Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013

)
Minggu Minggu 1-2 2-11 Jan Tajuk /konsep 1. Kedudukan Konsep -Kedudukan -Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) -Garisan Meridian Pangkal (GMP) Hasil Pembelajaran Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenai zon waktu. Aras 1 • Mengenal latitud dan longitud • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan longitud. • Mengenal zon waktu di atas peta dunia. • Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai. Aras 2 • Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Aras 3 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Aras 1 Menyatakan bearing sudutan . • Mengukur bearing sudutan. Mengenal skala dan jarak Aras 1 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. • Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Aras 2 Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Cadangan Aktiviti P&P . Menunjuk cara : • Menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. • Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. • Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob. Petriotisme Ketetapan Catatan/BBM/Latihan BBM/BBB 1.Glob / 2.Peta dunia / 3.Peta waktu piawai 4.Kalkulator PBS B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud B2D1E1 Mengenal pasti garisan latitud dan longitud B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud B3D1E2 Mengira waktu tempatan

Minggu 3 14-18 Jan

2. Arah Konsep -Arah 3.Skala dan Jarak Konsep - Jarak - Skala Lurus

Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara : • Mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y) • Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. • Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil (contoh 1 cm mewakili 1m) • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk :  Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah.  Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah

-Ketelitian -ketetapan

BBM/BBB 1. Jangka sudut 2. Peta

B3D1E3 Mengukur bearing sudutan

Minggu 4 21-25 Jan

-kesabaran

BBM/BBB 1. Pembaris 2. Benang 3. Jaluran kertas 4. Peta 5. Jangka tolok 6. Pita ukur

B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

Aras 1 1. Aras 2 • Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan ). Aras 1 • Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Komputer 3. Peta bergambar B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasarkan pelbagai maklumat/sumber Minggu 9 25 Feb – 1 Mac 6. Mengumpul maklumat. • Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar ( peta pelancongan ). • Menunjuk cara mentafsir jadual. • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan) • Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan). Graf Konsep -Pola Taburan Hasil Pembelajaran Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. -Kesenian -kekemasan -berusaha BBM/BBB 1. 2. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Bahan edaran ( jadual bermaklumat ) PBS B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh Minggu 7 11-15 Feb Minggu 8 18-22 Feb 5. Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. • Penggunaan computer digalakkan. Aras 3 CUTI TAHUN BARU CINA • Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti :  Peta minda  Kitaran • Penggunaan komputer digalakkan. Aras 3 Mentafsir jadual. 2. Contoh rajah kitaran. Aras 1 • Mengenal pasti ciri – ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar ( peta pelancongan):  Tempat bersejarah/rekreasi/Pusat beli – belah/Kemudahan penginapan/ Kemudahan pengangkutan • Menyatakan kedudukan dan taburan ciri – ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Aras 2 • Mentafsir rajah. Komputer 3. 2.Peta Konsep -Pola Saling kaitan -berbangga -bersyukur B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar B4D1E1 Mentafsir peta bergambar . Aras 2 • Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri –ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar. • Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu Minggu 5-6 28 Jan – 8 Feb Tajuk /konsep 4. • Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Bahan edaran ( pelbagai contoh graf ) 4. Petriotisme -Kecantikan -Kekemasan -bersih Catatan/BBM/Latihan BBM/BBB 1. Peta pelancongan. graf bar berganda dan graf garisan berganda Cadangan Aktiviti P&P • Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti  Bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas. graf bar berganda dan graf garisan berganda. Contoh rajah peta minda BBM/BBB 1. Kertas graf 2. • Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf.

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Lembaran kerja (Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk) B2D3E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk B3D3E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian . Peta buku teks m/s 67 PBS B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia. B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk diMalaysia. sederhana 3.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) • Minggu Minggu 10 & 11 4-15 Mac Tajuk /konsep 4. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Negara Malaysia Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.1 Taburan Penduduk Konsep -Kepadatan -Taburan Mentafsir peta bergambar.bertanggungjawab Catatan/BBM/ Latihan BBM/BBB 1. Aras 1 • Mendefinisikan perubahan penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. -Bangga dengan perpaduan penduduk. sederhana dan jarang diMalaysia.Kadar kelahiran -Kadar kematian -Migrasi • • • Simulasi tentang perubahan penduduk.2 Perubahan Penduduk Konsep . B3D2E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya. . migrasi Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. padat 2. kadar kelahiran 2. Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan BBM/BBB 1. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Hasil Pembelajaran • • • Cadangan Aktiviti P&P Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. Migrasi Aras 3 • Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi • Minggu 12 18-22 Mac 4. Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia Petriotisme -Bersatu dalam kepelbagaian. kadar kematian 3. jarang • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat. kadar kelahiran 2. kadar kematian 3. Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia: 1. • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: 1.

bencana alam Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. kawasan pembalakan B4D2E1 Menghuraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Petriotisme -Berusaha -Bertanggungjawab -Bangga dengan pembangunan Malaysia Catatan/BBM/ Latihan BBM/BBB 1. Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu Mnggu 13-14 1-12 April Tajuk /konsep 4.3 Migrasi -Migrasi penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi.pendidikan . sosial dan fizikal Hasil Pembelajaran Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Menerangkan migrasi penduduk.keluarga 4. ekonomi – pekerjaan . Aras 1 • Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber: Tanih . • Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar -Bertanggungjawab -Bekerjasama -Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik BBM/BBB 1. politik .kemudahan asas . sosial . majalah dan internet mengenai tanah runtuh. fizikal . B5D4E1 *Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar B6D1E1 *Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untu k kesejahteraan persekitaran B6D3E1 *Mempamerkan sikap/tingkah . Peta buku teks m/s 90 PBS B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk. Keratan akhbar. • Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.air Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. pencemaran.kadar upah 2. Aras 3 • Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang • • Cadangan Aktiviti P&P Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. politik (governan). B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yangmempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1] Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian -Syarahan tentang migrasi penduduk Minggu 15-16 15 – 26 April 4.kestabilan dasar (governan) polisi kerajaan 3.hutan. majalah dan internet.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam Sekitar • Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar. • Menerangkan pola migrasi penduduk • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Migrasi penduduk: luar bandar ke bandar luar bandar ke luar Bandar Contoh: 1. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

kurang penduduk (Kanada) • Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: makanan . kesengsaraan hidup penduduk negara miskin dan pemodenan penduduk negara maju laku mesra alam sekitar PBS B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.5 Hubungan kependudukan dengan sumber konsep -Penduduk berlebihan -kurang penduduk -penduduk optimum Hasil Pembelajaran Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya. lebihan penduduk 2.pendidikan perubatan • Cadangan Aktiviti P&P Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Membincangkan ciri-ciri : 1.bekerjasama . • Menyenaraikan ciri dan contoh:  penduduk berlebihan  kurang penduduk • Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: makanan .tempat tinggal pekerjaan.pendidikan perubatan .Amanah Catatan/BBM/ Latihan BBM/BBB 1. foto. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk • .tempat tinggal pekerjaan.kemudahan asas Aras 2 • Menghuraikan ciri berserta contoh: 1. Keratan akhbar. penduduk berlebihan (Bangladesh) 2.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu Minggu 17 29 April -3 Mei Tajuk /konsep 4.Bertanggungjawab . kurang penduduk dan penduduk optimum. kurang penduduk penduduk optimum Petriotisme -Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber . majalah dan internet mengenai petempatan setinggan. Aras 1 • Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan.

Tanah pamah • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.BBM/BBB 1. Bukit/gua 4. Fizikal 2.1 Petempatan awal Konsep -Kedudukan Memahami petempatan awal dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. bahan bercetak dan internet. Peta dunia ( kosong ) 2. Keperluan asas Hasil Pembelajaran • Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media seperti akhbar. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal : 1. delta dan muara sungai 2. Peta Malaysia (kosong ) B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal B2D4E1 Menyenaraikan faktor yangmempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor – faktor yang mempengaruhi petempatan awal Minggu Tajuk /konsep Cadangan Aktiviti P&P Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan PBS Minggu 19-20 12-23 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . -Berusaha membangunkan negara Malaysia. -. Pinggir sungai 3. Aras 1 • Menyatakan lokasi petempatan awal : 1. Pinggir pantai.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu 18 6-10 Mei 5.

. Ekonomi 4. Social 5. Aras 1 • Menyenaraikan faktor – faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia: 1. Projek perumahan 2. Bandar baru Rancangan kemajuan tanah • Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Social 5. Projek perumahan 2. Buku teks B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Mereka cipta satu model petempatan/pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia Mingg u Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan PBS . Sejarah 2. Politik ( governan ) Aras 3 • Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia 1. • Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu 21-22 10-21 Jun 5. Bandar baru Rancangan kemajuan tanah Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi pete mpatan di Malaysia BBM/BBB 1. Fizikal 3. Fizikal 3. Politik ( governan ) Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia : 1. • Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang : 1. Sejarah 2. • Syarahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. • Menghasilkan peta minta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Ekonomi 4.

Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan PBS . -Berusaha BBM/BBB 1. Berpusat 4.3 Pola – pola petempatan konsep -Pola Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia. Berselerak 2. Kertas mahjong B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia • • Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Berjajar 3.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu 23 24-14 Jun . Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan Negara Malaysia : 1. Berkelompok • Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia : • Berselerak • Berjajar • Berpusat • berkelompok Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan Negara Malaysia : • Berselerak • Berjajar • Berpusat • berkelompok Aras 3 • Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia : • Berselerak • Berjajar • Berpusat • Berkelompok • • Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda ciriciri pembandaran negara Malaysia. Sosial.perindustrian pertanian. Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia . B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan PBS .19 Julai 5. contoh kesan positif : • Peluang pekerjaan • Infrastruktur Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Memahami fungsi petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menerangkan proses pembandaran. Petempatan Bandar Aras 3 Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar Memahami proses pembandaran negara Malaysia . sosial.: Saiz penduduk. B4D2E2 Membandingkan kesankesan pembandaran negara Malaysiadengan negara lain. Kad soalan ( kuiz ) 3. Komputer ( mencari maklumat di internet ) 2. Gambar ( keratan akhbar dan majalah ) B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia • Minggu 25-26 8.Migrasi • Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia. Peta dunia 2.Peluang pekerjaan .pelancongan • Menyenaraikan fungsi petempatan Negara Malaysia dari segi soaial seperti : Pendidikan. Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar -Berusaha -Bertanggungjawab BBM/BBB 1.Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia. -Bersyukur Berterima kasih BBM/BBB 1. Tayangan video B3D5E2 Menjelaskan kesankesan pembandaran di negara Malaysia. • Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi.5 Perbandaran • • • • Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran.Perdagangan. Politik Menjelaskan dengan contoh fungsi Petempatan luar Bandar. Aras 1 • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti : Perniagaan . Kegiatan Ekonomi dan Kemudahan asas • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia : Dasar kerajaan. . Perhubungan dan pengangkutan • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik ( governan ) seperti : Pusa t pentadbiran Aras 2 Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi Ekonomi . contoh kesan negatif : • Kesesakan lalu lintas • Kekurangan tempat tinggal • Pencemaran udara Cadangan Aktiviti P&P -Berusaha membangunka nnegara Malaysia. dan politik (governan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar. pelabuhan .Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu 24 1-5 Jul 5.

• Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia. • • • Sumbang saran langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran.Peluang Pekerjaan dan Migrasi • Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Negara Malaysia :  Positif  Negatif • Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. • Menghuraikan perkembangan sistem perhubunganNegara Malaysia. Perbincangan kesan-kesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan Bangkok dan Tokyo B5D2E1 Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Mereka cipta satu model petempatan/pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia • • Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia. • darat • air • udara • telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belaja -Bersyukur -Menghargai BBM/BBB 1. • Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. • Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di Negara lain :  Bangkok ( Thailand )  Tokyo ( Jepun ) Minggu 27 22 – 26 Julai 6. Kemudahan asas • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia : Dasar kerajaan. Peta buku teks m/s 162 B2D5E1 Menyenaraikan keperluan perngangkutan dan perhubungan awal Minggu Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Petriotisme Catatan/BBM/ PBS .1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Konsep Interaksi Ketersampaian Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Kegiatan Ekonomi . majalah dan internet mengenai bentuk pengangkutan dan perhubungan awal 2. Keratan akhbar.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Negara Malaysia : Saiz penduduk .

BBM/BBB 1. teleks dan internet • Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. B2D5E2 Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia Minggu 29 & 30 5-23 Ogos 6. 170. 173. • Sumbang saran tentang faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia • Mengadakan kuiz tentang faktorfaktor yang mem-pengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. majalah dan internet mengenai jenis pengangkutan dan perhubungan Negara Malaysia 2. majalah dan internet mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negaraMalaysia .3 Faktor yang Mempengaruhi jaringan Pengangkutan dan perhubungan Konsep Jaringan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.2 Pekembangan Pengangkutan dan perhubungan Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan Negara Malaysia. telegraf. • Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti: pos. Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. telefon. 174. Peta buku teks m/s 169. faksimili. Keratan akhbar. komuter sistem transit aliran ringan (LRT). • Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Keratan akhbar.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Latihan Minggu 28 29 Jul-2 Ogos 6. • Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan Negara Malaysia • Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia seperti: keretapi.  darat  air  udara  telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem • pengangkutan Negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:  bentuk muka bumi  ekonomi  dasar kerajaan  kemajuan teknologi Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:  bentuk muka bumi  ekonomi  dasar kerajaan  kemajuan teknologi -Bersyukur -Bertanggungjawab BBM/BBB 1. • • Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan Negara Malaysia. monorel.

Petriotisme Catatan/BBM/Latihan BBM/BBB 1. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar. • Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negative perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia • • Minggu 34-37 16 Sept11 Okt 6. Peta dari buku teks m/s 179 3.Mencari maklumat tentang kesan-kesan • perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. 2.bertanggungjawab BBM/BBB 1.integrasi kaw asan  politik – keselamatan (governan) Aras 2 • Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia:  Ekonomi . Lembaran kerja perbandingan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan danperhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) Minggu Minggu 31-33 26 Ogos -13 Sept Tajuk /konsep 6. Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.integrasi kaw asan  politik – keselamatan (governan) Aras 3 • Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.perdagangan  Sosial .5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam Sekitar • . PBS B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dankeistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara. B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar Malysia B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar Malaysia B5D3E1 Menghasilakn kajian kes/ laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D1E1 Mempersembahkan idea/dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkah laku . majalah dan internet mengenai kesankesanperkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Konsep -Integrasi -Lingkungan Pengaruh Hasil Pembelajaran Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.perdagangan  sosial . • Menghasilkan buku skrap mengenaikesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mempertahankan kedaulatan Malaysia . Lembaran kerja perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. • Membincangkan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. majalah dan internet. Aras 1 • Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. • Menghuraikan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubunganke atas alam sekitar Negara Malaysia Cadangan Aktiviti P&P • Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. Keratan akhbar. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Negara Malaysia:  Ekonomi . majalah dan internet mengenai kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia dan Kanada 2. Keratan akhbar.

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2013) mesra alam sekitar Minggu Minggu 38 14-18 Okt Minggu 39 – 40 21 Okt-1 Nov Minggu 41-42 4 -15 Nov Tajuk /konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan PBS ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian. Surat kebenaran sekolah • • • . BBM/BBB 1. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh :  Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. Selain daripada tajuk yang diberikan. Peta daerah kawasan kajian 4. Jantina Kaum • Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. Borang soal selidik 5. Buku teks ( muka surat 197-211 ) 2. Membincangkan tentang Penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. Peta negeri kawasan kajian 3. Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 6. • Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk : Jadual Graf Peta lakar Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan • • Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful