"Ami fél, azt el ne fogadd, Egészet akarj, és egészet adj!

" (Ady)


Hinni a szépet, a lehetetlent, Hogy egyszer valóra válik. Hinni a világban, akaratunkban, Ha kell hinni mindhalálig.


"Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra." (Ady)


Nehéz volt a szavakkal játszani, Nehéz volt olyat mondani, Ami kell, ami szép s amit szabad, Valamit, ami örökre megmarad benned, S talán bennem is. (Nagy Z. László)


"Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog, Nekivágunk a küzdelmes mának, És épít karunk egy szebb holnapot..." (Arany János)


A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics, Hogy emlékezzék a távolban is A helyre, melyre visszavonja vágya, Tanú lesz az érzéseiről halálig, S egy semmi így legdrágább kincsé válik. (Goethe)


"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben Ember lenni mindig, minden körülményben." (Arany János)


Régi harcok, régi, kopott könyvek Derű, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, rohannak az évek Búcsút mondunk, múló diákévek. (Ernest Hemingway)


Nem elég a jóra vágyni, A jót akarni kell. De nem elég akarni, Tenni, tenni kell. (Váci Mihály)


„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül" (Kölcsey Ferenc)


Keresd az életben mindig a szépet Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, S hidd el, ha sokszor durva is az élet, Mindig találni benne kellemest és szépet. (Goethe)


„Azért vagy itt, hogy mindent láss Hogy érts a szó, olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj." (Ákos)


Egy életcélt követni nemes gondolat, S mi kell hozzá, csupán akarat. Mely minden ifjú szívében él, Küzdeni bátran egy új életért. (Tóth Árpád)


„Mert az égi útnak elve: kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig, biztosan" (Dsida Jenő)


18 éves csodálatosságom Nem ezt, nem amazt - mindent akar -... Nem erre szerződtem? Nem. Jobbra szerződtünk mindannyian. (Szilágyi Domokos)


Túl vagyunk egy hosszú filmen, Nem volt unalmas, de túl komoly. Hiányzott belőle valami, Talán egy fintor vagy mosoly.


1

Gondoljatok az emberi erőre: Nem születtetek tengeni, mint az állat, Hanem tudni és haladni előre. (Dante)

És épít karunk egy szebb holnapot..." (Arany János)


"Senkinek sem kötelessége Hogy nagy ember legyen már az is nagyon szép, Ha valaki ember tud lenni." (Alfred Capus)


Előre föl, miénk az élet, E széles földnek kerekén, Szemünkbe csillog az ígéret És bennünk virág a jó remény. (Juhász Gyula)


"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és, hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk." (Curie)


Olyan furcsák vagyunk mi emberek A lelkünk sír, az ajkunk nevet. A másikról azt hisszük, boldog talán, S irigykedünk egy vidámabb mosolyán. (Dante)


"Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak, Valaki jön, valaki megy, S az emlék megmarad." (Leonard Da Ung)


Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. (Papp Lajos)


"A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, mint, hogy életünk egy meghatározott célja legyen" (Eötvös József)


Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." ( Ady)


"Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember" (Eötvös József)


"Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élete kincsét, ámbár napja múl, Hanem lezárva ami benne földi, Egy éltető eszmévé finomul, Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye, Amint időben, térben távozik, Melyhez tekint fel az utód erénye: óhajt, remél, hisz és imádkozik." (Arany János)


"Az élet, a munka tárt karokkal vár Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll." (Fagyejev)


"Minden nap megszűnik valami, Amiért az ember szomorkodik, De mindig születik valami új, Amiért érdemes élni és küzdeni." (Herakleitosz)


Nemes önbizalom, de ne az önhittség Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben." (Arany János)


"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, Sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, S meg nem találni, - ez az élet." (Madách)


"Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog, Nekivágunk a küzdelmes mának, 2


"Ám, úgy kell lennie: A végtelen felé halad az út, Amely a végtelenből érkezik." (Illyés Gyula)


"Ne légy ma ez holnap emez s jövőre ismét mást szemezz. Érc légy mely mindig egy marad ne törmelék - dirib - darab. (Ibsen)

Választani mily nagy eszme, S tudni mégis, hogy felettünk Pajzsul áll Isten kegyelme Tégy bátran hát ... " (Madách Imre)


"A világi méltóság, aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal?" (Márai Sándor)


"Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani." (Jókai Mór)


"Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás." (Márai Sándor)


Mennyi szín és furcsaság és élet mindez és mennyi emlék és mennyi remény" (Karinthy)


"Az elszakadás áll előttünk, Világi lárma csalogat, Az útra néz mindenki köztünk, Kigyúl az ifjú gondolat." (Puskin)


"Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték hatvan percnyi van minden kincsének bírod ezt a földet, S ami még több, ember vagy, fiam" (Kipling)


"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ... és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen" (Radnóti Miklós)


"Életed útját magad választod, Válassz hát úgy, ha egyszer Elindulsz, nincs már visszaút." (Kodály Zoltán)


"Ah vége, vége! Vagy ki tudja? Diák marad az ember, amíg él, Leckéjét a sírig tanulja: Nehezebbet folyvást a réginél!" (Reviczky Gyula)


"...őrizd az embert magadban, hogy jogod legyen a szóhoz, hogy súlya lehessen a szavaidnak, hogy méltó maradj a munkához...." (Kósa Ferenc)


"Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan" (Saint-Exupéry)


"Soha le nem mondani Soha el nem csüggedni Ha kell mindig újra kezdeni" (Kossuth)


"A lehetetlent is Szabad lesz remélni! Meglátod, hogy milyen Érdekes lesz élni." (Szép Ernő)


"Karod erős - szíved emelkedett: Végtelen a tér, mely munkára hív." (Madách Imre)


"Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok? Csak annyit érek, amennyit vállalok, Mert szívemben a jövőt hordozom, 3


"Szabadon bűn és erény közt

és alkuba már nem bocsátkozom!" (Tamási László)

(Goethe)


"Előre, föl, miénk az élet, A széles földnek kerekén Szemünkben csillog az ígéret És bennünk ring a jó remény!" (Tóth Árpád)


"... Élni való minden élet, Csak magadnak hű maradj Veszteség nem érhet téged, Hogyha az lész, ami vagy." (Goethe)


"Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." (Tóth Árpád)


"Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon pici él S nagyobb leszel a világ tengelyénél." (József Attila)


"És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy Egy tekintetük elhitesse véled Szép dolgokért élsz, és érdemes élned." (Váci Mihály)


A sors kegyetlen ujja intett: El kellett válni hőseinknek. Kezdődik majd az iskola, S egymást nem látják tán soha. (Varró Dániel)


"Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének Az hallja a mások énekét is szépnek" (Babits Mihály)


Egyszer véget ér a lázas ifjúság, Egyszer elmúlnak a színes éjszakák, Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár, Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. (Máté Péter)


Az életpálya: kétes és nehéz Vezéreljen rajta egy túlvilági kéz. S ha lépsz, fontold meg léptedet Mert onnan visszalépni nem lehet. (Vörösmarty Mihály)


"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak." (Berzsenyi Dániel)


Töröld le könnyedet Kisírt szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdődik valami. Valami nagyszerű, valami gyönyörű! (Nagy László)


"Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő... (Goethe)


A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek Ma szárnyat bontott egy sereg diák. (Wass Albert)


"Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, főként ne gyűlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre!" 4


Tégy minden jót, amire képes vagy, És tedd olyan csendben, Ahogyan csak lehetséges. (Charles Dickens)

Rossz a világ? Légy jó tehát magad. Üres a lét? Adj tartalmat neki! Az ember szolga mind? Légy te szabad! Hívd sorsodat bátor versenyre ki! (Komjáthy Jenő)

(Kosztolányi Dezső)


Legyen bármily hosszú is az élet, Sírig tartó boldogságot ad, Bátran nézhetsz az emberek szemébe, Mindaddig, míg betartod a szavad. (Michael Drayton)


Nem győzhet más, csupán a szellem, Ahol szabad a pályatér, És önzetlen nemes tusában Legjobbaké lesz a babér. (Komjáthy Jenő)


20 éves lesz lassan már a gyermek, álmainak fénye szakadt már, De hiszi még, hogy új álmai lesznek s álmaiért újra síkra száll. (John Lennon)


Gyönyörű az, ha az ember célba lát S eléri azt, tűzön-vízen át. (Henrik Ibsen)


A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el, a csend beszél tovább, helyettem Ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat... (Republic)


Ma sem volt könnyű élni Nem lesz könnyű sosem. De érdemes volt! - s mindig Érdemes lesz, - hiszem! (Váci Mihály)


És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled: szép dolgokért élsz - és érdemes élned. (Váci Mihály)


Talán felnövünk egy perc alatt, A világ még annyi mindent tartogat, Egy barát, ki jóban-rosszban megmarad, Jobban kell, mint valaha bármi más. (Tóth Gabriella)


Légy aki vagy Az aki voltál Aki szerettél volna lenni Tedd amit lehet Ha nem tetted Amit lehetett volna tenni Ha elfogy az út nincs hova menni Van amit nem tudsz adni vagy venni (Republic)


Az ország ködös útjain Egy pár emlék jól esik, A hosszú időkre s szép napokra Az ember visszaemlékezik.


A múltba nézni mindig fáj, Valamit mindig temetünk. Az emlék mindig visszajár És könnyes lesz tőle a szemünk.


Száz út vár ránk. Indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk. Melyik a legjobb megoldás? Hol lesz a végállomás? Ahonnan nincs több utazás. (Emberek)


Magadba higgy és menj az utadon, mint kit nem döbbent titkok árnya, Gyáva, ki minden mondata után Megtorpan kérdőjellé válva. (Reményik Sándor)


Ahogy mi láttuk, nem látta más Amit mi hittünk, nem hitte más Ez nagy lázadás, egy osztálykirándulás. Volt egy osztály, egy egész világ Te is ott voltál, emlékszem rád Mert néha még tart az osztálykirándulás (Presser Gábor) 5


De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot.


Összezárt, hogy kívül voltunk mindenen. Különböztünk, de mindig egyformán. Nem értettük, mi van és nem tudtuk, hogyan, de összetartoztunk mindannyian. (Korál)

minden.” (Blaise Pascal)


Ki álmodni tud s anyjának nyelvén álmodik A készülő jövőt csak az álmodja itt, Annak lelkében égő tűz a bizalom... Sorsaimnak bízó jövőjét megálmodom. (Magyari Lajos)


„Mindenki álmodik egyszer valamit, kicsit, nagyot, csodát s gyakran valakit; Múltat, jelent, jövőt, mi volt és mi lesz, drága álma nem fogható semmihez.” (Sütő Tamás)


Forrást találtam, szálat, ami köt, csodákat termő, áldott iskolát. Lelkembe, lelkünkbe mélyen belevéste csak helyed megállva haladhatsz tovább. (Nagy Irén)


„Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet. Amilyenek valójában vagyunk, arról senki sem...” (Voltaire)


A végén nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami a szívünkben maradt. (Márai Sándor)


„Elmúlt már száz más pillanat, de mégis halhatatlan, mert szívek őrzik, és nem szavak.” (Nagy László)


"... nincsen szebb kora az emberiségnek mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot" (Kölcsey)


„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)


„Nem tudtuk, mit írjunk. Az írás úgyis hasztalan, Víz és éri és elmosódik. S emlékül nem marad, De szívünkben őrizzük meg egymást És az együtt töltött éveket, Mert sokszor fogjuk visszasírni A nehéz, de boldog diákéveket.” (Ákos)


Ámulni még, ameddig lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban, megőrizni a táguló szemet, mellyel csodálkoztál gyermekkorodban. (Áprily Lajos )


Minden perc egy nehéz nap Minden nap egy hosszú év Mögötted már annyi érzés előtted még oly sok év. (Edda)


„Vannak jó szelek, s persze rosszak is, bár a hullámok mögött vár ránk a part, de semmilyen szél nem jó annak? aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” (Quimby)


Álmodtam egy világot magamnak, Itt állok a kapui előtt, Adj erőt,hogy be tudjak lépni, Van hitem a magas falak előtt. (Edda)


„Légy olyan, mint a madár, mely alól, ha kivágják a fát, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll.” (Prohászka Ottokár)


Tudjál álmokra várni, Ahogy ők tudnak várni rád. Az éber csak így nem csalja meg magát. (Szilágyi Domokos)


„Tudnunk kell, mire vagyunk képesek; több vagyunk a semminél, de nem vagyunk 6


Mert, ha újra kéne tanulni, szólni, járni,

épp mikor szállni lenne jó. De mondd, mi a tökéletes? Játszottuk néha, hogy az élet édes, Játszd el újra. (Zorán)

(Ady Endre)


Reményeink fölfelé törnek, mint az ágak, emlékeink lefelé, mint a gyökerek. (Horváth Imre)


Minden elmúlik, minden véget ér, csak egy él, az emlékezés. Hajad ezüstbe játszik, belepi a dér Vigyázz, az ifjúság mindennél többet ér.


Viszontlátásra, - mondom, és megyek. Robognak vonatok és életek Bennem, legbelül valami remeg. Mert nem tudom, Sohasem tudhatom: Szoríthatom-e még Azt a kezet, amit elengedek. (Reményik Sándor)


Itthon vagy, itt lehetsz magad Kötések kötnek, hogy légy szabad. Léted csak itt lelheti igazát, Lényeget, házat és hazát. (Magyari Lajos)


Üzenem az otthoni hegyeknek: a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború, örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad... (Wass Albert)


...és kemény hidakat vertünk barátságból és elküldtük első szerelmek papírhajóit és lett oázisunk az iskola, ahonnan világmegváltó hittel indultunk egy júniusba, fagyos szelekkel söpört új utak felé és nem tudjuk még babérral térünk-e meg, de visszatérünk... (Elekes Ferenc)


Nyújtsd fel a kezed, hogy mindenki lássa! Emeld fel a fejed, bármi is bántja! Fáradt nem lehetsz, mert kell még menned! Él egy hang, ami ezt súgja benned (LGT)


Az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi értéket önmagunkba, magatartásunkba, feladatunk teljesítésében felmutatunk. (Márton Áron)


A jövendő várja, hogy határozz, S felcsendüljön mellette szavad, Azt öleli fiaként magához, Ki lelkesen eléje szalad. (Horváth István)


Ó ne gondold, hogy a jövő a jelennél szebb legyen, ifjú korunk tündérálmát nem pótolja semmi sem. Ha majd egyszer életednek rózsa fátyla már lehullt, akkor látod, hogy magába mennyi szépet rejt a múlt.


„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, a boldogság a hegyoldal megmászásában rejlik.” (Gabriel García Márquez)


Ha az ember harcol, s valamit veszít, Sose hagyja abba, azt a mindenit! Ha az ember akar, mindent el tud érni, Csak egyet kell tudni, erősen remélni. (Kölcsey)


Rebbenünk mi is szét a nagyvilágba, s folytatjuk röptünk, céllal, céltalan s egyenként a tág mezőt bejárva, tesszük dolgunk: hisszük, értelme van. (Kalász László)


Ne vádoljunk senkit a múltért, A vád már úgyis hasztalan. Talán másképp lehetett volna, Most már... mindennek vége van!... 7


Valaki mondja meg milyen az élet, Valaki mondja meg mért ilyen! Valaki mondja meg mért szép az élet, Valaki mondja meg miért nem!

Valaki mondja meg mért jó az ember, Valaki mondja meg miért nem! Valaki mondja meg mért lesz gonosszá, valaki mondja meg miért nem! (Zorán)

fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván. (Ralph Waldo Emerson)


Kutatjuk honnan érkeztünk, vizsgáljuk furcsán két kezünk Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk. (Karthágó)


Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied! (Hamvas Béla)

Szórd szét kincseidet - a gazdagság legyél te Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és magad. határozottan kell cselekednünk, a dolgokat Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad. erélyesen kézbe vennünk, és arról Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad. gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad. villámgyorsan előttünk álljanak. Semmiféle Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad. lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad. kéz nem remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad. hanem egyedül csak arra irányulhat a tekintet, Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad. ami előttünk van. Törd át gátjaid - a világ legyél te magad. (Vincevt Van Gogh) Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te ☺ magad. “Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, (Weöres Sándor) vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a ☺ gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, S kacsintok mégis én, mert tudom, minden hiába, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja nem vénülünk mi már, mert ügyetlen volt a bába, lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, megnyomta egy kényeske helyen akkor fejünk s s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor ez felment minket attól, hogy felnőttek legyünk s letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. bár minden évvel munkád tudósi becse nő, én Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden mégis így köszöntlek: szerbusz, te csecsemő! - benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész (Radnóti Miklós) egyszerre.” (Márai Sándor: Ég és Föld) ☺ ☺ Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban. Te vagy az, aki észreveszi az élet apró “Minden nap tiszta lap: írd rá, amire emlékezni szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, szeretnél.” (zsidó közmondás) általad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi ☺ legfeljebb segítünk neked. “Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az ( Kálnay Adél ) élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ☺ ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik Lásd meg a parányt, az apró szépséget, Csodáld velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy az egekből áradó kékséget, Érezd a végtelent, csodálatos rend és rendszer volt mindenben … táguló térséget, Éld az életed bennük. Két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, ( Hajdú Ildikó) csak amikor megértek e találkozásra … Megértek, nem éppen hajlamaikkal vagy ☺ szeszélyeikkel, hanem belülről, valamilyen Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. kivédhetetlen csillagászati törvény parancsa Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt szerint, ahogy az égitestek találkoznak a végtelen 8

térben és időben, hajszálnyi pontossággal, ugyanabban a másodpercben, amely az ő másodpercük az évmilliárdok és a tér végtelenségei között.” (Márai Sándor: Eszter hagyatéka)

(Szent Ágoston)


“Minden dolog körülöttünk az Isten szeretetének emlékkönyve, csak legyen értelmünk azt olvasni.” (Spurgeon)


“Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok.” (Márai Sándor)

“Néha vereséget szenvedünk. De a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig ☺ sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban veszítünk el néhány csatát, mint ha úgy hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy szenvedünk vereséget, pedig abban, hogy a világon minden varázslat. hogy azt sem tudjuk miért harcoltunk.” (Paulo Coelho) (Albert Einstein)


“Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.” (Márai Sándor: A bűvész)

“Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.” (Goethe)


“Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.” (Lőrinc L. László)


“Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott.” (Paulo Coelho)

“Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más “Ez az egyetlen életed van. Ha egy megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell utcahosszúságú “miért nem tettem meg azt, amit válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával szerettem volna” listával fognak eltemetni, az azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá – semmi mást nem jelent, mint hogy NEM segíteni kell neki.” TETTED MEG, amit lehetett volna.” (Müller Péter) (Andrew Matthews – Élj Vidáman) ☺ ☺ “Válassz olyan munkát, amit szeretsz és egy “A világ egy iskola, és az élet az egyetlen valódi napot sem kell dolgoznod az életedben.” tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, és ha a (Konfucius) tapasztalatok egyedül bölcsebbé tehetnének, az idős emberek mind boldog, megvilágosodott mesterek lennének. De a tapasztalatban el van rejtve a lecke.” (Dan Millman – A békés harcos útja)


“Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceán mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.” 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful