Krv je sasvim osobit sok

Rudolf Štajner

Svako od vas zacelo se seća da se ovo današnje predavanje svojim natpisom vezuje za jednu reč Geteova Fausta. Vi svi znate, da se u tom spevu prikazuje, kako Faust, predstavnik najviše čovečanske težnje, stupa u savez sa zlim silama, a njih u spevu opet s njihove strane prikazuje Mefistofeles, izaslanik pakla. Vi svi znate, da Faust mora sklopiti ugovor sa Mefistofelesom i da tada to pismeno Faust mora potpisati krvlju. Faust isprva smatra ovo za šalu, ali Mefistofeles izgovara ovu izreku, koju je Gete na ovom mestu zacelo ozbiljno smislio : „Krv je sasvim osobiti sok." Kod ovoga mesta Geteova Fausta desilo se •nešto zanimljivo tako zvanim Geteovim tumačima. Vi zacelo znate, da o Geteovu Faustu postoji tako obilata književnost, da bi se njom mogle napuniti čitave knjižnice. Razume se, da moj zadatak ne može biti razlaganje onoga što ovi razni Geteovi tu-mači govore upravo o ovom mestu iz Fausta, ali oni ne objavljuju nešto mnogo drukčije od onoga čemu daje primer komentar Fausta, jedan od poslednjih, od univerzitetskog profesora Minora. On slično drugim tumačima raspravlja o ovoj izreci kao o nekoj Mefistofelesovoj napomeni zajedljivoj, a Minor je stavio napomenu zanimljivu, upravo vanredno zanimljivu napomenu. — Saslušajte tačno šta on kaže, da biste se začudili, na šta sve može doći jedan Geteov tumač. — On kaže: „Đavo je neprijatelj krvi", i pri tom upućuje na to, da je krv ono što upravo uzdiže i održava život čoveku, i da zbog toga đavo, neprijatelj ljudskoga roda, može biti samo neprijatelj krvi. Ali on s pravom obraća

nestaje svaka sumnja. koje su nam došle iz narodnih priča i mita i koje imaju veze sa čovekovim životom. taj vrlo dobro zna. kako je Faust malo zagrebao nožićem levu ruku.. Ovo se zasniva na jednom značajnom osećaju. Istina je da se čovek ponajpre pita. i da je zbog toga krv sasvim osobitn sok. baš zato što je neprijatelj krvi. ako se danas udubimo u te priče i gatke. da onaj vlada čovekom koji se dočepa čovekove krvi. I to se izražava u njegovim pričama i mitima o čudnovatim silama i čudnovatim događajima. da ova krv igra istu ulogu već u starijoj obradi Faustova izdanja. kojim su postale ove gatke i ove priče. uvek sagledamo u slici ono što nam danas jasno otkriva duhovno istraživanje. U jednoj staroj knjizi o Faustu jasno Je opisano. A zeleni naučnički sto postoji isto tako kao što postoji zeleni birokratski sto. Ako se sa novog gledišta duhovnog ispitivanja ponovo udubimo u priče i mite. Ali sada da vidimo napomenu. neutralnim mastilom ili krvlju. kada se na priče. da je đavolu osobito stalo do krvi i da njemu nije sve jedno. Ovo se potpuno razume po sebi. On će u tome spaziti mudri izraz jednoga starog. a osobito u priči. nego nečim mnogo dubljim. i on u ovim pričama i ga-tkama neće naći samo ono što se naziva bezazleno gledanje. Ovde se ne može pretpostaviti ništa drugo nego da predstavnik zlih sila veruje. istinitog. Sve ove stvari. koje smo primili iz iskonskog doba i pošto smo snabdeveni duhovno-naučnim postupcima ispitivanja — to nam se ovi miti i ove priče prikazuju kao izraz neke duboke pradavne mudrosti. da on žudi baš za onim što mu je nemilo. menjaju se u naše vreme na osobit način s obzirom na celokupno gledište i shvatanje čovekovo.pažnju na to. Istina je da je bezazleni čovek u ovim pričama i gatkama mogao slikovito i jasno prikazati svetske zagonetke i da mi. kako tada umače pero u isteklu krv. . šta više da je ubeđen. Za nama je ono doba. nego da Faust treba krvlju da potpiše ne zbog toga što je đavo neprijatelj krvi nego zbog toga da bi se on. nego i glavna priča i starije pevanje o Faustu mogli su jedino i samo to misliti —. kada se nekim detinjski učenim načinom govorilo o tome. kako će on Fausta baš naročito imati u ruci time što će se dočepati bar jedne kapi njegove krvi. gatke i mite gledalo tako kao da se u njima izražava samo detinjska narodna mašta. Ali onome koji sve dublje i dublje ulazi u način. da li dobiva ugovor potpisan običnim. kako tada na levoj ruci krv se zgrušava i stvara reči: „O čoveče. U prvi čas ovo nas zadivljava. i niko ne može drukče razumeti ovo mesto. da se narod ne zanima izmišljotinama i tako nečim. beži:" Sve je ovo tačno. da se u priči izražava pesnička narodna duša. kako to biva. mudrog gledanja na svet. Ko upravi pogled u narodnu dušu. đavo. Ja bih vas zapitao. Ova pesnička narodna duša nije ništa drugo nego proizvod zelenog naučničkog stola. da mi ipak pre svega imamo posla sa primitivnim narodnim pogledima. jer je krv tako reći ono za što se čovek mora upravo boriti onda kada se bori za čoveka s pogledom na dobro i na zlo. nestaje svako čuđenje. i potpisuje svoje ime ispod ugovora. Razborit čovek može samo pretpostaviti da je Gete na ovom mestu mislio — da ne samo Gete. da li neko može zamisliti. dočepao krvi. kako je đavo neprijatelj krvi i kako zbog toga zahteva krvni potpis. ako pustimo da na nas utiču one uzvišene i silne slike. Za nama je šta više i ono doba.

gde je vladala sveštenička mudrost boga Hermesa. kao što čovek. kada posmatra čovekovo lice. „Mojim bolovima i patnjama zahvalan sam za mudrost". nazvano hermesko načelo. On pokušava dokazati. Sve što se o krvi nahodi u pričama i starim pogledima na svet obično ima značaja. nego jedno posmatranje iz duhovnog gledanja na svet. u osmehu — unutrašnja veselost. koji je iza ovoga skriven. u njenom značaju za čovečanstvo i za razvitak čovečanske kulture. knjiga dostojna čitanja. za duhovni svet.Više. razume se. On je samo izraz za svet dublji. ako stvarno ispita osnove ovih mita i priča. Mi se danas ne možemo zanimati pitanjem. onaj osobiti sok. koji vredi kao načelo cele duhovne nauke. Pravo posmatranje ovoga predmeta mora ostati za potonja predavanja. mada završetak ovoga predavanja mora i na to ukazati. Tako da duhovni istraživač ne vidi u ovom čulnom svetu nešto poslednje. Razume se. Upravo onako. koja mu izražava duševni i duhovni svet koji postoji iza ovoga sveta. jeste ovo. ako ponajpre budemo svesni značaja jednog prastarog stava. ne sme se zadržati na oblicima lica i na pokretima. i to sa bolnim iskustvom. U duhovnoj nauci uvek se o tom govorilo. Na čoveka preneta izreka „Gore je sve kao dole" glasila bi: na čovekovu licu izražavaju se oni impulsi koji počivaju u njegovoj duši: u licu oštru. Dopustite mi. nego ako prisvoji sadašnju nauku razumsku i iskustvenu. pa se preobratio u svoju suprotnost. da čovekova mudrost ima veze sa iskusšvom. pokreti i fizionomija uputiti na duševno i duhovno. Onaj koji upravo potone u bol i patnju možda će u ovom bolu i u ovoj patnji pokazati neki unutrašnji nesklad. Nedavno je izišla jedna lepa knjiga o mimici mišljenja. A danas mi želimo posma-trati samu ovu krv. to okultist ili du-hovni istaživač radi prema celom svetu. glasi : „Gore je sve kao dole. zahvalno primam. koje se u njima izražava Ono šta svaki čovek čini prosto. Tako je od vajkada duhovno istraživanje videlo u mudrosti kao neki kristalizovani bol. što se čudnim načinom baš na to povratilo sadašnje više materijalističko istraživanje. koji je upravo tekući čovečiji život. u biseru suza — duševna patnja. ne prikazuje ceo svet. koji mi svojim čulima možemo opa ziti i ispitati svojim razumom. otkuda je u pradavna vremena došla ona mudrost. koji se širi oko nas. A zanimljivo je. kao izraz duhovnoga sveta. Cela duhovna nauka na čisto je s tim. kada pristupa jednom duševnom biću. ali sve to bih dao za moje proživljene bolove i patnje. da ovaj svet. da je time dobio neku mudrost. nego jednu vrstu fizionomije. koji je čoveku pristupačan ponajpre preko njegovih pet čula. koji je vezan sa prakulturom staroga Egipta. koje nas danas ovde ponajpre zanima. Knjigu nije napisao teosof. A ovo mi najbolje proničemo u svaku stvar. kako se u . mnogo više još može čovek naučiti." Vi možete naći poneko diletantsko objašnjenje ovoga stava. nego ispitivač prirode i duše. nego će ga. Radosti i uživanja u životu. vredi kao donji. Ovde neće biti izneto kao neko fiziološko ili čisto prirodnjačko posmatranje. koja duboko poznavaše krv. ali ono objašnjenje. izložim hermesko načelo. A onaj koji je nadvladao bolove i patnje i koji nosi u sebi njihov plod. uvek će vam govoriti samo to. a čulni svet. Jer u tim pradavnim vremenima postojaše jedna mudrost. grubu — duševna grubost. da na pitanje: šta je upravo mudrost. koji je savladan. zadovoljstva koja mi je život pružio. Taj stav. da čovek ovim stvarima mora prići opremljen načinima ispitivanja duhovne nauke. U smislu ovog hermeskog načela ovaj duhovni svet nazvan je gornji svet.

na koje se ovde ukazuje.. koju čovekova unutrašnjost tako reći nudi kiseoniku koji struji unutra. kao lepu potvrdu prastarog načela duhovne nauke. kako čovek da se ponaša prema njima? Ovde se ne posmatraju samo osećanja jednoga tamnoga morala. Ova krv.. Sve se ovo pojavljuje. čovek krvlju prima životni vazduh. pitanje mira i t. pod kakvim pogodbama stoji jedan narod. tada će i uvideti. jednog duhovnog života koji leži iza ovoga. duhovna praslika. — Šta je krv po sebi. vi svi dobro znate iz prirodne nauke. Sva ova pitanja postaju svetla i jasna. da gradiva spoljnjeg sveta primi u sebe neposredno i da ih najkraćim putem upotrebi za ishranu samog bića. da stvore krv. ozbiljna i značajna životna pitanja bivovanja. kako jedno takvo sa-znanje mora uticati na CRO naš duhovni i kul-turni život. Ko će poricati da s ovim pitanjem nije vezano rasno pitanje. ovde u čulnom svetu. koje će postajati sve aktuelnije. Ovim primanjem kiseonika krv se obnavlja. Tako nas danas mora zanimati ono što se nahodi skriveno iza pojave krvi. Tako vi vidite. nego pitanja vaspitanja čitavih naroda. I kada čovek ima ovu duhovnu osnovu krvi. Vi znate. sasvim jednakog punoga jedinstva. da se sve što nas u svetu opkoljava — mineralni oklop. kiseonik. da li napreduje ili nazaduje u svom razvitku. iz kojih je sve proizišlo. ako upravi svoj pogled na velike. jeste neka vrsta tvari otrovne za organizam. životvornu krv primanjem kiseonika. Pa i ovaj ispitivač obraća pažnju na to. Najposle s tim je u vezi još jedno pitanje. što se više čovek u ovoj stvari izvija iz jednoga čisto besciljnoga postupanja i što više prodire do postupanja u ovoj oblasti. Ovo ćete uviđati sve dublje i dublje. kada razumemo tajanstveni uticaj krvi i krvnog mešanja među narodima. Pitanje. da makakvu kulturu uvede u neki drugi narod. kako se ovo načelo opet po-malja u više materijalističnom shvatanju našega vremena. Sa gledišta okultnog ili duhovno-naučnog razumeće se tačno ono što nam je dato u čulnom svetu tek onda kada se upozna gornje. neka vrsta uništača i razorača. d. njegov na-čin predstavljanja. Kada posmatrate ljude i više životinje. da li je njegova krv određena ovim ili onim. koje se vidno ponovo javlja i u naše dane? Ali mi razumemo rasno pitanje samo onda. biljni pokrivač. koja prodire u sve delove tela i u svima delovima tela slaže gradiva za ishranu. taj ne može naći pravi put.fizionomiji izražava čovekov unutrašnji život. nego velika. doslovice. vi znate da je ta krv zaista tekući život. pitanja vaspitanja ne samo mlada čoveka. stvorilo fizio-gnomski izraz. da mislilac u izrazu svoga lica ima uvek nešto što podseća na upijen bol. životinjski svet naše zemlje — smatra kao fiziognomični izraz ili donje jednoga gornjeg. da je prastara nauka opet postala predmet izučavanja današnje nauke. da se krvlju čovekova unutrašnjost otvara prema spoljašnosti. nekom vrstom sagorevanja. i naćićete. Velika pitanja nameću se u naše vreme lju-dima. Biće duhovnog istraživanja jeste u tome. duhovna prabića. kada poznamo što postoji iza krvi kao duhovna bitnost. društvene preokrete. jeste pitanje kolonizacije. Onaj koji ne zna. Čovek i više životinje imaju potrebu. — sve ovo izlazi pred našu brižnu dušu. Ova plavetno-crvena krv pretvara se u crvenu. da kiseonik iz vazduha prime u krv i da krvlju telo sagrade i održavaju. ima zadatak. kada se postavi ovo značajno pitanje o krvi. kada se susretnu ljudi uljuđenih naroda sa neuljuđenim narodima: koliko mogu neuljuđeni narodi usvojiti nove kulture? Kako se može uljuditi jedan crnac. Ovo pitanje se pomalja. koji se svuda javljaju — bilo žensko pitanje. ono što je sebi u krvi. koje će čovečanstvu postaviti budućnost i koje svaki mora spaziti. i dok se to događa. . Ona krv. društveno pitanje. jedan varvarski divljak. da ove hranljive sastojke prvo prevedu u krv. Tako i veliko vaspitno pitanje.

sagledao je duboko u radionicu prirode i u svojim narodskim delima s pravom je obratio pažnju na to. nazvanim beživotnim. zaista videti ovo . koju je učinio duhoviti Lihtenberg. U krvi se dakle nahodi pravi čovekov udvojenik. nešto izmenjena. koji ga neprestano prati. stvarima. koja se . tada tek on sebi prisvaja ono što se bejaše nahodilo u svetu pre stvaranja krvi. Ovo fizičko telo ima čovek zajedničko sa svima mineralnim. I zaista ceo čovek neprestano prima iz krvi sile koje ga održavaju. koji upravljaju iza krvi. kada ih je ponovio. Ovi osnovni pojmozi antroposofije ovde su već često izlagani. koje tu bejahu. Ali onaj koji se uživi u ove stvari videće da iza oznake i pokazivanja na viša bića zaista se i kriju takva bića. Jedan znamenit ispitivač. i s druge strane predaje krvi ono što nije upotrebio. da su — tako reći — druge sile. Doduše. Ako ove istine ljudima često zvuče u ušima kao obične reči. jedna napomena. koje ga okružavaju.Nije nepravo rekao jedan oštrouman poznavalac duše : krv sa svojim kretanjem jeste kao neki drugi čovek. koje za duhovno-naučnog istraživača nije samo nešto izmišljeno. krv. u krv. i iz koga on neprestano crpe svoje nove sile. Vidovit čovek može videti. za to ne mora uvek biti kriva antroposofija. čini samo jedan deo čovekova bića i da šta više iza fizičkog tela postoje mnoga druga bića. moramo se pozabaviti najosnovnijim pojmovima antroposofije. Ali iznad toga čovek ima tako na-zvano etersko ili životno telo. pri kojima oni ne mogu ništa zamisliti. ako neko pri nekoj reči ne može sebi ništa zamisliti. nalazi se. onima koji još ništa ne znaju o antroposofiji. koji se još nisu uživedi u ono posmatranje života i sveta o kom se ovde govori. Što je ćelijsko gradivo nižim drganizmima. Vi ćete videti. da se u razvitku sveta stvaranje krvi u opšte tek pozno pojavilo. da su osnove za stvaranje kostiju i mišića stvorene pre no što postane osnova za stvaranje krvi. U antroposofskom gledištu na svet vidimo. pa to zvuči šuplje. tek uzdignute do visine krvi. se može primeniti. Ako sada želimo proučiti tajanstvene zakone duhovne vaseljene. da ih ukratko ponovim onima koji su ovde prvi put. niti samo nešto izmudrovano. da čovek. da ovi osnovni pojmovi antroposofije jesu gornje i da nam se ovo gornje — ako smo ga upoznali — izražava u značajnim. Kada je čovek kao ljudski zametak prošao kroz pređašnje mene u razvitku čovečans^va. koji se kao neka vrsta spoljnjega sveta odnosi prema onom čoveku. za to ne mora uvek biti kriva knjiga. Pri tome i njima samima ti zakoni postajaće sve jasniji i jasniji. a kome on predaje ono što njemu više ne treba. Tek vrlo pozno vide se osnove za stvaranje krvi. u koliko se on u spoljnjem svetu pojavljuje našim čulima. — tima je ono što ću ja sada reći više ili manje: samo ređanje reči. zakonima krvi kao i u zakonima ostaloga života — kao u nekoj fizionomiji. i iz toga prirodna nauka zaključuje s pravom. da na ovoj visini izrade ono što treba-da se izradi u čoveku. Tako je i sa ocenjivanjem antroposofskih istina od naših savremenika. tek vrlo kasno izlaze one. sastavljenom od kostiju mišića i nervne mase. sličan gradivu ćelijskom u nižih organizama. kakav je Ernst Hekel. Ali nedostatak jednog pojma koji se krije iza neke reči zaista nije uvek kriv. u koliko vidimo njegov oblik i lik. Kada se prati razvšak čovekova začetka u materinom telu. izdizanjem svega pređašnjeg u ovaj osobiti sok. — eter nije ovde upotrebljen u onom značenju. Zbog toga su s punim pravom nazvali krv čovekovim tekućom životom i odredili joj značaj. kako to čini fizička nauka. — Ovo etersko ili životno telo jeste ono načelo. da u organizmu krv postaje upravo najdocnije. — da bi tada stavile krunu evoluciji preobraženjem. Kada se sudare jedna glava i jedna knjiga. ako nauče da ih ponovo primenjuju u osobitim novim slučajima. već je nešto što za njegova otvorena duhovna čula isto tako stvarno postoji kao što postoje spoljašnje čulne boje za čulno oko. pod kojima oni ništa ne mogu zamisliti. i s njim sistem krvnih sudova u čoveka.ne mogu naći u našem čulnom svetu. Ovde. Oni koji odavno poznaju osnovne zakone antroposofije zacelo će mi dopustiti. to je čoveku taj tako mnogostruko preobražavani „osobiti sok".

nego da se u njemu izražava ono što se naziva prijatnost i patnja. Ali to je samo igra s rečima. — onda se ne može govoriti o granicama saznanja. kada nešto na njih utiče. mi-saoni ljudi uvek su osećali. da upotpune ono što mikroskopom i sličnim sredstvima mogu videti na stvarima. Antroposofsko istraživanje ne stoji na tom gledištu. Nemojte misliti. to ne postoji. Na to ukazuje ono što Žan Pol u svom životopisu sam govori o sebi : on se seća sasvim tačno. da bi ih nanizalo na nit života. Teosofi koji htedoše izabrati drugo ime mesto ovoga i ne slu-te o čemu se ovde radi. Niko ne može drugom kazati „ja".etersko ili životno telo. Čovek se nahodi u razviću. U celom jeziku postoji jedna jedina reč." To je od prilike isto tako pametno. Astralnom telu dužnost je — u čoveku i u životinji — izazvati ono što je živo na to da postane osećajno veštastvo. to ipak još ne dokazuje. Ono što čovek iznutra doživljuje nalazi se u astralnom telu. a sto-licu stolicom. U unutrašnjosti stvorenja mora se pojaviti slикa kao refleks nadražaja. Što ja ne mogu saznati. mora on upravo drukči postati. Jedna nova grupa naučnih ispitivaчa prirode mislila je da može pridati biljkama osećanje u pravom značenju. Ono je ono što neorganska veštastva (tvari) izaziva na živo bivovanje. mora se pokoriti mom sadašnjem gledištu. Ova granica samo postoji dotle dok čovek nije otvorio svoja unutarnja čula. što vi možete izgovoriti samo za ono čemu pripada ovo ime : to je rečica „ja". To „ja" mora isticati iz . Time ste u bitnome nagovestili i razliku između biljke i životinje. Čovek nadmašava životinju nečim sasvim o-sobitim. i kada je čovek takav i takav. kao prisvojiš potrebne sposobnosti za opažanje duhovnih stvari. radost i bol. da izmisle nešto za sebe. da biljka jednu takvu draž i iznutra izdiže do jednog osećaja. koja je ovde u dvornici. koja se načelno razlikuje od svih drugihreči. S toga i agnosticizam nije ništa drugo nego silan teret za našu kulturu. kao kad neki slepac kaže. Sva tako nazvana spoljašnja nauka o duši previđa najznačajniju stranu ovoga pitanja. Tako dakle vidimo. " T o u čini na njega značajan utisak. koje čovek ima zajedničko sa biljnim svetom. kakav sam takav. patreba ovde i docnije još jednom pokazati. Ali ako postaneš drugi. Tako da se u živome ne pokreću samo sokovi. Ali ima jedna reč. On kaže : čovek je takav i takav. od eterskoga ili život-nog tela i od astralnog tela. Treći član jeste tako nazvano astralno telog vrlo lepo i osobito značajno tako nazvano. i ako se u nekih biljaka dogodi odraz na neki spoljnji utisak. Ali to nije osećaj. da je okultnom istraživaču ovo životno telo samo nešto što on uz beživotno još zamišlja. O nekoj stvari ne može odlučivati onaj koji o tome ništa ne zna nego onaj koji je od toga nešto doživeo. u dvorištu roditeljske kuće prolete kroz dušu misao : ti si zaista jedno „ja". zato antroposofija govori: ako ti ostaneš onakav kakav si. da je iznutra doživljuje. kada im se nešto približi. mada ima prelaza. da su boje neka maštanija. ne možeš ništa videti od eterskog tela. on može saznati samo to i to. Za neke biljke razumljivo je po sebi da se draže. Njegovo je tvrdo načelo da ne govori : „Ovde stojim ja kao istraživač. Na ovo treba odgovoriti: ako je čovek danas takav i takav. i ono će vam pokazati o čemu se radi. a to čime čovek nadmašava životinju. ti si jedno biće koje može sebi iznutra reći „ j a . može svako od vas kazati ime. da je ovo astralno telo s pravom tako nazvano. i tada će on i drukče saznavati. Što postoji u svetu. Drugi čovekov deo jeste dakle etersko telo. što oni tada nazivaju životnim načelom. jedno ime. i zaista možeš govoriti o „granicama saznanja" i o „Ignorabimus". podiže ih iz neživota. da se ono što se izdiglo do životinje sastoji od fizičkog tela. Svakoj stvari. svaki može nazvati sto stolom. Pratite me za nekoliko minuta u jednom tananom razmišljanju. kako njemu kao malom detetu. To pokušavaju istraživači prirode ! Oni pokušavaju to.

A to znači : etersko telo preobraća čulnu materiju u životne sokove. U starijim kulturnim religijama. u zvučnoj lestvici sedam tonova. da se čovek sastoji od fizičkog tela. kada posvećeni izgovaraše „ime" . već što mora zazvučati iz najunutarnjijeg. Sve religije osećahu da se u tom ja izražava ono biće u duši. u sebi.do životinjskih oblika. Sada pokušavamo. i sedam stepena ljudskoga bića.same dubine duše : to je ime koje duša može dati jedino sebi. ili drugim rečima: Manas = duhovno „ j a " u suprotnosti prema samom telu. još u staroj jevrejskoj. da se spoljašnje kretanje ogleda u unutrašnjim doživljajima. I to tako. — U ovoj reči iskazuje se četvrti član čovekove bitnosti. Pokretahu se redovi slušalaca. Tu počinje onaj razgovor duše sa sobom. duhovno. Tu počinje tada ono što nikada ne može ući u nas preko spoljašnjih čula. Budhi = životni duh. da shvatamo u koliko je čovek postavljen u životinjsko carstvo. koji će postati iz krvi. koji je začet kao mala klica u unutrašnjosti i usavršiće se u dalekoj budućnosti Tako mi imamo. u kom se božanska ličnost javlja u duši. Sva veštastva od kojih je čovek sastavljan nala-zite i na polju u beživotnoj prirodi: kiseonik. pravi istiniti duhovni čovek. Uzmimo najpre ono što se u čoveku hristalovalo kao njegovo fizičko telo.. Treba ukazati na to. kao u dugi sedam boja. i ovo etersko telo deluje i u životinji i u čoveku kao i u biljci: ono izaziva ono što je samo čulno . koji u krugu jednog ze-maljskog bivovanja ima jedino čovek. . od eterskog tela. od astralnog tela i od svoga „ja" ili od pravog unutrašnjeg života i da se u ovom unutrašnjem životu nahode klice za tri dalja stepena razvića. kada se slutilo ono što se iskazuje tom rečju. On to ima zajedničko sa tako nazvanom mrtvom prirodom.nepoznatog Boga". i ma kako to prevela današnja filologija. nazvali su ovo ime „neiskazano ime Božje". Kada o ovom fizičkom telu govorimo antroposofski. To etersko telo prožeto je opet astralnim telom. kad se otvori put duhu u dušu. i ja sam sam za svakog drugog jedno „ti". koji se opet dele na četiri donja i tri gornja stepena. Samo treba ukazati na to što će u čovečanskom razviću biti ostvareno u budućnosti ovim četvrtim članom. o onom što iza fizičkog tela stoji kao sila-priroda Pogledajmo biljku kao biće već s eterskim telom. u carstvu atoma sedam stepena atomske težine. staro jevrejsko ime Božje ne znači ništa drugo nego to što se danas iskazuje rečju „ja". Atma = duhovni čovek. Budhi i Atma. Mi smo time toliko odmakli. Ovo „ja" opet obuhvata u sebi i izgrađuje klice višim stepeni-ma čovečanstva. tada nikako ne govorimo o onom što oko vidi — nego govorimo o spoju sila. a šta čini ovo astralno telo? Ono izaziva pokrenuto veštastvo na unutrašnje zajednačko kruženje sokova i tvari. kada to „ja sam koji sam" u hramu odjekne. što takvim načinom tako nazvane beživotne sile preobražava u životne sokove? Mi to nazivamo etersko telo. kojim duša u seba samoj može dati reč svojoj osnovnoj bitnosti božanskom. što se po svom zna-čenju nikada ne može nazvati spolja. a to su Manas. fiziognomski izra-žava u donjem. koje su sklopile fizičko telo. koje fizička gradiva izdiže do života. koji danas čoveku lebdi samo kao ideal. kako nam ono izlazi pred oči u čulnom svetu. da sebi jednom objasnimo kako se ovo gornje. Šta je to. Svaki drugi je za mene jedno „ti".

vodonik. otisak velikoga sveta. celu vaseljenu u pojedinačnom otisku. Kada bi čovek mogao utonuti u ovaj simpatični . na svzkoj strani ima red čvorova. astralno telo izaziva osećaj sasvim osobitim načinom. Cela vaseljena zablesne u tupoj unutrašnjoj svesti živoga bića. grana se i račva i šalje svoje končiće raznim organima: plućima. sumpor. ono vodi jedan u sebi za-tvoren život. Ovi živci žive tupim unutrašnjim životom. Ali — i molim da se ovo naročito za-pazi — šta oseća neko biće. Kada posmatrate jedan kristal. Ovi živci su iz-ražajna sredstva. gde se odnosne sile u njemu moraju spajati. kao i biljka. I ljudsko biće. koji ga izazivaju da postane živo veštastvo. Osećajni život prostog bića jeste dakle jedan otisak vaseljene. dostojna da se zapamti. šta živi tada u osećajima najprostijega bića? U ovim osećajima ogledaju se vaseljenski zakoni. ima u sebi sokove. tako se opet ovaj vaseljenski svet ogleda u simpatičnom nervnom sistemu. Tako mi imamo dakle beživo veštastvo i veštastvo prožeto osećajnim živcima. jer svaka životinja mora imati svoje sasvim osobite oblike kostiju. i živo.ugljenik. A osećajno veštastvo nahodi se samo onde gde ima bar podloge za ono što se docnije javlja u izgrađenom živča-nom sistemu. — isto tako kao što ne možete iščupati čoveka iz njegove cele okoline. koja ga okružava. videće u njemu celu prirodu. to je ona na drugoj strani izravnata većim obimom. Pokrenuti so-kovi jednoga bića već su mali svet. — Uzmite čoveka. Tako i u obliku kristala živi cela vase-ljena. onda ono što mi zovemo astralno telo mora biti prožeto eter-skim telom. Ovo je jedna veoma zanimljiva činje-nica. priboru za varenje it. koji vam je malo čas prikazan. Ovaj simpatični nervni sistem znači ponajpre — osećajni život. A kada je veštastvo izazvano do osećaja. kakvoj je životinji pripadala ta kost. Ali sada. samo svoje životne pojave. U takvom prostom živom biću čovek ima posla sa jednom tupom svesnošću. u njemu moraju živeti. dužni ste ponajpre predstaviti sebi u ovom kristalnom obliku izraz nekih prirodnih zakona. koji vladaju napolju. Ali što je ta svest više tupa. u tako nazvanom neživom carstvu. na primer. pokretno veštastvo — u osećajno veštastvo. Ali čovek svojom svešću ne može segnuti do onoga što se preko ovih živaca saznaje kao ogledalom o svetskim pojavama. I ko kristal tačno posmatra. Bočnim strukovima on je svezan sa kičmenim stubom. Kristal ne bi mogao postati bez cele prirode. za stvaranje unutrašnjih slika kao u ogledalu o onom što se napolju zbiva. kao što je kristal otisak njenog oblika. i onako kako je čovekov život sagrađen iz okolnog vaseljenskog sveta. Pogledajte. Ako je potrebno da se izazove ono što je eterskim telom obraćeno u živo veštasto za unutrašnje shva-tanje. bez obzira na tu krv. Astralno telo izaziva osećaj. ako bi bio izdignut iznad zemlje samo za koju milju. tako je to već i kod kristala. d. i tako da pojedino živo biće mikrokosmički oseća u sebi ceo makrokozam. a u kome je učlanjen i jedan nervni sistem. Šta je nju stvorilo? Ona je pretvorila neživo veštastvo u živo veštastvo. A isto tako izražava se cela vaseljena i u živom veštastvu pojedinoga bića. d. pošto bi morao umreti. Sasvim je tačno ono što je Kivije rekao. da sat vršen anatom po jednoj kosti može zaključiti. na ovom stepenu. neku nižu životinju. astralno telo pretvara ovo životno veštastvo u osećajno veštastvo. Vi ne možete iščupati jedan član iz vaseljene i postaviti ga zasebno. Kao što se čovek može zamisliti samo na onom mestu na kome je. koje je snabdeveno samo sa ova tri tela? Ono oseća samo sebe samo. Ali u čoveku se sada također ne nahodi ništa drugo nego zapleteno razviće onih triju tela koja se nalaze u najprostijem osećajnom životnom biću. Etersko telo pretvara neorgansko veštastvo u životne sokove. fosfor i t. od vanrednog značaja. — uzmite ga kao jedno biće koje je stvoreno od ve-štastva fizičkog sveta koji ga okružava. Ovaj prvi nervni sistem jeste tako nazvani simpatični Ovaj sim-patični nervni sistem u čoveku širi se duž kičmenog stuba s obe strane.

5) ono načelo koje etersko telo oličava. Isto onako kako etersko telo menjajući se izaziva astralno telo. a višim nervnim sistemom ono što se zbiva u njemu. vidimo. on oseća svoj unutrašnji život i iz ovoga svoga unutrašnjeg života gradi on sebi na višem stepenu novi slikovni život. bezoblična gradiva utiču u čovečje telo. Simpatičnim nervnim sistemom jedno biće oseća šta se zbiva izvan njega. No mada je u toku razvića do sim-patičnog nervnog sistema vaseljena odražena kao u ogledalu. i tada ovaj unutrašnji život proizvodi iz sebe samog slike spoljašnjega sveta. savršenijim načinom. simpatičnom sistemu pridružuje se kičmena moždina. fizičke sile. 2. ne samo mali isečak sveta. I najviši oblik nervnog sistema. da mi imamo ionajpre jedan petočlani lanac. — Neke niže životinje svakako su održale i sačuvale još i danas ovaj stepen svesnosti: ovo je dakle jedna tupa. Čovek je dakle izgubio podobnost doživlja-vanja iskonske tupe slike spoljašnjega sveta. što ga opaža sadašnji čovek. nego sama odražena slika stupa u odnos s okolinom. primivši niže kruženje sokova. nego ono spaja s ovim svoj osobiti unutrašnji život. U čoveka iz davnoga doba beše jedna danas savladana vidovitost. preko koga neživa gradiva prodiru spolja i stvaraju čovečje telo. 2) etersko telo. I ovim oličavanjem postaje ono što se proživljava u našem „ja". — Ali za čoveka nastupa nešto drugo. ali svetlijim. ali je ona u stvari prostranija nego li današnja čovekova svest. . Promena astralnog tela proširuje se do eterskog tela. Vidimo kako spoljašnja. uzima gradivo za stvaranje slika spoljašnjega sveta iz više raščlanjenog astralnog sveta. Ona zrcali prostrani svet kao tup unutrašnji život. koja se može poznati. tako se i u čoveka oličava prvo načelo. tada se od njega više ne traži. kako se tada preko astralnog tela stvaraju slike spoljašnjeg sveta. 3) astralno telo (ili 1. sumračna svest. kako etersko telo izaziva ova gradiva u žive tvorevine. da se u njemu samo ogledaju iskonski stvarački zakoni vaseljenski. koji je ovako sastavljen: 1) fizičko telo. S ovim preobražajem ide uporedo na viši stepen razvića drugi preobražaj. koji doduše zrcali mali komad spoljnjega sveta. Krv je isto tako izraz oličenog (individualisanog) eterskog tela kao što su mozak i kičmena moždina izraz oličenog astralnog tela. 4) više astralno telo. Ova promena kod današnjeg čoveka nahodi se tek u prvoj klici. kako se simpatičnom nervnom sistemu pridružuju sistemi kičmene moždine i mozga. kako veliki zakoni vaseljene upravljaju i rade. niži ili simpatični nervni sistem). Sistem kičmene moždine i moždani sistem dovode tada do organa koji postavljaju svezu sa spoljašnjim svetom. životni sokovi koji se nahode i u biljci. Ovo telo tada ne preživljava više samo vaseljenski život u tupoj svesnosti. tako i ono što je iz eterskog tela proizraslo i oslobodilo se. kako se dalje odraz spoljašnjeg sveta razvija u unutrašnje doživljaje. koji postaje ogledalom sveta oko njega. kada se osobitim postupcima isključi rad višeg nervnog sistema i time se oslobodi niža svest. Kada smo s ovog gledišta tako prostrano propratili čoveka u njegovu razviću. tada je ovo izraz svršenog preobražaja astralnog tela. Kada je u čoveku stvaranje toliko odmaklo. izdignuto iz nižega astralnog tela koje je izraženo u kičmenoj moždini i u mozgu. 3. on bi (kada bi uspavao svoj viši nervni sistem) video kao u nekom svetlosnom životu. neorganske. Tada čovek jednim osobitim načinom živi u tom nervnom sistemu.nervni sistem. na ovom se stepenu razvića biće otvara opet prema spoljašnjosti. neutralne. pretvara niže sokove u ono što nazivamo krv. Kao što su ova dva načela bila oličena. u današnjem opštem čovečanskom razvitku. Kada se simpatični nervni sistem spoji sa višim delovima nervnog sistema.

on pada u ono što svesnost može doživeti u krvi. Prema unutrašnjosti upravljen je pogled ovoga „ja". Poreklo nas stavlja tamo gde mi po svojoj krvi spadamo. koje se ovde posmatraju. u kome ovaj postupak još nije ostvaren. kada je u hipnozi. prema spoljašnjosti upravljena je volja toga „ja". gde čovek postaje stvarač. postaje krv. ne bi moglo iz sebe samoga kazati „ja". jedna pojava jeste poreklo. koje ono proizvodi o spoljašnjem svetu. — Ali kada čovek otvori svoje oko spoljnjem svetu. ponovo samostalno stvara likove i slike. još ga ne oseća kao unutrašnji život. pretvara ih u žive stvaračke sile i preko njih gradi današnje čovekovo telo. srodnost u svesnih bića.Prelazi li sada promena na etersko telo." Jedno biće sa samim simpatičnim nervnim sistemom zrcali spoljašnji svet. Time se krvi daje prilika. kojim krv prima ono najviše što može oduzeti okolnom svetu. Na dve strane upućuje ovo „ja". Čovek se rađa iz jedne zavisnosti. iz jednoga plemena. ali u krvi se također unapred stvara ono što se pri-prema za čovekovu budućnost.. on bi mogao u sebi proizvoditi i u sebi proživljavati samo slike spoljašnjega sveta. Ovo oblikovanje dolazi do izraza kao opa-žanje svoga „ja". U krvi se isto gako obuhvata što se obrazovalo iz stvarne prošlosti čovekove. Ovim načinom prošli smo mi put od spoljašnjega sveta unutrašnjem i opet natrag od unutrašnjeg spoljašnjem. tada bi on mogao sebi . Ovde se nama stavlja pred oči jedan postupak. Jedno „ja-biće" mora biti podobno primati u sebe spoljašnji svet i ponovo u sebi samom proizvoditi. Otuda. Ali biće s krvlju proživljava svoj unutrašnji život kao svoj oblik. Kao što preko mozga spoljašnji svet postaje čovekovom unutrašnjošću. tada ovaj oblik nije više samo spoljašnji svet: on je „ja. kada želim prikazati zapletene pojave. — Moram govoriti u slici. Mi vidimo. kada posmotrimo dve pojave. Kada bi čovek imao samo mozak. da postanak krvi počiva onde gde čovek kao samostalno biće staje nasuprot spoljaš-njem svetu. Nijedno biće. Jedno „ja" može doći do izražaja samo onde gde jedno biće može u samom sebi stvarati slike. ono dakle još ne oseća ovaj spoljašnji svet kao sebe. i krv je spoljašnji izraz toga upućivanja. Krvni sistem sa srcem jeste izraz promenjenog eterskog tela. — Svoje telo uobličavamo krvlju prema slikama unutrašnjeg života s pomoću kiseonika spoljaš-njega sveta. Tako je krv sok koji gradi čovekovo telo. U krvi počiva načelo za postanje našega „ j a" . Zbog toga čovek kad zaspi pada u nesvesno stanje. reći samo ovo: „Spoljašnji svet ponovljen je u meni još jednom kao slika u ogledalu. somnambulizmu ili u predačkoj vidovitosti — tada on uronjava u još dublju svesnost i opaža velike svetske zakone . prema spoljašnjosti one su upravljene kiseoniku spoljnjega sveta. i ono što on nasleđuje od svojih predaka nalazi svoj izraz u krvi. kako se to obično kaže. unutrašnji svet u čovekovu telu preobražava u jedan spoljašnji izraz. to jest ono što krv svagda obnavlja. prema unutrašnjosti upravljene su krvne sile: one grade unutrašnjost. Jedno biće sa kičmenom moždinom i mozgom oseća stvaranje slika kao u ogledalu unutrašnjim životom. druga pojava jeste iskustvo sveta spoljašnjih doživljaja. — Sada je dvoje mogućno." Ali ako on može ovo ponavljanje spoljašnjega sveta sagraditi u jedan nov oblik. tako se preko krvi ovaj. tada krv prima u svoje stvaračke sile one slike koje su proizveli mozak i čula. gde dakle može oživeti njegovo „ja". novim životom snabdeva. Ova uloga biće nam jasna. gde čovek iz osećaja. Krv stoji tako u sredini između unutrašnjeg slikovnog sveta i spoljašnjeg sveta živih likova. kada čovek priguši svoju višu svesnost. kiseonik. Krv prima slike spoljašnjeg sveta. kao što su sistemi kičmene moždine i mozga izraz promenjenog astralnog tela. njegova lična volja. postalih od spoljašnjeg sveta. koje su preko mozga postale unutrašnje. iz reda svojih predaka. iz jedne rase. da sebe otvori spoljnjem svetu.

više kao neko živahno pojačano sanjanje. Tada oni govorahu: „ja" sam to proživeo. živ kao u sadašnjosti. ovom današnjem čoveku ostaje nesvesno. Ako se u vremenu vraćamo našim daljim pretcima. koje su dobivene preko mozga. On se ne sećaše samo svoga detinjstva. Čovek ne bejaše uvek svestan na takav način na kakav je sada. preživljavaše on u svojim predstavama doživljaje svojih predaka. tada zapažate. To beše osećanje stvarno i istinito. On nema ni pojma. Ove predstave spoljašnjeg sveta utiču na njegovu krv. da svima narodima zemaljskim nastupa trenutak. seća se samo onoga što je proživeo spoljašnjim čulnim iskustvom. unuk. On se prostiraše preko predačkog iskustva. jednim imenom označavahu zajedničko ime. Sve u svetu nahodi se u razvitku. On može imati svesti samo o tom što je od svog detinjstva naučio ovim načinom. kakvog su oblika njegovi unutrašnji organi. dobiva se predstava o tom da se ona izražava i u jednom sećanju koje tome odgovara. nego i ono što se nahodilo u telesnom obliku. Naprotiv. ipak je istina. a u najdubljem somnambulizmu i rad kičmene moždine. I ako je to neverovatno za današnji materijalistički način predstavljanja. Ali su na čoveku gradile sile njegovih predaka. I čovek. Zato što čovek imađaše ovu svesnost. . pa kako je ovo „unutrašnje" posledica nasledstva. I pošto je ovaj telesni oblik nasleđen od predaka. s dedom. koji proživljava samo što opaža svojim čulima. izvede ovu promenu. Oni se sećahu toga. što znači : u tupom. Čovek se osećaše članom či tavoga reda pokolenja. kojom ljudi posmatrahu ne samo svoje čulne opažaje kao svoje sopstvene doživljaje nego i doživljaje svojih predaka. stvorene čulima. čulnim iskustvima. To znači: njegovi pretci komešaju se u njegovoj krvi. jer on preživljavaše njihove doživljaje kao svoje. zato on i ne označavaše jednim imenom samo svoju ličnost. Kao što čovek ima oblik nosa od nekog svog pretka. Doduše ovaj raniji oblik čovekove svesnosti bejaše taman prema sadašnjoj budnoj svetloj svesnosti. Čovek je tada prigušio rad mozga. ne samo o onom što je njihova sopstvena ličnost preživela nego i o onom što pretci behu iskusili. on proživljava rad svoga simpatičnog nervnog sistema. Sin. šta je u unutrašnjem životu njegova tela nasleđeno od njegovih predaka. i t. U ovakvom slučaju krv tada ne izražava više slike unutrašnjeg života. Tada u krvi življaše ne samo ono što čula behu primila spolja.kao u snu. nalazimo drugu vrstu svesnosti. već čitav red pokolenja. tako ima i oblik svoga celoga tela. samo mnogo jasnije i sjajnije nego u najsjajnijim snovima običnoga spavanja. to je čovek osećao u sebi život svojih predaka. Sada čovek u svom budnom dnevnom životu opaža svojim čulima spoljašnje stvari i pretvara ih u predstave. Kada se vratite povesnicom u prošlost. nego ono što je spoljašnji svet u nj ugradio. Tako ne beše u davno doba. koje prolažaše kroz njih sve. Otuda u njegovoj krvi živi i radi sve ono što je primio spoljašnjim doživljajima svojih čula. pa i čovekova svesnost. U prigušenoj svesnosti oseća on u sebi svoje pretke tako kao što pri budnoj svesnosti oseća slike spoljašnjeg sveta. Pa šta to izmeni ovaj oblik svesnosti u drugi? Jedan događaj. Pamćenje je sada ispunjeno ovim doživljajima. Drukčije beše ovo u čoveka davnog doba. On tada tupo proživljava još život svojih predaka. tamnom obliku život u celoj vaseljeni. zato što življaše na samo u svom ličnom svetu nego zato što u njegovoj unutrašnjosti oživljavaše svesnost njegovog prethodnoga pokolenja. nego i doživljaja svojih predaka. ali zato on beše obimniji. da jednom postojaše svest. On proživljaše ono što u njemu beše. Ovaj život njegovih predaka bejaše u slikama koje primi njegova krv. koji tajno-naučna povesnica dobro poznaje. Sin se osećaše vezan u jedno „ja" s ocem. Ako se takva svesnost zamisli pojačana. d.

to ima silu nad tobom. kada bliski brak prelazi u daleki brak. i značajan je trenutak za čovečanstvo. kada se ugasi podobnost njenog primanja takve predačke sile meša-njem sa tuđom krvlju. Ovo je također razlog. koja se u svih naroda nahodi i ranije ili docnije nastupa. i ovu svesnost nalazimo izraženu u starim narodnim pričama. O tome pričaju narodne pripovetke i miti. znači rođenje spoljašnjega uma. tako je obratno današnja budna svetla svest razvijena iz jedne stare sumračne vidovitosti. Narodi imaju svesnost o tome. onoga je i čovek. i ovaj proboj plemenskog načela. on pušta da kroz pojedine članove teče ona ista krv koja tolikim pokolenjima proticaše kroz pleme. tada bi presečena i ova veza s pretcima. ja sam tebe privukao sebi. i pokušajte. To je trenutak. Sila narodnih predanja presta. sa dalekim brakom. tada sam te ščepao tamo gde se čovek jedino može uhvatiti. kome se čovek predaje. To je nemogućno. u kome on prestaje posedovati prastaru mudrost. brakom. što neki praljudi moraše propasti. Stoga predstavnik zloga načela govori : Napiši mi svoje ime krvlju ispod ugovora. u čijoj sekrvi izgradila ta njegova okolina. ili čovekovo „ja". Od krvi se može zahtevati samo ono što krv još može podneti. kako to obično nastupa u kolonizaciji. U sadašnje doba ceo okolni svet. kao u pomešanoj krvi sadašnja svest. Mada ovo tako iznenađuje. tada će onaj koji poznaje evoluciju moći kazati. I koja sila makad želi zavladati jednim čovekom. da mu nakalemite jednu stranu kulturu. Kao što onaj koji prolazi kroz okultno razviće ponovo podiže ovu vidovitost i pretvara je u nov oblik. . Kada tvoje ime tvojom krvlju na-pišem. da se sve može nakalemiti svakom. i tada se neće više veroviti. kroz narod. izražava se u krvi. U „krvi" potomka mogahu se osetiti uticaji predačkih sklonosti Kada krv bi pomešana dalekim. kada kolonisti dođoše u određene krajeve. S pojavom dalekoga braka poklapa se i rođenje lotičkog mišljenja. kada ne mogaše više uticati na krv. kada je slomljeno ovo načelo. rođenje razuma. U davna vremena sa sećanjem na predačke doživljaje nasleđivahu se i njihove sklonosti prema ovom ili onom „dobrom ili rđavom". a u mešanoj krvi sila svojih doživljaja. rođenje razuma. U ovome je duhovno dubok zamah pomenute Faustove reči. tada ona mora vladati njegovom krvlju. To je saznanje. Daleki brak uleva čoveku novu krv.. koje će se sve više i više potvrđivati spoljašnjim ispitivanjem.koji vam se kod svakog pojedinog naroda može označiti sasvim tačno. onu mudrost koja strujaše kroz krv mnogih pokolenja. I ovaj stav vredi u najširem obimu. koja se javlja. pojedini članovi porodice stupahu u brak među sobom. da li jedna strana kultura može biti primljena ili ne može. Kod pračoveka telesna unutrašnjost više se izražavaše u krvi. ona na njega mora uticati tako. S ovoga gledišta moraće se ovo pitanje prosuditi. Bliski brak čuva krv pokolenja . da se taj uticaj izražava u krvi. Mešanje krvi. Uzmite jedan na-rod koji je izrastao iz neke okoline. što u starim vremenima bejaše postajala jedna vrsta sumračne vidovitosti i što su miti i priče potekli iz ove vidovite moći koja se u srodničkoj krvi može iživljavati. ova mešavina krvi. Čija je krv. Oni nam kažu: što ima silu nad tvojom krvlju. Kada se sudare dva skupa ljudi. U ranije doba plemena ostajahu zatvorena u sebe. u isto vreme jeste ono što odvajkada ponajpre gasi vidovitost. ovo je istinito. Ovo nalazite u prvo doba kod svih rasa i plemena. u kome on prestaje imati stara predanja. On se nauči u svojim moralnim sklonostima upravljati se prema onom što je iskusio u ličnom životu. Ovo je baš značajno. Ako dakle neka zla sila želi zadobitg uticaj na čoveka. Tako se u nepomešanoj krvi izražava sila predačkog života. kada se tuđa krv meša s tuđom krvi. To je već započeto. Čovek pređe na svoj lični život. i ovaj okolni svet stvara tako unutrašnjost prema spoljašnosti. kada narod stupa u novo kulturno stanje. da bi podiglo čovečanstvo na viši stepen razvitka.

jer on želi imati njegovo „ja". a fizičko telo. Može se.Otkriće novije nauke. stanje krvi i „ja" jesu „srednje". ali vidovita snaga umire pod uticajem mešanja krvi ili dalekog braka. U životinjskom svetu tuđa krv ubija tuđu krv. budna svetla svest.zaista : „Krv je sasvam osobiti sok". tako je krv izraz našega „ja" — Fizičko načelo. U čovečanskom svetu tuđa krv ubija ono što je vezano sa srodnom krvlju : tupu. U toku razvića bio je ubijen duhovni život bliskog braka. i u razviću rađa se nova svest. da se rađa razum. Budna svetla svetlost sadašnjega čoveka jeste dakle posledica jednoga čina ubijanja. Kao što je fizičko telo izraz fizičkog načela. kada se njegova krv pomeša s krvlju nesrodnoga porekla. astralno telo izraz nervnoga sistema. kada se ispitivanje pono-vo započne s ovog gledišta. Lepota i istina vladaju čovekom tek onda kad imaju njegovu krv. jedna krv ubija drugu. Time se uništava sila vidovitosti. Čovek ja tako stvoren. ako želi napredovati u praktičnom životu. ako se kolonisanjem od njegove krvi zahteva ono što njegova krv ne može podneti Jer se u krvi izražava Ja". jer su one suviše uda-ljene jedna od druge. koja postanjem dolazi iz životinjskog carstva. nećete ih ubiti. Ono dakle što može živeti u krvi čovekovoj. -. — Fizički organizam čovekov izdržaće. i u dosta bliskom vremenu proučavaće se uticaj mešanja krvi i moći će se u čovekovu životu pratiti unatrag. nervni sistem jesu „donje". sumračnu vidovitost. — Dakle : krv sa krvlju životinjskih vrsta koje su u razvitku udaljene ubija. izaziva pravu smrt. to živi u njegovu „ja". — razum. etersko telo izraz životnih sokova i njihovih sistema. tako ovo ubijaše staru vidovitost nižega čoveka. kada su suviše udaljene. Zato ono što želi zavladati čovekom mora zavladati njegovom krvlju. . životni sistem. Pomešajte čovekovu krv s krvlju nižih majmuna. i ako tuđa krs pređe tuđoj krvi. jeste jedno staro okultno saznanje. ubiti tuđ narod u njegovoj osobenosti. Mefistofeles dokopava se krvi Faustove. ako se krv i krv mešaju. krv sa krvlju srodnih životinjskih vrsta ne ubija. — nastupauništenje. Ceo današnji duhovni život nije ništa drugo nego posledica krvnog mešanja. pomešajte čovekovu krv s krvlju viših majmuna. astralno telo jesu „gornje". Na ovo se čovek mora obzirati. Kod čovečanskog razvića nahodi se dakle na višem stepenu nešto slično onom što je u životinjskom svetu na nižem stepenu. Kao što mešanje krvi životinjskih vrsta. etersko telo. a nisu suviše udaljene po razvitku krvi. na primer. ali se zato iz da-lekoga braka bilo rodilo nešto novo. Stav koji čini osnovnu misao ovoga predavanja uzet je iz dubine saznanja. da kada se krv jedne životinje pomeša s krvlju njoj nesrodne životinje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful