az otthon „átjáróház” jellegű. számos gond a gyerekekkel. Hallatlanul merész. Hazátlanság. Művészeti hajlam esetén a könnyedség. Sikeres tanulmányok. irtózás a megkötöttségektől és ezt a szabadságigényt mind szellemi. esetleg sorozatosan is. ahol komolyabb irodalmi tevékenység. de hamar szét is menő relációk. inkább a változatosságigénye az állandóbb. Viták. A gyermekeihez még H. Könnyed életvitel. Üres fecserészések. kötetlenség jellemző és mintegy „kaszinója” az ismeretségi körnek.alapos és alaptalan . esetleg saját maga foglalkozik közlekedési feladatokkal. amit a saját. viták a szülőkkel. illetve túlzott érzékenységgel (allergia) kapcsolódó gyógykezelés. pletykálkodik. Meggyőző stílusa kisebb perekben sikerthozó. ebben a szülők is aktívan részt vesznek. Valamilyen „irodalmiság” lengi körül az otthont. DH. Mozgékonysága miatt elég gyakran változtatja otthonát. a szívósabb alkati adottságok révén hamar gyógyul. Erős nervőzitás. amelyet gyakran a fizikai mozgékonyság még hathatósabbá. semmint a házasság fogalma áll közelebb habitusához. Rendezetlen kapcsolatok a családban. nevezetes egyéniség. szomszédsággal. szabadosság.H. Önálló egzisztenciáját alkalmazotti viszony biztosítja. aminek a tárgya akár a származással.kritika éri. Írói. mind szellemi vonalon. jó előadó. de szerelmi „tárgya” iránt érdektelen érzelmi kapcsolatok. 5. Idős korban szellemi zavarok. Kapcsolat a modern távközléssel. vagy túldimenzionált spekulációk is hozzájárulnak. de őt sem kell sokáig kapacitálni. nem érzi a saját otthonában jól magát. meggyőzőnek vélt szavaival nem ér el sikert azonnal a „na. gondok különböző okmányokkal. Az öregkorban is szellemi frissesség. légzőszervi megbetegedés. enyhe bohémség. hanem a pillanatnyi helyzetre épített 51 . Kapcsolatait nem az érzések. Közvetlen környezetének hangadója. magával az ingatlannal. eredeti elgondolására.

Jól indult. DH. mint kutató. noha ezt ügyesen hasznosítja. színháztörténeti kutatások. Lelepleződés miatti perek. Hamar kerül a politika vonzáskörébe. de az alacsonyabb. megszűnésekkel kapcsolatos okmányok. A finansziális ügyekben kitűnően eligazodik. félműveltsége ellenére ír. házban: H. A saját és nem mindig etikus magatartását ügyes szofizmussal és éppen az erkölcs oldaláról védelmezi. amely féligazságokkal operál.elgondolásai befolyásolják. olvas ilyenekről. Fölösleges pörlekedések. A külső csillogás. DH. ellene irányuló. Lehet szellemes pamfletíró így is. szakirodalom publikálása. de ismertségének is ügyes kihasználója. A szélesebb és a gyerekkoráig visszanyúló ismeretségek. politikai szélkakas adottságokkal fűszerezve. Ideák iránti könnyed lelkesedés. Nem a totális elkötelezettség. de érdekközösség. nézet-. nevelésazonosság teszi tartóssá kapcsolatait. esetleg technika. vagy valamilyen hasznosítási. Ügyes stílus. kicsúszik a talaj a lába alól. házban: H. Nagyfokú felületessége. előad. avatatlansága. a modern irodalom. amellyel mások számára az elvontabb fogalmakat is képes közérthetőbbé tenni. vagy a jó hasznosítás lehetősége. vagy a modern technikáról szóló irodalom érvényesülésével. nehezen kibogozható. vagy az előbbiek miatt gyakran változtatja hivatásterületét. Másnak nyújtott segítsége mögött becsapás húzódik meg. 11. meggondolatlansága. 8. Okmányokkal kapcsolatos 52 . Végrendeletek. Sikeres ügyvédi pálya. könnyedén átlépve a magasabb eszmeiség. DH: Közlekedéssel kapcsolatos veszélyeztetettség. vagy véglegesen megszakadt kapcsolatok következtében. hangadó. ezek révén az okkult ismeretek hamar felkeltik érdeklődését. házban: H. Félreismertség miatt hitelvesztés és gyakran éppen saját maga teremt mindehhez alapot. és szívesen társalog. tartalmát kutató gondolatok. beszél. szellemi örökségek. 12. kitűnő gondolatok a rend és a törvényszerűség értelmezéséhez. A nyilvánosságtól elzártabb területű tevékenységben a mozgékony kapcsolatkereső adottságok erősen korlátozódnak. szélhámosság. közvetítői témakör. kötelezettségek. de érvekkel rendelkező. gyógypedagógiai munkák. nem a belső tartalom a fontos kapcsolatainak kialakításában. Érzékeny idegrendszer. A véglegesség. tanít okkult témakörben. vagy öröklött hajlamok. gondosan megalapozottnak vélt kezdeményezés számtalan buktatónak van kitéve. kapcsolatteremtésre készséges magatartása sikerei fő forrása. a helyzetek megváltoztathatatlanságának fogalmával korán megismerkedik. adottságait elaprózza. vagy kiadói. X. 9. de legalább is kitűnő érzékkel rendelkezik a mindenkori „széljárás” gyors felismerésére. anyagi zavarokkal küszködik. és ha nem is túlzott mélység. nyomozó stb. vagy ezek iratainak kezelése. A magasabb iskolázottság iránti igény főleg az írás. nyomdaipari. Ismerőseinek. Megnyerő. Az okkult élmények néha tudta és szándéka nélkül utat találnak nála. érvel valamely ideológia mellett (vagy ellen) és közben a függetlenülés látszatát keltve tudja éreztetni nézetének magasabbrendűségét. Általában kereskedelmi. DH. hamar elveszti önbizalmát. felszámolásokkal. amelyek gondozást. barátságok komoly segítséget jelentenek életútján. nehezen tisztázható gáncsoskodások és ezek tartóssága miatt komoly lelki válságok. de sikerthozóak. laboratóriumvezető. beszéd és viták területén érvényesül. azzal kapcsolódó oktatói. Nehezen teremti meg az önálló egzisztenciáját. vagy tudatosan „leereszkedő” és a banálisat felfújja. de pszichológiai kísérletek. hétköznapibb fogalomkörből nem emelkedik ki. nem erőszakos. házban: H. A külső kapcsolatokban megnyerő közvetlenségével irányít. hanem a szellemi érték a vonzóbb számára. ami a magánéletében is jól felismerhető. kezelést igényelnek. Rendőrségi feladatok. DH. ami miatt számos kellemetlenség mérgezi meg még a legrégibb barátságokat is. önző módon kiválasztott személyekkel tartja a kapcsolatot. Leplezett ellenségeskedések. A hitelességet nála megelőzi a szellemesség. Intellektuális hivatásterület.. A lét értelmét. Vezetői funkcióban is halad a korral. függetlenségét megőrizve. házban: H. terveivel kreatíven érvényesülhet. ideák világát. de hamar kiderül a céltudatossága. Bértollnokság. Így is valamilyen korlátozottsággal jár. intézeten belüli munkásságát érintő. kötelezettségét. Nyughatatlansága. Jobb az erkölcsiségről tartott nézete. ahol magasan szárnyaló fantáziájával. mint annak az igazi átéltsége. képzetlensége. A férj veszélyeztetett élete. titkos küldetések.

addig a Rák jegyében minden megnyilvánulásához valamilyen érzelmi elkötelezettség is tapad. akit általában . vizsgálatok. Védő. emiatt ő nem mond. a környezete számára elviselhetetlen. vagy . hangulatok és a külső hatásokra jelentkező. H. ellenőrzések. belső. ami "akkor volt". megszállott az általa érzelmileg követett. Valójában csak az otthonában teljesedik ki és a nem az otthonában végzett tevékenysége mögött is az otthonépítés. Amíg az Ikrek jegyében a fantázia szerteágazóságát az ötletek. érzi. vagy valamilyen rendkívüli képesség rejlik. ugyanígy. befolyásolható természete ellenére sem téveszt célt. DH. hanem „alkot”. Alapjában jóindulatú. hazájához köti és a tetteit. Bár önző. amelyeket azért kezel előszeretettel.a partnerságára való alkalmasság megérzése és nem kizárólag érzelmi vonzódás alapján választ ki. tört szárnyú amorettek is megtalálhatóak. csalhatatlansági érzés. fantáziált elképzelései eltávolítják otthonától. Szívesen gyűjt térképtől bélyegen. ami nehéz konzekvenciák előjele. kiszámíthatatlan sértődékenység. belső dolgainak érzékeny takartsága. a származás nagyon fontos kategóriák a számára és ebből táplálkozik a példakép-igénye is. amibe belemerülve sikeres. bátran szembeszálló. bár hősiesen. érzelmi reakciókon nyugszik. párosulva buján gazdag fantáziájával. Az eredet. mint tettei irányítója. Hangsúlyozottan önbizalommal teli fellépése ellenére folyamatosan figyeli a külső. házban: H. mint „menhely” ahová az élet realitásai elől menekülhet. Céltudatosan tör környezete anyagi bázisának megteremtésére és ebben együtt érző. lemezen át spárgáig. ezért kitűnő házigazda. bár jelentős a szereplésvágya jó humorával azért kerül annak központjába. Beteges hiúság. ezek felületes ellátása. Leplezett külföldi kapcsolatok. mert túlméretezett a szerénységhatározottság. önző. jól lehet éppen e külső megnyilatkozás mögött nem egyszer igazi művészi adottság. Őszinte ragaszkodás a partneréhez. Száműzetés. Maga köré képzelt. mint cél húzódik meg.ha tudományos pályán munkálkodik . Fentiekből különösen az érzelem és az érzékek világa hangsúlyozódik. érzés. Könnyen meghatódik. vagy korszak az. inkább az egyéni. hogy ő is jólétezhesse magát. kiszámíthatatlan magatartásokra ragadtatja. tudat. vagy tesz valamit. ami a családjához. szélesebb horizont esetében. elcsuklik a hangja. Pozícióra törekszik a külvilágban és otthonában egyaránt. Ösztönös érzékenység az otthont. Felfokozott szenzibilitása.inkább egy meghatározott témakör. de nem is mindíg átértett dolgokkal kapcsolatban. Hangulatai alól nehezen szabadul. aki a családtagokat családdá tudja összekötni. de poros nippek. miután túl a fizikai. vendégszerető háziasszony. ez megkeseríti életét. egyaránt vonzza. térbeli honvágyán vannak preferált történelmi korszakai. kényelmességet. közvetlen környezetéhez. hanem a mögötte lévőt látja. ebben is különösséget mutat. még a túlerővel 53 . mert „mintha már élt volna” abban. ha az emléknek csak a töredéke is fűződik hozzájuk. annak oka inkább a szemérmesség. a hazával kapcsolatban. hangulat. és ha a külső látszat más is. kél benne ugyanaz a kép. örökös ingadozás hangulatainak függvényében. mert honvágyára is érvényes. amíg az Ikrekben a külsődleges meglátás bizonyos semlegességet visel magán.elzárkózöttság sejttetése vonalán. kitart választottja oldalán. Súlyos kötelezettségvállalás az otthonnal. Gazdag fantáziavilága alkalmassá teszi az érzékek feletti világ befogadására.és különösen a nők . Mindig bizonyos teatralitást lehet kiérezni a viselkedésében. környezetét veszélyeztető helyzetben. az együttérzés .pereskedések. hanem „kinyilatkoztat”. egyedi adottságokra érzékeny és ez az a vonása. A kisebb dolgok művésze. nevelő hajlama miatt szívesen osztja meg ismereteit. az annak szól és nem a környezetének. pszichiátria. céljait ezirányú elkötelezettségérzete irányítja.ahol kezdetben inkább szeret a háttérben maradni. ő nem végez. hátha majd kell alapon. I. környezetét veszélyeztető körülmények iránt. társaságban . az udvariasság-kimértség. Beteges érzelmi befolyásolhatóság. addig a Rákban mindez az emóciók. Gyenge egészség. a gondolatok gyors váltakozása irányítja. mert nem a tárgyat. zacskókig. mert a jelenlévőknek akar örömet szerezni. de ha segít. Együtt érző. Monogám. a múlt. A Nap a Rák jegyében. a mellékhatásokat. de a kitaszítottságot mégis ő érzi. és mint ilyen „szellemi családot” alapít. Családját. hazug világ. súlyosabb konzekvenciákkal. szeretet-vágya. otthoniasságot kedvelő magatartása nem annyira a dolgok nagyobb összefüggéseire. A távolság térben és időben. tanít. otthonvesztés. otthonához. gyöngédségigénye magatartásának meghatározója. hogy együtt nevethessenek.

Túlfantáziált szerelmi kalandok. házban: H. vagy rendkívüliségébe vetett önhittsége. állandó sértődési lehetősége. ez gyökértelenné teszi. inkább befektetéssel. Kiszámíthatatlansága. de legalább is a fennmaradás. lelki világát elsötétítik. 6. ráadásul a saját magatartására visszavezethető okok miatt. Fantáziavilágának nyughatatlansága maga előtt idealizáltnak gondolt távoli világba kergeti. Az oldalági rokonságban meghatározó szerepet tölt be. vagy félreértett levélre visszavezethetően. IV. utazik. A nehezen megszerzett otthon kicsúszik alóla. Nem kizárólag takarékoskodással. de akár szeparáltságát is.különösen a nők annak meleggé tétele érdekében. és ahogyan mondják. Egyik fő vágya. DH. eredetieskedő magatartása miatt a munkatársak kedvelik. „semmiből készült” étellel lepheti meg. de honvágy. nívótartás nehézségeivel kell megküzdenie.legtöbbször nagy árat fizetve . irodalom) területén. Férfiakra a családanya. A „lelkem teszem ki a családért. drogfüggőség. de a legkisebb köszönetet sem kapom” helyzet inkább 54 . szervezetek. Akadályok esetén időben tud „váltani” magatartást. de ezt a magatartását vagy nagyon elfogult. legkisebb gond már megviseli. általában beteljesül. kicsapongásokkal. ezért nemcsak annak teljes függetlenségét. sokkal inkább a gyakorlatiasság és célszerűség jellemzi. A család szolgálata a Nap i. Stílusát nem annyira a választékosság. állást. aminek az oka lehet egy hirtelen sértődés. Jellegzetes kapcsolat a színi világgal. Adottságait. amit frappáns megjegyzésekkel eltakar. amit vagy a sikertelenség. elkallódás veszélyével. és amely nem egyszer a művészetek terén talál kielégülést. gondoskodás az „öreg napok”-ról.szerinte . Mámorbetegség. ha vendégeit új. Kedveskedő. de ilyenkor az eszközeiben nem válogatós. véleményt és minderről másoknak meggyőzően magyarázatot adni. csalódásokkal. Hiábavaló utazgatások. Takarékossága még a közvetlen környezetével szemben is érvényesül. Az öröklött vagyon gyarapítása. hogy a . vagy a kezdeti sikerek túlértékelése következtében. a nagyobb család. kapcsolatteremtéssel. hatásra kibuggyant egy megnyilvánulást. intézmények területén. hangulatát alapjában befolyásolják. házban: H. Az otthontalansággal járó. Depresszióhajlam. esetleg anyagiakra. akiknek ellátása.szemben is. Ha kicsúszik az otthon talaja a lába alól. amely a legkisebb külső. de az elfogultan kedvelt családtagját . Vállalkozás esetén a „jó megérzések” visznek nagy szerepet. családtagjainak képességeit messze túlértékeli és ez élete egyik. különösen annak otthonteremtő igénye (IV. Nehezen találja meg a számára otthonának megfelelő környezetet. Üzleti életében az előnytelen periódusok tartósak. szinte önzően vállalt feladata.indokot találva . házban: H. DH. 2. esetleg kicsapongó hajlama elviselhetetlenné teszi miliője számára. Merev elzárkózás a rokonsággal szemben.zsenerőz módon megajándékozza. érdekükben segitőleg eljár. Az anyagi gondok egész szellemi. sőt beválnak.ugyan sikert ér el. DH. házban: H. Szívesen időzik a művészetek (zene. ilyenkor egyesületek. Szívesen vállalja a több utazást. A Rák jelleg itt töretlenebben érvényesül. azok szemlélete befolyásolja. DH. nehezen talál magára. Menekülés a felelősség elől. A társadalmi kérdések iránti érdeklődését a szűkebb körének helyzete. levelez. vagy az utódokkal kapcsolatos problémák aktivizálnak. vagy kölcsönös előny befolyásolja.jelentéktelen munkát neki kell elvégeznie. gondoskodás róluk szinte öröm a számára. örökös sértődöttsége. és harciassá teszi. 5. Pénzügyi szaktekintély. folyamatos szépítéssel . a több gyerek. Féltékeny zsarnokoskodás az otthonban. semhogy az otthonát kelljen változtatni. a munka területén ez abban nyilvánul meg. vagy családias jellegű vállalkozással igyekszik erősíteni családja anyagi bázisát. Magatartásában bizonyos leereszkedő színezet érezhető. ezért gyakran változtatja azt. Szerencsés kapcsolat az oldalági rokonsággal. Nagyon sok hazafias érzés. nőkre a családapa típus gyakorolja a nagyobb hatást. mh=Rák). ahol . aki jó megérzéseivel választott móddal gazdagítja (más) vállalkozását. Folyamatos küzdelem a szociális függetlenségéért. A gyermeknél mutatkozó. vagy más hiányérzet kíséri hétköznapjait. DH. érzelmi elkötelezettség. ennek ellenére nem szívesen lát el robotmunkát. esetleg a vártnál mérsékeltebb eredmény. Szerelmi életében nem önző. DH. Túlfűtött érzelemvilág. 3. házban: H. Szívesen főzőcskézik és arra nagyon büszke. vagy „túlórázásban” keres otthont. melyet az apától örökölt. Szenvedélyrabság. életcéljának érzi.

obskúrus fogalmakkal. Elvárja. egészen addig. DH. múlt-kutatás. ami kisebb dolgokra vonatkoztatva unalmas. ezért sok mindent áldoz is. 9. jog. ami aláássa az egészségét is. gyakorlati példamutatói igyekezet húzódik meg. a partner örökös családon-lógása. Számos és közvetlenül érintett. noha nem föltétlenül ez a célzatosság húzódnék meg mögötte. akkor rengeteg belső. hivatali megbecsültség ismert lojalitása miatt. Mindkét oldalon mutatkozó hiúság. Az ember és miliőjének szociális kérdéseit érintő föladatok. népművelés a tudomány szintjén sem mentes a személyes vonatkozásaitól. borongós kedélyvilág. amihez az első gyakorlótér a házasság és ezért tekinthető az kevésbé bensőségesnek. így egyre nő a veszélyeztetettség.látszat. végleges búcsúk nyomasztják lelkivilágát. melyet maga harcolt ki. Végrendeletek. DH. példálódzásai a természet. Tartós anyagi problémák. semmint a vállalkozási szféra a hozzá közelebbi életterület. vagy megjátszott okok. Szexuális kilengések. Hivatásterületét. A házasság az anyagi és a társadalmi helyzetét biztonságossá teszi. sértődések miatt régi barátságok. vallás. Nem annyira széles. házban: H. Meggyőződéséért nyíltan kiáll. hit. Félreismertségen nyugvó tévedése a partnerválasztásban. tele zavaros. amiben még a családi érdekeltség is döntő tényező lehet. sokkal inkább az egymással szembeni „betartás”-ok teszik elviselhetetlenné. házban: H. de évek multával is inkább a vendéglátás. Az emberek szellemi. de ha mégis az lenne. átélő. korai találkozás ezzel a fogalommal tesz érzékennyé a transcendentális világ irányában. A múlandóság átérzése. kellemetlenségek a külföldi utazásokon. Udvariasan hangsúlyozott önbizalommal tud függetlenülni a pályatársaktól. lélekelemző színezettel. összeollózott. DH. A partnerek egymás iránti vonzalmának csökkenése nem válóok. DH. de beosztotti pozícióban is megtalálja a függetlenülés módját. annak kialakításában alapvető tényező a szimpátia. de lehet annak kényszerű. Felelősségteljes állás. ha kell. korán igyekszik önállóságra szert tenni. Képességeinek és fizikai adottságainak hibás felmérése miatt mértéktelenségek és azzal járó egészségi konzekvenciák járnak. házban: H. Tartózkodó természete és családcentrikussága másokban bizalmat ébresztő. gyakori megszólásokkal. a vitáiban is gyűlölködő. meggyőző erővel érvel mellette. mint a kitárulkozás jellemzőbb a kapcsolataira. fanatikus. sőt családcentrikus a magatartása. mazohista jellegű.jobbító szándékú. testi jólétével kapcsolatos területeken otthonosabban mozog. vagy hiúsági érdek alakítja a belsőbb ismeretségkörét. Okkultizmus. Szeret reflektorfényben tündökölni. 55 . mások neheztelésével. féltékenységi jelenetek. DH. Számos és vallási. kapcsolatok megszakadnak. Dogmatizmus. ízléséhez alkalmazkodjék a másik. de annál jobban felfújt. vagy az egyéb társas viszonyt nem annyira a nagyobb és sűrű veszekedések. irigységével szemben kell megvédelmeznie. Tradicionális életszemlélete miatt inkább az állami hivatal.sokszor romantikus színezettel . amíg a testreszabottra rátalál. X. mint inkább közvetlenebb kapcsolatú a baráti köre. Kitart az egyszer megkedveltek mellett. noha a saját erkölcsi tartása mögött valódi nemesség húzódik meg. lelki vajúdás kiváltója. házban: H. Kizárólag kicsinyes. mint valóság. Jelentős külföldi utazások és annak során ismeretanyag gyüjtés. noha korrekt. és emiatt arányérzékét elveszti. Jelentéktelen. nyílt küzdelem a társadalmi elismertség érdekében. titkolódzás. 8. Nagyobb perek elvesztése. A külvilágra akar hatni. Mélyen vallásos hitélet. Gond az utódokkal. VII. vagy etikai-nevelési kérdések vitái a családban. Veszélyes kapcsolat a mágiával. babonás. Nyughatatlansága miatt gyakori az állásváltoztatás. félműveltségre jellemző fogalmakkal. Szellemi elkötelezettsége mögött . 11. üzleti veszteségek. A házasságot. a család fogalomkörét érintik. kritikátlanság ezekkel szemben. betegségfolyamatok tudatos átvészelése. szellemi hagyatékok foglalkoztatják. házban: H. szektásság. Erős nagyravágyás. ezt nem ismerik be. hogy nézeteihez. Álszent. de gyakori lehet az öröklött hajlamokkal való küszködés. további fenntartása. de intellektuális megközelítéssel. esetleg a saját alkalmatlansága a társas életre sok nehézséggel érvényesíthető válóok.

többet és bármikor nem vállal. másokat vádol. anélkül. igen ügyes kezdeményezői képességgel. de ezek tudatossága erősítik életútjának alakításában. nyíltságot. naiv. ütközés a törvénnyel. gáncsoskodó.érrendszeri problémák. hogy öntörvényű életútját más is tiszteletben tartsa. határozottan és elegánsan tud. nem viseli el környezetében a feszültséget. Változó. valamint a hangsúlyozott vezetői készség emelkedik ki. nem mintha a legkisebb érdekeltség húzódnék meg tette mögött. hogy tisztában van képességeivel. Sportszerető és szívesen vállalkozik. a magasabb cél. vagy hiúságában érintené. zárt miliőben (színház) szívesen tevékenykedik. A beteges hiúság és elviselhetetlen „kivagyiság”. csak amit. mások önérzetére való tekintettel tudja magát körülvetetni. de nem a tettért. Erősen lefojtott. szellemi. de nagyvonalúságot. DH. a sikertelenségtől való félsz az alapvető tényező. vonások teljességükben ekkor sem tűnnek el. hogy mindezt mások is elismerjék róla. a kormányrudat azonnal kézhez ragadja és a hatalommal járó felelősség sohasem teher a számára. Aláásott egészség. holott átlátja ezt a helyzetet. amelyekből nehezen tudja magát kiemelni. majd a nehézségek jelentkezésekor kapkod. de csak akkor reagál. hiú. zabolátlan. Előnyös külföldi kapcsolatok. adottságait túlbecsüli. Szórakozás. Tudja és éreztetni is képes. Hangsúlyozott ösztönélet. elégtételt venni. ha nincs a kiváltó ok mögött igazság-. jobbító célzatú szándék kísér. A körülötte zajló dolgokat látja. nem lekezelő azt mástól is elvárja. társaság. megnyerő. pesszimisztikus hangulat. Szív. romantikus. azonnal leleplezi ezeket. házban: H. a mögött etikus beállítottság és érzékeny lelki mechanizmus. (neki szabad!). mi tartozik a méltóságtudatához. gőgös. kényszerítő körülmények tartósítják. Céljait természetes határozottsággal valósítja meg. annyira természetes az is. különösen ha tudatosak. pöffeszkedő. 56 . hallatlan biztonságot. A nagyobb nyilvánosságtól elzárt hivatásterületen. de ugyanúgy azt is. Szenvedélyes. I.princípium. vagy valami önérzetet bántó tényező. avagy öntörvénye szerinti. magány. sértés esetében félelmetes ellenfél. amit „ő” ér el. számos megkötöttséggel. Robosztus egészség. ha kell. a világ csak őkörülötte forog.12. Hangos. és ha valami hiányzik a tudásban. groteszkekké válnak és legtöbbször a zsarnokság ismérvei is. de egocentrikus vonását ekkor sem tudja megtagadni. mindezt külső. hűtlenkedés. dicsekvő. alig fékezhető indulatosság.sokszor az egyébként valóban indokolható merev . sőt. pazarló. DH. házban: H. élvhajhász. gőgösség számos ütközés oka. Saját domicilium (otthoni. mert itt elveszti előrelátását. szeret cselekedni. csak túlzottakká. egyenes. DH. hallja. de ezzel részéről az ügy végleg lezárva. fizikai elzárkózás. önérzetet. határozottságot sugárzó és nemesveretű fellépése sikerei záloga. Az elismertség utáni vágya súrolja az elviselhetőséget. de köszönetet. Átélt okkultizmus. mert nem gyakorlatias. Fellengzős. a praktikákat. különösen pedig kitűnő és gyakorlatias szervezőképességgel pótolja. ragyogó helyzetfelismerés és ebben éppen a hiúsága. az élen jár. és nem elpusztítani kívánja másikat (ez a Skorpió!) csak plédátstatuálóan legyőzni. ahogyan ő lojális. Tudatos bántás. Ehhez fűződik az is. hogy a másikat érdekében. önző. annak ismertségét. amihez .nyakassága is hozzájárul. élvezetek területén. Rendkívüli teljesítményre képes. de többségében levert. A Nap az Oroszlán jegyében H. tele karaktergyöngeségekkel. rendíthetetlen optimizmussal és valahogyan a sors is a kezére játszik.ez inkább a Kosra és a Nyilasra jellemzőbb hanem az eredményért. Kiemelkedő egyéniség kiemelkedő sorssal. idearombolás. Képességeit. noha nyílt marad ilyenkor is. befelé fordulás. az alakoskodást. hamar elpárolog. de roncsaiban is marad valami méltóságtudatából. elvárja. hogy ezt ő tette. A H. önmagának mindent. kitartással. de méltóságát sohasem veszítve. magáért . lenéző. és amikor sikerrel teljesithet. Gáncsoskodások sikeres legyőzése. tul sokat vállal. öntudatot. de az. a legkisebb részletekig észleli. hogy mi az övé. csak a talpnyalók érvényesülhetnek nála. megmutatkoznak. a félreértéseket. teljes odaadással szerelmes és éppen ez az Achilles-sarka. Természetes bölcsesség. siker érdeke helyére a „nekem van igazam” lép. hirtelen harag. Segítőkész. vagy jobb belátás miatt erre kényszerült lelki világ. de a másik eszébe sem jut. amit nevelő. Üres nagystílűség. Gyorsan. nagyon is önzetlen. így a magávalragadó. csőd. uralmi) jegyében érvényesül a legtöretlenebbül a Nap . Az előbbiekből különösen a szellemi és a fizikai erő. amennyire természetes számára a saját magatartása. azt határozottsággal.

szívesen áldoz a sajátjából. . személyiségének fölösleges hangsulyozása nehezíti a viszonyát a közvetlen környezetéhez. 3. amelyek kommunikációval. de sikert ér el megbízhatósága révén. így folyik el hívságokra a pénze. az otthon életébe beleszólnak az öröklött kötelezettségek. ahol tekintélyt vív ki magának. kacérkodó fellépés. megfoghatóakra irányuló birtoklásvágyát kegyúri magatartás övezi és nemesebb célért . DH. jól választja meg munkatársait. házban: H. betegséggel szemben jó ellenállóerő.: Ösztönvilágát szélsőséges élethabzsolással éli ki. szerteágazóbb. Hibáját sohasem látja be. házban: H. apai tekintély. hosszú öregkor. könnyedséget. DH.:Erősen hangsúyozott ösztön-. csakhogy a kudarcát . széleskörű elismertséggel. akkor tartósan levert. összeférhetetlen velük. optimisztikus. sportot és vállalkozást kedvelő. figyelmes.de ilyenkor sincs benne bosszúvágy. vidám.:Élénk szellemi élet. hajlamok. számos torzó bizonyitja ezt. közvetítésekkel foglalkoznak. de nem önző. az eredendő koncentráltság. otthonosan mozog a gyermekek lelkivilágában.: Gond a szülői otthonban az apa saorsa. szülőhöz (apához) fűződő tartós kapcsolat. egészségügyi.: Sikeres népszerüségét így sem veszti el. hiszen ez őt „megilleti”. ugrik az első szóra. de a vesztést sem és ha ez éri. inkább a nagyvonalú pénzkezeléshez szükséges fedezet biztosításáról van itt szó. hogy lássák „mi mindenem van”. önkontrollt nem ismer. vagy egyéb tollforgatói. A nem mindig csak az anyagiakra.hiúságból elkerülhesse. lehengerlő biztonság. méltánytalanságot hangoztat. 5. de ekkor sem a pénzért. az eredet és származás üres fitogtatása. az ő döntése. A kicsinyességgel szembeni megnyilvánulásaiban előfordulhat bizonyos teatralitás. de meg is találja. IV. előnyös helyzet kórházi. sikereitől megrészegült. vagyonvesztés. választása. csak erősen korlátozódik kisebb. de inkább konzervartiv miliő. de egyéniségének kihangsulyozása mérsékeltebb. önző. távolságok áthidalásával. majd hibát hibára halmoz. a szerencse is melléáll. érzelemvilág.mindkét nembéli . biztonságtudata erőteljes. bár egocentrikus. felelőtlen érzelmi kapcsolatok. de ilyenkor sem alacsonyodik le a garasosságig. vállalkozása sikeres. kevés utód.:Elaprózódás több. derüs. az otthon gyermekkori emlékei árnyékként nehezednek a későbbi évekre. lázzal hamar gyógyul. mert ösztönviláguk kiélésében őszintén „adják magukat”. segitése mögött célok és nem is mindég magasabbrendüek húzódnak meg. ha nem tudja azonnal rendezni a dolgokat. tevékenysége számos utazással kötődik. a látszat ellenére sem igazi kurtizánok (mindkét nemben). házban: H. A szűkösebb időszakokat nehezen tűri. ugyebár az emberek! Stb. DH. sulyos (jogi) következményekkel. "félig-munká"-val. kezdeményezéseinek kezdeti sikerei meggondolatlanságokra csábitják. messze híres házvitellel. hanem. de nehezen fogható. önérzete gőgbe megy át. így teljes az öröm.ha nem is feltétlen névtelenül . metódusa a jobb. vagy zsarnokias magatartása miatt. nehezen viseli a beosztottságot. előnyös lakásváltoztatás. 2. vendégszeretettel. segitőkészsége kedves. nevelhető utódok. de. ott is bizonyos önállóság tapasztalható. ha művészeti vonal kerül előtérbe. a segitettjeivel körüludvaroltatja magát. külön utakon járó házastársak. házban: H. sportőrület. mindíg az élet napos oldalát keresi. 6.ami családi birtokkal. céltudatosság könnyedebben oldott. munkatársi körre. nyilt magatartás. egészségességet eláruló. még akkor sem. vagy szociálpolitikai területen. esetleg szórakoztatói tevékenységet végez. tehetséges. zseniálisabb. 57 . egy érdekli. A „könnyű kezű”.csélcsap. Nem annyira a vagyongyűjtésről. ami az egészségesség határáig ösztönöz a kiélésre. ha az anyagi bázis valamilyen hivatallal kapcsolódik.:Az otthonhoz. az akadály meggondolatlanná teszi. A nagyvonalúsága csak saját magára korlátozódik. megsértődik. így nem egyszer írói. hogy cselekedjék. a másikat is boldoggá akarja tenni. harmónikus. DH. stb. vállalkozással is összefügg. Másik véglet a beteges vagyongyűjtés. házban H. a lemondást nem ismeri. vállalkozások.

Önbizalom. A család. Mindezek mélyítik a gondolatvilágát. gondok az utódokkal. ami a kapcsolat kezdetén vonzó volt. graduális képzésen. állami funkciók. akit a hízelgés nem téveszt meg. a feltétel nélküli tekintély elérése és mindez saját erőből. Általában a család legsikeresebb tagja. konzervatív politikai elkötelezettséggel. érrendszeri betegségek. addig férfi esetében a legtöbbször az markánsabb nőiség. Magas szintű műveltség. de a nagyvonalúsága így is csak sajátmagára vonatkozik. vérnyomás problémák. amíg női képletben elég egyértelmű a házasság. gondok az utódok egészsége miatt. tetteinek egyik meghatározója. de annak keretében a primátusságát természetesnek tekinti. vagy valamely cég. végrendeletek. házban. emiatt tartós helyhez kötöttség. nyíltságra. nagyvonalú tervek. bővítője. szív-. méltóságát ő növeli. A nagyobb nyilvánosság tudatos keresése számos ütközéssel. mert a mellőzöttséget képtelen elviselni. Az előbbiek sötét tónusa fokozott. lesz az idők folyamán a viták forrása. hatékonyságának növelője. azokat meg nem. pereskedések. tagadó természet. házassága szerelmi alapon nyugszik. tekintélyét. oktatói beosztások. és érrendszeri betegségek. Született készség a magasabb etikumra. Etikai. Bátor. Sportimádat passzív tartalommal (lóverseny). a társas tevékenységre való igény. az embertársi megértésre. az. Féltékenység a partner közismertségére. Kitűnő pedagógiai adottságok. mert a partner részéről is erős az önállóságigény. hanem messze távlatok bejárásával szerzett ismereteken is nyugszik. jogi. 58 . esetleg ilyen területen iskolateremtői alaposság is mutatkozik. házban: H. legalábbis. mindez egy kicsit profetikus színezettel. A reprezentatív jelleg mellett az elmélyültség is megtalálható. Öröklött hajlamok. Bármekkorák is méreteikben a tervei. jó föllépés. kereskedelmi társasági kapcsolatok. ezért mérsékelt a tiltakozása. baráti titkok. Ügyvédi. nyílt elismertség. házban: H. 8. H. Vezető. filozófiai. házasságban még igy sincs föltétlen garancia az együttélés harmóniájára. Valláserkölcsi intézmények. a külvilágra hatni akarás. átlát azon. Szektásság X. sejttető jósolgatások. Kényszerű.:Egyik legfontosabb megnyilvánulása a másokra. túlbecsülése és csalódások emiatt. amely nemcsak a hivatalosan elismert. vallásfilozófiai vonatkozások. szervezői képességének köszönheti. Veszélyes ütközés a fennálló jogrenddel. vonzóak. meggyőző előadói adottságok. Férj. nyílt ellenfél. vagy apa korai elvesztése. legtöbbször merevsége és nyakassága miatt. de jól is esik. a társ válik azzá. ezt éreztetni tudja. DH. a tettei nyomán és a partnerével szemben ilyen értelemben visszafogottabb. vezetői elhívatottságát. balesetveszély. házban: H. Üres szónoklások. ezzel meggyőzővé teszi a többiek előtt szakismeretének mélységét. VII. taláros bírói. A professzor. hatalmas függetlenségszeretet kitartás. megérlelik találkozását a természetfölötti kérdésekkel. esetleg önkezelés. DH. de sikeres és tartós gyógykezelés a szív jó működése érdekében. Gyakran magasabb állami funkció. Saját képességeinek hangoztatása. hogy ez az ő családja.:Az egészségi problémák már gyermekkorában jelentkeznek. 9. de beárnyékolt kedélyvilág. Sport (vadászat) reprezentatív pozíciók. vagy megtévesztő nézetek. vállalkozás átszervezője. de azok mindég reálisak. Már fiatalon megismeri a szerelem múlandóságát. Impulzív partner. nem ismerik el a dolgait ami visszahat egészségére. ütközik a munkatársakkal. Hozományok. Pervesztés. vagy az érzelmek elfojtását és a beletörődési kényszert abba. így sok közöttük a maga teremtette vállalkozás első embere. Kritika. súlyosabb esetben megszállott ellenállás a közerkölccsel. az otthon. hogy külső hatások megváltoztathatatlan következményekkel járnak. Súlyosabb szív-. de ilyenkor annak hatókörét. üres. iskolázottság. DH. Nagyvonalú vezetési stílusa mellett a fontos részleteket is számonkérő.DH. sokat veszít személyes varázsából. politikai szélkakasság. illetve ilyenekben aktív vezetői és elismert szerepléssel. történeti kutatások magas szinten. annak renoméja. Elért sikerét a gyakorlatias vezetői. kivitelezhetőek. Az élet örömeit ismerő. társadalompolitikai szereplések.

tökéletesség mind a saját testi. a félsz a hibavétéstől a „gyomrára megy”. hanem a vertikális jelleg. hogy az ő gyengéire mások figyelmeztessék. Gyakorlatias. 12. hogy sokáig elzárva. vagy hiúságból nem veszi figyelembe mások tanácsát. tény. magányosságának fő oka ezek mellett az örökös kritizálgatás. érzékeny idegrendszer. képességeit nem becsüli túl. miért is a szemléletében nem a horizontális. 59 . mert a szellem elsőbbsége. Kutatások vezetése. Tisztaság. Gyermektelenség. A Nap a Szűz jegyében. vagy gond azok könnyelműsége miatt. Agglegénység. de ebben inkább az értelme és nem az érzelme a vezető. vagy üres siker. ami kifelé megfontoltságot. DH. Analitikus szellem. nyílt természetessége korlátok. A vezetői hajlam spontaneitása mérsékeltebb. aki csak saját tevékenységét érti. Hipochondria.de azt nem viseli el. semmint az együttérzés vezeti. kipiheni magát. vagy nehezen képes még korlátozottan is megőrizni. legföljebb a határozottság. ugyanakkor állandó aggodalomban él. vénkisasszonyság.DH. de nem földhözragadt. nyugodtan tölt be tudásánál jelentéktelenebb munkakört. a másokkal való bánás túlméretezett. Szőrszálhasogató. függetlenségét nem. a hiúság miatti balsiker elhárítása teszi kritikusabbá. csak az tudja „érdekelni”.princípiumum mindenre kiterjedő. Az élet nagy támogatottságának jele: a legalkalmasabb pillanatokban a legalkalmasabb emberek a legalkalmasabb módon nyújtanak segítséget. Épp úgy törekszik szuverén függetlenségre. ha megkapja a segítséget. H. Fontoskodás. Az előbbiek nagyrészt így is érvényesülhetnek. A külső körülmények kényszerét tudomásul kell vennie. céltudatos pedánsságot éreztet. szűkebb kör előtt mutatkozik. vagy tévesen ítélt. magabiztosak. ebben a témakörben inkább elutasító. utódok sikeres életúttal. ügyesen. inkább egy bizonyos szakmai. Nyitottságának visszafogottabb volta a magánügyeinek érzékeny takarásában nyilvánul meg. átlátni a részletek összefüggését. lelki dolgaiban.és tény. akit korrektsége és határozottsága miatt ott is vezetőként fogadnak el. Az alaposság nyújt számára biztonságot. aki a saját szakterületéről szemlélve át fogó világképet tud nyújtani. az önbizalom. azért drágán fizet. de másokra vonatkoztatva is és ebből eredően a higiéniai. elutasító. ítéletei pontosak. hogy elfogulatlant . a természet ölén erőt gyűjt. agyonsorolja azok fontosságát. 11. gyanakvó. Számos ütközés hivatásában. lelkiismeretesen teremti meg független egzisztenciáját. a körülmények felmérésének pontosságáról. Legtöbbször elvész a részletekben. de arról kritikát mondani csak ő maga jogosult. aki megfelel elgondolásainak. DH. Barátságtalan. közé szorul. Érzelmi életében is a hűvösség érvényesül. szándékai megvalósításához. hogy valamit kihagyott. de még tekintélye meghurcolása esetén sem alacsonyodik le. Valójában inkább célrakoncentráltságról. ragyogó nagyvonalúsága. táplálkozási kérdések erősen érintik. A nehezebb sorsot mutató képletekben ez az állás vigaszforrás. házban: H. visszavonultan másoktól nehezen tudna meglenni. sokszor briliáns elmélyültséggel. amit ilyenkor ad. Szakbarbár. Bár könnyen mondanak kritikát mások hibáiról . Kitűnő intellektus. mint az Oroszlánban. vagy a körülmények reális felmérése indokol. Tervei. nervőzitása megnyugszik. de kényszerű körülmények miatti. Mértéktelen nagyravágyás hajszolja. Szívesen tartozik más emberhez. átfogóbb tanulmányok eredményösszesítése. ezért megelégszik a kisebb beosztással is. sőt. A fokozott zárkózottságot gyakran egészségi adottságok magyarázzák. A magány iránti vágya inkább erőgyűjtés. Ezzel függ össze az a vonal is. Szándékainak megvalósításához a külső körülmények is spontán hozzájárulnak és pozícionált személyek a megbízhatóság miatt mellé állnak: széles ismeretségkörében szívesen látott tag. Ha segít azt is inkább az értelmesség. a lényeges-lényegtelen szétválasztásának fontosságérzetévé módosulásáról van szó. ritkán tudja teljességében összefogni a dolgokat.és elismertség vágya nehezíti meg társas életét. nem provokatívak. Függetlenségre törekvésében fontosabb a függetlenség. a „témán belülmaradás” a jellemzőbb. önállóságigénye itt is érvényesül. házban: H. DH. Vagy az önbizalma túldimenzionált. biztosan a kellett a legjobban. csak az út. mert ő tisztában van a saját hibáival. Nyíltan provokálja elgondolásai ellenzőit. mód más és a körültekintés. Az elismertség nem a nagy nyilvánosság. mint a pozíció nívója. A Nap . kicsinyes. vagy beképzeltsége miatt elveszti a segítőit is. amit vagy a zárkózottabb egyéniség.

házban: H.hívásokra érzékeny reagáló képessége a jellemzőbb. érzékeny idegrendszer. DH. 6. Az említetteket ideges kapkodások mögötti szórakozottság és az elbizonytalanodás tudatosulása bővíti. nem annyira a kezdeményezés. Szellemi nyughatatlanság. Hatalmas pénzösszegek mennek át a kezén saját vállalkozása keretében. házban: H. de nem kicsinyes elszámolást kedveli. Otthon végzett szellemi tevékenység és öröklött anyagi. mint a kapcsolattartás kerülnek előtérbe. Gyakorlatias. Tehetséges testvéri környezet. kötetlenebb szellemi kapcsolatok övezik. vagy gonoszkodással illetni. de az idealizmusát az anyagvilág iránti realitásérzéke nem engedi a fellegekbe szállni. egyenesen. Feszült családi légkör. Bizonyos kettősséget árul el. tevékenységi kör centrális szerepet tölt be életének intimebb pillanataiban is. elkülönülés igénye miatt inkább a tények. Örökös időzavarral küzd túlvállalt feladatok miatt. mögöttük családi érdekeltség. erősen koncentrálni képes fantázia szükséges. valahogyan. közvetlenül szellemi értékek. házban: H. ezzel nehezítve a munkatársi viszonyt. Hosszú beszélgetések. idegen személy látogatja. ami egész. Az „enyém” fogalma gyakran túlnyúlik az egyszerű anyagiakon és a birtokolt megfoghatóság mögött a szellemi érték. érzelmi kapcsolatok nélkül. 2. megszállott pedantériájával üldözi a családtagokat. Természetes. „túljózanság”. saját tevékenységét túlértékelve számos pénzügyi vitát provokál. IV. . okmánykezelési munkálatok. ehhez azonban pedáns. lelkiismeretes. Kiadói kapcsolatok. 3. Gyakori a sok szövegelés a téma körül. de ugyanakkor bizonyos félszegség. DH. ugyanakkor gondos.különösen a természeti . otthoni rendjére kényes. Alkalmazotti jövedelem esetében nagyon figyelmesen ítéli meg . Más számára ezek inkább nagyvonalú fantáziát. független otthont fiatal korától kezdve kívánja. DH. Határozottabb az öntudatosság. ezért fontosabbak. Kicsinyesen önző. üzletelés miatt számos. és ha egymásra találnak. a kapcsolat tartós. bizonytalan a másik nem közeledésekor. otthon érzi magát. tanulmányokban keres levezetést. visszafogottság is észlelhető. szőrszálhasogató viták az otthonban. sőt.házban: H. ezzel vívja ki a személyét megillető elismertséget. Félszeg. mint inkább a külső . Az otthont könnyedebb. a szakmai elfoglaltság. Szűk látókör. kisebb utazások egészségi okok miatt. Levéltári. beteges érzékiség. Az önállóság. hideg. Előnytelen kapcsolatok a sajtóval.a keresetének méltányosságát. Az előbbiek töretlenebbül érvényesülnek. ahol apróbb részletek összetétele után lehet eljutni a végkövetkeztetéshez. inkább „körüljárás” zajlik ilyenkor. 5. Az anyagiak kezelésében a pontos. de nem „előjáték” miatt. a szenvedélyek tényekkel való alátámasztásának magyarázását jelentenék. tetterős. Minden olyan területen. csak az akarat és a tett számit a szemében. Gondos. Lakhelyváltoztatás. házban: H. Hiú. Kiemelkedő szellemi mozgékonyság. DH. Kényszerhelyzet. Az önálló.máshoz viszonyítva . eszközök húzódnak meg. mégiscsak részletekből áll. szellemi adottságok az otthon meghatározói. egyszerű magatartás helyett az „előbb beszéljük át a témát” viselkedésével elűzi az illúziót. de az egészségi adottságok sokkal előnyösebbek. (agg) legénylakás. sokat tesz kialakításának érdekében. körültekintő magatartásának elismertségét óhajtja. külön munkát vállaló személyek esetében gyakran megtalálható ez a kapcsolat.I. legalább is gyakori. Üres érzékiség. kapkodó stílus. DH. Kereskedés. végső soron. amely írásban. de ezek ellenére sem lehet megátalkodottsággal. hogy jobb képességei ellenére alacsonyabb munkakeresethez jut. Érzelmi világára. különösen művészi ihletettségét illetően. Határozott az érzelemkiélés teljessége iránti vágya. vitairatok készítése nyugtalanító hangulatot terjesztenek az otthonában. Beteges tisztasági mániájával. házban: H. Miután minden. Az otthonban a hivatás mellett végzett. önző és ügyesen takart érzéketlenség miatt magány. ezért 60 . mert egyrészt a szellemi energiák kerülnek előtérbe. Sok utazás.

a félművelt obskuranciát meglátja. lelkiismeretes munkával teremti meg a jövőjét. de van önbizalma. Szellemi. A természet életteli valóságát dogmákba kényszeríti. mert valamilyen korlátozottság. neki csak a tények számítanak. halálkultusz ismerete. mintsem. X. hogy maga a házasság alakul ilyenné. DH. Nem szívesen kalandozik el szellemével a kétes bizonyosságú misztikum. DH. házban: H. azok összefüggései. viták az otthonban a partnerek között. keresi az azok fölött meghúzódó törvényszerűségeket. személyében. hivatali funkció. az elvárt gondosság hiánya miatt. a legkisebb hibát meglátja. házban: H. feltáró jellegű. Számára a nagy természet a megismerendőt. 9. Nehéz vitapartner. Házasságában inkább alkalmazkodik partneréhez. A másik fél komolyabb szellemi tevékenységet fejt ki. de nem ritka. önbizalmát elveszti. a külvilág elé kényszerítik. A partner egészségi adottságai kritikusak. a beosztottságtudat életuntságot. veszélyes kapcsolatok az éjszakai alvilággal. félszek az élet egyes szakaszaiban. vagy ilyeneket követelő. Könyörtelen kritikus. örökös elégedetlenségével unalmassá teszi magát környezete számára. az alakítandót és csak másodsorban jelenti az embernek üdítő otthont. DH. okai foglalkoztatják. tényszerű kérdései. különösebb emóciók nélkül. A 61 . vagy megmásíthatatlan helyzetalakulás erősen befolyásolja az egyént autoritásában. Szellemi alkatánál fogva szívesebben hajlik a teóriák. a diagnosztizáló orvos. sok ütközés a munkahelyi vezetővel. Nem egyszer beosztott-főnök közötti ismeretség előzi meg kapcsolatukat. mint a kivitelezések felé. Itt H. krónikus betegség vet sötét árnyat a jövőre. Az élet reális. amelyhez mind a szakmai. az. Örökség a házastárs után. hanem kritikai tevékenysége révén kerül azzal kapcsolatba. az utópisztika területére. örökkön nyüzsgölődik. sajtókiadványok formájában jelennek meg. Obskúrus. még akkor is. Állásról nehéz beszélni. de annak a megfoghatatlanra gyakorolt hatása érdekli. Transzcendentális. meggyőzhetetlen. rámutat. mit tesz és a mit ér. józan kapcsolat. Szerencsés találkozás a dolgokat nem reálisan látó személy és az azokat valóságukban rendezni tudó partner között. a hivatástudat és az elkötelezettség elengedhetetlen. Szellemi zsarnokság. 8. DH. de azonnal figyelmezteti a munkatársát. a kutatandót. logikus. Pereskedés munkatárssal. Nagyon gyakori az állami. tudja. általában az analitikus szemléletet és tevékenységet igénylő munkaterület. aki az inspirativ hajlamokat körültekintően. amelyben igen körültekintően tudja megőrizni szuverenitását. Másokat állandóan kritizál. reális határok között marad. az elmúlás filozófusa. Kritikus. Kreativitása leginkább az építészet. mind az etikai tisztaság. fölösleges filozofálgatások akadályozzák az igazi siker kivívásában. Olyan hivatásterületet lát el. DH. Elvész a részigazságok között. produktívan munkálkodni. A nyilvánossághoz fűződő kapcsolatát még így is bizonyos kényszeredettség jellemzi és esetleg nem is közvetlenül. Kezdeményezéseit. hogy saját akaratát kényszerítse rá. Vagy elviselhetetlen megszállottsággal. Zavaros nézetek. esetleg ezek matematikai kifejezési lehetőségeinek vizsgálat jelentik a magasabb szintű érdeklődési körét. Az élet külső körülményei. Korán jelentkező. ugyanis a megfoghatóságból indul ki. nem pedig az átélést igénylő szemlélet uralkodik. elaprózódások. a realitások síkjára tudja terelni. Korrekt. de hordoz ez bizonyos önellentmondást. VII. a biológia kutatásterületén érvényesül. Eredményei publikusak. A múlt kutatása. értekezések. lelki depressziót vált ki. a kísérletező mérnök. A hétköznapok monotonan ismétlődő tevékenységei keretében is képes sikeresen. Tragikus kimenetellel megszűnő társas (üzleti) kapcsolat. házban: H.áll közelebb hozzá a kutató. meglátásait mások gyümölcsöztetik. ha csak kisebb vezetői posztot tölt be. aki örökkön újabb és újabb alátámasztásokkal huzakodik elő. vagy pedig saját tevékenységének teljes hiábavalóságát érzi. így valláserkölcsi felfogásában is inkább a hierarchikus. vagy okkult vonatkozású kérdések között jól eligazodik. félművelt „okkultizmus”. A partner egészségi gondjai. babonás. Elszürkülés. Inkább az anyag-analízis. A társas kapcsolat kényszerű megszakadása. Szakmai felkészültsége ellenére örökös nekikezdések. jelentő miliőt. valamint hajlamai ellenére. házban: H.

de ha a szeretett személyt a hűvös udavriasságán belül is engedi. ebből eredően gyakori közöttük valamely művészeti ág iránti fokozott érdeklődés. Személyes érdekütközések. amit. ami a számra erőgyűjtés. inkább figyelmes. a kényszert nem viseli el. Nyilvános. szabadságát. üres bókok. de visszafogottabb lelkivilága ezeket képes magáratalálássá formálni. szervezői. Szakmai féltékenységek. de bármi alkalmas a számára. az élet nagy ígéretei alig. azaz megtévesztési szándék húzódik meg mögöttük. hiszen a merevség már önmagában is bizonyos túlzás. ilyennek (amatőr) gyakorlása. társadalmi élet. házban: 62 . kevésbé politikusok. noha öntudatos igazságérzettel . irodalom). főleg pedig attól a félsztől vezérelve. ebből eredően a lojalis. ezért bírák. különösen a közöny. vagy a tevékenysége alakul azzá. házban: H. nem határozott. házban: H. bizonyos könnyedség. lekötöttségét jó arányban tudja tartani. az emberi lélek harmóniára törekvése a művészi képességben nyilatkozik meg. kerülve az egyenetlenségeket. de abban nincs elkötelezettség.: Itt kázuszban (esésben) áll. inkább diplomaták. kétes értékű társaságok. nagyvonalúság is észlelhető. vagy csak nehezen realizálódnak. a „másik”. véleményében határozott. DH. ezért kevésbé szenvedélyes.: Leginkább az emlitettek torzultsága. a felelősség alóli menekülés. ezért sokat veszít magatartása a határozott nyíltságából. barátság fontos szerepet visznek életében. a magát elveszejtő „zseni”. " fehér galléros" bünözők. Önbizalomhiány. már az előszelét megérezve igyekszik elejétvenni a diszharmóniának. társaság. eddigi életformáját bármi is veszélyeztetné. 12. szívesen nevet. a látszat mindig fontosabb számára a valóságnál emiatt sok nehézséggel kell megküzdenie. inkább szemléli az életet semmint legyőzni akarná. választott döntnökök. DH. függetlenségét. nagyobb feladatok alapos előkészítési munkálatainak személyes ellátása érdekében is elvonul. különböző megnyilatkozásai még külön terhelik.nagyon is tisztán tudja meghúzni a határt az enyém-tiéd között. felkészültségi kérdések mérgezik a baráti légkört. ha baj van ravasz szerénnyé válással. kimagyaráz. legalább is ha igen. I. hogy netalán a megszokott. udvarias. bűnüldözési.kardinális jegy lévén . közös munkák erősen érdeklik. nyilvános tevékenysége miatt. lustaság. vagy meghurcoltatás ilyen miatt. zárkózottság. kellemes társ. csak az igazára féltékeny.: Gyönge egészség. csalók. időnként előre jóleső érzéssel gondol a nagy nyilvánosság előli elvonulás lehetőségére. ugyanez ha tudatos magatartás. a békés egymásmellett élés a vezérelve. szabad cselekvőségét mindig igyekszik megőrizni. nem büszke. hogy ő az orrát senkinek a dolgába bele nem üti. de azt tudatosan érezteti. közjóléti intézmények. hiúsági. DH. könnyen. Gond az utódok házassága. ami menekülést nyujt a szoritó helyzetéből. kellemetlenségeket. A Nap a Mérleg jegyében. hazug magyarázatok. amelyet az udvariasság áttörhetetlen páncéljával takar. H. vagy eltúlzása formájában mutatkozik. meg egyéb tehetség esetében aki képtelen magát összefogni (zene. Sikeres támogatottság elöljáró részéről. határozottsága az egyensulyra törekvésben érvényesül. azt a másik nem veheti észre. roppant érzékeny a harmónia iránt. Közvetlen baráti köre hivatásterületéről adódik. nagy csalódások. kórházi tevékenység. készséggel áll a gyengébb oldalán. sőt. A Nap .princípium korlátozottsága miatt szívesen munkálkodik visszavonultságban. megtalálható Isten áldotta művész. intellektuális. képes egyszerre több oldalról is látni a dolgokat és mielőtt az egyensuly felborulhatna. megalapozatlanul nagy önbizalom. Kutatói. a törvényes rend tisztelete és nem annyira annak merev követése a nagyobb. ezzel tudatosan is távoltartja saját ügyeitől a másik embert. szórakoztat.fontossági és nagyságrendi kérdések arányait tévesen ítéli meg. kényszermunka végzése. mert ez is egy kiegyensulyozás. gyakori. a vágyott világ és a valóság között sztinte áthídalhatatlan szakadék húzódik. esetleg 11. azt is a nehezen befolyásolható ösztönvilág váratlan. másokkal szemben sem alkalmazza. szórakozik. jogászok. intellektuális. csak sérülékeny. személyesen résztvesz ilyen körök tevékenységében. számára megélt valóság a „nemcsak én vagyok”.

okmányokat. példakép. másrészt fontosabb az eszmeiség. gyakran és periódikusan jelentkező utazgatások. egyenesség.:Roppant érzékeny az enyém-tiéd pontos szétválasztására és ezért a birtoklás kérdéseiben ez a szempont egyrészt független az értéktől.: Harmónikus. de amögött hiúság. miértis a szellemiek megnyugtatóbbak a számára. házasságon nyugvó. vagy egyéb társasviszonyhoz fűződő.: Az előbb irtakhoz fokozott tudásszomj. vagy valamilyen érdek húzódik meg. igazságkeresések a közvetlen környezetben. házban: H. előnyös. semmint az aktiv gyakorlás emelkedik ki. szellemi frissességét élete utolsó szakaszában is megőrzi. DH. IV. szexuális aberrációk. ő az aki elsimitja a fölmerülő vitákat. jelentős veszteséggel. mint az anyagi valóság. a könnyed stílus hamar fellobbantja. házban: H. művészet vonatkozás esetén inkább a külső tanulmány. hangsúlyozott függetlenség mellett segítőkészség teszi megnyerővé. hogy az esetek többségében az mindíg harmónikusabb színezetű a külvilág számára. 2. pénztárosság. mint a megalapozottság jellemzi. minden lében kanálként aktivizálja magát. kedélyesség. jelentős szellemi mozgékonyság. anyagi elszámolások. vagy ami veszélyeztethené az otthoni szellem kiegyensúlyozottságát.H. mint a belső valóságban. igy számára fontos.: Hangos. kitünő fellépés is páropsul. példakép. ezek miatt a hitelessége elillan. tehetséges utódok. téves spekulációk. képtelen kitérni a számára elviselhetetlen viszálykodások elől. nézeteit érdeke szerint változtatgatja. . csakhogy kíválósága látszódjék. az otthonában béke. rendezi a családi levelezést. idegen pénzek kezelése. kicsinyes elszámolások. DH. a (verbális) művészetek terén: előadói.: A külső máz lehulltával hamar mutatkoznak a csalódások érzelmi életében. szervezés. csalódás az otthont érintő elképzelésekben. házban: H. hasonló poziciók betöltése. kritika. lakásával kapcsolatban. elhamarkodottan kötött ismeretség. tény. de annak rabjává sem válik. dicsekvően beszél igazságosságáról. nyugalom kell. vagy az éppen érdekes helyzet és külsőség között nincs harmónia. házassághoz. megkezdett.: Már fiatal kortól kezdődően anyagi problémákkal kell megküzdenie az otthonában.:Fölfokozott. fogamzást érintő gondok. érzelemvilágát a külső szépség. mindent megelőző ennek létrejötte.: Örökös vitatkozások. hogy ez ne látszódjék. mihez az apa anyagi adottságai is hozzájárulnak. DH. provokatív módon. vállalkozását inkább a szerencse. . félrevezető lesz magatartása és ilyenkor személyes sarmjától kezdve kapcsolatain keresztül mindent bedob. ha vagy a saját adottságai.: Nagy tekintélyt élvez a közvetlen miliőjében. aggodalom az anyagiak elvesztése miatt. önálló. de be nem fejezett tanulmányok. a kellem.berendezett otthon számára elengedhetetlen és ilyenért hosszu időn át képes sok áldozatot hozni. DH. szépen . ebből adódóan azonban nem lesz számára kisebb jelentőségű az anyagi fedezet. ha azt törvényes társsal éljük. nem tűri és csírájában elfojtja a vitákat. nagyvonalúság. 6. optimizmus.házban: H. kevés megfontoltsággal járó erotikai élet. kellemetlen helyzetbekerülés kisebb utazáson. kitűnő egészség. anyagi ellátottsága ekkor is biztositott.házban: 63 . elszámoltatások.: Anyagi kihasználtság. pénzkezelési hiányosságok.sőt a kicsit luxuriőz módon . őrá hallgatnak. hogy uralkodjék. DH. tanulásvágy. meggondolatlanul kötött házasság. „kitárgyalással” átvészel. szerelmi életben nem szívesen mond nemet. viszonyokban és ha ez válással végződik. segít. széles és választékos ismeretségi körében ő a hangadó. miután az élet csak akkor lehet egészségesen kiegyensúlyozott. 3. nemzést. általában a közvetlen nyilvánosságot kereső kapcsolatok terén. amit szerencsésen. kockáztat. 5. elbizonytalanodik és. gyakori hívatásterületen nagyobb volumenű. vagyonjogi perek. öröklött kedélyingadozási hajlam. szórakoztatói. kedveszegetté lesz otthonával. „kibeszéléssel”.

amelyet csak külső érdekek kötnek egybe és emiatt lehet akár tartósabb is. jelentős utazások. igy a férfi képlet esetén a „kardos menyecske”. vagyonjogi perek. 11. házban: H. házban: 64 . de nem annak föltétlenül harmónikus tartalmát. legtöbbjüknek a házasságról alkotott elképzelése nagyon is reális és emiatt amelyik korán köt házasságot. közismertség. vagy olyan. lelkiismeretes a munkastílusa. Kiváló intellektuális adottságok. partnerrel. amelyek sokszor erotikai túlfűtöttséggel függenek össze. a látszat midíg lényegesebb.: Nehezen tud kibontakozni az egyénisége. akkor inkább annak adminisztrálása. mint a házasság bensőségessége. amely akár állami funkció. gondoskodás az alkalmazottakról. vagy nagyobb vállalat vonatkozásában lehetséges. női képletnél a „jól kifogta” komplexus érvényesül. de az eszközei. szíves. ha az életút művészetekhez fűződik. ezzel a céllal. inkább a kevésbé fontos munkálatok jutnak osztályrészéül. Balesetveszély.: Az otthonát is igénybevevő munka ellátása. valójában zavarosságokkal teli kapcsolatok. egészségi vonalon a kiválasztó szervek működése gátolt. többre nem is nagyon gondol és ezért található köztük több jogász. nyilvánosság. ennek révén igény a magasabb szellemi pályák betöltésére. diplomatikus magatartásával. DH. titkolódzások. Főleg szív és érrendszeri zavarok már fiatalon megmutatkoznak. nagyobb vagyonjogi. önző törekvés a személye elfogadtatásra rengeteg buktatóval terhes. azok megjelenési formái. kiadói tevékenység. előtérben a szociálpolitikai kapcsolatokkal. Elképzelések sorozatos meghiúsulása. meggyőző szónoki képességgel. legmagasabban képzett tagja. előnyös üzlettársi viszony. DH. X. Mély. bírói állás. nem az a lényeges a számára. önímádó. ezt nehéz bevallania és a kényszerű alkalmazkodás nagy. számára a szerelmi kapcsolat és a házasság nem feltétlenül egymást fedő fogalmak. örökös gyógykezelés. pereskedésekkel. ügyeskedései. mert. esetleg büntetőperek. ellentmondásait legalább mérsékelni és miután reális alapokon áll. ezekhez még könnyedség is párosul. Írói. 9. teljesítését. irigység. a kíváló utegyengetőt jelenti. aránytalanság képességei és az ellátandó feladatt között. kedvelt a munkatársai között. művészi hitvallásában összeférhetetlen. hívatásterülete a jog. céltudatosan de ugyanakkor a mások iránti lojalitás érezhető formáival.:Szuverenitását ügyesen. házban: H. de akár a gazdasági élet különböző pontjaival találkozhat. Nyíltan néz szembe a külvilággal. de nem az alkotás van előtérben. Szerelemtől kiürült házasság. hanem az. a házasság mint hívatás női képletben a férj-menedzserést. DH: A szuverenitásra törekvése így is töretlen. eszközeire nem kényes.:Meg nem értettség. határozottságával tudja biztositani és ezek a vonásai teszik alkalmassá a vezetői állás betöltésére. belső feszültséget. gyakori ütközésekkel. kitűnően tudja érzékekltetni a fölfelé független. vetélkedés a családban és vagy ezek. örökös harc az elmúlás ellen. határozottabb karaktervonású egyének egybekeléséről van szó. tudatos kihasználása a szellemi fölénynek.: Markánsan jelzi a társaséletre diszponáltságot. különösen pszichés labilitás miatt. esetleg szakmai előfeltételek hiánya gátolják a magasabb ideák elérését. okkultnak vélt. az el is válik. kellemes berendezettségének a bázisa. a házasság az élet kényelmének. kellemes utazást kesrű szájíz tartja emlékben. titkolt érzelmi kapcsolatok beosztottakkal. magasabb papi. 8. a könnyed hazugságtól a mások egymásra ugratásáig és nem is midíg leplezetten. DH. okkult érdeklődés a lét utáni kérdések iránt. amit végez. VII. DH. diplomás a házastárs is. hűtlenség. nyakas szembefordulás a külvilággal. a politika. arra jobbító szándékkal kíván hatni. általában a család legtanultabb. vagy visszaélés az ilyen helyzettel.házban: H. amelyeknek vesztese. váló-. aki maga is differenciáltabb kultúrigénnyel bír. a lefelé megértő magatartást. vagypedig az etikai.H. inkább az elismertség mint a népszerüség sarkallja. idegterhelést vált ki. általában. sok mindent igénybe vesz. amit azzal elérhet. házban: H.

hitben. rendíthetelen nyugalmat mutatva. született okkultista. azon túl a halál fogalombirodalmába és ezért akad közöttük sok. vagy vélt bántásra ritkán reagál azonnal. tanult emberek veszik körül és ebben a körben mindenki ismeri nemcsak az írott. fönntart kapcsolatokat. DH. hajlíthatatlanságát. éles meglátásával a történések igazi mozgatóit kitapintja. akkor ellenállhatatlan.szerelmet. ezek miatt hamar ébred a szívében féltékenység.: Hatalmas vitalitás. alakít. H. a tényleges. de. örökös kísértettség számára a szexualitás. fizikai. sok gond az utódokkal. kiváló diagnosztát sejttet. ahogyan azt az érdeke kívánja. ami kórházi. vagy egyéb aberrációk alkotják érdeklődésdének központi problémáját. nemcsak kritizál. önuralmat stb. hol visszafojtott humorral reagál. vagy negatív értelmében. perverzió. mindazokat nemesebb patinával színezve. magávalragadó.-ban írtak ellentéte. hogy mindezt nem is kendőzi el. érzi az élet múlandóságát. bosszúvágyán nem uralkodik. emiatt számos és váratlanul jelentkező. mint beszél.házban: H. művészbarát magatartása miatt számos ajtó magától megnyílik előtte. akiket már korábban is és ösztönösen elkerült. vagy belátni kényszerülő helyzetre utal. mert képesek minden érintkezésüket a külvilággal érzékiségük szűrőjén átereszteni. rendíthetetlen önbizalmát nemes célok 65 . saját elképzelésekre épülő. de ha megnyilvánul. zárkózott. szívesen protezsál.:Vídám. határozott és könnyü siker a másik nemnél. a nyilvánosságtól távolabb eső. különösen belgyógyászok számára jó állás. hatalmat. karakterében mély. hívatást. életének igazi megpróbáltatása nem más. sokkal inkább azok határtalansága. társaságbolond. amit valójában az tesz jellegzetessé. vakmerően és teljességében kíván átélni. gyilkos igazságkimondás. a másikat elbizonytalanító és nagyon kemény lelki mechanizmust eláruló magatartás. akkor rögtön érezhető az önbizalom rendíthetetlensége.:Nem annyira a H. a gyönyörtől az igazságkereséség. munkatársi) viszonyára érvényes. intellektuális fölényét a másik megsemmisítéséig kiaknázza. A Nap a Skorpió jegyében. a baráti összetartozás nem annyira egy egész életen át tartó kapcsolatot. ha az cselekvési szabadságában korlátozhatná. hanem a hatás fokozott biztonsága érdekében kivárja a legalkalmasabb pillanatot.H. bűntettek. felfokozottsága tapasztalható. ebben a jegyben előbb csak sejthető. ahogyan hatás éri.házban: H. saját ügyeinek érintésekor az udvariasság határát súrolva elutasító. szellemi egyoldalúság. nem nyilt (kíváncsiskodó) problémával ütközik. belső küzdelem. így válik az is érthetővé. csak annak tünik. hogy egyszerre dolgozik benne a megszállottan bántó és segítői akarat. DH. megszállottan. semmilyen más korlátozás nincs. kényszertartózkodás. amelyek mindíg rendelkeznek valamilyen aktuális. csakhogy érvényesülhessen. értékes. elvakultsága a vitái során szellemi gyűlölködésbe torkollik. az igazi. vagy realis alappal. vagy olyan. önérzetben. hogy azokkal dicsekedhessék. kísérletező. de amíg ez.: Orvosok. amellett mindíg valamilyen sejttetett elkötelezettség is. de ha szónokol. dörgölődzően keresi az ismeretségeket. önkéntes. tettekben. mint a Rák. de intrikál is. inkább cselekszik. akár külföldön is. amire hol irónikusan. kritikus véleményét. előre behatárolt területen nyujt sikert. kitűnő készség az emberi lélek rejtettebb rezdüléserinek fölismerésére és megértésére. hogy hamar eljutnak a múlandóság. vesébe látó. 12. ezért mindent .: Az előbb leirtakból a hatalmas szellemi és fizikai vitalitást kitünő intellektualitás teszi hatékonyabbá. azonnal ugrásra kész szenvedélyességet mutat. kéjencség. avagy személyes elhívatottságát megkérdőjelezné. ahol. -esetek szegélyezik életútját.: Legtöbbször kényszerhelyzet teremtette magány. a gyönyör oldaláról. egyébként. olyan személyek fordulnak ellene. vagy eget ostromló aszketizmus. mint az örökös. inkább az érdeklődési kör azonosságát jelenti. végletesség érzelemben. szexuális túlkapások. kilóg a lóláb és gyakori az is. a szó pozitív. nem rejti véka alá. a végső ok kutatásáig. de az íratlan szabályokat is. üzlet-.és sportszerető körökben forog szívesen. hangulatalakulást érzékeli. de kerüli ebben az ismétlődéseket. nem komplikált. I. amikor a másikat megsemmisitve az egekbe szállhat. gyakorlatias ösztönvilágával a legkisebb rezdülést. fanatikus elvakultság. írigíségén. ami minden partnersági (házas-. természet.:Hamar lehullik a máz a felületes kapcsolatokról. DH. ahhoz viszonyítva fogadni és talán ennek révén válik érthetővé a végletesség mindenben. az előbbi jegyekben azonnal látható. megnyerő. korlátozottság.

kielégíthetetlen. fiatalkori emlékek rányomják a bélyeget a saját otthonra is.:A társadalmi pozíció függetlenségéhez szükséges anyagi bázis biztositása számára elengedhetetlen előfeltétel. súlyos következményekkel. majmolás. a mértéktelenség ideg-. IV. művészet anyagi pártolása. DH. ösztönvilágának „igényei” sokba kerülnek. hanem az együvétartozás ösztönössége hat. jellegzetes a zártabb körű témák iránti érzéke. a családi összetartozás mögött nem szeretet. csak magára számít.:Az erős. elvesztés. különösen előadói képességek. jogi biztositékokkal garantált anyagi eszközökkel is. a vagyoni próbálkozásait csőd követi. elszabadult. amihez hozzákezd. nemi betegségek. amit leplezni akar. DH. házban: H. hírnév. sikeres utódok. rokonságában is tekintélytartó. egyidejűleg és egy szempillantás alatt lobban fel.:Az örökösen igazságot. elszabadult szenvedélyek elmérgesítik a családi légkört.házban: H. érzelmi befolyásoltsága. bár a féltékenység ilyenkor is sejthető. tűzön-vizen át befejezi. több gyerek. gyakori a kiváltó okok között a tiltott szexuális kapcsolat.: A leirtakon kívül a gyanakvás. kritikátlan művészethajszolás. vágyélet. házban: H. hazafiság kérdései az otthonra koncentráltsággal már fiatal korától visszatérő témakör. közvetlen környezetében. noha nem rabja a pénznek. gyakori a „könnyű kéz”. kritikai tevékenység. az otthonban leélt. könnyebben költekezik mint keres. saját kezdeményezésű vállalkozás. mégis gyakori a baráti segítés.:Otthonában központi szerepet tölt be. a beosztotthoz fűződő érzelmi kapcsolat egyéb nehézségek jelölője. intellektusa révén azonnal rálát a dolgokra és a számára előnyöset minden mást félretolva. így közel áll hozzá az írói. túlfűtött ösztönvilág. de annál inkább a függetlenségigényének. önállóságot kedvelő beosztottak. DH. 2. 66 .:Megfontoltan számító. hűséges. meglopás fordul elő. széthúzás. házban: H. stílusa szellemesen gúnyoros. vásárolt szerelem. kisajátítja. eszközeiben nem válogatósan teremti meg a szükséges anyagiakat. kihasználja. miután hatalmas és örökös a kísértettsége. egészséges öregkor. bizalmatlanság mérgezi a tetteit. de nem lekezelő. írói készség. siker a másik nemnél. külön utakon járás. DH. amely mindkettőjüknél hirtelenül. ezért ezek a típusok rendelkeznek a legnagyobb önralommal. ezért ügyesen lavíroz. ügyeskedő. szenvedélyesség szinte átsugárzik a tettein. DH. ezek kutatása érdekében gyakorta utazgat is. esetleg erős érzelmi kitörések. öröklött apa-ideál. alkalmasságának teljes tudatában. házban: H.: Ellenségeskedés a rokoni körökben. hatalmas önuralmát is ez motiválja.:Az egyébként is érzékeny alkat nem megfelelő munkakörülmények miatt számos gond forrása. ha egymásrataláltságot érez. nagyobb vállalkozás esetén kitűnő gyakorlatiassággal körülbástyázza magát. gyűlölködéssé fajult szerelmi kapcsolat.:Az emberi szervezet funkcióival. a féltékenység. művészi. meggondolatlan viszonyteremtés. a fizikumadottságai tudatosan befolyásolják magatartását. ha kell kerülőutakat is választ. egészségi kérdésekkel szívesen foglalkozik. erotikai vágyak. akkor kitartó.érdekében érvényesíti.. 3. realitásérzéke és méltóságtudata visszatartja a látható szélsőségességektől. ha!?. bűnözői hajlam. gond a hatósági íratokkal. szívbetegségek kiváltója. 5.: Visszafojtott érzelmek feszültsége ütközik a családfői tekintélytartással. emóciói vulkanikus erejűek. vágyélettel. a valódi mozgatóerőket kutató hajlama intellektualitását az igazi mélységek kutatása felé tereli. ugyanis a belül lejátszódót a külvilágnak sejtenie sem szabad. DH. eredet.: Az érzelemek nem találkoznak az ösztön-. 6.. csakhogy lekötelezett ebben a vonatkozásban se legyen. a természet jelenségeinek analitikus leírására.

nehéz fizikai adottságai magasabb tanulmányokhoz segítik.:Házasságát . de közeli számára mindaz. erős érvényesülése az ösztönvilágnak.:Balesetveszély. 8. cselekedeteit mindíg kritizálja a külvilág és ha ebből polémia alakulna ki. azt el nem felejti és ha rágondol belsőleg később is felindul. de ennek ellenére nem biztos a válás. nemcsak egyszerü át. szellemi. vezetői beosztás. kezeléssel foglalkozik. nehezen gyógyitható betegségek.konok önfejüsége. szívós szervezet.különösen erotikai .:A külföldi kapcsolatok mögött rejtett érzelmi viszonyok húzódnak meg. nyilt megpróbáltatást jelent. utazásakor a határ átlépésekor a szó szoros értelmében felszabadultságot érez minden . a szakmai. fanatizmus. házban: H.:Fékezhetetlenség. a hívatásbéli sikertelenség mély és maradandó nyomot hagy lelkivilágában. kacérkodás titkos erőkkel. X. hanem komolyabb intellektus és empátia is járul a gyakorlati életre épült ismereteihez és nézeteihez. befolyásos ismeretségkör. jól lehet ez a harc nem mindíg látványos. ami az ember lelkivilágával. feketemágia. megszállottság. provokatív magatartásra készteti. a férj elvesztése. számára evilágiként hat.egyéb partneri kapcsolatát is . legalábbis megkötöttség nélküli. merev akaratossága teszi hűvössé. nagyon körültekintően osztja meg barátságát. önálló munkakör elérése így sem kizárt. hívatásában a nyílt szereplés fontos tényező. a külvilági érvényesülés örökös harcot. szexuális kicsapongások. természetes eligazodási képesség okkult kérdésekben. „belelátások. 9. beleérzések” számára természetes adottságok. gyakran. DH. házban: H. ismeretei bővitésére. fizikai adottságának orvoslásával. mindezek korán jelentkeznek következményeikkel együtt. de ha a partner alkalmazkodik. de ha valakit bizalmába fogadott. annál inkább az öngyötrés. egyben ezek az utazások önmagukban is fizikai élvezetet jelentenek. valláserkölcsi témák analizálása a természeti adottságok tükrében. nem is mindig végleges győzelemmel végződő küzdelmek árán juthat. hogy elkerüli.és megéltség. feltétlenül bizalmatlanabbá teszi. gonoszkodás. vágyódás messzi utazásokra. nyílt ellenfelet kell legyőznie. a betegségekkel szemben jó ellenállóerő. obszcönitás. fondorlatosabbá. a hangsulyozott vágyélet miatt gyakori a fiatalon és nem mindig körültekintően kötött házasság. nyílt ellenségeskedés. vagy könnyebb lefolyással vészeli át azokat. erotikai kérdések tudományos megfogalmazásban. 67 . gyűlölködés van napirenden.VII. DH. DH. félelmetes ellenfelévé válik. zárkózottabbá.:Az otthonteremtés számára egyértelmű a házasság fogalmával. a házastársak közötti harmóniát a külvilág beleszólása rontja meg. teljesen önálló munkakör elérése. DH. tanulmányozásához és ezekhez szükséges etikai követelmények meglétéhez.vonatkozásban. vagy a szellemi azonosságon nyugvó társaságban vezető szerepet játszik. obskurus mesterkedések.: Nem egykönnyen barátkozik. az ami másokban a transzcendentalitás fogalomkörét ébreszti. de abban a szerencse is közrejátszik. alaposabb iskolázottsággal valamint müveltséggel rendelkező személynek az emelkedettebb szintű okkult ismeretek elsajátitásához. egyes megnyilatkozásait borongós hangulata övezi és valamilyen dacos. 11 házban: H. narkotikumok.:Független pozíciójának eléréséhez. roppant nagy önbizalom. a külvilágot befolyásolni akarja és ebben gyakran a művészi ihletettség a domináns: nyilt siker művészi pályán. amit a sikeres küzdelmek még csak növelnek. esetleg természetes eszközök alkalmazásával.: A vezetői. a válás nem feltétlenül következik be.:Kitünő állás a magasabbrendü. de poziciójához csak sok. annak szerencsés nyertese lesz. házban: H. ami vonatkozhat a modern technika vívmányait alkalmazó tevékenységi körre. a sírig kitart mellette. házban: H. ha abban más közreműködött.

klinikus orvos. de átvitt értelmében is. fitogtató vitatkozások. Nap a Nyilas jegyében. intellektuális bűntettek. szilárd. de ő is szívesen az. szofizmus. a jó szellemi adottságokat iskolázottság. amelyek a realizálásuk során fellépő csábitásoknak engedve félrecsúsznak. viszont ilyenkor sokoldalú. külföldi útjain nemcsak a múzeumokat. házban: H. mindíg és segítőleg cselekvő. üres szavak mesterei. élvezi. aki nagyon széles. magávalragadó karaktert mutat. erkölcsi alapon áll. de kicsit piknikus hajlamu külleme sokban hozzájárul skereihez. mint vám. nagyobb vállalkozásai vagy érintkeznek a kultúrterülettel.házban: H. betegség következtében kialakuló magány. így optimisztikus.: Az elemi (tűz) egyezőség miatt A Nap hatása előnyösen érvényesül. hogy szereti.:Főleg vallási. de a mindezeket mozgató körülmények között még így is ritkaság a cél aljassága. és nem önkreálta professzorok . zabolátlan ösztönvilága (szexuális) büntettekre ragadtatja. elismertség. életében már korán mutatkoznak a nehezen legyőzhető. mély lelki élet. 12. nagy félrevezetők.. megfelelő erkölcsi alappal. lelkes. de a részletek kidolgozására is tud adni -tanácsot! DH. biztonságérzetét élteti.DH. az azzal tudatosan visszaélő magatartás takarja.: Ha csalódás éri. derűs. nézeteit enyhe métóságteljességgel hírdeti. hogy az erkölcsileg negativ vonásait gyakran igen megnyerő külső. amelyben egyéni. joviális. ellentétes nemüek közötti barátság legtöbbször valamilyen szexuális színezetet kap. hogyha valami nem sikerül. létalapja rendül meg. barátságos kézfogása. amelyet nem az élet mostohasága. hazudozás. álomvilágban élők. szerencse. lát el szívesen olyan feladatot. vagy kétessé válnak. hanem a veleszületett erkölcsi tisztaság. de az sem kizárt. fölösleges. vagy mélységes hit vált ki. kiváló egészség. stb. vagy a legmerészebb vállalkozások esetében a lényeget azonnal átlátva meggyőződéssel agitál mellette. szakterületen is. ha valaki őbelé szerelmes. szellemi érdeklődése. nemesebb céloktól vezérelt.”. de úgy. természetjárás. természeti szépségeket is roppant őszinte átéléssel látogatja. kitűnően reprezentál és a legnagyobb. határozott. vagy született választékossággal támogatja azt. hagyománytisztelő. kísértések. hogy a másik ezt nem is sejti. tiszta a szó ténylegesen fizikai. kitüntetések utáni vágy is társul. ezt nem mindig rejti véka alá. igy akár névtelenül is végez emberbaráti hívatást. kriminológia. jogászok. zárkózott karakter szakmai vitákban érezteti megyőződöttségét és hite védelme érdekében szuggesztíven érvelő előadó. sőt. a külső ceremóniák iránti fokozott igény. esetleg ilyennek az áldozata. vagy ilyenben illetékes. rejtetten arra épülve már kezdetben csak látszat volt. visszavonultság. mint mély. mértéktelenség. ami kreativitását. a fair play-t nemcsak hangoztatja de szigorúan követi is. tisztességgel induló vállalkozások. okoskodó.papok. befolyásos személy elvesztése. öncélúvá. amin meggyőződése nyugszik.: Az előbbiek eltúlzottsága. nyílt. de mindez átélt. ehhez kapcsolódik enyhe naivitása is. ez egyben a gyöngéje is. de a helyi. azon belüli nagy műveltséggel is rendelkezik és otthonos az érintkező. a közönségességet kerülő. kiegyensúlyozott. megváltó eszmék hitszónokai. az egyébként szótlan. joviális fellépése. de széles anyagismerete gyümölcsöztethető. azt bosszúval egyenliti ki.között. vagy annak alkalmával fellépő nehézségek. akkor nemzetközi sikereket elért sporttevékenység. elképzelések. az alap. vagy gyógyitó intézményben. élethabzsolás. „miért is akarnának rosszat?.:Lelki depresszió. de ahhoz is. megalapozott világnézet teszi hathatóssá. eszméibe vetett hite rendíthetetlen és ez az. könnyen rátalál az élet napos oldalára. kényszerű külföldi tartózkodás. nemzetközi szervezetek keretében végez sikeres munkát. jótékonysági. I. megtalálja az élet élvezni tudása mellett az életről folytatott filozofálgatások örömét is. útlevél. bírák.. de ezt nem veszik tudomásul.:Az előbbiekhez nagymérvű segitőkészség. sportőrület. életvídám. 68 . aki társadalompolitikai kérdésekben a „rend” szükségességének a híve. kalandvágy. H. attól élete még nem siklik ki. hogy miért találni ilyen állást az erkölcsi bázison nyugvó hivatást folytatóak . nem nyers és ezek jellemzik szerelemvilágát is azzal. elvakult önhittség. még igy is hangoztatottabb. természetszeretet jellemzi. talajt veszít. az embereket magából kiindulva ítéli meg. mert ha meginog benne az „oltár’. vagy elkerülhető etikai ütközések. ha a testi adottságok jelentősek. DH. szakmailag is mély ismeretekkel. kultúrigénye a magasabb ismeretek megszerzésére ösztökéli és ez az előbbiekkel párosulva megmagyarázza. méltóságot kifejező. sport-. őszinte áldozatvállalás.

nem egyszer azért ragaszkodik a beosztottsághoz. tanításvággyal. IV. 69 . tekintélyféltés fölösleges. DH. társas jellegü tanulmányútak. az otthon berendezésében gyakran hangsúlyozottabb a külsőség. ritkábban lépi át azt. melyeket egészségi következmények kísérnek. festmények. hazafias érzelmek megnyilvánulásai. önhittség. sikeres beosztotti tevékenység.elvontabb témákat szeretik. DH. porcelán. felvágatlan könyvek a polcokon. pénzforrásai között a sport is megjelenik. jó érzék a pénzben nehezen kifejezhető értékek iránt és ilyen megszerzéséhez.: Fölösleges viták. a korrekt versenyzés. kifejező. házban: H. megnyerő. olcsó sikerek. elhamarkodottság.DH. hazardőr. patinás értékek. előnyös kapcsolatok a sajtóval. különösen olyan személyek részére. a kényelem és valamely személy kihasználtsága az otthon berendezése érdekében erősen érvényesülő szempont. házban: H. símulékony modorával másokat tudatosan kihasznál. a hiúság. kezdeményezések. szélhámossági hajlamok. kevés számú. játékszenvedély. ahol szociálisan magasabban álló személyek találhatóak. alkalmazkodó képességével megőrzött. DH. mig a tényleges felelősségtől mentesül.: Bár jól dotált anyagiakban. tartós küzdelem a törvényesség és az ösztönei által űzött megnyilatkozások között. házban: H. gyermeknevelés elhanyagolása. hívatással. akik a legtágabb értelemben vett . DH. a szerencse sem ritka. kivagyiság olcsó giccsei az otthonban. szíves vendéglátás. mögöttük nagyvonalú.: Aránytalanság az ígények és az anyagi adottságok között. üres szópárbajok. közismert. anyagiakat is hozó hobbyval rendelkezik. különösen ha az veszélyes. a szerelmi partnert társnak tekinti. „jó hangzású” név. mert a lazítás irányába a külső körülmények hamar elcsábítják.:A jó adottságok nem mennek így sem teljesen veszendőbe. házban: H. idősebb korban ellentétek a hatóságokkal. igy házassága is szerelemre épül. értekezletek szervezése. nyílt és a poharat mindig fenékig akarja kiüriteni. de reális tervek állanak.:Egészséges. kétes kimenetelű üzletelés a közvetlen környezettel. a választékosság természetes és harmónikusan kényelmes is. 5. tyúkperek és perek „csak azértis” alapon. ebben főleg a külsőségek iránti fokozott igénye a ludas. de alapjában véve mindig kicsit jobban szeret élni. szerencsés vállalkozások. mindenben az élet könnyebbik felét fogja meg.:Gond az apával. egyéni vonásai teszik kedveltté. hogy szabadabban tehessen mást is. művészetek. egészséges utód.:A szerelmi élet sikerei. de ilyenkor is a dacos „megérte” a válasz. üres külsőségek.: Jó egészségi adottságok. vagy hiúsági okokból. az erkölcsi határok széléig könnyen és tudatosan megy el. sznobság. vagy annak bekapcsolása ilyenbe. életteli stílus. tanulás-. házban: H. amelyek kiemelt jelentőséggel vonulnak végig életén. könyvek. a természet és a sportok szórakozásának főbb területei. élvezethajhászat. gyakran műkedvelői szinten sok szerepet játszanak életében. ragaszkodás üres formaságokhoz. kultúráltság. beosztotti tevékenysége mellett sikeres. családi hagyomány a sport. az életélvezet beteges habzsolása. de konzervatív jellegű családi szellem. vagy utazással kapcsolatos reliquiák formájában. nehéz apasors. jó kapcsolat a tömegkommunikációval. 6.: Zabolátlanság.valláserkölcstől politikáig terjedő . erős fizikum. rábeszélő. addig-addig ügyeskedik. nagy küzdelmet jelent az anyagiak reális keretek között tartása. amelyekért később nagy árat fizet. esetleg valamelyik ős képe trónol az egészen. mint az célszerű lenne. melynek keretében a kedves. beképzeltség. találó meghatározásokkal. 3. könnyelmü. 2.: Kitünő értelmi adottságok. széles ismeretség. mint amit anyagi adottságai megengednének. önérzetes. kellemes és közvetlen a kapcsolat a szükebb miliőjével. de nem kihívó magatartás. csak a külső megjelenés lesz fontosabb.

szintétikus szellem.: Az elvont fogalmak valóságos tartalmának felismeréséhez. inkább a természetes választékosság a jellemzőbb.. mindíg megtalálja a „dolce far niente”(édes semmittevés) módját. 11. házban: H. nyert perek. DH. de csak amíg az további. vagy kultúrális intézmény keretében. fanatizmus. mert pöffeszkedő. sikere tartós.:Elfordulás a külvilágtól. nempedig a tárgyi fölkészültségével manipulál. ha valamilyen reprezentativ lehetőség is kíséri. lemondás önkéntes vállalása. az élet határkérdései erősen foglalkoztatják. főiskolai. üres formaságok tartják egyben a meglehetősen kétes hírnevű társaságot. az elmúlás gondolatköre visszatérő jelleggel foglalkoztatja. időszakosan jelentkező. sikerhajhász. rátermett előadó. temetések intézése. X. politikai „átverés” jó svádával. külföldi tanulmányútak. mert kitudódik a máz mögötti üresség.:Kitűnő hordószónok. amihez véglegesen lezáródó kapcsolatok. nevezetesség és ilyenek utáni. magas egyházi.:Nem annyira a sikerekkel. hagyatékok intézése.: A sikere így sem lehetetlen. bírói méltóság. létfontosságú kérdések rendkívüli megoldása és ilyenek ismétlődő jelleggel mutatkoznak. függetlenebbül is cselekedhet akkor igen mély lelki életet 70 .: Érzék a magasabb okkult ismeretek iránt. közkedveltség. házban: H. önmegnyugtató indokolással csak a saját életélvezetét tekinti normának. képes meglovagolni a tömeg-adottságokat. aki a szofizmusával. akit beosztottjai őszintén tisztelnek és segítenek. házban: H. nyílt törekvés erősen hajtja. házban: H. elismertség.:A természetes és nyilt alaptermészetü életigénylés miatt ebben az állásban nehezen érvényesülhet a harmónikus hatás. az életben könnyen érvényesül. előadői. inkább a mögöttük meghúzódó magatartással van a baj. vesztett. kimagasló egyéniség. házban: H. a férj. de inkább csak átmeneti. szélsőséges magatartása súlyosbít. 8. halogatás és halandzsa. az ahhoz tartozó fogalomkör. így a politikai. a társaságra nem annyira a zártkörűség. örökségek végrendeletek.: Hívatásában. széles ismeretségi kör.:A szellemi adottságok sikeres. aki a részletkérdésekig hatolóan képes nézeteit alátámasztani. „kormánypárti” irányvonal áll felfogásához közelebb.:Méltatlannak érzett mellőzöttsége keseríti az életét. okoskodó. de ha a visszavonultság nem jelent elszakadást a természettől. DH. a hiúságát nempedig a hivatását éli ki. nehéz periódusok a hivatásterületen. elismert. különösen vonzó számára. sikeres. protektorhajhászat és ennek érdekében a szélhámosságot súroló magatartás. a konzervativ. szakmai siker.:„Nagy ház vitele”. munkakörében elsődlegesen a magasabb állami funkciók iránti hajlandóság dominál. szívesen példálódzik a saját életútjával. szenvedélyes vitázó. de egymásra mindíg számithatnak. kiskirálykodással eljátsza megbecsültségét és mindezek visszahatnak az egészségére is. VII. DH. szuggesztiv fellépésével a hívatásterület számára is kamatoztatja. búcsúztató gyászbeszédek. megszállottság. hogy hathatósabban érvényesithesse adottságait. azoknak másokkal való megismertetéséhez. a professzor. kevés érzék az élet realitásai iránt. menedzseri hajlamú házastárssal. karrierje érdekében eszközei között nem válogat. magasabb miniszteriális.DH. müvészi. DH. vagy nagyobb korlátozottság mellett ugyan. 12. de szabadabban. vagy felesleges pereskedések. vagy mégnagyobb sikert hoz. nyilt kiéléséhez segít akár jogi. hanem megnyerő. sikeres sportversenyzések. amit a beosztottjaival szembeni. vagy írói területen. harmónikus házasság. az apa elvesztése. DH. sok gond az utódokkal. nagyban segíti ismertségét a házassága. magasabb szintű iskolázottsághoz igen jó adottság. egészségi gondok adják a hátteret. fogadónapokkal. a transcendentális világ. 9.: Különcködő. a politikai pályát ösztönösen keresi. ha nem is mindig a legönzetlenebb barátok veszik körül. ügyes helyzetfelismerése nemcsak a saját karrierjét szolgálja.házban: H. ismertség. siker az utódokkal.

nem távoli a kriminalisztika. vagy végletes elbizonytalanodás. azt az izzó puritánságot. mintha csak az anyag érdekelné. nagyjából ugyanígy elárulja belső melegségét az.élhet. sem el nem bizonytalanítják magatartásában. vagy ahol korábban szívesen tevékenykedett. ezt igazolja az is. vitatkozó partnerré átvedleni. nem egyszer az egészhez a kedvét. ritkán téved. viszont nincsen tekintettel a külső. azt az igazi segítőkészséget. építő. azzal a szent meggyőződéssel. hogy ez hátráltatja célja megvalósításában. mihelyt valaki önérzetével. zsarnoki hajlamok. kötelességtudás. agyonhajszoltság áldozata. a nehézségek elbizonytalanítják. amit a hűvös kézfogásával elfed. nem túlhajszolt és nem is a másikat hajszoló. a mű érdekében mindenkitől elvárja a maximumot és sikerének épp egyik alapja az. anyagiasnak tűnik. jellemző. konstruktivabb és tette társadalmilag is értékelhető. hogy saját karrierjénél fontosabb kevés dolog lehet. amit a mindenkivel szembeni három lépés távolságtartása takar. hogy elképzelései realizálásának melyik szakaszában van.: Az előbbiekhez fokozottabb. aki terrmészetesnek veszi. mindent befejező. mint amennyit nyujt. holott legbelül valóban ezek húzódnak meg. kitől mit várhat. hogy nem is enged közel magához jóformán senkit . még sejttetni sem enged. ő az anyaggal magasabb célt valósít meg. A Nap a Bak jegyében. kitartás és ellenállóképesség mellett mindíg az élet realitásaihoz símuló elképzelésekkel irányítja. hogy ő nem mindennapi tevékenység ellátására képes. elveszti a fonalat. hogy azonnal átlátja. visszafogottsága ellenére ki lehet érezni az érzelmi túlfűtöttséget és ez tekintélyparancsoló. vitathatatlan. amire csak a ranglétrán való felemelkedés. kizsákmányol és ha érdekében áll akkor . ami közbelép és gátol. ösztönös ráhangoltsággal talál utat más emberek lelkivilágához. mindig ujat kezdő. de ez érvényes az „irodai anyagra” is. DH. érzelmi megnyilvánulásai vannak. de nem a büntetés. való igaz. rendszeresség. DH. akkor megszállottan se nem lát. összeférhetetlen. ezért hitéleti intézményekben. ha olyan valakire talál. nem maga az akadály. harácsol. visszafogott. végzetesen nem találja ott a helyét ahol éppen van. házban: H. kiszámíthatóság. nem gyakran kerül ilyen szituációba. egyoldalú. amit a kicsit félszegként ható szószegénysége.: A megtévedt nagy bűnös. mint mástól. az önbizalom és a reaélitásérzék harmóniában vannak. esetleg magasabb szintű szociálpolitikai tevékenységet gyakorolhat. de reális. szervezőképességében. legfeljebb maga a cél. mert úgy látszik. az ösztönös félsze.a hibát másra hárítva . hanem a meglőzés területén. száműzetés. ahol tudományos. ha tudós. személyes érdekekre. ő a nagy szobrász. a köszönetet sohasem váró. de mások életét is. céltudatossága elutasít mindent. kevesebbet ígér. egyenletes munkatempót követő és követelő. előrelátás. semmilyen nehézség sem tartja vissza. ilyenkor búskomorság. H. főleg hivatott (!). de magával szemben is. eszközeiben 71 . főleg a saját. nyakas büszkeség járul. kényszertartózkodás. üldöztetési szituációk. érzelmi életében akkor szerencsés. számára egyben mindenkor kötelésség is. hogy valaki esetleg belélátna a legbensőbb érzelmeibe. önmarcangolás lesz úrrá rajta. aminek tragikus hangulati. diplomatikus adottságok. számára természetes. hittel vallott tervei megbízhatóságával kapcsolatban provokálja. külső magatartása ilyenektől a másikat eleve elijesztené. szellemi depressziók. végletes önhajszolás. mintha csak magával az anyaggal bajlódnék.. a megvalósulásig. véleménye óvatos.újabb elképzelésekkel áll elő. hogy nehézségekkel kell találkoznia.azok a külső megnyilatkozásai miatt fel sem tudják tételezni azt a belső melegséget. így nagyvonalúbb.:Kegyetlen szigor. de azok annál inkább bosszantják. A hatalmas szívósság. amit nem föltétlenül a saját érdekében tűzött ki. akik közelebbről nem ismerik . azt viszont megköveteli. hanem a tény. szeret időnkét visszavonulni. csöndes gondoskodást a családjáról. hogy minden embernek megvan a saját hibája és ezt nem ostorozza.tény. megbízhatóság. holott az csak egyszerű eszköz a kezében. az anyagi elismertség hajszolja. mert merev. saját ígényének háttérbeszorítása található. feladatainak ellátása. tudományos kollégiumokban irányítói munkát végez. de nem szereti a tartós magányt. az örökkön építő. pontos. hogy magától mindíg többet követel. attól függően. városrendező. ezért azok sem el nem térítik. kihajtani az utolsót is a cél érdekében. DH:Keménysége. gyerekeiről amely mögött gyakran lemondás. főleg másokkal. se nem hall a szakmáján kívül. I. kiszámíthatatlan. hogy pillanatokon belül tudnak kitűnő szónokká.

házban: H. számos gond az utódokkal. hogy egyetlen cél érdekében mindent egy lapra tesz fel.a valóban magas . mundánház ura .: Világos. de inkább becsülik. mindenkit elidegenít magától. roppant körülhatárolt érdeklődési kör. akkor az is puritán. de kissé tartózkodó magatartás. csalódás. zárkózott. DH.házban: H. üzletileg megbízható és kisebb utazásai is jobbára a hívatásterületéhez fűződnek. örökös duzzogás és elégedetlenség jellemzi intimebb érzelemvilágát. házban: H. de itt a szenvedélyek sokkal visszafogottabbak. ahogyan mérsékli a hevességet. nehéz apasors. a szakmai ismeretanyag folymatos bővítése. tehát éppen nem az eszközre irányul. anyagi vonzatú perek. mint az 5. de ha antikvitás is található ott. kötelezettsége. ösztönös óvatosságot és így tudatos önkorlátozottságot kölcsönöz. vagy kényszeredett tartózkodása az otthonban.: Birtoklás a birtoklásáért. inkább az önzetlenség hiányzik. de nem is áll vele hadilábon. a családtagok menekülése. a közvetlen környezetével kiegyensúlyozott. nagyon kényes az adott szavára. 6. amit viszont inkább a külső körülmények alakulásában tapasztalhat. továbbélése az öröklött tirannusi hajlamnak. ami nem a pénzre.: Szívós fizikuma ellenére sokat kell foglalkoznia egészsége kérdéseivel. aki mindenét egy lapra tette föl. kötelességtudó. DH. apai szellem tartja egybe a családot. sőt.„mellékutca szerelem”. perlekedések a szomszédsággal. vagy . megsértett hiúságában kegyetlenül bosszúálló. az otthon biztonsága a jövő biztonságát jelenti a számára.kultúrigénye miatt. akit befogadott. sajátmagára.minden 5. különösen a saját. 2. vagy elhagyottság formájában nyilvánul meg. nagy gyakorlatiasság teszi hatékonnyá. kalkulációiból nem a megalapozottság. határozott tekintély a rokonságon belül. inkább az elvégzett munka fontossága a lényeges a számára.:Csalódottság. házban: H. de akkor is.: Kétes értékű sajtókapcsolatok. ami magány. ezt hangsulyozza is és emiatt nem nagyon népszerü a munkatársak között.:Bár A Nap .: Nehezen kiszámítható. magatartás. igaz. megcsalatás. hanem a birtokolt anyag fölötti uralom örömére. azt sem. IV. az otthon berendezését a cirkornyátlanság jellemzi. szilárd üzleti kapcsolatok miatt a „nagy ház vitele”. mint szeretik.:Családkoncentrált szemlélete ellenére az otthonában nem annyira a melegség. már ami azok öncélúságát illeti. határozott expresszív stílus. ténye a dominál.nem válogatós. sértődöttség. közvetlen környezetében zavarokat kelt. azok kétes. vagy . úgy fokozza viszont az öntudatosságot. DH. mert a félelem a kudarctól erősen érvényesül. érzelemvilága egyáltalán nem szegényes és erre hamar rájön az. aki elgáncsolja a tényleges tehetségét és bár fönnáll a lehetősége. vonzódás a képzőművészetekhez. határozott biztonságratörekvést. súlyos. 3. ezért fáradhatatlanul tud dolgozni. vagy vesztes kimenetele. hogy a hatalom számára mindennél fontosabb. magas beosztású ellenség. ellenszenves modor. de a törvényesség is nagy súlyt képvisel. gyakori az ingatlanokkal összefüggő tevékenység. túlmérezetezett ígénye. mert akár még példaképpé is 72 . valamely tudományág megszállott kutatója.elvileg . cserbenhagyott „professzora”. DH.igen tartósan . monomániás kísérletezője. mindezek sarkallják megeröltető tevékenységre is. tanítványai előtt megbecsültté. inkább az azzal kapcsolódó hívatás és kötelezettségek teljesítettségének ígénye.:Már fiatal korban megjelennek a nagyobb gondok az otthonban. ezért gyakori az anyagiak kimagasló kultúrális szerephez jutása. kivitelezésében megbízható. kitűnő pedagógiai képesség. hogy a szerencsére sohasem épít. az átlagnál többet kell küzdenie a sikerért. tanultságára alapoz és nemcsak a biztosítottság. kezdeményezéseiben céltudatos. vagy a szélesebb alapokon nyugvó. nem elhamarkodó. baleset utazásnál. de ezt nem is rejti véka alá. erős gátoltságok mutatkoznak az anyagi alap biztositásánál. hogy az utóbbi kényszerképzet. házban: H. 5. emiatt tanulmányait elhanyagolja. költözködés. házban „jól érzi” magát. így nehezen talál társra. munkaterületén nem annyira az abban betöltött (vezetői) szerep. egyoldalúsága abban nyilvánul meg.

azt hívatástudat színezi át. 9. ugyanakkor annak bázisát nemcsak érzelmileg. anyagi szempontok determinálják erkölcsi magatartását. maga a házasság. a kapott támogatás 73 . házban: H. igy érzelmi fellángolása ellenére tud kivárni. utazások történnek. partneri viszony. tudományos tevékenység. a pöröskedéseket anyagi okokból indítják. amelyek nagyon megerősitik a saját erőn nyugvó karrier megtartásában.:Nehéz és kevés sikert hozó. a lehetőség kizárása. hogy ezekkel más visszaélve. amikor már az érzelmek mindkét részről erősen elpárologtak. de aláhuzza azt a nyughatatlanságot amit a kitűzött cél el nem éréséig érez. vagy egyéb rokon. érzelmileg inkább munkatársai jelentik a barátságot. ennek érdekében különböző tárgyalások. méltatlan veszekedések hagyatéki téma körül. DH. házban: H. kezdeményezés döntő szerepet visz.emelkedhetik. igen hosszú ideig tud várni a kapcsolat véglegesítésére. 11. DH. pörlekedésekkel jár. de becsületes. 8. vagy saját létesítésű. itt fokozottan érvényesülhet. kevesebb gyakorlatiassággal. ha a körülmények indokolják és a megfelelő partner megjelenik. a partnerségi viszonyban megbízható. ha a szellemi terület emelkedik ki jobban a képletben. szívesen tevékenykedik tudományos területen és ebben valamilyen családi kötődés. mindpedig a lehetőség alkalmasságát illetően. DH. ami veszekedésekkel.: Magasabb beosztású személyek ismeretségének keresése. kutatói. mint az ismeretségi köre. kivitelezésben kegyetlen.. mindaz amit a jegy bevezetőjében írtunk. de kipróbált külföldi kapcsolat. tudatosan ápol. mert maga a „kapcsolat”. az anyagi „túlméretezettség”. súlyosan beteg testvér.aszketikus életszemlélet.:Az egészség kérdései sűrűn foglalkoztatják. krónikus betegségek VII. amelyet magasabb cél érdekében. azokat alkalmasságuknak megfelelően szemeli ki. vagy az ígérgetések be nem tartása alapjaiban rendíti meg a kapcsolatait és ilyenkor semmilyen erkölcsi elkötelezettséget sem érez annak további fentartására. DH. még ha hűvös is. életszemléletében gyakorlatias. hanem reálisan szemlélve.:Erősen konzervativ politikai nézetek. még akkor is. utódok miatt egzisztenciális gondok. házban : H.: Saját sikere érdekében semmitől sem riad vissza. amig az utolsó lehetőséget ki nem használta. levelezések. nem tágít.: Saját független egzisztencia megteremtése így is sok gonddal jár. akik megbízhatósága miatt megbecsülik és segítik.: Előnyös állás a jegy jó adottságainak kiteljesedéséhez. robotoló munka keserű emberré teszi. hívatal.: A családcentrikus beállitottság miatt különösen fontos számára a partner. akkor kevesebb a gond és a csalódottság. mint az anyagiakra koncentrált karakter esetében. DH. csak a saját mércéjét ismeri. különösen nők esetében a primitívség és a hatalmi túltengés miatt megútált „főnöknő”és bár ez férfiak esetében sem kizárt. nem lehet csak számítással vádolni. anyagias. súlyos nézeteltérések a sógorságal. a megfelelő munkára és ebben reális az ítélete. X házban: H. de ott ritkább a mások kicsinyes ráncigálgatása dominál. meglehetősen körültekintően szervezi meg. nagyvonalúság.:Hajlam krónikus betegségre. házban: H. stb. a házastárs. mint olyan fontos számára. mind a szenmély. belső elégedetlenség a végzett munkájának sajátmaga szerinti értéke és annak honoráltsága közötti eltérés miatt. végzetes események a közvetlen környezetben. céltudatosság. kitartás. nagyobb vállalkozás sikeres irányítása. aláhúzva a szorgalom. nem közszeretet. bizonyos örökletességgel. kevés. az egymásrautaltság. téves illuzión nyugvó. függetlenülés mindenkitől. őt akadályozhassa. de közmegbecsülés. lélekölő. kemény következetesség. mert igen mély érzéssel és hűséges kitartással éli a házaséletét. előnytelen külföldi kapcsolattal. eszközeiben sem nagyon válogatós. a család. ha vannak alkalmazottjai.:Félreértettségen. vonásokat.

sem következményre.:Miután A Nap ebben a jegyben exil (száműzött) állású. a legutóbb hallott. egyoldalú. a nők . minden erőszakot kerülő. üres „ujdondász”. általában nemől függetlenül jól proporcionált az alkatuk. hajszolja a végleteket. művészetbarát. rövidlátó. korszerűsíti a korábbiakat és ezen adottsága miatt könnyen otthon érzi magát a nagy.sokszor elképesztően gyönyörü vonásaik ellenére . gyűlölködő. DH. skisofrénia. hogy elgondolások. nem viseli el. nyílt ellenfélből tartósan áskálódó. sőt.:A hangsulyozottan intellektuális beállítottság miatt H. viták a baráti körben. mint más jegyben. vagy megnyilatkozás szenvedélyességet ébresszen. hatásról csak akkor beszélhetünk. hanem az „Ember”-hez fűződő elképzelések irányítják az életét. a nehézségek nem keserítik el. eredetiség a jellemzői. titkos ellenség lesz. ütközés a társadalommal. elvont fogalomként és inkább igényli. A Nap aVízöntő jegyében. de inkább szerény magatartása mellett hatalmas függetlenségszeretet honol benne. érzelemvilágában gyakoribb. mindíg új és újabb ötletekkel javítja. börtön. pereskedések. fordulatosság.. könnyen. hogy a nemiség kihangsulyozottsága sem olyan éles. a modern technika megszállottja. mint kap. vagy öncélú. DH. H. meglehetősen komplikált szellemi mechanizmusa ellenére nyugodt. tudatos elfordulás a nagy nyílvánosságtól. akivel szemben nehéz megtalálni a megfelelő harcmodort. kritizálják. mert az a „fejlettebb”. divatbolond. meggyőződéssel ágál elgondolásai mellett. a legnehezebb pillanatban ez a tipus képes egy szellemes mondással. jellemző a jegyre. helyek tudatos meggyalázója. viszont az is tény. önzetlen segítőkészségében. akkor pusztítóan kegyetlen tud lenni. többségében elfogadottal szembeni politikai. szívesebben ad. elítéltetés. megbízhatatlanság. 12. ha valamilyen szellemi kutatómunka. szabados minden megnyilatkozása. ha megbántják jószándékában. 74 . mert az elfogadás már elkötelezettséget von maga után. kerülése annak. veszedelmes.határozottabbak és hűvösebbek. érzelemszegénység. ezek párosulnak a saját út járásának igényével és ezért minden korlátozást. amelyek mögött hiúsági kérdések. a szociális igazságtalanság. modernkedik. olvasott az „igazi”. de az a szenvedélyesség sem mindég az. szellemesség. a férfiakban vannak lágy vonások. DH.. hogy dolgaiba beleszóljanak. betegesen túltengő fantáziavilága az őrületbe kergeti. transzvesztíta. vagy megjátszottan idegenkedik. nem megvesztegethető. semmilyen szégyenérzete sincs. rangsorolják. alakoskodó. fintorral. amit mások annak tartanának. mint a tegnap. kiegyensúlyozott. ötletgazdagság. másokat is felemelve átlépni a sorscsapásokon is. mások számára szent elvek. de ha mutat is valamilyen lojalitást a társasviszonyon belül. nyílt érdekütközések. vágyak teljesülésében milyen nagy szerepet visz a spontaneitás.Beteges szabadságvágya miatt a legkisebb kötelezettséget is szabadsága korlátozásának érzi. krónikus idegbaj. érzékeny.sokkal természetesebb számára. a legáltalánosabb. tiszta hitében. sőt. mintsem mással szemben alkalmazná. visszavonultsággal járó életterület. azokért áldozatot hoz. földhözragadt szellem. vagy oinkább el is kerüli. megbízhatóság teszi alkalmassá a nem nyilvános föladatok és megbízások ellátására. a visszafogottság. így H. a primitív. feltárt kihasználtság lapul. mély humánumot tükröző egyénnek tünik. korrupt politikai megnyilatkozások nyílt ellenérzést ébresztenek benne. így bizonyos értelemben a partnerságot is szuverenitásának féltésével fogadja el. súlyos. akár magasak. amig az érdekében áll és ezt nem is nagyon titkolja. hatásról nem beszélhetünk. akár a legnagyobbat is. kitartáshiány. azt teoretikusan értelmezi. puritán. nem az egyes emberekhez. krónikus betegség. perverz. vallási mozgalmakban és ezért lesz könnyen szektariánus. sajátosan zártkörű. hittel. jobbitó szándéka miatt gyakran illetik a rebellisség jelzőjével. módositja. szociálpolitikai kapcsolatú hívatásterületről van szó. minden megszokottal szemben tudatosan. mint az általa másnak nyujtott. hogy a mások számára viszonylag kevésnek tűnő hatás. házban: H. akár kisnövésüek. számára mindíg a legujabb.: Összeszólalkozások. kapcsolatait addig tartja fönn. ilyenkor nincs tekintettel sem előzményre. jószándékú segitőtárs. tárgyak. nem térítik ki utjából. érzenének. hogy valamilyen szokatlan úton járja az életet.: Számos kényszerkorlátozás. aki nem lát kiútat az egyre szaporodó nehézségekből. inkább naivan tiszta de nem irreális elképzelésekkel rendelkezik a világ dolgairól. hívatásterülete szélesebb ismeretséget biztosít számára. akihez közelebb áll a jövő év.

2 házban: H. eredeti. azzal. aki ezt az átjáróház-jelleget el is tűri.:Állandó küzdelem az anyagiak biztositása érdekében. szórakoztat.visszatérő probléma és ebben a saját hiszékenysége. 75 . viszont annál sűrűbben hangoztatja: „én már akkor így festettem. ujabbnál ujabb pénzforrások megszerzése. DH. barátot hoz. könnyed humor jellemzi stílusát.. a „polgárpukkasztó”. házban: H. de hol a tervben. egyéni aurája van az otthonának.. szellemi adottságai így sem feltétlenül gyengébbek. noha a jóindulat. kitűnő. matematika. mert türelmetlenül nevel. aki sportot űz abból. hogy mikor. a sikertelenség a végletekig letöri. vagy a közelségi adottság. írtam. én ezt már sokkal korábban.általában felületes műveltséget eláruló . vagy saját érdeklődésterületének legújabb eredményei foglalkoztatják..I. jellegzetes. egészségi okokra visszavezethető nehézségek az élet utolsó szakaszában. ami művészi ihletettség esetén a korát megelőző megnyilvánulásokra utal. szellemes. hogy ez nem egyszer valóban így is van. hangsúlyozott önösség. önbecsapás. nem annyira az . kielégithetetlen. illetve a családtag barát is. mérsékelt realitásérzék miatt .:Erősen felfokozott érzelemvilág. ugyanakkor hasznos elgondolások. vagy megy el otthonról. könnyű úttalálás a szociálpolitika irányába.éppen az anyagiakkal szembeni. jönmegy. de nem egykönnyen megvalósítható. vagy akadályozó momentum.:Kiszámíthatatlan. elméleti fizika. . örökös mástkezdés. kíváló vitázó. szuverenitását nem éri korlátozás. kicsit önösen ideális elképzelés az emberiség számára. meghívott vendégei valóban jól érzik magukat az otthonában. nem az elmélyültség. akit a tanulás önmagáért is tud sarkallni. DH.: Az előbbiekből a magasabb rendű szellemiség emelkedik ki. semmilyen tanulmányt be nem fejező. nyughatatlan.: Felületes. ebbéli tervezése nem hosszúlélegzetű. hiszen az már bizonyos kötöttséget is jelentene. csak azért. laza. hogy eredetinek tűnjék. kultúrtevékenységen nyugvó közismertség. az apa nehéz sorsa rányomja a bélyegét az otthonra. nagy szellemi mozgékonyság. igen harmónikus az otthon levegője. saját önállóságát őrző kapcsolat a közvetlen környezetével. a jobbítói szándék nem hiányzik. DH. házban: H. rossz reflexek. mert számára a barát is beletartozik. de a hitét ilyenkor sem veszíti el adja fel. házban: H. hanem a kellemesség a fontosabb a számára. mint inkább egyfajta. mások tudatos félrevezetése. könnyedén és szívesen utazgat. hogy nem annyira melegsége.:Ha az egyéni szabadságát. kisérletezés. hol a kivitelezésben található a késleltető. de szellemi vonalon is korlátozást nem tűrő kielégülést kíván. nézeteit állandóan változtatgatja. és érdekes. általában nem „mintaszülő”. áltlában egyik napról a másikra szólnak. kapkodás. kitűnő ritmusérzék. különös és magasabbrendűnek hitt szellemvilágban él.: Betegesen érzékeny idegrendszer. modern tudományágak. rászedettség. 5. ahol a józan ész dominál. vagy indokolatlan jótékonykodás 3. számos terv. aránytalanság az ígények és a források között. sajátos. vagy üres és mások elkápráztatását szolgáló cél vezérli. cserbenhagyottság. a berendezés célszerűségén kívül bizonyos sajátosság. érzéketlenség a család fogalma iránt.. ami nagyban hozzájárul a környezetében a kedveltségéhez. mindenbe belekapó. ezért gyakori a ráébredés a realitásokra. gyors reflexiók. hogy ez azonban nem feltétlenül modernség. vagy abban erőszakkal elért pozició. segítési és jobbítási szándékai nagy szerepet visznek. az élet indulására.házban: H. de mindehhez megfelelő partner is kell.”szöveget. a kapcsolattartást nem annyira a vérségi.:Ismeretanyagának állandó bővitése. tanuló.ujságírás.:Az anyagi függetlenség megteremtése .. de valamilyen különcködő egyoldalúság. A Nap melyik szakában és kivel jön haza. aki előtt semmi sem szent. kitartáshiány. nem természetes kapcsolatok a rokonságban.komponáltam. örökös ütközés a sajtóval. mástkeresés. IV. a pamfletista. DH. inkább a szellemi rokonság teremti meg. tetteit mindig az elismertség utáni vágy hajtja. . inkább a mélyebben szántó sajtó betűvilága vonzza.. azonnali eredményt vár a pedagógiájában. hogy másokat megdöbbentsen. amely nemcsak testi.

de csak a szabadság. idegrendszeri és szívműködési rendellenességek. adottságok számítanak a szemében. mindaz. előfordul. 8. amit személye. hogy képes a régebbiből kiválasztani és megtartani a jövőbemutatót. utazgatással kiáll nézetei mellett. mintha csak hallott. inkább széles. a következmények nem érdeklik. aki szuggesztiv fellépésével. balesetveszély. 76 . nézete ellen irányulónak gondol. a partnersági. ami előbb-utóbb felszínre kerül és ez ütközteti a külvilággal.:Alkalmasabb a partnersági. a lekicsinyléssel szemben. zabolátlan érzékiség számos. világos észokokkal érvelve éri el sikerét. modern szellemiség. hogy alacsonyabb beosztást kell vállalnia. önzetlen magatartással. sértődékeny. gyakran a sógorság az első vitafórum. itt. legfeljebb annyiban mérséklődnek. obskurancia. sajtóban.: A Nap meglehetősen előnytelen állása. nehezen kibogozható jelenségek. szétszakítja. ha kell. tiszta. a vallástól a tudományon át a politikáig. a hajszoltság és az elbizonytalanodás váltakozása tudatosodik és ez stress-állapotának kiváltója. legfeljebb a humánum. érzékelni és szellemileg magában feldolgozni. kivetni való. inkább liberális. mindent az „uj. házban: H. a korlátozatlanságot nem képes feladni. hogy számára bármennyire is fontos a társas kapcsolat. mint mély megalapozottságú. érzékeny idegrendszer. ilyenkor az első szóra ugrik és ekkor árulja el szellemi erejét.: Már fiatalon mutatkoznak . de már csírájában . elektromos berendezések.: Magasabbrendű. mint a háztastársi kapcsolatra. mert a mondat vége talán az ő igazát támasztotta volna alá. hatásokról. ez a típus a szívében érzi a „vízöntő korszakot”. csak a mának él. aki a vezetői szerepét annak keretében is megőrzi.: Súlyos. villanymotorok kezelése sérülés-veszéllyel. vagy társadalmi törvények. erős önkorlátozással tudja a modern technika iránti érdeklődését kielégíteni. ahol vezető lehetne. a külvilágra hatni akaró egyéniség. ahol nem lehet eldönteni.:Gyökértelen szerelmi élet. mert egész szellemi beállitottsága „embercentrikus”. magát semmilyen felelősségvállalással sem korlátozza. összeférhetetlen nyugtalansággal kényszerít másokat. hatalmas ismeretanyag fölött rendelkezik. tapasztalati alapon nyugvó. jellegzetes vonása.:Minden kapcsolata csak annyit és addig ér. amit nem korlátoznak valláserkölcsi. magasabb. mert az előbbi lazább. illetve házastársi kapcsolat gyakran a korábbi szakmai ismeretségből alakul azzá. esetleg gorombán elfojtja azt. megszállottság.: H. semhogy szabadsága. abban a hangadói szerepet. az az ő szemében ásatag.DH. gyermektelenség miatt kiüresedett életérzés. sőt átértékelni. önkorlátozásra nem kényszerül és ilyenkor a huzamosabbat is felmondja. DH. széles. hallatlanul érzékeny a gúnnyal. ott alkalmazott. házban: H. a fejlődött” szemszögéből tud értékelni. fontosabb kapcsolatok korán és végleg megszakadnak. a lojális szabadelvűség irányában ható fogalmak. inkább. ha érdeke kívánja. amig az első lemondásra. DH. vagy olvasott volna a korról. hiúsága miatt „belemagyaráz” a dolgokba. tudatos visszaélés (okkult) képességekkel. jelenségeinek a mozgatóerőit. önmagát. tettben. hanem a körülmények a méltatlanok. VII. személyektől végleg elválik. metafizikai összefüggéseket meglátni. a higgadtabb típusra az a jellemző. hogy elhamarkodottan reagál. kényszeredetten elviselt korlátozást jelez az életében. bennelévőnek tartja magát. 9. vagy a magasabb célját csak úgy érheti el. okkult ismeretek.főleg idegrendszeri . mert számos. az azok mögött meghúzódó. nem az adottságok. hogy mi az ok és mi az okozat. amelyekhez erős. szóban.gondok az egészség vonalán. a többi csak beszél erről. sokszor viszont mindez csak az érzete és emiatt belső feszültségek jelentkeznek. gondok a tehetséges. vagy érdeke csorbát szenvedjen. akkor félremagyaráz és emiatt állandóan hadilábon áll a külvilággal. mint lojális és ezért hat sokaknak a szemében forradalminak. házban: H. nyíltan hirdetett eszmék. DH. de legalábbis reformernek a magatartása. akár konfrontálódik is. hogy képes a világ dolgainak. bírósági perek inditása. lelki lehangoltság is járul.házban: H. kellemetlen következménnyel. azt viszont habzsolja. 6. ami ezekkel szemben valamit is akadályoz. de kevés utóddal. reakciós. szinte lehetetlen beszélni.

eszméért. ha a képletben egyéb. kémiai laboratóriumi munkálkodás. DH. papi. bár ezt egyrészt a legkevésbé sem hangoztatja. nem is mindíg irreálisak. az egymáshoz viszonyulásban mindíg található valamilyen nehezen kiismerhető. szerzetesi életpályán. ami nem is biztos. mértéktelen nagyravágyás. fizikai.:Legtöbbször hiányzik az igazi mélység és ezért a hívatásterületét is aszerint cserélgeti. megvesztegetettség. mint az élet gyakorlati szervezésében és csak növeli közkedveltségét az az adottsága. liberalizmusa önzéssé lesz és a számára természetes életvitel provokació a társadalommal szemben. esetleg érzelmi megnyilvánulás. mert a hangsúly a nyilatkozáson nyugszik. legfeljebb az igazi cél elfedésére alkalmasak. kiszámíthatatlan megelégelését a helyzetnek és ez sok nehézséget okoz az élete folyamán. 12. idegrendszeri megpróbáltatások. de mindezek ellenére az embertársak nem csekély meglepetésére. sugallatok. társadalomtudományi.:H. igazi cél.házban: H. házban: H. vagy szellemes megjegyzés mindig akad az eszköztárában amellyel másokat is képes átsegíteni az akadályokon. vagy börtönnel veszélyeztetett tevékenység. hol meg amúgy. mások.: Szinte az egész életén át arra vár. általában az egy. de lehet ez nem kívánt szerepcsere. rettenetes lebukás. ha a modern technika is szerepet játszik. perverz hajlamok. vagy választja. az igazi mélységek felé törő készség is mutatkozik. hogy mikor és hogyan hozhat áldozatot másokért. mert a cselekvéskorlátok élesen érvényesülnek. úgy annak rendszerezője. alkalmas még az önkéntes. nyílvánosság elől elzárt föladatok sikeres megoldása. elgondolása a szabadságról szabadossággá. hatalmas szenzibilitás. vagy a tevékenység zavartalanságát csak a visszavonultsággal elérhető feladat kényszeredett vállalása a gyakoribb következmény. huncut mosoly. de nem erőltetett önkorlátozással együttjáró hívatások. csillogások. illetve azok tetteinek megértésére. beleérzések és fogékonyság az élet és a természet nagy öszefüggéseinek meglátására. főleg ezért megvesztegethetetlen. nem követhető spekulációk. áldozattá válik mások árulása révén. X. tekervényes. zavaró körülmény. H. ahol valamelyik részről előbb titkolt.: Roppant nagy önbizalommal tevékenykedik a hivatásterületén. de. hallatlanul nagy gyakorlatiasággal tud eligazodni az élet realitásai között és amíg mások disztingválnak fontosabb és 77 . ahogyan a külsőségek. az uj irányába terelően. hogy kedves. hírdetője. DH. újat akar. aki tartósan és áldozatokat vállalva is teljesíti az emberbaráti hite diktálta feladatát. 11. kicsúszik a talaj a lába alól. ugyanakkor őszinteségét az exhibíció enyhe tünete is kíséri. vagy esetleg tudatosan elfedett.: Az önzetlenség és a céltudatosság találkozása. A Nap a Halak jegyében.nyiltan kitálalt érdek húzódik meg. aki hol így. a baráti körben. minden ásatag. segítőkész. tudatosan bántó. csavaros.: Önzetlen. házban: H. kitűnő „szövegláda”. ami tegnapi. kompromittálással való fenyegetőzés. a közszereplés területén ügyesen mozog. mutatja. mindíg megtalálja a megfelelő hangnemet. destruktív.ha erősödtek a lehetőségek .: Főleg egészségi okokra visszavezethető elvonulás a nyilvános élettől. hogy önös. de amellett gyakorlatiasan látja el hívatását. homoszexualitás. börtön. fintor. vagy rejtett érdek. vagy attól való félelem. jótékonykodó természet. majd . DH.DH. a változás. undor. mint például orvos és páciense között. akkor rendkívüli teljesítményekre is képes mások meggyőzése érdekében. könnyed szellemességgel. a segítésben. A Nap exil (száműzött) állása miatt. akár homlokegyenest ellenkezően is tud nyilatkozni. álmodozó. másrészt önmaga ezt külön nem is keresi. belső feszültséget és azzal együttjáró robbanásveszélyt okoznak. eredeti. meghatározott tematikát felölelő. már az elméleti síkon is életszagú és az elvont területen épp oly biztonsággal mozog. amely gyakran szociálpolitikai. miután erős a függetlenségszeretete. gondolatért. de csak a létezőt tagadja. egyáltalán a közösséghez kapcsolódó témával függ össze. vagy a széles szereplési lehetőségek mutatkoznak. vagy kihangsúlyozást. ami menet közben kerül A Nap világra és az elmélyűlt baratáságot megkeseríti. hatásról itt is nehezen lehet beszélni.: Fanatikus újdondász. ezek visszafojtottságot.

erős okkult készség. hogy álomvilágban él. hogy nagyvonalúan hagyja folyni a dolgokat. bizonygatva. zabolátlanság ösztönvilágában. drogfüggő. másokat önzetlenségével megtéveszt. ha valamilyen dolog határozott és alkotói munkára sarkallja és akkor mikor már minden és hallatlan lelkesedéssel végzett előkészület megtörtént. alkalmatlan bármilyen. médiumi adottságok de ezekkel másokat kihasznál. hogy mindaz. valódi meggyőződéséről valódi hittel beszél. DH. képes elszemélytelendve. származását. I. erre könnyen csábul. gyüjtöget is magánnak. teljes mértékben képes magát. ha nem ismertek ezek. hogy nem éppen előnyös karaktervonások. ez az erő.: Az előbbiekhez megnyerő kedvesség. kettőssége abban is megnyilvánul. felelőtlen. fakóbb hangja. művészi meglátások. pánik esetén kitűnően eligazodik és képes másokat megnyugtatőan cselekedni. házban: H. akit arra méltónak érez. álmait így valósitja meg.: Kisebb anyagi forrásról. akár más okból is tette. idegszanatórium. még akkor is. parttalansága. de minden aránytévesztés nélkül. a veszélyt csak a meggondolatlan áldozatvállalásai jelenthetnek. mindenét feláldozni. áldozatosan segít. az első nehézség mutatkozásakor letér az útjáról. minden logikai érvvel szemben érzéketlen. DH. kórház. kitűnő fantázia. hazudozása mögött nem mindig a másik megtévesztése rejlik. amelyeken mások fennakadnak. olyan dolgokon. bizonyos fokig ez az áldozatvállalási hajlandóságával. ha az ő dolgai iránt érdeklődnek.kevésbé fontos minősítéssel a szükséges feladatok között. mintha teljesen maguktól folynának. amelyhez tartózónak érzi magát. elbotlanak. gyógyíthatatlan kedélybetegség. alakoskodó. amiben ő hisz az az igazi és ha neki. vagy emiatt válik mások aldozatává. visszafogottabb viselkedése keveseket animál. hogy ezzel elkerülje az erőszakot. de ilyenkor akár sugallatra. emberkerülő. tudatosság járul. esetleg kényszerkiadások. 2. nagy pálfordulások. nagyobb zavarok. arányérzék-vesztés. másokat nem beszél le. munkálatok területén azonnal aktivizálódik.: Érzéketlenség az anyagiak valós értékével kapcsolatban. de különösen a fájdalmakkal szembeni közömbösséggel kapcsolódik. DH. jólétét. az egyén széthull az áldozatvállalás és a kihasználtság között. akár a kőkemény valóság dolgairól van szó. folyamatosan végzi a dolgát. a dolgok tarthatatlanul összemosódnak. addig akár a rejtelmesebb. a látszat. közben ügyesen. hajlamos együtt úszni az árral. de ettől el sem térithető. egyszerüen az egésznek hátat fordít. részvétteli és segítői készsége azonnali tettekben mutatkozik. mintha erőszaknak engedne. külső körülmények szerencsés alakulása javítja az anyagi helyzetét. mások előtt roppant mélységek feltárására képes.: Már a H. házban: 78 . de mert még gátló tényezők is mutatkoznak. ijedtségek. alatt közöltek is számos lehetőséget nyujtanak a szélsőségességre. mert éppen azért tér ki. 3. egyben ez az a képessége. esetleg idea. csaló. amivel legyőzi az erőszakot. halkan magasabb ideákkal traktálva manipulálja a másikat. de akikben hitet ébreszt. beteges képzettársítás. gyakran ez árulja el. ingadozó kedélyvilága nem a jóra való hajlandóságát. betétről tud gondoskodni. kicsapongó. hitének. érzelmi világában az áldozatosság valóban súrolja az érthetőség határát. érzelmi túltengések. kifejezésmód. akaratgyenge. hogy ugyanakkor kell egy olyan erősebb személyiség. azokra nagy hatást gyakorol és követik. de ez csak látszat. de például müvészi adottságok esetén csodálatos alkotásokra utalhatnak. mert ha talál valakit. sok veszteség a másik nemhez fűződő kapcsolatok miatt. jóindulatú segítőkészsége egzisztenciális alapjában veszélyezteti. ennél a jegynél különösen nem lehet mindent negativként értékelni. beteges fantázia. hanem az aktivitását szokta befolyásolni. csendben. rendszeres munka ellátására. szinte beteges befolyásolhatóság amellett. esetleges szerénységét megtévesztésül használja. de elutasító. akkor a másiknak is szerencséthozó. meggyőződésének szerényebb hangoztatása miatt a szuggesztivitása inkább csak az eszmeileg ráhangoltaknál érvényesül. mások kínját átérezeve. örökös ingadozása. az emberiség gondját-baját enyhítő feladatok. teljesen hétköznapi módon. vagy drogfüggőség az oka. kihasznál. azon csak egy kicsikét irányít. de ennek nem egyszer a saját ösztönvilág zabolázatlansága. a világ legtermészetesebb módján túljut. másokon segít. börtön.: Erős elzárkózottság. gyakran megtalálható ez abban a magatartási formában is. müvészetkedvelés. házban: H. de ugyanígy a magasabb ideákat is. rajta kívülálló. magával nem törődve szolgálni a környezetét.

lényegre törő. de az .:Szerénységét és azzal parallel segitőkészségét a közvetlen környezete érzékelheti azzal. gyermekcentrikus szemlélet honol az otthonában. ezért kerüli a robotszerő. ha nincs utód. pazarlást. mint feladatot akarja elvégezni. a szociális gondok enyhítésére (utókezelés. rehabilitáció. kitűnő állás ahhoz.ennek ellenére . azt elvárja a másiktól is. visszavonult magatartást vesz föl. vagy a lemondási hajlandósága vezérli és mindez félreértések. annál lelkesebben. ahol megalapozottságnak. nem a munkaköri beosztás. esetleg mindezt ügyesen. aki a gyermekei támogatásából él.:Sok gond az utód biztosítása érdekében. ilyenkor kiszámíthatatlan tettekre ragadtathatja magát. rejtett. pletykálkodás sokat árt a nevének. nagyon erős erotikai élet és abban. hanem az elvégzett munka és annak sikere a lényeges különösen.nem kerüli el az életútján. szellemi frissességnek kell érvényesülnie. a természeti csapások kevésbé verik le. 5. ahogyan önmagát adja. „jobb időket látott” beosztottak nehezítik a munkáját. a szociális kérdések iránti. sem hajszolni nem akar. műtétekkel. de nem kevésbé az indokolatlanul komplikált mechanizmusú magatartása gyakran a narkotikumokba kergeti. gyógyító kezelések. testi. olyannyira. hogy elesett. házassága is megértő alkalmazkodáson nyugszik.. de nem erőszakkal. pszichés problémákkal küszködik. egészséges pedagógia mellett felnövő utódok. legkisebb gond és baj leveri. házban: H. de ugyanígy a lelkiekben is. megteendő kényszerpályák jelölője. belefárad. megérttetéssel. magányos embereket támogat. valóban önzetlen szülői mivolt. de később páciense lesz sajátmagának. megnemértettségek ellehetetlenítik. időszakosan emiatt sokat kell nyelnie. DH. vagy kötelezettségek ennek 79 .:Számára az otthon valóban a mindennapok fáradalmainak kipihenő helye. DH. hA Nap i robotolásra kényszerül. mert sem bántani. érzékenyebb idegrendszer.H. házban: H. lelki. elutasítások. de annál inkább a lelkiek.: Gyenge egészség. minél több a lehetőség a segítésadásra. VII. gyűjtés). nemtörődomséget válthat ki. 8. váratlan meglepetésekkel még vonzóbbá tenni. a nagyobb csalódás egyenesen magábaroskadttá. a másikhoz alkalmazkodva. idős korban a gyermektelenség lelki üresség-érzetet ébreszt. fokozott érdeklődése miatt kitűnő környezettanulmányokat készít és szívesen tesz meg naponta kisebb utakat ilyen céllal. kezelésekkel. ezt. DH. különösen italmámor. vagy az korán elhagyja a családi fészket. házban: H. közben ő használja ki a gyerekeit. hogy gyakran a saját testi. alakoskodva megjátsza. hogy az otthon új erőforrása lehessen. egyszerű. vagy kiterjeszti ezen tevékenységét a baráti körére.házban: H.:Még így is az életben megtett. de amellett az együttérzés is átcsillan a szövegén. DH. öröklött vonások. igazi melegséget akar sugározni azért. veszekedések forrása. tehetetlenné teszi.:Másokat akaratuk ellenére akar „üdvözíteni” és az ilyenkor mutatkozó gátoltságok. hogy kiemelje. kiüresedettség lesz úrrá rajta. egészségi. ezért szeretettel és gondossággal építi és szereti jóleső. magáramaradottság. de kiszámithatatlanok. ha abban a felebaráti segítés. amit tetéz. beosztottság. önálló kezdeményezései reálisak. hogy ezt magának is be kell látnia azzal. ezért már eleve jól érzi magát minden emberbaráti társaságban. narkotikumok. amelyért valóban sok áldozatra képes. lelkileg letört lesz. annak keserű szájízével. erős vonzódás a művészetekhez.: Segítőkészsége lábatlankodássá.: Valószínü a több gyerek. hétköznapi mukát. mennyire hívatásának érzi a szülői feladatokat és azokat maradéktalanul akarja teljesíteni. levert. stílusa tömör. fontoskodássá torzul és nem is mindíg az együttérzés. hogy szinte menekülnek előle. tényekkel.: Jó adottság az egészségügyi kérdések értéséhez. életcentruma. kezeléséhez. 6. nehezen akalmazkodik a közvetlen munkatársaihoz. ki nem mondott kívánságok megvalósításával családiasabbá varázsolni. szülő. nem épít a szerencsére. vagy a baráti támogatás kidomborodik. képtelen megtalálni a helyét. megértéssel.:Az otthonát ért. IV. házban: H. a vállalt kötelezettség maradéktalan betöltése. DH. visszavonultsági hajlandósága ellenére nem viseli el a magányt és ha arra kényszerülne.: Szokatlan úton kíván hatni a külvilágra. számos kúrálással. felületesség. adatokkal.

ahol céljait megértik. vagy valamely tudományág érdekében. hagyatéki ügyek.házban: H.: Legtöbbször a kényszer-vállalta korlátozottságot jelenti. kényszerűen vállalt elzárkózással találkozunk. az „ilyen már ez a világ”-gal úgy lép ki az egészből. DH.: Önzetlen. amely az ingoványba sűllyed. személytelenül. így bizonyos természetesség húzódik meg a visszavonultabb magatartás mögött. a sikertelenség idegösszeroppanással járhat. sajátmaga is anyagilag hozzájárul az ilyen kör föntartásához. szociálpolitikai értekezések. céltalanság-érzet. személyes gondoskodás kapcsolódik a hivatásterületével és filantróp szervezői munkájának is ezek az ösztönzői. itt nincs kisebbrendűségről szó. külföldi kapcsolat. a saját érdekben. amelyért életét. házban: H. levezető út. mintha sohasem hallott volna a dologról. elismertsége növelésére. házban: H. jól indult élet. vagy egyéb. ilyen kérdésekről nem tud elfogulatlanul. sógorság sokszor nyújt ebben segítséget. így a szerzetesi. mint kórház. csöndesebb életszakaszok. érzéketlenség az anyagi elismertség iránt és ez már önmagában is alkalmas hírneve. vagy szóval . magas etikai elkötelezettség. sőt. szétforgácsolódó energiák. irreális elképzelések. a hamis próféta. akarathiány. titkos küldetések esetén is. külső körülményei alapján. siker. félénkség. ilyenkor minden felelősséget elhárít magától. elvonókúrák. az önzetlenség leple alatt.: A saját szándék erős érvényesítése. nagyhangú.akár tettel. amelyet nem magának. amit ez az állás jelez. hanem az etikai elkötelezettség oldalán és többször éppen ez a kivezető. nem az obskurancia.a kiváltói. horizontház is. kisebbrendűségi komplexus. hanem az elvégzett föladat jellegének tulajdonít.:Kaotikus. sikertelenségek. vagy annak egy részét nem áldozatként adja. szétrebbennek a barátok. az egészséges emberi léleknek kellenek az elvonultság pihentető periódusai. 12. „kizárólag tudományos” alapon értekezni és személyes elkötelezettség-érzete folyamatosan cselekvésre sarkallja. az életszemlélete az emberi lélek erősítésének. nagylelkű. de a jótékonyság cégére alatt szervezett vállalkozásról lehullik a lepel. vagy egyéb.: Krónikus betegség. fáradhatatlanul. de megtalálható az önként vállalt. hogy minél jobban érvényesülhessenek a nemes célok. ütközés a hatóságokkal.:Olyan profilú hívatásban. házban: H. jól érzi magát. az önmagáratalálást hozó.: Miután ebben az állásban a 12. vallásbuzgalmi életformát ígénylők. a végkimerülésig munkálkodik ilyen cél érdekében. 11. X. DH.: Gyökértelen. tudatos visszaélés a másik hiszékenységével. laboratóriumokban elvégezhető. 80 . jószolgálati tevékenység. nagyon is tudatos ez a magatartás. fáradhatatlan munkálatok vállalása. ő. DH. jellemző vonás a magasabb szférákba vetett hit. aránytalanság a végzett munka és az elért eredmény között. visszatérő jellegű kezeléssel lehet enyhíteni. ez az állás jó okkult érdeklődést is elárulhat. DH. egyben a 12. ugyanakkor széles sajtókámpányba is belefog. vagy képtelen befejezni más gátoltság miatt. az élet külső kényszerén nyugvó aszketizmus. klinikus orvosok. ilyen érdekében széles. itt önként és nem az élet nyomorúságai. ahol az emberiesség. DH. külföldi rokonság. kritikátlanul. segítőkész baráti kör. amelyet hosszantartó. vállalkozások. összeolvasottakból zagyvált „filozófia”. Igen emelkedett gondolkodás. a segítés . kiállitások. mundánház. házassággal szerzett. valláserkölcsi tanulmányok. szélesebb ismereteség és a gyakorlatias beállitottságú segítés tényleges sikert hoz a filantróp munkában.központi szerepet visz. melyek a semmibe vésznek. mámorszenvedély. egyszerre több oldalon kezdeményez és vagy hitét vesztve abbahagyja. több életveszélyes helyzet. 9. lehengerlő stílussal. visszavonultan is készségesen lát el ezekkel kapcsolódó feladatokat. börtön. nem egyszer törvényes következményekkel. jótékonysági rendezvények. iskolázatlan „okkultista” és okkultnak hitt csacskaságok. naiv. anyagi okok miatt szétfoszlanak az illuziók. megsegítésének fontosságát tükrözi.

miképpen A Nap pallal és az éjszakával teljes az egy nap. Energia központ: Fizikális akarat . az ösztönök. az előrelátó.kiválasztás Energiaközpont: Bázis A hozzá tartozó mirigy: Mellékvese Testrészei: Gerincoszlop. tehát mindazt. a jövőt látó. a Hold által irányított és a gondolatok indította hangulatok a külső hatásokra válnak cselekedetté (ez a holdhatás) és ezek változása függ össze tudatállapotunkkal. a személyiséget hordozó lelkivilágot. Fizikum vonatkozásai: az emésztés. a nép. majd az emberréváltság után az Egot jelképezi. a „persona”. akinek csak a megnyilvánulásait látják a külvilágban. a saját maguk által választott életút mentén haladnak előre. hogy másoknak is vannak saját igényei és jogai. amelyen uralkodnak.az emberi agy belső befolyásolója. a megszokott. így kerül a szív. a létezés alapállását. a női szervek. ugyanúgy e két Fővilágositó tesz bennünket is eggyé. Hatások: Pozitív: Jellemerősség. Még azok is. hajlamos önös érdek alapján cselekedni. a testetlen Egot. a szimpatikus idegrendszer kisagy. a ritmusok az életben. a nőiség (nem a nőiesség!). az emberi . a mirígyek. akik elveinktől és viselkedési szokásainktól eltérően cselekednek. az érzelmek. Önzetlenül használt akarat és erő. A terület uralja még az akaraterőt is. ezt pedig meg kell tanulnunk tiszteletben tartani. az érzések és a szenvedélyek nem egygyökerűek. gyomor. a múlt és amig A Nap azt jelzi amire törekszik az ember. -néző. az asszony és ezen fogalomkör révén az otthon. a nő. azt árulja el. azaz az álarc. előbb a gyermekkorban jelentős a hatása. az anyaság. azt. az arra ható lelki befolyásoltságnak a jelölője. A Hold a Kos jegyében.mindazt reprezentálja.ellentétben A Nap pal . Szimbólumtartalma: A személyiség. amelyen át (per) megszólalunk (hangzik=sono) a külvilágnak. amely naphatás. a születés utáni állapotok. mi és milyen intenzitás mellett hat reá. addig a Hold a tudat alatti.szervezetben. kutató. a tömeg. az ösztön. 81 .különösen a női .A Hold. az idegen uralom a nép fölött. hogy mikor. a gondolatok indítója. mozgásszervek. az individuális karakter kifejlődésének. a hétköznapokat. az érzelem befolyása alá az értelem. hangulatok. A Nap pal szembeállitva: amíg A Nap a tudatos. 7. Kozmikusan a Hold uralja Feladat: Be kell látni. ami a mindennapos. ellentétben az ünnepekkel. ami nélkül nincs létezés. a Hold azt ahogyan győznie kell. a Hold . Negatív: Beképzelt és engedékeny. vesék.

mert mindent célzásnak érez. gyors helyzetfelismeréssel és ösztönösen kitűnő eligazodással. érzelemtúltengés. mert azt szereti.: Szeszélyes kíváncsiskodás. arc sérülésveszélyei. 2. nyílt. de nem az önzőség motiválja.mohó szenvedélyesség miatt számos probléma a diszkréció ránti érzéketlensége következtében. ahogyan ő fütyül. nagyon aktív fantáziavilága miatt erős a betű-szenvedélye. hűsége inkább érzelmi mint szexuális. ösztönös felismerések a pénzügyeinek állandó befolyásolója. rászedhetőség. betegség esetén magas lázzal és gyorsan gyógyul. szenvedélyesen kitörő viták. ami körülötte történik. sérülékenység. számos és viharos konfliktus zajlik le a szülők és gyerekek között. DH. ellentmondásokra ingerlékeny. ha vitatkozik. egzisztenciális bázisát kiszámíthatatlanul jelentkező hangulatai teszik bizonytalanná. de az új cselekvési lehetőség azonnal „feldobja”. lényegtelenebb személyi vonatkozású kérdésben. a z otthon.H. vagy anya üt meg. az eszköz. meggondolatlan és indiszkrét. de azokból sokat nem fejez be. hogy családját szereti. gyors tettrekészség. ki-ki a saját rigolyájával. vagy megsajnál valakit. ha nyers is és nem ártani akarással éli „ami a szívemen az a számon” magatartást.: Birtoklásvágya szenvedélyes. határozottan és villámgyorsan cselekszik. meglepően hatni tudó. emiatt veszekedések. bonyolultságtól mentes. vagy alig képes ezért indulatain sem uralkodik és ilyenkor meggondolatlanul. uralgó hajlam.:Az előbbiekben vázoltak . nem körültekintő és nincs realitásérzéke. mégis villámgyorsan és biztonsággal odatalál.mindkét nemnél . független és bázist jelentő otthon mielőbbi megteremtésére. azt teljes impulzivitással teszi. naiv hiszékenység. meglehetősen mérsékelt humorérzék. fanatikus. kerülése minden bonyodalomnak. ugyanakkor számára ez nem egyszer eszköz másokkal szemben. vagy fantáziált személyes kötődés. idősebb korában is sok tevékenykedés. 3. szíves tevékenykedés a mezőgazdaságban. rajongó testvérszeretet. becsvágy. ügyesen. igen sok. kitűnő vitapartner. házban: H. érzelem. határozott hangnem az otthonban. csakhogy győzzön. az utolsóját is odaadja. puritán egyszerűség.:Hatalmas lelkierő. sikerigény. képtelen disztingválni fontosabb.: Egymástól élesen elkülönülő családtagok. főleg a családon. DH. anak ellenére.: Agresszív stílus. külvilágban rebellis. éles megfigyelőképesség. örökös belső feszültség és elégedetlenség. aggresszivitás. cselekedetei rapszodikussága.:Beteges pénzimádat. szerelmi kapcsolatai sok változást kénytelenek elviselni. hanem gyakorlottá. veszekedések teszik pokollá az otthont. ugyanakkor jelentősebb szituációban roppant nagyvonaluan. ugrásra kész minden pillanatban. de élesen kérdez. környezeten belül. fáradhatatlanság. szem. amelyhez tényleges. amelyet legtöbbször a feleség.: Erős vágy a saját.: Éles. hirtelen elkapja az „ez nekem kell”. vagy felel. hogy nincs szüksége az irány preciz meghatározására. írtózás a kényszertől. melyeket könnyen kihever. csak a pillanatnyi igényéig lát. DH. házban: H. pletykálkodások. gyors változások. DH. ha mindenki úgy táncol. kertészkedés vonalán. inkább a tárgy. betűrabsága. spártai egyszerűség. különös adottsága. IV. ennek következtében gyakori és jelentős változások az otthonában.házban: H. 82 . ha megszeret. elvakultan cselekszik. de épp ezért gyakran naiv lelki mechanizmus számos csalódással. a fej. házban: H. ráérzések. egyszerű. otthonában elviselhetetlen despota. ami a sok csalódás és ujrakezdési kényszer után sem csökken. hogy merre menjen. hajszoltság önmagával szemben is. hangulatai szélsőségessége és igy kiszámithatatlansága domborodik ki jobban. az anyagiak kezelésében sokban anyjára emlékeztet. amivel megnehezíti a rokoni kapcsolatait. nagy sértődékenység.:Rengeteg energiája megy el hiábavalóságokra. DH. hallatlanul érzékeny mindenre. múlt emléke fűződik és néha. szíves. amely hajszolt tevékenységre sarkall. a közvetlen környezet kényszerű változtatása egészségi okok miatt.roppant élesen tükröződnek. fontoskodásaira. jó egészségi adottságok. I. gyakorlati érvvel alátámsztva. a házassága is sokszor csak viharosan jött és távozott életesemény. hatalmas önbizalom. önkontrollra nem. számtalan tanulmány és terv. cikornyátlanság. ami gyakori melléfogásokkal és ezeket követő lehangoltsággal jár. ügyesebbé tesz. képes a legkisebb jelentéktelenség miatt dühöngeni.

házban: H. társas. világos. gazdag fantáziával folytat magasabb szintű. gyermekkora óta folytatott.: Bár nehezen látja be. munkájában a hangulati elemek dominálnak nagy lelkesedéssel belevág. mégha annak cégére a tanulmány jelleg. spekulációk fontos szerepet visznek az életében. nyilvános elismertség. vagy érdekeltségi helyzetének sajátos szemszögű megítélése. DH. a lét-nemlét problematikája.: Érzelemvilágát sok változatosság jellemzi. szívós és a betegségekkel szemben jó elenálló erővel rendelkező szervezettel rendelkezik. infekciózus betegség. másikat keres. de különösen házas viszonyában nyilt.ha futó jelleggel is . 8. még H.: Nem annyira az akaratnyilvánitás. nagyhangú vitatása valamely tudmányág szellemi értékének. erős kezdeményezőkészség. akik akár már a felnőtt gyereküknek az életújukat továbbra is előirni kívánják. 6. Borongós hangulatú lelkivilág. DH. mint a sajátjáéban. tartós. de jobb és sikeresebb ha beosztotti és nem vezetői poziciót tölt be. saját választása szerinti tanulmányok. a nagyobb élmények utáni. illetve kezd témát. 83 . VII. mert abban is gyakran „szerepel”. kezelésével találkozik. veszélyes kísérletezések miatt. a társasági. hogy a másik nemnél .sikert arat. bevallott okokra visszavezethető ütközések. módját.: Igen széles alapokra fektetett tanulmányok már a kezdetben elárulják túldimenzionáltságukat.: Anyák. nőknél gyakran korai és koron túli menzesz. előadások. amely többször a nagyobb közösség. annak ellenére. erős vágya vezetői beosztást ígényel. kerül minden obskuranciát. tudja. inkább a nagy függetlenségtartás. egyértelmü válaszokat vár. az egészség. halálokok vizsgálata. de abban a sikerének tartósságát nem garantálják a hangulatváltozásai és az azzal szorosan együttjáró érdeklődése. egyszerre több irányba indul. hívatásterületén nőkkel. természetgyógyászat kérdései fontos szerepet visznek hétköznapjaban. állás esetén is gyakori az összetűzés. DH. vitatkozás a vitáért. sőt. igen sok és kellemetlen következménnyel. mikor kell előlépni. annál ritkább annak sikeres befejezése. de kitartóerejét hangulatai igy is erősen befolyásolják. azután kedvét veszti és mindezek mellett még sértődötten hagyja ott munkahelyét. sportsiker. 9. viszonyba fejest ugrik. jobb tanácsadó mások vállalkozásában. egyenes és etikus magatartással foglalkozik az érzékfeletti kérdésekkel. nagyobb elkötelezettség. tudományos tanulmányokat. rendezvények formájában. különböző szervezetek kapcsolatai.: Megnehezíti a beosztottakhoz fűződő viszonyát az örökös parancsolgatása. X. öröklött betegséghajlam. házban: H. nagyobb társadalmi életvitel iránti fokozott igény. a szervezet funkciói és az azok mögötti lelki visszahatások.:Igy is több változás a hívatásterületén. játékszenvedély. házban: H. fiatalok kedvelik. DH. nagyobb külföldi utazás. irányít. nincs is mindíg reflektorfényben.házban: H. vagy a társadalom szociális kérdéseivel érintkezik.: Fiatalon elvesztett támogató. de ad is. mint például hol nyüzsög. kitünő ösztönnel felismeri az érvényesülés lehetőségét. tanulás. felületes könnyed ismeretség. sportimádat. aki emiatt szívesen szerepel a nyilvánosság előtt. vagy azok problémáinak megoldásával. életveszély. a szórakozás. holpedig durcásan elvonul. DH.: A külvilágra hatni akaró. házban: H. teteszetősnek mutatkozó adottságba. asszonyokkal. amelyekben hathatós a közreműködése. kíváló pedagógiai adottságok. amelyből nem hiányzik a szórakozás sem. erős aktivitás. vállalkozási hajlam. azután érdeklődése lanyhul. házasságának sikeressége éppen ezen vonása miatt kétséges. de erre szüskége is van. gyógyulás. hagyatéki ügyek. házban: H. ezeknek a szélsőséges megnyilatkozásformái. különösen megfelelőnek érzi a társadalmi szervek. a társas viszony zajosságához képest viszonylag természetesnek vehető módon következik be a válás.: Roppant nyilt. gondok az utódokkal.5.

DH. hiúsága számos összeütközés okozója. hogy megtalálja azt a talajt. ha a családjáról van szó.:A földi élvezetek rabsága. ösztönös vonzódás az energikusabb nőkhöz. erőszakos. üzletek. nyugodt biztonság. akik cselekszenek. ott pedig a külső körülmények kényszerítő jellegűek. az élet élvezni tudása. felületes ismeretségkör. adottságok teljes kihasználási. érzéketlenség a változások. különösen a mások bajával szemben. családcentrikusság és főleg annak anyagi megalapozottság-igénye úgy. álandóan pénzügyekkel foglalkozik.: Pletykálkodó. művészetszeretet. vagy idősebb nő sok kellemetlenséget jelent a családban. ha az az ő érdeksérelmével jár. -pártolás. zavaros időkben a csőcselék közé kerülés. a harmónikus formák iránt. ahol az ösztön. házban: H. kiegyensulyozottság és mosolygós kedvesség szétsugárzásával. mégpedig valamilyen belső harmónia. tisztázatlan ügyletek. kerülve minden bizonytalan kísérletezést. vagy ügyes propagandát fejt ki annak anyagi bázisteremtése érdekében. családját mindentől és főleg mindenkitől függetleníteni akarja. a biztonságra törekvését kitűnő. a realitásokat józanul méri fel. az teszi nehézzé az együttdolgozást vele.: Az előbbiek igy is érvényesülnek. ha ezeket tarós önkontroll alatt tudja tartani.:Talán csak a háziasság fogalomköréhez tartozóan.: Ez a Hold exaltációs (felmagasztaló) jegye. az egyesületi életért anyagi áldozatot is hoz. hogy sohasem pazarol. otthonát. külésejét vagy elhanyagolja. mindíg szereti. titkolódzó hajlam. H. a női genitáliák fokozott érzékenysége.: Erős vágyélet. de csak akkor érheti el az általa annyira áhitott nyilvános sikert. halvány öncélúság is kisejlik biztonságos. az anya a későbbiek során is útegyengető szerepet játszik az életében. piperkőc módon leplezgeti a vélt. női intrikákkal. vagy a valós fogyatékosságait.és a fantáziavilága neym szárnyalhat. DH. szavai. anya. házban: H. vagypedig mint másik véglet. DH.:Az előbbiekben írtakat hangsulyozottabban színezi át a dolgok. ösztönösség segíti abban. kétes értékü siker. tánc erősen vonzza. de nem is szűkmarkú. természtetes szimpátiát ébresztenek másokban. élvezési ígénye és képessége. legtöbbször optimisztikus megnyilkatkozásaiból. különösen a másik nemet illetően. sőt elutasító.vagy titkolni kényszerült és a közvetlen környezetet is érintő helyzet. a változások konfliktusok nélkül zajlanak le a környezetében. egészséges erotika. üzletel. kétes érzékü társaságok. kierőszakolt. 84 . avagy a beosztását állandóan változtatni. ahol pedig erre lehetőség nyílnék. de ha nem is nagyon érezhetően. vagy a visszavonultságban elvégezhető munkaterületen nem zavaró hatású. ha biztonsági tartalékkal is rendelkezik és akkor lelkileg is nyugodt.akaratmegnyilvánulás. külső megjelenésére is. 11. utólagos mgeszólásokkal és főleg kicsinyes. hogy a diktatórikus hajlamai mellett állandóan sértődött és ezek miatt kényszerül állását. kizűnően „érzi” magát. akár a másik helyett is. feleség. feleség kimagasló szerepet visz az életében. ének. tompítják a leirtakat. kimondottan szivélyes.: Gyulladásos betegségek. érzékeny lelkivilág. funkcióik zavarai. tempósság. házban: H. drogveszély. helyzetek. tettei gyakorlatiasságot árulnak el. ellenségeskedés nők részéről. A Hold a Bika jegyében. zene. hirtelen kötött barátság. DH. igy itt. azok kiemelik. amelyre építhet. de az önkontroll hiánya miatt folyamatosan ütközik a vezetőkkel. de érvényes ez a saját. inkább kényelem a testiekben és meglepően fürge észjárás a saját dolgaiban. kitünő érzék a szép. az ujabb iránt. I. noha azonnal megérzi a hasznosságát a dolgoknak és mindez különösen akkor érvényesül. szívesebben tűri a magányt. akik sértődés miatt fordulnak ellene. de a vezetettjeivel is. széles ismeretségkör és abban vezetőszerep. sőt. tartós kórházi ápoltsággal. ebben az állásban roppant érzékeny a Hold a kapott aspektusokra. 12. terrorisztikus hajlamú anya. ellentmondásos helyzetek jellemzik az életét.: Megtévesztő a megnyerő külső az attól elütő önzés és aníagiasság miatt. DH. döntését általában bizonyos „megemésztési idő”előzi meg. ami megnyerővé teszi.

érzékeny hiússággal körítve. abban szerencsés. de vagy a teljesíthetetlen ígények. építészet vonzza. szívesen. házban: H. a szép. lakásváltoztatás.házban: H. alapos körültekintéssel megelőzött kezdeményezés mind érzelmi.vagy hogy éppen modern . 3. DH. 6. a művészetben pedig inkább a képzőművészeti ág.:Ízléstelen érzékiség. garasosokodás. művészeti ág. mint a fizikai érzékenység a jellemzőbb. vagy irányzat rabsága. a konstruktiv. akkor amögött valamilyen rejtett érdek is megtalálható.:Készpénzzel. veszteségek érik azok alkalmával. gyakori munkahelyváltoztatás. időskori lelki válság. jelentős korkülönbségnek. a beosztottakhoz. megbízhatóság uralkodik az otthonban. de nem a fellegekben élő fantázia. VII. inkább szerteágazó. jó anyagi helyzet megteremtése és ebben a külső körülmények is szerencsésen közrejátszanak. kockázatvállalás veszteséggel. csak a saját érdekét látó. házban: H. az otthonában mégis kiegyensulyozotság uralkodik. gazdálokodással. mint az értelemre ható. kiegyensúlyozatlan üzleti kapcsolatok. vagy a túlméretezettség anyagi okokra visszaveuezethető. DH. gazdálkodás öröklött hajlammal. mindpedig anyagi vonalon. siker művészi vonalon.: Inkább az érzelemre.tárgy jellegzetes hangulatot áraszt.és bőrérzékenység.: Extravagáns izléssel berendezett otthon. 5. kis. inkább a lelki. aránytalanságok pénz mennyiség és az eredmény között. hogy mikor és 85 . hűség. reálisan tudja felmérni.: Az anyagi siker ilyenkor sem marad el. DH. ahol esetleg valamilyen értékes antik .: Szeszélyes. önző kezdeményezések. a szülői otthon rendezett. az anyagias beállitottság az érzelemvilágot az érzékiség. egészséges alkat. jól proporcionált. kevesebb befejezés tanulmányok írásművek területén. kollégákhoz kellemes.:Annak ellenére. inkább beosztotti jellegű munkakör. súrolják a szélsőséget. az egoisztikus magatartás irányából erősen befolyásolja és gyakran ez az oka az értelmi partnerságokban mutatkozó. neves nőszemély fontosabb szerepet visz. hogy a hangulatilag erősen befolyásolt és ösztönösségében is jelentős a változásigény. tanácsadás kisebb közösségben. jó kapcsolat a sajtóval. érzékenyen hiú. befejezetlen írásművek. kitűnő. meggyőző fellépése sikeres erre nagyon vágyik és ezt tudatosan bőviti eszköztárát. különösen vonatkozik ez az anyagiakra. vagy szakmával. gazdálkodás.:Előnytelen egészségi adottságok. nyaki.:Elhatárolóan fontos számára az anyagi kérdések rendezettsége. hiábavaló utazgatások. ha kockáztat. előnyös aspektáltság jelentős anyagi siker jelölője. amelyet az anyagiasság szelleme tesz nehezen tűrhetővé.: Kellemes kapcsolat a közvetlen rokonsággal. amit gyakran még földtulajdon is alátámaszt. ügyesen gazdálkodó feleség. bár az anyagiak általában gyarapodnak. DH. de a várt előny elmarad. mint mély az érdeklődési köre. anyagi okokra visszavezethető veszekedések a családon. de az azzal együttjáró változások meglehetősen „zajosak”. tudományos esetleg művészeti tevékenységgel összefüggő. anyagi dolgait továbbviszi. torok. pletykálkodó. rokonságon belül. házban: H. házban: H. több belekezdés.:Megfontolt. vagypedig hálátlanság tapasztalható. viták. kiegyensulyozott öregkor. a tanítványok részéről vagy nagy tiszteletadás. nyugalom. házban: H. számos zavarral jár. a partnerség anyagilag is előnythozó és ez a házasságban is sikerül. de vágyéletét is az erős birtoklásvágy jellemzi. esetleg birtokkal. IV. a kezdeti siker elvakulttá teszi. könnyedén látja el föladatát. DH. férfiaknál a feleség egészségi adottságainak problémái. nőknél a hízás-fogyás kérdései fontos szerepet visznek. ha hűséges. de a következő ezt pótolja. túldimenzionált kezdeményezések a korábbi egyensulyát az otthonnak felborítják. a családban egy idősebb. jól lehet gyakran a kezdetben erről szó sincs.2. ha nem is baráti viszony fűzi. anya.

a nyak. amelyek mögött túlhajszolt érzékiség az igazi mozgatóerő. férfi képletben bár ugyanezek. fantáziadús érzelemvilág. egyesületben. tanulmányok. tágabban ilyennek szélesebb körű irányítása. X. irreális vágyak. sikerének fő vonzereje a roppant nyilt. vagy művészi támogatottság. jelentős külföldi kapcsolat. funkcionális zavarokkal. kisebb gazdaságok. biztositott vagyoni helyzet.: A külső körülmények is hozzásegitik vágyai kielégítléséhez.és vagyonügyi kérdések magasabb szintű feldolgozása. az ezekhöz fűződő viták. nem egyszer közgazdasági témával kapcsolódóan. DH. vagy művészi adottságait elkótyavetyéli. DH.meddig kell az érzelmekre és mikor az értelemre hatnia. az anyagi kérdésekben roppant megfontolt. jelentős örökség a feleség révén. jelentős tanulmányutak. 12. az otthonból indul.: Saját szeszélyességének köszönhetően gyakori állásváltoztatás. a külvilág által nem méltányolt művészi adottság. amelyek kedvelt érdeklődési köréhez kötik. nyilvános siker. anyagi.: A mirígyrendszer fokozott érzékenysége. tanulmányok. baráti körében a női nem dominál.: Hűtlenség. 8. vagy más szervezetben. gyakorlatiasabbá tevően érvényesülnek. vezető szerep abban.házban: H. vallási aggályoskodás. DH. szűkebb értelemben gazdasági. a kitűnő szervezői. túlzás ellenére nem feltétlenül jelez elválást. megkezdett és érzelmi okok miatt nem befejezett munkák.: A szociális problémák iránti érdeklődés. szeszélyességgel kapcsolódó ismeretségek. DH. házban: H. a viszonylag előnyös (kozmikus) állás ellenére kedélyvilága levertségre hajlamos és ebben az utód. óvatos. kénysuerű elzárkózás. a baráti kör kialakulása a gyermekkortól. megnyerő fellépése és „szemrevaló”-sága. képzelgések. DH. vagy közeli hozzátartozó egészségi adottságai visznek szerepet. állitásait több oldalról megvilágítja. női képletben a beteges hiúság. 11. hanem a gazdálkodási oldal a jelentősebb. az emésztés betegségei. vagy annak szervezési munkálatai. szellemi zavarok. valóság. 9. vagy az otthonból indított. a pénz. örökös elédegedetlensége miatt biztos helyzeteket elszalaszt. üzletvezetés. de mérsékeltebben és inkább a feleség oldaláról veszélyeztetnek. női képletben karakterológiailag ezek a vonások markánsabban. perelekdés anyagi okok miatt.: Hagyatéki ügyekkel foglalkozik. érzelmi elbizonytalanodásokkal. művészi elhivatottság esetén ihletője az életközelség.: Jelentős szerepet játszanak a világnézeti kérdések.:Zárkózottabb lelkivilág. elismertség amiben nők támogatása is szerepet visz. kertészkedés. a lelki egyensúly elvesztése miatt szélsőséges. házban: H. alapos. veszekedés. veszély nagyobb külföldi útazáson. meggondolatlan tettekre vetemedik. illetve annak tartósabb szünetelése.: Rövid életü. készség az egyedül végezhető munkák ellátására. Házban: H. önteltség. vagy az anyai vonalon. házban: H. társasági élet.: Erős erotikai befolyásoltság.:Az egészség területén sok és tartós jellegű gond. amelyek gyakran pszichés okokra vezethetőek vissza. szövetkezetek vonatkozásában. DH. a jó hívatásterületét rosszindulatú pletykálkodás veszélyezteti. visszavonulás a 86 . önálló vállalkozás. rosszul aspektáltan akár súlyos. előnyös kapcsolat az anyóssal. az otthon körül szervezett művészkör indul utjára. ahol házi hangverseny. rendkívüli álmainak rabjává válik. alapvetően közlékeny alkata ellenére titoktartásra kényszerül és ez művészi vonalu levezetésre hajlamosítja. veszteségek a társasviszonyban. ugyanezek érvényesülhetnek ha nem a művészeti. azok gyakorlati megoldásának keresése összefügg hívatásterületével. nyilvános siker. amelyek a fantázia világába viszik. jogilag körülhatárolt. visszafogottabb hangulatváltozások. ismeretségi. a torok. amely alanyokat keres a teljesedéhez. tudatos kerülése minden misztikusnak.

noha kevésbé feltünőek.: Anyagi próbálkozásait kudarc kíséri. pénzszerző akcióit sokszor ennek ellenére nem hagyja fenn. hiányzik a körültekintés és ráfizetéseit legnkább a látszat téves megítélésének köszönheti. saját célja érdekében.:Örökös fecsegés. ha tudományos pályára kerülnek feltűnő. csak az érdekli. mindent és mindenkor lehet más és más szemszögből látni és ehhez kitűnő képzelőerővel megáldott. gyökértelenség. mindebből adódik. kerüli a komplikált dolgokat. az információkat hallatlan gyorsasággal dolgozza fel. előfordul. DH. de jól.: A változékony anyagi helyzethez idomultan alakulnak hangulatai. vagyha a „közvetitői” tílálkozik az „üzletiekkel”. hogy komoly vagyonra tesz szert. hasznát. H. DH. figyelmeztetései iránt. ez tükröződik is . gyakran szellemes. kritikátlan. azt is ismeretszerzésnek tekinti. mással szemben érzéketlen és nem érdekli. lehet. vagyonos nő. de annál világosabbak. hogy milyen eszközökkel kényszeríti ki a saját előnyét. kiváló matemetikai és nyelvérzék. a pillanatonként változás folymatossága párosulva az intellektus gyorsaságával. tanulmányai gyakorlati célokat szolgálnak és gazdag fantáziával rendelkezve. különösen férfiak esetében. ha ilyennel találkozik. véleménynyilvánításának a látszat és a külsőségek megítélése az alapja. az elmesélhetőség. kitűnő meglátása annak. hogy szabadon kiélhesse az örökös uj ismeretszerzési vágyát. örökös kapkodás. akkor a kereskedelmi útazózótól a nagykereskedőig terjedhet a skála. mint az üzletre. ami a pillanatnyi célját szolgája. ezért az élet-állitotta csapdákba könnyebben is esnek bele. A Hold az Ikrek jegyében. DH. de nem annyira a mélységek irányába halad. nők esetében ezek a vonások valamivel hangsulyozottabbak. kellemes. hogyha a betük embere. kíváló üzleti érzék. hasznosítja és rendkívüli felfogóképessége miatt a rengeteg élményt. megcsalatások. beszédkészség emelkedik ki. a gyakori változtatások ellenére is. szellemesen megfogalmazva képes visszaadni a kényeget. közvetlen miliő. hogy mennyi mindent tudnak a tudományágról is.A változékonyság találkozik itt az ingadozással. akkor azonnali gyakorlatiassággal meglátja abban a „pénzt”. bár ez inkább megtévesztő a kellemesen csevegő. I. 3. közbeszólásokkal. szerteágazó érdeklődés a legkülönbözőbb témák iránt. a szimpátia a megbizhatatlanságig befolyásolja. csalások. jóbban összpontosít magára a pénzre. disztingváló képességét az ujszerúség. de inkább csak femininnek tünő karaktervonás is észlelhető.: Szellemes hazudozás. enyhe. egyidőben több témával is és intenzíven tud 87 . vagy szellemesen kikerekített.változatossága ellenére .: Kíváló értelmi adottságok. megértőbbek a meghatározásai. számos indiszkrécióval tetézve.: Az emlitettekből különösen a fantáziagazdagság. mindig visel magán valamilyen realitást. rendezi. aki saját biztonsága érdekében kényszerül visszavonult életet élni. meggyőző rábeszélési képesség szélhámosság esetén is. azonnal képes visszaadni. hogy már saját maga sem tudja. sokszor cseverésző. szívesen utazgat. türelmetlen közvevágásokkal. hogy a világ dolgai sohasem abszolútak. könnyen szeret másokat félrevezetni. házban: H. üres aforizmák végtelen sora. locsogás. a befolyásolhatóság a felületességgel és az érzelem vezette értelem az inkább a külső megjelenési formára.következmény. minden kötöttséget ösztönösen elkerül. tapasztalatait okulással hasznája föl. házban: H. minden relativ. akkor legalább szóban igyekszik egyszerűsíteni azokat. tapasztalatot kitűnő stilussal. ugyanakkor a mindenfajta erőszaktól való írtózás éreztetni tudása roppant megnyerő. kórházi ápoltság. megéltként adja elő a kitaláltat. de ha az üzletet helyezi előtérbe. ha a beleérzése mérsékeltebb is. a félmüvelt ujságiró-riporteren át a megszállottan ujat keresőig. érzéketlenség az élet előrejelzései. kellemes habitust jelez. esetleg minimális valóság-alappal rendelkező sztorit mond-e el. hogy valóságról. 2 házban: H. mások vonásaival törődő karaktere miatt. mint a belső tartalom mélysége iránti érzékkel. türelmetlen sajáthang-imádó. de ilyenkor a szerencse is mellészegődik. akkor az „ölvasmányos” írótól. mégha a szélsőségek irányába terelné is. általában jó gyakorlatiassággal megáldottak.a pénzügyein. ötletgazdagsága.

mert az otthon a legelemibb igényt. tájékozódjanak egymás ügyeiről ezért az otthon inkább a „megbeszélések” színhelye. majd haraggá lesz. miután ilyen helyen kevésbé kell tartania a munka monotonná válásától és nem igényel különösebb elmélyülést. jó kereskedelmi kapcsolatok. egymás iránti érzéketlenséggé. annak mélysége a meghatározóbb az érzelmi viszonyaiban. csak a szórakozás irányítja életét. ha rendszerességre. elhidegüléssé. vagy munka megkezdésekor már látja. a visszavonulás lehetőségét. jelezve a betegséghajlamokat. sőt. hogy az elemi hívatását az alvást étkezést sem képes ellátni. szórakoztató előadói képesség. a szerteágazó kapcsolatok fönntartása. házban: H. inkább szoktatási. meghittsége a lényeges. ahol mint ügyfélforgalmi szolgálatos kerül közvetlen kapcsolatba az emberekkel. nem a hűség. különösebb emóciók nem zavarják még akkor sem. az idevetett. nyughatatlansága már valamilyen ujabb felé hajtja.:Állhatatlanság. a feleség a férjtől várja a helytállást a házasságban.: Emberek. inkább az intellektuális kötetlenség. ugyanakkor mindez számára természetes. mint pl. IV. sokkal inkább az. általában a kevés elkötelezettséggel. amely a családdal függ össze. ha válságba kerül. mindenki a saját ritmusa szerint él. ami viszont nem érdekli. ha hangulatát veszti. mennél nagyobb a kezdeti lelkesedése annál valószínübb. 6.:Nem föltétlenül a változatosság iránti igénye árt a társaskapcsolatainak. DH. főleg pedig lekötöttséggel járó kapcsolatok között érzik jól magukat. a hiányzó érzelmeket szavakkal pótolja.:A nagymérvű kötetlenség miatt sok zavar az otthonban. az erotikának önösebb kiemelkedése mellett. ha az ujabb nem harmonizál a régebbivel. sokkal inkább azok szerteágazósága és megalapozatlansága.foglalkozni. pedagógiáját inkább a magyarázás. hogy tudjanak egymásról. labilis és hangulattól függő munkaellátás és emiatt számos probléma a munktársakkal. felhígultabb értelmezét kap. mint információ. nehogy valamilyen vonalon is elkötelezett legyen. főleg szórakozással járó kapcsolatokat. amiből családi konfliktus adódik. akkor a partner megértő magatartása. nevelési megfontoltságból történnek. DH. mert képes nagyon is nem kívánatos elemeket „hazahozni”. inkább ujabbakat és folyamatosan szeret kialakítani . jövés-menés a rokonok. akik mindíg keresik a nyilvánossághoz vezetző utat. a partner segítségével elért társasági siker. a lelki gyógymódok iránti erős érdeklődés. tudja a végét. mint az szokásos. tanulásban a koncentrálókészségének hiánya miatt. ezek nem is csak önmagukért. igénybevétele átlendíti azon. szívesen vesz részt a társadalmi. az ujságírás. DH.: A kezdeti lelkesedése percek alatt elpárolog és sok esetben azért. ártó aspektusokra érzékenyen reagál a szervezete. érzékeny idegrendszer. mindig és készségesen akad valaki egy „dumapartira”. a nagyobb társasági életben és érzelmi partnerei is ezekből származnak. sőt nem kizárt. DH. pultszolgálat. merész kezdeményezés is szükséges. esetleg ugyanez az utódoknákl. itt mindenki csak „megfordul”. a saját elképzelései korlátozására kényszerül. semmint az érzelmi elkötelezettség. házban: H. szomszédok részvételével. 88 . ezért nem a családi élet melegsége. a házasságon belüli viszony harmóniáját az borítja fel. az utóbbiba beleszól a zabolázatlan ösztönvilág is. hogy félmunkát végez és élete ilyenekkel van teli. 5. lélekgyógyászat.: Előnyös vállalkozói tevékenységet jelez. más munkakört keres.házban: H.: Minden olyan élmény. az anyós. erkölcsi lazaság. ahol a helyzetekhez való alkalmazkodás mellett az átlátáson nyugvó. a kipihenést nem biztosítja. DH. formális kapcsolat a szülőkhöz. az anya beleszólása a házasságba.:Régi kapcsolataira nem helyez különösebb súlyt. hanem a szellemi megértés. közvetlen környezetével felületes kapcsolatot tart. több és periódikusan gyakoribb lakásváltoztatás. sok gond az iskolai nevelésben. nem a példamutatás jellemzi.:Előnyös minden olyan tevékenységnél. mert a szövegelés. míg a saját részére fenntartja a korábbi. VII.házban: H.

A Hold a Rák jegyében. kifinomult reagálóképessége. nem az eszköz. gondolhatnók. mindenben titokzatosságot. házban: H. keménység. alig oldódó feszélyezettség a rokonsággal. megmagyarázhatatlan előérzések.:Felületesség. de maga a családcentrikussága. hanem a művelet a lényeges. olvasmányok. DH. a tapasztalat szerint egyáltalán nem biztosított a Hold-hatások tisztasága. nehezen kezelhető betegségek és azok lelki gyökerei. DH. beleérzések. ezért nagyon fontos a kapott aspektusainmak vizsgálata. mikori korrekt magatartása ellenére elfordulnak tőle. visszaélés a szerzett információkkal. 12. ha kell. ebből adódik. férfiak esetében több a kellemetlenség. ezekben az érzelmi momentumok tudatos szerepet játszanak. mély. a külvilági hatásokra adott reakciói. ami nem is mindig érezhető az első találkozásokkor. mint nőknél. a „képtelen a száját tartani”.házban: H. vagy társasági kapcsolatok formájában. kapcsolatteremtéssel rokon. mert teljesen átrajzolhatják azokat. medialitás szellemi. a legtöretlenebbül érvényesülhetnének a Hold-vonások.: Bár a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll.:Számtalan bizonytalansági tényező és hangulatbefolyásoló tényező nehezíti előrejutását az életben. világnézeti balhiedelmek. vallási. ha valami már jól megy. 9.: Súlyos lelki zavarok. de éppen roppant nagy érzékenység. 11. a zugírász. szélesebb körben sok meghívást kap. fantáziált vágyélet. bizalmatlanság a kevés gyakorlatiasság miatt. légzőszervi betegségek.8. takartság jellemzi. legfeljebb például a környezete számára nem oly élesen.: Folyamatosan és gyakran már fiatal kortól foglalkoztatják okkult kérdések. ráérzések. visszafogott. az „anya”. érzéketlenség ismérvei is. fántáziájának nagyobb az aktivitása. hatalmas fantáziavilága. házban: H. mint a kivitelezési erő. hogy a legismertebb Holdvonások mellett gyakran és parallel megtalálhatóak a ridegség.: A hangulati elemek és . pontosan azért.: Erős vágyélet. magasabb képesítés. vagy írig nőismerőse akad. de ha az nem is a legteljesebb.:Erős depressziós hajlama miatt visszatérő jelleggel tartósabb kórházi tartózkodás. hogy az elmélyülésre alig nyílik lehetőség. H. megmagyarázhatatlanságot lát és a valóban mély lelki élmények zavarossá lesznek. ha nem is fejezi be mindegyiket. szórakoztató. zártság. hogy 89 . „adok-veszekcserélek” területen otthonosan mozog. azokhoz alkalmazkodó kapcsolatteremtés az egymástól akár élesen elkülönülő szellemi vonalak között is.:A társasági élet rabja.örökölt hajlamok erősen befolyásolják hívatásterületén. de be nem fejezett magasabb iskolai tanulmányok. befolyásolhatóság miatt. babonaság. ennek van kitéve akkor is. vonzza a színház világa. ahol fölismerik felületességét és megbízhatatlanságát és a korábbi ismerősei ellene fordulnak.házban: H. helyzetfelismerő. X. férfi képletben előfordul. színházi intrikák. a hangulatvilága. inkább szellemiekben kiélt.: Nagyobb és szórakozással egybekötött társasutazások. vagy megunja. megkezdett. jogi kérdésekben. mind azok szerint fog érezhetővé válni. zavartalansága. DH. melyek örökletesek (anyai részről) és szélesebb ismeret anyag ebben a témában. jól megfizetett zugírászat.: Életét visszavonultság. női támogatás a hívatásterületen. a tárgy. legmegfelelőbb könnyed előadói stílussal áthidalja a nehézségeket. ha intrikus. világos. közléssel. sok siker a nőknél a jó „svádája” miatt. mintha másik jegyben állana és kapná ugyanezeket a fényszögeket. bejáródott akkor bizonytalanodik el. betűvel. magasabb igényű tanulmányok. DH. így. az érzékeny ösztönössége. tanulmányok.főleg az anyától . szellemes szövegű csevegés kedveltségének alapja. kapcsolatai olyan szerteágazóak. mert itt olyan könnyen és szívesen tud alkalmazkodni.házban:_ H. viták vallási. változatos témakörrel. megszállottság. DH. viták sógornői vonalon. érzelemtúltengése rányomja a bélyegét egész gondolkodására. „party”-kat is szervez. lelki befolyásoltság. értelmes. amely írással.

esetleg. néha túlvállalással is. akkor iskisebb a levertségük. környezetéről. másokhoz fűződő kapcsolata. szíre-szóra könnyekre fakad. de ezt nemcsak mondja. 3. örökösen azokkal van eltelve. a hagyományhoz és ezt a családon belül az anyai vonal öröklésével viszi tovább. elutaító. ha szétmegy a család. ezeket akarja rákényszeríteni a közvetlen környezetére. könnyen felboruló kiszámitottság miatt. olyan bezárkózott tud lenni.óvatosságuk miatt . I. 90 . szegényes. házban: H. az álozathozatal a legtermészetesebb. hogy mennyire hasznos a kapcsolat az egész családnak. majdmindíg felismerhetőek. esetleg a másik véglet az. hogyha nem tudja a belső. az egyébként romantikus lélek nagy átalakuláson megy át. takarékos. hogy másokat megtévesszen . hogy hazudós. ha csak csírájukban is . vagy pillanatnyi helyzetfelmérése alapján elementáris erővel tör fel és viszi a nagyobb nyilvánosság elé. mivel és hogyan tud segíteni. mert idősebb korában is a család. annak melegséget sugárzó berendezéséről van szó. hogy az önmaga előtt sem ismert. talán a színpadiasság. aminek a formája a „közös képviselőtől” az Isten-adta tehetségü művésztől a politikusig terjedhet DH. agitációs témája marad. nők esetében . eligazodás az anyagiakban. hogy kinek. szíves kötődés a multhoz.ennél sokkal becsületesebb . tömegközlekedési. ugyanúgy megy vele a hangulat-. sehol nem oly érzékeny az aspektusokra. kereskedelmi. ahogyan az anyagi helyzete alakul. közönséges jelenetek színtere lett az otthon. mihelyt a a családról. csüngés az anyán és az emlékeken. egészséges ösztönvilág. ezért nehéz itt most fontosabb vonásokat emliteni. megfontoltság. de ösztöneiben is az otthon. mikoris egyszerre rideg. házban: H. gondolataiban.:Az előbbiek. szavak azonnal meghatják.: Előnyös olyan esetben. csupa színészkedéssel.ritkább ez a helyzet és ha igen. a saját család és ezen keresztül a haza irányító szerepet tölt be életében. egyre bővíteni kívánja a körét. jó ha nem könnyezik. még házasságán belül sem adja fel. függetlenségét soha. mint eszmeiség. házban: H. erőszakosságát a családon belül éli ki. amikor pedig már csökken az aktivitása. jól „üzletel”. vagy valamilyen forgalmazási területtel függ össze a tevékenysége. főleg a családjáról. kényszertávozás az otthonból . jószándékú. „kibeszélni”.: Képtelen urrálenni érzelmein. ha ez a témakör kerül szőnyegre. lelki gyötrelem számára. gyakorolja is. szívesebben teremt kapcsolatot. alapjában tud megváltozni befolyásolhatósága. képes a hétköznap dolgaiban teljesen elveszni. érzelemvilága és ez markánsabban érvényesül a férfiaknál. elszabadult érzelmek. DH. hogy nehéz ráismerni. 2. de kifejezőképessége. amelyek gyakran teljesen jelentlktelen dolgokon fordulnak meg. mert bár roppant gazdag a lelkivilága. közvetlen környezet azért kedveli. veszekedések.: Zagyva. DH. mert nagy gyakorlatiassággal megérzi. gyakori.az apa anyább az anyánál. korán gondoskodik a családja helyzetéről. sápadt arc. megszállott multímádat. kínzó honvággyal. kis flegma.: Nemcsak érzéseiben. rejtett közszereplési vágya valamilyen váratlan esemény nyomán. amelyek megmérgezik a családi légkört. az örökös.inkább az ösztönösen érzett befolyásolhatóságának tudatos elrejtése érdekében válik fegyverévé.házban: H.: Enervált befolyásolhatóság. ő csak áldozat. kiszámíthatatlan helyzetek. ha az anyagiakról van szó. de a legmarkánsabban a családcentrikusság. márpedig az ritkán sziklaszilárd. segítői alkalmazkodása ellenére a legbensőbb lelki.:Örökös pénszerzési gondok és anélkülözés sem ismeretlen a családban. másokat csak azokon keresztül képes megítélni. ha magáról van szó. helyzetek. mindenért a „sorsot” teszi felelőssé. elfátyolosodik a hangja. beteges szentimentalizmus. érzelmi feszültségét levezetni. roppant meggyőző erővel ágál. mint ebben az állásában. DH. vagy hasznot húz és ezzel a rokonságát is segíti. amely nem csak a külvilágnak szól.: Szeret „gondoskodni”. ajándékai mindíg a legmegfelelőbbek és hivalkodásmentesek. IV. erős szemérmesség. amikor üzleti. kiszámíthatatlan hangulatváltozások. akkor nosztalgiaként él a valósnak soha be nem vallott otthonfogalom. kemény. erőltetett elképzelések. ha ezzel előnyt szerezhet.

krónikus betegségek. házban: H. szívesebben marad a háttérben. és nem annyira az aktiv művelést illetően.:Saját akaratának kényszerítése miatt ütközés a külvilággal. politikai üldöztetés. csakhogy a gyerekek a szeme előtt játszadozzanak. gyomor emészőszervi zavarok. helyzettel összefüggésben. érzelem. játék. korai halál a családban. vonzzák az elvontabb tudományágak. etikus alapokon nyugvóak. 9. mert.:Megbízhatatlan. egyedi módon. kiszámíthatatlan érzelemvilág. változékonyság az érzelmekben. házasságában fontosabb az otthonteremtés. házban: H. hatalmas önlegyőzéssel. vagy szenvedélybetegség veszélye. következményekkel szembeni teljes érdektelenséggel. kínzó honvágy. de mások elfogultsága ellen hiába küzd. nagyon lefogult másokkal. elfogult életszemlélet. gyomor. erős érdeklődés a nőmozgalmak iránt. szeretetteljes nevelésben részesülnek és többször akad közöttük kiemelkedő tehetségű. koncentrált ambíció ilyennek az elérésére. hacsak valamilyen súlyosabb. különösen férfi képlet esetén. a család női tagjának veszélyeztetettsége. nők esetében a család. egyoldalú.:Általánosságban több az utód. hogy gondoskodjanak róla. víziók. esetleg politikai. szociálpolitikai kérdésekről. áldozatvállalással igyekszik legyőzni és gyakran csendesülnek is a viták. VII.: Lelki depressziók. veszélyeztetett szülés. kellemetlenségek publikációk miatt.:Harmónikus állásról márcsak azért is nehéz szólni. ha társadalmi. közellátás. megbízható partner. a tömegek sorsáról folyik a szó. játékszenvedély. az élvezethajhászása miatt az nem érvényesül. azonnal aktivizálódik.: Tekintélyes állás. korai házasság. magatartásán nem tükröződik. házban: H.: Szervezetének érzékenysége már a fiatal korában megnyilatkozik és ezzel szokott kapcsolódni a gyakori munkahelyváltoztatása is. egészségi problémák. DH. elmegy a hűtlenség határáig. DH. házban: H. 6. gond a sajátjának megteremtése körül. erőszakosságok.: Mélyen átérzett vallásosság. hívatással kapcsolódó. egyesületekben inkább a szervező. 5. rettegés. az otthont valóban a gyerekek jelentik.:Fizikai alkatának jó felépítettsége ellenére sok és lelkiekre visszavezethető. gyakori helyváltoztatás.: Vallási fanatizmus. elvárja. szórakoztatás eredeti. ahogya azt ő teszi másokkal. témával. emésztési problémák. a társaságokban. nehezen. szórakozás. közszolgáltatás. házban: H. akkor is valamilyen irányú elfogultság. jószolgálati munkakör. gond a nagynénivel. jó szellemi adottságok. hangulatai nagyon befolyásolják teljesítőképességét és ez sajátmaga előtt is ismert. DH. az iotthonához fűződő tevékenységi kör. fiatal kori gyengélkedések. hitélet. torzsalkodások. nagyon nehezen tud igazi partnerra találni. a családnak jelentős külföldi kapcsolatai vannak. ezért azután inkább ő hívja az otthonába a másikat. mert jól indult kapcsolatok az érzelmi tulzások. noha ez cselekedetein. balhiedelmek. házban: H. mint a partneréhez fűződő kapcsolat. nagyobb külföldi utazások. politikai nézetei konzervativok. de inkább csak tematikailag. ritkábban lépi azt át. erős érdeklődés az okkult témák iránt. makacskodások hiúsági megnyilatkozások miatt félreértésekkel lesznek terhesek. a lét-nemlét kérdései. pszichés érzékenység nincs. DH. X.: A külvilág számos csábítása fölébreszti benne a népszerüség utáni vágyat. DH. vagy alig legyőzhető nehézségek. de a felületessége. családpolitikai érdekeltséggel. arról a gondoskodás az igazi hívatás. gyakorlatias elképzelésekkel járul a témához.: Igénytelenül berendezett otthon. örökség-ügyek. amelyeket alkalmazkodással. elkötelezettség mindég kiérezhető személlyel. 91 . vagy diplomáciai tevékenységgel kapcsolódóan. 8.DH.

üres fontoskodás. amellyel másnak is örömet tud szerezni. amig sikerül a saját családi környezetének a szája íze szertinti kialakítása és ennek érdekében minden áldozatra képes.: Szűkebb. 11.: Szinte egy élethosszán át gyötrő tudat marad számára a kudarc. anyagi támogatás folyamatos elapadása. de betartja. kórházi. erős önbizalom. házban: 92 . vagy kertészkedő családias közösségek. házban: H. a „szerelemgyerek”-hez ragaszkodik sokkal kevésbé annak anyjához. DH. különösen azok tanulása. de az is természetes a számára. házban: H. őszinteség. tetteit az elkötelezettségekkel szembeni félelme. hogy ő mást nem. szerelmi dolgaiban önössége el-elragadja. erotikája hajszolt. 2. siker olyan nőknél. mint a feleségéhez. a művészetek erősen érdeklik. családja. gyakran szerelmes és ilyenkor nagyon az. esetleg mélyebb szántású kisérletezéseket tartalmazó életút követése. de érzelmeket sugárzó magatartást kedvelik. irányítgató magatartás. a nem becsületes úzzól. szegényházi. beképzelt.: Arrogáns. amelyek a törvények áthágásával függenek össze. megértő anyósi kapcsolatok. 12. vágyai érzései sokszor „elkapják”. aki otthonában a „nagylegény”. szük körben végzett munkálatok. női protektorok. házban: H. kellemetlenségek.lehengerlő. de ha ígért valamit.DH. általában a vonzalom ellaposodásához vezet. női képletben súrlódással jár. hogy a családi otthon kialakítása. gyerekkori barátságok. DH. nehezen tud magán uralkodni. csak a szándékig jut el.: Lelki nagyvonalúság. ez. ízlése praktikus és jó. az öröm öncélú. noha egyformán gondoskodik róluk. büszkesége gőggé. alapjában ugyanez vonatkozik a házasságára is. főleg gyermekeinek mindent biztosítani akar. intimebb hangulatú baráti kör. felelőtlenül és mások terhére szervezkedő. kalákák természetbarát. ragaszkodás. visszavonultabb. de csak a családi érdekszférán belül. megbízhatatlan. A Hold az Oroszlán jegyében. anyai körültenitéssel induló. de nem önző formáját disztingváltan éli és kezeli. I. mégha ezt tapintattal igyekszik leplezni. ahol a korábbi és jobb kapcsolatokat írígység és pletykálkodás teszi tönkre. jobban húz a gyerekéhez. hiúsága üres dicsekvésé válik. pozitíóv tartalmú. anyai oldalról kapott segítés. mert ez számára korlátozást jelent. melegségének a megteremtése nem az ő elképzelései szerint alakult.: Kicsinyes. akik nem a rámenősséget. azt akár kényszeredetten is.:Hangulatai. Igen sok nehézséggel kell megküzdenie. női túlsúllyal. de a kitartóság. hanem a szerényebb. sikeres a másik nemnél. H. a szórakozások rabja. erős vonzódás a színészet iránt. ellenségieskedő nők. vagy hangulata lebéníitja. sértődékeny ismeretségi kör. gyakori a vallásos meggyőződésen alapuló. őszinte barát. aki szereti a társaságát. nevelése vonalán. pozitiv. hogy nehezen viseli el a partner irányítását. semmilyen kényszert nem bír elviselni. írtózás a nem egyenes. szereti az embereket lekezelni. vagy önkéntes lemondással . ha valamiben nem érdekelt semmivel sem lehet „bevinni az üzletbe”. de az is őt. a szépség. fokozott fogékonyság a külső hatásokra. vagy a külvilág által alig sejtett elmélyültségű. ennek keretében megnyerően közvetlen. szereplésvágyó. DH. de sohasem reálizált élertterületek. vígasztalásteli hangulatvilág. fantázia-gazdag szervezőképesség. bár az érzelmi. DH. de nem beteges. gyakorlatias és optimisztikus beállitottsága sugárzó lelkivilágot jelez ezért szívesen követik. kisiklott életútját sok korlátozás és azok elleni küzdelem szegélyezi. kisstilusú zsarnok.: Az előbbieket kiegészíthetjük azzal. ezek csak hangoztatott.: Részben az előbbiek. érzései szélsőségekre ragadtatják. vagy fizikailag jól ható fellépésével visszaélő. szerencsés adottságú utódok. igyekszik a lehetőségekhez képest közismertté válni. nemes büszkeség.

vagy a gyerekek jobb elhelyezési lehetősége miatt. női képletben a házasság felbomlása. DH. DH. inkább a hétköznapi fantázia ébresztette ismeretszerzési vágyát emeli ki. amikhez még nagymérvű szórakozsái igény is járul.:Jó szervezeti felépitettség. VII. szívesen költ a gyermekeire. 8. DH. vízhajtók használatánask szükségessége. akik kisebb poziókat tudnak elérni.:Erős elkötelezettség az okkultizmus irányában. rendkívüli álmok.H. tragikus esemény előzött meg. kényszerszolgálat kellemetlen emlékei. DH. gyakran és szívesen tesz kisebb utazásokat. sportszeretete inkább a vízi sportok felé viszi. gondolatvilágát a számára szórakozást jelentő szórakoztatás változatossága. IV. amellett a hétköznapiság és a házias kérdések foglalkoztatják. amihez szórakozás. de anyagi érdekkel övezve (toto-lotto stb. szavuk elismerése. gyakran elkapja a „kerül. a külső véleményre. DH. minek rabjává lett. DH. szívósság a külső hatásokkal szemben. örökség anyai ágon. érdeklődésterülete nem lépi túl a kíváncsiság 93 . meggondolatlan spekulációk.: Az előbbiek. készerült változás a munkakörülményekben. de ebbe belejátszanak a külső körülmények is. esetleg elhamarkodott házasság. házban: H. szívgyengeség. pszichikai alkalmasság a rendkívüli gyógymódok iránt. nagyzási hóborttal. jó pedagógiai adottságok. DH.: A szüskégesek rendelkezésére állanak ahhoz. jó házasság. női képletben a mélyen átélt „anya”-fogalom.: Korai.: Az anyagiak változó szerencsével állnak rendelkezésére és ezt a változékonyságot a hangulataihoz igazodó birtoklásvágy kielégítése állandósitja. ilyenkor egy a lényeg.: Szegényes fiatalkor.: Meglehetősen hétköznapiasan. gyakori azokban a nem kívánt utód. apa.). abban vídám hangulatot nyujthasson családjának. amihez a rokonságát is hozzá veszi. megítélésre roppant érzékeny. hanerm az önző hajlamai dominálnak. de túlzásokkal.:Kényeztetés majomszeretettel. esetleg feleség után.: Mozgékonysága és függetlenségvágya meghaladja a környezete által elvíselhető mértéket és elhamarkodottsága az említettekkel kapcsolatban sok kellemetlenséget hoz. hogy megszerezze azt. hogy saját és jól berendezett otthont. házban: H. elkedvtenedéssel. 6. sokak által követett módon igyekszik szórakozási hajlamait kiélni.házban: H. felelőtlen kiélése az ösztönvilágnak. méltatlan környezetű otthon. 5. lét kérdéseiben az érzelemvilága a misztika irányába tereli. lazaság a kötelességteljesítésben. nők. méltóságteljes szülői ház. változatosság a szerelmi kapcsolatokban. a belső függetlenség iránt mindketten lojálisak. váltakozó munkakörülmények. 9.: A saját egészségi adottságok miatt több. ígény nyilvános szereplésre.:Nem annyira az igazi szellemiségét. vagy valamilyen művészi készség segíti. beosztottak. mint például betegség. kisebb vállalkozások. hiszen ő abban a hangadó.:Nagy határozatlanság a partner kiválasztásában. hagyományos a szülők tisztelete. házban: H. női munkaerő a beosztottak között. amelyet közvetlen környezetében bekövet kezett. otthonváltoztatás a kényelem. ösztönein nehezen tud úrrá lenni. házban: H. női rivalizálás. de ebben nem a gyerekímádat. gyakran munkakapcsolati ismeretség révén. amibe kerül”. házban: H. vagy. az élet. 3. szülői zsarnokoskodás. házban: H. szórakoztatóiprral kapcsolódó tevékenység.: Egészségi gondok a feleséggel. játékosság. gyors kapcsolatteremtés késő megbánással.: Igyekszik közvetlen környezetét saját világaként kialakítani. majd azt folymatosan bővíteni és változtatni. inkább.

: Rosszul megválasztott . jelentős utazásvágy. házi diolgai „beolajozottan” működnek. keserű kritizálgatás. anyagiasság és kicsinyesség teszi mások által nehezen elviselhetővé. amellett örökös tettrekészsége azok a vonásai. szerényebb magatartása. az egyénre telepedő protektorok. könnyebben tud ott tevékenykedni. házban: H. kiszámitottság jellemzi. akik számonkérik a segítségüket. különös képességgel arra. nívótlan kérdések fontoskodó feszegetése. nem vállalt munkálatok. amiket általában baklövései és annak makacs el nem ismertsége okoz. emésztési zavarok. közöttük gyakran vezető beosztású nők vszik a prímet.dicsekedni. ahol ez illuziótlansággal jár.: Ebben a jegyben a jellegzetes Hold-vonás. esetleg a közvetlenebb. fantáziája nem elrugaszkodó. szegényes érzelemvilággal zokszó nélkül robotol. megbízható.határát. érzelemvilág dominanciája. a hétköznapi munka rabja. laboratórium. inkább egy helyre koncentrálódó. nehéz sorscsapás őt sem kíméli. mint az első vezető. ezekkel nem lehet jól lehet szeretne . amelyek kedveltté teszik. házban: H. ösztön-. gyomor.munkákban megtalálja a legsikeresebb módszert. sem másokban nem ébreszt. rendelkezik érzékkel az élet praktikumai iránt. még akkor is. hamis prófétaság. amelyen váratlan. az anya. 12. bár különösebb meleget nem sugároznak. sikereiben. mint a hangulat-. az értelemre visszahatóan azt kritikussá. hallatlanul puritának. de szívesebben marad a második. távlatok (tényleges. közelebb áll hozzá a hagyományos. még akkor is. de korlátozott annak érvényesítési lehetősége. felemelkedésében az anya.barátok. beteljesedő vágyak DH. akkor nagyon beleszólnak életvitelébe. főleg a nőké mindig nagyobb és előzetes ráhatást ígényel. vak hit. DH. DH. hogy . szívesen van egyedül. intellektuális beállitottságú. DH.:Az előbbiekben írtakon kívül a türelem. de tennem kell” helyzet alakul ki. ami egyes életterületeken nem hátrány. de ha magára marad.:Örökös zsörtölődés. esetleg nők segítik. DH. ennek érdekében nagyobb utazások. amelyek visszahatnak fizikai állapotára. a feleség jó menedzsere. kétkedőbbé teszi. de van. számtalan rágódás. bél. családi környezetből. ha a „lángolást” sem maga nem ismeri. női befolyásoltság miatt. nehezebb a lelki kibontakozás. nagy realitásérzékét a két lábon földönállás jellemzi. a családteremtő hajlam is mérsékeltebb és bizonyos mértékig ösztönösebb a hétköznapok nélkülözhetetlen realitásai iránti érdeklődése. kipróbált. kellemetlen szituáció alakul ki. szerelmük. a magányt azt nem viseli el. illetve tőle örökölt vonásai. otthonában minden a helyén van. fokozott önzés.főleg női .: Világnézetét többé-kevésbé csalóka elemek tűzdelik meg. ennek ellenére szellemes és szórakoztató vonásokat árul el. ha türelmének végességét nem érezteti és ezek a valóban precíz. bár nyílt sikert ér el.: Szívesebben hútódik az élet háterébe. vagy fantáziált) bejárása. nagyobb külföldi út.: Gyakori és kényszerű hivatásváltoztatás. pervesztés.: Mások által lenézett. lelkizések. minden póztól mentes. mint az újat kereső életszemlélet. másokat nevelő szándékkel analizálgatnak. családi miliöjét hűvösség. X. távolabb a nagy nyilvánosságtól (iroda. 11. gyógyászati terület). sőt. materiális céljainak megvalósításában az anyát érő. vagy ha nem. sőt. háttérbe szorul. I. gyakorlatias és köszönetet nem követel. A Hold a Szüz jegyében.akár a túlvállalt és rázuhanó . házban: H. a változékonyság és a bizonytalankodás nagyhangú palástolása. a nyugalom és a kivárási képesség emelhető ki. unalomig ismételgetett panaszkodás. nem éppen önkéntes elvállalása. „tegyem-ne tegyem. depressziók.házban: H.:A társadalmi családpolitika érintkezik hívatásterületével. hogy változékonyságából szinte emmit sem veszít. viszont az is igaz. hűvössége és semlegessége. tanulmányok elkészítése szívesen vállalt feladat a számára. barát(nő)ből lett ellenség. körültekintést ígénylő föladatok 94 . H. nem is nagyon vár.: A szélesebb ismeretségi köre főleg a hívatásterületéről verbuválódik.

otthoni emlékek kísérik élete útján és ez különösen a saját otthonteremtés vonatkozásában kap hangsúlyt. ámbár nem nagyon mély érzelemvilág és az ezekhez kapcsolódó. de ez nem feltűnő. a mélyebb érzések ismeretének hiányával.: Szerényen csordogáló anyagi forrás és kiváló realitásal ítéli meg az anyagiak fontossági sorrendjét. haszna lebeg a szeme előtt. rideg. a feleség magatartása határozza meg. lelki elégedetlensége balesetek. mindenben. jószándékú. semmint elmélyült. rendezett.ellátására teszik alkalmassá.: Óvatoskodása az anyagi vonatkozású kezedményezéseiben sikert hozó. depresszió anyagi gondok következtében. fantáziavilága a jegyben korlátozottabb. kevesebb a konfliktus veszélye ha nem vezető. házban: H. VII. megtalálja mindenkinél az annak megfelelő hangot. szükséges. DH. amelyek kritikussá teszik az élet jelenségeivel szemben. inkább a szerénység. amely így gyakran változik. stílusa inkább szórakoztatóbb. de lehet.: Örökös bajlódásokat jelentenek számára az élet egyszerü.: Az otthont inkább a tiszta rend.: Másoktól függő szolgálat.:Üres érzékiség. kezd. DH. kínos. kiszámíthatatlan következményű kapcsolatteremtés. előre látható anyagi adottságok lehetővé teszik a lakhelyváltoztatást. előbb „feszengeni”. önző. hogy ez valamilyen írásműve utján következik be. de ilyenkor is majdnem mindig kitapintható valamilyen előzetes 95 . a szakmailag hasonlóak között jól érzi magát. házban: H. örökös rohangálás az otthon kialakításának anyagi feltételei miatt. DH. házban: H. mindezt az anya. hogy emiatt él örökös félszben. majd szervezete különböző pontjain jelentkező. az élete kérdéseit az anyagiak oldaláról tudja csak szemlélni és gyakori. csak a saját előnye. 2 házban: H. céltudatosság és a gyakorlati megfontolások alakítják. napi dolgai. szívesebben követi a kipróbáltat. fokozott realitásérzék azok a vonások. mint az újítgatásokat. igen előnyös kapcsolat a nővérhez.: Sok és balszerencsés hatású. érzelemvilágát az önösség jellemzi. ilyen „beosztásban” a kisebb siker is rábirja a további „robotolásra”. amit egy ideig tűr. nem pedig a rokoni szeretet. azon belül megtalálja a gyakori változások áthídalási módját.:A külső körülmények nagyon befolyásolják teljesítőképességét. de a házállás miatt változatosabb és igy írása. IV. majd lázadó hangulat lesz urrá rajta és szinte vánorol egyik munkahelyről a másikra. élvezete. idősebb nőrokonhoz. hűsége mögött is inkább a ragaszkodás.: A partnerével szemben szerény igények. anyagi érdekeltség a családon belül. hangulataitól erősen befolyásolt. de ilyenkor különösen nem szelektál közöttük. gyakori a munkahelyi kapcsolatból született házasság. házirend. vagy betegségek okozója. házban: H.: Beteges hangulati függőség követi az anyagiak alakulását. mentes minden különösebbtől. okmánnyal.: Vénkisasszonyos vonások és ezt erős kritikai szemlélete még jobban kiemeli. DH. ismeretanyagát nagy gyakorlatiassággal tudja átadni. uralgás a közvetlen környezetén. lelkivilágának komplikált mechanizmusa. házban: H. DH. 3. munkája révén a legkülönbözőbb rétegekkel teremt kapcsolatot. 6. az egészségi adottságai. DH. a pedantéria. erősen próbára teszik a saját karakterének ismerete. mint az érzelmi elkötelezettség etikai követelménye húzódik meg. társasviszonya átlagos. amely a sajtóval. jó pedagógia adottságok. 5.: Kellemes kapcsolat a közvetlen rokonsággal. nem a hangulatának melegsége jellemzi. de inkább a józan érdekek határozzák meg ezt. mindennek a kijelölt helyén kell állni. sokszor jelentéktelen egészségi problémák és mindezek idegrendszerére hatnak vissza. írásos anyaggal függ össze. alkalmas a szériamunka végzésére.

halálfélelem. kicsinyes. de nem gyikosan visszavág. a logika számára egyaránt fontos a hétköznapi munkában. közismertség teljesen zártkörű. tudományos tevékenységében is ez viszi a vezérszólamot és elismert. fantáziáját a valóság világa behatárolja. viszont tény. kitűnő érzékkel rendelkezik. minden könnyen megtámadja. a vállalt feladatok precíz elvégzésével nyilvános sikert ér el. a békesség miatt. a lelki nehezen kezelhetőség. H. X. vagy valamilyen viszony kiegyensulyozási szándéka található. érzékenysége a mérleg finom reagáló. szelíd. ha ragaszkodást mutat. 8. látszati barátság.: Erős érzék a természetfölöttiek iránt.: Gáncsoskodó. nem nyilvános társaságokban végzett munkálatok. fiaskóvál végződő. barátságos. amelyben inkább a nők az összetartóerő képviselői. 9. sőt . hisztériáig terjedően mutatkoznak. a kiegyensúlyozottságra való hajlama az érzelmeit nem mélyíti el. feladatának eljelentéktelenedése és az ezekkel szorosan kapcsolódó változások jellemzik. tudományos. elbizonytalanodás jellemzi párválasztását és örökös megbánástól való félsz a döntését. DH. optimisztikus karaktere miatt általános szimpátiát élvez. A Hold a Mérleg jegyében. művészetek (zene) iránti. nehezen gyógyuló. lemondás közösségi célok érdekében.:Rendíthetetlen realitás-tudat. hogy a siker elismertségéért robotolni is kell. 11.céltudatosság. elég sokáig tűr. házban: H. DH. ösztönössége nem viseli el a szenvedélyek mindent felkavaró végletességét. visszavonultság. mérsékelve ezt a Hold-hatást hanem a szellem könnyed érzékenysége. házban: H. ha műveltsége nem lenne elég alapos. értekezés. figyelésével. kibillenő adottságára emlékeztet . házban: H. ilyenbe nem 96 . női képletben ezek fokozottabban. házasságát önállóságának elvesztéseként éli meg. az észszerűség és a gyakorlatiasság irányítja.innen a jegy neve . ezek miatt gyakori a másokkal szembeni elutasító magatartás. a közegészségügy. érdeklődését erősen foglalkoztatják a múlandóság kérdései. egyáltalán a gyógyitás. meghallgatási készségével kellemes magatartásával tudja feledtetni. hogy a nyugalomra. kezelés. ami inkább eseti. a pontosság.: Zárt körben és területen ellátott tevékenység. csalfa barátságnak. tematikai azonosság. természetes hiszékenységével visszaélnek és mindebben idősebb nő(k) aktív szerepet játszanak. mint tartós. mint sikeres életterület számára betölti a hívatást. alergiára hajlamos. vágyak. előnyös Vénusz aspektus érdeklődését a színház világa felé irányitja. házban: H. DH. súlyos kiábrándultsággal. az anya nehéz sorsa befolyásolja az életét.: Munkaterületét a csalódások állandósága. nyílt sikerének ezek a zálogai. ha személyeskedésre kerülne sor. tartós betegségek.már hiúságból is .de ezt nem a szeszélyesség kiszámíthatatlansága mozdítja. tartós. életszemléletében. „kiszemelés”. „szakmán belüli”. sikertelen utazás. örökségi és hagyatéki ügyek intézése. kellemes munkatársi kapcsolat és segítői megnyilatkozások számára is előnyt jelentenek. a kákán is csomót kereső magatartása megkeseríti az otthon légkörét. amögött önösség. vonzódás az egzakt tudományokhoz. DH. gyakran ezek a vonások a feleség jellemzői. DH. büszkén.erre kitartóan képes. mert becsületességével. maga a munkavégzés számára a leglényegesebb és az is természetes.: Főleg egészségi okokra visszavezethető elzárkózás.: Szervezete gyönge. (tudományoskodó) előadás. DH. áldozata a kihasználtságnak. házban: H. azt született intelligenciájával.:Teljesedés előtt szertefoszló remények. intrikusan kritizáló. az elvégzett munka.: A spontán szimpátia és nem a választékosság jellemzi a segitői ismeretségkörét. nagy a társaságkedvelése. nehéz időszak. a feleség józan előrelátása a család biztonságát szolgálja.: A közszolgálat.:Kedves. 12. a közkedveltség.: Nagy határozatlanság. ami ezért szenved hajótörést. amelyek közjogi kapcsolatúak. az anya.

hogy mindenkit gyötör a környezetében. külső csillogás.:Kedves.: Képtelen a pénzét megtartani. bohémséggel fűszerezett.: Közvetlen környezetében kényszeredett helyzet alakul ki. maga a kiadása a pénznek. jóllehet időnként megfogja a garasokat.házban: H. hogy van és teheti. a művészetek területén a betüt preferálja. így a költészet. házban: H. szellemi tevékenységét a társadalmi kapcsolatok. nem meghatározó.: Békés. bárorít. fölösleges és mássá alakulható vitát már a csírájában elsimít. nem anyagias. de konstruktiv stílus. kitűnő diplomáciai vonással tud a béke érdekében témát váltani. mint „téma” érdekli. mert személyiségét a kelleténél jobban hangsulyozza és bár igyekszik itt is a harmóniára.bizonyos diplomáciai képesség mindig megtalálható. egy ideig. meggondolatlan szerelmi kapcsolatai komoly veszélyt jelentenek egészségére. minden az.: Az anyagi helyzet változékonyságát főleg a túl könnyed pénzkezelésének köszönheti. közvetlen miliőjével kellemes kapcsolatot teremt. törekvései sikertelenek maradnak. megfogni.művészieskedő. aktiv. kedves barát. lelki egyensúlyát hamar elveszti és ilyenkor bujja a társaságot. hogy már a látszatra sem adnak. kezdve az udvarlástól.az egyik szülő részéről . vagy élvezése . nyilvánosságra törekvése jóindulattal övezett. főleg a veszekedésektől. 3. egészséges romantika. magávalragadó. ha ugyan más konzekvenciák elkerüléséről van szó. felkérésre segít.: Kedves. igen kellemes benyomást kelt másokban és közelebbi megismerése nagyobb mélységet és megbízhatóságot árul el. belső békességgel irányítja annak dolgait. ha egyszer valahogyan mégis „egyenesbe” jön. ennek a másik véglete lehet az az adottsága. nagyvonalú ajándékozgató. abban minden veszekedést. irodalom. gyakran művészeti tartalom húzódik meg emögött. ott ő otthon van. a családias érzése inkább inkább formális. de gyakran valamelyik művészeti ág otthonon belüli gyakorlása. házban: H. az utóbbiban igen találékony és zsenerözitása ellenére praktikus is. nyugodt légkört mutató otthon. gyönyörhajhászat és inkább a külsőségekben. mert valóban írtózik a széthúzástól. a rend csak látszólagos. rajongó gyermekszeretetet túlzásnak érzik. sajátmagának köszönhetően. méltatlan. házban: H. odaadóan végighallgatja a másik gondját. DH. a társasági élet. hogy életvitele példás legyen. jogi útra terelt viták. „nem tolakszik”. szórakozást kereső. DH. a művészvilág vonzza. szívesen költi el. egyáltalán. bár sokszor több ebben a látszat a valóságnál. mint a valóságban létező tartalom vonzza. baját. 5. DH. ismeretlen számára a vad.általában .: Az említettek mellett . ha a környezete kellemetlen képtelen abban dolgozni. lustaság.. mint férfiéban. DH. figyelmesség jellemzi érzelemvilágát. házban: H. értelmi adottság. őszinte törekvés arra.. állandó pénzzavarral küzd. válás. fontoskodó és társaságimádó hajlamai miatt. ahol társaság található. lerohanó erotika. mert „mindennek csillognia kell”. I. válogatás nélkül. üres. 97 . de ilyenkor a spontán tett nem a kenyere. igen sok az igazi. felesleges vitáktól.. a kapcsolat tartama alatt és a házasságon belül is. megnyerő udvariasság. jelentős szerepet visz anyagi helyzetének alakulásában a társaság. passziv értelemben egyaránt. mint mint amennyit sejttetett.: Ott is képtelen nemet mondani. alig bírja tartani magát a költekezéstől. IV. nyílt veszekedések zajlanak le.zavarja a teljes harmóniát.megy bele.: A hangulatok. igaz kiadja a forintokat. a legjobb időben teszi a legjobb megjegyzést. az otthonának belső harmóniáját hívatásának tekinti. de minden elkötelezettség nélkül. az érzelmek felkavartsága az otthonon belüli harmóniát annyira megzavarja. DH. kedves szerénységét megtagadva viselkedik. bár a női képletben ez nehezebben kimutatható.:Változékonysága és könnyű leleki egyensúlyvesztése kihat hívatásterületére és ez hatalmas erőlekötést követel tőle. ahol ez esetleg elemi érdeke lenne. öröm. optimisztikus szemléletét. családi élet. 2. de az otthonában is.

a gyermekkel keveset törődik. udvariasságát megőrzi. szívesen jelenik meg ott. mint az érzelmi mélység a opartner iránt. élénkség. ha valódi sikert ér el. ami lehetett csak egy pillanatnyi fellángolás is. érzelemvilágának változásai a házasságára is kihatnak. a külső hatásokkal szemben ellenállóbb. szociál-. ami különösen érvényes. házban: H. vagy kell megváltoztatni. banális nézetek ügyeskedő előadása. beteges. bohémség. házban: H. korai házasság. vitatkozás nehezíti a munkakörülményeit. ellenséges magatartás következtében munkakörváltozás. ütközés. közeli hozzá a diplomácia.: Jóindulatú fellépése ellenére sikertelenség követi tetteit.:Csalóka. minden áldozatra képes érte. hogy nagyobb a vágy a mielőbbi. diplomácia. reformpolitikai ambiciók. művészet) folytatását a pozitív tartalmú fantázia előnyösen támogatja. szellemi zavarokkal. munkakörülményeinek kellemes alakulása nagyban érinti kedélyvilágát. sikere inkább „szakmán belüli”. vagy a jogi pályához kötődés. lelki. a végén válással. 8. lakás. esetleg okkult témákkal összefüggően támogató jellegű. érzelmi viszonyai fellazultak. gyakran tudatosan félremagyarázott „okkult” élmények. de teljesen elszabadult formákban. 6. számos belső küzdelemmel a harmónia biztositása érdekében.:Sok szóváltás. hajszolja a „közimertséget”.: Az emberi kapcsolatokban tapasztalható egyenetlenségek megszüntetését hívatásának tekinti. nyíltan cselekszik és sok elismerést ér el. a túlvilág iránti érdeklődést számos. ahol a körülmények előnytelen alakulását lehet. kíváló gyakorlatiassággal. segíti hangulatát és ezen keresztül munkája produktivitását. DH. de az önzés és a meggondolatlanság miatt gyakori a perpatvar az otthonban. vagy a művészetek jelentőségének propagálása.:A magasabb szintű tanulmányok (jog.: hatásról alig beszélhetünk.: Szereplésvágya miatt elcsépelt. gyarapodás anyagiakban. a házastárs művész. eredményt sikernek. a házastársválasztás. krónikus betegség. ilyen területet keres magának. művészet-rokon feladatot lát el. egészségi vonatkozásban fokozott érzékenység tapasztalható (vese. DH. bár ilyenkor a szélsőséges érzelmi adottságok következtében a „belemagyarázás” heletősége fokozott. házban: H. azt valamilyen oknál fogva keserű szájíz kíséri. különösen a nők az átlagosnál többet foglalkoznak fizikum-adottságaikkal. megbízhatatlan partnerek. mirígyek) és ez gyakori orvosi kezelést tesz szükségessé. X.:Munkahelyének. fontosnak kiált ki. de így is.a hatóságokkal. házban: H. 9. DH. vagyonjogi pereskedések.:A saját család. egészségi vonalon kevésbé érzékeny. ügyeskedik. politikai színezet esetében . család megteremtésére. a szellemi távlatok vonzása nagyobb utazásokra készteti. gyakori a diplomáciai. szervezetének működési egyensúlya nagyon érzékeny és ha zavarok adódnak azt lelki ráhatások előzik meg. a nyilvánosság keresése. körültekintés nélkül és ennek később viták a következménye. torok. akár beosztotti feladatokat is szívesen ellát. az előbbiek érdekében. mélyebb és elfogulatlanabb foglalkozást jelezve. gyökértelen érzelmek következtében sekélyes érzelemvilág. DH. ezek miatt sok vita. VII. átmenetileg..DH :Könnyedség. önálló otthon. házasságának etikai és jogi megalapozottsága elengedhetetlen a számra. a jóizlés határát súroló magatartás.Így is valószínű a korai házasság. otthon megteremtésének célját szolgálja a partnerkeresés. ilyen missziótsikerrel lát el. erősen gátolt a nyilvánosságra való törekvése. szélsőségekre hajlamosító erotika. felületesen foglalkozik vele. házban: 98 . gyakran előfordul. rendkívüli élmény is elősegíti. házban: H. 11. jelentéktelen tevékenységet. ha mindez művészettel párosul. DH. esetleg plágiumper.

ilyenkor lelkiismeretfurdalást nem érezve ártóan. tartózkodó magatartás. erotikus megvillanások formájában. flegma. akár rebellis megnyilatkozásokra is képes. de akár megszállott aszkéta. DH. hiúságok kiváltotta viták. ilyenkor ezen készségét más személyekre is kiterjeszti. leplezett féltékenységgel figyel. rosszindulat. 2. de az igazi az a vonása. ahol az éppen ezek fölötti önuralom. nagy ellenállóerővel bíró szervezet. bátor.:Az előbbiekben irt H. legenyhébb formája ennek az. DH. vállalkozó szellem határozottabban érvényesül. amit barátinak nevez. amelyek végleg elszakítanak egymástól barátokat. kényszerítő körülmény. részvétel jótékonysági mozgalmakban. házban: 99 . élessé teszi az ösztön-. amely még pozitív tartalom esetében is szélsőségre diszponál. különös szélsőségességgel. orvosi. szenvedélyes kitartóerő és ez nem a hétköznapi emberekre jellemző.H: Olyan körök keresése. de a sajátjáról némán hallgat. szenvedélyességének erotikai színezetét csak mélyítik az álmai. fantáziavilága magávalsodró. élesen elhatárolódik másoktól és ez a magatartás még a családon belül is kemény. partnere mellett. mert . a bántót. ha valóban megbántották bosszúja irgalmatlan. megkeseredettség. de ugyanígy megtalálható ott. ugyanakkor ezzel maga is tisztában van amire egyszer feltette a lelkét. változékonysága ellenére kitart megfelelő választottja. igy töretlen hatásokról nem beszélhetünk. sőt. de ugy. különösen nők esetében. vonzzák a politikai szélsőségek. H. a „nemes bosszú”. különösen ha megbántottság is befolyásolja. amely csak a bosszú pillanatáig tart. házban H. házban: H. I. amikor külső életkörülményeinek alakulása válik megpróbáltatóvá.:Az emberi magatartás döbbenetes szélsőségéig tud elmenni. ezért senkiben sem lehet feltétlenül bízni. ez egészségére is kihat. sértődések. a legkisebb külső hatásra fokozottan reagál. gondolatai. beteg szervezet. amely lelkivilágának mások előtti bezártságát váltja ki. amikor gyűlöli a rosszat. katasztrófa-félelem. lemondási készség emelkedik előtérbe. a belső harmóniát szinte kizárja az örökös és mindenre kiterjedő reagálási készsége. önuralom. megátalkodottan korrupt és a H. ha kell. csekély sikerrel. a beleérzés. DH. az érzelmi mélységek másodrendűek. hogy lehet elvetemült bűnöző. azok visszatérő tartalma. már az első találkozásnál. barát halála. felkészültség számára azért természetes és elengedhetetlen. határozott fellépése mindíg önbizalmat sugároz. vagy kényszerel vállalt. ugyanis roppant érzékennyé. nézeteiért nyíltan kiáll. ami egyeseket a narkotikumokba űz. társadalompolitikai viták.: Az örökös várakozás. hogy ezt elvárja. bántást hoz. ha szükségét érzi. kiválóak a megérzései. a családi gondok miatti passzivitás. mint kiváltó ok. alattomosan gonosz. vagy ilyen szinezetű szólamok hangzanak el. higgadt nyugalom. hatalmas. bosszuállás. hogyha ilyen bekövetkezik nem hiszi el. ugyanakkor ebben a vonatkozásban éberen. klinikai tevékenység. különböző fóbiák. amely a lelkiélet mélységeit. gyakorlatiasság. szenvedélyesen kutat mások belsejében.: Felületes ismeretség. DH. de udvarias. hatások mellett a hajlékonyság. különösen a negativ előjelek irányában. férfiaknál inkább az észokokkal szembeni érzéketlenség a jellemzőbb. a bűnöst és kielégíthetetlen vágya éppen ezek mgváltoztatása. önkorlátozás. féltékenység. erősen érzéki.szerinte az élet csak rosszat. veszekedések. 12.: Külső. hajlam krónikus betegségre. a külvilág szemében pedig könnyen félreértett. hogy ehhez mennyire az ő magatartása kellet. attól semmilyen nehézség el nem tántorítja.:Miután ebben a jegyben a Hold kázuszban (esésében) áll. a gyűlölködés és bosszúvágy lehet pozitív tartalmú. erős és sikeres vonzódás a másik nemhez . A Hold a Skorpió jegyében. létezésünk önként. bántónak tűnő vonás. elfajzott megjelenési formái tapasztalhatóak. de az utóbbinál érezhető a belső visszafogottság. kielégíthetetlen vágyak és mindezeket élénk fantázia serkenti tetterőre. igaz. ahol a társadalompolitikai problémákat megváltó viták. az érzelemvilágot. a barátság igazi tartalmát értő és egymást is segítő. titkokkal övezett korlátozásait vizsgálja.:Zárkózott lelkivilág. de ennek igazi mivoltát akkor ismeri meg. esetleg közeli ismerős.

vagyonvesztés. veszekedésbe torkolló. amivel hívatásterülete is szorosan összefügg. annak a viselkedését akarja megbosszulni. feletti uralom gyakorlása motiválja. DH. 5. amelyeknek lehet ő a szenvedő alanya. különösen légzőszervi érzékenység. de a kivitelezője is. hírnévvesztés női dolgok miatt.:Tetteire a szenvedélyesség a jellemző. DH.: Elviselhetetlen számára a környezete. stb. közvetlen környezetét szerényebb. VII. addig nincs nyugta. feleség.:Változatosságigényét gyakori utazgatással. IV. de otthon érezni kell. nyilvánosság utáni vágya sikerrel jár. vagy sajtó utján. 3. szigor. vállalkozik. gyűlöletté fajuló kapcsolatok.:Jelezhet ház. vagy a kielégíthetetlenség hajtja. rosszul választott munkahely. az ígért anyagi előnyök elmaradnak. ami fontos a számára. egymás hírnevébe beletaposó.H. bizalomhiány. vagy allergiahajlam szintúgy. DH. házban: H. sokkal inkább a teljesség. 6. a művészetek közül az előadói terület áll közelebb adottságaihoz. eltitkolt kapcsolatai játszanak szerepet. hogy nem szabad ellene tenni. kielégíthetetlen harácsolás.:Érzékiség. pozició . ahol képességeit harmónikusan tudná megjeleníteni. adotságok. házban: H. másrészt ez a családtagoktól nagyon messze áll. spártai egyszerűség. ebből azután állandó és sokszor jelentéktelen dolgok miatt cívódások. ezzel sajátmagát elkeseríti.tágy. fiatal korában gyakoribb a gyöngélkedése. örökkön rettegéssel az éhhaláltól. valóban.: Anyagi okokra visszavezethető munkakörváltoztatás. a genitáliák veszélyeztetettsége. titkolódzó kielégíthetetlenség és mindezt bizonyos alakoskodás kíséri. anya „nehéz természete” mérgazi az otthon légkörét.: Kapzsiság. amit egyrészt semmi sem indokolna. súlyos egészségi gondok az élet alkonyán. DH.:Anyagi helyzete. komoly szakmai ismeretanyaggal rendelkezik. DH. esemény-töredékeket sötéten fantátiál tovább.:Nehéz találni ehhez az álláshoz olyan helyzetet. az csak átmeneti. kedveskedéssel induló. 8 házban: H. de fizikai adottságok. birtok. nem a változatosság.házban: H.házban: H. szerelmi vonalon.: Kiszámithatatlanságával rettegésben tartja a családját és ebbe gyakran korábbi. különösen a természet gyógyerejének területén. följelentés. ő pedig a környezetének.: Az otthon válsága a házasság válságában gyökeredzik. közönséges bujaság. még hogyha . inkorrekt vállalkozások. érzelmek. gondoskodik a családjáról. különösen érzelmi. jelentős pénzszeretetet árul el. mig vissza nem szerzi és bár az a látszat. esetleg a háttérből. súlyos. hogy mindez csak a család iránti gondoskodásáért történik. rosszindulatú partner. erkölcsi veszteségek. vagy halálos esetkekkel összefügő szituációkban az 100 . az pedig az örökös gyanakvásból táplálkozik. a végsőkig-menés vágya jellemzőbb. vagy örökség területén előnyt. az egyszer már birtokolt . ujabb kapcsolatok kiépítésével igyekszik kielégíteni. munkahelyén megbecsülik és kisebb vezetői poziciót is elér. hangulatok. a gyermekeit félti. gonoszkodó kicsinyesség. a külvilágra akar hatni.:Még így is gindot okoz a házasságon belülierős önállóság. esetleg az érzelmi (szexuális) egyensulyhiány. mindpedig a saját anyagi helyzetét erősen terheli. ezt a magatartását a tárgy. házban: H. tolvajlás. DH. márcsak a külső látszat miatt is. visszafogottabb magatartásával tudja maga mellé állitani. visszafogott túlfűtöttség örökös robbanásveszéllyel járnak. gonoszkodó megjegyzések röpködnek. még a legjobb indulás mellett is sok-sok változáson megy keresztül.:Már fiatal korától főleg az egészségi adottságainak kérdése kerül előtérbe és ez mind a család. vágyik a nyilvánosságra. függetlenségét az élete utolsó szakaszában is megőrzi. így alakul át a kspcvsolat gyűlöletté. az egészséges jólneveltséget akarja és ehhez személyében is hozzájárul.elveszte esetén. csalfa. szorgalmas és serény munkaerő. kivétel talán a betegségekkel.

közkeletű kérdésekkel kapcsolódik. aki azonban a hibáiból nem sokat tanul. unalmas bigottság. jó fellépésével könnyen tud másokat becsapni azért. tárgyilagosan megítélni a dolgok összefüggését. kedves humor. házban: H. hogy elképzelései. ha nagyon szívesen veszi a külsődégeket. a szellem magaslatai éppen úgy tudják vonzani. sok ütközéssel a fölöttes személyekkel. a nemlét kérdéseinek.: Egzisztenciális segítés a szélesebb ismeretségkörből. emberbaráti érzelemmegnyilatkozások. az önző kielégülésvágy. X. tartós betegség. őszinte. szerencsés. csakhogy a látszatot megőrizze. 9. 12. házban: H. házasság anyagi előnnyel. 11. gyógyászat.: Hangulatai által befolyásolt személyiség. gyakori az önápolás. esetleg vallási területen a hitvilág őszinte mélységének jelentése terén.önzetlen.:Rosszul választott. aprólékos munkálatai már nem érdeklik. pénzszórás. a házastársa partnere munkaterületén is. nélkülözhetetlen számára. képesek belelátni. a külső formák iránti érzéke fontos szerephez jut a kapcsolatainak kialakításában. szárnyaló fantáziája az elvontabb témák területén is előnyösen érvényesül. a természet életet adó titkainak elmélyült kutatása. ami mindíg a döntő pillanatokban nyilvánul meg. vagy kényszerből elfogadott tevékenységi terület. klinikai foglalkozásnál előnyös. magasabb iskolázottságot ígénylő témákba belekezd. mint tárgykör. tapasztalatszerzés külföldön.: Az esotéria. lelki „szikkadtságot” kiváltó.:Főleg kórházi. megszállottság. de annál gyakoribb a fizikai élvezetek totális kihasználási igénye. kerllemetlenségekkel járó külföldi kapcsolat. DH.:Az életkedvet. elkedvetlenedik. szenvedélybetegség-hajlam. inkább az általános emberi viszonyulás irányába tereli gyümölcsözően a fantáziáját.:Nyílt. amiben a beleérzések. DH. sikkesen tudja kihasználni kapcsolatait. de az előkészítés elengedhetetlen. kitűnő. kiváló diagnosztikai képességet jelez. házban: H. vígasztaló szerep betöltése. kiemelkedő. győgyítói tevékenység. vagy vezető szerepet vivő személyekkel kitűnően kijön és amellett talpraesetten. A Hold a Nyilas jegyében. nyiltan és hittel megvallják. megnyerő modorával. mint a természet-nyujtotta lehetőségek. amit teljes visszahúzódással próbál enyhíteni. 101 . szajkózza.: Betegség a családban. de valóságérzéke akkor is megmarad. de az inkorrektség még ilyenkor is ritkább. nézeteiket szabadon. ellensúlyozni. -gyógyítás. szerteágazó. noha hangoztatja a saját megértő magatartását. az anyagi kérdések előnyös alakulásában a házastárs jelentős szerepet tölt be. DH. gondoskodó.:Sok gond a (fiú) gyermekkel. abbahagyja. szellemi és fizikai mozgékonyság. behízelgő. optimizmus és az élet pozitív adottságainak kicsit hangsúlyozottabb élvezni tudása.: Üres felvágás. alakoskodás tartja össze az érdekazonsságra épülő ismeretségkört. munkatársai többségükben nők. DH. hogy szabadnak érezhesse magát. illetve nőkkel foglalkozó kérdésekkel foglalkozik. könnyedsége ellenére figyelemmel van a reális adottságokra. házban: H. nézetei mástól véve. hatalmas tervek foglalkoztatják. szenvedélyes szerelem nyugtalanságának oka. adósságot adósságra halmoz és a család biztonságát is képes veszélyeztetni. de sokkal természetesebb neki a vele szemben mutatott. aki képtelen elfogulatlanul.: Foglalkozása a társadalomi állapotokat javító. tettetett magatartás. DH. továbbá nemcsak a mélységek. zabolátlanságának köszönhetően szerzett betegségek. DH. saját vesztébe rohanás. a tolerancia nagy mestere. H. -erőt elvevő. nagy gyakorlatiassággal tudják felmérni a másikat. mindezeket nehezíti a szeszélyes magatartása. mint az általa nyujtott. hívatásterülete változásoknak van kitéve. mert látja. a léten túli. érzi az aránytalanságot a tartalomhoz képest.

szellemi tevékenység. mert a segítést egyben nevelésnek. nagyon jó készséget árulnak el a multnak mélyebb. elvész az üres formaságokban. nem egyszer merész vállalkozása esetén kapcsolataiban szívesebben követi a legális utat. hanem a pillanatnyi adottságok. DH. sznobság. amely a későbbi. ami jelentős anyagi bázis. öröklött vonásként. DH. házban: H. DH. 6. házban: 102 . 5. 3. szórakozások számára alkalmas barátok találkahelyévé degradálódó otthon. házban: H. intellektuális bűncselekmények. nem a hűsége a jellemző. I.: A hangulati. üres kicsinyességek.: Kiegyensulyozott. médiumi érzékenység. kezdeményező hajlammal. nyilt. bár ez nem mindíg tettetés részükről. rossz vérkép) konzekvenciák jelentkeznek. szíves vendéglátás. de közvetlen embertársait is szereti.vágyai teljesedhessenek. a „valaha volt”-on rágódás.: Valószínűsíti azoknak a kellemetlenségeknek a bekövetkezését. erősen aktiv érzelemvilág. unokatestvérekkel. DH. széles gesztikulációkkal kísértek. sajátmaga alakítitta otthonának is példaképül szolgál. gyógyítással. érzelmi elbizonytalanodás miatt a talaj hamar kicsúszik a lába alól. hiúsággal és önzéssel tetézve. hírnevének kockáztatása mellett. közvetlen családi környezetének tanultságát folyamatosan kívánja bőviteni és kellemes kapcsolatot épít ki .:Nagy kilengések az anyagiakban. de amellett szellemi ígényesség is. vallásosság. tettel. de nagyon szereti átlátni is. hogy a gyermeke jobban ragaszkodik hozzá.főleg az idősebb . gyakran szóval. amelyek okmányokkal. mint ő a gyermekéhez. de erotikai vonalon mindez tapintatos diszkrécióval. roppant fontos számára az életörömök teljes kiélvezése.:Könnyen jövő és menő pénzek. meggyőződés társul. érzelemmegnyilatkozásai hangosak. megtévesztő magatartással átmeneti sikert ér el. de ha a szerelem gyümölcse az utód . vagy gazdálkodási lehetőség jobban mélyíti. jó intuiciók. de mindíg kicsit többet szeret mutatni és ebben nem gátolják a gondok a családban. mélyebb hit. tanlumányok készítésére hajlamosul. DH. 2. ez lelki konfliktussal. de ebben mind a formát. mind tartalomat illetően megmarad a normális határok között. az otthon fogalmát valamilyen kis kert. ilyenkor üres formák. de belső tartását ilyenkor is megtartja. házban: H. a kulináris örömök fontossága miatt súlyosabb egészségi (hízás-fogyás. szólamok rabja és elég mélyre képes lesűllyedni. menekülés a kötelezettségek. ösztönvilági elemek gyakorlati fantáziával sokszor művészi alkotásokra sarkallják. hisz a mélységekben. példamutatásnak is érzik. nem egyszer igen súlyos következményeket von magaután. tudományos kutatása iránt is. házban: H. hívatásához megfelelő anyagi forrás.leánytestvérével.: A nívótlan örömök. ezzel is kerülve a nem kívánatos következményeket.akár váratlanul is megjelenik akkor ragaszkodóbb lesz partneréhez. szenvedélye a család anyagi bázisát veszélyezteti. nem a dolgok mögötti összefüggések. a feleség szerepe a meghatározóbb. a felelősség elől. ezek írásbeliségre késztetik ismeretanyagának megosztása tudatával. akár anyagiakkal. érdekek határozzák meg magatartását. ahol az anya. filozofálgatás. vagy azok meggondolatlan aláírásával függenek össze.: Előbbiek eltúlzása. szenvedélyeinek hódolva pazarló lesz.: Önző élvhajhászat. vállalkozása szélhámosságba csap át. okkult érdeklődése mentes a félmüvelt obskuranciától.Az előbb irtakhoz a transzcendentális világ iránti jó érzék. házban: H. különösen segíteni szereti.:Igen szerteágazó érdeklődési területtel rendelkezik. IV. meleg hangulatű otthon. gyakori. nemcsak az Embert. jó.

mintha az előbb még általa vallottról nem is hallott volna. de szórakoztat is. de különösen a házastársi kapcsolat legalitása elengedhetetlen a számára. 8. 11. utat talál a nyilvánossághoz. külső körülmények. valamint kedvessége. nem ismeri a kitárulkozásokat. klubok. aki azonnal meglátja a munka könnyebbik felét. vagy érdekkel védett igazság érvényesítésének erőszakosságáról van szó. ügyeskedő tipus. felfogásában az anyagi biztonság a család biztonságát is jelenti. inkább az érzelmek. magasabb „taláros” minősítés elérése.: Egészséges. sportszeretet.: Egészsége egyensúlya érdekében gyakorta szükségessé válnak bizonyos kezelések. társaságok. etikus beállitottság. szívesebben él visszafogottan. az elmúlás. DH. jelentős olvasottságot árul el a témát illetően. mélyen vallásos. ügyesen tudja „hozni magát”. optimisztikus világnézet. nem az érzelmi vonalon nyugszik.H. feladatait könnyed nagyvonalusággal látja el. nézeteit érdeke szerint változtatgatja. az ismeretségkör kialakulásában a házastárs jelentős szerepet visz. házban: H. nézetazonosságot tükröző ismeretségkör. a kapcsolatok csak a hasznosság. félreértések. ráérzések. inkább a vélt. minden órájának virágát) jelmondata érvényesül életvitelében és ez a pazarló magatartás káros az egészségére. különösen jóindulatú segítői szándéka viszik a szerepet. még akkor is.házban: H. magasabb szellemiségre épülő. DH. a hangsúly a szellemi. mögöttük nincs fedezet. amelyet barátsi szálak is erősitenek. jó érzék az ünnepélyes és fontosabb alkalmakkor esedékes.: A család nevét ért meghurcoltatás. mint hívatás a saját gyermekeinek felnevelésében is érvényesül és ilyenkor a meleg szeretetet kevésbé érzik a családban. gyakran meglehetősen naiv nézetek. öngyilkosság a környezetében. ha ez többet sejttet. a szégyent szélhámoskodással akarja elkerülni. házban: H. ennek segítségével fölemelkedés.:Öröklött vonás az okkult kérdések iránti érdeklődés. DH. de mások baja iránt erősen megértő és 103 . mint művészetihlető téma. amely konkrét formát ölt szereplés. DH. mozgalmak. mint ami a valóság. természetrajongás. szenvedélybetegségek veszélyeztetik életútját. X.: Már fiatalabb korában kevesebb élettel szembeni igénnyel lép fel. hazug megjegyzések. amelyekben megbecsülten aktív szerepet visz. házban: H. vagy a család kényszere miatt vállalt feladatok. ilyen tanulmányokat is folytat.: Nemes nagylelkűsége révén sikeres támogatást élvez az életben.: A zabolátlan „carpe diem”(szakitsd le A Nap ot. érzék a természetgyógyászathoz. megszüntükkel esetleg pletykák. ő a pénzt adja” helyzet a társasviszonyban. DH. cselekedet ellátásához. (leány)testvér életveszélye. a megfelelő pillanatban említi meg munkáját. szívesen szórakozik. vagy sűlyosabb következmények is járnak 12. DH.: A partneri.:Igen széleskörű. a pedagógia. tanulmánykészítés formájában.: Szélsőséges hevességgel védett. nem ritka az „én a nevemet.házban: H. VII.:Kétes értékű szerepet játszó nők az ismeretségkörben. házban: H. ha az anyagiak meglehetősen mérsékeltek. érvényesülésében kevésbé az intellektus. nem annyira az iskolázottsággal.:Kellemes munkatársi kapcsolat. 9. ezt követő lelki válság. egészséges érzés saját tevékenységének megítélésében.: A házasság kérdését a „rang” dönti el. alkalmazkodókészsége és függetlenségének nem bántó érvényesitési képessége. hűtlenkedések végül is váláshoz vezetnek. egyesületek. az ujabbat ugy hirdeti. illő viselkedés. még akkor is. az érdekek aktualitásáig tartanak. lelki mélysége a magány felé irányítja.

mindég különbnek tartja magát a másiknál. ösztönein. A Hold a Bak jegyében. akkor félreáll. nem színészkedik. sőt ezek zavarnák. a kisebb. ha nem is midíg nyitott. a személyét megillető tiszteletadás megkövetelése járul. ezért H.nem egyszer félreértettség miatt . becsvágyó. inkább szigor a családon belül is. nyilt. a külső körülményekre azonnal reagáló képességből hideg. női képletben nem féltékeny férjet. rendteremtés. nem adja. de nem is várja a dícséretet. a Holdhatások igen erősen módosulnak. csalódottságra vezethető vissza. egyenes. nyilt. személyes kapcsolataiban zárkózott. feltűnő agresszivitás.segítőszándékú. de nemcsak mással. fontoskodó. hangulatainak változékonysága abban nyilvánul meg. leszóló kritikáját azonnal kinyílvánítja. magány. nem tesz különbséget kicsi és nagy között. több lemondást jelez. teljességében. szívós.tartós ellenségességet tud kiváltani. hiúság és féltékenység. DH. jelentéktelenebb dolog sem kerüli el a figyelmét. a női képletekben általában nehezebb sorsot. hogy a nyilvánossággal kapcsolatba kerüljön. de ha úgy érzi.: Miután ez a jegy a Hold exil (száműzött) jegye.:A nagyonnagy pénzszeretet öröklött vonása. nem ismeri. célja érdekében félrevezető magatartást vesz fel. hogy nem tud hasznos lenni. ugyanakkor pontosan ezek miatt ütközik másokkal.: Gondot gond után halmoz magalá. hangulatain nehezen uralkodik. hogy borongós jellege ezek mellett elutasítóvá tud válni és képes olyan magatartást felvenni. vezetőszerepre vágyik. szemrebbenés nélkül keresztülgázol mindenen. mert ezek maszkulin vonások. a világ dolgai érdeklik és keresi a lehetőséget.szigoruan konzekvens nevelő. mint a „nőies” nőket. szívós. majd a legalkalmasabb pillanatban tölti ki bosszúját. a világ dolgai érdeklik és keresi a lehetőséget.szívesebben követik. házban: H. vállalt feladatai ellátásában rendíthetetlen és éppen ezek azok a vonásai. testi fenyítést is alkalmazó. a nőiesség sármját csak tudatos magatartással tudják megtartani. halálesettel keletkező anyagi veszteség. a keménység kegyetlenséggé válhat. csalódásokkal övezve. hogy számos csalódás éri a helyzetek téves megítélése miatt. beteg feleség. mint egy férfi képletben. megbízható feleséget jelez. vagy visstaszerezni. hogy perceken belül belefojtódik a szó a másikba. ha ez akadály lehet. vezetőszerepre vágyik.: A föntebb irtakhoz a túlzott büszkeség. Hold-hatásról nem szólhatunk. a szerteágazóságának az egy témára. az ilyen nőket . ilyen adottság mellett is gyakori az anyagiak ingadozó jellege. hogy a nyilvánossággal kapcsolatba kerüljön. a változékonyságából és szenzibilitásából rendíthetetlen visszafogottság lesz.: Örökös anyagi gondjain zsugorisággal akar segíteni. a felületesség kizárva. inkább karcsu alkat DH.:Előbbiekhez járul még. korrektek és kisszámúak. beteges érzékenység. 2. kemény. célra koncentráltsága olyan mélységre teszi képessé. a godoskodáshoz szükséges anyagiak birtoklása nem az anyagiakért. pénzkezelése korrekt. mert a gondoskodás az hívatás a számára. precíz. de ha úgy érs megkövetelése járul. őszinte. nagy aránytalanság a kereset és a költekezés között. H. magamagával szemben is. DH.: Nehéz életút. 104 . amelyek biztosítják a sikerét. embergyűlölet. igy lesz a szerteágazó. a jószándékára is ellenségeskedéssel válaszol a környezete. hogy milyen villámgyorsak a belső reagálásai. de ha valakit megkedvel. egyenes. ünneplést nem el nem várva. sápadt arcvonásai nem árulják el. I. hogy körüljárja a témát. megbízható. köszönetet. józan céltudatosság. de ha bármiben is hatalomhoz jut. faarccal képes átlépni bárkinek a hulláját. a szeretet fogalma a számára nem annak kimutatásában nyilvánul meg.amely kényszeren nyugszik. lelki levertség. felelőssége alól nem bujik ki. magányaígénye nem életuntságra.bár nem kedvelik a nőtársak . kicsinyes. gyűlölködését elrejti. hogy dúsgazdag létére piaszkos módon garasos. a „mimóza lélek”. csakhogy célját elérhesse. így előfordul. DH. férfi képletben őszinte. következetesség. információit a cél érdekében hasznosítja. hanem az alkotói tevékenységhez szükséges zavatalanság biztosítására. a romantikából merev realitás. búskomorság. egyedüllét. házban: H. leleki betegségek. kapcsolatai tartósak. hanem. dícséretet. hanema néma kötelességteljesítésben. azok gyarapítását is föladatának érzi. amellett mindenben kiáll. nincs tekintettel mások gyengeségére és keménysége .

hogy a partnerek megtartják egyéni függetlenségüket. gyakran inkább bizonyos sutaság észlelhető. mert kíváló a gramatikai érzéke. hanem az egymás iránti felelősség. figyelem. körültekintő. indokolatlan szigor. számos néma. érzéketlen a dolgok ígazi tartalmát illetően. beárnyékolja szerelmeskedését az aggodalom a következményekért. gyakran vagyon köt házasságot vagyonnal. csak a saját érdeke. ahol súlíos veszekedések zajlanak le. emiatt stílusa is megfontolt.: Jelentős ígény a nyilvánosság előtti szereplésre. tudományos szinten végzi szellemi tevékenységét. tartózkodó és ha nem is rajonganak érte.3 házban: H.: A partnerség előfeltétele az anyagi adottság és ez a házasságára is vonatkozik. DH. nagyobb vállalkozásban a kisebb dolgokat is észrevevő. 6. jó pedagógia adottságok. a fantázia. házban: H.és kötelességtudat hangtalan teljesítésében érvényesül. ha ez a beszédtéma és így. de a legvégső pontig kutatva. megbízhatóság kellemzi az otthont.: Szorgalma. vagy váratlanul fellépő anyagi veszteség.: Vállalkozásai sikeresek. érzelemvilágának hűvössége ellenére partnerét megbecsülve ragaszkodik hozzá. VII. amely annak ellenére lehet sikeres. már a kezdeti években is sok-sok félszeg megnyilatkozás tapasztalható. fontosabb pozíciót betöltő beosztás. beosztotti munkakörével. beosztottjait jól megválogatni képes. hiszen nem a „körítés”. mert ebben is a siker -. végletesség jellemzi. a többit nem is érti. gondolkodás. mindíg fején találja a szöget. vagy a saját. mert tud a diákja . ezért kívülről sokkal hűvösebbenek tünik a házasság. hatalmas önuralom a test és a funkciói fölött. biztosított a pihenés magánya DH. betegség. a hangulat. vagy alakoskodásból tévesen megítélt vállalkozásában súlyos veszteség éri. a családon belül ismeretlen az érzelgősség. házban: H.: Szívos.az utódok szembefordulnak az elvásárokkal. csak a lényegre koncentráló. esetleg a partner külső sorsalakulásának akadályával. alapos. belső küzdelem.:Gyakorlatias észjárás. mert a lényeg nem szavakban jut kifejezésre. könnyen tanlu nyelvet. a legszívesebben mindenki menekülne belőle 5.: Már a gyermekkori otthont gondok és bajok látogatják.:Érzelmi kapcsolatait az érdek irányítja. fontos utalás a házasságra. alakoskodás. mint valójában. DH. DH. 8. a bensőséges magatartás. de ha baj van. szigor. kétes hírű szórakozóhelyek. nyílt gyűlölködés. kölcsönösen kerülik az érzelemnyilvánítások külső formáit.nyelvén beszélni. hanem maga az otthonteremtés a fontos. DH. a pedagógia módszerekkel. hiúsága vezérli. állatnevelés.: Rheuma.házban: H. hiúságból. ahol szóváltás.az utód sikere . különösen azért. komoly szervezői munka. beteg gyermekek. kiüresedett szavak tartják egybe az otthont. hideg önzés uralkodik. csak akkor szól. nevelésben következetes és akár a saját gyermekével szemben is alkalmazza a keményebb eszközöket.gyermeke . az egymásrautaltság tudata az erősebben összekötő erő. ha kell. biztonságérzetét nagyban növeli.a fontosabb.:Nyers. egészséges fizikumadottságok. nem a szerelem mélysége.házban: H. a megoldásért hozzá fordulnak. rideg magatartása miatt kerüli a közvetlen környezete. nyílt ellenségeskedés. gyógyítói munkálatok. vélt hagyomány. közvetlen környezetében megbecsült. gyakorlati példákkal illusztrálva továbbadni. pontosság. ízületi és szívbetegségek iránti hajlam. fukar és betegesen aprólékos az élet jelentéltelen dolgaiban is. házban: 105 . mert teljes odaadással kötik le érdeklődését és amugyis körültekntő. valamilyen kényszer. inkább az összetartozás. kölcsönös gondoskodás és tapintat. ráérzetten. mert mentes minden fölösleges „szövegelés’-től. rend. vagypedig közömbös. a kiüresedett forma merev tartása a látszat kedvéért. ha ingatlannal is rendelkezik. mert vagy megszállottan. pervesztések. sok gond a beosztottakkal. IV. tevékenysége családcentrikus. jól induló kapcsolat házassági. ismeretanyagát kiváló.

az anyagiakat drága gyógykezelés szükségessége felemésti. alattomos ellenségeskedés. a legkisebb alkalmazkodásra képtelen. az anya szerepe az életben sok nehézség forrása. 11. DH. amely szerelemmé alakul. vagy nem a nyilvánosságra tartozó. magábabolondító viselkedés célja érdekében. szuverenitását mindvégig megőrzi és a belső kontroverziák éppen abból adódnak. de nem pusztitja el a régit. csak az anyagi összeomlás szerencsés megúszása. gyakran az „éppen jókor jött” jeligével. kezdeményező és kitartó magatartása vezetői pozicióba segíti. gátlásokkal indult ismeretségi kapcsolat. fogékony a művészetek. az eszmei azonosság számára már a barátság elmélyülésének egyben az alapja is. X. független. amelyek a szó: „humánum” fogalomköréhez tartoznak és cselekvésre késztetik. igy az okkultizmust is intellektuálisan közelíti meg. autoritást veszélyeztetik. esetleg nem is gazdagodás. mindent.: Magasabb nívójú ismeretanyagszerzésre. vállalkozások félresikerednek. női képletben a család határozottabban nyúl bele az életébe. amiben nuincs köszönet. de a gyakorlatiassága a meghatározóbb.: Szívesen veszik körül idősebb és magasabb poziciókban lévők.: Hozomány. segítését élvezi. vagy nem leplezett magatartás vet véget. hívatásjellegű tanulmányokra az inspirációt az otthon szolgáltatja. H. ezzel is hozzájárul mások meglepéhez. gyakran külső körülmények alakulásának köszönhetően kerül ilyen pozicióba.:Állás és vagyon veszélyeztetettsége. üzletelés az okkultizmus területén. tisztázatlan okkult élmények.: Leggyakrabban egészségi vonatkozásban érvényesül negatív hatása. fantizával megáldottan talál rá a modern utra. iparművészet. ezekben megtalálja. emiatt szívesen tevékenykedik olyan körökben.H. lelki megpróbáltatások. kitartó türelemmel tud embereket kezelni. különösen munkatársnők között munkaterületi félreértések és áskálódások miatt. szerény. elkötelezettségérzete nem személyhez. DH. félreértés. az ehhez szükséges energiával rendelkezik és mindig kész váratlan. nagy vállalkozás vezetése. DH. elkedvetlenedés viszi életét kényszerpályára. kutatja az előrevivő elemeket. a társadalom megujításának hatékonysága érdekében szívesebben dolgozik munkatársakkal. érzése szerint.:Beteges levertség. hanem eszméhez kötődik. házban: H. mint a jósággal. idealista.: Lelki türelmetlenség. megátalkodott. vagy harmónizál azzal. amelyeken okulva. tettek ezt a függetlenséget. kreativ alkat. mint kórházi ápolás szükségessége. ott roppant megnyerő. csalárd üzlettárs.házban: H. építészet. jelentős külföldi utazások tanulmány. ütközés a hatóságokkal. 12. hogy sikerét növelhesse. tudatos belemagyarázás. tömegirányítás. bizalommal közeledés a másik embertárshoz. mint egyedül. edzve sikeres lesz a tevékenysége egy szakmailag zártabb fogalomkör területén. DH. 106 . kéz-. de inkább szórakozás céljából.: Határozott. tehetséges magatartását méltányolják. súlyos munkakörülmények. 9.: Gátak. meglepő cselekedetre amit enyhe titokzatosság. a tűársadalmon lehet segíteni. ezért állások. nem mindenki számára érthető vonás is kísér. együttérzés. nyereség a társasviszonyból. amelyek nem időszerűek. ez lehet kényszerből vállalt hívatásterület is.házban: H. A Hold a Vizöntő jegyében. hosszú baratáságok amelyeknek félreértés. fejleszti. kitűnő előérzettel. akik még támogatják is. vagy az alkalmas pillanat kivárásához. nőügy gátolja az előrehaladását. ha az eszmék. ahol a családokon. tanulmányait abbahagyja. gyakori a szülőtől örökölt szakma továbbvitele. alkotóerejének teljesitőképességét nem szellőzteti. de akár a tömegeket érintő szervezői munkát folytatni.: Ebben a „legemberibb” jegyben azok a Hold-jelezte hajlamok kerülnek előtérbe. külföldi kapcsolattal rendelkező üzlet megteremtése.: Tudatosan megválogatott az ismeretségkör. kiraboltság éléetveszéllyel. balesetveszély. ha az elősegíti elképzeléseit. zavaros álmok. házban: H. életakadályok. bátran lefejtve arról azokat a sallangokat. a szerelmi partner protektor is. DH. kísérletet folytatni. az okkultizmus és a társadalompolitikai kérdések iránt. előljárók bizalmát.

vagy továbbörökíti. vagy szellemtelenül. nem as környezete őhozzá.házban: H. a filozofáló hajlam. vagy alacsonyabb típus csak a szórakozásnak él.: Első sorban az említettek túlméretezett formában mutatkozása.: Az elégé ingdozó anyagi helyzet a házassággal megszilárdul. ott mégis baráti hangulat. I. egyéni. házban: H. a szellemi erejét mehtartja idősebb korában is. szélsőségességével sorra elrontja kedvező kapcsolatait. ez elektróbika megszállottja.és hangulatvilágától. türelmetlensége.DH. mint főz. aki ötleggazdagságával. házban: H. divatbolondéria. vagy függetlenségének beteges féltése miatt örökös vita és ellenkezés másokkal. DH. nevel. felfokozott idegállapotok. pszichiátrai módszerek kutatása. publikáció esetén világosan fogalmaz.: A nem különösebb szakképzettséget ígénylő munkaterületen rögtön kiismeri magát. eredeti. irt. mert csak abban hisz. az idő kipróbált. helyzeteknek és azok reális értékelni tudása. okkultizmus. idősebb üzleti partner segitő közremüködése. ami elegendő. hogy felismerje azt a pontot. művészképletben a tulzott bohémség ássa alá az anyagiakat. a helyzet fonákjának azonnali felismerésével a hívatásterületén is sikert arat. DH. szélsőségesség esetén vagy az eszmék megszállottjaként. DH. nagy kitartóerő.) mozgatják fantáziáját. szaval. ami lelkibeteggá teszi. vagy. ami a multhoz kapcsolódik.házban: H. kapkodás a kivátója anyagi helyzete ziláltságának. sokba kerülő sznobság. gondoskodás a barátokról. csak az ultramodern érdekli. mindezek intenzitása erősen függ érzelem. az anya szívesebben zenél. 6. 2.:A szórakozás határok nélkül. kényelme és magát az otthont veszélyezteti a családtagok függetlensége. bizarr berendezések az otthonban. családi összefogás a szerzett vagyon megőrzése érdekében. szinte kihalt benne a mások iránti érdeklődés.. az átlag. meglátja az azonnali megoldási lehetőséget és fokozottan érvényesül az a képessége. szellemi robotmunka. hitre. vagy az ujabb technikával.: Az üzleti élet iránti érzéketlenség. korra. hogy mindez számára meglehetősen természetes. munkatársai kedvelik. mindent tagad. kiszámíthatatlansága miatt gyakrabban változtat munkahelyet. DH. 3. ahol a tevékenysége találkozik a szórakoztatással.:Az előbbiek közül különösen az intellektualitás kiválósága. ideggyengeség. 5. szociálpolitika stb. ügyewtlenség.: Annak ellenére. házban: H.: Ismeretlen fogalom az otthon melegsége. perverzitástól a prostitúcióig. bizarr nézetek. mindenen köszörüli a nyelvét és nem is mindíg hatástalanul. gondoskodási készségesség. női képletben funkcionális zavarok. szellemében destruktív. hogy csodabogárnak tünjék mások szemében. biológia. barátsága még ismeretségnek is alig tekinthető. amit az élet. DH. pszichológiai érdeklődés. nincs tekintettel nemre.:A kiemelkedőbb egyéneknél is a szellem szórakoztató jelleg uralkodik. 107 . de extravagancia hajlama átcsaphat az ellenkezőbe. túlzottan szokatlan nézetei miatt környezete és közte nem tud kialakulni mélyebb kapcsolat és általában ő ragaszkodik másokhoz. hagyományra.:Nyughatatlansága. de agondoskodás a családról is. atomkutatás.: Dús fantáziavilágát a természetfölöttiek kötik le. a tulzott szélsőségesség és különösen az. ami a melegség-jelleggel öszetartó erő is. házban: H. a jelenségek közösség szempontjai szerinti megítéklésénekképesség emelkedik ki. szellemes. hogy lehetetlenné tegye a közösségi életet. kultúráltság honol. az ösztönös szétválasztása az ismereteknek. amely sokszor szabadosságba torkollik és ezt az otthonszellemet egy életen át sínyli. a tudományok legujabb hajtásai (elektrónika. IV. kényszeredetten vállalt munka.: Magábazárkózás. hogy ki-ki tartja a függetlenségét a családon belül. fiatalkori zavarok a családban.

kellemetlen következmények. művészi adottságok. letagadott szándékokkal. túlfantáziáltság és álmodozás miatt üzleti. 9. bél-.: Gyökértelen. hogy a tudás elsajátítása érdekében kialakult elképzeléseibe. nagyobb utak. mert a hangulataiban. aberrációk húzódnak meg. 8. megnemértettség. nagyszájú tudományoskodás. DH. függetlenségszeretete abban nyilvánul meg. X.:Otthonról hozott baráti kör ösztönös továbbápolása. a munkakör beosztott jellegéből eredő. 11. hagyományörző egyesületekben tagság. 12. mint a hétköznapok elesettjeinek segítője. az értelemvilág aberreáltság. a nyilvánosságra hatni. sulyos csalódással a végén. nyílt ütközés a külvilággal. mégpedig a legtöbbször erotikai okora visszavezethetően. alakoskodik.:Öröklött betegséghajlam. hogy baráti. sokszor jogi konzekvenciákkal. a közvetlen környezet támogatóan járulnak hozzá. hívatáslehetőség téves megítélése gondjainak forrása. vállalkozás. ígényli és tiszteletben tartja a függetlenséget. házban: H. emiatt ügyeskedik. hanem nagyon is indokolt és szükséges. ídősebb nők pártfogói szerepe. az ujabb eszmeáramlatok mentén elhelyezkedő hívatásterület. gyomor.: Lelki magányban önmagára találó ember. rengeteg és fölösleges pénzkidobással.:Balesetveszély. függetlenségét megtartja érzelemvilágában.: Csaalódott keserűség a világ dolgaival szemben. aki tapintatos. felfokozott idegfeszültség mellett. ezzel takarva el önmagát. félrevezetően látrehozott kapcsolat. diszkréciója nem önként vállalt. DH. társaskapcsolatokat csak a saját érdekében tart fönn.: Felületesen kötött ismeretségek. hangulatvilága szabadabb ismeretsésgkörre vágyik. ugyanakkor ezen vonásokkal kíván a külvilágra. barátságok hasznossági elven.: Siker a szabad üzleti tevékenység kialakításában. önérdekveszélyeztetettség.: Szívesen jelenik meg ott. házban: H. házban: H. nempedig a teóriák területén. leginkább erotikai indittatással. házban: H.: Az anyasorssal kapcsolódó életút. a vágyélet ösztönös visszafogása a belső feszültség fokozott kiváltója.:Már az alapadottságban kettősség húzódik meg. hatodrendű szerepkör a szórakoztatóiparban. vagy ilyen munkák esetében. 108 . DH. DH. a partnerság tagjai (mindkét házastárs) megtartja.házban: H. sem anyagi követkewzményeibe nem enged beleszólni. vuisszafogottan vezetett életút. szerény magatartással ügyesen kilavírozza az üres társadalmi kötelezettségeket és így valós fügetlenséget és szabadságot élvezhet. ápolója. házban: H. felületesség. tudományos tevékenység anyagi okokra visszanyúló megszakítás kényszerével. VII. vagy fitogtatja a hatalmát. amelyek úgy múlnak el. ugyanakkor mégiscsak szerepel. tudatosan palástolt. csalóka „modernség” szellemi áldozata.: Leggyakoribb. ahol a gondoskodó emberszeretetet gyakorolhatja. lemondáskészség.:A szerteágazó érdeklődési kör ösztönös fókuszosítása az ismeretanyag mélységeire és ezért jelentős anyagi áldozatokra is képes. DH. gyógyítója és mindezt ellenszolgáltatás nélkül. DH. a partnerkapcsolatok inkább baráti színűek. ahogyan köttettek. lelki zártság a meghatározóbb. hogy bizonyos modorossággal.DH. bohóckodással operál. támoigató jellegű a nyilvános üzlet. a szerelmi kapcsolataiban pedig elkötelezettségét teljes diszkréció fedi. amihez a szülők. ezzel magyarázható. szélesebb kapcsolatokl a gyakorlati életben. ösztönösségében és fantáziavilágában inkább a befeléfordulás. jópofasággal.és idegrendszeri vetegségek veszélye. vígasztalója. utóbbiak mögött igen gyakran erotikai kérdések. titkolt betegségek. látszatra kiegyensúlyozott nyugalommal követi a világ dolgait.

de épp így örül. hanem a hangulati elemek teremtik meg az otthon melegét. az élet minden. DH. különösebb ragaszkodást az anyagiak iránt nem árul el. félreérti a közvetlen környezete. aki nehéz időszakokban a vígaszt jelenti. szélsőségességekre . ilyenek között elvész. megtévesztő tanok rabja. sőt. gyatrán fizetett munka. akár szubtilisabb jelenségeire is reagál. azaz a teljes segítő. mindent a véletlenre bíz. feledtetni próbálja és azon fáradozik. médiumi adottságok. csalódások.: Az anyagi dolgaiban gyámkodásra szorul. szinte mindenkor képes és ezt nehezen víseli a környezete. akire mindíg számíthatnak.: A valóban fontos dolgok beszerzéséhez szükséges anyagiakkal mindíg rendelkezik. hangulatainak alakulását nem mindíg befolyásolja az anyagi helyzete. sikeres lakásváltoztatás. mint az alkoholmámorba menekülni. tetteiben. csak éppen nehéz vele együttlakni. amikor másokért áldozatot vállal.általában az életében „előforduló” több nő ellenére .: Jelentéktelen banalitások „megénekelője”. nyíltszívűség.és áldozatkész együttérzése mellett megtartja saját. az „enyém” fogalom számára nem jelent totális birtoklásigényt. hogy a segitség kell és azt önzetlenül tudja nyujtani. kapcsolattalálás a nyílvánossághoz. esetleg a sajtó révén. az otthont érő. gátoltság irodalmi tevékenységben. természetgyógyászi készség. magának szólóü lelki élmények. amely hozzásegít a megtanulhatatlan jóság és megélt szeretet szemüvegén látni a világot. bár . hanem az együttléten van a hangsúly. IV.és ez nagyon jellemző . 2. az egyik legszellemibbé tévő állás. lelki egyensűlya fölborul. barátságosság. hanem. mély. DH. sohasem azt nézi. esetleg öröklöt tárgyakhoz. nehezebb megpróbáltatásokat csöndes segítéssel. megértésselenyhíti. nagyvonalúság jellemzik érintkezési formáit. belső függetlenségét. ki az akin segít. nincs senki. még akkor is. mert nem a berendezésen. női képletben fontosabb. kórház. mazochizmus. a jegy labilitása miatt könnyen talajt veszít. jó esztétikai kifejezőerő. vagy súlyosabb helyzet adódik. hogy szolgálatával mielőbb helyreálljon a régi rend.pozitiv. be nem fejezett írásművek. akik mély és átélt realitásképpel tudják tükrözni a valóságot. amit cselekvésreakciói árulnak el. házban: H.házban: H. meglepő és megkapó egyéniség. DH.és világszeretete belső gyöngeségét. örömmel tartozik valahová.: Nem a tárgyi elemek.házban: H. őszinte.: Az előbbiekhez családiasság.: Megértő. ha hozzá is tartozik valaki. 109 . zárt intézmények. bölcs higgadtság is járul. kitárulkozhat gyöngéiről is. akihez nyílt. ragaszkodás a családi. szépítgetője. hanem a dolgokhoz való viszonyulás a lényeges. észrevétlenül a másoknak észrevehetetlenre is. félénkség.A Hold a Halak jegyében. gyermekszeretet és kiváló erkölcsi érzékenység. együttérző magatartása miatt közvetlen környezetének az a személye. mert nem a határok. H. aki helyette a reélis gazdálkodást ellátná. hogy legyen valakije. házban: H. érzékenység a hidegre.a naivitás enyhe beütése mindig kiérezhető magatartásában. nem törekszik elválasztó határokat húzni a dolgok között. különösen ha betegség. ezen adottság sokban gazdagítja művészi érzékenységét: színészek. ilyenkor tettei kiszámíthatatlanok és épp úgy tud a remeteségbe. költők. zenészek. 3. ahol ismeretlen a kényszer. vagy negatív értelemben -.egyetlen nőhöz. a tapasztalat szerint ezek a női képletekben markánsabbak. mert álomvilágban él.: A jellegzetes vízes hatás előnyösen érvényesül. férfiéban határtalan ragaszkodás . nagy ember. garasos gondokkal. szenzibilitása sérülékennyé teszi. álmodozűs. rabság valahogyan kapcsolatot talál életútjához. erkölcsi bizonytalankodásait takarja. I.:Társasviszonnyal kapcsolatos útazások és okmányok kezelése sok kellemetlenséget jelentenek.:Lustaság jellemzi. DH. jótékonykodás kapcsolódik munkájával. sokszor észrevétlenül.

a családja az. ha eközben külső személy jóindulatúan segített. sok változás a munkakörülményiben. érzéki csalódás. sőt esetleg egyugyanazon személynél. 8. elhanyagoltság mind a külsőben. eredményes természetgyógyászat. VII. interkontinentális utazások. DH. a jelenségek mélyebb összefüggéseinek keresése jellemzi. hétköznapi banalitások tudományos köntösbe öltöztetése. amelynek megnyilatkozásai ellen tartósan kell küzdenie. akár parallel is. ismeretségből barátság. orvosi hívatásérzet. 5.gondoskodással függenek össze. ahol visszaélnek jóindulatú. a teljes kiélés vágyával.:Gazdag élményvilágát kitűnő fantáziával színezi. gyakran tartós gyógykezelések szükségesek. elismertség. túlérzékeny lelki mechanizmus. hatásának fő záloga. mások segítésével. példázatainak gyakorlatiassága. DH. az „én itt már jártam” benyomás egyes helyeknél. központi elkötelezettsége a gyermeknevelés. észrevételeit a magasabb erkölcsiség. majd házasság sorrend majd mindíg fellelhető. belefeldekezik a munkájába. 9. vagy az önkéntes segítés lebecsülése.: Lelki egyenetlenségek az otthonban. nyílt üldöztetés. visszaútaítása. titkolt viszonyok.szellemi. fanatikis elfogódottság valamilyen szellemi irányzat.: Súlyos. félreértések. mert ezt. amelyek . (több utód) és ezért sok áldotra képes. át.: Jelentős okkult érdeklődés. de mindezek mögött bizonyos erkölcsi vonal is észlelhető. veszélyérzet. az öröklött lelki érzékenység egyre fokozódó következményei előrevetik árnyékukat. esetleg elhanyagolt betegség.: Erős és az életutat is befolyásoló erotikai hajlandóságok.: Odaadódóan készséges munkatárs és otthonosan látja el azokat a föladatokat.és kitérések a hitéletben. akit előtte alaposabban szeret megismerni.házban: H. ragszkodás jellemzi. házban: H.: Gyengébb alkati adottságok. házastársáért. akkor a családért hozza. amelynek a vele szembeni magatartása nem kívánt kapcsolatteremtésbe kergeti. barátságból szerelem. kábítószer. jó érzék a közösségi vagyon növelésére az említett célok érdekében. vagy áramlat iránt. hiszékenységével.házban: H: Emberszerető beállitottsága miatt a hívatásterülete kapcsolatos a gondoskodással. 6. a mélyebb szántó tanulmányai életszagúak. csalódások. a kikövetelt. megfontoltságának hiányában vállalkozásai váltakozó sikerűek.: Szélsőséges határok tapasztalhatóak a totális erkölcsi nemtörödömségtől az élvhajhászaton át a remetei aszkézisig.akkor is. mind a „belsőben”. DH. nagyobb. X. pereskedések. amelyeket hívatásához tud kapcsolni. ha valamelyik gyermeke beteg hajlandó orvosi szakkönyveket bujni gyógyításuk érdekében. pedagógiai adottságait rosszul gyümölcsözteti. fiatalkori érzékenységgel. noha tetteit nem ez vezérli. természetes valóságérzetet tükröznek. gondolatait. hétköznapi egyszerűsége sikerének. DH. fokozatos leépülés esetleg elzüllés és mindezekkel szembeni közömbösség. jó diagnosztikai képesség. házban: H.: Alapvetően változatosságot kedvelő hajlammal keresgél a partnerek között és bizonytalan. hasznothozó. szertelenség. fogékonyság a különböző lelki gyógymódok. esetleg ezek egyike az anyától örökölt üzleti hajlammal sikeres. sok áldozatra képes. művészi ihletettségét a lét kérdései befolyásolják. közpolitikai jószolgálattal. mint az értelem határozza meg DH. hogy az igazit megtalálta-e. vagy testi . különösen a házasságát a kölcsönös megbecsülés. egyáltalán az orvosi hívatás iránt. házban: H:A társas viszonyt.házban: H. szellemi odaadásával. széles ismertség. huzamos kórházi ápolással. 110 .DH. több munkaterületet is képes ezért elvállalni. döntéseit inkább a szív. több házasság.: Vallási balhiedelmek.

erőszakos ismerkedések. a gondolkodás módját analitikus. házban: H. de végül is sikerrel legyőzött nehézség az életében. inspirációk segítői feladatokhoz. markánsabb vonást: 111 . máj. kítűnő intuiciók. propaganda. csakhogy saját élvezetüknek élhessenek.: Számos és nehezen kivédhető. DH. céltudatosság.: Gyakori elbizonytalanodása és érzelmi befolyásolhatósága miatt sok. 11 házban: H. nyílvános elismertséggel rendelkező személyek a közvetlen környezetében. Hűségesség. rádió. 12. ezért közvetítés. segíti a barát barátját és viszont. Szimbólumtartalma:Elsődlegesen az értelmi adottságokat. sikeres kapcsolat vallási és gyógykezelési feladatolkat ellátó szervezetekkel. az időbeliség kérdései. de felületes. idegrendszer. a gesztikuláció. véleménykutatás. sőt rossz hírnév követ. a nehézségek megjelenése szélsőségekre ragadtatja. A Merkúr 5. tudomány. a nezézségek részben már fiatal korban és otthonról indultan mutatkoznak. valóságkeresés. azok tevékenysége.: Megbízható. sajtó. ha mélyebbek az adottságok. így a szó. ami. lassu. de nem annyira tartalmukban. Kozmikusan a Merkúr és a Jupiter uralja Hatások: Pozitív: Mások iránti odaadás. a szellemi képességet. Tekintettel az említett. az előadás. amit alakoskodása még kellemetlenebbé tesz. DH. akinek magatartását szélesebb ismeretségkör méltányolja és ez nemcsak szellemi. hű barát.: Tettei mögül kiérezhető az önös. kereskedés. neutralitása miatt roppant érzékeny a kapott hatásokra. megszállt pénzimádók. Fizikumvonatkozásai: Az idegek. a sikertelenség feletti düh. csak téma. egyedül a Merkur esetében fölvázolunk. fogalmakhoz kötött. sőt egzaktságra törekvés. publicitás. a lélek magárataláló. gyakran nem is nélkülöz minden alapot. szervezés. tanulmány. pár. kiegyenlítésre törekvés. az uj keresése. határozott segítői tetteit tolakodásnak veszik. vagy alapos. de inkább a semlegesség. betegségei. Határozatlanság. televízió. logikus. esetleg kényszerű változtatás hívatásterületén. legönzetlenebb tetteit is félreértés. kapcsolatai önzetlenségre épülnek. akkor akkor szónoklás. de anyagi vonatkozásaiban is sok előnnyel jár. a másnak kimutatása. gyors. a szöveg. titkos ellenségek. a többi bolygóval alkotott aspektusnál felismerhető. Negatív: Önzés. gátolt stb -jelzi.DH. féltékenység. érzék a rekordok iránt. hiú céltudatosság. annak átélése.:Alkalmatlanság a létküzdelemre. mint tényükben. epehólyag. nem találja a célravezető kiutat. amit kegyvesztés. nagy magányossága és elete során többször is igényel visszavonultságot. mely érzelmet eláruló. egzisztenciáját fenyegető körülmények. elfogulatlanság. mert sokan álszentek. számára az erkölcs nem tartalom. Energia központ: Odaadás és emésztés Energiaközpont: Plexus solaris A hozzá tartozó mirigy: Hasnyálmirigy Testrészei: Gyomor. erős hatásfelvételi adottságára.

A Jupiterrel: inkább az intellektualitás . azt kimondottan H.• • • • • • • • • A Nappal: ismeretes. elképzeléseit a legrövidebb időn belül megvalósítja. A Vénusszal: egymástól legfeljebb 68°-ra távozhatnak. természetes vitatkozókészség. világosan.:Éles és azonnali reagálás. mind szevekban . helyzetfelismerési képessége. önbízalom. A Szaturnusszal: a széles skála a kitűnő számitással szervezőtől. tolvajlás. gyakori főfájás. különösen szükséghelyzetben hasznos és hathatós. ha félfokon belüli. a brilliáns. az önfegyelemtől a szétszórtságig. idegfeszültség. illuziókban. különcködés. meggyőzően. idegenkedés a (nagyobb) felelősségtől. DH. jó. ír. száraz témák iránt. hogy a gyors észjárás a következtetés során közbenső állomásokat kihagyva. vezetésígénye mellett az esztétikum is szerepet kap. mind tettekben. mert azonnal reagál. éleselméjü vitatkozó készségig terjedő vonásokat ismerhetünk föl azzal. A Holddal: a józan paraszti ész és a csíszolt elméjüség találkozásától. ha valamit nem tud. ezért ütközik a környezetével. a rideg. nem különböztetjük meg az alsó és a felső konjunkciót amely. A Neptunusszal: inspiratív fantáziavilág. vonzó kedvesség. kellem. ő a rögtönző. ezért. a tapasztalat szerint előnyösebb.és dühkitörések. hogy mindezeket a hangulatok. amelyek közkedveltté tudják tenni. hol fejjel megy a falnak. tetterős kiállás. konjunkciója nagyon kétesértékü. azonnal a végeredményt látja. sok "beleérzés". aki véleményét féltékenyen. szellemileg serkentőbb ha nem egyazon jegyben és legalább 5° távolságra állanak egymástól. erőszakos szellemi vezetés. szemiquadrát. erősebb az ituitivitás. stilusában a rövid mondatok és a markáns jelzők uralkodnak. gondolatait. utána nem prédikál. szónokol. gúnyoros stílus. A Marssal: a szellemi erő növelése. Az Uránusszal: a legjellegzetesebb vonás az . egocentrikus megnyilatkozások és a hatalom-. azok a vonások. A Merkúra Kos jegyében. a szolatlanul átható felfogóképességen át a féktelenül bántó.-nak tekintjük. sőt tanácsadóan képes megvilágítani. az inkább logikus. esetleg visszavonultabban. beteges hiúsággal és zsarnoki módon tud megnyilatkozni. H. éles értelemmel átlátva a másik helyzetét a gyakorlati tanácsát is tettel mutatja be. szenvedélyes harag.inkább . A Plútóval: rendkívüli teljesítőképesség bizonyos szakterületen. életveszélyes megnyilatkozásokig. tapintathiány. igy szextil. az ellenvéleményt nehezen tűri. rendkívül hatásosan tud másról beszélni. szélsőségesség tehetségben. jó „svádával” ad elő. hogy 28°-nál távolabb nem kerülhetnek egymástól. I.általában az egyéniség hangsúlyozását jelzi. mint a gyakorlatiasság a jellemzőbb. nyílt. nyakasság. helyzeteket a legkülönbözőbb szemszögből. vagy nem akar elvégezni. ezért csak a konjunkció jöhet szóba. az asztrológiához leginkább alkalmas kapcsolat. tevékenység ahol magasabb szintről láthatóak a dolgok. találó válaszadóképességét mint a kardot forgatja.: Az örökös szembenállás. a kudarc lehetősége meg sem fordul a fejében.szellemi függetlenség. cinikus. reálisan. az ösztönösség és a fantázia az önzetlen segítéstől a hazudozáson át a tudatos rágalmazásig még etikailag is színezheti. mint csillogó ítélőképoességen. balgaság. érzékeny idegrendszer. mint a logika. vagy az is mondható. hol meg elbizonytalanodva lapít. a viták a vitákért jelképe. leleki-szellemi jóságtól a félelmetesen drasztikus. a partnerét is képes sajátmaga ellen fordítani. valamint mert a hozzáfordulókat meghallgatja. egyenes beszéd. nyakasan oltalmazza. vídám hangulat. dühkitörés. szemiszextil és konjunkció a lehetséges aspektus. villámgyors apercipiáló képességtől az értelmi korlátozottságig terjedhet a hatása.házban: 112 . ravasz. növeli a készséget az elvont. szélsőséges vonásokat rejthet az idealista. vallási kérdések. intellektuális kapcsolat az okkultizmussal. bátor. az átfogóan intellektuális világszemlélettől a felelőtlen megbízhatatlanságig. nyomozás. aki vsak a saját érdekét védelmezi. ügyesen támad és hárít vele. drámai előadóképesség. hanem cselekszik. jószándék. társas szelleműség. kecsesség. a megjelenésben. kritizál. előítéletek. ravasz számítóig. de kevesebb előrelátás. támadó jellegű. kisérletezik.

mélyebben szántó témákról értekezések. esetleg tudományos szintű tevékenység. téves helyzetfelmérés. DH. 113 . mint inkább reális megfontolások következménye és a melegség helyett a realitások viszik a fő szerepet. jó üzleti készség és üzleti vállalkozás. üzleti vállalkozások. vagy a terv. több esetben nagyobb lelkesedéssel. szellemileg új területek feltárása. az anyagiak megszerzése gondolatvilágának központi kérdése.: Feszült idegrendszer. DH.ellentétben sajátmagával . vagy véleményét kapkodva változtatja és így szerez keserű tapasztalatokat arra. embefrek kapcsolataiba. az otthon szelleme. egyesületek. világos stilus. hazudozás. akiket megfélemlített. jó kritikai érzék. a végzett munkájával kaspcsolatosan. éles logikájú retorikai adottság.:Szellemi frissességét idős korában is gyümölcsözteti. a könyvek. lehengereltés éppen ezek fordulnak majjd ellene.: Különböző társaságok. pletyka. mindenkit nyelvére vesz.: Az előbbiekhez az ismeretanyagszerzés öröme. akár hívatásszerűen. mint körültekintéssel. szélsőséges aktivitás. itt is az ujabb keresése. 5.:Csapodárság. magávalragadó szónok. az összegüggések megismerése miatt szellemi tanulmány folytatása. a sport. vitát nem tűr. jó meglátások. amely hívatásában. indulatok kitörésével terhes. elképzeléseiben az ösztönösség vezeti. házban: H. aki intellektuális cselekvésvágyát. nyomtatott betű előszeretete is járul. vágya. szenvedélyes író. 6. bombasztikus. otthonteremtése nem annyira érzelmi. pedagógiai adottságok. öröklött üzleti szellem. ami a jogi vonatkozású kérdésekben segítség. gyógyászat képezik tevékenységi körét. az anyagi forrása művészetrokon tevékenységgel kapcsolódik. kalandvágy. rögtönöz. gyakran magasabb szellemi cél érdekében.házban: H. különösen az idegrendszer és funkciói miatt. vagy kezelte őket. egyáltalán a társas viszony keretében. méghozzá a hódítás. DH. DH. ara aktívan hatni.mint amilyennek hitte. lehengerlő stílussal. hogy az emberek nem is olyan naivak . átmenetileg kisebb beosztást is elvállal. vagy házasságában nehezen rendezhető kihatású.: Egészségi kérdések. erős belső hajtóerő. minden meggondolás és tapintat nélkül egyszerűen beletenyerel dolgokba. vagy annak elvesztése. házban: H. környezetét céljai megvalósítására rábirja . inkább az elhamarkodottság. szuggesztiv. otthonát a társadalompolitikai sikerek közvetlenül érintik. IV. azokat. nem annyira a gyakorlatiatlanság. önmagukért. gyakorlati sikerrel mint úttörő. 2. hipochondria . az egymáshoz fűződő viszony nyers vitákkal. egyáltalán a versengés mellett az erotikai kérdések igen kiemelt szerepet visznek. intellektuálitás a partner részéről is és ez megelőzi az érzelmeket. Az egészségi kérdések gyakran okoznak gondot.:Nagy szellemi és fizikai mozgékonyság. vagy a kivitelező erő hiányzik. küzdőszellemű tollforgatás. sportőrület. 3. DH. goromba nagyhangúsággal palástolja. házban: H. de ha ezt szemébe mondják megsértődik. a türelmetlenség a bajok oka. a munkatársak irányítására törekszik és magasabb cél érdekében. vagy kalandvágyó tudja gyümölcsöztetni.házban: H.H.:Anyagi gondok megalapozatlan elgondolások miatt. üres fecsegések.: Határozatlanságát és alapossághiányát nyers. vagy közvetlenül fellépni a nyilvánosság előtt. DH. gyakran művészi vagy tudományos színezettel.házban: H. hajszolt szórakozásvágy. mások ugyanazt teszik ővele. az eredmény gyorsaságának ígényével.: Szellemi tevékenységét anyagi sikerrel látja el. amely már a gyermekkorban megmutatkozott.: A játék.: Felületességen nyugvó félreértés az otthon nyugalmának zavarója. agressziv viselkedés a munkatársak között és ezzel összefüggő munkahelyváltoztatás. VII.

tud ütközni másokkal és ha problémák merülnek fel a 114 .:A realitásokban gondolkodni. a saját fizikum érzékenysége miatt. erőszakolt helyzet a fiatalokkal. hívatésterülete jó viszonyban van a nyomtatott betűkkel. amelyek anyagiakban is előnyhöz juttatják.: Az ideggyöngeség mögött túlhajszolt erotika. házban: H. nézetcserélgetéssel. egy mweglepő megjegyzéssel megcsillogtatja szellemi adottságait. anyától örökölt idegrendszeri gyöngeség. vagy titkolni kényszerült kapcsolat.:A szellemi tevékenységében szívesen fordul a nem nyilvános területek felé. ideggyógyászati ismeretek. X. vagy a mélység az összekötőerő. de alakoskodással. a saját és más anyagi dolgaiban nagyon megbízható. házban: H.nem riad vissza erőszakossággal határos lépésektől sem a siker érdekében. tapintathiányával sokat árt fölötteseihez fűződő kapcsolatának. szakmai műveltségre törekvés. tele felületességgel. képességei sikeresek lehessenek. magasabb iskolázottság. vagy kutatása.:Felületes ismeretségek. úgy alakítva életútját. 11. 12. hogy adottságai. vakmerő. DH. ahol a nagy tettek és felismerések hasznosíthatóak legyenek. világnézeti problémák. bár eleget olvas. hanem az olyan bázis megteremtése. nyughatatlanság. mint okkult. azt gyarapítani. a természetkijelölte fejlődési utat követni. vagy bűnüldözési. ismeretségkörében otthonosan mozog. házban: H.:Titkolt szerelmi viszonyok.: A természet funkcióinak ismeretvágya gyakran elvezeti a természetfölöttiek vizsgálata irányába. DH. vagy rossz ritmusú erőszakoskodással. kerülni az indokolatlan bizonytalanságot. ahol . hogy éppen ügyes alkalmazkodással a helyzethez.:Nyughatatlan szellem. akár perverziók. DH. a meglévőre építeni. hogy minden tett eredményes lehessen és akkor van mire építeni. démonkus inspirációk. mert ez is a biztonságot szolgálja. veleszületett adottság a mások szimpátiájának elérése. meg nem engedett témák feszegetése. laboratóriumi. esetleg a régmúlttal foglalkozó tevékenység formájában. mint hívatás. de abból csak az köti le ami éppen a témája. vagy mint kényszerűség. ennek eltitkolása. DH. 9. de előbb kiismeri a területet. de előfordulhat. annak is a pillanatnyi érdek az ösztökéje. házban: H.: Széleskörű ismeretség. de kevésbé mély a barátság. felreismertség. ezek tudományos ismeretterjesztése. 8. amely biztonságot nyujt és türelemmel . veszély utazás alkalmával. . életútját közvetlenül érintő haláleset a rokonságban. neurótikus megnyilvánulásokkal.: Gyors helyzetfelismerésének köszönhetően a mozgékony értelmével a viszonylag idegen területen is gyorsan kiigazodik. akár anyagi érdekeltség miatt. tanulmányok. DH. egyáltalán az erotikai kapcsolatok rejtettsége.: Üres szofizmus. mindig kapható azonnali gondolatcserékre. házban: H. hisztérikus. vallás elhagyása.: Jelentős szellemi tetterő és azt ügyesen kamatoztatja. tudományos tevékenység keretében szervezett uttörői munka. vezertői poziciót ér el. előrelátóan cselekdni. több házasság. szakmai kérdések tárgyalására és abban a körben főleg a szakmai érdekközösség és nem az állandóság. emiatt pereskedés.ha kell .:Az értelmi adottságainak rendkívüli gyorsasága igy is adott szokott lenni. amelynek az a célja. produktivitás. egészségügyi. elbizonytalanodással és ilyenkor fogyatékosságait erőszakossággal palástolja. A Merkúra Bika jegyében. türelmetlenül nyúl a különböző témákhoz. hirtelen. szexualitástól befolyásolt gondolatvilág húzódik meg. kérésük és adottságok nélkül beleszól a dolgaikba. kapcsolatok túlfeszítése.DH. az életből és nem a könyvekből kell tanulni. emiatt (per)veszteségek. rendet teremteni. de nem az alkotásért. gyógyítás. harcos kritikai érzék. H. önmagáért.

kellemetlen következményekkel. kedves. áltatás szerepel pénzszerzési fegyvertárában.:Kifejezetten másokra számító. egyáltalán a változékonyság nem pedig az ömlés.ledér hajlam. föld. amelyek megnehezítik a társas kapcsolatot. a rokonság. 8. de annál megbízhatóbb az emlékezete. jó családi miliő. természetes és éppen ezért közkedvelt. oldott. I. házban: H. mint amelyikből származik. ígérgetés. házban: H. találékonyságának köszönheti munkatársai közötti megbecsültségét. házban: H. sikeres fellépés.Jó vállalkozói készség. beszédes. praktikuma ellenére nehéz a felfogása. hozomány. kedvességgel takart önzés. ritkábban a saját szellemi tevékenység. kellemes. a sikertelenség képes teljesen elvakítani és ilyenkor meglepőek adühkitörései. DH. anyagiakat az érzelmi elkötelezettségei nagyon változékonnyá tudják tenni.: Családi örökség. a külvilágra hatni akaró és tudó adottsággal. ingatlan és ezek öröklése jelentős anyagi erőforrás.: Anyagiakkal is jól körülbástyázott.:Megcsontosodott. VII. bonyolult helyzetekben a megfelelő kiút megtalálása.:Önző érzelemvilág. a gazdagodásáért erszközeiben egyáltalán nem válogatós. kritika.: Téves spekuláció. DH. nyakas. a fejlődés a szexualitás témakörével. tiltott. amit a vagyonszerzés nem éppen legális ódozata vált ki. esetleg politikai ambíciók társulnak. esetleg művészeti szakterülettel érintkező fekladatok ellátása. megbízhatatlansággal. csak a saját sikere köti le. türelem. ez számára a társadalmilag elismert pozició elengedhetetlen kelléke. vagy hamis üzletek. kitartás. rendezetelen társasviszony. 6. művészieskedés . 2. mint a saját közvetlen munka a fontosabb. ami általában. de „művészies” köntösben.:Belső nyughatatlansága miatti hűtlenkedések. a gondolkodását és az érzelemvilágát a saját munkával szerzett. nagybácsik.:Az anyagi bázisteremtésben inkább a vállalkozás.:Az előbbiek. sivár érzelemvilág veszélyeztetik a családi létalapot.közismert konzervatív hajlamai miatt. előkészítői munkálatai.: Az előbbiekhez gyakran művészi. írtózás minden változtatástól. átmeneti sikerek. megalapozottak a spekulációi.:Határozott.nyugodt. érzelmi területen megtartja elkülönültségét. az ösztönvilág uralma. DH. de céljait sohasem téveszti a szeme elől. vagy ilyenek kiegészítői.házban: H. szívtelenség. DH. amelyek a nyilvánosságot is szolgálják. DH. házban: H. DH. vagy a csordogálás a jellemzőbb. házban: H. a partnersági kapcsolatot jelentősen befolyásolja az anyagi érdekeltség.:Oktatói. 3. lassú felfogású. szélhámoskodás. orvoslás céljából őt keresik meg. -nénik anyagi érdekeltsége az életében jelentős szerephez jut. 5. magateremtette anyagi biztonság motiválja. szeéllemi sport. IV. annak keretében előszeretettel foglalkozik a természeti erő. pereskedés. az azzal elérhető tekintély megszerzése köti le. de legalábbis látszatának megtartása melllett. vagy kutatás a tényleges pénzforrása. házban: H. kölcsönös. a készpénz mindent megelőz.: Egész életszemléletét csak a pénz hatalma. intellektuális tevékenységét hívatástudat irányítja. átszellemített erotikai világ. mértékletesség jellemzi terveinek megvalósításában. nem egyszer jobb társadalmi körhöz tartozónak érzi magát. házban: 115 . pedagógiai. földhöz ragadt célok. a törvényesség. DH.

12. kultúremlékek feltárása stb .: Magasabb állás betöltése esetén is a gazdálkodás. inkább a szükebb. vagy nem. titkos tudományok. jellegzetessége. titkosság. szakmai körön belüli elsimertséget hozza. magasabb szinten. amelyek a mélyebb intuiciók látszatát keltik. egy-egy témánál nem sokáig időzik. amit az emberi értelemmel meg nem oldhatnánk és ezért számára ez egyetlen mérce. gyakori a gyermekkorból datálódó barátság. H. kellemes viszony a fiatalsághoz. gyógyászat. udvarias. DH.:Beteges. még a szabályok kötöttségébvel szemben is. természeténél fogva visszahúzódobb. a kapcsolatteremtésben fáradhatatlan. de kevés a választott barát. elakadás a részletkérdésekben a siker gátja. DH. DH. mohó. művészet. nyakas. melankólikus megnyilatkozásokkal. vagy attól elzárt . kém. mohó magatartása örökös surlódást okoz az előjáróihoz fűződő kapcsolatában. ezekhez hozzászól és bár lehet.:Magasabb iskolázottsággal elért hívatásterület. eltagadott tényekhez fűződő tevékenység. mindent megmagyaráz.kedés. terveinek kiváló prókátora.: Az érzelmi tevékenységét a természetfölötti dolgok. inspirációk. felületesség. mert annak az az előfeltétele. de borongós gndolatvilág. 11. csak másodrangú. kedves. de ostobán sohasem. nehezen leplezhető érzelemvilág. a gondolkodás logikussága. a kereskedelem és általában az anyagi kérdések. kutatások. a szellem világában él. széles ismertség támogatja a praktikummal szervezett munkálkodásában. le ne maradjon valamről” mégsem bántó. hogy többek szerint sokat beszél. könnyen. különösen a hasonlóakból álló társaságban azok a vonások.:Sok csalódás a fiatalabbakhoz fűződő kapcsolatában. vagy annak sajátmaga által nem megfelelő tálalása miatt. síbolás. de valamilyen családi. segítői szándékának félreismertsége. az. esetleg perverz. A Merkú az Ikrek jegyében. X. az informáltság a lényeg. hogy a sokoldalúság vonzza. labilis idegrendszer. rengeteget megy ide-oda. ismereteket csipeget.házban: H. ez egyben a kapcsolatteremtés bázisa is és a legtöbbjük a gondolatvilág magasságát el is éri. „jaj. amit a másik lépésről lépésre közelít meg. akár a művészet. házban: H. vagy a dolgoknak a természerfölöttihöz fűződő kapcsolata befolyásolja. amellett hangsulyozott ígénye. de a saját dolgait nem érinti. bűnüldözés. gazdag. hogy egyáltalán tudjunk róla. DH. misztika. folyékonyan ad elő. mert a gondolkodással minden nagy összefüggés felismerhető. pozitiv domicilium (uralmi) jegyében legelőnyösebb vonásait mutatja.:A nagy nyilvánosságot kerülő. könnyen befolyásolható. kapcsolatok a meghatározóbbak. szabadságát megőrzi. de erős érzelmi kapcsolat is köti. hogy valami igaz. vagy túlhajszolt szerelmi kapcsolatok. hogy ezekkel az anyagi elsimertség is arányban álló legyen. megalapozott kritikai állásfoglalások. 9.: Értelmi szervezői tevékenysége így is átlag fölötti. amelyet mégis palástolni kényszerül. számára az életnek nincs olyan problémája. a tényeket a vitában logikus érvvel bizonyítékká emeli és villámgyorsan felofogjja azt. a tanulmányok befejezetlensége.kórház. saját elgoindolásainak.: Széles ismeretség. akikhez nemcsak intellektuális. iparszervezési koncepciók.:A gyors fölfogás és még a tanultság is adott. 116 . akár a tudomány területén. házban: H. házban: H. de elaprózottság.területén tevékenykedik. speciális szemszögből történő tárgyalása. de a hajthatatlan. . igy egy kicsit talán balga is. DH. vagy saját magatartási probléma húzódik meg a kényszer miatt. nem a mélység. hiszen mindennek megvan az oka.:A saját. amely nem a széles nyilvánosságon. a rokoni kapcsolatot az észszerűség és az érdekazonosság teszi tartossá. kimunkálások. az örökös figyelés.H.:Az előbbiek. mindent meg kell ismernie. bár beszédes. esetleg éppen a szövegével takarja el.

ezzel csökken a felületessége.szorgalmas munkával gazdagítja a vállalkozását.: Nem az intellektussal. üres szócséplés. megalapozatlan föladatokkal. amit gyakran ügyeskedés. a tudományok népszerűsítése. házban: 117 . amelyeket viták. 6. a bértollnok. és az otthonteremtés az elgondolásai szerint és ebben az érzelemnek kisebb szerep jut. üres.: Tévesen megítélt helyzet és személy választása miatt állandó zavarok az otthonban. egyszerre több dologgal foglalkozik. tanulmány. pletykálkodás.: Hatalmas szellemi munkabírás. de a művészetek vonatkozásában is főtényezőként kezeli. markáns stilus írásban. házban: H.: Elvont. mozgékony. jelentéktelen munkakört felmagasztal. kitűnő disztingváló képességgel. számítás. irreális. csalás. DH. szellemi megközelítéssel foglalkozik. fegyelmezetlen gondolat-burjánzás. 3. amiért mindenütt szívesen látják. mások megtévesztése is kísér.: Már gyerekkorában sok vátozás az otthonában. spekulációi nem irreálisak. a partner az otthoni rend és dolgok ellátásához szükséges. I. hogy zseniálisan jár el. szóban. az alkotóerő hiánya miatt csak epigonkodás. ritka a nyugalom az otthonban. DH. még idősebb korban is tud újabb ismeretanyag. inkább a változás érdekessége jellemzi. amelyek előzetes kigyüjtéseket. hazug világban élés. szakterületek közérthetővé tétele. kapcsolatokkal együtt. tevékenysége külföldi kapcsolattal is rendelkezik. házban: H. a szellemi fölényévbel visszaélő. szőrszálhasogatás. széles és gyakorlatias látókör. idős korában is jó szellemi frissességgel. ha nem is mindíg önzetlenül. tetejében meggyőződése. inkább a szellemessége. életre való gondolkodás. a szexuálirodalom. nyughatatlanság és mindez túlhajszoltan. DH. szórakoztatás mellett nagy műveltség. kibeszélések csak tetéznek. közvetlen munkatársak ügyes-bajos dolgainak fölvállalása. a házasság.de ha kell. tevékenykedés művészettel rokon területen. a kapcsolatteremtést kitűnő üzleti érzék is kíséri. a kulturterületek vonzása. ügyes. üres tevékenykedés az idegkimerültségig. önkontroll hiányával van baj. hanem annak szétforgácsolódásával.: Kíváló realitásérzékkel oldja meg a részfeladatokat.: Az életet mozgató érzelemvilággal szenvedélyesen. így egyben adottak az egészségének veszélyeztetői is. VII. DH. hamisítások.: A fentieket elmélyíti a realitásérzék. szélhámoskodás. vagy hazudott érzelmekkel a másik megtévesztése. érzelmi kapcsolatait nem a mélység.:Ellaposodó tüsténkedés a szellemi síkon. jól tudja megfogalmazni a társadalmi közérzetet. üres fogalom számára az emberi együttérzés.házban: H. annak tudományosságát bizonygatva gyakori az önérdek. a borongós kedélyállapot jellemzi. talpraesett. elfogultság. sokszor mint öröklött vonások azok. felületes kapcsolat a szülői házzal. végtagficam veszélye. de nemcsak a szellemiekben.: Kíváló üzletember. gyakran fokozott tüdőérzékenység is tapasztalható. . ábrándos. melyek nélkülözhetetlenek a „nagy” teljesítéséhez. házban: H.: Hűtlenség. 2. hanem a szó fizikai értelmében is. de egyiket sem látja el rendesen. ezzel függ össze gyakori utazgatása.:Felületességének köszönhetően instabil az anyagi helyzete. DH. esetleg ő ilynnek az áldozata.: Egészségi állapotát a szétforgácsoltság. tud róla. 5. IV.házban: H. elfogodottság. aki kapcsolatteremtéssel . megbízhatatlanság és ezt az örökkön „más” keresése indikálja. de a kivitelezés már távolabb esik tőle. tanulmányok. DH. házban: H. mint a kritzikai érzéke dominál. részszámításokat igényelnek és több területet ölelnek föl. vagy hasonló szellemi tevékenységbr belefogni. tettetett tisztesség.DH. az azzal összefüggő idegfeszültség.

DH.: A szó számára fegyver. DH. amelyre mindíg hatni is akar. udvarias szócsépléssel. megértő a mások gondjai iránt. ragyogó. gyakran a jelentéktelen dolgok felfújása olaj a tűzre. gondolat-. 8.:Nagyon érzékeny idegrendszer.H. 11. az érzékeny idegrendszerét az összeomlásig halál-veszély gondolatokkal .:Felületességre épülő társaskapcsolatok. A Merkúra Rák jegyében. széles. DH. DH. vásárolt barátságért. beszéddel.mint ügyvéd. előnytelen külföldi kapcsolatok. amivel . kicsinyes. gyakorlatiasságukban magyarázza. házban: H. hitviták. a fizikai létnemlét határterülete. titkolódzásokkal terheli. DH. szélesebb körre kiterjedő. külső gátoltság nehezíti. intellektuális. a nyilvánosság hajszolása rövid életű sikerrel.: Mint az előbbi. de főleg fiatalokból álló társaságban. H. csak kevés a kitartás. számos csalódással. inkább ügyvéd. aki a dolgok összefüggéseit horizontálisan.:Inkább a benyomásokra reagáló. hogy mikor és merre induljon jövője érdekében. pereskedések. esetleg ismertségért sokat költ. a transcendensbe hajló fogalmak kötik le figyelmét. nyugodt magatartású. sokszor maga sem tudja. minősítetten és kíváló intellektussal érdekelt. házban: H.: A kultúrvilág több területén. kitünő érzék a szimbólumok. levelezés.: Zárt érdekeltségű terület erősen vonzza.:Démonikus megszállottsággal minden mögé misztikumot magyaráz. ütközések a följebb állókkal meggondolatléan szerződések. de a titkos üzletek és missziók is foglalkoztatják. esetleg árucserével kapcsolatos területen. kellemetlen kapcsolat a sajtóval.:Szellemi beállítottsága a lét. X.:Szellemi mohóságát számtalan bizonytalanság kíséri. számos. megbízható.kapcsolatot teremt a külvilággal. inkább a megszokottat. mint például a mult kutatása. szőrszálhasogató viták.:Tudatos keresése a szerepvállalásnak a saját szellemi érdeklődéséhez közelálló. intelligens gyermekek. üres. hanem a szellemi érdekek játszanak szerepet. akár csak percörömökért. rendkívüli érzékenységgel kerüli a veszekedést és az olyanok társaságát akikkel nem harónizál. fontos baráti kapcsolat kényszerü megszűnése. gyönyörhajhászatért. valamely szakmai összefüggéssel (ipartörténet). gazdasági vonatkozású életterület a sajátja. DH.: Hívatását szellemi pályán találja meg. a megfoghatatlan. vagy beszéd miatt és ezért az egyébként sikeres életterületen csak fölösleges gondokat gyüjt magának. a múlandóság kérdéskörének bátor vizsgálatára hangolt. képes azokba 118 . kiváló kritikai érzékkel rendelkezik és gondos körültekintéssel. mint az újat preferáló. vagy ásatás. szokásaival kapcsolatban. ismeretszerzését kezdeti nehézségek. amely később megszűnik. pedagódus . intellektuális partnerség. de megalapozottság nélkül. szónok. világos stilusú előadó. azokat intuitíve átértő. házban: H. különböző „előérzetekkel”. mindíg a „legujabb”-at követné. házban: H. amelyek a hívatásterületét is érintik. házban: H. pedáns munkával irányított. ámbár roppant toleráns máésok véleményével. érdeklődés az okkultizmus iránt. 12. családi haláleset erős befolyásolója a gondolatvilágának. stb . vezetői poziciót ér el az irással. félreértés a közvetlen környezetben a saját. tartósabb külföldi utazás magasabb ismeretszerzéssel függ össze. a fantáziálások területén és a racionalizmust meghaladó felhangok iránti érzéke miatt mások előtt nem egyszer illogikusnak tünnek reagálásai. 9. de mindezek mellett megtalálva a módját. mint ügyész.:Könnyelműség. vagy az azok takargatott kapcsolatai miatt. széles körű kapcsolatait a hívatásterület azonossága jellemzi. jelentéktelen. hogy saját egyéniségét kihangsúlyozhassa. kapcsolatteremtésében nem az anyagi.

vagy ilyenbe betársul. szeret másokról gondoskodni. I.:Hiúsága miatt dícsérettel könnyen leszerelhető. erősen vonzza a színház világa. vagy téves kombinációinak köszönhet. elesetteket készségesen ápol. házban: H.: Kellemes kapcsolat a közvetlen rokonsággal. DH.:Otthonán belül változatos élet zajlik.magát belegondolni.:Nyugtalanságok.:Idegenként él a számára semmit sem jelentő rokoni közösségben. 5. az otthoni jobb kapcsolat érdeké-ben újabb.:Képtelen a gyermekkori emlékeitől megszabadulni és a fantázia. befolyásolhatósága miatt miatt a körülmények áldozata lesz és ez az oka annak. általában több területen érdekelt az anyagiakat illetően. erotikai vonatkozásban a partner több a kalandnál. felületes. hogy a családjának mi a hasznos és mikor mire van annak szüksége. az otthonban látottakhoz.dolkodás.. tanulásban . 2. vagy számása valóban fárasztó munka alól. jó üzleti érzék. különös előszeretettel viseltet az utazás iránt. vagy könyvkereskedés irányába viszi. hűtlenségi kérdések az otthonban. társ és olyant keres. amely.is-kolában. a kisebb dolgokban sok engedményt tesz a becsületességgel szemben. célirányossága sok gyakorlatiassággal járul. DH. aki otthonában is társ. csak arra koncentrál. házban: H. gyökértelen elképzelések és ilyenek miatti viták. sőt önigazolása érdekében ügyes csalásra is hajlamos. akin együttérzően kíván segíteni. meggondolatlan. amit a saját túl-. in-tenziv érdeklődés a multba vesző kapcsolatok iránt. körmönfont alakoskodás. értetlenséget mutatni. 3. 6. mohó vágyaktól fűtött. értelmi tevékenységét a vagyon gyarapítási lehetőségei erősen foglalkoztatják. részben pedig a helyváltoztatások.: Az előbbiekben írtakhoz az értelmi tevékenység tudatossága. midíég tudja.világának túltengése gyöngíti az ítélőképességét.:Túlfeszítettség miatt idegösszeroppanás veszélye.: Örökösen az anyagi gondokkal folytat küzdelmet. házban: H.: A család anyagi biztonsága számára a legfontosabb és ezért akár még üzleti vállalkozásba is kezd. fölösleges viták. széteső és az érzelmeitől befolyásolt gon. raffináltan így kihúzni magát a neki nem tetsző.:Nehezen befolyásolható ösztönvilág. VII. DH. együtt csügged el a másikkal. több benne a gyakorlatiasság.:Fokozottan érzékeny idegrendszer. kicsinyes. hogy gyakran hazugság mögé bujik. szellemi terület választása. de merev ragaszkodás a multban. mint az eredetiség és kirűnő memóriájával tud eligazodni a dolgok között. erőszakolt. ennek révén az üzleti készség mű-. indokolatlan. függetlenségét igyekszik megtartani a családon belül is. amely már a fiatal korban .sok kellemetlenségének az okozója.és érzelemvilág. részben látogatások. házban: H.:Hangsúlyozottan a változékonyságra épülő kedély. DH. átrendezések miatt. házban: H. mindenbe belekap. házban: H. öncsaló mesterkedésekkel. nem végez hasznosat. DH. DH. DH. ha a helyzet úgy kívánja. gondoskodása nem terjed túl a családi körön. házban: 119 . filléreskedő. IV. befolyásolhatóság teszik labilissá idegállapotát. ha a tevékenysége szellemi pályához köti értékes megérzések s meglátások forrása. képes bárgyúságot tetteni. az a mentsvára.

hogy a szavuk ne ébresztene érdeklődést a közvetlen. aggódás a házastársért erősen foglalkoztatja. akik kihasználni akarják. ami személyét érinti.házban: H. akkor is talál eszközt. hogy a világ is akarta azt és őtőle hallani. X. meglátja az érintkezési felületeket más hívatásterülettel. arról szent hittel hiszi.: Túlzottan önző beállitottsága miatt tévesen ítéli meg a kiválasztottat. segítőkészsége domborodik ki. hajlamosabb az élvezetek túlhajszolására. örökös stresszállapot. emiatt foglalkozásváltozás. majd komplikált jogi problémákkal terhelt válás a vége. nem a teoretizálás és mindezt nyíltan.:Kitartáshiány.: Tudatos törekvés arra. egyenes.: A múltat kutató. érezhető a nagyvonalúságának önzetlensége. minden ujabb élethelyzetben gyorsan kiismeri magát. A Merkú az Oroszlán jegyében. DH. mint körítés járulhat hozzá. nyilvánosság elé csak felkészülten lép. egy-egy. amire. házban: H. a házassággal kialakult jogviszonyok aszémos problémát vonnak maguk után. DH. amely mindíg nyilt. ami végül az egészségét is aláássa. amit a magasabb iskolázottsága tesz sikeressé. vagy ilyen anyagi forrással rendelkezik. keresi és meg is találja a kiválóbbak társaságát.: Nagy kiábrándultság egyes. okosan elejtett megjegyzéssel figyelmeztet.:Beteges erotika. mert el sem képzeli. DH. de a szélesebb köreiben is.: Ritkán fordul elő. házban: H. DH. hogy megtalálja azokat a mozgatókat. nem szereti az olyan ellentmondást.:Az elvontabb területek vizsgálatánál enpatikus adottsága sokban segíti abban. vagy saját magatartását. hogy a dolgokról az övétől eltérően is lehet nyilatkozni. 12. 11 házban: H.: Az érzelmek által felkorbácsolt gondolatvilág. mert amit mond. agyrémekkel terhesen. amellyel hatni 120 . ez a biztos fellépés és amellett a sugárzó melegszívűség ami sikert hozó számára. személyiségét nem elzártan gyakorolja. 9. H. mert nagyon gondos és szívélyes. amelyek az emberi esendőség. ha kell. piszkos üzletek ügyes szervezője. ügyes alakoskodással tudja saját érdekében alakítani baráti körét.házban: H. de a dolgok tisztázatlanságára is. bátor és hitet éreztető. különben is inkább a szívessége.H. 8. a finom intellektus és az együttérző képesség jól megférnek egymással. szellemi képességeit ezek szétaprózzák. idegrendszeri gyöngeség. hogy másokban jó benyomást keltsen amihez a partnerság.: Tiltott üzletágak. de a vezetésre születettségének tudatossága is. figyelmes házigazda. felületesség miatt kellemetlenségek a hívatásterületén. de ha önmaga lenne is egyszerübb. kellemes külföldi kapcsolatok. rögeszmékkel. élesen reagál a tiszteletlenségre. magasabb iskolázott kiválasztása. közelálló személyekből. érzelmekre ható a retorikai képessége és ezzel arat sikert. a házasságára épített otthonának féltése. gazdag tapasztalatokra törekszik ezen a téren. a partnerválasztásnál igyekszik az érzelmeket kiküszöbölni. nem ritka a munkatársak közüli. DH. nagy arányokban gondolkodik. zártabb területen tevékenykedik. ilynekor azután kitesz magért.: A szellemi mozgékonysága inkább zártabb területen érvényesül. ügyesen palástolt és még a közvetlen környezet előtt sem ismert kapcsolataiért anyagi áldozatot is hoz.: Érdeklődési területén a természetfelettivel kapcsolódó témák fontos szerepet játszanak.: Legszívesebben a saját „brancs”-ához tartózó körben érzi jól magát. kiszolgáltatottság igazi okai. kölcsönös hűtlekedés. DH. szélesebb ismeretségkörét otthonában szívesen látja. meglátva a politikai érintőket is.

kitűnő izléssel. hogy ennek érdekében szeret másokat felvilágosítania dolgok állásáról. VII. IV. mert szájhősködik.: A család anyagi ellátottsága érdekében sokat vállal magára. arrogáns. jelentős tanulás. DH. jó érzékkel a művészetek iránt. tudatosan kialakított otthon.:A szórakozás miatt az otthna egy átjáróház.: Csélcsap természet. fünek-fának ad tanácsot. hogy ilyenkor is becsületes. kezdeményezéseit. jó kapcsolatteremtő adottsága hasznos a családja számára. DH. ösztönei. betegesen hiú. vágyai szabadossága veszélyeztetik az otthonát.tud a miliőjére. boldog.:Elpazarolja a szellemi erejét. I. ha ezeket érezhetően nem veszik szívesen.: Sok praktikummal. akár magának az érzelemvilágnak a tanulmányozása formájában. házban: H.és tekintélyhajhászatban nem ismer határokat. nemes nagyvonalúsága mellett érti és érzi az . magamutogató vonások. indokolatlan nagyvonalúság.: Szétforgácsolt életerő. képes a szellemi erejét meghatározott célra koncentrálni.anyagi . futó kalandok.:A jó vonásai igy sem kizártak. DH. kellemes. az otthona érdekében. többségében azok élvezete és nem annyira gyakorlása vonalán. széles érdeklődési körrel. élvezet. az azonban biztosabb. gyakorlatiasságát idősebb korában is jól hasznosítja. ahol a legkevésbé akarja. vagy annak csak álcázott. DH. házban: H. ha dícsértetben fürödhet. nagyszájú. amelyek messze nem mindíg irreálisak. vagy teóriáját. kellemes kapcsolat a közvetlen környezetéhez. sőt az sem bántja. fontos okmányok felelőtlen kezelése. . idegrendszerének megviseltsége hirtelen váratlansággal mutatkozik meg. a munkatársak állandó csábítási lehetőségek. 2. öröklött hajlama az ingatlanok utáni érdeklődés. túlvállalások a partnersági viszony miatt.:Beképzelt pökhendiséggel tekintélyhajhász.:Anyagi elkötelezettséggel igyekszik a saját befolyása alatt tartani a családját és a közvetlen környezetét. szórakoztató. DH. 6. szellemi sportok. DH. de a hiúsága miatt elveszti a kritikai érzékét. önös élvezetek amelyekkel az otthona biztonságát veszélyezteti. meggyőződését. másokat mindenek ellenére üdvözíteni akar amivel sokat árt magának. ha kérik ha nem. DH. vagy a szociálpolitikai kérdésekkel kapcsolódó eredetét az anyagiaknak. gyakran jelzi ez az állás a sűrűbb helyváltoztatással. ez növeli kritikai érzékét egyben biztosítja a helyzetek azonnali átlátását és az adott pillanatnak megfelelő. üres. mindenáron érvényesíteni akarja a saját elképzeléseit. legjobb lépés kiválasztását. házban: H. az élet örömeinek élvezete és az otthon harmóniája nem szenvednek csorbát. hogyha tetteit mindenki. futó kalandok. rokonságához. amit ügyes szervezői készségének elismertségével ki is vív. házban: H. imádja.: Az előbb irtakhoz kitünő intellektus párosul. önző elfordulás a szülői háztól. örömet akar szerezni és ezért nagyvonalúan kezeli az anyagiakat.házban: 121 .: Kitűnő szellemi adottságok. de főleg a saját megelégedettségével látta el. előrelátó gondoskodás a gyermekeiről. előrelátó nevelés. gátlástalan hajlamok. fontoskodó. ez hajtja. az otthon fogalma a gyermekekhez kötődik.és ismeretszerzési vággyal.:Munkakapcsolatban vezetői pozicióra törekszik. sznobság jellemzi és ott kelti alegtöbb zavart. ha van tekintélye az a kezdeti félreismertségén nyugszik. de valójában eltitkolt köterlezettségek okoznak anyagi gondokat. önimádat.határokat. 3. 5. gyakori. tekintélyt szerezve. szerelmében szellemileg is odaadó.:Érzelemvilágának izzó heve nem zárja ki a magasabb szintű érdeklődést.házban: H. vállalkozásait a nagyvonalúság mellett a megalapozottság is jellemzi. házban: H.

könnyelműen ölel keblére olyant akiből később alattomos ellenfele lesz. mert meleget sem sugároz. X. vagy az elvontabb. nem az elvon teóriák.:Csalódás be nem váltott ígéret miatt. már azonnal önállóan intézkedik. analitikus értelemmel. túlfűtött győzniakarással.: A külvilágra az értelem eszközeivel akar hatni. lelki okokra visszavezethető betegségek. az érzelmek másodlagosak. a legapróbb részletekig tud hatolni. amely nem igényli a nagy nyilvánosságot. DH. merógfontolt. hanem mindaz. igy találkozik az okkultizmussal is.egyházjogi . könnyen tud kapcsolatot teremteni.:Magasabb iskolázottsághoz kötött. főleg erkölcsi vonatkozásban. az öröklött hajlamok. házban: H. szellemi vállalkozás. amely zárt. titkolt selekdetek igen súlyos egészségi kövbetkezményekkel. csak ha átértette. kéts értékű okkult ismeretek és hajlamok. külföldi missziók.:Nagy lendülettel. de gondos aprólékosságot ígénylő feladatokat kedveli. széles alapú kezdéssel.:A szív és idegrendszerének gyöngesége. a logikailag megoldható problémák. öntörvénye szerint működik. Felületesség. az ami vonzza. nem vált ki környezetéből mélyebb emóciókat. hiábavalóság a munkája területén és ezek mögöt gyakori. házassága erősen érzelmi indíttatású. családalapítási szándékkal. nem a sokoldalúság . akkor fogadja el a dolgokat. de ahogy az első lehetőséget meglátja.:Túl azon. 9. esetleg politikai elkötelezettsége miatt élesen konfrontál a külvilággal. A Merkúra Szűz jegyében. 12. házban: H. egészségügy. az első kézből származó a hiteles a számára.: Olyan szellemi vállalkozás. DH. hogy betegség. 11. másokat nem kényszerít a saját nézeteire. nem egykönnyen meggyőzhető. találékonyságot.:Intellektusának kiválóságát inkább a gyakorlatiasság. jogászi . hogy itt a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll. megbízatások. kutatói és a nehézkes. házban: H.: Nyughatatlansága. a hagyomány szrint még exaltált (felfokozott) is. kifejezőkészséggel nyilvánitja kritikai nézeteit. szellemi hajlékonyságot. a munka 122 . kiváló disz-tingváló képesség. sikere érdekében jól alkalmazkodik. vagy betegség hajlam húzódik meg. a meggyőződésébe vetett rendíthetetlen hite miatt. kíváló vitatkozói képesség. sikertelenség. DH.: Művész. tutkok megoldása ewrősen érdekli. de torzóban maradt munka. erőszakossága és nem gyakorlatias értékítélete. külföldi levelezés. nagyvonalú üzletvitel.hanem a céltudatos gyakorlatiasság. szociálpolitikai kapcsolatok érintik hívatásterületét. jogi kérdések vizsgálata kapcsolódik napi tevékenységével. nemcsak tudományos tartalmú. rossz irányú alkalmazással. ami aláhuzza hatásjellegének kiválóságát. a tervezői. de észokokkal szemben hajlandó nézetét megváltoztatni.ez a másik -jegy az Ikrek sajátja . főleg a látszat kihangsúlyozása.H. üres szócséplés. csak az eredeti. nem annyira a mélység jellemzi.házban: H. vagy tetet és ebben nem hagyja magát zavartatni. öncsalás. DH. DH. szofisztikus viták. jelentős korkülönbség a házastársak között. kitűnő izléssel. széleskörű. házban: H. DH. bombasztikus ürességek. vagy művészet-rokon körökben szeret tartózkodni. mindent a helyére tesz. ami ellenőrzötten iskolázott értelemmel elérhető.tevékenység. számtalan fentartás kíséretében. ha asz szüskéges.:Rengeteg gond és baj jóhiszemüen kezelt íratokkal. H. éleseszűség.:A transcendens világ fogalomkörének értő magyarázója. 8.

amíg ujból nem birtokolja. bár ez inkább vertikális. műveltsége. precíz. vagy arról lemondani volt kénytelen.: Önző és agyonanalizálgatott szerelmi kapcsolatok. kötözködő természettel. hogy a legutolsó „csavar” is a helyére nem került. inkább példát mutat. ha azzal mások érnek el sikert. fölöslegesen vitatkozó. aki mindennel kapcsolatban csak a hasznosságot keresi. kik később nem nyiltan. idős korában is aktiv szellemi munkát végez. kegyetlen kritikus. beteges tisztaságmánia.:Korrekt de nem nagyvonalú az anyagiakban. kíváncsiskodás. 2.ez a másik -jegy az Ikrek sajátja . tisztában van a saját képessé-geivel és bár szerény. nyughatatlan. viszonyai mögött nincs érzelmi háttér. műkereskedés. kellemes. személyeskedés avagy tárgyszerűtlenség észlelhető. hasznosítása továbbadása fontos.: A morális érzékenység teljesen háttérbe szorul.elvégzésére maga dolgozza ki a saját módszerét. étkezés. kitűnő természetábrázolás. mégpedig nemcsak a gyakorlatban.: Sok változás és változtatás az otthonban. magatartása unalmat ébreszt. házban: H. rendszerező munkának. az otthon kapcsolódik a munkahellyel és gazdasági tevékenységgel. a baráti kör anyagiakban is érzékelhető. felesleges kritizálgatással sok olyan embert fordít maga ellen. IV. kifinomult észjárással. mert az már magyarázkodás. emiatt nem otthonülő. gyógyítóerők kiismerése. DH. DH.:A különböző szakmai vizsgákat sorra és sikerrel teszi le az igen gyors és gyakorlatias észjárása segítségével és sikerrel adja tovább ismereteit. hanem elméletben is. 5. egyetlen dícsérő szó el ne hagyja az ajkát. az egészség kérdései. DH.:Inkább szellemi. de a legkisebb kritikai megnyilatkozásra roppant élesen reagál. szúnyogból elefántot csinál és ha hatalomhoz jut kibirhatatlanul basáskodik. alacsony szintű művészieskedés. ha abban csak a legkisebb elfogultság. önző. 6. de 123 . a hívatását odaadóan és teljességében akarja ellátni. de különösen éles. megszállottja valamilyen gyüjtő. DH. bizonytalankodó. a belső érzelemvilágot ragyogóan tudja ábrázolni. amíg nem érzi és tudja. jó kapcsolat fűzi a közvetlenebb környezetéshez.: Éleseszüségét igy sem veszti el.:Számító. sok előítélettel él. számára a betü a fontos. nem hangoskodó. örökös fertőzésfé-lelemmel. házban: H. I. nem elfogult és megalapozott a műkritikája és a saját alkotását is képes objektíven szemlélni. szerzett betegség tudományos tanulmányozása. bár az erotikai kérdések nagyon lekötik érdeklődését. de belebonyolódik a részletekbe. nervőz.:Alakoskodás. csak a sajátja a lényeges. az egész sorsának alakítására meghatározó a kitűnő szellemi adottsága. 3. nem pedig beszél arról az othonában.: Az előbbiek. DH. nem bánja.: Elviselhetetlen. mások dolga iránt totális érdektelenséget mutat. mint a higiénia. amelytől sokan félnek. a természetadta. hanem addig tartó. a kákán is csomót kereső. lelkiismerete csak ekkeor nyugszik meg. öröklött ideggyengeség. de még önmagával is elszámol. szülőktől örökölt üzleti hajlam. gyakorlati okokból.de a nyugtalanság azonos mindkét jegy esetében. házbban: H. mint érzéki természet.: A legjelentéktelenebbnek tűnő munkaterületen is tudja hasznosítani magát és ez a munkahelyi sikerének forrása. számos segítséget ynujt. aki a legkisebb logikus ellenérvvel eltéríthető a meggyőződésétől. a természet a számára a főihlető. magától semmit meg nem tagad. szervező. csak itt nem az újabb ismeret megszerzése érdekében. házban: H. csak a hibát látja.házban: H. DH. mint horizontális . az apa szellemi tevékenységet lát el. de. rendteremtő és ezt olyan területen is ellátja. a gyakorlatias problémákat szenvedélyes kutatói munkával oldja meg. kicsinyes. nem a mögö9tte meghúzódó szándék. de sokat ártanak. ha valamit elveszít. emiatt örökös kritika az otthonban. házban: H.

:Jól kiválasztott.:Zárt. a hallgatni tudás.: Az okkult témák iránti érdeklődése intellektuális. sőt leleplezi az ilyent. tudatos. kereskedés ilyenekkel. 124 . nyelvészkedés. ragyogó szintetizálása. leírt szó befolyását biztosítja a hívatásában. külső körülmények.és mondavilág kutatása. végül megtámadott idegrendszer. gyakorlati okokon nyugvó kapcsolat külföldiekkel. kitartóereje veszít intenzitásából. vagy egyéb szakmai okok miatt huzamosabb külföldi tartózkodás. A Merkúra Mérleg jegyében. jó szellemi adottságainak kiélé-séhez hiányoznak a megfelelő. ezzel szaporodnak be nem fejezett munkái. házban: H: Jobb meggyőződését. hétköznapi. gyakran zsellemi-gyógyítói tevékenység. házban: H. amely hívatásterületével kapcsolódik. jogszolgáltatás.:Lélektelen.: Arányvesztés veszélye. 11. precizitást igénylő (igazságügyi) szakértői tevékenység. különösen ami az önzetlenséget illeti.: Rokonnal kötött házasság. fölösleges munka.ilyenkor megesik. aljas.: Kíváló felfogóképességének megfelelő. az inspirációi a megszállottságig kergetik. félreértésen alapuló és az otthont is veszélyeztető sok összetűzés a külvilággal. saját dologról is nem szemérmesség. tisztességtelen machinációk áldatlan következményekkel. vagy magas szintű oktatás. gyógyítói tevékenység. DH. kerüli a nívótlan. vagy a képesítés.: házban: H. vagy tudatos fontoskodás az oka és ilyenkor kapkodóvá válik. 9. 8. elismertség. emiatt teljes pálfordulások következnek be egymással szemben. örökös aggodalmaskodásával gyötri környezete életét. amit ne akarna ujabb tények keresésével még biztonságosabbá tenni. házban: H. okkult érdeklődéssel. DH. intellektuális partner. bűnüldözés. házban: H. DH.: A baráti személyek karaktere sok kív ánni valót hagy magaután. DH. személyes letagadott titkok. gyógyászat. ezzel okozva kárt hívatásában.:Kicsinyessége miatt megbízhatatlan. kutatási eredmények pontos. nézeteit nem publikálja. azonos érdeklődésű személyekből álló ismeretségkör. DH. okkult körök tagja. a hit.:Sok. hogy kezdeti lendülete. amelyet a közös munka sikere barátokká kovácsol. a partnerságot nem az érzelmi. általában a kimondott.: Magasan qualifikált iskolázottság. nincs az a bizonyítás. élménnyel. összefüggések uj oldaról történő megvilágítása. lehet ennek tévedés. szétforgácsolt életerő. még jelentéktelen. hisztéria. hanem gyakorlati egymásrataláltság jellemzi. hanem szakmai ígény köbetkezménye és ez beállitottságának nagyon is megfelelő. 12. babonássággal elárult iskolázatlan hiszékenységet. hitét a betű erejével akarja átadni a külvilágnak. kis állatok nevelése. gyakorlati. házban: H. de inkább annak gyógyszerészeti vonatkozásai. neuraszténia. jó előadó. VII. főleg szakmai körre konventrálódó szellemi siker.: Fekete mágia. sexuális visszaélés a másik előtt nem ismerttel. elismertség tudományos területen. amely a tudományos tevékenység perifériája. X.. DH. amikor a lényegtelen dolgok nagyobb jelentőséget kapnak. robotoló munka. perverzitás. vagy a megfelelő körülmények hiánya az elismertség gátja. DH.

nincs tekintettel az általa okozott bajokra. házban: H. emiatt már korosodásakor kezelésre szorul. DH. hanmem az önimádat indikálja.és kontra vizsgálgatása miatt időnként hezitáló. DH. megnyerő kifejezésmódra. alakoskodó. jelentős művészi és diplomáciai készség. tapintatlan. hajszolt és tettetett művészi érdeklődés. nem rabja az anyagiaknak. tudományágak mélyebb ismerete. nagyvonalú tervei miatt az anyagi kérdéseket alapos. mint a fizikai közelség ígénye.:Az otthonában szellemi kiegyensúlyozottságra törekszik és azt szereti kiterjeszteni a családján túlra is. társasági karakter. házban: H. vagy nehezen nyomon követhető üzleti manőverezés. esetleg vendéglátóipari területen. érzelmi megbízhatatlanságát nem a hűtlenség. vagy magasabb jogi pálya betöltésére. DH.:Kitűnő izlése.hogy az utolsó pillanatban tetteiket megváltoztatják. sok változással. kedves szöveget. ha nincs pénze ez különösen nem gyötri. azok népszerűsítése. 6.H. a legkülönbözőbb nézeteket valló egyéneket képes összeboronálni. mindíg talál ilyenkor valamilyen.: A szó és betű.: Az előbbieket komoly művészi hajlandóságok színezik át. bizalmat keltő fellépése mellett sok határozottság is kiérezhető. DH. a családi összetartozást kedves.: Öröklött érzékeny idegrendszer. még pályaválasztását is illetően. amelyben mindíg több az intellektualitás. legalábbis meggyőzni arról. művésziekedés. hagyománytisztelő meghívások mélyítik. házban: H. amely az örökletesség jegyeit viseli magán. kitűnő adottság a szép. sőt. önzően hirdetett igazsággal. hogy ő mindegyikőjüket megérti. a legkülönbözőbb tervekkel rendelkezik tettei megvalósítására. DH. de előfordul . de vendéglátó is. praktikusan megtalálja az egyensűlyt a a társadalmi hasznosság és a saját anyagi sikerének érvényesüléséhez. gyors helyzetfelismerésük miatt . az írás szenvedélyeinek kifejező eszköze. kínos helyzeteiből hazgsággal menekülő.:Egyenesnek látszik. locsogó. I. fiatal korában nagyon befolyásolja a baráti. megtalálja az egyensúlyt a szív és az ész között. házban: H. 5. tetteit. kíváló társalgási adottságai miatt sokak által szeretett vendég. gondolatait a harmóniára törekvés hatja át és alkalmassá teszi diplomáciai. csak a célját nézi.: A fogyás-hízás és az ezekkel összefüggő idegállapotok. egészségügyi kérdések erősen dominálnmak. hibátlan magatartása.: Tudatosan kihasználja fellépésének előnyeit.:Aktív tevékenység művészi. IV. valamilyen művészies nagyvonalúság. de valójában körmönfont és önző beállitottsága már korán megmutatkozik a közvetlen környezete előtt. 3. szégyentelen haszonleső. kedveli a partneri kapcsolatot. semmit sem vesz komolyan. hiú módon törekszik a szellemi ismeretei bővítésére.: Csalóka morális magatartás.:Hívatásával kapcsolatos tevékenysége az anyagiak forrása. ismeretségi kör. szellemi tevékenységét pedagógiai vonatkozások kísérik. annyira a harmóniára törekszik.éppen a kiváló. szívesen dolgozik együtt másokkal. kicsinyes. DH. felelőtlen. biztonsága érdekében ragaszkodik az írásbeliséghez. 2.:Talpraesett.: Képtelen a pénzzel bánni.:Az örökös pro. aki képtelen szembenézni a valódi. a megtakarítottat is elherdálja. semmilyen lazaságot nem tűr. sokszor erős hipochonder vonásokkal. pletyka. ezzel másokat félrevezet. ügyes észjárású. tekintélyét és autoritását megőrzi. házban: H. kimagaslóbb egyéniségei. annak egyes. önző ésa bosszankodás kíséri az anyagi dolgait. gondos körültekintéssel kezeli. 125 . házban: H. könnyedség is jellemzi az anyagiak alakulását. áskálódás. vagy szórakoztató-. nem az általa. hogy a végén mindent összezavar. megnyerő. felületes érzésekkel kísért erotikai kapcsolatok. cselekvésképtelen. a nagy nyereségek és veszteségek változatosságával. DH. a szellemi fölénnyel hódításra.

harcmodorára jellemző a macska-egér forma. a látszatnak a tartalom eléhelyezése.: Beteges és az értelemvilágot rabságban tartó erotikai ösztönök. legalább is ezt igyekszik érzetetni vágyott sikere érdekében. gondolkodása mélyenszántó. jó kapcsolatai nyilvános sikert hoznak. ügyvédkedés. úgy a kritikus helyzetből. fiatalabb. általában a metafizikai kutatások. sikeres fellépése. mindíg kivárja a legalkalmasabb pillanatot. kiszámíthatatlanságal. rege-. ezért a veszélyben is nyugodt. ugrásra készen. házban: H. kényszerű visszafogások. zártkörű körülményeket kedveli. tanulmányok ilyen témakörben.semmire és senkire való tekintettel . ugyanakkor a bizalmatlanság.:Jó értelmi adottságaival szellemileg hat a külvilágra.: Roppant kellemes társasági ember.: Szellemi elkötelezettséga magasabb ismeretek megszerzésére. mindenkit ismer. DH. kíváló harcos. írott szó viszi a főszerepet és azzal a nagyobb nyilvánosság előtt nem bőbeszédűen. vagy ő annak az áldozata. kritika. nem lérdekli.:Hajszolt vágyélet. de azokat szellemes és szemérmes megnyilatkozásaival vonzóvá tudja tenni. jó szellemi képességekkel rendelkező. óvatos. vagy elbizonytalanodás is tapasztalható. DH. a tudományos világkép kialakítására. határozott fellépésének köszönhetően.: A rendkívüli és a misztikus témák vonzzák. házban: H. nyílt megtámadottság. a szó erejét érvényesíti az erőszakkal szemben. esetleg visszaélés. nemes cél vezérli és ilyenkor felhatalmazva érzi 126 .: Célja érdekében nem nagyon válogatja meg az eszközeit.: A szellemi egyensúlyteremtést diplomáciai. vagy egyáltalán a környezete valamilyen gyöngeséget árul el. A Merkúra Skorpió jegyében. amikor a másik. X. elhamarkodottság. találékony. előrelátó. hogy önző célját . gyógyintézeti kezelés. a külső jelekből következtet és kerülőuton közeledik a külvilághoz.: Felfújt. DH. megtalálja a pillanatot. esetleg távoli rokon a partner.: A legellentétesebb formában megnyilvánuló karaktervonások. vágyéletét nagyobb megpróbáltatásoknak teszi ki. mindehhez sajátmaga szolgáltatja az okot. mint a kinevettetés az eszköze. az érzék feletti világhoz menekülés nagyon megviselik az idegrendszerét. 8. a gyöngeséggel szemben nyílt megvetést mutat. esetleg jogfilozófiai kérdések kerülnek előtérbe. üres . külön érzékkel várja. azt azonnal és könyörtelenül kihasználja. megátalkodott és ha látja is arányokat. hívatásában a mondott. látszati kapcsolatok. tudatosan bánva arat sikert. éberséggel. inkább a szatíra. és mindezek mögött borotvaéles elme.VII. hatalmas szellemi.magasabb szinten érdekli az okkultizmus.:A nagyon kiválogatott és szelektált.: Nyughatatlanul hajszolja a sikert.: Így sem hiányzik a magasabb szellemi igény.elérje. világosság. a régmult idők művészete. intellektuálisan tör a hatalomra. politikai ambiciók esetén nem kényes az eszközeinek megválasztásában. 11. valamint a fizikai messzeségek (nagy utazások) megismerésvágya uralja. a nagyobb horderejű alkotmányjogi. házban: H. H. érzékeny a misztikum iránt. keresi a megoldásukat és gazdag tapasztalatokra tesz szert ebben a témában. 12. sikerrel szabadul. a házastárs és a saját öröklött ideggyengeség az otthoni bajok forrása. pervesztés. a könnyű indulatosság is kiérezhető. csak számos felületesség. 9. politikai elkötelezettség övezi. házban: H. örökség-ügyek. bátor. DH. mindenkiről tud valamit. aki nehezn tud meglenni egyedül. jól megalapozottan. házban: H. DH. testi és idegrendszeri adottsággal rendelkezik. a győzelmet és emiatt a házasságában is gondok adódnak. a külsőségek mellett az anyagiak. a visszafogottság. jogi vonatkozásban a családjog. ennek érdekében sajtókapcsolatot tart fenn. házban: H. a tartalom is lényeges a számára. gondolkodását a szellemi távlatok (tudomány). DH. ha ütköznék. és hitvilága foglalkoztatja. csalhatatlan átlátás húzódik meg.

megnem értettség miatt. irónikus. éles beszédstílus járul. de ezek ellenére gyakori. ez szóban.: Agresszív. ha magasabb cél vezérli. karcos stílus. de azt el nem szalasztja. bosszú. amit egy ideig nagy lelkierővel tart vissza. sőt egyáltalán nem is leplezett szerelemhajhász. talpraesetten visszavág. DH. vitázik. nem ismerve az érvek és eszközök nagyságrendjét. már az első szónál megérzi. ezt takargatja és kivárja a siker legalkalmasabb pillanatát. türelmében is szélsőséges.: Az előbbiekhez kifinomult. csakhogy célját elérje. tetteiben is kiérezhető. szellemes. játékszenvedély. DH. amelyeket nem ver dobra. elmúlás. leplezett kényszerrel oldja meg. stílusa meggyőző. szadizmus. otthonát saját elgondolása szerint alakítja és annak érdekében ha anyagi áldozatot hoz. DH. féltékenység.:Szellemi frisseségéből öreg korára sem sokat veszít. 3. ezért ha vesztésre áll. önsanyargatás. párhuzamos kapcsolatot tart fönn. csak nem tudni. akkor nagy önuralommal képes a múló napokat fokozott szellemi tevékenységnek áldozni. de ugrásra kész szellemi beállitottság. házban: H. szereti a takargatott ügyeket feltárni. ha olyan. akkor csírájában elfojtani. vagy munkatárs sok gondot okoz. 127 . halál kérdései beárnyékolják egész gondolatvilágát. házban: H. foglalkozásában a szellemi és idegrendszeri betegségek vizsgálata szerepel. ezt nehezen viseli. mindenkit magaalá akar gyűrni.: Előnyös hatást valószínűleg csak a szellemi koncentráltságot ígénylő tevékenységnél árul el. mármint amit ő tart annak. veszteség meglopás miatt. örökösen bírálgató magatartása elszigeteli a közvetlen környezetétől. házban: H. házban: H. azt ügyes. amiben akár magát is elpusztítja. ezért nagy gyakorlatiassággal használja ki az adottságait. nagy kitartóerő a fokozatosan megoldható. elérhető célok esetében. DH.: Nagyon aktiv szexualitás. míg a nyiltakat leplezni. olvasmányban. de bármiben is vesztesnek lenni. szexualitása erősen felfokozott. drogveszély. DH. de ezt leplezi és ha nem sikerül akkor akár aljas. nehezen tűri az ellentmondást. vagy titkolni kényszerült pénzforrások és anyagi megtötöttség miatt a leplezéstől már szabadulni sem tud. ez lehet az otthoni viták forrása. 6. sőt közben akár bólogat is.magát a rebellisségre is.: Szellemi fürgesége igy is töretlen. erkölcsileg is bomlasztó eszközökhöz folyamodik. aki semmire sincs tekintettel. hogy mire. ha nem értenek vele egyet. elvonókúra. 2. goromba lesz. érzései mélyek. vagy.:Gátlástalan. de türelemmel végighallgatja a másikat. hogy több. félreértetteség. ügyes üzleti felismerések. 5. DH. számára elképzelhetetlen.: Kegyetlen. DH. mintegy harceszközként használva ezeket is. a legkegyetlenebb eszközökkel harcol. annál jobban kihasznál.: A saját szórakozás biztosítása és vágykiélése sok anyagi gondot okoz és ellenséges hangulatot teremt az otthonban. óvatos. az erotikai kérdéseket premier plan szereti tárgyalni. beosztott. majd váratlanul fordít egyet az érvelésen. nyughatatlansága szakítja el az otthonától. házban: H: Az anyagi ügyeiben roppant tartózkodó. biztonságra törekvő. találékonyan. kézügyesség és feltűnően meghúzza a határokat a tied-enyém között.házban: H. IV. hírhedtség. főleg a mások előtt ismeretlen lehetőségeit.:Éles. érzékeny idegrendszer. belső feszültségét nem árulja el. nyeresen vet véget a kapcsolatnak. I.: Már korán kényszerül különféle betegségekkel vesződni.:Titkos. gyűlölködő.

DH. a nagy kiábrándulás. 11. a házasságát az erős érzelmi befolyásoltság. a társadalomtudomány.:Mint az előbbiekben írtak. magával az „emberrel” foglalkozó tudományok művelése: az ember szellem-. de megszállottság. közvetlen köre segíti is céljai elérésében. hanem érzékletesen. „hit” az erotikában. rögeszmék kergetése. örökös viták a fölöttes személyekkel. szenvedélyesen küzd ellene. sikeres. ösztönösen.: A betegség kérdései. házban: H. érdekházasság. de kitartó és menőverezési képesség elengedhetetlen. sokarcú ügynök. házban: H. hogy azokat is meggyőzze. szintézisük „az” az egyén. az ellenféllé lett barátból gúnyt űz. ahol az éleseszűség. jó diagnoszta. 12. vagy okkult módszereivel. az az orvos. tartós pereskedéssel. X. családi viták. jó kritikai érzékkel méri fel partnerkapcsolatait. gyakorlati oldalról megközelítve. esetleg ilyennek az áldozata. mint következmény. mert az idők folymán ez féltékenységi okká nőhet. vagy hamisított. vagy eleve elkötelezett nézet miatt áll elő. a nyughatatlan.: Felületesen. DH. nem előny. etika és a test is. bizonytalan életszakaszok. 8. sikeres vagyonjogi pereskedés. mint ahogyan egy emberé a hit. ezek korrelációban vannak. társadalmi megnyilatkozások és ezekkel összefüggő kapcsolatok okkeresése. a külső adottságok nincsenek összhangban és emiatt nagyobb .pereskedések. de nem elvont jellegű. külföldi kapcsolatok felhasználása a cél érdekében. gyakori a szenzációhajhászat.:Magasabb. házban: H. amely lehet épp ugy tudományos. szívesen hallgatnak tanácsára. a génhatások kutatása. de intellektuálios megközelítéssel foglalkozik a gyógyítás természetes. sikerét helyezve előtérbe. „csak úgy ömlik belőle a szó” ilyenkor. a képességek. megátalkodott bosszúvágy. 128 .VII. ilyenek publikációja. miután kiváló disztingváló képességgel rendelkezik. viszonylag tapintatosan tud rámutatni mások rejtett hibáira. mind a régebbieket kízárólag önző céljára hazsnálja föl. a negy összefüggések megvilágítása.: A hűtlenkedés már a kezdeti stádiumban jelzi a házasság labilitását. házban: H.házban: H. mint kereskedelmi érdekeltségű. aki gyűlöli a betegséget és a halált. esetleg öröklött idegrendszeri szenzibilitás színezi az egészet. amely alapjában elhibázott. nem ez lesz a főok.:Erősen a szakmai egyezőség a barátságok kialakulásának alapja. de ezek nem szelektálódnak a szemléletében. DH. a szexualitásban. lelki. hasonlóan a lét-nemlét kérdései és ezek határesetei már fiatalon foglalkoztatják.:Az ígények.:Meggondolatlan túlhajszoltság. házban: H.:A titokteli dolgok vonzásában él és nagy biztonsággal tud ilyenek között eligazodni.: Megalapozott. DH.: Egészségi okok. DH. esetleg félrevezetéssel összefüggő okmányok miatt. A Merkúra Nyilas jegyében. vagy más kényszeritő körülmény miatt visszahúzódó életút. nyomozói képességek. erotikai ígényesség mellett az anyagi szituáció is érinti. megondolatlanul köt ujabb ismeretségeket és mind az ujabbakat. DH.: Sikerrel állja meg a helyét minden olyan hívatásterületen. de ha válásra kerül a sor. szétválaszthatatlanok az „emberen” belül. ha a partner intelligensebb. 9. nyilt meghurcoltatás hamis. kitűnő nyomozó.és anyagvilága. saját céljait.esetleg anyagi vonzatú . mint a tettek főindítékában(freudizmus).

a függetlenségéért kitartóan harcolni képes. türelmetlen és a jelentéktelent értékesnek tartva dicsekszik. különösen. azonban nem annyira a melegség. I. hanem a nézetek szabad közlésének. nagyon széles a szemléleti horizontja. házban: H. primití dogmatizmus. azokon belül szívesen foglalkozik részletkérdésekkel is. a realitásoktól teljesen elrugaszkodott életszemlélettel rendelkezik. sem a harag. amellett sajátmaga igen kétes értékű. ha ez még nagy szorgalmat is igényel. tanulmányok. gyakorlati feladatokkal. kitűnő értelmességgel. de a „vizet prédikál. a törvényből csak a betű érdekli. de vagy a körülmények kényszerűsége. társaságok rabja. a közjóért kiálló nyiltságából nem sokat veszít. bort iszik” tipikus megvalósítója. szórakoztatóan. a törvényből csak a betű érdekli.: A birtoklásvágyát. örökösen a magasabb célok apostola. nyughatatlan szereplésvágy. de a „vizet prédikál. különösen akkor. a művelődés.az abban található hivatkozások.: A fentiekben irtakhoz a szellemi és fizikai mozgékonyság.:Otthoinról öröklött hívatástudat. de másokat is szolgálhat.: Egészségi állapota erősen kapcsolódik az anyagi helyzetéhez. amellett sajátmaga igen kétes értékű vagy kifejezetten könnyelmű eszmék. az anyagi forrásai és a kiadásai kapcsolódnak az életkérdéseket érintő helyzetekkel. az életet önmagáért.:Fékezhetetlen. hogy legalább egy látszati elmélyültséget. a jelentős intuitív készség járul.majdhogy a sznobság határát súrolóan . nagyvonalú. minden témáról. de szinte lázadóan és haraggal lép fel minden igazságtalansággal szemben. de gondot okoz az adott helyzethez tartozó időarány helyes felmérése. DH. impulzív. házban: H. tárgyakkal és az azokat a legkülönbözőbb aspektusból tárgyaló kiadványokkal.:Érdeklődését igen szerteágazó témák tudják lekötni. szívesebben költ. aki megnyerő modorával tömegeket képes becsapni. ezen keresztül az anyagi helyzetét nagyon befolyásolják a mindenkori hangulatai. szélhámos. szélhámosm aki megnyerő modorával tömegeket képes becsapni. IV. kifejezetten könnyelmű eszmék. cseréjének a lehetőpsége a lényeges a számára. erősebb lekötöttséget kívánó tevékenységet igyekszik ügyesen elkerülni. a műveltség áll érdeklődése tengelyében. 3.: Bár itt exil (száműzött). házban: H. mert a felelősség alól ezzel akar kibújni. adja ki a pénzét. elaprózódik. még akkor is. kitűnő szellemi adottságait gyakran mások közreműködésével gyümölcsözteti. a realitásoktól teljesen elrugaszkodott életszemlélettel rendelkezik. hogy ezek meglehetősen efemerek. de egyenességéből. könnyen „átkapcsol” más területre. mint ahogy azt megszerzi. DH. vagy saját szakmai (esetleg etikai) labilitása miatt nem bontakozik ki. felelőtlen.:Becsvágyó. örökösen a magasabb célok apostola. ha előre látja. az otthon bár centrális szerepet zölt be az életében. szellemi sportok. nem a mélység. nem az általa nyujtott lehetőségekért szereti. gyakran csak azért. tudatos törekvés a társadalmilag hasznos kifejtésére és megvalósítására. házban: H. hanem . mert a felelősség alól ezzel akar kibujni. ilyen célzattal szívesen tart előadást.: DH. de a hosszabb ideig tartó. szívesen fogalkozik a dolgok magasabb szintű megítélését és megvalósítását szolgáló. hiú és gyors felfogóképessége ellenére a személyes gyengeségei miatt tévesen ítéli meg a helyzeteket. DH.: Értelmi adottságai így is előnyösek. üres fitogtatása az intelligenciájának. társaságok rabja. szókimondó és az uj eszmékre azonnal ráhangolódó. DH. sem a gyűlölet nem kenyere.: Becsvágyó. ígérgető. ha ezzel nemcsak személyét. bort iszik” tipikus megvalósítója. majd azt letagadó. szintézist elérhessen. üdén. I. önzően tapintatlan. 129 . ismeretségi köre sok anyagi gondot jelent számára. üres fitogtatása az intelligenciájának. utalgatások lehetősége a fontosabb. házban: H. primitív dogmatizmus. amellyel képes a helyzetek lényegének azonnali átlátására.H. 2.

DH.: Nyugalomhiány az otthonban, aminek oka vagy a fölösleges vitatkozás, igazságkeresés, vagy az örökös máshová-vágyódás. kritikus idegállapotok. 5. házban: H.:Az erotika világa, a vágyak beteljesedése nem egyszer magasabb ihletettséggel átételeződik a művészet síkjára. érzelmi kapcsolatai nem tartósak, a kitartást karaktere kohója megszokottsággá formálja, de a saját gyermekeit hűségre neveli. jelentős, sikeres szereplésvágy. DH.:Sportmánia, fogadások megszállottja. mindíg a magasabb morálról szónokol, de magára nézve állandóan talál kivételeket. külső csillogást mutató, de belül kongó életvitel. 6. házban: H.: Viszonylag zárkózottabb mentalitás, vagy a zárkózottság okainak kutatása. a közvetlen munkatársak kedves, szellemes megnyilatkozásai miatt kedvelik, hallgatnak tanácsaira. DH.:Belső rágódások, családféltés, hiszterikus megnyilatkozások, rossz hangulat által kiváltott fantazmagóriák örlik fel az idegeit. VII. házban: H.:Jó jelzés a nyilvánosság előtt - szóval, betűvel - elérhető sikerekhez. meggyőző erkölcsi prédikátor. hangsúlyozott igény a kapcslatok legális jellegére. fejlett kritikai érzék. DH.: Fecsegő, kritizálgató és örökké csak az ujat hajszoló hajlama miatt sok problémája mutatkozik a partneri kapcsolataiban. 8. házban: H.:Okkult ismeretek hasznosítása és ennek során magasabb szellemi igény alapján keresi az egyensúlyt a természetfeletti és a valós élet kölcsönhatásaiban. DH.: Ügyesen, magának gyümölcsözően tudja kihasználni a nyúlfarknyi okkult ismereteit. mások félrevezetésénél nem érez semmilyen morális gátat, ha ezzel anyagi előnyhöz juthat. 9. házban: H.: Kimagasló szellemi iskolázottság és gyengébb képlet esetében pedig legalább ez a belső igény, örökös tanulás, a „szelf méd men”. mélyenszántó, komoly szakmai tanulmányok, lényegre világító fogalmazással. szakterület felsőbb szintű összefogása, ennek érdekében vizsgálatok folytatása. DH.: Önző, hiű érdekekért vitatkozik, pereskedik. intellektuális adottságai igy sem lebecsülhetőek, csak a morális érzékenységet az önzés erősen mérsékli. X.házban: H.:Foglalkozásában a kereskedelmi vonal érvényesül, sőt, annak révén szélesebb a külföldi kapcsolat. kultúrcikkek, sajtó, nagyobb nyilvánossághoz fűződő foglalkozásokkal találkozik. DH.:Nyílt ütközések pereskedések a tartósan a legalitás margóján végzett tevékenység miatt és ez az otthon légkörére is károsan kihat, kritikus időszakokat vészeltet át. szenzációhajhászat. 11. házban: H.:Ismeretségkörét főleg olyan személyek alkotják, akik világmegváltó eszmékről tárgyalnak. ismeretségei nem életre szólóak, mert érzelemvilágát a változatosság irányítja. érdeklődés a transcendentális világ irxánt. DH.:Túlfeszített érzelemvilág, ennek köszönhetően könnyen keblére zárt egyének okoznak csalódást. 12. házban: H.: Az elvont és a keveseket érdeklő témák erősen vonzzák. külföldhöz kötődő kapcsolatai nem mindíg önkéntesek, noha ez a látszat. az idegrendszer érzékenységét csak fokozza az ismeretanyag megszerzésének halmazzá bővülése. DH.:Az igazság és a valóság, valamint az elképzelések nem találkoznak. erős vágyódás külföldre. alattomos szakmai ellenfelek. 130

A Merkú a Bak jegyében.
H.: A realitás, a logika szigorú keretei közé szorított, eredményekre törekveő, roppant éles , értelmes, praktikus és gyors gondolkodádmód. céltudatossága és nem hangoskodó, meggyőző érvelése miatt szívesen követik tanácsait, meglátásait. kiválóan képes gondolkodását a megoldás végééig a célra koncentrálni, anélkül, hogy kezdeti intenzitásából bármit is veszítene. humorérzékük fanyar és bár meglátják a dolgok fonákját a könnyelmű, felületes emberek a dolgokhoz való hozzállásuk miatt felbosszantják. a helyzetet az első pillanatban átlátja, sőt a részletkérdéseket is, ha ezt nem is jelzi azonnal. különös előszeretettel fordul a filozófiai, kémiai, vagy a nagyobb tervezést ígénylő témák, tevékenységek felé és kifejezetten örül, ha a tanácsait kérik, különösen ha azokat be is tartják. ügyes diplomáciával, hallgatni tudásával számos és felesleges vitáktól ütközésektől kíméli meg magát és környezetét. saját érdekeit sohasem téveszti szeme elől, de mindíg kényesen ügyel az enyém-tiéd határokra és azt ugy tudja betartani, hogy senkit se sért. bizalmatlan, ezt gyakran kedélyvilága is visszatükrözi. céljait élethosszon át megtartja, kitart mellettük és amit vállalt azt teljesíti is. határozottságát, megbízhatóságát már fiatalon kimutatja. DH.: Értelmi adottságainak jelességét ez sem befolyásolja, sőt, bizonyos fokon és körülmények között még élesebbnek jelzi, de az önzése, megátalkodottsága, avagy a fanatizmusa is markánsabban mutatkozik, sőt zsarnoki megnyilatkozásaival együtt sokak számára elviselhetetlen. kegyetlenül számonkérő, anyagiakban harácsoló, fösvény, beképzelt, rossz, de legalábbis pesszimisztikus világnézetet tükröző hangulatável pillanatokon belül képes a környezete hangulatát is lelombozni. I. házban: H.: Föntiekhez fokozottan válogató és tudatosan megkülönböztető képesség járul, nem a dolgok nagysága, hanem fontossága, esedékessége és hasznossága szerint, figyelemmel a mindenkori feladatra. hűvös józansága sokaktól távoltartja, de ez őt is megmenti sokaktól. tiasztában van a képességeivel, azokat nem értékeli tul, ugyanakkor ezt másokkal is érzékelteti. a dolgok, kapcsolatok elmúlása, befejeződése az élet természetes rendje, ezen azután nincs mit merengeni, érzelegni. ha hibát követett el, az legtöbbször az első, a felskiccelés részleteire vezethető vissza. DH.:Kegyetlen önzés, merev, hajlíthatatlan céltudatosság, megszállottság és hajszoltság emelkedik ki, gyakran beteges halálfélelem, hogy kifut az időből és ezzel képes másokat is és a saját hétköznapjait is megkeseríteni. 2. házban: H.:Nagyobb horderejű, anyagi, üzleti vállalkozás. anyagiakra koncentrált partneri kapcsolat. az üzleti lehetőség azonnali átlátása. DH.:Gátlástalan anyagiasság, esetleg ő ilyennek az áldozata, mindezek mögött túlkombináltság, vagy téves szhámítások húzódnak meg. vagyonjogi perek. 3. házban: H.:Jó kombinációs készséggel kiépített üzleti kapcsolatok, amelyekben a közvetlen rokonság is szerephez jut. bár általános műveltsége jó, de valamilyen szakmai területen belül kimagasló és nagy szerepet visz ebben az, hogy mennyire érdekli, jobban mondva, mennyire érdekelt a témában. jó nyelvi, azon belül grammatikai készség. DH.: Szófukarsága sok félreértésre, megbántottságra szolgál okot. kényszerű nyelvtanulás. IV. házban: H.: Az otthonteremtés mögött racionális érvek húzódnak meg. az otthon berendeztését a cirkornyátlan, puritán, gyakorlatias célszerüség jellemzi, de mindíg megtalálható, valamilyen magasabb kutúráltság ismérve is. DH.:Sok gond a földtulajdon miatt, rideg otthon, ahol a különböző érdekek és érdekeltségek keresztezik egymást. 5. házban: 131

H.: Szellemi elkötelezettség magasabb szintű tanulmányok, vagy alaposan körülépített, kultúr vonatkozású vállalkozás iránt, amelyben szívesebben időzik, mint valamely szórakozó helyen. hűvös, korrekt szerelmi kapcsolat, nem kér és vár többet, mint amennyit ő nyujt. DH.:Agyon vitatott átbeszélt szerelmi viszony két önző ember között. megszállt matematikus (vegyész), aki kísérleteiben éli ki magát. 6. házban: H.:Ügyeskedés kisebb üzleti haszon érdekében. aprólékosságot, nagy körültekintést ígénylő munkaterületen szívesen meghallgatják, követik. DH.:Hiúságból fillérekért képes százakat veszíteni, mert csak a maga igazát tudja görcsösen ismételgetni. VII.házban: H.:Határozott fellépés a nyilvánosság előtt, arra hatnitudás és -akarás, a megfelelő szavak megtalálásával. a család és a szélesebb rokonság ügyeinek gyakorlati intézése. rokonhoz fűződő, titkos kapcsolat. a társhoz fűződő kapcsolatot az intellektualitás jellemzi. DH.:Céltudatosan választott házastárs és olyan kapcsolatok, amelyekről nem egy könnyen beszél. agresszivitása számos kritikának a forrása. okmányokkal, aláírásokkal összefüggő, nyílt kellemetlenségek. 8. házban: H.:Még így is igen érzékeny idegrendszert jelez, amelyet fölösleges vállalások, kötelezettségek túlterhelések vesznek igénybe. mélyebb érdeklődés és gyakorlat okkult témakörben. DH.: Hűlésre érzékeny tüdő. erotikai túlhajtások. önmaga okozta életveszély, vagy az otthonban lejátszódó, tragikus életesemény. 9.házban: H.:Kitűnő valóságérzékkel és előszeretettel foglalkozik magasabb összefüggések gyakorlati vizsgálatával, megoldásával. közgazdasági, keres- kedelmi tevékenység jövedelmező anyagi forrása. hívatásterülete külföldi kapcsolatot érint. DH.:Nem egyszer kapzsisága miatt túlvállal föladatokat , erőit fölaprózza, elvész a részletek között. megalapozatlan családi viták, amelyek mögött sokszor eszmei tartalom is meghúzódik. X.házban: H.:Olyan hívatásterület, ahol a helyzet azonnali felismerése, átlátása és az azonnali döntés szükséges. mozgékonyság és a rögtönös reagálás, mihelyt a jobb eredmény elérésére, elismertségre, sikerre megnyílik a lehetőség. szellemi vezető, akinek a tekintélyét a részletekbeni tájékozottsága csak növeli. DH.: A sikerét az ássa alá, hogy tévedését nem látja be, vagyha igen, akkor is erőszakosan ragaszkodik lejárt, vagy egyéb okok miatt téves teóriákhoz.

11. házban: H.:Szakterületre korlátozódó ismeretségi, baráti kör, ahol inkább az érdek-, szakmai közösség érvényesül, nem az önzetlen barátság. otthonát is szívesebben nyitja meg ilyenek előtt. DH.: Nem annyira a szellemiekben tekinthető kétes értékűnek a társasága, tény, nem zárkózik el az örömtanyák látogatásának lehetőségétől és ilyen vonatkozásban nincsenek magasabb szellemi igényei sem. 12. házban: H.: Zárt életterülethez kapcsolódó, szellemi tevékenység. gyakran tudományos, azon belül is inkább gyógyítói, azzal kapcsolódó kutatói munka. olyan föladatok, amelyek nem igényelnek nagyobb nyilvánosságot. 132

DH.:A nyilvánosság kényszerű kerülése, kiábrándultság, mizantrópia. rögeszmék, beteges bizalmatlanság a másikkal szemben, önmagábasűlyedés tartós, vagy időszakos jelleggel.

A Merkúra Vizöntő jegyében.
H.:A legjellemzőbb vonása a sokoldalúság, érdeklődés minden iránt és ezek mögött a mozgatóerő a társadalmi igazságosság, jólét, mint tartalom. a hírközlés, a sajtó, a szó fontos a számára, főleg a jól informáltság és ezért minden vitát meghallgat, igyekszik mindkét oldalt megérteni. mindez számára azért elengedhetetlen, mert a jobbitó szándékú tevékenysége alapjának érzi. szellemes, fordulatos észjárás és különös készség a legkülönbözőbb szakterületeken is a buktatók felismerésére. a modern eszközök akalmazásában, az új eszmék világában könnyedén, otthonosan mozog. az emberek magatartását reálisan ítéli meg és megértő azokkal szemben is, akik az ő értékítéletétől távolesnek. szereti szórakoztatni a környezetét rejtvényekkel, talányokkal és elgaradtatja azokat eredetiségével, a szellemes megoldásokkal. a sokoldalúsága, vagy az ellentétek megértési képességének ellenére azonban, ha egyszer egy eszmére feltette a hitét, akár a fanatizmusig is képes amellett kiállni. érzelemvilágának nem a mélysége, hanem az érzékenysége a jellemzőbb, fokozottan az, ha a humánum kérdéseiről van szó. a szellemi tornák, a ritmusos mozgás, a modern szellemáramlatok vonzzák. DH.: Figyelme szétszórt, örökös tudásszomj, tudatosan keresett, meglapő fordulat, ami ha nem „ugrik be” azonnal, vagy frappáns ellenérvet hall, megzavarodik, akár dadog is. félreértik a mindkét fél megértési képességét , közömbösséggel vádolják. divatőrült, minden hagyományt felrúgó, másokat tudatosan bosszantó, gígerli, érzelmi aberrációk. I.házban: H.: Az előbbiekhez nagyobb vitatkozókészség járul azzal, hogy különböző nézeteket szereti egymással ütköztetni, a helyállóbbat igy kialakitani és ezzel felhívi a figyelmet az élet fontosabb adottságaira. hangsúlyozott a függetlenségszeretete, találékonysága és az újítás lehetőségének a megcsillanása azonnali apostolkodást vált ki belőle. DH.:Alapjában az előbbiek, csak mindegyik eltúlzott mértékben és arányoknban, ami a magamutogatástól a mindent megmaró kritizálgatáson át a tudatos összeférhetetlenségig ívelhet, sőt a szellemi, de akár a fizikai perverzitásig is. semmilyen kritikát el nem visel, azt személyisége korlátozásának magyarázza, de ez nem érvényes, ha ő kritizál. 2. házban: H.:Ügyes, talpraesett kezdeményezési miatt viszonylag tarósabb anyagi forrással rendelkezik és pénzügyeit könnyedséggel kezeli. nagy gondot fordít a gondolatvilágában az anyagiak biztosítására, mégsem rabja a pénznek. szervezéssel összefüggő, szellemi tevékenység a fő anyagi bázis. DH.:Képtelen arányt tartani az anyagiak rendezésében és ez vonatkozik nemcsak a nagyság és fontosság, de a sorrendiség kérdéseire is. többet költ mint tervez, többet tervez, mint lehetne.

3. házban: H.:Hívatásterületén érvényesítheti a kiváló, eredeti gondolkodásmódját, függetlenségét hitében. elgondolásaiban és azok realizálásához nagy koncentrló erővel rendelkezik. ezekre a partneri, házastársi viszonyán belül is sajátosan érzékeny. hívatásbéli sikere érdekében komoly tanulmányokat készit. DH.: Üres hiúságokra szétforgácsolódó - sokszor valóban zseniális - elgondolások, ilyenekben akadály lehet épp úgy a partneri viszony, mint egy féltékeny fölöttes. IV. házban: H.:Közvetlen családi miliőjében a legellentétesebb elgondolások, kapcsolatok érvényesülnek, a mult emlékei, vagy a családi haláleset. jellegzetes bélyeget nyomnak már fiatalsága otthánra. nem annyira az említettek, inkább a „jellegzetesség” a meghatározóbb és ebbe sokszor a modern technika is beleszól. öröklött vonások, a szuverenitásigény mind, mind olyan hajlam, amely ugyanazon a családon belül egyaránt tud megértő barátságot, vagy haragot is ébreszteni. 133

DH.:Az előbbiek túlzott intenzitással, továbbá irtózás minden megkötöttségtől, a bárkihöz kötődéstől és ha ilyenre kényszer mutatkozik akkor menekülés onnan. eszmei összetűzés miatti ellenségeskedések. 5. házban: H.: Az erotikai világa sokkal markánsabb szerepet visz életében, semhogy ne kellene annak egyes megnyilvánulásait eltakarnia. a magasabb szintű tudományokba szenvedélyesen tud belemerülni. önző, de szabados érzelemmegnyilatkozásait még meg is ideológizálja. gyakran megtalálható a „mellékutca szerelem”. DH.:Érzéketlenség az élet hús-vér valósága iránt és ebből eredően számos aberráció, valamint az azzal együttjáró morális gyengeséggel. szellemi áramlatok bűvölatébe esik. 6. házban: H.: Hivatásterületén a részletek ismeretének fontosságát hangsulyozza és aszerint is jár el. azonnali felismerési készség a részletmunkálatokon belüli, szellemes egyszerűsítésre, újításokra. DH.: Ritkán fordul elő, hogy realizálódjanak az ötletei, ámbár azok gyakorlatiak, több esetben a munkatársi megnemértettség miatt. a másik véglet, amikor kitűnöbbnél kitűnőbb kidolgozásaiból ő profitálja a legkevesebbet. VII. házban: H.:Határozottan ígényli, hogy a partnere intellektuálisan is méltó társa legyen, amit azonban nem csökkent az, ha anyagiakkal is rendelkezik. nagy előszeretettel forog széles társasági körökben, és az itt elért csillogás költségeit a partner finanszírozza. házasságán belül a kétoldalú fügetlenség érvényesül. DH.: A külső mögé látni tudó ismeretségkör, annak nyílt kritikája, de kaphatja azt a partnere magatartása miatt is. 8.házban: H.:Fokozott idegrendszeri érzéknység, amit a közvetlen rokonsághoz, vagy miliőjéhez füződő kapcsolat sok megpróbáltatásnak tesz ki, még a jóindulatú megnyilatkozsásait is félremagyarázzák, nehezen tudnak szót érteni. jelentős okkult érdeklődés és ilyen témáju előadások.. DH.: Azelőbbiek fölfozottsága súlyosabb idegrendszeri zavarokkal jár, időszakos kezelésekre szorul, visszavonultságra kényszerül. 9. házban: H. Korszakot mozdító, vagy ilyen jellemző vonásokkal rendelkező eszmék, irodalom, mozgalmak tanulmányozása, ilyen vonások kutatása, felismerése, tudatos felvilágosítói munkával annak propagálása, vagy eredeti módon történő kimutatása, tálalása. kultrúrális mélységek, eredetek más területre gyakorolt hatásának meglátása, de épp ilyen érzékenység a civilizációs fejlődés - modern technika, ismeretszemlélet stb. - irányaban is. kitűnő intuiciók. DH.: Gyeplőzhetetlen fantázia, agyrémek, szellemi talajvesztlés, az eszmevilág, vagy a fizikai világ szélsőséges hangsúlyozása. kitűnő kombinációs készség, egyoldalúság. X.házban: H.: Szellemi hajlékonysága a szórakozás, szórakoztatás felé irányítja. hívatásterületén az élet természetes adottságainak intellektruális megközelítése, szórakoztató jelleggel. korszerű játékok, korszerű művészet, korszerű eszközökkel. inkább a szó, a mozgás és a betű áll közelebb hozzá, nem annyira a képzőművészet. DH.: Mint az előbbiek, de minden mögött önző anyagi érdek húzódik meg. nem a játékosság, vagy annak szenvedélyes formája, hanem a pénzhajhászás és sokszor annak raffinált és nem is mindíg legális eszközei. 11. házban: H.:Életében a közvetlen rokonság és munkatársak segítsége jelentős. szellemes megnyilvánulásai, esetleg ügyesen összeállitott pamfletek növelik a népszerűségét. 134

DH.: Erőszakosan vallott nézetei, elgondolásai a közvetlen miliőjében sok ellenkezést vált ki, gyakranb nem is a tartalma, inkább a formája miatt. érzékeny idegrendszer miatt kapcsolatkeresés a természetgyógyászattal. 12. házban: H.:Nagyobb visszavonultságot ígénylő, szellemi tevékenység, nem a nyílvánosságra, a közismertségre számottartó tematika egyedi feldolgozása. fiatal korból datálódó, külföldi kapcsolat. harmónikus hangulat a házastárs szüleihez. DH.:Öröklött gyönge idegrendszer és ezzel függ össze gyakori magányigénye esetleg kezelése. előnytelen a kapcsolat a külvilággal a házastárs hasonlóan lablis idegrendszere miatt, számos családi gond a kiszámíthatatlanság miatt.

A Merkúra Halak jegyében.
H.:Miután ez a jegy a másik exil (száműzött) jegye, így tényleghes H.-ról alig beszélhetünk, viszont ebből adódik az a meglepő és elgondolkodtató mélység, amely az élet hétköznapi megnyilvánulásaival kapcsolatos megjegyzéseiben meghúzódik. mindazt, amit legtöbben csak tanulással, szorgos adatgyüjtéssel, intenzív odafigyeléssel tudnak elérni, itt, valamilyen belső, szinte a médiumi adottságnak tűnő, intuitív készséggel jön a felszínre, de ami még lényegesebb, hogy hallatlan realitást tükröző megfogalmazással. talán egy dologra kell rámutatni: legtöbbször ezek a megnyilatkozások egy bizonyos, speciális aspektusú életszemléletet is elárulnak. gondolkodására nem jellemző a tudományos mélység, de gyakori a prófétikus megnyilatkozás. kitűnő, egészséges értelemmel, együttérzéssel tud mások gondjai iránt viseltetni, példamutat életet élni. a szociális tevékenységű irodák, szervek, mozgalmak azok a helyek, ahol adottságait könnyen gyümölcsözteti. kisebbrendűségi érzését nehezen tudja levetközni, nem is rajong a felelősségvállalásért,azonban igen nagy mozgékonyságot tud elárulni, a számára kedvezőnek tartott helyzetben, okkult vonatkozások esetén, sőt kiszámíthatatlan eredetiséggel és fáradhatatlansággal képesek cselekedni. semmilyen lelki nyomást, kényszert el nem vísel, ha ilyen helyzetbe kerül, az idegösszeroppanás veszélyezteti. szereti az élvezeteket, a változatosságot, szívesen tartózkodik társaságban, amíg rá nem tör a magányosság igénye. DH.: Sajátos, a valóságtól elszaladt, egyéni álomvilágban él, ahol az idealizmus legtöbbször csak a szavakig terjed, az viszont csak úgy ömlik belőle, csupa magasztos elképtelésekkel teletűzdelve, az emberiség megváltásának érdekében. ideggyöngeség, enerváltság, zavaros eszmék, menekülés a saját, elemi kötelezettségek elől. önzetlensége nem feltétlenül a jóságának megnyilvánulási formája. beteg lelkivilág, élvezethajhászás, kábítószerek, talaját veszetett, aki okkult területen keres vígaszt, önkontroll nélküli, beteges érzelgősség. I.házban: H.:Az előbbiekhez az otthonáért, a házassága teljességéért önzetlen lemondási készség is járul, másoknak szokatlan, érthetetlen magatartással eligazodva az élet nélkülözhetetlen mindennapjainak realitásai között. mások gondjai-bajai átérzésén túlmenően megértően, önzetlenül és rendkívül gyakorlatiasan segít. DH.:Az érzelmi és értelmi világ összemosódása, szenvedélyei fölötti uralom elvesztése, drog-, alkoholfüggőség. enerváltság a sajátmaga által felismert önhibáival szemben. 2. házban: H.:Szokatlan elképzelések és eszközök az anyagiak biztosítására, de ezek ellenére a szükséges anyagiakat előteremti. könnyelműen bánik azokkal, különösen, ha emberbaráti célokról van szó. DH.:Állandó anyagi problémák, főleg a saját szórakozásának fontossága, vagy megalapozatlan vállalkozás következtében. légvárak az anyagiak biztosítására, indokolatlan adakozások. 3. házban: H.:Rövid, lényegre mutató stílus, erős hajlandóság tudományos szinten foglalkozni a társadalmi kérdésekkel, vagy ilyen témákkal törődők között kapcsolatot teremteni. közvetlen környezetéért vállalt áldozat. DH.:Több megkezdett, de be nem fejezett tanulmány. túlvállalűsok, időzavar és ezek folymatosan irritálják idegrendszerét. 135

IV.házban: H.:Helyváltoztatás, amely hívatásterületével függ össze. a jóindulatú segítés, a nem mindíg jól kiválasztottak támogatása a társadalmi problémák bevitelét jelenti az otthonába. idősebb korában is megőrzi szellemi frissességét, ilyíen feladatokat képes ellátni, sőt mást is szívesen ápol. DH.:Öröklött neuraszténia, meggondolatlan cselekedetinek következményei további terheket jelentenek, ezek dühkitörés, vagy egyéb, hisztérikus megnyilatkozásokkal járnak. otthonának elhagyása. 5. házban: H.:Az erotikai kérdések, szenvedélyproblémák örökös kísértést jelentenek számára egyrészt érzelemvilágának, másrészt tematikailag is. odaadó és teljes feloldódást jelentő az érzelmi kapcsolata. járatosság az okkultizmus egyes kérdéseiben. szerető szülői gyermeknevelés. DH.:Szemfényvesztés, mások kihasználása, ügyeskedés akár csak a kisebb örömökért is. ledérkedés, megbízhatatlanság. sok gond a tanulás rendszerességével. a számára érdekes, lekötő témában kiugró, vagy megtévesztő siker. 6. házban: H.:Titoktartrást ígénylő, rendkívüli területre vonatkozó téma feldolgozása, különösen rendőrségi, vagy titkos szolgálati, vagy külföldi összefüggéssel. DH.: Képességeit meghaladó feladat kényszerü elvállalása, emiatt tartós idegfeszültség, amely tartós gyógykezeltetést von maga után. VII. házban: H.:A partnerség, a házasság jelentős hívatástudattal párosul. értelmileg felkészült a külvilági kihívásokra. nyilvános fellépésének sikerét a tények, az adatok és az érzelmi elemek jó aránya biztosítja. intellektuális partnerség. DH.:Nyughatatlansága, az örökös uj keresése, sok gondot okoz a házasságán belül is. kétes értékű, nyilvános sikerek, vagy félvilági kapcsolatok.

8. házban: H.:Az okkult témák hívatott, korrekt kezelése, gyakorlása és reális megközelítése a számára szélesebb ismeretségkört, amellett nem jelentéktelen anyagi bázist is biztosít. világos fejű, aki tudatosan kerüli a babonás nivóju obskurus, okkultnak csúfolt témákat. DH.: Az érzékeny, csekély teherbíró képességű idegrendszer a legkisebb ingerre tulzott geszültséggel reagál és ezt önmaga előtt sem ismeri el. szertelen megnyivánulások, életbiznytalanság érzetével. 9. házban: H.: Vágy a nagyobb szellemi és fizikai távlatok befogadásá, illetve tényleges megtétele iránt, ezért tanulmányok az ember lélek útvesztőiben, avagy nagyobb, tengeri utak. közvetlen környezetéhez kölcsönös támogatás köti. DH.: Zavaros, hangulati elemekre épülő elgondolások. hol örökkön másoktól vár segítséget, holpedig mereven elzárkózik ilyentől és ezek kiszámíthatatlanul követik egymást. X. házban: H.:Nagy odaadással, hívatástudattal végzett olyan tevékenység, amely kerüli a nagyobb nyilvánosságot, ugyanakkor szerteágaó kapcsolattartás a velejűárója. sajátosak a szónoki, üzleti, publicisztikai kapcsolatai. többet nyujt másoknak, mint a saját családjának. DH.:Meggondolatlan, nem egyszer indiszkrét megnyilvánulások, esetleg megszólások kísérik hívatásterületét. rögeszmék, önzetlenségek áldozata, vagy ő a kihasználója a másik önzetlenségének. 11. házban: 136

H.:A szélesebb baráti kör léte számára elengedhetetlen életkörülmény. még idősebb korában is fiatalabb korosztály felé hajlik. megtalálja a helyes arányt az élet örömei és a segítői készség között, utóbbinál nem tévesztve szeme elől a saját önállóságát. DH.:Mások raffinált kihasználása, anyagiakban is. kicsapongás jellemzi érzelmi életét. 12. házban: H.: H. hatásról beszélni szinte kizárt, de nem lehetetlen, hogy speciális tehetséggel, visszavonultságban, mások által többségében messze elkerült, egy bizonyos területen elvégzett tevékenység nagy sikert hoz. szellemi horizontját a befeléfordulás határozza meg. DH.:Szélsőséges indulatmegnyilatkozások, amelyek a totális önátadástól, mások önzetlen szolgalátán át a hirtelen megtorpanásig, sőt, ideggyógyászati kezelésig terjedhet.

A Vénusz. 3. Energia központ: Magasabb rendű aktív intelligencia Elhelyezkedése a nyak elülső részének közepe, /Torok csakra/. A hozzá tartozó mirigy: Pajzsmirigy Testrészei: Hangképzés. hörgők. Tüdő. tápcsatorna Kozmikusan a Vénusz és Mars uralma alatt áll. Hatások: Pozitív: Az élet spirituális és filozófiai kérdései iránti érdeklődés. Tiszta intellektus. rugalmas, optimista
szemléletmód. Negatív: Materializmus. intellektuális büszkeség. szőrszálhasogató aprólékosság. Rugalmatlanság.

. Szimbólumtartalma: Az arány, a szépség, a kiegyensúlyozottság, a kemény feszesség oldása, a kötetlenség, a szeretet, de annak tágabb értelme, mert a vásárolt szeretettől a hazaszeretetig terjed és beleillika társaságkedvelés és a társaságkedveltség épp ugy mint a szép szeretete a magasabb művészetek kedvelése, kifinomult arányérzékkel, túlzások nélkül. a „fortuna minor”(kisebbik szerencs), de a szónak inkább materiális értelmében. a helyzetek kiegyensúlyozottságára való törekvés, mert az az igazi harmónia. a jó megjelenés, a szép hang, a megnyerő modor, egészséges és túlzásmenets vonzódás az ételital-szerelem, de a művészeti alkotás keltette gyönyör iránt, fizikai és átvitt értelemben egyaránt. további utalások esetén a zene, és a költészet, avagy a képzőművészetek iránti nagyobb vonzódás is kitapintható. az arányosság, a formaszépség illetve az ezek utáni vágy. Fizikumvonatkozásai: az emberi szervezet működésének egyensúlyát biztositó szervek, elsőkként a mirígyek, majd torok, a szervezetben zajló cirkulációk, a vese, emésztés, vérkeringés.

A Vénusz aKos jegyében.
H.: Miután ez az egyik exil(száműzött) jegye, így töretlen H.hatás nem érvényesülhet és az igazi nehézséget - az előnyös, érdekes, sőt az esetleges tehetséget eláruló vonások mellett - az örökös és szenvedélyes sikerekeresés jelenti. a művészi ihletettségű vágyaknak sokszor ellentétes irányú, de gyakoribb változásokkal járó mozgás, tevékenykedési terület a megfelelőbb. megtalálható ahol testi 137

a vonás látszatiságát hamar elárulja regálásainak hirtelensége. DH. saját kert. anyagi kérdésekben a kelleténél nagyobb a határozottsága. művészetszeretet.:Az emlitettekhez nagy adag és meglehetősen nyers szereplésvágy járul.házban: H.:Az otthon féltő szeretete. érvényesülni mások kárára sem szégyeln. különösen a társalgási témákat illetően. naiv jövőkép. örökség amely anyagi előnnyel jár. segítőkész. jelentős zenei adottságok. de a féltékenység és a hiúság sokszor beárnyékolja társasági életét. felületesség. idős korában is erősek az érzelmi megnyilatkozásai. nívótlan kalandoktól nem tud szabadulni. házban: 138 . anyagi ügyeiben náha a szerencse menti meg. mind az otthonának. szenvedélyes.:Szenzációhajhászattal egybekötött hiúság. markáns. 3. könnyelműség. szerelme követelődző. ugyanakkor ő maga nem hűséges. idealisztikus beállitottság. nyughatatlanság. házban: H. önzés miatt csekély az erkölcsi érzékenysége.ügyesség (sport). túlzottan nyilt. mint szellemibb relációknál. az egyik jellegzetes vonása. DH. sikerhajhászat. IV. erős szociális érzékenységgel. hívatásterületén az öröklött művészetkedvelés érvényesül. de harcos rokoni környezet. emiatt örökös vita a közvetléen rokonsággal. jó pedagódiai készség DH. szellemes forma. gyorsak és felületi síkon mozognak a reakciói és emiatt sokan hangulat-embernek tartják. akár érzelmi területen is. hogy tüzes hajlamai és agresszív megnyilatkozásai mellett. hűvös önmérsékletre képes.. már az alkatában is láthatóan. meggondolatlan. de megnyerő tekintettel és könnyedséglátszattal. akkor akár az elvontabb tematika művészetrokon. de egyben odaadó is. roppantul megnehezítik a máshoz fűzőfő kapcsolatát.:A mértéktelen birtoklásvágy. vagy elegáns megjelenés (tánc) a lényeges épp ugy. DH. mihelyt elsőbbsége forog kockán.házban: H. ámbár a kalkulációi nem mindíg reálisak. ha kell kegyetlen csábító. DH.:Sikertelen kezdeményezések. a bajbajutottra önzetlenül bármennyit képes áldozni. jellegzetes az is. 5. sikervágyát. ugyanakkor ilyen kapcsolat hijján elveszettnek érzi magát. házban: H. szenvedélyes birtoklűsvágy.:Közvetlen környezetét kifejezetten feszélyezteti anyagi ügyek miatt. illatok. hanem szépség. szórakozáskedvelés.: Érzelmeit képes érdekeinek megfelelően teljesen elnyomni. játék-. az utóbbinak sokszor és szivesen ad sajtóhangot.:Sport-. ahol nem a tartalmi mélység. túlhangsúlyozott színek. egészségesen barátságos. de ezek illenek a karakteréhöz. milyen nagy. indulatos. mindez körítve a kizárólagosság igényével. kegyetlenség. amikor látta. hogy embereket és helyzeteket a későbbiekben is ugyanúgy ítéli meg mint legelőször. akkor tengermély érzelem és céltudatosság mutatkozik.és harmóniaszeretetben is megnyilatkozik. ösztöneinek a rabja. de annak a saját elgondolása szerinti irányítása. hangsúlyozottabb vonások egészítik ki. meggondolatlan. meggondolatlanság. élénk. sőt féltékenyen reagál ami sok nehézséget jelent a partneri kapcsolataiban. ezek anyagi károkkal is járnak. ingatlan utáni vágy. de ez nemcsak anyagiakra. együttérző. hanem a könnyed. mindpedig hivatásterülete nyugalmának veszélyeztetésével.:Jóindulatú. de az anyagiakra érzékenyen. jóhiszeműen kedves huncutság. de ha a tartalmasság is igény. vagy valamilyen szenvedélyéhez fűződő nagyobb kiadások. 2. ennek révén jelentős a műélvezeti képessége. 6. így az átlagnál magasabb. nagyvonalú. közvetlen nem nagyon visszafogott stilusával környezetét felvidítja. korai és többször elsietett házasság. I.:Az élet földi örömeit erősen helyezi előtérbe. önkínzás.házban: H. de ha valami megragadta. vagy tömzsibb alkat. DH. indulatosság a tetteiben és ezekkel teszi kínossá a saját és szerettei életét.: Az előbbieket.

vagy titkolni kényszerült érzelmek. DH. vagyoni elképzeléseinek kudarca számos és fájó emlékkel jár.:Sok gondot jelent szexuális életének felelőtlensége. humor. kecsessé. a házasság modern szemlélete az ő joga. nem tud harmóniát kiépíteni a kettő között.: Gyakori a jószolgálati tevékenység által összekötött baráti kör burkolt segítsége. kényelem. agresszivitásáért magánnyal fizet. nem pedig a házastársé. inkább az időzítéssel van a baj. kiegyensűlyozottság. nők esetében inkább eltitkolt vonzalom.: A hívatásterületéhez kapcsolódó tanulmányok kényszerhelyzetet teremtenek a közvetlen környezetében. hogy érzelmileg megbízhatatlan. a válás nem természetes. szellemi uralomra törekvés az emóciók spiritualizálási képességének a következménye. DH. DH.:Lelki depressziót kiváltó csalódások. megnyilatkozásaikban. 12. aki nyilt sisakkal áll ki a porondra. ezért oly fontos . a férfiak vonásaikban. nyugalom. ismétlődések életuntságot váltanak ki. DH. ráérzései szerencsésen járulnak életútjának alakításához. 8.:Nagyon érzékeny a szélsőségekre hajló lelkivilága és ezt a sérülékenységet a munkatársi kapcsolataiban palástolja. érzelmi kapcsolatait a testiség kízárolagossága uralja.:Érzelmi húrokat pengető stilussal és szuggesztiven tud hatni a külvilágra. sulyosabb pervesztések. egészségtelen munkakörülmények. a meleg és jó izlésel berendezett otthon. siker a nőknél. palástolt művészi megnyilvánulások. leplezettek. biztonság. kíváló művészi intuiciók. amelyet erősen visszafogott érzelmi megnyilvánulások kísérnek. a halál. tágabb értelemben:környezet számára elengedhetetlen. H. mint kedves. vonzalom külföldi. a házastárssal szemben a szellemiekre vonatkozóan mérdékeltebb az igénye.:Annak ellenére.:Gyógyító. mind abban.házban: H. féltékenység. bonyolultságmentesség és mindezekhez egészséges ízlés. avagy félni kell kipattanásuktól. hogy sohasem 139 .házban: H. kitartó tevékenység is járul. okkult témákat gyakorlatiasan közelít meg. kapcsolatai nemcsak illegálisak. ebben gyakori a hiúsági szempont és emiatt alakul ki nézeteltérés közte és a fölöttesei között. amilyen szívesen fogad el ajándékot.:Érzelmi. mind az otthonában a saját elgondolásait. természetességükben vonzóvá teszi. elámúlás.nem egyszer a kelleténél is túlbiztosítottabban lényeges . nevelő.:Érzelmi tényezők által erősen befolyásolt hívatásterület. végleges elválások mint művészeti motívumok foglalkoztatják. házban: H.házban: H. de annál több a láthatóak és a foghatóak iránt. legtöbbször nem is az alapok az irreálisak.házban: H. sőt.: Az érzelemvilág fölötti. A domicilium (uralmi) jegyében akadálytalanul érvényesülhetnek a legjellegzetesebb vonásai: szeretet. inkább ragaszkodó. a munkahelyi kapcsolatok befolyásolják a házasság körülményeit.az anyagiak. 9. okkult kapcsolatok föltárása. A Vénusz a Bika jegyében. izlését érvényesíti. szándékai nem önzőek. az érzelmi területen gyakori a rangon aluli kapcsolat. nem nyilvános küldetések. hanem nagyon kétesértékűek és ezek vagy betegség veszélyt jelentenek.:Az otthonát és a hívatásterületét erősen szét kell választania és ez számos nehézséget vált ki életében. X.: Nem a legválogatottabb egyének baráti köre. illetve a legkisebb élre reagál. VII. gyakorlatiasság. segítői szándék. vagy beosztott személyhez. hogy ez a másikra is vonatkozik. házban: H. melyek ezt garantálják és ezzel függ össze az is.:Érzékisége és anyagiassága nagyobb tervek kovácsolására inspirálja. stílusukban lesznek lekerekítettebbek. DH. DH.H. a nőket bájossá. 11. bátor vitatkozó. amely kerülni akarja erőszakos irányítását. de minden él nélkül. DH. épp oly szívesen ad is. megkapó kifejezőkészség.

: A fiatalkori elkényeztetettség idős korban nyujtja be a számlát.ül ölbetett kézzel. erotikai világa sokkal mélyebb. legtöbbször jó művészi (zene. vak véletlen.: Könnyen megtalálja a megfelelő anyagi forrást. gesztikulációiban. határtalan de legtöbbször eléggé egysíkú vágyéletét. pedagógiai hívatástudat. 3. trágárkodás. vídám. hanem valamilyen kombinációs lehetőség az alapja. Kedvesség. a gazdag fantáziáját vulgáris témák töltik ki. vagy testi szépségének jellegzetességeiről. alkotásának. örökségvadászat. kíváló értelmi felfogás. DH. kisebb utazás. az ügyességi sportok érdeklik. jótékonykodás a közvetlen környezetében. 2. nehezen összegyüjött anyagiakat olcsó célokért. hangjában. a luxust szereti. ahol magát biztonságban érzi. kitűnő gyakorlatiasság szolgál a szociális biztonságteremtésének zálogául. mert az üres külsőség bőven kielégiti hiúságát. hozomány-. felületes kultúráltsággal.:A megnyerő külső igy is adott szokott lenni.:Az előbbieket már külsejében. szexuális önzés.és élvezetkergetésben . sok. bovlikért elkótyavetyéli. a társaságot kedveli.:Könnyelműség. hogy másokkal örömét megoszthatja. beteges játékszenedély. ezt szellemes humorral érzékelteti is. udvariasság. kellemes élményre bárkit meg is hívhat. 5. a partnerság anyagiakkal is erősen alátámasztott. tiltott érzelmi kapcsolatok. idősebb korában is szellemileg friss tevékenység.:A legfőbb veszély a mértéktelenség. de a játéknak nem az egyszerű. DH. mint amit a külső elárul. művelt és polgári erkölcsű. tehetelen az élet komolyabb problémáival szemben. sőt.házban: H. amely gyakran valamilyen művészeti ághoz is kapcsolódik.:Esztétikusan. kultúráltságot sugárzó. amelyikben a szociális helyzet biztosított.Flört. DH. előre megfontolt. a könnyű irodalmat helyezi előtérbe. de nem a matematika elvontságai irányában. számára a jólét nemcsak a birtoklás fölötti jóleső érzést. határozott a szépség és az élvezetek iránti vágya. higgadt nyugalom. de természetes is a számára és tisztességes határok között. DH. I. saját vállalkozás sikeres. de csak abban érzi jól magát. de korszerűen felszerelt. megnyerő kedves modorában elárulja. az ösztönsen megalapozott. IV. házban: H. legalább is ez a vonatkozás jelentősebben emelkedik ki életkörülményei közül. könnyedség tükröződik fellépésén. ha nincsen valamilyen művészeti kapcsolata. házban: H. kellemes otthon. képzőművészet) érzékkel rendelkezik és kiegyensúlyozott vidámság. ámbár ez a legtöbbször nem célzatos. rezzenetlenül beszél hangjának. hanem azt is jelenti. érzelmileg csak ott adakozó. házban: 140 .:Könnyelmű ismerkedés utzazáson. házban: H. önzésben. házban: H. hiúságban. korai szerelmi élmények késői következményekkel. emiatt tud kivárni. szórakozás. olcsó barátság. tánc. DH. DH. saját fizikai adottságainak előnyösségével tisztában van. vagy ihletettsége ilyen tevékenységhez. létszati. de ezért nem törne mindenen keresztül. 6. főleg pedig kerüli a komplilált szituációkat. könnyelmű erkölccsel. amihez gátlástalanság is szokott járulni. az üres csillogás és a félvilági „előkelőségek” is kielégítik. bohóckodás. hajszálnyi dicsekvés nélül. éppen innen erednek a bajok.:A ritkább.

: Nyilt konfrontáció másokkal erőszakossága. emiatt meghasonlás az ismeretségi körben. mert kerüli a személyes megnyilatkozások túlhangsúlyozását. kicsapongó életmód. fizikai jólesőséget. hajlam az érzék fölötti világ jelensélgeinek vizsgálatához. DH.H.:Bűnös perverzitás. csak a szórakozás érdekli. A Vénusz az Ikrek jegyében. a tudományos tevékenység mint anyagi forrás.:A testi élvezetek mértéktelensége és a túlkapások egészségi reakciói. de gyöngéd is. de a kapcsolatokat nem fedi fel. szakaszait. a ráhatások idealizálását azáltal. de a hypochondersége is több pénzbe kerül. körültekintő.:Érzelmei mélyebbek.: A szeretet fogalma nem a testi vonzalmat. a látszat.:Zárt körű feltételek kísérte munkaterület. ennek következtében gyógykezelések. házban: H. melengető lelekesedését jelenti. vidám. kényszer miatt elhallgatott kapcsolatok.: Teljes érzéketlenség. 8. az egyik élményből a másikba lendülő. 12. érdeklődésének mélyégét az anyagi érdekeltség határozza meg. könnyed. mégpedig a szépség és a harmónia igényével. közvetlen környezete segíti előrehaladásában. hogy az ezekre ébredt vágyakozás nem emócionális. szórakoztató hangulat honol. kozmetika. magasabb jogi problémák tanulmányozása.:Jó fellépésével kikerüli az élet nehezebb buktatóit. örökkön ujabb és ujabb élménysor-füzérré alakulnak 141 . könnyelműsége sok gondot von magaután. 11. vagy csak felületesség a magasabb hitéleti kérdések iránt.: Váratlan anyagi előnyök. kísérletek okkult indittatással. élvhajhászat. külföldön tartósan végzett és művészetekkel. házban: H. DH. rövid .házban: H. kiegyensúlyozott. vidám és magabiztos föllépése. DH. sikert ér el beosztotti munkakörben. vagy az érzelmi elfogódottság csábításainak nem áll ellent. vagy tanulással. cselekdeteit az erotikus kapcsolatok erősen befolyásolják . előnyös társulás vonalán. VII. mint amennyit kinyilvánít. egészség. a családon belül kellemes.: Luxus. vagy az élet szórakoztatóbb területével függ össze tevékenykedése. kellemes baráti kör. nagyobb vállalkozás.: Megalapozatlan nagyvonalúság. H.:Az elét egy-két elkényeztetőbb megnyilvánulása miatt szerencselovag magatartás. DH. hanem szellemi önátadással. gyógyászat és természetgyógyászat érdeklődési körén belül. vagy feltűnési viszketegsége és rejteni akart érzelmi kapcsolata miatt. esetleg meggondolatlan kötelezettségvállalás. könnyed bohémség lengi körül a házasságát. előmenetében az érzelmi momentumok erős szerepet játszanak. beteges hiúság. 9. a művészetek valamelyik ágának hangsúlyozottsága mellett. amely az élet folyamán sok segítséget és támogatást nyujt. bentlakással (tanulmányút) kapcsolatos tevékenység. szexuális bűnök. komolyabb résztanulmányokat ígénylő. hanem a szellem páratlan. fantáziában megélt szellemi élménnyé szublimálódik. kellemes és gyakorlati kapcsolat külfölddel. házban: H. DH. amelyről meglehetősen egyedi színezetű a nézete.: Hívatásterületén nagy segítséget jelent a nyugodt.házban: H. gyakorlati érzékű. DH. vállalt küldetés ellátása.: Készség az anyagvilág spiritualizálására. DH. aláírás formájában. X. így a művészetek.:Széles. házban: H. vagy azokkal rokon területek vonzzák.

könnyed. könnyed szellemesség. felrajzolni. DH. veseműködési zavarokkal. félre. házban: H. írásba fogalt. üres külsőségek csillogtatása. az a számára csak huncutkodás. meggondolatlanság járul hozzá. a legelemibb lekötöttséget sem szereti. így egyszerre akár több érzelmi kapcsolatot is futtat.: Kifejezetten anyagi beállitottságú. vagy csalárdságnak tartana. házban: H. társadalompolitikai elkötelezettségű vállalkozás. korhely. ahol a valóság mellett a szellem.:Olcsó. akkor sikerre gondolhatunk. aki a szórakozó helyek vándorlovagja. semmint. amely a hívatásterületet is érinti. hogy a fiatalkori tanulatlanságának a nyomait kell előbb eltüntetnie. de nem bizalmaskodó stílussal olyan csábképet felvillantani. igazi szenvedés számára a magány. bármilyen témában elszórakoztatni. intellekutális érdeklődését nem korlátozza. hogy csodáit valóban átélhetnék. azonban a sikerben az akadályozza. ezekre még a hiúsága és extravagáns hajlami is serkentik. nem ismerik az élet áírnyékos oldalát. amely a szellemiek felé irányítja. nagyon megértik a szerelmet. könnyelmű rokonság. távlatok. vagy azzal rokon területen szívesen mozog. idősebb kori szellemi frissesség. 6. ezért kétes értékü ügyeskedésekhez folyamodik. 2.:Könnyed. széles és olyan ismeretségi kört kíván. de így is ritkán hiányzik a szellemiség valamilyen ismérve. csak a levegőt tapintja.:Otthona esztétikus miliőt jelent. de nagy könnyelműség. plasztikus fogalmazás. DH. de szellemi ígényességgel is aláfestett erotikai kapcsolatok. komoly kulturigénnyel és szellemességgel elért sikerekkel. 3. házban: H.:Hajlékony.: Beosztotti viszonyból eredő érzelmi kapcsolat. érzelmi reakciói. minden kötöttséggel.: Az előbb irtaból jobban kiemelkedik a művészetek iránti hajlam. I. házban: H. amelyet a másik. meggondolatlanul kötött. képességeit szélesebb körben érvényesíti.: Kiadásai sorozatosan meghaladják a bevételeit. házban: H. beszédkészségét csalásra. igy még azt amit más szemfényvesztésnek. DH. életteli. vagy a megfoghatóságok múlandósága is kifejezést kap.gondolatai és az azokra épülő.:Felületes ismeretségek. házban: 142 . gyakorlatiasság.:Hívatásszerü foglalkozás az élvezeti cikkekkel. művészi stílus. közvetlen. de ez a házasságán belül is érvényes. irodalmi. ha azt megfogni akarja. öröklött hajlama az olyan művészetek szeretete. vagy fizikai nehézséggel járó munka nagyon kényelmetlen a számára és pillanatokon belül megtalálja az abból kivezető utat. VII. IV. vagy saját vállalkozás ezekkel. az anyagiakról nem szokott megfeledkezni. de annak mélysége inkább téma. érzékeny szervezet. szerencsés kéz.:Nagy társasági élet. megnyerő modorát igy sem veszti el. amely bármikor a rendelkezésére áll. divattal.:A művészet. kijátszásra használja. potyaleső.:Az élet adottságainak tulzott élvezete. vagy egyéb sajtókapcsolat. házban: H. ha művészi készségekre utaló jel is tapasztalható. jó föllépését. hallatlanul ügyesen képes a másikat rávenni a megajándékoztatására. berendezéssel. 5. DH.és akár még természetfölöttinek értelmezett jelenségek okoznak lelki zavarokat az othonban. élvhajhász. üzletelés a szerelemmel. vagy rokoni viszonnyal összefüggő kötelezettségek. szereti. amihez a nők még csábmosolyukat is bedobják. DH. DH. illetve szabadulni akarás ilyen alól. társas-. DH. ha csodálják és képes költői adottságával a legválogatottabb közönséget. fejlődési irányvonalak türelmetlen átlátási igénye.

kutatói.:Jótékonykodási szándék. házban: H. DH. DH. vagy vonzódik ilyen személyhez. X. nagyon tartózkodó. Vénusz a Rák jegyében. végrendeletekhez fűződő. de nincs rá mindíg megfelelő fedezet. hanem lelki vígaszként. erős az érzékek fölötti világ iránti érdeklődése.: A tudományok iránti érdeklődés csak szóban érvényesül.: Titkolt. 143 . széles ismeretségkör. ahol erre lehetősége nyílik. amelyek a törvényesség határát súrolják és ezek veszélyeztetik az otthon nyugalmát. a házasság külső formái sokkal lényegesebbek. 11.H.házban. anyagi érdekeltség.: Üresen csillogó szellemességgel ügyesen köti le mások figyelmét ami mögött tudatos magatartás lapul hívatásterülete érdekében. amiket minmdíg könnyed szellemesség.és nem kis mértékben a másik nemnél elért sikere . de „könnyű kezű”. ha szeretetigényét nem tudja a családjában kiélni. vagy titkolni kényszerült kapcsolatok. de igy szerez magának is protektorokat. házasságkötés anyagi megfontoltságból. vitatható.:Kicsapongó életforma. családjogi területet érintő tanulmányok. inkább szavakkal. H. amelyben a fiatalság dominál. közkedvelt.: Fiatal korba visszanyúlóan. H. megérzi a nyilvános siker és elismertség lehetőségét. szemérmes. akkor nagy alázattal képes az „emberiséget szolgálni”. önző érdekből. esetleg leplezetlensége visszás helyzetbe hozza.érzelmi kapcsolat és az az otthon kialakításában jelentős szerepet visz. a mult szépsége számára. azonban roppant hamar meglátja. házban: H. szereplésvágy. tanár. okos fellépése. felületes elképzelések már a kezdetben mutatják a kellemetlenségeket.: A szellemi tevékenység a szexuális kérdésekkel foglalkozó . 8. amely kétoldalú. bántja. támogató szellemű. DH. vagy gyógyítói . mégpedig anyagiakban. 9. jó szónok. szellemes. a külső csillogás biztosítása miatt anyagi megfontoltságok vezérelte házas(társas) viszony. semmint tettekkel nyújtott.területen hathatósan érvényesül. hajlékony szellemi képességek. barátságos kedvességgel közeledik a másikhoz és gyakran sokkal mélyebben ragaszkodik. szeretettnek lenni. álomvilág gazdagítja kifejezőképességét. mint annak bensősége. olyan területre vágyik. ha emiatt kihasználják. DH. nyilvános sikereiben szerepet játszik a szélesebb. mindezt a szűkebb családi körön belűl megélni.:A társadalmi fölemelkedéshöz szükséges anyagiakat nagy gyakorlatias-sággal megszerzi. esetleg a partner folytat ilyent. ami miatt élete ritkán zajlik le zavartalanul. humor tesz sikeressé.:Kíváló. jó. felületes. minden művészeti ág iránt csakis emócióin keresztül tud érdeklődést tanúsítani.:Sikeres fellépés.esetleg külföldi személyhez fűződő .: Nagyvonalú. DH. ha valamilyen vezetői hajlamokkal megáldott személyhez kell igazodnia. ami igen káros egészségi következményekkel jár. 12. baráti ismeretségkör. előadói képességek.sokban segití jövőjének kialakításában. házban: H.:Csekély megbízhatóság a társas kapcsolatokban. egyike a jellemzőbb vonásainak és ez lehet akkor is valóban mély. nem nyílvánított . mint ahogyan azt kimutatja. baráti segitség. noha bizonyos mélységeket igy is elárul.. magasabb iskolázottságú. elpocsékolt művészi képesség.de nem feltétlenül saját. akik szellemi (irodalmi) tevékenységében sok segítséget jelentenek. szellemessége . előadó. értékű irásos tevékenységet folytat. DH. de nem kihívó.:Szeretni. átlát a szitán és ez az a vonása. házban: H. az idők múlásával egyre csillogóbbá válik. amelynek keretében felületessége.

nem az örökké változtatgatók közé tartozik. esetleg -gyakorlás járul.néha. felületes . negédesen.:Tudatosan keres olyan partnert. hogy ezt kifelé egyáltalán nem kényszerként mutatja. ami az évek folyamán egyre több egészségügyi gondot okoz. ha a családjáért ő vállal kötelezettséget. jövőjének alakításában.:Az előbbiekhez nagy művészetpártolás.: Az élet materiális örömei örök csábítói. az alacsonyabban állókkal szociális elvek. abban sikeres.: Az otthonért az otthonban végzett munka. 2.: Rendszertelen. hogy „akkor” és „amig ez tart”.:A házi. de annyi biztos. legfeljebb üres szavakban. igen bonyolult érzelmi mechanizmus. ha a család gondja. szívesen veteti körül magát a nála . de jellemző.: Rövid életű.leginkább az elvártnál mérsékeltebben viszonzott . nem víseli el a kényszert. ilyenkor zokszót nem ismer. erős birtoklási vággyal és fokozott anyagiasság. munkatársaihoz. házban: H. I. életvitele. olyan. de az egészen más a számára. mély szerelmi ragaszkodás választottjához és ugyanezt képes magatartásával a másikból is kiváltani.DH. nyughatatlan. művészetkedvelő partner segítséget jelent hívatása területén is. hogy saját magát nem ismeri föl bennük. érdeklődését a lélektan erősen fogalakoztatja.érzelmi kapcsolatok. gyakorló művészi tevékenységének irányítói. a családi . de gyakorlati kategória is. de előfordul. DH. de kedvessége így is megmutatkozik. hallgatói. kellemes viszony a kollégákhoz. egyáltalán a szerető gondoskodás róluk számára centrális kérdés. vagy kultúrnivó iránt. számítás. esetleg egészségi probléma. de legalább passzív. DH. lemondás. megérzések. házban: H. DH. vagy nézői szinten. 144 .: Kellemességre törekvés. flörtök. képes olyan jeleneteket produkálni. ha vágyait fentartások nélkül kielégiti.:Kényeztetettség. ha nem is mindíg tartós sikerrel. akinek a számára a család fogalma nemcsak érzelmi. akkor a családja érdekében. hangulata elcsitításáról van szó.: Üres érzelgősség és amögött önző szándék. akkor sem.alacsonyabban állóakkal. házban: H. taníttatása.:A gyermekek neveltetése. 5. IV. kiszámíthatatlan hangulati kilengésekkel. házban: H. különösen. vagy isklolázottságban . 3. ezzel teszi tönkre saját és családja életkörülményeit. DH. vonzódás a nála alacsonyabb szinten állóhoz. ötletszerű az étkezése. házban: H. eltéríthető.miliő szerető ápolása. az otthoni. az anyagiak határozzák meg az otthonhoz. játékszenvedély mint öröklött vonás. sem kötelezettséget.totális érzéketlenség minden társadalmi rétegeződés.:Érzelmi hullámzásai a kiváltója számtalan kellemetlenségének. 6. de nem érzelmi kapcsolat köti össze.:Kedves. vagy a házastárshoz fűződő kapcsolatokat. mindenkori anyagi helyzetétől függő hangulatvilág. beosztottakhoz. kielégíthetetlen.társadalmilag. gondoskodás arról. hajlam a nyilvános szereplésre. tágabban a hazai . hogy ezt úgy kell értelmeznünk. eltökéltség valaminek a megszerzésére és ilyennel összfüggésben ügyesen megtalálja a rejtettebb kapcsolatokat is. környezetének ügyes kihasználása. házban: H. monogám hajlam. ha nem is saját személye. amellett nem is válogatós. áldozatvállalás érte számára nem jelent terhet. VII. vonzódások személyek és tárgyak iránt. felkarolja a család elesettebb tagjait. hisztérikus hajlam. DH.: Saját magatartására visszavezethetően számos érzelmi. mindenkihez van egy jó szava. rokonaihoz barátságos nyiltsággal közeledik. ügyesen kikerüli. házban: H. pedagógia hajlamok. DH. segítői megnyilvánulásai miatt közvetlen környezete szereti. aki nem tud nemet mondani és a legátlátszóbb hízelgéssel is befolyásolható. ez neki természetes.

: Ösztönösen. a sors végleges elszakadással szól bele élete alakulásába. nagyvonalu az anyagiakban. jó. csillognak. ahol mások ápolása. házban: H. 12. a legtermészetsebb formában szeretnek ott forogni. prostitúció. hogy ezt másoktól is elvárja. fizikai és szellemi vetületeivel. mintsem anyagiakat juttatnának egymásnak.:A saját. házassági kapcsolatok részben külfölddel. hogy kiről lehet szó.:Egymás segítésére épülő.az „Ember” -jólétének érzelmi. amely komolyabb kutatásokban is támogatja. adakozó. de lassan már a külsőségekkel is megelégszik. jószívű. sok sikerrel. azok között több érzelmi kapcsolat. de kölcsönös számítgatások kötnek össze. X. ahol az élet nagy sodrása folyik. mert szellemes és szájából nem nagyképűnek hangzó:”. ami hamar megtörténhet.: Kitűnő intuicióval. utólérhetetlen természetességgel. még célzások sem hallatszhatnak. házban: H. nincs a földön tökéletesség” megjegyzéssel napirendre tér fölötte. DH. túlzott romantika érzelmi csalódásokkal. családias ismeretségkör. mert . elmegy a jóizlés határáig. komoly lelki vigaszt hozóan. magas szellemi szinten szónokol az otthon.DH. számos külföldi. de ha tudják is. részben rendezetelen jogi viszonyok következtében. kicsinyes.a természetes házastársi közeledést hol émelygőnek.csodálják. DH. amely együttérzést mutat.: Csalódással. de a saját elképzeléseinek a mentén alakítja. kedves.:Érzékiség. könnyelmű ismeretségi kör. „a” társasági ember. DH. amit sokszor megtorpant karrier sarkall.: Bonyolult.: Jövőjének útját ügyes.éppen hangulatától függően . nagy segítség számára a hívatása területén. DH. de a saját respektusuk hajszálnyit sem csorbulhat. H. áldozatos betegápolás a családon belül. tisztázatlan sógorsági. akik képesek környezetüket megbabonázni. gondoskodás másokról.: Jótékonysági intézmények kötik le figyelmét. azzal. akalmazkodó képességgel. de izléssel. kitűnően megválasztva azt a pillanatot. vagy a házastárs érzelmi és kedélyhullámzásai megnehezítik a társasviszonyt. legsikeresebb. de ha felismeri a saját hibáját másban. 8. a tetszeni akarás nagy színészei. nem várt anyagi segítség. házban: H. hatalmas leleki egyensúllyal megáldva foglalkozik az emberek . a nagyzolásból kijózanítja.nem is minden alap nélkül . 11. de akár exkluzivebb vendéglátás is lehet a cél. félremagyarázott levelezéssel végetérő érzelmi kapcsolat. de mások hibáit illetően is. hogy . de sohasem leereszkedő és mindez azért. amikor föllépésük a leghatásosabb.: Hajszolja a jólétet. a család megtartó erejéről. megértő. elhidegülés önérzeti okok miatt. önző. amelyet nagyon komplikált. a költőiség jegyeivel gazdagítva. mindíg az éppen „ügyeletes” szerelme a szerelmek szerelme. kíválóságokat. hiú szereplésvágy. pereskedéssel. jó izléssel dívatos és hogy elkápráztasson.. miliőjének kialakításában szerény.: Szerencsevadász hajlamok. hát kérem. házban: H.:Képesség a dolgok transzcendentális kapcsolatainak meglátására. széles fantáziával. perverzitás. ekkor sem tagadja meg önmagát. de inkább machinált érzelmi kötődések. A Vénusz az Oroszlán jegyében. házban: H. 145 . számára az nagy-nagy csalódás. másokat megérteni és meghallgatni tudó magatartása. üres handabandázás okkult témákkal. szívesebben cselekszenek egymásért. DH.. 9. de jó izlés is ihleti. de magát soha el nem veszíti. jószolgálatra mindíg kész. hírességeket nagy traktákkal látnak vendégül. hol meg kímértnek nevezi.

vagy játék és egyéb szenvedélyek kiélése közvetlenül rontja az egészségét. partnerválasztás spekulatív alapon.:Nagyvonalú pénzkezelés. fiatalkori kapcsolatai igen tartósak. követelődző viselkedésével.házban: H. nagy segítőkészség minden számára kedvelt személy részére. aki a nagyobb társadalmi életben érzi jól magát. tanulmányait illetően. de azok is csak addig. saját függetlenségét a partneri viszonyban megtartja.:Házasságról nem inkább együttélésről beszélhetünk. de legalább van mit. hogy jószívűségét elismerik. esetleg csak passziv módon. semmint maga a segítés ténye.:Az előbb írtakból a határozottabb művészhajlam domborodik ki. drága játékszenvedély és egyéb függőségek.ez irtakhoz . ajándékozásban. saját ut. amelyről azt hiszi. mert nem annyira az érzelmi vonzódás mélysége. nagy gyermekszeretet. IV. de nagyvonalúan a másik számára is természetesnek tartja. sőt előfordul. mint amennyit időszakonkénti magatartása indokol. szellemes stilusban fogalmazott levelezés. házban: H. hogy robosztus. hogy az áldozatvállalást nem tekintik összekötőkapocsnak. ami sok kritikát vált ki és a pletykálkodás melegágya. megnyerő. felületesség. álnokságot és közönségességet nyíltan elvetnek. érzelmeiben. környezetét kellemessé teszi. hűtlenkedés hiúsági alapon. mindent el ront hencegő.: A művészetek iránti érzék esetleg igy is megtalálható. esetében is hajlamos a felületességre. szerelemhajhászás. annak rendje. mint inkább az intellektuális egymásrataláltság öröme a meghatrározóbb. de . de DH. kezdeményező hajladósága miatt szívesen vállalkozik és kiváló érzékkel találja meg a megfelelő. anyagiak szempontjából is alkalmas partnert. DH. nívótlanság járul.:Felületes érzelemmegnyilvánulás. föltűnési viszketegséggel bővítve.:Szívesen dolgoznak vele együtt. különösen a társadalompolitikai ambícióit.: Könnyelmű. 5.: Kitartáshiány. hogy minden kicsinyességet. a társasági élet evés-ivás.:Az otthon gondjainak fölvállalása. szereplését. részfeladatok megoldásában nagyon találékony. 6. 3. szíves vendéglátó és szívesen látott vendég. féltő érzelmeit nem mutatja. DH. esetében mindez súlyosabb veszélyt is rejteget. ha nem is annyi. tetteiben határtalanul önző. ahol a téma-. házassága harmóniáját kölcsönös szimpátia alapozza meg. azzal könnyiti a többi dolgát is. házban: H. főleg irodalmi adottságok. a lehetőségek jobb biztosítottságának tudata miatt. a széptevés lehetősége káprázatos tettekre tudja rábírni. akinek fontosabb. 146 . a H. ha sikerül valakit megnyernie. kölcsönösen jellemző vonásuk.: A gyakorlatiasság és a jóizlés találkozása az otthonban. kitartó munka azok felszámolására. gondot okozó magatartás.:A leggyakoribb az előbbiek tulzott mértéke. DH. habkönnyű témák. csintalan huncutság. hogy a segített személy a számára semmit sem mond.a föltűnsi viszketegség mértéktelensége. DH. amig személyét érintik. márcsak azért is hogy ő érezhesse abban jól magát. kellemes. függetlenség megtartása önző alapon. házban: H. kellemes hatást gyakorolnak környezetükre. divatban. luxuscikk-kereskedés. egészséges öregkor. I.: Erotikus egyén. érzelemben. valamilyen művészeti ág (inkább a zene) megszínezi az életét. DH. a nyilvános siker. éjszakázás. avagy a folyó érdekközösség az összetartó szál. VII.: A szélesebbkörű ismertség. különösen azzal. akár a nevetségességig.:Művészi. meggondolatlanság jellemzi érzelmi kapcsolatait. házban: H. vidám. de mindíg a jóizlés határn belül. elismertség. hiúságban. házban: H. 2. kellemes humorral. melegsége és vendégszeretetének ismertsége büszkévé teszi. házban: H. DH.DH. alakoskodást.

ígéretes kapcsolatok hajótörése. A Vénusza Szűz jegyében. szerinte . téves spekulációk. könnyed. mégpedig a valódi érdekét tartja 147 . a komolyabb témák iránti közömbösség. de biztonságot eláruló modorának is köszönhetően éri el. vallási. mert valamilyen „megfontoltság” fékezi a megnyilvánulá-sait. avagy a kölcsönösség ellenére a külső körülmények miatt kényszerül megszakítani. DH. az elmélyedés már nem szórakoztatja. szolgálja a családot.8. aggodalommal teli nevelés. nevelgető magatartás iránt. lehetőségeit tanulmányozza. 9. X. azokat roppant nagy realitással veszi tudomásul és azok .: Nem annyira ő. gyorsan elhárítja. ugyanakkor a viszonzást elvárja. amivel nem teszi magát közkedveltté. legfeljebb olyanoknak a megbecsülését kivivni akiknek van érzékük az ilyen. a hangsúlyozott. házban: H. vagy így elpalástolt érzelmi kapcsolat. kellemes magatartása segíti. megnyerő. hibát észreveszi. vagy külföldi uton kialakult szituáció következtében. gyakorlatias politikával. mások gondózója. de saját magára nem tekinti érvényesnek. ezért hatása sokat veszít a spontaneitásából.számára.: Sok beszéddel kísért. de a szenvedélyt nem ismeri. ezért teremt otthont. hiába a jóindulatu. de inkább csak a szórakozás szintjén.: Sok érzelmi csalódás. de valami hiba. DH. nem „fejest ugrik” a kapcsolatba és ha talál érdemleges. 11. ismeretségkörben teszi kedveltté és szívesenn segítik is. azt ügyesen. hanem ösztönös ráérzése is. halálesethez kapcsolódó.: Felületesség. nevelő szándék. az örökkön csak azt mondani. esetleg életveszélyessé vált helyzet okoz gondot számára. amellyel a jó időpontot tudja megválasztani egyes tetteihez. a szakítást elkerülendő.: Vágyott elképzelései szerencsés megvalósulása nemcsak az emberekhez fűződő. a szerelmi partnert kiválasztja. H. váratlanul jobbra forduló életút. öröklött ösztönvilág. a legkisebb dolgot. humanitárius intézményekben készséges a közreműködése. mint az érzelmek. ugyanakkor el kell ismerni. sportimádat. alaptalan kapcsolatok. látja az élet adottságait. inkább az általa előnyben részesített társaság könnyelműsége. zártabb tematikák erősen foglalkoztatják. ez érvényesül házasságán belül is. vagy megnyerése révén és nem utolsó sorban kedves. nem ismeri a hisztériát. jól lehet az intellektuálisabb társaságban jobban érzi magát. házban: H. házban: H.: A szellemi és fizikai jólét társadalmi biztosítottságának kérdései erősen érdeklik. DH. 12. megnyerő stílusú okfejtése. ha netalán veszekedésre kerülne a sor. szóvá is teszi. házban: H. viszonzás nélkül.: Erőszakos törekvéseit tudatosan kedves magatartással álcázza és még a partnerek (házastárs) megválasztása mögött is hátsó cél lapul. inkább hasznára akar lenni annak akit szeret. stílusa szélesebb baráti. DH. az erkölcsi kötelezettségek iránti érzékét másokkal szemben tudja hangoztatni. hogy mint ápoló. hogy hasznos legyen. a jól pozicionált személyek lekötelezése. orvosa elsdő sorban annak az érdekét. életútja kapcsolódhat a művészethez. megkívánni. sőt. de legfeljebb a cseverészésig jut el. esetleg ténylegesen mély érzelmi fellángolás.: Ebben a jegyben kázusz (esésben) állású. tartózkodó. szeret. így nehéz barátságot kialakítani. DH. elképzeléseinek kinyilvánításával.:Életútjának alakítása során sikereit nem akaratának. amelynek anyagi alátámsztottságára törekszik. erős érzelmi elkötelezettség külföldi személlyel. Don Juani allürök. számára az a lényeg.:Titkos. ami igaz ugyan. hanem ügyes. hódolás titkos és sokba kerülő szenvedélynek. többeknek nagyon hamar unalmas lehet. érzelmeit nehezen tudja nyilvánítani. átélt és éreztetett megbízhatóság miatt „fázik a lélek”.mindíg meghatározóbbak. házban: H. egészségi és nevelésigondok az utódokkal.:Nagyon erősen ható. értelmes partnert azt nevelgeti.

nagyságrenddel. gyakran üzleti tevékenység. házban: H. szellemes megnyilatkozások miatt nem bántóak. saját személyének kihangsúlyozása érdekében sértő kicsinyességgel kezeli az anyagiakat és ha vezetői beosztású. az anyagiak megszerzése terén igen lazán kezeli a „tisztesség út” fogalmát. közönségesség. DH. hogy a saját belátása szerint és a valóságban is igazat beszél. a „helyretételek” következtében gyakoriak az összekoccanások. de mindez izléssel jobban érvényesül az otthonában. ugyanakkor ez domborítja ki a megbízhatóságot és ezekhez igen kellemes külsőt kölcsönöz. ehhez járulhat még az üres modernkedés. és őt nem értik meg mások. kellemetlenné váló magatartása miatt sokszor ütközik másokkal. a felkapott dolgok. mint a meghittség.: Gondos ügyelés az anyagi függetlenség biztosítására. ha az lényeges. DH. de ezt a vonását . fantáziavilágát. 2. okos visszafogottsággal. ezzel is kiemelve a saját személyiségét. 3. fontossággal szembeni közömbösséggel. IV. tisztaság. I. házban: H. házban: H. a tevékenységének elismertsége roppant fontos a számára. főleg az a körülmény. a nyilvánossággal kapcsolódó. sőt bizonyos merevség. ha kell. házban: H.:Anyagi elkötelezettségű.: Nem tapintatosan.szemelőtt. rokonságában ezzel híresül el. DH. de erkölcsi megbízhatóságuk.: A bevezetőben írtakat az önzés fokozottabb tartalma. nyíltan önző kapcsolattartás a rokoni vonalon. de ezek a könnyed. hogy szívesen mondja az igazat. házban: H. vagy lényegtelen hibára vonatkozik. segítő munkatársak.:Fontoskodó. hiú vonások az érzelmi életében. amit felületessége és kicsapongó hajlamai komolyabb egészségi következményekkel fizettetnek meg.: Rend. akik lehetnek kedves vendégei is az otthonában. jól megválasztott. megbízható. „kianalizálgatások” és együttérzés teljes hiányával mondja az igazat. jó pedagógia adottságok.mindíg elrejti.házban: H.: Erőszakosan. 5. 148 . rossz időben nyilvánítja az érzelmeit. nem lehet romantika-ellenességgel vádolni. megtartására. cselekvésirányait nem az etikai meggyőződése korlátozza. szemrebbenés nélkül kihasználja a másik gyöngeségét.:Az örökös rendteremtés. DH. azzal. stílus bevitele az otthonba. amely lassan szerelemmé válik.: Még a közvetlen miliőjében is kitűnően megválogatott személyeket enged magához.ha nem. hogy adott esetben ő számíthasson azokra. amely alkalmas elpalástolni az érzelemvilág meglehetősen mérsékelt adottságait. igen sok személyt fordít ezzel magaellen. gyakorlatiasságát bizonyos művészi érzék egészíti ki. DH. jobbitás és ezt hatodrendű ügyekben hallani megpróbáltató a másik számára. vagy nyagi érdekből vállalt. nem nagyvonalú elszámolásokat szereti és ez a magatartása életútján végigkíséri. DH. nemtörődömséggel választott munkatárs. amit az tesz még nehezebbé.: Önző. kisebb jelentőségű tevékenység nyílt veszekedéseket vált ki. praktikum. de megjkegyzésének. 6. önző.nehogy valami is elárulhassa .: Az előbbiekben írtak ügyes kedvességgel bővülnek. céltudatosság is. döntően fontos szempont. DH. ismeretanyágát érzékletesen tudja továbbadni. a másokkal szembeni közömbösség fokozottsága emelkedik ki. vagy szemlélni. közlésének célzatos éle a „nevelés”.: Tudatosan hajlékony udvariasság. a kisebb dolgokat is képes egzisztenciális megközelítássel tárgyalni. érzelemvilága szerint nem szalasztja el az alkalmakat..: Kellemes munkahelyi kapcsolat. de különösen nem megy utánuk. környezetében a pontos. zsörtölődések. szolgálja.

vagy az ő révén a művészet valamelyik ágának gyakorlásával foglalkozik. házban: H. mert a legkisebb kellemetlenség mindentől azonnal elriasztotta. 12. elfogultság.:Nagyon nehezen kordában tartható erotikum. DH. legvilágosabb módon és eszközzel tudja a lényeget megfogni és jó gyakorlatiassággal hasznosítani. de mindig és mindenki által kellemesnek érzett határokon belül ugy érvényesül. mert hátha akkor elenyésznek. inkább magának a szerelemnek szól. aki sajátmaga. megbízható és szakmailag elmélyült.: Saját. amelyekben az érzelmek mint mozgatóerők kimutathatóak. hogy szuverenitása is kiérezhető. házban: H. ami nem egyszer költséges is. az ilyen környezetből roppant ügyesen képes magát kivonni. magasabb intellektuális beállitottság esetében ez. kell. 11. házban: H.:Totális érzelmi begubódzás. körültekintő. kedves szellemi és fizikai vonzóerőt jelez. ami főleg a harmónikus.:Az előbbiek miatt felmerülő problémák az otthonban csapódnak le. DH. X . amely szélsőséges formákat is elárulhat. ez számos nehézség kiváltója. mint tanulmányterület. rövid lejáratú kapcsolat. vagy erőszakosságtól. kötekedve viszonyul másokhoz. ez pozití irányú. vonatkozhatik ez kritikai tevékenységre. a szabad természettel kapcsolódó tevékenység alakítja jövőjét. házban: H. személyre. legalább jól informált a témában. jóindulatú segítőszándékkal igyekszik ismeretségköre gyarlóságait javítgatni.:Képességeit meghaladó feladatot vállal. még ha tudja is. hangoskodik. azokat fél föltárni. gorombaságtól. a látszat anyagi okokra visszavezethető pereskedés. akár ugy is. ha érzelmei elfogulttá tesztik. amelyet szíve mélyéig tud érezni. ösztönösen keresi azokat a relációkat. DH. DH. pontosan kidolgozott előzményekre épülő tanulmány.:Kellemes. a szélsőségmentes. a legkisebb hibát minden külső körülményre. kiváló diplomáciával más vizekre eveztet. 9. ilyenkor a másikat képesek „túlidelizálni”. házban: H. kíváló értelmi adottságokkal rendelkező partner. 149 . amelyben a sikert az jelenti. vagy vállalkozás. szép miliő kialakításában másokat már a magatartásával is zavarmentesen visszatart minden nyerseségtől. majd ahogyan szorul a hurok egyre nagyobb lesz az időzavar és a gondokat hamar lelepződő ügyeskedéssel próbálja elkerülni. gondos. akkor is. ismertebb személy és ha valamilyen vita. hogy látszólag mindez élvezettel.: Szívesen és hívatástudattal ellátott. hogy az ne is sejtse. hogy a legegyszerübb. keresése. ha sajátmaga nem folytat valamilyen művészi tevékenységet.VII. valóban szerelmi tragédia húzódik meg mögötte. egyáltalán nem bántó. ha netalán tán. szerelme nem annyira az érintett személynek.:Rokoni körben kialakult érzelmi viszony. csak anyagi megfontolásra épült. válogatott. mert érzelmei az elvontabb és nem a materialisztikusabb tendenciákra harmonizálnak. H. DH.:Készséges áldozatvállalás a házastársért. DH. hogy ezzel magának árt. mindezt szélesebb körben el is ismerik.:Kritikus szemmel.: Hangsúlyozottan józan és körültekintő. 8. másik domicilium (uralmi) jegyében igen megnyerő. természetes megelégedettséggel tölti el és a harmónikus. amely örökös bizonytalanságot vált ki a környezetéshez fűződő kapcsolataiban. vagy ha ilyent észlel. egyoldalúság és örökös félsz a hiba elkövetésének lehetőségétől. de ha tévedne.: Szakmai megszállottság. hogy akadjon köztük egy-egy híresség. aktivizálódásában gátolja. a szerencsével nem áll hadilábon. finom társaság kedvelése. vagy cselekedet csak rejtetten is szélsőséges megnyilvánuláshoz vezethet. már a kezdet kezdetén. házban: H. A Vénusz a Mérleg jegyében.:Nyugtalan érzelemvilág. adottságra való tekintet nélkül megnevezi. megtalálja az izléses formát a partnercseréhez.

limonádé irodalom. folytonos dörgölődzés magasabb körökhöz. házban: H. késedelmes fizetés. szellemi (irodalmi) vállalkozás. amit az életutjának alakításában jól fölhasznál. nemcsak keresik. a változatosság igényétől nem mentes érzelmi élet. hanem legtöbbször csak a valós tartalom. házban: H.:Sikeres kapcsolat a nyilvánossággal. aminek kórházbakerülés lehet a következménye. az érzelmi mélyégek különösebb ígénye nélkül. ha okkult témák merülnek fel. művészi hajlam is kapcsolódik. akkor kritikai téren kap kifejezést. finom erotikával átszőtt humor érvényesül a stílusában. csak csillogás. házban: H. tartalmát az otthában biztosítja. nem törődik a mások érzéseivel és a saját ígéreteivel. kritikájával a csalhatatlanság látszat kelti és abban nem a nivóval van a baj. ha az érzelmek nem nagy hullámverésűek. aktiv művészi képesség. jó ráérzésekkel megtett. házban: H. szerelmi élete kiemelten lényeges .:Kényeztetés. hogy életének a legtöbb problémáját éppern a sarmos külsejének köszönheti. a fizikum arányosságában. mindene a szórakozás és extrém esetben ez akár a bűnözésig is képes elterelni. könnyű költekezés.:Titkolt szerelmi kapcsolatok.:Nagyon gyakori. 3. de reális felmérése az anyagiaknak. különös szenvedélyeinek a hangsúlyozása és örökös aggódás az ürességének lelepleződése miatt. 6. amelyek mögött anyagi siker is megtalálható. hanem elvontabb. mint például témaválasztás. zabolátlanság.: Fáradtságos. a luxusiparral függ össze. a kereset forrása.sajátmagának! DH. az arc megnyerő mosolygósságában is megmutatkoznak. választott időpontok segítségével. de ez nemcsak anyagiakra. a kiegyensúlyozottság mögött sok esetben az anyagiak biztosítottsága húzódik meg. majd könnyelműsködés az otthon nyugalmának elvesztésével. esetleg túl korai élmények. családi életét szexuális jellegű extremitások veszélyeztetik. de meg is találják az élet napos oldalát. DH. eröltetésre. DH. 150 . az élet gyakorlati kérdéseit könnyeden kezeli. 2. DH. még akkor is. otthonában a belső élet ígénye és a külvilági kapcsolatok harmonizálnak. gyakorlati vonalon nem. saját adottságok túlértékelése és ennek hangot is ad. 5. kellemes és hasznos kapcsolat a munkatársakkal. lustaság. mert elkapatott.:Kiemelkedő művészi adottság és ha ez aktív.:Az előbbiekben vázoltak igen gyakran már a külsőben. extravagáns célzatú kiadások.:A tevékenység. házban: H. házban: H. ha az életútja nehezebb szakaszba fordul. a szervezet gyors regenerálódó képessége. I. hanem a szellemi irányvonallal. pletykálkodás. azokat intellektuálisan közelíti meg. DH. igen fokozott. szép házastárs.:Szívélyes és harmónia-teremtő kapcsolat a közvetlen környezetében. gyöngédség. sokba kerülnek a hypermodern allürök VII. nem szívja mellere. különösen az evés-ivás az évek múlásával egyre több gondot okoz és ez kezdetben a külső megjelenésben mutatkozik.:Beképzeltség. amelyre törekszik is. saját. a foglalatoskodás a művészettel.:Társadalmi életének lényegét.DH. harmónia érvényesül a partneri kapcsolaton belül. kényelemszeretet. beosztottakkal.: Szerencsés kéz. elkőzetes teljesítés. de ezekhez gyakran aktív. IV. aprólékos munkával megteremtett anyagi bázis. elkényeztetettség az othonban. ezekből táplálkozó hűtlenkedés. házban: H. kitűnően megválasztott ismeretségkörrel. lemondásra az élet fiatalon nem szoktatta.: Az előbb írtak nem teljességükben hiányoznak. DH. ezekhez járul az üres fényűzés. zsürizés. akár tudományos területre is érvényes. benyujtás stb. lépcsőházi szerelem. vagy ilyen látszatának a fentartása.:A testi örömök mértéktelensége.

házban: H. szinte csoda. mégpedig féltékenység.alacsonyabban álló személlyel. mint szellemi tevékenység. illetve erre kényszerítő kapcsolatok. könnyed bohémsággal és erős kapcsolattal a természethez. komoly következményekkel járó szerelmi kapcsolat .szándékait. ameddig ezek leérnek és a totális kiélési vágytól az ilyenekről gátlástalanul beszélni és beszéltetni akaró hajlandóságig terjedve kitűnő pszichiátert. igen gyakori. 8. DH. hatásról beszélni. a csiszoltabb.:Életét szakaszosan.:Az élet. házban: H. közeli munkatársak örökös szerelmi kísértést jelentenek számára. DH. házban: H. érzelemvilágra. csak a „túl lenni rajta” módon elvégzett szellemi tevékenység.: Nagy könnyelműség. hogy ennyi szélsőségesség mellett milyen eget ostromló hittel tudnak a misztikum. vagy a „szépítészeti” iparhoz. vagy társas viszonyának adottságaihoz kénytelen igazítani. 9.:Életvídám társasági élet. hívatásterülete szorosan kapcsolódik a művészetekhez. 12. hogy ebben külföldi kapcsolat viszi a fő szerepet. hogy ebben a többi bolygó állása mennyire elhatárolóan lényeges. fejlettebb karakter esetében nem a szélsőségességek nyilvánulnak meg. 151 .jelleg teljességében így sem hiányzik. házban: H.:Határozott. a szociális viszonyok harmónikusabbá tétele.kísértés. melynek ölén fizailag is jól érzi magát. különösen erős egocentrikussága fokozatosan terelnek a nehézségek irányába. megkísértettségüket a fentiekben külön megvariálja.: A H. 11. az ilyenekkel törödés. titkolt. tragikus életesemény pozitív irányba fordítja életútját. az emberi valóság titkai felé fordulni és ugyanakkor a hétköznapok ügyes-bajos dolgai között reálisan forogni.szellemi és főleg fizikai . nyilvános sikerét visszavonultabb. szenvedélyeinek önkéntes korlátozása. szellemre. vagy szellemileg . a másik nem léte örökös . amely egyes esetekben.anyagiak reményében . fokozott harmóniaigény. ha kell. amelyet inkább a másik nemhez tartozó személy tart ilyennek. vagy házastársukból. hanem képesség az emberi ösztönvilág titkos bugyrainak feltárására. életútjának meghatározó tényezője. mások esetében viszont szégyentelenség. mint a környezet szépítése. A Vénusz a Skorpió jegyében. művészi ihletettséggel.:Jól induló életút. esetleg annak kigúnyolása tapasztalható. mind a sajátmagát. a mélyebb hit iránti érzéketlenség. nehéz H. nem kell magyarázni. H. lélekre. harmonizálása is beletartozik. szerencsétlen szerelem.: Az ösztönvilág legyőzhetetlensége a legnagyobb gondok forrása. amely életuntságot vált ki. amelyet a saját előnytelen hajlamai. mert elvakultságig.:Érzelmi csalódások. gyűlölködésig. a közvetlen környezetben bekövetkezett. a közismertség hajhászása a gyakori. felületesen. X. hogy ebbe az építészet. ezzel akarja megmentani a házasságát. ez a testre. DH. időnként a házas.: A szellemi szint így is kimagasló. felkészülési szakasz előzi meg. kitűnő intuiciók. de frivolság. állás olyanokra. ugyanakkor . indokolatlan nagyvonalúság. szexuális kilengések. céljait elpalástolva a másik halálára spekulál.: Miután itt exil (száműzött) állású. hallatlan megbízhatósággal. mindpedig más személyt érintően. totális birtoklásvágy formájában.társadalmilag. szépítése. megnyerő. csodálatos megnyilvánulásokat árul el. akik aszkézisnek szentelik életüket és klasszikusan rájuk illik a Savonarola-iság jelzője. DH.: Érzékiség. házban: H. ördögi tervek kovácsolásáig terjedhet. avagy idegroncsot csináljanak önönmagukból. jellemzőbb a DH. otthonról hozott.DH. sikeres vállalkozás ezen a területen. a mélység. de az anyagiasság. azonban éppen ez az az állás. de akár a vagyonra is kiterjedhet.: Az érzékfölötti dolgok iránti vonzódás. DH. az üres piperkőcködés. méghozzá olyan tág értelemben. DH. a fölkorbácsolt ösztönvilág fölötti uralom révén. prostitúció. vonzó föllépés.

hogy magát érdekeltté tegye. vagy tapintatlan feszegetése miatt. 5. 6.szadizmus található. zárt foglalkozásterület művészeti ihletettségű munkatársi kapcsolatot teremt. házban: H. hatalmas a birtoklásvágya.: Beosztott és vezető tipikus egymásratalálása. vagy sem. házban: H. olyan munkaterületet keres. sűrűn megesik. 3. házban: H.: Az előbb írtak mellett gyakori a nem szép. de hirtelen fellobbanó szenvedéllyel. barátságot.: Elviselhetetlen gyanakvás.: Az előbbiek.. házban: 152 .: Anyagiak megfontolásával. vagy ezt kamatoztathatja. személyeskedés. vagy olyan viszonyok. gyakorlatiasság és izlésesség.: Felületes. ott. az anyagi kérdések fölösleges. gyakori állás a szerzetesi visszavonultságban élők esetében.. 2. művészképlet esetén a mélységek jelölője.” mottó alapján a pénznek misztikus tartalma. IV. ahol a szeretetről nem beszélnek. modora egyszerre megváltozik. DH. amelyek a művészetek iránti.: Általában kedves. de vonzó külső.: Saját akarata és elgondolása szerint kialakított családi miliő és elvárja. hatalmas áldozatok vállalására is képes. hanem élik azt. házban: H. vonzó külső.. tulajdonát. ahol kapcsolatba kerülhet a külvilággal. azzal a családtaggal szemben elfogulttá válik. magasabb társadalmi szintre törekszik és ha ebben gátolják.esetleg rokoni . amelyek egyszerű flörtként indultak és családot.eladó az egész világ.:Számára a „ mefisztófelészi „. hogy abban érdekelt-e. DH. függetlenül attól. keresi a módot. DH. házasságát a munkakörülményei erősen befolyásolják. hogy egyik a másiknak az elődje. féltékenyen őrzi. mindent szétzúzó szenvedélykitörésekkel emlékké váltak. méghozzá úgy. házban: H. hogy az életut valamely megrázkató eseménye zökkenti (vissza) egyensúlyba sorsát.környezetét. vagy anyagi versengés mérgezi az otthon légkörét. DH.: Az előbbieket titkos szerelmi kapcsolat bonyolítja. nem a pénz. VII.házban: H. I. szeretteiről. 8. házban: H. sőt hagyatéki fogalomkörben gondolkodva köt házasságot. kényszerköltekezések keserítik életét. de számára a kitudódás veszélye külön élvezetet jelent. ha családjáról. bizalmatlanság. akár más embert is annak tartva.. közös érdeklődésen nyugszanak. hanem a lehetőségek végtelenje csábítja. (szeretett ideájáról) van szó. hajlékony stílusa. ha a rokoni körban anyagi kérdések merülnek föl. DH. DH.:A batátságokat megölő szerelmi kapcsolatok. amelyre ösztönösen szeretne hatni. a szeretet mélységeinek átélési képessége. DH.: Szeretetvágy. sok visszaélés a szervezete erős elenálóképességének gyakori próbáratétele. vagy egészségre káros munkahelyi adottságok mellett. futó ismeretségek. hogy az általa elvárt rendhez igazodjanak.: Megnyerő. ereje is van. igy lehet a kéjsóvárból embertársaiért is vezekelni tudó egyén. munkahelyi.:Bevallott bizalmatlanság mérgezi a közvetlen .

csak mindezt külsőleg. hogy azt a munkatársi viszony miatt kell eltagadni. társadalmi. egészségi okok miatt elpalástolt érzelmi kapcsolatok.:Roppant erős erotikai túlfűtöttség. A Vénusza Nyilas jegyében. mint szülő. érzéki vonásokkal rendelkető házastárs. 11. a legjellegzetesebb vonása. annak az alkotóművészettel (építészet) való találkozása. hagyatéki ügyletek. örömeit. vagy semmitsem tanul. kiéli az érzéki örömöket. mint a lelki. labilis kapcsolat a család távolabbi . gyógyászati kérdések A Nap i tevékenysége keretében. tertmészetéhez a flört. vallási. 12. H. ha az segít is neki. 9. hívatásterületén a saját vállalkozása. fejlett érzék a misztikumok valódiságának felismerésére. mint szerelmi partrnernek és mindkét nembéli vágyakat ébreszt.: Gyakran a törvényesség határát súroló. mégjobban.külföldi .mint nő . kiszolgáltatott érzelemvilág. hogy mennyire szereti a gyerekeket.nehezen. illetve életutjának adottságaival visszaél ilyen értelemben.mint férfi . gyakran elveszti mások bizalmát.:Szerelmi kapcsolatait kihasználja hívatásterülete érdekében. gyöngeségeiből noha „tud róluk” . a kielégülés azonnaliságának igényével tekintet nélkül a lelki és anyagi következményekre. hogy „az” kizárólagos. megbízhatóbb.:Életútján. ha van partnere.de ilyenkor a saját önbizalmát is.:Érzelmi kapcsolatok kötik titkos társaságokhoz. illetve képes .a nőiesség csábos életvidámságát.házban: H. DH. a játékosság.: Megcsalatás. a mégujabb ismeretséget. DH. vagy politikai szinezetű vitatkozások. nemkevésbé karakterisztikus.kiállás ezek mellett. ha házasságot köt az is ezekre épül. vagy önös érdekből érvényesíti. nempedig az észvesztő szerelem áll közelebb. közömbös a hit. magatartása.H. anyagiakra épülő sexuálkapcsolatok. egyugyanazon hibát többször elkövetni. X. de lehet.:Mint az előbbiek. de az igazi a játékosság könnyedsége. nézetei megtévesztésre. csak a karrier. szellemi tevékenység. házban: H.: Művészies megnyilvánulásait erős erotikai vonalvezetés jellemzi. vagy művészetkritikiai tevékenység ilyen aspektusból. könnyelműsége a család biztonságát veszélyezteti. komoly szerepet játszik életútjűán. ugyanakkor. ami számára elengedhetetlen. hogy bár élvezi.tagjaival. barátnak jobb. kulturális felemelkedés biztosítéka. szívesen veszi. gyógyszere. hogy mindegyikkel elhitetni. amelynek napvilágra kerülése nagy szégyennel járna. kiadói feladatok. házban: H.: Talán az a legjellegzetesebb vonása. szabad életteret.a felelőtlenség érzetétől boldognak lenni. szenvedélyeit. és bár a szenvedélyes pillanatokhoz hozzátartozik a csillogás. kedvelt passziója.:Öröklött hajlandóság a társadalom jobbitására. de a legjobban a nagy.: Egyszerre több kapcsolatot fentartani. az erkölcsi normák betarttatása révén és nyilt hivatalos . DH. keresi a felelősség alóli mentesülést. amelyek valamilyen idealisztikus nyiltságot és természetességet sugallnak. sok esetben tudatosan veszélyeztetve sikereit. de az nem elégíti ki. a társasági csillogásokat . házban: H. 153 . sőt az erkölcs kérdéseivel szemben. amit szülői szótárában önállóságra nevelésnek mond. bűnös érzelmi kapcsolat. csábításra szolgálnak. a művészetek.és ezt akkor el is hinni . DH. mint csak egy személlyel. az az igazi . szexüzletek. de egyiknek sem rabja. utazni. szereti fölfedezni a világban az emberi „érdekességeket”. annak alkalmával ismerkedni. az anyagi jólét érdekli. ahol függetlenségét zavartalanul kiélheti. szélesre tárt érdeklődéssel keresi az ujat. mert a belső érzelmi tűz és a felületes magatartása között mély szakadék húzódik. mindíg nagyobb készséggel osztja meg többekkel.a férfiasság vonzó markánsságát éreztetni.: Az emberi lelki és ösztönvilág kérdéseinek magasabb szintű megközelítése. kellemetlenségek a sógorsági körben. DH. de úgy. valamint a jól megválasztott ismeretségkör karrierjében sok örömet és segítséget jelent. DH.

DH. örül. kellemes megjelenésű. hogy a pénzforrás eredete nem mindíg ismert. aki a legzordabb munka közepette is tud hangulatot teremteni. a külsőségeket szolgáló.: A vonzó sárm így sem hiányzik. 3. sőt. házban: H. felületes flörtölések. vagy(és) túlköltekezések. szertelen nézetek a társas.:Fejlett művészi érzék. világos kifejezésmód. -kölcsönök feleslegessé váló dolgokra.: Szívesen vállalt kisebb feladatok. széles ismeretségi kör. IV. DH. sulyosabb konzekvenciákkal. vagy kapcsolatairól mások tudnak. vagy közönséges bohóckodásra használja. de huncutul játékos barátságosság. ha nem is egy életre szólóan. esetleg művészi vonatkozású tanulmányok. nők esetében sugárzó. vonzó kedvességgel tudják élni az élet örömeit. nemtörődömsége. látja a vendégeket. üres élvezethajhászása gyakran hozza nehéz helyzetbe. hanem a függetlenségérzetnek. 8. 2.:Számos. zeneszeretet. meggyőzni-akarás. DH. különösen zene. DH. házban: H. házban: 154 . természetesen megnyerő föllépés egészíti ki.: Magától értetődő. zabolátlan „eszem-iszom”-mal. hogy ne legyen gátolt hajlamai kiéléséban és ennek tudható be. házban: H. mint jövedelemforrás. vagy azzal rokon területen. amelyekkel kezdetben nem sokat törődik. de sajátmagának többet enged meg.:A saját otthon megteremtéséhez szükséges anyagiak biztosítása. minthogy ő menjen vendégségbe. amit érzelmi okok miatt erősen kockáztat. magasabb szintű. mindketten élvezettel sütkéreznek a nyílt siker örömeiben.visszatérő jelleggel . tulzott sportszeretet.:Felületesség.:Szívélyes. anyagi gondokat okozó partner. de csak banális. 5. DH. síkeres vállalkozás. a pénzszeretete nem magának a pénznek szól. házassági viszonyról. felesleges kiadások . házban: H. csak szinte átsüt rajta az üresség és ez az előbb említetteket csak súlyosbítja. sikeres vállalkozás.. szórakoztató házastárs. harmónikus kapcsolat a rokoni és a közvetlen környezetben. az anyagiak felhasználása csak őrá tartozik. tevékenységi körében nagy közkedveltségnek örvend. kellemetlen konzekvenciákkal. VII. de nagy hanggal. ha róla. amelyek otthonának céjait szolgálják.okozzák. közvetlen. ezzel másnak is örömöt okoznak. a baráti kör tudatos kihasználása. általában inkább várja. házban: H. aki tud áldozni azért a művészetért. rítmus iránti érdeklődéssel. kedves. Fölösleges. arányos alkat.:Túlzásba vitt társasági élet. meg nem engedett szerelmi kapcsolat. csakhogy a függetlenné válást mikelőbb elérhesse.. jó intellektus.:Nagyobb anyagi ígény. amit ő is elismer. vonzóan nyílt. művészeti. házban: H. gyakori a korábban nem nyílt élettársi kapcsolat házassággá legalizálása. házban: H. beszélnek. felületessége. férfiaknál kihívóan aláhúzott és célzatos bókolás is járul. DH.I. nmem egyszer parallel futóan. esetleg kényszerkiadások. DH.: Az otthoni gondokat a könnyelmű. szerelmének tárgyát féltékenyen „birtokolja”.: Hangsúlyozott érzékiség.: Az előbbieket kedves. az anyagi jólét megteremtése nem csekély szerepet játszik partnerkapcsolatainak kialakításában. 6. a született mecénás.

:Kíváló érzék az élet rejtettebb dolgainak megértéséhez. mások jelenléte kifejezetten zavarja bármilyen érzelmi megnyilatkozásában. arra koncentráltan. elővigyázatosság. akkor ragyogó meglátások. amelyet nem hallgatással. magasabb társadalmi pozicióba kerülni viszont annál érdekesebb a számára. önző célait szolgáló magatartás és szórakozásimádata az otthonát is veszélyezteti. könnyed kedvesség.: Ebben a jegyben erősen mérséklődik az általánosan megnyerő. a kockáztatások kerülése. 12. ismeri ugyan az érzelmi vonatkozású kapcsolatokat. ebben az irányban figyelmét semmi sem kerüli el.:Félreértetteség. a lehetőségeket azonnal felismeri.:Erősen anyagias beállitottságú egyén. „ragyogó” nő. a csábos. gyógyítás. DH.:Az életét kellemessé tévő. egészséges intuíciók. a sarmos férfi.: Jellemzőbb a nehéz. ezzel szemben nem is alakoskodik. karrierjét nem annyira sajátmaga. egyetlen barátja sem volt.H.:Képes életét úgy leélni. a tartrózkodóbb magatartása és céltudatossága ha szeretetté nem is. DH. az érzéki örömök meggondolatlan kalandokba rántják.ha ez egyáltalán bekövetkezhet kízárólag anyagi érdekektől vezérelt. gyakorlatias szervezőkészsége. szellemi tevékenységével kapcsolódó anyagi ellenszolgáltatások anyagi vonatkozású vitákat. DH. az érzelemvilág bezártsága. halmoz és minden mással szemben közönyt érez. de realizálja is. földi szerelem. 9. magát mindíg hasznossá akarja tenni. ha életében csak gyüjt. de a választotja mellett kitartó. megnyilatkozásainak spontaneitása az ismeretlen a számára.partnere teszi tönkre. önérdek és a világ dolgainak anyagi vetülete annál markánsabban domborodnak ki. vizsgálódások ilyen területen. de határozottan kedveltté tudják tenni.:Széles. felületes kezelése. mint inkább elhidegült. de közvetlen munkatársainak is bajokat okoz.:Sikere.:Ösztönei. vagy hozzá hasonlóan önző . hogy cselekedeteinek ilyetén megfontoltsága nyilvánvaló. ismeretlen számára a henyélés. vagy a közvetlen anyagi érdekeltség a meghatározóbb és nem zavarja. DH. A Vénusza Bak jegyében. házban: H. de mindíg korrekt magatartással. 155 . a hatalomban részesedni. pontos megbízhatósága ismertté válik és sikerének titka. amivel nemcsak magának. azt és annyit mutat. nehezen fékezhető vágyélet. de egyáltalán. azt segítő. inspirációk tapasztalhatóak.:Tulhajszoltsággal elért sportsiker. meggyőző előadóképesség. DH. valamint tevékenységi körének jellegénél fogva szívesebben él visszavonultabban. DH. de ugyanígy nem tartja témának a hívatásterületét sem. meg nem értettség és belemagyarázások számos nehézséget okoznak a hivatásterületén.:Az anyagiak meggondolatlan. ismertebb társadalmi körökben forogni nemcsak egyszerüen olthatatlan vágya. pihenését gyakorlati ismereteiinek bővítésére használja és ezen vonások is hozájárulnak tekintélyének folyamatos növekedéséhez. viták a hozomány miatt. diplomáciai érzéke. X. nagy tekintélye. akinél a második házasság . szellemi függetlenség anyagi bázisát a partnerr. hogy soha. amennyit valójában érez is. a házastárs biztosítja. 11. ha a művészeti érzéke fejlett. különösen a szociális kérdésekkel foglalkozó egyesületek. házban: H.. házban: H. egy adag féltékenység és érzelmi elbizonytalanodás jellemzi. önző. pereskedésekkel járnak. hanem „másról beszélés”-sel palástol. H. mozgalmak tudják lekötni. késői házasság. kutatás hívatásszerűen altruisztikus célokkal. de az érzelmi megnyilvánulásainak. szellemessége csak külső máz. akit kielégít. ösztönösen halad célja felé. az óvatosság. a házasságában is a jobb életforma. sikerrel állja meg a helyét különböző tudományok terén kifejtett tevékenységében. házban: H.

:Érzelemvilág.:Az elöbbiekben vázoltakhoz igen komoly (képző)művészeti érzék párosul. nyagi bázisának megteremtése érdekében nem ismeru a „finnyásságot” a vállalat feladatok nagyságát. tartós szerelem. érvényesülése érdeklében mindenra kapható. DH. házban: H. 8. IV. amelyek következménye előbb a durcásság. sok elhidegülést önállóskodást leplez. környezet aktívan érdekelt. amely nem nélkülözi az alaposabb részletmunkálatokar sem.:Viszonzatlan szeretet-megnyilatkozások.: Raffinált egóizmus. sikere.: Ismertség. jelenségek mélyebb érdeklődést váltanak ki benne. jó gyakorlatias ízlés. képzőművészet. biztonságát azonban nem csökkenti. házban: H. DH. azonnali reagálóképességével első találkozásnál figyelmet felkeltő. majd az elhidegülés.: A nem túl mély érzelmek mimóza-érzékenységüknél fogva hamar elpárolognak. váratlan kitörési veszéllyel. hírnév. anyagiassága minden illuziót kiiktat az életéből.: Sikeres partnerválasztás mindkét félnek a otthont teszi igazi életbázissá. házban: H.:Eszközeiben nem válogat.:Meggondolatlan és a szokásos bizalmatlanságot akár csak egyszer is elfelejtő magatartása súlyos következményekkel jár. betartása érdekében. 3. házban: H. zavaros szerelmi ügyek. magaalkotta életvitel. beosztottakkal és ezek pletykálkodás alapjai lesznek. házban: H. DH. ez teszi büszkévé. mint annak melegsége.:Kitűnő.: Érzelem nélküli. kifejező stílus. az általa végzett feladatok ellátásának pontossága miatt. készség a rejtett kapcsolatok. csakhogy mennél több pénze lehesssen. a felvállalt dolgait hivatásszerüen. 2. felelősséggel látja el. mint életörömmel. de kölcsönösen ismeretlen a tulzott dédelgetés.:Független. 156 .:Az otthoni rend csak külső máz.: Visszafogottságra kényszerülő érzelemvilág. házban: H. DH. végül titkolt kapcsolatok kialakulása. 9. több kötelességtudattal. lényegre tapintó képesség is járul. emiatt összezörrenések a közvetlen környezettel. magasabb szintű iskolázottsággal járó szervezőképesség. érzések érvényesítésére. ez inkább szerénységet sugall. házban: H:. sok önzetlenséggel nevelés a viselkedések határainak ismerete. fontosságát illetően. DH. ugyanez az adottság meg éppen a vállalkozások sikerét garantálja. amit nem bántó humorizálás egészít ki.:Hiúság miatt túlvállalásokat tesz. az életet titkosan tápláló erők. DH. föllépésében tartózkodó. laza erkölccsel. hívatásterületén gyakorlatias kezdeményezés. mások gyöngéinek publikálása bántó stílusban és ezért vállania kell a következményeket. házban: H. amelyet nagyfokú mérsékeltség jellemez.I. de annak felhasználása nem mindíg marad a törvényességen és tisztességen belül.Több megkísértettségnek kitett. DH. szakmai művészet.: A rend és a harmónia az otthában fontosabb. kíváló képesség komolyabb feladatok megszervezésére. üres érzékiség. megbízható. házban: H. VII. a külvilág előtti érvényesülésben a közvetlen rokonság. de visszafogott érzelemvilág. DH. jó. mint amekkorák a cselekvést indító emóciók. 5. korrekt és ezzel a magatartással sikert és barátokat szerez. 6.

kicsit közelebbről látva . DH. házban: H. az emberszeretet több. hanem az ismeretanyag. hogy kevesen képesek olyan rövid idő alatt és után olyan találóan jellemezi másokat.:Valamilyen szenvedélyrabság. házban: H. mint emóció. időskori érdektelenség a a külvilággal szemben.: Ezt a tipust a nagyvilág. a ritmus és ezek társasági élvezete nagyon vonzó a számára. vagy eszmei elkötelezettség következtében súlyosabb anyagi gondok. a visszavonultabb életforma érdekében.. a társaság bolondjává lenni.: A túlzott függetlenségvágy miatt a szabad szerelem mellett. mert van benne mindíg valamilyen eszmeiség. kevés érzék az anyagiak megtartására. különös vonása. elbizakodottság és a körülmények ellenére jelentkező követelődzése. de lehet. az élet kevésbé látványos dolgait is megvilágítani tudó.DH. jellegzetes észjárású. 2. vagy ezekkel szakmai rokonságot mutató szellemiek. esetleg idealizált formában. képtelen részfeladatoktól az egészet átlátni. aki a legtöbb embert ismeri.:Életterülete müvészeti ághoz kapcsolódik. számára szórakozás emberekkel ismeretséget kötni és vadidegeneket segíteni akár csak párperces ismeretség után. hanem gyakorlat is. mint amilyent impresszionál a másikban. hogy kevesebb. vagy az érzelemvilág hajlik végletességekbe.. a szeretet. vagy csak a másik megdöbbentése miatti eredetieskedésért képes üres frázisokkal kiállni. illetve ilyenek között érzi jól magát. az egyszer megszokotton.:Nagyobb lelki traumával járó.. I. DH. a determinizmus rabja. találó kifejezésmódja szélesebb. DH. kötetlen érzelemvilág. házban: H. roppant érzékeny minden rendkívülivel szemben és .: Nemcsak szellemi. mint ez a tipus. valamint. A Vénusz a Vizöntő jegyében. akár az övével ellentétes nézeteivel szemben. az emberbaráti magatartása nem üres attitűd. hosszabb-rövidebb kapcsolatokkal. házban: 157 . vitaanyagok tulajdonviszonyaira is kiterjed. körültekintően megválasztott partnerság nyilvánosságot. vagy a X. otthonából hozott életszemlélet. DH.:Életkörülményeit megrendíti a jóllét megszokottsága miatti nagyzolás. a tánc. hogy valójában sohasem olyan nyilt és elhatározott. 3. de fizikai értelemben is vágyódás távoli világba.:Az alapvetően az anyagiakra koncentráló beállítottsága a birtoklásvágyban teljesedik ki. a könnyen jött. vagy a társadalmi összetarrtó erők iránti érzéketlenség csak tetéz. mértéktelenség. mindent végzetesnek vesz.:A feniteken kívül vagy a szabadság válik szabadossággá. abban otthonra találást remélve.: Az emlitettekhez megnyerően sarmos külső. jó művészi késpességek járulnak. DH. hűázban: H. 11.:Megcsontosodottság. kipróbálton túllépni. mégkönnyebben megy. roppant toleránsok mások. baráti körhöz segíti. DH. főleg a függetelenség iránti érzékenységük miatt űltalában később szoktak házasodni.a megnyilatkozásai is ilyenek. házban: H. könnyen elszakad környezetétől. szellemesség. de az már nemcsak a megfogható anyagiakra. nempedig az egyesek szeretete jellemzi és ezért ő a családnak az a tagja. anyagilag megalapozott egzisztenciát hoz. 12.:Szerény. amit még a felelőtlenség. H.: Az otthon kényszerü elhagyása gyakorta politikai indittatásu magatartás miatt. a zene. érzelmi csalódás. művészet. akit a legtöbben ismernek.

DH. hanem annak művészetté (költészet. életveszedelemmel. átérzettség indikál. válogatás nélküli ismeretségszerzés jellemzi a közvetlen környezetét is. amögött szinte tudattalanul meghúzódik a korszellem továbbörökítésének a szándéka. amelyekért anyagi áldozatot is hoz. titkos vállalkozások. vagy egészségi okokból kifolyólag kisebb feladatok elvállalási kényszerűsége.: Túlhajszolt érzékiség. házban: H. perverzitások is fűződnek. DH. vagy titkolt hajlamok feltűnése a házatárs. inden másiknak nyílt ellenfele. dörgölődzés nevezetességekhez. DH. kitartáshiány a vállalt tevékenységben. a mélységek iránt érzékeny érzelemvilág. amit nem a sznobság.: A nagyobb társasági élet ígénye miatt mind a közvetlen rokonsággal. házban: H. házban: H. házban: H. aki csak a saját nézetét ismerve. házban: H. mind a munkatársi viszonylatában közkedveltség. szellemi megjelenítése munkál benne. házban: H.: Tudatos törekvés a külvilág lefegyverzésére. vagy a technológiai eljárás ujítása iránti. de egyoldalúan. széles társasági ismertség.:Öröklött családi vonások közé tartozik az erotikum átlag fölötti kiemelkedetsége. amely a tömegszórakoztatáshoz kapcsoldik. gúnynév. DH. 11.:Nagy megértés a kortárs művészetek. DH. VII. anyagi és szellemi eszközökkel egyaránt. folytatása.:Titkos. barátkozási alkalmak. pletykák.:Extravagáns magatartás. amit a házasság harmóniája biztosít. házban: H. 158 . de mindezekhez tudatos partnerkeresések. 9. intellektuális tevékenység.:Művészi. ezáltal híres vitapartner. 6. vagy a partner oldaláról megnehezíti. hanem tényleges átértettség. amit a leglülönbözőbb hangulati elemek kiszámíthatatlan intenzitással hoznak a felszínre. vagy gazdálkodási. föltűnési viszketegség. ami súlyos. vagy a részletkérdések elhanyagolása sok gondot okoz. de külső alkati adottságai is.:Kiemelkedő szellemi adottságok. DH. erőltetett barátságok.: Határok megtépázta szerelem. DH. anyagi hozzájárulása hathatóssá tesz. jelentős szerepet játszanak a társ szellemi.: Túlzottan hangsúlyozza a kötetelnség és a szabadság jelentőségát a partneri kapcsolaton belül. amely szabadulni akar még a törvényes korlátozások alól is.:Társasági körök. zene) szublimált.:A modern technika. mellékfoglalkozásában jártasságot. fejlett érzék. megszállott. 8. nagy távlatokat bejáró.:Az előbbiek. vagy művészettel kapcsolódó vállalkozás. szellemes. X. komoly anyagi sikerekkel. DH.:Anyagi érdekből. 5. jól megszervezett tevékenység. ugyanakkor a látszat mögött gyakran igen mély és karmikus egymáshozkötöttség is meghúzódik DH. IV. ismeretségek hajszolása. elrontja az otthon harmóniáját. tanultságot árul el. amelyek jellegzetesen művészi keretek között nyilítkoznak meg. olcsó. még amatőrködő szinten is. amely szellemi megközelítéssel akarja a tér és idő távlatait áthídalni. amit a házastárs szellemi.H.: A saját adottságoknak megfelelő hívatás megtalálása. a partnerválasztásban az érzelmi kapcsolaton túl. nem a nyers erotika.:Kellemes miliő az otthonban.: Üres hivalkodások. esetleg gyakorló művész. szélsőségességek. annak keretében a részföladatok megoldása biztosítja a sikerét . fenyegető magatartás. irányvonalak iránt. házban: H.

szeretet. főleg munkatársakból.elesetztek. hasznosan és gyakorlatiassággal működik. DH. egy kisebb ismeretségkört tud magakörül kialakítani. sőt hiszterizálni is képes. képtelen ellentállni és az azonnali vígsztalás eszközéhez nyúl. az érzelmi kérdések idősebb korában is fontos szerepet játszanak. de becsvágya sem a változtatásra. emberbaráti nézetek könnyen rabul ejtik. sőt. kiadásait hangulati elemek teszik bizonytalanná. kényelmes miliőhöz és legszívesebben az egész világot ilyenné varázsolná. ahol a gyöngéd érzelmek megszólalnak. önuralom teljes hiánya. drogveszély. ezért inkább az érzelmek romantikus gyökereit erősíti. de csalódni kényszerülne. DH.12. ennek hijján álomvilágba kényszerül. vagy rossz útra kerül. felületesség. irtózik a hibák elkövetésétől. kiszámíthatatlanná. illetve kihasználtság áldozata. nincs ereje. I.:Ideák. megnyerő. nagyon ragaszkodik a kellemes.:Örökké csak az élet napos oldalát keresi és ezzel otthona nyugalmát teszi ki veszélyeknek.:Ebben a jegyben exaltált állású. hogy a megnyerő külső így is megtalálható és éppen az a csábítás és a könnyen csábíthatóság igazi letéteményese.házban: H. ott.:Könnyelmű környezet. hűtlenség. mosolygós külső társul. ilyenekért képes áldozatokat hozni. agyonfantáziált szellemi kapcsolatok. házban: 159 . A Vénusza Halak jegyében.: A föntiekhez nem egyszer csinos arc. DH. titkos levelezéssel. ezért sokan cselekvésképtelennnek gondolják. IV. képes elmenni az elszemélytelenesedésig segítéséban. házban: H. DH. gyökértelen. a legfontosabb számára az. anyagi ügyekben nem lehet rá építeni. idegrendszeri túlterheltség. a lágyabb.:Az előbbiekben írtakhoz inkább a szórakozásvágy mértéktelenségét kell vennünk. DH. azzal. ragyogóan tud arról beszélni. csakhogy az ellenségeskedést már a csírájában elfojtsa. hogy majd ő mi mindent fog tenni. gyatra ízlés. de bevallásától és a kritikától ugyanígy.: Hazuig álomvilág rabságában él és ha egyszer téves. szinte minden tettén nyomon követhető az érzelemvilágának befolyása. meg.:Agyonidealizált szerelmi kapcsolat. harmónikusabb arcvonás még férfiak képletében is megtalálható. 5. amely .:Erotikai okokra visszavezethető.:Extravagáns hajlamok. hogy sajátmagát hasznosnak érezhesse. alacsony morális érzék. számos és titkolni kényszerült szerelmi probléma. esetleg önfeláldozással. 3. felelőtlenség. igen erősen. kerülve a magányt. plátói viszonyok. DH. akkor a hibát magában keresi.:Önfeláldozó szeretet az otthonért. H. minden emberbaráti területen szívesen. házasságtörés. együttérzés. nagyon befolyásolható. 2. házban: H.legalább is az ő szemében . irodalmi) művészi érzék.:Aktív segítés és szimpátia a közvetlen környezetében. könnyelműség. hogy mit kellene tenni. tágabban: a hazáért. érzékeny jóindulatúság. másokat ügyesen kihasznál. mint azt a családi adottságok indokolnák.túl az érzelmi vonatkozásokon hívatásterületére is előnyösen kihat. ortomba stílus. hangulatai erősen befolyásolják és ha valakit bálványoz. sok mindent megtesz. olyanokkal. házban: H. titkos baráti társaságok. a művészetek iránti érzék valamelyiknek a gyakorlásában is megnyilatkozik. fejlett (zenei. vagy a másik hibáit kezdi magyarázgatni. de ha az általa megszeretett(ek)ről van szó. házban: H. nagyobbat. sulyos anyagi konzekvenciákkal. akik .

betegség-következményekkel is végződhet. kellemes magatartás és hanghordozás.:A mindenkori hangulatától függő érzelmi állapotok. élvhajhászat. hozományvadászat.esetleg . házban: H.:Szívesen dolgoznak olyan pedagódusi pályán. függőségi veszély VII. meg nem engedett módon kicsikar. szerény.:Külsőségekkel álcázott. a kényeztetettség a szülői házban szoktatja a könnyelmű életmódhoz. DH. ismeretségkörnek is vonzó. DH. DH.:A házas és egyéb társasviszony kialakításának szinte kizárólag az anyagi szempontok a meghatározói és ha korábban volt is érzelmi indíttatás. 6. gyakoribb (érzelmi) kicsapongás. házban: H. mosolygós.: Komolyabb egészségi következményekkel járó.H. aki megértően támogatja tevékenységében. házban: H. önkéntes foglalkozás a nagyvilágra nem tartozó ügyekkel.:Olyan foglalkozási terület.:Megnyerő. érzéki vágyélet. Energia központ: Intellektus és nemzés Elhelyezkedése: Keresztcsont A hozzá tartozó mirigy: Nemi mirigyek Testrészei: Nemi szervek Kozmikusan a Mars és Vénusz uralja 160 . nagyobb. amely a testi jólét. erotika függőségben álló személlyel. a partnerválasztást az anyagi és a megbízhatóság igénye egyaránt befolyásolja. DH. amit a sallangtalan.:Hívatásterület. A Mars. amely a széles baráti. gyakran segítői szándékkal indult kapcsolat. fizikai gyógymódok. lelki. DH. sikeres és a művészetek terét is érintő vállalkozás. mint a valóság. sőt.külföldön abszolvált tanulmányok. önként vállalt szolgálat. meleg otthon.:Féltékenykedés. 12. szellemi.:Igen megnyerő külső. az elhal.:Meggondolatlanul könnnyelmű. üzleti cég vezetése.ahol az internátusi élet is a nevelést szolgálja. DH. szerelmi házasság. amely kihasználtsággal. ahol más a látszat.:Meggondolatlan és érzékiségre alapozott kapcsolatok. házban: H. házban: H. csábított életút.:Anyagi előnyöket erőszakos. házban: H. 9. kedves. amelyekhez az otthon adja az igazi indítékot. a szépítés és a szórakozás területén kapcsolódik az emberekhez. de kitűnően gyakorlatias megnyilatkozások még biztosabbá tesznek. intelligens házastárs.:A jótékonysági intézmény létrejötte és működtetése érdekében nemcsak agitatívan tevékenykedik. DH. X.:Erősen álcázott. 8. . sok csalódással és kényszerű ütközés jogi következményekkel. 11. amelyek a karrierjét veszélyeztetik. DH. 6. vagy arra okot adó magatartás.:Magasabb szintű. esetleg meggondolatlan anyagi tehervállalás nehezíti a házaséletet. titkolt. amely az élet múlandóságának kérdéseivel foglalkozik. siker a másik nemnél. szerelmi kalandok. házban: H. de a jószolgálatot önkéntes adakozással is segíti.

sem magára. majd a zabolázhatatlansága miatt a bűntettig ívelhet. kompromisszumokra képtelen. a fej. küzdőszellem és mindezek tekintet nélkül a következményekre. azt teljes mellszélességgel. a vágy. nem az értelem. saját áldozatára nincs tekintettel. állandó testi és lelki feszültséget árul el. a fej. Esszenciális tartalma: A nyers erő. 161 . ha ideák. így és ráadásul erős szexualitással fűszerezve. mindezek kicsit nyerssé. Másokkal ellenséges.:Az előbbiek még mérsékeltebben is sok ütközésveszélyt rejtenek. nem az értelem. házban: H. Negatív: Szűklátókörű. a nyers szerelem. majd a zabolázhatatlansága miatt a bűntettig ívelhet. a tetterő. leginkább ebben érvényesül szellemi. Fizikumvonatkozásai: a vér. pontosság. de kimutatja határtalan szabadságszeretetét és ezért különösen akkor ugrik. nem az anyagiak. ha mást elnyomás. igazságtalanság ér. fáradtságra. hanem az erő alkalmazása a lényeges számára. az oxigént szállító. amelynek nagyságrendje az erőszakosságtól az agresszivitáson át. a kitartó öntudat. erőszakos száj. az örökös mozgás. a meggondolatlan veszélyvállalás. a minden korlátozást áthágó szabadosságig. kiválasztó szervek. Hagyományos kereteken belül maradó eredeti ötletek. kielégülési vágyával. az önlegyőzés a cél érdekében. tapintatlanság és gyűlölködés. kezdeményezés. düh. meg éppen azoknak a túlzottságában mutatkozik. agy. Fizikumvonatkozásai: a vér. hogy életutján feladatait zavartalkanul teljesíthesse. hanem az erő alkalmazása a lényeges számára. DH. a nyers szerelem. a férfi nemiszerve. nyiltan. az irányító akarat. azonnali a segítőkészsége. rendezettség. nélülözhetetlen életfeltételként a vérkeringés. lelki és fizikai hajtóereje. Kötelességének érzi saját ötleteit mindenkire ráerőszakolni. mély hittel és példamutatóan teszi. ügyes és alkotóerővel rendelkező. vagy célok mellett kiáll.: Az előbbiekhez markáns. de ezek ellenére valamilyen kamaszos egyenesség nagyon vonzóvá tudja tenni. mindíg csak az előretekintés. az önlegyőzés a cél érdekében. ő az. aki nem ismeri az alakoskodást. kielégülési vágyával. keskeny. az oxigént szállító. A Mars a Kos jegyében. az izomerő. sem másra. látás. H. fájdalmával.: Ez a bolygó domicilium (uralmi) jegye. minden tettében a veszélyhelyzet csak fokozza elszántságát és ezt külsőben sokszor elárulja az összeszoritott. a férfiasság. csak a cél érdekli. az ösztön. annak vágya váltja ki az ütközéseket. elszántság. kiválasztószervek. I. fájdalmával. agy. a tett öröme és a tétlenség elviselhetetlensége. erős szexualitás. nélkülözhetetlen életfeltételként a vérkeringés. a férfiasság. a bátorság. a győzniakarás. de a DH. örökös ugrásrakészség és önhanmgsúlyozás. egyenesen. A Mars a Kos jegyében. a fizikai jólét és annak örömei. a minden korlátozást áthágó szabadosságig. könnyen izgulékonnyá és humortalanná teszik. a győzniakarás.Hatások: Pozitív: Erős igazságérzet. a férfi nemiszerve. erős fölépítésű testalkat járul. amit elkezd. azt minden áron be is fejezi. faragatlan fékezhetetlensége gátolja. a célbaérés eltökélt határozottsággal. a teljesítés. látás. Esetlen. leküzdhetetlenségével. igazi úttörő. Mindig igaza van. amelyeknek a nagyságrendje az erőszakosságtól az agresszivitáson át. leküzdhetetlenségével. a célbaérés eltökélt határozottsággal. elvakultság. a meggondolatlan veszélyvállalás. határozottan tör előre és az ismeretelen területen csodálatos ösztönösséggel tud eligazodni.

házban: H. ingatlan után vágy. vagy annak provokálása. éles eszközökkel. 8. szenvedélyes sóvárgásokkal tetézve. köszvénnyel bajlódik. mert saját. különösen ha anyagi hasznora tör.:Hatalmas természet-. 2.házban: H.:Fertőző. csak agresszíven tud fellépni és ezzel nehezíti közvetlen környezetében a kapcsolatokat. házban: H.DH. esetleg gyógyítással érintkezik. de nem válnak el.:Feladata ellátásában fáradhatatlan és ezt példamutató magatartással munkatársaitól is megköveteli.:A partner érzékisége. számára szórakoztatóbb. befolyásolható egyéniség. veszélyek. csakhogy magát produkálhassa. versengések. gyűlölködés. ami magasabb képzéséhez. élertsílusán átsüt a szexualitás.:Határozott és tudatos szereplésvágy. amelyek gyakran A Nap i tevékenységi körrel is összefüggésben áll. szerencsés vállalkozások. házban: H. sok szexuális gátoltsággal. gyakori. erős érdeklődést tanúsit a transcendens jelenségek. idős korában is jelentős a vitalitása. 3. hatniakarás a külvilágra. így elég hamar sor kerül a cívódásokra. már fiatalon. élesen logikus gondolkodásmódja támasza az életútján. de az egyenessége élete során szerencsés helyzetbe hozza. tragikus kapcsolat a közvetlen környezetében. meggondolatlanul vállal különböző kötelezettségeket. tanulmányaihoz szükséges.:Aggályoskodó. szellemidézés. világ iránt. alaptalan optimizmusa képtelenné teszi a józan ítéletre. ahogy fény derűl azok erkölcsi megítélésére.:Otthonában az első és az utolsó szó őt illeti. VII. nem mindíg reális elgondolásai. DH. házi tevékenykedése hivatását egészíti ki. az ismeretségkört nem föltétlenül az önzetlenség köti össze. veszélykeresés. házban: H. amelyek azonban nem fizikai eredetűek. 5.:Gyors és határozott kifejezőkészség. könnyen ad ki minden olyan dologra. hogy inkább marad a civakodás. DH. offenzív szellemi beállitottság. miután a házastárs is hasonló vonásokkal rendelkezik. munkaterülete motorokkal. civódások a munkahelyen. vagy egyéb okokból elhibázott választás miatt nagyon rövid életű a kapcsolat és mindezt még anyagi következmények tetézik. gennyedő betegségek. házban: H.:Nyughatatlan szellem. amelyek az által lesznek egyre súlyosabbakká. önmagát veszélyezteti a közlekedésben. de sérülésekkel.: Képtelen az anyagi gondjain urrá lenni. elsőbben a házastársra.:Veszekedés. DH. A fentiekhez járul még az önveszélyes meggondolatlanság. 9. házban: H. minél több veszélyhezet alakul ki és ez még erotikai élvezeteire is vonatkozik. izomgyöngeséggel.: Jelentős erőlekötlést igényel a pénzügyeinek ellátása. féltékenység. vagy elhamarkodottsága tartós pénzzavart okoznak. szerelmi tragédiák. fogfájás. DH. DH. DH. IV. amely szinte a megszállottságig csak egy témára koncentrálódik. 6. erősen érzéki ösztönvilág.és sportszeretet. erőszakoskodások és sértődések nehezítik az otthoni légkört. amely megnyílvánulásaiban annál jellegzetesebb. versengés.:Fékezhetetlen ösztönvilág. súlyos közlekedési baleset.:Zabolázhatatlan ösztönvilág. DH. amely a szociálpolitikai célkitűzésekkel tud azonosulni. beszűkült fantázia. házban: 162 . fej-.

vagy mérnöki munka területén és kitűnő alkati. nyugodt odaadással. múlandós barátságok. ahhoz. kegyetlen. inmorális.:Nyilt utcán szerzett sérülés veszélye. amit ő maga tesz. nehogy tekintélyén. hiedelmek könnyen rászedhető balekja. a szabadságvágytól fűtött vágyélet kiteljesedése már kezdeti meg nyilatkozáskor. baráti. az inkább a képzőművészetek irányába mutat. fölösleges hiúságok és több pletykálkodás közepette. házban: H. saját tulajdonát féltékenyen vigyázza.:Diktatórikus módszerek.:Miután ez az egyik exil (száműzött) állása. ennek egyik markáns megjelenési formája az. családi hagyományok erősen befolyásolják életútján. elvakultság. egyenes magatartását kihasználják. útak keresgélése. DH.nem csekély sikerrel ilyen vágyai kielégítése érdekében. naiv. hanem az időközben föllépő meggondoltság. a szerelmet. pedagógiai adottsága különösen sok segítséget jelent. I. a rokonsággal. azt pedig nagy gyakorlatiassággal ismeri föl. kalandvágyát külföldi útja alkalmával kiéli. elszántan.:Indulatos és önfejű vitatkozások otthon. házban: 163 . ha kell lemondások árán is folytatja útját. 11 házban: H. ellenfeleivel szemben bátran fellép. hanem az anyagvilág felé terelő. hogy nem a fölmerülő nehézségek. az ételt-italt nagyon kedveli. így H. különösen magasabb tanulmányok. amit tesz. dühkitörés. dühöngően tud gorombáskodni. a hirtelen elért siker. hatalmát fitogtató. a nehézségek nem tartják vissza.esetleg fölöslegessé váló . DH. föld. amelyet féltékenyen őriz. sokat tesz . vagy külső kényszerbe ütközik és emiatt az energiák nem visszafogottsággá. DH.tettektől. túl korrektül elválasztja. A Mars a Bika jegyében. akkor hallatlan kitartással. hanem másokon is. ütközés a törvénnyel. merészsége és önfegyelme miatt titkos feladatok ellátására alkalmas. hibát hibára halmoz. gyakorlati megfontolás tartja vissza további . egyenes és egyoldalúan képzett karaktere miatt balgaságok. elképzeléseit. de a hiábavalóságokat nem tűri.:Jóindulatú cselekedeteit csak sok félreértés sikeres legyőzésével tudja véghezvinni. ismeretanyagát nagy gyakorlatiassággal tudja átadni. hogy egyűáltalán miértis teszi azt. jól eligazodik. meggyőzhetetlen. jóllehet az anyagiak és megszerzettjei iránt féltően gondos. de ha a helyzet úgy alakul. beképzelt. hívatásterületén ösztönösen. birtok. különösen sikertelenség.:Főleg az előbbiek szélsőséges megjelenési formában. csorba essék. akkor nem büntet. hatalmas becsvágy fűti. célratörésében arrogáns.H. kézügyesség. különösen anyag. a másikétól élesen. önkéntes.:Életútján. amely kemény elhatározottsággal párosul. ha hatalmában áll. fölemelkedés elbizakodottá teszi. hatásról nem beszélhetünk. ismeretek megszerzését illetően. de a saját kedve-kívánsága vonalán nagyvonalúan tud költekezni. nyakassággá módosulnak. hogy a hatalmas tetterő. sőt nemcsak a szembenállokon. visszatérő jellegű gátlások a hívatásterületén. inkább a fizikai síkon tapasztalja. szellemi igényei ellenére. többször előfordul. csak cselekedetekről beszélhetünk és gyakran már csak menet közben eszmél föl. H. csak arra számít. konstruktiv alkat.:Éles intellektus. barkácsoló hajlam.:Élete spontán támogatottságát. visszatántiríthatatlanul. hajszolt munkabírássá. vagy elér. vagy akadály esetében. hanem bosszút áll. erős érzékiséggel tetézve.:Az élet fizikai örömeit. ismeretségi körét is eszerint válogatja. DH. egyenességével visszaélő személy kellemetlenkedései. akkor meggondolatlanul. jól választja meg a munkatársait. nincs filozofálgatás. ebben kitűnő helyzetátlátása. az erotikai élete nagyon kiemelkedő. ugyanez fokozottan érvényes érzelemvilágának tárgyaira és ha itt éri támadás. 12. hogy cselekedjék a siker kis látszata is elegendő. ha művészi hajlam mutatkozik. nyílt. különösen a házi dolgokban. DH.robbanásveszély. önveszélyes nyakasság. izomrendszeri adottságok esetén kiváló sportoló. X:házban: H.

: A H. egyéb vonatkozást tekintve.:A párválsztást az erotikai szempontok befolyásolják. munkáját gyorsan. házban: H. IV. mechanikai kérdések megoldásával érintkezik. veseérzékenység. DH.:A vállalt feladatát. de mindíg vagy a túlméretezettség. jókedélyű.:Meggondolatlanok a kapcsolatteremtései és emiatt sok. DH. peres anyagi . írásban. filléres gondok.:Szellemi tevékenységével szerzett anyagiakat ösztönösen akarja ingatlanba fektetni. egyenes. ezekben sikeres. DH. 8. indulatos magatartása miatt. kellemetlen egészségügyi konzekvencával számolhat. nyilt stílussal. becsapottsgág. múlékony jellegével. DH. nemtörödömségek miatt.:A legtöbbet a saját szenvedélyeire költ és ha kár éri. házban: H. mert legtöbbször könnyen kezdeményező. annak érdekében sokat fáradozik és bár gyakorlatiasak az alképzelései.:Az otthon légkörét leginkább az anyagiak előre kiszámítottsága. annak labilis. 3 házban: H. feltétlenül gyakorlatias és igen sokszor vonzó külsővel megáldott. 6. sok vita a rokonságon belül. akkor könnyen csábuló és ez gyakran az otthon nyugalmát is veszélyezteti. DH. DH. meggondolatlanságok. 5. anyagi okokból.:Nyughatatlansága számos veszély forrása az utazásai alkalmával.:Az előbb irtak. amikor távlati. hogy a partner készségesen (anyagi megfontoltság alapján?) elégíti ki ösztönébresztette vágyait. vagy fölöslegesnek mondott célokért hozott anyagi áldozat borzolja. karcos. ügyesen elvégzi. sok vita.vagy birtoklási ügyek. ügyes megoldásokat talál.:Az emlitettekhez krakélerség és szinte örökös veszélyeztetettség járul a meggondolatlan. VII.:Nagy mérvű önállóságra törekvése miatt korán szembekerül az otthonával(apával) és szenvedélyességével örökös harcra kényszerül.:Amennyire ez az állás előnyös lehet az önálló vállalkozás kialakításában. DH. vagy annak érzete. házban: H. gyakorlatiassága szerencsésen érvényesül élete során. vagy valamilyen figyelmetlenség aránytalanná teszi a ráfordításokat. a partner erősen materialisztikus beállitottságú. aberrációk. amit gyakran az alakít ki. 164 . házban: H.hagyatéki . az leginkább az elhamarkodottságának. veszteséges hagyatéki ügyek. a képzőművészetek kedvelője. hatás szinte elképzelhetetlen ebben az állásban és már az is enyhítés. DH. ha csak veszélyeztetettséget keresünk. exisztenciális kérdések merülnek föl.H.:Önveszélyeztetettség. erős. 2. politikai nézetei gyakorlatiasak. saját elgondolását ügyeskedve viszi ki a külvilágba és hatást ér el. szervezete szívós. tevékenységi köre a gépiparral. barátai is ezért kedvelik. addig erotikai vonatkozásokat illetően messze nem ilyen zavartalanságok jelölője.:Nagy készséggel harcol fölvállalt eszmék megvalósítása érdekében szóban. házban: H.:Igen sok energiát használ föl a szükséges anyagiak előteremtésére. türelmetlenségének köszönhető. otthonában a zsarnoki hajlam akkor mutatkozik meg. házban: H. de (palástolt) erotikai területen is érvényesül. de ha nem. vetélkedés nemcsak szakmai. rögtön felébresztve a másik nembéliben az érdeklődést. szembenállás másokkal.:Rangon aluli szexuális kapcsolat. közvetlen munkatársi viszonyban a versengés. súlyos körülmények. de az ösztönvilága titkos utakra csábítja.

: Vágyélete nem elfojtott. hogy valami örökké történjék. majd hangulatot teremteni. különösen ha mindez zártabb munkaterülettel is összefügg. szuggesztiv előadói képesség egészíti ki. DH. nyughatatlan és számára elengedhetetlen. dadogás. szóval akar hatni környezetére. 11. ötletgazdag. esetleg drogokkal palástolt. kardoskodó kiállását. barátai. nagyon erős hiúág ösztökéli a sikerre.ha kell kézügyességgel.házban: H. hanem elpalástolt. önálló vállalkozás kialakításában az ismeretségi kör jelentős szerepet visz. titkolódzó. izgató stílusa miatt sok ellenséget tud szerezni magának. DH. tévesen megítélt barátsságból keletkezett ellenségeskedést kell legyőznie. házban: H. pillanatokon belül átlátja a helyzetet. balesetek. gyakori kórházi kezelés. ezeket legtöbbször sajátmaga provokálja. félműveltségét hadarással. itallal. reagálásaiban meglehetősen nervőz és emiatt tud következetlen is lenni. de épp ily hamar össze is veszik velük. beszédhiba. büszkén.és munkatársai mellett azonnal kiáll. nervőzitása pedig gyakran erős dohányzással. vita esetében ez a körülmény még jobban fűti az azok melletti. hangoskodással ellensúlyozza. akkor a diktatórikus hajlama veszélyezteti karrierjét és azzal együtt otthona nyugalmát. DH. utat mutatni . betűvel. házban: 165 . egészségi okok miatt sikeres. hanem a sikeres cselekedet a lényeg. fizikai mozgékonyság. erős utazásvággyal. DH. éles nyelvvel vitázik. ahol hasonlóakkal találkozhat. ha kell. I. házban: H. az agya valamilvel mindíg foglalkozik.:Erőszakos és nem is nyilt ellenségeskedést vált ki magatartásával. 2. erőszakos érveléssel. mert.:Az említetteket kitűnő vitatkozói képesség. kötekedő. eszme. könnyen izgulóan másokat tettre birni szinte feladatának érzi. az élet örömei örökké csábítják és olyan körben érzi jól magát. nagyon rossz ritmusú érzelemmegnyilvánulások miatt és hasolóak mutatkoznak a hivatásterületén is. de inkább szeret előadást tartani ezzel tanítani.9.egy pillantás alatt a tervet átlátni.:Nehezen tud alkalmazkodni másokhoz. DH. vagy túlhaladott nézetek. DH. éles ésszel meglátván a dolgok könnyebbik oldalát.:Életútját művészi. művelni másokat. vagy gazdálkodási kapcsolatok kísérik. az ellenérv lényegét megérti és számára nem a mód. a fizikai munkát inkább kerüli.:Nehezen nevelhető. gondot okozó utódok. a másikat bosszantó. hogy a cél érdekében akár az igazság terhére tesz engedményeket. X. ezzel a realizáláshoz előfeltételt. szenvedélyes. de hathatós érvekkel rendelkező.:A szellemi elképzelések és a realitások között összeköttetést.:Dogmatikus színezetű.:Zsörtölődő. végtagsérülések. mint az eredmény. inkább kicsit túl korán áll ki ideák mellett.: Mértéktelen hatalomvágy. tartós gyógykezelés.:Analitikus beállitottságú értelem. házban: H. világnézetét az élet realitásainak ismerete alakítja. házban: H. szakmailag előreolvasottan. szívesen lép át az ösztönvilág tanulmányozásának területére is. olvas. H. 12. de ha hatalomra jut. ezen a téren jobban vonzza a tett lehetősége. vagy szellemességgel . publikumra hatni a cél érdekében. lelkesíteni. ezen a téren esetleg addig is elmegy. harcol ellenfeleivel. szenvedélykitörések. zsurnalisztika. becsületes nyiltsággal. ez az egyik fő adottsága.:Az elöbbiekben írtakhoz erőszakosság miatt számtalan veszélyhelyzet járul. A Mars az Ikrek jegyében. bvagy pletykűlkodó magatratása miatt elfordulnaktőle az ismerősei.

gyorsan tanul.:Kiváló. 9. kezdeményezései indítékát.:Borotvaéles értelemmel. DH.tánc-. vagy abban szerencsésen.: Türelmetlenség. fertőző.:Akármilyen téma merül fel at otthonban.:Az egészség határain belül az önös. annak keretében éles színekkel a lét-nemlét kérdéseinek érintése. irodalomszeretet. a társaságot. a vállalt feladat ellátásába a családtagokat is bevonja. vallási. erotikájában az érzékiséget inkább a gondolatiság és nem kizárólag a testiség hatja át.:Az erotika már fiatal korától sok gond és megoldandó kérdés előidézője. 6.házban: H. önzés. vagy heccelt értelmezések miatt. DH. felületesség.” is és ez nem tartósító jellegű. józan értelemmel nem csillapítható ösztönkitörések. vagy az agresszivitása okozza. de nem annyira a mélységek. IV.:Az anyagiak megszerzése.. a közvetlen rokoni körben parázs viták. a házastárs is nagyban kedveli a nyilvánosságot. sokkal inkább a kitartás hiánya. gyakorlatias észjárás. 166 . amelyek a partneréhez kötik. indulatosság. hogy módjai.H. bár gyakori a „. sikertelenségét nem a felkészültség. zene-. de nehezen tud valóban kapcsolódni. láthatatlanabb összefüggéseit. az mindíg viták forrása. 8. eszközei nem tartoznak a nyilvánosságra. örökös kétkedés. házban: H. élesek és legtöbbször anyagi vonzatúak. ezzel nehezíti közvetlen miliőjéhez fűződő kapcsolatát.:Az élete egy ideig „fut”. biztosítása számára természetes elkötelezettség és fontosságát az is aláhuzza... házban: H.. hagyatéki ügyek.:Flört.:Éles. házban: H. kiváló pedagógiai képességek. haladó világnézet jó ügyvédja. korai nemi felvilágosultság és gyakori. úgy a zavara és idegessége is. de az annak jelentősebb anyagi adottságait is ilyenekért megcsapolják. azokat túlértékelve többre vállalkozik. majd ahogy nőnnek a nehézségek. 5. önálló vállalkozás. DH. DH. hűléses. inkább a szerteágazóság irányában.:Ösztönös ráhangoltsággal keresi már fiatal korában az élet mélyebb. életteli gesztikulációval kísért beszéd. ehhez méri képességeit. lázas betegségek. sulyos testi sértés veszélyével. tettei. gyülölködés.:Szinte kizárólag erotikai alapon nyugvó és rövid tartamú házasság. hanem gyakorlati értelemben is. házban: H.:Kitartással elvégezhető szellemi tevékenység. amely egyben hivatásterülete is. korszerű teóriák. erkölcsi kérdésekben nyiltan ütközik másokkal. aktív. VII.: Elvakult. extravagánsak az igényei.meglátni és megszeretni pillanatnak műve volt. nemtörödömség a másikkal. DH. hogy bizonyos perverzitások éppen ezekre vezethetőek vissza. DH. írói készség. házban: H. 3. sport-. állandóan szerelmi ügyekben rohangászik.házban: H. szellemi tevékenykedés az otthonban anyagi vonzattal. DH. így a rokonokkal is.:Erősen érzelmi alapokon nyugvó házasság. amit elég gyakran egészségi vonatkozások is kísérnek félművelt. DH. önző. segítőleg mások is résztvesznek. maró gúnnyal teli stílus. de nemcsak elvont. gazdag ismeretanyag birtokosaként hitet ébresztő képességgel kifejtett szellemi tevékenység. ösztönösség hálózza be egész gondolatvilágát. de amellett szellemesség is jellemzi.:Örökös rettegés a pénzforrások kiapadása miatt és ezért kétes értékü kapcsolatokat is képes kialakítani. saját adottságok túlértékelése miatt szembekerül másokkal.

:A kényszerüen visszafogott érzelem és ösztönvilág hajlamossá teszi a nyilvánosságot nélkülöző életterületen végezgető tevékenységre. mindehhez járul szenvedélyessége és az. 167 .:Könnyelműség. nyilt föllépése. ha az otthon (haza) ügyeiról van szó. másokat dolgoztatni. de bátran vállalkozik és óvatosságát nem aggályoskodás. a merészségét mások használják ki és ezzel nevének sokat ártanak. külön érzéke van a dolgok mögött meghúzódó célok. elismertségi igénye olyan körökbe kergeti.: Az elöbbieket jelentős tettvágy. céljait sohase tárja fel. akkor valószínű. tüzeset. 11 házban: H. I. egyenes. rátapintó képességgel a lényeget kiváló gyakorlatiassággal. akik szellemessége és életravalósága miatt a társaság lelkének tartják. DH.:Nehéz természet. érvényesülni akarás hatja át. DH. 12. a biztonságtudatot a hangulati elemektől függő kitartás intenzitása befolyásolja. nagylábon élés. tudatosan használ idegnyugtatókat. vagy sem a részvétele a dolgokban. házban: H. DH.: hatásról azért nem lehet feltételek nélkül beszélni. de ha tulszenzibilis. a váratlan események különösebb és látható töréseket nem nagyon hoznak az életében. izgága. aki az önuralommal hadilábon áll.:Nagyon sok veszélyt rejteget az ösztönös alakoskodása és az. sőt kiérzi. ugyanakkor minden tapasztalatot hasznosít cselekedei során. DH. fölösleges költekezés. házban: H. megbántásait igyekszik jóvátenni. könnyen sérül. házban: H. mint más jegyben. se nem mutat. az életterület találkozik az egészségüggyel.:A külső siker. hogy ezen készsége miatt olyan területeket érint az élete során.:Nyelvét képtelen megfékezni és emiatt sokszor szembekerül fölötteseivel.:Határozott. vagy éles. az előbbiek szélsőséges esete elviselhetetlenné teszi az othoni légkört. befelé dühöng.:Körültekintő szellemi munkavezető. mert ez a casus (esett) jegye. házban: H. hanem céltudatosság indokolja. a saját akaratának érvényesítése érdekében olyan kivárási képességgel rendelkezik. akivel békében együttélni szinte lehetetlen. amelyet se el nem felejt. nyugtathatatlan. fantáziával irányított életvitel gyakran föllépő fedzethiánnyal. gondolatok tényleges tartalmának megsejtéséhez és ebben nagyon tudja magát másoktól. ahol kiváló szimattal. mert nehéz megérteni. rablás. sok barátot szerez. DH. hogy otthona is nyitott barátai számára. erre veszélyes dühkitöréssel reagál. így nagyon módosul a dinamikája az általa jelzett életterületen (házban). a becsvágy határát a szeszélyesség. kevésbé impulziv. A Mars a Rák jegyében. a rászokás veszélyével.:Az említetteket a hangulati elemek a kiszámíthatatlanságig befolyásolják. bár ilyenkor is kicsit nyers. saját tekintélyére és érdekére nagyon érzékeny. hirtelen fellobbanó indulataival tisztában van. indulatos. DH. hiú többet-mutatás és az ezzel összefüggő számos. annál kevésbé a másokéra. mert tetteit a hangulati elemekkel fölfűtött. ezért kiszámíthatatlan érzelmek irányítják. hogy üres vitákkal megtéveszthető. ezzel a kivitelezést gyorsítani. az említettek veszélyeztetik az otthonát. az ellentmondást nehezen tűri.X. de ha abban a legkisebb hiba van nyersen letrompfolja az okoskodót. H. aki gyors átlátással és gyakorlatiassággal tud feladatokat részekre bontani. ragaszkodása az otthon-ideájához és -szeretetéhez mégsem zavartalan. kedveltségét növeli. mások érdekében is sikerrel szolgálja. hogy mennyiben érdeke. kreativitása. 2.:Anyagi helyzetének alakulása szinte grafikonszerüen követhető hangulatváltozásaival. hogy már gyermekkorában olyan trauma érte. divatoktól függetleniteni. érzékeny. érvektől. ha ezt kifelé elfojtja akkor a dolgok a „gyomrára mennek”. majd az emiatti sikertelensége fölbosszantja. ahol nyiltságát kiismerik kihszanálják. vállalkozói képessége akkor kap szárnyra. árviz és egyéb szerencsétlenség zajlik le at otthonában. amely a törvényesség látszata mögötti föladatokkal foglalkozik. ami szinte mágikus erővel jelzi számára a siker pillanatát.

DH.:Gyakorlatias észjárás. IV. ami az érzék-fölöttiek megismerésének irányába hajtja. a külvilággal. annak módja. azonban érzelmi okoból gyakran arányokat téveszt és emiatt veszekedések keletkeznek. házban: H.:Kízárólag az érdekek vezérlik a partnerének kiválasztásában és ha az béketűrő. 6. DH. hajszolja a nyilvános szereplést. házban: H. 5. házban: H.:Tudományos szinten kötik le az emberi lélek.:Ha talál magának az otthonában számára megfelelő elfoglaltságot. aggódást.: Szenvedély-rabság.:Nemcsak otthonát. elképzeléseihez ügyes rábeszélésel mindíg tud partnert találni.de gyakran nagyon is igaz . de inkább az ösztönvilág különböző jelenségei. intellektusát gyakorlatiasan tudja fölhasználni és számára nem az elvont teóriák.:Nagy hajlandóság a látszatcselekedetekre. DH. 8. házban: H. életvitelében a szándékai konstruktívak. hirtelensége miatt sérülékeny. ismeretségi körben. gyermekeihöz fűződő kapcsolata meglehetősen kiszámíthatatlan. vagy szexuális problémák miatt életkedvét veszti. a házastársát és a meghitt otthoni hangulatból pillanatok alatt poklot tud varázsolni. -látó képességet árul el.:Nagyon erős érzékiség és nem egy esetben éppen ez az a hajlam. ugy a házazasága legalább is kifelé . lelki beteggé válik. akkor a szélsőséges tevékenységi vágyának megtalálta a levezető csatornáját.:Szerelmi.megállapításai a ludasok.:Türelmetlenség. 9. szerelmi élete. VII. a be-nem-teljesedés súlyos kedélyvesztés miatt szélsőséges cselekedetekre ragadtatja. ebben legtöbbször meggondolatlan . féltést veszekedés tud követni.:Életútján nyilt küzdelmeket folytat a külvilággal. az anyagok témák összetevőinek azonnali ismeretígénye jellemzi. szerelmi élete. nyilt szembenállás a testvéri. balesetveszély utazáson. hanem a gyakorlati oldal a fontos. 168 . házban:_ H. kiabál. DH. neveli a gyermekeit. az anyagi függetlenség elengedhetetlen számára jövőjének biztosítása érdekében.3. X.:Kiszámíthatatlan hangulatváltozásai miatt nyúgös.:Művészi adottság esetén a lélek titkos bugyraiba is beleérző. dogmák keveredhetnek valóban tartalmas fogalmakkal.:Társadalompolitikai területen akár hívatásszerüen is tevékenykedik és egészségügyi vonatkozásokban nagyon gyakorlatias. házban: H. társai magyarázatul szolgálnak anyagi gondjaira.:Terméketlen képzelgések. fontoskodások nehezítik a munkatársaihoz fűződő viszonyát. DH. de tágabb értelemben az egész környezetét akarja dirigálni. azokat el is ismerik.nem tűnik sikertelennek. önmarcangolkó és gyógykezelésre szorul.:Nyilt ütközés a sajtóval. könnyelműség. házban: H. DH. házban: H. mert hatalmi állásra törekszik. DH. de kevés disztingváló képessége miatt a banális babonák. erőszakossága miatti pereskedés előnytelen kimenetellel. vagy téveszmék. pattogását így sem vetközi le. DH. de hersegését.

:Világos. segítői kapcsolatai. elintézni.:Önző. nagy gyermekszeretet. noha a vezetői adottságai hiányoznak.:A jobbik eset. erőszakosan akarja érvényesíteni elgondolásait. megszállott törekvés a hatalomra. lelkes állapotban tele van ígéretekkel. a három közül a dicsőség a lényegesebb. önállóságának kialakulásában a külső körülmények szerencsés összejátszása is szerepet visz. nincsenek benne hátsó célzatok. DH. kezdetben hisznek neki. DH. a nekik tett ígéreteket betartja. házban: 169 . egészségféltés. hatalomvágya. 2. amelyek idős korában is sikeresen érvényesülnek. nagy eltökéltséggel. ahol képességeit mutogathatja. a hatalom. de ha a helyzet megkívánja. A Mars az Oroszlán jegyében. szerelmi életében nem annyira partnerről. amit esetleg éppen a rokoni összetartozás okoz.:Az érzelmi szálak miatt nagyon bonyolulttá lesznek a baráti. ellentmondást nem tűr. fokozott gyomor. noha alapállásában roppant egyenes. ha csak visszafogott dühöngések mutatkoznak.:Etikai elkötelezettségen nyugvó. a művészetekért szívesen áldoz. DH. az egészség kérdéseit tapasztalati úton közelíti meg. mindíg tudja mit akar és mit kell tennie a célja. tetterő és magasabb célú elkötelezettség is járul. a veszélyesség nem zavarja. meggyőződéssel áll ki. 12. közvetlen környezetében is szeretei érvényesíteni vezetpői szerepét. a legkisebb tünetből tragédiákra következtet.:Fölösleges. aláhúzottak. nagyvonalúsággal. azonnmal tisztában van vele. DH. I. házban: H. szórakozása a lényeges. azokat és tetteit is inkább az érzelmei irányítják. de hamar kiderül a hatalomvágy üressége. IV. alaptalan. szerelmi életév el tragédiát hozhat otthonára. még akkor is. jó fellépésével arat sikert. egy csöppet dramatizáltak és abból egy kicsi mindíg másoknak szól.:A saját vállalkozásának előbb az anyagi alapjait teremti meg. azokkal örökösen vitázik. stílus. belemagyarázosokon nyugvó vitákkal tudja megakadályozni az élet spontán segítésnyujtásait is. házban: H. szenvedélyességgel. ha az a témán belül marad. harcol ideákért. vagy erőszakoltnak tűnik. DH. szórakozásai és a társasági élet utáni vágyai sok pénzébe kerülnek. gyors és találó kifejezőkészség. elfordulnak tőle és a további erőszakoskodásaival csak ellenségeket szerez magának. a dicsőség. házban: H. mint mások napokig. házban: H.: Nagyvonalúságát így sem veszti el. az ilyenekre azonnal fölizgul. hogy akkor és ott mit kell tennie és azt meg is teszi. tele aktivitással. de családja érdekében éli ki birtoklásvágyát. házban: H. szertelen modor.:Az említettekhez fokozott nyíltság. 3.:A tettek embere.és emésztési érzékenység. DH. titkos küldetések. szívesen hallgat zenét. boldogan résztvesz minden olyan szórakozási lehetőségben. vállalások. ha azok erkölcsi tartalmú viták miatt keletkeznek. aki képes pár óra alatt többet tenni.:Hozzá hasonlóak veszik körül. határozottan kiáll mellettük és a másikét nyugodtan meghallgatja. a családi nyugalom erős veszélyeztetésével. viselkedéséből kiérezhető a „nemesség kötelez” valamilyen formája.:Túlzott harciasság. H. jelentős külföldi kapcsolatok. vezetésre született. nyughatatlansága. inkább „tulajdon”-ról van szó. nézetei megalpozottak. tettei többek az egyszerü cselekedetnél. legfeljebb tettetettnek. beképzeltsége intoleránssá teszi és ezzel többeket fordít el magától. a hírnév érdekében. amit gyakran a kényszerű kivárás miatti idegfeszültség vált ki. ezért azután nyughatatlan. mint ahány barátot szerezhetne. ezért akár szórni is képes a pénzt és a pazarló életmód hívatásterületét is károsan érinti. kicsit naiv és romantikus is. akinek csak a saját élvezete.11. vagypedig az ellenkezés egyéb erőszakosságokra készteti.

X.:Zsarnokoskodással hajszol másokat a saját érdekében. mert ez a természetes a számára. egészséges jogérzék és tisztesség nyomvonalán mozog. 170 . amely mindíg a természetes. félteten leplezett önérzettel. házban: H. 6. erőszakoskodás viszi a prímet. a leplezett erőkre ráérezni. baráti köre segíti. túl az erotikai igényeken. házban: H.:Türelmetlenség minden más. tetterő.:Nincs az a pénzmennyiség amennyit fel ne tudna áldozni csak azért. siker. DH. a sport. különösen az élet.gyakran öröklött . ami mögött sokszor megkeseredettség található.: A nyíltságával és határozottságával megválasztott társasviszony élete folyamán többször is szerencsés elismertséghez juttatja. vagy közérzetét irritáló viták. nem ismer nagy és jelentéktelen kérdést.:Roppant kemény. móhósága nehéz anyagi konzekvenciákkal.H. DH. DH.:Számos. elgondolásait „megosztani” a külvilággal. tüzes szenvedélyesség vágyéletében. az elismert főkolompos és ebben a magatartásában sokszor súrolja a jóizlés határát.:Spontán.: Fáradhatatlan energia szellemi.:A partnerkapcsolatában. így. már fiatal korában akar függetlenülni az otthonától. művészi adottságok esetén magávalragadó stilus és alkotás. a lét fizikai örömeinek kihasználása. életútján nézeteit publikálni akarja. házban: H. 12. házaséletét is és ebben főleg szellemi elbizakodottság. 5.: Túlzott ígényeivel megnehezít minden társasviszonyt. hódítás. vagy gátlóakat. arra dühkitöréssel reagál. könnyelműség. hogy ő lehessen a társaságban a hangadó. nem egyszer önmaga-okozta veszélyhelyzetek.Szertelensége.:Nagy vakmerőség és erős szellemi fegyver kell az életében mutatkozó.ösztönvilág.:Ha otthoni zsarnokoskodásával szembeszállnak.:Kíváló intellektus. szerelmi tragádiák. hatalmas a függetlenségszeretete és ha ezt elérte. érdeklődés a gyógyászat elvontabb tereületei iránt. házban: H. illetve szükségesség alkalmával deklarálódik. művészet mindenkor érdekli és kitűnő ösztönnel tud a dolgok mögötti. semmilyen lekötelezettséget sem ismer. a célbaérés miatt hatalmas önfegyelemmel képes a legalkalmasabb pillanatok kivárására..:Fizikai és szellemi aktivitását idősebb korában is megőrzi. extravagáns étkezési szokások. a házasságában a vezetőszertepet ő tölti be. sérülésveszély az otthonban. DH. házban: H. csak a sikert szolgálót. fölösleges. 9. szenvedélyes gyakorlója. nehezen befolyásolható . gyakrabban a saját akaratának érvényesítése miatt. érzéki partner. az otthonában. indokolatlan hősködések. DH. nehéz helyzetben a környezete mindíg számithat segítségére és annak mérve csak a tényleges felmerülés. DH. holott magatartásával nem is provokál ilyeneket. kórházi következményekkel. 11. DH. vagy üres hiúsága veszélybe sodor. magasabb szellemi követelményekkel lép fel. 8. VII. házban: H.:Életútján a kiváló munkaszervezés és -vezetés sikerthozó. DH. az egészség kérdéseivel foglalkozó területen. házban: H. az övétől eltérő nézettel szemben. konfliktusok a vezetőséggel és nem egyszer pontosan a beosztottjai érdekében.:Vállalkozások. amelyeket elhamarkodottsága. esetleg sajtó útján. házban: H. de védelmezője is az említetteken nyugvó nézeteknek. de nem kizárólag testi értelemben. pereskedések. mások érdekét. váratlan nehézségek leküzdéséhez.

vállalkozás. 171 .:Ha kiszámíthatatlan hangulatváltozásai miatt másokkal ütközik. A Mars a Szűz jegyében. amelynek egy részét otthon is elvégezheti. hogy mást fejez be.:Sérülésveszély.:Nagyon tevékeny az otthona és szélesebb ismeretanyag megszerzése érdekében és ez a két fő szempont képezi birtoklásvágyának alapját. ha és amennyiben ez a célravezetőbb. inkább szerény. csak akkor kedeményez. és a megdolgozott munkáért járót megkövetelő.:Erős erotikával átszőtt ösztönösség. nehéz az elképzelésénél jobb belátására rábirni. bár előfordulhat. házban: H. akit tisztel is. mint amit elkezdett. amelyekről később kiderül. DH. 5. H. kifejezetten analitikus értelemmel. akarata érvényesítéséhez megtalálja a legmegfelelőbb és sokszor alkalmazkodásábval összefüggő módozatot. hogy vagy okafogyottak. hogy ez az önzés valamely komolyabb stúdium érdekében nyilatkozik meg. I.:Éles. vagypedig társadalmi előmeneteléről van szó. jellegzetesen átsüt megnyilatkozásain az erotikum visszafojtottsága. időnként rebellis szellemi megnyilatkozások. a jelentéktelennek látszó dolgokat is képes hasznosítani. szellemi mozgékonysága különösen akkor domborodik ki. sok dologba belekezd.:Nem kívánatos érzelmi kapcsolat a közvetlen miliőjében. kifinomult és nagyon érzékeny értelmi adottságok járulnak. világos értelemmel tanul. házban: H. amely szórakoztatáshoz kapcsolódik. átlátja a helyzetet. keveset fejez be. független. ami érdekében áll. külső nyomással nem lehet a megtervezett módszerétől eltérteni. IV. hogy mit akar. vagy törvényes következmény rejtőzik. roppant nyeresen. vagy jelentéktelenségek körül forogtak. bántottnak érzi magát. DH. a mélyebb emberi érzelmeket jó stílussal tudja ábrázolni. akkor ügyesen kitér. ütközésveszély a törvénnyel. kedveli a társaságot. tragikus. képes valójában nem is létező érzések sejttetésére.:Tudja. házban: H.DH. szenvedélyessége meglehetősen korlátozott.:Csak azzal tud foglalkozni. tapintatos. 2. egészségesség és komfort jellemzi. szakmájában csak azt követi. ezért. DH. ha kell. ha valami menet közben elveszti számára a jelentőségét.:Önző elgondolásai megvalósítása miatt képes a családját is lemondásokra kényszeríteni. szó nélkül abbahagyja. ugyanakkor egyáltalán nem pénzéhes. sértettenk. házban: H.:Előnyös olyan szellemi tevékenység ellátására. de arra alkalmasak voltak. erőszakossága nem ismer határokat. amikor számára érdekes témáról. inkább konzervatív szemlélet.:Otthonában sok és gyakran fölösleges szóváltás. praktikusabb. kerüli a luxust. hogy barátok. ha egyáltalán meg is éri. gyakorlatias pedagógia adottságok. otthonát a tisztaság.: Az előbbiekhez fokozott gyakorlatiasság. célra koncentráltan halad előre. DH. ami érdekli is és általában csak az érdekli. de tisztában van a részletekkel is. vagy munkatársak előtt ellenszenvessé legyen. hában: H. 3. egyszerüség.: Saját szerelmi élete sok gondjának forrása. ami mögött súlyos. intézeti nevelés. krakélerkedő. nyakassága és idegeskedése emésztési zavarokat okoz. de ha kezdenek érzelmi fellobbanásokkal „elkomolyodni” a helyzetek és ez zavarja valamiben. bár gyakran előfordulhat. ennek érdekében külső segítséget is ígénybe vesz. közönséges stílusban reagál a (vélt) bántásra. puritán. DH. DH. intellektusának ellenőrzése alatt áll és ennek révén. ritmusából kizökkenteni. ha ez sikerrel kecsegtet. sportimádat. gyógyászati érdeklődés.

DH. amely az emberiességért.:Szenvedélyes aktivitással kiépített életút.6. ami másoknak szenvedést. mohó és gyors étkezés. segítések amelyek a későbbiekben kicsinyes gyűlölködésekké fajulnak. a restséget nem ismeri. ennek megkövetelése a munkatársaktól értvényesülésének záloga. hogy jelentős valóságérzettel rendelkezik.:Alakoskodás.:Tetterős. szemben az élet nyers valóságával. éber szemmel kíséri az élet jelenségeit. gondot okoz ellenállásra készteti. miután erősen szociális beállitottságú. amely nyilvános elimertséget és anyagi sikert is hoz. így tényleges H. amellyel elhárítja a fölösleges vitákat. vagy akár üzlethálózat kiépítésével. házban: H. házban: H. H. amellett 172 . 9. a jogtalanságok elleni egyenlőtlenségek leküzdéséért azonnali tettekre. nyílt konfrontáció ügyes megkerülése. de ezek az adotságai. nehézségeket. aki gyakorlatias észjárású és ezen adottságai. szavakra sarkallja. ha nem rendelkeznék a másik fél érveinek meghallgtási képességével.szíves segítője és kölcsönösségre számítóan ez a magatartása nagyon tudatos. nempedig érzelmi szempontok vittek szerepet kiválasztásánál. önfejűség. dolgos. tény. vezetésével. gyorsan gyógyuló sérülések.:Fontoskodása. öszönvilágának kiélése. X.:Állandó tevékenykedés. DH. nagyképű erőszakoskodása érvényesülésének nagy buktatója.:Miután ez a másik exil(száműzött) állása.munka. DH. DH. minden olyan. beosztottakhoz fűződő kapcsolatát. 11. alapjában jelentéktelen ügyek nyílt veszekedéssé lesznek. magát nyíltnak mutató ellenfél aki súlyos anyagi gondokat okoz. szakmai ismeretségkör alakul ki körülötte. és bigottság akadályozza szellemi tevékenységét. gyakorlatias diplomáciai hajélandósággal. DH. könnyen ráhangolódik az élet tragédiái és a transcendens világot érintő összefüggések meg ismerésére.:Türelmetlen aggresszivitás. kiváló ítélőképességgel.:Az ösztönvilág zabolátlanul uralja gondolatvilágát és emiatt fokozatosan nehezülő idegrendszeri problémák. hatásról nehéz lenne beszélnünk és ebben az állásban különösen az az alkati adottsága tetézi dolgokat. házban: H.:Tevékenységének veszélyességét a saját magatartása növeli.:A karakterükben hozzá hasonló személyek . a házastárs sokba kerülő passziói. körültekintő tanulmányozásokra épülő és felkészültséget igénylő magatartása és ezzel még hívatásterületét is támogató. VII. 12. különös szokásokkal. nyílt konfliktust visszafogott magatartásával igyekszik elkerülni. ügyes partner. 8. orvoslási érdeklődés. házban: H. örökös és nyílt ütközések.:Hangulati elemekkel feltöltődő.:Gyógyítással kapcsolódó hívatásterület. amiben a kutatói munka jelentős. hirtelen válás. DH.:Öröklött vonásként jelentkezik az alapos.esetleg sporttársak . házban: H. a részletkérdések pontos ismerete. jelentősebb vállalkozás.:Tartósan és alaposan felkészített kutatói tevékenység. DH.:Alattomos. házban: H. örökös zsémbeskedés nehezíti munkatársakhoz. de ugyanazen magatartását a következő házasságában is megtartja. permanens forrásai lennének. A Mars a Méreleg jegyében. ügyeskedések kétes értékű ismeretségek. házban: H. az igazságosságért.

de nem provikatív módon felmutatni. majd a szerzettek pillanatok alatti elpucolása. I. házban: H. betörés veszélye az otthonban. házasságát veszekedések a válásba kergetik. még ügyes. rokonsággal kapcsolódó okok miatt. sportszeretet.:Lázongó szelleme. komoly egészségi következményekkel. megnemértésbe ütközik. szerencsésen végződő akaratosságok. inkább a flörtölés áll közelebb hozzá. a nők nőiességük szépségének. nem a szerelem. házban: H. amely elbizonytalanodásba torkollik. erotikus csáberejével hatnak és mindkét nembéliek ezeket tudatosan megcsillantják.:A munkahelyi adottságokat ügyesen tudja kihasználni és annak a nyilvánossághoz kötődése számára kitűnő lehetőség. esetleg anyagi (hagyatéki). DH. 6. ezt keresi. hívatásterületét összekapcsolja otthonával és ennek egyik lehetősége a pedagógia. éles kifejezései. amiben nemcsak zabolátlansága. DH. IV. szavaival falakba. sérülés. pozitívan hat az anyagi adottságaira. kiégetté válni. DH. üressé. erőszakosságuk szintén szublimáltabb formákban nyilvánul meg. 5. a legjobb adottságai mellett is átérezhető magatartásán az.:Napi munkája keretében is erőszakoskodik. DH. házban: H. szórakozás. kezdeti sikerek.:Életvitelében a szenvedélyesség uralkodik. a látszati nyugalom megbillenése esetén hatalmas és kiszámíthatatlan reakció váltódhatódik ki. vagy más. ezért a munkatársai körében leplezett ellenségeskedést vált ki. sarmőz föllépésükkel. szellemi vetélkedés. az élet csak éjszaka kezdődhet.:Az előbbiekben vázoltakhoz nagyvonalú adakozókészség. festészet) adottsággal is rendelkeznek.képes a saját igazát határozott. esetleg szerződéssel is összefőggően. türelmetlensége még békítő szándéka esetén is ütközéseket váltanak ki. az ideákért bátran kiálló. szónokoló kélpesség is járul.:Örökös viták nevelési témában és ezek nehezítik az otthoni légkört. DH. házban: 173 . a legjobb H. a férfiak kitűnő. a meggondolatlanság és az azonnaliság ígénye teszi veszélyessé ezt az állást. küzdő. váratlan. ahol ennek lehetősége biztosítottabb. 2. erősen vonzódik a nagy társasági élethez. a türelmetlenség. életút.:Az örökös szórakozásvágy. otthonában a saját akaratát hangsúlyozza. a legtöbb bajt saját maga okozza magának. minden jóindulata ellenére tetteivel. határozott. VII. DH.:A nehezen összekuporgatottat kényszerü és hirtelen kiadás viszi el.:Az emberi boldogulás kérdéseinek apostola.házban: H.:A családi otthona megteremtéséhez olyan életterületet választ.:Az említettek túlhajszoltsága. gyors. DH. hogy a tetterő fölfokozottsága miatt a hangsuly a célről az eszközre tevődik át. házban: H. de téves ítélőképessége is belejátszik. hogy a vele szemben elkövetettek. házban: H.:Nehezen kibogozható ösztönösséggel. adottság esetében is letagadhatatlan marad az exilség. végleges helyzetváltoztatásra kényszerítő esemény. szerelmi ügyekben határozottságuk. legfeljebb ilyenkor abban nyilvánul meg. gyakorlatiasággal aktivizálódik az anyagi forrásainak megtalálásában. különösen a közvetlen körtnyezetében hatnak. 3. diplomatikus megnyilatkozásaiban is inkább a feszes rövidség érvényesül. meggondolatlan lépésekre készteti. megfeszített szellemi (sajtó) tevékenységet könnyedén ellát. többen művészi (zene. amely fokozatosan kezd fakulni.: A legszebb ígéretekkel induló élet.

akkor faragatlan nyerseséggel. kiparírozhatatlan események nehezítik a megértést. az emberi gyöngeséget nem szívleli. vagy tartalmában kétes értékű. csakis önző céljai érdekében.:Szélsőséges céltudatossága zsarnoki magatartással párosulva családot.ha ilyen is . H. valamely emberi.H. hitbéli meggyőződése érdekében sajtókapcsolatot létesít.:Nyersen kirobbanó erőszakossága. ebben a jegyben találkoznak a legellentétesebb jegyei. a házasság anyagi okok miatt vagy örökös vitákkal. sportszerető magatartása miatt közkedvelt. mint ennek. egyenes. DH. 12. amelyet a társadalom jobbitásának szándéka motivál. mint egy sebész a legéletveszélyesebb „műtétet” .:Magasabb eszmei elkötelezettség. mert kiválóan tud egyetlen. ebben tud pillanatok alatt vulkánszerűen feltörni a vágy. megnyilvánitani. küszködésekkel terhes. 8. amely esetleg közvetlen környezetét is megmérgezi. előmenetel közben képes a felszín alá látni. gonosznak. az indulat. jó adottságok szórakozásának kiélésére.:Türelmetlen és szélsőséges nézetű magatartása élete útján. esetleg azm anyagi feltételek hiánya csak tiszavirág életű sikert hoz. jövőjét veszélyeztetve komoly ütközésekhez vezet. általában kiemelkedő célra koncentrálni. házban: H. szívtelennek. a tetterő. hogy harc. nem egyszer társadalmi elítéltséget is hoz. a mások meggyőzése révén sikereket ér el. tisztában van azzal hogy szélsőséges hajlamainak puskaporos hordóján ül egész életében és ez az örökös feszültséget kiváltó állapot a természetes a számára. némán. még abban az esetben is. DH.:Jóindulatú.: Ez a másik domicilium (uralmi) jegye és ebben töretlenebbül érvényesülnek a legjelegzetesebb vonásai. ha kell diplomatikusan. de ugyancsak képes szenvtelenül.:Nagyon sok. de ugyanígy. de kevés sikerrel. mert ugyanígy képes.házban: H. tapintani. önzőnek. avagy a benne rejlő. amelynek később kényszerű elzárkózás a következménye. DH. viszont éppen ez az az adottsága. idealisztikus. avagy szerzetesi önmegtartóztatással irányítani. DH. hódítási sikerek.:Nehezen kivédhető ellentétek. mindezek fokozottan jelentkeznek erotikai életében és talán egyik jegynek sincsen azzal annyi kapcsolata. a külvilágra hatni akarással. amiért félreismerik.:Nyílt.:Túlzott inpulzivitását ha mérsékli. laboratóriumban. a nyilvánosságot nem tűrő magatartása és a veszélyek fokódását élvező természete életében sok zavart. ha azonos célra törekszenek a partnerek. ujítói kísérletekkel gyümölcsözteti.azt a cél indikálja. ami a szokásosnál sokkal mélyebb egymásratalást jelent. ravasznak tartják. 11. mégpedig akár a legnagyobb önzetlenséggel.:Súlyos anyagi következményekkel járó haláleset. 174 . 9. eredetében. minden érzésnyilvánítás nélkül. számítónak. kiérzi a dolgok velejét. ennek érdekében családját is képes hadrendbe állitani. DH. holott . önfeláldozó is lenni.akár szerettein is végrehajtani. esetleg vallási indíttatású tettek. házban: H. tekintet nélkül mindenkire. felhalmozódó energiát. társadalmi. X. üresen csillogó kapcslat. holott ezek kezdetben segítői voltak. vagy. DH. házban: H.:Hallatlan nagy munkabírását a nagyobb nyilvánosságtól távoli munkahelyen. hasomló karakterü házastárs. barátot elfordítat magától. Mars a Skorpió jegyében. házban: H.:Túlzottan nyílt célratörés. küzd ellene. merész. emiatt rövid életű. de ha úgy eredményesebb. egész életvitelét a rejtett túlfűtöttség és a nehéz kielégíthetőség jellemzi. mert váratlan. szinte egységet alkotva. egyébként ennek érdekében tudatosan is cselekszik. ereje és sikere abban nyílvánul meg. de a szenvedélyesség igy sincs arányban a tartóssággal. amelyeket nem tár a nyilvánosság elé.

ha valamire föltette az életét. képes sajátmagával szemben is a zsarnoki aszkézisre. nyers. VII.:Erősen felajzott fantáziavilág a veszélyhelyzetek provokátora.: Nyughatatlansága sok közlekedési baleset veszélyforrása.:Erős áldozatvállalási kényszer a család miatt. mihelyt az otthonhoz-alkalmazkodás kényszerü jelleght ölt. határozottság és azonnali döntésképesség egészíti ki. vagy a cél irányában haladnak.:Hajlamos a lázas betegségekre. házban: H. maróan gúnyos stilusú. a tiltottság csak növeli a vágyát és a negatív vonásai elképzelhetetlen méreteket ölthetnek. önálló. amit megszerezni akar. 5. nyugodtság. DH. munkakörülményeit könnyedséggel és baráti viszonyok kialakításával teszi kellemssé.: A társaskapcsolatban előre ki nem számítható és váratlanul fellépő helyzetváltozást külső személy fellépése vált ki. 3. amit akar. házban: H. szellemi előjogaira nagyon érzékeny. de. környezetéhez a viszonyát kicsinyes kritizálgatásokkal mérgezi. DH. 6.:Érzékisége egész életútján komoly megpróbáltatásoknak teszi ki. DH. ösztönei kiélése miatt. birtoklásvágy érvényesül. vagy a szórakoztatás területén.:A házastárs is energikus és praktikus. semmire sincsen tekintettel. hívatásterülete érintkezik a pedagógiával. szexománia. ha a dolgok nem elgndolása.:Az előbbieket roppant nagy biztonságtudat. nem érdeklik a következmények. házban: H. bandavezér. esetleg azon belüli erők egymásnak feszülése hiúsági okokból. 2. parírozhatatlan veszélyt hoz magával.:Senkire.DH. 8. esetleg. DH.:Mohó vágyakozás mindaz iránt. munkatársakkal.:Születési. azt. analitikus. 175 . azt elveszi. elvetemült. emiatt ütközés a külvilággal. de kapcsolatok megszakítását is eredményezi. de sötéten csillogó szeme egy pillanat alatt megvillan és éles tekintetet lövell. de azokból gyorsan kigyógyul. DH. DH. házban: H. de ekkor is azonnal megtalálja és követi a kivezető utat.házban: H. IV.:Anyagi függetlenségét a partneri kapcsolatokon belül is megtartja. sokszor mindezt tudatosan is teszi. házban: H.:Fáradhatatlanul kutatja az élet mozgatóerőit. a társasviszony megőrzése érdekében mindkét fél ügyes diplomáciájára van szükség. házban: H. fanatizmus.:Az ösztönélet zabolátlansága. általában valamilyen eszmei tartamu cél húzódik meg a háttérben. váltazatosság az anyagi forrásokbnan. faragatlan. beteges megszállottság. beosztottakkal különböző jellegű viták elmérgesítik a kapcsolatot. egészség idős korban is. vagyha igen.:Durva. fűggetlen vállalkozás a sport. házban: H. semmi vissza nem tudja tartani. öröklött hajlamok sok életveszélyes helyzetet teremtenek. korán és természetes módon találkozik az okkultizmussal. magasabb tanulmányok öröklött szakmán belül. éles. önmagát sem kímélve követi. kész azonnal függetleníteni magát. de ilyenkor. I. fokozott érzékisdég.:Nemibetegség veszélye. megvalósítja. szexőrület. DH. súlyos operációk veszélye.:Ösztönéletének fölfokozottsága sok idő előtti élményt. aki tömör ténymegállapításokra korlátozódik. ami hívatásterületén sok. akkor a veszély. DH.

szembe. veszélyes ragaszkodással ezekhez. vídáman kezdi az ujabbat. becsületesség síkjáról és segítőleg. hanem a vadászat.:Zavarosság. emiatt harcba kerül a fölötteseivel. kihasználható és ott kockáztat. nyerseség. szimpátiát keltő fellépés. ha az érdeklődését valami leköti. előadás. kiváló és szeretett cimbora. ugyanakkor hiúsága miatt egyugyanazon ügyön belül többször is rászedhető. de kerüli a dogmákat és minden olyen felfogást. vagy valamely (politikai)eszme kapcsolódása esetén. házassága(i) anyagi vonatkozásban szerencsés(ek). imádja a szabadságot. fölöslegesen provokált életveszély színezi át az előbbiekben irtakat. felfedezések mindenkor képesek lázba hozni. beképzeltsége. áldozatvállalás képességével. H. komoly szerepet tölt be a társasági (társadalmi) körökben. vagy intézmény vezetése. megismerések. DH. önzetlen segítői készsége sokszor jelentős anyagi áldozattal is jár. erkölcsi pálfordulások.:Mindíg a jövőbe tekintő. házban: H. rendkívüli dolgokra képes.:Megtalálja a módját . ahol nincs mit nyerni. hajlékony értelemmel megáldott ember. gyógyítói. az egyenesség. de határozottabb céltudatossággal is. nagyobb üzletház.nemkívánatos ellenfeleivel. amit a házastárs nehezen visel el a nyughatatlan vonásai kíséretében. azt. DH. nyilatkozhat és akit az uj dolgok. felelőtlenség. de talán éppen ez az a vonása. nem sokat tanul a válaszokból. DH. különösen utazás.:Nagyon otthonosan mozog az élet transzcendentális vetületei között. örökös ígérgetés miatt hitelét veszti és ez gátolja a karrierjében is. helyzetet. szinte beteges erotikai zabolátlansága. természetimádata mellett jelentkező. fontoskodás. de semmit sem sértő élvezni tudása. ahol nincs győzelmi lehetőség ott el sem indul. DH. akár hatóságokkal is hite. beteges élvhajhászat. 11. kéárdései futólagosak.:Erőszakosság. I. házban: H. kicsapongásai nagyon sokat ártanak. a kedve szerint beszélhet. nézetek. alpítása. ahova és amikor akarja. nevével. nem a zsákmány.:Határozott és jól megválasztott módon tud leszámolni . kísérletek. hogy oda és akkor megy. a tudomány.általában ügyes diplomáciájával . üres tündökölni vágyás a bajainak legfőbb kiváltoja. kifejezett együttérzéssel közelít a társadalmi kérdések felé. elvakultsága miatt nincs tekintettel semmilyen. amely bármilyen korlátozást jelenthet a vallás.esetleg tartós külföldi útján . szerencsés játékos. de különösen hívatástudata életútjának sikerességét biztosítja. jóllehet. külszolgálat.:Az említettek bővülnek a határtalan lelkesedni tudással. házban: H. hideg önzése kétes értékü körök felé tereli és ezzel is veszélyezteti a saját otthonát. de okkultnak hitt kapcsolatok. házban: H. fanatizmusa. vagy csak a kutatások területén is. X. rámenős. DH.:Hajlékony észjárása. aki tud veszíteni és azt el is felejti. vállalkozásában szerencsés. nézeteit mindíig nyiltan. házban: H.:Tehetsége. nem a verseny. akár erkölcsi törvényre sem.:Üres fitogtatása a sikereinek. meggondolatlanság. szándéka magvalósítása során. természetes közvetlenséggel. 2. céljai megvalósítására gyümölcsöztethesse. obskurus.9.:Merész. aki gyorsan köt barátságot.hogy az élet örömeit és mások segítségét egyaránt saját hasznára. DH. házban: 176 . emberbarát beállitottsága. 12. a fejlődés vonalának azonnali megértése. A Mars a Nyilas jegyében. egyenesen kimondja. nem is a ma. gyors helyzetfelismerése. hanem a részvétel érdekli. éles. mások visszaélnek az adottságaival. határozottsága. banális hitek kísérik életében. örökmozgó életformát folytat. (természet)gyógyászati tevékenység. megérzése.:Elsietettség. az élet örömeinek hangsúlyozott. hanem a holnap érdekli.

tudományos elmélyedés a vizsgálatukban. leginkább szakmailag specializálódott. DH.:Hívatásterülete egészségügyi kérdésekkel kapcsolódik. a házastárs egészségi adotságai kényszerhelyzetet teremtenek. 6. IV. 177 . hanem legyőzni.:Hatalmas lendülettel. intellektuális területen szeret tevékenykedni. jobbító szándékú.:Hajszolt erotikai világ. 9. lelkesedéssel indított életpályán a jelentkező akadályok kedvét szegik. ujságírói vonások. DH. házban: H.:Az elismertség. számára az anyagiak szabad birtoklása jelenti.:A partneri. szellemi ellenfelét nem meggyőzni. a közvetlen környezettel.: Érzéki vágyak. könnyen megvehető ujságíró. DH. DH. DH. DH. sikeres tevékenység. X.:Az érdeklődési körébe eső témában magas szintű.:Kritikus magatartása.többször is . azt igen elmélyülten el is látja. megsemmisíteni akarja. részleteiben is megoldja. DH.kialakításában az anyagi szempontok a kegfontosabbak. tudomány.:Örökség. házban: H. áldozat a házastárs részéről. vagy genetikai vonzatú.:Függetlenségének zálogát. a legujabb eseményeket éles figyelemmel kíséri. ezért akár kisebb feladatokat képes elvállalni. vagy csábítás áldozata.:Otthonát saját elgondolásai szerint . társas viszonyában az eszmei érdekeltség az összekötő kapocs. széles körű ismertség és a közvetlen miliője is támogatja. házban: H. nyílt veszekedés a rokonokkal. kitartó munkával teremt magának anyagi bázist. házban: H. ami lehet sport. segítőit ellene fordítja. otthon etikai alapon teremt rendet.:Szociálpolitikai nézetazonosság az életútján számos kaput magától megnyit. DH. csábító. önző „csak magamnak szerzés” meggondolatlan üzletekbe kergetik 3. DH.:Erkölcsi alapon nyugvó nézeteiért nyíltan.:Korán megteremti a saját egzisztenciáját.átrendezi.:Olcsó.valamint kétes értékű kapcsolatai gátolják karrierjében. házban: H.:Közvetlen munkatársak között a szinpátia-antipátia sok kellemetlenséget okoz. ideológiai elkötelezettség. harcosan kiáll és sikerét szélesebb támogatói kör is biztosítja. 11.H. majd fölösleges vitákba keveredik és ezek anyagi helyzetét aláássák. házban: H. jelentős okkult érdeklődés. emiatt ütközik másokkal. okoskodó vitái .:Önfejű. föladatát sajátmaga keresi meg. házban: H. nevelő. csak saját munkájára számít. agresszív magatartása a törvénnyel is szembeállítja.:Rendkívüli érzékenység a társadalmi igazságok iránt. házban: H. VII. bértollnok. házban: H. közismertség erőszakos hajszolása mnkatársait.sokszor a sajtóval is .:A társas viszonyból eredően nem várt kötelezettségek keletkeznek. jó érzékkel tapint a nyereséghozó lehetőségekre. a környezete adta lehetőségekkel. házastársi kapcsolatok. hozomány kérdései jelentős feladattal járnak. DH. anyagi következményekkel. örökség. 8. 5. vagy haláleset váratlanul és alapjaiban forgatja fel az otthonát.:Számítás meg nem szolgált anyagiakra. amely az otthon biztonságát is veszélyezteti.

komolyabb. igy szinte sugárzik belőle a vezetői hajlandóság. zárkózottságot kedvelő hajlamait.szerelmi területen is . a helyzet.kevésbé zavaróak. hogy anyagi megfontolásokra épülő elgondolásait tűzönvízen keresztül keresztülhajszolja.amíg ír ezekről . komoly szellemi munkát végez. házban: H. sőt vannak kicsapongásai is. aki az ellenfelét is képes kihasználni és nagyon megelégedett. DH. I.:Elképzelt szituációk.tapasztalatokat jelentenek.:Ösztönösség és kockázatvállalás is jellemzi a jó anyagi forrásainak megteremtését. megszeretett. ugyanakkor nem tűri az ellent mondást és ezzel éri el tekintélyét.:Az előbbiekhez nagyfokú gyakorlatiasság. nyiltság. óvatoskodások és rejtett egóizmus befolyásolja az erotikai vonaásokkal átszőtt gondolkodását. harcmodorral fáradhatatlanul igyekszik a külvilágot . a szervezői tettvágy és ezek azok a vonásai. titkos küldetések teljesítésébe vonják be. ezek önmagukban nem visznek előre. DH. amelyeket nem enged el haszontalanul. mert érzelmi sérülései nehezen gyógyulnak. ha a praktikumát és stratégiai képességeit mások elismerik. 2. DH. számára a legtragikusabb az. de tény. egyenesség járásában. gyorsasága is szellemibb tónust kap. amellett óvatosan vigyázza ebben a vonatkozásban is a cselekvési szabadságát. ahol emberbaráti tevékenységet folytathat. szuggesztivitás is járul. különösen. de mindezek . IV.12.:Házas.:Öröklött céltudatossággal. 5. mert csak így lehet helyesen dönteni.:Hatalmas indulatosság. emiatt a hevességét. fiatalabb korában nem ennyire eltökélt. amihez a kínálkozó alkalmat nem kerüli el.:Szívesen talál otthonra a nagyobb nyilvánosságot kerülő közösségben. csak a tekintélyéért harcot nem indít. munka-igazoló okmányokkal gond. körültekitőségével. DH. az egészség és a higiénia . A Mars a Bak jegyében. ezzel tudja vállalkozásaiba egyaránt a barátait és rokonait is bevonni.:Kiadásainak sorrendjét a saját önző érdekei határozzák meg. ha valami akadály mutatkozik az életében. de akár a saját karaktervonásai is gátolhatják. nagyon sok illuzióval lesz szeg ényebb. hirtelenségét. ahhoz hű marad. a szűk látókörűség. házban: H. a szellemének fáradhatatlanságával. de ha már a gyakorlati életben is felmerülnek. házban: H. elengedhetetlen számára a jó informáltság. hogy abban épp úgy szerepet vihetnek a nemesebb. igen óvatos. elégedetlen. DH. házában: H.:Ebben a jegyben exaltált (felemelt) az állása.:Örökösen kritizálgató. de ha valakit kiismert. H. házban: H.szereplésével meghódítani és ebben a partner (házastárs) anyagi adottságai sok segítséget jelentenek. ha a saját tervei bizonyítottan is a legcélravezetőbbek. kitűnő stratéga. de ezzel másokat is üldöz. amivel olyan könnyen képes másokat a saját céljának megnyerni. 3. kötöszködő stílusban megnyilatkozó és a közvetlen környezetét tudatosan „nevelő”. DH. önfejűség. otthoni életét azzal nehezíti meg. magatartásában. házban: H.:Brilliáns. amellett fáradhatatlanság hatja át. megbecsültségét. mert lehetnek azok nagyszerübbek is. de nem tud eljutni a kivitelezéshez. mint a titkosabb célok is.:Az említetteket ideges érzékenység. szélsőséges megnyilvánulások teszik kritikussá kapcsolatát a környezetéhez. a vitákat is kerüli. bátran nyúl kezdeményezés tudatával a mások által került témákhoz.:Fölismerve koncentrálni tudó. megfontolatlanságát az erőkoncentráció váltja föl. gyakorlatias észjárás. elgondolásai nem könnyen valósíthatóak meg és nem is őbenne rejlő okok miatt. 178 . kegyetlen magatartás domborodik ki. általában. de az időpont. az azonnali helyzetfelismerés képessége.

9. márcsak azért is. vagy a természet felettiek megszállott keresése jelenti.türelemmel (ez a ritkább). házban: H. tanulmányok. házban: H.:Renkívüli aktivizálódó képesség. ott vezetői szerephez jut. 8.:Igen súlyos és idegrendszeri kihatásokkal járó szerelmi csalódások. házban: H.:Jellegzetesen megismétlődnek az otthonról hozott (öröklött) vonások ani nagyon megnehezíti a mnkatársi kapcsolatait. nagy praktikummal irányított életvitel.Munkaterületén a modern technika alkalmazása lehetséges és ez nagyobb tanultságot is kíván. kezeléssel kapcsolatos.:Erősen érzelmi alapokon nyugvó házasság egyenes.:Nyilvános szereplésvágya számos akadályba ütközik. A Mars a Vizöntő jegyében. 12. impultív és szuggesztív magatartásával híveket szerezve magamellé állítani és mindezt az eszmeiség jobbítási 179 . intézményben szeret dolgozni. akár világnézeti áldozatot is képes hozni ilyenért.alkatától függően .:Nyughatatlan.:Az alkalom és az ídő ügyes kivárásával eléri hogy olyan körökben forgolódzhassék és szerezzen tekintélyt. vagy sajtó általi -veszélyeztetésnek teszi ki. házban: H. amely .:Önfejű. lázadó természete miatt hívatását .hacsak érintőlegesen is. 11. DH. itt szószólóra talál. többszöri ujrakezdés kényszere.szó. ha kell akár anyagi. nyílt partnerrel. házban: H. leplezetten hiú sikerhajhászat és ennek érdekében akár lejárt irányzatok merev követése. szinte csodálatos az a képessége.:A külső látszat és a siker érdekében szinte mindenre képes. H. de . mert módja van mindezt otthonában is hasznosítani. nyitott vállalkozás. gyakran életveszedelemmel járó tevékenység. igazi vágya.kapcsolódik az emberi jólét kérdéseivel.:Komoly egészségügyi problémák. melyek nyilt és titkos ellenfeleket hoznak. az elért eredményt magának köszönheti. DH. X. városrendezési elgondolások DH.:Céltudatos módszerességgel. csak a karrierre koncentrál és nemcsak sikert.:A nagyobb nyilvánosságtól elkülönülő munkahelyen. tervek.:Minden szellemi irányzat. ahol az anyagiak és a szellemiek jobb ellátottsága megtalálható. házban: H. konzervatív megközelítése a társadalmi kérdéseknek. bukás veszélye. de tekintélyt is kivív magának. amit . aminek készséggel tesz eleget. életterületén sok vita és érzelemelrejtés szükséges az érvényesüléséhez. házassága támogató jelleggel hat a hívatásterületére is. VII.DH. hogy valami maradandót hagyjon az utókorra. majd vitát indítani.. DH.:Zabolázhatatlan tekintélyvágy. az életveszélyt a fanatizmus. mindebben belső fűtöttség segíti. 6. multban-éléssel. amit esetleg az alkalmas idő kivárásával ér el. DH. bátorságot és alapos körültenitést ígénylő. céljára zsarnoki eszközökkal tör. ahogyan valamely szellemi irányzatban megtalálja azt a hajszálrepedésnyi fogyatékosságot. amikhez az okot önmaga szolgáltatja.:Gyógyítással. DH. vagy azonnali teljes szellemi bedobással képes szakadékká tágítani. házban: H. DH. építészeti. vezetői vonások.

írók.:Móhósága és önzése miatt többször is meggondolatlan anyagi kötelezettségeket vállal és ezért gondok keletkeznek az otthonában. ilyeneket tud és meg megfogalmazni.:A birtoklás a szó materiális értelmében kevésbé érvényes és ha van pénze azt könnyen elszórja. szóban. DH. technológia ügyes gyakorlója. jó műszeki érzékkel a legmodernebb technika. ideges feszültsége már fiatalon magányra kényszeríti.:Vágyéletének korlátozottsága gyakran csak annyiban nyilvánul meg. DH. így adódhat rebellisség akár önmagáért. mint mielőtt kérdeznék. ilyenkor gyakorlatiasan. a következményekkel nem törődik. de ha nincs. jellegzetes adottsága abban rejlik. ami előbb elfojtott. perverzitás. de ilyenkor életveszélyes meggondolatlanságokra ragadtatja magát. de mindegyik hajszolt. ami még maga a tömeg előtt sem tudatos.: Nagyon érzékeny idegrendszer. de később eruptívan föltörő hisztériává alakulhat. házban: H. homoszexualitás. akik nem ezért cselekszenek.:Az előbbiek szélsőségessége kimondott személyi veszélyeztetettséggel jár. házban: H. harciasan kiáll igaza mellett. ugyanakkor ráérez a tömeghangulatra. szélsőséges szereplésvágy.:Zsémbes. bátor egyeneség és élénk szellemiség keveredik föllépésében. uralgó hajlamát nem korlátozza. DH.: Az előbbiek. ezek azok akiknek az emberiség sokat köszönhet.:Öröklött. könnyen lángra gyullad és tud mást arra lobbantani. a közlekedésfejlesztés. 2. vagy egyéb ütközés. de ők azok is. DH. írásban ki is áll. mert mindenre előbb válaszol. érzékeny idegesség. házban: H. házban: 180 . hogy csak megfelelőm az ő igényeit kielégítő partnert keres és emiatt sok túlkapás. az otthontól sem korlátozva kíván élni. elviselhetetlen kötöszködés. I. arra. IV. 5. hirtelenség és az azonnaliság fokozott igénye teszi markánsabbá. esetleg a biológia vonzza. DH. 3. ha szellemi elkötelezettsége. eltulzott formában és szélsőséges türelmetlenséggel mindennel szemben. sőt. a szerelmi partner kényszerítése. kötözködik. de azonnal érzeteti a gyűlöletét minden személyi korlátozással szemben és ezért nyíltan.:Beteges játékszenvedély. annak hiánya nem veri a földhöz. faragatlanság. orvosok természettudósok. nyughatatlansága az elgondolt céljainak megvalósítása miatt titkos szervezetek. máris kezdi a következőt és minden emberbaráti területen azonnal otthon van. DH. váratlan eredményeket elérni. hamar kerül utca tüntetés élére. ház: H. fáradhatatlan. vagy a közérdeket bántó jelenséggel találkozik. házban: H. véghezvinni. 6. időnként képes dühöngöen kitörni. DH. VII. örökösen figyelő. számos kivitelezési módszerrel gazdagítva éles logikával lép fel. az igazi pionír. küldetések tagjává teszi. hogy az embertársainál szinte pillanatok alatt képes rendkívüli. belső. szabadon. mert alig végzett az egyik valamelyik tervének kivitelezésével.:Az előbb leírtakat hatalmas tetterő.következmény. de akár elvakultan. megalapozatlan nagyvonalúság. okoskodás. képtelen bármit is gyakorlatilag befejezni. akik ötletgazdagságukkal akár korukat is megelőzik és sikeresek kutatásaikban is. rokonsága is hasonló mentalitású.:Szenvedélyesen ragad tollat. ezen adottsága kelti a rebellisség látszatát. házban: H. de otthona és szellemibb tartalmú szórakozása érdekében szeret egyes dolgok fölött rendelkezni.:Lázongó szelleme. az elektrónika. bünre csábultan.:Nehezen korlátozható vonásait már a szülői otthonban kimutatja. amely hajlamos a túlfeszítettségre.szándékával.

legalább is hathatós közreműködés ilyen területen. egyik percben kedves. a lényegretapintó megérzéséből. akkor enervált elbizonytalanodás tapasztalható. ugyanakkor kevesen tudják ilyen meggyőzően kifejezni és ezzel befolyásolni a környezetüket. már fiatalon találkozik okkult kérdésekkel. elutasító tud lenni. mélységesen mély és személytelen szeretettel tud élni másokhoz közeledni. ha kell. ezért lehet. egy kígyó ügyes hajlékonyságával képes kitérni azelől. de fizikai ütközések bonyolítják az otthoni körülményeket. hogy közszeretet övezhesse. 11. ha nem megnyitja a nagyvilág felé. szadizmus. gyors. hogy nagyon is megválasztva a leghathatósabbat) tör céljára nyilt és titkos ellenségeket szerezve. 8. de semmit sem az érzelmi mélységéből. keresve hasolóak társaságát. de ha ösztöne. DH. okkult élmények. pár pillanatra rá. jellegzetes vonása.:Életútján a nyilt szellemi törekvést a humánum. vagy elképzelt okok miatt nyers. amikor annak a legnagyobb szüksége van erre. nehezen ugyan.házban: H.esetleg változó . nem a nyilvánosságra tartozó. mint vált ki ellenállást. nem is mindíg objektivizálható okok. mindezen vonásai ellenére az szerelmi életében ritkán éli meg az igazi szerelmet. visszavonultabb tudományos kutatás. de ha a kivitelezéls következnék. házban: H. képes a reményvesztettségig lehangolódni. hanem az . 181 . nyíltan. az élet örömeit nem hagyja üresen elszállni.:Elfojtott érzékiség. de akár .és függetlenségigényét. házban: H.:Belső nyíughatatlanasággal keresi a világmegváltó eszméket.:Erőszakos hódítási szándék.:Határozatlanság. akkor ottlenni mellette. szexuális vágyai túlzásokkal terhesek.:Itt sokat veszít a hevességéből. sőt.:A modern szociálpolitikai eszmék érvényesülése érdekében áldozatosan tud tevékenykedni.művészi ihletettség. masochizmus. anyagi érdekből ellátott. amiatt hiábavaló veszélyeztetettségeknek teszi ki magát. szívesebben alkalmazkodik. hogy szinte olvas a másikban. fantáziált tervek. drogveszély. gyakorlati. apró részletekig megélt elgondolások.:Ideológiai konfliktusok. DH. DH. DH.H. kiszámíthatatlanság. házban: H. annak keresése. megértő. házban: H. mert teljesítésre törekszik. X. hogy valahoba tartozhassék. barátságos. DH. de nem riad vissza az erőszaktól sem. áldozatkész. ingadozó hangulatok. vagy csúnya veszekedések nyűggé teszik egymás számára a kapcsolatot. 12.:Szenvedélyessége brutális nyiltsággal. lebukás veszéllyel. partnere vagy elhagyja. nemcsak viták. vagy hite. H. de kompromisszumra is hajlamos. DH. hogy érzelmi belső harcokat vív. pillanatnyi hatások. empátiakészsége segíti életkörülményei kialakításában.: Partnerviszonyában lojálisan tudomásul veszi a másik fél szabadság. gyakorlati kihasználásában. zsarnokian tör céljára és ha akadályozzák eszközeiben nem válogatósan (de úgy is mondhatnók. szolgálata határozza meg és a siker elérése érdekében.:A túlfeszítettséget az érvényesülési vágya váltja ki. hatalmas önfeláldozási hajlandóság. 9. tény. begombolkozott.:Útja megnyíilik. hogy az igazi otthont a második házasságával teremti meg.:Magasabb szellemi elkötelezettség. hirtelenségéből.ha van erre utalás .:Semmilyen megalkuvásra sem hajlandó. mindehhez szuggesztiv elhatározottsága és érzékeny ösztönvilága is hozzásegíti. amit kiszámíthatatlan hangulatváltozások kísérnek. meggyőződése ellenében akarják irányítani. DH. amit ügyesen tud leplezni. A Mars a Halak jegyében. befolyásolható. vagy egy eszmei reménysugár ujra tettre szólítja és megtalálja a módját. képes észrevétlenül manipulálni is a hozzá közelebbállóakat. titkos küldetések. hitviláhát nem az érzelem.eszmei tartalom irányítja.

házban: H. DH. komoly áldozatok vállalása magasabb ideák megvalósítása érdekében.:Alacsony érdekű. bátor.:Jóindulatú közvetlen rokonság. cselekvési céljai ezek körül forognak. 9. nyilt kezdeményező. leplezett foglalkozás sérülésveszéllyel. DH. IV.:Kalandvágy.: A partner egészségi adottságai jelentős anyagi megterheléssel járnak. de átsüt a megnyilatkozásain. 5. DH.:Az előbbiekhez gyakran mélyebb hitélet. sikerrel tevékenykedik. nyughatatlanság. bvaghy peres ügyekben a rokonság érdekeinek a szószólója. vagy egyéb szociálpolitikai kérdéseket érintő hívatásterület képezi az anyagi bázisát.:A házastárs krónikus betegsége. amely nem túlzottan bőséges.:Szellemi beállitottságát. vagy iskolázottságát meghaladó feladatok vállalása.és műszaki készsége miatt kedvelt munkatárs. DH. de amellett tud jótékonykodni is. házban: H. kicsinyes érdekek húzódnak. sok segítő. 2. jár elől. 6. DH. a realitások előli menekülés szándékával az önpusztító kábulatkeresés is járulhat. 182 .:Odaadó házastárs.:Az említettekhez nemtörödömség. gyakorlatiassága anyagiakban is gyülmölcsöződik DH. de a kezdeményezői adottsága több változást hoz.:Szellemi képességeit. mások anyagi és erkölcsi megsegítési szándéka járulhat. hívatástudat áldozatossággal. amit bizonyos sajtókapcsolatok is nehezítenek. titkos szerelmi kapcsolatok veszélyeztetik az otthonának nyugalmát.I. DH. téveszméken alapuló.és áldozatkészség egymás iránt amiben szívesen mutat példát.:Emberbaráti. vagy iskolázottságának kényszerű elhallgatása. ezek mögött gyakran világnézeti. házban: H.:Az érzékisége leplezett. hagyaték.: Életútján az eszmei elkötelezettség. házban: H. szenvedélyes veszekedések. házban: H. házban:_ H.:A családi ügyek. esetleg kényszerből. VII. a magasabb minősítés szükségessége. teszik optthontalanná.:Időszakosan nagy aránytalanságok mutatkoznak az anyagi lehetőségei és kötelezettségei között. játékszenvedély. házban: H. hogy magasabb ismeretek birtokába jusson. DH. tartós. DH. komoly és hosszas pereskedés a rokonságon belül. házban: H.:Szenvedélyeinek zabolázatlansága és azok váratlan intenzitású fellépése súlyosabb egészségi következményekkel jár.:A nagyobb nyilvánossággal kapcsolódó munkaterületen odaadóan és ösztönös jártasságot mutatóan. hathatós ápolása. önálló vállalkozások zárt körűek.. 8. nem a nagy nyilvánosságot. sérülésveszély a munkahelyen.:Családi hagyomány a gyógyítással foglalkozó tanulmányok végzése. hanem meghatározott személyek. vagy annak gondolt kérdésekké fölfujt. házban: H. 3. célok érdekében. hozomány. észjárását a családi és ismeretségköre tartja befolyása alatt. elmélyedni tudás és áldozatvállalás.

Fizikumvonatkozásai: máj. szélsőséges lelki élmények miatt kényszerű kikapcsolódás. átvitt értelemben is épp így. 11. légbuborékok. aminek fizikai értelemben kedvelt formája az utazás. vagy kapott feladat könnyed megoldása. Negatív: Éretlen és én központú. A Jupiter. 2. A Jupiter a Kos jegyében. kötelességtudás. illetve ilyenek kezelése. vagy kétesértékű ismeretségi kör. DH. a nagyvonalúság. erkölcs. az élet örömeinek egészséges. de azt szolgáló kisebb jelentőségű dolgokat. Idegrendszer. vagy a külső elismertségnek a módját. sokszor jelentős összegű pénzek. nagy önbizalommal és biztonsággal. sportszeretet. a vállalt.:Félreismert.:Belső lelkivilágában megharcolt küzdelmek. házban: H. 12. hízás-fogyás. táplálkozás. comb. kitűnő intellektus. menekülés a felelősség elől. ami számára mindíg kapcsolódik az etikussággal is.könnyen megkeresett. DH. aki nagy ambícióval. Materialista. emberkerülő magatartása. 183 .X. Energia központ: Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia Elhelyezkedéses a szemöldökök közepe / harmadik szem/ A hozzá tartozó mirigy: Agyalapi mirigy Testrészei: Bal agyfélteke.:Ha az ideái kitűnőek. kerüli a részföladatokat.szerencsét hozó. ismeretek szerzése. mert örökké küldetéstudattal cselekszik. DH.:Hívatásterületét övező. nyílt élvezni tudása. de könnyen ki is adott. amely az életútjában sok és nehezen tisztázható akadályt gördít. sokszor az érzékiség határát is súrolva.anyagcsere. a távlatok átívelése. megkülönböztető képesség és a helyes értékítélet.: Ha kell nyílt hangoztatással. ha célravezetőbb. akkor az agyon beszélés miatt fordulnak el tőle. amelyek önmagával szembeállítják. orr.a kivezető úthoz segítik. a magasabb erkölcsiség. tudja a módját azok hasznosításának. Logikus bal féltekei gondolkodás. ha semmit mondó. de. társaságkedvelő és az által kedvelt. komoly. Szimbólumtartalma:Évezredek hagyománya szerint a „fortuna maior”. az igazságosság. házban: H. ügyenes állít másokat is magamellé. akkor a realizáló erő hiányzik. kapcsolatolat azonnal felismeri. bőr. Bal szem. házban: H. Kedvesség és gyengédség. a nagyobbik szerencse. bölcseség. természetes. sikeres vezető.:Talajvesztés. akkor gyakorlatias praktikákkal találja meg szórakozásának. ami az olvasás (tanulás) formájában mutatkozik. kitűnő szervezői képességgel. Kozmikusan a Jupiter uralma alatt áll Hatások: Pozitív: A gyakorlati tapasztalatokból tanul. jog vonatkozású témák iránt és mindez a magasabb iskolázottság igényével. erőszakoskodás. a rend és a becsületes törvényesség képezik alapértelmezését. H. de . különös érzékenység a kultúrproblémák iránt. sokoldalú érdeklődés. különösen a hit. melléküregek.:A szülewtett. de hiúsággal is mindíg az első helyre pályázik. értelmesség.gyakran okkult élményekkel .

egyesületek és ilyen ismeretségkör keresése. ahol az érzelmek mellett a társadalmi tekintély és az anyagi megalapozottság egészséges arányban áll. lényegét tekintve a hívatásterületének megfelelően. de az igényei megelőzik adottságait és emiatt nagyobb anyagi csalódások módosítják életútját. készített vitairatok. nyílt becsületesség is járul. függetlenségszeretete miatt ügyesen kikerüli a beosztottságot. hogy hírnevét öregbítse. egyenes vitatkozó. természet. dicsekszik és örökké provokatívan. csupa ígéret. szívesen kezdeményez uj útakat.irodalom). vagy egyéni adottság kellett hozzá. gyógyítói ráhatással.: Általában az anyagi adottságai szerencsésen alakulnak. fáradhatatlanul sikerre törekvő. hogy hova és miért megy. természet. egészséges szívós. tetteit leginkább magas ideák ihletik.:Önhittség. gyógyításhoz kapcsolódik.valamint játékszeretet vonul végig. érzékiség. DH. DH.tekintélyt jelentő megbízások. de ambicióval és élenjáróan. állatszeretet és -nevelés.:Szerencsésen és jövedelmezően választott megélhetési tevékenység. szükségletei szerint igénybe vehet. céljairól. 184 . házban: H. tekintélye a biztos föllépésének is köszönhető. mindíg többet akar mutatni.: A saját szellemi beállitottságának erőszakos érvényesítése az otthonában. házban: H. mutatni. 3. erőszakos érvényesülni akarás sok ügyeskedéssel.Szájhősködés. ahol az nem indokolt. modern szellemi áramlatok iránt elkötelezett társaságok. világosan szól tetteiről. amely gyakran az egészségvédelemhez. DH. amelyiket bár mikor. jó iskolázottság és erősebb kötődés valamelyik művészti ághoz(zene. idősebb korában is jelentős tekitéllyel rendelkezik. vagy fanatikus nézetek zavarják az otthont. éreztetni tudja. de ezek nagyrészt csekély gyakorlati alappal rendelkeznek. hogy minden nehézséget megold. konzervatív életrend. 5. DH. nyugodtan éli a világát. példamutató pedagógus. I.:Az említettekhez a hanmgsúlyozott igazságérzet.:Szerencsésen alakul az életútja és azon nagy sport-. szerencsés a spekulációiban. okosan kötött házasság. üres okoskodásokkal provokál. mint amennyi a valóság és sok áldozatot hoz csak a látszatért. bujaság.:Mint előbb. amellett jelentős anyagi megterheléssel járnak. 2. dőzsölő érzéki hajlamokkal. előnyös kereseti viszonyait gyakran önzetlenül használja. szerencsejátékok. majd kerülve a becsapottakat. Anyagi körülményei így sem bizonytalanok. utóbbi aktív formában. házban: H. de hiúskodhatik ilyenkor. nem minden tette tartozik az otthoniakra. folytatott viták. ismeretszerző tanulmányok(utak) érdekében nagy áldozatok hozatalára is képes. az élet időskori szakaszának nyugalmát már előre biztosítja. olyan társasággal övezteti körül magát. 6. akikkel a legkülönbözőbb témáról filozofálgathat. IV. amelyek megoldása annál nagyobb öröm a számára. vállalások.:Pazarló életmód.:Kíváló intellektussal. szellemileg partnerei. az otthon sikerét sajátjának tekinti.: Elkényeztetettség a gyermekkorban a későbbiekben sok kényszerű önkorlátozást vált ki. mennél több ügyesség. csak úgy sugárzik belőle a hit. DH. szorgalom. házban: H. házban: H. kockáztat ott is. DH. tapasztalatszerzés és sportszeretet. több bennük az üres formaság.dogmatikus. egészséges erotikai világ. vagyonra törekvés. amelyek a társadalomtudományt érintik. házban: H.

de amellett a részletkérdések átlátására képesítő iskolázottság is elengedhetetlen.:Takargatott öröklött vonások. gyakorlati ismeretekkel folytatott laboratoriumi tevékenység. vallásos életszemlélet. a partneri viszonyt. sikeres nyílt vitákkal. energikusság. előnyös házasság. visszaélés a bizalmi jogkörével később gátolja a siker elérését. amelyek kutatják a lét kérdéseit. a nyílvános szereplés lehetőségéért sokat áldoz. a szépség minden formája iránt érzékeny esztétikummal rendelkezik. szócséplés. veszélyeztetettség külföldön. vagy a társ pazarló életmódja miatt keletkeznek. kölcsönös segítésnyujtásokkal.:Kényelemszeretete lustává. amiben örökös ujdonságkeresés is szerepet visz. nagyon széles . DH. eltéríthetetlen. meleg. elismertség különösen a humanitárius kapcsolat esetén a nagyobb. egészséges vonzódás tudatos kihangsúlyozása is.:Mértéktelenség. vagy hatalmi mámorbaesés. DH. akár vagyonvesztéssel tetézve. kolostori élet. megfoghatóbb nem pedig a spirituálisabb életterületein jeleníti meg előnyös hatását. üzletalakításában kerüli a bizonytalanságot.:Ebben a jegyben (peregrin = idegen) inkább az élet anyagi. de bátran súrolja a kritikus határokat. sikeres. fanatizmus. de mindíg csak előrelépő készségével realizálja. házban: H. házban: H. házban: H.házban: H. amelyek a saját. kényelemmel berendezett otthonát 185 . számára mindenből a legfinomabb. de ebben a külső körülmények kényszerítő hatásáé a döntő szó.:Mély meggyőződéssel és hittel alátámasztott. tunyává teszi. aktívan érzékeny etikum és arra épülő pedagógia. magas szintű iskolázottság. a szociális vonatkozású helyzeteket érintő. 8. gyakori a transcendentális világ iránti erős érdeklődés. izléssel.:Leggyakoribb az elöbb irtak üressége. jelentős okkult érdeklődés. krónikus betegség a nemi élet tulkapásai miatt. magasabban álló. amellett elengedhetetlen számára az anyagiak biztosítottságának tudata. nyílt föllépés. önkorlátozás magasabb erkölcsi meggyőződésből. DH.:Visszavonultabb. zártabb körben ellátott feladatok. A Jupiter a Bika jegyében. 11. 12. siker. a legjobb kell és ebbe már beleszól a másik nem iránti természetes.:Családi haláleset következtében az anyagi helyzete megjavul. vagy munkatársi alapra épül. a társasviszony rokoni.:Hívatásterületén határozottság. magasabban iskolázott személyek ismeretsége gyakorlati segítség életútján.. H.olvasottsággal vagy utazásokkal bővített .:Nézeteltérések. DH. de mindez nem nagyon kapcsolódik a nagyobb nyilvánossághoz. DH. de ösztönei kiélésére kicsapongó életmódot tud folytatni. méltatlan banális dolgok csábítják ösztönvilágát és vagy az ilyenek követése. jószívű.DH.:Igen széles. DH. kitűzött céljának elérésében halatlanul kitartó.:Vallási. kitűnő ráérzéssel látja meg az anyagia növelési lehetőségét. nagyvonalú. csak látszati mivoltuk. 9. különösen jogi vonatkozású ügyekben. szofizmus.:Lemondó életmód. de amellett tartózkodó. VII. politikai nézetek tulhajszoltsága. X. házban: H.szellemi horizont. házban: H. konstruktivitás igényével rendelkező és nem is mindíg önzően mindenből aranyat csinálni képes adottságát szisztemetikus. nyughatatlansággal összefüggő utazásvágy. a körülmények hiúság-vezette értékelése. hagyatéki iratok kezelése. bagyvonalú.:Hasznos társasviszony. nyílt viták. aminek komolyabb anyagi következményei is vannak. adottságok zavarják az otthon légkörét.

tudatosan . inkább az a gyakorlati tény határozza meg.:Törvénytisztelő egyéniség.:Kiváló rátapintóérzék anyagi vonatkozású ügyekben. titkos kapcsolattal.mint a luxusimádat. rendezett anyagi körülményekkel bástyázza körül otthonát. rendezett. kicsapongó életmódja. meggondolatlan könnyelműség. különösen. hogy jövedelmező családi tevékenységét.:Az előbb irtakhoz kellemes megjelenés. egyre jövedelmezőbbé tegye. jól csengő (ének)hang hang.:Az idealista szemlélet jól megfér az anyagi bázis állandó növelésének igényével. gyakori a humanitárius kapcsolat. hívatásterületén jól gyümölcsözteti ismeretanyagát. visszavonulttá teszik életét. aki megtalálja a módját. jó anyagi körülmények. azok rabsága. de gyakran megondolatlanul költ fixa ideákra. vagy pillanatnyi jótékonykodási elgyengülése nem birja rá. DH. szellemi túlkapások hívatásterületét is veszélyeztetik. ismeretségkörének szíves vendéglátó gazdája. IV. több. hogy a házastárs (partner) révén az anyagiak is előnyössé válnak. házban: H.:Könnyelmű. házban: H. szelíd természete miatt közvetlen környezete igen megkedveli. ha versenyzési. VII. anyagi vonzatú pereskedések is a kísérői.nagyon szereti és vannak kedvenc szokásai. házban: H. hogy csillogjon-villogjon a társasági körben.vállalkozás. az általában könnyen megnyílvánuló érzelemvilága a szerelem területén . találkozások befolysolják. mélyebb érdeklődési körét inkább a megvalósítható ideák. gyenge moralitásul öncélúsága egészíti ki. az otthont veszélyeztető költekezésekre képes. titkos. gyakorlatias íráskészségét. DH. biztos. DH. vagy rosszul kiválasztott munkatárs miatt otthonában és egészségi területen veszélyezteti magát.:Ösztönvilágának nehezen tud határt szabni. sportolási lehetősége is nyílik és ilyenkor képes jelentős anyagi áldozatotokra is.esetleg hálózattal is rendelkező . DH. magasabb szellemi élet iránti igény és hitvilágát nem a transzcendentalitások ténye. házban: H.visszafogott. sikerrel záruló perek. megszállottság az anyagiakba vetett hittel. de szélsőséges formákban. vagy nyerészkedési lehetőségek esetén.:Öröklött hajlam a „nagylábon élésre”.:Vagy a meggondolatlansága. 3. hacsak esetleg hiúsági. I. 6. vagy bérleti vállalkozását jól megválasztott munkatársakkal.:Szerelmi csalódások bizalmatlanná.házban: H. könnyen elcsábítható alakoskodó hízelgéssel. hogy hit nélkül az élet üresebb. 2.:Jószándékú. különösen ha magasabb célokat kíván szolgálni. az pedig inkább a körülmények spontán alakulásának a következménye. életútját szerencsés helyzetalakulások. írások.:Meggondolatlan nyilatkozatok. DH. gyakorlatiasság határozza meg a tevékenységét és abban a hit és erkölcsiség mérsékeltebb szerepet visz. vagy az önző szórakozgatása alapjaiban rendítik meg a házasságát és ezeknek még súlyosabb. amelyeket itt is előnyben részesít. élvhajhászat. 5. babonaság. házban: H.:Az előbbiek. azért.: Az előbb leírtakat az önhittíég. DH. vágyai szerinti berendezéséért nagy anyagi áldozatokra képes. vagy idegen cégérű vállalkozás.: Otthonának a tervei. de ezekkel nem él vissza. élvezetek keresése. különösen rejtett vágyai kiélési. vagy tárgyai. de csak ha saját élvezetéről van szó. nyilvánított művészetszeretet is járul. mint az absztrakciók vonzzák. vagy a minden áron gazdagodni akarás. 186 . DH. nagy . leplezett. nyakas erőszakosság.:Valóban mély érzelmi kapcsolat a házastárshoz. házban: H. kitűnő fellépés. DH.

értelémezés nem teljesen fedi az általános fogalmat. a fizikai.:Súlyos ütközés a külvilággal.házban: H. melyet tragikus körülmény ér. súlyos betegséggel testi korlátozásokkal. hogy ahhoz mindent ismerni is kell. túldimenzionált. maffiával. egész érdeklődési köre a munkahelyére szűkül. azt keresi. de ha a fizikai világgal mégis kapcsolódnék. könnyen szárnyaló gondolatvilág és mélyebb képlet esetén .valóban filozófusi szinten mozog. újat kereső. kellemes. hogy neki álandóan kell valahova mennie.:Rokonsága. ahol a reflexek érvényesülnek. sok. akkor. X. értelmes. szent hite. a felocsúdók megkérdezik maguktól: miről is beszélt. DH. számításra épült barátságok. de lát előre is. de sok gyakorlatiasság is járul. kereskedéssel.az elgondolása szerint. kapcsolat a fejetepiaccal. ezekhez az otthon. vagy munkatársa hathatós segítséget jelent életútján. házban: H. szórakoztatóan tudja meggyőzni hallgatóságát. felelőtlenség. DH. törekvések. DH. bárhová örömmel el is megy. esetleg valamelyik művészeti ággal kapcsolatos tanulmányok.vállalkozás. vagy fontoskodó aggályoskodás nem is létező valláserkölcsi témában. az üzlet és a gyakorlatias vállalkozás. az első ellentvetés megzavarja. hogy bár kitűnő.művészettel is kapcsolódó . csak mikor vége a szónoklatnak. kétszer nem csinálja ugyanazt. él-hal a legfrissebb pletykákért. továbbá fentiek túlhajszoltságát a nagy nyughatatlanság egészíti ki. bizalmi jellegű munkákkal. a hit és a filózófia. de sokszor filozófikusak is. indiszkréció. életbázisa a szellemi tevékenység. nyughatatlan. ha a partnere megérti. ídőpontok. társaságkedvelő. de szereti szépíteni. 12. jó munkakörülmények kedves kolléga. mindemellett számára lényeges. szellemi sport.:Az előbb irtakhoz fokozott extroverzió. jövedelmező .:A külföldi kapcsolat meghatározó szerepet visz életútján. ezek legtöbbször nemcsak eredetiek.:Kétes értékű. kényszerű visszavonultság. politikai csoportokkal kerül kapcsolatba. az élet napos oldalán jár.:Bőkezű barátságok. megszállott levelező.:Mértéktelenséggel kísért életvitel. teoretikus. DH. H. jó íráskészség. DH. a partner nyílt szembefordulása veszélyezteti az otthon nyugalmát.:Gazdálkodással. széhámoskodás. ami főleg abban nyilvánul meg. nagyon sok adottság keveredik itt. lenyűgöző előadó.:Miután ebben a jegyben exil(száműzott) állású. igy a H. banalitások.8. ügyeskedések jellemzik magatartását. jó érzékkel választott személyek. vagy a partneri viszony biztos alapot nyujt. ő az. elbizonytalanodik és ilyenkor gyakran „füllentéssel” vágja ki magát. egyáltalán ezek az elképzelések megvalósithatóak?. mint ahol éppen van. helyzetek. aki miníg másütt szeretne lenni. házassága akkor nyugodt. neki „dolga van”. vagy súlyos félreértésen alapuló tertvek. vagy a beidegzett tevékenység idegen számára.. nem szakad el a valóságtól.:Szerencsés. de rá is talál. viszont az is igaz. amikor eszébe jut. kedves stílusal. örökség. vagy valláserkölcsi intézményekkel. hogy partnerét bodoggá tegye . házban: H. 187 . tündöklésigény miatt ismereteln számára a zárkózott magatartás. kicserélhesse. amelyekről a segítői jelleg később derül ki. I. DH. házban: H. házban: H. vagy olyan sportág. gyors felfogással rendelkezik és valóban ragyogó. szívesen és kedvesen ismerkedik.. A Jupiter az Ikrek jegyében. azt művészettel. csakhogy gondolatait ismertethesse. „kikerekíteni” azt. házban: H. 11. írással köti össze. hogy értelemmel mindent meg is lehet oldani. naplóvezető.:Tulhajszolt erotikai élet. 9.:Kíváncsiskodás.:Fölösleges.

világnézeti viták.házban: H. kötedő stilussal. DH. amely a későbbiekben anyagi előnyöket biztosít. IV.:Tévedések. mint szellemi örömeit érintik. 8. a behízelgő modor. DH.:Magasabb (jogi) végzettséggel ellátott tevékenység. okkult érdeklődés. alaptalan. a betű és az etikai elkötelezettség egymástól független kategóriák. ha azok a való élet .:Hitbéli kérdések vitája a házastárssal.: Tanultság csillogtatása. 2. vagy ügyeskedő propagandatevékenység.: Üres.:Nagy előszeretet minden nyomtatott módon megjelenő eszmei. tanulmány iránt.:Szerelmi ügyek lomolyabb anyagi következményekkel. a szó. házban: H.:Meggondolatlan. sok gond a házasságban amiket a nyughatatlansága okoz. VII. otthonában berendezett üzleti iroda. azonnal dönt. jó rokoni kör.házban: H. érdeklődés a reflexsportok iránt.:Humanitárius kapcsolatú.:Elképzeléseinek aprópénzre váltsával elkönnyelműsködi a jó anyagi lehetőségeit. különösen akkor ha nincs. 6.:Anyagi siker idegen emberek hagyatéki ügyeinek kezelése révén.DH. helyzetek átlátása. ezért az olcsó ujságíró. eseleg öröklött sznvedélyek olyan helyzetbe hozzák.:Könnyelmű szórakozások.:Szerencsés üzleti kapcsolatok kiépítése.:Biztos otthonának megtteremtése céljából kötött házasság. ezt az adottságát a baráti köre jobban hasznosítja mint ő maga. DH. a szélhámoskodás. amelyből csak nagyobb anyagi áldozat révén szabadul. X. DH. amíg az kialakulhat. de nem mindíg nyílt élvezeti lehetőségek kihasználása. vállalkozás. gyógyászati eszközök forgalmazása. családon belüli versengések. 5. ami egyúttal a nagyobb nyilvánossághoz jutást is elősegíti. esetleg politikai nézetkülönbségek. nyughatatlan szelleme zavaros helyzeteket tud produkálni. nagyzási hóbort. házban: H. házban: H. 188 . DH.:Az élet által adott. villámgyors átértése a dolgoknak. házban: H. élete második felében erősebb okkult érdeklődés. 9. vagy újat kereső szellemáramlat. kiadói-. vagy politikai vonatkozású tanulmányok. de adott helyzetben. sajtókapcsolatok. 3. házban: H. az üzleti lehetőség azonnali felismerése és gyakori szerencsés esetek. a szószátyárkodás. hanem a megítélése szerinti fontossága a döntő szempont. DH. megtévesztése.:Sok labilis körülmény lengi körül az otthont. DH. DH. anyagi érdekből kétes ügyletek vállalása.:Kapcsolatok. amely a szellemi áramlatokkal kapcsolódik. családi vállalkozások nyomasztó körülményeket teremtenek az otthonban. spekulációk nehezítik az otthon légkörét. házban: H. etikai. szívesebben hajlik a kisebb felelősségvállalűs irányba. napi tevékenység. naiv spekulációk. vagy illyen összefüggő szellemi munka. ha a nyílvánosságról vagy otthonáról van szó.inkább fizikai. éles kritikus. házban: H.:Nem a dolgok természetes sorrendje.

vagy vállalkozási összeköttetéseit. az értelmesség és az érzelmek egyensúlya sugárzik róla. örökös segítőkészség. szórakozásból tett utazásain bővíti ismereteit. szellemi elmélyülés a meghatározó. de amellett a multhoz kötődően. idősebb korában is tekintélyt. mindezek összességükben könnyen kiváltják másokból azt. de kiemeltebb lesz az életörömök élvezete. az érzést az érzelemmel szembeállitják. iskolatársi. igazi öröme. különösen ha mindehhez társaság a körítés. együttérzően aktivizálja magát a másik.:Az előbbiek meglelhetőek. gyakran az anyagiakat is. ismerten szíves házigazda. reálisak és arányttartóak. a kiegyensúlyozottság. de tulzott élet-.:Ebben az exaltációs (felemelt) állásban jól érvényesülnek előnyös hatásai. kedélyesség. az anyagi vonatkozású kérdésekben határozott.házban: H. de leginkább az igazságtalanság miatt szenvedők érdekében. vagy egyéb adottságot.:Jó vonásait így sem veszíti el teljesen. díszítettséget is tükröz. könnyen megy”. házban: 189 . 11. ha azzal kapcsolatban valamit tehet. házban: H. házban: H. átlátja a másik gondját-baját. segítői szándéka másokra. házban: H. DH.DH. . a közösségi érzés nem egyszer politikai felhangú. ebből az adotságából táplálkozik ítéletének józansága. melyben a házasság. az érzékiség. elegáns. kényelmes. DH. üres. túlfűtött erotika és olyan körök keresése. élvezetszeretet sok buktatót rejt. DH. lelki konfliktusok az amlítetteket lényegükben kifordítják. A Jupiter a Rák jegyében H. holott ez a magatartás a számára természetes. szerettei. ezzel. kedveli az utazást. család. meggondolatlan munkatársi magatartás kényszerhelyzetet teremt számára. egyebeket. örökös félsz a hibás döntsétől. DH. nagyképű megnyilatkozások. ahol ehhez megfelelő partnert talál. I. tisztaság is megnyilatkozik. életvitele nyugodt. ami aránytévesztése miatt valóban fennáll. beteges elhízás. ezekhez kitűnő humorérzék párosul amivel széles környezetében szimpátiát vált ki. nyílvánosságígény a mozgatója. ami környezetét akár politikailag . mert azon a magasabb. ismereteknek a bővítésére is kiterjed. DH. kitapintani azt a problémát. megállapításai találóak. spontán megbecsültséget vált ki másokból. elismertséget élvez. kevés felelősségtudattal egy életen át. szeretik az életl-italt.:Az előbbiekhet hangsúlyozottabb segítő szándékú aktzivizálódás.Önző. minen merevséget kerülő. de a gondolatai is mélyebb gyökerűek és különös adottsága. izléssel.:Szerencsés anyagi körülmények. otthonának berendezése inkább a kényelmet. 3. őszinte és különösebb célzatosság nélkül.:Felületes baráti kapcsolatok. vagy egyéb társas viszony lényeges szerephez jut. szólhat enyhítése érdekben. emlékeit ügyesen tudja kihasználni. különösen a családja. ahol a látszat a mérvadó. vagy a hitnek hittel történő rombolása és a szofisztikus szövegeléseigen kétségessé teszi az etikai alap tisztaságát. nemcsak az érzései. szemérmes érzelemvilág. fontoskodóan nyüzsögni abban.: A „könnyen szerzett. hogy szerencséseknek mondják. ha a jobbításhoz a legkisebb lehetősége is kiaknázható.:Pitiáner ügyeket ügyesen tud felfujni.:Szívesebben választja a visszavonultságban ellátható feladatokat. hogy azonnal átérzi.a legjobban foglalkoztatja és különösen az szolgál örömére. 2. okot.és hazaszeretettel kiegészülve. a vállakozó szellem és az. életútját nem tárja mások elé. családcentrikusságg járul. jövedelmező szakma..:Hangoskodó. hogy csalhatatlanul képes kiérezni. hittel vallásosak és abban valamilyen gyermeki tisztesség. 12.

amelyet befolyásolni akar. jól ötvözi életútján a jólneveltséget. az okkultizmus szellemtörténeti hatásának kutatása. a társadalmi elismertséghez is segítő. 5. különösen humanitárius. esetleg az erkölcsi ideák közötti szakadék miatt alakulnak ki.:Lelki konfliktusok.:Az etikai alapokon nyugvó nevelési rendszer szószólója. házban: H. hogy annak indult. rokoni környezetben. értelmessége. erősen hangsúlyozott. a rejtett dolgok. 11 házban: 190 .. iskolázottsága qualifikált.:Az otthon. amelyek az élet rejtettebb kérdéseit kutatják. „jó név”. jó hangulatot kialakitó képessége biztosítja. DH. IV. tanulmányoz olyan témákat.:Kedvelik a közvetlen. DH. hanem a kiváló rá. házban: H. házban: H. világos stílusa és felkészültsége miatt sikerrel szerepel a nyilvános közélet előtt. házassága jó. emiatt -különösen hagyatéki vonalon . hogy önmérséklésre kényszerül ezt saját adottságainak józan belátása váltja ki. bár az anyagi szempontok kevéssé befolyásolják. de érvényesül és az. DH. VII. nagy előszeretettel foglalkozik.házban: H. de később meglátta a haszon lehetőségét. titkos összeesküvéstől a nyílt politikai izgatásig sok mindenre képes. ír.és beleérzések garantálják. vagy kulturális tevékenységi körben. de esetleg a szakmai egyoldalúság. ami nem negatív tartalom. -filozófiai tanulmányok.:Magas tisztség. házban: H. betegségéből gyorsan gyógyul. munkaterületén a sikert a kötetlenséget kedvelő. DH. kapcsolatok. bár lehet.:Előnyös hatása ha csökkent is. magasabb szellemi tevékenység képezik az anyagiak forrását. X. 9. levelezések keletkeznek. DH. ilyenek között otthon érzi magát. prófétikus adottságok. ami nem csak önzetlen tud lenni. vallástörténeti.:Öröklött hajlam a lét transcendentális vonatkozásainak vizsgálatára. amelyek a fizikai valóság és az ösztönvilág képezte vágyálmok. külföldi tanulmányutakkal gazdagítva. súlyos betgegség a családban. a pedagógát és a tanultságot. de ha dolgozni kell akkor ügyesen lesz „szellemi iránytó” és tudja magát támogattatni a többivel.házban: H. 6.: Felkarolja a társadalmi. DH. befutottság. vagy alattomos intrikák következtében. amely minden áldozatra képessé teszi. több. felelőtlenség és a saját ösztönvilág zabolátlansága. választékos szerelmi élet.:Zabolátlan ösztönvilág. munkatársait. ha politikai elkötelezettség mutatkozik. házban: H. sportimádat.H.:Az általában nagyobb horderejű döntései. tágabb értelemben a haza az az életterület. vagy egyéb okokból gátolt egyéneket. DH. kultúrörökségek.:Mindíg a dolgok könnyebbik oldalát fogja meg.:Saját családdal szembeni nagy elfogultság.:Nyílt viták a társsal. ugy a hazaszeretettel fűtött.sok és fölösleges viták. gyakori publikációk. elfogultság miatt az otthoni lehetőségeket is kihasználja.:Nyugodt megbízhatósága. mégis kedvezően alakulnak. 8. házastárssal. vagy ahhoz kapcsolódnak valamilyen gyakorlati oldalról.:Könnyelműség. beosztottjait sikeresen találja meg. ami az élet második felében „nyujtja be a számlát”.:Aránytévesztett jótékonykodás. DH. vállalkozásai sikerét nem a szerencse.

akár sajtókapcsolatok révén is . elismertségét. anyagi. DH. csak mindenben. föllépése reprezentatív és elengedhetetlen számára a társadalmi közismertség is. nemesebb.: Kitűnő értelmi adottságok. amely a nyilvánosággal . gyors átlátási képességével. házban: H. nagyképűsködés.:A hagyomány szerint ebben a jegyben szinte vetekszik a domiciliumaiban (uralmi jegyeiben) kifejtett hatásokkal.:Okkult érdeklődése megszállottsággal párosul. sikerrel megteremti és elmélyült. házban: H. igen kedveltté teszi a kitűnő és kiegyensúlyozott hangulatvilága.nagyon szelektált és otthonát is látogató baráti kör. csalódás csalódást követ.:Az említettek mértélktelenség az első számú gondforrás. annyit vállal amennyit tud is teljesíteni. elismert tekintéllyel. büszkeség és önösség is köríti. 2. ami sokban növeli sikereit. ami számára elengedhetetlen. I. márcsak a fiaskó veszlélye miatt sem kockáztat. áldozatos szellemi munkával munkával. DH. ebben nagyon határozott ezért is könnyebben éri el a tekintéllyel járó poziciót. üres szofizmus. a testi élvezetek zabolátlnaságának súlyosak a későbbi.:A jövőjét építő céljai. önbizalommal tudja kivivni függetlenségét.H. túlvállalás és ezekért örökös időzavar. egészségügyi konzekvenciái. sőt nagyon is az. de a fölöttesei bizalmát is. mint amit anyagi adottságai nyujtanak. érdeklődési megfontoltságból . DH. félszeg „jópofasággal”. aminek az érdekében nagyobb (anyagi) áldozatot is tud hozni. H. amikor mindenért másokat tesz felelőssé. tanulás szeretetejárul. igen előnyös. mert a határozott. nagyvonalúság és melegszívűsége mellet úgy akar mindenkinek igazságot szolgáltatni. csak a saját érdek. 191 . az élet napos oldala számára legtermészetesebb. emiatt számos félreértés és ellenségeskedés lesz osztályrésze. A Jupiter az Oroszlán jegyében. DH. azok jólélekkel emlékezzenen rá. nem bántó mértékben. lenézés.szakmai. vagy általa annak vélt célok miatt vállal anyagi megterhelést. DH. tanulánnyal vesz részt filantróp. házban: H. a segítőkkel szembeni hálátlanság és ezekhez cezarománia. a túlzás és a hiúságának mértéktelensége miatt átlépi a határokat. kitűnő szervezői. rokoni kapcsolat. mert szereti. szerencsés. nyelvismeret segítik életútján. házban: H.:Jobban akar élni. érzelemvilágának sikeressége túlhangsúlyozott. a külsőségek elvakítják. kellemes közvetlen miliő. beképzeltzség és elbizakodottság teszi elviselhetetlenné. meggyőző szenvedélyessége. művészetek iránti érzéke azzal az egészséges aránytártási képességgel függ össze. gyógyítói munkákban.: Túlhajszoltság. visszavonultsága önkéntes és szellemi erőgyüjtést szolgál. mert felkadatait a kisebb dolgokra kiterjedően is maradéktalanul elvégzi.közvetlenül érintkezik.:Anyagi függetlenségét. hajlamai alapján. nyíltsága érzelmi életére jellemző. ha ő a környezete legkedveltebb tagja. de abban okossága.:Igen kicsinyesen. hajlamait megértő házastárs. hogy a méltányos vágyaik reálisan teljesedhessenek.jólét. a rendszeretetet előnyben részesítő. 3.:Pozití adottságait így sem veszíti el. szellemi és fizikai távlatokat járatnak meg vele. kitűnő anyagi helyzet a számára természetes. jót hagyományozzon embertársaira.:Igen széles közismertsége ellenére . 12. amellyel a valóban nagy. vagy erkölcsi haszon vezérelte szempontok szerint kiépített kör. DH. látványos és pompás dolgok irányába tereli a figyelmét. ismeri a képességeit. gőg. mert örökké nagyobbat markol mint amennyit megfog.:Az előbb irtakhoz széles műveltség. méltóságtudata reális határokat szab képességei és adottságai reális megítélésvel. céltudatos egyenesség. élvezi ilyenek anyagi támogatását.

8. született művésztehetség. X. inkább a tárgyi vonalon mutatkozik a látszat iránti. tudatosan megtalálja azt az életútat. kettős élet élése. házban: H. nehéz feladatok elvállalása. vagy anyagilag nincsenek alátámasztva.:Pereskedések az előbbiek miatt. ami azok célját. önzése.: Nem a szerencséjével.:Könnyen szerzett. fokozottabb készség. az embertársak bajainak átérzésével. költséges passziók. édességek a későbbiekben a szervezeti funkciók zavarait hozzák. erős ragaszkodás a rokoni körökhöz.IV. 6. DH. sportőrület. DH. tartalmát. agitálás a társadalom jobbítását célzó mozgalmak. 9. de az eszközökban nem válogatós. 5. akinél nagyobb és jelesebb társaság is szívesen megfordul. hanem a fölösleges vakmerőséggel. „nagylábon” élő házastárs. mások által fel sem tételezett. házában: H. a gyermek megszületése után az anyagi helyzet javulni kezd. DH. elkényeztetettség. célratörő. házban: H. életkörülményeinek fokozódó korlátozódását saját magatartásának köszönheti. közismerten kíváló vendéglátó házigazda. tudós. mert állandóan reprezentálni akar.: Határozott. DH. ami egyben fedezetet nyujt a nagyobb társadalmi életre. VII.:Életveszélyes. pőasszióiban nyilatkozik meg.:Nagy az áldozatvállalási készség.:Ő az.:Zárkózottságot. aki nem áll hadilábon a szerencsével és ez egyaránt érvényes érzelemi életére. házban: H. 12.:Az élet fizikai.:Nem annyira az erkölcsi. DH. amely mind anyagiakban. pap. az élet nehézségei okának kutatási szándéka jellemzi. a tisztességes hazafiság szónoka. büszke és nagyon is magabiztos. amelyek reálisak. önössége különösen az érzelmi életében. kitartást ígénylő. házban: H. megnyilatkozások mellett és ezért anyagi áldozatot is hoz. házban: 192 . a szakmáján belül szuverén tekintély. különösen. titkos szervezkedések. DH. munkatársi körben. vállalkozásaira és tanulmányaira is. mind erkölcsiekben a legmegfelelőbb a számára és amely a nyílt életvitelét biztosítja. de még az időpontkiválasztást illetően is. esetleg örökölt anyagiak szétfolynak a kezén. elképzeléseit. 11. DH. ha packázást tapasztal.: Nyílt és értékes szellemi barátságok övezik. a házastárs szellemi partner is és dokban hozzájárul az anyagi helyzett kiegyensúlyozottságához. ugy. a vállalkozás megalapozatlan és hirtelenül támadó ötletszerűségével van az igazi baj. akaratát. az örökös telihas. mert azok vagy szellemileg. házban: H. otthonában meg is valósítja. segítési. a magas műveltségű. testi élvezeteinek hajszolása. töretlen tekintéllyel. vallási fanatizmus.: A „professzor”. a szó átvitt és fizikai értelmében egyaránt nagy utat bejárt és kitűnő erkölcsiséggel rendelkező magas rangú bíró. gyógyítási szándékkal. DH.:A jólét. házban: H.:Otthonszeretet. hogy az élet örömeit nem nagyon kell megtagadnia.:Nyílt kiállás.:Az előbbiek nem feltétlenül hiányoznak. a „tanulva tanító”. nagy elismertség szakmai.házban: H. a taláros úr. gondolkodását mélység. pedagógia adottságok magas iskolázottsággal.

gyakorlatias ismeretátadási. mert vagy örökké csak olvas. precíz.:Környezetéhez kicsit hűvös. hogy alapjában nincs is szükség különösebb hitéletre. mind torzult formában érvényesül. 193 . de meglehetős késlekedéssel. hogy miből mi lesz. markánsabban hiányoznak a kimondott. de annál inkább a gondos müködtetése a testére szabott feladat. DH. a jóindulat. de korrekt. de be nem fejezett ügy akad élete során és ezek otthonát is zavarják. így itt sincs töretlen H. anyagiasság. pitiánerkedés amikkal megkeseríti az otthonának légkörét. tudatos. valláserkölcsre. hanem a spontaneitásban. tartózkodó. 3. a koncentráló képesség. inkább szerény és egyenes magatartása. mert. viszont felnagyítja fontroskodással a hibákat és örökkön csak azokat hánytorgatja. hogy mit. vagy eszközökkel alátámasztott elgondolásait. A Jupiter a Szűz jegyében. inkább mentális érzékenység az ami mnt öröklött hajlam. amelyet többen. becsületes. életútja során gyakran a családját is sorompóba állitja. ravaszkodik. ha mindenki tisztességes.:Az előbbiek. tehát nem a nagyvállalat alapítása. önzés. hanem. akkor rendben mennek a világ dolgai is. nempedig az érzelmek irányítják. a tetejében ezekkel akar érvényesülni. gazdaságos beinditásuk haladottabb megoldásának megtalálásában gyümölcsöző a közreműködésük. hatás. H. házban: H. értelmes. társkapcsolatát a józanság. szellemi tevékenysége a nyilvánosságot keresi. hanem a kultúrált miliő biztosításának. pontos munkát megkövetelően. képes az elfogulatlan kritikára. 2. tetteiben megfontolt és már kezdetben észreveszi a legkisebb hibát.:Jóindulatra épült.: Számos. el is éri azt.H. DH. gyakorlatias. vagy az ő nézetével egyezővel találkozik és külön öröm. DH. családi ügyekben hamar felkeresik józan ítélőképessége miatt. mint nyílt.:Az előbb felsoroltakból különösen a gyakorlatias tevlkenykedés kerül előtérbe. hogy sikert érhessen el. hiú módon féltékeny az amúgyis kétes értékű hírnevére. I. házban: H. ha valamely terv megvalósításáról kell nyilatkoznia és véleménye mindíg megalapozott.: Miután ez a másik exil (száműzött) állása. oktatási adottsága épp úgy sikerre segítője. vagy a bűnüldözést szolgáló tevékenységhez. hogy a munka zavartalanul follyék és nem az elgondolásokban szegény. kicsit merev magatartása. mert hiányzik a mélység. szeretetreméltóság csökkentebb. világos.:Vállalkozásra építi anyagi bázisát. tisztaság ígényén nyugszik. szorgalmas munka szükséges ahhoz. hiszen a téma nem nagyon érdekes.:Nem annyira fizikai. vagy ajánlott kikapcsolódász ígényel. állandó és nemesebb nagyvonalúság és az altruisztikusabb vonások. időszakosan. tartja a három lépés távolságot. mihelyt valamilyen praktikus cselekedetről. nem az a fontos. nehezen barátkozó szellemisége azonnmal feloldódik. mellébeszél. éles ésszel megtalálja a legegyszerübb. ügyeskedik. mert a szellemi igényesség elfojtja. a kényelem és a rendezettség. túlméretezettsége és az ezekből következő zavarodottság járul. érzelmi visszafogottsága miatt nem a lángoló emóciókon. téves megítélés sok ütközést jelent a környezetében. házban: H.: Igen előnyös állás a szakmai zártkörúséget megkövetelő. de elgondolásai megvalósításába józan anyagi megfontolások beleszólnak. amellyel másokat. házban: H. DH. DH. különösen egyes öröklött vonásai következtében.:Az említettekhez a tervek bonyolultsága. vagypedig ebben is a szakmai beszüköltsége a jellemző.:Hajlamainak kiélése komoly anyagi következményekkel jár. házassága. egymás munkáját kiegészítően látnak el.:Sok. mindegy. DH. megkezdett. IV. vagy tudományos témáról van szó. munkatársait kezelni tudja. roppant jellemző az az etikai beállitottsága. ha másokkal meg tudja osztani a modern nézetekkel. tényleges gondtalanságot keres. de a legjövedelmezőbbnek tekinthető megoldást és különösen a dolgok előkészítésében. végletes.

DH.:Az anyagi helyzetének alakulásába erősen beleszólnak a külső körülmények. házban: H. a rászedettség. DH. 194 . útvesztőkké lesznek számára. mint a barátságosság jellemzi. számára hasznos témakörben nagyon gyorsan tanul.:Ideológiai szinű szervezkedés a lebukás komoly veszélyével. hiúsági okokból. labormunka. DH. jó. a csalárd barátság.: Raffinált kihasználása a nem mindenkor legális adottságoknak. anyagiakra egyaránt káros következményű helyzetet teremtenek a félreismertség. mintsem anyagi vonatkozásban érintik hívtásterületét. sikeres alkalmazása.: Szellemi tevékenykedés amely visszavonultan. fölöslegs túlvállalások miatti idegeskedések. amelyeket saját maga ismert meg.: Hatalmas tervek. elméleti módszerek tanulmányozása. házban: H. kétes ismeretségi kör. VII. 11. ezért szerelmi életét is az erotikai szélsőségességek jellemzik. hanem az érzelemhez ragaszkodik.:Sokkalta korlátozottabb a szerencséje. azok megoldási lehetőségeinek megtalálására és ezeket szívesebben végzi egyedül. végleg megszűnő kapcsolatok révén. 12. A Jupiter a Mérleg jegyében. házban: H.:Jelentős és anyagi következményekkel járó. DH. szerelmi konfliktus. házban: H. hajszolt életmód egészségének veszélyeztetésével.:Kötözködő. mint szervezni. házban: H. de roppant megfontolatlan. X. a hagyományok inkább szellemi.:Az intellektuális adottságok így is jelentősek.5.: Ösztönvilága nem mély. DH.:Kitűnő érzék az anyagiak érdekében a kivitelezések könnyebb. titkos.:Kitűnő értelmi adottságok a speciális föladatok nehézségeinek kikutatására. ösztönösen keres olyan házastársat. vélt. DH. akadékoskodó veszekedések. de nagyon könnyen felkorbácsolható. házban: H. DH. vagy tartalom nélkül. zárkózott. bértollnok. érzelemvilágában nem a személyhez. házban: H. DH. 6. de a részletek. környzetét inkább a józanság. 9. házban: H. 8.:Súlyos és egészségre. pereskedések. gyakorlati módjának megtalálásához. vagy titkolni kényszerült érzelmi kapcsolatok. a megvásárolt ujságíró. aki a sikerének féltése érdekében céljairól nem tárgyalgat. amivel otthonát veszélyezteti. új megoldási lehetőségek kutatásával látható el.:Életútján a jogászi kapcsolatok fontos szerepet visznek és ezen a területen bizonyos szakmai specializálódás is érvényesül. idológia kérdések nehezítik a társas viszonyt. aki az élet realitásai iránt nálánál nagyobb érzékkel rendelkezik. aprólékos munkával. reális alap. csak magára. nem is nagyon épít arra.:A legujabb technikai megoldások.: Életútját iskolázottsága határozza meg és ehhez magával hozott készség is járul. tetteit így sem alantas ösztönök iránmyítják. szívós alkati felépítés. jobban tud működtetni.

aláírásoksok gondot okoznak. igaz. DH. megnyerő modor. sokkal szívesebben áll mások segítségére. de ugyancsak így a humanitárius egyesületekben is. egyenes. békére. embereket. aki nagyon tud vigyázni arra. függetlensége megóvása miatt is.:Pazarló életmódhoz szokott házastárs. udvariasság. kiegyensúlyozottságra törekvő. illetve ilyenekhöz elhatárolt. amellyel eléri a számára legfontosabbat. teremtő. vagy művészettörténeti érdeklődés. törvényesség iránti érzék. különösen azok korrekt eredetére és kezelésére. az anyagiakat illetően elveszti biztonságát. szerencsés szerződések a saját vállalkozásban. kényelemszeretete és az elékényeztetettség. megbízahtó. DH. a kényelem. a művészetekkel rokon területeken otthonosan mozog. de az ővét se zavarják. érzelmi csalódás. stílusbéli különbözőségek és aránytalanságok váltanak ki. roppant érzékenyen reagál minden diszharmóniára. 2. DH. egyenesen gondolkdó és megnyilatkozó vonásai határozottabban domborodnak ki. 5. a hazájához. de saját helyzetét. DH. modora. jogi következményű ütközés a külvilággal. mint a divatőrület. kiegyensúlyozottság. hívatásterüeltét is érintő. házassága érzelmi alapon nyugszik. házban: H. nyerseségre és különösen az igazságtalanságra. idegen pénzek mennek át kezén.-sá a hatásokat. az öltözködés sok pénzébe kerül.:Az előbbiek de határozottabb az igazságosság. választékos érkezési szokások. jelentős mennyiségű. házassága több szempontból is harmónikus. azt. sikeres tanulás. beosztottak. befolyásos emberek veszik körül. az ékszer. amely a kultúrélethez fűződik. világos stílusa ismertté teszik. kultúr-. házban: H. főleg annak anyagi vonatkozásait illetően nem ilyen csalhatatlan. kivánó hajlamokkal. I. nyugalomkeresése a felelőtlenségig ér. vendégszeretet azok az eszközei. de könyedén ki is adja ilyenekre. nyílt és szinte születésénél fogva alkalmas elfogulatlan ítéletek hozatalára. egyén. hogy másokban mindíg kellemes benyomást keltsen.:Magas intellektus.:Fiatalkori jólneveltség.:Családjogi viták. haragtartó. másokat könnyen ellát jó tanáccsal.:Erős kötődés az otthonához. a tündöklési. a divat. amelyeket életviteli.: Kényesen ügyel a saját és házastársa pénzügyi dolgaira. azok érvényesítésének a szándéka. hiú. DH. szerencsés vállalkozás. ilyen témáju tanulmányok folytatása. jogi viszonylat alapján. könnyed. mindezek mellett a sértődékenység. 195 . 3.amivel ügyeiket rendezhetik. de csak másokkal szemben.:Az előbbiek tulzott formája teszi DH. ami nagyon kedveltté teszi a számára oly fontos társasági életben. házban: H. szellemesség teszi kellemessé kapcsolatait a másikhoz. 6. a művészeti vonatkozás.:Cezaromániával kezeli közvetlen környezetét. kitűnő kifejezőkészség. alakoskodó magatartása. házban: H. de igen kellemes kapcslolat fűzi.:Jó érzékkel megválasztott munkatársak. hogy mások köreit ne zavarja. DH. házban: H. jólét.:Megnyerő. semhogy ő másokét igénybe vegye.Takarékos. kedves könnyedség. legföljebb hangosabban nyilvánítja és csalhatatlkannak tünteti föl magát. határozott föllépése. kapkod és meggondolatlan lépéseket tesz. szellemes megnyilatkozások sikert hoznak érzelemi életében.:Előnyös vonásait így sem veszíti el . de főleg a másik véleményének ( különösen a nők!) nem tűrése sok ütközést okoz életében. ha nehezebb helyzetbe kerül. kerüli az ilyen helyzeteket. házban: H. vagy a nyugalom utáni hajlamai befolyásolják. szellemi sport.H. érzelemvilágától befolyásoltan kötött megállapodások. partneri. mindíg becsületességet és békét sugározva maga körül. az örökös társaságkeresés. feltűnési viszketegség. mert ilyenkor a szépség. IV.

ha hitbéli.amelyet 196 . nyilvános föllépése társadalmi emelkedést jelent. kör. egyáltalán nem jellemző rá a direkt vonalvezetés. lelkesedni tudás mellett az érzelmek leplezési készsége. X.:Plátóinak indult szerelmi kapcsolat hirtelen átcsap féltékenységgel terhelt.:Határozott vágy a külvilágra hatást gyakorolni.:Világnézeti konfrontáció. becsvágy. -filozófiai témákon keresztül. magasabb okkult kapcsolatok.elérje.DH. 11. hívatásának teljesítése érdekében. barátkozását felelőtlenség jellemzi. patinás otthon. amelyek előre nem látott nehézségek miatt sokat ártanak karrierjének. hogy a célravezetőbb utat-módot fogja választani.és eszmevilágát a kölcsönös megértés. DH. 12. izzó érzésekbe és ez házassági akadály. témák ilyen irányba terelése. csakhogy célját . hogy az egyszerübb. emiatt alkalmas bizalmas szakmai. vallástörténeti. házban: H. H.:Az előnyös vonásait igy sem veszíti el teljesen. házban: H. a társadalom mozgatóerőit magasabb aspektusból látja. DH. környezetét befolyásolni. politikai nézetazonosságú társaság. vagy államigazgatási feladatok ellátására. az eltökéltség azok az adottságok. DH.: Éles ész. a kissé zárkózottabb.:A szülői házból hozta magával a nagy társadalmi élet iránti igényét.: Sok áldozatot képes vállalni a humanitárius. ha egyszer valamit megfogott. házassága. vagy a vágyainak és szükségleteinek mindenek eléhelyezése betegségforrás. a „nagy ház vitel”-ét. de a csillogás mögött sok a kongás. VII. 8. jó izléssel berendezett. okoskodó magatartása sok ellenérzést tud kiváltani. 9. tulzott ápolása. kiváló irodalmi tájékozottság. vitatkozó. akik mindíg tudják. jobbitó szándékkal ágál.gyakran a hatalmat . DH. hatalomratörekvés. vagy meggyőződésével kapcsolódó kérdés merül föl.de biztos. azt nem engedi el és ha kell alapjaiban is megváltoztatja a helyzetet. hogy mit akarnak.:Indokolatlan túlvállalások. komoly átéléssel keresett. nehéz helyzetekben rendíthetetlen nyugalmával találja meg az afölötti urrá levés módját és a legkellemetlenebb helyzetben is képes vasakarattal kivárni a pillanatot. vizsgálata iránt. ezekért anyagiak vállalása. de határozott magatartása záloga az érvényesülésének. különösen érvényes ez amikor szent. csakhogy célba érjen.:Erőszakos. egylet. amikor elhatározását megvalósíthatja. házban: H. DH. szinte fanatikus elszántsággal. nagy önuralmat ígénylő erotikum. akkor akár a közvetlen környezetével is szembefordul. ezért keresi az utat a külvilághoz. nem biztos.:A testi jólét fontossága. fanatikus hittel. vagy kultúr-kapcsolatú életpályáján. a tolerancia szükségessége uralja. az élet és az egészség kérdéseinek kényszerűségen nyugvó kutatása. magasabb szintzű jogászi tevékenység. terveit nem köti senkinek sem az orrára és ha valamibe belefog.:Erős vonzódás az élet transcendentális kiegészüléseinek megértése.:Jellegzetes hit.házban: H.:Életútján az elfogulatlan igazságérzete. házban: H. házban: H. amelyekkel azok rendelkeznek. szertetetét. DH. céltudatossága hallatlan önuralomra tudja késztetni. A Jupiter a Skorpió jegyében.:Túlméretezett tervek. mert mindíg a pillanatnyi helyzet .

kapcsolatokkal telített otthon. erős erotikai élet. de hajlamosít a túlzott hiúságon és becsvágyon alapuló zsarnokoskodásra. vagy a sógorsági kapcsolatot terhelve. mint akinek kötélből vannak az idegei. zsarnokoskodik. házban: H.:Bár jellemző rá.:Erőszakos és fontoskodó magatartása nagyon megnmehezíti a rokonsághoz. hajlandó kevésbé jelentős szellemi munkát is elvállalni. örökös ellenségeskedés. az életesemények fantáziadús rekonstruálási képessége révén jó nyomozói adottság. hallatlanul magabiztos.:Ösztönéletének zabolázatlansága éppen az érzelmi életében okozza a legtöbb gondot a munkatársi. annyira nem viseli el azt magára nézve a másiktól. szerencsés házasság. 6.:Az anyagi gondokat nem a források. nyomozói hajlama.:Vállalt munkáját. házban: H. vagypedig totálisan érzéketlen minden határral szemben. DH. házban: H. büszke. házban: H. ösztönös uralgási hajlam veszélyezteti az otthonának nyugalmát. annak rejtése jellemzi. ideggyengeség. erősen visszafogott szenvedélyesség. 5.:Hatalomvágya nem ismer határokat.:Előnyös az anyagi szituációja. amennyire szívesen és éppen nem bántó éllel szeret rámutatni mások gyöngéire.dönti el. esetleg önzetlenséget követelő. 3. de önkéntességi elemeket tartalmazó eszme is meghúzódik. DH.:Szorosabb kapcsolat az egészségüggyel. 2. az előbb irtak szélsőséges formákban mutatkoznak és gondja abból lesz. hanem az azokhoz rosszul méretezett életstílus okozza. elismertséget hoznak.:Jó kapcsolat a külvilággal.:Az előbb irtakhoz kitűnő összpontosító képesség járul. akár. de érezhető a hirtelen kitörés veszélye is. DH.világosan tud átlátni . gond a házasságban. hogy a számára fontos és szórakoztató kapcsolatait föntarthassa. akadályokat és ha hatalomhoz jut. nemcsak a módot. ösztönélete űzi a kielégülésig és bár nem rosszak az anyagi adottságai. de akár azt is hogy egyáltalán érdemes-e az egésszel foglalkoznia. házban: H. amögött valamilyen magasabb szellemiség. hogy gyengéiről bárki is tudhasson. hogy vagy túlspekulálja a dolgokat. de valamilyen öröklött. méltóságtudattól vezérelt visszafogottsággal a jóizlés határán belül marad. I. időnként indokolatlan pazarlási hajlam szállja meg. DH. házban: H. VII. szellemi munkatársait lól megfizeti.:A kiváló disztingváló képességgel megírt munkák. nagyon erős erotikai élet. de ha kell. a dolgok mozgatóinak gyors átlátása és ebből fakad sikeres következtetői. DH. az anyagiakat ahhoz biztosíthassa. nyilvános siker. vagy akár csak a sikernek a látszata miatt is képes a legális határokat átlépni. de auzt nem viseli el. nem is önző. egyáltalán a másokhoz fűződő kapcsolatait. amikor cselekszik. a magasabban állókkal indokolatlan fúrkálódások és a legtöbb irritációt a szexuális kapcsolatai jelentenek. szellemi dolgokkal. IV. azzal visszaél. de ez sokba kerül neki. de nem provokatív.: Így sem veszíti el teljesen a jó tulajdonságait. beteges hiúság. féltékenység. népszerűséget. roppant mély emocionális világ. gyakran azonos érdeklődési körű társaságból. hogy a dolgok boldogabbik felét ragadja meg és azt kiaknázza. DH. annak érdekében.:Határtalan önzés. cikkek nyilvános elismertséget. mások érdeksérelmét is kerülve. ilyen jellegű felvilágosítói tevékenységgel. feladatát odaadóan és örömmel ellátja. házban: H. 197 . amit jól megválasztott pillanatban tett föllépésének köszönhet. ha csak szakkörön belül is.:Hívatásának megszállottja és emiatt. az anyagi ügyeire nagyon kényes. DH.

mert. lojalitás. de kitűnő szellemiséggel rendelkező. DH. megtalálja a „mögélátást” a dolgoknak. megbízhatatlan kapcsolatok. amely az élet határeseteit. X. otthona emberbaráti törekvések színhelye. az erőszakos üdvözíteniakarással van a baj. a mások iránt nem érzéketlen. általában nemes indittatásu céljai és adottságai arányban állanak. DH.:Társadalmilag és anyagilag egyránt sikeres életút. a misztikum megmagyarázása. DH. erős pesszimizmus lelki (gyógyászati) visszavonultsággal. önző. nagyvonalúan elnéző. szabadság. avagy szakmai problémák valóban mély megismerésével foglalkozik. a második. DH. sőt esendőségünket természetesnek tartó. ütközés a törvénnyel. házban: H. átélése. hogy mindíg megtalálja azt az életterületet. természetszeretet. nem a civilizáció. emelkedett szellemi elékötelezettséggel. az életkörülmények spontán alakulása szuerencsével jár. amit nem is felététlenül a saját cselekvősége okoz. 198 . 9. esetleg mások tudatos lejáratása súlyos következményekkel. aki szívesebben forog olyan körökben. amely mögött áldozatos gondoskodás. elkötelezettségével.:Mélyebb szellemiség. ahol gyakorlati ismereteit adottságait bővítheti. nyílt magatartásával könnyen tud megnyerni magának másokat. érdeklődését.:Eszközeiben nem válogatós szerencsvadász. akkor teljes szellemi feloldódásában az. DH. közelebb áll hozzá mindaz. de annak határáig élvezi és ezért igen találóan szimbolizálja a Kentaur. a kiegyensúlyozott kedélyesség és ezek miatt közkedvelt minden társaságban. mély etikum.:Kitűnő. nemcsak érzésileg.:Elhallgatott.: A veszélyeztetettséget az elképzelések a vállalások túldimenzionálttsága nem annyira a szándékok önössége jelenti. a bűn és a tisztesség kérdéseit nagy odaadással vizsgálgatja. 8. széleseb ismertség és mögötte gyakran megtalálható a társadalmi problémák iránti. hogy az élet melyik területéről van szó. ha a neki rosszul álló takarékoskodásba kezd. noha a tündöklési vágy nem kizárt. házban: H. igy zavartalanul halad életútján. életörömök hajszolása. vagy a hit szellemi tartalma kétséges. vagy ilyen színben szeret tetszelegni. sikeres tanulmányok. jó hatását főleg három irányban mutatja ki:első a javíthatatlan optimizmus. Jupiter a Nyilas jegyében. több variációt gyorsan átlátó képességével képes gyümölcsöztetni sokoldalú és mélyszántású tudását. azt. ahol nem kell nehéz harcokkal és ütközésveszélyekkel számolnia. házban: H. valláserkölcsi kérdésekkel. ha vallásos.:Inkább zárkózott.DH. hogy a szükséges anyagiak mindíg rendelkezésére állanak.: Meggondolatlanul jótékonykodó. filozofálgatással. altestében (miként valóban a testünkben) állatszerű teremtmény. hanem az elvakultsággal. ami (főleg utazással egybekötött) ismeretszerzéssel. esetleg a szellem hitnélküli. házban: H. előnyben részesíti az élet által gyakorlatilag is bizonyított. vagy odaadó érzelmi viszony húzódik meg. amely számára küldetést is jelent. ha ilyenbe kerül.:A saját domiciliumában (uralmi jegyében) fortuna maior (nagyobbik szerencse) áldásos.:Nem a szellem mélységével. de ezt kölcsönösen érti. mindegy. a felül ember.:A csöndesebb visszavonultságban is megtalálja az élet igazi tartalmát. a „taláros” hívatás. testi. reális elgondolásokat. humorérzékkel. azaz ezt el is várja. szellemi válsűágok kiváltója. titkolt partneri kapcsolat. őszinte. a misztika művészetihlető. biztos sikert jelentenek életútján. a harmadik pedig az a jeles adottsága. hitvitái. H. gyakran sikeres tanulmányok dicstelen abbahagyása. az élet adta örömöket a természetesség határán belül.:Az élvezetek. tolerancia. de apologetikailag is alátámasztottak. a kultúra a lényegesebb a számára. magas szintű szellemi adottságok. nemcsak nyujtja. baj az. 12. hanem ahol világos értelmével. 11 házban: H. fozott érdeklődés.

hogy az élet örömpoharait a fenékig kiüritse. de nagyobb intenzitású a gyakorlatiasság. DH. előnyös sajtókapcsolat. aki a rokonait is szívesen fogadja. VII.: A hallatlanul „nagylábon élés” és az abba tartozó szerelmi élet az afférjaival együtt. amin más. házassága sokban elősegíti hívatásának sikerében a „menedzser feleség” (ritkábban: férj). az élet örömeinek élvezete hangsúlyozottabb. sőt bizonyos kettősséget is elárulnak. ízléssel találkozik. főleg egészségi adottságok is járulnak. pazarló életmód.:Szerencsés anyagi körülmények. aktiv sporttevékenység. DH. életveszélyes mértéktelenség. az ösztönvilág szerepének jelentőségéről. a társasviszony kialakítása életútjának meghatározó része. DH.:Jelentős anyagi előny az ismeretségi kör támogatása. hogy hiszen ez „annak semmibe se kerül”. 8. utazás alatt kötött barátság. házban: H. nyíilt ütközés a külvilággal. harácsolás és a korábban oly biztos anyagi forrás elapad.:Kisebb nagyobb szélhámoskodások. tanulmányok és egyéb írások révén kialakult. vagy ellenőrizhetetlen vonásait. házban: H. jólétét másokkal fizetti meg. de ez nem akadálya annak.:A szívesen látott rokon. tetteiket . házban: H. egyes tetteit a környezete el sem hinné róla. szofimus. amit gyakran a házastárs éppen hogy nem mérsékel. vállalkozása sikeres.házban: H. 5. de a saját jóléte érdekében azzal. házban: H.a látszat megóvása érdekében . 3. kitűnő neveltség. házban: H. ügyeskedés és a jólétért. köznyelvűbb feldolgozása. jogászi hívatás. valamely választott téma (egészségügy. a múlt maradványkacatjainak őrzése.legtöbbször a másiknak! 2. életútján nem sok leleki és anyagi gond nehezedik rá. sokáig rágódnék.:Üres sznobság. ha nem is a mások tönkretétele. amelyek gyakran a házastárs pazarló élertmódjával függenek össze. vagy annak megszerzése. nem létező származási előkelőség szelleme az otthonban. IV. első szóra szimpátiát tud kiváltani. amely esetleg sajtóperrel zárul. DH. DH. élvezeteiért semmi sem drága . olcsó szórakoztató. ahol megjelenik.DH.:Szellemi túlkapások.:A testi jólét.:Gazdag szerelmi élet. anyagi jóléte ellenére nem kapzsi és a hite szerinti nemes cél mecénássá is teszi.:A nyilvános szereplés. önzés. hagyatékozása révén. jó házasság. DH. táplálkozás) szélesebb. házban: H. ahol a praktikum az egészséges hagyományőrzéssel.:Szellemi jellegű munkája kapcsolódik a hívatásterületével.:Bár viszonylag sokat megengedhet magának. áldozat kész. I. ponyva irodalom és az egészet mint kultúrértéket kezeli. nem kifejezetten otthonülő. annak hajszolása. ügyesen sodródik és kihasznál másokat.:Pereskedések. mindenben csak a rekord. 199 . sikerre vitt perek. de otthon és különösen a születési helyén érzi legjobban magát.:Teljességükben ritkán vesznek el az előbb irtak. bátor kezdeményező. az inyencség és a kulináris örömök túlzott élvezete a szervezet funkcionális zavarainak az előidézője. de az ösztöneinek kiélése is sokba kerül. a „régi szép napok” visszasírása. erkölcsi okoból. 6. tud nemesen név nélkül adakozni és a Jóistennel per-tuban áll. érdeklődése az okkultizmus iránt messze elkerüli a félműveltségre épülő és számitó.:Az előbb említettekhez a szellemieken kívül kiváló fizikai. magasabb tanulmányok az élet kevésbé látható. esetleg huncutsággal elüti azt.házban: H.„megideologizálják. DH.:Kellemes otthont teremtő.

megtalálható nagyobb üzletházat szervezése. akkor a felelősség megállapítása miatt szüökséges. az erotikai világát nyers erőszakosság gorombaság és türelmetzlenség jellemzi. vezetésre született. a rendelkezésére áll. de ezt nem hangoztatja.biztosítják a sikert. körültekintés és a részletek racionális összefüggésének az ismerete.házban: H. 9. átlátása szükséges. de ha kifizetődő. a nagy örömből gond és baj lesz. de kiváló organizáló képességén túlmenően a nagy gyakorlatiassága. kutatók és mindezekhez hatalmas erkölcsi érzék. a kicsinyes óvatoskodás. vezetése esetén is. amit különösen az előljárói értékelések alapján bizalmi beosztást.:Kiemelkedően kedvező állás minden olyan kultúrvonzatú területen. amikor nem is tud róla és anyagiakban mutatkozik. 12. úgy a visszavonultság nem önkéntes jellegű.:Elvágyódása a távoli messzségekbe. ott nagyon megtalálja a helyét. házban: H. DH. 11. a jólét utáni vágya gyakran kiszolgáltatja másoknak. hanem éppen a becsületességük miatt kerülhetnek ilyen helyzetbe .DH.: Életútján a magasabb beosztásu személyek ismeretsége sok segítséget jelent és néha akkor is tolják a szekerét. emiatt lelekes nagyvonalúság éreztetni tudása. ahol a meggondoltság. a fösvénység megöli az előbb irtakat. ezek az adottságok teszik alkalmassá a nagyobb pénzügyi tranzakciók. DH. házban: H. a nyílvános elismertségért nagyon sok mindenre képes.:Tartózkodó magatartrása megbízhartóságot jelez. tanárok. amikor a magányban elérhető lelki távolságokat járja be áldozatvállalással. szívesen követi a hagyományos utat. addig a Bankban a civilizációt részesíti előnyben. sikerforrása. és ugyanígy elengedhetetlen az elhatározotság és a biztonságtudat is. amíg a Nyilasban a Jupiter a kultúrát tartja lényegesebbnek. DH. amelyek . ez a „távolság” átvitt értelemben is megmutatkozik. hogy mindenből tud tanulni és azt hasznosítani. az. teljesen elviselhetetlen a számára a mások előtti kudarc. ahol igaz ismereteket lehet szerezni gyakran huzamos külföldi tartózkodás formájábnan realizálódik. azonnal modernizál. vagy a hitbéli mélységgel. hanem annak uton-útféleni hangoztatásával és erőszakoskodó rábeszéléssel okoz gondot magának. DH. de mindíg valamilyen keserű szájíz. hogy pillanatok alatt elszáll a lelekesedése. iskolát teremtő.alkalmatlannak mondani és elverni rajta a port -másokért. és avalóban átélt meggyőződés.:Nem a meggyőződéssel. sőt. vagy aránytalanság is meghúzódik mögötte. inkább őrá számítanak és azt meghálálják. H:Itt sem érvényesülhet a H. az előírások betartása azok a vonásai. mert könnyű a talajvesztésük miatt . jelleg töretlenül. ahol a magas iskolázottság. ahol az óvatosság az előrelátás és az optimizmus egyaránt szükséges. A Jupiter a Bak jegyében. a nemzetközi pénzpiaccal kapcsolódó ügyletek ellátására.: Vágyainak beteljesedése nem nagyon marad el. ha pedig az elmaradna. miután ebben a jegyben casus (esett) állású. lejárattatás. megtalálható papi. akár többször is ugyanabban a formában. mint a tényleges belső valóság. hogy másokat udatosan akar becsapni. ez utóbbi kettő általában nagyobb arányúnak látszik. hit elengedhetetlen. DH. azért. törvénytisztelet. nem annyira ő számít másokra. de az ugynevezett „peches” jelző is ráillik. felelősségtudat. kutatással. jól jövedelmező állást hoz magaután. hogy hatalmas üzletembernek lássék. ezért nem szégyell idősebb korában sem tanulni.:A hiszékenységhe. 200 .:Ha rossz aspektusokkal agyonvert ez az állás. fanatizmussal kevert vallásosság. amiért soha senkinek meg nem bocsát. nem ritka. hogy legyen hol és miért élvezni a kultúrát. bírák.amit nem is maguknak köszönhetnek. X.:A gyors elbizonytalanodás. azonban a világos éleseszűség és az az ígénye.:Súlyos veszélyeknek kitett az egészsége a bujálkodások és zabolázatlan ösztönkiélés miatt.szerinte . házban: H. magas rangú papok. egyházi személyek esetében. klasszikus példa..

házban: H.:Gátlásokkal teli. különösen a házasság. amit még fontoskodó felelősségrevonásokkal tetéz. házban: H. emellett még anyagi megterhelést is jelentenek. inkább a kultúrált és kötelező tisztelet.:Idős korában nehéz helyzet alakul ki az otthonában. DH.:Óvatoskodása és vágyéletének tulzásai belső ellentmondást és konfliktusokat okoznak. pedagógiai okokból. avagy ha mégsem. sikeresebbé tenni a dolgokat. házban: H. kisebb hullámverésű szerelemvilágát is a tudatosság szövi át. DH.:Bár szívesebben költene többet. hogy miként lehetne gyümölcsőbbé. hatalomvágy.:Vagy társadalmi. mint gyermekgyógyász. vállalkozás esetén azonnal felméri az anyagi sikerlehetőségeket és mereven ragaszkodik a törvényességhez.:Különösen arra alkalmas. 2.:Önzően. 8.I. lelki fásultságot és félelelmérzeteket hagynak emlékül. IV. szellemi hagyaték kezelése.:Az említetteket ridegség. DH. hogy felelősségteljes vállalkozás sikeres kivitelezéséhez folyamartosan szerezzen ismeretanyagot. melyek fizikai.házban: 201 . fiatalkori szélsőségességek.:Életútjának alakulásába más személy halála.:Az előbb irtakhoz. az érzelmek inkább csak témák. vagypedig kultúrális szinten jelentős különbség mutatkozik a házastársak között. anbban is több a látszat. házban: H. avagy a hibaelkövetés örökös aggálya egészíti ki. 6. különöen az otthontalapító házasságát illetően. tekintély-. semmint a melegség a domináns az otthonában. esetleg gyógyászati vonatkozásban. házban: H. ha időnként lazít az anyagiak visszafogottságán. uj dolgok megtanulásával.:Számára lényeges igény.: Káros érzelmi ráhatások a gyermekkorban. örökség. részben a közvetlen miliőjét. minta tartalom. csak magára gondol és költ. vagy sport vezetési területen. de megmarad a reális adottságok mellett.örökség. esetleg szellemi.:Napi tevékenysége kapcsolatban áll a fiatalsággal.: A partnersági viszony tragikus megszakadása életútjában is megtörést jelent.:Örökös kicsinyeskedés mérgezi az otthon légkörét. föld. jogászi tevékenység. az érzelmek kimutatásának totális hiánya. 3. felelősségtudat is járul és kiváló rátapitóképesség.kimagasló szerepet játszanak a családi életben. házban: H. mert ezzel is elkerülhető az utólagos. akkor is. avagy attól a végleges elválás alapvető változást hoz. DH. DH.házban: H. közelebbről foglalkoztatja. érzelmi elkötelezettségében korrekt. 5. DH. VII. hogy a társasviszony legális alapokon nyugodjék. esetleges jógi viták kimenetelének kétségessége. DH. DH. tartós és józan szexuális kapcsolatot épít ki. esetleg az otthonára.:Hagyománytisztelő otthon. az elvállalt föladat méreteinek megfelelő. egyéb hagyaték . házban: H. 9. ahol a régebbi családi dolgok . szellemi hygiéne. részben az egészségi állapotát nehéz elviselnie.

hanem igy eleve elkerüli a személyes elfogultság látszatát is.célja. minél nagyobb a feladat. a befolyást. akik hozzá hasonlóan nem az anyagi siker érdekében végzik föladatukat.: A jegy szaturnuszi jellegű. DH.:Az előbb felsoroltakhoz bizonyos tudományos megalapozottság igénye is kapcsolódik. hogy érzékeltethessék azt.:Tudatos és túl ügyes kiválogatása a magasabban álló protektoroknak.:Mások számára teljesen elviselhetetlen tud lenni amikor az előbbi előnyös vonásait tudatosan. így kitünő meglátásai az elméleti tudománytól a gyakorlati kivitelezésig. hanem a művészetnek. kreativitásának intellektualitását jelzi az is. amivel kapcsolatban neki már korábban ne lett volna jobb elgondolása. jelentős anyagi áldozatokat követel.házban: H. A Jupiter a Vizöntő jegyében. mint az emberi kultúra tényleges megnyilatkozásának bizonyítéka a lényeges. akik mind az egyén. vagy tulméretezettség miatt akadozni kezdenek. sikerrel működjék. sőt. a tervezéstől a szervezésig sikeresek. fantáziagazdagsága folyamatos próbáratételét kifejezetten élvezi. jobbítása éredekében szívesen cselekszenek. amelyek korábban összekötőkapocsként hatottak. a nyugtalanság örökö állásváltoztatást és gyakorlatilag keveset felmutatni képes életútat okoznak. időszakos visszavonultság. a tekintélyt nem magának. H. valamint.hatásról szólni.:Magányosan. a mások által azonnal érzékelhető jóindlata számos embert hívévé tesz 202 .H. a korábbasn együvé tartozókat szétválasztj. DH. szánmára az a fontos. hogy a szerv. rábeszélő képességgel rendelkezik.:Sajátos életszemlélete. kitűnő el-. életútján többször.:Az élet gazdasági oldalát érintő kérdések magasabb szintű tanulmányozása és ilyen tartalmu tanulmányutak. számára a művészetek nem annyira valamelyik ágának a konkrét művelését jelenti. már ezen bevezető gondolatok kell. a magány tudatos keresése a szellemiek birtoklási igénye miatt szükséges a számára. házban: H:A mélyen elkötelezett felelősségtudat. találékonysága. hogy mindíg „van egy ragyogó ötletem”. I. uttörői minőségben végzett tanulmányok és az eredmény érdekében huzamosabb külföldi tartózkodás.:Nagy segítőkészség és keresése annak az útnak. DH. annál jobban képes a saját. ha kell. 11. a meglehetősen naiv. tolerancián nyugvó emberszeretete itt találkozik a jupiteri. hogy nem lehet előtte olyant említeni. újit. hogy azt a bizonyos márom lépés távolságot megtartrja. hogy nem a törvények betűit. hogy azok társaságát keresi. intellektuálisan megalapozott és az emberiség tudatos együvétartozását szolgáló. megtalálni a leghaladottabb legsikeresebb eszközöket és ennek érdekében. amelyen haladva a legtöbbet tudná nyujtani másoknak. akik később átlátnak a szitán. hanem .:Megátalkodottan védett. az. befolyásolhatóság. DH. X. de ez nem a mások iránti közömbösség jele. mindpedig a társadalom segítése. érzelmi alapokon nyugvó emberszeretzettel. vagy vitatott világnézeti kérdések. sőt. rossz házasság. elismerten. DH. egyáltalán.annak ellenére könnyen talál barátokra. a belátáson. kutatói.az említett célok érdekében használja föl. az erotikai szélsőségek iránti hajlama az előbb említettekkel függ össze. ami a valóság: ebben a jegyben nem lehet töretlen H. amelyek az évek folyamán egyre csökkenő önbizalom. de egy lépést sem tesz a realizálása érdekében és. azokat. házban: H. eltúlozva kiéli. 12.:Hatalmas lendülettel beindított feladatok. hanem a szellemét veszi alapul. a visszafogottabb magatartás bizalmat és barátságot ébreszt másokban és ez életútján sok támogatást jelent. részföladatok előtérbe kerülése.ha ilyennel rendelkezik . ő már erről is tudott. magavállalta kerülőut vezette sikerre. házban: H. önzetlen lelkesedése magával ragadja munkatársait is. akik azzal egyezőeket vallanak. különösen az örökös tettvágy nyughatatlansága. a vállalkozás hatékonyan. néha zavaros világnézeti elgondolások. mégis a jószándékú és azon emebereket jelzi. egyéni érdekét feledni.

külföldi kapcsolatteremtés is történik. egészségi adottságok terelik ebbe az irányba.:Az otthonban meglehetősen független. házban: H.:Társadalmi és szociális kérdéseket érintő tevékenység. házban: H. mint a kultúrpolitikai tevékenysége terét megtalálja. főleg humanitárius célzatú föladat fölvirágoztatása. a munkatársakkal. beteges önteltség. vagy az életstílus körül zajlanak.:A. csak a ráfordított messze nincs arányban az elért eredménnyel. amelyről nem nagyon szokásos beszélni. DH. aki szívesen szerepel. szexuális aberreációk.Az előbbiek. lelki gyógymódok tanulmányozása. utazgatás. örömöt épp úgy. hasznossá tétele érdekében sok tárgyalás. 203 .:Hajlamos a túlzásokra.:Az otthona nyugalmát is zavaró vitatkozások. DH. hiú szereplés vágyból.:Sok gond és baj a beosztottakkal. 3. házban: H. csakhogy anyagilag is megtámogathassa. házban: H. életélvező egyéniség. 2. az élete második felében kezdett vállalkozás kertetlben hasznosítja az élete során szerzett. 9.: Szerelmi ügyletek (üzletek) az otthonban. a fiatalság.:Prófétikus hangnemű megnyilatkozások. 5. találkoznak. szerződések kötése.:Disztingvált ízlésen nyugvó. 6. VII. szélesebb kapcsolatteremtéssel szociálpolitikiai tevékenység és annak érdekében propaganada kifejtése. közkedveltségét a kitűnő szórakoztatói adottsága növel. megvalósítása. DH. de fizikai. de egyrészt a partnerek saját szuverenitásának a féltése. DH. világnézeti eszmecserék a közvetlen környezetében. DH. DH. szórakozást szolgáló tapasztalatait. házban: H. szabadabb életformát mutató egyének élnek.:Az említettekhez még gyakran túlzott érzékenység és hiúság is párosul és ez szab határt jószándékú elképzelései megvalósítása sikerének. 8. DH. inkább szellemi elvonatkoztatású szórakozás keresése. számos és hosszadalmas egészségi következményekkel. az egészségügy modernizálása. amelyek az életvitel. a házastárs egészségi adottságai. illetve az átfogó neveléstervezet foglalkoztatja. az otthonban. heves érzelmeket. másrészt a partner nézetei nem teszik tartóssá a kapcsolatot. az utódoknak utat mutasson. akár a betegség határáig. az ilyen jellegű munkában a házastárs. esetleg annak munka kapcsolatai befolyásolják az otthoni légkört. házban: H.:Hangsúlyozott okkult érdeklődés. életútján a humánpolitikai kapcsolatok irányt szabnak. szabadelvű nézetek és ezeknek keres nyilvánosságot. IV. segítő. gyorsan elpárologtatják a kezdeti. természetgyógyászatot érintő tevékenység.:Általában az előbbiek érvényesülnek. hogy másoknak. érdeklődés a színi világ iránt.:Kíváló értelmi adottságok.:Hamar kipattanó veszekedések. aki otthonában a szórakozást. kifejezetten közösségi szellemű. mindenének oktalan szétosztogatása. érzelmi viszonyai tarósabb jellegűek. házban: H.:Erősen érzelmi alapokon nyugvó házasság. nem egyszer a sajtó bevonásával. jellegzetes és egymástól eltérő világnézeteket valló. DH. ami a válás után nem egyszer mint jó barátság tovább él. a gyermekek. házban: H.és ezzel szinte kielégíti azt a vágyát.

DH. hában: H.:Tudatosan vállalt. funkciót.:Az előbbiek. ha fölöslegesnek érzi magát. DH. emiatt könnyen változtatja hívatásterületét. 12..: Hatalmas leleki és szellemi utakat megtevő egyéniség. élettársa. ha élénk és szeretetteli társaság veszi körül.tapintatosan elkerüli. házban: H. érzéki vágyai sodorják. a teljességükben sohasem vesznek el.: A saját domicilium (uralmi) jegyében általában jelzi az alkalmasságot olyan fogalakozások. vagy nyomást.DH. ital veszélyezteti. de ebbe az is belejátszik. akadnak. kell. a vágyak és a lehetőségek között számukra nem áthághatatlanok a határok.: Az előbbieket fokozott hívatástudat. álszent. Jupiter a Halak jegyében. vizek végtelenje éppúgy megnyugtató a számára. de azt nem önző célra fordítja. de számára kedvező változása nagyon fontos szerepet visz. az előbbiekben említettek közt:a totális enerváltság.:Szellemi szabadosság miatt keletkeznek zavarok a partneri viszonyban. könnyen tud másokat a szívébe zárni és távoli tőle.:Jóindulata ellenére számos félreértettség. hogy nem visel el semmilyen kényszert. vagy helyzetek kialakítására. 2. X. de nagyhangú véleménynyilvánítás és emiatt ütközés a hatóságokkal. vagy ilyent maguktól tartósan biztosítani. amelyet nagyon óvatosan. a művészetek . hatalom és tekintély birtokába jut. felszabadultságát jelentő magatartást. amikor ösztönei. pedig erre könnyen aktivizálódik és akkor veszti el a kedvét. látszatra erre irányul az az önzetlen magatartás is. DH. de a mások örömét. hogy legyen megbízható barátja. hogy őket hagyják békén.nem mindíg . a másik a ravasz parazita. házban: H. H. a természet. de ebben sokszor az erőszakos. kényszerképzetek alapjában megrendítik az önbizalmát. mert különböző félelmek. uttörői feladat. akkor reménytelen helyzetbe kerül.iránt kitűnő adottságokkal rendelkezik. visszavonultságot és elmélyült tanulmányt ígénylő. üres filozofálgatással kezelje. az ilyeneket . kábítószer. hogy valamilyen funkciót betölthessen. képtelenek társadalmi pozició kivívására. amelyet meggyőződéses jóbbitói szándék vezérel. tunyaságukat ügyeskedésekkel. DH. betegeken kíván segíteni. amelyeket korábban maga sem ismert. üres. amelyet ösztönösen kerestek és amelyben az intellektuális vezetőszerepet betölthetik. az általa végzett föladat sikerének és nem annyira a külső elismertségnek az igénye egészíti ki. házban: 204 . élethívatást. amelyek alkalmasak érzéseinek a mások előtti kifejezésére.tánc.:Szerencsésen indult. hogy a világ dolgait rációval. akik a passzivitásukat. a másikat „üdvöziteni akarás”nem kis jelentőséget kap. színház . amikor nem találja másban a jóindulat legkisebb szikráját sem ilyen helyzetben.:Életútjának sikeres alakulásába a külső körülmények spontán. még az intimebb viszonyban állóknak sem osztogat. 11. az álom és valóság. konstruktívan eszközként használja. ravaszkodásokkal.: Általában két véglet szokott mutatkozni. házban: H. de ezk ki is érdemlik a bizalmát. csak azért. a fiatal korig visszanyúló kapcsolatokat erőszakos vitatkozások ellenségeskedéssé elmérgesítenek.. hajlam a perverzitásokra. amely az emberiség szolgálatát jelenti.:Nehezen érvényesül az életben. amellyel az elesetteken. kihasználhatóságuk révén. csak a külsőségekkel nem elégszik meg. elengedhetetlen a számára. mint az. roppant mély az együttérzése minden elnyomottal. a tengerek. de sokszor áldozatai másoknak jóságuk. aki visszavonultságában találja meg a nemcsak a saját. általában az olyanok iránt. hogy miként lehet valakivel lélektől lélekig érően beszélni. legtöbbször megtalálja a legegyszerűbb módját annak. sőt hazudozásokkal ellensúlyozzák. I. meghurcoltal és gyakran olyan érzései is kezdenek hatni. aki ismeri adottságait. DH. barátok elfodulása az osztályrésze.

az évek múlása gazdagítja mind szellemiekben. beteges rekordhajhászat. vagy törvénnyel való ütközéssel fenyeget. kiváló értelmi adottsággal tudja szétválasztani az okkultat az obskurustól. szívós munkára magamellé állítani.:Az otthon. elhízás veszélye. IV. sikeres jogászi tevékenység.:Kényelem. vagy akár a társadalmilag alacsonyabban állóak kezelésére. a család számára élő valóság. leplezett. az elmúlás. jelentéktelen dolgok miatt viták a környezettel.:Magát szellemi lénynek feltünető. értelmetlen rajongások. föladat sikere érdekében magasabb tanulmányokat folytat. X. 9. házban: H.:Kitűnő adottság a beosztottak. ha kell. 3.H. kettős diploma.:Vállalt munkája. esetleg látszólagos társadalmi hasznosság miatt túlköltekező. de ez nem feltétlenül pazarlással függ össze.:A halál. 6. igazi tevékenységre. DH. hogy ilyenkor is valamilyen segítői szándék vezeti. közösségi érzése könnyen aktivizálódik. a hívatottan igazi szellemi tartalmat a félművelt ügyeskedéstől. a saját anyagi függetlenségére roppant érzékeny. DH. 5. széles érdeklődés a vallás misztikája iránt. sikeres ismeretterjesztő írások a higiénia területén. szeret meggyőződni segítségének eredményességéről. lelkészi föladatok. házban: H. DH. könnyen tud másokat.:Az előbbiek emocionálják. mint a művészet tárgya.:Szerelmi életét a szélsőségesség. annak keretében gáláns figyelmessége is fontossággal bir. amely a sírig tart. házban: H.:Környezetének jószívű. sok ellenérzést vált ki a munkahelyi prófétálkodásával.:Erős és sikeres szerelmi élet. 8.: A széles körben ismert jótékonykodó. ahol a szellemi tevékenységét magasabb qualifiláltságú társakkal folytatja. de nem tud szabadulni a látszatiságtól annak fontosságát nem tudja kikapcsolni. VII. aki nem az elismertségért az. házban: H.: Vagy pózolásból. lustaság. sportszeretetre nevelt utódok. könnyelmű magatartásából tanul és képes életútját eszerint megváltoztatni. mást mond. házban: H. DH. a törvénnyel. segítői szándéka nem parttalan. mint amit tesz. a haza. a sikeres előmenetelét fölötteseinek burkolt segítése biztosítja. akiknek jó nevelést biztosít. álpróféta.:Fanatizmus.:Ütközik másokkal. a szerelem. korábbi. amely igen súlyos betegséggel. 205 .: A szélesebb nyilvánossággal kapcsolódó életterület.:Kölcsönös megbecsülésen nyugvó házasság. gyakran idősebb korban is nagyobb sikert tud elérni. hanem a takaréskodás indokoltságával. irányitására. vagy mert a korrekt módon beindított vállalkozást a partner zátonyra futtatja. DH. házban: H.:Meggondolatlanul. hiszékenyen kezdett vállalkozás. gyakran föl sem fedett segítője. lelki zavarok. házban: H. DH. DH. mind anyagiakban és ezekkel otthona bővül. nemes célzatú és jövedelmező vállalkozás. mások hiszékenységét kihasználó. a szenvedélyes érzelmek kiszámíthatatlansága és vaksága igen költségessé tudják tenni. házban: H. vagy valós. ami a tetteinek irányítója.:A házasság harmóniáját az anyagi kérdések túlhangsúlyozása megbontja. DH. mert vagy később derül fény a cégér mögött meghúzódó. bár nem kizárt. DH.

1. 12. az összes között a legokkultabb bolygó. mert adja a jót. az sokszorosan és ami az igazi lényeg: megfioszthatatlanul gazdagodik. Alkalmazkodóképesség. vagy akadályokat. serénység. idegek és ezek funkcionálása. Energia központ: Akarat és erő Elhelyezkedése a fejtető /Korona csakra/ A hozzá tartozó mirigy: Agyalapi mirigy Testrészei: Jobb agyfélteke (az intuitív és kreatív elme). kötelességtudat. A Szaturnusz. ezért józan. nehezen gyógyuló. önbizalom. de nem minden DH. jobb szem. mások manipulálása.:Ha egészség vonzata van. DH. házban: H. csontozat. mert elfogulatlan. aki megtanulta a leckéjét . aspektusa támogató.:Vagy a szellemi megalapozottság. kölcsönös lelki rokonságon alapuló ismeretségkör. gyávaság.valamint az is. hogy a neve. mert gyakran a mai gátlóért később köszönet járhat. csalódásokat okoz. a kellemeset is. az infortuna maior (a nagyobb szerencsétlenség) miatt kizárólag csak gát. takarékosság. Kellő akarattal és képességgel rendelkezik ahhoz. vagypedig az önzetlenség hiánya miatt az élet spontán segítségei elmaradnak. fogak. figyelmeztető. nemcsak a hite.: A szó igazi értelmében vett vallásos lelki élet. türelem. de áthághatatlan. se nem rossz. de az. ha ezeket a megkerülhetetlen tényeket figyelmen kivül hagyjuk. realitásérzék. egyébként a visszavonultság. nem kegyetlen. A központ irányítja még az érzelmeket és a vágyakat is. szerénység. de akkor az annál biztosabb. törések. határokat jelző és megszabó. gátló. hideg. 206 . nem támogató. tagjai mindíg számíthatnak egymásra. Fizikumvonatkozásai: A csontváz. hogy nem minden H.:Igen mély. zárkózottság mögött külső kényszer található. fej jobb oldala. DH. alaposság.kiszabott törvényeit. térd. az tény. Kozmikusan a Szaturnusz uralma alatt áll Hatások: Pozitív: Igen erős jellem. mert sokszoros erőkifejtést. akkor súlyos és tartós kezelésre figyelmeztet.alacsonyabb szinten politikai agitátorává . a főbb jellemzői és eszközei az üdvözítő hatásának. gonoszság betegség és hasonlóak tartoznának fogalomkörébe. huzamosabb külföldi tartózkodás amely mögött a tanulás nyugalmának szükségessége. Szimbólumtartalma:Mindenek előtt elosztlatjuk azt a gyermeteg balhiedelmet. Természetes intuíció és kreativitás jellemzi. Negatív: Önfejűség.11.teszi. de kinek. kinek másként . legfeljebb drágán. másokkal való kapcsolatában diplomáciai érzék. kitartás.a mindenkire. hogy ahol és ahogyan áll és uralkodik a képletben. baj. ott rejlenek az illető életének próbatételei. lényegélt az idő fogalmával lehetne a legkönnyebben szimbolizálni. házban: H. esetleg politikai megfontolások húzódnak meg. de annak szellemi megalapozottsága a vallott nézetek hitszónokává . a baj ott és akkor kezdődik. krónikus betegségek. hajlam az elvontabb témák iránt. amely se nem jó. de nem fösvénység. bőr hámrétege. magának az „okkult” fogalomnak az etalonja. hogy az ötleteket a gyakorlatban is megvalósítsa. önuralom. bosszúság. felelősség. barátságok és segítések vesznek a semmibe.

annak az élet második fele sikeres korszak. amely a végén a semmibe vész. amelyek nevelésével.Szaturnusz a Kos jegyében. tartózkodó. eltökéltté tesz. I. merevség. vagy a saját magatartása egyre fokozza. könnyen haragra gerjed. ezzel elrontja azok életét is. gyakorlatiassággal.:Szülők korai elvesztése. DH. másokat akaratuk ellenére akar üdvözíteni.:Az előbbiekhez diplomatikus hajlam. H. amit hűtlen ügykezelés.:Nehézkesség.:Elhúzódó szerelmi kapcsolat. hogy a saját érdekei eltörpülnek a vállalt föladat sikerérdeke mellett. és az élet első felében annyi akadályt gördít útjába. hallatlanul kemény elhatározottság is járul. házban: H. hiúság. amelyben tekintélye csorbítatlan. jelleget. vidám társaságban inkább félszeg és házassága sem mondható szerencsésnek.:Miután ebben a jegyben kázus (esésben) állású. mert jóindulatú. IV. de kitartóerővel.:Anyagi gondjait mások segítésének kényszer.:Az említettek mellett minden megnyilvánulásán szinte átsüt az élet terhének viselés-tudata. a feje. ideggyöngeség miatt tartósabb gyógykezelés.:Éles értelemmel. az anyagi kérdések alakulása nagyon érzékenyen befolyásolja a légkört. házban: H. DH. konstruktiv kritika formájában nyilvánítja. szorgalmat. DH. mert vállalkozásai a nagy nyilvánosság érdekeit szolgálják.:Rendszeres munkával. 207 . mert féltékenység. mert vagy túl korán.:Fentiek mellett az akarnoksága elviselhetetlen. hogy ez az ő érdekükben történik.:Konstruktív szellemű. ha a képességeit csodálják. DH. 6. fogai. 5. eltökéltséget sugarzó föllépésével biztosítja és bölcsessége. füle és szeme érzékeny. felelősségteljes szellemi tevékenység. amelyet az otthonában is elvégezhet. vagy fiatalon elkerül az otthonából. nehezen jön ki másokkal. tekintélyét tartózkodó magatartással. gyakran elzártabb területű tevékenységgel biztosítja az anyagiakat. a tanulást. nevet tud teremteni magának. szerelmi életével kapcsolatosak. de dühkitörése után hatalmas önfegyelemmel viselkedik. tesz ezáltal edzetté. szereti az egyéni utat. új otthon teremtésének szükségessége. de hálátlanság a köszönet. házban: H. nem szívesen dolgozik alkalmazottal. elvadult veszekedések. de nem elutasító. konokság mellett örökösen panaszkodó. mindezt úgy teszi. drága neveltetés. sikert ér el a szellemi játékokban. makacsság. DH.:Tragikus események a közvetlen környezetben. hűvös.:Szívós fizikum. okossága nagyobbnak és mélyebbnek tűnik a ténylegesnél. vagy félreértés nehezít. kötelességtudat. házban: H. tervei nagy méretűek. házban: H. 3. a közhasznúság jegyében különböző szellemi problémák megoldásán fáradozik. 2. szereti a tudományokat. mint bőséges. nehezen alkalmazkodik. nyíltan vallva. vagy késve vág bele. házban: H. az apai szigor és a gyermeki ragaszkodás ütközése. de az akkor is kritika. hogy aki tanult azokból. ennek ellenére roppant elhatározottá. környezetét hűvösen kezeli. érzéseinek a kifejezési formája is jellegzetes. fokozott önuralommal legyőzi azokat az akadályokat. rapszodikusság és elbizonytalanodás. igy nem lehet szokványosan értelmezni a H. hatalmi pozicióra tör és nagyon szereti. de kemény az otthoni környezet. azonban ritmushiba szokott előfordulni. erőt. DH. erőszakoskodások előznek meg. amely inkább biztos.

ha kell diplomatikusan sima. inkább alattomos ellenségeskedés miatt. házban: H. jelentős korkülönbséggel és amelyben inkább a tisztelet.házban: H. tisztában van azzal. pedig csak egyszerű céltudatosság és hallatlan kitartás a receptjük. ha kell kemény. önfegyelmet ígénylő tevékenységével nyilvános elismertségre törekszik. a minél nagyobb anyagi függetlenség irányában. de saját függetlenségüket megtartva. számtalan. ügyes politikai képességgel. reagálásaira az érzékenység és a szellemi beállitottság a jellemző. mások szerencsésnek mondják. 12. hogy a sültgalamb nem repül senkinek sem a szájába. akár áldozatot is 208 .:Ő az. amely személyes differenciákon megbukik. nyilvánosan elismert hatalomra tör. H. de idősebben megbékél ezekkel.:Pervesztés bírói elfogultság miatt. nem nagyon hallgat másokra. saját vállakozás. az utódok féltése. ha az kultúrális. írtóznak minden hirtelenül fellépő. ahol tudatos visszafogottság és szívósság szükséges. önállóságígénye nagy. 8. kapcsolataira a nyíltság. álmatlan éjszakán kifundált tervük realizálásához. kiegyensúlyozottan. nehéz elhatározással. VII. a partner akadékoskodó. amely a gyakori legyengüléseket elviseli. nehezen illeszkedik munkaközösségbe. komolyabb elmélyülést. akár nagy tömegeket érintő vállalkozások érdeklik. házban: H. házban: H.:Izzó féltékenység. kutatói munka. X. ilyen érdekében. mint a szeretet kölcsönös. ezért folyamatosan.:Hívatásterületéről kényszerül távozni.:Minden olyan életpályán. visszavonultságban végzett. lépésről-lépésre. DH. okkult tanulmányok. kollégák közé. a tervezettjétől eltérő. DH. higiéniai problémák nehezítik a gyógyulást. sok gond az utódokkal.:Kreatív szellemiség. házban: H. DH. 9. rebellis hajlama miatt minden hagyománnyal. amelyben közhasznúan.: Széllesebb ismeretségkörben ő képezi a súlypontot. csak a nagy horderejű. vagy a rossz időben föllépő betegségek. erkölcsi alapon nyugvó. DH. DH. ilyenkor szokták elveszteni biztonságukat. jól megállja a helyét. vagy társadalmi célokat szolgál. modora. ott találja meg életútját. krónikus jellegű betegségek veszélye.:Szívós természet. többeket.:Főleg a magatartásának önössége nehezíti meg a másokhoz fűződő kapcsolatait és szakítja szét a barátságokat. nyugalmat is jelent. hatásosan tudnak közreműködni.:Tudatos törekvés a nyilvánosságra. főleg kitűnő diplomáciai képességgel tudnak másokat befolyásolni. 11.DH. DH. de különösen a kényszerü lépéstől.:Életútjában sok nehézséget jelentenek az ösztönös kitörések. aki tudja.:Különösen a fiatal korában. vallott nézetekkel szellemi síkon ütközik. de perverz gyönyörök is.: Öröklött. zsémbeskedések. házasság. zsörtölődő magatartása teszi nehézzé a társasviszonyt. ahol meg kell küzdenie a sikeréért.:Gyakorta az egészségi és fizikai adottságok azok amiért szívesen tevékenykedik visszavonultságban. A Szaturnusz a Bika jegyében. házban: H. ritkábban nyílt. hogy az anyagi biztonság egyben tekintélyt. megfontolt határozottsággal és előrelátóan halad a cél.

kisebb utazásainak során szerzett ismerősökből verbuválódik. DH. idősebb korában egyre közelebb kerül a természethez. tartózkodás. 209 . környezete számára kibirhatatlan lesz. DH. házban: H. házban: H. biztonságát elveszti és ezzel családja. I. IV. önző.:Tetteinek egyetlen irányítója az anyagiasság. baráti köre a közvetlen környezetésből. előre kiszámított. a megszerzettek idősebb kori. szellemi használata. tartózkodás. tettei nincsenek arányban a kapottakkal.: Tetteinek egyetlen irányítója az anyagiasság.de ilyankor másokat sohasem hoz nehéz helyzetbe. írígysége gyűlölködővé teszi másokkal szemben. munkatársaknak. ismeretségi. az előfeltételek garantálást alátámasztó számítás. házban: H.:Renkívül céltudatos magatartással kiépített otthon és ezzel összefüggően ingatlanszerzés.:Félszegség. a saját dolgaival kapcsolatban szinte félszeg agyonhallgatás. házban: H. tetteik elismertségét erőszakkal. DH. nem hajszolt munkatempót ír elő beosztottanak. házban: H. érzelemvilágát az érzékiség jellemzi. ezért válik elviselhetetlenné. életre való döntéseivel folyamatosan sikert hozóvá teszi. DH. vagy a tanulmányaival kapcsolatos. ha mecénás. mert csak az anyagiakat félti. biztonságát elveszti és ezzel családja. a veszély éppen abban rejlik.vállal. a saját dolgaival kapcsolatban szinte félszeg agyonhallgatás. kicsinyes. próbálkozásai. ők ragaszkodnak hozzá gyors helyzetfelismerése és a közösségi érdekeket szolgáló magatartása miatt.:Anyagi helyzetét hívatásának becsületes ellátásával. ha kell. érzelmi életét a totális önzés jelemzi. kezdeményezéseit pontosan. DH. nagy hívatástudattal rendelkezik és az élettapasztalatait. akkor nem ragaszkodik a névtelenséghez. illetve rokoni kapcsolatait. kizsákmányoló. 2.:Meglehetős közöny és hűvösség jellemzi a közvetlen környezetét. mennyiért kapok” filozófiáját vallja. házban: H. ezért válik sokaknak elviselhetetlenné. házban: H. 6. DH. érzelemvilágát a hűség jellemzi és tartós kapcsolatot csak olyannal alakít ki. nagy hivatástudattal rendelkezik és az élettapasztalatait. nyakasság is járul. de megállapításai találóak. szorgalmas. sőt. I.:Szófukar. érzelmi életét a totális önzés jellemzi. adottságait ügyesen kamatoztatja. 3. 5. a veszély éppen abban rejlik. DH. adottságait ügyesen kamatoztatja. ravaszsággal vívják ki. akivel ez kölcsönös. annak széleskörű elismertségével. ösztönvilágának mértéktelen kiélése anyagi csődbe viszi. aggódik miattuk.:Önző. hogy a legkisebb akadályoztatásra féltékenysége. ezért hajlamos a pénzért vett szerelem „tudom mit.:Az előbb felsoroltakhoz fokozot hűvösség.:A családtagok eltérő nézetei az otthonépítésről és az önállosodásról belső huza-vonákat vűlt ki. fösvény vonások tetézik az előbbiekben leirtakat. önfejűség. hogy a legkisebb akadályoztatás féltékennyé. aggódik miattuk. előre végzett kalkulálás alapján. környezete számára kibirhatatlan lesz.:Bár a nehéz munkától sem riad vissza. akár nagyobb áldozatok vállalásával. önfejűség. és a szenvedélytelenség jegyeit magán viselő érzelemvilága csalódásokat okoz.:Produktivitásra törekszik és önálló vállalkozását. élvezete.:Az anyagi siker érdekében szívós. elmélyült ismeretszerzé. írígysége gyűlölködövé teszi másokkal szemben. sőt segít a másikon. akikhez korrektül viszonyul. bizalmatlanság. érzelemvilágát az érzékiség jellemzi.:Az előbb felsoroltakhoz fokozott hűvösség. mert csak az anyagiakat félti. helyzetfelmérés előzi mag. nyakasság is járul.

jól képzertt. társas viszonyt csak a hozzá hasoló. DH. annál jobban érzi magát. 12. korrekt. nyílt és megbízható partnerrel köt és ez házasságkötésére is jellemző. mint amit cselekszik. kiváló intellektus. de átvitt értelemben is ezért tudományos területen kutatással. gyöngeség jele. képes egyszerre több témával foglalkozni anélkül. DH.:A jegy sokoldalúságát összefogva elmélyítve nyugodtságot. H. díszelenök. ügyes. egyenes. doyen. intellektuális okkult érdeklődése öröklött hajlam.DH: Csont. tettei erre irányulnak.:Erőltetése ellenére az élete önmagától nem sokat ad. A Szaturnusz az Ikrek jegyében. VII.:Széleskörű. X. idősebb korában szellemi reprezentáns.:Hajlam a torok. 210 . nyilvános sikere érdekében többször. minél aktívabban. folyamatosan szerez ismereteket. általában a szervezet fölépitettségében. házban: H. krónikus betegség. 8. elsimertség. közvetlen rokonai közt nem a legkedveltebb. majdmindíg igen kemény munka alapján.:Céltudatosan. 11. de inkább a termelői és nem a kereskedelmi vonalon. hanem ahol az értelem dominál. de örökös labilitást jelent az adott előírások ügyeskedő kijátszása. ezekből a legtöbbet a saját uralgásvágya vált ki. házban: H. amit humorral. házban: H. külső. DH. eszmei érdekeltség hajtja. kiszámíthatalan megnyilvánulások a házasságon belül. gyakorlatiasan. széles látókört jelez. megválogatott információkra épülő. okmányok. de nem alkuszik.és idegrendszeri.:Útját sok ellenkezés kertesztezi.:Szenvedélyeinek legyőzése jelentős erőlekötést igényel. akinek mindí van egy „remek sztorija”. szellemesen. életveszélyt rejtő ütközés a törvényes renddel.:Messze távlatok vonzzák. sszexuális problémák a házasságon belül. tartósabban fejtheti ki szellemi képességeit. DH. DH.:Részben mint az előbbi. DH.íratok pereskedés veszélyét rejtik. karrierjéért képes házasságát is feláldozni. az említettek mellett van benne olyan ígény. szórakoztatóan tud előadni. külföldi kapcsolatokat érintő vállalkozás.:A társas kapcsolat kialakulását óvatos körültekintés előzi meg. házban: H. „tiszteletbeli”. ahol az érzelmek. de azt sohasem sajnálja. hatalom. de jól pozicionált személyekből álló ismeretségkör. ami a pervesztés veszélyét is rejti. hogy bármelyikben felületes lenne. tekintély. ahol a törvényességgel ütközik és egészségét veszélyezteti. de amellett nagyvonalúan is szervezett életút. sikeres életútján. függetlenségét megvédi.:Önző. sikere pedig hosszabb életutat ígér. diplomatikus informálódások formájában. brilliáns elbeszélő. buktatással veszélyeztetett. házban: H. tudatosan alkalmazkodik.:Ídős. mindíg valamilyen magasabb szellemi. tetszeleghet realitásérzékének nyílt dicséretében. funkcionálásban (mirigyrendszer) mutatkozó érzékenység. a részletek jeletőségét helyre teszi. széles műveltségű. gyakorlatias és ítélőképessége reális. hogy valamivel kell foglalkozni és ezt vonzó. házban: H. nem beszél mást. kicsit naiv vonás is átszövi.: Vágyainak szélsőségessége nagyon veszélyes utakra tereli. társadalmi felemelkedése bukással. kényszerítő körülmények miatt elmaradt nagyobb utazás. és az ízület betegségeire. nem ott érzi jól magát. 9.

házban: H.: Titkos tanítások. hogy a felek a későbbiekben is biztosítva láthassák magukat. DH.:Az életutat. ez lehet kicsit „kijózanító” akadály. házban: H. fellegekben járás és a realitást nélkülöző. miután az érzelmi vonal háttérbe szorul. 6. matematika. a sorsot formáló. késlekedések. házban: H. DH.:Az előbb irtak túlzottságai. amelyet nem mindenki szívlel. DH. megbízható tanácsadó mind rokoni. beszédhibák. 2. DH. vagy kilégületlenség miatt aberrációk mutatkoznak. vagy a nagy nyilvánosságot nem ígénylő kapcsolatok az otthonában is szerephez jutnak. házban: H. ha sikertelenség éri. tétovázások.: Hajszoltan magas szellemi igények és azok kielégíthetetlensége. légzőszervi érzékenység. 3. valamint a szellemtudományok gyakorlati kivitelezése. esetleg a hangsúlyozottabb pesszimizmusa teszi életútját magányossá. de”stilusa. DH. DH. könyvkereskedő. belső elbizonytalanodások miatt sok helyzetet elront. egyéniesség. házban: H.:Vagy elviselhetetlen egyoldalúságot. külső és belső tényezők ösztönös kutatása.:Túlzott anyagiasság. esetleg ezt kényszerítő.:Az előbbieket az okos nézetei és a fürge észjárása teszi hathatóssá. 211 .:Éles értelemmel. kitűnő megfigyelőképesség és olyan. -zavarok.:Nehézségek a saját magával szemben felállított követelményeinek a munkatársakra kényszerítése miatt. félreértettség. az is olyan baráti kör utján. lekésik. szellemi vállalkozást kezdeményezni. 5. házban: H.:Hívatása. a témára koncentráltan újabb és újabb szellemi területeket tanulmányoz.:Sorozatban bekövetkező.: A társas viszonyaiban.:Munkájának rendkívüli fontosságot tulajdonít és biztonsági okokból sok energiát fordít a részletek precíz kidolgozására. házban: H. munkájának anyagi megfontolások az előzményei. vagy esetleg valamilyen beszédhibát jelez. DH. különösen az „igazad van.: Nagy függetlenségigénye miatt kerül minden konvencionálisat. mindpedig baráti körben.:A nehezen megszerzetteket az élet kényszerűségei és zaklatásai miatt ki kell adnia. IV.. magvas humor jellemzi. zavarosak a nézetei és képtelen bárkivel is kijönni az örökös sötétenlátása és önbizalmának hiánya miatt. vagy túlértékel és ezek vezetnek lelki letörtséghez. vígasztalhatatlan depresszióba esik. VII.:Fentiekhez nem járul elég kitartás.:A halk visszavonultság és csendesebb magány kedvelése miatt otthonának nagyon kimért a hangulata. nehezebb fiatalkori évek. DH. nyelvek. esetleg közvetlenebb sajtókapcsolatok területén véget felelősségteljes munkát. örökösen és cinikusan kritálgató. az azt jobbítót és ezért képes jelentősebb. igy a házasságában is az intellektuális szempontok és a korrektség viszik a prímet ezért gyakori a házassági szerződés kötése. 8. amelyet a téma-. vagy megvalósíthatatlan rögeszmék ráerőszakolása a külvilágra a kiváltója a folyamatos ütközéseknek. házban: H. I. gyakran azonban szellemes elgondolásai teszik nehézzé az elviselését. keresi a társadalmilag hasznosíthatót. mint tanár. vagy eredetazonosság köt össze.DH. kétoldalú korrektség jellemzi kapcsolatait és ez érvényesül érzelmi életében is. külső körülmények váltják ki. végleges elszakadásokkal járó. gyakorlatias életszemlélete garantálja számára. hogy nem túl bő anyagi forrása melett pénzügyei egyensúlíban maradnak. az élet szűkmarkúan nyujt segítséget.

nem szívesen kezd újat . a tudmányos szintig képes átlátni és átláttatni a problémákat. elnyomottak. drogfüggőség. bővíteni. kerüli a versengéseket. tetteit méltányolja. mérték. csalóka várakozásokkal. házban: H. házban: 212 . ezért szinte lehetetlen a szó hétköznapi lértelmében vett H. hogy tetteiért legalább jószót kapjon és a gond abbaóül is adódhat.: Nagyjából az előbbiek. kereskedelem vonalán akkor szinte csodákra képes. DH. nehézségek idősebb korában is visszahatóan sikerében akadályozhatják.:Életútja akadályokkal teli.: Az előbbiek eltúlzásain kívül a legveszélyesebb az örökös hangulati bizonytalanság.:Kitartó. nem mutatja. tapasztalta. a tartalom valamint a mód és lehetőség közötti aránytalanság. azonos emóciókkal reagálnak az élete folyamán és ez erősen befolyásolja mentalitása kialakulását.:Kitűnő szellemi adottságával. amit a másik nem is tudhat. DH. amit tud. esetleges szigor.és határvesztés evésben. a saját családjának létbiztonságát megteremteni. a szellemi tevékenység megszállottja. legfeljebb a diszpozitora (jegy ura) a Hold kedvező állása és más bolygók aspektusai lehetnek mérséklő levezetők. hogy itt minden jó adottságát elveszti. A Szaturnusz a Rák jegyében. házban: H. sokszor élesen nyomon követhető az anyai ráhatás. DH. de nem igazi barátságok.:Üres becsvágy. I. hogy érzéseit viszonozza. a gyakorlatias átlátása a témának tekintélyt biztosít a számára ennek révén irányító szerepet tölt be. ellehetetlenüléses apátiába esni. ezek élete végéig képzetek formájában élnek benne és a gyermekkori szeretetlenségek. gond a házastárs egészsége miatt.:Szomorú kedélyvilág. szinte szétporlad. az adottságainak ügyes kihasználásval nyilvános sikert ér el. saját elbizonytalanodásait hazugságokkal leplezi. hatásról beszélni. az attól kapott. kizsákmányoltak és az egyszerű emberek érdekében. ha fölöslegesnek érzi magát. a választékosság és az igényesség totális hiánya. az igazi szülői vonásokat sohasem ismerte. az igazi nehézség abból adódik. csak annak mondott. ha titkon tett. a tudomány. vagy más témakörben.9. munkát amelybe belevetheti magát. ez folytonos tevékenykedésre sarkallja. de szinte hiú módon várja. tudomány. a következményeket nézve. 12. amely mögött sokszor komoly egészségi okok húzódnak meg. filozófiai. DH. de az elismertség.nyiltan. esetleg az. H. amelybe szinte személytelenül föloldódhat . talán ez az állás tekinthető a megpróbáltatóbbnak. kerüli a nyilt. a gyermekkori ráhatások. amelyek általában a feladat teljesítése és elismertsége. kedvüket szegheti még siker esetén is. otthontaslanság érzete. gondok. elpuhul. de a magányban vígaszra talál. szinte élethivatásnak érzi és ezért . ezzel kapcsolatban jelentős külföldi levelezést folytatva. ahhoz húz. közvetlen kiállást. ipar. célt. 11. tevékenységi kört. X. de szívesen lép föl elesettek. vagy burkoltan. ahhoz ragaszkodik. amit ő érez annak. megóvni. vagy a szándék. komoly szellemi munkával. az ezzel összefüggő kiszámíthatatlanság. képes totális letargiába. leginkább kerülő úton. vagy szeretetlenség. vagy a gyakorlati haszon nélkül.akár a művészet.:Életuntsága készteti visszavonultságra. környezeti tapasztalatok idős koráig hatóan kitörölhetetlenül megmaradnak. ha talál valamilyen életterületet. illetve ezekről kényszerképzetei vannak. állandó foglalkozás a részletkérdésekkel gondterheltséget korai őszülést okoznak. akiről tudja. ivásban. DH. anyagi áldozatot is vállalva. vizsgálódások.:Miután a két exil (száműzött) állás közül. még a félreismertséget is vállalva mindenre képes. erotikában. házban: H. hogy ezt akkor is elvárja. ha föladatát ellátta és ujat nem talál. így a megbízhatatlanság és ezek az előbbieket alaposan értékük alá szállitják. házban: H. vagy félreértés miatt keletkeznek.:Hívatásának tökéletes ellátására törekszik. elmélyülni vallási.

akár még rabszolgaszerű munka formájában is. vagy annak biztonsága megteremtésében. DH. ugyanakkor mindíg az ösztönvilága vonzáskörébe kerül.:Az előbbiekhöz gyakran egészségi kérdésekkel kényszerülő foglalkozás járul.:Főleg az anyagi függetlenségének megőrzése miatt inkább a magányos és nem a házas életformát követi. nem egykönnyen tárja föl. szellemi munka az alapjuk. alaptulajdonsága miatt inkább az intimebb. vagy föld utáni vágyakozás 5. tevékenységi kör ellátását. önálló. nőknél erőszakosság. DH. társra vágyó személyiség aki ezeket a viszonylatokat is képes a hívatás és kötelesség oldaláról szemlélni. idős kori kertészkedés. ha kell. sorsszerű egymásrautaltság a közvetlen miliőjében. vagy természetfölötti témákat. 2. a csak a járt út követése. házban: H. esetleg speciális témáju. otthonra. az egyszer már megkezdett föladat.:Jellegzetes észjárás a szellemi foglalkozás irányába tereli. vagy művi behatolás vesélye. inkább félszeg magatartása miatt nehezen találhat megfelelő partnert. nehéz élettapasztalatokat szerez már gyermekkorában. DH. fokozott szeretetéhség is járul. kedveli az okkult. konstruktív szándék dacára kudarc a külvilágra-hatásában. munkaterületén sérelmes változásokat kell eltűrnie. de azokat életútján tudja hasznosítani.:Meglehetősen körülhatárolt.:Tartósnak indult szerelmi kapcsolat. házban: H. aszketikus vonások az étkezés területén. örökös gondok és akadályok a saját otthon. környezetéshez erősen kimért. az illúzió megóvás érdekében. hűvös tekintély az otthonában. DH.:Öröklött készség a külső. szeret példát mutatni munkatársaknak. DH. ezért érzelmeit tudatosan. házban: H.:Az említettekhöz nagyobb fokú biztonságigény.:Gyakori a saját otthon saját kezű felépítése.:Súlyos egészségi problémák.:Az otthonából a hívatásterületére menekül. vagy az elhallgatás kényszerüsége. de ez egyben nehezíti a kapcsolat alakulásának sikerét. 8. érzelmi kezdeményezései csak a hozzá hasonló.:Szervezeti adottságai több és tartósabb kúrákat tesznek szükségessé. de ezt senkisem akarja beismerni. mint a társas kapcsolatokat kedveli.:Az anyagiak spekulációs tevékenységen nyugszanak. 3. akkor áldozatosan segít . évek multával is képes folytatni.:Tartózkodó. anyagi veszteséggel járó társasviszony. szerelmi bánattal végződik. házban: H. DH. kiváló értelmi adottságait munka. házban: H. IV. ha választott kitart mellette. 213 . házban: H.H. sikertelen pereskedéssel.:Az anyagiakat otthona érdekében teremti elő és gyakran méltatlan viszonyok közé kényszerül emiatt. amely csalódással. házban: H. nemi betegségek veszélye. a látszat. de ezeket szégyell kimutatni. beteges birtok. esetleg egy nem agyonválogatottnak nevezhető társaság keresése. ezért sok anyagi áldozatra is képes. de ez kölcsönös és számos félreértés még tetézi is a helyzetet.:Közvetlen környezete erősen visszafogottan viselkedik vele. természetességét. VII. házban: H. földhözragadt észjárás. DH. beosztottaknak. de ha szükségét látja.és hívatásterületén jól gyümölcsözteti. 9.:Az erős érzelmi labilitás a szerelmi életében is sok gátoltságot vált ki.:Az eszmei családfogalomért sok áldozatot tud vállalni. visszafogottabb érzelműeknek szólnak. DH. hagyományos formák fontossága iránt. 6. amelyet a saját érdek azonban nagyon élessé tud tenni. megszokása. amelyeket tetéz az anyagiak hiánya.

hogy magáról megfeledkeznék és olyankor nincs az a drága és jó. később meg már tudatossá válik benne érzelmeinek elpalástolása. mert semmitől úgy nem írtózik. hogy ezeket mással is megossza.:Viszonylag fiatalon sikerül tekintéllyel járó és általa is akart poziciót elérnie. azonban hiába akarja azt mással megosztani. mert csak így képes . főleg a mások bármely szempontjánál fontosabb. vagy kényszeríti a saját sikerére.. józan vezető. azért neki meg kell küzdenie. legalább is kifelé.:Közte és környezete között valamilyen nehezen azonosítható. annak összes egészségi vonzatávalé és a félig gyógyulási állapot veszélyeztetettségével. amit az élet magától megad. azt eszi. adott esetben pont ő az akit nem kérdeztek meg. vagy objektivizálható. „azzal” együttvan. veszi. ennek viszont az a következménye. de hallatlanul érzékeny. a baráti segítés visz szerepet. hiteles. házban: H. rendeli. DH. mert az annak árthat.. A Szaturnusz az Oroszlán jegyében. ezért önzőnek hat. megnyilatkozásai zsarnokiak.: Vállalkozásában. vagy személyi alkalmasságának kétséges volta és a veszélyt a kitudódás örökös félsze jelenti. valamit mindíg elront.:Mint az előbbi. ahol sikert csak a nagymérvű alkalmazködőképesség nyujhat.ellentétben ha a Rákban áll . akkor viszont képes pillanatok alatt eligazítani és ha ezért szólnak. DH. nézeteiben megingathatatlan.vagy legalábbis gondolja . mindíg ezért küzd és még a humort is nehezen engedi meg magával szemben. hogy miértnem előbb kérték. 11. megfontoltak.:Nyiltan elismert siker utáni vágya és a külvilágtól várt dícséret miatt olyan áldozatokra is képes. önfejű. érzelemvilága mély. ígényli a szerelmet. a fegyelem elengedhetetlen a számára. hogy nála alacsonyabb szintű a partnere. házastársát megértően segíti. aki mindí az élen akar járni.DH. a sikktelen kivagyiság. a válasza. ahol inkább az elkötelezettség. csak méltánytalanság éri. de szervezőképességének az az igazi bizonyítása. kifejezni és ha megpróbálja. de örökös túlterheléssel. eszmei határvonal húzódik. ha az túlhaladott. nehezen tudja érzelmeit kimutatni. DH. az pedig számára mindennél. poziciójának elérésében a külső körülmények alakulása. de. noha ennek ellenére nem veszti el magát. az erőszakoltság a buktató. hogy „ő”. 12. pedig. házban: H. a kötelesség. 214 .:Megnehezíti az léletét az a tudat. tettei bátrak.eredményes lenni. nem pedig a saját elhatározás dominál. következetes. mint a kudarctól. X. de nem szívből legfeljebb hívatásból. a másik gondokat okozó a félszegségből eredő nagyhangúság. akkor annál inkább. már az is az érzelem egyfajta megnyilatkozása. ragaszkodik az érzelem nélkülinek ható megnyilatkozásokra. hatásról. de miután emóciótlanságra hangolt. meggyőző. roppant érzékeny a tekintélyére. határozott törekvés felelősségteljes pozició betöltésére. amiért mások semmit sem tesznek. amikor az ő oldaláról tekintve. csak amikor már baj van. hatalmas elhivatottságtudata a pozicióharcban csúcsosodik ki. minek ide még több és ebből eredően gyakori. magatartása egyenes.:A szülői ház indittatása olyan életterületre viszi.nem az erőtlenség. ráadásul örökös mellőzöttségérzetével küszködik. házban: H. arról nincs szó. de képes a nam a maga választotta területen is tartósan tevékenykedni.. de itt . előrelátóak. amelyek kicsinyes előkészületeket igényelnek. de az idők múlásával egyre világosabb lesz a választásának téves. aminél különbb ne lenne. csakhogy a saját kényelme biztosított legyen és semmilyen ösztönzést nem érez arra. H. hogy mindaz. hanem az erőszakosság. hanem kötelességtudásból és ezért a kemény munka. nagy feladatok megvalósításának elkötelezett vezetője. a kitűnő szervezői adottságával meg az a gond.:Az előbb felsoroltak túlzottságai miatt állandó a bizalmatlansága. hogy a másikat lehangolja. DH. hogy későn mutatkozik. de nem mint megértő. hogy mindíg csak a célt és nem a saját érdekét nézi. tud szórakoztatni.:Miután ez a másik exil (száműzött) állása itt sincsen szó valódi H.

életútján a vezetői. ha örökséghez jut. intellektuálisan akar hatni a külvilágra. hogy sokszor félreismerik. de épp elég gyakori a dühkitörés. amit önmaga is igyekszik fékezni.:Sok csalódás az érzelmi életében. többször találkozik az életban nyílt elutasítással. 3. azzal. házban: H. saját kapcsolatairól nem szívesen beszél. DH.:Szinte az égész életén át. megbízható tapintatosság és szerénység is kifejeződik. DH. szakmai megszállottság.:Érzékeny. de sokszor kiérezhető. DH. hogy még a baráti kör is elfordul tőle. a kötelességtudás a házasság eszmei alapja. hiú magatartás. érzelemszegénység az otthonban. amelyet a saját otthonában is érvényesíteni akar.:Gyakran az eljegyzésen sem jut túl. szakmai alkalmassága miatt nagy tekintélynek örvend. akkor élet-halál urának képzeli magát.:Nem a szenvedélyesség. a végén vesztett perek. DH. de képes roppant száraz tematikával is foglalkozni.:Erős apai tekintély. 8. örökösen az anyagi kérdésekkel küzd.házban: H.:Szigorúság. házban: H. vagy zsörtölődő. ha nmem. a szorgalom és a tettrekészség emelkedik ki. házban: H. vagy nincs pénze. házban: H. 6. hatalomra törése olyan leplezetlen. akkor meg az a gondolat gyötri. hogyha azt elérte. önző és fösvény lesz. kedélyét is az befolyásolja.az az igazi baj. uralkodási vágy és hajlam a partner fölött. főleg magával szemben nagyon magasra emeli. hanem a hűség. gyermekeit hívatástudatra neveli. kényszeredettség a közvetlen környezetében. reális. hogy ő nem hasznos ember. józan.:Egészségre ártalmas munkakörülmények.:Az említettekből a vezetői pozicióra törés emelkedik ki. agy. a társadalompolitikai kérdések erősen foglalkoztatják és az ilyen kérdésben nyíltan kiáll. DH. DH. neki anyagiakban igen összefogottnak kell lennie. tettekre és nem szövegelésre neveltség. az élet nmem sok spontán ajándékkal lepi meg. a kollégák. sikerrel induló. nem rajonganak érte. pillanatnyi hangulatát. önzéssel elért siker és az otthon kényszerű alárendelése a hívatásnak. ami nagy önuralmat árul el.:Jó és koncentrálható értelmi tevékenység. abból is csak a gondja szaporodik.:Így is sok nehézség az érzelmi életben. de ezt maga is érzi.:Anyagiak vonatkozásában a házastárs jobban szituált. a szerény fiatalkori adottságok miatt magának később többet megenged. 5. házban: 215 . a hangoztatott példamutatása miatt. de szívesebben dolgozik egyedül. de tud is áldozatot hozni azért amit birtokolni akar. de a legkisebbtől a legnagyobbik „járt” neki. érrendszeri és szívbetegségek figyelmeztetője. VII. házban: H. hogy mindebben valóban igaza is van. kézen fekvő. 2.:Megbízható. gyakorlatiasság.:Az írtakból különösen az impulzivitád. a mércét. alkalmasságát nem kérdőjelezik meg. mint munkatársakkal. a házastárs beteg. I. IV. hogy van. DH. házban: H. de kiméret kapcsolat a közvetlen környezetével. magasabb szakmai képzettség ígényével. hogy saját érzéseivel sincs mindíg tisztában és miután önmagával szemben is elbizonytalanodik. gyakran kell egészségének dolgaival foglalkoznia. emiatt azok többszöri változtatása. elhatározottsággal látja el föladatát.

az élet spontán adottságai közül csak azokat ismeri el. erős létküzdelemmel.:A múlt. filozófiai) nézetekkel. az anyagi kérdésekben roppant precíz.: Kierőszakolt vezetői pozició. csak morális érzékenységből.:Vállalkozásai nem mindíg tisztázott előfeltételekkel. ugy is mondhatnók. de tanít is szívesen.:Tudatos szembehelyezkedés az általánosan elfogadott (világnézeti. különösen. azt hívatástudattal. de ezzel nem lesz megvásárolható. félszeg szerelmi kapcsolatok. fiatal korában nagyon takarékos. ismeretbővítés folyamatos 216 . megoldásokra is. otthon érzi magát. munkálatokkal függenek össze. emiatt nehezen harmonizál másokkal. magas intellektus. szórakozásra költeni. esetleg a közvetlen környezet praktikái révén. akár névtelen levelek. gyakori. pesszimisztikus beállitottság járul. kiváló értelmi adottságai mellett az ismeretátadás és az ezért folytatott tanulás. 9. más a szülői otthotól indítottan hasznossági alapon tartott kapcsolatok. elsőre prüdériával fogadja azokat.: Jótetteiért csak hálátlansággal fizetnek. 11.H. az emberi szervezet funkcionális. I. netalán bármely tudományos.mindíg akadnak gondok a házassága körül. amennyit a saját sikere érdekében szükségesnek tart. valamint a kitartó munkaképessége a szakma elismert tekintélyévé teszik. házban: H. rengeteg „lelkizéssel”.:Műveltség. házban: H. allergia. nemcsak tanul.:Jobb anyagi helyzet biztosítása érdekében magasabb qualifikáltságra törekszik és ugyanezért tart fenn külföldi kapcsolatokat is. szívesebben hallgat és követi a hagyományosat. személyiségét kihangsúlyozva. tartózkodás. DH. jobbítás.:Roppant határozott. főleg erotikai vonatkozásokban. szárazság.: Ha az egészségüggyel. az eredet kutatása. DH. analitikus beállitottság szükséges. vagy kivitelezői munkálattal kapcsolatban totális elmélyedés. elmésséget igénylő.ami a kölcsönös.:Érzelmi életét hol az izzó féltékenység. vagy elhidegülés veszélyezteti. ahol ígényesség és kultúráltság érvényesül. a munkát a munkáért. vagy higiénikus igényeivel. javítás és mindez rendkívüli kritikai érzékkel. éleseszűség. akik az etikett szabályait betartják és különösen az idősebbek társaságát kedveli. hogy kedvenc szórakozása egybeesik hívatásterületével és ez. de hűvösen szerény. igen komplikált a lelki mechanizmusa. sajtó. huzamos kórházi kezelés. 12. házban: H.:Itt is nem az előbbeik ellenkezője az ami miatt a hatás DH. csak rájön a saját vállalkozáshasznosabbá tételére. gyakorlati megoldással függ össze. nincs szíve csak az élvezetere. tartós lehangoltsági időszakok. vallási.egyszerűen bosszantja a másikat. DH. noha odafigyel az uj nézetekre. de szellemesség is és mindezek mellett határozott. de örökösen csak a hibák feltárása. tartózkodó. hol a viszonzatlanság. ha az valamilyen ügyes.bizonyos idő után . amit több oldalról is veszélyeztetnek.:Csalódottság. éles és analitikus értelmi adottságok. idősebben fösvény. érrendszeri. így azután . ott ez a tipus viszi a prímet. hogy kicsinyes. sokszor különböző eltúlzásokkal teszi. házban: H. megértő szeretetet illeti . amit csinál. anyagi megfontoltságok hajlamosítják nézetei módosítására. H. DH.: Visszafogott hajlamai ellenére szívesen tartózkodik a hozzá hasonlóak között. amelyek valamilyen formában ösztöneit elégítik ki. DH. pedantéria. izületi betegséghajlam. csak annyit köt mások orrára. X. megmagyarázása . kiszithatatlanul fellépő ellenségeskedések. hanem az előbbiekhez nagymérvű önzés. tartózkodó vonások járulnak az előbbiekben leírtakhoz. DH. A Szaturnusz a Szűz jegyében. házban: H. nagyon céltudatos föllépés. örökös kritizálgatásal és hiába a jobbító szándék.

DH. egészségi gondot okoz. az érzelemmegnyilvűnulásának gondjai miatt csak akkor lehet a házassága tartalmas. ebbe az otthonát is bekapcsolja.:Önző erotikai világ.:Csak akkor érzi biztonságban magát. gyakorlatias vonásait magasabb szellemi képzettség és annak önmagával szembeni ígénye egészíti ki. egymástól elfordulás jelzője.:Életútja sikerességét az általa választott területen végzett tevékenységének elkötelezett kedvelése. ha olyan területre kerül.:Az előbbieket elviselhetetlen fontoskodással. 217 . IV. mefesik. magasabb szintű szellemi tevékenység. hogy vagy nem törődik. esetleg valamely tragikus életesemény még súlyosabbá tesz. általában a nagyobb külföldi utazás. a munka. érdekli a munka lélektana. változtathatatlannak tartja. ha igen. mint therápia. fáradhatatlan és a külső körülményekkel. többszöri kórházi kezelés. DH.:Gyakori. 6. köülönösen nézeteikben. házban: H. krónikus betegség. ő hajszol másokat. ahol meghatározott témában előptanulmányokat folytatva. ha a munkájával megszerzett jövedelem mellett.:Hallatlanul kicsinyes. hogy mindezt nem a saját önző érdekében. visszavonultság. hirtelen elbizonytalanodás. ezzel párosul a magasabb képzettség önkéntes és szíves vállalása. egy pontra koncentráltan dolgozhat. házban: H. 9. házban: H. DH. vagy levelezés ugyancsak ezeket szolgálja. a tett hajszolja őt. DH. hanem a neki is tetsző föladat érdekében teszi. hogy ez az állás a közvetlen rokonságban bekövetkező tragikus események.tevékenykedést biztosít a számára. örökös vitatkozások. abban a teljes feloldódás képessége biztosítja. vagy belenyugszik a munkakörülmények megerőltető. ezeket zavartalanul megéli. elmélyült. nehéz feltételeibe. keserű tapasztalatokkal. majd emiatt újult erőbedobással túlfeszített idegállapotban dolgozik és ez nagyon megviseli. 2. kitűnő értelmi adottság. elfogulatlan megközelítése a témának. hűvös kapcsolat a közvetlen környezettel. 3. DH. vagy abban végleges elhidegülés. jó készség gazdasági tevékenység folytatásához. házban: H. miután képtelen az érzéseit spontán kinyilvánítani. VII.:A pozíció. amelyhez az otthonában végzett munka is szükséges. bosszankodik. DH.:Az egyébként is hűvös. ha a partnerek sokban hasonlítanak egymásra. kritikai igazolgatásokkal terheli. igazán akkor érzi jól magát. az idegrendszert is érintő.:Súlyos. munkaviszonyokkal nem sokat törődik.:A zárkózottság.:Többszörösen is öröklött. bizonygatással. beteljesületlen vágy a házasságra. házban: H. még külön bankbetétje is van. amelyekről hallgat. vagy egyik ágának története érdeklődésének központjában áll. esetlegesen annak időszakos szükségessége. az élete sikerességének érdekében a munkájának megszállottja. megbízható. házban: H.:Sok szervi. 5. fatalistává lesz.:A partnersági viszony kialakulásának komoly akadálya az érzelemmegnyilvánulásainak félszeg formája.. a tevékenykedés. házban: H. házban: H. emiatt önzőnek tartják. miután érzelemvilága erősen visszafogott. utánA Nap okig rágódik. okkultizmus kérdései. fösvény. saját magának sem enged meg még kisebb költekezést sem. 8. DH. DH.:Nehéz gyermekkor. a művészetek.:Munkára kényszerültség. anyagi biztonsága érdekében hajlandó kevésbé jelentős munkát is elvállal. érdeklődési területükben. de erről senki sem tud. tartozkodó tipus pontos. amit az otthonban uralkodó.:A dolgok legkisebb részletéig hatoló. vagy azok a már meg lévő kapcsolatok.

de a „nevelő hatása” ebben a jegyben is érvényesül. de amellett tartózkodó viselkedésével el is ér. akkor ezek bizonyos fokig módosulnak. kölcsönös hűtlenségek. hogy valóban értékes. kultúrált. házban: 218 . politikai. nem hagy egyetlen számlát sem kiegyenlítetlenül. jogászi) pozició betöltésére. jóizlásű és magatartásában készséges. ebből viták keletkeznek. 11. A Szaturnusz a Mérleg jegyében. hogy az udvariasság ehhöz a legjobb fegyvere.:Erős. szórakoztató. de még ráfizetéses is. X. amit ügyes. házasságáról van szó.:A szakmai hagyomány szerint itt exaltált (felemelt) az állása. nagylelkűsége segítik elő a leginkább. vagy az elképzelései kezdenek „kilógni”. hogy megtartva a három lépés távolságot. megbízható magatarásának köszönheti. ebben támogató az is. vagy állandó. de kevesebb az eredményjavulás. ezt. házban: H. DH. hol köpönyegforgató határozatlansággal párosul. szuverenitását megőrzi. nem. hogy megsértődjék. annak vagy az az oka. kritizálgat.:Az előbbiekben említettek közül kiemelkdő a koncentráló képesség. H. DH. elfogult. gyöngéi miatt kipellengérez. DH. amelyek alkalmassá teszik a magasabb (diplomáciai. visszavonultságra késztető hajlama miatt családjával is kímért a kapcsolata. kritikája a mérvadó. az élet utolsó szakaszában kényszerü magány.:Zárkózott. aki minden tudományos munkára alkalmas.:Az élet spontán ajándékát határozott. házassága. levelez. a házasságán belül ha viták keletkeznek. esetleg több házasság. mert ilyenkor magasra emeli a mércét. szellemi tartalmú elfogultság. hogy másokat hibái. a célra való tekintettel teszi. amely csak késések után valósul meg. viseli el az alaptalan. otthonában is szívesebben tevékenykedik magányosan. vagy eltitkolni való szerelmi kapcsolatok. ilyenkor tőle szokatlan harciassággal vitatkozik száll hadba. ennek érdekében ügyeskedik. nehéz kilátások.:Az előbbiekben írtak. mert vagy a körülmények. mert csak udvariassággal lehet úgy ráhatni a másikra. gyakori. tartózkodó. a másik nem kap módot. korrekt arányokra törekszik. tanulmányok publikálása. békességes. ugyanakkor azt vallja. hogy harmóniára. az összetűzéseket kerüli. nem fedik már egymást.DH.:Ambiciói főleg az anyagiak megszerzését célozzák. vagy az érzelmek felületessége. hogy jellegzetes és speciális szellemi beállitottságát mások is méltányolják. a kellemesen hűvös udvariasság és a szellemesség. megbízhatóság. házban: H. DH. sajtókapcsolatok. házban: H. szellemi ember.:Az említettek közül különösen a vitakészség pozitivitása veszít sokat. DH. a társadalmi életben elért sikereit nemcsak a művészetek iránti érzéke. mert szentűl hisz annak elfogulatlanságában. követelményei a későbbeikben sok akadályt emelnek. házban: H. 12. különösen a rosszindulatú kritikát. önmagához méltóan keményen. vagypedig valamilyen korábbi viszony nem ismertsége . igy amellett. önössége sok nehézséget hoz életében.esetleg alanyának . józan ítélőképessége.:Határozott törekvés felelősségteljes pozicióra. összeférhetetlenségek a közvetlen (sogori) körökben. I. hogy egymás szuverenitását nem kölcsönösen tartják tiszteletben.:Barátságokat szüntet meg. ami hol meggyőzhetetlenséggel. csak az említettekre. gyors helyzetfelismrésével és szellemes. de a csillogó intelligenciája. utazgat. még az otthoni körülményeit is zavarja. mogorvaság.váratlan megjelenése. akár művészi. „helyzettisztázó”viták miatt zátonyra fut. melyek megkönnyítik és kellemessé teszik az együttlétet vele. tisztessége. viták. amelyre egyébként is törekszik. esetleg a közömbösség negativitása lesz úrrá. de az ösztönvilágának legyőzése. számára a saját véleménye. kultúrmisszióval felérő tevékenysége nemhogy sok fáradozást ígényel. 2. ha közvetlenebb kapcsolatairól. egyensúlyra. érzelmi alapú házasság.:Kétes.

vitában meggyőzhetetlen. főleg vese és kiválasztási szervi problémák mutatkoznak. 8. külföldi kapcsolatait önálló kezdeményezéssel építi ki. házban: H.:Csapodársága. okkult kérdésekkel foglalkozó személyekhez fűződő kapcsolat. jól megválasztott munkatársak.H.megbízható beosztottakkal. ebben a házastársa is közreműködik.:Hívatásterületéről. a gondokat egészségi okok. mert ilyent kapott.:Magasabb szellemi tanulmányok a társadalomtodományok területén. túlfeszített idegrendszer. DH.:Magas iskolázottsággal. valamilyen egymásrautaltság érzése miatt tartós a kapcsolat. X. IV. műveltséggel rendelkezik.:Mindíg és csakis a legszükségesebbet teszi meg. tekintélyét anyagi elismertség is kíséri. DH. 219 . kövek kialakulására. számító. házban: H. ha az „igazi”-ban kell csalódnia és ez a későbbiekben el is bizonytalanítja. emiatt tartós kórházi kezelés. ilyen jellegű írásokat publikál.:Egészségi adottságai aláásottak. házban: H. 5. házban: H. szellemi partnere is. vagy baráti körből eredő ismeretség házasságának alapja.:Egyoldalúság. házban: H. a saját csalhatatlanságába vetett hit nyílt ütközési alap a közvetlen könyezetében. DH. bizalmuk kölcsönös. elkötelezettség szociálpolitikai kérdések iránt. időszakonként idegkimerültség. partnere és sajátmaga is kitűnő értelmi adottságok birtokosai. házban: H.:Híatása és kenyérkezeseti forrása összevág.:Szélsőséges nézetek. DH. anyagias és önző magatartásával veszélyezteti pózicióját. mert időben.:Szervezetének fölépítése az egyoldalú étkezés miatt meszesedésekre.:Egészségügyi. még sokáig gyötrik egymást. DH. művelt. VII. a képzőművészetek iránti érdeklődése fejlett. vagy a mirigyrendszer zavaraira ad okot. 6. házban: H. személyben. házban: H. vállalkozása kapcsolatban álla az üzleti világgal. 3. saját erőből épített otthonát idősebb korában is szívesen keresik fel . DH. de ez még nem vezet biztosan a váláshoz. kollégákal dolgozik. nehogy ütközzék a törvényekkel. vagypedig igényeinek megalpozatlansága váltja ki. DH. szerelmi partnere. esetleg földdel összefüggő pereskedések növelik. DH.:Komolyan megalapozott vállalkozás. puritán erkölcsi neveltetést akar. előnyös kapcsolat idősebb testvérhez. jelentős anyagi eredménnyel.:Az előbbieket először a bizalom megrendülése fordítja ellenésgeskedéssé.:Az anyagi gondjait vagy túlméretezettség. de időben történt kezelés gyógyuláshoz vezet. képes inkább annak mérséklését vállalni.:Otthonát törvényes házasságra építi.:Nehéz apai sors nyomja rá a bélyegét az otthonra.:Szívesen foglalkozik szellemi problémákkal. a szellemi összeomlás veszélyével. formában megtalálja az adott szituációhoz leggyakorlatibban illő kivitelezési lehetőséget. magasabb bírói poszt betöltése. őszinte érzések kötik össze a partnereket.:Életútja sikerét kitűnő diplomáciai érzékének köszönheti. amelyben az ismeretségkör hathatós segítséget nyujt. különösen. 9. vagy érzelmeinek felületessége miatt számtalan csalódás éri. DH.

kimért.:Tartós küzdelem az anyagi helyzetésnek javításáért.:Ha nagyobb vállalkozásban dolgozik. házban: H. de emögött leginkább csak a saját ígénykielégítése munkál. házban: H. aki kivárja a legalkalmasabb pillanatot.:Az említetteket hatalmas önzés. amikor a legmegsemmisítőbben üthet vissza.esetleg sajtó tevékenységet is kifejt. ha kell. kellemetlenségek vitaíratok. erősen megszűrt ismeretségkör. vagy visszaél bizalmával. DH. hogy belélátni. ha valamit egyszer elhatározott és megfontolt. tőmondatú stílussal nevén nevezei. de féltékeny is és nagy veszélyt provokál az. anélkül.:Saját lelkivilágának késztetésére naplót vezet. azt véghez is viszi. ítéleteket alkotó szellem járul.házban: 220 . hogy ismeri az emberi gyöngeségeket. nem követelődző. testi-lelki kínokat.:Rideg. A Szaturnusz a Skorpió jegyében. kiszámíthatatlanság. aki ismeri és megéli a nagy receptet. DH. emiatt akadnak gondjai közvetlen miliőjében. ha cselekszik. mindíg titkok megfejtésével foglalkozik a tudomány és a művészetek terén egyaránt. szenvedéseket. házban: H. kockáztatni a biztonságát is. függetlenségét minden áron megőrzi. annak először sajátmagát kell tudnia legyőzni. később ezeket kinövi. aki tudja. önleplezést. az alatt tűz parázslik. 3. de kimért. birtoklásvágya inkább kultúrális vonzatú. semmilyen korlátozást nem tűr el és célja érdekében. ilynben publikál. főleg az élet szellemi vetületének elfogulatlan kutatója. hatalomratörésében sokat segít a mások gyöngéinek meglátási. fontoskodik a legkisebb kérdésben is. tanulmányozója. akkor annak minden kapcsolatát. hiú féltékenység színezi át. a hatalomvágy és ebből eredendően a szexuális életének önző jellege a fő és élete során visszatérően elkövetett hibáinak igazi kiváltója. egocentrikusság övezi. I. nélkülözéseket képes kiállni. erőszakos a közvetlen környezetéhez. ez a nagy titka és ezért tűnik a külvilág szemében kiismerhetetlennek. IV. H.:Az előbbiekhez nagyon éles.11. amelyben sokba kerül a látszatkapcsolatok fentartása. amit hét pecséttel lezár. szánékait ismeni lehetne. kitűnő. házban: H. inkább flegmatikus. kemény aktivitással. mert szenvedélyes. hogy mikor. mit és hogyan kell tenni a mások fölötti hatalom biztos elérése érdekében.:Szellemi barátságért. vagy művészetszeretetéért anyagi áldozattal járó . DH. becsületes de srófos észjárás. de ugyancsak ő az. magát semennyiért ki nem szolgáltatná.:Érdekeltség miatt. esetleg protézisek behelyezését teszik szükségessé. izületi rendellenességek.:Csontrendszeri. vagy írja le a dolgokat. ötletes az anyagi források bővítési lehetőségének fölismerésében. érzelmi problémája mutatkozik. 12. DH. amely szerint aki tartósan akar uralkodni.: Ő az. roppant öntudatos. de nem kihívó. nem szívesen áll előtérben. mert bosszúálló. szenvedélyes. ha valamire vállalkozik. amíg nem piszkálják.:Az előbbieket határozott öncélúság. otthonteremtésében2. természet-. különösen fiatal korában sok testi. vonatkozását ismerni akarja. a közvetlen környezetéhez nyílt.képes önmérsékletét feledve. nagy körültekintéssel intézi az anyagi ügyeket. noha erőszakos és bizalmatlan az alaptermészete. igen kiegyensúlyozottan. DH. megbízható. vagy feljelentgetések miatt. aki megcsalja. házban: H. az élet titkainak. de tartózkodó is. DH. az indokolja.:Szellemi tevékenységét óvatosság. ezt felhasználva tud másokat kezelni. amiben a közvetlen miliő közrejátszik. ezek tartós kezelést. körültekintés és megalapozottság jellemzi és a közvetlen környezetéshez korrekt. de tudatos keresési képessége és éles ésszel.

vagy bajok a genitáliákkal. amiben komoly részfeladatok és azok megoldásában munkatársak is résztvesznek. kielégíthetelensége sok megpróbáltatást jelent. intellektuális megalapozottságú.:Céltudatossága erőszakossággal párosul és ezért. zártabb jellegű tevékenysége a sajtó figyelésével függ össze. hatalmas szereplésvágy. nagyobb és a távoli külföldet érintő utazások. oktató-nevelői hajlamok. sokszor egészségi okok akadályozzák otthonteremtésében.:Társadalmi.: Magasszintű. kevés. házban: H. DH:Alkalmazottak.:Anyagi bázisának komoly megalapozottságában egyrészt a külső körülmények gyakorlatias felmérése. DH. meggyöngült akarattal és ezek miatt másokra.H. mert meg nem engedett eszközöket is ígénybe vesz.:A külvilághoz fűződő. DH. DH. DH.:Nehéz körülmények között végzett. DH. hogy mielőbb megtermethesse a saját.házban: H. a magány filozófiája. társasviszonyban céltudatosan és szakmailag iskolázottan törekszik a vezetői szerepre. vagy puritán egyszerűségre törekvés etikai kéérdésekben. házban: H. önálló otthonát. vagy hívatásbéli akadályok a házasságban. az emberi szellem. anyagi érdekeltségre épült közösség.:Karrierre koncentrált egyéniség. 8.:Monomániás hajlamok. 5. házban: H. 12. házban: H.:Érzelmi gátoltságok legyőzésével kötött házasság. különleges adottság nyomozást ígénylő tevékenységhöz.:Hálátlanság az általa támogatottak részéről. hitetlenkedések. lélek és vágyélet kérdéseit érintő tanulmányok. másrészt a magától adódó helyzetek ügyes kihasznlása a legnagyobb biztosíték. 11. veszélyes nemibetegség. VII. házban: H. beosztottak. erőszakos nézetek miatt ütközik a külvilággal. vagy nyilvános sikereiben. viták. vagy általa titkosnak minősitett erőkre hárítja sikertelenségének okát.:Önkéntes visszavonultság a saját szellemi ígénye érdekében. aki rendkívüli aktivitással veti magát hívatása gyíkorlásába. 9. amely a haszon elmaradása esetén szerteoszlik. érzelemvilágának időszakos szenvedélyessége.:Szervezetének fejlődési rendellenességei miatt tartósan változtat a munkakörülményei. házasságán belül érvényesíti a szuverenitását és azt elismeri a partner részére is. de jól választott ismeretségkör önzetlenül támogatja.házban: H. DH. magasabb szellemi tevékenység.:Saját magatartásának köszönhetően sorozatosan életveszélynek teszi ki magát. stílus is sürget és mégis ugyanezt a stílust viszi be a saját otthonába is.:Már fiatal korában azért vállal föladatot. vagy. számos csalódás az érzelemmentes szexuális igények miatt. X. házban: H. 6. okkult érdeklődés. az azt megelőző ráérzés.:Indulatokkal feltörő vágyak.:Környezetében bekövetkezett végzetes esemény az okkultizmus felé tereli a figyelmét. alattomos. 221 . ravasz ellenkezéssel találkozi életútján. amit gyakran a szülői hangnem. DH. vagy baráti jelzettség miatt. DH.:Kételyek.

kerüli a felelősséget. ugye előre megmondtam”. az otthonának föntartása érdekében áldozatokat hoz.:Főleg az előbbiek eltúlzottsága. házban: H. de akkor szélhámoskodó. sok kitartással legyőzi a folyamatosan fellépő akadályokat és mindegyikből tanul is. ha önállóan vállalkozik is.:Leggyakrabban az erkölcsi alappal van a baj. érzéseiben könnyen megbántható. de az erős érzelmi kötődés inkább a tárgyaknak szól. hogy emiatt. sok nehézség a gyermekek nevelés körül.:Az anyagi forrás írással. harcosan. ha megtanul uralkodni érzelemkitörésein. türelmetlenségét mérsékelni. sőt nem elég. DH. hogy nyilt.:Szellemi beállitottságát a művészetek(zene) iránti készsége emeli ki. a „ na. I.:Közvetlen környezetében szellemi zavartság. egészségi konzekvenciákkal. kicsinyes. visszautasít minden megjegyzést. generációkon keresztül a családban. esetleg kollégiális kapcsolatból kikerekedő házasság.:Kényszerű korlátozás az erotikai életében. akkor sikeres az életútja. egyenes a közösségi életben is. ezért szívesebben tartózkodik másütt. hagyománytisztelet húzódik végig. ha a közismert és inkább önzetlen jószándékát elfogult. DH. H. fontoskodás és kitartáshiány nehezíti meg életét. házban: H. akkor képtelen az idők szavát megérteni.:Érzelmi alapon nyugvó házasság. IV. több a politikai és kevesebb a diplomáciai hajlama. különösen.A Szaturnusz a Nyilas jegyében. nagyon érzékeny. DH. a kockázatot és esetleg téves megítélése a bajok forrása. hitét nem veszti el.:Nehéz és szűkös anyagiak sok veszekedést okoznak az otthonban. kedélyét.:Az előbb felsoroltakhoz sok szuggesztivitás. DH. a szellemi. kisebb. házban: 222 . a vizet prédikáló és a bort ivó. művészi adottságainak kiteljesedésében környezete akadályozza.:A jegynek a szívesebben szavakhoz. határozott. ezek a vonások végigkísérik életét. ami célba segíti. de akármilyen pozicióba kerül is. 5. ahol adottságait megértő. fékezni azokat. amely az ő magasabb ideáktól vezetettségét kétségbe vonni merészeli.:Tartós érzelmi kapcsolat. DH. a jó egészség idős korában szívosságban mutatkozik meg. túlzottan merev az otthon hangulata. házban: H. de ráadásul ezt sohasem tudja megbocsátani. sajtóval kerül kapcsolatba.. ezért ha kultúrált is. de nem provokativ föllépés és hitelesség éreztetése járul.:Mérsékelt érzelmekkel kísért szerelmi viszony alkalmazottal. nagy a kitartóereje. 3. tekintélyére féltékeny és megvet minden inkorrekt zsiványkodást és ugyanígy a butaságot. DH. annak megfelelőekkel lehet együtt. sok kellemtlenség éri. tanításokhoz. vitákhoz húzó készségét a Szaturnusz gyakorlativá. pláne. ismeri és bízik is a saját intuitiv adottségaiban. de az örökös nevelgetés. a magasabb ideáktól ihletetten akarja a társadalmat javítani. esetleg évekkel később. házban: H. különösen az üres formaságokra fordítottak. konkréttá változtatja. 2. gyakori a házastársak között a társadalmi különbség. ha nagy motralista. házban: H. ha tendencióüzus kritika éri és ilyenkor a becsületbeli tisztasága védelmében. 6. különösen pedig a kitartóerejét erősíteni. nagyobb lehetőséggel és intenzitással és a fecsegést kerülve. beosztott személlyel. nem felejti el és előfordul.

karrierje érdekében magasabb iskolázottságot szerez.H. politikai. barát. sok félreértettség. az elértnél mindíg nagyobbat akar és jellemző az is. VII. DH. büszkeséget sejttet a magatartása az általa elért dolgai miatt.:Hívatásterületén ért kritika. vagy egészségi adottságai. sikerének záloga a biztonságra törekvés. tisztában van a saját képességeivel. az ezzel együttjáró poziciót. világos. de inkább a visszavonultságot kedvelő egyén. titkos. a megbízható tanácsadó. DH. az ilyenek tanulmányozása. 8.:Jogi. vagy diplomáciai küldetések. DH. a házatárs egészségi adottságai sok alkalmazkodást. gyakorlati és elméleti tevékenységre.a társasviszonyból eredően . megbízható kutató. házban: H. bizonyos önelégedettséget. valamint az érzelmeik háttérbeszorításának a 223 . 11. vagy halállal összefüggő jogesetekkel. ügyes diplomáciával magasabb összeköttetéseket épít ki.:Áldozatvállalás. hogy csak reális határig vállal kockázatot. a legelvontabb fogalmakat képes közérthetőséggel átadni. idegzsábára hajlamos. vagy külfölddel érintkező kapcsolattal találkozik az életútján. nagyon elhatározottan törekszik sikerre. ügyesen. egyszerű. gyakorlatiasan megragadja. nagy kiábrándulások. házban: H. hogy figyelme minden részletre is kiterjed.: A társas viszonyt megnehezítik a partner karakter.:Már a létrejöttekor aláaknázott életterületen tevékenykedik. kellemes munkatárs.:Üres eszmeiség. föladatok. de határozott. amihez az átlagot meghaladó intellektusa és szívós eltökéltsége járul. de ha az mutatkozik. DH. esetleg szórakoztató köntösben. így nagyon válogatós ismeretségkötés.:Egyes tevékenységi területe nehezebb körülményeket teremt. hogy a külső látszat ellenére messze nem olyan nagy az önuralmuk. mert semmi sem tudja annyira befolyásolni. ez nem bántó. 12. A Szaturnusz a Bak jegyében. DH.:Sikeres közszereplés. magasabb szintű oktatás.:Hívatásának élő.házban: H. házban: H. jó tanár. külön feladatok ellátását jerlentenek. házban: H. ezzel függ össze. tartós és azonos szellemi elkötelezettségű ismeretségkör. papi tevékenység. tartós gyógykezelés igényével. a „szürke eminenciás”. mert nemcsak hogy el kell látnia . hatalmat. vagy politikai tartalmú egyesülés. tudományos munkák ellátására alkalmas. a kezdeti siker után súlyos és kényszerű visszavonulás. jelentős anyagi konzekvenciákkal. X. kereskedelmi.:Hűlésre. politikai színezetű próbálkozások társadalmi poziciójának veszélyeztetésével. DH. gyakorlatiasságától nem idegen az üzlet meglátása valamiben. vagy partner választásában.de nincs hozzá segítsége. a visszavonultság boldogsága. 9. puritás a stílusa. vagy csalóka politikai nézetek. tekintélyt tartja a legfontosabbnak.:Foglalkozás speciális. éles értelmi adottságokkal rendelkezve úgy tud hatalma terveket is kivitelezni. tanulmányok. vagy alaptalan vádaskodás súlyos lelki deprimáltsággal járnak. H.:Saját domicilium (uralmi) jegyében leginkább a szélesebb elismertséget és nem annyira az ismertséget. házban: H. sőt alaptalan megvádoltság jóindulatú megnyilatkozás ellenére. DH.:Nyílt viták kényszerű felvállalása a társadalom javítása érdekében. mint a félsz a sikertelenségtől. vagy az érdeklődés területének azonosságából eredő házasság.:Élethívatását magasabb szellemi ideák hatják át. hiú várakozások okozta.:Bár nem a szerencsére építi életét. nehéz sors.

beteges óvatoskodás miatt képes hatalmas kerülőket megtenni. ha mindezek tehetség nélkül a sajátjái. kiismerhetetlen észjárás. hanem esetleg a magányos tehetség. 224 . tartózkodó életmód és érzelmeinek a töredékét sem képes kimutatni. földre szegezett tekintet. de hűvös kapcsolat a közvetlen környezetében. hűvös tartózkodás. túlzottan konzekvens szigorúság az otthonban. az aprólékos. kimért udvariasság. tevékenyen és céltudatosan kiaknázza az ezáltal nyujtott lehetőségeket. viszont az is igaz.:Elhibázott. I. nehéz. kemény és megcsontosodott lesz. házban: H.:Véletlenül sem az előbbieknek a fordítottja. vagy nehezen vállat munka sikerthozó elvégzése. szívós alkat. bizalmatlan. az előbbiek nem a legjobb ajánló sorok a társaséletre. lelkileg aláveti magát az akaratának. vagy. ha akadályozzák. DH. kemény. minden mögött csak a problémát látja és senkire sem hallgat. sikere érdekében képes másokat is kényszeríteni.:Biztosított anyagi helyzet.:Az élet igazi nehézségeit nagyon fiatalon megismeri. 6. nehezebb a helyzet. DH. házban: H. DH. gondok és bajok a gyermekszületés körül. mégis.:Sikertelen próbálkozások az írás (sajtó) területén. hogy az amóciói sem olyan egetverőek. zsarnokoskodás mint öröklött hajlam a saját otthonban. 3. ki nem mutatott szülői vonzalom szeretetlenség kínja az otthonban. semmit sem képes kockáztatni. DH. DH. IV. házban: H. gyakori a szív-. érzelmi kapcsolatot tekintve csak olyan személyről lehet szó.:Biztonsága érdekében a földművelés. ízületi bántalmak esetében. ravaszsággal gyüjtött. amely nagyon megnehezíti a környezetéhez fűződő kapcsolatát. elutasító. hűvösség. tele van aggályokkal. egész életén át emlékezik rá. vagy a rajta segítőt sohasem hagyja cserben. aki testileg. határozottság. ami miatt kőszívű. vagy legalábbis gyüjteni akart vagyon. könnyen haragra lobban.:Inkább szikár. 5. öröklött beszédgyöngeség.:Abba szeret bele. ha kiválaszt valakit.:Az alkati szívósság igy is megtalálható. bántó stílus miatt. csavaros.képessége sem. 2. amelyek későbbi megbeszélések tárgyaivá silányulnak. vagy a nyelvek és ha zenei tehetséget is jelez a képlet esetleg „abszolút hallás”. keménység. cselekedetet. meszesedési problémák. földbirtokosság irányába elkötelezi magát. nem említve a függetlenségének szinte beteges féltését. dühöng. kerül minden fölösleges szót. házban: H. célratörés az első találkozáskor lerí róla. fontos szerepet tölt be életében a matematika.:Korrekt.:Az előbb irtakat a siker hajhászása érdekében fokozott céltudatossággal gyakorolja ezzel elviselhetetlenné tud válni. az egyszer már megszerzetthez mereven ragaszkodik és ha ritka. nagylelkű fellobbanásában ilyent ajéándékoz. DH. házban: H. DH. elutasított szerelem miatt olcsó vigasztalódás. házban: H. a pedagógia kötelességként érvényesül. időskori kertészkedés. emiatt nem is sokra viszi. aki hozzá rabszolgaként ragaszkodik. vagy más által nem. az az igazi kenyere.:Fösvénységgel. vagy azok túlhajszoltsága. goromba követelődzéssel és bizalmatlansággal teli magatartása miatt képtelen érvényesülni. lekésett érzelmi szituációk. mégis.:Az előbbiekben említettek külsejében is felismerhetőek. a nevelési elvekben. de arra nagyon is szüksége van. hogy az azok feletti uralom természetfeleltti önkorlátozást igényelne. pedáns munka szeretete. aki nyers. kötöszködés és melankólia. felelősségteljes állásában fontoskodni kezd.

hogy célját úgy tudja és akarja elérni. X. hogy abban az esetben. DH. sürgethetetlenül és nem egyik napról a másikra elérhető cél. de éppen annak annak kizárásával cserélnek gazdát. igények. azaz és röviden: amig A Nap itt a revolució. DH. esetleg okkult témákkal. de legalább szorgalmas és eltérőek az érzelemmegnyilatkozási formák. tettek mélyén mindíg tapasztalható a rebellisség. rendkívüli teljesítményekre utal. de kényszerü lesz a visszavonultság és a korábban sokak által megbecsült tetteit. javíthatatlan hittel építi.:Komoly akadály a házasságkötésben. 12. kiváló helyzetfelismerést és vezetési képességet jelez. mint ebben a másik domicilium(uralmi) jegyében és ezzel kapcsolatban érdemes megfigyelni. szaturnuszi koncepció és ahol erről szó eshet. a mással és magával szembeni kegyetlenség sokszor megtalálható. ott. hogy az egyén megőrizve szabadságát és méltóságát saját maga számlja fel azokat az akadályokat.: A széleskörű érdeklődést eláruló természete miatt korán találkozik az ember transzcendentalitást igénylő. karakteréhez közelebb áll a politika. amit meggondolatlan magatartásának köszönhet. addig a Szaturnusz az evolució ígérete. kiváló értelmi adottságaival átlátja a fejlődést gátló körülményeket és legigazibb vonása az. amelyek az emberiség egyedeit a társadalom embertársak társadalmának kialakításában gátolják. vallási viták. noha esetleg éppen a partner a nehéztermészetű. 9. politikai. DH. házban: H.VII. nagyméretű perek. illetve az ilyenért folytatott tartós és sikeres küzdelem. házban: H. hogy ez csak folyamatosan. teoretikus témakezelés.:A „befutottság” igy is több mint valószínű. ezért hamar és értően foglalkozik magasabb szinten vallásfilozófiai. elutasítás.:Inkább a csöndesebb. kedélytelen. a világ jobbításán munkál.:Gyakori életveszély. amelyek a nagy nyilvánosság gondjaival foglalkoznak. 11. házban: H. házban: H.:Sehol ilyen jól nem érvényesül. diplomaciai.:Házassága inkább józanul megfontolt szeződésnek. akkor az emberiséget megváltó eszmék. egymás mellett. kereső készségével. 8. a baráti kör elvesztése.:Mint előbb. elvont (száraz). a különcködés. ahol tartalmas eszmék és gondolatok. tekintéllyel és hatáskörrel rendelkező életút. házban: H.. de a valóban üdvözítő nézeteivel magára marad.:Megkövesedett ateizmus. DH. a türelmetlenség valamely ismérve.pillanatban tagadja meg a segítséget.:Az élet a legígéretesebb helyzetben. H.:Széles ismeretséggel. míg ugyanitt a Szaturnusz. mint a diplomácia. sértődékeny és ezek veszélyeztetik a siker tartósságát. hogy akár homlok egyenest ellenkező nézeteket vallóakat is 225 . ez a nagy forradalmi. visszavonultabb és a magányban szívesebben tevékenykedők között érzi jóbban magát.:Az évek múlásával egyre visszavonultabbá válik. vagy végzetes esemény közbejötte a gátoltság oka. mint szerető szívek egybekelésének tekinthető. kötelességszerüen. vagy konzervatív eszmeiségű politika. mozgalomban szervezetekben ott hamar vezetői pozicióhoz jut. DH. házban: H.:Magas szintű. szembefordulnak vele. hosszantartó. külön adottságuk. A Szaturnusz a Vizöntző jegyében. akár hűséggel is kitartó házasfelek. nézeteit elutaítják. a „paraszt hajszálon múlott” helyzetek. a társadalom jobbitását azzal a tudattal. DH. de abban a túlhajszoltság. ha itt A Nap (exil) áll. emiatt humortalan. mozgásszervi betegségek. magas életkor.

ilyenkor veszedelmes ellenfél. de sohasem önmagáért.:Az említettek ritkán öltenek teljesen negativ formát. esetleg handabandázik. házban: H. DH. önálló életszemlélet. a hűséget és a következetességet csak másoktól követeli meg. aberrációk.:Az apa korai kiválása a családból és ebből eredő gondok. házban: H.:Érzelmi gátoltságok. házban: H. a társadalompolitikai kérdések megoldásával foglalkozó tanulmányok. lekezelést. igy minden ami előre viszi érdekli. VII. fáradhatalanság járul. de nem értelmi. az ütkozést kerüli és épp itt lehet a baj.:Reformátori hajlamok. de roppant magabiztos. semmilyen csoportos munkára sem alkalmas.:Már fiatalon határozott törekvés az anyagi függetlenségének megteremtésére és ez megmarad életén át alapvető szempontként. érzelmi világa hű. vagy hallatlan nagy gonoszsággal. kitartó. hogy magát többre hivatottnak tartja. házban: H. gondolatait. barátságos. a legujabb. könnyedén eldobja. mások bizalmávan nem visszaélő és udvarias stilussal rendelkezik. elgondolásait szellemesen tudja megfogalmazni. partnersága. semmibe vesző érzelmi kapcsolatok. hanem karakteradottsága miatt. szhövegel.:Olyan szellemi tevékenység. 5. a másiknak vermet ásva és akkor ő. amelyet vagy nem akarnak. pillanatok alatt tud zavart. sokszor pedig éppen ezt nem akarja. kellemetlenséget kelteni. gondok a gyermek születésnél. szerény. a leghaladottabb kell. mert ezt jellemtelenül tudja megtenni. miután a természetes fejlődés hyve. sajtókapcsolatok. eszméihez hű. 3. vagy nem si tudnak megfizetni. DH. házban: 226 . DH. házban: H.:Erotikus kapcsolatai mind társadalmi. azt nem fitogtató. az emberi értelmet lekötő és csiszoló kérdésekkel foglalkozik. munkájában örökös elégedetlenséget jelent az. kellemes kapcsolat a közvetlen környezetéve. cselekedetei csak a látszat szerint merészek. IV. magasabb rendűségének túltengő tudata. fölényével nem visszaélő. érdekli. kitartó. ezekből tanul. jóindulatú. jóindulatú. mint öröklött apai vonás. mind egészségi vonatkozásban kétes értékűek. DH. vagy akik a zsugoriság áldozatai. magára nézve nem feltétlenül kötelező. nem korszerű. elmélyülés az uj szellemáramlatokban. ujítóak. vitatkotások teszik nehezen elviselhetővé környezete számára. azonnal kitér. szellemi tevékenységre való hajlam. modernizál. 6.: Az előbb irtakhoz komoly elmélyedni tudás. kalandokba nem egykönnyen bocsátkozik. de a meg nem értettsége. a témákat a legmélyebb pontjáig ismerni akarja és ha az céljától eltérő. hanem a fejlődés céljáért.:Már az egyszerü jelenlétével.: Elmélyültséget igénylő. DH.képesek csapattá kovácsolni. maga előtt így szerez elégtételt. házban: H. szembefordulás a családdal. I. fiatalon sok nehézséggel megküzd. általában inkább a különcködés és az átlátszó eröltetettségek váltanak ki ellenértzést másokban. 2. ha értelmi okokkal szembefordulnak vele.:Alkatában kitűnő arányosság dominál. kitaróerő. megtalálható zsugoriak képletében. elnézést kér. felkészült. DH. szellemében analkitikus hajlamok ezért alkalmazott tudományok területén jól érvényesül. DH. egyáltalán ami csapatmunka.:A kor minden vívmányának tanulmányozása. nem tűr semmilyen packázást.:Független. extrém nézetei provokatív hangoztatása ennek a kiváltója. hogy alapjában véve mit is kellene tenni.

8. becsületes. amelyek írott.: Jólelkűség. a filantróp munkákban. hatásról nehéz lenne beszélnünk. de ebben nagyrészt önmaga. ha siker éri. a hétköznapi anyagiakért folyó küzdelem mintha nem érdekelné. amely közös érvényesülési alapot jelent. amely sok és becsületes segítőtárssal. de nem is nagyon foglalkoztatja. visszavonultságában is hatalmas tetterővel és részben mások aktív. baráttal is gazdagítja életét. DH. a földi dolgok spiritualizált.:Lelki labilitását leginkább a visszautasítottság. mert csak a fizikai lét fentartása szempontjából bírnak jelentőséggel ezek a számára. jellegzetessége. különösen. 11. de ilyenért képtelen írigy lenni. vagy a lelki nyugalmát feláldozni.házban: H.:Roppant áldozatos és emberbaráti kérdéseket érintő életterület. amellett csodálatos rátapintási.:Miután itt két és homlokegyenest ellentétes alapadottság. lelkiismertes házastárs. a megfogható valóság találkozik a megfoghatatlannal. ezért a szó polgári értelmében vett H. házban: H. vagy a természetjog szabályaival ütköznek. DH. mégis. szokatlant a valóság köntösébe öltöztetni.:Az előbbiek tapasztalhatóak. megszertett tud lenni. mégis. megoldásokat kereső és találékonysággal is rendelkező beállitottság. az okkultizmus iránti érdeklődése jelentős. vezetői beosztását politikai.:Inkorrektség. a határtalannal. kellemeset.:Komoly. ezek valahogyan ötvöződnek. szellemi kérdésekkel készségesen foglalkozó. hiába való viták. 9. közkedvelt. DH. házban: H.H. holott jelentős áldozatot hozott érte. otthonos a visszavonultságban. a legszívesebben „kivonnák a forgalomból”. előnyös kimenetellel.: A külvilági hatalomratörekvés a házasságon belül önző és követelődző magatartást vált ki. DH. hogy sikerének örülhessen. jóindulat és lemondás övezi segítői szándékú életútját.:Erős vonzást gyakorol rá a pszichológia. hogyha segítséget nyujthat. egyéb utalások esetén sajátmaga is pszichológus. kihasználják. aki segít a nyilvános szereplésében és annak sikerében. esetleg az elismertség mértéke aránytalan. szellemi partnerség. a többség számára olyan fontos. de esetleg ő 227 . ha művészi adottsággal is rendelkezik sikerét a szokatlan.:Nagy műveltséget és elmélyedő tanulmányokat ígénylő feladatok sikeres megoldása. hogy a nagymérvű az érzékenysége és mégis. DH. viszonylag kevés a kitartóereje. szellemiekben gazdag. a kreativitás. ugyanakkor sikeres. akit feltétel nélkül szolgálhat. hogy humanitárius feladatát teljesíthesse. DH. a földi dolgok mintha nem vonzanák. házban: H. aki képes a mások számára rendkívülit. lelki. egyesületekkel tart kapcsolatot. de ideggyöngeség miatt az első nehézségre talajt veszít és emiatt ösztönösen keres olyan személy. az gyorsan elpárolog. határozott a jótékonykodási szándéka. 12. szívesebben alkalmazkodik. kifelé mutatott magatartása a ludas.:Az élet megtagadja azt. X. sok csalódás éri. hogy ez az a tipus. ilyenek kerülnek életutjába. mégpedig abban az adottságában. tisztában van a képességeivel és hívatásterületén segít másoknak is. szereti a kényelmeset. H. le nem zárt ügyek.:Elmélyedő. félreértettség és jószándékának kétségbevonása váltja ki. tragikus esemény a sógorság körében. nem nagyon beszédesek. amiből következi. beleérzési adottsággal csalhatatlanul képes megíténi első látásra mások karaktervonásait és pontosan el tud igazodni az emberek lelkében lezajló és mások számára érthetetlen belső lelki vívódásaik között. homályban maradt személyek és rejtett okok gátolják és bár elismerik személyének hasznosságűt. jogi kérdések a sógorság körében bekövetkezett ügyek miatt. külföldi szervezetekkel. viszfényszerü ábrázolási képesége nyujtja.:Nehéz küzdelmekkel kivívott. házban: H. baráti segítségével. bvagy szakmai oldalról veszélyeztetik. A Szaturnusz a Halak jegyében. DH.:Állandó kétkedések. szimpatikusak.

8. 228 . sok segítség a közvetlen miliőnek.:Az említettekhöz a fokozott visszahúzódás. otthoni alkalmazottal sok bosszúság és félreértés. az élet kényszerü eseményeire reagálóan életfelfogás mergváltoztatása. de féltékeny érzelmekkel teli szerelmi élet. szinte beteges titkolódzás. a lelki mechanizmus kutatása. akár az élett-területétől távol eső helyen. mint az otthon diszei. könnyed lemondással a „földi hívságok”-ról.:Üres sznobság uralkodik az otthonban és ez sok pénz emészt föl.:Viták.:Sok gondot okoz a saját vállalkozás. 3 . de ha nagyon rosszul áll. VII.:Az élet jellegzetes. DH.házban: H. 6. IV. ifjuságában megélt korlátozások.:Tartós.maga az aki másokat minden lelkiismeretfurdalás. különösen a bántó anyagiassága miatt.:Rigolyás. a kisujját sem mozdítaná. súlyos lelki traumákkal. a kapcsolatteremtést.:Hűséges. házban: H.:Anyagi jóléte megteremtése érdekében semmitől sem riad vissza. 5. házban: H. vagy tartalommal. tele szerelmi csalódással. különleges helyzetei iránt érdeklődik. akár aljasan is ügyeskedő. drogfüggőség. házban: H. vallásosság. eltökéltség. DH. DH. kicsinyeskedés és amunkatárshoz fűződő kapcsolat miatt. akkor megátalkodottan. magánykeresés járul. hajlam csont. megfogalmazni. amelyeket családi regék öveznek. kényelméért.:A munkatárssal. a közvetlen környezete ezt nehezen viseli.. tömör tárgyilagossággal tudja azokat visszadani. pereskedés.és bőrbetegségre. lustaság. a kudarctól való félelem miatt kerüli a nyilvánosságot. hajlam krónikus betegségre. házban: H. de nem hangoztatott áldozatvállalásra is képes. a házastárs egészségi problémái. bűnözés.:Hacsak nem „agyonverten”áll itt. DH.:A szerelmi kapcsolatok sok csalódással járnak. vígasztalási szándék. DH. hűséget kölcsönösen követelik. DH. művészi hivatását otthonában gyakorlja.: A nagy eszmei elkötelezettsége miatt a felelősségteljesség komoly. okkult érdeklődés. hit és meggyőződés alapján. sőt tudatos csalással kihasznál. hanem az önmaga előtt sem bevallott magatartásbeli hibái. közöny és ha anyagias. 2. házban: H. akkor nincs az piszkos szituáció. amit szívesen meg is hoz. amelyen belül hűvös korrektség és józan érzelmű partnerség él. kicsinyes érdekeiért mindenkit ravaszul kijátszik. jellegzetes kapcsolattalálás az okkultizmushoz. családi tárgyak. mély lelki élet. amelyek szellemi emelkedését szolgálják. I. hallagtni tudás. hevessége indokol. DH. túlhajszolt precizitás.:Sorozatosan elszalasztott helyzetek komolyabb lelki lehangoltságot váltanak ki. akkor inkább a fokozott félszegség és a külvilági dolgok iránti totális érzékelenség járul az előbbiekhez. felelőtlen magatartású és kitartáshiánya miatt súlyosebb anyagi veszteség éri. de ezek igazi oka nem a partner. hitetlenkedések. ami visszatartaná. DH. házban: H. pszichiátriai kezelés. nehezen idult szerelmi kapcsolatra és kölcsönös bizalomra épült házasság. vagy az érzelemmegnyilatkozások szokatlanságasága.:Az otthonának puritán rendje érdekében kisebb jelentőségű (oktatási) feladatokat is zokszó nélkül elvállal. házban: H. amit fészegség.:Mélyebb és főleg vallási elkötelezettségű magányigény.

értelmezésére.:Magasra törő vágyak. hogy fel kell készülnie mások szakmai aknamunkájára. vagy gyógyítói hivatásterületen tudja kifejteni. a Neptunusz akár tizenöt és a Plútó pedig aféliumban (naptávolban) harminckét évig tartózkodhat egyugyanazon jegyben.kül. házban: H. De a tapasztalat itt nagyobb gyakorlati előnnyel jár. az egyes történelmi adatok szerint több mint tízezer éves múltra tekinthet vissza. Miután az asztrológia.:A kívánt szociális helyzet megteremtését sok akadály gátolja. de egyrészt a szerteágazóság. mint inkább annak a tömegsorshoz viszonyított kapcsolatait jelzik. hanem a klasszikus iskolánk nyomdokain haladva legfeljebb addig megyünk el. l930. másrészt a kitartáshiány akadályozza a tényleges siker elérésében. hogy a Neptunusz esetében még a Vízöntő állásáról.nézetekre kitérjen. alattomos féltékenységre és baráti hűtlenségre.-ban éppen átingázott a Vízöntőből a Halak jegyébe. így. a Plutónál összesen. rabság a szó eredeti és átvitt értelmében egyaránt. MC. ezt megtettük előadásaink.amit a három új szimbólumtartalmáról leirtunk azok a legáltalánosabbak. Vannak jegyek. bőséges idő állt rendelkezésre hatásjellegük tanulmányozására. a Neptunusznál százötven. ez a könyv nem alkalmas arra.:Alapos. DH. DH. ha ezek az Aszcendens. felemelkedése nem gyors.miután az Uránusz kereken hét.9. áldozatvállalás. így a Naptól a Szaturnuszig terjedően. tartós és mélyebb lelki. vagy tekintély. . de célratörő hajlama miatt biztos. amely magasabb. de az élet is időszakosan spontán nyujt támogatást. azonban lényegesnek tartjuk a következőkben felsoroltakat hangsúlyozottan figyelembe venni. Ha most elgondoljuk. tudatosság és megbízhatóság jellemzi hivatásterületét.-ban a Rák jegyében állt. DH. hogy a „hét szent” után az első új. vagy mások késlekedő magatartása mérsékelt eredményre vezet. de önzése.:Szakmai elkötelezettséggel látja el feladatát. Az Uránusz. csak hetven év telt el.:Igen exkluzív ismeretségi kör. amely egzisztenciálisan veszélyezteti. 12. céltudatos tevékenység társadalmilag elismert siker érdekében. mint a „logikus következtetések” és az „ez az asztrológia szelleméből adódik”elvek. a házastárs szintén magasabb iskolázottságu. vagy a képleturalkodó mellett állnak. amelyekben „jól érzik” magukat. Erre való tekintettel mi kerüljük a megfellebbezhetetlenség igényével ható kijelentéseket. szellemi alapon nyugvó külföldi kapcsolatok. a partner. komoly ütközés be kerül a törvénnyel. mint a személyes siker. azaz a Nyilastól 229 .:Igazi aktivitását valamilyen visszavonultsággal egybekötött kutatói. kereken. hogy ezek nem annyira az egyéni sorsot. üldöztetés. házban: H. hogy különböző elburjánzott . nem beszélünk semmilyen új értékrendről.ha meggondoljuk.:Kiemelkedő műveltségi szint. akkor világos. a Plutónál pedig a jelenlegi Nyilas utáni. vagy hasonló föladatok jelentkeznek életútján. hogy a Neptunusz a felfedezésekor. összeférhetetlenség. házban: H. nem említve a Plutót. a munka megeröltető jellege épp úgy hidegen hagyja. 11. tanulmányok inkább az elvontabb és nem a reáltudományok terén. házban: H. Ez önmagában nem zártja ki a tévedés lehetőségét. az Uránusz felfedezése óta csak kereken kétszázhúsz. 1846. bizalmi állásra való alkalmassága miatt magasabb diplomáciai. altruisztikusabb céllal függ össze. kiadványaink és tanításaink keretében.és belföldi . amely a felfedezésekor. DH. megfontolt gondolatvilág. hogy ezek az újak a régi princípiumoknak magasabb oktávjai. . de annál jobban érdekli maga az eredmény. amelyen belül a kölcsönös segítés nagy szerepet visz. késlelteti és mások aratják le a munkája gyömölcsét.mindjárt módosul ez a tézis is. ha ezekkel önmaga manipulna. szerintünk indokolt a nagyobb szerénység ezek hatásjellegének értelmezése terén. a Neptunusz és a Plutó. X. . így érthető. de .:Komoly jel arra.

bizonyos l. vagy 3. az eszmék. a Neptunusz. műtét. nem azt ami egy embernek. azonban a hallatlan szabadságvágya. mert ez a fejlődés egy örökös folyamat. csak akkor érzi jól magát. géniusz található. emögött egy magasabb szellemiség. szinte megszállottan cselekszik. azonnal elvesztik az érdeklődésüket azon dolgok. amely sokkal több. szereti és tudja is magára felhívni a figyelmet. ha az Uránusz. ezért rögtön cselekszik. hanem ami az emberiségnek hasznos és ezért Nincs tekintettel az egyénre. sem tudományban. aminek az az alapja. .t is. a tudomány önmagában. mindig elárul DH. ami „modern”. hogy ez a Szaturnusz „odahozza” a 2. és DH. hogy az ezek felfedezése előtt születettek képletébe utólag beletettük és következtettünk . hogy a tapasztalat szerint hatásában a Szaturnusz-Vizöntő jelleg dominál. villámcsapás. az érzékfölötti világa ez. nyersesége nem teszik sikerét osztatlanná.amíg az eddigi aforizmáknál igyekeztünk tekintettel lenni arra. amely képessé teszi. egyáltalán bármilyen munkabeosztás. mert villámgyorsan meglátja az előbbre vivőt. szellemi és erotikai elferdülések. sem művészetben. újít. Az Uránusz. az inspirációk. ezt nem követjük. vagy „excentrikus”.akkor érthető a gyakori társtalansága is. de a megfontolást sem. A függetlenség és szabadság megszállottja. az intuíciók. a hirtelen és előzmények nélkül fellépő betegségek. tehát. találékony. ház állásról van szó.. megkülönböztetéstől. prófétikus hajlam is járul. mindent azonnal és teljes lendülettel kezd. függetlenségigénye. amelyekről kisül. mondjuk az Oroszlán és 2. jobb megoldás megtalálása révén és gyakran éppen ezen adottsága az ami az általa is vágyott nyilvánosság előtti szerepléshez juttatja. forradalmárnak meg azért tűnik. a megszokottság nyílt 230 . jelentős változás az életében. meglássa az evolúció irányát. Pillanatokon belül lelkesednek. mindig szívesebben tartozik az emberekhez. ismeretlen előtte A Nap i. illetve. de ugyanígy. a három újnál. ugyanakkor ezek azonos állása mellett milliók születnek. ezért gyakran célt téveszt. azonban nagyon lényeges különbséggel: amíg a Szaturnusz-Vizöntő fogalomkörébe az ember az emberért. akkor gondolunk arra. gyakori a hét évenkénti. a mást. ezért totálisan független. mint egy emberhez. Szimbólumtartalma: Mint erős szaturnuszi hatású Merkúrt. előre néző.az Ikrekig terjedő állásáról csak közvetett elképzeléseink lehetnek. mint annak felsőbb oktávját értékeljük. az említett tulajdonságok messze esnek az emberi érzelemvilágtól és ha ezekhez hozzávesszük. ház kapcsolatot is. ezért „forradalmi”. mert az Uránusz-Viszöntő. még akkor is. „amik” az emberért vannak. mindezek mellett nagyon barátságos. annak fejlődése érvényesül. a fejlődés céljainak megfelelően. rebellisnek tűnő. tehát bizonyos eszmeiség. örökké az egészet látja. amelyeket úgy szerezhettünk. ha az esetleg csak az ő szemében az. ilyenkor zsarnok magával és mással szemben is. hiszen mindent rögtön kell csinálni. A képletben kimagasló helyen álló esetében. nem vesszük figyelembe a Vízöntő. addig az Uránuszból hiányzik ez az emocionális elem.art pour l. ezért érthetetlen a magatartása. Fizikumvonatkozásai: általában az idegrendszer. addig az Uránuszban . vagy szabadságát korlátozzák.Halak és a Plútó-skorpió kapcsolat nem domicilium (uralmi) viszony. következésképpen. hogy előre látja a következményeket. Csak a jegy.és házkapcsolatra térünk ki. a tudomány. váratlan kiszámíthatatlan események veszik körül. de látó is és miután ehhez rendkívüli fantáziagazdagság. . de emberi kapcsolatokban sem ismeri a „tegnapit”. eszmék iránt. ezért otthonos mindenben. Az Uránusz a Kos jegyében. arra törekszik.. absztrahálódás érvényesül. gazdag elképzelései. a görcsök. ha valamilyen eszme keríti hatalmába.az dominál. a Szaturnuszban benne van a „kikért. de különösen az egyszerűbb. igen könnyedén lép át (transzcendál!) a valóság világából az eszmék birodalmába és itt már kézenfekvő a tömeg megnemértése. de a stúdium további fejlesztése érdekében buzdítjuk a kedves Olvasót. mert örökkön másít. akkor függetlensége. hogy a bolygó adott esetben melyik házon uralkodik. házban áll. van ebben időtlenség is. mintegy „felülről látás”. annak funkciói és zavarai. türelmetlensége. a technika mind a hús-vér valóság emberért létezik. hogy szellemét. fantáziáját. így eltekintünk a továbbiakban a H. mint a tanultság. amiért őket a „nem jött még el az ő idejük” jelzővel illetik. ne mulassza el kipróbálni ezt az összefüggést is. 8. szabadsága érdekében a legmeglepőbb pálfordulásokra képes. ha a dolgok „mozgásban vannak” és ezzel függ össze az is. hogy Elhagyja a kitaposott utat.art színezettel . utálja húzni az időt. a teljességet. égés. ha például a mondjuk a Szaturnusz Nyilas és az I. a mi”. házat.nak tekinthető hatása.miután a tapasztalat szerint ennek a háromnak alig akad kizárólagosan H.

illetve ő érzi így magát. gyors értelmi tevékenység. idegfeszültség. ritkábban a művészettel kapcsolódik. amit érdemes meghagyni és saját véleményét fenntartja mindenkivel szemben. mindent azonnal akar megvalósítani. önző szexuális vágy. kíváló szervezéssel létrehozott. de nem egy esetben éppen a „túlspekuláltság” visz el tőle sokat. jó megérzéssel. modernizálások végrehajtója. a modern technikával kapcsolódó. az új megismerésének örökös vágya utazásokra serkenti és szinte félelemérzet nélkül kedveli a veszélyes sportágakat. az átrendezgetések maradnak. csalhatatlan biztonsággal alkot ítéletet emberekről. amelyet fizikai értelemben a messzeségek. hirtelen és korai elszakadás az otthontól. életveszély új technika miatt. helyzetalakulásra. sorsukba beleszólni. házban: Keresetforrása nem mindennapi. 5. de a belső hangulat. a sok függetlenkedés. a modern technika pedig rabul ejti. házban: Váratlan. az előremutatót. természetgyógyászat. periódikusan visszatérő ideges meg nyilatkozások. új eszközök. I. házban: Munkája területén a folyamatos újítások. házban: Szokatlan romantikával induló szerelmi kapcsolat. Inkább szerencsésnek mondható az anyagiakban és tény. szellemi értelemben pedig a 231 . Magatartásával önmagát elárulja. Szokatlanul nagy vitalitása.ellenfele. hirtelen kedélyváltozás az anyagi. szuggesztív szónoki. örökösen ugrásra kész szellemi állapot. dolgokról. visszavág. a gyógyászat terén reformtörekvések. VII. szellemi vezetéshez jutni. Ha tartósan korlátozzák. de akár a törvényekkel is hamar szembekerül. spekulációjával nagyobb összeghez juthat. gyakran a modern technikával. Elvált emberek. a régiben megtalálja az újat. hogy különösebben nem töri magát az anyagiakért. aki az életstílusát zokszó nélkül tűri. saját vállalkozás. hirtelen vállalkozás. 8. viták. eredeti. jó. elgondolásainak elutasítása esetén konfliktusokba keveredik mind a fölötteseivel. amelyek a modern technikához fűződnek. házban: Határozott. céltudatos törekvés olyan kapcsolatra. rendkívüli események az otthonban. azokat egyszerűen elsöpri és emiatt a szokásokkal. perek. kezdeményezője. fejsérülés. ezért is hullámázó a helyzete. azt. házban: A fölsoroltakból az intellektuális nyugtalanság jobban kiemelkedik. ahol a féltékenység és a csapodárság egyaránt megtalálható. majd már a kezdeti időkben a viták megjelenését is. amiben esetleg a testvér tehetsége is szerepet játszik. gyors változások. házban: Kiváló intuícióval. gyakori lakhelyváltoztatással. vagy szakterületen ért kritika miatt. 2. 6. szakításokkal. házban: Fokozott idegrendszeri érzékenység. 9. váratlanul kötött ismeretségek. kezdeni. ahol módja nyílik másokra hatni. házban: Kitűnő. eljárásmódok bevezetése kísérletek ilyenekkel. mind a munkatársaival. helyzetekről. IV. szerelmi élete is tele van ütközésekkel. Generációs problémák. de élesebben reagál. akadályokat nem ismer. előadói adottságok. a váratlan dühkitörései sem ritkák. szellemi mozgékonysága azonnal fölkelti a másik nem érdeklődését. kétes erkölccsel. 3. jellegzetes nézetek. a legkisebb akcióra azonnal. Feszült viszony a közvetlen környezetében. beosztottjaival. miután legfeljebb olyan valakivel tud csak együtt élni. ezért érzelmi. testi.

addig. másszor elölről. a saját intuicióira épülő. vagy sikeres vállalkozása révén gazdagságot jelez. ezekre mindíg kész ötletgazdagsággal. de megnyilakozhat ez beteges nyakasság. ütközés fanatizmus miatt.szinte kizárólag az anyagi függetlenség a bázisa. amin éppen él. hogy televan élősködőkkel. I. másra térjen át. de azok nem nagyon hozzák ki az unalmasnak egyáltalán nem nevezehető életsorából. házban: Az említettek nagyobb. 11. házban: 232 . Váratlan kapcsolatok. 3. ilyenkor még másokkal is szívesen dolgozik együtt. hogy a világ durva. bár mások rengeteget keresnek őrajta. nem szívesen hallgat másra. még akkorsem. és az eszmeiségek között otthonos. házban: Jó adottság ahhoz. ezért annak okát-módját a vagyonszerzés területén. elővigyázatlanság.és fejsérülés veszélyével . amíg hisz abban. 12. ezekből adódóan. hogy házassága tartós és harmónikus lehessen. ezoterikus ismeretek vonzanak. ha művészi adottságok mutatkoznak. a legtöbb gondot ennek a módja jelenti és ez hozza a buktatókat. célja egy és világos: sikeresnek lenni. intuitív adottsága gyümölcsöztetésével sikerrel gyakorolja. házban: A féltékenyen őrzött függetlenségének . egyszer magas pozíció betöltése. művészieskedés formájában. házban: Nagy kilengések az életútján. erőszakos módon reagál az örökös nyugtalanságára. nyugodt. általában ujat alapítani. öltözködés. Nehéz szembefordulások a világgal. viszont az is igaz. Az Uránusz a Bika jegyében. bármely eszköz alkalmas számára. önálló vállalkozások létrehozásban. Tudományos területen gyakori a gondolatcsere. tágult érzelemvilág. mint a szerelmi életében. esetleg hírhedtség. hogy elképzeléseinek megvalósítására másokat sikerrel rávegyen. alulról kezdés. de képes az ilyenek egyszerűsítése révén is hirtelen megváltoztatni életét. gyűlöli a szisztematikus. mert hirtelen támadt fölismerései új és még újabb irányba terelik. főleg. házban: Már ifjú korában szerez figyelmeztető tapasztalatokat. amelyek ideges alkata miatt veszélyesekké lesznek. a leggyakoribb az irodalom és a zene területe. akkor annak különös. nagyobb nyereségek és veszteségek váltakozásával. a meg lévőt modernizálni. hogy változtasson. minden ellenállással szembeszáll és a figyelme egyszerre több irányba is kiterjed. tulajdon és pénzszerzés irányában elkötelezett jegyben az a bolygó. tehetsége művészeti síkon jelentkezik. Híresség. ha a pénzszerzésnek valamilyen lehetősége megnyílik és erre szüksége is van. meglepő változások. kísérletek folytatása.kapcsolatosak.szerinte . azok között sok az extravagáns és ezek vitalapot jelentenek. ez a sikerének alapja. 2. ha belátja annak az igazát. de majdmindíg az extremitás valamilyen ismérvével. sok és előnyös aspektus és kozmikus helyzet szükséges. részmunkát. nem idegen tőle a föltűnési viszketegség. birtoklás. ha hagyják a független ideáit érvényesülni. irányításában mutatkozhatnak meg. higgadt. de néha megdöbbentő észszerűtlenséggel képes kockáztatni. idegfeszültség robbanásveszéllyel. megszokott eljárási módok rendjét változtatni. ahhoz. hogyha megunta azt a területet. váratlan. mert egy dologgal sokáig foglalkozni unalmas. X. amely az örökös.transzcendens távlatok. de nyughatatlan karaktervonása itt is épp úgy gondokat okoz. örökös kockáztatgatások és izgága hajlama miatt is. amelyek a technikai újdonságokkal . amit csinál. szokatlan módja. Meglehetősen peregrin (idegenül) „érzi” magát ebben a földies. hiába tekinthető beolajozottnak az anyagi helyzete. de az nem nagyon zavarja. márcsak azért is.

művészeti területen a mult. gyakorlati ötletei miatt. érzelmi csalódása életuntságot. vagy . 6. semhogy elkerülhetnék a különcség bélyegét. lerí róla. ötletgazdagon. a romantika kerül előtérbe. mint a gyakorlati végrehajtás. házban: Különös és szoklatlan miliőben nőtt föl. világos helyzetátlátással reális ítéleteket alkot. 11. az együtthaladás a korral. képzőművészetekkel kapcsolódó. megítélése szerint. külföldi levelezés. VII. sokkal egyéniebbek. önmagára veszélyes tetteket vált ki. korszerűen és a legelvontabb ideák területétől a modern technika és tudomány területeiig alkotóan tud közreműködni és legfeljebb annyi a megszorítás. hosszabb-rövidebb ideig tartó az elfoglaltsága és nehezen viseli el annak bizonytalanságát. X. megvalósíthatóság nélküliek. bár türelmetlenségét visszafogni kényszerülő a magatartása. ahol a gondolatcsere. de az nem.szerinte . házasságát illetően ez az állás maga a puskaporos hordó. amelyek fantáziadúsak. hogy sok ellentmondást nem tűr. kapcsolattartás. elképzelések. 5. tanulmányutak.házban: Határozott a föllépése. Itt kitűnően érvényesülnek az intellektuális adottságai. rendkívüli adottságokkal rendelkeznek. ott nélülözhetetlen és teljesen közömbös. érdeklődése szívesebben hajlik a művészetekkel kapcsolódó területek irányába. különös érdeklődés mögött gyakran idegrendszeri labilitás húzódik meg. rögeszmék. házban: A szellemi és érzék fölötti dolgok iránti. akik. nevelkedett. az okkult kérdések iránti érdeklődése fiatalon megmutatkozik. modernebbek. házban:_ Keresi az olyanok társaságát. házban: Műszaki jellegű és a modern közlekedéssel kapcsolódó tevékenysége sikeres az önálló. IV. dönt és nyakasan viselkedik. önálló vállalkozás. de megtalálható szakmai egyoldalúaknál. szabadabbak. a házastárs anyagi dolgai váratlan meglepetéseket rejtenek. akiket érdekelnek az emberek dolgai. hívatásterülete a legujabb nézetekkel áll összefüggésben. hogy vagy ő jár a kora előtt. hogy közelebbiek hozzá a teoriák. tőzsdespekuláció. a saját. házban: Az természetes az ő számára. roppant sikeres. minél erősebb vele szemben az ellenkezés. hogy ő kizárólag és bármikor „birtokolhassa” szerelmét. hogy ő ugyanezt nyujtsa partnerének. közös plattformra hozatala szükéges. Az Uránusz az Ikrek jegyében. bár ezt nem mutatja az azonnali reagálása. nagyon hajlékony pengevezetésű modorral győz. házban: A partner. váltakozó ritmusú. 233 . 9. ösztönvilága a gyakran szerencsétlenségekkel végződő szélsőségek irányába tereli. önfejűeknél. ideák megfogalmazása. de a váratlan változások is jellemzik. esetleg szellemesek is.Gyors felfogóképesség. segítségét. hogy milyen elméleti. belső ösztönvilága erős és leplezett küzdelmekre kényszeríti saját magával szemben. annál határozottabb az elszántsága és ha ilyenkor vitáznak vele.az előzi meg őt. a vagyoni megalapozottságra törekvése az otthonából nem sok támogatást kaphat. házban: Életútját a gyakorlatiasság. ilyenkor hirtelen átértékeli a helyzetet. de realitás. a nehézségeket az szokta okozni. 8. megindokolása. szélesebb. az ellentlétes nézetek méltányolása. házban: Kitűnő intuiciókkal rendelkezik és különös tekintettel a korszerű gazdálkodási teóriák ismeretanyagának birtoklására. 12. udományágról. publikálása.

ezzel kapcsolatosan a fölösleges. nehezen tud alkalmazkodni. csak a vele szembeniekre vonatkozik. sikertelen házasság(ok). a szellemesség domborodik ki és a hatalmas függetlenségszeretet. vagy neuraszténiás vonásokkal. művészi. IV. sok változással. ezért a kezdeményezései. mindenfajta reformmozgalom. vagy az eredménytelen munkák. romantikus kapcsolat. könnyen tud lelkesedést szítani. házban: Munkaterülete a legmodernebb hírközlési. különösen a rendkívüli dolgok iránt. hogy csak a saját útján szeret járni. az otthon. mint az érzelmi világa. amikor belsőbb dolgáról megnyilatkozik és akad. érzékeny idegrendszer. ha azok tudják a gyors. de ha eszmei elkötelezettségét nem méltányolják. gyakori. beszéd. állás-. 6. a közösségek ezeket nem nagyon méltatják és ha véletlenül nincsen meg a végzettséget igazoló „papír”. megnyilatkozásai szenvedélyesebbek. akkor akár ez igazság kisebb-nagyobb. öröklött intuitív és mediális hajlamok. a fejlődés irányának kitapintási képessége miatt. de ez összefügghet a közvetlen környezetével is.oktatásról. de a munkatársaival. ha belefeledkezik a mukába. vagy ötlet alapán elutazik. nyelvismeretekről van szó. veszélyeztetettség politikai háttérrel. szerencsejáték. hullámzó pénzügyi állapotok. hajlékonyság. és ezek szórakoztató jellege igen határozottan érvényesül életében. mániák. valamint a gondolatainak gyönge koncentrálási képessége sűrűn kimutatható. házban: Szokatlan anyagi források. politikai nézetei a sajtóval kerülnek kapcsolatba. laza családi kapcsolattal. híradástechnikai. annál inkább ilyenben a szellemi vezérség. sikerrel vitázik. hatalmas szellemi ereje bátorságot és sokszor kalandvágyat is takar. 2. amely a túlvállalásokat nehezen viseli. a realizálás nem vonzza. rivalizálás a testvérek között. mint a saját tervek megvalósításának a gátja. csillogó szem. házban: Kitűnő retorikai adottságok. 8. ha kell.házban: Különleges. de könnyed átlépésétől sem riad vissza. a kapott kritika nem töri le. közvetlen környezetéhez fűződő kapcsolatból a meghittség főleg az örökös újítgatási. a kötelezettség csak fél fogalom. utazgatási hajlama miatt hiányzik és az. házban: Nem annyira a fizikai. különösen. nyílt. 3. fizikumában a fürgeség. ha mindezek a modern kommunikációval is összefüggenek. átlátási tehetsége. éppen a szellemi mozgékonysága. mint beosztott. uttörő tudományos. sokkal inkább a szellemi megnyilvánulásokra nmyomja rá a bélyegét. másokat nem kényszerít. ügyesen. a mozgásigény érvényesül. lakásváltoztatása gyakori. vagy szociálpolitikai irásai. házban: 234 . házban: Gyors észjárása különösen alkalmassá teszi kísérletező. hirtelen és változatos elgondolásait követni. de akár művészi pálya betöltésére is. hisztérikus. odébbáll. az exhibició halvány (?) árnyalata érezhető. de annál készségesebben „rábeszél”. de nem bántó tekintet. I. írás. de már a feltűnöbb dolgok is fölkeltik érdeklődését. levegős otthon. változatosság utáni igénye súrolhatja a kalad határát. ha kell akár túlmerészen is harcol az elismertségéért. elfelejt enni és ezért a táplálozási zavarok. pletyka. gyakoriak a kificamodott nézetek. beosztottjaival pedig csak akkor harmonizál. őrá nem. akkor az el nem ismertség alacsonyabbrendűségi érzetével küzd. a sziporkázás érdekében. hirtelen megfontolásból. ha vannak akkor azok nagyobb jelentősgű anyagi ügyek. hatalmas a birtoklásvágy. házban: Az előbbiekből a szellemi mozgékonyság. okos. önző érzékiség. hogy éppen a közvetlen rokonsága ébreszteti benne ezt az érzetet. hirtelen keletkezett. akiket ez zavar. a fizikai munka. megkötöttségek nélküli. 5. VII. vagy közlekedési szakmákkal függ össze. gyorsan kötött és hamar elszakadt ismeretségek.

hevesen reagál. rátapintások viszik a prímet az életében és amellett alapjában visszahúzódó. illetve mások érdeklődését felkeltse. vagyha ő azt érez. nézetei radikálisak. számára fontosabb az erkölcsi. a megnemértettség. változása belső nyugtalansággal is együttjár és ezek legtöbbjét sajátmagának köszönheti. emiatt sok kritikának kitett. rátapintással anyagi előnyök is mutatkoznak. élvezi és élvezetessé tudja tenni a gondolatok kicserélését. kiszámíthatatlanok az emocionális reakciói. I. könnyen izgul. legaktuálisabb témájában. de ha szükségét érzi. szélsőségessége. családcentrikus. vagy metafizikai témakörben kiemelkedő ismeretanyaggal rendelkezik. Nem annyira az értelem. nehezen kerülhetők el a félreértettség. azonnal megtalálja a módját. a környezetét érdekli. emiatt szerelmi életük is ilyen és a csalódások is erre vezethetőek vissza. de önfejű és a dolgaira örökké talál valamilyen speciális magyarázatot. amely a technikai haladás kérdéseivel. speciális joggyakorlati terület. családi élete örökös féltés. jellegzetesek. gyakorta üzleti érzékkel. azt. házban: Váratlan segítés jelentős személyiségek révén. holott arra koncentrált az életvitele. megbecsüli a multat. de azokat meg nehezen viseli. mozgásszervi sérülés veszélye. a váratlan támadás éri. többször szélsőségesek is. örökös mozgékonyság. 9. hogy szelíd rábeszélőképességgel tudja magát másokkal kitüntettetni és kitűnő érzékkel rendelkezik annak eldöntésére. mind intenzitásukat illetően. bár az elismertség tárgya. kevés türelem. jelentősége mindíg nagyobb. vagy érzelmi elkötelezettség hajtja a megvilágosodás irányába. akiket méltánytalanság ért. holott nagyon gyakorlatias. a következményekkel mit sem törődő cselekedetre ragadtatja magát. ami a nyilvánosságot. amely előbb erős ellenkezést váltanak ki belőle. a modern technika elméleti megalapozottságának kutatása. 2. mint annak mérve. gyors idegreakcióval. mind időben. házban: Kritikus állás. hogy mi is az. házban: 235 . tartózkodó a magatartása. inkább az érzelmek. házban: Az említettekből a szeszélyességet kell aláhúzni. akár hiszterikusan is. különösen pedig azt. ami kölcsönösen hasznos lehet. 12. a hagyománytiszteletébe beletartozik a hazafiúság fogalomköre is. tartós kapcsolatba lép azzal.Már fiatalon kapcsolatba kerül az okkultizmussal. mint az anyagi siker. mert akár a legmélyebb szellemi. ezért nem zavartalan. tarós korlátozást. X. túl érzékeny. ami miatt nehéz a családi élete. emocionális kövbetkezmények. erőszakossága sok veszélyes helyzetet teremt az életében. különösen pedig a súlyosabb. vagy egyéb. akiket elképzelései számára nyert meg. visszavonultságban végzett szellemi munka. különösen azokkal. házban: Elvont. 11. avagy „hirtelen összerándul a gyomra”. tipikus Rák-vonás az is. hogy a nyilvánosság. jelentős szakmai elismertség. hanem tudat alatti ösztönei szerint cselekszik. akár jelentősebb anyagi érdekeltség. embertársaival mélyen együttérez. jó inspirációk. művészet. mentális okok hozzák ilyenbe. az általa okozott problémákkal foglalkozik. fanatizmus. esetleg csapot-papot otthagyva elmegy. megérzések. nagy függetlenségimádat azok a vonásai. nem tűr és robbanással veszélyes. Az Uránusz a Rák jegyében. nagyobb utak megtétele intellektuális igényből. hogy ezért talál nehezen kapcsolatot a környezetével és mert többnyire nem akarata. házban: Életkörülményeinek alakulása. de intellektuálás felmérése után. politika) legfrissebb. mindíg akad valaki akiért izgulnia kell. mindenben a rendkívüliségre törekvés és mindíg az érdekeltségi terület(elektronikai.

házban: A partnersági kapcsolat messze nem olyan hirtelenül alakul ki. bátor kezdeményezője nagyobb vállalkozásnak. mivel hozzá hasolóakkal kerül szembe. csalódások ösztönei rabsága miatt. IV. 11. azok ismertetése. 6. kiszámíthatatlanul jönnek. hangneme is közrejátszik. idegrendszeri érzékenység és már emiatt sem alkalmas a monoton munka végzésére. ott nemcsak a nyílt küzdelemre kell felkészülnie. felismerések. mély romantikával. szellemes kivitelezési módok találása.házban: Eltökélten törekszik nyílt elsimertségre. így gyakori azokkal az ütközése. hirtelen meglátások vihetik kerülőutakra. házban: Gyors. érzékfölötti kérdések foglalkoztatják. vagy titkokkal tűzdelt szerelmi kapcsolatok. szemmel és nagy éberséggel jár az életben. mint ahogyan megszakad. 3. nehéz viszony alakul ki. eredeti elgondolásai mellett sikerrel kiáll. de épp így el is enyésző érzelmekkel. szélesebb körű levelezés útján egészíti ki azokat sikere érdekében. hogy ezirányú tanulmányai minél teljesebbek legyenek és ha szűknek érzi a lehetőségeket. mert a munkatársakkal. de a legvonzóbb számára a modern tömegkomunikáció. hogy az tudomány. majd magatartásbeli változásokat váltanak ki. mint a szerelem. amely tömegekkel kapcsolódik és gyakorlatias. nem egyszer eszmei okokból. akár politikai is. rokonságával szemben is érvényesíti. vagy a nehéz napok. váratlan és szokatlan dolgoz az otthonban. hirtelen fellobbanó. leírása. alakulásukban váratlan fordulatokkal. napi munkája kapcsolódik a szakmája modern technológiájával. házban: A nehézségeket az okozza. a váratlan megvilágosodások. 9. 5. 8. amit otthon nem tud kielégíteni. mennek a szerencsés. VII. hanem veszélyekkel is. vagy csalódások ezen a területen súlyos hangulati. néha tényelegesen jó lóra tesz. X. a technikai világ vonzásköre miatt olyan köröket keres. de ha elbízza magát. hívatásterületén az ujabb dolgok érvényesülnek. házban: Családja teljes függetlenségét a környezetével. nyitott füllel. amiben a környezetének hangulata. kapkodó étkezés. ha tömegpolitikai vonatkozásokkal találkozik. ahol ere vonatkozó gondolatait kicserélheti. annak levét a család is megissza. életveszély meggondolatlansága miatt. de gyors emésztés is. házban: Szokatlan helyzetek. változások a beosztotti munkakörben. 12. a háztartást érintő dolgok publikációi.. művészet sőt. ismeretségkörét a szakmai azonosság determinálja. érzékiség.A nagy ingadozásoknak kitett anyagi helyzete örökös idegfeszültségben tartja. a családi bázis féltése miatt hazardíroz. gyakorlatiasság. ez idegrendszerét 236 . akkor tanulmányutak. korai és többszöri kényszerü elválás az otthontól. érdeklődés az okkulktizmus iránt. házban: Érdeklődéssel foglalkozik az emberi lélek útvesztőivel. függetlenül attól. tul bizarr ötletei zavartkeltőek. türelmetlenség ragadja magával. házban: Romantikus szerelemvilágában több a romantika. hogy a szellemi és érzékfölötti dolgok iránti fokozott érdeklődésű alaptermészete és az élet élvezni tudását igénylő ösztönvilága ellentétes iránba vonzza. házban: Szellemi. tekintélyre ezért életútja ritkán kiegyensúlyozott. házban: Esetleg sérülésekkel is együttjáró.

az azonnali cselekvés igénye. 5. általában érvényesíti az akaratát az otthonában. ők föllépésükkel egységesen szimpátiát ébresztenek. mert nincs kitartóereje a kivitelezésben. azonnali birtoklásvággyal. rapszodikus ötletei többször is felboritják anyagi egyensulyát. ne vitatkozzanak az ő nézeteivel. hogy az egyébként valóban kiváló meglátásai. hangulatváltozásai. hogy késleltessék a kivitelezést. de az a türelmetlenség. hatalmas önbizalommal és elhivatottságtudattal. házban: Az otthona a saját szórakoztató helye. a hirtelenség az ötletgadagság és az érintett hiú érzékenység és különcködés miatt mindíg kiérezhető bizonyos darabosság a magatartásában. élete telis-tele van változásokkal. van ebben sok igazság. a szórakozást nyujtó körülményeket. igazi Oroszlánnál ez is pont fordítva mutatkozik. hogy ő már előre látja a dolgok végét. brilliáns ötletekkel. ezért az említettek egyre jobban alátámasztják. uralkodói jegyben az örökös változtatást. véleményét másokkal szemben is megtartja. tehát pontosan az. az örökös „másnak lenni” akarással. nagy szórakozási igény. a becsvágy. gyakran provokál vitákat. de ha a vita miatt a hangulat elromlik. de sokszor már csak az egyszerű megjelenésével is azonnal megosztja az embereket. házban: Az említettekből a dicsőért való rajongás. ezek az adottságai szerelmi életében konfliktusokkal járnak. míg az emlitett. tervei csak azért futnak zátonyra. még ő kezd dühöngeni. idegállapota megroppan. a fantáziagazdagság domborodik ki. hogy ő azután tudja. de azzal a meggyőződéssel is. IV. hirtelen. esetleg erőszakos eseménnyel megszakított szerelmi kapcsolat. kedveli a nyilvánosságot. házban: Hirtelen ébredó szerelem. a járt utat követni és más parancsának engedelmeskedni. váratlan kockázatvállalásai időszakosan hasznosak. stílusának eredetisége szórakoztató. I. néha a hagyományossal szembeni tudatos ellenszegülés neheziti az együttélést vele. házban: 237 . 3. szokatlant kedvelő adottsága váratlan formában tud érvényesülni. házban: Nagyvonalúsága látszatának megőrzése. kizárólag „pengeváltás” céljából. akkor szereti jólérezni magát ezért kedves és eredeti. Az Uránusz az Oroszlán jegyében. nézetei legalább is „eredetiek” surolják az extravagancia és a veszélyesség határát. képes váratlanul elrohanni otthonról. ha ellenvetéssel találkozik. ahogyan ezt tudatosítja. a készség a függetlensége megőrzésére és a szabadságigénye nagyon megnöveli a vezetői hivatástudatát.nagyon próbára teszi. magatartása. szent hitévé válik. noha nem otthonülő típus. ha a külső körülmények miatti kiszolgáltatottság érzete lép fel. mindehhez a felsőbbségtudat miatti kevés(?) arrogancia nagyon sok ellenkezést képes másokban kiváltani. mi az előnyös az embertársaknak. ami az igazi Oroszlánnál soha. szinte elviselhetetlen. figyelmetlenség. ismeretség és kapcsolatteremtés különös körülmények. a váratlanság. hogy mindezek mellett. hogy ő a kora előtt jár. vagy személyek között. így ebben a királyi. mert csak az uj kell. az csak arra jó. hogy mások csak türelmetlennek és nyughatatlannak tarthassák. hiszi. a reflektorfényt és sokat is áldoz sikerességének nyilvánosságáért. 2. hazardírozással. az utóbbi egyébként meglátszik az otthon berendezésén is. mi a jó. gyakori. házban: Könnyed szellemessége a frivolitást surolja. Mivel a Vizöntő jegyében „érzi jól” magát. izgulékonyság. önfejűség. képtelen tartósan ugyanazon érzelmi elkötelezettségben élni. nem is említve. mert anak születetten természetesek ezek. 6. de ha otthonvan.

A legjellegzetesebb vonása az. mindenkit megmar. vagy idegrendszer állapota miatt. tudás aprópénzre váltásának kényszere a fizikum. éles kritikával elkerget. esetleg katasztrofális következményű életesemény bizalmatlanná. bár a magatartása inkább tartózkodó. természetvédelemmel. tömegükben és sokrétűségükben egyaránt. ha szélsőség mutatkozik. aminek tartósan feszült idegállapot. vagy kémiával foglalkozhat. házban: Ez az állás csak elvont.akár elméleti. a modern technika gyógyászati alkalmazása. a végletes forma a „szakbarbárság”. az előbbiek tulzót formában is megmutatkozhatnak. szellemi. megbízható munkával elérhető teljesítés és az a siker. örökös kérdezgető. de magát sem kíméli. türelmetlenség. Az Uránusz a Szűz jegyében. jó előadó. VII. váratlan. amikor a pontásságigényben éli ki magát. ha kap vezetői poziciót. akár mint esztergályos. hanem a jó. 9. idealisztikus elképzeléseivel akar a külvilágra hatni. ezt erőszakosan elkendőzi. esetleg nehezen diagnosztizálható betegség. ahol az emberi élet higiéniájával. meggyőződése és elgpndolása mellett nyakasan kitart. igazi életcélja a pozicionáltság. házban: Tudatosan választott ismeretségkör. az rögeszmék. kapkodás. az elektrónika hasznosítását. amit vagy a vállalkozás. mindíg van ereje az ujrakezdéshez. hogy mikor kell a száraz témát humorral oldani. különben sok gond. sokoldalű érdeklődés magasabb vallási. vagy hajszába kergetik. zsörtölődik. házban: Igen érzékeny etika. függetlenül az életterületétől. erőszakos. házban: Hirtelen felemelkedés az életúton. követelődzik. különösen otthonosan mozog minden olyan . aki az ismeretanyagában is rendet tart és titkos vágya. szívgyöngeség a következménye. I. nyilt harcra készen.Tudatosan elleplezett izgulékonyság jelzi az idegrendszer érzékenységét. ha jogsértést észlel. ha időzavarba kerül. hogy tettei a társadalmi hasznosságot szolgálják. házban: Ha az életében valami félresikerült. tevékenysége során uj eljárásokat. amit idegzavarok követnek. házban: 238 . különösen. amögött megalapozott anyagismeret. mndenfajta kritikával szemben türelmetlen. kivitelezés ) területen működik. 12. itt tudja ötletgazdagon megtalálni a modern technika. amely azonnal működik. baj és főleg egészségi vonatkozású nehézség jelölője. 8. jó föllépésével tud is sikert elérni. beosztottjait meghajszolja. eszközöket tud kitalálni akár mint akadémikus. a szervezet működésével. vagy egyenesen a metafizikai fogalomkört érintő érdeklődés esetén jelezhet zavartalanságot.területen. ahol értékes. de hite. hogy a lényeget soha szem elől nem tévesztve. megnemértettségre hivatkozva azzal szembeszáll. X. hogy milyen (tudomány. tudja. képesség. vagy a kivitelezés ujszerűségével ér el. vagy gyakorlati . szervezetére kihatóan gyöngévé teszi. nem a hiúság. 11. vagy tudományos szinten. befolyásos és szellemileg is minősített egyének fordulnak meg és mintegy jelképezik az élete spontán szerencséjét. vagy valamilyen szellemi defektus formájában jelentkezik. a táplálkozással. függetlenül attól. a legkisebb részletekig képes átlátni a legkülönbözőbb dolgokat. tudnivágyó. örökös ütközés a beosztotti munkakörben. kitűnő vitaképesség. ért hallgatósága figyelemlekötéséhez. házban: Leginkább alkalmazkodóképességének nagyon csekélysége miatt bomlik fel a házassága. anyagcserezavarok. de a kitartáshiány is. művészet.

félreértettség miatt konfliktusba keveredik a másik nemmmel. a modern technika alkalmazásának lehetőségét. miután nem rabja. a lehetőségek gyakorlati kihasználása. házban: Elmélyült érdeklődés az élet kevésbé megfogható kapcsolatai iránt és reformer törekvések azoban. X. a külsőségek iránti fokozott érzékenysége miatt többek szemében különcnek hat. 11. 2. de vagy a szellemi. tudományos tevékenység. különleges adottság a társadalmi veszélyeztetettségek meglátására. megfelelően a tevékenységi köréhez. érzékeny idegrendszer miatt nehézen kezelhető betegség. ahol az elmélyülés mellett a kitűnő intuiciók és a gyors észjárás is érvényesülhet. sikeres és inkább kutatói jellegű. kímért kapcsolat a közvetlen(testvéri) környezetben.Gyakorlatias a szó szellemes értelmében. de tárgyszerű kritikától sem riad vissza. amíg azt el nem végzi. házban: Ügyes. ha váratlanul jut anyagiakhoz. mert a cél érdekében mindíg merészen kezdeményez. jó adottság arra. házban: Sok vita a bnyilvánosság előt. esetleg a szakmai szempontok nem teszik azokat tartóssá. házban: Intellektusán keresztül erősen befolyásolt kedélyvilág. házban: Többszörös és váratlan inditékú lakásváltoztatás. 239 . inkább szakmai dolgokról. amelyet otthonában lát el. 3. többet vállal.. mint amennyire képes. inkább az érdeklődési kör. vagy a szellemi beállitottság moitiválja a kapcsolatait. célszerüen el is költi. kényszerből végez el olyan feladatot. idegrendszeri terhelések gátló hatása az erotikai világában. több és hirtelen változás az életútján. nagy előszeretettel végez a cél érdekében meggyőző tevékenységet. azokat gyorsan. 8. kutatói munkája elismertségével legszívesebben a háttérben maradna. legalábbis az otthon átalakítása. házban: Meglehetősen szordínós érzelemvilág. tele ötletekkel. 9. amit mások csak mellékesnek tartanak. a kivitelezés egyszerűsítése tárgyában értekezés készítése. az élet legelvontabb területén is. házban: Az anyagi előföltételek biztosítása érdekében gyakran szokatlan eszközöket és képes igénybevenni. a cél és eszköz helyes megválasztását jelent. vagy vállalkozás előkészítésében szakmai. nem is nyugszik. gyakran megeső vitákkal. mérnöku feladaton nyugvó vállalkozás. nyers. érzelmi kapcsolatok. VII. akaratán kívül a nyilvánosság elé viszik. házban: Különösen nagyobb jelentőségű szervezet. IV. házban: Megtalálja. sőt. hogy a régivel tökéletesítse az ujat. és jogi szempontok részletire is kiterjedő figyelem. házban: Romantikus baráti. ha kell a túlkemény. katasztrófa közelébe kerülés. kritikus hajlamát első sorban az otthonában éli ki. vagy a társadalmi elkötelezettség. 6. de váratlan körülmények. 5. ami a tudományos tevékenységben jó gondolatkapcsolást. ezzel is hathatósabbá téve tevékenységét. a nyílt pereskedés váratlanul jóü eredménnyel zárul.

értekeznek és ha erre nincs ideje. akkor olvas ebben a témában. a nagymérvű függetlenségszeretet és az ezzel együttjáró képtelenség a kompromisszumokra. 5. valamint nyilt modora teszi ismerősei előtt közkedveltté.12. ídős korban váratlanul. a jegyből adódóan mindíg kiegyensúlyozottságra törekszik ezért jelentős az aktivitása. vagy azzal kapcsolatban álló. szellemi könnyedséggel találja meg az élet örömeit és a művészet . házban: A természet közelségével ihletett művészet. teljes odaadással kiáll a modern technikai. vagy az összegszerűséget érintő. pillanatok alatt. de a lakásberendezése is súrolja a szélsőségesség határát. mint a képzőművészetek . vagy támadáséri. I. szórakoztatóipari) vállalkozás. vagy az ídőpontot. hajszoltság. vagy váratlan. nem említve szerelmi életét amely agyontitkoltsága mellett csak az ő elképzeléseit szerinti lehet és azon belül pedig az ő számonkéréséről szó sem lehet. akik erről írnak. amelyekre utaló jelek már fiatal korában mutatkoztak. ő a hangadó a testvérek között. hogy bizonyos (szakmai) tevékenységet visszavonultságban lásson el. inkább azonban szabados kiélése. mert az lehet. ha hiányzik a koncentráló képessége. gyakran érdeklődéssel a metafizikai témák iránt. aminek az oltárán a házasságát is feláldozza. Kiválóan hajlékony. külső körülmények húzódnak meg. szerelme tárgyát saját. ha semmilyen művészeti ágat nem gyakorol. kényszerű. házban: Az élet nyujtotta élvezetek szabad. de az is. a változások mögött erőszakos. jönnek uj ismeretségek. házban: Nagy aktivitás a közvetlen környezetén belül. kiszámíthatatlan esemény. kreativitással rendelkező intellektusa miatt egyaránt szórakoztató önmagának. kitűnő szónoki adottságok. öltözködése. a „minél előbb túlesni rajta” türelmetlenségi-hajlam folyamatos idegrendszeri és külső életviteli terhet jelentenek. esetleg a saját belső alakulása olyan változásokat hozhat. örömmel forog olyanok társaságában. a korszerűség vonzásában él. gazdag fantáziájával felcicomázza. ezen a területen mindíg akad valamilyen. ha kritika. akkor is rajongója a szellemi szórakozásnak. hogy semmi sem marad az. mindezek azonban nem tagadtatják meg a bolygó karakterét. hogy megrázó hullámvölgybe kerül. majd rövid idő után a tartalmuk csak illuzió marad.inkább a zene és irodalom. a környezet. a „nem mindennapi”-ság tudatos hangsulyozása az otthonban. vagy tudományos vivmányok és a ilyeneket pártfogoló. házban: Erős belső (gyakran külső) késztetés arra.is érdekli. házban: 240 . tárgyalnak. 2.házban: Szokatlan. 3. IV. akkor a szellemi erejét hiábavalóságokra pazarolja. rendkívüli események zavarják meg az otthon vágyott nyugalmát. mennek a régiek. ezekkel foglalkozók mellett. általában a hétköznapitól eltérő tevékenység képezi az anyagi bázisát. 6. előjelek nélkül fellépő betegség. esetleg vagyonjogi per. a sikertelenség indulatkitörésekkel jár. barátból ellenség. szellemi tartalmú (irodalmi. vagy fordítva és mindez érvényes szerelmi életére is. hogy mások előtt ismeretlen extatikus örömöket él meg. ami korábban volt. Az Uránusz a Mérleg jegyében. házban: Az előbbiekből a fokozott intellektualitás domborodik ki. mint az átlag. sok csalódással. közismertség. szokásai. ezek ki is állnak mellette. de másoknak is és ez. közkedveltség keresése. érti a módját. kezdeti sikerét az ujszerűsége biztosítja. hogyan válhat ismertté és már emiatt messze több ismerőssel rendelkezik. szórakoztató jelleggel. mert a hirtelen változások. a reakciója azonnali és provokatív.

8. különösen a társadalmi problémák. amely más utakra téved. házban: Célja.vagy mert nézetei nélkülöznek minden konvencionalitást. hogy a cél érdekében követendő . a bohémsége sok buktatót rejt magában. tény viszont.házban: Nagyméretű a szenzibilitása. tudjon hatni másokra. idegesítése nem ajánlatos és ezek jellemzőek érzékies 241 . azonnal meglátja. izgulékonyságával is sokakat irritál. sajtókampanyt. esetleg a tehetsége. X. érzékeny füllel jár a világban. mintha nem is lett volna. házban: Nagyon nyitott szemmel. szívesen keresi és tartózkodik a gondtalanságot élők és vallók társaságában. tömegfélelmét ideggyöngesége okozza. vagy politikai fanatizmus. a titkolódzóig. képes „menet közben” uj helyzeteket teremteni. merésztől az óvatoskodóig. hogy anyagi sikert érjen el. határozott vonása és vagy ezért. mechanikusi munkával. Már fiatal korában megmutatkozik a totális eltökéltsége. sokszor az utódjai révén. nem rajong a társas tevékenykedésért. ujitással teszi hasznosabbá tevékenységét.A kivitelezési. VII. fejlett építészi. a sikertelenségtől való aggodalma nem teszi válogatóssá eszközeinek megválasztásában. sokoldalúsága és bátor kiállása az újitás. hitéleti mélység. 11. bármely életterületen megmutatkozó. házban: Jelentősebb a zeneművészetek iránti érzéke. házban: Mások által elismert. hajlékony. ezért bátran ágál. Az Uránusz a Skorpió jegyében. foglalkozás okkult témákkal. képzőművészeti érzék. céltudatossága. híveket szerez. egyedül jobban érzi magát és kerül minden olyant ami mögött nem húzódik meg valamilyen gyakorlati cél. a várható fejlődés utját azonnal felismeri. alkalmazottak nem értik meg szándékait. ha kicsit hosszabb. sőt megcsodált életútra törekszik és meg is vannak ehhez az adottságai. szenvedélyes. ezek akár vallási. hirtelen és nem mindíg veszélytelen váltásokra. a reformátori. hogy a közbejövő akadályok csak még acélozottabbá teszik akaratát és az az adottsága is. hirtelen szerelmi fellángolással megkötött.esetleg kerülő . féltékenység miatt titkos ellenségeskedést is jelenthetnek.. a jobbitás érdekében. amellyel az élet láthatatlan rugóit és valós. magatartását gyorsan. akkor robbanás szerűen. ha művészet(rokon) területen dolgozik. tiszavirág életű házasság. a legmodernebb gépek és technológia érdekli. igazságtalanságok iránt mutat fokozott érzékenységet. hogy pontosan ezek azok a vonásai. tart nyilt politikai vitát. gyakran éppen a meglepettség tudatos kiaknázásával. amelyek a legtöbb buktatót jelentik számára. az erőszakosságával párhuzamban. sokszor keveredik vitákba. 9. a megingathatatlan önbizalma az említettek mellett biztosítják. 12. mikor melyik kell célja érdekében. viszont kritikákat és pereket kap értük. indennek veszélyeztetettségét és mélységét csak növeli a saját kiszámíthatatlan magatartása. az akadályok megjelenése pillanatában. konkrét mozgatóit élményszerűen kitapintja. otthon is szívesen köti le magát hasznos javítási. robbanékony karakter. diplomatikus észjárással könnyen tudja az embereket befolyásolni.utat. az. erőszakos. úgy szétmegy. életfilozófiájában a felelőtlenség enyhe árnyalata miatt a „polgárpukkasztás” is megtalálható. nagy ideáival meghóditani a széles nyilvánosságot. vagy ellenséges megnyilatkozást rejteget. megvalósítási részfeladatok teljes átalakításával. művészi. vagy neki szórakozást jelentő. szellemi emelkedettsége. a munkatársak. házban: Az élet számos durva. határidő problémák adódnak. ezért tör vezetői pozicióra. kiszámíthatatlanul képes alakítgatni a bátortól. szokatlanok a módszerei.

mert kíváló fenomének. házban: Az előbbiekből kiemelkednek a kalandvágy. is ritka . nyílt viták. sokan ezzel az állással tünnyen találnak túlvilági. amit örökös önképzéssel valósít meg. de az utóbbi hijján közveszélyes is lehet. okkult kapcsolatteremtő képességét és ami a leglényegesebb.miután a Kos Asc. hirtelen és ellenállhatatlanul föllépő vágyak. 5. eredetisége. hogy a legalkalmasabb. VII. 9. hogy bár ismerik a zsarnokság és a dogmatizmus irányába húzó hajlamát. gyakori. mint egyébként. házban: Külső kapcsolataiban is vezetésre törekszik. házban: Hatalmas birtoklásvágy hajtja és az. minden áron megszerzi. különleges adottsága ennek az állásnak. szerteágazó és különböző területű. esetleg ilyen jellegű gáncsoskodások érvényesülési területén. házban: Az élet örömeinek gyönyörré fokozásában roppant találékony. erős és tartós idegfeszültség. nyílt viták politikai politikai ambiciókkal. kirívó a szellemi qualitása. szellemi anyag begyüjtése. váratlanul alakuló. nem említve a megalapozatlan reformeri hajlamot. 3. prófétikus és víziós hajlamokkal. hogy a házasságkötése is váratlan és azt korábban már elvált emberek kötik. mindezt az intellektus egyidejű kontrolljával jelzi. gyógyítói tevékenysége esetén több türelmet árul el. de egyesek alvilági kapcsolatokat. házassága több nagyjelenet színhelyei. elveszett. nem mindennapi légkör az otthoban. saját elképzeléseinek megvalósítása miatt fiatalon önállósul és elszakad otthonától. sokszor művészetrokon tevékenységénél mindíg a tett a fontosabb. művészi. kapcsolatai.házban: A szellemi áramlatok iránti. egyáltalán a beosztotti poziciótól és ezt a magatartását egyáltalán nem is leplezi munkatársai előtt. házban: Hatalmas. szenvedélyességét. a hangulati befolyásoltság. házasságán belül akaratának érvényesítése folyamatos viták kiváltója. mégis. I. gyógyítói pályán (természetgyógyászat) sikeres. anyagi bázisa messze nem megrendíthetetlen. 6. a megbízhatatlanságot súroló viselkedés. rendszeres kivitelezési munkától.erotikai világára is. életveszély. annak magasabb szempontok szerinti rendszerezése. annak önző jellege sok nehézséget okoznak. a közvetlen miliőjével kritikus a kapcsolat. amelyek a szerelemből gyűlöletet. fokozott érdeklődését otthonról hozza. a többség inkább csak a jó vonásait látja. ami egyszer már az övé volt. szélsőségesség esetén nagyon sok önpusztítói indulatosság keveredik a szellemi kiválósággal. házban: Viszonylag ritkábban lehet ezzel az állással találkozni . éreztetett érzékisége. 2. különös tekintettel a régészetre. tömegkatasztrófák modern technikai eszközök. IV. házban: Írtózás a nyugodt. kiszámíthatatlanságát. nempedig az anyagiak. vagy kísérletezések között. a fixa ideák könyörtelen rákényszerítése másokra. hibáin túlteszi magát. de ez vonatkozik a szellemiekre is. a született ujító. de egyben talán a legveszélyesebb pszichikai adottságokat árulja el. majd hirtelen válás. könnyen elveszti egyensúlyát. 8. de különösen az azonnali tájékozódási képesség az erőviszonyok között. ezért nehéz a hozzájuk fűződő kapcsolata. házban: 242 . de céltudatos.de kétségtelen. gyanakvásokkal. minden jó adottság mellett bizonyos nyerseség. idegrendszere érzékeny. azt újból. a gyűlöletből rajongó szerelmet formálnak.

a nagy és dicsőért lelkesedés és a nyughatatlan becsvágy domborodik ki. ő a rokonság tanácsadója. de elkötelezettségeinél még fontosabb függetlensége. IV. humanitárius elkötelezettsége inkább a szellem. de csakis az általuk haladásnak minősítettek irányában. különösen az „ami logikus. sőt. mindezt azonban gyakorlatiassága miatt az emberek művelése. hogy semmilyen felelősséget nem vállal. házban: Megtalálható az örökösen tanulók. ügyes szervező és a nemes célokra adakozó is. mely utóbbi ha csorbát szenvedne.ujabb utak kutatása ezen a tudománytéren. nem ritka a fölösleges vakmerőség. igazi hívatástudat. ritkábban megteremtői. de semmit sem csinál. 2. az élet fejlődik. semmint az emóciók. gazdag ideák. ugyanakkor önző szórakozás esetében nagyobb veszteségre. gyakorlatiassága pedig a tényekre épít és emiatt nem rajong a száraz „iskolázott. 12. a külvilág részéről permanensen veszélyeknek kitett. vagy akik idősebb korban szerez diplomát. értékes. nézeteinek csalhatatlanságába vetett hite. X. az igaz is” optikai csalódás miatt. házban: Nézetei. csalhatatlan logika. de ez a magatratása jellemző arra. a tudásszomj örökösen az ujabb megismerésének a vágya. emberbaráti beállitottsága miatt nagyvonalú. amit csak tetéz az örökös nyugtalansága. Ebben a pozicióban találkozik a hit. hogy életutján a szerencsét sohasem szerepeltette a kalkulációiban. ezért a kortársak. a teljes szuverenitás igénye. gondolkodásmódja semmilyen kompromisszumra sem alkalmas. házban: Az anyagiak előteremtésében is ötletgazdag. házban: 243 . függetlenséget szerető. is. Az Uránusz a Nyilas jegyében. amelyet féltékenyen őriz. mindehhez uj utat kereső szándékkal. a szellemi valóság síkján pedig éles fantáziával ujító szándékú tanulmányok formájában valósít meg. rászoruló esetében egyenesen pazarló. tanulmányútak és hajlandóság . a barátság számára roppant fontos.A pszichika. mint a fizikum gyógyítása területére érvényes. vagy a kriminalisztika területét érintő. a másik megértése miatt gyakran módosítják nézeteiket. a magasabb szellemiség igénye és a másik emberrel szembeni természetes jóindulat a megszokottságot. lehetőség mutatkozik uj eljárással. érzékeny idegrendszerének megterhelése vágyélete rapszodikusságával időszakosan kezelést ígényelhet. nevelése területén érzi és tudja garantálhatónak. 3. az erkölcs. az előírások betű szerinti betartását megvető. ami kockázattal is és ezáltal kalandvággyal párosul. találmánnyal nagyobb bevételre. 11. bár ez nem egyszer meglehetősen sajátos útra viszi. másokat és a közéletet javító. főleg a magasabb műveltségi szint keresése motiválja az ismeretségi körének kialakításában. sokoldalúság. magas szintű tanulmányok. de az állandó próféciálgatás sem. hiszen a nézetek nem lehetnek örökérvényűek. házban: Az említettekből főleg az ötlegazdagság. ha csalódás éri. vagy gyakorlati területről van szó.a szája be nem áll. amit a fizikai lét valóságában a nagy utazások. ezért is tevékenykedik a legszívesebben olyan területen ahol a kultura ápolható és ebből a szempontból lényegtelen. akadémikus” teoretikusokért. pillanatokon belül szakít. súlyos lelki zavarok lennének a következményei. I. amely váratlan módon és időben eget kér magának. házban: A nagy reformok megálmodói. szélsőségesség esetében az utóbbit érintően odaáig is elmegy. vizsgázók képletében. az élet adta örömöket raffináltan tudja kihasználni. házban: Inkább a józan megfontoltság.esetleg visszavonultságban . vagy ujabb szakmát. hogy elméleti. ez cselekvésre sarkall.

5. önző kielégülési vággyal. ezért a kitűzött célját eléri. a céltudatosság húzódik meg. a társas viszony váratlan megszakítása. de szelleme is kellemes és mindíg találni partnert. tény. vagy jelentéktelen dolgok azonnali kitapintására képes átlátás. házban: Életútján az egymással nem kapcsolódó témákban. esetleg nagyobb utazását kényszerül megszakítani. de főleg a terület tudatosan kiválaszott specialitása is ösztökéli. átható. de ugyanez a művészi adottság esetében jellegzetesen eredeti alkotások ihletője. házban: Amennyire előnyös intellektuális vonalon. ezen az úton jut el az érzékfölöttiek megismeréséhez. mert éppen a mások váratlan meglepetése. örökség. de kiszámíthatatlansága és erőszakos üdvözíteni-akarása sok ütközést okoz a külvilággal. hogy jobbító szándékú. beosztottakhoz fűződő kapcsolatát megnehezítik a hangulatváltozások. 6. a mélységeket meglátó és értő észjáráshoz sok gyakorlatiasság. akad valamilyen tárgyi különlegesség. ilyeneket gyüjt magaköré. házban: Olyan szellemi tevékenység. de esetleg 244 . X. elhamarkodott föllépés. szellemi mozgalom ideológusa. amikor még nincs fölkészülve. váratlan változások. kreativitása elméleti és gyakorlati síkon egyaránt siekert hozó. fölfedezései hirtelenül megváltoztatják jövője alakulását. mert megváltó eszméihez könnyen talál társakat. akivel emelkedettebb témáról lehet beszélni. 11. periódikusan fellépő kritikus állapottal Az Uránusz a Bak jegyében. embereiből képes a legtöbbet kihozni és nagyon megbecsüli a (téma iránt) érdeklődő embereket.Otthonának nemcsak a tárgyi berendezése. váratlan házasságkötéssel. 9. házban: Merész és meglepő kapcsolatteremtés. házban: Erősen felfokozott erotikai élet. a magasabb ismeretek megszerzését elősegíti. hogy ezen ismert vonások ellenére képes teljesen érthetetlen. illetve hagyaték. de akár a kerülő út is biztosabb. akik hívei lesznek az újításainak. ha csak pillanatokra is. céljához közelebbviszi. VII. A hallatlanul gyors. házban: A logkölünbözőbb. váratlan irányváltoztatásokra is. sokoldalűságának tehetsége. házban:_ Jó adottság a természet rejtelmeinek föltárásához és ebben bizonyos kalandvágy. érzékeny idegrendszer. 12. ahol a hagyománytisztelet miatt az értéket meghaladó a ráfordítás. házban: A természetfölöttiek megismerésének szükségességét érzi életének váratlan és végleges elszakadással járó eseménye nyomán. de nem így érzelmei kiéléséhez. gyakorló asztrológiai képesség. annyira válik kérdésessé hatása a fizikai életörömök területén. határozott. 8. érdekesség amely belesímul a hangulatba. különösen az teszi terhessé ezeket. nyugtalanságok között zajló életút. a fölösleges. eredeti módon tud szintétist teremteni és feismerései. valamint befolyásolhatatlan akarat párosul. a munkatársakhoz. mindíg az élen akar járni. de ezek mögött a felelősségtudat. ujszerűség iránti ígánye perverzitásokra is hajlamosíthat. a sugárzó vendégszeretetbe. amely a mindennapokat betölti. elméleti munkája érdekében vállalt visszavonultságából akkor kényszerül kilépni.

ha szakmai. de a későbbiekben kiderül a tévedése. házban: Inkább a műszaki ismeretek. 245 . I. ugyanettől nem kell félni. házban: Nem lángolóak az emóciói. a szerncsésebb és a nehezebb esztendők átmeneti jellegűek. 8. ha egyáltalán sikerül megtalálnia azt az élettársat. mint amennyi a függetlenségéhez kell. nem kevesebb. kíváló üzletember. 3. 2. de a külső környezet és a hangulata erősen befolyásolja ebben. nem tűri a pepecselést. házban: Nehezen. modern technikai kérdésekről van szó. X.elveszti önbiztonságát. a partnerságról alkotott. házban: Éles. tudomány. rabja az okkultizmusnak. magasabb bizalmi állások betöltésére is alkalmas. ha ráakad. házban: Anyagi forrása a modern technika. annak keretében a családtagok szuverenitása dominál. mert azokba képes „beleszeretni”. de a munkatársakkal . akkor azon belül különböző „fölle” periódusokat él meg. házban: Kímért. kiváló intellektus. egyébként sem beszédes tipus. 5. 6. de nem ritkán az egyszerű merészség a mozgató. házban: Mélyíti az egyébként szerteágazó. felületes érdeklődési készségét. mert az már elkötelezettséggel is jár. a modern műszaki és szervezéstechnikai világban otthonos. vagy hasonló tartalmú tevékenység. vagy nem körszerűsíthető. érzékeny idegrendszere miatt képtelen alávetni magát az általánosan elfogadott (néha az etikett) korlátozásoknak. ha az akadályozza. elismertsége kényszertedettségét és ez az ami miatt életútja változik. a beosztottakkal szemben elismertséget is hoz a számára. kiváló intellektusa és tettereje miatt gyakran él a gúny fegyverével. de másokra nem hallgat. aki megfelel az ő. mint a művészetek területén szerzett. szervező. az élettapasztalatait tudja hasznosítani. nehezen szánja rá magát. házban: Munkájában hamar megtalálja azokat a pontokat. de ha igen. ami nem növeli közkedveltségét. ahol a modern technika alkalmazása nemcsak könnyítést jelent. de korrekt családi kapcsolat. IV. gyakorlati elgondolásainak. a történések keretében „menet közben” meglátja a hasznosíthatót. azonban mindíg tekintettel van az emberi szabadságra és emiatt alkalmas politikai szerepvállalásra. erősen konstruktív. az alaptermészetéből adódó azonnaliság-igénye. illetve ezekterületén kifejtett. az egyéb partnersági kapcsolatait sem tekinthetőek tartósaknak. utóbbi időszakos idegeskedésel forrása is. magasabb szintű ismeretanyag birtoklása. éles a logikája. konstruktív rokoni kapcsolat és annak körében eredményes szakmai gondolatcserék.házban: Ritka eset. nem említve kiszámíthatatlanságát és hangulatától függő mogorvaságát. ami váratlan és igen súlyos konzekvenciákkal jár. ezzel kapcsolódik az otthonban ellátott hivatásszerü feladat. a gyakorlatiasságot kell jobban aláhúzni. VII. ezeknek a változásoknak a mélyén az ujszerűség hirtelen fölismerése. de éppen a kemény karakteradottságok táplálják a félreértettségét. hogy végig egyugyanazon életpályán mozogjon. de azután egyszercsak hirtelen ő akar válni. önálló vállalkozás esetén fenntartás nélküli a bizalomra épít. a régit csak akkor veti el. akkor is képes váratlan megnyilatkozásokra. erősen visszafogott a magatartása. házban: Az előbiekből az ituitivitást. anyagi helyzete nem több. 9. vitakész szellemi beállitottság.

de hasonlóan vonzza a modern technika. esetleg ütköznek. segítői kapcsolatát. szórakoztató írások. könnyen aktivizálható. akkor ezért és nem érzelmi okok miatt szakadhat meg a kapcsolat. akik egy kanál vízben megfojtanák. ezért nehezére eső. az őszinte egyenessége. ez szerelmi életére is érvényes. tény azonban az is. de oly annyira. noha gyakran korát megelőző és ebből akkor keletkezik probléma. minden olyan szervezet. az otthonban a szellem. hanem talpraesettek is.. a tisztességestől(?!) nem idegenkedik. realizálni akarja. hogy híveit elveszti. de az sem kizárt. házban: Az otthonban a régi és az uj nevelési elvek találkoznak. hanem a testvériesség a jellemzőbb és az. inkább vidám és szellemes. de akadnak tisztelői között. basáskodni kezd. nehezíti a szituációt az az elfogult nézete. 12. hogy ami régi az eleve elvetendő. a gondolatok és a helyzetek ujszerűsége áll közelebb és ha ezt a partner nem méltányolja. önkorlátozó magatartásra kényszerül és előfordulhat. elgondolásai okosak. ennek elkerülése érdekében szülői szigor. az otthonában az időszerű mellett megtalálható valamely értékes antik darab.11. kedves. az antik berendezésű otthont egy odaillő. társaság. igy nagyszívűsége. 2. másokat kegyetlenül kihasznál a célja érdekében. de különösen a sugárzástan és az elektrónika. házban: Az anyagi nehézségeket a főleg műszaki vonatkozású elgondolásainak realizálása okozza. hogy akivel tartja a kapcsolatot. kapcsolataira nem az elszakíthatatlanság. öltözködésben az általánostól elütőt. szereti az ujszerűt. házban: Az említettekből főleg a függetlenülés. I. jóindulatú fölöttese ellenfelévé lesz. 3. értékes tárgy teszi jellegzetes hangulatúvá. házban: Különös adottság a patinás dolgok meglátásához. a szabadság és a függetlenség féltékeny megőrzése. IV. hajlamos az esetleges ellenvéleményeket tehetsége. megszállottá teheti. házban: Pályáját az élet nem sok spontán ajándékkal könnyiti. magatartásának meghatározói. milyen területen tevékenykedik. közvetlen környezete rajong érte. fizikailag is nagyon mozgékony. hogy fordítva. házban: Önzetlen megközelítésekre az élet durva és erőszakos módon válaszol. roppant érzékeny idegrendszer. az apa korai elvesztése. amelynek zászlaján humanitárius eszme szerepel. hatalmas a szellemi mozgékonysága. szinte követhetetlen. olyan „mintha domiciliumban” (uralmi jegyben) állana. Az Uránusz a Vizöntő jegyében. igen hamar kiépítit széleskörű. mivel alapjában szellemi lény és miután őhozzá az élmények. 246 . de azzal a kiegészítéssel: amíg magához tartózónak érzi őt!. ezért kedvelt társasági személy. a saját ut járása és az emberbaráti beállitottság emelkedik ki. de modern. a politikától. természettudomány. hogy ez különösen nem zavarja. szellemes. amikor az általánosan elfogadottal szemben ezeket a magasabban állokkal szemben is hangoztatja.. egyesület.ugyanis. mert néha ugy tud viselkedni velük. legalábbis modernizálandó. ilyenkor tapintatlan. azok is inkább bizonyos zárt szellemiséggel (szakmaisággal?) hozhatóak összefüggésbe. hogy mindez hivatásterületével is összefüggő méltánytalanság. szabadsága gátjaként fölfogni. a gyors észjárása találkony is. ragyogó intuiciók. amellyel embertársaihoz közeledik. számíthat rá. a mélység. de elgondolásai nemcsak eredetiek. nem az érzelem dominál. mindegy. lelkesedése elragadja. kötetlen. ahhoz hű. Ebben a jegyben érvényesül a legakadálytalanabbul. többségben pedig okosnak tartanak. akit kellemesnek. de egyáltalán az eszmék.

tehetséges utódok. Ebben az állásban két. 6. erős ellenállásokat kell letörnie. nevezetesen abban egyek. az Uránusz azonnal fenekestől akarja felfordítani a világot. technikával. a gyönyör.de emögött a tudatvesztés veszélye is meghúzódik. házban: Igen érzékeny idegrendszer. házban: Munkaterülete szoros kapcsolatban áll a modern (robbanó. irodalom) adottsága. megérzések. addig a másik. a hirtelenség az ismeretségkötésre és az önálló vállalkozásra egyaránt jellemző az ezzel együttjáró. utazások ebben a témában. az egyik az egyéneken keresztül a társadalmat. segíteni akar. 8. VII. de amíg az egyiknél ezek álmok. 9. vagy a művészet terén a haladás irányát követő személyek keresése. nehezen kezelhető. házban: Az élvetzetek. de annál erőszakosabb . vagy a hitéleti mélységek keresése. a szellemi hatni akarás vezéralakot is tud formálni belőle. kiirtva bajokozó tényezőket.5. hogy mindkét alapvonást erős intuitivitás és szenzibilitás is kíséri. házban: A tudomány. házban: Visszavonultságban. abban is megegyeznek.ha egyáltalán addig eljut . paradox módon a nyugalom nyughatatlan keresése.nem mindíg következetes. házban: Tudatos törekvés az életterületen belüli elismertségre és ennek érdekében akár a legváratlanabb változtatásokra. amely szeizmográf finomságával reagál az emberi ösztönvilág megnyilatkozásaira. az egyik olyan hangokat hall. amelynek során érintkezik a transcendentális világgal. ha van művészi (zene. a nemi élet területén nagy találékonyságot árul el. a technika. hogy mindkettő emberszerető és javitani. vagy. ahol a merészség ahhoz kell. a szakmai megszállottság. alkalmazotti körben a tömegsors váratlan föllépése. házban: Társasviszonyát a legtöbb esetben a saját elgondolásainak . ilyenek számos segítséget jelentenek életútján. elektro stb. szokatlan és váratlan megnyilatkozásokkal. X. korszerű közlekedés tervezése. oktatása. tanulmányok. amelyeket a vele együttlévők közül senki. kimagaslót alkot. de kétes értékű elképzelésekre alapozottsággal. egymással homlokegyenest idegen alkat és megjelenési forma találkozik.puskaporos hordót jelentenek. empatikus készségek formájában 247 . valamilyen kényszerítő ok miatt a hazájától sokáig távol folytatja tevékenységét. a másik a társadalmon keresztül az egyéneket kívánja üdvözíteni. hallomások és egyéb. de annak meg az előjele ellentétes. 11. amelyek a másik embert tettekre sarkallják. azokra láthatatlan mozgatókra. 12.eröltetése nehezíti meg. ugyanakor van egy közös vonásuk. hajlamos ilyenekkel kísérleteket is végezni. merész modernizálások. Az Uránusz a Halak jegyében. racionális érvekkel. hogy a legbeváltabb.) motorokkal. azonnal. de éles. extravagáns barátságok. ugyanezek a házasságában . érez hangulatokat. kanyargós utak meghtételére is hajlamos. mert a partner sem különbb. együttérzéssel a világi bajok és fájdalmak miatt szenvedőknek a sorsát akár névtelen áldozatvállalással kívánja megjavítani. a mellékkörülmények negligálásával akar cselekedni. kipróbált módszerhez hozzányúl és azt ötletgazdagságával az ujjal ötvözi. házban: A legmodernebb müszaki-technikai tudományágak leghaladottabb vizsgálata. de mig a Halak a legbensőbb érzékenységgel. a másik.

belső nyugtalansága. akkor függetlensége érdekében semmilyen eszköztől sem riad vissza. szellemi megértésre épülő. házban: Mind az egészsége. ha elgondoljuk. mert számára fontosabb a segítés. ha kell. saját függetlenségét féltő karaktervonások járulnak. különösen ha tudatosan fordulnak ellene. hogy azt kérni kellene. ha belsejében elbizonytalanodik. váratlan. nem látszik a külsőjén. házban: Otthonában nem a melegség. 248 . folyamatos érdeklődés tudatos önvizsgálattal választott témakörben. számára az is természetes. korán kapcsolatot talál a másik nemmel.. de intellektuális korntroll alatti érdeklődés az okkult kérdések iránt. esetleg tudatos csalásai gyászos következményekkel járnak. házban: Az előbbiekhez a kiszámithatatlan. váratlan javulásának lehetőségével. mindpedig a . 3. akkor a nemtörődömség lesz úrrá felette. megjelenése. házban: Fenékig üríti az életörömök poharát. érzékiség. intuíciók. a másik „belelát” a jövők homályába. jelentős. ahol töretlen az egymás segítése. tudásszomj. házban: Nyilvános siker a részföladatok megoldási módszerének szervezésében. ami másoknak természetfölötti. önfeláldozóan. de az egyik „beleérez”. de azok átmeneti. tehetséges testvéri kör.tevékenysége során periodicitás észlelhető. vagy egy-egy közbevetett megjegyzése pillanatokon belül képes megosztani a környezetét. odaadó szerelem váratlan esemény miatt megszakad. betegek. idegesítő és sokszor a közvetlen környezetéből származó események felkavarják az otthona nyugalmát. házban: Inspirativ érzékenység a természetföölöttiek megértésére és ezen a téren szélesebb. házban: Hatalmas találékonyság. hanem annak hangsúlyozott intellektuális jellege az uralkodó. 2. 6. akkor valamilyen okkult területen nyujtott lelki-szellemi segítésért keresik fel mások. 9. de akár a némán szenvedők bajainak enyhítésére számos megoldást talál (akár névtelenül is) anélkül. hogy azért bármit is várna. de ha korlátozzák. szellemi horizont. addig az uránuszi egy pozitív előjelű intuitivitás.nem mindannapi jellegű . az érzelmi indíttatású kérdések racionális válaszkeresése. kiváló és kreativ intellektust ígénylő munkaterület. 8. gyors reagálású. hogy képes az illető mások gyakorlati megsegítésére anélkül. tehát amíg a halak -jelleg negatív. javítás ténye és mindezt. kétes elemeket is tartalmazó anyagi adottságok. az elesettek. következtetési képességében érvényesül.nyilvánul meg. egyátalán a nemiség kérdéseivel. nem tartós jellegű házasság. de az inkább csak a saját érdeklődési (hívatás) tderületét érintő kérdésekben érvényesül. jellegzetes kézírás. abban vezető szerep vállalása. szellemi adottságok gyümölcsöztetni tudása. ha az utóbbi rendkívüliség hiányoznék. jelentős külföldi utazások. csalódásai. sokoldalúság. titkos ideák utáni vágyakozások aggasztó erkölcsi problémákkal. ügyes. a partner. akkor érthető lesz ezen állásnál. mindkettő tud „jövendőlni”. 5. IV. házban: Hirtelen váltotzásoknak kitett. esetleg házastárs segítésnyujtása. erős hajlandóság a szélsőséges életvitelre. sajátságos magatartása sokakban bizonyos kificamodottság látszatát ébreszti. I. hogy ezek ötvöződnek egymással. házban: Lelki. addig az uránuszi vonás a villámgyors gondolatiság átlátási. megoldások keresése. meghurcoltak. VII.

a kapott.az operációknál a narkotizálás bevezetése. hogy az emberi gondolkodás logikai rendszerére rászorulna. akár hipnózis. valószínűleg a fiatal kori zabolázatlanság következményeiként. házban: A kezdeti nehézségekkel kinduló dolgok váratlan. amelyek az ösztön-. abnormitást súroló értelmi megnyilatkozások. a látás. sőt. transzcendentális „belelátásokat” kölcsönözve. tanulmányaink és oktatásaink keretében . mozgató. teszünk pár. átsétált a Halakba.akárcsak rágondolás. független az erölcsi tartalomtól és ezért képességeit éppúgy tudja a humánum égisze alatt szerény. áldozatos formában kifejteni.narkotizálás . semmitől sem finomított őserő találkozik itt a szuperszenzitivitással. különösen. mint ahogyan az megszokott lenne. romantikus nemzeti eszme fűtötte forradalmakra utalnunk. 70-es éveiben terebélyesedett világméretűvé a drogkereskedelem. vad. de emellett a dolgok mögötti. önzetlen segítéssel sikeressé válnak. vagy az érzelemvilág fölfokozásával személyek. mint tarósak. előadásaink. a hallás. szakmai. nemtelen érdekekért hasznosítani. de inkább a médiák. elgondolások. hatására másnak tünnek a dolgok. ha mentális házakkal is kapcsolatosak. farizeusi módon. bátor vállalkozás a modern technika. idegrendszeri funkciók. a munkásság. úgy gondoljuk elég az európai. Szuimbólumtartalma:A bolygóval kapcsolatban a tapasztalat a Vénusz szuperior jellegét látszik igazolni. láthatóvá. itt jegyezzük meg. névtelen. a múlt század derekán (1846) történt fölfedezésekor a Vizöntő végén állt. így a szépség.hogy egy erkölcsileg pozitívabb példát is emlitsünk . ártó aspektusok. olyan meghatározhatatlan beleérzéseket. a „szervezettséget”. így válik képessé érzelmeket lángolóvá szítani. saját. vagy említés alapján anélkül. sőt. megvalósító. -látások.komoly. 12. nagyon súlyos lelki betegségek jelölője lehet. tárgyak hatásait teszi számára érzékelhetővé . de vehetünk ennél pozitívabb terrénumról.X. házban: Az elvont. érzék a klasszikus művészetek iránt. és beleérzések. a század 60-as. amelyek inkább áthatóak. vagy narkotikumok következtében. emlékeztető utalást. rapszodikusságnak kitett életút.és így a megfogható fogalom. a gerinc és az idegrendszer. legalább is szociális kérdéseket érintő életútján. vagypedig éppen az azokat elfedette.megtettük ezt könyveinkben.azonban éppen itt. esetleg a reklám területén. a nyers. Ideák. 11. fölfokozott érzékenység.még előnyös aspektáltság mellet is . hacsak felvillantányira is. fajsúlyos szaturnuszi beütéssel. a megfoghatóság területén . szenvedélyesség. megérzése. magára ölti a megfoghatatlan fogalmat. képes az egyébként megfoghatatlant. a harmónia iránti. de ugyanerre az időre esik . 1848 márciusában(!) lépett ki belőle. de a fizikai világ. megfogalmazhatóvá tenni és itt már súrolja a művészet fogalmát.házban: Nem kiegyensúlyozott. a testi valóság. vagy hívatásterületi hasonlóságokon nyugvó és egymásnak kölcsönös támogatást adó baráti kör. Nem ezen munkánkba kívánkozik a szuperior bolygók tömegsors kapcsolatainak taglalása . a határtalanság mint ilyen. a bolygó jegykapcsolatainak ismertetésénél. láthatatlanul ható erők megsejtése. szellemi tartalmakat érintően ez az állás lehet támogató jellegű. amiből hatalmas 249 . hogy gyakran éppen ezek a veszélyesen előnytelen állások a rendkívüli képességek jelölői is! A Neptunusz a Kos jegyében. hogy a munkásság körében erre az időre esik az ideológiai maghintés . a művészet területéről is a sok közül egy példát: a Liszt-i indittatású Wagner-i romantika ekkor éri el a fénykorát. akár víziószerű átlátása. amelyben váratlan események alapjában fordítanak egyet a humanitárius. avagy egy másik tömegsors-vonzatú példát véve. hatalmas akaraterő roppant nagy tetterő. az eszmeit tovább bontani. piszkos önző céljaira. érthetővé. említhetjük. hazudozással. váratlan gondok jele. formáján átlátni. szellemi területen az értelem reakcióit érintő. aljas alattomossággal. Mint ismeretes. Fizikumvonatkozásai:az ember álomállapotai. önzetlen. de sok. befolyására a tudatalatti jut szóhoz. mint azokat tudatosan. A Neptunusz.

első munkláspárt. vagy kényszerű költözködés földbirtokviszony miatt. igen kényes és érzékeny állás. ugyanis az erők. mind fizikai síkon. plasztikus képzelőerejét inkább a szellemtudományok. azonnal reagál. azok markánsan meghatározzák főbb karaktervonásait. darabossága itt kereszteződhet a külső formáktól nem befolyásolt és a legbennsőt látni. mediális képességeit. már a gyermekkori otthonában szembesül a nyers. rapszodikusság. akár a másokba beleérző képességeinek gátlástalan kihasználója. nézésének kiszélesedése elárul.szélsőségességek adódhatnak mind lelki. a szülők segítési kényszere nehezíti a saját miliője hangulatát. mert hirtelen fellobbanó szenvedélyesség elbizonytalanodó „levezetéssel” épp ugy jellemzője. a természetes beleszületettség. meggondolatlanság. a tettek és történések etikai vonatkozásai. de azok felhasználásának célja és módja már annál inkább érintik az etikum területét. de mihelyt megszólal. IV. tisztázatlan körülmények húzódnak meg. akár művész. mint ahogyan a marsi energiák és erők megjelenésénél. ismeretlen forrású anyagi segítség. akár művészi pályán pionir jellegű megnyilatkozásai következtében. vagy a kreativitás átmeneti fékezhetetlensége. örökös tervezgetések. majd a párizsi kommün. a külső alkatot inkább szívossá és nem erőssé teszi. rendkívüli pszichikai adottságok. okmányokkal kellemetlenségek. rátermettség látszatát tudja ébresztenmi a másikban. erre takarékoskodik és valami másra meg kiadja. saját adottságait. házban: Sokszor még önmaga előtt sem egészen világosak az anyagi ügyei. ami alakoskodással kapcsolódik.„ egy fecske nem csinál nyarat” -. tévedések miatt elhaló művészi alkotóerő. rideg valósággal. vagy őt övező helyzetek szuggesztiv erejű. tehát a becsület kérdései ugyanúgy kikerülnek a látószögéből. de ugyanígy a zabolázhatatlan ösztönvilágának kiélőjévé. de a kezeügyébe kerülő tárgyak. mint „halló” „látó”. a Kos romlatlan naivitása. 70-es éveire. amelyet pattanásig kifeszítettek. egyenessége. de azokat képes teljesen elfedni a külvilág szeme elől. amit arcmimikája. ha gátolnák vágyai. az első megnyilatkozásáig eléggé leplezett az előbbiekben irt szélsőségesség. csak éppen az iránya kiszámíthatatlan. Nobel: dinamit. iratokkal. nem annyira a művészetek terén hasznosíthatja. önkéntes. váratlan változtatgatások cikk-cakkossá teszik életútját. mindegy hogy az egyén milyen szinten áll. vagy áldozatos emberszeretet. esetleg a társadalomtudomány. önmagukban ettől függetlenek.. a modern technika. 2. házban: 250 . váratlan. házban: Kétes. izomrándulása. esetleges elbizonytalanodását szélsőségesen hangsúlyozott gesztusokkal leplezi. nem kiváltó ok. a származás körül bizonytalan. sohasem tanult kezelése. a belső fűtöttség örökös nyugtalanságot takar. esetleg kettős értékűségét a bolygó itt jól tudja érvényesíteni. házban: Hallatlanul érzékeny minden aspektusra. 5. kapkodó elbizonytalanodások. házban: Az otthon. ösztönei kiélésében. a külső hatásokra azonnali a reagálása. . a rendkívülisége érezhető. kifejezni tudó adottsággal. valós hatásként ki kell emelnünk. hogy ebben az állásban a cselekvő én tudatosan és akarattal hasznája föl a számára is meglepő. éles. tömegsors vonatkozásban megemlíthető a multszázad 60-as. házban: Intuitív. miként a húr. ezért viheti a tetterőt az emberiség jobbítására önzetlenül vállalt pionírság irányába és ott névtelen hőst teremt belőle. I. tárgyszerű irásstílus. vagy akár tudományos. mert olthatatlan vágyat érez valami rendkívüli megszerzésére. 6. de a megátalkodottságot is. vagy félreértések. ha ösztönei rabságába kerül. vagy tesz valamit. vagy magyarázatként .. mint a közöny időszakos megjelenése. többször éppen ennek az áldozata. az alkotó művészet.de roppant jellemzőként: az első operáció narkózissal. mert ennyi szélsőségesség találkozása a legkisebb érintésre (aspektáltságra). 3. vagy mások gátlástalan kihasználása életének iránytűje. művészi (zene) érzék. magatartásformák excentrikus kifejezésmóddal. fogalmazás. szellemi. aki semmi mással nem törődik.

vagy a modernebb fotóművészet vonzáskörében él. A Neptunusz a Bika jegyében. szertelen ideálok. önössége. esetleg magasabb etikai elkötelezettség visz szerepet. teljesen függetlenül attól. egyénibb vonások esetében társadalom-jobbitó törekvések. elkótyavetyélni. tevékenység. vagy a koruk előtt járókat megillető megnemértettség. nehezen diagnosztizálható (fej. vizionáriusi vonások is tapasztalhatóak. vagy magasabb ismeretek területével találkoznak. annál különbre vágyik és ez kapcsolódik a változatosság kedvelésével. hanem közhasznúak is és ha azok a művészet. akkor lehelet finom spiritualitás. azonnal érzékelhető korrelációban vannak. érzelmi reakciói roppant inpulzívak. gyakorlatiasak. ritkán mentes az önösségtől. 11. szuperszenzibilist talál. adottságok nagyon érzékeny. házban: A zene. titkolt érzelmi kapcsolat beosztottal. házban: Romantikus befolyásoltság. inkább uj szituációkat kíván megismerni. társadalmi körből is származzék. amely súrolja vagy a tételes jiog. Ha nem is érdekelt valamely művészeti ág közvetlen gyakorlásában. szinte hiszterikusan darabos lesz. a „jól akarom érezni magam” húzódik meg. rendkívüli feladatok ellátására érzi magát alkalmasnak. a fizikai betegség azonal ha a lelkiekre és fordítva is. bizonyos naiv tisztaság ismérveit elárulóan. kiegyensúlyozott lelkivilágához hozzátartozik a harmónikus környezet iránti igénye. szórakoztató tud lenni társaságban. vagypedig az erkölcsi törvények határát. vagy ahol valamilyen titkosság. noha ezt elsőre nem nagyon lehet rajta látni. excentrikus nézetek és kétes tisztaságú párkapcsolat. ilyen jellegű tanulmányokat folytat. agy. félreismert erkölcsi magatartás. esetleg annak ráhatása alól nem tudja magát kivonni. érzékisége egyaránt elragadtatja. a hit és erkölcs politikai szerepet visz életében. mikoris (orgona) zenei élmények megnyugtatják. 12. hol az emberbaráti szervezetek irányításától a művészetek iránti elkötelezettségen át a sötét manipulációkig sok mindennel találkozhat. jellegzetes vonása. hogy milyen anyagi. házban: Szívesen forog művészkörökben. leplezett és félszekkel nehezített ösztönvilág. VII. céljai nemcsak. hogy képes mindent pénzzé tenni. fantazmagóriák. utóbbi miatt utazik szívesen és nem annyira uj személyek. különben is kitűnő rátapintó érzékkel rendelkezik ennek elérését legjobban szolgáló helyzetek és adottság felismerésére. mert a háttérben a szórakozás. elutasító. érrendszeri betegséghajlam. hasonló szándékú közösségben otthonosan tevékenykedik. súlyosabb fej. természetgyógyászati képességek. ellenőrizhetetlen érzések irányítják társkeresését és gyakran önmagához hasonló. 251 . ennek érdekében szónokol. modern technika. jóindulatú. nyiltabb. emberbaráti életfilozófiáját szereti megosztani másokkal.A testi-szervezeti és a mentális állapotok. vagy egészségi adottságok. vagy általa nemesnek hitt cél érdekében pillanatokon belül kockára tenni. nyugodt. 9. 8. hogy eredetiek. segítői szándéka nagy tettekre és elhatározásokra készteti. tapintatlan. higgadt. de az is hogy ezt a pénzt valamely hangulat. memória) betegségek. vágyélet miatt. X. elbizonytalanodik. időszakosan ellenállhatatlanul fellépő magányigény. de legalább értékelni tudja azt. semmire sincs ilyenkor tekintettel és az egyébként inkább politikusi érzékét elveszítve.házban: Az okkult kérdések iránti fokozott fogékonyság. aktív tevékenykedés humanitárius területen. kiegyensúlyozottságra törekvő. kreativitási igényessége miatt az anyagiak biztosítottsága elengedhetetlen a számára. házban: Erős hangulati visszfogottság. mikor tennie kell. igen kellemes. erős vágyélet. kettősség a civil életben. utazásai során.házban: Sajátságos életút.

önálló vállalkozásait ösztönössége épp ugy viheti sikerre. házban: A művészetek iránti fogékonyság. kerüli azokat. belső reagálásának ugyanezen az úton jelennek meg a külvilág számára. hamar elveszti a kapcsolatokat a realitásokkal és kezdve az anyagiak totális elbizonytalanodásától. házban: Jó érzék. nehezen múló érzelmek. ha betegség gyötri. a szenvedélyek szinte megállithatatlan önpusztítást váltanak ki. esetleg bizonyos készségekkel rendelkező személyek hatása alá kerül. önmagukban egyáltalán nem kizáró feltételei a művészi alkotásoknak. anyagiakkal kapcsolatos félreértéssek a közvetlen környezetben. IV. házban: Romantikus kapcsolatok. szertelen ideálok és ellenőrizhetetlen érzések befolyásolják. nem szereti a küzdelmeket. (természet)gyógyászati készségek. amellett kitart. ösztönvilágának szélsőségességeit mérsékelni.. speciális kerestforrások kreálása. politikai tényezővé válása. házban: Érzelemvilágának megnyilatkozásait nem az intenzitásuk.modern eszközökkel. 2. okkult ismeretek. ha talál megfelelő partnert. 5. a természetközelség szeretete. hiúsági tényezők veszélyeztetik anyagi bázisát. I. formatervezés. 8. képesség a nehezen definiálható. művészet modern kifejezési formákkal. ha kényszerítik. mérhető. 6. Bell: a telefon. amelyek nem lépik át a vágyakozás ködös bizonytalanságát.felvillantások a tömegsors-vonalhoz. képes társáért az áldozatra is. segítői szándék a közvetlen miliő dolgai iránt. erős anyagiassága ellenére képes mindenét kockázatnak kitenni. a külső hatások valamilyen fénytörő szűrön hatolnak életébe. kifejezhető. házban: A testi-szervezeti adottságai és a mindenkori mentális állapota azonnal érzékelhető korrelációban vannak. ügyesen megkerüli. miként csődbe. viszonyítható érzések. szuezi csatorna. de ezek. abban az éteriség is átcsillan. de ha ez a tendencia erősítést kap. az anyagi érdekeltség és a fizikai. irányai teszik jellegzetessé. gond az utóddal. a valóságtól tudatos menekülésen át a drogveszély fenyegeti. 3. az lelkileg töri meg és fordítva. hajlamok megértetéséhez.. VII. látszatra hatalms kiegyensúlyozottság. házban: Kiváló adottság az anyagi lehetőségek meglátásához. de hajlam annak az anyagiasság mellékvágányára futtatásához. házban: 252 . higiénés szempontok előtérbehelyezése. amit a belső intuiciók pillanatok alatt fölboríthatnak. tudatvesztési állapot. ha a (képző) művészetek szerephez juthatnak. amit időszakosan áskálódások erősen megzavarnak. sikeres kihasználásához és ez különösen földdel összefüggő ügyleteknél tapasztalható. 9. megértésre törekvés. a jegy földiessége nem akadályozza az utopisztikus vonások kialakulását. házban: Nehéz magát visszafognia.házban: Az otthon szépsége is hozzátartozik annak harmóniájához ezért odaadással tud áldozatot hozni. mint inkább formái. jószándék amire félreértés a válasz. alkati adottsága a partnernek jelentős szerepet visz választásánál. munkájában vígaszt talál. kispolgárság kialakulása.

éppen ezért a kritikus pillanatokban nem veszti el a fejét. anélkül. gége betegségek veszélye.Absztraháló képessége. avagy a következetesség rabláncára fűzni.ha valamire koncentráltan képes összpontosítani . a másoké pedig egyáltalán nem zavarja. de időnként szüksége van a visszavonultabb életperiódusokra. amely elkülönül a jótól-rossztól. 12. érzékeny észjárással együtt képessé teszik ara. A bolygó megköthetetlensége. bár intuitív hajlamai miatt a kereskedelmi. azért. mert ő „tervez”. odaadó. hogyha nem rabja. de legalább is magától eredőeknek érzi azokat. nagyvonalú és az a tudat a. hanem a szellemi együvétartozás külső jele. ha művészeti (zene. hogy a zsurnalisztika eszköztárába a századfordulón vonul be a tömeglélektan. zenei. ami viszont nem karaktergyöngeség. akik képesek magukat föláldozni. házban: Az élet fontosabb kérdéseit szívesen beszélik meg rokonlelkű társaságban. hogy vagy magáénak. nézeteivel olyannyira azonosul. de az öneltakarás . „irányít”. ennek a típusnak az szinte érthetetlen: hogyan lehetnek emberek. ami nem karaktergyöngeség. különösen írásokkal. belső ügyeiket feltárnák. még félmunkát sem végez. de jellegzetes kettősség is tapasztalható. sőt.esetleg mások tudatos félrevezetésének szándékával . mikor olyan megszámolhatatlanul sok út áll az ember előtt. a szellemin van a hangsúly. főleg a képzőművészetek terén kitűnő tanulmányok. a láthatatlant képes láttatni és hatalmas kreativitást árul el. mint „tevőleges eszköznek”(a marsi izomerőhöz analóg módon) ezzel a kategóriával nincs mit kezdenie. de felületes. képzőművészet). nem ritka. vagy robbantást. érzelemvilága gyakran önmaga előtt is talányos. ezen van a hansúly. elnyon minden erkölcsi skrupulust. pajzsmirígy. gondolatainak. legfeljebb az említett célok miatt vesz ilyent igénybe. X. hiszen az értelemnek. mind pozitív. I. intelligenciája és tudásszomja segítségével . 11. jó belső megsejtései. de ez inkább szórakoztatja. A Neptunusz az Ikrek jegyében. a siker érdekében közben változtasson. amit messze nem érez hazugságnak. mundánház!). akár az igazságnak is engedményt téve. közgazdasági területen is jól megállhatja a helyét. 3. hogy követhetetlen és következetlen. ha önbizalomát elveszti. közömbös. mindezt tudatos formában. nem az emberekhöz. hanem ura az értelmének. jól harmónizál a jegy levegős kötetlenségével. hazudozást. mint amit valójában hivatásként folytat. kritikák készítésére teszi alkalmassá. vagy szórakoztató elbeszélése közben. de anyagi érdekütközés szétrebbenti az ilyen kört.visszaéléseket jelez. hogy amit tesz. eredetiség különösen kiemelkedik. hogy a közvetlen szomszédság. írói készség. de ebből konkrétumként csak azt vonhatjuk le. erősen negatív hatások esetén csalást. a tömegsors vonalat érintve. hogy véghezvigye önmegvalósítását. politikai ideológiákkal kapcsolatos . házban: Az előbbiekből a szellemi gazdagság. hogy saját. ugyanakkor igen magas szellemi inspirációk is mutatkozhatnak. a hatás. ütközések a nyilvánossággal. viszont. nyak. gyakori a kettősség. házban: Noha nem emberkerülő. hogy építést. házban: 253 . mint tudatos és gyakorlati mákony. tökéletesen átveszi környezete hatását. egoisztikus vonásai ellenére nem szívtelen.minden kommunikációjának igazi célja. hogy előadása. mind negatív értelemben. de pozitívabb tartalmat említve lesz művészet a plakát és a hirdetés.gyakorlatiasak az elgondolásai. rokonság takargatni valói erősen érintik életútalakulását. vagy éppen azok előtt kell a saját dolgait lepleznie. okmányokkal. ami az élet valóságainak felületes ismerete miatt következik be. nem feledhető. hanem a társasághoz húznak. akkor kitűnő sikereket ér el szárnyaló fantáziája. iparággá pedig az idegenforgalom (Ikrek. házban: Magasra törő hajlamait valóban csak akkor éli ki. vagy humanitárius életterületen mozoghat. 2. mást látni. az indokolt és logikus. politikai ambiciók ritkán birják cselekedetre.

A Neptunusz a Rák jegyében. házban: Öröklött szenzibilitás. ahol a külső forma még az intimebb szituációkban is fontosabb mint a tartalom. utóbbi a kezdetben valós érzelem volt és később kiüresedett. képes találó megállapításokat tenni. házban: Magasabb szellemi élmények. azok megszólalása nélkül. környezetétől elzárkózik. amellett az ösztökéltség. jellegzetes vonása hogy másokról. hogy spekuláció volt az egész. ezzel együttjáró hangulati változások erősen befolyásolják az otthon légkörét. ezzel egyidejűleg érzelmek elhatalmasodását éli át. IV. de amig ez idegen környezetben 254 . művészeti pályán fontosabb számára a „trilla”. ahol mindenki mást mond. mert barátai önmagával szembe fordítják. vagy egyéb megtévesztő munka. szeret elszakadni a nyers valóságtól. légzőszervi érzékenység. propasganda. 6. irói hajlamok. relám. titkosság mögött csalás lapult. légvárrá lett vállalkozás. X. zavaros családi kötelékek. ha felületesek az erre vonatkozó ismeretei. mint amit tesz. művészi hajlam esetén siker azon a területen. sok és kiparírozhatatlan csalódás. uj kapcsolatteremtés céljából. esetleg máshová utazik. 8. tartós befolyásoltsága. a család fogalma iránt. ahol az intuitiv gondolkodáskészségét és a részletek iránti érdeklődését gyümölcsözteti. VII. mozgásszervi problémák. 11. üres ígérgetések keserítik meg életét. hogy gondolatait mással megossza. 3. nagyfokú közömbösséggel a források tisztasága iránt. a láthatatlan énjének rabja. ha művészi vonal érvényesülhet akkor ez az ihletettség periódusa. Különös érzékenységet árul el az eredet. amely lehet nyitott minden segitői képesség kiélésére. őszintén nyujtott baráti kéz elutasítása. 9. ezen utóbbiba belejátszhatnak kényszerhelyzetek kialakulásai és ez teszi átláthatatlanná az anyagiakat. házban: Időszakosan kialakuló szellemi állapot. idegfeszültséggel és esetleg tartósabb gyógykezeléssel járhat. 5. házban: Határtalan szórakozásvágyak kétes értékű társaságokba viszik. beszédhibák. amikor az érzelmi változások egész gondolatvilágát rabul ejtik. házban: A természetfölöttiek iránti érdeklődés igen fiatal korban jelentkezik és ösztönvilága is e terület irányába vonzza. végtagmozgatóidegek sérülékenysége. házban: Önmaga előtt is ismeretlen okok miatt a gondolkodásának váratlan és erős befolyásoltsága jelentkezik.Az anyagi kérdések a természetesnél nagyobb szerepet visznek. az otthon. vagy ilyen utazást tesz. 12. házban: Sajátos életút. házban: A hangulatok erős. plátói szerelem amelyről egyszercsak kiderül. túlzott szellemi igénybevétel miatti idegkimerültség. politikai szélkakasság. házban: Egyes adottságaikban túlérzékeny partnerek. házban: Odaadásal ellátott napi tevékenyseég. szellemi eltévelyedés a következmény. ezért tanulmányok felé fordul. mint maga a „dallam”. kommunikáció szokatlan formái. a társadalom javítását szolgáló szervezetekben apostolkodás. azok továbbadásának kényszere. a gondolatvilág elszabadultsága. ügyes kihasználása az egyes „szélirányoknak”. kettősség.

hogy érzései. nyugtalanabb. ezért nevelési gyakorlatában a kötetlenséget. sőt. lassan a családtagoknak is terhessé váló családszeretet. ami egyáltalán nem jellemző a Rákra. a titkosság-komplexus a legtöbb esetben valamilyen formában. I. de a végére a pontot az I. ezért tartozik a kommunizmus a Neptunusz alá és dilettantizmust azt az egyenes. a gyakorlatiasság jellemzi. külsőjében az álmodozó. előbb.mint az etikátlanság érvényesül. amiért később drágán megfizet. az otthoncentrikusság kibővülhet a haza fogalmává. erkölcsi. vagy ismerik. IV. akkor a legrövidebb. szerető gondoskodás sajátjairól és az annak tartottakról. házban: Érzelemvilágának megnyilvánulásai teljesen kiszámíthatatlanok. hangulataiból kiérez. mint amilyennek látszik. számára a családias környezet fontos.. sértettséget éreztetve.. nem túl érzékenyen. egyes esetekben. jellegzetes az is. lángoló hazifiúságot is elárulhat. mint amit tett és ennél jellemzőbb neptunuszi vonást nehéz lenne elképzelni. esetleg már az. de. ahogyan a családi multból.kicsit a szentimentalitás aureolájával övezett . ha utóbb azok pontosan beigazolódnak.-ben. de még ártók esetében is inkább az etikum. bezzeg őt?!?. ezek egy cseppet sem zavarják abban.. azután szeret. 3. amit mások viselkedéséből.. az otthon számára. házban: Családféltő beállitottsága miatt. nem túl válogatósan ragadja meg az anyagi helyzet biztonságát szolgáló lehetőségeket. amely a születése pillanatától. különösen megérzései döntő szerepet visznek életében. többeknél gyomor és emésztési zavart válthat ki. a hagyomány. világháború teszi 1914. vagy keres magának. de annyiban mégsem tagadják meg ezt a jegyet. de a környezet hangulatai iránt és cselejedeteit. század első másfél évtizede. vagy meggyőzdés vonalon. akkor amögött gyermekkori lelki megrázkódtatást kell keresni. még akkorsem. gyakran naiv idealizmus jellemzi. mégis az adott pillanat érzései és nem a gondolati mélység uralják azt.. mást mondott. hasonló eseteknél lazít takarékoskodásán. sőt. birtoklásvágya erősen aktivizálódik.emlékeire épüljenek és mindennapjai tengelyébe ne az otthona.. 5. változtatja tartózkodási helyét. 2. mint politikai hitvallást. esetleg közvetlenül nem is ismert rokontól származó. nyilt Uránusszal kombinációba hozni. vagy utóbb felüti a fejét. magányossá. hogy nem kell gondoskodnia.csodálatot. mert ő. amelyből teljesen nem gyógyult ki. hol meg teljesen elzárkózik előle. alapjában véve sokkalta mozgékonyabb. mielőbbi hazaérés miatt. mihelyt kulturemlék (könyvritkaság) megszerzéséről van szó. magányt kedvelővé alakít. igen keménnyé tud válni. gyakori. de jelezheti a családban súlyos zavarok keletkezését is. az otthoniasságot részesíti előnyben. réveteg tekintet jellemző. de időszakosan kell a családi csönd. a család elvesztése. kerüli a magányt. hogy elképzelései ne legyenek idealisztikusak. akkor ez a XX. kevés érzék a rendhezn fegyelemhez. nem beszél arról. ezért mondja. addig az otthonban zavart vált ki és ennek okán a legtöbb esetben önmagukat érzik áldozatnak a házi istenek oltárán. szerelmi partnerét hol „totálisan birtokolni” akarja. roppant érzékeny a kapott aspektusokra. ha tudományos érdeklődéssel rendelkezik. rettegése a családért. a békeidő. ezért utazik szívesen. képes a családnak gyüjtöttet is kiadni.. ahhoz kötődő tárgyak iránt érez. gondoskodás állana. fokozott érzékenység a saját. házban: Bár stílusát a megfoghatóság. hogy ne a mult . ilyent teremt. ez robbantja ki a világtörténelem legnagyobb. határozott patriótai érzésekkel a haza fogalmával is bővül. leplezett emberirtást kommunizmust. vagy hitbéli dolgok kerülnek előtérbe. akkor mult. képes teljesen talajvesztetté tenni. házban: Az előbbiekből ki kell emelni. hogy az anyához fűződő kapcsolat túllép a természetesség határán. az ideológiai álomkép. a családjának érzett miliő (ez lehet akár egy nagyobb közösség is!) féltése. leggyorsabb eszközt veszi igénybe. sötéten látása sokakat eltávolít. óhatatlanul is ez irányítja. hogy amikor „haza megy”. családi névváltoztatás. amígcsak létezhetett. az örökös aggodalmasodás nervözitást. különösen vallási. szenvedélyesen tud mások lelki 255 . házban: Túlzásba vitt. ha a tömegsors kapcsolatra gondolunk. ha befolyásolhatósága szélsőséges és ideggyöngeséget is elárul. de ez.

a tömegek hangulatát éles értelemmel átlátja. X. 11. elmélyedni és kezdeményez olyan vállalkozást. puritán eszközöket alkalmazó. az önbizalom-fűtötte elhivatottság tudata találkozik itt az embertársi megértéssel. munkakörülmények változása egészségi okokból. hanem a tettet. nem tartós az a kapcsolat. funkcionális zavarainak nehezen meghazározhatóak az okai. érzelemvilága talajtalanná. nehezíti ahelyzetet. odaadó. vagy művészi elhivatottsággal. hanem a szélesebb tömegeket érinteni akaró tartalma miatt gyakorlatiasabb. ha a negatív vonások kerülnek túlsúlyba. ez a forradalmiság nem az uránuszi türelmetlenséggel rokonul. ebben ösztöneire hallgat és mindíg tudja mit. hangsullyal. önzetlenségre épülő életút. így természetes. esetleg kivárásra is képesíti. amely ilyenekkel foglalkozik. megsejtések. ezzel függ össze próféciáló hajlama is és ezek mennél jobban beválnak. VII. ez zavarja. képes. meglátás a természet rejtettebb mozgatói iránt. szinte művésziesen úgy annak a szájaíze szerint fogalmazni. türelmesebb. házban: A családi indíttatás ellenére magasra törő. de ha ezt a partner tudatosan. annál inkább növelik rendkívüliségtudatára épült önhittségét. a társaságot szerető. ennek tudatában ezek tanulmányozása gyógyítói szándékkal. a 256 . éppen a praktikumérzéke miatt inkább példát mutat. emésztési. hogy az elvontabbat is megértsék. nem is mindíg okkultizmus eszközeivel. házban: A szervezet uidőszakosan mutatkozó. segítői szándékkal. 6. ahol a szociálpolitikai kérdések is komoly kapcsolatot mutatnak. aki meleg családiasságot tud körülötte teremteni. kórházi kezelés válik szükségessé. ugyanakkor igen kifejlett empátia képessége miatt találó jellemzéseket ad másokról. házban: A saját szakmáján belül kialakult ismeretségkörnek családias formát akar adni. nagy utazásokkal. a jobbító szándékú tenniakarás. hiúság szítja az elhivatottságtudatát. ahol sok szöveg hallatszik az otthon és hangulata fogalmáról. negatív hatások túlsúlyánál a fantázia-. az azonnaliság igényével fellépő cselekvésvágy alakul ki. elvágyódás a messzeségekbe. kellemes. márcsak azért is. nem az érzelemmegnyilvánulást igényli. házban: A víziók. a tetterő. hogy tudat alatt a róla gondoskodni tudó partnert keresi. akkor a sajátos életút a leplezett célok miatt a törvénybe ütközés veszélyét rejtegeti. hogy ebből rebellis szellemű. ami csak átmeneti sikerrel jár. az emberi gyöngeség iránti megértési hajlandóság a visszavonultabb területen kifejtett jótékonykodást hozza előtérbe. önzetlen segítés az elesetten. tehát legyen gyakorlati következménye a tömegekre hatni tudásának. az által kedvelt. a szórakozást jelentő gondolatcserét kicsinyes és hiúságon alapuló félreértés mérgezi. ideggyengévé teszi és ezek kezelése miatt. házban: A természet felettieket érintő témák igen erősen vonzzák. házban: Magasabb fo