You are on page 1of 4

Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP, Main Campus Ukol saReproductive Health Bill

Name: ____________________________________ Age: ______________ Year/Course: _____________

1.Sa iyong palaga y ano ang RH Bill ? o o o o Para ito sa mga kababaihan Gagawin nitong legal ang aborsyon Para ito sa mga bata, mag-asawa at mga matatanda Batas ito na naglalayun mabawasan ang populasyon at mga usapin name kinalaman sa reproduktibong kalusugan

2.Ano sa iyong tingin ang kagandahang maidudulot nito ? o o o o Baba ang bilang ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit (HIV, AIDS, RTI),kaso ng pananakit sa mga babae, at pagdami ng tao Kakatatukutan na ang pag-gawa ng “pre-marital sex”, aborsyon, sakit(HIV, AIDS, RTI), kaso ng pananakit sa mga babae, at pagdami ng tao Mapapaganda nito ang pamumuhay ng mga pamily at ekonomiya Dadami ang trabaho at tataas ang pondo para sa kalusugan.Edukasyon at inprastraktura

3. Sa iyong palagay ano ang masamang dulot ng RH bill sa lipunan? o o o o Pagtaas ng sakit na me kinalaman sa pakikipagtalik at aborsyon Magiging immoral ang lahat dahil sa batas ng simbahan Mag-aaway ang lahat dahil sa family planning Baba lalo ang edad ng mga makikipagseks ng maaga dahil libre na angcondom at kontraseptib.

4.Sa iyong tingin dapat nga bang ipatupad ang RH bi ll ? i . K u n g o o o o O o ?

Dahil maproprotekhan nito ang mga babae Magkakaroon ng sapat na edukasyon ang lahat ukol sa family planningat sex education Magiging parte ang lalaki sa usapin at mas maiintindihan nila ang mgababae Mapipigilan ang aborsyon, pananakit sa babae, sobrang anak at sakit(HIV/AIDS at RTI) H i n d i ?

i . K u n g o

Dahil naniniwala ako na pabor ito sa aborsyon

-1-

ano ang masamang epekto nito ? o o o o susuwayin ang utos ng simbahan mapipigil ang buhay sa sinapupunan mawawala ang family values sa mga Pilipino tataas ang pre-marital sex 10.Anong sektor ng lipunan ang maapektuhan ng RH bill? o o o o o o o o Simbahan Pamilya Pamahalaan Lipunan8.o o o Walang kinalaman ang pagdami ng tao sa kahirapan ng pamilya Masama ang kontraseptib sa kalusugan ng tao Hindi nito matutuganan ang pangangailangan ng bawat pamilya 5.sa iyong palagay tama ba magkaroon ng RH bill sa ating bansa? -2- .Sa papaanong paraan maaring maipamulat ang RH Bill ? o o o o Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng pamilya Sa pagdalo sa mga seminar o pagtuturo nito sa paaralan Sa pagbabasa ng mga artikulo at sa mass media Sa pamamagitan ng pananaliksik 6.Ano ang magiging epekto ng RH bill kapag naging batas ito? o o o o Mababawasan ang mga pamilyang nagugutom Bababa ang bilang ng papolasyon dahil may family planning Madadagdagan ang pondo ng gobyerno Giginhawa ang buhay ng bawat pamilya 7.Bakit kailangan ipatupad ang RH Bill? Upang mabawasan ang mga pamilyang mahihirap Upang mawala tuluyan ang aborsyon Para hindi na maging sobrang dami ng tao sa Pilipinas Para maging edukado ang lahat ng tao ukol sa tamang pagpapamilya 9.

kasi puro lang paasa ang gobyerno sa Pilipinas Siguro? 13. lahat ng kabataan ngayon ay madalas mag-internet 16. dahil gobyerno ang mapagpatupad nito dapat lamang natugunan nila ito Hindi.v. kasi ang bawat batang nabubuo ay makarapatang mabuhaygaano man kahirap ang buhay dapat kayanin. Sa internet. Depende kung mayaman ako magpapamilya ako ng malaki. kasi di gaanong pinapansin ang RH bill. pero kungmahirap ako pipiliin ko ang family planning para sapat lang sa kaya ko.v. Malaki ba ang maitutulong gobyerno upang matutugunan ang RH bill ? Malaki. para bumaba ang bilang ng populasyon at magkaroon ng sapat napamilya na kayang buhayin ng mag-asawa Hindi. at kailangan ngmaraming tao sa isang bansa para umunlad Siguro? Wala akong alam sa gobyerno eh!! 12.Saan mo nalaman ang tungkol sa RH bill? o o o o Sa t. wala naman akong gaanong alam dito kaya wala akongmasabi. Sa radyo lagi akong nakikinig ng balita sa radyo Sa Dyaryo. kasi labag ito sa batas ng simbahan at immoralidad angaborsyon at kontraseptib Siguro.o o o o o o Oo . malaki ang matutulong nito dahil madami ang nanood.Kung ikaw ang papipiliin sa anong paraan mo ituturo ang RH Bill? o o o Sa eskwelahan dahil mas madalas mamalagi ang kabataan saeskwelahan Sa telebisyon.Sa palagay mo anu ang humahadalang sa RH bill? o o Simbahan dahil ipinagbabawal ang Aborsyon na Legal sa Batas na ito Moralidad at kultura. ito ang nakasanayan ng mga pinoy wag nasanang baguhin -3- . bumibili ako ng dyaryo araw-araw para maging updated samga balita Sa internet lagi akong nagnenet may facebook ako mga social siteaccount 15. Hindi.Pabor ka ba Family Planning? o o o Oo.11.Matuutugan ba ng Gobyerno ang sapat na kaalaman sa RH bill sa mgakabataan ng bansa? o   Oo. kasi sa hirap ng buhay ngayon dapat lang na magkaroon ngpamilyang nakayang matutugunan ang lahat ng pangangailangan. 14. madalas kasi akong manood ng t. matutugunan ng Gobyerno umpisahan ito sa Paaralan Hindi.

ilan ang nais mo? o o o o Isa.o Kakulangan sa kaalaman. dahil mahirap ang buhay tama na ang isa lang Dalawa para magkaroon ng kalaro ang isa at ito ang standard Tatlo kung sakaling hihirit pa ng isa ang asawa ko Madami pa rin dahil kayaman ang maraming anak -4- . madaming ang Pilipinong kulang angkaalaman ukol dito kaya walang sumasang-ayon 17. Kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China. Kung matutupad ang RH Bill kanino ito dapat makatugon? o o o o Sa mga mahihirap para magkaroon ng sapat na kaalaman Sa lahat dahil ang batas ay para sa lahat Sa mga babae lamang dahil sila ang nanganganak Sa kabataan para mas maging maayos ang kinabukasan 18.