You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFI

Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://imann9969.blogspot.com/2009/02/blog-post.html Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://cikgulala88.blogspot.com/2010/01/pengenalan-pendidikan-seni visual.html Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://cikgulala88.blogspot.com/2010/01/pengenalan-pendidikan-seni-visual.html

Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://colourexist.blogspot.com/2010/01/pengenalan-seni-definisi-senidefinisi.html

Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://notasenivisual.blogspot.com/ Di atas talian pada 20 Julai 2011, jam 9.17pm http://esenivisual.blogspot.com/2009/07/sejarah-dan-perkembangan-senivisual-di.html Md. Nasir Ibrahim dan Prof.Madya Iberahim Hassan . Pendidikan Seni Untuk Maktab dan Universiti . PTS Publications and Distributors Sdn Bhd. Mohd Johari Ab. Hamid . Falsafah dan Kritikan Seni . Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim 2007