You are on page 1of 5

ΤΑΞΗ Α - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Α΄ ΜΕΡΟΣ- ΑΛΓΕΒΡΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ποιοι αριθμοί ονομάζονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι; Να δώσετε παραδείγματα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Όταν ένας αριθμός διαιρείται μόνο με τον εαυτό και τη μονάδα λέγεται πρώτος.
Παράδειγμα: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19…
Ένας αριθμός που δεν είναι πρώτος λέγεται σύνθετος. Παράδειγμα: 4, 6, 8, 15, 24,
25…
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Να γράψετε τα κριτήρια διαιρετότητας για τους αριθμούς 2, 3, 5 και 9.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
• Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 όταν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
• Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 όταν τελειώνει σε 0, 5.
• Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται
με το 3.
• Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται
με το 9.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Πότε δύο ή περισσότερα κλάσματα λέγονται ομώνυμα και πότε ετερώνυμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Δύο ή περισσότερα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα.
Τα κλάσματα που έχουν διαφορετικούς παρονομαστές λέγονται ετερώνυμα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
ι) Πώς συγκρίνουμε δύο ομώνυμα κλάσματα;
ιι) Πώς συγκρίνουμε δύο ετερώνυμα κλάσματα;
ιιι) Πώς συγκρίνουμε δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
ι) Όταν δύο κλάσματα είναι ομώνυμα, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει μεγαλύτερο
αριθμητή.
ιι) Όταν έχουμε να συγκρίνουμε δύο ετερώνυμα κλάσματα, τα μετατρέπουμε σε
ομώνυμα και κατόπιν μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον μεγαλύτερο αριθμητή( όπως
στο παραπάνω).
ιιι) Όταν δύο κλάσματα έχουν τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον
μικρότερο παρονομαστή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Πώς συγκρίνουμε ένα κλάσμα με τη μονάδα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Αν σε ένα κλάσμα
• Ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα είναι
μικρότερο από το 1
• Ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα είναι ίσο με το
1

τα μετατρέπουμε πρώτα σε ομώνυμα και μετά τα προσθέτουμε σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα.χ. προκύπτει ίσο με το αρχικό αλλά με μικρότερους όρους. ιι) Για να προσθέσουμε δύο ετερώνυμα κλάσματα. κρατάμε τον ίδιο παρονομαστή και προσθέτουμε τους αριθμητές. Ή Όταν οι όροι ενός κλάσματος διαιρεθούν με τον ίδιο φυσικό αριθμό προκύπτει κλάσμα ισοδύναμο. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ι) Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίστροφοι. . Τα 2 10 και είναι ισοδύναμα. ιι) Για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα πολλαπλασιάζουμε το πρώτο κλάσμα με το αντίστροφο του δεύτερου κλάσματος. ιι) Πώς προσθέτουμε ετερώνυμα κλάσματα. ιι) Πότε ένα κλάσμα λέγεται ανάγωγο. τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ι) Τι είναι η απλοποίηση κλάσματος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 ι) Για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα. Π. πολλαπλασιάζουμε αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ι) Ποια κλάσματα λέγονται ίσα ή ισοδύναμα.• Ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. ιι) Ανάγωγο λέγεται ένα κλάσμα που δεν απλοποιείται. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 ι) Για να προσθέσουμε δύο ομώνυμα κλάσματα. Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 ι) Αντίστροφοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν γινόμενο 1. ιι) Με ποιους τρόπους βρίσκουμε ισοδύναμο ενός κλάσματος. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ι) Πώς πολλαπλασιάζουμε δύο κλάσματα. ιιι) Υπάρχει αριθμός που είναι ίσος με τον αντίστροφο του. 3 15 ιι) Όταν πολλαπλασιαστούν οι όροι ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό προκύπτει κλάσμα ισοδύναμο. ιι) Πώς διαιρούμε δύο κλάσματα. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ι) Πώς προσθέτουμε ομώνυμα κλάσματα. (Δώστε και παράδειγμα) ιι) Όλοι οι αριθμοί έχουν αντίστροφο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 ι) Όταν διαιρούμε τους όρους ενός κλάσματος με ένα κοινό διαιρέτη τους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 ι) Δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα ή ίσα όταν εκφράζουν το ίδιο τμήμα ενός μεγέθους.

+5 και -18 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίθετοι. Δώστε ένα παράδειγμα. προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμα βάζουμε το πρόσημο που έχουν. +4 και -4 ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Πώς συγκρίνουμε δύο ρητούς αριθμούς. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο π. Δώστε αντίστοιχα παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 • Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους ρητούς αριθμούς. ΕΡΩΤΗΣΗ 16 Πώς πολλαπλασιάζουμε ομόσημους και πώς ετερόσημους ρητούς αριθμούς. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 Γενικός κανόνας: Ο μεγαλύτερος από δύο ρητούς αριθμούς είναι εκείνος που βρίσκεται δεξιότερα από τον άλλο πάνω στον άξονα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 • Όταν μια παρένθεση έχει μπροστά της το + (ή δεν έχει πρόσημο) διώχνουμε το + και την παρένθεση και γράφουμε τους όρους που περιέχει με τα ίδια πρόσημα. +4 και +18 Ετερόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο π. ιιι) Ο αριθμός 1 έχει αντίστροφο το 1 γιατί 1⋅1= 1 Ο αριθμός -1 έχει αντίστροφο το -1 γιατί −1⋅ ( −1) =1 ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Ποιοι αριθμοί λέγονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι. αφαιρούμε τις απόλυτες τιμές τους και στο αποτέλεσμα βάζουμε το πρόσημο του αριθμού με την μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. • Για να προσθέσουμε δύο ετερόσημους ρητούς αριθμούς. διώχνουμε το – και την παρένθεση και γράφουμε τους όρους που περιέχει με αντίθετα πρόσημα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 • Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ομόσημους αριθμούς.. • Όταν μια παρένθεση έχει μπροστά της το . πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε το πρόσημο + .Παράδειγμα: οι αριθμοί 3 5 και είναι αντίστροφοι. 5 3 ιι) Ο αριθμός 0 δεν έχει αντίστροφο γιατί ότι πολλαπλασιάζεται με το μηδέν μηδενίζεται και επομένως δεν μπορεί το γινόμενο να είναι 1.χ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 Αντίθετοι λέγονται δύο αριθμοί που είναι ετερόσημοι και έχουν την ίδια απόλυτη τιμή π.χ. ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Πώς διώχνουμε μια παρένθεση.χ. ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Πώς προσθέτουμε δύο ομόσημους και πώς δύο ετερόσημους ρητούς αριθμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 • Για να διαιρέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς. και • Για να διαιρέσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς. Να σχεδιάσετε δύο εφεξής γωνίες. ΕΡΩΤΗΣΗ 20 Ποια είναι τα είδη των γωνιών. κατακορυφήν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 Σχολικό βιβλίο σελίδα 176. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 Σχολικό βιβλίο σελίδα 170. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 και ποιες . Να γίνουν αντίστοιχα σχήματα. +⋅−=− και ΕΡΩΤΗΣΗ 17 Πώς διαιρούμε δύο ομόσημους ρητούς αριθμούς και πώς δύο ετερόσημους. ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Ποιες γωνίες λέγονται παραπληρωματικές. Να γίνουν αντίστοιχα σχήματα. που ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα και χωρίζει αυτό σε δύο ίσα τμήματα. ΕΡΩΤΗΣΗ 19 Τι ονομάζουμε διχοτόμο μιας γωνίας. ΕΡΩΤΗΣΗ 21 Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής. +⋅+=+ και Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς. ιι) Πότε δύο ευθείες του επιπέδου λέγονται παράλληλες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ονομάζουμε ένα σημείο. συμπληρωματικές ΕΡΩΤΗΣΗ 23 ι) Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο. και +: +=+ +: −=− −: −=+ −: +=− Β΄ ΜΕΡΟΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 Τι ονομάζουμε μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος. πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο γινόμενο βάζουμε το πρόσημο − ⋅+=− Δηλαδή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 Σχολικό βιβλίο σελίδα 173. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 Διχοτόμο μιας γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. διαιρούμε τις απόλυτες τιμές τους και στο πηλίκο βάζουμε το πρόσημο Δηλαδή.• − ⋅−=+ Δηλαδή. διαιρούμε τις απόλυτες τιμές τους και στο πηλίκο βάζουμε το πρόσημο + Δηλαδή.

ι) Δύο ευθείες που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο μπορεί να είναι τεμνόμενες ή παράλληλες ιι) Δύο ευθείες που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται λέγονται παράλληλες. . ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Όταν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μια τρίτη τότε αναφέρετε όλα τα ζεύγη των γωνιών που σχηματίζονται και ποιες από αυτές είναι ίσες ή παραπληρωματικές. ΕΡΩΤΗΣΗ 24 ι) Τι ονομάζουμε κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 Σχολικό βιβλίο σελίδα 214-215. τι τόξο και τι διάμετρο. ιι) Τι ονομάζουμε κυκλικό δίσκο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24 Σχολικό βιβλίο σελίδα 188. ιιι) Τι ονομάζουμε χορδή ενός κύκλου.