Universitatea din Bucureşti Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Anul universitar 2012-2013, anul III Titlul cursului

: Producţie în presa scrisă Durata cursului: Semestrul II, 10 prelegeri Titularul cursului: conf. univ. dr. Luminiţa Roşca PRODUCŢIE ÎN PRESA SCRISĂ DESCRIERE Cursul Producţie în presa scrisă îşi propune să ofere studenţilor din anul III cunoştinţe legate de specificul întreprinderii de presă şi de gestiunea acesteia. În acelaşi timp, cursul structurează, într-o perspectivă integratoare, cunoştinţele dobândite de studenţi în anii anteriori la cursurile Tehnici de redactare jurnalistică, Genuri jurnalistice în presa scrisă, la laboratoarele de PAO şi de Jurnalism online. Conţinutul prelegerilor face referire la experienţa managerială din presa internationala, prezentând specificul activităţii manageriale a publicaţiilor româneşti, în raport cu legislaţia românească şi cu structura socio-economică actuală. OBIECTIVE 1. În urma audierii cursurilor şi a bibliografiei aferente, studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele minimale de management, necesare identificării specificului întreprinderii de presă şi a gestiunii acesteia. 2. Trebuie să opereze şi să înţeleagă concepte precum analiza de piaţă, publicul-ţintă, strategii redacţionale, conceptul unei publicaţii. 3. La sfârşitul semestrului trebuie să fie capabili să conceapă strategia editoriala şi grafică a unei publicaţii.

TEMATICA Specificul şi gestiunea întreprinderii de presă • Resurse financiare, materiale, umane • materia primă: informaţia • organizarea: structurală şi procesuală . Structura redacţională. Organizarea redacţiei. • factori de decizie • şedinţele de sumar • “drumul” de la manuscris la pagina tipărita Lansarea unei publicaţii scurt istoric al conceptului de management analiza de piaţă rolul analizei de piaţă • publicul ţintă • grile culturale pentru identificarea publicului ţintă

Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor. Polirom. 233 – 256 BRIELMAIER. pp. Strategii editoriale in presa specializata. 2001. • cine ia decizia? • tratatemenul tipografic al textelor • punerea în pagină • alegerea “formei” grafice potrivite • unitatea stilistică a unei publicaţii Bibliografie BERTRAND. Productia unei reviste. 217-255 MARINESCU. Luminiţa. EBERHARD. Louis. Paul (coord. Luminita. 2003. pp. CFPJ. 1999. pp. Carta redacţională • titlul publicaţiei • articolele • titrarea • verificarea articolelor Strategii editoriale • suplimentul • dosarul • pagina I • pagina tematică • genuri privilegiate • rubrici Organizarea procesului de producţie. Carta grafică. 7 – 153 GUÉRY. Iaşi.13 -94 Mouillaud. Le secretariat de rédaction. pp. Maurice şi Tetu. Paris. de la maquette à la mise en page. pp. 107-120 ROSCA. 39-163. Tritonic. SURUGIU. 9 – 30 .). Editura Polirom. O introducere în presa scrisă şi vorbită.). Ghid de tehnoredactare. 2007.Criterii de selectare a publicului-ţintă periodicitatea • ocuparea spaţiului • criterii socio-profesionale Organizarea procesului de “producţie”. Polirom. 2010. 1999. Presa cotidiană (trad. Tritonic. 113 – 175. Managementul instituţiilor de presă din România. p. 1990. Claude – Jean. Romina. Peter. Editura Universitatii din Bucuresti ROŞCA. Jean-Francois. Wolf. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful