PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN MORAL

Nama :

Tingkatan: 2 …

Tarikh:

Tajuk : Agama Asas Kesejahteraan Manusia Evidens: B1D1E1 (Boleh memberi contoh agama yang terdapat di Malaysia) ARAHAN: Berikan contoh agama yang terdapat di Malaysia

Evidens: B2D1E1 [Boleh menjelaskan kepentingan beragama]

ARAHAN: Tandakan ( / ) pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan kepentingan agama kepada manusia.

Bil 1 2 3 4 5 6

Kepentingan beragama Pedoman / panduan hidup kita Elakkan daripada terlibat dengan gejala negatif Terlibat dengan gejala social seperti minum arak dan berjudi Memupuk peribadi ke arah akhlak mulia Menghormati agama yang dianuti oleh rakan anda. Tidak hormati kepada ibu bapa / guru

Ya

Tidak

Disahkan oleh:

Belum menguasai Sudah menguasai

Sudah menguasai ………………………….

BORANG SOAL SELIDIK Nama : Tingkatan: 2 … Tarikh:

Tajuk : Agama Asas Kesejahteraan Manusia Evidens: B3D1E1 (Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama) ARAHAN: Tanda ( / ) pada ruang jawapan Ya jika anda bersetuju atau pada ruang jawapan Tidak sekiranya anda tidak bersetuju. Bil Perkara 1 Saya selalu mengikuti ibu bapa pergi ke tempat beribadat. Ibu bapa saya tidak pernah mengajak saya ke tempat 2 beribadat. 3 Ibu bapa saya selalu beribadat di rumah. 4 Saya suka pergi ke tempat beribadat bersama ibu bapa. Ibu bapa saya sering mengajar saya untuk beribadat di 5 rumah. 6 Keluarga saya tidak beribadat di rumah. Saya kerap beribadat di rumah tanpa disuruh oleh ibu 7 bapa. Saya tidak pernah beribadat di rumah atau di tempat 8 beribadat. Ya Tidak

REKOD PEMERHATIAN

Evidens: B4D3E1 (Boleh melaksanakan ajaran agama dengan tertib) ARAHAN: Diisi berdasarkan pemerhatian guru semasa perayaan agama di sekolah

Acara/Perayaan

Tarikh/Masa

Lokasi

Perkara yang diperhatikan

Catatan

Perhimpunan

Auditorium sekolah a) Boleh menunjukkan cara penyembahan yang betul semasa sembahyang.

sekolah Gereja Hari Guru “ Palm Cross “ Parish Sales “

betul semasa sembahyang. b) Boleh mengikuti semua langkah penyembahan

c) Memberi sumbangan di gereja

d) Menghulurkan bantuan secara sukarela semasa Palm Cross/Parish Sales

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful