INTERPUNKCIJSKI I PRAVOPISNI ZNAKOVI

Pravopisna norma hrvatskoga standardnog jezika

PRAVOPISNI ZNAKOVI
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović bernardina.petrovic@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku Katedra za hrvatski standardni jezik HR -10000 Zagreb, Ivana Lučića 3 + 38516120070 + 38516120252 http://www.ffzg.hr/kroat

Interpunkcijski znakovi
(rečenični znakovi, razgoci) Rečenični i tekstni znakovi kojima se pisani tekst razdjeljuje, rastavlja te se njima uspostavljaju sintaktički odnosi unutar rečenica i teksta. Funkcija: kako napisano valja razumjeti, a
onda i pročitati, ili kako govoreno valja zapisati.

Pravopisni znakovi
Označuju kako napisano treba čitati. Bilježe se uz pojedine riječi ili umjesto njih.

FER 2 Diplomski studij – Humanistički ili društveni predmeti Predavanje: UTORKOM OD 17:00 DO 19:00 U DVORANI B 3

1

U te se znakove na osobit način ubrajaju i: Znakovi rečenične granice: a)veliko početno slovo na točka, upitnik, uskličnik početku naziva; pišu se na kraju rečenice, a iza njih dolazi b)različiti tipovi slova; veliko početno slovo. c)bjelina (prazno mjesto) Znakovi nerečenične granice: zarez, točka–zarez, crta, dvotočka, zagrade meñu riječima. pišu se izmeñu istovrsnih dijelova rečeničnoga ustrojstva jednostavne rečenice ili izmeñu surečenica u sastavu 2 složene rečenice.

Pravopisni znakovi
1. USTALJENI PRAVOPISNI ZNAKOVI TOČKA ZAREZ CRTA CRTICA (SPOJNICA) DVOTOČKA (DVOTOČJE) ZAGRADE KOSA CRTA APOSTROF ILI IZOSTAVNIK . , – : ( ), / /, [ ], { } / ‘ ili '

Pravopisni znakovi
2. POSEBNI ZNAKOVI ZVJEZDICA ZNAKOVI “manje” i “više” ZNAK JEDNAKOSTI RAČUNSKI ZNAKOVI ZNAK ZA STUPANJ ZNAK ZA POSTOTAK ZNAKOVI PONAVLJANJA ZNAK PARAGRAFA ZNAK & ZNAK @ OZNAKE ZA NOVČANE JEDINICE MEðUNARODNE OZNAKE ZA AUTORSKA PRAVA (copyright) REGISTRIRANA ROBNA MARKA (ZAŠTITINI ZNAK) (registered trademark) ROBNA MARKA

* <> = +, -, × ili ·, : ili ÷ º % ~ ili " § et, hrvatski “i” at, čit. et, hrvatski pri €, $, £... © ® ™
4

Ustaljeni se pravopisni znakovI – OSIM crtice i izostavnika – rabe i kao interpunkcijski znakovi.

iza izraza s uzvicima. Krešimir. zaklinjanja i proklinjanja: Zaboga. pričaj dalje! . cipele. . => dvotočka (17:00) 5 6 PRAVOPISNI ZNAKOVI: USKLIČNIK . Zagreb. Matica hrvatska. (sic!) godine. molim te. . štapove. 2008.u zagradama unutar rečenice ima ulogu isticanja ili upozorenja (može se iskazati i latinskim izrazom sic!): Na njihovoj mrežnoj stranici još uvijek stoji čestitka iz 2004. Ne mogu vjerovati. Hrvatski pravopis.) Badurina–Marković–Mićanović. studenoga 2011.. 10. i djed. a pokušavali su i mama.iza rednih brojeva: II. bilo) pisanje prezimena ispred imena decimalni zarez 7 . Lada – Marković. 11. Zagreb. zapovijed ili poticaj: Zabranjeno unošenje čaša i šalica u predavaonicu! Ne. u govoru. svjetski rat.PRAVOPISNI ZNAKOVI: TOČKA . uzlaznom intonacijom: Zašto nisi došao na večeru? Idemo na večeru? .obilježava se kraj usklične rečenice kojom se izražava zabrana. 2009. renesansa reljefna slika Antonia Rossellina (?). draga moja. . ili. . uzvika. Hrvatski pravopis.piše se iza izravna obraćanja (vokativa).obilježava se kraj upitne rečenice u kojoj pitanje može biti iskazano upitnom riječju ili. i tata. Nizanje nabrajanje triju ili više uzastopnih dijelova Nosio je skije.obilježava se kraj izjavne rečenice: Studiram informatiku.kada je naslov upitna rečenica: Kako se na hrvatskome kaže WWW? Predavanje počinje u 17.. hlače. pokreni se! . Ivan – Mićanović. ni.00 sati.u bilježenju sati: PRAVOPISNI ZNAKOVI: UPITNIK . => umjesto točke može se pisati i zarez iz bibliografskih podataka . 8. studenoga 2011. zaklinjanima i proklinjanjima: Marko! Zaboga! Pokreni se! Može i zarez iza obraćanja.u zagradama unutar rečenice upitnikom se iskazuje sumnja u točnost podatka koji je iznesen u rečenici ili neslaganje sa sadržajem rečenice: U muzeju se čuva i Bogorodica s djetetom. da si napokon došla.odvajaju se podaci u bibliografskim bilješkama: Badurina. Mjesecima se nisam dao slikati. . Horvat. 2008.na početku pisma: Poštovani profesore Radiću! Umjesto uskličnika može se staviti zarez: Poštovani profesore Radiću.22 8 nezavisno pisanje imena mjesta i datuma pisanje bibliografskih podataka vokativ riječi i izrazi s isticajnim česticama ili intenzifikatorima (i. Matica hrvatska.iza naslova ili podnaslova kada se tekst nastavlja u istom retku Umijeće pripovijedanja. Ivan 3. PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ 1. Ogledi o hrvatskoj prozi. (U Zagrebu 8. Zagreb.

ali. pa. ipak. bar po mom sudu. ispred veznika pa ne dolazi zarez. 12 . Poslao sam ti sve podatke. drhtav od potresa. jedino): Gradacijske rečenice nekorelativnoga tipa povezane veznicima a kamoli. a kamoli naći rješenje da zdravstvo preživi.. saznao sam za njihov koncert. kvrgav poluotok. U toj kakafoniji prijedloga sve se teže snaći. NE ODVAJAJU SE ZAREZOM Modifikatori značenja glagola: To jednostavno nije točno! Naravno da ti tako što ne bi mogao učiniti! Meñusobno neovisni pridjevski atributi: Pridjevski atributi koji se odnose na skup atributa i Bogovi Grčkoj najprije dadoše kamenit. uostalom. ili: Nazočnost ili nenazočnost objekta ovisi o kontekstu ili situaciji.PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ Nezavisnosložene rečenice Rečenice s veznicima i. tek. moram ići do bankomata.. U toj raspravi. Dakako. pa se pretpostavlja da su gradili i kuće. zato): Isključne rečenice (samo. Složila sam se s njezinim prijedlogom. 9 PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ ODVAJA SE ZAREZOM PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ ODVAJAJU SE ZAREZOM modalne riječi i izrazi kojima se iskazuje stav prema sadržaju rečenice: naravno. ustegnutu zemlju masline i borova. ne samo.. To sam ja rekla. sve prisutnija. To meñutim jednostavno nije točno. samo se on ispričao. nemajući više snage za raspravu. ima pretjerivanja. a nekmoli: U toj kakafoniji prijedloga sve se teže snaći. a nekmoli: Ti su majstori zidali crkve i ostale umjetničke zgrade. neki misle drugačije. Naravno. te. stoga. Čitajući novine. Gradacijske rečenice korelativnoga tipa s vezničkim izrazima ne samo. suhu. tek što. Gradacijske rečenice nekorelativnoga tipa povezane veznicima a kamoli.. postoji i ona nešto tamnija strana interneta koja je danas. PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ ZAVISNOSLOŽENE REČENICE Nizanje zavisnosloženih rečenica: Htio je znati kakvo će biti vrijeme. 10 Zavisnosložena rečenica u inverziji: Glagolski prilog ispred glavne rečenice: Glagolski prilog s desne strane glavne surečenice kad s njom nije u izravnoj značenjskoj vezi: Mnogi nisu došli. gdje će kupiti kartu i kada će se moći vratiti. stoga mi odmah odgovori.. jednostavno. nego i. no. Ako potrošim sve novce. već. doslovno. u školu. već i: Ovo zanima ne samo one koji se bave time nego i one koji u školama to nisu učili. ali nisam stigao. a kamoli naći rješenje da zdravstvo preživi. štoviše. nego. dakako. te kojima se označava uzročno– posljedični odnos: Suprotne rečenice (a. a ne ti! Htio sam doći. sigurno. Kada se ne označava takav odnos. samo što. dok): Zaključne rečenice (dakle. imenice: Danas Leksikografski zavod nosi ime poznatoga hrvatskoga književnika Miroslava Krleže. kako će doći do tete.. nažalost. Istovrsni članovi rečeničnog ustrojstva: Plakat su zalijepili u knjižnicu. u svakom slučaju. u banku. NE ODVAJA SE ZAREZOM Istovrsni članovi rečeničnog ustrojstva povezani veznicima i. Tekstni veznici ili kontektori: Naposljetku novi je kontinent prozvan imenom Ameriga Vepuccia.

2. prostorni. a kad nas preplavi bijest. banane. listopad 2008. osjećamo tugu.PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ TEKSTNI KONEKTORI NE ODVAJAJU SE ZAREZOM dakle isto tako istodobno iz tih razloga k tome/k tomu meñutim na osnovi/na temelju toga na taj način nadalje naime naposljetku naprimjer/kao primjer no osim toga pak pod tim uvjetom potom prema tome primjerice s jedne strane/s druge strane s obzirom na to da s tom namjerom shodno tomu stoga sve u svemu tada takoñer toliko u isto vrijeme PRAVOPISNI ZNAKOVI: ZAREZ TEKSTNI KONEKTORI NE ODVAJAJU SE ZAREZOM u neku ruku u skladu s tim u tom slučaju unatoč tome usto uza sve to za razliku od zatim zato zbog toga MODALNI IZRAZI ODVAJAJU SE ZAREZOM čini se dakako dapače doduše doista doslovno drugim riječima ipak istini za volju izmeñu ostalog iznimno jednostavno konačno na kraju krajeva na neki/svaki način načelno napokon naprosto naprotiv naravno navodno nažalost nedvojbeno neosporno nesumnjivo odista općenito po mom mišljenju po svemu sudeći MODALNI IZRAZI ODVAJAJU SE ZAREZOM po svoj prilici prije svega sigurno srećom sve u svemu svejedno štoviše uistinu ukratko uostalom ustvari valjda vjerojatno vrlo važno zaboga zacijelo zaista zaludu zamalo zapravo TEKSTNI KONEKTORI ODVAJAJU SE ZAREZOM bilo kako bilo kao što je rečeno/najavljeno šalu na stranu što se toga tiče što je – tu je prvo/kao prvo/u prvom redu drugo/kao drugo PRAVOPISNI ZNAKOVI: TOČKA-ZAREZ TOČKA–ZAREZ (TOČKA SA ZAREZOM) .–ožujak 2009. Ako se završetak nekog razdoblja očekuje u budućnosti.) autocesta Zagreb–Split (BM: autocesta Zagreb – Split) trajekt Prizna–Žigljen (BM: trajekt Prizna – Žigljen) let Zagreb–Frankfurt (BM: let Zagreb – Frankfurt) 2. pastu za zube i gel za tuširanje. cigarete.njome se bilježi duža stanka – jače i naglašenije odvaja dio rečenice koji sadrži dodatno objašnjenje • Crta ( – ) je dulja od crtice (-) i piše se: 1. pri nabrajanju raznovrsnih dijelova: Kupio je mandarine. pri razdvajanju relativno samostalnih rečenica od kojih je barem jedna složena: Kad nas nešto boli.–). – 35. odnos “od–do” ili “do” (vremenski. 15 .kao znak hijerarhijski viši od zareza. (BM: listopad – ožujak) str. količinski i sl. iza prvoga broja slijedi samo crta: Ivan Horvat (1944. bez razmaka – ni s lijeve ni s desne strane ne odvaja se bjelinama: (BM – bjeline s obiju strana) 1. to je zato što smo ljuti. 22–35 (BM: str.): Radno vrijeme: ponedjeljak–petak 8:00–20:00. novine. 22. a niži od točke PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTA .

) Babić – Moguš s razmakom (bjeline s obiju strana) Radno vrijeme: 8:00 – 20:00 listopad 2008.5 cm x 4. – ožujak 2009.–ožujak 2009. a to znači da jače i naglašenije odvaja dio rečenice koji sadrži dodatno objašnjenje.5 cm – obrazac broj 2 – uplata na račun MUP-a 48. PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTA 2. Ako se prvi član odnosa označuje prijedlogom od.PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTA Crtom ( – ) se bilježi duža stanka.Mićanović bez razmaka (ne odvaja se bjelinama ni s lijeve ni s desne strane) Radno vrijeme: 8:00–20:00 listopad 2008. fond-menadžer • dijelovi složenice od kojih je prvi iskazan brojkom. kraticom ili simbolom: e-pošta. • dijelovi jednopojmovne složenice koji su u neravnopravnom odnosu. str. e-učenje BMM: ECTS-sustav. pet-šest. Odnos privremene ili povremene združenosti: Newton–Leibnizova formula Drugo su složena prezimena u kojih se umeće crtica: Čičin-Šain Brlić-Mažuranić PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTA CRTA (–) s razmakom: ispred dijelova teksta u okomitu nizanju (nabrajanju) • Za izradu osobne iskaznice (prvi put) potrebno je sljedeće: – domovnica – izvod iz matične knjige roñenih (ne stariji od 6 mjeseci) – dvije fotografije 3. LCD-projektor. prostorni. 22–35 autocesta Zagreb–Split trajekt Prizna–Žigljen let Zagreb–Frankfurt 3. umjesto crte valja pisati prijedlog do: TREBA: NIJE DOBRO: od 8:00 do 10:00 od 8:00– 10:00 odnos “od–do” ili “do” (vremenski. količinski i sl. a nisu povezani spojnikom i: strip-junak. SMS-poruka • dvije dvopojmovne složenice koje zadržavaju ravnopravan odnos: Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga nazivlja • dijelovi frazeoloških izraza koji se nalaze u nekoj vrsti suprotna ili gradacijskog odnosa: tjedan-dva. navrat-nanos 20 . slovom.50 kn (posebnom uplatnicom) PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTICA CRTICA (-) je kraća od crte i piše se bez bjelina sa strane. gore-dolje. godina-dvije. Crta ( – ) je dulja od crtice (-). str. 22 – 35 autocesta Zagreb – Split trajekt Prizna – Žigljen let Zagreb – Frankfurt Badurina – Marković .

n-ta potencija. autor može unijeti dijelove koji ne pripadaju izvornom tekstu.fer. nabrajanje – često popraćeno riječima ovaj.) NERAZMAKNUTO S obiju strana 100. npr. „vrati mi moje stvari!” Poslije upravnoga govora rečenica se odvaja zarezom samo ako upravni govor završava točkom: „Nisam završila. 90-ih godina (NE: 90-tih). [ i nije].hr 8.hr cip@fer. VI. B. Tada se ti dijelovi ili komentari pišu u uglatoj zagradi. u mjesecu : svakog 20-og u mjesecu) • izmeñu pojedinih skupina brojki koje zajedno čine dužu brojčanu oznaku i ne označuju raspon “od–do”: telefon 01/4635-291 mobitel 091/3895-111 žiro-račun 23600934-11938-5767555 21 PRAVOPISNI ZNAKOVI: DVOTOČKA DVOTOČKA najavljuje dio rečenice.PRAVOPISNI ZNAKOVI: CRTICA CRTICA (-) je kraća od crte i piše se bez bjelina sa strane. RAZMAKNUTO S obiju strana Zarez (. „Ne viči na mene!” uzviknula je.” PRAVOPISNI ZNAKOVI: NAVODNICI NAVODNICI .) 24 . pišu se izvan navodnika: „Dragi moj. • izmeñu dijelova složena imena: Ruža Pospiš-Baldani.000 kn www. „Hoćeš li doći?” pitala ga je. .. Ana-Marija Horvat-Jukić • tvorbeni i oblični (gramatički) nastavci kada se dodaju broju koji je zapisan brojkama: 50-ica. navoñenje teksta u kombinaciji s navodnicima: Sokrat je rekao: „Znam da ništa ne znam. 60-e. 2009. odnosno i sl.dvostruki znakovi kojima se obilježava tuñi (iznimno. 2. sljedeći. 2009.interpunkcijski znakovi koji ne pripadaju navoñenu tekstu. svakog 20. b) ako se nabrajane jedinice uvode riječima to jest (tj. prema. nova generacija PC-a (N.”.tri točke u zagradama (. Pravopisni znakovi Pravopisni znak Točka (. nasuprot.. i vlastiti) .) → znak da je dio navoñenoga teksta ispušten Da bi se tekst gramatički i/ili značenjski uklopio u rečenicu. usprkos. prof. odnosno teksta koji dolazi s desne strane toga znaka 1.3 Slijeva Zdesna 13. dr. unatoč. pripomenula mu je. 60-ero posjetitelja. 2. idući i sl. Ne piše se: a) ako se nabrajane jedinice prema rečenici koja prethodi. odnose kao njezini izravni članovi.: Dativu otvaraju mjesto ovi prijedlozi: k(a). 7. ” obratila mu se slatkim riječima.).

½. 8 · 7 8 : 2. proñ‘te Slijeva Zdesna RAZMAKNUTO S obiju strana Slijeva Apostrof (') Znakovi < > Znak jednakosti (=) Računski znakovi razg. ºF 22 ºC Znak za postotak (%) 26 ./2009.hr Pravopisni znakovi RAZMAKNUTO Zdesna S obiju strana Pravopisni znak Kosa crta (/) NERAZMAKNUTO S obiju strana akad. ¾ km/h.vecernji-list.Pravopisni znakovi Pravopisni znak Crtica (-) NERAZMAKNUTO S obiju strana e-pošta englesko-hrvatski rječnik Ana-Marija Brlić-Mažuranić na CD-u u 70-ima tel. 21 < 24 7 + 8 = 15 prosvjed = protest 2+5 7-2 8 x 7. 348-127 www. 8 ÷ 2 6 cm × 3 cm 25º 100% (100 % 7. kb/s 091/3852-712 razg.3% Dvotočka (:) Zagrade () 10:23:15 (pre)ispitati (= i ‘ispitati’ i ‘preispitati’) hrvatskog(a) jezika hrvatskom(u) jeziku Rezultat: 3:1 +5 -10 Znak za stupanj (º) 25 ºC. Il’ ćeš proć il’ past. 2008. god. 'ðenja! razg. 45 > 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful