You are on page 1of 16

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEMINARSKI RAD
TEMA: Funkcije u Excelu-u

PROFESOR: xxxxxxxxxxx

STUDENT: xxxxxxxxxxxxxxx Broj indeksa: xxxxxxxxxx

Pre nego što priču o formulama nastavimo govoreći o funkcijama. računa kvadratni korijen broja koji se nalazi u određenoj ćeliji 7. Rezultat neke formule može biti argument druge. koliko ih ima u Excel-u. izmenjaće se sve potonje vrednosti. ABS – matematička funkcija. Excel posle svakog unosa skenira radni list.ROMAN – matematička funkcija koja pretvara broj (zapisan u nekoj ćeliji) u rimski broj 11. najviše ćete se osloniti na neke od oko 330 funkcija.Funkcije Među svim alatima Excel-a. ispisuje vrijednost konstante π 10. proveravajući stanja svih formula na njemu. zbraja podatke u ćelijama zadanog raspona 2. PRODUCT – metematička funkcija. Neki i radni list može imati stotine ćelija čiji je sadržaj direktno ili posredno povezan sa nekim ajedničkim sadržajem. SQRT – matematička funkcija. POPIS OSNOVNIH FUNKCIJA U EXCEL-u: * funkciju pozivamo klikom na fx na traci formule ili koristeći izbornik Umetanje… 1. zadržimo se na važnom elementu Excel-a . Takođe. AVERAGE – statistička funkcija.TODAY – funkcija datuma i vremena koja ispisuje trekući datum 12.NOW – funkcija datuma i vremena koja ispisuje trenutni datum i vrijeme . MAX – statistička funkcija koja ispisuje najveću vrijednost… 6. PI – matematička funkcija. POWER – matematička funkcija koja potencira zadani broj (računa xy) 9. a ova treće itd.konceptu automatske rekalkulacije koji predstavlja jednu od suštinskih vrednosti svih ostojećih spreadsheet programa. računa umnožak podataka koji se nalaze u ćelijama zadanog raspona 3. računa apsolutnu vrijednost broja koji se nalazi u čeliji zadanog raspona 8. funkcije zauzimaju centralno mesto i to ne bez razloga: kada treba doći do neke posebne strukture obračuna u tabeli. Kada se sadržaj promeni. računa prosjek podataka koji se nalaze u ćelijama zadanog raspona 4. MIN – statistička funkcija koja ispisuje najmanju vrijednost među podacima u ćelijama zadanog raspona 5. SUM – matematička funkcija.

3. standardna sintaksa za označavanje bloka ćelija je markiranje dve ćelije na suprotnim krajevima (npr. Da bismo sabrali sve vrednosti u prvom redu a rezultat smestili u ćeliju G1 upišimo formulu sa funkcijom =SUM(A1:E1). Dobili smo rezultat zbira ovih vrednosti. Ukoliko ovaj opseg nije dobro predložen. sa sličicom na kojoj je veliko grčko slovo sigma (Slika 4. ostaje vam da prekucate ili. Funkcija: SUM Popunite tabelu po kolonama A do E kao na slici 1.1. Dvotačka između oznaka ćelija se interpretira kao "sve ćelije u opsegu od A1 do E1". koju ćete sasvim sigurno koristiti više nego sve druge funkcije zajedno. A1:C10.). još lakše. program će vam predložiti tačni opseg ćelija koji baš želite da odredite. što se vidi iz priložene slike. . da mišem prevučete od prve do poslednje željene ćelije. Obratite pažnju na argument funkcije A1:E1.1. što je isto kao C1:A10). a potom potvrdite unos. Slika Funkcija SUM Budući da je sabiranje najučestalija operacija u praksi. a njen rezultat u odgovarajućoj ćeliji tablice.Formulu ili funkciju vidimo u traci formule. Za sabiranje nekoliko ćelija možemo koristiti formulu ali šta ako treba sabrati sve ove upisane vrednosti. Za to postoji funkcija SUM. u toolbar-u postoji taster AutoSum. Postavite se na ćeliju u kojoj treba da se nađe zbir i kliknite na AutoSum: sa velikom verovatnoćom.

opet.Excel će je prevesti u velika slova. Jedan od njih je priručni pregled zbira: ako je potrebno da samo načas saznate zbir nekih ćelija. neposredno ispod će se pojaviti pomoćni dijalog Formula Result koji će interaktivno prikazivati rezultat izraza koji bi se dobio ako bi se trenutno potvrdio unos. čije ime možete prepoznati. razdvojenih tačka-zarezom kao separatorom.. Argumenti funkcije mogu biti konstante. Nebitno je da li rezervisanu reč pišete velikim ili malim slovima . Iza znaka jednakosti sledi rezervisana reč koja predstavlja ime funkcije. Desnim klikom na ovo polje u statusnoj liniji dobićete listu nekoliko drugih funkcija.. a maksimalno ih moze biti trideset.U Excel-u postoje još dva "brza" računska alata.U listi na levoj strani vidimo grupe funkcija.argn). izrazi i druge funkcije. pa nastavite unos izraza u toj liniji. a potom se u zagradama navodi jedan ili više argumenata funkcije. sadrže pravila koja se menjaju shodno kontekstu. ali postoje neka opšta. što je zgodno kada u tekućem radu manipulšemo jednim ustaljenim skupom funkcija Slika Dijalog Paste Function . Drugi alat pruža pomoć pri unosu formula: ako kliknete na znak pored linije za unos sadržaja. Opšti oblik funkcije je IME_FUNKCIJE (arg1. a o kojima ćemo kasnije više govoriti. Funkcije. Formule moraju biti napisane po pravilima sintakse i semantike. tako će se i priručni zbir menjati.. Kako budete povećavali blok mišem.). označite ih i pogledajte na statusnu liniju gde će se pojaviti tekst poput Sum=474. koji ćemo uskoro opisati. Ako počnete da unosite funkciju. reference (adrese ćelije ili bloka). Dijalog paste function Excel obezbeđuje toliko funkcija da ih je besmisleno učiti napamet. pojaviće se dijalog Paste Function. koji ćete otvoriti pomoću tastera sa slikom fx u toolbar-u ili komandom Insert / Function (Slika 2.dijalog Paste Function.. Zbog toga je pri ruci ozbiljna pomoć . Pravila pisanja gotovo su identična pisanju izraza "prirodnim" jezikom matematike. Prva na listi je grupa Most Recently Used (najskorije korišćene). lako prepoznatljiva merila.

pritiskom na Ctrl+A dobijate drugi ekran alata Paste Function. tako što ćete kliknuti na mali taster na desnoj strani polja za unos. Slika Podešavanje parametra funkcije Sadržaj drugog dijaloga zavisi od konteksta funkcije. Čim bude dovoljno podataka da se formira rezultat. Ako sami otpočnete unos funkcije direktno u ćeliju. pojaviće se njegova vrednost na desnoj strani. Ako funkcija ima promenljiv broj argumenata (pokušajte sa funkcijom SUM). ukoliko je ono ispisano podebljanim tekstom. argument je opcioni. Kada odaberemo željenu funkciju. uz tekst Formula Result. odmah će se aktivirati drugi prozor dijaloga. u kome se mogu menjati argumenti postavljene funkcije. a ako nije.). Ukoliko treba mišem označiti blok kao argument. kada se popuni pretposlednji argument i aktivira poslednji. Desno od polja je belim slovima ispisan tip podatka. Kako odaberemo neku grupu. Ako pozovete ovaj alat kada je aktivna ćelija koja sadrži funkciju. stajaće oznaka any. koji vam može pomoći da završite posao. tako se pojavljuje kratka pomoć u donjem delu prozora. argument je obavezan. u trenutku povlačenja dijalog će se skupiti tako da se vidi samo polje koje prima adresu bloka. a u listi ispod se pojavljuje zapis sintakse označene funkcije i kratki opis namene. Levo od svakog polja za unos nalazi se opisno ime argumenta. čiji tip nije važan. zapravo od broja i tipova argumenata. Posao završavate potvrdom na OK. . sve do tridesetog argumenta. u kojoj su abecedno popisane sve funkcije. pojavljuje se još jedan na raspolaganju za unos. lista se nastavlja posebnim grupama funkcija. kada se argument unese. on će se pojaviti pri dnu. u desnoj listi se pojavljuje spisak funkcija grupe.Zatim slijedi grupa All. dijalog možete smanjiti i sami. klikom na OK prelazimo na sledeći korak (Slika 3. Kako se koje polje aktivira.

preko trigonometrijskih. 1) (da biste generisali slučajni broj u intervalu (a. B2:B15). sa osnovom 10 ili zadatom osnovom. Kako ne možemo opisati svaku funkciju Excel-a. b). do funkcija zaokrugljivanja broja. LOG(broj. broj_dec) zaokrugljuju broj na najbliži ceo broj. ">150". prvi ceo broj bliži nuli i prvi ceo broj dalje od nule. a odgovarajuće odabrane vrednosti u opsegu za sabiranje čine zbir. broj_dec) "odseca" decimalni deo broja na zadati i broj decimala. Ako želimo da saberemo sve količine veće od 150. Matematičke funkcije Excel sadrži sve matematičke operacije sa brojevima koje se nalaze i na kvalitetnim kalkulatorima: počev od funkcije SUM. napisaćemo: SUMIF (B2:B15. Ukoliko neke funkcije zaslužuju posebnu pažnju.broj_dec). eksponencijalnih i logaritamskih funkcija. • SIN. broj_dec) i ROUNDUP (broj. predstavićemo cele grupe i opisati po nekoliko predstavnika. • POWER (broj. napisaćemo: SUMIF (A2:A15.daje slučajni i broj u intervalu (0.Grupe funkcija Daleko od toga da treba da držite u glavi nekoliko stotina funkcija. kriterijum. koja daje broj napisan rimskim ciframa. "A". LOG10 (broj). • RAND(). Oblik funkcije je: SUMIF (opseg. • TRUNC (broj. U ovu grupu se ubrajaju i neke posebne funkcije: • PRODUCT izračunava proizvod argumenata. ROUNDDOWN (broj. i provedite neko vreme ispitujući njihovu namenu pomoću alatke Paste Function. • ROUND (broj. ASIN računaju odgovarajuće trigonometrijske funkcije. izmenom te vrednosti mogu se varirati rezultati. Nad datim opsegom se aplicira kriterijum. Da bi bilo jasnije. COS. koristite RAND()*(b-a)+a) • ROMAN (broj). TAN. koja je prva koju svako savlada.stepen) izračunava bilo koji stepen broja. • LN (broj). Ako hoćemo da saberemo sve količine uzorka A. .osnova) izračunavaju logaritam broja sa osnovom e. opseg _za_sabiranje). Samo istražite grupe funkcija. o njima će biti posebnog govora. B2:B15). Ako se kriterijum postavi u neku ćeliju umesto u samu formulu. evo primera. respektivno. • SUMIF je funkcija uslovnog sabiranja i koristi se najčešće u listi.

Hteli bismo da za petnaest godina uštedimo 75000 uz kamatu od 6% godišnje.2 4 5 Finansijske funkcije Svrha ovih funkcija je izračunavanje parametara kao što su anuiteti.149 na jedno decimalno mjesto Zaokružuje -1. bismo ovo postigli. -1) Zaokružuje 2. 1) 3 =ROUND(-1. 120. Ako napišemo PMT (9%/12.Funkcija može da se koristi i da bismo utvrdili dinamiku štednje.15.FV . 1) 2 =ROUND(2.1 -1. broj rata i slično. preostali_iznos). koji se preračunava na godišnju posebnim iterativnim procesom.Primjer funkcije Round A 1 Formula =ROUND(2.5 na jedno decimalno mjesto lijevo od decimalnog zareza 2.48 20 Opis Zaokružuje 2.475. 15*12. Funkcija PMT izračunava visinu rate prema zadatoj visini kamate. rata iznosi 1266. Neka vas ne zbuni negativan broj: u američkom knjigovodstvu je normalno da se dug tako beleži.funkcija za proračun buduće vrijednosti ulaganja.5. Pošto su ove funkcije prilagođene američkom bankarskom sistemu. .funkcija za proračun sadašnje vrijednosti budućih finansijskih efekata . 0.15 na jedno decimalno mjesto B C Rezultat 2. Napisaćemo: PMT (6%/12. Deljenje kamate sa 12 je potrebno jer funkcija radi sa mesečnim iznosom kamate.76.89 novčanih jedinica koje treba mesečno odvojiti da. -100000) rezultat će biti 1266. ovo se tumači kao “ako je kamata 9% za 12 meseci i ima 120 rata.475 na dva decimalna mjesta Zaokružuje 21. 2) =ROUND(21. Pretpostavimo da živimo negde gde možemo da štedimo novac u banci uz odgovarajuću kamatu. broju rata i visini glavnice: PMT (kamata. Finansijskih funkcija koje se često koriste su: . .76".149. broj_rata. 75000) i dobiti iznos od 257.funkcija za proračun rate kredita.PV .PMT . početni_dug. na primeru ćemo razjasniti sintaksu. a iznos duga na početku je 100000. interesne stope.

Sintaksa AVERAGE(number1. . COUNTA (opseg) i COUNTBLANK(opseg) daju broj numeričkih vrednosti.  izravno na popis argumenata. [number2]. primjerice. raspon A1:A20 sadrži brojeve. te se vrijednosti zanemaruju. do najviše 255. Napomene  Argumenti mogu biti brojevi ili nazivi.. reference ćelije ili rasponi za želite izračunati prosjek  koje želite izračunati prosjek. • COUNTIF (opseg. referenca ćelije ili raspon za koji number2. odnosno minimalnu vrednost u opsegu. rasponi ili reference ćelije koje Broje se logičke vrijednosti i tekstualni prikazi brojeva koji se unose Ako raspon ili argument reference ćelije sadrži tekst.. logičke sadrže brojeve. Dodatni brojevi. formula =AVERAGE(A1:A20) vraća prosjek tih brojeva. • MAX (opseg).Statističke funkcije Neke od funkcija u ovoj grupi verovatno ćete često koristiti: • AVERAGE (opseg). MIN (opseg) daje maksimalnu. . Dodatno.. Ako.) Sintaksa funkcije AVERAGE ima sljedeće argumente:  number1 Obavezno.  vrijednosti ili prazne ćelije. kriterijum) daje broj ćelija u opsegu koje zadovoljavaju vrednost zadatu kriterijumom AVERAGE Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) argumenata. • COUNT (opseg).. Prvi broj.. no uvrštavaju se ćelije s vrijednošću nula. daje prosečnu vrednost u opsegu.  Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške.

 Primjer AVERAGE A B C 1 2 3 4 5 6 7 Podaci 10 7 9 27 2 Formula =AVERAGE(A2:A6) =AVERAGE(A2:A6. Rezultat 11 10 19 15 32 8 9 =AVERAGE(A2:C2) 10 . Prosjek brojeva u ćelijama A2 do C2. Prosjek brojeva u ćelijama A2 do A6 i broj 5. 5) Opis Prosjek brojeva u ćelijama A2 do A6.

Vreme u toku dana se beleži kao decimalni deo celog broja. " ". pozicija. upotrebljavaju se kada je potrebno od nekih parcijalnih podataka formirati datum ili kada treba pripremiti ovakve podatke za računske operacije. novi_tekst) zameniće u tekstu deo zadat početnom pozicijom i dužinom novim tekstom. mesecu ili godini za datum predstavljen rednim brojem ili kao tekst. Drugi opcioni parametar može imati vrednost 1 (nedelja je broj 1). dan) vraća datum od elemenata zadatih brojem ili referencom.januara 1900. br_zn) . respektivno. moguće je operisati sa tekstom: povezivati stringove. • LEN (text) vraća broj znakova u tekstu. • DAY (datum). godine. Ne zaboravite da Excel interno beleži datume kao cele brojeve u rastućem nizu počev od 1. velika slova i prva velika. pretvarati tekst u broj i obrnuto.Funkcije za rad sa tekstom Zahvaljujući ovom skupu funkcija. a ostala mala. dužina. tip) broj koji predstavlja redni broj dana u nedelji. • LEFT (tekst...) sastavlja sadržaj više ćelija u jedan string. "Detlić") je tekst "Pera Detlić”. Isto se postiže i operatorom &. a WEEKDAY(datum. MINUTE (vreme) i SECOND (vreme) vraćaju broj koji odgovara satu. Jednostavan primer: PROPER ("draGAN grBIĆ") vraća string "Dragan Grbić". TODAY() vraća aktuelni datum. UPPER (tekst) i PROPER (tekst) prevode tekst u mala slova. Najkorišćenije su: • CONCATENATE (argl. mesec. • DATE (godina. format) pretvaraju tekst u broj. . gde jedan sekund iznosi 1/86400. na desnoj strani ili u sredini. • HOUR (vreme). • VALUE (tekst) i TEXT(broj. Funkicje za rad sa datumima i vremenom Ove funkcije operišu podacima u formi datuma i vremena. minutu i sekundi za vreme predstavljeno serijskim brojem ili kao tekst. RIGHT (tekst. osim jednog blanka izmedu reči. u skladu sa zadatim formatom. rezultat funkcije CONCATENATE ("Pera".. menjati veličinu slova. 2 (ponedeljak je broj 1) ili 3 (ponedeljak je "nulti" dan). . • TRIM (tekst) izbacuje sve blankove iz teksta. arg2. počev od zadatog mesta. dok • DATEVALUE (datum) vraća redni broj dana počev od 1. respektivno. br_zn) funkcije vraćaju deo teksta zadate dužine na levoj strani. mesto. odnosno broj u tekst. br_zn) i MID (tekst. MONTH (datum) i YEAR (datum) vraćaju broj koji odgovara danu. januara 1900. • LOWER (tekst)..Na primer. • REPLACE (tekst.

SUM Zbraja sve podatke u rasponu ćelija. . 2) =SUM("5". TRUE) =SUM(A2:A4) =SUM(A2:A4. Primjedbe    Brojevi. Pogledajte prvi i drugi primjer koji slijede. Pogledajte treći primjer u nastavku. uzimaju se u obzir.A6. 15.number2. je niz od 1 do 255 argumenata za koje želite ukupnu vrijednost ili zbroj.) Number1.. Prazne ćelije. 15) =SUM(A5. vrijednosti u gornjem stupcu bit će zanemarene (2) Opis (rezultat) Podaci . Sintaksa SUM(number1. 15 i 1. broje se samo brojevi u polju ili referenci. Ako je argument polje ili referenca.. a logička vrijednost TRUE prevodi se u broj 1 (21) Zbraja prva tri broja u gornjem stupcu (40) Zbraja prva tri broja u gornjem stupcu i broj 15 (55) Zbraja vrijednosti u posljednja dva gornja retka i broj 2. jer se tekstne vrijednosti prevode u brojeve. Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške. logičke vrijednosti i tekstni prikaz brojeva koje upisujete direktno u popis argumenata. 2) Zbraja 3 i 2 (5) Zbraja 5. Budući da se nebrojčane vrijednosti u referencama ne prevode. Primjer A 1 2 3 4 5 6 -5 15 30 '5 TRUE Formula =SUM(3.. . logičke vrijednosti ili tekst u polju ili referenci se zanemaruju. number2..

Prazne se ćelije. ekvivalentna je formuli =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3. number2. primjerice. =A1 * A2. Ako. argumenata. 7 Množi brojeve u ćelijama A2 do A4 koristeći matematičke operatore umjesto funkcije PRODUCT. Sintaksa PRODUCT(number1.PRODUCT Funkcija PRODUCT množi sve brojeve koji su dani kao argumenti i vraća proizvod. . . Također možete izvršiti istu operaciju koristeći matematički operator za množenje (*). Dodatno.. 2250 . Formula =PRODUCT(A1:A3. ćelije A1 i A2 sadrže brojeve.. do maksimalnih 255 Ako je argument polje ili referenca. primjerice. Funkcija PRODUCT korisna je kada morate pomnožiti mnogo ćelija.. [number2].) Sintaksa funkcije PRODUCT ima sljedeće argumente:   number1 Obavezno. primjerice. NAPOMENA logičke vrijednosti i tekst u polju ili referenci zanemaruju. možete koristiti formulu =PRODUCT(A1. a potom taj rezultat množi s 2. A2) da biste pomnožili ta dva broja. 2) =A2*A3*A4 8 Opis Množi brojeve u ćelijama A2 do A4. C1:C3). Primjer A 1 2 3 4 5 Podaci 5 15 30 Formula =PRODUCT(A2:A4) =PRODUCT(A2:A4.. množe se samo brojevi u polju ili referenci. Prvi broj ili raspon koji želite pomnožiti. Dodatni brojevi ili rasponi koje želite pomnožiti. B C Rezultat 2250 4500 6 Množi brojeve u ćelijama A2 do A4.

Sintaksa MIN(number1.0) Opis (rezultat) Najmanji od gornjih brojeva (2) Najmanji od gornjih brojeva i broj 0 (0) Podaci . Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške.) Number1. Želite li kao dio izračuna u referencu uključiti logičke vrijednosti i tekstualne reprezentacije brojeva.... je 1 do 255 brojeva za koje želite pronaći najmanju vrijednost.MIN Vraća najmanji broj iz skupa vrijednosti. Ako argumenti ne sadrže brojeve. Prazne ćelije i tekstualne vrijednosti u polju ili referenci se zanemaruju.. A 1 2 3 4 5 6 10 7 9 27 2 Formula =MIN(A2:A6) =MIN(A2:A6.number2. polja ili reference koje sadrže brojeve. MIN vraća 0. Ako je argument polje ili referenca. koristite funkciju MINA. Broje se logičke vrijednosti i tekstualni prikazi brojeva koji se unose izravno na popis argumenata. Primjedbe       Primjer Argumenti mogu biti brojevi ili nazivi.. . koriste se samo vrijednosti u tom polju ili referenci. number2.

. polja ili reference koje sadrže brojeve..) Number1. koristite funkciju MAXA.. Primjedbe       Argumenti mogu biti brojevi ili nazivi.. Sintaksa MAX(number1.. Želite li kao dio izračuna u referencu uključiti logičke vrijednosti i tekstualne reprezentacije brojeva. su 1 do 255 brojeva među kojima želite pronaći najveću vrijednost. Ako je argument polje ili referenca. Broje se logičke vrijednosti i tekstualni prikazi brojeva koji se unose izravno na popis argumenata.MAX Vraća najveću vrijednost u skupu vrijednosti. koriste se samo vrijednosti u tom polju ili referenci.number2. number2. 30) Opis (rezultat) Najveći od gornjih brojeva (27) Najveći od gornjih brojeva i broj 30 (30) Podaci . Prazne ćelije i tekstualne vrijednosti u polju ili referenci se zanemaruju. Ako argumenti ne sadrže brojeve. Primjer A 1 2 3 4 5 6 10 7 9 27 2 Formula =MAX(A2:A6) =MAX(A2:A6. MAX vraća 0 (nulu). Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške..

6.2 (2401077) 4 na potenciju 5/4 (5. Napomena Operator “^” može se koristiti umjesto POWER za naznaku na koju potenciju treba podignuti bazu. Može biti bilo koji realni broj.5/4) B Opis (rezultat) 5 na kvadrat (25) 98.POWER Vraća rezultat potenciranja broja na zadanu potenciju. kao u izrazu 5^2. Primjer A 1 2 3 4 Formula =POWER(5.2) =POWER(4.6 na potenciju 3. Sintaksa POWER(number. Power je eksponent na koji se podiže baza.3.power) Number je baza.2) =POWER(98.656854) .

Sintaksa SQRT(number) Number je broj za koji tražite kvadratni korijen. Budući da je broj negativan.SQRT Vraća pozitivan kvadratni korijen. SQRT vraća pogrešku #NUM!. prikazuje se pogreška (#NUM!) Kvadratni korijen apsolutne vrijednosti gornjeg broja (4) Opis (rezultat) Podaci . Primjer A 1 2 -16 Formula =SQRT(16) =SQRT(A2) =SQRT(ABS(A2)) Kvadratni korijen od 16 (4) Kvadratni korijen gornjeg broja. Napomena Ako je number negativan broj.