Montserrat Bertran

L’AUTOAVALUACIÓ EN EL PROCÉS LECTOR: INFERÈNCIES Eines per a l’alumne

EXEMPLE 1 Eina d’autoavaluació per l’alumne. Objectiu: autoavaluar el procés de comprensió lectora. Explicar de forma oral els passos que cal fer per inferir. PENSA: HAS FET DEDUCCIONS? COM HO HAS FET? Quina inferència he fet? A partir de quina Aquesta informació ho he inferència és molt L’he de canviar? inferit? encertada?

On m’he aturat?

EXEMPLE 2 Eina d’autoavaluació per l’alumne. Objectiu: autoavaluar el procés de comprensió lectora. Definir el grau de domini de comprensió d’inferències en el text. Analitzar per millorar. VALORA COM HO HAS FET COM HO PUC FER MILLOR M’he anat aturant al llarg de la lectura. He sabut trobar pistes d’informacions que no estaven escrites en el text. He fet deduccions encertades Inferir m’ha ajudat a entendre millor el text ... EXEMPLE 3:

1

Montserrat Bertran

Eina d’autoavaluació per l’alumne. Objectiu: autoavaluar el procés de comprensió lectora. Definir el grau de domini de comprensió d’inferències en el text a partir d’una rúbrica. Analitzar per millorar.

M’he anat aturant al llarg de la lectura.

M’he aturat a cada punt i he pensat sobre el que estava llegint amb atenció.

He sabut trobar pistes d’informacions que no estaven escrites en el text. He fet deduccions encertades

He descobert moltes pistes que el text, d’informacions que no estaven escrites. Les deduccions que he fet han estat encertades i m’han ajudat a entendre millor el text.

Al principi he anat parant però després he llegit seguit. A vegades he pensat sobre el que llegia i a vegades no. He descobert algunes pistes que el text, d’informacions que no estaven escrites. Alguna deducció ha estat encertada però d’altres no tenien gaire sentit.

He llegit però no he recordat d’aturar-me i pensar sobre el que estava llegint.

M’ha costat descobrir pistes d’informacions que no estaven escrites al text. Només he llegit el que hi havia al text, i no he fet deduccions.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful