You are on page 1of 17

Zaštita voćaka

1

2012

Efikasna zaštita voćaka. Zdravi i kvalitetni plodovi uvek imaju kupce.9 Zaštita kruške Od bubrenja pupoljaka do kraja cvetanja 10.15 Zaštita maline i kupine Malina i kupina 16 Zaštita šljive.11 Zaštita breskve Od bubrenja pupoljaka do kraja cvetanja 12. Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji i primeni sredstava za zaštitu bilja vrhunskog kvaliteta Syngenta je stekla bogato iskustvo u zaštiti bilja koje na ovaj način želimo da podelimo sa Vama.15 Cvetanje i razvoj plodova do berbe 14. voćari su izloženi brojnim poteškoćama.13 Zaštita jagode Rast i razvoj živića do početka cvetanja 14. u skladu sa principima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja. u poslednje vreme dobija sve više na značaju. Kod nas se sve više primenjuje integralna proizvodnja voća. koštičavog i jagodastog voća i daje preporuke za racionalnu i efikasnu upotrebu sredstava za zaštitu zasada voćaka. posebno prema zahtevima savremenog potrošača.nastavljajući svoj razvoj u skladištu. 2 3 .13 Rast i razvoj plodova do berbe 12. preporuke i stručnu pomoć obratite se našoj stručnoj službi. Proizvođač ne može snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili primenom preparata.7 Formiranje plodova do veličine 15-20 mm 6. Pre primene proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu na pakovanju preparata. Za detaljnije informacije. Želja nam je da učinimo dostupnim priručnik znanja i iskustva koji na jednostavan i jasan način iznosi ključne podatke o ekonomski najopasnijim bolestima i štetočinama jabučastog. koja je već postala praksa i mnogih naših voćara. Etalfix Pro 20 Pregled preparata 21-24 Zaštita jabuke 25 Zaštita kruške 25 Zaštita breskve i nektarine 26 Zaštita jagode 26 Zaštita maline i kupine 27 Zaštita višnje i trešnje 27 Zaštita šljive 28 Mogućnosti mešanja preparata u zaštiti voćaka 28 Karenca nekih sredstava u zaštiti voća 29 Web sajt preporuka 30 Beleške 31 Uvod Gajenje voćaka. nije ni malo jednostavan i lak zadatak. od uvek značajna grana poljoprivredne proizvodnje. Da bi se ovaj zahtev ispunio. u cilju njihove ekonomične i racionalne upotrebe.5 Cvetanje i precvetavanje 6. Vaša Ovaj prospekt je informativnog karaktera i sadrži opšte informacije. višnja i trešnja 17 Bolesti voća u skladištu 18 Ferohloroza ili nedostatak gvožđa 19 Suzbijanje korova u voćnjacima 19 Za najbolju efikasnost Okvašivači.5 Od fenofaze „mišje uši“ do cvetanja jabuke i kruške 4.Sadržaj Zaštita jabuke po fazama razvoja Bubrenje pupoljaka do fenofaze „mišje uši“ 4.11 Rast i razvoj plodova do početka berbe 10.7 Rast i razvoj plodova do junskog opadanja 8. Jedna od njih je dobro poznavanje uslova za pojavu i razvoj prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina koje ugrožavaju prinos i kvalitet plodova u svim fazama razvoja voćke . višnje i trešnje Šljiva.9 Od junskog opadanja do pred berbu 8. kao i usled pojave smanjene osetljivosti ili otpornosti štetnih organizama.čak i nakon berbe .

Krastavost lista nakon sporulacija gljive Oštećenja od jabukinog cvetojeda Jabučni svrdlaš Rhynchites bacchus Mere zaštite Zaštita jabuke i kruške u ovoj fazi obavlja se preventivno 2-3 puta u razmaku 5-7 dana prema prognozi i količinama padavina između dva prskanja. prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. U takvim uslovima Chorus 50 WG u dozi 0. Crveni voćni pauk u stadijumu jaja Krastavost lista jabuke od infekcije gljivom iz faze bubrenja pupoljaka Kolonija kalifornijske štitaste vaši Quadraspidioutus perniciosus Mere zaštite Ako se na korenovom vratu primeti visoka populacija prezimljujućih stadijuma krvave vaši.15 l/ha. Iz zaraženih mladara patogen se širi na zdrave delove biljke. Smotavci pupoljaka i lista (sivi i crveni smotavac pupoljaka. Potrebna im je visoka vlaga da bi se oslobodile u atmosferu gde se vetrom raznose po voćnjaku. Kritičan broj za ove štetočine je 2-10 gusenica na 100 pregledanih pupoljaka. Gusenica smotavca pupoljaka Cvetna grana zaražena pepelnicom iz pupoljka Zaštita jabuke 4 5 Zaštita jabuke . Prag tolerancije za zelenu je 10% naseljenih vršnih letorasta /vodopija.3-0. U ovom periodu česta su zahlađenja. Prag štetnosti je „nula”. dok se u početnim fazama kao nezamenljiv za krastavost pokazao preparat Chorus 50 WG u dozi primene 0.4 kg/ha. Za lisne vaši preporučujemo Actara 240 SC u količini 0. Infekcije mogu nastati čim ljuska pupoljaka ispuca i pojave se mladi listići.05%. Ostale štetočine koje prezimljavaju u stadijumu jaja (grinje i lisne vaši) možemo delimično suzbijati preparatima na bazi mineralnog ulja. Pupoljci zaraženi pepelnicom Krvava vaš Eriosoma lanigerum i kolonije na korenovom vratu Oštećenje od raka kore na grani jabuke Od fenofaze „mišje uši“ Krvava vaš.3-0.5 kg/ha. Čađava krastavost na cvetu jabuke Mere zaštite Zaštitu treba obaviti samo ako se primeti kritična brojnost štetočina. Rak kore (Nectria galligena) napada grane ili stablo. Veliku pomoć voćarima u prognoziranju uslova za infekciju bolestima daju meteo stanice. koja negativno utiču na delovanje mnogih fungicida. voćne pipe i smotavci pokožice ploda i lista Krvava vaš u ovoj fazi naseljava rane od rezidbe gde formira nove kolonije. štitaste i biljne vaši Crveni voćni pauk prezimljava u stadijumu jaja koja se nalaze u grupama po granama starosti do 5 godina. smotavac pokožice ploda. Formira kolonije koje podsećaju na komadiće vate. Prag tolerancije za zelenu vaš je 10% naseljenih vršnih letorasta /vodopija. Krvava vaš prezimljava na korenovom vratu. pepeljasta vaš i vaš crvenih gala) prezimljavaju u stadijumu jaja na granama. Od infekcije do prvih simptoma prođe 8-12 dana na temperaturama od 20-24oC. Kritična brojnost u fenofazi zelenih glavica je 3 imaga po stablu. dithianonom ili kaptanom.) dodaje se preparat Thiovit Jet 80 WG (koji ima sporedno dejstvo i na neke grinje) u dozi 3-6 kg/ha. pukotinama stabla i ranama u stablu ili granama. žuti voćni smotavac i dr. pepelnica i bolesti kore (drveta) Čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke prouzrokuje gljiva Venturia inaequalis koja prezimljava u opalom lišću ili na kori drveta. Kad dospeju na list potrebna je kapljica kiše i optimalna temperatura za klijanje i prodiranje u list. Jonagold i sl. Uz nju paralelno se razvija zelena vaš jabuke. Gusenice smotavca i svrdlaša uspešno se suzbijaju insekticidom Karate Zeon u dozi 0. Ostale vrste vašiju (zelena lisna vaš. Za pepelnicu na osetljivim sortama (Ajdared. a za pepeljastu i vaš crvenih gala prag je 2% naseljenih letorasta na 50 pregledanih stabala (po dve slučajno odabrane grane). potrebno je obaviti prvu usmerenu zaštitu tretiranjem osnove voćke preparatom Actara 240 SC uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0.4 l/ha i Chess 50 WG u količini 0. Jabukin svrdlaš (voćna pipa) Rhynchites bacchus oštećuje cvetne pupoljke. Kalifornijska štitasta vaš je vrlo opasna štetočina koja prezimljava pod štitićem na stablu i granama.5 kg/ha pokazuje punu efikasnost jer deluje na temperaturama ispod 10oC. do fenofaze „mišje uši“ Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke. pa je stoga rezidba i uklanjanje „belih mladara“ iz zasada jedna od obaveznih mera zaštite. Pepelnica (Podosphaera leucotricha) prezimi u pupoljcima koji daju zaražene kržljave mladare ili deformisane cvetne grančice prekrivene belom prevlakom („beli mladari“). najbolji izbor u najranijim fazama (I prolećni tretman) je bakarni preparat Nordox 75 WG u dozi 2 kg/ha. Može se koristiti sam ili u kombinaciji sa mankozebom. više od 10 kolonija na 100 pregledanih grana ili stabala. Ovaj preparat osim preventivnog ima i kurativno delovanje u slučaju da je infekcija već ostvarena i što je veoma bitno ima vrlo dobro delovanje na nižim temperaturama. Prag tolerancije je 2% naseljenih letorasta na 50 pregledanih stabala (po dve slučajno odabrane grane). Mere zaštite Zaštitu jabuke u ovoj fazi treba obaviti preventivno. suzbija se najlakše do početka cvetanja. Za krastavost i bolesti kore (stabla). Lisne vaši se aktiviraju početkom bubrenja pupoljaka. Jabukin cvetojed izgriza unutrašnjost cveta koji ostaje sasušen i neotvoren.3-0. Razvija se u uslovima suvog i toplog vremena. Prag štetnosti u toku zimskog pregleda je 1500 jaja na 60 pregledanih pupoljaka. a simptomi se vide u obliku koncentričnih krugova na sasušenoj kori. Jabukina pepeljasta vaš naseljava cvetove i listove koje deformiše. Na osetljivim sortama za pepelnicu dodaje se Thiovit Jet 80 WG u dozi 3-6 kg/ha.Bubrenje pupoljaka Grinje (pauci). Ima jednu generaciju godišnje. Uslovi potrebni za infekciju su askospora gljive na listu i kapljica kiše (potreban period vlaženja je 12-48 sati u zavisnosti od temperature vazduha (6-26oC).3-0. Chorus 50 WG ima sistemična i kurativna svojstva pa može zaustaviti infekciju obavljenu do 48 časova ranije.) pojavljuju se rano i izgrizaju pupoljke i mlado lišće. imaju veliki broj generacija i treba ih suzbijati od početka vegetacije. do cvetanja jabuke i kruške Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i pepelnica Do kraja marta sa sigurnošću se može reći da su na zaraženom opalom lišću dozrele askospore Venturia inaequalis. a kasnije i plodove.

Sušenje mladica zbog napada Erwinie Fo r m i ra n j e p l o d o v a Vaši. Najveće štete pričinjava tokom cvetanja.5 mm i najpre naseljava donju stranu lista.25-0.2 l/ha odlikuje se najdužim kurativnim delovanjem na krastavost (Venturia) od svih postojećih fungicida. Leptir jabukinog smotavca u feromonskoj klopci Jabukin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke. Zato je ova fenofaza upravo vreme za početak praćenja leta leptira kako bi odredili njegovu brojnost i pravovremeno preduzeli mere zaštite.4 l/ha. a odrezane grane se moraju obavezno izneti iz zasada i spaliti. list zaštićen Vertimec-om (desno) Zaštita jabuke 6 7 Zaštita jabuke . iznad +10oC). Prag štetnosti je ulov više od 30 osa po ploči. Prezimi u rak ranama na stablu. ali na male udaljenosti i ostvaruju sekundarne zaraze (ponekad i do 20 u toku vegetacije). Crveni voćni pauk suzbija se kad pređe prag štetnosti preparatom Vertimec 018 EC u dozi 1. Krastavost na listu koji će otpasti početkom leta Mere zaštite Zbog intenzivnog porasta lisne mase i mogućih dužih kišnih perioda u ovoj fenofazi treba primenjivati preparate sistemičnog delovanja. Nove Meteo stanice i uređaji koji se koriste za krastavost jabuke (CDA Agra i Metos) imaju u svom softveru i tu mogućnost.3% jedan do dva puta u razmaku 7 dana. dok je za zelenu vaš prag tolerancije 10% naseljenih vršnih letorasta. koji mu produžuju preventivno delovanje na plodu. captan ili mankozeb). Izaziva sušenje cvetova preko kojih se proširi u grane i stablo. Cvetna grana zaražena u cvetanju Mere zaštite Za preventivno suzbijanje bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora na početku cvetanja sve do precvetavanja može se koristiti Nordox 75 WG u koncentraciji 0. temperatura i svetla. minera kružnih mina i lisnih vaši odmah nakon cvetanja preporučuje se prskanje preparatom Actara 240 SC u dozi 0.3-0. Mladar zaražen pepelnicom Oštećenja od crvenog pauka na naličju lista (levo). Period kurativnog delovanja je 72 sata nakon infekcije. Štete od bakteriozne plamenjače na zametnutim plodovima Mere zaštite Jaje jabukinog smotavca na plodu Čim se primete prva jaja treba primeniti preparat Match 050 EC u dozi 1 l/ha ili Insegar 25 WG u dozi 0. Uz Score 250 EC dodaju se kontaktni fungicidi (ditianon.05%. Konidije koje se formiraju na zaraženim organima raznose se kapljicama kiše ili vetrom u kapljicama. što zavisi od kiše. ali je poznato da u višoj dozi za vreme usporenog razvoja gljivice može zaustaviti sporulaciju i kad se primete prvi simptomi pegavosti na listu. Razmak između prskanja treba da bude 6 do 7 dana. Primarna zaraza ide kroz prirodne otvore biljke i rane.desno larva u plodu do veličine 15-20 mm Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i pepelnica U ovom periodu razvoja jabuke još uvek preti opasnost od zaraze askosporama Venturia inaequalis iz prezimljujućeg lišća. Miner kružnih mina prati se od početka cvetanja ulovom na feromonske klopke. jabukina osa. Ova fenofaza je idealno vreme za prvu usmerenu zaštitu sa preparatom Vertimec 018 EC. Štetočina se prati pomoću feromonskih klopki. Za prognozu polaganja jaja koriste se različiti modeli zbrajanja sume efektivnih temperatura (∑dnevnih temp. Klopke se postavljaju u krošnju jabuke na 2/3 njene visine. započeti preglede plodova i listova na prisustvo položenih jaja. a prema nekim autorima on iznosi 6 leptira nedeljno. Sume efektivnih temperatura su orijentacioni pokazatelj. uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0. Osim praćenja leta i brojnosti leptira vrlo je bitno odrediti vreme polaganja jaja kako bi na vreme primenili insekticid iz grupe regulatora razvoja.4 lit/ha. a voćar bi trebao. u pupoljcima i mumificiranim plodovima. zatim lišće poprimi bronzanu boju. a prvi simptomi vide se upravo u cvetanju. vlage. Kritična brojnost je više od 2 pauka po listu na 50% listova.1% zajedno sa preparatima na bazi fosetil-Al. Pred piljenje gusenica efikasan je Affirm 095 SG u dozi 3kg/ha. Brojanje leptira se vrši dnevno ili nedeljno zavisno od intenziteta leta. granama. a oštećenja se vide u obliku beličastih pega. ali i mnogih drugih vrsta. lisni mineri i grinje (pauci) Jabukina osa: levo štete. Preparat Score 250 EC (lokalsistemik) u dozi 0. Ne postoje hemijska sredstva kojima se bolest može kurativno izlečiti. Mere zaštite Za suzbijanje jabukine ose. Crveni voćni pauk je veličine 0.Cvetanje i Jabukin smotavac Cydia pomonella i mere praćenja Feromonska klopka (delta trap) za lov leptira jabukinog smotavca precvetavanje Bakteriozna plamenjača Erwinia amylovora Bakteriozna plamenjača je vrlo opasna bolest jabuke i kruške. Kritičan broj je 10 jaja na 100 pregledanih listova. Nordox 75 WG se može takođe koristiti u nižoj koncentraciji 0.0 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0. List oštećen od minera okruglih mina Leucoptera malifoliella Kritična brojnost za krvavu vaš u ovoj fenofazi je 10% naseljenih stabala jabuke. Let leptira prezimljujuće generacije započinje u cvetanju jabuke ili u fazi opadanja latica.3 do 0. kad se dosegne suma efektivnih temperatura od 70–110 (pokazatelji prvog ulova leptira).6 kg/ha. Za suzbijanje pepelnice na osetljivim sortama koristiti se Topas 80 WG u dozi 0. Kritičan broj leptira jabukinog smotavca nije jasno definisan. Sve mere zaštite u već zaraženom zasadu svode se na uklanjanje zaraženih mladara do zdravog tkiva uz obaveznu dezinfekciju alata. Jabukina osa je štetočina koju treba pratiti u cvetanju na belim lepljivim pločama. Ako je u voćnjaku prisutna primarna infekcija krastavošću nastavljaju se sekundarne infekcije.05%. Nakon vrha leta leptira pregledaju se naličja lišća na prisutnost odloženih jaja.

4-0. Letnje infekcije ploda sa krastavošću Ubušen plod od strane jabukinog smotavca Mere zaštite Pomoću feromonskih klopki treba pratiti let druge generacije jabukinog smotavca i u vreme poleganja jaja primeniti Match 050 EC u dozi 1. Jabukin smotavac u našim uslovima ima dve generacije. Radi prevencije truleži plodova posebnu pažnju treba usmeriti na suzbijanje štetnih insekata koji oštećuju plodove. Za suzbijanje lisnih vaši može se koristiti insekticid Actara 240 SC u dozi 0. Mere zaštite Zaštita od krastavosti plodova sprovodi se po potrebi ako ima primarnih infekcija u krošnji i kad se najave obilnije padavine i duži periodi vlaženja lista. Ako se iz bilo kojeg razloga pojavi potreba za kurativnim tretmanom može se uključiti Score 250 EC ako nije korišćen više od 3 puta.25 l/ha. savijači pokožice ploda i lista. Krvavu vaš lako uočimo po beloj prevlaci koja se formira na kolonijama vaši. Lisne vaši lako se uočavaju na donjoj strani listova koje kovrđžaju.4-0. visoku vlažnost vazduha i oštećenja na plodovima. Listovi jako zaraženi sa Venturiom otpadnu u leto Štete od jabukinog smotavca (crvljiv plod) Mere zaštite Period ubušivanja gusenica prve generacije jabukinog smotavca traje 25-40 dana.0 l/ha. Infekcije u povoljnim uslovima mogu biti direktno kroz neoštećeno tkivo ploda. Infekcije krastavošću pred berbu plodova vide se tek u skladištu Zelena vaš jabuke na listu Smeđa trulež plodova jabuke Zaštita jabuke 8 9 Zaštita jabuke .4 l/ ha ili Chess 50 WG u dozi 0. Za to se preporučuju ditiokarbamati ili preparati iz grupe strobilurina (postoje i gotove kombinacije). Ako su u zasadu prisutne primarne infekcije. U praksi se preporučuje 2-3 prskanja zavisno od potrebe. Razvoju pogoduju primarne infekcije i periodi vlažnosti lista duže od 2 dana. treba ga suzbijati. Inficirani plod jabuke na kožici razvija smeđe pege. Za prvo prskanje u fazi polaganja i piljenja prvih jaja preporučujemo Match 050 EC u dozi 1. Ostali savijači iz porodice Tortricidae izgrizaju lišće i kožicu plodova površinski. Druga generacija može biti opasnija od prve jer ima bolje uslove za razvoj. U periodu kad se ispile gusenice koristi se Affirm 095 SG u dozi 3kg/ha Ostala prskanja protiv smotavca sprovode se preparatima iz drugih grupa. Braeburn i dr. Kad se utvrdi kritična brojnost i početak polaganja jaja.R a s t i ra z v o j p l o d ova Jabukin smotavac. Prag štetnosti za zelenu vaš je 10% naseljenih vršnih letorasta. Bolest se može razvijati i naknado tokom skladištenja. Z. Koriste se insekticidi iz drugih grupa (organofosfati ili neonikotenoidi).3-0. biljne vaši. Ako stisnemo prstom prevlaku na prstu nam ostaje crvena boja. Smeđa trulež (Monilinia fructigena) napada plodove u fazi dozrevanja.3-0. Fuji. naročito u priručnim skladištima (podrumima). Uz Score 250 EC treba dodati kontaktni fungicid na bazi kaptana. Sledeća prskanja protiv smotavca obavljaju se na razmaku 7–10 dana zavisno od potrebe. Gusenice se ubušuju u plod na dodiru dva ploda. kalifornijska štitasta vaš Jabukin smotavac ulazi u plod na dodiru dva ploda ili lista i ploda do pre d be r bu Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i trulež plodova jabučastog voća Krastavost plodova se tokom leta može razvijati na osetljivim sortama (Pink Lady. Za lisne vaši može se koristiti Actara 240 SC u dozi 0. Prag tolerancije za ovu štetočinu je „nula”. desno zaražen list pepelnicom O d j u n s ko g o p a d an ja Jabukin smotavac.4 l/ha ili Chess 050 WG u dozi 0. ditianona ili mankozeba. a ređe cvetove i grančice.6 kg/ha ukoliko nisu korišteni više od 2 puta u ranijoj fazi. biljne vaši Leptir jabukinog smotavca na plodu za vreme poleganja jaja do ju n skog opa da n ja Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i pepelnica Krastavost jabuke razvija se iz prezimljujućih askospora do početka juna. delišes. koje se brzo povećavaju i zahvate veći deo ili čitav plod uz potpuno propadanje unutrašnjosti mesa. Kalifornijska štitasta vaš razvija drugu generaciju krajem jula i u avgustu.). Mere zaštite U ovom periodu prednost se daje strobilurinskim preparatima ili gotovim kombinacijama strobilurina i ditiokarbamata. čime olakšavaju ovom patogenu put u u untrašnjost plodova. Za pepelnicu se preporučuje Topas u dozi 0. lista i ploda ili prodiru preko čašice i uz peteljku ploda. Od infekcije do prvih simptoma prođe manje od 10 dana u ovoj fazi razvoja.6 kg/ha. Prag štetnosti je 5-6 gusenica na 100 pregledanih mladara. Krastavost u ranoj fazi izaziva deformacije i pucanje plodova Jabukin smotavac u našim uslovima krajem maja i početkom juna započinje piljenje gusenica prve generacije. što znači da je treba suzbiti čim se primete štete. Za razvoj traži dugotrajno vlaženje plodova. Praćenje leta leptira obavlja se na isti način kao i kod prve generacije postavljanjem ferotrapova u voćnjak. Kritična brojnost je 8 -10 kolonija na 100 izbojaka.0 l/ha. a treću krajem avgusta i u septembru. Obilne padavine pred berbu mogu izazvati kasne infekcije koje će se videti tek u skladištu. Ovi fungicidi osim na krastavost imaju dobar učinak i na Alternariu. Gusenica smotavca pokožice ploda i štete Levo zdrav. Let druge generacije započinje u prvoj polovini jula i razvučen je sve do početka septembra. a plodnost ženki je daleko veća. dok je za pepeljastu vaš 2% naseljenih letorasta na 50 pregledanih stabala (po dve slučajno odabrane grane). Ove gotove kombinacije kao i kombinacija strobilurina sa anilidima pružaju dobru zaštitu od većeg broja prouzrokovača truleži u skladištu. Pepelnica jabuke na osetljivima sortama sa primarnim infekcijama ne prestaje sa širenjem sve dok mladari intenzivno rastu. ali na manjoj udaljenosti od askospora koje ostvaruju primarnu infekciju. zaraza se dalje širi konidijama. a odabir zavisi od upotrebe ovih preparata u ranijoj fazi.

rđa kruške i smeđa pegavost i trulež ploda Krastavost kruške od cvetanja nastavlja razvoj iz prezimljujućih askospora i konidija koje se formiraju na primarnim infekcijama. Sisanjem sokova na lišću izaziva karakteristične sitne. Razmak između prskanja treba da bude 7 do 12 dana.25-0. Pseudomonas syringae) Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške (Venturia pirina) je slična krastavosti na jabukama osim što redovno prezimljava na zaraženim lastarima. Zato zaraza kreće rano u fazi bubrenja pupoljaka i pre dozrevanja askospora u opalom lišću.) su vrlo slične štetočine i u praksi se gotovo poistovećuju. Štetočina ima 2-3 generacije tokom vegetacije. muve galice i voćne pipe Kruškina grinja Eryophies pyri i štete na listu pre cvetanja do kra ja c ve ta n ja Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške i bakterijske bolesti kruške (Erwinia amylovorat.3-0. plodove i lastare kruške. lisne vaši. kruškina buva. Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) najveće štete pričinjava tokom cvetanja kruške. dok se larve poslednjih dva stadijuma presele u pazuhe lišća. a zatim posmeđe i pocrne. Štete uzrokovane od rđe kruške Mere zaštite Za suzbijanje krastavosti kruške koriste se preparati iz grupe triazola kao što je Score 250 EC. Može biti oštećena i kožica plodova. voćne pipe. deformiše se i otpadne. Na napadnutim organima formiraju se konidije koje vrše sekundarne zaraze. Osim Erwinia-e na kruški je opasan i Pseudomonas syringae koji takođe izaziva sušenje grana i čitavih stabala. granama. tako da se pojavljuje na nekim Juniperus vrstama kao što je kleka. cvetove.35 l/ha odmah nakon cvetanja. Kruškina buva kod nas ima 4-5 generacija. Lisne vaši se lako uočavaju na donjoj strani listova kojeg kovrdžaju. lisne vaši. Plodovi mogu biti zaraženi sve do berbe. Krastavost na listu kruške i sporulacija na naličju lista Mere zaštite Tretiranje u fazi bubrenja pupoljaka je vrlo važno zbog krastavosti kruške. Suzbija se isto kao i kod jabuke. brašnjava vaš kruške i voćne pipe prskamo po potrebi preparatom Actara 240 SC u dozi 0. Napada listove. u pupoljcima i mumificiranim plodovima. Pri jakom napadu list pocrni. Potrebno ih je kombinovati sa kontaktnim fungicidima na bazi kaptana ili mankozeba. Prezimi u rak ranama na stablu. Bolest ima dve biljke domaćine. Najviše ih ima uz glavni lisni nerv. Jabukin i kruškin smotavac (Cydia spp. jer ujedno suzbija smeđu trulež plodova. Nakon toga sve do kraja cvetanja zaštita od krastavosti nastavlja se fungicidom Chorus 50 WG. ali i zbog bakterijskih bolesti Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae. List zaražen krastavošću izvor je konidija za sekundarne infekcije Kruškina buva je specifična štetočina kruške koja sisa sokove iz mladara i izlučuje obilje medne rose. savijači ploda i lista Kruškina buva do poč e tka be r be Čađava pegavost lista i krastavost plodova.4 l/ha. Plikovi su u početku svetlozelene. Napadnuto lišće se suši i otpada.5 WG se koristi u dozi 0. ali i na gljivice čađavice. Na plodovima sa mednom rosom naseljava se gljiva čađavica. Dozvoljene su maksimalno tri primene tokom vegetacije. Lisne vaši. U ovom periodu potrebno je napraviti još jedno prskanje za kruškinu buvu i grinje preparatom Vertimec 018 EC u dozi 1. Za suzbijanje kruškinog i jabukinog smotavca u fazi polaganja jaja koristi se Match 050 EC u dozi 1 l/ha. Switch 62. Krastavost na pupoljku kruške Mnoge štetočine kruške ujedno su i štetočine jabuke.0 kg/ha uz dodatak preparata Thiovit Jet 80 WG u dozi 3-6 kg/ha. Larve prva tri stadijuma hrane se na naličju lišća i na mladim vrhovima. razvoj i praćenje detaljno su opisani u zaštiti jabuke.5–2. Kruškin smotavac Cydia pyrivora Oštećenje od smeđe pegavosti na plodu kruške Zaštita kruške 10 11 Zaštita kruške .6-0. Karmen). Na lišću se poznaje po svetlo narandžastim pegama koje su u sredini smeđe. Smeđu pegavost na osetljivim sortama suzbijamo u drugom delu vegetacije sa 1-2 prskanja. ređe grane i plodove.Od b u b re n j a p u p o l ja ka Grinje. Zelena lisna vaš kruške Dysaphis reaumuri Bakteriozna plamenjača Erwinia amylovora R a s t i ra z v o j p l o dova Kruškina buva. To se najčešće događa sredinom maja (ponekad i pre). Zaraza preti sve do berbe. Santa Marija. Najbolji izbor je fungicid Switch 62. Za širenje infekcija potrebna je kiša i vlaga. Kruškina grinja Eryophies pyri i štete nakon cvetanja Mere zaštite Prskanjem u fazi bubrenja pupoljaka preparatom Thiovit Jet 80 WG u višoj dozi (iznad 6 kg/ha) postiže se dobro delovanje na kruškinu grinju. Za tu namenu najbolji izbor je Nordox 75 WG u dozi 1. ali vrlo brojne plikove vidljive sa obe strane lista. Fetelova. Prag štetnosti za zelenu vaš je 8-10 napadnutih mladica.8 kg/ha. ali najveće štete čini na plodovima tokom juna. pa sve ono što je u vezi sa rokovima opisano za kontrolu štetočina na jabuci važi i za krušku. a suzbijamo je kada prekorači prag štetnosti 10 naseljenih letorasta (za bujne sorte) i 20 % (za manje bujne sorte naseljenih letorasta kruške). Larve kruškine buve u pazuhu listova Mere zaštite Za suzbijanje štetočina kao što je kruškina osa. Biologija.0 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0. Smeđa pegavost ploda kruške (Stemphylium versicarium) u nekim evropskim zemljama izaziva znatne štete na osetljivim sortama (Viljamovka. lisne vaši i muve galice preporučuje se Actara 240 SC u dozi 0.5 WG koji preporučujemo i za zadnje prskanje kruške. katkad ružičaste boje. Rđa kruške (Gymnosporangium sabinae) napada listove. grinje.05 %. Kruškina grinja (Eryophies pyri) je štetočina isključivo kruške koju napada rano u proleće.

a kasnije otpadaju ili se samo deformišu. Razvoju bolesti pogoduju kiša i vetar. Bolest napada list. Sušenje cvetova.6 kg/ha. Brachycaudus persicarie. Breskvin smotavac (Cydia molesta) ima 3-4 generacije godišnje. zadebljava. Štete od tripsa na tek zametnutim plodovima Štete na listu i plodu nektarine od uzročnika kovrdžavosti R a s t i ra z v o j p l o d ova Breskvin moljac. Leptiri prve generacije lete u maju.4 l/ha. Na zaraženim plodovima se pojavljuju žutocrvene pege i deformacije. druge generacije u junu. grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) je redovna pojava u uslovima kišnog i vlažnog vremena. grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća Kovrdžavost lista (Tafrina deformans) je bolest koja napada list. Leptir prve generacije pojavi se polovinom aprila. Leptiri druge generacije pojavljuju se u julu i polažu jaja na plodove u kojima se razvijaju larve. Ukoliko se pojavi potreba za kurativnim tretmanom protiv pepelnice lišća koristi se Score 250 EC.5-21oC) u fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka. Trips (Taeniothrips meridionalis) je štetočina koji pričinjava veće štete na nektarini nego na breskvi.0 l/ha. grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća Šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) napada listove. ali i kasnije. što dovodi do deformacije ploda. treće u julu. grančice i plodove. mladare. Napadnuti cvetovi i grančice se suše što je karakterističan simptom. Iste takve pege pojavljuju se i na lastarima na kojima se može pojaviti i smolotočina. Štete čine sisanjem sokova prouzrokujući kovrđžanje lišća i zastoj u rastu mladara. druge generacije napadaju mladare i pupoljke. mladare i plod. Pojavljuju se dosta rano već na početku kretanja vegetacije. a četvrte generacije u avgustu. pupoljke i plodove. Štetočina se prati pomoću plavih lepljivih ploča. a kasnije do početka cvatnje Bravo 720 SC u dozi 2. Pepelnica na mladarima breskve Mere zaštite Šupljikavost lišća se suzbija preventivno primenom preparata Bravo 720 SC. Kad se utvrdi prag štetnosti i početak polaganja jaja treba primeniti preparate iz grupe regulatora razvoja insekata Match 050 EC u dozi 1 l/ha i Insegar 25 WG u dozi 0. a nešto kasnije Affirm 095 SG u dozi 3 kg/ha uz dodatak okvašivača Etalfx Pro.Od b u b re n j a p u p o l ja ka Lisne vaši i trips Lisne vaši (Myzus persicae. cvet i plod. Zaraza započinje u rano proleće po prohladnom i vlažnom vremenu (optimalna temperatura 15. Sušenja cvetova. Ako se dostigne kritičan broj treba primeniti Karate Zeon u dozi 0. Nanoseći štetu listu i letorastu dovodi do direktnog smanjenja prinosa. Upotrebom Bravo 720 SC do cvetanja osim kovrdžavosti uporedo štitimo od prouzrokovača sušenja cveta. Štete od prvih generacija breskvinog moljca i smotavca Šupljikavost lišća breskve Gusenice breskvinog moljca Mere zaštite Za suzbijanje breskvinog moljca i smotavca treba pratiti let leptira pomoću lovnih klopki sa feromonima ili pratiti preporuke izveštajno-prognoznih službi. Cvrljivi plod breskve Oštećenje od pepelnice na listu Zaštita breskve 12 13 Zaštita breskve . Listovi se uzdužno uvijaju i deformišu. Bolest prezimljava na kori grana i grančica te u pupoljcima u obliku micelija. a plodove napada u kasnijoj fazi pred samo zrenje što dovodi do truleži. suši i na kraju otpadne. gusenice te generacije ujedno i prezimljavaju. Napadnuti plodovi na sebi u početku imaju pege. Na napadnutim listovima s donje strane pojavljuju se bele pege koje se kasnije šire na mladare. Brachicaudus schvartzi i Hyalopterus pruni) su najznačajnije lisne vaši koje susrećemo na breskvi. Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa va. kovrdža se. Napad smeđe breskvine vaši pre cvetanja Simptomi kovrdžavosti lista Deformacije listova od napada breskvine zelene vaši Mere zaštite Pre cvetanja treba pratiti tripsa na plavim lepljivim pločama. Gusenice prve generacije oštećuju vrhove mladara. Kovrdžavost lista i sporulacija na zaraženom listu Mere zaštite Program zaštite od kovrdžavosti lista započinje u fazi bubrenja pupoljaka.0 kg/ha.5 WG. do kra ja c ve ta n ja Kovrdžavost lišća i sušenje cvetova. na kojima se stvaraju spore koje u proleće šire zarazu. Napadnuti list nepravilno raste. Imaju veliki broj generacija tokom godine. a u slučaju pojave pepelnice koristi se preparat Thiovit Jet 80 WG u dozi 3-6 kg/ha vode za suzbijanje pepelnice. Gusenice napadaju vrhove mladara koji se suše. Za prvo prskanje preporučuje se Nordox 75 WG u dozi 2. Za suzbijanje lisnih vaši tokom leta koristi se Actara 240 SC i Chess 50 WG uz dodatak okvašivača Etalfix Pro. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost. Razvoju bolesti pogoduje kišovito vreme. Na zaraženim listovima se pojavljuju crvenkastosmeđe pege sa nekrozom u sredini svetlosmeđe boje. mladare. Treća generacija ove štetočine pojavljuje se u avgustu.25 l/ha. dok treća i četvrta generacija napada uglavnom plodove. Karate Zeon pruža zaštitu i od lisnih vaši i breskvinog moljca koji se redovno pojave pre cvetanja. Bitno je naglasiti da nema sekundarnih zaraza kod ovog patogena.3-0. Prezimljava kao mala gusenica koja na početku vegetacije čini štete na pupoljcima i mladarima. Ako se pojave samo lisne vaši i nema potrebe za suzbijanjem tripsa (breskva) tada se preporučuje preparat Actara 240 SC 0. Zavlači se rano u cvet kojeg oštećuje u fazi zametanja. breskvin savijač i lisne vaši Breskvin moljac (Anarsia lineatella) ima 2-3 generacije. grančica i mrku trulež plodova koštičavog voća prouzrokuje patogen Monilinia laxa koja napada cvetove. Treba ih redovno pratiti kroz celu vegetaciju i na vreme suzbiti kad pređu kritičan broj. vodeći računa o dozi i karenci. Početkom cvetanja i na završetku opadanja latica za cvetnu moniliu preporučuju se specifični botriticidi. do be r be Šupljikavost lišća voćaka. Za suzbijanje Monilia-e na plodu potrebno je 14-21 dan pre berbe 1-2 puta primeniti neki od specifičnih botriticida kao što je Switch 62. Gljivica prezimi u trulim plodovima zvanim „mumije”. Prezimi u stadijumu odrasle gusenice koja u proleće pređe u stadijum lutke. pepelnica i sušenje cvetova. Oštećenja se vide na kožici poput strugotina ili mrežice. Za svoj razvoj traži visoku relativnu vlagu vazduha i temperaturu. persicae) ne napada sve sorte i po pravilu je nektarina osetljivija od breskve.

zaostaju u rastu i okamene se. a nakon toga se štetočina brzo proširi i može uništiti čitavi zasad. Za bolest pepelnice mogu se koristiti Quadris. U zasadu se najpre pojavljuju žarišta. a kad berba počne u najtoplijem delu dana vene i uskoro dolazi do potpunog propadanja biljkama. vreže. biljka kržlja.4 mm i živi skriveno u srcu jagode ili u cvetovima. nakon čišćenja jagode od starog i promrzlog lišća.0 kg/ ha. Smeđi listojed je polifag koji se ponekad pojavi na jagodi kojoj oštećuje list za vreme dopunske ishrane. Jagodin cvetojed Simptomi Phytophthora-e na preseku korenovog vrata C v e t a n j e i ra zvoj Koprivina grinja (pauk) i kalifornijski trips Razvoj koprivine grinje na listu jagode plodova do be r be Siva plesan. Dobar indikator je pojačana aktivnost mrava koji sakupljaju mednu rosu. fragarie ili Podosphaera aphanis) napada lišće koje se uvija prema unutra.1% rastvorom Quadris pruža efikasnu zaštitu od ovih gljiva. Jak napad pauka na jagodi Za zaštitu od sive plesni. Jakom napadu pogoduje kišno i vlažno vreme. Štete na listu od obične pegavosti lista Zaštita jagode 14 15 Zaštita jagode . Karakteristični simptomi antraknoze na plodu su vodenaste pege tamno smeđe boje koje kasnije upadnu i pocrne. On ima specifično delovanje na prouzrokovače sive plesni (botricid) i njegove dve komponente mu obezbeđuju izvanredno preventivno i kurativno delovanje. Kasnije list menja boju u crvenkastu. fungicidom Switch 62. Preporučuje se minimalno dva prskanja preparatom Switch 62. pazeći na karencu. cvet i plod. a na preseku korenovog vrata odumrlo je tkivo smeđe boje u obliku prstena.5 WG u dozi 0. Najveće štete čini na plodovima koji se okamene i promene boju u smeđu. U ovo vreme primenjuje se Quadris. Listovi na napadnutim biljkama menjaju boju u crvenkastomodru i usitnjeni su. Pojavljuje se na depresijama i loše dreniranom zemljištu.) je bolest koja kod osetljivih sorti napada koren. Actara 240 SC i Karate Zeon. Veličine je 1-1. Plodovi su deformisani. Najveće štete lisne vaši čine prenošenjem virusa i mikoplazmi. Boja tela mu je žuto naranđžasta do kestenjasto smeđa. Jagodin cvetojed (Anthonomus rubi) je štetočina koja se pojavljuje pre cvetanja i izaziva štete nagrizajući cvetne peteljke i mlado lišće jagode (može napasti i maline). do poč e tka c ve ta n ja Vlažna trulež korenovog vrata i pepelnica jagode Vlažna trulež korenovog vrata (Phytophthora cactorum) prouzrokuje propadanje biljaka u zasadu jagode. Poželjno je dodati okvašivač Etalfix Pro u dozi 0. na njemu se u uslovima visoke vlage pojavljuje somotasta siva plesan poput paučine. Pepelnica jagode (Sphaeroteca macularis f. Vrlo se brzo razmnožavaju i imaju veliki broj generacija tokom vegetacije. Larva se razvija unutar pupoljka. U proleće se aktiviraju čim temperatura poraste i krenu mladi listovi. korisno je zaštititi koren i prizemni deo stabla od mogućih infekcija od zemljišnih patogena. prvi put pred cvetanje i drugi put u fazi zametanja i rasta ploda. koji primenjen u ovim fazama deluje i na prouzrokovačae antraknoze jagode. U zasadu se prati pomoću plavih lepljivih ploča.8-1.5 WG početi od početka cvetanja i nastaviti u fazama zametanja i rasta plodova. Donja strana lista vremenom poprima crvenkastu boju i to je karakterističan znak pepelnice na jagodi. slično kao kod napada koprivine grinje. Kod jakog napada zakržlja čitava biljka. ali nažalost na našem tržištu nema niti jedan proizvod registrovan za ovu namenu.R a s t i ra z v o j ž i vić a Lisne vaši i voćne pipe Lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii. suši se i propada. ređe list i stablo. Zaštita od sive plesni i antraknoze započinje u cvetanju kada se ostvare povoljni uslovi za razvoj bolesti. koja dovodi do sušenja cvetova i truleži plodova. Oštećeni list jagode od pauka menja boju i suši se Koprivina grinja (Tetranychus urticae) redovna je štetočina u suvim i toplim godinama. Štete od sive plesni na cvetu Mere zaštite Siva plesan na plodu Mere zaštite Ove štetočine se uspešno suzbijaju preparatima iz grupe naturalita. posebno na zemljištima gde se jagoda gaji kao monokultura dugi niz godina. Za pepelnicu se koristi sumporni preparat Thiovit Jet 80 WG u dozi 3 kg/ha. Sisanjem biljnih sokova iscrpljuju biljku i luče mednu rosu na koju dolaze mravi i sekundarno gljivice čađavice. Štete izaziva sisanjem soka na listu i plodovima. Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) je mala polifagna štetočina koja osim povrća i cveća rado napada jagodu. Stoga se u intenzivnoj proizvodnji u plastenicima preporučuje koristiti biološke mere borbe koje uključuju primenu predatora. antraknoza i pegavost lista Siva plesan (Botrytis cinerea) napada cvetove i plodove. Na plodu se pojavljuju svetlo smeđe pege nakon čega tkivo trune. gust sklop biljaka te neumereno đubrenje azotom.05%. Za cvetojeda i ostale pipe preporučuje se preparat iz grupe piretroida ili neonikotionida koji ima dozvolu za primenu u jagodi. Topas 100 EC ili Thiovit Jet 80 WG. Odrasla ženka je žute ili naranđžaste boje duga 0. Pogoduje joj vlažno vreme sa dosta kiše i temperature od 25oC. list. Propadanje živica jagode od napada Phytophthora cactorum Lisne vaši na naličju lista Lisne vaši na peteljkama cvetova Oštećenja na korenovom vratu od napada Phytophthora cactorum Mere zaštite Lisne vaši se redovno prate na naličju lista i peteljkama. a sa donje strane nervature lista pojavljuje se pepeljasta prevlaka koja je teško uočljiva na početku napada. Mere zaštite Na početku vegetacije. Na listovima se najprije primećuju sitne beličaste pege.35-0. Zalivanje biljaka 0.sp.03-0. Za suzbijanje lisnih vaši koristi se specifični aficid Chess 50 WG. U cilju zaštite biljaka jagode od prouzrokovača pegavosti lista neophodna je preventivna primena fungicida. Kad se sadnica iščupa iz zemlje vidi se suvo i trulo korenje. Sitobion fragariae i Aphis forbesi) napadaju listove jagode i rado naseljavaju peteljke lista i cveta.40% rastvorom Ridomil Gold MZ i 0. Antraknoza (Colletotrichum spp.6 mm s dve tamne pege na leđima.

kao spaljeni vatrom. oštećujući cvet. a prezimi kao imago u lutkinoj komori. višnji i trešnji ubušivanjem u plod. Iz cvetova gljiva dospeva u grančica na kojima nastaju ulegnute.5 WG. višnje i trešnje . od zelene ka crvenoj ili žutoj. a pre ubušivanja larve u plod.2-0. Siva trulež ploda (Botytis cinerea) najveće štete pravi na zrelim plodovima. Po završenoj dopunskoj ishrani. odnosno pred cvetanje.25 l/ha. a kasnije i šupljikavosti lista (Blumeriella jaapii). U vreme opasnosti od primarnih infekcija lista višnje i trešnje neophodna je primena fungicida za sprečavanje pojave pegavosti. Rđa maline i kupine (Phragmidium spp. Prskanje sa preparatom Nordox 75 WG obaviti u jesen nakon berbe i orezivanja izdanaka koji su doneli rod. te se oni vremenom „mumificiraju“. Zeleni plodovi koje napada prva generacija. ali se u njegovoj unutrašnjosti razvija samo jedna larva. U uslovima dugog perioda poleganja jaja potrebno je još jedno tretiranje protiv smotavca. Prvi simptomi se uočavaju u rano leto.5 kg/ha. ali štete mogu biti velike jer dolazi do propadanja ploda ili je njegova vrednost za preradu umanjena. Na izdancima se u toku leta formiraju kestenjaste ili ljubičaste pege. koji se u zavisnosti od uslova primenjuje 2-3 puta od početka cvetanja. zavisno od padavina i temperature. Imago malinine bube Mere zaštite Ubušivanje šljivinog smotavca Za suzbijanje šljivinog smotavca koristiti preparate iz grupe regulatora razvoja Match 050 EC u dozi 1 l/ha i Insegar 25 WG u dozi 0. Može se primeniti i pravilo da se zaštita višnje i trešnje od muve sprovodi kada 50% plodova izgubi zelenu boju i počne da rumeni Ili žuti. Monilia laxa Rđa maline i kupine Kestenjasta pegavost izdanka maline Mere zaštite Zimskim prskanjem pred bubrenje (odnosno pucanje) pupoljaka primenom bakarnog preparata Nordox 75 WG smanjuje se infekcioni potencijal gljiva. Cydia funebrana (šljivin smotavac) Sušenje cvetova i grančica. a kada je toplo i ranije. Prisustvo gusenice u plodu poznaje se po smolotočini koja se formira na mestu ubušivanja štetočine u plod. Trešnjina muva (Ragoletis cerasi) se pojavljuje polovinom maja. pegavost lišća višnje i trešnje Sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa) u uslovima sa čestim i obilnim padavinama u fenofazi cvetanja može naneti velike gubitke jer dolazi do propadanja cveta. Vreme primene uskladiti sa vremenom masovnog leta leptira prve generacije. Pri prvim naznakama pojave rđe u gajenoj kupini primeniti Score 250 EC. U fazama listanja. višnje i trešnje Šljivin smotavac (Cydia funebrana) je štetočina čija gusenica pravi štete na šljivi. Najznačajniji su na listu u vidu žućkastih ili crvenkastih pega na kojima se formiraju zlatnožuti plikovi („sorusi“) koji kasnije postaju crni. i ponoviti još 2-3 puta u razmaku 10-12 dana do faze precvetavanja.3 l/ha. eliptične pege iz kojih u vlažnim uslovima curi smolotočina. Razvija samo jednu generaciju tokom godine. Preporučuje se primena fungicida Bravo 720 SC. Ispiljene larve se hrane zelenim ili zrelim plodom tokom 30-40 dana. kada su malina i kupina u fazi cvetnog pupoljka. Siva trulež ploda i Rđa maline i kupine Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Suzbijanje trešnjine muve sprovodi se pomoću postavljanja žutih lepljivih ploča i registrovanja pojave štetočina. Održava se u biljnim ostacima na zemljištu ili izumrlim biljnim delovima. Zaraženi listovi požute i prevremeno opadaju. a u toku zime srebrnaste (izbeljivanje izdanaka) na kojima gljiva prezimljava. Ono se utvrđuje na osnovu ulova leptira feromonskim klopkama. Imago trešnjine muve Šteta na listu koje pričinjava malinina muva Mere zaštite Suzbijanje malinine bube vrši se u vreme dopunske ishrane prezimelog imaga. nekrotične pege oblika V.) prouzrokuje pojavu tipičnih simptoma rđe na svim delovima biljaka. a po potrebi još jednom nakon 10-14 dana. Može se koristiti Karate Zeon u dozi 0. prevremeno dobijaju plavu boju i opadaju. Suzbija se u vreme pojave prezimelog imaga i poleganja jaja. Kestenjasta pegavost izdanaka maline. pojave cvetnih pupoljaka i pred cvetanje primeniti Quadris radi suzbijanja prouzrokovača kestenjaste pegavosti. ženka polaže veći broj jaja na cvet ili plod. Zaraženi cvetovi su mrke boje i suvi. a potom se u zemljištu pretvaraju u lutku. Ženka polaže jaja na plodove trešnje i višnje kada oni počnu da menjaju boju. Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) je ekonomski važno oboljenje koje u vlažnim uslovima prouzrokuje značajne gubitke lisne mase. Šljiva . Blumeriella jaapi Mere zaštite U cilju sprečavanja pojave monilioze cveta neophodan je jedan tretman pred otvaranje cvetova (faza belih balona) i drugi nakon 5-7 dana. ljubičaste pege (krajem maja i početkom juna) iz kojih tkivo ispada pa je list kao sito („rešetavost“).6 kg/ha. U slučaju prstenaste zaraze grančica dolazi do njihovog sušenja. Štetni stadijum u razvoju malinine muve je larva koja se iz jaja položenih pri vrhu letorasta ubušuje u letoraste oštećujući sprovodne sudove. što dovodi do njihovog sušenja. Preporučuje se preventivna primena fungicida Chorus 50 WG u dozi 0. Ipak zaštitu od sive plesni treba obaviti preparatom Switch 62. početkom jula. Javlja se u uslovima vlažnog i kišovitog leta kada dolazi do sušenja izdanaka. Najpovoljniji momenat za primenu insekticida je nekoliko dana nakon poleganja jaja. Karate Zeon se preporučuje za suzbijanje malinine bube i to 0. Na listovima jednogodišnjih izdanaka nastaju mrke. koja se transformiše u imaga za prezimljavanje. obično krajem aprila i početkom maja. Plod se inficira samo preko povreda.3-0. sa hlorotičnim oreolom. Kestenjasta pegavost izdanka maline Monilia laxa Zaštita maline i kupine 16 17 Zaštita šljive. Ovaj fungicid ima i izvesno dejstvo na prouzrokovača sive plesni. obično oko pazušnih pupoljaka. Karakteristične su sitne. Na zaraženim biljnim delovima formira se siva ili crna somotasta prevlaka. Lisne vaši maline i kupine suzbijaju se do perioda cvetanja korišćenjem sistemičnih insekticida. Na jednom plodu može da se položi i više jaja. Trešnjina muva ima samo jednu generaciju.Malin a i k u p i n a Štetočine maline i kupine Malinina buba je ekonomski najznačajnija štetočina maline i kupine kod nas. višn ja i tre šn ja Štetočine šljive. pogotovo ukoliko posle cvetanja nastupi kišovito i prohladno vreme. već kada ima osetljive lisne mase. Zaštitu početi ranije.

pa se formira obilna belosiva micelija. To je posebno izraženo u zasadu jagodastog voća. Na jabuci je retka pojava dok se na krušci. berbe. dok su druge često povezane sa postupkom manipulacije tokom berbe i transporta. Može se koristiti preko zemljišta ili folijarno (zemljišna primena daje bolje i brže rezultate). Vreme berbe. Ovaj parazit može zaraziti već mlade plodove. Sequestren 138 EC je najkvalitetnija formulacija helatnog gvožđa na tržištu koja sadrži 6. Mere zaštite Switch 62. jer su tada manje podložni mehaničkim povredama i lako se transportuju. posebno onih koji su oštećeni od insekata. Na taj način povećava se otpornost prema napadu patogenih organizama. svetlo-braon boje. sa dovoljno lisne mase koja usvaja herbicid. Početni simptomi gorke truleži na plodu jabuke su u vidu malih okruglastih pega. pre svega u jagodama gde brzo ’’pokriju’’ živiće. Kad procvetaju posećuju ih pčele što ograničava primenu insekticida u voćnjacima. jer je i tada delovanje slabije. po celoj površini u količini 2. U uslovima sa mogućnošću kontrole atmosfere u skladištu. povećava fotosintetsku aktivnost lista i podiže prinose. daje fantastičan efekt lisnog zelenila. Voditi računa da ovi preparati ne dospeju na gajeni usev. transporta i manipulacije sa plodovima izbegavati svako povređivanje pokožice.2 % gvožđa. već i nemogućnosti da se oni iskoriste za preradu. Primenom totalnih kontaktnih herbicida kao što je Reglone Forte tokom vegetacionog perioda na nadzemne delove korova obezbeđen je nesmetan razvoj voćaka. Prilikom berbe. Za čuvanje je potrebno brati čvršće plodove. tkivo je čvrsto ili sunđerasto. transporta ili kasnije manipulacije. Nema negativnih efekata na životnu sredinu jer se razlaganje preparata u zemljištu i vodi obavlja vrlo brzo do neškodljivih produkata. kao kontaktni fungicid širokog spektra delovanja prema uzročnicima bolesti ploda jabuke i kruške predstavlja racionalno rešenje za navedene bolesti. Koristiti ga između redova. jer na ovaj način koren korova usvaja herbicid koji uništava korenov sistem. neophodno je primeniti nekoliko mera koje predstavljaju kompleks zaštite jabuke tokom vegetacije. Siva plesan se razvija na plodovima koji su oštećeni tokom berbe. kratke je karence 3 dana za jabuku i 14 dana za breskvu. Zaštita voćaka 18 19 Zaštita voćaka . mogu se suzbiti primenom preparata Fusilade Forte. a ujedno mogu biti domaćini nekih virusa i fitoplazmi. oštre žice. transporta i skladištenja. Štetnost ove pojave nije samo u propadanju plodova. pre pune zrelosti. Na mnoga oboljenja uticaj imaju uslovi pri čuvanju i prodaji. a trulo tkivo nije jasno odvojeno od zdravog. pre svega temperature i vlažnosti. u koncentraciji 0. ali je opasniji kao prouzrokovač truleži starijih plodova ili plodova u skladištu. ali uvek pre cvetanja i klasanja korova koji su tada manje osetljivi na delovanje ovog preparata. U prvim godinama razvića sadnice voćaka osetljive su na štetno delovanje korova i mogu delimično ili potpuno biti uništene pri velikoj zakorovljenosti. a kasnije zahvati čitav mladar. Nalazi se u fungicidu Switch 62. Oštećene plodove odvojiti i odstraniti pre unošenja zdravih u skladište. Pravovremena primena u fazi bubrenja pupoljaka zalivanjem u zonu korena. uočava se trulo tkivo koje se ka semenoj loži širi u obliku kupe. odnosno stepen zrelosti plodova je kritičan faktor za njihovo uspešno čuvanje. U gajbicama ne sme biti deformacija u vidu preloma letvica. Doza primene • Preko zemljišta. Neka od njih vode poreklo od infekcije koja je ostvarena još u voćnjaku. One se u povoljnim uslovima za razvoj parazita uvećavaju. Zelena plesan je česta na plodovima jabuke i kruške pre berbe.5 WG. Travni korovi u zasadu voćaka. postajući skoro potpuno kružne i nešto utonule u centru. ali i sadržaja kiseonika. ispod razvijene pege na površini. a ukoliko u korovskoj zajednici dominiraju višegodišnji korovi sa jakim korenovim sistemom (kao što je zubača Cynodon dactilon) poželjna je primena herbicida i u jesen. Simptomi oboljenja se pojavljuju u vidu svetlo ili tamno braon pega. Suzbijanje korova u voćnjacima Korovi uzimaju iz zemlje hraniva i vodu te predstavljaju konkurenciju za voće.1-0. Kod jakog napada dolazi do zaostajanja u porastu voćke što se indirektno odražava na manji prinos. eksera. Izbor herbicida zavisi isključivo od vrste korova i njihovog uzrasta.5-20 kg/ha ili lokalno 50-100 g po stablu voćaka. Pri preseku ploda jabuke. Hloroza se najpre pojavi na mladom lišću. Ako je period nicanja travnih korova razvučen. Gljiva u obolelom tkivu formira toksine koji plodu daju gorak ukus. osigurava se minimalno disanje plodova. visine 10-15 cm.3 l/ha kada su travni korovi u fazi aktivnog porasta. Savremene mere borbe protiv korova obuhvataju agrotehničke i hemijske mere. pa deo trulog tkiva ima oblik slova ‘V’. Fludioksonil. Na korovima se skrivaju i prezimljuju brojne štetočine. Ferohloroza ili nedostatak gvožđa Ferohloroza je fiziološko oboljenje uzrokovano poremećajem u ishrani biljaka gvožđem. ili između biljaka u redu.Bolesti voća u skladištu Nekoliko oboljenja se pojavljuje na plodovima jabučastog i koštičavog voća tokom čuvanja. U uslovima visoke vlažnosti dolazi do intezivne sporulacije gljive. formirajući na taj način ‘tanjirasto’ udubljenje na površini ploda. ukupna doza se podeli na dva tretmana u razmaku 7-10 dana. Potrebno je preduzeti sve fitosanitarne mere koje obezbeđuju čistoću skladišta. U toku godine može se primeniti 1-2 puta u zavisnosti od intenziteta uočenih pojava nedostatka gvožđa • fertirigacijom (sa zalivanjem) u koncentraciji do 0. Prvi simptomi primete se pre cvetanja ili u fazi intenzivnog rasta. Mrku ili crnu trulež plodova jabučastog voća prouzrokuje Monilia fructigena. breskvama i jagodama često sreće. vodeći računa da se spreči zanošenje na zelene delove ili mlade sadnice.1% Naša preporuka Da bi se plodovi jabuke i kruške uspešno sačuvali. Tretiranje se vrši rano u proleće. Posvetiti pažnju čistoći ambalaže. Tokom vegetacije primenjivati sve preventivne i hemijske mere zaštite u optimalno vreme. a na taj način i čitavu biljku. Za tu namenu koristi se Sequestren 138 EC.5 WG koji se primenjuje u zadnjem tretmanu pred berbu. Ne dozvoliti da se u gajbicama nalaze ostaci ranije čuvanih plodova. u zavisnosti od zahteva biljaka i deficita lako pristupačnog gvožđa u zemljištu • Folijarno.Posebno veliku ulogu ima poslednje tretiranje pred berbu plodova. Mere zaštite Ferohloroza se uspešno rešava preventivnim dodavanjem vodotopivih đubriva na bazi gvožđa u helatnom obliku. jakog sunca ili drugih faktora. jer ova gljiva produkujue mikotoksine koji negativno utiču na kvalitet voćnog soka. Karakteristična je za zemljišta bogata aktivnim krečnjakom. Primena herbicida vrši se tretiranjem zemljišta ili nadzemnih delova biljaka korova. Fusilade Forte se primenjuje u dozi od 1. Zubač (Cynodon dactilon) Pirevina (Agropyrum repens) Mere zaštite Reglone Forte se primenjuje u dozi od 4-6 l/ha u vreme njihovog porasta i razvoja.2%. kao i tokom čuvanja. Izbegavati primenu u uslovima suše.

Kad govorimo o promeni okvašivača u voćarstvu onda mislimo na njihovo dodavanje na kraju pripreme smeše (voda+pesticid) u svrhu boljeg kvašenja i ravnomernijeg pokrivanja površine tretirane biljke. različita površina pokrivanja) Etalfix Pro se ne preporučuje za dodavanje sredstvima koja u sebi imaju ugrađen „sticker“ (lepak). do faze „mišije uši“. Фунгицид. ali nemaju nikakva pesticidna svojstva. Odlično zadržavanje na površini lista.1%). veliki gubitak na slivanju.05% sa količinom vode do 800 l/ha • 0.Okvašivači Okvašivači se ubrajaju u pomoćne supstance ili ađuvante.075-0. kruške i nektarine prvih 30 dana nakon završetka cvetanja. prouzrokovač kestenjaste pegavosti izdanaka maline.2% u vreme mirovanja vegetacije i 0. Količina primene: Karenca: 0. 1. Karenca: • 0. лука.03% sa količinom vode preko 800 l/ha Prednosti: • Kvalitetna formulacija. Obezbeđena vremenom primene u jabuci. Delovanje: Prouzrokovač sušenja svetova. Odlično sistemično delovanje. Nema opasnosti od rezistencije. Mere zaštite Etalfix Pro i količina primene: Ravnomeran depozit rastvora. Količina primene: Količina primene: 0. Sigurna efikasnost i pri nižim temperaturama. Kratka karenca. 750 g/kg bakar oksida 250 g/l azoksistrobin Delovanje: Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia).02-0. max. Etalfix Pro (ista količina rastvora. 720 g/l hlorotalonil 500 g/kg ciprodinil Delovanje: Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve. Karenca: Standard Neravnomeran depozit veće slivanje rastvora. sa 600-1000 l/ha vode. odličan u preventivi u uslovima čestih kiša. max. fungicida. Primena nejonskih okvašivača u zaštiti voćaka zaživela je sa novim metodama aplikacije koje teže smanjenju količine primenjenog rastvora po hektaru. Test okvašivača na PVC foliji: 1. glive ili štetočine. i u uslovima čestih kiša 10 dana za malinu. Brzo usvajanje i otpornost na ispiranje padavinama već dva sata nakon primene. koji je kompatibilan u tank mixu sa većinom herbicida. Svojim načinom rastezanja kapljica rastvora (smeše) na tretiranoj površini utiče na poboljšavanje biološkog učinka pesticida. potpuna pokrivenost površine biljke 0. Na taj način indirektno podižu učinak. insekticida fitohormona i folijarnih đubriva u preporučenim količinama. Specifičan način delovanja. sa delovanjem i na uzročnika sušenja cvetova. Ovo je posebno bitno kod primene sistemičnih pesticida. usvaja se na licu i dospeva do naličja.2 kg/ha. kasnije uz sistemične fungicide.01% sa količinom vode do 400 l/ha • 0. Potreban je poseban oprez kod prskanja višestrukim kombinacijama preparata uz veliki utrošak vode.03-0.5-2 l/ha. 14 dana u višnji Prednosti: Prednosti: Širok spektar delovanja. водотопиве грануле (WG). kao i za vreme formiranja plodova jabuke. gliva i insekata. kruškina buva i sl. Obični nejonski okvašivač 2.grana i grančica koštičavog voća i mrke truleži plodova (Monilia). Фунгицид за сузбијање чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке и пламењаче парадајза. teško ispiranje padavinama. bolje prianjanje na ciljanu površinu. Prednosti: Važna napomena Nordox 75 WG Odličan u preventivnoj zaštiti.05-0. uz utrošak 600-1000 l/ha vode. ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Системични фунгицид за сузбијање узрочника чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке и сушења цветова и гранчице и мрке трулежи плодова вишње. Razvlačenjem kapljica rastvora po listu osiguravaju pokrivenost kutikule u obliku tankog filma. brzo i potpuno rastvaranje i sigurna primena. pepelnica jagode. Okvašivači se uvek preporučuju kod suzbijanja grinja i štetočina koji luče mednu rosu (lisne vaši. Novi silikonski okvašivači (Etalfix Pro) imaju jaču moć razbijanja vodonikovih veza što omogućava aktivnoj materiji brže i lakše prodiranje u unutrašnjost lista preko prirodnih otvora. Delovanje: Količina primene: Prouzrokovač antraknoze jagode.1%.75-1 l/ha (0. Kontaktno delovanje. Širok spektar delovanja. uz 600-1000 l/ha vode. 2 puta godišnje. slaba pokrivenost površine biljke Okvašivač bez premca Etalfix Pro je novi nejonski okvašivač. grana i grančica koštičavog voća i mrke truleži plodova (Monilia). кромпира и краставца 1 kg Imena proizvoda označena sa ® ili ™. Primenom Etalfix Pro postiže se bolji kontakt sredstva sa svim organima biljke. On osigurava ujednačeniji raspored rastvora. sa 600-1000 l/ha vode. 3-4 puta godišnje. bolju i bržu apsorpciju aktivne materije kroz stome i kutikulu kao i manje ispiranje padavinama. тамно црвене боје. 300 g Bez okvašivača Neravnomerna pokrivenost. ALLIANCE FRAME SYNGENTA logo i PURPOSE ICON su zaštićena trgovačka imena Syngenta Gr 250 ml Za najbolju efikasnost 20 21 Zaštita voćaka . U početku su korišćeni uz herbicide. sa malim česticima odlične postojanosti na biljkama • Dobra rastvorljivost • Dugotrajno delovanja.) ili kod onih koji na sebi imaju voštane prevlake (krvava vaš i neke vrste štitastih vaši). kao ni pesticidima i folijarnim đubrivima koja imaju sklonost izazivanja fitotoksičnosti (vidi tablicu mešanja u brošuri). hormona i folijarnih đubriva u preventivnom ili kurativnom tretmanu. veće kapi – smanjena efikasnost Karenca: 28 dana za jabuku 14 za višnju Način delovanja Okvašivači razbijaju površinski napon kapljica vode koji proizilazi iz vodonikovih veza u molekulu vode. max 3 puta godišnje. Odlična formulacija. a u zadnje vreme uz folijarna đubriva i fitohormone. Ravnomerna distribucija na licu i naličju lista.

pepelnica jabuke. Dobro preventivno i kurativno delovanje. sa 600-1000 l/ha vode. Pored dugotrajne primene nije uočena rezistencija patogena koji se suzbijaju.5 g/kg emamektin benzoat 500 g/kg pimetrozin Delovanje: Prouzrokovač pepelnice jabuke. Sprečava ishranu insekata. max. 3 puta godišnje. третирањем плодова пре бербе 100 g 100 g/l penkonazol 800 g/kg sumpor 9. 2 puta godišnje. utrobnog delovanja. малини. novog mehanizma delovanja. U jabukama se primenjuje u količini od 300 g u 100 l vode. sa delovanjem i na rđu kruške. odnosno 3 kg/ ha. Sistemični insekticid. Brzo usvajanje preko lista. sa 600-800 l/ha vode.04%.usvaja se u list i dospeva do naličja. breskin.4 l/ha (3-4 ml na 100 metara kvadratnih) sa 600-1000 l po ha vode max. brzog delovanja. Nema prašenja prilikom pripreme rastvora. 2 puta godišnje na istoj površini Količina primene: 0. max. Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog delovanja. купини. ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 250 ml Фунгицид за сузбијање чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке и пламењаче парадајза. Prednosti: 3 dana za jabuku. Prednosti: Regulator razvoja insekata. Karenca: Prednosti: Karenca: Karenca: 14 dana za jabuku i breskvu. Prednosti: Kontaktni insekticid utrobnog delovanja. 0. Brza razgradnja na plodovima. 0. Sistemični insekticid. brzo delovanje. Odličan i protiv uzročnika crne pegavosti lista jabuke (Altenaria mali). 14 dana za breskvu za tretiranje pre berbe 7 dana za malinu i kupinu Karenca: 21 dan za jabuku. Količina primene: Količina primene: Količina primene: Jabukin smotavac. Delovanje: Delovanje: Lisne vaši. Brzo usvajanje preko lista. šljivin smotavac Jabukina i breskvina lisna vaši. Trenutno rastvaranje u kontaktu sa vodom. sa sporednim delovanjem i na neke štetne grinje. Karenca: 21 dan za jabuku. Rezidualno delovanje do 10-12 dana. miner okruglih mina. Količina primene: Količina primene: Količina primene: Karenca: 21 dan za jabuku. Dugotrajno delovanje.25% letnjeg mineralnog ulja ili okvašivača Etalfix Pro u koncentraciji 0. nakon 2-3 dana vidljivi efekti na štetočinama. dugo delovanje. водотопиве грануле (WG).06%. Odličan izbor u antirezistentnoj strategiji. 3 puta godišnje. Системични фунгицид за сузбијање сиве трулежи на виновој лози. 0. sa 600-1000 l/ha vode. 4 puta godišnje. 3-6 kg/ha uz 600-1000 l/ha vode.250 g/l difenokonazol Delovanje: 375 g/kg ciprodinil 250 g/kg fludioksonil 240 g/kg tiametoksam 250 g/kg fenoksikarb Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške (Venturia). Sigurnost u primeni preparata i potrošnji plodova. šljivin smotavac 0. max. Mala doza primene. Prednosti: Prema sadašnjoj registraciji u Srbiji karenca je 7 dana za jabuku. pa je ovaj preparat pogodan i za suzbijanje gusenica kratko vreme pre berbe. Prednosti: Snaga dve aktivne matreije. Bez tragova preparata na plodovima voća. kontaktnog i sistemičnog delovanja. pogodan za integralnu zaštitu.8 kg/ha. лука. Фунгицид. Dobra efikasnost i pri nižim temperaturama.6-0.025% uz 600-1000 l/ha vode. uz utrošak 600-1000 l/ha vode. max 2-3 puta godišnje. Bezbedan za korisne insekte i oprašivače. sa optimalnim veličinama čestica koje dospevaju na mesto delovanja. Primenjuje se pre polaganja jaja ili dok su gusenice štetočina manje. Karenca: Karenca: 28 dana za jabuku. max. тамно црвене боје.03%-0.2 l/ha. Nema štetno delovanje na korisne insekte. кромпира и краставца 1 kg Imena proizvoda označena sa ® ili ™. Delovanje: Delovanje: Delovanje: Količina primene: Prouzrokovač pepelnice jabuke. Delovanje: Siva trulež i antraknoza plodova. max. ALLIANCE FRAME SYNGENTA logo i PURPOSE ICON su zaštićena trgovačka imena Syngenta Gr Zaštita voćaka 22 23 Zaštita voćaka . 14 dana za jabuku. Prednosti: Lokalsistemični fungicid . Jabukin. Prednosti: Idealna formulacija sumpora. U cilju boljeg usvajanja i efikasnijeg delovanja koristi se uz dodatak 0. 2 puta godišnje. Nezavisno delovanje od temperature. 0. Dobra mogućnost mešanja sa kontaktnim fungicidima. Brzo usvajanje u list i otpornost na ispiranje padavinama već dva sata nakon primene. odnosno 1% pre cvetanja i 0.75% nakon cvetanja. парадајзу и краставцу и трулежи плодова јабуке и брескве у складишту.03%.3-0.

Hobi voćari za prskanje koriste najčešće leđne prskalice (Solo 425 i sl.6 kg/ha 0. Otpornost na ispiranje padavinama.05% od 300g do 500g /ha 3-6 kg/ha 0. 0. Primenjuje se pre polaganja jaja ili dok su gusenice štetočina manje.8 kg/ha 1.) ili motorne leđne raspršivače (Solo. • Osigurati optimalan raspored kapljica i pokrivenost svih zelenih delova biljke U praksi se svake godine dešavaju greške koje se neopravdano pripisuju samo preparatima.3-0.5 l/ha širokolisni korovi 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha * 0.3 .25-0. Da bi kvalitetno zaštitili voćnjak uz što manje troškova i očuvanje životne sredine potrebno je : • Poznavati biologiju bolesti i štetočina • Odabrati optimalno vreme za primenu pesticida • Kombinovati preparate iz različitih grupa i različitog načina delovanja • Odabrati preparat (pesticid) dobrog delovanja i proverenog kvaliteta • Prilagoditi dozu preparata jedinici površine.1000 0. Primenjiv za obe generacije smotavca. lisne vaši. Jednostavnu i jasnu preporuku nije lako napisati jer ne postoji jedinstvena metoda prskanja voćnjaka i jedan tip uređaja.2 l/ha (0.75 l/ha + mineralno ulje Prednosti: + Min.25 l/ha 1200 .4 l/ha 3 kg/ha 1000 . sigurna formulacija.8 l/ha višegodišnji travni korovi 50-100 g/stablu 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 2. fenofazi ili volumenu zelene mase • Prilagoditi potrošnju rastvora fenofazi.1. Količina primene: 0.75 l/ha 1 l/ha + 0. Upustva koje dolaze uz preparate na našem tržištu sadrže ranije uvrežene preporuke na bazi koncentracije u % ili doze u gramima ili mililitrima na 100 litara vode. max.25 l/ha 1 l/ha + 2 l/ha Delovanje: Grinje. Količina primene: 0.05% 0.5-3. Kod novih preparata preporuke sadrže dozu (kg ili l/ha) uz preporučeni utrošak tečnosti (najčešće 1000 l/ha). Delovanje: Količina primene: Karenca: Jabukin smotavac.5-3. volumenu zelene mase i tipu uređaja za prskanje.07%.05% 0. sa 600-1000 l/ha vode.75-1 l/ha 0.). Prednosti: Karenca: Kontakni insekticid. Deo preparata se deponuje između lica i naličja lista.05%-0. Stihl i sl. kruškina buva. 14 dana za breskvu. + 3 kg/ha 0. lisni mineri i moljci Krastavost.40 l/ha 0.2 l/ha (preventivno) 0.5 l/ha širokolisni korovi 2 kg/ha 2 kg/ha 3 kg/ha od 300g do 500g /ha 0. a najčešće je u pitanju nerazumevanje priloženih uputstava uz pesticid.5 l/ha 1.raspršivače (vučene ili nošene) sa vazdušnom podrškom (ventilatorima).3 l/ha min. sa 600-1000 l/ha vode.4-0. Karenca: beli baloni 800 .6-0.05% + 0.ulje Dugo rezidualno delovanje.6 kg/ha 0.8 l/ha višegodišnji travni korovi 50-100 g/stablu 2-2.2 l/ha (preventivno) + 0. Dugotrajno delovanje.3 . jabukin smotavac. Napredni voćari sve više koriste traktorske atomizere .6 kg/ha 0. rđa Erwinia amylovora Siva trulež i bolesti ploda u skladištu Korovi Nedostatak gvožđa hloroza Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 2-2. utrobnog delovanja.1. Suzbija veliki broj štetočina koje grickaju ili sisaju biljne sokove.5 l/ha 2.4-0.35 l/ha 1 kg/ha + 0. sa 400-600 l/ha vode. max.02%). utrobnog delovanja.8 kg/ha 0.25-0.1200 0. 1000 . ulja 0. lisni mineri i moljci Grinje i crveni pauk Čađava krastavost Pepelnica Siva trulež i bolesti ploda u skladištu Korovi Nedostatak gvožđa hloroza Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 2 kg/ha + 3 kg/ha 0. 28 dana za jabuku.6 kg/ha 0. utrošak vode (l/ha) Lisne vaši Mineralno ulje prema uputstvu 800 . Mala doza primene.1000 cvetanje precvetavanje plodovi veličine lešnika sazrevanje 1200 . Savijači. šljivin smotavac 0.6-0.05% Zaštita voćaka 24 25 Zaštita voćaka .1200 0. breskvin smotavac. 2 puta godišnje.1400 pred berbu 7 dana za kupinu i malinu 14 dana za krušku.25 l/ha za sekundarne zaraze Aplikacija pesticida i značaj doze preparata 18 g/l abamektin Zaštita kruške insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva mišije uši utrošak vode (l/ha) Lisne vaši Kruškina buva Grinje i crveni pauk Savijači.Zaštita jabuke 50 g/kg lambda cihalotrin 50 g/l lufenuron insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva mišije uši roze pupoljak beli baloni cvetanje precvetavanje plodovi plodovi veličine lešnika veličine oraha sazrevanje pred berbu Delovanje: Malinina buba. do 20 dana.075%. Visoko efikasan za insekte koji sisaju biljne sokove.40 l/ha za primarne zaraze. 2 puta puta godišnje.1600 Prednosti: Regulator razvoja insekata.5 kg/ha 0.

l/ha širokolisni h aknr i r o l / i s oi l 1.4 kg/ha 1.5 2-2.75-1 l/ha 0.3 .05% Siva plesan Malinina buba.5 kg/ha h 2 .3-0.3-0.1.35 l/ha 0.5 l/ha širokolisni korovi 1.8 kg/ha 3 kg/ha Mineralno ulje prema uputstvu 0.75-1 l/ha 0 .3-0.l IS BIO A N 2-2.75-1 l/ha ** 65 g / 10 l vode na 10 m dužine reda 0.4 kg/ha 3-6 kg/ha 0. pegavost lista Antraknoza.1.8 kg/ha 3-5 l/ha širokolisni korovi 0.25-0.25 l/ha 0. 8 l / h a v i š e g k o o v i 3 od r * tretiranje posle berbe ** zalivanje u redove na 10 dužnih metara Zaštita višnje i trešnje 0. l/ha .0.3 . lisne vaši Sovice.5-3.5 l/ha 2-2.5 a QUADRIS 00.5 l/ha 2- Zaštita voćaka 26 27 Zaštita voćaka . savijači.5 l/ha širokolisni korovi 0. breskvin smotavac Kovrdžavost lista Trulež cveta i ploda (Monilia) Pepelnica Korovi Nedostatak gvožđa hloroza Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 1. 5 k o koroviš o v i 2 .8 l/ha višegodišnji travni korovi 50-100 g/stablu 2 kg/ha 2 l/ha 0.25-0.6-0.25 l/ha 0.3 .05% 0. k glisne vaši.5-3.8-1.75-1 l/ha + 0.8 l/ha višegodišnji travni korovi 50-100 g/stablu 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 0.2-0.3-0. 8 kkg/ha 1 a / Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 3 l/ha R E G L O N E F OE RT F U S I L A D E RFE TO travni 0.5-3.4 l/ha 0. 4 -ll/ha .25 l/ha 0.4 l/ha 0. malinin cvetojed Muva galica Lisne vaši Grinje Korovi Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 2-3 l/ha + 2.5 l / h a 2 2 .75-1. e0 .05% RIDOMIL GOLD MZ 2.4 0 .5 g preventivno ili 1.4 kg/ha 0.3 l/ha 0.05% 3 kg/ha + 0.hloroza Poveanje prinosa i kvaliteta plodova 2.3 l/ha * 0.4 l/ha 0.5 l / h a 2 2 .5 IS BIO A N 2-2.1000 cvetanje precvetavanje plodovi veličine oraha 1000 .g h 0 .3 .1000 sazrevanje pred berbu a 0.25 l/ha 1 l/ha 0.3-0.3-0.2-0.6-0. osice Trulež cveta i ploda (Monilia) 600 . 0.05% 0. trulež korena Siva plesan Korovi (između folija) Korovi (bez folije) Nedostatak gvožđa .a l / h .800 beli baloni cvetanje precvetavanje formiranje plodova 800 .5 g kurativno po sadnici IS BIO A N 2-3 l/ha/ 23 ha .1.05% + 0. 4 v ha b l / CHESS pucanje pupoljaka + utrošak vode (l/ha) Savijači. l/ha .6 kg/ha + 0.4-0.5 l/ha 2-2.4-0.k g a 5/ T H I O V I TT J E 3 kg/ha 3k g h /a T OP AS 0.6 kg/ha 0.75-1 l/ha * 0. 7 5 -a l / h 1 SWITCH 0.8 l/ha višegodišnji travni korovi 2-2.4 kg/ha 0. cikade Crveni pauk i tripsi Savijači. breskvin moljac.2 l/ha 0.5-0.50/ h 0 .5 5 .1.75 l/ha 0.8 .1200 sazrevanje pred berbu Prezimljujuce štetočine i bolesti Sušenje izdanaka (Dydimella) Trulež korena i sušenje izdanaka (Phytophthora) Rđa pupoljak listanje diferencijacija cvetova cvetanje formiranje plodova i sazrevanje pred berbu 2 kg/ha 0.4 l/ha 0.3 . 7 5 l/ha 1 Korovi Nedostatak gvožđa hloroza QUADRIS 0.6 kg/ha a š imušicaa6 m u š i c a kg/ha / h a l i s n e k g bela .-1 l/ha višegodišnji travni korovii š n j i .40 l/ha 2.4 l/ha Zaštita maline i kupine insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva beli baloni 800 .Zaštita breskve i nektarine insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva pupoljak utrošak vode (l/ha) Štitaste vaši Lisni mineri Lisne vaši.5-2 kg/ha (savijači i trips) 0.3-0.8 l/ha 1. lisni mineri i trešnjina muva Lisne vaši. jagodine pipe Grinje Trulež korenovog vrata Pepelnica.5 l/ha Zaštita jagode insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva početak vegetacije pojava cvetnih pupoljaka početak cvetanja puno cvetanje formiranje plodova pred berbu insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva Bela mušica.31 . cikade.8 kg/ha 0.

. jer će insekticid usvojen u ljusku polo ženih jaja. sinteze hlorofila.1000 cvetanje precvetavanje plodovi u porastu 1000 . šljivin. jače pojave bolesti i štetočina. parazitne osice. osolike muve. . a ako se pojavi i treće generacije jabukinog smotavca. pre njihovog ubušivanja u plod.4 l/ha 3 kg/ha 0.6 kg/ha 0. trulež cveta i ploda (Monilia) Korovi Nedostatak gvožđa hloroza Povećanje prinosa i kvaliteta plodova 2 l/ha 2 kg/ha 0. Primenite sve potrebne mere zaštite radnika koji su u dodiru sa pesticidima 15. Iz zasada uklonite sve biljne organe zaražene opasnim i karantinskim bolestima kako ne bi bili izvor zaraze za zdrava stabla 19. Ne dozvolite kod pripreme smeše za prskanje prosipanje van prskalice 17. odnosno pred piljenje gusenice.syngenta. Koristite optimalne količine đubriva (posebno azota) na bazi analize zemljišta.75-1 l/ha 1 l/ha + 0. feromonske klopke. zlatooke i druge) 7. Kombinujte preparate iz različitih grupa i drugačijeg načina delovanja da se ne isforsira rezistentnost ili otpornost (Syngenta Vam nudi široku paletu proizvoda) 10. Vreme primene: Od početka piljenja gusenica. do bro pokriti sve delove liske i sve listove.05% Novo sredstvo za povećanje prinosa i povećanje broja. direktno oprskane. Krenite na vreme u preventivni program zaštite. Jabukin smotavac Kruškin smotavac Šljivin smotavac Zaštita voćaka 28 29 Zaštita voćaka tretirano Isabionom. letnje mineralno ulje) tokom pripreme rastvora za primenu • Obezbediti dobar kvalitet primene. Razmake prskanja prilagodite rastu biljke i količini padavina (30 . nastupa njihova paraliza. Koristite hemijske mere zaštite samo onda kada nema drugog izbora 2.3 . delovati i na gusenice koje se pile iz položenih jaja. koristite kvalitetne dizne i okvašivače po potrebi) 12. Postignite maksimalan kvalitet aplikacije (podesite prskalice.1. Osnovna načela „Dobre poljoprivredne prakse” 1. Korisne preporuke za uspeh! • Efikasnost delovanja se povećava dodavanjem okvašivača (Etalfix Pro. delovanje je utrobno. Za suzbijanje prve generacije gusenica jabukovog smotavca. 90% prva klasa Amino kiseline učestvuju u izgradnji biljnih organa (procesima formiranja i razvoja korena. breskvin. prinos sa dva stabla 158 kg.8 kg/ha Mineralno ulje prema uputstvu 3 kg/ha Za više i za bolje netretirano. štetočine i korova 11.6-0. Koristite pesticide odgovarajuće za stadijum razvoja biljke. obezbeđuje reaktivaciju dela oštećenih pupoljaka. Količina primene: U jabukama se primenjuje u količini od 300 g u 100 l vode. i drugo 10-14 dana kasnije. • Smotavci voćaka. U stresnim uslovima (posle grada. suše. Zaštitite pčele i druge oprašivače u cvetanju od pesticida koji imaju štetan uticaj na njih 8. Jedinstven način delovanja među svim do sada dostupnim insekticidima za suzbijanje ove grupe štetočina. • Sporedno delovanja na minere lista. odnosno 3 kg preparata na 1 ha.Zaštita šljive insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva bubrenje pupoljaka utrošak vode (l/ha) Lisne vaši Savijači i šljivin smotavac Grinje i crveni pauk Crna i žuta šljivina osa Rđa. jabukin. razvoja lista i pupoljaka) otvaranja stoma. Poštujte registrovanu dozu i karence. Rezidbom održavajte dobru provetrenost krošnje 21. Način delovanja: Aktivna materija se deponuje između lica i naličja lista i deluje na gusenice koje je unesu grickanjem lista. poboljšavaju sazrevanje i otpornost na nepovoljne uslove.5-3. bolesti. čim se ostvare povoljni uslovii za zarazu (jedan dan ranije .6 kg/ha 0. povećavaju oplodnost polena. pa je ovaj preparat pogodan i za suzbijanje gusenica kratko vreme pre berbe. Prilagodite način navodnjavanja mogućoj opasnosti od širenja bolesti 20. Zajedno sa Syngentom budite i Vi uzoran voćar koji promoviše načela “Dobre poljoprivredne prakse” u svom okruženju Specijalista za gusenice Spektar delovanja: Za efikasno suzbijanje gusenica leptira koje se hrane grickanjem lista. kao i plodove • Primeniti čim se primete prve gusenice. Zbog kratke karence pogodan je za suzbijanje gusenica druge.4-0. bubamare.5 l/ha širokolisni korovi 0. Čuvajte prirodne neprijatelje štetnih insekata (pauke predatore fitofagnih grinja.50 mm padavina ispira većinu kontaktnih preparata) 9. veličine i kvaliteta plodova • Povećava plodnost cvetova • Smanjuje broj opalih plodova • Ubrzava zrenje plodova i poboljšava ujednačenost • Sprečava jesenje opadanje zrelih plodova • Ublažava stres kod niskih ili visokih temperatura • Kod oštećenja od grada ubrzava zarastanje rana i regeneraciju oštećenih biljnih delova • Ako se primeni 24 h posle oštećenja kasnim mrazom. + 0. Ekonomski značajne bolesti voćaka suzbijajte preventivno 4. sa kratkom karencom Već nakon 2 do 4 časa od ishrane tretiranim lišćem. a zatim se ubušuju u plod ili list. meteo stanice ili pratite naše preporuke (Direktna pošta. Karenca: Prema registraciji u Srbiji karenca je 7 dana za jabuku. Pripremu smeše za prskanje obavite na polju dovoljno daleko od vodotokova i puta 16. lista i procene roda 22. grinje i tripse. Koristite prognozne modele. u ranijim fazama razvoja.1200 početak zrenja pred berbu Količina primene u voćkama 0. primenjuju se u fazi pojave „crne glave“. Pravilno postupajte sa otpadnom ambalažom 18. obavezno pročitajte uputstva uz preparate 14.) primenjuje se u količini od 4l/ha vode. prestaju da nanose štete i uginjavaju od gladi nakon 2-3 dana.bolje nego jedan dan kasnije) 5.25% letnjeg mineralnog ulja ili okvašivača.05% + 0.2 l/h od 300g do 500g /ha 1. U cilju boljeg usvajanja i efikasnijeg delovanja koristi se uz dodatak 0. Najefikasnije delovanje je na mlade gusenice.3-0. prema uputstvu za primenu u zasadima različitih vrsta voćaka. bez prve klase Specijalno organsko đubrivo na bazi aminokiselina Uloga aminokiselina beli baloni 800 . gusenice prestaju da se hrane. Izbegavajte prskanje po jakom vetru i spečite zanošenje sredstva na druge parcele i nepoljoprivredne površine 13. ako je potrebno u slučaju razvučenog perioda piljenja gusenica.) 6. . prinos sa dva stabla 110 kg. BreakThru. sa 3-4 tretmana tokom vegetacije.8 l/ha višegodišnji travni korovi 50-100 g/stablu 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2. Dakle.05% U voćkama se primenjuje se u količini 2-3 l/ha. kontaktno delovanje se ispoljava samo u slučaju kada su gusenice.rs i dr.. Štetočine suzbijajte kad dostignu utvrđen prag štetnosti 3. www.

Ne postoji karenca utvrđena na zajedničkom nivou u EU.5 WG 7 10 7 7 7 7 Breskva Switch 62. Italiji. Kruška Switch 62.5 WG Jabuka Topas 100 EC Thiovit Jet 80 WG Switch 62.5 WG Topas 100 EC Thiovit Jet 80 WG 5 Switch 62. U nekim slučajevima izvoza na strana tržišta potrebno je prethodno se informisati o eventualnim lokalnim propisima i specifičnim zahtevima.5 WG Topas 100 EC Karate Zeon 14 14 (berba) 7 do 14 14 5 14 7 14 28 28 7 14 5 7 7 14 14 7 do 14 5 Malina 7 Vertimec 018 EC Quadris Switch 62.5 WG Thiovit Jet 80 WG Actara 25 WG Karate Zeon Chorus 50 WG Bravo 720 SC *Karence prema registraciji u Nemačkoj. kao i delovanja spoljašnjih uslova. Sloveniji i Rumuniji Ovaj uporedni pregled karenci u Srbiji i EU je informativnog i orijentacionog karaktera i ne izražava obavezujući stav izdavača ove brošure.5 WG Thiovit Jet 80 WG Podaci o našim prozivodima.5 WG Topas 100 EC Thiovit Jet 80 WG Actara 25 WG Karate Zeon Match 050 EC Vertimec 018 EC Insegar 25 WG Chorus 50 WG 7 do 10 Kupina Vertimec 018 EC Switch 62.5 WG Actara 25 WG Chess 50 WG Vertimec 018 EC Karate Zeon Affirm 095 SG Chorus 50 WG Match 050 EC Score 250 EC Šljiva 7 28 21 28 28 21 7 14 Switch 62. Za dodatne informacije obratite se našoj stručnoj službi. Potrebno je poštovati karencu prema registraciji u Srbiji.rs . Zbog moguće osetljivosti sorte ili hibrida.syngenta.Mogućnosti mešanja preparata u zaštiti voćaka Preparat Preporuke za mešanje preparata zasnovane su na fizičkoj kompatibilnosti. vremenska prognoza sa savetima za tretiranje i još mnogo toga naćićete na našim internet stranicama! Zaštita voćaka Višnja 30 31 www. ne možemo snositi odgovornost u slučaju eventualno nastalih šteta. Karenca nekih sredstava u zaštiti voća Usev Preparat Actara 25 WG Actara 240 SC Chess 50 WG Vertimec 018 EC Karate Zeon Match 050 EC Insegar 25 WG Affirm 095 SG Chorus 50 WG Nordox 75 WG Score 250 EC 28 21 7 28 OVP 28 21 14 3 (berba) 14 14 14 28 7 14 do 28 14 5 do 7 7 21 Karenca u Srbiji 21 21 14 14 28 7 Karenca u EU* 14 Usev Preparat Karenca u Srbiji Karenca u EU* Usev Preparat Affirm 095 SG Karate Zeon Vertimec 018 EC Karenca u Srbiji Karenca u EU* 3 3 7 3 do 7 3 do 7 14 7 Actara 25 WG Chess 50 WG Vertimec 018 EC Karate Zeon Affirm 095 SG Insegar 25 WG Chorus 50 WG Score 250 EC Match 050 EC 14 14 14 14 do 21 28 7 35 7 Jagoda 7 Quadris Switch 62.

com Aleksandar Oštir centralni i južni Banat +381 63 10 69 441 aleksandar.com Zoltan Agošton .Vrbas +381 63 60 64 38 ljubisa.antonijevic@syngenta.Vršac +381 63 60 71 48 aleksandar.Pančevo +381 63 60 71 37 sasa.agoston@syngenta.niksic@syngenta.milanovic@syngenta.com Nenad Mitrović .cer@syngenta. Mitrovica.com Nebojša Matijević .ozegovic@syngenta.Bačka Topola +381 63 60 64 27 zoltan.com Dragan Antić jugo-zapadna Srbija +381 63 27 74 63 dragan.naš tim Zaštita voćaka regionalni predstavnici: Vesna Cer zapadna i južna Bačka +381 63 65 31 93 vesna. Milentija Popovića 5a.com Saša Antonijević .com Darko Dolinaj .mitic@syngenta.dolinaj@syngenta.rasic@syngenta.com Rade Nikšić Menadžer za subdistribuciju i velike kupce (KA) +381 63 27 76 59 rade.Valjevo +381 63 86 21 932 milan. Šabac +381 63 60 84 70 darko.lazarevic@syngenta.com Livija Nađ severna Bačka i severni Banat +381 63 60 17 12 livija.antic@syngenta.com stručni saradnici: Nenad Lazarević .o.com Snežana Milanović .Sr.com Lazar Nenadov .com Đorđe Rašić .com Milan Mitrović .com Aleksandar Kremić .Novi Sad +381 63 60 63 74 nenad.mitrovic@syngenta.rs 32 .o.mihajlovic@syngenta.com Šumadinka Mihajlović Srem i Mačva +381 63 11 52 556 sumadinka.nadj@syngenta.Leskovac +381 63 60 87 54 bojan.matijevic@syngenta.Zrenjanin +381 63 60 75 73 dragan.Niš +381 63 86 22 139 nenad.syngenta.mitrovic@syngenta.com Ljubiša Elesin .Inđija +381 63 25 52 13 djordje.Sombor +381 63 86 22 127 lazar. Beograd tel:+381 11 3129981/ fax:+381 11 3129980 www.elesin@syngenta.boskovic@syngenta.savic@syngenta.Čačak +381 63 86 22 124 nebojsa.com Jelena Savić .Požarevac +381 63 86 22 117 snezana.ostir@syngenta.rs Syngenta Agro d.com Dragan Ožegović .nenadov@syngenta.Užice +381 63 86 22 029 jelena.kremic@syngenta.com Aleksandar Bošković centralna Srbija +381 63 86 21 982 aleksandar.com Bojan Mitić .