You are on page 1of 4

Situacije u kojima je, po islamu, dozvoljeno ženi da traži razvod braka

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova; neka je salevat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov put do Sudnjega Dana. Osnova, kada je u pitanju brak, jeste vladavina ljubavi, sloge i međusobnog razumjevanja međ' supružnicima, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Od Njegovih znakova jeste i to što je od vas druge vaše stvorio, kako bi se uz njih smirili, i dao je da među vama vlada ljubav i samilost; doista su u tome znaci za one koji razmišljaju!“ (el-Rum, 21.) Razvod braka je propisan-dozvoljen u posebnim i specifičnim situacijama, koje su nespojive sa srećom i uživanjem, kada život više liči na patnju koja se ne može podnijeti, ili na međusobno izbjegavanje bračnih drugova, koji se nikako više ne mogu složiti. Situacije u kojima se dozvoljava ženi traženje razvoda jesu sljedeće: 1. Ako je ženi ogavan izgled (halk), ili moral (huluk), njenog muža, i to je stiglo do tog stepena da se više ne može živjeti sa time, jer joj je muž postao poput nekoga od mahrema, pa makar taj čovjek i bio dobar u pitanjima dina-vjere. Dozvoljeno joj je tražiti razvod braka od njega, pa ako joj, iz dobročinstva svoga, to dozvoli – to će se smatrati razvodom, a ako joj bude tražio protunaknadu to će se smatrati „elHul'om“, shodno hadisu Ibnu Abbasa r.a.: Žena Sabita b. Kajsa r.a., je došla Poslaniku s.a.w.s., rekavši: O Allahov Poslaniče, ne zamjeram Sabit b. Kajsu niti ahlak niti din, ali mrzim kufr nakon primanja islama (tj. grijeh neposlušnosti prema mužu). Poslanik s.a.w.s., reče: Hoćeš li mu vratiti baštu koju ti je poklonio? Da – odgovori ona. Poslanik s.a.w.s., reče Sabitu: Prihvati baštu zauzvrat, i razvedi je!“ (Buhari) 2. Ako žena ne bude zadovoljna vjerom svoga muža, gdje će trpjeti štetu na vjerskoj osnovi ako ostane zajedno s njim, u slučaju da joj je muž fasik-griješnik, koji ne izvršava farzove-naredbe, ili pak konzumira opojna sredstva, ili je poznat po činjenju nemorala i ogavština, ili traži od nje da se otkriva i da čini zabranjena djela, uz činjenje ostalih velikih i teških grijeha, dok će ona raditi na tome da ga popravi, pa ako joj, nakon uloženog truda, to ne pođe za rukom,

kaže: „Koja god žena zatraži razvod od svoga muža bez šeri'atski opravdanog razloga – džennetski miris je takvoj ženi zabranjen!“ (Sahih. ili je psihički zlostavlja i vrijeđa.. ili je izbjegava i ne boravi kod nje u kući bez opravdanog razloga. a nekada će joj to biti i obaveza. i da ne traži razvod braka za . i na Njegovu kaznu – pa ako ne izvrši svoje obaveze i ne dadne joj njena prava ili se ne dogovori sa njom u vezi toga – dozvoljeno joj je tražiti razvod braka zbog neispunjavanja svojih prava u toj bračnoj zajednici.a. Poslanik s. Ona će tražiti svoja prava od njega.a. pokušava ga popraviti. Bračni život nije pošteđen talasanja i problema. Ibnu Hibban) Stoga je obaveza svakoj ženi . Ibnu Madždže. i da zastane na Njegovim granicama.w.š. psuje.. opominje. ili ne spava s njom. kako bi je država razvela od njega.muslimanki . kako nam to potvrđuje imam Šafija rhm. ili joj ne obezbjeđuje stan kakav njoj dolikuje po adetu dotičnog mjesta. Ebu Davud. i u čast joj dira. pomagajući se sa ljudima od utjecaja i dobre volje pri svemu tome. pa ako ne bude htio razvesti je – svoj slučaj će prijaviti vlastima-državi (hakim).. shodno interesu njene vjere. ili joj sa te strane ni malo pažnje ne poklanja. ako sve to pomogne elhamdulillah.s. Ako muž ne bude ispunjavao svoje obaveze prema ženi. pa bude tvrdica i cicija. i to nije bio slučaj ni sa kućom Poslanika s. ona ga savjetuje. i sve navedeno se dešava često i u kontinuitetu.s. ne poštuje je i ne cijeni.. Darimi. uskraćujući joj neophodnu nafaku i izdržavanje. Ako će zbog zajedničkog života žena trpiti fizičku ili psihičku štetu. tražiće razvod od njega i spašavaće se od njegova zla! 4. vrijeđa.š.a. Što se tiče ostalih situacija koje se često dešavaju među supružnicima u njihovom svakodnevnom životu poput svađa ili zavisti ili razilaženja u mišljenju i stavu ili nekomuniciranja s ostatkom familije ili slabljenja ljubavi – ženi nije dozvoljeno da zbog ovih stvari traži razvod braka od svoga muža. koji kaže: „Ne smije se trpiti niti nanositi šteta!“ (Ibnu Madždže) 3. shodno hadisu Poslanika s. u slučaju da je njen muž zulumćar koji je napada.da se boji Allaha dž. što joj pričinjava štetu i izlaže je fesadu i nemoralu.dozvoljeno joj je da mu traži razvod braka.w. a ako sve to ne bude od pomoći. zbog toga što kuće i familije uglavnom počivaju na ljudskotini i lijepom suživotu a ne na ljubavi.w. Tirmizi. tuče.. i sa njome se ophodi kao sa robom.. podsjećajući ga na Allaha dž. bije. niti njegovih ashaba! Zbog svega navedenog se bilježi izričita zabrana i žestoka prijetnja svakoj onoj ženi koja zatraži razvod braka bez šeri'atski opravdanog i ubjedljivog razloga.s.

na taj način. i to nakon sagledavanja sveukupne situacije i posljedica toga čina. Pametna žena neće brzati niti će žuriti kada je donošenje ovako krupne odluke u pitanju. oženi drugu ženu.. i to će činiti samo nakon konsultacija sa mudrim. Sva priča do sada je kružila samo oko dozvoljenosti toga da žena traži razvod braka. a žena se maksimalno trudi po pitanju njih – trebaju se savjetovati i nasihatiti. jer ako su oni bili razlog problemu. Neće ih posjećivati izuzev ako su u pitanju neke familijarne prigode i redovi shodno adetu tog mjesta. kako ne bi bila jedna od onih na koje se odnosi prethodno citirani hadis Muhammeda s. zaslužila Allahovu dž. uz šta se mora staviti akcenat i na hal i situaciju same žene nakon razvoda braka. što je teško ili gotovo nemoguće postići! Familija muža može mnogo doprinjeti u rješavanju njegovih bračnih problema. kako bi sa sebe otklonila priče „dokonih“ (sufeha')! . i da je u globalu to bio zahtjev za savršen i perfektan brak. pa ako se poprave elhamdulillah.š. te kako ne bi. Žena ne treba pristupati zahtjevu za razvod braka izuzev u velikoj nužda situaciji. pogotovo ako se imaju sitna djeca. moralnog i vjerskog zastranjivanja. kao i na hal i situaciju djece i njihov sveukupni socijalni status. i na to šeri'at ne gleda kao na štetu. učenim. jer je taj postupak od strane muža propisan i dozvoljen vjerom. kako bi nastojala očuvati svoju porodicu i djecu od gubljenja i socijalnog. a što se tiče same realizacije toga to će ovisiti o vaganju između koristi i šteta koje će nastati onda ako dođe do razvoda braka. pored nje. a ako se ne poprave .ženi nije obaveza da sa njima održava šeri'atske veze izuzev ako hoće dobrovoljno činiti im dobročinstvo. pametnim i dobrim ljudima. izuzev ako neka žena nije to uslovila prije stupanja u brak.a. srdžbu! Ženi također nije dozvoljeno da traži razvod braka od svoga muža onda ako njen muž.w.. ili pak prva žena bude trpjela dinsku ili dunjalučku štetu od strane muža zbog postojanja druge žene – kako smo to na početku pojasnili. što se dešava velikom broju razvedenih brakova.s.svaku sitnicu. Onaj ko malo bolje razmotri brojne tužbe i optužbe kako sa strane muževa tako i sa strane njihovih supruga primjetiće da se puno pretjeruje i da u globalu te optužbe ne odgovaraju činjeničnom stanju.

nije ti halal i nije ti dozvoljeno da tražiš razvod braka! Obaveza ti je da saburaš i da doviš.Sve u svemu.com Član Naučne Saudijske Organizacije za Sunnet http://www.sa/ Prijevod sa arapskog jezika: Sead ef.htm . ako se na tebe odnosi neka od navedenih četiri tačaka. – a Allah je taj koji situacije i halove mijenja! Sallallahu ala nebijjina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem Autor: Halid b.saaid.sunnah. i da sa ljudima postupaš lijepo radi Allaha dž. gdje je šteta očevidna i situacije nesnošljiva i teška – dozvoljeno ti je traženje razvoda braka. Su'ud el-Bulejhid binbulihed@gmail.fikha http://www.net/Doat/binbulihed/f/224. Jasavić. a ako se ni jedna od prethodne četiri situacije ne odnose na tebe. prof.š.org.