You are on page 1of 63

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (primjeri i knjiženja

)

2009/2010

-

Osnovni kapital i kupovina preduzeca 1-3 Primljene donacije 4-5 Dionice 6-9 Vremenska razgraničenja 10-13 Depozit 14-18 Roba 19-27 Gotovi proizvodi 28-33 Ostale promjene 33+

___________________________________________________________________ Kontakt za instrukcije( računovodstvo i finansijsko računovodstvo): Lokacija: Stari Grad ( 10 minuta od fakulteta) Tel: 062/140-134 E-mail : turcalo85@hotmail.com Jasmin Turčalo

1

Primjer 1. .Pet lica su odlučili da osnuju preduzeće i u tom smislu su se dogovorili da svako uloži po 40.000KM.Dva člana su date iznose uplatili na žiro račun odmah. Treći član je kao ulog unio opremu čija je procijenjena vrijednost 40.000KM, a četvrti i peti član su obećali da će uplatiti po 40.000KM u roku od 30 dana. Četvrti član je ispoštovao ugovor i uplatio na račun preduzeća 40.000KM. Peti član nije ispoštovao ugovor i donesena je odluka da se njegov ulog isknjiži, što je i učinjeno.

Opis 1.) Žiro račun Upisani uplaćeni osnovni kapital Za uplaćeni osnovni ulog 1a.) Oprema Upisani uplaćeni osnovni kapital Za unos opreme 1b) Potraz. za upisani a neuplaceni osnovni kapital Upisani a neuplaćeni osnovni kapital Za obećani kapital 1c) Žiro račun Potraz. za upisani a neuplaceni osnovni kapital Za uplaćeni upisani kapital 1d) Upisani neuplaćeni osnovni kapital Upisani uplaćeni osnovni kapital 1e) Potraz. za upisani a neuplaceni osnovni kapital Upisani neuplaćeni osnovni kapital Za isknjižavanje obećanog kapitala

KONTO 200 400 022 400 000 401 200 000 401 400 000 401

Iznos Duguje Potražuje 80.000 80.000 40.000 40.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (40.000) (40.000)

______________________________________________

2

Primjer 2.. a) Izvršena je kupovina preduzeća „B“ tako što je preduzeće“A“ kupilo neto vrijednost preduzeća“B“ nakon čega je dato preduzeće prestalo da postoji. Kupovina je izvršena po tržišnom principu. Preduzeće“A“ je platilo na tržišnom principu za bilansnu imovinu preduzeća“B“ 800.000KM. b) Izvršena je kupovina preduzeća „B“ ,tako što ja preduzeće“A“ kupilo 100% dionice preduzeća“B“ nakon čega je dato preduzeće nastavilo da posluje kao naša podružnica. Kupovina dionica je izvršena po tržišnom principu. Preduzeće“A“ je platilo na tržišnom principu za dionice preduzeća“B“ 800.000KM Na dan kupovine bilans preduzeća“B“ po knjigovodstvenoj i procijenjenoj fer vrijednosti izgledao je ovako: Opis Broj Knjigovod.vrijednost Procijenjena fer računa vrijednost Gradjevinski objekti 021 450.000 500.000 Oprema 022 300.000 400.000 Zalihe materijala 101 150.000 100.000 Kupci u zemlji 211 80.000 50.000 Ukupno aktiva 980.000 1.050.000 Uplaćeni upisani osnovni kapital 400 680.000 Dugoročni krediti od banaka 502 200.000 200.000 Dobavljači u zemlji 541 100.000 100.000 Ukupno pasiva 980.000 300.000 a) Opis KONTO Iznos Duguje Potražuje Gradjevinski objekti 021 500.000 Oprema 022 400.000 Zalihe materijala 101 100.000 Kupci u zemlji 211 50.000 Dugoročni krediti od banaka 502 200.000 Dobavljači u zemlji 541 100.000 Žiro Račun 200 800.000 Goodwill 010 50.000 Za kupovinu preduzeća b) Opis KONTO Iznos Duguje Potražuje Ulagana u pravna lica u grupi 051 800.000 Žiro račun 200 800.000

________________________________________________

3

Za upisani a neuplaćeni kapital Za upisani uplaćeni kapital 1b) Upisani a neuplaćeni osnovni kapital Upisani a uplaćeni kapital Za upisani uplaćeni kapital 1c) Žiro račun Potr. Opis Br 1) Potraz.000$.Primjer Strani osnivač M.000x1.za upisani a neuplaćeni kapital Upisani a neuplaćeni kapital Za upisani a neuplaćeni kapital 1a) Žiro račun Potr.000 750.000 x1.000 4 .000 KM. Za upisani a neuplaćeni kapital Za razliku uplaćenog kapitala 1d) Potr.N dužan je uplatiti dužni iznos do 1. a) Kurs na dan 1.000 KONTO 000 401 200 000 401 400 200 000 401 400 Iznos Duguje 750.6KM/$=800. Opis Br 1) Potraz. Za upisani a neuplaćeni kapital Upisani a uplaćeni kapital Za razliku upl.3 t.000 50.000 700. Knjižiti uplatu kapitala na račun društva.4KM/$= 700.za upisani a neuplaćeni kapital Upisani a neuplaćeni kapital Za upisani a neuplaćeni kapital 1a) Žiro račun Potr.000 50.000 Potražuje 750.N upisao je kapitala prilikom osnivanja preduzeća u iznosu od 500.Knjižiti upis kapitala.60 KM za 1$ b) Kurs na dan 1. dok u slučaju pojave pozitivne kursne razlike istu treba knjižiti kao prihod pravnog lica.000 KM Red.000 700.40 KM za 1$ Osnivači su se sporazumjeli da u slučaju pojave negativne kursne razlike izmedju kursa na dan potpisivanja osnivačkog ugovora i kursa na dan uplate strani osnivač treba uplatiti dužnu razliku u roku od 30 dana.3 glasi 1.000 50.000 700. upisanog kapitala KONTO 000 401 200 000 615 401 400 Iznos Duguje 750. a) 500.000 50.3 glasi 1.000 750. Za upisani a neuplaćeni kapital Pozitivne kursne razilke Upisani a neuplaćeni kapital 1b) Upisani uplaćeni kapital Za upisani uplaćeni kapital b)500.000 50.000 700. što je osnivač i učinio.što preračunato u domicilnu valutu u BIH na dan osnivanja iznosi 750.000 750. Osnivač M.000 Potražuje 750.g.000 800.000 KM Red.

00 0 Potražuje 50. 2008. Red. u pripremi Odlozeni prihodi za primljenu donaciju opreme oprema KONTO 025 512 022 Iznos Duguje 50. Br Opis 1.000 30. ss. zemljište ss. Fer vrijednost opreme iznosi 50. u pripremi Prihodi od donacije Za primljenu donaciju 1a.000 30.Knjiziti donaciju kod primaoca donacije.000 50.000KM.000KM. dobili smo poljoprivredno zemljište u donaciji. ss. Zemljište je odmah stavljeno u funkciju. Red. Fer vrijednost zemljišta iznosi 30. Oprema je odmah puštena u upotrebu.000 30. ss. Opis Br 1.00 0 50.________________________________________________ Primjer 5 a) 10. u pripremi 025 Za puštanje opreme u upotrebu 5 . Knjižiti donaciju kod primaoca donacije.000 1a.12008 Dobili smo opremu u donaciji.1. u pripremi Za puštanje zemljišta u upotrebu KONTO 025 630 020 025 Iznos Duguje Potražuje 30.000 b)10. Procijenjeni vijek trajanja je 10 godina.

Br Opis 1. Ostala ss u pripremi KONTO 045 Iznos Duguje 10 0 Potražuje 1a.2008 primili smo knjigu bez naknade pod nazivom“Medjunarodni standardni finansijskog izvjestavanja“.1.c)10. Red. Procijenjena vrijednost knjige je 100 KM. Knjiga je obilježena identifikacijskim brojem i smještena u biblioteku. Prihodi od donacije 630 Za primljenu donaciju knjige Ostala ss u upotrebi 040 Ostala stalna ss u pripremi 045 Sa prenos knjige u upotrebu 100 100 100 ________________________________________________ 6 .

Udjeli u zavisnim društvima i drugim povezanim osobama Žiro račun Za kupovinu 51% dionica b) Red. Kupoviniom ovih dionica obezbijedili smo vlasnički udio u preduzeću „Y“ u procentu od: a) 51% b) 40% c) 15% Dionice imamo namjeru držati u preiodu dužem od godinu dana.000 50. Izrada : a) Red. Br Opis .000 50.000 50.000 c) Red.Dionice: 1.000 7 . Opis Br Udjeli u pridruženim pravnim licima Žiro račun Za kupovinu 40% dionica KONTO 050 200 Iznos Duguje Potražuje 50. Opis Br Udjeli u nepovezanim prav. osobama Žiro račun Za kupovinu 15% dionica KONTO 053 200 Iznos Duguje Potražuje 50.Kupili smo dionica preduzeca „Y“ tržišne vrijednosti 50.Izvršiti potrebna knjiženja.000 KM.000 KONTO 051 200 Iznos Duguje Potražuje 50.

000 45.000 66.000 KM. rashodi Ziro racun Za kupovinu obveznica KONTO 230 200 232 669 200 55.Na berzi je zabilježen porast vrijednosti ranije kupljenih dionica od 25.000 KM.000 45.000 200 200 200 8 .000 2. papire Ostali finan. Ulaganja u vrijednosne papire – kr.000 11.. Opis Br 1.000 KM. Red.Kupljeno je dionica preduzeća „X“ za 44.200 45. Žiro račun Za kupljene dionice (35%) 1a.Vrijednosni papiri su kupljeni s namjerom preprodaje. Kratkorocna ulaganja u vr.________________________________________________ Primjer 1.000 Iznos Duguje Potražuje 45. promjena je okvalifikovana kao promjena trajnog karaktera.Dionice su kupljene s namjerom preprodaje. za 66. Odluku smo realizirali. te platili proviziju brokeru od 200 KM: Red.000 KM(što predstavlja učešće u kapitalu preduzeća x od 35%).Berzanska provizija iznosi 1000 KM.Kupili smo obveznica nominalne vrijednosti 55.000 70. Odlučili smo se za prodaju dionica. Opis Br 1. Žiro račun Dobici u visini prodaje vr papira Za prihod od prodaje dionica 1a Rashodi u visini gubitaka pri prodaji Ulaganja u VP dobavljaci dobavljaci Ziro racun KONTO 200 616 666 230 541 541 200 Iznos Duguje Potražuje 70.

Opis KONTO Br 4.000 KM. Udjeli u zavisnim društvima i 051 50. Red.000 KM.000 Za ispravku vrijednosti dionica 3.000( Dobici od uvecanja vrijednosti 059 (20.Na berzi je zabilježen pad vrijednosti dionica u iznosu od 20.________________________________________________ Primjer 1. Red.000 60.000 Ispravka vrijednosti 059 20. Pad je trajnog karaktera. Kupoviniom ovih dionica obezbijedili smo vlasnički udio u preduzeću „Y“ u procentu od 51%. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2 Gubici od umanjenja vrijednosti 673 20.000 50. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje . Porast je trajnog karaktera. Red.Odlučili smo prodati dionice. Dionice imamo namjeru držati u preiodu dužem od godinu dana. Ziro racun 200 Prihodi 616 4a. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 3 Ispravka vrijednosti 673 (20. Rashodi Ulaganja u pravna lica 666 051 Iznos Duguje Potražuje 60.000 KM.000 drugim povezanim osobama Žiro račun 200 50.000) Za ispravku vrijednosti dionica 4.Kupili smo dionica preduzeca „Y“ tržišne vrijednosti 50.Na berzi je zabiljezen porast vrijednosti dionica u iznosu od 30. Red.000 50. te prodaju realizirali.000 9 .000 Za kupovinu 51% dionica 2.

000 30.000 20. Opis Br 2 .000 50.________________________________________________ Primjer 1. rashodi Ispravka vrijednosti KONTO 673 239 Iznos Duguje Potražuje 20.000 30.000 2. Dionice su kupljene s namjerom preprodaje Red.000 KM. Red.Odlučili smo se za prodaju dionica.Kupili smo dionica preduzeca „Y“ tržišne vrijednosti 50.000 20. Opis Br Ziro racun Prihodi Rashodi KONTO 200 616 666 239 232 Iznos Duguje Potražuje 30. Kupoviniom ovih dionica obezbijedili smo vlasnički udio u preduzeću „Y“ u procentu od 19%.000 3. Red. Udjeli u zavisnim društvima i drugim povezanim osobama Žiro račun Za kupovinu dionica KONTO 232 200 Iznos Duguje Potražuje 50.Na berzi je zabilježen pad vrijednosti dionica u iznosu od 20. Pad je privremenog karaktera.000 KM. Opis Br 1 .te stu realizirali.000 50.000 ________________________________________________ 10 .

30. Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo platili za 8 mjeseci iznos od 64. Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo platili za 8 mjeseci iznos od 64.000 Trošak zakupnine 334 20.3.1.880 Žiro račun 200 74.400 Za unaprijed placeni trošak zakupa 11 . Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 3 Unaprijed plaćeni troškovi 091 100.000 Ulaznip PDV 260 10.1.30. obracunski period od (1.400 Žiro račun 200 140.1. obracunski period od (1.6 2007) Red.000 260 20.880 Za unaprijed placeni trošak zakupa ________________________________________________ 3)2.6 2007) Red.000 Trošak zakupnine 334 32.3.880 Žiro račun 200 74.000 KM + PDV 10. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2 Unaprijed plaćeni troškovi 240 40.400 KM.6 2007) Red.000 Ulaznip PDV 260 10.30. obracunski period od (1. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1 Unaprijed plaćeni troškovi 240 32.880 KM.Vremenska razganicenja 1) 5. Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo platili za 24 mjeseca iznos od 120.000 Trošak zakupnine 334 24.000 KM + PDV 20.000 KM + PDV 10.880 Za unaprijed placeni trošak zakupa ________________________________________________ 2) 29.880 KM.3.

6 2007) Red.30. Platili smo zakupninu za naredna 24 mjeseca u iznosu od 120.Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo naplatili za 2 mjeseca iznos od 36.120 KM.120 ________________________________________________ 12 .Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo naplatili za 18 mjeseci iznos od 36.1.120 KM.000 Odloženi prihodi 512 28..000 KM + PDV 6.000 KM + PDV 6.120 računima Za unaprijed naplaćenu zakupninu ________________________________________________ 6) 3.6 2007) Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 6 Žiro račun 200 42.400 Žiro račun 200 140. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 5 Žiro račun 200 42.1.000 Obaveze za PDV po izlaznim 560 6.3.120 Prihodi od zakupnina 607 36.3.6 2007) Red.400 Za unaprijed placeni trošak zakupa ________________________________________________ 5) 7.________________________________________________ 4) 2.400 KM.30.30.000 260 20. obracunski period od (1.120 Prihodi od zakupnina i najamnina 607 8.3. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 4 Unaprijed plaćeni troškovi 091 105.1. )obracunski period od 1.000 KM + PDV 20.000 Obaveze za izlazni PDV 560 6.000 Trošak zakupnine 334 15.(obracunski period od 1..

(obr.7) 3. Troskovi osiguranja 346 2.400 KM. Opis Br 7. Red.000 Potrazivanja za ulazni PDV 260 10.000 6.200 70.6) Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 8.Na ime troskova odrzavanja stalnih sredstava kroz narednih 6 mjeseci preduzecu „AP“ platili smo 60.-30.120 Potražuje ________________________________________________ 8)08.400 Za primljenu fakturu ________________________________________________ 13 .02.1.6) Red.200 ________________________________________________ 9)1.2. i s tim u vezi platili smo osiguravajucem drustvu 2.200 KM.000 Unapriejd placeni troskovi 240 20.200 8a. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 9.400 Ziro racun 200 2.Donijeli smo odluku o osiguranju stalnih sredstava za tekuci period . -30.120 27.200 Dobavljaci u zemlji 541 70. Ziro racun Prihodi od zakupnine Prihodi buduceg perioda Obaveze za izlazni pdv KONTO 200 607 554 560 Iznos Duguje 42. period od 1.(obracunski period od 1.120 KM. Troskovi odrzavanja 332 40.1.000 KM + PDV 6.000 KM+ PDV 10. Dobavljaci u zemlji Ziro racun 541 200 70.000 9.4Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo naplatili za 4 mjeseca iznos od 36.

1.1.30. Od osiguravajućeg društva primljena je polisa osiguranja za narednih 5 mjeseci.000 KM i plaćena je sa žiro računa.6 2007) Red. obracunski period od (1. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 10 Troškovi osiguranja 346 18. Polisa glasi na iznos od 18.10) 17.000 Za placene troskove osiguranja _______________________________________________ 14 .000 Žiro račun 200 18.

5 i za 30.-30.3. Podigli smo kamatu po osnovu depozita.6.1. Po osnovu depozita primljena je mjenica.Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita po isteku perioda oročavanja a kamate na kraju svakog mjeseca. 9)31.Položili smo depozit u banku u iznosu od 10. Opis KONTO Br 1. Red.Depoziti Primjer Obracunski period 1.6. Žiro račun 200 Dati depoziti 055 Za naplatu anuiteta Odloženi prihodi 512 Prihodi od kamata 614 Za prihode od kamata Isto podizdanje kamate i za 31.000 400 Potražuje 10)30. Dati depoziti Žiro račun Odloženi prihodi KONTO 055 200 512 Iznos Duguje 10.000 KM po stopi od 2% godišnje na period od 2 godine. Iznos Duguje 17 Potražuje 17 17 17 ________________________________________________ 15 . Opis Br 1.400 10. Red.4.

a depozitu smo produžili trajanje za 15 mjeseci.017 Žiro račun 200 5.3. Žiro račun Dati zajmovi u zemlji Za naplatu kamate 1a. 31.Položili smo depozit u banku u iznosu od 5. Opis Br 1.000 KM po stopi od 2% godišnje na period od 2 mjeseca. Red.Po osnovu depozita primljena je mjenica. Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita po isteku perioda oročavanja zajedno sa pripadajucom kamatom. Red.Primjer Obracunski period 1. Dati zajmovi Dati zajmovi (kratkorocni) Odloženi prihodi Za produzavanje datih zajmova KONTO 200 235 055 235 512 Iznos Duguje 17 17 5125 5000 125 Potražuje ________________________________________________ 16 .1.6.-30.000 Prihodi od kamata 614 17 Za date zajmove u zemlji 31.5 Podigli smo kamatu po osnovu depozita. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje Dati depoziti 235 5.

Red. Opis Br 1.4 Podigli smo kamatu po osnovu depozita.Položili smo depozit u banku u iznosu od 10. Opis Br 1.3. AVB-evidencija PVB.Po osnovu depozita nije primljena mjenica.000 KM po stopi od 2% godišnje na period od 24 mjeseca.000 400 400 Potražuje Red.6. potrazivanja Prihodi od kamata Za obracun kamate 1a Ziro racun Ostala krat. Dati depoziti Žiro račun Za dati depozit 1a.evidencija Za VB evidenciju 30. KONTO 055 200 990 995 Iznos Duguje 10. 31.1.000 10. potrazivanja 1b PVB-evidencija AVB-evidencija Za VB evidenciju KONTO 228 614 200 228 995 990 Iznos Duguje 17 Potražuje 17 17 17 17 17 17 . Ostala krat.-30.Primjer Obracunski period 1. Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita po isteku perioda oročavana zajedno a kamatu na kraju svakog mjeseca.

Po osnovu depozita primljena je mjenica.083 10.________________________________________________ Primjer Obracunski period 1. Prihodi budućeg perioda Prihodi od kamata Za prihode od kamate KONTO 235 200 554 Iznos Duguje 10. Red. Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita po isteku perioda oročavana a kamatu svakog mjeseca.1. Red. Žiro račun Dati zajmovi Za naplatu kamate 1a. Opis Br 1. Dati depoziti Žiro račun 1a. 1) 2.5 Podigli smo kamatu po osnovu depozita.000 KM po stopi od 2% godišnje na period od 5 mjeseci.Položili smo depozit u banku u iznosu od 10.-30.000 83 Potražuje KONTO 200 235 554 614 Iznos Duguje 17 Potražuje 17 17 17 ________________________________________________ 18 . Opis Br 1.6.4. Prihodi od budućeg perioda Za date depozite 2.

000 2) 5.-30-06 1)5. a zatim produzili period orocavanja pod istim uslovima. Opis Br 1.000 KM po kamatnoj stopi od 2% godišnje na period od 4 mjeseca.5.1.100 100 15. Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita I kamate po isteku perioda oročavanja .Položili smo depozit u banku u iznosu od 15.Primjer 1. Red.1. Polozenom depozitu samo pripisali pripadajucu kamatu. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2 Dati depoziti 235 101 Prihodi od kamate 614 51 Prihodi buduceg perioda 554 50 ______________________________________________ 19 . Red. Dati depoziti Prihodi od kamate Ziro racun KONTO 235 614 200 Iznos Duguje Potražuje 15.Po osnovu depozita primljena je mjenica.

600 541 93.000 KM + PDV 13. Za fakturu prevoza 130 260 541 130 260 541 541 200 131 130 2000 340 2.000 260 13. Red.700 82.340 700 119 819 819 819 82. Za fakturu istovara 1c.700 1b. Za izmirenje obaveze za istovar 1d Za skladistenje robe _______________________________________________ 20 . Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.600 1a.Trosak istovara je izmiren. Troškovi prevoza iznose 2.000 KM + PDV 340 KM prema fakturi prevoznika.600 KM. dok troškovi istovara su 700 KM+PDV 119 prema fakturi dobavljaca. Za primljenu fakturu 130 80.Roba primjer Nabavljeno je od dobavljača „C“ robe po fakturnoj vrijednosti od 80.

299 Ukalkulisani RUC 137 12. Trošak prodate robe 652 20.990 6. Ulazni pdv za uvoz Žiro račun 1c.650 Obaveze za pdv 561 4. te PDV.zatim je polovina robe prodata kupcima. Red.000 6.000 KM.Uvezli smo robe iz Republike Hrvatske i to 1.990 500 85 585 41.000 t po cijeni od 20 eura po t uz klauzulu fco.485 Ukalkulisani PDV 138 9.PDV 17%.Roba je smjestena u prodavnicu .Primjer 1. Carinarnica je obračunala carinu po uvoznoj carinskoj deklaraciji na iznos od 2.617 Potražuje 2.95583 KM. granica. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 2.617 Za prenos robe u prodavnicu 2a.RUC 30%. Robu smo uskladištili u vlastitom skladištu. Obracun nabavke Dobavljaci u inozemstvu Za fakturu robe 1a.809 21 .000 2. blagajna 202 31. prevoza 1d. Troškovi prevoza nabavljene robe od granice do našeg sjedišta su 500 KM + PDV 85.197 Roba na skladištu 131 41. Red. Srednji kurs za euro iznosi 1. Roba u skladistu Obracun nabavke Za prenos u skladiste KONTO 130 542 130 548 261 200 130 260 541 131 130 Iznos Duguje 39. Roba u prodavnici 132 63. Opis Br 1.617 41.599 Prihodi od prodaje robe 602 27.117 2. Obracun nabavke Ulazni pdv Dobavljaci u zemlji Za tr.117 39. Obracun nabavke Obaveze za carine Za obracun carine 1b.051 Za naplatu prodate robe 2b.

550 Prihodi buduceg perioda 554 702 Za prodaju robe na kredit 2a. Žiro račun 200 3.550.252 Prihodi od prodaje robe 602 15.000 Obaveze za izlazni pdv 560 2.650 31.2c.000 6. Red. Trošak prodate robe 652 9. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 2.000 Roba na skladistu 131 9. uz kamatnu stopu od 8% godišnje i mjesečni način otplate.000 Kamata= Prihod od prodaje robe: 17.000 KM. Dati zajmovi 228 18.2550= 15.000 Za rashode od prodaje robe 3.650 31.550x8/100/12x6=702 NV RUC 9. Prihodi buduceg perioda 554 117 Prihodi od kamata 614 117 Za prihode od kamata Kalkulacija: 17.242 4.197 63. Nabavna vrijednost prodate robe bila je 9.042 Dati zajmovi 228 3.485 54.000 22 .042 Za naplatu anuiteta 3a. Sa skladišta trgovačke robe prodato je kupcima robe u maloprodajnoj vrijednosti od 17.299 137 138 132 200 202 6. Roba je prodata na potrošački kredit sa rokom otplate 6 mjeseci .617 12.550 KM.650 Ck RUC Osnovica za PDV PDV MPC ________________________________________________ Primjer.599 31. Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Roba u prodavnici Za rashod od prodaje Žiro račun Blagajna Za prenos novca na ziro racun = = = = = 41. Naplaćen je prvi anuitet.102 9.

080 Ukalkulisani RUC 137 (4000) Ukalkulisani PDV 138 (4. Roba na doradi.080 Roba na skladištu 131 20.gdje se zadužuje po maloprodajnim cijenama.400 KM uz klauzulu fco.000 KM + PDV 340 KM.Nabavljeno je robe od prodavca po fakturnoj vrijednosti od 20. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 1. Roba na doradi 134 2. a porez na dodanu vrijednost 17%. Roba je zbog neodgovarajućeg kvaliteta poslata na doradu.000 . Obračun nabavke 130 20.000 KM + PDV 3. Red.000 Za prenos na skladište 1b Roba u prodavnici 132 28.400 Dobavljači u zemlji 541 23.Skladište se zadužuje po trošku sticanja.550PDV Osnovica za pdv.000 Ukalkulisani PDV 138 4. Roba na skladištu 131 20. Ispostavljen je račun za doradu u vrijednosti od 2. Roba na skladištu 131 20. Doradjena roba je vraćena u prodavnicu. Za prenosu robe u prodavnicu 1c.Osnovica za pdv( prodajna vrijednost-PV) PDV 2.550 Izbijanje pdv-a 17500/1.Troškovi prevoza iznose 2.080) Za vracanje robe na skladiste 1d.000 -osnovica za pdv 150002.400 Za primljenu fakturu 1a. s tim da je marža 20%.000 Roba na skladištu 131 20.17=15. kupac.9000=6000 ________________________________________________ Primjer 1.000 Za slanje robe na doradu 1e.000 Ulazni PDV 260 3.000 .900 KM + PDV 493 KM. Robu smo premjestili u prodavnicu.NV= RUC 15000.000 Roba u prodavnici 132 28. obradi 134 20.550 PV sa PDV 17.000 23 .080 Ukalkulisani RUC 137 4. Obračun nabavke 130 20.

000 22.671 Ukalkulisani RUC 137 (42.500 CK+RUC = osnovica za pdv 24 .875 Roba na skladištu 131 62.500 Za prenos 25% robe u prodavnicu 1a.850 KM.000 KM. Red.500 Ukalkulisani PDV 138 2.000 Ukalkulisani PDV 138 14.975 Za povećanje MPV za 20% 1b. Poreski inspektor je bio prisutan. Roba u prodavnici 132 102. 1g.500 KM CK 62. Roba u prodavnici 132 (52.400 4.375 Ukalkulisani RUC 137 25.1f.)U skladištu ima robe u vrijednosti od 250. Od ukupne vrijednosti robe sa skladišta je prebačeno u prodavnicu 25%.475 Ukalkulisani RUC 137 17.850) Uskladjivanje vrijednost izaliha 658 2.340 22. obradi Za vraćanje robe na skladište Roba u prodavnici Ukalkulisani RUC Ukalkuilsani PDV Roba na skladištu Za vracanje robe u prodavnicu 260 541 131 134 132 137 138 131 340 2. Ulazni PDV Dobavljači u zemlji Za fakturu dorade Roba u skladištu Roba na doradi.000 30. Roba se u skladištu vodi po trošku sticanja. Marža je 40%.888 4.a zatim je došlo do sniženja prethodno povećanih maloprodajnih cijena za 52.500) Ukalkulisani pdv 138 (7. PDV 17%.000 ______________________________________________ Primjer 1.000 x 25%=62. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 1.Izvršiti knjiženja ako je došlo do povećanja maloprodajnih cijena robe u prodavnici i to tako što je maloprodajna vrijednost povećana za 20%. Roba u prodavnici 132 20.679) Za snizenje ispod troska sticanja kalkulacija 1) 250.488 22.

Opis br Za povecanje maloprodajne vrijednosti KONTO 132 137 138 658 Iznos Duguje Potražuje 40.850 PDV 10.000 Osnovica za pdv 87.983 PDV 70. Red.671) 59.475=122850 Ukupni RUC= 42.850= 70.850 .000 59.171 122.000= 110.52.000 osnovica za pdv+pdv= MPV 2.829 +2671 62.000 KM.000+ 40.rashod 105.171 15.375 Povećanje cijene 102.829 17.500 TS 31.500 Pdv 1487 MPV 102.812 (2.000 MPC _______________________________________________ 25 .000 31.500 62.)Maloprodajna vrijednost robe je porasla na 110.RUC 25.517 5.017 PV 10.375 + 20.517 94.671.500 42500 RUC -2.

000 146.600 1 26 Potražuje .000 96.340 14.Uslovi nabavke su fco. dok troškovi osiguranja robe na putu su 14. Red.000 Potražuje 1b.000 KM prema fakturi osiguravajućeg društva. dobavljači Ostali prihodi Za izmirenje obaveze 2a. Mašinom koja je 100% otpisana.600 KM.000 96.tj. Nabavljeno je od dobavljača „C“ robe po fakturnoj vrijednosti od 80.000 340 2. Troškovi prevoza iznose 2. Opis Br 1.000 KM + PDV 13. Obračun nabavke Ulazni pdv Za trošak prevoza Obracun nabavke dobavljači Za trošak osiguranja Roba u skladištu Obračun nabavke robe Za prenos robe u skladište Roba u prodavnici Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Roba na skladistu KONTO 130 260 541 130 260 541 130 541 131 130 132 137 138 131 Iznos Duguje 80. Obračun nabavke Ulazni pdv Dobavljači Za obračun nabavke robe 1a.Primjer 1. PVB evidencija KONTO 541 639 995 Iznos Duguje 93.016 28. Dobavljač. a zatim je premještena u prodavnicu. Roba je smještena u skladište.600 2.600 93. izmirili smo obavezu prema dobavljaču „C“. 1c 1e 2.000 14. Opis Br 2.000 13.600 93. Mašinom koju preduzeće posjeduje u svojoj vanbilansnoj evidenciji. Red.216 96.800 21.000 KM + PDV 340 KM prema fakturi prevoznika.RUC 30%.

Roba u prodavnici 132 (33008) Uskladjivanje vrijednosti zaliha 658 13.608 3a.AVB evidencija 990 1 3. 132 73.188 27 . Red.400) Ukalkulisani PDV 138 (4796) Za snizenje vrijednosti robe 40. rashodi 652 48. Potraživanja po kreditu 061 87. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 3.825 Za naplatu anuiteta 4a. Žiro račun 200 1.000 KM. Odloženi prihodi 512 304 Prihodi od kamata 614 304 Za prihode od kamate 4b. u mjesecu. Naplatili smo prvi anuitet po datom robnom kreditu.008 4. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 4.610 Odloženi prihodi 512 14602 Prihodi od prodaje robe 602 62. ruc 137 14.400 Ukalk. Red.000 Ukalk.000KM/1. pdv 138 10.608 Roba u prodav.17=34.825 Potraživanja po datom kreditu 061 1. Robi iz prodavnice uz prisustvo poreskog inspektora snizili smo maloprodajnu vrijednost na 40. Prodato je 50% robe iz prodavnice na dugoročni kredit od 4 godine uz kamatnu stopu od 5% godišnje i mjesečni način otplate jednakim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog 25.812 Uklakulisani RUC 137 (14.400 Obaveze za izlazni pdv 561 10.

________________________________________________ Primjer 1).857 138 24.000 2b.310) 658 50861 137 (40. 04. Za rashode od prodaje 2c Za prenos novca na ziro racun 3)06.359 30.a zatim plovinu robe prodali kupcima(prilikom snizenja cijena bio je prisutan poreski inspektor): 2 Za cijenu ispod troška sticanja 132 (107.641 25.431) 17.857) 138 (15.Popisom robe u prodavnici zabiljezeno je robe po maloprodajnoj vrijednosti od 167.641 4.000 KM. Za prihode od prodaje 202 561 602 652 138 132 200 202 30.000 4. 3 Za povecanje cijene 132 50 000 137 138 658 (25.000 KM.000 30.000 30.(RUC 40%).359 25.143 2)29.01. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1) Za viškove u prodavnici 132 167.592) 2a.310 632 102.03 Robi u prodavnici snizili smo maloprodajnu vrijednost na 60.310 137 40.06 Vrijednost robe u prodavnici porasla je na 80.304 7265 28 .310 KM. Red.

RUC 40%.140 42. Trosak prodatih g.g.000 ods.140 Za sumnjiva potrazivanja 2a. t. na skladistu 120 Za trosak prodatih g. Na osnovu elemenata iz ugovora .03.odstupanje od stalnih cijena gotovog proizvoda „C“ 125. Stoga smo potrazivanje klasifikovali kao sumnjivo .140 7.000 5. 200 kom. Period 01.06) Stanje na racunu glavne knjige : 120.250 31. 650 Odstupanje od plan. 5.140 Kupci u zemlji 211 49. Sumnjivo potr. Sporno potr.02.P 1a. Red. Cijena g. 128 Zalihe g. Potrazivanje od kupca“A“ nije naplaceno u ugovorenom roku.p.01-30. 21171 49. Opis KONTO br 1. Pdv 17%.140 29 .000 1. Kupci u zemlji 211 izlazni pdv 560 Prihodi od prodaje proizvoda 600 Za prodate G. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2._______________________________________________ Gotovi proizvodi Primjer (obr. 50. kom NV 125.p. 21170 49. procijenjeno je da bi se sudskom odlukom obaveza kupca mogla umanjiti za 10% i donesena je odluka d ase za taj iznos izvrsi ispravka vrijednosti potrazivanja. Prodali smo 50 kom gotovih proizvoda kupcu „A“ uz rok naplate do 02.03.000(+) 1)03.p. a posto kupac osporava iznos potrazivanja podnijeli smo tuzbu za naplatu istog. Red. 1250 Iznos Duguje Potražuje 49.p.000 30.000 NV 31250 Ods.250 2)02. Proizvoda C) 128.gotovi proizvodi na skladištu(200 kom.

02. Potr.000(+) 1. Red.P. Način otplate jednakim tromjesećnim anuitetima od kojih prvi dospijeva na plaćanje 02. Kamatna stopa 4% godišnje.000 42.000 30 .000 29.914 49.000 60. Opis Br 1.000 600.000 58. 1b. Otpis nenapl. G.145 270. Otpis nenaplativih potr. Trošak prodatih proizvoda Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Zalihe G.000 KONTO 121 122 123 128 120 061 512 561 600 650 122 123 121 Iznos Duguje Potražuje 700.P.000 50. Rok plaćanja je 3 godine.145 50. 100 kom .140 4.000 KM.291 101.000 Odstupanje = 60.914 3. Za prihode od G.000 392. Za rashode od prodaje Kalkulacija: 200 kom = 600. gotovih proizvoda prodali smo na kredit. Za prenos G:P: u prodavnicu 1a.02 Gotove proizvode iz skladista premjestili smo u prodavnicu i istu zaduzili po vrijednosti od 700. u prodavnici Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Odstupanje Zalihe G.855 299.3.2008. Sumnjivo potr Sa sporna potr.855 350. Primjer Stanje računa glavne knjige: 120.odstupanje od stalnih cijena gotovih proizvoda 600. Po kreditima Odlozeni prihodi Obaveze za izlazni pdv Prihodi od prodaje G.709 60.P.zailhe gotovih proizvoda „M“ na vlastitom skladistu(200 komada) 128.P. Sporna potr. Potra.05.P. 21170 684 21971 4.

000 1200 350.500 1200 Stara kamata 42. Red.Obavijestili smo kupca da smo povecali kamatnu stopu po datom kreditu za 1% na ukupan period kredita.290-540.000 stvarna vrijednost(trošak sticanja) 598.000.000 (+) RUC 54.598. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.17=598.500 Za povecanje kamate 350.000x 25%= 100 kom= 350 000.500 Odlozeni prihodi 512 10.Kalkulacija: NV 600.500 31 .000=540.MP vrijednost u prodavnici kamata 350.000/1.000= 392.000+ 42.290=101709 600.000.290 540.500 10.000 mpv+kamata 2.291-osnovica za pdv 700.000x5x36 = 52.000x4%x36= 42.60.000 Nova kamata 52.000 Odstupanje 60.000= 58.000 700.709 PV+ pdv 700.000 Osnovica za pdv(PV) Pdv 101. Dati zajmovi 061 10.

000 120.560 20. i preneseno u vlastitu prodavnicu.280 14.000.280 98. a porez na dodanu vrijednost 17%. 1c. u prodavnici Za rashode od prodaje G.40. 1a.P.280 98. 32 . Razlika u cijeni 20%. Ziro racun blagajna Za prenos novca na ziro racun KONTO 121 122 123 128 120 202 561 600 650 122 123 121 200 202 Iznos Duguje Potražuje 196.u prodavnici Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Odstupanje Zalihe G.P. u prodavnici Obaveze za izlazni PDV Prihodi od prodaje G. Gp.280 98.000 14.000 98.________________________________________________ 3.200komada Odstupanje .000 14.280 84. 200 kom. Primjer Saldo GP.000(-) Izdato je sa skladišta 50% gotovih proizvoda.240.P.P. Red. Trošak prodatih proizvoda Ukalkulisani RUC Ukalkulisani PDV Zalihe G. Opis br 1.560 28.000 28. Prodato je 50% proizvoda iz vlastite prodavnice. G. Za naplatu prodatih G. Gp.P.P.280 1b.000 70.

. .......304 31... 45. Kamatna stopa 4% mjesečno...000 20. Rok placanja je 2 mjeseca.-30.......03..200 1a..000 120 45.... Red... 120 kom...424 2...... Odstupanje 240...000 28.840 128 5.560 MPV 196560/2= 98280.gotov proizvod „M“ u vlastitom skladištu (200 kom.560 PDV 196. Za prenos GP u prodavnicu KONTO Iznos Duguje Potražuje 121 60.000 5.840 122 12.000 x17%=28.000 RUC 168.06.01 Gotove proizvode iz skladista premjestili smo u prodavnicu. Način otplate jednokratno 15. Za prihode od prodaje GP 33 .). Odstupanje 100 kom Stalna vr..000(+) 1.prodano 50% _______________________________________________ Primjer: Obr period (01..01. gotovih proizvoda prodali smo na kredit.....2009 ).) 15.920 5..........000 40. RUC 30% Stanje racuna glavne knijge: 120 128 ...000 123 8..Stalna vr..... Opis br 1.000x 20%=28....000(-) 140...560 28......000 228 614 561 600 39...odstupanje od cijena gotovih proizvoda b.000(-) 120.

336 -8.200 5.000 X=2000 ________________________________________________ 34 . Poreski inspektor nije bio prisutan iako smo na vrijeme poslali poziv.800 3.424 3.504 200 : 60. Za snizenje cijene do nivoa 121 (8.336 = 16.000 odstupanje 200 : 5000 =80 :x 16.424 kreditu 228 39.000 -2.504 Kamata: 36. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 1.19.800) 123 (1.ostalo je 80 kom 80x225=18.800 20. Red.304 36.32 2)15.06 Gotovim proizvodima u prodavnici snizili smo cijenu do nivoa troška sticanja.504x4/100=2920.675 4.840=120 : x X= 36. Za rashode od prodaje GP 650 122 123 121 24. Za naplatu potrazivanja po 200 39. Opis KONTO Iznos br Duguje Potražuje 1.325 13.211) 658 2.325 Prodato je 120 kom .1b.03 Naplatili smo potraživanje po kreditu Red.325 24.800 -4.336) Troška sticanja 122 (4.536 -1.211 2.000 7.

Sve obaveze su uredno izmirivane. za što je ispostavilo fakturu u iznosu od 200KM+ PDV 34 Km. 1d. 1c. Mašinu smo stavili u upotrebu. KONTO Iznos Duguje Potražuje 19558 19558 1955 8 19558 1000 1000 1000 1000 3495 3495 200 34 234 23 Ss u pripremi 025 Dobavljači u inost.000 eura. 542 devizni račun Izmirenje fakture Ss u pripremi Obaveze za carinu Za obračunatu carinu Obaveze za carinu Žiro račun Za plaćanje carine Ulazni pdv za uvoz Žiro račun Za plaćeni ulazni pdv za uvoz ss. 35 . Br Opis 1. Red.Primjer Uvezli smo mašinu iz Njemačke po cijeni od 10. 542 Za primljenu fakturu ino dobavljaca Dobavljači u inost. 1b.95583 KM. Srednji kurs za euro iznos 1. Prilikom uvoza carinarnica je obračunala carinu po uvoznoj carinskoj deklaraciji u iznosu od 1000KM kao i PDV: Prevoz kupljene robe od granice do našeg skladišta izvršilo je transportno preduzeće . u pripremi Ulazni pdv Dobavljači u zemlji Za fakturu prevoza Dobavljači zemlji 203 025 548 548 200 261 200 025 260 541 541 1a. 1e 1f.

758 234 1g.072 24.3.nacin vracanja jednokratno na dan dospijeca kredita.350 000 -amortizacija A=1. Obracunati pripadajuci dio prihoda /troskova za potrebe obracunskog perioda.000 150. Za amortizaciju tekuceg perioda 1a Za izmirenje dijela obaveze Gr.a kamatna stopa 2% mjesecno .(obr.758 20.900 12.000 KM (knjigovodstvene informacije iz pocetnog stanja)izmirili smo obavezu prema dobavljacu „X“.06) Opis 1.116 310 029 Vrijednost Duguje 900 Potrazuje 900 2)5. u pripremi Za pustanje ss u upotrebu 200 022 025 20.4 Žiro račun Za izmirenje troška prevoza oprema ss.100 100.900 300. Period od 01.000 KM i neotpisane vrijednosti 200. a ostatak obaveze platili smo iz sredstava odobrenog kratkorocnog kredita. ______________________________________________ Primjer : Stanje racuna glavne knjige: 541.144 187. tako sto smo ranije uzetom kreditu skratili period orocavanja za 1 mjesec uz ostale uslove nepromijenjene. Rok vracanja kredita je 1 godina .01 do 30.Gradjevinskim objektom nabavne vrijednosti 300.5 Sa bankom smo sklopili ugovor o reprogramiranju uslova kreditiranja . objektom 1b Za izmirenje dijela obaveze iz kredita 541 029 021 541 664 248 532 199. Opis Konto Vrijednost Duguje Potrazuje 36 .2% godisnja stopa 1) 2.

Troskovi prevoza nabavljenih rez.899 X 0.17=7. 100 978 542 978 Za fakturu prevoza 1b.117 542 39. Kurs € i KM je 1€= 1.95583 KM. Odnos prevezenih km od Austrije do nase granice.117 Za fakturu r. Sto je uredno zabiljezeno na fakturi 43/04. Rezervni dijelovi se evidentiraju u iznajmljenom skladistu po stvarnoj cijeni. Za smanjenje roka otplate 248 532 (3018) (3018) ______________________________________________ Primjer Dobavljac „VIN iz Austrije isporucio nam je 200kom.383.6 500€x 1. Rezervnih dijelova po cijeni od 100euro/kom.2. Dijelova prema fakturi speditera iznose 500 eura.000€ =39116.84 x0.0828 Red. i od granice do iznajmljenog skladista u nasem sjedistu su 4:1. 100 6. Carina je 16% a PDV 17%.16 = 6.899 + 6383.868. Kalkulacija: 200kom x 100€=20.84 = 46. 100 39.d 1a.84 39.384 37 .282.917 + 782 = 39.95583=978 4:1 odnos 4 X 978=782 5 Trosak prevoza do granice ulazi u iznos na koji se obracunava carina 1/5 X 978= 196 Trosak prevoza poslije granice ulazi samo u obracun uvoznog pdv-a 39. opis konto duguje potrazuje br 1.

548 Za carinu 1c. 1e. ss. ss. Br Opis KONTO Iznos Duguje Potražuje 1.00 0 zemljište 020 50.d.000 Za izmirenje fakture VBE.479 _______________________________________________ Vezane promjene: 1. U rok otplate od 3 godine i način otplate jednakim šestomjesečnim ratama.000 + PDV 17.00 0 Ulazni PDV 260 17.00 38 . Dobavljači u zemlji 541 117. Red.00 0 Dobavljači u zemlji 541 117. Vrijednost vlastitog zemljišta prema knjigovodstvenoj vrijednosti je 50. 102 100 46.te isto izdvojili za tu svrhu.00 0 502 117.384 7. kreditima 995 300.479 261 200 7.000 KM.evidencija o odobr.868 46. Za uvozni pdv Za skladistenje r.evidencija o odobr.000 KM.Za potrebe izgradnje gradjevinskog objekta odlučili smo se da koristimo vlastito zemljište . Prema investicionom programu i usvojenoj odluci organa upravljanja gradimo objekat iz vlastitih sredstava.Banka nam je odobrila kredit u iznosu od 300.00 0 VBE.Prva privremena situacija izvođača radova glasi na 100.868 6. kreditima 995 117. Preduzeće se odlučilo za evidentiranje zemljišta zajedno sa vrijednosti objekta.000 za prvu privremenu situaciju 1c.000 Za odobreni kredit 1b. u pripremi 025 100. u pripremi 025 50.Obaveza je izmirena. 1d. VBE-odobreni krediti 990 300.000 Za prenos zemljišta 1a.000.

000 183.5% godišnje za dati objekat na dan 31. 1. Opis Br Trošak amortizacije Ispravka vrijednosti ss. VBE.11. Dobavljači u zemlji Obaveze za dugorocni kredit Žiro račun Za izmirenje druge situacije VBE-evidencija o odobrenom kr. a kamata za taj period iznosi 5.000 234. _____________________________________________ 39 . Gradjevine 021 355.000 ss.000 Obračunata je linearna amortizacija po stopi od 1.000 KM Red.000 KM.000 KM i ista je plačena sa žiro računa za jedno sa otplatom kredita u iznosu od 50.000 2..000 234.odobreni kr.000 51. Opis Br 2. u pripremi Obaveze po dugorocnom kreditu Žiro račun 2c KONTO 025 260 541 541 502 200 995 990 025 502 200 Iznos Duguje Potražuje 200. ss.000 34. ss.Izmirena je iz raspoloživih sredstava odobrenog kredita.000 50.12. u pripremi 025 355. a ostatak sa žiro računa. KONTO 310 029 Iznos Duguje Potražuje 444 444 Red.000 55.Konačna situacija izvođača radova glasi na 300. Vrijeme trajanja sticanja sredstva bilo je 2 mjeseca.000 KM + PDV 51.000 2b. u pripremi Ulazni PDV Dobavljači u zemlji 2a.000 183.0 VBE-odobreni krediti 990 117.000 183.2008.000 5.

000 85.000 KM + PDV 85.01. Za pripremu zgrade KONTO 025 260 541 541 200 Iznos Duguje Potražuje 500. . Red.000 500.1.000 1b.000 KM pokazalo se neadekvatnim za nas proizvodni program pa smo isto preklasificirali za prodaju.000 500.000 585.000 900 100. Fakturna vrijednost zgrade je 500..(Obr period 01.000 1a.01 Skladište nabavljeno i dato u upotrebu u aprilu 2008-e nabavne vrijednosti 100. Za klasificiranje kao ulaganje u nekretnine Primjer 05.000 KM.000 KM. Procijenjena fer vrijednost umanjena za troskove prodaje je 80.30. Za amortizaciju tekuceg perioda 310 100 029 100 1a. Za preklasifikaciju za prodaju 678 081 029 021 089 19. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.000 585. Faktura je plaćena.100 100.000 40 . Opis Br 1.000 20.2009) ( stopa amortizacije .Zgradu smo klasificirali kao ulaganje u nekretnine i stavili u upotrebu.000 585.000 500. Za pustanje u upotrebu 021 025 072 021 500.Primjer Kupili smo zgradu.06.2% na godisnjem nivou) Red. Nakon početnog priznavanja za vrednovanje ulaganja u nekretnine preduzeće je odabralo model fer vrijednosti.

Opis Br 2. Za amortizaciju tekuceg perioda KONTO 310 029 Iznos Duguje Potražuje 100 100 1a.2009) a% 12. Red.Odlucili smo se za prodaju zgrade koju smo prethodno preklasificirali za prodaju.% godisnje Red.000 KM.01.(Obr period 01. Za prihode od prodaje stalnog sredstva KONTO 211 560 628 678 089 Iznos Duguje Potražuje 119..000 900 2) 5.01 Skladište nabavljeno i dato u upotrebu u aprilu 2008-e nabavne vrijednosti 100.000 99. Opis Br 1. Za rashode od prodaje 41 . Procijenjena fer vrijednost umanjena za troskove prodaje je 102.100 900 2a.000 KM pokazalo se neadekvatnim za nas proizvodni program pa smo isto preklasificirali za prodaju.000 900 100.06.30.340 17.340 102. Za preklasifikaciju za prodaju 081 029 021 089 100.2.Primjer Vezane promjene 05.

Opis KONTO Iznos 42 .888 ________________________________________________ Primjer: Vezane promjene: 1) 02. Za primljenu fakturu KONTO 550 339 260 541 Iznos Duguje Potražuje 24.03Obračunali smo troškove vode na iznos od 24. Stigla je faktura za troškove vode na iznos od 26.000 2) 03.000 24.000 KM. Opis Br 2. Za obračunat troškove vode KONTO 339 550 Iznos Duguje Potražuje 24.400 4. Red.01Obračunali smo troškove zakupa poslovnog prostora na sajmu u iznosu od 20.400 KM + PDV 4. Red.000KM. Red.04.000 ________________________________________________ Primjer: Vezane promjene 1)02.488 KM. Opis Br 2.488 30.000 2.081 100.

Red.000 260 340 541 2.000 KM + PDV 340 KM.Zbog neblagovremenog placanja fakture za zakup prostora na sajmu. Red. Za obračun troškova sajma 335 4. Duguje Za obračun troškova sajma 335 550 20.000KM + PDV 4.080 541 28.000 Potražuje 20.080 ________________________________________________ Primjer: Vezane promjene: 1. Za primljenu fakturu 335 2.440 43 . Red.340 2.000 260 4.Izmiren je ukupan dug prema organizatoru sajma. Red. Opis KONTO Br 2.080 KM. Za izmirenje obaveze 541 200 Iznos Duguje Potražuje 2. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 2. organizator sajma je izvršio obračun zateznih kamata u iznosu od 100 KM.000 550 20.Br 2.Primili smo fakturu za zakup prostora na sajmu u iznosu od 2.440 2.000 2) 03. Opis Br 2.03Stigla je faktura za troškove zakupa poslovnog prostora na sajmu na iznos od 24. Za zateznu kamatu KONTO 351 541 Iznos Duguje Potražuje 100 100 3.

... Izvršiti potrebna knjiženja ako je na računu revalorizacionih rezervi akumulirano rezervi po osnovu ranijih povečanja vrijednosti ove mašine Red...000 KM nabavna vrijednost.. procijenili smo nadoknadivi iznos na 60.. rezerve 420 20.... rezerve Za umanjenje vrijednosti KONTO 022 670 420 Iznos Duguje Potražuje (20. 20.revalorizacione rezerve ........000 KM Opremi čiji su knjigovodstveni podaci : 200.....000) 15..000 KM. 80. Izvršiti potrebna knjiženja ako je na računu revalorizacionih rezervi akumulirano rezervi po osnovu ranijih povečanja vrijednosti ove mašine u iznosu od 5........000 KM neotpisana vrijednost... Opis Br 1.000 5.. tj... Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. očekivanu ekonomsku korist od ove mašine................000 KM nabavna vrijednost..000 KM. tj...000 KM.....________________________________________________ Primjer : Opremi čiji su knjigovodstveni podaci : 200.000 KM neotpisana vrijednost.... očekivanu ekonomsku korist od ove mašine..000 Za umanjenje vrijednosti 44 .... 80.000 _____________________________________________ Primjer : Stanje računa glavne knjige : 420.... oprema Rashodi od umanjenja vrijednosti Rev....000) Rev.. oprema 022 (20.... procijenili smo nadoknadivi iznos na 60.

.400 Za naplatu otpisanog pot. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1....a u skladu sa odlukom suda naplatili smo ranije otpisano potrazivanje u vrijednosti od 2.. 20.. GP u prodavnici 121 15. Ziro racun 200 2...000 Sporno i sumnjivo potraživanje od kupca naplačeno je prijemom gotovih proizvoda..... oprema 022 (20. očekivanu ekonomsku korist od ove mašine.210 Sporna potraživanja 21171 10.... __________________________________________ Primjer: RUC 30% stanje na racunu glavne knjige: 21171-sporno potrazivanje prema „X“ 10...... Red............... Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.. tj.revalorizacione rezerve .000) Rashodi od umanjenja vrijednosti 670 20.._____________________________________________ Primjer Stanje računa glavne knjige : 420. Red....400 Naplacena prethodno otpisana pot.. Rashodi od nenaplativih potrazivanja 684 2......000 KM neotpisana vrijednost..000 45 ......000 KM.... 636 2.000 KM Opremi čiji su knjigovodstveni podaci : 200.400 Za napladu dijela 1a... (NE RADI SE O ISTOM POTRAZIVANJU!) Red.....000 Za umanjenje vrijednosti _____________________________________________ Primjer: stanje na racunu glavne knjige: 21171-sporno potrazivanje prema „X“ 12000 U skladu sa procjenom advokata otpisali smo 20% vrijednosti spornog potrazivanja od kupca „X“ .210 Ukalkuliasni RUC 122 3.. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Izvršiti uskladištenje gotovih proizvoda u prodavnici.000 KM nabavna vrijednost.400KM.400 Sumjniva i sporna potrazivanja 21971 2........ procijenili smo nadoknadivi iznos na 60.000 Ukalkulisani PDV 123 2. 80......

000 KM + PDV 20. Za trosak odrzavanja 332 1. putem žiro računa.000 340 2.170 __________________________________________ Primjer Obr period od 01. Za primljenu fakturu 025 260 541 022 025 310 029 541 029 022 639 2.000 260 170 541 1.6 2007-e amortizacija – oprema 10% 03.000 KM remontovana je uz fakturu dobavljača za troškove remonta od 1000 KM + PDV 170 KM.400 KM.000 122.g.2007 godine i koja je nabavne vrijednosti 45.06 t. Remont je izvršen u cilju otklanjanja kvara na mašini.000 3. Za primljenu fakturu 025 120. Red.01.12.Dobavljač opreme pristaje da mu se da polovna mašina koju procjenjuje na 20.000 260 20. d0 30.03Potpisan je ugovor sa preduzećem“Dan“ o kupovini nove opreme čija je cijena iz ugovora i fakture 120.375 1b.400 541 140. Za izmirenje dijela oobaveze 46 . Red. Opremu smo stavili u upotrebu u pogon“A“.340 122.000 KM ( u našim knjigama joj je nabavna vrijednost 15. Za amortizaciju tekuceg perioda 1d.000 KM + PDV 340 KM. Prevoz opreme izvršilo je transoprtno preduzeće čija usluga prevoza iznosi 2. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za pustanej opreme u upotrebu 1c. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.2006)Ostatak duga će se izmiriti 01.12.000 8.375 15.400 1a.000 375 375 20.000KM i otpisana je 20% zaključno sa danom 31.__________________________________________ Primjer: Mašina“Y“ koja se koristi u pogonu“B“ od 12.

Na ime troškova osiguranja unaprijed smo platili za tri mjeseca iznos od 300.000 KM. Red.03. Red.000 __________________________________________ Primjer 05.000 KM. Za izdate rd 302 102 2.i za to smo dobili knjižnu obavijest na osnovu koje smo izvršili uplatu. Opis Br 1. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.000 KM+ PDV 340 KM.05. KONTO 346 200 Iznos Duguje Potražuje 300.000 300.12) 47 .__________________________________________ 03.000 260 340 541 2. za placeni trosak osiguranja.000 2.000 05. Red. Prilikom pružanja usluga dobavljač je koristio naše rezervne dijelove sa zaliha u iznosu od 2. Osiguravajuće društvo nas je obavijestilo da je povećalo troškove osiguranja za preostali period u iznosu od 1.340 1a. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1.000 KM po mjesecu .000 200 1. Za povećanje troskova osiguranja 346 1. Za usluge tekuceg odrzavanja 332 2.02Primljena je faktura za usluge tekućeg održavanja stalnih sredstava u pogonu“B“ od dobavljača“X“ na iznos od 2.01 do 31.000 __________________________________________ Primjer ( obracunski period od 01.

05.03.Na ime zakupnine prodavnice u centru grada unaprijed smo platili za 36 mjeseci iznos od 360.000 KM + PDV 61.200 KM.(period od 01.01 do 31.12) Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za unaprijed placeni trošak 334 100.000 091 260.000 260 61.200 200 421.200

03.05. Najmodavac nas je pismeno obavijestio da je povećao troškove najamnine za kompletan period najma u iznosu od po 1.000 KM + PDV 170 KM mjesečno.Dao nam je knjižnu obavijest na osnovu koje smo izvršili isplatu. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za povecanje 334 10.000 091 26.000 260 6.120 200 42.120

______________________________________
Primjer 15.06. Popisom imovine utvrdjen je visak racunarske opreme. Uvidom u stvarno stanje uoceno je da je propusteno knjizenje nabavke racunara dana 15.01. tekuce godine od dobavljaca„Intel“. Fakturna vrijednost racunara bila je 2.400 KM+ PDV 408 KM., a vijek trajanja je procijenjen na 4 godine. Nisu zabiljezeni zavisni troskovi sticanja sredstva. Racunar se koristi za potrebe poslovanja preduzeca od 15.01 t.g. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za evidenciju 025 2.400 Propustenog knjizenja 260 408 541 2.808 Za evidenciju pustanja u upotrebu 022 025 2.400 2.400

______________________________________
Primjer Na mašini koju posjeduje preduzeće u svojoj vanbilansnoj evidenciji , tj. na mašini koja je 100% otpisana ,izvršeno je ulaganje u zamjenu dotrajalih dijelova i isto prema fakturi 48

dobavljača glasi na iznos od 5.000KM + PDV 850 KM- ovim ulaganjem omogućena je upotreba mašine u naredne dvije godine. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za trosak odrzavanja 332 5.000 260 850 541 5.850

__________________________________________
Primjer Stanje računa glavne knjige : 000- potrazivanja za upisani a neuplaceni kapital...................................... 500.000 401- upisani a neuplaćeni vlasnički kapital ................................................. 500.000 1)31.01.Suvlasnik preduzeća nije uplatio dužni iznos upisanog neuplaćenog kapitala i na zahtjev istog donesena je odluka da se rok za naplatu iznosa prolongira za 30 dana.U slučaju nepoštivanja ni ovog roka na dužni iznos obračunavat će se zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja, u odnosu na ovu odluku po stopi od 18% godisnje. ------------------------nema knjizenja za promjenu iznad 2)06.03. Suvlasnik preduzeca uplatio je duzni iznos na ziro racun preduzeca. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za uplatu sa zakasnjenjem 200 501.000 000 500.000 619 1.000 Za upisani uplaceni kapital 401 400 500.000 500.000

_________________________________________
Primjer Zajedno sa preduzećem“Zora“ i “Vis“ krenuli smo sa osnivanjem preduzeća“xyz“. Preduzeće treba započeti sa radom u naredne 2 godine. Potrebna ulaganja iznose ukupno 200.000 KM, od čega“Zora“ ulaže 50.000 KM.,preduzeće „Vis“ 50.000 KM,dok mi ulažemo 100.000 KM. Doznačili smo svoje učešće na žiro račun preduzeća „xyz“. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za ulaganje u pravno lice 058 100.000 200 100.000

49

________________________________________
Primjer Obr. period od 01.01 do .31.12. 2.7.Kupili smo obveznica od privrednog drustva“X“ za 11.000 , čija je nominalna vrijednost 10.500 KM. Polugodišnja kamata iznosi 500 KM i dospijeva na naplatu 30.6. i 31.12. . Rok obveznica je 5 godina. Obveznice smo kupili s namjerom preprodaje. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za kupovinu obveznica 232 15.000 669 500 200 11.000 512 4.500

________________________________________
Primjer Materijal „A“ u vrijednosti od 12 000 KM(odstupanje 240(-) ) vratili smo dobavljacu zbog neodg. kvaliteta. Priznaje cijenu iz fakture u iznosu od 13.000KM Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za vraceni materijal 228 13.000 10100 12.000 10800 240 639 760

________________________________________
Primjer Naplatili smo prethodno otpisano potrazivanje u iznosu od 10.000 KM. Red. Opis KONTO Iznos Br Duguje Potražuje 1. Za naplatu prethodno 200 10.000 Otpisanog potrazivanja 636 10.000

________________________________________

50

Rok vracanja kredita je 2 mjeseca ..01.000 KM i otpisane vrijednosti 200.000 KM (knjigovodstvene informacije iz pocetnog stanja)izmirili smo obavezu prema dobavljacu „X“.667 402.Dobavljac je procijeno vrijednost objekta na 300. za potraživanje od kupca dobili smo mjenicu sa rokom dospijeća 30 dana.obaveze prema dobavljacu .(obr period 01.5% godisnje 1.250 1a Za izmirenje dijela Obaveze gr objektom 541 029 679 021 541 664 532 300. opis Konto vrijednost D P 1 Za amortizaciju tekuceg 310 2. Potraživanje je glasilo na iznos od 10.Gradjevinskim objektom nabavne vrijednosti 600.000 Prihodi budućeg perioda 614 100 Za primljenu mjenicu ______________________________________________ 51 .000 202.Primjer Stanje racuna glavne knjige: 541.100 Kupci 211 10. 700.3.000 400. Knjižiti prijem mjenice za dato potraživanje.000 2. Iznos OPIS Konto broj Duguje Potražuje 1 Ekvivalenti gotovine 207 10.06) r.b.. do 30.250 perioda 029 2. Datum.000 a ostatak obaveze platili smo iz sredstava odobrenog kratkorocnog kredita.750 600. Red.250 97.2009. obračunata kamata za 30 dana iznosi 100 KM. Za izmirenje dijela obaveze iz kredita _______________________________________________ Primjer 01.nacin vracanja jednokratno na dan dospijeca kredita.a kamatna stopa 4% godisnje .000 KM.000 A= 1.07.667 1b.

000 4.000 100. sud je obavezao dužnika da plati iznos od 15.000 1. 1.000. u iznosu od 20.000 4.000 2. sa rokom dospijeća od 10 godina.000 20.5.KM. 52 . Red. godina Konto 200 098 507 669 098 IZNOS Duguje Potražuje 500.000 20. procijenjeno je da bi sudskom odlukom obaveza kupca mogla biti umanjena za 4. nije naplaćeno u ugovorenom roku.2009..000 20.000 20.000 KM. potraživanje smo klasifikovali kao sumnjivo. 1.000. obveznice su isplaćene. Na osnovu elemenata iz ugovora.. Po završetku postupka 30.. Sporna potraživanja Sumnjiva potraživanja Za prenos potraživanja na sporna Otpis nenaplativih potraživanja IV potraživanja Za procijenjenu IV Žiro račun IV potraživanja Sporna potraživanja Otpis nenaplativih potraživanja Za knjiženje po sudskoj odluci Konto 21170 211 21171 21170 684 219 200 219 21171 684 Iznos Duguje Potražuje 20.000 600. a pošto kupac osporava iznos potraživanja podnesena je tužba za naplatu istog isti dan. Dužnik je postupio po odluci suda.000 KM. prodajna vrijednost obveznica iznosi 500.000 10.3. OPIS Žiro-račun Obračunata diskontna kamata Obaveza za izdate obveznice Za prodate obveznice Ostali rashodi po osnovu finansiranja Obračunata diskontna kamata Za rashode finansiranja.Primjer Potraživanje od kupaca u zemlji.000 15.000 2 3 4 ______________________________________________ Primjer Preduzeće je emitovalo i prodalo obveznice ukupne nominalne vrijednosti 600. br.2009.000 KM i donesena odluka da se za taj iznos izvrši ispravka vrijednosti potraživanja.000 4.KM. 1. Po dospijeću.000 10. broj 1 OPIS Sumnjiva potraživanja Potraživanja od kupaca Za prenos potraživanja na sum. Po umanjenju za objavljenu kamatu. R.

000KM + PDV 6. Obračunati amortizaciju za 1 mjesec. Po ugovoru.najmova Za opremu uzetu u kapitalni najam 2. godina.000 234.800 KM.667 1. OPIS br. a) R. Trošak amortizacije IV mat.800 KM.000 1. b) R.000 600. godišnja obaveza najmoprimca iznosi 40. Ostali rashodi po osnovu finansiranja Obračunata diskontna kamata Za rashode finansiranja. Oprema u pripremi Potraživanja za ulazni PDV Obaveze po osnovu fin.000 600. na period od pet godina. itd.3.200 = 1. godišnja obaveza najmoprimca iznosi 40.000 34. OPIS br.000 ______________________________________________ Primjer 5: a) Zaključen je ugovor o kapitalnom najmu opreme. Ad. Oprema je stavljena u upotrebu. Obaveza za izdate obveznice Žiro-račun Za otplatu obveznica po dospijeću 669 098 507 200 10. Oprema Oprema u pripremi Za opremu stavljenu u upotrebu 3. na period od pet godina. 2.667 Konto 025 260 508 IZNOS Duguje Potražuje 200. Procijenjeni vijek trajanja opreme je 10 godina. Za obračunatu amortizaciju (200. Oprema je stavljena u upotrebu. nakon čega vlasništvo nad opremom ne prelazi na najmoprimca.000 34.000 200.000 * 10 * 1) / 1.000 200. 1.s. Oprema u pripremi Potraživanja za ulazni PDV Obaveze po osnovu fin. 4.najmova Za opremu uzetu u kapitalni najam Konto 025 260 508 022 025 310 029 IZNOS Duguje Potražuje 200.s. nakon čega vlasništvo nad opremom prelazi na najmoprimca. Obračunati amortizaciju za 1 mjesec.000 234. b) Zaključen je ugovor o kapitalnom najmu opreme. Po ugovoru.000 10.000KM + PDV 6.667 Ad. 1.000 53 . Procijenjeni vijek trajanja opreme je 10 godina.

333 3. 3.000 3. OPIS Oprema Viškovi Za utvrđeni višak opreme Roba u prodavnici Ukalkulisana razlika u cijeni Ukalkulisani PDV Viškovi Za utvrđeni višak robe Blagajna Viškovi Za utvrđeni višak gotovine Konto 022 632 132 137 138 632 202 632 IZNOS Duguje Potražuje 15.340 KM.600 200 200 2. b) Popisom je utvrđen višak robe u prodavnici. 1. U vrijednosti utvrđenog viška razlika u cijeni je 400 KM.000 2. a ukalkulisani porez iznosi 340 KM.333 2. Procijenjeni vijek korisne upotrebe tog sredstva je 5 godina.s.s.000 KM.200 = 3.000 * 20 * 1) / 1. R. u maloprodajnoj vrijednosti od 2. koja je procijenjena na vrijednost od 15. Trošak amortizacije IV mat.000 15. 022 025 310 029 200.333 _______________________________________________ Primjer a) Popisom je utvrđen višak stalnog sredstva .Oprema Oprema u pripremi Za opremu stavljenu u upotrebu 3.000 200. _______________________________________________ 54 . c) Utvrđen je višak gotovine u kasi u iznosu od 200 KM.340 400 340 1. Za obračunatu amortizaciju (200. br.opreme.

R. sa ukalkulisanom razlikom u cijeni od 400 KM i porezom od 340 KM. b) rashodi.340 340 1b _______________________________________________ 55 .340 KM. 1a OPIS Ukalkulisana razlika u cijeni Ukalkulisani porez Potraživanja od zaposlenih Roba u prodavnici Obaveze za porez Za manjak na teret odgovornog lica Ukalkulisana razlika u cijeni Ukalkulisani porez Manjkovi Roba u prodavnici Obaveze za porez Za manjak na teret rashoda Konto 137 138 224 132 562 137 138 682 132 562 IZNOS Duguje 400 340 1. br.340 340 400 340 1.940 Potražuje 2.940 2. Za utvrđeni manjak se tereti: a) odgovorno lice.Primjer Popisom je utvrđen manjak robe u prodavnici u maloprodajnoj vrijednosti od 2.

000 4. sitan inventar je dat u upotrebu u vrijednosti od 4. broj 1 OPIS Trošak sitnog inventara Sitan inventar na zalihama Za sitan inventar dat u upotrebu Konto 303 103 Iznos Duguje Potražuje 4.1. Ad. b Red. c Red. broj 1 OPIS Sitan inventar u upotrebi Sitan inventar na zalihama Za sitan inventar dat u upotrebu Trošak sitnog inventara Konto 1031 1030 303 Iznos Duguje Potražuje 4.000 4.000 2 Ad. Izvršite knjiženja ako je: a) otpis po metodi 100% b) otpis po metodi 50% i to na direktni i indirektni način.000 4.000 2 56 .000 2.000 Ad.000 2.Primjer Na osnovu trebovanja 15.000 2. broj 1 OPIS Sitan inventar u upotrebi Trošak sitnog inventara Sitan inventar na zalihama Za sitan inventar dat u upotrebu Trošak sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi Za rashodovanje sitnog inventara Konto 1031 303 1030 303 1031 Iznos Duguje Potražuje 2.000 2. a Red.000 KM.2008.

Mašinu smo stavili u funkciju..000 4.godine: 12..oprema………………………………………….01.1.2008. broj 1 OPIS Trošak amortizacije Ispravka vrijed.000 2. Kupili smo mašinu nabavne vrijednosti 20.000 KM i procijenjeni vijek trajanja 10 godina.ss Građevinski objekti Za donirani objekat Konto 310 029 679 029 021 Iznos Duguje Potražuje 333 333 19. 80 %.000. 021 022 građevinski objekti……………….mat.000 1a 57 .000 KM i otpisana vrijednost do 1.400 KM.000 KM + PDV 3.06. 01. Donirani objekat je imao sljedeće knjigovodstvene podatke: nabavna vrijednost 100. -oprema 10% godišnje.000 2. Mašinu smo stavili u funkciju. 30.godine stanje na računima stalnih sredstava bilo sljedeće.. 1..000 4.333 100..2008..03. 15.000 _______________________________________________ Primjer 2. Donirali smo građevinski objekat trgovinskom preduzeću “Merkur”.02.000..000.………………….mat. Obračunati i proknjižiti amortizaciju za protekli šestomjesečni period pod uslovom da se prema poslovnoj politici obračun amortizacije vrši linearnom metodom i to po slijedećim stopama: -građevinski objekti 2 % godišnje.……2. Red.000.3 4 IV sitnog inventara Za otpis sitnog inventara Trošak sitnog inventara IV sitnog inventara Za otpis sitnog inventara IV sitnog inventara Sitan inventar u upotrebi Za rashodovanje sitnog inventara 1092 303 1092 10920 1031 2..- i uz sljedeće poslovne promjene koje su se desile na stalnim sredstvima u prvom polugodištu 2008.667 80. Ako je 01.. Primili smo mašinu bez naknade čija je procijenjena vrijednost 40.ss Za obračun amortizacije Rashodi od otuđenja stalnih sredstava Ispravka vrijed.02.

000 40.000 Amortizacija opreme iz početnog stanja 2.000 40.mat.400 23.000 Ukupno obračunata amortizacija na dan 30.O u pripremi Odloženi prihodi Za primljenu donaciju opreme Oprema N.200 = 667 Amortizacija donirane opreme 40.200 = 333 Amortizacija ostatka građevinskih objekata 900.O u pripremi Za prenos opreme u upotrebu Trošak amortizacije Ispravka vrijed.000 1.06.000 * 10 * 4 / 1.667 KM _______________________________________________ 58 .2 2a 3 3a 4 4a N.P.400 20.000 * 10 * 6 / 1.P.: 110.000 110.200 = 1.000 * 2 * 2 / 1.000 3.667 1.000 40.200 = 9.000 100.000 * 10 * 3 / 1.O u pripremi Za prenos opreme u upotrebu N.P.000 Pomoćne radnje: Amortizacija doniranog građevinskog objekta 100.000 * 80 % = 80.000 20.000 * 2 * 6 / 1.O u pripremi Ulazni PDV Dobavljači Za kupljenu opremu Oprema N.000 Amortizacija kupljene opreme 20.200 = 100.ss Za obračun amortizacije Odloženi prihodi Prihodi od donacije Za prenos odloženih prihoda 025 260 541 022 025 025 512 022 025 310 029 512 630 20.P.000.667 110.000 40.

000 12.000 12. porezi i doprinosi 10.za obračunate plate Doprinosi iz plata Žiro račun .000 12.000 12.podignuta gotovina Obaveze za neto plate Blagajna .plaćene obaveze za plate Blagajna Žiro račun . a neto plaće su isplaćene preko blagajne.000 KM.000 10.000 KM.000 10.000 10. Obaveze za plaće su izmirene sa žiro računa.za isplaćene plate KONTO 320 545 548 548 200 202 200 545 202 IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 22.000 2 3 4 _______________________________________________ 59 . RED. BROJ 1 OPIS Plate Obaveze za neto plate Doprinosi iz plata .Primjer 3: Izvršite obračun plaća zaposlenih radnika ako su neto plaće zaposlenih 12.000 12.

prevoz do skladista obavili smo u tudjoj ambalazi. cija vrijednost iznosi 3000 KM. Red.Faktura za prevoz ambalaze je odmah placena sa ziro racuna.000 KM + PDV 20.400 3.400 KM. Za koristenje tudje ambalaze dobavljac je trazio isplatu kaucije u vrijednosti od 2000 KM.000 3. Dobavljac je pregledao vracenu ambalazu i utvrdio da vracena ambalaza ne odgovara stvarnom stanju te je odbio vratiti kauciju.400 140.000 20. Fakturna vrijednost robe je 120. Nabavili smo robe od preduzeca „C“.Primjer 1. Robu smo uskladistili u vlastitom skladistu . Potrazivanje smo proglasili sumnjivim.000 60 .000 120. BROJ 1 Za primljenu fakturu 2 OPIS KONTO IZNOS DUGUJE POTRAŽUJE 130 260 541 990 995 228 200 131 130 120. sto smo mi i ucinili. broj 1 OPIS Konto Iznos Duguje Potražuje 995 3.000 2000 2000 120.000 Za tudju ambalazu 3 za placanje kaucije 4 Za skladistenje robe 10. RED.Vratili smo tudju ambalazu preduzecu „C“ i primili fakturu speditera za prevoz ambalaze koja glasi na 200 KM + PDV 34 KM.

Sa vlasnikom koristene ambalaze dogovorili smo da nam vrati 80% date kaucije.Uplata je izvrsena na nas ziro racun.000 13. Red.000 Za sumnjivo potrazivanje 228 2. broj 1 OPIS Za naplatu 80% kaucije Konto Iznos Duguje Potražuje 200 22870 684 1600 2000 400 _______________________________________________ 61 .cime bismo potrazivanje prihvatili kao u cjelosti izmireno.Za vracanje ambalaze 990 331 260 541 541 200 3.000 200 34 234 234 234 2 Za fakturu prevoza Za izmirenje obaveze za prevoz 22870 2.

000 100. Iznos OPIS Konto broj Duguje Potražuje 1. Za skladištenje materijala”A” 4. 10001 260 541 10010 10011 260 541 10100 10000 10010 10800 10101 10001 10011 10801 200.000 KM + 170 KM i raspoređuju se na nosioce prema količini nabavljenog materijala. Knjižiti nabavku materijala na analitičkim računima materijala. Fakturna vrijednost materijala “A” je 100.170 120.000 KM. Za skladištenje materijala”B” Raspored troska prevoza: „A“1000/5000x2000=400 62 .000 KM + PDV 17.Primjer Nabavili smo 2.000 kg materijala “B”.000 kg materijala “A” i 3.000 KM.000 51.000 KM + PDV 34. 10000 100.000 200.600 Za fakturu troska prevoza 3.000 Za fakturnu vrijednost materijala 2.000 400 19. a za materijal “B” 200. Materijal je uskladišten po stalnim cijenama: materijal “A” vodi se po 60 KM/kg.000 400 600 170 1.000 600 14. Red. a materijal “B” po 62 KM/kg.000 351.600 186. Troškovi prevoza po fakturi prevoznika za materijal “A” i “B” iznose 1.

„B“1000/5000x3000=600 Izvinjavam se na eventualnim tehnickim greškama ………Sretno svima! Jasmin Turčalo 63 .