You are on page 1of 14

Wikang Filipino

Ang wikang Filipino ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas—ang Inggles ang isa pa—ayon sa Saligang Batas ng 1987.

Pagsilang at layunin Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. at maging ang pagkakaroon ng . ang pagkakaroon ng heograpiko at pulitikal na pagkakapatiran.

Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose .isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa.

Rizal. 1936. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang . Kasaysayan at sariling katangian Noong Nobyembre 13.

Pambansa. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa . Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod: 1.

lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. . 2. tulad ng Bisaya. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan.

Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo.3. .

Ito ang wika ng Maynila.4. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan—dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. 5. . ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas.

isang wikang itinawag nitong Filipino.Noong 1959. Hindi binanggit sa . nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino.

Seksyon 3(2). nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag“take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. .artikulong tumutukoy. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino.” Gayundin. Artikulo XV.

it shall be further . ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na “as [Filipino] evolves. ng Saligang Batas ng 1987. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos.nilaktawan ng Artikulo XIV. Seksyon 6.

na ang Filipino “ang katutubong wika.” Tiniyak pa ng isang resolusyon ng Mayo 13. ang Pambansang Punong Rehiyon. sa Metro Manila.developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). at sa iba pang . pasalita at pasulat. 1992.

tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. dahil doon. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo(pagbibigay diin idinagdag). hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at.” Gayumpaman. ang .sentrong urban sa arkipelago.

Ididineklara ang buwan ng Agosyo bilang Buwan ng Wikang Pambansa. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo.Filipino ay. kasama na angSugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. . sa teoriya.