You are on page 1of 205

G H I D U L

LUCRĂRILOR DE REFERINŢE
în colecţiile

Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti

Seria: Geografie. Geologie. Paleontologie

Bucureşti 2005
Seria 14
1

CUPRINS

Lista siglelor utilizate în ghid Nota redacţiei 8

7

I. GEOGRAFIE-------------------------------------------------------------1. Generalităţi ----------------------------------------------------------1.1 Bibliografii, biobibliografii, cataloage ---------------------1.2 Enciclopedii, dicţionare, lexicoane -------------------------1.2.1 Generale -------------------------------------------------1.2.2 Regionale -----------------------------------------------1.3 Tratate, istorii, studii ------------------------------------------1.3.1 Generale -----------------------------------------------13.2 Regionale ---------------------------------------------1.4 Atlase ----------------------------------------------------------1.4.1 Generale -----------------------------------------------1.4.2 Regionale ----------------------------------------------1.5 Biografii -------------------------------------------------------II. GEOGRAFIE FIZICĂ -----------------------------------------------1. Generalităţi ----------------------------------------------------------1.1 Dicţionare -------------------------------------------------------1.2 Tratate, studii ----------------------------------------------------1.2.1 Generale -------------------------------------------------1.2.2 Regionale --------------------------------------------------

9 9 9 10 10 13 15 15 19 20 20 24 27 31 31 31 31 31 34

2

1.3 Comunicări ştiinţifice ----------------------------------------2. Geomorfologie --------------------------------------------------2.1 Enciclopedii, dicţionare, glosare -----------------------------2.2 Tratate, dicţionare, glosare -----------------------------------2.2.1 Generale -------------------------------------------------2.2.2 Regionale -----------------------------------------------2.3 Comunicări ştiinţifice ----------------------------------------3. Hidrologie ----------------------------------------------------------3.1 Enciclopedii, dicţionare -------------------------------------3.2 Tratate, istorii, studii ----------------------------------------3.2.1 Generale ------------------------------------------------3.2.2 Regionale -----------------------------------------------3.3 Comunicări ştiinţifice ---------------------------------------3.4 Atlase ----------------------------------------------------------4. Climatologie. Meteorologie -----------------------------------------4.1 Bibliografii ------------------------------------------------------4.2 Enciclopedii, dicţionare ---------------------------------------4.3 Tratate, istorii, studii -----------------------------------------4.3.1 Generale -------------------------------------------------4.3.2 Regionale ------------------------------------------------4.4 Comunicări ştiinţifice -----------------------------------------4.5 Atlase -----------------------------------------------------------III. GEOGRAFIE UMANĂ -------------------------------------------1. Geografie umană, economică şi politică ------------------------1.1 Enciclopedii, dicţionare, lexicoane, ghiduri ---------------1.1.1 Generale ---------- ---------------------------------------1.1.2 Regionale ------------------------------------------------3

40 41 41 41 41 43 46 46 46 47 47 51 54 55 55 55 56 56 56 59 60 61 62 62 62 62 63

1.2 Tratate, istorii, studii -----------------------------------------1.2.1 Generale -------------------------------------------------1.2.2 Regionale ------------------------------------------------1.3 Comunicări ştiinţifice -----------------------------------------1.4 Atlase ----------------------------------------------------------2. Geografia turismului -----------------------------------------------2.1 Enciclopedii, dicţionare, lexicoane, ghiduri ----------------2.1.1 Generale --------------------------------------------------2.1.2 Regionale -------------------------------------------------2.2 Tratate, istorii, studii -------------------------------------------2.2.1 Generale --------------------------------------------------2.2.2 Monografii -----------------------------------------------2.3 Comunicări ştiinţifice -----------------------------------------2.4 Atlase -----------------------------------------------------------IV. ECOLOGIE. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ---------------------1. Bibliografii ----------------------------------------------------------2. Enciclopedii, dicţionare, ghiduri ----------------------------------3. Tratate, istorii, studii ------------------------------------------------4. Comunicări ştiinţifice -----------------------------------------------5. Atlase -----------------------------------------------------------------V. GEOLOGIE. GEOFIZICĂ ------------------------------------------1. Generalităţi -----------------------------------------------------------1.1 Bibliografii, biobibliografii ------------------------------------1.2 Enciclopedii, dicţionare, glosare, lexicoane, ghiduri --------1.3 Tratate, istorii, studii --------------------------------------------1.3.1 Generale -----------------------------------------------------

63 63 67 70 70 71 71 71 72 78 78 79 86 86 87 87 87 88 89 91 91 91 91 92 95 95

1.3.2 Regionale --------------------------------------------------- 108
4

istorii.4 Atlase. albume -------------------------------------------------- 113 120 121 121 121 122 122 125 126 126 126 126 126 126 127 127 1.5 Atlase -------------------------------------------------------------1.4 Comunicări ştiinţifice -----------------------------------------1.1 Generale -------------------------------------------------1.2.2 Tratate.1 Generale ---------------------------------------------------2.1 Cataloage. PALEONTOLOGIE ------------------------------------------------1. studii -------------------------------------------2.2 Dicţionare.3 Comunicări ştiinţifice ----------------------------------------2. lexicoane -----------------------------------------1.2 Regionale ------------------------------------------------. Generalităţi ----------------------------------------------------------1.3.2.2 Regionale ------------------------------------------------2.4 Comunicări ştiinţifice -------------------------------------------1.3 Tratate.6 Biografii ----------------------------------------------------------2. Cristalografie ----------------------------------------2. studii -----------------------------------------1. Mineralogie. dicţionare ---------------------------------------2. indexuri -------------------------------------------1.1.3.1 Enciclopedii.130 134 135 Indice de nume -------------------------------------------------------------- 136 5 . albume -------------------------------------------------VI.5 Atlase. istorii.

în a cărui tradiţie. Geografie umană. Geologie. studii sau documente cartografice – atlase. 1996. Cu sprijinul special acordat de domnul profesor Theodor Neagu. este potenţată şi de caracterul său unicat ca structură şi anvergură: în alcătuirea sa a fost urmărită structurarea domeniului după concepţia domnului profesor. Geografie fizică. cataloage. Utilitatea acestui Ghid. Ecologie. dar şi în opere de sinteză: tratate. Descrierea bibliografică a documentelor s-a efectuat conform Standardului Român ISO 690 – Referinţe bibliografice. Metodologie. Geofizică. precum şi doamnei Anca-Marina Călin ce a înlesnit accesul mai rapid la documente. Paleontologie pune în evidenţă unele lucrări valoroase din domeniu. Mediu înconjurător. Capitolul VI. de altfel. Mihai Ielenicz. Se cuvin adresate alese mulţumiri pentru sprijinul acordat în realizarea prezentului Ghid doamnei Anca Podgoreanu care a însoţit cu profesionalismul său fiecare pas important în elaborarea lui.NOTA REDACŢIEI Ghidul lucrărilor de referinţe – Seria Geografie continuă şi tinde să întregească succesiunea apariţiei unor asemenea instrumente bibliografice iniţiată de Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti prin Serviciul Cercetare. a intrat dintotdeauna activitatea de elaborare a unor asemenea ghiduri de orientare în propriile colecţii. biobibliografii. respectiv: Geografie. istorii. Referinţele adunate sub fiecare capitol a urmărit clasificarea tipologică a documente-lor. Paleontologie. lucrări „cumpărate cândva pe lei de argint“ care conţin şi semnăturile originale ale profesorilor ce au contribuit la achiziţionarea acestor documente şi apoi le-au donat bibliotecii. ed. aceea de a familiariza mediul universitar cu cele mai impor-tante documente din domeniu. căruia îi mulţumim şi pe această cale. ordonându-se astfel în: enciclopedii. 6 . dicţionare. bibliografii. iar fiecare descriere din cele 1877 de poziţii conţine siglele bibliotecilor filiale în colecţiile cărora se află documentul respectiv.

asupra bibliografiilor geografice româneşti până în 1936 de Teodor Onişor. München: Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes. 199p. by Marie Tre-maine. Bibliographie gé-nérale du Mali: (Anciens Soudan français et HautSénégal-Niger). Bibliografia oraşului Bucureşti: articole din publicaţii periodice şi seriale.n. B-U. 1856. B-U. XII. 156. B-U 10. Whittaker. 1968. 1955.5. B-U 7A. 178p. B-U 5. Paule. Grands et petits geographes Grecs et Latins: esquisse bibliographique des collections qui en ont été publiées. B-U 4. XIII. 1968-1981. Ed. by Fritz T. by Fritz T. recl. Mihail. Bucureşti: /s. cataloage 1./. GEOGRAFIE 1. B-U. 119p. Poligr. B-U 16 7. BRASSEUR. 1969-1990. 186p. 1965. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. Paris: Arthus Bertrand. Dakar: IFAN. 1-2. Erich. 123p. Washington: Departament of Defense. Vol. Epstein and James Couras Miller. Vol. Bibliographie zur Landes-kunde der Bukowina: Literatur bis zum Jahre 1965. BECK. Epstein and Cynthia H. entreprises ou projetées. Bloo-mington: Indiana University Press. B-U 15 6. Bloomington: Indiana University Press. Ed. biobibliografii. Cluj: Cartea Românească. B-U 15. 148p. GENERALITĂŢI 1. 1. B-U. BĂCESCU. „Tiparul“. Cu o introd. 1966. 462p. 55p. Bucarest: Co-mmission Nationale de la République Populaire Roumaine pour l’UNESCO. B-U 16 9. 1936.1 Bibliografii. Constanţa: Întrepr. Bibliografia Dobrogei.. B-U 2. The American bibliography of Russian and East European studies for 1964. XIII. 1964. Armand D. Bibliographie rou-maine de la Mer Noire. AVEZAC. B-U 15(1977).2. B-U 15 3.I. Vol. Vol. The American bibliography of Russian an East European studies for 1965. Arctic bibliography. 1966. B-U 9. 1268p. 7 . B-U 16(1972) 8. Ed.

Bucureşti: Edit. Red. CUCU. Harris. Mono-grafiile oraşelor. 1948. Cluj-Napoca: /S. B-U 13. FLOREN LOZANO. catalogo/. Grigore. 67p. optimizării socio-economice: biblio-grafie selectivă./. 153p. B-U.. 128p. Alexandru.1928 d. 67p. Bio-bibliografia lui George Vâlsan: 1885-1935. GÂSTESCU. S. 438p. XXIV. 58p. . Ed. Bibliografia Dobrogei: 425 a. 1855-1938. MORARIU. Bucureşti: Cultura Naţională. 1928. Târgovişte: Sfinz. Vasile.Hr. Bucureşti: Tipogr. Tiberiu. Bibliografia de la bibliografia Dominicană. T. B-U 15 19. B-U 19 12. B-U 9. 2001. de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. Richard W.B-U 11. Angela Adriana Cavarra.: facs. B-U 15. Roma: la cita dell’acqua: /il. Stephenson. 55p. Trepte şi realizări în geografie. B-U. B-U 8 .Hr. B-U 9 14. A geographical bibliography for Ame-rican libraries. Cu o ca-racterizare a vieţii şi operei lui de Vintilă Mihăilescu. B-U 20. B-U 18. 472p. Cluj: Cartea Românească. POSEA. 1990/. il. NICULESCU-VARONE.: fotogr. by Chauncy D. ROŞU. comunelor şi mănăstirilor din România întregite: (bibliografie). 156p. Petre. Ciudad Trujillo: Roques Roman. 1985. Salvatore J. 1982. B-U. /Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.n. Ziarului „Universul“. Bi-bliografie geografică: 1944-1964: România. GREAVU-DUNĂRE. 173p. 1994. Roma: Edi-zioni De Luca. 1937. B-U. VIII. 1964. Memoriu de activitate: 1951-1990. 1939. B-U 15 16. G. Natoli. Washington: Association of American Geographers: National Geografic Society. Luis. B-U 15 17. Munţii Apuseni: problematica moderni-zării.

B-U 15(1859. 1980. XXV. 6ème éd. 2000. DUROUSSET. Vol. Bucureşti: /s. Y. Victor. 1884). B-U 29. 1859./. BODNARSKIJ. S. Paris: Librairie Hachette. BRUNET. 1884. A. B-U 14. fig. B-U 27. et augm.. Paris: Sirey. Barcelone: Masson. Moskva: Ucipedgiz. Elena Popescu. Virgil Ianovici: biobibliografie. /S. B-U 1. B-U 30. dicţionare. B-U 18(1861) 28. 1866. 1849. B-U 9 9 . B-U 22 26. 1999.S. Ana.: graf. B-U 15.1 Generale 25./: Edit. Steaua Nordului. lexicoane 1. Alte ed. 1861. 1971. 1872.l. B-U. 1924p. Les mots de la géographie: dictionnaire critique. 485p. M. Dictionnaire thématique: histoire. B-U15 22. 1977. TOSA. New York.. 1986. B-U(1849. XIII. ANDREI. Montpellier: Reclus.21.: Idem. 1990. 1993. SCHEVEN. ERIKOS. Red. 1893. Dictionnaire universel d’histoire et de géografie. CHERPILLOD. 527p. Vol. Rezumat al „Memo-riului de titluri şi lucrări“: curriculum exi-guum vitae. Denis. 75p. Bucu-reşti: Impr. 159p. 46p. 1893). 209p. B-U 15 23. 1872. resp. Dictionnaire ety-mologique des noms géographiques. THÉRY.. TESLARU. 3-e éd. I. Roger. B-U 16. VOICU.2 Enciclopedii. 368p.1: 1970-1975. géographie. Statele lumii de la A la Z. Hervé. XVII. 1954. Rev.2. FERRAS. 1977-1980. 1866. 1947. Naţională. André. VIII. B-U. XXVI. Slovar’ geografi-cheskih nazvanii.2: 1976-1979. Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară. Marie-Nicolas.1-2.. BRAND. Robert. Bibliographies for Afri-can studies: 1970-1979. Wallham: Crossroads.n. TUFESCU. 142p. B-U 24. 519p. B-U 9. Biblio-grafia geografică sumară a României. 5-e éd. BOUILLET. Paris. Vol. 672p. Gheorghe. Maurice.

Bucureşti: Edit. B-U 19 34.: h. 1996. Paris: Langlois et Leclercq. Dictionnaire-manuel-illustré de géographie. B-U 15. 1843. Albert. Schmieder. tab. 452p. B-U 14.. 1974.. de aut. Dic-tionnaire usuel et scientifique de géographie. DOMENY DE RIENZI.: Galina Bădică. B-U9 39. B-U 17. B-U 15. Ion Nicolae şi Caterina Radu. B-U 17 33. XII. de Pierre George et Fernand Verger. Grégoire L. Griffin. L’enciclopedia della geografia. B-U 22. B-U 9 36. fotogr. Natoli. B-U 16. B-U 18.31. Silviu Neguţ. coord. B-U 16. B-U 32. Chişinău: Pontos. Col. B-U.. 1520p. Nicolae Caloianu. 6-e éd. h. B-U 16. B-U 7. B-U 7. B-U 19 40. 600p. Ugo Scaioni e Sergio Chille. Paul F. Matei. Ronald L. Bucureşti: Edit. 1996. Dicţionar de termeni geogra-fici găgăuzeşti = Slovar gagauzskih geograficheskih terminov = Gagauz geografiya ter-minnerinin laflii. 1012p. 1975. Ştiinţi-fică şi Enciclopedică. h. et augm. 606p. Coord. Ion Petrescu. 503p. 244p. reprod. B-U 38. B-U 1. XLVIII. A dictionary of basic geography. B-U 35. h. 10 . Ion Ilie. Chatham and Salvatore J. 1976. Paris: Presses Universitaires de France. gen. B-U. Universităţii din Bucureşti. B-U 7A.: fig.: fig. fig..: h. Matei. B-U 17. 2-e éd. B-U 7. B-U 9.. 1970. rev. Ion. 1907. Ion Petrescu şi Paraschiva Şerbănescu. Paris: Presses Universitaires de France. /De/ Ioan Popovici. Novara: Is-tituto Geografico De Agostini.. 2001. Dicţionar rus-român de termeni geogra-fici. /De/ Horia C. Ion Nicolae şi Nicolae Steflea. Enciclopedia statelor lumii. /De/ Horia C. Boston: Allyn and Bacon. B-U 9. B-U 9A. B-U.: il. 1981.: tab.. B-U 7. XVI. Enciclopedia descoperirilor geografice. 299p.. 389p. Dictionnaire de la géographie. 640p. mise à jour. B-U 23 41. Paris: Armand Colin. B-U 15. B-U 37. DEMANGEON. Dictionnaire de la géographie. /De/ Allen A.. B-U. Silviu Neguţ. B-U 2.: il. Sous la di-rection de Pierre George. B-U. DRON. 115p. B-U 19. B-U. Bucureşti: Meronia. 860p. Ştiinţifică şi Enciclo-pedică. 2000. 3-ème ed. Enciclopedia statelor lumii. Stere Ciulache şi Ion Letea. Sous la red. Bucureşti: Tipogr.

2nd ed. Stanislav. Ora-dea: Tipogr. Moskva: Sovetskaia Enciklopediia. Statele lumii: dic-ţionar. Red. /s. Tatiana.B-U 23. B-U 1. 870p. Geografia de la A la Z: dictionar de ter-meni geografici. Enciclopedicekii slovar’ geograficheskih nazvanii.R.. 1966./.: il. Kalesnik. 496p. Glav. 1-2. B-U 45.. Philip Gardner. Ed.. GEORGESCU. B-U. 2000. B-U 24 42. 446p. Red. B-U 47. 1986. Anatol. Michael Scott Rohan et Andrew Shackleton. S. 1935.: il. 1988. 512p.: R. London: Longmans. B-U 43.: tab. B-U 1. B-U. EREMIA.: il. B-U 7. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Românească. red. Vol. Europa. Encyclopedias. A glossary of geographical terms. by Dudley Stamp. 327p.: il. CONSTANTINOV.J. atlases & dictionaries. B-U 48. B-U 11 . 2: The Eu-ropean Who’s Who. Banka. 2000. Cartea intelectualu-lui: breviar-geografic-istoric-universal. B-U 52. S. B-U 7A. V. B-U 17. Riga: Galvena Enciclopediia. Gl. B-U 9. B-U 15.: h. The encyclopedia of world geography: a country by country guide. B-U 16.a. London: Europa Pu-blications Limited. /Oxford/: An-dromeda. Chişinău: Cartier. N. B-U 2. Posea. Allan Scott. B-U 18 49. Ciulache… /et al. Moskva: Sovetskaia Enciclopediia. Ed.: tab. B-U 50. 1973. Vol. 1: The Enciclo-paedia of Europe: pag. Enciklopedicheskij slovar’ geografi-cheskih terminov. 1968. 495p. 1996. 539p. B-U 9 51.V. Ed. by Graham Bateman and Victoria Egan. XVI. Vol. B-U 9 46. New Providence. Ioan. 512p. /De/ Gr. VIERU. 440p. Kalesnik. S. by Marion Sader and Amy Lewis. 448p. B-U 44. B-U 14. Bowker. il./. fotogr. 1995.: tab. Encyclopédie de la géographie mondiale. dif. Paris: Celiv. N. Bucureşti: Edit. Barbu. Z. Enciklopediia: planeta. 806p.

254p. B-U 57. 288p. 1978. Bucu-reşti: Edit. NEGUŢ.: fig. B-U 16. 2: L-Z. p. London: Mansell. RIVERAIN. Eminescu. XXVII. B-U 9 62. B-U 54. G. 1985. W. 2001. B-U. 336p. IELENICZ. Paris: Jules Renouard. 1995. Ion Creangă. B-U 64. 1982. 240p. Ziarului „Universul“. geografie-mine-petrol.: h. B-U9 58. 1-2. 1. Vol.. Adrien. Jean. NEGUŢ. Peter. 375p.: fotogr. Harmondsworth: Penguin Books. Silviu. Terminolo-gie geografică. Lexicon: geologie. I.1: Afghanistan to Guinea-Bissau. I. B-U 7. ERDELI. Commission International Geographical.. 464p. 1968. 332p. Nicolae Mihăilescu. MDCCCLV/1855/. Bucureşti: Edit. GÖBEL. 1879p. Ion.3: Rwanda to Zimbabwe. STORKEBAUM.. B-U 17 63. Ion. – Bucureşti: ALL. NEGUŢ. 725p. GUIBERT.1: A-K. Westermann Lexikon Europa. 12 . 3.. Bucureşti: Corint. Paris: Larousse. 736p. Căutători de noi ţărmuri. /s. Vol.: il. B-U. B-U 9 56. M.a. MARIN. IV./. 936p. il. Braun-schweig: Westermann.G. ROŞCA. George Thomas. 1975. Coord. 256p. Dicţionar de termeni geografici pentru gimna-ziu şi liceu. 702p. A dictionary of geogra-phy: definitions and explanations used in physical geography. Silviu. I. Encyclopedia of the third world. 1999. Stuttgart: Franz Steiner. NICOLAE. DUMITRU. 1967. Tehnică. 1997. Silviu. Wer-ner. 1479p. 1975-1977. B-U 9(1997). Vol. Inter-national Geographical Union. Vol. Bucureşti: Meronia. Cartea recordurilor geografice: mica enciclopedie..53.. Vol. B-U 60. KURIAN. Dictionnaire des ex-plorations.1481-2125. CLXX.. B-U 55. MOORE. G. XXVIII. Bucu-reşti: Edit. 4th ed. Bucureşti: Tipogr. 1987. NICOLAE. Super-lative geografice: mica enciclopedie. B-U 15(1997) 61. B-U 7A. fig. International geographical glossary = Glossaire géographique international = Inter-nationales geographisches Glossarium. Vol. Dictionnaire géogra-phique et statistique. B-U 59.

1988. Springfield: Merriam.: fig. B-U 71. München. a 8-a rev. by John A. New York. B-U 72. SAINT-CÉRÈRE.2: p. Carrington.B-U 65. Rev. TULOGDI. G. Encyclopédie de l’aventure. Antal. 1865. N. London /etc. Bologna: Zan-chinelli. B-U 1. h. Vocabularul general biografic. Wolter.1. La terra in cui viviamo: enciclopedia mo-nografica della geografia. Armstrong. Paris: Larousse. Paris: K. XII. B-U 15 67.a. Ronald E. 455p. Arpad. Ed.: il.: fig. THEIL. Vol. Saur. B-U 70. Gilles. MADARASZ. B-U 9 68. Vilagtörtenelmi enciklopédia.. 407p.: fig. World databases in geography and geo-logy. Dictionnaire de biographie. geografic şi istoric cu privire specială la România şi la ţările locuite de români. 1294. /s. Vol. Grim and David K./. 1370p. 1954. 579p. 1980. J. 1376p. Lazăr.. Budapest: Kossuth Könyvkiado. 142p. 1962. ed. XXXII. B-U 69.2 Regionale 13 . by C. Ed. London.. Földrajzi kislexikon.579-1157: h. 1976. B-U 73. 1-2. III. Merriam. B-U. 1982. -Spring-field: Merriam-Webster. 1255p. XLIII. 1986. géographie anciennes… Paris: Firmin Didot. B-U 66.: il. XLIII. şi adăug.: il. XXVIp. World directory of map collections.2./: BowkerSaur. BALAS.: h. Buka-rest: Kriterion. 535p. Bucureşti: Scrisul Românesc. & C. 1995. Springfield: G. Janos.. Webster’s new geographical dictionary: a Merriam-Webster. mythologie. Vol. B-U 74. ŞĂINEANU. 2nd ed. 675p. Ed. XXX. 872p. Webster’s geographical dictionary: a dic-tionary of names of place with geographical and historical information and pronunciations. XXX. 1963. graf.: h.

V.: il. The Cambridge encyclopedia of India.T. 504p. 2002. B-U 80. Matei.: il. 1988. Moskva: Sovetskaia Enciklopediia. Bucureşti: Impr. Vol. B-U 14. 1989./: Cambridge University Press.2: Ţara Româ-nească. Vol. FRUNDESCU. Ed. Sri Lanka.: h.. 1872. New York: Frederick Warne.: il. 536p. Dimitrie. B-U 15 77. B-U. Dicţionar to-pografic şi statistic al României: cuprinde descrierea a 2000 nume proprii teritoriale şi anume: munţii. Cambridge encyclopedia of the Middle East and North Africa. 270p. Afrika: enciklopedičheskii spravočnik. Naţională. Enciclopedia Africii. precedat de geo-grafia şi statistica terei. Bangladesh. il. Nepal.... plasile. XV./: Cambridge University Press. locurile în-semnate prin bătălii etc.75. 1: A-L. Albert Hourani.4: Econo-mia naţională: circulaţie. pl. Vol. /De/ Horia C. Marian Marin. Learmonth. de Iurie Colesnic. 1938. 1180p. apele minerale şi insulele. Ed. Chişinău: Museum. B-U 9. il. 606p. Ed. Enciclopedia României. B-U 21. by Francis Robinson.. dealurile. h. Pakistan.. Cambridge. Constantin Orghidan. movilele şi văile. I. Compiled by A. London./. Silviu Neguţ. B-U 22 84.. 1997. B-U. LXX.: il. râurile. B-U. 577p. Com. B-U. lacurile. Socecu. Vol. schi-turile. Mircea Vulcă-nescu şi Virgiliu Leonte. 520p. 755p. Vol. I. 237p. by Trevor Mostyn. Potehin. distribuţie şi consum. New York. Dicţionarul geografic al Basarabiei. B-U 14 76. Vol. Zamfir. Encyclopaedia of Australia..: h. cătu-nele şi locuinţele isolate. 14 . Bucureşti: Corint. bălţile. Europa: enciclopedie geografică. B-U 82. Bucu-reşti: Meronia.1: Statul. Ion Nicolae… /et al. /De/ Ion Marin. B-U 15 81. 3: Economia naţională: cadre şi producţie. Red. New Rochelle /etc. B-U 9. târgurile. pl. de dir. 1943.: il.: il.A. măgurile.: fotogr. Mihai Ielenicz şi Adrian Tiscovschi. Statului. 544p. 2002. h. pâraiele. B-U 78. pl. Cambridge. Vol. ARBORE.: h. cetăţile vechi şi ruinele. judeţele.1-2. 1904. h. D.. Chişinău: enciclopedie. 1081p. monastirile. 1938-1943.. 1963. 377p. il..2: M-Ia. 1-4. Bucuresci: Tipogr. oraşele. 1938. Port Chester /etc. 1939. târguşoarele. B-U 79. Learmonth and A. Bucureşti: Atelierele Grafice I. Gusti. 1052p. B-U 15. Vol. satele. B-U 83. New York.: h. Glav.. 1968. VIII.M. Bhutan and the Maldives. 476p. XII..

arheologic şi geografic al României. B-U. studii 1. 849p. B-U 24(1997) 86. I. B-U 18(1976) 92. istorii. Bucureşti: Edit. B-U 15. Ştiinţifică şi Enci-clopedică. 444p. h. B-U 15 88.B-U. Rutland: Charles E. 2002. 1901. XVI. Vol. Dicţionarul geo-grafic al Bucovinei. 1898-1902. 842p. 248p. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Socec. Enciclo-pedică. Bucureşti: Socec. B-U 7A 93. a 3a. Grigore. Geografia României: mică enciclopedie. C. 2000.3. IELENICZ. Octav-George. Dicţionar istoric. Vol. Vol. 630p.: il. GHINEA. Locali-tăţile din România: dicţionar. B-U. B-U 15(1997). B-U 9. Bucureşti: Edit.3. B-U 15. Dan.4: Iablaniţa-Podul Broşteni. Bucu-reşti: Universul.: il. rev. George Ioan. POPESCU. 768p. POSEA. Dan. 1898. 620p. 2000.. LAHOVARI.. -Ed. Vol.. 727p. B-U 14. 976p.1. LECCA. Vol. –Altă ed. Historical and geographical dictionary of Japan. 1976. 1988. 1998. Bucureşti: Corint. B-U 9 89. 800p. Bucureşti: Edit. Vol. Marele dic-ţionar geografic al României: alcătuit şi pre-lucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe.2.5: Podul peste Dunăre-Zoorsca. Vol. B-U15 85.: il. Enciclopedică. Mihai. GHINEA. XV. BRĂTIANU.: il.3 Tratate. 288p. B-U. Grigore G. 1902. B-U 9 87.Bucureşti. 792p. Vol. 1-3. 1997. E. Em. 1996. PAPINOT. 809p. Vol. Tuttle. şi adăug. Enciclopedică..1 Generale 15 . B-U 14. Slovakia and the Slovaks: a concise ency-clopedia. Vol. 1982. B-U 7. TOCILESCU. Nicolae.: fig. 1-5.3: Cucuruzul-Huzunul. B-U. B-U 15 90. 767p.. Bratislava: Encyclopedical Institute of the Slovak Academy of Sciences: Gold-press. tab. Eliza. Enciclopedia geografică a României. 443p. B-U. 1994.. Enciclopedia geografică a României. 1937.: h. GHINEA. 848p. B-U. IELENICZ. B-U. B-U 16 91. 1456p. 1899. GRIGOROVITZA...1: A .: Idem. XXVIII. Mihai.2: Bucureşti (urmare)-Cucului (Valea). B-U 1. 1900. 1996-1998. 1908..

Calvo y J. XXVI. 716p. B-U 105. XIII. XVIII. 372p. Géographie historique de l’Europe. B-U 102. 1991.1: Antichitatea şi Evul Mediu. DONISA. tab.. B-U.2. Vol. 1-2. Elementary statis-tics for geographers. 1939. Gordon. 584p. CUCU. La géographie de l’histoire: géographie de la paix et de la guerre sur terre et sur merre. /De/ Pasquale Coppola. J.Cuadrat./: Routlegde. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educa-tion. Paris: Gallimard. B-U 9. Momente din istoria gândirii geografice. Vol. 399p. 1961. B-U 100. h.: il.: il. 581p. 2002. 200p. 1984. /De/ Pilar Benjamin Arguim-bau. B-U 14. B-U 19 96. Universităţii din Bucureşti. Camille.1. Vol. Istoria descoperirilor geografice.: tab. World regional geography: a question of place. Bucureşti: Edit.. Giacomo Corna Pellegrin… /et al. Trans-versal. Sancho.M. 16 . 132p. XI. 2002. London: Guilford. BARBER. Târgovişte: Edit. 1988..L. 159p. Jean. Lucien. B-U. B-U 16. Daniel J. B-U 97. 1996. New York. B-U 95. Chichester. Bucu-reşti: Edit.. EAST. New York. Din istoria hărţii: pagini din istoria descoperirilor geografice. Bucureşti: Me-ridiane. B-U 103. diagr. Torino: Edizioni della Fondazione Gio-vanni Agnelli. London /etc. DEMETER. B-U 9 98. Paul Ward. Traian.. Bucureşti: Edit. Geografia. B-U 12. FEBVRE.: h. sch. VALLAUX. B-U 18 101. 1921.. B-U. Vol. Paris: Félix Alcan. Berardo Cori. 1977. Gerald M. 164p. 513p. Ştiinţifică. 2002. B-U 104. 1990. Vasile S. 2nd ed. fotogr. BRUNHES. B-U 15. Di-dactică şi pedagogică. Descoperitorii: o istorie a căutărilor omului pentru cunoaşterea lumii şi a lui însuşi. B-U 15 99. 335p. 1996.. il.: il. Geografia. BOORSTIN. FRADKIN./: Wiley. ENGLISH./. A geographical intro-duction to history.: fig. Ioan. 200p.: h. B-U 6.: h. 389p. Bazele teoretice şi meto-dologice ale geografiei. J. Brisbane /etc.94. N.1. Vol.

S. p.. Afrique occidentale.7: Méditerranée.. 1994. Indochine. Vol.. -Harlow: Prentice Hall.GIURCĂNEANU. B-U 9 (2002).13: Amérique septentrionale. Ioan. p. 620p.. 1938. BELU.B-U 106. Part. Part. Istoria civilizaţiilor materiale. Cuza“. Bucureşti: Humanitas. Gallois. 1975. GRECU. 536p. Part. 1927. 284p. P. B-U 1 109. 2nd ed. 1933. B-U 9(2001) 112. VIII. Paris: Armand Colin.1-2. tab. facs.. 168p. Evanston.: h. I.: fig. péninsules médi-terranéennes. Florina.. Bucureşti: Edit. Vol.8: Asie occidentale. 272p. Vidal de la Blache et L.285531. Régions polaires australes. 1928. XII.12: Afrique équatoriale. h.Géographie universelle. 1936.15: Amérique du Sud.. Vol. 115p. 674p. Vol. orientale et australe. Part.: h. XXI.10: Océanie. Part. 900p. B-U.. 1929. B-U. Vol. régions polaires boréales.: il. 1-2. 17 .1-2. 398p. 1937. 394p. Universităţii din Bucureşti. Part. 2002. XX. New York: Philosophical Library. Part. 464p. 1942-1948. Haute Asie.. Geography: a modern synthesis. Afrique du Nord. 399p.. 1927-1948.. aims and trends. State pe har-ta lumii.9: Asie des Moussons. 2001. Pologne.1: Généralités. Ştiinţifică.2: France économique et humaine. Bucureşti: Edit. 250p. 1930. B-U. Part. Part.: il. Canada. rev.: fig. Allemagne. 1927.: il.1: Généralités. 2000. Part.2: Italie.1: Géne-ralites. Peter. 1928. Au-triche. Amérique Centrale. Part.... 1-15. Politică. 1-2. Roumanie.2: Belgique.1: France physique. p. B-U 9(Vol.11: Afrique septentrionale et occidentale..235-598. B-U. Part.2: États-Unis. 315p. Epoca marilor descoperiri geografice. 1932. 328p. San Francisco /etc. 320p. Luxemburg. B-U 9 111. Vol. Iaşi: Edit.4: Europe Centrale. 1930-1931. 1946-1948. 1939.. HÂRJOABĂ. 479p. 1935. Vol.5: États de la Baltique.1: Les iles britannique. Bucureşti: Edit. a 2-a. Claudiu. Part. 1928. Tchécoslovaquie. 1931. 1934. 1983.. Vol.2: Suisse. B-U 15 110. Ed. Part. GOLDENBERG. 440p. B-U 7. 1928-1929. Part. Part.2: Sahara./: Harper & Row. B-U.. London: Methuen. Vol. 1927. fields. B-U 108.380846.2: Inde. technique. 1930... Chine. HAGGETT.. 1971.9) 107. Universităţii „Al. 234p. diagr. p. 833p. Pays balkaniques.6: La France. Hongrie. h. 1942. Vol. 368p. by Griffith Taylor. Part.316-640. Vol.1: Généralités. 1-2.: fotogr. New York. 1965. 379p. 234p.14: Mexique.3: États scandinaves. S. 1937-1939. Vol. Russie.. 356p.273-548. Vol. Publié sous la dir. Pays-Bas.Geography in the twentieth century: a study of growth. 1935-1936. Part. Vol. -Ed. Japan. 1-2. Vol. B-U 14. p.1: Généralités. Vol. Repere ale gândirii în geografie: început şi prezent. Insulinde.

1853.. 1853-1854. B-U 15. 649p. 371p. 1854./: John Wiley & Sons. corr. Ed. Lloyd E. 2001. B-U 9. Geografie fizică. Vol. 1912. 575p. B-U 119.: fig. de Stat.: pl. Simion.4: Description de l’Europe et de l’Asie Occientale. George H.. B-U 121. 971p.: il. Bucureşti: Edit. Vol.. World regional geography: Issues for today. Vol. 2nd ed. h. Vol. III. Enciclopedică.KEANE. et augm. I.. 1853.. John. XIV. MALTE-BRUN. 1953. B-U 17(1959) 120. B-U 114. Bucureşti: Edit. fig. VIII. 1899. Konrad.: il.1-6. Alfred. 159p.5: Asie Orientale et Afrique. rev. B-U 122. 6-e éd. 1883p.. London: Edward Stanford. B-U 9 116. Mihai. -Bucureşti: Edit.1: Histoire et théorie générale de la géographie.: fig. B-U 115. Geography in the Middle Ages. Vol. DELAMARRE.KIMBLE.: il. 1853.B-U 113. 692p. T.. II. 632p. Bucureşti: Edit.MEHEDINŢI. 272p. 803p. 1877. B-U 118. Océanie. Terra: introduce-re în geografie ca ştiinţă. B-U. 1853.. 1986. André.: fig. Geografie generală. Paris: Gallimard. P. M.2: Description de l’Europe. 667p. 4e éd.1. MAGHIDOVICI. Géographie universelle ou Description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau d’après les grandes divisions naturelles du globe.2. Brisbane /etc. et augm. a 2-a. rev. JOURNAUX. VII.6: Description des deux Amériques.: tab. Vol. h. tab. Table générale. de géographie et d’ethnologie générales pour servir d’introduction à l’histoire universelle.J. Chichester. 304p. Pierre.: il. 1968.3: Description de l’Europe. Paris: Garnier Frères. Berlin. DEFFONTAINES. B-U 14(1959). Leipzig: G. Richard H. h. Göschen’sche Verlagshandlung. 332p. La Terre et l’homme ou Aperçu historique de géologie. Ştiinţi-fică.JACKSON. HUDMAN. Fundaţiei „România de Mâine“. B-U 117. 631p. B-U 9 18 . Paris: Hachette. KRETSCHMER. 773p.... 1966.. Vol. 1994. h. 611p.MAURY. New York: Russell and Russell. Vol. The evolution of geogra-phy: a sketch of the rise and progress of geographical knowledge from the earliest times to the first circumnavigation of the Globe. New York. 1959..: fig. B-U.. Geschichte der Geographie. 1-2. Jean-Bruhnes. IELENICZ. Conrad. graf.. 1853. Din istoria desco-peririlor geografice. Vol. 163p. Geographie generale. Vol..

Pe urmele marilor exploratori.: h. Carl.: fotogr. 1976. POTRA. fig.2-6).1. La conquête de la terre: histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusqu’a nos jours./. David. 771p. Tom 1-2. 1936. politică.n. Rinehart & Winston. POPOVICI. B-U 129. La terre. Paris: Payot. 3th ed. Vol.. B-U.a. Vol. Vintilă. San Francisco /etc. 259p.. B-U 7A 128. B-U. Antique maps: a collector’s guide. B-U 130. B-U (Vol. 62p. Charles-Pierre. 2: L’ocean. RECLUS. 1934. 1876-1877. /f. economică şi militară. temps. Vol. Vol. RIZEANU. Paris: Hachette.. Academiei Române. 1933-1937. 1989. 19 . 256p.3. 379p.1. 1939. Al. 1974. Tom./: Holt. 272p. Vol. 284p. Călători români în ţări străine. 1-6. Tom. PÉGUY. X. Regional geography of the world. Vol.6. 1934. 291p. 1877.: il. B-U 7 131. 512p. 1877. Jean Jacques Élisée. 271p.2. Ioan.. 798p. Oxford: Phaidon Christie’s.. 1975. Chicago./. La vie avec 221 cartes au figures intercales. Paris: Hachette. 3rd ed. 1933. 820p.123. 3-eme éd. B-U 124. h. L’atmosphere. 820p. Bucureşti: /s. BANNISTER. 326p. 1935. B-U 15(Vol. Jean Jacques Elisée. 1-19.4. George.1 avec 253 cartes au figures intercales. Vol.1) 126. B-U 127. MORELAND. Jean Jacques Elisée. Paris: Belin.: h. complexité: vers une métagéographie. Tra-tat de geografie fizică. Vol. New York.. 275p. ARGHIROPOL. Örjan. Tom. MIHĂILESCU. 2001. 1937. B-U 125.5. B-U 9 133. RECLUS. Geografie teore-tică: principii fundamentale: orientare gene-rală în ştiinţele geografice. 1876-1894. Vol. Bucureşti: Albatros. 1: Les continents avec 253 cartes au figures intercales dans le texte et 25 cartes tiree en coulours 4-eme éd. Bucureşti: Bucovina. Les continents. 1968. Paris: Hachette. OLSEN. RECLUS. E. 331p.. Descriptions des phenomenes de la vie du globe. Espace. B-U 7 132. Nouvelle géographie universelle: la terre et les hommes. Bucureşti: Edit..

. In rom. Melbourne /etc.. Vol 13. Vol. Naţională Mecu.. de Ion Totoiu.. 1972. 256p. 1984-1992. . State of the world: a Worldwatch Institu-te Report on Progress Toward a Sustainable Society.. 6.. VERNE.a. 237p. Morris. Vol. 2.3. New York: Henry Holt and Co. 503p. Vol. 1972-1983. B-U 9 143.. Vol.3. 7. 1984. B-U 18 138. h.. London: Constable. 783p. fotogr. 1972. 1963..: fig. B-U 12 140. 2. 1985. New York.2 Regionale 20 . by Otis W. New York: McGraw-Hill Co. B-U 9 1../. Rinehart and Winston.. Ştiinţifică. B-U 9.: tab. 868p.: tab. 1974.. 798p. London. trad.. introd. notiţe introductive şi indice de Felicia Stef. 1958. VAN LOON.: fig. Morris. 1-2. 628p.. Brown.: h. 4. il. h. 1-7. B-U 142. Bucureşti: Edit../: Holt./: Oxford University Press. by John W. 5. 268p. fotogr. On geogra-phy: and its history. 736p. 584p.B-U 14 134. tab. 3. B-U(1975). 1943. 1992. 1959.: h. 1988. New York. Bucureşti: Edit... B-U 139. B-U. /s. Derek. 189./. STRABO.. San Francisco /etc.STODDART.: h. 1986... Vol. Toronto. B-U 136. B-U 9. WHEELER. Chicago. XII. 1989.. B-U 15. B-U 137..: h.World geography. Jules.. 655p. New York. World geography. Linda Starke… /et al. STEMBRIDGE. 335p.Updated 3rd ed.: fig.J. W. il. 1986. Hendrik W. Vol. 263p. B-U. XII. London: McGraw-Hill Book Co.1. KOSTBADE. 1975. Vol. Vol.. Ştiinţifică. B-U 9 135. Edwrd Wolf. Vol.1.2. Geografia.. Jesse H. 478p. THOMAN. Ed. Vol. Vol. 1. Freeman and John W. Bucureşti: Edit. Jasper H. 487p.. Ed. 1987. The circumnaviga-tores. 1983. Inc. Regional geography of the world: an introduction survey. WILSON.: fig. h. fotogr. Vol. 345p... David Ross.. 3rd ed. Istoria marilor descope-riri. Geografie. Richard S. B.: il. Trenton J. Robert B. GARNIER. Stud. New York: Blackwell. 623p.W. Vol. Vol. 256p.: fig. Norton & Co.: fig. The world: a general regional geography. B-U 9 141. WINTHERS. 301p. /By/ Lester R. XI. 256p.: tab. Oxford. fotogr.

/De/ N.: il. Bucureşti: Edit. B-U. B-U 9 145. 1974. Alfred. Rădulescu. 1996. Caloianu. Oceania. B-U 9 148. B-U 152. Didactică şi Pedagogică. 436p. B-U 146.. WARKENTIN. B-U 147.: h. Dobrogea în pragul veacului al XX-lea: geo-grafia matematică. Bucu-reşti: Edit. Socec. Gârbacea. Edward Whiting. economică şi militară. 1996. de Geografie. 1980.. B-U 15 21 .144. Bucureşti: Edit. 351p. Dunărea în istoria poporului român.. B-U 149. 1989. Gordon. 584p. BAICAN. Bucureşti: Edit. Vasile. I. Ilie. Marin şi I.: fig. B-U 153. h. B-U 151. 1982. pl. Iulian. Emil Ioan.: h.. pl. 199p. 399p. Geografia Moldovei reflectată în documentele cartografice din se-colul al XVIII-lea. fizică. Iaşi: Glasul Bucovinei. EAST. Paris: Flammarion. Habitatul urban şi cultura spaţiului: studiu de geografie istorică: Suceava în secolele XIV-XX. politică. B-U 9 154. Paris: Gallimard./. 1972. Australia. Didactică şi Pedagogică.V.. 1939. 338p. 421f. Gârbacea. Hârjoabă… /et al. Universităţii din Bucureşti.: il. FIERRO-DOMENACH. EMANDI. SEFTIUC. Géographie historique de l’Europe. IONESCU-DOBROGEANU. Academiei Române. Bucureşti: Atelierele Grafice I. il. 237p. London: University Press. Emil Ioan.: h. Marin. Paris: Robert Laffont. 1010p. FOX. Cole. 406p. 312p. 1973. B-U.: tab. h. I. Ştiinţifică.: il. Bucureşti: Edit. Geografia continentelor: Asia. 1904. Municipiul Su-ceava: studiu de geografie istorică şi morfo-logie urbană. V. Antarctica. Geografia continentelor: Europa. HARRIS. tab. Le pré carré: géographie historique de la France. John.: graf. /De/ N. Canada before confederation: a study in his-torical geography. Caloianu. V. EMANDI. Fac. 1996. B-U 150. CÂRŢÂNĂ. R.. L’autre France: l’histoire en perspective géographique.: h.

155. Lucrări geo-grafice despre România. 1986. Academiei Române.2.MEHEDINŢI.G. A historical geo-graphy of modern Australia: the restive fringe.. Tufescu şi Gh. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit.. Marin. pl. Vol. Bucureşti: Edit. 420p. Géographie his-torique de la France. Vol. Norman J. Trad. B-U 15 159. 1900. Vol. fotogr. 1-2. şi note coment... MORALES PADRON./: Cambridge University Press. POWELL. de Esdra Alhasid. POPESCU-SPINENI. Bucureşti: Stabilamentul Grafic Al-bert Baer. Geografie şi geo-grafi la începutul secolului al XX-lea: însem-nări cu privire la dezvoltarea ştiinţelor şi a în-văţământului în România. 1988. 225p. 438p. Trad. Trevor H. 1902. B-U 15 162. Statului. Vol. Paris: Fayard. Ni-culescu. Orizonturi po-lare: cucerirea Arcticii şi Antarcticii. 256p. 22 . Simion. Bucu-reşti: Albatros. B-U 14 161. fig.. 18181918. 1900-1902. România în izvoare geografice şi cartografice din antichi-tate până în pragul veacului nostru. Curs de geografie. B-U 156.: h. LEVERE. Xavier de. Vol. B-U. XXII. B-U.1: Cercetări asupra evoluţiei morfologice a Alpilor Transilvaniei: Carpaţii Meridionali. 271p. 1985. 1991. B-U 157. B-U 9. 1-3. MARTONNE. POPESCU-SPINENI. XIV.2: Lu-crări geografice despre România. Ştiinţifică şi Enciclopedică.2: Continentul Africei.: h.: il. 1901. B-U. Paris: Payot. PLANHOL... 492p. Joseph M. sub îngrij. portr. RETINSCHI. B-U 164. 192p. 400p. 179p. Vol. 1978. Vol. Cambridge: Cambridge University Press. 255p. V. Géographie his-torique de l’Europe: de l’antiquite à nous jours.1-2. Alexandru. Vol.: il. pl. 480p. România în istoria cartografiei până la 1600..: il. Francisco. de. 1938. POUNDS.: h.. 1950. 1979. Ştiinţifică şi Enciclopedică. B-U 15 163. Vol. Bucureşti: Monitorul Oficial şi Impr. reprod. Cambridge. Istoria descoperirii şi cuceririi Americii. Emm.. 1981. Marin.: h.1.: il.3: Atmosfera.1: Curs de geografie. 639p. 1981-1985. Simion. B-U 158. 55p. New York. 141p. 1933. Science and the Ca-nadian Arctic: a century of exploration. B-U. Port Chester /etc.MEHEDINŢI. Vol. Impr. 1938.: h. 201p. B-U 9 160. Naţională. Librăriei Socec. Bucureşti: Edit. B-U 165.

2002.: h.. Chicago: Scott. B-U 15 169. B-U 9 175. Blasselle. Luanda: MED. 1974. Româ-nia: Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Craiova: Scrisul Românesc..: h. 180p. Ana. 211p. B-U 7. 228p.: h. h. 1975. Harold Fullard and C.Atlas geografic general. XI. 342p. Ştiinţifică şi Enclopedică. 80p. B-U. B-U. ed. John L. 128p. 112p. profile. Bucureşti: Edit. Bucureşti: ALL Educational.. 1969. B-U 15 1. B-U 1(1974). TRESNICOV. B-U 172. B-U 15 174.. il. pl.: h. –Bucureşti: Edit. B-U 7 prezentare geografică. Foresman and Co. Réné. Bucureşti: Edit. by Norton Ginsburg. Atlas geografic general. B-U 9 173. B-U 9. 1980.4. Serryn. B-U. grafice. 160p.. 1965. Novara: Istituto Geografico De Agostini. şt. 1983. 1984. Ministerio da Educacao. 167. 228p. ALLEN. Darby. SAVU.: il. Vasile. CUCU. Bucureşti: Edit. Ed. /De/ Pierre. Didac-tică şi Pedagogică. B-U 14(1974). tab.B-U 166. de Leonid Dimov şi Veselina Mitrache. B-U 7 168. Aldine University atlas. Atlas geografico. Aleksei. 1999. Bucureşti: Edit. B-U. Didactică şi Pedagogică. Oltenia: geo-grafie istorică în hărţile secolului al XVIII-lea. B-U 171. h.: h..: h. Trad. B-U 9 23 . 472p.: il.: h. VIII. diagrame.4 Atlase 1. Ioan. 1975. Paris: Bordas. B-U. Ştiinţifică. il. Atlas Bordas: géographique et historique. 310p. Alexandru. 1997. Îngrij. Mircea Peahă.: tab.: Anca Bălteanu şi Mircea Moldoveanu. România: sinteză geografică. /New York/: Dushkin: McGraw-Hill. TOŞA TURDEANU.1 Generale 170. Hărţi. Student atlas of world geography. Istoria descope-ririi şi cercetării Antarctidei. ŞANDRU. Coord. B-U 7A.

1959. tab. 1959.. 108p. Moskva: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii.: h. Berlin. 1963.: il. 1967. B-U 9 184. Paris: Reader’s Digest.a. de la géographie et des voyages. 240p. B-U(1963). B-U 182.. index de 5600 noms./. B-U 9 181. Paris: Larousse. 192p./: Aldus-Jupiter.: h. h. par E.. rev. B-U 9 183. B-U 185. B-U 15. 460p.D. Coord. ancienne et moderne contenant les cartes générales et particulières de toutes les parties du monde mis au courant de progrès de la science pour servir à l’intelligence de l’histoire. B-U 9. With an introd. Brué. grafice. diagrame. /S. . Atlas sostavlen po fotografiium. B-U 9A. SSSD. Cheast II. 30 notices histo-riques. Atlas obrotnoi storony Luny. Lavasseur. /s. Atlas świata. 176 tableaux statistiques.: h. SSSR. by Sir Francis Chichester. M.D. XXXII. 128p. Atlasul geografic al lumii: hărţi. 236p: tab. 176p. Paris: Charles Delagrave.. Le Monde. B-U 18 177. M. Dressée par A. Moskva: Nauka. éd.: il.l. Warszawa: Pańtstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1876. Atlas mira. Atlas istorii geograficheskih otkrytii i issledovanii. Moskva: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii. Lipskii. 2001.Atlas général Larousse: 431 cartes et car-tons en couleurs. Didactică şi Pedagogică. 325p. Stuttgart: Bertelsmann Lexikon. politique. 1962. poluchennym avtomaticheskoi mezhplanetnoi stanciei „Zond-3“ 20 iiulia 1965 goda. N. B-U 22 24 . 119p. tab. 1975. B-U 14(1963) 180. B-U 7. 1959.: h. B-U 7A.176. B-U 18. Atlas international. 52p.: h.V.V. B-U 178. 345p. Mircea Peahă. 183 plans et sites urbains. B-U 9. Bucureşti: Edit. tab. 1995.Idem. 394p. B-U 9 179.. Gerard Chenuet. Sous la dir. B-U. şt. Atlas universsel.: h.. B-U.Atlas of discovery.. Nouv. Atlas universel de géographie physique. profile. Nauchinyi rukovoditel Iu.

/: Dorling Kindersley.: fig. Atanase. B-U 1. 64p. Chicago: Encyclopae-dia Britannica.: h. 4th ed.. B-U 15. CHALIAND. 367p. Ed. B-U 14. 1995. 2002. The comparative atlas.: tab. B-U 7A (1978). S. a 2-a. Ruth Martin Cole. B-U 192.n. Mic atlas geografic././. B-U. 1978. BARTOLOMEW. John George. 3ie izd.: h. XL. Goode’s world atlas. London: Meiklejohn. Paris: Fayard. Dlia uchitelei srednei shkoly. B-U 14. Howard E.. B-U 9 197.: h. Ed. 1985. 336p. Encyclopedic world atlas: A-Z country by country. 159p. 520p. Sydney /etc.186. London: Meiklejohn. Morrison.: h. 1968. 280p.: h. by Edward B. 1967. B-U 19 191. New York.: h. il. 1990. London. 1964. Espenshade. RAGEAU. Mosk-va: /s. B-U.: J. 1957. B-U 190. Bucureşti: Edit. Moskva: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii pri Sovete Ministrov SSSR. il. B-U 9(1978). h. Chicago. Jean-Pierre. The ad-vanced atlas of modern geography.: h.. Chicago /etc./: Encyclopaedia Britannica. John George. senior consultant Joel L. San Francisco: Rand McNally. B-U 15 195. B. RAGEAU. B-U. 198p../: Penguin Books. Eds. B-U 9. -Ed. 1989.. Bullen… /et al.Fizico-geograficheskii atlas mira. tab. Britannica Atlas. Geograficheskii atlas. CHALIAND. /s. 259p./.. Gérard.: h. 368p. 191p. Ştiinţfică. B-U 12. B-U 187. VIII. BÂRSAN. 298p. 1999. London: Philip’s. h. B-U. Text by Keith Lye. New York. B-U 9 194. Cartogr. Gérard.U 17 189. XVI. Baker-Ede şi R. B-U 7. B-U 9 25 .BARTHOLOMEW.: h. Harmondsworth /etc. Jean Pierre. 224p. a 3-a Idem. Strategie atlas: world geopolities. B-U 193.a. Atlas des Européens. jr. 18th ed. Essential world atlas. An-derson. 160p. 1967. B-U 15 188. Kasch and Will Gallagher. Britannica world atlas: international. B-U 9 196.

: h. 2002. /De/ D. 2000. Agnascalientes: INEGI. Le grand atlas: guide d’exploitation. Charlier.: il. The state of the world atlas.-in-chief Andrew Heritage. fotogr. B-U 204. Paris: Encyclopaedia Uni-versalis. New York. 304p. XXXVI.: h.: h. 475p. J. /72/f.. Ronald. 484p. A.. B-U 9 199. 2002. HICKMANN. B-U 208. B-U 206. B-U 9 205. EkTroisfontaines… /et al.Hammond gold medallion world atlas. XV. 88p. Paris: En-cyclopaedia Universalis. mise a jour. de J. 2nd ed. Paris: Editions Solar. Freytag & Berndt..: il. Lambion. 1991. Charlier-Vanderschraege. adapt. B-U. 80.: h. 1990.. B-U 200. Paris: Encyclopaedia Universalis France. M. Le grand atlas des explorations. et mise en oeuvre de l’ouvrage Michel Lardy. Charlier-Vanderschraege.198. XIV.The Great world atlas. 174p. London. B-U 9 203.Grand atlas du monde: nouvelle cartogra-phie de la Terre. Nouvelle ed. Geographisch-Sta-tistischer Universal-Atlas. Paris: Larousse. Michael.: h. B-U 201.: h. Coord. il. Bruxelles: De Boeck-Wesmael. 1988. 1925. B-U 207. D. 492p. Edit. SEGAL. B-U 202. Wien: G. 376p. Avec la collab. Bruxelles: De Boeck-Wesmael.Grand atlas Larousse. KIDRON.: h.: fig./: Dorling Kindersley. et compl. Informacion geografica hacia el tercer milenio. Charlier. Le grand atlas de géographie. 1986. 1993. B-U 9 209. Le grand atlas. Ed. 1981. 20p. tab. 152p. 51p. François Demay. New York: Simon & Schuster. tab. XXXII.. Le grand atlas de géographie. A.L.. graf./. Maplewood. de Roeck et J. 2002. 484p. NJ: Hammond Incorporated. Sous la dir.: h.: h. 343p. Munich /etc. 1993. B-U 9 26 .

210. Chicago. 356p.: h. h. 2001. Chief cartogr. Militară: Edit. 200p. Paris: Larousse. 128p. New York. 269p. Liverpool: The London Geographical Institute. B-U 9 220. mise à jour. index.: fig. 112p. Enlarged 2nd ed. Universal world atlas. LVI. Philips’ new practical atlas. Sydney: Dorling Kindersley.. San Francisco: Rand McNally. 1962. Ed. Red. Nuevo atlas mundial. in chief Melville Bell Grosvenor. by Harold Fullard M.: h. 214p./. 456p. New York.: il. I-16. Wellman Chamberlin. B-U 216. B-U 217. B-U 9 221. London: /s. éd. Ed. B-U 213. Topogr. D. Paris: Librairie Larousse.: h. Oxford: University Press. 80p. Berne: Kümmerly Frey.D. Atanase Bârsan. 1982. London: Mansell. B-U 7. B-U 15 211. Texte par Léon Abensour. Atlas of the Third World. Philips Centenary Handy General Atlas of the World. Rand. B-U 218. B-U 7A. h. 1993. London. B-U 1. B-U 212. Reference atlas of the world. 1981. Le monde: Atlas de poche. h. Nouvel atlas Larousse. Madrid: Aguilar. in chief Andrew Heritage. 1979. B-U 9. Nouv. Washington. 393p. 232p... 345p. B-U 219. B-U 14.: h.National Geographic atlas of the World.: il.: h.Sc.: National Geographic Society. B-U. /36f. Ştiinţifică. B-U 12. B-U. fig.C. The OXFORD atlas. B-U 9 27 . 381p. by Clinton Lewis. Bucureşti: Dir. 1958.: fig.: h. Campbell. 64p./. Ed.. 1958. KURIAN. 1934. Ed.. B-U 9 215. J. Larousse atlas mondial: tous les grands pays et ensembles régionaux. 1929. McNALLY. B-U 15 214..Mic atlas geografic. h. 1966. George.n. 1983.: h.

. 131p. B-U 231.mennaija karta zarubezhnogo mira: (ad-ministrativno-territorial’noe delenie zaru-bezhnyh stran): spravochnik. unter Leitung von H. +198p.RIMLI. 1972. C. Lausanne: Edit. 164p. tab. Paris: Bordas. /168/p. VISINTIN. -Paris: Armand Colin. New York. Chicago. 137p. Stuttgart: Georg Westermann Verlag.: h. Nouvel atlas mondial. B-U. B-U 9 223. B-U 15(Vol. 416p. Marc. 500h. index. 1981. Nouvel atlas général: la France l’Union Francaise le Monde. 1960. William Benton. 4e éd. Paris: Armand Colin.. Montreal: The Reader’s Digest Association.: h. Darby. Moskva: Izd-vo „Mysl’“.2) 227. Ferdinand Mayer. /s. by Harold Fullard and H.A.. Louis. Sovre./. B-U 9 230. Pierre. /19. 1925. Westermann Weltatlas. Index to Political-Physical Maps. Ed.2: Namenverzeichnis. Atlas classique de géographie ancienne et moderne. BLASSELLE. Political-Physical Maps. B-U 228. /s.222.. Eugéne Th. BONNET. Wide world atlas.. Stanffacher S.a. Gotha: Justus Perthes. B-U 224.. 334p. SERRYN.: h. B-U 225. Abram Grigor’s Evic. 1962. Paul-Marie-Joseph.VIDAL DE LA BLACHE. SIGER. Louis. h. SCHRADER. Vol. 1-2. 240p. Franz. 176p. World Distributions and World Political Geography./. Paris: Hachette. 456p. Hrsg.Stielers Hand-Atlas. 10 Aufl. B-U. 1979. B-U 9 28 . 1925. Pleasant. Geographical Comparisons Glos-sary. rev. 3e izd.: h.. B-U 15 229..: graf. Atlas historique et géographique. The university atlas./. B-U. World Atlas. Haack.+500il. GALLOUÉDEC. 120p. Réné. XXIV. Grundausgabe. B-U 14 226. Vol.1: Stielers Hand-Atlas. Geographical Summaries. 111p. B-U 9(1927). B-U. 14th ed.. Encyclopedia britannica. Heinz Sprengel und Theo Topel. 1965. 1925. Vol. 3éme éd. /1964/. 316p. London: Gorge Philip.a. Von Grund auf neu-bearb.

: il.. B-U 7.Atlas geografic: Republica Socialistă Ro-mânia. 1973. Santafé de Bo-gota: Éditolaser.Atlas de Colombia. Der ADAC Atlas: Deutschland. B-U 15. B-U 9 241. 1989. 321p. B-U 7A. 1990/91. Victor Tufescu. Ed.Atlas geografic /Material cartografic/: Republica Socialistă România. 34p.: h. Bucureşti: Edit.1. Moskva: Gosudarstvennoe Izd. gen. Wien: /s. B-U. 1981. Atlas medio: universal y de Espańa. Gotha: Hermann Haack. 1962..4. B-U 16 243. za sedmii klas..: h. 1988.Atlas der Donaulander = Atlas of the Da-nubian countries: Osterreichisches Ost-und Sudost Europa-Institut. Roma: Is-tituto della enciclopedia italiana. 5p././. Paolo Miglionini.: h.: il. Didactică şi Pedagogică. 28p. B-U 9 237. h. München: ADAC. Eustaţiu Gregorian. Sandro Toniolo. Coord. B-U 9 240. Ion Velcea… /et al. /De/ Victor Tufescu. Atlante e repertorio geografico. B-U 1. 1965. 1956.: h. B-U 7. Ma-drid: Aguillar.Atlas Deutsche Demokratische Republik 1 Aufl. B-U. B-U 1.: h.: il. lucr. 1931. Europa. 704p. B-U 236. B-U 29 . Sofia: /s. B-U 9 238. 1998.: h. Oxford Regional Economic Atlas. Coord. 53p. Africa.Atlas lekarstvennyh rastenii SSSR. 164p. 144p. B-U 9 239.. h. 444p. 75p. fig. Constantin Mocanu. B-U 235. B-U 233. B-U 9 244. 1992. B-U 14./.n. 112p.: h. fotogr. Hugo Alejandro Sánchez Valbuena. Bucureşti: Edit. B-U 9 234. Vintilă Mihăilescu şi Constantin Mocanu… /et al. Oxford: Clarendon Press.Atlas de Wallonie. 1971.Atlas geografia na Bylgaria. Atlas de France. Namur: DGATLP.2 Regionale 232. VIII. B-U 9 242. Paris: Congrès Interna-tional de géographie de Paris. 3h. Didactică şi Peda-gogică. 1967.-vo medi-cinskoi literaturiy. 9 Aufl. 1985./. 808p.n.

30 . VI-3. II-3. Academiei Române. 1989. Vol. il. 1 mapă cu 12 h. XII-1. 1975. 1980-1982. Havana: Edit. VII-3. Moskva: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii Ministerstva geologii i ohrany nedr SSSR. IV-3. VIII-3. Atlasul complex „Porţile de Fier“. B-U 250. Atlas Republica Socialistă România /Ma-terial cartografic/.2. Academiei Române.: h. În pag. fotogr. 1 maop cu 21 h.: h. 1980. III. 1982. Fasc. B-U 9 253. 1977.: graf.. 17p. B-U 251. Bucureşti: Edit. IV-5.245. B-U 9 252. B-U 9 249.: Academia de ciencias de Cuba. Atlasul Republicii Socialiste România. XI-1. III-3. IV-1. Atlas Slovenskej Socialistickej Repu-bliky = Atlas of the Slovak Socialist Republic. V6. IX-4. III-2. B-U 7. V4. h. VIII-2. 263p. 1961. V-5. XI-8. B-U 9 246. IX-2. Hărţile: I-4. Hărţile: I-3. Beijing: Foreign Languages Press: China Cartographic Publishing House. Bucureşti: Edit. B-U 15 254. Academiei Române. B-U 9 255. Moskva: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii pri Sovete Ministrov SSSR. Romulus Vulcă-nescu. 1 mapă cu 7 h. 1. VIII-6. II-2. V1. Atlas of Saskatchewan.: Valeria Alexandrescu. XII-2.: h. Atlas of the People’s Republic of China. XI-3. III-1.Atlasul Republicii Socialiste România. Aut. V-2.. 1972. 1970. VIII-1. Academia de ciencias de la URSS. Academiei Române.12. 1982. 50p. Bucureşti: Edit. 1973.. Victor Ardelean şi Hacic Asvadurov… /et al. Atlas Nathan.. IV-4. B-U 9 247. Atlas SSSR dlia srednei skoly kurs eko-nomičheskoi geografii. I-5. IV-2. Înaintea tit.Atlas Nacional de Cuba. 1 vol. Paris: Fernand Nathan. B-U. Bratislava: Veda. III-4. IX-3. Bucureşti: Edit. 1974. 143p.1. 236p. Vol. 1979. Atlas mira: Afrika. II.2 de la URSS. /Ma-terial cartografic/. IX-5. Academiei Române. B-U15 248. Hărţile: I-1. V-3./. 1969. Fasc. şt. VI-2. Coord. Saskatoon: Mo-dern Press. Bucureşti: Edit. 51p. nr. 128p. multiplă: h. Atlasul Republicii Socialiste România. B-U 9 256. Fasc. 296p. 162p. VI-4. Vol. VIII-10. IX-6.: h.

.: h. Budapesten: Helikon Kiadó. Nicolaescu-Plopşor şi Mihai Ionescu. B-U. Ahmed-Abgi. X-3.: h. X-1.S. il. B-U 9 259. Ardeleanu Victor. Hărţile.: h. B-U 31 . 488p. Marius. CUCU. De Alexandrescu Va-leria. VIII-7. Coord. 1975. tab. Bucureşti: Edit. VIII-8. 1973. XI-5. The „IRON GATE“ complex atlas. 1978.: h. Atlasul judeţelor din Re-publica Socialistă România. 1978. Oxford: Oxford University Press.Atlasul Republicii Socialiste România. 2-5). VII-1. Academiei Române. C. XII-6. Grande atlande d’Italia de Agostini.HUSSEIN. Atlasul Republicii Socialiste România /material cartografic/. 1979. Academiei. VIII-5. Bucureşti: Edit. 12p. 1-5. 1 mapă cu 117+14h. 80p. B-U 7. Bucureşti: Edit. B-U 263. 1989. Atlas of Saudi Arabia. XIII-21.1./. 128p. Academiei. Vasile. 197. 1974.: h.B-U 9 257. 1 mapă cu 21 h.: h. Red. h. B-U 7A.. XII-4.3. IV. Donald. X-4. Bucureşti: Edit. XIII-1. IV-6. XII7.: Ştefan Po-pescu şi Ali G. X-8. B-U 7. Gousha North American road atlas: Uni-ted States. X-5. 1974-1979. 140p. XII-3. 1983. IX-1. Asvadurov Hacic… /et al..5.: h. B-U 9 258. Constanţa: Steaua Nordului. San Jose: Gousha/Chek-Chart. XIII-3. B-U 14.: h. Canada and Mexico. B-U 17. Hamza Bindagje. 1977. No-vara: De Agostini. Hărţile: VII-2. XI-7. VIII-9. Vol. B-U. Bucureşti: Edit. B-U 7A.LUNGU. XI-6. Vol.. X-6. A középkoré Eu-rópa atlasza. 1987. X-7. 1976. 8p. II-1. B-U 9 265. B-U 9 264. 61p. VII-4. MATTHEW. XII-5.. B-U 9 266.: h. Vol. B-U 19 260. B-U.2. Vol. România: atlas geogra-fic.: h. 22p. Vol.. il. Didactică şi Pedagogică. B-U 1. Fasc 5.: h. Atlasul Republicii Socialiste România. 20p. X-2. B-U 262. 1979. Academiei Române. B-U 15. Ştefan Milcu. 276p. 248p. Vol. VIII-4. XVI. Fasc.4. B-U (Vol... 21p. B-U 15 261. B-U 14. 2003.

politique. Tokyo: Tei-kokuShoin. colonial. Segal. Von Jocelyn Murray. 1957. 204p. départamental. B-U 270. VII. Stanley. SMITH. fotogr. Atlas de la plus grande France: géographique. Academiei Române.. -11th ed. B-U.: fig. Bucureşti: Edit. /19…/./. 1921. Tokyo: Tei-koku-Shoin Co. Tineretului. 58p. 201p. München: Christian. Viaţa şi opera celebrilor exploratori: Livingstone.. ANESTIN.a. Hrsgb. il. Bucu-reşti: Edit.. 130p. Richard. Berlin: Ver-lag von Gustav Hempel. Dargestellt von Adolf Meyer-Abich. departament of Teikoku-Shoin. 1967. B-U 15 271. Madrid: Aqui-lar. B-U 18 268. B-U 16 275. Weltatlas der alten Kulturen: Afrika. B-U 269. Paris: Attinger Frères. 1973. 1991. h. B-U 272. h. Alexander von Humboldt: eine Darste-llung seines Lebens und wissenschaftlichen Wirkens sowie seiner persönlichen Beziehun-gen zu drei Menschenaltern: des unsterblichen GrossMeister der Wissenschaft. 188p. 226p. B-U 32 .5 Biografii 274. Teikoku’s complete atlas of Japan. Portrait des Iles. Bruxelles: Office des publications officiels des Communautés Européenes. România: atlas istoric = Atlas historique-géographique = Historical-geographical atlas = Historischer-geographischer atlas.. 58p.. Felix. B-U. Alexander von Humboldt: in Selbstzeug-nissen und Bilddokumenten. 1996.. économique. B-U 277.: h. 157p. V. Nuevo atlas de Espagna.. Speke. 164p. Hamburg: Rowohlt. 1981. tab. London: The University of Arkansas Press. ADERCA. The atlas of Arkansas. Cristofor Columb. 1994. Edit. Raleigh. Nansen şi Nordenskjöld. /s. B-U. RECLUS. 108p.: portr. 455p.: pl. B-U 9. B-U 276. ami-ralul oceanului. B-U 18(1973) 273. Bucureşti: Carol P. 1961.. Ltd. Onésime. h.: il. 663p. 1989. Cook. B-U 1.267.

240p.: fotogr. 160p. B-U 9 288. B-U 7A. B-U 9. Bad Godesberg: Inter Nationes. 1985. B-U 285. Gesprache Alexander von Humboldts. BOGDAN. /S. 503p. 1959.278. Emil Gh. 1966. Elena Niculescu în geografia românească. 2003. 136p. XX.. Charles Waterton: 1782-1865: traveller and conservationist. B-U 283. Secţia de Geografie. graf. Bucureşti: /s. C.BORDA. Iaşi: Universitatea „Al..: il. CHIFANE-DRĂGUŞANI. Bucureşti: Edit. 1989. Simion Mehedinţi: gânditor social-politic şi pedagog. 1986. B-U 23 279. Alexander von Humbol-dts und Mexiko: Beiträge zu einem geographischen Erlebnis. B-U 289. 1969. Emanoil.. 1969. Cu Marco Polo pe drumurile mătăsii: ieri şi azi. Valentin. 2001. B-U16 282. Bucureşti: Impr. 1945. 492p. CIUPAGEA. 1954/. 267p. 42p. Academiei Române. 59p. B-U 7. Ludovic Mrazec: academician: rolul său în descoperirea domu-rilor gazeifere din Transilvania. Fernando. London: The Bodley Head. BECK. Paris: Librairie Académique Perrin. BUCUŢA. BÂLDESCU./. B-U. Emil. Octavia.l.: tab. Hanno. B-U 9 281. Dumitru. BECK. 1991. Călători şi explora-tori români.: il. 492p. B-U 9A 280. B-U 15 287. VLAD. BLACKBURN. fotogr.n. B-U.n.: s. COLOMB. Hanno. Berlin: Akademie-Verlag. 243p. B-U. George Vâlsan: după zece ani. Bucureşti: Sport-Turism. Ştiinţifică. Valeriu L. Raco-viţă: 1868-1947: un mare explorator şi biolog român. 24p. B-U.: il. 74p.. Cuza“.: il. fotogr. B-U 9 286. Christophe Co-lomb raconté par son fils. Julia. Bucureşti: Edit. IX. Comemorări: Simion Mehedinţi: 100 de ani de la naştere. B-U. Bucu-reşti: Fundaţia Marco Polo. BOLOGNA.: h. B-U 9 284. I. B-U 33 . Naţională. Sorina.

B-U 297..290.225-230. Columbus and the age of discovery. B-U 300. B-U 34 . DAYE. George Vâlsan: înaintaş al geografiei ro-mâneşti. Bering. Bucu-reşti: Edit. XI. 1936. Joseph Göbl S-sori. 408p. Emil Racoviţă (1868-1947). Bucureşti: Tipogr. Barcelona: Edit. 275p. 1936.: portr. 1972. SCHELLER. Red. DELEBECQUE. B-U 295. V. 224p. h. Tineretului. Nikolai. B-U 298. 699p. 1970. Virgiliu N. Jean.. 1991. Racovitza: 1868-1968: livre du centenaire.: il. Co-lumbus: and the conquest of the impossible.: h. Academiei Române. Mihai Iancu. Zvi. Paris: Hachette. William G. B-U 296. Vancouver: Douglas and McIntyre. Pierre. B-U 294.. New-York: William Morrow. IV: tab. Emile G.: il.. 164p. B-U 7 299. 1974. CUKOVSKIJ. Bucarest: Edit. Vasile. Îngrij. XII. B-U 291. Paris: Ber-nard Grasset. Los conquistadores del Imperio Espańol. James Cook and the peoples of the Pacific. DOR-NER.a. Filipe. Gutenberg. Bucureşti: Edit. Stanley. DESCOLA. 1956. London: Weidenfeld and Nicolson. 1964. de L’Académie Roumaine. Master mariner: capt. Traian Orghidan. B-U 301.: tab. Juventud. /s. Drăghiceanu o viaţă închinată binelui public: publicată după notele sale biografice. 287p. FERNANDEZ-ARMESTO. actele timpului şi amintiri personale. Roma: Societa Geografica Italiana. p. Lorraine. CUCU. 371p./. Mathei M. 152p. B-U 293. 1979. 1999. MILLER. Daniel. 2e éd. Bucureşti: Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. DRĂGHICEANU. 1957. st. h.: il. CONNER. Jacques. 211p. B-U 9 292. 254p. Vintilă Mihăilescu.: il. h. Vie du général Marchand. 44p.: il.

1961. Ştiinţifică.JAKOVLEV. Trad. 1939. 165p.: des. 375p. B-U 7 310. Călători şi exploratori în antichitate.. Călători şi exploratori ro-mâni pe meleagurile îndepărtate. Expediţia lui Vasco Da Gama: descoperirile geografice. Enciclopedică Română. GIURCĂNEANU. h.. Casei Şcoalelor.. Pe urmele lui Marco Polo. JAKOVLEV. 224p. 114p. Bucu-reşti.. 1941. B-U 17. B-U. C. B-U 15 307. B-U 303. Marin. 1973.GEORGESCU.: il. B-U 311. B-U 304. I. Maria Roşu şi Marin D. -Bucureşti: Edit. 1972. B-U.: il. Gh. 1949.: il. 220p. 1947. Gh. Tineretului. Universul. B-U. Bucureşti: Edit. Peary. 239p. 1969. 160p. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Ed.: pl. I. 208p. Fortuna.302. Gustav Nachtigal: 1869/1969. B-U 312.: 1h. 510p. 1973. 1986.GEORGESCU. GEORGESCU. h. B-U 15. Bucureşti: Edit. Nicolae. Bucureşti: Edit. Aleksandr. B-U 309. reprod. Herbert W. Virgil. Columb: omul şi fapta. Trad. B-U 19 313. portr. primul ocolitor al pământului: după jurnalul de bord al lui Pigafetta. Magellan. Ştiinţifică. 1943.: il. 246p.: portr. 79p. Gh. 1964. Bad Go-desberg: Inter Nationes. Roald Amund-sen. Alexandr. S. 63p. B-U 16 35 . h. 1942. pentru Turism. Claudiu. B-U 306. I.. Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă. LASCU. Marco Polo. GOLDENBERG. de Maria Roth şi Marin Sârbulescu. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Sport-Turism. I. Gh. MOCANU. GEORGESCU. B-U 15 308. Vasco da Gama. Roald Amund-sen. Fortuna. 319p. B-U 305.: il. HOBBS. HILT. a 2-a. Cluj: Dacia. Magellan.. h.

B-U 317.MANZANO MANZANO. Gheorghe. BUTLER. 20p. 144p. B-U 18 318. Madrid: Édiciones de Cultura Hispánica. –2-a ed. B-U. Paris: Mengès. Jacques Yves Cousteau. Bucureşti: Cartea Românească.: il. fotogr. Drumul meu în geografie. 1936. de Esdra Alhasid. Alexandru. 1984. de Simonne Huinh. Keith. B-U 9 323. 2000.. B-U 16 36 . 1989. Ion Creangă. George Vâlsan ca geograf şi educator. Bucureşti: Edit. B-U 9 321. Madrid: Cultura Hispánica. Madrid: Con-sejo Superior de Investigaciones Científicas. Trad. Jacques Yves Cousteau: amiralul adâncurilor. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec & co. B-U. B-U 12 322. MORALES PADRON. 1970. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. 1964. O viaţă de muncă: prof. Cristó-bal Colón: siete ańos decisivos de su vida: 14851492. 1991. MARINESCU. XXII. Vintilă.: il. B-U 319. Trad. 1988. Paris: Seuil.314. Vintilă. 176p. Francisco. Enciclopedică. 3-a ed. David. B-U 315. Alexandru. 612p. 1999.: fotogr. Leoncio López-Ocón Cabrera y Carmen María Pérez-Montes Salmerón. MAHN-LOT. B-U 15 316. Marianne. MIHĂILESCU. 256p. Colón y su secreto: el predescrubrimiento.: h. MARINESCU. 1989. 1941.. MACOVEI. Juan. 929p. Ed. I. Cuceritori ai adâncurilor. 544p. h. 93p. MIHĂILESCU.. 96p. B-U. Simionescu. B-U 7. 384p. Bucureşti: Edit. Juan. Ştiinţifică. MANZANO MANZANO. 1980. Instituto de Historia. 343p. B-U. Portrait histo-rique de Christophe Colomb. Cris-tofor Columb: amiralul Mării Ocean. Bucureşti.: sch. B-U 15. 539p. B-U 320. B-U 9. MILES. ALL. Marcos Jiménes de la Espada: (1831-1898): tras la senda de un explorator.: il. Marco Polo… et Venise découvrit l’Orient. B-U 324.: pl. Bucu-reşti: Edit.

Fridtjof. Mehedinţi. 346p. Trad.: il.. 220p. Bucureşti: Litera. Milano: Vita e Pensiero. B-U 15. –Bucureşti: Mondero. 1969. B-U 9. POPA. NANSEN. C. Marina. B-U 15 334. B-U 7. Emil Raco-viţă: fondatorul biospeologiei.: il.NOZICOV. Marian. Ştiinţifică.: fotogr. Marco Polo: vita e leggenda. 1992.: il. 1942. 680p. B-U 9. Emil Racoviţă: 1868-1947. B-U 336. Pref. 1974. 119p. B-U 16 331. Newton Abbot: David & Charles.: h. MOTAŞ. B-U. 1992). B-U 332.: h.: fig. COOKE. Bucu-reşti: Bucovina. Teodor Mircea. de Stat. ROWLANO-ENTWISTLE.325. 1992. 214p. GHICA. MORISON. 2001. Eliot E. S. POPP. 128p. 328p. C.: h. B-U 15 328. Famous explorers: /biogra-phies/. Johan Anthoni. 1924. Jean. B-U 329. B-U 14 335. Admiral of the ocean sea: a life of Christopher Columbus. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. Bucureşti: Impr. MOTAŞ.. B-U. 539p. Fundaţiunii Culturale „Principele Carol“. Geografi din secolele XV-XVI. 1997. il. 1983. Oameni aleşi. 71p. VIII. 1992. 261p. cu il. RAMOS. Spre pol în întuneric şi gheaţă veşnică. 1976. 1968. şi desenurile exploratorului. 1950. València: L’Enova. 211p. VI. Bucarest: Meridiane. Colón pudo no vol-ver: La Fundacion de La Navidad.: il. C. B-U 337. N. GHICA. B-U 16 330. B-U 326. En Johan Christòfol Berthomen i Colom: 1492-1992. B-U (1927. O semnătură pentru viitor: Valeriu Patriciu: viaţa şi opera. PLENEL. B-U 7A. OLTENEANU. Mihai. Boston: Northeastern University Press. Paris: Le Monde-Éditions. 37 . PÉREZ I HERRERO. B-U. 85p. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Omega Press. alese pă-mânturi. Demetrio. Nicolae. de B. POPESCU-SPINENI. Edwy.: tab. 106p. C. MÜNKLER. 1989. Theodore. Navigatori ruşi în jurul lumii. 327p.. B-U 333. Voyage avec Colomb. M. B-U 327.A. B-U 9. după fotogr. Bucureşti: Edit. il..

: il. Trad. 1977.: portr. 1972) II. B-U 15 339.: h. 1972.l. -Ed. 293p. B-U 16(1955. 307p./: Cam-bridge University Press.: fotogr. Jean B. B-U 9. Alexander von Humboldt. 1936. Geneva: Edito-Service. Ştiinţifică. 1940. 1994. John. GEOGRAFIE FIZICĂ 1. Bucureşti: Edit. Magellan. Val. B-U 340. 143p. Bucureşti: Edit. B-U 1(1972 B-U 7(1972). Port Chester /etc. Bucureşti: Edit. a 2-a. B-U 9. B-U(1959. Tineretului. 1962. Magellan: omul şi fapta sa. h. B-U. il. Ed. 332p. scientific exploration and Victorian imperialism. Enciclopedică. Bucreşti: Albatros. XI. Liga Navală Română.SCOTT. 320p. 368p. Cam-bridge. Fridtjof Nansen. Christofor Co-lumb: Don Quichote al oceanului. – cu titlul Magellan. B-U 15(1955. Ştiinţifică.: h. Jakob. London: Constable. 263p. J. 1992). 207p. 39p. URE. /S. a 4-a. TEBEICA.. Scientist of Empire: sir Roderick Murchinson. 1989. Vadim. B-U 9(1992). Nansen... 1992. B-U 345. 192p. B-U 343.: h. B-U 347. SAFONOV. New York. M. XII. Robert A. 1955. B-U. 1959. B-U 346. Bucureşti: Edit. Generalităţi 38 . B-U 7. 1972.: il.B-U 338. TALANOV. facs. URSESCU. 1958. WASSERMANN. Bucureşti: Edit. a 2a. Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. TUFESCU. B-U 9 342. Victor. B-U 15 344. Tineretului. Străbătând lumea: călă-tori şi exploratori români de la sfârşitul seco-lului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea. Ştefan. 176p.: h. fig. Simion Mehedinţi: viaţa şi opera. Ştiinţifică. A. STAFFORD. 1971. 1992). 1962. 319p..: il. –Bucu-reşti: Mondero. ZWEIG. Bucureşti: Edit. Trad. B-U 341./. Prince Henry the Navigator. de Ion Sân-Giorgiu. 303p. de Laura Dragomirescu şi Iura Derev. Tineretului. 227p. 1961. Bucureşti: Edit. –Ed.

B-U 353. 641p.: fig. Bucureşti. B-U. B-U. 415p. Bogdan Mihai… /et al. h. Southeast Asia. 1976. Bucureşti: Corint. Oxford: Basil Blackwell. Ştiinţifică.G. X.: fig.S. 1987. B-U 9. Moskva: Ucipedgiz. tab.: fotogr. B-U 355. Glenn T. 2004.. B-U 7 39 . B-U 9(1999) 350. 1968.: graf. 504p. DEMANGEOT. Vernor C. 1954. 504p. GAMOW. Laura Comănescu. Chechester. Harm J. 352. Geography: regions and concepts. Les espaces natu-rels tropicaux: essai de geographie physique. 662p../. 1996. Edit. Barcelone /etc. New York. New York: McGraw-Hill Book Company. 251p. 1999. 6th ed. de Cristina Dumitriu şi Florin Ionescu.. Iaşi: Edit. CLARK. Inc. 1988. Cuza“. FINCH.: fig. 190p. /De/ Maria Radoane.1.. Audrey N.. MULLER. Dicţionar de geografie fizică.. I. 1st publ. O planetă numită „Pământ“. Ni-colae Radoane. XI./..: il. Paris. Peter O. London: University of London Press. B-U 349.1 Generale 351./: John Willy & Sons. 2..1 Dicţionare 348. studii 1. Ioniţă Ichim… /et al.. Analiza cantitativă în geografia fizică: metode şi aplicaţii. fotogr. a 2-a rev.. pl. Physical elements of geography. DOBBY. Bucureşti: Corint. /De/ Mihai Ielenicz. DE BLIJ. BARKOV. B-U 1. 5th ed. George. 250p.: fig.: h. 1988.. Slovar’ spravocnik po fiziceskoj geografii. graf.. În rom. Harlow: Longman. Universităţii „Al. E. TREWARTHA. GOUDIE. 308p. Brisbane /etc. B-U 354. B-U. reprint. Andrew. 2nd ed. tab. fotogr. 1958. B-U. 331p. il.. XV. New York. B-U 7 357./: Masson. Jean. Longman dictionary of geography: human and physical. 1942.: h. B-U 9 356. A. The nature of the environment: an advanced physical geogra-phy. -Ed. 724p. 2 Tratate.H.

/: Wiley... Vol. MARSH.2: Litosfera. 2000. B-U.: il. 395p. Paris: Ch. Emm. B-U 362. 1987.: fig. Didactică şi Pedagogică. 586p. Vasile. Gurnell. Vol. Vasile V. Gheorghe. 519p. London /etc. MANIU. h. Clark. Elemente de geogra-fie fizică.: pl. Ioan.. Geografia continentelor: Africa. William M. RUSU./: Addison-Wesley Publishing Company. Gregory and Angela M. Bucureşti: Edit. a 2.: il. 250p. Delagrave. IANOŞ. Noţiuni de geogra-fie generală.358. 637p. Bucureşti: Edit.: fig.. XV. 4ème éd. Landscape: an introduction to physical geo-graphy. fig. VI. LAVASSEUR. il. Horizons in physical geography. MARTONNE. 1906-1907. graf. B-U. Émile.: fig. Brisbane /etc. B-U 367. MARIN. 1925-1927. h. 1880-1882.a. Menlo Park. S. Abrégé de géographie physique.. Climat. Earthscape: a physical geography.. 355p. 196p. Bucureşti: Tipogr. 316p.. B-U 369. Ed. Paris: Armand Colin. B-U 360. Traité de géo-graphie physique. by Michael J. B-U 364.2: L’Éurope (moins la France): géogra-phie et statistique. B-U 368. 1-3. Bucureşti: Edit. 1928. Totowa: Barnes & Noble Books. 438p. Continentele: geografie regională. 615p.. 248p.. Câmpiile Terrei. 1987. Vol. XIV. B-U 363. il. Chichester. 3ème éd. entierement re-fondue. 1882. „Gutenberg“. VIII. MARTONNE. Paris: Armand Colin. New York. 1995. Ed. B-U 7 361. 1959. Vol. 1880. 1: Précis de la géographie de la France avec ses colonies. 548p. MARSH. Ştiinţifică. B-U 9 366.: h. de.. Universităţii. h. tab. rev. Hydrographie.. 1906. 1907. 1981. Bazele geografiei fi-zice generale....1: Atmosfera şi hidrosfera. Reading.V. Vol. B-U 365. Ioan. Kenneth J.: il. 174p.: h.1: Notions générales. HARJOABĂ. DOZIER. B-U. IACOB.: il. 40 . tab. Bucureşti: Albatros. Târgovişte: Sfinx 2000.: fig. KALESNIK. Emm. 1-2. 1-3. Vol. LOGHIN. 179p. Vol. 1989. politique et économique. h. Eugen. Ion. 2e éd. B-U 9 359.3: La Terre (moins l’Éurope): géographie et statistique. Géographie physique.. Jeff. 1995. Vol. 1882. William M. de. Vol. tab.

1925. 496p.: h., il.; Vol.2: Le relief du sol. 1926. p.499-1059: il.; Vol.3: Biogéographie. 1927. p.1061-1518: il. B-U; B-U 7; B-U 7A; B-U 9 370. McINTYRE, Michael P.; EILERS, Peter H.; MAIRS, John W. Physical geography. 5th ed. New York; Chichester; Brisbane /etc./: Wiley & Sons, 1991. 536p.: fig., h., fotogr. B-U 371. McKNIGHT, Tom L. Physical geogra-phy: a landscape appreciation. 2nd ed. En-glewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987. XIX, 539p.: fig., il. B-U 372. McKNIGHT, Tom L.; HESS, Darrel. Physical geography: a landscape appreciation. 9th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. XXX, 612p.: h., tab., il., fig. B-U9 373. MEHEDINŢI, Simion. Geografie fizică. Ed. a 13-a. Bucureşti: Edit. Librăriei Socec, 1932. 312p.: il., pl. -Ed. a 14-a. Bucureşti: Socec, 1934. 309p. B-U 374. MEHEDINŢI, Simion; MIHĂILESCU, Vintilă. Geografie fizică. Bucureşti: Socec, 1938. 316p.: il., h. B-U 375. Le monde. Vol. 1-2. /S.n.: s.l./, 1974-1981. Vol.1: Géographie physique et hu-maine. 1974. 500p.; Vol.2: Géographie éco-nomique. 1981. 550p. B-U 376. Le monde. Dir. du vol. André Porry. Vol. 1-2. Paris: Edit. Techniques. 1972-1974. Vol.1: Géographie physique et humaine. 1974. pag. multipl.: fig., graf., il.; Vol.2: Géographie économique. 1972. pag. multipl: h., tab., il. B-U 377. POSEA, Grigore; ARMAŞ, Iuliana. Geografie fizică. Terra: cămin al omenirii şi sistemului solar. Bucureşti: Edit. Enciclope-dică, 1998. 400p.: fig., graf., tab., fotogr. B-U; B-U 9 378. RICHARDSON, Bouhan C. The Cari-bbean in the wider world, 1942-1992: a re-gional geography. Cambridge; New York; Port Chester /etc./: Cambridge University Press, 1992. XVI, 236p.: fig. B-U 379. SCOTT, Ralph C. Physical geography. St. Paul; New York; Los Angeles /etc./: West Publishing, 1989. XIV, 542p.: fig., graf., tab. B-U

41

380. STANFORD, Quentin H.; MORAN, Warren. Geography: a study of its physical elements. Toronto: Oxford University Press, 1978. 308p.: fig., fotogr., tab., h. B-U 9 381. STRAHLER, Alan; STRAHLER, Arthur N. Introducing physical geography. 3rd ed. New York: John Wiley, 2003. XIX, 686p.: il., h., fig., sch., fotogr. B-U 9 382. STRAHLER, Arthur N. Physical geo-graphy. New York: Wiley, 1951. 442p.: fotogr.; -3rd ed. New York: John Wiley and Sons; London; Sydney; Tokyo: Toppan, 1969. IX, 733p.: il., h. B-U (1969); BU 9 (1951) 383. STRAHLER, Arthur N. Geografia fizi-că. Bucureşti. Trad. de Florin Ionescu şi Şerban Dragomirescu. Edit. Ştiinţifică, 1973. 596p.: fig., h. B-U; B-U 9A 384. STRAHLER, Arthur N.; STRAHLER, Alan H. Modern physical geography. 3rd ed. New York /etc./: John Wiley & Sons, 1987. 544p.: il., h. B-U 385. STRAHLER, Arthur N.; STRAHLER, Alan H. Elements of physical geography. 3rd ed. New York; Chichester; Brisbane /etc./: John Wiley, 1984. XVI, 538p.: il. B-U; B-U 7; B-U 7A 386. SURDEANU, Virgil. Geografia terenu-rilor degradate. Vol.1. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998. Vol.1: Alunecări de teren, 1998. 274p.: fig. B-U 9 387. THOMPSON, R.D.; MANNION, A.M.; MITCHELL, C.W. Processes in physical geography. London /etc./: Longman, 1986. XII, 380p.: il. B-U 1.2.2 Regionale 388. ALEXANDRU, M.; BADEA, L.; BUZĂ, M. Valea Cernei: studiu de geografie. Bucureşti: Edit. Academiei Române, 1981. 152p. B-U; B-U 7A 389. America de Sus. /De/ Ion Marin, Marian Marin, Gabriela Manea…/et al./. Bucureşti: Edit. Universitară, 2004. 230p.: h., tab. B-U 9; B-U 21 390. An outline of China’s physical geogra-phy. Compiled by Ren Mei’E, Yang Renz-hang and Bao Haosheng. Beijing: Foreign Languages Press, 1985. 472p.: h., fig., tab. B-U

42

391. BĂCĂUANU, Vasile; BARBU, Nico-lae; PANTAZICA, Maria. Podişul Moldovei. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 348p.: h., tab., il. B-U; B-U 7A 392.BIROSALL, Stephen S.; FLORIN, John. Outline of American geography: regional landscapes of the United States. Washington: Office of International Information Pro-grams, U.S. Department of State, /1998/. 196p.: fotogr., h. B-U 393. BLANCHARD, Raoul. L’Amérique du Nord: Etats-Unis, Canada et Alaska. Paris: A. Fayard, 1933. 400p.. h. B-U 394. BUTLAND, Gilbert J. Latin America: a regional geography. London: Longmans, 1960. 373p.: fig., fotogr. B-U 9 395. Câmpia Crişurilor, Crişul Repede, Ţara Beiuşului: cercetări în geografia României. /De/ I. O. Berindei, Gr. P. Pop, Gh. Mahara şi Aurora Posea. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. 372p.: fig., tab., h. B-U 396. CÂNDEA, Melinda; BRAN, Florina. Spaţiul geografic românesc: organizare, ame-najare, dezvoltare durabilă. Bucureşti: Edit. Economică, 2000. 448p.: tab., h., fig. B-U 9 397. Cesare Saibene e il paesaggio italiano. A cura di Giacomo Corna Pellegrini e Giuseppe A. Stallupi. Milano: Vita e Pensiero, 1994. X, 270p.: fotogr. B-U 398. CHALINE, Claude. Geographie des Iles Britanniques. Paris: Presses Universitaires de France, 1964. 128p.: h. B-U 9 399. CHIŢU, Constantin. Relieful şi solurile României: raporturi genetice şi de producti-vitate. Craiova: Scrisul Românesc, 1975. 268p.: il. B-U; B-U7; B-U7A 400. CONEA, Ion; VELCEA, Ion. Scurtă prezentare geografică a Republicii Populare Române. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică, 1957. 192p.: fotogr., h. B-U; B-U 14 401.COTEŢ, Petre V.; BĂCANU, Lucia. Geografie fizică. Vol. 1-2. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică, 1967-1972. Vol.1: Europa, Asia. Petre Coteţ. 1967. 184p.: fig.; Vol.2: Australia, Oceania, Antarctica. Petre Cotet şi Lucia Băcanu. 1972. 184p.: fig.
43

B-U; B-U 7(Vol.2); B-U 9 402. DANESCO, Gregoire. Dobrogea (La Dobroudja): étude de géographie physique et ethnographique. Bucarest: Impr. de l’Indé-pandance Roumaine, 1903. 199p.: h. B-U; B-U 15 403. FICHELLE, Alfred. Géographique physique et économique de l’URSS. Paris: Payot, 1946. 223p.: h., tab. B-U; B-U 16 404. FICHEUX, Robert. Les Monts Apuseni: (Bihor): vallées et aplanissements. Bucureşti: Edit. Academiei Române, 1996. 624p.: il., h. B-U; B-U 9 405. GÂRBACEA, Virgil. Africa: geografie fizică. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedago-gică, 1964. 191p.: fig., h. B-U 406. GEACU, Sorin. Smulti (Judeţul Galaţi): studiu de geografie fizică şi umană. Ploieşti: Edit. Prahova, 1998. 320p.: il. B-U 407. Geografia Americii de Nord şi Centrale. Coord. şt. Ion Popovici. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. 368p.: tab., il. B-U; B-U 14 408. Geografia continentelor: Asia, Australia, Oceania, Antarctica. /De/ Nicolae Caloianu, Virgil Gârbacea, Ion Marin şi Ion Rădulescu. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică, 1980. 436p.: il., h. B-U, B-U 9 409. Geografia municipului Bucureşti şi a judeţului Ilfov. Bucureşti: Societatea de Şti-inţe Geografice din R.S. România, Filialele Bucureşti şi Ilfov, 1977. 116p.: h., tab. B-U 410. Geografia României. Coord. Lucian Badea, Dragoş Buga, Graţian Cioflică… /et al./. Vol. 1-4. Bucureşti: Edit. Academiei Române, 1984-1992. Vol.1: Geografie fizică. 1983. 663p.; Vol.2: Geografia umană şi economică. Coord. Ion Iordan şi Vasile Cucu. 1984. 544p.: tab., fotogr., h.; Vol.3: Carpaţi româneşti şi depesiunea Transilvaniei. 1987. 656p.: h., fig.; Vol.4: Regiunile pericarpatice: dea-lurile şi câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Po-dişul Moldovei. 1992. 580p.: h., pl. B-U(Vol.2-4); B-U 7(Vol.1-3); B-U 7A; B-U 9 411. Geografia solurilor României. /De/ N. Florea, I. Munteanu, C. Rapapport… /et al./. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică, 1968. 511p.: fig., tab. B-U; B-U7; B-U7A
44

Mioara. LOGHIN. Bucureşti: Edit. B-U. 188p. IELENICZ. Mihai. 218p. il.: h. Bucureşti: Edit. Paris: Nathan. Jean-Paul Courbon.. London: Heinemann Educational Books. Ed. fotogr. Vol. INCZE.: h. Mihai. Nancy. 1st published. 2002. Cetatea de Scaun. h. h. B-U 415.. Il. Bucureşti: Edit. Vasile. Didactică şi Pedagogică. GHINCEA. rev. Oxford: Basil Blackwell. Dealurile şi podişu-rile României. h. 7p. B-U 417. Bucureşti: Edit. Lucian Badea…/et al.. Mihai. de red.: fig. 1972. Bucu-reşti: Edit. 1959. The nature of the environment: an advanced physical geo-graphy. S. 1991. GUGIUMAN. IANCU. STĂNESCU.. Ion. 1-2. B-U 7A.2: Anexa de hărţi. Vol./. Andrew. B-U. 1975. h. The geography of modern Africa. il. Andrei..: graf. Lon-don: Columbia University Press. 200p. IELENICZ.: il.. il.. Modelarea actuală a reliefului şi degradarea terenurilor în bazinul Ialomiţei. tab. XI. Com.. 659p. LEARMONTH. Valea Argeşului.: fig. Subcarpaţii României.: h. function and change. B-U 15 418. 493p. Ştiinţifică. Mihăilescu.. B-U. 1988. B-U 422. Regional landscapes of Australia: form.. h. Fundaţiei „România de Mâine“.: il.: pl. 784p. reprint. Andrew. B-U 9 419. fig.: fig. h..1: Geografia văii Dunării româneşti. 264p. 160p. V. tab. Virgil Ianovici. New York. GOUDIE. B-U 7A 413. B-U. 169p. 1969. 1969.. William A. B-U 7. PATRU. Universitară. Mirreile Pauline et Jean-Claude Viau. Târgovişte: Edit. /De/ Pierre Joint. Bucureşti: Edit.. Geografia văii Dunării româneşti. B-U 414.: fig.. 331p. 1999. La Geographie de l’Europe des 12. B-U 7 421. 2003. Vol. Academiei Române. America de Nord: geo-grafie fizică. 2nd ed. Ştiinţifică. B-U..: fig.412. HANCE. B-U 9 416. a 2-a. Depresiunea Huşi: studiu de geografie fizică şi economică. 1970. B-U 9 420. XVIII. B-U 45 . LEAR-MONTH. 244p. George-ta.

n.. Ion. B-U. B-U. 271p. Bucureşti: Edit. Universitară.. Ion.. Universitară.: fig. Marian. Geografie fizică.. B-U 9 427. MARIN. pl. de. Geographie physique de la France. a 2-a. 256p. Universităţii Bucureşti.: il. W. Europa.: fig.n./. Universităţii din Bucureşti.. h. MARTONNE. The Uni-ted States and Canada: a geographical study of regional problems. umană şi economică. 1930. B-U. 1927. Nicolae.. MARIN.: fig. Ed. 2002. Nicolae. Paris: Librairie Armand Colin. B-U 15(1927. de. London: Hutchinson Educational. Lucrări geo-grafice despre România. Academiei Române.: fig.: il. Simion. 1937. 376p.: h.R. MO-CANU. 142p. Bucureşti: Edit. 376p. MARIN. fotogr. Asia: geografia ţărilor. MEAD. LYDOLPH. Ion. Asia. Ion. h. 1999.: tab. 1996. Milwauke: The Univer-sity of Wisconsin... Statele Unite ale Americii. – Ed. -Bucarest: /s. MARIN. B-U(1937). B-U 9 428. -Cu titl. B-U 431.H. Le pays et le peuple roumain: considérations de géographie phisique et de géographie humaine. 110p. Bucarest: Cartea Românească. Bucureşti: Edit. B-U 9 432.2: Lucrări geografice despre România. B-U 9 426. Emm. umană şi economică. MARIN. 220p. Fundaţiei „Ro-mânia de Mâine“. Statele Unite ale Americii: geografie fizică. Emm. MARTONNE. tab. Geografie regională: Eu-ropa.1: Cercetări asupra evoluţiei morfologice a Alpilor Transilvaniei: (Carpaţii Meridionali). Vol. Paul E. Vol. B-U. MEHEDINŢI. 1999. 2003.. B-U 9 430. fotogr. 1970. Bucarest: /s. 1981-1985. fotogr. 1987. Geogra-fie regională: Europa. NICOLAE. 1942. 1981. Ion. Ion.: fig. tab. MARIN. h. 136p. 2002. 464p. Marian. 1985. Mexic). Marian. BROWN. a 2-a. MARIN. 1-2.... Bucu-reşti: Edit. E. pl. 1930) 46 .423. Vol. „Amercia de Nord (Canada. Soviet geography studies: in our time. 224p. 368p. MARIN.. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit.: tab./. COSTACHE. B-U 9 429. 524p. B-U 9 425. 524p. B-U 9 424. Universităţii Bucureşti.. 255p. tab.

il. 1982. graf.. trends..: il. Geografie fizi-că a României. pl. fotogr. il. Naţională. B-U. PATERSON. EMBLETON.: h. Bucureşti: Edit. MIHĂILESCU. Red.. B-U.433. 386p. Geografia Antarc-tidei.: fig. MIHĂILESCU.. Geographie und Territorialstruktur in der DDR: analysen. N.: fig. B-U 9 442. Gheorghe. B-U 9 437. Simion.: fig. 2002. Gabriela. B-U. Vol. orientierungen. B-U.... 5th ed. h.2. B-U 7A 435. 1975. h. MEHEDINŢI. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. B-U 9 440. Clifford. tab. B-U 9 438...: fig. Rumania and her people: an essáy in physical and human géography. C. Ianitki… /et al.: fig. 744p. B-U. B-U 7A. Vintilă..: h. Dealurile şi câmpiile României: studiu de geografie a re-liefului. Gherasi-mov.F. Lon-don: Hutchinson Educational. tab./. P. Ştiinţifică. B-U 15 439. New York: Oxford University Press. princ.. 1969. h.. B-U 7A 436. Bucu-reşti: /s.. NEAMU. Geografie economică pe ramuri.. România: geo-grafie fizică. Statului. Alan B. il.. 512p. 312p. il.: fig. M. B-U 1(Vol. Academiei Române.1: Geografia fizică. 1960.: fig. 320p. 1936. Piemontul Cotmeana: studiu fizico-geografic cu privire specială la soluri. B-U 9 443. Berlin: Akademie Verlag. GRIMM... North America: a geography of Canada and the United States.. 1966.1. B-U 7 441. F. Bucureşti: Edit. S..A.1-2. 278p. John N. Vintilă. Bucharest: Monitorul Oficial şi Impr. XVI. MIHĂILESCU.n. Vintilă. 688p. h. Part. Africa: a geographical study. Bucureşti: Edit. fotogr. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec & Co. Herbst. 200p. h.: tab. B-U 434.1).. 2001. 1967. h. MOUNTJOY. 1939. 368p. Fundaţiei „România de Mâine“. MOHS. Ştiinţifică. Carto-grafierea dinamicii peisajului geografic din zona subcarpatică dintre Dâmboviţa şi Olt re-flectată în documentele cartografice. 352p.. B-U 7. PARICHI. il.: I. B-U 47 .. Ştiinţifică şi Enciclo-pedică. Monografia geografică a Republicii Populare Române.. Vol. 200p.: fig. B-U. h. B-U 14. G. 112p. 1983. OSACI-COSTACHE. Impr.Vol./.

Bucureşti: Edit. Presa Universi-tară clujeană. 1957. T. al Universităţii din Bucureşti. MARIN.n.1-2. Geographical studies în Western Europe. 1974-1977. PETRESCU-BURLOIU. Geografia fizică a României. Ştiinţifică.. 1997. POSEA. B-U 15 454. 464p. tab. 430p. RĂDULESCU.: fig. Sub red. Ştiinţifică. B-U 9 448. Edinburgh: Oliver & Boyd.1: Prezentare de ansamblu. 1977. Grigore. Grigore.C. Consid-raţiuni fizico-geografice asupra regiunii şi oraşului Caransebeş. B-U 7. starea şi cali-tatea peisajului. tab. Grigor P. B-U. N. fotogr. Tiberiu Morariu. 2000. Didactică şi Pe-dagogică. 356p. h. Rădulescu. Franţa. h. 484p.444. 173p... B-U. h./. 1974. B-U 9 449. Vol. B-U. Bucureşti: Centru de Multipl. 1995.: il.. Part. graf. Bucureşti: Edit. 1964. 48 . –Alte ed. Câmpia de Vest a Ro-mâniei: (Câmpia Banato-Crişana). Vol.. London: Uni-versity Press. Bucureşti: /s. 1968.. Ion. B-U 9 445. Part. 1-2.: il. 175p.1: Asia Nordică. 1937. B-U 14 455. 264p. RANDLE.W.. Bucureşti: Edit. h. Cluj-Napoca: Edit. Asia: geografie fizică. 216p. B-U 450. Republica Populară Română: noua geo-grafie a patriei. B-U 1.. POP. Africa. B-U 16 451. 155p. Bucu-reşti: Edit.. –Bucureşti: Edit.: fig..: il. POLLOK. Ion. fig. POSEA. Mihai. Bucureşti: Societatea Regală Română de Geografie. PĂTRU.: il.2: Regiona-rea fizico-geografică. Ştiinţifică. 120p. 3rd ed. Alexandru. B-U 9 447. Ileana Georgeta. 1975. 1997. Silvia.. LUPU.: fig. IELENICZ. tab. Ion. tab. B-U 9 452. Di-dactică şi Pedagogică. 436p. 201p. Elisabeta.: fig. fig. h.: fig. Iancu… /et al./.: h. B-U 446. I. Part. M.2: Asia Mjlocie. 2001.: fig. 1949. Universităţii din Bucureşti. PRISNEA.: Idem. Bucureşti: Edit. 112p.: h. 484p. ROŞU.: il. 1974. Al. Relieful României. B-U 9 453.. N. 80p. Nicolae. RĂDULESCU. 1980. Vrancea: geogra-fie fizică şi umană. Culoarul transcarpatic Bran-Rucăr-Dragoslavele: studiu de geografie fizică cu privire specială asupra evaluării potenţialului natural. Bucureşti: Edit. B-U 7A.. B-U. 1973. Fundaţiei „România de Mâine“.. Carpaţii şi Subcarpaţii României. POPESCU. B-U.: il. Vol.

B-U (1980). h. Bucureşti: Edit. Universităţii „Al. L. Şi Legăt. B-U 465. B-U 9 459. SINGH. Bucureşti: Edit. 1999. B-U 463. B-U 466. 248p. David. George S.. CRISTESCU. 472p.. VIII.: il. N. London: Methuen & Co.. il.: il. 652p. Oxford: Basil Blackwell. 460 î. Ltd. B-U 7A(1973). „Fraţii Dumitrescu“. B-U.: fig. B-U.. h.. WEIR. B-U 14. Bucureşti: Edit.. 444p. Geografia fizică a Republicii Socialiste România. CHIŢU. Geografia continentelor: Australia şi Oceania. fotogr. XII. SÎRCU.Hr. TREWARTHA.. Didactică şi Pedagogică. RUSU. 1961. graf. il. Japan: a geo-graphy. 196p. 52p. Theo L. Maria. Iaşi: Edit. 1975. PANAITE. 628p. B-U 49 .. R. Buzău: Tipogr. 358p.: h.: h. Geografia fizică a URSS. 315p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. România: sinteză geografică. Calcutta: Indian National Committee for Geography. B-U 9 457.: h. 420p. RUSU. fig. 160p. 1982. Thomas R.: h. B-U 9 458. B-U 15(1973) 456. Constantin. RUSU.: fig. Ştirile geografice ale lui Herodot despre ţinuturile noastre: (c. SUGDEN. 1971. I.. HILLS. A regional geography of North Amercia. Bucureşti: Edit. 1970. 1968. Didac-tică şi Pedagogică. B-U 15 460. Alexandru. fig.. SAVU. B-U 9 462.: h..: fig. 2002. I. 1942. Eugen. India: regional studies.. Masivul Rarău: stu-diu de geografie fizică = The Rarău Massif: a study in physical geography. Eugen. 1970. B-U. 1999. Arctic and Antarctic: a modern geographical synthesis. B-U 9 461. Maria. SIMACHE. Cuza“. Toronto: Gage Edu-cational Publishing. Academiei Române. Bucureşti: Edit. B-U. TOMKINS. SÎRBU. X. Glenn T. Madison & Milwaukee: The Univer-sity of Winsconsin Press. Tr.. Ludmila.). Munţii Bârgăului: studiu fizico-geografic. h. B-U 9A 464. 2nd ed. Didac-tică şi Pedagogică.

B-U 472. Vol.. NEAMU. Chambers. Ştiinţifică.. Deva: Edit.: il. Ţara Zarandului: studiu geoecologic. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. h.: fig. Paris: Robert Laffont.: fig.: fotogr. Coord. Paul-Emile. B-U 9 475./. Gh. B-U 9 1. fig. Bucureşti: Edit. Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţilor româ-neşti. 192p. 120p. 235p.: fig. Wiscon-sin: The University of Wisconsin Press. Geis: referate şi comunicări de geogra-fie: 2001-2002. h. B-U 9 469. h. B-U 9 50 . TUFESCU. 148p. B-U 9 476. 274p. Timişoara: Tipogr. h. TUDORAN. NEAMŢU. Geografia Gorjului: comunicări ştiinţifice ţinute la al XIII-lea şi al XIV-lea simpozion de geografie a Gorjului (1980-1981). 1998.J. Geographical International Seminars.467. Alexandru. 1: The first romanian-british geographic seminar. Ed. Japan: a phy-sical. 1994.: il. 1. Aca-demiei Române.: h. Casei Corpului Didactic. Muscelele Topolo-gului: studiu fizico-geografic. Jean-Christophe. by George Erdeli and W. Didactică şi Pedago-gică. 1982. 1996.. B-U 470. Târgu Jiu: /s. VICTOR.: il. Universităţii din Bucureşti. 1973.. 1983. Planete Antarctique: nouvelle terre des hommes. 256p. Bucureşti: Edit. Glenn T. cultural & regional geography. B-U. 2002. SAVU. 3 Comunicări ştiinţifice 473. 1966. 1982.n. 607p. TREWARTHA.. VICTOR.: pl. ION. Vol. Ilie D. 137p. h. Lucrări ale cadrelor didactice: seria geo-grafie. B-U 9 474.. Ion. Petru. Gheorghe.: Dumitru Rus. Valeria. B-U 9 468. VELCEA. Subcarpaţii şi depre-siunile marginale ale Transilvaniei. VIŞAN. Victor. Universităţii din Timişoara. Bucureşti: Edit. B-U 471. Universităţii. 300p. 136p.. 1945.

Bucureşti: Inst. Contribuţia ro-mânească la geografia contemporană: confe-rinţă ţinută la Braşov (15 ian.: graf. 1992. 27p. 219p.. 362p. Institutul de Geografie al Academiei Române. /Vol.: h. 1989. il. B-U. 170p.. MIHĂILESCU. New perspectives in Hungarian geogra-phy: contribution to the 27th International Geographical Congress. B-U 9 485. „Datina Ro-mânească“. 1989.. 287p. conf. /Bucureşti/: Serviciul de studii şi docu-mentare ştiinţifică al Institutului de Meteoro-logie şi Hidrologie. B-U 9 478. In-stitutul de Meteorologie şi Hidrologie. 19 february-1 march 1985. Third United Nations regional carto-graphic conference for the americas: New York.477. de Geografie.: fig. 1973. 1971. 1944. 1972. Washington D.n. 258p. Vasile Ghibedea şi lect. B-U 9 486. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1972/.: fig. Silviu Truti. fotogr..2: Technical papers.C. Probleme de geografie a judeţului Gorj: culegere de comunicări ştiinţifice. 1992.: h. 468p. Timişoa-ra: Univ. 539p. B-U9 51 . Vintilă. h. Lucrările simpozionului de geografie fizică a Carpaţilor: sep. cuprinde o parte din co-municările susţinute la colocviul „Relieful României“.: fig.. 1994.2./. B-U 483.. B-U 482. Realizări în geografia României: cule-gere de studii. Bucureşti: /s. Probleme geo-grafice româneşti: studii. B-U 481. 1970. con-ferinţe. Sub îngrij. univ. Victor Ardelean. B-U 9 479.. pl. 68p. Lucrările sesiunii ştiinţifice anuale: 1993. Vol.1933). Bucu-reşti. tab. Vălenii-de-Munte: Aşezământul tipogr. 1974. conf. il.. B-U 9 480. Referate şi comunicări. Vol. 1970 = Travaux du symposium de geographie physique des Car-pates. Institutul de Geografie. Bucureşti: Casa Şcoalelor. univ.: fig. Braşov. Bucureşti: Edit. 1933.. Lucrările celei de a V-a Conferinţe de Meteorologia Carpaţilor: 14-20 sep. 1971. 325p. comunicări. B-U. tab. MEHEDINŢI.: pl. Simion. tab. tab. din Tmişoara. B-U 9 484.. Târgu Jiu. Ştiinţifică. univ. New York: United Nations.: fig.

Fernand. germană. TUFESCU. B-U 18. Encyclopedia of geomorfolophy. BAULIG. BĂCĂUANU. B-U 1. Vocabulaire franco-anglo-allemand de geomorphologie. 346p. Gherasim Marton. B-U. 1969. JOLY.. Bucureşti: Edit.. B-U 17. 1976. FILLOTI. Ioan. B-U. 578p. Tehnică. B-U. 1979.579-1156. Victor. GHIŢĂU. 1974. Vasile. Dicţionar geomorfologic: cu termeni corespondenţi în limbile franceză. GHIŢĂU. dicţionare. Vol. Şti-inţifică. D. 2004. Mihail. 233p. tab. 548p. B-U 19 489. Goudie. ZEGHERU. B-U 15 491. New York: Routledge. Lucrările Coloc-viului Naţional de Geografia Turismului: Bucureşti. XXX. 325p. Bucureşti: Edit. sep. London. DRAGOMIRESCU. B-U 9 495. B-U 9. p. Dumitru.G. FILLOTI.487. B-U 7A. Coord. Paris: Hachette. Paris: Armand Colin. Paris: Société d’Édition les Belles Lettres. Dicţionar de geodezie fotogramme-trie. Vol. by A. Bucureşti: /s. D. 283p. fotogrammetrie şi cartografie. B-U 19 496. Şerban. Gherasim.1 Enciclopedii. Tehnică. 1997. Paraschiva. G.. XIV.. 640p. SUROIU. 230p. Tehnică. ALBOTA. rusă. DONISA. 327p.. Bucureşti: Edit. B-U 9 490. Bucureşti: Edit. B-U 9 2 GEOMORFOLOGIE 2. fotogrammetrie-teledecţie şi cartogra-fie german-român.1: A-I. 1956. 504p. Di-mitrie.: fig. Vol. BADEA. Fig. B-U 19 492.n. 1-2. engleză. Henri. B-U. 1968. Ioan./.V. Lucian.: h. B-U 9 494. Nicolae. Ed. tab. B-U9 493. glosare 488. Dicţionar de geo-dezie. fotogrammetrie-teledecţie şi cartografie en-glez-român. 1996. teledecţie şi cartografie: român-german.: fig. Glossaire de géomor-phologie: base de données sémiologiques pour la cartographie. MAR-TON. B-U 9A. B-U 52 . XVI. Vocabulaire de la géomorphologie: index allemand et anglais. tab. Tehnică.2: J-Z. 1980. 1980.. MARTON. Bucureşti: Edit. XIV. HARJOABĂ. Dicţionar de geodezie. B-U. Dicţionar de geodezie.

tab. Balkema. by Olav Sla-maker. tab. Coord. XI. Fernando Manero. B-U 504. XXIV. John Charles.... DOORN-KAMP. Geomorfologie. /De/ Grigore Posea.: fig. 462p. Paris: Masson et Cie. B-U 501. B-U9 500. B-U 9A 53 .. Ronald Urwick.: fig. Field experiments and measurement programs in geomorphology. 1993. B-U.2..: fotogr. 694p. Rotterdam: A. XII. 2000. fotogr. 410p..: fig. 1969.. 536p. COOKE.: fig. 2001. XVI. B-U 498. h. BLEAHU.: fig.E.: fig. CASTIGLIONI. 343p. 1990.2 Tratate. Don J. 436p. M.. B-U 506. Mihai Grigore. h. il. Oxford: Clarendon Press. Ştiinţifică. Geomorphology in environmental management: a new introduc-tion. B-U 505. 1976. New York. Vancou-ver: University of British Columbia Press. W.1 Generale 497. by H. 415p. fig. tab. Giovanni Battista. A. 2nd ed. Jesus D. Principles of geomorphology. Walker. pl. studii 1.: fig. B-U.. Espacio natural y dinámicas territoriales.. EASTERBROOK. Ed. 1991. DERRUAU. fig. istorii... Ed. Amenajarea bazinelor hidrografice şi a cursurilor de apă. il. Torino: UTET. J. Morfologia carstică: condiţionarea geologică şi geografică a procesului de carstificare. h. riv. 1974. sch. Grabau. Didactică şi Peda-gogică. Bucureşti: Ceres. Brisbane /etc. Bucureşti: Edit. B-U 9 502. New York: McGraw-Hill. Geomorfologia. BĂLOIU. Seconde ed. Chichester.2. 539p./: Wiley & Sons.. 1965. Precis de géomorpho-logie. tab. 1980. Marcian D. Bucureşti: Edit. Valladolid: Univer-sidad de Valladolid. Nicolae Popescu şi Mihai Ielenicz.. The evolution of geomorphology: a na-tion-bynation summary of development. tab. 224p. Vasile.: tab. GARCIA FERDANDEZ. 592p. B-U 9 503. B-U 9A 499..

Ed. Bucureşti: Edit. 1992. Vol. R. Vol.. Washingtom: Ame-rican Geophysical Union. Elemente de morfogeografie (geografia reliefului) teoretica regională: relieful complex. graf.4: Glacial geomorphology. Ed. by Hugh M.A.. tab. tab. by Paul Bishop.1-7. Chichester. Vol. Delany. h. graf. I.507. by Andrew S... Bologna: Pitagora Editrice. h.. General ed. B-U 509. Mihai. 1983. RADOANE. XVIII.. M.. PANIZZA. NAUM. New York: Routledge. il. Ion. tab. by Olav Slaymaker. Posea. /De/ Gr. Cluj-Napoca: Edit. Ed. Ed. London. Ge-omorfologie. Mario. Amsterdam /etc. PANIZZA. 278p. 2004. Ed. Didactică şi Pedagogică. 1970.: il. MIHĂILESCU.. by D. Ed...7: Landscape evolution... B-U 9 516. 268p. Evans.. Bucureşti: Edit. fotogr. Popescu.. 1. X.. 397p. Evans. Geomorfologie generală.. by Mike Kirkby. Ed.: il. Mario. 158p. Geomorphology: critical concepts in geography. Ed. 503p. il. tab. ICHIM. 310p. 652p. Geomorphology and sedimentology of lakes and reservoirs. A-bordarea geomorfologică..6: Arid lands geomorphology. 1977. XIV. 1996. tab. Vintilă. Ed. Presa Univer-sitară Clujeană. XVIII. 557p. Maria.. Profiles of orogenic belts. B-U 513. 1993. tab. 365p.. David J. Vol. 1996. Ilie. B-U 9A 514. W.. fig.: fig. Ioniţă. tab. tab. Rast and F. 592p.: fig.. Vol. 566p. B-U 515. GRIGORE. B-U 9 512. XVIII.. B-U 9A 511./: Elsevier. McManus. Geomorfosfera şi geomor-fosistemele.. B-U.2: Hillslope geomorphology. by John French. Traian. Bucu-reşti: Edit. Duck. 1986. XVIII. MAC..: fig. Efectele barajelor în dinamica reliefului. Geomorfologia. 523p. B-U 54 . XII. 759p. Vol. Academiei Române.1: Fluvial geomorphology.: fig.: fig.. New York. Didactică şi Pedagogică.: il. 633p. Academiei Române. 360p.: tab.: fig. fig. XVI. Ed. fig. 156p. h. 1974. XVIII.J. tab.. French. fig. by J..5: Periglacial geomorphology. Vol.A. XIV. B-U9 510. Grigore şi N. B-U 508.: fig. Vol.: fotogr. il. M.3: Coastal geomorphology.. Goudie. Brisbane: Wiley.: fig.. Environmental geo-morphology. by N. fig. Bucureşti: Edit.

Ed. il.: il. B-U 519. RITTER. Academiei Române. Geomorfometria luncilor: mo-del de analiză în bazinul superior al Jijiei. Dubuque. Keating. 1957. Subcarpaţii dintre Cerna Olteţului şi Gilort: studiu de geomor-fologie. B-U 55 . 260p. h. Con-stantin. N. Geocronologie nucleară. B-U 9 527. h./: Blackwell Scien-tific Publication. VAR-LAN./. 594p. BACAINTAN. 1982. Nela N. 1998. William D. 1999. B-U 518. APETREI.. 618p.: h. 1987. tab. fotogr.: fig. B-U 9 523.L. 603p. Seamounts islands and atolls.: il. Mosk-va: „Nedra“. tab. XII. h.2. tab. Process geomorpho-logy. The Caledonian-Appalachian orogen. 192p. h. graf.. h. Subcarpaţii Tazlăului: studiu geomorfologic.: fig. B-U9 520. Cluj-Napoca: Dacia.... COSMA. Marcel. 2002.. Harris.V. Dobrogea de Nord Vest: studiu geomorfologic. tab. B-U 521. tab.. 160p.: fig. 1954..: fig. V. Bucureşti: Edit. B-U 526. Washington: American Geo-physical Union. 288p. Lucian. 643p. VIII. ŽIVAGO. pl. graf. Principles of geomorphology. 405p. D. Geomorfologije s osnovamu geologii. 1988. Bucureşti: Edit. C. BADEA. 226p. BOJOI. B-U. New York: John Wiley & Sons.J. Bucureşti: /s. B-U 9 524.n. Fettes. X. Bucureşti: Edit. Mihai.: il. B-U 525. Oxford. 618p. Edinburgh /etc.: fig. by A.V. 1965. Nicolae. New York: John Wiley & Sons. New York: John Wiley... /De/ Barbara H. THORNBURY.. PIOTROVSKIJ. Gheorghe.. B-U 9A 2.517. Aca-demiei Române. Bucureşti: Edit. 1971. 1981. fig.. VASARU. BURCEA. fotogr. London.2 Regionale 522. BRÂNCUŞ. Patricia Fryer and Rodey Batiza… /et al. Munţii Bara-olt: studiu geomorfologic = Les Monts Bara-olt: étude géomorphologique. 1967.: il. –2nd ed... C... –9th ed.: fig. XI. Iowa: Wm./. 143p. 1998.. Brown. Academiei Române. Dale F. 352p. Ion. Academiei Române.

Munţii Făgăraşului: studiu geomorfologic./: Elsevier. B-U 9 537. 212p. Academiei Române. B-U.. Ioan..: fig.: fig. 1973. Bucureşti: Edit. COTEŢ.. Hansjörg. il.: fig. graf. Bucureşti: Edit. Bazinul râului Casimcea: studiu geomorfologic. GRIGORE. Ed. 114p. h. Subcarpaţii dintre To-polog şi Bistriţa Vâlcii: studiul proceselor actuale de modelare a versanţilor. Munţii Perşani: stu-diu geomorfologic. COTEŢ.. Valladolid: Universidad de Valla-dolid. B-U 9A. DINU. 401p. 2002. Adrian. 1981. fotogr. tab.: fig. 606p. Bucureşti: Edit. 1997. Tehnică. B-U 14 532. Petre V. COMĂNESCU. B-U. 1991. Academiei Române.. Academiei Române. 1957. Geomorphological hazards of Europe. Laura. CASCOS MARANA.: fig. Câmpia Română: stu-diu de geomorfologie integrată.: il. tab. COTEŢ. 1980. 1975. Geomorfologia Văii Bistriţei.. 144p.: il. h. Petre V... Amster-dam /etc. 2002. 200p. B-U 539.. by Clifford Embleton-Hamann. Mihai. X.. Bucureşti: Edit. 524p. fig. B-U 56 . tab. Miron. B-U 9 538. 256p. 1999. B-U 9A 534.: h. pl. Cayetano-Santos. B-U 15 533. Teubner. Secretariado de Publicaciones.. B-U 9 530.: h..: fig.G. B-U 9 531. Ştiinţifică. CIOACĂ. Braşov: Foton.n. DONISA. B-U. 148p. Mihaela. Die geomorpho-logischen Grundstrukturen der Erde. B-U 529. Geomorfologia Ro-mâniei. 272p. B-U 7A. Petre V. h.. Stuttgart: B. B-U 536. DONDUS. 1968. Munţii Semenic.. Fundaţiei „România de Mâine“. B-U 9 535. h. fotogr. 415p. B-U. B-U. Câmpia Olteniei: stu-diu geomorfologic: (cu privire specială asupra cuaternarului). 287p./. h. La Serrezuela de Pradales: estudio geomorfológico.: fig. Bucureşti: Edit.528. 1998. Bucureşti: Ceres. Bucureşti: /s. FLOREA.. Bucureşti: Edit. graf.: il.

Cornelia. tab. 1-3.. B-U. B-U 542.: il. Gh.: fig. Nicolae. Ţara Giurgeului. 1975. Bucu-reşti: Edit. Living with the Puerto Rico Shore. tab. Academiei Române. 123p. Horia. B-U. Dealurile Târnavei Mici: studiu geomorfologic. tab. 1994. B-U 9A 547.. 392p.3: Prezentare car-tografică a solurilor agricole./. Ion. Masivul Poiana-Ruscăi: potenţialul fizico-geografic. B-U 9A 550. GRUMĂZESCU. Depresiu-nea Haţegului: studiu geomorfologic. fig. tab. Bucu-reşti: Edit. h. B-U 549. Academiei Române.. Ştiinţifică şi Enciclopedică.... Richard M.1: Evo-luţie şi caracteristici agrochimici. h. Bucureşti: Edit. /De/ Ioan Stănescu. Soons and M. B-U. B-U 9 546. Vol... Mirton. Academiei Române. 143p. h.. XI. Bush. 193p.: fig. B-U 7.T. B-U 9A 541. h.: fig.: fig. Bucureşti: Edit. B-U.. Academiei Române. by J. 1997. Vol. 156p. Ed. Academiei Române. 1995-1998. 392p. pl.: fig.. ILINCA. tab. B-U. h. Bucureşti: Edit. 272p. 1995. Iulia Văcăraşu şi Victor Sficlea. MAC. Aca-demiei Române. B-U 7A.: fig. Auckland: Logman. Masivul Ceahlău. Vinea. Bucureşti: Edit. Nicolae. ICHIM. Webb. h. De-presiunea Dărmăneşti. IELENICZ. 1998. 1979.. 1984. Vol. 1979. 1972. 1973.: il. Subcarpaţii dintre Cîlnău şi Suşiţa: studiu geomorfologic..: tab. 37p.: fig. San Juan: Universidad de Puerto Rico. 144p. M... B-U 548. Ioniţă. 288p. B-U. Selby. B-U 9 545.. /De/ David M. Cazimir Swizewski.J. tab.. 220p. Subcarpaţii transilvăneni dintre Mureş şi Olt: studiu geomorfologic.540. Munţii Ciucaş-Bu-zău: studiu geomorfologic. Vol.2: Condiţii naturale şi fertilitate.. GRUMĂZESCU. 148p. 148p. h. Podişul Covurlui: cer-cetări în geografia României. JOSAN.. Bucureşti: Edit. B-U 7A 57 . 1982.: fig. Landforms of New Zealand. Mihai. IANOŞ.. h. tab. Lise-beth Hyman …/et al. Munţii Stânişoara: stu-diu geomorfologic.: fig. h. 1995.. 1980. B-U 9A 544. Solurile Ba-natului: serie monografică.M. GOIAN. Bucureşti: Edit.: fig. B-U9 543. Timi-şoara: Edit.

Fundaţiei „România de Mâine“. Bucureşti: Societatea Română de Geografie. POPESCU ARGEŞEL. 180p. Academiei Române. B-U 9 58 . 1977.. Maria. Bucureşti: Edit.. Bucureşti: Edit. Academiei Române..: fig. Acade-miei Române. B-U 554. B-U 9A 555. Wilfried Eckart.: tab. RUSU. h. fotogr. B-U.. 1965. h. ROŞU.. pl.. Academiei Române.551. tab. B-U. Bucureşti: Corint. Munţii Harghita: studiu geomorfologic.. 2002. 217p.: h. Bucureşti: Edit. Munţii Bârgăului: studiu fizico-geografic.. Alexandru. Gheorghe. B-U. graf. 175p.. Iaşi: Edit. B-U 7A. 139p. B-U 558. Nicolae M. 1999. Academiei Române. 135p. Gh. Eugen.: fig. h. Universităţii „Al. B-U. B-U 7A. POPP. Subcarpaţii dintre Dâmboviţa şi Prahova: studiu geomorfologic. il. B-U 559. 1967. Grigore.: graf. 340p. Geomorfologia Ro-mâniei: relief. 1994. Munţii Trascăului: studiu geomorfologic. il. B-U 9A 553. Bucureşti: Edit. Munţii Godeanu: studiu geomorfologic. B-U 9 561. 444p.. ROMANESCU. B-U 9 560.: il. geneză. POPESCU. Ţara Făgăraşului: studiu geomorfologic. 1939. Iaşi: Corson. evoluţie. Aca-demiei Române. Delta Du-nării: studiu morfohidrografic. fig. Ion. fig. tipuri. B-U 9 552.: fig... Octavian. POSEA. 176p. B-U 9 557.: tab. h.. 1990.: fig. graf. h. I. 2003. Relieful subcar-paţilor dintre Argeş şi Argeşel: studiu geomorfologic.. MÂNDRUŢ. h. regio-nare. Nicolae. h. Culoarul depresionar Sibiu-Apold: studiu geomorfologic.: il. 1998. 284p. NICULESCU. VII. SCHREIBER. Bucureşti: Edit. Bucu-reşti: Edit. 1996. Bucureşti: Edit. 155p. B-U. B-U 9. B-U... Subcarpaţii Olteniei dintre Motru şi Gilort: studiu geomorfologic. B-U 15 556. 248p. Cuza“. B-U. SANDU.

Geografie.: fig. Facultatea de Chimie. 1998. h. Cercetări geografice în spaţiul carpato-danu-bian = The first regional geography Confe-rence „Geographical researches in the Carpa-tian-Danube space“. VIŞAN. 136p. 112p. by Márton Pécsi. Gheorghe. Universităţii din Bucureşti.: il. 1971. Compiled by J. Bucureşti: Edit. Manchester. 1988. dutch and german. graf. Amsterdam. Răzvan. SÎRCU. B-U. 128p. 366p. 220p. A I-a Conferinţă regională de geografie. B-U.. Catedra de Geografie.1 Enciclopedii. B-U. XV. 528p.... B-U 565. 2003. Timişoara: Universitatea de Vest din Timişoara. B-U 567... vol. french. B-U 9 564. Maria Patroescu. Munţii Rodnei: studiu morfogeografic. Piemonturile: /comunicările susţinute la cel de al IV-lea Colocviu româno-francez de Geografie.: tab. Academiei Române. spanich. VI. 1994. 1991. B-U 9 568. B-U 59 . tab. 1985. Emil./: Elsevier.562. h. 180p. Ed.. Bucureşti: Edit. Van Der Tuin. Bucureşti şi Cluj: 4-12 oct. Bucureşti: Centrul de Multiplicare al Universităţi din Bucureşti.3 Comunicări ştiinţifice 566. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1978. piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mure-şului de Jos. Petru Udrea şi Gh. dicţionare 569. B-U 9A 563. Sep. 1985. B-U 9 2. tab.: fig. Environmental and dynamic geomor-phology: case study in Hungary: contribution to the first International Geomorphological Conference. B-U 3 HIDROLOGIE 3. Coord. Pedimente. Universităţii din Bucureşti.. Mon-doro. Elsevier’s dictionary of hydrology and water quality management: in five language: english. STROE. 330p. Piemontul Bălăciţei: studiul geomorfologic. Ion.: fig. Tokyo /etc. h.D.: graf. Bucureşti: Edit.: h. fotogr. Muşcelele Topolo-gului: studiu fizico-geografic. Bucureşti: Edit. VESPREMEANU. New York. Biolo-gie. graf. Red. 1973. Ianoş.

/10/. 1997. Vocabulaire de l’hydrologie et de la météorologie..2451-2924: fig. BRAVARD. h. Turekian. 1983. by S. graf. 1986. graf. Beretta-Bekker. tab. fig.1861-2450: h.: graf.. tab. San Francisco. Vol. Editor-in-chief. Enciklopedia okean-atmosfera. multigr.A. p. B-U9 573. C. Paris: Masson. istorii. B. graf.2. Brookfield: A. B-U 3. Paris: Hachette. B-U 577.. Balkema..5: G.. 311p. graf.. tab. PETIT. 1978..A. Vol. BROWN. graf. B-U 9 571.. 2000./: Academic Press. 2001. Lenin-grad: /s.. Steele. Vol.2: D-H. graf.. Charles E.. Applied multiva-riate statistics in geohydrology and related sciences. 240p.1: A-C. Water resources: en-vironmental planning.. p.: fig. APPELO. A. il.12551860: il.K. graf. Heidelberg.J. New York /etc./: Springer. B-U 60 . B-U. 288p.. Berlin. management and development. New York /etc. groundwater and pollution.. tab. 622p. 464p.: fig.: il. B-U 572.623-1254: il. fig.. tab. Geochemistry. 1992.. B-U 579. Thorpe and K..6: T-Z. Vol. p. p. Rotterdam. XIX. 2r éd. Ed. E. tab. Les cours d’eau: dynamique du système fluvial./.2 Tratate. Vol. Duursma. B-U 7 578. 1998. Vol. 1993. Berlin. Paris: La Maison du Dictio-nnaire. h. 435p.. Paris: Armand Colin. John H. Encyclopedia of marine sciences. B-U 574.. diagr.G. tab.... François. B-U 575.. Washington: McGraw-Hill. studii 3.: fig. by F. 1-6. 252p.: fig.. Hiedelberg. Kuipers. San Francisco..4: N-R. graf. Vocabulaire de l’océanologie. p.. BISWAS. Asit K. New York /etc.2925-3399: h.3: I-M. X.1 Generale 576. Jean-Paul. fig... San Diego. graf./: Springer.K. New York. 222p. XVI.R. Dieke.n. Encyclopedia of Oceans Sciences. il...: fig. 1976. 536p. 739p.570. POSTMA. Ed. Vol. Dictionnaire français d’hydrologie de surface: avec équivalents en anglais-espagnolallemand.

Brisbane /etc. J. Bruxelles: Rageot.. graf. B-U 587. Colegiul Universitar Tehnic. Mircea. 1993. New York. St. 1972. 319p. X. B-U. B-U 7(1979) 61 . by Keith Beven. Vasile Ştefan. Oxford: Pergamon Press. by Giovanni Bido-glio. B-U 6. 1990./. graf.: h. DUPUIS. Seoul /etc. New York. Les Océans: des marées noires au retour de la Grand Bleue. Trasori in sisteme acvifere. Amster-dam: Elsevier Publishing.: tab. 144p. EPISCUPESCU. 343p./: Wiley & Sons. Channel network hydrology. Comparative reservoir limnology and water quality management. –Bucu-reşti: CD Press. Bucureşti: Albatros. 248p.: fig. il. tab. Franklin W. Chichester. B-U 583. DOMENICO. B-U 2.: il. SCHWARTZ.: fig. GÂSTESCU./: Kluwer Academic Publishers. 291p. 534p. Bibliologie. B-U. 2001. Bucureşti: Sport-Turism.. New York.: portr. Petre. San Francisco /etc. graf. GÂSTESCU. Patrick A. fig. Peter S. Tundisi and A../: Wiley & Sons. Louis. 1970. Henri. VII. New York. Bucureşti: Edit. B-U 586. 280p. 2002. Physical and chemical hydrogeology.: fig. B-U 582. Dor-drecht /etc. 1994. Milton Keynes: The Open University. B-U 7A 589. h. Muzeologie. Academiei Române. tab. Duncan. Radioactive tracers in hydrology. Apele metalice ale României Mari.: fig. Emilian. Case studies in oceanography and ma-rine affairs. 824p.G. B-U 9 581. Petre.580. B-U 584. Emilian./: McGraw-Hill. EAGLESON... Stras-kraba. XVI. 464p. 1993.: fig. Kirkby. GAŞPAR. 1979. by M. 1st ed. Lacurile Terrei. Chichester. 1994. h. Bucureşti: Edit. B-U 7. Ed. Brisbane /etc. B-U. B-U 585. B-U.. 158p. Chemistry of aquatic systems: local and global perspectives..: il. B-U 7 591. Michael J. 256p. Dynamic hydro-logy.: fig. B-U 588.. B-U 590. 239p. Ed. 1990. Ed. Academiei Române. ONCESCU.. Fluviile Terrei. Prepared by an Open University Course Team. 1991. 1992. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. GAŞPAR. Braşov: Univer-sitatea Transilvania.. 264p.

tab. h. FINLAYSON.. Amsterdam /etc. Sydney. B-U 598. B-U. Tehnică. 572p. B-U 596. Corneliu.: fig.: h.. 360p. London. XVI. Ed. 1982. Petre. sch. Nicolae. 1987. The General circulation of the oceans.: fig. 3rd ed. B-U 602. Principles of hydro-geology. JERMAR. Venice: In-stituto Veneto di Scienze. Dordrecht /etc. GHEORGHE. Meredith Grant..: fig. 1973. tab. 204p.: graf. New York./: Kluwer Academic. B-U 600. fig. McMAHON. Boca Raton.. 1972. STONE.: il. Brenda./: Elsevier. Peter D. New York /etc.: h. Brisbane: Wiley. CIOACA. Insulele Terrei. Bucureşti: Edit. Chichester. GORDON. Heinrich. Auckland /etc. Bucureşti: Edit.: il. 420p. B-U 597.. B-U. GROSS.. Paul F. il. HORSFIELD. 2000. London. Stream hydrology: an introduction for ecologists. Tehnică.592.. Milan K. GRUMEZA./: Hodder and Stoughton. Water resource and water management. Bucureşti: Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje Bă-neasaGiurgiu. Alexandru. 1990.. Prelucrarea şi sinteza datelor hidrogeologice.: il. il. B-U 594.: fig. B-U 7A 593. 1993. Hydrology of Disasters. Oceanogra-phy: a view of the Earth. tab. 526p. Singh. Bucureşti: Albatros. by Vijay P. h. B-U 601. 366p. 416p. Chimia atmos-ferei şi oceanelor. B-U 9A 62 ../: Lewis. XII. HUDAK. Brian L. Adrian.. GÂSTESCU. Thomas A. B-U 9A 595. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Nancy D. 442p. XIV.: fig. KLEPS. The great ocean business. 1996. Ed.. Cris-tian. 1994. 1986. TUSA. 280p. 384p. 2nd ed. 498p. tab. Evoluţia nivelului şi chimismului apei freatice din amenajările de irigaţii în interrelaţie cu mediul înconjurător. B-U 9A 599. 1983. B-U 7. HOLLAND. by Paola Malanotte Rizzoli. Lettere ed Arti..

NICOLAS. MCCUTCHEON. B-U 612. Geotherman flu-ids: chemistry and exploration techniques.: fig. MARTIN. Xavier.H. PARRY. graf. 1988. Maria Rădoane. Alick C. 1995. LE PICHON. Milton Keynes: The Open University. XVIII. New York /etc./: Pergamon. Apa factor biologic esenţial pe Terra. tab.: graf. 313p.. 1989.. 238p./: Springer. Los Angeles. 366p. New York. XX.603. J. KIBBLEWHITE. Le fond des océans.: tab. 1993. Beijing /etc. tab. New York. Oxford.. B-U 611.: graf. h.. graf. An introduction to marine science. London. LINSLEY.: fig. London.. XIV. 324p. P. graf. /De/ Ioniţă Ichim. B-U 605. IX. Glasgow: Blackie./: Lewis. B-U 9A 608. Ocean circulation. Steven C. tab. PAULHUS. 689p. fig. B-U 607. B-U 606. Cheng Y. Guy. Prepared by an Open University Course Team. Adolphe. Keith. 1992. Berkeley. 1st ed. XV. Seoul /etc.: il. WU... Bucureşti: Edit.: il. 1976. 285p. Joseph L. 1992. CAMPBELL. Morfologia şi dinamica albiilor de râuri. B-U 604. 408p. B-U.: fig. The ocean basins: their structure and evolution. Max A./: Springer..: il. Ray K. Berlin /etc.. VII. /Paris/: Presses Universitaires de France. Applied hydrology. The mid-oceanic ridges: mountains below sea level.: tab. PIEPTEA. B-U 613. Tehnică..: tab.. B-U 610. 1996. h. Ja-nette I. NICHOLSON. Didi Duma.. Berlin: Springer-Verlag. London: Uni-versity of California Press. KOHLER. 1999. Wave interactions as a seismo-acoustic source./. Bucureşti: Edit. Prepared by an Open University Course Team. 2nd ed. S.. PAUTOT.. 1981. 128p. 200p. James L. Radu. Oxford: Pergamon Press. New York: Wiley. New Delhi: Tata McGraw-Hill. Dan Bătucă. Hydrodynamics and transport for water quaity modeling. exploration and settlement 1450 to 1650. 261p. 794p.. The age reconnaissance: discovery. Berlin /etc. B-U 609. fig. B-U 614. 171p.: il. Boca Raton. Euro-Hol-ding. 1985. 1991. MEADOWS. 63 .

Oxford. Chichester.. 424p. a 2-a. Fundaţiei „România de Mâine“. Ed. 447p./: Pergamon Pess. Alabama. 1990. Hi-drologie. graf.: graf. il. N.. Beijing /etc. Didactică şi Pedagogică. Ioan. B-U(1999). 1990.. 195p. cop. tab. PLOTNIKOV. Anderson. POSEA.B-U. Fluviu Dunărea. -Ed. 224p. Ion. Dieter M. B-U 7A. Mathematical statistics with application in flood hydrology./: Springer. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Iuliu. Fundaţiei „România de Mâine“. 5th enl. New York. by Abraham Lerman. tab. 2004. a 3-a.: fig... Hydrogeology of the southestern coastal plain aquifer system in Mississippi. PORA. ROGINETS. REIMANN. XVI. Hydrogeology of ore deposits. B-U 616. Lim-nologie şi oceanologie. A.T. 320p. B-U 625. Hidrologie. PICKARD. PISOTA.. New York. B-U 7A 622. B-U 7. B-U. 330p. Robert A. 1989.: fig. 1974. William J.: tab.: fig...: il. h.: fig. B-U. B-U 7. Imboden and Joel R. Descriptive physical oceanogra-phy: an introduction. h. 1995. Ed. 539p.. graf. Nicolae. OROS. Gat.. ed. Bucu-reşti: Edit. Bucureşti: Edit. h.. XV. VIII.. by M. PISOTA. B-U 9 619..G. B-U 9 623. h. Didactică şi Pedagogică. I. B-U 7A(1975). B-U 7A 621. pl. Brisbane /etc. tab. B-U. B-U 9A (1975) 618. B-U 9.. B-U 624.. Burt. 1975.. h. tab. B-U 617.: fig. J. Eugen A. Didactică şi Pedagogică. Buda-pest: Akadémiai Kiadó. Bucu-reşti: Edit. Liliana. EMERY. 1999. T.. 334p. RENKEN. B-U 24 615. 1989. Bucureşti: Edit. graf. B-U. Georgia and South Carolina: regional aquifer system analysis- 64 . Physics and chemistry of the lakes. Rotterdam: A. Berlin /etc.. 2nd ed.. a 4-a rev. Universităţii din Bucureşti./: Wiley & Sons. Bucureşti: Edit. 460p. 1983. fig. -Ed.: graf. fig. Oceanografie.: tab. Ed. Balkema. 1985. 2001. Process studies in hillslope hydrology. BUTA. ZAHARIA.. 224p.P. Hidrologie. Bucureşti: Edit. George L. Ion. Aurora. tab. POPP. I. Bucureşti: Edit.: fig. B-U 620. 319p. 290p..

Ioan. Oceanele şi mările Terrei. Limnologie şi glaciologie. B-U 627. B-U 9A 631. Universităţii Suceava.: h. graf.: fig. 1994.. Chichester.. Gen. XIII. B-U 632. 1970.: il. Deltele lumii. Washington: United States Government Printing Office. Kimmel. 101p. Vol. tab.. graf. XIV. Maxwell. h. Bucureşti: Albatros. STUMM. 1983. Universi-tăţii Suceava./: Wiley & Sons.1. 1970. Lásló. B-U 635. 246p. Chimie des milieux aqua-tiques: chimie des eaux naturelles et des in-terfaces dans l’environnement. BEHRA. The sea. Forrest E. B-U 634. B-U 628.C. ROSS. corr.: h. Paris: Masson. Groundwater in civil engineering. New York /etc. B-U.. David A. Enciclopedică Română. Concepts. 2000. VIII.southeastern coastal plain. Suceava: Edit. Part. SHAM.. Ed. 2000. Brisbane /etc. 1996. Hydrology in practice. 1983. New York. 569p.: fig. ROMANESCU. by Kent W.: fig. B-U 7. Suceava: Edit. Philippe. 2e ed. XII. B-U 9 630. STĂNCESCU. B-U.4: New concepts of sea floor evolution. 176p. fig. B-U 7. B-U. B-U 629. Ideas and observations on pro-gress in the study of the seas. Bucureşti: Edit. B-U 9A 633. il. RUDESCU. Regional observations... Elizabeth M.. Part. 478p. 236p. SIGG.: fig. 280p. 1990.: fig. BANU. Thornton. 440p. Resursele oceanului planetar. Gheorghe. Laura. Bucureşti: Edit.2. B-U 626. tab.. 392p. Reservoir limnology: ecological per-spectives. 1985. 1976.. L.: tab. A. ROMANESCU. ed. Payne./: John Wiley & Sons.: il. Part. Budapest: Akadémiai Kiadó.: il. RÉTHÁTI. fig. Bruce L. Ştiinţifică şi Enciclo-pedică. 664p.. B-U 7A 65 . h.1-2. 192p. Gheorghe. 791p. Introducere în ocrano-grafie. Wokingham: Van Nostrand Reinhold. Werner. Arthur E.

Emil. Hidrologie.636. 565p.: fig. 2002. Bucureşti: Edit. B-U 7 640. Tehnică. 2002. Chichester. a 2-a. STĂNESCU.: il. graf. Universităţii Bucureşti. Bucureşti: Edit. Geografia apelor Româ-niei.1: Oceano-grafie generală. WANIELISTA. 1995. oceano-grafia ca ştiinţă. Hidrologie. 132p. Starkel. Chi-chester. fotogr. Bucu-reşti: Edit. Universităţii din Bucureşti. B-U 9A 645. h. oceanografia chimică.1. Hidrologie: dinamica apelor subterane.. XVI. Bianca. SIMION. 1978. Part. B-U 9 642. Ed. 1991.. Iosif. UJVARI.. istorie. 592p./: John Wiley & Sons. Viorel Al. 319p. Fundaţiei „România de Mâine“. New Jersey: Prentice Hall. –Ed.: tab. oceanul planetar. B-U9 639. h. Facultatea de Geografie. 307p. Vol. K. 1992. Ion. New York. Hidrologie dinamică. Gregory and J. 2004. VESPREMEANU. Petru. 1972. New York. 1990.. 284p. Harold V. Petre. 548p. fig.: il. B-U. B-U 9A(2002) 3.. 1989.10th ed.: tab. Ştiinţifică. Introductory oceanography. tab. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică. ZAMFIRESCU. B-U. bazinele oceanice. Brisbane /etc..: fig. Emil. Vol.2 Regionale 66 . B-U. tab. 608p. Bucureşti: Universitatea Bucureşti.. Brisbane /etc. B-U 644.. ROMAN. TRUJILLO. Alan P. Thornes.: il. Martin P. Elemente de oceanografie medicală. sch. Fundaţiei „România de Mâine“. VESPREMEANU. 495p.: h. B-U(2002). XX.B. B-U 7 637.2. B-U.. Florian. by L. Bucureşti: Edit. VLADIMIRESCU. B-U. Bucureşti: Edit.J.. ZĂVOIANU. B-U 9A 643.1: Introducere. B-U 638. Hydrology and water quantity control. Bucureşti: Edit. VI. ŞERBAN. 1999. 1999).. 283p.. B-U 9(2002. THURMAN./: Wiley & Sons. Ion. XIII. 410p. Oceanografie.: fig. fig. B-U 641.: fig. Temperate palaeohydrology: fluvial processes in the temperate zone during the last 15000 years. tab.

Geochimia şi valori-ficarea apelor din Câmpia Română de nord-est. 203p. Peter-Prairie du Chien-Jordan Aquifer. B-U 67 . Ross.. h. V. fig.: fig. Constantin Gheorghiu… /et al. Bucureşti: Edit. Tehnică.-in-chief V. RUDESCU. 1976. Dobrogea maritimă. The Black Sea – geology. Rochester. 2002..n. G. 130p. 89p. Bulgakov. Ludo-vic. il. IX. L. Delineation of recharge areas for selected wells in the St. Daniela. Complex oceanographic research of the Black Sea. Eas-tern United States. 296p. and the Piedmont Physiographic provinces. BANU. 633p. Ariadna. Călăuza pentru Du-nărea românească.A. CINETI. Academiei Române. Bucureşti: Edit. Denver: United States Government Printing Office. ed...n. BOTZAN. B-U 655./. fig. 1992. B-U 9 647..: h. tab. 175p. B-U 651.. Nicolae. Academiei Române./. the blue Ridge. Minnesota.: fig. B-U.: il. Belyaev and N. by Egon T.. B-U 7 652. VIII. 1966. h. Bucureşti: Edit. h. Analiza geografică a evoluţiei şi organizării zonei tu-ristice „Porţile de Fier“.. tab. V.. Ed. 1990. Aurel C. Vasile Cucu. DUMBRĂVEANU. red.: fig.board A./. 396p. Bezborodov. Bucureşti: /s.: tab. Adrian F. Eremeev. BRIEL. Degers and David A.I. Bucureşti: Edit. h. 1997.646. il. h.. Tulsa: Amer-Association of Petroleum Geologists. fig.: fig. Utrecht: VSP. B-U 9 A 648. FLOREA. Ed. B-U 649. Bucureşti: /s. chemistry and biology. 1993. ALMENDINGER. 263p. Washington: United States Government Printing Office. tab..I..: tab. B-U 7A 650. 116p. 296p... 1965.: il. h..N. Academiei Române. Ştiinţifică. Marcu.: tab. Delta Dunării. BREIER. fotogr. B-U 654. 1976.. J. il. B-U 7.E. 2002. 378p. Resursele de ape subterane ale României. B-U. Bucureşti: Edit. B-U 653. Water quality in the Appa-lachian Valley and Ridge. 1974. Comit. P.N. Lacurile de pe lito-ralul românesc al Mării Negre: studiu hidro-grafic.. B-U 9 656. DELIN.: Ale-xandru Dumitru. tab.

: /4/h. Brezeanu. /De/ Th. pl. 168p. 154p.W.. Office. 1969. B-U 662.: Jörg F. Ed. 372p. Geografia văii Dunării româneşti. Maria. B-U 660. Hidrografia Câm-piei Moldovei. Bucureşti: Edit. de red.: il. B-U 7A.1: Geo-grafia văii Dunării româneşti. Iaşi: Junimea. B-U. 784p. Mihăilescu. tab./: Norwegian University Press.. Bucureşti: Edit. Ed. B-U 9 663. GÂSTESCU. il. Egil Harold Grude.657. Academiei Române. tab. 1992.: tab. MARINESCU... 1951. Bergen /etc..2: Anexa de hărţi. 7p. Bazinul râului Râmnicul Sărat: studiu de geografie fizică cu privire specială asupra hidrologiei. fotogr. Lacurile din Româ-nia: limnologie regională. 266p. Târgovişte: Edit. Vol. h. XI. 2002. Washington: United States Government Prin-ting. fig. Stavanger. 1971. GRECU. Vol. Getonel. Academiei Române. h..: il. Florina./. Petre. 319p. B-U 661.: h.: il. south-central United States. Eds.: pl.. tab. Monografia zonei Porţile de Fier: stu-diul hidrobiologic al Dunării şi al afluenţilor săi. GRUBB. Bucureşti: Edit. B-U 666. Geography of the Pacific. B-U 664./. PANTAZICĂ. Berlin /etc.. 278p. a 2-a. V. B-U 667.: fig. h. tab.. Bucureşti: Edit.. Bucureşti: /s. Paleolimnology of European Maar Lakes. B-U. Bazinul Hârtibaciului: elemente de morfohidrografie. LOGHIN.. 1970. il. Hayes F. Modelarea actuală a reliefului şi degradarea terenurilor în bazinul Ialomiţei.: fig.. Basil Greenhill.: fig. Buşniţă. Academiei Române. 161p... Comit. Vasile.: h. Freeman.n. London: John Willey: Chapman and Hall. B-U 659./: Springer. 1993. Gulf coastal plain. VII. B-U 7 665. 2002.. B-U 9A 658. 513p./. Gh. Olteanu /et al. 1998. h. Eds. B-U 68 . tab. B-U 7. New York. The North Sea: a highway of economic and cultural exchange character – history. 1974. Virgil Ianovici. Academiei Române. Negendank and Bernd Zolitschka. 1-2. Arne Bang-Andersen. Oslo. 169p. Vol.. by Otis W. Summary of hydro-logy of the regional aquifer systems. Cetatea de Scaun. 573p. 1985. Lucian Badea… /et al. diagr.: il.. M. tab.

1957. 412p. Servi-ciul Studii Documentare şi Publicaţii tehnice şi Hidrologice. h.: Const. h. 217p. Aspecte şi resurse. Bucu-reşti: Edit. Bucureşti: Societ. B-U 7... Delta Dunării: geneză şi evoluţie. B-U 678. h. Apele subterane din România. 180p. Iaşi: Corson. Bucureşti: Edit. Gheorghe. Ştiinţifică. Geografia apelor Româ-niei. Constantin. 165p. /6/. Ştiinţifică. 323p. B-U.: il. 1983. Bazinul hidrogra-fic al Prahovei: calitatea apelor. ROMANESCU. B-U 9A 669.. Hydrogeologic framework of the Puget Sound Aquifer System. 1971. 69 . Ioan Gh. 1999. Red. VACCARO J.: il. h. HANSEN.. Academiei Române. 77p. Craiova: Scrisul Româ-nesc.: fig. tab.. tab.. B-U 9A 673. 1997.. graf. de Metrologie. 1996.. B-U. 235p. 1975. Washington: United States Government Printing Office. Bucureşti: Edit. sch. B-U 9 677. 1998.: tab. Ion.. Gheorghe. sch.: fig.. 288p. J. 1990. B-U 7 676.. B-U. Râurile României: monografie hidro-logică.. Ioan Gh. SAVIN.: tab. JONES. A. ROMANESCU. Resursele în apă ale Luncii Jiului. 592p. Delta Du-nării: studiu morfohidrografic. Diaconu şi Sorin Stăncu-lescu. B-U 7A 671. 1972.. PISOTA.. B-U 9A 672. B-U 674. fig.. The Danube Delta: some hydromorphodynamic aspects: deltaic changes during the modern and con-temporary historical stages.: fig. Delta Dunării. PETRESCU. Craiova: Scrisul Românesc.. h. Universităţii Suceava.. Bucureşti: Inst. fig. Bucureşti: Edit.. h. M. Washington and British Columbia. graf. h. tab. PETRESCU. 1971. B-U 670. VIII. Tehnică.668. 164p. TRUFAŞ.: fig.: fig.A. tab. Mircea R. B-U 675. PASCU. Suceava: Edit. UJVÁRI.. J. Iosif. 752p. B-U 7A.: graf. Constanţa. B-U. B-U 7. de Geografie din România. Lacurile glaciare din Car-paţii Meridionali: studiu hidrologic. pl.

CO: Geological Society of America. Marseille: Centre d’Oceanologie de Marseille. by J. Wroclaw: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. by Daniels D. Ed. 1984. Flow and transport through unsaturated fractured rock: papers presented at a Sympo-sium held during the American Geophysical Union meetings in San Francisco.: fig. Ed. Washington: American Geophysical Union: Boulder. Ed. 27-29 Aug. Hydrogeology: the second workshop on hardrock hydrogeology on the Bohemian Massif: September 18-20.: fig. Ed.. B-U 684. Zona de vărsare a Dunării: monografia hidrologică. B-U 681. by Peter A.. 1983. /De/ Alexandru A. X.: fig. tab. Smith. 1987. 388p. Impact of sea level rise on society: report of a project Planning Session Delft. B-U 9 682. B-U 686. New York: Plenum Press. Kurt Böström. Wind. Lucien Lambier and Kenneth L.. 165p. 1987. B-U 3. h. mire and river environments: pro-ceedings of the INQUA/IGCP 158 meeting on the palaenhydrological changes during the last 15000 years Bern. 191p. June. IX. Oceanologie: actua-lite et prospective: conférence du Symposium International Marseille. 70 . 1982 at the Department of Earth Sciences of Cambridge University. tab. 396p. Bondar. Lake. Rot-terdam. 12-13 oct. Borowice (Western Sudetes). 187p. 1996. Const.: fig. Evans and Thomas J./. 796p. Almazov. Poland. Diaconu… /et al. by Gerhard Lang. B-U 685. decembrie 1986. held April 5-8. /4/pl... Michel M. 1997. XIV. 255p. 1963. graf. 1987.3 Comunicări ştiinţifice 680.. 1989. Washington: American Geophysi-cal Union. 1986.: il.W. Tehnică. Francheteau.: il. XVI. Monger and J. by Herman G. Const. Circum Pacific orogenic belts and evo-lution of the Pacific Ocean basin: papers pre-sented at the 27th International Geological Congress in Moscow. Hydrothermal processes at seafloor spreading centers: (proceedings of a NATO Advanced Research Institute. B-U 683. graf.B-U 679. Ed.: il. 1989. England). Bucureşti: Edit.H. Rona. DEMIS. Nicholson. Brookfield: Balkema.

Christian Schlüchter. Rotterdam; Brookfield: A.A. Balkema, 1988. VII, 229p. multigr.: fig., graf., tab. B-U 687. Large-scale transport processes in oceans and atmosphere: proceedings of the NATO Advances Institute on Large-Scale Transport Processes in Oceans and Atmos-phere: Les Houches, France: February 11-22, 1985. Ed. by J. Willebrand and D.L.T. Ander-son. Dordrecht; Boston, Lancaster /etc./: Reidel, 1986. XII, 379p.: fig., h. B-U 688. Self-purification processes in natural waters. Ed. by Gh. Duca. Chişinău: Bulat Art Glob, 1995. 256p.: fig., tab., graf. /Lucrări prezentate la „International Symposium on Ecological Chemistry“, Chişinău, 1-4 oct. 1995/. B-U 689. Tracers in the ocean: proceedings of a Royal Society Discussion Meeting held on 21 and 22 May 1987. Organized and ed. by H. Charnock, J.E. Lovelock, P.S. Liss and M. Whitfield. London: Royal Society, 1988. V, 236p.: fig. B-U 690. Uranium-mining and hydrogeology. Proceedings of the International Conference and Workshop, Freiberg, Germany, October 1995. Ed. by B. Markel, S. Hurst, E.P. Loh-nert and W. Struckmeier. Koln: Sven von Loga, 1995. XIV, 583p.: graf., tab. B-U 9A 691. Using today’s scientific knowledge for the Black Sea area’s development tomorrow: proceedings of the IOIBSOC leadership se-minar, Mamaia, România,September 21-23, 1999. Ed. by Alexandru S. Bologa and Roger H. Charlier. Constanţa: Edit. Dada, 2000. 226p.: il. B-U; B-U 9; B-U 9A; B-U 22; B-U 23 692. Water and aqueous solutions: proce-edings of the thirty-seventh Symposium of the Colston Research Society held in the Univer-sity of Bristol in April 1985. Ed. by G.W. Neilson and J. E. Enderby. Bristol: Adam Hilger, 1986. XIII, 349p.: fig., tab., graf. B-U 693. West antarctic ice sheet initiative: pro-ceedings of a workshop held at Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, October 16-18, 1990. Ed. by Robert A. Bind-schadler. Washington: NASA, 1991. 146p.: fig. B-U 9 3.4 Atlase 694. Atlas litofacial. II. Triasic. Atlas lithofa-cial. II. Trias. Bucureşti: Institutul geologic, 1971. 8 foi. B-U 9
71

695. Atlas oceanografic. Studiu hidrologic şi hidrochimic în zona marină a gurilor Dunării. Bucureşti; INID, 1982. 237p.: 197 fig. B-U 9 696. Atlasul cadastrului apelor din Republica Populară România. Vol.1 Part.1-2. Bucureşti: /s.l., 1964. Vol.1: Reţeaua hidrografică. Part. 1-a: Date asupra reţelei hidrografice, Part. a 2-a: Harta hidrografică, 5p., 36pl. B-U 9; B-U 9A 697. Atlasul cadastrului apelor din Republica Socialistă România. Vol.2. Part.3-4. Bucu-reşti: /s.l./, 1968-1970. Vol.2: Combaterea acţiunii distructive, folosirea şi protecţia apelor. Part. a 3-a: Gospodărirea apelor. 1968. 352p.; Part. a 4-a: Harta de gospodărire a apelor, 1970. 4p., 106h. B-U 9A 698. Le grand atlas de la mer. Coord. scien-tifique et mise en oeuvre édit. Annie Humbert-Droz et Dominique Jullien: préf. de Henri Queffélec. Paris: Enciclopaedia Uni-versalis France, 1983. 329p.: il. color. B-U 699. Seas, maps and men: an atlas-history of man’s exploration of the deep. Ed. G.E.R. Deacon. London: Geographical Projects Limited, 1962. 298p.: il., h., reprod. B-U 700. YOUNG, Ian R.; HOLLAND, Greg. J. Atlas of the oceans: wind and wave climate. Oxford /etc./: Pergamon, 1996. XVI, 241p.: il. B-U

4 CLIMATOLOGIE. METEOROLOGIE 4.1. Bibliografii 701. BORDEIANU, Ştefan; IONESCU, Cor-neliu. Lucrări româneşti de meteorologie aeronautică: index bibliografic. Bucureşti: /s.n./, 1972. 156p. B-U 702. DUMITRESCU, Elena; CIULACHE, Sterie. Bibliografie meteorologică româ-nească. Bucureşti: Tipogr. Universităţii din Bucureşti, 1976. 318p. B-U

4.2 Enciclopedii, dicţionare 703. CIULACHE, Sterie; IONAC, Nicoleta. Dicţionar de meteorologie şi climatologie. Bucureşti: Ars Docenti, 2003. 270p. B-U 9
72

704. Encyclopedia of atmospheric sciences. Vol. 1-6. Editor-in-chief James R. Holton. Ed. by J.A. Curry and J.A. Pyle. Amsterdam; Boston; London /etc./: Academic Press, 2002. Vol.1: ACli. XLII, 438p.: fig., il., h., tab.; Vol.2: Cli-G. XLII, p.439-918: tab., graf., sch., il.; Vol.3. H-M. XLII, p.919-1406: sch., il., graf.; Vol.4: N-Rad. XLII, p.1407-1824: il., h., fig., tab.; Vol.5: RadS. XLII, p.1825-2242: il., fig., tab.,, Vol.6: T-Z. XLII, p.2243-2780: fig., tab., il. B-U9 705. Lexique météorologique. Fasc. 1-7. Sous la dir. du Delcambre. Paris: Office Na-tional Météorologique, 1926-1931. Fasc. 1: Abaque-Bolometre. 1926. 64p.; Fasc. 2: BoraCyclostrophique. 1926. 48p.; Fasc. 3: Decade-feu Saint-Emle. 1927. 56p.; Fasc. 4: Fluideinterference. 1928. 56p.; Fasc. 5: Interna-tionaux (Signes)-Nimbus (Nb). 1928. 56p.; Fasc. 6: Nimbus cumuliformes-Zone subtro-picale. 1929. 179p.; Fas. 7: Equivalence des termes meteorologiques français en allemand, anglais, espanol, italien, polonais, portugais, roumain, serbe, tcheque et esperanto. 1931. 36p. B-U9 4.3 Tratate, istorii, studii 4.3.1 Generale 706. Acoustic remote sensing applications. Ed. by S.P. Singa. Berlin: Heidelberg; New York /etc./: Springer; New Delhi: Narosa Publishing House, 1997. XIII, 585p.: il. B-U 707. BARRY, R.G.; CHORLEY, R.J. At-mosphere, weather and climate. London: Methuen, 1972. 379p.. graf., il., sch. B-U 708. BÂZÂC, Gheorghe C. Din istoria mete-orologiei: efort şi aport în meteorologie. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. 316p. B-U 709. BEŞLEAGĂ, Nicolae. Elemente de me-teorologie dinamică. Bucureşti: Inst. de meteorologie şi hidrologie. Serviciul studii-do-cumentare şi publicaţii tehnice, 1972. 234p.. fig. B-U 710. BURROUGHS, W. James. Watching the world’s weather. Cambridge; New York; Port Chester /etc./: Cambridge University Press, 1991. XI, 196p.: h., graf. B-U 711. CIULACHE, Sterie. Meteorologie şi cli-matologie. Bucureşti: Edit. Universitară, 2002. 478p.: fig., tab., graf. B-U; B-U 9

73

712. CIULACHE, Sterie; IONAC, Nicoleta. Climatologie comportamentală. Bucureşti: Edit. Universităţii din Bucureşti, 1998. 118p.: h., tab., graf. B-U; B-U 9 713. CIULACHE, Sterie; IONAC, Nicoleta. Fenomene atmosferice de risc şi catastrofe climatice. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică, 1995. 180p. B-U; B-U 2; B-U 7A; B-U 9 714. Climates and societies: a climatological perspective: a contribution on global change and related problems. Ed. by Masatoshi Jo-shino, Manfred Domrös, Annick Douguédroit … /et al./. Dordrecht /etc./: Kluwer Academic, 1997. XI, 408p.: graf., tab., h. B-U 715. Coupled ocean-atmosphere models. Ed. by J.C.J. Nihonl. Amsterdam: Oxford; New York /etc./: Elsevier, 1985. 767p.: fig., h. B-U 716. CRITCHFIELD, Howard J. General cli-matology. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974. XII, 446p.: fig., graf. B-U 717. Dispersion prognoses and consequences in the environment: a Nordic development and harmonization effort: final report from the Nordic Nuclear Safety Research, project Ber-1. Ed. by Ulf Tveten. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers, 1995. 198p.: tab., h. B-U 718. DISSESCU, C.A. Oceanul aerian. Bucureşti: Edit. Enciclopedică Română, 1972. 208p.: fig., il. B-U 719. DRĂGAN, Iosif Constantin; AIRINEI, Ştefan. Geoclima şi istoria. Bucureşti: Europa Nova, 1993. 301p.: il. B-U; B-U 7; B-U 7A; B-U 9 720. DRĂGAN, Iosif Constantin; AIRINEI, Ştefan. Geoclimate and history. Roma: Nagard, 1987. 354p.: fig. B-U 721. DRĂGHICI, Ion. Dinamica atmosferei. Bucureşti: Edit. Tehnică, 1988. 476p.: fig., tab. B-U 722. ERBES, Gerhard. A Study of fine-scale atmospheric dynamics and numerical advection methods. Stockholm: /s.n./, 1994. /217/p.: fig. B-U 723. GARY, Claude. La foudre: histoire des connaisances, nature du phénomène, risques et mesures de protection. 2e éd. Paris: Masson, 1999. XV, 224p.: il. B-U
74

B-U 9 732. sch. times of famine: a history of climate since the year 1000.. B-U 726. GAUQUELIN.: il.. Clima şi comporta-mentul uman. graf. Ogilvie.724. Introducere în me-teorologia dinamică. Dordrecht /etc.. HUGGETT. HOLTON. 1983. Stela. Richard M. 295p. graf. tab. Emmanuel. At-mospheric Radiation: theoretical basis.J.: tab. XIV. Berlin: Springer. B-U 9 733. 183p. Lettere et Arti. X. B-U. Vol. 1971. B-U 2. Hydrometeorology and climatology. Bucureşti: Edit.. XIV. ISAIA.: fig.1. 1998. 282p. T.: graf. 188p. 1984. 1-2. XXIII. XVI. Climate..: il. Boston. Nicoleta. by Marco Marani and Riccardo Rigon. London: George Allen & Unwin. IONAC. Venice: Istituto Veneto di Scienze. 1991.: il. Enciclopedică.D.. Oxford: Oxford University Press. 168p. 1997.L. Briffa.: fig.: fig. earth processes and earth history. B-U 734.. LE ROY LADURIE. Brăila: Ce-prohart.2. B-U 7. Bucureşti: Edit. GIJU. B-U. New York: Aurora Press. 519p. 1984. tab..D. 272p. 1996. pl. Vol. 256p. Jones. B-U 730. Ion. Davies and K. B-U. Vol. Richard John.E. B-U 728. YUNG.: tab.. B-U 9 729.R. 2002./: Kluwer Academic Plenum.: il. LE ROY LADURIE. 288p. Emmanuel. B-U 725. Electricitatea atmosferei. 2001. by P. Paris: Flammarion. B-U 727. His-toire du climat depuis l’an mil. History and climate: memories of the future? Ed. GOODY. 196p. 436p. B-U 731. Academiei Române. Bucureşti: Edit. B-U 75 . Ed. James R.Times of feast. 2nd ed. New York. Prevederea vremii prin ci-cluri ale mareelor atmosferice. How cosmic and atmospheric energies influences your health. A.: h. 428p. Michel. graf. Tehnică. 1989. New York.

Ştiin-ţifică şi Enciclopedică. by Jay S./: D. climate and energy.. -2nd rev.735. 1980. B-U. Medii şi regiuni geografice pe glob. tab.: fig. 1987.. B-U 742.XX. Buil-dings. Brisbane: John Wiley.. 1997.... MORRIS. graf. Creşte oare temperatura planetei?: ştiinţa incertă a încălzirii planetei. Bucureşti: Curtea Veche. 1980. B-U 740. 508p. Dordrecht /etc. Bucureşti: Edit.: fig. –9th ed. Bucureşti. Marian. currents and aerosols in the lower troposphere. graf. Ocean processes in climate dynamics: global and mediterranean examples. B-U 7.: fig. London: Pitman. sch.. B-U 9 737. Henri. Ed. h. B-U 9 741..R. Dordrecht /etc. Fein and Pa-mela L. New Jersey: Prentice Hall..N. 244p. tab.. B-U 9 743. George.. New York. Gheorghe.. tab. XVI. B-U 744. Robinson. XXI. Introducere în meteoro-logie şi climatologie.A. MARKUS. MARIN. 2004. B-U. Rodica. POVARA. Chichester. B-U9(2004) 736.: fig.A. 540p. S. XXII. Microphysics of clouds and preci-pitation. MARIN. The atmosphere: an introduction to meteorology. E. Fields..: il. XX. Balkema.: il. by P. 2004. Climatologie gene-rală. Ed. 632p. Edward J. B-U 738. XXII. PRUPPACHER. fig. POP. Dor-drecht /etc.. 714p. Radarmétéoro-logie: télédéction active de l’atmosphère. Universităţii din Bucureşti. Edit. LUTGENS. 2002. 244p. XIX. 955p. tab.. 296p. 437p. 2002. Stephens. XVI. h. graf. T. fig. XIV. and enlarged. 4th ed. 1986. REITER. Frederick K.. B-U 745. graf. 491p.: il. 317p./: Kluwer Academic. Bucureşti: Edit.. B-U 739. TARBUCK. B-U 76 . B-U.: fig. James D..: fig. tab. B-U 7A. KLETT. des. Rotterdam: A. 212p. 1982. 714p./: Kluwer Academic. tab. SAUVAGEOT. Fundaţiei „România de Mâine“. Hans R. 1988. de Adriana Ciorbaru.. 1989. Englewood Cliffs: Pren-tice-Hall.: il. PHILANDER. Ion.. h. tab. Paris: Eyrolles. Reinhold. B-U 6. Malanotte-Rizzoli and A. Monsoons.. Trad. 1994..: fig. Reidel Publi-shing.

Leitinger.: tab. h. by W. Thomas A. Dordrecht /etc. G...746. Jean-François. h.. Ed. B-U 756. Lenhart… /et al. Teleconnections linking worldwide cli-mate anomalies: scientific basis and societal impact. Spyros N.. Katz. Bucu-reşti: Edit. 984p. 1995. Boden. Glantz. The solar engine and its influence on terrestrial atmosphere and climate. B-U 748. 1996. Port Chester /etc. 215p. XII. fig. New York. 420p. Warren M. New York Mill Valley. graf. XXX. 422p. 1326p./: Springer. Hartmann and R. B-U 751. CRISTEA. by J. Country studies program.: fig.: fig.. Dordrecht /etc. 1996. Chichester.: graf. XXX. Nico-lae. graf. fotogr. 1994. Academiei Române. Atmospheric chemistry and physics. TEODOREANU. 1014p. Neville Nicholls. B-U 77 . Tehnică./: Kluwer Academic. S. Water resources management in the face of climatic hydrologic uncertainties. Huq. Oxford: Oxford University Press. B-U 754. S. László Somlyódy and Valentina Priazhin-skaya. 2002. graf. sch./: Cambridge Univer-sity Press. Bioclimatolo-gie umană = Human Bioclimatology. Ed. 1998. Meteorologie generală. STOICA. 1991. Stoss. B-U 9 752. Eds.. 1971./: Springer. B-U. NesmeRibes. New York. Weinheim /etc.. La géogra-phie d’avant la géographie: le climat chez Aristote et Hippocrate..B. PARKIN-SON./: Kluwer Academic. Calif. The upper atmosphere: data analysis and interpretation. Paris: L’Harmattan. 253p. Smith. tab. Kaiser and Frederick W. 534p.: il. B-U 7A. WASHINGTON.. Trends’93: a compendium of data on global change. Strzepek. Constantin. Dieminger. by Zdzislaw Kaczmarek. XXVII. S. 1994. Ed. tab./: John Wiley.K. by Michael H. Dale P. Claire L.. Elena.. fig./. Oak Ridge: Carbon Dioxide Information Analysis Center. B-U 749. STASZAK. fig. h. Ed. Kenneth M. XII. 1996. XII. B-U 753. 367p.. An introduction to three-dimensional climate modelling. Vulnerability and adaptation to climate change: interim resultz from the U.. Berlin /etc. John H. Ed. SEINFELD. Berlin /etc. Richard W. fig. X.... 395p. B-U 755.. PANDIS. tab. 1986. Cambridge. B-U 750.. graf. by E. 562p.: University Science Books. Bucureşti: Edit. B-U 747.

1997. B-U 766. 2001.: fig. 118p. 1999. 159p. sch. h. Liviu. Takahashi. Climate of Israel.. Bucureşti: Edit. h. graf. COTRAU. tab. B-U.. FOUAD. Lyall. 252p. Institutul de Geografie. Precipitaţiile atmos-ferice în Subcarpaţii Moldovei.. Gheorghe C.: fig. BÂZÂC. Universităţii din Bucu-reşti. Victor V. by K. B-U 78 . B-U 4. B-U 9 762. ERHAN.. Bucureşti: Edit. NICULESCU. B-U 9 764. 1984. tab. Influenţa reliefu-lui asupra principalelor caracteristici ale cli-mei României. APOSTOL. B-U 760. Octavia. 236p.: il. Ed. 220p. B-U. h. 190p. IAGARU. VATAMANU.. Ion. B-U 758. tab. Haggor..2 Regionale 759. 1999... BĂLĂNESCU.. B-U 761. GUGIUMAN.: fig.: fig. h. Riscurile climatice din România. tab. Universităţii din Bucu-reşti. 384p. 280p. Dumitru. Heaven’s breath: a natural history of the wind.. B-U 9 763.. Faculty of Geography. Universităţii din Suceava. 1986. 1975. Bucharest: University of Bucharest.. 1983. Bucu-reşti: Edit. Valea Argeşului: sectorul mijlociu inferior: studiu pedoclima-tic.. XV.: fig. CIULACHE. h. DEMETER. Elemente de climatologie urbană cu exemple din România. 1997. Academiei Române. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit.: fig. 245p.. Suceava: Edit..: fig. Craiova: Sitech. Sterie. Elena. Clima depresiunii Sibiu. graf. Elena. WATSON. Academiei Române. Rotterdam: Balkema. Clima şi solurile judeţului Olt. Gheorghe.. 180p. 156p. tab. h. Academiei Române.: fig. 1979.: tab.757.3. tab. 2000. Iaşi: Junimea. Clima şi microclima-tele din zona oraşului Iaşi. Traian. Maţian. B-U 765. B-U. BOGDAN. New York: William Morrow.. graf. World wide weather. B-U 767.

graf./: Cambridge University Press. B-U 9 773. ZOTIC. New York. 376p. H. Elena. Cr. The DAWN of massively parallel pro-ceesing in meteorology: proceedings of the 3rd workshop on use of parallel processors in meteorology. PĂUN. Subhi Nasralla A. 1996. MIHAI. Bucureşti: Ars Docendi. 107p. I. Moss.: h. TEODOREANU. Climate change: science. Gheorghe. Cambridge. B-U. tab. Ed.: tab. B-U 776. Switzerland 27 oct.. SECELEANU. Port Chester /etc..: h. Hoffmann.: fig.: il. Wisconsin: University of Wisconsin Press. 1998. 1981.. 259p. fig. Academiei Române. 211p. 1990. 1975. B-U 774. Faculty of Geography. The climatic geography of the Hashemite King-dom of Jordan. TREWARTHA. B-U 769. Fer-guson. 1990. New York /etc... tab. Costică. graf./: Springer-Verlag. tab.Fl. h. XII. 1991.L. Bucureşti: University of Bucarest. 1988. The earth’s problem climates. B-U 9 4. B-U 770. Premisele climatice ale organizării spaţiului turistic din Carpaţii Meridionali.. New York: Columbia University Press. Ed.. XII. B-U 9 775. MIHĂILESCU. by J. impacts and policy: proceedings of the Second World Cli-mate Conference held at the International Conference Centre in Geneva. graf.: fig. Dobrogea: condiţiile pedoclimatice.. B-U..768.. B-U 778. Heidelberg. Bucureşti: Edit. Academiei Române. Constanţa: Ex Ponto. Text by Sanford A. 576p. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. Natural history of the Antartic Pe-ninsula. il. fig. 2002.: h. 2000. Glenn T. tab. fig.. 1996. X. consumul şi necesarul apei de irigaţie ale principalelor culturi agricole. 79 . 372p. B-U 771. 101p. Bucureşti: Edit. Depresiunea Braşov: studiu climatic. by Geerd R.: fig. NASRALLA.: tab. Maretis. Vasile. PĂLTINEANU. Facultatea de Geo-grafie. Carpaţii dintre Dâmbo-viţa şi Buzău: studiu climatologic. NEAMU. XVI. Berlin. 208p.: tab.. Clima Olteniei de-luroase.4 Comunicări ştiinţifice 777. Dimitris K. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 239p. Elena. I.. 167p.. to 7 nov. B-U 9 772. 107p. Culoarul Rucăr-Bran: studiu climatic şi topoclimatic. 1980.Jager.

graf..: il. tab. /s. graf. Stuart G. 332p.: il./: Springer. Regional hydrological response to cli-mate change. Bucureşti. tab.: il. 1992. tab. 1997. New York. Space storms and space weather ha-zards.. Dordrecht. 1999. Atlas climatologic. A. Papers of the Section Karst Hydrology and Climatology.B-U 779. W. 1976. B-U 9 786.. Fisher. Vol. 321p. on may 22. 1 vol. X. B-U 4. B-U 80 . B-U 782.. tab.Jones./. Geneva: World Meteorological Organization. 64p.V. 21p. B-U 9 781. Tunis. Variabilité du climat et stratégies d’adaptation humaines en Tunisie: actes du colloque international.I. 116p./: Springer.. XI. A. 392p. B-U 780.: fig. Berlin. 1996. Daglis. B-U 789. 430p. Remote sensing of the Earth from space: atmosphere corrections. 2000. Tunis: Universite de Tunis I./. 1. graf. 1949./: Kluwer Academic. Kondratyev. 8-10 décembre. Cramer. Morgan… /et al. V. tab. Ming-Ko Woo and Hsiang-Te Kung. Ed. 1994. by Brian Huntley.n.: h. 2001. 1976. par Latifa Henia.. /Material cartogra-fic/.. /S.A. Vol./.1: Re-gimul precipitaţiilor. B-U 783. B-U 784. Smokty. Past and future rapid environmental changes: the spatial and evolutionary responses of Terrestrial Biota.. Ed.J. edit. Coord.A. 482p.: s. il.. B-U 785. XVIII. Christine A.V.: fig. B-U 787. Berlin /etc.5 Atlase 788. Simpozionul climatologia urbană şi combaterea poluării aerului. K./. Ennis. by I. Michael. XI. XIV. DK guide to Weather: a photographic journey through the skies: atlas. Heidelberg. New York /etc. Kozoderov and O.. în pag. Ed. ALLABY. London: Dorling Kindersley. Dordrecht /etc. London: Kluwer Academic.l.: h. Berlin.: h. Iaşi: /s. Global climate change and freshwater ecosystems: based on proceedings from a symposium held in Blacksburg. Heidelberg /etc. multiplă: fig. Ed. 1990.n./: Springer. 1996.n. fig. 478p. Scientific assessment of ozone deple-tion: 1998. by J. Boston. 1992. Ed. 529p. Changming Liu. by Penelope Firth.

1 Enciclopedii. Dictionnaire de géographie humaine. Budapest: Society of St. Atlas of Central Europe. autori. Jörg. B-U 798. F.: h. 192p. SCHÖHWIESE. Digital facs. 496p. HOLLAND.: h. 1989. 1996. B-U 9.. de la Cour Royale. Charvet. B-U 794. lexicoane. 1993. B-U 795. CHAUPRADE. THUAL./. /s. Vol. Atlas of the oceans: wind and wave climate.a.: il. 2000. Christian-D. Dordrecht /etc. JOUNG. 535p. B-U 792. HENNING. 1900. dicţionare. Bucureşti: Buco-vina I. XLIX pl. Göbl Fils.. h. 2. B-U9 81 .1. Steven-Püski Publishing House.790. B-U./: Gebründer Borntrae-ger. 2003.. Oxford /etc.E. 1997.: graf. Aymeric. François. Paris: Édi-tions Liris. concepte. Climate trend atlas of Europe based on observations: 1891-1990. Bucureşci: Impr. Vol. B-U III. HEPITES.-P. Dictionnaire de la mondialisation. B-U 791. 2001. tab. ghiduri 1. B-U 793. RAPP. /54/p.: h. ECONO-MIC ŞI POLITICĂ 1. Ian R. Sous la direction de J. Album climatolo-gique de Roumanie. ed. VII./: Pergamon. 402p. B-U 14. VI. Berlin /etc. de Pascal Lorot. Dicţionar de geopolitică: state. Atlas of the sur-face heat balance of the continents: compo-nents and parameters estimated from clima-tological.. Paris: Ellipses. Constructed by András Rónai.1 Generale 796. GEOGRAFIE UMANĂ 1 GEOGRAFIE UMANĂ. Sous la dir. 411p. Greg J. Ştefan C.2: Nori-sisteme noroase: ceaţa: protecţii metorologice. 338p. Bucureşti: Corint.: h. B-U 15 797. Dieter.: h./: Kluwer Academic. XVI. Torouţiu. 241p. Atlas de nori.

Silviu Cos-tache… /et al. de Dodo Bărbulescu. Vol.. VIII. B-U 804.799.5: Konsu-mentenkredit bis Ockumenische Bewegung./. Ştiinţifică şi Enciclopedică. B-U 14.. Bucu-reşti: Edit. Hrsg. 82 . 1963. 1246 col. h. 1958. Trad. von Görres-Gesellschaft. peuples et états.: graf. Paris: Dalloz. 1991-1993. Bucureşti: Edit. fotogr. langues. 1970.. 1995. Freiburg: Herder. Lucman. 2. Vol.3: Erbschaftsteuer bis Harz-burger Front. B-U 15. Hagers-town /etc. VII.2: Beziehungslehre bis Erbrecht.. Vol.9: Abrüstung bis Finanzver-fassung. ethnies. B-U 9 800.. B-U9 803. STACATE. tab. New York. 192p. 1214 col. Vol.1-11. tab. Paris: Larousse. B-U 807. données économiques. Vol. Un dicţionar al lumii moderne: politică. 544p. Neue Staaten Afrikas. 1957-1970. 1992. Melinda Cândea. éco-nomie. 1246 col..: graf. Vol.11: Präsidialregierung bis Zukunftfor-schung.: tab. 1232 col.. Vol. Lexique de géographie humaine et éco-nomique. 382p. démographie. Ed.8: Verbände bis Zyperin. Staatslexikon: Recht.1: Abbe bis Beyerle. Vol.. 4. B-U 9. Christopher Hamnett and Philip Sarre. 1248 col. 495p. Lexique de geo-graphie humaine et economique.: fig. Mica enciclopedie de demografie. 1252 col.: il. Nachträge.2: Le monde aujourd’hui: géographie régionale. /De/ George Erdeli. Claude./. Anne Charrier et Pierre Grou. 304p. 984 col. 2e ed. 5. fotogr. Wirtschaft. 1992. Dir. de Claude Cabanne. geografie. 1959. Paris: Dalloz. 1975. Jean-Luc. Fundamentals of human geography: a reader. de la publ.7: Schwurgericht bis Venezuela. B-U. société. 1970. 1978.: tab. B-U 9 801.. economie. 450p. Thema: encyclopédie Larousse.. B-U 802.10: Foerster bis Praktische Philosophie. 1962. Ge-sellschaft. h. Dicţionar de geografie umană. 1957. 1. 2000.. 1138 col. B-U 805.: tab. Sous la dir. 1232 col. CABANNE. VII. 449p. XVI..4: Hauriou bis Konsum. René Oizon.6: Oligopol bis Schweiz. Bucureşti: Corint./: Open University Press. Vol. 1969. 1960. Vol.. 1961..: tab. 1959.. Vladimir. Vol. tab. géostratégie. B-U. 1999. London: Harper & Row.: tab. B-U 17 806. Patrice Maubourquet. by John Blunder. données politiques. Paris: Larousse.. L’Homme et les pays du monde: données géographiques.: il.. 834 col. X. Vol. Peter Haggett. 966 col. 392p..: fig. TREBICI. istorie. /et al. B-U 12. données historiques. Vol. géographie économique. Vol.

NEGUŢ. Ion Nicolae şi Caterina Radu. Naţională. 1943. 268p. 1-4. Bucureşti: Impr. Bucureşti. 384p. /De/ Ion Nicolae. B-U 15 810. 1938. Vol. B-U 15 809. Silviu Neguţ şi Caterina Radu. 1999. B-U 9 816. B-U. B-U 9(Vol. de dir. Enciclopedia Europei. Gusti. 352p. Paris: Hachette. B-U 9 1. 1180p. B-U 15 811.. B-U.: h. Silviu. B-U 815.2 Regionale 808. 2000. distribuţie şi con-sum. 1081p.. Matei. /De/ Horia C. Trois milliards d’hommes: traite de demo-geographie. graf.. Geografie economică mondială.. Cezar C. Enciclopedia Africii. /De/ Horia C. h. XV.1) 813. B-U 9. Ed. Ion Nicolae..B-U. Enciclopedia Asiei. Meronia.. a 2-a. Matei. Matei şi Caterina Radu. Vol.2: Ţara Româ-nească. Horia C. 272p./. 416p. Enciclopedia României. h. B-U 22 812. XIV.4: Eco-nomia naţională: circulaţie. studii 1. Jaqueline.3: Economia naţională: cadre şi produc-ţie.1. Matei. Jacques.2 Tratate. B-U 9..: tab. Frontierele româ-neşti: geografie politică = Les frontières rou-maines.. 1998. tab. Constantin Orghidan. Ed. Bucureşti: Edit. Vol. 1938. 1939. D.. 1999. B-U 15 1. 1938-1943. Nicu I. Enciclopedia Australiei şi Oceaniei. Bucureşti: Edit. BEAUJEU-GARNIER. pl. h.1 Generale 814. Bucureşti: Meronia.: h. Horia C... 2002. GHERASIM. Com. Mircea Vulcă-nescu şi Virgiliu Leonte. AUR. Bucu-reşti: Meronia.: h. 1052p. 1965. Silviu Neguţ şi Ion Nicolae …/et al. B-U. Iaşi: Do-MinoR.. 207p. il. B-U. Silviu Neguţ.. B-U 14.. 755p. h.: h. Vol.: fig. B-U. pl.: fotogr.1: Statul. B-U 21.2. Ion. istorii. Horia C.: fig. NICOLAE. ANCEL. 164p. Bucureşti: Meronia. 2001. bilingvă. B-U 9.: h.. /De/ Silviu Neguţ.: h.. Fundaţiei „România de Mâine“. il. 400p. B-U 16. B-U 9. 2002.: il. Meronia. Enciclopedia Europei. pl. MATEI.: tab. B-U 9 83 . Vol.

Geography of world affaires. ISTRATE. 2000. John P. Ştiinţifică.817. Ed. BRUHNES. BONNET. Paris: Armand Colin. Georges..: h.. şi adnot.. Geografia Regional de Venezuela. Jean. Ed. B-U 826. B-U 22. 248p. pref. Geopolitica şi geo-strategie: gândirea politică. B-U 24 824. B-U 9 823..: fig. Luis Fernando. –Ed. Economică. B-U 14. îngrij.: fig. B-U 7A. Jacqueline. Jacqueline. Jacques. Bucureşti: Corint. graf. La géographie hu-maine. B-U 15. Éd. B-U 24 820. fig. 288p. italiana ridotta. de Octa-vian Groza. 395p.: h. fotogr. XVI. 240p. B-U 14 819. Didactică şi Pedagogică. ROŞU. Bucureşti: Edit. Domino. tra-dotta e aggiornata a cura di Renato Grispo. Geografia populaţiei şi aşezărilor omeneşti. Bucureşti: Edit. Roma: Cappelli. B-U. Didactică şi Pedagogică.. Geografia delle rela-zioni internazionali. fotogr. 352p. B-U. Vasile. Leonel. 1981. 1963.: il. BEAUJEU-GARNIER. B-U 15.. VIVAS. CUCU. 2000.: il. Rio de Janeiro: Instituto Panamericano de Geografia e Historia. Bucureşti: Edit. 1971. Marile metropole mondiale. B-U 9. CLAVAL. B-U 23.. CUCU. B-U 24 821.. Georges. 1956. B-U 14. BRAN. 253p.: h. B-U 22. CHAVES. spaţiul şi teri-toriul în secolul al XX-lea. B-U 9 818. 1970. B-U 7. Târgovişte: Edit. 1996. B-U 9. B-U. tab. B-U. fotogr.. Iaşi: Institutul European. abrégé. Gabriela A. il. 2001. B-U 825. John P. Harmondsworth: Penguin Books. 1968p. Geografia economică mondială: (geografia resurselor naturale şi a valorificării lor economice). il.. tab. COLE. fig. B-U 21. tab. 1974. B-U 9 822. Geografia aşezărilor rurale. Vasile V. Bucu-reşti: Edit. Traite de geographie ur-baine. Geografia urbană. Ion.: h... Florina. B-U 14 84 . Paris: Presses Universi-taires de France. COLE. B-U 9 827. B-U. fig.. B-U 7. 496p. a 2-a.: il. 1965.: fig.: fig. 392p. 224p. 407p. Paul. BEAUJEU-GARNIER. 493p. CHABOT. CHABOT.

1956. STASZAK. h. DUMITRACHE. XVI. People on earth: a world geography. graf. 2001. George. fotogr. 1998. 224p.828. şi actualizată. graf.. DEMANGEON.. 3rd ed.: graf.: il. B-U 14 835. B-U 9(2003) 830... Bucureşti: Şcoala Naţio-nală de Studii Politice şi Administrative. a 4-a. tab. Brisbane /etc. Dorothy W. Bucureşti: Edit. B-U 9 85 .. Geografia populaţiei. 1897. KERGOMARDF. KERGOMARD.: tab. Géographie économique.. Bucureşti: Corint. VIII. Paul. B-U 9 838. society and space. 460p. Bailliére et Fils. B-U 9 836. DUBOIS. XII. M.: h.. h. Principes de géographie économique. FRĂSINEANU. Alina. Marcel. Fa-cultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. George. Human geography: culture.. SCALABRI-NO. Geografie economică mondială. Albert. IX. Teacher’s annotated ed. DEBESSE. graf. Geografie eco-nomică mondială. h. Liliana. Foresman and Company. DOBRESCU. a 2-a rev.B. B-U(1986).: tab. B-U 9 831. 1946. B-U.G. B-U 14 834. 288p.. Bucureşti: Corint. 843p. Géographie économique et humaine. B-U 833. J. B-U. ERDELI.. -7th ed. fig. tab. Chichester. BÂRGĂOANU. h. DRUMMOND. New York. Silviu Neguţ. 303p. 288p. Peter O. 560p. 2003. Paris: Masson.. Bucureşti: Meteor Press. DE BLIJ.: fig. Coord. Isabelle. Marie-Louise. Précis de géographie économique. G48. Dragoş.. 962p. Robert R. h.: fig. Glenview: Scott... 218p. 2003. 1934. B-U 829. 593p. 1983. B-U 9 (2001) 837. 2001. J. Jean-François. DRUM-MOND. Cris-tian.. B-U. 2000.-G. tab. MULLER. Ed./. Harm J. Paris: J. Marcel.: il.. –Ed. Fundaţiei „România de Mâine“. DUBOIS. Géographie humaine et économique. XVI. BRAGHINA. John Wiley & Sons. Geopolitica. B-U 832. New York: John Wilwy & Sons. 1986.. 448p..: fotogr. Paris: Breal. 496p. Paris: Armand Colin.. ERDELI. tab. h. 2004. 320p.: tab. GENEAU DE LAMARLIERE. h. Paris: Masson.

Sydney: Pan Books. tab. SEGAL. 1994. 1994. Richard M. Bucureşti: Corint. tab./. Martin Ira. by Derek Gregory and Rex Walford. Emil I. Iaşi: Glasul Bucovinei. integrare. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. 1989. graf. Harm J. B-U 841.. Sistematic political geography. 2003. New York. Chicago: J. B-U 845.: il. tab. The state of the world atlas. Igor.: il. Geopolitica. New York: Macmillan. 618p. 426p.: il. 1941.. B-U 23 842.. 1959. Collab. Géographie sociale du monde. B-U 844.. fig.. 379p. 629p. Buzatu şi Vasile S.: il. JELEN. HIGHSMITH. L’Area della sedia nel friuli orientale. Bebe Negoescu… /et al. 122p. Vol. 1992. B-U.. B-U 849. 572p.. 4th ed. 462p. Nicolae. XXII. Bucureşti: Academia de Studii Economice. B-U 21./: Wiley. Geopolitica = Geopolitics = Geostraté-gie... Horizons in human geography.. B-U 847. XVI. Michael.: fig.1. Grandville J. Trieste: Editioni Lint. Paris: Presses Universitaires de France. Geografie economică mondială: princi-palele resurse naturale ale Terrei şi industriile de prelucrare. London: Macmillan. Catedra de Geografie Economică. Bucureşti: Mica Valahie. Gordon Gerald Darken-wald. London. Ed. Emandi. GEORGE. GLASSNER.. 1958. Silviu Neguţ. h. ILINCA. 401p. Cucu. /De/ Dumitru Alexandru. Ronald.: fig. XVII.839. graf.B. h. 1989. Pierre. B-U 12. JENSEN. Economic geography. 120p. Gh.: il...: h. Chichester. tab. JONES. 166p. h. B-U 14. fig. Geografie umană: populaţia şi aşezările omeneşti. Brisbane /etc. B-U 846. Clarence Fielden. Lippincott.: Ilie Bădescu şi Ioan Mihăilescu. XII. tab. 1999. KIDRON. 184p. B-U 9 86 .. B-U 15. Geography of commodity production. B-U 848. Coord. jr. B-U. 1981. B-U 9 840. il. DE BLIJ. globalizare. B-U 843. Ed.

.. tab. Budapest. h. NEGOESCU. Gh. 1997. h. The geography of tropical African development: a study of spa-tial patterns of economic change since Inde-pendence. B-U 859. Emil. NICOLAI. New York. VLĂSCEANU. B-U 14 853. B-U. The rise of nationality in Eastern Europe. fig. B-U 7.. Géographie écono-mique. B-U 7A.. Harm J. Human geography: culture.: fig. B-U 9 854. Geografie economică: resursele Terrei.: il. NIEDERHAUSER.850. Geographie ur-baine. 7th ed. 1978.. Ion. h. 347p. Principes de geographie humaine. Bucureşti: Meteora Press. XI. tab. René.. B-U. 316p. NEDELCU. 408p. fig. Prahova. B-U 9 855. Ioan. B-U 9 861. MURPHY. MARIN. Paris: Armand Colin. B-U 856. Oxford.. Corvina Kiadó.: il. 230p. Ploieşti: Edit. B-U. Adriana. MEYLAN. B-U 857. Bucu-reşti: Edit. B-U 7A 851. Toronto: Pergamon Press. 1939. B-U 14 87 . Ioan.M. Lausanne: Librairie Payot. Geografie economică mondială. LETEA. România: geografie economică. XII. 350p. 339p. B-U. 595p.: fig. Political geography: a new introduction. 110p. O’CONNOR..: fig.. London: Macmillan Press. Muir. 1991. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică. Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles.: il. RICHARD. SANDRU. h. Bucureşti: Albatros. 213p. tab. Ion. Bebe. 2nd ed. 399p. 1978. H. Jean-Pierre. tab. Alexander B. 1995. DE BLIJ.: fig.. B-U 9 852. 276p. 316p. POPOVICI. B-U 7 860. h. Alexan-dru.. PAULET. tab. Terra: prezent şi viitor. A. 2000. Didactică şi Pe-dagogică.. 2003. h. UNGUREANU. society and space. 1982. 1975. B-U 9 858.: tab.. 2001. Geografie mondială. New York: John Wiley & Sons. 1979.: h. B-U.. B-U.

Timişoara: Universitatea de Vest din Timişoara. nation-state and locality. David M.. SURDU. places and cultures. Vasile. Le bouleverse-ment du monde: géopolitique du XXIe siècle.: il. 401p. Geografie. N. B-U 23 869. B-U 22. London: Arnold. B-U 14 88 . IX.: fig. M. B-U 14. Geografie economică mondială. h. B-U 9. Human geo-graphy: people. B-U 865. XIII. 1982.: Prentice Hall. aşezările şi economia mondială: sinteză geografică. B-U 1. Introducere în geografia economică. SMITH. Remus.. STODDARD. 1977. POPA. Secţia Geografie. Peter J. 1996.: h. B-U 870. BLOUET.: fig. B-U. 448p. Sergiu. 464p.862. Nicolae. New York: Longman Scientific & Techni-cal. ClujNapoca: Dacia. 341p. Human geography: a welfare approach. A cura di Giorgio Botta. B-U 14. Silviu. SAUSKIN. VAN VALKENBURG.: h. B-U 866. B-U. TAYLOR. „Roza Vântu-rilor“. 345p. Geopolitica în pragul mileniului III. Milano: Cisalpino-Goliar-dica. New York: Prentice Hall. 1995. sch. WISHART. Studii geografici sul paesaggio. B-U 12. Sârbu şi Albu Vasilescu. XX. Ştiinţifică. 1986. Biologie. XIV. En-glewood Cliffs. 403p.. TAMAŞ. David J. B-U 14 863. B-U 15. Paris: Éditions de Seuil.. Brian W. B-U 872. Trad. Political geography: world-economy. Geopolitica: o abor-dare prospectivă. B-U. 288p. Bucureşti: Noua Alterna-tivă. Ele-ments of political geography. B-U 23 864. 308p. Bucureşti: Edit. B-U 9 867. 1998.. TRUTI. 2nd ed. B-U. CRETAN. tab. B-U 9. I. 338p. B-U 15. 1995. 1939. Marisol.J. Bucureşti: Edit.: il. TOURAINE. B-U 871. 1961.G. Robert H. 1989. B-U 7 868. Facultatea de Chimie. 342p. tab. SIMION. Populaţia. Samuil.: il. 1989.. Teodor. 168p.

Paul Marie Joseph. B-U 23 882. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. VIDAL DE LA BLACHE. James D.. introd. B-U 22. B-U. de Geografie. Ion. 167p. tab. il. New York.2 Regionale 878.. STANSFI-ELD. de biologie-geografie-geo-logie. ANDRIEŞ.: tab. The human landscape: geography and culture.: fig. Bazinul car-bonifer Motru-Rovinari: studiu de geografie umană şi economică. tab. UNGUREANU. VOPPEL. London: University of London Press. 280p.. B-U 874. XIV. B-U 877. B-U 12.. Iaşi: Universitatea „Al. BRZEZINSKI. CATAN-RUSTA. 2e éd. 395p. Land and people in Nigeria: the human geography of Nigeria and its environmental background. 252p. jr. Zenovia. Siebenbürgen: Land und Leute. Timişoara: studiu de geografie economică. Geografia economică a lumii contemporane. Columbus: Charles E. Fac. B-U 15. Alexandru. Budapest: Akadé-miai Kiadó. 327p. K. Die industrialisierung der Erde.: h. BERNAT. B-U 881.. 1989. graf. Ion. B-U 876.M. BONER.: il. X. Bucureşti: Diogene. tab. Merrill Publishing Company. 310p. 1936. 320p. st. Cuza“ Iaşi. 1991.: graf. 694p. 483p.873.: fig. Paris: Armand Colin. 89 . Peter O. Publié d’après les manuscripts de l’auteurs par Emm.: h.. tab. note şi coment. J. Bucureşti: Casa de Editură şi Presa Sansa. 472p.: fig. 1987. Z. B-U 9 1. XVII. Tivadar. B-U 883. Brisbane /etc. B-U 14..2. VELCEA. Chichester. 1995. 1990. B-U 875../: John Wiley & sons. 2nd ed. Economic geography. Trad. 1993. 1958.. graf. MULLER. tab. Chester E. XII. Charles A. Fac. PUGH. B-U 879... 1979.: fig. 200p.C.: fig. de Paul Dobrescu. WHEELER. il. Charles. ZIMOLZAR. 1981. Wien: Böhlau. B-U. Principes de géographie humaine.. An economic geo-graphy of Hungary. Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţei.. Stuttgart: Teubner. B-U 9 880. 1990. Götz. BUCHANAN. de Martonne. I..

.1). Ltd. J. London: Butterworths. IV. GAUBATZ. GAULLE. 1996. 1985. 236p.: pl.. Stanford. London: Metheum & Co. Melinda. Geografia umană şi economică a României. 470p. FISCHER. South-east Asia: a social.: il. 283p. B-U(Vol. Geografia Americii de Nord şi Centrale. il. B-U 90 .. ClujNapoca: Edit. COLE. B-U 9 885. Bucureşti: Edit. Harlow: Longman. Vasile S. 1975.: fig.. 1960.1: Geografie umană. Piper Rae. Şti-inţifică şi Enciclopedică. B-U 9 892.: h. Vol. B-U. B-U 9 886. h. Pierre de. Bucureşti: Edit. B-U 9(Vol. CIANGA. 180p. XVII. Paris: Gallimard. B-U. XX. Ion Rădulescu şi Constanţa Rusenescu.: pl.: h. FARLEIGH RICE. 1995. Vol.: tab. Oraşele României. Presa Universitară Clu-jeană.P. Ioan Popovici. Ştiinţifică. 156p. B-U 7A.2) 888. B-U. 1977. Vol. 831p. /De/ Ion Letea. 400p. Beyond the great wall: urban form and transformation on the Chinese frontiers.: il. 188p. Nicoleta.. 1996. B-U 893. B-U 890. 303p. CA: Stanford University Press. 380p. economic and political geography. Charles A. Jean. 1-2. B-U 16 889. Paris: Gallimard.: il. Pas de visa pour la Belgique. Latin America: an econo-mic and social geography. tab. DOLLFUS. B-U 894. Iaşi: Glasul Bucovinei. Turismul din Car-paţii Orientali: studiu de geografie umană. 368p.: tab. Universi-tăţii Bucureşti. B-U 9 887. 255p. W. L’homme et le Rhin. B-U 891.B-U 884. Decisions in geography: the United Kingdom. 1970.2: România: geografie econo-mică. h. Vasile S. 1960. Carpaţii Meridio-nali în sistemul montan românesc: studiu de geografie umană. CUCU. Bucureşti: Edit. CÂNDEA. B-U 7. CUCU. 1967.. 1997.

. 1-2.: fig. B-U 902. 599p. B-U 16 897. Wien: Böhlau.F. /De/ Jves Lacoste. E. fotogr. a 2-a.: fig. 180p. 1986. 1960.: h. Geo-graphie des Grossfürstenthums Siebenbürgen.: il. LOZACH. 1966.L. B-U 9 905. B-U 14.: il.. Bucureşti: Edit../. B-U. Champagne-Ardenne. h. GEORGE. 91 . fotogr. Le Delta du Nil: etude de geographie humaine. 1935. New York: MacMillan.1: Geografia fizică. PEHOIU. Alaska and Hawaii. Alsace. Câmpia înaltă a Târgo-viştei: studiu de geografie umană şi econo-mică./: McGraw-Hill Book. 312p. George J. Academiei Române. Paris-Ile-deFrance Centro. N. 248p. Schindler. P. fig. Nord-Pas-de-Calais.. 1949. Bucu-reşti: Edit. C.. B-U 9 904. 512p. B-U 900. Lucas Joseph. Politică. 464p. 347p. D. KEITHAHN. Monografia geografică a Republicii Populare Române. B-U. 3e éd. Lorraine. Vol. B-U 7A (1972). Pierre. Red.1: Geo-grafia economică pe ramuri. 744p. rev. 1973. Judeţele României Socialiste.2: Monografia geografică a Republicii Populare Române. 303p. The American City: an urban geography.: fotogr.. –Ed. 1935. Ianitki… /et al. Gică. 552p. Bucureşti: Edit. OANCEA./. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. New York. 1: La France septen-trionale. Béatrice Giblin-Delvallet. Juliet.: h. Paris: Hier et Aujourd’hui. h. MARIENBURG. B-U 15(1972) 898. tab.I. MILLER. B-U 14. 258p. MURPHY. h. B-U 9 901. B-U 7.: h. 1972... et mise à jour. Human geography studies the United States. 111p. Academiei Ro-mâne. Gruparea urbană Galaţi-Brăila: studiu de geografie regională. VIII. Köln. B-U 9 899. Vol. Jean. Vol. Louis. 1956. B-U. princ. Illinois: McKnight & McKnight. B-U 896. 453p. XXXI. 1987.: fig.. Picardie. Vol. Politică. Herbst. Géographie écono-mique et sociale de la France. Jean Sellier… /et al. h. X. B-U 903.. Geopolitique des régions français. Paris: Fayard. Gherasimov.: tab. 1969. I.895. B-U. Part. St. San Francisco /etc. Bucu-reşti: Edit. pl. 2002. Caire: E & R. MORGAN. Raymond E.: il. B-U 1(1972).

London: John Wiley: Chapman and Hall. Piteşti: Tiparg. 320p. h. Subcarpaţii dintre Susita-Zăbrăuţ şi Buzău: studiu geogra-ficoeconomic. B-U. economic and political description of Malaya. B-U 21 911.. 320p.: fig.. Indo-nesia. România: geografie şi geopolitică.: il. Subcarpaţii Buzăului: relaţii geografice om-natură.: h. Malaya. Mihai Grigore. Charles. Grigore.E. Constantin. B-U 914. 236p. POSEA. B-U 9 915. 444p.: fig. B-U. h. Africa: a study in tropical development. Ion Marin şi Ion Valcea. h.. 1980. Spaţiul Carpatic Central dinamica populaţiei sale. Mihai. om. ŞTEFĂNESCU.. 1954. h.: fig. Blocul car-patic românesc. B-U 7A. 2001. X. B-U 908. B-U. Bucureşti: Edit. B-U 913. 1958. Academiei Ro-mâne. J. B-U 9. h. Academiei Române. graf. 446p.. New York: Wiley. B-U 9 92 . London: Longmans.. and the Philippines: a geogra-phical. 1984. STAMP. Piteşti: Hardiscon.B-U 9 906. POPOVICI. 1953. economie. De: Ioan Popovici. B-U 912.: il. Ioana. ŞTEFĂNESCU.: il. Dudley L. B-U. tab. Green. 1972. MIHAIL. Ro-mânia: geografie economică. 1977. 303p. 1998. 176p. B-U 9 European: rolul său iniţial şi 916. 249p. tab. Piemontul getic: studiu de geografie economică. ROBEQUAIN. B-U 7. Fundaţiei „Ro-mânia de Mâine“. h. XI. 1999. Bucureşti: Edit. Bucu-reşti: Litera.: il.: tab. Bucureşti: Edit.: il. B-U 7A 909. the East Indies. Bucureşti: Edit. SPENCER.. 568p. 1971. B-U 907. 191p. 453p. B-U. Bucureşti: Edit. B-U 7A 910. PETRESCU-BURLOIU. and the Philippines. Ioan. New York.. Asia East by South: a cultural geography.. Constantin. Podişul Dobrogei şi Delta Dunării: na-tură. I. ŞTEFĂNESCU. Borneo. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Didactică şi Pedagogică.

Vol.. Boston /etc. B-U 920. 1979. B-U 9 1. TRUTI. 1979. Timişoara: Mirton. B-U 7. 53p. Al. Dubuque. 532p. h.: fig. Edin-burg: Centre of African Studies. Student atlas of world politics. John L. Atlas du monde. B-U. Paris: Ha-chette. B-U 7A.: fig. 167p. 1995. 1956. by Arthur Getis and Judith Getis. B-U 7. B-U 15 926. tab.: h. Bucureşti. B-U 14.: h. Poznan: /s. B-U 9 918. B-U 15. B-U 23 925. Academiei Române. TUFESCU. Guilford: Dushkin.. Paris: Larousse./. Selected problems of urban ecology: pre-sented at the UNESCO meeting on urban ecosystems „Man and the biosphere“ MAB PROJECT 11. Geografia umană şi economică a României.. România: natură. tab. L.4 Atlase 924. Vol. 192p. Cătălina A. 160p. Jean Martin. B-U 14.: fig. XI. CRETAN. B-U 7A. B-U. UNGUREANU. 650p. 447p. politique et économiques. African futures: twenty – fifth anniver-sary conference: proceedings of a conference held in the Centre of African Studies. B-U 9 922.n. 1980.: fig. Ghyorghi.. Rural transforma-tion in Hungary and Poland: polish-hungarian seminar. 1974.. 206p. 1987./: Wm C. Bogota. T.917. cartons et tableaux de géographie physique. The United States and Canada: the land and the people. Uni-versity of Edinburg. 164p. Remus. ZIMOWSKI. Silviu.om-economie. h. de M. B-U. 1987.1: The United States and Canada: the land and the people.: il. Budapest: /s. 216p. Sous la dir. 1-2. Vol.: h. Brown.. Victor.000 noms. VI. avec les statistique les plus récentes en 20. XVI. september. tab. 1994. Edit. BARTKOWSKI.n. B-U 93 . SARBOVAN. 27 october 1978.3 Comunicări ştiinţifice 921. 9-11 Dec. Bucu-reşti: Edit. 1995. Atlas Hachette: le tour du monde en 180 cartes./. Ed. Oraşele din Mol-dova: studiu de geografie economică. Ştiinţifică.: il. 98p. B-U 23 919. B-U 9 923. Bozsok.2: Student study map/art notebook.. BARTA. ALLEN. B-U 1. 2000. B-U 22.

Bucureşti: Albatros. Atlas de la population europeenne. Paris: Autrement. SMITH. astronomique. Prin ţările Aurorei Bo-reale. 1966. 171p. 104p.. 1989. 1993. Paris: Larousse. B-U 934. B-U 931. Atlasul judeţelor din Republica Socialistă România. Bruxelles: Université de Bruxelles. rev. 222p. 101p. economique. 6th ed. BONAPACE. les nations. tab. în pag. politique. Jean. 140p.. Atlas géopolitique. Vasile. Paris: Bordas. B-U 9 928. 220p. multiplă.: h. Olivier. Pictorial atlas of the world. Bucureşti: Edit. Pierre. B-U 929. 1980. Paris: Stock. David H. Naples: Trident Press International. Paris: Les Editions SGB: Laffont.: fotogr. Atlas international Larousse politique et economique. 1988. B-U. Paris: Dictionnaires Le Robert. 156p.: il. PRICE. Graf. Newbury Park: Sage. Grande atlante geografico economico. CUCU. de Pierre Serryn. 1993. Atlaséco de poche: atlas économique mondial. 656p. Novara: Istituto Geografico de Agostini. B-U 9 94 . 1988. B-U 16 933.. B-U 932. Dorin...: h. 247h. Jean-Michel. 1991. B-U 937. Grand atlas Bordas /material cartogra-fic/: geographique. 1978. il. Alexandre comte de.: h. VANLAER. L’atlas géopo-litiques et culturel du Petit Robert des noms propres... Sous la dir. B-U 938. 1999. strategique. Dan.: il. les économies. TAILLEMITE.. il. Atlas du nouvel état du monde: défis et tensions dans les sociétés.927. DECROLY. 1999. h. 144p.: il. 152p. index. h. B-U 9 935. B-U 930. CAMBESSÉDES. B-U. 138p. L. B-U 936.: fig. 1965. IANCU. U.: 25 h. Didactică şi Pedagogică. 6ed. MARENCHES. historique. h. 1 vol. VISINTIN. Atlas of world cul-tures: a geographical guide to ethnographic literature.

1-5. tab. /De/ N. costumi. 242p. Sport-Turism.. ALBOTA..: sch.421-973: il. 116p.. 1-2. 1979. populi. tab. Bucureşti: Sport-Turism. Milano: Centro Editoriale Internazionale. Part. graf. lexicoane.. Vol. 4: L’Europe. 1. Vol.. Michajlov. h. 1-3.. Part. Vol.. 420p. Vol. Vol. resp...1 Generale 940. Dicţionar turistic internaţional. 1983... 1978-1979. Lexicon de termeni turistici. 1. ghiduri 2. h. 508p... 1-3. Ga-briela Stănciulescu. 2: L’Americhe. Vol. 3: America Latină. fotogr. B-U 941..1 Enciclopedii. 1-2. Part. Bucureşti: Sport-Turism. Weltatlas: die Staaten der Erde und ihre Wirtschaft.. Vol.1. B-U 9 2.509-1034: il.. Bucureşti: Oscar Print. Bucureşti: Edit. /De/ Falco Quilici. 56p..2 Regionale 943. B-U 15 2 GEOGRAFIA TURISMULUI 2. Coord.449-945: il. p. B-U..1-2.. Vol..: h.. Mihail Gabriel. Mihail Gabriel. Vol. 3: L’Africa. Vol. tab..: il. Munţii Mă-cin: ghid turistic. h. p. Leipzig: Verlag Enzyklo-pädie.. Vol. Part. Vol..: h. p.477-997: il. h. Vol. Vol. B-U 9 942. Part 1: L’Unione sovietica. B-U. Il pianeta: geografia. 1979. 1: Stati Uniti. p. Vol. 470p. 3. 2. 578p. B-U. h. B-U 95 . /De/ Mauro Calamandrei.1. h. Vol.: il. 2. p. 448p. 5: L’Asia e l’Oceania.. Vol...: il. 1979. 1. h. Silviu Neguţ. 3).: il. 1987.481-926: il. h.. 4 Aufl. Pasquale Buccomino.939... h.10351597: il.: il. Part. B-U 944.: portr. dicţionare. sch. Dir. 2. p. 2. 1. 140p. 2002. tab. 1978. Trad. ed. B-U 7A (Part. 1979. h. Munţii Ne-mira: ghid turistic. 2: USA e Canada. 1960. ALBOTA. 1980. 476p. h.. 319p.N.: il.

1989. 183p. 1982. fotogr. BĂLTEANU. Bourgogne.: fotogr.. B-U 96 .. 1st ed. AN-GHEL. B-U 9 952. fotogr. Jonathan. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 947. h. ANGHEL. 2000.. Iuliu. B-U 7 953. Bucureşti: SportTurism.: pl. 1979..: h. 380p. Se-ver. EDROIU. 228p. Bruxelles. Marcian D... Bucureşti: SportTurism. Gh. 276p.: h.: h.. Grand-Duche de Luxem-bourg. Hedda. 376p. Australia. Menlo Park.: h. 237p. 2000. 2001.945. 1990.. B-U 946. pl. California: Lane. Munţii Bihor-Vlădeasa. Bukarest: Sport-Turism. Cluj-Napoca. BUTA. Ni-colae. sch. Paris: Édition Nouveaux-Loisirs. B-U 9 955. B-U 949.: il. B-U 951. Emilia. 371p. B-U 948. 2000.: h. BLEAHU. B-U 9 956. ALBULEŢU. 5 print.. BACAINTAN. BOUSFIELD. Paris: Michelin et Cie. B-U 9 954. London: Rough Guides. Bucureşti: Sport-Turism. Belgique. tab. Croaţia: the rough guide.. 1993. Das Postăvaru-Massiv: touristischer Wegweiser. Paris: Michelin et Cie. BĂLĂCEANU..... fotogr. 496p. Dan. Munţii Făgăraşului: ghid turistic. 132p.: il. Zona turistică Porţile de Fier. BODEA.. fotogr. 1982. 162p. Paris: Michelin et Cie.. Mihaela. Ion. B-U.: il. 1984.. MAHARA. 1981. Bucureşti: Sport-Turism. il. of Sunset Books and Sunset Magazine. By the ed.: h. Alba: ghid turistic al judeţului. Nicolae. 144p. XV. CRISTEA. Gh. fotogr. BORDEA. 3rd ed. B-U 9 950..: h. Austria-Autrische. Vienne: guide tou-ristique. Valentin. 384p. h.

il.. 368p.: il.: il. California. Oradea: Aquila ’93.. B-U 9 960. reprint. Munţii Cindrel: ghid turistic. 311p.. LUCHIAN. 2001.: h. Cote d’Azur. B-U 9 966. 398p. 91p. 2001. 1980. B-U. B-U 965. B-U 15 961. 1983. Bucureşti: Spor-Turism.957. Corse. 143p.: fotogr. 97 . Bucureşti: Sport-Turism. 356p. h. Paris: Hachette. Nicolae. 2001. il.: il. Dan. Mircea. Constanţa: ghid turistic al judeţului.. by Jane Hut-chings.. Oradea: Aquila ’93.: il. h. Ed. CĂPĂŢÂNĂ. Athena Herbst-Rădoi… /et al.: Ondine Fodor şi Lavinia Suciu. Canada. 1986. B-U 9 959. B-U 963. Sergiu Costel. B-U 9. CATRINA.. Aquila ’93. Siret. Bucureşti: Sport-Turism. Mihai. Ed.. /De/ Adrian Rădulescu. B-U 9 962. 7th ed.: fig. BUZĂ. 2002. B-U.: pl. 1989. Oradea: Aquila ’93. B-U 9. Text Henry Marx. 136p. EMANDI. Veronica... 2001.: h.: h. 421p.. B-U 15 970. Constantin Scorpan.: h. Simona. Suceava. Băile Olăneşti.. Dragoş. Paris: Michelin et Cie. by Huw Hennessy. Bucureşti: Sport-Turism.. B-U 969. 366p. h. B-U. 466p. B-U 9. h. Trad.. 231p.. fotogr. 2000.. FESCI. Paris: Michelin et Cie. Oradea: Edit. Emil I. by Scott Rut-herford. B-U 958.: il. h. Bucureşti: Abeona. ILINCA. CUCU. 2001. CUSIAC. il. 1992. Elveţia: ghid turistic. Giurgiu: ghid turistic. Bucureşti: Sport-Turism. fotogr. China: ghid turistic. Canada: ghid turistic. Paris: Michelin et Cie. 1989.: fotogr. 116p. 415p. CEAUŞU. Vasile. Ed./. Dragoş. B-U. 1992. B-U 9 967.: fotogr. 140p. tab. CATRINA. B-U 15 964. B-U 968. Egipt: ghid turistic.

: il. Pe custurile făgărăşene. publi-citate. Liviu-Iulian Dediu şi Alexandr Roznovschi.. 1296p. Finlanda: ghid turistic.: h. B-U9. Neal Bedford… /et al. h.: h. B-U.. 2001. Oradea: Aquila ’93.: il. /De/ Janet Austin. Oakland. B-U. 359p. Bucureşti: Publirom Advertising. 1998. Octavian... 407p. Trad.. B-U 15 980. Fiona Duncan. Melbourne. 281p. B-U 981./. de Lavinia Suciu. il. B-U 982.: il. 2001. Oradea: Aquila ’93. Zoe Ross./: Lonely Planet. by Tony Halliday.. h. Paris: Michelin et Cie. Florence et la Toscane. Florida. VIII. 2nd ed. 1991. B-U 9 972. 2001. B-U 9. 325p. Coord. 2002.: il. B-U 9 973. Oprea Nedelcu.: fotogr. B-U.. 2001. B-U 9 98 . Espana. 2001. BELEAUA. London /etc.B-U 971. Bucureşti: Allfa. Germania: ghid turistic. 948p. 536p. Paris: Michelin et Cie. Paris: Michelin et Cie. FRATU. Ilie. 406p. Cameron Duffy şi Brian Bell.: h. Paris: Michelin et Cie. 2001. Ghidul turistic al României = The tra-vel guide of Romania. 1995. Espana & Portugal. fotogr. B-U 9 974. Carolyn Bain. 2003. 268p. B-U. Florentina Iorga Din şi Dan Ioan Sovar. Galaţi: Abaris. Europe: road atlas = Atlante stradale = Atlas de carreteras = Atlas routier = Strassen-atlas.: il. B-U 9 975. 344p. B-U 9 976. B-U. Oradea: Aquila ’93. 573p. B-U 15 983. B-U 9 977. Ed. 2001. B-U 9 979. Ed. h. fotogr. pentru Turism. Ed. FRATU..: il. 2001. 1766p. Paris: Michelin et Cie. Red. repertoarul străzilor. France. Franţa: ghid turistic. 117p. h. Andrei. Bucureşti: Edit.. fotogr.: il.: il. Galaţi: ghid informaţii utilitare. B-U 9 978. Europe on a shoestring: guidebook.

B-U 987..: fotogr.: il. h. h.: il. h.: il.. de Paula Gliga şi Estera Chelaru.: fotogr.984. Paris: Galli-mard. tab. Martinique. de l’anglais et adapté par Valérie Pousse. 1992.. Florina.: il. h. 1988. graf. Paris: Michelin et Cie. h.. Mihai. 398p. h. Paris: Gallimard. Le Grand guide de la Suède. B-U 985. 2000. B-U 989. Agnita. B-U 9 991. Bucureşti: Sport-Turism. Trad. h. 1992.: il. Le Grand guide du Pays de Galles. Trad. 322p. 2000. Paris: Michelin et Cie. Paris: Gallimard. 344p. B-U 993. de l’anglais et adapté par Stan Barets. B-U 9 992. 1994. Grecia: ghid turistic. B-U 995..: il. GRIGORE. Trad. Great Britain & Ireland. Paris: Gallimard. B-U 990. 302p. Guadeloupe. 2001. 2001.. 120p. B-U 988. de l’anglais et adapté par Marie-Caroline Aubert. 303p. Trad. Paris: Gallimard... B-U 986.. GRECU. B-U 9 99 .: il. 1992. Trad. Paris: Gallimard. Munţii Semenic: ghid turistic. Trad. Oradea: Aquila ’93. Paris: Miche-lin et Cie. 356p. 80p. de l’an-glais et adapté par Pierre Reyss. 404p. Trad. Le grand guide de la Finlande.. 356p. 249p. de l’anglais et adapté par Kristina Beckers. h. 960p.. Le Grand guide des Rocheuses. Le Grand guide de Malte.: h. 1990. Le Grand guide d’Amsterdam. h. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 9 994. Greece.: il. de l’anglais et adapté par Kristina Beckers et Isabelle Chemin.: fotogr. 1992. 1992.

Ireland.: fotogr.996. B-U 14. 1997. 88p. Ilie.: il./. Bucureşti: Edit. 2002. 762p. B-U 999. 1989.: fotogr. 132p. Băile Săcelu. Munţii Baiului. IORDAN. Ed. tab.: h. B-U 9 1003. /De/ Martin Schulze. 1983. 127p. il. /s. Mihai. de Cristina Muica şi Cristian Teodorescu. Oradea: Aquila. h. Badautza. B-U 997. B-U 18. h. de Cornelia Daraban. 1999. 100p. Împrejurimile Bucu-reştiului: ghid turistic. 224p.: tab. Jörgen Detlefsen… /et al. 2001. tab. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 16 100 . B-U. Indonesie. h. Ed. /De/ M. B-U 9 998. Paris: Michelin et Cie.: h. Trad. 2001. B-U 9 1004. Mihai.T. Ştiinţi-fică şi enciclopedică. 378p. Imaginea lumii noastre: Europa de la Capul Nord până în Sicilia. Paris: Michelin et Cie. 2001.: il. h. B-U 1000. B-U. B-U 9. Val. ’93. Mihai. Fontaine-bleau.: h. Puşcariu et Al. Enciclopedică. Guide de la Roumanie. Oradea: Aquila ’93. Bucureşti: Societatea „R“. IANCU.. B-U 9. B-U. 2001. Rédigé par Al... Popas în răscrucea Car-paţilor: Ţara Bârsei. 1984. Paris: Michelin et Cie. X. (Gârbova): ghid turistic. 422p. HUICA.: fig.: h. Faramar-zi.. Maria. fotogr.: il. a 2-a. B-U 22 1006.. tab. Bucarest: Ghidul României.a. B-U 15.: il. Cicio Pop. VLĂSCEANU.. B-U 9 1007. il. B-U 16. h.. Bucureşti: Sport-Turism. h. 200p. 281p. B-U 9 1002./. ANIŢEI. B-U 9 1005. Israel: ghid turistic. 1992. IELENICZ.. B-U 15.. IELENICZ. B-U 1001. Trad. Horst Hano.. 2e éd. de Pam Barrett. 624p. 496p. Iranul: ghid turistic.. Ion.. Lidia. Bucureşti: Edit. Ile-de-France: Versailles. Bucureşti: Sport-Turism. Băile Tuşnad.

1992. ISTVAN. rev. Bucu-reşti: Sport-Turism. „Universul Familiei“. 128p. Paris: Michelin et Cie. Bucureşti: Sport-Turism. Trad. fotogr. 1999. B-U 9. Ed. de Melissa de Villiers. 101 . B-U 15 1011. Paris: Les Éditions Arthaud. 172p. Madrid. Ed.. h. fotogr. ed. Munţii Oaş-Gutâi-Ţibeş.: il. London: Rough Guides. h.: h. 125p. LACIKA. B-U 9. 1993. 1st ed. Italia: ghid turistic. 1991. B-U.. Stelian. Trad.. Ion. Ioan. 2001..: il. B-U.: fotogr. h. 1984. CSABA. Budai. Bucureşti: Abeona. B-U 9 1018. 152p.: il. 1990. 176p. Tania. B-U 1016. LEAPMAN. de Marcela Urs. MAC. 432p. B-U 9 1013. 3th.G.: h. 2000. Tim. fotogr. The high Tatras = Vysoke Tatry. Paris: Michelin et Cie. POP. 438p. Bratislava: Geoinfo Slo-vakia. Paris: Michelin et Cie. SMITH.. Londra: ghid tu-ristic. 414p. pl.1008. 48p. Madrid: guide de voyage. XV. h. B-U 1012. Bucureşti: Enciclopedia Rao. JARDEL. Michael.: h. London. Phil. Canada: the rough guide.: fig. 2002. 572p. Istambul „Mon amour“: ghid turistic. 917p. B-U 9 1014. Oradea. fotogr. 1995. B-U 15 1009. Jean Pierre. JEPSON.: h. Munţii Poiana Ruscă: ghid turistic. Jan.. H.: fotogr. Bucureşti: Edit. B-U 9 1020. il.: h. 2001. KRÄUTNER. Andilles. B-U 9 1019.. B-U 7. 155p. B-U 9 1017. 1998. Aquila ’93. de Radu Paraschivescu şi Radu Pintea. 149p. Munţii Gutâi: ghid turistic. POPESCU. London. B-U 7A. Dumitru. LEE. Paris: Ha-chette Livre. B-U 9 1015. B-U 1010. 2001..: h.. B-U.: fig..

178p. Octa-vian. 115p.. Bucureşti: Sport-Turism.. B-U 15 1024. B-U. fotogr. NAUM. BUTNARU. 128p. Emil. Tel Aviv: Inbal Travel Information.. Maribor: a guide to the town and vici-nity. 1992. 440p. Martin: the Center of Slovak Culture: guide to the town and its surroundings.: il.: fotogr. Comp. Bucureşti: Sport-Turism. Martin: Matica Slovenská Publishing House.: tab. Paris: Michelin et Cie. B-U 1033. 2003. Munich et aux chateaux royaux de Bavière. Ion. 237p. Michael’s Guide Frankfurt. 1996. Maribor: Primoz Premzl Art Cabinet. B-U 7A. h. 382p. 1999.: il. 720p.. Paris: Michelin et Cie. B-U 15.: fotogr. Bogdan.. B-U 9 1023. Laviniu. Sever. 480p. Trad. SUDITU. Bucureşti: Sport-Turism. By Michal Eliás.. BANDULA. B-U. 192p. B-U 9 1030.: fotogr. NADISAN. Guatemala et Belize. fotogr. B-U 1027. 1032.. B-U Maramureş: ghid turistic al judeţului. 2000. fotogr.: h.: il. Bucureşti: Casa Editorială pentru Turism şi Cultură Abeona.B-U 1021. NEGUŢ. 144p. Europa: ghid de călătorie. 127p. 420p. 1980.: h. Paris: Michelin et Cie. 2001. B-U 9. Marea Britanie: ghid complet. h. B-U 9. Bucureşti: Ziua. B-U 9 1026. Oradea: Aquila ’93. 1993.: il. MANTA. B-U 1031. Silviu. Mexique. h. MUNTEANU. Stefan Haviar and Stanislav Muntág. Main Cities of Europe. Munţii Căliman. B-U 9 1022..: il. JURCĂ. 199p. 2001. Băile Felix – Băile 1 Mai: ghid turistic. 2000. 1989. Traian. B-U 1029.. Ioan. h. România: o enciclopedie a naturii. B-U 23. 1987. B-U 1025. 2001. B-U. Maroc.: il. Paris: Michelin et Cie. Text by Joze Curk. h.: Cristian Curpan. B-U 24 102 .. GRIGORE. B-U 9 1028. il. h. Ludovic.

: fotogr. h. 1986. 1984. B-U 1037.. Paris: Michelin et Cie. B-U 1043. B-U 9 1044. 1990. POPESCU. 1989.. 1989.: fotogr. B-U 9 103 . h. B-U 1042. Valea Lotrului. 1997. OPRICA. 2003. Marin.. 1999. Dănuţ. 288p. Roma. il. Bucureşti: Sport-Turism. Valea Prahovei. PLOAIE. Munţii Vrancei: ghid turistic.: fotogr. 1987.: il. h. Florin. B-U 1047. DUMITRESCU. 1983.: fig. 340p. 275p. Prague. h. 392p. GRIGORESCU. Paris: Michelin et Cie. România: enciclopedie turistică. 2000. CĂLIN. 294p. Bucureşti: Sport-Turism. NEMETH. Gura Humorului.: fotogr. Bucureşti: SportTurism.: h. Ilie. B-U 9 1046. Netherlands. 128p. Dragomir. Turnu-Măgurele: ghid turistic. B-U 9 1045.. Portugal.. Dimitrie. Munţii Latoriţei: ghid turistic. B-U 9 1036.: il. Bucureşti: Sport-Turism. 119p. 120p. B-U 1041. Bucureşti: Sport-Turism. Paris: Michelin et Cie. Munţii Rarău-Giumalău: ghid turistic. Ca-zimir. 131p. 176p. Masivul Cozia: ghid turistic. 200p.. 1983. 1987. Gh. B-U 1038. h.: h. Hungary: a complete guide. il. h. 2001.. SÂRBU. Paris: Michelin et Cie.. 72p. SWIZEWSKI. 195p. ROMAN.. Gheorghe. Liviu. Mihai Ielenicz. B-U 1035..: h. Gheorghe. 112p. Bucureşti: Sport-Turism. Bucureşti: Sport-Turism. h.: il. pl. B-U 1039. B-U 1040. PLOAIE. h. OANCEA. Coord. New York: Hippocrene Books. PAULENCU. Gyula. NICULESCU.1034. Nicolae C. Bucureşti: Sport-Turism. h... Bucureşti: Corint. fotogr.: h.: fig. Ion...

. Yves Couprie. Bucureşti: Sport-Turism. de Carmen But. 112p.: il. 1989. 479p. 287p. Paris: Michelin et Cie.: il. 2001.. 1996. Constantin. 2001. B-U 15 1055.. RUSU./.: pl. Oradea: Aquila ’93. Sovata. –Slovakia: walking through centuries of cities and towns. B-U 9 1053. h. 1967. B-U 1061. by L’udmila Husovska. B-U 9. Trad. 1983. B-U 1054. Paris: Michelin et Cie. 1998. B-U 15 1057.: il. Bucureşti: Sport-Turism. SUA: ghid turistic. fig. 506p. Paris: Michelin et Cie.. B-U. GRIGORE. B-U. Paris: Hachette. Bonifaciu…/et al. 312p. Sri Lanka. h. B-U 1058. h. 624p. 474p. B-U. Paris: Michelin et Cie.. Munţii Ciucului: ghid turistic. 2001.: fotogr. Ed. 431p. Slovacia.: h.. h.: il. B-U 9 Se-bastian 1049. il. B-U 9. Maldives. 131p. Râmnicu Vâlcea.. Ion. 91p. Coord. 1992. România: ghid turistic.: il. B-U 9 1052. Ludovic. h.: fotogr.: h. LUPAŞCU.. Bucureşti: Meridi-ane. Marin Sadoveanu.: Şerban Cioculescu. B-U 1050. 2001.: fotogr. Suisse. Corneliu. 2000. Suisse = Schweiz = Svizzera. B-U 9 1051. Red. Sebastian Bonifaciu. Eugen. B-U 1060. România: ghid turistic. Gheorghe. Trad. 360p. 1989. B-U 9 1056. 480p. La Thailande. TALABA. Oliver Page et Véronique de Chardon. B-U 9 1059. San Francisco. Paris: Michelin et Cie. 252p. B-U.: h. 2002. TAMAŞ. Au colab. 104 . 432p.. Oradea: Aquila ’93.: fotogr.: fotogr. Sicily. Bucureşti: Sport-Turism. il. 1999. de Carmen But. h.1048. Bratislava: Priroda. Bucureşti: Albeona. Spania: ghid turistic. TEREANU.

USA West. Toscana.: fotogr.2 Tratate. 422p. il. Paris.B-U 9 1062.. 1997. 432p. Paris: Michelin et Cie.: il. de N.: fotogr.1 Generale 1072. Tunisia. 1980. B-U 9 1070. B-U 9 1066. Valea Trotuşului. B-U 1071. Velay.: il. Geografia turismu-lui românesc. CÂNDEA. B-U. Cluj-Napoca: Focul Viu. Paris: Michelin et Cie. Iulia. h. Paris: Michelin et Cie. 2000.. 2001.... George. studii 2. h. Trad..: il. Michelin et Cie. 2000. 1998.-M. 2000. 436p. Melinda. tab. 152p. h. Pompei. de Irina Vainovski-Mihai. Bucureşti: Rao. 2000.. Paris: Michelin et Cie. Tamara.: fotogr. by Melissa Shales.. B-U 9 1063. 249p. Trad. Ardeche. Bucureşti: Sport-Turism. Vallée du Rhone: Lyonnais.: fotogr. 632p. Alan. h. B-U 9 1073. h.2. h. România: potenţial turistic şi turism. Seuche. 437p. Turquie.. Oradea: Aquila ’93. 1997.: fotogr. 368p. 2000. B-U 1064. COCEAN.: il. B-U 9 1067. fig.. USA East. h. tab. Turcia: ghid. 387p. Paris: Michelin et Cie. istorii. Universităţii din Bucureşti. Paris: ghid turistic. VĂCĂRAŞU. B-U 9 1068. 334p. Ed.: fotogr. Venise. B-U 9 1065.. 2001. Bucureşti: Edit. Paris: Michelin et Cie. 224p. B-U 9 105 . 398p. TILLIER. 2000. SIMON. ERDELI.: fotogr. B-U 9 1069. B-U 9 2.

B-U 9 1077. Bucureşti: Edit. de Management-Turism „Eden“. 1983. tab.. tab. B-U. 2001. B-U 7 2. 135p.: h. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press. Ahmed. 212p.. 2001. Mihail Gabriel. B-U 15 1084.: fotogr. Economică. 106 . DECEI. IORGA. România: geography and tourism.: tab. B-U 7A. Hertha.: h... h. 288p. B-U. h. ARNBERGER. 1980.: graf. Geografia turismului în România. 105p.. pl.: h. B-U 7. Pe plaiuri şi văi carpatine. 1974. ALI. 352p. 196p.: tab. Bucureşti: Royal Company Publishing House. Bucureşti: Albatros. COCEAN. Vasile.: il. h. AILINCĂI. Cluj-Napoca: Universitatea. 433p... George Erdeli şi Marian Ene. VLĂSCEANU. 1980.: il. Bălţăteşti: pagini monografice.. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 9 1082. Vasile.. fotogr. ANDRIEŞ. The tropical islands of the Indian and Pacific Oceans.: il. h. tab.: il. Sahara ne-cunoscută..2 Monografii 1080.2. Mihai Gheorghe.. B-U 9 1075. Pompei. 2000. Al. B-U. Piatra-Neamţ: Alfa. ALBOTA. Bucureşti: Edit. B-U 9. 269p. Ion Băcanu şi Ion PopescuArgeşel. B-U 9. Ed. Monografia insulei Ada-Kaleh.1074. Bucureşti: Albatros. 1997. 1937. Geografia turismului.. NEGOESCU. tab. Munţii Ceahlău. 2002. 271p.. GLĂVAN. Monografia comunei Straoane. Gheorghe. GLĂVAN. B-U 9 1079. B-U. 565p. B-U.. Emil. B-U 15 1085. Vasile. Const. B-U 7. Aurelia. h. ARNBERGER. a 2-a. 2001. Turnu-Severin: Artele gra-fice „Datina“.. B-U 14 1086. Paul. Nicoleta Ionac. Argeş: monografie. /De/ Mihai Ielenicz. ROMAN. De Constantin Alexandrescu. B-U 7A. Inst. 1992. 330p. Geografia ge-nerală a turismului. Bucureşti: Meteor Press. 240p. Ion Anton. Resurse turistice pe Terra. Toma. APREOTESEI. Erik. B-U 1083. fotogr. h. 1996. fotogr. il.. B-U 1081. Bebe. B-U. B-U 1076. 344p. Focşani: Editată de Consiliul local Straoane. B-U. SUSAN. B-U 9 1078.. sch. Bucureşti: Abeona. STRAONEANU BALAŞ.

... il. B-U. 280p. B-U 15 1097. Barry. Constan-ţa. Bucureşti: Edit. Lila. B-U 14. BRUNT. h..: il. B-U 14. B-U 16 1098.. Academiei Române. 1988. B-U 7A. Andrei Cardaş. B-U. B-U 7A. B-U./. St. BADEA. B-U 9. B-U 7A. B-U 14.. Andrei. GHENOVICI. il. London: Paul Chapman Publishing Ltd. Gh. B-U 15 1088. 1971. Vasile Bânzar. Bucureşti: Edit. Academiei Române.. POP. fotogr. CĂLINESCU. Academiei Române. 1974. Bucureşti: Sport-Turism. Chira. 155p. BOJOI. B-U 7A. B-U 7A.. Judeţul Dolj. 1972. 280p. B-U.. 164p. Blaj. 200p. 168p. B-U. P. h. il. Monografie. Eugen. B-U 14 1093.: h.. B-U 7A. Maria..: il.. BARCO.: il.: h. Academiei Române. B-U 14 Lupşan.: Ana Adochiţei. 148p.. Judeţul Bihor. Academiei Române. Academiei Române.. Gh. 280p. Szanto şi I. 144p. 1976. graf. B-U 7A. fig. Ioan Bran… /et al. B-U 15 1090. tab.: h. Bucureşti: Edit.. 1980. 1980. B-U. Judeţul Gorj. Botoşani: monografie. 1979. 143p. Ioniţă. pl. Pompei Crăciun.: fig. aut.. B-U 14 1096. fig.: h. Ion. B-U 14. Niculina.. BARANOVSKY. BERINDEI. Judeţul Satu Mare. Judeţul Argeş. NEDELCU. B-U. 1970. Simion Ştefănescu… /et al. Lila. B-U 7A./. NEAMU. 1979. B-U 14 1094. pl. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 15 1089. h. B-U 9 107 . B-U 7A. Gr. il.. Bucureşti: Sport-Turism.: tab. Ignatie O. Bucureşti: Edit. 240p. Judeţul Vâlcea. B-U 14 1091. B-U. BADEA.B-U 1087. B-U. Alexan-dra. Bucureşti: Sport-Turism. Coord. Bihor: monografie. Academiei Române. B-U. tab. The Republic of Ireland. Coord. Pompei 1095. Judeţul Neamţ. 1974.. fig. ICHIM. B-U 7A. RUSENESCU.. Bistriţa-Năsăud. B-U 7A. Bucureşti: Edit. B-U 15. Bucureşti: Edit.: il.: h. Coord. Aurelia. fotogr. tab.. 1974. 127p. BOGDAN. tab. Bucureşti: Edit. Bacău: monografie. B-U. B-U 15 1092.

il. Constantin.. tab. 1970. graf. Ţări din Marea Caraibelor: Republica Dominicană.. 304p. 1981. Academiei Române. B-U 15 1101.. BUGA. 2001. 228p. Ed. Bucureşti: Edit. Costa Rica. 288p. 108 . Bucureşti: Sport-Turism. Paris: Armand Colin. Bucureşti: Sport-Turism. Panama. B-U 9.. B-U 7A. Aurel. Ju-deţul Dâmboviţa.1099. 1980. B-U.: Nicolae Adan. 336p. 1989. Ştiinţifică şi Enciclopedică..: h.. 1980. Petre V. COJOCARU. Andrei. B-U 18 1105.. Bucureşti: Granada. Buzău: monografie. tab. CORDONEANU. B-U 1107. B-U. B-U 9. B-U. B-U 7A. 1974.: h.: il. Pompiliu Teodor şi Nicolae Edroiu. 304p. Ion. COTEŢ. 248p. révolutions. Gheorghe. tab.. B-U 7. Coord.. B-U 1108. il. h. B-U. B-U. h. 340p. h. Bucureşti: Edit. B-U 15. Catherine. Barbados. Victor Andreica… /et al. Ion Balu … /et al.. Timotei. B-U 16 1106. BURLACU.V. il. a 2-a. Jamaica. B-U 15 1109. 335p.. tab. B-U 16 1104. 1989. 262p. Academiei Române. Bucureşti: Edit. Monografia comunei Valea Doftanei. 1983. Valea Proviţei. pl. Ioan. China: a general survey. il. B-U. fig. Coord.. Gh. Petru Balintoni. Aurel Negu-cioiu.. 1972. B-U 15 1102. Ştiinţifică şi Enciclopedică. B-U 9. El Salvador../ Coord. Ţările Americii Centrale: Guatemala.. h. tab. Enciclopedică Română.. L’Afrique et les Africains au XIX-e siècle: mutations. B-U.. BUCUR. Beijing: Foreign Languages Press. Bucureşti: Edit. B-U 9.: il. 1982. 1999. 148p.. ZĂVOIANU. Belize. Bucureşti: Edit. Lazăr Baciucu. Judeţul Tulcea. POPOVICI. Ploieşti. B-U. 164p. B-U 9 1110. Nicaragua. Nicolae.: il. B-U 15 1100. aut. crises..: h. Ploieşti: Tipogr. Republica Haiti. B-U 7A. B-U 14. Bucureşti: Sport-Turism. ZECHERU. COQUERY-VIDROVITCH.: h.: h. Honduras. I. /De/ Qi Wen. COSMOIU. Cluj: monografie./. Jurjica. Trinidad-Tobago. Dragoş. tab. 204p.. Belgia. B-U 14 1103. /De/ Şerban Antonescu. il. Caraş Severin: monografie. B-U 14. Ion. B-U. fig.: h.

1975. Jeni Brant. fig. 1980. Deutschland. 1248p. Uniunii de Cultură Fizică şi Sport. present and future.1.. B-U 15 1115. Ana. Bucureşti: Sport-Turism. La France dans ses régions. Constantin Barbacioru. 311p. Timişoara: Edit. Ouvr. Bucureşti: Sport-Turism... Dolj: monografie. Paris: SEDES. B-U. 1980. il..: fig. Academiei Române. il. Piatra Craiului: tu-rism-alpinism. 155p. B-U. FITZMAURICE. il. Prince-ton: Princeton University Press. URUCU. B-U 16 1121. tab. B-U. Bucureşti: Edit. 207p.: h. Franţa. B-U 1114.: fig. B-U 14 1112. Bucureşti: Sport-Turism. 1980. 1984. 335p. London: Hurst. Bucureşti: Edit. h. Banatul de la origini până acum: 1774 = Das Banat von Ursprung bis jetzo: 1774. B-U 15. DUPRÉE. POPOVA-CUCU. Col.B-U. tab. Paris: Michelin et Cie. B-U 16 1118. 2000.: il. sch. Dan Budica… /et al. de coord. COTEŢ. B-U 1122. tab.. B-U 14.: il. 109 . 293p.: h. Veselina.. Covasna: monografie. Gica Chira şi Marin Iliescu. B-U 9 1117. 1962.. 1985. EPURAN./. de Vest. CRISTEA. B-U 7A 1113. Dâmboviţa: monografie. Coord. B-U 7. XXII. 1981. B-U. Raduly Gitta. tab. Vol. Red. B-U 14.: h. Ju-deţul Olt. 778p. B-U 7A.. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 15 1120. Ţara Bârsei. Emilian. h. B-U 7A. B-U 7A. 343p. Popina Gheorghe. B-U 14 1111. piloté par André Gamblin. 228p. Coord. B-U 7A... 2001. John... Vasile.. CUCU..: h. 1994.: h. Stanca Constantin. il. fig. Ion Cetăţeanu. B-U 14.: h. Johann Jakob.: tab. B-U 7. Gh.. il. Afghanistan. Petre. tab. Québec and Canada: past. Dumitru Martiniuc. Judeţul Mehedinţi. Louis. il... B-U. Vol. B-U. B-U. 208p. 367p. aut. XXIV. B-U 16 1116. EHRLER. h. 1980. Florea Ristache. B-U 1119. Bucureşti: Edit. Academiei Române. 240p. 1.

B-U. GRUMĂZESCU. 1991. Bucureşti: Edit. Gorj: monografie. 6th ed. Republica Zambia. 252p. Academiei Române. de coord. 1994.: fotogr. MATEI. B-U. B-U 15 1124. B-U 9. XII.. Monografia co-munei Berevoieşti-Muscel. Argentina.. il. 1970. B-U 14. B-U 14. 232p. 140p. South America. 110 . Bucureşti: Edit. B-U. tab.. BAI-CAN. B-U 7A 1129.. B-U 15 1127. S. GRUESCU. Elena Harisad. B-U. B-U 15. S. h. Olga C. B-U 7. 1982. h.: fig.: il. Bucureşti: Edit. B-U. tab. GÂSTESCU. B-U 15. B-U 14 1132. 96p. judeţul Brăila.. B-U 1125./.: h. B-U 15 1131. Judeţul Brăila.. Monografia comunei Chiscani. ŞTEFĂ-NESCU. Paul jr. pl.. 152p. sch. Bucureşti: Semne. Paul. Guilford: Dushkin. I..: fotogr. Ialomiţa: studii de istorie şi geografie. h. 380p. GRUESCU. 244p... B-U. Bucureşti: Edit.. Armăşeşti: jud. Nicolae Brânzan. Ion Mocioi. 1973.. B-U. Coord. Iosif Csernatoni… /et al. COCIOC. 420p. Victor Neag. V. B-U 22 1133.: il. il..: tab. fotogr. 1979. B-U 7A. Academiei Române. GEACU. B-U 7A. 135p. Bucureşti: Sport-Turism. Judeţul Vrancea. Bucureşti: Edit. Ion. Petre.. Nicu. Judeţul Vaslui. 1996.: fasc. C. HERA-BUCUR. GHERUCI.: fotogr. Ladislau Vofkori. B-U 7A. 1970... HORNET. B-U 14. B-U.. B-U 9 1126.: fig. Const. 1973. h. il. Col. Academiei Române.. B-U. B-U.: il. 1980. B-U 15 1134. HATOS. 1970. sch.: h. Sorin. GOODWIN. Alexan-dru Szekeres. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Con-stantin T. tab. B-U 16 1128.. GUGIUMAN. Carabbean region. Bucu-reşti: Sport-Turism. 1998. Romulus. I. Coord. Bucureşti: Edit. il. Galaţi: Porto-Franco. GRUMĂZESCU. Acade-miei Române. V. Central America. Sorin Geacu. Enciclopedică.. I. tab.B-U 1123. NEDELCU. Zoltan Mak-falvi. h. Tehnică. CÂRCOTA. 160p. Horia. fig. Harghita: monografie. Judeţul Hunedoara.. 224p. Latin America: Mexico.. B-U 7A 1130. Bucu-reşti: Edit. Ioan. 139p.. aut.

red. 536p. LAURETI. 1980. tab. h. IONESCU. 288p. 1999.: il. Coord.. B-U. B-U. Universităţii. Novara: De Agostini. Vorgeschi-chte. B-U 9 1142./. fig.. Maroc.: h. Maramureş: monografie. B-U. Le Kenya. Iaşi: monografie./. Paolo.. sch. 1977. B-U 9 1146. Gesellschaft. Kenya-Kenia: Geographie. 1981. Erzie-hung. Cristian Chelaru şi Pavel Gorincioi. Marcel. B-U 1140. Academiei Române. B-U. Kultur. 1980. 1981. Bucureşti: Edit. Republica Populară Mongolă. 1980. Oraşul Buzău şi zona sa de influienţă: studiu geografic. B-U 7A. B-U 14 1136. 331p... Col. Mehedinţi: monografie.. BOSSI. 271p.. Bucureşti: Sport-Turism. Bucu-reşti: Edit. Pavel Ciobanu …/et al. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constantin. MARINESCU. fotogr.. tab. Ion Retegan. 279p. 192p. 1978. B-U 7. B-U 9. B-U 7. fotogr.: fig. Gheorghe. Italia.. Paris: Larousse. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ent-wicklung.: tab. 280p. Ioana Niculescu. Nicolae Chipurici. 111 . Red. il. 1999. Lucreţia. 1992. Coord. pl. B-U 7A. Bucureşti: Edit.: fotogr.: h. La Tanzanie. IORDAN. Wirtschaft. B-U. 220p. MARCU. B-U 15. MOLDOVEANU. Radu Soare. B-U 1139. Geschichte. RAMPULLA.. tab. Enciclopedică. fig. Lamberto. B-U 16 1143.. Ion. Basel: Erdmann. B-U. de aut.: il. 152p. 880p. pl.: h.. Sylvie Ferrand-Mignon. il.B-U 1135. MĂNESCU. Zona periurbană a Bucu-reştilor. B-U 1141.. B-U 18 1138. von Walter Leifer. Descifrarea unui pământ de legendă: Libia. Tübingen. B-U 9 1145. Bucureşti: Edit..: il. 199p..: fotogr. Bucureşti: Sport-Turism. Ialomiţa: monografie. Bucu-reşti: Sport-Turism. Bucureşti: Sport-Turism.. Octavian Bandula. B-U 9 1144.: Elena Catrina. Bucureşti: Edit. tab. 1987. h. Kenya. Hrsg. Coord. Ciro. 1973. Mihai Grigorescu … /et al. Gesundheitswesen. B-U 16 1137. 158p. B-U 14.:tab. il. B-U. Nicolae.

Rodica. 325p. BOGDAN. Oliviu Marcu. 183p. B-U 7A. 1981. XXVIII. 299p. Al. Mureş: monografie. Ion. B-U 14. B-U 16 112 . Buleandra şi Ion Barbu. 1979. Tipografia S.. B-U. Academiei Române. B-U 1149. 1980. Ştefan Cocioabă … /et al. Elab. I. Ioan. tab. 143p. MUNTEANU. B-U 15. tab. fig. 1998.: il. B-U 14 1154. judeţean Brăila... Gr. /De/ Const. B-U 7A./. Academiei Române. MORARIU. /De/ Aurel Lupu.. SAVU.: B-U 7. B-U 14 1157. B-U. B-U 15 1150..: il. fig. MICALEVICH-VELCEA. Marcel Dragotescu. Ploeşteanu… /et al. B-U 1156.. Academiei Române. Tiberiu.: h.. tab.: h. Academiei Române. The American University. B-U 9. 1972. B-U 7. 1986. B-U. B-U 14 1148. Brăila: Comit... il.. Timiş: monografie. h. MÂNDRUŢ. pl. Aurel.: fotogr. h. B-U 7. Ed. Slobozia: S. 343p.: h. MAIER. Matei./. Bucureşti: Edit. il. A. Marineasa. 240p. Sorin Geacu. 1997... 144p. B-U 7A. B-U 14 1153. B-U 7A. MAIER.B-U. Tiberiu. il. B-U. pl.. 1996. tab. Neamţ: monografie. B-U 7.. B-U 16 1147. B-U 1155. Bucureşti: Edit. Monografia judeţului Brăila. Judeţul Cluj: monografie. B-U 15. 1971.: fig. MORARIU. Ploieşti: Prahova. VELCEA. Constantin Cucu …/et al.. 448p. Monografia comunei Jilavele: Ialomiţa.: il. Washington: Foreign Area Stu-dies. BUTA. 155p.. de Vasile Oroşanu..: fig. graf. Bucureşti: Edit./. il. Coord. Amelia. B-U 1151. Ju-deţul Arad. 1980. B-U. B-U 7. Timişoara: Edit.. by Harold D. MUNTEANU. Octa-via. Monografia municipiului Urziceni. Judeţul Bistriţa-Năsăud. 1970. Vasile Anton. Judeţul Alba. tab. MORARIU. V. Bucureşti: Edit.. Bucureşti: Sport-Turism. Nelson. h. Alexan-dru..A. B-U 7A. fotogr. C. B-U 7A 1152. T. Sorin Geacu. B-U. De Florian Atanasiu. Octavian.. Morocco: a contry study. 331p. Bucu-reşti: Sport-Turism. 264p.

Judeţul Harghita. B-U 9. Co-lombie. 1980. NORTON. 1-3. Valeriu Boteanu. Connecticut: Dushkin Publishing Group. India and South Asia. B-U 9. NIEDERGANG.: fotogr. B-U 7A 1163. Haiti. 168p. B-U. 140p. 2: Chile. Satul din Coline-le Tutovei. Oslo: Aschehehoug. fig.. Nicaragua. B-U 113 . NICULESCU. Academiei Române. entièrement rev. Costa Rica. Judeţul Covasna. Guatemala. Equateur. 1979. Vol.. Bucureşti: Edit. 1995. Gheorghe C. Dragoş. B-U 7A. Coord. 2nd ed.n. 1993. Honduras. Judeţul Prahova. Elena. Academiei Române. Col. B-U 14 1168. POGHIRIC. Bucureşti: Edit. Uruguay. XII. h. B-U 14 1167. Academiei Române. 1972.. PISOTA. 240p. tab. Ştiinţifică. VELCEA. Venezuela./. B-U 17 1166. Ion. Olt: monografie.: il. James K. B-U.. Cuba. Text Gundvald Opstad. Panama.. B-U. ElSalvador. B-U 1165. B-U. Les vingt Amériques latines. Gh. 1971.: il. de coord. Silvia. B-U 15 1162. Ed.. 184p. B-U 9.. B-U 7A. B-U 14. Lucian. 1: Brésil.. Bolivie. Judeţul Galaţi. 248p.. Paraguay. 1993. Suceava: /s. PERLEA. B-U 7. fig. h. 284p. B-U 7A. Vol. Ion. Pompiliu.: fotogr. B-U 15. il. 236p. PISOTA. Venezuela. 196p. B-U. Enciclopedică.: fig. Argentine. Paris: Seuil. B-U. 203p. h. B-U 15 1160. Ţinutul Vatra Dornei: studiu monografic. SWIZEWSKI. B-U. B-U. 3: Mexique.: Maria Ghiţulica şi Emilian Rona. 1984. Bucureşti: Sport-Turism.1158. et augm. 1975. Vol. 1976. Vol.. B-U 16 1164. B-U 7A.: h. B-U 7. 1973. Saint-Dominique. 164p. Bucu-reşti: Edit..: il. pl. Bucureşti: Edit. il. 256p. IANCU. BUGA. B-U 15 1161. tab. B-U. Pérou. tab. Academiei Române. 288p.. B-U 15. h. B-U 14.. PATA. Maria. Marcel..: h. Bucureşti: Edit. MIHAI.. 239p. Ion. Cazimir. B-U 14 1159. Bucureşti: Edit.: pl. B-U 7A. OANCEA. Dimitrie I. Norway.. IOVĂ-NESCU.

a 6-a. B-U 7A 1171. pl. Johan Nepomuk. pl.. B-U 114 . ŞTEFĂNESCU. Grigore. B-U. Nicolae. tab. 1995. PREYER. MOLDOVAN. il. Vasile. IOSEP. 136p. Timişoa-ra: Amacord. Judeţul Iaşi: mono-grafie. SANDRU. Vasile. George..: il. RADU. B-U 15.. il. B-U 15. 1977. 204p. Bucureşti: Edit. Monogra-phie der königlichen freistadt Temesvar = Monografia oraşului crăiesc Timişoara. 1984. D.: h. RAMSAY. Grigore. 276p. h. Bucu-reşti: Edit. B-U 7A./. B-U 9.: fotogr. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Solomon. Enciclopedică Română. B-U 18 1178. 156p. B-U 14 1172. Ed.n. Academiei Române.. 1972. B-U. B-U. POSEA. Judeţul Maramureş. I. B-U 17. Gheorghe. 296p. 1976. il. B-U. B-U 19 1174. Judeţul Suceava. POSEA. Municipiul Bucureşti cu Sectorul agricol Ilfov. de Adam Mayer şi Eleonora Pascu..: pl. Finlanda. Mihai.: fotogr. Academiei Române. pl. Trad. B-U 7A. Ştiinţifică şi Enciclopedică. B-U 9. B-U.. Bucureşti: Edit. B-U 16 1175. POSEA. Bucureşti: Edit. BĂCĂUANU. B-U... 180p. Jeffress F. 256p. ROMAŞCANU.: il. 304p. 1989. B-U. Africa. B-U 14. B-U 9. B-U. 207p. Ioan. Connecticut: Dushkin Publishing Group.1169. Ioana. Republica Algeriană Democratică şi Populară. Ierusalim: /s.. B-U 7. B-U 7A. Aurora. Academiei Române. B-U 9. Academiei Române. Bucureşti: Edit. 1971. 1170. POPP.. 1980. B-U 7A 1179. Judeţul Buzău. Grigore. 1995. Dumitru. Spania.. B-U 15. h.. Bucureşti: Edit. B-U 16 1177. 158p. B-U. 292p.: fotogr. POSEA. PAUAcademiei Române. RĂDULESCU. B-U 15 1176. h.: il.: il. tab.: h.. 1973. B-U 7A. B-U. Ştiinţifică şi Enciclopedică. h. SAPIRA.: h. 1972.. UNGUREANU. B-U 7A LESCU. JELENICZ. Co-dreanu. O legendă vie: Moineşti = „A living legend“: Moineşti: the stone with the builders rejectet has become the chief corner stone. h. B-U 15 1173.

B-U 15 1185. h. B-U. B-U 15 1186. XXXIX. B-U 7A. Bucureşti: Edit. Judeţul Mureş. Nicolae Nistor… /et al. Bucureşti: Sport-Turism. B-U 7A. 1986. Larry. B-U 7A. Doru. Ioan Holdoş. Judeţul Botoşani. B-U 14 1181. B-U 14. 1981. Aca-demiei Române. B-U 7A. La Pologne. 458p. B-U 7A. Bucureşti: Edit. BOGDAN. Enciclopedică Română. il. Satu-Mare: monografie. Coord. Thailand: the environment of modernisation./. B-U 15. 171p. 1980. RADOSAV. Bucureşti: SportTurism.: il.. SĂVINESCU. Academiei Române. B-U 14 1187.. 1980.. B-U 15 1190. B-U. fotogr.. B-U 16.: Gheorghe Ion.. B-U 7A. Coord. B-U 9. 5th ed. Paris: Presses Universitaires de France. 1980. Bucureşti: Edit.: pl. Acade-miei Române. STAN. 343p. B-U 7. 200p. B-U 14 1191.: il. Victor. 1973. B-U.. 164p. 115 .. Bucureşti: Sport-Turism. 1971. by Helen Chapin Metz. Ion. TUFESCU. BĂCĂNARU. Federal Research Division. B-U 14 1183. 264p.: fig. Col. Sibiu: monografie. B-U 7A 1188. STERNSTEIN. de coord. B-U. 1976.: fotogr. Tulcea: monografie. B-U. Library of Congress. B-U 1189. Washington: United States Government. Ion. 2-e éd.: il. B-U.. 1976. SĂRĂŢEANU. pl. Bucureşti: Sport-Turism. Ed. Leon.: h.. h. Elveţia. 1974.. Victor Cormos. tab. B-U 14 1184. Sydney: McGraw-Hill. XI. fig. Bucureşti: Edit. 160p. Academiei Române. B-U. Judeţul Ialomiţa.. il. tab. il. B-U. h.: il.: il.: h. Vasile. B-U 7A. SMOTKINE. 128p. Alexandru Marau. Christache. Sălaj: monografie. h. Gligor Stan şi Nicolae Rusali. MAC. 222p. B-U. Ion. 324p. Henri. Octa-via. Bucu-reşti: Edit. 175p. SONERIU. B-U 14. 279p. 1996. SENCU. mise à jour. Turkey: a country study.1180. B-U 18 1182.: h. Vasile. B-U 7A. B-U. Ju-deţul Caraş-Severin.. 1977. Ioan Munteanu.

S. B-U 9 2. Eugen Ovidiu. pl. B-U 16 1197. B-U. 1980. B-U 15. Vol. Vasile Glavan şi Dumitru Marinescu.. Bucureşti: Edit. 272p. 282p. Constanţa: Muntenia. Academiei Române.. tab. Geografia municipiu-lui Constanţa. de Economia Comerţului Interior şi a Turismului. B-U 14. 1974. Ni-colae Dunăre… /et al. vol.. VLAD. Bucureşti: /s. Institu-tul de Economia Comerţului Interior şi a Tu-rismului./: Mircea Bălţescu. ZOTTA. ANGHEL. Radu.: il. B-U 18 1195. Bucureşti: Inst.2. B-U 1194. 215p. UNGUREANU. Pavel Binder.2: Turism montan. 1-2..n. Red.B-U 1192. BOTEZ. tab. 1995. Badea.1: Turism balnear. VALENTIN. Ţara Bârsei.. B-U. Vrancea: monografie. B-U 7A. B-U 16(Vol. 1972. B-U 9. 1971. Enciclopedică Română. Bucureşti: Edit.: fig.: fotogr. vol. B-U. B-U 7. Bucureşti 1977. 1978/. Vol. îngrij. 1972-1974. Cronica Cotnarilor. de Vasile Glavan. B-U. 208p. Petrică Butuc… /et al. B-U 15. Vol. 1974. Secţia de Turism. Dragomi-rescu. 1994. il. Sub îngrij.1) 1193. Noiembrie 1977.. 224p: il.: il. Gh. B-U. B-U 14. Gh. fasc. Lucrările celui de al IV-lea Colocviu Naţional de Geografia Turismului. lui L. Alexandria: Teleormanul liber.: fig. Constantin./..1./..: il. B-U 9 1199. 476p. Bucureşti: Sport-Turism.: h. B-U 9 116 . B-U. Jenică Bălan. 31p. Bucureşti: Edit. /Bucureşti: Inst. /aut./.: Nicolae Dunăre. B-U 7A. Ştiinţifică. Vol. 1981. Peru. B-U 15 1196.. Studii de turism: a V-a sesiune de co-municări ştiinţifice. Roşiorii de Vede. de Economia Comerţului Interior şi a Turismului.. de Geografie Bucu-reşti: Inst. 1981. /De/ Daniel Bogdan. B-U 17. B-U 9 1200.3 Comunicări ştiinţifice 1198. Turismul în România: sesiune ştiinţifică jubiliară: 11-12 decembrie 1981: volum oma-gial: Petre Baron. 196p. 415p. tab. 479p. 256p. Benone.

1999. 115p. 128p. Gheorghe Ciobanu. Europe: road atlas = Atlante stradale = Atlas de carretares = Atlas routier = Strassen-atlas. Bucureşti: Garamond. B-U 9 1207.. Macmillan dictio-nary of the environment.: h.. 1-2. România: atlas rutier = Road atlas. 2002. Gabriel. Bucureşti: Amco Press. Enciclopedii. Vol. /1969/. 3rd ed. 96p. 66. Bucureşti: Infoterra.2. Ed. B-U IV. Michael. 135p.. VIII. 236p. Popescu. România: atlas turistic şi rutier.: h. 2003.: fig. tab. carto-grafia de Fl. B-U 1206. Gheorghe. 96p. Bucureşti: Floma-reo. Stănescu. 1993. 256p. România: hartă turistică. Bibliografia română în domeniul me-diului. dicţionare.: h. tab. Turkey-Romania Geographical Acade-mic Seminar on the geographical potential.4 Atlase 1201.1. Petru Bulugu. by D. Bucureşti: Allfa. Mihai Ielenicz and Dan Bălteanu. ALLABY. 1998-1999. 281p. /De/ Vasile Dragomir. Istambul: Inkilop. 1971. 423p. -Idem. B-U 1204. Întocmită de Dem.2. Grigore Toma. 1998. London. B-U. ghiduri 1209. Europa: mic atlas rutier. Vol. B-U 1202.: h.. London: University of London Press.: h. 63p. VLĂŞCEANU.: h. by Ibrahim Atalay. B-U 9 1203. 2002. ALBOTA. Bucureşti: Edit. Vol. Colectivul de elab. Basingstoke: The Macmillan Press Ltd. 1988. Zambia in maps: atlas. Ed. ECOLOGIE.: Luminiţa Huţan şi Sanda Odiaţiu. Hywell Davies. B-U 117 . B-U 1205. B-U 2. con-siliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport. MEDIU ÎNCONJURĂ-TOR 1. 1994. 2001. problem sustainable development: pro-ceedings of the first Turkish-Romanian Col-loquium. Bibliografii 1208.

2004. Saint-Denis La Plaine: AFNOR. graf.: il. 516p./: Pergamon Press.1-6. B-U 9 1218. 118 . Dictionnaire de l’écologie. Mediul înconjurător: termeni şi expresii uzuale. Pamela Mason and Tim Taylor. by John A.. tab.: fig.. 2001. tab. Daescu. B-U 7. The encyclopaedic dictionary of envi-ronmental change. V.1. 690p. 1999. Vol. 140p. 2003. 2001.2. COLLIN..: il. B-U 1221.3: O-Z. XIV. Vol. by S. graf. 139p. Florea.. 2002. 2003. B-U 9.: il.2: F-N. Ed. Joung. C.. London: Routledge.951-1429: il.: fig.1: A-E. 499p. Vol.. Vol. London: Peter Collin.. 196p. 292p. h. h. B-U 1220. Dictionnaire de l’environment. Rossano. 3e éd... Ed. h. Vol.. Vol. Krech. P. Glossaire de l’environment: anglais-français. 4th ed.3: 124p. p. B-U 7A. V. Air polluation control: quidbook for ma-nagement. Matthews. B-U 1214. sch... Ed. COLLIN.R. 1969. h. Ed.T. /De/ G.: il. 220p. New York: McGraw-Hill. by Peter C. Préf. B-U 12 1212. B-U 1217. 2001..1-3. Burlacu. /De/ Anil Markandya. 1995. New York: Simion & Schuster Macmillan. B-U 1219.6.. tab. New York. 131p. sch.. 498p.H.H. Vol. XLVI.R.: fig. Vol. Encyclopedia of world environment his-tory. h. 263p.: il. 124p. B-U 9 1215.: il. Merchaut. 1997. p.4. graf. Dicţionar de ecologie şi mediu înconjurător. Dictionary of environmental econo-mics. B-U 1216. Dictionary of ecology and the environment. London: Earthscan.... Oxford /etc. Bucureşti: Universal Dalsi.1210. Macmillan encyclopedia of the environ-ment. by A. Vol. Concise encyclopedia of environmental system.. J. Vol. McNeill and C. Paris: Encyclopaedia Uni-versalis: Albin Michel. Kellert. B-U 1213. Paris: Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Sili-nescu şi D. Ed. 214p. London: Arnold. Renat Perelet. Vol. de François Ramade. h. 1400p. B-U 6. Bucureşti: Paideia. XIV... B-U. VIII. P.. tab. 769p.517-950: il. V. B-U 9 1211. Englez-român.5 139p.: il. by S. 1993.: il.

2nd ed. KING. BUZA./: WCB. Dicţionar de ecologie. 543p. B-U 9. Environmental sci-ence: a framework for decision making. B-U.E. B-U 7A. ALBAUM. 330p.L. Soliman. West Africa: a study of the environment and of man’s use of it. CHIRAS.A. Boston /etc. Petre. B-U 7. XXII. B-U. CUNNINGHAM. Funda-mentals of environmental management. R. graf. 679p. B-U 9 1225. Smith and R.: fotogr. Jean. Environmental hydrogeology.: il.: h.: il. Environmental science: the study of in-terrelationships. istorii.J. B-U 119 . ERICKSON. tab. Enger. B-U 9 1229..B-U. New York: John Wiley & Sond. 3rd ed. Daniel D. 612p.J. fotogr. Bogota. B-U 3. WOOD-WORTH SAIGO. /De/ M.J. London: Longman. LaMoreaux and B. Boston. B. Melvin. fig. J. 1970. 1982.: fig.. New York /etc. 1995. CHURCH. 590p. Munţii Cindrelului: stu-diu geoecologic. 135p. Paris: Masson. Bucureşti: Edit. 531p..D. B-U 9 1224. XII./: The Benjamin Cum-mnigs Publishing Company. Universităţii „Lucian Blaga“. 365p.. B..R. APOSTOLACHE-STOICESCU. Menlo Park /etc. Boca Raton. Dubuque. DEMANGEOT. 1986.F. Korme-ling. 2000. C. Publishers. London /etc. P. B-U 1231.. 6th ed. 537p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 386p.: il. B.: il. 2e ed. B-U 1227. NEACŞU. Memon… /et al. B-U 1230. h. S. Mircea. Geography and contemporary issues: studies of relevant pro-blems./. 1987. Harrison. XXIX./: John Wiley. 1973. W. 1999. B-U 12 1222. B-U 1226.: il. B-U 6. XXI. Zoe. Les milieux „na-turels“ du globe. Smith.: fig. B-U 1228.: fig. Tratate. 1 dischetă.. studii 1223. Environmental science: a global concern.. Sibiu: Edit./: Lewis. Du-buque: Wm. 1988. 2nd ed. /De/ E. 1998.P.

: h. Eds. fig. The reclamation of former coal mines and steelworks. XII. B-U. GROSSA. 171p. 239p.: il. h. 1995. Didactică şi Peda-gogică. Royer. Politiques de lutte contre les polluants spécifiques des eaux. Bardinet and J. Bucureşti: Edit. John A.: il. 1998.: il. 312p. J. 1997. 368p. GOTZ. 718p. B-U 7.. B-U 1241. 274p.C. 1996. I. Al. tab. Eveline. REITER. I. Cuza“. G./: Springer. B-U. B-U 1239. 1991..: il. Geosciences and water resources: en-vironmental data modeling.: il. R. B-U. RICHARDS. B-U 6. Ion Zăvoianu. Balkema. MARSH. graf. Universităţii „Al. New york /etc../: John Wiley.. Organisation de Coopé-ration et de Développement Économiques.M.. PALMER. B-U 1234. B-U 1236.. POPOVICI. FORTESCUE. de Geografie. Environ-mental geography: science. New York /etc. graf. B-U 9 1235. land use ant earth system. B-U 1233. VALI. B-U 9 1240. 1982. 1989. din Bucureşti. XXII. Environmen-tal geochemistry: a holistic approach./: Elsevier.G. C.J. E. Costel C. 267p.. 308p. Coord.P. 714p./: Springer. G. B-U 1242.A. 347p. W. MESZAROS. multigr. 1986. Potenţialul mediului din subcarpaţii ju-deţului Buzău = Environment potential in the subcarpathians of the Buzau country. 1993. Fields. Bucureşti: Univ. Instit. currents and aero-sols in the lower troposphere. Amsterdam /etc. Atmospheric particles and nuclei. B-U 7A.: tab.: fig. 1980. NEGREI. XXIV. Pământul în cumpănă: eco-logia şi spiritul uman. Bucureşti: Edit. Rotterdam: A. BARRATT. XXXII. Teh-nică.. 1996. Berlin /etc.: fig. 426p. B-U 7. B-U 120 . J.. Studiul mediului înconjurător: dimensiuni europene. Bazele economiei mediului. Paris: Organisation de Coopération et de Dé-veloppement Économique. GORE.A. P. B-U 1237..1232. B-U 9 1238. Iaşi: Edit. Budapest: Akadémiai Kiadó.: fig.

: il. Neil Roberts.: il. 134p. 2000. Cristina. VIŞAN.: fig. B-U 7. 484p. Ed.: il. The uses of ecology: Lake Washington and beyond. 1977. by Adarsh Deepak. Mediul înconjurător: poluare şi protecţie. X. B-U 1252. 2002. XXIV. 1984. 1990. Europe’s environment.. Ed. Stanners and P. Belgique. 6-8 November 1979-.: fig. graf. B-U 1249.. de Wispe-laere. 727p. Conflicts and cooperation in managing environmental resources. XX.. 1992. B-U 121 . 1982. Bour-deau. tab.. Geografia mediului înconjurător. Bucureşti: Edit. 679p. by D. 288p. IV. graf. 480p. September 14-17. Didactică şi Pedagogică. B-U 1250. a 2-a. Air pollution modeling and its appli-cation III: proceedings of the thirteenth Inter-national Technical Meeting on Air Pollution Modeling and Its Application: Ile des Embiez. Ed. B-U 1247. Bucureşti: Edit. 248p. ALPOPI. Atmospheric aerosols: their formation. optical properties. Fundaţiei „Româ-nia de Mâine“.. Schimbările majore ale mediului. 2000. XIV.1243. B-U 7. Bucureşti: Edit. B-U 9 1245. il. London: Plenum Press. by C. /De/ W. New York.T. Anca. 338p. Copenhagen: European Environment Agency. Hampton: Spectrum Press. Seattle. by Rüdiger Pething. ROŞU. UNGUREANU. Alex. B-U.: il. fig. B-U 1251. Entreprises et environnement: la recon-ciliation: actes du colloque „Technologies propres: bilan et perspectives en Wallonie“: 15 Mars 1989. TEUSDEA. and efects: /technical proceedings of the workshop on atmospheric aerosols held in Baltimore.. fig. B-U 1244. XII. Bucureşti: ALL Educa-tional. 336p. Ed. tab... Berlin /etc. 1991. 332p.. Irina. a 2-a.. h. Valer. B-U 9 4. 1995. Ed. graf. Edmondson. Comunicări ştiinţifice 1248. tab. Maryland. XII. Limette. the Dobris Assessment. Bruxelles: CIACO. Economică. B-U 9 1246. Sanda. Coord. ANGELESCU. Ed. B-U. London: University of Washington Press.: fig. Protecţia mediului. 1982./: Springer..

. August 1980 = La Geographie en Suisse = un recueil d’articles presentes au 24e Congres In-ternational de Geographie. Italy from 25 to 28 september 1989 and organised within the framework of the Conceeted Action COST 611. L. 1997. New York /etc. 736p. Cio-banu şi O.. London: Kluwer Academic Publishers. by M.. 1974. B-U 1254. SCH-WABE. Ocrotirea naturii: prezent şi viitor: ma-terialele conferinţei ştiinţifice. Tokyo. 493p. Braşov: Univ. Canada. 592p. Paris: Techniques et Docu-mentation-Lavoisier. de Stat din Tiraspol. F. by Michel Desbois and Françoise Désalmand. Global precipitation and climate change: /proceedings of the NATO Advanced Re-search Workshop on Global Precipitations and Climate change: held at l’Agelonde… September 27 October 1993/. BRIDEL. Lucrările celei de a patra conferinţe na-ţionale pentru protecţia mediului prin metode şi mijloace biologice şi biotehnice şi a primei conferinţe naţionale ecosanogeneză. Restelli and G. B-U 1255. B-U. Ed. 141p.: il./: Springer. M. 1994. pentru ed.. B-U 122 . Man an his environment: proceedings of the Second International Banff Conference on Man and His Environment held in Banff. tab./: Springer.F. Angeletti. Tokyo. XII. „Tran-silvania“ din Braşov. 466p. h. Berlin: Heidelberg.: graf. Chişinău: 15-16 decembrie 1995. Functioning and dynamics of natural and perturbed ecosystems: 6e Congrès Eu-ropéen d’Ecologie = 6th European Ecological Congress: Marseille. Oxford: Pergamon Press.: tab. Ed.. Ed. Buga. XX. Berlin /etc. 2 vol. graf.: fig. 184p. B-U 7A 1256..: Victor Ciochia. B-U 9 1257. graf. 819p. Ed. h. Mohtadi. MULLER. 1990. X. Psysico-chemical behaviour of atmos-pheric pollutants: /proceeding of the sisth Eu-ropean symposium held in Varese. 1998. B-U 1260.: fig. Chişinău: Univ.1253. E. XIV. by Brian Hunt-ley. 7-12 Septembre 1992. Boston. 1980. graf. Ed. Zurich: The Commission on Geography of SAS and the Geographical Etnographical Society Zurich. B-U 9 1258.: tab. by G. Past and future rapid environmental changes: the spatial and evolutionary respon-ses of Terrestrial Biota. Bellan.. 1970-1976. Berne. Japon. 1995. May 19-22. Sub coord. Resp. 1995.. B-U 1259. Dordrecht. Geography in Switzerland: a col-lection of Papers Offered to the 24th Interna-tional Geographical Congress. Japan. by D. Août 1980.: fig.

L. April 5th to 9th. Jean Constantinescu şi Dan Băl-teanu. Remote sensing of the terrestrial envi-ronment: proceedings of the Twentyeighth Symposium of the Colston Research Society. B-U 9 1264. România: mediul şi reţeaua electrică de transport: atlas geografic. Heidelberg. al atlasului Romulus Vulcănescu. B-U 1262. London. B-U 1265. Physik unserer Um-welt: die Atmosphäre.. 1976. XXII. Bel-gium at Grimstead. Pollutant transport and fate in ecosys-tems. h. held in the University of Bristol.. tab. Atlasul complex „Porţile de Fier“ /Ma-terial cartografic/. tab. VIII. Academiei Române. B-U 7. Generalităţi 1. Martin. B-U 9 V. graf.H. tab.. by R. 414p. GEOLOGIE.H. 1997 session.1261. 1976. 52p.: fig. New York /etc. Coughtrey./: Blackwell Scientific Publications. Grupul de Cercetări Complexe „Porţile de Fier“.C. Ed. 2002./: Springer. Edinburgh /etc. graf. B-U 5..1 Bibliografii. Reversibility of acidication: proceedings of a workshop jointly organized by the Royal Norwegian Council for Scientific and Indus-trial Research (NTNF) and the Commission of the European Communities. M. Peel. B-U 7A 1267. VIII. Norway. 457p. by P. Bibliografia Geologică şi Geofizică a României = Bibliographie Geologique et Geophysique de la Roumanie = Geological and Geophysical Bibliography of Romania. 275p. B-U. VII. Coord. Academiei Române.J. GEOFIZICĂ 1. 2000. Dan Ion Popescu. London: Butterworths. graf. 9-11 June 1986. fig.. 1992.. ROEDEL. Unsworth. Bucureşti: Inst Geologic al României. Bucureşti: Edit. Londres. 1987. fig. 175p. 1980. 263p. London. Curtis and E. Academia Română. Barth. Barrett.. Stratospheric ozone: report approved by the Studies and Reports Committee of the Academy of Science during its May 12. 123 .F. Bucureşti. Edit. 1972. 244p. 1987.F. Berlin. il.: fig. New York: Elsevier Applied Science. by H.: il. B-U.. Paris.. Walter. M. şt.. XII. Brussels. Ed. tab. New York: Editions Technique and Documentation. Ed. B-U 1263. Atlase 1266. biobibliografii 1268. Oxford. coord..: fig.

Vladimir Ivanovich Smirnov: 1910-1988. Washington: United States Gover-nment Printing Office. Wenonah E.: tab.. Memoriu de activita-te: 1951-1990. Kalasnikova. 1276p. 1990/. XL.B. Government Printing Office. 1069p. L. Alex-andru. XXXII. 1994. Sost. 1976. Bibliografia geo-logica y paleontologica de Centroamerica y el Caribe. vtoroe dopolnennoe. Geological Survey technical cooperation with other countries. Grigore. 1926.B-U. La carta geologica d’Italia: un itinerario bibliografico. 1993. Washington: U.A. 1970-1973. Bibliogra-phy of reports resulting from U.P. Bucureşti: Cultura Naţională. Jane P. Emi Morroni e Silvana Zanfra. B-U 9 A 1270. POSEA. 1970. 112p. Cons. Orlova. XL. 1969. SEMAKA. 1977.. B-U 1276. Evgenij Mihajlovic Sergeev. B-U 7A.S. 67p..2 Enciclopedii. Poliakova en R.. B-U 9A 1269. glosare. A. 1434p. ONL.. /Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.I.. 168p. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. B-U. 1029p. 152p. B-U 9. ghiduri 1279. FISCHER. 123p.. 1996. A cura di Angela Carusone. CODARCEA. A. h. XLI. ATANASIU. B-U 1. Bibliografia geologică a Republicii Populare Române: al III-lea supli-ment. San Jose: Departamento de Historia natural – Museo Nacional de Costa Rica. Luis Diego. Bibliografia geologică a României. Washington: United States Government Printing Office. Bibliography of North American Geo-logy. ROMAN. B-U 15 1277. Sost. VII. 1970.. BERGQUIST. multigr. ed. 125p. 1975. lexicoane. Biblio-graphy on the geology and resources of vana-dium to 1968. dicţionare. 1966. B-U 1273. 124 . 1 izd. An encyclopedia of geology: planet Earth.V. B-U 9 A 1274. 144p. B-U 1272. Gh. 1968. B-U 9 A 1275. 1967. L. David. Hallam.. Bucureşti: Institutul Geologic.S. R. 1966. B-U 1278. 1301p. GOMEZ. 212p. Oxford: Elsevier: Phaidon. N. 1962. XLI. Kuz’menko. 320p. B-U 9 A 1271. GHEORGHIU. 68p. Moskva: Nauka. R. il. Moskva: Nauka.

petrol francez-român. B-U 9 1284. 1983. B-U 1283. englez-român: /pentru uzul studenţilor/. Dicţionar de geologie.: il. 1989. –5e éd.: fig. 365p. Oxford. An english-chinese dictionary of Geo-physical Exploration. /S. 180p. 1980. /De/ N. B-U 1285. 1987. Dictionnaire de géologie. français-anglais = Dictionary of seismic prospeting: english-french. Alexandru. VIII. 426p. 348p. 313p. Ed. 2e éd. Bucureşti: Edit. Anasta-siu. Concise encyclopedia of mineral resour-ces. The concise Oxford dictionary of Earth sciences.: s. B-U 9 1282. B-U. Po-pescu. Tehnică.. Jean-François Raoult. Ed. B-U 1286. V. 1999. Petro-Sed: glossar de Sedimentologie şi Petrologie se-dimentară român-englez. 599p. Valeriu. 2000. New York: Oxford Univer-sity Press. 610p. Dicţionar de geologie. Géophysique appli-quée: dictionnaire et plan d’étude. Mutihac. Paris: Editions Technip. B-U. The Cambridge encyclopedia of earth science. 1979. by Ailsa Allaby and Michael Allaby. 1989. 5th ed. Didactică şi Pedago-gică. tab. B-U 9A 1281. Smith.B-U 1280. CHALLINOR. Cardiff: University of Weles Press. B-U 1287.-in chief David G. D. Bucureşti: Edit. 1998. A dictionary of geology. Paris: Dunod. french-english. Carr and Norman Herz. C. Bucureşti: Edit. Grigorescu şi Gh. B-U 1289. 1990. 496p. B-U. 350p. 421p. 1978. Nicolae. 410p. B-U 9. /De/ Alain Foucault. mine.: graf.: tab. Dictionnaire de prospection seismique: anglais-français. 1984. fig./. New York. by Donald D. ANASTASIU. Oxford: Pergamon Press. Cam-bridge: Cambridge University Press. 380p. B-U 9A 125 . Paul.: il. CĂDERE. CHAPEL. CAZACU. Paris. Ed. B-U 1288. B-U 9A 1290. Uni-versităţii din Bucureşti. ERHAN.l. Barcelone: Masson.n. Radu.. John. XXI. Paris: Masson.

fotogr. tab.2: Ukazatel. B-U9 1299. Compiled by V. Plimer.. tab. Ed. Berlin: Akademie Verlag. Pa. B-U 1294. 940p. tab. Amsterdam.. Cocks and I. Bucureşti: Edit. Ed. Elsevier’s dictionary of glaciology. 403p. 902p.: il. B-U 1298. geologie şi petrol – extracţie... graf. Vol. London: Chapman & Hall. XXXVII. graf. 659p.. Dicţionar Terminologic de Geologie In-ginerească = Terminological Dictionary for Engeneering Geology = Terminologičeskij Slovar’ po Inzenernoj Geologii..R. Smolyarova. 1997. Oxford. Stroudsburg. h. 336p.: il. 2004. 1417p.M. h. tab. The encyclopedia of beaches and coastal environments. Vol. B-U9 1297. by John Gunn. In four languages: English (with definitions)../: Elsevier. XXXVII. Ed.. B-U 126 .2: En-F. 807p. San Fran-cisco. Vol. XXXVII. Aron Popa. 2005. diagr. by Maurice L. Encyclopedia of volcanoes... Dicţionar poliglot de mine. by R. 545p.. graf. il. XLVII. Vol.: Hutchinson Ross. Vol.3. 1973. XLVIII. Ed. Vol. 1974. Encyclopedia of geology.: il. tab. 2000..: h. New York. Schwartz.. /De/ Paul Irinevici..1-5. B-U 1292. Selley. B-U 1296. tab. by Eldridge M. B-U9 1300.. Ion Costea şi Gogu Pârvu.. 804p. London: Arrow Books. graf. New York /etc../: Academic Press. /De/ David Dineley.. Vol.. tab. Tehnică. Fairbridge. 255p. il. New York /etc. Encyclopedia of European and Asian regional geology.1: A-En. 1982. Moores and Rhodes W.1: Ter-minologiâ. Vol. Encyclopedia of well logging. 1985. il. Sandu Apostolescu. sch. h. Earth resources: a dictionary of terms and concepts. 1990.M.. Paris: Technip. Donald Hawkes. Ed. 1976. Robert. Paul Hancock and Brian Williams. XXI. 584p.R.-in-chief Haraldur Sigurdsson.. New York /etc..: h. tab. 594p. B-U 1295./: Elsevier Academie Press.. XXIII.. XXVI. 1-2. graf.: diagr. Vol..C.5: Se-Z. 756p. B-U 9A 1293. L.. fig. XVIII. XXIV.: il.A. sch.... French and German. Kotlyakov and N. 692p. DESBRANDES. sch..4: N-Se. XXXVII. h. Encyclopedia of Caves and karst science. London. San Diego. London: Fitzroy Dearborn.. il.. Coord. tab. XX. XXXVII. 208p. G-M.. Amsterdam.1291.

Ju. p. Vol. B-U 9. marine geo-physics. 312p. diagr. Lexicon /de/ geologie. B-U 9A 1309. Corina. New York. 1970. petrol. se-mipreţioase şi decorative: dicţionar enciclope-dic ilustrat. Stuttgart: E. 784p. fig. Vol. B-U. B-U 1305.: fig. tab. 1979. 1-2. Cambridge. Bucureşti: Edit. Jet stream. V. 1990. geografie. 848p.: fig. the earth as a planet and its evolution. Bucureşti: Edit.K. Jackson.2: /K-Z/.. 1977.: fig. HARRIS. Bates and Julia A. fig. Henry J. fig. Zabrodin./: Cambridge University Press. 1983. Kulyndysev… /et al. Irta Fuchs Her-man Brassói. XI.: fig. V. B-U 9A 1306... B-U 1303. International dictionary of geophysics. Chichester. XII.. 436p.785-1728. József Imreh … /et al. Kiri-llova.1: /A-J/. Earthquakes: an architect’s guide to nonstructural seismic ha-zards. Absolute time data from palentology. KEROHER. 153p.: il. Sch-weizerbart’sche Verlagsbuchhandlung. 1980.: il. Mineral explo-ration decisions: a guide to economics analy-sis and modelings.1. gravity. Falls Church: American Geological Insitute.1301. Seismology. tab../: Wiley. Murawski and K. IV. Tehnică. geodosy. The Cambridge guide to the Earth. LAMBERT. Mihăilescu. 1988./. 1995. B-U 7(Vol. 256p. Vol. 1975-1977.A. XII. B-U 9 A 1308. Moskva: Nedra. David. International tectonic lexicon: a prod-rome.: fig. 639p.G. B-U 1310. oceanography./. geomagnetism. Geológiai kislexikon. Coord. G.: il.. Grace C..L.. Vol. Ed. Edward Bullard… Oxford /etc. Geologiceskie tela: terminologičeskij spravočnik. 334p. Vol.. B-U 1307. by J. meteorology.2. Runcorn. IONESCU. XIV. Chichester. aeronomy. Bukarest: Kriterion Könyvkiado. De Verle P. B-U 1302. 756p./: Pergamon Press. B-U 1311. Kotabatic wind Zöppritz. Long Beach. Vol. Didactică şi Pe-dagogică. Ed. H. 127p. Brisbane /etc. 1990. Brisbane /etc. 1986. 2nd ed. tab. Lajos Gábos. S. 936p. sch./: Wiley & Sons. 1967. B-U 9 A 1304. Dennis. 736p. Petre preţioase. B-U 9. Nicolae St. 1975. Turner tables.. Weber. Lexicon of geo-logic names of the United States for 1961-1967. 127 . LAGORIO. mine. Washington: United States Govern-ment Printing Office. by Robert L. Sost.1). 1-2. B-U. New York. New Rochelle /etc. New York. Glossary of geology Ed.

POVARĂ.. p. Universităţii din Bucureşti. B-U 1314.1: A-F. New York /etc. POTTER. PĂUNESCU..: fig.: fig. Ioan. Hurlbut. 1966./: Springer. Lexicon of geologic names of the United States for 1936-1960. Paul Edwin. /16/f. Cornel. GUTT. 239p. B-U 7A. Lexic de termeni în limbile engleză-francezăromână din domeniul geoştiinţelor. Speologie: ghid practic. Cristian. Tudorel. 1995. tab. red. New York: Harry N. B-U 1319. 160p.2. 1980.: fig.M. 563.: Nicolae Mészáros şi Octavian Clichici. B-U 1315. Vol. Part. Berlin /etc. Part. B-U. B-U15 1317. Macmillan Encyclopedia of Earth Sciences. ORBAN. Julius Dasch. Dictionary of terms used in seismic exploration: english-roma-nianfrech = Dictionnaire de terms utilisés dans l’exploration seismique: français-rou-main-anglais = Dicţionar de termeni utilizaţi în explorarea seismică: român-francez-englez. VOGELSANG. 95p. Keroher … /et al.Par-fenova.. Ed.. 1976. B-U. IV. Coord.. Simon and Schuster Macmillan. Bucureşti: Sport-Turism.2887-4341. 1-2.1449-2886. Coord.: fig.A. B-U 128 . B-U 1318.: Ioan Povară. GORAN.B-U 15(Vol. VIII. 1448p. By Grace C. Pod. 583p. X. B-U 1320. XLVI. Abrams. 133p. Dina./: Macmillan Reference USA. in chief E. B-U 9 A 1313. 1998. 1998. p. 1990. XII. Sedimentology of shale: study guide and reference source. 1970. B-U 9A 1321. Vol. Bucureşti: Edit... p. 174p.. tab.3: P-Z. fig. Kosychina i L. 310p. Universităţii. tab.1-3. Moskva: Izd. I. Part. graf. 1996. Walter F. şt. New York /etc. Pe poteci cu bănuţei de piatră: ghid geologic al zonei Cluj.. il.1. Spravochinik po tektoniceskoi termino-logii.565-1273: tab. Part. B-U 9 1316.-vo „Nedra“.: h./. Ed.: il. Washington: United States Government Printing Office. Vol. Environmental geophysics: a practical guide. Dieter. Bucureşti: Sport-Turism./: Springer. h. CORNEL. The planet we live on: illustrated ency-clopedia of the earth sciences. 1976. Bucu-reşti: Edit. by Corne-lius S.1) 1312. B-U9A. 528p.2: G-O.

JIPA. Kwok. ZUMAGULOV. Bucureşti: Edit.A. The Penguin dictionary of geology.R..1322. B-U 7A. Universităţii din Bucureşti.: fig.G.: fig. Rotterdam: A. Zăcăminte mine-rale: exploatare. Balkema. 296p. istorii. Balkema. B-U 7(1989). Boston: Interna-tional Human Resources Development. Ed. Universităţii din Bucureşti. B-U 9A (1983. Bucureşti: Edit. 320p. B-U 9A 1326.3 Tratate.. 1980. Geo-dynamics and metallogeny of folded belts.. 512p. B-U 9.1 Generale 1324. B-U(1989). Bucu-reşti: Edit. Bucureşti: Edit.A. WHITTEN. by C. London /etc. valorificare. BABADA-GLIJ. Seismic explora-tion for sandstone reservoirs. ALMĂŞAN. Tehnică. Tehnică. by C. B-U 9A 1323. Ed. Nicolae. fig. Nicolae.. studii 1.3.: fig. Geology and exploration of oil and gas bearing an-cient deltas... Sedimentologie şi petrologie sedimentară. tab. B-U 1325. tab. 410p. V.. B-U 1327. 1998. tab. a 3-a.: fig. I. 1978. Corporation.I. 320p.: il. Ştefan. –Bucureşti: Edit. Geofizica pentru geo-logi. 2000) 1331.. 1989. 1990. B-U 129 . Bucureşti: Edit. 1977. -Ed. ANASTASIU.: fig. World databases in geography and geo-logy. Texturi şi structuri sedimentare. A.: il. 1255p. VIII. B-U 1329.G. Ed. 1989. 138p. KLUSIN. I. graf. J.A. adăug. Analysis of SAR data of the polar oceans: recent advances. Tsatsoulis and R. London: Allen Lane.: fig. D. h.J. Dan. AIRINEI. 1989. tab./: Springer. Rotterdam. graf. Bujor... Berlin./: Bowker-Saur. Tehnică. B-U.. ABRAMOVIC. XII.: fig. Universităţii din Bucureşti. Heidelberg. B-U 1328.M. Nigel A. B-U 1.V.: fig. ANASTASIU.. AKRAMKOZAEV. BROOKS. 307p. 320p. 2000. 207p. New York /etc..: tab. B-U 9A 1330. tab.D. 1998. 256p. 1983. 451p. 1995. Armstrong. ANSTEY. A.

: il.: fig. XVI. XIX. Ed. BROUSSE. 2nd ed. La géothermie: exploration. graf. Dov. exploitation. Thomas F.. Tectono-fractography./: Springer. B-U 130 .: il. Amsterdam: Geophysical Press. Précis de géologie. Oeuvres choisies. 1992. New York.1332. ARMSTEAD. fotogr.... XXXIV. H. ATANASIU.: fig.. graf.. Berlin. 1992. fig. GASKELL. XVI. BERKHOUT. 1982. 685p. B-U 1334. BARDINTZEFF. Kockelman and George R. 383p.: fotogr. BAHAT.: fotrogr. New York: Elsevier. tectonphysique. fig. XVIII. B-U 1337. BATHURST.. Jean-Pierre. Vol. B-U 9A 1339. h. 2nd ed.: h. Carbonate se-diments and their diagenesis. Vul-canologie. 1984. Priest. B-U 1338.C.: fig. BATES. Ion.. 354p. B-U 9 1336. forage. Vol. Jacques-Marie.3: Tectonique. 1991. Toronto /etc. New York /etc. Oxford. Rogers. 717p. BAYLY. Markus. tab. h. 1996. Oxford. Washin-gton: United States Government Printing Office. RICE. 237p.1: Pétrolo-gie. A.. 658p. Geophysics in the affairs of man: personalized history of exploration geophysics and its allied sciences of seismology and oceanography..J. Robert B.. Christopher H. Vol. LEHMAN. Heidelberg /etc.2: Stratigraphie. X. 521p.. h. Ma-thematical aspects of seismology.: h./: Pergamon Press. B-U. Berlin. 1971.. William J. XXI..: fig. 306p... Vol. by Albert M. Mechanics in struc-tural geology. Robin G.. London. BATH. graf... Assessing earthquake hazards and re-ducing risk in the Pacific Northwest.: fig. fig.1-3... il. sch. B-U 1333. New York. 1981. Amster-dam. 1988.. Robert. 448p. AUBOUIN. Paris: Éditions du Moniteur. Bucureşti: Edit. graf. Walsh. Timothy J. Brian M. X./: Springer. 320p. graf. il. Academiei Române. Charles C. 492p. B-U 9A 1335. Heidelberg. B-U 1341. 253p. Paris: Masson. B-U 1340. il.. tab. Jean. B-U. Paris: Dunod. 1981.

tab.: fig. 230p. Bucureşti: Edit. XVIII.: fig. B-U 1347. 344p. BERBELEAC. B-U. Berlin. fig. London. 316p. rev. tab. 1989.: fig. Myron G. Marcian D.2. Heidelberg. XII. BOTEZATU. fig. 1987. Didactică şi Pedagogică.. San Francisco: W. Zăcăminte minerale şi tectonica globală. B-U 9A 1344..Bucureşti: Edit. San Francisco: Freeman. B-U 9A 1353. New York /etc. B-U(Vol.. 1978. 1982./: Springer. BLEAHU. 1984.. 7th compl. Martin H. graf.: fig. BLEAHU. fotogr. B-U 1346. tab. 1983-1989. 592p. graf.: fig. Morfologia cars-tică: condiţionarea geologică şi geografică a procesului de carstificare. FREY.. Marcian D. BOTT... Kurt. Amster-dam: Geophysical Press. 328p. Radu. XV. BLEAHU.. B-U 1348. Tectonică glo-bală. Sport-Turism. BUCHER. Bucureşti: Edit.. BEST. Ştiinţifică şi Enciclopedică. fig. h. Freeman. Bucureşti: Albatros. 296p.. and updated ed.1342.. Zăcămintele de hi-drocarburi subacvatice de pe glob. Marcian D. 1992. B-U 9A 1349.stic... B-U. Tehnică. 367p. Bucureşti: Edit. 1988. Constantin. London: Edward Arnold. Sedimentary petro-logy. Relieful car.1.. Bucureşti: Edit. Martin. Bucureşti: Edit. BERKHOUT.: il.. Igneous and metamor-phic petrology. 1982. 1971.2).. Vol. Omul şi peştera. 1983. BLEAHU. 1982. Marcian D. Bazele interpretării geologice a informaţiilor geofizice. 492p. BECA.: fig. 564p. B-U 9A 131 . Ion. fig. 630p.H.J. B-U 9A 1352. A.1-2. pl. 1974. The interior of the earth. BLATT. B-U 1345. des. B-U 9A 1350. Pe-trogenesis of metaphorphic rocks. Seismic resolution: a quantitative analysis of resolving power of acoustical echo techniques. B-U9 1351.: il. B-U 1343. 247p. XII.: il. tab. 624p. Vol. Ştiinţifică. Vol. Tehnică. Harvey. 312p. 2002.P.

418p. SPENCE.1354. Ed.: il. 392p. 1978.: fig. XVI. Berggren and John A. tab. 360p.A. Underwater acoustic system analysis. RENARD. Isabelle.. Norbert Psuty. B-U 1361. B-U 1355. Bebout..E. New York. CERNESCU. Chichester. 445p. 1983. COJAN. Berlin: Springer. il. 355p. Nicolae C. Catastrophes and earth history: the new uniformitarianism. CAILLEUX. tab. XII. N. Ed...: fig. William S. by W. il.: fig. Andre. Andrew. by Richard A.R. 128p. Scholle.J./: Wiley. il.: il. Brisbane /etc. B-U 1365. Maurice.: tab. fig. COBURN. 465p./: Springer. B-U 1356. fig.: il. Hugh Lynn. Tulsa: The American Aso-ciation of Petroleum Geologists. Englewood Cliffs: PrenticeHall. BURDIC. Paris: Presses Universitaires de France. Bucureşti: Edit. Davis. Moore. B-U 132 . Carbonate depositional environments.: Princeton University Press. Sédimentologie. Van Couvering. CLAUER. XVII. Coastal sedimentary environments. Earth changes update: post-present-future. 422p. Opere alese. 512p. 1973... CHAUDHURI. Jr. tab. Don G. Clarence S. Princeton N. New York. Histoire de la géo-logie. B-U 1358. XIII. B-U 1359. B-U 1357. Elementary explora-tion seismology. Ed. 1999. S. Academiei Române.: fig. B-U 1364. 1961. Virginia: A.: h. by Karl Nordstrom. XI. Coastal dunes: form and process. B-U 1362. Brisbane /etc. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Chichester. Ed. Robin.. 1984. 708p. Heidel-berg. CLAY. CAYCE. 1990.. B-U 1363. graf./: Wiley & Sons. 1995.. 346p. by Peter A. Clays in crustal environments: isotope dating and tracing. 1992.. fotogr. Earthquake protection. B-U 1360. Paris: Dunod. 1990. Press. 1984. 1989. XIV. Bill Carter. Clyde H. 130p. Berlin /etc. New York..: graf.

. Mihailovici. XIX.. Bucureşti: Albatros.. 298p. New York /etc. 256p. h. 1991. H. 1976. fotogr. 470p. B-U 9A 1376.. B-U 1367. 312p. Berlin /etc. Robert H. 1976. h. Universităţii din Bucu-reşti. B-U 1377. Bucureşti: Edit../: Springer.: h.: h. VII. 955p.. Ed. 1992. Jacques. graf. fig. by Rodolfo Console and Alexei Nikolaev. by Gerhard Einsele. San Francisco: W. Freeman and Co. Plate tectonics and geo-magnetic reversals. il. DAVIS. 485p.. Tehnică.: fig. 320p.. REITAN.: il. Computer graphics in geology: three dimensional computer graphics in modeling geologic structures and simulating geologic processes./: Springer. Ed. VIII.1366. BATTEN. Tehnică. B-U 9A 1370. Les grandes structures géologiques: /2e cycle/. B-U 9.. Our phy-sical environment. Berlin /etc. Fountain.P. 356p. 391p.: il. B-U. Ed. B-U 9A 1375. 504p. h. COX.. h. 4e éd. tab. Folea…/et al. Eugen Mihai.. Roger Layman. Cycles and events in stratigraphy. 703p. Geologie fizică. Stanley. /De/ T. STOICESCU. tab. 1995. by David M. Earthquakes induced by underground nuclear explosions: environmental and ecolo-gical problems. tab.: il. John W.. 2000. Raymond. Paris: Dunod./: McGraw-Hill Book Co. Berlin /etc.: fig. 133 . XVII. N. Ion... DRAGOMIR. PESTRONG. Evolution of the earth. 2002. CREŢU./: Elsevier. Peşterile Terrei. 2nd ed... XII. B-U 1374. Paul H. Traian. Ghiţulescu. Maria.. B-U. fig. graf. B-U 1372././: Springer. by Reinhard Pflug. Geology. fotogr. B-U 1369. IONESCU. 452p. I.: fig. VIII. Georges.. XVI. 1973. 1987. B-U 1368. B-U 9A 1373. MASCLE. 1971. New York /etc. 1992. DEBELMAS. Continental lower crust. Economie geologică minieră. Amsterdam /etc. 1993. Basarab-Petru. Allan. CONSTANTINESCU. Harbaugh.: graf. Ed. Bucureşti: Edit. DOTT. Werner Ricken.: fig. Adolf Seilacher. Bucureşti: Edit. Hidraulica zăcăminte-lor de hidrocarburi: aplicaţii numerice în re-cuperarea primară.. B-U 9A 1371./: McGraw-Hill Book Co.

1976. 304p. John. London. Metale rare: minerale şi condiţii de zăcământ. Gunter. Heidelberg. Moscow: Nauka. Part. Saunders.: graf. B-U 1380. B-U 1385. Introduction to geophysics: mantle core and crust. Gheor-ghe.: fig.: il.. by W. Tehnică. 1989. Berlin. graf. New York /etc. 224p. Ed. Oxford. Sedimentary ba-sins: evolution. Teh-nică. 420p. Sydney: Halsted Press Book.: fig./: Springer. B-U 1381. EISNER. Sergeev and V. tab. B-U 9A 1386.. 359p. Bucureşti: Edit.B. Toronto: W. fig../: Oxford University Press. fotogr. 1996..B. Elmer. Environmental interactions of clays: clays and the environment. ENGELHARDT. Berlin. Philadelphia: W. B-U 9. 274p. 1992. B-U 24 1382. Alunecări de teren şi taluze. Part. X./: Pergamon.: fig. Ed. 1993. Shibakova. B-U 1379.: il.: tab. Resurse minerale de fier. B-U 1388. 2001.. Rae. New York.M. Toronto. The bowels of the earth../: Springer. XIV. George D. 494p.. 1979./: Sprin-ger. 1989. FAURE. B-U 1387. 1977. Origin of igneous rocks: the isotopic evidence. by A. Supercomputers in se-ismic exploration.B-U 1378. tab. B-U 9A(1971) 134 . G.: il. Berlin. 248p. Engineering geology of the Earth..V. EINSELE. B-U 9A.R. Saunders Co.. New York /etc. XV. 1998. Iulian.1-3. MÜLLER. Parker and J. Tehnică. 1979.: fotogr. Bei-jing /etc. Robert. New York /etc. –2nd ed. B-U(1979). 496p.3: The origin of the origin of sediments and sedimentary rocks. Sedimentary pe-trology. ELDER. E. Bucureşti: Edit. Heidelberg. Dearman. New York: John Wiley & Sons. FILIPOVICI. 628p. Mircea N. Heidel-berg.: fig. 2nd revised ed.: il. X. 1974-1977. Bucureşti: Edit. FÜCHT-BAUER. facies and sediment budget. London /etc.. GARLAND. graf.. Gerhard. VIII. XV. 1971. W. 200p.E. 312p. 222p. FLOREA. Phila-delphia. BÂGU. B-U. H.: fig. B-U 1383. tab. B-U 1384.S. ENE.

Allen V. /De/ W. 1990. Florina. Tehnică. 498p. Radu. 1997. Bucureşti: Edit. Vol./: Cambridge University Press.: h. by N.: fig. 1974. GIUSCA. 504p. 244p.. GERE.. Iulian.. Florea.. 1977. Academiei Române. B-U 9A 1397. graf.: fig. 263p. Sub red. B-U 1393. pl. /De/ Ion Băncilă. Vol. Cox /et al. Vintilă Mihăilescu. LE GRAND. Bucureşti: Edit. GARLAND. Mircea N. 6th ed. graf. B-U 9A 1396. Vol. 410p. B-U 9 1400. H.: fig. 1973. 595p. 231p. B-U 9 135 .. Terra non firma: understanding and preparing for earthquakes. Drifting continents and shifting theories. tab./. B-U 1391. 1984. Petrologia rocilor en-dogene.E. 204p. 1974. Armstrong. John M. X. GAVAT. Geologie structu-rală. B-U. Ion Băncilă. tab. il. Interpretarea geologică a prospecţiunilor geofizice. Stanford: Stanford Alumni Association. VII.: h. B-U 9A 1390. Marius. Black. 1981. Geofizica. 1988. B-U.. B-U 9A 1394. 1977. 475p. graf... VISARION... James M. SHAH. Cambridge. Oxford /etc... Reprinted with corrections. Brian. Toronto /etc. BOTEZATU. 324p. tab. Ed. Robert F. Bucureşti: Edit. XIV. 313p. Tehnică. G.: il. Bucureşti: Edit. Alleson. George D. Tehnică./: McGraw-Hill Book Co. Mur-geanu. Glacial geology: an introduction for engineers and earth scientists. sch. VIII. Geologie inginerească. GRECU. h. Sabba Ştefănescu. Geodezia. B-U. Geologia..: fig.. 185p. B-U 1399.1./: Pergamon. Richard L. 575p. Bucureşti: Edit. Haresh C.. Geology: the science of a changing earth. Oxford. Dan. Constantin. GRASU. B-U 9A 1395. B-U 9A 1392. 1997. New York. Academiei Române. Dannison /et al. Bucureşti: Edit. New York. /De/ Ira S. B-U 1398.2. Geo-grafia. tab. The earth’s shape and gravity. XVI. New York. Harland. Port Chester: University Press. Cambridge. h./: Pergamon Press. Gheaţă şi gheţari: in-troducere în glaciologie.: il. VI. New Rochelle /etc.1-2.1389. 1985. Eyles./. fig./. A geologic time scale: 1989.. Traian Moldo-veanu /et al. Tehnică.: fig. Coord. New York /etc.

Berlin. Vol. GURVICI.K.: fig.: fig. New York. 1989. B-U 1410. 404p. Berlin: Springer. 4th ed. 1995. Introduction to physical geology. –5th ed.. graf. Neu bearb von Karl Krömmel-bein. B-U 9A 1402. Handbook of geochemistry. 1972. 127p. 464p.. Minneapolis. Shaw. Vol. B-U 6. 320p. Meteorites: messengers from space.2 1970. Hidrocarburi gazoase şi lichefiate. David. B-U. Klaus./: Maxwell Macmillan. X. Vol. B-U 9. The Earth’s dynamic systems: a textbook in physical geo-logy. /De/ Bujor Olteanu.: fig.W. B-U..1. B-U 9A 1405. GURĂU.. Moscow: Mir Publishers.: il. D.: fig. 1996. GRIGORESCU.I.. graf. 1992. F. Bucureşti: Edit. Seismology and plate tectonics.1. Ştefan Stirimiu.. B-U 9A 1406.2. Minnesota: Bur-gess Publishing. 378p. 1967-1972. tab. Correns. 442p.: fig. Petru Valter şi Ion Zgîia. XVI. Heidelberg: Springer Verlag. HELBIG. GRIDAN. 1-3. Bucureşti: Edit. Stratigrafie şi geologie istorică..: il. 233p. XI. tab./.: il.. B-U 9A 1409. B-U 9.2. B-U 136 . 467p.. B-U 1411. XIV. 1991. 450p. Seismic prospecting.: fig.. Bucureşti: Ars Do-cendi. GUBBINS. B-U 9. 1994. Vol. New York: Macmillan. F.2.: il.M. 568p. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press. Dan. Tehnică. Kenneth W. Tehnică. 530p.1401. 2003. B-U. 1985. tab. 1994. B-U 1404. Part. tab. Microtectonica. HAMBLIN. Vol. 340p. Pietre şi metale pre-ţioase.: fig. Oxford /etc. VIII. Bucureşti: Edit. fotogr. VII. I. New York: Macmillan Publishing Co. Part.1: Stratigrafie. WLOTZKA. Vol. by C. B-U 1407. 1969. Andrei. K. tab.3. 14 Aufl. 1969.. Toronto: Collier Macmillan.1. 576p. XV.: fig. London: Collier Macmillan Publishers. Stüttgard: Ferdinand Enke Verlag. Part. 1972. XV. HAMBLIN.: fig. 1982. B-U 9A 1403. 486p.. Turekian /et al. Oxford: Per-gamon. 710p. Historische Geologie: Erdund Lebens-geschichte. B-U 1408. tab. Teofil. Vol.. Foundations of ani-sotropy for exploration seismics. Ed. 224p.. B-U 9A 1412. Enciclopedică. HEIDE. B-U. Kenneth W.: fig. 1991.

Raymond C.. New York. A./: Wiley & Sons. 484p. J.: fig. Ilie. Brisbane /etc. Port Chester /etc. B-U 9A 1419. 271p. R. HOWELL. 1974. Sheldon. Bruce E. B-U 137 . 1983. 462p. Winthrop D. New York. Don L. tab. VIII.: fig. 1288p. IVAN. B-U 2. 1987..: fig.: il. DELAMARRE. B-U.. M. 1990. Principii de geologie structurală.. Vol. 1987. Physics and geology. 2nd ed. B-U 1. morphology and development.: fig. Benjamin F. WILLIAMS. HOLMES.: fig. JACOBS.1: Baze teoretice. JOURNAUX. X. Physical geology. h. B-U 9A 1417. 479p. 1970. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Marvin E. An introduction to seismological research: history and development. P.. XVI.: fig. Oil and gas traps: aspects of their seismostratigraphy..1. JUDSON. şi note de Tudor Berza. Dar es Salam: Nelson. HOBBS. T. Principles of phisical geology. a 2-a rev.1413. 1966. Jean-Bruhnes.de Ioan Cismas. FLETCHER. Paris: Galli-mard./: Cambridge University Press. B-U. Chichester. New York: Co-lumbia University Press. Seismologie. B-U9 1423. MEANS.. fotogr. Arvid M. B-U 9 1418.: fig. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Tehnică. Tokyo /etc. D.. Bucureşti: Edit. Metode chimice de analiză a rocilor. Geographie générale.: fig. JENYON. B-U 9A 1414.. New Jersey: Prentice-Hall. Trad. Malcolm K.. WILSON. JEFFERY. LEET. 398p. J. Paul F. 1996. Bucureşti: Edit. Cambridge. Vol.: fig. Ed. 2nd ed. tab. XVI. Pierre. Folding of viscous layers: me-chanical analysis and interpretation of structures in deformed rock. Marian. 184p. 188p.. Arthur. DEFFON-TAINES. fotogr. B-U 9A 1420. B-U 1415. tab. RUSSELL. 4th ed. Tehnică. JOHNSON. B-U 1416. Universităţii din Bucureşti. IONEL. 503p. Pământuri rare. şi adăug. h.. 1988. 1996. Trad. B-U 1422. 1990. KAUFFMAN./: McGraw-Hill Kogakusha Ltd. 1994. Nairobi. B-U. 1883p.. 622p. André. B-U 1421. London. G.

Earthquake proof design and active faults. 1997. LUPEI. B-U 1428. graf.: fig.: fig. New and expanded ed./: Kluwer Academic. LUTGENS. Paris: Dunod. 256p. Peşteri scufundate = Underwater caves.L. History of the Earth: an introduction to historical geology. graf. Bucu-reşti: Edit. 1990. 1996. B-U 1429. XIII.. Bucureşti: Edit. Dordrecht /etc. B-U 9A 1433./: Bell & Howell Information. Métamor-phisme et roches métamorphiques. 268p. h. B-U 1430. B-U 1425. B-U 1427. Frederick K. B-U 138 . KANASEWICH. tab.. KORNPROBST. A. 1987. 3e éd.. KUMMEL. tab. Tehnică. Nestor. Amsterdam /etc.: fig.. Oxford.. KOPLUS.: tab.. Geochemical methods of prospecting for nonmetallic minerals.: il. Ernest R. LĂZĂRESCU. 535p. 512p./: McGraw-Hill Book Co. XII. Boris E. SÂRBU. Seismic noise attenuation. London: Freeman. TARBUCK. Geologie fizică. Şerban. 1989. Interpretation of geo-physical fields in complicated environments. Henry. A.. 485p. Bucureşti: Albatros. Geologia în prezent şi în viitor. New York. I.: des. 1980. Essentials of geology. B-U 1431. il. 236p. 351p. An intro-duction to earth science.1424. h. Cristian. Edward J. LUKASHEV. Vasile. 234p. 264p. Utrecht: VSP. B-U. KOMOV. Toronto.. VI. 610p. Dynamic earth. London /etc. 1975. 1961. 1994. Jacques.. B-U7 1435. 3rd ed. 1979..: il. 378p. B-U 1426.: tab. 400p.: fig. Beijing /etc..: fig./: Pergamon.V. il. KANAORI. B-U 1434.N. 1973./: Elsevier. Bernhard. XII. LEPP. KHESIN. Y. San Francisco...: fig. Tehnică. Columbus: Merrill. XII. Bucureşti: Edit. New York /etc. B-U 9A 1432. Nestor. Academiei Române. LUPEI. tab. 2001. Dinamica terestră. XIII. LASCU.

B-U 1444. Vol. Cluj-Napoca: Dacia. Geochemistry of sedimentary ore deposits.. Jean-Luc. MÂNDRESCU.: fig.. 1991. PA-PAIANOPOL. B-U(Vol. New York. 110p. Paris: Technip.: h. Desertifica-tion: natural background and human mismanagement. Traitement du signal: pour géoogues et géophysiciens. Ed.: h.E. 1985. B-U 9. XIV. Stroudsburg.: fig. B-U 1438. B-U 7. Woods Hole. tab.: il. B-U 2. François. graf. B-U. 1994.2: Metalogenia ortomagmatică. 1982-1992. 250p. Vol. MANTA.. by G. Barry J. Megacycles long-term episodicity in earth and planetary history.2) 1446. LUTGENS. Berlin: Springer-Verlag. B-U 7A. Ed-ward J. Tehnică. Bucharest: Institute of the Geology and Geophysics. Bucureşti: Edit. B-U 9A 1440.. Ion./: Elsevier. Moniquet. MARINESCU. XI. tab. Fr. Tehnică. 305p. 1985. tab..: fig. Essentials of Geology. Mechanics of tectonic faulting: models and basic concepts.. B-U 1441. XX. Mass. Vol. Eugeniu. graf.: fig.3). GLANGEAUD. B-U 9A 1439. B-U 9A(Vol. I. graf. B-U 7(Vol. Vulcanii Terrei.. 1983.. B-U 9.3: Petrometalogenia skar-nului greisenului. tab.: il. Vol. MAINGUET. Nicolae. Williams. 111p. TARBUCK. MÂRZA. K. 1992. 256p. 192p.: fig. Françoise. MARI. 314p. XVI. 2ed. 139 .. tab.: fig..: fig.1-3. MARCHIDANU.: fotogr. 387p. Amster-dam /etc. Berlin. 214p. B-U9 1437. B-U 9A 1445. Ioan. fig. Bucureşti: Edit..: Hutchinson Ross.1.. G. GHENEA. Bucu-reşti: Albatros. Cutremure de pământ. 1988. Stratigraphy of the Neogene and the Pleistocene Boundanj.1.1: Prospec-tion sismique. B-U 1442. Heidelberg: Springer. 8th ed. MAYNARD.1).. 466p. 1981.. 1981. New Jersey: Prentice Hall. 1983. XIII. Vol. B-U 9A 1443. 435p.1436.1: Elemente de meta-logenie magmatică.. C... Impermea-bilizarea prin cimentare a rocilor fisurate. F. 1982. 407p. 332p. 268p. h.1-2. Vol. il. Geneza zăcămintelor de origine magmatică.2: Technique de base. 2001. COPPENS. MANDL. 2003. Vol.

. B-U 1449.: fig. MOŢIU. 1976. Cluj-Napoca: Dacia. VI.: fig. B-U 9A 1451. The earth. B-U. Tratat elementar de fizica globului. Pierre. MURGU. Marţian. STEGENA. h. Gîtologie des con-centrations minérales stratiformes. Cam-bridge. Rolf. Evaluarea geologică şi industrială a zăcămintelor minerale. h. Iaşi: Edit.: il. X. New York /etc. Oxford /etc. B-U 9A 1457. 1983. XLI..: graf.J. TABĂRĂ. A. Leonard. The physics of the Earth’s core. 1970. Past & present. Petrology. Ophiolitic and related mélanges. 360p. CHINNER. S. R. B-U 1452. OLARU. I.: fig.. 446p. PALMER. Richard W./: Pergamon Press./: McGraw-Hill. 435p. 1986..: fig. 1978.: fig. Bucu-reşti: Edit. Universităţii „Al.. Andrew D. XIII. Praxis der seismischen Feldmessung und Auswertung. The geology of fluvial deposits: sedimentary facies.B-U 1447. Stroudsburg: Hutchinson Ross. basin analysis and petroleum geology. B-U 1455.H. W. graf. Budapest: Akadémiai Kiadó. Geologie fizică. OJAKANGAS. 360p.: il.: fig. B-U 1454. Lajos./: McGraw-Hill Book Company. 1986. The great waves. 792p. Viorel. MEISSNER. DARBY. London. 1986.. 275p. A.. B-U 1458. X. KNOX. New York /etc.. Paris: GauthierWillars. Paul. MIALL. 1977. R. G. 256p.. Berlin: Springer. NOCKOLDS. B-U 1448. 1987. XIII. by G. tab.. 1996.: il. IONESI. Amsterdam: Geo-physical Press. Daniel. Derecke. Refraction seis-mics: the lateral resolution of structure and seismic velocity. VII. B-U 1453. XVI. London. 206p. McCall. B-U 9A 1456. B-U 1450. fig. Ed. 270p. Douglas. NICOLINI. 1985. O’Brien.: fig. tab. B-U 9. MELCHIOR. Cuza“. 260p. 2004. David G. 469p. 583p. Tehnică. tab. MYLES. New York: Cambridge Uni-versity Press. 140 . tab.

Perioadele gla-ciare ale Pământului. 252p. PAVELESCU. ENE. Tehnică. Tehnică. Introduction to geomagnetism. Principles of applied Geophysics. B-U 9A 1460. 1987. Enciclopedică. Bucureşti: Edit. PARKINSON. C. B-U 9A 1465. Gh. Tehnică.. Bucureşti: Edit. 1973. VIII. by Fred Aminzadeh. Cutremure de pământ. 320p. X. 1991. PAVELESCU./: Springer. Lazăr. Amsterdam: Geophysical Press. B-U 1462. Corneliu. Pattern recognition & image processing.. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit.. XV.W. graf. Edinburgh. B-U 9A 1468.B-U 1459. Geologie structurală. Petrografia roci-lor magmatice şi metamorfice. graf.. Microtectonics. PETRESCU. 447p. Mi-neralogia şi geologia substanţelor radioactive. 372p. 1985. 1985. Tehnică. London.: fig. fig. 5th ed. Berlin /etc.: fig. 472p. B-U 141 .. B-U 1464. Iustinian. B-U 1463. 433p.A. 1959. PETRESCU.: fig. Lazăr. il..S. Tehnică.. tab. DINU.. 1990. foto-gr. 568p. PANAITESCU. tab. D. cocsurilor şi produselor carbonice. Petrografia cărbunilor. graf. 1996. B-U 1469. 3rd ed. 1980.: fig. Cornelia.: fig. tab. PAULIUC. B-U 9. B-U. 324p.: fig. B-U 9A 1466. B-U 9A 1461. TROUW.: fig.: il. 1983.. Bucureşti: Edit. London: Scottish Academic Press..: fig. W. PEARL.J. B-U. B-U 9.D. 289p. New York: McGraw-Hill Book Company.: il. PASSCHIER. Bucureşti: Edit. Simon. London: Chapman and Hall. Richard M.. Handbook for prospectors. B-U 9A 1467. R. tab. Iulian. 275p.. 340p. 1979. PARASNIS. Ed. tab.

S. Raymond. LE PICHON. 380p. POP.1470. New York. /De/ Constantin Grasu. PRESS. Berlin: Springer. fig.. tab.: fig. Vinogradov. COSGROVE. Waine Arthur.. Academiei Române. London. SIEVER. Pauliuc.. Ilie Turculeţ. 1984. Didactică şi Pedagogică. 1989. 310p. 1995. 504p. Tehnică. Geologie generală. Facultatea de Biologie-Geogra-fie şi Geologie. 1990.H. tab.: fig. PIEUCHOT. Jean. 208p. BONNIN. Cambridge. Ed. B-U 1474. 1979. New York. Frank. Seismic instru-mentation.: fig.. 1986. B-U. XVI. 239p. Plate tectonics. John W. C.: fig. tab. Pârvu./: Springer. B-U 1472. B-U 9A 1477. 192p.: il. by Ronald N. Bucureşti: Edit. New York: W. Constantin Cătană şi Marilena Niţă. PRYOR. B-U. 300p. Nicolae. by Barry J. Petroleum source rocks. Amsterdam: Geophysical Press. PETRULIAN.: fig. Ed. Preda. 1971. POTTER. London: Collier Macmillan. Bucu-reşti: Edit. B-U 1478. Berlin /etc. B-U 1480. il. tab. B-U 1481. a 2-a. Petrologia aplicată a rocilor carbonatice sedimentare. B-U 1475. Neville James. B-U 9A 1476. I.Atlas..: il. Petrografia mezozoicului din sinclinalul marginal extern. Amster-dam /etc./: Elsevier Scientific Publishing Company. 1973. Katz. Maurice. PRICE. B-U 9A 1471. B-U7 1479. Secţia de inginerie geologică şi geofizică. James Barry. Port Chester: Uni-versity Press. Zăcăminte de minerale utile. FRANCHETEU. Bucureşti: Edit. graf. Academiei Române. B-U 1473. Petroleum microbiology.: fig.. 1995. 142 . X. XVIII. 1984. Bucureşti: Edit. Heidelberg. Petrologia rocilor magmatice şi meta-morfice: lucrări practice. 1980. Freeman ans Company. Ed. /De/ G. B-U 9. XII. Ioan Alexe.: h. Sedimentology of shale: study guide and reference source. Jean. MAYNARD. /De/ Ioan Mareş.: fig. Emil I. Marcel Mărunţiu şi Marin Seclaman. 656p. New York: Macmillan. Xavier. X. 332p. Analysis of geological structures. 502p.. Paul Edwin. XIV. Earth. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 692p. 1973. 4th ed. 496p.

Heidelberg.B-U 1482. REIMANN. 183p. 484p. B-U. Dan. REINECK. V. Bucureşti: Edit.: fig. 1992. Universitas. B-U 9A 1488. 445p. Taylor. B-U 143 . Didactică şi Pedagogică. graf. RĂDULESCU. 596p. Vulcanii astăzi şi în trecutul geologic. XIX. B-U 9A 1486. Bucureşti: Edit. Tehnică. Hans Erich. CARITAT. A. Petrologia rocilor sedimentare. tab. 791p. 1976. La protection contre le risque seismique. Biostatigraphie et lithostratigra-phie: principes fondamentaux. PUTNAM. Long..E. Berlin. by R. SINGH./: Springer. tab. Tehnică.: fig. IX. Paris: UNESCO.: il. Ed. New York: Springer./: Tucson. fig. Heidelberg.: fig. 1979. XVIII. R. 1983. Geologie structurală. 2nd rev. Indra B. tab. New York: Sprin-ger. graf... méthodes et applications. 1982. Paris: Technip.S. Az: Radiocarbon.. B-U 9A 1483. Ju. Heidelberg /etc. B-U 1484. 1970. 272p. VIII. 1980. B-U 7..: fig. 1992. XVII. REY. 1485. h. Patrice de. B-U 1491. RIZNICENKO... Putnam’s geology. Kalervo. Chemical elements in the envi-ronment: factsheets for the geochemist and environmental scientist. 366p.: fig. New York /etc. Petroşani: Edit. 4th ed. William Clement. Bucureşti: Edit. J. Th. and updated ed. 792p..: fig. RĂDULESCU. fotogr B-U .. New York /etc. il. 398p. 2003. B-U 1487.. B-U 1490. Dan. B-U. 243p. Berlin. Mircea. 1980.: tab. graf. G./: Springer. Radiocarbon after four decades: an interdisciplinary perspective. 549p. Moscow: Mir Publishers. Depositional sedimentary environments: with reference to terrigenous clastics. B-U 1489. RANKAMA. REBRIŞOREANU. Problems of seis-mology: selected papers. graf. SAHAMA. Berlin.. Kra. B-U 1492.. Berlin /etc. 1998. Geochimia = Geochemistry.: fig. Clemens./: Oxford University Press. tab.

X. M. Amsterdam: Geophysical Press.: fig. 227p. Hardage.. refondue. B-U 1497. To interpret the Earth: ten ways to be wrong.: fig. Paris: Presses Uni-versitaires de France. Berlin: Springer. London: Kluwer Aca-demic. 128p. Of poles and zeros: fundamentals of digital seismology.. X.. New York: Springer-Verlag.. by L. B-U 1502. Basic concepts in digital signal processing for seismologists. Edwin Simons. Frank.. N. Seismic stratigraphy. SAULEA. Wien.: fig. SCHUMM. graf. Sydney. B-U 144 . XII. New York. Stanley Alfred.: fig.: graf. tab. 8e éd.. SCHERBAUM. B-U.1493. Bucureşti: Edit. graf. sch. 1986. Univer-sităţii din Bucureşti. V. 240p. tab.: il. A./: John Wiley and Sons.: fig. N.. 1971. Enders A. graf. B-U9A 1498. 433p. Ed. Dordrecht. tab. 1999. B-U 1494. Frank. B-U. New York /etc. London. 1981. graf. B-U 15 1499. by Bob A... 840p. LUCA.G. Wolfeboro: Croom Helm. Didactică şi Pedagogică. 2001. 159p.. BÂRZOI. 134p. Petrologie magmatică: sisteme şi procese magmatice./: Cambridge University Press. graf. 1983. Gra-vity prospecting. B-U 7.: fig.: fig. ROBINSON. tab. 1994. 1967. 1982..C. B-U 1500. Ed. Port Chester /etc. B-U 1495. 2nd printing. 1984. 269p. SAJINA.. SCHERBAUM. 208p. fig.: fig. 1st ed. GRUSINSKI. 1991. Müller.: fig. 492p.. London. B-U 9. S. tab. 663p. W. ROBINSON. SCHACKLETON.. XIII. ROTHE. Emilia. tab. 1987. 2nd ed.: h. Séismes et vol-cans.P. SECLAMAN. B-U 9A 1496. B-U 9A 1504. Rock mechanics. Bucureşti: Edit. Jean-Pierre.. Cambridge.. Moscow: Mir Publishers. Migration of geophysical data. Boston. Economic and applied geology: an introduction. B-U 1503. Geologie istorică. Basic phy-sical geology. B-U 1501. Boston: International Hu-man Resources Development Corporation. 390p.

R.. by Charles E. Environmental geoscience: Interaction bet-ween natural systems and man.: il. înainte: Vintilă Mihăilescu. tab.: h. 1977. 1995. XVI.H. Géographie des matières premières minérales. and enlarged ed. 551p.. 444p. B-U 9A 1515..: fig. Berlin /etc. De Paor. 614p. Ed.. SPENCER. CĂDERE. Structural geology and personal compu-ters. Stephen C. tab. Tulsa: American Association of Pe-troleum Geologists.: fig. St. SKINNER. by Declan G..: h.. tab./: Springer. STRAHLER. Ştiinţifică. Edgar W. 640p. Transl. Steven M. B-U. şi pref. Seismic stratigraphy . San Francisco: McGraw-Hill. Zierke. B-U 1516. SIMONETTI. fotogr. New York: W. XII. B-U 1508. Louis. B-U. Santa Barbara-California: Hamilton Publishing Company. Opere alese. B-U 1509. graf. New York. 1982. and en rev. Valentina N. 3rd ed.H.: il..: fig.: fig. 1970.applications to hydrocarbon exploration. Micro-seismic and infrasound waves. Paylor. HÂNCULOV. F. pl. B-U 9A 1506. tab. 187p. 691p. Coord. X. B-U 9A(1977) 1511.. Oxford /etc. New York /etc. 1981. Barcelone…/etc/: Masson. B-U.H. 288p.: fig. 535p./: John Wiley. IX. dr. 1989. Freeman. Brian J. XIV. Murchison. A. Explorarea geologică. STRAHLER. 150p. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger. graf. Bucu-reşti: Edit. Jean-Olivier. Stach’s textbook of coal petrology. B-U 9A 1510.: fig. B-U(1988). A.. B-U 9A 1512.. PORTER. XII. Bucu-reşti: Edit. Ştefan Negrea. Berlin.. G.. 145 . Cuv. 2nd ed. 1979. Paris. M./: Pergamon. New York /etc. Academiei Române. Ed. 1988... The dynamic earth: an introduction to phy-sical geology. 1974. TABULEVICH. 504p. 1996. Earth and life through time. 516p. tab.1505. 527p. SOCOLESCU.: fig. Ion. Payton.N. doc. Traian Orghidan şi dr. 1977.: fig. Bucureşti: Edit. B-U 9A 1507. h. -New York. B-U 1514. 575p. by D. SIMIONESCU. B-U 1513.G. XXVI. 1973. Speologia. 3rd rev. A./: McGraw-Hill. Introduction to the structure of the earth. il. Tehnică. 2nd ed.: il. STANLEY.. 1992.

La prévision des séismes. IX. XIV. B-U 1522. Les volcans et la dérive des continents.: fig. The Earth: an introduction to physical geology.. Publié sous la dir. Tehnică. Edward J. 1987. 1984. Bucureşti: Edit. by Evan C.P.. Bucureşti: Edit. tab.: fig. Paris: Hachette. Haroun. fig. B-U 1526. Niţă. SHERIFF. 134p. Haroun.B-U 1517. 1988. GEL-DART. Haroun. 1991.: h. London /etc. B-U9A 1521. de Jean Coulomb et Georges Jabert. Robert E. Geologie stratigra-fică şi paleogeografie: precambrian şi paleo-zoic..: h./: Cambridge University Press. 3e ed. Paris: Masson. 135p. Deriva continentelor: un studiu al suprafeţei mobile a Pământului. B-U 1525. Washington: American Geophysical Union: Boulder: Geological Society of America. Maureen P. LUTGENS. 772p. 343p. Bucureşti: Edit. B-U 1518.. 132p. TAZIEFF.: il. Applied geophysics. William Muray. B-U. T. TARLING.2: Magnetisme et geodynamique. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Port Chester /etc.. Vulcanii şi deriva continentelor. 355p. Traité de géophysique interne..: h. Merrill. B-U. B-U 1523.il.. 587p.: fig. TARLING. 1984. 1990. Bucureşti: Edit. 1978. TARBUCK. Ştiinţifică. Tehnică. il. 1976. tab.. B-U9A 1520.: fotogr. Geologie stratigra-fică şi paleografie: mesozois şi cainozoic. XX. TATARAM. 594p.. Columbus: Charles E. TAZIEFF. fotogr. Frederick K. Paris: Presses Universitaires de France. TAZIEFF./: Bell & Howell. 498p. 131p. New York. TELFORD. TATARAM. B-U 1519. Leitch and Erwin Scheibner. Toronto. Cambridge. B-U 7 1524. L. tab. Niţă. 1989. Terrane accretion and orogenic belts.: fig.. 1984. 2nd ed. B-U 9A 146 . B-U9. Don H. Ed.

Bucureşti: Edit.. Phase equilibria in metamorphic rocks: thermodynamic back-ground and petrological applications. WINDLEY. XII. New York /etc. Claudio. 138p... SENGBUSH. B-U. B-U 9A 147 . Basingstone: Macmillan. WILL. il. WHITE. New York: A Dowden & Culver Book.. tab.: fig. ZEGHERU. Peter J. B-U 1529. Mineral resources a world review. il. Amsterdam: Geophysical Press. 348p.. ZIJLSTRA.: graf. XV. XII. h. Publié sous la dir. London. 1995. 1989. Berlin. Peter J. B-U 1532./: Cambridge University Press. VERSCHUUR. John A. New Ro-chelle /etc. Traité d’informatique géologique. New York: John Wiley & Sons./: Longman. Mihail. Brian F. B-U 9A 1533. WILLIAMS. 1972. 212p. graf.: fig.1527. XVI. 1979. 1st published. /Delft: s. B-U 1537. 1987. Heidelberg. de Pierre Laffitte. 1984. Dirk Jacob. SMITH. 385p. L. graf. Surface-related multiple elimination. B-U 1530. 1991. tab. 368p. Paris: Masson & Cie. 293p. The frozen earth: fundamentals of geocryology. B-U 1531. 322p.: fig. London /etc. tab. Ştiinţifică şi Enciclopedică. X. B-U 1535. New York...: fig. R. The surface of the Earth: an introduction to geotechnical science. 624p. London: Chapman and Hall. 1998. an inversion approach.: fig. XII. tab. h. graf. London. Thomas M../: Springer. Nicolae. James Edward.. B-U 1534.. B-U 1536. 1982. B-U 1528. Production seismology. Hans. XIV. graf. VITA-FINZI.n. WOLFE.. Berlin /etc. WILLIAMS. The evolving con-tinents. The sedimentology of chalk Hans Zijlstra./: Springer. Michael W. Introducere în teledetecţie.: il. ALBOTA./.. 1977..: graf. 196p. 1973. XVIII. 306p.: fig. 229p. Recent earth history. Cambridge.

B-U 9A 1547.1. D. Ştiin-ţifică şi Enciclopedică. PATRU-LIUS. Reitzels Forlag. h. M. h. B-U. Geologic. XIV. B-U 9A 148 . 1984. La Ravoire: GAP. tab. Alecu. 1975. tab. South-west Greenland. Tehnică. Vol. BONDESEN. B-U. Kobenhavn: C. B-U9 1545.: pl. 1976. Cutremurele de pământ din România.: fig. 1995. Mattick and János Kokai. BANDRABUR. Exploatarea zăcă-mintelor din România. Rezervaţii naturale geologice din România. Basin analysis in petroleum exploration: a case study from the Békés basin.. Hungary. BLEAHU. MARINESCU. Erling.: fig. MOCANU. BLEAHU. Tehnică. fotogr.1. Philippe. Teleky. Geologia câmpiei dunărene dintre Jiu şi Olt. Aca-demiei Române. 210p. Robert E. 1980. 448p.: pl. Bucureşti: Inst. 1984. la Chartreuse et le Vercors (France). h. Florian. 330p.D. 107p. B-U 1544. B-U 9 1541.. The structure of the Apuseni Mon-tains. B-U 1542.: fig. 495p. 1961. Ed. ALMĂŞAN.: il. AUDRA. 1994. Bucureşti: Edit. Bucharest: Published by the Institute of Geology and Geophysics. 260p.2. Tehnică. B-U 9A 1540. fig.: fig. M. B-U 9A 1543. The stratigraphy and deformation of the precambrian rocks of the Graenseland area.3. AIRINEI. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit..: fig. Studies for seismic zonation of the San Francisco Bay region. BORCHERDT.. Ştefan. Vol. 280p. h. BÂGU.2 Regionale 1538. Vol. ATANASIU... Marcian D... Geologia Moldovei: stratigrafie şi consideraţii economice. R. Dordrecht /etc. B-U 1548./: Kluwer Aca-demic Publishers. LUPU.. 102p. by Paul G. 147p.. 1981. 296p.. Vladimir. B-U 1539. Bucureşti: Edit. tab. BRĂDESCU. Ion. B-U 7A 1546.. l’Ile de Créieeu. Gheorghe. 196p..: fig. Radiografia geofizică a subsolului României. 1-2.: h. Bujor... sch. Bucureşti: Edit. 1970. Washington: United States Government Printing Office.: tab. 1971. Karsts alpins: genèse des grands réseaux souterraines: exem-ples le Tenengebirge /Autriche/. A. tab. Todiriţă. 231p.

: fig. 214p. Bucu-reşti: Inst. Milano: Unicopli. B-U. tab. DICEA. fotogr..1549. Mauro. The Carpathian foothills marginal zone: man and environment = Próg pogórza Karpackiego: czlowiek i srodowiski. Tr. 190p. Roddick. Peşterile României: potenţial turistic. 1970. Academiei Ro-mâne. Cluj-Napoca: Dacia. Gr..: fig.. B-U 1553. 1974.: il. fig. Paleosols and vetusols in the Central Po plain (Northern Italy): a study in Quaternary geology and soil development. Pompei. B-U 1551. /De/ I. ICHIM. CREMASCHI.. COCEAN. Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University. 240p. 264p. B-U 9 1550. Circum Pacific plutonic terrares. Cutremurul de pământ din România de la 4 martie 1977. graf. B-U 1552. graf.: tab. B-U. Geologia depresiunii Transilvaniei: /monografie/. Vasile. Ed.. Coord. Bucureşti: Edit. M. B-U9 1558. I.: il.. Câmpia Crişurilor. Ed. 1995. Gh. Academiei Române.: h. tab. by J. The gravettian in the east of the Roumanian Carpathians. h. Oprea. Munţii Apuseni: procese şi forme carstice. Va-leriu Cristescu şi Ion Cornea. h. 256p. COCEAN. B-U 9 1556. 1989. Formaţiunile mezo-zoice din zona Reşiţa-Moldova Nouă: (munţii Aninei şi estul Munţilor Locvei). Studiul geologic al re-giunii Voroneţ-Şura mică-Plotoniţa. Boulder. Crişul Repede. B-U. Ţara Beiuşului. Ştefan Bălan. B-U 9A 1555. Iassy: Al.: fig. Cercetări în geografia României.. 1997. BUCUR. CHIRICĂ. Bucureşti: Edit.: fig. Ştiinţifică şi Enciclopedică. il.: h.. by Wojciech Chelmicki. Bucureşti: Edit.. 1977. B-U 9A 1554. 149 . 372p... Ioan I.. Pompei.O. tab. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. Geologic. B-U. P. 1982.. Bucureşti: Aca-demia Română. CIUPAGEA. pl. 163p... Cuza University of Iassy. 2000.: fig. 1987. 1983. PĂUCA.A. 1998. h. VI. 253p. fig. 306p.. B-U 9 1557. B-U 1559. Mahara şi Aurora Posea. 516p. Berindei. tab. D. Pop. 316p. Co: The Geological Society of America.

: fig. 1995.S. B-U 9A 1570.. Luxembourg. Ed. Geological structure and hydrocarbon potential of the Romanian areas. Sudiul geologic al re-giunii Valea Putnei-Giumalău.: il. Boston. tab. B-U. B-U 9A 1567. Belgique. B-U 1564. 1975. B-U 7 1563.. Portu-gal. Adam. Vol. Bucureşti: Edit. Budapest: Akadémiai Kiadó. tab. graf. graf. the Thuringian and Vogtlandian Slate Mountains. Ed. 6 Aufl. Swadley. Ed. Ştefan Airinei. 823p. Ştefănescu. by Robert B.. M. 1995.. 1998.1: France. Academiei Române./. 566p. Southwestern Utah and Northwestern Arizona.. Bucharest: Vergi-liu. Tehnică. Gov. 153p.: il.. Bucureşti: Edit.. 1992. Geologie von Mittel-europa. Print Office. Ed.: pl. Grèce. Ed. XXVI. 632p. 121p. Geologia Munţilor Apuseni. 150 . tab. B-U 1561. Gov. 1987. Radu Ciocârdel. IV.. XXIV.. Fl. il. B-U 9A 1562. 1974. Jougoslavie. B-U. Geologic studies in the Basin and Range-Colorado Plateau Transition in Sout-heastern Nevada. Ed. Vol. DORN.: h. B-U 1568. B-U 7 1566. Dordrecht. Italie.S. Academiei Române. the Carpathians. XI.-in-chief A. B-U. Scott and W. 167p.B-U 9A 1560. M.: fig. Miron Popescu. Geoelectric and geothermal studies: (East-Central Europe. h. Soviet Asia): kapg geophysical monograph. Washington: U. 752p. Flysch deposits from the Hartz. Paris: Dunod.. Bucureşti: Edit.: fig. Geologic.: fig.. /De/ V. London: Kluwer Academic Publishers. 393p. 1-2. 288p. Geologie des pays europénns. Borcos. 1988. by. tab. David Nealey. Stuttgart: Schweizerbart. Publié avec le concours du Comité National Français de Géologie.: il. 228p.. 1995. ERHAN. 606p. B-U 1569. h. Fizica şi structura scoarţei terestre din România. Geological history of the polar oceans: Arctic versus Antarctic. Vol. IV. by Ulrich Bleil and Jörn Thiede. Geologic studies in the Basin and Range-Colorado Plateau transition in south-eastern Nevada.C. 1980. Ianovici. Print Office. Washington: U. Viorel. The Balkans and the Cauca-sus. by M. 1997.: fig. Bleahu… /et al. 275p. h. fig. 1976..: Corneliu Dinu and Victor Mocanu. tab. Maldonado and L. 1976. Bucureşti: Inst. Paul. B-U 1565. southwestern Utah and northwestern Arizona..2: Espagne. h. /De/ Mircea Socolescu.

1988. Pierre. Utah: Dep. Bucureşti: Edit. 433p. Reitzels Forlag. Geologia Moldovei Centrale dintre Siret şi Prut. Gabriel Ovidiu... John. 288p. Vol.A. h. Mihai.. Kobenhavn: C. Edit. Bucureşti: Edit..: il. Universităţii „Al.: h. Vergiliu.: il.: graf. Cuza“. B-U 9A 1572. 1970. 1580. B-U 1573. Defileuri. United Kingdom.1. Lehi F..: il. B-U 9A 1575. B-U 1577. Der Wer-degang Europas: Die Bewegungswmecha-nische Auflösung der Europäischen Tektonik = The Emergence of Europe: Derivation and kinematic resolution of European Tectnonics.. 1989. B-U 9.: pl. chei şi văi de tip canion în România. B-U9 1578. Publ. 180p. Aurel. 1980. 208p. tab. h. HINTZE. with the Comité National Français de Géologie. Provo.. 285p. Ire-land.. B-U 1576. 280p. Dan. SARAIMAN. Eds. 2000. 103p. Iaşi. XXV. Tectonic map of East Greenland: (1:500. Ştiinţifică şi Enciclopedică. HALLER.: fig.. IANCU. 1994. Petrogeneza insulei cristaline Buziaş-Sacoşu Mare: (NV Munţilor Semenic). tab. graf. The Netherlands.B-U 1571. B-U 9. Valentin H. Geologia unităţilor de platforma şi a Orogenului Bucureşti: Edit. GRINEA. Bucharest: Edit. Hans RV Grüninger. B-U 9A Nord-Dobrogean. Geology and tectonics of the Romanian Black Sea shelf and its hydrocarbon poten-tial. I. 202p. B-U 9 1579. GRASU. tab. Const. Of Geology Brigham Joung Uni-versity.. Cuza“. plutonism and volcanism in East Greenland. B-U. B-U. h. IONESI. tab. Switzerland. 117p.: h. Const. GRÜNINGER. R.000): an account of tec-tonism. Federal Republic of Germany. Paris: Dunod: Bordas Graham & Trotman. Universităţii „Al.. 1988. il. B-U 9A 151 . Geologic history of Utah: a field guide to Utah’s rocks. B-U. Corneliu Dinu and Victor Mocanu.: fig. Geology of the European countries. 1994. Vol. Tehnică. Liviu. B-U. JEANRENAUD. I. B-U 7. IV. GRIGORE.1: Austria. 2002. Iaşi: Edit. 1995. Tehnică. in coop. CATANĂ. Vancouver. 146p. B-U 1574.: il. Flisul carpatic: petrografie şi consideraţii economice.

... 1986. tab. Friedr. fig. Munţii Vâlcanului: structura şi evoluţia peisajului. 159p. Peter. POPPE. Bucureşti: Edit. Va-leriu. B-U 7 1586. B-U 9A 1592.: fig. tab. Kobenhavn: Danmarks Geologiske Undersogelse. 128p. B-U 9A 152 . /De/ Marcian Bleahu. 1991. Amsterdam /etc. MÂNDRESCU.: fig. 132p.. h.. IANCU. NIELSEN.T. 424p. I. Karst-Important karst regions of the Northern Hemisphere. Academiei Române. B-U 9A 1588. B-U 1591. Bucureşti: Edit. B-U 9A 1587.: fig. STĂNESCU. h. Tehnică. B-U 7. The PAN-African Belt of Northeast Africa and adjacent areas: tectonic evolution and economic aspects of a Late Proterozoic Orogen. Academiei Române. Cristina. Greiling.. V. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 551p. Gov. B-U. by El-Gaby Samir and Reinhard O. seismograph stations. tab. B-U. B-U 9 1584. Decu. Bucureşti: Edit. h. Structura geologică a teritoriului României.: fig. B-U 1582. Peşteri din România. 416p. 1990. h. Viewe. Stringfield. B-U 9A 1583. Historical survey of U. XIV. B-U 1590. Deep wells in Denmark 1935-1990: lithostratigraphic subdivision. S. Geo-logia României. by M. 1976..: h. B-U.: fig. 1979.. Metalogeneza asociata vulcanismului neogen din nord-vestul Mun-ţilor Oaş. Radu. 648p. MUICA. Braunschweig: Wiesbaden. IONESI. Lars Henrik. Cutremurul: hazard natural major pentru România. Tehnică. fotogr. JAPSEN. MUTIHAC. Zăcămintele de petrol din flisul extern carpatic. Şt. B-U 9 1585.. 1995. 176p. Ed. Printing Office. 1972. Bucureşti: Edit.. JUDE. Washington: U. Ed.. V. Bucharest: Published by the Institute of Geology and Geophysics. B-U. graf. Tehnică. NECULAE./. BERCIA.: h.S. B-U 9 1589. 1988. 1974. Vergiliu: Petrosoft.1581. 214p.: fig... 100p. Bucureşti: Edit. L. Pandele.: il. 1981. fig. 389p. h. Negrea … /et al. B-U.. 369p. NĂSTĂŞEANU. tab.S./: Elsevier Publishing Company. MUTIHAC. B-U 7A. Nicolae. Barbara B. Vasile.. Bucu-reşti: Edit.: h. Herak and V.. Vasile. tab.. The structure of the South Car-patians: (Mehedinţi-Banat Area). h. 2001.: fig. 2000. Bucureşti: Edit.

1593. RUSU, Teodor. Pe urmele apelor subterane: carstul din Munţii Pădurea Craiu-lui. ClujNapoca: Dacia, 1988. 255p.: fig., tab., h. B-U; B-U 9A 1594. SĂNDULESCU, Mircea. Geotectonica României. Bucureşti: Edit. Tehnică, 1984. 336p.: fig., h., sch. B-U 9A 1595. STOICI, Slobodan D. Studiul geological şi petrografic al bazinului superior al Crişului Negru-Băiţa Bihor cu privire specială asupra mineralizaţiei de bor şi a skarnelor magne-ziene. Bucureşti: /s.n./, 1974. 200p.: fig., tab., il. B-U 1596. STOVER, Carl W.; COFFMAN, Jerry L. Seismicity of he United States, 1568-1989 (Revised). Washington: U.S. Gov. Print Office, 1993. V, 418p.: fig., tab., il. B-U 9A 1597. Studies related to the Charleston South Carolina eartquake of 1886 tectonics and seismicity. Ed. by Gregory S. Gohn. Washing-ton: United States Government Printing Office, 1983. 230p.: fig., tab. B-U 9A 1598. SUK, Milos. Geological history of the territory of the Czech Socialist Republic. Pra-gue: Geological Survey, 1984. 400p.: il., h. B-U9 1599. United States mineral ressources. Ed. by Donald A. Brobst and Walden P. Pratt. Washington: United States Government Printing Office, 1973. VIII, 722p.: fig. B-U 9A 1600. Volcanoes of North America: United States and Canada. Ed. by Charles A. Wood and Jürgen Kienle. Cambridge; New York; Port Chester /etc./: Cambridge University Press, 1990. 354p.: fotogr., h. B-U 1601. WEYL, Richard. Geology of Central America. 2nd complet. rev. ed. Berlin; Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1980. VIII, 374p.: h., il. B-U 1.4 Comunicări ştiinţifice 1602. A I-a conferinţă regională de geografie „Cercetări geografice în spaţiul carpato-da-nubian“ = The first regional geography con-ference „Geographical researches in the Car-pathianDanube space“. Coord. vol.: Petru Urdea şi Gheorghe Ianos. Timişoara: Uni-versitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Bologie, Geografie, Catedra de Geografie, 1994. 366p.. fig., h. B-U; B-U 9; B-U 9A
153

1603. A V-a conferinţă naţională a Grupului pentru Studiul Argilelor: volum special. Coord. Lucian Matei. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1992. 214p.: tab., h. B-U; B-U 9; B-U 9A 1604. Abstracts /of/ 28th International Geolo-gical Congress, Washington, July 9-19, 1989. Vol.1-3. /S.l.: s.n./, 1990. Vol.1. 624p.; Vol.2. 767p.; Vol.3. 536p.: fig. B-U 1605. Atti della Conferenza Internationale sulle zone seismiche dell’area Mediterranea, Matera 16-18 nov. 1981 = Acts of the Inter-national Conference on seismic zones in the Mediteranean area, Matera 16-18th nov. 1981. Ed. by G. Palmentola and P. Acquofredda. Matera: Arti Grafiche = Luanthonio, 1984. 390p.: il. B-U 9A 1606. Auroral physics. Ed. by Ching I. Meng. Michael J. Rycroft and Louis A. Frank. Cambridge; New York; Port Chester /etc./: Cambridge University Press, 1991. XX, 463p.: fotogr., fig., graf., fig. B-U 1607. Borehole geophysics for mining and geotechnical applications: proceedings of a symposium held in Toronto, Aug. 1983. Ed. by P.G. Killen. Ottawa: Canadian Govern-ment, 1986. 400p.: fig., graf., tab. B-U; B-U 9A 1608. Brazil gold’91: the economics, geology, geochemistry and genesis of gold deposits: proceedings of the Symposium Brazil Gold’91 Belo Horizonte, 13-17 May 1991. Ed. by E.A. Ladeira. Rotterdam; Brookfield. A.A. Balkema, 1991. XVIII, 823p.: fig., graf., tab. B-U 1609. Carpatho-Balkan Geological Associa-tion. Congress. 12. 1981. Bucharest. Ab-stracts. Carpatho-Balkan Geological Asso-ciation. The 12th Congress, sep.8-13 Bucha-rest. Romania. Bucharest: Published by the Inst. of Geology and Geophysics, 1981. 609p. B-U 9A 1610. Coastal management: proceedings of the Conference organized by the Maritime Engineering Board of the Institution of Civil Engineers and held in Bournemouth on 9-11 May 1989. London: Thomas Telford, 1989. 307p.: fig., graf. B-U 1611. Contributions to the history of geolo-gical mapping: proceedings of the Xth INHIGEO Symposium 16-22 august 1982, Budapest, Hungary. Ed. by E. Dudich. Buda-pest: Akadémiai Kiadó, 1984. 442p.: fig. B-U 1612. Conventional and unconventional world natural gas resources: proceedings of the 5th IIASA Conference on energy resources, June 1980. Ed. by Christian Delahaye and Michel
154

Grenon. Laxemburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1983. X, 543p.: graf., h., tab. B-U 1613. Cretaceous of the western Tethys: pro-ceedings of the 3rd International Cretaceous Symposium. Tübingen, 1987. Ed. by Jost Wiedmann. Stuttgart: E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 1989. 1005p.: sch., fig., h. B-U 1614. Early organic evolution: implications for mineral and energy resources: /pro-ceedings of a conference, held at Maria Laach, Sep. 19-23, 1988/. Ed. by M. Schid-lowski, S. Golubic, M.M. Kimberley. Berlin; Heidelberg; New York /etc./: Springer, 1992. XVIII, 556p.: fig., graf., tab. B-U 1615. Earthquake engineering in Britain: pro-ceedings of a conference organized by the Institution of Civil Engineers and the Society of Earthquake and Civil Engineering Dynamics, held at the University of East Anglia. 18-19 April 1985. London: Thomas Telford, 1985. 388p.: il. B-U 1616. Eutrophication of shallow lakes: mode-ling and management: the lake Balaton case study: proceedings of a workshop organized by the Hungarian Academy of Sciences, IIASA, the Hungarian National Water Autho-rity, and the Hungarian Committee for Applied Systeme Analysis, 29 August-3 Sep-tember 1983, Veszprém. Ed. by L. Somlyódy in collab. with S. Herodek and J. Fischer. Laxemburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1983. X, 367p.. fig., graf. B-U 1617. The evolution of sedimentary basins: proceedings of a Royal Society discussion meeting held on 3 and 4 June 1981. Ed. by Sir Peter Kent, M.H.P. Bott, D.P. McKenzie and C.A. Williams. 1st published. London: The Royal Society, 1982. 338p.. fig., h., pl. B-U 1618. Field measurements in geomechanics: proceedings of the 2nd International Geome-chanics, Kobe 6-9 april, 1987. Ed. by S. Sakurai. Vol. 1-2. Rotterdam: Balcoma, 1988. Vol.1: Fundamentals; Dams and foundations of structures, Soil and rock slopes. 602p.: fig.; Vol.2: Underground openings; Waste disposal problems; Interpretation of field measurement results. 668p.: fig. B-U 9A 1619. Fragmentation, form and flow in frac-tured media: proceedings of the F3 Confe-rence held at Neve Ilan, Israel, 6-9 january, 1986. Ed. by R. Englman, Z. Jaeger. Bristol: Hilger, 1986. XVI, 628p.: fig. B-U 1620. Genetic classification of glacigenic de-posits: final report of the Commission on genesis and lithology of glacial quaternary deposits of the International Union for Qua-ternary
155

Research (INQUA). Ed. by R.P. Goldthwait and C.L. Matsch. Rotterdam: Brookfield. A.A. Balkema, 1989. X, 294p.: il. B-U 1621. Geo-cosmic relations: the earth and its macro-environment: proceedings of the First International Congress on geo-cosmic rela-tions, Amsterdam, 19-22 April 1989. Ed. by G.J.M. Tomassem, W. de Graff, A.A. Knoop. Wageningen. Pudoc, 1990. 364p.: fig., graf., tab. B-U 1622. Geodynamic evolution of sedimentary basins: proceedings of the International Symposyum, 1992. Moskow. Ed. by F. Roure, N. Ellouz, V.S. Shein et I.I. Skvortsov. Paris: Éditions Technip, 1996. XII, 453p.: il. B-U 1623. Geologic evolution of the United States Atlantic margin. Ed. by C. Wylie Poag. New York: Van Nostrand Reinhold, 1985. XIV, 382p.: il. B-U 1624. Geologic studies in Alaska by the U.S. Geological Survey, 1995. Ed. by Julie A. Dumoulin and John E. Gray. Washington: United States Government Printing Office, 1997. VI, 328p.: il. B-U 1625. Geologic studies in Alaska by the U.S. Geological Survey: 1996. Eds.: John E. Gray and J.R. Riehle. Washington: United States Government Printing Office, 1998. V, 200p.: il. B-U 1626. Geological evolution of Antarctica: pro-ceedings of the Fifth International Sympo-sium on Antarctic earts sciences, held at Robinson College, Cambridge, 22-28 Aug. 1987. Ed. by M.R.A. Thomson, J.A. Crame, J.W. Thomson. Cambridge; New York; Port Chester /etc./: Cambridge University Press, 1991. XIV, 722p.. fotogr., fig., h. B-U 1627. La géologie de l’ingénieur appliquée aux traveaux anciens, monuments et sites historiques: préservations et protection: comptes rendus d’un symposium interna-tional, Athènes, 19-23 sep. 1988 = The engineering geology of ancient works, monuments and historical sites = preservation and protection: proceedings of an inter-national symposium. Réd. Paul G. Marinos et George C. Koukis. Vol.1-4. Rotterdam; Brookfield: Balkema, 1988. Vol. 1: Géologie de l’ingénieur et protection des sites histo-riques et des monuments = Engineering geo-logy and the protection of historical sites and monuments. XXIV, 579p.: fig., tab.; Vol. 2: Géologie de l’ingénieur et pierres de construc-tion des monuments; Science de la terre et exploration archéologique = Engineering geology and building stones of historical monuments; Geosciences and archaeological exploration, XII, p.581-1185; fig., tab.; Vol. 3: Tramblement de terre, vibrations et autres risques naturels en relations avec l’étude et la protection des sites historiques; Géologie de l’environment et sites historiques; Géologie de l’ingénieur dans le passé; Session spéciale: l’Acropole d’Athènes = Earthquakes vibrations
156

XIV. Hutton and W. B-U 9 1628. B-U 157 . Garry D.D. XII. tectonics and geophysics: papers presented at the sixth International Gondwana Symposium held at the Institute of Polar Studies. by W.. 1982. Gold’82: the geology. tab. 545p. author index.1839-2312: fig. Ed. Foster. tab. 1984. Bouchez. New York /etc. 1984. A. Schweizer-bart’sche Verlagsbuchhandlung. p. Rotterdam: Balkema.and other hazards in relation to the study and the protection of monuments and historical sites.. sch. by G./: Springer. tab. Environment geology and historical sites. B-U 1630. Berlin. Marjorie Summers…/et al..P.Chat-terjiee. Geology and meallogeny of copper de-posits: proceeding of the Copper Symposium 27th International Geological Congress Moscow. short notes. Ohio. 1993. 1994. D. 1989. Ed. Spéciales. High-pressure researches in geoscience: behaviour and properties of Earth materials at high pressures and temperatures: results of a Priority Program: proceedings of its final Colloquium. Ed. Ed. Special session: The Acropolis of Athens.H. 4: Rapports généraux. 358p. Ed.: il. 1923 Aug. Dor-drecht /etc. New Jersey: Prentice Hall. Friedrich. 499p.: fig. Washington: American Geophysical Union. graf. Ed. by J. special lectures. A. Geostatistics for the next century: an International Forum in honour of Michel David’s contribution to geostatistics.: graf.. tab. Global volcanism: 1975-1985: the First Decade of Reports from the Smithsonian Insitution’s Scientific Event Alert Network. XI.J.. X. 24-28 May 1982. indes des auteurs = General reports. 323p. p. Edit. Stuttgart: E. McKenzie.W..E. XII. Schreyer.1187-1837: fig. XXVIII. graf. 753p./. conférences. articles supplémentaires.D. B-U 1634. 1997. VI. B-U 1632. Engineering geology in the pat. B-U 1629.. 592p.. 1985. Genkin. K. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Columbus. Mont-real. by Lindsay McClelland.: fig. by Roussos Dimitrakopoulos. Naldrett. 657p. 1986.H. Heidelberg. Stephens. VI. N. B-U 1631. B-U 1633.. by R. Vol. 1987. Tom Simkin./: Kluwer Academic.: fig. XXVI. Langer.L.: fig. delayed papers. Granite: from segregation of melt to emplacement fabrics. geochemistry and genesis of gold deposits: proceedings of the Symposium /held at/ University of Zimba-bwe. Gondwana six: structure. tab. notes courtes.

Vol. Vol. 329p. 503p. Christopher Rojahn and Robert V.: fig. h.. 1981. XVIII. International conference on geochro-nology and isotope geology. 1979.. 344p. B-U 1640. B-U 158 . 1981 on the occasion of the 50th anniversary of the Hawkes Bay Earthquake.. tab. 451p. by Brian E. Himalaya: science de la terre: /actes du/ Colloques Internationaux nr.: fig. Ed. Weather Modification and Other Applications held at Iowa State University. 1976. il.. B-U 1643. Sèvre-Paris.: il.268. Ed. 205p. French. 1992. Ames. G. B-U 1636.271. Ed. Large earthquakes in New Zealand anti-cipation.S.: fig.: fig. Talence. Ed.S. Abstracts of the eighth international confe-rence on geochronology.12. Dalrymple and B./: Kluwer Acade-mic. tab. The Last deglactiation: absolute and ra-diocarbon chronologies. Denver: U.D. October 2-6.: h. Genesis and Geotechnic Defini-tions and IGU Comission for Periglacial Stu-dies: Field end Laboratory Experimentation. 1994. B-U 9A 1638. il.1635. reconstruction. tab. Ed. 560p. B-U 1641. Sous la dir.B.. du Centre National de la Recherche Scientifique. VI.. Berkley. 1978. New York. cosmochronology and isotope geology. Wallace S.p. New Zeeland 31 Jan. Lanphere.A. 1994. Husseiny. USA. tab.-3 Feb. 760p. B-U 9 1637. il. 310p. 7-10 decembrie. 1982. by M. Wellington the Royal Society of the New Zealand. XX. tab. Hwang. Berlin /etc.. 24-28 mai 1977. by A.. fotogr. Pro-ceeding of a conference held at Napier. Iceberg utilization: proceedings of the First International Conference and Workshops on Iceberg Utilization for Fresh Water Pro-duction.504-898: il.2. B-U 9A 1639. Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scienti-fique. Government Prin-ting Office. Iowa./: Springer. Introduction Carl E.. Johnson.: fig. de Denise Sonneville-Bordes. Hugh M. Dordrecht /etc. fig. Mustafa Erdik and Christina N. Washington: U. XIV.. tab. 1987.Turrin.1. precaution..8. by Edouard Bard. 1977. h. The Imperial Valley California Earth-quake of October 15.. 384p. Vol. Tucker.A. 1994.. Oxford: Pergamon Press. Sharps. by Márton Pecsi. Toronto. Loess and periglacial phenomena: Sim-posium of the INQUA Comission on loess: Lithology.. Broecker. Issues in urban earthquake risk. B-U 9A 1642. Geological Survey. La fin des temps glaciaires en Europe: chronostratigraphie et écologie dans cultures du paléolithique final: /actes du/ Colloque In-ternational nr. 1977. Buda-pest: Akadémiai Kiadó.

604p. tab. XVI. Italy. Berlin. Magma transport and storage: based on papers presentes at the symposium on Magma transport and storage from souce to eruption site. 1988. New York /etc.N.. Vol.. h. Vol. Ichikawa. 1991. by T.D. 228p. Ed.1: Numerical techniques and programming. 1989... 566p.Ed. Ed. tab. Spain between 1-5 nov. Furkert.2. Lucrările Seminarului geologic „Grigore Cobălcescu“. Cantabria. Loess: its distribution geology and soils: proceedings of an International Symposium on Loess. 265p. Ed. Heidelberg. Iaşi: Universitatea „Al. New York /etc. fig. NATO Scientific Affairs Division. Rotterdam: Balkema. Vol. B-U 1648. Hei-delberg. 1993. 1-5 April 1985.4: Invited lectures.: fig. Franke and K. by D..: il. XVII. Mining applications. by R. VIII. 420p.. 1985. Berlin /etc./: Springer. 1989/. Modelling soil erosion by water: pro-ceedings of the NATO Advanced Research Workshop held at the University of Oxford. Berlin.1311-1728: fig. XVI. Nagoya. Ed. Brisbane /etc. 12-21 Feb. Dallmeyer. New York /etc. VII.: il. IX. Constitutive law of geotechnical materials and interfaces. Kawamoto and Y. New York. IX. Weber. Ryan.. during the 28th International Geological Congress. 654p. by John Board-man and David Favis-Mortlock.: il. 1990. B-U 1646. by Antonio Cendrero.: fig. Ed. 1-4..: fig. Numerical methods in geomechanics: proceedings of the 5th International Confernce on Numerical Methods in Geomechanics. I. B-U 159 . B-U 1645. Vol. Vol. B-U 1651. Vol. IX. 1992.1644.. W. by Michael P. Eden & R./: Wiley. p. VI. by J. p. Tunnels and under-ground openings.. Gerd Lütting. Interpretation of field measurements. 1987. July 22-26.2-3.J. 282p. Cuza“ Iaşi. Planning the use of the earth’s surface: /papers presented at the international Advan-ced Workshop held in Santander. tab. Shukla. tab. 1998. il. Autor index. 1995. New Zealand. graf. B-U 1650. Late papers. july 9-19.657-1037: fig./: Springer. Pre-permian geology of central and Eastern Europe. Soil structure interaction. Flow and consolidation. Vol. IX. Heidelberg. 1991.1731-1929 B-U 1649. Rotterdam: Brookfield: Balkema. 3: Dynamics and earthquake engineering pro-blems. 536p.2: Rock hydraulics. Berlin. Fredrik Ch. B-U 1647. Chichester. p.: sch./: Springer. Earth structures and slopes../: Springer. Prediction of interannual climate va-riations: proceedings of the NATO Advanced Research Workshop held at Trieste.. il. Wolff. held in Washington. 245p.. 1995.3. Ed. Vol. September 11-14. Use of microcompures.

March 18-20. 1982. fig. Proceedings of the 1988 U.. Rondeel. 222p.. Reinier Ritsema. 1985. Proceedings of the minth International symposium on Earth Tides: New York City. Otto J.: fig. V. Proceedings of the national symposium on geodynamics held in Amsterdam. by Gregory S. B-U 9A 1659. Ed. XII. Budapest: Aladémiai Kiadó.S.: tab. Harm E. graf.1652. Schweizerbart’sche Verlagsbuck handlung. B-U 1654. Kuo. Geolo-gical Survey Workshop on the Geology and Geohydrology of the Atlantic Coastal Plain. Denver: U.: fig. Budapest: Akadémiai Kiadó. by Authony M. Orléans: Éditions BRGM. Proceedings of the seventeenth assembly of the European seismological Co-mmission.S. by Roberto Cassinis. Problems of the neogene and quaternary in the carpathian basin: geological and geomorfological studies: contribution to the VIIth Congress of the Regional Committee on Mediteranean Neogene Stratigraphy. Ed. Amsterdam. Principaux résultats scientifiques et techniques: rapport scientifique. B-U. Bureau de recherches géologique et minières. B-U 9 1655. Ettore Majorana Cen-ter.: fig. B-U 7 1660. fig. August 17-22.. XV.. 128p. Erice. 1992. Proceedings from the 2nd annual Con-ference of the European Association of Pe-troleum Geoscientists held in the Bella Centr. Ed. Washington: United States Government Printing Office. tab. Ed. 1993. Budapest. B-U 1653. New York. B-U 1657. 747p. 1984. 168p. XXIV. VII. Progress in geodynamics. Ed. Márton Pécsi. Ed. Gohn. Stuttgart: E. 1975. 1983.: il. 1991. B-U 1656. 1992. Geological Sur-vey Global change Research Forum. Simon. Comp. 245p.. tab. New York: North Holland Publ. London: Plenum Press. Government Printing Office. April 3-4. by Miklós Kretzoi. A. 28 May-1 June 1990. 1995.: fig. 1981. Virginia. 158p. 1983.: h.: fig. 294p. Ed. Herndon. 689p. Proceeding of the U. 1994. Bisztreiesany. by John T. by E. B-U 9A 1658. Copenhagan. B-U 9A 160 . by Graham Borradaile. Problems and methods for lithospheric exploration: proceedings of the School of Applied Geophysics on the Integration of Geological Data .. graf. 1985. 121p.S. 1975. Spencer..

. by A. p. lectures. graf. tab. Washington: American Geophysical Union. Brookfierd: A. Maury. 1989.3: Ge-neral reports..n. 1989. Ed. Sintering ’87: proceedings of the 4th In-ternational Symposium on Science and Technology of Sintering. 1978. 1973.: fig. held in Tokyo. 1990. Paul G.. aug. Vol. 1990. Bari: /s. D. fig.. il. h. B-U 1664. Yoshimura and R. p. Rotterdam. Spry. Ed.. Seismotectonic model of north-eastern Italy: an approach: lavoro presentato all’ International Symposium of „Enginering geo-logy problems in seismic areas“. Paris: Publica-tions de la Sorbonne. Vol. 243p. B-U 9A 1663. Proceedings of pa-pers presented at sessions sponsored by the international Association for Mathematical Geology at the 25th international geological congress in Sydney. Aug.2. Bari 13-19 Aprilie. late papers. Vol. XXXVI. Proterozoic lithospheric evolution: ba-sed on a Symposium entitled: proterozoic crustal dynamic and lithospheric evolution that was held during the special session on the International Lithosphere Programme at the 27th International Geological Congress in Moscow. Sptembrie 1973.: graf. B-U 9A 1669. B-U 9A 1666. 1988. 28-31. Rock at great depth: rock mechanics and rock physics at great depth: proceedings of international symposium. XII.1661. Risque. 1996. addresses. Super-deep continental drilling and deep geophysical sounding: /selected from a series of report delivered in the Soviet Union at Yaroslav/ during the International Seminar „Super161 .2.: graf. 261p. tab. p. 1986. Recent advances in geomathematics..1.. USSR.1. Studii geologice şi metalogenetice în masivul eruptiv Gutâi. Regional metamorphism of ore deposits and genetic implications: proceedings of the 28th International Geology Congress. 1987. Vol. 1989-1990. by Daniel F. 135p. B-U. nature et société: actes du sémi-naire „Delphes I“.1-3. M.. 1986. Kröner.: fig. London: Elsiver Applied Science. pl. 1989. Volum special editat cu ocazia Simpozionului internaţional de vulcanologie.08. Fourmaintraux. on 4-6 November.. Ed.A. Utrecht: Tokyo: VSP. B-U 9A 1667. by V. Vol. 504p. 1975. L...1077-1575: il. 233p. Watanabe. graf.1-2. tab. XXXVI.731-1502: graf. XI. VII. B-U 1662. Merriam.: fig. Edité par Lucien Faugères et Christiane Villain-Gandossi. 1989. Australia. Oxford: Pergamon Press. XII.: fig. 730p. 273p. Ed.. Bucureşti. by Somiya Shimada. Vol. Pan. 1984. il./. Taras Bryndzia. B-U 1665. Vol. Balkema.505-1076. B-U 1668. An international symposium. 9-19 July. 1987. Ed.

Berlin. 1982. E.: fig. Lettere ed Arti. Atlas of deformational and metamorphic rock fabrics. Ed. 1990. Praha: Ustredni Ustav Geologicky. ADAMS. B-U 1670. 1994/. B-U 1676. GUILFORD. 1991. New York: Springer. A.. 1989. fotogr.I. B-U 1673. XIV. Ed. Powell. 1960.: fig.deep drilling and deep geophsical research“. 281p. International Commission on Snow and Ice of the International Association of Hydrological sciences = Atlas des avalanches: classification internationale illustrée des avalanches. Harald Lobitzer. Paris: UNESCO. Fuchs.5 Atlase 1674.. Istituto Veneto di Scienze. I. VIII. Transformazioni del territorio e rete idrica del Veneto: atti della Giornata di studio sul tema „Transfor-mazione dell’uso del suolo e consegnenze sulla rete idrica del veneto“: Venezia. il. 1996. Comission Internationale pour la Neige et la Glace de Associa-tion Internationale de Science Hydrologiques = Atlas de las avalanchas: clasificacion in-ternacional ilustrada de las avalanchas. Dedelean. B-U 1672. graf.: tab. Lucreţia Ghergari. Kristov. Brian Bayly. ed. 1994. Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia: festive vol. Mârza. Variscan metallogeny in the Alpine orogenic belt: /key contribution from the in-ternational conference held in Stará Lesná on September 25-October 2. by Graham J. tab.S. Venezia: Istituto Veneto di Scienze.. 176p. Ye. 464p. 1981.: fotogr. B-U 1. fig. 1988. Ed. 436p.. Kozlovsky. Borradaile. tab. B-U 162 . 104p. Chris McA.: fig. The volcanic tufes from the Transilva-nian basin Romania: symposium Cluj-Napoca. by K. New york /etc. Ed. Avalanche atlas: illustrated international avalanche classification. by Pavol Grecula and Zoltán Németh. 1 dicembre. 23. 1989. Co-mision Internacional de la Nieve y el Hielo de la A. Red. Cluj-Napoca: University of ClujNapoca. Heidelberg. 315p. Bratislava: Mi-neralia Slovaca Corporation../: Springer. 554p. Atlas des roches sédimen-taires. Dagmar Minariková.. Paris /etc. Berlin: Heidelberg. A.: fig. 5-6 Oct. A.: fig. XVI. 1991.. 1990. B-U 1675. M. W.. tab..: fotogr. to the occasion of the 30 years anni-versary of the Agreement between the Federal Government of the Czechoslovak Republik on the principles of cooperation in the field of geology between the Republic Austria and the Czechoslovak Republic from Jan. tab. B-U 1671./: Masson. C. I.. Lettere ed Arti. 268p. MACZENZIE.

/: Masson. 1983. James P. A picture and work atlas: Seismic Ex-pression of structural styles. Neptune City.. PREDEANU. Atlas des roches métamorphiques.D. Vol.. 1992. Paris: Masson. 148p. B-U 1682. Georgeta. Vol.. M. Santana fossils: an illustrated atlas: contributions to IUGS-IGCP project no. Bally. Orleans: BRGM. Tulsa./: T. PICOT. Paris /etc.: fotogr. Stuttgart: Ferdinand Enke Ver-lag. de l’anglais J. Trad. Vol. 1992. Mont-real /etc. TAIRA. HAMBREY. GUILFORD. Stroudsburg: Hutchinson Ross.. B-U 1686.: fig. carbon products. by A.. P. JOHAN. W. C. Berlin /etc. fig. YARDLEY. DONALDSON. ALEAN. the Cretaceous of South America. Vol.: fotogr. W. MACKENZIE. Atlas carbopetrografic: cărbuni. 264p.H.. produse carbonice = Carbopetrographic atlas: coals. XVIII. Cornelia. tab. tab. Maisey. Trad. B-U 1681. B-U 1687.1-3. VIII. SRINIVASAN. W. 1991. 1991.: tab. Academiei Române... PANAITESCU. Neogene planktonic foraminifera: a phylogenetic atlas. 1999. Paris: Masson. fig. 159p. Kitchener. Ed. Photographic atlas of an accretionary prism: geologic structures of the Shimato Balt.. by John G. cocs. 1995.P. 361p. W. de l’anglais par J. Ed. Atlas of ore minerals..W.S.: il. Atlas des roches magmatiques. 441p. în parte color.: il. fig.: tab. B-U. Atlas de pétrographie: minéraux de roches observés en lame mince. Michel. Inc. Glaciers: /atlas/. 265p. Z. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press.2: Tectonics of Extensional Provinces.S. C.. 1992. tab. 163 . fotogr.. ASHI. 211p. 104p.. KENNETT.: il. MACKENZIE. Publications. 208p.. Amsterdam: Elsevier. 124p. 1995. C. B-U 9A 1685.: fotogr. B. coke. B-U 1680. GUILFORD. Japan. Oklahoma: The American Association of Petroleum Geologists. B-U 9 1683.: il în parte color. MACKENZIE.S. 98p. 1983. 1982.: fotogr.F.. BLUME.1: The Layered Earth. BYRNE. VI. Michel. 120p.P./: Springer. Das Relief der Erde: ein Bildatlas. Asahiko.. B-U 9 1684. GUILFORD. Helmut. B-U 1678. Timothy. C. 242.1677.. Michael. tab. Bucureşti: Edit.3: Tectonics of Com-pressional Provinces/Strike Slip Tectonics. 459p.H.S. Juichiro. Jorg.. B-U 1679.

1: Gheorghe Munteanu Murgoci. 1957. Grigore Cobălcescu. 1957-1958. fotogr. Dicţionare 1694. Bucureşti: Edit. h. 515p. 183p. NOVAK. Profesorul Sava Atha-nasiu: îndrumător al geologiei româneşti. B-U 1695.6 Biografii 1688.1-2.. Der Weg zur biogeolo-gie: Johannes Walther (1860-1937): ein Forscherleben im Wandel der deutschen Uni-versität. Complete mineral catalog. 1976. Ilie. HUICĂ. 1992.: il. Vol. KORBEL. B-U 1693. 140p.: portr. Mircea. STANLEX. ONCESCU. French. Cristalografie 2.2: Gregoriu Ştefănescu. B-U 2. Mircea. Vol. Philadelphia: Foote Mineral Company. SEIBOLD. Ilse. 1971. Ion. POPESCU. Geologul Ion Popescu-Voiteşti. Morton H. Bucureşti: Edit. 1909. Ludovic Mrazec.. VIII. Elsevier’s dictionary of minig and mineralogy: in English. W.: fotogr.: fig. B-U 164 . Bucureşti: Societatea pentru răspândirea şti-inţei. 338p. 296p. Milan. Ştiinţifică. B-U9 1689. 80p. 100 de ani de la naştere.1) 1690. FOOTE. B-U 7A(Vol. 1958.B-U 1. Mineralogie. pl. Ion Creangă. Berlin: Springer-Verlag. Ion Popescu-Voiteşti. Sfărâmătorul de stânci.: fotogr. 2001. Vol. 1957. 12th ed.. Kent: Grange Books. B-U. The complete encyclopedia of minerals: descrip-tion of over 600 minerals around the world. German and Italian. Petr./.n. VIII. B-U 9 1691. 32p. 1993. 275p.. B-U 1692.2).1 Enciclopedii. Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă. Târgu Jiu: /s. /Morton Stanley/. Autobiografie. B-U 9 1696. B-U 1(Vol. Figuri de geologi români. Compiled by Angeló Francis Dorian. Amsterdam: Elsevier. 300p. ILIE. 1935. TEOTEOI.M. 197p. N. Matei Drăghicescu.

Bucu-reşti: Edit. tab. B-U 2. Crystallo-graphy. Cristalografie. 359p. Bucu-reşti: Edit. B-U Spracoval Karl Otto 1698. istorii. B-U 6 1704. B-U. BOLGIU. Amsterdam: Elsevier.A. B-U 1703.F. New York: W. Ovidiu. Sost. B-U 7A. Nishinaga. Nishioka. red. Backhaus en Rudolf Lukac. Tehnică. BERBECARU.: G. Bucureşti: Edit. BORCHARDT-OTT. 1962. ALEXANDRU. BERRY. Advances in the understanding of crystal growth mechanisms. Bratislava: Alfa. 472p.2. 1295p..1697. 561p. Brian. Krystalografia: anglicko-nemecko-rusko -slovensky-slovnik.: il. 351p. 512p. graf. XII. 1985.: fig. by T. B-U. B-U 9A 1707. B-U 1700.: fig. Sinicyna. 1977. Freja. X. 1993. fig.: fig. 1974. PÂRVU. Rudarski recnik: srpsko-hrvatski-english-francais-deutsch-russkuu. Beograd: Rudarski Institut. 272p. 1997. determinations. tab.G. 1983. 303p. pl. ANASTASIU. Gogu.2 Tratate. B-U. Tehnică. tab. MASON. 1981. 600p.1 Generale 1702.. Nemecko-russkij geologo-mineralo-giceskij slovar’ = Deutsch-russisches Wör-terbuch für Geologie und Mineralogie. Walter. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Nicolae. Mineralogiceskaja enciklopedija = The enciclopedia of mineralogy. IX. –Ed. 319p. Pod.. Freeman. Ed. B-U 7 1705. B-U 9A 1699. Universităţii din Bucu-reşti. Minerale şi roci sedimentare: determinator.H. Mine-ralogy: concepts. Ştiinţa materialelor: creşterea crista-lelor.. Leningrad: Nedra. 273p. L. 1973. K.: tab. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2003. Horia. 140p... Bucureşti: Edit. 1983. B-U 165 .. Harade… /et al.: fig. tab. 2nd ed. B-U 1706.: fig. 1970. tab. Slippe en E. B-U 9. Fa-cultatea de Geologie –Geografie. B-U. Glavni urednik Nesic Gpjko. B-U. K... description./. studii 2. fig. a 2-a. Minerale şi roci. B-U 9A 1701. B-U 2. J. Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Fiziko-Mate-maticeskoj Literatury. Berlin: Springer-Verlag. Ciceron..

1-11. Cernov şi L. 173p. Vol. 1986.A. Vol. Cristalografia modernă. 1974.: B. 1976.: tab. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. tab. Lucian. 1975.3: Hélium. Paris: Massons. 260p.: graf.. 568p. Vol. Grew and L.: fig. B-U. X. X. Emil.. 351p.. graf. CODARCEA. Mineralogie determinativă. XII. Boron: mineralogy.: fig. 1974. 862p. Vol. Pannetier. B-U 9 1710. 1976.9: Mercure. Simmone. Paris: Dunod.. 1978. Vol. Metodele cristalografiei structurale. B-U 166 .8: Tellure. 275p.1. petrology and geo-chemistry.M..G. 556p. Didactică şi Pedagogică. Colectiv de coord. Vainstein. Complements au nouveau traité de chimie minerale. 142p. Anovitz.7: Sélénium.1: Rubbidium-Césium.. 291p. CAILLÈRE. Bucureşti: Grand. Pacault et G. Mineralogie. X.. 1977. Vol. Vol. 1977. Vol..1708. tab. Emil. Vol.: tab. pétrographie et minéralogie. 166p.: tab. H. fig.10: Technétium-rhé-nium. XVIII. graf. by E.1: Cristalografie. IX. Vol. MATEI. tab. tab.. 1989. XX. 182p. GIUSCA. Minerale rare.11: Thallium. 6e éd. B-U 9 1714.A.. 181p. Les minéraux et les roches: études pratiques de cristallogra-phie. graf. Universităţii Bucureşti.1978.: fig. Bucureşti: Edit. B-U 1713.5: Molybdène. 370p.: fig. Structura atomică a mineralelor. Ed. Vol. B-U 9 1711. tab. CONSTANTINESCU.2: Protactinium. 1977. 351p. 118p.. tab. Paris: Masson. tab. XIII. 316p. A. Vol. tab.. Bucureşti: Edit.. 1999. XII. XII. B-U. Dan. Vol.. Washington: Mineralogical Society of America. B-U 9. Vol.6: Strontium. Vol.. 336p. Stéphane. 1974-1978. Minéralogie des argiles.: fig. CONSTANTINESCU.: graf. 172p. Al. Bucu-reşti: Edit. 1996. tab. MATEI.. B-U 1716. BUTTGENBACH.: fig.: fig.1: Simetria crista-lelor.. 1963.. B-U 1712.: fig. de A. 1996.. 1974.: fig. tab.. HÉNIN. 730p.. 1935.: tab. X. Suhalov. Sous la dir.: fig... 1965. Vol. tab.: graf.. B-U 1709. B-U 9A 1715.K.: fig.1.4: Peroxyde d’hydro-gène et polyoxydes d’hydrogène. Lucian. Bucureşti: Edit. Tehnică.

: il. XII.. 1994. Ed. B-U 9 1723. Part. il. Vol../.457-1065: graf. B-U 1724..J. 1993-1994. XIV. tab. Cristalografie şi mineralogie. B-U 9A 167 . IMREH. Bucureşti: Edit. 1975-1976.. Bucureşti: Edit. Vol. B: Transport and stability.: graf. tab.1: Fundamentals.682-1218: graf. 346p. graf. Bucureşti: Tritonic. Part. Handbook of crystal growth. Didactică şi Peda-gogică. Tehnică.: fig. 803p. Gheorghe. Bucureşti: Edit. XII. MASTACAN. An introduction to crystallography. tab. Part. B-U.: fig. B-U. Part.: fig. STIOPOL.. 1966. Paris. B-U 15 1718. 240p. Vol. Ed. Traité de métallo-génie. VI. B-U 1725. 456p. Part. IANOVICI. 658p.. il. 366p. Emil. p. 1993. il. 1979.1717. 1975. B-U 9 1721. Vol. Virgil.2. A: Thermodynamics and kinetics. B-U 9 1726. fig.: fig.1. Part.: graf. B-U 9 1722. 858p. 828p.1. 312p./: Elsevier. B-U. 1913. B: Growth mechanisms and dynamics. LAUNAY. Iulia. Mi-neralogie.3: Thin films and epitaxy. XIII. 1979. Didactică şi Pedagogică... B-U 9A 1720. 1967. Béranger.. Hurle. fig.419-888: fig.. Al. Ploieşti: /s. p. Jose. Galia Maria. B-U 9. B-U 9 1727. roci.: pl. Bucu-reşti: Edit.. GRUDER. Cristolagrafie. 1-2. Amsterdam /etc.. 1994. B: Growth mechanisms and dynamics. tab. Vol.. LIMA-DE-FARIA. B-U.. MACALET. B-U 9. tab.. G. Cristale. Mineralogie. Vol. 1-2. Berlin: Veb Verlag Technik. p. Part. A: Basic techniques. 1-3. A: Basic techniques. graf. Didactică şi Pedagogică. Structural mineralogy: an introduction. Vol. 442p.. minerale. Louis. 1970. Ştiinţifică.T. Liège: Ch. sch. Part.: tab.659-1322: graf. B-U 1719.2.n. il. by D.. Will. A-B.. Vol.2001. Iosif./: Kluwer. 412p. p. A-B. 1996. 681p. Vol. KISSLING.: fig. VIII. A-B. 422p. 1994. Viorel. Mineralogie..2: Bulk crystal growth.. Part. Bucureşti: Edit. MASTACAN.: fig. MASTA-CAN. a 2-a. Strălucire şi destin: o istorie fascinantă a pietrelor preţi-oase. Vol.: fig.. CONSTANTINESCU. Dordrecht /etc. 1976. KLEBER. Victoria. 363p. B-U.

1977. Bogdan P. 2. überarb. Petroşani: Edit. Mineralogie şi petrografie. Aufl. B-U 6 1734. V. 1996. XIV. 312p. Velde.1728. POPESCU. by B. Gheorghe C.: fig. Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen..: fig. Bucureşti: Edit. POPESCU. Petrologie und Lagerstättenkunde. 227p. 135p. a 2-a. 618p. B-U. 3. B-U 9 1738. mi-neralogie. B-U 9A 1729. B-U 1730. fotogr./. Determinator minera-logic. Pirita sedimentară. 1976. 461p.2: Silicaţi naturali. MATTHES. B-U 1732. B-U 1735. Mineraux et pierres precieuses. 1965./: Springer.: fig. 334p. MATEI. Origin and mineralogy of clays: clays and the environment. Cristalografie. 1960. B-U 9. Berlin: Akedemie Verlag. RAMDOHR. Vol. Focus. Ed. 320p.: il. /De/ D.. Berlin /etc. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Ed. Paul. Vol. B-U 9 1739. Ştiinţifică şi Enciclopedică.: fig. Siegfried. 2001. Becherescu. 1994. PETREUŞ. 1995. Ion. Bucureşti: Edit. rev. Aufl. il. Academiei Române.. Mineralogie: eine Eineführung in die spezielle Mineralogie.. B-U 9 1737. şi compl. Fr. BENEA. POPA. B-U. tab. Principii de cristalo-grafie. ONAC. Bucureşti: Edit. IV. 228p. De la mineral la provincie metalogenetică. Lucian. Mineralogie sistematică. XIX. sch. Ioan. 1968.: il. Cristea. 568p. Marx… /et al. 664p. 1087p.: graf. 4. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de ştiinţă. B-U 1731. Valeria. Universităţii Bucureşti. Ion C.: il. Paris: PML. 2002. B-U 9 1733. Marcel.: il. 1993. Metode fizice în chimia silicaţilor. tab.: tab. 2003. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clu-jană. B-U.. Berlin: Springer-Verlag. B-U. B-U 2. vollst. Didactică şi Pe-dagogică. MUREŞAN. B-U 168 .341p. B-U 1736. Didactică şi Peda-gogică.

1972.1740. WRIGHT... Anca. Mineralogia zăcămin-telor manganifere de la Iacobeni. Facultatea de Geo-logie şi Geofizică. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. h. tab.. geochimic şi genetic al zăcămân-tului polimetalic de la Herja. XXI.. Berlin /etc. 759p. 2nd. 1995. 135p. Studii de mineralogie. B-U 2. B-U 9 1749. B-U 9 1743..: fig. M. SASKOLSKAIA.: il. 1967. B-U 9 1748. Oxford: Oxford University Press. Bucureşti: Edit. 221p. John A. Studii mineralogice şi petrografice în zona exoskarn de la Ocna de Fier (Banat). Bucureşti: Edit. fig.: fig. Cambridge: Cambridge University Press. B-U 1746.P. Bucureşti: Inst.: tab./: Springer. New York. SIROTIN. Gheorghe. Studiul mineralogic. Al.: il. J. 1976.D. graf. 1994. VAINSTHEIN.2 Regionale 1745. Virgil Spulber. 207p. ed. ILINCA. 1992. 1998. tab. graf. fig. VAUGHAN. DOBRESCU. Theoretical geochemistry: applica-tions of quantum mechanics in the earth and mineral sciences. B-U 1747. Academiei Române. 2001. Bucureşti: Uni-versitatea Bucureşti.: fig. Gheorghe Ştefan. Fundamentals of crystals: symmetry and methods of structural crystallography.2. pl. 172p.. 482p. Mihai.: il. 1996.: fig.I. ed. În rom. Cristalochimia subfosărurilor de bismut din provincia bre-natică. I. 2nd. 129p. B-U 169 . Geologic. XIV. B-U 9A 1742. David J. 1981.. Boris K.: fotogr. B-U 1744. BĂLAN.. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. Molecular crystals. Bucureşti: Edit. Academiei Române. 372p. 514p.. TOSSELL. KISSLING. Fizica cristalelor... 124p. B-U 1741. Magmatitele acide slab-potasice din Masivul Sebeş-Cibin (Domeniul Getic) petrologia şi rolul lor în formarea crustei continentale. Petrografie. Ştiinţifică şi Enciclopedică. DAMIAN. pl.

tab. B-U 9 1753. 143p. Bucureşti: Edit.: fig. cu privire specială asupra nodulilor polime-talici. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. ROBU. PETRESCU. Sursa primară şi secundară a aurului între Olt şi Gilort. 1999.: fig. B-U 1754. Mineralogia şi geochimia argilelor aptiene din Dobrogea de Sud.. Mineralogia topografică a României. B-U 2. 171p. Mircea Ionuţ. Abstracts: the 12th Congres Carpatho-Balkan Geological Association. Mineralogia pegma-titelor din cristalinul Gilăului. B-U 1757.: h. Livia. 280p. Iaşi: Corson. SZOBOTKA. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. h.: il. tab. 2002. LĂCĂTUŞU. ROBU... tab. POPESCU. Academiei Române. RĂDULESCU. Studii şi cercetări teoretice şi experimentale asupra corelaţiei între duritatea şi cristalochimia sulfurilor şi sulfosărurilor. B-U 9 1755. SZÖKE. 1981. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. graf. Amalia. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. Valentin Nicolae. 342p. 377p. 1999. Cristalochimia filosili-caţilor magnezieni din ultramafitele Carpa-ţilor Meridionali. graf. 1961. Dan. tab. Ion Nicolae. petrografic. B-U 9 1758. B-U 9 170 . STECLACI. Bucureşti: Edit. Lucia.. B-U 9 1756.: fig.. B-U 9 1751. 2000. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. 1998. mineralogic şi geochimic.: fig. graf.. Bucureşti: Univer-sitatea Bucureşti.1750. 1998. Comunicări ştiinţifice 1759. STUMBEA. 232p.. 241p. Academiei Române..: il. 1966.. h. 187p..: fig. 609p. Radu. Ştefan Andrei. Regiunea Toroiaga-Baia-Borşa: studiu geo-logic. Studiul petrologic şi geochimic al sedimentelor abisale din zona centrală a Oceanului Pacific. IV. Morfologia şi geochimia zirconiului din granitoidele pre-alpine din Carpaţii Meridionali: semnificaţii petrogenetice şi metalogenetice. Radu. Dan. 392p. tab.3. tab.: fig.. 2000. DIMITRESCU. B-U 9 1752. Bucharest: Institute of Geology and Geophysics.

1973. OELSNER. 19-20 February 1996. albume 1764. Comunicări ştiinţifice: congres: 4-19 sep.1760. 975p.: fig. Catalogue of conodonts. Ziegler. Marcian D. Bucureşti: Întrepr.. 1: Mineralogie-Petrografie. 1977.. 575p. 404p. B-U 2. 1977. fig..: il.1. B-U. Vol. Ion. MICLEA. Vol. Ed. 1974. march 18-22./: Bergakademie Freiberg. A molecular view of heterogeneous catalysis: proceedings of the first. 1981. Stuttgart: E. il. 1987. Atlas mineralov rossipei = Atlas of placer minerals = Atlas der Mine-ralien von Seifenlagerstatten = Atlas des mineraux d’alluvium. 2.l. XX.5. by Eric G. TRUCHKOVA. 146p.: h. Atlas der Wichtigsten Mineralparagenesen im Micro-skopischen Bild. 1975. G.. Bruxelles: De Boeck Universite. Vol.. XXXII.2. B-U 9 1765. Weidner. 1-5.. /S. Schweizerbart’sche Verlag-buchandlung.C. 504p. by Alexandra Navrotsky and Donald J. held in Biskee. 346p.: fig. M. 1. Cristalele României. Lindström.M.. Vol. indexuri 1767. Ed. XIV. 1961. Vol. Literatury po Geologii: I Ohrane Nedr. Texas. B-U 9 VI..3. B-U 171 .. Ariz.: pl. 1961. Sweet and W. B-U 1762.: pl..4. 1961. 1998. 212p. 445p. Washington: American Geophysical Union. Vol..1 Cataloage. 309p. 1973-1991. B-U 9 1766. 1963.. Proceedings of the Fifth Lunar Science Conference: Houston. Vol. W. Perovskite: a structure of great interest to geophysics and materials science: proce-edings and papers related to the Chapman Conference on Perovskite.4 Atlase. 1: Mineralogy and petrology. Oct. 56p. Habie O. Moskva: Izd.: fig. 212p. h. Asociaţia Geologică Carpato-Bal-canică.: il. il. Vol. 268p. 29-Nov.A. B-U 9 1761. PALEONTOLOGIE 1. 1991. by Willi Ziegler. Klapper. Vol. Ed.: fotogr. Bucureşti: Sport-Turism. Poligrafică. 1989. Derouane. BLEAHU. KOUKHA-RENKO. Generalităţi 1.. fig. M. Brussels.: il. il.. A. B-U 1763. tab. Francqui Colloquium. XI.: fig. fig.

3 Tratate. VII. Red. fotogr. 262p. WATT. Ed. Cluj-Napoca: /s. C. Washington: U. 63p. M. Microfaciesuri şi mi-crofosile în roci carbonatice. nevertebrate. L. HUBERT. 1998. studii 1. lexicoane 1769. 1989. Government Printing Office./..n. B-U9 1770. B-U 1777. G. 229p. B-U9 1. Iaşi: Edit. Stratigraficheskii slovar’: Verhnii do-kembrii (Sovernaá Evrazia vgraniçah bivsego SSSR). Jean. Flybb and L. B-U7A. Lexion of new formal geo-logic names of the United States 1981-1985. dokembrii = Stratigraphic dictionary of the URSS: Lower. 250p.: pl. Leningrad: Nau-ka.: il. graf. Cuza“. BUCUR. B-U9. B-U9 1775. Edward Wilber.R. PIVETEAU. Jacobs. XXVI. TURCULEŢ. tab.... I. Stratigraficheskii slovar’ SSSR: nizhnij.L. B-U9 1772.3. Index of generic nomes of fossil plants: 1974-1978. 292p. 1985. Marcellin. Les fossiles: éléments de paléontologie. XII. Arthur D. B-U7. red.. III. 1994. 1994. h. B-U15 1. Universităţii „Al. BERRY.L. M... Washing-ton: United States Government Printing Office. V.. Advances in vertebrate paleontology and geochronology.: fig. B-U9 1776. Stratigraficheskii slovar’ USSR: russko-ukrainskii. 125p. Kiev: Naukova Dumka. 392p. BOULE..S. 900p.W. Tokyo: National Science Museum. B-U. tab. Precambrian. MURDOCK. 1935. B-U9 172 . tab. 1991. Ioan I. Raaben.: fig. Paris: Masson. Tomida. B-U9 1773. Ilie. 400p. 1929. 1982. B-U9 1771.E. fig.G. 376p. New York: McGraw-Hill Book Co. Paleontology. by Y.1768. Dicţionar de paleon-tologie: metazoare. LUTTRELL.1 Generale 1774.2 Dicţionare.. istorii. Pod. Moskva: Nauka. Bondarčuka. 1996.

. FILIPESCU. Part. 412p. 1824. fig. des tapirs et des animaux fossiles voisins des tapirs. RIEDEL. Vol.. Didac-tică şi Pedagogică. Genesis on planet earth: the search for life’s beginning. Vol. Bucureşti: Edit. Vol. Ed. CUVIER. il. Hill.2: La description géologique des coucher de environs de Paris. 1163p. Mollusken uit het miscen van winterswijk-Miste: een inven-tarisatie. 1980. 1965.. Justinian. 1821. il. 736p. Platen. Part.. CLAUS.: il. de l’élasmothérium.: il. 404p.1: Les rongeurs. 1823. Part..: pl... il.: fig. Vol.3: Les os fossiles des platières des environs de Paris. B-U 1783.: pl. Demian. OLARU. Micropaleontologia foraminiferelor. XVI.. Vol.: pl. 420p. 828p. 1822. DRAGASTAN. Vol.. Stratigraphy and life history. 67p..1. by A. il. 1980. JANSSEN.. Vol. CADAR.1: Le discours préliminaire et l’histoire des éléphans. BUCUR... pl../: John Wiley & Sons. B-U 1782. 1971. Fossils in the making: vertebrate tapho-namy and paleoecology. Sorin. Part.R. B-U. Edwin H.2. B. KAY. B-U9 1786.: il.1: Tekst. Recherches sur les ossemens fossiles. fig. 508p. Vol.. 340p. 1-2. tab. XV. FUNNELL. 1878-1884. fig. B-U9 1780. 1-2. Cauzele dispariţiei speciilor. 1999.2: Les ossemens de reptiles et le résume général. il. il. Ştiinţifică. B-U9 1784.5./: Yale University Press. les édentés et les mammifères marins. 299p. h.. fig. des sangliers et cochons. C. des chevaux. 542p. Savy. Vol. 1984. Behrenomeyer and A.. X. parmi lesquelles se trouvent les gypses a ossemens. M. G. New York /etc. met beschrijvingen en aibeeldingen van alle aangetroffen soorten. Vol. 1-5. New Haven /etc. Palinologie: cu aplicaţii în geologie.2.2. le Bon. Ovidiu. Presa Universitară Clujană. fig. London: Univ. 232p. fig.: il... B-U7 1779. 648p. Bucureşti: Edit. CLX. of Chicago Press.K. Leo S.. W. B-U9 1781. 1566p. 1984. 512p.5. Elena. B-U9 1787.. Chicago...: fig.. Cambridge: University Press. 452p. 1823.. PETRESCU.M. Vol. 388p. Dufour et E. DAVITASVILI.: pl. Cluj-Napoca: Edit.P. The micropaleontology of oceans.. du daman. COLBERT. Vol. Vol. 1974. fig..1778. B-U9 1785. William.. Amsterdam: Koninklijka Nederlandse Natuu-rhistorische Vereniging. Marshall. A. Paris: Librairie F. h. 1822. D’Ocagne. etc… 1822.4: Les ruminans et les carnassiers fossiles.: pl. 174p.1: L’histoire des rhinocéros. 1884. fig..: il.. Vol. Paris: Chez G.: fig.W. Traité de zoologie. Leonard.2. 1878. IAROSEVICI. Ioan I. 1821-1824. des mastodontes et des hippo-potames fossiles. fig. il.. 173 . DAY.

B-U9 1798. Baudry.: fig. Fauna der vorwelt: reptilien aus dem lithographischen schiefer. B-U9(1989). Hermann.B-U9 1788.. B-U9 1796.. Bucureşti: C. -Idem.2. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grunds-toffindustrue. NISTOR-HANGANU. 1976.: fig. B-U9 1794. GRIGORESCU. 167p. 278p. 400p. B-U9 1793. Protozoa-Mullusca 1. HAIME. Hermann. 1981. 1979. Marioara. Arno Herman. Protozoare. Fauna der vorwelt: saurier aus dem kupferschiefer. 28p. tab. Dan. B-U9 1791. 1989. litograf. Brigitte. MULLER. Fauna der vorwelt: die saurier des muschelkalkes. Dan. Hermann. Paleontologia vertebratelor.: fig. MEYER. Elemente de paleontologie. 1845.: fig. B-U9 1790. 502p. B-U9 1789. Fossilien der Erdgeschichte. Jena. 408p. MILNE-EDWARDS. MEYER.: il. B-U.: fig.: pl.U. Theodor. litogr. Hermann. Monographie des polypiers fossiles des terrains palaeozoïques: précédée d’un tableau général de la classification des polypes. 1-3. 1980.. Paris: Gide et J. Teil. 404p. SU-BARU. 52p. Teil 3: Antropoda 2 – Hemichordata. NEAGU.B. KRUMBIE-GEL. B-U9 1792. Jules. 496p. Teil 2: Mollusca 2 – Antropoda 1. Günter. pl. Frankfurt am Main: Verlag der S. Teil 1. Elisabeta. ORBOCEA. Paleontologie.: tab. B-U9A 1797. MEYER. Schmerber’schen.. 516p.n. Frankfurt am Main: Verlag von Heinrich Keller. 628p. Tehnică. Universităţii din Bucureşti. NEAGU. VEB Gustav Fischer Verlag. M. 1860. Frankfurt am Main: Verlag von Heinrich Keller. Frankfurt am Main: Verlag von Heinrich Keller. Micropaleontologie. MEYER.2: Inverte-braten.: fig.: tab. 558p. Theodor. Fauna der vorwelt: fossile: saeugethiere. Bucureşti: Edit. Bucu-reşti: Tipogr.: pl. Bd. 143p. 1856. Bucureşti: Edit. Lehrbuch der paläozoologie. B-U9 1795. GRIGORESCU. Bd. 1847-1855./. /s.M.: pl. Didactică şi Pe-dagogică. 1983. 748p. Eugenia. 1980.. 174 . KRUMBIEGEL..: fig.. B-U. voegel und reptilien.. pl. Nicolae. MANOLIU..

Alfred Sherwood. Ovidiu. B-U9 1804. Justinian. PETRESCU. 382p. Atlas cu 110 pl. Interpreting the Stratigraphic Record... 409p. p. 1985.P.2.C. B-U9A 1799. Quantitative stratigraphy. J. Emiliano Aguirre. Ph. 896p. New York: W. Schwarzacher. Reidel. W. DRAGASTAN.: il. 396p.. Cluj-Napoca: Dacia. Vol. Helsingfors: Gedruckt bei H. B-U9 1805. Atlas cu 110 pl. Oxford. 472p. B-U9 1803. il. 319p.H. Brower and W..: fig. Plante fosile: introducere în paleobotanică. pl. Lumi geo-logice dispărute. 1966. Atlas cu 100 pl. Paris: Centre national de la recherche scientifique. 1975. 3rd ed. B-U9 1801. 433p.: fig..S. Boston. litograf. il. Paris: UNESCO. F. Amsterdam. Agzerberg. Traité de paléon-tologie végétale ou la flore du monde primi-tive. litograf. 410p. Lancaster /etc. Donald R.: fig. Baillère et Fils. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. By F. B-U9 175 . PROTHERO.B. 759p. Vertebrate Paleontology. Vol. Früs. /S. B-U9 1800./: D. litograf. Dordrecht.. B-U9 1809. 1869.: fig.: fig. NORDMANN. 1990. B-U9 1802. B-U9 1806. 1989. B-U9 1808. B-U. 1975. Sedi-mentation models and quantitative strati-graphy. Justinian. B-U9 1807. 1903-1912. New York: Elsevier.3. Coord. IX. SCHIMPER. 968p. B-U9.. Paleontologia. Vol. Gradstein. 1981.: fig. 1986. Cluj-Napoca: Dacia.l. 744p. 1870-1872. Cicago: The University of Chicago Press.B-U. 1874. Problems actuels de paléontologie: évo-lution des vertébrés..1. Paris: J. Vol. litograf. Freeman & Comp. SCHWARZACHER. 598p.. 1-3. Walther./: Geologium Couventus. Paläon-tologie südrusslands: die fossilen säucethiere. Alexander V. 1869-1874. Palaeontologia universalis.C.: fig. multiplă: pl. PETRESCU. ROMER.M. Seria I-IV. 1856.

1884. 1-3. fig. Vol. 1969.. 1897-1918. 782p.957-1360: h. B-U9 1. pl. Budapest: Akadémiai Kiado. Paris: Librairie F.2. stratigraphie und Paläontologie. La face de la Terre.1361-1724: h. pl. Vol.2 Regionale 1814. 387p. Vol.: fig. Part. 1952. Paris: Masson et Cie. van.1: Les mouve-ments de la croûte extérieure du globe... pl.. Part. B-U9 1816.2.. h. 878p. B-U9 1813. B-U. BALDI. SUESS. p.1. 1-7. 790p.1-3. B-U9 1811. Berkeley. B-U9 1812. pl.. 1897. h.. Leur expansion dans les eaux douces et le milieu marin.531-956: h. pl. 1985.1.1. tab. Part. Vol..4. Vol..1810. Part. Vol. 1952-1969. La conquête de l’air. Vol. 1955. 1063p.. p.. fig. 1952.6: L’origine des Mammifères et les aspects fondamentaux de leur évolution.: fig. Tamás. Vol.: fig. Vol. Vol. David J. VEGH-NEUBRANDT. Publié sous la dir. Part. de Emm. Ed. 835p. 1913. 362p..2: Problemes d’adaptation et de phylogénèse. 1957.5: La sortie des eaux.. L’exubérance de la vie végétative.: fig. XVI. fig. Vol. fig. 1961. 1-2.. Triassische Megalodontaceae entwicklung.1-2. fig.. fig. 1900. XV.4: L’origine de vertébrés. Part.. 1966. XII. Wien: New York: Springer.. 442p.:h... London: Univ. 675p. Les époques de l’Intelligence.: pl. Part.... Traité de paléontologie. graf. of California. B-U9 176 . Vol. Beitrage Stratigraphie und Paläogeo-graphie der mittleren Kreide Zentral Europas: Ergebnisse der Mitteleuropäischen Gruppe im projekt 73/I/58 Mid Cretaceous Events = Coutributions to the stratigraphy and Paleography of the Middle Cretaceous in Central Europe. 1911. ARCHIBALD. XXXI. TIEGHEM... Paris: Armand Colin.1: Les stades inferieurs d’organisation de Règne animal.3. A study of ma-mmalia and geology across the Cretaceous-Tertiary boundary in Garfield Country.. Vol. Vol.2: Les mers. tab. de Jean Piveteau.1. Mollusc fauna of the hungarian Upper Oligocene (Egerian): studies in stratigraphy.. fig. pl.7: Vers la forme humaine.: il... 286p. fig. Savy. Traité de botanique. de Margerie. 511p.: fig.3.2. 1958. Ph.: fig. Montana.: fig. palaeoecology. Sous la dir.3. Le problème biologique de l’homme. tab.: il. Budapest: Akademiei Kiadó.2. fig. 1138p. 1973. fig. XI.: pl.. Part. 1031p.3. Vol. pl. p. 1953. Part. 526p.. 1884-1891. XXXI.. 1902..: fig. Part.: il. Los Angelos. palaeogeo-graphy and systematics..3: Les formes ultimes d’Invertébrés: mor-phologie et évolution. 1891.: il. 1982.. XII. 1113p... Naissance de la Tétrapodie. Kollman. 372p. 1656p. 790p.. fig. 1982. 530p. Part.. 1-4..: fig. Part. B-U9 1815. Schrifteitung Heinz A. 1964. E.

Vol.1: Periode moyenne: Vegetaux. B-U9 1818. Martin A.: fig.. Wyoming. Kenneth D.: fig. Vol.. Distribution and stratigraphic correla-tion of Upper Paleoncene and Lower Eocene fossil mammal and plant localities of the Fort Union. XXXV. les Poissons et les Reptiles. 1994. FONTANNES. Elder and Co. Bucureşti: Edit. Les mollusques plio-cènes de la Vallée du Rhone et du Roussllon. 1-3.. Part. Willwood. B-U9 1825.. des Cepha-lopodes. Washington: United Sta-tes Government Printing Office. Dis-tribution of recent banthic foraminifera of the North American Pacific coast from California to Baja. 977p. 1853. Ioan I. 664p.. Vol.: fig. 1865. 640p. graf. Los caballos fósiles de la Pampa Argentina. Stuttgart: E. 40p. Buenos Aires: La Universidad.: tab. 321p. 65p. des Spongiaires. Ed..: fig. BUZAS. F. Fauna antiqua sivalensis: the fossil zoology of the sewalik hills: in the north of India. Vol. 1868. Part. 1879. Amoniţi cretacici din Dobrogea de Sud. Simons… /et al.. BURMEISTER. B-U 1823. Paris: Georg Libraire. litograf.. DELPECH. Schweizerbart. 1893-1865. Academiei Române. 1986..J. les Coraux.1: Periode Moyenne: atlas. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujană. Washington: Smithsonian Institution Press. 1865-1868. Part. 275p. and Tatman Formations. tab. il.1. Rose. 1866.: pl. 1983.1-2. Françoise.. Libraire. les Insectes. 533p. by Hugh Falconer. Vol. savoir les Mollusques jusqu’aux Reptiles. pl. les Annelides et le commencement des Mollusques. German.2. 1997. CHIRIAC. Ed. Elwyn L.. Les faunes du Paléolithique supérior dans le Sud-Quest de la France. 1860. VIII.1: Ancienne periode: flore de l’ancienne periodice et la faune jusqu’aux Mollusques. 1882. litograf. Paris: Editions de CNRS. 1947-1849.. 214p.. h. S.3: Periode recente. multipl. By Thomas M. 1889.2: Ancienne periode: fauna de l’ancienne periode. Southern Bighorn Basin.. 143p. B-U9 1819. il. 1981. il. Part. London: Published by Smith. les Crustacees. BUCUR. B-U 1824. tab..: fig. Formaţiunile mezo-zoice din zona Reşiţa-Moldova Nouă: Munţii Aninei şi estul Munţilor Locvei.. B-U9 1820. D’EICHWALD. Vol. p. 681p. tab. CULVER.. Savy. Bown.1: Gastéropo-des. Part. Vol.1817. B-U9 1822. 634p. F. 1-2.2: Acéphalés. Lyon. 103p. Part.2: Periode Moyenne: les Mollusques. 453p. 177 . les Radiaires. Mircea. B-U9 1821. 1-2./.: pl. 1879-1882. Lethaea Rossica ou Paleontologie de la Russie. Vol.

Aurelia Bărbu-lescu. B-U9 1829. August. B-U9 1832.1: Petrefacten deutsch-lands der angrenzenden Lander. 1986. 1986. Arionacea..B-U9 1826. (cu explicaţii). B-U9 1833. Dieter Hans. KNOBLOCH. Praha: Ce-hoslovenski Alademie Ved. 411p. Vol. h. B-U9 1827. il. 1996.1: Caracterele generale.1. 77p.2: Abbildungen und Beschreibungen: atlas. Vol. 4. 171p. Vol. h. Les invertébrés du bassin tertiaire du sud-est de la France: atlas. B-U7. 1983. 1990.4: Ordo Stylommatophora: suprafam.V..: tab. Vol.G. GIVULESCU. B-U9 1834. Vol. Vol. 654p. Răzvan. Petrefacta Ger-maniae.. Turbăriile fosile din Terţiarul României. GROSSU./. 564p. Cluj-Napoca: Carpatica. /De/ Ovidiu Dragostan. 1984. Ariophantacea şi Helicacea. 249p. Bucureşti: Litera. Lund. Monographie der Früchte und Samen in der Kreide von Mitteleuropa. 1. 1998. Academiei Ro-mâne. 1997. GOLDFUSS. Bucureşti: Edit. B-U7A. Crişanei şi Maramureşului = The history of the Tertiary fossil forests from Transylva-nia. Lei-cester: Leicester University Press. Zonitacea. Istoria păduri-lor fosile din Terţiarul Transilvaniei. B-U9 1830. MAI. B-U.: fig. Jurasicul şi Cretacicul din Dobrogea Centrală şi de Sud: paleontologie şi stratigra-fie. 172p. B-U. Răzvan. B-U9 178 . 1-2. 221p..2. Cluj-Napoca: Car-patica.n. Vol. (cu explicaţii).. Al. Flora fosilă a miocenului superior de la Chiuzbaia (judeţul Maramureş). Banat. Leipzig: List & Francke. Bucu-reşti: /s. 201p..: fig.: fig.: pl. tab.: pl... istoricul şi biologia gasteropodelor: subclasa Prosobranchia şi Opisthobranchia. B-U9 1831.: il.1-2.239p. GHIVULESCU. Ed. Haworth and W. 1862. pl. Crişana and Maramureş (Româ-nia). 524p. 2 Aufl. Răzvan. Vol.: pl. 46p. 1983-1986.: pl. Banatu-lui. Vol. Erwin. GHIVULESCU. by Elizabeth Y. B-U.: pl. B-U9 1828. fotogr.. Gastropoda Romaniae.: fig. Theodor Neagu şi Ioana Pană. Lake sediments and environmental his-tory: studies in palaeolimnology and palaeoecology in honour of Winifred Tutin.

Keuper and index. B-U9A 1837. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. Contributi alla paleogeografia di Siracusa e del territorio siracusano: (VIII-V sec. 1972. h. Ellen James. 264p. 1981.2. LXXVI. Nishimoto and Y.1: Buntsandstein. B-U9 1842.: tab. Palaeoecologie of the flora in Buntsandstein and Keuper in Triassic of middle Europe. MAFART. B-U9 1843. Mihaela Carmen.937-1582p. 1984. 1981-1984. VII. B-U9 1839. pl. B-U 1838.2: Les Odontocètes (Cetacea.. Central Japan: moluscs. Vol. Mi-zunami: Mizunami Fossil Museum. B-U9 179 .: fig. Venezia: Istituto Veneto di Scienze. tab. tab. il. Paris: Editions A. 1990. Late Quaternary Environments of the Soviet Union. MONOSTORI. Mammalia) du Pliocen inférior du Sud-Sacaco. Luigi.F.: fig. tab. 1996.A. Bucureşti: Edit.1: Deux nouveaux Monachinae (Plocidae. XII..: il. Ed. Tertiary marine pelecypods of California and Baja California: propeamussiidae and pectinide.. TURCULEŢ. 936p. Étude anthropolo-gique de la nécropole de IV-ème – VI-ème siècles.. Shibata. 426p. Roberto. Budapest: Akadémiai Kiado. fig.: pl. Vol. Stuttgard: Fischer.P. Bertrand Yves. MOORE. H. Okumura.: fig. Miklos. A.. MIRISOLA. MELINTE..D. 1-2. 329p. Eocene ostracods from the Dorog basin: Northern Transdanubia. 214p. 1984. London: Longman.. /By/ Y. POLACCO. H. 330p. Paleontologia stratigrafică a României. Les vertébres fossiles de la formation Pisco (Pérou).: fig.: fig. Valichko. Washington: United States Government Printing Office. MADER.C).. 135p. Neculai. B-U 1840. B-U9 1841. Paris: Editions du CNRS. Vol. Itoigawa.: fig. Vol. 150p. Detlef.: pl. 1984. Tehnică. MUIZON. 188p. Biostrati-grafia cretacicului superior din România pe baza nannofosilelor aplicată în flisul din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. B-U. B-U9 1844. Ilie... 114p.1835. Lettere ed Arti. 1982. MACAROVICI.. Vol. Hungary.200p. 1980. 1-2. by A. h. B-U9 1836. Miocene fossils of the Mizunami group. 1996. Mammalia) du Pliocen du Sud-Sacaco. p. Christian de. L’abbaye Saint-Victor de Marseille. Vol. 1985.

p. Ioana.S. 1993. Ulmer-Scholle.M.: h..3: Conifères on acicula-ariées. Cluj: Institutul de Arter Grafice „Ardealul“. Cluj-Napoca: Carpatica. 636p.F. POP. MUŢIU./. B-U 180 .. 1936. Albianul din platforma Moesica: studiul palentologic – stratigrafie. România. pl.: h. Constantin. Evoluţia geo-logico-paleografică a pământului românesc. Ion. 672p. Ro-mânia = Oligogene macro – and microflora from Corneşti-Arghireş. Peryt and D. RASSER.: fig. B-U9 1854. 1873. B-U9 1848. 1875.. Bucureşti: Edit.2: Cy-cadées. 795p.. Aca-demiei Române. Vol. paleoclimates. by P. Emil I..F. p.: fig. PILLER. B-U 1846.. Scholle. 1997.. h. Eds. BARBU. équise-tacées. tab.A. 1873-1891.1995. Vol. 1993.: il.1: Algues. tab. 1994. Vol.. ENACHE. Răzvan. pl. XX.. J.. Vol. Vol. Paleogene of the Eastern Alps. fig. Pre-mesozoic geology in the Alps. Atlas: types proangiospermiques et supplément final. équisétacées. 506p. Werner E. 304p. PANĂ. I. Bucureşti: Universitatea Bucureşti. 1-4.: Atlas: conifères on acicu-lariées. Iustinian.. Á. Macro şi micro-flora oligogenă de la Corneşti-Arghireş. Monografia geologică a Bazinului Petroşani. F. multiplă: pl. POPP. T. 132p. 352p.Michael W. 2001.. Vol. fougères.. ANDREESCU.. 1884. 677p. stra-tigraphy. multiplă: pl. B-U9 1847. B-U. fotogr. 548p. Raumer and F.: fig. p. Ovidiu. 312p.1. Atlas: cycadées. Berlin /etc. Ed. B-U 1853. fougères. Vol.1845. LV. B-U9 1851. B-U9 1849. 216p. Pannonien (Slovonien und Ser-bien).2: Sedimentary ba-sins and economic resources. Radu. p. Paleogeography.. multiplă: pl. Neubauer.n./: Springer. Paris: Masson. POPESCU-VOITEŞTI. Atlas: algues.4: Types pro-angiospermiques et supplément final. 1891.: fig. Berlin /etc. The Permian of Northen Pangea. B-U. GIVULESCU. 212p./: Springer.: fig. B-U7A. il. 1-2. JÁMBOR.: pl. Vol. multiplă: pl. A. PETRESCU. Sous la dir. Fauna de moluşte a depo-zitelor cu ligniţi din Oltenia. 264p. 276p. Paleontologie française: on description des fossiles de la France. Budapest: Akademia Kiadó. Craiova: /s. characées.. B-U 1852. Wien: Ver-lag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. 1981. STEININ-GER. d’un comité spécial.: pl.. 1985. B-U9 1850..

tab. Part. Ed. pl. by Ioan I. 2001. Wien: Osterreichen Akademie der Wissenschaften.: fig..: fig. III. 2002. Vol. Dorothy H.September 5.: il. B-U 7. 221p.1855. Vol. tab. Aptihii din România. Bratislava: Institut Géologique de Dionyz Stúr. fig.. 312p. Vol.. Maria.: fotogr. Neue paläontologische ergebnisse aus dem oberpaläozoikum des Bükkgebirges. Zoltan.524-998p. Ed. Academiei Ro-mâne. Triassic-jurassic riffting: continental breakup and the Origin of the Atlantic Ocean and passive margins. ZALANYI.. TURCULEŢ. Viena. Bucur.: fig. 2001. B-U9 1857. Aspects of creaceous stratigraphy and paleobiogeography: proceedings of the 6th International Cretaceous Symposium. Bryozoaires actuels et fossiles: Articles présentés a la 8e Conférence Internationale sur les Bryozoaires. Ed. 1-2. 178p. Bela. il. Oxford. B-U9 1864. by Warren Mauspeizer. B-U9 1859. Bucureşti: Edit. Joseph.4 Comunicări ştiinţifice 1862. 420p. graf. 1967. Arvin Press. 523p. B-U9 1860. de Grys. by Michael Wagreich. New York: Elsevier. by A.1. B-U 7A 1861.a. The stratigraphy of the British Isles.: /26/f. Microbiostratigraphie du crétacé et du paléogène de la Tunisie septentrionale et orientale. Sorin Filipescu and Emanoil Sasaran. 453p. August 29 ./.:. pl. 1988.: fig. Amsterdam. 1989 = Bryozoa living and fossil: Papers presented at the 8th International 181 . Algae and carbonate platforms in the Western part of Romania: 4th Regional Meeting of IFAA. 2000. /s. 2000. Ilie. B-U. SCHRETER.. Pretoria: Govern-ment Printer. h. 690p. B-U9 1. Cluj-Napoca. TURCULEŢ.: il. Bucureşti: Edit. B-U 1858.. 2004.: fig. Cambridge: University Press. Stratigraphy of South Africa. B-U9 1856. Ed. Paleontologia Triasi-cului transilvan din Rarău. RAYNER.. Budapest: Akadémiai Kiadó.2. 1980. SIDO. 238p.. pl.. SALAJ. Cluj-Napoca: Cluj University Press.1: Li-thostratigraphy of the republic of South Africa. 1974.: tab. Paris. 202p. Romania. tab. Ilie. p. B-U 1863.

Gondwana six: stratigraphy. 1991.A. 2001. 215p. Proceedings of the fourth international workshop in aglutinated foraminifera. B-U9 1869. fig. 1989. by S. 2002. Andrej and G.: il. Pref... 1993. XIV.. S. Sept.Conference on Bryozoa Paris. B-U9 1866.: fig. 601p. Ed. regional meeting – Cluj-Napoca. by M. Japan.: fig. 19-23 Aug. 1985. Research advances in calcareous algae and microbial carbonates: proceedings of the 4th IFAA (International Fossil Algae Associa-tion). by Ioan I.A. tab. Ohio. /3/f. Washington: American Geophysical Union.. Amsterdam. Viera. 492p.. Ion Ioviţ Popescu. Evolutionary biology of Ostracoda: its fundamentals and applications: proceedings of the Ninth International Symposium on Os-tracoda held in Shizuska. Krakow: Grzybowski Foundation. Jean Loup D’Hondt. Ga-sinski. 1983. B-U9 1870. pl. 296p. Ed. 75 years of the Laboratory of Paleonto-logy: symposium 18-19 may 1982: special volum. Bratislava 18th European colloquy on micropaleontology. Excursion-guide Septem-ber 18-20. sedimen-tology and paleontology: papers presented at the sixth International Gondwana Symposium. B-U. tab. fig. 301p. X. B-U 1868. Columbus. Nates: Sociétédes Sciences Naturelles de l’Quest de la France.. Bucur and Sorin Filipescu. Ed. Oxford. Czechoslo-vakia.. by T. Geroh and M.. tab.. Ikeya. McKenzie. 28 July-2 August. Oxford. by Françoise P.: fig. B-U7A. Cluj-Napoca: Cluj Uni-versity Press. by Garry D. 1995. 208p. 1356p. june 22-27.: fig. B-U 182 . 12-19. pl. N. 250p.: fig. 1989. B-U9 1867. Bigey. 1985. Ed. august 29 – september 5./. European Collogny on Micropaleon-tology. Collab. New York: Elsevier. Hanai. Bratislava: Geologishy ústav Dionyza stúra. 1988. 1983. Amsterdam. K. tab. 1984. Ishizaki. Krakow Poland. Ed. 1987. Bucharest: /s. New York: Elsevier. B-U9 1871. 1987. Kaminski. Ed.n. Interrelationships between microorga-nisms and plants in soil: proceedings of an International Symposium Liblioc. B-U 1865.

: pl.F. R./. 1869. COQUAND. Douglas. Guter-sloh: Berstelsmann Club. Pod. Wojters-kiego.. Ed.: h. by Dougal Dixon. Oradea: Edit. B-U9 1875. I. Red. Atlasul lumii pre-istorice. St. Mm. albume 1872. Vladimirovic… /et al. 75p. 1989. Sost. Aquila ’93.: il.B. B-U 1877. Paris: J.1. M. Szweykowskiego i T..: fig. H. 160p. B-U9 1874. Atlas rozmieszczenia roślin zarodni-kowych w Polsce = Atlas of geographical distribution of spore plants in Polands. Seria 3: Porosty (Lichenes) = Lichens (Lichenes). litograf. 31p. Atlas de la société de l’industrie minerale: flore fossile. 30p. Baillière & Fils. Warszawa & Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 224p. PALMER. Leningrad: Nedra. Seria 4: Wątrobowce (Hepaticae) = liverworts (Hepaticae). Étienne: Frédéric Lantz. 328p. B-U7. B-U9 1876. Bogoslovskaja. JEILLER. Wie die Erde entstand: das Wissen Unserer Zeit. Monographie du Genre Ostrea: terrain crétacé: atlas. RENAULT. multiplă: pl. 1980. 2002. B-U9 1873.5 Atlase. V. Y. Seria 3-4.A.P. Atlas harakternyh kompkeksov permsko fauny i flory Urala i Russkoj platformy. B-U 183 . 1888. p.: fotogr. B.: h. 1986. Alekseeva.

: 946. I. Ronald N.: 815 AUSTIN. Constantin: 1085 ALEXANDRESCU. Florian: 1149 ATANASIU.M.: 1331 ANTON.: 1323 ARMSTRONG.E. Ion: 1847 ANDREI.: 388 ALEXE. John L. I. Vasile: 1149 ANTONESCU. 1201. A. M. L. 1704 ANCEL. 1089 BADEA.: 623 ANDREESCU. 1287 ALLEN.: 1814 ARDELEAN.: 1326 ALBAUM.A. 1209. Gh. Juichiro: 1686 ASVADUROV. 1540 ATANASIU. V. H. Zoe: 1222 APOSTOLESCU. Michael: 788. 1290. 1537 ALBULEŢU. Vasile: 144. Victor: 250.: 1605 ADAM. Ahmed: 1082 ALLABY. 324 ALI. Mihai Gheorghe: 1083 ANESTIN.: 654 ALPOPI. Erik: 1086 ARNBERGER.A. Janet: 974 AVEZAC. 259 ATALAY.: 171. S. Cristina: 1247 AMINZADEH. Vasile: 1080 AIRINEI. Victor: 1102 ANDREJ. Mihail Gabriel: 488. Marie-Caroline: 984 AUBOUIN.: 1324 ACQUOFREDDA.: 73 ARMSTRONG. Ştefan: 719.: 1336 BAICAN.: 1277 ATLAS. Felix: 274 ADOCHIŢEI. 1198 BADICA. Nicu I. Nicolae: 523. L. Al. Hacic: 250. 924 ALLESON.: 1674 ADAN.A. Bujor: 1327. 259 ALEXANDRU. Dumitru: 839 ALEXANDRU. Armand D. 524. C. Galina: 32 BAHAT. Léon: 216 ABRAMOVIC. Jorg: 1678 ALEKSEEVA. Jean: 1335 AUDRA. Ailsa: 1287 ALLABY. 412. Dov. J. Lila: 1088.: 1332 ARMSTRONG. M. E.: 1102 ANDREI. Alexandru A.J. Lucian: 388.L. 312 ANASTASIU. Sandu: 1291 APPELO.Indice de nume ABENSOUR. Iuliana: 377 ARMSTEAD. Emiliano: 1800 AGZERBERG.P. A.I. C. 1562 AKRAMKOZAEV. Şerban: 1103 APETREI. Anca: 1247 184 ANGELETTI.: 1394 ALMĂŞAN. 1330. 1539 ALMAZOV. Melvin: 1223 ALBOTA. Ion: 878 ANDRIEŞ.: 1865 ANDRIEŞ. 1538. Christopher H. J.J. 1325. Ira S. Emilia: 946 ANGHEL. Gh. 720.: 25 ANDREICA. A. 943.: 1564 ADAMS.: 679 ALMENDINGER. Lazăr: 1102 BADAUTZA.: 1471 AUBERT. 410. Nigel A.T. V.: 687 ANDERSON. Ion: 1334. Ion: 1085 ANTON. Ana: 1097 AGUIRRE. Const. 485 ARDELEANU. Fred: 1463 AMUNDSEN. C. Ibrahim: 1206 ATANASIU.: 996 BADEA.: 4 B BABADAGLIJ. Mihai: 522 APOSTOL.: 576 APREOTESEI. I. F.: 277 ANGELESCU. Hertha: 1086 ASHI.: 1708 ANSTEY.: 133 ARMAŞ. Ioan: 1474 ALHASID. Victor: 259 ARGHIROPOL. 1130 . P. Ali G. Valeria: 250. 1193 ANIŢEI. 658.: 1260 ANGHEL. E.M. Esdra: 159. Roald: 311. Ion: 945 ALEAN.: 194 ANDERSON. Lidia: 997 ANOVITZ.: 1806 AHMED-ABGI. Philippe: 1541 AUR. Zamfir: 76 ARCHIBALD. Richard L. G. Nicolae: 1281. Horia: 1703 ALEXANDRU.: 1084 ARBORE. 1081. Nicolae: 1102 ADERCA. Liviu: 759 APOSTOLACHE-STOICESCU. 944.: 260 AILINCĂI. 950 BACIUCU.: 1326 BACAINTAN. D. 1329.G. David J. J.: 1872 ALEXANDRESCU.: 1392 ARNBERGER. 487. Jacques: 814 ANDERSON.

: 923 BARTOLOMEW. T. Ion: 1393 BĂRBULESCU. Andrei: 980 BELL.: 1253 BELU.: 1264 BARTHOLOMEW. F. Ignatie O.: 1357 BERGQUIST. Petre: 1200 BARRATT. Charles C. Henri: 489 BAYLY. A. 213 BÂRZOI. Valentin: 949 BĂLĂNESCU.: 1784 BELEAUA.: 652 BENEA. Marcel: 1732 BENJAMEIN ARGUIMBAU. 1544 BÂLDESCU. W.: 1684 BALU. Todiriţă: 1542 BANDULA. R. Asit K. Ion: 1183 BĂCĂUANU. S. 817. Stan: 988 BARKOV. 391 BARBU. P. Don G. Mihail: 5 BĂDESCU. Stephen S. Long: 1306 BEAUJEU-GARNIER. Z.: 1340 BATIZA. Markus: 1339 BATHURST. S. John George: 186 BATEMAN. 1267 BĂLŢESCU. C. Kristina: 985. Dan: 607 BÂGU.: 1503 BÂZÂC. Arpad: 69 BALDI.: 1233 BARDINTZEFF. Nicolae: 709 BEVEN.: 44 BANNISTER.: 693 BIROSALL. Ion: 1343 BERCIA.: 395. 646 BARANOVSKY. 1092.: 94 BARBU. Jacqueline: 816. V. I. Ilie: 841 BĂLAN. Robin G. A.: 194 BALAS. 760 BEACH. Dumitru: 767 BĂLOIU.G. Brian: 979 BELLAN. Giovanni: 582 BIGEY.: 1730 BECK. Ion: 1150 BARBU. H. 1206. Vasile: 497 BĂLTEANU. 1178 BĂCESCU. Aurelia: 1091 BARD. Pilar: 105 BERBECARU. Constantin: 1117 BARBER.: 1341.: 577 BISZTREIESANY.: 1394 . Myron G.: 1269 BERINDEI.: 350 BARON. Jenică: 1196 BĂLAN.: 1587 BERETTA-BEKKER. Keith: 581 BEZBORODOV.J.I. 490. Pavel: 1192 BINDSCHADLER. Vasile: 1097 BÂRGĂOANU.: 707 BARTA. Roger Layman: 1374 BAULIG. Vasile: 391. Françoise P.: 392 BISHOP. D.G. John George: 187 BARTKOWSKI. 986 BEDFORD.: 708. Niculina: 1090 BARBACIORU. Tudor: 1413 BEST. Alina: 831 BÂRSAN. Aurelia: 1832 BĂRBULESCU.: 1338 BATES.S. Carolyn: 974 BAKER-EDE. Brian M.: 1345 BEŞLEAGĂ. Gerald M. Anca: 174 185 BĂLTEANU. 1142 BANG-ANDERSEN. 818 BEBOUT. Graham: 45 BATES. Rodey: 518 BATTEN. Wenonah E. E. D. David: 124 BANU. Ion: 1085 BĂCANU. Edward Wilber: 1775 BERRY. Nicolae: 50. Mihai: 1745 BĂLAN.: 631. Constantin: 1342 BECHERESCU. 1554 BERKHOUT. Dodo: 805 BĂTUCĂ. 280 BECKERS. A.: 1864 BINDER. Edouard: 1642 BARDINET. Ovidiu: 1849 BARCO. 1675 BĂCANU. Robert L. E.: 1339. Dan: 950.: 109 BELYAEV.C. Tivadar: 879 BERRY. Lucia: 401 BĂCĂNARU. 1344 BERNAT.: 652 BIDOGLIO.: 571 BERGGREN.: 1705 BERZA.A. Mircea: 1192 BĂNCILĂ.A.A.: 1302 BATH. Jacques-Marie: 1337 BARETS.W. Ştefan: 1558 BĂLĂCEANU.K. Petru: 1103 BALLY. Robert A. Octavian: 1031. A.G.: 1263 BARRY.: 1657 BLACK.: 1242 BARRETT. Neal: 974 BEHRA.C. Gheorghe C. Hanno: 279. Arne: 665 BANKA. S. Ciceron: 1703 BERBELEAC. Emil: 278 BÂNZAR. Paul: 509 BISWAS. Aurel C. Gheorghe: 1386.: 1356 BECA. Ghyorghi: 922 BARTH. Robert F. Erich: 6 BECK. Ion: 1103 BANDRABUR. Philippe: 634 BEHRENOMEYER. A. Atanase: 188.BAIN. L.C. Tamás: 1815 BALINTONI.

: 664 BUT. M.: 1354 BURLACU. Iuliu: 617. O.: 664 BRIAN.: 526 BURDIC.P. Jeni: 1117 BRASSEUR. Herman: 1301 BRAVARD.: 1599 BROECKER. Th. Harland: 1392 BRIDEL. I.L. Kurt: 1353 BUCUR. Paolo: 1141 BÖSTRÖM. Pasquale: 941 BUCHANAN. Carmen: 1054. K.: 1771 BONDESEN. Ştefan: 701 BORRADAILE. Ariadna: 649 BREZEANU. Ovidiu: 1706 BOLOGA.P. Sebastian: 1048. Cristian: 835 BRAN. Gheorghe: 1101 BURMEISTER. Florina: 396. Brian W. 1778. Roger: 29 BRUNHES. Const.M. Paule: 10 BRASSÓI.: 1633 BOUILLET.: 1352. Octavia: 283. Marcu: 648 BOUCHEZ.D.: 1257 BRIEL. M. U. Walter: 1707 BORCHERDT. V.: 498. Emanoil: 285 BUDICA.: 1322 BROUSSE.: 691 BOLOGNA. 1862.: 881 BUCCOMINO. Radu: 1351.: 752 BODNARSKIJ. John: 1647 BODEA. Jean-Paul: 578 BRĂDESCU. T. 1049 BONNET. Gabriel: 1221 BURLACU. Charles E.: 1872 BOJOI. J. Helmut: 1677 BLUNDER. 956 . 1764 BLEIL. Jonathan: 954 BOWN. Gh. 1100. Daniel: 1196 BOGDAN. A.: 1258 BULEANDRA. M.: 95 BORCHARDT-OTT. Raoul: 393 BLASSELLE. Edward: 1305 BULLEN. Réné: 172. William S. 1390 BOTT. Marc: 224 BONNIN. 1817. 1870 BUCUŢA. P.: 650 BRIFFA.: 1151 BUTA. Alexandru S. Thomas A. Ulrich: 1568 BLOUET.: 134 BRUÉ. 952. E.: 1660. Andrei: 1095 BOGDAN. Dan: 1117 BUGA. James: 710 BURT. Dragoş: 410.: 727 BROBST. Valentin: 281 BORDEA. Robert: 1335 BROWER.: 26 BOGDAN.BLACKBURN. Julia: 282 BLAJ. 1675 BOSSI. Sever: 952 BORDEIANU.R. Mihaela: 956 BODEN. 1545.: 431 BROWN. J.S.: 623 BUSH. L.: 184 BRUHNES.G. 820 186 BRAN. Jean: 1476 BOORSTIN.R. Ioan I.: 525 BRÂNZAN. Jean: 821 BRUNET.: 652 BULLARD. J. Daniel J. Constantin: 1099 BUCUR.: 194 BULUGU. Constantin: 1193 BOTEZATU. Giorgio: 866 BOTZAN. 1152. Donald A.: 1548 BORCOS. Al. Valeriu: 1163 BOTEZ. Barry: 1098 BRZEZINSKI.: 1806 BROWN. C. Wallace S. Kurt: 684 BOTEANU. 224 BLATT.H. Denis: 28 BRANT. L. John: 801 BOARDMAN. Marie-Nicolas: 27 BOULE.V. 1565. K. 1546.: 1549.: 938 BONDAR.: 882 BUCHER.: 679 BONDARCUKA.: 1150 BULGAKOV. Vladimir: 1545 BRĂTIANU.C.: 1252 BOUSFIELD. R. German: 1818 BURROUGHS.: 1823 BRAGHINA. Marcian D. Ioan: 1097 BRAND. 1777. Lester R. Nicolae: 1127 BREIER.: 548 BUŞNIŢĂ. 1187 BOGOSLOVSKAJA. 761. Petru: 1204 BURCEA. Ion: 522. Marcellin: 1776 BOURDEAU. Erling: 1547 BONER. 1096 BOLGIU. 1617 BOTTA. 1347. Nela N.: 1093 BLANCHARD. 1056 BUTA.I. W. C. Jacques: 819 BONNET. 1166 BUGA. Graham J. 1348. Valeriu L. David M. Gh. Thomas M.: 1642 BROOKS. Harvey: 1346 BLEAHU. 1591. 1350. W.: 89 BRÂNCUŞ. N.F. Z. P. 1349. I. Charles: 880 BONIFACIU.: 284 BONAPACE. R.: 579 BROWN.: 865 BLUME.: 1565 BORDA. Jean: 96 BRUNT. Martin H.

Valeriu: 1283 CĂDERE. 50. Sergio: 38 CHINNER. C.: 394 BUTLER. M. Simmone: 1710 CAILLEUX. Mihai: 968 CENDRERO. Ronald L.L. J.: 1359 CERNOV. Dan: 962 CĂTANĂ. Sergiu Costel: 961 CATRINA. Gheorghe: 1204 CIOBANU. Angela Adriana: 20 CAYCE.: 797 CHATHAM.: 606 CARDAŞ. Dănuţ: 1042 CĂLINESCU. Ioan: 1419 CIULACHE. Patrice de. Luis Fernando: 822 CHELARU. 151. Gerard: 183 CHERPILLOD.: 33 CHATTERJIEE.: 474 CHAPEL. Giovanni Battista: 499 CATAN-RUSTA. 713. J. N.: 1820 BUZATU.: 1258 CIOBANU. Nicolae C. Mircea: 1224 BUZAS. Adrian F.: 996 CINETI.: 198. Martin A. Mircea: 1819 CHIRICĂ. Harrison: 1225 CIANGA. Elena: 1146 CATRINA. Pavel: 1146 CIOCÂRDEL.: 1489 CARR.: 1634 CHAUDHURI. Hugh Lynn: 1358 CAZACU. 592 CIOBANU. N. Maria: 462 CHORLEY. 957 BYRNE. W. 762 CIUPAGEA. Anne: 806 CHARVET. Radu: 1283. Cayetano-Santos: 528 CASSINIS.: 1454 CHIPURICI. Adrian: 529. Roger H.: 1715 CETĂŢEANU.: 691 CHARNOCK. John: 1284 CHAMBERLIN. David K. Cristian: 1136 CHELARU. Constantin: 1470 CÂNDEA. Vasile: 1551 CHIŢU. Estera: 991 CHELMICKI. Olivier: 928 CAMPBELL. Claude: 398 187 CHALLINOR. Nicoleta: 885 CICIO.: 287. Iulian: 145 CEAUŞU. J.: 348 CLARK. Wellman: 215 CHAMBERS.: 198. Antonio: 1649 CERNESCU. Sterie: 39. Graţian: 410 CIORBARU. I. Şerban: 1048 CIOFLICĂ.: 1226 CHIRIAC. Gérard: 191. 703.: 707 CHURCH. R.: 1360 CHAUPRADE. Helen: 1191 CHARDON. Mauro: 941 CALOIANU.: 1093 CHIRAS. David: 323 BUTNARU.: 651 CIOACĂ. Audrey N. 712. Daniel D. Pop Al. H.: 840 BUZĂ. Emil: 1032 BUTTGENBACH.: 1130 CÂRŢÂNĂ. A. Demian: 1781 CAILLÈRE. Const. R. 1553 CLARK. 1072 CÂRCOTA.: 1709 BUTUC. 192 CHALINE. Wojciech: 1550 CHEMIN. 818 CHALIAND.BUTLAND. Francis Sir: 181 CHIFANE-DRĂGUŞANI.: 74 CARTER. A. Paul: 1285 CHAPIN METZ.: 689 CHARRIER. G. D. 152.: 286 CHILLE. 1509 CĂLIN. Maria: 1095 CĂPĂŢÂNĂ. 408 CALVO. Radu: 1562 CIOCHIA. Adriana: 740 CISMAS. Zenovia: 883 CATANĂ.D. 799. Nicolae: 1146 CHIRA. Aymeric: 796 CHAVES. Veronica: 961 CAVARRA.: 218 CAMPBELL.J.: 359 CLAUER. 711. Nicolae: 39. Andrei: 1097 CARITAT.A.-P. Donald D. H. Constantin: 399 CHIŢU.J. Gilbert J. J. 802 CADAR.: 1286 CARRINGTON.: 1360 . Dumitru T. Gica: 1115 CHIRA.: 1573 CATRINA. 702. Georges: 817. Isabelle: 985 CHENUET. 203 CHARLIER. S.J. Gh. Michael J. André: 30 CHICHESTER. Claude: 800. Victor: 1255 CIOCULESCU. Petrică: 1196 BUZA. Melinda: 396. 884.: 105 CAMBESSÉDES. V. 203 CHARLIER. Andre: 1355 CALAMANDREI. Mircea: 388. Janette I. Ion: 1117 CHABOT. Véronique de: 1057 CHARLIER-VANDERSCHRAEGE.D. Roberto: 1653 CASTIGLIONI. Bill: 1362 CASCOS MARANA. Timothy: 1686 C CABANNE.

Jean: 1267 CONSTANTINESCU.: 170 DARBY. Constantin: 1157 CUCU.: 1298 CODARCEA. le Bon. Nicolae: 425 COSTACHE. Joze: 1024 CURTIS. C. P.M.J. Françoise: 1441 COPPOLA.: 1596 COJAN. I. 260. Vasile S. 1392 CRAME.: 1822 D'HONDT. 324. 1711 COFFMAN. 1074. Paul: 823 CLAY. Mauro: 1557 CRETAN. Constantin: 520 COSMOIU. Isabelle: 1365 COJOCARU. Gregoire: 402 DANNISON.CLAUS. 1714. 888. Julius: 1313 DAVIES. Octavian: 1316 COBĂLCESCU.: 886 COLE. 296. E. 315.: 11. I. 968. Daniel: 290 CONSOLE. Petre V. Pasquale: 104 COQUAND. John W.D.: 1261 COULOMB. 320 COX. Valeriu: 1558 CRITCHFIELD. Yves: 1057 COURBON.B. A. H. 532. Clarence S. Jerry L.A. L. P.: 1515 .P. G. 929. David G. D. 653.H. 346 COMĂNESCU. Jacques Yves: 319. 291. Jean Loup: 1864 D'OCAGNE. R. H. Maţian: 766 COUGHTREY.: 1730 CRISTESCU. 530 CONEA.M. 1556 COCIOABĂ. Berardo: 104 CORMOS. 1111 COTRAU. Dragoş: 967 CUVIER. John P.F. Grigore: 1689 COBURN. 825 COLE. 410. Andrew: 1364 COCEAN.325. 1555.: 1780 D D'EICHWALD. V. W.: 1408 COSGROVE.: 105 CUCU. Hedda: 949 CRISTEA.: 1221 DAGLIS.: 1638 DAMIAN. Ştefan: 1149 COCIOC.: 352. Iosif: 1131 CUADRAT.P.: 1263 CUSIAC. Hywell: 1207 DAVIES.: 786 DALLMEYER. Ion: 400 CONNER.D. 827. 843. Iurie: 79 COLLIN. Emilian: 1113 CRISTEA. 317. Jean-Paul: 413 188 COUSTEAU. Jean: 337 COOKE. Laura: 349. 332.: 824. Ronald Urwick: 500 COPPENS. Ion: 1558 CORNEL.: 1455 DARBY. 1212 COLUMB. S. 840. Budai: 1018 CSERNATONI.: 1361 CLICHICI. Alexandru: 1276. Paul: 1124 COCKS.: 727 DAVIS. Allan: 1369. 533.W. 97. J. Ruth Martin: 189 COLESNIC. Gheorghe Ştefan: 1746 DANESCO. 531.: 1651 DALRYMPLE.V. 1110. 826. William: 1782 DAYE. T.: 460 CRISTESCU. Christofor: 288. M. 1114 CUKOVSKIJ. W.: 1779 CLAVAL. Richard A. 277 COOKE.: 1780 DAESCU.: 1820 CUNNINGHAM. Jr.: 1626 CRAMER. Catherine: 1107 CORDONEANU. Emil: 1713. Pierre: 293 DE BLIJ. Ed. Silviu: 799 COSTEA. Pompei: 1073. Nicolae: 749 CRISTEA. Ion: 1370 CRISTEA. Rodolfo: 1376 CONSTANTIN. 166.: 1394 DARBY. 829. Stanca: 1112 CONSTANTINESCU. Leo S.: 1227 CURK. C. Howard J. Ion: 1291 COTEŢ.: 1481 COSMA. 853 DE PAOR.: 1787 COLE. Gerald: 848 DASCH. 307.: 1211. John M. Remus: 871. C.: 1874 COQUERY-VIDROVITCH.R.: 1781 DAY. Pompei: 1094 CREMASCHI.: 781 CRĂCIUN. V. Edwin H. G. 300.J. L. Tatiana: 48 COOK. Dina: 1315 CORRENS. J. Traian: 1367 CONSTANTINOV. E. Nicolae: 1108 CORI. 887.: 1363 DAVIS.: 716 CSABA.: 227 DARKENWALD GORDON. C. Jean: 1526 COUPRIE. Harm J.: 401. Victor: 1180 CORNEA. Stanley: 1372 DAVITASVILI. Tr. 1719 CONSTANTINESCU. Nikolai: 292 CULVER. J. Aurel: 1109 COSTACHE. James: 290. 917 CREŢU. Declan G.: 1106 COLBERT.

DEACON, G.E.R.: 699 DEARMAN, W.R.: 1383 DEBELMAS, Jacques: 1373 DEBESSE, Marie-Louise: 828 DECEI, Paul: 1075 DECROLY, Jean-Michel: 930 DECU, V.: 1591 DEDELEAN, I.: 1673 DEDIU, Liviu-Iulian: 981 DEEPAK, Adarsh: 1249 DEFFON-TAINES, Pierre: 1422 DEFFONTAINES, Pierre: 115 DEGERS, Egon T.: 647 DELAHAYE, Christian: 1612 DELAMARRE, M. Jean-Bruhnes: 115, 1422 DELANY, F. M.: 516 DELCAMBRE: 705 DELEBECQUE, Jacques: 294 DELIN, G.N.: 654 DELPECH, Françoise: 1821 DEMANGEON, Albert: 31, 830 DEMANGEOT, Jean: 353, 1228 DEMAY, François: 204 DEMETER, Traian: 98, 763 DEMIS, Michel M.: 681 DENNIS, J.G.: 1306 DEREV, Iura: 341 DEROUANE, Eric G.: 1761 DERRUAU, M.: 501 DÉSALMAND, Françoise: 1254 DESBOIS, Michel: 1254 DESBRANDES, Robert: 1300 DESCOLA, Jean: 295 DETLEFSEN, Jörgen: 1002 DIACONU, Const.: 672, 679 DICEA, Oprea: 1559 DIEMINGER, W.: 753 DIMITRAKOPOULOS, Roussos: 1629 DIMITRESCU, Radu: 1753 DIMOV, Leonid: 169 DINELEY, David: 1293 DINU, Corneliu: 1464, 1569, 1571 DINU, Mihaela: 534 DISSESCU, C.A.: 718 DIXON, Dougal: 1877 DOBBY, E.G.H.: 354 DOBRESCU, Anca: 1747 DOBRESCU, Paul: 831, 881 DOLLFUS, Jean: 889 DOMENICO, Patrick A.: 584 DOMENY DE RIENZI, Grégoire L.: 36 DOMRÖS, Manfred: 714 DONALDSON, C.H.: 1680 DONDUS, Hansjörg: 535 DONISA, Ioan: 99, 490, 536 DOORN-KAMP, John Charles: 500 189

DOR-NER, Zvi: 296 DORIAN, Angeló Francis: 1694 DORN, Paul: 1560 DOTT, Robert H.: 1374 DOUGUÉDROIT, Annick: 714 DOZIER, Jeff: 367 DRAGASTAN, Ovidiu: 1783, 1803 DRAGOMIR, Basarab-Petru: 1375 DRAGOMIR, Vasile: 1204 DRAGOMIRESCU, Laura: 341 DRAGOMIRESCU,Şerban: 383, 487, 1198 DRAGOSTAN, Ovidiu: 1832 DRAGOTESCU, Marcel: 1157 DRĂGAN, Iosif Constantin: 719, 720 DRĂGHICEANU, Mathei M.: 297 DRĂGHICEANU, Virgiliu N.: 297 DRĂGHICESCU, Matei: 1689 DRĂGHICI, Ion: 721 DRON, Ion: 37 DRUMMOND, Dorothy W.: 832 DRUMMOND, Robert R.: 832 DUBOIS, Marcel: 833, 834 DUCA, Gh.: 688 DUCK, R.W.: 508 DUDICH, E.: 1611 DUFFY, Cameron: 979 DUFOUR, G.: 1780 DUMA, Didi: 607 DUMBRĂVEANU, Daniela: 655 DUMITRACHE, Liliana: 836 DUMITRESCU, Elena: 702 DUMITRESCU, Marin: 1038 DUMITRIU, Cristina: 356 DUMITRU, Alexandru: 653 DUMITRU, G. I.: 64 DUMOULIN, Julie A.: 1624 DUNĂRE, Nicolae: 1192 DUNCAN, A.: 583 DUNCAN, Fiona: 979 DUPRÉE, Louis: 1118 DUPUIS, Henri: 585 DUROUSSET, Maurice: 28 DUURSMA, E.K.: 571

E
EAGLESON, Peter S.: 586 EAST, Gordon: 100, 146 EASTERBROOK, Don J.: 502 EDEN, D.N.: 1644 EDMONDSON, W.T.: 1246 EDROIU, Nicolae: 956, 1105 EGAN, Victoria: 45 EHRLER, Johann Jakob: 1119

EILERS, Peter H.: 370 EINSELE, Gerhard: 1371, 1378 EISNER, Elmer: 1379 EK-TROISFONTAINES, A.: 203 ELDER, John: 1380 ELIÁS, Michal: 1026 ELLOUZ, N.: 1622 EMANDI, Emil Ioan: 147, 148, 840, 968 EMBLETON-HAMANN, Clifford: 538 EMBLETON, Clifford: 439 EMERY, William J.: 616 ENACHE, Constantin: 1847 ENDERBY, J. E.: 692 ENE, Iulian: 1381, 1466 ENE, Marian: 1078 ENGELHARDT, W.V.: 1382 ENGER, E.D.: 1231 ENGLISH, Paul Ward: 101 ENGLMAN, R.: 1619 ENNIS, Christine A.: 784 EPISCUPESCU, Vasile Ştefan: 587 EPSTEIN, T. Fritz: 1, 2 EPURAN, Gh.: 1120 ERBES, Gerhard: 722 ERDELI, G.: 55 ERDELI, George: 474, 799, 835, 836, 1072, 1078 ERDIK, Mustafa: 1639 EREMEEV, V.N.: 652 EREMIA, Anatol: 48 ERHAN, Alexandru: 1283 ERHAN, Elena: 764 ERHAN, Viorel: 1561 ERICKSON, S.L.: 1229 ERIKOS, A.: 25 EVANS, D.J.A.: 509 EVANS, Daniels D.: 682 EYLES, N.: 1397

F
FAIRBRIDGE, Rhodes W.: 1297 FALCONER, Hugh: 1824 FARLEIGH RICE, W.: 890 FAUGÈRES, Lucien: 1664 FAURE, Gunter: 1385 FAVIS-MORTLOCK, David: 1647 FEBVRE, Lucien: 102 FEIN, Jay S.: 738 FERGUSON, H.L.: 777 FERNANDEZ-ARMESTO, Filipe: 300 FERRAND-MIGNON, Sylvie: 1140 FERRAS, Robert: 29 FESCI, Simona: 957 FETTES, D.J.: 527 FICHELLE, Alfred: 403 190

FICHEUX, Robert: 404 FIERRO-DOMENACH, Alfred: 149 FILIPESCU, Sorin: 1778, 1862, 1870 FILIPOVICI, Robert: 1386 FILLOTI, Dimitrie V.: 493, 495 FINCH, Vernor C.: 355 FINLAYSON, Brian L.: 595 FIRTH, Penelope: 779 FISCHER, Charles A.: 891 FISCHER, J.: 1616 FISCHER, R.P.: 1273 FISHER, Stuart G.: 779 FITZMAURICE, John: 1121 FLETCHER, Raymond C.: 1421 FLOREA, D.: 1221 FLOREA, Mircea N.: 1387, 1393 FLOREA, Miron: 537 FLOREA, Nicolae: 411, 656 FLOREN LOZANO, Luis: 12 FLORIN, John: 392 FLYBB, L.: 1774 FODOR, Ondine: 969 FOLEA, I.: 1377 FONTANNES, F.: 1825 FOOTE, W.M.: 1695 FORTESCUE, John A.C.: 1232 FOSTER, R.P.: 1631 FOUAD, Haggor: 765 FOUCAULT, Alain: 1288 FOUNTAIN, David M.: 1368 FOURMAINTRAUX, D.: 1665 FOX, Edward Whiting: 150 FRADKIN, N.: 103 FRANCHETEAU, J.: 680 FRANCHETEU, Jean: 1476 FRANK, Louis A.: 1606 FRANKE, W.: 1651 FRATU, Ilie: 980 FRATU, Octavian: 980 FRĂSINEANU, Dragoş: 835 FREEMAN, Otis W.: 143, 659 FREJA, K.: 1698 FRENCH, Hugh M.: 509, 1643 FRENCH, John: 509 FREY, Martin: 1353 FRIEDRICH, G.H.: 1628 FRUNDESCU, Dimitrie: 84 FRYER, Patricia: 518 FUCHS, K.: 1669 FÜCHTBAUER, H.: 1382 FULLARD, Harold: 170, 227 FULLARD, Harold M.Sc.: 220 FUNNELL, B.M.: 1785 FURKERT, R.J.: 1644

G

GÁBOS, Lajos: 1301 GALLAGHER, Will: 189 GALLOIS, L.: 106 GALLOUÉDEC, Louis: 223 GAMA, Vasco Da: 302, 305 GAMBLIN, André: 1122 GAMOW, George: 356 GARCIA FERDANDEZ, Jesus D.: 505 GARDNER, Philip: 47 GARLAND, George D.: 1388, 1389 GARNIER, B.J.: 135 GASINSKI, M.A.: 1869 GASKELL, Thomas F.: 1338 GAŞPAR, Emilian: 588, 589 GAT, Joel R.: 615 GAUBATZ, Piper Rae: 892 GAULLE, Pierre de.: 893 GAUQUELIN, Michel: 724 GAVAT, Iulian: 1390 GÂRBACEA, Virgil: 151, 152, 405, 408 GÂSTESCU, Petre: 13, 590, 591, 592, 657, 1123 GEACU, Sorin: 406, 1124, 1148, 1150 GELDART, L.P.: 1524 GENEAU DE LAMARLIERE, Isabelle: 837 GENKIN, A.D.: 1628 GEORGE, Pierre: 34, 35, 842, 896 GEORGESCU, Gh. I.: 302, 303, 304, 305 GEORGESCU, Ioan: 51 GERE, James M.: 1395 GEROH, S.: 1869 GETIS, Arthur: 920 GETIS, Judith: 920 GHENEA, C.: 1442 GHENOVICI, Alexandra: 1088 GHEORGHE, Alexandru: 594 GHEORGHE, Popina: 1112 GHEORGHIU, Constantin: 653 GHEORGHIU, Gh.: 1277 GHERASIM, Cezar C.: 815 GHERASIMOV, I. P.: 438, 901 GHERGARI, Lucreţia: 1673 GHERUCI, Olga C.: 1125 GHIBEDEA, Vasile: 485 GHICA, C.A.: 326, 327 GHINCEA, Mioara: 419 GHINEA, Dan: 85, 86 GHINEA, Eliza: 86 GHIŢĂU, Dumitru: 493, 495 GHIŢULESCU, T.P.: 1377 GHIŢULICA, Maria: 1163 GHIVULESCU, Răzvan: 1827, 1828 GIBLIN-DELVALLET, Béatrice: 895 GIJU, Stela: 725 GINSBURG, Norton: 170 GITTA, Raduly: 1112 GIURCĂNEANU, Claudiu: 108, 306 191

GIUSCA, Dan: 1396, 1716 GIVULESCU, Răzvan: 1829, 1849 GLANGEAUD, François: 1441 GLANTZ, Michael H.: 750 GLASSNER, Martin Ira: 843 GLĂVAN, Vasile: 1076, 1077, 1199, 1200 GLIGA, Paula: 991 GÖBEL, Peter: 53 GOHN, Gregory S.: 1597, 1658 GOIAN, M.: 542 GOLDENBERG, S.: 109, 307 GOLDFUSS, August: 1830 GOLDTHWAIT, R.P.: 1620 GOLUBIC, S.: 1614 GOMEZ, Luis Diego: 1274 GOODWIN, Paul jr.: 1126 GOODY, Richard M.: 726 GORAN, Cristian: 1319 GORDON, Nancy D.: 595 GORE, Al.: 1234 GORINCIOI, Pavel: 1136 GOTZ, G.: 1235 GOUDIE, A.G.: 492 GOUDIE, Andrew: 357, 414 GOUDIE, Andrew S.: 509 GRABAU, W.E.: 503 GRADSTEIN, F.M.: 1806 GRAFF, W. de: 1621 GRASU, Const.: 1573 GRASU, Constantin: 1399, 1470 GRAY, John E.: 1624, 1625 GREAVU-DUNĂRE, S.: 15 GRECU, Florina: 110, 660, 992, 1400 GRECULA, Pavol: 1672 GREENHILL, Basil: 665 GREGORIAN, Eustaţiu: 242 GREGORY, Derek: 845 GREGORY, Kenneth J.: 359, 637 GREILING, Reinhard O.: 1590 GRENON, Michel: 1612 GREW, E.G.: 1708 GRIDAN, Teofil: 1401 GRIFFIN, Paul F.: 33 GRIGORE, Ludovic: 1030, 1060 GRIGORE, Mihai: 506, 507, 513, 539, 908, 994, 1574 GRIGORESCU, D.: 1290 GRIGORESCU, Dan: 1402, 1797, 1798 GRIGORESCU, Ion: 1038 GRIGORESCU, Mihai: 1142 GRIGOROVITZA, Em.: 87 GRIM, Ronald E.: 74 GRIMM, F.: 437 GRINEA, Dan: 1573 GRISPO, Renato: 825 GROSS, Meredith Grant: 596

GROSSA, J.: 1236 GROSSU, Al.V.: 1831 GROSVENOR, Melville Bell: 215 GROU, Pierre: 806 GROZA, Octavian: 819 GRUBB, Hayes F.: 661 GRUDE, Egil Harold: 665 GRUDER, Galia Maria: 1717 GRUESCU, I. S.: 1123, 1128 GRUMĂZESCU, C.: 1128 GRUMĂZESCU, Cornelia: 540 GRUMĂZESCU, Horia: 541, 1129 GRUMEZA, Nicolae: 597 GRÜNINGER, Valentin H.R.: 1575 GRUSINSKI, N.P: 1497 GRYS, A. de: 1858 GUBBINS, David: 1403 GUGIUMAN, Ion: 415, 766, 1130 GUIBERT, Adrien: 54 GUILFORD, C.: 1674, 1680, 1681, 1687 GUNN, John: 1296 GURĂU, Andrei: 1404 GURNELL,Angela M.: 359 GURVICI, I.I.: 1405 GUSTI, D.: 81, 812 GUTT, Walter F.: 1319

H
HAGGETT, Peter: 111, 801 HAIME, Jules: 1794 HALLAM, A.: 1279 HALLER, John: 1576 HALLIDAY, Tony: 982 HAMBLIN, Kenneth W.: 1406, 1407 HAMBREY, Michael: 1678 HAMNETT, Christopher: 801 HANAI, T.: 1866 HANCE, William A.: 416 HANCOCK, Paul: 1293 HANO, Horst: 1002 HANSEN, A. J.: 678 HAOSHENG, ao: 390 HARADE, J.: 1702 HARBAUGH, John W.: 1366 HARDAGE, Bob A.: 1504 HARISAD, Elena: 1127 HARRIS, A.L.: 527 HARRIS, D.Chauncy: 14 HARRIS, De Verle P.: 1304 HARRIS, R. Cole: 153 HARTMANN, G.K.: 753 HATOS, Romulus: 1132 HAVIAR, Stefan: 1026 HAWKES, Donald: 1293 192

HAWORTH, Elizabeth Y.: 1834 HÂNCULOV, A.: 1509 HÂRJOABĂ, Ioan: 112, 152, 358, 490 HEIDE, F.: 1409 HELBIG, Klaus: 1410 HENIA, Latifa: 787 HÉNIN, Stéphane: 1710 HENNESSY, Huw: 970 HENNING, Dieter: 792 HENRY, the Navigator: 344 HEPITES, Ştefan C.: 793 HERA-BUCUR, Ion: 1133 HERAK, M.: 1582 HERBST-RĂDOI, Athena: 964 HERBST, C.: 438, 901 HERITAGE, Andrew: 205, 221 HERODEK, S.: 1616 HERODOT: 460 HERZ, Norman: 1286 HESS, Darrel: 372 HICKMANN, A.L.: 207 HIGHSMITH, Richard M. jr.: 844 HILL, A.P.: 1784 HILLS, Theo L.: 465 HILT, Virgil: 309 HINTZE, Lehi F.: 1577 HOBBS, Bruce E.: 1413 HOBBS, Herbert W.: 310 HOFFMANN, Geerd R.: 778 HOLDOŞ, Ioan: 1184 HOLLAND, Greg. J.: 700, 795 HOLLAND, Heinrich: 598 HOLMES, Arthur: 1414 HOLTON, James R.: 704, 728 HORNET, Nicu: 1134 HORSFIELD, Brenda: 599 HOURANI, Albert: 78 HOWELL, Benjamin F.: 1415 HUBERT, M.L.: 1769 HUDAK, Paul F.: 600 HUDMAN, Lloyd E.: 114 HUGGETT, Richard John: 729 HUICĂ, Ilie: 997, 1688 HUMBERT-DROZ, Annie: 698 HUMBOLDT, Alexander von: 275, 276, 279, 280, 338 HUNTLEY, Brian: 781, 1259 HUQ, S.: 754 HURLBUT, Cornelius S.: 1317 HURLE, D.T.J.: 1718 HURST, S.: 690 HUSOVSKA, L'udmila: 1053 HUSSEIN, Hamza Bindagje: 263 HUSSEINY, A.A.: 1636 HUTCHINGS, Jane: 960 HUTTON, D.H.W.: 1633

713. Ion: 820 ISTVAN. Sever: 1030 JURJICA.: 1866 193 JABERT. Corneliu: 701 IONESCU. Gheorghe: 542. Sheldon: 1423 JULLIEN.: 615 IMREH.: 1169 IOVĂNESCU. Toma: 1084 IOSEP. Mircea: 1689 ILIESCU.: 844 JENYON. Florin: 356 IONESCU. Christòfol Berthomen: 332 JOHAN. 506. 417. P. Masatoshi: 714 JOUNG.: 1619 JAGER. Gabriel Ovidiu: 1578 IANCU.F. Silvia: 1166 IANCU. Radu: 1581 JUDSON. Tr.: 1587 IANITKI. 349. Nicolae: 1137 IONESCU. 1422 JUDE. 1138 IORGA DIN.: 1786 JAPSEN. 113. 731. 449. A. J.: 1421 JOHNSON.D. 543. Gheorghe: 360 IAGARU.: 1866 ILIE. Tim: 1012 JERMAR. 1206 IKEYA. 998 IANCU. Mihai: 264 IONESCU. Mihai: 55. Eugen Mihai: 1370 IONESCU. Carl E. J.: 1853 JANSSEN. 1565. Milan K. Marian: 1417 I J IACOB. 901 IANOŞ.: 1840 IVAN. 419. 846.: 1553 IELENICZ. Ioniţă: 351. 566.: 1419 JEILLER. Timotei: 1103 K KACZMAREK. N.: 1774 JAEGER. Marcos: 318 JIPA. 712. 507 ILIE.: 114 JACOBS. 1047. Pierre: 413 JOLY.: 777 JAKOVLEV. Fernand: 494 JONES. 658. K. L. Virgil: 23. Richard H. Julia A. Gheorghe: 1190 ION.W. V. Gheorghe: 1748 ILINCA. Elena: 1781 ICHIM.: 1637 JOINT. Georges: 1526 JACKSON.A. Mihai vezi IELENICZ. Peter: 1589 JARDEL. 454. 1004. 1078. Dumitru: 1009 ITOIGAWA. 1720 INCZE. Nicolae: 546 JOSHINO. Dorin: 932 IANCU. Viorel: 1456 IORDAN. I. Pierre: 1580 JEFFERY. Ian R. J. Y. Luminiţa: 1208 HWANG. Igor: 847 JELENICZ. Lisebeth: 548 ISTRATE. Jean Pierre: 1011 JEANRENAUD. Marin: 1115 ILINCA. Ilie D. Z. 607. 312 JÁMBOR. Maria: 1167 IOVIŢ POPESCU. Ilie: 1416 IONESCU-DOBROGEANU.A.HUŢAN.L. 962 IMBODEN.: 1213 JOURNAUX. 418. Dan: 1330 JOHAN. Nicoleta: 703.: 795 JOUNG. Dominique: 698 JURCĂ. Liviu: 1579. Aleksandr: 311. Ion: 732 ISHIZAKI. 999. 1586 IONESI.: 1683 JOHNSON.: 602 JIMÉNES DE LA ESPADA. 1000. Clarence Fielden: 848 JONES. Paul: 1291 ISAIA. André: 115. Nicolae: 545. A. Á. Gheorghe: 767 IANCU. 1719 IAROSEVICI. Malcolm K. Marin: 154 IONESCU. Arvid M. Z.: 1420 JEPSON. P.: 438. Ion: 32. Christina N.A.: 727 JOSAN. Peter C.: 1876 JELEN.: 475 IONAC. Corina: 1307 IONESCU. 510. Florentina: 983 IORGA.Florin: 383 IONESI.: 1418 JACOBS. Ion: 410. 1078 IONEL. Mihai JENSEN. R. N. Grandville J. Ioan: 360 IANOVICI.: 678 JONES. 92. 412.: 782 JONES. Andrei: 420 ION. József: 1301. M. Ion: 1871 IRINEVICI. 88. 1096 ICHIM.: 1639 HYMAN. G. 1602 IANOŞ. 1170. Mihai: 301. 83. Dieter M. 544.: 1302 JACKSON. Zdzislaw: 756 .

M. Hsiang-Te: 782 KUO. Cristian: 597 KLETT. Louis: 1723 LAURETI.: 82 LEARMONTH. I.G.: 1869 KANAORI. John: 116 KEATING. Y. 581 KISSLING.: 1324 KNOBLOCH.: 1627 KOZLOVSKY. Dale P. George C.: 1231 KORNPROBST.: 1013 KRECH.: 603 KIDRON. James D. János: 1543 KOMOV. Nicolae: 313 LAUNAY.: 1634 LANPHERE. 361 KAMINSKI.: 1638 LARDY.: 1484 194 KRDUTNER.: 1679 KENT.: 43 KALESNIK.A. H.: 626 KING.: 82 LEARMONTH. 362 LĂCĂTUŞU. Marshall: 1787 KEANE.M.A. George Thomas: 58.I. E.: 1427 KONDRATYEV. M.: 1669 KRÖMMELBEIN. Trenton J.: 189 KATZ. Jan: 1014 LACOSTE. V.: 198 LAMOREAUX. Bernhard: 1429 KUNG. I. Karl: 1412 KRÖNER. James P. Walter: 1139 LEITCH.: 1766 KOUKIS.-G.: 750 KAUFFMAN.L. Octav-George: 90 LEE.: 902 KELLERT. Don L. A. S. B.V. 849 KIENLE. Ernest R. Petr: 1696 KORMELING. A.E.: 1294 KOUKHARENKO.: 1661 KRUMBIEGEL.A.: 743 KLUSIN. 210 KUZ'MENKO.: 1333 KOHLER. R. 1312 KHESIN. Bruce L. Marvin E.M. 1476 LE ROY LADURIE.R. Boris E. R.: 42. Michel: 199 LASCU. S.: 1426 KIBBLEWHITE. Jean-Pierre: 1335 LEIFER. Henry J. William J.L.: 1608 LAFFITTE.J. 1749 KLAPPER.V. I. P. Alick C.A.: 1424 KANASEWICH. Jürgen: 1600 KILLEN.: 140 KOSYGINA. A. Xavier: 613.: 1308. S.M.I. Barbara H.: 1767 KLEBER. G. Vasile: 1431 LE GRAND.: 604 KOKAI. John T.: 1472 KATZ. Peter: 1617 KERGOMARD.: 1669 KOZODEROV. 734 LEAPMAN.S.: 1309 LAHOVARI.G.: 1525 .: 1230 LANG. O'Brien: 1454 KOCKELMAN.KAISER.: 833. Michael J.A. Richard W. David: 1310 LAMBIER. J. Erwin: 1833 KNOOP. Emmanuel: 733.A.: 1229 KIRILLOVA. Barry J. Andrew: 421 LEARMONTH. M. A.R. Lamberto: 1141 LAVASSEUR. Konrad: 118 KRETZOI. Günter: 1788 KUIPERS. 834 KEROHER.: 518 KEITHAHN. K.: 783 KRA.A. George Ioan: 89 LAMBERT. A. Grace C. A.: 1303 KIRKBY. H.: 1614 KIMBLE.: 1278 KWOK. S.J.: 1423 LEHMAN. Ye.T. Émile: 184.A. Al.G.: 1303 KUMMEL.: 1328 L LACIKA.: 752 KALESNIK.: 1425 KASCH.: 1656 KURIAN. G. E. V. Howard E. A.: 509. V.: 1320 KOTLYAKOV. Nancy: 421 LECCA. Gerhard: 686 LANGER. Lucien: 684 LAMBION. W.V.: 1427 KORBEL.E. K.: 1423 KAY.R. Miklós: 1654 KRISTOV. Evan C.: 1398 LE PICHON.: 783 KOPLUS. Brigitte: 1788 KRUMBIEGEL. P. R.: 1607 KIMBERLEY. Cristian: 1430 LASCU. Radu: 1750 LĂZĂRESCU. Phil: 1012 LEET.L. R. T.: 117 KIMMEL.: 1218 KRETSCHMER. B. A. J. Jacques: 1428 KOSTBADE. George H. Max A.: 1721. Michael: 209. Will: 1722 KLEPS. J. Michael: 1015 LEARMONTH.: 1621 KNOX. V. Pierre: 1527 LAGORIO.: 1220 KENNETT.: 571 KULYNDYSEV. Jves: 895 LADEIRA.

663 LOHNERT. I.: 1730 MASCLE. Georges: 1373 MASON. 408. P.: 737 MARSH. 1186 MACALET.: 754 LEONTE.: 1484 LÓPEZ-OCÓN CABRERA. Brian: 1705 MASON. 1434 LUPŞAN.G. Gh.: 423 LYE.: 689 LIU.: 1567 MALTE-BRUN. G. Oliviu: 1156 MARENCHES. 427. Gheorghe: 1050 LUPEI. 1687 MACOVEI. Silvia: 452 LUTGENS. Lucas Joseph: 899 MARIN. R. M. Eugeniu: 1440 MARCU. 1727 MASTACAN. Leoncio: 318 LOROT. Juan: 316. Gheorghe: 314 MADARASZ. 424. Gheorghe: 1143 MARCU.: 690 MARKUS. M.: 1685 MAKFALVI. Marianne: 315 195 MAI.: 370 MAISEY.: 493 MARTON. 1517 LÜTTING. S. Jean: 898 LUCA. A. 452. Abraham: 615 LETEA. M.: 395. 549. Pamela: 1214 MASTACAN. Anil: 1214 MARKEL. Ray K. Conrad: 120 MANDL. Vasile: 363. Gheorghe: 1726. 317 MARANI. 1152 MAINGUET.: 690 LONG.: 735. Vasile V. 422.S. Clinton: 218 LIMA-DE-FARIA. 429. Ion: 1022. 151 MARIN. Ioan: 1474 MARETIS. B. 1236 MARTIN. Harald: 1670 LOGHIN. 908 MARIN.: 753 LENHART. A. Gherasim: 491. Jose: 1724 LINDSTRÖM.: 119 MAHARA.A. Paul E. Dieter Hans: 1833 MAIER. Trevor H. Aurel: 1151. 367. 850. Eugenia: 1789 MANTA. 430 MARX. Dumitru: 1112 MARTON.: 605 MARTIN. W. Dimitris K. Rudolf: 1697 LUKASHEV. 368.: 1503 LUCHIAN. T. 495 MARTONNE.: 1427 LUND. 345.: 1627 MARKANDYA. 427. E.E. Amy: 46 LEWIS. P. 1554 MAHN-LOT.: 1767 LINSLEY.H. Alexandre comte de: 933 MAREŞ.M: 387 MANOLIU. Marian: 83. G. 1545 MARINESCU. Bertrand Yves: 1838 MAGELLAN: 303.: 311 MARINESCU. B. Florian: 1442. 736.N.S. 1436. 369.Gabriela: 389 MANIU. Emm. 1681. Ion: 511. Henry: 1432 LERMAN. 894 LEVERE. Ion: 83. 1018. Constantin: 1144 MARINESCU. William M.: 689 LOZACH.: 1438 MANEA. 389. Keith: 193 M MAC. Aurel: 1156 LUPU.: 55. Antal: 69 MADER. 426. J.P. Moniquet: 1437 MAIRS. Jean: 926 MARTIN. Virgiliu: 81.: 1769 LYDOLPH. 1439 MANZANO MANZANO. 736 MARIN. de. John G. 426. Dumitru: 1200 MARINESCU. Neculai: 1836 MACKENZIE.: 364 MANNION.: 1261 MARTINIUC. 347 MAGHIDOVICI. John W. Fl. I. Viorel: 1725 MACAROVICI. 946. Paola: 593. Ion: 39. 851. 365. 1680.: 778 MARGERIE. 320 MARINESCU. Marin D. Iulia: 1727 . Pascal: 798 LOVELOCK. Simion: 1094 LUPU. Marius: 265 LUPAŞCU.: 604 LISS. Changming: 782 LIVINGSTONE: 277 LOBITZER. Emm. de: 1810 MARI. 1435. 812 LEPP. 389.W. Detlef: 1837 MAFART. 425. James L. Fr.: 156.: 366. 428. 428. A. Zoltan: 1131 MALANOTTE RIZZOLI. Nestor: 1433. W. Marco: 730 MARAU. Paul G. A. Alexandru: 319. Gerd: 1649 LUTTRELL.: 1834 LUNGU. G. 304.: 155 LEWIS. Getonel: 662 MARINOS. Alexandru: 1190 MARCHIDANU. Frederick K.LEITINGER.: 329 MARIENBURG.: 1546 LUPU. Jean-Luc: 1441 MARIAN. 739 MALDONADO. Dragoş: 967 LUKAC.: 1674. M.

Clyde H. Nicolae: 1444. Daniel F.: 1218 MERRIAM.: 632 MAYER. 327 MOŢIU. Lindsay: 1630 McCUTCHEON.N.: 1235 MÉSZÁROS. Dagmar: 1670 MIRISOLA. Lucian: 1603. Constantin: 241. Joel L. 80. 1152. 157.: 1617 McKENZIE. Carl: 124 MORGAN. 1583 MÂNDRUŢ.: 772 MIHĂILESCU. Mihai: 909 MIHAILOVICI. 454.: 781 MORGAN. 1793 MEYLAN.: 1377 MIHĂILESCU.F. Simion: 122.R. Ioan: 841 MIHĂILESCU.V. 1391. Siegfried: 1729 MATTHEW. 1479 MĂNESCU. C. Eldridge M.: 508 McNALLY. A. 1792.W. V. M. 1713. 1147 MÂRZA. Lucreţia: 1145 MĂRUNŢIU. 412. 808.: 57. Victor: 1569. Rolf: 1447 MELCHIOR. Vintilă: 16. Francisco: 159. A. Mircea: 174 MOLDOVEANU. E.L. 322.: 326. Juliet: 902 MORISON. Codreanu: 1171 MOLDOVEANU. Warren: 380 MORARIU. 306 MOCANU.: 1606 MERCHAUT. Bogdan: 349 MIHAI. Paolo: 234 196 MIHAI.: 595 McMANUS.H.: 606 MEANS. B. Alan B. 1728 MATSCH. Amelia: 1147 MICHAJLOV. 242. 143 MORRISON.: 431 MEADOWS.: 142.: 941 MICHEL.: 770 MOSTYN. Ioan: 1445. M. Paul: 1448 MELINTE. Mihaela Carmen: 1839 MEMON. 481. Nicolae St. 1167 MIHAIL. Alfred: 121 MAURY.: 1450 MOUNTJOY. 334. 372 McMAHON. Octavian: 551. V. 512. Sanford A.J. 810.: 605 McINTYRE. E. 374. 435. 480 MEI'E. James Barry: 1443. 658. P. 1584 MUIZON. 158. Patrice: 803 MAURY. 343.: 1543 MAUBOURQUET. 373.: 197 MORRONI.: 1218 MEAD. Ion: 1127 MOHS.H.: 59 MOORES. Emi: 1271 MOSS. Donald: 266 MATTHEWS.: 737 MORRIS. J. J.P. John W. J.: 439 MRAZEC. Andrew D.N. 434. 289. 123.: 371. Keith: 323 MILLER. Thomas A.G. Traian: 1393 MONGER. N. 1714.: 1124. Veselina: 169 MOCANU. 432. Tom L. Ion: 1764 MIGLIONINI.: 1256 MOLDOVAN. Alecu: 1544 MOCANU.: 40. Ştefan: 264 MILES. 1689 MUICA. 811.: 1632.: 1413 MEHEDINŢI. 1153 MORELAND. Miklos: 1842 MOORE. George J. Lorraine: 290 MILNE-EDWARDS..: 1457 McCLELLAND. 374. Cristina: 1005. Horia C. 41. Garry D. C.A. Michael P.: 387 MITRACHE. Nicolae: 1316 MEYER. Nicolae: 428 MOCANU. I. Trevor: 78 MOTAŞ. N. Const. 1311 MIHĂILESCU. S. Marcel: 1143 MOLDOVEANU.: 1794 MINARIKOVÁ.: 1449 MICALEVICH-VELCEA.: 900 MILLER. 813 MATEI. C.R. James Couras: 2 MILLER. J.: 370 McKENZIE. Robert E. 809. Ludovic: 287. 291. 433. Ferdinand: 229 MAYNARD.: 680 MONOSTORI. W. Eliot S. Adam: 1173 MAYER. 1791. Winthrop D.MATEI. 1673 McCAL. Arno Herman: 1795 . G. Roberto: 1841 MITCHELL. 436.Fl. John A.W.Ren: 390 MEISSNER.: 1217 MATTICK. G. 1506 MILCU. 1571 MOCIOI. Christian de: 1844 MULLER. W.: 1620 MATTHES. D. Steven C.: 437 MOHTADI. 321. 1867 McKNIGHT. 324 MORAN.: 1680 MICLEA. Ching I. 1151. C. Warren: 1859 MAXWELL.: 1356 MOORE. René: 852 MIALL. Hermann: 1790.: 1230 MENG.P. Elena: 768.: 1662 MESZAROS. Marcel: 1474 MÂNDRESCU.: 1297 MORALES PADRON. Rand: 212 McNEILL. Arthur E. Ellen James: 1843 MOORE. 1150 MATEI.: 1665 MAUSPEIZER.: 325 MORRIS. 242. 278. Tiberiu: 16.

60. 876 MÜNKLER.: 855 NICOLAS. 1033 NELSON. Costel C. 1586 MUŢIU.C. 475. N. Vasile: 1290.: 769 NATOLI.: 1628 NANSEN. G.: 857 OANCEA. 1037. Traian: 513. Bebe: 839. Alexander V. Milan: 1696 NOZICOV. Ioan: 411. Emil: 856 NIELSEN.: 1155 NEMETH.: 1306 MURCHISON.: 1765 OGILVIE. Marţian: 1451 MURPHY. Gustav: 308 NADISAN. 813 NICOLAESCU-PLOPŞOR. Nicolae: 1184 NISTOR-HANGANU. Mihai: 331 ONAC. Richard W. Douglas: 1452 N NACHTIGAL. C. Jane P. Tudorel: 1314 . N.: 1702 NISTOR. 809. H.MÜLLER. H.: 1257 MÜLLER.: 1273 OPRICA.M. L. 1797. T. 811. G. 1783 OLSEN.: 682 NICOLAE. Marcel: 1159 NIEDERHAUSER. 1184 MUNTEANU.G. Laviniu: 1030 MUNTEANU. 1154. 810.: 1160 NOVAK. Bujor: 1411 OLTEANU. F. 329.: 747 197 NEUBAUER. Ştefan: 1511. 808. 809.: 1840 NISHINAGA.: 715 NIKOLAEV.: 264 NICOLAI. Ion: 40. Silviu: 40. 829. 41. Adriana: 851 NEDELCU. Peter O. Eugen: 1091 NEDELCU. Radu: 1845 MYLES. Theodor: 1796. Marilena: 1470 NOCKOLDS. E.: 156. Raymond E. Rodica: 1154 MURAWSKI. Jörg F.: 1237 NEGUCIOIU. Elisabeta: 1798 NIŢĂ. 62. Pandele: 1588 NEDELCU.: 1391 MURGU. James K. Bogdan P. Neville: 750 NICHOLSON. Gh.W. D.E.R. K.: 727 OIZON. Habie O.: 18 NICULESCU. Karl: 1362 NORTON. Marina: 328 MUNTEANU MURGOCI. 808. René: 806 OJAKANGAS. 1585. Elena: 283. 771. M. Alexandra: 1762 NĂSTĂŞEANU.: 853 MURPHY.: 666 NEGOESCU. Alexander B. J.: 1382 MULLER. David: 1567 NEAMŢU. Ilie: 1038 ORBAN. Subhi Nasralla A. 41.: 1455 OKUMURA. Petre: 1222 NEAG.: 1587 NEACŞU.: 1854 NICHOLLS. Adolphe: 609 NICOLINI. 1090 NECULAE. Pierre: 1453 NICULESCU-VARONE. A. 940. H.: 1840 OLARU. Ioan: 1732 MURGEANU. S. Harold D. Ioan: 1031 NALDRETT.: 1733 ONCESCU. Lars Henrik: 1589 NIHONL. 1074 NEGREA. Örjan: 125 OLTEANU.J. Zoltán: 1672 NESME-RIBES. Sanda: 1208 OELSNER.: 1690 ONIŞOR. T.: 1495 MULLER.: 904. Teodor: 8 ONL.: 1454 NORDENSKJÖLD: 277 NORDMANN. F. 1032 NAVROTSKY. 61. Gheorghe: 440. Dimitrie I. 61.: 664 OLTENEANU. Gyula: 1034 NÉMETH. Constantin T. 810. 1162 ODIAŢIU. 341 NASRALLA.J. 1832 NEALEY. Victor: 1131 NEAGU. 854. 761 NICULESCU. 811. 1591 NEGREI. 80. 1158 NICULESCU.: 1769 MUREŞAN. 425. Oprea: 981 NEGENDANK. 839.: 352. Y.: 1512 MURDOCK. A.S. Gheorghe: 1689 MUNTEANU. Ion: 475 NEAMU. Keith: 608 NICHOLSON. Salvatore: 14. A. 33 NAUM.: 1799 NORDSTROM. 339. C. 552. L. 813. 1036. Thomas J. Ioana: 1142 NIEDERGANG. J. R. Aurel: 1105 NEGUŢ. Jocelyn Von: 273 MUTIHAC.J.: 903 MURRAY. G. S. 838. Alexei: 1376 NISHIMOTO. Fridtjof: 277.: 1125 NEDELCU. Leonard: 1456. 80. 62.: 1702 NISHIOKA.: 330 O O'CONNOR. Mircea: 589 ONCESCU.

185 PEARL. 397 PERELET. Radu: 1015 PIOTROVSKIJ. M. Renat: 1214 PÉREZ I HERRERO. Vasile: 1157 OSACI-COSTACHE. Pompiliu: 1168 POLACCO. 306. Emil I. E. Maurice: 1477 PIGAFETTA: 304 PILLER.: 755 PARKINSON. I.: 1683 PIEPTEA.F. 1092. Costică: 773 PĂUNESCU. Ion: 32 PETRESCU. G. Ion: 445.: 1156 PLOTNIKOV. R. N. Rüdiger: 1250 PETIT.D. A. Cr. Gică: 905 PELLEGRIN.ORBOCEA. Gh.: 668 PASSCHIER. Traian: 299. C. Grigor P. Gheorghe C. S.H. 1812 PLANHOL. Georgeta: 419 PATRULIUS. Gr. Jean: 1776.M.: 91 PARASCHIVESCU. Ioan Gh. Charles-Pierre: 126 PEHOIU. John N. Lucian: 1165 PERYT. N. Oliver: 1057 PALMENTOLA. Edwy: 333 PLIMER. Johan Anthoni: 332 PÉREZ-MONTES SALMERÓN.: 1512 PAYNE. Gr. Derecke: 1458 PALMER.: 1712 PANTAZICĂ. 1166. 1847 PANDIS. 812 ORGHIDAN.V. Constantin: 81. Simon: 1464. 1783. Maria: 568 PATRU.: 1461 PARRY.H. Dragomir: 1039 PAULESCU.: 1169 PAULET. Werner E. P. 1654 PEEL.: 1605 PALMER. 1473 PAUTOT. 328 POP.: 1553 PĂUN.: 1468 PETRESCU.: 443 PATRICIU. Maria: 391.: 447 . Wylie: 1623 POGHIRIC. 305. G. 323. Ioana: 1832. Luigi: 1841 POLIAKOVA. Gheorghe: 1040. 670 PETRESCU. Nicolae: 1475 PFLUG. 906 PETRESCU. 1554 POP. Gogu: 1291.B. 1466 PAYLOR. François: 578 PETRESCU-BURLOIU. C.V.: 1263 PÉGUY.: 1278 POLLOK. George: 740 PICKARD. 667 PAPAIANOPOL.: 1850 PINTEA. Reinhard: 1366 PHILANDER. Ion: 1735 PETRULIAN. Márton: 567. Marco: 286. P.: 446 POLO. Xavier de: 160 PLENEL.: 1242 PANAITE. Ion: 617.: 1462 PATA.M.: 1320 PARICHI. Forrest E. 1167 PIVETEAU. Marioara: 1789 ORGHIDAN.: 521 PISOTA. G. 515 PANNETIER. W. R. Ileana Georgeta: 444 198 PĂUCA.: 1384 PARKINSON. Gabriela: 441 P PACAULT.: 1848 PESTRONG. Cornel: 1315 PÂRVU. 618. I. Mircea Ionuţ: 1751 PETREUŞ. N.: 1467 PÉCSI. Radu: 1015 PARASNIS. T. Spyros N. Mario: 514. Richard M. Cornelia: 1459. Valeriu: 331 PATROESCU. 671. M. Joseph L.: 604 PAULINE.: 1460 PARFENOVA. Mirreile: 413 PAULIUC. 1802. Jean-Pierre: 858 PAULHUS. George L. 1643.: 669.P. J.: 612 PASCU.C. D. Iustinian: 1469. Ioan: 621 OROŞANU. 1803.: 1478.T.: 746 PANIZZA. Lazăr: 1465. 1511 ORLOVA. Eleonora: 1173 PASCU.: 442 PARKER. 1473. Il. J.S. 1851 POP.: 1442 PAPINOT.: 619 POAG. 1682 PANĂ.: 1164 PATERSON. Guy: 613 PAVELESCU. A. D.: 616 PICOT. Giacomo Corna: 104. Charles E.R. V.: 626 PAYTON.: 395. 1700 PEAHĂ. L. Radu: 614 PIEUCHOT. Douglas: 1875 PALMER.: 1712 PAGE. Mircea R. Gheorghe: 741 POP.: 1278 OROS.: 1505 PĂLTINEANU. Raymond: 1372 PETHING. Claire L. D.: 1298 PLOAIE. 1041 PLOEŞTEANU.W. Ludmila: 462 PANAITESCU.: 772 PĂTRU. 1849 PETRESCU. Carmen Marma: 318 PERLEA.: 1546 PAULENCU. Mircea: 173.

Reinhold: 744. George R. Mircea: 1488 RECLUS. 1171. 192 RALEIGH: 277 RAMADE. J. 299. 809. Ion: 407 POPP. Neville James: 1481 PRIEST. Dan: 1486.: 1805 PRUPPACHER.: 1290. Rodica: 742 POVARĂ. 1241 RENARD. Stelian: 1009 POPESCU.: 1042 POPESCU. Dan Ion: 1267 POPESCU.: 1850 RAST. 449. William Clement: 1483 PYLE. Joseph M.: 935 PRICE.: 996 PUTNAM. Jörg: 794 RASSER. Ioan: 1319 POWELL.: 625 . Aron: 1291 POPA. Norbert: 1362 199 PUGH. 507. Paul Edwin: 1318. 908. Nicolae M. Dorothy H. 556. N. George: 128 POTTER. Onésime: 269 REIMANN. Adrian: 964 RĂDULESCU.: 1473 PREDEANU. Henri: 698 QUILICI. Ioan: 39. B. Valeria: 1736 POPESCU.: 1855 RĂDOANE. 510 RADOANE. Donald R.Michael W. 859. I.: 451 RANKAMA. 448. Ştefan: 260 POPESCU. Grigore: 19. M. Gheorghe: 1176 RĂDULESCU. 92. Paul: 1739 RAMOS. 1479 POUNDS. Frank: 1480 PRIAZHINSKAYA.: 1772 RACOVIŢĂ. Nicolae: 92. Teodor Mircea: 331 POPA. Eugen A: 621 PORTER. A. C. Dieke: 576 POTEHIN. Maurice: 1365 RENAULT. Maria: 607 RĂDULESCU.: 704 Q QI WEN: 1104 QUEFFÉLEC. Stephen C. 894 RĂDULESCU. 127. 130.F. J. 1171. Val. Waine Arthur: 1479 PSUTY.: 743 PRYOR.: 1737 POPESCU. David H.: 1876 RENKEN. George: 1174 RAE.C.: 1592 PORA. 1170. 810. Valentina: 756 PRICE. Walden P.E. 1085 POPESCU-SPINENI. François: 1215 RAMDOHR. Valentin Nicolae: 1752 POPESCU-ARGEŞEL. 507. Ana: 1114 POPOVICI.: 164 PRATT. Miron: 1562 POPESCU. Norman J.: 1372 REITER. 326.: 411 RAPP. Ion C. 909. Demetrio: 336 RAMPULLA. Falco: 941 R RAABEN.: 75 POTRA. 1275 POSTMA. J. 1689.: 1333 PRISNEA. 1738 POPESCU. 1110 POPOVICI. 553 POPESCU.: 1508 POSEA.E. Eveline: 1239 POPOVICI. Caterina: 41. 454. Paul H. I.: 624 REINECK. 506. J.G. 377. 131 RECLUS.: 163 POUSSE. Nicolae: 871 POPA. Chris McA. Kalervo: 1485 RAOULT. Mircea: 1691 POPESCU. Hans Erich: 1490 REITAN. 327 RADOANE. Marin: 161.: 882 PUŞCARIU. Gheorghe C.: 1854 RAYNER.: 1675 POWELL. 620. 1753 RĂDULESCU.: 555 POPPE. I. 408. 1169 POPP.POP. Valérie: 989 POVARA.: 1853 POPP.: 453 REBRIŞOREANU. 1852 POPOVA-CUCU. 1172. 334 POPESCU-VOITEŞTI. Emil: 284. Ion: 554. Aurora: 395.: 1175 RANDLE. 162. Maria: 351.: 1599 PREDA. 622. Clemens: 1489 REIMANN.: 1205 POPESCU. Barbara B. Jean Pierre: 191. Elisabeta: 450 PROTHERO. Dem. 452. T. Nicolae C. Al. Elena: 23 POPESCU. Doru: 1182 RADU. 50. 910. 298. 894.: 516 RAUMER. 811 RADU.A.W.: 1384 RAGEAU. Ciro: 1141 RAMSAY. N. 506. Jeffress F. Nicolae: 335. Ion: 151. J. Mm. 449. Nicolae: 351 RADOSAV. Georgeta: 1682 PRESS. Robert A. Hans R. Ion: 1688. 1487. Jean Jacques Élisée: 129. Ioan: 1009 POPA. 1554 POSEA. Jean-François: 1288 RAPAPPORT.

Constanţa: 894. 559 RUSU. Jean: 63 RIZEANU.: 1618 SALAJ. Ju. J. Lásló: 627 RETINSCHI. 1178 SANDU.R. 629.R. I. M. Alexandru: 165 REY. J. W.: 133 RIZNICENKO. Ion: 346 SÂRBU. Maria: 311 200 ROTH. Ion Nicolae: 1754 ROBU. J.: 862 SAUVAGEOT.: 828 . Solomon: 1179 SARAIMAN. Alfred Sherwood: 1807 RONA.: 619 ROHAN. S. Alexandru: 11. Theodore: 337 ROYER. Lucia: 1755 RODDICK.: 1491 REYSS.: 1418 RUSU. G. Eugen: 358.: 1210 ROŞCA. I. Michael J. Vadim: 338 SAHAMA. Reinier A. Emilian: 1163 RONA. Pierre: 987 RICE.: 917 SARRE. Michael P.Yang: 390 RESTELLI.G. Neil: 1244 ROBINSON. Emilia: 1498 SAUSKIN. Zoe: 975 ROSSANO. 455. Mircea: 1594 SĂRĂŢEANU.: 684 RÓNAI. J. 646 RUNCORN. 558.: 1233 ROZNOVSCHI.T. Dumitru: 473 RUSALI. 457. Eugéne Th: 222 RISTACHE. Maria: 560 SAPIRA. Ugo: 38 SCALABRI-NO. 1153 SĂNDULESCU. Cătălina A. A.: 820 ROŞU. Constantin: 675 SAVU. Florin: 1046 ROMAN. Harm E.: 739 ROBINSON. I.: 1625 RIGON. I. 647 ROSS. András: 791 RONDEEL.: 1622 ROWLANO-ENTWISTLE. Gheorghe: 557. Enders A. 458. Aurel: 1580 SARBOVAN. Riccardo: 730 RIMLI. Gilles: 65 SAJINA. Christopher: 1637 ROMAN. Bouhan C. A. Ion: 1142 RÉTHÁTI. Teodor: 1593 RUTHERFORD. Maria: 312 ROTHE.: 1485 SAINT-CÈRÉRE. David: 1276 ROMAN.G. Henri: 745 SAVIN. 674 ROMAŞCANU. N.: 517 RIVERAIN. Robert B. Emil: 1080 ROMAN. Alexandru: 167. R. Florea: 1115 RITSEMA.P. Marin: 312 SCAIONI.: 1333 ROGINETS. Ioan: 861. Marin: 1048 SAFONOV. Th.K. Werne: 1371 RIEDEL. Al. Hugo Alejandro: 235 SANCHI. 470.: 1494 ROBINSON. V. Walter: 1262 ROGERS. Nicolae: 1190 RUSENESCU. Francis: 77 ROBU.: 105 SANDRU.: 1552 ROECK. D. 673. Alexandr: 981 RUDESCU. M. 1050 RUSU.: 1660 ROSE. Albert M.: 64 ROŞU.: 1646 RYCROFT.: 862 SÂRBU. Jean-Pierre: 1496 ROURE. I. Dale F.: 1740 SAULEA. Dumitru: 1177 ROMER. de: 198 ROEDEL. 459. Marion: 46 SADOVEANU. Leon: 1181 SĂVINESCU. J. Liviu: 1039 SÂRBU.: 1497 SAKURAI.: 1305 RUS. F.: 378 RICKEN.: 1242 RICHARDSON.: 630. 1089 RUSSELL. Petre: 636 ROMANESCU. El-Gaby: 1590 SÁNCHEZ VALBUENA. Şerban: 1430 SÂRBULESCU.: 1338 RICHARD.RENZHANG. Vasile: 1182 SÂN-GIORGIU. S.: 1823 ROSS. Ludovic: 631. Scott: 963 RYAN. 1243 ROŞU.: 1492 ROBEQUAIN.: 1606 S SADER. Kenneth D. Philip: 801 SASARAN. David A. M. Michael Scott: 47 ROJAHN. Peter A.J. Constantin: 456.A. G. Gabriela A. Muir: 860 RICHARDS. 628.R. M.: 1785 RIEHLE. Charles: 911 ROBERTS. Emanoil: 1862 SASKOLSKAIA. Edwin Simons: 1493 ROBINSON. Joseph: 1856 SAMIR.: 1660 RITTER.: 1260 RETEGAN.

Haraldur: 1299 SILINESCU. R.: 547 SOVAR.S.M.: 1660 SIMON.: 1622 SLAMAKER. Dan Ioan: 983 SPEKE: 277 SPENCE. Elwyn L. 1809 SCORPAN.: 754 SMITH. Ilie: 145 SEGAL.F. J. D. E. B. Erwin: 1525 SCHELLER. M. Raymond: 1480 SIGER. Franz: 223 SCHREIBER. Vasile: 1183 SENGBUSH.M. L. Edgar W. I. Robin: 1364 SPENCER. Richard: 271.: 1221 SIMACHE. Bianca: 641 SIMION. Adolf: 1371 SEINFELD. J.B.: 1634 SCHULZE. Jean-Luc: 805 .: 1408 SHEIN. 931 SEUCHE. 1506 SIMKIN.: 1383 SERRYN.: 584 SCHWARTZ. Stanley Alfred: 1502 SCHWABE. Frank: 1500. Robert B. 562 SKINNER. Denise: 1640 SOONS. David G. I. Ion: 463.: 1740 SÎRBU.: 1356.: 379 SCOTT.: 460 SIMION. M.S. Allan: 47 SCOTT.: 1294 SMOTKINE. 849 SEIBOLD. Christian: 686 SCHMIEDER. M. Pierre: 172.: 1699 SMITH. Walther S. Ralph C. Maria: 462 SÎRCU. Olav: 504 SLAYMAKER.: 1295 SCHWARZACHER.A.: 783 SMOLYAROVA. Ion: 314. Wilfried Eckart: 561 SCHRETER. Paul G.: 1490 SINGH.: 1679 STACATE. Radu: 1135 SOCOLESCU.: 794 SCHOLLE. O. Somiya: 1667 SHUKLA. N. Otto J.: 1533 SMITH. Peter A. Mircea: 1509. Teodor: 863 SIMIONESCU. 1848 SCHRADER.: 633 SHARPS.: 1699 SIROTIN.: 684 SMITH. Abram Grigor's Evic: 225 SIGG. Martin: 1002 SCHUMM.C.: 1530 SERGEEV.: 1282 SMITH. W.F. 1562 SOLIMAN. J. Elizabeth M.: 1298 SELLIER. Melissa: 1065 SHAM.: 1065 SFICLEA. 1501 SCHEVEN. Olav: 509 SLIPPE. Maria: 1857 201 SIEVER. John H.: 706 SINGH.: 1383 SHIBATA. E. Jean: 895 SEMAKA.: 1499 SCHEIBNER.: 339 SCOTT. Ion: 1186 SONNEVILLE-BORDES.: 1230 SOMLYÓDY. Ronald: 209. L. W. Kenneth L. E. Jean-Olivier: 1507 SIMONS. László: 756 SONERIU.-M. Allen A.I.P.I. R.: 1823 SINGA.: 772 SECLAMAN.: 1650 SIDO. Ph. W. Tamara: 1072 SIMONETTI.: 1622 SHERIFF.J. Andrew: 47 SHAH. R.: 1806.: 864 SMITH. Marin: 1474.SCHACKLETON.: 746 SELBY. Franklin W. Maurice L.: 33 SCHÖHWIESE. Laura: 634 SIGURDSSON. David M. Henri: 1185 SOARE.: 461 SINGH. Zoltan: 1857 SCHREYER. Brian J.G.: 1277 SENCU. Tania: 1012 SMOKTY. N.: 1840 SHIMADA. J. Heinz: 229 SPRY. J. Robert V.: 1614 SCHIMPER. M. N. M.: 1508 SKVORTSOV.: 1808 SCHLÜCHTER. H.: 1524 SHIBAKOVA.M. Michael W.: 1566 SECELEANU. Haresh C. Dan: 936 SMITH.: 296 SCHERBAUM. V. Indra B. Constantin: 964 SCOTT.: 21 SCHIDLOWSKI. Virgil: 1740 SRINIVASAN. S.: 1510 SPENCER. Vijay P.: 547 SELLEY.A.I. Robert E. G. 224.: 912 SPRENGEL.: 1395 SHALES. Ilse: 1692 SEILACHER. Christian-D. Y. 1231 SMITH. Victor: 550 SHACKLETON.: 1257 SCHWARTZ. A. 1503 SEFTIUC.: 601 SINICYNA.: 1231 SMITH. I. Tom: 1630 SIMON. William G. V.: 1663 SPULBER. C.: 1637 SHAW.E.S.

A. Carl W. Gregoriu: 1689 ŞTEFĂNESCU. Sergiu: 868 TARBUCK. Ion: 1050 TALANOV. K. Don H. A. Ioan: 166 ŞĂINEANU. St. Kenneth M. jr. Ioan: 635 STĂNCIULESCU.: 1205 STĂNESCU.: 865 STODDART. John H. Milos: 1598 SUMMERS. Livia: 1758 STEELE. Richard W. M. Sabba: 1391 T TABĂRĂ. David Ross: 136 STOICA. Fl. Arthur N. 913 STAN. 915 ŞTEFĂNESCU. Paraschiva: 32 ŞTEFĂNESCU. W. Jean-François: 748.: 599 STORKEBAUM. S.: 869 TAYLOR.: 397 STAMP. Lajos: 1447 STEININGER. D.: 690 STRZEPEK. Marjorie: 1630 SURDEANU.: 1596 STRABO: 137 STRAHLER.: 1715 SUK.: 1484 . Paraschiva: 488 SUSAN. Ioan: 550 STĂNESCU. 384. Christache: 1187 STAN.: 341 TAMAŞ.: 52.: 1595 STONE. David: 464 SUHALOV. Werner: 53 STOSS. 385.: 1513 STANNERS.: 1693 STANLEY: 277 STANLEY. Asahiko: 1686 TAKAHASHI.: 1563 ŞTEFĂNESCU. Pierre: 937 TAIRA. 975 SUDITU. 1514 STRAONEANU BALAŞ. Dudley L. R. 383. 837 STĂNCESCU. Muntág: 1026 STANLEX. Maria: 1370 STOICI.C.: 14 STERNSTEIN. 1517 TARLING.: 1093 SZEKERES.F. Quentin H.: 1566 SWEET.: 583 STRINGFIELD. Lesek: 637 STASZAK. V. F. Robert A. Frederick W.: 752 STOVER.T. Al. Gligor: 1190 STANFORD. Giuseppe A. 384. Maureen P.: 636 STECLACI.: 340 STALLUPI. Griffith: 107 TAYLOR. Corneliu: 1059 TAMAŞ. Daniel: 1456 TABULEVICH. Jasper H. Charles A.STAFFORD. Edward J. Viorel Al.: 1518 TATARAM. Nicolae: 1798 SUCIU. Alexandru: 1131 SZOBOTKA. 1514 STRAHLER.: 756 STUMBEA. Y. 1172 ŞTEFĂNESCU. M. Peter J.: 381.: 1853 STEMBRIDGE. Lavinia: 969. Aurelia: 1079 SWADLEY. Ed.: 1252 STANSFIELD. Nicolae: 40 STEGENA.: 572 STEF. Ştefan Andrei: 1757 SZÖKE. Werner: 634 SUBARU.E. Ioana: 916. L.: 1633 STEPHENSON.: 1810 SUGDEN. 1436. Petru: 636 ŞERBĂNESCU.: 380 STANISLAV. Linda: 134 STARKEL. W.: 735.E. Cazimir: 550. Peter D. 1435. 1162 SZANTO. Constantin: 914. Lazăr: 66 ŞERBAN. Ştefan: 1411 STODDARD.: 1873 Ş ŞANDRU. Constantin: 749 STOICESCU. W. Vasile: 867 SUROIU. Răzvan: 563 STRUCKMEIER. Bogdan: 1033 SUESS.: 1767 SWIZEWSKI.: 877 STARKE.: 1084 STRASKRABA.: 758 TALABA.: 381. Larry: 1188 STIOPOL.: 135 STEPHENS. Valentina N. Felicia: 137 STEFLEA. 1520 TAYLOR. 382.: 1582 STROE. Victoria: 1719 STIRIMIU. Ioan: 1129 ŞTEFĂNESCU. Niţă: 1519. Pamela L.: 738 STEPHENS. Valeriu: 1588 STĂNESCU.C. Sorin: 672 STĂNESCU. Gabriela: 942 STĂNCULESCU. Pompei: 1094 ŞTEFĂNESCU. Alan H. Dan: 1756 202 STUMM.: 1516 TAILLEMITE. Slobodan D. Virgil: 386 SURDU.: 1518 TARLING. Robert H. Steven M. Morton H.: 417 STĂNESCU. Amalia: 1758 SZWEYKOWSKIEGO. 1037. 385. W.

: 1715. Gheorghe: 520 VASILESCU.J.: 1626 THOMSON.: 1813 VELCEA.: 569 VAN LOON.: 1835 VALLAUX. 156. Harold V. William Muray: 1524 TEODOR. S. B. Ion: 1688 TEREANU. 1743 VALCEA. John A.W.: 638 TIEGHEM.: 355. Vasile: 1178 UNSWORTH. J. G.: 91 TVETEN. 871. Aleksei: 169 TREWARTHA. Paul G. Cristian: 1005 TEOTEOI. Marie: 3 TRESNICOV. 873. Sandro: 234 TOPEL. K. Ion: 908 VALENTIN.: 572 THUAL.A. Tim: 1214 TAZIEFF. Radu: 1194 VALI. G. N.: 1848 UNGUREANU. E.: 519 THORNES.H.: 345 URUCU. R.: 1261 URDEA. 775 TROUW.M. 242. 343.: 1193 UNGUREANU. Vladimir: 807 TREMAINE. M.: 572. Victor V. 400. Kent W.A. 285. Marcel: 522 VASARU. Elena: 751. 322 VEGH-NEUBRANDT. 1522. 1836. Theo: 229 TOROUŢIU.: 68 THÉRY. Corneliu: 597 TUTTLE.: 1742 TOŞA TURDEANU. Dirk Jacob: 1528 . François: 796 THURMAN.: 1639 TUDORAN. Hendrik W.D.D.: 1235 VALICHKO. Alan P. Richard S.M. Jean B. Petru: 566 UJVÁRI.: 25 TEUSDEA. 241. 1408 TURRIN. Ana: 168 TOTOIU. 918. Ana: 22 TOSSELL.S. 1147.E.: 1742 VĂCĂRAŞU. Hervé: 29 THIEDE. 1158 VELCEA.: 1621 TOMIDA.: 1774 TOMKINS. Petru: 1602 URE. 919 UNGUREANU.: 626 THORPE.TAYLOR.: 465 TONIOLO. Iosif: 639. 466. C. Ulf: 717 U UDREA.B.: 583 TURCULEŢ.J. D. Iulia: 550.A.: 1734 VERGER. Jean: 930 VARLAN. Grigore G. Petru: 468 TUFESCU. 1189 TULOGDI. Marcela: 1010 URSESCU.: 1328 TUCKER. Gh. 1861 TUREKIAN. J. 487. J. Glenn T. Jules: 139 VERSCHUUR. Victor: 22. A. Silviu: 485. George S.: 1638 TUSA.: 790 TOSA. Haroun: 1521. Jörn: 1568 THOMAN. B. 917 TSATSOULIS.: 140 THOMPSON.D.: 1766 TRUFAŞ. Val: 342 TELEKY.: 89 TOMA. Pompiliu: 1105 TEODOREANU. Ilie: 1470.G. Ion: 241.: 638 TRUTI. Constanţa: 676 TRUJILLO. R. John: 344 URS. Alan: 1063 TISCOVSCHI. Adrian: 83 TOCILESCU. M. David J. William D. Brian E.: 767 VAUGHAN. Alexandru: 850. 1070 VÂLSAN. Grigore: 1204 TOMASSEM.: 1543 TELFORD.: 1462 TRUCHKOVA. Ion: 138 TOURAINE.K. J. Janos: 69 203 TUNDISI. M. Irina: 1243 UNGUREANU. 774 TEODORESCU. Ph. Boris K. 1523 TEBEICA. John A. Petru: 1411 VAN COUVERING. Fernand: 35 VERNE. van: 1811 TILLIER. Valeria: 470 VELDE. 301. Charles E. 677 ULMER-SCHOLL.: 1357 VAN DER TUIN. I.: 637 THORNTON. George: 16. S.: 138 VAN VALKENBURG.: 1626 THORNBURY. Marisol: 870 TREBICI. Veselina: 1111 V VACCARO. 873. 1773. J. Camille: 96 VALTER. J. Eugen: 1060 TESLARU.: 678 VAINOVSKI-MIHAI.: 387 THOMSON. 467. Y.R. Samuil: 872 VANLAER. Irina: 1063 VAINSTHEIN. 1860. Albu: 862 VATAMANU. Valer: 1245 THEIL.A. 469.

: 1322 WIEDMANN. Leonel: 822 VLAD. B. Jost: 1613 WILEY. N. K.: 685 WINDLEY.: 1306. J. Richard M. V.L. Eugen Ovidiu: 1195 VLAD. F.: 1326 ZWEIG. G. John A. Martin P. Paul Marie Joseph: 106. T. Gheorghe: 24 VOPPEL.: 1687 YOSHIMURA. Nicolae: 488.: 1865 VIERU. 228.: 1418 WIND.: 1762 WEIR. Ion: 1109 ZEGHERU. Romulus: 253. R. 812 VULCĂNESCU. Bernd: 666 ZOTIC. Brian: 1293 WILLIAMS. C.: 1413 WILLIAMS.: 1744 WU. Maria: 1000 VOFKORI.: 1446 WILLIAMS.: 1534 WISHART.: 877 ZIMOWSKI. Claudio: 1529 VIVAS.V. Thomas R: 465 WEYL. John: 153 WASHINGTON.: 1532. H.: 1303 ZAHARIA. Marius: 1390 VISINTIN.: 923 ŽIVAGO. Ştefan: 347 .: 755 WASSERMANN. 565 VIŞAN.: 603 Y YARDLEY. Ion: 645.D. Silvana: 1271 ZĂVOIANU.: 1409 WOJTERSKIEGO.: 1473 VISARION.A.: 876 WHEELER.: 140 WHITE. 938 VIŞAN. M.: 726 W WAGREICH. 641 VIAU. 1100. Ming-Ko: 782 WOOD-WORTH SAIGO. Gheorghe: 854.: 1600 WRIGHT. Timothy J. 1240 ZECHERU. Dieter: 1321 VOICU. James Edward: 1530 WHITTAKER. Thomas M. X.: 1649 WOLTER.: 865 WISPELAERE.: 1535 WOLFF. Benone: 1197 ZUMAGULOV. Rex: 845 WALKER. Donald J. Warren M. Derek: 141 WILSON. 874 VIERA. Stanislav: 48 VILLAIN-GANDOSSI. 640.: 548 WEBER. Emil: 564. 1074. David J. V. Charles: 282 WATSON. W.: 503 WALSH. Herman G. Peter J. J. Cynthia: 1 WHITTEN. Charles A.D. H. Fredrik Ch.A. Ladislau: 1131 VOGELSANG.: 1768 WEBB. Jesse H. James D.G.E. Ian R.: 1667 YOUNG.P. Arthur D.: 1227 WOOD. Richard: 1601 WHEELER. 1533 WILSON. Michael: 1863 WALFORD. Paul F. John A. Florian: 644 ZANFRA. L.: 700 YUNG. J. 1266 WILL. Willi: 1767 ZIERKE. Gheorghe: 472. de. Götz: 875 VULCĂNESCU. Chester E. Jean-Christophe: 471 VICTOR. J. Lyall: 757 WATT. Paul-Emile: 471 VIDAL DE LA BLACHE. Hans: 1536 ZIMOLZAR. Cheng Y. Bela: 1857 ZAMFIRESCU.: 1667 WATERTON. C. Mircea: 81.D. D.: 1873 WOLF. B.: 1872 VLĂSCEANU. 1537 ZGÎIA. Ju. F. Liliana: 618 ZALANYI. Jean-Claude: 413 VICTOR. Brian F. Ion: 1411 ZIEGLER.: 521 ZOLITSCHKA. Sorina: 283 VLADIMIRESCU. John: 632 204 Z ZABRODIN. 1201 VLĂSCEANU. A. Edwrd: 134 WOLFE. Louis: 222.: 1333 WANIELISTA. Vasile: 776 ZOTTA.: 643 WARKENTIN.VESPREMEANU.: 1248 WLOTZKA.: 1531 WILLEBRAND.: 687 WILLIAMS. Christiane: 1664 VINOGRADOV.T. 1651 WEIDNER. T.: 1617 WILLIAMS. Jakob: 346 WATANABE. C. Sanda: 1247 VITA-FINZI. Ion: 642 VLADIMIROVIC.: 74 WOO. G.: 1512 ZIJLSTRA.

Laura Gănescu Procesare text: Suzana Stelea Indice de nume: Olimpiu Naicu Au apărut: Seria 1: Lingvistică românească Seria 2: Periodice româneşti Seria 3: Ştiinţe biologice. Oana Axinte. Metodologie Redactor: Carmen Goaţă Colaboratori: Ada Dumitrescu. Tehnică Seria 9: Literaturi străine Seria 10: Generalităţi Seria 11: Filosofie. Fizică. Religie Seria 12: Istoria României Seria 13: Literatură străină În curând va apărea seria: • Drept 205 .Lucrare elaborată în cadrul Serviciului Cercetare. Chimie Seria 6: Periodice străine Seria 7: Educaţie. Învăţământ Seria 8: Ştiinţe aplicate. medicale şi agricole Seria 4: Bibliologie şi ştiinţa informării Seria 5: Matematică.